Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de caracterizare psihopedagogica

a elevului
I. Date generale

1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii
3. Domiciliul

II. Date privind familia

1.Compenenţa familiei ( Se utilizează termenii: familie normală, familie


monoparentală, familie dezorganizată)

2. Numele şi ocupaţia părinţilor


Mama : Ocupaia :
Tata: Ocupatia:

3. Fraţi/ surori:
Numele Varsta:

4. Condiţii de locuit ( are sau nu are cameră separată)

5. Climatul familial / atitudinea părinţilor faţă de copil ( Se utilizează


termenii : autoritară, permisivă, delăsătoare, indiferentă)

III. Starea de sanatate :


1. Antecedente ereditare :
2. Antecedente patologice personale :
3. Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ :

IV. Rezultate şcolare :

1. Rezultate obţinute :

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a

2. Interese şcolare deosebite :


1
3. Interese extraşcolare deosebite :

4. Aptitudini speciale :

5. Stilul de muncă ( Se utilizează următorii termeni : conştiincios, temeinic,


ordonat, incosecvent, selectiv, in salturi, comod, leneş, delăsător, ambiţios)

V. Activismul – Nivelul general de participare şcolară

1. La lecţii ( Se utilizează termenii : pasiv, retras, tensionat, relaxat, selectiv,


cu iniţiativă, doritor)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa
2. In viaţa socială a clasei ( Se utilizează temenii : comunicativ, sociabil,
prietenos, dominator, autoritar, egocentric, retras, necomunicativ,
neimplicat afectiv)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

VI. Calităţile proceselor intelectuale

1. Atenţia ( Se utilizează termenii : capacitate de concentrare sistematică, mai


puţin concentrată, distributivă, instabilă)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

2. Memoria ( Se utilizează termenii : reţinerea şi reactualizarea cunoştinţelor


se face cu uşurinţă, logic, mecanic, greoi, lacunar, eficient, asimilarea de
informatii este predominant vizuală, auditivă sau motrică)

Clasa
Clasa

2
Clasa
Clasa

3. Gândirea ( Se utilizează gândire logică, schematică, utilizează corect


operaţiile gândirii care pot fi : analiză, sinteză, analogie, generalizare,
abstractizare, comparaţie, clasificare, flexibilă, coerentă, rapidă, lentă)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

4. Capacitatea de exprimare ( Se utilizează termenii : fluentă , coerentă,


greoaie, imprecisă, verbal – dezvoltată, scrisă – dezvoltată, coerent –
situativă)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

5. Imaginatia ( Se utilizează termenii : creatoare, originalitate în rezolvarea


problemelor, sarcinilor, adoptarea acelorasi metode/ scheme în rezolvarea
problemelor)

Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

VII. Conduita
1. Disciplina în activitate ( Se utilizează termenii : disciplinat in mod
obisnuit, disciplinat pentru motive exterioare, indisciplinat)

2. Voinţa ( Se utizează termenii : statornic, profund, ambiţios, sârguincios,


necesită îndemn şi ajutor exterior, e incapabil de a-şi orienta voinţa)

3. Latura afectiv – emotivă ( Se utilizează termenii : optimist, sufletist,


deschis, impulsiv, echilibrat, introvertit, pasiv, excitabil, neechilibrat,
anxios, temător)

3
4. Reacţia de recompense, pedepse ( Se folosesc termenii : îl ating profund, e
insensibil, îi place să se lamenteze, reacţionează violent, nu înţelege rostul
pedepsei / recompensei)

VIII. Concluzii

1. Dominantele personalităţii şi resursele pentru succes provin din :

2. Defectele şi slabele rezultate provin din :

IX. Recomandări educative

1. Cultivarea, încurajarea următoarelor aspecte

2. Corectarea, stoparea aspectelor negative

Data finalizării fişei

Semnătura diriginte / învăţător

Fişa de observare curentă

4
Numele şi prenumele …………………………………..

Data Fapte Interpretarea faptelor Măsuri aplicative Eficienţa


măsurilor