Sunteți pe pagina 1din 7

i-I I ,

ANEXANr.l

"", I .

1. ,CAMIN STUDENTESC

InCrastructura constructiei este realizata pe fundatii continue. Blocul de fundatii este realizat din beton simplu C617,5.

Cuzinetii ~i elevatia din beton annat C8/10. Centura de la partea superioara a elevatiei - din beton armat eI2/IS. Placa pardoselei la eota ± 0,00 (sir C-D) din beton annat C121l5. Cota terenului natural (Cf'N) dat in anexa nr. I variaza functie de numarul de ordin din semigrupa, Pe plansa 2,a se dati earacteristicile geotehnice ale terenului de fundatie, Umpluturile se realizeaza cu pamant ~i nisip (strat filtrant) .

. ,

Suprastructura constructiei este realizata in sistem fagure eu diagrame din beton

. '

~at mono lit C12/I5 de 15 cm ~i plansee din beton armat monolit C12115 de 10 cm

grosime. Pe frontoane (anexele 1 ~i 2) . este prevazuta 0 termoizolatie din BeA de 10 cm.

Fatadele (sirurile A ~i F) se realizeaza din panouri prefabricate PF.

Armaturile din diafragme sunt din OB.37 ~i PC.52 bare independente, iar armarea planseului este prevazuta cu plase sudate OB)7 ..

Peretii de compartimentare sunt de 7,5 em realizati din diramida eficienta sau placi BCA, functie de nr. de ordine din semigrupa "n",

PardoseIile sunt realizate din mozaic pe culoar, grupurile sanitare §i sas §i covor PVC in incaperi.

Acoperisul de tip terasa neeircurabil, are perimetral aticuri prefabricate, iar struetura este data pe plansa a 4-a•

Sistemul de cofrare al strueturii de rezistenta se va stabilii impreuna cu cadrul didactic indrumator.

Numarul de nivele ale constructiei variaza functie de numar de ordine din semigrupa "n" - conform anexei 1.

CAMIN STUDENTESC Infrastructura

• <

ANEXA Nr.l

I. Cota teren natural

CTN = - 0,55m - pt. n= 1 =' - 0,70 m - pt. n = 2 = -. 0,85 m - pt. n = 3 = -1,lOm-pt. n=4

II. Extras de antemasuritoare

= ..

~ ., ~ I "

1. TsA3g - Sapatura manual! in spafii limitate sub 1 ;00 m latiJlle in teren tare exeeutate eu sprijiniri (ax

A ~i F). -

132 me pt. n = 1 125 me pt. n ::: 2

.-~. 117 me pt. n= 3 104 me pt. n = 4

_ 2. Ts47g - Sapatura manuala de pamdnt avand peste 1,00 m latime In teren tare, executata eu sprijiniri (canal subsol ax B - E). _

