Sunteți pe pagina 1din 11

1

Prof. Pentru învăţământ preprimar


BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Cerc pedagogic
14 noiembrie 2009
Grădiniţa cu Program Normal nr.1-Paşcani

1
2
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Grădiniţa cu Program Normal nr.1-Paşcani


Institutor : Botez Cristina –Adriana
Grupa mare D
Proiect de activitate integrată

Tema: “Cum planificăm/organizăm o activitate!”


Subtema: “Magia Culorilor”
Scopul:
 Lărgirea orizontului de cunoaştere-mediul social şi natural prin
prisma culorilor, însuşirea unor deprinderi valoroase pentru
dezvoltarea comportamentului social;
 Trezirea curiozităţii şi manifestării interesului pentru schimbările care
au loc odată cu petrecerea unui anumit eveniment;
 Stimularea gustului pentru frumos prin declanşarea emoţiilor artistice;

Argument:
Pentru că zilele în care se petrec anumite evenimente sociale reprezintă un
mare interes pentru copii –sub atenta îndrumare a educatoarei- activităţile din
cadrul proiectului răspund dorinţei acestora:

de investigare;
de comportare adecvată în relaţiile dintre copii, dintre copii şi oameni;
de satisfacerea a curiozităţilor estetice caracteristice vârstei;
de manifestări libere şi creative;

Obiective:
 Identificarea caracteristicilor unui eveniment deosebit-aici petrecerea
culorilor;
 Aprofundarea noţiunilor de culoare-R.O.G.V.A.V.;
 Formarea unor comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre copii –
copii, copii şi adulţi;
 Formarea noţiunii de ordine într-un şir;
 Dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini
în realizarea unui proiect;
 Stimularea gustului pentru frumos prin declanşarea emoţiilor artistice;
2
3
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE PROPUSE:

Centre de interes:
Biblioteca: “ Obiecte în culori potrivite prinţeselor”
Ştiinţă: “Ce obiecte pot avea culoarea …?”
“Desenează obiecte care au culoarea obiectului din colţ”
Artă: “Obiecte pentru petrecerea culorilor-coroniţe”

Domenii Experenţiale vizate: DLC, DŞ, DEC, DOS.

Domeniul Limbă şi comunicare: Povestea culorilor!-în salut


Domeniul Ştiinţe: “Continuă şirul după modelul dat”
Domeniul Estetic şi creativ: “Şervetele pentru petrecere”, cântec “Culorile
se ceartă”
Domeniul Om şi societate: “Aşezarea mesei şi petrecerea culorilor”

Centre de interes:

1.Biblioteca: “ Obiecte în culori potrivite prinţeselor”


Comportamente urmărite:
 să aşeze jetoane pe panouri în culori potrivite prinţeselor;
 să precizeze culorile obiectelor ;
 să denumească muţimea de obiecte formată;

Material didactic:
 O prinţesă pe fiecare panou colorat-ROGVAV;
 Jetoane cu imagini ale obiectelor;
2.Ştiinţă: “Ce obiecte pot avea culoarea …?”
Comportamente urmărite:
 să denumească obiectele şi culorea acestora din prezentarea power point
dată;
 să mai găsească şi alte lucruri/obiecte care pot avea culoarea dată;
 să audieze poezia culorilor din prezentare;

3
4
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Material didactic:
 Prezentare power point cu obiecte care au culorile prinţeselor din poveste;
3.Artă: “Obiecte pentru petrecerea culorilor-coroniţe, baloane colorate,
desene.”
-desen-obiecte/lucruri în culorile date;
-pictură-coroniţe potrivite pentru prinţese;
Comportamente urmărite:
 să creeze obiecte pentru petrecerea culorilor -coroniţe;
 să umfle baloane;
 să deseneze/picteze obiecte/lucruri în culoarea obiectului din colţ;

Material didactic:
 coli carton, baloane colorate;
 acuarele, căniţe pentru apă, pensule;
 coli albe cu obiecte decupate şi lipite în colţ;
 creioane colorate

Domenii Experenţiale
B.Deschiderea plicului numărul 2. -Domeniul ştiinţe
Joc didactic:“Continuă şirul după modelul dat”
Comportamente urmărite:
să aşeze pe banda colorată a prinţesei forme geometrice conform modelului;
să repete aşezarea modelului pe bandă până la epuizarea formelor
geometrice din coş;
să continue şirul început respectând ordinea formelor după culoare şi formă
de la stânga la dreapta;
să lipească în continuare şirul după model;
să verbalizeze acţiunea făcută citind şirul din forme geometrice;
să lucreze în echipă împărţindu-şi sarcinile;

4
5
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Material didactic:
 benzi lungi în culorile prinţeselor: ROGVAV;
 coşuleţe cu forme geometrice de plastic plate;
 flipchart, carioci, prinţese;
 forme geometrice din hârtie glacce, lipici;

