MIC ESEU ETIMOLOGIC Despre Istoria daco-românilor (cu scurte comentarii personale

)
ARHIVA GETO-DACICA

1

2

Capitolul I NUME DE ŢĂRI, POPOARE, POPULAŢII, TOPONIME-pag. 32 Capitolul II HIDRONIME-pag.69

Capitolul III NUME PROPRII-pag.74 Capitolul IV ALTE DENUMIRI, CUVINTE OBIŞNUITE, ETC. pag.110 Capitolul V CULEGERE DE TEXTE SCURTE, ARTICOLE, ETC.-pag.147 Capitolul VI DICŢIONARE-pag.232 Capitolul VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA-pag.289 Capitolul VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA pag.304 Capitolul IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI„ROŞU,GALBEN,ALBASTRU” pag.315 În loc de epilog-pag.317

3

Moto: LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ de Alecu Mateevici (preot ortodox şi poet din Basarabia) Limba noastră-i o comoară În adâncuri înfundată Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată. Limba noastră-i Foc ce arde Într-un neam, ce fără veste S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste. Limba noastră-i numai cântec Roi de fulgere, ce spintec Nouri negri, zări albastre. Limba noastră-i graiul pâinii Când de vânt se mişcă vara, În rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au Ţara. Limba noastră-i frunza verde Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plânge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cât îi de darnic Graiul Ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade, Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le’nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri. Limba noastră îi aleasă Să ridice Slava-n Ceruri Să ne spuie-n hram şi-acasă
4

Veşnicele Adevăruri. Limba noastră-i Limbă Sfântă, Limba vechilor cazanii, Care-o plâng şi care-o cântă Pe la vatra lor ţăranii. Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul Al uitării’n care geme. Strângeţi Piatra Lucitoare Ce din Soare se aprindeŞi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată.

5

Mihai Eminescu
Rugãciunea unui dac Pe cînd nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sîmburul luminii de viatã dãtãtor, Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeuna Cãci unul erau toate si totul era una, Pe cînd pãmîntul, cerul, vãzduhul, lumea toatã Erau din rîndul celor ce n-au fost niciodatã, Pe-atunci erai Tu singur, incît mã-ntreb în sine-mi Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi? El singur zeu stãtut-a 'nainte de-a fi zeii Si din noian de ape puteri a dat scînteii El zeilor dã suflet si lumii fericire El este-al omenimei izvor de mîntuire. Sus inimile voastre, cîntare aduceti-i ! El este moartea mortii si învierea vietii! Si el îmi dete ochii sã vãd lumina zilei Si inima-mi împlut-au cu farmecele milei, Din vuietul de vînturi auzit-am al lui mers Si-n glas purtat de ape simtii duiosu-i viers Si tot pe lîng-acestea cersesc înc-un adaos; Sã-ngãduie întrarea-mi în vesnicul repaos ! Sã blesteme pe-oricine de mîne-o avea milã, Sã binecuvînteze pe cel ce mã împilã, S-ãsculte orice gurã ce-ar vrea ca sã mã rîdã, Puteri sã puie-n bratul ce-ar sta sã mã ucidã, Si-acela dintre oameni devinã cel întîi Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o capãtîi. Gonit de toatã lumea prin anii mei sã trec, Pîn' ce-oi simti cã ochiu-mi de lacrime e sec, Cã-n orice om din lume un dusman mi se naste, C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cunoaste Cã chinul si durerea simtirea-mi a-mpietrit-o -Cã pot sã-mi blestem mamã, pe care am iubit-o, Cînd ura cea mai crudã mi s-ar pãrea amor...

6

Poate-oi uita durerea-mi si voi putea sã mor. Strãin si fãr' de lege de voi muri, atunce Nevrednicu-mi cadavru în ulitã l-arunce, S-aceluiã, Parinte, sã-i dai coroana scumpã, Ce-o sã amute cîinii cã inima-mi s-o rumpã, Iar celui ce cu pietre mã vã izbi în fatã, îndura-te, stãpîne, si dã-i pe veci viatã ! Astfel numai, Pãrinte, eu pot sã-ti multumesc Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc. Sã cer a tale dãruri genunchi si frunte nu plec, Spre urã si blestemuri as vrea sã te înduplec, Sã simt cã de suflarea-ti suflarea mea se curmã Si-n stingerea eternã dispar fãrã de urmã !
(Poezii postume, 1876)

A Dacian's Prayer When death did not exist, nor yet eternity, Before the seed of life had first set living free, When yesterday was nothing, and time had not begun, And one included all things, and all was less than one, When sun and moon and sky, the stars, the spinning earth Were still part of the things that had not come to birth, And You quite lonely stood... I ask myself with awe, Who is this mighty God we bow ourselves before. Ere yet the Gods existed already He was God And out of endless water with fire the lightning shed; He gave the Gods their reason, and joy to earth did bring, He brought to man forgiveness, and set salvation's spring Lift up your hearts in worship, a song of praise enfreeing, He is the death of dying, the primal birth of being. To him I owe my eyes that I can see the dawn, To him I owe my heart wherein is pity born; Whene'er I hear the tempest, I hear him pass along Midst multitude of voices raised in a holy song; And yet of his great mercy I beg still one behest: 7

Believe no matter whom who slanders my renown. and leave no trace. your breath will mine efface. And I forget my suffering. Dishonoured let me perish. My body less than worthy to block the gutter then. Popescu) (Homepage)|(titles) BALADA ÎNŢELEPTULUI ZALMOXE 8 . 1 sept. in whose love I have grown. And may. While for the one who in my face does callous fling a clod In your eternal kingdom reserve a place. let me my whole life fly Until I feel from weeping my very eyes are dry. Until from persecution myself I do not know. Translated by Corneliu M. Be curses on the fellow who would my praise acclaim. Let everyone detest me no matter where I go. o God.That I at last be taken to his eternal rest. But blessings upon him who does my soul defame. That I may hate my mother. gracious Father. Thus only. (1879. a crown of diamonds wear The one who gives my heart the hungry dogs to tear. To gain eternal blessings my head I do not bow. an outcast among men. o God of mercy. And into endless nothing I go. Till comes at last the evening. Let him upon the earth above all others loom Who steals away the stone that lies upon my tomb. Give power to the arm that lifts to strike me down. Till hating and deceiving for me with love will vie. and learn at last to die. Hunted by humanity. Let misery and horror my heart transform to stone. But rather ask that you in hating compassion show. can I requitance give That you from your great bounty vouched me the joy to live.

Nu e Zalmoxes a toate CreatorulAl nostru Unic ZeuDeşi îi poartă acelaşi nume. tot poporul Cu drag îl va iubi. (Ba unii spun ca să ne mustre). eu îl poftesc! Şi să-l trataţi ca pe un rege Şi ca un mare Înţelept! Căci despre acesta Fost-am în vis înştiinţat Că va veni s-aducă Legea. Întemeietor. Sosi la tine şi la noiBoierii tăi-să ne salute. Întru aceasta. Măcar c-o ştim Din fragedă pruncie! El fi-va rege mai presus chiar decât mine Dar nu peste lumească împărăţie. deci. preamărite rege. acum. Pe loc. Ce noi. îl alungăm Sau îl scurtăm de cap? -Ba nu cumva să faceţi asta De nu vreţi aspru să vă pedepsesc! Lăsaţi mâncarea şi-mbuibarea.ŞI A REGINEI HESTIA VECHIUL TESTAMENT GETO-DACIC de Sebastian Vîrtosu -Tyraxes. (E drept că unii cred C-ar fi chiar Însuşi Dumnezeu-Zalmoxe 9 . Ce facem. uitat-am să o făptuim. El fi-va Sânt şi Rege Şi Zeu şi Mare Preot. Un Înţelept. Un vajnic călător Prin lumea-ntreagă.

Să văd oameni noi şi sate. Şi să mă-ntorc de-ndat’ În Ţara mea. -Ah Zalmoxe.Om prea nobil. pe negândite.dar. Copiii mângâiere Şi pace la hotare!Mă înclin Şi-ţi mulţumesc că m-ai primit! Bărbaţi prea nobili. Dreptatea să dezgroape. Am plecat să aflu multe Despre lumea neştiută. A sosit ca într-un vis Amintindu-mi cu blândeţe Despre legile străbune. Domnia fie-ţi lungă. După cum bine-aţi aflat.Venit aicea pe Pământ În chipul umilinţei. căci Neamul nostru Geme de păcat.cum ştii prea bine. Acelora ce vin cu gânduri bune. De nimeni cunoscut. geţi din vale.Să ne-nveţi pe noi.) -Pofteşte. Daci munteni şi costoboci. Regi şi preoţi. Le oferim. Să-nţeleg cum merge viaţa Precum stelele pe cer. pe toţi 10 . -Ziua Bună Tyraxes. De puţin timp m-am întors De prin cele ţări străine Ca să vă fiu de folos. S-a-ntâmplat ceva sublim! O Fecioară. alte Legi. Iar apoi. cucernice Zalmoxe Şi bine-ai venit la noi! Pâinea şi sarea sunt pe masă. Prea-nţelepte rege. o Regină. Pentru asta te-ai întors?Zise unul din Boieri.

o aţi lepădat. Astfel le grăi Zalmoxe-cel cu mare nume-. Cum credeţi că veţi mai scăpa De judecata dreaptă a celui Unic Zeu? Din Fii curaţi. Din Fii ai Soarelui. 11 .Legile Blajine?Acestea le primirăm De la ai noştri mândri taţi Cu multă vreme-n urmă! -Atunci. Apoi. Dar dacă văd pe altul în necaz Şi nu mă scol. preanobili şi viteji bărbaţi. dezbinarea. să vorbesc. nu doar vin va fi şi hrană Pentru trupul stricăcios. să mă rog la cele sânte Ca Bunul Dumnezeu să-mi ierte îndrăzneala De-a vă-nvăţa pe voi. Să cuget. e treaba mea. Căci nu vine de la mine! Veniţi mâine la banchet. Fi-veţi invitaţii mei. Prealuminaţi. mă fac părtaş Cu cel ce-l chinuieşte! Eu n-am venit să fac averi Prin lucruri sfinte şi poveşti. Ci. vedea-veţi ce veţi face mai departe. Cât despre mine. Unde. Ci şi multe-nvăţături curate Pentr-un suflet luminos. cui vrea s-asculte! Lăsaţi pizma. prea nobili şi viteji bărbaţi De ce nu le mai respectaţi? Poporul simplu. Ţara.pleca-voi în Pământ Ca-ntr-un mormânt. l-aţi uitat. ura. ajuns-aţi Fii întunecaţi.Cum dar Să nu vin să vă mustru şi să-ndrept Ce e stricat? Şi n-am venit din voia mea! Căci dacă eu suport o nedreptate Şi nu mă scol. Nepăsarea şi uitarea Şi-ascultaţi ce am a spune.

Cu respect în toate Şi în curăţie. odată Peste ai săi daci O Regină mare.îndată ce mâncară şi băură ai săi oaspeţipână terminară. Plin de demnitate. Pielea-i străvezie Albă ca neaua. Cu ochi precum cerul Cel fără de nori. Regina noastră Ne-a lăsat prin veacuri Un model de viaţă. Fără şiretlicuri. Ea. a doua zi. 12 . Sufletu-i curat Şi nevinovat. al ei nume. Trupu-i feciorelnic Gingaş şi sfielnic Inima-i blajină De dreptate plină. Iar apoi. -ţinându-şi promisiunea. începu a zice acestea: -Acum multă vreme Şi ani nenumăraţi Trăit-a. Gura-i delicată Buze precum fraga. Dar necruţătoare Şi neîndurătoare Cu păcatul lumii Şi cei ce-l iubesc. Tare ca o zână Însă mult mai blândă. Hestia. dar. Cu cosiţe blonde Rupte ca din Soare.Celor adunaţi. Nespus de frumoasă.

Legile Blajine. O veşnică odihnă În Raiul ceresc. de oameni. Şi astfel. cu bucurie. Astfel. O credinţă mare Şi Legi de cinstire De la Zeul nostru Singur Dumnezeu Creator a toate Câte le vedem. 13 . Primit-am spre păstrare Şi ca amintire. Plin de bunătate Şi bunăvoinţă Ca într-o frăţie. El. Ca Regină-a voastră De Zalmoxe-aleasă.Fără răutate Ură şi hoţie. Toţi le împlineau! Şi Regina dragă. Zalmoxe Bunul. De la mic la mare. De Lumină pline! Şi nu le călcau! Toţi. Iar cei ce le respectă Şi-n inimă le scriu. Nevăzut de nimeni Decât numai de sânţi. El îmi dete aceste Sânte-nvăţături. al lor suflet De-a pururi fi-va viu!” „De vrei să-ţi fie bine. Astfel le grăia: -„Dragi copii ai mei . aste Legi Numite-au fost. Cel „fără de Timp”. Legile Frumoase.

de îl distrugi. Lui să te închini! Şi să-l iubeşti ca pe un Tată. Căci atunci. Lui să-i jertfeşti-de bunăvoie-ce ai mai bun! B)2.Acestea să le faci!”. Cel mai bine ar fi. 14 . tu. N-o blestema Şi n-o strica. el se sufocă. Îmi spuse apoi Regina Cu multă-ncredinţare. Tu degrab’ să-ţi ceri iertare. De la el să-ţi ceri iertare.În MUNTE. şi nu-l poţi face Cum era. Mai apoi de la PĂDURE. nu contează. de faci o casă Sau un drum din pietre grele. 4.NATURA dimprejur. Răul ce i-l faci acum. Şi nevăzut de nimeni dintre vii. Că nu o poţi reface. Nepoţii tăi îl vor simţi! 3.Un COPAC de vei tăia.”Să crezi într-unul DUMNEZEU. Nu-i al tău. ca hrană Sau ca adăpost. Întâi şi-ntâi să-ţi ceri iertare Şi-apoi porneşte de forează. A)1. DALB MOŞ Atoatefăcătorul. Ţi-e Soră dar şi Frate. precum COPACUL. Doar Dumnezeu! 5. Căci MUNTELE.Pe PĂMÂNT. Căci şi alte vietăţi Se foloseau de el. de vei săpa Tunel sau mină.

Să nu distrugi ce nu-nţelegi sau nu iubeşti! Că nu le poţi reface cum au fost. Dar dacă totuşi vrei s-o faci. Că nu-i ceva mai strigător la cer Decât ca cineva să lase pui fără de mamă! Ai grijă. fost-a nouă dăruită S-o stăpânim-e drept-dar cu blândeţe. Ci. Se supără Zalmoxe-Domnul. pietruite. te va respecta la rândul lui! 6. a sa menire are Pe care tu n-o înţelegi. Căci nu pentru aceasta El ni le-a creat. Iar tu. Tot ce ea ne dăruieşte Să luăm cu-nţelepciune. animale. Doar Dumnezeu! 7.Dar şi aici să ai de grijă Să nu ucizi mamă cu pui. 9. Făcând aşa. 15 . Căci el. el poate să respire Şi astfel. Nici pentru banii de pe blănuri. e păcat. căci peşti şi alte vietăţi Cu toţii vor dispare. Doar Dumnezeu! 8. un singur fir de păr nu poţi crea. pentru plăcere. uşoare Şi drumuri pe pământ. Să-ţi ceri iertare. case mici. Să-ţi ceri iertare. Neclădind case uriaşe Şi nici drumuri late. Şi mai ales ca s-o păstrăm intactă. Căci tu de faci aceasta.O APĂ sau un LAC de vrei să seci. aşa ceva nu prea se iartă.Să laşi PĂMÂNTUL Liber să respire.Natura.Să nu vânezi. coarne.Un FIR de IARBĂ să nu rupi.

Nu-l fură. ce vede totul.Să fii OM de OMENIE. Nu minte.Ei bine. Ce nu ajunge stăpânit 16 . îmbracă Şi-n casa sa-l primeşte. fără cântec Şi fără să-i iubească. Ce-nseamnă. 12. cel mai mare ţel. asupra noastră. acela-i OM de OMENIE Ce nu ucide alt semen de-al său Cu vorba sau cu fapta. Iată. asta te întrebi? 11. Însutit lui îi va da! 14. Nici un sânt din lumea-ntreagă Nu e sânt. fără de el. Însuşi Domnul Dumnezeu. Şi dacă nu-i plătit cinstit La cât ar merita. nici nu-i lasă Goi în stradă.Acela-i OM de OMENIE Ce pe străin hrăneşte.Cu blândeţe şi sfială Căci suntem administratori Şi nu stăpânii ei pe viaţă! Tot ce facem. Să fim deci mulţumitori Şi cu foarte mult bun simţ! C)10. Ci lucrează cu folos Chiar la munca cea de jos. nu-l înşală. Ce stă pe munţi de aur Şi nu-i cuprins de lăcomie.Celui OM de OMENIE Nu-i place în trândăvie.Acela-i OM de OMENIE. se răsfrânge Mai apoi. nu ucide prunci În pântec. 13.

Mărunţişuri şi nimicuri. Şi din OM de OMENIE Ajungi mort în plină viaţă. Îşi iubeşte mult soţia. 16. n-o înşală. Ci. N-are oameni în sclavie.OMULUI de OMENIE Nu-i lipseşte bunul simţ. Îi educă şi-i iubeşte! Iar femeia ce-i soţie Al familiei este înger. bani. Nu înjură sau blesteamă Pe bărbat sau pe copii! Iară cea nemăritată 17 . Ce te fac pe nesimţite Plin de ură şi de fiere. Precum slavă. El iubeşte libertatea. Nici nu-i răpeşte fără voia lor. Nu îi plac deşarte lucruri. tinde neoprit Spre viaţa cea cerească.De viaţa pământească. Pe copii îi ocroteşte. putere. Liniştit traiul să-şi ducă. 15.OMUL ce-i de OMENIE.OMULUI de OMENIE Îi place simplu şi curat să fie Dar şi înţelepciunea. 17. Mai mult chiar decât însăşi viaţa. Nu o bate. Nimenea să nu-l conducă Decât numai Bunul Simţ şi Bunul Dumnezeu Zalmoxe Unul. o respectă ca pe mamă. Ţine casa-n curăţie Vrednică-n jertfelnicie.

Brăcinari. Iar voi soţi. părinţi şi medici Nu le-mpingeţi niciodat’ Pe femei să facă asta. Însă astă vrednicie Numai astfel se câştigă. Cu înţelepciune. Este cel ce lumea-ntreagă Nu are bani. cămeşe. curăţie Şi prin multă vitejie. 18 . îi cere ajutorul. să-l poată cumpăra Fiind nepreţuit.Acela-i OM de OMENIE. 18. Brâie. Dar dacă cineva. cozi-împletite Sau pe cap acoperite-. Cel ce are Demnitate.Şi de-i vrednic. fotă sau catrinţă Şi-n picioare opincuţe. El grabnic vine şi-şi aduce obolul Fără s-aştepte vreo răsplată. DREPTATE. Ca un astfel de păcat. O căciulă capul să-i acopere. Căci atunci. opinci. veţi fi părtaşi! Toţi bărbaţii bărbi să poarte. Cel ce luptă pân’ la moarte Pentru ADEVĂR.Stă cuminte şi aşteaptă Pe al ei bărbat menit! Nu cumva să se gândească Cum să-ncerce să răpească Pe-al soţiei soţ iubit! Şi nici una nici cealaltă Să nu facă-n veci avort! Nu-i nimic mai rău în lume. Cum simţi-se-vor mai bineIe. Nu prin naştere! Iar femeile.

Nu te-ntrista Că nu-ţi găsi-va nimeni Locul în Istorie Ca popor sau ca persoană. (Fără a avea nimic spectaculos în sine. să clădeşti naţii Şi indivizi cu suflete curate! Iar această bătălie. 20. Nu un nume într-o carte. Vin peste noi. de devenim Străini în propria noastră Ţară. Istoria o măsluiesc Şi pe noi ne cuceresc Cu viclenie. Ci. Dar distrug totul în jur Prin mândrie şi prin teamă. Ci.Acela-i OM de OMENIE Ce crede tare-n DUMNEZEU. Pe care Istoria să-l scrie). Căruia-i pasă de NATURĂ Şi de semenul său.OMUL cel de OMENIE Nu se laudă. Să laşi urme ce zidesc în veşnicie. Dară gol pe dinăuntru. credinţa schimbă. Abia după ani o mie. Că vor zice numai rele Despre tine. Ce-ţi exaltă doar ego-ul.19. 21. nu se trufeşte.Să nu-i bagi în seamă! Ei îşi zic civilizaţi. Se vădeşte-n chip curios. 19 .Dar când străini de neam şi limbă. Arătându-te pe tine mare. nu e Să clădeşti civilizaţii. smerit îşi duce lucrul Chiar de nimeni nu-l cinsteşte. Cel mai greu.

N-ai vorbi această limbă Nici Credinţa n-ai cinsti. Făr’de ei. s-o apărăm şi s-o păstrăm intactă. cade-se. Iar dacă stă doar ş-o privi. să-i respecţi. Şi pe cei ce simt la fel! Căci de-ar fi doar pentru sine Ar şedea frumos deoparte. De vrei să fii un OM de OMENIE! D)22. Nu ca s-o umplem de gunoaie sau alte porcării.Atunci. în toată lumea Precum Dalb Moş a poruncit. Dar când vede că cei mulţi ai săi. El porneşte să-i răzbune Fără-o clipă de zăbavă. Apărând ce-i SÂNT şi DREPT: NEAMUL. Ei jertfiră ce-i mai bun. Nu s-o distrugem sau batjocori. Aşa cum o vom ţine. fi-vom noi nepăsători. Raiul.La fel. e Pământul. pân’ce căzură în păcat. să-i aminteşti În a ta inimă şi să le mulţumeşti. aşa vom şi primi! Căci Ea a fost a Raiului Grădină. să fii ce eşti. E Grădina ce-a fost dată nouă-n grijă De Zalmoxe-Dumnezeu. Şi atuncea. acela-i OM de OMENIE Ce se scoală cu tărie Şi cu mare vitejie. de vrei să-ţi fie bine Pe Pământ. Ca tu.ŢARA. Cu cei răi părtaş va fi! Pe strămoşi să-i ai la suflet. Nu fi nepăsător. Sunt chinuiţi şi umiliţi. pe-ai tăi Părinţi Să-i ai la suflet. 20 . LIMBA şi CREDINŢA. n-ai fi aici. Astfel. De-aici porniră toţi urmaşii lor. Acolo unde Moş Adam şi Moaşa Eva Ieşit-au din Lumină. azi.

Dintr-o preasântă Fecioară. Urmează-mi mie Şi fii conducător Acestui brav poporŞi Mare Preot! Învăţându-i cu tărie Să te-asculte. Să ieşim noi. cum am putut să facem asta? Cum am putut. nişte bicisnici. Căci. la Judecata cea din Urmă Ne-or întreba. vai.Stricând Moşia ce-am primit de la străbuni? Să nu dea Domnul ca să facem asta. Ce porţi un mare Nume Al celui Singur Zeu Atoatefăcător. Preoţi mulţi tu vei aveaCe stau departe de femei Şi carne nu mănâncăSă te ajute. atuncea. pân’la noi! Şi-apoi. 21 . ca dintr-un falnic brav popor. În a anului Mai lungă noapte. Şi ca noi să fim sfârşitul A tot ce clădiră ei? Putea-vom oare să trăim Cu-o aşa-ncărcată conştiinţă?” „Iară tu Zalmoxis. Tot ce-au jertfit strămoşii toţi De la Crearea Lumii. Nu-i lăsa! Iar la vremea potrivită. ne-am găsit năpasta! Vom anula într-o clipită. Atunci fi-va nemurirea noast’ În veci deplină! Iar Acesta se va naşte. Domnul mare Dumnezeu Va jertfi pe Fiul Său Să ne scoată din păcat.

Sănătos la trup şi minte. Acela este.De aceea. ai mare grijă Să nu fii înşelat! Căci fi-vor mulţi înşelători Zicând că ei sunt „Fiul cel mult aşteptat”. Care vrea de bună voie. Aşa să faceţi. Focul Iubirii Şi al Credinţei Drepte. Iar el trebuie ca să fie Cel mai bun dintre războinici. drept mulţumire Lui Zalmoxe.-pe nume SET În limba evreiască Şi HET sau GET pre limba noastră.De va fi bun. decât numai fecioare Să-l aibă în grijă! Acestea să-mi înveţi poporul Şi-altfel. priveşte Rodul lor. tot la patru ani odată. Pe întîiul fiu al vostru. blând şi smerit. Ne spuse acestea să le ştim. Pentru voi să se jertfească. Cel mai bun în comportare. Tu. iar de e rău Să fugi departe! Şi mai ales. Al Evei fiu ş-al lui Adam Şi frate cu Abel şi cu Cain-. Atuncea. Înţelept. Şi în acele tulburi vremi. Moşul nost’. ca să ştii. Să-l ţineţi pururea aprins! Şi nimeni. Frumos la înfăţişare. Să jertfiţi lui Dumnezeu. Cel mai tânăr dintre toţi. că va jertfi Pe Fiul Său! Mai mult. De vrei să-ţi fie bine! 22 . nu. doar. nu am a-ţi spune.

În inimi fie scrise Îndemnurile divine. Spre-a cugeta la cele sânte. Vă rog. şi fi-vei apoi Şi tu. bărbaţi hetiţi destoinici. Să îmi fiţi mie următori! 23 . De vei face acestea. Strămoş.Să nu laşi scris nimic în urmă. Puternica Regină. nepriceputul. Ci. Cât am putut. Strămoşii tăi. Şi nu în suluri. Ca şi voi. le-am zis. doar viaţa ta. să-mi faceţi O casă sub pământ. le fie pildă. celor ce vin Îndată după tine”! Aceste vorbe-mi spuse. la rândul tău. ziduri sau coline. Iar eu. iată. Pietre. acum. Nouă te vei-adăuga. apoi.

12. „Z” în „D” şi invers (v. „V” în „B” (ca în l. „O” în „U” şi invers. parţial ilirii folosesc mai des litera şi sunetul „R”).) şi invers. ZALMOXE-SALMOSE). „OY” sau „OU”(în l. română sau „rumân”-l.Litera şi sunetul „U” se poate transforma în „V”(l. ZEUS în l. traco-geto-daco-greacăDEUS în l. vocala „O” se pronunţă.uneori. 11. 6. „U” în „Y”. spaniolă-„vamos”=să mergem-se citeşte „bamos” sau în l. ca în DOCHIA=DACHIA-DACIA. 7. geţii. în l. sau VIU l. altele „D”. latină sau ZIUA l. 8. „bOn giorno”=bUnă ziua. galii. „R” în „L” şi invers (slavii. slavonă. 9. greacă) şi invers.sau „Ponomorenco”-nume propriu. veche română şi „român”-l. română şi BIO-BIU l.. latinii.română=DIUA-DIVA-DEVA l. franceză „OU”= „U”) şi invers. folosesc des litera şi sunetul „L” . „Y” în „I” . „U” în „O” (în l. germană. „” . 10. „V” -ul se citeşte „F”) 4.) şi invers. 24 .ca l. cam ca salutul creştinilor ortodocşi care zic DOAMNE AJUTĂ. ţărănească română veche când se zicea BUNĂ DZÎUA) 13. „E”(?) şi invers. Probabil unele triburi de geţi şi daci pronunţau „Z”. tradus înseamnă BUN E ZEUL).se zice „samaliot”.dacii.în loc de Iacob-Iacov. de ex. se zice Vavilon. 2. 5. „V” în „F” şi invers (ca în l. în loc de AbraamAvraam. română nouă. „V” în „U” (schimbările se pot face în ambele sensuri) 3. etc. „O” în „A”(de ex.greacă „Y” sau „OY”= „U”. „Δ .se citeşte „Panamarenco”. „U” . tracii. PENTRU A UŞURA MUNCA DE TRADUCERE ŞI DE STABILIRE A ETIMOLOGIEI SAU ÎNRUDIRE A CUVINTELOR DIN DIFERITE LIMBI PRECUM CHIAR A LIMBILOR ÎNSELE (atât cât se poate) 1. „Z” în „DZ” şi invers (ca în BUNĂ DZÎUA care de fapt. latină foloseşte curent această interşanjabilitate).daco-getă străveche.italiană. „Z” în „S” şi invers (v.etc. „A” ca în „somoliot”=avion. TROIAN=TRAIAN sau ca în l. l.TABEL DE TRANSFORMARE A LITERELOR (ŞI SUNETELOR) ÎN CADRUL CUVINTELOR SILABICE COMPUSE. în loc de Babilon. rusă.iar în daco-română „DZ”.

„G” în „J” şi invers (v. „Z” în „G” şi invers (ZENES l. germană) 29. română=DU l. GENA-JENA trebuie să fi însemnat NĂSCĂTOARE. „E” în „I”şi invers (BINE-BINI.în vorbirea veche românească. latină (vedem că sunt înrudite bine l. „G” în „C” sau „K” şi invers (CIOBAN-G(H)IOBANGIOVAN) 21. femeie. GENERATOARE. ulterior căpătând sensul de femeie sau soţie.în loc de BINE se zice GHINE sau GHINI) 22. se citeşte PECI sau DACŞA se citeşte DACIA-DAKIA) 30.explicaţiile de la nr. explicaţiile de la nr.veche. în Ungaria. 15. în loc de SĂ FIE.greacă şi latină. la origine cu acelaşi înţeles în ambele limbi. 24. de ex. se zice IŞ. „E” în „Ă” şi invers (v. 29 şi 30) 25 . veche românească îi zicea (G) HITĂ sau vestitul erou antic AHILE. 17. „X” în „CE”. 23. un „G” ca un „H” fără a fi nici una nici alta. în România.etc. „CI” şi invers (v. a dat în l. 30) 32. cetate sau oraş. se zice la fel şi în greacă şi în latină).traco-dacă =GENES l. „Ţ” şi invers (v. ZALMOCSESALMOSE. se zicea SĂ HIE). „E” în „A” şi invers (BEUTURĂ-BAUTURĂ-BĂUTURĂ) 27. engleză= curte. rapid. nu mai departe EGO=EU. iute)ca în l. „D” în „T” şi invers (TU l.) 16. „Z” în „J” şi invers –JOC-ZOC-GIOC etc. 26) 28. „G” în „I” şi invers (AGHIASMĂ se mai spune în popor şi AIASMĂ sau CIOBAN – GIOBAN – GIOVAN . 19. în l. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu BUR-BAR. ce iniţial însemna PUTERNIC pentru ca ulterior să primească sensul de BĂRBAT. „X” în „T”. ulterior cu sensul de ÎNGRĂDITURĂ . 20. prin anagramare.14. slavonă JENA=soţie. În l. ca în GARD-YARD (l. în loc de SĂ FIE se zice SĂ HIE. îngrăditură). „F” în „H” şi invers (de ex. MOŢ din ţara Moţilor) 31.) 26. explicaţiile de la nr. la origine.AGILE (agil. „X” în „CS” şi invers (PECS-loc. deşi se scrie tot ICH. explicaţiile de la nr. EGO-EHO-EHUE(H)U=EU. „G” în „H”şi invers. VITĂ.IOVAN sau IOV).23) 25. 18. provine din A(G)HILE sau altfel pronunţat. În Germania sunt zone în care în loc să se zică ICH (se pronunţă IH=Eu). MOŞ. „H” în „Ş” şi invers (v. la care în l.fortificaţie. „F” în „Ş” şi invers (în unele părţi din Moldova. „G” în „Y”şi invers. „G”în „B” şi invers (de ex. GENA-născătoare. greacă şi latină). cel iute de picior. care înseamnă tot ORAŞ. a dat GRAD.slavonă. „X” în „S” şi invers (MOACŞA-loc.

„PH” în „F” şi invers. Oltenia sunetele „T” şi „Ţ” sunt pronunţate „CI”.33.) 35. TIMIŞOARA=CIMIŞOARA sau în loc de NU POŢI ori NU POT=NU POCI. OPT l. română. „P” în „F” şi invers. 26 . poloneză. română cu OCTO l. 29 şi 30) 34. „T” în „CI” şi invers (în Banat. latină şi AHT l . germană şi NIHTA (noapte) l. 41. latină sau NOAPTE cu NOCTAM. latină-CÂNEPĂ. latină cu NACHT(se citeşte Naht=Noapte)în l.) 39. etc. etc. explicaţiile de la nr. explicaţiile la nr. „Ţ” în „CI” şi invers (v.germană =OPT) sau NOCTAM-l. etc.de ex. Ardeal. „KI” şi invers (v. 42.) 37. „B” în „P” şi invers (BAN=domn cu PAN=domn în l. „C” în „P” şi invers (de ex. greacă. „TH” în „F” şi invers. 36. „X” în „KE”.38) 40. CANNABIS l. l. „C” în „H” şi invers (OCTO l. „T” în „D” şi invers 38.

un celt şi un latin s-ar fi putut înţelege destul de bine chiar vorbind fiecare în limba lui. etc. un gal. iar alte limbi foarte înrudite (precum dialectele triburilor geto-dacice)să fi avut chiar ceva diferenţe de pronunţie a sunetelor(asta ar putea explica greutatea de unificare a dacilor-şi a tracilor. un geto-dac. bine conturate.după cum spune Herodotîntr-un singur stat. În acea perioadă. să fi avut unele asemănări de pronunţie a sunetelor. Sigur. altele ziceau „B” în loc de „V” sau „F” sau „G”( „H”). Nu erau diferenţe mari de limbă între dialectele triburilor dacice.T_A_B_E_L_ _F_O_N_E_T_I_C_ __ Să nu ne mire aparentele contradicţii cea apar în acest Tabel.precum şi desele trădări ce au condus la asasinarea lui Burebista 27 . din mândrie sau patriotism local. puternic individualizate. Aşadar este posibil ca unele limbi. de ex.aceste limbi.devin cu adevărat diferite. şi chiar dacă nu ar fi ştiut aceste diferenţe de sunete tot se puteau înţelege relativ uşor. şi dorea să-şi scoată în evidenţă diferenţele de pronunţie faţă de pronunţiile celorlalţi mai sus pomeniţi.care la început erau foarte asemănătoare.vocabularul crescând semnificativ(evident.distincte. grec. asta pentru că aceste limbi erau încă foarte înrudite între ele. Fără îndoială. păstrând doar urme din asemănarea de altădată. etc. „U”.având acest gând al accentuării diferenţelor.putând învăţa şi pronunţa uşor sunete-le specifice altor triburi geto-dacice. Acest lucru face să avem origini diferite pentru acelaşi tip de sunet.probabil. Sunt aproape convins că un trac. fiecare din cei amintiţi mai sus se considera geto-dac.în cadrul fiecărei limbi. un grec.mai ales că nu aveau un vocabular mai mare de 1000-1500 de cuvinte. v. sunetul „V” se poate transforma în „B”. cele mai multe origini diferite de sunete provin din sânul triburilor dacice. doar o singură explicaţie poate fi dată şi anume aceea că limba română modernă este o limbă formată din suma dialectelor tuturor triburilor dacice plus influenţele limbilor populaţiilor migratoare. Cum se explică? Nu pot sunete diferite să se transforme în sunete identice. În timp. în Tabel) şi el în „G”( „H”). iar diferenţele erau mult mai mici decât asemănările.pronunţau „V”-ul la fel ca slavii şi latinii. limbile nu erau bine conturate şi distincte sau puternic diferenţiate şi individualizate (personalizate) ca în zilele noastre. „G”( „H”). Care să fie explicaţia? Empiric vorbind(pentru că nu sunt lingvist). aparent foarte diferite. trac. Unele.aceste cuvinte noi create în decursul anilor nu mai aveau nici o legătură cu cuvintele altor limbi astfel că nu se mai puteau înţelege). La această diferenţiere puternică şi-a adus contribuţia şi crearea de cuvinte noi. „F”(şi invers). dar şi sunetul „G” se poate transforma (pe lângă alte sunete.

Asia. America) sunt urmaşele directe ale limbii geto-dacilor(care se considerau Fiii lui HET. De la GET se ajunge la ZET ca în GENES=naşte-l. Oricum.poligamismul.iar dacă totuşi o făceau-din motive de securitate-lesne puteau trăda pentru a ajunge în frunte sau măcar de a fi regi din nou peste tribul lor. necrofagia(consumarea. greacă.iar între HET şi GET nu este nici o diferenţă. măşti-mascaţi(cu chipuri hâde. astfel că limba română nu s-a format şi/sau mărit vocabularul prin împrumuturi străine. CELELALTE LIMBI (numite greşit indo-europene.etc. Africa.a inimii unui mort bănuit a fi strigoi e ceva ce chiar la geto-dacii păgâni. ale unor limbi vorbite de populaţiile migratoare. lenea. formând ceea ce noi avem astăzi l.doar că azi trădarea este mai rafinată. traco-dacică. europene. a asimilat numeroasele populaţii migratoare ce au poposit pe teritoriul ei.chiar istoria medievală a românilor este marcată de lupta surdă pentru putere dintre domnitori şi unii boieri-am zice trădători-care. ulterior au ajutat la formarea limbilor din Orientul Mijlociu.aşa a fost în Evul Mediu şi din păcate aşa este şi astăzi.dar din păcate. greacă şi latină şi ZENES=naşte-în l.de ex.etc. română.. Însă cele mai mari influenţe leau lăsat aceşti migratori nu în limba daco-românilor. aceste diferenţieri de pronunţie din cadrul triburilor dacice îi făceau pe aceştia să se simtă diferiţi unii faţă de alţii şi să nu dorească să-şi piardă autonomia supunându-se unui rege sau conducător comun.sau la pierderea războiului cu legiunile lui Traian.) Cert este că azi avem în limba română modernă. hoţia. aceste populaţii au influenţat la rândul lor anumite sunete.-vezi EGO-l. topite.vânzându-şi poporul şi domnitorul. Dacă dorim să aflăm cum era l. silabe sau pronunţii ale limbii geto-dace alterându-i pronunţia originală. ci în unele obiceiuri barbare. pentru a ajunge la puterea supremă în stat-şi din invidie pe familiile boiereşti ce erau deja la domnie-nu se sfiau să facă alianţe cu inamicii din acele timpuri.după cum spune Moise în Geneza-Sfânta Scriptură.desfrânarea. sau AGILE-erou legendar-care se pronunţă AHILE. după moartea lui Decebal.politeismul.ai Soarelui). sălbăticia. geto-dacă trebuie să înlăturăm aceste straturi fonetice străine până ce rămâne sunetul original.cel omorât de 28 . ar fi fost de neînchipuit să făptuiască.aceste cazuri de trădare au fost foarte puţine. nu depăşea 300-400 de cuvinte.fără a se mai supune unui rege unic-oricum. dealtfel.apoi de la ZET la SET-fiul al 3-lea al lui ADAM. foarte puţine dealtfel.fiu ce l-a înlocuit pe ABEL. Noi credem că atunci când populaţia geto-dacă. ele sunt de fapt. latină cu EGO-EG(H)O-EHO l.Aşa a fost în antichitate.ci doar că aceste limbi ale migratorilor au influenţat sau au adăugat unele sunete şi pronunţii în limba română. în momentele în care puteau produce cel mai mare rău posibil-. toate sunetele diferite sau asemănătoare ale tuturor dialectelor triburilor geto-dacice şi unele sunete. vocabularul acestor limbi ale migratorilor sosiţi în Dacia.urâte). fiind Fii ai Luminii.

de către toţi oamenii Ulterior. „CI” . „A” .ca în Zalmoxe-Salmose.Această limbă a Fiilor lui HET-GET-SET a fost vorbită-până la amestecarea limbilor la Turnul BABEL-în toată lumea.limba ce o vorbeau Fiii lui SET-HET-GET era chiar limba în care vorbea SET cu tatăl său ADAM şi cu mama sa EVA. HAM şi IAFET.IAFET fiind considerat părintele arienilor sau „indoeuropenilor”. „GHE” . Limbi „indo-europene”. „E” 3.Astfel.sunetul şi litera „Ă” -de origine celto.limba română. sau 29 „KE” .dat fiind că sunt limbi „indoeuropene”.după amestecarea limbilor.„E” . „KI” . Cu siguranţă era şi limba lui NOE-căci în acea perioadă omenirea vorbea o SINGURĂ LIMBĂ-şi după POTOP era şi limba în care NOE se înţelegea cu cei trei fii ai săi.sunete.altele decât limba Limba geto-dacă.Limba Adamică sau Limba Proto-„indo-europeană”) 4. „GHI” „R”.de când ADAM şi EVA trăiau în RAI. SEM. toate limbile de astăzi au mai păstrat vestigii lingvistice ale Limbii Primordiale.sunetul şi litera „Δ -este de origine „Y” .iar acest ESEU tocmai acest lucru vrea să-l dovedească ). „GE” . 1. nu aveau probleme în pronunţarea lui „R” la mijlocul cuvântului sau după o consoană(deşi . origine latino-slavă(aveau probleme în articularea sunetului „R” . „CE” . „GI” -origine latino-slavă. „U” sau „E” (mai rar) slavă. sau chiar „Ă”.CAIN. geto-dacă. „L” la mijlocul cuvântului.grupuri de sunete.sunetul şi litera „”-de origine slavă. Prin urmare. Litere.-ca urmaşă directă a limbii geto-dacilor-are o vechime de când e lumea creată.dar numai slavo-galemană(halemană-alemană) la sfârşitul cuvântului(deşi nu poate fi neglijată nici posibilitatea să existe sunete comune în toate aceste limbi.Geto-dacii. având cu siguranţă acelaşi strămoş comun lingvistic. geto-dacă: 2. „I” .Acest sunet a înlocuit următoarele sunete din l. „A” . 5.la mijlocul cuvântului.

este posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat „L”-ul exact ca latinoslavii.. „KI” „O” . „Z” . „DZ” . spaniolă.„Vamos”= Să mergem. „T”. „S”.de asemenea. „V”(de ex. VIV-VIU. română-Gioc. franceză).de origine latină. română veche. VIN-băutură din struguri-în Moldova se zice JIN-se vede influenţa slavonă.Jeu.l. „Ş” .l. „Ţ” . „CI” latină. „Z” 8. „U” .slavă (nu este exclus ca unele triburi dacice să le fi pronunţat la fel) 13. Joc. „J” – probabil de origine slavă „GI” (de ex.ca acest „B” din l.fără a fi nici „B” clar.BIO=greacă.de origine „T”. „Ţ” .. „H” (de ex.VIO=unele triburi dacice. „OA” . „G” latino-slav „H”.l.după o consoană). VIN-JIN. de ex. „F” VIO-BIO-BIU(unde VIV=latină.. „DZ . „Bamos”. un fel de „B” care sună foarte apropiat de „V” . „X”. „V -de origine latino-slavă.. nici „V” clar. „G(H)” . „CS” . „Ş”.VIU=română.) 7. „Ş” . „U” 12. 30 . „KE” .) 6. Justin-Iustin).băutură din struguri).Ceea ce ar face să fie asemănător cu VIU din l. „D” 9. română modernă. „CE” .„B” .Iar „VIV”-latină cu „JIV”-slavonă asemănătoare. geto-dacă să se fi pronunţat la fel ca în l. în l. „G(H)” . BIU=geto-dacă. spaniolă „J”= „H”) .deoarece slavona schimbă „V”-ul de la început în „J” ca în.de ex. „S”. „CI” .celtă. „CŞ” . 11. „Ţ” sau „T” .Posibil. „D” 10. „O” „D” . „Z” „X” . „I” ( de ex. „CE” . „Z” „Z” .

(posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat la fel) de ex.deşi în alte limbi se pronunţă.) 16.14. „F”. ELENA-HELENA sau HOTELpopular OTEL.probabil. „I” după consoană-de „E” sau „I”. BINE-BINI-GHINI. „U” 31 . HAMAC). „U”-la începutul cuvântului „V”. „B”.slavă. În l.dar sunt şi cuvinte unde „H”-ul de la început dispare. 15.. „H” „H” deşi unele triburi dacice nu-l pronunţau.(de ex..ELICOPTER-HELICOPTER.ne mai pronunţându-se. română sunt cuvinte care încep cu „H” şi se pronunţă „H”-ul(de ex. origine. HAN. etc.

limba veche română) BINE(literar)=(G)HINE(la ţară. A DONA sau DANIE SIDON=DARUL. 10. De ex. nici H). 2) T(I)RAS TRASI TRAŞI(adică TRACI în pronunţie moldoveană) TIR (cetate hitită) SIDON.limba veche română) VITĂ(literar)=(G)HITĂ(la ţară. POPULAŢII. HITIŢI (populaţie indo-europeană. arătau originea lor. VIŢEL(literar)=(G)HIŢEL(la ţară.În Sfânta Scriptură sunt numiţi. fiii lui HET. Acest sunet specific se pronunţă din interiorul gâtului. TIRENIAN TIRA-GET(TIRAS-POL. v. DONAŢIA sau DANIA lui DUMNEZEU _ 2. v. Sf. Iar această origine nu putea fi decât traco-getică. Scriptură. avem de asemenea ca toponim şi Ruşchiţa) explicaţie: în limba română populară(veche). De ex. de origine traco-getă).de aceea li se mai spune HETIŢI . fără a articula clar G-ul sau H-ul (greu de explicat în cuvinte). Din el au apărut Traco-geţii.CAPITOLUL I NUME DE ŢĂRI. 32 . limba veche română) (SĂ) FIE (literar)=HIE(la ţară. POPOARE. pe Nistru azi) TIRAS=TRACI(notaţi că unul din urmaşii lui IAFET-fiu al lui NOE se numea TIRAS. limba veche română) Comentariu: Grecii antici îi numeau pe etrusci. ETRUSC=(H)ET-RUSC=GET-RUSC(Geţii din Munţii Poiana-Ruscă. Iar marea pe care aceşti tirenieni o controlau o numeau Tireniană. GENEZA cap. Prin acest nume dat etruscilor. se mai spune chiar şi azi la ţară un „G” ca un „H”(care nu e nici G. TOPONIME 1. ZI-DON unde ZI=ZEU sau DUMNEZEU şi DON=A DA. tirenieni.

3.deşi mai păstrează oarecari asemănări cu Limba Unică adamică 33 . turco-fino-ugrica.vorbărie.TARABOSTES (nobili geto-daci) unde TARA=ŢARĂ şi BOSTES=CONDUCĂTORI sau NOBILI (din Sfatul ţării). limbile hamito-semitice şi cele tokariene. În acest moment. FELACI = popor mitic de oameni blânzi(blajini) şi ospitalieri găsiţi de ULISE în călătoria sa (HOMER . Explicaţie suplimentară: Am amintit limbile hamito-semitice ca având acelaşi strămoş deşi sunt structural şi fonetic diferite de limbile indo-europene numai şi numai pentru că înainte de Potopul Universal se vorbea o singură limbă. latina. smerit Comentariu: Nu este împrumut din limba slavonă. cu sensul de şef onorific ca vârstă şi înţelepciune al unei comunităţi.De ex. sumeriana.turc)=ŞEF 5.etc. limba română veche-ţărănească.„ODISEEA”) F(E)LACI sau FELACI • FLACI THELACI • BLACI THLACI • BLAC(H)I THLAC(H)I • BLAHI THRACI • VLAHI-VALAHI T(H)RACI • VLACI 6.englez)=BEŞ sau BAŞ(lb.discuţii aprinse. adică protoindo-european. şi mai ales după Încurcarea Limbilor la Turnul Babel.diferenţierea-chiar în rândul limbilor din aceeaşi familie-devine extrem de pregnantă. ci aparţine unui fond comun tracic. limbile hamito-semitice. poate de aici provine TĂRĂBOI (gălăgie.CONDUCĂTORUL şi GETES=GEŢI(LOR) 4. limba greacă.După Potop. BLAJIN = blând. DROMIHETES(rege get cu reşedinţa la HELIOS) DROMI-HETES DROMI – GETES unde DROMI=DRUM(UL). cuminte. slavo-galo-celto-baltica. era în realitate limba vechilor tracodaci şi poate fi considerată fără greşeală limba proto-indo-europeană din care au derivat sanscrita.CĂLĂUZITORUL. HET=GET Comentariu: În multe limbi(limba spaniolă.) BOSTES(plural) BOSTE(singular)=poate de aici provine şi STAROSTE. egipteana. liniştit. BOS-TE(S)=BOSS(lb. greaca. Aşa-zisa limbă latina-vulgară. limba slavonă) sunetul(consoana) „G”se poate înlocui cu sunetul(consoana) „H”şi invers.

slavonă) şi JIN = GIN = VIN? (băutură din struguri) BLA-GIN BLAGIN BLAG(H)IN BLAHIN VLAHIN 34 . devenind complet distincte de restul limbilor indo-europene. lista poate continua. Dovezile vor apare pe parcursul acestui Mic Eseu Etimologic. BĂLAI-l.l.l. Erau. Să revenim la cuvântul BLAJIN BLA-JIN unde BLA=alb(ca în BLOND. realizează o puternică ruptură faţă de Limba –Unică (din motive religioase). Vântul.veche-românească). de către oamenii obişnuiţi. Animalele. esperanto sau interlingua) sunt creaţii intelectuale artificiale foarte puţin vorbite sau chiar deloc. neo-turceşti sau intelectualiceşti) este singura limbă care întruneşte aceste calităţi(mai ales limba populară-ţărănească. melodioasă. acea Limbă Primordială Unică va fi fost o limbă simplă. Aceste limbi hamito-semitice. aspră pe alocuri. Ploaia. LIMBA ROMÂNĂ (chiar cu toate influenţele slavoneşti. franţuzeşti. limbi moarte(adică nevorbite de poporul de rând) sau sfinte(adică cunoscute şi vorbite doar de savanţi sau iniţiaţi). BĂLAN.ca şi sanscrita sau latina de altfel. Păsările. sonoră. franceză sau BEL. Închideţi ochii şi pronunţaţi cu voce tare următoarele cuvinte încercând să vedeţi ce redau ele: -foşnet -ciripit -zumzet -vuiet -clipoci -fâlfâi -clefăi -mormăi -zornăi -etc.ante-diluviană. Ipoteza noastră este aceasta : limba traco-dacilor este limba proto-indoeuropeană din care derivă (cel puţin) limbile indo-europene antice şi moderne. Prin urmare.română. BLANC . Dar pentru a avea verbe şi substantive onomatopeice trebuie să asculţi cu atenţie şi cu dragoste şi cu răbdare Natura. PLINĂ DE VERBE ŞI SUBSTANTIVE ONOMATOPEICE. Apa. (sau ca în vremea noastră. ca să zicem aşa.BAL . neo-greceşti. sunt sute de astfel de cuvinte. directă. Ce putem afirma acum este următorul lucru: primii oameni care vor fi vorbit pe Terra trebuie că (în lipsa unor cuvinte gata primite) vor fi imitat cât mai fidel sunetele din natură. neo-latineşti. puternică şi mai ales.ba mai mult. Pădurea. foarte asemănătoare cu sunetele din natură. este limba proto-părinţilor noştri Adam şi Eva.

cu un mare respect amestecat cu dragoste. engleză MAN. în urma unei promisiuni făcute de către aceşti albi populaţiilor acestora că vor reveni. iar MAN înseamnă OM.cu ochi albaştri. îi aşteptau. De altfel. Dar să revenim la cuvântul nostru BRAHMAN BRAH-MAN unde BRA ca şi BLA (prin transformarea lui „R” în „L”) înseamnă ALB-BLOND. Altfel.VALAHIN. Vă daţi seama ce surpriză neplăcută pentru ei să constate că sunt şi albi de o aşa mare răutate. Rege. nu numai această populaţie autohtonă hindusă le-a păstrat o vie_şi caldă amintire şi recunoştinţă (ca popoare ce nu se considerau oprimate ci doar ajutate să se dezvolte)ci şi populaţiile din America Centrală şi de Sud. cruzime şi lăcomie exact opusul celor ce veniseră la ei cu ceva milenii mai înainte. pe a cărei Câmpie. Acest rasism însă. (H)U-MAN) RA-MANI=FIII LUMINIII. SĂ FIE OARE O SIMPLĂ COINCIDENŢĂ? _ 7.unei istorii scrise într-o serie de epopei gigantice şi nu în ultimul rând prin păstrarea religiei primite de la aeşti albi până astăzi. culmea. aveau pielea albă şi părul blond-şaten. De aceea spaniolii au reuşit să cucerească aceste populaţii amerindiene întrucât acestea i-au luat pe spanioli drept acei albi civilizatori din vechime care au revenit după cum făgăduiseră. românii ardeleni au cerut Unirea cu ŢARA în 1918 la 1 DECEMBRIE .Există un nume propriu al unui fotbalist din Ucraina. care. BLAH-MAN VLAH-MAN V(A)LAH-MAN adică Valah sau Român Sau 35 .puţin rasişti. am spune azi.verzi sau căprui). VLAH = VALAH = BLAH = BALAC = BLAC = BLAŞ = OLAH = OLEG = OLAF = ALB sau BLOND = ROMÂN. această populaţie autohtonă a păstrat o vie şi plăcută amintire despre aceşti albi civilizatori pe care nu i-a perceput deloc ca pe nişte cotropitori. Lumină şi MANI=Oameni(ca în l. Comentariu: Aceşti brahmani erau. se manifesta doar prin faptul că nu se amestecau cu populaţia autohtonă care avea tenul şi părul închise la culoare. germană MANN. ci din contră. Există şi o localitate BLAJ.FIII SOARELUI(ALBI/BLONZI) 8. BRAHMAN-casta preoţilor la vechii hinduşi (această castă era de origine indoeuropeană. germană WALACHEN = VALAHI. OLEG BLOHIN (care se pronunţă ALIEG BLAHIN).l. segregaţionişti şi chiar. Iar acest lucru se poate dovedi prin crearea unei întregi literaturi.ROMÂNI RO-MANI RA-MANI unde RA=Soare.din păcate.ca în l.BLOHIN-BLAHIN=VLAHULsau VALAHUL adică ROMÂNUL.

CAT.Gangele pentru indieni. CASTLE în l. construcţie n. CAT. CUŢ de origine traco-dacică –sau mai precis din străvechea limbă Proto-„indo-europeană”.Limba Unică în care vorbeau Adam şi Eva.că acum peste 30 de milenii. latină.s-a pornit o puternică civilizaţie. De ex. Luminos. ci face parte dintr-un fond comun traco-dacic-indo-european. engleză -COŞ a dat COŞMELIE în l. Comentariu: Se mai poate observa că „DA”. ca afirmaţie. Sincer.viaţa sa este prezentată pe larg în Vechiul Testament.etc.Se pare.CUŢ reprezintă ţara de origine a dreptului IOV(IOB-GIOB-CIOB=Cioban). română -CUŞ a dat CĂUŞ. engleză -CAT a dat CHATEAU(castel) în l.în bazinul Dunării şi al Mării Negre-care era un lac cu apă dulce pe atunci.COŞ. CASTRU în l. turcă -COT a dat CO(T)CIOABĂ.)în limbi diferite aflate la oarece distanţă de noi.din care ulterior s-au născut şi celelalte pe care le ştim dejasumeriană. Chiar 36 .DACIA DA-CŞA unde DA înseamnă Alb. pluralul CĂŞI) şi provine din rădăcinile traco-dacice CAS. Vaslui). -CUŢ a dat CUŢO-VLAHI (pop. construcţie. franceză sau etaj în l. CASTELO în l.CUŞ reprezintă şi toate zonele ce sunt hrănite de către un fluviu important. CASTEL în l. Comentariu: Aceste cuvinte CAS. de origine dacică de la Sud de Dunăre). în jud. -CAS a dat CASĂ.zone ce sunt propice dezvoltării civilizaţiilor umane(cum ar fi Nilul pentru Egipt.(B)RA(H)-MANI RA(H)-MANI RA-MANI RO-MANI (RO-MÂNI) 9. CUŞ. COTEŢ în l. Afirmativ sau chiar ZEU sau SFÂNT(rădăcina de la DEVA-DAVA care în sanscrită înseamnă ZEU) şi CŞA care înseamnă CASĂ(în Oltenia se foloseşte şi azi.COŞ. care înseamnă locuinţă. CUŞ.HUŢULI (rasă de cai din Moldova).. este departe de a fi un împrumut din limba slavonă.după ultimile cercetări arheologice.egipteană.HUŞI (loc. română.Dunărea pentru carpato-dunăreni).italiană. COT. română. au generat unele cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens(de locuinţă. CĂUC în l.de ex. română şi COTTAGE(căsuţă) în l. CUŢ.n. COT. Curat.

dar nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut sau n-ar fi vrut. FIUL OMULUI. „Flori DALBE flori de măr” (se ştie că florile de măr sunt NUMAI ALBE) „Moş Crăciun cu plete DALBE” (se înţelege că un moş nu poate avea decât plete ALBE. De unde ştim că „DA” mai înseamnă şi ALB ? Nu e cam forţată traducerea? Răspunsul este nu. înseamnă de 37 . ontologic vorbind. dar inexorabil. De ex. Dumnezeu a zis: „Să facem OM după chipul şi asemănarea noastră”. ca să ne Îndumnezeiască pe noi oamenii. Sfinţii Părinţi spun că Mântuitorul S-a făcut OM.din cauza vârstei) Să mai notăm că DAKSHA în limba sanscrită înseamnă „DOMN AL FIINŢELOR CREATE”. necreat)! Cu alte cuvinte. şi este NECREAT DE NIMENI. iar acest lucru este un fapt obiectiv pe care nimeni nu-l poate şterge sau ocoli. OM -fiinţă umană creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu de către Dumnezeu Însuşi (în l. L-a făcut de fapt dumnezeu după Har!A fi OM(cu majuscule) înainte de căderea în păcat. 10.De aceea şi Hristos mai este numit şi NOUL ADAM sau cum se numea EL Însuşi pe Sine. noi avem începutul din momentul în care EL ne-a creat. au comentat că după căderea în păcat a proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. în cartea Facerii. Când Dumnezeu a făcut OM după chipul şi asemănarea Sa.Scriptură. decăzând treptat. AUM-sunetul fundamental al Creaţiei. creată) pe când a fi Dumnezeu după Fire înseamnă a fi fără început sau sfârşit(adică. De ce? Simplu. franceză poate şi latină) provine din „ZI” . Mântuitorul Hristos S-a Întrupat pentru a reface creaţia şi mai ales să readucă omul din starea în care era(mai prejos decât a dobitoacelor chiar). Comentariu: Să citim în Sf. despre Crearea Omului. Sfinţii Părinţi ai Bisericii drept-măritoare. în starea în care era înainte de căderea în păcat. ci pentru că în comparaţie cu EL care n-are început şi nici sfârşit. română). Să ne gândim la unele versuri din colinde de Crăciun. căci după Fire.A fi dumnezeu după Har înseamnă a avea început(adică. adică să ne facă dumnezei(după Har însă şi nu după Fire. în l. numai Dumnezeu poate fi Dumnezeu). OMUL a pierdut calitatea de OM primită când a fost creat. care în limba traco-dacică (proto-indo-europeană) înseamnă ZEU. sanscrită.„SI” (afirmaţie în limbile italiană. cu care hinduşii încep orice mantră(rugăciune). nu vom fi niciodată egalii lui Dumnezeu.

moş. O dată când L-a vindecat pe slăbănogul bolnav de 38 de ani zicând „Iertate-ţi sunt păcatele”. Regele Lumii. Apostol Petru „cine cred oamenii că este EL”?Iar Petru a răspuns că unii cred că este ILIE. a lăsat-o celor ce vor trăi şi păzi această Grădină-şi urmaşilor lor până la sfârşitul lumii-că AICI L-a creat pe OM.O SLĂVIRE A OMULUI CE SE VEDE PE SINE CEL PUŢIN EGAL CU DUMNEZEU. când L-a întrebat pe Sf. a ajuns mai jos decât animalele. Lucifer. Balaurul. crearea OMULUI în Grădina Raiului. zeu. OAMENI DE OMENIE.OMUL-DEPLIN.Vântul. OMUL-dumnezeu după Har.Acest nume.Fiul OMULUI şi al lui Dumnezeu-Tatăl? Diavolul. Şi S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu de trei ori(şi atunci în mod indirect). decăzut urma să fie restaurat. OMU şi acest chip necioplit de mână omenească în piatră-ce pare că Natura. sfânt. adică dumnezei după Har. OMU din masivul Bucegi cu Sfinxul tocmai asta simbolizează. când omul era OM) EL ştia de ce se numea pe Sine astfel.dovada pe care Dumnezeu-Cel în Treime Slăvit-. la starea de dinaintea căderii. CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU. A doua oară. Şi cine credeţi că i-a luat locul OMULUIdevenit acum om simplu-şi a ajuns Rege al Lumii şi stăpân peste creaţia lui Dumnezeu până la Naşterea. 38 . păcătos. Stăpân peste toată creaţia lui Dumnezeu. pe Adam şi nu altundeva.ESTE UN MONUMENT CE GLORIFICĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI MAI ALES A COROANEI CREAŢIEI SALE. ceea ce era o blasfemie pentru evrei. Ploaia l-au făcut-ce poartă numele de Sfinxul. coroană a creaţiei. amprenta. avea în vedere cea mai înaltă demnitate pe care omul păcătos o putea avea după restaurarea sa din starea căzută în care era până la venirea Sa.Atunci Iisus îl întreabă: dar voi cine credeţi că sunt EU? Petru a răspuns că este Fiul lui Dumnezeu cel Viu(deci Dumnezeu după Fire). căci omul vechi. (zei) sau sfinţi!(vezi Vf. După căderea în păcat. adică sfânt sau dumnezeu după Har! Iar acest lucru este foarte greu! Căci chiar dacă suntem răi.fapt a fi dumnezeu după Har. Moartea şi Învierea lui Hristos. chipul lui Dumnezeu nu dispare niciodată.ESTE UN FEL DE STÂLP DE ADUCERE AMINTE A LOCULUI ŞI SCOPULUI PENTRU CARE A FOST CREAT OMUL.) Iar când Iisus se considera Fiu al OMULUI(cu majuscule acum. dar ca să ne asemănăm cu EL trebuie să fim OAMENI ADEVĂRAŢI. şi din Stăpân al Lumii. dacă vreţi. OM nu e egal cu om!! Cea mai mare înălţime la care omul păcătos poate ajunge (după căderea în păcat) este de a fi OM cu adevărat. este. aceea de a fi OM sau dumnezeu după Har sau sfânt sau moş sau zeu. mărturia. CI. a ajuns doar un simplu om muritor păcătos(scris fără majuscule acum). alţii că este IOAN sau alt prooroc. zeu( în alte religii). căci numai Dumnezeu(după Fire şi nu după Har)putea ierta păcatele. sfânt. NU REPREZINTĂ DE FEL O ODĂ ADUSĂ UMANISMULUI.vf. moş.

luminoasă unde DA=luminos. 11. nordul Greciei.deci. în faţa Marelui Preot Caiafa când unul din Farisei L-a acuzat pe Iisus că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.purtau acelaşi nume. „DA”. Oraşul tracilor sau Tira-geţilor cum sunt menţionaţi de fapt de autorii antici. 13.BESSI-neam traco-getic ce trăia în sudul Dobrogei(DA-BRA-CŞA= Ţara albă. una din acestea fiind limba bessilor. BRA=alb. Vlaherne. MASSA-GEŢI-Geţii de mijloc(din miez). consideraţi strămoşii etruscilor(etruscii erau numiţi de către grecii antici şi Tirenieni. Acest neam a dat numele Imperiului Bizantin. moş. În concluzie. tracodacică înseamnă Dumnezeu=Dio.la judecata Sinedriului. 12.iar când Marele Preot Îl întreabă din nou dacă este Fiul lui Dumnezeu(deci Dumnezeu după Fire) El răspunde. înţeles ca acea doctrină ce îl pune pe om pe acelaşi plan cu Dumnezeu(sau chiar mai sus)sau care îl înlocuieşte pe Dumnezeu cu omul. 39 . sau cu a fi dumnezeu după Har. strămoşii mezilor şi parţilor din Persia şi Media antică. greacă). Asia Mică(Turcia).aceşti bessi erau numiţi de istoricii şi cronicarii vremii vlahi. NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU UMANISMUL. Sfânta Liturghie se oficia în capitala Bizanţ în patru limbi oficiale.OSTROGOŢI= ISTRO-GEŢI(geţii dunăreni) GOŢI=GEŢI VIZIGOŢI= BESSI-GEŢI 14.Uneori.TIRA(S)-GEŢI Tracii geţi. a capitalei Bizanţ şi strâmtoarei Bosfor. Şi chiar filosofii antici păgâni recunoşteau acest fapt(că a fi OM e lucru mare şi greu de realizat)dacă ne gândim că Diogene-Ziugene(al cărui nume în l. ţară). Bulgaria. Marea Tireniană.) În zilele noastre există un oraş pe malul Nistrului care se numeşte TIRASPOL şi înseamnă:TIRAS-traci şi POL(IS)-oraş(l. CŞA=casă. Acestei acuze Iisus replică „Tu ai zis” . cu a fi sfânt sau zeu. ţinut.Iar a treia oară. iar marea pe care o stăpâneau se numeşte şi azi.de ex.Ziu Creatorul=Gene sau Creat-Născut de/ din Dumnezeu)umbla ziua cu un felinar în mână căutând un OM! Doresc să subliniez încă odată foarte explicit că demersul meu cu privire la cele scrise până acum despre OM(cu majuscule)ca fiind sinonim cu Îndumnezeirea omului păcătos.iar unele localităţi. a fi OM(cu majuscule)e cea mai înaltă demnitate pe care omul creat (sau restaurat) de Dumnezeu o poate avea. şi e sinonim cu a fi sfânt sau îndumnezeit sau dumnezeu după Har.

adică smeriţii. Tată.galben sau închis la culoare.ZA=Alb.Creangă numit „(H)ARAP ALB”. BESS-BES=neamul vlahilor sudici şi anatolieni (geto-dacii din Sudul Dunării şi Anatolia) iar TEOS. YON-ION=Mărit -BOSFOR=BESS-PHARA(PHORA). doar erau creştini) BESS= neamul bessilor.sunt strămoşii întregului neam omenesc.că aceşti arapi albi.ZIUS=ZEU.LUMINOŞII BESSI CEI SFINŢI” sau „ZEUL(SFÂNTUL) LUMINOS(CURAT) AL BESSILOR)” 15.Pur.reflecta o tradiţie astăzi „uitat㔺i anume.DEUS(DIUS).ţară în Africa-o altă dovadă a migrării carpatodanubienilor în toată lumea de atunci. Spre exemplu.Este oare o coincidenţă?Şi de ce Harap Alb când ştim că arapii sunt numai închişi la culoare?De ce să-i fi venit să pună acest titlu. Sfânt şi tradus ar fi „ALBII.fără numai dacă conştient sau nu.şi e normal. eveniment pomenit în acatistul Maicii Domnului mângâietoarea necăjiţilor şi sărmanilor! Iată câteva nume proprii de oraşe şi persoane: -BASARAB(nume propriu. cetate a bessilor -BASTOS(ţinut al bessilor)=BESS-TH(E)OS (Dumnezeul bessilor) alte localităţi: -BIZIA=BESSYA -TEREBESIS(TERE-BESIS)=Ţara Bessilor -BITINIA=BESSENIA (ABISINIA.Luminos.tracic). la Vlaherne S-a arătat Maica Domnului poporului adunat în Biserică.există un basm de I. familie de domnitori în Ţările Române)=BESS-ARAB -BIZANŢ(Capitala Imperiului Roman de Răsărit)=BESS-ANTY-YON( bessii antimăreţiei sau slavei.DA.aceşti carpatodanubieni traco-daci sunt numiţi-harapi albi având părul blond şi pielea albă.Ca o paranteză.Curat. AGATÂRŞI A-GETA-R(E) ŞI A-GETAE-R(E)ŞI 40 .fie alb. -SEBASTIAN locuitor al ţării Sabastos=D(Z)A-BESS-TEOS=DA-BES-DIUS= ZA-BES-ZIUS unde DZA.PARŢI .inclusiv în Africa. Tată şi REXI=Regi şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) REGILOR” sau PA-AR-R(E)XI unde PA=Părinte.)Spre deosebire de arabi care sunt îndeobşte cunoscuţi ca având părul şi pielea închise la culoare.deosebindu-se aşadar de (h)arapii-arabii închişi la culoare. ANTY= contra (v.dicţ.PARXI PARCŞI PARŞI PARCI PERŞI sau PA-R(E)XI unde PA=Părinte. AR=nobil REXI=Regi şi înseamnă „NOBILUL PĂRINTE(TATĂ) AL REGILOR” 16.blânzi.

: Am văzut în cuvântul precedent cum banalul „X”. consultaţi tabelul de la începutul dicţionarului etimologic. probabil. se poate transforma în unele limbi în „CI”. Şi l. ca în limba engleză azi. „S”. „KI”. „V”. de ex. „T”. „R” (rotacizare). se transformă în „CS”. ca în limba germană azi) cât despre grecescul „PH” sau „TH” putem spune că este similar cu „F”. spaniolă foloseşte un „B” ca un „V”. De ex. anumite tipare de pronunţie specifice mentalităţii şi felului de a fi al unui om sau al unei populaţii distincte care se manifestă strict în acel mod. slavonă folosesc mult „V” -ul în locul lui „B”. „CE”. latină. „J”. „CS”.ai. Limba latină. iar „DA” în indo-europeană înseamnă LUMINOS 17. slavonă. DACHIA(DAKIA-unde „KI” în sumeriană înseamnă PĂMÂNT.PAŞE ca în Moldova LUX(LUCS) din latină a dat LUCE în română (sau invers!). Traco-geţii folosesc des „R”-ul. VAVILON-BABILON). „Ţ”. LUCI sau LUŞE ca în Moldova DACŞA a dat DACIA. Latina. slavona. „T”. „CI”. putem observa următoarele litere şi sunete interşanjabile: „V” . celta folosesc des „L”-ul.al. adaptând litere şi sunete din alte limbi. DAŢIA. VENEŢIA sau VENEŢIA FENEŢIA FENEŢIA PHENEŢIA FENIŢIA 41 . AUTOMAT-AVTOMAT(se pronunţă AFTOMAT). „KE”. „B” (de ex. „CE”. „U” (de ex. astfel. greaca nouă folosesc „V”-ul în locul lui „U”. De ex. „L”. Să revenim la cuvântul nostru. „S”. În general. BAMOS-VAMOS (să mergem). GETAE=gecilor şi RECŞI-REŞIREJI=Regi şi înseamnă AI GEŢILOR REGI sau REGII GEŢILOR Explicaţie: De ce litera „X”. galeza. „CŞ”. Pentru mai multe amănunte. VNIVERSITATE-UNIVERSITATE).VENEŢIA Explicaţie: Unele limbi au sunete şi litere diferite ce se pot schimba între ele generând aparent cuvinte diferite. „TH” (în alfabetele vechi italice. transformându-le în litere şi sunete proprii psihismului lor. AVRAAM-ABRAHAM. „F” . „CŞ”. etc. Traco-dacii folosesc „B”-ul „V”. etrusce. „PH” . „V” este similar cu „F”.. „Ş” PAX(PACS) din latină a dat PACE în română (sau invers!).A-GETAE-REJI A-GETAE-REGI A-GETAE-REXI A-GETAE-RECŞI unde A=genitiv a. „Ş”. etc. messapice. l. Acest lucru nu trebuie să ne mire de vreme ce există. „Ţ”.

PADOVA . dacă vreţi. „Y”. „L” în loc de „R”. o lucrare de bijutier). Am mai spus şi mai înainte.localitate în Italia PA-DOVA PA-DAVA PA-DEVA unde PA=Tată. BĂLAN.PHOENIŢIA FENICIA PHOENICS(IA) PHOENIX PHOENIX-CŞA adică ţara (ţinutul adoratorilor) păsării PHOENIX. şi DAVA. etc. „V” în loc de „B” sau „U”. sanscrită) şi înseamnă „REGII EMILIEI”. „I”. română). săpăm în cuvinte până ce găsim cuvântul originar trecut prin diferite limbi. observăm că VENEŢIA a fost o colonie feniciană (populaţie indoeuropeană). „F” în loc de „V”. RAAJAA (l.provincie italică ROM-BAR-DIA RAM-BAR-DIA unde RAM(ROM)=RA-MANI(RO-MANI). BLOND şi înseamnă „ZEUL ALB AL RA-MANILOR (RO-MANILOR)” 19. LOMBARDIA . provine 42 . doar că în loc să săpăm în pământ. latina. Aceste limbi au sunete şi pronunţii identice. adoratoare a păsării PHOENIX. slavona. Făcând aceste transformări (asemănătoare unor săpături arheologice. explicaţie: De ce se transformă litera şi sunetul „O” în sunetul şi litera „A” sau „E”? Există temeiuri pentru aceasta? Răspunsul este DA.adică Fiii Luminii BAR=PUTERNIC. EMILIA = Rival. Exemplele pot continua. BĂLAI. galeza (celta) au origine comună şi sunt mult mai înrudite decât pare la prima vedere.localitate în Italia REGGIO = Rege (l. REGGIO – EMILIA . 20. Părinte(PA-TER). „Δ în loc de „U”. În limba rusă sunt cuvinte (substantive comune şi proprii) care se scriu cu „O” şi se pronunţă cu „A”. De ex. Este. BĂRBĂTOS DIA=ZEU sau DIA(NA)? şi înseamnă ZEUL PUTERNIC AL RA-MANILOR(ROMANILOR) sau RAM-BAL-DIA unde BAL=ALB. 18. Concurent. DEVA=Zeu şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) ZEULUI” sau „ZEUL SUPREM”. Somoliot (avion) se citeşte Samaliot Ponomorenco (nume propriu) se citeşte Panamarenco .

franceză. BLAN. (în Oltenia se mai zice şi azi pluralul de la CASĂ. BLAN – CŞA (BALAN -CŞA)/BALAN = ALB. 21. Ţinut. BLAJINILOR.localitate lângă BRAŞOV – ROMÂNIA .AGN(I)A unde ROM = RAMA? RA(SOARE)? REGE? Şi AGN(I)A = FOC? SFÂNT? MIEL(AGNUS-l. FRANŢA) VRAN .CEA URAN . CUŢO .MAGNA unde RO (RA) = Rege sau Soare şi MAGNA = Mare sau MAGNA=Man?-OM şi poate fi tradus „MĂREŢUL REGE(SOARE)” sau „OMUL-REGE”. CUŢ.probabil de la IRMIN = Forţă (Zeul Forţei la popoarele germanice) EMI(G)LIA E(R)MI-GLIA unde ERMI = Forţă.BRNO . identificat cu Egiptul antic (ţara CUŞ. CUŞ. ŢINUT. BLOND ( în l.CEA URAN .CEA (FRANCIA.aluzie la Mielul lui DUMNEZEU care ridică Păcatul lumii? Sau „FIII CURAŢI (SFINŢI) AI LUMINII” sau „MIELUL SFÂNT. Putere şi GLIA = Pământ deci. care înseamnă locuitor al ţării albilor.localitate în CEHIA BRÂNCUŞI (BRAN .provincie italiană RO . ŢARĂ. De ex. înseamnă şi numele unei ţări pomenite în Vechiul Testament. BARAN. COŞ. Ţară.jud.CŞA) BRAN – CŞA (BARAN . REGGIO E(R)MI(G)LIA înseamnă „REGII PUTERNICI AI PĂMÂNTULUI” sau „STĂPÂNII FORŢEI PĂMÂNTULUI”. 43 . VRANCEA .CUŞ) . FIUL LUMINII” Deci E(R)MI(G)LIA ROMAGNA să însemne „PUTEREA PĂMÂNTULUI LA FIII CURAŢI (SFINŢI sau ALBI) AI LUMINII” sau „PUTERE PE PĂMÂNT MIELULUI SFÂNT. unde BRAN = ALB şi CUŞ = sălaş. ŢARA ALBILOR sau BLONZILOR sau ŢARA BLÂNZILOR. CĂŞI) sau cu sens extins. O dovadă ar fi numele de cuţo . BLANC). VARAN.VLAHI. în România FRAN . BĂLAN. cuib. iar tradus ar fi: „ŢARA CERULUI (RAIUL)”.nume propriu. VRAN – CŞA (VARAN . Traducerea ar fi ŢARA ALBĂ . „REGELE SFÂNT” sau „REGELE MIEL” . latină)? Şi să însemne. Dar eu cred că ţara CUŞ originală este în acest spaţiu carpato -danubian. ROM . BĂLAI. BRAN . EMILIA ROMAGNA . culcuş (CUL-CUŞ!). greacă sau proto-indo europeană) = Cer. HUŢ sau (H)UŢ). FIUL LUMINII”.vlah dat unei ramuri de români din Peninsula Balcanică sau numeroasele cuvinte şi expresii ce conţin sau derivă din rădăcina CUŞ cum ar fi (CULCUŞ.CŞA) unde VRAN. caii HUŢULI). BRAN. asemănător cu tracicul BHEL care înseamnă ALB şi CŞA care înseamnă CASĂ. Cosmosiar CŞA = Casă.CŞA unde URAN (l.

Cum ar fi putut l. de ex.feminin şi ESCU . fără a fi daci decât prin încrucişare cu ei. FRANCISC.BRENCIU (BREN-CŞU) . Încearcă astfel să-şi facă noile teritorii mai familiare. Şi ar fi cam greu de explicat cum limbi atât de depărtate geografic. Ceaikovski. când colo le găsim şi în franceză şi în italiană. ca să nu se mai simtă străini şi departe de locurile natale. FRANCESCO. aveau nevoie tot timpul de noi teritorii. Aceste migraţii. italiană. De ex. pentru că aceşti geto-daci (stră .români) erau foarte numeroşi şi se înmulţeau foarte repede. FRANCISC. se dezvăluie cuminţi.. Cei plecaţi. n-au avut ca obiect jaful sau cucerirea unor populaţii pentru a le transforma membrii în sclavi. înseamnă de fapt „VRÂNCEANA din RYMYNIA-RUMUNIAROMONIA-RAMANIA-ROMANIA-ROMÂNIA”!! Notaţi sufixul EASCA . cum ar fi germanii-deutsch(se 44 . Se spunea că ar fi de influenţă slavonă.româna adică) le-a influenţat prin migraţii succesive de-a lungul a câteva milenii. că litera „V” se pronunţa „F”. au dus denumirea locurilor natale în noul teritoriu în care au ajuns. română să împrumute simultan sufixe din slavonă.stat întemeiat de geto-dacii migraţi din zona Vrancei. chiar au luat numele dacilor. (Unele din aceste populaţii. FRANCESCO = VRANCESCO (VRÂNCESCUVRÂNCEANU). cum am mai spus -o. iată acum. de aici concluzionez că FRANCIA derivă din VRANCEA. FRANCIA (FRANCE sau FRANŢA) FRANCESCA. au atâtea în comun. franceză. Explicaţie Ştim din alfabetele antice ale populaţiilor ce locuiau în Peninsula Italică.VRÂNCEANA) FRANCOIS.masculin Multă vreme lingviştii n-au putut explica originea acestor sufixe care. străine.nume propriu VRANCEA FRANCEA FRANCIA . FRANCESCA da RIMINI –uvertură de P. Cei ce n-au migrat au păstrat denumirea originală mai departe. şi nu iau perceput ca pe nişte cuceritori. FRANCOIS = locuitor al ţării VRANCEI (sau al noii colonii FRANCIA) FRANCESCA = VRANCESCA (VRÂNCEASCA . mai apropiate de ceea ce au lăsat acasă. sau cum slavona ar fi putut influenţa franceza şi italiana simultan? mai simplu însă este să consideri că au avut un fond comun sau chiar că limba geto-dacă (stră . Acest lucru se întâmplă des cu cei ce poposesc în teritorii noi. Populaţiile pe care le găseau în călătoriile lor au păstrat tot timpul amintiri plăcute despre aceşti străini albi. ci.I.

din SYMER(IA)} sau Uriaş.) au doar numele propriu Francesco-Francesca. pe de o parte. nu iei toată familia de cuvinte-nici n-ai putea. olandezii (li se mai spune dutch. ORADEA . alegi doar unul care îţi place sau pe care îl reţii mai uşor.oraş în România. muierească. română. BRANCESCA.d. nu cunoşti toate cuvintele familiei respective-ci. familia de cuvinte fiind foarte sărac comparativ cu cea din l. Astfel. „NOBILUL REGE(SOARE)ZEU”.m. română avem o mulţime de nume proprii care se termină în ESCU(masculin). iar în celelalte limbi se regăseşte doar un singur nume cu sufixul ESCO. ARAD . A(R) . restul cuvintelor din acea familie de cuvinte nu vor apare în vocabularul limbii tale. (Pentru că atunci când preiei dintr-o limbă un cuvânt.D(A) unde AR = Nobil RA=Soare sau Rege DA=Alb. URUK. etc. franceză. BĂLANA. explicaţie: 45 . stră-română a fost împrumutat acest sufix în celelalte limbi pe baza faptului că. celelalte nume proprii nu posedă acel sufix.Şi tradus ar fi „ORAŞUL (CAPITALA) ZEULUI SOARE(REGE)” sau „URIAŞUL (PUTERNICUL) REGE (SOARE) ZEU”. A da(dărui). vezi iar asemănarea cu daci ) danezii (în Evul Mediu ţara lor se numea GOŢIA. Zeu. Notaţi că numai în l.-ASCA (feminin): POPESCU-POPEASCA. DOLHASCA. Celelalte limbi (italiană.RA . pentru că fiind limbă străină. ş. făcând ca numărul lor să fie mult mai mic decât numărul de cuvinte din familia de cuvinte respectivă a limbii din care s-a făcut împrumutul) FRANCESCA VRANCESCA = ALBA. etc. Cetate. vezi asemănarea cu daci ). BLONDA.-ASCA. română se găsesc cele mai multe cuvinte din familia aceasta ce are sufixul în ESCU. „NOBILUL REGE(SOARE)”.-ESCA.a.citeşte doici. Capitală sau aglomerare mare de oameni. afirmaţie (adică CU ADEVĂRAT) şi ar putea fi tradus „NOBILUL REGE(SOARE) ALB”. română în schimb. sau substantive comune: femeiască. „DĂTĂTORULCUADEVĂRAT REGE NOBIL” 23. VRÂNCEANA. Se poate deduce astfel uşor că din l. Zi. RA= Rege sau Soare şi DE(V)A = Zeu. avem o mulţime de nume proprii şi substantive comune cu acest sufix. vezi iar asemănarea cu GEŢIA). suedezii. etc. O(R)-RA-DE(V)A U(R)-RA-DE(V)A unde UR=Oraş. {vezi UR. Francis care pot avea sufixul ESCO sau ESCA. BLANCESCA 22.oraş în România. În l. în l.

localitate mai mare decât satul O(R)-RA-CŞ(A) U(R)-RA-CŞ(A) unde UR(OR) = ORAŞ sau URIAŞ (fiind o localitate MAI MARE decât satul!).ANU unde MA=mamă(pământ).alb. ce au trăit înaintea noastră. De altfel. ţinut.ţinut tracic.ţinut. SFINŢI sau DUMNEZEI după HAR. dar în traistă nu îţi bagă . a fi OM. Tradus ar fi: „PĂMÂNTUL-MAMĂ AL ŢĂRII ZEULUI (LUMINOSULUI) ANU” b) MA . Ţinut. Dumnezeu îţi dă. se găseşte şi în sumeriană (UR\URUK) şi în latină (UR-BIS\URBIS).DANIA unde MA=mamă(pământ). Şi tradus ar fi „CAPITALA(ORAŞUL) ŢĂRII SOARELUI(REGELUI)” sau „REGELE ŢĂRII URIAŞILOR” sau „URIAŞII ŢĂRII SOARELUI”.DANIA unde MACŞA – MOCŞA = (stră)moş sau iniţiat(învăţat. prin voia lui Dumnezeu şi prin efortul personal. când vorbim de moşii şi strămoşii noştri. în „A” (cum am văzut în ex. CŞA=ţară. din care foarte puţini au ajuns cunoscuţi urechilor noastre după numele lor.Sunetul şi litera „O” se pot transforma.zeu şi ANU=zeitatea supremă la sumerieni. franceză) 24. CŞA=ţară. casă. MACEDONIA . Coş (ŢARA CUŞ.CŞA . 25.casă. DA=lumină. rădăcina „UR” (ce înseamnă oraş). actualmente parte a statului elen. Aşadar.CŞA(E) – DA . în unele limbi.mag) şi DANIA=dar. fie din religia pregătitoare precreştină zamolxiană. după cuvântul din popor. că. Omul căzut în păcat. poate deveni din nou OM sau MOŞ prin credinţa în Dumnezeu. SFÂNT sau dumnezeu după har. fie din religia creştină. De ex. 46 . precedente) sau „U”. BUN (l. Ţară.donaţie Tradus ar fi: „DARUL PĂMÂNTULUI-MAMĂ” c) MACŞA (MOCŞA) . a) MA . RA=Rege sau Soare şi CŞ(A)=Casă. ORAŞ . ne referim de fapt la cei ce erau OAMENI ADEVĂRAŢI. de ex. DANIA=dar.donaţie Tradus ar fi: „DARUL (STRĂ)MOŞILOR sau INIŢIAŢILOR” MOŞ ar mai putea însemna chiar. română) BON (l. înseamnă probabil ŢARA UNDE TE SIMŢI CA ACASĂ sau unde eşti ACASĂ). Căuş.

Iar aceste învăţături erau foarte clare. de învăţat. cu moşii şi strămoşii lor şi că sunt continuatorii acestora pentru a transmite mai departe urmaşilor lor moştenirea primită de la înaintaşii lor.să nu furi. de SFÂNT. provincia Macedonia THES . Sensul de predecesor sau ancestor a derivat de la faptul că cei ce le urmau învăţăturile şi viaţa îi considerau pe aceşti MOŞI ca pe nişte părinţi şi nu puteai fi fiu al acestor MOŞI dacă nu le urmai viaţa şi învăţăturile. stăpân de pământ.sau să falsific istoria! NU!! Sunt convins că şi în acele timpuri erau oameni şi OAMENI. Nu este nimic naţionalist aici. că unii preoţi precreştini ca şi unii credincioşi precreştini traco-daci nu urmau cu adevărat acele învăţături pomenite mai sus şi că aceştia au fost şi cei ce ce s-au opus creştinismului atunci când a poposit pe aceste meleaguri prin SF. Toate aceste învăţături se regăsesc atât în precreştinism cât şi în creştinism. cu adevărat. fără a ţine cont de graniţe sau limbă. să fii drept.NIC considerăm „F” = „V”.liber de păcat. etc. avea şi sensul de om liber. mândrindu-se până azi. să respecţi natura. să n-o distrugi sau să o batjocoreşti. blând. dar demn şi liber. să fii milos cu oamenii şi animalele.SALO .SALO . de DUMNEZEU după HAR. avem VES . din contră. au primit creştinismul fără rezerve.etc.NIC considerăm „TH” = „F”.NIC considerăm „A” care dispare. avem FES -SALO . să fii bun.. Să mai spunem că. lipsit de egoism şi mândrie. 26. MOŞNEAN de ex.SALO . primitor de oaspeţi. Cei ce au fost însă. este un fond traco-dacic care s-a transmis tuturor popoarelor de azi. THESSALONIC . muncitor.să nu omori. sensul cuvântului MOŞ s-a estompat până la dispariţie.S(A)LA . urmaşii acestor MOŞI şi STRĂMOŞI. Desigur. BESSAPHORUS(Bosfor) S(A)LANIC – SLANIC – SALIN = mină de sare şi tradus ar fi: SALINA BESSI-LOR 47 . ceea ce denotă clar originea sa de. iar pe „O” schimbat în „A”(ca în rusă de ex.nesupus celor vremelnice. simple şi uşor de reţinut nefiind nevoie de cărţi şi tratate.NIC unde BES = populaţie traco-getică care a întemeiat Imperiul BESSANTYN (Bizantin). de iniţiat. nu doresc să idilizez. somoliot = avion. rămânând doar sensul de predecesori. jertfitor.avem BES .să nu minţi. se citeşte samaliot) BES .Cu timpul.Apostol Andrei. dinastie de domnitori în ŢĂRILE ROMÂNEBESSARAB(Basarab). Care erau aceste învăţături? Să crezi în Dumnezeu.de părinţi.localitate în Grecia.NIC considerăm „V” = „B”. OM. însă nu boier.

RAI) să însemne cer sau de origine cerească VRA . şes şi SALIA=sarea tradus ar fi: „CÂMPUL (ŞESUL) SĂRAT” 28. BĂLAN. în vorbirea bănăţeană sau nu poci = nu poci.SALIAES . BLAH.(SOLAR. „OU” pur şi simplu? VLAŞ-OV VLACI-OV VLAH-OV V(A)LAH-OV b) BRAŞOV unde BRA. URA (de la URAN . VLAH. etc. BLAC . c) BRAŞOV unde BRA. VLAS(VLAŞ). BĂLAI.CIOV. în vorbirea veche românească ţărănească.oraş în centrul României a) BLAŞ-OV unde BLAŞ.provincie în Grecia TES-SALIA facem pe „T” = „C” (de ex. TRACO . TESSALIA .27. Timişoara = Cimişoara.BLACI(BALACI – nume propriu). VALAH. BRAH înseamnă VALAH.ŞOV URA . TRACO-DAC) BLAH . BLAH – OV. dicţ. e) BRAŞOV unde BLAC. CIOB să însemne CIOBAN (arhetipul lui ABEL) URA . BLÂND)” BLA-CIOB d) BRAŞOV unde BRA=Frate(cf. VLACI.SALIA unde TES . BRAŞOV . URA-CIOB. CIOV. OLAH (ULAH. BĂLAI. Tradus înseamnă „CIOBAN CERESC.CŞOV iar ŞOV.CŞES . VLAŞ.CIOB (ROMÂN. BRAH CIOB tradus ar fi „CIOBAN VALAH (ROMÂN.GET)”. BLÂND) BRA-ŞOV iar CIOB înseamnă CIOBAN (SUBA – ŞUBA=Cioban în sumeriană!) şi BLA-ŞOV tradus înseamnă „CIOBANUL ALB (BĂLAN. ULAG. CŞOV.) alte ex.BLAH. LUCI = LUŞI ca în vorbirea moldovenească DACIA = DACŞA = DAŢIA = DAKIA Concluzie: „T” = „CI” = „CŞ” = „CS” = „Ş” = „Ţ”= „KI” în diverse limbi aceste sunete şi grupuri de sunete se schimbă unele cu altele CŞES . BLA înseamnă ALB (BLOND.ŞES = câmpie. V(A)LAH.CER. ilir) şi ŞOV-ŞUB-CIOB=Cioban.CAIN era agricultor!). LUMINOS)”. OLEG) înseamnă român BLACI-OV iar OV(OU) să însemne loc de origine. VLAH-CIOB VLAS-CIOB VLAŞ-CIOB 48 . LUX =LUCS.Tradus ar fi „FRATELE CIOBAN”(aluzie tot la ABEL care era cioban. BLOND. de naştere. VRA.CIOB iar CIOB înseamnă CIOBAN.

se până la uitare. putere. cu natura şi cu oamenii. Să fie o coincidenţă. etc. de aici au pornit oamenii să umple Pământul 49 . MACEDONEAN. ŢARIST. ROMAN. TURC. Cei rămaşi pe loc. exemplele pot continua). PERSAN. etc. De ex. au rămas în amintirea oamenilor. după ce au întemeiat o super-civilizaţie (poate Atlantida sau asemănătoare ei). Fragmente (cum ar fi în balada MIORIŢA – „Pe un picior de plai pe-o gură de RAI” sau ROMÂNIA –GRĂDINA MAICII DOMNULUI.în vechiul RAI (leagănul civilizaţiei umane) au jurat să ţină credinţa în Zeul Unic. cu timpul estompându . traiul smerit în armonie cu Dumnezeu. SUA.) şi au decis să trăiască simplu. Ei bine.) Să ne mai gândim că ţara Cuţ (cum o aflăm în Vechiul Testament) este ţinutul din zona Carpato-Dunăreană. asta s-a întâmplat şi cu omenirea. uitarea nu a fost totală. Totuşi unii dintre ei n-au mai suportat sărăcia de bună voie.Notaţi de curiozitate că „BLA” şi „ALB” e unul şi acelaşi cuvânt citit în oglindă (de la stânga sau de la dreapta).punând pentru locuri asemănătoare denumiri identice. stârnind şi azi nedumeriri şi invidii. după căderea în păcat a lui ADAM şi a EVEI. de York-ul natal din Marea Britanie. acea GRĂDINĂ. politeism sau chiar ateism. civilizaţie.etc. care a împrumutat ulterior aceeaşi denumire urmare a faptului că cei ce au întemeiat Egiptul erau veniţi din ţinuturile Carpato-Dunărene (ştim că cei ce colonizează un teritoriu aduc cu ei amintirile din ţinuturile natale. să apere RAIUL de ne-oameni. iar nu ţinutul egiptean. goană după bani. Chiar şi după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri. Un SĂLAŞ unde să se poată hrăni şi care să-i poată oferi şi protecţie asemenea uterului mamei copilului încă ne născut. unii dintre ei au întemeiat chiar diferite imperii. New England din SUA de England din Marea Britanie. în armonie cu Dumnezeul Unic. acel SĂLAŞ. etc. Probabil. În Capitolul HIDRONIME voi explica mai pe larg de ce consider ţinutul CarpatoDunărean Leagănul-Căuşul (sau Grădina Raiului biblic) Omenirii. EGIPTEAN. CarpatoDanubienii au jurat să nu mai repete aceeaşi greşeală (mândrie. cu orice preţ! (până acum 50 ani aprox.) au străbătut veacurile şi mileniile până în zilele noastre. Coincidenţe peste coincidenţe pentru o populaţie Carpato-Danubiană păstorească-sedentară înapoiată. Mai apoi. CINEVA (DUMNEZEU) a creat GRĂDINA RAIULUI ca un CĂUŞ în care OMENIREA să se poată dezvolta. Totuşi. dintr-o dată. În orice caz. acel CĂUŞ. Gândiţi-vă că aţi lua în mâini un pui de găină abia eclozat. cum aţi ţine mâinile ca micul pui să nu fie scăpat jos? În formă de CĂUŞ. odată cu acestea au îmbrăţişat (iar) credinţe greşite politeiste sau ateiste. New York din America de Nord le-a amintit coloniştilor ajunşi acolo. mai ales că înseamnă acelaşi lucru? Se vede că civilizaţiile străvechi (poate ante-diluviene) scriau şi citeau şi de la stânga şi de la dreapta (bustrofedon). natura şi oamenii şi atunci au (e)migrat prin alte părţi ale lumii ajutând diferite populaţii cu ştiinţa lor. distrusă din cauza păcatelor şi răutăţii de Potopul Biblic. civilizaţii (SUMERIAN. UE. BIZANTIN. culturi.) Bineînţeles.

De atunci vor să-i uzurpe toate drepturile. etc. invidia.). Cei ce rămâneau în GRĂDINĂ rămâneau credincioşi DUMNEZEULUI UNIC. Însă pe măsură ce migrau pierdeau contactul cu GRĂDINA SACRĂ (RAIUL). Dar să nu ne mândrim cu aceasta. a fost în 1989. Chivu.Dunăreană (azi le zice români!) rabdă cu stoicism ştiind sau intuind că încă mai plătesc pentru faptul că au întemeiat Civilizaţia ce a atras mânia lui Dumnezeu pentru mândria şi celelalte răutăţi ale ei. Azi.) Ar trebui totuşi să mai prezint o ipoteză. sunt din ce în ce mai puţini cei gata de jertfă (o ultimă zvâcnire de oameni liberi traco-daci. de uraniu. cei rămaşi în străvechea vatră. etc. în armonie cu Dumnezeu. sau vrednici de ea şi să o dăm mai departe urmaşilor. Deci nu Carpato-Danubienii şi-au trădat DUMNEZEUL UNIC. Mutu. Nu vedeţi? Cum un sportiv (şi nu numai) de la noi care ajunge în frunte. credinţa. Căci nu le-a fost uşor ca milenii să nu se lase cuceriţi de toate ispitele lumii. Sigur. de comportamente anormale. măcar că aveau o mare ştiinţă şi înţelepciune şi blândeţe şi smerenie. o Credinţă Curată şi într-un spirit de sacrificiu rar văzut. această conştiinţă a rolului de apărători şi păstrători s-a estompat şi ea. această populaţie Carpato-Dunăreană (Traco . ca pedeapsă) Potopul Universal.În timp. sărăcie. în Grădina Raiului. căci ei ştiau cum trebuie să fie în raport cu Dumnezeu.după Porunca lui DUMNEZEU. bunătate.de bogăţie(şi azi munţii noştri sunt plini de aur. în simplitate. 50 . cu natura şi cu oamenii au fost şi cei ce au primit creştinismul atunci când acesta a poposit pe meleagurile primordiale ale omenirii. asimilând învăţături.de putere. etc. tot EL ne-a şi binecuvântat cu daruri cum puţine neamuri au avut. ci să fim responsabili. umilindu-i. De asemenea. simplitate. a atras şi respectul şi admiraţia popoarelor din jur dar şi.în smerenie. transformându-se într-o Dragoste de ţară. Iar această populaţie Carpato . Dar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit.Getă). cei ce juraseră să trăiască de aci înainte în smerenie. de Strămoşi şi nu în ultimul rând. Natura şi Oamenii. limba. de sare. de Neam. ţara. cum se mândreşte(mass-media îl ajută să se mândrească şi admiratorii) cum ajunge mai jos decât poate crede. NU AU ÎNTEMEIAT EI ACEA SUPER CIVILIZAŢIE (ATLANTIDA să zicem) care a generat (sau care a atras. cu DUMNEZEU şi deviau în religii politeiste sau în comportamente anormale. înţelepciune. pe care cei în măsură o pot verifica de e adevărată au ba (în ce mă priveşte am un simţământ puternic că este adevărată) şi anume că acei Carpato-Danubieni. într-o Dragoste de Dumnezeu. mai ales. când tinerii şi cei ca ei strigau vom muri şi vom fi liberi asemenea martirilor creştini de acum 2000 ani). demnitate (ca unii ce conştientizau rolul lor de păstrători şi apărători ai ADEVĂRATEI CREDINŢE în DUMNEZEUL UNIC CEL ÎN TREIME SLĂVIT şi ai GRĂDINII RAIULUI creat de DUMNEZEU). Că trebuie să plătească prin milenii de smerenie şi sărăcie ceea ce au făcut milenii prin mândrie şi bogăţie.etc. Leonard Doroftei. toată istoria. de Limbă. în timp. pornind războaie. (Vezi ex. de Glie. în ţinuturile Carpato-Dunărene.

mai păstrau în memorie unele din învăţăturile sănătoase şi le mai aplicau. transilvan (maghiar sau maghiarizat). care înseamnă VALAH sau. România este pe primul loc la copii dotaţi raportat la nr. Dar dacă nu CarpatoDanubienii atunci cine? Ei bine. în smerenie. ba chiar îi mai aşteptau să revină). 29. la olimpiadele de matematică. etc. Bel-Bal în slavonă) jertfelnicie. cine îl are pe Dumnezeu este Alb. nume suedez. ALB. în sport. comportamente şi credinţe străine şi anormale. blândeţe (BLÂND vine de la BLA care înseamnă ALB. SARMISEGETUSA . ce înseamnă tot VALAH !) VLOH VLAH OLAH . Partea proastă era că ei plecau din CĂUŞ şi cu multe cunoştinţe ştiinţifice pe care le foloseau apoi doar ca să cucerească sau să domine pe alţii. de bogăţie.practici. Credinţa în Dumnezeul Unic. înţelepciune inteligenţă (pentru cine nu ştie. lăsându-se cuceriţi de patimi. care înseamnă tot VALAH) VLAH BLAH (BLOH) sau OLAF. fizică. întemeind imperii puternice. informatică. danez. Bianco în italiană. DUMNEZEU ESTE LUMINĂ. sărăcia de bună voie(măcar că stai pe munţi de aur. bunătate. care înseamnă VALAH (notaţi şi numele BLOHIN ce se află în Ucraina.nume propriu. BLOH-nume propriu maghiar. mărturie stă faptul că popoarele cucerite pstrau o amintire plăcută despre ei. BALOGH (nume maghiarizat sau mai corect „secuizat”) care înseamnă tot VALAH!!! 30. de putere. simplitate. de mândrie. de locuitori-vezi în muzică. construind o societate pervertită (căci ei erau puşi să apere Credinţa sănătoasă şi comportamentele naturale sădite de DUMNEZEU în OM in GRĂDINA RAIULUI. aici e înţelepciunea!) în curăţie. ce înseamnă VALAH ULAH (notaţi de asemenea şi numele OLEG. alte obiceiuri şi comportamente a-normale. UNII Carpato-Danubieni n-au mai suportat învăţăturile sănătoase. 51 . deci. este Bland-Blanc în franceză.cetate capitală a statului dac. nu toţi erau răi (unii. La fel de adevărat este că şi dintre aceşti ex-Carpato-Danubieni. poate. alte credinţe (politeiste). în Rusia şi Ucraina.) primitori de oaspeţi şi au plecat din CĂUŞ (din GRĂDINA RAIULUI) şi au început să urmeze alte învăţături.