449 me pt. n = 1 . -416 me pt. n= 2

383 me pt. n = 3 328 me pt. n= 4

3. TsFld - Sprijiniri orizontale la sapatur! cu latimea pina la 1,50 m

930 mp pt. n = 1 ~ 880 mp pt. n = 2

830 mp pt. n = 3 750 nip pt. n = 4

4. TsA8g - Idem la fundati! ax B, C, D ~i E ~i sir I-II

448 me pt. n = 1 432 me pt. n = 2

416 me pt. n = 3 389 me pt. n = 4

5. TsF3b- Sprijiniri orizontale la sapaturi a"fuld peste 2,5 m intre maluri

225 mp pt. n = 1 214 mp pt. n ::: 2

200 mp pt. n = 3 180 mp pt. n ::: 4

6. TsDle - fmpra~tierea cu lopata a pamantulul in umpluturi

378mcpt.n=1 413mept.n=2

448 me pt. n ::: 3 506 me pt. n = 4

7. TsD4c - Compaetare eu maiul de milna a umpluturii in straturi de 20 em

116 me pt. n = 1 174mept.n=2

232 me pt. n = 3 329 me pt. n = 4

S. TsD5a - Compactarea cu maiul mecanie in straturi de 20-30 em

262 me pt. n = 1 239 me pt. n = 2

215 me pt. n= 3 175 mc pt. n = 4

9. TsDI5b - Strat de repartitie din nisip, compactat cu placa vibrato are

10. CAla - Beton simplu C617,5 in fundatii

11. CA2b - Beton annat CS/l 0 in cuzineti

12. CA2b - Beton annat CS/I0 in elevatii

13. CA2b - Beton annat C12/I5 in centura

14. CA2b - Beton annat C617,5 in placa parter cota ± 0,00

15. CBSa - Cofraj cuzinet fundatie

16. CB9a - Cofraj elevatie ~i centura

17. CB lla - Cofraj placa cota ± 0,00 ~ir C-D

18. CB22b - Subtieri eu grinzi metalice extensibiJe la placa cota ±O,OO

19. CC 1 b - Montarea armaturilor in

-cuzinet OB 37 PC 52 -elevatie OB 37 PC 52

- placa cota ± 0,00 OB 37

- 2400 kg

-,3300 kg

- 4100 kg

- 8400 kg

- 1400 kg

39 mc

269 mc 85 me 171 me 17,5 me 53 me

235 mp 1455 mp 40 mp 40 mp

,.

. ,.

t

C.AMINSTUDENTESC . Suprastructura

, .

'" ' .

. ~. ~ - .

ANEXA Nr.1

I. Numarul de nivele

n=l-P+ 8E n=2-P+lOE n=3-P+ 7E n=4-P+ 9E

pentru

Il, Extras de antemisuratoare

Extrasul este lntocmit pentru un nivel curent ~i acoperis. Nu contine articolele de lucrare aferente caselor de scara. 1.CA 2c - Beton annat C12/15in diafragme

2.CA 2j - Beton annat C12115in planseu

3.Cb 16d - Cofraje metaliee plan universale la diafragme 4.CB II c - Cofraje din panouri refolosibile la plansee

5.CB 22d - Sustineri cu grinzi metalice extensibile ~i popi -la plansee 6.CC 2f - Montarea armaturilor la diafragme

OB37 PC 52

7.CC 2j - Montarea armaturilor la plansee (plase sudate) OB 37

8.CP 10d - Montaj panouri prefabricate de fatada PF greutate 0 = 4,2 tlbuc. 9.CP 23 d - Tumare beton CI6/20 in stalpisori de monolitizare dintre panouri

101 me 48mc 1489 me 429mp 429mp

2200 kg 8800 kg 3300 kg 18 bue 20bue (0,85 me)

10.CP 13b - Montarea termoizolatiei din BCA de. - 10 em grosime ~i 60 cm latime

(asim) la diafragmele exterioare

l l.Pereti de compartimentare de 7,5 em grosime

pentru n = 1 l1i n = 2 - CD4d - din diramida eu gauri orizontale 240 X liS x 6B

pentru n = 3 §i n = 4 - CD9a - din placi BCA 290 x 240 x 63

12.CO 5f - Pardoseli din mozaic - inclusiv stratul suport din mortar de cirnent M 100-T 13.CGI5 a + 3 CG 19b - Sapa egalizare de 3,5 cm din mortar de eiment M 100-T 14.CG lb - Strat suport din PFL poros

15.CO 3b -Pardoseli din covor PVC pe suport textiJ 16.CP 9b - Montaj atieuri prefabricate la acoperis

~ir A ~i F -Atie tip I - 2,90 x 1,00 x 0,25 - G = 1,8 tlbuc - 20 bue ax 1 ~i l l-Atic tip II - 4,25 x 1,00 x 0,250 = 2,65 t/buc - 8 bue

17.CP 23a - Monolitizarea grinzilor de atie eu beton C 16/20 2 me

18.CA 6c - Beton sirnplu cu granulit C617,5 pentru acoperis 26 me

19.IzF 3a - Bariera de vapori 1 C + 2 B 510 mp

20.IzF l1a - Termoizolatie din BCA de 10 em montara in nisip - 1 em 510 mp

21.IzF 21 b - Strat suport hidroizolatie - mortar de eiment M 100 - T 510 mp

22.IzF 4b + IzF 4c -Hidroizolatie IP + 2C + 4B 510 mp

23.IzF 22e - Protectia hidroizolatiei ell pietris - margarit 510 mp

86 mp 7,0 me

155 mp 275 mp 275 mp 27Smp

.; I

3 J--+-

5
~
6

~
Ar-; ~.