C.Deschiderea plicului numărul 3.-Domeniul estetic şi creativ


Pictură pe contur: „Şerveţele pentru petrecerea culorilor”
Audiţie cântec : „Culorile se ceartă”
Comportamente urmărite:
să cunoască şi să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru;
să picteze pe contur respectând ordinea culorilor din model;
să găsească o utilitate pentru şerveţelele realizate;
să audieze cântecul „Culorile se ceartă”(vezi anexa 2)

Material didactic:
 acuarele, căniţe pentru apă, pensule;
 serveţele cu 6 spaţieri egale;
D.Deschiderea plicului numărul 4.- Domeniul Om şi societate: “Aşezarea
mesei şi petrecerea culorilor”
Comportamente urmărite:

să participe activ la aşezarea mesei pentru petrecere;


să danseze şi să se simtă bine alături de prietenii lor;

Material didactic:
 coroniţe, şerveţele-materiale confecţionate de copii;
 prăjituri şi suc;
 baloane, muzică de dans şi voie bună;

5
6
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee :
-brainstormingul, conversaţia, observaţia, joc – exerciţiu, explicaţia , demonstraţia,
lucrul în echipe, ;
b) Mijloace de învăţământ :
-un Spiriduş care aduce o scrisoare-surpriză copiilor la grădiniţă ;
-un panou cu 4 plicuri, necesare fiecărei activităţi de învăţare;
-prietenele Spiriduşului-prinţesele Roşie, Portocalie, Galbenă, Verde, Albastră,
Violet;
-mese, scaune, coşuri cu materiale necesare ptr. activităţi;
-benzi colorate ale prinţeselor care pleacă în lumea magică a culorilor;
-consumabile pentru copii necesare;
c) Moduri de organizare :
 pe grupe
 individual
 frontal
d) Resurse :
- umane – 20 de copii
-temporale – toată ziua
-spaţiale : sala de grupă
-bibliografice:
,,Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţă” ediţia a II-a revizuită şi
adăugită
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”- 2008
,,Metode moderne de învăţare.”- Pintilie, Mariana

6
7
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

SCENARIUL ZILEI
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu
toţi membrii grupei. Educatoarea, pentru a constitui un model de comportament,
zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de
comunicare-verbală, nonverbală.
Copiii se ridică în picioare şi împreună toţi cântă şi execută mişcările
sugerate de text:
“Bună dimineţa!”
Refren :
Ursuleţii s-au trezit, bună dimineţa!
Iepuraşii s-au trezit, bună dimineţa!
Şoriceii s-au trezit, bună dimineţa!
Şi copiii s-au trezit, bună dimineţa!
1.Ritmul de înviorare 2.Ca să faci tot ce pofteşti
I-a cuprins pe fiecare Şi ca să nu te grăbeşti,
După ce şi-au făcut patul Fii devreme la culcare
A urmat apoi spălatul. Şi devreme la sculare.
În urechi, pe subţiori Să n-alergi după tramvai,
Pe ochi şi pe dinţişori. Ca să nu te-mpiedici, vai!
Bine e să fii curat, Şi-o să fii de toţi iubit
Îngrijit si pieptănat. Sănătos şi fericit!
1.Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei şi
poate fi îmbogăţit.
-Bună dimineaţa dragi copii! Mă bucur că începe o nouă zi!
2.Împărtăşirea cu ceilalţi. Se schimbă împresii legate de vreme, de
îmbrăcămintea copiilor şi de faptul că a venit cineva să ne filmeze o zi din
grădiniţă. Un copil costumat în spiriduş zice că a primit la poştă o scrisoare
important şi pe care a adus-o la grădiniţă deoarece este destinată copiilor.
3.Activitatea de grup:
Spiriduşul a venit astăzi la noi să ne aducă veşti importante! A venit cu o
scrisoare! Vreţi să o citim?-deschiderea plicului 1.
Educatoarea dă citire Poveştii culorilor ( vezi Anexa 1) şi pe un panou apar
pe rând prinţesele colorate, prietenele spiriduşului.
4.Noutăţile zilei.
Stiu că vă plac petrecerile!

7
8
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Prinţesele au venit la noi împreună cu spiriduşul să îi ajutăm să organizăm o


petrecere dedicată culorilor. Fiecare astăzi va contribui la Petrecerea culorilor!
Copiii se ridică din semicerc şi se aşează acolo unde doresc să lucreze!
A.Deschiderea plicului numărul 1.
Jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, liber creative
Se anunţă subiectele de la jocurile şi activităţile alese.
Copiii îşi aleg fiecare locul dorit în scopul ajutării prinţeselor şi Spiriduşului
să organizeze o petrecere.