CASTEL (l.populaţie de origine traco .dacică SIMERIENI SYMERIENI SUMERIENI Avem un toponim.BEŞI CAS . coşarcă(română). COSTO-BOXI am văzut mai înainte că rădăcina CAS. pe lângă DEVA.BEŞI 52 . CIMERIENI . sumeriană ISA = apă curgătoare) Sau. IZA (Valea Izei)( în l.ZALMISE-E-GET-USA ZALMISE-E-GET-ISA ZALMISE-E-GET-IZA unde ZALMISE = ZALMOXE.CO(T)CIOABĂ.TO . turcă).Tradus ar fi „CETATEA STRĂLUCITOARE A ARMIEI” sau „ARMATA STRĂLUCITOARE A VITEJILOR”. -CAS (CAS. „ARMISE”=Armie. COT înseamnă CAS sau locuinţă.TO . O coincidenţă nu-i aşa? 32. o localitate numită SIMERIA. de ex. COS. IZA = apă curgătoare sau izvor sau părinte şi tradus înseamnă „ZALMOXE ESTE PĂRINTELE (izvorul) GEŢILOR” Avem şi câteva toponime şi hidronime care conţin numele capitalei dacice. coşciug. Oaste şi „GETUSA”=Cetate. română). necucerită de romani.BEŞI (BAŞI) COS .BOŞI COSTO . SIGHET (SZEGED în Ungaria) USA. GET = HET (geţi). SARMISE-GETUSA ZA-ARMISE-GETUSA DA-ARMISE-GETUSA unde „DA”=Alb. Luminos. -CHATEAU = castel (franceză) -COS (coş. sau alt imperiu din istorie. COSTOBOCI . Aceste rădăcini au generat câteva cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens în limbi diferite. 31. SARMIS (SĂRMAŞ SEGET. CAT. coşmelie. -COTTAGE = căsuţă (engleză) COSTO . Curat. Viteaz. E = este. CASTLE (engleză) -CAT (CAT=etaj (română.BOCŞI COSTO .(română).populaţie dacică liberă din N-E Daciei (Moldova de astăzi).COSMOS(greacă) -COT (COTEŢ.

mândrie. a fi) ca în româna veche ÎS=sunt sau în engleză şi tradus ar fi „CEI PLINI DE MÂNDRIE” sau „SUNT MÂNDRI” sau „IZVORÂTORII MÂNDRIEI” 34.slavii SLAVI-IS unde SLAVI=mărire. b) SACHSEN-saşii în l.câmpie în S României. BĂRĂGAN . slavă şi IS=apă curgătoare.O . AG -OG -OC=OCHI? şi AN(U)=ZEUL ANU şi ar însemna „OCHIUL (ZEULUI) ALB ANU” 53 . DACHAU (DAHAU) care tradus ar fi: AL DACILOR sau DACUL 35. izvor sau este (de la vb. a) TIROL-provincie austriacă b)TIROL TIRAL T(I)ROL TIRAR T(I)ROI(S)-TIROIS-TROIS TIRAS(TIRA-GEŢI) TRAIS TRA(H)IS TRAKIS-TRACIS(TRACI) 36.BEŞI CAT . BARAHAN BALAHAN VALAH-AN unde VALAH = ROMÂN şi AN(U) = ZEUL SUPREM la sumerieni şi tradus ar fi „ZEUL ANU AL VALAHILOR” sau „CÂMPIA VALAHĂ” BAL-AG-AN(U) unde BAL=ALB. COSTOBOCI înseamnă „BEŞII CONSTRUCTORI (DE CASE)”.O .BEŞI Aşadar. germană SACSON ZAHZEN SACŞON DZAHZEN SAŞON DAHZEN SAŞAN DAHŞEN SAŞ(I)AN DAHŞ(I)EN DZAŞIAN DAHŞIAN DAŞIAN DACŞIAN DAC(Ş)IAN DACIAN-DACIC DACIAN-DACIC Este şi un toponim. SLAVIS . 33. a) SAXON-ins din neamul saxonilor. cunoscut din păcate în al 2 lea Război Mondial.COT .

care au câştigat revoluţia.GRAD-ora în l.MAREA BALTICĂ BAL-TICĂ=Marea Albă BAL=ALB 41. Şi tradus ar fi „CÂINII(LUPII) ALBI” BALCANI BAL(A)CANI-BOLOCANI VAL(A)CHANI-VALAHANI munţii Valahilor-românilor (dacilor) 40. !?) ROXANA-nume propriu. GARD. Din această rădăcină (GRAD) provin şi cuvintele GRĂDINĂ. îşi ziceau Roşii. engleză) 38. JARDIN (l. BAL-CANI unde BAL=ALB şi CANI=CÂINI(LUPI?) (CANI în l. SIRACSES SIRAŞE(S) sau CIR(E)AŞE(S) CIREAŞE(CIREAŞĂ) b)ZYRAXES GURA-CŞES(GURA ŞESULUI GUREŞ (VORBĂREŢ 42. illirică = câine(lup?). română). vecină cu dacii. DEVA-localitate în România DABA-DĂBÂCA-localitate în Moldova DZABA SABA (REGINA DIN SABA?.a) ZYRAXES-nume propriu geto-dac.ROXOLANI-populaţie indo-europeană (traco-scitică). italiană).vietate. (l. bolşevicii.cetate sau Întăritură în limba geto-dacă.neam indo-european înrudit cu geto-dacii.tracii şi slavii.(sanscrită. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii. etc. franceză). YARD (l.traco-geto-slavonă. RUŞII sunt urmaşii acestor roxolani.De fapt mai corect ar fi ÎNGRĂDITURĂ sau aşezare înconjurată de un GARD(ZID).RUŞII=ROŞII(tot o coincidenţă faptul că cel mai puternic stat comunist avea steagul de culoare roşie!.BALCANI-munţi aflaţi la S de Dunăre.37.slavonă) SHIVA-ŞIVA=zeitate hindusă 39. ROCSOLANI ROŞOLANI (ROŞULANI) adică ROŞCAŢI RUSOLANI-RUSLANI(nume propriu RUSLAN!)-RUS.Vechiul Testament) SAVA JIVA=viaţă. etc. GIARDINA (l. 54 .DAVA-zeu.

.C se poate pronunţa şi „T”(ca în Ardeal sau Banat.GERMAN GHERMAN GHEL-MAN GHAL-MAN unde GHAL=GAL(EZ) şi MAN=OM şi înseamnă OM DIN GALIA. 45.SECUI-daci maghiarizaţi. în aprox. de călărie) şi atunci înseamnă CĂLĂREŢ. „nu pot” = „nu poci”. GERMANII ca popor. copii.prin răpiri de femei. s-au format din gali şi populaţii nordice (probabil slavo-fino-ugrice) şi ulterior cu daci migraţi din zona CarpatoDunăreană. căsătorii mixte.TRACI THELACI FELACI .ROCSANA ROŞ(I)ANA=ROŞCANA-ROŞCATA 43. LAŢI(UM) . etc. LATINUM. aşa cum sunt azi. 900 de ani de la apariţia hunilor în aceste teritorii pentru prima dată. din diverse motive (refugiaţi-goniţi de legiunile romane sau pur şi simplu ca urmare a înmulţirii rapide a populaţiei dacice). ALTINUM. SACUI ZACUI DZACOI DACOI-DAOI=DACI 44. OLTIN-UM 46. Timişoara = Cimişoara sau. sau KAL(CAL)=CAL(animal de povară. şi „b”. şi avem AL-MAN(AL(E)-MAN) ALEMAN SĂ ne întoarcem puţin la GHAL-MAN(GAL-MAN) facem pe G .K sau C şi obţinem KAL-MAN(CAL-MAN) un binecunoscut nume maghiarizat care înseamnă „Om din Galia”. BÂRSA .ţara Bârsei (ţara munţilor) BYR-SA BUR-SA BUR-XA BUR-CSA 55 . apoi GH îl pronunţăm ca în (G)HITĂ-VITĂ(vorbirea ţărănească românească veche) şi avem (H)AL-MAN în unele limbi H -ul nu se pronunţă.

cu alte pronunţii complet diferite. fiind mult mai puţin numeroşi decât dacii. (cum ar fi măştile. ÎNTĂRIT şi DA = ALB). BORGIA nume propriu italian .GRAD (CETATEA ALBĂ) cum era denumită ALBA . SA. că „GENES”( NAŞTERE. credinţe în moroi. adică un fel de cetate pentru acele vremuri îndepărtate. Părerile lingviştilor sunt neclare aici. De asemenea.BUR-CŞA(BUR-CEA) BUR-DZA BUR-DA Cu variantele:BURCEA. BORCEA nume proprii daco-române. ci celtică sau germanică. La fel de adevărat este că daco . GENEZĂ) în limbile greacă şi latină se pronunţa „ZENES” în limba geto . BUR . probabil BERZA?. CSA.cuvânt ce înseamnă în l. BÂRSA . BERSA? în l. de aceea dacă unele populaţii. CŞA(CEA) = CASĂ.dacă. ÎNTĂRIT sau prin extensie. tracică. în România. în Turcia BURIDVA-loc. BURSA-loc. vezi BEL . PUTERNIC şi GH(E) = PĂMÂNT. CETATE sau ÎNTĂRITURĂ şi provine din BURG(H). pronunţa „Z” în loc de „G”. Cu toate acestea. dacică BAR-SA BAR-XA BAR-CSA BAR-CŞA(BAR-CEA) unde BUR = PUTERNIC. BĂLAN şi tradus ar însemna ŢINUTUL PUTERNIC sau „ŢARA CELOR PUTERNICI”. totuşi. deşi asimilaţi de daci. prin urmare BURG(H) însemna la origine „ÎNTĂRITURĂ DE PĂMÂNT (loc apărat de un val de pământ). fireşte.BERSA) sunt denumiri sigure în proporţie de 90% de origine dacică. ŢINUT şi D(Z)A = ALB. erau asimilaţi de aceştia. Să nu uităm că dacă ar fi fost o altă populaţie suprapusă peste dacii care au dispărut din teritoriile lor. dar atunci „BERGA” nu mai poate fi considerat de origine tracică. unde BUR = ÎNTĂRIT. XA. Însă. 56 .geţii erau oameni blânzi şi ospitalieri cu cei străini veniţi cu gânduri paşnice şi lesne iertători. BLOND.BORŞA-loc. asemănător cu tracicul BERGA (MUNTE).DA înseamnă „CETATEA ALBĂ (cf. poposeau paşnic sau războinic pe aceste meleaguri. ştiind de ex. la rândul lor aceste populaţii influenţau şi ele populaţia autohtonă majoritară. BUR = PUTERNIC.IULIA în Evul Mediu sau cum se numeşte azi capitala Serbiei. ar fi apărut alte denumiri. Poate alte descoperiri să aducă lumină asupra acestui subiect). cred că BÂRSA (BERZA . geto . Vezi „BURG” .dacă (după unii autori. chiar şi l. BĂLAI. în timp. anglo-saxonă.(Ţara Bârsei). BĂRBAT. În ce? Probabil în unele obiceiuri barbare. Şi dacă ele s-au păstrat până acum (ceea ce este o minune în sine) nealterate sau doar uşor transformate este dovada supremă că cei ce le-au denumit la început au fost aceeaşi care le-au păstrat şi folosit. BURCĂ. sălbatice.

atunci copilul. în capitolul în care este prezentată genealogia lui Iisus. Şi nu în ultimul rând. trebuie să fie aruncată. Adevărul este că dacă ar fi fost de origine iudaică. nu este al lui. Dar pe ansamblu. La fel stau lucrurile şi cu religia monoteistă a dacilor. când există riscul să nu fie deloc evreu. cu ochi albaştri. adversarii monoteismului dacic (din păcate şi datorită unor dacologi atei sau anticreştini) aduc în discuţie multitudinea de zei din panteonul dacic. doar cel ORTODOX. de ex. Ştim că la evrei. Seamănă mai mult cu fizionomia geto-dacilor. dacă ne uităm la icoanele care Îl reprezintă pe Iisus. la nivel de masă. Matei. fiind o religie străină (de origine iudaică). Ştiu. iudeii ar fi ţinut-o doar pentru ei! Dar ei. dacă întrebi pe orice creştin ortodox practicant (nu doar cu numele) îţi va spune că religia creştină ortodoxă este MONOTEISTĂ. Desigur. ar fi tot politeist. în Evanghelia Sf.consumarea inimii unui mort ce se află că e strigoi . s-a petrecut doar la acceptarea creştinismului. decât a evreilor. făcându-l samaritean (samaritenii fiind păgâni. nu putea aproba asemenea obiceiuri. Este blond-şaten. dar nu sunt decât creaturi. ADICĂ FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT. Acei zei numeroşi care apar în religia dacilor nu sunt zei atotputernici. ATÂT. (ca în creştinismul ortodox) cu sfinţii sau îngerii care au puteri foarte mari. nu mai contează dacă acel copil este conceput cu un evreu 57 . ei pot fi asemuiţi de ex. deoarece are o mulţime de sfinţi şi îngeri până la Dumnezeul în trei Persoane. curăţia inimii. după aprecierea evreilor). evreii nu odată L-au acuzat că e străin de credinţa şi de neamul lor. a dacilor. Şi nu orice creştinism.un fel de canibalism amestecat cu necrofagie.. De asemenea. dacă doar tatăl e evreu. este doar al mamei păgâne. În acest caz comunitatea evreilor nu-şi poate asuma riscul de a recunoaşte pe copil ca fiind evreu. De altfel. bunăoară. ascendenţa recunoscută este pe linie feminină (maternă). ci. cum au îmbrăţişat şi alţi daci mai înainte religia politeistă greco-latină. respectând raţionamentul lor. eşti evreu de grad doi sau chiar trei (pentru că dacă tatăl evreu este însurat cu o păgână care îl înşeală. genetic. înalt. atunci şi creştinismul ortodox. sunt prezente două femei care n-au fost evreice. din contră L-au răstignit pe Iisus. cel puţin nu de marea masă a dacilor. vom vedea că nu arată a evreu deloc după aspectul fizic. Pe când dacă mama e evreică. ci au provenit din populaţii aşa-zis păgâne. dacă doar mama e evreică atunci eşti sigur evreu. spre deosebire de Dumnezeu (în trei persoane) care este NECREAT şi are putere nelimitată. pe unii îi sperie acest lucru gândind că.) este sigur că blândeţea. adică. dreptatea şi religia lor. pentru a susţine politeismul dacilor. Singura schimbare notabilă a religiei dacilor. Dacă ar fi aşa. marea masă a dacilor a ţinut religia monoteistă tradiţională. Unii dintre daci se poate să fi îmbrăţişat astfel de practici. Dar acest raţionament s-ar dovedi o eroare întrucât. etc. iar sfinţii sau îngerii NU POT FI EGALII LUI DUMNEZEU NICIODATĂ DEOARECE SUNT FIINŢE CREATE PE CÂND DUMNEZEU cel ÎN TREI PERSOANE ESTE NECREAT.

cel puţin 50% este evreu. BĂRBOS) 47. BÂRSA BÂR-SA BOR=MUNTE?dicţionar tracic BUR=MUNTE?dicţionar tracic.ca fire. cerul sau bolta stelară COS-MOS CAS-MOS CUS-MOS unde COS (CAS.ori un păgân. bolta stelară şi CEA (XA. SĂLAŞUL) CERULUI sau SĂLAŞUL ALB. ZEU sau SFÂNT) sau MUŞ (MUŞAT = FRUMOS şi tradus ar fi: „CASA. COSMOS (l. FRAN=cer. ŢARĂ. BRANCUŞ (nume propriu) unde CUŞ=CĂUŞ. VRAN.martir creştin 58 . ŢARA ALBĂ. Aşadar. BRAN. apar două femei neevreice. greacă) = ordine. ebraică.dar eu cred că mai degrabă are sens de PUTERNIC. greacă)=cer. CSA. deci poate fi recunoscut de Comunitate). în genealogia lui. LOCUINŢĂ şi MOS = MOŞ (ÎNVĂŢAT. OURANU (l. în extensie. CULCUŞ şi înseamnă CĂUŞUL (CULCUŞUL. CŞA) =ŢINUT. 48. LOCUINŢA MOŞULUI” (zeului suprem) sau CASA FRUMOASĂ (ORDONATĂ) 49. CUS) = CASĂ. deosebită de femeie sau OM cu BARBĂ. în cazul lui Iisus. INIŢIAT. Credinţa ortodoxă explică aceasta prin faptul că Învăţătura lui Iisus este universală şi nu doar locală. MUCENIC . mai sus despre BURG(H)! BAR=rădăcină cu sens de BĂR-BAT(BĂRBAT.bolta stelară URANU VRANU VRAN-CEA VRAN(U) BRAN(U) BRAN-CEA FRAN(U) FRAN-CEA unde URAN. CASĂ vezi VRAN-CEA=ŢARA CERULUI (RAIUL). ÎNTĂRIT) v.

Sunt non-indo-europeni. strămoşii celor din vest). războiul civil rus a fost câştigat de Armata Roşie (culoarea preferată a comuniştilor) în dauna Albilor (armata ţarului). erau „ROŞII” de sângele celor ucişi de ei fără milă. Neagră G(H)IS .nu întâmplător ruşii au fost asemuiţi tot la fel. lacomi. 59 .Au cucerit vestul şi nordul Europei locuite de protoindo-europeni KELT KELET (KALLATIS numele unei cetăţi la M. 50. ZEU.MUXE-NIC MOXE-NIC MOCŞE-NIC MOŞ(E)-NIC unde MOŞ = ÎNVĂŢAT. sumeriană UZA.neam antic venit din Răsărit în Europa cu ceva veacuri înainte de Hristos. SFÂNT) şi NIC=(de la NIKE l. sângeroşi. turcii. ASIRIA-ţară antică din Orientul mijlociu ASYRIA-Y (upsilon) în l. FRUMOSUL = FĂT . 53.FRUMOS?) VICTORIOS”.cetate la M. Se ştie că asirienii erau cei mai sângeroşi oameni. SFÂNTUL. CELT. nemiloşi.TRIA G(H)E-IS-TRIA unde G(H)E=PĂMÂNT (ŢINUT. înrudiţi cu hunii. HISTRIA . ŢARĂ). WESTFALLEN-(WESTFALIA)-land german WEST-FALEN VEST-VALEN VEST-VAL(AH)EN=VALAHII din VEST (dacii vestici. Neagră. CELŢI . finlandezii. 51. INIŢIATUL. războinici. Nu degeaba. românii de azi. în 1917. sau GALAŢI . RUSIA-ROSIA (ROŞIA) . Omorau toţi prizonierii de război. greacă se citeşte „U” ASURIA (A)SURIA SURIA anagramat iese RUSIA. maghiară = răsărit Celţii ar însemna în traducere Răsăritenii . greacă = VICTORIE?) şi tradus ar fi „MOŞUL (ÎNVĂŢATUL.KALATI – KELETI) KELETI în l. ZEUL. 52. IS=APĂ CURGĂTOARE (ca în l. cei amestecaţi cu galii şi triburile nordice germanice) spre deosebire de VALAHII din EST (adică dacii. IZA=apă curgătoare) şi TRIA=TREI tradus ar fi „PĂMÂNTUL CELOR TREI APE CURGĂTOARE” adică DOBROGEA (cele trei ape curgătoare sunt cele trei braţe ale Dunării din Deltă).

un dans HUŢULCA în BUCOVINA. afară de primele sunete nearticulate ale primilor hominizi ce nu pot fi considerate o limbă propriu-zisă. cu un limbaj articulat. Moise (MOŞE în ebraică!) spune că Raiul este înconjurat de 4 (patru) râuri: în Nord FISON=THISON(TISA). a omorât peste 30 milioane de ruşi (asta pe timp de pace!!). rasa de cai moldoveni. pământul tracilor). COTTAGE. de asemenea EU-PHRATUS-FRATUS-FRATIS mai înseamnă „FRAŢII EUROPENI”. În ce mă priveşte. drept şi credincios în Dumnezeu. cartea Genezei. etaj. care provine şi din CĂUŞ. străromână veche (posibil cea mai veche limbă modernă din lume. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii (rocsolani-roslaniruslani) care înseamnă ROŞCAŢII. HUŢULI. Dacă ar fi să calculăm o astfel de probabilitate. ce au sensul de construcţie. ce intră în componenţa unor cuvinte din diverse limbi. HUŞI. când numai Stalin. diferit şi distinct de cel al animalelor. Ţara CUŢ-HUŢUŢ-CUŞ este nu Egiptul ci România de azi (de ex. o ramură a românilor de la Sud de DUNĂRE. PRATUS. cuţo-vlahi. ci doar un sistem rudimentar de comunicare asemănător cu cel al animalelor.PRUTUSPRUT) DE LÂNGĂ ţara ASYRIEI (RUSIA). În Vechiul Testament. etc. de ex. COTEŢ. Eu nu cred în astfel de „simple coincidenţe”. CHATEAU. UŢ)=ŢARA OCROTITOARE (CĂUŞ). CUT COT CAT CAS Toate aceste cuvinte au devenit ulterior. SIRGIT-SIR(H)IT-SIRIT-SIRET) şi EUFRAT (EU-PHRATUS. care înconjoară ŢARA CUŞ (CUŢ-HUŢ-UŢ ţara lui IOV-IOB-GHIOB-JOB(GIOB cum pronunţă anglo-saxonii) CIOBAN în română sau GIOVAN în italiană. CUŞ(CUŢ. HUŢ. A CASELOR. CAPĂTUL (CAPUL) PĂMÂNTULUI (DUNĂREA adică ISTROS=GHIS-TROS. UŢ. nu reprezintă părerea mea personală sau credinţa mea. CASTEL. radicali. în Sud GIHON=GHEION adică. înainte de Moise şi Legea dată evreilor. Iar o „coincidenţă” privind numele ruşilor şi al felului lor de a fi precum şi cu comunismul (roşu) ce au avut de îndurat. neavând nevoie de evoluţie pentru a 60 . HUŢ. Silaba EU din EU-PHRATUS este un cod geografic şi se traduce: „PRUTUL EUROPEAN”. l. eu cred că oamenii au fost creaţi OAMENI de la bun început. cioban foarte bogat. În general câmpiile din jurul marilor fluvii capătă denumirea de CUŞ.Aici se cuvin câteva comentarii. CAZARMĂ. Această concluzie am enunţat-o pentru a nu răni sentimentele evoluţioniştilor. CO(T)CIOABĂ. CAT. ŢARA CUŞ-(CUŢ. US=Casă). IOV din ţara (C)UŢ este un personaj din Vechiul Testament.: CASĂ. COSMOS. cred că mai sigur ar fi să câştigăm la loterie! 54.) Apoi în EST două râuri TIGRU-TIGRIS (de la dreapta la stânga.

castel. CIUC. În schimb în l. CUCIULAT. caii HUŢULI. CĂUŞ. COT. ca ocrotitoare ale vieţii. COTEŢ. Ei bine. CAT. De unde se vede că acest termen (CUŞ) era împrumutat dintr-o altă limbă. de aceea am adăugat acest sens de protecţie şi apărare rădăcinii CUŞ-CĂUŞ. CUŢ. din care au pornit traco-geto-daco-româna. CAUCAZ-munţi în Armenia şi Gruzia. dacă erau cultivate şi lucrate cu sudoare-apărătoare contra foametei şi climei grele. 55. CAUCAZ. mai bine zis. erau denumiţi toţi munţii (în Limba Primordială Unică) CAUC-CAZ CAUC-CAS CAUS-CAS CĂUŞ-CAS(Ă). Destule cuvinte. păstrătoare şi producătoare de mâncare pentru oameni şi animale-se înţelege. locuinţă. De asemenea nu cred că l. După ultimele cercetări. o casă. CĂCIULATA.vorbi ca omul modern de azi.) De aceea. nu doar de locuire). călduroasă sau friguroasă. sau-scrito-chinojaponeza. CO(T)CIOABĂ. este stră-româna. De altfel. CAT) format din palmele naturii în aceeaşi natură ce le putea fi ostilă sau fatală. Şi tradus ar fi „CASA OCROTITOARE”. când ţinem mâinile CĂUŞ. COŞCIUG. Dar mai mult. Prin urmare. casă. ebraico-araba. coptă are atâtea cuvinte pentru numele ţării lor din antichitate. CUŞ. care îl foloseşte şi azi într-o mulţime de cuvinte. CULCUŞ. UŢ. locuinţă. CUŢ. UŢ. Egiptul era numit CUŞ. o facem pentru a păstra apa între palme pentru băut sau spălat. Cum civilizaţia de pe câmpia din preajma Dunării devansează cu multe milenii civilizaţia de pe Nil şi că în limba coptă (urmaşa limbii egiptenilor antici) nu găsim în fondul principal de cuvinte nici o familie de cuvinte care să aibă ca rădăcină cuvântul CUŞ. superiori oamenilor de azi. CASTEL. HUŢ. HUŢ. CUCA. din punct de vedere 61 . CASĂ.unde CĂUŞ = palme împreunate pentru a bea şi a te spăla sau ocrotire. chiar în Vechiul Testament. greco-latino-iliro-galo-slavo-germana. veche şi în cea modernă-contemporană. CĂUC. CAS. acele câmpii din jurul marilor fluvii. părerea mea este că acest proto-limbaj sau limbă primordială. CUS. protecţie. erau percepute de oamenii de atunci. ba chiar fiind în multe privinţe. în munţi plecau. CAS cu sensul de construcţie. CUŢO-VLAHI. apărare şi CAS=casă.: CĂUŞ. de protecţie. CAT. nu-i aşa? Nu cred că vreo altă limbă are atâtea cuvinte cu acest sens şi în l. ocrotire. chiar o construcţie. de ex. desigur. COS. Parcă munţilor li se potriveşte perfect această denumire. pentru a apăra de vânt o lumânare sau o fiinţă foarte mică şi plăpândă. CUL-CUŞ. Acest lucru însemna pentru cei din vechime că în acea ţară era un fluviu cu o câmpie prin preajmă propice vieţii oamenilor. palat. Se simţeau ca într-un CĂUŞ (CUŞ. Căci în cazuri de război. are şi rol de apărare şi protecţie. română avem o mulţime de cuvinte din familia CUŞ. etc.

că spaţiul carpato-danubiano-pontic este cel mai vechi spaţiu ce a adăpostit şi ocrotit oameni şi că ei au clădit o cultură de mare forţă şi originalitate. N-au vrut să înveţe din experienţa precedentei super-civilizaţii şi destinul ei. aerul. relieful. războaie nucleare. fluviile şi munţii din apropiere. echilibru. ştiinţă. câmpia ocroteşte omul. energie pentru a face plantele să crească în acea câmpie. ci au dorit s-o reînvie. luptând de atunci împotriva civilizaţiei distructive şi întemeind acea civilizaţie casnică (adică civilizaţia care nu distruge natura. n-a fost întotdeauna aşa. De ce? Pentru că cei ce au înţeles cu adevărat ceva din experienţa vechii civilizaţii. dar şi responsabili. Civilizaţia „casnică” a Europei (adică traco-daco-românii). au părăsit Căuşul Primordial-Dacia (România de azi). Această civilizaţie casnică nu este nici migratoare. semenii ci trăieşte în armonie. În urma unui cataclism major natural (sau poate mai multe de intensitate mai mică dar mai dese şi diferite) sau uman (prin păcate multe. lăcaşul vechii super-civilizaţii. O parte din supravieţuitori au rămas pe loc.) s-au produs inundaţii puternice. e adevărat. 15 milenii. uimitoare până astăzi. în scrierile lui Platon. Astfel fiecare ce era mai mândru şi mai avid de putere şi bogăţie. scufundări şi ridicări de pământuri. Iar pentru a-şi duce ambiţia şi mândria la capăt. Ar trebui să fim mândri. îi dau acesteia stabilitate climatică.climateric. apa. lacuri. ce au condus la distrugerea severă a acestei civilizaţii. nu au mai dorit să reclădească ceva ce duce invariabil la distrugere. geografia. Acum peste 10. protecţie de schimbări bruşte de temperatură sau precipitaţii. întemeia câte un imperiu cu care apoi încerca să cucerească cât mai multă bogăţie şi teritorii. în mituri şi legende. chiar dacă asta duce invariabil către autodistrugere. cutremure. în acele CĂUŞE. etc. au uitat cu timpul ce păţiseră strămoşii lor ce au pierit în acel cataclism uriaş şi au început să refacă încetul cu încetul vechea civilizaţie dispărută. glaciaţiuni. Pare puţin? Eu înclin să cred că îşi merită din plin numele de Protector al Ocrotitorului (muntele ocroteşte câmpia. folosind cuceririle ştiinţei şi tehnicii. ce. probabil cea mai veche de pe Pământ). ci. munţi. cu 62 . prezenţa unor munţi în preajma acelei câmpii mănoase (CĂUŞ). experimente nefaste sau poluare. nici nu întemeiază imperii şi distruge sistematic natura şi semenii prin ştiinţa mândră. astfel. Cei ce au părăsit aceste CĂUŞE (atunci când condiţiile de viaţă şi climaterice au permis). asemenea unor oaze. prin răutate şi nepăsare). în ţinutul carpato-danubiano-pontic a existat o puternică civilizaţie comparabilă cu cea din zilele noastre (dacă nu chiar mai puternică). apariţii şi dispariţii de mări. se închide cercul de elemente ce asigurau supravieţuirea oamenilor în acele locuri puţine. alături de fluviul respectiv precum şi alte influenţe. întreţineau şi ocroteau viaţa. care au influenţat radical clima. spre a-şi împlini visurile în altă parte. Rămăşiţele acestei super-civilizaţii s-au împrăştiat în toată Europa după ce au supravieţuit o perioadă în aceste CĂUŞE (oaze) ocrotitoare cu câmpiile mănoase. Ecourile distrugerii acestei cizilizaţii au rămas în Sfânta Scriptură.

ci s-au luptat împotriva uniformizării. cuceritorii au fost aşa de bucuroşi încât au sărbătorit 123(!)de zile victoria şi au ridicat două monumente (TROPAEUM TRAIANI. acolo unde simţeau că e locul lor-asemenea creştinilor.înţelepciune. înfierând prin religie cunoaşterea şi urbanismul. nu mai fuseseră ridicate în onoarea niciunui popor învins atâtea monumente. să găsească o altă cale. deşi urau războiul). dacii. prin poluare. mai liniştită. Au opus civilizaţiei urbane tehnologice. socială. moment în care au început să se răzbune pe cei ce au ales Dumnezeu şi satul. neegalate până azi. de voia să evite soarta ce i-a venit. chiar cu preţul vieţii. Cei rămaşi în Dacia. natura şi oamenii. unificării statelor şi popoarelor prin distrugerea specificului naţional într-un stat unic federal (imperiul roman). aveau oricum libertate. dar dacă ar fi trebuit să apere noua direcţie ce doreau s-o imprime-adică. naţională. civilizaţia casnică n-ar fi ezitat s-o apere împotriva celor ce puneau mândria şi goana după putere şi aur mai presus de orice. Ei. acolo unde a fost RAIUL şi unde au trăit ADAM şi EVA până la căderea în păcat. subjugare politică. inima. decalajul tehnologic şi ştiinţific s-a mărit în favoarea celor „urbano-tehnologici”. 63 . economică. etc. cu sărăcie. s-au luptat împotriva civilizaţiei „urbanist-tehnologice” . mai cuminte. Cu timpul. ci păstrătorii GRĂDINII RAIULUIGRĂDINII MAICII DOMNULUI. dându-şi seama că aceasta era calea pe care ar fi trebuit s-o urmeze şi acea civilizaţie. cu alimentaţie nesănătoasă fizică şi spirituală. cu excludere de la masa celor mari . departe de lupta pentru aur şi putere. iar PĂMÂNTUL era sfânt. ei nu erau stăpâni. au renunţat de bună voie la a mai ridica civilizaţii urbane şi super tehnologice şi au dezvoltat o civilizaţie legată strâns cu Dumnezeu (Zalmoxe). afirmând superioritatea civilizaţiei casnic –rurale armonizate cu divinitatea. în smerenie şi cumpătare. natura şi oamenii. i-au cucerit cei plecaţi pe cei rămaşi (de ex. globalizării. iar pe de altă parte nici nu erau atât de inteligenţi ca să poată rezista unui război împotriva celor înţelepţi (căci erau blânzi şi buni aceşti înţelepţi. Şi mai zic autorii antici că dacii nu trăiau decât cu picioarele pe pământ. pornind războaie împotriva lor sau urzind prin diferite manevre politicodiplomatice tot felul de greutăţi. fără nume. Când totuşi. Înţelegem că dacii s-au luptat cu imperiul roman. printr-o minune. cu desconsiderare. au întemeiat mulţime de imperii. apărătorii. şi COLUMNA LUI TRAIAN)!!! În tot imperiul roman. au fost aleşi de Dumnezeu să apere GRĂDINA RAIULUI. cu umilinţe. Au fost înfrânţi de o armată fără scrupule. civilizaţia rurală. chiar prin luptă. cu comunism. şi totuşi. ai ŢĂRII SFINTE. iar Decebal şi ai lui. după victoria împotriva dacilor imperiul a început să cadă încet dar sigur. Cei ce nu suportau o astfel de viaţă tihnită. fără onoare dar puternică şi imbatabilă. păstrând tacit. pe de o parte pentru că erau prea puţini să se poată lupta cu cei cu adevărat înţelepţi. cu războaie. imperiul roman pe daci). au fost nevoiţi să plece. care ştiu că acolo în cer este ţinta final a vieţii de pe Pământ). o ură împotriva celor rămaşi şi nu o dată. nu pentru aur sau pentru pământ şi libertate (căci netemându-se de moarte. Cei plecaţi. gândul şi ochii le aveau către cer.

română şi ebraica sau aramaica.un „G” ca un „H” (fără a fi nici unul nici altul). care mai apoi s-au reîntors în ţinuturile europene întemeind ţări şi popoare antice. din Rai.) şi G(H)EI (cu sing. 58. elini). OMUL” (FIUL OMULUI) Să remarcăm acum asemănarea în procent de 90% cu limba română!! Acum 2000 de ani?! era deja l. E-MANU-EL unde E=este. strămoşii celor numiţi azi indoeuropeni. Să nu uităm că în Sf. ebraică?) -1. EL=pron. aramaică?. Eu zic că ebraica şi aramaica provin din Limba Primordială Unică. ATOM=indivizibil. OM RĂSĂRITEAN”. vorbită de Adam şi Eva). MANU=OM. bazat pe faptul că Iisus este numit (metaforic) Soarele Dreptăţii (În Psalmi. răsărit..de ex. E-MANU-EL unde E=est.). EMANUEL-Dumnezeu este cu noi (l. A(G)HEI A-(G)HEI unde A=FĂRĂ (ca în A-FON=lipsit de auz muzical. ceea ce denotă că aceste limbi sunt undeva înrudite. şi aici concluziile le las să apară singure. AHEI-denumirea veche a grecilor în antichitate (eleni. PELASGI-populaţie europeană anterioară sosirii indo-europenilor în Europa. Evanghelie Pilat afirmă despre Iisus.măcar că au fost învinşi în luptă. MANU=OM. aceştia erau puşi pe luat bogăţii. „IATĂ. şi tradus ar fi: „DUMNEZEU-OM DE LA RĂSĂRIT” sau „EL. (de ex. 56. EL=DUMNEZEU şi tradus ar fi: „ESTE OM-DUMNEZEU”(în Limba Primordială-a se nota asemănarea cu l. Şi tradus ar fi CEI FĂRĂ PĂMÂNT(ŢARĂ?). Motivele 64 . pentru că daco-românii au păstrat civilizaţia casnic-rurală peste o mie opt sute de ani. Din ei s-ar fi răspândit în întreaga lume aşa numiţii indo-europeni. „VITĂ” = „G(H)ITĂ”. latină. divină şi umană! sau. Atât subliniez. Ce se întâmplă azi. singular el şi tradus ar fi: „ESTE EL. MANU=OM şi EL=DUMNEZEU sau pron. sau. personal. e o tristă poveste. învăţătura creştină ortodoxă afirmă fără dubiu natura dublă a lui Iisus. -2. 57. pers. OMUL (FIUL OMULUI)”. a III-a. cetăţi. după alţi savanţi. ar fi de fapt. răsăritul este locul către care ne închinăm lui Dumnezeu şi facem altarele în biserici. că în învăţătura creştină ortodoxă. În latină sună astfel: „ECCE HOMO”! nu prea seamănă cu româna veche. proto-indo-europeni. răpirea unei femei frumoase pe nume Elena). română constituită?! Nu se poate spune că este asemănătoare cu l. -3. şi într-adevăr. pronunţându-se. teritorii folosind orice pretext. G(H)EU=PĂMÂNT. E-MANU-EL unde E=este. a III-a sing. de fapt au câştigat. personal. De altfel.etc. pers. aşa cum am mai întâlnit. ca în ex.

nu mai putea să-i întreţină pe toţi. Raiul. atunci. simplu. cu oameni frumoşi. popor. când a fost înlocuit de dreptul roman. unii. 59. bogăţii. Toate populaţiile aşa-zis indo-europene. despre care Homer spune că era blând. DREPTUL VALAH ce a funcţionat nescris până la începutul sec._FELAŞINE BALAHINE VALAHINE. BELAGINE. iar vechea vatră. când au revenit în Europa. BELAHINE. ceea ce în timp a generat numeroase invidii la adresa geto-dacilor şi a ţării pe care Dumnezeu le-o dăduse în grijă (v. aceştia fiind strămoşii noştri geto-dacii şi tracii.XX în mediul rural. având în memoria colectivă imaginea Paradisului Pierdut (din care migraseră cu ceva sute sau mii de ani înainte). Cuş-ul. a lui Abel (până la uciderea lui de către Cain) şi a lui Set (cel ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis) şi a urmaşilor săi cunoscuţi în Sf. legile-după care geto-dacii erau conduşi. balada Mioriţa). mai războinici au migrat în lumea întreagă. dar şi pentru că se înmulţiseră foarte mult. PELASGI BELASGI BEALSCI BELAŞI BALAŞI VALAŞI VALAHI BELAŞI VELAŞI FELAŞI FELAHI-popor întâlnit de Ulise în călătoriile sale. aur şi putere. au rămas pe loc în zona Carpato-Danubiană. Ulterior. cei mai curajoşi. Dar nu toţi pelasgii (indo-europenii) au migrat în lumea întreagă. astfel că cei ce reveneau primii în Europa putea alege cele mai bune teritorii faţă de cei ce veneau după. smerit. FELAHINE. au găsit această populaţie traco-geto-dacă în zona Carpato-Danubiană şi fiece populaţie se aşeza unde găsea zone Libere. Scriptură ca „FIII LUI HET” sau hitiţi. primitor de străini.acestei deplasări în şi dinspre Europa a acestor „indo-europeni” era fără îndoială cucerirea de noi teritorii. întemeierea de regate şi împărăţii puternice cu care să conducă lumea. au decis să revină în Europa pe care nu o vor mai părăsi până în Evul Mediu odată cu formarea noilor imperii coloniale. mai puţin dornici de războaie. 65 . Acest Rai sau Cuş era chiar raiul primilor oameni Adam şi Eva. doar cei ce nu plecaseră deloc (traco-getodacii) erau în cel mai bun teritoriu numit „RAI” sau „CUŞ” (de la culcuş). mai cuminţi.

unii „savanţi”. astfel şi urmaşii săi Fiii Săi) geto-dacii şi românii şi tot astfel mai putem spune că religia acestor Fii ai lui HET(SET sau GET). AGHIA=Sfânt. în l. asemenea întâmplării dintre Cain şi Abel. „GENES” = „ZENES” = Naştere. în l.traco-geto-dacice. HAGA. GET-membru al populaţiei ce locuieşte în Dacia. greacă-AGHI. HET) este chiar SET fiul lui ADAM şi al EVEI ce l-au primit de la Dumnezeu în locul lui ABEL cel cu inimă curată ucis de Cain. de ex. tot cu inimă curată. MOŞUL DALB (DALB-MOŞE sau ZALMOXE). GET HET (Fiii lui) cum sunt denumiţi în Sf. Ca şi cum doar un singur popor a fost monoteist. a fost din vechime „Consacrat” . urmaşii lui Cain vor să-l omoare şi pe SET (HET-GET) şi pe FIII SĂI. Numele acestui oraş ne arată că nu întâmplător a fost ales ca loc al acestui Tribunal. Deci. Sau. macedo-română HAGI. în loc de „Genes” se scrie şi se pronunţă „Zenes” (v. Geneză. era MONOTEISTĂ. 66 . BUCEGI-munţi în centrul României BU-KEG(H)I BU-KEG(H)E BU-KAG(H)E BU-KAGA unde BU(R) BY(R)=Puternic. pe urmaşii săi geto-dacii-românii. Putem spune aşadar că dacă ABEL avea inimă curată. în l. Stăpân. hitiţii. că hitiţii din Sf. nu şi Fiii lui HET (SET-GET)! DAR ADEVĂRUL VA IEŞI LA IVEALĂ. dicţionarul tracic de la sfârşitul volumului). Scriptură ar fi de origine semitică în timp ce ceilalţi hitiţi ar fi indo-europeni. la îndemnul celui RĂU. Iar dacă l-au omorât pe Abel. DACĂ NU ACUM. cu un vestit Tribunal Internaţional. Desigur. Sfântă. „PUTERNICUL (BĂRBATUL) CONSACRAT (SFINŢIT)”. căci de la ADAM şi EVA până la SET(HET sau GET)nu este decât o generaţie ca SET să fi uitat deja de la părinţii săi că este un singur Dumnezeu adevărat. unii autori antici zic ZALMOXE alţii SALMOSE. Scriptură. Sfinţit (KAGA în l. numai din invidie şi răutate.60. traco-getă a dat în l. greacă-latină „Genes”-is=Naştere. Scriptură şi hitiţii din descoperirile arheologice din Orientul Mijlociu nu sunt unul şi acelaşi popor. Acest SET(GET sau în Sf. Doamne cum le mai sucesc câte unii. Scriptură. cel puţin a unei majorităţi. Bărbat şi KAGA=Consacrat. consideră că hitiţii din Sf. Geneză SET ştim că „Z” se poate schimba în „S”.Haga!!!). turcă HAGIU-HAGIE. Întărit. Traducerea ar fi. În Olanda este un oraş. cel ce l-a înlocuit trebuia să fie la fel. România de azi ZET ştim că în l. LA JUDECATA CEA MARE !!! 61. etc.

română este asemănătoare cu hitita( adică cu limba fiilor lui HET sau GET. ARDAVA=AR-DEVA. care în realitate era urmaşa directă a l.ALPI-lanţ muntos din Italia. în dicţionarul hitit culorii ALB i se spune „ALPA”(!). deodată.patria Fiilor lui Het. cu inima cea mai curată şi plină de nevinovăţie. strămoşii hitiţilor ai geto-dacilor şi românilor.Traducerea ar fi „CURAŢI(NOBILI) PRECUM(CA) SFINŢII(ZEII)”. „Străromână”). cu limba geţilor-dacilor. geto-dacică) era deja constituită şi vorbită în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic-Anatolian!!! Acest lucru dovedeşte că romanii şi geto-dacii vorbeau o limbă asemănătoare în momentul luptelor din anii 101-106 d. Proto-indo-europeană) pur şi simplu ALBI.Ar putea să fie şi o inversare de litere şi silabe. Încetîncet ni se revelează surprize după surprize.sau. creată anume pentru a fi diferită de limba vorbită în popor(numită „latina vulgară”.Sfinţit. ne apar ca fiind albi(!). Elveţia. AR-CA-DIA=AR-DA-CIA(NOBILA DACIA).Vedem astfel că limba vorbită în Europa întreagă cu două milenii înainte de Hristos-acea limbă Proto-indo-europeană era limba geto-dacilor(străromâna). Dealtfel.Acest tărâm pare a fi Grădina Raiului din Vechiul Testament.Austria. DIA-ZIA=Sfinţi sau Zei. Proto-indo-europene sau. l.Traducerea ar putea fi aceasta: „(SĂ) FIE SFINŢIT(CONSACRAT)” 62. locuit de oamenii cei mai blânzi şi simpli. 63.CA=Precum. vezi şi asemănarea cu ARZAWA(Arzava-Ardava)=locul de unde hitiţii au migrat spre Asia Mică.Hr. asta cu mult înainte ca Imperiul Roman să ne „latinizeze”!!!). şi că latina nu era limba vorbită de romanii de rând ci. Franţa. BU-KAGA BY-KAGA VY-KAGA VI-KAGA FI-KAGA unde FI= a fi şi KAGA=Consacrat. ALBI-datorită zăpezilor veşnice de pe creste. un fel de Rai pe pământ. AR-DACIA! 67 . Înţelept. repet. înainte ca Imperiul Roman să existe. era folosită doar în lumea intelectuală şi administrativă. l.ARZAVA. adică Dacia-Geţia. La fel. AR-CA-DIA unde AR=Nobil.ARCADIA-tărâm mitic. numită de noi. străromâna(adică l. în antichitate.Denumirea „ALPI” înseamnă (în l. mai direct spus. Curat.

Noi demult am afirmat că aici a fost RAIUL biblic. dar trecute sub tăcere.64.Uite.Înţelegem ce apărau şi de ce s-au luptat până la capăt în două războaie totale dacii noştri.Acum. Geneza). în centrul Daco-României (H)ARGHITA AR-GHITA AR-GETA AR-HETA unde AR=Nobil şi G(H)ETA-HETA=Geţi. menţionaţi în GENEZA biblică. nici poziţia strategică. o conştiinţă a ceea ce sunt şi a ŢĂRII SFINTE pe care o locuiesc de la CREAREA LUMII. şi susţin ipoteza noastră în care. la început. Scriptură. Sf. greu de apărat în faţa năvălirilor popoarelor migratoare(însuşi Traian ştia aceasta şi deşi era un strateg desăvârşit face această cucerire pe care cu greu urmaşii lui latini au mai putut-o păstra timp de 165 ani).N-au putut distruge definitiv un popor.dar au distrus o Istorie.Acum putem foarte uşor aprecia măsura distrugerilor produse de cucerirea imperială latină a lui Traian şi a legiunilor sale. „Dacia Felix”adică Ţara Raiului! 68 .-căci suntem getodaci în proporţie de peste 55% procente. Când au ajuns în Dobrogea. locul unde au fost creaţi ADAM şi EVA. 65. o mentalitate.Înţelegem şi de ce Traian.ADAMCLISI(TROPAEUM TRAIANI-Trofeul lui Traian). 25% amestecaţi cu alte neamuri şi restul. o mărturie despre unde credeau anticii şi medievalii că ar fi fost Grădina Raiului. „GRĂDINA MAICII DOMNULUI”.Cu siguranţă cunoştea multe din documentele ultra secrete ale Bibliotecii din Vatican care afirmă şi recunosc aceasta. ci faptul că legau viaţa lui ADAM de teritoriul DACIEI străvechi. scrise.HARGHITA-jud. geografice.Dovezi istorice. tot mai multe dovezi ies la iveală. etc. a reuşit.Nu are importanţă că în realitate nu era aşa. Biserica lui Adam. lingvistice. devenind tot mai clar că aici a fost EDENUL biblic. deplin) pentru că nici bogăţia Daciei nu l-a atras.Nu întâmplător şi Papa IOAN PAUL al II-lea a numit DACO-ROMÂNIA. imposibil de dovedit.Acest lucru este o dovadă indirectă. străini complet-. turcii au numit Tropaeum Traiani. ce trebuie acceptată doar prin credinţă.Traian a zis Ţării cucerite. arheologice.Traducerea ar fi „NOBILII GEŢI(HITIŢI)”. Hetiţi sau Fiii lui Het( cf. că ne-a depăşit aşteptările. fără să cauţi prea mult. a dorit să distrugă acest neam şi Istoria lui(şi aici. am crezut că-i doar o idee frumoasă.Localitate în Dobrogea ADAMCLISI în limba turcă înseamnă „BISERICA LUI ADAM”.

Să fie Delta Dunării cu cele trei braţe. „APA CURGĂTOARE A TRACILOR” Sau. IS-TRU IS-TRY IS-TRI unde IS=a curge. a da). limba traco-geto-dacilor (adică străromâna) este limba 69 .YSA-ISA=apă curgătoare. acest cuvânt se regăseşte în toate limbile indo-europene (română. „CELE TREI APE CURGĂTOARE”. ci mai degrabă de un fond lexical comun din l. (v. IS-TROS IS-TRO(I)S unde IS=a curge. Traducerea ar fi. Tradus ar fi. BLÂNDĂ) SF.CAPITOLUL II HIDRONIME 1. l.) fără a fi vorba de un împrumut dintr-o limbă în alta. apă curgătoare. (cf. După opinia noastră. Troieni. DANUBIUS-altă denumire veche a Dunării DANU-BIUS unde DANU=Danie. Dona (dărui. CHILIA (de la AHILE-ACHILE-CHILE) SULINA (SYLINA-SILINA-ZILINA-ZI-LINA=ZINA LINĂ. latină. izvor. rîu) şi TROS-TROYS (TROISTRAIS)= Traci. apă curgătoare. etc. sanscrită.GHEORGHE? şi 2. proto-indo-europeană din care s-au desprins toate aceste limbi ulterior. ISTROS (ISTRU)-denumire antică a Dunării. etc. Tyra-geţi. traco-geto-dacă). sumeriană USA. mai sus) şi TRU-TRY-TRI=Trei. generator. slavă.

. astăzi.000 ani în urmă. Egipt pe Nil.) DANUBIUS DA-NUBIUS unde DA=Alb (cf. sunt mult mai mari. Traducerea ar fi „DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ”.primilor oameni din RAI. având multe cuvinte comune. Sumer pe Tigru-Eufrat. Traducerea ar fi „RÎUL N? CE CURGE LA (TIRA)-GEŢI”. diferenţele. trebuie să fi vorbit aceeaşi limbă-vom găsi cuvinte comune chiar şi în limbi ce aparent. după atâtea milenii de dezvoltare izolată a limbilor şi dialectelor. Luminos. prin fiii lui NOE (SEM. IS=apă curgătoare.000-10. NOE. iar SEM. relativ uşor. l. n-au nimic în comun (cum ar fi de ex. Cum am mai spus. în acea vreme foarte îndepărtată. nu difereau prea mult între ele. IAFET şi HAM fiind fraţi ai aceluiaşi tată. IAFET şi HAM) şi prin amestecarea limbilor la Turnul Babel. N-IS-TRY N-IS-TRI N-IS-TRO(IS) 70 . tipice. BIUS (VIUS)=Viaţă (cf. greacă BIOS). limbile. Este uşor de presupus că-de vreme ce odată era o singură limbă. DALB). Astăzi. izvor şi TRU=Traci. Zeu (Sfânt)şi NUBIUS=Nori. însă prima civilizaţie a apărut în bazinul Dunării între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră acum cca. 35. chiar dacă erau în plină formare. a curge. limbile indo-europene şi cele semitice. „ZEII (SFINŢII) DIN NORI” D(A)-ANU-BIUS D(A)-ANU-VIUS unde DA=Alb. cca 7.000 de ani. etc. română Viu.Ceaţă. NISTRU-rîu în BASARABIA N-IS-TRU unde N=numele rîului. încă. precum şi limba proto-indo-europeană (sau pelasgă) din care s-au desprins mai târziu. ADAM şi EVA. l. ANU=zeul suprem la sumerieni (alături de ENLIL şi ENKI) şi BIUS-VIUS=Cel Viu sau Dătătorul de Viaţă. CulcuşulCUŞ-ul în care primii oameni au putut supravieţui unei naturi ostile. făcând imposibilă comunicarea dacă fiecare ar vorbi în limba sa). LUMINOŞI” sau. denumită în Sf. Zeu sau Sfânt. Scriptură EDEN sau RAI a fost Sălaşul. Traducerea ar fi „NORI ALBI. astfel că oamenii se puteau înţelege. toate limbile pământului. 3. luminos. Traducerea ar fi „ZEUL (LUMINOSUL) ANU CEL VIU”. Această zonă. (Ştim că marile civilizaţii au pornit tot timpul pe valea unui fluviu. după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri ADAM şi EVA.

TIMIŞ CIMIŞ KI-M(I)-IS unde KI=Pământ (l. apă curgătoare. sumeriană) iar IS=v. 7. geto-dacă) sau Suflet-Credinţă-Adevăr (în l.Traducerea ar putea fi. izvor. CRIŞ-rîu în Transilvania CRI-IS unde CRI=Cristal HRI=Hrisolit-Aur şi IS=v. se poate observa compararea fertilităţii pământului cu fertilitatea femeii. SOMEŞ-rîu în Nordul Transilvaniei SAMAŞ-zeul SOARE la sumerieni 6. Casă. a curge. Traducerea ar fi „CURGE PRIN PĂMÂNTUL FERTIL” (adică prin CÂMPIE. MI=Femeie (l. izvor. mai înainte. IS=Rîu. ŢA-CŞA=ţară. „RÎUL ZEIŢEI (SFINTEI)”. Şi tradus ar fi „RÎUL B CE CURGE PRIN ŢARA (TIRA)-GEŢILOR 5. IS=ca în ex. de la Naştere la Moarte şi e cel mai lung rîu din Ardeal ori poate pentru că împarte Transilvania în două). Traducerea ar fi „RÎUL DE AUR” sau „ RÎUL DE CRISTAL” 8. sau. TIMIŞ ZI-MI-IS unde ZI=Zeu (l. BISTRIŢA-rîu în MOLDOVA B-IS-TRI-ŢA B-IS-TR(O)I-CŞA unde B=numele rîului. TR(O)I=Traci. sumeriană). TIMIŞ-rîu în Banat DIMI-IS unde DIMI-DIMIE=ţesătură albă groasă de lână şi IS=v.4. Traducerea ar fi „RÎUL MORŢII” (probabil pentru că Mureşul curge de la Răsărit la Apus. 71 . MUREŞ-rîu în centrul Transilvaniei MOR-IS unde MOR=Moarte şi IS=Rîu. Tradus ar fi „RÎUL CARE SPALĂ DIMIILE” sau.Geţi. (Tira). ambele producătoare de roade). mai sus. precedente. Ţinut. sumeriană) MI= Femeie. mai sus.

14. TISA ZI-ISA unde ZI=Zeu (Sfânt) l. ARPAŞ-rîu la Sud de Munţii Făgăraş AR-PA-CŞA unde AR=Nobil. PA=Părinte şi CŞA=ţară. izvor. SOARE=Astrul zilei. mai sus. CŞA=ţinut. latură (l. BORŞA-rîu lângă Cluj-Napoca. parte. 10. Traducerea ar fi „RÎUL ZEULUI (SFÂNTULUI)”. IS=v. sau. creastă. Viril sau din neamul Burilor (trib dacic) şi CŞA=ţinut. sau. Traducerea ar putea fi „CURGE ÎN PĂMÂNT SFÂNT (NOBIL)”.ARGEŞ-rîu în Sudul Munţilor Făgăraş AR-GET-CŞA unde AR=Nobil. sau. sumeriană) şi IS-ISA=v. casă. IS=a curge. sumeriană) şi IS-ISA=ca mai sus. GE=G(H)E-Pământ. ţinut. 12. Traducerea ar fi „ŢARA BURILOR”. Traducerea ar fi „RÎUL DE ARGINT”. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILULUI PĂRINTE”. casă. ţară. rîu. AR-GE-IS unde AR=Nobil. ţară. Traducerea. rîu. Unde ISA-IZA=a curge. TISA CISA KI-ISA unde KI=Pământ şi IS-ISA=v. mai sus. ARG-IS unde ARG=Argint. Traducerea ar fi „VALEA (APEI) CURGĂTOARE” 11. BUR-CŞA unde BUR=Puternic. apă curgătoare. mai sus. geto-dacă sau Adevăr-Suflet-Credinţă (l. ŞOAREŞ-rîu lângă Şercaia SOARE-REŞ SOARE-REX unde REX=Rege. Bărbat. Traducerea ar putea fi „REGELE SOARE” 13. Traducerea ar fi „RÎUL CE DUCE MULT PĂMÂNT(MÂL)” sau „RÎUL DE CULOAREA PĂMÂNTULUI”. casă. TISA-rîu în Nordul Transilvaniei TI-(I)SA unde TI=coastă. 72 .9. „RÎUL DE CEALALTĂ PARTE sau DE DINCOLO DE CREASTĂ(MUNŢI)” . Tradus ar fi „ŢARA NOBILILOR (DREPŢILOR) GEŢI” sau. GET=Het-Get-Zet-Set-Dac. VALEA IZEI-rîu în Ardeal. metal nobil. apă curgătoare.

„JENUNCHI”. c). ca şi în l. Este posibil să fie influenţă slavonă.15. în Moldova la „VIN”(băutură din struguri)se zice „JIN. „GENOUX”-se pronunţă „JENU”=GENUNCHI). poporul ce a populat Galia. Dealtfel. JIUL VIUL (CEL VIU sau DĂTĂTOR DE VIAŢĂ). română şi franceză.etc.Posibil să fie de origine carpo-dacică sau costobocică.dar la fel de adevărat şi ca unele triburi dacice să pronunţe la fel.De ex.e mai apropiată de română şi franceză decât de latină.chiar l. italiană.Însă cum.De ex. pe când noi ştim acum că Francii.JIUL-rîu în Oltenia ZIUL ZEUL (SFÂNTUL) sau.ŢARA CERULUI sau CEREASCĂ . franceză(de ex.De ex.nu este exclus ca unele triburi dacice să fi pronunţat „J” în loc de „Z”! 73 . se zice „JINERE”. a)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „V”. „ ZIUL”. „GENUNCHI. în Moldova la „GINERE”.am mai spus.„SIUL”= „ZEUL” în l. b)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „G” .Nu poate fi din slavonă pentru că ar fi mult prea greu de explicat cum de a ajuns în l. Prin urmare este mult mai uşor de explicat pronunţia asemănătoare din l.într-un grad de rudenie mai mare decât între latină-română sau latină-franceză.Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „Z” . erau daci din VRANCEA(FRANCEA-BRANCEA-URANCEA). (posibil prin influenţă slavonă) a devenit „JIUL”(apă curgătoare). geto-dacă. franceză(slavii nu au ajuns în Galia!).

DROMIHETES-rege get din sec. Dacă n-o povestea nimeni. o pildă nu numai pentru poporul său. de un puternic sentiment de frustrare. în timp ce altor neamuri li se scrie Istoria de către alţii. Unele neamuri îşi scriu ele singure istoria. mai cu dreptate. Îndrumător. ca şi în trecut. rămânea neştiută. mai (ales) cu invidie şi răutate. Iar dacă nu le faci. Dacă ne gândim bine. probabil vei suferi.IV Î. DROMI-HETES DRUMI-HETES unde DROMI DRUMI = Drum. iar dacă rămânea necunoscută. le ştie Bunul Dumnezeu şi inimile noastre de români şi e mai bine aşa. dacă nu calci peste alţii cu nepăsare nu reuşeşti în viaţă. Dar nu-i nimic. care va fi periculos de nu va fi stins prin dragoste şi smerenie.Chr. în timp. Smerenia şi Cuminţenia (Cumpătarea). Dacă nu domini vei fi dominat.CAPITOLUL III NUME PROPRII 1. Lumea întreagă consideră Bunătatea şi Blândeţea. Iubirea şi Iertarea (Uitarea răului suferit de la alţii) ca SEMN DE SLĂBICIUNE sau NEBUNIE (anormalitate). străini. de mâncare. Altruismul şi Idealismul (ca nelegare de materie. Cale. astăzi n-am fi ştiut cine au fost strămoşii noştri-şi câte alte întâmplări vrednice de pomenire nu s-au pierdut pentru că nu le-a consemnat nimeni în scris. Traducerea ar fi „CĂLĂUZITORUL GEŢILOR. nu contează dacă ai dreptate sau dacă Adevărul e de 74 . Din păcate azi. dacă nu dai din coate vei fi înghiţit de viu. de putere şi bogăţie). ci chiar pentru străini (Lisimah şi ai lui şi autorii antici greci care au relatat această întâmplare). Călăuzitor şi HETES= GEŢI (LOR) genitiv. întâmplarea cu Lisimah ne arată ce Îndrumător (Întemeietor) era DROMIHETE.

ZA-MOL-CSE(S) ZA-MOL-CSIS Apoi. DIEU DZIEU ZIEU ZEU DZIUA-(l. CREATORUL lumii întregi văzute şi nevăzute. să te faci remarcat cu orice preţ şi prin orice mijloace.italiană. ci.mai bine zis)ce înseamnă CREATORUL.română veche.).”CS” se transformă În „CE” sau „CI” (ca în PAX-PACS-PACE sau LUX-LUCS-LUCI.nume(sau atribut. precum şi silabele „CSES” = Şes (câmpie-la sing. 2. în l. Smeriţi. în pământul şi ţara hărăzită lor de Dumnezeu.ZEUS-l. ZA-MOL-CE(S) ZA-MOL-CIS Acum. Astfel de oameni şi popoare lasă urme vizibile în Istorie.DEUS-l. sanscrită. Iubitori şi primitori de oaspeţi. ţărănească=Ziua) ZIUA-unitate de măsurare a timpului.) şi „CSIS” = şesuri (câmpii-la pl. cu sensul de A CREA sau A PRODUCE provine de la numele acestui ZEU. grupul de litere „CS” se pronunţă „CI”). ZAMOLXIS-Zeu geto-daco-tracic. franceză DEVA DEUS DIO DIVA DZEUS DIU DIUA ZEUS DZIU DZIUA ZIU ZIUA latină. să faci cât mai multe valuri. BUNĂ ZIUA= BUN E ZEUL (cam ca „Doamne ajută” la creştinii ortodocşi) BUN E [DUMNE]ZEUL BUN E [DOMNUL]ZEU 3. DA-MOL-CE(S) DA-MOL-CIS MOL-DA-CE(S) MOL-DA-CIS Remarcăm silabele „MOL” şi „DA” ce compun numele provinciei româneşti MOLDOVA (MOL-DAVA ce poate însemna Zeul Mâl-Pământ al Câmpiei). care vor doar să trăiască liniştiţi. Astfel că 75 . Oricum. maghiară. schimbăm „Z” în „D” şi ordinea silabelor. ZA-MOL-XE(S) ZA-MOL-XIS Acum vom transforma „X” în „CS”. DEVA-oraş în centrul României DEVA-Zeu în l.partea ta. egală cu 24 de ore. asemănător lui YHWH sau DUMNEZEULUI-TATĂ din SFÂNTA TREIME creştină.ZALMOXE A) ZAMOLXE. iar nu acei oameni sau popoare Cuminţi. greacă.DIO-l. Probabil A ZĂMISLI.DIEU-l. să fii cât mai gălăgios.

îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada. LUMINOŞI) nu trebuie să ne deruteze. iar părul capului Său era curat ca lâna(!)”. să împingem puţin mai departe comparaţia. pâine. se cunosc versurile colindelor „MOŞ CRĂCIUN cu plete DALBE sau „Flori DALBE. nu este vorba de alţi zei. Să mai remarcăm odată silaba finală „CSIS” („CIS” sau „KIS”. brânză. „Am privit până când au fost aşezate Scaune. este vorba de DUMNEZEU-TATĂL din SFÂNTA TREIME creştină.9. Amândouă traducerile recunosc un fapt binecunoscut.Sibiu) b)TUŞ-NAD(Jud. ţărănească. Harghita) singular plural B) ZALMOXE ZALMOXIS ZALMOCSE ZALMOCSIS DALMOCŞE DALMOCŞIS DALMOŞE DALMOŞIS DAL(B)-MOŞE=MOŞUL ALB DAL(B)-MOŞIS=MOŞII ALBI (Sfinţii albi) Comentariu: DALB-MOŞ (MOŞUL ALB. or se ştie. miere. Pluralul. terenurile fertile. daco-română „ÎNTEMEIETORI” (de oraşe sau de popoare). Există două localităţi în România.v. propice agriculturii. l. ce trăiau în munţi. l. Se mai poate traduce şi astfel: „ŢARA CÂMPIILOR” ZAMOL-CSE(S) ZAMOL-CSIS ZAMUL-CSE(S) ZAMUL-CSIS unde ZAMOL(ZAMUL)=Pământ. peşte.traducerea ar putea fi „CÂMPIILE sau CÂMPUL ZEULUI (SFÂNTULUI) MOL” sau „PĂMÂNTURILE MĂNOASE (MÂLOASE) ALE ZEULUI (SFÂNTULUI). anume. ci de oameni ce aparţin acelei credinţe şi o aplică cu consecvenţă şi putere (e vorba bineînţeles de credinţa monoteistă precreştină) acei vestici „KTISTAI” sau „POLISTAI” sau în l. ci doar lapte. călugări ai religiei geto-dace. preoţi. MOŞII ALBI (SFINŢII ALBI. care se numeşte ZAM. slavonă şi ZAM.7. cel mai curat se zicea DALB). care este pluralul de la ŞES-CÂMPIE). apă (asemenea călugărilor creştini ortodocşi). curat ca lâna. română veche.tracă) Există o localitate lângă ARAD. Şi dacă tot am făcut analogia cu călugării creştini ortodocşi. reminiscenţă daco-getică-la albul cel mai pur. din Moldova. sau YHWH din Vechiul Testament)-a se citi textul din DANIEL cap. flori de măr”. mănoase. Se poate observa uşor asemănarea vedeniei lui Daniel cu MOŞUL (Cel vechi de zile) ALB (părul alb. şi pletele lui MOŞ CRĂCIUN şi florile de măr sunt ALBE! (în l. ouă. ţară (cf. hainele albe)! Cât priveşte DALB=ALB. Aşa cum în credinţa creştină ortodoxă sfinţii nu sunt dumnezei după fire (pentru că sunt creaţi de 76 . ZEMLEA. şi S-a aşezat Cel vechi de zile(!). care conţin această silabă: a) CIS-NĂDIE (jud. departe de femei şi care nu consumau deloc carne.

de la muzică la religie. emanând un miros plăcut. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri reprezintă atât o înrudire trupească cât şi una spirituală cu înaintaşii noştri. adică OAMENI sau SFINŢI). Creştinismul a fost pentru ei împlinirea. tot aşa nu putem afirma despre religia strămoşilor noştri geto-daci că ar fi politeistă. De altfel. CURAT. O dovadă ar fi MOISE (în l. desăvârşirea a milenii de zalmoxianism.DUMNEZEU cel NECREAT. ebraică se pronunţă MOŞE(!). De altfel. asemenea sfinţilor de azi din religia creştină ortodoxă. NEMURIREA (căci chiar dacă şi mor. LUMINISCENŢA (emană o lumină albă). după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEEU (cf. chiar în Calendarul creştin ortodox. la JUDECATA CEA MARE dacă vom fi rupt acest „Fir roşu neîntrerupt până la noi netransmiţând şi noi la rândul nostru. trupurile lor sunt neputrezitoare. ci sunt OAMENI (SFINŢI sau Dumnezei după Har). dumnezei după Har. AUTORITATE.d. ci prin darul lui ZALMOXE. avem zile în 77 . DREPT. ZEU (dar nu după fire) OM DE OMENIE. înseamnă că au ştiut ei de ce. S-a făcut OM. cărţii GENEZEI-Vechiul Testament). BUN. urmaşilor noştri ceea ce am primit şi noi de la MOŞII (SFINŢII) noştri.a. ÎNŢELEPT. impresia mea este că MOŞ nu înseamnă neapărat şi obligatoriu cineva care are o vârstă înaintată (adică bătrân). SMERENIA. ci mai degrabă. etc. a fost semnalul că nu mai trebuie să jertfească pe cel mai bun dintre ei (şi de bună voie). avea sensul de SFÂNT. până la sfârşitul veacurilor. pentru că Dumnezeu-Tatăl Însuşi a Jertfit pe Cel mai bun al Său. ca să-i facă pe cei ce-L iubesc şi cred în EL. Iar dacă aceşti MOŞI şi STRĂMOŞI au ales acum cca 2000 de ani creştinismul ortodox. Expresia uzuală. MAESTRU. MOZART (MOZART=Moş-Iniţiat în Artă). de a fi în comuniune cu ei. ei erau sfinţii acelei perioade şi a acelei religii zalmoxiene. ş.). în acele vremuri îndepărtate. MESIA-IISUS HRISTOS (în l. cum ar fi. pe Fiul Său (Fiu care tot de bună voie. care este DUMNEZEU după fire). Şi precum nu putem spune despre creştinismul ortodox că este politeist (cu toată multitudinea sfinţilor). ci că este o religie monoteistă (o singură Dumnezeire în trei Persoane). fiind uşoare şi având o culoare galbenă ca ceara şi când priveşti aceste moaşte nu simţi groază sau frică sau scârbă). ci că este monoteistă. aramaică se pronunţă MAŞIAH(!). Şi vom da mare socoteală la sfârşitul nostru ca oameni sau la Sfârşitul Lumii. iar nu de silă Sa Jertfit pentru mântuirea oamenilor din jugul patimilor şi păcatelor şi S-a Întrupat.datorită acestor MOŞI ALBI. STĂPÂN. iar acest chip şi asemănare îi face pe aceşti Oameni Sfinţi să fie purtători de Dumnezeu moştenind astfel şi câteva caracteristici ale lui DUMNEZEU. BLÂND. ÎNŢELEPCIUNEA. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri ne sugerează nu doar linia genealogică trupească faţă de înaintaşii noştri. ci şi apartenenţa la modul lor de a fi şi de a gândi. La fel şi aceşti MOŞI ALBI precreştini. moştenind (moş-tenind=ţinând la tradiţia moşilor!) un fir roşu călăuzitor neîntrerupt. etc. INIŢIAT (în orice domeniu. ei nu erau ZEI din fire.m. urmându-le exemplul şi pilda întru-totul.

ce locuiesc în Munţii Apuseni) şi tradus ar fi „D(E)ALUL MOŞILOR (MOŢILOR). Negre Sau: MELHISEDEC-preot pre-iudeu şi non-semit ce l-a binecuvântat pe Avraam(V. În tot cazul. şi acest simbol nu putea fi arătat mai bine decât în chipul unui Om în vârstă (noi ştim că DUMNEZEU nefiind creat. (deşi. UNDREA). „(Za)molse ze(u) dac” 78 . Sau altă traducere: ZALMOXE DALMACSE DALMACE-DALMAŢE-DALMAŢIA (numele unei provincii de la M. ţărănească. avem o localitate în jud. de altfel în Ardeal.) MELHI-ZE-DEC sau[(ZA)-MELŞI-ZI-DAC] ce ar fi. etc. Daniel aşa Îl vede). ZEUL STĂPÂN (PUTERNIC). Să revenim la exemplele noastre: singular plural DAL-MOCŞE DAL-MOCŞIS DAL-MOŞE DAL-MOŞIS DAL-MOŢE DAL-MOŢIS Comentariu: Dar MOCŞE. urmaşi ai dacilor. cum ni se întâmplă nouă oamenilor păcătoşi şi muritori). AUTORITĂŢII. adică pe daco-română DOMNUL ZEU. deci timpul nu are nici o influenţă asupra LUI ca să-L îmbătrânească. Apostol Andrei (de remarcat oricum asemănarea dintre numele ANDREI şi numele lunii decembrie în l. MOŢE (plus formele de la plural) sunt la originea cuvântului MOŢ (ţărani români. mai ales sâmbăta. Totul se întâmplă după voia şi îngăduinţa lui DUMNEZEU (DOMINUS DEUS). Adriatică) Sau altă traducere: ZALMOXE SARMACSE SARMAŢE-SARMAŢIS-SARMAŢI-numele unei populaţii traco-scitice din Nordul M. Covasna care se numeşte MOCŞA(!) şi una în jud. nu credem în coincidenţe. ci mai degrabă ca un simbol al PUTERII. pentru primirea creştinismului prin propovăduirea Sf. MOŞE.Test. În ce ne priveşte. Iaşi care se numeşte MOŢCA(!). probabil geto-dacă.care se amintesc Moşii de iarnă. nu are nici început. Credeţi că întâmplător? Nu. Chiar în vedenia lui Daniel nu putem să-L vedem pe DUMNEZEU doar ca un bătrân. trupeşte. este comun să se denumească un munte (nu prea înalt) Deal. populară română veche. La fel şi în religia precreştină zalmoxiană. Moşii de primăvară. nici sfârşit. Dumnezeu a cinstit astfel şi pe sfinţii precreştini care au pregătit poporul geto-daco-român în religia zalmoxiană. ÎNŢELEPCIUNII şi BUNĂTĂŢII lui DUMNEZEU.

).Toate sau aproape toate turlele Bisericilor de mir sau mănăstireşti din România au forma octogonală.lipsită de varietate şi fantezie.Veşniciei.original.Iadul poate fi asemănat asemănat cercului-„cerc vicios”.neplictisitor. în timp ce cercul este un cerc Bi-dimensional. De asemenea.ZA-MOLXE sau ZA-MOLCSE. în jud.iar Raiul este spirala-veşnic dar irepetabil).Vlad Ţepeş avea pe boneta lui o stea cu Opt colţuri.Spirala este un cerc Tri-dimensional.fără poezie. ce se repetă identic la nesfârşit.Unicitatea si Veşnicia.circular.ZA-MELCSE(ZA-MELCŞE) mai poate fi înţeles şi ca Zeul Melc-aluzie la forma de spirală a cochiliei melcului.unele din trăsăturile de bază ale Zeului Unic dacic sunt Irepetabilitatea.obtuză.7.17 etc.Şi dacă privim Natura vedem o mare varietate de felurite vieţuitoare de o extraordinară diversitate(chiar şi cele înrudite).”8”-reprezinta stilizat o Spirala.) DALMOCE(sing) DALMACI(plural) TALMACI(U)-loc. Sibiu Posibil chiar SARMALE (mâncarea tradiţională daco-română din foi de varză sau de viţă de vie cu carne) să aibă o legătură etimologică sau rituală cu Zalmoxe.ca o placă veche de patefon.au spirala pe ei sau mucenicii(acei covrigi în formă de opt sau infinit din aluat miere şi nucă).ascultându-le sau studiindu-le.moartă. Bi-dimensional şi previzibil ar fi creat o lume asemenea Lui.Unele nume proprii sunt legate de simbolul cifrei „8”.SFÂNT iar DEC-DAC=DAC.Adevăr) MELŞI-ZA-DAC MOLXI-ZA-DAC(ZA-MOLXI-DAC sau SA-MOLSE-DAC adică ZAMOLXE DAC) Sau: ZALMOXE DALMOXE(sing.Aici se vede planul superior al spiralei faţă de cerc.OTTO=Opt. Colacii de la pomana mortului sau de la Crăciun şi Paşti deşi sunt circulari.plată.Slavă Domnului! Cifra 8 ca şi 1 şi 10 erau numere sfinte pentru daci(în afară de cele prime ca 3.dar daca rasturnam „8”ul avem Simbolul Infinitului.(unde MELHI-MELŞI-MOLŞI-MOLSE=ZAMOLXE-SAMOLSE SE-ZE-ZI=ZEU. Nu te mai saturi privindu-le.Simbolistica cifrei „8” este interesanta la geto-daci!Il reprezinta pe Zeul Melc-Zeul Spirala-Zamolxe. Spirala reprezintă INFINITUL IREPETABIL(spre deosebire de cerc. 13. Zeul Spirală e Zeul veşnic Viu şi Irepetabil.Luminos.Intr-un mormânt din Dobrogea s-a găsit 79 .AHTUM=Aht Om(Omul Opt).Aşadar.neschimbat şi care nu se învârte în gol fără sens la nesfârşit.ce reprezintă Infinitul plictisitor.plicticoasă.Un Creator obtuz.Dar nu a fost aşa.o alta caracteristica a Zeului Unic geto-dac(si a Dumnezeului creştin-Sfânta Treime).cum ar fi:MENUMEROUT=Me Numer Ovt-Opt(Numărul Meu Opt).

ultimul din Istoria omenirii. SEBASTIAN-nume propriu. Acest neam se numea bessi. sănătoşi. care cuprindea o parte din Nordul Turciei de azi. Sfinţii Părinţi vorbesc despre veacul al optulea. ZALMOXE-Zeul Melc(Spirală. care va fi veşnic şi în care nimic necurat nu va intra.) Astfel. erau blonzi. înseamnă Locuitor din Sebastos(Bastos-Bestos). Cunoaştere şi ANU=zeul suprem din triada sumeriană.culcat inseamnă Nesfârșitul. ŞTI=a şti sau ştiinţă.Infinitul.Viu) şi ZALMOXE-Zeul Moş sau Dalbul Moş sunt perfect valabile şi nu se exclud una pe cealaltă! 4. Oricum. puternici.când se ştie. Creangă.) SEBASTIAN ZE-BASTI-AN(U) ZI-BASTI-ANU unde ZI=Zeu(Sfânt). despre geto-daci se ştie că erau înalţi.Infinit Irepetabil. şateni cu ochi albaştri sau căprui.Cifra „8” e interesantă şi în Vechiul Testament unde Dumnezeu spune că „Ziua a opta(adică ziua întăi)va fi sfântă”(se referea la perioada de după Învierea lui Hristos).reprezentarea unui cerb cu „8” picioare. aveau pielea albă. probabil că asta era şi semnificaţia titlului poveştii lui I. posibil chiar genitivul iar ANU=probabil zeul suprem din triada sumeriană.. Traducerea ar putea fi „ZEUL ŞTIINŢEI (CUNOAŞTERII) ANU sau „ŞTIINŢA ZEULUI ANU”.de Hr. Sebastos-Bastos (Bess-tos) este ţara unui neam traco-dac din Sudul Dunării.Oamenii de ştiinţă văd în acest cerb reprezentarea lui „Saraba”-Preotul-Rege al religiei getodacice. 80 . Basarab-Bess-arab. Neschimbător.care iată.În perioada medievală. arabii-besi adică Arabii Albi-spre deosebire de arabii negri din Africa sau Orientul Mijlociu.datat şapte veacuri î.Unic.La fel. până la Bizanţ (Bess-antion) şi dincolo de Strâmtoarea Bosfor (Bessa-phoros) în partea europeană a Turciei. prin tradiţie.. BASTI=pl. Traducerea ar fi „ZEUL BESSI-LOR ANU”.Și arhitecții contemporani respectă această tradiție(nu știu dacă ei mai cunosc semnificația cifrei 8. că arapii sau arabii sunt cu pielea şi părul închise la culoare. unii bessi au sosit în ţările Române întemeind dinastii de domnitori (de ex.întâmplător sau nu..de la Bessi. ambele forme. Deasemenea să nu uităm forma OCTOGONALĂ a turlelor bisericilor ortodoxe românești-neîntâlnită la nici o altă biserică de rit ortodox dintr-o altă țară tradițional ortodoxă-din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre. „HARAP ALB” . DE-BASTI-AN(U) DEBA-STI-AN(U) DEVA-STI-ANU DEVA-ŞTI-ANU unde DEVA=Zeu (Sfânt).

prin extensie cu sensul de Bărbat în l. Galaţi) ar putea fi tradus: „BĂRBAŢI NOBILI (CONDUCĂTORI)”. Această limbă (geto-dacă) 81 . Acest proces de formare a limbilor „indo-europene” antice s-a încheiat cam cu două milenii î. Diferenţele de pronunţie dintre triburile dacice au fost germenii din care s-au format toate limbile aşa-zis indo-europene. Datorită izolării acestor grupuri lingvistice unele de altele s-a făcut ca în decursul a sute sau mii de ani să se diferenţieze mai clar. etc. s-a întâmplat că fiecare trib a învăţat şi pronunţiile celorlalte triburi. Nobili (de ex. tracă BUR. geto-dacă. Întărit. galilor. cel puţin.5. iliri. slavilor. care n-au afectat însă dramatic limba geto-daco-română întrucât aceasta era deja formată cu cel puţin un mileniu şi jumătate înainte de Hristos). cu oltenii. trei milenii în urmă. BAR-BUR-VUR=Puternic. BUR=Puternic. BARBOŞI unde BAR=Bărbat şi BOŞI-BOSTES= Stăpâni.COŞ. astfel că în zilele noastre cu greu ne-am mai putea închipui că erau atât de înrudite şi asemănătoare între ele. adică „NOBILII ŢĂRII). Formarea acestei limbi unitare s-a încheiat cu cel puţin un mileniu Î. Triburile care pronunţau „V” şi „L” în loc de „B” şi „R”. albaneză se zice „BURRE”. când marile migraţii dinspre ţinutul CarpatoDunărean (acel CĂUŞ . BYR BIR VIR=Bărbat în l. au condus (prin înmulţirea oamenilor şi prin migraţie către alte zone din Asia sau Europa) la formarea latinilor. Triburile care pronunţau „Z” în loc de „D” au format pe traci. cu muntenii. BAR-BOŞI.RAI) au încetat. Bărbat. nu alterează defel unitatea lingvistică din cadrul limbii române moderne (unde moldovenii. BAR-BAT.în diversele dialecte ale triburilor getodacice. de Hr. Domni. sau. de Hr. fiecare în felul său de vorbire specific zonei de unde este). Întărit. De ex. cel puţin s-au micşorat considerabil. Nu trebuie să ne mire sau să ne tulbure faptul că erau unele diferenţe de pronunţie între triburile dacice. TARABOSTES=TARA-BOSTES unde TARA=TERRA=ŢARA şi BOSTES=Nobili. ci. Cazul limbii române este unic.CUŞ – CULCUŞ . topindu-le într-o limbă comună (la care s-au adăugat şi posibile influenţe ale popoarelor migratoare. latina veche de acum două. în jud. fără a apela la limba literară română. cu ardelenii. Cei rămaşi în ţinutul Carpato-Dunărean şi-au dus viaţa mai departe. Aşadar BARBOŞI (loc. cu bănăţenii. amestecându-şi pronunţiile diferite într-o limbă unitară. cu dobrogenii se pot înţelege foarte uşor între ei. BARBAT. În loc ca un singur trib să-i impună limba în faţa celorlalte. latină BAR. geto-dacă. iar în l. Cam acestea erau şi diferenţele dintre limbile tracă. şefi. În l. greci.

latină) BĂRBAT-l. DA=Alb. la peste 80 procente la sută. albaneză) BYR BIR VIR=Bărbat.traco-iliră(BURRE= bărbat în l. v. franceză. latina 35 procente.Viril şi BAT=Drept. cu limba română veche ţărănească asemănarea se ridică. cu limba albaneză. Rigid 82 . BIR-DA-SU VIR-DA-SU BUREBISTA-rege geto-dac BURE-BOSTA unde BURE=Puternic. Luminos. BUR=Bărbat în l. gradul de asemănare variază considerabil. engleză) Şi tradus ar fi „BĂRBAT NOBIL(CONDUCĂTOR)” sau BOIRE-BOISTES unde BOIRE=BOIER(în l. BĂRBAT) şi BOISTES=Nobil. Şef. (BOSS l. mai sus. Întărit. BOIER nu e cel ce mână boii. Traducerea. cu l. (bineînţeles aceste valori sunt estimative şi poate nu reflectă în adevăr procente reale). Adevărat şi SU=Suci (trib dacic)?sau SU-SY-SI-ZI=ZEU sau SFÂNT şi traducerea ar fi „PUTERNICUL BLOND SUCI” sau „PUTERNICUL ZEU ALB(ADEVĂRAT)”. etc. italiana 55 procente. ci provine din BURE-BOIRE ce înseamnă PUTERNIC. Exemple cu nume proprii: BUR BYR BIR VIR VÎRTOSU-nume propriu VURTOSU VUR-TOSU BUR(E)-TO-SU BUR(E)-DA-SU unde BUR(E)=Puternic. poate. Bărbat. română BAR-BAT unde BAR=Bărbat. franceza 45 procente.Viril (l. slavona şi germana 15 procente. român modernă. Întărit. greacă.este asemănătoare cu limba română (dacă îi scoatem influenţele slavone sau ale altor popoare migratoare). Bărbat şi BOSTA=Nobil. Şef. Desigur. română. germană. Cu l. slavonă. asemănarea va fi de 60 procente la sută. latină.

COTESCUCOTISCU). etc. 83 . DOMOKOS (se citeşte Domocoş) . măcar că poporul turc este de religie musulmană!). ca să fie mulţumiţi. daco-română) 6. „CI” se poate citi „T” (ca în Timişoara-Cimişoara sau „Nu pot” – „Nu poci”.nume propriu românesc. în COSMOS. COTESCU-COTISCU). turcă. latină şi slavonă DOM=Casă. COCIŞIU . hunii au preluat acest nume. apoi nume.Şefi. se ştie este de origine indo-europeană. 8. daco-română veche) BARBOŞI-loc. unite. CULCUŞ. a construi?). GALAŢI BAR-BOŞI unde BAR= Bărbat. franceză). în CHATEAU (castel în l. CUŞ.BURE-BISTA=BAR-BOSTE(în l. CASTRU. CASTEL.COTIS COT-IS unde COT (COS. CAS. probabil provenea dintr-o familie mixtă daco(română)-slavă-latină şi neputând renunţa nici unul din părinţi la cuvântul din limba sa proprie. Domul din Milano). CO(T)CIOABĂ. engleză). -Rădăcina CAS se regăseşte în CASĂ. Biserică. Există un nume dac COTISO.nume propriu (sinonim cu COTISO. DOMO-COŞ unde DOM=Casă (în l. Curios nume. KOCSIS (se citeşte Cociş)-nume geto-dac maghiarizat. substantive comune care conţin rădăcina COT. COTNARI. locuinţă şi IS(ISA)= apă curgătoare (poate a genera. etc.Viril şi BOŞI=Conducători. 7. Obţinem astfel. CSABA (se citeşte Ciobo)-nume geto-dac preluat de huni. L. KOXIS COCSIS. DOM-O-COS Traducerea ar fi „DOM SAU CASĂ”. -Rădăcina COS se regăseşte în COSTEA . în COŞCIUG.De ex. Ori iar COS-COŞ=Casă-ConstrucţieConstructor. de ex. au pus copilului (care era băiat. ÎN DOMOKOS (nume daco-slav maghiarizat). Traducerea ar putea fi „CONSTRUCTOR DE CASE” .Nobili.nume propriu sau COTISCU. CAT)=Casă.etaj (inclusiv în l. toponime. COTESCU .Traducerea ar putea fi „BĂRBAŢI NOBILI(CONDUCĂTORI)”(în l. „O”=Sau. turcă.„CS” se citeşte „CI”. COŞ.nume daco-slav preluat de huni şi maghiarizat prin grafie şi schimbarea accentului (sinonim cu COTISO şi DOMO-COS. fără îndoială) ca nume. -Rădăcina CAT se află în CAT. etc. COTEŢ (COTTAGE – căsuţă -l. în jud. ambele cuvinte din limba fiecăruia. COTMEANA. „CONSTRUCTOR DE DOMURI”. CĂUŞ. Ulterior.

română) lui DUMNEZEU-Tatăl. geto-dacă-română 13.Galaţi.Bătrân(sing. Covasna. PECHEA). PECS să însemne PACE. PECS localitate în Ungaria (se citeşte Peci) PEX(PAX?) PEŞI PECI PECE (PEKE-există o loc. Nume geto-dac preluat de huni. MOACŞA) MOAŞI-MOŞI MOAŢI-MOŢI Posibil ca MOHACS să însemne MOŞI sau MOŢI în l. BUDAPESTA-capitala Ungariei BUDA-PESTA BYDA-PESTA BY-DA-PESTA DA-BY PESTA DABY-PESTA 84 .Traducerea ar fi „VECHIUL(BĂTRÂNUL) CIOBAN” sau „VECHII(BĂTRÂNII) CIOBANI” 10. ZIULA ZEULA să însemne Zeul? sau.BEKES=Vechi. MOHACS-loc. în jud.) iar CSABA=Cioban. în limba geto-dacă? (cel puţin în limba unor triburi dace. HIULA să însemne FIUL(ca în „Să fie”= „Să hie” în l. populară.în Ungaria (se pronunţă Mohaci) MO(H)ACS-unele triburi geto-dace nu pronunţau sunetul şi litera „H” (ca italienii şi francezii.CIOBO CIOBA înseamnă Cioban 9.GYULA (se citeşte Ghiula)-cuvânt geto-dac. GURA-gură de Rai. Aşadar. ţărănească. Gura-Sadului (localitate în Ardeal) 11. dacă nu în toate triburile?) 12. sau pl. Iisus Hristos? sau.în jud.BEKESCSABA (se citeşte Becheş-Ciobo)-localitate în Ungaria. ai căror strămoşi au venit din DACIA) MO(H)ACŞI MOACŞI (există o loc.

CŞA. Cosmos şi CUŞ (COŞ.BRÂNCUŞI-nume propriu geto-daco-român(sculptor celebru) BRAN-CUŞ VRAN-CUŞ. COT. „HUSĂ”. Bacău un nume propriu ceh JAN HUS sau cuvinte precum „HAUS” în l. BUDA-PESTA BYDA-PESTA BIDA-PESTA VIDA-PESTA unde VIDA=Gol. „T” sau „Ţ” şi avem. CÂMPIEI)” 14. LUCIA-nume propriu sau. HUS. LUŢIAN. traducerea ar fi „BUZA (CAPĂTUL. HUŞ. Pustiu. 85 . Stepă. LUXA LU-CSA LU-CŞA unde LU=LUANA sau LUMINA şi CŞA=Casă sau Ţară. HUŢ. CAS. Vid şi PESTA=Câmpie. latină sau în l. HUŞI în jud.DAVY-PESTA unde DAVY=Stăpân (l. BRAN)=Cer. FRAN-CUŞ URAN-CUŞ unde URAN (VRAN. BUDA-PESTA BUDZA-PESTA BUZA-PESTA unde BUZA=Buză(!) şi PESTA=Pustă. . Traducerea ar putea fi „ŢARA LUANEI(LUMINII)”. Ţinut. LOCUINŢĂ. CAT.) 15. CĂUŞ. LUXA-Nume propriu românesc de origine geto-dacă (chiar în vremea noastră există o femeie de la ţară pe care o cheamă LUXA TOMA) LUCSA (LUX-LUMINĂ în l. „KE”. FRAN. LUCIAN-nume propriu LUCIAN(LUŞIAN. ebraică) şi PESTA-PUSTA=Pustă. UŢ. germană. „Ş”. Stepă. LUCHIAN-LUKIAN) LUXIAN(LUHIAN) LUŢAN(LUŢU) sau. „S”.e o loc. „KI”. engleză care înseamnă CASĂ. „CE”. COS. LUCIAN LYCIAN(din Cilicia) LYGIAN(din Ligia sau nume propriu fem. „HOUSE” în l. traducerea ar fi „CÂMPIA (PUSTA) GOALĂ (VIDĂ)” sau. material pentru acoperirea maşinilor cu rol de protecţie)=Ţară. SFÂRŞITUL) PUSTEI (STEPEI. Pustă. tradus ar fi „STĂPÂNII STEPEI”(să fie ramura fino-ugrică de origine semitică?) sau. Vaslui şi BUHUŞI în jud. Stepă. unor triburi dacice) Şi se înlocuieşte cu „CI”.

-BRAN (VRAN-FRAN-URAN) -loc. greacă şi latină) JENA (în l. Sântă Maria. pielea albă şi părul blond împletit în două cozi lungi şi groase. Sfântă. BRANCESCA-BRANCESCO-BRANCISC-BRANCIS. Noua?.etc. în limba română veche ţărănească sau limba dacilor mai precis).DINA-nume propriu daco-român DZINA ZINA(ZI-NA) unde ZI=rădăcina de la Zeu sau Zeiţă (respectiv Sfânt. (de ex. Sânpetru. ZINA-ZENA( în l. suplimentar. Traducerea ar fi „ŢARA(CASA) CERULUI(COSMOSULUI)”.adică pe româneşte RĂDESCU! -VRANCEA (FRANCEA-BRANCEA-URANCEA) -jud. Sânmedru. 18. Ca un ex. Casă. în România.Soţie 17. -FRANCESCA-FRANCESCO. renumită pentru frumuseţea. 16.în Cehia.lângă Braşov.„vrânceancă”. tradus ar fi „ SFÂNTA(ZEIŢA) CEA NOUĂ”? sau. având ochi albaştri. înţelepciunea.amintesc un alt nume propriu daco-român din Austria: RADETZKI . VRANCESCA-VRANCESCO-VRANCISC-VRANCIS. -FRANŢA (FRANCIA-VRANCIA-BRANCIA-URANCIA). La fel variantele.ZÂNĂ-persoană cu puteri supranaturale ZANA SANA-SAN unde SAN cu fem. SANSCRITA SAN-SCRITA unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. slavonă)=Născătoare. Sfântă) iar NA=Nou. Sântoader. traco-daco-română)GENA-GINA( în l. -BRENCIU (VRENCIU-FRENCIU-URENCIU) -nume propriu daco-român. SANA=Sfânt. Sânnicolau Mare. Sălaş. -VRANITZKI (BRANITZKI-FRANITZKI-URANITZKI=BRĂNESCUFRĂNESCU-URĂNSCU) nume propriu daco-român din Austria.etc. -BRNO (VRNO-FRNO-URNO sau VRANO-FRANO-URANO) -loc. blândeţea. Tradus ar fi „SCRIEREA SFÂNTĂ”.FRANCISC-FRANCIS.ILEANA COSÂNZIANA-nume propriu din basme. bunătatea şi smerenia ei. COSÂNZIANA CO-SÂN-ZIANA 86 .Femeie. URANCESCA-URANCESCO-URANCISC-URANCIS –şi reprezintă nume proprii ce înseamnă „locuitor vrâncean” sau pe româneşte „vrâncean”.Culcuş.

Ţinut D(A)=Alb. ZEU. Dumnezeu (l. 87 . Zeiţa vânătorii. la muzică sau în ştiinţă. cuvântul „MOŞ” nu însemna deloc un om bătrân. SPECIALIST) ÎN ARTĂ”. ci. SPECIALIST şi ART=Artă.latină). Tată. în l. DEUS=Zeu. LUMINOASE”. „CA”mine. Sfântă. Ţară. dacică. mai avea un sens mult mai adânc şi-credem noi-poate chiar mai important. de ex.ARPAXAD-în Vechiul Testament. engleză MOSES. Mai poate însemna şi ÎNŢELEPT. fiul lui SEM ARPACSAD AR-PA-CŞA-D(A) unde AR=Nobil. ZÂNA) DIANA” sau în l. 20. CŞA=Casă. română ţărănească veche.”Ca”(ex. Traducerea este „IUBITOR DE DUMNEZEU”. AUTORITATE într-un domeniu(specialist sau doctor am zice azi) oricare de la religie. latină). adică l.MOISE profetul poporului ISRAEL. auorul primilor cinci Cărţi ale Vechiului Testament.XVIII. de Hristos. MOZART (se citeşte MOŢART) MOZ-ART MOS-ART MOŞ-ART MOŢ-ART unde MOZ=MOŞ. Zeiţă şi ZIANA-DIANA=Diana.CA-SAN-DZIANA CA-SAN-DIANA unde CO(CA)=prep. etc. AMADEUS AMA-DEUS unde AMA=Iubitor (în l. Traducerea ar fi „ILEANA (FRUMOASĂ) CA SFÂNTA (ZEIŢA. MOŢI Probabil că în urmă cu cca două-trei milenii î. SAN=Zână. MOŢ adică INIŢIAT.Traducerea ar putea fi „NOBILUL TATĂ(PĂRINTE) AL ŢĂRII ALBE. MO(I)ŞE MOŞE MOŞI. ebraic se pronunţă MOŞE. 19. Traducerea ar fi „ DOCTOR (INIŢIAT. DOCTOR. ZIANA)”. aflat la sfârşitul vieţii. Luminos. CONDUCĂTOR RELIGIOS sau POLITIC. acela de INIŢIAT.În l. PA=Părinte. în afară de sensul de ancestor. ÎNVĂŢAT. „CA” tine). „ILEANA CA SAN DZIANA (DIANA. WOLFGANG AMADEUS MOZART -compozitor austriac din sec. SFÂNT.

sigur.Traducerea ar fi „ DIN GRUPUL(TRIBUL) LUPILOR” . 88 . Pur. gaşcă. BAT-ŞEBA BAT-ZEBA BAT-DEBA BAT-DEVA VAT-DEVA FAT(A)-DEVA FAT(A)-ZEUA=FATA ZEULUI. DAVID în l. Traducerea ar fi: „IUBITORUL DE DUMNEZEU DIN TRIBUL(GRUPUL)LUPILOR. Vulpe(?) în l. Dacă scriem însă de la dreapta la stânga avem. Toată această pocăinţă sinceră şi din inimă se reflectă în Psalmii pe care i-a scris. FATA LUMINII. Dumnezeu ne rânduieşte un rol şi un loc în lume pe care trebuie să ni-l asumăm. DIVAD DIVA-D(A) unde DIVA(DEVA. iar acesta. cel ce cade în mare păcat atunci când porunceşte să fie ucis URIEŞ Getul(Hetul). trib. DEUA. INIŢIAT (DOCTOR)ÎN ARTĂ „. ci în urmările unor fapte săvârşite într-o deplină alegere şi libertate. Traducerea tuturor numelor au un sens aparte.din neamul geto-dacilor(străromâni). „SFÂNTUL CURAT(LUMINOS)” . ce scapă unei simple coincidenţe (dealtfel aşa cum am mai spus. bandă.DAVID rege iudeu în antichitate.dar pe ansamblu avem libertatea de a accepta sau nu acel rol şi loc rânduit de EL).ca şi soţia lui. Interesant nume. Zi iar D(A)=Alb. care se numeau pe sine lupi). pentru a fi iertat. Pentru această faptă DUMNEZEU l-a pedepsit aspru pe DAVID. ZIUA)=Zeu. pentru a-i răpi soţia acestuia. Strălucitor. nici în determinism.URIEŞ. autor al Psalmilor din Vechiul Testament. nu cred în coincidenţe. DZIUA. Luminos. şi-a plâns cu amar şi regret vreme de ani de zile fapta cea rea-crimă şi adulter) până ce DUMNEZEU i-a iertat păcatul.nu-i aşa?! 21. FATA ZILEI sau ZORI DE ZI. LUMINA LUI DUMNEZEU (ştiindu-se că era foarte frumoasă. pe BATŞEBA. iar GANG=grup. Sfânt.ca toţi indo-europenii dealtfel)._ Traducerea ar fi „(D)ALBUL ZEU”. germană (asemenea dacilor.WOLFGANG (se citeşte VOLFGANG) WOLF-GANG unde WOLF=Lup. Curat.erau indo-europeni. DIUA. Dalb. ebraică înseamnă conducător (DAVY).