~
8

~
• '1')
9

~
-s
10

~
.11

~ ~ .. r- 0
~~ ILV ~ r- t) ~
~ VV - IS) ~
\\i' ~ 'I:i)
~~ ~;..~ ,- ~
1.61. I,so . '\j ~
~ a '"
F-
-~
~ ~ 11. ~_
""'] :r ~
.. \\I I; K
rr· -.'"'i.-
"l)
~ nfii ~ ~4- ~

_.:!i<
1$0 ~ C "'" 7~
~ 'r I ~ ~ ~L "
-
~ ~J
"l. , ~
tl) ~ \J -;
~ ~
. ..;
.. F.== ~ lj
~~
'!n Jf) , nU~ ~
~ ~ ~
"'i ?~ I. '-=- ~
~ ~ ~

~ '~ ~ ~.
~ I:ij
_.
.l(
;~ ~.,
.~ ~
~ ~
~ l.1"r~,,"?~ I'"
, ~ ~
-~ IS' ~:
._ l- .. t- ~ ~
~ ~ '. '71. C .... m4r .... ~
\\.f ~ - c ~ ...
ro-
~ T
. - ~
=2.5" 5.35' 14" 2.(15 ~ '45 6 ·J?Q5 Id S.3~ 2~
~ r~C ~ n ~N' DnI'~k_".
\J.
~ 'e /"p&lJ ~i£:
:,... F==- H~ .~
Pt!!r(!J' --;?- f-- K .: .·\·2J,~~~a
Id ff .rtU
~
c"ml'~n/~ ... . C ..
".~ n?IIUllfJh'J
. ··.f Jas
'!_I:)
'"
.- L/
17.:1 /~ ~
~ ~L
.{_ .... ~h:6n..slfJr
.C'f
n.; r-- ....-
~. :
~ §. ... gS .
t--=
"l~, - ~.
~. ·c ~
~ ..
~q_
-t: ..
. ~/})('ad I
~ .1' .' .. !Ji: qJ'Q~. ~:aDo
_. :i
"GO ·lft ., Be.
~J 5.5d "Z2d Z.?O . ~5"d <
@ ® © @ ® ® PLAN .ETAJ CURENT 'CAMIN STUDENTESC SCARA ,: 100

PLANSA 3 a

t'":\ ._
AAi: 1/
t- ~ f-
",-el.i1M"Ut ,
.
-- l- I- ._ ..,.. -. - -
~ <,
+ 2G,2(} r-, ;z::telr,l /7.IbI~;ini
IP.,..2i::+ 1,8
I- ..Jap, - l.$Cm
.SeA- (()cm
H'4'P - /"'"
..J>f!2.40 ~.; V.JI;D#I'r· Ie
'V' 1&"",;,,. '*~
'. 1'be; &A- Iile.
I- ~ lo
~ .~
- -
.- ~ ~
v
(\(
~
C4Y(fl" pvc- a~cm f-
JaN '~.J.sc",
1M/.. ,INI1"tAI- ttJc,"
I J>/ac.i' 8. A· -/(}t:m

~ +/D,t!o
l- t- r...
I +14.t)()
-...;z
,
:... I- - N"r4/~ J,I"'1r?:I- ~ fohN ~iIw1:rar4':'"/"m

,

R.tI'C.9 lJ..I. - /I?cm.

SC. 1: 100

8

c

D

F

PLANSA 4a

~ .:,::_ :

- J '.':: ~

t~isaO>of. ~~, .. !2::*.~~~~, ~, til. 0:1, ~,=:s~ :!i!:. ir.:, _4:, 1Ifl, _ell: ,~,I:I. ~" ,:tJ. :',.: I~

• ''OfoJ ~ .. .- - .,. r. .... ."; ,j' .....

0" .... ~ ~ r~ + + .... ~ •• ". ... .. ;. VI

: .... : ~ ()Q~; '. ~. . '.,. '.' . ~, ,

I~ 0'. P. ,~ liti IBbOl "/, "

~: 0 ~ ...... Q : ....____, : r.;.;:." , .' ~.. ,~ ,

, ,,... _:..~ - ,. It'!: ,', • '.' :', - "~

~o.1:,;;~~"'.'·" . .1:. ·" ...... , .... :.: ...... ".~~

........ '" ~... .~ ,,' - i\ t""'\

.0 •• -:-, ~ •• 't'\ ~

r\ .:: . ~ , ,r .

1 :., ':i. r... t""'\

• - 100. :o-L..

~ .. ;

. iJIl

c

. 'I

C

-

GQ

, ,

';' .........

. . ...... ,.

-.:.~.~ -.~ .....

.,. ..

o J

t:J

#" -
.
.
. .
.
, IQ

2. 20 I. GO 2.20 £$0

l~

$.50