B.Deschiderea plicului numărul 2. -Domeniul ştiinţe


Joc didactic:“Continuă şirul după modelul dat”
Copiii se impart pe echipe –în total 6 echipe corespunzătoare fiecărei
prinţesă.Fiecare prinţesă va primi un punct notat pe rochie dacă echipa duce la bun
sfârşit o sarcină dată. Prinţesa cu cele mai multe puncte pleacă în ţara magică a
culorilor.
VARIANTA I.
Educatoarea pe flipchart dă modelul care trebuie transferat pe cele 6 benzi
colorate, iar copiii trebuie să îl repete până la terminarea formelor din coş.
“Continuă şirul după modelul dat!”
Se dau modele de câte două forme, apoi trei forme, apoi patru forme sarcina
se complică treptat.
Se urmăreşte să se lucreze în echipă şi să se înţelegă sarcinile!
VARIANTA II.
“Lipeşte şirul după modelul dat!”
VARIANTA III.
Dacă copiii mai sunt disponibili pot rezolva o fişă cu Aricel ştie tot!:
Continuă şirul început!
C.Deschiderea plicului numărul 3.-Domeniul estetic şi creativ
Se deschide plicul numărul 3- în care este un şerveţel de masă în culorile
prinţeselor, care este necesar la servirea prăjiturelelor, dar cum copiii sunt mulţi

8
9
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

trebuie să le ajutăm să le picteze! Este necesară respectarea ordinii culorilor pe


şerveţel.
Copiii lucrează şi le pun la expoziţie să se usuce.

FINALITATEA ZILEI:
D.Deschiderea plicului numărul 4.- Domeniul Om şi societate: “Aşezarea
mesei şi petrecerea culorilor”
Aşezarea mesei şi ornarea clasei se face cu ajutorul copiilor şi se enunţă
Codul Bunelor maniere.
Petrecerea e dedicată prinţeselor culorilor! Cântec joc şi voie bună!Fondul
muzical e la alegerea copiilor şi jocul cu baloane.
Folosirea obiectelor realizate de copii la petrecere-coroniţele pe cap;
şerveţelele la masă, la servirea prăjiturii.

9
10
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

Anexa 1
Povestea culorilor
A fost odată ca niciodată un spiriduş, care -la sala palatului unde
locuia -a dat sfoară în toată lumea, să se adune prinţesele culorilor să îl
ajute să îşi redecoreze palatul transformându-l într-un palat magic.
Am fost şi eu pe acolo, dragi copii, şi s-au prezentat 6 prinţese.
-Dragile mele prietene v-am chemat astăzi aici –pe cele care ştiţi
taina culorilor-pentru ca să mă sfătuiţi , care este locul vostru la palat.
Atunci Prinţesa Roşie se aprinde şi mai tare la faţă, poate de ruşine,
căci este prima care rupe tăcerea şi zice:
-Dragă spiriduş eu sunt culoarea care dă viaţă şi care este mult
iubită de copii! Alege-mă pe mine pentru acoperiş şi promit că nu o să îţi
pară rău.O să vezi cu câtă bucurie şi veselie se vor aduna la palat copiii!
Prinţesa portocalie, care stătea lângă cea roşie s-a îmbujorat puţin şi
cu o privire plină de căldură a început să vorbească:
-Eu ştiu că şi pe mine mă iubesc copiii! Obosiţi după atâta joacă şi
zbenguială, când Moş Ene o să vină pe la gene, eu o să îi aştept în
dormitorul lor. O să le veghez somnul cu căldură şi dragoste de mamă.
Culoarea galbenă simţind că ochii spiriduşului îi sunt aţintiţi asupra
ei, se făcu palidă de emoţie şi abia îngână cuvintele:
-Cel mai bine mă simt în bucătărie! Aici stau liniştită, împreună cu
copiii care ştiu “Că la masă nu vorbesc şi pe joc nu murdăresc!”
Culoarea verde, cu o privire rece si crudă, cu o voce de tun, făcând o
plecăciune în faţa spiriduşului i se adresează:
-Luminăţia ta, dacă ţii seama de dorinţa mea,
10
11
Prof. Pentru învăţământ preprimar
BOTEZ CRISTINA ADRIANA,
Grădiniţa cu Program Normal Nr.1-Paşcani

În sala tronului, cea mare,


Unde vin oaspeţi de onoare,
Eu sunt cea mai indicată……..
Cred şi cea mai lăudată!
Culoarea albastră, din fire cam rece şi gânditoare, văzând că i-a
venit rândul să vorbească, începu să plângă şi printre sughiţuri să spună:
-Mie îmi plac copiii când citesc poveşti, când colorează, desenează
sau pictează. Adică, vreau să spun:
“Când se gândesc,
Când în gând mai socotesc .
Când se joacă cu culoarea,
Până ce îşi pierd răbdarea!”
Aici vreau să stau şi eu!
Culoarea violet, văzând că e ultima, a început să tremure de parcă îi
era frig. A făcut o piruetă şi îi zice spiriduşului:
“Locul meu e printre flori,
Printre fluturi în culori,
Aşa tare te-aş ruga,
Terasa să fie a mea!
Tare mulţumit s-a arătat spiriduşul de Magia culorilor! Într-adevăr
acum avea un palat magic inspirat de sufletul celor 6 prinţese culori!
“Am încălecat pe o culoare şi am simţit o mare onoare!”

11