Ştim că sumerienii aveau Trei Zei importanţi uranieni: ANU. ţinut iar ROL(ES)=Roles a fost un rege getodac.22. după ce Iulius Cezar a ucis peste un milion de gali. iar ENLIL. ANDRO. CŞA-ARLES CŞA-AR(O)LES CŞA-A-R(O)LES unde CŞA=Casă. se pronunţă CLOE) CHLUVIS CHLUBIS CH(U)LUBIS (C) HULUBIS (HULUB=Porumbel) 89 . „T”. ENLIL. Traducerea ar putea fi: „CASĂ (ŢARĂ) A (LUI) ROLES”. „SFÂNT. Tracia. cei ce au populat Galia. 24.ai. A=a. ANTRO=Bărbat (l. 23. sau. traducerea ar fi „BĂRBAT ALES (DEOSEBIT)” sau AN-TRO. engleză sau ŞARL-l. ALEXANDRU-nume propriu ALECSANDRU ALESANDRU ALES-ANDRU unde ALES=Ales (part. „Ş”. ci.. CAROL-nume propriu CŞAROL CŞA-ROL(ES) unde CŞA=Casă. SFÂNT. CHARLES (se pronunţă CIARLS-l. atunci şi invers se poate. Din amestecul dacilor vrânceni cu galii rmaşi în viaţă a rezultat poporul francez. engleză) sau. Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt. CLEVER . ţară. „Ţ”. din „CE”. Trei şi traducerea ar fi atunci „(ZEUL)ANU A ALES TROIA (TRACIA)” sau „(ZEUL)ANU DE TREI ORI ALES” sau „(ZEUL) ANU (CEL) DE TREI ORI SFÂNT” (asemănare uşoară cu Sfânta Treime unde DUMNEZEU este de trei ori slăvit. greacĂ). de la vb. în „CS” sau „CŞ”.al. ţară. Avem astfel.ale (pronume posesiv genitival) şi R(O)LES=Roles. rege geto-dac. SFÂNT. Traducerea ar fi „ŢARA LUI ROLES”. Aşadar. „a alege”) sau cu sens de deosebit iar ANDRU. fiul său). DOMNUL SAVAOT” adică Dumnezeu-Tatăl. CLOVIS-conducătorul francilor (dacii vrânceni). AN-TRY unde AN(U)=Zeul suprem în credinţa sumeriană şi TRO. ţinut.l. Posibil ca CLOVIS să însemne Faimos (cf. dicţionarului ilir CLEVES) sau Inteligent (cf.TRY=Troia. C(H)LOVIS precum în CHLOE (nume propriu francez. asemănarea dintre limbile română (dacică) şi franceză NU este rodul „latinizării promovat de coloniştii sau soldaţii romani celor două popoare. „S”. de ex. ENKI (ANU fiind cel mai important dintre ei. doar ne arată înrudirea celor două limbi între ele. franceză) Dacă „CS” se poate transforma în „CE” sau „CI”.

prin cele mai aspre metode. drept. Istoria şi o respectăm şi cu cele bune şi cu cele rele. dar. respectăm. oamenii. Numai DUMNEZEU poate să judece pe cineva. ce i-a făcut pe turci cât a trăit să nu mai calce în ţara Românească. care a luptat împotriva hoţiei. te apucă plânsul. un act 90 . Este un mare păcat să vorbeşti pe cineva de rău. cu atât mai mult pe cineva care nu mai este printre cei vii. iar aceasta. ci pentru a stârpi răul din rădăcină (asemenea Fiilor lui Israel. LOBIS LABIS ( nume propriu românesc. Nimeni însă nu se gândeşte să-i critice pe Fiii lui Israel pentru crimele de război făcute pentru cucerirea unui teritoriu locuit de alte popoare. Dacă citim BLAD de la dreapta la stânga. Căci cu siguranţă nu trăgea oamenii în ţeapă de plăcere sau pentru a se îmbogăţi de pe urma unuia sau altuia. şi nu numai religiile false şi idolatria ci chiar popoarele însele care le practicau. VLAD-nume propriu daco-român BLAD BLA-D(IU) unde BLA=Alb şi D(IU)=Zeu. în schimb un Domnitor care s-a luptat să instaureze Dreptatea. căci aşa e normal şi frumos şi mai ales. „Dracula”). negrăindu-le de rău cu nici un chip. Ludwig) nume proprii franco-germane (la origine dacice) sau. fie boieri. CLOVIS (H)LOVIS LOVIS (toponim în România. afară doar de DUMNEZEU drăguţul. acesta este numit şi batjocorit astfel. Fiii lui Israel au făcut-o ca să distrugă religiile false şi idolatria acelor popoare canaanite. dacă vreţi. Este. Sfânt. surpriză. sau. avem DALB. Credinţa. Limba. încă o coincidenţă fericită. avem pretenţia să ni se răspundă în acelaşi fel. Ţara. Suntem noi nebuni sau lumea s-a întors încât Binele e Rău şi Răul Bine? Noi nu suntem naţionalişti. căci nimeni nu-i fără de păcat. n-avem dreptul să întinăm sau să batjocorim memoria unui înaintaş din Istoria noastră. Cinstea. fie oameni simpli. care. Domnitorul (daco)-român VLAD ŢEPEŞ este satanizat de o campanie turistică fără ruşine şi asemănat cu Dracula. Libertatea. minciunii. „ZEUL ALB. trădării sau celor ce voiau să supună ţara străinilor. Loialitatea printre supuşii săi. la porunca lui DUMNEZEU. LAVIS (nume propriu latin. Loviştea-ţara Loviştei LOUIS (Ludovic.. ei bine. înseamnă ALB(!). noi. Şi când te gândeşti că. LABIŞ Nicolae (poet român).Ne iubim Neamul. când. Traducerea ar fi.sau. Demnitatea. de asemenea Istoria şi personajele istorice ale altor neamuri. LAVINIA 25. pe care n-au reuşit nicicând să-i supună sau săi omoare pe toţi. au ucis aproape toate popoarele din Canaan-cu excepţia Fiilor lui Het. de ex.

măcar că nu doreau un astfel de Park cu un astfel de titlu. atunci cu siguranţă că azi am fi vorbit turceşte. în ţara noastră. iar noi. din Istorie prin călcarea unei Porunci dumnezeeşti şi anume NECINSTIREA PĂRINŢILOR (şi aici intră şi moşii şi strămoşii unui popor. păcat că e locuită (!?) Degeaba s-au luptat atâţia Domnitori (şi oameni simpli) cărora le-a păsat de Neam. a Istoriei. măcar că nici un român ( în frunte cu cei ce se consideră creştini. Tactica Minimei Rezistenţe se rezumă astfel: -numai prin mijloace paşnice. Am fi dispărut ca Neam. ameţiţi. de a fi în graţiile Occidentului acceptând şi făptuind orice compromis. Ce este această Tactică? Nu este nevoie (cel puţin în faza în care nu eşti atacat direct şi concret cu arme şi război) să iei arma în mână (şi oricum. ce se întâmplă? Ne paşte un pericol de moarte. români. ungureşte am fi fost musulmani sau catolici sau greco-catolici. Ţara de nu reacţionăm deloc. de orice denominaţiune ar fi) nu s-a ridicat cu tărie împotrivă (cei mai mulţi. „Frumoasă ţara asta. Credinţă şi ţară. ce răspuns vom da acestora la Judecata de pe Urmă când ne-or întreba ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei nouă şi ce am lăsat noi. batjocorind memoria unui vrednic de pomenire Domnitor. pentru că altfel ne paşte neantizarea. a identităţii specifice naţionale. Credinţa. din laşitate. să le risipim şi să le anulăm jertfele şi munca? Vă daţi seama. SĂ NU FII PRIMUL CARE FOLOSEŞTE ARMA sau PORNEŞTE RĂZBOIUL. cei de azi. Iar pentru a păstra neştirbită moştenirea primită de la moşii şi strămoşii noştri. ATUNCI CÂND MIJLOACELE PAŞNICE AU EŞUAT. de Credinţă. de suntem aşa nepăsători?? Asta dorim să devenim? Să dispărem pentru totdeauna din lume spre bucuria celorlalte popoare? (Şi aşa circulă un banc. DAR NU DIN VINA TA). a limbii şi a ţării respective (chiar dacă unii ţi-ar cere să-ţi abjuri aceste Repere Eterne lăsate de DUMNEZEU neamurilor pentru a-şi putea prezerva 91 . urmaşilor? Putem fi într-atât de nepăsători sau nesimţitori? Sper că nu. atenţie. fără arme sau războaie (exc. Asta regretăm că nu s-a întâmplat. de parcă suntem drogaţi. O Doamne. Concret.de bun simţ elementar. România. CA APĂRARE. slavoneşte. ci DOAR ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ. cu încăpăţânare. Vedeţi că Bunul DUMNEZEU n-a îngăduit să se construiască acel infam Dracula Park. Limba. Cum se face. nu trebuie decât să aplicăm Tactica Minimei Rezistenţe. leneşi. parcă suntem beţi. inclusiv acela de a-ţi batjocori Istoria şi pe Cei ce au înfăptuit-o).v. Limbă. din nepăsare sau mai rău. dispariţia din Lume. fără de care nici un om de azi nu ar fi existat în această lume). înaintaşii săi. dar restul românilor. de ţară ca noi. prin ce minune nu ne mai vibrează inima şi nu sângerează atunci când cineva ne batjocoreşte Neamul. de Limbă. dacă înaintaşii noştri pe care îi batjocorim acum s-ar fi comportat cum reacţionăm noi astăzi.mai sus) -păstrarea. Istoria. a credinţei neamului respectiv. Să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii.

la menirea şi rolul său în lume. pe care şi ei. ci doar de înavuţire şi spoliere a poporului. vom fi biruitori asemenea lui Mircea cel Bătrân. învăţându-i cele ce au primit de la noi! Vedeţi. nu este nevoie să ne aruncăm cu avioane în zgârie-nori. cu încăpăţânare. dar făcând aceasta. ci să ţinem cu dinţii. nici să pornim războaie religioase de cucerire. Mihai Viteazul. ce zic acum. toate rânduite de la DUMNEZEU. Când la conducerea Imperiului Bizantin au apărut dinastiile de origine greacă (ce leau dat la o parte pe cele autohtone.Imperiul s-a prăbuşit sub loviturile turcilor. să le transmită la rândul lor urmaşilor lor. Când dinastia Ptolemeilor (de neam grec) a ajuns să conducă Egiptul. la Reperele Eterne specifice poporului nostru. distrugerea poporului (daco)român a fost lentă dar inexorabilă şi care nu a încetat nici o clipă până azi. Cu aceştia. în mai puţin de două sute de ani Egiptul a dispărut ca stat şi ca neam (neamul antic. Ştefan cel Mare. aceste Repere Eterne (Neamul. nu este nevoie să omorâm copii prin şcoli sau să luăm ostatici. -transmiterea urmaşilor (nu numai copiilor sau rudelor. să ne regăsim demnitatea. Cred că aceste exemple sunt suficiente ca să ne facă să ne trezim din somnul acesta de moarte. cu putere. dimpreună cu preoţii egipteni ai vechii religii. decât să pornească un război ca să ne facă să ne lepădăm de aceste Repere Eterne Divine. luând arma în mână să ne apărăm. care au preferat să distrugă o ţară decât să suporte ca o familie să ajungă în fruntea ţării iar celelalte familii boiereşti să fie subordonate ei) cu domnitori străini de aceste Repere Eterne Divine specifice poporului (daco)-român. nu este nevoie de terorism. 26.VLAICU-nume propriu daco-român VLA-ICU 92 . Ţara). Brâncoveanu. în 6-7 secole de depravare şi decădere. e valabil pentru oricare popor. cel ce a ridicat civilizaţia egipteană) asta ca pedeapsă pentru că au fost nepăsători şi nu au mai ţinut la Reperele Eterne Divine. la individualitatea şi spiritualitatea specifică Neamului nostru. acceptând conducători străini de neam şi cărora nu le păsa de loc de aceste Repere. Istoria. nu de la mine sau de la oameni! ATÂT ŞI NIMIC MAI MULT!!! Nu este puţin şi nici uşor. să ne regăsim arhetipurile. să ne regăsim pe noi înşine. ci tuturor celor mai tineri ca noi) intacte. traco-daco-besse). nimeni n-ar putea face nimic împotriva noastră. Dar nu fanarioţii sunt vinovaţi ci cei ce i-au adus sau din cauza cărora au trebuit să fie aduşi principii fanarioţi. Problemele acestui neam au început numai când Domnitorii acestui Pământ au fost înlocuiţi (din cauza luptelor pentru putere ale familiilor boiereşti. apărându-le cu încăpăţânare. Atunci. De fapt. cum ar părea la prima vedere.individualitatea şi originalitatea în raport cu celelalte popoare. Primii domnitori străini au fost fanarioţii. deşi mă adresez în principal românilor). Credinţa. Limba. va încălca grav Legea lui Dumnezeu şi atunci. originale.

urmaş direct al dacilor. Blond. Noului Testament şi după mărturia lui Iisus Hristos (MAŞIAH). etc.Casă) -SUCEAVA -SUCIDAVA -VÂLCEA(BULCEA) -TULCEA(DULCEA) -OAŞ(OAX-OACŞ unde OA=Ou şi CŞA=Ţară. Alături de loc. Frumos şi ICU-IHU=? sau. de ex. ci şi „Frumos” sau „Bun”. etc. Blond.care sunt denumiri certe dacovlaho-române maghiarizate. în Ungaria) MOŞAT uite că MOŞ nu înseamnă doar Iniţiat sau Sfânt.de ex. : -BIXAD -VICŞANI -FOCŞANI(VOCŞANI-BOCŞANI-BUCŞANI) -BOCŞA (FOCŞA=FOC-CŞA unde FOC=Foc şi CŞA=Ţară. VLAICU=VLAIHU sau VLAHU(românul) 27. Bălan. DEVAVANYA(DEVAVANIO=Mina Zeului. Bălai.Tradus ar fi 93 . GYULA(GHIULA).avem şi în ROMÂNIA de astăzi denumiri certe dacice. „MUŞAT”. MOŢAT MOŢ-locuitor din Munţii Apuseni. veche populară ţărănească daco-română. Cf. istro-român. BEKESCSABA(BECHEŞCIOBO). de la Sud de Dunăre şi însemnă „Frumos”. se regăseşte mai des în dialectele aromân. ZALMOXE poate fi tradus şi „CEL LUMINOS ŞI BUN(FRUMOS)”.Casă. megleno-român.BEL=Alb.BLA-ICU BLA-IHU unde BLA=Alb.(În l. Acest cuvânt. bunăoară.Astfel. Deva=Zeu). DEBRECEN (DEBREŢIN). MOHACS(MOHACI). Bălan. Bălai. SZEGED (SEGHED). BALASTYA (BALAŞTYO=BALAŞ=VALAŞ=VALAH cu rădăcina BAL. PECS(PECI). din UNGARIA.. Frumos). SZENTES(SENTEŞ). MUCŞAT MOCŞAT(MOCŞACI-MOCSACI-MOXACI-MOHACI.NUMAI DUMNEZEU POATE FI BUN”.ceea ce face ca sensurile dacicului(românului) „MOŞ” să se mărească considerabil. în loc de„Frumos” se zicea „Frumuşeaţă” Fru—Muşeaţă).MUŞAT-nume propriu de origine dacică al unei dinastii domnitoare în Moldova.loc.

macedoneană HOGEA=Sfânt în l.ULFILA-episcop got(get?) ce a tradus Sfânta Scriptură în limba goţilor.cele mai multe în Ardeal.Hr.„ŢARA PRIMORDIALĂ(RAIUL-GURA RAIULUI”). HOGAŞ –nume propriu românesc) HAG(I)A-AGIA=Sfânt în l.pe judeţe(sau ţări). ţinuturi din Ucraina.Moldova. COMASIS COMATI(S)-dac de rând. în veacul al III-lea d.martir creştin din Dobrogea. 30.Banat. în veacul al III-lea d. exemplele pot continua. Braşov 29. „comati”-comaţi(cu coamă). 28. pletoşi 31.Le voi aminti.Dobrogea. în Olanda. sacru în l.Basarabia. ULP=LUP sau ULP=VULP(E) Aşadar ULFILA=ULPIUS=ULP=LUP(U).ZOTICOS. sau Ulpius Traianus. turcă UCEA –loc. -PECICA -BALŞ(VALŞ-VELŞ-WELSH=galez din Ţara Galilor VALŞ-VALAŞ-BALAŞ-BALAH-VALAH) -BALCIC etc. împărat latin). într-un capitol special. KAGA.Hr.Muntenia.martir creştin din Dobrogea. traco-getică KAGA KOGA GOGA-nume propriu românesc HOGA (HAGA-loc.CAMASIS. greacă (AGHIA SOFIA-Sfânta Înţelepciune sau PALAS-ATENA) HAGI=Sfânt în l. a) ZOTICOS GOTICUS-GETICUS(Getul) b) ZOTICOS DZOTICOS DZOCICUS 94 .Noi am găsit pe hartă zeci de localităţi. în jud.sfânt. ULVILA ULBILA-OLBILA-ALBILĂ ULPILA ULPI(L)A-ULPIA (Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana!.

EBRO EBRU EVRU EV(E)RU EBER –strămoşul.Bine în l.(GUT în l. b)EVRO-PA EFRO-PA 95 . germană) GOOD(se citeşte Gud)=Bun. englez.v. în cartea Genezei. Sau.continent geografic a)EVRO-PA EBRO-PA unde EBRO=Capră( cf.EUROPA.BABADAG loc.de regulă caprele (spre deosebire de oi care supuse şi ascultătoare!). 34. „PĂRINŢII CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI”. galicului GABRO. 33.DACICUS( Dacul) 32. EBRO ar mai putea însemna şi Încăpăţânat.Traducerea ar fi „BĂTRÂNUL DAC”. în Dobrogea BABA-DAG BABA-DAC unde BABA=Bătrân. germană) GUDGUDEA. ORVEU ORBEU adică Orb. Drimba„Istoria culturii şi civilizaţiei”.vol.Vechiul Testament) şi atunci traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI(AL EVREILOR)”. tracicului EBROS.Get.Traducerea ar putea fi. engleză-(GOTT în l.ORFEU-personaj mitologic priceput la muzică.părintele evreilor(v. irlandezei vechi GABOR) şi PA=Părinte. indo-europeanului KAPRO.GOD(se citeşte Gad)-Dumnezeu în l.O. Neascultător. personaj massa-getic(din zona caucaziană). Nesupus precum sunt considerate.I G(I)UD(E) –„JUDECĂTORUL”(Dumnezeu care judecă) GODEANU-masiv muntos în Carpaţi GODE-ANU-Zeul Anu sau Bunul Anu G(I)UDE-ANU-Zeul Anu Judecătorul 35.Vechi şi DAC=Dac.

până la căderea în păcat.Traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR DIN AFRICA” COMENTARIU:Pare ciudat nu-i aşa.oricât de mari erau diferenţele. omenirea a putut supravieţui doar în anumite „Oaze”.Şi cum Bazinul Dunării şi al Mării Negre sunt Leagănul (Căuşul-Cuşul) Europei. şi-au schimbat limba devenind din ce în ce mai diferită faţă de limba vorbită încă în CUŞ. cu necesitate.Tată. ca Europa să fie Leagănul întregii lumi locuite de astăzi.evident. grupuri de oameni au început să migreze în alte părţi ale lumii. aşa numitele „împrumuturi lexicale” din diversele limbi (după DEX şi Academia Română…) nu sunt altceva decât vestigii comune tuturor limbilor ale Limbii Unice Primordiale(Adamice) de la Creaţie.perioada marilor migraţii dinspre Răsărit ce durat peste trei milenii).o câmpie.AFRO-PA unde AFRO=Africa şi PA=Părinte.în timp. şi aici ar fi trăit toate neamurile până la Potopul Universal.dar se poate reda şi din punct de vedere evoluţionist astfel:-după un cataclism oarecare. Cei ce au rămas în continuare în CUŞ (România de astăzi). un lac sau munţi precum şi o stabilitate meteorologică au putut întreţine o populaţie umanoidă aflată într-un stadiu mai avansat sau nu de civilizaţie. Plecând. dar mai greu). atunci. Asta explică asemănările dintre limbile semitice şi cele (proto)indo-europene ce nu pot fi explicate altfel decât că odată se vorbea o singură limbă.atunci când condiţiile au permis şi când oamenii au devenit mai curajoşi să pornească către alte tărâmuri(poate şi datorită suprapopulării CUŞ-ului în urma naşterilor numeroase). Cu timpul. Sfânta Scriptură. asemănările n-au putut fi anulate niciodată! Astfel. Totuşi.numite „CUŞ”. Cu cât distanţa în timp sau geografică era mai mare faţă de CUŞ cu atât diferenţele de limbă şi vorbire erau mai mari şi invers. 96 . încercând în timp să revină de unde au plecat(ceea ce unele grupuri au şi reuşit să facă.Am explicat din punct de vedere creştin. Vechiul Testament-Cartea Genezei). Cât au stat în CUŞ(RAI). au vorbit în continuare limba pe care o vorbeau şi cei ce au plecat (evident.unde un fluviu.aici ar fi fost creat ADAM şi aici ar fi fost Grădina Raiului. şi limba celor rămaşi se schimba cu timpul. vorbeau toţi aceeaşi limbă. În schimb cei ce au plecat. fiecare grup a păstrat amintirea „Paradisului pierdut”. prin Noe şi fiii săi şi până la amestecarea limbilor la Turnul Babel( cf.

creând oraşele şi civilizaţia. şi modelul creştin şi cel evoluţionist nu contrazic teoria noastră(ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a dovedi veridicitatea ei. un „nebun”.etc.VALOIS-familie nobilă din care au pornit regii Franţei(se citeşte Valoa). oamenii au început să fie legaţi de pământ. precum şi cu argumente istorice şi arheologice-fără „cenzura politică sau Ocult-Masonic㔺tiindu-se că Istoria şi Arheologia sunt cele mai politizate-şi supuse mistificării-ştiinţe. 36. IOBAN GIOBAN (transformare ca în Iupiter-Giupiter. pe Casandra au considerat-o nebună iar pe Laocoon l-ar fi crezut dacă nu-l omorau nişte şerpi veniţi din mare.stabili. VALOA VALOA(H) H-ul final nu se pronunţă VAL(O)AH VALAH 37. Casandra şi preotul Laocoon. împreună desigur.Nume daco-român transformat după pronunţia galică.CIBELE-zeiţa pământului la vechii latini CIVELE CIVILI –Civilizaţie?. Să ne amintim de calul troian din ILIADA! Două persoane i-au avertizat pe troieni să nu lase calul de lemn să intre în cetate.IOVAN Iorgovan-personaj dintr-o baladă populară românească. unde Adevărul este cel mai uşor de ascuns şi înlocuit cu Minciuna. convine cu siguranţă unor cercuri restrânse de oameni care vor să conducă lumea sau pentru a domina mai uşor popoarele şi ţările.Asta pentru că nimeni n-a trăit în acele Timpuri Istorice pentru a putea afirma fără greşeală că aşa s-a întâmplat şi nu altfel! Un „Model Unic” de Istorie mistificată. Cine iese din tiparul „Modelului Unic” al Istoriei.) CIOBAN 97 .Probabil odată cu agricultura şi cu sedentarizarea. 38.Însă troienii nu i-au luat în seamă. devine automat o „Persona non grata”. „naţionalist”. cu argumentele lingvistice şi etimologice aduse în această lucrare. alterată. un „anti-democrat” sau chiar un „terorist”(asta chiar dacă n-a omorât-şi nu intenţionează deloc s-o facă-pe nimeni!).Prin urmare.

40.SZABO –nume dacic preluat de huni(se citeşte Sabo). SABO SABA(SAVA) ZABA DZABA DAVA(DEVA) şi înseamnă ZEU sau SFÂNT. 42.ODIN-zeu germanic ADIN=Unu în l. din ţara UŢ(CUŢ.HUŢ.CUŞ.PALAS-ATENA zeiţa înţelepciunii la vechii greci.HUŞ) IOB JOB CIOB(AN) 39. slavonă. BLOND. înseamnă ALB. BĂLAN.Traducerea este „OANA VALAHA(DACO-ROMÂNCA)”. PALAS-ATENA PALASA-TENA BALAŞA-TENA VALAHA-THENA VALAHA-FENA VENA VANA UANA OANA unde OANA=nume propriu daco-român.Probabil acel zeu germanic însemna „DUMNEZEU UNUL” (se vede asemănarea cu monoteismul dacic şi ebraic).IOV-din Vechiul Testament.WOTAN-zeu nordic(se citeşte Votan).ZEIŢĂ) A VALAHILOR”.BELA-nume dacic preluat de huni. sau. BALAS-ADINA VALAS-A-DINA VALAS-A-DZINA VALAŞ-A-ZINA VALAH-A-ZANA şi traducerea (aproape că nu mai e nevoie) ar fi. 43. „ZÂNĂ(SFÂNTĂ. 41. BĂLAI. 98 .

rapizi în atitudine.înălţime medie. agricultura ca şi ţăranii daco-români (şi cu aceeaşi măiestrie) spre deosebire de restul hunilor(maghiarilor)ce nu au învăţat nici până azi aceste meserii(!). TAK. italiană sau „BEL”-Alb în l.Posibil să fie un alt nume al aceluiaşi unic zeu ODIN(şi în Vechiul Testament YHWH are diferite nume. de ex. foarte iuţi. ELOAH-ELOHIM. înalţi. bărbia este ascuţită. BARTOK BAR-TOK BAR-TAK BAR-DAC unde BAR=Bărbat şi TOK.Totuşi. finlandezi) este următoarea:. „BIANCO”-Alb în l. arcadele ochilor sunt sensibil mai mici. „DUMNEZEU ESTE LUMINĂ”. faptul că practică meserii precum olăritul. mustăţi ascuţite.România. mustaţa şi barba sunt 100% dacice! De asemenea. laţi în umeri). că secuii sunt blonzi cu ochi albaştri.VOTAN VOTON FOTON=Lumină l. Fizionomia originală a fino-ugricilor(turci. uscăţiv la trup. DAC=Dac(din neamul dacilor). corpul are caracteristici hunice fiind uscăţiv şi cu masă musculară mică(dacii erau foarte puternici.. piele albă. denotă o spiritualitate diferită de maghiari şi mult mai apropiată de a noastră. pielea smeadă. 44. păr închis la culoare şi lucios. Blond. Bălai. „BLANC”-Alb în l. subţiri şi foarte lungi. Alb în l. 20-25% ţin şi de huni prin următoarele caracteristici: fruntea . oieritul. ochi negri-căprui uşor oblici. franceză. a daco99 . În schimb.etc. foarte buni călăreţi şi războinici. Faptul. ADONAI. ci mai degrabă de origine dacică( în proporţie de peste 75%). în greacă(sau particula luminii în fizica cuantică).ALB)”. îi face atipici ca fiind de origine hunică 100%. Traducerea ar putea fi „BĂRBAT DAC BLOND(BĂLAI. SAVAOT sau în Noul Testament. BELA=ALEB. în general faţa(cu excepţia pomeţilor) nu este deloc osoasă. bărbia ascuţită. huni. Traducerea numelui acestui zeu ar fi „CEL LUMINOS”.BELA BARTOK –compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare. oase puternice şi viguroase. fiind mai delicate decât la daci şi aproape identice fenotipului original hunic. Numele său este de origine dacică. slavonă). daco-română) B(E)LA=AL(E)B BLA=ALB(v. pomeţi proeminenţi. (Bălan.

românilor.RUMMENIGE. 45.ACHILE-erou al ILIADEI AHILE AG(H)ILE AGILE.WALDEN-nume propriu german VALDEN BALDEN BELDEANU nume românesc 51.BALACK. nu şi meseriile tradiţionale şi nici pământul pe care l-a locuit de la Crearea lui Adam şi mai ales de la naşterea lui SET. amestecată cu populaţie hunică şi că această populaţie dacică amestecată şi-a uitat doar limba.Acest lucru ne duce la concluzia că avem parte de o populaţie de origine dacică.ZENOVIA(ZENOVIU) nume proprii daco-române a)ZENO-VIA 100 .VIRGILIU-nume latin (înseamnă Bărbatul) VYRGILIU VURGELEU BURGHELEA nume dacic(înseamnă Bărbatul) 50. Michael-fotbalist german VALAC VALAH 46.adică rapid.HAMANN-fotbalist german GAMAN GĂMAN-nume românesc 48. fiul ce l-a înlocuit pe ABEL(ciobanul) cel ucis de CAIN(agricultorul). iute de picior 52. Ilie-fotbalist român VALACI VALAŞI VALAHI 47.BALACI. agil. într-un procent covârşitor. Karl-Heinz-fotbalist german RUMENIHE RUMENIŞE-Românul 49.

GENO este în l. A= Al (genitiv) şi ION=Magnific.GENO-VIA GENO-BIA unde ZENO(GENO)=a naşte. daco-getă. asemănarea cu numele oraşului GENOVAGENOA! sau. a genera (ZENO este în l. b)ZE-NOVIA GE-NOVA(GE-NOA) ZI-NOVIA unde ZI(ZE-GE)=Zeu. 54. latină). sau. Traducerea este „ZEUL NOU”. 53. geto-dacă şi greacă.Traducerea ar fi „ZEUL UNIC”. KOGAION KOG-A-ION unde KOG=Cap. cunoscut pentru înţelepciunea sa. Puternic(cf. 101 .Posibil acest nume să fie creştin. b)ZI-ION unde ZI=Zeu. Iisus Hristos (şi asta în l. latină. a)ZIONDION ZIUN ZI-UN unde ZI=Zeu. Traducerea ar fi „NĂSCĂTOARE DE VIAŢĂ”. greacă şi slavonă-în slavonă se pronunţă JENO-JENA şi azi mai înseamnă şi Femeie şi Soţie) şi VIA(BIA)= Viaţă(BIA probabil în l. Singurul. Sfânt şi UN=Unul.adică indo-european). Sfânt şi ION=Magnific. SALOM-MAN unde SALOM=Pace şi MAN=Om. Vezi deasemeni.Şi acest nume este tot de origine hitito(geto)-dacică. autor al Pildelor a Eclesiastului şi a Cărţii Cântărilor (cărţi ale Vechiului Testament) Numele este de origine indo-europeană (hitito-dacic).SOLOMON-vestit rege iudeu.deci indo-europeană (nu semitică).Traducerea este „OMUL PĂCII”. VIA în l.adică Femeie. arătând „Noutatea credinţei” apărute în lume-şi a învăţăturii ei.Traducerea ZI-ION ar fi aşadar „ZEUL PUTERNIC(MAGNIFIC)”. Sfânt şi NOVIA(NOVA-NOA)=Nou.SION-muntele sfânt al iudeilor(numele este hitito-dacic. dacilor!).precum şi „Zeul cel Nou” al ei. traducerea fiind „CAP AL MAGNIFICULUI”).

Traducerea este „ŢARA ÎNGERILOR”. BIOREL(BIORICA) BIUREL(BIURICA) unde VIO-VIU-BIO-BIU=Viaţă 56.de neam hitit. unde Engel=Înger) ANGEL-LAND. BLOND. 60.URIE(URIAH în l. Repet. ebraică)-personaj al Vechiului Testament. 57. Vechiul Testament). URIAH URIAŞ-Uriaşul 58. 102 . (H)IO-GET (H)IU-ZET (F)IU-SET 59. CURAT.OLVIAN-nume propriu daco-român OLBIAN ALBIAN-„CEL ALB(PUR. germană. IA-FET IA-HET (H)IO-HET (Fiul-Urmaşul-lui HET-GET-SET. OLVIAN ULVIAN ULFIAN ULBIAN ULPIAN unde ULV-ULF-ULP=Lup(sau LUPU sau „AL LUPULUI”.55.VIOREL(VIORICA)-nume daco-român(înseamnă „Cel cu viaţă” sau „Cea cu viaţă”). ANGEL=Înger şi LAND=Ţară. BĂLAI)” sau.IRELAND(IRLANDA) se citeşte Aiă(r)lend.Ştim că dacii aveau mare respect pentru Lup). SET este fiul lui ADAM ce l l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN). LUMINOS.IAFET-fiu al lui NOE(v. BĂLAN.ENGLAND(ANGLIA) ENGEL-LAND(în l.

Sfânt. 67.Traducerea este „VALAHUL”. Covasna BAL-BANIU-UZA unde BAL=Alb. 66. Traducerea este „ŢARA APĂRĂTOARE”(probabil de frigul şi vântul puternic din Nord).XVIII. adică „PUI DE RÎU(RÎULEŢ)”)lângă Arad. Mină şi UZA=Izvor. 62.BALVANYOS-loc.CLADOVA-pîrîu lângă Arad 103 . BANIU=Baie.WALLACE-nume propriu anglo-saxon.ŞOIMOŞ.Traducerea ar fi „WILLIAM VALAHUL”.Traducerea este „SFINŢII FRUMOŞI(BUNI)”.pîrîu(Pui-Riu.Traducerea ar fi „RÎUL MINEI ALBE(SALINEI)” 64.BLAKE. Sfinţi şi MOŞI=Frumoşi.Pavăză şi LAND=Ţară. ŞOI-MOŞ Z(E)OI-MOŞI ZEVI-MOŞI ZE(V)I-MOŞI ZEI-MOŞI unde ZEI=Zei.VĂRĂDIA-loc. Williams-poet din Anglia sec. la origine daco-român. în România BAR(A)-DIA unde BAR(A)=Puternic. 63.Se citeşte Ualas.Traducerea ar putea fi „ZEUL(SFÂNTUL) PUTERNIC”. Buni.Bărbat şi DIA=Zeu. BLAK(E) BLAC VLAC VLAHVALAH.AR-LAND unde AR=Nobil(arian) şi LAND=Ţară. VALAS VALAŞ VALAH. etc. 65. Apă Curgătoare.SCOTLAND SCOT-LAND SCUT-LAND unde SCUT=Scut(!). Traducerea ar fi „ŢARA NOBILĂ” 61. în jud.

etc.Traducerea ar fi „DACUL ALB(LUMINOS.CLA-DOVA CLA-DAVA CLA-DEVA CLO-DEVA C(A)LO-DEVA unde CALO=Bun. MIO-DRAG adică DRAGUL MEU.DECENEU-mare preot zalmoxian contemporan cu Burebista. DACE-BAL unde DACE=Dacul şi BAL=Alb. limba vechilor trubaduri de acum aproape 1000 de ani !). DACE-NEU unde DACE=Dacul şi NEU=Nou.MIODRAG-nume sârbesc de origine dacică. 104 . LINGUA-DAC adică „LIMBA DACICĂ”. Bălan.LANGUE-DOC-provincie în Franţa(limba doc-dacică. DECE-NEU unde DECE=Zece(numeral) şi NEU=Nou.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI ÎNNOIT”(aluzie poate la reformele moral-religioase aplicate tuturor triburilor dacice?). CURAT)” 72. VLACO VLACU VLAHU adică VALAHU (daco-românul).DECEBAL-rege dac DECE-BAL unde DECE=Zece(numeral) şi BAL=Alb. 68. Bălai. Blond.vorbită în Nordul Italiei şi Sudul Franţei. 71.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI LUMINAT(ÎNŢELEPT)” sau. 69. Frumos(l.Luminos.Traducerea ar putea fi „DACUL NOU”(aluzie la noile reglementări aplicate triburilor dacice). Horatiu Quintus-poet antic latin de origine dacică. sau. Traducerea este „ZEUL BUN”.FLACCO. 70. greacă) şi DEVA=Zeu.

PETRODAVA-localitate dacică PETRO-DAVA PETRO-DEVA 105 . înseamnă „CASĂ” sau „CEL CE FACE CASE”(l. MANEA-personajul negativ al baladei TOMA ALIMOŞ. posibil şi unele triburi dacice).nume propriu.nume propriu DZIMA ZIMA SIMA – nume propriu SUMA.nume propriu SOMA. lacom şi laş) care distruge (ucide) ce nu înţelege sau ce nu iubeşte. engleză=Lumină). MANEA= omul (păcătos. greacă) ALIMOŞ AL(I)MOŞ ALMOŞ (H)ALMOŞ ŞALMOŞ ZALMOŞZALMOXE Traducerea ar fi „CASA(TRUPUL) LUI ZALMOXE” sau „CONSTRUCTOR(ZIDITOR. Sfânt şi LIHT(EA)-LIŞT(EA)=Lumină(cf.SILIŞTEA-nume de localitate ce se găseşte pe întreg cuprinsul României SI-LIŞTE(A) ZI-LIŞTE ZI-LIHTE unde ZI=Zeu.TOMA ALIMOŞ-personaj de baladă populară daco-română. (A)TOMA-indivizibil. DYMA DIMA. Unicul.Trup (în l.Traducerea ar fi „ZEUL LUMINOS”. 75. DUMAS) DOMA. ÎNTEMEIETOR. TUMA DUMA – nume propriu(daco-român şi francez-Al. latină şi slavonă.73. PREOT) AL LUI ZALMOXE”. germană=Lumină şi LIGHT-se citeşte „Lait”l. LICHTse citeşte „Liht”-l. 74.

„DEVA-DAVA-DIUADZIUA-ZIUA” iar alte triburi geto-dacice ziceau. SANA-ZANA-ZÂNA) sau SÂNT (cu fem. 76. A-SAN unde A=genitiv. ASAN (H)ASAN CHASAN(CAS-AN) unde CAS=Casă. ASAN (H)ASAN HAXAN(HACSAN) HACIAN GACIAN ZACIAN 106 TRAIAN TRAHIAN TRAKIAN(TRACIAN) . Sau.Cred că unele triburi getodacice ziceau la Sfânt sau Zeu. Zi(astronomică). DIUA. SAN(cu fem.PETRO-DEUA PETRO-DIUA PETRO-DZIUA PETRO-ZIUA unde PETRO=Petru. Al. A. Ale şi SAN=Sfânt. de origine daco-română. DEVA. ZIUA= Zeu.TRAIAN-împărat roman TROIAN-locuitor al Troiei 77. Sau. Sfânt. Ai. Zeu. Ţinut şi AN=Anu.Traducerea ar fi „CASA(CONSTRUCTORUL) ZEULUI ANU)”. ASAN-conducător al imperiului româno-bulgar (H)ASAN-nume turc. piatră şi DAVA. zeitate supremă a Triadei Sumeriene.DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român DRAGUŞ TRACUS-ce înseamnă Tracul 78.SÂNTĂ).Traducerea ar fi „SFÂNTUL PETRU” sau „SÂNPETRU”.Traducerea ar fi „AI SFÂNTULUI(ZEULUI)”.

maghiară). 80.) SUPILU-LIU-MA XUPILU-LIU-M CUPILU-LIU-MA COPILU-L(I)U-MA înseamnă „COPILUL LUI MAMA” sau „BĂIATUL MAMEI”(„FĂT-FRUMOS”?).SUPPILULIUMA-rege hitit (1380-1346 Î. 79. în l. 82. ca o sarma) Cetăţuie”. latină) BIRO(în l. HAGI=Sfinţit. Traducerea ar fi „ŢARA SFÂNTĂ”. Lumină.Înseamnă „PUTERNIC sau BĂRBAT”. de Hr.Tradus ar fi „ŢARA SOARELUI(LUMINII)”. de Hr. HASAN. TARARA TARA-RA unde TARA=Ţară. română. Rege. dacică. ASAN HASAN(HAZANHAGANKAGAN unde KAGA.BIRO-nume daco-român maghiarizat.GETUSA-nume geto-dacic (Sarmise-Getusa=”Sfatul Vitejilor” sau „Ocrotitoarea (sarmaua.DZACIAN DACIAN-probabil turcii de atunci ziceau la DAC-DACIAN. Ţară şi SAN=Sfânt. ŞASAN CŞA-SAN unde CŞA=Casă. BOIER.ANITTAS-rege hitit (1792-1740 Î.ARARAT-muntele pe care Noe a poposit după Potop(cf. AR-ARAD sau de la dreapta la stânga. BIR(O)-BUR(Puternic.Consacrat). Bărbat în l.Ţinut şi RA=Soare. În l. BOIR-BUIR.) (I)ANITTA(S) IOANITA IONIŢĂ 83. HATUŞAŞ-capitala imperiului hitit CETUCEA 107 . 81. înfăşoară protector cu ziduri. Sau.Vechiului Testament). geto-dacă) VIR(Bărbat în l.

CETUŢEA=CETĂŢUIA sau CETATE în l.SPARTACUS-conducătorul unei răscoale a gladiatorilor şi sclavilor în Imperiul Roman..ARTHUR-rege legendar ARTUR ARDUR AR-DUR unde AR=Nobil şi DUR=Puternic. de Hr. luat fiind prizonier. a fost întrebat cum îl cheamă. ca în „Genunchi=Jenunchi” în Moldova) JITOZA JITOAZ(schimbăm pe „J” în „V”. Almaş. Tălmaciu. germ.Traducerea ar fi „NOBIL PUTERNIC”. „Îs Bar(bat) Dac” sau „Îs Războinic Dac”. Dur.= cascaă de protecţie. a zis în graiul cel mai curat geto-daco-român din anii 70 î.Tradus ar fi „FIU(URMAŞ) AL LUI ZALMOXE” sau „VIL”-„VEL”-„BEL”=Alb. Fir şi „HALM-HELM”=Zalmoxe. Sunt.Uimitor! sau. 85. Traducerea ar fi „ÎS(SUNT) BĂRBAT(RĂZBOINIC) DAC”.Cel căruia i-a răspuns a crezut că acesta e numele lui(deşi el îşi declinase doar neamul şi profesia) şi i-a zis de atunci (Î)SBARDACUS sau SPARTACUS după cum i-a pocit cuvintele. sau „HELMET” engl. română modernă. Crihalma. IS-PAR-TACUS (I)S-BAR-DACUS unde (I)S=Îs. VIL-HALM(OXE) FIL-HALMOŞ FIL-ZALMOS unde „FIL”=Fiu. Călmăţui.Fără cuvinte! 84. Blond şi „HALM”-„HELM”=Protector. Apărător(cf.”HELM”. Bălai. GETUSA(scimbăm pe „G” în „J”. ca în „VIN”=JIN” în Moldova) VITOAZ VITEAZ în l. cu bărbăţie şi curaj. Urmaş.Hălmeghiu. 86. Bălan.Origine geto-dacică.Norman(adică normand) înseamnă „OM DIN NORD” („NOR”=Nord şi „MAN”=Om). română modernă.WILHELM-conducător al normanzilor(la 1066 a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings). Luminos. Probabil. Şi răspunzând cu putere. coif) şi tradus ar fi „DALBUL(luminosul) ACOPERĂMÂNT” 108 .Se considerau urmaşi ai dacilor. Războinic şi DACUS=Dac. BAR=Bărbat.

Iniţiat.VILMOS-nume geto-dac preluat de huni.Provine din l.către Evrei a Sf.Melcişor. Bălai.Pavel scrie epistola) nu are tată. cu pielea albă).Dacă citim în Ep.Ap.Petru 109 .Si l.Moş.are sens de Înţelept.simbolizat printr-o spirală) Alte nume ale acestui Zeu mai erau Dalb-Moş(Moşul Alb) sau Zeul-Moş.Ap. avem: SIBUNA SI-BUNA ZI-BUNA sau ZI-BUN-E.nu are început al zilelor. BLOND.vedem că acest personaj enigmatic al Vechiului Test. ceea ce înseamnă „SI-ZI”=Zeu(cf. Traducerea ar fi „Zeul (cel) Bun” sau „BUN E ZEUL”. 88.Iniţiat într-un domeniu. Sfânt. Blond şi „MOŞ”=Zeu. Bălan.Preot. cu părul şi pielea închise la culoare).Dealtfel şi în basmele daco-române îl avem pe Dumnezeu Tatăl care umblă pe Pământ dimpreună cu Sf.În acelaşi timp era şi în Cer şi pe Pământ(precum Iisus care era şi pe Pământ şi în Cer.Preoţii) religiilor celor care se închină Dumnezeului Unic cu faţa către Răsărit”. afară de faraoni care în majoritatea lor erau indo-europeni(adică înalţi.(se citeşte „Vilmoş”). nici sfârşit(este chiar Viu în timp ce Sf.Rădăcina MELCHI(MOLCHI-MOLŞI)se regăseşte în numele lui ZA-MOLCI(ZA-MELCHI) şi în numele lui MELCHISEDEC(MELCHI-ZA-DAC). în limba străveche. proto-indoeuropeană(străromâna) Citit de la dreapta la stânga. 89.87.mamă sau spiţă de neam şi este Preot al Dumnezeului celui Prea Înalt pururi.Ei bine MELCHISEDEC este manifestarea materială (EON) a lui Dumnezeu Tatăl.Mag(Mah-Moh-Moş. sumeriană ce mai înseamnă şi Suflare de viaţă şi Zeu) şi „BUNA-BUN. blonzi. Aceştia se închinau lui Za-Melc(Zeul Melc. Egiptenii antici erau hamito-semiţi(adică scunzi.Precizăm că denumirea de Moş nu are doar înţelesul de om în vârstă ci.Ap. în limba pre-indoeuropeana).MELCHIOR-unul din cei trei Magi de la Răsărit (Mag-Mog-Moh-Moş=Mare. E”=Bun.Pavel la Cap.1-25.Sfânt(sau zeu în limba străveche). pe Pământ. MELCHIOR este diminutivul de la MELCHI(MELC)..Melcuţ.De fapt. BĂLAN)”. „ZEUL(SFÂNTUL) ALB(BĂLAI. „H” şi „Ş” putând să-şi schimbe locurile între ele).7 vers.ANUBIS-zeitate egipteană antică. VEL-MOŞ BEL-MOŞ şi înseamnă „BEL”=Alb.cum zice şi credinţa creştină ortodoxă). corect ar fi. „Reprezentanţii(Magii.Traducerea ar fi.căruia însuşi Avraam i-a dat zeciuială.Astăzi am spune.

limba SAN-SCRITĂ unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere.SANSCRITĂ. SÂNMEDRU.Prin el.iar Spirala este simbolul lui Dumnezeu Unic. SÂNNICOLAU. 2.ca urmaşi ai lor) s-au închinat la Naşterea Mântuitorului Hristos. 90. daco-română adică în l.preot al lui Zamolxe. CONDUCĂTORII) ŢĂRII”. etc.să vadă ce fac oamenii şi să-i ajute sau să-i îndrepte. Conducători.putem chiar presupune că era geto-dac sau hitit(hetit) de neam.AR-NUME)unde AR=Nobil. Traducerea ar fi „NUME NOBIL(SFÂNT)” CAPITOLUL IV ALTE DENUMIRI.AMON-RA zeitate supremă egipteană. denumiri de localităţi sau sărbători în l. SÂNNICOARĂ. şi NOMA-NUMA=Nume. un „tărăboi” în toată regula! 110 . De ex. se certau. română veche ţărănească-daco-româna). SÂNTA MARIE. CUVINTE OBIŞNUITE 1.iar Religia Zalmoxiană era una care îl aştepta pe Fiul lui Dumnezeu să vină pe Pământ să ne mântuiască!De aceea s-au creştinat pe nesimţite.TARABOSTES-nobili daci din Sfatul Ţării. Şefi.ADN-ul este spiralat.Infinitul Viu. negociau. unde discutau. este un ucenic. Poate „TĂRĂBOI”de aici provine. Neplictisitor.Traducerea este „SCRIEREA SFÂNTĂ” sau „SCRISA S(F)ÂNTĂ” în l.dacii(şi noi cu ei!. Scrisă. străromână sau limba veche ţărănească: SÂNPETRU.MELCHIOR. SÂNANDREI.infinit în manifestări. SÂNTION. Traducerea ar fi „NOBILII(ŞEFII. Denumirea de Melc provine de la asocierea formei spiralei cu cochilia melcului..Galaxiile sunt spiralate.De la dreapta la stânga citim: AR-NOMA(AR-NUMA.. etc. TARA-BOSTES unde TARA=Ţară şi BOSTES=Nobili. SÂNGEORZ.repede şi fără convulsii grave strămoşii noştri daco-români. de la TARABOSTES. Nobilii Ţării se întâlneau la Sfatul Ţării(un fel de Parlament).Aşadar.

în perioada prediluviană) ar fi făcut-o oricum alţii. religiei. de ex. etc. oricum.BOSTES este pluralul de la BOSTE. „STAROSTE” înseamnă conducător.toată lumea „blamează” Ştiinţa. întreţinând credinţa că ar fi vorba de Zei adevăraţi. doar Anul calendaristic şi nicidecum un Zeu. caldeean) există şi în ziua de azi şi au cam aceleaşi atitudini şi reacţii. În l. ca astfel să stăpânească mai uşor popoarele. speriaţi fiind de ştiinţa şi puterea sumerienilor. dar prin pronunţie slavonă. înţelept al unei comunităţi. De asemenea. Demagogie. neiniţiaţi în tainele „Ştiinţei”). ci doar cei Iniţiaţi!)se foloseau de frica pe care ştiinţele lor le stârneau printre celelalte populaţii vecine(şi posibil chiar şi printre sumerienii de rând. sau religiei lor!). Cu siguranţă. cu mai multe milenii înainte apăruse şi se dezvoltase. era Atmosfera(Zeul aerului) iar ENKI era Pământul cu subteranele lui. însă trebuie să fim conştienţi că dacă n-ar fi fost sumerienii care să dezvolte ştiinţa (ce. şef onorific. pariez că n-ar ezita să folosească Ştiinţa ca să supună ţări şi popoare Dumnezeului lor. puterii şi banilor. evident. română avem urările „LA ANU’ ”. om în vârstă. fără nici o urmă de religie sau zei.Putem observa rădăcina „BOS” care se regăseşte şi în cuvântul englez „BOSS”-Şef.Poate că şi ignoranţa şi teama de necunoscut să-i fi făcut să numească nişte ştiinţe cu apelativul de zei. populaţiile vecine akadiene.ANU-Zeul suprem al triadei la vechii sumerieni. au asemuit aceste ştiinţe şi mai ales obiectul lor de studiu cu nişte zeităţi.Astfel se conturează primele ştiinţe laice rupte de supranatural. babiloniene. Aşadar. distrugând şi satanizând tot ce nu iubesc şi înţeleg. Iar urmaşii acelor popoare(akadian. omul Rău îi deturnează sensul şi o face dăunătoare.dar.Era vorba doar de ştiinţă astronomică pură. babilonian. asirian. ENLIL fiul său.ASTRONOMIA(ANU).asiriene. De unde se vede că ANU era. pare să provină tot din TARABOSTES. la vechii sumerieni. 3. dar n-ar ezita s-o folosească ca să-i supună pe alţii şi asta în numele lui Dumnezeu. noi credem că doar teama de necunoscut a făcut ca ştiinţa sumerienilor să capete valenţe zeificatoare. METEOROLOGIA-HIDROLOGIA-FIZICA(ENLIL) şi GEOLOGIAGEOGRAFIA-CHIMIA-METALURGIA(ENKI).Poate de aceea ştiinţa ar trebui interzisă. caldeenii sau akadienii(care acum se ridică împotriva ştiinţei occidentale. caldeene care erau încă într-un stadiu incipient de cultură şi civilizţie. ŞTIINŢA în sine nu e rea.ANU era Anul astronomic sau Calendaristic. Totuşi. Ipocrizie şi Fariseism în toată regula! 111 . cuvântul „STAROSTE”. nu-i mai puţin adevărat că şi sumerienii(nu toţi. „LA MULŢI ANI”.

traco-greacă. BASILEUS BESSI-LEUS unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor şi LEUS=Leu. română FRATER-l. „Luceafărul”) CHI-P KI-P CHIUP-vas de lut CHI-UP KI-UP unde KI=Zeiţa Pământului. ILI(RI)=Iliri. 7.BIO=Viaţă în l. 6. iar CŞA=Casă.BAZILICA-casa împăratului (ulterior cu sensul de „BISERICĂ”). greacă VIU=(în) Viaţă. latină JIV=Viaţă. 5. slavonă. daco-română. latină BRATÎI-l.4. „A FI”. precum. edificatoare: AN+KI=ANKI sau Cer-Pământ sau Fiinţă Umană la vechii sumerieni ANKH=Crucea Vieţii la vechii egipteni. Traducerea ar fi „LEUL(PUTEREA) BESSI-LOR” sau „ BESSII CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI PRECUM LEUL”.C(Ş)A BESS(I) – ILI(RI) – C(Ş)A unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor.FRERE-l.zicem noi. Posibil ca numele propriu BĂSESCU să însemne „DIN NEAMUL BESSI-LOR”.„VIU”=a exista. a fi viu(!).Traducerea ar fi „ŢINUTUL BESSO-ILIRILOR”. BASARAB? VASILE provine din BASILEUS=împărat în l. Ţară. l. „(să)FIU”. de ex. ANCA-nume geto-daco-român ce înseamnă „VIAŢĂ” sau poate chiar „FIINŢĂ UMANĂ”. soţia lui ANU(la vechii sumerieni).CHIP-faţă („Chip de lut”-M. l. franceză FRATE-l.Eminescu. Câteva exemple. slavonă(VRATÎI-FRATÎI) 112 . BAZ – ILI . VIV= (în) Viaţă. l.

Bărbat. NOVA-l. neavând nevoie de lexic din alte limbi.adică „BĂTRÂNA DACIE”. a genera şi VEST(I)A=Foc (la traco-daci) sau zeiţa VESTA(curata. engleză. daco-română veche(sau l. rusă. Traducerea ar fi „APĂ CE CURGE(IESE) CU PUTERE”. având foarte puţine asemănări cu l. slavonă. latină (ca dealtfel şi restul Europei aşa-zis „latină”). rusă 11. În l. latină. l. Deasemeni. l. l. BABA NOVAC. mai puţin Peninsula Italică.BABA-femeie (bărbat. Nici vorbă de împrumuturi de la o limbă la alta!! Fiecare din aceste limbi este de sine stătătoare. germană Se vede limpede că l. mai rar) în vârstă. l. slavonă „BABA”=femeie în vârstă. Adevărat. Sfânt-Zeu(cf. engleză BRUDER-l. au un fond comun indo-european.NOUA-diferit de vechi(l. latină NOVAIA (Zemlea)=(Pământul) Nou-l. Pur. Alt exemplu: IZVOR-l. „BABA DOCHIA”. 10. nu mai este nevoie de „romanizarea” sau „latinizarea” nici unui popor de către Imperiul colonizator-globalist-„civilizator” Roman. română ţărănească veche). IZ-VEST(I)A unde IZ-IZA=a curge. DA=Alb(cf. daco-română. germană (fără a aminti şi l. pura. 8. Brafăr-Bravăr)-l. dar foarte asemănătoare cu l. 9.IZVESTIA=Scânteie în l. Subliniez încă odată. „DEVA113 . unde se găsesc cel puţin 15 dialecte complet diferite între ele. apă curgătoare. Şi în l. daco-română IZ-VOR unde IZ=v. mai sus. daco-română). NU ESTE VORBA DE UN ÎMPRUMUT DIN DACO-ROMÂNĂ ÎN SLAVONĂ SAU INVERS.BROTHER(se citeşte. şi VOR-BOR-BUR=Puternic. Curat.DA-afirmaţie daco-română( preluată şi de slavi-mai ales de ruşi. Dealtfel este mult mai greu de explicat cum Imperiul Roman a reuşit să „latinizeze” o Europă întreagă. pentru a explica asemănările dintre aceste limbi. „DALB”). daco-română avem de ex.căpitan al Domnitorului MIHAI VITEAZU. rusă NOVOSTI=Noutăţi-l. de unde şi latinii numeau pe preotesele fecioare care slujeau la temple VESTALE). etc. l. l. galică. sanscrită). bulgari). CI DE UN FOND COMUN DE CUVINTE AL TUTUROR LIMBILOR INDO-EUROPENE. Luminos. fecioara. franceză.

14. etc) şi CIOABĂ=Cioban.MOŞTENITOR MOŞ-TENITOR unde MOŞ=Sfânt. oamenii simpli sau săraci erau incineraţi. latină) şi CEREM= Cer (v. deoarece trupul păcătos nu putea ajunge la cer decât după ce era purificat prin ardere.Dar numai oamenii simpli era incineraţi.DAVA”-l. Suflet(cf. latină). italiană ZI-Zeu. l. Păstrător.Copaia regală(nobiliară) era sicriul din lemn în care erau îngropaţi aceşti Tarabostes. Sfânt sau. engleză. Tradiţie.l.COPÂRŞEU-sicriu COPAE-RX(EU) COPAE-R(E)X unde COPAE=Copaie. Sfânt. 13.COCIOABĂ-căsuţă dărăpănată CO(T)-CIOABĂ unde COT=Casă(v.Traducerea ar fi „CASĂ CIOBĂNEASCĂ”. Ştim că nobilii geto-daci erau înmormântaţi. iar TENITOR=Ţinător. Taraboste. Pământ. „CENERE”=Cenuşă-l.La daci şi traci era obiceiul ca morţii să fie incineraţi. 15. geto-dacică) DA(VA) DA(U) DZAU-ZAU-ZĂU=Zeu. COTEŢ. l. Frumos. unitate astronomică-calendaristică DI(U) DE(U)DZEUZEUZĂU DE(O) DIEU-Zeu.etc. sumeriană). franceză 12. Zeu. Strămoşi. Albie de lemn şi REX=Rege.ŢINTIRIM-cimitir XIN-XIRIM CSIN-CSIRIM CSEN-CSEREM CEN-CEREM unde CEN=Cenuşă(v.Traducerea ar fi „PĂSTRĂTORI(ŢINĂTORI) DE TRADIŢII. etc. 114 . Nobil.Traducerea ar fi „CENUŞA CERULUI”. latină. l. „COELUM”=Cer-l. SI-afirmaţie.COTTAGE=căsuţă-l.Traducerea ar fi „COPAIE REGALĂ”.PAMÂNT ŞI ŢARĂ” sau „URMĂTORI FIDELI AI ÎNAINTAŞILOR”.

iar troienii erau la origine traco-daci.astăzi fiind peste 15 dialecte atât de diferite încât nu se pot înţelege dacă vorbeşte fiecare în limba sa.Motivul creării acestei limbi moarte-nefiind vorbită de marea masă a cetăţenilor-e destul de obscur. daco-română nu înseamnă că cele din urmă provin din cele dintâi(adică din l. oarecum asemănătoare.MORMAN-ridicătură de pământ 115 . latină ci un fel de „latină vulgară” care nu era decât limba traco-dacogeţilor.Astfel. rămânând moartă din naştere!Sunt texte antice care confirmă faptul că grecii îi considerau pe latini (încă) nişte „barbari”. Răspunsul este mult mai simplu decât credem.adică aşa numita „latină vulgară”. notaţi omogenitatea limbii pe toată suprafaţa Daciei. nu e nici un mister. latină asemănătoare cu cele din l.ci mai curând faptul că pur şi simplu amândouă limbile au fond comun de cuvinte.Având o limbă strămoş comună e de aşteptat să aibă cuvinte oarecum identice.) 16.deşi a fost cucerit doar 14% din teritoriu şi pe o durată de doar 165 ani. fără a mai fi nevoie să explicăm acest lucru printr-o „latinizare” ipotetică. nu-şi pierdeau timpul „învăţând” pe barbari l.Dealtfel. altor popoare. şi nici să-şi amintească de provenienţa lor genetică din rândurile „barbarilor” traco-daci.folosită doar de elita intelectuală şi politică şi în acte de cancelarie.Aşa cum am mai spus. s-au văzut nevoiţi să creeze o nouă limbă-limba latină-pe care însă nu au reuşit s-o impună nici atunci. Rămâne un mister faptul că în Dacia.Limba latină a fost o creaţie artificială. având un strămoş comun.chiar latinii nu vorbeau l.Latinii erau oameni pragmatici.Probabil acest lucru i-a făcut pe unii snobi să-şi renege originea traco-dacică şi să dorească să-şi schimbe şi limba. inclusiv în teritorii niciodată cucerite de armatele imperiale şi ca misterul să fie şi mai mare.Faptul că n-au făcut-o se vede prin aceea că n-au reuşit să latinizeze omogen nici măcar Peninsula Italică. latină provin cuvintele din daco-română). ca să nu mai fie nevoiţi să mai suporte umilinţele din partea grecilor. nemaidorind să vorbească limba strămoşilor lor traco-daci.Acum 2000 de ani diferenţele dintre limba dacilor şi a latinilor erau mult mai mici ca astăzi. Notă: Faptul că amintesc unele cuvinte din l.Poate că ar fi fost mai bine şi mai practic ca înainte de a-i „latiniza” pe daci.regii erau înmormântaţi.nobilii(tarabostes). latină(mai ales că în Legiunile romane erau oricum foarte mulţi străini care vorbeau rău de tot latina. probabil unii latini „naţionalişti” sau snobi. „latinizarea” a reuşit cu succes 100%.datorită originii lor tracodacice. cum că ar fi de origine umilă. să fi latinizat Legiunile ca să vorbească o limbă corectă şi unitară.De fapt. latinii se considerau urmaşii troienilor. chiar în plină perioadă de expansiune a Imperiului Roman. nici prin Biserica Romano-Catolică mai târziu. cercul se închide. Ambele limbi şi daco-româna şi latina erau asemănătoare.

De ex.tot în spiritul adevărului. română. într-o celebră poezie a sa. AI.Traducerea ar fi „(FĂCUT-RIDICAT) LA MOARTEA OMULUI”. sau REXREGIS a format românescul REA(adică REGE). latină) NEIGE(l. Mai putem menţiona. Adevărul e că în l. franceză şi spaniolă decât în l.ADĂLMAŞ-băutură servită după o învoială.Traducerea ar fi „(ÎN FAŢA) LUI ZALMOXE(FACEM AFACEREA)”.MOR-MAN unde MOR=Mort.şi ZALMOXE=Zeul unic suprem la daco-geţi. DAR=Dar sau închinare. Totuşi. spaniolă se spune REAL la REGAL.Se pare că legile fonetice ale latinizării au funcţionat mai bine în l. Moarte şi MAN=Om. fonetică care să explice satisfăcător. NIVIS(l.(presupus a fi cuvântul format după legile latinizării). lingvistică. franceză) În aceste exemple nu văd nici o legătură logică. 18. pentru a fi corecţi. Sau. daco-română)-zăpadă NIX. română NIGE-NEGE( adică NEA…).NEA(l. ca pecetluire a unui contract verbal efectuat între două părţi A-DALMAŞ A-DZALMOŞ A-ZALMOŞ A-ZALMOX(E) unde A=(genitiv) Al lui….Urmând aceleaşi legi fonetice de „latinizare” înseamnă că latinescul NIX-NIVIS a format în l. trebuie să amintim că verbul daco-român A NINGE aduce puţin cu NIGE-NEGE. NIVIS în dacoromânul NEA.. REX-REGIS în latină a format prin „latinizare” românescul REGE(şi sanscritul RAJA!). franceză chiar se spune NEIGE(se pronunţă NEJ) la zăpadă iar în l. că poetul român I. Moarte . onorare a cuiva 116 . transformările fonetice din latinescul NIX. MORMÂNT MOR-MAN-T unde MOR=Mort. BARBU. A-DAR-MOŞ unde A=genitiv AL. 17. MAN=Om şi T=Tumul? Atunci traducerea ar fi „MOVILĂ LA MOARTEA OMULUI”. are un personaj feminin numit (lapona) ENIGEL(E)NIGE(L). De ex.

germană (LOBE) LOVE-l. drum(l.Traducerea ar fi „DAR(ÎNCHINARE) ÎN AMINTIREA MOŞILOR NOŞTRI LA ÎNCHEIEREA AFACERII NOASTRE”.şi MOŞ=Strămoş. germană M(A)LACO-l. engleză) PATH.POTECĂ-cărare.A IUBI-l. slavonă LIEBE-l.daco-română) POT-ECĂ PAT-ECĂ PATH-potecă.ŢIGAN XIGAN 117 .H-drum(l. română FOMEIE-l. greacă LAPTE-l.sanscrită) 21. daco-română (L)IUBI-l.WO-MAN=Femeie (U)OM=Bărbat (U)OMEIE(OAMĂ)=Femeie 22. cale. cale(l. latină (K)AMA-l. sanscrită 20. 19.MILK-lapte(l. engleză) MILCH-l.FEMEIE-l. Sfânt. engleză AMA-l. Bun. daco-română 23. engleză)MAN=Bărbat. latină (GA)LACTO-l. română veche VOMEIE UOMEIE(WOMEIEWOMAN-l. slavonă (M)LACTO-l. Frumos.

hunii erau ortodocşi. XI-GAN CŞI-CAN unde CŞI=v. Următoarea mare influenţă a fost migraţia hunilor (nu şi cronologic. din acest moment.Traducerea ar fi „CÂINII STEPEI(CÂMPIEI. Ardealul şi Ţara Românească.. CÂMPURI şi GAN=Gange. engleză STEIN-l. latină.-printre altele. străromână(daco-româna) AILLE(se pronunţă „Ai”)=usturoi în l. evident. numărul lor mare şi sălbăticia lor(cu toate că au fost asimilaţi pe teritoriul Daciei de populaţia dacoromână) au făcut ca.STANĂ(de piatră)-l. Limba română de astăzi. care Biserică dorea aducerea Daciei întregi sub jurisdicţia catolicismului. drept. căci hunii au sosit înaintea slavilor.mai sus şi CAN(HAN)=Câine. când reuşesc să se stabilească definitv în Câmpia Panonică. faţă de limba străromână(daco-româna sau limba veche ţărănească română).CSI-GAN CŞI-GAN unde CŞI=ŞESURI(CŞESURI). Dobrogea) împreună cu binecuvântarea. al doilea val în sec IX. banii şi sprijinul politico-diplomatic al Bisericii Romano-Catolice. dar numărul lor foarte mic nu a putut influenţa decisiv l.Doar spiritul lor mult mai sălbatic şi înclinat către distrugere era mai puternic decât cel al slavilor). 24.AI=usturoi în l. la presiunile Papei şi cu promisiunile de cucerire şi supunere a întreg teritoriului Daciei(Moldova. de ex. influenţa hunilor sprijiniţi de Biserica Romano-Catolică va deveni mult mai puternică 118 .Traducerea ar fi „DIN CÂMPIILE GANGELUI” sau. română. unele practici păgâne străine de spiritul curat. primul sub conducerea lui Attila în sec IV. daco-română STONE-l.Ei bine. monoteist dacic-limba dacilor să se transforme împrumutând sunete şi pronunţii slave. apoi nevoiţi să plece după înfrângeri succesive în confruntările cu Imperiul Roman de Răsărit sau de Apus. germană 25. La începutul creştinării lor. are influenţe masive. Banatul. Aceştia au sosit în două valuri. cât mai ales în sunete şi pronunţii. în dauna Bisericii Începătoare şi singura adevărată.-din alte limbi cu care de-a lungul veacurilor au intrat în contact.influenţa cea mai puternică a fost din partea slavilor.După Marea Schismă.ŞESULUI)”.-nu neapărat în lexic(fondul de cuvinte). cea Ortodoxă. franceză ALLIUM=(se pronunţă „Alium”)=usturoi în l.

minciuna să învingă. Apostol Andrei. să-l fure. „IOVAN IORGOVAN”. iar pentru a împlini acest lucru a făcut orice compromis şi orice lucru urât înaintea lui Dumnezeu. să-l distrugă fizic. s-au luptat pentru acapararea şi subjugarea întregului teritoriu al Daciei şi al locuitorilor ei. ci a vrut ca Răul. hunii(ca marionetă)împreună cu Catolicismul şi slavii + grecii cu Ortodoxia. prin toate căile posibile(prin război. poporul dacoromân.şi mai distructivă pentru neamul daco-român şi pentru credinţa creştină ortodoxă decât influenţa slavonă până.Biserica Romano-Catolică observând că statul hun-artificial creat ca mariontă pentru a servi împlinirii obiectivelor de cucerire şi aducere la catolicism a daco-românilor ortododcşi-nu a dat randament.etc. desigur).”MEŞTERUL MANOLE”. Aceste două influenţe puternice. prin economie. izolat. care pentru multe veacuri a fost coşmarul dacoromânilor(alături de tătari şi cazaci). doreau şi ei să se extindă în acest teritoriu al Daciei (deja vânat până acum de huni. smerit. habsburgi(austrieci). care s-a transformat urgent în braţul armat al Papei şi Bisericii Catolice.Prinşi între două forţe ostile de primă mărime daco-românii au încercat să reziste păstrându-şi creştinismul primar ortodox primit de la Sf. care de milenii a vrut să distrugă acest popor dacic(apoi daco-român) din cauza invidiei. diplomatic şi politic şi anume Imperiul Habsburgic. politică şi diplomaţie). mai apoi chiar în actele oficiale de cancelarie. De asemenea. în afară de ceea ce se întâmplă în zilele noastre) sunt cele ale fanarioţilor şi comuniştilor. Ultimele influenţe(şi cele mai grave pentru poporul daco-român. 250 ani. începând cu sec XI-XII apar primele semne al unui alt Imperiu. În această perioadă s-a urmărit distrugerea(a se citi „modernizarea”) limbii vechi dacice(sau a daco-românei) prin adăugarea de neologisme din l. influenţe desfăşurate pe o perioadă de cca. slavi. prin izolare. Şi de parcă nu era destul. În calea tuturor acestora stătea singur. simplu.N-a suportat să vadă acest popor. daco-românii. numit Otoman mai târziu.Pentru a-l distruge definitiv au început să-i mistifice Istoria. Desigur. precum şi basme sau diverse cunoştinţe despre proprietăţile vindecătoare ale plantelor-lista ar putea continua. în zilele noastre. greci şi turci). latină(pentru a 119 . inclusiv. „TOMA ALIMOŞ”. credincios.toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul diabolic al Ocultei Masonice.. În timp s-au adăugat şi alte forţe ostile daco-românilor afară de cele două deja amintite. leşii(polonii) susţinuţi deasemeni financiar. portul şi tradiţiile orale rămase de la vechii moşi şi strămoşi daci(v. politic şi diplomatic de către Papă. păstrându-şi limba. curat. Slavii au mai încercat să câştige pentru ei Dacia întreagă. blând. cum prosperă. hoţia. fără aliaţi. folosindu-se(cu sprijinul tacit al grecilor ortodocşi) de creştinismul ortodox ca să-şi impună limba slavonă în cultul Bisericii. să-l umilească. a creat un alt stat artificial pe care de asemenea l-a susţinut financiar.”MIORIŢA”. prin religie.

Limba. vă va da. pentru a fi.ALEGEREA VĂ APARŢINE!” Susţinerea ideii„latinizării” dacilor servea catolicilor. DEMNITATEA. DACĂ NU VEŢI FACE ACEASTA. de ex. pierzându-şi astfe. de a vă păstra tradiţiile şi limba”. să creadă că ar trebui să fie catolici dacă vor să scape de pretenţiile teritoriale ale hunilor. VĂ VEŢI CHINUI MAI DEPARTE SĂ VĂ APĂRAŢI INTERESELE ŞI NEAMUL ŞI ISTORIA. atunci ţara voastră Dacia rămâne a voastră. să împlinească aceste promisiuni. De fapt. au lansat un mesaj foarte clar pentru cine ştie să vadă printre rânduri. apoi.”Dacă nu veniţi la catolicism. cel puţin. din l. IZOLAŢI. iar Biserica Romano-Catolică vă recunoaşte dreptul de a vă numi urmaşi ai vechilor daci şi de a trăi în ţinuturile ce au fost ale voastre dintotdeauna. ADICĂ DACIA sau ROMÂNIA DE AZI).. franceză. pentru a rămâne stăpâni în Ardeal.Cine contrazicea catolicismul. CA ŞI PÂNĂ ACUM. din l. părăsindu-şi Arhetipul Spiritual. Dacă veniţi la noi. TREBUIE SĂ VĂ UNIŢI CU ROMA SAU SĂ FIŢI CATOLICI. polonilor. concomitent cu inventarea unei „istorii” mistificate poporului daco-român pentru a susţine „ştiinţific” dominaţia asupra teritoriului vechii Dacii şi pentru a subjuga ideologic poporul autohton daco-român care (în viziunea lor) în câteva generaţii se va deznaţionaliza uitându-şi Adevărata Istorie. Oculta Masonică este atât de puternică încât chiar numai contează pentru noi dacă ne declarăm de origine „latină” sau dacică.) vor locui ţara lor. şi anume: „DACĂ VREŢI SĂ VĂ RECĂPĂTAŢI ISTORIA ADEVĂRATĂ(CE SE AFLĂ ÎN ARHIVELE VATICANULUI BINE CONSERVATĂ ŞI APĂRATĂ). hunii. Neamul. două-trei mai sigur.Deci. asimilaţi de popoarele din jur. daco-românii trebuiau să-şi renege originea pur dacică a lor şi a limbii vorbite de ei şi să „declare” că sunt „urmaşii coloniştilor şi a soldaţilor romani”. SINGURI. Moral şi genetic sădit în ei de Dumnezeu. cu preoţii şi episcopii greco-catolici. cine contrazicea „latinitatea” îi făcea pe huni stăpâni.). făcându-i pe daco-românii care nu-şi cunoşteau adevărata Istorie. LIMBA.Astăzi însă.Dealtfel. deasemeni. hunii şi alte popoare vecine(ţiganii.se dovedi „latinitatea” l. etc. daco-române). daco-românii. Acum câteva secole. slavii. poate că Biserica Romano-Catolică ar fi putut (dacă voia sincer). atunci. pentru ca Papa să mai poată să ne permită să ne învăţăm adevărata Istorie. la catolici.slavonă şi greacă. este şi acela de-PĂSTRĂTORI ŞI APĂRĂTORI AI GRĂDINII RAIULUI. Oculta Masonică e mult prea puternică. Identitatea şi Demnitatea(unul din rolul dacilor lăsat de lor de Dumnezeu. în Ardeal. etc. Şcoala Ardeleană. în caz contrar. din păcate. dreptul de a învăţa adevărata voastră Istorie. contrazicea „latinitatea”. Biserica Romano-Catolică s-a folosit tot timpul de huni împotriva daco-românilor( cu privire la disputele teritoriale şi lingvistico-istorice) pentru a ne şantaja pe noi. ţara voastră Dacia o dăm hunilor(mai apoi habsburgilor. FĂRĂ SUCCES.Bisericile Ortodoxă şi Catolică însele sunt ameninţate cu dispariţia de 120 . ŢARA(DACIA VECHE).

urmaşii lor. atunci acela să emigreze şi să nu mai vină înapoi.Pe daco-români îi ucide cu hrană nesănătoasă. în loc să-şi ajute semenii săi daco-români. Dacă în loc să emigrăm am munci să ne facem ţara din nou un colţ de Rai. prin avorturi. Istorie şi Ţară departe de interesele poporului daco-român!). lipsa hoţiei. prin emigrare în ţări străine ca să fie asimilaţi şi să-şi piardă identitatea. CI A URMAŞILOR-URMAŞILOR VOŞTRI ÎN VEACUL VEACULUI !” Căci dacă strămoşilor noştri daci sau daco-români nu le păsa de noi. astăzi eram catolici. credea că totul în lume se reduce doar la mâncare sau bani. vânzându-şi Neamul. primitori de străini dar aprigi cu cei ce îşi uită lungul nasului devenind din oaspeţi. care şi-a vândut dreptul de întâi născut fratelui său Iacov. Oculta Masonică deja a hotărât să şteargă de pe hartă şi din Istorie poporul daco-român o dată pentru totdeauna şi să repopuleze vechea Dacie cu ţigani. secuii nu sunt huni. NICI A VOASTRĂ(adică a celor din prezentul lui sau al nostru). smerenia. cărora oricum nu le pasă de ei(de daco-români) decât atât cât le sunt de folos. cu sărăcie. şi îşi vând dreptul de a fi şi de a se numi daco-români. Limba şi Neamul. stăpâni. deoarece îşi vându-se dreptul de întâi născut. a goanei după bani şi onoruri cu orice preţ. spiritul de muncă. Delavrancea: „MOLDOVA NU-I A MEA. dârzenia. diplomaţie cei străini de Neam. binecuvântările le-a primit Iacov şi nu el. ei îmbogăţesc şi ajută nişte străini. a sfinţilor şi a moşilor şi strămoşilor noştri daci şi daco-români. pentru că flămând fiind. a mitei. să nu 121 . cum a fost la început. dacă ne unim. ţigani. cu poluare. să fim oameni de omenie. să intrăm în politică(ca să nu mai fie în politică. cu huni(nu secui. etc. ruşi. asemenea lui ESAU din Vechiul Testament. Sau ne pare rău că nu suntem? Dacă e cineva căruia îi pare rău că e daco-român creştin ortodox.Putem face dacă ne reamintim Istoria. turci. musulmani. ca întâi născut ce era.către Oculta Masonică (care este clar anticreştină) ca să le mai pese de restabilirea Adevărului cu privire la originea daco-românilor sau ca să anuleze legenda „latinizării” dacilor sau în general ca să mai poată face ceva în această privinţă. acest lucru ar fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. huni. o obligaţie nu pentru strămoşi. curajul. etc. însă dacă în inimile noastre ne mai simţim daco-români creştini ortodocşi. cu fel de fel de popoare care mai de care mai „alese”. dar este aproape o datorie. iar când tatăl său a vrut să-l binecuvânteze.blândeţea. prin „Tactica Minimei Rezistenţe” să nu cedăm nici un milimetru de pământ din ţara noastră. sunt daci maghiarizaţi!!!). atunci să răbdăm. Limba.Cum zicea Ştefan cel Mare în „APUS DE SOARE” -B.Desigur. Aşa păţesc şi cei ce pleacă. credinţa. adevăr. nu va fi uşor. a minciunii. Într-un cuvânt. Limbă. nu să ucidem nevinovaţi ca musulmanii sau să pornim războaie ca ţări mai mult sau mai puţin civilizate ci. Credinţa. Şt. pe un număr mai mare sau mai mic de bani. ci pentru URMAŞI. Istoria pe un blid de linte. de dreptate. să reclădim vechile trăsături ale dacoromânilor. SĂ NU UITĂM CINE SUNTEM!Să ne învingem apatia şi complacerea în ideea că nu putem face nimic.

ca Adevărat Popor Ales de Dumnezeu. VĂ VOM LĂSA PEDEPSEI LUI DUMNEZEU ŞI CREDEŢI-NE. NEŞTIUŢI 122 . CI. SE AFLĂ UN OM DE-AL NOSTRU CARE ADUNĂ DOVEZILE ŞI LA MOMENTUL OPORTUN LE VA FOLOSI. DIN CONTRĂ. astfel că am avea grijă de acele neamuri mai bine decât ar face-o ele pentru noi). NU TREBUIE SĂ APELĂM LA FORŢĂ SAU LA TERORISM.XX. BA CHIAR MAI BINE. de la Creaţie şi iubim pe alţii de alt neam. aerul . să nu lăsăm să ne polueze apele.Vom ajunge din ce în ce mai slabi fizic şi psihic.ÎN SPATELE ORICĂRUI TRĂDĂTOR DIN POLITICĂ. VREI BANI PENTRU A FI SĂNĂTOS. ETC. SĂNĂTATE. ÎMPOTRIVA ACESTEI OCULTE MASONICE S-AU LUPTAT DECEBAL ŞI AI LUI ŞI DACO-ROMÂNII ÎN PERIOADA SEC. e în gena noastră să fim aşa. să nu lăsăm să omoare speciile de plante şi animale naturale autohtone înlocuindu-le cu specii de plante şi animale modificate genetic(doar pentru că ne sunt date gratuit) întrucât sunt extrem de nocive pentru sănătate(precum toate margarinele). CU VORBA SCRISĂ ŞI VORBITĂ. mai predispuşi îmbolnăvirilor iar de aici.lăsăm sau să votăm oameni politici de altă etnie decât cea daco-română.NU FACI CE VREA OCULTA MASONICĂ RĂMÂI FĂRĂ BANI ŞI COPIII SAU RUDELE SAU PRIETENII ÎŢI VOR MURI DIN LIPSĂ DE TRATAMENT SAU DE FOAME. pământul. MASS-MEDIA. CULTURĂ. MAI BINE NU V-AŢI FI NĂSCUT. NU VĂ VA ASASINA NIMENI. medici pe scurt. AM FACE JOCUL OCULTEI MASONICE. DECÂT SĂ VĂ PEDEPSEASCĂ EL! DE DATA ASTA SUNTEM MULŢI ŞI UNIŢI IAR ZIUA REDEŞTEPTĂRII NOASTRE SE APROPIE…IAR CÂND NE VOM SCULA. pentru că cei de altă etnie vor face interesele etniei lor şi nu le vor păsa de noi(Noi daco-românii suntem toleranţi de mii de ani. NU CU ARMA CI CU CREŞTINISMUL ŞI ISTORIA NOASTRĂ. mă refer la faptul că efectele se văd după două-trei generaţii. SĂ LUPTĂM CU ARMELE LOR. vom depinde de BANI. NU VEŢI ŞTI CINE VĂ URMĂREŞTE MIŞCĂRILE! NU VĂ TEMEŢI. II-SEC.Şi când spun nocive pentru sănătate. IAR ATUNCI VOM FI UŞOR DE MANEVRAT. EDUCAŢIE. DÂNDU-LE OCAZIA SĂ PORNEASCĂ UN RĂZBOI(CEEA CE EI ABIA AŞTEAPTĂ). CU BLÂNDEŢE ŞI DRAGOSTE DAR CU O FORŢĂ NEMAIPOMENITĂ DEOARECE DUMNEZEU ESTE ALĂTURI DE NOI! ŞI VA FI ATÂTA TIMP CÂT NU VOM UCIDE PE NIMENI PENTRU IDEILE NOASTRE.VOM STA ASCUNŞI. FĂ CE SPUNE OCULTA MASONICĂ. DAR ÎN ALTĂ FORMĂ. NU TREBUIE SĂ-I PROVOCĂM. VOM RĂSPUNDE PE MĂSURĂ!!! SUNTEM MULŢI ŞI ASEMENEA OCULTEI MASONICE SUNTEM PESTE TOT. NOI CEI DE AZI. VA FI CA ÎN 1989.DAR DACĂ VOM FI ATACAŢI. SERVICII SECRETE. dependenţi de medicamente scumpe. DUCEM LUPTA MAI DEPARTE. tratamente scumpe.

PARTIDE POLITICE PÂNĂ CHIAR ÎN INIMA OCULTEI MASONICE. DUMNEZEUFIUL. EVIDENT CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU-TATĂL.ŞI VOM PENETRA CU AGENŢII NOŞTRI SAU DUBLI TOATE EŞALOANELE LOR DIN TOATE SEGMENTELE VIEŢII. DE LA MASS-MEDIA. ORICINE ALTCINEVA DACĂ AR FI ÎNCERCAT AR FI FOST DISTRUS PENTRU TOTDEAUNA).ACUM ÎNSĂ VA TREBUI SĂ SCHIMBĂM TACTICA ŞI SĂ STABILIM O NOUĂ STRATEGIE CARE S-AR PUTEA SĂ DUREZE MULTE SUTE SAU MII DE ANI PÂNĂ CE VOM READUCE NORMALITATEA PE PĂMÂNT. PENETRÂND NIVELELE NATURALE LĂSATE DE DUMNEZEU DUPĂ CREAŢIE. E VREMEA CA OCULTA MASONICĂ SĂ IASĂ ODATĂ DIN ISTORIE PENTRU TOTDEAUNA. DAR SĂ LE ÎNFĂPTUIM ATUNCI CÂND PUTEM. OCULTA ARE MILENII DE EXPERIENŢĂ ÎN MUNCITUL ÎN ASCUNS. NU TREBUIE SĂ NE ÎNTÂLNIM CEI CE LUPTĂM ÎMPOTRIVA OCULTEI PENTRU CĂ NE-AR URMĂRI ŞI PRINDE CU UŞURINŢĂ. VORBIND EXACT CA OCULTA MASONICĂ DAR AVÂND ÎN MINTE SĂ PENETRĂM TOATE NIVELELE EI PENTRU A O CUCERI DIN INTERIOR. ASTFEL NU VOR ŞTI NICIODATĂ CINE LE SUNT OAMENII CEI MAI DE ÎNCREDERE!CU DACO-ROMÂNII MULŢI ŞI-AU RUPT DINŢII DE-A LUNGUL ISTORIEI.VOM LUCRA ŞI LUPTA ÎN ASCUNS(IAR CÂND SPUNEM „ÎN ASCUNS” NU NE REFERIM LA A PLECA ÎN PEŞTERI ORI ÎN MUNŢI. CĂCI CU TEHNICA LOR NE-AR PRINDE UŞOR. NOI NU. SĂ FIM CIRCUMSPECŢI CU CEI CE PRIN INTERNET SAU PRIN ALTE CĂI NE ADEMENESC SĂ NE UNIM PE FAŢĂ SAU ÎN PĂDURI ŞI PEŞTERI. FĂRĂ SĂ NE DĂM DE GOL ASUPRA IDEILOR NOASTRE. DAR OCULTA NU-I ZDROBEŞTE NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ SUNT DE ORIGINE SEMITICĂ. SĂ STĂM ASCUNŞI. PE FAŢĂ. ÎNTR-ADEVĂR. CA FII AI LUMINII AM LUCRAT TOT TIMPUL LA VEDERE. NIMENI NU POATE LUPTA CONTRA EI(VEZI CĂ MUSULMANII ÎNCEARCĂ. CI A STA ŞI A NE VEDEA DE TREBURILE NOASTRE. FĂRĂ A STÂRNI ATENŢIA ASUPRA NOASTRĂ. ASTĂZI. DE ACEEA TREBUIE SĂ FIM EXTREM DE ABILI ŞI PREFĂCUŢI PENTRU A REUŞI SĂ INTRĂM ÎN TOATE SEGMENTELE ŞI NIVELELE OCULTEI. SĂ NU MAI DISTRUGĂ VIEŢILE ŞI SUFLETELE OAMENILOR DIN ORDINUL CELUI RĂU.FACEM CUM A FĂCUT ŞI OCULTA MASONOCĂ DE LA CREAREA LUMII PÂNĂ AZI. A LUCRAT ÎN ASCUNS. DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT. CU RUGĂCIUNILE MAICII DOMNULUI ŞI ALE TUTUROR SFINŢILOR. PÂNĂ CE ATINGÂND PUTEREA MAXIMĂ AU IEŞIT LA LUMINA ZILEI GÂNDIND CĂ NIMENI NU ÎI POATE FACE FAŢĂ). SERVICII SECRETE.ACEI CE FAC ACESTE INVITAŢII CU SIGURANŢĂ SUNT AGENŢI 123 . CI.DEASEMENEA. FĂRĂ SĂ ŞTIM UNII DE ALŢII.

ATUNCI.IAR DACĂ NU REUŞIM SĂ O ÎNTOARCEM LA VALORILE DIVINE ATUNCI S-O PUTEM DISTRUGE DIN INTERIOR PENTRU A NU MAI PUTEA FACE RĂU PE PĂMÂNT NICIODATĂ!! ŞI DACĂ N-O PUTEM NICI DISTRUGE NICI ÎNTOARCE DE LA A FACE RĂU. IAR CÂND VOR AFLA. ATUNCI MĂCAR SĂ NE PUTEM PĂZI PE NOI. PE CONT PROPRIU. VA DUCE LUPTA ÎN FELUL SĂU.SUBLIM. NU? ATÂT TREBUIE ACUM SĂ FACEM . BINELE.REPET. la comentariul început despre limba română şi influenţele suferite de-a lungul anilor şi mai ales la influenţele suferite de diverşi „lingvişti” şi „istorici” plătiţi să producă o mistificare de proporţii şi efecte nemăsurabile în echilibrul Universului creat de Dumnezeu. CINE SUNT MEMBRII. IAR NOI. PENTRU CĂ DACĂ EU MĂ ŞTIU DOAR PE MINE CĂ LUPT ÎMPOTRIVA OCULTEI. NEŞTIIND UNDE SAU PÂNĂ UNDE AU AJUNS AGENŢII NOŞTRI. FĂRĂ SĂ ŞTIE NIMENI CE ESTE ÎN MINTEA NOASTRĂ. CU TACTICA „MINIMEI REZISTENŢE” ŞI MAI ALES ÎN ASCUNS. FĂRĂ RĂZBOI. ATENŢIE. SĂ NE ASIGURĂM CĂ ACESTE IDEI AJUNG LA CÂT MAI MULŢI DACO-ROMÂNI DE-AI NOŞTRI ŞI FIECARE. VOM ZICE CA EI ŞI VOM FACE CA NOI!!!. FĂRĂ ACTE TERORISTE.AI OCULTEI CE VOR ASTFEL SĂ NE DEMASCĂM PENTRU A NE ANIHILA MAI UŞOR. ÎN SCHIMB NOI VOM PUTEA PĂTRUNDE FĂRĂ CA EI SĂ POATĂ GHICI CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT. NEŞTIIND CARE SUNT „AI NOŞTRI”. SĂ ÎNCERCĂM SĂ AJUNGEM CÂT MAI SUS ÎN PIRAMIDA OCULTĂ PENTRU A O DESTABILIZA ŞI A O FACE SĂ SERVEASCĂ ADEVĂRUL . 124 . DAR. CU ÎNCĂPĂŢÂNARE. VA FI PREA TÂRZIU). CU ZÂMBETUL PE BUZE. FII AI LUMINII” ŞI CARE CEI SUPUŞI EI CU ADEVĂRAT. FĂRĂ VIOLENŢĂ.DACĂ ÎNSĂ VOM FACE SĂ CIRCULE IDEILE ŞI LUPTA NOASTRĂ FĂRĂ SĂ NE ŞTIM UNII PE ALŢII SAU SĂ NE ÎNREGIMENTĂM ÎN VRE-O ORGANIZAŢIE ORICÂT DE TENTANTĂ AR FI SAU CARE AR VEHICULA IDEILE NOASTRE. FĂRĂ ASASINATE. CEEA CE DUMNEZEU A SĂDIT ÎN NOI CÂND NE-A CREAT DIN ŢĂRÂNĂ. CI. DECÂT BUNUL DUMNEZEU. CINE-I CAPUL SAU NEPUTÂND GHICI CARE SUNT „DACO-ROMÂNII. FĂRĂ CERTURI ŞI AMENINŢĂRI. CU CALM. PĂSTRÂND CU SFINŢENIE ŞI FĂRĂ COMPROMISURI. OCULTA AR FI ÎNTR-O NESIGURANŢĂ CUMPLITĂ.ÎN FELUL ACESTA NU PUTEM FI PENETRAŢI DE AGENŢII OCULTEI(NEŞTIIND PE CINE SĂ URMĂREASCĂ. Să revenim la oile noastre. DREPTATEA. NEAMUL ŞI URMAŞII DE INFLUENŢA EI NOCIVĂ. NICI TRĂDAREA NU VA PUTEA FUNCŢIONA. CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ. FRUMOSUL. DACĂ OCULTA MĂ PRINDE NU MĂ POT TRĂDA DECÂT PE MINE.

cu diferenţe dialectale ca astăzi dintre olteni.Această limbă traco-getă. de ex. străromâna. cu greu.Aţi observat că italiana sau franceza. tracii politeişti. televiziune pentru o latinizare de proporţii la nivelul întregului Imperiu. urmaşi ai troienilor. este aşa-numita „latina vulgară”. credinţa monoteistă în Zalmoxe până ce au primit creştinismul.Mă uit şi mă minunez…va să zică. care.Sau să alegi o ţară frumoasă. îl sărăceşti ca să-l induci să facă avorturi. Cred că un basm e mai credibil decât această teorie fără logică. ardeleni. decât aceste limbi între ele. locuită de un popor şi să-l alungi pe acel popor. adică străromâna. megleno-români. radio. acreditând ideea că erau două limbi vorbite în Imperiul Roman. spaniola. istro-români. în timp ce celălalt „popor ales” monoteist.Geto-dacii erau monoteişti. latina vulgară şi cea cultă care nu semănau foarte mult. fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. într-o perioadă în care nu erau şcoli. savanţii au simţit nevoia să precizeze că nu latina a „latinizat” aceste limbi enumerate mai sus. a „latinizat” tot Imperiul Roman. cuţovlahi. pentru că astfel s-ar lua numele lui Dumnezeu în deşert justificând crimele prin aceea că Dumnezeu a poruncit acestea.Acest lucru a făcut ca aceşti traci să fie asimilaţi în proporţie de 80% de slavii sosiţi în sec VII d. aromâni.Fiind cei mai numeroşi după inzi(după Herodot). chiar copii.Nu pot să cred că se încalcă atâtea porunci ale Decalogului vetero-testamentar de către terorişti şi apoi merg liniştiţi la culcare mulţumiţi şi fericiţi că au împlinit porunca lui Dumnezeu. munteni. să-l otrăveşti cu mâncare modificată genetic. L-a respins. Geto-dacii au fost poporul ales de Dumnezeu să fie monoteist.E peste putinţa mea de înţelegere. este logic că limba geto-tracă. moldoveni. să-l distrugi. să-ţi justifici crimele făcându-L pe Dumnezeu autor şi părtaş la nelegiurile tale!!!Iar acest lucru s-a 125 . fie şi numai pentru faptul că tot ei L-au primit pe Hristos şi s-au botezat. româna. cursuri prin poştă. să-l omori. să se sinucidă. ci. latina vulgară. au putut păstra mai departe.Nu cred în războaiele religioase. traco-geţii erau muţi şi au început brusc să vorbească în latina vulgară. era cea mai vorbită limbă din Imperiul Roman începând cu Asia mică şi terminând cu Galia şi Britania. fiind apostaţi de la credinţa strămoşească.Geto-dacii. ca mai apoi să-i iei ţara şi toate acestea în numele lui Dumnezeu!! Nu cred că este o blasfemie mai mare decât aceasta.După părerea mea.Vedem toţi ce fac musulmanii cu atâtea atentate în care mor nevinovaţi. în numele religiei lor şi al lui Allah.Din cauza acestui lucru. să emigreze.Cr. iar latinii erau de origine tracă. refuzat mai înainte de iudei. pentru că au observat că latina avea mai puţine în comun cu aceste limbi nou apărute(franceza. după Herodot. italiana. Toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. portugheza). au mai multe asemănări cu limba română şi între ele decât fiecare cu latina. zic istoricii şi lingviştii. tracii erau un fel de geto-daci care nu mai doreau să ţină credinţa monoteistă în Zalmoxe. să-l furi.. cu geto-traci arzând de nerăbdare să-şi uite limba barbar-înapoiată pentru a învăţa măcar latina vulgară dacă nu pe cea cultă.

Ştefan cel Mare.exact ca dacii şi martirii creştini. NEAMUL DACO-ROMÂN şi ŢARA-GRĂDINA RAIULUI dată în grija geto-dacoromânilor. încotro ne ducem?Cred că nu se pot bucura nici de RAI. Oroles. Horia(Rex Dacorum).Dacă ar fi fost sigur că soldaţii romani l-ar fi omorât pe loc. uniformizării şi depersonalizării. aşa că nu era.întâmplat în trecut. Sculaţi-vă daco-români. ci. 126 . ce păcate cumplite am ajuns să facem. le anulăm jertfa? Le batjocorim lupta şi Idealurile de Independenţă. o precizare. Tudor Vladimirescu. Nădejde? Se răsucesc în mormânt miile de Martiri ai Credinţei(fie ea zalmoxiană sau creştină) şi ai Neamului daco-român că le trădăm. de ştafeta pe care înaintaşii noştri ne-au dăruit-o nouă cei de azi şi anume acele Repere Eterne. ce a făcut Decebal nu e sinucidere. Mihai Eminescu. noi ce facem. Blaga. după Hristos. Smerenie. care a zis „Somnul raţiunii…. mai ales. un efort prea mare s-o facă şi a doua oară în 106deci nu pentru a fugi de umilinţă şi răspundere. Iubire. urmaşii lor.Atunci când frica de moarte este învinsă. Densuşianu. Decebal. noi. prin nepăsare şi uitare. acesta e un păcat greu şi de neiertat(se cuvine aici o paranteză. nu ne sculăm. Credinţă. cât de nepăsători şi nesimţitori am ajuns. în America de Sud cu incaşii şi în ţara noastră în prezent. în America de Nord cu indienii. nimeni nu mai are nici o putere asupra ta. Comosicus. nimeni nu te mai poate controla cu moartea. )naşte monştri şi când ne-om trezi să nu fie prea târziu. LIMBA STRĂROMÂNĂ(sau daco-româna). de unde venim şi. batjocorit. cum stăm „liniştiţi” să ni se spele creierele de tot. atunci eşti cu adevărat liber. nu el ar fi fost cel batjocorit-mai trecuse prin asta cu puţini ani mai înainte în timpul primului război cu Traian. să ne scuturăm de aceşti falşi români care ne trădează şi ne fură şi mistifică ISTORIA şi ADEVĂRUL? Ce aşteptăm?Să dispărem din Lume şi Istorie. dar pentru că ştia că dacă era prins viu. ca laşii? Măcar geto-dacii sau luptat împotriva Globalizării şi nivelării. Dumnezeu să ne ajute la Judecata din Urmă pentru că atunci îi vom vedea pe toţi cei pe care i-am trădat şi vândut direct sau indirect! Martirii din 1989 strigau „Vom muri şi vom fi liberi”. din cauza nepăsării noastre dar mai ales pentru urmaşii noştri(şi ai lor) care vor fi văduviţi astfel. DurasDiurpaneus. Curăţie. Iorga şi atâţia alţii pe care numai Dumnezeu îi mai ştie când ne văd cât ne-am ticăloşit. Zyraxes. pentru a salva Onoarea şi Demnitatea Neamului său daco-român. Eliade. din smerenie. putea fi umilit. un Burebista.Nici acum. în Caanan. cea creştină). Decebal. n-ar fi făcut acest gest. cum uităm cine am fost. Libertate. pentru că Somnul Naţiunii(ca să-l parafrazez pe pictorul spaniol Goya. jertfa!! Ce ar zice un Dromihete.El. ci. a salvat demnitatea neamului său. Divine(Arhetipuri Veşnice) pe care Dumnezeu le-a sădit în neamul daco-român şi de care vom da socoteală de le vom neglija şi anume:CREDINŢA(înainte de Hristos cea zalmoxiană. Nu zic să ajungem sinucigaşi. Mircea cel Bătrân. Mihai Viteazu(Malus Dacus). Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache.

Nu. popoare. perisabilă. el s-a jertfit asemenea martirilor creştini care nu fugeau să-şi salveze viaţa ascunzânduse ci. Fără Hristos. zalmoxianismul ar fi fost inutil ţinut. dar Neamul şi Ţara. referitor la Hristos şi creştinism. când nici Legea iudeilor n-o poate face?Să fim siguri. fără zalmoxianism n-am fi fost creştini ortodocşi azi. ci voiau „aici şi acum pe Pământ să fim Stăpânii Lumii”. putere. înlocuindu-l cu zalmoxianismul. Dumnezeu-Tatăl). Libertatea. vor să ne facă acum să ne lepădăm de Hristos.Să ştiţi că ăsta e cel mai mare rău pe care îl putem face acestui neam daco-român de la războiul cu Traian şi distrugerea statului dac.acum după venirea lui Hristos. dar L-au respins.Ce le-a folosit iudeilor că au ţinut Legea dată de Dumnezeu prin Moise dacă atunci când Hristos a venit la ei. bani. dar n-au respectat-o nici până în ziua de azi. Iudeii n-au vrut să primească creştinismul pentru că aceste le promitea cerul.Dar. precum iudeii doar prin Legea 127 . sus la cer. după ce ne-au invidiat că eram zalmoxieni şi împlineam Decalogul mai bine decât ei şi nu din silă sau obligaţie sau sub pedeapsa cu moartea ci din inimă curată. dacă s-ar fi putut să fim mântuiţi doar prin Legea zalmoxiană.Observ. Mai am un cuvânt pentru daco-românii mei. etc. Hristos a venit acum 2000 de ani prin Sf. de creştinism. fără Hristos. fără creştinism.Aşa cum am mai spus. din punctul meu de vedere gestul lui Decebal nu este sinucidere nici un pic(el iubea Viaţa. că unii dacologi doresc să elimine creştinismulortodox din mintea daco-românilor noştri. ci. Demnitatea ura tăvălugul globalist latin care depersonaliza ţări. ci cea veşnică. păşeau demni.Cât de departe de Învăţătura zalmoxiană…care a pregătit primirea creştinismului de către daco-români fără convulsii majore. Cum putem crede că Legea Moşului Dalb ne poate mântui. Apostol Andrei şi ne-am creştinat. L-au respins?Au câştigat lumea veţi zice. ca să ne asemănăm cu ei. nouă nu ne-a săpat-o în piatră.Autorii antici greco-latini spun că geto-dacii trăiau pe Pământ cu trupul dar cu inima şi sufletul în Cer!Ce dovadă mai mare de creştinism înainte de creştinism! Iudeilor nu le-a trebuit Hristos-Dumnezeu şi cu promisiuni după moarte. Raiul. ci în inimi şi suflete. cu bucurie).Acum. indivizi). Niciodată!!!De aceea. dar şi-au pierdut sufletul ajungând. după mărturia Mântuitorului. n-am nimic cu nimeni dacă vrea să fie ateu.omorât. Să fim înţeleşi. ci în inimă şi o respectăm şi azi. nu lumea materială. cu dragoste de Legile Moşului Dalb(Zalmoxe. fără a ne scrie Dumnezeu Legea în piatră. „Sinagogă a satanei”. Aşadar.Aşa e că seamănă cu învăţătura zalmoxiană care îi învăţa pe geto-daci că nu aici pe Pământ e fericirea deplină. musulman sau zalmoxian. nici Legea lui Dumnezeu dată prin Moise nu te mai scapă de chinurile veşnice şi era Legea dată de Dumnezeu-Tatăl poporului iudeu. cu părere de rău. Hristos a mers la ei. ne invidiază că suntem creştini şi L-am primit pe Hristos şi ne-am botezat!!Moise a dat „poporului ales” Legea lui Dumnezeu săpată în piatră.Care popor a fost cel ales şi care cel păgân? Răspundă fiecare în inima lui.

Niciodată singure(poate doar atunci când luptau pe ziduri alături de bărbaţii lor pentru libertatea lor şi a copiilor lor). etc. adică „dinte pentru dinte. după care a urmat Legea Desăvârşirii a lui Hristos. femeia în societatea daco-română(ca şi la latini. Iertării. lucrând cot la cot cu bărbatul la muncile zilnice. în întreaga artă plastică antică. doar că fără de Hristos. Inimii Curate. respectate şi iubite. soţie credincioasă. murit şi înviat pentru a ne scoate de sub puterea celui Rău. toate femeile şi mamele din toată lumea să fie cinstite. piele albă.Dar uite că la popoarele indo-europene(hitiţii. Hristos o anulează prin enunţarea Legii iertării celui ce-ţi greşeşte şi Legea iubirii vrăjmaşilor(„ Că dacă iubim pe cei ce ne iubesc. Maica Domnului este reprezentată foarte rar fără pruncul Iisus în braţe. În primul rând pentru că El. nu veţi mai găsi-ca pe Columnăimagini ale iubirii de copii ca ale daco-geto-românilor(e drept că azi femeile dacoromâne fac peste un milion de avorturi pe an. în limbajul iudeilor de atunci). a trebuit să vină Hristos. geto-dacii.De ce străin.Şi când te gândeşti că ele. femeile erau păstrătoare de tradiţii.Dar iată că Dromihete îl iartă pe Lisimah-vrăjmaşul său cu trei veacuri înainte ca Hristos să vină să le spună iudeilor să facă acelaşi lucru. ca prin Naşterea Sa din Fecioara Maria. gospodină desăvârşită. deşi împlinea Legea iudaică deplin. Mântuitorul Hristos nu S-ar fi născut în lumea asta. ei bine. Pe toate basoreliefurile de pe Columna lui Traian. mamă devotată copiilor ei pentru care s-ar fi luptat şi cu ursul.. În al doilea rând. de ex. căci şi ei fac la fel”). era totuşi diferită.Uite că „păgânii” făceau deja ceva ce iudeii nici nu visau.Dealtfel. nici pe Maica Sa. Învăţătura Sa.dată prin Moise. adică Legea Dragostei.). Şi fără de Hristos suntem pierduţi pe vecie! Însă mai sunt unele motive pentru care nu trebuie să-L respingem pe Hristos. Smereniei. nu ne deosebim de păgâni. Hristos era considerat de către iudei Samaritean (adică păgân. ca traci ce erau) era respectată. ei nici pe Iisus nu L-au dorit. femeia avea un statut aparte. În iconografia creştin-ortodoxă. dată de Dumnezeu prin Moise. dar nici nu doreau atunci când a venit Hristos la ei. sau păgân? Pentru că era blond-şaten uşor ondulat.Este adevărat că aceste precepte se găsesc şi în Legea zalmoxiană şi în Legea iudaică. Doamne unde eram şi unde am ajuns. onorată ca stăpână a casei. lăsându-l pe bărbat în faţă). femeile geto-dace sunt reprezentate numai cu copiii după ele sau în braţe.Vedeţi cât de mult seamănă creştinismul cu zalmoxianismul?Iudeilor nu le-a plăcut asta. Şi Legea zalmoxiană şi Legea dată prin Moise au avut un rol într-o anume perioadă a Istoriei.Aceste caracteristici sunt specifice dacilor(indo-europenilor) şi nu iudeilor sau arabilor.etc.Legea Talionului. ochi pentru ochi” era Legea de căpătâi a iudeilor. n-ar fi pătimit. Iudeii nu aveau respect pentru femeie(ca mai toate popoarele antice semitice). înalt. cu drepturi egale(doar smerenia şi buna ei cuviinţă făcând-o să nu-şi folosească aceste drepturi. creşteau copiii cu multă 128 . ochi albaştri. străin.

