Sunteți pe pagina 1din 7

operaţionaleObiective

ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL STRATEGII DIDACTICE OBSERVAŢII


ŞI DOZARE LECŢIEI
Metode şi Mijloace Forme de
procedee organizare

1.Moment Salut elevii şi fac prezenţa. Conversaţia Colectiv


organizatoric Pregătesc fişele ce conţin schema dirijat
2 min lecţiei (vezi anexa 1). (frontal)

2. Reactualizarea Se verifică cunoştinţele dobândite Conversaţia Colectiv


cunoştinţelor anterior cu privire la tema dirijat
3 min ,,Personalitatea”. (frontal)
Personalitatea este “(..) elementul
stabil al conduitei unei persoane,
ceea ce o caracterizează şi o
defineşte faţă de altă persoană”.
(Nobert Sillamy – Dicţionar de
Psihologie).
Dimensiunile personalităţii:
- Temperament: ceea ce este
înnăscut;
- Caracterul: cel care se
formează;
- Aptitudinile: cele care
rezultă din împletirea celor
două.

3.Captarea atenţiei Lansez elevilor următorul citat: Expunerea Colectiv


2 min “De cele mai multe ori un om are dirijat
trei caractere: unul pe care-l crede (frontal)
el, altul pe care i-l dă publicul şi un
al treilea pe care nici unui, nici altul
nu-l vor desluşi niciodată, şi care e
cel adevărat.” (Nicolae Iorga). Le

1
cer elevilor să relateze impresile şi
părerile proprii pe bază citatului.
Astfel se face legătura cu tema ce va
fi parcursă.
4. Anunţarea Astăzi vom discuta despre Expunerea Tabla Colectiv
subiectului şi a temperament, iar voi la sfârşitul dirijat
conţinutului. acestei ore voi veţi putea defini (frontal)
1 min temperamentul, veţi putea enumera
caracteristicile lui şi însuşirile
acestuia, veţi putea defini tipologiile
temperamentale, putând apoi, să vă
descrieţi propriul temperament.
In acest timp o să scriu pe tablă titlul
lecţiei: ,,Temperamentul”.
5. Transmiterea Astfel, în cadrul acestei lecţii, vom Expunerea, Colectiv
principalelor teme de discuta despre tipurile de Explicaţia. dirijat
conţinut. temperament, despre caracteristicile (frontal)
2 min. şi însuşirile sale şi despre cele patru
tipologii temperamentale.
In acest timp le distribui elevilor
fişele ce conţin schema lecţiei. (vezi
anexa 1)
6. Dirijarea învăţării O1 Etimologie: lat. temperare=a Expunerea. Colectiv
23 min. amesteca. Explicaţia, dirijat
Definiţie: Temperamentul reprezintă Conversaţia. (frontal)
manifestarea şi dezvoltarea
particulară a tipului de sistem nervos
în plan psihologic şi
comportamental.
Temperamentul este latura
dinamico-energetică a personalităţii.
Scurt istoric : Pentru a înţelege mai
bine modul în care a evoluat de-a
lungul timpului viziunea asupra
temperamentului, trebuie să
înţelegem că la început s-a pus

2
problema aspectului exterior, a
aspectului fizic. În vechime singura
modalitate de cunoaştere era
observaţia directă prin intermediul
văzului. Acest lucru a dus la o primă
idee asupra temperamentului. Astfel
se credea atunci că un anumit tip de
constituţie fizică ar putea
corespunde unui anumit tip de
temperament. Hipocrate şi Galenus
au avut altă părere considerând că
responsabile pentru un anumit tip de
temperament sunt lichidele organice
şi modul în care acestea se
amestecau: coleric, sangvinic,
flegmatic şi melancolic. Ei au fost
primii care au considerat că ar exista
patru tipuri de temperament, idee cu
care unii sunt de acord şi în zilele
noastre. Dacă am privit modul în
care în vechime era explicat
temperamentul haideţi să venim mai
aproape de zilele noastre când ştiinţa
a avansat considerabil. Astfel rolul
central, sau baza organică ce face
posibilă existenţa temperamentelor
este considerat sistemul nervos
central al omului.

O2 Caracteristici şi particularităţi: Expunerea, Colectiv


Temperamentul este latura expresivă Explicaţia, dirijat
a personalităţii, are caracter Conversaţia. (frontal)
predominant înnăscut, evoluează pe
parcursul vieţii, nu există
temperament pur, nu există
temperament bun sau rău,
temperamentul nu e capacitate sau
3
valoare şi nu asigură performanţele
într-o activitate.

