Sunteți pe pagina 1din 3

Dacă vrei să-nveţi!

Schiţe şi comentarii literare Romanul

Romanul

Definiţie: Specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu acţiune complexă, desfăşurată
pe mai multe planuri grupate în jurul unui nucleu, cu intrigă complicată şi personaje
numeroase care, prin jocul pasiunilor sau prin bizareria aventurilor, dezvăluie evenimen
te, moravuri, fenomene ale vieţii unei societăţi.
Termenul: vine din fr.roman
Scurt istoric: specia datează din vechime, dar abia în sec. al XIII-lea devine o specie exclusiv în
proză. Fiecărei perioade îi este specific un anumit gen de roman:
- sec.al XVII-lea, în Renaştere: romanul alegoric, picaresc/eroic, galant,
psihologic, comic, realist
- sec.al XVIII-lea: romanul de aventuri, sentimental, epistolar
- sec.al XIX-lea: romanul realist,naturalist-experimental, comportamentist,
eseistic, parabolic, existenţialist, noul-roman(ex.fantastic)
Caracteristici: - are o structură narativă de mare întindere
- prezintă o imagine de ansamblu a societăţii
- permite desfăşurarea subiectului în mai multe planuri
- combină nuclee narative distincte
- acţiunea este amplă
- foloseşte un număr mare de personaje, deosebite ca pondere în ansamblul epic
- are o intrigă complexă
- cunoaşte o varietate a tipurilor de naratori
- cunoaşte o mare varietate de forme
Temele principale ale romanului au rămas de-a lungul timpului aceleaşi (naşterea, foamea, visul,
dragostea, moartea, timpul, înavuţirea, singurătatea, sexul), diferă doar abordarea
Clasificarea romanului se poate face după criterii foarte diverse (nereuşind să se epuizeze varieta-
tea formelor sale; există şi romane care nu se pot încadra în nici un criteriu), după:
 situarea în timp a acţiunii: - istoric (acţiunea situată în trecut) Fraţii Jderi
- contemporan (cu acţiunea în prezent)Cel mai iubit dintre pământeni
- de anticipaţie ( cu acţiunea în viitor)
 cadrul social sau geografic: - citadin Enigma Otiliei
- rural Baltagul
- provincial La Medeleni de Ionel Teodoreanu
- exotic - Maitreyi
 forma de organizare epică: - epistolar – Patul lui Procust de Camil Petrescu
- jurnal – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
- eseu – Thomas Mann
- cronică – Cronică de familie
 amploarea epică: - frescă Cronică de familie
- saga – Forsyte Saga de John Galsworthy
- ciclu– Ciclul Hallipilor
- fluviu - In căutarea timpului pierdut
 apartenenţa la un curent: - romantic - Manoil
- clasic – Enigma Otiliei

Prof. Luminita Zamfira Vînturache - 25 -


Dacă vrei să-nveţi! Schiţe şi comentarii literare Romanul

- realist Ion
- realismul magic de tip sud-american – G.Marquez
- modernist
- naturist- Doctorul Pascal de Emile Zola
- avangardist
 raportul cu realitatea: - alegoric
- fantastic - Harry Poter
- parabolă - Franz Kafka
- existenţialist - Albert Camus, M.Preda
- experimental
 tehnica narativă: - de tip balzacian Enigma Otiliei
- de tip stendhalian Roşu şi negru
- tolstoian Război şi pace
- proustian Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
- gidian - Falsificatorii de bani
 cronologia evenimentelor: - tradiţional Baltagul
- modern Cel mai iubit dintre pământeni
 procedeul narativ: - obiectiv - Ion
- subiectiv - Maitreyi
Reprezentanţi: 1. în literatura lumii: Don Quijote de Miguel de Cervantes
Tom Jones de Henry Fielding
Suferinţele tânărului Werther de Goethe
Roşu şi negru de Stendhal
Comedia umană de Honore de Balzac
Viaţa lui David Copperfield de Charles Dickens
Doamna Bovary de Gustave Flaubert
Crimă şi pedeapsă de Feodor Mihailovici Dostoievski
Război şi pace de Lev Nicolaevici Tolstoi
Germinal de Emile Zola
În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust
Falsificatorii de bani de Andre Gide
Muntele vrăjit de Thomas Mann
Procesul de Franz Kafka
Ulysse de James Joice
Ciuma de Albert Camus
Un veac de singurătate de Gabriel Garcia Marquez
2.- în literatura română: Manoil; Elena de Dimitrie Bolintineanu
Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon
Ciclul Comăneştenilor de Duiliu zamfirescu
Mara de Ioan Slavici
Ion, Pădurea spânzuraţilor, Răscoala de L. Rebreanu
Ciclul Hallipilor de Hortensia Papadat Bengecscu
Patul lui Procust de Camil Petrescu
Baltagul, Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu
Maitreyi, Nuntă în cer de Mircea Eliade
Enigma Otiliei, Bietul Ioanide de George Călinescu

Prof. Luminita Zamfira Vînturache - 26 -


Dacă vrei să-nveţi! Schiţe şi comentarii literare Romanul
Moromeţii, Cel mai iubit dintre pământeni de M. Preda
Cronică de familie de Petre Dumitriu
Groapa de Eugen Barbu
Animale bolnave de Nicolae Breban
Orgolii, Vocile nopţii de Augustin Buzura
Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu
Hotel Europa de Dumitru Ţepeneag

Deosebiri între romanul tradiţional şi romanul modern

Coroborând opiniile criticii literare: Camil Petrescu, Noua structură şi opera lui Marcel Proust;
Mircea Eliade, Opinii despre romanul indirect
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe
se pot contura următoarele deosebiri între romanul tradiţional şi cel modern:

I. Romanul tradiţional:
 1.acţiunea se desfăşoară cronologic
 2.timpul este obiectiv
 3.naraţiunea se face la persoana a III-a
 4.mizează pe obiectivitate
 5.perspectiva narativă: naratorul este omniscient, ubicuu
 6.tehnici specifice: naraţiunea, descrierea, dialogul, analiza psihologică făcută din
exterior
 7.perspectivă unică: previzibil, anticipare
 8.preferinţa pentru tipuri, caractere, arhetipuri
 9.tendinţă generalizatoare
 10.inspiraţia din mediul rural
Reprezentanţi: Honore de Balzac, Stendhal, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Lev Tolstoi
Nicolae Filimon, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, G.Călinescu, Marin Preda etc.

II. Romanul modern:


• 1. valorificarea fluxului memoriei; se anulează cronologia evenimentelor
• 2. timpul este subiectiv
• 3. naraţiunea se face la persoana I, romanul având aspect de jurnal intim
(personaj-reflector, personaj-narator)
• 4. mizează pe subiectivitate (intuiţie, psihic, subconştient)
• 5. perspectiva narativă: unică focalizare interioară (anularea omniscienţei)
• 6. foloseşte tehnici narative moderne:introspecţia, retrospecţia, monologul interior
(roman de analiză, de introspecţie).
• 7. perspectivă multiplă –se anulează previzibilul şi anticiparea
• 8. preferinţa pentru personajul individualizat, excepţie, cazuri clinice anormale;
personajul preferat: intelectualul
• 9. mizează pe autenticitate (tendinţă individualizatoare)
• 10. inspiraţia din mediul citadin
Reprezentanţi: Marcel Proust, J.Kafka, Virginia Woolf, James Joice, Andre Gide
Camil Petrescu, Anton Holban, Hortensia Papadat - Bengescu

Prof. Luminita Zamfira Vînturache - 27 -