întrucât nu mai erau necesare. văd ceva din tradiţia vieţii de familie de zi cu zi a geto-dacilor şi a credinţei lor. Ulterior. Acum vedeţi de ce traco-geto-dacii au îmbrăţişat creştinismul relativ uşor. ca să salveze lumea din păcat. doar în creştinism mai pot fi văzute astfel de imagini. să mai omoare tinerii. După ce Fiul lui Dumnezeu. salvând-o în creştinismul ortodox! De aceea zic. cu bărbi mari).răbdare şi dragoste. pentru a-i da putere deplină. ca să nu spun altfel. dacă e geto-dac sau daco-român.(Exact ce făceau şi daco-geţii precreştini zalmoxieni. Fiul Omului-Hristos S-a jertfit o dată pentru totdeauna. practic n-a fost o renunţare la religia lor zalmoxiană ci. 129 . renunţă de fapt la zalmoxianism. geto-dacii au renunţat la jertfele umane. viguroşi. sau a fizionomiei Sale sau a Învăţăturii Sale. pline de iubire. de ce alte popoare au trecut cu forţa la creştinism în timp ce altele L-au omorât pe Hristos şi pe Mama Sa nu au respectat-o? După mine. fiind considerată o mare onoare să fii ales mesager). Vedeţi ceva iudaic în această jertfă a lui Iisus. se jertfea de bunăvoie-dacă nu dorea să se jertfească nu l-ar fi putut obliga nimeni-deşi nu cred că a fost o astfel de situaţie ca cineva să nu fi dorit să se jertfească. fiind cea mai curată jertfă. sau a respectului şi iubirii pentru mama Sa?Eu nu văd!Din contră. nu vor mai trebui să sacrifice pe cei mai buni tineri. mai curat la inimă.Doar că la vremea potrivită. evident.Dacii ştiau din religia lor că atunci când Dumnezeu-Tatăl va jertfi pe Fiul Său Unul-Născut. atenţie.Astfel. căruia şi creştinii daco-geţi şi necreştinii daco-geţi I se închinau. cine renunţă la Hristos sau la creştinismul ortodox. Dumnezeu sau Zalmoxe este acelaşi Unic Zeu. Nu vi se pare familiar?Tot ce au avut daco-geţii mai frumos şi mai curat în învăţătura zalmoxiană se regăseşte integral în creştinismul ortodox. când El a venit ca jertfă. Credinţă şi Ţară poate chiar mai bine decât bărbaţii. Sunt singurele sculpturi „părinţi cu copii în braţe” din întreaga artă plastică antică. mai sănătos tânăr dintre ei şi care. dar când ţi-l dăruieşte tu îl refuzi nepoliticos. E ceva rău în asta?E ca şi cum cineva îţi face un dar preafrumos pe care l-ai dorit de mult. jertfeau lui Zalmoxe pe cel mai bun. copiii simţindu-se ocrotiţi şi fericiţi. Femei vrednice aveam. care făceau copii sănătoşi.Mai degrabă îmi pare că Iisus a vrut să-i înveţe pe iudei din credinţa zalmoxiană a getodacilor la care. Fiul acestui Unic Zeu S-a întrupat. Vedem pe Columnă bărbaţi cu copii în braţe în atitudini tandre(deşi sunt bărbaţi puternici. când o dată la cinci ani. S-a pus pe sine în fruntea ei. drepţi). jetfindu-se de bunăvoie.După venirea lui Hristos în lume şi mai ales după jertfa Sa ar fi fost inutil. doar o transformare calitativă. au ţinut vie limba şi dragostea de Neam. Iisus S-a întrupat şi jertfit o dată pentru totdeauna pentru toţi oamenii care L-au aşteptat şi iubit.

Înainte de venirea lui Hristos pe Pământ.Atunci.hai că e prea de 130 . după venirea lui Hristos. devenind creştini. putem să-i corectăm pe ei. o fac din invidie. nu le era deloc străină sau nouă. nu mai e de folos. nu mai e de folos. să te prindă rupt sau fără de Hristos. Cei care vor să ne facă să fim anticreştini. strămoşii noştri au primit pe Hristos şi s-au botezat.Nu au reuşit să ne „latinizeze” în 165 de ani cu doar 14% din teritoriul Daciei cucerit. ale clerului. 2000 de ani. ajutând pe duşmanii noştri să ne distrugă. n-au avut probleme de trecere la noua credinţă(cea creştin-ortodoxă). la Judecata lui Hristos. strămoşii noştri. Spre deosebire de iudei însă. învăţătura era sensibil aceeaşi. pe moşii şi strămoşii noştri geto-daco-români. Să vedem. ci vor să fim ca ei. cu siguranţă!Atunci. din răutate. tot Dumnezeu le-a dat Legea iudeilor. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om. ba din contră. ca să nu fie singur acolo. care va aduce o nouă Lege. de ce am face astăzi altfel? „Cui produit”?Nouă daco-românilor de azi. zalmoxianismul singur. daco-românii de azi.La fel şi la noi. în rest. mai bine cu siguranţă decât noi. să le uşurăm munca?Sper că nu! Sigur.El va face dreptate. Asta doriţi poporului daco-român?Răul cel mai mare după cucerirea Daciei de către romani?Nu cred. pentru că aşa cum am văzut deja. ca să te ducă la chinurile veşnice. omorâtori de Dumnezeu. Noi doar să ţinem credinţa ortodoxă creştină cum putem mai bine fără să judecăm pe nimeni.Ar fi interesant dacă ar fi şi adevărat. nu suportă să ne ştie creştini ortodocşi ca geto-dacii de acum cca. în schimb au reuşit să ne „creştineze”…. dar pe un termen limitat. Singura diferenţă şi uriaşă în acelaşi timp. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om şi care va duce aceeaşi Lege a Iubirii şi Iertării. să te aibă şi pe tine cu el). sunt unele opinii care susţin că creştinismul a fost adus de latini şi legiunile staţionate în Dacia. singură. fără de Hristos e chiar periculos căci cel Rău atât aşteaptă. nu! Duşmanilor noştri şi ai credinţei.Nu poţi fi zalmoxianist fără a fi creştin ortodox şi nu poţi fi creştin ortodox dacă nu eşti zalmoxianist.după venirea lui Hristos. era de folos(la fel ca şi Legea iudeilor). zalmoxianismul singur. cea a Iubirii şi Iertării. cu siguranţă. da. tot Dumnezeu(sau Zalmoxe) le-a dat getodacilor Legea(Învăţătura) zalmoxiană. dar pe un termen limitat.Cred că ei ştiau foarte bune de ce au făcut această alegere.. fără de Hristos e chiar periculoasă căci cel Rău atât aşteaptă.Să nu ne tulburăm. dacă iubiţi poporul daco-român cu adevărat!Lăsaţi păcatele creştinilor ortodocşi. este că fără de Hristos. ci doar calitativ diferită. relativ uşor. singur zalmoxianismul nu te mai poate ajuta acum. considerându-ne mai deştepţi ca ei?Dacă ei au devenit creştini. ce facem?Ne tăiem singuri craca de sub noi. nemântuiţi şi păgâni. să ne prindă rupţi de Hristos(la fel şi Legea iudaică. Daco-geţii precreştini(zalmoxieni). ba din contră.

nu cu forţa ci cu Iubirea. ci vor să ţină credinţa ortodoxă?Din aceeaşi aversiune neschimbată de 1900 de ani cel puţin împotriva a tot ce ţine de Roma şi de răul făcut atunci (şi nu numai) şi de-a lungul istoriei noastre.000 politeişti care compuneau trupele folosite la doborârea Daciei. fiind creştinaţi chiar înaintea Romei!). iar aceste caracteristici sunt până azi specifice Bisericii Ortodoxe care n-a avut niciodată nevoie de o Inchiziţie.Vedeţi dar. Dacă creştinismul sosea în Dacia pe filiera armatei şi legiunilor romane. mie îmi sună a propagandă romano-catolică.Apostol Pavel în cetatea Filipi. ci i-a lăsat pe oameni să aleagă creştinismul de buna lor voie. putem dovedi aversiunea împotriva a tot ce era roman sau legat de Roma prin faptul că în cei 165 de ani de ocupaţie latină. torturi pentru a aduce oamenii cu forţa la creştinism. ar mai fi făcut atâtea jafuri şi distrugeri cum a făcut armata romană după cucerirea acelei părţi din Dacia? Iar dacă acea armată latină de creştini au distrus atâtea şi au jefuit atâta cum de daco-geţii au mai îmbrăţişat creştinismul?ar fi fost un non-sens. prin susţinerea tezei originii „latine” a poporului daco-român.Oare aceşti daci liberi s-ar fi „latinizat” sau „creştinat” de bună voie? Adevărul e că creştinismul adus de SF. Însă o armată romană de creştini. creştinismul venind pe o filieră apostolică răsăriteană.Această aversiune împotriva Romei. asta e o mare Taină. dacii n-ar fi trecut niciodată la creştinism din proprie voinţă. s-a păstrat până în sec. De ce chiar şi azi.tot. atunci creştinismul ar fi fost urât de daci cu putere. oamenii nu vor să se unească (creştineşte) cu Biserica Romano-Catolică. Dar mai pun o întrebare.Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece.Apostol Andrei în Dacia şi Sf. peste 100 de ani au fost războaie locale de uzură şi răscoale pornite din partea dacilor liberi ce n-au fost nicicând cuceriţi de trupele imperiale latine. nu cu sila. după cucerirea micii părţi din Dacia Mare. uitători de limbă şi de Zalmoxe?De ce creştinismul. de ce n-au împrumutat religia politeistă latină. că Şcoala Ardeleană. şi oricum la acea vreme dacii urau tot ce era latin sau provenea din Roma. dragi daco-români. În plus. doar de câţiva soldaţi romani. XX. nici măcar că ar fi creştină. chiar creştine. deci creştinismul a intrat cu foarte multă delicateţe şi gingăşie. aceşti daco-români. daco-românii s-au creştinat pe nesimţite fără convulsii şi fără o dată precisă. practicat probabil.Iată. care era locuită de traci. ruguri. (aceşti filipeni. Iar această aversiune nu era decât urmarea acelei uri pe care o aveau dacii împotriva romanilor în urma cuceririi şi distrugerii Daciei de către legiunile romane. faţă de cei 150. adică noi la început am fost catolici(sic!) iar mai târziu am trecut la creştinismul răsăritean ortodox.Dacă ar fi venit prin filiera armatei romane.Şi mai cred că de la început au ţinut creştinismul răsăritean numai să nu mai audă de Roma. iar astăzi am fi fost zalmoxieni şi nu creştini ortodocşi. ne-a 131 . cu libertate de primire. Nici nu erau diferenţe notabile între cele două religii astfel că trecerea a fost mult uşurată.

lingvistică.ar fi fost mai bună. Căci Imperiul Roman de Apus n-a dispărut la 476 d. ci a continuat. de către cei ce au inventat comunismul.tătari. fie din Est sau din Vest. când din cauza sărăciei(de credinţă în primul rând) s-au făcut fel de fel de compromisuri. împreună cu reparaţiile morale şi financiare cerute într-o atare situaţie. până în zilele noastre. greacă şi slavonă în Biserică şi în actele de cancelarie domnească. care nu a fost şi politică cel puţin până în sec.leşi. holocaustul produs asupra poporului dacoromân după cucerirea Daciei de către Traian şi legiunile sale.Atât şi nimic mai mult! Revenind la influenţa latină creştină asupra daco-românilor. adcică rea şi păguboasă pentru poporul care o suportă. ca şi Istoria noastră) şi am preferat l. Doresc doar să ajungem la adevărul istoric. am preferat să scriem în alfabetul chirilic decât în cel latin(pe cel dacic au avut grijă „prietenii” şi vecinii noştri să ne facă să-l uităm. Secole.huni(maghiari). în locul limbii latine. dacă nu era o rămăşiţă (încă puternică) a urii ce le-a rămas în memorie de pe vremea războaielor dacilor cu Imperiul Roman. Nu numai noi daco-românii avem datorii de plătit pentru diverse holocausturi. sau mai umană decât cea latină antică păgână sau creştină. De asemenea doresc să se recunoască. împotriva căreia Biserica Ortodoxă i s-a opus discret. Nu doresc să învrăjbesc pe nimeni şi nici să asmut pe membrii unei naţiuni sau biserici împotriva altor naţiuni sau biserici.împins a doua oară sub călcâiul Romei. de către slavi. cu aceeaşi forţă(poate chiar mai mare) sub forma Bisericii Romano-Catolice. vreau să subliniez un lucru foarte important! Nu cred că „ocupaţia” lingvistică greco-slavă. acceptarea influenţei greco-slavone). reparaţii morale şi întoarcerea în proprietatea poporului daco-român a tuturor bogăţiilor care i-au fost furate.dar mai ales aceste popoare şi biserici cât de mult rău ne-au făcut( şi ne fac şi în prezent) şi astfel poate măcar îşi cer iertare de la poporul daco-român.NU!! Orice „ocupaţie”-fie ea culturală.ruşi.Toţi au vrut( şi doresc şi azi) să să distrugă lent neamul daco-românilor. 132 . ca astfel fiecare popor şi stat să ştie ce datorii are de plătit pentru răul făcut altor popoare şi state. fără războaie. de data asta însă.Aşa e creştineşte..De ce.fanarioţi. aşa încât nu doresc să absolv de vină pe unii şi să-i acuz pe alţii.XVIII.etc. religioasă sau politiceconomică. Sigur. să restitui ceea ce ai furat. dacă strămoşii noştri erau „latinii”?De unde această repulsie împotriva a tot ce venea sau avea legătură cu Roma. ci sub Roma creştină imperială. dar vreau să conştientizeze şi daco-românii . ascuns. fără lupte şi nu sub Roma păgână imperială. fie ea şi creştină. ci şi alţii au datorii faţă de noi. este la fel.Hr.turci. dar ferm. trebuie să ştim că pentru a contracara această influenţă catolică s-au făcut unele compromisuri(cum am scris mai sus.

133 . considerate înapoiate. ci vom ţine cu dinţii la Reperele noastre Eterne.Iubirea. discret sau nu. retrograde. maghiari. climateric. etc. vor ajunge mai răi decât cei mai răi oameni de pe Pământ. ţară. va fi locuită de ţigani. social. pedepsite. neam.Dacă cel mai blând şi smerit şi demn popor.Dacă suntem lăsaţi în pace. însă dacă vom fi insultaţi. Blândeţea. avem prea multe milenii de civilizaţie şi cultură ca să ne coborâm la nivelele de jos ale hoţiei. iar Binelui. de părăsire a idealurilor creştine şi înlocuire a lor cu goana după putere şi bani pe seama „ocupării” unui popor care n-a vrut altceva pe astă lume. dejucând planurile pornite. atitudinea şi declaraţiile lor aduc prejudicii de orice natură poporului daco-român. atacaţi prin orice mijloc. Consider că anti-daco-românismul.Nu avem nimic contra acestor popoare în ansamblul lor. moral. Smerenia. ci doar cu acei membri sau/şi conducători ai acestor popoare care prin comportamentul. decât să-şi ducă viaţa liniştit. Apostol Pavel. se va produce un mare dezechilibru de energii spirituale care vor atrage Omenirea într-un colaps general. nu vom face niciodată rău altor popoare primii. va veni Sfârşitul Lumii.Nimic nu va mai fi ca odinioară. atunci. trebuie înfierate de legislaţia europeană cu aceeaşi pedeapsă. crimei şi calomniei.Totul se va întoarce cu fundul în sus. pe toate planurile. inutile. fizic. împotriva noastră. umiliţi. staţi liniştiţi. Apostol Andrei şi filipenii de Sf. NU vreau însă să acuz pe toţi greco-slavii sau întreaga Biserică Romano-Catolică de tendinţe imperialiste. ci doar pe unii membri ai popoarelor slav şi grec şi doar pe unii membri şi clerici ai Bisericii Catolice.Dar aceste compromisuri nu pot conduce la acreditarea ideii creştinării daco-românilor la creştinismul ortodox. nu sunt legaţi de lumea asta materială şi caută nemurirea). Atunci. antiţigănismul. religios. etc. nu cu arma. cum au fost daco-românii.Răului i se va spune Bine. cel puţin a lumii aşa cum o ştim noi. de către greco-slavi. lepădându-se de creştinism şi îmbrăţişând alte credinţe. Aceleaşi remarci sunt valabile şi atunci când fac referiri la poporul maghiar.Această idee e la fel de falsă ca şi ideea creştinării daco-românilor de către armata imperială latină. Daco-românii au fost creştinaţi pur şi simplu de Sf. Bunătatea. limbă. atunci vom dispare ca popor. Nimic nu urăşte cel Rău mai tare pe lume decât pe geto-dacoromâni şi pe creştini( şi unii şi alţii n-au frică de moarte. Curăţia inimii vor ajunge să fie batjocorite. ca şi antisemitismul sau antihunismul. atunci vom lua atitudine. dintr-o lovitură şi cu unii şi cu alţii! Când daco-românii nu vor mai fi creştini ortodocşi. la poporul iudeu sau la poporul ţigănesc. geologic. Rău. ura lui a depăşit orice închipuire! De atunci a jurat că va termina. iar când geto-daco-românii s-au creştinat. iar Bătrâna Dacie-Grădina Maicii Domnului-Raiul din Geneza.

germană şi înseamnă „ŢARA MOŞILOR ŞI STRĂMOŞILOR” sau „ŢARA PĂRINŢILOR NEAMULUI”. spaniolă 27.CAP-l. 134 . germană NIHTA-l.SCUT-L. română RAZ-BOI RAZ-VOI VOINA(se citeşte Vaina)=Război în l.PATRIA PAT(E)RIA-PATERIA de la PATER.Timişoara=Cimişoara şi „Nu poţi=Nu poci”). engleză 30. greacă NAIT(NIGHT)-l.l. germană 31.26. 28. l. rusă(Voinic=Războinic). germană CAPĂT-l. Strămoş. română NOCTE-l. Tată. română KAPUT-l. în l.NOAPTE-l. română KOPF-l.Deci PATRIA-PATERIA=VATERLAND în l. latină. română DEUTSCH(se citeşte. BELLUM=Război în l. română SCHUTZ( se citeşte Şuţ)-l.DACIA-patria dacilor DECIA(ca în ex. germană 29.RĂZBOI-l. care înseamnă Părinte. latină NOHTE NAHT(NACHT)-l. engleză NOCI. 32. română RAZ-BEL BELL.DACI-l. rusă NOCES-l. Doici)-l. RĂZBEL=(Război). germană DUTCH(se citeşte Daci)=Olandez.

format din triburi cu pronunţii uşor diferite pentru acelaşi cuvânt. Este interesant faptul că atunci când daco-românii erau despărţiţi în cele câteva provincii istorice. ţigani. dar fără adevăr în vorbele lor. 135 . Explicaţia pentru care geto-dacii nu erau omogeni lingvistic. care înseamnă Născător. al fărâmiţării. ca de ex. falşi daco-români cărora să le pese de Neam.Dumnezeul creştin e un Dumnezeu al Unităţii. nu acuz toată Biserica sau tot clerul. nicidecum un Dumnezeu al dezbinării.Sunt fiu al Bisericii Ortodoxe daco-române şi aşa doresc să mor. „xenofobi”. al dezordinii. în Daco-România sunt falşi creştini ortodocşi. din păcate. numai daco-românii nu vor putea să-şi conducă ţara lor fără a fi etichetaţi imediat. „antisemiţi”. Nu-i mai puţin adevărat că şi BISERICA ORTODOXĂ astăzi-ca niciodatăparcă s-a rupt de neamul daco-român devenind nepăsătoare faţă de soarta lui. întru apărare neamului şi a demnităţii. LIMBĂ. Astfel. este următorul fapt. Astăzi.DEŢIA DZEŢIA ZEŢIA(ca în ex.: maghiari. ŢARĂ şi ISTORIE. urându-ne unii pe alţii. iar dacii şi geţii sunt unul şi acelaşi popor. toate etniile şi minorităţile de tot felul vor avea un cuvânt greu în stăpânirea acestei ţări. şi Dumnezeu ne va zice la Judecată. greacă şi latină. România anului 2005. cu o răutate şi o ură nemăsurată. „antidemocraţi”. limbă. „retrograzi”. „depăşiţi”. fiind nepăsători faţă de Credinţa creştină ortodoxă care ne-a ţinut uniţi aproape două milenii. Generator) GEŢIA-patria geţilor. credinţă. „anti-europa unită”. „radicali”. departe de mine aşa ceva. evrei. traco-dacă=GENES-l. erau mai uniţi în cuget. dar. al Ordinii. care. GEŢIA-DACIA reprezintă aceeaşi ţară. astăzi se zidesc multe Biserici din piatră şi se pierd prea multe din inimile creştinilor şi clericilor. „Pe acelea trebuia să le faceţi. nepăsători faţă de NEAM. ajuns să fie guvernată de OCULTA MASONICĂ prin neamuri străine de daco-românii neaoşi. de Istorie şi înclinată doar către a-şi păstra privilegiile obţinute cu preţul unor triste compromisuri cu OCULTA MASONICĂ. al comuniunii. stăpâneşte deja definitv toată Daco-România. şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute”. faţă de Ţară. Istorie şi Ţară(deşi mulţi vorbesc de patriotism. ca „naţionalişti”. cum e limba română azi. când lepădându-ne de Biserica Ortodoxă şi fiind uniţi într-o singură ţară(de către Oculta Masonică anticreştină) suntem mai dezbinaţi decât erau geto-dacii precreştini înainte de creştinare. „terorişti”. decât astăzi. Limbă. dar cu pronunţii diferite după triburile geto-dacice ce aveau uşoare diferenţe de pronunţie pentru acelaşi cuvânt. ci îl folosesc doar ca să-i înşele pe cei cărora le pasă). lipsa harului Duhului Sfânt(activat prin botezul în credinţa creştină ortodoxă).Desigur. DE CE?Pentru că nu vrem să avem părtăşie cu trădătorii neamului daco-român. etc. iată. a fiilor lui Het sau a hitiţilor din Vechiul Testament. ZENES-l.

engleză 136 . aplicabile într-un mod arbitrar şi preferenţial(cam ce se întâmplă şi în România. nici nu le reproşează aceasta(cum ne-ar acuza pe noi sau cum i-au acuzat pe sârbi). nişte oameni drepţi. ale Adevărului şi Dreptăţii.TÂRZIU-l. de. buni. exact acelaşi lucru se întâmplă şi în lumea întreagă. franceză 34. italiană TARDE-l.ROŞU-l. sau de aplicare a lor arbitrar şi preferenţial. adevăratul popor ales”. ŢARA.Doar că din păcate.cum ar fi „celălalt popor ales al lui Dumnezeu. daco-românii. nu dă voie OCULTA MASONICĂ să zicem aşa ceva. dar nimeni nu zice că e coruptă şi că trebuie schimbată. până ce i-a răsturnat prin viclenie şi minciună OCULTA MASONICĂ. trebuie deasemeni să fie interzis tuturor. română ROT-l.cu străinii care vor să ne facă să ajungem străini şi minoritari în propria noastră ţară? Pentru că ne pasă de NEAMUL. în l. Istoria. ale Democraţiei şi împotriva corupţiei ce le e permis unora trebuie să fie permis tuturor.GALBEN-l. Limba şi Neamul-şi nimeni nu-i acuză de acest lucru. română şi YARD-l. franceză ROSSO-l. LEGILE INTERNAŢIONALE SUNT VALABILE DOAR PENTRU UNII IAR ALŢII AU VOIE SĂ FACĂ ORICE. căci ea conduce lumea şi nu doreşte să fie schimbată de la conducerea lumii de către. română YALBEN (ca în GARD-l. altfel. să zicem. când suntem tot acuzaţi de corupţie şi de nerespectare a legilor. ale Legii.italiană 35. germană ROUGE(se citeşte Ruj)-l. şi ce e interzis unora. cinstiţi-cum au mai fost odată mai demult la conducere. 33. noi de ce nu avem voie?În spiritul Drepturilor Omului. română TARDIU TARDIV TARDI-l. LIMBA şi ISTORIA NOASTRĂ? Dacă evreii(ca cel mai naţionalist şi şovin stat) au voie să-şi apere ţara lor de palestinieni şi arabi-pentru că-şi iubesc Ţara. engleză.ceea ce înseamnă că Legile enumerate mai sus sunt doar vorbe goale scrise pe hârtie. însemnând acelaşi lucru). YALVE(N) YELVE YELUE YEL(O)UE YELOU(E) YEL(L)OW-galben.

în l. „VITĂ=G(H)ITĂ sau „AGHIASMĂ”(apă sfinţită) unde în BANAT. G-ul de la sfârşitul cuvântului „TAG” se pronunţă. italiană YALLO YELLO(W)-galben. engleză Sau. română GELB(EN)-l. a fi viu. LEBEN(se citeşte Leben)=Viaţă.VERDE-l. nici „H” ca în ex.Sau. Dragoste 137 . „K”-adică TAK).În l. română GELB-l. GIALLO-v. GALBEN-l. astfel că grupul de litere GH se pot transforma în „I”. DRAG-DRAGOSTE=Iubire TRAG TRAK(TRAC)-din neamul tracilor(cf. Trai LIEBEN(se citeşte Liben)=Iubire. germană 36. Sau. germană avem cuvinte foarte asemănătoare care înseamnă IUBIRE şi VIAŢĂ. DRAG TRAG TRA(G)H unde GH se pronunţă nici „G”. germană Sau. română VERT-l. mai sus G(I)ALU GALV GALB(EN)-l. de ex. germană unde. TRAI=a trăi. l. în l. franceză 37. „Guten Tag”. GIALLO-galben. se zice „AIASMĂ”.

DRAGOSTE=TRĂIEŞTE TRAIESTE TRĂIEŞTE Concluzie: AI DRAGOSTE(IUBIRE). EŞTI MORT! Dumnezeu este dragoste! Cine n-are Iubire. care înseamnă „TRACUL”. cel puţin într-o primă fază. ca în „Genes”. zice Mântuitorul Hristos. sculat din somn.„Zenes”=Geneză) TR(E)AZ-atent. n-are nimic. 138 . 1) TRAC-ins din neamul tracilor DRAC-înger căzut. Cel ce trăieşte c) DRAGOŞ DRAGUS ZRAKUS („Z” se poate transforma în „G”. şi anume: -dacă luăm următoarele cuvinte şi aducem modificările pe care le-am mai făcut până acum(acele interschimbări de litere). engleză: LIFE( se citeşte Laif)=Viaţă.„Genes”=Geneză) GRACUS GRACCUS-nume latin. n-are pe Dumnezeu. ATENT”. de origine traco-dacică. Mai există un aspect care ar putea ridica probleme din punct de vedere creştin.La fel şi în l. ca în „Zenes”. iar cine n-are pe Dumnezeu. vom crea o familie de cuvinte. Cel treaz-atent. „CEL CE TRĂIEŞTE” sau „CEL TREAZ. e ca şi mort! a) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS TRACUS-Tracul b) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS(TRAGHUS) TRAIUS-Cel viu. Dragoste Sau. care ne va nedumeri. TRĂIEŞTI ! N-AI DRAGOSTE. Trai LOVE(se citeşte Lav)=Iubire. TRAC TRAG („G”-ul se poate transforma în „Z”.

mai mult decât a demonstra infaibilitatea unei religii. iar dacă ne vom ascunde după deget. după Herodot) au fost extrem de puţine. fără a face judecăţi de valoare şi ierarhii referitoare la care religie este mai adevărată decât alta. ca oriunde de altfel. folosind aceste legi fonetice. Asta înseamnă că.Mai devreme sau mai târziu. asta încearcă să demonstreze). atunci când a poposit în ţara lor. 139 . ei(traco-dacii) şi-au schimbat opţiunea religioasă acum aproape 2000 de ani. după ROADE(adică după fapte) se cunoaşte dacă e BUN(adică închinător Dumnezeului celui Adevărat şi Bun). o religie precreştină. ca şi pomul. în Dacia astfel de persecuţii şi crime contra creştinilor nu s-au întâmplat. cineva. care au trebuit să aleagă calea mucenicească decât să se lepede de creştinism. Şi tot acest Eseu. Sarcina de a efectua aceste analize. aşa cum s-a întâmplat în toată lumea greco-romană. aparţine cercetătorilor din domeniul Istoriei Religiilor sau Bisericii Creştine de orice denominaţiune ar fi. îngerul căzut)”. Totuşi. înseamnă că nu erau păgâni în realitate. ar fi provocat multe tulburări şi persecuţii la adresa creştinilor ca să nu-i convertească pe traco-geţii păgâni. s-ar putea să aflăm adevărul. Părerea noastră(şi aici.Dacă în zonele locuite de traci. unde reprezentanţii vechii religii politeiste au provocat multe suferinţe şi persecuţii creştinilor. vom pierde cel puţin credibilitatea. de la început până la sfârşit. păgâni fiind(şi am văzut cât de aproape de creştinism erau) şi închinători ai celui Rău. DRACOS DRACUS-înger căzut. devenind creştini ortodocşi.2) DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român. religiozitatea. Dar vom mai aduce un argument că strămoşii noştri nu se închinau celui Rău şi anume: • Mîntuitorul Hristos spune următoarele: „Că omul. ar fi ajuns la acelaşi rezultat şi probabil ar fi fost şocat. au fost destul de multe. căci Cel Rău. Oricum.Dacă dezbat subiectul acum. au primit creştinismul fără rezerve. văzând că-i pleacă închinătorii către Hristos. viaţa socială a traco-dacilor.La acest stadiu al cercetărilor noastre suntem mai degrabă interesaţi de aflarea tainelor cu privire la spiritualitatea. această lucrare nu are rolul de judeca din punct de vedere moral sau al adevărului. dacă traco-daco-românii. la modul ipotetic desigur. Noi doar prezentăm faptele din punct de vedere lingvistic. sau Rău(adică închinător celui Rău. Am scris aceste cuvinte din spirit de dreptate şi adevăr. ne putem înşela) este că şi dacă traco-geţii ar fi fost (prin absurd) închinători ai celui Rău(ceea ce noi nu credem să fie adevărat. în Dacia(geţii şi dacii fiind cei mai drepţi dintre traci.

ADAM şi EVA înainte de căderea în păcat. Aşa cum am mai spus. vedem că aceste cuvinte ne spun că cine este rău.Greu de înţeles şi explicat de ce s-a întâmplat astfel. de fapt. poligamia. ei getodacii. va avea fapte rele(chiar dacă acel om rău ne va părea bun sau înţelept sau dacă el va crede despre sine sau va spune despre sine. Revenind la cuvintele lui Iisus „Că omul ca şi pomul. pentru a-şi păstra credincioşii păgâni. va avea fapte bune(chiar dacă acel om bun ne va părea nouă rău. ceea ce l-a făcut. Când geto-dacii s-au convertit-fără convulsii uriaşe-la creştinism. murdar sau urât). ori amândouă variantele. după roade se cunoaşte de-i bun.Cel Rău n-a făcut nimic ca să-şi păstreze credincioşii în Dacia monoteistă zalmoxiană. prost. da. ori considerau creştinismul o împlinire calitativă ce răspundea aşteptărilor de veacuri. prost murdar sau urât sau dacă el va crede despre sine sau va afirma despre sine că este rău. SFINŢI. în schimb a omorât aproape zece milioane de martiri creştini în trei secole de creştinism în lumea politeistă greco-latină. de ex. DACĂ N-AR FI FOST PREGĂTIŢI PENTRU ASTA! Şi cine i-a pregătit pentru creştinism cel mai bine decât vechea religie zalmoxiană? ROLUL ZALMOXIANISMULUI A FOST PREGĂTIREA GETODACILOR PENTRU PRIMIREA CREŞTINISMULUI LA VREMEA RÂNDUITĂ DE DUMNEZEU-TATĂL(MOŞUL DALB sau ZALMOXE).Ciudat. tracii erau geto-daci decăzuţi. pe Burebista. întrucât considera că oamenii sunt liberi. că este bun sau înţelept) şi că cine este bun. depravaţi.. tracii deveniseră draci(adică decăzuţi) pentru că deveniseră politeişti-ca grecii şi latinii-. trebuie că au găsit ori ceva familiar în creştinism. Singura explicaţie posibilă ar fi că tracii. etc(smintindu-i şi pe unii geto-daci. e posibil să fi fost politeişti(ca greco-latinii) şi într-adevăr cel Rău a provocat aici multe crime şi necazuri creştinilor. să taie viţa-de-vie din DACIA. Ce putem deduce de aici?Că geto-dacii(şi unii traci) N-AR FI PRIMIT CREŞTINISMUL(şi implicit PE HRISTOS PRIN BOTEZ). erau deja în proporţie de 95% creştini. care s-au lenevit la a-şi mai ţine religia zalmoxiană monoteistă. ci pentru a-şi împlini credinţa(nemafiind nevoie de jertfe umane după Naşterea Mântuitorului). nu pentru a deveni. ori rău”. beţia. politeişti. Nu voia să-şi vadă neamul geto-dac.Pe scurt. ei chiar îl aşteptau pe Iisus-Mesia să vină în lume. DACĂ GETO-DACO-ROMÂNII AR FI FOST CU ADEVĂRAT PĂGÂNI(CA GRECO-LATINII) ATUNCI ŞI FAPTELE LOR AR FI FOST CU 140 . însă geto-dacii. decăzut ca tracii). ca monoteişti zalmoxieni. OAMENI ADEVĂRAŢI. foloseau sclavia(ceea ce religia zalmoxiană interzicea cu desăvârşire. şi înşişi geto-dacii se considerau oameni liberi). pentru a le fi mântuite sufletele de păcat şi a redeveni din oameni pământeşti. asemănător vechii religii precreştine. păgânizaţi. aşa cum erau în GRĂDINA RAIULUI. DUMNEZEI DUPĂ HAR. stăpânii lumii.

Şi ei. cu creşterea numărului de ţigani. Mă gândesc că şi LEGEA dată de DUMNEZEU-TATĂL. căci Hristos a spus clar.Iar faptul că acum statul evreu are atât de multe probleme cu arabii şi palestinienii se datorează acestui lucru. 141 . ISTORIE şi ŢARĂ au făcut ca daco-românii să ajungă străini în propria lor Ţară sau să fie forţaţi să emigreze în alte ţări. Patriotismul fără de Hristos(ce se încearcă. de ex. IERUSALIMUL însuşi. ca nepăgâni ce erau sau se considerau. iudeu. de NEAM. pe rând. indirect. poporului ales. dar nu ca geto-dacii pentru mântuirea sufletului şi împlinire a aşteptărilor lor. nepalpabil. iudeii. unul. Eu nădăjduiesc că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Ţara noastră. îl aşteptau pe Mesia. surprinzător nu-i aşa. iar pe iudei îi interesa să stăpânească lumea aceasta.Parcă creştinismul a fost croit pentru geto-daco-români. nu puteţi face nimic”. „Fără de Mine. prin emigrare şi avorturi poporul daco-român este în pericol mare de scădere dramatică a populaţiei.(unii urau chiar cuvântul roman sau tot ce ţinea de ROMA. puteau accepta o astfel de religie care pune preţ pe o lume cerească inaccesibilă lumii materiale. AR FI REFUZAT CREŞTINISMUL CU TĂRIE ŢINÂND VECHEA RELIGIE NETULBURAŢI ŞI OMORÂND PE ORICINE AR FI ÎNCERCAT SĂ LE PREDICE O ALTĂ RELIGIE. împrăştiind iudeii în toată lumea. fără probleme.ADEVĂRAT PĂGÂNE. lepădarea de Hristos şi Biserica Ortodoxă. DECÂT A LOR. nematerial.Avorturile. de origine traco-dacică. trebuie să recunoaştem-tot în spiritul adevărului-că au fost şi împăraţi romani. dar nu din lumea aceasta. fusese dezamăgit de EL.Astfel.LIMBĂ. arătate prin faptele credinţei lor sau pentru a (re)deveni OAMENI DEPLINI. iar celălalt. când împăraţii TITUS şi VESPASIAN au distrus.Hr. nepăsarea. direct sau indirect şi azi la noi în DACO-ROMÂNIA) nu are sorţi de izbândă.Cât de diferiţi de iudei. deşi se pare că într-acolo ne îndreptăm. concomitent. TEMPLUL IUDAIC din IERUSALIM. şi lăsând ţara lor să fie locuită de neamuri străine. Astfel. ADICĂ.Pedeapsa iudeilor pentru că au dorit un patriotism fără Iisus a fost în anul 70 d.De aceea L-a trădat Iuda pe Hristos. religia politeistă greco-latină şi valorile decadente latine de influenţa creştină. faptele lor de nepăgâni s-au manifestat prin respingerea lui Hristos şi acceptarea unui patriotism fără Hristos(în persoana lui BARABA). ar fi trebuit să pregătească pe iudei pentru primirea creştinismului. nu ceva ipotetic. mândrindu-se cu numele lor dacice) care au pornit unele din cele mai crunte persecuţii împotriva creştinilor. prin MOISE. Numai geto-dacii. ci. iudeii îl aşteptau pe MESIA doar ca să întemeieze un regat cu care să stăpânească tot Pământul şi toate popoarele. apărând. în persecutarea creştinilor. Revenind la oile noastre. vedea că Hristos vorbeşte de o Împărăţie.. dealtfel chiar comentatori antici ziceau despre geto-daci şi religia lor că aceştia(geto-dacii) trăiau cu corpul pe Pământ dar cu sufletele şi inimile în CER.

Prin urmare. TOT LA FEL. care vădit sau nu. printre-atâţia împăraţi traco-daci anticreştini ce au condus Imperiul Roman. Explicaţiile pentru faptul că Hristos a fost Preot după rânduiala lui Melhisedec şi nu după cea iudaică ar putea fi: 1. Elena) şi anume cel cunoscut în Istorie cu numele de Constantin cel Mare. s-a aflat şi unul. şi să persecute ceea ce iubeau în copilărie cel mai mult. dacă ar fi dorit. Şi cum Mântuitorul Hristos S-a născut din seminţia lui IUDA. CARE A FOST APT ŞI PREGĂTIT. au refuzat creştinismul-aşadar. Şi totuşi. au ajuns să fie mai răi decât păgânii greco-latini(mă tem că asta ne paşte şi pe noi cei de azi. a primit creştinismul fără rezerve. ci. după o rânduială cu mult înainte de Moise şi Aaron.Dar aceşti împăraţi traco-daci. el a legiferat creştinismul şi a convocat întîiul Sinod Ecumenic de la Niceea. politeismul. poporul de rând geto-dac. Neamul. Concluzionând. AU REFUZAT CATEGORIC CREŞTINISMUL. ALE DACO-GEŢILOR SAU ALE IUDEILOR? ALE CUI „ROADE” SUNT PĂGÂNE ŞI ALE CUI „CURATE”? Dealtfel. o prigoniseră la fel ca şi pe religia creştină). putem afirma că GETO-DACII N-AR FI PUTUT PRIMI CREŞTINISMUL DACĂ NU ERAU APŢI SĂ O FACĂ DE RELIGIA DE DINAINTE. în vremea patriarhului AVRAAM. între lumea civilizată decadentă greco-romană şi noua lume care se profila la orizont. după rânduiala lui Melhisedec. persecutori creştini.Nefericiţi împăraţi. monoteismul zalmoxianist şi implicit cel creştin. nu erau defel devotaţi religiei monoteiste zalmoxiene(pe care astfel o trădaseră şi indirect chiar. în cazul de faţă. după legea iudaic-mozaică-niciodată. ci. la mâna celui Rău şi fără ajutorul lui Dumnezeu). Iisus S-ar fi putut naşte în seminţia lui 142 . Dar dacă aceşti împăraţi.Mântuitorul Hristos este al întregii lumi şi nu doar al iudeilor 2. DE RELIGIA DE DINAINTE(MOZAISMUL). au făcut acest lucru în numele unei religii şi civilizaţii străine de religia şi civilizaţia lor geto-dacă. IAR POPORUL ALES. nu putea fi preot. lepădându-ne Hristos şi de Biserica Ortodoxă. tot traco-dac(ca şi mama sa. cea construită pe baze creştine. Cu siguranţă. între religia greco-latină politeistă şi cea creştină. persecutori ai creştinismului. vom ajunge. poporul de rând geto-dac(mai apoi şi restul tracilor)-şi nu vorbim şi de celelalte popoare ale imperiului. făcând să apere ce urau cel mai tare. chiar Hristos.de la Moise şi Aaron era lăsat ca preoţii să fie aleşi doar din seminţia lui LEVI. decât dacă ar fi fost făcut Preot după altă Rânduială sau Lege. este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec şi nu după rânduiala lui Moise şi Aaron(sau rânduiala mozaică-iudaică). mai răi decât păgânii. nu era un conflict între religia geto-dacă monoteistă şi cea creştină. ALE CĂRUI FAPTE POT FI NUMITE CA FIIND ALE UNOR OAMENI BUNI. şi am şi ajuns deja. uitându-şi religia.

noi ce facem? În altă ordine de idei. Dreptatea nu trebuie nimănui.Nu ştim sigur. Dragoste. ce vor susţine pe cei puternici. mai curată.Dar cum Adevărul. vor apare teorii. neglijând poate. Trai. în realitate adevărate. atunci se pot face şi spune tot felul de mistificări despre Istoria noastră. rămâne de văzut ce „Roade” aducem noi.Pentru ca un fapt să aibă valoare ştiinţifică indubitabilă. să fie sprijinit pe mărturie directă.Noi. doar pentru că mi se spune că ar fi „ştiinţifică”. nişte teorii care sunt.Eroare!! În Orientul Mijlociu. mai dreaptă(chiar Mântuitorul afirmă că „Sinagoga a ajuns o Sinagogă a celui Rău”. teoria Ocultei Masonice despre poporul daco-român. întrucât nici o teorie nu are martorii oculari care să confirme sau să infirme acea stare de fapte petrecute de demult. poate dorea să fie Preot al tuturor oamenilor şi nu doar al iudeilor sau poate dorea să se rupă complet de rânduiala lui Aaron-Moise. departe de adevărul obiectiv. daco-românii avem altă percepţie asupra Istoriei noastre şi nu vedem de ce e mai bună teoria Ocultei Masonice decât teoria noastră?A fost vreunul din noi prezent în acea Istorie ca să vadă care teorie e adevărată şi care falsă?NU! Prin urmare. va sluji intereselor popoarelor cu putere financiară.Levi. ca cea mai politică ştiinţă. când n-are nici un element care să o califice la aceasta. politică. trebuie să poată fi măsurat. decât opiniile unor Istorici plătiţi să distorsioneze Adevărul. etc. deci şi geto-dacii au fost la fel. Astfel. din greşeală sau cu intenţie. Trezi(deci vom fi vii). analizat şi. (A) FI-l. sau vom fi morţi în păcatele noastre.)şi totuşi.Nimic nu ne opreşte să considerăm acelaşi lucru faţă de geto-daci. au existat multe populaţii semitice. şi să se lege de una şi mai veche. de ce să împărtăşesc.Istoria. Devreme ce nici o teorie nu este infailibilă. economică şi militară din lume. engleză BI VI FI 143 . Astfel. politeişti. cântărit. şi atunci vom fi ori DRAGOŞ. română (TO) BE(se citeşte Bi)-l. iudeii erau monoteişti. nici infirmate deplin aşa că eu îmi aleg teoria care îmi place şi care cred cu tărie că e cea adevărată. babilonienii. 38. mai ales.Ambele teorii nu pot fi nici confirmate. avem nevoie de credinţă să acceptăm istoria Ocultei Masonice sau Istoria după teoria noastră. filistenii. şi. asirienii.Geto-dacii au ales creştinismul. dar n-a făcut-o. se vehiculează teoria cum că toţi indoeuropenii(tracii) au fost politeişti. să nu împărtăşesc teoria noastră despre Istoria daco-românilor(în fapt s-ar putea chiar ca teoria noastră să fie în realitate cea adevărată). toate politeiste(fenicienii.

De ce este o dovadă a creştinismului ortodox? Dacă citim în Crezul Apostolic aflăm că Iisus Hristos este „LUMINĂ DIN LUMINĂ. unde TERRA=Pământ.Provine de la cuvântul daco-român. 42.Nu are nici o legătură cu etnonimul „sârb-sârbă” (locuitori din Serbia). Sfânt(afară de unitatea de măsură a timpului calendaristică. adică veselie. bucurie. gingaş.VLĂSTAR=arbust tânăr. BLASTON(l. ca DUMNEZEU. Se ştie că geto-dacii aveau mare dragoste de copii(Columna lui Traian mărturiseşte aceasta). nici sfârşit. mai apoi în rândul daco-românilor. n-are nici început.(A) AVEA-l.astfel că nu-i de mirare că foloseau atât de mult diminutivele. mozaic. DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT. altfel spus. văzându-l şi ca pe un copilaş micuţ. latină HABEN-l. gresie. nu creat(făcut). Traducerea ar fi „CASĂ DIN PĂMÂNT(LUT)”. mai înainte de toţi vecii. NĂSCUT. fiind proaspăt născut. Construcţie. Ei bine. engleză HABERE-l. CEL DE O FIINŢĂ CU DUMNEZEU-TATĂL.SÂRBĂ-dans popular daco-român. cărămizi refractare pentru sobe).TERRA-COTA(faianţă.ZIUREL DE ZIUĂ-refren în limba daco-română. Lut şi COT(A)=Casă. SARBA(TOARE). întâlnit în Colinde creştine. franceză 40. Ştim că „ZI”. de la nume proprii până la substantive comune. „ZIUA”(care provin de la „DEVA-DEUA-DIUA-ZIUA”). a înflori. 43. ca OM a avut început( S-a născut şi a fost copil) şi sfârşit(a murit înviind apoi după trei zile). PRIN CARE TOATE S-AU FĂCUT”.39. Acest refren este o dovadă uluitoare a existenţei creştinismului ortodox încă de la începuturile sale în rândul populaţiei geto-dacice. era Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. IAR NU FĂCUT. geto-dacii l-au numit cu un diminutiv-„ZIUREL”(chiar şi azi limba daco-română are cel mai bogat lexic de diminutive din toate limbile pământului. se dovedeşte înrudirea perfectă cu limba geto-dacă). germană AVOIR-l. 41. geto-dacii l-au numit Zeuleţ sau Sfântuleţ. Născut. în loc să-i spună ZEU sau SFÂNT(măcar că Iisus n-a pierdut această calitate nici când era copil). Iisus Hristos era şi OM şi DUMNEZEU. înseamnă Zeu. dansezi de fericire. astfel că „ZIUREL DE ZIUĂ” poate fi tradus „ZEULEŢ(SFÂNTULEŢ) DE ZEU(SFÂNT)”. deci copil mic încă. română (TO) (H)AVE-l. greacă)= a încolţi plantele din seminţe. astronomică). delicat. fiind Născut din Tatăl. 144 .

cum este în l. 44.VIITOR. două sensuri.„Fiecare dintre multiplele emanaţii. 47.-„FUTURE” nu provine din „să vie” din franceză sau engleză. ALBE!. forme de manifestare ale divinităţii supreme unice.Frumos nume avea muntele sfânt al geto-dacilor!Rămâne de văzut cine a folosit pentru prima oară acest nume. un substantiv dimpreună cu adjectivul său. TA-TA. română.ELF. simboliza pentru Proto-indo-europenii carpatodanubieni una din formele de manifestare ale divinităţii supreme unice.ce va să vină în curând.Uneori. strălucitoare. geto-dacii sau Vechiul şi Noul Testament biblic. (ALBI). Războinic(BAR-VAR-WAR=Război-l. LE-LE.Repetarea silabei BAR ne arată că erau denumite ambele sensuri ale silabei (bărbat şi războinic) pentru a nu fi creată o confuzie şi să credem că ar fi denumit doar un sens(de bărbat sau de războinic).provine din 145 .Astfel. la filosofii gnostici”-DEX ION. franceză şi engleză acest cuvânt nu are sens(adică etimologie din aceste limbi.În limbile vechi se foloseau adesea silabele identice repetate(MA-MA. sau mai precis. „KAGAION” sau „KOGAION” se poate traduce şi prin „KAGA-ION” sau „KOGA-ION” şi ar însemna „KAGA”=Consacrat. (ELFI)-personaj fantastic(de origine geto-dacică. Sfinţit.Traducerea finala ar putea fi „DĂRUIT(CONSACRAT. ipostaze. 45. repetarea silabei BAR exprimă necesitatea de a reda clar.EON. 46.).Aceşti „barbari” aveau o delicateţe şi o gingăşie a inimii neîntâlnită la alte popoare „civilizate”.BARBAR-sălbatic BAR-BAR unde BAR=Bărbat. în acest exemplu.”VIITOR”.Traducerea ar fi „BĂRBAT RĂZBOINIC”. Dăruit şi „ION”=manifestare a divinităţii supreme unice. Aşadar.BAR era sinonim cu Bărbat sau Războinic. ca în BARBAR. cel ce vine şi nu este încă(sau ce va să vie-viitor) FIITOR FIITUR FIUTUR FUTUR(E) putem vedea că în l. etc. NE-NE. SFINŢIT) LUI(DE) DUMNEZEU”. BA-BA. angloSaxone). numele de „ION”.Aceste personaje fantastice erau luminoase. fără echivoc. preluat de nordici) ELV ELB (rîul ELBA=ALBA!) ALB. aceste silabe identice puteau avea sensuri sau înţelesuri uşor diferite.

nu are corespondent. sunt „Vranci”-vrânceni-din Vrancea. are şi sensul poetic. franceză. era că acel sat „Se clădea pe temelia strămoşilor. franceză şi engleză nu au „să vie(vină)” care să ducă la cuvântul „FUTURE”(de ex. ci doar în daco-română şi franceză!Face parte. în l. „VIITOR”! 48. „FUTURE” în l. VATRIEVATRĂVATER aşadar. geto-daci. „TOUS”(se citeşte „Tus”).Iar sensul adevărat.părinţilor. ci. în l. engleză „should come” nu duce la „Future”. ţărănească.TUS(de la tus-trei. Prezent 146 .Dacoromânescul „VATRA” ştim că nu are doar sensul de loc în care arde focul(cum ar părea normal să fie). engleză-şi chiar aşa şi este fiind împrumut din l.PATRIE-(germanii îi zic. daco-românescul „VATRĂ”-„PATRIE” şi germanul „VATER” sunt înrudite etimologic. nu are niciodată sensul de „loc în care arde focul satului”. în amintirea lor şi prin protecţia lor”. dar. mai ales că în l. PATRIE BATRIE BĂTRÂN=PATERN(Părintesc)PATER=BATER-VATER-VATRĂ. loc de formare.„cel ce stă să vie(vină)”.) 49. ci are întotdeauna sensul de „locul central. franceză avem pentru „Toţi”. de ex. „Paterie” însemnând „LOCUL sau ŢARA PĂRINŢILOR sau STRĂMOŞILOR”. dintr-un fond comun(dacă nu cumva acei „franci” care au întemeiat Franţa.Exclus ca ţăranii daco-români să fi împrumutat de la francezi acest cuvânt. franceză este şi cuvântul „AVENIR”(=care stă să vină) şi înseamnă „Viitor”. latină înseamnă „Tată-Părinte”. daco-română. al primei case ce a fondat satul respectiv”. cu binecuvântarea lor. fiind un împrumut denaturat(transformat) din daco-românescul..În l. tus-patru) înseamnă. ce s-a pierdut în mii de ani. „Future” pare străin de l. adică. „Ţara Părinţilor. indisolubilă. având origine comună şi acelaşi înţeles. de loc de origine. daco-română veche.Era legătura clară.Acest cuvânt este original francez(asemănător ca sens cu „Viitor” din daco-română). Strămoşilor”) PAT(E)RIE unde „PATERIE”=”Pater” în l. Sintagma. latină nu există. „Toţi”. a continuităţii dintre Trecut(moşii şi strămoşii). ca şi altele.Acest lucru dovedeşte că „FUTURE” este o formă denaturată(stâlcită) a daco-românescului „VIITOR” şi nu invers pentru că l. „VATERLAND”. de origine. „Vatra satului”.În l. figurat.

unită. The Evolution of the Indo-European Languages Dr. 50. M. fără nume şi spiţe. D. nelipsită(„NON” poate lipsi).(cei ce întemeiau satul în numele strămoşilor şi cu binecuvântarea lor) şi Viitor(urmaşii care urmau şi ei. M. -Th TH.BA. strămoşii şi părinţii). de la francii(geto-dacii vrânceni. -W. B OIR Gothic --F. -W P B. CAPITOLUL V Culegere de texte scurte.formă de negaţie în l. mare. articole. geto-daco-română(similar cu „NU”). -D D.P B. să se raporteze la predecesorii lor. etc. care ştia astfel că aparţine unei familii vii. -W. asigura identitatea acelei comunităţi. adică) veniţi din Vrancea. acest arbore genealogic.Astfel.Provine din l. -B B. let's look at phonetic similarities and differences: PIE P B Bh T D Dh Sanskrit P B Bh T D Dh OCS P B B T D D Lithuanian P B B T D D Armenian H. compusă din decedaţi şi vii deopotrivă. moşii. la rândul lor. română. B T D F. George Boeree Similarities and Differences among the Indo-European Languages First.B T. PA PA(S) PAS-(se citeşte Pa) negaţie în limba franceză. C. -Dh D Hittite P P P T T T 147 . -WT T D Greek P B PH T D TH Latin P B F-. -Dh T D.

chi. respectively. H.Kw. In OIR. bh. t. M. and kw become f. L R. gw. first become unvoiced aspirated stops and eventually unvoiced fricatives. --S R R L L B.and the Centum languages -. kw becomes k or c (as in church). b/d/g. R R L M N Y W Latin Gw. H. --. while all others are more conservative. -G G. In Centum. g becomes z or zh. D. and gw becomes g or j (as in John). d. K J. -Kh H. ---. G. in Gothic and in Armenian.F GW S. DZ G G. f. L L L L M M M M M M N N N N N N Y Y Y Y --Y. Gwh H. -W. and k. sometimes use p in place of kw. This is another commonality. k. J KH S S. S' S S S. theta. t. Gh G.narod. Greek collapses PIE kw. M. W Kw S R L M N Z. Z K' K K G H. Also. P. and phi/theta/chi. C K G. and h. h.W. G PH. -Gh G Kw. and gh become phi. -Gh K G. In most other languages. and chi. kh. and m all become b or m or w (depending on context). PIE bh. Old Church Slavonic (OCS). and gwh somewhat indiscriminately into k/p/t. as well as ones related to OIR. In Gothic. Note that in Latin. dh. between the Italic family and the Celtic family. then to phi. Z'. DZ G S C J. PIE p. Likewise.Sanskrit. then. th.K G Gh Kw Gw K G KH K." http://tied.G. TH. and Hittite. and gh become f. and gwh collapses with gw) In Greek . --R R R R R R L R. I suspect that the progression was to ph. PIE gh collapses with g. G Kw. K K K K Kw Kw Gw. and finally to f. G. PIE b.e. --W Hittite S. if satem). bh. Z'. T B. Lithuanian. K Hw B. f. H. Note also that all plosives become aspirated at the ends of words. W W OIR Gothic (Chart based on Christopher Gwinn's "Indo European Phonology. Gothic. G S S' Z Z' Z Z' K. and g become p. and g (or z/zh. (Note that in most languages. dh. Y Y F. these PIE plosives remain as they are (generally speaking!). 148 . d. PIE b.Greek. and h. W K. Note: Languages related to Latin. --PIE Sanskrit OCS Lithuanian Armenian Greek S' J H C. W V V G.M N N ---. respectively. and eventually become fricatives. dh. K Gw. PIE k becomes s or sh. theta. i. th. Latin. while all others are more conservative. bh. gw. and Armenian -. H.ru/) A basic set of differences is that between the Satem languages -. Old Irish (OIR). and hw. V W.S. -W. C'. In Satem. and gh become b. --W V.

Sanskrit. Baltic and Germanic using -eso. and Celtic and Italic using -bhos (dative singular). Armenian. -isto) and medium voice in -r (vs -oi. and Armenian -. Satem -. and Indo-Iranian using -osyo. Sanskrit B. 2. Greek-OIR-Latin 1. OCS. Slavic. Lithuanian. -moi). and Lithuanian sharing many commonalities in the Satem group. If we look at certain grammatical constructions. we have Greek. OIR. Greek B. I. OIR. Gothic. and likely an early divergence. we find a similar pattern: Greek. 6. 149 . Slavic and Baltic using -ó. For indirect and dative cases. Armenian and Indo-Iranian using -bhi. OIR-Latin 2. and Hittite. Greek. Sanskrit-OCS-Lithuanian 1.vs Centum -. Armenian II. 3. The Celtic-Italic link is fortified by such constructions as the comparison in -samo (vs -tero. The Greek-Armenian-Indo-Iranian link is fortified by the fact that all three have an athematic and a thematic aorist. and Latin sharing many commonalities in the Centum group. we find the following: For the genitive singular of nouns. Hittite Morphology Unfortunately for the elegance of the preceding. and Germanic using -m. Satem A. 5. Hittite as significantly different from all the other languages. Centum A. Sanskrit.Greek. Baltic. 4. and Celtic and Italic using -í. Gothic III. Gothic as an outlier in the Centum group. other approaches give us other results.What groupings might we tentatively make on the basis of these comparisons? 1. for example. Latin. Armenian as an outlier in the Satem group. OCS. OCS-Lithuanian 2.

" It is possible that pre-Indo-European neolithic people in France and England likewise influenced the development of the Celtic languages as well -. 150 . Slavic-Baltic-Germanic III. Analyses seem to show that Hittite and Tokharian split from the mainstream earliest.including the ancestors of the modern Basques -. although showing more similarity to Celtic-Italic than to other groups. Lexicon analysis generally supports the morphemic hypotheses. The Indo-European languages of the Tarim Basin in far western China known as Tokharian have some Celtic sound qualities -. and so prior to the same changes in the central dialects that the Celts missed. nor on the later Latin. Greek and Germanic have jumped the Centum ship. which in turn differentiates into Germanic and Balto-Slavic. Celtic-Italic IV. It is. Lexicon And finally.do not appear to have had too significant an effect on the Celtic of that area. you might say. A sticking point is the place of Germanic: It seems to be both clearly tied to Baltic. followed by Greek and proto-Armenian. yet phonetically quite distinct.narod.ru/) So now we have a chart that looks like this: I. Hittite So.or. Another scenario is a little more sensible: The ancestors of The Tokharians left the eastern side of the main PIE area at about the same time as the Celts left the western side. the Celtic and Italic languages split off. and that its phonetic distinctiveness is due to a pre-Germanic substrate of megalithic people sometimes referred to as "the Folk. Albanian also splits off somewhere in the same time frame. left the central dialect area (leaving the northern Slavic-Baltic and the southern Armenian-Indo-Iranian) prior to the Satem innovation. but well after the Celtic-Italic split. we have the IndoIranian languages splitting off from the central mass of Indo-European. Greek-Armenian-Indo-Iranian II. Later. quite distinct from all its relations! One theory is that its similarity to Baltic is in part due to close proximity and continued contact. while Hittite and Celtic-Italic remain independent. Finally. and is not too contrary to the phonetic hypotheses. the reverse.Hittite differs in many ways from the others. in fact. to join the two Satem sub-groups -. there is the issue of common words. (Following Cyril Babaev's "Indo-European Proto-Dialects." http://tied. The neolithic people of the Iberian peninsula and southwestern France -.leading some to suggest that a branch of early proto-Celts wandered all the way to China.another "Folk" perhaps. perhaps a little earlier. and even further after the Hittite split.

the area is also in close proximity to some of the most conservative recent representatives of the family. with due allowance for the more rapid expanse commonplace over steppe-lands. There are many reasons for choosing the Danube River valley: Farming is possible. geese. An Evolutionary Time-line of the Indo-European Languages c. further complicated by a second wave of Greeks (Dorians). The Mycenaean Greeks may have been influenced by an Anatolian substrate in Greece and the islands (the Pelasgians?). as well as for other natural features such as hills and rivers. the flora and fauna of the valley. and Caucasians. are represented by the oldest words we can reconstruct. which no doubt hastened the rather dramatic phonetic and morphemic simplifications characteristic of those languages. and were possibly influenced by centuries of contact with them as well as the Hittites. the natural ranges of wild horses (what would become the Indo-European's ace card) are nearby in the Ukraine.Other languages have had more obvious contact with other language substrates. The Hittites and other Anatolians clearly came into an area already well-populated with non-Indo-Europeans. Homeland: The Danube River valley (Wallachia and Hungary). Semites. although the land is less than desirable to more powerful tribes from the south. the area is central to the eventual expanse of the Indo-Europeans. 151 . The Armenians appear to be closest to the Indo-Iranians in phonetic and morphemic structure. and cattle begins. Cultivation of native rye and oats and domestication of native pigs. Farming learned from the people of Asia Minor. Strong tribal sociey develops. 5000 bc.

152 . There are. towards the Tarim Basin in northwestern China. c. 4000 bc. the Ukraine. The most common suggestion is the steppes north of the Black Sea. There is also plenty of evidence of ox-drawn wagons with disk wheels in the western steppes. with its linear incised pottery. These people are the most likely originators of the horse culture. Of course. A western dialect begins to emerge (the Proto-Celtic-Italic-Illyrians) on the upper Danube. horsemanship spreads from the Ukraine throughout the Indo-European area. In the more wooded areas of Europe. begins in Thrace and the Danube valley and reaches Germany by 3000 bc. It is the steppe inhabitants who change most dramatically into true pastoral societies. The Proto-Anatolians move from Thrace into Greece and Asia Minor. It is likely that they constitute the pre-Greek Pelasgian and Cretan populations. Domestication of the horse spreads from the Ukraine. Proto-Tokharians move east into the Ukraine. 2500 bc. The enclosed steppe of the Hungarian Plain puts them in an ideal position to blend farming with a horse culture. It is highly unlikely that they went straight from steppe hunter-gatherers to sophisticated pastoralists in one step. and Hungary) and a southern dialect (Wallachia. and may have been the core of the Kushan Empire of the first century AD. of course. Copper working. The culture spreads soon after in exactly the directions that would account for the spread of PIE. and Ukraine). Thrace. even into Scandinavia. c. I believe that the strong tribal social structure suggests that the Indo-Europeans were farmers before they were pastoralists. use of the horse spreads to the non-IE societies of the Middle East as well. The Proto-Celts separate from the rest of the western dialect and expand west into southern Germany. Within a thousand years. They would be profoundly influenced by the advanced cultures of Asia Minor and beyond. many other possibilities. c. The main body of Indo-Europeans expands into Thrace.The most compelling reason is the presence of the Danubian culture. horse ownership begins to differentiate a warrior nobility from commoners. The disk-wheel wagon has spread from Russia across Europe to Holland. 3000 bc. Bohemia. The Proto-Tokharians continue east to the steppes. learned from the people of Asia Minor. for many similar reasons. and Poland. They may be the people known to the Chinese as the Yüeh-chi. at this same time. and begins to differentiate into a northern dialect (Bohemia. Proto-Anatolians move southeast to Thrace. Poland. The remaining western dialect tribes edge into the modern Slovenia-Croatia area.

A branch of the southern Satem dialect -. is developed in the western steppes. The Proto-Illyrians. Their languages are profoundly affected by neighboring non-IE languages. two-wheeled chariot. I suspect that the Dacians were a southern (Cimmerianlike) dialect. who speak a western dialect. Iran. the Ukraine and the neighboring steppes) -. Proto-Phrygians -.moves northeast from Poland or Bohemia into northern Germany and Scandinavia. leaving the Dacians in the original homeland. speaking another western dialect (perhaps). The horse-drawn. The main body of the southern Satem dialect expands into the Ukraine to become the Cimmerians. By 1500 bc. Poland. move south from the northern Croatia area into Illyria (the Dalmatian coast).both northern and southern dialects -undergoes the Satem phonetic changes. with a southern Satem dialect.possibly a branch of the Cimmerians -.Bronze working develops throughout Indo-European area. 153 . and the Aegean islands.expands from Ukraine and the steppes into Afghanistan. The Celts expand into France and. 1500 bc. c. A powerful society. in a retrograde move. where they become a major power. Thrace. move west from the Slovenia area into Italy. as well as their own relations to the east. and northwestern India. and spreads quickly to the Balkans as well as the Middle East. One branch of the southern dialect -. Greece.goes as far west as northern Mesopotamia.move from Thrace across the Bosporus to northwestern Asia Minor. c. One tribe -. Wallachia. 2000 bc.moves south into Macedonia. The remaining main body of Indo-Europeans (the Baltic. with spoked wheels. the southern-most tribes would establish the Mycenaean culture.Proto-Balto-Slavic -. The Phrygians would move into the power gap left by the collapse of the Hittite Empire around 1200 bc. The people of Thrace were probably closely related to the Cimmerians. The Proto-Italics.Proto-Hellenic -.expands north from Poland into Belarus and the Baltic coast.Proto-Germanics -.Proto-Indo-Iranian -. Anatolians (most notably the Hittites) establish themselves in Asia Minor. Bohemia. A branch of the northern dialect -. back into Hungary. A second wave of Hellenics (Doric Greeks) moves into Greece from Macedonia. they pressure the original peoples of western Europe.the Mittani -. The main body of the northern Satem dialect -. the Hungarian Plain.

Proto-Armenians -. The Indic group rapidly expands across northern India as far as Magatha. Or it could be the lone descendent of a Dacian dialect that later moved into the Albanian region. notably the Persians and the Medes. 1967) 154 . The Ligurian (western) Celts expand into western Iberia and the British Isles. The Iranians remaining in the steppes would come to be known as the Scyths and Sakas.move into Asia Minor.and northward. The Indo-Iranians differentiate into Indic and Iranian. while the original inhabitants of southwest France survive to the present as the Basques. Both begin to expand east. The original inhabitants of Spain survive well into the Roman era. is left to us.possibly another branch of the Cimmerians -. probably by means of the Bosporus. In the next 1000 years. or even across the Black Sea. It reaches Britain by 800 bc. they spread over much of northern Asia Minor. but are eventually pressured into the Lake Van region. where they absorb most of the prior inhabitants. The Iranians split into powerful tribes. The Balto-Slavics differentiate into Baltic and Slavic. but it is very difficult to tell! So little of Dacian. 1000 bc. It is possible that they entered from the east coast of the Black Sea. c. etc. (Maps based in part on Colin McEvedy's The Penguin Atlas of Ancient History. Iron working begins in the Balkans by 1000 bc. at the expense of the hunter-gatherer Finno-Ugric people. Albanian may be the sole survivor of the Illyrian languages. I lean toward the latter. Thracian. Illyrian. its many variant features due to long contact with a variety of neighbors. by the 800's bc.

lived east of the Carpathians and west of the Dnestr river.lived in Oltenia with their citadel Sucidava at the mouth of the river Olt Teurisci .lived in Moldavia and eastern Muntenia Potulatenses .lived in Transylvania Piephigi . Twelve Dacians tribes are mentioned by the ancient geographer Claudios Ptolemaios.lived in northern and north-eastern Dacia.lived west of the Potulatenses Anarti . as was case also with the Thracians.between the Saldenses and Piephigi Costoboci .lived at the mouth of the river Dnestr | Eliznik home page | Inapoi la Pagini memorabile 155 .lived in the north west Apuli .lived in the north Tyragetae .lived in central Transylvania with their capital at Apulum (Piatra Craivii) Biephi .lived west of the Buridavenses Buridavenses . The following lists all that I have found referenced: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albocenses .live east of the Buridavenses Crobobizi and the Trizi .lived in northern Moldavia with their citadel Buridava Calipizi .lived in the Banat and Crisana Sienses . reaching the territory of modern Ukraine and Moldova Cotenses .between the Predavenses and the Caucoenses Saldenses .between the Albocenses and Sienses Predavenses .lived east of the Potulatenses Suci . Each tribe inhabited a certain territory with a citadel as the capital.Return to Homepage Romania Costume Music Dance History Regions Photos Dacian tribes home > romania > history > dacia > dacian tribes The terms Dacian included a number of tribes.lived in the west Ratacenses .lived between the Dnestr and the Bug rivers Carpi . The name of the Carpathian Mountains probably comes from the name of this tribe Caucoenses .lived to the east Ciagisi .lived in Dobrogea Keiasigi .

Caracteristicile elementelor componente sunt strãbãtute de un timbru nou. Nationalism este constiinta cã apartii cutãrui grup etnic. de comuniune a omului cu semenii. iar în cazul persoanei umane. Las cã elementul latin n'a fost chiar latin dupã sânge. pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat. o individualitate proprie. ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia. 47. stiut fiind cã o mare parte dintre colonisti au fost adusi din provinciile Asiei Mici. * Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas. de timbrul 156 . legea care îl exprimã ca ceea ce este el în chip propriu. este aceea pe care o trãieste ca întreg. fireascã. iubirea acelui grup si activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. Legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru. Cele mai principale sunt: elementul dac. în strânsã corelatie cu celelalte unitãti. Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism. si Nae Ionescu. sau si spirituale.nationalism dar se simte obligat sã-i punã la punct pe fratii grecocatolici si pe intelectualii nostalgici dupã crestinismul occidental. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã.) * Neamul românesc este o sintezã biologic-spiritualã a mai multor pãrti care au intrat în compozitia lui. pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism. în relatie cu Dumnezeu cel personal. unitar. e una din unitãtile unei altfel de firi. A doua categorie o formeazã articolele scrise în anul 1940 si republicate în anii urmãtori. Pãrintele revine asupra raportului ortodoxie . Din bogatul material scris de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae pe aceastã temã publicãm o sintezã a celor mai importante concluzii. ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã. în Telegraful Român. (Nationalismul sub aspect moral. nr. 1937. ''Calitatea nationalã este însusi umanul într'o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism.ORTODOXIE SI NATIONALISM ÎN GÂNDIREA PÃRINTELUI DUMITRU STÃNILOAE In multe dintre articolele scrise. pe de alta. pe de o parte. cu un principiu de unitate deosebit de toate pãrtile componente. nu care e proprie vreuneia din pãrtile lui. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale. elementul latin si crestinismul ortodox.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu. Dar este o sintezã nouã.

Dovadã cã mai înainte de a avea un stat . nu strâmbã legile optice generale dupã care functioneazã. aceasta este legea cea mai înaltã prin care ne mentinem si ne împlinim misiunea noastrã. Constiinta de sine. Deci putem spune cã legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru este românitatea. Sau ochiul însusi este. (Idealul national permanent. determinat de individualitatea sa etnicã. conducându-se dupã el în atitudine si pasii sãi. 1940. teoretic se poate spune cã o întretine prin ortodoxie. adicã româneste. de a le servi lor. Desigur cã în teorie este greu sã întelegem cum e cu putintã aceastã interpenetrare a ortodoxiei cu românismul. sãnãtos. desigur. corespunzãtoare de existentã fizicã . este ca al oricãrei entitãti: sã ne mentinem si sã ne desfãsurãm în toatã plenitudinea însusirile românitãtii. viata si însusirile. de a te jertfi pentru ei.R. ne aratã cã în practicã lucrul e întru totul cu putintã. sentimentul datoriei de a-i ajuta în chip deosebit. asa cum materialul si simbioza sufleteascã în care e îmbrãcat aparatul optic al ochiului. Idealul permanent al neamului nostru este cresterea sa spiritualã . Constiinta e fricã si cutremur. Cheagul de iubire si de sacrificiu între membrii natiunii nu-l poate întretine decât credinta în Dumnezeu. ca si poruncile realitãtii. ca o mlãditã care datoreazã totul tulpinei care-i dã seva. Dar viata bimilenarã a neamului. cãci românismul este implicat în calitatea subiectului ortodoxiei si românismul însusi este strãbãtut de ortodoxie. si o baz&atillde. Dar ochiul e al unei individualitãti etnice determinate. Dar sã nu creadã Statul cã odatã apãrut în existenta unui neam. Care este însã modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentã? Aceasta ne-o spune istoria si ne-o spune viata actualã a poporului nostru: este Ortodoxia.) * Un popor a ajuns o natiune când fiecare membru al ei se simte în constiinta sa trãind prin ea si pentru ea. Religia înaltã un popor si-l conduce pânã la nivelul în care îsi poate crea un stat. Ortodoxia se aflã aici într'o sintezã anumitã. 5. Si mai stim cã ea este singurul ochi corect. Rãmas singur. exprimat în linii mari. ci românitatea cu tot ce cuprinde ea. care nu strâmbã ortodoxia din punct de vedere formal. Statul national e un fiu al religiei. El singur nu e în stare sã sustinã un neam la nivelul la care l-a ridicat religia. Românul întretine comuniunea cu ordinea eternã prin ortodoxie. Idealul national permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decât în legãturã cu ea. se poate lipsi de religie.aceasta presupune.printr'un fel de relatie cu ordinea valorilor eterne. toatã opera realizatã prin lucrarea religiei se prãbuseste. 4 si nr. pe lângã aparatul constituit dupã legile universale ale opticii. în T. fãrã ca vreuna sã sufere.individualitãtii noi care este românitatea. printr'o comuniune româneascã cu Dumnezeu. nu numai în starea de popor. ci într'o disolutie care o pune într'o primejdie de disparitie. Orice grupare etnicã s'a ridicat de la starea de popor la starea de natiune prin credinta în Dumnezeu. când pierde credinta în Dumnezeu. Constiinta nationalã are trei elemente componente: 1. si o materie si o simbiozã sufleteascã individualã. 157 . 2. e sentimentul cã esti pentru o misiune.neamurile au avut religie. nu dacismul. 3. Nu romanitatea.. dar româneste. cer sã trãim dupã legea individualitãtii nostre nationale. constiinta cã existi si actionezi ca însul cutare.expresie a natiunii . Ortodoxia are o functie esentialã si chiar capitalã în viata românismului. Desi în practicã mijlocul prin care întretine neamul nostru comuniunea cu ordinea spiritualã eternã este întregul contopit: ortodoxie-românism. Constiinta cã apartii unui neam si cã ai anumite determinante nationale. Sentimentul de rãspundere fatã de cei de un neam cu tine. nr. nu ale romanitãtii noastre. Ortodoxia e ochiul prin care priveste românul spre cer si plin de lumina de acolo si-l întoarce spre lume. Idealul nostru. de românism. cã ai o rãspundere. Dar iarãsi orice natiune poate decãdea. Judecata logicã si bunul simt comun. al unei unitãti sintetizate din mai multe elemente constitutive.

o singurã credintã crestin&ã. sã o facã sã caute alte forme de comuniune. Prin ce se promoveazã constiinta nationalã? (T. comunitãtile cele mai temeinice. 1940.R.între conationalii sãi. mai statornice. sã înalte. ci sã intensifice. Numai astfel neamul poate continua sã se închege tot mai deplin ca natiune. spre crestinism. este credinta puternicã si unitarã. tinta strãdaniei mele?'' Aceste douã întrebãri se reduc la una singurã: este crestinismul trãit si judecat consecvent. sã-mi iubesc neamul si sã lupt pentru apãrarea si înãltarea lui?'' Nationalistul: ''e necesar crestinismul în cadrul conceptiei mele nationaliste. Crestinismul rãzbate în mod necesar spre nationalism. concretizãrilor celor mai profunde ale acestor tendinte. 6. Izolarea de lume si dispretul ei. Credinta crestinã e pentru credincios un impuls spre afirmarea comunicãrii nationale. gândit si trãit. Conditia necesarã natiunii. ca fortã sufleteascã constientã. cea de totdeauna a neamului . Crestinismul n'a venit sã se opunã tendintelor celor mai firesti de comuniune. ci din toate vede stralucind slava si intelepciunea dumnezeiasca. mereu în crestere.'' Aprilie 1996) Parintele Dumitru Staniloae SCURTA INTERPRETARE TEOLOGICA A NATIUNII Toate cate sunt pe lume sunt opera lui Dumnezeu.. mai putin firesti. Dar dacã crestinismul tinde spre nationalism si acesta duce. Un crestin e fericit de ocaziile ce i le oferã apartenenta la comunitatea nationalã pentru a-si trãi în ea continuturile religioase. sã desãvârseascã formele naturale ale relatiilor omenesti. Crestinul cu dreapta intelegere nu dispretuieste nici una din componentele cosmosului. n'a venit sã înãbuse natura. 1940. nr.) * Crestinul se întreabã: ''pot sã fiu nationalist. ) Selectie Dan Sãvan (''Vestitorul Ortodoxiei. a formei celei mai închegate de comuniune naturalã între oameni.. nu tin de experienta autentic religioasa. retragerea in eu si inchiderea ferestrelor dinspre lume.R. devine în mod necesar un credincios si propagã credinta crestinã . spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea l-a asezat în relatii fundamentale de viatã. ca factorul indispensabil pentru ridicarea neamului. înfãsurate prin mai multe fire de legãturã.Religia trebuie mentinutã mai departe în acelasi rol de cinste. Nationalistul stãpânit de idei clare si consecvent în conceptia lui. mai superficiale. fatã de alte feluri de comunitãti cu mult mai trecãtoare. nr. Dumnezeu nu mã va rãsplãti dupã modul cum am stiut sã mã desfac de comuniunea fireascã în care mi-a fost dat sã trãiesc. 40. ci dupã modul în care am afirmat aceastã comuniune cu vointa si cu iubirea mea crestinã. ((Crestinism si nationalism. în T. o cale necesarã spre crestinism? Natiunile sunt comunitãti de destin. Retragerea ascetilor ortodocsi are numai o insemnatate metodica: ea 158 . deosebit de profunde.

pag. autodescoperirea fiintei dumnezeiesti in Sine insasi. creatia n-a fost o necesitate naturala pentru fiinta dumnezeiasca. Dar intre lumea creata si cea necreata nu e numai apropierea dintre copie si model. nu inseamna ca lumea a fost creata intamplator sau arbitrar. ci metafizic.Iljin: Sf. "Aceste apelatiuni nu erau o simpla expresie a bucuriei unui suflet transfigurat de asceza: pentru Sf. dar pusa in stare de devenire in afara de Dumnezeu. dintr-un capriciu de un moment. Dumnezeu n-a creat-o pentru a Se implini pe Sine. Sf. (N. Paris. ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetarii fiintiale a lui Dumnezeu. in ruseste). Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu. lunecand din punctul arhimedic din care e capabil sa suprapriveasca lumea si s-o stapaneasca. au activat in lume cu dragoste nemarginita si s-au bucurat de toate cate vedeau. Copilul implica in sine forma sa deplina de la adanci batranete. regasirea punctului central spiritual din care apoi sa priveasca lumea si sa-si indrepte actiunile pline de dragoste asupra ei. modelul-forta din care isi ia puterea embrionul creat. Asadar. 159 . Se poate merge asa pana la punctul initial. in momentul creatiei a facut un pas urias. ci modelului forta care. totusi in momentul initial. Daca o persoana. Toti sfintii. manand dezvoltarea acestora din urma spre forma care se afla realizata in ele din eternitate. Serafim al Sarovului. aceasta nu se datoreste numai intamplarii oarbe si influentelor externe. modelul spiritual. Serafim al Sarovului. Cosmosul este tot lumea dumnezeiasca. 1930. adica aceia care au depasit stadiul retragerii metodice. cu nevinovatie de copil. ci una si mai stransa. Iar de lume spune ca este exact aceeasi Sofie. Dar libertatea aceasta a lui Dumnezeu de necesitate naturala. e alt model. ci are o temelie adanca in Dumnezeu si realizeaza o idee eterna a lui. a facut in fond totul: a scos la evidenta creata si ipostatica un lucru. dar nu izolarea lui de lume. sunt nedespartite de fiinta Lui. dar in forma creata. sau o planta se dezvolta intr-un anume fel si pana la un anume grad. care e chipul sau. ci e un complex de forte dinamice. dincolo nu in sens spatial. ed. dar ca prin pacat a cazut in robia lumii. "Crearea lumii consta metafizic in aceea ca Dumnezeu a pus lumea Sa dumnezeiasca proprie in forma de devenire" (Mielul lui Dumnezeu. modelul spiritual. pentru a-Si desavarsi viata Sa interna care n-ar fi fost deplina fara lume. Sofia necreata. 49. de dincolo de granita metafizica a acelei persoane sau plante. este scopul asceticii crestine.V. Ele activeaza de la granita metafizica a lucrurilor.urmareste doar refacerea personalitatii. Paris. Iar dincolo de embrionul din stadiul initial. oricat de treptat conduce dezvoltarea unui exemplar de vietate. viata aceasta intern dumnezeiasca. Ymca Press. in angrenajul fara orizont si fara libertate al marii masini care e necesitatea naturala. modelul-forta. E drept. ca o jucarie inventata ad-hoc de Dumnezeu care Se plictisea. iar in pantecele maicii sale de asemenea. Lumea dumnezeiasca nu e un model static. numai cat in diverse stadii ale desfasurarii. Teologul rus S.149). Cu adevarat minunata si sublima este lumea cu toate cate o constituie. a strabatut in ea si-i orienteaza organizarea si asimilarea influentelor externe intr-un sens mai dinainte determinat. Ymca Press 1933. Mai mult chiar: orice persoana sau lucru cuprinde forma sa intreaga in fiecare moment al dezvoltarii. pag. de limita: in embrionul minuscul se include forma desavarsita a exemplarului. marele ascet si sfant rus din veacul XIX de pilda. Bulgakov numeste organismul ideilor dumnezeiesti. rusa. numea pe oricine venea la sine "comoara mea" si "bucuria mea". Serafim chipul lui Dumnezeu se descoperea in fiecare om si acest chip constituia pentru el o reala si adevarata "bucurie de Domnul". Ascetica ortodoxa deriva din ideea ca omul e centrul si stapanul lumii create. Lumea aceasta intreaga e dupa continutul ei eterna. Readucerea comandantului in postul de comanda.

nedezvoltate. Natiunea in faza pacatului are manifestari pacatoase. Dar in embrionul unui exemplar nu se cuprinde numai forma deplina a acelui exemplar. precum e de la sine inteles ca deosebirile fizice corespund unor deosebiri in puterile psihice si spirituale. La baza fiecarui tip national actioneaza un model dumnezeiesc etern pe care acea natiune are sa-l realizeze si in sine cat mai deplin. o trecere de la un plan la alt plan cu totul eterogen. dar in aceste seminte se cuprind potential toate formele ulterioare ale lor. Scoaterea oamenilor din starea pacatoasa nu se face prin anularea calitatilor nationale. Astfel creatia propriu-zisa n-a constat intr-o aratare a lumii in forma ei deplin dezvoltata. in lume se arata pe rand. pentru ca natura omeneasca in general. Nu stiu cat de departe au ajuns cercetarile de laborator referitoare la deosebirea sangelui la diferite rase sau chiar popoare. aceasta nu e caracter national. sau o urmare a pacatului? Ar fi de ajuns sa respingem aceasta presupunere cu simpla provocare la legea universala a treptatei diversificari a faunei si a florei. mai ales ca diversificarile acestea manifesta cele mai adese ori o innobilare a trunchiului de baza. ci omenesc. Acestea sunt descoperiri in timp ale chipurilor care exista etern in Dumnezeu. e de la sine inteles ca precum exista alte deosebiri anatomice destul de remarcabile intre diferitele rase. Legea aceasta nu e plauzibil sa fie contrara voii lui Dumnezeu. si ale exemplarelor ce vor descinde din el. o decadere din fiinta omeneasca? Ar fi. Prin actiunea modelelor-forta apar deodata germenii creati ai copiilor lor. cu toate diversificarile in care se infatiseaza. Cine nu stie insa ca nimic josnic nu se afla in felul specific cum percepe si reactioneaza in lume membrul unei anumite natiuni? In simtirea doinei romanesti si in hora noastra nu cred ca e ceva pacatos. nu o decadere a lui. ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu sa dezvolte omenirea. ci prin indreptarea naturii omenesti in general. Dar raspunsul se poate da si altfel: pacatul sau raul e de alt ordin decat unitatea sau diversitatea. 160 . In ce priveste pe om in special. a existentei produse de alte puteri.Misterul acesta apare in toata adancimea lui cand meditam la creatia propriu-zisa a lumii. caci o comunicare de forta de la modele la chipuri trebuie sa aiba loc. apar deodata chipurile lor. este pacatoasa. Ceea ce este de la inceput in Dumnezeu deplin descoperit si dezvoltat. cu lumea. cu toate speciile si varietatile lucrurilor din ea. fara inaltimi si puritati de simtire si de gand. Intr-un singur caz n-ar fi natiunile de la Dumnezeu si ar trebui sa luptam impotriva lor: cand diversificarea omenirii in natiuni ar fi o urmare a caderii in pacat. In cazul acesta datoria tuturor crestinilor ar fi sa scoata omenirea din aceasta stare pacatoasa. care sunt ultimele forte imanente ce conduc organizarea corpului. Este specificul national o stalcire a umanului. Este diversificarea omenirii in natiuni un pacat. Chipurile acestea nu sunt o iradiere a modelelor. vor fi existand si deosebiri in sangele (fara ca sa se intinda pana la spargerea unitatii neamului omenesc) care sta la baza organizarii sistemului osos. sa contopeasca natiunile intr-un singura. S-a facut aici un transcensus misterios. Dezvoltarea aceasta se face printr-o colaborare a lui Dumnezeu ca proniator. meschin. dar nici iradierea nu lipseste din chipuri. in timp. ci. Dezvoltarea lumii e o descoperire in timp a formelor care exista etern. Dumnezeu a creat la inceput pe Adam si Eva. Dumnezeu a creat numai semintele lucrurilor. ca potente. desfigurarea a lucrului dat. cand acest specific national s-ar prezenta ca ceva vicios. sau daca e si asa ceva. El inseamna stalcire. Dar chiar daca deosebirile ar fi materialmente prea infime pentru a putea fi sesizate cu instrumentele de pana acum. Dar in ei se cuprindeau potential toate natiunile.

Nationalul nu intuneca umanul. in mod necesar. incat socotesc de prisos sa mai insist. necolorat din punct de vedere national. e intelegator al celorlalti oameni. ai altor natiuni. Un uman fara calitate nu exista. Dumnezeu pe toate le vrea. care are. Umanul exista numai in forma nationala. In fiecare arata o nuanta din spiritualitatea Sa nesfarsita. Natiunile sunt. o anumita calitate. Ceea ce intelegerii noastre pare antinomic. umanul si nationalul. atunci nu s-ar mai putea face deosebire intre buni si rai in cadrul unei natiuni. in mila lui e tot roman. macar. Nici Adam. aici intr-un fel. 1934 Din volumul "Ortodoxie si Românism" 161 . o anumita constructie psihica si trupeasca. Ar insemna sa distrugi insusi umanul. nu-l extermina? Iar daca umanul ramane. vrand sa rectificam opera si cugetarea eterna a lui Dumnezeu? Sa nu fie! Mai degraba vom tine la existenta fiecarei natiuni. sentimentul de fratie umana care simte ca-l leaga de un ungur. pe care sa-l poti lepada in oricare moment voiesti? E de remarcat intai ca nu exista om anational. asa cum exista numai determinat individual. caci toti ar fi rai. cand simte mila fata de un ungur. Pasti. sau. De aici urmeaza ca armonia intre natiuni nu e exclusa. caci ele sunt aceeasi umanitate stand in diferite forme. printr-o coborare undeva in substratul pur uman al personalitatii sale. Le vom suprima noi.Daca ar fi ceva pacatos in insusi specificul national. Asa cum nu poate exista un mar fara determinantele unui anumit soi. ci foarte posibila. cu mentinerea deplina a amandurora. caci armonie deplina este si in lumea ideilor dumnezeiesti. asa nu poate exista un om fara determinantele individuale. in chipul cel mai intim si mai misterios. Un roman. ceva de suprafata. Chestiunea imi pare atat de evidenta. eterne in Dumnezeu. a avut o anumita mentalitate. dincolo in altul. Nu se pot extrage la un individ sau la o natiune determinantele individuale sau nationale pentru a lasa umanul pur. nu e anational. n-a fost anational. in lupta una cu alta. in mod necesar. ci a vorbit o limba. Un om pur. cu alte cuvinte. in realitate sunt unite inseparabil. numai o minte simplista nesocoteste unul sau altul din termenii antinomiei. fara determinante nationale. Individul sau membrul unei natiuni e uman. Se pune problema greu de descurcat a raportului intre national si uman. determinata. Sf. e un sentiment colorat romaneste. identitatea dintre oameni si deosebirea dintre natiuni. Nationalul sau individualul e insusi umanul. este o abstractie. nu printr-o depasire a calitatii sale individuale sau nationale. propovaduind armonia lor. dupa cuprinsul lor. colorat national. ci in starea in care este. nu cumva e nationalul o simpla iluzie.

De ce trebuie ca fiecare epocă să-şi scrie Istoria? Pentru că. cei comtemporani o cu totul altă înţelegere a aceleiaşi realităţi. "solniţa" Europei de Gabriel Gheorghe Intelectul uman a produs în imense perioade de timp numai erori. Această înţelegere n-a fost totdeauna aceeaşi: atomii lui Democrit reprezentau o înţelegere a realităţii. Nietzsche S-a spus de numeroase ori că Istoria trebuie rescrisă periodic. Dar ce este de fapt adevărul ? Este un mod specific uman de înţelegere teoretică. pe măsură ce ştiinţele pozitive sporesc cunoaşterea lumii. apar mai bine conturate desfăşurările trecute şi. Nu realitatea s-a schimbat. de realitate.Carpaţii. ca urmare. se obţin viziuni mai aproape de adevăr. ci înţelegerea noastră. 162 . tehnică şi practică a vieţii şi universului.

) si ajunseserã deja la un oarecare grad de civilizatie. Mommsen et Max Müller 163 .) et étaient déjà parvenus à un certain degré de civilisation. "descoperă" un leagăn primar la Arienilor (agricultori şi păstori) pe cel mai înalt platou al Asiei. spre sfîrşitul veacului. Asemănător s-a întâmplat cu fulgerul. nici germana. Noi am găsit. ns. dar care continea ìn germeni toate aceste dialecte. deşi cu pretenţii de ştiinţă. Grimm. ceea ce înseamnă că omenirea se mişcă asimptotic la adevăr. că fiecare epocă are adevărurile ei. n-a însemnat uneori mai mult decât povestiri ştiinţificofantastice. la peste 4 500 m altitudine.Pe parcursul timpului nu s-a trecut deodată de la înţelegerea din vremea lui Democrit la cea din vremea noastră. Schleicher. descoperirile de acest fel: Il n'y a pas de plus curieux exemple des aberrations de la science (2. ni l'allemand. treptată. Puţinătatea cunoaşterii este răspunzătoare de faptul că istoria scrisă în Evul Mediu şi chiar până în secolul al XIX-lea. cu nenumăratele aspecte din natura înconjurătoare pentru care înţelegerea şi explicaţiile au variat de-a lungul timpului.Il existait un petit clan d'Aryas établis probablement SUR LE PLUS HAUT PLATEAU DE L'ASIE CENTRALE (subl. Când celebrul Max Müller. diversele perioade istorice având înţelegeri specifice. la jumătatea secolului trecut. ploaia şi ninsoarea. ni le grec.. 173). Să-l cităm chiar pe Max Müller: . dar nu este aici locul de a le menţiona: I.) et parlant un language qui n'était encore ni le sanscrit. mais qui contenait les germes de tous ces dialectes. ci printr-o evoluţie lentă. p. ns. (3. n-a suscitat nici o reacţie din partea savanţilor contemporani lui.Taylor citează cîteva astfel de nume: Il est instructif de voir combien sont médiocres les arguments qui suffirent à convaincre les plus grands érudits de l?Allemagne et de l'Angleterre Pott. Lassen. p. Acesti Arieni erau AGRICULTORI (subl.) si vorbind o limbã care nu era ìncã sanscrita. numeroase astfel de erori fundamentale scrise şi răspândite chiar de unii savanţi iluştri. tunetul. nici greaca.. la cunoaşterea realităţii înconjurătoare. Ces Aryas étaient AGRICULTEURS (subl. unde solul nu se desgheaţă decît două săptămâni pe an. stabiliti probabil PE CEL MAI INALT PLATOU AL ASIEI CENTRALE (subl. Nu existã exemplu mai curios de aberatii ale stiintei. Conaţionalul său Isaac Taylor califică. Din aceste puţine considerente rezultă că adevărul poartă pecete istorică.269) ?Exista un mic grup de arieni. din păcate.. ns. ns..

cum a numit Tröster Ardealul. Mommsen si Max Müller cã Arienii erau originari din Asia de unde. Germania etc. compendiu anonim. p.16). cele care asigurau conservarea vieţii oamenilor şi a animalelor care le susţin existenţa. M. în toate ţările. conservării şi desăvârşirii vieţii umane. era o imensă pată albă. Canaanul Europei.. împreună cu zonele extracarpatice.. Să-l mai cităm.Această dovadă va fi făcută în Studiul Introductiv al unei ediţii bilingve.e. aceşti savanţi iluştri n-ar mai fi trebuit să caute la mii de kilometri distanţă. imposibil de pus la îndoială şi de contestat. Gimbutas scrie (5.Surprinsã.După cum se vede din fig.. Lassen.). savanţii pe care i-am amintit.. mileniul V î. Johann Filstich (1728) etc. în care numeroşi istorici au văzut o imaginară confuzie a lui Iordanes.n.. în mileniul V î. 1 se prezintă ilustrativ concluziile cercetării efectuate sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) de către Marija Gimbutas. parţial. profesoară de arheologie la această Universitate (5).Dacă ar fi luat ca îndrumar Natura. cu puţină muncă şi osteneală el produce cele mai frumoase şi mai bune grâne. În fig. Europa. ils étaient venus s'établir en Occident. subl. Anglia. p.2700 î. decît un alt nume pentru Geţi.n. venirã sã se stabileascã ìn Occident ? aceastã pãrere. manuscris latinesc 6 263. că Ardealul.que les Aryens étaient originaires de l'Asie. Petrus şi Paulo Manutius (1596).. (2. fiziologie etc. la 551 e..e. scrisă de Iordanes. În Istoria Transilvaniei.Asemănător raportează numeroşi alţi martori oculari. constitua în mileniile precedente singurul spaţiu din Europa ce asigura integral condiţiile necesare zămislirii. cette opinion. pe Erasmus H. ns. care nu au putut să existe şi care nu reprezintă. par migrations successives. p. aici s-a trăit extraordinar de uşor.n.S von Weismantel (1688-1749): Această ţară are pământul cel mai minunat şi cel mai mănos. în muzee şi în locuri special amenajate. fără doar şi poate. latină/română. în Asia centrală. ci le-ar fi fost deajuns drumul ideatic pînă în centrul Europei.. 1 (5. 55. fut universellement acceptée. Obiectul cercetării profesoarei M. Evlia Celebi.. fu acceptatã ìn mod universal? O eroare nu mai puţin importantă este inventarea de către istoriografia medievală a unor Goţi. ediţia română): Nu este clar ce a 164 . a fost nelocuit timp de 1000 de ani pînă au sosit ungurii din centrul Asiei ca săl populeze.Condiţiile de mediu. Urmele de vieţuire umană şi obiectele descoperite în săpăturile arheologice se găsesc. a Istoriei Geţilor. Este instructiv de vãzut cìt de mediocre sìnt argumentele care furã deajuns sã convingã pe cei mai mari eruditi ai Germaniei si ai Angliei Pott. cît şi zarzavaturi şi bucate. operă al cărei titlu original este: De origine actibusque Getarum (Despre originea şi faptele Geţilor). desi putin fondatã. Dacă ar fi făcut acestea. Este curios cum istoriografia maghiară din secolul trecut a susţinut teza. s-ar fi scutit de a aduce lemne în pădure. Gimbutas au fost resturile arheologice din neolitic (6000 . din Biblioteca Vaticanului. prin migratii succesive. cca 1530. etc.54). la sfîrşitul cercetării sale. quoique peu fondée. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. între aşa-zişii goţi şi geţi. Paul Strassburg (1632). reallitate care se coroborează cu absenţa scheletelor din neolitic în ceea ce astăzi se numesc Franţa. d'où. get el însuşi. filele 204-253 scrie: Principatul este mai mult decît fericit şi mai mult decît oricare altul este fertil pentru orice. şi mulţi alţii. care s-a prelungit pînă în contemporaneitate. bufniţe la Atena şi apă cu sacaua la Mare. care... Marsigli. Fig. în Spaţiul Carpatic. adică să-şi irosească viaţa fără vreun folos. erau cele dintâi de identificat. cu excepţia spaţiului Carpatic şi a zonelor pericarpatice. Schleicher.e.n. Grimm.Această istoriografie pentru somnambuli este ridiculizată de aspecte limpezi din geologie..