O4 Sistemul nervos central are un rol Expunerea, Colectiv


important în conturarea acestor Explicaţia, dirijat
temperamente deoarece asigură Conversaţia. (frontal)
coordonarea integrală a tuturor
proceselor organice , dar în acelaşi
timp mediază şi comportamentul.
Principalele însuşiri ale SNC sunt:
forţa, mobilitatea şi echilibrul.
- Forţa sau energia
desemnează amplitudinea
modificărilor electro-chimice
de la nivelul neuronului. Se
exprimă prin rezistenţa la
oboseală nervoasă, la
solicitări intense, la factori
de stres (presiunea timpului,
responsabilităţi majore).
- Mobilitatea se referă la
viteza cu care se consumă şi
se regenerează substanţele
funcţionale constitutive ale
neuronului, sau altfel spus
uşurinţa cu care se trece de la
un proces nervos
fundamental la altul, adică de
la excitatie la inhibitie.
Aceasta vizează viteza
trecerii de la o activitate la
alta, rapiditatea si
flexibilitatea adaptării la
situatii noi.
- Echilibrul are la bază
excitaţia sau inhibiţia, mai
exact raporturile de fortă
4
dintre cele două. Dacă forta
celor două procese este
aproximativ egală, vorbim
despre echilibru. Dacă
domină forta excitatorie,
vorbim despre impulsivitate,
iar dacă domină cea
inhibitorie, vorbim despre
inhibiţie.

O3 Prin manifestările diferite ale celor 3 Expunerea, Colectiv


însusiri în cadrul indivizilor au fost Explicaţia, dirijat
stabilite 4 tipuri de temperament. Conversaţia. (frontal)
Esentiale sunt 3 derivate din cele 3
însusiri: puternic-slab, echilibrat-
neechilibrat, mobil-inert.
Temperamentul coleric : puternic,
neechilibrat , excitabil.
Temperamentul sangvinic :
puternic, echilibrat, excitabil;
Temperamentul flegmatic :
puternic, echilibrat, inert;
Temperamentul melancolic: slab,
inert, neechilibrat.
O altă dimensiune propusă de Carl
Gustav Jung vizează modul în care
subiectul este orientat spre lume si
spre propria persoană. Această
dimensiune are la un pol extraversia,
extravertul fiind orientat spre
exterior, caracterizat ca sociabil,
aflat în căutarea emotiilor puternice
iar la celălalt pol –introversia,
introvertitul fiind linistit,
introspectiv, rezervat, distant si
rareori agresiv. Alături de Jung si
Eysenck introduce o dimensiune
5
distinctă, stabilitate-instabilitate.
Aceasta descrie la un pol persoana
stabilă emotional, care dovedeste
rezistentă la socuri, calm echilibru si
rezistentă la stres; la polul opus
vorbim de labilitate emotională,
sensibilitate excesivă, rezistentă
scăzută la stres.
7. Obţinerea O5 Elevii vor primi fiecare o sarcină Explicaţia, Pe grupe
perfomanţelor şi individuală care constă în Conversaţia, independent,
conexiunea inversă identificarea temperamentelor Problemati-
12 min învăţate pe baza unor descrieri zarea.
comportamentale. Urmând apoi
(prin liberă alegere) să prezinte ceea
ce au scris.
O scurtă recapitulare : fiecare
individ în parte, se comportă, se
manifestă, se exprimă sentimental,
verbal, emotional diferit faţă de
semenii săi. De aici reies
temperamentele disticte despre care
am vorbit în cadrul acestei lecţii :
colericul, sangvinicul, flegamticul si
melancolicul, dar totodata şi
dimensiuniile personalităţii :
extraversia- introversia, stabilitatea –
instabilitatea.
8. Evaluarea Pe baza activităţii elevilor pe Conversaţia Colectiv
performanţelor parcursul lecţiei se evidenţiază elevii dirijat
2 min care au fost mai activi. (frontal)
De asemenea, se vor clarifica
eventuale nelămuriri şi întrebări.
9.Intensificarea Se va realiza prin oferirea de Conversaţie, Colectiv
retenţiei şi realizarea răspunsuri la întrebări adresate din explicaţie dirijat
transferului lecţia parcursă. (frontal)
3 minute

6
10. Încheierea Cum vi s-a parut lectia de azi? Conversaţie Colectiv
activităţii Temă: Pentru data viitoare vă rog să dirijat
1 min aduceţi testul Heymans (anexa 2) (frontal)
“rezolvat”. Le distribui elevilor
testul.
O zi bună, vă mulţumesc pentru
prezenţă!

S-ar putea să vă placă și