CEILALTI AU PIERIT (subl. (7. corpul intrã ìn convulsii. etc.. criteriu pentru regândirea istoriei în care. André Piganiol. română/engleză. ns. Numărul erudiţilor care au observat şi scris despre această diferenţă calitativă este foarte mare: Mommsen.Noi am publicat (6. moarte) (9. Without salt. etc. Fără să ştie de Na şi K. nu există viaţă de tip uman şi. De ce în Carpaţi a apărut o societate umană organizată. corpul intrã în convulsii. pe baza datelor oferite de fiziologie. un articol intitulat Sarea.136) a.Numai aşa se explică textul din Evanghelia după Matei 5/13: Voi sînteţi sarea pământului. moarte. The rest perished (10. Le sel est absolument indispensable à la vie physiologique de l'homme. only those humans survived who could carefully conserve enough sodium for good health.5) Sarea este absolut indispensabilã vietii fiziologice a omului. paralizie.381) b. pentru unii. p. am conchis că nu există sare. Virchow. dar fără să găsească şi explicaţia acestui fapt. Over many generations. paralizie. nici istorie şi istorici. the body goes into convulsions. Dupã multe generatii. au uitat după ce s-au făcut domni şi au fost şcoliţi prin universităţi domniile lor istoricii şi lingviştii din diverse timpuri şi locuri. b. Fãrã sare. evident.Întrebarea este legitimă. iar în alte zone ale Europei nu s-a întâmplat nimic asemănător. paralysis. Să cităm în context şi două referinţe americane: a. Fiziologia nu se născuse. iar în basmul Sarea în bucate morala este: fără miere şi fără zahăr poate omul să trăiască.. dar fără sare nu (!!)Ceea ce ştiau ca ţărani. p.. death (Fãrã sare. pentru alţii. prin observaţii de toată ziua. sau nu ajunsese la desăvîrşire. numai acei oameni au supravietuit care au putut sã-si pãstreze cu grijã destul sodiu pentru o bunã sãnãtate. Pierre Lévêque etc.) 165 .determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. s-a dezvoltat o civilizaţie primară grandioasă. lingvistică şi lingvişti etc. p. p. Clémence Royer. André Lefèvre. Capra cu trei iezi aduce pentru ieduţii ei drob de sare la spinare.49) bilingv. ţăranii din străvechea antichitate ştiau că fără sare nu există viaţă.

sodiul (Na) şi potasiul (K) sînt implicaţi în metabolismul muşchiului inimii. pînă la revenirea acasă.6% din masa corpului (un corp de 70 kg conţine cca 245 g K (0. disproporţia dintre Na şi K este foarte mare. inclusiv omul. îl lingeau. la produsele cerealiere. ciobanii carpatici duceau cu ei. pe măgăruşi.0. din aceste zone adiacente spre Carpaţi. prin rolul lor în producerea excitaţiei neuromusculare. fără ele viaţa de tip uman nu este posibilă. la lapte şi produse lactate. Africa si America de Sud. la păstrarea echilibrului acido-bazic.România este spaţiul cel mai favorizat de pe glob. ca să le ajungă pînă-n primăvară. de unde primăvara turmele reveneau în Carpaţi.Cu mult înainte de articolul menţionat (6). 2). Cam acelaşi raport se regăseşte şi la peşti şi alte vietăţi acvatice etc. 2 ? Pe muntele de sare de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei) Ca un corolar al fiziologiei umane. puţin) anorganice care. Însă. deşi se găsesc în cantităţi mici sau foarte mici în organismul uman. partea de fiziologie a nutriţiei pentru o enciclopedie practică de artă culinară (11).Fãrã o alternativã la aceastã situatie limitã. nici animalele lor nu puteau dăinui. încă în Mezolitic. la fiecare plecare. noi scrisesem. păstorii luau cu ei sarea trebuincioasă pînă la revenirea în Carpaţi. a tuturor muşchilor. în realizarea şi păstrarea tonusului. pînă-n Caucaz. dar ajungînd în unele cazuri şi 1/100 sau chiar 1/200. nici oamenii. de aceea. toamna. pînă la Marea Egee şi Marea de Marmara. la iernatic. în Carpaţi. cel Carpatic. Cel mai bogat continent ìn resurse de sare ste Europa.7 din cartea amintită (11) noi am pus K şi Na pe două coloane alăturate astfel că se observă uşor că. cantităţile de K conţinute sînt de cca 2-3 ori mai mari decît cele de Na. o transhumanţă inversă. sînt indispensabile pentru realizarea funcţiilor vitale minimale ale organismului. Fig. vaca. În toate spaţiile circumcarpatice menţionate mai sus nu există sare la suprafaţă. viaţa de tip uman nu a putut apărea decît într-un spaţiu cu surse de sodiu la îndemână. şi nu era posibilă. Na putînd reprezenta 1/10 faţă de conţinutul de K. acelaşi raport variază în genere de la 1/2 la 1/4-1/5 în favoarea potasiului. oaia etc. pînă la Marea Adriatică. mamiferele superioare. la carne şi produse din carne. ìn timp ce nevoile de Na ale organismului nu pot fi asigurate prin alimentatie. În tabelul 2. inclusiv a celui cardiac. înainte de stabilirea unor drumuri ale sării.Încă din Neolitic în curtea fiecărui ţăran exista un bolovan de sare pe care. atît în ce priveşte cantitatea de sare. pentru că nimic nu putea veni din zone fără sare. în solniţa Europei. legume şi fructe. în Iliria şi Panonia. În Europa nu a existat decît un singur astfel de spaţiu. în Spaţiul Carpatic. urmatã de America de Nord. cu circa 166 . ar fi fost sortite disparitiei.Între celelalte. în colaborare. unde.5 . cantităţi suficiente de sare pentru ei şi pentru oi. cît şi calitatea sării şi mai ales prezenţa unor masive de sare la suprafaţa solului (Fig.Nu există. luându-şi raţia de sodiu pe care le-o cerea organismul. Concluzia: deşi ponderea Na şi K în organismul uman nu reprezintă mai mult de 0. în Peninsula Balcanică. când sentorceau de la câmp. pentru aprovizionarea continuă cu sare.Oaia a fost domesticită.15%). Concluzia: cantitatea de K de care organismul are nevoie se obtine din alimentele ingerate. singura sursă de sare la suprafaţă în tot spaţiul transhumant pericarpatic. Alternativa au reprezentat-o depozitele de sare gemã. Când plecau în transhumanţă cu turmele de oi.35%) şi 105 g Na (0. la realizarea presiunii osmotice intraorganice etc.Am reţine atenţia asupra unui fapt deosebit de important pentru istoria Europei care n-a fost încă menţionat: au existat sălaşe ale păstorilor valahi în spaţiul din Nordul Mării Negre. în transhumanţă. leagănul civilizaţiei europene. ocazie cu care ne-am încredinţat de rolul covîrşitor al celor 15-16 oligoelemente (oligo = oleacă. Cele mai dezavantajate continente sìnt Asia.

referitoare la aşezările umane d i n C a r p a ţ i. aceste decoperiri ar putea reprezenta prima staţiune australopitecină descoperită pe continentul european.2 000 000 ani au fost descoperite în Spaţiul Carpatic. pe teritoriul comunei Bugiuleşti.persoană. Între toate zonele lumii. cu care găteau mâncarea. Dardu Nicolăescu-Plopşor.e. Această menţiune a regretatului Dardu Nicolăescu-Plopşor. În practică rezultă o cantitate medie de cca 7. Spaţiul Carpatic reprezintă un astfel de loc priviligiat natural.Dependenţa de sare fiind fiziologică.25% la brânzeturi. 10-30% pentru conservarea peştelui etc.Viaţa umană nu a putut apărea decît într-o zonă cu sare la îndemână. naturală. Pentru animale sînt necesare: 10-30 g/zi de vacă care de lapte (în ultima vreme se preferă furaje sărate). 1920) şi numeroase lacuri sărate (Amara. Voiteşti. O dovadă indirectă a acestei supoziţii o constituie. cunoscute şi folosite încă în Precucuteni III. dar şi în Cultura Criş (cca 5000 î. Pentru surse a se vedea Revista "Getica". consumul de sare ar fi jucat un rol important.Începînd din mileniul VI î. de unde s-a răspândit prin astfel de pendulări periodice. apă sărată. Necesarul minim de sare este stabilit astfel. luau. din perioada de început a procesului de hominizare. nu trebuie să mire că cele mai vechi urme materiale (diafize de tibie şi de femur aparţinînd unui hominid) de acum cca 1 800 000 . în aria Culturii Cucuteni (mileniul IV î.e. într-un interviu (v.Mama noastră ne-a spus că. 5-10 g/zi porc etc. 25 g/zi la adulţi. cu găleata. de către antropologii români Constantin şi Dardu Nicolăescu-Plopşor. cele mai vechi urme de vieţuire umană. În afara acestor peste 300 masive de sare.CLXXXV. Comunicate şi atestate la diverse congrese internaţionale.Cifrele medii de consum de sare variază de la ţară la ţară. în lucrările de specialitate: 1g/zi la copii sub un an.5 kg/an. să trăiască şi în zone lipsite de zăcăminte de sare.). 1-2/1992.e. mari cantităţi de sare erau folosite pentru conservarea alimentelor. în punctul numit Valea lui Grăunceanu. uşor de exploatat. 10 g/zi la cei între 1 şi 14 ani.P. 56.. de regulă. p.n. astfel că oamenii au trebuit să se răspîndească. în Cartea IV § CLXXXI . Razelm.n) care. şi 35 g/zi la muncă grea.În acest context. 7-15 g/zi de oaie. în copilărie. la început.75-3. situate pe ambele versante ale Carpaţilor. c o i n c i d e p î n ã l a i d e n t i t a t e c u r e l a t ã r i l e l u i H e r o d o t (sec. I. în cea mai timpurie etapă din istoria omenirii. iar apoi o înmulţire permanentă a populaţiei. a făcut ca această răspîndire a 167 . trebuie reţinut că. 1.În industria alimentară se folosesc: 2-2. în Spaţiul Românesc se mai găsesc peste 3 000 de izvoare sărate (Dr. are loc o explozie demografică. 7) arată: Sarea a fost dintotdeauna folosită de om în alimentaţie. în comuna Pietricica. neapărat cu samarii doldora de sare cărată pe măgăruşi. unele fiind chiar la suprafaţa solului. ?Magazin? nr. pomeneşte diverse populaţii vieţuind lângă un deal de sare şi un izvor de apă. judeţul Vâlcea. judeţul Bacău. Descoperiri asemănătoare s-au făcut şi în alte zone ale Culturii Cucuteni. după unii oameni de ştiinţă. Din cifrele de mai sus (12) rezultă că pentru existenţa fizică (!) a oricărui grup uman sînt indispensabile mari cantităţi de sare. 3-20% la legume murate.n).De asemenea. sub forma unor munţi (dealuri) de sare. după primul război mondial. pe malul Lacului Getic. Spaţiul Carpatic se bucură de cea mai mare densitate de resurse de sare: peste 300 masive de sare. în pădurea Toliciului. între aşezările neolitice de la Tîrpeşti şi Tolici. s-au descoperit cîteva izvoare de apă sărată. faptul că aşezările omeneşti cele mai vechi se regăsesc.Într-adevăr.10 000 ani în urmă.5-2% la legume conservate. 1.n. prepaleoliticul.Eminentul antropolog român Dr. pe văi şi NUMAI ÎN APROPIEREA IMEDIATÃ A UNOR MASIVE DE SARE. în zona temperată. p.e. V î. dintr-o slatină. 33 din 13 august 1983. de calitate deosebită.). Lacul Sărat etc. pînă la apariţia frigiderelor. la muncă uşoară. Dardu Plopşor continuă: Asemenea constatări au îndemnat o serie de cercetători să avanseze ideea că.5% sare la unt şi margarină. 2-6% la mezeluri şi carne conservată. în procesul evoluţiei hominizilor spre om.În interviul citat.

unde a şi rămas o arteră care poartă numele Drumul sării.Un astfel de drum pornea de la salina Slănic. şi numai la Români. secară. milenii în şir.îndură mai degrabă tortura şi îşi dă viaţa decît să declare ceva sau să-şi trădeze complicii. reprezenta o constantă existenţială care-i jalonează insului şi. Ca specia să subziste trebuie ca inşii care o compun să-şi asigure. un ritual preistoric atestat numai în România. aşa-zisele fructiere dacice nefiind altceva decît recipiente rituale pentru sare. spre nord. el însuşi. Căluşul. sarea era scumpă. monedă de schimb. Foamea era condiţia de existenţă a insului. De aceea. ca o Roză a vînturilor. oaspeţii dragi erau şi sînt primiţi cu pâine şi sare. la Geţi. ne vorbesc documentele de diverse feluri. în Cercul sacru se depun pentru a fi vrăjite de Căluş. 46) scrie: Jurămîntul (românilor) se depune pe AP|. radial. Ehrler (13. pentru vindecarea unor boli (14. în primul rând. dintre produsele care se aduceau ca daruri la altarele diverselor divinităţi. iar omul era format şi pregătit pentru lupta zilnică a vieţii. avem expresia dacă se varsă sare iese ceartă.).J. simbolurile ei. În antecedentele sale omul a depins de natură şi a colaborat cu ea. în semn de prietenie şi de ospitalitate. dar numai din plante care cresc în Spaţiul Carpatic din străvechime: grâu. comunicare prezentată la S.Fiind un produs de mare preţ. mei. Pe măsura îndepărtării oamenilor de sursele naturale de sare ia naştere un comerţ deosebit de prosper cu sare. aşa după cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. ns.{. referitor la un bun. seminţe.Dardu Plopşor susţinea că. ovăz. la 19 iunie 1993). ca aliment de strictă necesitate. constatăm că numeroase popoare europene. niciodată porumb (Ion Ghinoiu. De aici totul. din ce în ce mai depărtate de sursele de sare. în existenţa sa. 393). existenţa individuală. numai produse simboluri ale alimentaţiei . De asemenea. viaţa. Aşa s-au dezvoltat străvechile drumuri ale sării care pleacă din Carpaţi. De-a lungul acestor drumuri au apărut noi şi noi aşezări omeneşti.Două forţe ocîrmuiesc lumea: Foamea şi Dragostea (Schiller). Viaţa nu era uşoară. într-un proces. p. de la naştere la mormînt. traversa Dunărea şi ajungea pînă la Bosfor. o marfă. danezi. sarea făcea parte. francezi. p. spre est. la apariţia aşa-zisei societăţi de consum. în toate direcţiile: spre sud. 202.Când. De aceea. speciei. 19.Asupra însuşirilor mitice lucrurile sînt neîndoielnice. Este vorba de un jurămînt sacru! În Căluş. J. Bibliografie 168 . îşi revendică originea Carpatică (spanioli. natural. directe. Nimic nu se făcea fără rost în momentele de început ale existenţei umanităţii ca şi pe tot parcursul evoluţiei sale.ale Spaţiului Românesc: DROB DE SARE. 388. tot scenariul de desfăşurare al acestei evoluţii îşi are temeiul în condiţiile mai uşoare. mai favorabile pentru viaţă oferite. dacă nu găsim arătări ale lor. solniţa Europei. decurgea şi se înfăptuia sub imperiul necesităţii. deoarece se ştie că românul . ale condiţiilor minimale de existenţă. în mod natural. spre vest. GETICA. la-nceput. trecea prin Bucureşti. moaşa oricărui act conştient din lunga istorie a umanităţii. de Spaţiul Carpatic. 84.Aspectul magic este foarte răspîndit: sarea se foloseşte în diferite descântece şi în talismane. 245.odată ce a jurat pe acestea . P#INE şi SARE (subl. ne referim la cele care ne-au lăsat menţiuni în acest sens. sarea era considerată ca având însuşiri mitico-magice.populaţiei să fie condiţionată de asigurarea aprovizionării continui cu sare a populaţiilor care roiau din Spaţiul matcă. alimentaţia. riscuri care trebuiau plătite. datorită comerţului cu sare şi a purtat războaie ca să nu piardă monopolul comerţului cu sare. indirect.Ca simboluri ale alimentaţiei. iar pentru altele. orz.C. la Români. Din această situaţie s-a născut expresia a fi (prea) sărat = a fi (prea) scump. azi. pînă de curând. 247. o datină multimilenară în legătură cu o zeitate zoomorfă (CALUL). dragostea a speciei. iar Londra şi Hamburgul s-au dezvoltat în legătură cu comerţul cu sare. justificată numai de raritatea şi preţul ridicat al sării în acele timpuri. englezi. una din acestea fiind aceea că a reprezentat. 376. Rolul sării în istorie a fost crucial: Veneţia s-a dezvoltat.Transportul la distanţe din ce în ce mai mari nu era scutit de dificultăţi şi de pericole. în anumite zone. ajungînd în unele momente. scandinavi). în unele zone. 384.

Gordon. Minerals. 2 Taylor. Cercetarea exploatarea şi valorificarea sării. Ruth and Murray. 14 Candrea. Folclorul medical român comparat. Ceres. 4 Weismantel (von) Erasmus A.S. 296 p. Paris. Isaac. 370 p. Les peuples Aryens d'Asie et d'Europe.. 396 p. Ed.. 1989. 6 Revista "GETICA". Arta culinară. Octave Doin. Ed. C. Paris. 169 .Y. Jean. Paris. september 1977. Civilizaţie şi cultură. Timişoara. Vigot Frères. Michel (Edit. ap. vol. et al. 10 Adams. 1982. Le rôle du sel dans l'histoire. 9 Young. A. 439 p. Scurtă descriere a ţinuturilor Moldovei. 1867. ESE.1774. 334 p. 3 Müller. Meridiane. vol. La science du langage. Marija. (Traduction de l'anglais). Facla. L'origine des Aryens . Banatul de la origini pînă acum . 3. Călători străini despre ţările române. 1895. I.). Le sel. 1949 8 Mollat. PUF. nr. kill or cure? N. VIII. Casa {coalelor. 1977.1 Zaborowski. 464 p.S. Frank. the essence of life.J. 208 p. Paris. 1971. Ed. 1983 5 Gimbutas. 152. 12 Atudorei. Mică enciclopedie practică. 478 p. PUF. Larchmont Books. M. Ed. Salt. J. 11 Gheorghe. 530 p. Ed. In: "National Geographic". 1908. 1-2/1992 7 Stocker. nr. 1944. 332 p. 1968.A. 1982. Durand et Pedone Lauriel. Tehnică. Max. Gabriel et al. 13 Ehrler. Paris.

ieri. a expus deja o serie de aspecte privind elemente lexicale ale limbii romăne prezente în limba maghiară. domnul Prof. între care câteva sute ar fi de origine maghiară. aspecte-argument ale ipotezei privind Spaţiul Carpatic ca loc de început al civilizaţiei europene. numeroase cuvinte sunt considerate de origine străină. 11 . Ferenc Bakos.12 0ct.ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI EUROPENE ? [1] ( Comunicare prezentatã la Simpozionul Academiei Române. Bucureşti. A magyar szókészlet Román elemeinek története (Istoria elementelor de origine română în vocabularul limbii maghiare) [3]. eu mă voi mărgini la a vă prezenta impresionantul volum al eminentului profesor al Universităţii din Budapesta. după care mă voi opri asupra altor aspecte din tematica simpozionului. 170 . Mihai Ungheanu. În dicţionarele româneşti.Bazinul CARPATIC SPAŢIUL CARPATIC . 1999 ) Gabriel Gheorghe [2] Pentru că. în comunicarea domniei sale. Dr. CIVILIZAŢIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BAZINUL CARPATIC.

după care a fost trimis la familia dr. fiind căsătorit cu o săsoaică din Transilvania. conform lucrării prof. caracterizată printr-o etichetă pretenţioasă şi strictă [6]. în Germania. Aceasta rămâne ca o datorie pentru viitor a istoriografiei române. şi.. în imense perioade de timp. instrumentul principal de lucru la Institutul de lingvistică din Bucureşti. Pe de altă parte. ofiţer austriac. dar. evidenţiate şi înlăturate definitiv din circulaţie de către descoperitorii lor. ?Metoda? lui Cihac a fost: . neprecizate. Al.. Acest Sulzer. de peste 120 ani. dar şi de aplombul cu care afirmă apăsat.XIII. fiu adoptiv al dr.21 %). şi în bulgară. Cihac.86 %). Revenind la cele 589 de ?ungurisme în limba română?. 1870 şi vol. 171 . ele sunt o născocire a lui Al. F. însă. în vol. sud-dunărene. Graur şi Al Rosetti pentru că punea în lumină absurditatea rămânerii la aşa-zisele etimologii ale lui Cihac. Această opinie ne-a fost sugerată şi de faptul că. de regulă istorici. care.. Excelenta cercetare a lui Ferenc Bakos din lucrarea citată la începutul expunerii noastre. Cihac.. astfel că. şi în turcă. Sulzer a n ă s c o c i t şi formulat . numai erori. a fost interzisă în lumea lingviştilor români de către I.un simplu act de răzbunare. 589 cuvinte ungureşti (10. Iacob Cihac. . Bakos. Iacob Cihac. după 15 ani de lucru. deci din ungară.este o mare cacialma care reprezintă. o translare la limba română a unor opinii ale lingviştilor apuseni referitoare la limbile europene occidentale. istorigrafia română nu a realizat o lucrare convingătoare. de pildă.Dictionnaire d?éthymologie daco-roumaine. Cu o astfel de metodă. Cihac . ceea ce nu s-a realizat. La finele lucrării noastre se găseşte un extras cu aproape 300 de cuvinte ungureşti de origine română. 50 cuvinte albaneze (0. prof. Lucrarea lui Al. Iordan. În cecetarea sa.ideea apariţiei românilor în Ardeal abia prin sec. în limba română. venind din zone. de fapt.aceea vorbită de toţi românii . şi din ungară.Sextil Puşcariu [4] afirmă cu candoare că.Roesler. din răzbunare. scrie: puţa = parties naturelles de l?homme et de la femme. ceh. Este locul aici să arătăm că Sulzer este. 301 din Dicţionarul său. Din păcate. într-o limbă de largă circulaţie. polcovnic în armata rusă. posesor de moşie la Teţcani. ceea ce reprezintă o eroare gravă. un duşman al poporului român. de altfel. Academia de atunci l-a ales membru de onoare. . (limba română) n-a împrumutat nimic de la ele. pentru care. Sulzer.nu există nici măcar un cuvânt de origine maghiară.de râsul curcilor ! . autorul aşa-zisei ?teorii? a lui Roesler . Noi ne îndoim că Al. a fost adus de domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774 . forţat de un minim de respect faţă de el însuşi. II la Berlin. XII . supus german. care să trimită definitiv la lada de gunoi a istoriei schimonosirea pamfletară a lui Sulzer . aşa cum am spus. printr-o analiză istorică riguroasă. scrie: deşi a fost în contact cu atâtea limbi străine. deci din turcă. realitatea că circa 2 300 cuvinte româneşti au pătruns în maghiară. Ca atare. Vorba lui Nietzsche: intelectul uman a produs. deci din bulgară etc. acuzat de malversaţiuni financiare în dauna statului. în ultima sută de ani. nu era primit la petrecerile Curţii. 1879 ... Al. Bakos dovedeşte. ns. ? sans doute?. un simplu meditator. care nu era boieroaică. Sulzer ajungând doar preceptor al fiilor domnitorului. pag. pentru ştiinţă poţi merge liniştit la cimitir. fără nici o cercetare obiectivă.) [5]. nu există un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (subl. II.73 %). unde vorbea numai nemţeşte. s-ar găsi 965 de cuvinte turceşti (16. a trăit la Iaşi numai până la vârsta de 8 ani.1782). Bucureşti. menţionate de Sextil Puşcariu. pentru a înfiinţa în @ara Româneacă o Academie de Drept. adică în româna standard . Cihac cunoştea destul de bine româna ca să fie îndreptăţit să încerce să întocmească un dicţionar etimologic al limbii române. vol I la Frankfurt am pe Main. elveţian. fără să aducă nici o dovadă pentru simplele sale declaraţii privind cuvintele româneşti pe care el le consideră ca împrumuturi din graiuri străine. A fost ignorat Franz J. Aceste erori trebuie. ceea ce l-a supărat şi mai tare.

Lefčvre. 460 . Dl. mileniul al V-lea î. déborda dans l?Italie du nord.).) scrie: Aşa numita Elada nu pare să fie locuită statornic de mult timp.După cum se vede pe acestă hartă. pe baza lecturii cărţilor vedice. cele mai vechi 172 .e. acum 7 000 ani. până către această epocă. 396 î. nici Spaţiul Italic nu au neolitic (A. Că elenii sunt plecaţi din curbura carpatică rezultă clar şi din cartea lui Pierre Lévęque [11]. Marija Gimbutas [8]. Piganiol se găsesc şi la A. Câteva descoperiri timide din ultima vreme. Dinu Giurescu ne îndeamnă la TV să renunţăm la istorie. ns. Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa. IX). până către epoca fierului. Mommsen [10] ş. Deşi Marija Gimbutas include şi Spaţiile Grecesc şi Italic .Este dureros că nu ne cunoaştem şi nu ne respetăm istoria. mileniul V î. issus apparement de régions pannoniennes.e. nereprezentative. A. mai ales secolul lui Pericle şi cele care i-au urmat) . [12] Menţiuni similare cu ale prof. 4). Pour l?Europe (sauf les Balkanes). 25) se prezintă harta intitulată Grecii în plin marş. nu pot schimba realităţile dobândite în sute de ani de cercetare. în care (p. un nouveau flot d?envahisseurs. restul Europei este o imensă pată albă. scrie în 1939: a.. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. nu există în Europa altă istorie decât aceea a Spaţiului Carpatic. pe baza strălucitei civilizaţii elene de mai târziu (mileniul I î.). profesoară la UCLA (Universitatea Californiei. 6) (subl.n.a. Tucidide (c.e.n. Jean Laumonier şi alţii.c. Anglia. 5) etc.n. Mais le point de départ de la civilisation de toutes ces contrées doit ętre cherché au nord de la péninsule balkanique (p. presque tout ce qui précčde la conquęte romaine fait partie de la préhistoire (p. ns.din stepele nord-pontice (ipoteză eronată. în care figurează două ipoteze privind originea grecilor: una . pe baza descoperirilor arheologice făcute în diverse ţări de pe continentul european. întocmeşte harta de mai jos. André Piganiol [7]. Ces peuples incinérants connaissaient l?usage du fer (p. intitulată Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei sale expansiuni. restul Europei se găsea în preistorie. De altfel. că a renunţa românii la istorie înseamnă a priva de lstorie.Vers l?an 1 000. Jardé [9]. alta .n. căci. profesor la Sorbona. din Los Angeles).) Acesta este adevărul şi el apare limpede şi la ceilalţi savanţi ociidentali pe care-i vom invoca: în timp ce în Carpaţi. 26) (subl.e. nu există urme de locuire decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic. se pare. în calcolitic. Germania şi alte descoperiri în care lipsesc din perioada respectivă atât scheletele cât şi olăritul.aici greşeşte. Dar cel mai complet cadru al determinării spaţiului în care s-au format arienii (indo-europenii) a fost realizat de savanţi de la Universitatea din Cambridge.din Spaţiul Carpato-danubian (p. în neolitic. se puneau bazele civilizaţiei europene. ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri. toată Europa. Le reflux des populations d?Illyrie dans la péninsule italienne est attesté soit par la légende soit par la linguistique (p. pentru că zona nu are sare).probabil. în epoca bronzului. ignorând. Fig. pentru că nici Grecia continentală. în cea a fierului.

. cunoşteau cu mare certitudine stejarul. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm măcar pe cele pe care le-am identificat. şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (38. un criteriu pentru regândirea istoriei [14]. după cât se pare. cum presupun primii investigatori. până în Crimeea şi. după cât se pare. câinele. necesare turmelor şi cirezilor. deci. .. anume aria delimitată la est de Carpaţi. teorie ştiinţifică această ipoteză are nevoie de studii şi cercetări care să-i verifice şi să-i argumenteze. la vest de către Alpii Austriei şi Bđhmer Wald. astfel încât să poată fi acceptată de toată lumea ştiinţifică contemporană. fără putinţă de replică. nimic care să ilustreze Vedele.. După câte ştim. este posibil să localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi ? Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India. ambele exprimate în mg pe 100 g de aliment. putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi raţa.. Deci. să fi îndeplinit acest rol. toate de sorginte apuseană. se poate formula ipoteza de travaliu că civilizaţia Europei a început în Spaţiul Carpatic.La această chestiune noi am dat un răspuns bazat pe natura lucrurilor. ^i mai puţin probabil este Pamirul. sterilitatatea mai multor zone. autorii lucrării The Cambridge history of India (8 volume. Deci. una din cele mai mohorâte regiuni de pe faţa pământului. anumite specii de conifere şi. 1922) au ajuns la următoarele concluzii (vol. în timpurile primitive era o ţară acoperită de păduri. Pentru a ajunge. nu sunt caracteristice acestei zone. Dintre păsări. aquila (uliul). uneori potasiul întrecând de câteva sute de ori prezenţa sodiului. şi. potrivite culturii grâului şi păşuni bogate. oaia. nici arme. p. ci în Spaţiul Carpatic. salcia. în Prusia. pentru că. calul.. ca loc de formare a populaţiilor ariene. considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor. nu cunoşteau măgarul.. după datele succint prezentate (în realitate argumentele. cămila şi elefantul.monumente literare ale umanităţii. Nu există o zonă care să împlinească aceste condiţii în câmpiile din Nordul Europei. cu circa 20 ani în urmă. Ei au adus ideile lor . strâns legate una de cealaltă. Cea mai familiară pasăre răpitoare era. mai puţin sigur. De ce în Spaţiul Carpatic şi nu în altă zonă ? Marija Gimbutas chiar se întreabă: nu ne este clar ce a determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. o singură astfel de arie în Europa. prezenţa sodiului (Na) este foarte redusă în raport cu cea a potasiului (K). În timpurile străvechi.. cum se reflectă ele din limbă. 68) Arienii primitivi trăiau în zona temperată. după Universitatea din Cambridge. în legume şi fructe mai ales. pe baza menţiunilor din Cărţile Vedice. porcul şi unele specii de cerb. arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus ? Există. dar nu leul şi tigrul. după toate aparenţele. sunt mult mai numeroase. temeiurile. Acest răspuns a fost publicat sub forma unui voluminos articol bilingv (română / engleză) intitulat Sarea.tabel publicat într-o mică enciclopedie [15]. cu spirit critic. trebuie să fi locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg. grâul le era familiar. Aceeaşi idee o găsim în ediţia Marabout Université a Cărţilor Vedice : nici o urmă atribuibilă arienilor n-a fost găsită pe solul Indiei.Lupul şi ursul erau cunoscuţi. fagul. 68)Se constată că.. Articolul a fost imediat reprodus în SUA (Zoom). Nehru [13]: Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei.. ulterior fiind publicat şi în Munţii Carpaţi. Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul. la sud de Balcani. 173 . Vedele nu sunt create pe pământul Indiei. Din aceste date. la altitudine. chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi. Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca. ar fi un fenomen mai recent. nici fauna. Această realitate o arată şi J.. se pare. p. eventual. Cetatea Carpatică face parte din zona estimată de către Universitatea din Cambridge. Analizând fauna şi flora descrise în Vede. în întregime. un tabel cu factorii nutritivi prezenţi în alimentele cunoscute . întrucât nici flora. După toate probabilităţile erau sedentari. Întocmind.am observat că. posibil teiul şi. în care primele capitole se refereau la Alimentaţia raţională . continuă prin Asia Mică. care să aibă şesuri calde. ulmul. I. Nu este probabil ca ? Asia Centrală. în acelaşi timp. nici bijuterii. mesteacănul. nici olărit. se pare. de acolo. Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu păstoritul. de care avem cunoştinţă noi).

apreciem.Ca un corolar.Over many generations. only those humans survived who could carefully conserve enaugh sodium for good health the rest perished (?După multe generaţii.133) (b) . În sprijinul acestei ipoteze.În Istoriile limbii franceze.Această observaţie ne-a condus la un studiu de durată privind consecinţele acestui fapt. se scrie limpede că. Pentru că lucrările americane sunt la modă.Without salt the body goes into convultions. să cităm din două referinţe americane de prestigiu: (1) . situaţie unică în tot arealul euro-asiatic. Spaţiul balcanic etc.inclusiv inima . de-a lungul istoriei.. paralizie. dat fiind că. îl lingeau când reveneau de la păşunat. nu au înregistrat cuvintele idiomurilor populare vorbite de populaţiile care au locuit în aceste spaţii în diverse perioade de timp.Din volumul Minerals: Kill or cure de Ruth Adams şi Franck Murray. care ne lipsesc. pentru că timpul nu ne îngăduie să poposim mai mult asupra acestui subiect specific carpatic şi specific european. dar fără care desfăşurarea istorică nu poate fi explicată. ceea ce arată prezenţa sării la suprafaţa solului în tot Spaţiul Carpatic (Spaţiul românesc).. moarte?)[16]. pentru că sare la suprafaţa solului se găseşte peste tot. (?Fără sare.Iată de ce nu există un singur popor european care să nu fi pornit din Carpaţi sau care să nu fi trecut prin Carpaţi. sortită să rămână la stadiul de ipoteză. organismul intră în convulsii. cât şi în străinătate.including the heart .are influenced by Na and K (?Toate felurile de muşchi . această temă este. Spaţiul Carpatic fiind. atât a omului. conţin aspecte mai multe şi motivate mai riguros ştiinţific. dar.rezidă în faptul că nici una din ţările ale căror limbi ar putea concura la studierea şi lămurirea ipotezei menţionate. dificultatea principală . Pentru cercetarea în continuare a ipotezei formulate..All types of muscles . în acest moment. De asemenea. cu un secol mai 174 . la 1790. se găsesc 300 de masive de sare la suprafaţa solului. astfel că. credem). iar. sunt necesari foarte mulţi ani de muncă (cel puţin câteva zeci. inima. cât şi a animalelor nu funcţionează fără Na şi K. să cităm trei menţiuni: (a) . oaia. nu au strop de sare. se ştie. 134) (c) . încă din neolitic. cu numeroase instrumente de lucru. În plus.Articolele despre importanţa covârşitoare a sării în istorie.Dacă pentru franceză lucrurile s-au putut foarte sumar studia datorită existenţei unor texte de aşa-zisă franceză veche..?) (p. Franţa nu era francofonă decât în proporţie de cel mult 12 %. Ceilalţi au pierit. limba română s-ar putea să fie ceea ce savanţii numesc cu un apelativ generic indoeuropeana comună. (?În America timpurie se ştie că ierbivorele străbăteau sute de mile ca să lingă sare ?) (p.sunt influenţate de Na şi K?) (p.In early America. (2) . din punctul nostru de vedere. din secolele IX XV. Pe ambele versante ale Carpaţilor. Iliria. şi nu numai întrun aşa-zis Bazin Carpatic. pe care le-am publicat atât în ţară. în curtea fiecărui ţăran. noi am publicat bilingv (franceză / română) un articol însumând circa 60 pagini [17]. herbivorous animals were known to have walked hundred of miles to salt licks .Sodiul (ca sare) reprezintă o condiţie naturală extraistorică. s-a găsit un drob de sare pe care vaca.Panonia. 136) În Spaţiul Carpatic nu se vor găsi niciodată astfel de menţiuni. pe care noi nu-i mai avem la dispoziţie. pentru celelalte limbi europene nu se dispune decât de texte din perioade mult mai târzii. în Spaţiul Carpatic se găsesc 2 000 lacuri sărate. iar. ne oprim aici. unicul furnizor de sare pentru populaţiile care au hălăduit sau au locuit pe aceste teritorii. capra . paralysis. numai acei oameni au supravieţuit care au putut să-şi conserve destul sodiu pentru o bună sănătate.ni se pare . dealth.

înainte. căci cuprinde multe falsuri. care. acest procent era şi mai mic. Györffy . după istoriografii maghiari. căci ungurii. azi dispărute. nu este măcar menţionată în carte.. Giurescu.) În Histoire de la Transylvanie . Horka Bulcsu. cu bufona lor istorie neistorică ( Gustav Pordea. Ferenc Bakos a comentat: în faţa unei judecăţi de acest fel. la Cluj. Zalău şI 175 .europeni. Să dăm un exemplu.Armata lui Cadan ajunge la Bistriţa. la care ne-am referit mai sus.nici unul din alcătuitorii acestei opere nu a ?auzit? măcar şi. la 1241 . Giurescu şi Dinu C. se bate cu garnizoana germană a Rodnei şi îl ia ca ghid pe contele Ariscald cu 600 soldaţi germani ca să-i conducă pe tătari la Oradea şi Pest. despre care unii din colegiii săi unguri spun că se lasă prea des purtat de sentimentele lui naţionaliste. în Istoria Românilor [18] scriu. din bună voia Duhului Sfânt. Szilagy şi Ronay Jenö.asistăm doar la o schimbare de tactică. . operă a unui colectiv de profesori şi istorici. În nici una din aceste patru cronici maghiare. din numeroasele care ne stau la dispoziţie. or.compendiu în limba franceză al Istoriei Transilvaniei (în maghiară). îl spânzură imediat pentru că era botezat la Bizanţ şi aşa îi putea răpi presupusa putere vindecătoare datorată apartenenţei sale la Biserica Răsăritului . care să poată fi luată în seamă şi. Dar. primul român membru al Parlamentului European) scriu istorie după interese politice. în a doua treime a secolului XII. în Transilvania ar fi existat o stăpânire maghiară..1242. Pauler Gyula. este acela care dă mai multă fertilitate (subl. evident.955 e. n. s-au scris cronici tătărăşti şi patru cronici maghiare cunoscute: Rogerius (Carmen miserabile).în care Otto cel Mare nimiceşte oştile maghiare. folosită. între 1133 şi 1166. p 187) : Campionul absenţei românilor în zona carpato-danubiană până după venirea ungurilor este profesorul György Györffy. are loc marea năvălire a tătarilor. spre ilustrare. un secol mai târziu. în relatările sale privitoare la discuţiile purtate cu diverşi istorici maghiari la Budapesta. fie prin asimilare. este imposibil datorită nemenţionării în scris a unor liste cu cuvintele şi semnificaţiile graiurilor populare. devin .n. vreun act de opunere al statului maghiar faţă de invadatorii tătari pe teritoriul Transilvaniei. iar pe conducătorul ungur.) poate să se datoreze faptului că ?românii obişnuiau să bea mult lapte de oaie. nu de scop. scrie (vezi Convorbiri cu Transilvania.). a istoriografiei maghiare. stăpânirea regilor arpadieni se stabilizează în Transilvania. după cel uman. Cu acel prilej.C. că. vă mai reţinem atenţia doar asupra încă unui aspect de istorie a Spaţiului Carpatic : istoriografia română reproduce prea uşor afirmaţiile istoriografiei maghiare privitoare la Spaţiul românesc. al cărei scop era distrugerea Ungariei. eventual. Jesús Pardo.nu se ştie cum . ştiinţa nu are nimic de spus (subl.n.ns. afirmă că unele din cauzele incredibilei creşteri a populaţiei româneşti în numai şase secole. sau chiar mai puţin (una din legendele maghiare omniprezente în scrisul istoricilor maghiari. nu istorie sine ira et studio (Tacit).pleacă criza de identitate a ungurilor aristocraţi : au venit în Europa ca mongoloizi şi. de altfel). fie directe. afirmaţie la care prof. apărută sub auspiciile Ministrului Culturii şi ale Academiei din Budapesta . dintre care vom da un singur exemplu: De vestita bătălie de la Lechfeld (955 e. Se menţionează că armata lui Cadan pătrunde în Transilvania prin pasul Rodna. ca să se ajungă la graiurile vorbite pe teritoriul Franţei (ca şi pe teritoriile altor @ări. ns. deşi de la această dată . omoară 6000 de creştini. ns.) . o adevărată minune !!! C.Aceasta ar însemna că. nu se menţionează nici o dată prezenţa vreunei statalităţi maghiare. şi ca înfăţişare şi ca sânge. Pentru că am depăşit cu mult timpul acordat prezentării comunicării.

Unii vorbesc de 60 000 morţi. la 1242 (se credea că se vor întoarce tătarii). Paulin de Veneţia scrie că. românii şi secuii au fortificat trecătorile Carpaţilor ca să împiedice sau să îngreuneze eventuala pătrundere a tătarilor în Transilvania. 176 . cronicile maghiare nu menţionează nici o luptă între tătari şi unguri. Hasdeu [19] îl citează pe academicianul maghiar Jerney care. la Braşov. Posea (a cărui diplomă a fost descoperită de curând de dl dr. pe valea Mureşului. la 1 aprilie 1241. intră. pentru că nu se găseau atunci în Ardeal. responsabil peste un mare număr de case. unde. şi D. Despre unguri. Făgăraş. unde . ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind absenţa totală a ungurilor din Ardeal la 1241. Giurescu) nu-şi face măcar o dată.Oradea. condusă de Budzic. publică facsimilul dispoziţiei unui general tătar. arheolog Vasile Boroneanţ) şi nicăieri ?stabilizata stăpânire ungară a regilor arpadieni? (descoperită de istoricii români C. Pentru că acolo unde erau . Posea sau Posa (român). de la Rodna la Oradea. Dar. Două armate tătărăşti parcurg câte 400 km prin mijlocul şi prin sudul Ardealului. se bat cu o garnizoană germană şi cu armata voevodului român al Ardealului. Bucureşti. Deci. A doua armată tătară. în care se adresează saşilor să nu refuze moneda tătară de la secui şi vlahi (ex dictis Zychy et Blachy). să mai arătăm că B. până la Cenad unde se-ntâlneşte cu armata lui Cadan. de voevodul Ardealului. Pentru prima dată se menţionează prezenţa ungurilor la Oradea. Rogerius chiar scrie că a fost adăpostit. Se pare că şi ?stăpânirea regilor arpadieni? asupra Ardealului. la un cneaz (român). care cade în luptă.C. cât mai ales la bătălia de la râul Sajo. Tătarii lui Budzic ajung la cetatea Cohalm (Rupea.În tot parcursul de 400 km. de azi). printr-o sincronizare impresionantă. de protocol . probabil. este distrusă.simţită prezenţa.armata ungară. atât la Oradea. condusă mai ales de prelaţi catolici (li se dă numele).cronicile maghiare nu se sfiesc să-i menţioneze pe români. Academia Română şi Ministerul Apărării . distrug şi omoară creştini. după cronicile maghiare.scriu cronicarii ! . Cârţa.De asemenea. alţii de 100 000 morţi dintre unguri. 11-12 octombrie 1999. puţini. nici o vorbă. în Ardeal. relatată de istoricii Giurescu. prin pasul Bran. venea tot de la Duhul Sfânt. este întâmpinată. câţi erau . împreună cu o parte din oastea sa.mulţi. Gabriel Gheorghe ANEXĂ [1] Lucrare prezentată la Simpozionul: ?Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic?. UNDE or fi fost ungurii stabilizaţi în Ardeal cu un secol mai înainte de domnii istorici Giurescu ?!? MISTER !! Vă mulţumesc pentru atenţie.C. la 1842. Sibiu şi. nici picior de ungur nu apare în Ardeal în timpul năvălirii tătare de la 1241-1242. în pelerinajul său după retragerea tătarilor.P.

1982. recunoscându-i-se contribuţiile ştiinţifice prin 2 premii naţionale în 1968 şi 1969. Bucureşti. ESE.Histoire de Rome. etnologie. [3] Budapesta. face cercetări proprii multilaterale ample în istorie. 1920 [5] Franz Joseph Sulzer . Belgia) ş. Paris. 1982. 560 p.Războiul peloponeziac. Editura Meridiane. Meridiane.Istoria romană. Bucureşti.Aventura greacă. considerând că ele se suprapun până către epoca a doua a fierului (sec. lingvistică.Civilizaţie şI cultură. [4] Locul limbii române între limbile romanice. peste 80 mari articole în reviste româneşti şi occidentale. Editura Casei Şcoalelor. cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere din revista GETICA. pretenţioasă. 195 [11] Pierre Lévêque . Transilvania şi @ara Românească. 41. un capitol în Manualul inginerului petrolist (1958). paremiologie.La formation du peuple Grec [10] Theodor Mommsen . Jardé . vol. 568 p. 1997). cu cai foarte frumoşi.î.n. au venit în întâmpinarea oaspeţilor. Jakotă) [13] J. PUF. proiectant şi cercetător ştiinţific între 1949-1957 şi 1964-1989. vol. Studiu comparativ. Duh şi reverie. Bucureşti. Astfel. 1987 [12] Tukydides . 1956. I. [7] André Piganiol . a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic.). Viena. p.Descoperirea Indiei. 1987 [9] A. 1986. în 24 zile. în care-şi face cunoscută o parte din studiile sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene. de la Oradea la Dunărea de jos.e. lucrând ca inginer. Domnitorul i-a făcut cunoscut lui Clåes Rålamb dorinţa de a cumpăra (!) cinci sute de soldaţi suedezi etc. Pasionat. ]ntre 1957 . diplomat trimis de Carol XII la Sublima Poartă pentru a încheia o alianţă împotriva ruşilor. realizând interesante contribuţii sub forma a 4 cărţi (Mitul potopului. Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. fondează în 1990 Societatea culturalştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 . secretar de stat care vorbea destul de bine latina. Ed. Walachey. ]ntre 19571964 a fost închis. 1941. Premiul Academiei Române în 1990. I. a văzut: mareşal al curţii. p.1994.[2] Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929. p. Mică enciclopedie practică.1978.. Clåes Rålamb. [6] La curtea domnitorilor valahi era o etichetă strictă. fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat. Editura Academiei. ]nsă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei şi istoriei românilor la istoria Europei. A absolvit în 1949 Institutul de Petrol şi Gaze. 1967. în 1992 . coautor.Critica stilului arhitectural modern. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. a fost achitat în 1970. Arta culinară. Membru în colegiul de redacţie al Revistei de etnografie şi folclor. Două sute de călăreţi îmbrăcaţi în piei de tigru şi de leopard. 1982. Editura Politică. Bucureşti. 1939 [8] Marija Gimbutas .a. traversează. Nehru . chiar literatură şi arhitectură (ex. majordom. 1781. Moldau und Bessarabiens. VII. 77 177 . La curtea domnitorului Constantin Şerban. la 23 aprilie 1657. (tradusă de M.Geschichte des Transalpinischen Daciens.1994). Bucureşti.

Jurnal II. Dinu C. Giurescu. tom I.52 3 Istoria rasei umane este rescrisă cu noi procedee de stabilire a datelor şi cu descoperiri senzaţionale peste tot în lume.Kendrick Frazier. 1977. faciant meliora potentes STUDIU INTRODUCTIV de Gabriel Gheorghe 1 Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont. nr.Editura Albatros. 3 .P. iulie 1975 4 Capacitatea de a lămuri propria istorie constituie pentru fiecare popor piatra de încercare a maturităţii sale. [19] B.104 (?Româna străveche = indoeuropeana comună?) [18] C.Getica.C. nr. 1982 [16] S-a citat din articolul Salt the essence of life (?Sarea.Roisel. Bucureşti.[14] Gabriel Gheorghe . Human Evolution.Alexander von Humboldt 5 L'histoire de l'humanité est celle de ses rêves.National Geographic. p. an nemenţionat.Istoria Românilor. 830 p. 1 . L'idée spiritualiste. Bossuet 2 Se ştia de mult că istoriografia antică abundă în falsuri şi legende.Istoria critică a românilor. 381 [17] Gabriel Gheorghe . sept. 545 DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR Iordanes Feci quod potui. p. p. pag.Getica. 49 . p. esenţa vieţii?) .88 [15] Arta culinară . 41 . "Science News". pag. Giurescu . 157 178 .Mircea Eliade. 1992. tom I.Mică enciclopedie practică.2.4.Hasdeu .

că geţii (ca să folosim numele dat de greci) carpato-danubieni constituie poporul matcă al Europei din care. au inventat un popor al goţilor. mai ales francezi şi germani. De aceea. astfel de informaţii. a europenilor. lingvistica.1 Generalităţi 1. 1. cu informaţie mai bogată decît aceea la care am ajuns noi. la noi. va dovedi că ne-am înşelat în căutările noastre. astfel că este de presupus că ele nu au fost cunoscute de autorii acestora. geologia. 179 . Concordanţa dintre informaţiile furnizate de surse independente ne-a permis să conchidem că există o probabilitate mare ca aceste informaţii să reprezinte adevărul. 1.Cărţile la care ne referim nu figurează măcar în bibliografiile tratatelor şi lucrărilor referitoare la istoria românilor apărute în ultimul veac. date de necontestat oferite de ştiinţe apărute posterior faptelor şi scrierilor analizate (arheologia.n. vom fi gata să facem nostra culpa. grupuri de oameni care au populat Europa şi Asia anterioară. începînd din mileniul III î. cum se va vedea. în mod real.Această tendinţă spre potrivire a lucrurilor pentru a deveni convenabile şi acoperitoare pentru idei preconcepute ale istoriografilor medievali. mai ales apuseni.Evident.e. fără origine cunoscută care. persanilor şi indienilor nu se pot afla decît din operele unor universităţi străine celebre sau din cărţile unor eminenţi savanţi şi universitari străini. 1. care în dorinţa de a-şi afla o identitate.Rugăm pe binevoitorul cititor să aibă răbdare şi să critice sau să desfiinţeze afirmaţiile şi argumentele conţinute în acest studiu introductiv după ce l-a parcurs în întregime. am supus-o criteriului de coerenţă. argumente de logică ce nouă ni s-au părut de necontestat şi soluţii date de natură. fie din interes.5 Printre erorile la care ne referim se află şi vestita confuzie atribuită lui Iordanes de către istoriografia medievală. datorite mai ales puţinătăţii cunoaşterii şi absenţei mijloacelor ştiinţifice de investigare şi datare din perioadele respective. efort pentru care îi mulţumim. în afară de juristul BudaiDeleanu. că româna este sau ar putea fi limba primordială a Europei. nu ne este cunoscut ca un istoric să fi analizat zisa confuzie şi să spună dacă ea rezistă chiar şi la o analiză critică elementară. preluată necritic. nu a existat independent de geţi şi nici nu putea să existe.1 După lectura a sute de volume referitoare la istoria românilor şi istoria limbii române. s-au desprins în perioade distanţate în timp şi spaţiu. nu putea decît să li se conformeze. fie din comoditate sau prin contagiune de către istoriografia modernă şi prelungită pînă în contemporaneitate. nici azi. metodele ştiinţifice de datare etc. 1.Pînă în prezent.2 După ce ne-am completat informaţia în acest domeniu de pe o arie mult mai extinsă decît cea folosită în mod obişnuit. prin roiri succesive. concepţii şi interpretări subiective. deci că dovezile şi argumentele obţinute pot fi date publicităţii. fundamentale pentru istoria românilor. produs al naturii.Din această constatare rezultă cel puţin o documentare deficitară a autorilor care au scris despre istoria românilor şi a limbii române. pe care felul în care s-a scris istoria românilor nu le-a permis să o descopere. dacă cineva. biologia. cărora omul.4 Folosind pluridisciplinaritatea. se constată că nici unul din erudiţii autori ai acestora nu scrie.3 În demersurile noastre nu am folosit decît documentaţii occidentale de primă mână. nici măcar nu sugerează.O situaţie identică se întîlneşte referitor la istoria limbii române..) sperăm că se va ajunge să se pună punct unor păreri. lipsite de acoperire ştiinţifică. fiziologia. punîndu-ne cenuşă-n cap.

G. omul religios. considerat periferic în raport cu ceea ce se întâmplă în teritoriile lui Carol cel Mare şi ale urmaşilor săi. La începutul secolului XX. Donald Logan (5.. nu are ce falsifica. Istoricii naţionalişti din secolul al XIX-lea. 2.142).u) scrie: Harta Vinlandei: marele fals. dovedeşte că n-a înţeles psihologia inşilor şi a naţiunilor şi. 361). nici francezo-celto-galii. mai ales.Cartea de faţă demonstrează că centrul tradiţional al evenimentelor este greşit plasat: dacă trebuie să existe un singur centru. numai că ele vorbesc pe limba lor. Celtes. trăind mistic.Această realitate trebuie dovedită atît în plan istoric. p. On peut faire remonter les premiers établissements des Hellènes en Grece au plus 2000 ans av.1. istoricii naţionalişti par să uite celelalte forţe distructive care acţionau în Europa acelei epoci.1 L'histoire est muette sur les origines de l'Europe. ce fut celle de plus civilisés qui exerça sur l'autre son ascendant.. muţenia persistă pentru că realitatea şi noi nu vorbim limbi inteligibile între ele.. nici hungaromaghiarii. germanii. şi numeroase discuţii. în prezent vorbesc. (6. nemulţumit de condiţia sa încearcă să şi-o modifice chiar şi în iluzie. Et les plus civilisés étaient incontestablement les Orientaux. cît şi în plan lingvistic. Potrivit acestei versiuni.. în special cei francezi şi germani. au formulat agenda istoriografică pentru secolul al XX-lea. 180 .Această tendinţă a istoriografiei apusene medievale a fost observată şi meţionată şi de alţi cercetători. G. iar noi nu o înţelegem. omul occidental.n. p... les Italiots n'apparaissent que beaucuop plus tard et nous pouvons à peine soupçonner à ces dates reculées l'existence des autres indo-européens. astfel că zonele mute atunci. declaraţia istoricului Dinu Giurescu. nici bulgarii etc. subl. rămîne în afara atenţiei şi este plasat la marginea evenimentelor. Mension. făcută la TV: a sosit timpul să renunţăm la istorie. Se poate îndoi cineva de acest lucru?Trebuie totuşi să ne îndoim deoarece acest punct de vedere tradiţional pune în centrul său statul francilor. istoria Europei de la începutul secolului al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea este istoria ascensiunii şi decăderii imperiului carolingian şi a ascensiunii urmaşilor lor.Poate. respectiv. restul Europei.117 ş.... trăind activ.228). F. începuturile alemano-deutschogermano-nemetzko-tedesco-teutonii. în căutarea originii naţionale. 2 Originile Europei şi sarabanda numelor istorice. De aceea. De aceea. simţindu-şi carenţele. de unde rezultă că cine nu-şi cunoaşte istoria nu ajunge la existenţă.Omul devine el însuşi când îşi cunoaşte istoria (12.. Lumina vine de la răsărit.. ceea ce savanţii au stabilit că se petrece şi în planurile ştiinţelor:Pour la langue.è. (11. în acest centru nu trebuie să se afle carolingienii şi urmaşii lor. a trezit uimire.. Dar. pentru că nu-şi cunosc istoria. când scrie J.. în non existenţă. de atunci s-au făcut cercetări. istoria Europei cunoscută în acel timp putea apărea ca mută privitor la originile populaţiilor europene. Germains. în abstract. Balto-slaves. Nu-şi cunosc provenienţa. Bizuindu-se excesiv pe cronicile mănăstireşti. 18-19). (5.În aşa-zisul orient. D. p.. în urma cărora zona clară s-a întins în trecut cu cîteva milenii. abstracţiunile neconţinînd tentaţia schimbării lor. p. în concretismul cotidian. ns.Doctrina Bisericii Catolice era Ex Oriente lux. că nu s-a îndeletnicit cu lectura clasicilor culturii. p. nici polonii. De aici tentaţia falsificării realităţii. respectiv această şcoală de scriere a istoriei care porneşte de la filiaţia Carol cel Mare-Otto I-Henric al III-lea. Istoricii francezi şi germani consideră că de la Carol cel Mare pornesc principalele dezvoltări ale istoriei europene. De aici s-au născut confuzii nenumărate.G. il arriva ce qui se produit presque régulièrement en pareil cas. ci rămâne în indistincţiune. nici italienii.

în India. Ca şi textele tantrice.48). membru al Academiei. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice plasează harta Vinlandei alături de omul din Piltdown.Mircea Eliade (13. chercher ensuite. atîta vreme cît senzaţia că trăim într-o lume a falsurilor. În ziarele "New York Times". scrie: Trouver d'abord. În logica obişnuită se dau premisele şi se caută apoi concluzia. Almost all societies begin with forged charters. Jean Cocteau. Campania publicitară întreprinsă pentru a face reclamă hărţii Vinlandei a reuşit să atragă repede.. altele din ignoranţă etc. dar pe noi nu ne interesează mobilurile şi desfăşurarea unora din falsurile ştiinţifice. iată ce conduce astăzi viaţa individului. p.47. apocalipsele şi revelaţiile de tot felul (mistice.Oricine a parcurs un număr mare de lucrări nu a putut să nu observe numărul foarte mare de falsuri şi erori "ştiinţifice". căutată şi se impune prin premise artificiale sau particulare. Subiectul e pasionant şi ar trebui analizat pe îndelete într-o zi. sau "Fama Fraternitatis". aceasta a anunţat publicarea hărţii Vinlandei. o hartă precolumbiană a lumii în care era indicată Vinlanda. gnostice) erau "descoperite" în temple. cu forţa.2. din tendinţa spre mărire. chiar cu o frecvenţă îngrijorătoare. nu te mai părăseşte..?Iată comentariul lui Mircea Eliade la "profesiunea" de falsificator pasionat..) În cele mai multe cazuri. concluzie la care ajunge şi filosoful român Anton Dumitriu: Occidentul a răsturnat problema.Se poate constata astăzi. p. Scenariul e mult mai vechi: în epoca alexandrină. Primatul faptului. dar avea un straniu interes în a confecţiona documente false: Forgery is a vice very common amongst zealous Cristians and also with zealous liberals. hrisoave falsificate. de altfel. p. alchimice. consecinţele acestora fiind falsificarea istoriei şi a istoriei limbii. Aproape toate societăţile invocă. 46-47) îl citează pe lordul Acton. Observaţia lordului Acton îmi mai aminteşte şi altceva: fraudele mediumurilor spiritiste şi ale unor "specialişti" în fenomenele parapsihologice. în ajunul "Zilei lui Columb" Yale University Press a publicat. ci faptul că astfel de falsuri se produc.Probabil. Concluzia este dorită. coerent. în morminte. Cu o campanie publicitară neobişnuită pentru o editură universitară. printre cele mai mari falsuri ale secolului XX. pentru începuturi. Cîţi împăraţi şi conducători de extracţie modestă nu şi-au construit o genealogie de provenienţă divină? Cîţi profeţi nu au fondat o religie pe voia lui Dumnezeu.. astfel de constatări l-au făcut pe La Bruyère să afirme că omul se naşte mincinos. se dă mai întâi concluzia şi se caută premisele care i se potrivesc. astfel de falsificări reprezintă rezultatul unor orgolii deplasate sau al unor deliruri de grandoare. într-o manieră aproape scandaloasă.. unele intenţionate.15)Oarbe or fi astfel de acte. de asemenea. Privitor la practica curentă a cercetării în umanioarele franceze. printre liberalii zeloşi. încît eşti tentat să te întrebi: există oare ceva real.2. (15.Această logică morbidă guvernează activitatea Occidentului: unui act care este dorit i se caută premise justificatoare.. prezentând societatea secretă a Rosicrucienilor etc. atenţia lumii ştiinţifice. 181 . a lordului Acton... Dar acest act este orb. "Chicago Tribune" şi în alte ziare au apărut pe prima pagină articole cu titluri mari. cum s-a produs acest fals de proporţii. pur şi simplu. care în opt universităţi germane n-a întîlnit nici un om cu care să fie interesat să stea de vorbă. afirmată deschis. De comparat cu importanţa scrisorilor şi textelor aprocrife în istoria ideilor şi a mitologiilor creştine: scrisoarea lui "Pretre Jean". transmisă într-un vis. În logica sentimentelor (Ribot). bunăoară. Donald Logan relatează pe mai multe pagini.Ceea ce e curios: fraudele sunt efectuate (inconştient?) chiar de cei care făcuseră dovada anumitor însuşiri paranormale (13. actul premerge principiului.În 1965. cea mai palpitantă descoperire cartografică a secolului. în caverne.. (Falsul este un viciu foarte comun printre creştinii plini de rîvnă şi. o preocupare demonică de "a face".. printr-un semn interpretat mistic etc. din interes.

la 1829. Astfel că. p. 134): L'histoire témoigne par plus d'un exemple de l'extrême facilité avec laquelle un peuple entier change de langue. lingvistica şi alte ştiinţe umaniste. admiţînd că ar fi existat mai multe limbi. subl. mais il ne faut pas aller plus loin et lui imputer (à Rome.dar pe baza lor. Scrie chiar că nu s-au revoltat niciodată contra stăpânirii romane. tocmai realitatea ne scapă şi ni se oferă doar un substitut al ei. după aceste ştiinţe am ajuns să ne mişcăm asimptotic la realitate. p. Historia Augusta p.99).n) la volonté formelle de s'assimiler la Gaule. ns.Niciodată în istoria societăţii umane nu s-a făcut un experiment (atenţie! fără posibilitatea de 182 . de a schimba limba vorbită de populaţia actuală (dimotiki) cu o limbă savantă. ignorând katarevoussa.169)..Autorul afirmă (16.li se spunea . saraceni etc. p. Il aurait été contraire à toutes les habitudes d'esprit des anciens qu'un vainqueur exigeât des vaincus de se transformer à son image..Este un fals. ten deschis) şi cea a Greciei moderne (bruni. cu ochi şi ten închise). a cărei realitate este susţinută de faptul că legiunile nu erau compuse din italioţi (v.. să părăsească această idee falsă şi să caute altundeva explicaţia realităţii lingvistice din Franţa. castriani şi daci).468: lembari. Vom ajunge oare să o cunoaştem vreodată? Or.N-o face. s-au scris istoria. riparensi. Ce frumos sună lucrurile în principii.Scopul acestei acţiuni era acela de a se invoca o continuitate lingivistică între populaţia elenă din Grecia antică (blonzi. După o astfel de prezentare a imposibilităţii vreunei romanizări a popoarelor supuse de armatele Romei. care . nici un popor nu şi-a schimbat limba cu una străină. menită să semene oarecum cu elina.ar fi fost limba strămoşilor lor. Les historiens modernes qui attribuent à Rome cette politique.448: armeni.. Jalea apare la trecerea de la principii la practică. artificială (katarevoussa). . în Apus. radio şi televiziune. cu mijloace moderne. pur şi simplu pentru că nu este posibil.S-a pus în funcţiune tot arsenalul modern de stat. p. cu ochi albaştri. care domină gândirea europeană.De ces vérités découle une conclusion légitime: ce n'est pas l'infusion du sang latin qui a transformé la Gaule. după obţinerea independenţei.După peste 170 de ani de eforturi ale administraţiei de stat. arabi. s-a folosit şi difuzat prin presă. Est-ce la volonté de Rome? Les Romains ont-ils eu la pensée fixe et précise de transformer la Gaule? Il n'y a ni un texte. Cea mai evidentă probă împotrivă este încercarea guvernelor Greciei moderne. că nu există nici un text al unui autor serios care să menţioneze o astfel de intenţie din partea senatului sau a vreunui împărat te-ai fi aşteptat ca Fustel de Coulanges să fie consecvent cu el înşuşi. rezultatul a fost nul. ci dimpotrivă alterează grav realitatea pentru a ajunge la o presupusă autoromanizare a galilor nesusţinută de nici un argument serios. ni un fait qui soit vraiment l'indice d'une telle pensée. nu într-un fenomen de circumstanţă fără consecinţe posibile asupra idiomurilor vorbite în antichitate pe teritoriul Franţei. o enormitate. de învăţare a limbilor străine. transportent nos idées d'aujourd'hui dans les temps anciens et ne voient pas que les hommes avaient alors d'autres idées. il ne faut pas croire d'ailleurs que ces légions (cele opt legiuni romane staţionate în Galia în timpul lui Cezar) fussent composées d'Italiens.. Niciodată în istoria societăţii umane. ceea ce nu este dovedit şi nici probabil. acceptând cu voioşie condiţia de supuşi ai romanilor. N.Pentru a-şi atinge scopul îi prezintă pe strămoşii lui gali lipsiţi de demnitate. studiate. populaţia a continuat să vorbească dimotiki.Ni le sénat ni les empereurs n'eurent pour programme politique et ne donnèrent pour mission à leur fonctionnaires de romaniser les provinciaux (16. L'histoire n'est pas l'art de disserter à propos des faits: elle est une science dont l'objet est de trouver et de bien voir les faits (16. Katarevoussa s-a predat în şcoli.

experimentare nu poate exista o ştiinţă) mai cuprinzător (pe un popor întreg!). taetelii. nişte documente anterioare din care să fi scos date despre aceste numeroase "popoare". aeragnarcii. les textes manquent. O crustă groasă de presupuneri şi imaginaţie constituia materia ştiinţei istorice a secolelor anterioare. romanizarea apare ca un dat de la Domnul.X. răspîndirea conceptului de romanizare în zonele din centrul Europei se datoreşte romaniştilor francezi şi. XI) scrie: Notre pays a été romanisé. despre care nu avem nici cea mai vagă informaţie care să permită identificarea acestora. începută cu cca 12000 ani 183 . după cîte ştim astăzi. se citează zeci de nume. nu în ultimul rând. iar nimeni. despre care în afară de un nume. după cît se pare. la originea multor falsuri ştiinţifice care circulă în Europa stau părerile unor savanţi apuseni. bergioţii. Cel mai mare istoric al francezei Ferdinand Brunot (11. mixii. theustii. que vingt et cent textes ne suffiraient pas à élucider. lui Fustel de Coulanges. cu atît mai puţin ce sens au din punct de vedere etnic. arochii. Lindenschmit ş. într-un ţinut unde pământul este inospitalier pentru oameni şi vitreg pentru animalele sălbatice. 2. Nous ne savons ni quels étaient au juste les habitants à romaniser. ahelmilii. si bien que tout est à peu près inconnu de ce problème essentiel. otingii. raumarcii.2 În ce priveşte istoria populaţiilor europene. o fabrică de popoare. vagothii. dar. Wilsce. suetizii.Or. Astfel că toate intuiţiile sau falsificările datorate unor profesori fără spirit critic cu care am fost dopaţi în timpul studiilor generale. care au făcut din ţinutul inospitalier al Scandinaviei. din care să rezulte mai limpede imposibilitatea schimbării limbii unui popor. finnii. de durată mai lungă (peste 170 de ani). că un popor a adoptat o altă limbă de dragul prestigiului unui alt popor. eunixii. nu le mai menţionează niciodată.Oricum. fervirii. cu mijloace mai moderne şi costisitoare ca cel întreprins de către guvernele Greciei moderne. şi nici n-au avut. dar îl acceptăm ca atare. ne signifierait rien pour une autre région. n-au fost în Scandinavia ("insula Scandza") să fi văzut ei înşişi aceste multe "popoare". Istoria se scria în acele timpuri din auzite şi din imaginaţie.1974) scria: unde toată lumea este de acord înseamnă ca nimeni nu gândeşte prea mult. împotriva naturii. nişte droguri cu care se încearcă deghizarea ignoranţei profesorale. zonă care pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală. ni même pour un village à coté.Pe baza imagisticii cassiodoriene şi iordaniene. şi acela neverificabil. lupii îşi pierd vederea din cauza frigului (§18). Nu avem nici o dovadă de realizare a faptului. officina gentium. a doctei neştiinţe. Penka (1886). et l'état d'une région. nu se ştie nimic.Sperăm să nu fie o concluzie pripită. unii savanţi apuseni.Nici Iordanes. p. după el. liothizii. evagrii. augandzii. nici autorul iniţial. scandzii. même attesté. Nimeni n-ar putea spune nici măcar dacă aceste nume sînt transcrise corect. rugii. car c'est là de l'histoire la plus délicate. attendu qu'en pareille matière on n'est que très rarement autorisé à généraliser. au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor (indo-europenilor) în Peninsula Scandinavă. ziaristul şi politologul american Walter Lippmann (1889 . nu constituie decît glume nesărate. se găsesc multe şi felurite neamuri (§19) printre care numai în §21-24 se citează vreo 32 de ?popoare?: screrefenii. finaiţii. Mais quand et comment? Nul ne saurait répon-dre avec certitude. În textul de mai sus. hallinii.a. vinoviloţii.Numai la Iordanes. gautigoţii. Cassiodor.Ce fel de popoare or fi acestea. suehansii. Este pur si simplu o horă a numelor. de o logică precară. ni quels ont été les agents romanisateurs.Într-un concentrat sapienţial publicat în presa noastră. ranii etc. granii.

Cinci secole mai târziu. avari. în Scandinavia au ajuns populaţii dinspre sud. pecenegi.21.Nimeni n-a mai pomenit vreodata de multele neamuri citate (ca nume) de Cassiodor-Iordanes. bulgari etc. Unul din cele mai sigure documente (v. La unele din acestea au rămas numele. tot ce e necunoscut pare grandios.) care au dispărut fără urmă ca etnii în zona în care au ajuns în Europa.Iar numerosul contingent de nume de popoare menţionat de Cassiodor . cel mai bun.Scandinavia (Scandza cum scriu autorii medievali) era necunoscută.Ca urmare.10. au dispărut ca limbă.Iordanes nu reprezintă decît o formă de mitologie tardivă. Astfel că pînă în prezent nu cunoaştem 184 . Ki ert son her emprès sa mort. cumani. în nici un caz aceasta n-a putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică şi popularea unor zone situate la sud de Scandinavia. 11) scrie: Costume fu jadis lonc tens En Danemarche entre Paens Kant hom aveit plusors enfanz Et il les aveit norriz granz Un des filz reteneit par sort. că excedentul natalităţii trebuia îndepărtat. absenţa totală a sării. de care mamiferele depind fiziologic. dar aplicate altor realităţi etnice şi ceea ce e mai important. chiar cel din sud. En altre terre s'en aleit.În antichitate. În plus.în urmă) s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheaţă (v. o populaţie deja rară nu se putea hrăni din resursele oferite de solul scandinav. E cil sor ki li sort torneit. şi mai târziu. p. A se vedea şi cartea lui F.22. deci natural. Exact aceeaşi idee o găsim exprimată similar în teza de doctorat a lui Jane Acomb Leake (v. Quer enfanz tant ilenc nessoient E filz è files toz creissoient Nes' pooit la terre soffrir Ne n'aveient soin d'els garir. părea un dat fabulos. Realităţile demografice sînt neiertătoare: populaţiile puţin numeroase dispar. p 81). Deci nici nu poate fi vorba ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societăţii omeneşti officina gentium. Donald Logan (5) Astăzi este de tot limpede că solul şi clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populaţiei. Istoria Suediei). a constituit un factor prohibitiv pentru creşterea populaţiei în zona nordică europeană. mai ales că nimeni nu putea verifica adevărul unor astfel de poveşti. Aşa sa întâmplat cu năvălitorii mongoloizi (huni. Omne ignotum pro magnifico. din spaţii favorizate de natură.

Este după părerea noastră. dar şi de cele publice.De aceea se şi crede în existenţa unor goţi. oamenii nu au nevoie de adevăr.şi să primească jugul triumfului getic (sfîntul Isidor de Sevilla. Începuturile goţilor scandinavi sînt complet false şi sperăm că vom dovedi aceasta în mod convingător. către 560 .S-ar putea ca cineva să întrebe de ce am scris getul iar nu gotul Theodoric. ca atare. nu se cunosc date istorice pentru începuturile lor . Faptul că Atavulf se căsătoreşte legitim cu Placidia constituie într-adevăr o notă deosebită.636) 185 .1) avea dreptate: aproape toate societăţile invocă pentru începuturi hrisoave false. data morţii lui Traian.5 scrisoarea lui Plinius Secundus) se împlinise: Imperiul fusese d?rîmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre. tradiţională. Însuşi Hadrian. ci de verosimil. O abatere de o asemenea anvergură de la canoanele tradiţionale ale Bisericii nu se putea concepe decît din ordinul lui Theodoric. fără ca împăratul Honoriu să se poată împotrivi în vreun fel. nu se ştie de unde vin. având pe cap pileus. printre care şi celebra Saint Apollinare Nuovo din Ravenna. venind în Dacia după 117. populaţie dispărută între 1014 . Yourcenar)Revenind la Sant? Apollinare Nuovo din Ravenna. § 3. motivul pentru care "geţilor" li se pune începutul în "insula" Scandza. independent de geţi. apar sfintele mucenice care poartă îmbrăcăminte ţărănească românească: cămăşi albe cu poale lungi. să scrie o istorie a geţilor. Bunăoară. a luat-o din oraş ca roabă (§159) Ne surprinde că n-a fost observată similitudinea de situaţii: în 102 Traian ia ca roabă pe sora lui Decebal ?i în 106 jefuieşte Dacia de bogăţii imense.famula = cel ce serveşte.nici o limbă a numelor de popoare citate de Iordanes sau a fostelor populaţii migratoare care au ajuns în Europa. dacă mai rămăsese ceva din ea după prima incursiune (cea a lui Alaric. în 410) jefuind Italia nu numai de averile particulare. un început care nu putea fi verificat în acel timp. se arată că nu au rămas decît 7-8 cuvinte (23. iar pe sora acestuia. Placidia. pavăza imperiului roman (M. prin natura aşezării. acesta începe cu un ţinut fabulos. unde se găsea palatul imperial al lui Theodoric. rob. căci Dacia constituia.4)Atunci când getul Theodoric cel Mare îi cere lui Cassiodor. catrinţe decorate cu motive variate. un substitut al adevărului.mai departe. dar nu în costumaţia orientală. distrugînd Dacia. necunoscut. se ştie. Pentru că aşa rezultă din materia care ne-a rămas. exclamă: Ce greşeală a făcut Traian. dar putea să pară verosimil. nimic nu poate fi confruntat cu vreo dată istorică şi verificat în ce priveşte conţinutul de adevăr şi eroare. succesorul lui Traian. mai sus §2.1018. demnitar la curtea sa. nu există nici o dovadă pentru legenda acestor începuturi şi. fără legătură cu aceştia. şi nu se poate explica decît prin aceea că împăratul. p. cuşma getică specifică. Trei sute de ani mai târziu Atavulf jefuieşte bogăţiile Romei şi Italiei şi o ia ca roabă pe sora lui Honoriu. marame albe de borangic cu franjuri către glezne (24).L-am citat cu altă ocazie pe Montaigne care spune că în nimic nu cred oamenii cu atîta tărie ca în ceea ce cunosc mai puţin. a voit şi a avut puterea să impună celebrarea strămoşilor săi geţi. Nădejdea lui Decebal (v.Theodoric a construit mai multe lăcaşuri de cult. ajuns stăpânul Romei. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă . pentru că. din graiul populaţiei bulgare sosite din Asia în Europa şi stabilităla 679 în sudul Dunării.Iordanes scrie că la sfatul împăratului Zenon (§295) Theodoric şi-a scos hainele sale particulare şi îmbrăcămintea neamului său şi a îmbrăcat hainele de împărat şi domn al goţilor şi romanilor. În urma celor trei magi. în imensul mozaic al acesteia apar cei trei magi.De aici de vede că lordul Acton (v.Roma fusese rasă după obiceiul lăcustelor. sclav . ci îmbrăcaţi ca tarabostes daci.

cel mai probabil. cea zisă indo-europeană.. cum se poate vedea din rezumatul prezentat.. 800 pagini. arată geologii. Ea beneficiază de mai multe cercetări posterioare care o confirm?. ideea getică e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice din imaginiaţia anticilor.Criteriul avut în vedere în această cercetare este concludent şi grăitor. în sfîrşit. s-a împlinit prin Theodoric cel Mare înainte de 500 e. Ar fi păcat ca o asemenea descoperire să rămână îngropată într-o revistă cu circulaţie limitată . de unde aceşti nordici primeau sarea. că Scandinavia este unul din spaţiile unde populaţiile indoeuropene au ajuns târziu. către mileniul III î. omul lasă urme ale prezenţei sale. fără posibilitate de replică: resturile din neolitic descoperite de arheologi. în Vechea si Noua Dacie germană. ibid.. Ancient India (India Veche). Unde sînt descoperite. ajunge la concluzia că faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi.. după Universitatea din Cambridge. p.Nu s-a scris încă adevărata istorie a geţilor (25. 8 volume a cîte cca. kjökkenmödding numită de istoriografia suedeză. le-au adus mari pagube şi. i-au bătut pe romani.) reiese foarte clar că în acel moment numai Spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. Din harta prezentată. aceste urme sînt păstrate cu grijă în muzee şi în alte spaţii special amenajate.n. nimic. 186 .Absenţa totală a sării în această zonă a făcut Peninsula Scandinavă total dependentă de zonele din sud. publicat separat în revista "Destin" Mircea Eliade scrie: Studiul este pur şi simplu extraordinar.e.A se vedea în acest sens Anexa 2 .De aceea nici nu se găsesc urme de viaţă de tip mamifer aici pînă târziu.).e. Deschide perspective nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor istoriografice medievale . în nici un caz spaţiu de formare şi de pornire. când apare aici civilizaţia resturilor de bucătărie. Busuioceanu. referitor la Neolitic (mileniul V î. Această cercetare a fost întocmită în anii premergători primului război mondial. realizată de către Universitatea din Cambridge (Marea Britanie). 1). Una din cele mai probante este cercetarea întocmită sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angelles (UCLA) de către Marija Gimbutas. un scurt extras dintr-o cercetare amplă The Cambridge History of India. este o imensă pată albă.193).e. ca să se răzbune şi s-o ruşineze. luată de Decebal în 106.Oriunde trăieşte. în ultimul capitol al cărţii sale (25) apărută postum la Bucureşti. profesor la Universitatea din Madrid. nu există decît un spaţiu originar. anume cel carpatic.n.. inclusiv şi mai ales Peninsula Scandinavă.n. Johannes Tröster.. profesoară de arheologie la această universitate (fig. sub 20 de împăraţi romani.Nu se vede ce s-ar putea opune concluziilor acestei cercetări.n. au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma. cele mai vechi monumente literare ale umanităţii şi. Masa calotei de gheaţă era atît de mare încît sudul peninsulei. pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou. Despre acest capitol. în 1914. tipărirea s-a făcut în 1922. era imersionat. în Ardeal unde se găseşte. dar din cauza începerii acestuia.În sec XVII. după aproape 400 de ani. reia aceeaşi idee sub forma: grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani. Cercetarea a luat ca bază vechea literatură vedică. (scrisoare din 8 martie 1953)În ce priveşte viaţa de tip uman. Restul Europei. niciodată n-a putut veni de pe masivul de gheaţă care a fost Peninsula Scandinavă pînă la sfîrşitul Paleoliticului (mileniul X î. sub nivelul actual al Mării Baltice. Aceste idei sînt dezvoltate de Al. de unde ai ieşit proverbul: Nullum violentum diuturnum (nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează) Un ciclu se încheiase! Hotărîrea distrugerii Romei.Cercetări fără reproş ale unor Universităţi apusene celebre şi a unor universitari nu mai puţin celebri au statuat că în ce priveşte familia primordială de popoare. după terminarea războiului. iniţial.

3034) 3 Confuzie sau superficialitate? Goţii între realitatea şi ficţiune istorică. foarte probabil la cererea acestuia.n. 3. în care figurează şi scrisoarea 4. O singură. 2001. chiar pentru talentul tău. nu interesează.n.Deci dacă ar putea fi vorba de o confuzie. atît de vast. în nici un caz lui Iordanes care face un simplu rezumat al unei opere mult mai ample. deci după căderea Romei sub Odoacru. Caius Plinius Cecilius Secundus. 3. către Caninius: C. i-ar fi confundat pe aşa-zişii goţi cu geţii. deci nici din Peninsula Scandinavă nu a putut veni nimic. Cassiodor scrie o istorie a geţilor. Plinius către iubitul său Caninius (Un poem despre războaiele cu dacii) Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul cu dacii. Popa Lisseanu care traduce getarum cu goţilor ş.Acest fals comis.2 Am lecturat de cel puţin patru ori. publică a VIII-a carte de scrisori. dar şi numeroase alte surse istorice.Pentru alte surse pertinente în context. şi n-am găsit temeiurile afirmaţiilor de mai sus. după cum arată el însuşi. a se vedea Studiul introductiv din volumul nostru Studii de cultură şi civilizaţie românească. 3. despre tabere cocoţate pe munţi prăpăstioşi. cunoscut şi sub numele de Pliniu cel Tînăr. născut. şi pe deasupra.Ex nihilo nihil fit (din nimic nu se naşte nimic). legendele fac carieră mai mare ca faptele reale (Mommsen).3 Iordanes nu putea confunda pe nimeni şi nimic. În ştiinţă asta se numeşte fals. nu-şi pierde deloc nădejdea. căci opera lui este un rezumat al celor 12 cărţi ale senatorului şi istoricului roman Flavius Magnus Aurelianus Cassiodorus (c. că aşa-zişii goţi ar fi o realitate istorică şi le-au şi stabilit o origine aşa-zis germanică. fie intenţionat. atît de bogat. La Popa Lisseanu.1 Există istorici. la Mommsen. p. care poate atinge totuşi 187 . după ei.4 Oricum este o îndrăzneală nemaipomenită să corectezi (pe ce bază?) un text scris cu 14 secole în urmă aşa cum au făcut mulţi zişi istorici occidentali şi. Căci unde mai găseşti un subiect atît de actual. Iordanes §1) astăzi de negăsit. Fundaţia Gândirea. unul pentru prima oară asupra unui popor pînă atunci neînfrînt. izgonit din domnie. în istorie. şi anume că este o teribilă cutezanţă să te măsori cu aceste fapte în poezie. atît de fabulos? Vei vorbi despre schimbarea albiei unor fluvii. despre un rege care. aceasta nu ar putea aparţine decît lui Theodoric cel Mare (!) sau lui Cassiodor. Ajuns la maturitate demnitar la curtea lui Theodoric cel Mare.. celălalat .a. 3. alungat chiar din viaţă.pentru ultima oară. fie din neştiinţă sau comoditate. pe post de realitate istorică. Bucureşti.. astfel de falsuri abundă (v. cu "creionul" în mână şi cu note Istoria Geţilor scrisă de Iordanes la 551 e. în sfîrşit atît de plin de poezie şi.Pentru a lămuri lucrurile trebuie să pornim cu începutul: probabil în anul 108 e. 3. dar extremă dificultate. cu toate că faptele sînt adevărate. 485-578).5. nota asupra ediţiei)Din nefericire. intitulată De origine actusque Getarum (v. şi ajunge să se umfle ca un balon. get prin naştere. despre sărbătorirea a două triumfuri. decît în viziune mitologică. se prelungeşte prin şcoală şi massmedia. atît în apusul Europei cît si la noi care cred şi afirmă că Iordanes.

1977) (subl. dacii. astfel că a trebuit să ne mulţumim cu sporadicele menţiuni înregistrate de istorie pe care le-am putut obţine din sursele curente..Acest însemn de barbarie nec plus ultra face şi el parte. de unde rezultă transmiterea cuvîntului de ordine al lui Decebal. inclusiv femeile şi copiii sînt trecuţi prin ascuţişul sabiei. 3.n. 1967. p. Univers.sublimul şi poate să se ridice pînă la înălţimea celor mai măreţe opere. Roma = Radix omnia malorum (rădăcina tuturor relelor). după un asediu mai lung cucereşte oraşul. Vasile Pârvan (Dacia. cei care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia septentrională.e. şi fertilele Moldova şi Valahia. îi pregăteşte pe geto-dacii săi să se răzbune împotriva romanilor.Din păcate n-am găsit nici un studiu. lăsând Dacia în mâinile goţilor (??). nu sînt potrivite cu versurile greceşti (Traducere: Liana Manolache. conform datelor reţinute de istorie.Cine-şi mai formulează speranţe pentru lumea de aici după moarte?Dacia/Geţia reprezenta în antichitate polul civilizaţiei şi spiritualităţii. Mai mult. deşi conţinutul ei ni se pare deosebit de important pentru relaţiile de după Traian dintre Spaţiul Carpatic şi cel Italic. s-au retras din nou pe malul drept al Dunării. fie în tovărăşia germanilor migratori (?.. din care proveneau regii şi sacerdoţii geţilor. cu Ovid Densusianu.Gândirea lui Pârvan apare.. Ce rezultă din această scrisoare? După ce intervenţia armatei chineze în extremitatea de est a Imperiului Roman n-a funcţionat (v. în Anuarele daco-geţilor întocmite de Carlo Troya.ca "daci liberi" . în cultura română. ca naţiune politică. iar nu altfel.6 Că lucrurile stau aşa. alungat chiar din viaţă nu-şi pierde deloc nădejdea. nota ns). ceea ce se confirmă prin succesiunea atacurilor geto-dacilor contra imperiului roman. pînă nu vor rade Roma de pe faţa pământului. se pare. E. ns. ca şi alte numeroase acte de acelaşi fel. n-au acceptat niciodată stăpânirea romană. din ceea ce unii oameni de cultură. citată şi comentată acestă scrisoare. în volumul Opere complete.În sfârşit. şi de acolo . Ed. Transilvania. 150-151) scrie: . În nici un fel nu se poate înţelege altfel fraza lui Plinius Secundus: un rege care izgonit din domnie.{. la noi începînd. Carlo Troya) şi Decebal a realizat că nu va mai putea rezista mult la cea mai mare concentrare de forţe a Imperiului Roman din întreaga sa istorie şi-a adunat "Consiliul de stat" compus din casta sacerdotalregală a sarabilor.au invadat necontenit provincia.Anexa1) găsim scris: În 134.Se poate scrie un volum considerabil cu ororile produse în Europa de Imperiul Roman..). La Avaricum (în 52 î. reiese din succesiunea şi înverşunarea cu care geţii liberi au atacat succesiv Imperiul Roman.. cel puţin. sub Aurelian. Cezar agresor al populaţiilor din Galia. publicate de către Neigebaur (v. Almal. data cuceririi unei părţi a Daciei. după 106. şi îl supune unui măcel: toţi cei 40 000 de locuitori. au declarat şi repetat obsesiv mai apoi. ca inconsecventă: dacă dacii au lovit necontenit provincia pentru ce şi cum s-a ajuns ca romanii s-o lase în mâinile unor aşa-zişi goţi? Oricum. în primul rînd chiar acela al regelui. nici o listă a succesiunii loviturilor date de geţi imperiului roman. Carlo Troya (v. Noi nu am găsit încă. prestigiul Romei. şi le-a cerut să jure că nu vor lăsa răgaz Imperiului Roman pînă nu-l vor distruge. O dificultate mai este şi aceea că numele proprii barbare şi sălbatice. fie singuri. care n-a fost atinsă de cucerirea romană. daco-geţii sau goţii au zdruncinat jugul roman în Dacia Traiană şi Ermanaric cel 188 . fiul lui Captus.). Anexa 1) este mai logic când scrie: Aceştia continuă mereu războaiele dacogeţilor pentru a le smulge romanilor din nou ţara lor bogată în aur. pînă ce la urmă romanii.

Dar Carlo Troya precizează: 174 Amal domneşte peste daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor. p. n-au putut fi populate decît dinspre sud. LXXII.7 Jan Trynkowski. din neamul Amalilor. neîmpăcându-se cu cucerirea romană.n. Marc Aureliu respinge atacurile geto-dacilor (v. 1/1980. Commodus plăteşte sume mari daco-geţilor. inexistenţi la momentul istoric respectiv. posedă din nou vechile frontiere pînă la Dunăre.54 e. mare istoric polonez preocupat în principal de antichitate şi de istoria grecoromană. nu am aflat un studiu special.1883) a publicat lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor. parţial ele pot fi ilustrate prin menţiunile care s-au păstrat în diverse surse. nota ns). b.)) pot fi găsite şi în fondul limbii germane. dar şi bun cunoscător al istoriei românilor. 4) Lampridius menţionează o rebeliune în provinciile Panonia şi Dacia (Anexa 1).Dacă luăm în seamă cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles. pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală). cum am arătat.Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman. 1) În 164. LXXVIII. (care sperăm se va recunoaşte şi de către cei mai aprigi susţinători ai tezei factice goţii  geţi..Romanii nu au ajuns nici în Maramureş. acoperit de gheaţă. Commodus a fost nevoit să ducă mai multe războaie împotriva barbarilor care locuiau dincolo de hotarele Daciei (Dio Cassius. în Istoria limbii germane să arate că denumirile dacice de plante. deci dinastia Amalilor este daco-getă. 16-18): polonezii ar fi urmaşii acelor daci care. 3. spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice. nr. 27).Mare. şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord. LXXII. 189 . 7) În 218 Dacii liberi produseră mari pagube în Dacia sub Macrinus (Dio Cassius. că vechile frontiere nu erau ale unor goţi. cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică. 3) În 184. armatele Geto-Dace.8 Pentru succesiunea acestor atacuri. 5) În 213 Caracalla poartă război cu goţii (Anexa 1). scrie (v. ci ale geţilor.. mai înainte). 3 + Anexa 1). care îi împacă cu aur (Anexa 1). ceea ce scrie cu toată claritatea şi Iordanes în încheierea operei sale (§ 315). întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas (v. reiese cu claritate că spaţiul polonez de astăzi. 3. numite de unii şi gotice. Jakob Grimm (1785-1863).Această realitate dependentă de natură este atît de neîndoielnică încît faţă de ea nu se poate formula nici o împotrivire.n. din spaţiul carpatic. iar 12000 de daco-geţi primesc dreptul de a se aşeza în provincia romană Dacia (Dio Cassius. 8). De aceea ni se pare normal ca: a.) şi Nero (54 . ca şi nordul Germaniei. Waclaw Aleksander Maciejowski (1792 . Anexa 1). "Magazin Istoric". după prelungirea drumurilor sării. păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius (41 . 2) În 181. 6) În 215 Dacii îl atacă pe împăratul Macrinus.68 e.

pentru că. dar generalul său. concertată. împreună cu burgunzii. în urma luptelor cu goţii (Am. din cele menţionate de cronicari. în acest domeniu cercetarea este deficitară. 9) În 237. Zosimos. istoria pe care o cunoaştem este una fragmentară. împăratul Valens moare. noi invazii ale goţilor.251 Puternică invazie a goţilor conduşi de Kniva. şi Am. Ist.pătrund pînă în Italia. în 251 (Am. goţii se retrag în faţa lui Aurelian.Dar cîte vor fi rămas nemenţionate şi cîte se vor fi pierdut odată cu cronicile în care apăreau. pe epoci. Marcian.Cum am spus. goţii şi sarmaţii îl înfrâng pe Gordianus în Tracia (Anexa 1). 18) În 259 goţii invadează Asia Mică. Decius este înfrânt şi ucis la Abritus. alţii de altele. IV. nici la noi. Maximinus şi Baldinus plătesc tribut daco-geţilor (Anexa 1). etc. 14) În 252. 13) În 250 . că Italia a avut împăraţi sau regi goţi (geţi) contribuie la sprijinirea ipotezei că este vorba de o acţiune dirijată.17). 19) În 261 împăratul Claudius îi bate pe goţi şi-şi ia titlul de Gothicus (v.). 21) În 271 împăratul Aurelian sărbătoreşte un triumf asupra goţilor. sub Valerianus.16. Anexa 1 etc). împăratul Gallus cumpără pacea de la goţi. 12) În 248. 50). invadează Tracia. 22) În 331 /332 Invazie a goţilor în sudul Dunării.). 15) În 253. XXXI.Am spicuit mai sus o parte din atacurile date de daco-geţi sau goţi împotriva Imperiului Roman. 10) În 238. 13. Dexipp. 50) 11) În 242. 16) În 255. Invazie a geţilor cu carpii. XXXI. carpilor şi burgunzilor . nici în istoriografia occidentată. Marcellin. lumii în date. 20) În 267 Gallienus pierde în întregime provincia romană Dacia. 17) În 258. îi alungă pe goţi din Iliria. 23) În 378. 14-17. Marcellin. ars. Marcellin. datorită vicisitudinilor vremurilor.8) În 235 Maximinus Trax îi bate pe daco-geţi şi sarmaţi (Anexa 1). de unde sînt aduşi strămoşii lui Ulfila. într-o casă de ţară împreună cu cîţiva apropiaţi. care se retrag cu pradă mare (Anexa 1). XXXI. Nu există o lucrare cu această temă. p.Totuşi ni se pare că frecvenţa acestor atacuri şi finalitatea lor. totuşi goţii. dar sînt respinşi de împăratul Aemilian (Anexa 1). goţii aliaţi cu carpii invadează provinciile romane din Peninsula Balcanică (Istoria lumii în date. 5. bastarnii şi vandalii (Istoria lumii în date. următoare 190 . p . 24. general al acestuia. Unii vorbesc de anumite atacuri daco-getice sau gotice. 5. etc. dar sînt respinşi de împăratul Constantin (Anexa 1.

ceea ce constituie fie un fals. prin ani calendaristici. adevărul nu se putea să nu iasă la iveală. Donald Logan. De la get la got s-a schimat o vocală.1 sentinţa istoricului american F. Cronica ducilor de Normandia. 178.Faptul că lingvistica occidentală nu a înregistrat măcar vorbele populare ale limbilor vorbite pe teritoriile sale îngreunează mult un studiu de sinteză credibil care să tindă către aflarea realităţii. Faptul că în Franţa actuală apare o Pays de Dax (Daks).1 La geaţi s-a adăugat o vocală.La aceeaşi concluzie ajunge şi cercetătoarea americană J.Cu goţii s-a dorit să se facă o excepţie cum am arătat şi cum au remarcat şi alţii (F. Gesta Normanorum. Fiind vorba de un arbore genealogic fabulos nu se puteau marca măcar naşterile protagoniştilor selectaţi şi bătăliile date. dar prin aceasta nu s-a născut o altă naţiune.Toţi. cum am arătat.războaielor dintre Traian şi Decebal.9 Goţi  Geţi Asupra identităţii din titlul acestui subcapitol nu poate exista nici cea mai mică umbră de îndoială. de la francez la franţuz s-a schimbat o vocală. 3. în timpul regelui Alfred . Donald Logan) au avut tendinţa de falsificare a istoriei în căutarea unei identităţi proprii. sîrb/serb etc. sînt destinaţi să reproducă ideile altora. Leake: in the time of King Alfred .Nu-i includem între aceştia pe cei care.Să sperăm că studii ulterioare vor aduce mai multă lumină în acest colţ întunecat de istorie. p. al căror nume este corect dat de Alfred ca Got/an (fără eronatul th din formele clasice). în care daco-geţii sînt consideraţi fondatori ai spaniolilor (25. dar prin această schimbare nu s-a născut o nouă etnie. începînd cu istoriografia medievală.9.. avea scop politic.De la rumân la român. chiar dacă ar fi absurd ceea ce li se propune să creadă. din dorinţa arzătoare de a găsi în amintirea celui mai vechi poem epic teutonic a unor fapte eroice adevărate aparţinînd unui trib germanic real. să creadă fără să cerceteze. sînt de fapt geţii! 3. că pe harta Londrei apare un Campus Dacorum şi multe altele pe care nu le cunoaştem dovedesc că în adâncimea timpului istoria Europei are destule zone nelămurite sau direct obscure. of the ardent desire to find in this oldest Teutonic epic recollections of true heroic deeds performed by a real Germanic tribe (22. XIX 191 . aceşti istorici au adăugat un h la got.A.Trebuie să spunem că autoarea ajunge la concluzia că geaţii.Pentru a crea confuzie.În timp ce Traian.2 Nicăieri. menţionarea goţilor. p. 7)/ cea mai veche considerare a lui Beowulf ca un document istoric a fost generat? de naţionalismul german. Collectanea Etymologica) şi. născut la Italica (Spania) abia dacă este menţionat în cronicile spaniole. mai ales franceză şi germană (a se vedea în cap. dar absolut toţi istoricii din sec. the mention of the Goths. Carolus Lundius etc.A. ca un trib germanic real.. prin natura lor. p. ca să folosim transcrierea franceză. ai popoarelor nordice (v. pe care istoriografia germană dorea să şi-i apropie. operaţie cu desăvîrşire imposibilă chiar pentru un prestigitator mundi. în principal germană. J.) ai teutonilor (v.O zbatere inutilă în perspectivă istorică căci ori cum ar fi întors-o istoriografii francezi. nu reprezenta o realitate. sublinierile noastre.. ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci (Dutch) şi ai Anglilor. dar scopul acestei "excepţii" introduse de istoriografia medievală. whose name is correctly given by Alfred as Gotan (without the erroneous th of the classical forms (22.). Argumentele. 25. 179). prin saxoni şi frizieni. chiar şi consoane. dar prin această operaţie de rutină nu se nasc alte naţii..The old approach to Beowulf as an historical document was born of Germanic nationalism. 108)/ . occidentală. dar şi franceză. nici la Cassiodor-Iordanes nu se indică nici o dată la care ar fi apărut aceşti aşa-zis goţi. cum se va vedea. dar s-a schimbat şi consoana vecină..9. Leibniz. fie o eroare. p.Evident se exclud cu totul cei care. germani şi alţii în Evul Mediu.. Leake etc. 3. sînt atît de numeroase şi peremptorii că numai cei care au trecut pe deasupra subiectului nu le-au observat . ai cărei locuitori se numesc Daci (Dace). se schimbă vocale.

Cezar în De bello gallico (Cartea VI. slave. la originile Europei altă populaţie neexistînd. Adelung. vin din aşa-zisul orient al Europei. ns.Şi Universitatea din Cambridge susţine această idee (vol I. era suprapopulat şi mai ales. prin schimbarea unei vocale s-a descoperit apariţia unui nou popor.Din sec. într-adevăr ?germani? în limba romanilor înseamnă ?fraţi gemeni?. din aceiaşi părinţi.Limba germană actuală este o operă de cabinet. subl. şi mai ales ce arată faptele. asigura minimul de condiţii de viaţă. Vorbitorul de latină vulgară se putea înţelege cu vorbitorul de teutonică sau theodiscă (29.Înainte de Leibnitz sau după el.Nu se ştie pînă astăzi ce criterii determină calificarea de romanic.Onions. Ar fi fost un nonsens să te numeşti pe tine însuţi frate. slav. german înseamnă frate bun. grecii. germanii etc. Un început de criteriu ar fi limba. cum sînt numite de autorii acestei lucrări) : indo-persanii. albanezii.De aceea nu s-a auzit pînă astăzi decît Ich bin Deutsch = Dac. Teutonii nu şi-au spus niciodată germani.Am mai spus-o. scopul istoriografiei medievale germane şi franceze era acela de a-şi găsi o identitate. 25) scrie că Germanii se învecinau cu Dacii. a cărturarilor. Nu poţi numi pe cineva frate pentru că e frate cu un terţ. 12). care n-a fost afectat de glaciaţiuni. în Collectanea Etymologica a ilustrului Gottfried Wilhelm Leibniz. ca şi cum ar vrea să spună că ei au o origine comună (cu celţii).Dacă ţinem seama de condiţiile geologice ale Europei ca şi de condiţia fiziologică a omului nu se poate evita constatarea că după retragerea gheţarilor din nordul actualei Germanii şi din actuala Polonie populaţia a expandat (a roit) din sud.anexa 2) atunci când arată că din Spaţiul Carpatic au roit (după părerea noastră aceste părăsiri ale Spaţiului Carpatic.e. deşi în acest sens nu este nimic dovedit şi. De acea s-a şi numit indo-europeana comună.Ştirile de mai sus. tracii. a lingviştilor. Printre aceştia se găseşte şi vestitul istoric german Mommsen: Răsăriţi din aceeaşi tulpină din care s-au născut şi popoarele elene.La 1717. celţii. Le grammarien le plus réputé du XVIIIe siècle. p. 195). p. IX..3. Dar în antichitate şi evul mediu nu existau diferenţe mari de limbă.numele cele mai timpurii ale germanilor au fost Aleman şi Dac. ceea ce găsim şi la Strabon (VII. repetăm. Ei au plecat toţi dintr-o vatră în care au vorbit o limbă comună. pe care le publică Leibniz în cartea sa. italioţii.Să vedem ce spun cei mai erudiţi savanţi în acest sens. 1966 . ci de a încerca să explice mai corect.10 Deoarece. germanic. dinspre partea orientală a Europei (Istoria Romană. goţii cărora li s-a dat o aprtenenţă aşa-zis germanică. (1646-1716) găsim. ei n-ar putea fi decît tot geto-daci. XIX. nu pot fi catalogate migraţii. vol. cred eu. celţii. germanii şi slavii. que le haut allemand était arrivé vers 1750 au plus haut point possible de perfection et qu'il falait en quelque sorte 192 .P. p1. o pleiadă de străluciţi cărturari saşi fiecare cu argumente proprii susţine că teutonii sînt urmaşii dacilor.De altfel. mai aproape de realitate faptele. 71 . limba theodisca nu pare să aibă altă semnificaţie decît cea de limbă vulgară (29. italice şi germanice. p1) subl. dar în antichitate nu apăruse această grupare vagă. Olandezii se numesc şi astăzi Daci (Dutch). spus direct: Tocmai din această pricină. în afară de declaraţii. de după mileniul III î. târzie.Numele germani nu li l-au putut da romanii decît dacă ei i-au considerat fraţi ai lor. constituie un memoriu pe care i-l adresează Abatele F. în principiu de unii oameni de cultură români. celţii au imigrat fără îndoială. by C.Dacă "goţii" ar avea o existenţă de sine stătătoare şi ar fi "germanici". pensait comme Gattsched. idee combătută formal.T. a gramaticilor. artificială de aşa-zise familii de popoare: germanice. romanice.ns. nu se găseşte nicăieri în ultimii aproape 2000 de ani nici cea mai insignifiantă probă. romanii le-au dat acest nume. pentru că rostul teoretizărilor de tot felul nu este acela de a înlătura faptele. Diferenţierile s-au produs cu trecerea timpului şi. impusă de sus în jos abia către sfîrşitul secolului XVIII şi mai ales in sec.recunosc şi scriu că latinii. Toţi oamenii aveau fraţi naturali. 3.The earlier name (of the german) were Alemain and Dutch (The Oxford Dictionary of English etymology.n. Cap. I. ca şi acestea. mai ales. din Spaţiul Carpatic. dupa apariţia oamenilor şcoliţi. passim).Pezron la 23 februarie 1699.

p 166)Vers le milieu du XVIIIe siècle l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune . nu se vede cum calitatea de frate bun ar putea defini o etnie. iau ca model germana lui Luther şi a lui Adelung. 265. 3. preia masiv cuvinte din latină şi. 159. în § 67. pe baza acestui criteriu nu putea fiinţa o familie de limbi germanice.11 În Getica (Iordanes) nu se găseşte nici cea mai neînsemnată aluzie referitoare la o aşa-zisă germanitate a zişilor goţi. marchează diferenţa netă dintre limbă şi dialecte. mai ales după Evul Mediu. 229. 164. p. două secole mai târziu. în sec XVI. Les Patois. 268. ns. p. 270.În termeni reali. Dacă n-ar fi fost vorba de două nume frecvent interschimbabile ale aceleiaşi populaţii de bază. 263. 191. aceste realităţi nu existau în secolele II .1 Belizariu. admiţînd limba drept criteriu. învingîndu-i pe aşa-zişii goţi în Italia. relativement peu nombreaux. 1938. (29. 120. în paragrafele: 60..2 După istoriografia occidentală.. 27 3. biblia în teutonică. În cazul limbii. Istoricii apuseni considerându-i germanici. 299 şi 306. Paris. 93. Anglia. Italia. de 19 ori cu sensul propriu. traducînd. cu cei din Ardeal. (29. 283.Chiar dacă Luther. 253. 191.Aşa ceva în Franţa.. din Oltenia sau chiar din dreapta Dunării. 129. inexistent la momentul apariţiei şi desf??ur?rii goţilor. à décréter quelles locutions étaient correctes et quelles fautives. 120. 266. 167) Şi această constatare. 274. 257. afirmată apăsat. vestitul general al lui Iustinian.. şi se miră că nu găsesc nici o urmă de germanism în secolele IV-VIII când acesta nu se născuse încă: la colonisation des Visigoths en Gaule et en Espagne ne laissa aucune empreinte sur la langue puisque. îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. 257 3.l'immobiliser dans cet état. Aşa ceva nu se cunoaşte în istorie. universalitatea înţelegerii este naturală şi nedependentă de vreo formă de învăţământ şcolar. Adelung imaginează o limbă germană pe baza dialectelor germane de sus (haut-allemand). ils furent absorbés par la population romanisée qui habitait ces pays (30. pînă în munţii Pindului. atribuit de latini teutonilor. de frate sau soră. aşa-zişii goţi nu pot fi ataşaţi unui sistem neconstituit. p 167) subl. vizigoţii au stat în sudul Franţei peste 400 de ani. 180. neexistând o limbă germană înainte de secolul XVIII. 199. et fonda. Ar fi fost o formă de paranoie să-i înfrîngi pe goţi şi să-ţi iei titlul triumfal de Gepidicus Maximus. geţii fiind numele vechi cu o istorie glorioasă în spate. deşi cele două nume aparţin de fapt la două ramuri ale aceleiaşi populaţii. Înainte de apariţia oricărei forme de învăţămînt şcolar vorbitorii de limbă română din Bucovina se înţelegeau perfect cu cei din Banat.Am spus că între 23 folosiri ale cuvîntului germanus cu sensul direct apar şi 4 utilizări cu sens de popor. 193 .VI ca să poată motiva o aşa-zisă apartenenţă germanică..11. pentru că. de o largă răspîndire. l?enseignement scolaire de la grammaire . În realitate ei se găsesc şi azi acolo. A se vedea şi Albert Dauzat.Il s'appliqua à réglementer les déclinaisons et les conjugaisons. vorbitori ai dialectelor constituite în Europa. este de neconceput. Deci. soit par son Umständliches Lehregebäude .Iordanes foloseşte de 23 ori cuvîntul german(-a). 223.11. 67.Este demn de subliniat cum gândesc şi ce constată chiar cei mai avizaţi doctori în lingvistică. din sec XVIII.Or titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins. Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire (29. (1782). Germania etc.. soit par sa Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen in den preussischen Landen (1781). nu s-ar fi putut ca Belizariu să-şi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS.

p. în urechile unor istorici interesaţi ca un pian smintit care scoate sunete fără să i se atingă clapele. pe baza dogmei unui germanism al aşa-zişilor goţi.4 Puteau aşa-zişii goţi s? apară şi să umple pagini de hârtie fără străvechea anterioritate a geţilor.Că Scandinavia a fost populată dinspre sud.. De exemplu: ades. 3. a băga. subl. sus. unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iranică? Excelentul istoric care a fost Ion Budai Deleanu. nota ns. 15): Herulii îşi căutară sălaşuri în locurile cele mai îndepărtate ale lumii locuite pe atunci . jos. mai ales în ce priveşte Getica lui Iordanes. cocă. sigur.11. să fi venit pentru a înnoi în sens naţional este una dintre acele erezii pe care singur romantismul dezlănţuit din primii ani ai secolului al XIX-lea a putut să le conceapă (14.Iată de ce am numit germanismul invocat în contul aşa-zişilor goţi de către istoriografia medievală de sorginte teutonică sau teodiscă o iluzie romantică care cântă.Dar o asemenea influenţă "germanică" se regăseşte peste tot în Europa. cu superstiţii confuze.3 În legătură cu ideea germanismului aşa-zişilor goţi.180. pe care Iordanes îi citează ca locuitori ai insulei Scandza. fără "carte". p. ale Dicţionarului des idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs. inclusiv în frisiana veche şi saxona veche. pentru a-şi întemeia nobleţea să dovedească sau măcar să afirme descendenţa din geţi (nu goţi!. ns. pe care o păstrează acea seminţie a dreptului de stăpânire pe care-l au înaintaşii zeului tutelar sau ai şefului divin. p.164) Dr. ceea ce arată superficialitatea cercetărilor care au avut ca obiect acest aspect. a adăsta. rezultă şi din textul lui Procopius din Caesarea (32. trebuia.137). că nimic n-a putut veni din ea. celelalte povestiri ale sale îi privesc în întregime pe geţi (2. la sud de Loara.. etc. fără genealogii chiar. care n-a fost dovedită niciodată. p. ei fură absorbiţi de populaţia romanizată care locuia aceste teritorii/. 194 . a muşca. fără "biblie". Ea n-are în sine nimic naţional. ori este amintirea. şi atunci ea n-are decît un sens local.Procopius este contemporan cu Iordanes astfel că există dovada că Herulii.). ca şi în alte texte din aceeaşi regiune. constată: dacă lăsăm la o parte lucrurile pe care Iordanes le povesteşte despre migraţia goţilor din Scandinavia şi înaintarea lor pînă în Sciţia.138): Goţii au fost studiaţi intens şi cu pasiune. autorul n-are o idee clară nici despre ce înseamnă germanic din punct de vedere etnic. noi am găsit peste 1300 de cuvinte româneşti.1. l'un des peuples germains les plus nombreux! În afară de dogma germain. regretabil. fără istorie. fără nimic scris ca bază a unei gândiri comune.137) /colonizarea vizigoţilor în Galia şi în Spania nu lăsă nici o urmă în limbă pentru că.136) sau peu nombreux (p. pe de-a întregul inventat. caută nebuloase urme aşa-zise germanice în Midi-ul Franţei.A crede că aceste rase fruste.110). C II. îi scapă că pe pagina anterioară scrisese: Les Gothes (cu falsificarea th!). Alexandru Bădin (31. chiar târziu când goţii dispăruseră. p. capabile de a fi transmise de la o generaţie la alta. Iorga: Regalitatea germanică ori este de creaţie romană. legat de un singur grup. Deşi autorul era tînăr când scria aceste rânduri. 25. nici dacă goţii erau les plus nombreux (p. să-l cităm pe eminentul N. berc etc.Este interesant că în timp ce diverşi istorici şi lingvişti. 3. instinctual. mai ales în cele trei volume de cîte cca 800 p.11. iar originea lor scandinavă a fost considerată de unii cercetători ca o simplă legendă. sînt veniţi acolo dinspre sud. cu desăvîrşire imposibil. cloşcă.De asemenea ignoră că pătura conducătoare a Spaniei. relativ puţin numeroşi. natural sau artificial. se îndreptară spre insula Thule şi au rămas acolo.

care se găseşte mai la sud faţă de Scandza. Când odinioară? Cu 600 de ani î. mergînd mai încet. În § 29 autorii se arată surprinşi că Josephus Flavius (37-100 e.n.n.n. Nu există nici un document ... prin tragere la sorţi.n.e. ieşind din sînul insulei Scandza cu Berig regele lor au fost duşi cu numai trei corăbii pînă la ţărmul de dincolo al Oceanului. de a-şi hrăni populaţia. dar nu-i menţionează nici Dion Chrisostomul +120.Procopius continuă: În această insulă pământul este în cea mai mare parte pustiu .. oricît de dragi le-ar fi fost copiii.. . se spune că a dat numele neamului.?.De aici aflăm că în această povestire goţii ar fi venit din Scandinavia cu trei corăbii dintre care două cu goţi. etc. adica în Gothiscandza..) nu ştie de goţi. iar una cu gepizi.. putea rămâne în familie. Ce fel de popor ar putea fi acela care obţine victorii de răsunet se bate cu armatele imperiului roman şi nu este măcar amintit de principalii cronicari ai timpului? Să vedem cît adevăr se găseşte la apariţia aşa-zişilor goţi şi gepizi.n. se găseşte hrană mai degrabă pentru vite decît pentru oameni. Iordanes reia felul în care au sosit din insula Scandza aşa-zişii goţi: trebuie să-ţi aminteşti ce ţi-am spus la început că goţii. Dar ce dovadă poate constitui gura lumii în istorie? Şi Cassiodor .n.e. au răsărit odinioară goţii cu regele lor pe nume Berig Începutul este ca în toate poveştile : Se spune că . nu interesa unde. ca dintr-o fabrică de naţiuni sau ca dintr-un pântece de neamuri. cît a trăit el. una. Ce înseamnă aceasta ca număr de persoane? 195 .. pentru că sînt puşi să poarte lupte cu Cirus (558-către 528î. numai unul. cu Darius (521-486 î. nici Dio Cassius  236 e. un cuvînt niţel schimbat să devină nume al gepizilor. fiindcă în limba lor leneş se spune gepanta. ceilalţi trebuind să plece.Iordanes continuă: din această insulă au răsărit odinioară Goţii. (ibid) În §13 Iordanes scrie că în Britania. de unde fecunditate mai la nord ca să apară o officina gentium? În ţinuturi în cea mai mare parte pustii se şi prăsesc populaţii . 95 ca să explice cum sînt rudă geţii cu gepizii. Astfel de apariţii şi dispariţii se găsesc numai in 1001 de nopţi. nici o formă de probă ci doar un fel de lumea spune. În § 94. nici Clement din Alexandria (150-215 e.Am văzut mai înainte că datorită incapacităţii solului. chiar din sudul Scandinaviei.) nu-i menţionează pe goţi.Dintre aceste corăbii.. Cum ar fi putut să-i menţioneze dacă pe vremea sa nu existau? Joseph Flavius nu-i menţionează pînă la 100.e.). Nimeni nu le purta de grijă (Cronica ducilor de Normandia)Iordanes îşi începe povestea aşa-zişilor goţi (§25) astfel: Se spune că din această insulă Scandza.) sau 700-800 de ani mai târziu când acest nume apare la unii cronicari? Nu ştim nimic. Aşa s-a făcut ca dintr-o poreclă.

din cei 120 de goţi debarcaţi nu se ştie când în Gothiscandza. maximum: 120 de goţi şi 60 de gepizi. prin absurd. fosta lor armată se putea ridica la maxim 12 luptători. profesor la Universitatea din Viena (26) să încerce să justifice pe astfel de basme existenţa goţilor ca populus germanus este regretabil şi ridicol. În Franţa era la 1789 de 28-29 ani (34. 1980. altfel dispăreau într-o generaţie. pentru demonstraţie. cum scrie Iordanes (§94).durata de viaţă n-ar fi depăşit 18 ani. Care armată? Dacă au venit 120 de goţi.Cu aceşti 12 luptători. 14). vol. A nu se uita că ne aflăm. p. că geţii ar fi venit din Scandza în corăbii de cîte 60 de persoane. goţii au cucerit pământul dorit. cel mai probabil. Brandenburg şi Saxonia inferioară.Să considerăm totuşi. Admiţând că în luptele date cu ulmerugii. când speranţa de viaţă tindea către triplare sau chiar către împătrire faţă de cea din antichitate şi din Evul Mediu. în primele secole ale erei noastre. îi subjugă şi pe vandali şi au cucerit mai multe popoare (§ 26).Or.Dar. în Franţa mureau încă pînă la un an peste 100. în contemporaneitate.14). dar ca Herwig Wolfram. De aici au înaintat victorioşi pînă la marginea Sciţiei. III. XIX.Că istoricii medievali germani puteau crede în astfel de lupte de desene animate cu eroi mitologici e aproape de în?eles. când trecea peste un pod. jumătate din armata goţilor s-a prăbuşit fără salvare şi fără să mai poată trece cineva peste rîu (§ 27). Bucureşti. admiţând. chiar şi agramatului Iordanes să creadă şi să scrie (Iordanes reproducînd "ştiinţa" unor autori greci şi latini predecesori) astfel de fabule. ceea ce înseamnă că au sosit pe ţărmul nordic al Poloniei de azi. că goţii ar fi putut mobiliza 10 % din populaţie. p.92): Mai grozavi sînt Normanzii . Albert Bayet (33. XVII-XVIII. secolul XIX deja 22 de ani (G.Iordanes nu spune cîţi inşi putea cuprinde o corabie. Roehrer-Ertl (Actes du II-ème Congrès International de Thracologie. Kurth şi O. p.000 de copii (34.. speranţa medie de viaţă a noilor născuţi de ambele sexe se situează la cca 20 de ani în sec. în Gothiscandza. Durata medie de viaţă a crescut foarte încet de-a lungul timpului. unde exista oarecare igienă şi oarecare posibilitate de îngrijire medicală la dureé de la vie n?aurait pas dépassé en moyenne dix-huit ans (34. iar sub al cincilea (!) rege (Filimer) care a urmat după Berig (ceilalţi trei regi dintre Berig şi Filimer n-au fost menţionaţi niciodată) au luat hotărîrea să plece mai departe. XVIII şi prima jumătate a sec. vandalii şi celelalte popoare cucerite. ce armată se putea obţine la o populaţie de 120 de persoane. o iau de-a lungul coastelor pe corăbii cu cîte 60 de oameni. p. goţii istoriografiei medievale germane n-au pierdut nici un ostaş (!) cu marea armată de şase soldaţi.Îi era permis lui Herodot. p.Armata nu a putut reprezenta către 10 % din populaţie decît în ultimul secol. s-au încleştat în luptă cu neamul spalilor câ?tigând biruinţa (§ 28).În Roma cezarilor. evident cu soţii şi copii. Mortalitatea infantilă era înspăimântătoare şi se consideră că atingea 50 % din nou-născuţii pînă la un an (jumătate din copiii nou-născuţi mureau pînă la un an). În antichitate este greu de conceput că se construiau corăbii atît de mari. Macklenburg. care s-au separat şi s-au îndreptat în direcţii diferite. În Germania de sud. cum coboară din corăbii îi atacă şi-i alungă din propriile locuinţe pe ulmerugi. 417). La 1911. pentru că în vremea lor pluridisciplinaritatea nu 196 . sec. În § 27 li se întâmplă nenorocirea cu înecarea a jumătate din armată. 47) .. nenorocire.

dar pentru alte "greşeli". franceză. engleză.Iar goţii. e silit cineva să constate că numărul lucrătorilor ştiinţifici ieşiţi din universităţile noastre e cu totul fără însemnătate.Pentru că nu e de mirare că numeroase adevăruri sînt încă ascunse cunoaşterii după 2000 de ani şi chiar mai mult.Istoricii germani. După cum am arătat mai sus. nici chiar în vocabularul lui Ulfila. i-au oferit lui Constantin cel Mare 40. fără reţinere falsifică sperând că-i va ieşi pasenţa. germană. ducându-se. Singura similitudine identificabilă este cu cuvîntul românesc aiurite. că maslul este inutil şi lipsit de rezultat. folosit la traducerea Bibliei.000 au pierit (aici li se asociază şi francii care luptau de partea cealaltă a baricadei) la Câmpiile Catalaunice (§ 217). împreună cu basmele Mamei mele Gâsca şi afirma hotărît că istoria nu e şi nu poate fi ?tiin?? etc.Călugării şi actorii pot crede în astfel de minuni. antropologie. goţii veniţi din Scandinavia cu cele trei corăbii au dispărut curând după sosire.. inclusiv prof. latină. fiziologie. cum ar putea să le acorde cel mai neînsemnat credit? Acest fel de istorie poate justifica de ce Malbranche dispreţuia istoria şi nu-i acorda mai multă importanţă decît ştirilor din mahalaua sa. după cercetări savante. dar istoricii. etnografie. 197 . Aceste aiurite sînt alungate din mijlocul goţilor şi văzîndu-le duhurile necurate cutreierând prin deşert leau îmbrăţişat şi s-au împreunat cu ele şi au dat naştere hunilor (§ 122). 35. Dacă nu pe toate terenurile. ar fi fost cca 2000 la număr.Nu se poate să accepţi. Azi un istoric trebuie să ştie geologie. p. debarcaţi în Gotiscandza au dispărut fără urme.exista. desigur.Dacă a primit-o Thodoric cel Mare şi nu i-a tăiat capul lui Cassiodor. Wolfram nu citează pe nici unul. Numai în Germania n-au ajuns niciodată aceşti "germanici".Astfel că nu poate fi nici o urmă de îndoială că. Wolfram n-au de ce să se supere.Hunii. să nu se lase mai prejos. în istorie. Iorga spunea: cu această direcţie s-au format profesori secundari de istorie de o mediocritate convenabilă. prof. dacă ar fi fost reali. iar Louis Bourdeau respingea lucrările istoricilor la rangul de fabule. genetic. nici pe germanul Nicolao Petreio care-şi tipăreşte cartea la Leipzig în 1695. sociologie. curat-murdar.Spaţiul nu ne îngăduie.182). regresul faţă de ce se producea altădată e incontestabil. se cheamă. Numai că nu înţelege că are în mânecă o carte falsă.Privitor la aceste aspecte. Atunci se putea spune istoria este o poveste mincinoasă care ni se înfăţişează ca adevăr.000 de ostaşi şi alţii.. e istoria pe care ei au folosit-o pentru a-i inventa pe goţi. după cîteva generaţii. (ap.numite cu un cuvînt "strămoşesc" haliurne. obiectivitate ştiinţifică: luăm din Biblie (din Iordanes şi din toată literatura pertinentă) numai ce ne convine. căci cunoştinţele s-au înmulţit şi posibilităţile de aflare a adevărului au sporit în proporţie foarte mare . mult mai mulţi. care reclamă statut de oameni de ştiinţă. cu durere. cum a făcut cu Simmachus şi cu Boethiu.Asta. au vînzolit toată Europa. Din zecile de autori elini şi latini care scriu că goţii nu-s decât geţii. nu lasă decât locuri goale (14.Scuzele pe care le aveau scriitorii acelor vremuri de demult nu le mai au istoricii de azi. iar nu că s-au înmulţit încît în § 199 să se vorbească de nenumărata armată a gepizilor din care 15. ultimii din cîteva femei practicante ale magiei . trebuie s-o primească pe de-a-ntregul şi misticul profesor al Universităţii din Viena care. apariţia "marelui" popor al goţilor nu se deosebeşte. ceea ce constituie încă o dovadă că între aşa-zişii goţi şi zisa lume germanică nu se pot găsi legături de filiaţie sau de similitudine. p. din opera aceloraşi autori numai părţile care-ţi convin şi pe altele să le respingi. însă. N. nu 60 sau 120 şi nu a rămas nici unul. de ce Darlu o socotea cea mai puţin onorabilă dintre operele imaginaţiei. astfel că trebuie s-o accepte şi pentru generarea hunilor din aiuritele goţilor. obţinuţi printr-o simplă schimbare de vocală. decît ca procedeu de apariţia hunilor (§ 121).Sperăm ca temerile lui Iorga să nu mai fie tot atît de acute azi. 74).Trebuie să spunem că n-am găsit nimic asemănător cu acest cuvînt în elină. Autodidacţii entuziaşti de odinioară. dar orice istoric ar trebui să facă un calcul elementar în urma căruia ar constata el însuşi că cei 60 de gepizi şi cei 120 de goţi. să folosească mijloacele moderne de datare etc.

84): Maximin.Că împăraţii romani înţelegeau aşa-zisa limbă barbară rezultă şi din ceea ce scrie Iordanes (§ 83. 4. Teofilact Simocata scrie despre geţi. 198 . dar asta-i religie. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar. despre oştile geţilor (p.425) sciţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi.Noi sper?m că s-ar putea ajunge la acea limbă pe care o vorbeau toate popoarele din barbaricum. quasi corruptam Latinam (cap.Sînt amintite lupte între goţi şi gepizi (deşi îs acelaş popor) între avari şi gepizi. IX. dar şi cele din Grecia şi Italia antică. Mais le gotique n'est pas l'ancêtre de l'allemand (29.Da.În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea. n. politică etc.13 Între 582 şi 602. prin limba ausonică înţeleg valaha. 126. operam dabant Linguae Gothicae (quae cognata Alanicae) & Ausoniae. iar cei de acum îi numesc goţi .. ns. un cioban "got" a cerut împăratului Alexandru Sever. gepizilor şi celorlalte populaţii din lagărul lui un discurs de îmbărbătare pentru a porni la luptă. in usu potissimum fuisse.. ceea ce este o aiureal?Istoria limbii germane arată clar (vezi mai înainte) că actuala germană e o confecţie târzie. în limba părinţilor săi (cu 40 de ani înainte de părăsirea Daciei de către Galienus. ostrogoţilor. etc. vecine? De ce nu se menţionează nici o luptă între ele. îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu Alana) şi cu ausonica. Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil. a lui Adelung. 3. dar n-au făcut-o.) permisiunea să lupte cu militarii pregătiţi pentru un concurs. ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu. subl. fără o ordine cronologică. ca să-l înţeleagă atîtea felurite neamuri?La această întrebare trebuia să răspundă dl. dar nici cea mai vagă menţiune despre aşa-zişii goţi). 3. strămoaşă a germanei de azi. în Spaţiul Carpatic sau în alt spaţiu geţi şi goţi ca două popoare diferite. populaţia continua să vorbească aşa-zisa limbă barbară n. leită latina coruptă (vulgară. quod ipsorum quoque Hunnorum aliqui. p. 4. Cele mai frecvente certuri se produc între vecini.. Nu ştim de ce. ob commercia cum Romanis.Sînt şi alte aspecte care se cer lămurite. Wolfram şi alţi mari istorici. 4 Autori şi cronicari despre identitatea dintre geţi şi goţi Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare. nu ştiinţă. dar spaţiul nu ne îngăduie să continuăm. Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din ţara getică (Istoria eclesiastică).În acest sens mărturia eminentului prelat maghiar Otrokocius este lămuritoare: Non neglexit Priscus illud etiam nobis consignare.De ce nu sînt menţionaţi concomitent. quas ille linguas expertus est circa Atilam. din sec. ns. Supponit in his. ns. la patriarhul Photios.1 Philostorgius (368 . Unii au zis că ar fi fost o limbă gotă. între toţi aceştia şi romani.Geţii apar şi în sec.Astfel arată unii oameni de "ştiinţă" chiar în sec. dar niciodată între geţi şi goţi etc. XVIII..12 La Câmpiile Catalaunice Atila ţine hunilor. § XVI). Desigur şi din acestea. 136. Unde. / N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. 63. nu şi aşa-zişii goţi. cronicarul împăratului Mauricius.. datorită legăturilor cu romanii. Ubi per Ausoniorum linguam. intelligo Walachicam.. o mare parte s-a pierdut.În ce limbă le-a vorbit. XX.. După părerea noastră în legătură cu limba aşa-zisă barbară este strict necesar un studiu condus cu seriozitate şi pasiune pentru a se ajunge la lămurirea conţinutului noţiunii de limbă barbară..). 32) / Dar gota nu este strămoaşa germanei/. iar o limbă gotă nu a existat niciodată.

În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori.. dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxis.8 Carol Lundius. În acest enunţ se vădeşte că nu-i vorba de nici o confuzie. Martin Schmeitzel.2 Claudius Claudianus (Panegiric.. Constantin II (337 . Sheringham.. 3 Nempè unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse / Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaş naţiune. primus Getarum legislator. în Încercare de istorie românească. foloseau pentru goţi numele geţilor. cel din urmă încercând să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mână prin următoarele temeiuri: 199 . p. învingînd cu armele pe geţi. într-o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 . 4. ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie. ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere.363).Apostatul (331 . căruia îi plăcea să cam bea.420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a-i numi pe goţi geţi (22. 37). decît Gog şi Magog. Loccen. Johann Filstich. 1687 scrie: p.5 Prudentius (348 . cetele getice.către 405) în Divinitatea lui Christos.Ni se explică. 395.Iar în altă parte (ibidem) scrie: Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt / Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit ..7 Eugeniu de Toledo. 396 şi De bello Gothico. indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi. dacii şi goţii sînt un singur popor cu mai multe nume. 1979. că toţi învăţaţii din trecut. Uppsala. E. 4.Ş. care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cândva . p. 4. 4.9. dar fără semnificaţie proprie. în titlu. deci. să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (?) neamul geţilor. numele get. ci de discernămînt. Hachenberg şi alţii. iar pe Alaric îl numeşte tiranul get.către 395. în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau.4.E. Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus. În elogiul împăratului Constantius. în Cezarii după ce-l pune pe Traian. 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras) / În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem. ne-a făcut rost de o pace trainică. 4.6 Hieronymus (345 . 33. către 310 . 4.4 Ausonius.383) să-l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s-ar fi aşteptat să scrie goţi. 165). 402) scrie de peste 50 de ori getic.3 Împăratul Iulian . cetele blonde (ale geţilor) şi o singură dată gotic. 4. Împotriva lui Rufinus. Crezând că nu mor. p. ale geţilor (25. în Zamolsiz. dac. au ba. de reprezentare corectă a realităţii. în Carmina XXXIX (Hexastichus de inventoribus litterarum). la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius. Boxhorn. de asemenea nu-i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi.şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor.340). pentru goţi. pe care l-a considerat un alt nume. scrie: Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii. că doar îşi schimbă locuinţa..

Această carte conţine multe aspecte interesante. scrie: 1) Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est (p.78) Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială. 4. aşa cum susţin cei mai mulţi. 5-6. Hachette.Cum ar fi putut spune altfel când el. 1883): les Goths. cap. IV. 4. 97). a obiceiurilor.. 4. 200 .sec. I.10 Bossuet (Discours sur l'histoire universelle. dar şi alţii. când ai căzut cu toată oştirea pe câmpiile scitice. Hachette. postérieurement les Goths. De la Valachie. luându-şi în sprijin o serie de autori anteriori. Hanovra. care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi goţilor. J.11 Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae.1590). nation scythique établie sur le Danube. 1580 . tipărită la 1695. autrefois appelés les Gètes (p. Dahas&Dacos eosdem aut cognatos esse. călugăr franciscan. vine de la geţi. Filstich adaugă: Philipp Cluverius (Klüver.1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu goţii. p.12 Eusebiu din Caesarea (260 .). după cum am dovedit. şi-au pus toată speranţa într-un semn de întrebare: există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate? 4.16 Bonaventura Vulcanius. 16.13 André Thévet (1502 . solis nominibus non temere crediderim (p.14 Leibniz. Sacas&Saxones.(1) Mărturia celor mai vechi scriitori (2) Întâmplările cele petrecute la fel (3) Potrivirea felului de trai. 2). conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor. 4. V) a scris o Istorie împotriva păgânilor din care s-a inspirat Bossuet: Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi (Getae illi qui et nunc Gothi. Ele sînt traduse şi le vom publica bilingv latină/română în "Getica" nr.15 Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec. sperăm. 2) qui progressi tenuerunt eam regionem. a limbii şi a locuitorilor ţării Se adaugă că nici de unde se trage numele de got nu este limpede (sublinierile ns. Bulgarie et Servie scrie: Originea poporului acestei ţări în întregime. pe care noi de atunci i-am numit goţi. quae nunc VValachia dicitur /care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia.. Getas&Gothos. în bătaie de joc. 1899. 1717: Cimmerios&Cimbros. numiţi astfel de romani.73) 4. Collectanea etymologica. 4. 4. în Cosmographie Universelle.17 Nicolao Petreio într-o carte. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm. 469): Gètes.340) în Constantin către sacra adunare: Te întreb pe tine Decius. Transylvanie. scrie la 1597 o carte cu titlul: De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum.

vandalii. dar nu putem aborda aceste aspecte care depăşesc tematica studiului nostru. decît geţii şi regina lor Tomiris. 4 Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond.. În această operă găsim de 25 de ori get iar uneori got e pus pentru variaţia stilului.20 Am vrea să spunem cîteva cuvinte despre Getica lui Iordanes. în Despre războaie III 2.. nota ns)Eu cred că la obîrşie se trag toţi dintr-un singur neam. În § 3 Iordanes spune: am făcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci şi latini. după cum am mai spus. Fraze similare se pot imagina cu orice popor. nu got.Totuşi. dacă nu-i cunoscută poate deveni. si divideva in due punti. iar mai tîrziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus. la început.Totuşi.. p 5-7) scrie: Il mio scopo principalissimo . Iordanes foloseşte grafia pe care a găsit-o la autorii respectivi. şi Cirus. regina geţilor. dacă nu mai multe nume.. rezumând o istorie a geţilor el a adăugat diverse ştiri din diverşi autori pe care i-a folosit. vizigoţii şi gepizii.De exemplu în § 61. dintre toate. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est / nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor (p. 62 scrie despre luptele dintre Tomiris. înalţi de statură. iar unii îi numeau neamuri getice. / De a pune în lumină că acea rasă getică sau gotică fu diferită de cea germanică. Dar alternanţa get/got. 6 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru (sublinierile ne aparţin). 4. normal. nu puteau să existe.Fraza ni se pare similară stilistic cu una ca aceasta: La Termopile grecii au luptat pe viaţă şi pe moarte cu perşii lui Xerxes.)Deci. atunci când scrie din amintire el scrie get. 5 Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă. cum se numea oare?. Iordanes scrie: acolo şi atunci a văzut neamul goţilor pentru prima dată corturi de mătase.. 3 Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!). 4) It. se găsesc pe mai multe pagini.Numeroşi alţi autori din diferite naţiuni au atestat identitatea dintre geţi şi goţi dar spaţiul nu ne îngăduie să-i cităm. toate având cel puţin două. Acolo au văzut elenii pentru prima oară steagul persan cu cap de lup şi coadă de şarpe. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii. De aceea apare de atîtea ori scris got în loc de get. che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica .Se va spune poate că alternanţa greci/eleni este cunoscută. 4.3) Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates / Geţii au fost mai apoi numiţi goţi. numită gotica (Înainte de a apărea numele de got. la mijloc şi la sfîrşit multe din cele pe care le-am socotit utile (subl. când în nici un caz nu ar fi putut fi vorba de o naţiune gotă. ns.e. mai ales atunci.80)Arătări similare. 2 scrie: Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr .Carlo Troya aduce numeroase dovezi că goţii nu-s decît geţii care au populat atît nordul cît şi apusul Europei.19 Carlo Troya (37. 4.n. che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de Goti di Teodorico e degli Amali / De a arăta că Geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Theodoric şi ai Amalilor/ 2 Di porre in chiarezza. pentru că.18 Procopius. în sec VI î. dar fără să-i citeze. pentru colorarea stilului. sprijinite pe alţi autori. Cum mulţi autori anteriori lui începuseră să scrie got pentru get. 201 . dar.. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. 1 Di mostrare. amestecând în cuprins. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. deşi în lupta cu parţii lui Cirus nu apar. I. goţi care faptic nu fuseseră menţionati ca participanţi la luptă.Rezultă de aici că elenii erau alt popor? Nicidecum. dar încolo sînt în toate la fel..

Cei care le declară confuzii fie nu au lecturat cu atenţie opera. Însă în § 315 si 316 rezultă cu toată claritatea că: a. Istoricii medievali interesaţi ne-au spus că este o confuzie între geţi şi goţi. nu goţi. ceea ce este o realitate de nedesminţit.Asta i s-a cerut. după Cassiodor.Că la Iordanes figurează o clară identitate goţi=geţi. Iordanes îi explică lui Castalius cum sînt rudă geţii cu gepizii. Iordanes adaugă: Tu care mă citeşti. de primit de către Theodoric in sec VI. ca şi faptele bărbaţilor viteji. Iordanes scrie.să rezume într-o cronică scurtă opera senatorului Cassiodor despre originea şi faptele geţilor. De ce?Pentru că unele fac parte din depozitul nostru de cunoştinţe. fără spirit critic declaraţiile istoriografiei medievale interesate. cum s-a scris de multe ori fără control. Deci concluzia este coerentă cu premiza. cum o spune însuşi.Tot de geţi este vorba şi în § 129. aşa cum l-a rugat fratele Castalius . o istorie. Deci Iordanes este get. A scris o istorie a geţilor. Or am dovedit că povestea cu ieşirea din Scandinavia e o simplă fabulă. iar nu got. pentru că. fără să poată fi invocată vreo formă de confuzie. primit falsificat de la o istoriografie interesată. În § 94. atît la Cassiodor cît şi la Iordanes. pe altele nu. geţi. dacă ar fi existat.La Mărăşeşti românii au dat lupte aprige pentru a opri atacul german al lui von Mackensen. Situaţiile prezentate sînt similare. pe unele le acceptăm. ar fi avut şi ei. ceea ce dovedeşte constanţă şi continuitate. n-o au. iar în § 121 Filimer este al cincilea şef al geţilor după plecarea din Scandinavia. iar regii şi sacerdoţii geto-daci apar la locul lor. la nivelul cunoaşterii de azi. Şi adaugă: să nu creadă cineva că. Acestea sînt realităţi pe care Iordanes le aminteşte din opera lui Cassiodor. găsim destule exemple. nu confuzie.Căci cum s-ar putea înţelege altfel de cum sînt scrise rândurile: Aceasta a fost originea geţilor şi nobleţea de neam a amalilor. pe altele şcoala nu ni le-a relevat. ci a geţilor. Acolo au văzut valahii pentru prima dată avioane de luptă. ca personaje istorice. dar imposibil de luat în considerare după 14 secole. 189 etc. aşa cum arată titlul. în favoarea neamului mai înainte arătat. dar istoria nu este a lor. asta a făcut. În § 118 Hermanaric cel Mare este conducătorul neamurilor getice.§3). să nu ne încredem în istorici care falsifică din interes. fie au crezut fără control. aşa cum sperăm că am dovedit în cele de 202 .Dacă ni s-ar da o frază ca aceasta. Care este neamul mai înainte arătat? Este clar cel al geţilor înscris cîteva rînduri mai sus (§ 315). să ştii că eu am urmat scrierile înaintaşilor . Iordanes este get de neam b. Unde ar putea fi confuzia? El s-a ocupat de istoria geţilor. Unde ar putea fi confuzia?Aşa-zişii goţi. probabil. În § 316. 132.confirmă iar ce a spus în premize (v. Normal. Ei apar din loc în loc pentru culoarea stilului. pentru că îmi trag obîrşia din acel neam am adăugat ceva în plus peste cele aflate sau citite. dar trebuie răbdare pentru a citi cu atenţie opera.

Procopius. nume folosit uneori pentru variaţia stilului. Hieronymus. ca Bossuet. Quicherat.. 7000-4000 î. şi cum arată şi mari oameni de cultură şi savanţi. de-a lungul secolelor. Lundius. a celei mai mărunte tulburări în ritmul căutărilor. după cunoştinţele disponibile în prezent. de Hr.Astfel că cei care caută cuvinte gote în limba română o pot face în pace şi linişte pînă la capăt. nu există nici riscul vreunei găselniţi. ei nu au avut şi nu au o existenţă reală. deoarece pentru aşa-zişii goţi n-am găsit elemente definitorii pentru etnie. cum aflăm la toate popoarele europene.(Marija Gimbutas) 203 . Astfel de cuvinte neexistând. Boxhorn. pentru orice etnie.mai sus. De altfel. Messenius. Hărţi ale Proto-Europei cca. Leibniz. C. fiind un simplu nume al altei realităţi etnice. trebuie să convenim că. Carlo Troya etc.

204 .Bărbaţi şi femei dacice în luptă sau cu copii(Columna lui Traian).

205 .

206 .

207 . 4500-5000 î. cca.Madona de la Rast(România). de Hr.

208 .

209 .

acest cuvint se comporta ciudat la Roma. le-am luat pe acestea fiindca ele sint cele mai elocvente. PA . în ipoteza ca limba latina ar fi fost mama limbii romane..H (H2O).stie despre sine cine este. mai este ceva ce ma fascineaza în limba romana. Hasdeu si contemporanii sai romani si straini la pagina 14 se afla o scrisoare ce mi-a atras în mod deosebit atentia. Interesant este de urmarit ce silaba spun copii mici atunci cind învata sa vorbeasca . doar în limba romana cuvintul APA pare a sti chimie… Ar putea fi o coincidenta.. pentru a întretine viata omului.. si el stie ca fara el omul n-ar mai fi om… POM si OM..fiica fiind. sa foloseasca un cuvint cunoscator de chimie.XN XN = izotop de azot Stim ca izotopul de Azot (14N) din radiatiile cosmice trece în izotop de Carbon (14C).P.. Hasdeu datata astfel: 18 martiu 1878. sau T . voi cita doar paragraful legat de cuvintul APA.. ca aceste coincidente sa fie doar un joc al întimplarii. si unde cuvintul se spune cum se naste cu ajutorul aerului… Si mai ales cuvintul DAC citit în oglinda CAD. În Biblie. apoi spun M . ce stiu chimie din fire.. pentru unii ce erau atunci un fel de buric al lumii). aceasta petrecindu-se de mult. at . aici. graiesc prin GRAI. destept din fire si în limba latina dar mai ales în limba italiana .. am . A . o litera în plus.. ca ar fi destepti din fire… Cred si eu.. inteligenta unor cuvinte ce parca la noi... Ciudat mi se pare ca dintre toate limbile de factura romanica.mostenitoare a limbii latine (si spatial). desfasurat se scrie HO-H. A. Din Cosmochimie aflam ca Hidrogenul este elementul cheie. arhitectural construita.. doar în limba romana exista cuvintele ca acestea. Voi cita doar paragraful ce m-a facut sa-mi dau seama ca APA. Si daca aceste cuvinte stiu povestea lor. în aceasta GURA de RAI. apa . E totusi ciudat ca limba romana . POM. si daca ne tot spun aceasta poveste si noi n-o întelegem? Interesant. se presupune ca apa ar fi fost elementul ce a determinat aparitia vietii.cu ajutorul unor radiatii cosmice.P. spunind si acesta despre o anumita cadere. într-adevar. vorbitori ai unei limbi moarte azi (zic eu. Hidrogenul în sistemul periodic al elementelor ocupa aceeasi pozitie. Nu este vorba doar de cuvintele analizate aici.. Mi se pare mai mult decit ciudat. asa cum spunea Herodot despre stramosii nostri.. îsi cunoaste formula chimica… De parca aici ne-ar fi învatat cineva foarte inteligent anumite cuvinte. dar aici este vorba de-o radioactivitate speciala. ce este numarul de masa al Oxigenului… Corelarea numerica a elementelor chimice cu literele luate din numerologie (un alfabet oarecum initiatic) scoate la iveala faptul ca în limba romana. cu mult înainte de-a fi învatata chimia si fizica prin scoli… A-P-A în traducere chimica H .. În volumul II de corespondenta B. destepte din fire... Deci. Litera P ocupa pozitia 16.. studiind chimia vedem ca la originea lor elementele au plecat de la HIDROGEN.. de trecere de la un element chimic la altul .Miraculosul tezaur al limbii romane! Comoara de sub cifru Dincolo de linia melodica a cuvintelor romanesti. acolo unde potrivit teoriilor lingvistice cunoscute ar fi trebuit sa se comporte altfel. dintre toate limbile de factura romanica. PA . cuvintul sa fie mult mai complicat si în acelasi timp amnezic din punct de vedere chimic. în mai toate alfabetele litera A ocupa pozitia 1. A. ni se spune ca La început a fost cuvintul. si unde gura vorbeste de RA zeu al soarelui. scrisoarea domnului Mihail Obedenaru-Georgiade adresata domnului B. Si cuvintul POM pare a fi inteligent. APA.. ceea ce explica într-un fel diferenta dintre OM si POM. Avem deci oxigen.cuvintul apa . iar Oxigenul ce este produs de pom.N . OM. A … .O .. nascuta moarta. din scrisoarea de care am pomenit mai sus: 210 .. azot si un izotop special de azot… azot special ce are puterea sa treaca în izotop de carbon… carbonul fiind pe undeva schelet în vasta complexitate a chimiei organice. dar daca nu este? Formula chimica a apei este H2O.. P-O-M în traducere chimica O ... vorbeau o limba simpla pe care o întelegeau si romanii cei destepti.

nu oare ca apa.. Nimic nu este întimplator. Sunetul este o forma de energie. cuvinte ce par a exista de cind e lumea lume si graiul grai. frate) si-n limbi ce n-au nimic în comun cu structura latina. nu este cazul sa scriu acum si formulele din fizica. Merg putin mai departe cu ipoteza.. este cea care poate crea confortul sau disconfortul psihic. Sunetul în contact cu apa atinge parca o alta lume (alte dimensiuni.a.. ce au posibilitatea sa treaca în alte forme de manifestare asa cum am încercat sa descriu aici iscusinta elementelor chimice ce pot trece dintr-un element chimic într-altul.. implicind desigur o mai aprofundata cunoastere a puterii cuvintelor. dar si ca la frecvente imperceptibile însoteste reactiile fizico-chimice din univers…) Din Genetica . termeni de rudenie. cu proprietati total diferite. totul are o logica. cu atit mai mult cu cit apa este un cuvint uzual... Din acustica (fizica) stim ca sunetul (energia sunetului) la limita marii tinde spre infinit din punct de vedere matematic . de revolta sau mai stiu eu ce alta stare.. o stare de neliniste. devine acqua... sint convinsa ca ar putea exista si terapia cu ajutorul cuvintelor.. Domnul Gabriel Gheorghe..CUVINTUL (putere) rol constructiv sau distructiv? De avut are. De ce m-am oprit la poezie? Fiindca poezia este cea folosita si-n descintece si fiindca tot poezia. toriu. sau alte forme de terapii. 2) radiatii cosmice... directorul revistei Getica. 6) o mare gama de substante chimice.. de ce n-ar avea si .. Aceasta. ele demonstreaza însa ca sunetul este o energie ce poate face si bine.. Si totusi.ce au izotopi în stare naturala.. asteptind sa le spuna acestia cum se numeste apa.. gratie evolutiunii. Gradul de rudenie exista între limba latina si limba romana. adunate în ani de studiu intens despre aceasta poveste (despre rudenia dintre limba romana si limba latina).. unii copii mici... cred în inteligenta materiei. asa cum exista meloterapia. Hotarit lucru.geometric.. cuvinte despre care se spune ca ar avea origine latina.. Acelasi lucru s-a întimplat si cu alte cuvinte uzuale. are destule dovezi. Ce zici. Nu ne-ar strica deloc sa stim mai multe despre limba pe care o vorbim.Înca o informatiune: aci în Roma. fiindca întilnim aceste cuvinte (sora.. si în viata lunga a unei populatiuni. cristaloterapia.). cuvinte slave de exemplu despre care se spune ca le-am fi luat noi în timpul formarii limbii romane (de parca aceste cuvinte n-ar putea fi si mai batrine decit formarea limbilor cunoscute fie ele vii sau moarte). paranormal este ceva cit se poate de normal. Eu una sint convinsa ca daca specialisti de marca din mai multe domenii de cercetare s-ar ocupa putin de aceste ciudatenii ar putea da o alta culoare Certificatului de nastere al LIMBII ROMANE Din nefericire. din lipsa fondurilor. numind materie si energiile de tot felul (gind.. samariu s. eu una nu pot crede ca un fiu (fiica) ar complica firescul simplicitatii. Dacii sub nici o forma nu puteau arata apa cu degetul pina la întilnirea lor cu romanii. cu un alt curs decit acela trimbitat prin manuale.. 3) radiatiile unor elemente cum sint carbonul si potasiul din corpul unor animale si plante . 7) factorii poluanti. atita doar ca ne aflam în planul cunoasterii undeva prin clasele primare. dar de alta natura. lumina etc. Aceste cuvinte modificate putin fonetic par a apartine unei limbi comune despre care aflam ca Dumnezeu ar fi stricat-o atunci cind oamenii ar fi vrut sa ajunga la CER.. si rau..în plan biologic aflam ca: factorii mutageni mai eficienti sint: 1) radiatiile naturale determinate de prezenta în scoarta pamintului a unor elemente radioactive cum sint: uraniu. pronunta apa.. Biblia nu specifica întimplator faptul ca: La început a fost cuvintul coincidentele pe care le-am semnalat ma fac sa cred aceste adevar. si în viata individului. fiindca se cunoaste deja ce putere are gindul. 5) modul de hrana. ce nu e deloc o poveste. dar si aici este vorba de cunoastere si cercetare. în cunostinta de cauza vom si întelege de ce sint poeme ce ne creeaza o stare de liniste. 4) excesul sau insuficienta unor saruri în sol.. abia apoi. Cind vom cunoaste totul despre 211 . Ceea ce azi numim de multe ori miracol. uneori însotita de o melodie..... revista Getica a domnului Gabriel Gheorghe nu a mai putut aparea de foarte multa vreme. sunet. Relatia între toate aceste discipline exista.. nainte de-a ajunge a pronunta acqua.

for that reason I want. with your favor. with all your strength. as symbols of your heart. Desiring. and guarded him as the apple of his own eye. dintre energiile despre care stim atit de putin se va ridica atunci cind vom întelege ca sintem într-un tot pe care l-am divizat prin cunoasteri fragmentare. having collected there the magnates of the Breton and Norman region. And he lingered there until the festive days of the sacred festival of Pentecost had passed. that the young child Richard be lifted up and confirmed in his possession of the realm by an oath of allegiance and an oath-taking of his fideles. and for you to place your hands. and rarely is the outcome of any action certain.Hidrogen . for love of his most beloved son. Botho. with the three mentioned above. however. daca Limba Romana este o comoara pe care n-am exploatat-o asa cum trebuia? Gabriela Marieta Secu [ 32 ] Once the business of this deliberation." Merry at these proposals. he made known to them his secret will: "Because the state of affairs at any given moment is always turned. I therefore want him to be brought as soon as possible to the Bessin and there I want him to be both brought up and fostered with great diligence under your guardianship.vom sti mult mai multe despre toate. assenting willingly to his lord's request and taking up the solicitude of fostering the extraordinary young child. the father began to muse in his sagacious mind over where or by whom his son might be advantageously brought up and fostered. and for the entire fatherland itself to be judiciously ruled by your most beneficial deliberations. and Bayeux uses the Dacian language more frequently than the Roman. made lasting by an oath. like a wheel. nay rather the disposing judgment of omnipotent God.. Bariera dintre materie si antimaterie. brought him quickly to the town of Bayeux.. in truth. had indeed been accomplished. the seven magnates replied: "If you were not already burning with desire in your own soul to explore and thoroughly 212 . in his hands. and then for the covenanted fidelity of your true promise to be. the city of Rouen uses the Roman rather than the Dacian eloquence. that he may be able at a future time to dispute fluently against the inhabitants of Dacia.doar simple coincidente… Dar daca totusi nu sint simple coincidente? Daca a venit vremea sa analizam altfel spatiul din jurul nostru? Si totusi. (note 1) But duke William. Devoting himself to these explorations. enjoying Dacian eloquence and learning it with a tenacious memory. he took with him seven magnates of rather great influence and. celebrated Easter that year at Bayeux. uneori eronate… Asa cum pot fi si cele scrise de mine aici ." Then Botho. by countless misfortunes. he begins to speak to the aforenamed three: "Because. my son Richard to be appointed by you as heir to my authority while I still survive.

king Henry has received Tetger honorably and has caused him to remain with him for an entire day. William has sent a certain young recruit Tetgar. with his own armed band. because this necessary business also peculiarly concerns us. of compliant obeisance and military service. Because you will be. they promised and vowed to be his fideles in all things. and from the Free-born and shining high birth of your mother. Satisfied.consider in advance. The sacred glory and the venerable hope Both of the sacred order and of all ranks. sprung both from a glittering Father of nourishing genius." That said. The dignity of the churches. Truly. loaded with various presents and diverse gifts. the orphan. nay rather to fix in advance. Notes: 1. That fatherland and region where you were Brought forth is deservedly submitted to you. what king Louis kept seeking from him. so that he would not hesitate to do. to the transrhenish king Henry. making a promise. A good duke and a nourishing count. Taking assisting aid from you. back to duke William. on sacrosanct relics. But afterwards he has sent him. Apostrophe Illustrious boy. a leader of his household. and with him duke 213 . The vagrant. precisely what you have proposed. for the native who resides here. it would have been appropriate and reasonable for us to admonish you to such a course of action by our own prayers and our own anxious encouragement. and the destitute exile." [ 23 ] Without delay. having given their hands to the young child Richard. will go away merry. the "pupil of his own eye. For king Henry and duke William were united by a covenant of indestructible friendship and newly allied one to the other through reciprocal agreements. Literally.

has said to duke Cono of the Saxons: "Ready yourself for the road and quickly don your shinguards. quickly rose and went to meet duke William and. we have returned unharmed. the inhabitants of the land live prostrate before the laws and." Then king Henry: ~"How powerful and dignified and honorable and good is this William. no one dares to harm another. with a great army to meet king Louis. I will remain your trusty shield-bearer and your constant body-guard against the ambushes of your enemies. of one mind. Cono has replied: "You sent to our king Henry. has already gone to the king and reported his arrival in these words: "William. so that. duke Hugo and count Herbert were astounded. as I believe shall happen. and he has instructed me to remain wherever you like as a hostage. very powerful and affluent. he and king Louis of Francia might ally with each other and. both sat down. with an innumerable army. there is no one mightier in arms. they will devour us as wolves do lambs. they go. should some need beset one of them. King Henry. Not wishing to keep me as a hostage against the keeping of your sacrosanct promise. You sent duke Cono to me. through your judicious advice. No king. there is no one holier in speech." And William: "You will go with me to the conference. having assembled an innumerable multitude of legions. even to the Dacians subject to your authority. As soon as duke Cono heard of his arrival. who awaited them in the district of Laon along with duke Hugh the Great and count Herbert. your fidelis. Moreover. until you have returned and brought back the king. he dines splendidly with golden vessels and drinking cups and. For I will send you to the town of Bayeux until. he would be strengthened by the support of the other. distinguished by such an immense multitude of warriors. William arrived with five hundred warriors. Then William: "King Louis faithfully sends you the tribute of his deep love and esteem. saying to one another: "What comparison is there between our army and this one? If any strife should come between us and them. I depart with you. William has received the latter with the marvelous reverence of inestimable awe and has inquired why that duke (so dignified! so honorable!) has come to him. William." Hearing the message of this singular and invaluable embassy. while duke Cono." And Cono: "If I proceed to the city of Bayeux. no one to commit theft or sacrilege. who has joined himself to me in friendship?" He replied: "Very patient and equitable. and possessed of great and unheardof honor and practical judgment. have myself come with him! You have said that you would not be united to king Louis 214 . William has sent for king Louis and imparted the pleasant outcome of the embassy. to be steadfast and durable due to your involvement." Then Cono: "Send me wherever you like." Then Hugh the Great and count Herbert each ordered his own followers to ride separately. But as king Louis was still approaching the aforesaid conference location. But if. as you said. But king Henry was at a place called Vis‚. Seeing the Breton and Norman legions. and no duke or count is as eminent as William. more than this. Harmonious. In his realm. remain regulated by the ordinances of the holy Fathers. however. as a sort of gage and hostage. But see how I. unhesitatingly. so that I would come to you. because I do not distrust you. marquis and duke of the Normans and Bretons sends you faithful obeisance in Christ. once they had kissed. on the river Meuse. surrounded by all types of servants (both nobles and slaves). except you. I am. he rushed outside and faithfully received William's sword. of one mind.Cono. and conducted him with awe to king Henry. merry over your success. not distrusting you. at the latter's admonition. Zealously surrounded by a throng of leaders and young recruits. wishing to ascertain whether any darkness lurked in his heart. judging this advice to be salubrious for himself and for his followers and." That said. William preceded him with five hundred warriors. There is no one more equitable in actions. he is zealous in administering the rights and ordinances of the orthodox Fathers. On the day set for departure. he has come directly to you. privy to his secrets." And while Henry and Cono were still conversing with one another. and wishes to ask what should be done between you and king Louis. the king has sent me to you so that you might conduct the king to a meeting. and forbad any of them to mingle with William's army. free from all adversity.

and recounted for him what his men. tell William." Then William gave Cono a sword. on my orders. king Henry turned away. forced by William. not only rejected the command of duke Cono when he arrived and begged them to go away. wheter occupying the houses or still demolishing houses. fearing their assault. Then William to duke Cono: "Go. smash and tear apart the walls." Then king Henry: "Let king Louis come on the morrow. coming to king Henry. when Cono. And having endowed each other in turn with many agreements and various gifts and presents. except through my mediation. lest some unheardof carnage be born among the populace. and themselves to occupy the house by force and power. they were joined and allied to each other. privy to his secrets: "This conference is. has arrived here with five hundred warriors!" But William. Cono soon encountered duke William. and tell them to go away. again making haste. understood a little of what they. through the resolution of duke William. But William's men. prosecuted innumerable battles against me and 215 . neither efficacious nor appropriate for us. But on the next day." Meanwhile the Lotharingians and the Saxons began scoldingly and ironically to address Cono. and he said: "William. the Dacian language. marvelously and artfully engraved with thin gold leafings and studs. However. Moreover William. and showed them duke William's sword. shining with gold and gems. but will result in our downfall and destruction and. prevented king Louis from going to the conference. most distinguished of all dukes. and. to carry and show as a signal to withdraw for that legion. Soon king Henry. Notify the king what your prognostication is in this matter. (note 1) mightiest duke. While the kings were speaking together secretly. moved forward to meet him and. they entered the house and both sat down. extremely often attacking the very many strongholds of my duchy. but they did readily abandon the houses. a fugitive. in a hilt made from six pounds of gold. William. by an inextricable tie of friendship and support and help. said that king Louis was there. went away and expounded for king [Louis] everything he had heard from king [Henry]. ornamented and adorned with gold. all the principles of the hoped-for agreement will be advantageously accomplished by our and both of your fideles. But. but the ones who were still outside also attacked the rest of the houses. Go." They. preceding him to the doors of the house where king Henry was abiding. who had preceded him.by a bond of friendship and a tie of assistance. went to meet them. duke Herman of the Saxons (note 4) began to speak to duke William in the Dacian language." William: "`Unwilling' in what way?" Herman: "Because your lineage. I suppose. they did not immediately become quiet. all unwilling. greatly pressing against one another in the course of withdrawing. that richest of all dukes. listening for the Dacian language. and Herbert leader of the viceroys (note 3) was unwilling to take part. who was coming to the conference. so that no strife shall be born between those who differ and vary in language and dress and arms. that you not allow such things to be done. but are hastening to smash (note 2) others! I am praying. however. your followers were unwilling to leave the houses on my orders. with an incredible and innumerable army. with you as his escort. moved for a moment by anger. their faces lowered before the sword. were saying and. demolishing them with great vehemence and roaring. bent down to the ground. to halt that vexed army from further smashing the walls or crushing the doors of our shelter. began to break down. in accordance with the promise that we keep between us. with your active mediation. with which Saxons are unacquainted?~" He replied: "Your own mighty lineage of warlike and illustrious high birth taught me. and return without a murmur to their duke. even our unheardof disgrace. Then William duke of the Normans to the duke of the Saxons: "Who taught you the language of the Dacian region. Wherefore did Cono immediately with a rapid and fleet course again seek out duke William. towards another house and said to Cono. mocking him. indeed." Springing up. who was drawing near the conference with the rest of his legions. while duke Hugh of the Franks (although present) had no role in their sworn union of esteem. had done. once they had kissed and clasped each other's hands. saying: "How astonishingly affluent and powerful is the duke of the Norman and Breton region who.

bound by a bond of even greater esteem and by fastenings of increased love. from beginning to end. preceded by a troop of bishops of the Frankish nation. With my leadership. Therefore I pray you to be the godfather of my son. and he stood as godfather to the boy. returning to Laon with duke William and the rest of the leaders. and therefore we at first disparaged him with the false accusation of an unworthy reputation. in front of the aforementioned leaders: "You have copiously helped me. with me standing by. And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William. might delight in the reciprocal agreements of a single mind. went speedily back to the king and reported to the king what respectful treatment he had received. indeed. with sly hearts and fraudulent aims and sophistical disputations. be assured that whatever your will shall be. Truly William. named Gerberga. I will diligently do your bidding. protecting me from the assembly of the wicked. captured in battle. at Laon with his mother. by naming him and bearing witness that his name is Lothar." The leaders of the Frankish nation." Truly duke William. born yesterday. by both of them. Moreover the king wished properly to honor William (note 10) with gifts (note 11) for all that he had done. with his own followers. dominated. made speedily for Laon. haughty. Made even merrier by hearing this. Gerberga (note 7) by name. because what is mine is yours. to their own lands. And bound by the favorable and steadfast alliance of a king (note 12) Taking up that illustrious child from the nourishing waves 216 . I will lift up those whom you desire to exalt. and we will subordinate the necks of those who rebel. rather with a gesture of thanks he sent everything back to the king. announcing that a son had been born to him from his most beloved consort. annoyed by so very many inconveniences. under my precedence in all things. but he accepted none of them. applauding the king's request. endowed with the very greatest presents and distinguished gifts. there came to king Louis. all the clergy of the see of Laon and all the laity reverently received him along with the superior bishops. is said to have replied to the king: "Truly now and for as long as I shall survive. renewed and purified by sacrosanct moisture and oil and chrism. the Saxons and the rest of those who were present began to extol him likewise in their own dialogues. it will be done by me. But he himself. were thoroughly astounded by the words spoken. what is yours is mine. he said to duke William. distinguished by the organization of your own followers. who is mightier. you have consistently assisted me." Meanwhile duke Cono mockingly says to the Saxons: "How does William (note 6) duke of the Normans and Bretons seem to you? Is he not a man of marvelous power and ability. an embassy worthy of exultation. and the duke of an innumerable multitude? With the exception of our king. named Lothar.brought (note 5) me. I will trample to the ground those whom you desire to thrust down. and you have cherished me. grandfather and great-grandfather. against you and. with my aid. in order that we. who richer. and therefore did I learn it unwillingly. (note 8) having left the king and his own army behind in the territory surrounding (note 9) Laon. reborn in the font of sacred baptism. to a place called BiŠvres. indeed even by drawing out the greatest bounty from your own stores of wealth. Apostrophe Duke. you will disarm those who refuse to serve you. hitherto vilely discolored by many blows. even the father of your greatgreat-grandfather. you will dominate the realm of Francia and the other realms which your father. When these matters had thus been reasonably terminated and fulfilled. so appropriate for himself. And then he left the child." As duke Cono set forth the marvelous deeds and the opulent affluence of duke William. With prodigious religious exertions. moved to anger in their hearts not on their faces. who better than he?" The Saxons replied: "We were ignorant of his affluence.

was probably born in 941. every affair falls into confusion. having now both Sown tranquil peace through the crossroads of the world. 11. Pagus. Preferring the "William" of CC 276. 217 . 10. without you. 4. Preferring the "deduxit" of CC 276. the oldest son of Gerberga and Louis of Western Francia. Preferring the "Willelmo" of CC 276. Herman "duke of the Saxons" was confirmed in that title by Henry's son Otto the Great from at least 960. 7. Beneficia. Turn your steps and turn your swift steeds And return speedily to the land of your natal soil. 6. Notes: 1. Preferring the "regis" of CC 276. the title remained hereditarily in his family. 8. Lothar. Where the populace is governed by your sacred authority. the Billunger. Preferring the "Willelmus" of CC 276. It continually awaits the support of your worthy protection For. 9. And taken up that adopted progeny. until 1106.Of salvation-giving baptism. valiant. 5. Preferring the "Willelme" of Rouen 1173 and other witnesses. 2. Preferring the "disrumpere" of Rouen 1173 and others. Gerberga was the daughter of king Henry I of Eastern Francia. Princeps satraparum. 3. 12.

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

The Etymological Dictionary of the Russian Language. 1978.a hydronym) ap. Ancient Languages of the Balkans. 'river' Albanian berrak (swampy soil). Greek borboros (slime) benna (a woman) . Moscow. 1976.CAPITOLUL VI DICŢIONARE. river) *Hap. Moscow. 1986.'woman' bra' (brother! (vocative)) *bhra'te'r 'a brother' brisa (husks of grapes) can.(a dog) 230 .a toponym) barburam (water). Paleo-Balkan languages.(a dog) *kwon.(water. ALFABETE Dicţionar ilir Illyrian Glossary Illyrian Language Sources Glossary More information Sources: 1. 3. Fasmer. R. Sanskrit barba. Katicic. V. The Hague. 2.Messapic *gwen. Glossary: Illyrian Indo-European alt.(a stream) (in Altus . M.(a swamp) (in Metubarbis . Neroznak.'water'.

Latin clarus kork-.(medium.(people.cleves. powerful) rinos (clouds) sal.(famous) (in Vesclevesis .'to suppress. Lithuanian ez'eras (a lake) *plu.(to hear. between) Slavic *ozero (a lake).(an oak ?) (in Korkura.a place name) Latin Quarqueni quercus 'oak'. mannus (a small horse) Breton menn (a small animal).(numerous)? plo. to kill' *kleu. Albanian trege" (a market) "European" *teutá. a tribe).a personal name) (famous).a toponym) oseriates (lakes) *medyo.(kind.(a pool) mag.(people.(strong.(people) Slavic *türgü (a market).(good.a river name) sybina (a spear) *sal.(great) mandos. a tribe) teuto.(great) *meg. Latin mannus (a Gaulish horse) Menzanas (a god to whome horses were given) .(salt) (in Salapia . to listen). Venetic lugo.a personal name) More information: Balkan languages Indo-European Chronology (Balkan 231 .'grey' dirty. kerk. Oscan touta (a tribe). Gaulish *wesu. salt' tertigio (a merchant) teuta. Greek kleos (fame) Daunus (wolf ?) *dhaw.(between) (in Metubarbis . kind) ves.Messapic see mandos metu. Lithuanian tirgus. Kerkura . good) (in Vesclevesis .

.Latvian Russ. PN = place name Lith. .. . .Avestan Pruss.Gothic Icel. . .Freeservers.Icelandic Toch.Tocharian Alb. .Albanian 232 .Prussian Pelasg.com Notes for Glossary: H = hydronym. .Pelasgian Goth.Indic Avest. RN = river name.com • Web Hosting . .Russian Bulg.GlobalServers. .Lithuanian Latv.Bulgarian Ind.Dicţionar tracic Free Web site hosting . Lit. . . VN = village name.

ant 'towards. H Akele. argilos . akmuo. towards']. arda(s) 'current. apus 'spring'. Pol. clear)]. an(a) 'at. Hitt. nearby. river' [Old-Pruss. arta(s). (from Balt. armuo.'to flow. Greek aix]. Greek antí 'against'. along'. árs. abyss']. 233 .]. heaven'. stream' [Illyrian RN Altus.ati 'to flow'. Lith. ánti 'against. the Lith.'the same'.'a goat' [Armen. puddle'. bog' [Lith. RN Arsio. etc. Old-Ind. a spring' [Old-Pruss. -ens 'stone']. asáminthos (stone) bath'. alonhon 'a spear' alta(s) 'current. ana 'at.'curved. -ens 'the same']. arma 'bog. osa (from Proto-Slavic *apsá). Glossary: achel. ánt 'through'..ti 'flooded']. árdati 'to flow'.'water']. ape 'river'. Avest. Old-Ind. Old-Pruss. Greek ardó 'to bedew']. as(a)m 'stony' [Old-Ind. H Alaja.Note: The Glossary is partly reconstructed from hydronyms. as'man 'stone. aic. ancati 'a curve'. ana 'along'. Arse. ale.'water (noun). arš. stream' [Latv. apsa 'aspen' [Altin apse 'aspen'. water (adj. asa(s) 'stone'. ang . Greek ankos 'valley.) RN Al'ta]. ars. ap. aphus 'water. river' [Old-Ind. arzas 'white' [IE *arg'.)' [Lith.'a mouse' arma 'swamp. aiz .(white. abse. twisting' [Old-Ind. ant(i) 'against' [Old-Ind. Lith. on' [Avest. current. OldHighGerman aspa 'aspen']. apa. Greek aná 'at. asman.'the same']. place names and other traces of Dacian and Thracian languages. against'. Goth. Pelasg. akala 'water']. ala 'current. river. Phryg. Toch. Russ.

IE *Hegwr. which are probably related to the Latv.'high. Old-Pruss. balios 'white'. asn . The word is attested in Aristotle. Old-HighGerman bero 'a bear' (initially 'brown')]. opposite to']. dial. beras 'brown. Latv. bresti. Old-Pruss. ath. Goth. stream. bérz'as. aši. brjag 'bank. That was its Bessian name according to Dioskurides. bébrus. bend. bándhana. It is compared to the German Bulle 'bull' and is derived from the IE *bhun-ent. rush'. berza(s) 'birch' [IE *bherg'. towards'. brentas (brendas) 'deer' [Messap. mountain']. peninsula. bebrus 'beaver' [Lith.'I. etc. bolinthos was a Maidean. Latin bos. at(u) 'current. bredu 'to cross by a ford'. that is. Lit. VN Bebrovo. bredas 'pasture-ground' [Russ.. AngloSaxon bindan. Latv. channel']. ašas 'horse-tail. Avest. and that the Peonians called it mónapos. Latv. breg@. Therefore. [IE *eg'hom. It is often found as a second component of Thracian settlement names. ostrý. a Thracian word. Lit. steep coast. swarthy' [Lith.'mountain' [in Huper-boreoi 'those living behind the mountain'. Russ. (Zhemait. marriage [Old-Ind. cape']. It is related to the Lit. Asys 'horse-tail. German Attel.ras 'brown'. Both authors state the word was Thracian. bison'. Steph. bank' [Old-Icel.'current.]. Old-HighGerman bibar. Old-Icel. Latv. bandayaiti 'to bind'. New-Bulg.asa 'colt's foot (Tussilago farfara)'. bovis 'a bull'].) RN Bred-upja]. ad 'at. at 'at. aštrus 'sharp'.'binding'.'a birch'. bers 'the same'. bonassos 'a bull' [IE *gwou-. me']. berzs. ass 'sharp'. Avest. berg 'mountain'. Old-Bulg.'hill. breza 'birch']. bebrus 'beaver'. German Berg 'mountain'. according to whom that animal lived in the Messapian mountain. RN Adula. which separated the country of the Peonians from that of the Maideans (a Thracian tribe inhabiting the middle course of Struma and upper course of Mesta). Bulg. a hill' [Greek akté 'steep coast. be. bolinthos 'wild bull. German binden 'to bind']. berse. bred. Equisetum'. Old-HighGerman berg. coast']. under the word of Messembria). adu. Old-Bulg. ašs. bréndon 'deer']. towards'. Lith. at 'at. Bulg. bredina 'pasture'. towards' [IE *ad-. for example: 234 . stream' [Latv. sedge. me' . berga(s) 'hill. ber'oza. Latin ad 'to.'to bind'. bor. aš 'I. [IE *bhel-]. Byz. bria 'town' (Strab. Balt.

1. kal@. brave'. burt. 514. Norw. to get unraveled'.). brizdis 'ling'. buris (boris) 'man' [Alb. a tinkle'. vrihi-h. dyrsos (pl.'to swell' [Lith. briza 'spelt. disa(s) 'deity. brinkti [brinkstu) 'to swell'. Poltymbria. A.). oriz. It is very probable. soft soil']. the Peonians and the Phrygians. tribe' [Latv. that of A. búza. br@z]. 13/6 p. and others). gens 'clan. rye' (Gal. a gate']. bruz'as 'somebody who runs to and fro'. New-Bulg. de alim.'a town' dentu. chalas 'mud' [Old-Bulg. Old-Ind. brod 'a ford']. The word is related to the Pol.'place for dwelling'. The Thracian 'bria' is related to the Toch. Hecat. etc. bryttion (Herodian. the Slavic *b@rz@. bryton (neuter) 'a kind of ale from barley. dama 'settlement. Bulg. Fick being the most acceptable one. There is an alternative interpretation: the Thracian bryza is related to the Lith. B riye 'town (a refuge on a hill)' – from the IE *wrijá. from the stem of the verb brigzti 'to be torn. brynchós 'guitar for the Thracians' (Hesych. datan (datas) 'place. from which the Bulg. pool']. dero . brink . god' [IE *deiwo-. brytos (masc. burrë 'man']. courageous' [Old-Pruss.'a door. dur 'a stockade'. a beer' (Archil. dial. settlement]. Fick relates the Thracian briza to the Old-Ind. Skedabria. bur. bruzas 'quick' [Lith.'clan. Greek théos 'a god']. tribe']. mud. vriz'e 'rice'. desa(s). dapas 'a flood'. Greek thaimós 'house']. A ri. settlement' [Alb. [Slavic *briti 'to shave'. brilón . Avest. a sound'.'a barber'. Greek orinda=óryza 'rice'. facult. birinj. strong'].). The word was used by the Thracians. brzek 'a ringing. daphas 'a flood' [Lith. dháman.) 'able. [IE *dhwer. brutos (Hesych. kal 'mud'. bhrinati 'he hurts'. na-brekac' 'the same'].Messembria.'brave. daršyu. Pers. Afg. datë 'place. dave 'puddle. darsas (dersas) 'brave.). búzas 'a goat' [Avest. Bulg. Kühn). dava . Persian burridan 'to cut']. Czech kal 'swamp. Ukr. The author (Galen) saw this plant in Thracia and in Macedonia and concluded the word was Thracian. place for settling' [Old-Ind. brjak 'a ringing. 235 . There are several etymologies for this word.(burd-) 'a ford' [Slavic *brod@. Pol. Sélymbria.'a goat'].

e(i)b.'hill. dzése 'heron. country(side)' [Old-Ir. Latv. gagila 'a jackdaw' [Slavic *gala 'a jackdaw']. ebros 'a goat' [IE *kapro-. mountain'.-didzos.'to eat']. countryside' [Goth. Goth. uz-daéza 'a heaping. z'iedz'iu 'I form. genton 'a piece of meat'. douro. fictus 'I puddle'. bright. dyngia 'dunghill']. dú. Greek phaidrós 'shining. Greek chthón 'soil. jerm 'furious. eibó 'to drip. déhmi 'I plaster'. hot' [IE *gherm-. mad']. country(side)'.'strong' [Celt. Greek thermós 'the same']. Gen. mad' [Alb. so-zdat 'to create'. dumas 'dark' [Lith. clear (cloudless)'. don 'place. gesa 'stork kingfisher' [Old-Pruss. gharmá. cheerful']. gé 'land. Old-Pers. dún . dark brown (for cattle)'. gawi 'county'. j^erm'warm'. pre-Greek gaia. drenis 'deer' [Alb. ermas 'fierce. New-Pers. a fortification'. diza 'fortress' [Avest. dreni 'deer']. Armen. geeyse 'kingfisher'. -didza 'to create' [Russ. Gaulish gabro. didá. dúms 'dark brown'].'a horse']. Old Irish gabor 'a goat'. dre. gaidrus 'bright. German Düne 'dune']. dúmas 'dark. dinga 'fertile ground' [Latv. Anglo-Saxon dún hill. dón 'place. germas 'warm. land']. esko 'to eat' [IE *ed. dinga 'fertile place'. Greek teikhos 'a wall'. Lith. Old-Ind. esvas (ezvas). diz. esb 'a horse' [IE *ekwo.'heat'. to drip' [Pelasg. gaidrus 'bright. Latin fingo. Oscan feihúss 'walls']. Irish gabhar]. Old-Pers.'to flow. Old-Icel. a family'. gava(s) 'county. dul 'a house. Att. region']. Latv. didá 'a fort'. clear' [Lith. deigan 'to puddle'. *duro-]. déz 'fortress']. to flow (out)']. mountain' [Celtic *dunum 'a hill'. I mould'. kingfisher'].'a goat'. Old-Ind. 236 .

heris 'a hand' [IE *khesro.[or kira] 'mountain'. úr 'drizzle']. iltea 'a chosen woman'. júra 'a sea'. kapas 'hill. Old-Nord. Lith.gin. gals 'neighbourhood']. agile'. agile' [Old-HighGerman átar 'quick'. Cymr. re-cens 'fresh. kamoles 'beloved'. to wither']. c'etiri 'four']. slope'. iet(e)r (= jeter-) 'quick. fid. kel(l)a 'a spring' [Old-HighGerman quella. atrs 'quick']. forest' [Old-Ir. galas 'end. Latv. Church Slavic il@ 'the same']. kopa 'and hill. border of a field. to dry out' [Old-Kurian Ginulle (a stream). ida (ide) 'tree.'four' [IE *kwetwores. mountain chain' [Old-Ind. Lith. íl(u ). quab]. kykr 'live. kéršas 'on black and white spots'. Bulg. dune']. Greek tetra 'four'. mud' [Greek ílys.'to languish. kvikr. kape 'long mountain strip. dried up' [Latv. 'forest' [Old-Ind. German Quelle 'a spring']. trees.'a hand'. dark']. dune. Greek kheir 'a hand'. Hittite keššar 'a hand']. kalsas 'dry.'four-fold'. Latv. young. river' [Lith. kapa. with another suffix in the New-Bulg chedo 'a child'].'the same'. Latv. -tu) 'to dry up. swamp' [Engl. descendant' [Latv. haimos (-on). Latv. kiri. Lith. kálst (-stu. Old-Nord. krsná 'black. meadow or forest'. gire 'forest. girí-h 'mountain'. -ýos 'mud. kalas 'district. forest']. c'etri. kersas 'black' [Lith. iúras (=júras) 'water. kik . ketri-. border region' [Lith. silt'. Engl. ketre. Latv. kaba(s) 'bog. boundary'. gairi. g'nins 'to spoil. simán. Avest. Gen. to spoil. pedry. kenthas 'a child. to languish'].'live. Bulg. quick]. dzira 'forest']. new'. keturi. fedo 'tree. *saimas (-an) 'ridge. 237 . giria.'silt.'ridge. Old-Ind. Irish sím 'chain']. slope' [Latv. wood'. agile' [Anglo-Saxon cwicu. cheren 'black'.

'mould on yoghourt']. Russ. PN Linge. már 'big']. glade' [Serbo-Croat läz 'clearing'. Church Slavic personal name Vladi-mer@. Russ. lingas 'depression. swampy country' [Lith. 238 . korto 'groove' from the Baltic *kurtá]. mukls 'swampy'. a hillock' [Lith. Latv. musai. unclear']. clan']. German Moss 'moss'. wood' [Old-Pruss.]. niva 'snow' [IE *sneigwh. musas 'moss. swamp'. clan. knisti 'to dig']. mould' [Old-HighGerman. muggag 'seed. bog' ["European" *mar. mér. great' [IE *mér-. morokva 'bog']. mukas 'swampy country. meadow' [Lith. river. Old-Icel. lazina 'clearing']. to roar'. mezéna 'a horseman' [Alb. Ukrain. meldi 'reed'. nest.in the Osset.lis 'heap. kurp. méldas 'marsh reed'. Anglo-Saxon merisc 'swamp'. muka. RN Múke. Roman. kurta 'groove. Old-HighGerman Volkmár. Lith. neos 'new' [IE *newo. Anglo-Saxon mos 'moss. current']. laza (-as) 'clearing (in forest). Hlodo-már. nádati 'to rumlble. Old-HighGerman melta]. long@ 'meadow'].'new']. Lith. where one can sink'. Church-Slav. mar. marka 'bog. a bog' [Latv. melda. muka 'swamp. kurpti (-i?) 'to burrow'.'large.'sea'. roaring' [Old-Ind. mezi 'stallion'. m@h@ 'moss'.knisa(s) 'eroded place' [Lith. moerr 'swampy country'].'to burrow' [Lith. mandakes 'a binder for sheaves' marieus 'lime' [IE *mar.'snow']. muka 'seed. laz 'animal pathway to a river (lake)'. Gaulish mor. lénge 'low land'. melda(s) 'marshy reed' [Lith.'river. hillock'].'rumbling. mark? 'a pit for steeping flax or hemp'. midne 'a settlement'. posterity' [Iran. (substrat) mînz 'stallion'].'water. nadi.'dirty. mug? 'family'. Bulg. mes. kupse.'sea'. kupsela 'a heap. Old-Icel. pl. korpat' 'to burrow'].

'maize. Lith. pal. son' [-pu(i)s = Greek Att. puis. pura . Old-Ind. pala 'swamp. boy. pauta(s) 'foam' or 'foaming' [Old-Pruss. to besprinkle'. to splash.'to drink'. RN Pauta. more' pinon 'a drink' [IE *poi-. Latv. pal. peat-bog' [Old-Pruss. paisa(s) 'soot' [Lith. bog'. Greek písea. Old-Ind. Goth. Latin palus 'lake']. village'. son' [Lat. pés 'boy. paus 'child. pupa 'beans' or 'hill' (?) [Lith. etc. palma 'swamp.(resp. Att. child' [Greek paus. fani 'silt'. pupë 'hill']. uosta 'river mouth. púrai 'winter maize'. to sprinkle'. úostas. pitye 'a treasure' piza(s) 'bog. pais].'a rock'.'beside. puta 'foam'. bog' [from pala with the suffix -má]. Cypr. pl. Latin óstium 'river mouth'. son']. phara 'settlement. Slavic *piti 'to drink']. pus . pan(i) 'swamp. pi . peruna. meadow']. poltyn 'a fortress' pras. pl. marketplace [from the IE *(s)porá as 'village']. pas 'the same']. uosta 'the same'. paišai 'soot']. 239 . putóti 'to foam'. prausti 'to wash. Old-Bulg. puer 'child. pannean 'quagmire'. Lith.]. uostije 'the same']. para. prauslat 'to splash. prusnó'ti 'to splash']. a port'. pys 'child. 'big swamp. quagmire. Latv.'a rock' [Hett.'mountain']. písa 'deep swamp'. pupa 'beans' or Alb. 'damp places. párvata. *praus-) 'to wash. pa(i)vis 'child.óstas 'river mouth' [Lith.as. palios. bog' [Lith. spelt' [Greek pyrós 'maize'. Latin pibo 'I drink'. son'].i 'swampy banks of a lake'. paurakis 'small' [Latin paucus 'small']. meadow' [Latv. son' [Greek Homer pavis. *pi. Latv. uosts-. per(u). pais 'child'. putas 'foam']. to bedew' [Lith. per 'boy. Church Slavic p@iro 'spelt']. Latv. paus.

purda 'swampy, damp place' [Latv. purdul,i 'a snivel', Greek pardakos 'damp, wet']. puris, poris, por, pyris, pyros, pyr 'son, boy' [Latin pure 'child, boy, son' in Latin PN Marci-por, Nae-por, óli-por, Etr. nei-pur, naei-purs]. pus, pys 'child, son' - see puis. pusinas 'spruce forest, pine forest' [Lith. pušynas 'spruce forest' from pušis 'pine, spruce']. putras 'bawler, squaller, babbler' [Old-Latv. personal name Putre, Latv. putruôt, putrât 'to cry, to speak fast']. raimas 'motley' [Lith. ráimas 'motley, particoloured']. raka(s) 'eroded place, a gully' [Lith. rakti 'to burrow']. ramus 'quiet, calm' [Lith. ramus 'quiet', Old-Ind. rámate 'to stay quiet, to rest']. raskus 'quick, agile, live' [Old-HighGerman rasc 'quick', German rasch 'the same', Engl. rash]. rera 'stones, stony ground' (from an earlier *lera) [Alb. lerë, -a 'stones, fallen stones']. rézas (resas) 'king' [Latin rex 'king', Old-Ind. raj- 'the same']. ring- (rink-) 'quick, skillful' [Old-HighGerman (ge)-ringi 'light', Middle-German ge-ringi 'light. quick', Greek rhimpha 'quickly, skillfully']. romfea 'an arrow, a staff' rudas 'red, reddish' [Lith. RN Rud-upe., adj. rudas '(red-) brown, reddish', Latv. ruds 'reddish']. rumba(s) 'edge; rapids' [Lith. rumbas 'periphery', Latv. rumba 'waterfall, rapids']. rús-a (-as, -is) 'a pit' or rus- 'slowly flowing' [Old-Pruss. PN Russe (a village and a swamp), Lith. rúsys (and rúsas) 'potatoe's pit; hut', Latv. rúsa 'pit; or the Litv. ruse.ti 'to flow slowly']. sabazias 'free' [Old-Bulg. svobod' 'free']. saldas, saltas (instead of *zaldas) 'golden' [Old-Bulg. zlato (from the Proto-Slavic *zalta) 'gold (noun)' , New-Bulg. Zlato 'gold', zlaten 'golden']. sara 'current, stream' [Old-Ind. sará 'river, stream']. sartas 'light-red' [Lith. sartas 'light-red (for horses)', Latv. sarts 'red']. satras (satrus) 'live, quick, agile' (?) [Lith. šatrus 'live, quick, agile, row']. 240

saut-is (-as) 'lazy' [Latv. sautis 'lazy man, who sleeps all the time']. sei(e)tuva 'deep place in the river' [Lith. sietuve. 'deep place in the river']. seina(s) 'village, settlement' [Armen. šén, Gen. sini 'village', Greek Rhod. kroina 'residence']. sékas 'grass, greenery; hay' [Lith. še.kas 'recently mowed down grass', Old-Ind. s'áka- 'vegetable']. sem(e)la (= zeml'a) 'land, earth' [Old-Bulg. zemlja, Russ. zemlja, Lith. zeme, Latv. zeme]. serma, sermas 'current, stream' [Old-Ind. sárma-h 'current', Lith. RN Sérmas]. siltas 'warm, pleasant' [Lith. šiltas 'warm, pleasant', Latv. silts 'warm', Cymr. clyd 'warm, warming']. sind(u)- 'river' [Old-Ind. sindhu- 'river', Old-Pers. hindus 'the same']. singas 'low land, depression' [Goth. sigqan, Old-HighGerman sinkan, German sinken 'to sink, to collapse']. siros 'a granary' skaivas 'left' [Greek skaiós 'left', Latin scaevus 'the same']. skalme 'a sword' skalp- 'to beetle, to hit' [Lith. skalbti (-biu, -biau) 'to beetle, to dolly (for laundry)']. skaplis 'axe' [Lith. skaplis 'axe']. skapt- 'to dig' [Lith. skaptúoti 'to cut, to carve (in wood)', Greek skápto 'to dig']. skaras (-is) 'quick' [Old-Bulg. skor@, Russ. skor@j 'quick', etc. (Proto-Slavic *skar@)]. skarké 'a coin' skarsas 'transverse, slanting' [the Greek en-kársios, epi-kársis 'curved, bent, transverse', Lith. skersas 'transverse, oblique]. skilas 'quick, impetuous' [Lith. skilti 'set fire' and 'run mad'] skreta 'circle, circumference' [Lith. skrete. 'a (round) disk', skrite. 'circumference']. skumbr-as (or -is) 'hill, mountain' [Lith. kumbrys, kumbris 'hillock, hill, mountain peak, small mountain'].

241

spinda(s) 'clearing (in the forest)' [Lith spindis 'clearing in the forest']. spinos 'coal' stra (from an earlier *strava) 'current, torrent' [Lith. srava 'current', Latv. strava 'current, torrent']. strambas 'stubble-field' [Old-Pruss. strambo 'stubble-field', the Latv. struobs 'a spray, a stem, a straw']. strumá, strumón 'current, river' [Old-HighGerman stroum, German Strom 'current' river', Lith. sraumuo, -ens 'fast current', srúti (srúvu, dial. srúnu) 'to fill with water' and 'to flow, to outflow the banks (for a river)']. strúna 'current, river' [Lith. sriti 'to fill with water, to outflow']. stur(ia) 'country, countryside' [Old-Bulg strana (Proto-Slavic *starná) 'country', Bulg. pro-stor 'expanse, space']. suchis, sukis, suku(s) (-os) 'girl', resp. 'boy, juvenile' [Cymr. hogen 'girl', hogyn 'boy, lad', Lith. súnus 'son', Old-Bulg. s@in 'son', etc.]. suka 'a crack, a gorge, a pass', [Lith. šuke. 'a gap, a crack']. sula 'groove' [Greek hýle 'forest, groove']. sunka 'sap, fluid' [Lith. sunka 'sap (of a tree); fluid']. sura (zura) 'current, stream' [Old-Ind. sirá 'current. stream']. suras 'strong, brave; a hero' [Old-Ind. súra-h 'a hero, a warrior', Avest. súra- 'brave, courageous; a hero']. suras 'salty, bitter' [Lith. súras 'salty', Latv. surs 'salty, bitter, sour']. svit- 'to shine, to twinkle' [Lith. švite.ti 'to shine, to twinkle', Old-Bulg. svüteti sia) 'to shine']. tarpas, terpas 'a gap, a crack' [Lith. tárpas, térpü 'an interstice, a crack', Proto-Slavic *tarp@ 'a pit, a ditch']. taru- 'spear' [Greek dóry 'tree' and 'spear', Hett. taru- 'tree, trees', Old-Ind. dáru- 'tree']. therm 'a tribe' thin- 'to hold, to carry' [Latin teneó, -ere 'to hold'].

242

thurd- 'to crash, to collapse' [Old-HighGerman sturzen, German stürzen 'to overthrow, to fall']. tirsas 'thicket' [Lith. tirštis 'density, thickness' and 'thicket, brush-wood', tiršti (tirštu) 'to thicken']. titha 'light, radiance' [Greek titó' 'morning glow; morning, day', Alb. ditë 'day']. tón 'a present' [IE *dó- 'to give']. tranas 'rotting' [Lith. RN Tranys, trene.ti 'to rot, to decompose']. traus- 'to break, to crumble' [Lith. traušti 'to break, to crumble', traušus 'brittle', the Latv. trauss, trausls 'brittle, fragile', Old-Russ. troh@ 'lazy; sad']. tri 'three' [IE *treyes, *trí 'three']. tund- 1. 'to push, to knock'; 2. 'river' [1. Latin tundó, -ere 'to push, to knock', Old-Ind. tundaté 'to push'. 2. Old-Icel. ?und 'river']. tuntas 'a flock, a flight; a heap' [Lith. tuntas 'a flock, a flight; a heap, a pile']. turm- 'a run, a flight' [Old-Ind. drámati 'to run', Greek drómos 'a run']. udra(s) 'otter' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. udráh 'water animal', Avest. udra- 'otter', Greek hydros, Old-HighGerman ottar, Lith. údra, Bulg. vidra 'otter']. udrénas 'water, aquatic' [IE *wed-, *wod- 'water']. úkas 'mist; misty, turbid' [Lith. úkas 'a mist; clouding; fume, vapour', úkanas 'cloudy, turbid']. upa 'river' [Lith. úpe. 'river', Latv. upe 'river, stream']. -upula 'apple?' [IE *amlu-, *samlu- 'apple']. urda(s) 'stream' [Lith. urdulys '(mountain) stream, pool', Latv. urdavin,a 'stream']. usku- 'water; aquatic, marshy' [Old-Ir. u(i)sce 'water', Old-Cymr uisc, Irish esc 'water, bog, swamp']. utos 'water, river' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. ud-án- 'water', Greek hydos 'the same']. vair-as (-us) 'spinning' [Lith. vairus, vairas 'spinning', Swed. vírr 'a spiral']. varpasas 'whirlpool' [Latv. várpats 'whirlpool', the Lith. varpyti (-pau, -piau) 'to dig, to burrow']. veger - (resp. *veker-) 'damp; to bedew' or 'haymowing' [Dutch wak 'damp', Latv. vedzere etc.].

243

veleka(s) 'place for washing' [Lith. vele.kles 'a place, used for washing', vele.ti 'to wash (with a paddle)']. ver- 'to spring, to issue' [Lith. vírti (vérdu, viriau) 'to boil, to bubble', the Old-Bulg. v'reti v'rion 'to spring, to boil']. verza(s) 'a barrier used for fishing; dam' [Latv. varza 'dam']. zalmos 'a skin' zan 'a clan, a family' [IE *g'en- 'to give birth, a kin']. zbel- (from an initial *zibel-) 'shining; a thunderbolt, a lightning' [Latv. zibele 'shining', zibelêt 'to flash, to twinkle, to shine']. zburul- 'light (noun); shining' [Lith. z'iburys 'light' (noun)']. zeira 'a kind of chiton'. zelas - 'wine'. zelmis 'an offspring, descendant' [Lith. z'elmuo, -ens 'plant' and 'an offspring']. zenis, zenés 'born, born in' [=genes in the Greek personal name of Dio=génes, from the IE *g'en- 'to give birth' in the Old-Latin geno 'to produce, to give birth']. zéri - (from an earlier *zvéri-) 'an animal, a beast' [Lith. z've.ris 'a beast', Old-Bulg. zver@ 'the same', Greek thér]. zetraia 'a pot'. zi - 'god' [shortened from ziu-, zia- and similar, IE *deiwo- 'sky god', Greek Zeus]. zilas 'grey, turned grey' or 'blue' [Lith. z'ilas 'grey-haired', Latv. zils, zilš 'blue']. zilma(s) 'greenery' [Latv. zelme 'green grass or wheat']. zombros 'a bison?' [Slavic *zo.brü, Latv. subrs 'a bison', Old Prus. wissambris 'a bison', Old Icel. visundr 'a bison']. zum-, zuml- 'dragon' [Old-Bulg zm'i 'dragon', zm'ia 'snake']. zvaka(s) 'bright, white' [Lith. z'vake. 'light (noun)'].

244

Dicţionar hitit:

WordGumbo Indo-European Comparative Indo-European Hittite

Sources: 1. Ivanov, V. The Hittite Language. Moscow, 1963. 2. Ivanov V. Common Indo-European, Proto-Slavic and Anatolian Language Systems. Moscow. 3. Gamkrelidze T., Ivanov V. The Indo-European Language and Indo-Europeans. Moscow, 1984. 4. Bajun, L. The Experience of the Comparative Studies of Hitto-Luwian Languages. Moscow, 1990. 5. Bajun, L. The Language of Hittite Hieroglyphs. Moscow, 1986.

Dictionary: agniš - fire aia, ai - to do, to make aiš - a mouth ak - to die alkistan - a branch alpa – white(alb, în geto-daco-română) anda - in, inside annijazi - he does, makes aráí - to pray arawa - free arija - to ask
245

arkamijala - a musician arma - moon arnumi - I bring arsina, Nesian harsi - bread arš- - the same aruni - a meal aruwa- - to respect as, Nesian es- - to sit asa, asana - a chair(aşeza, în geto-daco-română) asa, sa, Nesian es-, Palaic aš- - to be así - to love aššu - good, kind asu, aswa - horse at, Nesian et-, ud-, Palaic ata- - to eat atiman - a name da - to give(fără comentarii!!) dalugaeš - long dankui - dark daššuš - strong ekw, akw, Palaic aku- - to drink epp - to take, to seize erha - a boundary ešha - an owner ešhar - blood etri (Nesian) - a meal gank - to hang genzuwala – friendly(genzuwala-zenzuvala-senzuala, în geto-daco-română) gienu, kinuwaaš (dat.-loc.sg.), Palaic ginu - a knee(genunchi, în geto-daco-română) gima- - a winter gurta - an enclosed place(curte, l. daco-română) halki - grain, bread halugan - a message hantezzija - first, front, fore hap-, Palaic hapari - wealth, to make a bargain hapa, Palaic hapna - a river(apa, în geto-daco-română) happár - a price happaraizzi - sells hara - to destroy, to pound haraš - an eagle harawa - a road
246

ca în l.a kin.to write hilan .an illness iúkán .greacă) hatuas. hams .to break.a barn has .to break open. to burst kinun .a hand keta .a grandson hastijas.to live hulana .to loosen hartagga . to divide išnija .a heart keššar .sick.a letter hatura .a base.a yoke kardi-.to wish(ila-ila.a beam huha .a yard hišša . to generate hasmi .a soul istark ...to derivate. haštái – bones(osteo. Palaic kart.hark . a foundation hurnái .grass kikkula .white harmahi .a bear. refren popular geto-daco-român) irhai .a head harš .he lay kikla . a master išhamai .now kiš .an owner.to have harkiš .to call haruna .to grow numb ilalija .wool humati .a song iškallái. a wild animal harti . kinship hašša.a vessel kinu .to damn igái .to splash hurta .a grandfather huiš .to link. ill išha . hatuars .to limit irmalant .to become (medium voice) 247 . kir. to tear istanza .

kiša .window mald . kastas . to call lami ..famine.an army kurant . raises 248 .a servant mugái.expiation lilái . Palaic malit – honey(miere.a bunch of grapes nahhan .to strengthen.to build.a son naršam .spring namuwaí .to graze lila.to complain.(Palaic) .time. to oppose muri . much..sky newa.to kill lala .to light. în geto-daco-română) murijan .to extinguish kula .no nega . kišt.to get dark nekumanza . în geto-daco-română) mema .a queen natta .to name.to ask malla.to speak mina.to grind maninkuwant .respect namešha .a head nasusara .large melit.he lifts.a berry(mure..to release lukkái .to scratch kišt.a cripple kusatara .new (nou. în geto-daco-română) ninikzi . to fortify lapani .naked nepiš .shortened (participle) mehur . a wall kwen .a city miti . a month meikki -. to shine luttais . mini ..a language lamen . many mekiš .a sister neku .

to run piddái . pídi .pure.a base.a house paš . clean parkunu .to swallow pata .to spit šalli . pija ..I sacrifice šittar .eyes šaligai.to protect.to clear parn. pahhaš .a sickle sasa .desecration parái .a shoulder pangarija.high parkui .to press šakhar .dirt šakuwa .to know parku .a foot pattar .urine šipantahhi ..a libation šarnink .large salp . pir .a conference.to reimburse šarpa .a bed šehur . to graze pahwár .a place(piaţă.to give pai .to pay sái .wide paltanaš . în geto-daco-română) 249 .to go palhi .fire pai. în daco-română) pera . pieti.to splash papratar .to blow parjanaza (Hieroglyphic) . a meeting papparš.printing šašta . foundation sanawaí .to spread pankur .kind sarlata .pahši.a star(stea.a rock piddái .a wing pedan..sewage šamana .a bird peruna.

correct te.-loc.to fill suwana .to beat turp .a horn šuwái .a tree tati .a god (zi.to load tájezzi . low tešha ..exact. sg.dog ta.bread tuwarsa . în geto-daco-română) šiwat .) uraí .to sleep uppi . în daco-română) usamuwami -.esteemed (participle) 250 .small. esteemed. usanuwa . a revelation tethima ..to send uitti .to torment tanata .to come tahukappi .a day.ground tepu .an army uija . to become tijaz.he steals takš . daylight(ziua..a vessel taištai .to put tekan.a god tupi .a half tamaš .a wall tapariála ..a father(tată.a year (dat. tiuna (Palaic) . sacred surna ..to come.a rod. Hieroglyphic takama .a donkey taru .thunder tija .pure.a cord šupparija . to approach. a vine tuzzi.large (uriaş.to make takšan .to win tarkasni ..to speak tarh. în geto-daco-română) šumanza .to take ta.a dream. šiun . în geto-daco-română) tawana . ziua.šiu.to rule tar.

a beard zena . raamarakshaa et cetera. This cannot be a substitute for a good printed Sanskrit-English dictionary. to buy uwate . The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in Devanagari.dew wasa . we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the on-line world. There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and ego-trips of individuals.. atharvashiirshha.wine zamankur . wetenaš . to call wete.to put on waštai .to esteem wasu .to purchase.to bring.usiti .great wappija .(Palaic) . However.to lift wali .to bark warsa .to build wiána . translated documents such as Bhagavadgita. The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest. We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and correct this list and we do not want 251 . to lead walá .a bull werija.the good waša.sg.. autumn DICŢIONAR SANSCRIT: Online Sanskrit Dictionary Introduction The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its transliterated form and a short meaning provided as a reference source.). and other files accessible on the web.water wawa . Palaic wer.summer.to speak.a sin watar (gen.

There is an excellent freeware available for Itrans users.h haLa.org/Sanskrit/Itranslt. \medskip\hrule\medskip For those interested in volunteering to encode. . written by Swamis at Omkarananda Ashram. or translate Sanskrit documents we suggest you access volunteer help file from\\ http://sanskrit. We have seen We request you to provide corrections. see texts on Sanskrit Documents site at http://sanskrit.\\ No other letters (upper or lower cases) are allowed. unless one wants joDaakshara. A file of frequently asked-answered questions (FAQ) is available at\\ http://sanskrit.nDa . The list has been arranged according to Devanagari sequence. \\ The site contains additional information on Sanskrit projects. called Itranslator98/99.omkarananda-ashram. .c and aa. Please download and install it from http://www.nta \\ H visarga.njana):} \hskip \hskip \hskip \hskip . proofread. or a vertical line 0 a da.to/ OR \\ http://sanskrit.to/ or its ftp mirror at http://sanskrit. \\ A backslash with a period produces just a dot (puurNaviraama).bhaarat.5in k kh g ch chh T Th D t th d gh N\^{}\\ j jh JN\\ Dh N\\ dh n\\ \hskip . Only a dot .2) scheme is given by \medskip\hrule\medskip \underline{vowels(svara):} \hskip .com in the document project.gde.bhaarat.5in .\\ The transliteration according to ITRANS (older 3.5in y r l v sh shh s h L(maraaThii) kSh(x ksh) GY(hindii)\\ Both .gde.html Please join us in collecting word = meaning lists with \\ 252 . and more importantly many such additions from your own collection.different versions of file floating around the internet.a avagraha.com .c produce ardhachandra as in cat and talk.n and M produce anusvaara.to/sanskritfaq. people copying this work and calling of their own.itx version of this file is directly viewable in the software allowing text display in Devanagari as well as Roman+diacritics marks.5in .5in p ph b bh m\\ \hskip .gde.5in .5in au aM aH L\^{}i L\^{}I \underline{consonants(vya.5in a aa(A) i ii(I) u uu(U) R\^{}i R\^{}I e ai o \hskip .\\ The vowels need to be added after each consonant.html The . \medskip For other examples. a.

h = to sit(a aşeza în daco-română) ishhTa = of all desirable things(zeiţa IŞTAR din Babilonul semitic). hunii. Glossary of Sanskrit Terms sa.h = desired(IŞTEN=Dumnezeu în l. ishhTvaa = worshiping ugra = powerful. în daco-română) asthi = Bone akShi = (n) eye aakaasha = ether(acasă este cerul daco-românilor) aakhya = named(chemat în daco-română) aakhyaa = (f) name aapaH = water aapah = water aaplutaa = immersed( a pluti în daco-română) aarya = wise man(arienii=înţelepţii. „ATOM.) agastamaasa = month of August agni = fire agniH = fire adadat.txt. nobili).nskR^ita shabdArtha # File generated by merge(dictmaster.com for additional details. de ex.etc. /tmp/add_15249) # Date: Tue Aug 15 18:58:06 2002 AUM = Primordial Sound OMkaara = the syllable om a = not(sau cu sensul de „fără” în daco-română şi greacă. maghiară).AMORF. Please contact sanskrit@cheerful. aaryaa = (f) a respected woman aas. ishhTaM = leading to heaven ishhTaan.h = gave adya = today(azi. We appreciate your contribution to make this effort successful. noble(popoarele fino-ugrice-turcii. finlandezii) ugraM = terrible ugraH = terrible udaka = (n) water udadhi = sea uddharati = to draw up (water from a well) ushhmapaaH = the forefathers(moş în daco-română) 253 .word encoded in strict ITRANS scheme format. în daco-română) antare = between(între. în daco-română) apsu = in water asti = (2 pp) is(este.

aakaasha(ACASĂ. consacrat în l. ignorance tamasaH = to darkness tamasi = the mode of ignorance taataH = father(tata în daco-română) trayaM = three trayaaNaaM = three trayii = triplet 254 . khaM = ether khaga = one traversing in the sky. khe = in the sky(CER=KER în daco-română) gaN^gaa = river Ganga giri = mountain guDa = jaggery gotra = family. inertia. daco-română). sfinţit. sfinţit. străromână veche. race(GOTRA=ZOTRA=SOTRA=SATRA=ŞATRA în daco-română) chakra = Circle. cerul este Casa daco-românilor). also birds (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. kishorii = daughter kha = sky. (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. sfinţit.eko. wheel.h = darkness tamasa = darkness. daco-română).h = astronomy(KAGA-KAGO-KOGA-GOGA-HAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. psychic centre in humanscerc în daco-română) chatvaari = four charchaa = discussion chuTati = to pinch jaanu = (n) knee jaanunii = knees(genunchii în daco-română. a name of Sun. daco-română) kishora = son(Fecior sau în l. consacrat în l. khagolashaastram.h = to live jiiva = life jiivaH = life jiivati = while living(without earning) jiivana = life jiivanaM = life jiivita = life jiivitena = living tamas. khagaH = bird (literally the sky-goer. daco-română). Fişior).ahaM = I the one single being(EGO-EGU-EHU=EU în daco-română) kaH = who(care în l. 'khah' meaning sky (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. consacrat în l. consacrat în l. sfinţit. daco-română). nu este împrumut din latină sau slavonă) jivyate = remain alive jii = to live jiiv.

nu slavonă).h = celestial divyaanaaM = of the divine divyaani = divine divyaayudhaH = the man with divine weapons divyau = transcendental diiyate = is given(este de dat.h = things given dadati = give. daaH = giving(a da în daco-română) daatavyaM = worth giving daataa = (masc.traye = in the three tri = three trikoNa = a triangle triiNi = three triin.h = three tva = suffix meaning property of. daanena = by charity daaneshhu = in giving charities daanaiH = by charity daayinii = giver dina = Day divaM = to heaven divasa = day divaa = during the day(ziua în daco-română) divaakara = sun divi = in heaven divya = divine divyaM = transcendental divyaaH = divine divyaan. daataaraM = the giver daataaram. de origine daco-română şi nu latină sau slavonă) daanaM = charity daane = in charity(danie. daco-română) deyaM = is to be given deyam. both dve = two 255 . tvaM = you dattaM = given dattaan. confer upon dadau = gave (from daa : to give) dasha = ten dakSha = a lord of created beings daa = to give(a da în daco-română. nu din latină sau slavonă).Nom. de origine daco-română.h = to be given deva = God(DEVA-DEUA-DIUA-DZIUA-ZIUA în daco-română) devaM = God dvi = two. în daco-română).h = one who gives daana = the act of giving(a dona. în l. donate dadaami = I give dadaasi = you give .S) the giver(dătător.

dhavala = white(DALB, ALB, BĂLAI, BĂLAN, în l. daco-română) naktaM = in the night
naviinam.h = (adj) new navaiH = (instr.) new naantaM = no end (neant în l. daco-română))

naama = Name naaman.h = name naava = a boat naasikaa = nose pa.ncha = five path.h = road pathi = on the path pathika = traveller parastaat.h = transcendental(parastas în daco-română). pitaraH = fathers pitaa = father

pitaamaha = (m) grandfather (father's father) pitaamahaH = the grandfather pitaamahaaH = grandfathers pitaamahaan.h = grandfathers pitaamahi = (f) grandmother (father's mother) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest pitR^i = father pitR^in.h = fathers pitR^ivrataaH = worshipers of ancestors pitR^iiNaaM = of the ancestors pitR^iin.h = to the ancestors piteva = like a father pure = in the city pradaana = giving(predanie de origine daco-română, nu slavonă). pramaathi = agitating(pramatie în daco-română). pramaathiini = agitating priya = dear( prieten, care nu vine din l. slavonă, ci e din l. daco-română) priyaM = the pleasant priyaH = dear priyataraH = dearer bandii = prisoner, detainee bhraataH = brother bhraataa = brother bhraatR^i = brother

matR^i = mother man.h = to think manu = father of the human race manuH = the father of mankind maata = mother 256

maataa = mother maatR^i = mother maasa = month mukha = mouth( moacă în daco-română). mukhaM = mouth mR^ita = Dead (murit, în daco-română) mR^itaM = dead

mR^itasya = of the dead mR^ityu = of death mR^ityuH = death mR^ityuu = death me = mine (meu, daco-română) yama = the god of death, also the five moral commandments yamaH = the controller of death yuddha = Planetary War yuddhaM = war yuddhe = in the fight yudhi = in the fight yudhya = fight yudhyate = (4 ap) to fight yudhyasva = fight yuyutsavaH = desiring to fight yuyutsuM = all in a fighting spirit yuvan.h = young(IOVAN-HIOBAN-GIOBAN-CIOBAN în daco-română) yauvana = youth yauvanaM = youth rama.nte = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)

ramanti = enjoy transcendental bliss raajaa = a ruler, king(rege în daco-română, nu din latină) lalita = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm lalita = lovely, beautiful, elegant, graceful lalitaa = A women(leliţă în daco-română); wanton woman; musk; a form of goddess
Durga; various metres vidaH = who understand(unul care le „vede”, în daco-română).

vidyaa = knowledge veditavyaM = to be understood vedituM = to understand shata = Hundred sharma = grace shruta = knowledge
shrutaM = heard sapta = seven sarpa = snake

257

sura = god ha = the sun ha.nsa = (masc) swan, goose ha.nsaH = (m) swan kShatriya = the caste of princes and warriors
=================== End of File =================================

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 .

269 .

270 .

271 .

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

vases. More than 10. Archaic Etruscan Alphabet (7th-5th Centuries BC) Neo-Etruscan Alphabet (4th-3rd Centuries BC) 278 . but some are boustrophedon (running alternately left to right then right to left). The earliest known inscription dates from the middle of the 6th Century BC.000 Etruscan inscriptions have been found on tombstones.The Etruscan Language Origin The Etruscan alphabet is thought to have been developed from the Greek alphabet by Greek colonists in Italy. and jewelery. Most Etruscan inscriptions are written in horizontal lines from left to right. Fragments of an Etruscan book made of linen have also been found. mirrors. statues.

Numerals Etruscan Numerals worked the same way as Roman Numerals. 279 .

The artifacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8. predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years.The Vinča Language Vinča (pronounced vihn-chah) is also called Old European or Proto-Indo-European.000 and 6. Moldova. in particular from Vinča near Belgrade. These symbols have been found on many of the artifacts excavated from sites in southeast Europe.500 years old. southern Ukraine. and the former Yugoslavia. eastern Hungary. it is highly unlikely they will ever be deciphered. Symbols dating from the oldest period of Vinča culture (6th-5th millennia BC): 280 . Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites. and the language represented is not known. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found. but also in Greece. Romania. Bulgaria.

Common symbols used throughout the Vinča period: Other Vinča symbols: 281 .

282 .

SUEDEZĂ ŞI DACO-ROMÂNĂ dacoromână unu doi trei patru galeză(velş). chwech şapte saith opt wyth nouă naw zece deg unsprezece un ar deg doisprezece dau ar deg treisprezec tri ar deg e douăzeci dau deg o sută cant o mie mil om dyn. suedeză en tva tre fyra fem sex sju atta nio tio elva tolv tretton tjugo hundra maniska man kvinna ar un dau.irlandezăvalahă galică aon do. dwy tri pedwar. wair qens. IRLANDEZĂ-GALICĂ. SCOŢIANĂ-GALICĂ.TABEL DE CORESPONDENŢE DIN LIMBILE VELŞĂ. wn. gwr bărbat dynol femeie an apă dynes ceud 283 . GOTICĂ. dha tri ceathair cuig se seacht ocht naoi deich aon deag do deag tri deag fiche cead daonna bean fear bliain uisce scoţianăgalică aon di tri ceathra coigne sia seachd ochd naoi deich gotică ains twans treis fidwor fimf saihs sibun ahtau niun taihun ainlif twalif treistigius hund tusund manisks guma.. qino watô. pedair cinci pump şase chwe.

rîu copac stejar genunchi mamă tată mare piatră. stană. tithau galeză(velş)valahă e. diwrnod halen dolur. se i ar tir mi thu scoţianăgalică e air aírţa. iag du suedeză gotică pa bo capal uair cu dia bo uairean cu guţ gud salan salann gul hus teach 284 gards . la ţară peisaj de ţară dârz vacă cal oră câine zeu a da ziuă sare dor galben casă afon coed derwen glin tad mawr abha crann dair gluin mathair athair mor abhainn craobh mathair athair mor aŁa. sf. sf. ef hi ni ar ar tir tirlun dewrder buwch cefful awr ci duw dodi dyd. sf. aŁa. stâncă lână lemn eu tu română el ea noi pe spre. atta stains mama sten gwlan coed fi chi. a áiţe wf. dolurus olann me tu irlandezăgalică e..

slavonă(„CETIRE”) franceză(„QUATRE”). erau destul de apropiate. care este apropiat cu daco-getul „ZENES”(ZÂNĂ). scopul. română inclusiv numeralul „CEAD”(irlandeza-galică) şi „CEUD”(scoţ. etc.„UN AR DEG” = ”UN SPRE ZECE”.lapte viaţă aur argint păcat Sân(ţâţă) oţel pod. din aceste limbi. punte sus corp Comentariu: llaeth bywyd aur arian pechu. mai ales cele din familii asemănătoare. sunt apropiate de limbile indo-europene din grupa „SATEM”(deşi toate aceste patru limbi. -să notăm numeralele „CEATHAIR”(irl-galică) şi „CEATHRAR”(scoţgalică)=Patru. slavii se puteau înţelege relativ uşor între ei.sună asemănător cu românescul Sută).-galică)= Sută(mai ales scoţ-galică unde „CEUD”-care se pronunţă SIUD. română (chiar şi formarea celor peste zece.galică şi daco-româna sunt destul de înrudite. 285 .Toate aceste cuvinte enumerate mai sus. -să notăm şi asemănarea l.S-ar părea că atât scoţiana-galică cât şi irlandeza-galică. în traducere directă. latinii. rolul. cum vor fi fost la început când abia se despărţiseră una de alta?). înseamnă acelaşi lucru. aceste patru limbi mai păstrează cuvinte identice sau asemănătoare. utilitatea. pechod dur pont corff beo oir. scoţ. astfel că galii.ce seamănă cu numeralele identice din l. precum daco-româna. rusă înseamnă femeie sau soţie) sau greco-latinul „GENES”. suas corp kropp -să notăm asemănarea mare a numeralelor din l. oamenii nu aveau noţiuni şi nume abstracte de lucruri sau fiinţe. -să notăm în l. unde „UN”=”Un”. velşă cu l. GENERATOARE DE URMAŞI. de ex. după mai mult de 2000 de ani şi după mulţime de influenţe lingvistice diferite. „AR”=Pe sau Spre şi „DEG”= Zece Diferenţa faţă de română ar fi numeralul „CANT”=Sută. daco-geţii. ci denumeau concret. velşă „DYNES”=Femeie. velş. irlandeză-galică şi scoţiană-galică cu l. italiană(„QUATRO”).Dacă astăzi.) NĂSCĂTOARE.Acest lucru dovedeşte că limbile străvechi. cu slavonul „JENES” („JENA” în l. FEMEIE sau mai exact(căci la început. or airgead peaca cioch orach corp shuas. ce pare apropiat de limbile indo-europene din grupa „CENTUM”). irl-galică.

a 2-a sing.-galic „TU”(Tu.galic „PEACA” (Păcat) dimpreună cu velşul „PECHU”.-galic „ABHA”(Apă. pers. Rîu) şi Irl.). loc.. „PECHOD”(Păcat). velşul „DOLUR-DOLURUS”=”SORROW” în l. ci doar vestigii ale unui fond comun indo-european.-să notăm velşul „COED”(Copac..pr. velşul „GWOLAN”(Lână) şi Irl. 286 .galic „ORACH”(Aur). Lemn) şi să comparăm cu daco-românul CODRU sau Irl. -să mai notăm velşul „TAD”(Tată) sau „MAWR”(Mare) dimpreună cu Irl.Nu vă speriaţi. Braşov sau rîul Tîrlung). nu sunt „împrumuturi”. în jud. Durere) dimpreună cu Irl. „OR”( Aur) şi velşul „AUR”(Aur) sau Irl. Necaz. engleză(Dor. goticul „HAUSJAN”(A auzi). Rîu) dimpreună cu Irl. şi exemplele pot continua.galic „CRANN”(Copac) şi scoţ-galic„CRAOH”(tot Copac) cu daco-românul CREANGĂ.-galic „OLANN”(Lână) sau velşul „AFON”(Apă. pers. Irl. a 2-a sing.galic şi scoţ-galic „MOR”(Mare).-galic „OIR”. pers. întâi pl.-galic „THU”( Tu. pers..) sau velşul şi Irl. scoţ.pr.-galic „BEO”= grecescul „BIO”(Viaţă) sau velşul „BYWYD”(Viaţă). pers.) şi scoţ. pers.-galic „TIR”(Ţară) dimpreună cu velşul „TIRLUN”(peisaj de ţarăTîrlungeni.pr. velşul „NI”(Noi.

neputând fi înfrânţi decât după ce Burebista a unit toţi getodacii într-un singur stat). povestite de localnici.CAPITOLUL VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA Toate numele de plante. iar altele din perioada medievală. la Răsărit-Est se spune „Keleti”(de aici Calati-Galaţi sau Calatis. au locuit vremelnic în Dacia. „VÂNĂTORI”. „URDARI”.Aici. De ex. animale. ne indică prezenţa cumanilor.: „VADU-OII”. „STĂNEŞTI”.Aceste nume de localităţi ne arată ce populaţii migratoare au sosit în Dacia şi dacă au fost sau nu asimilate ulterior. în limba română. ca şi numele propriu „COMAN”. pietre sau unele profesii şi produse ale unor meserii. sunt de origine geto-dacică. un arheolog cu o intuiţie divină şi cu mare dragoste de Neam. De ex. aşadar! 287 .Callatis”). urmaşa directă a limbii daco-gete. „NUCET”. fiind izgoniţi definitiv de către Burebista(împotriva celţior s-au luptat mai mulţi regi locali geto-daci de-a lungul a trei secole. maghiară. „STOENEŞTI”. altele din timpul daco-românilor. sosiţi aici în sec.În l. etc. Adevăr şi Istorie va putea găsi în pământ o mulţime de izvoare scrise şi nescrise despre neamul nostru. copaci. „PIATRA-NEAMŢ”.Sunt convins că dacă se vor asculta tradiţiile şi legendele fiecărei localităţi în parte. „FĂGET”. aceste localităţi străvechi. „SALCIA”. Sunt de asemenea şi denumiri.XI d. „COMĂNEŞTI”. „BRAZI”. „PICIORUL-LUPULUI”.Aceşti răsăriteni au căpătat numele de celţi(răsărit).Este adevărat că aceşti keleţi(celţi). venite din Asia. unele din timpul geto-dacilor. „LUPENI”. : „COMANA”. pe fiecare metru pătrat sunt îngropate milenii de istorie!!Să purcedem. Vom vedea pe judeţe. apoi numele de „GALAŢI” şi „CALLATIS”.. „BRÂNZENI”. care semnifică localităţi locuite vremelnic de popoare răsăritene.Păstrate aproape nealterate.Hr. exemplele pot continua.

Sânmiclău. Recea. Uda(cf. ALMAŞ(Zalmoxe). Sihastru). Cuciulata. Glod. Vărădia de Mureş. Sânmihaiu de Câmpie. Sânmartin. Berzunţi. Cocu. Dezna. Berza. JUDEŢUL BRAŞOV Bela(Alb). CRIHALMA(Zalmoxe de aur. Sânpaul. Nicşeni. Stană. Galaţii-Bistriţei(locuit de celţi). Broşteni(Buro-stene cu pluralul Buro-steni unde Bur. Remetea(Eremitu. San-Ciob=Sfântul Cioban). Cut.Buro=Puternic sau bărbat şi Stene=Stâncă. Cuca. Şiria. Parava. ALMAŞU MARE(Zalmoxe cel Mare). Breaza. HĂLMĂGEL(Micul Zalmoxe). Daia Română. Santa Mare. Vinţu. Şoarş. cu acelaşi sens). Sfinţi). Oituz. Vlădeni. Ida-rîu în l. Vărşand. Spermezeu. Cuşma. engleză şi germană. Hemeiuş. Săliştea(Zeul Luminii=ZA-LIHT unde ZA=Zeu şi LIHT=Lumină). Dacia. Bran. Dobârceni. Meziad. Zagra. Borzeşti. Roşia-Montană. Cri-CrisHris=Aur). God-Gott în l. Buhuşi. Cotmeana(Cot-Cat-Cos-Cas-Cus-Huş-Huţ-Uţ=Rădăcina pentru Casă. Braniştea. Coşula.HĂLMEAG(Zalmoxe). Derna. Pomezeu. Construcţie. Sânpetru. Coşnea. Albeşti.Traducerea ar fi „PUTERNICI CA STÂNCA(PIATRA)”. Muşăteşti. Cociuba Mare. Şinca. JUDEŢUL BOTOŞANI Coţuşca. Galaţi(celţi). Blaj. Vadu-Moţilor. Bârsa. Suceşti(locuit de Suci. trib dacic). Sântandrei. Doina. Dieci. JUDEŢUL ARAD Peregu Mare. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD Romuli. Vlăsineşti. Craiva. Asău. Bratca. „Filipeşti” . Costeşti. Dârleşti. Zărand. Parva. Caşin. Sântimbru. HĂLMAGIU(Zalmoxe). Filipeni. Pecica. Valea Uzului. ei foloseau sistemul zecimal). JUDEŢUL ARGEŞ Bucşeneşti(Focşani-Bocşa au legătură cu cultul Soarelui sau focului). Moşoaia(Moşi. sfinţi sau zei sau cu sensul de Frumoasa). JUDEŢUL BACĂU Filipeşti(Vulpeni sau Lupeni ar fi putea fi tradus. Stânca. sumeriană sau Iza. 288 . Gura-Văii. Bârzava. Panada. Zece Hotare(la daci. etc. Zemeş. Roma. Sânmartin. Hăşmaş(Zalmoxe?). Almaşu Mare. Corţeşti. JUDEŢUL BIHOR Sâniob(Sân-Iob. cifra zece era importantă. Gurahonţ. Sânnicolau român. Bârsăneşti.JUDEŢUL ALBA Horea(Gorea-Zorea-Zuria-Suria=Zori sau Soare). „Filipeni” sau „Filipi” din Sudul Dunării). Havârna. Balcani. Roşia. Moeciu(Moşu-Moţu-Frumosu). Godeni(Godeanu=Zeu. Şercaia. Poiana-Braşov. Vlădeni. Nucat. Bozieş. Costeşti. Remeţi(eremiţi).Geţi=Goţi=Divini.). Sângeorz.

Piatra. Barcea. Căscioarele. Buza. Băneasa. Sfânt şi Dova-Dava-Deva=Zeu. Lupşanu. Gura-Şuţii. Rast. Braniştea(ca Bran. Sânmartin. Frăsinet. Runcu. Bănia(Stăpânia). Costi. Frani sau cereşti). Băbeni. Costeşti. Padea. blonzilor) puternici. Bălăciţa(Albuţa. Brădeşti. Berca. Cuzdrioara. Pechea. JUDEŢUL BUZĂU Siriu. Drago=Dragoste şi Dana=Dona. Sânzieni. Cioban.DA=Alb. Vâlcelele. Cudalbi. Frumoşi sau Sfinţi). ALMĂJ(Zalmoxe). Dragodana(„Dătătoare de dragoste”. Bălaia). Doman. Zagon. Coşoveni. Rusca. Cuca. Băişoara. Carpeni. Blăjani. Moţăţei. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Sărămaş. Moţu sau Frumosu). Gruiu. Sâncraiu. Berzovia. adică geţii ruşchiţeni. Rusca Montană(Etrusca=Het-Rusca. Brăneşti. Sa-ZaDa=Alb. Fran=Cereasca). Boureni. Bucşani(ca Focşani. Coşluga. Castelu. Sântejude. Floreşti. Basarabi. Buru(puternicu). Vrăniuţ. Runcu. Buciumeni. Vicşani. formată în Toscana). Casicea. Costeşti. Dărui). Zănoaga. Mociu(Moşu. Bancea). Seimeni(şase oameni). Huedin(ued. Soceni. JUDEŢUL DÂMBOVIŢAGlod. JUDEŢUL CONSTANŢA Grădina. Vlădeşti. Si-Zi=Zeu. Sânpaul. Salcia. Cuzgun. Brăduţ. Bixad. Blonda. Cireşu. Uran. Moţăieni(Moşi. Mioriţa. ALMĂLĂU(Zalmoxe). Vrani(Urani. JUDEŢUL COVASNA Vărghiş. Brezoale. Buciumeni. Oancea(Vancea. Barcani. Sfânt şi BUR=Puternic). Aliman(preot zalmoxian). Corbu. Borlova. Moroeşti. Borcea. Cetatea. Bălana. JUDEŢUL GIURGIU 289 . Bocşa). Brăneşti. Micfalău. Baciu. Blonduţa). JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Ruşchiţa. Siliştea. Sadova(Sfîntul Alb. Dobârlău(DA-BUR-LAU=Locul sfinţilor (albilor. Dărmăneşti. strămoşii etruscilor şi toscanilor de azi şi ai limbii italiene moderne. Siliştea Crucii. Sfânt). Sfânta). sfânt şi Liştea-Liht=Lumină). Brani. JUDEŢUL GALAŢI Bălăneşti. Cozieni. Filia. Nucet.JUDEŢUL BRĂILA Brăila. Domaşna. JUDEŢUL DOLJ Argetoaia. Berzasca. Siliştea(Zeul luminii. Poiana. Bârca(Bur-ca). Bujor. Dalboşeţ(Albuleţ). Frumuşiţa. Brădeanu. Lupele. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI Ileana. Vărădia. Bocşa(ca Focşani şi Bucşeneşti. Cozla. Vlădeni. Mâmjina. este legat de foc sau Soare). Capidava. Zăvoi. Moacşa(Frumoasa. JUDEŢUL CLUJ Căşeiu. Breaza. zeu. Oltina. Grădiştea. Vran. Băneşti. Şiviţa. Cotu-Văii. Rimetea(eremitu). Blânzi. Pietroşiţa. Tortoman. curs de apă). Vlaha(Blaha-Balaha=Alba. Cătina.

Stăneşti(pietrari). Cotnari. engleză). adică „Eşti odihna (sufletelor credincioase)”. Sălcioara. Cucuteni. Stoeneşti(pietrari).aluzie la apariţia creştinismului împreună cu Sf. Remetea(eremita). JUDEŢUL HUNEDOARA Blăjeni. Simeria.”Trei îs sângeorgiu” sau „strein sângeorgiu”. adică. zeul suprem la popoarele nordice. Dobra. Pietrele. Sânmartin. Vlaşin. sau „Adin eşti”-Adin=Unul. Tulgheş. Gălăuţaş(celţi). Zam. Runcu. Grădinari. Sarmisegetuza(unde Sarmis-Sărmaş-Armaş=Hermes-Mercur. Grădiştea de Munte. Bârseşti. Ciuc-Sângeorz. slavonă). Bocşa. „Eşti Singurul. (în l. Deva. Dârju. Dagâţa. Albeşti. cască „HELMET” în l. JUDEŢUL IALOMIŢA Ciocârlia. JUDEŢUL ILFOV Vidra JUDEŢUL MARAMUREŞ 290 . Sânsimion. Streisângeorgiu(ciudat nume. într-un loc unde până atunci era zalmoxianismul. ŞOLMUŞU MARE(Zalmoxe). Haţeg. Bucşani. Burjuc. Tismana. Sândominic. Ţebea. Cuşmed. Frumoasa. Godineşti(v. Daia. ŞOIMUŞ(Zalmoxe). Muşeteşti. ca în jud. Zetea. Singurul. Brăneşti. Densuş. Unicul. Sfatul Ţării şi Getusa-Hetusa-Hatuşa-capitala imperiului hetit=A geţilor sau vitejilor. Gott=Dumnezeu în l. Broşteni(Burosteni-„Tari ca piatra”). Băleşti. Sârca. Bălţaţi. Gheorghe.Dar cine ştie cum se mai poate traduce altfel?). Sâncrăieni. Hobiţa. Costuleni. Padeş.). Moţca. Franci). Sântămăria(deja. Godineşti( „Zeu eşti”-God. Recea. etc. Cozmeni. Brănişca. Capu-Corbului. germană. JUDEŢUL HARGHITA Bilbor. Costeşti. Unicul(Zeu)”. Cotorca. Gorj). JUDEŢUL GORJ Novaci. Cozmeşti. Valea Uzului. germană =coif. Covasna. Bălăneşti. Sâmbotin. Strunga. Vărşag. Paşcani.Ulmi. Grădiştea. Nou. JUDEŢUL IAŞI Coarnele Caprei. Lupeni. sau „Odin eşti”-Odin. engleză. Lupeni. Vlăhiţa.Armată. Bălan. Moşna. Bârnova(BUR-NOVA=Bărbat Nou). Coşereni. Dăneşti. Izvoare. SĂRMAŞ(Zalmoxe). Stânceşti(Pietroasa). Orlea. astfel că noua credinţă părea străină celor de acolo. Casinu.Armăşeni. Crăciuneţ. Brăieşti. Brad. Zeul luminii). sau „Hodin-eşti”. Sânpaul. numele este din perioada creştin-ortodoxă). Vânători. Frenciugi(Vrânceni .traducerea ar fi „ARMATA(SFATUL ŢĂRII) GEŢILOR(VITEJILOR)” sau „HERMES(ŞERMEŞ-SARMIS-SĂRMAŞ) VITEAZUL”Baru. Gurasada. Stăneşti. Baia de Fier. Cosâmbeşti. Băneasa. ALMAŞ-SĂLIŞTE(Zalmoxe. Balşa. Balaciu. Vlădeni. Buciu. SÂNTUHALM(Sfântu Zalmoxe sau Sfântul Acoperământ „HALM” în l. Bârzei. Arţari. Focuri(ca Focşani. Polovragi.

SÂNMIHAIU ALMAŞULUI(Sf. Brâncoveneşti. iar ca Fiu al Omului a fost şi copil. JUDEŢUL NEAMŢ Borca. JUDEŢUL OLT Vultureşti. născut din Dumnezeu-Tatăl. Buhuşi. spusă în graiul strămoşilor noştri. Eremitu. Sânpetru. Zăneşti. Aluniş. Frunzeni. sihaştri). Izvorul Bârzii. iar pe Fiul Său Zalmoxe cel Mic-aluzie şi la faptul că Se născuse ca un copil şi până să ajungă adult. Valea Ursului. Stoeneşti(Pietrani). „a scrijeli”). Bălăneşti. Săliştea de Sus(Zeul luminii de sus). Balş. Ulmeni. „Ziurel de Ziuă” înseamnă „Zeuleţ din Mare Zeu”. Bicaz. Cuş. Bălan. Bâra. Grinţieş.Arhanghel Mihail al lui Zalmoxe-se vede că în plin proces de creştinare. Bârsău. Sânpaul. Gura Ocniţei. Construcţie. „ZIUREL DE ZIUĂ”!). Dacia). Mara. Şăulia. Godeanu(Dumnezeul. JUDEŢUL MUREŞ Stânceni(Pietreni). Dobra. JUDEŢUL MEHEDINŢI Baia de Aramă. Sântana. Fiul lui Dumnezeu(şi Fiu al Omului. aşadar. Deda. Uţ. Sărmăşag. dacii plângeau pe unul ce se năştea şi se bucurau câmd plecau la Zalmoxe. Moisei. Vadu-Izei. Moisa. Brateş. Coteana. ca şi românii. Zalmoxe era identificat cu Dumnezeu-Tatăl 291 . Sâncraiu. Fărcaşele. Cosminele. Şimleu. Borzia. Gruia. GÂLGĂU-ALMAŞULUI( Gâlgău lui Zalmoxe). înainte de veci. Bălan. Gogan. geto-daco-românii îl considerau pe Dumnezeu-Tatăl. adică Hristos. „a scorni”. Breaza. Bălţăteşti. l. Boldeşti-Grădiştea. Bârsana. Daia. Căuş. Sângeorgiu de Mureş. ALMĂJEL(Micul Zalmoxe. JUDEŢUL SATU-MARE HALMEU(Zalmoxe).O întreagă mărturie de credinţă creştină ortodoxă. Zagăr. Brazi. Săpânţa(cimitirul vesel-se ştie. Cozma. Coroisânmartin. Gura Văii. Ceauş=Casă. Coşeiu. Poiana-Ţapului. Baba Ana. Buşteni. cf. deci mic). Costişa. Scorniceşti(de la „a scrie”. Farcaşa. Vas. JUDEŢUL SĂLAJ Aluniş. Bixad. Burleşti. Borşa. Cuţ. Dumbrava. care deşi pare o frumoasă metaforă poetică-şi poate chiar şi este în acelaşi timp-se mai ştie că geto-dacii. aveau un simţ special poetic. JUDEŢUL PRAHOVA Azuga. Cuci. fusese şi El mic. Stânca. Huşi. Ceahlău. germană).Vezi şi refrenul de colindă „Ziurel de Ziuă”. Bobohalmo(Bătrânul Zalmoxe. BoboBaba=Vechi. Piatra-Olt.). probabil în plin proces de creştinare. Nistru.Remeţi(eremiţi. prin moarte-la fel ca şi martirii creştini mai târziu). Dochia(Dachia. Şaeş. Sabasa. Jiana(Ziana-Diana). ZALMOXE cel Mare. geto-dacii în doar trei cuvinte. etc. Sinaia. Vlădaia. Bocşa. Breaza. God-Gott. Vânători. Huţ. Cordun. engleză. Gura Vitioarei. Bătrân şi Halmo-Halma-Zalmaş=Zalmoxe). Bârza. Zau de Câmpie(Zeu de câmpie). SĂRMAŞU(Zalmoxe). Vale. Husnicioara(cf. Berghia. Filipeşti de Târg. Bărgăuani.

ŞEMLACU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Sânmihaiu-român. Mediaş. Puieşti. a scrijeli”. Coşarii. Sânpetru Mare. Siliştea(Zeul Luminii. Argel. Burca. Vidra. Albeşti. Casimcea. Baciu. Dumbrăveni. Baia. ALMAŞU(Zalmoxe-Tatăl). Panciu. Cuţ. Suici(Suci-trib dacic). Mera. Dârlos. Vetrişoaia. Piatră). Sânandrei. Ţară). născut. JUDEŢUL VRANCEA Vrancea(Ţara Cerului. Cârţa. Basarabi. Câineni. Zambreasca TrivaleaMoşteni. Uţ. Mărăşti. COMLOŞU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Bosanci. Dârmoxa(Moşul dur). „a scorni”). „a scrijeli”). Cozia. JUDEŢUL TULCEA Cataloi. Bârna. Grădiştea.creştin. Hamangia. Bârseşti. ZOLOMESTRA(Zalmoxe). Brezoi. Sânnicolau Mare. Cisnădie(ca şi Tuşnad. Dăeşti. Siret. iar Hristos cu Zalmoxe cel mic. Coşteiu. ZAMOŞTEA(Zalmoxe). Costeşti. unde Bur=Puternic. Balaci. Râşca. evident numai la Firea Sa omenească căci a fost şi copil. Frânceşti(Vrânceni.evident. Huţ. pasajul acesta se referă la Iisus Hristos). HALMĂŞD(Zalmoxe). Gura Haitii. Moşteni. Crângu. unde Vran-Uran-Fran-Bran=Cer şi Cea-Cşa=Casă. Sadova. 292 . Frumosu. JUDEŢUL VASLUI Duda. Moşinoaia. Scrioastea( „a scrie”. Boroaia. Bujoru. Cerbu. Şaru Dornei. Breaza. Stoeneşti(Pietreşti). Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Gălăţeni(celţi). Bulza. Stâncă. Zorleni. Tare şi Stene=Stană. Buziaş. Moşna. Udupu. Huşi(Cuş. înseamnă „Nod al câmpiilor”). Bârlad. Dăneşti. Coşna. Cotârgaşi. Băbeni. Zvoriştea. Ţibău. Franci).=Casă). Broşteni(Buro-steni. Cacica. JUDEŢUL VÂLCEA Voineasa(Războinica-Amazoanca). nu direct adult. Vlădeşti. Vrâncioaia. Vaslui(al lui Bess-trib geto-dacic din S Dunării şi Anatolia). Cosmeşti. Vicşani. „Lumină din Lumină. Drăgăneşti-Vlaşca. Scoreiu(„ a scrie”. Babadag(Bătrânul dac). CĂLMĂŢUIU(Zalmoxe). Laza. nu făcut”. Boişoara. Salcia. JUDEŢUL SIBIU Bazna. Cârlibaba. Jina(Zina). Bujoreni. Dăeni. Boian.Ca Fire dumnezeiască însă. Molid. Runcu. Băbăiţa. etc. Poiana Mărului. Moşniţa Nouă. Zalmoxe). ca în Crez. Arbore. Frătăuţi. „Tari ca Stânca”. Brânceni. Şomartin. Iisus Hristos a fost Dumnezeu la fel ca Dumnezeu-Tatăl. Putna. JUDEŢUL TIMIŞ Beba Veche. Arpaşu. TĂLMACIU(Dalmaciu-Zalmaciu-ZalmociuZalmoxe). Blejeşti. Rahman. Zimnicea. JUDEŢUL TELEORMAN Teleorman. aluzie. Cozăneşti. JUDEŢUL SUCEAVA Muşeniţa.

CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Sauca. Bardar. Brânzari. Şaba-Târg. Coşcalia. Ciuşlea. Sadova. „a scrijeli”. UNGARIA Szeged(Sighet). darul). Frasini. LOCALITĂŢI ÎN AFARA ROMÂNIEI BASARABIA Cotlujeni. Gugeşti(Sfinţiţi. cf. Donia(dania. Coştangalia. Szentes(Sânţii. Brezoaia. Burilove. Coşerniţa. Sălaş. Devavanyo(Deva-vanyo. consacrat). „Baia(mina) zeului” unde DEVA=Zeu şi Vanyo=Baie. Bacşa. Grădişte. Vârşeţ. Scoreni. Cuzmin. Cozmeni. Bârzula. Coşari.Broşteni(Buro-stene. Coşăuţi. Kaga=sfnţit. UCRAINA Cuşniţa. unde Sân=sfânt şi Iatin-Adin=Unu. Brânzeni. Coştela. Coteşti. Cozăreni. „a scorni”). „Zeul Bălan-Alb.Singurul. Frasin. Moşna. Vranici. Băxani. Focşani. Sfinţii). Cuşmirca. Gyula. Cotelău. Seliştea(Zeul luminiiZalmoxe). 293 . Costeşti. Mină). Bala-Novac(Blondul. Unicul). Tiraspol. BULGARIA Arman. Primul . Scorţeni(„ a scrie”. Zalmoxe”). Cotova. Căuşani. Dacin. Costuleni. Costeşti. Zalmoxe” sau „Zeul Valahilor adică al daco-românilor. Glodeni. SERBIA Barza. Sâniatin( „Sfântul cel Unic” sau „Unul Sfânt(Dumnezeu)”. Moşana. Albul Novac). Sălişte. „Tari ca stânca”). Boian. Vlaşca. Vrânceni(cereşti). Grădiştea. Moşanaţi. Coteala. Coşniţa. Caşunca. Balcic(Albuţ). Bor. Bălaiul. Basarabeasca. Danu. Balastyo( „Balaci-Dio”. Dolha. Bujor.

Si. Cuţ. Ta. Ţărână Cşa=Casă. din care au derivat aproape toate limbile Pământului. Bur=Puternic.=Alb Ter=Pământ. Construcţie 294 . Alb. Bla. Înţelept Ar-u. Huş. Cas. Cus. Oamă Bal.DICŢIONAR PELASGIC EUROPEAN (PROTO-INDOEUROPEAN). Zeu Zi. Mu=Mamă Ap-a. Uda=apă curgătoare Ur. Arg=Argint(metal nobil) Pa. Huţ. =Părinte. Or=Oraş EL=Dumnezeu San=Sfânt Cot. Tată Ra. Ţară Lu=mulţi. =Zeu. Lume(n)=Lume Ida. Bărbat Man=Om Aum=Om Vo-aume=Femeie. Re=Rege. Soare Ma. Apa=Apă Da=Dalb. Hus. Cuş. Uţ=Casă. Ar=Nobil. Cat. Luminos. Strălucitor. Suflet Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua=Zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică Bu-r. Aru=Aur(metal nobil) Ar-g. popor Men=Oameni Lu-Men.

aripă. arin. nume de animale sau de profesii şi produse ale unor profesii sunt de asemenea de origine geto-dacică. brad. bulumac. legume. bujdă. brezaie. aţă. alt. acest. asfinţi. arici. brazdă. acuşi. bană. agăţa. arşiţă. bot. nume de plante. Nu apar în acest dicţionar familiile de cuvinte integral. bulvan. arată. bar. brumar. bălbisă. astăzi. arar. botei. bănică. acela. agil. ceafă. armaş. băţ. botă. beci. alerga. aşa. bârsă. agudă. adulmeca. boroboaţă. arariel. belciug. ac. aţipi. adevăr. băga. afară. aho. aproape. undrea)etc. burduf. blid. B babă. adălmaş. bedreag. arţar. boar. aer. breaz. an. adăuga. apleca. barbă. asupra. ascuţi. borhot. bosumfla. asemăna. alb. apăra. amu. căciulă. balcâz. butalcă. albie. adică. boacă. caravă. cancioc. cervană. baraboi. afuma. alelei. amar. apoi. adia. adineauri. broascăbrudiu. precum şi denumirile de roci. bârzoi. bălai. căpută. amnar. amuţi. altădată. căpuşă. amurg. arde. batcă. buză C caciur. aur. atunci. cireşar. batir. calcavură. fructe. alani. această. borză. 295 . altă. aşchie. adăpost. bârcoace. alege. boţ. prier. numerale. copaci. bandulă. brie. asmuţi. aseară. pronume. belşug. beşteli. auzi. amăgi. bârfi. brumărel. acătării. castel. caltaboş. bărăgan. balaur. buzaine. bărăni. boarţă. bandură. bobotează. cazic. burcă.albastru. brânduşă. pietre. aceră. astupa. barză. A abur. baltă. afla. agiunge. a. aceea. albină. cergă. balmoş. botcă. bob. băiat. catrafuse. burtă. alina. atât. ameţi. ajuna. apă. amiază. gustar. bistriţ. aldan. alaman. argea. agiuta al. alună. boabă. bârdan. acela. cazulcă. pomi. casă. aluat. răpciune. asculta. ăst. zilele săptămânii sau numele lunilor(gerar.Este un dicţionar parţial. bălăştioagă. buh. adânc. acelaşi. butuc. amândoi. briboi. brioală. brănui. căulă. brânză. basm. bunghini. buft. aburca. avânta. făurar. bulz. bârnă. breabăn. bâtă. bălărie. acel. bold. alcătui. amuş. aceeaşi. brâncă. arunca. altar. avea. brâu. căuş. argint. beldiţă. berc. aramă. braghină. cat. bichiri. bălan. apus. mărţişor. buburuză. acu. alunga. bocnă.DICŢIONAR DE CUVINTE ROMÂNEŞTI DE ORIGINE GETO-DACICĂ În general substantivele şi verbele onomatopeice sunt de origine geto-dacă. acea.branişte. buiandrug. beldie. baligă. buştean. bizui. atrage. ban. aduce. altiţă. arcaci. bade. aminte. burdac. florar. catrinţă. aţâţa. baci. altoi. cătun. avat. arbuşti. alaltăieri. ceahlău. ascunde. aşeza. brăcinar. apuca. belşiţă. afin. buiestru. bartiţă. cuptor.

gogoaşă. ciocan. frige.cheag. gaşcă. ghiordel. gustar. cot. cânepă. creţ. dezgheţa. coviltir. curcă. crivac. clăti. cocor. fire. flăcău. desagă. făclie. frig. ea. darac. cuviinţă. ciucuşoară. fier. chitonag. fotă. ghioagă. doină. fereca. glod. gheb. cioc. droaie. creastă. frâu. fecior. cobe. fraged. colb. grai. găman. coş. dâră. foişor. grohăi. ghem. cimilitură. cosar. grangur. destrăbălat. eu. deşănţat. cârceie. corlă. cotoşman. dăinui. comat. fierbe. cui. copârşeu. cocârlă. fols. genunchi. cofă. ciolpan. E el. ciocni. gutui. cioareci. ghidran. fân. fagure. colac. galben. foac. ger. frământa. greu. doboş. fi. colărezi. grădişte. fluier. ghidrin. cireadă.crivăţ. gol. D dalb. dreţe. coruncă. fag. drept. funingine. foc. coajă. cioancă. cotrog. copaie. gâză. ghiocel. duios. foaie. dârmon. frag. fiinţă. gurgui. ghin. doniţă. cuvânt. flămând. dogoare. G gaci. gordin. ciocănitoare. frunte. frunză. cosoroabă. grădină. gărgăun. cotiş. coteţ. dezgoli. colnic. frânghie. comănac. gulie. greghetin. felah. chiup. grapă. curma. găsi. codalb. cimpoi. clinti. fulg. cârlig. ghionoaie. coclauri. ghioc. ghici. cucă. chema. derdeluş. deschide. gorun. ciupercă. clipă. coamă. cheie. făli. cârlan. freamăt. cocioabă. codi. grânar. faur. fecioară. datină. dezbrăca. ciuciure. genune. frântură. fleac. făcău. dulce. forfoti. codan. cârjă. glie. funie. dihai. golomoz. cojoc. custură. cocioc. deşi. gheară. covârşi. cinătui. feri. curcubeu. cocleţ. doagă. graur. corobeaţă. chersin. cosiţă. funigel. falnic. covergă. deosebi. dârz. copil. gata. guşter. coşmelie. cine. creangă. dor. cioban. cotropi. corcoduşă. fin. cosoi. cremene. cocţa. ciul. ciot. ciuleandra. gherghină. cârti. dârloagă. ciopli. după. chelbe. cocirvă. coasă. grui. chibzui. găbji. dezmierda. gură. fărâmă. fel. gheaţă. gras. fus. găunos. cocoaşă. gros. ei. dărui. fuior. fluture. drâng. corhan. ghimirlie. când. gând. fără. fârtat. drag. cuib. cicăli. corabie. greşi. F face. frumos. cotor. grătar. ciorchine. comoară. ferigă. gătej. dălcăuţ. garf. cleştar. dezvolta. culcuş. ciurlan. dogar. gaură. cratiţă. gâde. dârmozdârmox. grindină. coşmagă. cum. cloşcă. cinci. gazdă. deochi. durui. crede. cocină. copac. colin. gorgan. grăunte. gust. clipoci. gât. ciupi. dâmb. groapă. de. grumaz. gaie. culca. gudura. cioacă. famen. faţă. greutate. fum. ghiduş. gresie. cinteză. ginere. gingaş. dibui. culic. cuşmă. cloci. guguştiuc. coă. fiţe. cucernic. cotarlă. ciomag. gânguri. foale. grâu. găină. cârd. grindei. furnică. enot. cuţit. curpen. ghermea. clacă. descotorosi. dibaci. cocon. cârlionţ. deal. culminăriţă. dragoste. geme. conăcar. ghiont. corosbină. greier. chiţibuş. ciolan. fală. fulger. coşciug. claie. gălăgie. cleşte. 296 . gard. ciută. femeie. fiică. ciurdă. ciut. cioară. ghimpe. ciuf. cucurigu. cocoli. cumătru. ciulei. geană. găleată. gurut. ghiborţ. fântână. fugi. glas. fleancă. ghes. flacără. dud.

înşeua. însoţi. întrezări. întâmpla. îmbârliga. însufleţi. înjosi. îndârji. înaripa. înota. înturna. îngenunchea. înduioşa. învăţa. încuia. înnădi. înăbuşi. ieşi. înadins. îngâmfa. înfometa. înnoda. înarma. înţepa. însenina. înfiripa. închega. înfrunta. îndemna. îmbăla. înfiora. iar. îmbia. înstări. înscăuna. împlini. încrâncena. închina. înfoia. împotmoli. înrădăcina. înconjura. îndruma. înspre. iznoavă. îngălbeni. iazmă. înăcri. înfunda. înnăscut. huhurez. împunge. iesle. încondeia. însera. înfăţişa. înlănţui. iarnă. împrăştia. îmbâcsi. însuşi. începe. izbuc. închipui. încai. încotro. înec. împrejmui. învârtoşa. înmulţi. înapoi. înjuga. hamei. înfăţa. îmbrobodi. holba. înnegri. încet. înstelat. însumi. inimă. îmboboci. horă. întemeia. încrunta. înrâuri. itan. încrede. încă. încurca. împotrivă. ibincă. îmbelşuga. îmbufn. înlăcrima. încot. înceta. înşela. iţă. împresura. îmbăia. ilău. întrema. învolbura. întru. ieruncă. întinde. iezer. încăiera. inel. întruna. ilic. iapă. împărtăşi. încorona. îngroşa. încrucişa. horn. îngrăşa. îndrepta. inariţă. ie. împrumut. însă. îndelete. încăleca. închinga. îmbunătăţi. întârzia. imaş. izmă. imbold. împânzi.hluj. îndărăt. întina. încălţa. izbi. îndoi. inc. înmănunchea. iele. întruni. împovăra. încotoşmăna. încropi. întruchipa. înnora. înţepeni. îngâna. har. înfăşura. înfipt. înfiinţa. înflori. înclina. întreba. ivăr. înalt. întocmai. iţi. încâlci. îndeplini. încuscri. înteţi. înroura. îndemânatic. hârdău. îmblăti. însemna. învia. hulpav. înrăi. împăna. înăspri. îmbukora. îmblânzi. încolo. înţărca. împerechea. ied. înmormânta. înmuia. încolăci. ivi. împuţi. înşira. împistri. împreună. înnebuni. înghiţi. încinge. îndulci. îndrăzni. înfofoli. îngheţa. îndruga. înţelege. hasmaţuchi. ista. înjumătăţi. hartan. îmbuna. ignat. 297 . împrejur. înţesa. îndelung. încaltea. înhăma. îmbucura. îmbăta. îmbălsăma. îmbuca. înger. înnoroi. izbuti. huţulca. ieri. îngemăna. iaz. încălzi. îmbina. încreţi. împodobi. hăţiş. iute. întoarce. încătuşa. încleia. închide. încolţi. înseta. îngurzi. inişte. întuneca. izvor. împleti. întâi. încărca. împărţi. îngropa. încârliga. îndepărta. însingura. îngăla. încoace. împuia. iarbă. înfuleca. încleşta. iepure. ierta. împopoţona. hârtie. întrupa. îndată. înjgheba. împărat. întrece. ist. hărăţi. îndestul. îmbrăca. încerca. încărunţi. învimge. îndeletnici. învălui. îndesa. iubi. hăuli. înfrunzi.H haide. înălbi. ienupăr. îngreuia. iască. învârti. ici. iţari. înnoi. idee. înainte. hotar.întărit. îmbuiba. înfrăţi. . înviora. încercui. îngust. împila. învinui. hău. însănătoşi. încorda. în. imita. îngăima. înfrupta. încăpea. înţelepciune. întrucât. întreg. îndupleca. îndesi. îngrămădi. încheia. holdă. înghesui. hărăzi. înfuria. însori. împăca. înfoca. îmbătrâni. întortochea. îngrădi. I iad. înjunghia. harnic. înnopta. îndritui. înfăşa. împietri. întâlni. Î îmbarca. înrudi. între. întotdeauna. hăbuc. întâmpina. înfierbânta. ienupăr. ins.

melesteu. măi. movilă. naiba. jip. obială. lângă. miorlăi. mălăieţ. lintiţă. neg. lac. negru. liman. măzărat. lăstun. măruntaie. latură. legăna. moşteni. loc. lămâie. nicorete. meleag. naş. laviţă. licurici. mijloc. lumină. mierlă. mira.lujer. mogâldeaţă. nană. jumuli. maşter. măcriş. M mac. nimeni. mal. neaga. muşchi. nap. nai. mentă. mărgea. momâie. limpede. obraz. măiastru. neam. meteahnă. măzăriche. măduvă. număr. mustaţă. muşc. măciucă. lapte. jimba. obicei. mia. oaspete. nimic. nepot. nucă. neom. munte. N Nagâţ. lânced. odgon. oare. lepăda. lung. mătăuz. lişţă. minciună. lapţi. meu-mea. mântui. măgar. lespede. nebun. măsea. must. lătra. numai. nicovală. lăbărţa. muchie. limbă. măra. mire. muşina. joc(gioc). linie. mâtcă. merinde. mărgini. malţ. lihni. muiere. jugan. noadă. nou-nouă. mâine.născoci. neaoş. mihalţ. mazăre. miel. ogradă. mânca. odaie. mărime. melc. mănos. jumătate. mult. meni. junghi. mărturie. miază. locui. O oacăr. nani. matahală. laie. mioară. moarte. nici. muscel. moţ. natură. nume. legumă. mâţă. nicicând. măr. minge. mormânt. mânie. mraniţă. jos. leu. migăli. meserie. K L la. mânz. luncă. mândru. linariţă. lacrimă. mură. măciulie. licurin. lăţi. miază-zi. jertfă. adică suflet viu). jep. lebădă. mătură. maistru. meliţă. oblon. lume. luptaci. lingură. măsură. ninge. nu. mesteacăn. liliac. lăicer. negură. muşeţel. naşte. linişte. noaten. lovi. mlaştină. moşnean. junc. nuntă. moale. obşte. mic. nor. oară. nostru. mei. oaste. noapte. jder. larmă. obadă. măgădan. nestemată. leagăn. mânzare. mâneca. mulge. joiana. mulţumi. luci. lupta. lături. masă. lună. măgădău. măgură. miros. luntre. lemn. limbariţă. leac. larg. namilă. judeca. neghină. mărghilă. neted. licări. jivină(cf. mână. oarzăn. miază-noapte. jărăgăi. obcină. nasture. 298 . mătreaţă. nea. mugur. jneapăn. măgăoaie.ziuină. noian. lua. noră. ochi. odată. laţ. noi. moaşă. oină. mânzat. limtă. lup. nalbă. mărăcine. mătuşă. ogor. jude. liber. labă.J jarcă. nişte. linte. molid. leşie. mângâia. nară. niciodată. mamă.lin. laţe. mătrăşi. mare. miez. morman. leşina. mugi. lăsa. jintiţă. mătrăgună. moş. mâhni. nicicum. lene. ler. lut. neghiob. miere. mănunchi. merge. mămăruţă. magistru. mâşâi. maldăr. nărui. motan. mărunt. moacă. lână. mătase. miţă. melean. lăcustă. obligeană. muşuroi. michiduţă. năpârcă. mag. mesteca. oală. oaie. mai. lucra. mustra. mocan. junghia. jir. odor. jug. legătură. juvelnic. minune. mişca. moară. jerpeli. mărita.

scorbură. rotund. oţel. purice. soră. prăjină. pânză. ram. orz. plumb. patru. pipotă. strămutare. prichindel. pocâlti. spân. rană. plăvan. somn. posomorâ. pară. S salbă. splau. strămoş. spânz. scoruş. stogoş. singur. sprijin. prinde. scociorâ. pom. răguşi. stăpân. răsări. pentru. pieziş. pârdalnic. salcă-salcie. plăieş. răci. sorcovă. searbăd. oraş. sorbi. pregeta. soc. păduche. rece. picior. scurma. smidă. pătul. strajă. plug. păducel. păltiniş. rădăcină. spate. ridiche. scăpăta. opaiţ. pestriţ. perjă. răfui. sprinţar. plisc. raţă. retevei. secară. pădure. parte. spune. rău-rea. reavăn. sâmbătă. pisc. pală. sparge. spuză. puşlama. scădea. stâlp. paltin. stramă. pătrunjel. plavcă. statornic. plai. om. slai. smântână. stâmpi. sân. pierde. scaldă. ospăta. prăştină. putină. omeni. sminti. platoşă. prelua. pârâu. pag. ruşine. pletos. repede. priveghea. splai. peşteră. sor. pleca. poamă. patruzeci. popândău. păianjen. pupăză. palma. stol. peană. slimui. stârni. ploaie. pătură. puţ. săgeată. spin. sfert. stoarce. stingher. pieire. stinge. scânteie. plută. podidi. scutur. plăviţă. P pace. reţea. soare. paragină. scăpa. otavă. olan. spaimă. pod. plivi. preţ. smicea. smulge. pupa. peţi. spic. peşte. rămâne. scormoni. stâng. pociumb. scară. orb. ou. spre. pururi. pune. pojghiţă. pară(fruct). puţi. orez. sârbă(=sărbătoare). pitar. paisprezece. răzeş. solz. scufunda. scaun. perinda. preajmă.oişte. scărmăna. strănuta. pui. pungă. stană. oreşniţă. plop. spânzura. scoate. strai. port(haine). st. străin. oloisă. scrum. păun. părîng. săruta. păpuşă. pisică. sânge. osteni ostreţ. reteza. piersic. răsuci. prag. rărunchi. puroi. prepeliţă. plural. spăla. (a) paşte. plimba. poartă. R rac. scurge. stârpi. olm. purta. sărac. steblă. pumn. stâncă. răspunde. rând. pritoci. răsti. sâmbure. sprânceană. străpungere. păşune. secera. slănină. rege. pată. răsturna. seu. speteală. seamă. roib. pătrunde. potecă. par. orândui. prunc. olog. punte. os. sorţ. seară. slatină. răpăi. pământ. roade. sprinten. speria. stâlpare. râmnic. râie. stână. puţin. padină. solid. pulbere. senin. rândunică. pas. podea. prispă. pluti. sânziană. roşu. plămânărică. pişca. stavă. prepeleac. prâslea. scrânciob. podiş. printre. socru. pai. rânză. răgălie. staroste. purcede. serba. rapăn. popândac. piedică. scoarţă. răgaz. scoroji. pelincă. pinten. 299 . strat. răbda. sete. sări. pe. povară. stog. sein. piatră. soaţă. stirigoaie. primi. oţet. pănură. stinghie. piron. sfârc. râu. rinichi. podoabă. stârc. scotoci. sânt(=sfânt). slab. soartă. pricolici. staul. prund. pleată. olar. ridica. omenie. răvar. patrie. spinteca. păţi. pisa. stea. plin. otova. rătăci. scorni. ospăţ. scurt. potârniche. stancă. piept. sat. păstaie. perete. păcat. opri. pereche. scrie. semn. prânz. smerenie(=sumerenie). puşchea. potaie. pită. proţap. solie. reazem. pălimar. plânge. pârgă. posac. spulbera. roată. sec. snop. pleavă. plăcintă. scut. soţ. porni. paos. perie. poznă. ovăz. sterp. praşilă. putea.

toci. şiret. ştergar. tarla. tăvălug. sufla. zaică. ţese. ulm. şti. tâlv. ţiştar. tăun. târlă. suge. tânjală. strungă. tipar. strepezi. vladnic. ţesală. Z za. treisprezece. subţia. treiera. toamnă. turmă. suspin. tărâţă. tărca. şuvoi. ţâţă. şoim. ţărm. viespe. trăi. sub. vis. ţurţur. zălug. zăngăni. susţine. strecura. ticălos. zărar. zbârciog. tulbura. tărăgăna. şubred. zbiera. tărbacă. sucală. velinţă. vale. vrea. un. vierme. tăbârcă. valah(blah). ţine. usuc. târnă. ureche. vălean. suc. tânăr. zambilă. şaptezeci. suiş. zăvod. trimite. ţărână. uşă. vreun. ştiucă. strâmb. toarce. văpaie. tremura. zăgârnă. ştează. sută. şoarece. vâlvoi. ştiubei. tâlhar. teafăr. tarniţă. vătui. vergea. zăbală. strivi. zbârli. şerpar. ţif. ţuţănească. ţiclean. trandafir. urmă. tot. ţurcan. suna. tăciune. veni. topi. surd. trestie. strună. zămisli. suci. şuşoti. voi. tufli. ţurloi. streche. tărtăcuţă. urla. unghie. şiştor. zăpsi. teacă. vară. supăra. sumă. stuf. ultim. veghea. talpă. urcior. 300 . ţintă. tindă. vâna. uriaş. Ş şa. urdă. vulpe. vechi. vatră. tiv. varză. şagă. toiag. vindeca. tăvăli. suveică. şarpe. teică. tei. uman. zăplan. turca. tăiş. zări. zălişte. unt. tărâm. ţânţar. volbură. tolomac. vădi. veşted. tăcea. zăgaz. ştiulete. tulichină. vârtos. suflet. ulcea. şase. suman. ţară. ugui. unde. vinde. vultur. tăpşan. tare. târâ. trei. vargă. ţuţuian U uger. tată. ţarcă. teapă. tip. urca. ţencuşă. traistă. ţeastă. şedea. şold. suliţă. ţâşni. subţire. tufă. tătăneasă. turna. văduv. sughiţa.viitor. supune. turtă. stup. urzi. vârâ. viezure. trage. ţuşcă. ţiţei. vârf. tăia. ţipenie. zărgan. umbla. sus. şopârlă. striga. ţăpoi. vraişte. verde. toartă. uimi. şchiop. ţapină. tâlc. sur. vâsc. ţap. urs. şuşlete. şaisprezece. toca. zbate. usca. şapte. trup. tezaur. zamfir. zadă. strâmt. uşor V vai. teasc. zbârci. şaizeci. troahnă. umăr. tămânji. viroagă. ţâră. tub. zăpăci. zbilţ. şiră. tarabostes. velniş. titirez. ujbă. şuiera. timp. strugure. vântura. topor. toaipă. vlavie. tocmai. ţarc. urâ. unghi. vânt. zăplaz. toacă. sul. umbră. ţipa. tolbă. şufan. ungher. val. umed. ulei. tătăiş. văgăună. şalău. tus(toţi). zărghi. şfichiui. vătăma. ţelină. ticlui. teleagă. sulă. ţăruş. zbânţui. târziu. ţigaie. strica. trunchi. ţugui. sui. viaţă. umil. surcea. târtan. şale. şorici. vâşca. unchi. surpa. untură. sturz. volum. vedea. uita. umple. veste. zbici. trece. ticsi. vecin. tâmplar. ţâţână. tihăraie. ţeapă. trist. vărsa. şes.străveziu. târg. tablă. umfla. strop. ţuhăi. voie. zăbavă. şiroi. vas. T Tabără. teşi. şi. şobolan. vânăt. strei. zăpârstea. zăcea. ţăran. trăsni. ţel. vişin. tuna. zară. Ţ ţanc. tilişcă. şir. trăda. vorbă. vui. uni. tămâie. veşmânt. vostru. văr. ustura. vânător. zănoagă.

zbranca. zeamă. zgudui. zdragon. zor. zori. zorea. zid. zvâr. zornăi. zbughi. zborşi.zbârnâi. zdruncina. zimbru. zeberi. zvârli. zburda. zvârcoli. zgâlţâi. zi. zestre. zbor. zvon. zurgălău. zbucium. zvăpăiat. zeghe. zmeu. zgău. zgaibă. zgrăbunţă. zvârlugă. zgardă. zeu. zvâcni. zgâria. zice. zgârcit. zumzăi. zece. zgâmboi. zgâtie. zgură. zgribuli. zvânta. zimţ. zâmbi. zmeură. zoaie. zgancă. zer. zbrehui. 301 . zgâi. zână. zgripţor. zgândări. zbura. zdreli.

) III Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmizegetusa 302 .2425 zile. cercul exterior (1)-104 piese(13x8) 2. II Elemente de calcul particulare desprinse din analiza numerelor şi măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular(MSC) din Sarmizegetusa 1. 5. dovada lipsa statuilor Sale. anul egiptenilor antici conţinea 365 zile împărţit în 12 luni a câte 30 zile fiecare+5 zile adăugate.25 zile. cercul lipit de cel exterior (2). anul tropic.-Zalmoxe.210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi) 3. anul gregorian(stil nou) cu durata de 365. un an dacic conţine 52 săptămâni ceea ce înseamnă 364 zile(52x7=364 sau 13 luni egale a câte 28 zile fiecare 13x28=364). închinat Zeului Unic nevăzut de ochii pământenilor. 4. măsurat precis în zilele noastre. absida centrală (Templul propriu-zis dacic. 2.CAPITOLUL VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA Consideraţii asupra sanctuarelor Sarmisegetuzei I Elemente de calcul generale 1.84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi) 4. anul iulian(stil vechi) cu durata de 365.2422 zile. cercul interior din lemn (3). cu durata de 365.-spre deosebire de politeismul greco-roman. 3.

4. sec. până în 1924. face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul tropic. ajungea să parcurgă. Sanctuarul mic patrulater de calcar. patrulatere. este inexact.Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor. XVI. apoi mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi. 6. avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici(astfel că la 1508 ani egipteni calendaristici erau doar 1507 ani tropici). era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători. trapeza-locul unde se pregătea şi/sau se mânca. de andezit. de 365 zile. Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini în ceea ce priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani solari în care anii lunari.Luna sinodică conţine 29.Din această cauză a fost înlocuit.Fiind mai lung cu 0. introduce un nou calendar(calendarul iulian-stil vechi) alcătuit de astronomul Sosigene din Alexandria. pe o terasă. era spaţiul în care locuiau ucenicii. sau 235 luni sinodice. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte. Lunii şi planetelor la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau noapte. 19 reprezintă numărul de ani solari din ciclul Meton.Hr. în România.5306 zile. 5. ca nişte mese. toate zilele anului tropic.25 zile. ce trece pe lângă Soarele de andezit. ce oră. locuiau preoţii. a meridianului locului având şi rolul de teodolit. după 1508 ani.Anul egiptean. 3. în timpul Papei Grigore al XIII-lea. în anul 46 î. probabil. cum am zice în limbaj mănăstiresc. reprezintă anul dacic de 364 zile cu câte 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni fiecare). Sanctuarul Mare patrulater de andezit. Marele Sanctuar Patrulater din calcar. din calendarul ebraic. cu un nou calendar numit calendarul 303 . cele două Sanctuare mici.4 rânduri de lespezi circulare de calcar a câte 13 lespezi fiecare(4x13=52.7 lespezi circulare mai înalte. la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii).1. Micul Sanctuar Circular -114 piese(6x19. Latinii observă şi ei acest lucru. Soarelui. de către astronomul italian Lilius. ce schimbări în calendar erau făcute pentru armonizarea calendarului cu anul tropic. cu durata de 365. ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu atunci când din timp în timp veneau aici pentru a afla ce dată este.0078 zile decât anul tropic.Acest calendar iulian a fost valabil.Dar şi acest calendar.) 2. aflat. fiind mai scurt decât anul tropic. discipolii preoţilor. încep Anul odată cu anul solar tropic. iar în cel din dreapta(din care porneşte şi canalul de drenaj. astfel că Iulius Cezar. mai sus decât restul sanctuarelor. ce sărbători şi la ce dată. etc.În Sanctuarul din stânga.. ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era. aflate pe direcţia Soarelui de andezit erau probabil dependinţe ale preoţilor.

La prima vedere pare neobişnuit acest număr.2) cu 84( nr. 2. că Anul dacic avea 364 de zile.Cercul exterior din piatră este format din 104 piese. întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani. iar dacă vrem să vedem câte zile are anul acela. ceea ce ar fi condus la probleme pentru popor dacă la fiecare 5 ani trebuiau adăugate 6 zile. dar vom vedea că în realitate. dacii făceau corecţia de 2. etc. o rotaţie completă a cercului exterior de piatră di Marele Sanctuar Circular se efectua la o dată la doi ani. Aşadar. astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici. dar dacă ne gândim că acesta reprezintă de două ori numărul 52. stâlpilor de lemn din cercul nr. dacii au încercat şi ei.0003 zile decât anul tropic. fiind mai lung cu 0.2422 zile decât anul tropic(şi într-adevăr aşa este. într-un mod propriu. fiind mai scurt cu 1. contrar părerii istoricilor care îi consideră barbari. înţelepţi şi extrem de inteligenţi.).Calendarul gregorian. dacă adunăm numărul 210(nr.4844 zile?de ce nu în fiecare an sau la trei ani? Să ne orientăm atenţia din nou la Marele Sanctuar Circular.Dacii ştiau asta deoarece.În schimb. să muţi totul cu 6 zile la fiecare 5 ani.La 294 de ani anul dacic parcurgea toate zilele dintr-un an tropic.gregorian(stil nou).De ce nu după un an?Pentru că ar fi stricat simetria anului perfect.Măcar un an trebuia păstrată această „perfecţiune”.Toate lunile egale. pentru agricultură.Atunci.Astfel că nu le era necesar un calendar foarte exact întrucât făcând aceste corecţii la doi ani erau în armonie cu anul tropic.Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924.Ar fi fost greu pentru sărbători. totul capătă sens. anul dacic precede anul tropic cu 6. înmulţim 52 cu 7 şi avem răspunsul. dintr-o dată.3) obţinem 294. cu câte 28 de zile fiecare. numărul de ani în care anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici.O zi 304 .Dacă treceau prea mulţi ani până să se facă corecţia. după 5 ani. 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni şi că săptămâna avea şapte zile. stâlpilor de piatră de pe cercul nr.211 zile). să găsească o modalitate simplă şi practică în această încercare de a armoniza calendarul cu anul tropic.52 reprezintă numărul de săptămâni dintr-un an. tot la doi ani. cinci ani sau mai mulţi?Răspunsul este simplu(dacii erau oameni simpli. ar părea că Anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale. patru. cu simţ practic.. astfel că Anul dacic şi anul tropic începeau în aceeaşi zi). altfel lumea pierea în haos(asta spune multe şi despre religia lor şi despre psihologia şi mentalităţile lor).Coincidenţă? Dar de unde ştim că la doi ani făceau corecţia de 2.4844 zile.4844 zile sunt mai uşor de adăugat. efectuau corecţiile necesare. anotimpurile egale a câte 13 săptămâni fiecare(91 zile). la doi ani.În această formă.Ar fi creat un haos de nedescris.De asemenea erau 13 luni a câte 28 zile fiecare. decalajul între anul tropic şi cel dacic ar fi fost prea mare(de ex.Dar de ce nu făceau corecţia după trei.364 de zile.Cum au reuşit acest lucru? Ştim din Marele Sanctuar patrulater de calcar. la prima vedere.Aşadar.

Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca TOATE CELE PATRU TRIMESTRE ALE ANULUI SĂ FIE EGALE.Iar anul D-lui Ureche are 364 zile împărţite în 12 luni şi 4 trimestre egale(fiecare trimestru având o lună de 31 zile şi următoarele două de 30.În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii.Toate acestea fac ca Anul dacic să fi fost nu numai pentru vremea lui dar chiar şi pentru vremea noastră. 60. Legat de aceste consideraţii. Astfel înţelegem de ce cercul exterior(cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar Circular numără doi ani şi nu unul sau mai mulţi.vol.. 2 „Timpul şi măsurarea lui”.Anul dacic(dacă nu ne înşelăm)avea 13 luni a câte 28 zile=364 zile. aş dori să citez din cartea d-lui Vasile Ureche(membru al Uniunii Astronomice Internaţionale) „UNIVERSULAstronomie”. cel mai simplu şi mai precis calendar. sunt cutremurătoare. după care următorul an are din nou 364 de zile şi tot aşa.Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile. pag. calcularea Anului Lumii dacic. S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului gregorian. e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare în calendarul domniei sale decât în actualul calendar gregorian în care nu ştim bine nici câte zile au toate lunile!).I.la începutul anului pe 22 decembrie şi alta la mijlocul anului. Marele Sanctuar Circular are şi alte funcţii. iar în anii bisecţi două asemenea zile(una între 30 iunie şi 1 iulie). -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese)-2 ani-este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi(6+1) ai fiecărui ciclu(din cele 30 totale) ai cercului nr. …………………………. singura diferenţă ar fi împărţirea în luni. 2 din 305 . În rest asemănările cu anul dacic. Cluj-Napoca 1982.Cum dovedim? Astfel: -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese) reprezintă 2 ani.În anii simpli s-ar adăuga o zi suplimentară(de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie. cap.Vedeţi ce strămoşi avem? Dar noi am observat că în afara funcţiei calendaristice. editura DACIA.De fapt.” Nu ştim dacă d-ul Ureche a cercetat calendarul dacic (noi credem că nu) dar varianta expusă de domnia-sa seamănă foarte mult cu calendarul dacic. I -Una dintre este aceasta. AVÂND FIECARE 13 SĂPTĂMÂNI(91 DE ZILE).Dar chiar şi aşa. următorul pasaj: „S-au imaginat calendare solare mai precise decât cel gregorian. cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor. inclusiv cu cele două zile adăugate pentru corecţie.

cu două Echinocţii şi două Solstiţii. o dată la 35. ACESTA ESTE MESAJUL PESTE MILENII AL PREOŢILOR CĂLUGĂRI ZALMOXIENI CELOR PREGĂTIŢI SĂ-L PRIMEASCĂ!!! Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti. avem o glaciaţiune iar când vine Solstiţiul de Vară al Anului Lumii avem arşiţă mare(evident.Asta înseamnă că cercul nr. 260-261) ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei dacilor(erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5 grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii.Abaterea de 15 grade este făcută cu bună ştiinţă în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie la Solstiţiul de iarnă dar neamplasarea precisă a Absidei Centrale pe direcţia Răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau de măsurare. fiecare având 21 de stâlpi. UNUI ZEU PRECUM SOARELE. ceea ce ar rezulta diferenţa de 5 grade în amplasarea sanctuarelor.Asta înseamnă că cercul nr. PRECUM SOARELE DĂ CĂLDURĂ.Când vine Solstiţiul de Iarnă al Anului Lumii.Înclinaţia medie ar fi de 29 grade 25`47``.Nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă din 22 decembrie. LUMINĂ. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este împărţit în patru.280 ani. maxim ar fi 35 grade 23`47`` iar la pct.) Spre deosebire de Dan Oltean. Probabil. 2(210 piese-30 cicluri a câte 7 piese).PRECUM SOARELE ESTE UNUL AŞA ŞI ZEUL LOR ESTE UNUL. execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani. având aceeaşi zei ca grecii şi romanii.3. după cucerirea Daciei.Anticii ştiau aceste lucruri aşa că nu avem motive să credem că dacii nu ştiau.La pct. 3 din lemn(84 piese) execută o rotaţie completă în 35. DAR FĂRĂ A FI CONFUNDAT CU ACESTA.Această împărţire ne arată Anotimpurile(egale şi ele între ele precum anotimpurile anuale) Anului Lumii. în cartea „RELIGIA DACILOR” .Posibil ca dacii să fi calculat această medie. atunci ar fi o enigmă(dacă nu o blasfemie) de ce latinii. -o rotaţie completă de 420 ani a cercului nr. media temperaturii pe acea perioadă îndelungată). 2 din stâlpi de piatră(210 piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului nr. FĂRĂ LUMINA ŞI CĂLDURA IUBIRII SALE LUMEA AR DISPARE. VIAŢĂ ŞI FĂRĂ EL NIMIC NU AR PUTEA SUPRAVIEŢUI. FĂRĂ EL.stâlpi de piatră.ZEUL DACILOR NU ERA REPREZENTAT PRIN STATUI SAU CHIPURI CI ERA SIMBOLIZAT PRIN SOARE.Anotimpurile Lumii se schimbă o dată la 8820 de ani. ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană că dacii NU SE ÎNCHINAU SOARELUI(CREAŢIEI) CI SE ÎNCHINAU CREATORULUI. Absida Centrală are o abatere destul de mare.Eroarea e prea mare(15 grade după Dan Oltean. minim 23 grade 25`57``. au dispus distrugerea Sanctuarelor din ansamblul de Sanctuare de la Sarmizegetusa 306 .280 ani Soarele va răsări exact pe direcţia Absidei Centrale (a Marelui Sanctuar Central) la Solstiţiul de iarnă a acelui an.Acesta este Anul Lumii dacic.pg. noi am ajuns la o altă concluzie. TOT AŞA ŞI ZEUL DACILOR.

84-82 î. II -O a 2-a funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică în sensul că numerele conţinute în stâlpi.Hr.la care ei înşişi se închinau. poate altul pe care nu-l bănuim.Templele închinate aceloraşi zei. „Soarele Dreptăţii” cum e numit în Psalmi şi în imnologia creştin-ortodoxă-Zeul de Aur (Hris=Aur în l.Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula anii ulteriori.Ciudat mod de a răsplăti ajutorul zeilor în război. dar nu se ştie când."Sarmis-e-getuza"=Hermes e Viteazul.Hr. că dacii erau monoteişti(deci complet diferiţi de latinii politeişti) iar când romanii i-au învins. ci şi obligatorie pentru a arăta celor rămaşi în viaţă că nu numai armata romană e mai puternică ci şi zeii romanilor. cărora latinii se închinau. ar fi fost inutil de dărâmat întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. greacă şi TOS-TEOS=Zeu. Burebista Întemeiază Regatul puternic geto-dac. Jupiter. istoric sau de altă natură. Dumnezeu). venirea lui Decebal la putere -naşterea lui Zalmoxe.Însă noi credem. şi în acest caz. Burebista asasinat -naşterea lui Hristos. lui Marte.44 î.Poate nici unul.Cum adepţii politeismului geto-dac afirmă că strămoşii noştri se închinau lui Hermes(ŞermeşŞarmaş-Şarmoş-Armoş-Sarmas-Sarmis. rămâne de admirat(şi de explicat) curajul latinilor de a distruge Templele acestor zei.O cercetare pluridisciplinară ar rezolva poate această problemă. pentru Istoria dacilor şi a românilor. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă dar nu putem şti care dintre ei ar fi cel adevărat. mai curând.Apărătorul).Propunem următorii ani: -cca. au învins şi divinitatea unică geto-dacică.Hr. -cca. în loc de a le aduce ofrande drept mulţumire pentru victoria obţinută împotriva dacilor.Soarele este asemănat cu aurul(şi invers) după cum Luna este asemănată cu argintul(şi invers).Alta era situaţia dacă era un Zeu(sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin. momentan imposibil de determinat 307 .88 d.Noi credem că aceste numere sunt ani.Regia. -cca. etc. distrugerea Sanctuarelor era nu numai permisă. pietre combinate între ele în diverse variante dau diferite alte numere. fatidici. -sau alt moment astronomic. distrugerea Sanctuarelor capătă sens în această viziune monoteistă dacică.Astfel.

2) -84 (cercul nr.3 din lemn) -34 (Absida Centrală) Am folosit diverse combinaţii de 2.1) -210(cercul din piatră nr. astfel: 34+84=118 34+104=138 84+104=188 104+84+34=222 34+210=244 210+84=294 210+104=314 210+84+34=328 104+210+34=348 104+210+84=398-34=364 104+210+84=398 210x2=420 104+210+84+34=432 328+222=550 348+222=570 398+222=620 222+420=642 432+222=654 348+328=676 398+328=726 348+398=746 432+328=760 432+348=780 432+398=830 398+328+222=948 348+398+222=968 432+328+222=982 348+398+328=1074 432+348+398=1178 348+398+328+222=1296 432+348+328+222=1330 308 .3 sau mai multe numere.Metodologia calculării Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular: -104(cercul exterior din piatră nr.

Hr. a murit împăratul Traian) -138 -188 -244 -294 -314( 313 d. edictul de la Milano.432+328+222+398=1380 432+348+398+222=1400 432+348+398+328=1506 432+348+398+328+222=1728 Dacă luăm ca an de referinţă Naşterea lui Hristos.Hr. s-ar putea să fie ultimul dacoromân. Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea) -348 -364 (Iulian Apostatul reinstaurează politeismul în dauna creştinismului) -398 -420 -432 -550 -570 -620 -642 -654 -676 -726 -746 -760 -780 -830 -948 -968( aprox. legalizarea creştinismului) -328 (325d. Glad şi Menumorout-. Hr. -după Gelu. cucerirea Ardealului de către huni. de atunci Ardealul nu a mai fost condus de domni pământeni daco-români-cu excepţia câtorva părţi-până la Mihai Viteazu şi Horia). -982 -1074( domnitorul Vlad ce apare în Codex Rohonczi.Hr.care a condus Ardealul până la Mihai Viteazu şi Horia).(117d. -1178 -1296 309 . atunci ar fi următorii ani: -118 d.

La fel se va întâmpla cu Valahia. sunt foarte apropiate de cele moderne) de planetariu. fanarioţi şi străini de neam. doar că cei mai buni ori muriseră în lupte. religiei. ultimul domnitor dacoromân pământean pleacă în Rusia. fără Istorie. e că nu suntem deloc uniţi. apoi iarăşi rupt. epigonii de azi.Vedeţi. Ţara Românească. ori migraseră către vest ori au fost luaţi ca sclavi.Din acel moment.XX!) Acesta a fost rolul cuceririi Daciei atunci ca şi acum. încet dar sigur. distrugerea fondului genetic.Undeva. limbă şi credinţă inclusiv în zilele noastre). pentru că sunt o mulţime de obstacole de tot felul şi ce e cel mai grav. nu se mai ridică la nivelul poporului român de la începutul sec. -1380 -1400 -1506(1504 a murit Ştefan cel Mare) -1728 (1711 după bătălia de la Stănileşti. demnitatea de a fi urmaşii acestor moşi şi strămoşi ai noştri. încât poporul român care e acum. 310 . Moldova nu va mai fi condusă niciodată de domnitori pământeni daco-români. Dimitrie Cantemir.Dumnezeu cu mila.Cei ce au rămas nu s-au ridicat la nivelul celor dinainte astfel că tradiţia s-a estompat cu putere. Noi. pângărită dar şi plata pentru acestea nu se lasă aşteptată căci o vorbă din bătrâni zice că” Dumnezeu nu bate cu bota(bâta)”. nu se vor mai ridica la nivelul celor din vechime. daco-românii. Regele Ungariei a vrut să cucerească Valahia).Dar să nădăjduim că asemenea versurilor din Imnul Naţional ne vom deştepta din somnul cel de moarte şi vom deveni ceea ce ar trebui să fim. fără demnitate. după omorârea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi la 16 august 1714.pe cei mai buni dacoromâni. cele două războaie mondiale şi comunismul ori i-a omorât. care vor rămâne. Ţara asta minunată.-1330( bătălia de la Posada când Carol Robert d`Anjou. iar acum. însă e din ce în ce mai greu. murdărită. mândria. fără tradiţii. III –O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi(deşi datele nu sunt exacte. da dar în rest…. Valahia va fi condusă doar de masoni. a ajuns să fie distrusă. După 1728 nu mai apare nici un număr în Marele Sanctuar Circular. ceea ce înseamnă că de la acea dată. vor ieşi din Istorie(cel puţin cei mai buni. sfântă.Din acel moment.La fel s-a întâmplat şi în zilele noastre. aşa încât să supravieţuiască doar cei ticăloşiţi. ne minunăm doar de realizările celor din vechime incapabili de a transmite( necum să mai şi creăm o civilizaţie originală) urmaşilor noştri respectul. limbii. reînnodat. ci de fanarioţi sau masoni-inclusiv în zilele noastre.Tot poporul daco-get era şi după cucerirea Daciei de către Traian. Firul a fost rupt. ne chinuim o mână de oameni să-l reînnodăm. dragostea.Politic. ori i-a făcut să migreze ori i-a distrus. restul. tradiţiilor.

IV –O a patra funcţie ar fi aceea de arăta zilele importante de peste an. călugării zalmoxieni proorociseră aceasta. respectă seria lui Fibonacci a numărului de aur.Perioada de revoluţie este de 365.. 84.1 exterior din piatră (104 piese).Ar putea conţine.1.O grupă conţine 13 stâlpi iar cealaltă conţine 21 de stâlpi. după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat..34.7.84.2.Ce ar putea semnifica?la 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului. Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante.Acest număr 34 se divide doar cu 1.138.Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile 4.Cu siguranţă însă trebuie să fie.17.222. după 17 ani devii preot zalmoxian cu dreptul de a învăţa şi pe alţii după 34 de ani poţi deveni Mare Preot sau/şi Rege. 21+13 stâlpi. ba chiar mai importante decât cele de dinainte pentru că Absida Centrală este formată clar din două grupe distincte de stâlpi de lemn.244. asemănător Templului iudaic.118 V –O a cincea funcţie ar fi cea geometrică-matematică.294.De ex. la un an înveţi să mergi.Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile. Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile: 104.Ei ştiau că latinii îi vor distruge.13. de 84 de piese.188.Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă. 311 .210.2.Ar putea avea desigur şi o explicaţie spirituală. fetele se pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă.Ar putea semnifica. iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi devin stăpâni pe propria soartă gata să ia viaţa în piept?Cine poate şti? 2.1.8.2563604(anul sideral).Acesta este. la 17 ani intrarea în maturitate. 2 din stâlpi de piatră în nr. sau combinaţii din primele patru numere(104. 3.13.După un an eşti ucenic.21. de 210 piese.210.Terra este cercul nr.3. la doi ani înţărcarea copilului de către mamă.etc.Este.89. legate de religie.Anul tropic 365. diverse raporturi şi expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă.Mercur este cercul nr. astfel că au vrut să lase în urmă Testamentul civilizaţiei lor cu toate cunoştinţele lor. după noi şi Templul sau Sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme Zalmoxe. sau orice altă explicaţie. iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani.8.34) 364.Soarele este Absida Centrală(34 piese.328. de păstorit sau de orice altceva. 3 din stâlpi de lemn în nr.348. (unde la iudei doar Marele Preot intra acolo şi doar odată pe an).Sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată se numărau 104 zile.84. Solstiţiile şi echinocţiile.).314. ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioase. 1.2422.26. 210.42.17 şi 34.55.Venus este cercul nr. 34 sau combinaţii ale acestora.5.De asemenea. de agricultură. 2.34 apoi 21.52. cele patru momente importante ale anului. Sfânta Sfintelor.

ne vom face părtaşi celor ce vor să distrugă acest neam şi lumea întreagă şi ne va ajunge blestemul strămoşesc pentru că ne-am lepădat de moşii şi strămoşii noştri! 312 . erau foarte avansaţi pentru nişte „barbari”(!?). prietenilor şi cunoscuţilor noştri.Rămâne ca o cercetare pluridisciplinară făcută de adevăraţi patrioţi să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum şi să fim mândri cu moşii şi strămoşii noştri cinstindu-le memoria şi apărând şi transmiţând aceste informaţii urmaşilor. ci doar pentru cei pregătiţi să le primească şi să nu ajungă pe mâinile celor ce nu trebuie să cunoască aceste lucruri.Căci dacă nu vom face aceasta.dar nu pentru oricine.Oricum.

oamenii care erau jertfiţi se ofereau de bunăvoie şi erau aleşi dintre cei mai buni.nici gătit.fără a altera Viaţa.sub pedeapsa cu moartea.putea fi folosit doar într-un singur scop.consumarea sângelui animalelor.Este acel ocru în care se vopseau vasele din lut găsite în diverse culturi străvechi.deasemeni.care.ale cărei semnificaţii.interpretările date de comunişti celor trei culori.GALBEN.Iar din această perspectivă.Sângele animalelor.în perioada comunistă.în care se vopseau morţii pentru a avea viaţă veşnică dincolo de moarte.înlocuite.ignorând latura spirituală.să purcedem aşadar la drum.În Sf.prin stropirea altarului cu sângele animalului respectiv.Galben.obţinerea iertării şi binecuvântărilor de la zeul respectiv. „ROŞU” -este culoarea care are cele mai multe valenţe.întâmplător sunt şi cele trei culori de bază din cercul culorilor(aşa cum vă poate confirma orice artist plastic).mai înţelepţi războinici şi care erau sănătoşi fizic 313 .nu sunt obligatoriu false.unele religii chiar.Ele vin dintr-o tradiţie multimilenară.alte religii.Sângele animalului şi jertfirea sa.CAPITOLUL IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI „ROŞU.cum ar fi cea geto-dacică.Sângele este viaţa şi nu poate fi consumat.Roşu.înlocuiau jertfirea oamenilor pentru păcatele lor şi urmărea.aceste trei culori.hoţii.Primul înţeles ar fi.Scriptură(VechiulTestament) Dumnezeu opreşte.atât şi nimic mai mult.în parte.ideatică a simbolismului celor trei culori.s-au pierdut.Albastru nu apar întâmplător în alcătuirea drapelului naţional daco-român.nici crud.jertfind oameni şi nu animale zeului căruia i se închinau(dar şi aici sunt diferenţe notabile.dar reflectă doar planul material pământesc.criminalii de rând sau cei cu handicapuri motorii sau/şi psihice şi care erau sacrificaţi fără voia lor.cele mai multe semnificaţii şi simboluri din vremuri imemoriale.ALBASTRU” de Sebastian Vîrtosu Cu siguranţă.atunci când erau jertfite pe un altar unei zeităţi.”Sângele” şi implicit „Viaţa”.în timp ce în unele religii erau sacrificaţi prizonierii de război.nici o religie nu face excepţie.Desigur.deci.cu alte semnificaţii adaptate propagandei de atunci. Pentru a nu lungi discursul.

Simplitatea.CURĂŢIA.poporul.focul a fost dat oamenilor de către Prometeu.Dreptatea.”Moşii şi Strămoşii noştri” se referă la această continuitate neîntreruptă.Strămoşii noştri geto-dacii se considerau RA-MANI adică Fiii Soarelui şi prin aceea că erau blonzi(părul galben îi făcea să creadă că sunt înrudiţi cu Soarele.apără.ci.evangheliei după Ioan cap.luau cărbuni din vatra de acasă şi în locul în care ajungeau.nu distruge.locul diferit de Pământ în care nimic întinat nu poate ajunge.PUTEREA.care încălzeşte.decât dacă este întinat de oameni răi.AUTORITATEA.acest foc era întreţinut veşnic de către fecioare.pentru ca oricine crede în El să nu piară.Inocenţa. ÎN LOC DE EPILOG-Concluzii 314 .Dar culoarea roşie nu are doar această simbolistică a sângelui.fiica cea mare şi întâiul copil născut de Rhea soţia lui Cronos-Saturn şi sora lui Zeus-Jupiter).pentru a fi scoşi de sub robia păcatului şi a morţii o dată pentru totdeauna. ALBASTRU -simbolizează Cerul.care de bunăvoie S-a jertfit pentru noi oamenii.Sintagma.a copiilor faţă de părinţi sau a familiei faţă de ginta sau tribul din care făcea parte(sau mai târziu.Lumina.Astfel se permanentiza o legătură vie între părinţi şi copii şi după ce aceştia plecau la casa lor.din naţiunea din care făcea parte).deasemeni.În creştinismul ortodox Albastrul simbolizează pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.când un tânăr întemeia o nouă familie.uneşte familia.ocroteşte.dintre părinţi şi urmaşi de-a lungul veacurilor şi mileniilor.În creştinismul ortodox.El simboliza.care este galben).focul din cămin.Vesta) şi dacă vreuna îşi întina castitatea era omorâtă pe loc.a vieţii şi a morţii(sau a jertfei.curăţeşte.la această filiaţie.ci simbolizează şi FOCUL lăsat de Regina Hestia(sau zeiţa Hestia.În creştinismul-ortodox Galbenul simbolizează pe Dumnezeu-Fiul Iisus Hristos.sau/şi psihic).tribul.În antichitate.Este focul care purifică.când plecau peste mări şi ţări.CREDINCIOŞIA membrilor familiei respective a soţiei faţă de soţ şi a soţului faţă de soţie.Curăţia.CĂLDURA IUBIRII.iar acest foc este diferit de cel dăruit de Regina şi zeiţa Hestia.numite vestale(latinii o numeau pe Hestia.nu omoară.IUBIREA.iar focul dăruit de Hestia era liantul şi suportul material.Desigur. GALBEN -simbolizează Soarele.fie asumată sau forţată).Strămoşii noştri geto-daci se considerau Fiii Cerului(Uranus) şi prin aceea că aveau ochii albaştri.Focul dăruit de ea este focul din vatra casei.16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.aprindeau focul cu acei cărbuni şi astfel acel loc străin le devenea familiar şi se simţeau ca Acasă în familie.Grecii antici.”Soarele dreptăţii”.Raiul.să aibă viaţa veşnică”.cf.după mitologia greacă. încât a dat pe Fiul Său Unul-născut.Divinitatea Supremă Unică.lua cărbuni din casa părintească şi aprindea cu ei vatra nouă din casa lui.Puritatea.Roşul simbolizează pe Dumnezeu-Tatăl. Adevărul.3 vers. Culoarea Roşie simbolizează şi IUBIREA.

care nu se tem de moarte şi nu fug de ea. până acum 120 de ani. indo-europeană sau semitică. hetiţii. cu interes.În jurul anului 1400. dar de altă origine(probabil hamito-semitică după ultimele cercetări. sau cum se „autointitulează” ei înşişi. din contră. smeriţi. au existat alţi hetiţi. lupta dintre forţele oculte ale celui Rău. ci semitică şi că de fapt aceşti semiţi sunt adevăraţii hetiţi. în dauna populaţiei originale daco-româneşti. cel mai des cu unul singur). care imediat şi-a pus în mişcare maşinăria perfectă de dezinformare prin „savanţi de renume mondial” care să taie avântul celor ce ar îndrăzni să facă vreo legătură istorică între fiii lui Het. dar cu origini diferite. Prima explicaţie şi cea mai convingătoare este aceea că este o mistificare a Ocultei Masonice. blânzi. Balada populară „Mioriţa”. germanilor. cu acelaşi nume. fiul lui Adam şi al Evei. autonumindu-se „hetiţi”(deşi hetiţii indo-europeni erau de fapt adevăraţii hetiţi-de fapt erau şi cei mai vechi. ca urmaşi ai lui SET. francezilor 100% semitici). ştiind că dincolo de lumea asta materială este lumea veşnică a lui Dumnezeu. cei semitici. acesta este Idealul de milenii al Ocultei diabolice Masonice. sau indo-europeană-dar fără dovezi lingvistice care s-o susţină convingător) şi anume etnia ţigănească. nu sunt de origine indo-europeană. chiar se ştie când au sosit ţiganii în Daco-România. ci o acceptă cu bărbăţie şi demnitate. locuitoare a Daco-României cu mult înainte de apariţia ţiganilor în această ţară.Acelaşi lucru se întâmplă astăzi cu poporul român. îi sprijină puternic financiar şi politic. Se acreditează ideea cum că cei ce ar fi trebuit să fie numiţi cu adevărat hetiţi. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. deja s-a putut stabili că mai înainte de hetiţii indo-europeni. Cum e posibil aşa ceva?şi comunitatea internaţională nu zice nimic. geţi. RROMI(uneori cu doi „R”. daci şi români. împotriva celor buni. din motive ce ne scapă.Fiii lui Het. un 315 . tot în aceeaşi ţară. în afara referinţelor biblice. hetiţi. geto-daco-românii trebuie să dispară din lume şi Istorie. A doua explicaţie ar fi că un anume popor semit.Dorim să insistăm asupra câtorva probleme puţin dezvoltate în celelalte capitole şi anume despre neamul hetiţilor. ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis de Cain). a preluat numele fiilor lui Het. cu mult mai veche decât ei şi în orice caz.De fapt. descoperirea evreilor indo-europeni precum şi a daco-românilor semitici(sau chiar a ruşilor. tocmai acest lucru îl redă(într-un mod genial). care se vede nevoit să accepte că mai este un popor. ca două popoare cu acelaşi nume să aibă origini diferite. pentru că se pare că sunt câte două popoare. Lăsând gluma la o parte. să încercăm să explicăm această anomalie.Ce este curios cu adevărat este faptul că deşi nu se ştia nimic despre hetiţi.Aşteptăm.

în rândul daco-românilor cei săraci sunt mai mulţi decât săracii din etnia ţigănească. care pentru a câştiga cât mai mulţi bani. ploaie. să se stabilească în Moldova. autointitulându-se Het . este sub forma unor texte găsite pe tăbliţe şi care după traducere au relevat că fiecare paragraf. Astăzi se înmulţesc ca iepurii. se cheamă în limbaj contemporan. furt de identitate. furt de drepturi intelectuale. o uzină. aceşti „romi” plecau şi făceau afaceri în stilul lor caracteristic. ajutoare şi cu sprijin tacit politic şi economic(numai departe. mai „rafinat”. un partid. i-au adus pe bieţii daco-români la disperare şi la astfel de acte grave. sunt foarte puţini.Toate acestea dacă ar fi fost făcute de oricare alt popor. cu săptămânile şi lunile. dacă cineva i-a preluat numele. orice comentariu este de prisos. iubitor de copii. vor prefera pe cel de altă etnie-ţigănească. perpetuată într-o falsă tranziţie. cum Oculta Masonică ne tot împuie capul la televizor. ci sunt reale)aproape 15 milioane de avorturi în rândul populaţiei dacoromâne!!Evident. ca hunii. înainte de cucerirea lor de către ulteriorii indo-europeni. Din 1989 până astăzi s-au făcut(dacă datele nu sunt mistificate de Oculta Masonică. care ar fi trebuit să fie primii care să apere viaţa) să-şi ucidă pruncii. ce le-au preluat 316 . fals şi uz de fals. Dovada pe care „savanţii” Ocultei Masonice o aduc în discuţie pentru a susţine ipoteza că adevăraţii hetiţii erau semiţi şi nu indo-europeni(adică geto-daci.Şi nu pentru că daco-românii sunt leneşi şi corupţi.Alexandru cel Bun(onorându-şi numele) le-a permis. financiară. vina aparţine celor ce le-au făcut. pentru care copiii erau cel mai frumos dar de la Dumnezeu. ajutaţi cu bani. ci pentru că nu suntem sprijiniţi la nivel naţional. financiar şi politic. ar fi fost în 24 de ore bombardat sau. acesta nu va fi sprijinit prin nici o pârghie. Dacă cel mai blând şi cuminte popor face astfel de fapte cumplite.Nicicând în istoria acestui neam.Iar cei săraci cu adevărat. frig. cele mai multe piedici le va avea de la cei de un neam cu el.oarece număr de ţigani au cerut voie domnitorului sus-amintit.Puteţi vedea bogăţia ţiganilor în multe părţi ale ţării. nu mai e departe. care printr-o sărăcie dirijată. ci din contră. a ajuns să facă astfel de fapte.Dacă neamul nostru daco-român. începe cu cuvintele „În limba hatti”(adică în limba heţilor sau hetiţilor ce locuiau acea parte a Anatoliei. maghiară sau alta). controlată. nu s-a mai văzut ca femeile daco-române (şi cu acordul bărbaţilor şi al medicilor.. de ex. trafic de false identităţi. descriptiv sau nu. de fapt. în perioada în care bieţii daco-români stăteau la vizele pentru ţările occidentale. dar în egală măsură şi a AUTORILOR MORALI din etnia daco-română sau străină. Revenind la poporul hetit. politică sau economică. strămoşii românilor de azi). în soare. etc. înseamnă că sfârşitul lumii spre care ne îndreaptă de milenii-şi cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună-Oculta Masonică. de la conducerea României. va avea numai piedici şi culmea. ţiganii. distrus economic. european şi mondial. Chiar dacă un daco-român e vrednic să conducă o instituţie.

care după mărturia lui Iosif Flavius.Singura noastră precizare ar fi că limba în care au fost scrise aceste plăcuţe. de la Creaţie până la Sfârşitul Lumii”. Mi le-ai dăruit deja.Văzându-L pe cruce. decât eventual că există. Cuceritorii indo-europeni aveau o limbă proprie. Iosif Flavius. în sărăcie. care doar credeau că au cucerit pe cineva. iar la venirea Mântuitorului Hristos.Învăţătura esenienilor se centra pe afirmaţia că „Fiii Luminii (RA-MANII).Atunci Iisus îi răspunde. istoricul latin de origine iudaică. în loc de cuceritori. adevăratul hoţ strigă „Hoţul”.Credem că deşi nu sunt originalele din aur. geţii. nu erau nevoiţi să preia (doar) numele unei populaţii şi/sau unei limbi cu care nu aveau grade de înrudire directă. hrănindu-se doar cu plante. hetiţii. conţinutul şi limba este autentic. daco-românii sunt acelaşi neam întins pe cel puţin şapte milenii de Istorie scrisă.Limba plăcuţelor a fost creată cu acelaşi scop 317 . „Întemeietori”(de aşezări ori oraşe). credinţă.Aici avem cunoscutul procedeu după care. iubire şi nădejde.Şi de ce.De fapt. vechimea şi importanţa Neamului nostru Heto-daco-român. curăţie. curăţie trupească. îl află pe Iisus când deja era răstignit. Iar dacă se va dovedi că Fiii lui Het. numiţi în greceşte „Ktistai” sau „Polistai”. se luptă cu fiii întunericului. Dorim să ne precizăm poziţia şi în legătură cu mult-discutatele plăcuţe de plumb descoperite de curând. într-un final. iar în daco-română. nu mai contează dacă sunt de origine indo-europeană ori semită. nişte cuceritori. Sunt cercetări recente care susţin că Sf. să preia limba învinşilor sau numele lor şi nu invers?ar fi primul caz în Istorie să se întâmple asta. dăruind aceste daruri ajutând pe cei ce erau în necazuri. nu e limba dacică vorbită de tot poporul daco-român. Există o legendă care spune că au fost de fapt Patru Magi porniţi să se închine lui Hristos la naşterea Sa. va conta că este Adevăratul Neam Ales de Dumnezeu. miere. ca să abată atenţia lumii de la el şi s-o dirijeze spre cel ce n-are nici o vină.numele). aminteşte pe esenienii din Palestina. ci va conta. Magul dac îşi va cere iertare că a dat darurile ajutând pe alţii şi că acum nu îi mai poate oferi nimic Mântuitorului.Acesta. prin creştinismul dreptmăritor(ortodox). ca în smerenie. Ioan Botezătorul şi chiar Iisus Hristos n-au fost străini de felul de vieţuire şi gândire al esenienilor. comparându-i prin felul de a fi şi vieţuire cu preoţii-călugări zalmoxieni precreştini din Dacia. Dealtfel. trăiau(asemenea „Întemeietorilor” daci). ci este o limbă creată special pentru a nu fi înţeleasă şi citită decât de preoţii-călugări zalmoxieni sau/şi de cei din clasa conducătoare. fără carne. după mulţime de peripeţii în care ajută diverse persoane. ar fi fost învinşi. venit din Dacia. fapt ce va face ca el să rămână fără darurile ce trebuiau oferite Celui Născut pentru mântuirea noastră. să-şi ducă destinul hărăzit până la capăt prin zalmoxianismul monoteist. cel de-al patrulea Mag.

aplicaţi-le „zicând ca inamicii. Atât dorim.Fiecare să-şi ţină părerea pentru el însuşi sau pentru adepţii lor(cum facem şi noi).prin poluare. unde alte etnii ne conduc. De asemenea. zalmoxianismul a pregătit primirea creştinismului cu uşurinţă). nu vă lepădaţi de Biserica Ortodoxă. fără influenţele lăsate de migratori). nevorbite decât de foarte puţini oameni. altfel vom dispare din Lume şi Istorie. iar nu pe teritoriul Daco-României. care aţi dorit să vă implicaţi în conducere pentru a schimba relele din această ţară prost administrată de antiromâni şi străini. suntem daco-români dar creştini. fiecare pasăre pe limba sa piere!!! Dragi daco-români. să readucem Demnitatea daco-românilor. ca duşmanii noştri comuni să nu ne poată înfrânge. al Istoriei şi al Limbii lui. iar nu ca în România de azi.Noi nu dorim moartea nici unei fiinţe umane indiferent de rasă sau neam. nu vă lăsaţi păcăliţi de falşi patrioţi. nici cu dacologii(care vor fi poate nedumeriţi de afirmarea creştinismului nostru ortodox. dar dacă aduce atingere poporului daco-român.Şi n-am avea nimic împotrivă să ne conducă. aşa încât nimeni să nu-şi mai bată joc de ei. etc. şi mai ales”NU AVORTAŢI NICI UN COPIL”. sau să-şi expună liber părerea. lăsaţi toţi copiii să se nască!!!Aşa neamul nostru va supravieţui. Nu vă daţi de gol că împărtăşiţi aceste idei. când de fapt. dar n-aţi fost lăsaţi din cauza mafiei antiromâneşti. nu dorim să intrăm în polemici de nici un fel. Hristos va judeca pe toată lumea. 318 . direct sau indirect). până la urmă. nu judecaţi pe preoţi sau pe mireni.Limbi create pentru texte religioase sau istorice. noi nu am dorit decât să UNIM pe toţi daco-românii. dar făcând ca voi”-dacă sunteţi în posturi de conducere sau în politică-şi aplicaţi tactica „minimei rezistenţe”-dacă sunteţi nişte anonimi ca noi. etc.pentru care a fost creată limba latină. în care să fim noi conducătorii. zalmoxianismului). să emită acea părere în ţara de origine a etniei respective(sau ale cărei interese le susţin. nici cu creştinii nici unei denominaţiuni(care vor fi probabil nedumeriţi de aprecierea pozitivă dată de noi. vorbea o limbă foarte apropiată de cea de astăzi(evident. antimaghiari sau antiţigani. spre bucuria vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. hrana nenaturală. Ar trebui întemeiat un stat Dac. indiferent de credinţă. Căci. De asemenea nu polemizăm nici cu grupuri etnice sau istorice. În încheiere am fi bucuroşi să nu ne insulte nimeni inteligenţa făcându-ne antisemiţi. fără de Hristos. limba ebraică sau limba sanscrită. cu atât mai puţin al Neamului nostru şi al Credinţei sale. treziţi-vă.Şi un grup şi celălalt ne va considera „eretici” sau trădători. am dorit să oprim dezbinarea şi nepăsarea. căci fără de El. Marea masă a poporului daco-român. neamul nostru va dispare. da. cu nimeni. furându-i şi distrugându-le sănătatea şi viaţa. dacă ar face-o şi în interesul nostru al daco-românilor şi nu numai în interesul etniei din care provin.

lăsând ideile să circule. internet. La Sarmisegetuza. neatârnare. De sub pamintul nostru. cel puţin în prima fază.Să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii!!!Nu trebuie să provocăm crime sau atentate. cu Zamolxe. ale tuturor daco-românilor şi conducătorilor lor!!! Din nou. La focuri. Am fost si vom ramine De-a pururi dacii liberi Si iubitori de pace. Dacii liberi-Adrian Păunescu Noi n-am avut nevoie Sa luam adeverinte Ca vietuim acasa. suveranitate. In patrie la noi. acestea nu ar face decât să le dea apă la moară inamicilor. mitinguri.Ceea ce e de neacceptat după toată Istoria Noastră. partide. am anula toate jertfele de sute sau mii de ani pentru libertate. Si stelele din ceruri Din singe ni se rup. Si vrednici de razboi.Va trebui să-i învingem cu armele lor şi în mare secret. din recucerirea Daco-României de către daco-români. cea mai lungă şi periculoasă. integritate. cu privire la noi. Femeile iubindu-si Sa nasca dacii liberi Spre razbunarea noastra 319 . demnitate.Alfel vom ajunge(şi deja am şi ajuns!). etc. Nu ne-au invins romanii Si-am ris de toti barbarii Strigind la ei cu steagul Facut din cap de lup. fără a ne da de gol prin întruniri. străini în propria noastră ţară. Urmasilor in care Reinviem acum. Aceasta dam de stire.

Ca numai oboseala Ne-a asezat sub scoarta. Dar vesnic tineti minte Ca peste dacii liberi Au tot calcat invazii Si altfel de romani. Si temelia tarii S-o intarim cu oase Si iubitori de pace. ce se regăseşte şi în celelalte limbi din acea familie. prin care acea limbă se deosebeşte. face 320 . se diferenţiază de restul limbilor înrudite din familia respectivă lingvistică). prin care acea limbă ne arată din ce familie linvistică face parte). Dam Romelor de stire. Noi am ramas in glie Si devenim padure.Din această caracteristică particulară. Si devenim recolte. Cu tot ce nazareste Din firea noastra veche. Sa va hranim pe voi. O limbă are două caracteristici: • Generală(ca un nume de familie.Pe cel din urma drum.Din această caracteristică generală face parte fondul de cuvinte comun. • Particulară(ca un nume de botez. Prin ierburi murmurind. Si vrednici de razboi. Dar daca e nevoie Ne vom scula oricand. personalizată. Numiti si tara noastra Cu numele ei dacic Iubiti pe nou venitii Dupa atitia ani.

de Hr. ca fiind rodul unor împrumuturi uni-. de asemenea. în timp ce alte neamuri au fost creştinate cu biciul sau prin decret imperial. Prin urmare. ci mai degrabă ca un fond comun al limbii comune originare. „grecizată”. ce nu se regăseşte în celelalte limbi surori din cadrul acelei familii lingvistice. Se poate estima că într-o limbă. dacă Iisus Hristos ar fi fost 100% iudeu.UN GETO-DAC ADEVĂRAT NU POATE URÎ NICI ZALMOXIANISMUL MONOTEIST. cuvintele asemănătoare sunt vestigii ale limbii primare din care mai târziu s-au format limbile distincte ale acelei familii lingvistice. nu mai este necesar să explicăm anumite asemănări de lexic dintre două sau mai multe limbi din aceeaşi familie lingvistică. având aceste două componente. Astfel. „maghiarizată”. veţi spune. „turcizată”. ÎN VEAC!!Nu vă temeţi. A NOASTRĂ!!! • În 2007 se vor comemora 1900 de ani de la cucerirea unei şeptimi din Dacia de către Oculta Masonică.Şi totuşi. sunt sub 10% împrumuturi din sumeriană.parte acel fond de cuvinte al limbii respective. sub 8% sunt împrumuturi babiloniene. necesarmente. în contact direct milenii la rând au suferit atât de puţine împrumuturi. în lexicul babilonian. împrumuturile sunt sub 10%! De ex. tot prin cucerirea ei(de data asta fără nici o luptă!) de către aceeaşi Ocultă Masonică şi tot de către „preşedintele” Traian(Băsescu)! Coincidenţă de nume şi situaţii. „slavizată”. de ce Dacia să fi fost rând pe rând. limbile sumeriană(indo-europeană) şi babiloniană(semită). în „doar” două milenii de istorie creştină?Cam subţire argument. „satirizată”. dacă două limbi diferite. „franţuzită”. sunt clar limbi din familii lingvistice diferite şi au convieţuit împreună aproape patru milenii î. nu-i aşa? 321 . despărţite de 1900 de ani. înglobată fiind în Imperiul transnaţional Roman. • În 2007. bi-. în lexicul sumerian. ce slujeşte unor interese străine daco-getoromânilor!Aşa-zisele „împrumuturi” din limba daco-română fac parte de fapt din fondul comun indo-european..ACESTEA DOUĂ SUNT VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT AL DACO-GETO-ROMÂNILOR.. prin împăratul Traian şi Legiunile sale. ACEEAŞI MOŞTENIRE O LĂSĂM URMAŞILOR NOŞTRI. MOŞTENIREA SFÂNTĂ. „satanizată”. etc.Altfel spus.NICI CREŞTINISMUL ORTODOX. Daco-România va intra în Noul Imperiu transnaţional European(UE). „latinizată”.La fel.Iar acest fond este comun tuturor limbilor din familia indo-europeană!! ACEASTĂ MOŞTENIRE ZALMOXIANĂ ŞI CREŞTIN-ORTODOXĂ AM PRIMIT-O DE LA MOŞII ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI GETO-DACO-ROMÂNI. nu ar fi fost răstignit de conaţionalii săi şi nici strămoşii noştri geto-daci n-ar fi primit creştinismul cu atâta dragoste şi rapiditate. sau multidirecţionale din alte limbi.

Decalogul dat prin Moise de Dumnezeu. SENESLAU(ZENES-LAU/GENES-LEU).”REX DACIAE”-Regele Daciei). etc.Iar dacă nu vor face acestea. limbă. DECEBAL. LITOVOI. în afară de un rău cu altul?Nimic! Bune opţiuni am avut!! Următorii Domnitori şi conducători daco-români au luptat chiar până la jertfa supremă pentru Credinţă(creştină şi zalmoxiană). în afară de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. Pe de altă parte. GLAD. MIRCEA CEL BĂTRÂN. zice.ungureşte. Istorie. nu cu arma ci cu pana. De avem dreptate. VLAD ŢEPEŞ. nici în Biserici sau Adunări. maghiari. astăzi am fi vorbit turceşte. decât numai când a fost nevoit să se apere de răutatea aproape infinită a celor fără de nici un Dumnezeu. Deci ce s-a schimbat. e un păcat. nu s-ar fi născut nici părinţii tăi. ci de fariseu şi ipocrit. BASARAB I. Limbă şi Ţară împotriva Ocultei Masonice: -BUREBISTA. ca să-ţi fie bine pe pământ”. să scrie sau să citească în limba daco-română. „SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA. nu între doi foşti comunişti. AHTUM. să-şi ceară iertare cei ce au mistificat Istoria şi au distrus un popor. Ţară. IOAN ASAN. ne cerem iertare(numai Dumnezeu e fără de păcat). Credinţa. crezând(greşit) că acesta ar fi blestemul Daco-României. etc. MIHAI VITEAZU(poreclit chiar „MALUS DACUS”-Dacul cel Rău). şi să părăsească Ţara care le produce atâta silă.Nu dragii noştri. Ţara. De am greşit. prin Băsescu şi ai lui. maghiari şi Oculta Masonică(în ordinea asta). atunci să-i respecte şi să nu-i judece pe creştinii cărora le pasă şi de aceste probleme „mărunte . Istoria. GELU. care nu a făcut rău nimănui. ţară. probleme ce puneau grav în discuţie existenţa daco-românilor. HORIA(numit de cancelaria şi în actele oficiale ale Imperiului Habsburgic. tratându-i cu nepăsare şi superioritate.Asta înseamnă să cinsteşti şi pe înaintaşii tăi şi poporul tău. căci fără ei. etc.Neam. administrativ.Am avut de ales. am avut de ales între a fi conduşi de ţigani. dacă strămoşii noştri creştini ar fi gândit cu nepăsare despre Neam.(în ordinea asta). DENSUŞIANU.Nefăcând aşa. militar. de limba sa. să nu mai vorbească. e necreştineşte sau mai grav. slavoneşte. Aceşti oameni au fost credincioşi religiei în care s-au născut dar au rezolvat (sau măcar au încercat să le rezolve)şi probleme grele de ordin politic. ca neam. ŞTEFAN CEL MARE.Acei creştini care consideră că a te interesa de Istoria Neamului tău. oricare ar fi fost Acesta!!! Iar acum e timpul să ne apărăm Identitatea. Limba. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. prin Năstase şi ai lui sau de a fi conduşi de Oculta Masonică. cu conştientizarea a ceea ce am fost ca să ştim ce vom fi. de fapt. plicticoase şi neinteresante”. cum zicea cu năduf Traian Băsescu. MENUMORUT.Nu ar fi un comportament de creştin adevărat. Limbă. MIHAI EMINESCU. sau am fi 322 . vei fi ca un pom fără rădăcină!Să nu fim astfel…Şi încă ceva. de Ţară.În afară de schimbarea unor locuri cam tot aceiaşi vor fi la putere. anticreştineşte. TUDOR VLADIMIRESCU.

„CÂRNELEGI”(Carne-Legi. iar singura explicaţie este că aceşti preoţi-călugări zalmoxieni(faţă de care poporul geto-dac avea mare respect. adică preoţii-călugări monoteişti zalmoxieni geto-daci(cunoscuţi şi sub numele de „Polistai” sau „Ktistai”-în româneşte „Întemeitori de aşezări umane”). legarea cărnii. „PĂRESIMI” (Postul Paştelui-Patruzeci de zile). astăzi sunt dezbinaţi. este un fapt obiectiv.E creştineşte aşa? Moşii. cu limbi diferite. numai departe când Deceneu le-a poruncit să taie viile. ca să nu-l vadă pe tatăl lor dezbrăcat şi-l acoperă. după Marele Potop. trebuie să ne întoarcem în timp. care neavând în istoria lor domnitori cărora să le pese de neam. maghiarii). s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 veacuri. poporul ascultându-i fără şovăire ştiind(din experienţă) că ce zic „Întemeietorii” e sfânt şi nu-i bine să nu-i asculţi.Aceştia. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). deja o mare parte a geto-dacilor era creştinată(mărturie stau nenumăratele cuvinte. Când slavii au sosit. HAM. Dacă n-ar fi făcut acest lucru. Când NOE se trezeşte. acum aproape 2000 de ani. După Potop. Dar de ce preoţii-călugări zalmoxieni au îndemnat hotărât(sau cel puţin nu s-au opus) pe geto-daci să primească religia creştină? Pentru a răspunde.Apoi ies din cort. populaţia geto-dacă-(română) să treacă la creştinism. precum „CRĂCIUN”. cu forţa. SEM. hainele s-au desprins şi a rămas complet dezbrăcat în cortul său. precum bulgarii. a consumat mai mult vin şi a adormit. intră cu spatele în cort. ruşii. procesul de creştinare era deja încheiat. etc. la sfatul preoţilor vechii religii. pe care unii lingvişti le consideră de origine latină.La sosirea primului val al hunilor conduşi de Attila. sau ar fi fost creştinată. Brânzei în Post. se vede acoperit cu pătura şi întreabă cine l-a învelit. iau o pătură. toţi au împlinit porunca fără crâcnire) i-au îndemnat pe getodaci să devină creştini. mai târziu(caz în care am fi avut o dată certă a creştinării.fost musulmani. „CÂŞLEGI”(Legarea Caşului.Află astfel că HAM l-a văzut gol şi că ceilalţi doi l-au acoperit fără să-l 323 . Creştinarea geto-dacilor. cum încearcă unii lingvişti şi istorici pro-catolici). care îl vede pe tatăl său gol şi se duce la fraţii săi SEM şi IAFET să le spună ce a văzut. catolici.Într-o zi. limbă şi ţară.În somn. în religii diferite.După un timp intră în cort unul din fiii săi. în realitate fiind de origine geto-dacice. yoghini. „DUMNEZEU”. populaţia nu s-ar fi creştinat niciodată. sârbii.Am fi avut soarta sârbilor sau albanezilor. în vremea patriarhului NOE şi a celor trei fii ai săi.Iar noi ne batem joc. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului).Faptul că nu se ştie când şi cum s-a creştinat populaţia geto-dacă. evlavie şi ascultare. au îndemnat. prin gura lui Burebista. NOE a sădit o vie din care a obţinut apoi vin. HAM şi IAFET. astfel că elementele de bază creştine sunt geto-dacice şi nu slavone sau maghiare(şi nici latine. etc. „CRUCE”.

îl blestemă pe aceste să fie robul fraţilor săi.Dacă s-ar fi mândrit şi încăpăţânat în religia de până atunci-care şi-a făcut din plin datoria până la sosirea Mântuitorului Hristos-ei bine. Aceste două popoare. afară de unul singur. anulează definitiv Jertfa Sa. unul dintre cele două popoare L-a răstignit pe HRISTOS. poporul geto-dac.Exact la fel a procedat şi Dumnezeu-Tatăl. Atunci. 324 . Însă nu s-a întâmplat aşa. Deşi amândouă popoarele îl aşteptau pe Mântuitor(şi ştim că geto-dacii jertfeau pe cel mai bun dintre ei. Fiii lui ISRAEL şi Fiii lui HET(SET) erau singurele monoteiste din acele timpuri. bunăoară.Pe Fiii lui HET n-au reuşit să-i învingă şi nici să-i scoată din Canaan.A jertfit pe cel mai bun al Său.Scriptură(Vechiul Testament) ca Hitiţi sau Hetiţi.Dumnezeu le-a ales pe amândouă. iar pe cei doi fraţi îi binecuvintează. de ce domnitorii valahi medievali. afară de unul singur.Hitiţii locuiau Canaanul împreună cu alte neamuri semite politeiste.vadă. Toate popoarele de origine iafetică(indo-europene) sunt politeiste. al cărui părinte este AVRAAM. dar nu intrăm în detalii) care era monoteist. a ţării. SEM devine astfel părintele popoarelor semite(şi a limbilor semite) iar IAFET devine părintele popoarelor indo-europene(şi a limbilor indo-europene). a limbii.Fiii lui ISRAEL au reuşit să omoare aproape toate neamurile canaanite semite afară de trei dintre ele. când Fiul Său va veni pe Pământ. respingându-i Învăţătura. România de azi. iar la împlinirea vremii.Aşa putem înţelege. iar cel jertfit se oferea de bună voie. Ştiau-aceşti „Întemeietori”-că soarta întregii lumi depindea de hotărârea lor. preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles că dacă şi ei(şi implicit şi poporul geto-daco-român) îl resping pe Hristos. supărat pe HAM că l-a văzut dezbrăcat.Atunci NOE. rămânănd să convieţuiască paşnic până ce hetiţii au plecat de bună voie în ţara lor de baştină GEŢIA(DACIA). prin Fiul Său Hristospentru totdeauna. au făcut din apărarea credinţei creştine ortodoxe(alături de apărarea fiinţei neamului. creştinismul n-ar mai fi existat nicăieri. făcând-o inutilă(spre bucuria Ocultei Masonice şi a Şefului ei. de la care nu s-au abătut nici chiar cu preţul vieţii. vor deveni şi creştine. iar Fiul a făcut aceasta de bunăvoie!)totuşi. al cărui părinte este SET(HET-GET)-cel ce l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN-care era de asemenea monoteist. chiar pe Fiul Său. şi anume poporul ISRAEL(de fapt ISRAEL era format din 12 seminţii. a libertăţii) ţelul existenţei lor. de viţă nobilă. până la venirea lui AVRAAM şi a poporului lui ISRAEL. Cel Rău) şi Omenirea ar pierde mântuirea sufletelor-oferită în dar de Dumnezeu-Tatăl.Aceşti geto-daci îşi spuneau „Fiii lui HET(GET-ZET-SET)” şi sunt amintiţi în Sf. atunci. Acum vine partea importantă! Toate popoarele de origine semită sunt politeiste.

Sau.La un anume moment. veacuri de-a rândul. chiar în faţa mamei lor. asemenea geto-dacilor din vechime care jertfeau lui Zalmoxe.Sinodul pan-ortodox de la 1676. celălalt ar fi dus credinţa creştină ortodoxă mai departe. Ştefan.stau mărturie). despre ţară şi neamul nostru.Pentru că să nu uităm. Vlad Ţepeş. Serbia(Ungaria. nici unul dintre ei nu s-a revoltat împotriva soartei ce-i aştepta. nu ne lipsi de cununa veşnică şi de bogăţia ce nu se pierde niciodată. despre mântuirea sufletului care e mai importantă decât bogăţia. Dar de ce era nevoie de două popoare monoteiste?Poate că în caz că unul ceda şi-l respingea pe Hristos. nu e singurul caz.Avem o dovadă în acest sens şi în Evanghelii. pentru că turcii doreau să-l forţeze prin omorârea celor patru fii ai săi. le răspunde Iisus.Şi deşi avea o avere colosală(pe care turcii doreau să pună mâna mai ceva decât să-l facă să se lepede Hristos)el a ales să moară pentru Hristos mai abitir decât să ducă un trai liniştit. chiar cu preţul vieţii. întreabă ucenicii? Nu. Marii Britanii. nici în Sofia). în huzur. tatăl lor s-a cutremurat la ce îi aşteaptă şi ar fi fost gata să cedeze. s-a ţinut la IAŞI.Noi suntem gata. cheltuindu-şi averea uriaşă.De ce oare?Doar pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut?Constantin Brâncoveanu a fost ucis în anul 1714 la Istanbul în faţa ambasadorilor Rusiei. zicându-i: „Tată. Bulgaria. Imperiului Habsburgic.Şi copiii săi au fost jertfiţi şi cu voia lor. În tot cazul creştinismul a prins repede în rândul geto-daco-românilor zalmoxieni. Bizanţul căzuse.a. să le spună unde este averea sa sau măcar să se lepede creştinismul ortodox şi să păstreze averea). atunci. e adevărat. aproape fără probleme. în haine creştine. pe cei mai buni(indirect. Aşadar. vorbind în numele fraţilor săi l-a îmbărbătat pe tatăl lor să nu renunţe. Franţei. Ce dovadă mai bună de asemănare cu credinţa geto-dacilor mai vrem. în toate zilele ne-ai învăţat despre Hristos şi credinţa străbună. în sec XV. dar care nu este din rândul ucenicilor. Dacă creştinismul ar fi fost impus cu forţa şi nu de bună voie. nu la Moscova. ş.Dar el a făcut chiar mai mult decât s-a jertfit pe sine pentru credinţă. cel mai mare dintre ei. Mihai Viteazu. dar. cu siguranţă n-am fi avut aceste exemple(şi Constantin Brâncoveanu. şi-a jertfit cei patru copii ai săi.XVIII. 325 . că la ce i-ar folosi omului să câştige lumea toată şi să-şi piardă sufletul?Acum. Grecia. Tudor Vladimirescu.Nimeni nu poate face minuni în numele Meu şi îndată să Mă grăiască de rău. neam şi ţară. Ucraina erau încă în plin proces de creştinare(proces ce s-a încheiat deplin în sec. la un moment dat. bineînţeles. domnitorii valahi au fost singurii apărători ai credinţei creştine ortodoxe. mai târziu în 1526) deveniseră provincii turceşti. ucenicii lui Iisus îi spun acestuia că este un om care face minuni în numele Său. ba.Să-l alunge. la jertfă”. Horia. doar Dumnezeu ştie. Rusia. cu bună voie. nici la Constantinopol.

Acestea le-am aflat de la un Moş. mai răi. rezultând creştinismul ortodox. tehnologice. cei de azi.Doar pe Iisus îl urâseră mai tare! Prin urmare. 326 . adică a Ocultei Masonice(şi a tuturor.. care din „Fii ai Luminii” au ajuns „fii ai întunericului”.Să nu comitem aceleaşi fapte pe care le criticăm la alţii. păstrători ai unor secrete ştiinţifice. după baie”.Aceşti membri ai Ocultei Masonice sunt extrem de uniţi şi motivaţi împotriva a tot ce ebun şi frumos în lume. ba. hotărârea zalmoxienilor de a îndemna poporul geto-dac la creştinism. pentru că zicem că suntem „Fii ai Luminii”. să trecem la catolicism(greco-catolicism) şi să acceptăm originea latină(şi nu geto-dacică) a poporului român(valah). Mântuitorul Hristos a realizat o sinteză majoră între religia geto-dacilor şi cea a iudeilor.Nu cred că noi. nu cu biciul. ce ne-a explicat detaliat toată istoria până în ziua de azi şi care nu ne-a dat voie să scriem nimic. întrezărim măcar.Se referea la Moşii preoţi-călugări zalmoxieni(fiii lui HET. ni se sugera discret să lepădăm creştinismul ortodox. ca să ne fie recunoscut dreptul de a exista sau vechimea pe aceste meleaguri. care mai erau încă în Palestina acelor vremi. odată cu apa. În trecut. evident). ca şi cum ne-ar fi ruşine sau silă sau ca şi cum n-ar fi existat. i-au îndemnat să-şi urmeze conştiinţa.În cadrul Ocultei Masonice sunt oameni din toate popoarele. zicând ei. nu putem arunca la gunoi 2000 de ani de creştinism ortodox getodaco-român. nu cu filosofia). ucenicii i-ar fi primit în mijlocul lor. ce aruncă alte milenii din Istoria noastră la gunoi. a stârnit mânia „fiilor întunericului”. căci atunci suntem la fel de răi ca ei. pentru prima oară. rasele. îngreunând şi mai mult rolul adevăraţilor Moşi fii ai luminii). Acum că erau creştini. putem înţelege responsabilitatea uriaşă a zalmoxienilor atunci când au decis să îndemne poporul geto-dac la creştinism(nu le-au poruncit să se creştineze. spune o veche vorbă înţeleaptă daco-română. înţelepciunea lor! Bineînţeles. hitiţii. nimeni nu a putut reţine pe dinafară tot ce a spus. ci să ţinem minte totul. ci. că la Hristos trebuie să vii de bună voie. artistice. uriaşul gest făcut de ei.Evident. căci dacă ar fi fost din neamul iudeilor. etc. istorice. astfel că fiecare a reţinut cât a putut sau ce a vrut. fără deosebire(inclusiv. profesiile. şi unii Moşi. celor ce L-au respins pe Hristos.”Să nu aruncăm şi copilul din covată. dimpreună cu esenienii). cu care ei se luptaseră şi în zalmoxianism. religioase. nu cu fastul. ura împotriva geto-daco-românilor nu mai avea limite. Astfel putem înţelege miza uriaşă ce reprezenta pentru Omenire acceptarea sau respingerea creştinismului. Să nu facem ca Oculta Masonică. ca şi cum nu ar fi existat. din păcate. mai ales împotriva zalmoxienilor şi creştinilor ortodocşi. religiile.

se consideră că textul copiat este identic. pentru că nici până azi nu se ştie cine a fost sau cine le-a pus acolo! Astfel era jertfelnicia acestor Moşi(ex-zalmoxieni) acum creştini ortodocşi. Ultimul Moş care le-a avut în grijă. a dispus copierea lor(aceleşi lucru îl făceau şi copiştii textelor sfinte. Revoluţia franceză. Aceste informaţii trebuiau păstrate cu preţul vieţii chiar.m. ş.De fapt.(Mântuitorul Hristos nu a lăsat nici un text scris şi nici nu a poruncit să se scrie Învăţătura Sa. ni se sugerează(tot discret) să ne lepădăm(iar) definitv de Hristos şi de Biserica Ortodoxă(şi implicit. ucenicului(sau ucenicilor) cu porunca fermă ca niciodată să nu lase acele informaţii şi secrete pe mâinile cui nu trebuie(adică „fiilor întunericului”. ca să nu facă rău oamenilor şi Naturii.XIX). multimilenară a neamului nostru. pe acelaşi suport. văzând că unele plăci sunt în pericol de distrugere. Plăcuţele de plumb găsite sunt vrednice de crezare. celelalte. cu cel original. profesii. din timp în timp. care le primise şi el la rândul lui de la cel de dinaintea lui. în speranţa că cineva demn de ele le va descoperi şi le va pune în valoare. moşul(moşii) responsabil cu ele avea datoria să le păstreze foarte bine şi să le duplice pe cele în pericol de distrugere. care până azi au ţinut neştirbită Istoria(şi nu numai) până în zilele noastre. comunismul.Cu puţin timp înainte de a fi ucis. să le conserve sau să le copieze dacă era nevoie. internaţionale. a 327 . politice. în conţinut.Unele. ca să nu se piardă. reală. nu sunt falsuri. cu trecerea anilor). etc. prin viu grai. meserii. să ne lepădăm şi de moşii monoteişti zalmoxieni care au luat hotărârea de a se creştina şi care au îndemnat şi poporul geto-daco-român să se creştineze).a. De asemenea este posibil ca el(Moşul responsabil cu plăcuţele) să nu mai fi avut timp să-şi găsească ucenic. Moşul care le avea în grijă. reuşind să le copieze pe cele cu probleme şi să le ascundă în subsolul institutului. etc. nemaigăsind probabil nici un ucenic vrednic să-i continue lucrul. le primise de la Moşul de dinaintea lui. când vedeau că un sul sau o carte devenea ilizibilă. Moşul ce leavea în grijă. ca să ne fie redată Istoria nemistificată. poate sunt chiar originale. să le păstreze. Ocultei Masonice). transmiteau cunoştinţele specifice fiecărei ştiinţe. ci. Oculta Masonică a luptat consecvent împotriva creştinismului şi a Bisericii(v. mai important este ca informaţia să fie neschimbată şi conformă cu originalul şi nu vechimea suportului informaţiei)La fel şi în cazul plăcuţelor.).În orice caz(ca orice Moş vrednic) a lucrat în mare secret.Aceşti Moşi aveau fiecare un domeniu aparte.Astăzi.Chiar dacă originalul nu mai există.Fiecare Moş avea datoria să le apere cu preţul vieţii. le-a copiat pe cele în pericol şi în mare secret le-a ascuns în subsolul Institului de Arheologie din Bucureşti.d. fiind depistat de Oculta Masonică şi ucis. ca să fie recunoscută de forurile ştiinţifice. însă sunt de dată recentă(sec.

Istorie. oricât de rău va fi. De aceea lupta pentru păstrarea credinţei creştine ortodoxe. Calitatea de Moş o pot avea şi bărbaţii şi femeile practicanţi de religie creştinortodoxă(se admit creştini de altă confesiune creştină doar în cazuri speciale. au trecut de partea „fiilor întunericului”. este foarte probabil ca numărul Moşilor să scadă nu atât din cauze naturale cât urmare a plecării unui număr tot mai mare în tabăra Ocultei. rege. el avansând ideea că ar fi 10. unii ştiau cum să folosească plantele medicinale(şi nu numai). vase. însă toţi Moşii-fără excepţie-ştiu când întâlnesc lucrarea altui Moş. Din păcate însă. nici mai mulţi. oferindu-le informaţii vitale din toate domeniile pe care le aveau în grijă.De ex. la fel şi în cazul altor religii) indiferent de vârstă. De aici grija zalmoxienilor de a nu scrie niciodată nimic(decât foarte rar şi numai în cazuri speciale. portar. a constituit un obiectiv important al luptei domnitorilor valahi(daco-români). Aşa cum am mai spus. alţii să facă oale. naţionalitate. un Moş care răspunde de Istoria nemistificată a Lumii sau a Daciei. în fine. Unii Moşi ştiau să construiască Biserici(ca Horia). De asemenea trebuie ştiut că un Moş nu-şi divulgă calitatea de Moş nimănui(nici măcar în faţa altui Moş) şi poate avea o profesie identică sau complet diferită de domeniul de care răspunde. distrugere manipulare. au devenit creştin ortodocşi de la începutul creştinismului şi toţi ucenicii erau aleşi din rândul creştinilor ortodocşi(era condiţia fără de care nu puteai fi selectat. balade. poate avea o profesie-în lumea obişnuită-de medic sau avocat sau om de serviciu. naturală şi adevărată a mileniilor de zalmoxianism monoteist şi nu puteau concepe ca un adevărat zalmoxianist să nu devină creştin atunci când Hristos şi Învăţătura Sa au venit pe pământul Daciei prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei). preşedinte. diverse ramuri ştiinţifice(secrete pe care poate nici ştiinţa de azi nu le –a aflat încă). cei mai importanţi Moşi erau cei ce stăpâneau cunoştinţe şi secrete din Religie.zis:”Mergând.În zilele din urmă. informaţii folosite mai apoi de către Oculta Masonică spre rău. Limbă. unii ştiau să găsească izvoare subterane sau zăcăminte. Moşii zalmoxieni monoteişti considerau creştinismul ca singura împlinire deplină.Aşadar numărul precis al Moşilor nu se ştie. etc. în Evul Mediu. chiar dacă nu e domeniul de care răspunde. că numărul Moşilor este tot timpul acelaşi. cum sunt şi plăcuţele de plumb). Ţară.Coincidenţe peste coincidenţe!). alţii ştiau legende. numărul nu va scade sub 100. în perioada Apocalipsei. nici mai puţini.000. etc. învăţaţi toate neamurile cele ce v-am zis vouă”. ţăran. 328 . alţii cum să diagnostigheze o boală sau cum să aşeze la loc oase luxate sau fracturate. alături de lupta pentru neatârnare. Spunea acest Moş. Neam. scule.. basme. arme sau să cânte.Cu toate acestea. Toţi aceşti Moşi. unii din aceşti Moşi. indiferent dacă acel Moş a rămas în tabăra „Fiilor lui Dumnezeu” sau a plecat în tabăra Ocultei. sportiv. profesie. să facă instrumente.

să trădeze ţara sau neamul. să fie rasişti. Se întâmplă. 329 . ca o curiozitate.(Ştim din Sf. pe care cu nici un chip să nu le trădeze. Limba. ce a fost prezent la curtea lui Decebal nu a observat aşa ceva şi că numele lui Zalmoxe nu apare nicăieri şi că nu este pronunţat. câteodată. de ex.Vedeţi cât patriotism şi dragoste aveau ei pentru poporul lor?). dar care acţionează ca nişte Moşi adevăraţi. apar în situaţii de criză. Unii Moşi au doar rol de monitorizare a societăţii în ansamblul ei şi a conducătorilor politici.Dacă Moşul precedent nu a lăsat ucenici. să aplice Legea Desăvârşirii enunţată de Hristos în Evanghelii care este Legea Iubirii şi a Iertării(chiar şi a vrăjmaşilor). Biserica. atunci Dumnezeu transmite unui om obişnuit aceste informaţii.) întrucât Dio Cassius. Apostol Pavel îşi iubeau poporul iudeu din care proveneau atât de mult. în luptele purtate cu diferite oştiri pentru apărarea ţării.Toţi Moşii trebuie să aibă în minte şi inimă cele 9 Fericiri spuse de Iisus în predica de pe munte. văduvind generaţiile următoare de realism şi adevăr. nu au voie să-şi părăsească semenii din poporul său la greu. să-i şteargă pe ei din Cartea Vieţii şi nu pe poporul iudeu. ca adevărata Istorie să nu se piardă. să apere credinţa creştină-ortodoxă şi Biserica Ortodoxă. ura. încât îl rugau pe Dumnezeu. să divulge identitatea lor sau informaţiile pe care le au în stăpânire. să-şi iubească fiecare Moş neamul(poporul) din care provine. e drept) fac treabă la fel de bună ca ceilalţi Moşi.Iar unii din aceşti domnitori erau Moşi autentici!).Să apere Adevărul şi Dreptatea. acel om devenind Moş fără a fi fost în prealabil ucenicul Moşului ce răspundea de acel domeniu. atunci noul Moş-care a primit informaţiile de la Dumnezeu-va putea transmite aceste informaţii unor viitori ucenici(Moşi în devenire). nedreptatea. extremişti. pe Hristos. terorişti. pentru a scrie adevărata Istorie.Scriptură că atât Moise cât şi Sf. precum Origene. Istoria. în cazul în care Istoria ar fi mistificată de către unii dictatori sau de către Oculta Masonică. Se spune că Zalmoxe nu a avut un cult în rândul geto-dacilor şi că aceştia n-ar fi fost monoteişti(în ciuda mărturiei lui Herodot şi a altor autori antici.Aceşti Moşi din naştere(foarte rari. e permis războiul. să mintă. să se laude să se mândrească. Moşii adevăraţi nu au voie să ucidă(doar în cazul apărării propriului popor şi când mijloacele paşnice au eşuat. când Moşii obişnuiţi nu lasă ucenici în urma lor(din diverse motive) şi ca să nu se piardă informaţiile din domeniile respective(şi spre binele oamenilor de rând).E ceea ce au făcut domnitorii valahi. că sunt Moşi care nu sunt conştienţi că sunt Moşi(până ce nu întâlnesc un Moş adevărat care să-i conştientizeze că sunt Moşi din naştere şi nu prin ucenicie la alt Moş) nefiind ucenicii vreunui Moş şi nici ei înşişi nu au aderat la această structură. Aceşti Moşi născuţi şi nu făcuţi. Ţara. să iubească pe Dumnezeu din toată inima şi mintea şi pe aproape ca pe sine însuşi. să caute şi să iubească bogăţia cu orice preţ.Iar informaţiile le primesc direct de la Dumnezeu.

De ce geto-dacii să fi făcut altfel? Dar mai poate fi o explicaţie pentru ce cultul monoteist al lui Zalmoxe nu mai era în timpul lui Decebal şi anume. precum goana cu orice preţ şi sacrificii şi prin orice mijloace. lepădând ce ne ţine în loc(zalmoxianismul monoteist acum peste 2000 de ani în favoarea politeismului şi creştinismul ortodox azi. a pus un trădător să-l asasineze. primul holocaust suferit de geto-dacoromâni). din snobism. cucerirea Daciei(şi distrugerea ei încât şi astăzi luptăm să ne regăsim identitatea şi istoria. printre altele. a popoarelor „civilizate”.Unele.Goana după desfrânare(fie hetero sau homosexuală). minciună. porunceşte. de Neam.chiar nu au reuşit să intre în viaţa geto-dacilor. iertare. îmbuibarea. ba chiar i-au îndemnat pe oameni cu putere(în amintirea acestui moment. drept pentru care nu s-au opus creştinării geto-daco-românilor.Preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles foarte bine acest lucru. precum luptele de gladiatori sau uciderea de fiare sălbatice în arene. ateismului. desfrânarea. sclavia. În mila Sa. Dar de ce au lepădat geto-dacii monoteismul zalmoxianist(dimpreună cu îngerii şi sfinţii Săi-aşa zişii „zei”. putere. Zalmoxe a mai acordat o şansă geto-daco-românilor de a nu dispărea definitiv din Istorie şi anume primirea creştinismului dreptmăritor(ortodox). lipsă de adevărata iubire. Într-un cuvânt. precum orgiile. demonstrând că românii sunt urmaşii direcţi ai geto-dacilor şi că suntem pe aceste pământuri de multe milenii.numiţi de poporul geto-dac Moşi) şi au împrumutat politeismul greco-latin dimpreună cu obiceiurile lor? Răspunsul e foarte simplu! Din acelaşi motiv pentru care şi azi ne lepădăm de creştinism(mai ales cel ortodox). blândeţe. în favoarea păgânismului. tăierea tuturor viţelor de vie din Dacia! Oculta Masonică. Biserica Ortodoxă Română cinsteşte 330 .Era un act de împietate ca mâna sau gura unui om păcătos să scrie sau să pronunţe numele lui Dumnezeu. Burebista. cuminţenie. Pedeapsa pentru lepădarea monoteismului zalmoxianist în favoarea politeismului greco-latin păgân a venit prompt. avere. beţia. din dorinţa de a intra în rândul lumii. pentru a împrumuta „obiceiurile civilizate” ale lumii „civilizate” occidentale. de Limbă. de smerenie. banului şi falsului zalmoxianism-politeismul). poligamismul. răzbunându-se. lepădarea acestui cult monoteist străvechi(de pe când se considerau Fiii lui HET-GET-SET) în favoarea cultului politeist greco-latin. dimpreună cu obiceiurile decadente şi nenaturale greco-latine.Iataă „binefacerile” cuceririi latine. pentru a readuce vechea credinţă monoteistă zalmoxiană şi pentru a stopa obiceiurile greco-latine. la sfatul lui Deceneu. pentru bani. de Istorie. de Ţară. răutate. etc. viclenie. bunătate. de bunele şi dreptele obiceiuri. etc.Cu regret trebuie să spunem dar nici evreii nu pomeneau numele lui Dumnezeu nici în scris nici în vorbire(şi cu atât mai puţin în faţa străinilor ori a necredincioşilor). credinţă.

cu numele pe care poporul geto-daco-român îi numea şi anume. necreat. uitând că fără Hristos. MOŞI. în favoarea unui fals zalmoxianism politeist sau ateism(dimpreună cu obiceiurile „civilizate”. prin propovăduirea creştinismului. Neamul.Acest lucru e un fapt obiectiv pe care nici duşmanii zalmoxienilor şi ai ortodocşilor nu-l pot mistifica şi este. rămânând la vechea credinţă. întocmai cu apostolii şi sfinţii creştini.Astfel avem. nici între diversele culte creştine între ele. adică) ne va face să ne lepădăm de creştinismul ortodox şi de Hristos.Vedem continuitatea religioasă de la zalmoxieni la creştini. rău pe care nici cei mai mari duşmani ai noştri nu-l vor putea face vreodată?Suntem gata să răspundem pentru fapta noastră la Judecata Universală. cinism. etc. nimeni nu poate face nimic). Un alt popor monoteist(iudeii). a fost aspru pedepsit pentru că L-au refuzat pe Hristos. au ajuns. dragoste şi respect îi numeau purtători de Dumnezeu. un fapt miraculos şi unic în toată Istoria Lumii). precum avort. e bine să nu confundăm noţiuni. Atunci. 331 . etc.Ca şi creştinismul ortodox-care şi el are îngeri. iar Oculta Masonică va fi fericită că va fi scăpat şi de zalmoxianism cât şi de creştinismul ortodox(şi culmea. vom pieri cu toţii definitiv!! Revenind la monoteismul zalmoxianist. Titus şi Vespasian au distrus Templul din Ierusalim. Apocalipsa va înainta nestingherită. suntem gata să le facem cel mai mare rău. fiind găsiţi mai apoi doar prin muzee şi cărţi. să nu confundăm îngerii şi/sau sfinţii acestei religii precreştine cu zeii(deşi sunt denumiţi uneori astfel)pentru că nu este aşa. în sine. Iar când Noul Imperiu Roman(UE. veşnic şi o mulţime de îngeri şi oameni sfinţi(acei Moşi sau preoţi-călugări „Întemeietori”) pe care uneori.Latinii i-au cucerit. ei bine. vedem recunoştinţa Bisericii Ortodoxe faţă de nişte înaintaşi care. Cei ce iubim pe daco-români. foarte mult. necum între alte religii oricare ar fi ele. iar naţionaliştii iudei(Baraba. Iuda) au crezut că n-au nevoie de Hristos ca să se elibereze. unitatea şi într-ajutorarea dintre zalmoxieni şi creştinii ortodocşi şi realizăm că o aşa mare dragoste şi respect nu există.Avea un Zeu Unic(ODIN-ADIN=Unu). măcar că aveau altă religie. desfrânare. iar pe iudei i-au împrăştiat în toată lumea(şi ei ca şi noi luptând să se regăsească pe ei şi Istoria lor).) atunci. astfel că iau refuzat Învăţătura. Moşii de iarnă. că fără Hristos şi Biserica Ortodoxă.Vedem. Limba.. unde vom da socoteală de orice cuvânt bun sau rău rostit de noi darămi-te de faptele rele făcute asupra celor din jurul nostru sau urmaşilor lor? Să fim conştienţi(asemenea Moşilor de acum aproape 2000 de ani). răutate. Să fim cu băgare de seamă.Pedeapsa a venit prompt. din evlavie. poporul. geto-daco-românii vor dispare definitiv din Istorie şi din această Ţară. ajutată-ca la iudei acum 1900 de ani-chiar de cei care îşi iubesc Ţara. de vară. de ex.în Calendarul Ortodox pe aceşti preoţi-călugări şi/sau sfinţi zalmoxieni. sfinţi (şi chiar oamenii sfinţi sunt denumiţi dumnezei după Har) şi care nu poate fi numit politeist-la fel era şi zalmoxianismul.

nimic. de 10 cm înălţime. măcar că sunt purtători de Dumnezeu. sau religioase. pe aceşti Moşi. nu ar putea afirma aşa ceva.Dar dacă ar fi aservit unor interese politice(Istoria. nimeni nu poate dovedi contrariul. este cea politică ştiinţă. (Găsirea unei singure statuete feminine. e departe şi forţată asemănarea cu un Zeu. ci. acel istoric. atunci acel istoric ar afirma ce îi dictează acele puteri. Iar dacă geto-dacii erau politeişti. ar fi surprins să constate că creştinismul a dispărut complet în perioada următoare Evului Mediu. economice. doar două din meseriile de bază ale geto-dacilor sau ale populaţiei carpato-danubiene. unde sunt templele. sau avea pur şi simplu un rol educativ. în rest. etc.Dar nimeni din acea perioadă nu se gândea să-i facă egalii Zeului Unic. pe parcursul a câteva milenii de istorie e mult prea puţin pentru a demonstra politeismul. că creştinismul n-a fost niciodată în Europa. presupuse a fi Bendis.Exact ca în creştinismul ortodox. şi PAN-BAN=Domn.Traducerea ar fi „CIOBAN ŞI DOMN AL PĂMÂNTULUI”) nu reprezintă nici un zeu. să le arate copiilor cât de buni arcaşi şi călăreţi trebuie să ajungă când vor fi mari). Dacă peste milenii. astfel niciodată un înger. se ştie. astfel că acea reprezentare era doar un personaj important-un rege. un sfânt. iar acest lucru dovedeşte monoteismul religiei lor. doar pentru că într-o perioadă anume cultul monoteist creştin nu mai era practicat?Dacă ar fi un om de ştiinţă adevărat şi un istoric onest. Cel Unu”) care prezintă numele şi atribuţiile unui Zeu(şi acela e Zalmoxe şi e UNUL SINGUR-monoteism!).Cât priveşte vestitul Călăreţ Trac. adică „Zalmoxe indivizibil. chiar dacă e vădit. se ştie.adică zei sau dumnezei după Har. un om sau un sfânt nu vor putea fi egalii lui Dumnezeu. statuile şi numele zeilor acestora?Sau măcar folclorul să le păstreze numele şi atribuţiile. Stăpân. iar Dumnezeu îi numeşte pe aceştia.Se ştie că geto-dacii ca şi sciţii sau hunii erau buni călăreţi şi arcaşi.Religia geto-dacilor. Nu este aşadar nici o dovadă care să susţină ştiinţific. unde nimeni nu se gândeşte să spună că îngerii şi sfinţii sunt egalii lui Dumnezeu. într-o ţară întreagă. alte balade ca Iovan Iorgovan(IOVAN=Cioban şi IORGOVAN=IORGOBAN=IORGO-PAN sau GHIORGHIOBAN unde GHIORGHIO=Ţăran. era aniconică-adică nu aveau reprezentări vizuale ale lui Zalmoxe-poate unii sfinţi sau sfinte-precum Bendis. o minciună). prietenii Săi. putând afirma orice. Ar fi corect să tragă concluzia.În afară de Toma Alimoş(„A-Toma Zalmoxe”. credibil politeismul getodacilor. cineva ar descoperi Europa prin săpături arheologice. Creştinismul ortodox(care este o sinteză între zalmoxianism şi mozaism) spune că omul poate fi doar dumnezeu după Har(adică în dar de la Dumnezeu) şi nu dumnezeu după Fire(adică din veşnicie Dumnezeu. necreat de nimeni şi etern).să fi avut unele reprezentări vizuale şi acelea foarte rare. 332 .

pe mâinile Ocultei Masonice. fiecare crede ce îi convine cel mai bine şi care face cel mai mult bine sieşi sau neamului său. să nu mai poată nimeni demonstra monoteismul getodacic). Dumnezeu adevărat şi Om adevărat şi de Biserica Sa Ortodoxă.Dar O. Revenind la plăcuţele de plumb cu scrierea geto-dacică ştim că mai sunt doar 80 de plăcuţe(din peste 500 câte erau la început) din care 40 doar în fotografii întrucât au dispărut. Să avem mare grijă pe mâinile cui ajung aceste informaţii. cultul monoteist zalmoxian reieşea foarte clar(poate şi de aceea au dispărut plăcuţele respective. „ZIUREL DE ZIUĂ=Zeuleţ din Zeu”-aluzie la Hristos care. etc.M.Hristos le zicea ucenicilor să fie înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii şi le mai zicea să nu arunce mărgăritare la porci ca nu cumva aceştia să se întoarcă împotriva noastră şi să ne rupă. din cele 500 câte erau de toate. poligami.Ştim că Toma Alimoş-Zalmoxe Unul. par sintagme poetice dar în realitate sunt adevăruri de credinţă zalmoxiană primul şi creştin-ortodoxă al 2-lea. omul păcătos. de Maica Domnului. Oculta Masonică. un eveniment important şi anume scoaterea din inimile geto-dacilor a cultului monoteist zalmoxian de către Oculta Masonică-O. În încheiere dorim să dăm un ultim sfat. mai grav.Prin urmare. Să fim cu mare băgare de seamă şi să ştim că dacă noi nu putem dovedi deplin unele aspecte ale istoriei sau religiei geto-daco-românilor.M. iar pentru asta nu precupeţeşte nici un efort. ba suntem satanizaţi(v. este ucis de Manea-OM unde MAN=om. de vreme ce nimeni nu a fost martor direct în trecut la evenimente şi religii.Să nu ajungă pe mâinile nepăsătorilor. ba leneşi. de Sfânta Treime. cui le spunem. ca în Crezul Apostolic. ba hoţi. doar cu scopul de a ne rupe de Hristos Mântuitor. Şi toate acestea fără nici o bază istorică. de îngerii Săi. ba desfrânaţi. doreşte să păgânizeze Daco-România pentru a scoate creştinismul ortodox şi pe Hristos din inimile daco-românilor. este şi sigla Ocultei Masonice. faptul că la un anume moment a fost părăsit. care luptă împotriva monoteismului şi a lui Hristos. de sfinţi-Moşi.La fel şi cu zalmoxianismul. era Dumnezeu din Dumnezeu. ba politeişti. copil fiind. fără dovezi infailibile. nici inamicii noştri nu au dovezi infailibile cu care să răstoarne ştiinţific ideile noastre. făcându-i pe geto-daco-români în fel şi chip. Să revenim puţin la balada „Toma Alimoş” care conţine un mesaj important. Coincidenţe…la fel ca sintagmele „BUNĂ ZIUA=Bun e Zeul”. „fiul întunericului” şi introducerea politeismului.Poate că în restul plăcuţelor dispărute. rău.Vlad Ţepeş-„Dracula”?!).Nimeni nu poate dovedi ştiinţific o viziune a Istoriei sau 333 . trădătorilor sau. adică OM.Lipsind atât de multe plăcuţe nu putem afirma politeismul geto-dacic şi nici absenţa sau inexistenţa vreodată a cultului monoteist zalmoxian la geto-daci. chiar de la crearea lumii. nu înseamnă că geto-dacii au fost tot timpul politeişti.

alta. astfel că orice asemenea viziune istorică poate fi acceptată doar prin credinţă şi nici una nu este mai ştiinţifică decât alta. 334 .

dealtfel şi lucrurile. până la sfârşitul veacurilor. În cele ce urmează. aşa cum pretinde ştiinţa. „a fi”… cine poate să spună?… Cioran nu-şi pune nici o problemă. o călăuză spre mântuire pentru generaţiile de azi. deşi mă deosebesc de alţii şi fiecare se deosebeşte de alţii. mai 335 .foarte mult. Părintele Dumitru Stăniloae primea un grup de tineri de la Liga Tineretului Ortodox din Braşov. nu cred că omul a ieşit din maimuţă: cu cât mă duc mai în trecut cu atât văd un om mai superior. pe care-l reprezintă această convorbire. În secolul XIX se credea că poate să cunoască şi cele spirituale. cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul.văd . Părintele Stăniloae. deşi e lăudat . Fiecare este o taină. în pofida faptului că stăpânea un discurs teologic academic care pe mulţi iar fi putut arunca în braţele demonului mândriei. dar nu le poate cunoaşte. Ea nu explică nimic. descrie numai. dar nu vrea să ştie că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi. nici măcar nu-şi pune problema lui „este”: ce-i aceasta „este”?… Problema nu o poate rezolva nici antropologia sau paleontologia. totul e de dispreţuit. vă invităm să vă împărtăşiţi din acest adevărat testament al Părintelui. Să vorbim despre ştiinţă şi credinţă: ştiinţa ne lasă închişi în descrierea legilor diferitelor existenţe. aşa că nu poţi să reduci viaţa persoanei la o ştiinţă precisă. fiecare este mereu nou. viaţa sa se caracteriza prin smerenie şi simplitate. omul este o mare taină. cu aceeaşi generozitate cu care o făcea cu toţi aceia care-l cercetau bătând la uşa „chiliei” sale din strada Cernica. teologul cel mai de seamă pe care l-a dat lumii neamul românesc. fiecare este altfel decât altul. la el totul e nimic. Viaţa şi opera părintelui Stăniloae constituie un model. Persoana e o mare taină. Psihologia este cea mai slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi viaţa spirituală a omului. era înainte de toate un adevărat trăitor. a fost accentuată poate mai puţin.ANEXA PĂRINTELE STĂNILOAE În primăvara anului 1993. aceea de luptător. Eu sunt o mare taină faţă de celălalt. ca şi de mâine. fiecare sunt taine… Ce însemnează acest „este”. de nedefinit. din care reiese şi o latură a personalităţii sale care până acum. fiecare este o taină de necuprins. descrie mai mult legile lucrurilor materiale.

mult mai veche dar nu ieşită din maimuţă: nu ştiu cine spunea de nişte gene care au apărut deodată într-un ins având 47 de gene în loc de 46. îmi dă o bucurie… de-aş avea toată lumea. parcă ştiu tot: nu ştiu nimic. cine-o poate defini?… ştiinţa nu cred că mai poate pretinde astăzi că poate defini persoana. şi ce sentiment avea în suflet ţăranul când făcea o fântână… căci el ştia că dincolo de astea toate sunt o taină mare… Pe când ăştia cred că nu mai e nimic decât atâta. Nici nu-şi pun întrebarea despre sensul lucrurilor.. superior acestuia. Lumea aceasta e foarte complexă. Şi ce prost te simţi. unde a ajuns: a ajuns la o practică a aşa-zisei tehnici a civilizaţiei: au dezvoltat cele materiale dar cele spirituale. Nu te satisface. sunt în stare oamenii de astăzi să scrie aşa ceva?… Cine poate întrece pe cei care au scris cărţile Bibliei?… Cu cât te duci mai în urmă. a lucrurilor tainice omul de dinainte..superior decât omul de astăzi. şi ce superficialitate trăieşti când mergi prin oraşele acestea cu blocurile lor. Cei ce au scris Biblia sunt cu mult mai înţelepţi decât cei de astăzi. Numai dacă am o persoană care-i atentă faţă de mine. ce sens mai văd ei: nici unul. cu atât mai mult o persoană este o taină… De aceea Ortodoxia a păstrat creştinismul de la început. cu legile ei. dacă nu-i decât lumea aceasta. ce gândire se dezvoltă în tine… Ce gândire are Occidentul faţă de gândirea pe care o avea poporul nostru de la sate?… ce gândire are?… catolicismul susţine că în taină nu e energia necreată ci că e o graţie creată. fiecare cu discursul lui. cu atâta dai de oameni mai înţelepţi. şi noi suntem o unitate pentru că avem tainele şi pentru că le cunoaştem: poporul cunoaşte tainele toate… intelectualii nu mai recunosc nici o taină. totul e fără sens. sunt aceleaşi. Cred că e veche omenirea. a dispărut omul. mai vechi decât catolicismul. Cea ajuns ştiinţa asta a Occidentului. dacă n-ar fi o persoană atentă faţă de mine aş fi cel mai nenorocit om. atunci Hristos nu este în taină şi ca urmare au venit sectele şi au spus: „ce ne mai trebuie taine” şi au rămas cu discursuri. apar alte generaţii şi mor definitiv. cei mai dinainte de noi aveau altă înţelegere. Am fost astăzi la Cernica şi am trecut pe la marginea oraşului. Dacă oamenii mor rând pe rând definitiv. dar cum a apărut?… Sigur că nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu 336 . o taină care mă înalţă. fiecare lucru chiar lucrul material este o taină. cu dependenţele ei. tehnica aceasta. De fapt unde a ajuns lumea?… nu mai are nici o înţelegere a tainei. Şi cum te simţi când te duci în natură. şi a păstrat sentimentul acesta al tainei. Nu-i nici un sens în alt plan. cine-o pătrunde?… Şi chiar dacă o pătrunzi nu te satisface dacă nu recunoşti ceva mai presus de ea. ce strâmtorat te simţi în mijlocul lor.. numai atunci mă simt fericit. Avea o înţelegere a tainei. Persoana e o mare taină. nu mă mântuieşte lumea aceasta. cu tehnica lor. sunt nişte blocuri cu totul lipsite de simţul esteticului. şi acela a fost omul. Trebuie să recunoşti taina. Pe când tainele te unesc.. de simţul spiritualului. sunt nişte mormane aşa în care nu mai este omul. Deci ce mare lucru este persoana.

trebuie să fie cineva din veci perfect şi absolut. ori Acest care a fost totdeauna. Mi-a spus un doctor: „Eu nu cred în Dumnezeu. n-are cauză. nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic.cum face pe om: cum adună pământ şi îi face trupul şi îi suflă suflare de viaţă şi aşa mai departe. Tatăl are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Fiul. deci iată Treimea… Trebuie să fie o persoană care iubeşte. sau una de care să nu vrei să fii iubit. nu pot fi nici dintr-o materie preexistentă pentru că în acest caz n-ar fi perfect El.spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. Au şi animalele o raţiune. Şi taina supremă este 337 . Toate au o cauză: de la Acela sunt. Acesta este Dumnezeu. în Acela sunt cauzele tuturor. Nu se poate să ai altă persoană pe care să nu o iubeşti. ori nu pot fi din El.” Nu se poate… Unii oameni de ştiinţă spun că n-a fost nimic şi a apărut din nimic. şi fiecare din ei are o bucurie mult mai mare când are şi pe altul care se bucură de celălalt. trebuie să fie conştient. pisici. absolut nimic. desăvârşit. din maimuţă. eu ştiu de Dumnezeu…” Nu e vorba de o credinţă în Dumnezeu ci de ştiinţă. Dar nu vrea să recunoască că totul este o taină… este o taină… Aceasta e ştiinţa adevărată. care are puterea să facă din nimic. omul e o raţiune subiect. din animal. trebuie să fie Absolutul. trebuie să fie deasupra legilor. care vede pe toate în armonia lor. nu-mi explică nimic această ştiinţă atee. chiar în flori. care a fost fără început. deci trebuie să fie perfect. în plante e ceva care parcă e un fel de simţire. Fiul are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Tatăl. Trebuie să fie cineva perfect şi fără început. iubirea lor e perfectă când împreună iubesc pe al treilea. şi ce iubire mai înaltă şi mai curată este decât cea între Tată şi Fiu. nu se pot mărgini. dar o simţire inconştientă. Are şi câinele o afecţiune faţă de stăpânul său. Şi nu poţi să gândeşti persoana fără persoană. fără Dumnezeu. e altceva. Poate să ducă la sfârşitul lumii cu această civilizaţie tehnică. Şi cred că Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco dacă nu se opreşte. dar nu e totuşi raţiunea care gândeşte la viitor. care nu-şi pune problema tainei. nu se poate să nu aibă caracter de persoană. Eu cred că apariţia omului este o taină şi în taina aceasta e o taină supremă . de nesupus legilor. Aceasta este cea mai sigură ştiinţă. e cea mai întemeiată ştiinţă… Ştiinţa nu spune nimic despre originea lumii: ştiinţa este foarte mărginită. nu din sine. nu poţi… Totdeauna vrei să ai o persoană care să te iubească şi tu o iubeşti pe ea. iar datorită complexităţii Lui. adevărata ştiinţă. Nu-mi dă nimic. vede că nu poate să fie lumea aceasta de la ea. sunt câini. să ştii că există o taină a tuturor lucrurilor. Aşa că învăţătură despre Treime apare inevitabil. trebuie să fie desăvârşit. şi dacă sunt numai doi care se iubesc în veci. Credinţa este adevărata ştiinţă. că dacă ar fi din sine ar fi toate perfecte. Este adevărat că sunt şi animale care parcă au afecţiune. Credinţa vede realitatea. El trebuie să aibă caracter de persoană. „N-a fost cândva când n-a fost”. dar e o raţiune obiect. Dar e o taină apariţia omului: omul nu a putut apărea aşa. prin care este conştient de toate. Este cu totul altceva: e raţiunea asta prin care judecă toate.

Adică nu poţi despărţi ştiinţa de credinţa adevărată: ştiinţa care n-are credinţă nu-i ştiinţă. şi ce poate crea?… tot lucruri moarte. cei care vor fi cu adevărat credincioşi. dar ce-şi poate explica. Poate că se potriveşte cu ceea ce se spune la Apocalipsă. Credinţa este ştiinţa adevărată. Creştinismul a venit într-o lume care depăşise toate aceste faze.” Înainte furau şi ucideau. Şi iată respectul pentru cei ce au fost. ce-s toate filosofiile pe lângă Epistolele Sfântului Apostol Pavel?… Cioran spune că a fost epileptic…. pentru filosofie era o esenţă acolo… dacă e esenţă totul trebuie să fie impersonal şi supus unor legi uniforme. care răspunde pe de altă parte aspiraţiei omului de a cunoaşte la infinit: niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce este în taină complet. Însă la cei vechi găsim mai multă înţelepciune. De aceea Ortodoxia este mult mai înaltă decât Occidentul acesta care nu ştie de taină şi care a redus creştinismul la ceva foarte apropiat de ştiinţa aceasta mărginită. şi vor rămâne puţini cei ce vor trăi cu adevărat credinţa. atâta bogăţie. Atâta ştiu ei din creştinism. Acesta este creştinismul adevărat. Este extraordinar. spiritualitatea. a neputinţei ştiinţei de a explica ceva.Dumnezeu. dar o taină de care eşti sigur. Pe când în Occident a ajuns la nişte barbari: spunea un protestant: „Noi n-am întâlnit nimic creştin decât „să nu furi şi să nu ucizi. şi e persoana care iubeşte… Credinţa care-i adevărata ştiinţă. Un Dumnezeu care n-are rol în viaţa noastră nu este… filozofie atee… şi câţi oameni se hrănesc cu filosofiile acestea şi pretind că cugetă… Pe când Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la sfârşitul lumii.poate un epileptic să creeze aşa ceva?…. de vreo gândire?… Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan?… Aş vrea să lucrez dacă îmi ajută Dumnezeu la o carte despre Hristos în Epistolele Sfinţilor Apostoli. care nu satisfăceau. ar trebui să revină la această înţelegere a tainei lucrurilor. Intrând în Occident. trebuie să înaintezi la infinit în această cunoştinţă. că se vor înmulţi Gog şi Magog – aceste mulţimi străine de Dumnezeu. creştinismul a intrat într-o lume barbară. spun că Dumnezeu e distant. Ştiinţa ne scrie legile…ei şi ce-i cu asta. este inepuizabil. să faci diferite lucruri.că a nesocotit marile filosofii ale antichităţii. Şi aici e credinţa: credinţa este sesizarea tainei lucrurilor. atâta profunzime. şi cred că dacă omenirea s-ar mai putea maturiza. şi taina supremă este persoana. Ce-mi explică marile filosofii ale antichităţii?… ce-mi explică Platon?… şi ce-mi dau filosofiile occidentale? filosofii atee care însuşindu-şi acest spirit. lucrurile spirituale. de la generaţiile trecute. şi ştiinţa adevărată este ştiinţa tainei. şi ce înalt este creştinismul… Poate fi depăşit de vreo doctrină. În Răsărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile filosofiei. ne scrie nişte legi practice de care te foloseşti în aplicarea lor: cum să faci case. 338 . Este o moarte tehnica aceasta. că nu există taină. Ori nu-i aşa: de unde sunt persoanele care sunt atât de variate?… fiecare este alta şi e taina libertăţii în persoane. că lucrurile cele mai minunate le-am moştenit din trecut. şi asta corespunde aspiraţiei omului. taina pe care o constaţi în mod sigur. Evanghelia a venit cu Taina Persoanei.

eu nu ştiu să fi pus într-un mod foarte complicat problemele. A fost pe la mitropolitul Varlaam. Era un om foarte deschis. şi el s-a dus întradevăr ca să apere Occidentul de comunism. 339 . am fost şi eu la masă cu el. Era o taină în el. ideea de naţiune. pe valorile Treimii. Şi a venit pe la Sibiu invitat să ţină nişte conferinţe. şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile. Şi am auzit că murind în închisoare. nu m-am apropiat de el şi nici el n-a căutat să se apropie de mine. de neam. parcă erau o piatră. acelaşi spirit hotărât şi sigur. foarte credincios… Aceştia patru sunt credincioşi. despre antinomiile lui Kant aplicate creştinismului. aşa fără ezitări. o fi fost la început. a cerut să nu fie răzbunat. El avea un fel propriu al lui care impunea. Nici el. Şi de-atunci nu vă mai pot spune nimic despre el. pe bunătate. alegea o cale şi gata. în cunoaşterea adevărului. dar ca persoană n-am exercitat această atracţie pe care o exercitau Codreanu sau Arsenie Boca. Dar nu ştiu de ce n-a mai venit la mine. Şi am fost apropiat de el. hotărât în credinţă. Noica. Eu n-am avut această exactitate de a defini lucrurile. nu spunea cu ezitări. e mai teolog propriu-zis. Iar el redacta „Calendarul”. el a fost legat de Nae Ionescu. Mircea Vulcănescu era un foarte bun credincios. eu redactam „Telegraful Român” şi ajungea la el. Era un dar al lor. dar acum la sfârşit. nici Pleşu. totdeauna creştinismul adevărat este şi moral. mergea pe ea. „Gândirea” şi altele. nu în fiecare număr. avea o gândire originală şi era în acelaşi timp ortodox. După aceea s-a făcut călugăr. scrisul meu a atras -e adevărat.Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu. cum spun alţi oameni. Cred că era mai cald în credinţă Nichifor Crainic. Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă. a stat în Bucureşti pe la un frate al meu. şi atrăgea ca şi Arsenie Boca: avea ceva atractiv. ceva puternic aşa. el le spunea într-un mod hotărât. El parcă le spunea în aşa fel că dădea o siguranţă omului care-l asculta. Avea ceva propriu. pe blândeţe. nu mi s-a părut a fi aşa. Şi naţionalismul adevărat. Cu Nichifor Crainic am avut legături foarte strânse. până în 1920 când a dat de această Zamfira. Crainic unea naţionalul cu moralul şi eu la fel. Cred că e o oarecare asemănare între ei. comunicativ. era un om care spunea cu hotărâre. Am citit eu ceva în tinereţe de el. o stâncă. m-am legănat aşa. plutesc aşa… Şi Liiceanu cred că-i tare străin de credinţă. Venea la mine şi stătea luni de zile uneori. şi nu ştiu cum e mai bine… Am fost solicitat după ’90 de nişte tineri să scriu ceva despre Ion Moţa: eu cred că Moţa care era băiatul protopopului din Orăştie era foarte creştin. Nae Ionescu era mai închis. De-atunci n-a mai intrat în casă la mine. foarte interesant. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi. nu poate fi decât o idee morală. Pe Marin nu l-am cunoscut. Şi mai era Vasile Băncilă iarăşi. Eu am pus foarte mult preţ pe iubire. Am scris asta în „Etica naţionalismului” în „Gândirea”. Şi mi-a spus: „Ceea ce scrii în „Telegraful” să dezvolţi şi să-mi scrii în fiecare număr din „Gândirea” – atunci eu am scris.

A venit Liiceanu odată la mine, mi s-a părut că vine să intre într-o legătură spirituală şi să-mi ceară nişte studii. Da’ când în convorbire am ajuns la întrebarea ce program are, ce vrea să publice, zice: „Eu vreau să public câte o lucrare despre fiecare filosof…” „-Şi de ce asta?” „-Păi ca să-i cunoaştem…” „-Păi mi se pare că îi prea cunoaştem, că nu ne cunoaştem pe noi, şi cred că ar trebui să ne cunoaştem pe noi mai mult.” Şi a plecat fără să intre în discuţie cu mine despre colaborare. Intelectualitatea română de astăzi s-a îndepărtat de ortodoxie, asta am remarcat de multe ori; mi se pare că e cea mai îndepărtată intelectualitate de credinţa poporului. Ispita Occidentului, ştiţi… Poate că stând multă vreme în legătură cu fanarioţii, la mijlocul secolului XIX debarasându-se de ei s-au aruncat în braţele unei Franţe care era atee (deşi francezii au unii gânditori şi poeţi creştini. Dar la noi nu s-au dezvoltat prea mult nici Nae Ionescu, nici Crainic). Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, că se deschide o poartă nouă.” Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers.12. Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Căci are Epistola către Romani scrisă mai târziu şi îl duc legat la Roma. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem protolatinitatea. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele… Şi avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atotţiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel… Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic aşa. Ei zic „regnum” – stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de basm aşa… împărăţie… Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească; Hristos e Împăratul… ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am

luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci: învăţatul vienez Tomaschek în lucrarea sa „Über die Bessen” tipărită la 1880, spune că besii erau tracii şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu
340

corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma. Eu cred că asta a fost protolatinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu nemţii, cu barbarii, cu toţi; deci latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vre-o sută şi ceva de ani?… aşa de repede îşi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mică, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?... Tracii aceştia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-a împuţinat aşa teritoriul. Grecii aproape că i-au desfiinţat pe macedoneni, sârbii la fel, bulgarii la fel… Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai români.
Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este… Multe sar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII textele, cred că prea puţin au schimbat; cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le-avea poporul dintotdeauna… şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva… – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor” –unde-i cuvânt slav?… aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. Aici era normal să fie un popor unic, un popor de legătură între Orient şi Occident; noi unim luciditatea latină şi sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului român este imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înţelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească creştinismului;

protolatinitatea noastră a pus o amprentă pe creştinism şi creştinismul a pus o amprentă pe românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii şi nu o au grecii.

341

Grecii sunt mai raţionalişti, mai reci, slavii sunt mai haotici aşa. Cineva spunea că atunci când citeşti un text slav, trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit.

La noi este o luminozitate în poporul nostru, e o cuviinţă, e o delicateţe, o blândeţe, o bunătate, o generozitate, o căldură, o curăţie, sunt nişte virtuţi… Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem şi lumii lumină; lume de la lumină… noi avem nişte adâncimi foarte clare, nişte adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră… basmele, iarăşi; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele… avem colindele, doinele sau dorul – cuvinte fără echivalenţă la alte popoare. Eu am scris în „Reflexii despre spiritualitatea poporului român”. Ce frumos, ce graţie şi seriozitate: ce minunat era portul fetelor de la sate, şi în acelaşi timp cât de serios. Sunt încheiate la gât; şi ce cuvioase sunt jocurile de perechi… câtă graţie; ce sprinteni sunt românii… Trebuie să recultivăm portul românesc, doina românească; Blaga n-a văzut
prea adânc: spaţiul mioritic deal şi vale; deal şi vale mai sunt şi la alte popoare, dar e o reflexiune a poporului nostru în doină, e o reflexie cum nu e în nici o cântare din Occident; când văd la televizor bâţâielile lor; nu-i o gândire, nu-i o reflexie, nu-i o contemplaţie… Şi ne-a dus aşa intelectualitatea asta cu spiritul ei occidental superficial, cu individualismul acesta… Fiecare face naveta la oraş, devine muncitor, pe urmă îşi dă copiii la facultăţi unde aceştia intră în legătură cu cultura asta atee a intelectualităţii, şi ne pierdem aşa…

Intelectualitatea noastră a întors spatele credinţei poporului, e poate cea mai indiferentă intelectualitate faţă de părinţii noştri. Trebuie să sfârşim cu aceasta, trebuie să avem o altă intelectualitate. Trebuie să ne apropiem de spiritualitatea neamului nostru. Din păcate au distrus satele, în multe sate nu mai sunt decât nişte bătrâni, dar peste vreo zece ani nu-i vom mai găsi nici pe ei. Se golesc satele… Asta au voit, să distrugă spiritualitatea românească, creştinismul românesc. Cred că ar trebui să încreştinăm şi oraşele astea. Fiecare în jurul lui să facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului; să se pornească cu scrisul, şi în vorbire, în altare. Mai sunt sate în anumite părţi unde se mai poate vedea acea delicateţe, blândeţe, bunătate, comunicabilitate, căldură, curăţenie.
Păcat că nici intelectualitatea noastră din trecut nu a reuşit să analizeze şi să trăiască cu adevărat în spiritualitatea poporului român. Nici Nae Ionescu şi nici Nichifor
342

Crainic nu au făcut decât să rămână la cărţi, o teologie a cărţilor, atât. Nae Ionescu făcea o speculaţie mai largă, mai personală… Deşi eu n-am avut parohie, am slujit Sfânta Liturghie în fiecare duminică, am predicat, eu zic că parcă simţi altă responsabilitate când eşti preot, dar nu este exclus să fii teolog bun şi în altă parte, fără a fi preot. Trebuie să fie şi o notă de sfinţenie în ceea ce spui. Când vorbeşti de Dumnezeu nu poţi să nu reflectezi în ceea ce spui şi sfinţenia lui Dumnezeu, să se vadă că vorbeşti de o realitate care e alta decât cea a lumii acesteia, dar n-am prea văzut această notă a sfinţeniei. Nici în scrisul la Nae Ionescu, nici la Crainic, în scrisul lor... Dintre ucenicii lui Nae Ionescu numai Mircea Vulcănescu a fost creştin. Nici unul dintre ceilalţi n-a fost creştin. N-a creat o şcoală creştină. Mircea Eliade, Noica, puţin aşa, dar n-au devenit creştini cu adevărat, nu ştiu… Cioran, tot aşa; a fost la şcoala lui, dar nu văd o şcoală creştină, de altfel ei îşi ziceau trăirişti… Da’ nu ştiu de ce n-a intrat creştinismul lui Nae Ionescu în ei, în afară de Mircea Vulcănescu care a avut o personalitate a lui şi care ar trebui studiat; un teolog laic, nu preot. Dar nu s-au ridicat nici dintre preoţi teologi la noi, nu s-au prea ridicat, nu ştiu, poate au fost prea ocupaţi cu viaţa liturgică. Nu le poţi face peamândouă, ca să fii preot asta te reclamă în fiecare moment: trebuie să fii printre credincioşi, să îi înveţi, să îi sfătuieşti, să îi mângâi. Părinţii Bisericii erau episcopi, dar n-aveau atâta administraţie ca cei de astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur citea în fiecare săptămână Noul Testament, nu cred că făceau administraţie; Sfinţii Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, toţi marii teologi erau nunumai preoţi; erau episcopi. Din cauza faptului că ateismul făţiş s-a compromis prin comunism, acum iau diferite măşti creştine; şi mulţi se lasă amăgiţi. Spune Sfântul Apostol Pavel: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” II Tesaloniceni 2:1-10. Deci se înmulţesc ăştia care nu par să fie atei, şi iau măşti de creştini, fel de fel de măşti, sub diferite forme, ba de yoga, ba de altele. Noi însă trebuie să păstrăm credinţa cea
343

adevărată, credinţa dreaptă ortodoxă; Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu Cel care S-a făcut prunc şi care S-a răstignit pentru noi şi a înviat... Trebuie mai multă carte creştină. Da’ uite, eu nu prea pot edita şi stau la Patriarhie câteva cărţi de-ale mele de vreo 4-5 ani, şi-n alte păţi. Nu sunt bani… Însă Sfinţii Părinţi; Sfântul Atanasie, Chiril, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians, Grigorie Palama, aceştia sunt marii noştri îndrumători, şi trebuie să-i actualizăm pe ei, ei au credinţa curată şi viaţa curată, şi adâncime, şi să arăţi toată mizeria filosofiilor ăstora şi al altor doctrine: toate sunt nişte mizerii. Nu „fundamentalism”; legea strămoşească, legea românească, creştinismul primordial, creştinismul autentic, creştinismul neschimbat, creştinismul de la început… De ce…că Iisus Hristos e depăşit…cum depăşit? Păi orice noutate în Occident însemnează o cădere de la o treaptă, la o treaptă mai de jos. Iisus Hristos e Alfa şi Omega, există vre-un chip de om care să fie atât de nou model şi să nu-l poţi niciodată depăşi… Hristos, El e Alfa şi Omega, fără început şi fără sfârşit; oricât înaintăm în imitarea Lui totuşi suntem aşa de departe… ce departe e omenirea de a fi ca Hristos… El e mereu nou, nouă-i bunătatea, mereu eşti mai nou în bunătate, dar acum mereu nu-i nici o noutate, e numai decădere: răul nu are nimic nou; şi Occidentul e ahtiat după acest nou, nou, nou, călcând toate regulile în picioare, toate rânduielile. Noi trebuie să arătăm însă şi adâncimea şi înălţimea lui Hristos. Au făcut ceva ruşii în Occident dar nu aşa cum ar fi trebuit. Trebuie mai mult, mai mult să Îl descoperim pe Hristos. Cioran şi-a permis chiar să spună că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de inteligenţă… ca să fie nou, ca să spună ceva nou. Adică toate nebuniile sunt noutate; şi seriozitatea, bunătatea… Şi-l lăudau şi toţi intelectualii ăştia: cel mai mare stil… dar ce; stilul te mântuieşte?… Spunea un scriitor şi poet francez: „Rugăciunea nu e mare stil; dar e superioară oricărei forme de poezie.” Când strig către Dumnezeu: Doamne ajută-mi, sau Doamne ai milă de mine… e altceva decât toată vorba ta poetică. Aşa că creştinismul este noutate continuă, pentru că niciodată nu ajungem la înălţimea la care este Hristos; totdeauna urcăm din treaptă-n treaptă şi tindem spre o asemănare, nu putem ajunge la perfecta lui desăvârşire dumnezeiască… El ne cheamă spre asta, căci spune: „Fiţi desăvârşit precum Tatăl vostru Cel din ceruri este”, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască”, se referă desigur la o îndumnezeire după dar, nu după fire. Iată la ce este chemată omenirea… Hristos e nou totdeauna… Şi s-a păstrat aşa în credinţa noastră, nu la secte, care s-au şi împărţit mereu. Din păcate au apărut acum şi secte din ortodoxie, la noi până acum nu a existat aşa ceva. Monahismul e o tradiţie dintotdeauna a noastră, şi tendinţa spre sfinţenie. În Occident e luptă, şi catolicismul a avut întotdeauna tendinţa să se lupte să cucerească; şi cred că şi în Iugoslavia ei sunt de vină. Ortodoxia nu s-a impus niciodată prin forţă;
344

s-a impus cu jertfă. Nu scot sabia împotriva altuia, ci primesc mucenicia. În caz de agresiune mă apăr, dar nu atac şi nu cuceresc cu sabia. Mă apăr: Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân şi atâţia alţii şi-au apărat Ţările, e absolut firesc şi e o datorie chiar. Sfinţenie, mucenicie, model de viaţă curată, generoasă, jertfelnică. Aceasta e ortodoxia noastră românească. Văd că occidentalii îi acuză pe sârbi; nu, sunt mai vinovaţi ceilalţi. Eu citesc un ziar bisericesc grecesc care mereu scrie de răul pe care îl face Vaticanul. Eu nu prea sunt pentru ecumenism; a avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit pan-erezia timpului nostru. Eu îl socotesc produsul masoneriei; iar relativizează credinţa adevărată: de ce să mai stau cu ei care au făcut femeile preoţi, care nu se mai căsătoresc, iar în America, Anglia şi alte ţări au legiferat homosexualitatea. Familia e sfântă. Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul. Pe de o parte se recunoaşte că Dumnezeu a creat omul bărbat şi femeie; omul întreg este bărbat şi femeie. Şi de fapt , în căsătorie se depăşeşte plăcerea trupească; vin atâtea griji, o mână de copii, ceea ce e trupesc este depăşit, dar totuşi este şi preţuirea asta; legătura completă. Eu cel puţin aşa am trăit-o… Nu mai e viaţa mea întreagă, nu mai e soţia mea; câtă sensibilitate, câtă iubire a unuia pentru altul… Se poate scrie o carte despre sfinţenia în căsătorie… În Occident se destramă, nu mai există căsătorie; ăsta-i Occidentul… li se pare importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează omenirea. În Suedia numai 3% se căsătoresc, trăiesc aşa… În Olanda îi vezi în doi, bărbat şi femeie împerechindu-se în vitrină. În America au legiferat homosexualitatea, drogurile. De fapt unde-au ajuns ei?… N-au nici o înţelegere a tainei… Eu am scris în „Dogmatica” mi se pare; Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul întreg e bărbat şi femeie.” Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg. Cât de împuţinat eşti după ce nu mai ai femeie… cât de neîntreg eşti… Cine te iubeşte; te iubeşte soţia cel mai mult; te iubeşte bărbatul cel mai mult; nu există altul care să te iubească aşa de mult… Nu mai socoteşti că ăsta e al meu, ăsta e al tău… atunci toate sunt comune. Acelaşi nume, toate lucrurile sunt comune, el are grijă numai de ea, ea are grijă numai de el… e imitaţia Sfintei Treimi într-un fel… e o fiinţă în două persoane. Toţi ceilalţi sunt destul de străini, chiar copiii; merg cu copiii lor acolo; dar soţia rămâne lângă bărbat, bărbatul lângă soţie, este o unitate deplină între unul şi altul. Oficializarea homosexualităţii poate fi acea urâciune apărută în faţa lumii din Apocalipsă; Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 din Epistola către Romani vorbeşte despre asta: „Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Asemenea şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii.” Noi trebuie să fim creştini şi să menţinem această

345

rânduială, această unitate; nu mai eşti întreg… Treaba lor ce fac ceilalţi; noi trebuie să susţinem ceea ce este creştin şi să punem în aplicare: creştinismul ortodox. Am scris în tinereţe un articol în „Gândirea”, pe care l-am inclus şi în cartea „Ortodoxie şi Românism”, se chema „Cele două împărăţii”: era un rus Vâşeslavţev care spunea că în stat se uneşte ceea ce dumnezeiesc cu ceea ce e diavolesc; adică pe de o parte statul e menit să menţină o unitate în popor, iar pe de alta se foloseşte de sabie, de forme aspre. Şi eu spun că nu; statul este „supuneţi-vă stăpânirii” şi cred că trebuie militat pentru un stat creştin. Ca să se ajungă să se folosească cât mai puţin de metodele acestea aspre. Cred că merge prea departe când spune că într-un stat se uneşte divinul cu diabolicul; dar nu e ca Împărăţia Bisericii în care nu e nici un fel de folosire a forţei. Ei, statul trebuie să înainteze spre această stare dar nu poate ajunge acolo, căci noi înşine nu suntem la măsura aceasta. De aceea Pavel spune: „supuneţivă stăpânirilor”, fără asta nu putem căci suntem într-o fază imperfectă, şi atunci ne trebuie şi statul, un stat care să folosească şi forţa, dar numai cât e strict necesar; ca nuiaua unui părinte. Dar trebuie să căutăm să avem statul cât mai creştin; şi statul românesc a fost înainte destul de creştin; nu intrase masoneria; acum… sunt interese individuale, masonerie, ateism…câte şi mai câte… Trebuie să milităm pentru un stat creştin; cât mai creştin. Citiţi vă rog articolul ăsta „Cele două împărăţii” şi „Despre etica naţionalismului”. Ei, v-am spus câte ceva aşa… MIORIŢA

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânţi.” Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca (Basarabia) „Mioriţa o zicem oricând, la moarte, la nuntă. Deşi e vorba de moarte, ea ne aduce linişte, pacea sfântă.” Savu Constantin 69 ani în 1944 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Mioriţa o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe pământ.” Roşca Matache 72 ani în 1935 –Cornova-Ungheni (Basarabia)

346

ca şi cum ar fi trăit.” Golea Petre 79 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mioriţa e un mijloc de linişte şi de înălţare.” Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele-Braşov „Când cântă omul. Seara.„Mioriţa mă însoţeşte peste tot. Ce e Mioriţa? E un cântec mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a înţeles că trebuie să stea gata de moarte.” Bâncă Elisabeta 45 ani în 1939 –Topolog-Tulcea „Privim în zare dimineaţa şi ne rugăm. munţii. De dor. se bucură toată firea. Ascultăm izvoarele şi ele ne învaţă că şi noi trebuie să cântăm. seninătatea ciobanului ne este un exemplu. se cântă Mioriţa din bucium. ştia că se duce cu nuntă şi cu toate ale lui. spun şi Mioriţa.” Tătăranu Sultana 85 ani în 1978 –Gemenea-Dâmboviţa „Dacă mortul n-are pe nimeni. Dorul este izvorul de viaţă.” Ciută Petre 60 ani în 1943 –Stăneşti-Gorj 347 .” Gagiu Florea 60 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Ciobanul a fost liniştit. vezi imagini frumoase şi te linişteşti. după ce spun rugăciunea.” Răileanu Dochia 18 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „M-am alinat cu cântecul. şi să-l jelească. ca să audă izvoarele. ciobanul a înviat.

de vină nu e Njala arudă*. Dar dacă au trecut mulţi ani. o vatră veche a neamului nostru.” Neacşu Gheorghe 89 ani în 1957 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Faptele s-au petrecut cândva. Ea răspunde la cea mai mare întrebare: Ce este viaţa şi moartea.” Tipuriţă Valer 85 ani în 1980 –Vale-Sibiu 348 . „Mioriţa e ca o istorie primită cu gură de moarte.„Mioriţa este muma poporului român. Ea vine de departe şi a mers împreună cu noi în toate veacurile.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa -Epir „Mioriţa e tot o vatră.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana-Vaslui „Cu sfinţenie cântăm colindul Mioriţa.” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Mioriţa e cântecul neamului.” Tola Victoria 38 ani în 1940 –Gopeşi -Macedonia *Mioara plăviţă -în dialectul aromân. Trebuie transmisă exact. dar numai la sărbătorile de iarnă. Mioriţa ne-a călăuzit prin puterea sufletească a păstorilor. ca un testament. care ne-au despărţit.” Stângă Petre 75 ani în 1959 –Dobroteşti-Teleorman „Noi cu toţii am fost cândva împreună şi de acolo vine cântecul.

cioban venit în sat din Moldova.” „Am umblat prin sat. ele se leagă. Cântecul îmi e nelipsit. Cânta de răsuna satul.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) 349 .” Costache Radu 71 ani în 1954 –Periş-Ilfov „Mă războiesc cu Dunărea.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Le cânt oilor la culcare. Era baci la stâna de obşte.” Răzneanu Toma 74 ani în 1938 –Dişcova-Orhei (Basarabia) „Am păscut oile de mic. ele stau ca o oştire şi mă ascultă . Am învăţat Mioriţa de la Ştefan Vodă. Cunosc şi Mioriţa auzită de la ciobani. O cânt şi la nuntă. la porneală. Se cântă la orice sărbătoare. vin grămadă sar pe mine. la şezători. Tot el buciuma la Sfântul Gheorghe în patru zări. altfel nu au înţeles.” Rusu Gheorghe 54 ani în 1938 –Cubolta –Basarabia „Nu pot trăi fără oi. la zile mari. e formată din două cântece legate între ele. dar înving. la sculare. am colindat păşunile căutând oile şi cântând Ciobanul care şi-a pierdut oile până m-am liniştit.„Cânt Mioriţa şi Ciobăneasca una după alta.” Cociog Ion 55 ani în 1939 –Ostrov -Tulcea „Ciobăneasca se cântă la orice sărbătoare. când le cânt. care de multe ori îmi inundă grădina de zarzavat.

Unul din păstorii străbunicului a fost pustnic pe Rarău.„Fă-mi o Mioriţă…” „Eram atât de pătrunşi de puterea datinei încât păstorul se supunea necondiţionat legii strămoşeşti şi primea pedeapsa – uneori chiar moartea – cu seninătate pentru ca păcatul să nu se perpetueze şi onoarea obştii să rămână neştirbită. ceata lor. ca să ne primenim sufletul înainte de a începe munca. Cânt Ciobăneasca din gură şi din fluierul meu. Înainte de Înălţare mergeam cu fraţii. jocurile lor. chimir de aramă şi cuşmă ţuguiată.” Bahrin Teofan 62 ani în 1929 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Strămoşii noştri au fost ciobani şi au venit din Ardeal. tărchilă. Ciobanii. la mânăstire. cu vecinii. cu breasla lor.” „Am căutat să fiu cinstit şi curat ca o lumânare.” Brădean Atanasie 59 ani în 1938 –Cisnădia-Arad „Am păstrat liniştea sufletului ca o sfinţenie. pe jos prin munţi. cojoc. sâmbăta dau pomană frupt.” Cârşmari Ion 75 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Mulţi din sihaştrii noştri au fost păstori. Eu nu ştiu carte. ca să bea toţi trecătorii.” Untu Petrea 70 ani în 1935 –Bârnova-Iaşi „Noi păstorii ne facem la răscrucile drumurilor fântâni de pomană. pentru sănătatea oilor. Purtau cârlig.” Pană Ion 73 ani în 1948 –Nehoiu-Buzău 350 .” Costicea Petre 81 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Sunt baci la stâni. Nu poate un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire. Postesc miercurea şi vinerea. dar am învăţat să citesc semnele pământului şi ale cerului. Înainte aveau hora lor.

” Diamandi Stere 79 ani în 1978 –Aminciu -Epir „Oaia te hrăneşte. viaţa e o luptă. culorile vieţii. am scăpat.„Mama mă învăţa să fiu bun ca vioreaua – care. de-o fi să mor.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Am plecat de mic din Munţii Făgăraşului cu oile. privind-o te faci om bun. totul e nimica faţă de veşnicia vieţii. mirosul ei. răspândeşte de sub piatră.” Brumă Nicolae 82 ani în 1939 –Chilia Veche –Tulcea 351 . Am fost tare. Merg cu oile tot înainte. Mulţumim lui Dumnezeu şi de bine şi de rău. Lupta binelui cu răul e viaţa pământească. Când am trecut Dunărea pe gheaţă. să faci numai bine. Eu şi cu un băiat care mergea în frunte. Avem zile bune şi rele. moartea e o lege.” Gagiu Nicolae 72 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Cerul e cu mine. jumătate din ele s-au înecat. călcată în picioare.” Panait Varvara 52 ani în 1942 –Brădeşti-Dolj „Săracii oameni. Dacă poţi.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Umblu îmbrăcat în costum naţional.” Vidraşcu Petre 58 ani în 1943 –Doroţcaia (Basarabia) „Viaţa e o luptă. învinge cel puternic cu sufletul. de care nu poţi fugi când îţi vine ceasul. mă ocroteşte. mor. în alb şi negru.

Numai limba şi datinile rămân să vorbească despre trecerea noastră pe pământ.” Cozma Ion 79 ani în 1970 –Stâna de Vale –Bihor „Mioara e ca şi păstorul: vrea să fie îngropată la stână. Moartea e o prefacere. dar în alt fel. la Pui. Lângă stână şi casă avem mormântul străbunilor. ca să intru în cea încremenită dincolo. Haţeg. numai munţii stau pe loc.” Popa Teodor 79 ani în 1935 –Măgurele-Ungheni (Basarabia) 352 .” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana –Vaslui „Umblu cu oile prin Hunedoara. care fuge. Ea n-are sfârşit.” Gorea Niculai 72 ani în 1943 –Balta –Bucovina de Nord „Vii la nunta mea?”(înmormântare). Moartea e o prefacere şi n-are ce-mi face. Ciobanu Leanca 90 ani în 1950 –Periş -Ilfov „Nouă păstorilor ne place viaţa. pe la cătune cu stâni. ci tot viaţă. dar vorbele noastre se vor întâlni.” Cutină Dumitru 77 ani în 1975 –Pleasa (Albania) „Timpul pentru cei vii e curgător. iar pentru morţi e încremenit. un nou început. Cârligei (Dolj).” Axinte Ion 79 ani în 1951 –Brazii –Ialomiţa „Când voi ieşi din vremea curgătoare.„Noi suntem trecători ca iarba câmpului. noi nu ne vom mai întâlni. Nu este moarte. cu gospodării răsfirate pe Muncel.

aşa cum e dat femeii. Crucea şi-o făceau unii din coarne de capră încrucişate.” Şapteboi Spiridon 69 ani în 1936 –Cornova-Ungheni (Basarabia) 353 . La locul numit Şapte Fraţi unde erau şapte tufani îngemănaţi. Am luat parte la mutarea vetrei satului de către autorităţi. În 1926 am cerut să ne aducem morţii în sat. sub un tufan rămuros.” Nae Ion 88 ani –1965 Periş -Ilfov „N-avem coşciuge. din cauza inundaţiilor provocate de Ialomiţa. din Văleni în Buriaş. ardea o candelă în scorbură. Morţii îi duceam tot la Văleni.” „Tatăl meu n-a putut muri până nu s-a iertat cu turma. fixate cu cuie de lemn.„Păstorii lăsau pomana pentru ciobanii morţi pe drum.” Roznovan Voica 76 ani în 1958 –Răstoaca -Vrancea „Noi suntem oameni însemnaţi de Dumnezeu ca să fim păstori.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Ştiu istoria satului.o oaie bolnavă. S-au adus osemintele în zece care. Am bătut parul şi am spus: acuma suntem în satul nostru!” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Aşa a fost din bătrâni…” Veţian Maria 62 ani în 1988 –Şerbeni -Mureş „Merg pe drum torcând. împodobite cu brad. pentru că arsese .odată .

” Trăznea Gheorghe 79 ani în 1958 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de păstori venit din Munţii Apuseni. Port costum naţional. omul care se mişcă spre deal şi munte. ciobanii înfrăţiţi se legau prin jurământ în faţa bătrânilor. Nu e un adevărat păstor cel ce n-a mers şi n-a suferit pe drumurile păstoreşti. aceleaşi unelte. veniţi din Moldova. Ne-am înfrăţit cu alţi păstori. cu cât vrei să-l scoţi.” Cârşmari Constantin 60 ani în 1980 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Păstor înseamnă omul înălţimilor. dar legaţi de rădăcină. cu atât se ţine mai bine.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) „Baza păstoritului nostru era ceata de păstori. de aceea ne-am putut păstra obiceiurile. Românu-i ca părul.” Curmei Teodor 87 ani în 1969 –Hârtop-Orhei (Basarabia) „Românul e născut să fie stăpân liber. În trecut.” Geavela Sotir 75 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Păstorii sunt mişcători. Nu pot trăi fără oi. şapte rădăcini îl ţin. De-am face pământul străveziu.„Am păscut oi toată viaţa. care ne-a unit pe toţi: aceeaşi construcţie. Stâna a fost nelipsită pe imaşul satului. Nu mă simt bine în straie domneşti. devenind fraţi. ar fi numai oase de-ale noastre.” Dima Tudorache 75 ani în 1958 Pleasa (Albania) „Stâna e un lăcaş naţional. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa –Epir 354 .

Aici erau mai mulţi de-ai noştri.” Ghindaru Nicolae 83 ani în 1961-Ciolpani-Ilfov (originar din Muscel) „Iubesc poporul.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia 355 . Chilia. inima mea e ca a lui Iancu Jianu. cum înfigi un piron într-un pom verde. nu pentru bani.” Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 –Casimcea-Tulcea (originar din Topârcea –Sibiu) „Am trăit alături de bulgari. la Reni. căci altfel ne ajungea blestemul strămoşesc.Deşteaptă-te române’ şi . Curgea negura printre pini şi îmi creştea inima ştiind că eu văd ceea ce alţii nu văd.” Zisu Nicolae 56 ani în 1942 –Coceani –Macedonia „Privind noaptea la stele.” Niţu Nicolae 84 ani în 1955 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Umblu cu plete. dând ocol pământului. Am târlit de mic. Unul de colo. de sârbi. Am mers cu oile în sudul Basarabiei. ne-am înfrăţit cu ei. Eu am trăit pentru suflet. La stâni cântam . cu straie ca din vechie. Cetatea Albă.„Păstorul este peste tot acelaşi. Am dus viaţă de sihastru. unul de colo. zburam cu gândul. dar ne-am păstrat limba şi obiceiurile. În faţa durerilor celor mulţi.Cântecul lui Avram Iancu.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Noi păstorii ştim toate tainele istoriei scrise pe pământul ţării.’ Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal. Am rămas în Dobrogea. ne legam sufleteşte ca fraţii.

după mălai. şi vântul.” Niţu Ilie 73 ani în 1953 –Periş –Ilfov „Când merg cătră câmpie. vite. care curge într-un anumit fel. care bate cu grai de om. şi izvorul gurliţează (prevesteşte) după cum şi pomii puşpurează (freamătă). sus e cerul.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Nunumai păsările au graiul lor. 76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova „Mi-a plăcut mai mult în codru.” Paşcă Maria 65 ani în 1946 –Crişcior –Hunedoara „…acolo unde erau câmpuri largi şi iarba mai bună. flori. niciodată nu sunt singură.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Semne îmi dă şi apa. de gândeşti că zice din frunză.” Tudor Gheorghe a Irinei –plugar şi păstor.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava 356 .” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mergi pe câte o cărare şi numai ce auzi cum vâjie iarba.„Omul e înfrumuseţat în muncă de copaci. nu pot trăi fără iarbă şi fără cântecul privighetorii. aşa şuieră de subţire când stă să plouă. Clinchetul talăngilor şi dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu şi să-I mulţumesc că văd frumuseţea. Stau sub geana cerului şi simt cum se înalţă de la pământ viaţa.

nu mai există. rumeni.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „În fiecare an împletesc din spicele cele mai frumoase barba lui Dumnezeu.” Ichim Ion 55 ani în 1940 –Somova -Tulcea 357 . dar Mioriţa nu se mai naşte.” Tudose Ion 89 ani în 1946 –Bărăganu –Brăila „Asta are să rămână ca o poveste pentru urmaşi. Oameni care să iasă în lume. rotunzi. iar pe vechile imaşuri se fac semănături.„Te avem ca pe un munte. cântând din fluier şi din gură sau povestind întâmplări de demult. să stea strânşi lângă focuri sub cerul liber.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Ştiu să împletesc colaci cu viţa în şase ori în opt. viaţa e alta. Am învăţat de la ciobani să vorbesc în proverbe şi pilde. galbeni ca soarele de pe cer… îmi place să ţes în toate culorile fagului. pe care o aduc la deschiderea stânii. mari. Nu mă culc decât când se culcă soarele. pământurile s-au încheiat. Astăzi zboară sufletul în alte părţi.” Panait Ion 78 ani în 1986 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de mocani.

Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă.” Corneliu Zelea Codreanu Părintele DUMITRU STĂNILOAE (1903-1993) Există trei elemente reprezentative pentru spiritualitatea românească. nu din pornirea spontană de a da glas dorului real.DESPRE DOR ŞI CÂNTEC „Pentru a putea să cânţi. dar depărtată. Dorul este un sentiment greu de definit. Dorul e apropiat de tandreţe. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi de vrăşmăşie. Cântarea lui în cor e pentru spectacol. nu e numai simţirea unei necesităţi de a fi cu ea. un sentiment indescriptibil. în care trăieşte poporul român. doina şi dorul. acela nu poate cânta. în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite. Ci în dor e prezentă într-un fel propriu şi în grad foarte intens o duioşie. 358 . Dorul e mărturia comuniunii adânci. nu e nici numai transfigurarea chipului ei. Cel ce merge să fure pe cineva. datorită distanţei şi trebuinţei de ea. O armonie în sufletul tău. El nu e numai gândirea cu plăcere la fiinţa iubită. îţi trebuie o anumită stare sufletească. „Cântecul de dor şi jale” e cântat de român când e singur. duioase şi lucide. dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. frânată de meditaţie. Dorul e duioşia distanţei. Nici cel ce merge să facă o nedreptate. fără echivalenţă în cultura altor popoare: colinda.

Grecul şi reprezentanţii popoarelor mediteraneene cântă când sunt singuri. adică acompaniat de cor. cu toţi. Grigorie Palama. şi poate cu al popoarelor din Estul şi Sud-estul Europei. Cântă împreună pentru bucuria de a fi împreună.Neamţul nu cântă când e singur. românul nu cântă solo. Căci solo-ul lui e depersonalizat prin încadrarea precisă în ordinea armoniei. o chestiune ritmic-estetică şi de distracţie. Din scrierile sale: Din istoria isihasmului în ortodoxia română. Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. Ioan Scărarul ş. Teologia Dogmatică ortodoxă. părtaşe la aceeaşi spiritualitate traco şi slavo-bizantină. Rusul cântă şi singur. cântarea e un lucru organizat. dar persoana este legată de celelalte persoane. urmăreşte efectul armoniei şi al puterii care depăşeşte persoana. Românul e personal în cântecul dorului şi în cântecul executat în comun. sau pe rând. Umanul e mai mult decât armonia impersonală. El cântă solo. dar cântecele acestea n-au în ele nostalgia dureroasă a dorului. în cor. modulând fiecare într-un chip propriu o cântare comună. Scara Sf. Viaţa şi învăţătura Sf. Din lucrarea „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român” *Părintele DUMITRU STĂNILOAE este cel mai mare teolog ortodox român şi unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume. Românii cântă pe rând. dar nu solo. A tradus Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (în 12 volume). Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Iisus Hristos sau restaurarea omului. un cor. sau solo. ci sunt prea declamatorice ca să exprime acea nostalgie. dar într-un mod că se aude vocea fiecăruia fără să se piardă armonia. fără să se piardă într-o armonie impersonală.a. Dorul românesc stă în legătură cu personalismul comunitar al poporului nostru. Pentru el. când cântă împreună. Ascetica şi mistica creştină teologia vieţii spirituale. 359 . ci cântă cu toţii. cântă şi în cor. Sau cântă pe rând pentru a se remarca fiecare. cu toţi. sau solo. Când cântă în cor. pentru acelaşi efect armonic estetic. Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. În cor.

Concret.Doar cu telefoanele Nokia nu s-ar putea descurca.Această idee este falsă. celţii(Kelts în l.Sau. ci egipteni. ci mai degrabă este înrudită cu grupul de familii hamito-semitice(din care fac parte şi ţiganii. din Asia. şi anume: -în ziua de azi când cineva este lăudat de către Oculta Masonică. dacă despre cineva Oculta zice că este bun.Şi trebuie de amintit o ipoteză de ultimă oră ce trebuie verificată. „gipsy”=ţigan este o prescurtare de la „egiptian”=egiptean). în realitate este rău(şi invers). Credinţă şi Ţară. engleză. -ţiganii.Iar dacă sunt şi români la conducere.Vai de aceştia la Judecata din Urmă!). celtică. ţiganii au luptat pentru România şi că sunt legaţi de pământul românesc în timp ce românii sunt migratori(?!). iar acum cu sprijinul Ocultei Masonice şi-au văzut visul împlinit).Aproape toate popoarele eurpene vestice îşi revendică o origine celtică şi nu indo-europeană. -vedem că ungurii sunt susţinuţi puternic de Ocultă.La început au încercat cu sprijin catolic şi n-au reuşit. dar o vedeţi în mai toate filmele de la Holywood promovată. -turcii.Deja controlează DacoRomânia(după 1000 de ani de lupte şi intrigi au reuşit să cucerească România fără să tragă un singur glonţ.Asta pentru că sunt parazitate şi conduse de indivizi de alte etnii şi de alte origini decât cea indo-europeană(ceea ce se întâmplă şi la noi unde de la 1714 suntem conduşi doar de străini de Neam. cât au fost susţinuţi politic şi economic de Anglia şi SUA şi chiar de Germania(deşi împotriva voii ei). Limbă. popor venit din Răsărit. engleză) sau keleti înseamnă răsăriteni. turcii. tătarii.”KELETI” în l. în CD-uri New Age cu muzică relaxantă. Se pare că celţii sunt din aceeaşi familie fino-ugrică cu hunii. maghiară înseamnă Răsărit. -finlandezii sunt puternic susţinuţi politic şi economic de către Ocultă. poţi fi sigur că este înrudit şi ocrotit de aceasta şi că în realitate este exact invers. finlandezii.În l. pentru meditaţie. e chiar numele lor. peste tot au uşile deschise şi susţinere politică şi economică încât au ajuns până acolo că au început să afirme că ei. celţilor de exemplu li se face reclamă că au fost civilizatorii vechii Europe şi că în afara lor nu era alt popor care să construiască o civilizaţie şi cultură demnă de luat în seamă. oricine obţine 360 . în cărţi de istorie şi literatură. dar nu mai puţin adevărată.Prin urmare. trădând interesele poporului simplu român. căci nici ei nu sunt indo-europeni. Dovada că celţii sunt fino-ugrici şi nu indo-europeni. Est. Altă dovadă este indirectă. aceia sunt vânduţi cu trup şi suflet intereselor Ocultei.Această familie fino-ugrică nu face parte din familia indo-europenilor. oricât de bine vândute sunt. Astăzi.

făcându-l să şi-o uite sau s-o urască. nu într-adevăr).) De ce pe noi ne urăsc cel mai mult?Pentru că noi suntem leagănul Omenirii. cu promisiuni.Iar aceştia îi urăsc de moarte pe indo-europeni(iar pe daco-români. -arabii. suntem blânzi smeriţi. etc. aici a fost Raiul.Căci atunci va fi Biserica Creştină una. PENTRU CĂ OCULTA MASONICĂ NU-I DĂ VOIE SĂ-I PRINDĂ PE HAMITO-SEMIŢII PE CARE EA ÎI PROTEJEAZĂ. hepatită de tip B sau C. preferă să ne distrugă! -într-una din cărţile sale. hunii(ungurii). de fapt huni trecuţi la mozaism(huni. cu bani. atunci înţelegem de ce celţii. dându-i alimente şi îmbrăcăminte ieftină dar nenaturală. deşi pe faţă nu recunosc.Şi pentru că nu pot fi ca noi. fie că e român sau altceva. în mucenicie. fizic. spiritual şi sufletesc declanşând epidemii de boli cu viruşi rezistenţi la antibiotice.Dacă e adevărat şi nu doar o altă mistificare a Ocultei Masonice. dar nu poţi face dreptate cuiva nedreptăţind pe alţii. aerul. infectându-i cu HIV. adică adevăraţii Fii ai lui Avraam. are admitere fără examen în facultăţile de stat (!!). (n. Gândiţi-vă ce ar fi păţit poporul daco-român dacă ar fi aruncat câţiva români Turnurile World Trade Center. nu în vremuri de pace ca acum.SUA nu poate să-i prindă pe terorişti?NU VREA. arabii sunt aşa bine văzuţi şi protejaţi şi pot face orice în lume nimeni nepedepsindu-i (decât formal.adeverinţă că este rrom(ţigan). adică OCULTA MASONICĂ contra zalmoxienilor în antichitate şi contra creştinismului (ortodox. sau protestant) în zilele noastre. deh.Hamito-semticii contra indoeuropenilor. suntem Părinţii Indo-europenilor şi ne invidiază pentru aceasta. inteligenţi. nu al religiilor(ele sunt folosite doar pentru a manipula masele. (sunt hamito-semitici) dar toată mass-media le face publicitate şi nu le zice nimic. finlandezii. cel mai mult.Vai de aceia însă. iar prin spate. sau i-ar fi găsit cu sateliţii într-o zi. vin cu zâmbete. 361 . chiar de s-ar fiascuns în peşteri!!!Aşa este? Aşadar. Trăim un război. care folosesc astfel o religie …)ci al raselor. care am văzut deja. oricum erau de origine non-indoeuropeană) şi evreii normali. catolic. mistificându-i Istoria. turcii. „Corb. la corb nu-şi scoate ochiul” zice o vorbă străveche dacoromână. sărăcindu-l şi distrugându-l moral. lumea este condusă de hamito-semitici. ci.b.Ne-ar fi bombardat SUA până ce îi predam noi pe autorii morali. nu-i critică pentru toate ororile pe care le fac şi nu-i opreşte nimeni. ne distrug neamul otrăvindu-i apa. Van Helsing face distincţie între evreii kazari(adică cei ce stăpânesc Oculta Masonică) care sunt. deşi ar putea!!).Nu sunt împotriva nici unei etnii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful