MIC ESEU ETIMOLOGIC Despre Istoria daco-românilor (cu scurte comentarii personale

)
ARHIVA GETO-DACICA

1

2

Capitolul I NUME DE ŢĂRI, POPOARE, POPULAŢII, TOPONIME-pag. 32 Capitolul II HIDRONIME-pag.69

Capitolul III NUME PROPRII-pag.74 Capitolul IV ALTE DENUMIRI, CUVINTE OBIŞNUITE, ETC. pag.110 Capitolul V CULEGERE DE TEXTE SCURTE, ARTICOLE, ETC.-pag.147 Capitolul VI DICŢIONARE-pag.232 Capitolul VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA-pag.289 Capitolul VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA pag.304 Capitolul IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI„ROŞU,GALBEN,ALBASTRU” pag.315 În loc de epilog-pag.317

3

Moto: LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ de Alecu Mateevici (preot ortodox şi poet din Basarabia) Limba noastră-i o comoară În adâncuri înfundată Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată. Limba noastră-i Foc ce arde Într-un neam, ce fără veste S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste. Limba noastră-i numai cântec Roi de fulgere, ce spintec Nouri negri, zări albastre. Limba noastră-i graiul pâinii Când de vânt se mişcă vara, În rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au Ţara. Limba noastră-i frunza verde Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plânge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cât îi de darnic Graiul Ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade, Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le’nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri. Limba noastră îi aleasă Să ridice Slava-n Ceruri Să ne spuie-n hram şi-acasă
4

Veşnicele Adevăruri. Limba noastră-i Limbă Sfântă, Limba vechilor cazanii, Care-o plâng şi care-o cântă Pe la vatra lor ţăranii. Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul Al uitării’n care geme. Strângeţi Piatra Lucitoare Ce din Soare se aprindeŞi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată.

5

Mihai Eminescu
Rugãciunea unui dac Pe cînd nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sîmburul luminii de viatã dãtãtor, Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeuna Cãci unul erau toate si totul era una, Pe cînd pãmîntul, cerul, vãzduhul, lumea toatã Erau din rîndul celor ce n-au fost niciodatã, Pe-atunci erai Tu singur, incît mã-ntreb în sine-mi Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi? El singur zeu stãtut-a 'nainte de-a fi zeii Si din noian de ape puteri a dat scînteii El zeilor dã suflet si lumii fericire El este-al omenimei izvor de mîntuire. Sus inimile voastre, cîntare aduceti-i ! El este moartea mortii si învierea vietii! Si el îmi dete ochii sã vãd lumina zilei Si inima-mi împlut-au cu farmecele milei, Din vuietul de vînturi auzit-am al lui mers Si-n glas purtat de ape simtii duiosu-i viers Si tot pe lîng-acestea cersesc înc-un adaos; Sã-ngãduie întrarea-mi în vesnicul repaos ! Sã blesteme pe-oricine de mîne-o avea milã, Sã binecuvînteze pe cel ce mã împilã, S-ãsculte orice gurã ce-ar vrea ca sã mã rîdã, Puteri sã puie-n bratul ce-ar sta sã mã ucidã, Si-acela dintre oameni devinã cel întîi Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o capãtîi. Gonit de toatã lumea prin anii mei sã trec, Pîn' ce-oi simti cã ochiu-mi de lacrime e sec, Cã-n orice om din lume un dusman mi se naste, C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cunoaste Cã chinul si durerea simtirea-mi a-mpietrit-o -Cã pot sã-mi blestem mamã, pe care am iubit-o, Cînd ura cea mai crudã mi s-ar pãrea amor...

6

Poate-oi uita durerea-mi si voi putea sã mor. Strãin si fãr' de lege de voi muri, atunce Nevrednicu-mi cadavru în ulitã l-arunce, S-aceluiã, Parinte, sã-i dai coroana scumpã, Ce-o sã amute cîinii cã inima-mi s-o rumpã, Iar celui ce cu pietre mã vã izbi în fatã, îndura-te, stãpîne, si dã-i pe veci viatã ! Astfel numai, Pãrinte, eu pot sã-ti multumesc Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc. Sã cer a tale dãruri genunchi si frunte nu plec, Spre urã si blestemuri as vrea sã te înduplec, Sã simt cã de suflarea-ti suflarea mea se curmã Si-n stingerea eternã dispar fãrã de urmã !
(Poezii postume, 1876)

A Dacian's Prayer When death did not exist, nor yet eternity, Before the seed of life had first set living free, When yesterday was nothing, and time had not begun, And one included all things, and all was less than one, When sun and moon and sky, the stars, the spinning earth Were still part of the things that had not come to birth, And You quite lonely stood... I ask myself with awe, Who is this mighty God we bow ourselves before. Ere yet the Gods existed already He was God And out of endless water with fire the lightning shed; He gave the Gods their reason, and joy to earth did bring, He brought to man forgiveness, and set salvation's spring Lift up your hearts in worship, a song of praise enfreeing, He is the death of dying, the primal birth of being. To him I owe my eyes that I can see the dawn, To him I owe my heart wherein is pity born; Whene'er I hear the tempest, I hear him pass along Midst multitude of voices raised in a holy song; And yet of his great mercy I beg still one behest: 7

But rather ask that you in hating compassion show. can I requitance give That you from your great bounty vouched me the joy to live. And into endless nothing I go. But blessings upon him who does my soul defame. and leave no trace. Until from persecution myself I do not know. 1 sept. o God of mercy. Till hating and deceiving for me with love will vie. a crown of diamonds wear The one who gives my heart the hungry dogs to tear. Be curses on the fellow who would my praise acclaim. My body less than worthy to block the gutter then. Till comes at last the evening. Let misery and horror my heart transform to stone. Hunted by humanity. let me my whole life fly Until I feel from weeping my very eyes are dry. Believe no matter whom who slanders my renown. Let everyone detest me no matter where I go.That I at last be taken to his eternal rest. o God. Thus only. While for the one who in my face does callous fling a clod In your eternal kingdom reserve a place. your breath will mine efface. That I may hate my mother. in whose love I have grown. To gain eternal blessings my head I do not bow. Dishonoured let me perish. (1879. Popescu) (Homepage)|(titles) BALADA ÎNŢELEPTULUI ZALMOXE 8 . Let him upon the earth above all others loom Who steals away the stone that lies upon my tomb. And I forget my suffering. Translated by Corneliu M. Give power to the arm that lifts to strike me down. gracious Father. And may. an outcast among men. and learn at last to die.

Ce noi. tot poporul Cu drag îl va iubi. îl alungăm Sau îl scurtăm de cap? -Ba nu cumva să faceţi asta De nu vreţi aspru să vă pedepsesc! Lăsaţi mâncarea şi-mbuibarea. preamărite rege. acum. El fi-va Sânt şi Rege Şi Zeu şi Mare Preot. Întru aceasta. Sosi la tine şi la noiBoierii tăi-să ne salute. Măcar c-o ştim Din fragedă pruncie! El fi-va rege mai presus chiar decât mine Dar nu peste lumească împărăţie. (Ba unii spun ca să ne mustre). deci.ŞI A REGINEI HESTIA VECHIUL TESTAMENT GETO-DACIC de Sebastian Vîrtosu -Tyraxes. Un vajnic călător Prin lumea-ntreagă. (E drept că unii cred C-ar fi chiar Însuşi Dumnezeu-Zalmoxe 9 . Ce facem. Pe loc. Un Înţelept. Întemeietor. eu îl poftesc! Şi să-l trataţi ca pe un rege Şi ca un mare Înţelept! Căci despre acesta Fost-am în vis înştiinţat Că va veni s-aducă Legea. uitat-am să o făptuim. Nu e Zalmoxes a toate CreatorulAl nostru Unic ZeuDeşi îi poartă acelaşi nume.

De nimeni cunoscut.cum ştii prea bine. A sosit ca într-un vis Amintindu-mi cu blândeţe Despre legile străbune. Iar apoi. Şi să mă-ntorc de-ndat’ În Ţara mea. Copiii mângâiere Şi pace la hotare!Mă înclin Şi-ţi mulţumesc că m-ai primit! Bărbaţi prea nobili. -Ah Zalmoxe. Le oferim. Dreptatea să dezgroape. După cum bine-aţi aflat. geţi din vale.Venit aicea pe Pământ În chipul umilinţei. o Regină. Prea-nţelepte rege. S-a-ntâmplat ceva sublim! O Fecioară. Domnia fie-ţi lungă.dar. alte Legi.) -Pofteşte. Pentru asta te-ai întors?Zise unul din Boieri. De puţin timp m-am întors De prin cele ţări străine Ca să vă fiu de folos. Acelora ce vin cu gânduri bune. Să-nţeleg cum merge viaţa Precum stelele pe cer. Daci munteni şi costoboci. pe toţi 10 .Să ne-nveţi pe noi. Să văd oameni noi şi sate. Regi şi preoţi. -Ziua Bună Tyraxes. pe negândite. căci Neamul nostru Geme de păcat. cucernice Zalmoxe Şi bine-ai venit la noi! Pâinea şi sarea sunt pe masă.Om prea nobil. Am plecat să aflu multe Despre lumea neştiută.

vedea-veţi ce veţi face mai departe. Nepăsarea şi uitarea Şi-ascultaţi ce am a spune.Legile Blajine?Acestea le primirăm De la ai noştri mândri taţi Cu multă vreme-n urmă! -Atunci. Apoi. Prealuminaţi. Astfel le grăi Zalmoxe-cel cu mare nume-. să mă rog la cele sânte Ca Bunul Dumnezeu să-mi ierte îndrăzneala De-a vă-nvăţa pe voi. Fi-veţi invitaţii mei. nu doar vin va fi şi hrană Pentru trupul stricăcios. Ci şi multe-nvăţături curate Pentr-un suflet luminos. Dar dacă văd pe altul în necaz Şi nu mă scol. Cum credeţi că veţi mai scăpa De judecata dreaptă a celui Unic Zeu? Din Fii curaţi. mă fac părtaş Cu cel ce-l chinuieşte! Eu n-am venit să fac averi Prin lucruri sfinte şi poveşti. prea nobili şi viteji bărbaţi De ce nu le mai respectaţi? Poporul simplu. dezbinarea.Cum dar Să nu vin să vă mustru şi să-ndrept Ce e stricat? Şi n-am venit din voia mea! Căci dacă eu suport o nedreptate Şi nu mă scol. o aţi lepădat. Ţara. Ci.pleca-voi în Pământ Ca-ntr-un mormânt. Căci nu vine de la mine! Veniţi mâine la banchet. cui vrea s-asculte! Lăsaţi pizma. Din Fii ai Soarelui. preanobili şi viteji bărbaţi. l-aţi uitat. Cât despre mine. Să cuget. ajuns-aţi Fii întunecaţi. e treaba mea. ura. 11 . să vorbesc. Unde.

Pielea-i străvezie Albă ca neaua. Sufletu-i curat Şi nevinovat. Iar apoi. Tare ca o zână Însă mult mai blândă. al ei nume. Trupu-i feciorelnic Gingaş şi sfielnic Inima-i blajină De dreptate plină. Cu respect în toate Şi în curăţie. Dar necruţătoare Şi neîndurătoare Cu păcatul lumii Şi cei ce-l iubesc. Fără şiretlicuri. odată Peste ai săi daci O Regină mare.Celor adunaţi. Nespus de frumoasă. Regina noastră Ne-a lăsat prin veacuri Un model de viaţă. Cu cosiţe blonde Rupte ca din Soare. a doua zi. dar. Ea. -ţinându-şi promisiunea. Cu ochi precum cerul Cel fără de nori. Plin de demnitate. Gura-i delicată Buze precum fraga. 12 . Hestia. începu a zice acestea: -Acum multă vreme Şi ani nenumăraţi Trăit-a.îndată ce mâncară şi băură ai săi oaspeţipână terminară.

Cel „fără de Timp”. Legile Frumoase. El.Fără răutate Ură şi hoţie. O credinţă mare Şi Legi de cinstire De la Zeul nostru Singur Dumnezeu Creator a toate Câte le vedem. al lor suflet De-a pururi fi-va viu!” „De vrei să-ţi fie bine. De la mic la mare. Astfel. Plin de bunătate Şi bunăvoinţă Ca într-o frăţie. Zalmoxe Bunul. aste Legi Numite-au fost. Ca Regină-a voastră De Zalmoxe-aleasă. Primit-am spre păstrare Şi ca amintire. Toţi le împlineau! Şi Regina dragă. Iar cei ce le respectă Şi-n inimă le scriu. Astfel le grăia: -„Dragi copii ai mei . Nevăzut de nimeni Decât numai de sânţi. El îmi dete aceste Sânte-nvăţături. Şi astfel. De Lumină pline! Şi nu le călcau! Toţi. Legile Blajine. O veşnică odihnă În Raiul ceresc. de oameni. cu bucurie. 13 .

Căci atunci. el se sufocă. Lui să te închini! Şi să-l iubeşti ca pe un Tată. Căci şi alte vietăţi Se foloseau de el.Acestea să le faci!”. Cel mai bine ar fi. Căci MUNTELE. nu contează. precum COPACUL.În MUNTE. De la el să-ţi ceri iertare. de îl distrugi. Că nu o poţi reface. Mai apoi de la PĂDURE. 14 . tu.”Să crezi într-unul DUMNEZEU.Un COPAC de vei tăia. Şi nevăzut de nimeni dintre vii. A)1. şi nu-l poţi face Cum era. Răul ce i-l faci acum.NATURA dimprejur. Îmi spuse apoi Regina Cu multă-ncredinţare. 4. de vei săpa Tunel sau mină. Ţi-e Soră dar şi Frate. Tu degrab’ să-ţi ceri iertare. Nepoţii tăi îl vor simţi! 3. Întâi şi-ntâi să-ţi ceri iertare Şi-apoi porneşte de forează.Pe PĂMÂNT. Nu-i al tău. Lui să-i jertfeşti-de bunăvoie-ce ai mai bun! B)2. de faci o casă Sau un drum din pietre grele. Doar Dumnezeu! 5. N-o blestema Şi n-o strica. DALB MOŞ Atoatefăcătorul. ca hrană Sau ca adăpost.

un singur fir de păr nu poţi crea. coarne. Iar tu. Şi mai ales ca s-o păstrăm intactă. uşoare Şi drumuri pe pământ. Tot ce ea ne dăruieşte Să luăm cu-nţelepciune. aşa ceva nu prea se iartă.O APĂ sau un LAC de vrei să seci. e păcat.Să nu vânezi. Ci. 15 . Se supără Zalmoxe-Domnul. pentru plăcere. el poate să respire Şi astfel. Dar dacă totuşi vrei s-o faci.Dar şi aici să ai de grijă Să nu ucizi mamă cu pui. Să-ţi ceri iertare. Nici pentru banii de pe blănuri. a sa menire are Pe care tu n-o înţelegi. animale. căci peşti şi alte vietăţi Cu toţii vor dispare. fost-a nouă dăruită S-o stăpânim-e drept-dar cu blândeţe. Căci tu de faci aceasta. Făcând aşa. Că nu-i ceva mai strigător la cer Decât ca cineva să lase pui fără de mamă! Ai grijă. Să nu distrugi ce nu-nţelegi sau nu iubeşti! Că nu le poţi reface cum au fost. Doar Dumnezeu! 8. pietruite. Căci el. Să-ţi ceri iertare. case mici.Să laşi PĂMÂNTUL Liber să respire. te va respecta la rândul lui! 6.Un FIR de IARBĂ să nu rupi. Doar Dumnezeu! 7.Natura. Neclădind case uriaşe Şi nici drumuri late. Căci nu pentru aceasta El ni le-a creat. 9.

Iată. Să fim deci mulţumitori Şi cu foarte mult bun simţ! C)10. Ce-nseamnă. Ce nu ajunge stăpânit 16 . Ci lucrează cu folos Chiar la munca cea de jos. nu ucide prunci În pântec. Însutit lui îi va da! 14.Acela-i OM de OMENIE. nici nu-i lasă Goi în stradă. asta te întrebi? 11. Nu minte. Şi dacă nu-i plătit cinstit La cât ar merita. 13. fără cântec Şi fără să-i iubească.Ei bine.Să fii OM de OMENIE. fără de el. nu-l înşală. Ce stă pe munţi de aur Şi nu-i cuprins de lăcomie. Nu-l fură. cel mai mare ţel. 12.Cu blândeţe şi sfială Căci suntem administratori Şi nu stăpânii ei pe viaţă! Tot ce facem. îmbracă Şi-n casa sa-l primeşte. ce vede totul.Celui OM de OMENIE Nu-i place în trândăvie.Acela-i OM de OMENIE Ce pe străin hrăneşte. Însuşi Domnul Dumnezeu. Nici un sânt din lumea-ntreagă Nu e sânt. acela-i OM de OMENIE Ce nu ucide alt semen de-al său Cu vorba sau cu fapta. asupra noastră. se răsfrânge Mai apoi.

o respectă ca pe mamă. Liniştit traiul să-şi ducă.OMULUI de OMENIE Îi place simplu şi curat să fie Dar şi înţelepciunea. Ţine casa-n curăţie Vrednică-n jertfelnicie. putere. El iubeşte libertatea. Pe copii îi ocroteşte. 17. bani.OMULUI de OMENIE Nu-i lipseşte bunul simţ. Îşi iubeşte mult soţia. Nu înjură sau blesteamă Pe bărbat sau pe copii! Iară cea nemăritată 17 . n-o înşală. Nu o bate. 15.De viaţa pământească. tinde neoprit Spre viaţa cea cerească. Îi educă şi-i iubeşte! Iar femeia ce-i soţie Al familiei este înger.OMUL ce-i de OMENIE. Ce te fac pe nesimţite Plin de ură şi de fiere. N-are oameni în sclavie. Precum slavă. Nimenea să nu-l conducă Decât numai Bunul Simţ şi Bunul Dumnezeu Zalmoxe Unul. Ci. Şi din OM de OMENIE Ajungi mort în plină viaţă. Nu îi plac deşarte lucruri. 16. Mai mult chiar decât însăşi viaţa. Nici nu-i răpeşte fără voia lor. Mărunţişuri şi nimicuri.

Cu înţelepciune. Brâie. cămeşe. Este cel ce lumea-ntreagă Nu are bani. Nu prin naştere! Iar femeile. Dar dacă cineva. DREPTATE. să-l poată cumpăra Fiind nepreţuit. O căciulă capul să-i acopere. fotă sau catrinţă Şi-n picioare opincuţe. opinci. Ca un astfel de păcat. îi cere ajutorul. Cel ce are Demnitate. 18 . Cel ce luptă pân’ la moarte Pentru ADEVĂR. veţi fi părtaşi! Toţi bărbaţii bărbi să poarte. Însă astă vrednicie Numai astfel se câştigă. El grabnic vine şi-şi aduce obolul Fără s-aştepte vreo răsplată. 18.Acela-i OM de OMENIE.Stă cuminte şi aşteaptă Pe al ei bărbat menit! Nu cumva să se gândească Cum să-ncerce să răpească Pe-al soţiei soţ iubit! Şi nici una nici cealaltă Să nu facă-n veci avort! Nu-i nimic mai rău în lume. Brăcinari.Şi de-i vrednic. Iar voi soţi. părinţi şi medici Nu le-mpingeţi niciodat’ Pe femei să facă asta. cozi-împletite Sau pe cap acoperite-. curăţie Şi prin multă vitejie. Căci atunci. Cum simţi-se-vor mai bineIe.

Nu te-ntrista Că nu-ţi găsi-va nimeni Locul în Istorie Ca popor sau ca persoană. nu se trufeşte. 21. 19 . de devenim Străini în propria noastră Ţară. Nu un nume într-o carte.Acela-i OM de OMENIE Ce crede tare-n DUMNEZEU.Dar când străini de neam şi limbă. (Fără a avea nimic spectaculos în sine. să clădeşti naţii Şi indivizi cu suflete curate! Iar această bătălie. nu e Să clădeşti civilizaţii.Să nu-i bagi în seamă! Ei îşi zic civilizaţi. Istoria o măsluiesc Şi pe noi ne cuceresc Cu viclenie. Ci. Căruia-i pasă de NATURĂ Şi de semenul său. Cel mai greu. Se vădeşte-n chip curios. credinţa schimbă. Că vor zice numai rele Despre tine. Arătându-te pe tine mare. 20. Vin peste noi.OMUL cel de OMENIE Nu se laudă.19. Dar distrug totul în jur Prin mândrie şi prin teamă. Abia după ani o mie. smerit îşi duce lucrul Chiar de nimeni nu-l cinsteşte. Să laşi urme ce zidesc în veşnicie. Dară gol pe dinăuntru. Ci. Ce-ţi exaltă doar ego-ul. Pe care Istoria să-l scrie).

cade-se. Nu s-o distrugem sau batjocori. e Pământul. Ei jertfiră ce-i mai bun. Făr’de ei. Dar când vede că cei mulţi ai săi. n-ai fi aici. acela-i OM de OMENIE Ce se scoală cu tărie Şi cu mare vitejie. LIMBA şi CREDINŢA.La fel. de vrei să-ţi fie bine Pe Pământ. Iar dacă stă doar ş-o privi. Şi atuncea. fi-vom noi nepăsători. Ca tu. El porneşte să-i răzbune Fără-o clipă de zăbavă. N-ai vorbi această limbă Nici Credinţa n-ai cinsti. 20 . pân’ce căzură în păcat. Acolo unde Moş Adam şi Moaşa Eva Ieşit-au din Lumină. pe-ai tăi Părinţi Să-i ai la suflet. aşa vom şi primi! Căci Ea a fost a Raiului Grădină. în toată lumea Precum Dalb Moş a poruncit. De vrei să fii un OM de OMENIE! D)22. s-o apărăm şi s-o păstrăm intactă. Cu cei răi părtaş va fi! Pe strămoşi să-i ai la suflet. Raiul. Nu fi nepăsător. Şi pe cei ce simt la fel! Căci de-ar fi doar pentru sine Ar şedea frumos deoparte. azi.Atunci. De-aici porniră toţi urmaşii lor. Sunt chinuiţi şi umiliţi. să fii ce eşti. Apărând ce-i SÂNT şi DREPT: NEAMUL. să-i aminteşti În a ta inimă şi să le mulţumeşti. Nu ca s-o umplem de gunoaie sau alte porcării. să-i respecţi.ŢARA. Aşa cum o vom ţine. Astfel. E Grădina ce-a fost dată nouă-n grijă De Zalmoxe-Dumnezeu.

ca dintr-un falnic brav popor. Atunci fi-va nemurirea noast’ În veci deplină! Iar Acesta se va naşte. Preoţi mulţi tu vei aveaCe stau departe de femei Şi carne nu mănâncăSă te ajute. În a anului Mai lungă noapte. atuncea. cum am putut să facem asta? Cum am putut. nişte bicisnici. Nu-i lăsa! Iar la vremea potrivită. Ce porţi un mare Nume Al celui Singur Zeu Atoatefăcător. ne-am găsit năpasta! Vom anula într-o clipită. Tot ce-au jertfit strămoşii toţi De la Crearea Lumii. Căci. pân’la noi! Şi-apoi.Stricând Moşia ce-am primit de la străbuni? Să nu dea Domnul ca să facem asta. 21 . Şi ca noi să fim sfârşitul A tot ce clădiră ei? Putea-vom oare să trăim Cu-o aşa-ncărcată conştiinţă?” „Iară tu Zalmoxis. Dintr-o preasântă Fecioară. la Judecata cea din Urmă Ne-or întreba. Urmează-mi mie Şi fii conducător Acestui brav poporŞi Mare Preot! Învăţându-i cu tărie Să te-asculte. vai. Domnul mare Dumnezeu Va jertfi pe Fiul Său Să ne scoată din păcat. Să ieşim noi.

Al Evei fiu ş-al lui Adam Şi frate cu Abel şi cu Cain-. Să jertfiţi lui Dumnezeu. doar. Tu. blând şi smerit.De va fi bun. Care vrea de bună voie. Moşul nost’. Să-l ţineţi pururea aprins! Şi nimeni. decât numai fecioare Să-l aibă în grijă! Acestea să-mi înveţi poporul Şi-altfel. Şi în acele tulburi vremi. Iar el trebuie ca să fie Cel mai bun dintre războinici. ai mare grijă Să nu fii înşelat! Căci fi-vor mulţi înşelători Zicând că ei sunt „Fiul cel mult aşteptat”. Pentru voi să se jertfească. Focul Iubirii Şi al Credinţei Drepte. Atuncea. iar de e rău Să fugi departe! Şi mai ales.-pe nume SET În limba evreiască Şi HET sau GET pre limba noastră. priveşte Rodul lor. Înţelept. Frumos la înfăţişare. Acela este. Cel mai tânăr dintre toţi. nu am a-ţi spune. Sănătos la trup şi minte. De vrei să-ţi fie bine! 22 . Pe întîiul fiu al vostru. tot la patru ani odată. nu. drept mulţumire Lui Zalmoxe. Aşa să faceţi. ca să ştii.De aceea. Cel mai bun în comportare. Ne spuse acestea să le ştim. că va jertfi Pe Fiul Său! Mai mult.

Strămoş. Iar eu. Ca şi voi. Spre-a cugeta la cele sânte. În inimi fie scrise Îndemnurile divine. Să îmi fiţi mie următori! 23 . să-mi faceţi O casă sub pământ. la rândul tău. şi fi-vei apoi Şi tu. doar viaţa ta. Cât am putut. nepriceputul. le fie pildă. le-am zis. ziduri sau coline. Puternica Regină. Şi nu în suluri. Vă rog. bărbaţi hetiţi destoinici. apoi. acum. Nouă te vei-adăuga.Să nu laşi scris nimic în urmă. celor ce vin Îndată după tine”! Aceste vorbe-mi spuse. Ci. De vei face acestea. Strămoşii tăi. Pietre. iată.

în loc de Iacob-Iacov. „bOn giorno”=bUnă ziua.se zice „samaliot”. „Y” în „I” . l. 2. 10. „Z” în „S” şi invers (v. română nouă. de ex. 12. se zice Vavilon. tracii.. Probabil unele triburi de geţi şi daci pronunţau „Z”. „A” ca în „somoliot”=avion. veche română şi „român”-l. „V” în „U” (schimbările se pot face în ambele sensuri) 3. parţial ilirii folosesc mai des litera şi sunetul „R”). geţii. 9. greacă) şi invers. ZEUS în l. 7. slavonă. sau VIU l.dacii.TABEL DE TRANSFORMARE A LITERELOR (ŞI SUNETELOR) ÎN CADRUL CUVINTELOR SILABICE COMPUSE. „” . „Z” în „DZ” şi invers (ca în BUNĂ DZÎUA care de fapt. „O” în „A”(de ex. „U” în „Y”. „Δ .uneori.se citeşte „Panamarenco”. germană. tradus înseamnă BUN E ZEUL).etc.) şi invers. 11. rusă. latinii. galii.ca l. franceză „OU”= „U”) şi invers. 24 .) şi invers. ţărănească română veche când se zicea BUNĂ DZÎUA) 13.iar în daco-română „DZ”.sau „Ponomorenco”-nume propriu. folosesc des litera şi sunetul „L” . traco-geto-daco-greacăDEUS în l. „V” în „F” şi invers (ca în l. în loc de Babilon. PENTRU A UŞURA MUNCA DE TRADUCERE ŞI DE STABILIRE A ETIMOLOGIEI SAU ÎNRUDIRE A CUVINTELOR DIN DIFERITE LIMBI PRECUM CHIAR A LIMBILOR ÎNSELE (atât cât se poate) 1. „V” în „B” (ca în l. vocala „O” se pronunţă. 5. în loc de AbraamAvraam. latină sau ZIUA l. 8. „E”(?) şi invers. română sau „rumân”-l.daco-getă străveche.română=DIUA-DIVA-DEVA l.italiană. altele „D”. 6. „OY” sau „OU”(în l. „R” în „L” şi invers (slavii. „O” în „U” şi invers. ZALMOXE-SALMOSE). „U” în „O” (în l. „Z” în „D” şi invers (v. latină foloseşte curent această interşanjabilitate). ca în DOCHIA=DACHIA-DACIA.Litera şi sunetul „U” se poate transforma în „V”(l. etc. română şi BIO-BIU l. „U” . TROIAN=TRAIAN sau ca în l. cam ca salutul creştinilor ortodocşi care zic DOAMNE AJUTĂ. spaniolă-„vamos”=să mergem-se citeşte „bamos” sau în l.greacă „Y” sau „OY”= „U”. în l. „V” -ul se citeşte „F”) 4.

23. 24.14. „E” în „A” şi invers (BEUTURĂ-BAUTURĂ-BĂUTURĂ) 27. ca în GARD-YARD (l. îngrăditură). VITĂ. la origine. latină (vedem că sunt înrudite bine l. de ex. „G” în „I” şi invers (AGHIASMĂ se mai spune în popor şi AIASMĂ sau CIOBAN – GIOBAN – GIOVAN . GENA-JENA trebuie să fi însemnat NĂSCĂTOARE. în România. se citeşte PECI sau DACŞA se citeşte DACIA-DAKIA) 30.fortificaţie. „X” în „T”. greacă şi latină).IOVAN sau IOV). „D” în „T” şi invers (TU l.în vorbirea veche românească.în loc de BINE se zice GHINE sau GHINI) 22. În l. EGO-EHO-EHUE(H)U=EU. „Ţ” şi invers (v.) 16. „G” în „C” sau „K” şi invers (CIOBAN-G(H)IOBANGIOVAN) 21. 26) 28. explicaţiile de la nr. ZALMOCSESALMOSE. la care în l. „F” în „Ş” şi invers (în unele părţi din Moldova. veche românească îi zicea (G) HITĂ sau vestitul erou antic AHILE.slavonă. în Ungaria. slavonă JENA=soţie. „Z” în „J” şi invers –JOC-ZOC-GIOC etc. GENERATOARE. explicaţiile de la nr.23) 25. a dat GRAD. germană) 29. 20. „E” în „I”şi invers (BINE-BINI. prin anagramare. nu mai departe EGO=EU. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu BUR-BAR. „G” în „J” şi invers (v. GENA-născătoare. provine din A(G)HILE sau altfel pronunţat. rapid. se zice IŞ. în loc de SĂ FIE se zice SĂ HIE. „X” în „CS” şi invers (PECS-loc. în loc de SĂ FIE. un „G” ca un „H” fără a fi nici una nici alta. ulterior cu sensul de ÎNGRĂDITURĂ .) 26. a dat în l.traco-dacă =GENES l. În Germania sunt zone în care în loc să se zică ICH (se pronunţă IH=Eu). cetate sau oraş.etc. „H” în „Ş” şi invers (v. se zicea SĂ HIE). se zice la fel şi în greacă şi în latină). „Z” în „G” şi invers (ZENES l. „CI” şi invers (v. 18. deşi se scrie tot ICH. „X” în „CE”. 30) 32. 17. ce iniţial însemna PUTERNIC pentru ca ulterior să primească sensul de BĂRBAT.AGILE (agil. engleză= curte. 29 şi 30) 25 . explicaţiile de la nr. „G” în „Y”şi invers. în l. română=DU l.explicaţiile de la nr. 19. MOŞ. „G”în „B” şi invers (de ex.greacă şi latină. care înseamnă tot ORAŞ. cel iute de picior. femeie. „F” în „H” şi invers (de ex. la origine cu acelaşi înţeles în ambele limbi. iute)ca în l. „E” în „Ă” şi invers (v. „G” în „H”şi invers. „X” în „S” şi invers (MOACŞA-loc. 15. MOŢ din ţara Moţilor) 31. ulterior căpătând sensul de femeie sau soţie.veche.

41. etc. 29 şi 30) 34.germană =OPT) sau NOCTAM-l. OPT l. „X” în „KE”. latină-CÂNEPĂ. etc. „KI” şi invers (v. TIMIŞOARA=CIMIŞOARA sau în loc de NU POŢI ori NU POT=NU POCI. CANNABIS l. poloneză. „T” în „CI” şi invers (în Banat. latină sau NOAPTE cu NOCTAM. latină şi AHT l . „C” în „H” şi invers (OCTO l. „Ţ” în „CI” şi invers (v.de ex. „B” în „P” şi invers (BAN=domn cu PAN=domn în l. greacă. română cu OCTO l. explicaţiile de la nr. „PH” în „F” şi invers. germană şi NIHTA (noapte) l. l.33. „C” în „P” şi invers (de ex. etc.38) 40. Oltenia sunetele „T” şi „Ţ” sunt pronunţate „CI”. latină cu NACHT(se citeşte Naht=Noapte)în l. 36.) 35. română. „T” în „D” şi invers 38. „P” în „F” şi invers. Ardeal.) 37. 42.) 39. 26 . „TH” în „F” şi invers. explicaţiile la nr.

Cum se explică? Nu pot sunete diferite să se transforme în sunete identice. Sigur.distincte. cele mai multe origini diferite de sunete provin din sânul triburilor dacice. trac. păstrând doar urme din asemănarea de altădată. Acest lucru face să avem origini diferite pentru acelaşi tip de sunet.pronunţau „V”-ul la fel ca slavii şi latinii. dar şi sunetul „G” se poate transforma (pe lângă alte sunete. În timp. Unele. în Tabel) şi el în „G”( „H”).vocabularul crescând semnificativ(evident. „F”(şi invers).devin cu adevărat diferite.precum şi desele trădări ce au condus la asasinarea lui Burebista 27 . „U”.probabil. Sunt aproape convins că un trac.T_A_B_E_L_ _F_O_N_E_T_I_C_ __ Să nu ne mire aparentele contradicţii cea apar în acest Tabel. să fi avut unele asemănări de pronunţie a sunetelor. un gal. fiecare din cei amintiţi mai sus se considera geto-dac. şi chiar dacă nu ar fi ştiut aceste diferenţe de sunete tot se puteau înţelege relativ uşor. un celt şi un latin s-ar fi putut înţelege destul de bine chiar vorbind fiecare în limba lui.având acest gând al accentuării diferenţelor.după cum spune Herodotîntr-un singur stat.putând învăţa şi pronunţa uşor sunete-le specifice altor triburi geto-dacice. un grec. La această diferenţiere puternică şi-a adus contribuţia şi crearea de cuvinte noi. Fără îndoială. din mândrie sau patriotism local. doar o singură explicaţie poate fi dată şi anume aceea că limba română modernă este o limbă formată din suma dialectelor tuturor triburilor dacice plus influenţele limbilor populaţiilor migratoare. „G”( „H”). de ex. etc.aceste limbi.mai ales că nu aveau un vocabular mai mare de 1000-1500 de cuvinte. Nu erau diferenţe mari de limbă între dialectele triburilor dacice. sunetul „V” se poate transforma în „B”. grec. un geto-dac. v.care la început erau foarte asemănătoare. Care să fie explicaţia? Empiric vorbind(pentru că nu sunt lingvist). şi dorea să-şi scoată în evidenţă diferenţele de pronunţie faţă de pronunţiile celorlalţi mai sus pomeniţi.în cadrul fiecărei limbi. În acea perioadă.aceste cuvinte noi create în decursul anilor nu mai aveau nici o legătură cu cuvintele altor limbi astfel că nu se mai puteau înţelege). iar alte limbi foarte înrudite (precum dialectele triburilor geto-dacice)să fi avut chiar ceva diferenţe de pronunţie a sunetelor(asta ar putea explica greutatea de unificare a dacilor-şi a tracilor. asta pentru că aceste limbi erau încă foarte înrudite între ele. etc. Aşadar este posibil ca unele limbi. bine conturate. limbile nu erau bine conturate şi distincte sau puternic diferenţiate şi individualizate (personalizate) ca în zilele noastre. puternic individualizate. aparent foarte diferite. altele ziceau „B” în loc de „V” sau „F” sau „G”( „H”). iar diferenţele erau mult mai mici decât asemănările.

măşti-mascaţi(cu chipuri hâde.-vezi EGO-l. greacă şi latină şi ZENES=naşte-în l. CELELALTE LIMBI (numite greşit indo-europene. sălbăticia.vânzându-şi poporul şi domnitorul.sau la pierderea războiului cu legiunile lui Traian. dealtfel. traco-dacică. Oricum. silabe sau pronunţii ale limbii geto-dace alterându-i pronunţia originală. ar fi fost de neînchipuit să făptuiască. Africa.etc. necrofagia(consumarea. aceste diferenţieri de pronunţie din cadrul triburilor dacice îi făceau pe aceştia să se simtă diferiţi unii faţă de alţii şi să nu dorească să-şi piardă autonomia supunându-se unui rege sau conducător comun. ele sunt de fapt. hoţia.Aşa a fost în antichitate. în momentele în care puteau produce cel mai mare rău posibil-. aceste populaţii au influenţat la rândul lor anumite sunete.poligamismul. Însă cele mai mari influenţe leau lăsat aceşti migratori nu în limba daco-românilor. a asimilat numeroasele populaţii migratoare ce au poposit pe teritoriul ei. foarte puţine dealtfel.apoi de la ZET la SET-fiul al 3-lea al lui ADAM. după moartea lui Decebal.dar din păcate. fiind Fii ai Luminii. pentru a ajunge la puterea supremă în stat-şi din invidie pe familiile boiereşti ce erau deja la domnie-nu se sfiau să facă alianţe cu inamicii din acele timpuri. ulterior au ajutat la formarea limbilor din Orientul Mijlociu. română. America) sunt urmaşele directe ale limbii geto-dacilor(care se considerau Fiii lui HET. ci în unele obiceiuri barbare.cel omorât de 28 .a inimii unui mort bănuit a fi strigoi e ceva ce chiar la geto-dacii păgâni. topite.ai Soarelui).chiar istoria medievală a românilor este marcată de lupta surdă pentru putere dintre domnitori şi unii boieri-am zice trădători-care.iar între HET şi GET nu este nici o diferenţă. toate sunetele diferite sau asemănătoare ale tuturor dialectelor triburilor geto-dacice şi unele sunete.) Cert este că azi avem în limba română modernă.aşa a fost în Evul Mediu şi din păcate aşa este şi astăzi.iar dacă totuşi o făceau-din motive de securitate-lesne puteau trăda pentru a ajunge în frunte sau măcar de a fi regi din nou peste tribul lor. geto-dacă trebuie să înlăturăm aceste straturi fonetice străine până ce rămâne sunetul original. latină cu EGO-EG(H)O-EHO l.aceste cazuri de trădare au fost foarte puţine. De la GET se ajunge la ZET ca în GENES=naşte-l. greacă. lenea.desfrânarea.de ex.fiu ce l-a înlocuit pe ABEL. ale unor limbi vorbite de populaţiile migratoare.etc. vocabularul acestor limbi ale migratorilor sosiţi în Dacia.doar că azi trădarea este mai rafinată. formând ceea ce noi avem astăzi l.politeismul.urâte). sau AGILE-erou legendar-care se pronunţă AHILE. Asia. astfel că limba română nu s-a format şi/sau mărit vocabularul prin împrumuturi străine. Dacă dorim să aflăm cum era l.fără a se mai supune unui rege unic-oricum. Noi credem că atunci când populaţia geto-dacă.ci doar că aceste limbi ale migratorilor au influenţat sau au adăugat unele sunete şi pronunţii în limba română. nu depăşea 300-400 de cuvinte..după cum spune Moise în Geneza-Sfânta Scriptură. europene.

„GHI” „R”.de când ADAM şi EVA trăiau în RAI.iar acest ESEU tocmai acest lucru vrea să-l dovedească ). „GI” -origine latino-slavă. „I” .altele decât limba Limba geto-dacă.Această limbă a Fiilor lui HET-GET-SET a fost vorbită-până la amestecarea limbilor la Turnul BABEL-în toată lumea. „A” . având cu siguranţă acelaşi strămoş comun lingvistic. Litere.dar numai slavo-galemană(halemană-alemană) la sfârşitul cuvântului(deşi nu poate fi neglijată nici posibilitatea să existe sunete comune în toate aceste limbi. sau chiar „Ă”.-ca urmaşă directă a limbii geto-dacilor-are o vechime de când e lumea creată.sunetul şi litera „”-de origine slavă.dat fiind că sunt limbi „indoeuropene”. Prin urmare. Limbi „indo-europene”.Limba Adamică sau Limba Proto-„indo-europeană”) 4.limba română. 1. SEM. „E” 3. „GHE” . de către toţi oamenii Ulterior. toate limbile de astăzi au mai păstrat vestigii lingvistice ale Limbii Primordiale. 5. HAM şi IAFET. „L” la mijlocul cuvântului.CAIN. sau 29 „KE” .sunetul şi litera „Ă” -de origine celto.Acest sunet a înlocuit următoarele sunete din l. „CE” .ca în Zalmoxe-Salmose. geto-dacă.limba ce o vorbeau Fiii lui SET-HET-GET era chiar limba în care vorbea SET cu tatăl său ADAM şi cu mama sa EVA.Astfel. „KI” . nu aveau probleme în pronunţarea lui „R” la mijlocul cuvântului sau după o consoană(deşi . „GE” .Geto-dacii. „U” sau „E” (mai rar) slavă. origine latino-slavă(aveau probleme în articularea sunetului „R” .sunete.sunetul şi litera „Δ -este de origine „Y” .IAFET fiind considerat părintele arienilor sau „indoeuropenilor”.grupuri de sunete.după amestecarea limbilor.la mijlocul cuvântului. Cu siguranţă era şi limba lui NOE-căci în acea perioadă omenirea vorbea o SINGURĂ LIMBĂ-şi după POTOP era şi limba în care NOE se înţelegea cu cei trei fii ai săi. „CI” . geto-dacă: 2.„E” . „A” .

„Bamos”. „X”. „V”(de ex.slavă (nu este exclus ca unele triburi dacice să le fi pronunţat la fel) 13. „U” 12.l.de origine latină. Joc. „CI” latină..VIU=română.) 7. „J” – probabil de origine slavă „GI” (de ex. „Ş” . „Z” 8. „Z” „Z” .fără a fi nici „B” clar. „CE” .. „KE” .ca acest „B” din l. română veche. „G(H)” . VIN-băutură din struguri-în Moldova se zice JIN-se vede influenţa slavonă. „T”. geto-dacă să se fi pronunţat la fel ca în l.de asemenea. franceză).Jeu. „CS” .celtă.Posibil. un fel de „B” care sună foarte apropiat de „V” . 30 . Justin-Iustin). nici „V” clar.băutură din struguri). „Ţ” .„B” . „Z” „X” .deoarece slavona schimbă „V”-ul de la început în „J” ca în. „G(H)” . „KI” „O” . română-Gioc.„Vamos”= Să mergem.BIO=greacă. „Z” . VIN-JIN. „S”.de origine „T”.) 6.l. „CE” . BIU=geto-dacă. „U” . „Ş”. „D” 10. „V -de origine latino-slavă. „S”. „H” (de ex. „F” VIO-BIO-BIU(unde VIV=latină. „G” latino-slav „H”.Ceea ce ar face să fie asemănător cu VIU din l.VIO=unele triburi dacice.l. „Ş” . în l. este posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat „L”-ul exact ca latinoslavii. de ex. spaniolă. 11. „Ţ” . „I” ( de ex. spaniolă „J”= „H”) . „O” „D” . „D” 9.după o consoană). „OA” . „CŞ” . „DZ . VIV-VIU. „DZ” ...de ex.Iar „VIV”-latină cu „JIV”-slavonă asemănătoare. „Ţ” sau „T” . română modernă. „CI” .

ne mai pronunţându-se.dar sunt şi cuvinte unde „H”-ul de la început dispare.slavă.ELICOPTER-HELICOPTER. HAN.probabil. „B”. „U”-la începutul cuvântului „V”. „U” 31 .(posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat la fel) de ex.14. „H” „H” deşi unele triburi dacice nu-l pronunţau. origine.deşi în alte limbi se pronunţă.) 16. ELENA-HELENA sau HOTELpopular OTEL. HAMAC). „F”. BINE-BINI-GHINI. etc. română sunt cuvinte care încep cu „H” şi se pronunţă „H”-ul(de ex.(de ex.. „I” după consoană-de „E” sau „I”. 15.. În l.

POPOARE. TIRENIAN TIRA-GET(TIRAS-POL. GENEZA cap. A DONA sau DANIE SIDON=DARUL. limba veche română) Comentariu: Grecii antici îi numeau pe etrusci. limba veche română) BINE(literar)=(G)HINE(la ţară. VIŢEL(literar)=(G)HIŢEL(la ţară.de aceea li se mai spune HETIŢI . tirenieni. v. Sf. Scriptură. Din el au apărut Traco-geţii. arătau originea lor. HITIŢI (populaţie indo-europeană. se mai spune chiar şi azi la ţară un „G” ca un „H”(care nu e nici G. 2) T(I)RAS TRASI TRAŞI(adică TRACI în pronunţie moldoveană) TIR (cetate hitită) SIDON. limba veche română) (SĂ) FIE (literar)=HIE(la ţară. Acest sunet specific se pronunţă din interiorul gâtului. POPULAŢII. TOPONIME 1. Iar marea pe care aceşti tirenieni o controlau o numeau Tireniană. fiii lui HET. De ex. fără a articula clar G-ul sau H-ul (greu de explicat în cuvinte). de origine traco-getă). v.În Sfânta Scriptură sunt numiţi. pe Nistru azi) TIRAS=TRACI(notaţi că unul din urmaşii lui IAFET-fiu al lui NOE se numea TIRAS. Iar această origine nu putea fi decât traco-getică. nici H).limba veche română) VITĂ(literar)=(G)HITĂ(la ţară. avem de asemenea ca toponim şi Ruşchiţa) explicaţie: în limba română populară(veche).CAPITOLUL I NUME DE ŢĂRI. De ex. ZI-DON unde ZI=ZEU sau DUMNEZEU şi DON=A DA. ETRUSC=(H)ET-RUSC=GET-RUSC(Geţii din Munţii Poiana-Ruscă. 32 . DONAŢIA sau DANIA lui DUMNEZEU _ 2. 10. Prin acest nume dat etruscilor.

CONDUCĂTORUL şi GETES=GEŢI(LOR) 4. limbile hamito-semitice şi cele tokariene. şi mai ales după Încurcarea Limbilor la Turnul Babel. slavo-galo-celto-baltica.„ODISEEA”) F(E)LACI sau FELACI • FLACI THELACI • BLACI THLACI • BLAC(H)I THLAC(H)I • BLAHI THRACI • VLAHI-VALAHI T(H)RACI • VLACI 6.TARABOSTES (nobili geto-daci) unde TARA=ŢARĂ şi BOSTES=CONDUCĂTORI sau NOBILI (din Sfatul ţării).englez)=BEŞ sau BAŞ(lb. era în realitate limba vechilor tracodaci şi poate fi considerată fără greşeală limba proto-indo-europeană din care au derivat sanscrita. HET=GET Comentariu: În multe limbi(limba spaniolă. În acest moment. FELACI = popor mitic de oameni blânzi(blajini) şi ospitalieri găsiţi de ULISE în călătoria sa (HOMER . liniştit. limbile hamito-semitice. adică protoindo-european. latina.turc)=ŞEF 5. BOS-TE(S)=BOSS(lb. DROMIHETES(rege get cu reşedinţa la HELIOS) DROMI-HETES DROMI – GETES unde DROMI=DRUM(UL). 3. limba greacă. cuminte. cu sensul de şef onorific ca vârstă şi înţelepciune al unei comunităţi. sumeriana. greaca.) BOSTES(plural) BOSTE(singular)=poate de aici provine şi STAROSTE. poate de aici provine TĂRĂBOI (gălăgie. ci aparţine unui fond comun tracic. limba română veche-ţărănească.CĂLĂUZITORUL. turco-fino-ugrica. Explicaţie suplimentară: Am amintit limbile hamito-semitice ca având acelaşi strămoş deşi sunt structural şi fonetic diferite de limbile indo-europene numai şi numai pentru că înainte de Potopul Universal se vorbea o singură limbă.etc.De ex.După Potop. limba slavonă) sunetul(consoana) „G”se poate înlocui cu sunetul(consoana) „H”şi invers. BLAJIN = blând.discuţii aprinse.diferenţierea-chiar în rândul limbilor din aceeaşi familie-devine extrem de pregnantă.vorbărie. smerit Comentariu: Nu este împrumut din limba slavonă.deşi mai păstrează oarecari asemănări cu Limba Unică adamică 33 . egipteana. Aşa-zisa limbă latina-vulgară.

l. Ploaia. Vântul. neo-latineşti. este limba proto-părinţilor noştri Adam şi Eva.ante-diluviană. (sau ca în vremea noastră. neo-turceşti sau intelectualiceşti) este singura limbă care întruneşte aceste calităţi(mai ales limba populară-ţărănească. Închideţi ochii şi pronunţaţi cu voce tare următoarele cuvinte încercând să vedeţi ce redau ele: -foşnet -ciripit -zumzet -vuiet -clipoci -fâlfâi -clefăi -mormăi -zornăi -etc.română.BAL . BĂLAI-l.l. Apa. directă. aspră pe alocuri. sunt sute de astfel de cuvinte. lista poate continua. melodioasă.veche-românească). Ipoteza noastră este aceasta : limba traco-dacilor este limba proto-indoeuropeană din care derivă (cel puţin) limbile indo-europene antice şi moderne. acea Limbă Primordială Unică va fi fost o limbă simplă. Păsările. Dar pentru a avea verbe şi substantive onomatopeice trebuie să asculţi cu atenţie şi cu dragoste şi cu răbdare Natura. BLANC . sonoră. Dovezile vor apare pe parcursul acestui Mic Eseu Etimologic. foarte asemănătoare cu sunetele din natură. Prin urmare. Erau. de către oamenii obişnuiţi. ca să zicem aşa. Animalele. BĂLAN.ca şi sanscrita sau latina de altfel. devenind complet distincte de restul limbilor indo-europene. PLINĂ DE VERBE ŞI SUBSTANTIVE ONOMATOPEICE. realizează o puternică ruptură faţă de Limba –Unică (din motive religioase). puternică şi mai ales. franţuzeşti. Aceste limbi hamito-semitice. esperanto sau interlingua) sunt creaţii intelectuale artificiale foarte puţin vorbite sau chiar deloc. limbi moarte(adică nevorbite de poporul de rând) sau sfinte(adică cunoscute şi vorbite doar de savanţi sau iniţiaţi). Pădurea. slavonă) şi JIN = GIN = VIN? (băutură din struguri) BLA-GIN BLAGIN BLAG(H)IN BLAHIN VLAHIN 34 . Ce putem afirma acum este următorul lucru: primii oameni care vor fi vorbit pe Terra trebuie că (în lipsa unor cuvinte gata primite) vor fi imitat cât mai fidel sunetele din natură. Să revenim la cuvântul BLAJIN BLA-JIN unde BLA=alb(ca în BLOND. LIMBA ROMÂNĂ (chiar cu toate influenţele slavoneşti.ba mai mult. neo-greceşti. franceză sau BEL.

BRAHMAN-casta preoţilor la vechii hinduşi (această castă era de origine indoeuropeană. OLEG BLOHIN (care se pronunţă ALIEG BLAHIN).FIII SOARELUI(ALBI/BLONZI) 8.verzi sau căprui). Rege. De altfel. românii ardeleni au cerut Unirea cu ŢARA în 1918 la 1 DECEMBRIE . aveau pielea albă şi părul blond-şaten.din păcate. se manifesta doar prin faptul că nu se amestecau cu populaţia autohtonă care avea tenul şi părul închise la culoare. BLAH-MAN VLAH-MAN V(A)LAH-MAN adică Valah sau Român Sau 35 . (H)U-MAN) RA-MANI=FIII LUMINIII. care.puţin rasişti. Există şi o localitate BLAJ.l. De aceea spaniolii au reuşit să cucerească aceste populaţii amerindiene întrucât acestea i-au luat pe spanioli drept acei albi civilizatori din vechime care au revenit după cum făgăduiseră. cruzime şi lăcomie exact opusul celor ce veniseră la ei cu ceva milenii mai înainte. nu numai această populaţie autohtonă hindusă le-a păstrat o vie_şi caldă amintire şi recunoştinţă (ca popoare ce nu se considerau oprimate ci doar ajutate să se dezvolte)ci şi populaţiile din America Centrală şi de Sud.cu ochi albaştri. în urma unei promisiuni făcute de către aceşti albi populaţiilor acestora că vor reveni.unei istorii scrise într-o serie de epopei gigantice şi nu în ultimul rând prin păstrarea religiei primite de la aeşti albi până astăzi. Vă daţi seama ce surpriză neplăcută pentru ei să constate că sunt şi albi de o aşa mare răutate. iar MAN înseamnă OM. am spune azi. VLAH = VALAH = BLAH = BALAC = BLAC = BLAŞ = OLAH = OLEG = OLAF = ALB sau BLOND = ROMÂN. Acest rasism însă. pe a cărei Câmpie. Lumină şi MANI=Oameni(ca în l.VALAHIN. această populaţie autohtonă a păstrat o vie şi plăcută amintire despre aceşti albi civilizatori pe care nu i-a perceput deloc ca pe nişte cotropitori. cu un mare respect amestecat cu dragoste. ci din contră. culmea. segregaţionişti şi chiar. Iar acest lucru se poate dovedi prin crearea unei întregi literaturi. Comentariu: Aceşti brahmani erau. SĂ FIE OARE O SIMPLĂ COINCIDENŢĂ? _ 7. Dar să revenim la cuvântul nostru BRAHMAN BRAH-MAN unde BRA ca şi BLA (prin transformarea lui „R” în „L”) înseamnă ALB-BLOND. germană MANN. germană WALACHEN = VALAHI.BLOHIN-BLAHIN=VLAHULsau VALAHUL adică ROMÂNUL. Altfel.Există un nume propriu al unui fotbalist din Ucraina. îi aşteptau.ca în l.ROMÂNI RO-MANI RA-MANI unde RA=Soare. engleză MAN.

latină.viaţa sa este prezentată pe larg în Vechiul Testament. CASTRU în l. engleză -CAT a dat CHATEAU(castel) în l.n. turcă -COT a dat CO(T)CIOABĂ.DACIA DA-CŞA unde DA înseamnă Alb. construcţie n. franceză sau etaj în l.de ex.CUŞ reprezintă şi toate zonele ce sunt hrănite de către un fluviu important. de origine dacică de la Sud de Dunăre). Chiar 36 . Comentariu: Se mai poate observa că „DA”. CĂUC în l. -CUŢ a dat CUŢO-VLAHI (pop.Gangele pentru indieni. Luminos. ca afirmaţie. CUŢ..în bazinul Dunării şi al Mării Negre-care era un lac cu apă dulce pe atunci. Afirmativ sau chiar ZEU sau SFÂNT(rădăcina de la DEVA-DAVA care în sanscrită înseamnă ZEU) şi CŞA care înseamnă CASĂ(în Oltenia se foloseşte şi azi.Se pare. au generat unele cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens(de locuinţă. COT.că acum peste 30 de milenii. CASTLE în l.CUŢ reprezintă ţara de origine a dreptului IOV(IOB-GIOB-CIOB=Cioban).s-a pornit o puternică civilizaţie. Sincer.HUŞI (loc. CUŢ de origine traco-dacică –sau mai precis din străvechea limbă Proto-„indo-europeană”. este departe de a fi un împrumut din limba slavonă. română.)în limbi diferite aflate la oarece distanţă de noi. română. CAT.egipteană. CASTEL în l. română -CUŞ a dat CĂUŞ.italiană. care înseamnă locuinţă. construcţie. COT.COŞ.etc. De ex.HUŢULI (rasă de cai din Moldova). COTEŢ în l.COŞ.zone ce sunt propice dezvoltării civilizaţiilor umane(cum ar fi Nilul pentru Egipt.Dunărea pentru carpato-dunăreni). ci face parte dintr-un fond comun traco-dacic-indo-european. în jud.din care ulterior s-au născut şi celelalte pe care le ştim dejasumeriană. pluralul CĂŞI) şi provine din rădăcinile traco-dacice CAS. CUŞ. română şi COTTAGE(căsuţă) în l. engleză -COŞ a dat COŞMELIE în l.după ultimile cercetări arheologice. Vaslui). Curat. CAT.(B)RA(H)-MANI RA(H)-MANI RA-MANI RO-MANI (RO-MÂNI) 9. -CAS a dat CASĂ.Limba Unică în care vorbeau Adam şi Eva. CUŞ. CASTELO în l. Comentariu: Aceste cuvinte CAS.

care în limba traco-dacică (proto-indo-europeană) înseamnă ZEU. OM -fiinţă umană creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu de către Dumnezeu Însuşi (în l. Mântuitorul Hristos S-a Întrupat pentru a reface creaţia şi mai ales să readucă omul din starea în care era(mai prejos decât a dobitoacelor chiar). dar inexorabil.A fi dumnezeu după Har înseamnă a avea început(adică. în starea în care era înainte de căderea în păcat.„SI” (afirmaţie în limbile italiană. creată) pe când a fi Dumnezeu după Fire înseamnă a fi fără început sau sfârşit(adică.Scriptură. în cartea Facerii. L-a făcut de fapt dumnezeu după Har!A fi OM(cu majuscule) înainte de căderea în păcat. necreat)! Cu alte cuvinte. „Flori DALBE flori de măr” (se ştie că florile de măr sunt NUMAI ALBE) „Moş Crăciun cu plete DALBE” (se înţelege că un moş nu poate avea decât plete ALBE. iar acest lucru este un fapt obiectiv pe care nimeni nu-l poate şterge sau ocoli. în l. ci pentru că în comparaţie cu EL care n-are început şi nici sfârşit. Când Dumnezeu a făcut OM după chipul şi asemănarea Sa. şi este NECREAT DE NIMENI. ontologic vorbind. căci după Fire. Sfinţii Părinţi ai Bisericii drept-măritoare. înseamnă de 37 . Dumnezeu a zis: „Să facem OM după chipul şi asemănarea noastră”. cu care hinduşii încep orice mantră(rugăciune).din cauza vârstei) Să mai notăm că DAKSHA în limba sanscrită înseamnă „DOMN AL FIINŢELOR CREATE”. franceză poate şi latină) provine din „ZI” . au comentat că după căderea în păcat a proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. OMUL a pierdut calitatea de OM primită când a fost creat. nu vom fi niciodată egalii lui Dumnezeu. 10. română). numai Dumnezeu poate fi Dumnezeu). De unde ştim că „DA” mai înseamnă şi ALB ? Nu e cam forţată traducerea? Răspunsul este nu. AUM-sunetul fundamental al Creaţiei. dar nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut sau n-ar fi vrut. Comentariu: Să citim în Sf. Sfinţii Părinţi spun că Mântuitorul S-a făcut OM. decăzând treptat. De ex. adică să ne facă dumnezei(după Har însă şi nu după Fire. despre Crearea Omului.De aceea şi Hristos mai este numit şi NOUL ADAM sau cum se numea EL Însuşi pe Sine. noi avem începutul din momentul în care EL ne-a creat. De ce? Simplu. ca să ne Îndumnezeiască pe noi oamenii. Să ne gândim la unele versuri din colinde de Crăciun. FIUL OMULUI. sanscrită.

OAMENI DE OMENIE. păcătos. După căderea în păcat.Vântul.) Iar când Iisus se considera Fiu al OMULUI(cu majuscule acum. mărturia. Lucifer. chipul lui Dumnezeu nu dispare niciodată. şi din Stăpân al Lumii. Balaurul. decăzut urma să fie restaurat. A doua oară. Şi cine credeţi că i-a luat locul OMULUIdevenit acum om simplu-şi a ajuns Rege al Lumii şi stăpân peste creaţia lui Dumnezeu până la Naşterea. a ajuns doar un simplu om muritor păcătos(scris fără majuscule acum). a lăsat-o celor ce vor trăi şi păzi această Grădină-şi urmaşilor lor până la sfârşitul lumii-că AICI L-a creat pe OM. sfânt. când L-a întrebat pe Sf. 38 . Şi S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu de trei ori(şi atunci în mod indirect).O SLĂVIRE A OMULUI CE SE VEDE PE SINE CEL PUŢIN EGAL CU DUMNEZEU.Atunci Iisus îl întreabă: dar voi cine credeţi că sunt EU? Petru a răspuns că este Fiul lui Dumnezeu cel Viu(deci Dumnezeu după Fire). O dată când L-a vindecat pe slăbănogul bolnav de 38 de ani zicând „Iertate-ţi sunt păcatele”. a ajuns mai jos decât animalele. zeu. OMU din masivul Bucegi cu Sfinxul tocmai asta simbolizează. zeu( în alte religii). la starea de dinaintea căderii.OMUL-DEPLIN. OM nu e egal cu om!! Cea mai mare înălţime la care omul păcătos poate ajunge (după căderea în păcat) este de a fi OM cu adevărat.dovada pe care Dumnezeu-Cel în Treime Slăvit-. OMU şi acest chip necioplit de mână omenească în piatră-ce pare că Natura.Acest nume.fapt a fi dumnezeu după Har. ceea ce era o blasfemie pentru evrei. crearea OMULUI în Grădina Raiului. Moartea şi Învierea lui Hristos. moş. este. Stăpân peste toată creaţia lui Dumnezeu. pe Adam şi nu altundeva. Apostol Petru „cine cred oamenii că este EL”?Iar Petru a răspuns că unii cred că este ILIE. Regele Lumii. sfânt. CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU. amprenta. căci omul vechi. dacă vreţi. aceea de a fi OM sau dumnezeu după Har sau sfânt sau moş sau zeu. moş. adică dumnezei după Har. Ploaia l-au făcut-ce poartă numele de Sfinxul. avea în vedere cea mai înaltă demnitate pe care omul păcătos o putea avea după restaurarea sa din starea căzută în care era până la venirea Sa. NU REPREZINTĂ DE FEL O ODĂ ADUSĂ UMANISMULUI. alţii că este IOAN sau alt prooroc. dar ca să ne asemănăm cu EL trebuie să fim OAMENI ADEVĂRAŢI. adică sfânt sau dumnezeu după Har! Iar acest lucru este foarte greu! Căci chiar dacă suntem răi. (zei) sau sfinţi!(vezi Vf.ESTE UN MONUMENT CE GLORIFICĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI MAI ALES A COROANEI CREAŢIEI SALE.Fiul OMULUI şi al lui Dumnezeu-Tatăl? Diavolul.ESTE UN FEL DE STÂLP DE ADUCERE AMINTE A LOCULUI ŞI SCOPULUI PENTRU CARE A FOST CREAT OMUL. când omul era OM) EL ştia de ce se numea pe Sine astfel. CI. OMUL-dumnezeu după Har. coroană a creaţiei. căci numai Dumnezeu(după Fire şi nu după Har)putea ierta păcatele.vf.

strămoşii mezilor şi parţilor din Persia şi Media antică.aceşti bessi erau numiţi de istoricii şi cronicarii vremii vlahi. nordul Greciei. MASSA-GEŢI-Geţii de mijloc(din miez). în faţa Marelui Preot Caiafa când unul din Farisei L-a acuzat pe Iisus că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.Ziu Creatorul=Gene sau Creat-Născut de/ din Dumnezeu)umbla ziua cu un felinar în mână căutând un OM! Doresc să subliniez încă odată foarte explicit că demersul meu cu privire la cele scrise până acum despre OM(cu majuscule)ca fiind sinonim cu Îndumnezeirea omului păcătos.la judecata Sinedriului.iar când Marele Preot Îl întreabă din nou dacă este Fiul lui Dumnezeu(deci Dumnezeu după Fire) El răspunde. Oraşul tracilor sau Tira-geţilor cum sunt menţionaţi de fapt de autorii antici.deci. Bulgaria. „DA”. Şi chiar filosofii antici păgâni recunoşteau acest fapt(că a fi OM e lucru mare şi greu de realizat)dacă ne gândim că Diogene-Ziugene(al cărui nume în l. În concluzie. tracodacică înseamnă Dumnezeu=Dio. CŞA=casă.Iar a treia oară. iar marea pe care o stăpâneau se numeşte şi azi. Acestei acuze Iisus replică „Tu ai zis” . NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU UMANISMUL. Vlaherne. 11. înţeles ca acea doctrină ce îl pune pe om pe acelaşi plan cu Dumnezeu(sau chiar mai sus)sau care îl înlocuieşte pe Dumnezeu cu omul. ţinut.BESSI-neam traco-getic ce trăia în sudul Dobrogei(DA-BRA-CŞA= Ţara albă.iar unele localităţi. a capitalei Bizanţ şi strâmtoarei Bosfor. Sfânta Liturghie se oficia în capitala Bizanţ în patru limbi oficiale. 12.) În zilele noastre există un oraş pe malul Nistrului care se numeşte TIRASPOL şi înseamnă:TIRAS-traci şi POL(IS)-oraş(l. 39 .de ex. Marea Tireniană. luminoasă unde DA=luminos. ţară). a fi OM(cu majuscule)e cea mai înaltă demnitate pe care omul creat (sau restaurat) de Dumnezeu o poate avea. una din acestea fiind limba bessilor. BRA=alb. sau cu a fi dumnezeu după Har.TIRA(S)-GEŢI Tracii geţi. 13. greacă). cu a fi sfânt sau zeu.OSTROGOŢI= ISTRO-GEŢI(geţii dunăreni) GOŢI=GEŢI VIZIGOŢI= BESSI-GEŢI 14. consideraţi strămoşii etruscilor(etruscii erau numiţi de către grecii antici şi Tirenieni.purtau acelaşi nume. moş.Uneori. Asia Mică(Turcia). şi e sinonim cu a fi sfânt sau îndumnezeit sau dumnezeu după Har. Acest neam a dat numele Imperiului Bizantin.

YON-ION=Mărit -BOSFOR=BESS-PHARA(PHORA). Sfânt şi tradus ar fi „ALBII.Luminos. adică smeriţii. doar erau creştini) BESS= neamul bessilor.blânzi.dicţ. Spre exemplu.PARŢI . familie de domnitori în Ţările Române)=BESS-ARAB -BIZANŢ(Capitala Imperiului Roman de Răsărit)=BESS-ANTY-YON( bessii antimăreţiei sau slavei.Curat. -SEBASTIAN locuitor al ţării Sabastos=D(Z)A-BESS-TEOS=DA-BES-DIUS= ZA-BES-ZIUS unde DZA.că aceşti arapi albi.Este oare o coincidenţă?Şi de ce Harap Alb când ştim că arapii sunt numai închişi la culoare?De ce să-i fi venit să pună acest titlu. la Vlaherne S-a arătat Maica Domnului poporului adunat în Biserică.inclusiv în Africa.LUMINOŞII BESSI CEI SFINŢI” sau „ZEUL(SFÂNTUL) LUMINOS(CURAT) AL BESSILOR)” 15.DA. BESS-BES=neamul vlahilor sudici şi anatolieni (geto-dacii din Sudul Dunării şi Anatolia) iar TEOS.fie alb. eveniment pomenit în acatistul Maicii Domnului mângâietoarea necăjiţilor şi sărmanilor! Iată câteva nume proprii de oraşe şi persoane: -BASARAB(nume propriu.ZA=Alb.aceşti carpatodanubieni traco-daci sunt numiţi-harapi albi având părul blond şi pielea albă.Pur.reflecta o tradiţie astăzi „uitat㔺i anume.sunt strămoşii întregului neam omenesc.)Spre deosebire de arabi care sunt îndeobşte cunoscuţi ca având părul şi pielea închise la culoare.deosebindu-se aşadar de (h)arapii-arabii închişi la culoare.ţară în Africa-o altă dovadă a migrării carpatodanubienilor în toată lumea de atunci. ANTY= contra (v. cetate a bessilor -BASTOS(ţinut al bessilor)=BESS-TH(E)OS (Dumnezeul bessilor) alte localităţi: -BIZIA=BESSYA -TEREBESIS(TERE-BESIS)=Ţara Bessilor -BITINIA=BESSENIA (ABISINIA.tracic).Ca o paranteză.există un basm de I.Creangă numit „(H)ARAP ALB”.PARXI PARCŞI PARŞI PARCI PERŞI sau PA-R(E)XI unde PA=Părinte. Tată şi REXI=Regi şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) REGILOR” sau PA-AR-R(E)XI unde PA=Părinte. AR=nobil REXI=Regi şi înseamnă „NOBILUL PĂRINTE(TATĂ) AL REGILOR” 16. Tată.galben sau închis la culoare.DEUS(DIUS).şi e normal.ZIUS=ZEU.fără numai dacă conştient sau nu. AGATÂRŞI A-GETA-R(E) ŞI A-GETAE-R(E)ŞI 40 .

etrusce. adaptând litere şi sunete din alte limbi.PAŞE ca în Moldova LUX(LUCS) din latină a dat LUCE în română (sau invers!). De ex. Acest lucru nu trebuie să ne mire de vreme ce există. „S”.: Am văzut în cuvântul precedent cum banalul „X”. iar „DA” în indo-europeană înseamnă LUMINOS 17. VAVILON-BABILON). În general. slavona. „T”. „KI”. AVRAAM-ABRAHAM. „TH” (în alfabetele vechi italice. „CE”. etc. AUTOMAT-AVTOMAT(se pronunţă AFTOMAT). consultaţi tabelul de la începutul dicţionarului etimologic. „Ş”. spaniolă foloseşte un „B” ca un „V”. „T”. celta folosesc des „L”-ul. Traco-geţii folosesc des „R”-ul. GETAE=gecilor şi RECŞI-REŞIREJI=Regi şi înseamnă AI GEŢILOR REGI sau REGII GEŢILOR Explicaţie: De ce litera „X”. de ex. „V”. latină. transformându-le în litere şi sunete proprii psihismului lor. ca în limba engleză azi. Şi l. l. LUCI sau LUŞE ca în Moldova DACŞA a dat DACIA. probabil. Traco-dacii folosesc „B”-ul „V”.VENEŢIA Explicaţie: Unele limbi au sunete şi litere diferite ce se pot schimba între ele generând aparent cuvinte diferite. greaca nouă folosesc „V”-ul în locul lui „U”. Să revenim la cuvântul nostru. etc. anumite tipare de pronunţie specifice mentalităţii şi felului de a fi al unui om sau al unei populaţii distincte care se manifestă strict în acel mod. „F” .A-GETAE-REJI A-GETAE-REGI A-GETAE-REXI A-GETAE-RECŞI unde A=genitiv a. „PH” . „CŞ”. „S”. „CŞ”. „Ţ”. DACHIA(DAKIA-unde „KI” în sumeriană înseamnă PĂMÂNT. „R” (rotacizare). „B” (de ex. „J”. putem observa următoarele litere şi sunete interşanjabile: „V” . se transformă în „CS”. „V” este similar cu „F”. „U” (de ex. „Ş” PAX(PACS) din latină a dat PACE în română (sau invers!).al. DAŢIA. ca în limba germană azi) cât despre grecescul „PH” sau „TH” putem spune că este similar cu „F”. slavonă. astfel. messapice. „CE”. VENEŢIA sau VENEŢIA FENEŢIA FENEŢIA PHENEŢIA FENIŢIA 41 . „CI”. Latina. „Ţ”. Limba latină. slavonă folosesc mult „V” -ul în locul lui „B”. „KE”. De ex. „L”. „CS”. galeza. se poate transforma în unele limbi în „CI”. VNIVERSITATE-UNIVERSITATE)..ai. Pentru mai multe amănunte. BAMOS-VAMOS (să mergem).

Am mai spus şi mai înainte.adică Fiii Luminii BAR=PUTERNIC. „Y”. Aceste limbi au sunete şi pronunţii identice. Concurent. „I”. BĂLAN.localitate în Italia PA-DOVA PA-DAVA PA-DEVA unde PA=Tată. „L” în loc de „R”. DEVA=Zeu şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) ZEULUI” sau „ZEUL SUPREM”.provincie italică ROM-BAR-DIA RAM-BAR-DIA unde RAM(ROM)=RA-MANI(RO-MANI).PHOENIŢIA FENICIA PHOENICS(IA) PHOENIX PHOENIX-CŞA adică ţara (ţinutul adoratorilor) păsării PHOENIX.localitate în Italia REGGIO = Rege (l. sanscrită) şi înseamnă „REGII EMILIEI”. română). LOMBARDIA . „F” în loc de „V”. „V” în loc de „B” sau „U”. Somoliot (avion) se citeşte Samaliot Ponomorenco (nume propriu) se citeşte Panamarenco . Este. observăm că VENEŢIA a fost o colonie feniciană (populaţie indoeuropeană). explicaţie: De ce se transformă litera şi sunetul „O” în sunetul şi litera „A” sau „E”? Există temeiuri pentru aceasta? Răspunsul este DA. „Δ în loc de „U”. dacă vreţi. BLOND şi înseamnă „ZEUL ALB AL RA-MANILOR (RO-MANILOR)” 19. BĂLAI. PADOVA . De ex. REGGIO – EMILIA . adoratoare a păsării PHOENIX. provine 42 . În limba rusă sunt cuvinte (substantive comune şi proprii) care se scriu cu „O” şi se pronunţă cu „A”. slavona. etc. latina. Părinte(PA-TER). 20. doar că în loc să săpăm în pământ. o lucrare de bijutier). 18. Exemplele pot continua. RAAJAA (l. EMILIA = Rival. Făcând aceste transformări (asemănătoare unor săpături arheologice. săpăm în cuvinte până ce găsim cuvântul originar trecut prin diferite limbi. galeza (celta) au origine comună şi sunt mult mai înrudite decât pare la prima vedere. şi DAVA. BĂRBĂTOS DIA=ZEU sau DIA(NA)? şi înseamnă ZEUL PUTERNIC AL RA-MANILOR(ROMANILOR) sau RAM-BAL-DIA unde BAL=ALB.

aluzie la Mielul lui DUMNEZEU care ridică Păcatul lumii? Sau „FIII CURAŢI (SFINŢI) AI LUMINII” sau „MIELUL SFÂNT. unde BRAN = ALB şi CUŞ = sălaş. BLOND ( în l. 21.probabil de la IRMIN = Forţă (Zeul Forţei la popoarele germanice) EMI(G)LIA E(R)MI-GLIA unde ERMI = Forţă. BLAN – CŞA (BALAN -CŞA)/BALAN = ALB. ŢINUT. VRANCEA . FIUL LUMINII” Deci E(R)MI(G)LIA ROMAGNA să însemne „PUTEREA PĂMÂNTULUI LA FIII CURAŢI (SFINŢI sau ALBI) AI LUMINII” sau „PUTERE PE PĂMÂNT MIELULUI SFÂNT. De ex. BARAN. 43 .nume propriu. Putere şi GLIA = Pământ deci. Dar eu cred că ţara CUŞ originală este în acest spaţiu carpato -danubian.vlah dat unei ramuri de români din Peninsula Balcanică sau numeroasele cuvinte şi expresii ce conţin sau derivă din rădăcina CUŞ cum ar fi (CULCUŞ. VRAN – CŞA (VARAN .CŞA unde URAN (l. FIUL LUMINII”. BLANC). EMILIA ROMAGNA . greacă sau proto-indo europeană) = Cer. ŢARĂ.provincie italiană RO . franceză. cuib. Ţară. Cosmosiar CŞA = Casă. FRANŢA) VRAN .CEA (FRANCIA. REGGIO E(R)MI(G)LIA înseamnă „REGII PUTERNICI AI PĂMÂNTULUI” sau „STĂPÂNII FORŢEI PĂMÂNTULUI”. identificat cu Egiptul antic (ţara CUŞ. COŞ.CEA URAN . CĂŞI) sau cu sens extins. Ţinut. înseamnă şi numele unei ţări pomenite în Vechiul Testament.jud. BĂLAN. (în Oltenia se mai zice şi azi pluralul de la CASĂ. „REGELE SFÂNT” sau „REGELE MIEL” . BLAJINILOR.CUŞ) . Traducerea ar fi ŢARA ALBĂ .BRNO .MAGNA unde RO (RA) = Rege sau Soare şi MAGNA = Mare sau MAGNA=Man?-OM şi poate fi tradus „MĂREŢUL REGE(SOARE)” sau „OMUL-REGE”. caii HUŢULI).VLAHI.localitate lângă BRAŞOV – ROMÂNIA .AGN(I)A unde ROM = RAMA? RA(SOARE)? REGE? Şi AGN(I)A = FOC? SFÂNT? MIEL(AGNUS-l.localitate în CEHIA BRÂNCUŞI (BRAN . iar tradus ar fi: „ŢARA CERULUI (RAIUL)”. BLAN. O dovadă ar fi numele de cuţo . ŢARA ALBILOR sau BLONZILOR sau ŢARA BLÂNZILOR. BĂLAI. CUŢ. culcuş (CUL-CUŞ!). care înseamnă locuitor al ţării albilor.CŞA) BRAN – CŞA (BARAN . ROM .CEA URAN . CUŢO . CUŞ. HUŢ sau (H)UŢ). asemănător cu tracicul BHEL care înseamnă ALB şi CŞA care înseamnă CASĂ. BRAN. în România FRAN . BRAN . VARAN.CŞA) unde VRAN. latină)? Şi să însemne.

Explicaţie Ştim din alfabetele antice ale populaţiilor ce locuiau în Peninsula Italică. FRANCIA (FRANCE sau FRANŢA) FRANCESCA. fără a fi daci decât prin încrucişare cu ei.. au atâtea în comun. şi nu iau perceput ca pe nişte cuceritori. Populaţiile pe care le găseau în călătoriile lor au păstrat tot timpul amintiri plăcute despre aceşti străini albi. franceză. de aici concluzionez că FRANCIA derivă din VRANCEA. Cei plecaţi.stat întemeiat de geto-dacii migraţi din zona Vrancei. Acest lucru se întâmplă des cu cei ce poposesc în teritorii noi. cum ar fi germanii-deutsch(se 44 . ci. Încearcă astfel să-şi facă noile teritorii mai familiare. au dus denumirea locurilor natale în noul teritoriu în care au ajuns.I. iată acum. sau cum slavona ar fi putut influenţa franceza şi italiana simultan? mai simplu însă este să consideri că au avut un fond comun sau chiar că limba geto-dacă (stră . (Unele din aceste populaţii. De ex.VRÂNCEANA) FRANCOIS. ca să nu se mai simtă străini şi departe de locurile natale. când colo le găsim şi în franceză şi în italiană.româna adică) le-a influenţat prin migraţii succesive de-a lungul a câteva milenii.BRENCIU (BREN-CŞU) . Ceaikovski. FRANCOIS = locuitor al ţării VRANCEI (sau al noii colonii FRANCIA) FRANCESCA = VRANCESCA (VRÂNCEASCA . Şi ar fi cam greu de explicat cum limbi atât de depărtate geografic. n-au avut ca obiect jaful sau cucerirea unor populaţii pentru a le transforma membrii în sclavi. FRANCESCA da RIMINI –uvertură de P. de ex. pentru că aceşti geto-daci (stră . Aceste migraţii. FRANCESCO = VRANCESCO (VRÂNCESCUVRÂNCEANU). chiar au luat numele dacilor. aveau nevoie tot timpul de noi teritorii. străine. Cum ar fi putut l. italiană.masculin Multă vreme lingviştii n-au putut explica originea acestor sufixe care.feminin şi ESCU . cum am mai spus -o. Se spunea că ar fi de influenţă slavonă.români) erau foarte numeroşi şi se înmulţeau foarte repede. că litera „V” se pronunţa „F”. FRANCISC.nume propriu VRANCEA FRANCEA FRANCIA . FRANCESCO. Cei ce n-au migrat au păstrat denumirea originală mai departe. FRANCISC. mai apropiate de ceea ce au lăsat acasă. se dezvăluie cuminţi. înseamnă de fapt „VRÂNCEANA din RYMYNIA-RUMUNIAROMONIA-RAMANIA-ROMANIA-ROMÂNIA”!! Notaţi sufixul EASCA . română să împrumute simultan sufixe din slavonă.

VRÂNCEANA. română. BLANCESCA 22. restul cuvintelor din acea familie de cuvinte nu vor apare în vocabularul limbii tale. stră-română a fost împrumutat acest sufix în celelalte limbi pe baza faptului că.-ASCA. vezi asemănarea cu daci ). iar în celelalte limbi se regăseşte doar un singur nume cu sufixul ESCO. familia de cuvinte fiind foarte sărac comparativ cu cea din l. O(R)-RA-DE(V)A U(R)-RA-DE(V)A unde UR=Oraş. BĂLANA. vezi iar asemănarea cu daci ) danezii (în Evul Mediu ţara lor se numea GOŢIA.oraş în România. RA= Rege sau Soare şi DE(V)A = Zeu. Celelalte limbi (italiană. română avem o mulţime de nume proprii care se termină în ESCU(masculin). BRANCESCA.RA .) au doar numele propriu Francesco-Francesca.a. DOLHASCA. ARAD .oraş în România. ORADEA .D(A) unde AR = Nobil RA=Soare sau Rege DA=Alb. etc.citeşte doici. Capitală sau aglomerare mare de oameni. olandezii (li se mai spune dutch. În l. Francis care pot avea sufixul ESCO sau ESCA.m. Cetate. din SYMER(IA)} sau Uriaş. A(R) . făcând ca numărul lor să fie mult mai mic decât numărul de cuvinte din familia de cuvinte respectivă a limbii din care s-a făcut împrumutul) FRANCESCA VRANCESCA = ALBA.Şi tradus ar fi „ORAŞUL (CAPITALA) ZEULUI SOARE(REGE)” sau „URIAŞUL (PUTERNICUL) REGE (SOARE) ZEU”. alegi doar unul care îţi place sau pe care îl reţii mai uşor. etc. {vezi UR.-ESCA. nu cunoşti toate cuvintele familiei respective-ci. „NOBILUL REGE(SOARE)”. ş. afirmaţie (adică CU ADEVĂRAT) şi ar putea fi tradus „NOBILUL REGE(SOARE) ALB”. franceză. pe de o parte. suedezii. etc.d. URUK. avem o mulţime de nume proprii şi substantive comune cu acest sufix. muierească. română se găsesc cele mai multe cuvinte din familia aceasta ce are sufixul în ESCU. „NOBILUL REGE(SOARE)ZEU”. Zi. în l. română în schimb. nu iei toată familia de cuvinte-nici n-ai putea. A da(dărui). explicaţie: 45 . „DĂTĂTORULCUADEVĂRAT REGE NOBIL” 23.-ASCA (feminin): POPESCU-POPEASCA. pentru că fiind limbă străină. vezi iar asemănarea cu GEŢIA). celelalte nume proprii nu posedă acel sufix. BLONDA. Astfel. (Pentru că atunci când preiei dintr-o limbă un cuvânt. Se poate deduce astfel uşor că din l. sau substantive comune: femeiască. Notaţi că numai în l. Zeu.

Coş (ŢARA CUŞ. SFÂNT sau dumnezeu după har. înseamnă probabil ŢARA UNDE TE SIMŢI CA ACASĂ sau unde eşti ACASĂ). când vorbim de moşii şi strămoşii noştri. De altfel. ţinut.alb.ţinut tracic.CŞA . DANIA=dar. CŞA=ţară.zeu şi ANU=zeitatea supremă la sumerieni. CŞA=ţară. în „A” (cum am văzut în ex. De ex. că. actualmente parte a statului elen. poate deveni din nou OM sau MOŞ prin credinţa în Dumnezeu.donaţie Tradus ar fi: „DARUL PĂMÂNTULUI-MAMĂ” c) MACŞA (MOCŞA) . MACEDONIA .Sunetul şi litera „O” se pot transforma.ţinut. a) MA . 25. Ţinut.ANU unde MA=mamă(pământ).mag) şi DANIA=dar. din care foarte puţini au ajuns cunoscuţi urechilor noastre după numele lor. Şi tradus ar fi „CAPITALA(ORAŞUL) ŢĂRII SOARELUI(REGELUI)” sau „REGELE ŢĂRII URIAŞILOR” sau „URIAŞII ŢĂRII SOARELUI”. Ţară.donaţie Tradus ar fi: „DARUL (STRĂ)MOŞILOR sau INIŢIAŢILOR” MOŞ ar mai putea însemna chiar. de ex. rădăcina „UR” (ce înseamnă oraş). ce au trăit înaintea noastră.DANIA unde MA=mamă(pământ).localitate mai mare decât satul O(R)-RA-CŞ(A) U(R)-RA-CŞ(A) unde UR(OR) = ORAŞ sau URIAŞ (fiind o localitate MAI MARE decât satul!).CŞA(E) – DA . a fi OM. română) BON (l. Omul căzut în păcat. precedente) sau „U”. Tradus ar fi: „PĂMÂNTUL-MAMĂ AL ŢĂRII ZEULUI (LUMINOSULUI) ANU” b) MA . prin voia lui Dumnezeu şi prin efortul personal. fie din religia pregătitoare precreştină zamolxiană. Dumnezeu îţi dă. Aşadar. dar în traistă nu îţi bagă . ORAŞ . ne referim de fapt la cei ce erau OAMENI ADEVĂRAŢI. Căuş. 46 . RA=Rege sau Soare şi CŞ(A)=Casă. casă. SFINŢI sau DUMNEZEI după HAR. BUN (l.DANIA unde MACŞA – MOCŞA = (stră)moş sau iniţiat(învăţat. DA=lumină.casă. fie din religia creştină. după cuvântul din popor. în unele limbi. se găseşte şi în sumeriană (UR\URUK) şi în latină (UR-BIS\URBIS). franceză) 24.

dar demn şi liber. iar pe „O” schimbat în „A”(ca în rusă de ex. muncitor.să nu minţi. nu doresc să idilizez. somoliot = avion. OM. rămânând doar sensul de predecesori. cu adevărat.Apostol Andrei. este un fond traco-dacic care s-a transmis tuturor popoarelor de azi. de iniţiat. Care erau aceste învăţături? Să crezi în Dumnezeu.nesupus celor vremelnice.S(A)LA .avem BES . primitor de oaspeţi.Cu timpul. să n-o distrugi sau să o batjocoreşti. THESSALONIC . avem FES -SALO . jertfitor. simple şi uşor de reţinut nefiind nevoie de cărţi şi tratate. 26.NIC considerăm „A” care dispare. să fii bun. MOŞNEAN de ex. Sensul de predecesor sau ancestor a derivat de la faptul că cei ce le urmau învăţăturile şi viaţa îi considerau pe aceşti MOŞI ca pe nişte părinţi şi nu puteai fi fiu al acestor MOŞI dacă nu le urmai viaţa şi învăţăturile.SALO . Iar aceste învăţături erau foarte clare. sensul cuvântului MOŞ s-a estompat până la dispariţie. dinastie de domnitori în ŢĂRILE ROMÂNEBESSARAB(Basarab). să fii drept. etc. avem VES . să fii milos cu oamenii şi animalele.NIC considerăm „F” = „V”.să nu omori.liber de păcat.localitate în Grecia.SALO . fără a ţine cont de graniţe sau limbă.NIC considerăm „V” = „B”.NIC considerăm „TH” = „F”. Desigur.NIC unde BES = populaţie traco-getică care a întemeiat Imperiul BESSANTYN (Bizantin). Toate aceste învăţături se regăsesc atât în precreştinism cât şi în creştinism.sau să falsific istoria! NU!! Sunt convins că şi în acele timpuri erau oameni şi OAMENI. urmaşii acestor MOŞI şi STRĂMOŞI. stăpân de pământ. mândrindu-se până azi. avea şi sensul de om liber. să respecţi natura. au primit creştinismul fără rezerve. de DUMNEZEU după HAR. de învăţat. blând. Să mai spunem că. Cei ce au fost însă. cu moşii şi strămoşii lor şi că sunt continuatorii acestora pentru a transmite mai departe urmaşilor lor moştenirea primită de la înaintaşii lor. însă nu boier.să nu furi. Nu este nimic naţionalist aici. de SFÂNT. se citeşte samaliot) BES . ceea ce denotă clar originea sa de.SALO .. lipsit de egoism şi mândrie. provincia Macedonia THES .etc. că unii preoţi precreştini ca şi unii credincioşi precreştini traco-daci nu urmau cu adevărat acele învăţături pomenite mai sus şi că aceştia au fost şi cei ce ce s-au opus creştinismului atunci când a poposit pe aceste meleaguri prin SF. din contră. BESSAPHORUS(Bosfor) S(A)LANIC – SLANIC – SALIN = mină de sare şi tradus ar fi: SALINA BESSI-LOR 47 .de părinţi.

LUCI = LUŞI ca în vorbirea moldovenească DACIA = DACŞA = DAŢIA = DAKIA Concluzie: „T” = „CI” = „CŞ” = „CS” = „Ş” = „Ţ”= „KI” în diverse limbi aceste sunete şi grupuri de sunete se schimbă unele cu altele CŞES . CIOB să însemne CIOBAN (arhetipul lui ABEL) URA . BRAH CIOB tradus ar fi „CIOBAN VALAH (ROMÂN. TRACO-DAC) BLAH .GET)”.CŞOV iar ŞOV. BLAH – OV. şes şi SALIA=sarea tradus ar fi: „CÂMPUL (ŞESUL) SĂRAT” 28.Tradus ar fi „FRATELE CIOBAN”(aluzie tot la ABEL care era cioban. „OU” pur şi simplu? VLAŞ-OV VLACI-OV VLAH-OV V(A)LAH-OV b) BRAŞOV unde BRA.SALIA unde TES . VLAŞ. ilir) şi ŞOV-ŞUB-CIOB=Cioban.SALIAES . ULAG. VLAH. TRACO . în vorbirea veche românească ţărănească. BLA înseamnă ALB (BLOND.BLACI(BALACI – nume propriu).CIOB iar CIOB înseamnă CIOBAN. BĂLAI. BLÂND) BRA-ŞOV iar CIOB înseamnă CIOBAN (SUBA – ŞUBA=Cioban în sumeriană!) şi BLA-ŞOV tradus înseamnă „CIOBANUL ALB (BĂLAN.CER. LUMINOS)”. BLOND. BRAH înseamnă VALAH. VLAH-CIOB VLAS-CIOB VLAŞ-CIOB 48 . URA-CIOB. dicţ. BRAŞOV . BLAH.27.ŞOV URA . Tradus înseamnă „CIOBAN CERESC. e) BRAŞOV unde BLAC.CŞES . BLÂND)” BLA-CIOB d) BRAŞOV unde BRA=Frate(cf. VRA. în vorbirea bănăţeană sau nu poci = nu poci. URA (de la URAN .CIOB (ROMÂN. etc.oraş în centrul României a) BLAŞ-OV unde BLAŞ.provincie în Grecia TES-SALIA facem pe „T” = „C” (de ex. OLAH (ULAH. BLAC .) alte ex.(SOLAR. TESSALIA . CŞOV. OLEG) înseamnă român BLACI-OV iar OV(OU) să însemne loc de origine.CIOV. c) BRAŞOV unde BRA. de naştere. V(A)LAH.BLAH. BĂLAI. Timişoara = Cimişoara. BĂLAN.CAIN era agricultor!). VLAS(VLAŞ). LUX =LUCS.ŞES = câmpie. VALAH. VLACI. CIOV. RAI) să însemne cer sau de origine cerească VRA .

În Capitolul HIDRONIME voi explica mai pe larg de ce consider ţinutul CarpatoDunărean Leagănul-Căuşul (sau Grădina Raiului biblic) Omenirii. Chiar şi după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri. să apere RAIUL de ne-oameni. Coincidenţe peste coincidenţe pentru o populaţie Carpato-Danubiană păstorească-sedentară înapoiată. civilizaţii (SUMERIAN. cu orice preţ! (până acum 50 ani aprox.) şi au decis să trăiască simplu. etc. Să fie o coincidenţă. Ei bine. acel CĂUŞ. New York din America de Nord le-a amintit coloniştilor ajunşi acolo.punând pentru locuri asemănătoare denumiri identice. PERSAN. acel SĂLAŞ.) au străbătut veacurile şi mileniile până în zilele noastre. UE. CarpatoDanubienii au jurat să nu mai repete aceeaşi greşeală (mândrie.Notaţi de curiozitate că „BLA” şi „ALB” e unul şi acelaşi cuvânt citit în oglindă (de la stânga sau de la dreapta). cu timpul estompându . În orice caz. după căderea în păcat a lui ADAM şi a EVEI. De ex. Probabil. etc. după ce au întemeiat o super-civilizaţie (poate Atlantida sau asemănătoare ei). cu natura şi cu oamenii. Gândiţi-vă că aţi lua în mâini un pui de găină abia eclozat. ŢARIST. în armonie cu Dumnezeul Unic.etc.în vechiul RAI (leagănul civilizaţiei umane) au jurat să ţină credinţa în Zeul Unic. traiul smerit în armonie cu Dumnezeu. Un SĂLAŞ unde să se poată hrăni şi care să-i poată oferi şi protecţie asemenea uterului mamei copilului încă ne născut. asta s-a întâmplat şi cu omenirea. etc.) Să ne mai gândim că ţara Cuţ (cum o aflăm în Vechiul Testament) este ţinutul din zona Carpato-Dunăreană. unii dintre ei au întemeiat chiar diferite imperii. Totuşi. Mai apoi. odată cu acestea au îmbrăţişat (iar) credinţe greşite politeiste sau ateiste. mai ales că înseamnă acelaşi lucru? Se vede că civilizaţiile străvechi (poate ante-diluviene) scriau şi citeau şi de la stânga şi de la dreapta (bustrofedon). stârnind şi azi nedumeriri şi invidii. culturi. de York-ul natal din Marea Britanie.se până la uitare. politeism sau chiar ateism. EGIPTEAN. natura şi oamenii şi atunci au (e)migrat prin alte părţi ale lumii ajutând diferite populaţii cu ştiinţa lor. exemplele pot continua). au rămas în amintirea oamenilor. iar nu ţinutul egiptean. MACEDONEAN. Fragmente (cum ar fi în balada MIORIŢA – „Pe un picior de plai pe-o gură de RAI” sau ROMÂNIA –GRĂDINA MAICII DOMNULUI. uitarea nu a fost totală. cum aţi ţine mâinile ca micul pui să nu fie scăpat jos? În formă de CĂUŞ. SUA.) Bineînţeles. civilizaţie. dintr-o dată. care a împrumutat ulterior aceeaşi denumire urmare a faptului că cei ce au întemeiat Egiptul erau veniţi din ţinuturile Carpato-Dunărene (ştim că cei ce colonizează un teritoriu aduc cu ei amintirile din ţinuturile natale. putere. de aici au pornit oamenii să umple Pământul 49 . ROMAN. Cei rămaşi pe loc. BIZANTIN. Totuşi unii dintre ei n-au mai suportat sărăcia de bună voie. acea GRĂDINĂ. CINEVA (DUMNEZEU) a creat GRĂDINA RAIULUI ca un CĂUŞ în care OMENIREA să se poată dezvolta. goană după bani. New England din SUA de England din Marea Britanie. TURC. distrusă din cauza păcatelor şi răutăţii de Potopul Biblic.

în smerenie. NU AU ÎNTEMEIAT EI ACEA SUPER CIVILIZAŢIE (ATLANTIDA să zicem) care a generat (sau care a atras. credinţa. Dar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit.) Ar trebui totuşi să mai prezint o ipoteză. asimilând învăţături. Nu vedeţi? Cum un sportiv (şi nu numai) de la noi care ajunge în frunte. într-o Dragoste de Dumnezeu.Getă). sunt din ce în ce mai puţini cei gata de jertfă (o ultimă zvâcnire de oameni liberi traco-daci. invidia. De atunci vor să-i uzurpe toate drepturile.de bogăţie(şi azi munţii noştri sunt plini de aur. Însă pe măsură ce migrau pierdeau contactul cu GRĂDINA SACRĂ (RAIUL). a fost în 1989. de sare. Dar să nu ne mândrim cu aceasta. ţara. Că trebuie să plătească prin milenii de smerenie şi sărăcie ceea ce au făcut milenii prin mândrie şi bogăţie. cum se mândreşte(mass-media îl ajută să se mândrească şi admiratorii) cum ajunge mai jos decât poate crede.după Porunca lui DUMNEZEU.În timp. simplitate.de putere. o Credinţă Curată şi într-un spirit de sacrificiu rar văzut. ca pedeapsă) Potopul Universal. când tinerii şi cei ca ei strigau vom muri şi vom fi liberi asemenea martirilor creştini de acum 2000 ani). Chivu. de uraniu. ci să fim responsabili. înţelepciune. cei rămaşi în străvechea vatră. Căci nu le-a fost uşor ca milenii să nu se lase cuceriţi de toate ispitele lumii. etc. De asemenea. (Vezi ex. această populaţie Carpato-Dunăreană (Traco . Natura şi Oamenii. în Grădina Raiului. limba. de Neam. măcar că aveau o mare ştiinţă şi înţelepciune şi blândeţe şi smerenie. cei ce juraseră să trăiască de aci înainte în smerenie.). mai ales.etc. de comportamente anormale. în simplitate. Cei ce rămâneau în GRĂDINĂ rămâneau credincioşi DUMNEZEULUI UNIC. această conştiinţă a rolului de apărători şi păstrători s-a estompat şi ea. etc. în timp. pe care cei în măsură o pot verifica de e adevărată au ba (în ce mă priveşte am un simţământ puternic că este adevărată) şi anume că acei Carpato-Danubieni. toată istoria. pornind războaie. Mutu. de Limbă. de Glie. 50 . sau vrednici de ea şi să o dăm mai departe urmaşilor. tot EL ne-a şi binecuvântat cu daruri cum puţine neamuri au avut. demnitate (ca unii ce conştientizau rolul lor de păstrători şi apărători ai ADEVĂRATEI CREDINŢE în DUMNEZEUL UNIC CEL ÎN TREIME SLĂVIT şi ai GRĂDINII RAIULUI creat de DUMNEZEU). cu DUMNEZEU şi deviau în religii politeiste sau în comportamente anormale. în armonie cu Dumnezeu. umilindu-i.Dunăreană (azi le zice români!) rabdă cu stoicism ştiind sau intuind că încă mai plătesc pentru faptul că au întemeiat Civilizaţia ce a atras mânia lui Dumnezeu pentru mândria şi celelalte răutăţi ale ei. transformându-se într-o Dragoste de ţară. în ţinuturile Carpato-Dunărene. etc. Iar această populaţie Carpato . de Strămoşi şi nu în ultimul rând. bunătate. a atras şi respectul şi admiraţia popoarelor din jur dar şi. cu natura şi cu oamenii au fost şi cei ce au primit creştinismul atunci când acesta a poposit pe meleagurile primordiale ale omenirii. Leonard Doroftei. căci ei ştiau cum trebuie să fie în raport cu Dumnezeu. Deci nu Carpato-Danubienii şi-au trădat DUMNEZEUL UNIC. sărăcie. Sigur. Azi.

Bel-Bal în slavonă) jertfelnicie. în Rusia şi Ucraina. poate. care înseamnă tot VALAH) VLAH BLAH (BLOH) sau OLAF. UNII Carpato-Danubieni n-au mai suportat învăţăturile sănătoase. nume suedez.) primitori de oaspeţi şi au plecat din CĂUŞ (din GRĂDINA RAIULUI) şi au început să urmeze alte învăţături. comportamente şi credinţe străine şi anormale. La fel de adevărat este că şi dintre aceşti ex-Carpato-Danubieni. BLOH-nume propriu maghiar. lăsându-se cuceriţi de patimi. mai păstrau în memorie unele din învăţăturile sănătoase şi le mai aplicau. informatică. aici e înţelepciunea!) în curăţie. sărăcia de bună voie(măcar că stai pe munţi de aur. deci. de putere. blândeţe (BLÂND vine de la BLA care înseamnă ALB. în smerenie. în sport. alte credinţe (politeiste). întemeind imperii puternice.cetate capitală a statului dac. nu toţi erau răi (unii.practici. alte obiceiuri şi comportamente a-normale. simplitate. de mândrie. de locuitori-vezi în muzică. ba chiar îi mai aşteptau să revină). Partea proastă era că ei plecau din CĂUŞ şi cu multe cunoştinţe ştiinţifice pe care le foloseau apoi doar ca să cucerească sau să domine pe alţii.nume propriu. 29. ce înseamnă tot VALAH !) VLOH VLAH OLAH . care înseamnă VALAH (notaţi şi numele BLOHIN ce se află în Ucraina. etc. transilvan (maghiar sau maghiarizat). România este pe primul loc la copii dotaţi raportat la nr. este Bland-Blanc în franceză. DUMNEZEU ESTE LUMINĂ. 51 . ce înseamnă VALAH ULAH (notaţi de asemenea şi numele OLEG. ALB. de bogăţie. construind o societate pervertită (căci ei erau puşi să apere Credinţa sănătoasă şi comportamentele naturale sădite de DUMNEZEU în OM in GRĂDINA RAIULUI. cine îl are pe Dumnezeu este Alb. fizică. Dar dacă nu CarpatoDanubienii atunci cine? Ei bine. Credinţa în Dumnezeul Unic. mărturie stă faptul că popoarele cucerite pstrau o amintire plăcută despre ei. la olimpiadele de matematică. care înseamnă VALAH sau. SARMISEGETUSA . înţelepciune inteligenţă (pentru cine nu ştie. Bianco în italiană. bunătate. BALOGH (nume maghiarizat sau mai corect „secuizat”) care înseamnă tot VALAH!!! 30. danez.

BEŞI CAS .Tradus ar fi „CETATEA STRĂLUCITOARE A ARMIEI” sau „ARMATA STRĂLUCITOARE A VITEJILOR”. CASTEL (l. necucerită de romani. GET = HET (geţi).(română). română). „ARMISE”=Armie.TO . de ex. Curat. SARMISE-GETUSA ZA-ARMISE-GETUSA DA-ARMISE-GETUSA unde „DA”=Alb. SIGHET (SZEGED în Ungaria) USA.TO .BEŞI 52 . CIMERIENI . coşarcă(română). O coincidenţă nu-i aşa? 32.dacică SIMERIENI SYMERIENI SUMERIENI Avem un toponim. IZA = apă curgătoare sau izvor sau părinte şi tradus înseamnă „ZALMOXE ESTE PĂRINTELE (izvorul) GEŢILOR” Avem şi câteva toponime şi hidronime care conţin numele capitalei dacice. Aceste rădăcini au generat câteva cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens în limbi diferite. IZA (Valea Izei)( în l. -CAS (CAS. sumeriană ISA = apă curgătoare) Sau. turcă). coşciug.populaţie de origine traco . COSTO-BOXI am văzut mai înainte că rădăcina CAS. E = este.ZALMISE-E-GET-USA ZALMISE-E-GET-ISA ZALMISE-E-GET-IZA unde ZALMISE = ZALMOXE. pe lângă DEVA.populaţie dacică liberă din N-E Daciei (Moldova de astăzi). coşmelie. sau alt imperiu din istorie. COS. o localitate numită SIMERIA.BEŞI (BAŞI) COS . Oaste şi „GETUSA”=Cetate. COSTOBOCI . -CHATEAU = castel (franceză) -COS (coş. CAT.CO(T)CIOABĂ.BOŞI COSTO . Viteaz. CASTLE (engleză) -CAT (CAT=etaj (română.BOCŞI COSTO . Luminos. SARMIS (SĂRMAŞ SEGET.COSMOS(greacă) -COT (COTEŢ. -COTTAGE = căsuţă (engleză) COSTO . 31. COT înseamnă CAS sau locuinţă.

b) SACHSEN-saşii în l. SLAVIS . izvor sau este (de la vb.BEŞI Aşadar. slavă şi IS=apă curgătoare. DACHAU (DAHAU) care tradus ar fi: AL DACILOR sau DACUL 35. cunoscut din păcate în al 2 lea Război Mondial.COT .O . 33. AG -OG -OC=OCHI? şi AN(U)=ZEUL ANU şi ar însemna „OCHIUL (ZEULUI) ALB ANU” 53 .slavii SLAVI-IS unde SLAVI=mărire. a fi) ca în româna veche ÎS=sunt sau în engleză şi tradus ar fi „CEI PLINI DE MÂNDRIE” sau „SUNT MÂNDRI” sau „IZVORÂTORII MÂNDRIEI” 34. a) TIROL-provincie austriacă b)TIROL TIRAL T(I)ROL TIRAR T(I)ROI(S)-TIROIS-TROIS TIRAS(TIRA-GEŢI) TRAIS TRA(H)IS TRAKIS-TRACIS(TRACI) 36. a) SAXON-ins din neamul saxonilor. BARAHAN BALAHAN VALAH-AN unde VALAH = ROMÂN şi AN(U) = ZEUL SUPREM la sumerieni şi tradus ar fi „ZEUL ANU AL VALAHILOR” sau „CÂMPIA VALAHĂ” BAL-AG-AN(U) unde BAL=ALB. COSTOBOCI înseamnă „BEŞII CONSTRUCTORI (DE CASE)”.O .BEŞI CAT . germană SACSON ZAHZEN SACŞON DZAHZEN SAŞON DAHZEN SAŞAN DAHŞEN SAŞ(I)AN DAHŞ(I)EN DZAŞIAN DAHŞIAN DAŞIAN DACŞIAN DAC(Ş)IAN DACIAN-DACIC DACIAN-DACIC Este şi un toponim. BĂRĂGAN .câmpie în S României. mândrie.

37.neam indo-european înrudit cu geto-dacii.a) ZYRAXES-nume propriu geto-dac. bolşevicii. română). etc. YARD (l. îşi ziceau Roşii.tracii şi slavii. BAL-CANI unde BAL=ALB şi CANI=CÂINI(LUPI?) (CANI în l. etc. !?) ROXANA-nume propriu.cetate sau Întăritură în limba geto-dacă.Vechiul Testament) SAVA JIVA=viaţă.RUŞII=ROŞII(tot o coincidenţă faptul că cel mai puternic stat comunist avea steagul de culoare roşie!.MAREA BALTICĂ BAL-TICĂ=Marea Albă BAL=ALB 41. illirică = câine(lup?). GARD. vecină cu dacii. SIRACSES SIRAŞE(S) sau CIR(E)AŞE(S) CIREAŞE(CIREAŞĂ) b)ZYRAXES GURA-CŞES(GURA ŞESULUI GUREŞ (VORBĂREŢ 42.BALCANI-munţi aflaţi la S de Dunăre.(sanscrită. GIARDINA (l. 54 .De fapt mai corect ar fi ÎNGRĂDITURĂ sau aşezare înconjurată de un GARD(ZID).slavonă) SHIVA-ŞIVA=zeitate hindusă 39. JARDIN (l. (l.ROXOLANI-populaţie indo-europeană (traco-scitică). care au câştigat revoluţia. DEVA-localitate în România DABA-DĂBÂCA-localitate în Moldova DZABA SABA (REGINA DIN SABA?. engleză) 38. RUŞII sunt urmaşii acestor roxolani. franceză). Din această rădăcină (GRAD) provin şi cuvintele GRĂDINĂ.vietate.DAVA-zeu.traco-geto-slavonă. Şi tradus ar fi „CÂINII(LUPII) ALBI” BALCANI BAL(A)CANI-BOLOCANI VAL(A)CHANI-VALAHANI munţii Valahilor-românilor (dacilor) 40. italiană). Strămoşii ruşilor sunt roxolanii.GRAD-ora în l. ROCSOLANI ROŞOLANI (ROŞULANI) adică ROŞCAŢI RUSOLANI-RUSLANI(nume propriu RUSLAN!)-RUS.

SECUI-daci maghiarizaţi. aşa cum sunt azi. SACUI ZACUI DZACOI DACOI-DAOI=DACI 44. de călărie) şi atunci înseamnă CĂLĂREŢ. copii. 45. sau KAL(CAL)=CAL(animal de povară. din diverse motive (refugiaţi-goniţi de legiunile romane sau pur şi simplu ca urmare a înmulţirii rapide a populaţiei dacice). OLTIN-UM 46.K sau C şi obţinem KAL-MAN(CAL-MAN) un binecunoscut nume maghiarizat care înseamnă „Om din Galia”. 900 de ani de la apariţia hunilor în aceste teritorii pentru prima dată. apoi GH îl pronunţăm ca în (G)HITĂ-VITĂ(vorbirea ţărănească românească veche) şi avem (H)AL-MAN în unele limbi H -ul nu se pronunţă. ALTINUM.ROCSANA ROŞ(I)ANA=ROŞCANA-ROŞCATA 43. etc.C se poate pronunţa şi „T”(ca în Ardeal sau Banat. Timişoara = Cimişoara sau. căsătorii mixte. LATINUM. în aprox. şi avem AL-MAN(AL(E)-MAN) ALEMAN SĂ ne întoarcem puţin la GHAL-MAN(GAL-MAN) facem pe G .TRACI THELACI FELACI . LAŢI(UM) . BÂRSA . şi „b”.. „nu pot” = „nu poci”.ţara Bârsei (ţara munţilor) BYR-SA BUR-SA BUR-XA BUR-CSA 55 . GERMANII ca popor.prin răpiri de femei.GERMAN GHERMAN GHEL-MAN GHAL-MAN unde GHAL=GAL(EZ) şi MAN=OM şi înseamnă OM DIN GALIA. s-au format din gali şi populaţii nordice (probabil slavo-fino-ugrice) şi ulterior cu daci migraţi din zona CarpatoDunăreană.

Poate alte descoperiri să aducă lumină asupra acestui subiect). dar atunci „BERGA” nu mai poate fi considerat de origine tracică.dacă. BĂRBAT. BUR . poposeau paşnic sau războinic pe aceste meleaguri.IULIA în Evul Mediu sau cum se numeşte azi capitala Serbiei. ar fi apărut alte denumiri. fireşte.BERSA) sunt denumiri sigure în proporţie de 90% de origine dacică. BERSA? în l. dacică BAR-SA BAR-XA BAR-CSA BAR-CŞA(BAR-CEA) unde BUR = PUTERNIC. CSA. asemănător cu tracicul BERGA (MUNTE). în Turcia BURIDVA-loc. BĂLAN şi tradus ar însemna ŢINUTUL PUTERNIC sau „ŢARA CELOR PUTERNICI”. BĂLAI. Părerile lingviştilor sunt neclare aici. probabil BERZA?. XA. BORGIA nume propriu italian . CETATE sau ÎNTĂRITURĂ şi provine din BURG(H). fiind mult mai puţin numeroşi decât dacii. PUTERNIC şi GH(E) = PĂMÂNT. În ce? Probabil în unele obiceiuri barbare. geto .GRAD (CETATEA ALBĂ) cum era denumită ALBA . ci celtică sau germanică. Însă. la rândul lor aceste populaţii influenţau şi ele populaţia autohtonă majoritară. 56 . totuşi. în timp. CŞA(CEA) = CASĂ. Să nu uităm că dacă ar fi fost o altă populaţie suprapusă peste dacii care au dispărut din teritoriile lor. cu alte pronunţii complet diferite. Şi dacă ele s-au păstrat până acum (ceea ce este o minune în sine) nealterate sau doar uşor transformate este dovada supremă că cei ce le-au denumit la început au fost aceeaşi care le-au păstrat şi folosit. Vezi „BURG” . chiar şi l. ŢINUT şi D(Z)A = ALB. BURSA-loc. (cum ar fi măştile. BÂRSA . ÎNTĂRIT şi DA = ALB).geţii erau oameni blânzi şi ospitalieri cu cei străini veniţi cu gânduri paşnice şi lesne iertători. tracică. adică un fel de cetate pentru acele vremuri îndepărtate. BUR = PUTERNIC.BORŞA-loc. sălbatice. că „GENES”( NAŞTERE. unde BUR = ÎNTĂRIT. GENEZĂ) în limbile greacă şi latină se pronunţa „ZENES” în limba geto . vezi BEL . La fel de adevărat este că daco . erau asimilaţi de aceştia. BORCEA nume proprii daco-române. cred că BÂRSA (BERZA . ştiind de ex. credinţe în moroi. ÎNTĂRIT sau prin extensie.DA înseamnă „CETATEA ALBĂ (cf. prin urmare BURG(H) însemna la origine „ÎNTĂRITURĂ DE PĂMÂNT (loc apărat de un val de pământ).cuvânt ce înseamnă în l. SA.dacă (după unii autori. de aceea dacă unele populaţii. De asemenea. Cu toate acestea. anglo-saxonă. BLOND. în România.BUR-CŞA(BUR-CEA) BUR-DZA BUR-DA Cu variantele:BURCEA. BURCĂ. deşi asimilaţi de daci.(Ţara Bârsei). pronunţa „Z” în loc de „G”.

eşti evreu de grad doi sau chiar trei (pentru că dacă tatăl evreu este însurat cu o păgână care îl înşeală. adversarii monoteismului dacic (din păcate şi datorită unor dacologi atei sau anticreştini) aduc în discuţie multitudinea de zei din panteonul dacic. fiind o religie străină (de origine iudaică). nu putea aproba asemenea obiceiuri. genetic. La fel stau lucrurile şi cu religia monoteistă a dacilor. din contră L-au răstignit pe Iisus. decât a evreilor. ci. pe unii îi sperie acest lucru gândind că. De altfel. vom vedea că nu arată a evreu deloc după aspectul fizic. s-a petrecut doar la acceptarea creştinismului. ATÂT.. Singura schimbare notabilă a religiei dacilor. bunăoară. dreptatea şi religia lor. ascendenţa recunoscută este pe linie feminină (maternă). de ex. Pe când dacă mama e evreică. în capitolul în care este prezentată genealogia lui Iisus. Dar acest raţionament s-ar dovedi o eroare întrucât. etc. dacă doar mama e evreică atunci eşti sigur evreu. dacă întrebi pe orice creştin ortodox practicant (nu doar cu numele) îţi va spune că religia creştină ortodoxă este MONOTEISTĂ. la nivel de masă. Ştim că la evrei. Acei zei numeroşi care apar în religia dacilor nu sunt zei atotputernici. nu mai contează dacă acel copil este conceput cu un evreu 57 . nu este al lui. ADICĂ FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT. pentru a susţine politeismul dacilor. Seamănă mai mult cu fizionomia geto-dacilor. atunci copilul. Dar pe ansamblu. Adevărul este că dacă ar fi fost de origine iudaică. ar fi tot politeist. În acest caz comunitatea evreilor nu-şi poate asuma riscul de a recunoaşte pe copil ca fiind evreu. iudeii ar fi ţinut-o doar pentru ei! Dar ei.un fel de canibalism amestecat cu necrofagie. adică. a dacilor. doar cel ORTODOX. după aprecierea evreilor).) este sigur că blândeţea.consumarea inimii unui mort ce se află că e strigoi . spre deosebire de Dumnezeu (în trei persoane) care este NECREAT şi are putere nelimitată. Unii dintre daci se poate să fi îmbrăţişat astfel de practici. Este blond-şaten. trebuie să fie aruncată. când există riscul să nu fie deloc evreu. Ştiu. Matei. înalt. Şi nu orice creştinism. iar sfinţii sau îngerii NU POT FI EGALII LUI DUMNEZEU NICIODATĂ DEOARECE SUNT FIINŢE CREATE PE CÂND DUMNEZEU cel ÎN TREI PERSOANE ESTE NECREAT. cel puţin nu de marea masă a dacilor. deoarece are o mulţime de sfinţi şi îngeri până la Dumnezeul în trei Persoane. dacă ne uităm la icoanele care Îl reprezintă pe Iisus. cum au îmbrăţişat şi alţi daci mai înainte religia politeistă greco-latină. dacă doar tatăl e evreu. marea masă a dacilor a ţinut religia monoteistă tradiţională. Şi nu în ultimul rând. De asemenea. Desigur. este doar al mamei păgâne. Dacă ar fi aşa. sunt prezente două femei care n-au fost evreice. atunci şi creştinismul ortodox. ei pot fi asemuiţi de ex. făcându-l samaritean (samaritenii fiind păgâni. evreii nu odată L-au acuzat că e străin de credinţa şi de neamul lor. în Evanghelia Sf. respectând raţionamentul lor. ci au provenit din populaţii aşa-zis păgâne. dar nu sunt decât creaturi. cu ochi albaştri. (ca în creştinismul ortodox) cu sfinţii sau îngerii care au puteri foarte mari. curăţia inimii.

ŢARĂ. CULCUŞ şi înseamnă CĂUŞUL (CULCUŞUL. ÎNTĂRIT) v. CUS) = CASĂ. ŢARA ALBĂ. SĂLAŞUL) CERULUI sau SĂLAŞUL ALB. CASĂ vezi VRAN-CEA=ŢARA CERULUI (RAIUL). VRAN. FRAN=cer. greacă)=cer. LOCUINŢĂ şi MOS = MOŞ (ÎNVĂŢAT. în extensie. bolta stelară şi CEA (XA. CŞA) =ŢINUT. în cazul lui Iisus. mai sus despre BURG(H)! BAR=rădăcină cu sens de BĂR-BAT(BĂRBAT. BRANCUŞ (nume propriu) unde CUŞ=CĂUŞ.ca fire. INIŢIAT. BĂRBOS) 47. ZEU sau SFÂNT) sau MUŞ (MUŞAT = FRUMOS şi tradus ar fi: „CASA. BÂRSA BÂR-SA BOR=MUNTE?dicţionar tracic BUR=MUNTE?dicţionar tracic. Aşadar. apar două femei neevreice. cel puţin 50% este evreu. deci poate fi recunoscut de Comunitate). cerul sau bolta stelară COS-MOS CAS-MOS CUS-MOS unde COS (CAS. OURANU (l. în genealogia lui.ori un păgân. 48. MUCENIC . greacă) = ordine. CSA. COSMOS (l. Credinţa ortodoxă explică aceasta prin faptul că Învăţătura lui Iisus este universală şi nu doar locală. LOCUINŢA MOŞULUI” (zeului suprem) sau CASA FRUMOASĂ (ORDONATĂ) 49. BRAN.bolta stelară URANU VRANU VRAN-CEA VRAN(U) BRAN(U) BRAN-CEA FRAN(U) FRAN-CEA unde URAN.martir creştin 58 . deosebită de femeie sau OM cu BARBĂ. ebraică.dar eu cred că mai degrabă are sens de PUTERNIC.

FRUMOSUL = FĂT . Omorau toţi prizonierii de război. CELT. WESTFALLEN-(WESTFALIA)-land german WEST-FALEN VEST-VALEN VEST-VAL(AH)EN=VALAHII din VEST (dacii vestici. SFÂNT) şi NIC=(de la NIKE l. HISTRIA .neam antic venit din Răsărit în Europa cu ceva veacuri înainte de Hristos. nemiloşi. Nu degeaba. CELŢI . finlandezii. în 1917.Sunt non-indo-europeni. războiul civil rus a fost câştigat de Armata Roşie (culoarea preferată a comuniştilor) în dauna Albilor (armata ţarului). strămoşii celor din vest). 50. maghiară = răsărit Celţii ar însemna în traducere Răsăritenii . 52. războinici. lacomi. ŢARĂ). ZEUL. SFÂNTUL.KALATI – KELETI) KELETI în l. Neagră. 51. erau „ROŞII” de sângele celor ucişi de ei fără milă. INIŢIATUL.FRUMOS?) VICTORIOS”. ASIRIA-ţară antică din Orientul mijlociu ASYRIA-Y (upsilon) în l. românii de azi. Se ştie că asirienii erau cei mai sângeroşi oameni.MUXE-NIC MOXE-NIC MOCŞE-NIC MOŞ(E)-NIC unde MOŞ = ÎNVĂŢAT. turcii.Au cucerit vestul şi nordul Europei locuite de protoindo-europeni KELT KELET (KALLATIS numele unei cetăţi la M.TRIA G(H)E-IS-TRIA unde G(H)E=PĂMÂNT (ŢINUT. sumeriană UZA. Neagră G(H)IS . IS=APĂ CURGĂTOARE (ca în l. RUSIA-ROSIA (ROŞIA) . 59 . ZEU. 53.nu întâmplător ruşii au fost asemuiţi tot la fel.cetate la M. înrudiţi cu hunii. greacă se citeşte „U” ASURIA (A)SURIA SURIA anagramat iese RUSIA. cei amestecaţi cu galii şi triburile nordice germanice) spre deosebire de VALAHII din EST (adică dacii. greacă = VICTORIE?) şi tradus ar fi „MOŞUL (ÎNVĂŢATUL. sângeroşi. IZA=apă curgătoare) şi TRIA=TREI tradus ar fi „PĂMÂNTUL CELOR TREI APE CURGĂTOARE” adică DOBROGEA (cele trei ape curgătoare sunt cele trei braţe ale Dunării din Deltă). sau GALAŢI .

eu cred că oamenii au fost creaţi OAMENI de la bun început. COTTAGE. În general câmpiile din jurul marilor fluvii capătă denumirea de CUŞ.) Apoi în EST două râuri TIGRU-TIGRIS (de la dreapta la stânga.Aici se cuvin câteva comentarii. drept şi credincios în Dumnezeu. radicali. ŢARA CUŞ-(CUŢ. CHATEAU. cu un limbaj articulat. SIRGIT-SIR(H)IT-SIRIT-SIRET) şi EUFRAT (EU-PHRATUS. CASTEL. CO(T)CIOABĂ. CAPĂTUL (CAPUL) PĂMÂNTULUI (DUNĂREA adică ISTROS=GHIS-TROS. UŢ)=ŢARA OCROTITOARE (CĂUŞ). A CASELOR. ce au sensul de construcţie. etaj. înainte de Moise şi Legea dată evreilor. COTEŢ. Silaba EU din EU-PHRATUS este un cod geografic şi se traduce: „PRUTUL EUROPEAN”. UŢ. PRATUS. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii (rocsolani-roslaniruslani) care înseamnă ROŞCAŢII. Dacă ar fi să calculăm o astfel de probabilitate. Iar o „coincidenţă” privind numele ruşilor şi al felului lor de a fi precum şi cu comunismul (roşu) ce au avut de îndurat. CUŞ(CUŢ. Această concluzie am enunţat-o pentru a nu răni sentimentele evoluţioniştilor. HUŢ. un dans HUŢULCA în BUCOVINA. cioban foarte bogat. ci doar un sistem rudimentar de comunicare asemănător cu cel al animalelor. IOV din ţara (C)UŢ este un personaj din Vechiul Testament. a omorât peste 30 milioane de ruşi (asta pe timp de pace!!). care provine şi din CĂUŞ. străromână veche (posibil cea mai veche limbă modernă din lume. În ce mă priveşte. CUT COT CAT CAS Toate aceste cuvinte au devenit ulterior. diferit şi distinct de cel al animalelor. cuţo-vlahi. nu reprezintă părerea mea personală sau credinţa mea. US=Casă). de asemenea EU-PHRATUS-FRATUS-FRATIS mai înseamnă „FRAŢII EUROPENI”. când numai Stalin.PRUTUSPRUT) DE LÂNGĂ ţara ASYRIEI (RUSIA). în Sud GIHON=GHEION adică. COSMOS. HUŢ. HUŢULI. neavând nevoie de evoluţie pentru a 60 . cred că mai sigur ar fi să câştigăm la loterie! 54. CAT. rasa de cai moldoveni. afară de primele sunete nearticulate ale primilor hominizi ce nu pot fi considerate o limbă propriu-zisă. care înconjoară ŢARA CUŞ (CUŢ-HUŢ-UŢ ţara lui IOV-IOB-GHIOB-JOB(GIOB cum pronunţă anglo-saxonii) CIOBAN în română sau GIOVAN în italiană. pământul tracilor). o ramură a românilor de la Sud de DUNĂRE. În Vechiul Testament. etc. l. de ex. Eu nu cred în astfel de „simple coincidenţe”. ce intră în componenţa unor cuvinte din diverse limbi. Ţara CUŢ-HUŢUŢ-CUŞ este nu Egiptul ci România de azi (de ex.: CASĂ. Moise (MOŞE în ebraică!) spune că Raiul este înconjurat de 4 (patru) râuri: în Nord FISON=THISON(TISA). cartea Genezei. HUŞI. CAZARMĂ.

nu doar de locuire). Acest lucru însemna pentru cei din vechime că în acea ţară era un fluviu cu o câmpie prin preajmă propice vieţii oamenilor. dacă erau cultivate şi lucrate cu sudoare-apărătoare contra foametei şi climei grele. Se simţeau ca într-un CĂUŞ (CUŞ. păstrătoare şi producătoare de mâncare pentru oameni şi animale-se înţelege. Dar mai mult. erau percepute de oamenii de atunci. din punct de vedere 61 . apărare şi CAS=casă. Şi tradus ar fi „CASA OCROTITOARE”. HUŢ. în munţi plecau. CAUCAZ-munţi în Armenia şi Gruzia. română avem o mulţime de cuvinte din familia CUŞ. După ultimele cercetări. CĂCIULATA. CUL-CUŞ. o casă. CĂUŞ. superiori oamenilor de azi. CAT) format din palmele naturii în aceeaşi natură ce le putea fi ostilă sau fatală. călduroasă sau friguroasă. CUŞ. În schimb în l. Destule cuvinte. locuinţă. CAUCAZ. din care au pornit traco-geto-daco-româna. protecţie.) De aceea. desigur. CAS. CĂUC. ba chiar fiind în multe privinţe. chiar o construcţie. Parcă munţilor li se potriveşte perfect această denumire. părerea mea este că acest proto-limbaj sau limbă primordială. 55. de ex. CUŢ. caii HUŢULI. HUŢ. sau-scrito-chinojaponeza. Prin urmare. erau denumiţi toţi munţii (în Limba Primordială Unică) CAUC-CAZ CAUC-CAS CAUS-CAS CĂUŞ-CAS(Ă). Cum civilizaţia de pe câmpia din preajma Dunării devansează cu multe milenii civilizaţia de pe Nil şi că în limba coptă (urmaşa limbii egiptenilor antici) nu găsim în fondul principal de cuvinte nici o familie de cuvinte care să aibă ca rădăcină cuvântul CUŞ. Căci în cazuri de război. ca ocrotitoare ale vieţii. pentru a apăra de vânt o lumânare sau o fiinţă foarte mică şi plăpândă. nu-i aşa? Nu cred că vreo altă limbă are atâtea cuvinte cu acest sens şi în l. Egiptul era numit CUŞ. CUCIULAT. o facem pentru a păstra apa între palme pentru băut sau spălat. coptă are atâtea cuvinte pentru numele ţării lor din antichitate. are şi rol de apărare şi protecţie. castel. CAT. COTEŢ. mai bine zis. de protecţie. CAT. CULCUŞ. CUŢ. acele câmpii din jurul marilor fluvii. CASĂ. CASTEL. COŞCIUG. etc. UŢ.unde CĂUŞ = palme împreunate pentru a bea şi a te spăla sau ocrotire. care îl foloseşte şi azi într-o mulţime de cuvinte. De unde se vede că acest termen (CUŞ) era împrumutat dintr-o altă limbă. CUCA.vorbi ca omul modern de azi. casă. palat. UŢ. COT. veche şi în cea modernă-contemporană. CAS cu sensul de construcţie. de aceea am adăugat acest sens de protecţie şi apărare rădăcinii CUŞ-CĂUŞ. locuinţă. CIUC. CO(T)CIOABĂ. CUS. CUŢO-VLAHI. De altfel. ocrotire. COS. când ţinem mâinile CĂUŞ.: CĂUŞ. ebraico-araba. chiar în Vechiul Testament. este stră-româna. Ei bine. greco-latino-iliro-galo-slavo-germana. De asemenea nu cred că l.

prin răutate şi nepăsare). nici nu întemeiază imperii şi distruge sistematic natura şi semenii prin ştiinţa mândră. războaie nucleare. asemenea unor oaze. prezenţa unor munţi în preajma acelei câmpii mănoase (CĂUŞ). experimente nefaste sau poluare. O parte din supravieţuitori au rămas pe loc. semenii ci trăieşte în armonie. munţi. în acele CĂUŞE. aerul. Pare puţin? Eu înclin să cred că îşi merită din plin numele de Protector al Ocrotitorului (muntele ocroteşte câmpia. relieful. echilibru. probabil cea mai veche de pe Pământ). se închide cercul de elemente ce asigurau supravieţuirea oamenilor în acele locuri puţine. Ecourile distrugerii acestei cizilizaţii au rămas în Sfânta Scriptură. Rămăşiţele acestei super-civilizaţii s-au împrăştiat în toată Europa după ce au supravieţuit o perioadă în aceste CĂUŞE (oaze) ocrotitoare cu câmpiile mănoase. că spaţiul carpato-danubiano-pontic este cel mai vechi spaţiu ce a adăpostit şi ocrotit oameni şi că ei au clădit o cultură de mare forţă şi originalitate. N-au vrut să înveţe din experienţa precedentei super-civilizaţii şi destinul ei. geografia. e adevărat. fluviile şi munţii din apropiere. în mituri şi legende. Astfel fiecare ce era mai mândru şi mai avid de putere şi bogăţie. folosind cuceririle ştiinţei şi tehnicii. n-a fost întotdeauna aşa.climateric. au uitat cu timpul ce păţiseră strămoşii lor ce au pierit în acel cataclism uriaş şi au început să refacă încetul cu încetul vechea civilizaţie dispărută. care au influenţat radical clima. luptând de atunci împotriva civilizaţiei distructive şi întemeind acea civilizaţie casnică (adică civilizaţia care nu distruge natura. chiar dacă asta duce invariabil către autodistrugere. Ar trebui să fim mândri. întemeia câte un imperiu cu care apoi încerca să cucerească cât mai multă bogăţie şi teritorii. De ce? Pentru că cei ce au înţeles cu adevărat ceva din experienţa vechii civilizaţii. lacuri. câmpia ocroteşte omul. Acum peste 10. apa. 15 milenii. lăcaşul vechii super-civilizaţii. ce au condus la distrugerea severă a acestei civilizaţii. energie pentru a face plantele să crească în acea câmpie. ci au dorit s-o reînvie. în ţinutul carpato-danubiano-pontic a existat o puternică civilizaţie comparabilă cu cea din zilele noastre (dacă nu chiar mai puternică). scufundări şi ridicări de pământuri. Cei ce au părăsit aceste CĂUŞE (atunci când condiţiile de viaţă şi climaterice au permis). întreţineau şi ocroteau viaţa. ci. Civilizaţia „casnică” a Europei (adică traco-daco-românii). spre a-şi împlini visurile în altă parte. apariţii şi dispariţii de mări. etc. îi dau acesteia stabilitate climatică. cu 62 . Această civilizaţie casnică nu este nici migratoare. uimitoare până astăzi. glaciaţiuni. protecţie de schimbări bruşte de temperatură sau precipitaţii. În urma unui cataclism major natural (sau poate mai multe de intensitate mai mică dar mai dese şi diferite) sau uman (prin păcate multe. alături de fluviul respectiv precum şi alte influenţe. cutremure. ştiinţă. astfel. ce. nu au mai dorit să reclădească ceva ce duce invariabil la distrugere. Iar pentru a-şi duce ambiţia şi mândria la capăt.) s-au produs inundaţii puternice. în scrierile lui Platon. au părăsit Căuşul Primordial-Dacia (România de azi). dar şi responsabili.

cu desconsiderare. Înţelegem că dacii s-au luptat cu imperiul roman. Şi mai zic autorii antici că dacii nu trăiau decât cu picioarele pe pământ. cu umilinţe. cu comunism. acolo unde simţeau că e locul lor-asemenea creştinilor. iar Decebal şi ai lui. subjugare politică. iar PĂMÂNTUL era sfânt. iar pe de altă parte nici nu erau atât de inteligenţi ca să poată rezista unui război împotriva celor înţelepţi (căci erau blânzi şi buni aceşti înţelepţi. cu alimentaţie nesănătoasă fizică şi spirituală. dacii. dându-şi seama că aceasta era calea pe care ar fi trebuit s-o urmeze şi acea civilizaţie. fără onoare dar puternică şi imbatabilă. nu pentru aur sau pentru pământ şi libertate (căci netemându-se de moarte. înfierând prin religie cunoaşterea şi urbanismul. mai liniştită. au fost nevoiţi să plece. natura şi oamenii. imperiul roman pe daci). pe de o parte pentru că erau prea puţini să se poată lupta cu cei cu adevărat înţelepţi. cu războaie. pornind războaie împotriva lor sau urzind prin diferite manevre politicodiplomatice tot felul de greutăţi. chiar prin luptă. 63 . Cei ce nu suportau o astfel de viaţă tihnită. printr-o minune. nu mai fuseseră ridicate în onoarea niciunui popor învins atâtea monumente. o ură împotriva celor rămaşi şi nu o dată. care ştiu că acolo în cer este ţinta final a vieţii de pe Pământ). Au fost înfrânţi de o armată fără scrupule. civilizaţia rurală. departe de lupta pentru aur şi putere. cu excludere de la masa celor mari . cu sărăcie. decalajul tehnologic şi ştiinţific s-a mărit în favoarea celor „urbano-tehnologici”. ai ŢĂRII SFINTE. aveau oricum libertate. păstrând tacit. de voia să evite soarta ce i-a venit. Cei plecaţi. Cu timpul. unificării statelor şi popoarelor prin distrugerea specificului naţional într-un stat unic federal (imperiul roman). să găsească o altă cale. deşi urau războiul). etc. gândul şi ochii le aveau către cer. au întemeiat mulţime de imperii. Cei rămaşi în Dacia. i-au cucerit cei plecaţi pe cei rămaşi (de ex. după victoria împotriva dacilor imperiul a început să cadă încet dar sigur. ei nu erau stăpâni. Ei. şi totuşi. s-au luptat împotriva civilizaţiei „urbanist-tehnologice” . în smerenie şi cumpătare. civilizaţia casnică n-ar fi ezitat s-o apere împotriva celor ce puneau mândria şi goana după putere şi aur mai presus de orice. economică. ci s-au luptat împotriva uniformizării. cuceritorii au fost aşa de bucuroşi încât au sărbătorit 123(!)de zile victoria şi au ridicat două monumente (TROPAEUM TRAIANI. au renunţat de bună voie la a mai ridica civilizaţii urbane şi super tehnologice şi au dezvoltat o civilizaţie legată strâns cu Dumnezeu (Zalmoxe). globalizării. fără nume. ci păstrătorii GRĂDINII RAIULUIGRĂDINII MAICII DOMNULUI. inima. natura şi oamenii. moment în care au început să se răzbune pe cei ce au ales Dumnezeu şi satul. socială. şi COLUMNA LUI TRAIAN)!!! În tot imperiul roman. Au opus civilizaţiei urbane tehnologice. apărătorii. Când totuşi. mai cuminte.înţelepciune. au fost aleşi de Dumnezeu să apere GRĂDINA RAIULUI. acolo unde a fost RAIUL şi unde au trăit ADAM şi EVA până la căderea în păcat. chiar cu preţul vieţii. neegalate până azi. prin poluare. afirmând superioritatea civilizaţiei casnic –rurale armonizate cu divinitatea. naţională. dar dacă ar fi trebuit să apere noua direcţie ce doreau s-o imprime-adică.

personal. A(G)HEI A-(G)HEI unde A=FĂRĂ (ca în A-FON=lipsit de auz muzical. „IATĂ. (de ex.). că în învăţătura creştină ortodoxă. e o tristă poveste. EL=pron. MANU=OM şi EL=DUMNEZEU sau pron. Eu zic că ebraica şi aramaica provin din Limba Primordială Unică. română constituită?! Nu se poate spune că este asemănătoare cu l. şi tradus ar fi: „DUMNEZEU-OM DE LA RĂSĂRIT” sau „EL.măcar că au fost învinşi în luptă. OMUL (FIUL OMULUI)”. ebraică?) -1. pers. Motivele 64 . divină şi umană! sau. În latină sună astfel: „ECCE HOMO”! nu prea seamănă cu româna veche. MANU=OM. aceştia erau puşi pe luat bogăţii. 56. EMANUEL-Dumnezeu este cu noi (l. a III-a. EL=DUMNEZEU şi tradus ar fi: „ESTE OM-DUMNEZEU”(în Limba Primordială-a se nota asemănarea cu l. Să nu uităm că în Sf. Ce se întâmplă azi.un „G” ca un „H” (fără a fi nici unul nici altul). şi aici concluziile le las să apară singure.) şi G(H)EI (cu sing. MANU=OM. E-MANU-EL unde E=est. AHEI-denumirea veche a grecilor în antichitate (eleni. şi într-adevăr. care mai apoi s-au reîntors în ţinuturile europene întemeind ţări şi popoare antice. ATOM=indivizibil. învăţătura creştină ortodoxă afirmă fără dubiu natura dublă a lui Iisus. ceea ce denotă că aceste limbi sunt undeva înrudite. personal. de fapt au câştigat. ar fi de fapt.de ex. Şi tradus ar fi CEI FĂRĂ PĂMÂNT(ŢARĂ?). PELASGI-populaţie europeană anterioară sosirii indo-europenilor în Europa.etc. teritorii folosind orice pretext.. proto-indo-europeni. Evanghelie Pilat afirmă despre Iisus. ca în ex. răsăritul este locul către care ne închinăm lui Dumnezeu şi facem altarele în biserici. E-MANU-EL unde E=este. OM RĂSĂRITEAN”. după alţi savanţi. 58. pers. Atât subliniez. 57. aşa cum am mai întâlnit. cetăţi. latină. singular el şi tradus ar fi: „ESTE EL. bazat pe faptul că Iisus este numit (metaforic) Soarele Dreptăţii (În Psalmi. G(H)EU=PĂMÂNT. din Rai. De altfel. română şi ebraica sau aramaica. „VITĂ” = „G(H)ITĂ”. -3. OMUL” (FIUL OMULUI) Să remarcăm acum asemănarea în procent de 90% cu limba română!! Acum 2000 de ani?! era deja l. răsărit. răpirea unei femei frumoase pe nume Elena). -2. aramaică?. pronunţându-se. Din ei s-ar fi răspândit în întreaga lume aşa numiţii indo-europeni. pentru că daco-românii au păstrat civilizaţia casnic-rurală peste o mie opt sute de ani. E-MANU-EL unde E=este. a III-a sing. vorbită de Adam şi Eva). strămoşii celor numiţi azi indoeuropeni. sau. elini).

ceea ce în timp a generat numeroase invidii la adresa geto-dacilor şi a ţării pe care Dumnezeu le-o dăduse în grijă (v. Acest Rai sau Cuş era chiar raiul primilor oameni Adam şi Eva. mai cuminţi. legile-după care geto-dacii erau conduşi. doar cei ce nu plecaseră deloc (traco-getodacii) erau în cel mai bun teritoriu numit „RAI” sau „CUŞ” (de la culcuş). când au revenit în Europa. mai războinici au migrat în lumea întreagă. au decis să revină în Europa pe care nu o vor mai părăsi până în Evul Mediu odată cu formarea noilor imperii coloniale. iar vechea vatră. atunci. aur şi putere.XX în mediul rural. Scriptură ca „FIII LUI HET” sau hitiţi. popor. 59._FELAŞINE BALAHINE VALAHINE. au rămas pe loc în zona Carpato-Danubiană. balada Mioriţa). DREPTUL VALAH ce a funcţionat nescris până la începutul sec. Raiul. primitor de străini. a lui Abel (până la uciderea lui de către Cain) şi a lui Set (cel ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis) şi a urmaşilor săi cunoscuţi în Sf. Ulterior. Toate populaţiile aşa-zis indo-europene. cei mai curajoşi. BELAGINE. nu mai putea să-i întreţină pe toţi. astfel că cei ce reveneau primii în Europa putea alege cele mai bune teritorii faţă de cei ce veneau după. despre care Homer spune că era blând. mai puţin dornici de războaie. Dar nu toţi pelasgii (indo-europenii) au migrat în lumea întreagă. când a fost înlocuit de dreptul roman. Cuş-ul. cu oameni frumoşi. având în memoria colectivă imaginea Paradisului Pierdut (din care migraseră cu ceva sute sau mii de ani înainte). au găsit această populaţie traco-geto-dacă în zona Carpato-Danubiană şi fiece populaţie se aşeza unde găsea zone Libere. BELAHINE. FELAHINE. 65 . bogăţii. smerit. PELASGI BELASGI BEALSCI BELAŞI BALAŞI VALAŞI VALAHI BELAŞI VELAŞI FELAŞI FELAHI-popor întâlnit de Ulise în călătoriile sale.acestei deplasări în şi dinspre Europa a acestor „indo-europeni” era fără îndoială cucerirea de noi teritorii. simplu. unii. aceştia fiind strămoşii noştri geto-dacii şi tracii. întemeierea de regate şi împărăţii puternice cu care să conducă lumea. dar şi pentru că se înmulţiseră foarte mult.

România de azi ZET ştim că în l. Iar dacă l-au omorât pe Abel. căci de la ADAM şi EVA până la SET(HET sau GET)nu este decât o generaţie ca SET să fi uitat deja de la părinţii săi că este un singur Dumnezeu adevărat. consideră că hitiţii din Sf. AGHIA=Sfânt. greacă-latină „Genes”-is=Naştere. Sau. că hitiţii din Sf. Sfinţit (KAGA în l. Întărit. în l.60. cu un vestit Tribunal Internaţional. în loc de „Genes” se scrie şi se pronunţă „Zenes” (v. hitiţii. Sfântă. numai din invidie şi răutate. Deci. nu şi Fiii lui HET (SET-GET)! DAR ADEVĂRUL VA IEŞI LA IVEALĂ. DACĂ NU ACUM. în l. Acest SET(GET sau în Sf. unii „savanţi”. turcă HAGIU-HAGIE. GET HET (Fiii lui) cum sunt denumiţi în Sf. Desigur. HAGA. MOŞUL DALB (DALB-MOŞE sau ZALMOXE). Scriptură. era MONOTEISTĂ. urmaşii lui Cain vor să-l omoare şi pe SET (HET-GET) şi pe FIII SĂI. macedo-română HAGI. dicţionarul tracic de la sfârşitul volumului). de ex. LA JUDECATA CEA MARE !!! 61. Bărbat şi KAGA=Consacrat. Numele acestui oraş ne arată că nu întâmplător a fost ales ca loc al acestui Tribunal. Doamne cum le mai sucesc câte unii. asemenea întâmplării dintre Cain şi Abel. cel puţin a unei majorităţi. Geneză. Geneză SET ştim că „Z” se poate schimba în „S”. traco-getă a dat în l. unii autori antici zic ZALMOXE alţii SALMOSE. pe urmaşii săi geto-dacii-românii. GET-membru al populaţiei ce locuieşte în Dacia. Stăpân.Haga!!!). „PUTERNICUL (BĂRBATUL) CONSACRAT (SFINŢIT)”. Ca şi cum doar un singur popor a fost monoteist. în l. Scriptură şi hitiţii din descoperirile arheologice din Orientul Mijlociu nu sunt unul şi acelaşi popor. BUCEGI-munţi în centrul României BU-KEG(H)I BU-KEG(H)E BU-KAG(H)E BU-KAGA unde BU(R) BY(R)=Puternic. astfel şi urmaşii săi Fiii Săi) geto-dacii şi românii şi tot astfel mai putem spune că religia acestor Fii ai lui HET(SET sau GET). HET) este chiar SET fiul lui ADAM şi al EVEI ce l-au primit de la Dumnezeu în locul lui ABEL cel cu inimă curată ucis de Cain. a fost din vechime „Consacrat” . cel ce l-a înlocuit trebuia să fie la fel. etc. În Olanda este un oraş. Scriptură ar fi de origine semitică în timp ce ceilalţi hitiţi ar fi indo-europeni. greacă-AGHI.traco-geto-dacice. Traducerea ar fi. 66 . Scriptură. „GENES” = „ZENES” = Naştere. la îndemnul celui RĂU. Putem spune aşadar că dacă ABEL avea inimă curată. tot cu inimă curată.

Franţa.Traducerea ar fi „CURAŢI(NOBILI) PRECUM(CA) SFINŢII(ZEII)”. română este asemănătoare cu hitita( adică cu limba fiilor lui HET sau GET. în dicţionarul hitit culorii ALB i se spune „ALPA”(!). DIA-ZIA=Sfinţi sau Zei. locuit de oamenii cei mai blânzi şi simpli. BU-KAGA BY-KAGA VY-KAGA VI-KAGA FI-KAGA unde FI= a fi şi KAGA=Consacrat. deodată. ALBI-datorită zăpezilor veşnice de pe creste. AR-DACIA! 67 . l.Ar putea să fie şi o inversare de litere şi silabe. un fel de Rai pe pământ. era folosită doar în lumea intelectuală şi administrativă.Acest tărâm pare a fi Grădina Raiului din Vechiul Testament. „Străromână”). şi că latina nu era limba vorbită de romanii de rând ci. Proto-indo-europeană) pur şi simplu ALBI. repet.ALPI-lanţ muntos din Italia.Austria. mai direct spus. AR-CA-DIA unde AR=Nobil.Vedem astfel că limba vorbită în Europa întreagă cu două milenii înainte de Hristos-acea limbă Proto-indo-europeană era limba geto-dacilor(străromâna). care în realitate era urmaşa directă a l. în antichitate. Proto-indo-europene sau.ARZAVA.Denumirea „ALPI” înseamnă (în l. La fel. vezi şi asemănarea cu ARZAWA(Arzava-Ardava)=locul de unde hitiţii au migrat spre Asia Mică.Sfinţit.CA=Precum. Elveţia. ARDAVA=AR-DEVA. cu inima cea mai curată şi plină de nevinovăţie. ne apar ca fiind albi(!). adică Dacia-Geţia. Încetîncet ni se revelează surprize după surprize.Hr.sau. creată anume pentru a fi diferită de limba vorbită în popor(numită „latina vulgară”.patria Fiilor lui Het. AR-CA-DIA=AR-DA-CIA(NOBILA DACIA). geto-dacică) era deja constituită şi vorbită în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic-Anatolian!!! Acest lucru dovedeşte că romanii şi geto-dacii vorbeau o limbă asemănătoare în momentul luptelor din anii 101-106 d. Curat. Înţelept. l. asta cu mult înainte ca Imperiul Roman să ne „latinizeze”!!!).Traducerea ar putea fi aceasta: „(SĂ) FIE SFINŢIT(CONSACRAT)” 62. străromâna(adică l. strămoşii hitiţilor ai geto-dacilor şi românilor. 63. Dealtfel.ARCADIA-tărâm mitic. cu limba geţilor-dacilor. înainte ca Imperiul Roman să existe. numită de noi.

Când au ajuns în Dobrogea. tot mai multe dovezi ies la iveală. „Dacia Felix”adică Ţara Raiului! 68 .Acest lucru este o dovadă indirectă. Scriptură.ADAMCLISI(TROPAEUM TRAIANI-Trofeul lui Traian).Cu siguranţă cunoştea multe din documentele ultra secrete ale Bibliotecii din Vatican care afirmă şi recunosc aceasta. lingvistice. nici poziţia strategică. fără să cauţi prea mult.Uite. în centrul Daco-României (H)ARGHITA AR-GHITA AR-GETA AR-HETA unde AR=Nobil şi G(H)ETA-HETA=Geţi. „GRĂDINA MAICII DOMNULUI”. menţionaţi în GENEZA biblică.64. geografice. locul unde au fost creaţi ADAM şi EVA. am crezut că-i doar o idee frumoasă. şi susţin ipoteza noastră în care.Localitate în Dobrogea ADAMCLISI în limba turcă înseamnă „BISERICA LUI ADAM”. ci faptul că legau viaţa lui ADAM de teritoriul DACIEI străvechi. arheologice. etc.HARGHITA-jud.Nu are importanţă că în realitate nu era aşa.Înţelegem ce apărau şi de ce s-au luptat până la capăt în două războaie totale dacii noştri.Acum.Traian a zis Ţării cucerite.dar au distrus o Istorie.N-au putut distruge definitiv un popor. devenind tot mai clar că aici a fost EDENUL biblic. o mentalitate. a reuşit. dar trecute sub tăcere. greu de apărat în faţa năvălirilor popoarelor migratoare(însuşi Traian ştia aceasta şi deşi era un strateg desăvârşit face această cucerire pe care cu greu urmaşii lui latini au mai putut-o păstra timp de 165 ani). o conştiinţă a ceea ce sunt şi a ŢĂRII SFINTE pe care o locuiesc de la CREAREA LUMII. Biserica lui Adam. 65.Nu întâmplător şi Papa IOAN PAUL al II-lea a numit DACO-ROMÂNIA. a dorit să distrugă acest neam şi Istoria lui(şi aici.-căci suntem getodaci în proporţie de peste 55% procente. 25% amestecaţi cu alte neamuri şi restul. turcii au numit Tropaeum Traiani. că ne-a depăşit aşteptările. străini complet-. Geneza). la început. o mărturie despre unde credeau anticii şi medievalii că ar fi fost Grădina Raiului. ce trebuie acceptată doar prin credinţă. scrise. imposibil de dovedit.Acum putem foarte uşor aprecia măsura distrugerilor produse de cucerirea imperială latină a lui Traian şi a legiunilor sale.Înţelegem şi de ce Traian.Traducerea ar fi „NOBILII GEŢI(HITIŢI)”. Hetiţi sau Fiii lui Het( cf. Noi demult am afirmat că aici a fost RAIUL biblic. Sf. deplin) pentru că nici bogăţia Daciei nu l-a atras.Dovezi istorice.

După opinia noastră.CAPITOLUL II HIDRONIME 1. BLÂNDĂ) SF. rîu) şi TROS-TROYS (TROISTRAIS)= Traci.GHEORGHE? şi 2. ISTROS (ISTRU)-denumire antică a Dunării. (v. traco-geto-dacă). izvor. Tradus ar fi. Tyra-geţi. Troieni. Traducerea ar fi. limba traco-geto-dacilor (adică străromâna) este limba 69 . IS-TRU IS-TRY IS-TRI unde IS=a curge. Să fie Delta Dunării cu cele trei braţe. proto-indo-europeană din care s-au desprins toate aceste limbi ulterior. latină. IS-TROS IS-TRO(I)S unde IS=a curge. ci mai degrabă de un fond lexical comun din l. slavă. DANUBIUS-altă denumire veche a Dunării DANU-BIUS unde DANU=Danie. mai sus) şi TRU-TRY-TRI=Trei. sanscrită. CHILIA (de la AHILE-ACHILE-CHILE) SULINA (SYLINA-SILINA-ZILINA-ZI-LINA=ZINA LINĂ. l. acest cuvânt se regăseşte în toate limbile indo-europene (română. a da). etc.YSA-ISA=apă curgătoare. generator.) fără a fi vorba de un împrumut dintr-o limbă în alta. „CELE TREI APE CURGĂTOARE”. apă curgătoare. apă curgătoare. (cf. etc. Dona (dărui. sumeriană USA. „APA CURGĂTOARE A TRACILOR” Sau.

făcând imposibilă comunicarea dacă fiecare ar vorbi în limba sa). astăzi. IS=apă curgătoare. Sumer pe Tigru-Eufrat. Astăzi. etc. IAFET şi HAM fiind fraţi ai aceluiaşi tată. a curge. ADAM şi EVA. chiar dacă erau în plină formare. Luminos. Scriptură EDEN sau RAI a fost Sălaşul. NISTRU-rîu în BASARABIA N-IS-TRU unde N=numele rîului. l. denumită în Sf.000-10. n-au nimic în comun (cum ar fi de ex. în acea vreme foarte îndepărtată. după atâtea milenii de dezvoltare izolată a limbilor şi dialectelor. luminos.000 de ani. însă prima civilizaţie a apărut în bazinul Dunării între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră acum cca.. prin fiii lui NOE (SEM. nu difereau prea mult între ele. toate limbile pământului. limbile.Ceaţă. Traducerea ar fi „DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ”.) DANUBIUS DA-NUBIUS unde DA=Alb (cf. română Viu.primilor oameni din RAI. trebuie să fi vorbit aceeaşi limbă-vom găsi cuvinte comune chiar şi în limbi ce aparent. DALB). sunt mult mai mari. 35. 3. Zeu sau Sfânt. limbile indo-europene şi cele semitice. BIUS (VIUS)=Viaţă (cf. Zeu (Sfânt)şi NUBIUS=Nori. Traducerea ar fi „NORI ALBI. izvor şi TRU=Traci. diferenţele. precum şi limba proto-indo-europeană (sau pelasgă) din care s-au desprins mai târziu. Traducerea ar fi „RÎUL N? CE CURGE LA (TIRA)-GEŢI”.000 ani în urmă. N-IS-TRY N-IS-TRI N-IS-TRO(IS) 70 . „ZEII (SFINŢII) DIN NORI” D(A)-ANU-BIUS D(A)-ANU-VIUS unde DA=Alb. încă. Această zonă. după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri ADAM şi EVA. având multe cuvinte comune. (Ştim că marile civilizaţii au pornit tot timpul pe valea unui fluviu. greacă BIOS). l. Cum am mai spus. IAFET şi HAM) şi prin amestecarea limbilor la Turnul Babel. NOE. ANU=zeul suprem la sumerieni (alături de ENLIL şi ENKI) şi BIUS-VIUS=Cel Viu sau Dătătorul de Viaţă. cca 7. Traducerea ar fi „ZEUL (LUMINOSUL) ANU CEL VIU”. Egipt pe Nil. LUMINOŞI” sau. relativ uşor. tipice. iar SEM. Este uşor de presupus că-de vreme ce odată era o singură limbă. CulcuşulCUŞ-ul în care primii oameni au putut supravieţui unei naturi ostile. astfel că oamenii se puteau înţelege.

ambele producătoare de roade). TIMIŞ CIMIŞ KI-M(I)-IS unde KI=Pământ (l. IS=Rîu. de la Naştere la Moarte şi e cel mai lung rîu din Ardeal ori poate pentru că împarte Transilvania în două). BISTRIŢA-rîu în MOLDOVA B-IS-TRI-ŢA B-IS-TR(O)I-CŞA unde B=numele rîului. ŢA-CŞA=ţară. CRIŞ-rîu în Transilvania CRI-IS unde CRI=Cristal HRI=Hrisolit-Aur şi IS=v. sumeriană) iar IS=v. MUREŞ-rîu în centrul Transilvaniei MOR-IS unde MOR=Moarte şi IS=Rîu. TIMIŞ ZI-MI-IS unde ZI=Zeu (l. 7. TIMIŞ-rîu în Banat DIMI-IS unde DIMI-DIMIE=ţesătură albă groasă de lână şi IS=v. IS=ca în ex.4. Ţinut. izvor. mai sus.Geţi. Şi tradus ar fi „RÎUL B CE CURGE PRIN ŢARA (TIRA)-GEŢILOR 5. (Tira). TR(O)I=Traci. Tradus ar fi „RÎUL CARE SPALĂ DIMIILE” sau. mai înainte. MI=Femeie (l. Traducerea ar fi „RÎUL MORŢII” (probabil pentru că Mureşul curge de la Răsărit la Apus. sumeriană) MI= Femeie. „RÎUL ZEIŢEI (SFINTEI)”. sumeriană). geto-dacă) sau Suflet-Credinţă-Adevăr (în l. Casă. Traducerea ar fi „CURGE PRIN PĂMÂNTUL FERTIL” (adică prin CÂMPIE. Traducerea ar fi „RÎUL DE AUR” sau „ RÎUL DE CRISTAL” 8. izvor. SOMEŞ-rîu în Nordul Transilvaniei SAMAŞ-zeul SOARE la sumerieni 6. mai sus. 71 .Traducerea ar putea fi. a curge. precedente. apă curgătoare. sau. se poate observa compararea fertilităţii pământului cu fertilitatea femeii.

mai sus. latură (l. SOARE=Astrul zilei. 72 . sau. AR-GE-IS unde AR=Nobil. geto-dacă sau Adevăr-Suflet-Credinţă (l. Traducerea ar fi „RÎUL DE ARGINT”. apă curgătoare. mai sus. creastă. Traducerea ar fi „RÎUL ZEULUI (SFÂNTULUI)”. Bărbat. rîu. CŞA=ţinut. ARPAŞ-rîu la Sud de Munţii Făgăraş AR-PA-CŞA unde AR=Nobil. sumeriană) şi IS-ISA=ca mai sus. 14. GE=G(H)E-Pământ. mai sus. Tradus ar fi „ŢARA NOBILILOR (DREPŢILOR) GEŢI” sau. izvor. ţară. ARG-IS unde ARG=Argint. Traducerea. TISA ZI-ISA unde ZI=Zeu (Sfânt) l. parte. TISA-rîu în Nordul Transilvaniei TI-(I)SA unde TI=coastă. Traducerea ar fi „RÎUL CE DUCE MULT PĂMÂNT(MÂL)” sau „RÎUL DE CULOAREA PĂMÂNTULUI”. rîu. Traducerea ar fi „VALEA (APEI) CURGĂTOARE” 11. PA=Părinte şi CŞA=ţară. IS=a curge. Viril sau din neamul Burilor (trib dacic) şi CŞA=ţinut. TISA CISA KI-ISA unde KI=Pământ şi IS-ISA=v. VALEA IZEI-rîu în Ardeal. apă curgătoare. casă. sau. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILULUI PĂRINTE”. ţară. sau. Unde ISA-IZA=a curge. Traducerea ar fi „ŢARA BURILOR”. 10. BUR-CŞA unde BUR=Puternic. 12. Traducerea ar putea fi „REGELE SOARE” 13. „RÎUL DE CEALALTĂ PARTE sau DE DINCOLO DE CREASTĂ(MUNŢI)” . casă. Traducerea ar putea fi „CURGE ÎN PĂMÂNT SFÂNT (NOBIL)”. IS=v. ŞOAREŞ-rîu lângă Şercaia SOARE-REŞ SOARE-REX unde REX=Rege. metal nobil. ţinut.ARGEŞ-rîu în Sudul Munţilor Făgăraş AR-GET-CŞA unde AR=Nobil. GET=Het-Get-Zet-Set-Dac. sumeriană) şi IS-ISA=v. BORŞA-rîu lângă Cluj-Napoca. casă.9.

într-un grad de rudenie mai mare decât între latină-română sau latină-franceză.ŢARA CERULUI sau CEREASCĂ . c). b)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „G” .nu este exclus ca unele triburi dacice să fi pronunţat „J” în loc de „Z”! 73 .Posibil să fie de origine carpo-dacică sau costobocică. franceză(slavii nu au ajuns în Galia!). geto-dacă. „GENOUX”-se pronunţă „JENU”=GENUNCHI). Dealtfel.chiar l. a)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „V”. „JENUNCHI”.De ex. (posibil prin influenţă slavonă) a devenit „JIUL”(apă curgătoare). pe când noi ştim acum că Francii. franceză(de ex.15.JIUL-rîu în Oltenia ZIUL ZEUL (SFÂNTUL) sau.Însă cum. ca şi în l.Nu poate fi din slavonă pentru că ar fi mult prea greu de explicat cum de a ajuns în l. română şi franceză.De ex. „GENUNCHI.De ex. „ ZIUL”.Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „Z” .dar la fel de adevărat şi ca unele triburi dacice să pronunţe la fel. Prin urmare este mult mai uşor de explicat pronunţia asemănătoare din l. în Moldova la „GINERE”.„SIUL”= „ZEUL” în l. în Moldova la „VIN”(băutură din struguri)se zice „JIN.am mai spus. poporul ce a populat Galia. Este posibil să fie influenţă slavonă.etc.e mai apropiată de română şi franceză decât de latină. JIUL VIUL (CEL VIU sau DĂTĂTOR DE VIAŢĂ). erau daci din VRANCEA(FRANCEA-BRANCEA-URANCEA). italiană. se zice „JINERE”.

Dacă nu domini vei fi dominat. astăzi n-am fi ştiut cine au fost strămoşii noştri-şi câte alte întâmplări vrednice de pomenire nu s-au pierdut pentru că nu le-a consemnat nimeni în scris. Îndrumător. DROMI-HETES DRUMI-HETES unde DROMI DRUMI = Drum. Dacă n-o povestea nimeni. iar dacă rămânea necunoscută. Iar dacă nu le faci. DROMIHETES-rege get din sec. Smerenia şi Cuminţenia (Cumpătarea). Cale. care va fi periculos de nu va fi stins prin dragoste şi smerenie. ca şi în trecut. rămânea neştiută. Altruismul şi Idealismul (ca nelegare de materie. dacă nu calci peste alţii cu nepăsare nu reuşeşti în viaţă. mai cu dreptate. Dacă ne gândim bine. Unele neamuri îşi scriu ele singure istoria. le ştie Bunul Dumnezeu şi inimile noastre de români şi e mai bine aşa. în timp ce altor neamuri li se scrie Istoria de către alţii. Din păcate azi. de mâncare. Iubirea şi Iertarea (Uitarea răului suferit de la alţii) ca SEMN DE SLĂBICIUNE sau NEBUNIE (anormalitate). întâmplarea cu Lisimah ne arată ce Îndrumător (Întemeietor) era DROMIHETE. Dar nu-i nimic. probabil vei suferi. de putere şi bogăţie). dacă nu dai din coate vei fi înghiţit de viu. mai (ales) cu invidie şi răutate. străini. în timp.IV Î. de un puternic sentiment de frustrare. o pildă nu numai pentru poporul său. nu contează dacă ai dreptate sau dacă Adevărul e de 74 . Lumea întreagă consideră Bunătatea şi Blândeţea. Traducerea ar fi „CĂLĂUZITORUL GEŢILOR.Chr.CAPITOLUL III NUME PROPRII 1. Călăuzitor şi HETES= GEŢI (LOR) genitiv. ci chiar pentru străini (Lisimah şi ai lui şi autorii antici greci care au relatat această întâmplare).

) şi „CSIS” = şesuri (câmpii-la pl. să te faci remarcat cu orice preţ şi prin orice mijloace. ZA-MOL-CE(S) ZA-MOL-CIS Acum.italiană.partea ta. Probabil A ZĂMISLI. iar nu acei oameni sau popoare Cuminţi.DEUS-l. Oricum. maghiară. Astfel de oameni şi popoare lasă urme vizibile în Istorie.”CS” se transformă În „CE” sau „CI” (ca în PAX-PACS-PACE sau LUX-LUCS-LUCI. Smeriţi. ZA-MOL-CSE(S) ZA-MOL-CSIS Apoi. DEVA-oraş în centrul României DEVA-Zeu în l. ci.). grupul de litere „CS” se pronunţă „CI”).ZEUS-l. greacă. ZAMOLXIS-Zeu geto-daco-tracic. 2. Iubitori şi primitori de oaspeţi. ZA-MOL-XE(S) ZA-MOL-XIS Acum vom transforma „X” în „CS”. DIEU DZIEU ZIEU ZEU DZIUA-(l. Astfel că 75 . DA-MOL-CE(S) DA-MOL-CIS MOL-DA-CE(S) MOL-DA-CIS Remarcăm silabele „MOL” şi „DA” ce compun numele provinciei româneşti MOLDOVA (MOL-DAVA ce poate însemna Zeul Mâl-Pământ al Câmpiei). să faci cât mai multe valuri. asemănător lui YHWH sau DUMNEZEULUI-TATĂ din SFÂNTA TREIME creştină. franceză DEVA DEUS DIO DIVA DZEUS DIU DIUA ZEUS DZIU DZIUA ZIU ZIUA latină. egală cu 24 de ore. care vor doar să trăiască liniştiţi.DIEU-l. în l.DIO-l.mai bine zis)ce înseamnă CREATORUL. ţărănească=Ziua) ZIUA-unitate de măsurare a timpului. să fii cât mai gălăgios.nume(sau atribut. cu sensul de A CREA sau A PRODUCE provine de la numele acestui ZEU. CREATORUL lumii întregi văzute şi nevăzute.ZALMOXE A) ZAMOLXE. schimbăm „Z” în „D” şi ordinea silabelor. BUNĂ ZIUA= BUN E ZEUL (cam ca „Doamne ajută” la creştinii ortodocşi) BUN E [DUMNE]ZEUL BUN E [DOMNUL]ZEU 3. precum şi silabele „CSES” = Şes (câmpie-la sing.română veche. în pământul şi ţara hărăzită lor de Dumnezeu. sanscrită.

iar părul capului Său era curat ca lâna(!)”. l. ce trăiau în munţi. reminiscenţă daco-getică-la albul cel mai pur. şi pletele lui MOŞ CRĂCIUN şi florile de măr sunt ALBE! (în l.tracă) Există o localitate lângă ARAD. Se mai poate traduce şi astfel: „ŢARA CÂMPIILOR” ZAMOL-CSE(S) ZAMOL-CSIS ZAMUL-CSE(S) ZAMUL-CSIS unde ZAMOL(ZAMUL)=Pământ. Se poate observa uşor asemănarea vedeniei lui Daniel cu MOŞUL (Cel vechi de zile) ALB (părul alb. terenurile fertile. care este pluralul de la ŞES-CÂMPIE). şi S-a aşezat Cel vechi de zile(!). preoţi. sau YHWH din Vechiul Testament)-a se citi textul din DANIEL cap. din Moldova. să împingem puţin mai departe comparaţia.v. se cunosc versurile colindelor „MOŞ CRĂCIUN cu plete DALBE sau „Flori DALBE. daco-română „ÎNTEMEIETORI” (de oraşe sau de popoare). mănoase. Amândouă traducerile recunosc un fapt binecunoscut.7. brânză. ci de oameni ce aparţin acelei credinţe şi o aplică cu consecvenţă şi putere (e vorba bineînţeles de credinţa monoteistă precreştină) acei vestici „KTISTAI” sau „POLISTAI” sau în l. cel mai curat se zicea DALB). Harghita) singular plural B) ZALMOXE ZALMOXIS ZALMOCSE ZALMOCSIS DALMOCŞE DALMOCŞIS DALMOŞE DALMOŞIS DAL(B)-MOŞE=MOŞUL ALB DAL(B)-MOŞIS=MOŞII ALBI (Sfinţii albi) Comentariu: DALB-MOŞ (MOŞUL ALB. Să mai remarcăm odată silaba finală „CSIS” („CIS” sau „KIS”. hainele albe)! Cât priveşte DALB=ALB. MOŞII ALBI (SFINŢII ALBI.Sibiu) b)TUŞ-NAD(Jud. miere. ţărănească. LUMINOŞI) nu trebuie să ne deruteze. propice agriculturii. departe de femei şi care nu consumau deloc carne. Există două localităţi în România. care conţin această silabă: a) CIS-NĂDIE (jud. flori de măr”. or se ştie. călugări ai religiei geto-dace. ZEMLEA. ci doar lapte. nu este vorba de alţi zei. care se numeşte ZAM. anume. slavonă şi ZAM. îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada. „Am privit până când au fost aşezate Scaune. apă (asemenea călugărilor creştini ortodocşi). Pluralul.9. ouă. este vorba de DUMNEZEU-TATĂL din SFÂNTA TREIME creştină. pâine. peşte. română veche. curat ca lâna. l. Şi dacă tot am făcut analogia cu călugării creştini ortodocşi.traducerea ar putea fi „CÂMPIILE sau CÂMPUL ZEULUI (SFÂNTULUI) MOL” sau „PĂMÂNTURILE MĂNOASE (MÂLOASE) ALE ZEULUI (SFÂNTULUI). ţară (cf. Aşa cum în credinţa creştină ortodoxă sfinţii nu sunt dumnezei după fire (pentru că sunt creaţi de 76 .

tot aşa nu putem afirma despre religia strămoşilor noştri geto-daci că ar fi politeistă. în acele vremuri îndepărtate. cum ar fi. AUTORITATE.a. ebraică se pronunţă MOŞE(!). adică OAMENI sau SFINŢI). Şi precum nu putem spune despre creştinismul ortodox că este politeist (cu toată multitudinea sfinţilor). de a fi în comuniune cu ei. iar acest chip şi asemănare îi face pe aceşti Oameni Sfinţi să fie purtători de Dumnezeu moştenind astfel şi câteva caracteristici ale lui DUMNEZEU. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri ne sugerează nu doar linia genealogică trupească faţă de înaintaşii noştri.datorită acestor MOŞI ALBI. ÎNŢELEPT. La fel şi aceşti MOŞI ALBI precreştini. avea sensul de SFÂNT. O dovadă ar fi MOISE (în l. la JUDECATA CEA MARE dacă vom fi rupt acest „Fir roşu neîntrerupt până la noi netransmiţând şi noi la rândul nostru. ZEU (dar nu după fire) OM DE OMENIE.). cărţii GENEZEI-Vechiul Testament). dumnezei după Har. impresia mea este că MOŞ nu înseamnă neapărat şi obligatoriu cineva care are o vârstă înaintată (adică bătrân). aramaică se pronunţă MAŞIAH(!). avem zile în 77 . ei erau sfinţii acelei perioade şi a acelei religii zalmoxiene. ci şi apartenenţa la modul lor de a fi şi de a gândi. ci mai degrabă. fiind uşoare şi având o culoare galbenă ca ceara şi când priveşti aceste moaşte nu simţi groază sau frică sau scârbă). ca să-i facă pe cei ce-L iubesc şi cred în EL. MAESTRU.m. DREPT. CURAT. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri reprezintă atât o înrudire trupească cât şi una spirituală cu înaintaşii noştri. pe Fiul Său (Fiu care tot de bună voie. moştenind (moş-tenind=ţinând la tradiţia moşilor!) un fir roşu călăuzitor neîntrerupt. trupurile lor sunt neputrezitoare. iar nu de silă Sa Jertfit pentru mântuirea oamenilor din jugul patimilor şi păcatelor şi S-a Întrupat. pentru că Dumnezeu-Tatăl Însuşi a Jertfit pe Cel mai bun al Său. ÎNŢELEPCIUNEA. desăvârşirea a milenii de zalmoxianism. emanând un miros plăcut. MOZART (MOZART=Moş-Iniţiat în Artă). NEMURIREA (căci chiar dacă şi mor. MESIA-IISUS HRISTOS (în l. ei nu erau ZEI din fire. asemenea sfinţilor de azi din religia creştină ortodoxă. Iar dacă aceşti MOŞI şi STRĂMOŞI au ales acum cca 2000 de ani creştinismul ortodox. a fost semnalul că nu mai trebuie să jertfească pe cel mai bun dintre ei (şi de bună voie). urmându-le exemplul şi pilda întru-totul. STĂPÂN.d. urmaşilor noştri ceea ce am primit şi noi de la MOŞII (SFINŢII) noştri. ci că este o religie monoteistă (o singură Dumnezeire în trei Persoane). Expresia uzuală. SMERENIA. care este DUMNEZEU după fire). înseamnă că au ştiut ei de ce. ci prin darul lui ZALMOXE. ci că este monoteistă. De altfel. ş. BLÂND. INIŢIAT (în orice domeniu. LUMINISCENŢA (emană o lumină albă). etc. chiar în Calendarul creştin ortodox. după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEEU (cf. până la sfârşitul veacurilor.DUMNEZEU cel NECREAT. BUN. de la muzică la religie. S-a făcut OM. De altfel. Şi vom da mare socoteală la sfârşitul nostru ca oameni sau la Sfârşitul Lumii. ci sunt OAMENI (SFINŢI sau Dumnezei după Har). Creştinismul a fost pentru ei împlinirea. etc.

de altfel în Ardeal.care se amintesc Moşii de iarnă. UNDREA). ZEUL STĂPÂN (PUTERNIC). Sau altă traducere: ZALMOXE DALMACSE DALMACE-DALMAŢE-DALMAŢIA (numele unei provincii de la M. Iaşi care se numeşte MOŢCA(!). Moşii de primăvară. deci timpul nu are nici o influenţă asupra LUI ca să-L îmbătrânească. ţărănească. Totul se întâmplă după voia şi îngăduinţa lui DUMNEZEU (DOMINUS DEUS). cum ni se întâmplă nouă oamenilor păcătoşi şi muritori). şi acest simbol nu putea fi arătat mai bine decât în chipul unui Om în vârstă (noi ştim că DUMNEZEU nefiind creat. La fel şi în religia precreştină zalmoxiană. este comun să se denumească un munte (nu prea înalt) Deal. ce locuiesc în Munţii Apuseni) şi tradus ar fi „D(E)ALUL MOŞILOR (MOŢILOR).) MELHI-ZE-DEC sau[(ZA)-MELŞI-ZI-DAC] ce ar fi.Test. trupeşte. etc. nu are nici început. urmaşi ai dacilor. MOŞE. Negre Sau: MELHISEDEC-preot pre-iudeu şi non-semit ce l-a binecuvântat pe Avraam(V. Covasna care se numeşte MOCŞA(!) şi una în jud. Adriatică) Sau altă traducere: ZALMOXE SARMACSE SARMAŢE-SARMAŢIS-SARMAŢI-numele unei populaţii traco-scitice din Nordul M. În ce ne priveşte. ci mai degrabă ca un simbol al PUTERII. nu credem în coincidenţe. AUTORITĂŢII. nici sfârşit. adică pe daco-română DOMNUL ZEU. avem o localitate în jud. populară română veche. MOŢE (plus formele de la plural) sunt la originea cuvântului MOŢ (ţărani români. Daniel aşa Îl vede). Apostol Andrei (de remarcat oricum asemănarea dintre numele ANDREI şi numele lunii decembrie în l. În tot cazul. mai ales sâmbăta. probabil geto-dacă. ÎNŢELEPCIUNII şi BUNĂTĂŢII lui DUMNEZEU. Chiar în vedenia lui Daniel nu putem să-L vedem pe DUMNEZEU doar ca un bătrân. pentru primirea creştinismului prin propovăduirea Sf. „(Za)molse ze(u) dac” 78 . Credeţi că întâmplător? Nu. Să revenim la exemplele noastre: singular plural DAL-MOCŞE DAL-MOCŞIS DAL-MOŞE DAL-MOŞIS DAL-MOŢE DAL-MOŢIS Comentariu: Dar MOCŞE. (deşi. Dumnezeu a cinstit astfel şi pe sfinţii precreştini care au pregătit poporul geto-daco-român în religia zalmoxiană.

Iadul poate fi asemănat asemănat cercului-„cerc vicios”.Un Creator obtuz.au spirala pe ei sau mucenicii(acei covrigi în formă de opt sau infinit din aluat miere şi nucă).Aici se vede planul superior al spiralei faţă de cerc.Intr-un mormânt din Dobrogea s-a găsit 79 . Sibiu Posibil chiar SARMALE (mâncarea tradiţională daco-română din foi de varză sau de viţă de vie cu carne) să aibă o legătură etimologică sau rituală cu Zalmoxe.fără poezie.plicticoasă.Dar nu a fost aşa.Unicitatea si Veşnicia.dar daca rasturnam „8”ul avem Simbolul Infinitului.unele din trăsăturile de bază ale Zeului Unic dacic sunt Irepetabilitatea. în jud.Toate sau aproape toate turlele Bisericilor de mir sau mănăstireşti din România au forma octogonală.OTTO=Opt.original.Slavă Domnului! Cifra 8 ca şi 1 şi 10 erau numere sfinte pentru daci(în afară de cele prime ca 3.7.obtuză.) DALMOCE(sing) DALMACI(plural) TALMACI(U)-loc.ZA-MELCSE(ZA-MELCŞE) mai poate fi înţeles şi ca Zeul Melc-aluzie la forma de spirală a cochiliei melcului.Unele nume proprii sunt legate de simbolul cifrei „8”.Simbolistica cifrei „8” este interesanta la geto-daci!Il reprezinta pe Zeul Melc-Zeul Spirala-Zamolxe. 13.ca o placă veche de patefon.lipsită de varietate şi fantezie. Zeul Spirală e Zeul veşnic Viu şi Irepetabil.ZA-MOLXE sau ZA-MOLCSE.ascultându-le sau studiindu-le.Vlad Ţepeş avea pe boneta lui o stea cu Opt colţuri.Şi dacă privim Natura vedem o mare varietate de felurite vieţuitoare de o extraordinară diversitate(chiar şi cele înrudite).Spirala este un cerc Tri-dimensional.Veşniciei.neplictisitor.17 etc. Colacii de la pomana mortului sau de la Crăciun şi Paşti deşi sunt circulari. Bi-dimensional şi previzibil ar fi creat o lume asemenea Lui.neschimbat şi care nu se învârte în gol fără sens la nesfârşit.).(unde MELHI-MELŞI-MOLŞI-MOLSE=ZAMOLXE-SAMOLSE SE-ZE-ZI=ZEU.Adevăr) MELŞI-ZA-DAC MOLXI-ZA-DAC(ZA-MOLXI-DAC sau SA-MOLSE-DAC adică ZAMOLXE DAC) Sau: ZALMOXE DALMOXE(sing. De asemenea. ce se repetă identic la nesfârşit. Spirala reprezintă INFINITUL IREPETABIL(spre deosebire de cerc.Aşadar. Nu te mai saturi privindu-le.circular.”8”-reprezinta stilizat o Spirala.plată.o alta caracteristica a Zeului Unic geto-dac(si a Dumnezeului creştin-Sfânta Treime).AHTUM=Aht Om(Omul Opt).SFÂNT iar DEC-DAC=DAC.Luminos.moartă.iar Raiul este spirala-veşnic dar irepetabil).ce reprezintă Infinitul plictisitor. în timp ce cercul este un cerc Bi-dimensional.cum ar fi:MENUMEROUT=Me Numer Ovt-Opt(Numărul Meu Opt).

ultimul din Istoria omenirii.Și arhitecții contemporani respectă această tradiție(nu știu dacă ei mai cunosc semnificația cifrei 8. despre geto-daci se ştie că erau înalţi. aveau pielea albă. BASTI=pl. şateni cu ochi albaştri sau căprui.care iată.În perioada medievală. DE-BASTI-AN(U) DEBA-STI-AN(U) DEVA-STI-ANU DEVA-ŞTI-ANU unde DEVA=Zeu (Sfânt). Deasemenea să nu uităm forma OCTOGONALĂ a turlelor bisericilor ortodoxe românești-neîntâlnită la nici o altă biserică de rit ortodox dintr-o altă țară tradițional ortodoxă-din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre. erau blonzi.) SEBASTIAN ZE-BASTI-AN(U) ZI-BASTI-ANU unde ZI=Zeu(Sfânt).Oamenii de ştiinţă văd în acest cerb reprezentarea lui „Saraba”-Preotul-Rege al religiei getodacice. Oricum. ŞTI=a şti sau ştiinţă. Traducerea ar fi „ZEUL BESSI-LOR ANU”. probabil că asta era şi semnificaţia titlului poveştii lui I.datat şapte veacuri î.Infinitul. Sfinţii Părinţi vorbesc despre veacul al optulea. Basarab-Bess-arab. că arapii sau arabii sunt cu pielea şi părul închise la culoare.Infinit Irepetabil. arabii-besi adică Arabii Albi-spre deosebire de arabii negri din Africa sau Orientul Mijlociu. care va fi veşnic şi în care nimic necurat nu va intra. Acest neam se numea bessi. Creangă. „HARAP ALB” .Cifra „8” e interesantă şi în Vechiul Testament unde Dumnezeu spune că „Ziua a opta(adică ziua întăi)va fi sfântă”(se referea la perioada de după Învierea lui Hristos). până la Bizanţ (Bess-antion) şi dincolo de Strâmtoarea Bosfor (Bessa-phoros) în partea europeană a Turciei.întâmplător sau nu.. Neschimbător. ZALMOXE-Zeul Melc(Spirală.Unic. prin tradiţie.La fel. înseamnă Locuitor din Sebastos(Bastos-Bestos).. Sebastos-Bastos (Bess-tos) este ţara unui neam traco-dac din Sudul Dunării. Traducerea ar putea fi „ZEUL ŞTIINŢEI (CUNOAŞTERII) ANU sau „ŞTIINŢA ZEULUI ANU”.când se ştie.) Astfel.de la Bessi. ambele forme.de Hr. 80 .culcat inseamnă Nesfârșitul. unii bessi au sosit în ţările Române întemeind dinastii de domnitori (de ex. care cuprindea o parte din Nordul Turciei de azi.. Cunoaştere şi ANU=zeul suprem din triada sumeriană. puternici.reprezentarea unui cerb cu „8” picioare.Viu) şi ZALMOXE-Zeul Moş sau Dalbul Moş sunt perfect valabile şi nu se exclud una pe cealaltă! 4. posibil chiar genitivul iar ANU=probabil zeul suprem din triada sumeriană. sănătoşi. SEBASTIAN-nume propriu.

prin extensie cu sensul de Bărbat în l. În l. Cam acestea erau şi diferenţele dintre limbile tracă.5. etc. BARBOŞI unde BAR=Bărbat şi BOŞI-BOSTES= Stăpâni. Triburile care pronunţau „Z” în loc de „D” au format pe traci. trei milenii în urmă. cu oltenii. astfel că în zilele noastre cu greu ne-am mai putea închipui că erau atât de înrudite şi asemănătoare între ele. Formarea acestei limbi unitare s-a încheiat cu cel puţin un mileniu Î. de Hr. şefi. galilor. Diferenţele de pronunţie dintre triburile dacice au fost germenii din care s-au format toate limbile aşa-zis indo-europene. În loc ca un singur trib să-i impună limba în faţa celorlalte. s-a întâmplat că fiecare trib a învăţat şi pronunţiile celorlalte triburi. BYR BIR VIR=Bărbat în l. cu dobrogenii se pot înţelege foarte uşor între ei. Domni. BAR-BOŞI. fiecare în felul său de vorbire specific zonei de unde este). latină BAR. geto-dacă. Triburile care pronunţau „V” şi „L” în loc de „B” şi „R”. de Hr. BAR-BUR-VUR=Puternic. iar în l. albaneză se zice „BURRE”.RAI) au încetat. Acest proces de formare a limbilor „indo-europene” antice s-a încheiat cam cu două milenii î. slavilor. Galaţi) ar putea fi tradus: „BĂRBAŢI NOBILI (CONDUCĂTORI)”. ci. au condus (prin înmulţirea oamenilor şi prin migraţie către alte zone din Asia sau Europa) la formarea latinilor. greci. cu muntenii. Nu trebuie să ne mire sau să ne tulbure faptul că erau unele diferenţe de pronunţie între triburile dacice. când marile migraţii dinspre ţinutul CarpatoDunărean (acel CĂUŞ . în jud. cel puţin s-au micşorat considerabil. Întărit.în diversele dialecte ale triburilor getodacice.COŞ. tracă BUR. Cazul limbii române este unic. cu ardelenii. Această limbă (geto-dacă) 81 . latina veche de acum două. Întărit. fără a apela la limba literară română. nu alterează defel unitatea lingvistică din cadrul limbii române moderne (unde moldovenii. BARBAT. Cei rămaşi în ţinutul Carpato-Dunărean şi-au dus viaţa mai departe. geto-dacă. cel puţin. cu bănăţenii. TARABOSTES=TARA-BOSTES unde TARA=TERRA=ŢARA şi BOSTES=Nobili. Bărbat. Datorită izolării acestor grupuri lingvistice unele de altele s-a făcut ca în decursul a sute sau mii de ani să se diferenţieze mai clar. Aşadar BARBOŞI (loc. De ex.CUŞ – CULCUŞ . Nobili (de ex. iliri. BAR-BAT. BUR=Puternic. topindu-le într-o limbă comună (la care s-au adăugat şi posibile influenţe ale popoarelor migratoare. sau. care n-au afectat însă dramatic limba geto-daco-română întrucât aceasta era deja formată cu cel puţin un mileniu şi jumătate înainte de Hristos). amestecându-şi pronunţiile diferite într-o limbă unitară. adică „NOBILII ŢĂRII).

Întărit. v. cu limba albaneză. BĂRBAT) şi BOISTES=Nobil. engleză) Şi tradus ar fi „BĂRBAT NOBIL(CONDUCĂTOR)” sau BOIRE-BOISTES unde BOIRE=BOIER(în l. română BAR-BAT unde BAR=Bărbat. DA=Alb. albaneză) BYR BIR VIR=Bărbat. Rigid 82 . Adevărat şi SU=Suci (trib dacic)?sau SU-SY-SI-ZI=ZEU sau SFÂNT şi traducerea ar fi „PUTERNICUL BLOND SUCI” sau „PUTERNICUL ZEU ALB(ADEVĂRAT)”. latină) BĂRBAT-l. română. Cu l. italiana 55 procente. mai sus. franceză. latina 35 procente. slavona şi germana 15 procente. etc. BOIER nu e cel ce mână boii. cu limba română veche ţărănească asemănarea se ridică. Bărbat şi BOSTA=Nobil. germană. la peste 80 procente la sută. (BOSS l. Exemple cu nume proprii: BUR BYR BIR VIR VÎRTOSU-nume propriu VURTOSU VUR-TOSU BUR(E)-TO-SU BUR(E)-DA-SU unde BUR(E)=Puternic. Luminos. BIR-DA-SU VIR-DA-SU BUREBISTA-rege geto-dac BURE-BOSTA unde BURE=Puternic. asemănarea va fi de 60 procente la sută.este asemănătoare cu limba română (dacă îi scoatem influenţele slavone sau ale altor popoare migratoare).Viril şi BAT=Drept. Şef. poate. Şef. franceza 45 procente. greacă. BUR=Bărbat în l.traco-iliră(BURRE= bărbat în l. român modernă.Viril (l. Traducerea. (bineînţeles aceste valori sunt estimative şi poate nu reflectă în adevăr procente reale). ci provine din BURE-BOIRE ce înseamnă PUTERNIC. Desigur. cu l. slavonă. latină. Bărbat. Întărit. gradul de asemănare variază considerabil.

Biserică. turcă. toponime. COTESCU-COTISCU). apoi nume.nume daco-slav preluat de huni şi maghiarizat prin grafie şi schimbarea accentului (sinonim cu COTISO şi DOMO-COS. CULCUŞ. DOMOKOS (se citeşte Domocoş) . 8. engleză). -Rădăcina CAT se află în CAT. turcă. ambele cuvinte din limba fiecăruia. DOMO-COŞ unde DOM=Casă (în l.Şefi. unite. fără îndoială) ca nume. COTNARI. hunii au preluat acest nume.nume propriu sau COTISCU. Traducerea ar putea fi „CONSTRUCTOR DE CASE” . Există un nume dac COTISO.Nobili. COTMEANA. „CONSTRUCTOR DE DOMURI”. locuinţă şi IS(ISA)= apă curgătoare (poate a genera. „O”=Sau. DOM-O-COS Traducerea ar fi „DOM SAU CASĂ”. KOXIS COCSIS. în COŞCIUG. CĂUŞ. ca să fie mulţumiţi. L. ÎN DOMOKOS (nume daco-slav maghiarizat).nume propriu (sinonim cu COTISO. -Rădăcina CAS se regăseşte în CASĂ.etaj (inclusiv în l. etc.De ex.„CS” se citeşte „CI”. în CHATEAU (castel în l. în jud.Viril şi BOŞI=Conducători. măcar că poporul turc este de religie musulmană!).BURE-BISTA=BAR-BOSTE(în l. latină şi slavonă DOM=Casă. CASTEL. 83 . de ex. „CI” se poate citi „T” (ca în Timişoara-Cimişoara sau „Nu pot” – „Nu poci”. COTESCUCOTISCU). Ulterior. etc. daco-română veche) BARBOŞI-loc. COTEŢ (COTTAGE – căsuţă -l. probabil provenea dintr-o familie mixtă daco(română)-slavă-latină şi neputând renunţa nici unul din părinţi la cuvântul din limba sa proprie. daco-română) 6. franceză). în COSMOS.Traducerea ar putea fi „BĂRBAŢI NOBILI(CONDUCĂTORI)”(în l. se ştie este de origine indo-europeană.COTIS COT-IS unde COT (COS. substantive comune care conţin rădăcina COT. KOCSIS (se citeşte Cociş)-nume geto-dac maghiarizat. CASTRU. CAT)=Casă. COŞ. CAS. Ori iar COS-COŞ=Casă-ConstrucţieConstructor. CO(T)CIOABĂ. CUŞ. 7. -Rădăcina COS se regăseşte în COSTEA . a construi?). GALAŢI BAR-BOŞI unde BAR= Bărbat. COTESCU . CSABA (se citeşte Ciobo)-nume geto-dac preluat de huni. COCIŞIU . au pus copilului (care era băiat. etc. Domul din Milano). Curios nume. Obţinem astfel.nume propriu românesc.

HIULA să însemne FIUL(ca în „Să fie”= „Să hie” în l.) iar CSABA=Cioban.Galaţi. populară. ţărănească. Nume geto-dac preluat de huni. geto-dacă-română 13. MOACŞA) MOAŞI-MOŞI MOAŢI-MOŢI Posibil ca MOHACS să însemne MOŞI sau MOŢI în l. sau pl.în jud. dacă nu în toate triburile?) 12. PECS să însemne PACE. MOHACS-loc. Iisus Hristos? sau. în jud. română) lui DUMNEZEU-Tatăl. GURA-gură de Rai.Bătrân(sing.GYULA (se citeşte Ghiula)-cuvânt geto-dac. ZIULA ZEULA să însemne Zeul? sau.CIOBO CIOBA înseamnă Cioban 9.Traducerea ar fi „VECHIUL(BĂTRÂNUL) CIOBAN” sau „VECHII(BĂTRÂNII) CIOBANI” 10.BEKESCSABA (se citeşte Becheş-Ciobo)-localitate în Ungaria. Aşadar. ai căror strămoşi au venit din DACIA) MO(H)ACŞI MOACŞI (există o loc. BUDAPESTA-capitala Ungariei BUDA-PESTA BYDA-PESTA BY-DA-PESTA DA-BY PESTA DABY-PESTA 84 . Covasna. PECS localitate în Ungaria (se citeşte Peci) PEX(PAX?) PEŞI PECI PECE (PEKE-există o loc.BEKES=Vechi. în limba geto-dacă? (cel puţin în limba unor triburi dace. Gura-Sadului (localitate în Ardeal) 11. PECHEA).în Ungaria (se pronunţă Mohaci) MO(H)ACS-unele triburi geto-dace nu pronunţau sunetul şi litera „H” (ca italienii şi francezii.

CŞA. Stepă. „KE”. COS.DAVY-PESTA unde DAVY=Stăpân (l. „Ş”. UŢ. traducerea ar fi „CÂMPIA (PUSTA) GOALĂ (VIDĂ)” sau. „T” sau „Ţ” şi avem. LUXA-Nume propriu românesc de origine geto-dacă (chiar în vremea noastră există o femeie de la ţară pe care o cheamă LUXA TOMA) LUCSA (LUX-LUMINĂ în l. CÂMPIEI)” 14. „CE”. BRAN)=Cer. HUS.) 15. „HOUSE” în l. LOCUINŢĂ. CAS. Pustă. Stepă. LUCHIAN-LUKIAN) LUXIAN(LUHIAN) LUŢAN(LUŢU) sau. HUŞI în jud. BUDA-PESTA BUDZA-PESTA BUZA-PESTA unde BUZA=Buză(!) şi PESTA=Pustă. ebraică) şi PESTA-PUSTA=Pustă. LUŢIAN. Ţinut. LUXA LU-CSA LU-CŞA unde LU=LUANA sau LUMINA şi CŞA=Casă sau Ţară. HUŢ. 85 . CĂUŞ. FRAN. Vaslui şi BUHUŞI în jud. unor triburi dacice) Şi se înlocuieşte cu „CI”. latină sau în l. „S”. HUŞ.e o loc. FRAN-CUŞ URAN-CUŞ unde URAN (VRAN. BUDA-PESTA BYDA-PESTA BIDA-PESTA VIDA-PESTA unde VIDA=Gol. SFÂRŞITUL) PUSTEI (STEPEI. „HUSĂ”. Stepă. traducerea ar fi „BUZA (CAPĂTUL. LUCIAN-nume propriu LUCIAN(LUŞIAN. engleză care înseamnă CASĂ. Bacău un nume propriu ceh JAN HUS sau cuvinte precum „HAUS” în l.BRÂNCUŞI-nume propriu geto-daco-român(sculptor celebru) BRAN-CUŞ VRAN-CUŞ. material pentru acoperirea maşinilor cu rol de protecţie)=Ţară. „KI”. Traducerea ar putea fi „ŢARA LUANEI(LUMINII)”. COT. Vid şi PESTA=Câmpie. LUCIA-nume propriu sau. . tradus ar fi „STĂPÂNII STEPEI”(să fie ramura fino-ugrică de origine semitică?) sau. Cosmos şi CUŞ (COŞ. germană. CAT. Pustiu. LUCIAN LYCIAN(din Cilicia) LYGIAN(din Ligia sau nume propriu fem.

SANA=Sfânt. în România. SANSCRITA SAN-SCRITA unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere.FRANCISC-FRANCIS. Tradus ar fi „SCRIEREA SFÂNTĂ”. VRANCESCA-VRANCESCO-VRANCISC-VRANCIS.în Cehia. -BRAN (VRAN-FRAN-URAN) -loc. Sălaş. 16. renumită pentru frumuseţea. -FRANŢA (FRANCIA-VRANCIA-BRANCIA-URANCIA). având ochi albaştri. Sântoader. Casă.Culcuş.etc. COSÂNZIANA CO-SÂN-ZIANA 86 . (de ex.etc.amintesc un alt nume propriu daco-român din Austria: RADETZKI .adică pe româneşte RĂDESCU! -VRANCEA (FRANCEA-BRANCEA-URANCEA) -jud. -BRNO (VRNO-FRNO-URNO sau VRANO-FRANO-URANO) -loc. Sânpetru. bunătatea şi smerenia ei. URANCESCA-URANCESCO-URANCISC-URANCIS –şi reprezintă nume proprii ce înseamnă „locuitor vrâncean” sau pe româneşte „vrâncean”.lângă Braşov. pielea albă şi părul blond împletit în două cozi lungi şi groase. Ca un ex. traco-daco-română)GENA-GINA( în l. suplimentar. Sântă Maria. Sfântă. ZINA-ZENA( în l. slavonă)=Născătoare.ZÂNĂ-persoană cu puteri supranaturale ZANA SANA-SAN unde SAN cu fem. Traducerea ar fi „ŢARA(CASA) CERULUI(COSMOSULUI)”. tradus ar fi „ SFÂNTA(ZEIŢA) CEA NOUĂ”? sau. Sânnicolau Mare. în limba română veche ţărănească sau limba dacilor mai precis). blândeţea. Sânmedru.Soţie 17.Femeie. 18. -VRANITZKI (BRANITZKI-FRANITZKI-URANITZKI=BRĂNESCUFRĂNESCU-URĂNSCU) nume propriu daco-român din Austria. Noua?. -FRANCESCA-FRANCESCO. La fel variantele.ILEANA COSÂNZIANA-nume propriu din basme.„vrânceancă”. -BRENCIU (VRENCIU-FRENCIU-URENCIU) -nume propriu daco-român. BRANCESCA-BRANCESCO-BRANCISC-BRANCIS. înţelepciunea.DINA-nume propriu daco-român DZINA ZINA(ZI-NA) unde ZI=rădăcina de la Zeu sau Zeiţă (respectiv Sfânt. greacă şi latină) JENA (în l. Sfântă) iar NA=Nou.

CŞA=Casă. 20. în afară de sensul de ancestor. la muzică sau în ştiinţă. Zeiţa vânătorii. LUMINOASE”. fiul lui SEM ARPACSAD AR-PA-CŞA-D(A) unde AR=Nobil. SAN=Zână. ZIANA)”. ÎNVĂŢAT. MOŢ adică INIŢIAT.XVIII. de ex. în l.ARPAXAD-în Vechiul Testament.”Ca”(ex. cuvântul „MOŞ” nu însemna deloc un om bătrân. ZÂNA) DIANA” sau în l. engleză MOSES. AMADEUS AMA-DEUS unde AMA=Iubitor (în l.În l. SFÂNT. română ţărănească veche. AUTORITATE într-un domeniu(specialist sau doctor am zice azi) oricare de la religie. MOZART (se citeşte MOŢART) MOZ-ART MOS-ART MOŞ-ART MOŢ-ART unde MOZ=MOŞ. Ţară.CA-SAN-DZIANA CA-SAN-DIANA unde CO(CA)=prep. Traducerea ar fi „ DOCTOR (INIŢIAT. dacică. DOCTOR.MOISE profetul poporului ISRAEL. Traducerea ar fi „ILEANA (FRUMOASĂ) CA SFÂNTA (ZEIŢA. 87 .Traducerea ar putea fi „NOBILUL TATĂ(PĂRINTE) AL ŢĂRII ALBE. PA=Părinte. Ţinut D(A)=Alb. „CA”mine. auorul primilor cinci Cărţi ale Vechiului Testament. Zeiţă şi ZIANA-DIANA=Diana. Luminos. „CA” tine). DEUS=Zeu. SPECIALIST) ÎN ARTĂ”. etc. Traducerea este „IUBITOR DE DUMNEZEU”. acela de INIŢIAT.latină). Dumnezeu (l. ci. MO(I)ŞE MOŞE MOŞI. „ILEANA CA SAN DZIANA (DIANA. CONDUCĂTOR RELIGIOS sau POLITIC. aflat la sfârşitul vieţii. latină). 19. adică l. MOŢI Probabil că în urmă cu cca două-trei milenii î. ZEU. de Hristos. Sfântă. mai avea un sens mult mai adânc şi-credem noi-poate chiar mai important. ebraic se pronunţă MOŞE. WOLFGANG AMADEUS MOZART -compozitor austriac din sec. Tată. Mai poate însemna şi ÎNŢELEPT. SPECIALIST şi ART=Artă.

DIUA._ Traducerea ar fi „(D)ALBUL ZEU”.Traducerea ar fi „ DIN GRUPUL(TRIBUL) LUPILOR” . DAVID în l. Curat. Interesant nume. trib. pentru a fi iertat. nici în determinism. DZIUA. „SFÂNTUL CURAT(LUMINOS)” . bandă. BAT-ŞEBA BAT-ZEBA BAT-DEBA BAT-DEVA VAT-DEVA FAT(A)-DEVA FAT(A)-ZEUA=FATA ZEULUI. şi-a plâns cu amar şi regret vreme de ani de zile fapta cea rea-crimă şi adulter) până ce DUMNEZEU i-a iertat păcatul.din neamul geto-dacilor(străromâni).ca toţi indo-europenii dealtfel). DEUA.dar pe ansamblu avem libertatea de a accepta sau nu acel rol şi loc rânduit de EL).DAVID rege iudeu în antichitate. autor al Psalmilor din Vechiul Testament. Luminos. ebraică înseamnă conducător (DAVY). cel ce cade în mare păcat atunci când porunceşte să fie ucis URIEŞ Getul(Hetul). sigur. Dacă scriem însă de la dreapta la stânga avem. Toată această pocăinţă sinceră şi din inimă se reflectă în Psalmii pe care i-a scris. Zi iar D(A)=Alb. Pentru această faptă DUMNEZEU l-a pedepsit aspru pe DAVID. INIŢIAT (DOCTOR)ÎN ARTĂ „. FATA ZILEI sau ZORI DE ZI. care se numeau pe sine lupi).erau indo-europeni. 88 . Dumnezeu ne rânduieşte un rol şi un loc în lume pe care trebuie să ni-l asumăm. Traducerea ar fi: „IUBITORUL DE DUMNEZEU DIN TRIBUL(GRUPUL)LUPILOR. Traducerea tuturor numelor au un sens aparte. Vulpe(?) în l.URIEŞ. germană (asemenea dacilor. DIVAD DIVA-D(A) unde DIVA(DEVA. gaşcă. ci în urmările unor fapte săvârşite într-o deplină alegere şi libertate.nu-i aşa?! 21. pentru a-i răpi soţia acestuia. nu cred în coincidenţe.WOLFGANG (se citeşte VOLFGANG) WOLF-GANG unde WOLF=Lup. Strălucitor. ce scapă unei simple coincidenţe (dealtfel aşa cum am mai spus. Sfânt. Pur. Dalb. FATA LUMINII.ca şi soţia lui. LUMINA LUI DUMNEZEU (ştiindu-se că era foarte frumoasă. iar acesta. iar GANG=grup. ZIUA)=Zeu. pe BATŞEBA.

„T”. 24. „Ţ”. ALEXANDRU-nume propriu ALECSANDRU ALESANDRU ALES-ANDRU unde ALES=Ales (part. „Ş”.al. ţară. Aşadar.22. „a alege”) sau cu sens de deosebit iar ANDRU.. atunci şi invers se poate. AN-TRY unde AN(U)=Zeul suprem în credinţa sumeriană şi TRO.ale (pronume posesiv genitival) şi R(O)LES=Roles. Din amestecul dacilor vrânceni cu galii rmaşi în viaţă a rezultat poporul francez. Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt.l. Avem astfel. franceză) Dacă „CS” se poate transforma în „CE” sau „CI”. „SFÂNT. ci. de la vb. ENKI (ANU fiind cel mai important dintre ei. DOMNUL SAVAOT” adică Dumnezeu-Tatăl. CAROL-nume propriu CŞAROL CŞA-ROL(ES) unde CŞA=Casă. CLEVER . 23. SFÂNT. fiul său). Traducerea ar fi „ŢARA LUI ROLES”. asemănarea dintre limbile română (dacică) şi franceză NU este rodul „latinizării promovat de coloniştii sau soldaţii romani celor două popoare. ţară. ANTRO=Bărbat (l. în „CS” sau „CŞ”. cei ce au populat Galia.ai. se pronunţă CLOE) CHLUVIS CHLUBIS CH(U)LUBIS (C) HULUBIS (HULUB=Porumbel) 89 . sau. Ştim că sumerienii aveau Trei Zei importanţi uranieni: ANU. Trei şi traducerea ar fi atunci „(ZEUL)ANU A ALES TROIA (TRACIA)” sau „(ZEUL)ANU DE TREI ORI ALES” sau „(ZEUL) ANU (CEL) DE TREI ORI SFÂNT” (asemănare uşoară cu Sfânta Treime unde DUMNEZEU este de trei ori slăvit. CŞA-ARLES CŞA-AR(O)LES CŞA-A-R(O)LES unde CŞA=Casă. engleză sau ŞARL-l. ANDRO. greacĂ). A=a. ţinut. Posibil ca CLOVIS să însemne Faimos (cf. ţinut iar ROL(ES)=Roles a fost un rege getodac. de ex. engleză) sau. traducerea ar fi „BĂRBAT ALES (DEOSEBIT)” sau AN-TRO. CHARLES (se pronunţă CIARLS-l. C(H)LOVIS precum în CHLOE (nume propriu francez. dicţionarului ilir CLEVES) sau Inteligent (cf. iar ENLIL. „S”. CLOVIS-conducătorul francilor (dacii vrânceni). Tracia. din „CE”. Traducerea ar putea fi: „CASĂ (ŢARĂ) A (LUI) ROLES”.TRY=Troia. ENLIL. doar ne arată înrudirea celor două limbi între ele. SFÂNT. rege geto-dac. după ce Iulius Cezar a ucis peste un milion de gali.

înseamnă ALB(!). ce i-a făcut pe turci cât a trăit să nu mai calce în ţara Românească. „Dracula”). LAVIS (nume propriu latin. căci nimeni nu-i fără de păcat. Loviştea-ţara Loviştei LOUIS (Ludovic. Credinţa. respectăm. şi nu numai religiile false şi idolatria ci chiar popoarele însele care le practicau. pe care n-au reuşit nicicând să-i supună sau săi omoare pe toţi. Şi când te gândeşti că. cu atât mai mult pe cineva care nu mai este printre cei vii. căci aşa e normal şi frumos şi mai ales. noi. au ucis aproape toate popoarele din Canaan-cu excepţia Fiilor lui Het. care a luptat împotriva hoţiei. Suntem noi nebuni sau lumea s-a întors încât Binele e Rău şi Răul Bine? Noi nu suntem naţionalişti. Istoria şi o respectăm şi cu cele bune şi cu cele rele. fie oameni simpli. avem DALB. minciunii. Libertatea. dar. Căci cu siguranţă nu trăgea oamenii în ţeapă de plăcere sau pentru a se îmbogăţi de pe urma unuia sau altuia. ci pentru a stârpi răul din rădăcină (asemenea Fiilor lui Israel.Ne iubim Neamul. Loialitatea printre supuşii săi. dacă vreţi. afară doar de DUMNEZEU drăguţul. Nimeni însă nu se gândeşte să-i critice pe Fiii lui Israel pentru crimele de război făcute pentru cucerirea unui teritoriu locuit de alte popoare. încă o coincidenţă fericită. Numai DUMNEZEU poate să judece pe cineva. Sfânt.. LOBIS LABIS ( nume propriu românesc. „ZEUL ALB. de asemenea Istoria şi personajele istorice ale altor neamuri. LAVINIA 25. fie boieri. VLAD-nume propriu daco-român BLAD BLA-D(IU) unde BLA=Alb şi D(IU)=Zeu. Este. trădării sau celor ce voiau să supună ţara străinilor. Ţara. prin cele mai aspre metode. ei bine. Cinstea. Domnitorul (daco)-român VLAD ŢEPEŞ este satanizat de o campanie turistică fără ruşine şi asemănat cu Dracula. Limba. care. Demnitatea. de ex. un act 90 . iar aceasta. CLOVIS (H)LOVIS LOVIS (toponim în România. Fiii lui Israel au făcut-o ca să distrugă religiile false şi idolatria acelor popoare canaanite. negrăindu-le de rău cu nici un chip. Ludwig) nume proprii franco-germane (la origine dacice) sau. drept. Traducerea ar fi. când. Dacă citim BLAD de la dreapta la stânga. în schimb un Domnitor care s-a luptat să instaureze Dreptatea. n-avem dreptul să întinăm sau să batjocorim memoria unui înaintaş din Istoria noastră. LABIŞ Nicolae (poet român). sau. surpriză. acesta este numit şi batjocorit astfel. la porunca lui DUMNEZEU. avem pretenţia să ni se răspundă în acelaşi fel. te apucă plânsul. Este un mare păcat să vorbeşti pe cineva de rău. oamenii.sau.

Vedeţi că Bunul DUMNEZEU n-a îngăduit să se construiască acel infam Dracula Park. Concret. dispariţia din Lume.de bun simţ elementar. de parcă suntem drogaţi. Tactica Minimei Rezistenţe se rezumă astfel: -numai prin mijloace paşnice. a identităţii specifice naţionale. măcar că nu doreau un astfel de Park cu un astfel de titlu. dar restul românilor. atenţie. SĂ NU FII PRIMUL CARE FOLOSEŞTE ARMA sau PORNEŞTE RĂZBOIUL. ungureşte am fi fost musulmani sau catolici sau greco-catolici. Ce este această Tactică? Nu este nevoie (cel puţin în faza în care nu eşti atacat direct şi concret cu arme şi război) să iei arma în mână (şi oricum. inclusiv acela de a-ţi batjocori Istoria şi pe Cei ce au înfăptuit-o). O Doamne. cei de azi. Ţara de nu reacţionăm deloc. prin ce minune nu ne mai vibrează inima şi nu sângerează atunci când cineva ne batjocoreşte Neamul. atunci cu siguranţă că azi am fi vorbit turceşte. pentru că altfel ne paşte neantizarea. ci DOAR ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ. Limbă. de Limbă. a limbii şi a ţării respective (chiar dacă unii ţi-ar cere să-ţi abjuri aceste Repere Eterne lăsate de DUMNEZEU neamurilor pentru a-şi putea prezerva 91 . ce se întâmplă? Ne paşte un pericol de moarte. ATUNCI CÂND MIJLOACELE PAŞNICE AU EŞUAT. Istoria. de ţară ca noi. Cum se face. România. parcă suntem beţi. Limba. măcar că nici un român ( în frunte cu cei ce se consideră creştini. Iar pentru a păstra neştirbită moştenirea primită de la moşii şi strămoşii noştri. în ţara noastră. de a fi în graţiile Occidentului acceptând şi făptuind orice compromis. cu încăpăţânare. să le risipim şi să le anulăm jertfele şi munca? Vă daţi seama. din Istorie prin călcarea unei Porunci dumnezeeşti şi anume NECINSTIREA PĂRINŢILOR (şi aici intră şi moşii şi strămoşii unui popor. fără de care nici un om de azi nu ar fi existat în această lume). români. fără arme sau războaie (exc.mai sus) -păstrarea. Asta regretăm că nu s-a întâmplat. ameţiţi. batjocorind memoria unui vrednic de pomenire Domnitor. leneşi. iar noi. Credinţa. înaintaşii săi. ce răspuns vom da acestora la Judecata de pe Urmă când ne-or întreba ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei nouă şi ce am lăsat noi. Credinţă şi ţară. din nepăsare sau mai rău. păcat că e locuită (!?) Degeaba s-au luptat atâţia Domnitori (şi oameni simpli) cărora le-a păsat de Neam. de suntem aşa nepăsători?? Asta dorim să devenim? Să dispărem pentru totdeauna din lume spre bucuria celorlalte popoare? (Şi aşa circulă un banc. DAR NU DIN VINA TA).v. „Frumoasă ţara asta. Am fi dispărut ca Neam. slavoneşte. Să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii. a Istoriei. de orice denominaţiune ar fi) nu s-a ridicat cu tărie împotrivă (cei mai mulţi. din laşitate. a credinţei neamului respectiv. urmaşilor? Putem fi într-atât de nepăsători sau nesimţitori? Sper că nu. CA APĂRARE. de Credinţă. nu trebuie decât să aplicăm Tactica Minimei Rezistenţe. dacă înaintaşii noştri pe care îi batjocorim acum s-ar fi comportat cum reacţionăm noi astăzi.

la individualitatea şi spiritualitatea specifică Neamului nostru. -transmiterea urmaşilor (nu numai copiilor sau rudelor. să ne regăsim demnitatea. vom fi biruitori asemenea lui Mircea cel Bătrân. dimpreună cu preoţii egipteni ai vechii religii. toate rânduite de la DUMNEZEU. luând arma în mână să ne apărăm. Cred că aceste exemple sunt suficiente ca să ne facă să ne trezim din somnul acesta de moarte. nu este nevoie să omorâm copii prin şcoli sau să luăm ostatici. la menirea şi rolul său în lume. în mai puţin de două sute de ani Egiptul a dispărut ca stat şi ca neam (neamul antic. Ştefan cel Mare. Credinţa. acceptând conducători străini de neam şi cărora nu le păsa de loc de aceste Repere. originale. deşi mă adresez în principal românilor). Problemele acestui neam au început numai când Domnitorii acestui Pământ au fost înlocuiţi (din cauza luptelor pentru putere ale familiilor boiereşti. Limba. Mihai Viteazul. în 6-7 secole de depravare şi decădere. nu este nevoie să ne aruncăm cu avioane în zgârie-nori. Brâncoveanu. cel ce a ridicat civilizaţia egipteană) asta ca pedeapsă pentru că au fost nepăsători şi nu au mai ţinut la Reperele Eterne Divine. dar făcând aceasta. nu este nevoie de terorism. nimeni n-ar putea face nimic împotriva noastră. 26. apărându-le cu încăpăţânare.Imperiul s-a prăbuşit sub loviturile turcilor. Primii domnitori străini au fost fanarioţii. ci tuturor celor mai tineri ca noi) intacte. De fapt.individualitatea şi originalitatea în raport cu celelalte popoare. nu de la mine sau de la oameni! ATÂT ŞI NIMIC MAI MULT!!! Nu este puţin şi nici uşor. Când dinastia Ptolemeilor (de neam grec) a ajuns să conducă Egiptul. să ne regăsim arhetipurile. Istoria. nici să pornim războaie religioase de cucerire. Atunci. ci doar de înavuţire şi spoliere a poporului. să le transmită la rândul lor urmaşilor lor. ci să ţinem cu dinţii. pe care şi ei. Când la conducerea Imperiului Bizantin au apărut dinastiile de origine greacă (ce leau dat la o parte pe cele autohtone. aceste Repere Eterne (Neamul. la Reperele Eterne specifice poporului nostru. Cu aceştia.VLAICU-nume propriu daco-român VLA-ICU 92 . Dar nu fanarioţii sunt vinovaţi ci cei ce i-au adus sau din cauza cărora au trebuit să fie aduşi principii fanarioţi. cu încăpăţânare. care au preferat să distrugă o ţară decât să suporte ca o familie să ajungă în fruntea ţării iar celelalte familii boiereşti să fie subordonate ei) cu domnitori străini de aceste Repere Eterne Divine specifice poporului (daco)-român. decât să pornească un război ca să ne facă să ne lepădăm de aceste Repere Eterne Divine. să ne regăsim pe noi înşine. cum ar părea la prima vedere. învăţându-i cele ce au primit de la noi! Vedeţi. va încălca grav Legea lui Dumnezeu şi atunci. e valabil pentru oricare popor. traco-daco-besse). cu putere. distrugerea poporului (daco)român a fost lentă dar inexorabilă şi care nu a încetat nici o clipă până azi. Ţara). ce zic acum.

VLAICU=VLAIHU sau VLAHU(românul) 27. Frumos). Bălan. MOŢAT MOŢ-locuitor din Munţii Apuseni. DEVAVANYA(DEVAVANIO=Mina Zeului. DEBRECEN (DEBREŢIN). din UNGARIA. Bălan.MUŞAT-nume propriu de origine dacică al unei dinastii domnitoare în Moldova.de ex. Acest cuvânt. PECS(PECI).Tradus ar fi 93 .Casă. : -BIXAD -VICŞANI -FOCŞANI(VOCŞANI-BOCŞANI-BUCŞANI) -BOCŞA (FOCŞA=FOC-CŞA unde FOC=Foc şi CŞA=Ţară.BEL=Alb. megleno-român. bunăoară. Noului Testament şi după mărturia lui Iisus Hristos (MAŞIAH). de ex. „MUŞAT”.(În l.NUMAI DUMNEZEU POATE FI BUN”. SZEGED (SEGHED). GYULA(GHIULA). Deva=Zeu). BEKESCSABA(BECHEŞCIOBO). Cf. ZALMOXE poate fi tradus şi „CEL LUMINOS ŞI BUN(FRUMOS)”. BALASTYA (BALAŞTYO=BALAŞ=VALAŞ=VALAH cu rădăcina BAL. Bălai.ceea ce face ca sensurile dacicului(românului) „MOŞ” să se mărească considerabil. în Ungaria) MOŞAT uite că MOŞ nu înseamnă doar Iniţiat sau Sfânt.BLA-ICU BLA-IHU unde BLA=Alb. se regăseşte mai des în dialectele aromân.. MOHACS(MOHACI). istro-român. Alături de loc. Blond. de la Sud de Dunăre şi însemnă „Frumos”. în loc de„Frumos” se zicea „Frumuşeaţă” Fru—Muşeaţă). ci şi „Frumos” sau „Bun”.care sunt denumiri certe dacovlaho-române maghiarizate. etc.Casă) -SUCEAVA -SUCIDAVA -VÂLCEA(BULCEA) -TULCEA(DULCEA) -OAŞ(OAX-OACŞ unde OA=Ou şi CŞA=Ţară.loc. Blond. SZENTES(SENTEŞ). etc.avem şi în ROMÂNIA de astăzi denumiri certe dacice. veche populară ţărănească daco-română. Bălai.urmaş direct al dacilor. MUCŞAT MOCŞAT(MOCŞACI-MOCSACI-MOXACI-MOHACI. Frumos şi ICU-IHU=? sau.Astfel.

Le voi aminti.Hr. COMASIS COMATI(S)-dac de rând.martir creştin din Dobrogea. turcă UCEA –loc. exemplele pot continua. 28. ţinuturi din Ucraina. în jud.martir creştin din Dobrogea. macedoneană HOGEA=Sfânt în l. pletoşi 31. ULP=LUP sau ULP=VULP(E) Aşadar ULFILA=ULPIUS=ULP=LUP(U). împărat latin). ULVILA ULBILA-OLBILA-ALBILĂ ULPILA ULPI(L)A-ULPIA (Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana!. greacă (AGHIA SOFIA-Sfânta Înţelepciune sau PALAS-ATENA) HAGI=Sfânt în l. a) ZOTICOS GOTICUS-GETICUS(Getul) b) ZOTICOS DZOTICOS DZOCICUS 94 .ZOTICOS.Hr. HOGAŞ –nume propriu românesc) HAG(I)A-AGIA=Sfânt în l. într-un capitol special.CAMASIS. în veacul al III-lea d.Muntenia. KAGA. 30. „comati”-comaţi(cu coamă).cele mai multe în Ardeal. -PECICA -BALŞ(VALŞ-VELŞ-WELSH=galez din Ţara Galilor VALŞ-VALAŞ-BALAŞ-BALAH-VALAH) -BALCIC etc.Moldova. în Olanda. în veacul al III-lea d. sau Ulpius Traianus.ULFILA-episcop got(get?) ce a tradus Sfânta Scriptură în limba goţilor.sfânt. traco-getică KAGA KOGA GOGA-nume propriu românesc HOGA (HAGA-loc.„ŢARA PRIMORDIALĂ(RAIUL-GURA RAIULUI”).pe judeţe(sau ţări).Dobrogea. Braşov 29. sacru în l.Basarabia.Noi am găsit pe hartă zeci de localităţi.Banat.

I G(I)UD(E) –„JUDECĂTORUL”(Dumnezeu care judecă) GODEANU-masiv muntos în Carpaţi GODE-ANU-Zeul Anu sau Bunul Anu G(I)UDE-ANU-Zeul Anu Judecătorul 35. germană) GUDGUDEA. „PĂRINŢII CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI”. Nesupus precum sunt considerate.O.Bine în l. ORVEU ORBEU adică Orb.DACICUS( Dacul) 32. 33.Traducerea ar fi „BĂTRÂNUL DAC”. engleză-(GOTT în l. b)EVRO-PA EFRO-PA 95 . EBRO EBRU EVRU EV(E)RU EBER –strămoşul.vol. 34.Traducerea ar putea fi.ORFEU-personaj mitologic priceput la muzică.părintele evreilor(v. în Dobrogea BABA-DAG BABA-DAC unde BABA=Bătrân.(GUT în l. irlandezei vechi GABOR) şi PA=Părinte. EBRO ar mai putea însemna şi Încăpăţânat. în cartea Genezei. galicului GABRO.de regulă caprele (spre deosebire de oi care supuse şi ascultătoare!).Vechi şi DAC=Dac.GOD(se citeşte Gad)-Dumnezeu în l. germană) GOOD(se citeşte Gud)=Bun. indo-europeanului KAPRO.BABADAG loc. Neascultător. Sau.Vechiul Testament) şi atunci traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI(AL EVREILOR)”. tracicului EBROS. personaj massa-getic(din zona caucaziană).EUROPA.Get.continent geografic a)EVRO-PA EBRO-PA unde EBRO=Capră( cf. Drimba„Istoria culturii şi civilizaţiei”. englez.v.

o câmpie.numite „CUŞ”. încercând în timp să revină de unde au plecat(ceea ce unele grupuri au şi reuşit să facă. Cu timpul.perioada marilor migraţii dinspre Răsărit ce durat peste trei milenii). fiecare grup a păstrat amintirea „Paradisului pierdut”.în timp. au vorbit în continuare limba pe care o vorbeau şi cei ce au plecat (evident. omenirea a putut supravieţui doar în anumite „Oaze”. prin Noe şi fiii săi şi până la amestecarea limbilor la Turnul Babel( cf. grupuri de oameni au început să migreze în alte părţi ale lumii. Asta explică asemănările dintre limbile semitice şi cele (proto)indo-europene ce nu pot fi explicate altfel decât că odată se vorbea o singură limbă. dar mai greu). vorbeau toţi aceeaşi limbă. Totuşi.aici ar fi fost creat ADAM şi aici ar fi fost Grădina Raiului. În schimb cei ce au plecat. cu necesitate. şi aici ar fi trăit toate neamurile până la Potopul Universal. şi-au schimbat limba devenind din ce în ce mai diferită faţă de limba vorbită încă în CUŞ.Am explicat din punct de vedere creştin. 96 . Cât au stat în CUŞ(RAI). ca Europa să fie Leagănul întregii lumi locuite de astăzi. Cei ce au rămas în continuare în CUŞ (România de astăzi).Tată. Sfânta Scriptură.Traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR DIN AFRICA” COMENTARIU:Pare ciudat nu-i aşa.unde un fluviu.AFRO-PA unde AFRO=Africa şi PA=Părinte.Şi cum Bazinul Dunării şi al Mării Negre sunt Leagănul (Căuşul-Cuşul) Europei. Cu cât distanţa în timp sau geografică era mai mare faţă de CUŞ cu atât diferenţele de limbă şi vorbire erau mai mari şi invers. aşa numitele „împrumuturi lexicale” din diversele limbi (după DEX şi Academia Română…) nu sunt altceva decât vestigii comune tuturor limbilor ale Limbii Unice Primordiale(Adamice) de la Creaţie. Vechiul Testament-Cartea Genezei). un lac sau munţi precum şi o stabilitate meteorologică au putut întreţine o populaţie umanoidă aflată într-un stadiu mai avansat sau nu de civilizaţie. atunci.evident. Plecând.până la căderea în păcat.dar se poate reda şi din punct de vedere evoluţionist astfel:-după un cataclism oarecare.oricât de mari erau diferenţele.atunci când condiţiile au permis şi când oamenii au devenit mai curajoşi să pornească către alte tărâmuri(poate şi datorită suprapopulării CUŞ-ului în urma naşterilor numeroase). asemănările n-au putut fi anulate niciodată! Astfel. şi limba celor rămaşi se schimba cu timpul.

Probabil odată cu agricultura şi cu sedentarizarea. 38. şi modelul creştin şi cel evoluţionist nu contrazic teoria noastră(ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a dovedi veridicitatea ei. un „nebun”. precum şi cu argumente istorice şi arheologice-fără „cenzura politică sau Ocult-Masonic㔺tiindu-se că Istoria şi Arheologia sunt cele mai politizate-şi supuse mistificării-ştiinţe. VALOA VALOA(H) H-ul final nu se pronunţă VAL(O)AH VALAH 37.stabili. 36.Asta pentru că nimeni n-a trăit în acele Timpuri Istorice pentru a putea afirma fără greşeală că aşa s-a întâmplat şi nu altfel! Un „Model Unic” de Istorie mistificată.) CIOBAN 97 .CIBELE-zeiţa pământului la vechii latini CIVELE CIVILI –Civilizaţie?. pe Casandra au considerat-o nebună iar pe Laocoon l-ar fi crezut dacă nu-l omorau nişte şerpi veniţi din mare. Să ne amintim de calul troian din ILIADA! Două persoane i-au avertizat pe troieni să nu lase calul de lemn să intre în cetate. „naţionalist”. Cine iese din tiparul „Modelului Unic” al Istoriei. creând oraşele şi civilizaţia. Casandra şi preotul Laocoon. împreună desigur.etc. cu argumentele lingvistice şi etimologice aduse în această lucrare.VALOIS-familie nobilă din care au pornit regii Franţei(se citeşte Valoa).Însă troienii nu i-au luat în seamă. devine automat o „Persona non grata”. oamenii au început să fie legaţi de pământ. convine cu siguranţă unor cercuri restrânse de oameni care vor să conducă lumea sau pentru a domina mai uşor popoarele şi ţările. IOBAN GIOBAN (transformare ca în Iupiter-Giupiter. unde Adevărul este cel mai uşor de ascuns şi înlocuit cu Minciuna.Nume daco-român transformat după pronunţia galică.Prin urmare. alterată. un „anti-democrat” sau chiar un „terorist”(asta chiar dacă n-a omorât-şi nu intenţionează deloc s-o facă-pe nimeni!).IOVAN Iorgovan-personaj dintr-o baladă populară românească.

IOV-din Vechiul Testament. 41. BLOND.WOTAN-zeu nordic(se citeşte Votan).HUŢ. 98 . din ţara UŢ(CUŢ. BĂLAI. sau. 43.Traducerea este „OANA VALAHA(DACO-ROMÂNCA)”. BALAS-ADINA VALAS-A-DINA VALAS-A-DZINA VALAŞ-A-ZINA VALAH-A-ZANA şi traducerea (aproape că nu mai e nevoie) ar fi.ZEIŢĂ) A VALAHILOR”.PALAS-ATENA zeiţa înţelepciunii la vechii greci.HUŞ) IOB JOB CIOB(AN) 39.Probabil acel zeu germanic însemna „DUMNEZEU UNUL” (se vede asemănarea cu monoteismul dacic şi ebraic). SABO SABA(SAVA) ZABA DZABA DAVA(DEVA) şi înseamnă ZEU sau SFÂNT. BĂLAN. 40. „ZÂNĂ(SFÂNTĂ.CUŞ. 42.ODIN-zeu germanic ADIN=Unu în l. înseamnă ALB.BELA-nume dacic preluat de huni. slavonă. PALAS-ATENA PALASA-TENA BALAŞA-TENA VALAHA-THENA VALAHA-FENA VENA VANA UANA OANA unde OANA=nume propriu daco-român.SZABO –nume dacic preluat de huni(se citeşte Sabo).

în general faţa(cu excepţia pomeţilor) nu este deloc osoasă. ochi negri-căprui uşor oblici. Traducerea numelui acestui zeu ar fi „CEL LUMINOS”. în greacă(sau particula luminii în fizica cuantică). 44. BELA=ALEB. îi face atipici ca fiind de origine hunică 100%. pomeţi proeminenţi. denotă o spiritualitate diferită de maghiari şi mult mai apropiată de a noastră. ADONAI. arcadele ochilor sunt sensibil mai mici. (Bălan. „DUMNEZEU ESTE LUMINĂ”. ci mai degrabă de origine dacică( în proporţie de peste 75%).înălţime medie. Traducerea ar putea fi „BĂRBAT DAC BLOND(BĂLAI. slavonă). oieritul. fiind mai delicate decât la daci şi aproape identice fenotipului original hunic. înalţi. SAVAOT sau în Noul Testament. Blond.BELA BARTOK –compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare.ALB)”.etc.Totuşi. rapizi în atitudine. Bălai. „BIANCO”-Alb în l. Fizionomia originală a fino-ugricilor(turci. corpul are caracteristici hunice fiind uscăţiv şi cu masă musculară mică(dacii erau foarte puternici. de ex. pielea smeadă. foarte iuţi. că secuii sunt blonzi cu ochi albaştri. bărbia ascuţită.România. DAC=Dac(din neamul dacilor). mustaţa şi barba sunt 100% dacice! De asemenea.. Faptul. TAK.Posibil să fie un alt nume al aceluiaşi unic zeu ODIN(şi în Vechiul Testament YHWH are diferite nume. subţiri şi foarte lungi. franceză. păr închis la culoare şi lucios. huni. În schimb. „BLANC”-Alb în l. ELOAH-ELOHIM. faptul că practică meserii precum olăritul. laţi în umeri). foarte buni călăreţi şi războinici. mustăţi ascuţite. BARTOK BAR-TOK BAR-TAK BAR-DAC unde BAR=Bărbat şi TOK. oase puternice şi viguroase. italiană sau „BEL”-Alb în l. piele albă. 20-25% ţin şi de huni prin următoarele caracteristici: fruntea . bărbia este ascuţită. agricultura ca şi ţăranii daco-români (şi cu aceeaşi măiestrie) spre deosebire de restul hunilor(maghiarilor)ce nu au învăţat nici până azi aceste meserii(!). a daco99 . Numele său este de origine dacică. uscăţiv la trup.VOTAN VOTON FOTON=Lumină l. finlandezi) este următoarea:. Alb în l. daco-română) B(E)LA=AL(E)B BLA=ALB(v.

amestecată cu populaţie hunică şi că această populaţie dacică amestecată şi-a uitat doar limba.HAMANN-fotbalist german GAMAN GĂMAN-nume românesc 48.românilor.RUMMENIGE. într-un procent covârşitor. agil.VIRGILIU-nume latin (înseamnă Bărbatul) VYRGILIU VURGELEU BURGHELEA nume dacic(înseamnă Bărbatul) 50.ZENOVIA(ZENOVIU) nume proprii daco-române a)ZENO-VIA 100 .Acest lucru ne duce la concluzia că avem parte de o populaţie de origine dacică. Karl-Heinz-fotbalist german RUMENIHE RUMENIŞE-Românul 49. nu şi meseriile tradiţionale şi nici pământul pe care l-a locuit de la Crearea lui Adam şi mai ales de la naşterea lui SET.ACHILE-erou al ILIADEI AHILE AG(H)ILE AGILE.WALDEN-nume propriu german VALDEN BALDEN BELDEANU nume românesc 51. 45.BALACI. Michael-fotbalist german VALAC VALAH 46. iute de picior 52.adică rapid. fiul ce l-a înlocuit pe ABEL(ciobanul) cel ucis de CAIN(agricultorul).BALACK. Ilie-fotbalist român VALACI VALAŞI VALAHI 47.

Traducerea este „ZEUL NOU”. Singurul. sau. asemănarea cu numele oraşului GENOVAGENOA! sau. VIA în l.SOLOMON-vestit rege iudeu. 54. geto-dacă şi greacă. Sfânt şi NOVIA(NOVA-NOA)=Nou.precum şi „Zeul cel Nou” al ei. KOGAION KOG-A-ION unde KOG=Cap.Traducerea ar fi „ZEUL UNIC”. b)ZE-NOVIA GE-NOVA(GE-NOA) ZI-NOVIA unde ZI(ZE-GE)=Zeu. autor al Pildelor a Eclesiastului şi a Cărţii Cântărilor (cărţi ale Vechiului Testament) Numele este de origine indo-europeană (hitito-dacic). 101 . dacilor!). Traducerea ar fi „NĂSCĂTOARE DE VIAŢĂ”. arătând „Noutatea credinţei” apărute în lume-şi a învăţăturii ei. latină. Iisus Hristos (şi asta în l.Traducerea este „OMUL PĂCII”. Sfânt şi UN=Unul. a)ZIONDION ZIUN ZI-UN unde ZI=Zeu.Posibil acest nume să fie creştin. SALOM-MAN unde SALOM=Pace şi MAN=Om. GENO este în l. greacă şi slavonă-în slavonă se pronunţă JENO-JENA şi azi mai înseamnă şi Femeie şi Soţie) şi VIA(BIA)= Viaţă(BIA probabil în l. Vezi deasemeni. 53. b)ZI-ION unde ZI=Zeu. daco-getă. traducerea fiind „CAP AL MAGNIFICULUI”).deci indo-europeană (nu semitică). cunoscut pentru înţelepciunea sa.GENO-VIA GENO-BIA unde ZENO(GENO)=a naşte. a genera (ZENO este în l. latină).adică Femeie. Puternic(cf.Şi acest nume este tot de origine hitito(geto)-dacică. Sfânt şi ION=Magnific.SION-muntele sfânt al iudeilor(numele este hitito-dacic. A= Al (genitiv) şi ION=Magnific.Traducerea ZI-ION ar fi aşadar „ZEUL PUTERNIC(MAGNIFIC)”.adică indo-european).

BĂLAI)” sau.OLVIAN-nume propriu daco-român OLBIAN ALBIAN-„CEL ALB(PUR. IA-FET IA-HET (H)IO-HET (Fiul-Urmaşul-lui HET-GET-SET. Vechiul Testament). URIAH URIAŞ-Uriaşul 58. CURAT. 60. Traducerea este „ŢARA ÎNGERILOR”. BIOREL(BIORICA) BIUREL(BIURICA) unde VIO-VIU-BIO-BIU=Viaţă 56.ENGLAND(ANGLIA) ENGEL-LAND(în l.VIOREL(VIORICA)-nume daco-român(înseamnă „Cel cu viaţă” sau „Cea cu viaţă”). germană.IAFET-fiu al lui NOE(v. LUMINOS. Repet. unde Engel=Înger) ANGEL-LAND.de neam hitit. 102 . BĂLAN. (H)IO-GET (H)IU-ZET (F)IU-SET 59. OLVIAN ULVIAN ULFIAN ULBIAN ULPIAN unde ULV-ULF-ULP=Lup(sau LUPU sau „AL LUPULUI”.Ştim că dacii aveau mare respect pentru Lup).URIE(URIAH în l. SET este fiul lui ADAM ce l l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN). ebraică)-personaj al Vechiului Testament.IRELAND(IRLANDA) se citeşte Aiă(r)lend. ANGEL=Înger şi LAND=Ţară. 57. BLOND.55.

BLAKE. Mină şi UZA=Izvor.Traducerea ar putea fi „ZEUL(SFÂNTUL) PUTERNIC”. ŞOI-MOŞ Z(E)OI-MOŞI ZEVI-MOŞI ZE(V)I-MOŞI ZEI-MOŞI unde ZEI=Zei.Traducerea este „VALAHUL”. 66.SCOTLAND SCOT-LAND SCUT-LAND unde SCUT=Scut(!).pîrîu(Pui-Riu. BLAK(E) BLAC VLAC VLAHVALAH.Traducerea ar fi „WILLIAM VALAHUL”.CLADOVA-pîrîu lângă Arad 103 . 67.Traducerea ar fi „RÎUL MINEI ALBE(SALINEI)” 64.ŞOIMOŞ. Traducerea este „ŢARA APĂRĂTOARE”(probabil de frigul şi vântul puternic din Nord). Apă Curgătoare. Buni.Pavăză şi LAND=Ţară.BALVANYOS-loc. etc.Bărbat şi DIA=Zeu. Covasna BAL-BANIU-UZA unde BAL=Alb. adică „PUI DE RÎU(RÎULEŢ)”)lângă Arad. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILĂ” 61.VĂRĂDIA-loc.Se citeşte Ualas. 62. BANIU=Baie. în jud. la origine daco-român.XVIII. Sfânt. în România BAR(A)-DIA unde BAR(A)=Puternic. VALAS VALAŞ VALAH.Traducerea este „SFINŢII FRUMOŞI(BUNI)”. Sfinţi şi MOŞI=Frumoşi.AR-LAND unde AR=Nobil(arian) şi LAND=Ţară. 65. Williams-poet din Anglia sec. 63.WALLACE-nume propriu anglo-saxon.

Horatiu Quintus-poet antic latin de origine dacică.CLA-DOVA CLA-DAVA CLA-DEVA CLO-DEVA C(A)LO-DEVA unde CALO=Bun. CURAT)” 72. DACE-BAL unde DACE=Dacul şi BAL=Alb.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI ÎNNOIT”(aluzie poate la reformele moral-religioase aplicate tuturor triburilor dacice?).FLACCO. Blond. DECE-NEU unde DECE=Zece(numeral) şi NEU=Nou. 104 . Frumos(l.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI LUMINAT(ÎNŢELEPT)” sau. LINGUA-DAC adică „LIMBA DACICĂ”.MIODRAG-nume sârbesc de origine dacică.etc.vorbită în Nordul Italiei şi Sudul Franţei. 68. Bălan. 71. VLACO VLACU VLAHU adică VALAHU (daco-românul).LANGUE-DOC-provincie în Franţa(limba doc-dacică. Bălai.Luminos. DACE-NEU unde DACE=Dacul şi NEU=Nou.Traducerea ar putea fi „DACUL NOU”(aluzie la noile reglementări aplicate triburilor dacice). 70. 69.DECEBAL-rege dac DECE-BAL unde DECE=Zece(numeral) şi BAL=Alb.DECENEU-mare preot zalmoxian contemporan cu Burebista. sau.Traducerea ar fi „DACUL ALB(LUMINOS. Traducerea este „ZEUL BUN”. MIO-DRAG adică DRAGUL MEU. limba vechilor trubaduri de acum aproape 1000 de ani !). greacă) şi DEVA=Zeu.

TUMA DUMA – nume propriu(daco-român şi francez-Al. MANEA= omul (păcătos. (A)TOMA-indivizibil. înseamnă „CASĂ” sau „CEL CE FACE CASE”(l.Traducerea ar fi „ZEUL LUMINOS”.nume propriu DZIMA ZIMA SIMA – nume propriu SUMA. PREOT) AL LUI ZALMOXE”. latină şi slavonă. germană=Lumină şi LIGHT-se citeşte „Lait”l.SILIŞTEA-nume de localitate ce se găseşte pe întreg cuprinsul României SI-LIŞTE(A) ZI-LIŞTE ZI-LIHTE unde ZI=Zeu. 74.73.nume propriu SOMA. engleză=Lumină). LICHTse citeşte „Liht”-l.nume propriu. 75. DUMAS) DOMA. ÎNTEMEIETOR.PETRODAVA-localitate dacică PETRO-DAVA PETRO-DEVA 105 .TOMA ALIMOŞ-personaj de baladă populară daco-română. greacă) ALIMOŞ AL(I)MOŞ ALMOŞ (H)ALMOŞ ŞALMOŞ ZALMOŞZALMOXE Traducerea ar fi „CASA(TRUPUL) LUI ZALMOXE” sau „CONSTRUCTOR(ZIDITOR. Sfânt şi LIHT(EA)-LIŞT(EA)=Lumină(cf. MANEA-personajul negativ al baladei TOMA ALIMOŞ. posibil şi unele triburi dacice).Trup (în l. DYMA DIMA. Unicul. lacom şi laş) care distruge (ucide) ce nu înţelege sau ce nu iubeşte.

Ţinut şi AN=Anu.DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român DRAGUŞ TRACUS-ce înseamnă Tracul 78.Traducerea ar fi „CASA(CONSTRUCTORUL) ZEULUI ANU)”. Sau. 76. A-SAN unde A=genitiv. Zeu. ASAN (H)ASAN HAXAN(HACSAN) HACIAN GACIAN ZACIAN 106 TRAIAN TRAHIAN TRAKIAN(TRACIAN) .PETRO-DEUA PETRO-DIUA PETRO-DZIUA PETRO-ZIUA unde PETRO=Petru. SAN(cu fem. SANA-ZANA-ZÂNA) sau SÂNT (cu fem. piatră şi DAVA.Cred că unele triburi getodacice ziceau la Sfânt sau Zeu. DIUA. ZIUA= Zeu. Sfânt. DEVA. Al. A.SÂNTĂ). Ai. ASAN (H)ASAN CHASAN(CAS-AN) unde CAS=Casă. „DEVA-DAVA-DIUADZIUA-ZIUA” iar alte triburi geto-dacice ziceau. Sau. zeitate supremă a Triadei Sumeriene. de origine daco-română. ASAN-conducător al imperiului româno-bulgar (H)ASAN-nume turc.TRAIAN-împărat roman TROIAN-locuitor al Troiei 77. Ale şi SAN=Sfânt.Traducerea ar fi „AI SFÂNTULUI(ZEULUI)”.Traducerea ar fi „SFÂNTUL PETRU” sau „SÂNPETRU”. Zi(astronomică).

) SUPILU-LIU-MA XUPILU-LIU-M CUPILU-LIU-MA COPILU-L(I)U-MA înseamnă „COPILUL LUI MAMA” sau „BĂIATUL MAMEI”(„FĂT-FRUMOS”?). în l.ANITTAS-rege hitit (1792-1740 Î. Bărbat în l. TARARA TARA-RA unde TARA=Ţară. română. ŞASAN CŞA-SAN unde CŞA=Casă. 80. dacică. 79.Ţinut şi RA=Soare. HAGI=Sfinţit. 82. AR-ARAD sau de la dreapta la stânga. de Hr.Tradus ar fi „ŢARA SOARELUI(LUMINII)”. Ţară şi SAN=Sfânt.DZACIAN DACIAN-probabil turcii de atunci ziceau la DAC-DACIAN.) (I)ANITTA(S) IOANITA IONIŢĂ 83. BOIER. 81.SUPPILULIUMA-rege hitit (1380-1346 Î. de Hr.BIRO-nume daco-român maghiarizat. maghiară). ca o sarma) Cetăţuie”.ARARAT-muntele pe care Noe a poposit după Potop(cf.Vechiului Testament). În l. Rege.Înseamnă „PUTERNIC sau BĂRBAT”. HASAN. Traducerea ar fi „ŢARA SFÂNTĂ”. Sau. HATUŞAŞ-capitala imperiului hitit CETUCEA 107 .Consacrat). latină) BIRO(în l. Lumină. BOIR-BUIR.GETUSA-nume geto-dacic (Sarmise-Getusa=”Sfatul Vitejilor” sau „Ocrotitoarea (sarmaua. înfăşoară protector cu ziduri. ASAN HASAN(HAZANHAGANKAGAN unde KAGA. geto-dacă) VIR(Bărbat în l. BIR(O)-BUR(Puternic.

Tradus ar fi „FIU(URMAŞ) AL LUI ZALMOXE” sau „VIL”-„VEL”-„BEL”=Alb. „Îs Bar(bat) Dac” sau „Îs Războinic Dac”.Cel căruia i-a răspuns a crezut că acesta e numele lui(deşi el îşi declinase doar neamul şi profesia) şi i-a zis de atunci (Î)SBARDACUS sau SPARTACUS după cum i-a pocit cuvintele. Urmaş.Fără cuvinte! 84. cu bărbăţie şi curaj. Războinic şi DACUS=Dac.Norman(adică normand) înseamnă „OM DIN NORD” („NOR”=Nord şi „MAN”=Om). 86. Crihalma. de Hr. Călmăţui. a zis în graiul cel mai curat geto-daco-român din anii 70 î. VIL-HALM(OXE) FIL-HALMOŞ FIL-ZALMOS unde „FIL”=Fiu. a fost întrebat cum îl cheamă.Uimitor! sau. Probabil.= cascaă de protecţie. Bălai. germ. Luminos.. Bălan.”HELM”. Fir şi „HALM-HELM”=Zalmoxe. ca în „Genunchi=Jenunchi” în Moldova) JITOZA JITOAZ(schimbăm pe „J” în „V”. Apărător(cf.ARTHUR-rege legendar ARTUR ARDUR AR-DUR unde AR=Nobil şi DUR=Puternic. GETUSA(scimbăm pe „G” în „J”.Traducerea ar fi „NOBIL PUTERNIC”. Sunt. 85.SPARTACUS-conducătorul unei răscoale a gladiatorilor şi sclavilor în Imperiul Roman. română modernă.Hălmeghiu. Tălmaciu. IS-PAR-TACUS (I)S-BAR-DACUS unde (I)S=Îs.CETUŢEA=CETĂŢUIA sau CETATE în l. luat fiind prizonier. Almaş. Dur. sau „HELMET” engl.WILHELM-conducător al normanzilor(la 1066 a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings). coif) şi tradus ar fi „DALBUL(luminosul) ACOPERĂMÂNT” 108 . BAR=Bărbat. Traducerea ar fi „ÎS(SUNT) BĂRBAT(RĂZBOINIC) DAC”. Blond şi „HALM”-„HELM”=Protector.Origine geto-dacică.Se considerau urmaşi ai dacilor. ca în „VIN”=JIN” în Moldova) VITOAZ VITEAZ în l. română modernă. Şi răspunzând cu putere.

Astăzi am spune. cu părul şi pielea închise la culoare).Melcuţ. Egiptenii antici erau hamito-semiţi(adică scunzi. avem: SIBUNA SI-BUNA ZI-BUNA sau ZI-BUN-E.87.Precizăm că denumirea de Moş nu are doar înţelesul de om în vârstă ci. nici sfârşit(este chiar Viu în timp ce Sf.vedem că acest personaj enigmatic al Vechiului Test.căruia însuşi Avraam i-a dat zeciuială.MELCHIOR-unul din cei trei Magi de la Răsărit (Mag-Mog-Moh-Moş=Mare.Traducerea ar fi. 88. Bălai.către Evrei a Sf.Melcişor. sumeriană ce mai înseamnă şi Suflare de viaţă şi Zeu) şi „BUNA-BUN. în limba pre-indoeuropeana). VEL-MOŞ BEL-MOŞ şi înseamnă „BEL”=Alb. corect ar fi. 89. Iniţiat.VILMOS-nume geto-dac preluat de huni. Traducerea ar fi „Zeul (cel) Bun” sau „BUN E ZEUL”. „Reprezentanţii(Magii.Dacă citim în Ep. „H” şi „Ş” putând să-şi schimbe locurile între ele).Pavel la Cap.Sfânt(sau zeu în limba străveche). BĂLAN)”. pe Pământ.Moş.simbolizat printr-o spirală) Alte nume ale acestui Zeu mai erau Dalb-Moş(Moşul Alb) sau Zeul-Moş.1-25. în limba străveche. Blond şi „MOŞ”=Zeu. Sfânt.(se citeşte „Vilmoş”).În acelaşi timp era şi în Cer şi pe Pământ(precum Iisus care era şi pe Pământ şi în Cer.Ap. Bălan.Ap.Iniţiat într-un domeniu.Ei bine MELCHISEDEC este manifestarea materială (EON) a lui Dumnezeu Tatăl.Si l.Preoţii) religiilor celor care se închină Dumnezeului Unic cu faţa către Răsărit”. BLOND. E”=Bun.nu are început al zilelor. proto-indoeuropeană(străromâna) Citit de la dreapta la stânga.are sens de Înţelept.cum zice şi credinţa creştină ortodoxă). blonzi. „ZEUL(SFÂNTUL) ALB(BĂLAI.Ap. ceea ce înseamnă „SI-ZI”=Zeu(cf. afară de faraoni care în majoritatea lor erau indo-europeni(adică înalţi.7 vers..ANUBIS-zeitate egipteană antică.De fapt.Preot. cu pielea albă).Rădăcina MELCHI(MOLCHI-MOLŞI)se regăseşte în numele lui ZA-MOLCI(ZA-MELCHI) şi în numele lui MELCHISEDEC(MELCHI-ZA-DAC). Aceştia se închinau lui Za-Melc(Zeul Melc.Dealtfel şi în basmele daco-române îl avem pe Dumnezeu Tatăl care umblă pe Pământ dimpreună cu Sf.mamă sau spiţă de neam şi este Preot al Dumnezeului celui Prea Înalt pururi.Provine din l.Pavel scrie epistola) nu are tată.Petru 109 . MELCHIOR este diminutivul de la MELCHI(MELC).Mag(Mah-Moh-Moş.

2. Denumirea de Melc provine de la asocierea formei spiralei cu cochilia melcului.să vadă ce fac oamenii şi să-i ajute sau să-i îndrepte. limba SAN-SCRITĂ unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere.De la dreapta la stânga citim: AR-NOMA(AR-NUMA. etc.Prin el. şi NOMA-NUMA=Nume. SÂNNICOARĂ. SÂNTA MARIE. etc.iar Spirala este simbolul lui Dumnezeu Unic.ca urmaşi ai lor) s-au închinat la Naşterea Mântuitorului Hristos. Scrisă. Traducerea ar fi „NOBILII(ŞEFII. denumiri de localităţi sau sărbători în l. Şefi. de la TARABOSTES. Nobilii Ţării se întâlneau la Sfatul Ţării(un fel de Parlament).. Poate „TĂRĂBOI”de aici provine. SÂNTION.AR-NUME)unde AR=Nobil.ADN-ul este spiralat. De ex.repede şi fără convulsii grave strămoşii noştri daco-români. se certau. Neplictisitor.SANSCRITĂ. este un ucenic. TARA-BOSTES unde TARA=Ţară şi BOSTES=Nobili.Traducerea este „SCRIEREA SFÂNTĂ” sau „SCRISA S(F)ÂNTĂ” în l. SÂNGEORZ. străromână sau limba veche ţărănească: SÂNPETRU.preot al lui Zamolxe. unde discutau.iar Religia Zalmoxiană era una care îl aştepta pe Fiul lui Dumnezeu să vină pe Pământ să ne mântuiască!De aceea s-au creştinat pe nesimţite.AMON-RA zeitate supremă egipteană.Infinitul Viu.Galaxiile sunt spiralate. SÂNMEDRU. Conducători.TARABOSTES-nobili daci din Sfatul Ţării. SÂNNICOLAU.dacii(şi noi cu ei!. SÂNANDREI. CUVINTE OBIŞNUITE 1.infinit în manifestări.MELCHIOR. un „tărăboi” în toată regula! 110 .Aşadar. Traducerea ar fi „NUME NOBIL(SFÂNT)” CAPITOLUL IV ALTE DENUMIRI. daco-română adică în l. negociau. CONDUCĂTORII) ŢĂRII”. 90.putem chiar presupune că era geto-dac sau hitit(hetit) de neam.. română veche ţărănească-daco-româna).

întreţinând credinţa că ar fi vorba de Zei adevăraţi.dar. puterii şi banilor. De unde se vede că ANU era.ANU-Zeul suprem al triadei la vechii sumerieni.Putem observa rădăcina „BOS” care se regăseşte şi în cuvântul englez „BOSS”-Şef. în perioada prediluviană) ar fi făcut-o oricum alţii. 3. pariez că n-ar ezita să folosească Ştiinţa ca să supună ţări şi popoare Dumnezeului lor.ANU era Anul astronomic sau Calendaristic. Aşadar. doar Anul calendaristic şi nicidecum un Zeu. METEOROLOGIA-HIDROLOGIA-FIZICA(ENLIL) şi GEOLOGIAGEOGRAFIA-CHIMIA-METALURGIA(ENKI). caldeenii sau akadienii(care acum se ridică împotriva ştiinţei occidentale.Poate de aceea ştiinţa ar trebui interzisă. om în vârstă.Astfel se conturează primele ştiinţe laice rupte de supranatural. Demagogie. cuvântul „STAROSTE”. era Atmosfera(Zeul aerului) iar ENKI era Pământul cu subteranele lui. cu mai multe milenii înainte apăruse şi se dezvoltase. În l. dar n-ar ezita s-o folosească ca să-i supună pe alţii şi asta în numele lui Dumnezeu.Era vorba doar de ştiinţă astronomică pură. asirian. religiei. „LA MULŢI ANI”. dar prin pronunţie slavonă. neiniţiaţi în tainele „Ştiinţei”). nu-i mai puţin adevărat că şi sumerienii(nu toţi. populaţiile vecine akadiene. Cu siguranţă. evident. caldeean) există şi în ziua de azi şi au cam aceleaşi atitudini şi reacţii. „STAROSTE” înseamnă conducător. înţelept al unei comunităţi. au asemuit aceste ştiinţe şi mai ales obiectul lor de studiu cu nişte zeităţi. babiloniene. caldeene care erau încă într-un stadiu incipient de cultură şi civilizţie.Poate că şi ignoranţa şi teama de necunoscut să-i fi făcut să numească nişte ştiinţe cu apelativul de zei. omul Rău îi deturnează sensul şi o face dăunătoare. la vechii sumerieni.BOSTES este pluralul de la BOSTE.ASTRONOMIA(ANU).asiriene. însă trebuie să fim conştienţi că dacă n-ar fi fost sumerienii care să dezvolte ştiinţa (ce. ca astfel să stăpânească mai uşor popoarele. Iar urmaşii acelor popoare(akadian. etc. babilonian. Totuşi. sau religiei lor!).toată lumea „blamează” Ştiinţa. ci doar cei Iniţiaţi!)se foloseau de frica pe care ştiinţele lor le stârneau printre celelalte populaţii vecine(şi posibil chiar şi printre sumerienii de rând. ENLIL fiul său. şef onorific. pare să provină tot din TARABOSTES. noi credem că doar teama de necunoscut a făcut ca ştiinţa sumerienilor să capete valenţe zeificatoare. De asemenea. de ex. distrugând şi satanizând tot ce nu iubesc şi înţeleg. fără nici o urmă de religie sau zei. speriaţi fiind de ştiinţa şi puterea sumerienilor. română avem urările „LA ANU’ ”. oricum. ŞTIINŢA în sine nu e rea. Ipocrizie şi Fariseism în toată regula! 111 .

BIO=Viaţă în l. iar CŞA=Casă. ILI(RI)=Iliri. franceză FRATE-l. precum. BASILEUS BESSI-LEUS unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor şi LEUS=Leu. a fi viu(!). slavonă(VRATÎI-FRATÎI) 112 .FRERE-l. daco-română. soţia lui ANU(la vechii sumerieni). latină BRATÎI-l. BAZ – ILI .4. Posibil ca numele propriu BĂSESCU să însemne „DIN NEAMUL BESSI-LOR”. 7. traco-greacă. ANCA-nume geto-daco-român ce înseamnă „VIAŢĂ” sau poate chiar „FIINŢĂ UMANĂ”. slavonă. română FRATER-l.BAZILICA-casa împăratului (ulterior cu sensul de „BISERICĂ”). greacă VIU=(în) Viaţă. de ex. VIV= (în) Viaţă. Traducerea ar fi „LEUL(PUTEREA) BESSI-LOR” sau „ BESSII CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI PRECUM LEUL”. l. Câteva exemple. 6. l.„VIU”=a exista. „Luceafărul”) CHI-P KI-P CHIUP-vas de lut CHI-UP KI-UP unde KI=Zeiţa Pământului.C(Ş)A BESS(I) – ILI(RI) – C(Ş)A unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor. 5. BASARAB? VASILE provine din BASILEUS=împărat în l.zicem noi.Traducerea ar fi „ŢINUTUL BESSO-ILIRILOR”. „A FI”. edificatoare: AN+KI=ANKI sau Cer-Pământ sau Fiinţă Umană la vechii sumerieni ANKH=Crucea Vieţii la vechii egipteni. „(să)FIU”. l. Ţară. latină JIV=Viaţă.Eminescu.CHIP-faţă („Chip de lut”-M.

pura. Sfânt-Zeu(cf. 10.BROTHER(se citeşte. NU ESTE VORBA DE UN ÎMPRUMUT DIN DACO-ROMÂNĂ ÎN SLAVONĂ SAU INVERS. rusă 11. nu mai este nevoie de „romanizarea” sau „latinizarea” nici unui popor de către Imperiul colonizator-globalist-„civilizator” Roman. neavând nevoie de lexic din alte limbi. l. Brafăr-Bravăr)-l. În l. Alt exemplu: IZVOR-l.NOUA-diferit de vechi(l. Traducerea ar fi „APĂ CE CURGE(IESE) CU PUTERE”. IZ-VEST(I)A unde IZ-IZA=a curge. apă curgătoare. fecioara. NOVA-l. DA=Alb(cf. l. mai rar) în vârstă. având foarte puţine asemănări cu l. 9. engleză BRUDER-l. Bărbat. dar foarte asemănătoare cu l.DA-afirmaţie daco-română( preluată şi de slavi-mai ales de ruşi. slavonă. 8. mai puţin Peninsula Italică. de unde şi latinii numeau pe preotesele fecioare care slujeau la temple VESTALE). mai sus. germană Se vede limpede că l. „DALB”). galică. latină NOVAIA (Zemlea)=(Pământul) Nou-l.IZVESTIA=Scânteie în l. unde se găsesc cel puţin 15 dialecte complet diferite între ele. daco-română. „BABA DOCHIA”. a genera şi VEST(I)A=Foc (la traco-daci) sau zeiţa VESTA(curata. daco-română).adică „BĂTRÂNA DACIE”. Luminos. rusă. CI DE UN FOND COMUN DE CUVINTE AL TUTUROR LIMBILOR INDO-EUROPENE. daco-română avem de ex. Subliniez încă odată. Deasemeni. rusă NOVOSTI=Noutăţi-l. etc. BABA NOVAC. latină (ca dealtfel şi restul Europei aşa-zis „latină”). l. pentru a explica asemănările dintre aceste limbi. daco-română veche(sau l. l. Pur. Adevărat.BABA-femeie (bărbat. daco-română IZ-VOR unde IZ=v. şi VOR-BOR-BUR=Puternic. slavonă „BABA”=femeie în vârstă. „DEVA113 . Nici vorbă de împrumuturi de la o limbă la alta!! Fiecare din aceste limbi este de sine stătătoare. sanscrită). română ţărănească veche). franceză. Şi în l. l. bulgari).căpitan al Domnitorului MIHAI VITEAZU. l. germană (fără a aminti şi l. Curat. Dealtfel este mult mai greu de explicat cum Imperiul Roman a reuşit să „latinizeze” o Europă întreagă. engleză. au un fond comun indo-european. latină.

15. Zeu. SI-afirmaţie.COPÂRŞEU-sicriu COPAE-RX(EU) COPAE-R(E)X unde COPAE=Copaie.COTTAGE=căsuţă-l. franceză 12. Sfânt. 14. etc) şi CIOABĂ=Cioban.Traducerea ar fi „PĂSTRĂTORI(ŢINĂTORI) DE TRADIŢII. sumeriană). „COELUM”=Cer-l. Taraboste. deoarece trupul păcătos nu putea ajunge la cer decât după ce era purificat prin ardere. Albie de lemn şi REX=Rege. „CENERE”=Cenuşă-l.La daci şi traci era obiceiul ca morţii să fie incineraţi. latină).DAVA”-l. unitate astronomică-calendaristică DI(U) DE(U)DZEUZEUZĂU DE(O) DIEU-Zeu. Nobil. l. COTEŢ.Traducerea ar fi „CASĂ CIOBĂNEASCĂ”. Frumos.ŢINTIRIM-cimitir XIN-XIRIM CSIN-CSIRIM CSEN-CSEREM CEN-CEREM unde CEN=Cenuşă(v. Păstrător. oamenii simpli sau săraci erau incineraţi. Tradiţie. Suflet(cf.Traducerea ar fi „CENUŞA CERULUI”. 13.MOŞTENITOR MOŞ-TENITOR unde MOŞ=Sfânt. iar TENITOR=Ţinător. etc. Sfânt sau.Dar numai oamenii simpli era incineraţi. latină) şi CEREM= Cer (v.l. Strămoşi.Copaia regală(nobiliară) era sicriul din lemn în care erau îngropaţi aceşti Tarabostes.Traducerea ar fi „COPAIE REGALĂ”. geto-dacică) DA(VA) DA(U) DZAU-ZAU-ZĂU=Zeu.etc. engleză. Pământ. Ştim că nobilii geto-daci erau înmormântaţi.COCIOABĂ-căsuţă dărăpănată CO(T)-CIOABĂ unde COT=Casă(v. italiană ZI-Zeu. l. l.PAMÂNT ŞI ŢARĂ” sau „URMĂTORI FIDELI AI ÎNAINTAŞILOR”. latină. 114 .

iar troienii erau la origine traco-daci. probabil unii latini „naţionalişti” sau snobi.folosită doar de elita intelectuală şi politică şi în acte de cancelarie. inclusiv în teritorii niciodată cucerite de armatele imperiale şi ca misterul să fie şi mai mare. Răspunsul este mult mai simplu decât credem. latină ci un fel de „latină vulgară” care nu era decât limba traco-dacogeţilor. latină asemănătoare cu cele din l. oarecum asemănătoare. şi nici să-şi amintească de provenienţa lor genetică din rândurile „barbarilor” traco-daci.Astfel. latină(mai ales că în Legiunile romane erau oricum foarte mulţi străini care vorbeau rău de tot latina. Notă: Faptul că amintesc unele cuvinte din l.Probabil acest lucru i-a făcut pe unii snobi să-şi renege originea traco-dacică şi să dorească să-şi schimbe şi limba. Ambele limbi şi daco-româna şi latina erau asemănătoare. având un strămoş comun. cum că ar fi de origine umilă. latinii se considerau urmaşii troienilor. „latinizarea” a reuşit cu succes 100%.astăzi fiind peste 15 dialecte atât de diferite încât nu se pot înţelege dacă vorbeşte fiecare în limba sa.Limba latină a fost o creaţie artificială.Acum 2000 de ani diferenţele dintre limba dacilor şi a latinilor erau mult mai mici ca astăzi.regii erau înmormântaţi. nici prin Biserica Romano-Catolică mai târziu. nu-şi pierdeau timpul „învăţând” pe barbari l.Latinii erau oameni pragmatici.MORMAN-ridicătură de pământ 115 . chiar în plină perioadă de expansiune a Imperiului Roman. fără a mai fi nevoie să explicăm acest lucru printr-o „latinizare” ipotetică. daco-română nu înseamnă că cele din urmă provin din cele dintâi(adică din l. ca să nu mai fie nevoiţi să mai suporte umilinţele din partea grecilor. Rămâne un mister faptul că în Dacia.Dealtfel.nobilii(tarabostes). latină provin cuvintele din daco-română).deşi a fost cucerit doar 14% din teritoriu şi pe o durată de doar 165 ani. cercul se închide. nu e nici un mister.adică aşa numita „latină vulgară”. notaţi omogenitatea limbii pe toată suprafaţa Daciei.Aşa cum am mai spus.Având o limbă strămoş comună e de aşteptat să aibă cuvinte oarecum identice.Motivul creării acestei limbi moarte-nefiind vorbită de marea masă a cetăţenilor-e destul de obscur. s-au văzut nevoiţi să creeze o nouă limbă-limba latină-pe care însă nu au reuşit s-o impună nici atunci.ci mai curând faptul că pur şi simplu amândouă limbile au fond comun de cuvinte.) 16.chiar latinii nu vorbeau l. altor popoare. să fi latinizat Legiunile ca să vorbească o limbă corectă şi unitară.Poate că ar fi fost mai bine şi mai practic ca înainte de a-i „latiniza” pe daci. nemaidorind să vorbească limba strămoşilor lor traco-daci.De fapt.Faptul că n-au făcut-o se vede prin aceea că n-au reuşit să latinizeze omogen nici măcar Peninsula Italică.datorită originii lor tracodacice. rămânând moartă din naştere!Sunt texte antice care confirmă faptul că grecii îi considerau pe latini (încă) nişte „barbari”.

română.tot în spiritul adevărului. că poetul român I. spaniolă se spune REAL la REGAL. latină) NEIGE(l. AI. Adevărul e că în l.Traducerea ar fi „(ÎN FAŢA) LUI ZALMOXE(FACEM AFACEREA)”.şi ZALMOXE=Zeul unic suprem la daco-geţi.MOR-MAN unde MOR=Mort. franceză) În aceste exemple nu văd nici o legătură logică. Moarte şi MAN=Om.. Mai putem menţiona. BARBU. franceză şi spaniolă decât în l. A-DAR-MOŞ unde A=genitiv AL. De ex. NIVIS(l. 17. română NIGE-NEGE( adică NEA…).Traducerea ar fi „(FĂCUT-RIDICAT) LA MOARTEA OMULUI”. Sau. într-o celebră poezie a sa. MORMÂNT MOR-MAN-T unde MOR=Mort. franceză chiar se spune NEIGE(se pronunţă NEJ) la zăpadă iar în l. NIVIS în dacoromânul NEA.ADĂLMAŞ-băutură servită după o învoială. daco-română)-zăpadă NIX. trebuie să amintim că verbul daco-român A NINGE aduce puţin cu NIGE-NEGE.Urmând aceleaşi legi fonetice de „latinizare” înseamnă că latinescul NIX-NIVIS a format în l. onorare a cuiva 116 . pentru a fi corecţi. lingvistică. transformările fonetice din latinescul NIX.Se pare că legile fonetice ale latinizării au funcţionat mai bine în l. REX-REGIS în latină a format prin „latinizare” românescul REGE(şi sanscritul RAJA!). MAN=Om şi T=Tumul? Atunci traducerea ar fi „MOVILĂ LA MOARTEA OMULUI”. Moarte . DAR=Dar sau închinare.(presupus a fi cuvântul format după legile latinizării). ca pecetluire a unui contract verbal efectuat între două părţi A-DALMAŞ A-DZALMOŞ A-ZALMOŞ A-ZALMOX(E) unde A=(genitiv) Al lui…. are un personaj feminin numit (lapona) ENIGEL(E)NIGE(L). Totuşi.NEA(l. fonetică care să explice satisfăcător. De ex. 18. sau REXREGIS a format românescul REA(adică REGE).

A IUBI-l. engleză)MAN=Bărbat. Bun. germană M(A)LACO-l.MILK-lapte(l.Traducerea ar fi „DAR(ÎNCHINARE) ÎN AMINTIREA MOŞILOR NOŞTRI LA ÎNCHEIEREA AFACERII NOASTRE”. slavonă LIEBE-l. Frumos. drum(l. 19. daco-română (L)IUBI-l. engleză) PATH. cale. greacă LAPTE-l.H-drum(l. engleză AMA-l.POTECĂ-cărare.şi MOŞ=Strămoş. română veche VOMEIE UOMEIE(WOMEIEWOMAN-l. latină (K)AMA-l. Sfânt. română FOMEIE-l. sanscrită 20.FEMEIE-l.daco-română) POT-ECĂ PAT-ECĂ PATH-potecă. engleză) MILCH-l. germană (LOBE) LOVE-l. slavonă (M)LACTO-l.sanscrită) 21.ŢIGAN XIGAN 117 . daco-română 23.WO-MAN=Femeie (U)OM=Bărbat (U)OMEIE(OAMĂ)=Femeie 22. latină (GA)LACTO-l. cale(l.

al doilea val în sec IX.STANĂ(de piatră)-l. hunii erau ortodocşi.-din alte limbi cu care de-a lungul veacurilor au intrat în contact.ŞESULUI)”.mai sus şi CAN(HAN)=Câine.Ei bine.-printre altele. de ex. dar numărul lor foarte mic nu a putut influenţa decisiv l. cea Ortodoxă. daco-română STONE-l. străromână(daco-româna) AILLE(se pronunţă „Ai”)=usturoi în l. XI-GAN CŞI-CAN unde CŞI=v.-nu neapărat în lexic(fondul de cuvinte). Dobrogea) împreună cu binecuvântarea.. faţă de limba străromână(daco-româna sau limba veche ţărănească română). 24. căci hunii au sosit înaintea slavilor. în dauna Bisericii Începătoare şi singura adevărată. Aceştia au sosit în două valuri. are influenţe masive. numărul lor mare şi sălbăticia lor(cu toate că au fost asimilaţi pe teritoriul Daciei de populaţia dacoromână) au făcut ca. germană 25. engleză STEIN-l. banii şi sprijinul politico-diplomatic al Bisericii Romano-Catolice. monoteist dacic-limba dacilor să se transforme împrumutând sunete şi pronunţii slave. latină. drept. La începutul creştinării lor. apoi nevoiţi să plece după înfrângeri succesive în confruntările cu Imperiul Roman de Răsărit sau de Apus.Traducerea ar fi „DIN CÂMPIILE GANGELUI” sau.influenţa cea mai puternică a fost din partea slavilor. când reuşesc să se stabilească definitv în Câmpia Panonică. Următoarea mare influenţă a fost migraţia hunilor (nu şi cronologic. CÂMPURI şi GAN=Gange. la presiunile Papei şi cu promisiunile de cucerire şi supunere a întreg teritoriului Daciei(Moldova.Doar spiritul lor mult mai sălbatic şi înclinat către distrugere era mai puternic decât cel al slavilor). evident.AI=usturoi în l.Traducerea ar fi „CÂINII STEPEI(CÂMPIEI. influenţa hunilor sprijiniţi de Biserica Romano-Catolică va deveni mult mai puternică 118 .CSI-GAN CŞI-GAN unde CŞI=ŞESURI(CŞESURI). din acest moment. franceză ALLIUM=(se pronunţă „Alium”)=usturoi în l. unele practici păgâne străine de spiritul curat. cât mai ales în sunete şi pronunţii. Limba română de astăzi. Banatul. care Biserică dorea aducerea Daciei întregi sub jurisdicţia catolicismului.După Marea Schismă. primul sub conducerea lui Attila în sec IV. Ardealul şi Ţara Românească. română.

latină(pentru a 119 . politică şi diplomaţie). curat. numit Otoman mai târziu. 250 ani. doreau şi ei să se extindă în acest teritoriu al Daciei (deja vânat până acum de huni. prin religie. hunii(ca marionetă)împreună cu Catolicismul şi slavii + grecii cu Ortodoxia. fără aliaţi.etc. prin izolare. slavi. s-au luptat pentru acapararea şi subjugarea întregului teritoriu al Daciei şi al locuitorilor ei. desigur). care de milenii a vrut să distrugă acest popor dacic(apoi daco-român) din cauza invidiei. simplu. În această perioadă s-a urmărit distrugerea(a se citi „modernizarea”) limbii vechi dacice(sau a daco-românei) prin adăugarea de neologisme din l. în zilele noastre. greci şi turci). „IOVAN IORGOVAN”. În calea tuturor acestora stătea singur. minciuna să învingă. cum prosperă. poporul dacoromân. să-l fure. Ultimele influenţe(şi cele mai grave pentru poporul daco-român. diplomatic şi politic şi anume Imperiul Habsburgic. să-l distrugă fizic.Biserica Romano-Catolică observând că statul hun-artificial creat ca mariontă pentru a servi împlinirii obiectivelor de cucerire şi aducere la catolicism a daco-românilor ortododcşi-nu a dat randament. Aceste două influenţe puternice. Desigur. prin toate căile posibile(prin război. ci a vrut ca Răul. hoţia. izolat. De asemenea. Şi de parcă nu era destul. Apostol Andrei.toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul diabolic al Ocultei Masonice. leşii(polonii) susţinuţi deasemeni financiar. iar pentru a împlini acest lucru a făcut orice compromis şi orice lucru urât înaintea lui Dumnezeu. smerit. În timp s-au adăugat şi alte forţe ostile daco-românilor afară de cele două deja amintite. folosindu-se(cu sprijinul tacit al grecilor ortodocşi) de creştinismul ortodox ca să-şi impună limba slavonă în cultul Bisericii. în afară de ceea ce se întâmplă în zilele noastre) sunt cele ale fanarioţilor şi comuniştilor. habsburgi(austrieci). păstrându-şi limba.Pentru a-l distruge definitiv au început să-i mistifice Istoria. „TOMA ALIMOŞ”..N-a suportat să vadă acest popor. credincios. prin economie. inclusiv.”MEŞTERUL MANOLE”. influenţe desfăşurate pe o perioadă de cca. Slavii au mai încercat să câştige pentru ei Dacia întreagă. precum şi basme sau diverse cunoştinţe despre proprietăţile vindecătoare ale plantelor-lista ar putea continua. începând cu sec XI-XII apar primele semne al unui alt Imperiu.Prinşi între două forţe ostile de primă mărime daco-românii au încercat să reziste păstrându-şi creştinismul primar ortodox primit de la Sf. blând. mai apoi chiar în actele oficiale de cancelarie. să-l umilească. care s-a transformat urgent în braţul armat al Papei şi Bisericii Catolice. daco-românii. portul şi tradiţiile orale rămase de la vechii moşi şi strămoşi daci(v. politic şi diplomatic de către Papă.şi mai distructivă pentru neamul daco-român şi pentru credinţa creştină ortodoxă decât influenţa slavonă până. care pentru multe veacuri a fost coşmarul dacoromânilor(alături de tătari şi cazaci). a creat un alt stat artificial pe care de asemenea l-a susţinut financiar.”MIORIŢA”.

Limba. Moral şi genetic sădit în ei de Dumnezeu. polonilor. este şi acela de-PĂSTRĂTORI ŞI APĂRĂTORI AI GRĂDINII RAIULUI. vă va da. concomitent cu inventarea unei „istorii” mistificate poporului daco-român pentru a susţine „ştiinţific” dominaţia asupra teritoriului vechii Dacii şi pentru a subjuga ideologic poporul autohton daco-român care (în viziunea lor) în câteva generaţii se va deznaţionaliza uitându-şi Adevărata Istorie. dreptul de a învăţa adevărata voastră Istorie. TREBUIE SĂ VĂ UNIŢI CU ROMA SAU SĂ FIŢI CATOLICI. SINGURI. de ex. părăsindu-şi Arhetipul Spiritual. slavii. iar Biserica Romano-Catolică vă recunoaşte dreptul de a vă numi urmaşi ai vechilor daci şi de a trăi în ţinuturile ce au fost ale voastre dintotdeauna. Şcoala Ardeleană. daco-românii.Astăzi însă. din păcate.slavonă şi greacă. în caz contrar. DEMNITATEA. Dacă veniţi la noi. hunii. făcându-i pe daco-românii care nu-şi cunoşteau adevărata Istorie. asimilaţi de popoarele din jur. atunci ţara voastră Dacia rămâne a voastră.Dealtfel. Biserica Romano-Catolică s-a folosit tot timpul de huni împotriva daco-românilor( cu privire la disputele teritoriale şi lingvistico-istorice) pentru a ne şantaja pe noi. VĂ VEŢI CHINUI MAI DEPARTE SĂ VĂ APĂRAŢI INTERESELE ŞI NEAMUL ŞI ISTORIA. şi anume: „DACĂ VREŢI SĂ VĂ RECĂPĂTAŢI ISTORIA ADEVĂRATĂ(CE SE AFLĂ ÎN ARHIVELE VATICANULUI BINE CONSERVATĂ ŞI APĂRATĂ).”Dacă nu veniţi la catolicism. cel puţin. franceză. în Ardeal.Deci. apoi. IZOLAŢI. FĂRĂ SUCCES. etc. hunii şi alte popoare vecine(ţiganii. două-trei mai sigur. Oculta Masonică este atât de puternică încât chiar numai contează pentru noi dacă ne declarăm de origine „latină” sau dacică. contrazicea „latinitatea”.Bisericile Ortodoxă şi Catolică însele sunt ameninţate cu dispariţia de 120 . LIMBA. Oculta Masonică e mult prea puternică. daco-române). daco-românii trebuiau să-şi renege originea pur dacică a lor şi a limbii vorbite de ei şi să „declare” că sunt „urmaşii coloniştilor şi a soldaţilor romani”. din l. Identitatea şi Demnitatea(unul din rolul dacilor lăsat de lor de Dumnezeu. cine contrazicea „latinitatea” îi făcea pe huni stăpâni.Cine contrazicea catolicismul. etc. CA ŞI PÂNĂ ACUM.. să împlinească aceste promisiuni. atunci. ŢARA(DACIA VECHE). ADICĂ DACIA sau ROMÂNIA DE AZI). pentru a fi. la catolici. de a vă păstra tradiţiile şi limba”. DACĂ NU VEŢI FACE ACEASTA. din l. pentru ca Papa să mai poată să ne permită să ne învăţăm adevărata Istorie. deasemeni. cu preoţii şi episcopii greco-catolici. poate că Biserica Romano-Catolică ar fi putut (dacă voia sincer). au lansat un mesaj foarte clar pentru cine ştie să vadă printre rânduri. să creadă că ar trebui să fie catolici dacă vor să scape de pretenţiile teritoriale ale hunilor. De fapt.ALEGEREA VĂ APARŢINE!” Susţinerea ideii„latinizării” dacilor servea catolicilor.). pentru a rămâne stăpâni în Ardeal. ţara voastră Dacia o dăm hunilor(mai apoi habsburgilor.) vor locui ţara lor. Acum câteva secole. Neamul.se dovedi „latinitatea” l. pierzându-şi astfe.

NICI A VOASTRĂ(adică a celor din prezentul lui sau al nostru).Cum zicea Ştefan cel Mare în „APUS DE SOARE” -B. cărora oricum nu le pasă de ei(de daco-români) decât atât cât le sunt de folos. în loc să-şi ajute semenii săi daco-români. atunci acela să emigreze şi să nu mai vină înapoi. sunt daci maghiarizaţi!!!). musulmani. cu sărăcie. cum a fost la început. ci pentru URMAŞI. de dreptate. să intrăm în politică(ca să nu mai fie în politică. Limba. dar este aproape o datorie.către Oculta Masonică (care este clar anticreştină) ca să le mai pese de restabilirea Adevărului cu privire la originea daco-românilor sau ca să anuleze legenda „latinizării” dacilor sau în general ca să mai poată face ceva în această privinţă.blândeţea.Desigur. adevăr. curajul. turci. iar când tatăl său a vrut să-l binecuvânteze. CI A URMAŞILOR-URMAŞILOR VOŞTRI ÎN VEACUL VEACULUI !” Căci dacă strămoşilor noştri daci sau daco-români nu le păsa de noi. să fim oameni de omenie. secuii nu sunt huni. acest lucru ar fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. să nu 121 . Limbă. nu să ucidem nevinovaţi ca musulmanii sau să pornim războaie ca ţări mai mult sau mai puţin civilizate ci. însă dacă în inimile noastre ne mai simţim daco-români creştini ortodocşi. a sfinţilor şi a moşilor şi strămoşilor noştri daci şi daco-români. etc. nu va fi uşor. cu poluare. dacă ne unim. credinţa. cu fel de fel de popoare care mai de care mai „alese”. smerenia. ţigani. asemenea lui ESAU din Vechiul Testament. SĂ NU UITĂM CINE SUNTEM!Să ne învingem apatia şi complacerea în ideea că nu putem face nimic. Delavrancea: „MOLDOVA NU-I A MEA. pe un număr mai mare sau mai mic de bani. vânzându-şi Neamul.Putem face dacă ne reamintim Istoria. Şt. atunci să răbdăm. ruşi. prin avorturi. diplomaţie cei străini de Neam. Oculta Masonică deja a hotărât să şteargă de pe hartă şi din Istorie poporul daco-român o dată pentru totdeauna şi să repopuleze vechea Dacie cu ţigani. prin „Tactica Minimei Rezistenţe” să nu cedăm nici un milimetru de pământ din ţara noastră. şi îşi vând dreptul de a fi şi de a se numi daco-români. ca întâi născut ce era. Credinţa. astăzi eram catolici. cu huni(nu secui. primitori de străini dar aprigi cu cei ce îşi uită lungul nasului devenind din oaspeţi. urmaşii lor. pentru că flămând fiind. Limba şi Neamul. o obligaţie nu pentru strămoşi. a minciunii. Istoria pe un blid de linte. a goanei după bani şi onoruri cu orice preţ. Aşa păţesc şi cei ce pleacă. deoarece îşi vându-se dreptul de întâi născut. lipsa hoţiei. credea că totul în lume se reduce doar la mâncare sau bani. binecuvântările le-a primit Iacov şi nu el. a mitei. prin emigrare în ţări străine ca să fie asimilaţi şi să-şi piardă identitatea. să reclădim vechile trăsături ale dacoromânilor. Dacă în loc să emigrăm am munci să ne facem ţara din nou un colţ de Rai.Pe daco-români îi ucide cu hrană nesănătoasă. etc. dârzenia. Într-un cuvânt. Sau ne pare rău că nu suntem? Dacă e cineva căruia îi pare rău că e daco-român creştin ortodox. Istorie şi Ţară departe de interesele poporului daco-român!). care şi-a vândut dreptul de întâi născut fratelui său Iacov. ei îmbogăţesc şi ajută nişte străini. huni. stăpâni. spiritul de muncă.

mă refer la faptul că efectele se văd după două-trei generaţii. DUCEM LUPTA MAI DEPARTE. AM FACE JOCUL OCULTEI MASONICE. SERVICII SECRETE. VA FI CA ÎN 1989. ETC. VOM RĂSPUNDE PE MĂSURĂ!!! SUNTEM MULŢI ŞI ASEMENEA OCULTEI MASONICE SUNTEM PESTE TOT. NU CU ARMA CI CU CREŞTINISMUL ŞI ISTORIA NOASTRĂ.Vom ajunge din ce în ce mai slabi fizic şi psihic. e în gena noastră să fim aşa. NU TREBUIE SĂ-I PROVOCĂM. DECÂT SĂ VĂ PEDEPSEASCĂ EL! DE DATA ASTA SUNTEM MULŢI ŞI UNIŢI IAR ZIUA REDEŞTEPTĂRII NOASTRE SE APROPIE…IAR CÂND NE VOM SCULA.NU FACI CE VREA OCULTA MASONICĂ RĂMÂI FĂRĂ BANI ŞI COPIII SAU RUDELE SAU PRIETENII ÎŢI VOR MURI DIN LIPSĂ DE TRATAMENT SAU DE FOAME. NOI CEI DE AZI.XX. MASS-MEDIA. DIN CONTRĂ. ÎMPOTRIVA ACESTEI OCULTE MASONICE S-AU LUPTAT DECEBAL ŞI AI LUI ŞI DACO-ROMÂNII ÎN PERIOADA SEC.DAR DACĂ VOM FI ATACAŢI.ÎN SPATELE ORICĂRUI TRĂDĂTOR DIN POLITICĂ. MAI BINE NU V-AŢI FI NĂSCUT. aerul . medici pe scurt. ca Adevărat Popor Ales de Dumnezeu. II-SEC. vom depinde de BANI. FĂ CE SPUNE OCULTA MASONICĂ. să nu lăsăm să omoare speciile de plante şi animale naturale autohtone înlocuindu-le cu specii de plante şi animale modificate genetic(doar pentru că ne sunt date gratuit) întrucât sunt extrem de nocive pentru sănătate(precum toate margarinele). pentru că cei de altă etnie vor face interesele etniei lor şi nu le vor păsa de noi(Noi daco-românii suntem toleranţi de mii de ani. CU VORBA SCRISĂ ŞI VORBITĂ. IAR ATUNCI VOM FI UŞOR DE MANEVRAT. de la Creaţie şi iubim pe alţii de alt neam. astfel că am avea grijă de acele neamuri mai bine decât ar face-o ele pentru noi). să nu lăsăm să ne polueze apele. NU VĂ VA ASASINA NIMENI. SE AFLĂ UN OM DE-AL NOSTRU CARE ADUNĂ DOVEZILE ŞI LA MOMENTUL OPORTUN LE VA FOLOSI. DAR ÎN ALTĂ FORMĂ. SĂ LUPTĂM CU ARMELE LOR. mai predispuşi îmbolnăvirilor iar de aici. DÂNDU-LE OCAZIA SĂ PORNEASCĂ UN RĂZBOI(CEEA CE EI ABIA AŞTEAPTĂ). CULTURĂ. CI. NEŞTIUŢI 122 . VREI BANI PENTRU A FI SĂNĂTOS. NU VEŢI ŞTI CINE VĂ URMĂREŞTE MIŞCĂRILE! NU VĂ TEMEŢI.lăsăm sau să votăm oameni politici de altă etnie decât cea daco-română. VĂ VOM LĂSA PEDEPSEI LUI DUMNEZEU ŞI CREDEŢI-NE. dependenţi de medicamente scumpe. BA CHIAR MAI BINE.Şi când spun nocive pentru sănătate. pământul. NU TREBUIE SĂ APELĂM LA FORŢĂ SAU LA TERORISM.VOM STA ASCUNŞI. tratamente scumpe. CU BLÂNDEŢE ŞI DRAGOSTE DAR CU O FORŢĂ NEMAIPOMENITĂ DEOARECE DUMNEZEU ESTE ALĂTURI DE NOI! ŞI VA FI ATÂTA TIMP CÂT NU VOM UCIDE PE NIMENI PENTRU IDEILE NOASTRE. SĂNĂTATE. EDUCAŢIE.

NIMENI NU POATE LUPTA CONTRA EI(VEZI CĂ MUSULMANII ÎNCEARCĂ. DE ACEEA TREBUIE SĂ FIM EXTREM DE ABILI ŞI PREFĂCUŢI PENTRU A REUŞI SĂ INTRĂM ÎN TOATE SEGMENTELE ŞI NIVELELE OCULTEI. FĂRĂ SĂ ŞTIM UNII DE ALŢII. OCULTA ARE MILENII DE EXPERIENŢĂ ÎN MUNCITUL ÎN ASCUNS. ORICINE ALTCINEVA DACĂ AR FI ÎNCERCAT AR FI FOST DISTRUS PENTRU TOTDEAUNA).VOM LUCRA ŞI LUPTA ÎN ASCUNS(IAR CÂND SPUNEM „ÎN ASCUNS” NU NE REFERIM LA A PLECA ÎN PEŞTERI ORI ÎN MUNŢI. CI A STA ŞI A NE VEDEA DE TREBURILE NOASTRE. CA FII AI LUMINII AM LUCRAT TOT TIMPUL LA VEDERE. DAR SĂ LE ÎNFĂPTUIM ATUNCI CÂND PUTEM. SERVICII SECRETE. EVIDENT CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU-TATĂL. NU TREBUIE SĂ NE ÎNTÂLNIM CEI CE LUPTĂM ÎMPOTRIVA OCULTEI PENTRU CĂ NE-AR URMĂRI ŞI PRINDE CU UŞURINŢĂ. PÂNĂ CE ATINGÂND PUTEREA MAXIMĂ AU IEŞIT LA LUMINA ZILEI GÂNDIND CĂ NIMENI NU ÎI POATE FACE FAŢĂ). PENETRÂND NIVELELE NATURALE LĂSATE DE DUMNEZEU DUPĂ CREAŢIE. CĂCI CU TEHNICA LOR NE-AR PRINDE UŞOR.DEASEMENEA. DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT. DE LA MASS-MEDIA. PE FAŢĂ.ŞI VOM PENETRA CU AGENŢII NOŞTRI SAU DUBLI TOATE EŞALOANELE LOR DIN TOATE SEGMENTELE VIEŢII. VORBIND EXACT CA OCULTA MASONICĂ DAR AVÂND ÎN MINTE SĂ PENETRĂM TOATE NIVELELE EI PENTRU A O CUCERI DIN INTERIOR. E VREMEA CA OCULTA MASONICĂ SĂ IASĂ ODATĂ DIN ISTORIE PENTRU TOTDEAUNA. FĂRĂ SĂ NE DĂM DE GOL ASUPRA IDEILOR NOASTRE.FACEM CUM A FĂCUT ŞI OCULTA MASONOCĂ DE LA CREAREA LUMII PÂNĂ AZI. SĂ NU MAI DISTRUGĂ VIEŢILE ŞI SUFLETELE OAMENILOR DIN ORDINUL CELUI RĂU. NOI NU.ACEI CE FAC ACESTE INVITAŢII CU SIGURANŢĂ SUNT AGENŢI 123 . DAR OCULTA NU-I ZDROBEŞTE NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ SUNT DE ORIGINE SEMITICĂ. DUMNEZEUFIUL. FĂRĂ A STÂRNI ATENŢIA ASUPRA NOASTRĂ. SĂ FIM CIRCUMSPECŢI CU CEI CE PRIN INTERNET SAU PRIN ALTE CĂI NE ADEMENESC SĂ NE UNIM PE FAŢĂ SAU ÎN PĂDURI ŞI PEŞTERI. ÎNTR-ADEVĂR. ASTĂZI. ASTFEL NU VOR ŞTI NICIODATĂ CINE LE SUNT OAMENII CEI MAI DE ÎNCREDERE!CU DACO-ROMÂNII MULŢI ŞI-AU RUPT DINŢII DE-A LUNGUL ISTORIEI. CI.ACUM ÎNSĂ VA TREBUI SĂ SCHIMBĂM TACTICA ŞI SĂ STABILIM O NOUĂ STRATEGIE CARE S-AR PUTEA SĂ DUREZE MULTE SUTE SAU MII DE ANI PÂNĂ CE VOM READUCE NORMALITATEA PE PĂMÂNT. CU RUGĂCIUNILE MAICII DOMNULUI ŞI ALE TUTUROR SFINŢILOR. PARTIDE POLITICE PÂNĂ CHIAR ÎN INIMA OCULTEI MASONICE. A LUCRAT ÎN ASCUNS. SĂ STĂM ASCUNŞI.

DACĂ ÎNSĂ VOM FACE SĂ CIRCULE IDEILE ŞI LUPTA NOASTRĂ FĂRĂ SĂ NE ŞTIM UNII PE ALŢII SAU SĂ NE ÎNREGIMENTĂM ÎN VRE-O ORGANIZAŢIE ORICÂT DE TENTANTĂ AR FI SAU CARE AR VEHICULA IDEILE NOASTRE. NEŞTIIND UNDE SAU PÂNĂ UNDE AU AJUNS AGENŢII NOŞTRI. FĂRĂ VIOLENŢĂ. BINELE. CINE-I CAPUL SAU NEPUTÂND GHICI CARE SUNT „DACO-ROMÂNII. FII AI LUMINII” ŞI CARE CEI SUPUŞI EI CU ADEVĂRAT. ATUNCI MĂCAR SĂ NE PUTEM PĂZI PE NOI. VA FI PREA TÂRZIU). CI.SUBLIM. PĂSTRÂND CU SFINŢENIE ŞI FĂRĂ COMPROMISURI. CU ÎNCĂPĂŢÂNARE. DAR. DREPTATEA. la comentariul început despre limba română şi influenţele suferite de-a lungul anilor şi mai ales la influenţele suferite de diverşi „lingvişti” şi „istorici” plătiţi să producă o mistificare de proporţii şi efecte nemăsurabile în echilibrul Universului creat de Dumnezeu. IAR NOI. FĂRĂ ASASINATE. ATUNCI. DECÂT BUNUL DUMNEZEU. Să revenim la oile noastre. FĂRĂ RĂZBOI. CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ. 124 . IAR CÂND VOR AFLA. NU? ATÂT TREBUIE ACUM SĂ FACEM . ATENŢIE. OCULTA AR FI ÎNTR-O NESIGURANŢĂ CUMPLITĂ. SĂ NE ASIGURĂM CĂ ACESTE IDEI AJUNG LA CÂT MAI MULŢI DACO-ROMÂNI DE-AI NOŞTRI ŞI FIECARE.REPET.IAR DACĂ NU REUŞIM SĂ O ÎNTOARCEM LA VALORILE DIVINE ATUNCI S-O PUTEM DISTRUGE DIN INTERIOR PENTRU A NU MAI PUTEA FACE RĂU PE PĂMÂNT NICIODATĂ!! ŞI DACĂ N-O PUTEM NICI DISTRUGE NICI ÎNTOARCE DE LA A FACE RĂU. SĂ ÎNCERCĂM SĂ AJUNGEM CÂT MAI SUS ÎN PIRAMIDA OCULTĂ PENTRU A O DESTABILIZA ŞI A O FACE SĂ SERVEASCĂ ADEVĂRUL .ÎN FELUL ACESTA NU PUTEM FI PENETRAŢI DE AGENŢII OCULTEI(NEŞTIIND PE CINE SĂ URMĂREASCĂ. NICI TRĂDAREA NU VA PUTEA FUNCŢIONA. NEAMUL ŞI URMAŞII DE INFLUENŢA EI NOCIVĂ. FĂRĂ CERTURI ŞI AMENINŢĂRI. CU TACTICA „MINIMEI REZISTENŢE” ŞI MAI ALES ÎN ASCUNS. CU ZÂMBETUL PE BUZE. NEŞTIIND CARE SUNT „AI NOŞTRI”. VOM ZICE CA EI ŞI VOM FACE CA NOI!!!. CINE SUNT MEMBRII. PENTRU CĂ DACĂ EU MĂ ŞTIU DOAR PE MINE CĂ LUPT ÎMPOTRIVA OCULTEI. CU CALM. DACĂ OCULTA MĂ PRINDE NU MĂ POT TRĂDA DECÂT PE MINE. FRUMOSUL. ÎN SCHIMB NOI VOM PUTEA PĂTRUNDE FĂRĂ CA EI SĂ POATĂ GHICI CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT. CEEA CE DUMNEZEU A SĂDIT ÎN NOI CÂND NE-A CREAT DIN ŢĂRÂNĂ. PE CONT PROPRIU.AI OCULTEI CE VOR ASTFEL SĂ NE DEMASCĂM PENTRU A NE ANIHILA MAI UŞOR. FĂRĂ ACTE TERORISTE. FĂRĂ SĂ ŞTIE NIMENI CE ESTE ÎN MINTEA NOASTRĂ. VA DUCE LUPTA ÎN FELUL SĂU.

într-o perioadă în care nu erau şcoli. îl sărăceşti ca să-l induci să facă avorturi. megleno-români. ca mai apoi să-i iei ţara şi toate acestea în numele lui Dumnezeu!! Nu cred că este o blasfemie mai mare decât aceasta. să-l omori.Geto-dacii. a „latinizat” tot Imperiul Roman. moldoveni. tracii erau un fel de geto-daci care nu mai doreau să ţină credinţa monoteistă în Zalmoxe.Nu pot să cred că se încalcă atâtea porunci ale Decalogului vetero-testamentar de către terorişti şi apoi merg liniştiţi la culcare mulţumiţi şi fericiţi că au împlinit porunca lui Dumnezeu. traco-geţii erau muţi şi au început brusc să vorbească în latina vulgară.Fiind cei mai numeroşi după inzi(după Herodot). să se sinucidă. era cea mai vorbită limbă din Imperiul Roman începând cu Asia mică şi terminând cu Galia şi Britania. locuită de un popor şi să-l alungi pe acel popor. după Herodot. să emigreze. de ex.După părerea mea. tracii politeişti. L-a respins. în timp ce celălalt „popor ales” monoteist. cursuri prin poştă.Mă uit şi mă minunez…va să zică. fie şi numai pentru faptul că tot ei L-au primit pe Hristos şi s-au botezat. iar latinii erau de origine tracă. este logic că limba geto-tracă. să-l furi. acreditând ideea că erau două limbi vorbite în Imperiul Roman. refuzat mai înainte de iudei. latina vulgară şi cea cultă care nu semănau foarte mult..Nu cred în războaiele religioase. pentru că au observat că latina avea mai puţine în comun cu aceste limbi nou apărute(franceza. latina vulgară. străromâna. spaniola.Aţi observat că italiana sau franceza. chiar copii. italiana. fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci.Vedem toţi ce fac musulmanii cu atâtea atentate în care mor nevinovaţi. româna. Toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. Geto-dacii au fost poporul ales de Dumnezeu să fie monoteist. au mai multe asemănări cu limba română şi între ele decât fiecare cu latina. este aşa-numita „latina vulgară”. cu diferenţe dialectale ca astăzi dintre olteni. credinţa monoteistă în Zalmoxe până ce au primit creştinismul.Sau să alegi o ţară frumoasă. radio. portugheza). televiziune pentru o latinizare de proporţii la nivelul întregului Imperiu. cu geto-traci arzând de nerăbdare să-şi uite limba barbar-înapoiată pentru a învăţa măcar latina vulgară dacă nu pe cea cultă. au putut păstra mai departe. care. decât aceste limbi între ele. ardeleni. cu greu.Din cauza acestui lucru. savanţii au simţit nevoia să precizeze că nu latina a „latinizat” aceste limbi enumerate mai sus.Geto-dacii erau monoteişti. munteni. Cred că un basm e mai credibil decât această teorie fără logică. aromâni.E peste putinţa mea de înţelegere. ci. să-ţi justifici crimele făcându-L pe Dumnezeu autor şi părtaş la nelegiurile tale!!!Iar acest lucru s-a 125 . în numele religiei lor şi al lui Allah. urmaşi ai troienilor. să-l otrăveşti cu mâncare modificată genetic. pentru că astfel s-ar lua numele lui Dumnezeu în deşert justificând crimele prin aceea că Dumnezeu a poruncit acestea. adică străromâna.Cr. istro-români. fiind apostaţi de la credinţa strămoşească.Această limbă traco-getă. cuţovlahi.Acest lucru a făcut ca aceşti traci să fie asimilaţi în proporţie de 80% de slavii sosiţi în sec VII d. zic istoricii şi lingviştii. să-l distrugi.

Comosicus. ci. din cauza nepăsării noastre dar mai ales pentru urmaşii noştri(şi ai lor) care vor fi văduviţi astfel. Mihai Eminescu. Mihai Viteazu(Malus Dacus). Decebal. după Hristos. Oroles. de ştafeta pe care înaintaşii noştri ne-au dăruit-o nouă cei de azi şi anume acele Repere Eterne. nimeni nu mai are nici o putere asupra ta. prin nepăsare şi uitare. Credinţă. batjocorit. din smerenie. în Caanan. aşa că nu era. nimeni nu te mai poate controla cu moartea. care a zis „Somnul raţiunii…. ca laşii? Măcar geto-dacii sau luptat împotriva Globalizării şi nivelării. Libertate. Iorga şi atâţia alţii pe care numai Dumnezeu îi mai ştie când ne văd cât ne-am ticăloşit. cum stăm „liniştiţi” să ni se spele creierele de tot. Curăţie. cea creştină). Densuşianu. putea fi umilit. Decebal. Ştefan cel Mare.Atunci când frica de moarte este învinsă. noi ce facem. urmaşii lor. noi. nu el ar fi fost cel batjocorit-mai trecuse prin asta cu puţini ani mai înainte în timpul primului război cu Traian. un Burebista.exact ca dacii şi martirii creştini.întâmplat în trecut. Mircea cel Bătrân. LIMBA STRĂROMÂNĂ(sau daco-româna). atunci eşti cu adevărat liber. Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache. uniformizării şi depersonalizării. încotro ne ducem?Cred că nu se pot bucura nici de RAI. Zyraxes. cât de nepăsători şi nesimţitori am ajuns. ce păcate cumplite am ajuns să facem. Sculaţi-vă daco-români. Iubire. cum uităm cine am fost. Eliade. pentru că Somnul Naţiunii(ca să-l parafrazez pe pictorul spaniol Goya. Nu zic să ajungem sinucigaşi. de unde venim şi. dar pentru că ştia că dacă era prins viu. Nădejde? Se răsucesc în mormânt miile de Martiri ai Credinţei(fie ea zalmoxiană sau creştină) şi ai Neamului daco-român că le trădăm.Nici acum. acesta e un păcat greu şi de neiertat(se cuvine aici o paranteză. nu ne sculăm. Smerenie. pentru a salva Onoarea şi Demnitatea Neamului său daco-român. o precizare. Dumnezeu să ne ajute la Judecata din Urmă pentru că atunci îi vom vedea pe toţi cei pe care i-am trădat şi vândut direct sau indirect! Martirii din 1989 strigau „Vom muri şi vom fi liberi”. DurasDiurpaneus. le anulăm jertfa? Le batjocorim lupta şi Idealurile de Independenţă. să ne scuturăm de aceşti falşi români care ne trădează şi ne fură şi mistifică ISTORIA şi ADEVĂRUL? Ce aşteptăm?Să dispărem din Lume şi Istorie.Dacă ar fi fost sigur că soldaţii romani l-ar fi omorât pe loc. Tudor Vladimirescu. n-ar fi făcut acest gest. un efort prea mare s-o facă şi a doua oară în 106deci nu pentru a fugi de umilinţă şi răspundere. )naşte monştri şi când ne-om trezi să nu fie prea târziu. a salvat demnitatea neamului său. mai ales. NEAMUL DACO-ROMÂN şi ŢARA-GRĂDINA RAIULUI dată în grija geto-dacoromânilor. ce a făcut Decebal nu e sinucidere. în America de Nord cu indienii. Horia(Rex Dacorum). 126 . jertfa!! Ce ar zice un Dromihete. Blaga.El. ci. în America de Sud cu incaşii şi în ţara noastră în prezent. Divine(Arhetipuri Veşnice) pe care Dumnezeu le-a sădit în neamul daco-român şi de care vom da socoteală de le vom neglija şi anume:CREDINŢA(înainte de Hristos cea zalmoxiană.

ci. Fără Hristos. după ce ne-au invidiat că eram zalmoxieni şi împlineam Decalogul mai bine decât ei şi nu din silă sau obligaţie sau sub pedeapsa cu moartea ci din inimă curată. dar Neamul şi Ţara. musulman sau zalmoxian. Libertatea. cu bucurie). ci cea veşnică. n-am nimic cu nimeni dacă vrea să fie ateu. nouă nu ne-a săpat-o în piatră. înlocuindu-l cu zalmoxianismul. fără zalmoxianism n-am fi fost creştini ortodocşi azi. după mărturia Mântuitorului. Niciodată!!!De aceea. indivizi). fără a ne scrie Dumnezeu Legea în piatră. Nu. ca să ne asemănăm cu ei.Aşa cum am mai spus. bani. când nici Legea iudeilor n-o poate face?Să fim siguri. Hristos a venit acum 2000 de ani prin Sf. el s-a jertfit asemenea martirilor creştini care nu fugeau să-şi salveze viaţa ascunzânduse ci. dar n-au respectat-o nici până în ziua de azi. că unii dacologi doresc să elimine creştinismulortodox din mintea daco-românilor noştri. dacă s-ar fi putut să fim mântuiţi doar prin Legea zalmoxiană. dar şi-au pierdut sufletul ajungând. Dumnezeu-Tatăl). putere. dar L-au respins. de creştinism. din punctul meu de vedere gestul lui Decebal nu este sinucidere nici un pic(el iubea Viaţa. Să fim înţeleşi.Autorii antici greco-latini spun că geto-dacii trăiau pe Pământ cu trupul dar cu inima şi sufletul în Cer!Ce dovadă mai mare de creştinism înainte de creştinism! Iudeilor nu le-a trebuit Hristos-Dumnezeu şi cu promisiuni după moarte. L-au respins?Au câştigat lumea veţi zice. zalmoxianismul ar fi fost inutil ţinut. nici Legea lui Dumnezeu dată prin Moise nu te mai scapă de chinurile veşnice şi era Legea dată de Dumnezeu-Tatăl poporului iudeu. cu părere de rău.Care popor a fost cel ales şi care cel păgân? Răspundă fiecare în inima lui. precum iudeii doar prin Legea 127 . Cum putem crede că Legea Moşului Dalb ne poate mântui. vor să ne facă acum să ne lepădăm de Hristos. păşeau demni.Acum. fără Hristos.Dar.Aşa e că seamănă cu învăţătura zalmoxiană care îi învăţa pe geto-daci că nu aici pe Pământ e fericirea deplină. sus la cer.Observ. cu dragoste de Legile Moşului Dalb(Zalmoxe.Ce le-a folosit iudeilor că au ţinut Legea dată de Dumnezeu prin Moise dacă atunci când Hristos a venit la ei.Să ştiţi că ăsta e cel mai mare rău pe care îl putem face acestui neam daco-român de la războiul cu Traian şi distrugerea statului dac. ne invidiază că suntem creştini şi L-am primit pe Hristos şi ne-am botezat!!Moise a dat „poporului ales” Legea lui Dumnezeu săpată în piatră. Hristos a mers la ei. ci în inimi şi suflete.Cât de departe de Învăţătura zalmoxiană…care a pregătit primirea creştinismului de către daco-români fără convulsii majore. popoare. Apostol Andrei şi ne-am creştinat. „Sinagogă a satanei”.acum după venirea lui Hristos. referitor la Hristos şi creştinism. etc. nu lumea materială. Demnitatea ura tăvălugul globalist latin care depersonaliza ţări. fără creştinism. ci în inimă şi o respectăm şi azi. Iudeii n-au vrut să primească creştinismul pentru că aceste le promitea cerul. perisabilă.omorât. ci voiau „aici şi acum pe Pământ să fim Stăpânii Lumii”. Aşadar. Mai am un cuvânt pentru daco-românii mei. Raiul.

toate femeile şi mamele din toată lumea să fie cinstite.De ce străin. Inimii Curate. geto-dacii.Aceste caracteristici sunt specifice dacilor(indo-europenilor) şi nu iudeilor sau arabilor. onorată ca stăpână a casei. Învăţătura Sa. femeile erau păstrătoare de tradiţii.Vedeţi cât de mult seamănă creştinismul cu zalmoxianismul?Iudeilor nu le-a plăcut asta. înalt.). ochi pentru ochi” era Legea de căpătâi a iudeilor. În al doilea rând. dată de Dumnezeu prin Moise. lucrând cot la cot cu bărbatul la muncile zilnice. Iertării. ca traci ce erau) era respectată. femeile geto-dace sunt reprezentate numai cu copiii după ele sau în braţe.. Maica Domnului este reprezentată foarte rar fără pruncul Iisus în braţe. mamă devotată copiilor ei pentru care s-ar fi luptat şi cu ursul. Doamne unde eram şi unde am ajuns.Legea Talionului. în limbajul iudeilor de atunci). Şi fără de Hristos suntem pierduţi pe vecie! Însă mai sunt unele motive pentru care nu trebuie să-L respingem pe Hristos. femeia în societatea daco-română(ca şi la latini. adică Legea Dragostei. Iudeii nu aveau respect pentru femeie(ca mai toate popoarele antice semitice). adică „dinte pentru dinte. n-ar fi pătimit. femeia avea un statut aparte. ei bine. sau păgân? Pentru că era blond-şaten uşor ondulat. nu ne deosebim de păgâni. Hristos era considerat de către iudei Samaritean (adică păgân. a trebuit să vină Hristos.dată prin Moise. respectate şi iubite. Mântuitorul Hristos nu S-ar fi născut în lumea asta. era totuşi diferită. creşteau copiii cu multă 128 .Dealtfel. nu veţi mai găsi-ca pe Columnăimagini ale iubirii de copii ca ale daco-geto-românilor(e drept că azi femeile dacoromâne fac peste un milion de avorturi pe an. ca prin Naşterea Sa din Fecioara Maria. Şi Legea zalmoxiană şi Legea dată prin Moise au avut un rol într-o anume perioadă a Istoriei. străin. căci şi ei fac la fel”).Niciodată singure(poate doar atunci când luptau pe ziduri alături de bărbaţii lor pentru libertatea lor şi a copiilor lor).Şi când te gândeşti că ele. de ex.Este adevărat că aceste precepte se găsesc şi în Legea zalmoxiană şi în Legea iudaică. nici pe Maica Sa. ei nici pe Iisus nu L-au dorit. în întreaga artă plastică antică. gospodină desăvârşită. piele albă. În primul rând pentru că El. dar nici nu doreau atunci când a venit Hristos la ei. murit şi înviat pentru a ne scoate de sub puterea celui Rău. deşi împlinea Legea iudaică deplin. Hristos o anulează prin enunţarea Legii iertării celui ce-ţi greşeşte şi Legea iubirii vrăjmaşilor(„ Că dacă iubim pe cei ce ne iubesc. ochi albaştri. soţie credincioasă. după care a urmat Legea Desăvârşirii a lui Hristos. În iconografia creştin-ortodoxă. Pe toate basoreliefurile de pe Columna lui Traian.Dar uite că la popoarele indo-europene(hitiţii.Uite că „păgânii” făceau deja ceva ce iudeii nici nu visau. cu drepturi egale(doar smerenia şi buna ei cuviinţă făcând-o să nu-şi folosească aceste drepturi.Dar iată că Dromihete îl iartă pe Lisimah-vrăjmaşul său cu trei veacuri înainte ca Hristos să vină să le spună iudeilor să facă acelaşi lucru. doar că fără de Hristos. etc.etc. Smereniei. lăsându-l pe bărbat în faţă).

ca să salveze lumea din păcat. Femei vrednice aveam. sau a fizionomiei Sale sau a Învăţăturii Sale. E ceva rău în asta?E ca şi cum cineva îţi face un dar preafrumos pe care l-ai dorit de mult.Astfel. jertfeau lui Zalmoxe pe cel mai bun. atenţie. Vedeţi ceva iudaic în această jertfă a lui Iisus. cine renunţă la Hristos sau la creştinismul ortodox. S-a pus pe sine în fruntea ei. care făceau copii sănătoşi. Dumnezeu sau Zalmoxe este acelaşi Unic Zeu. sau a respectului şi iubirii pentru mama Sa?Eu nu văd!Din contră. doar o transformare calitativă. evident. de ce alte popoare au trecut cu forţa la creştinism în timp ce altele L-au omorât pe Hristos şi pe Mama Sa nu au respectat-o? După mine. au ţinut vie limba şi dragostea de Neam. ca să nu spun altfel. viguroşi. jetfindu-se de bunăvoie. căruia şi creştinii daco-geţi şi necreştinii daco-geţi I se închinau. Sunt singurele sculpturi „părinţi cu copii în braţe” din întreaga artă plastică antică. când El a venit ca jertfă. renunţă de fapt la zalmoxianism. Ulterior. cu bărbi mari). fiind considerată o mare onoare să fii ales mesager). Fiul Omului-Hristos S-a jertfit o dată pentru totdeauna. Credinţă şi Ţară poate chiar mai bine decât bărbaţii. să mai omoare tinerii. Vedem pe Columnă bărbaţi cu copii în braţe în atitudini tandre(deşi sunt bărbaţi puternici.(Exact ce făceau şi daco-geţii precreştini zalmoxieni.răbdare şi dragoste. dacă e geto-dac sau daco-român. mai sănătos tânăr dintre ei şi care. 129 . Iisus S-a întrupat şi jertfit o dată pentru totdeauna pentru toţi oamenii care L-au aşteptat şi iubit.Mai degrabă îmi pare că Iisus a vrut să-i înveţe pe iudei din credinţa zalmoxiană a getodacilor la care. văd ceva din tradiţia vieţii de familie de zi cu zi a geto-dacilor şi a credinţei lor. dar când ţi-l dăruieşte tu îl refuzi nepoliticos. copiii simţindu-se ocrotiţi şi fericiţi.După venirea lui Hristos în lume şi mai ales după jertfa Sa ar fi fost inutil. mai curat la inimă.Doar că la vremea potrivită. Acum vedeţi de ce traco-geto-dacii au îmbrăţişat creştinismul relativ uşor. fiind cea mai curată jertfă. se jertfea de bunăvoie-dacă nu dorea să se jertfească nu l-ar fi putut obliga nimeni-deşi nu cred că a fost o astfel de situaţie ca cineva să nu fi dorit să se jertfească. salvând-o în creştinismul ortodox! De aceea zic.Dacii ştiau din religia lor că atunci când Dumnezeu-Tatăl va jertfi pe Fiul Său Unul-Născut. practic n-a fost o renunţare la religia lor zalmoxiană ci. geto-dacii au renunţat la jertfele umane. Nu vi se pare familiar?Tot ce au avut daco-geţii mai frumos şi mai curat în învăţătura zalmoxiană se regăseşte integral în creştinismul ortodox. drepţi). când o dată la cinci ani. După ce Fiul lui Dumnezeu. pline de iubire. Fiul acestui Unic Zeu S-a întrupat. nu vor mai trebui să sacrifice pe cei mai buni tineri. pentru a-i da putere deplină. doar în creştinism mai pot fi văzute astfel de imagini. întrucât nu mai erau necesare.

să te aibă şi pe tine cu el). este că fără de Hristos. n-au avut probleme de trecere la noua credinţă(cea creştin-ortodoxă).Nu au reuşit să ne „latinizeze” în 165 de ani cu doar 14% din teritoriul Daciei cucerit. tot Dumnezeu(sau Zalmoxe) le-a dat getodacilor Legea(Învăţătura) zalmoxiană.El va face dreptate.Înainte de venirea lui Hristos pe Pământ. Daco-geţii precreştini(zalmoxieni).după venirea lui Hristos. zalmoxianismul singur.Cred că ei ştiau foarte bune de ce au făcut această alegere. singură. sunt unele opinii care susţin că creştinismul a fost adus de latini şi legiunile staţionate în Dacia. era de folos(la fel ca şi Legea iudeilor). până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om. fără de Hristos e chiar periculoasă căci cel Rău atât aşteaptă. ca să nu fie singur acolo. nu le era deloc străină sau nouă.La fel şi la noi. 2000 de ani. Singura diferenţă şi uriaşă în acelaşi timp. Spre deosebire de iudei însă. de ce am face astăzi altfel? „Cui produit”?Nouă daco-românilor de azi. nu! Duşmanilor noştri şi ai credinţei. ajutând pe duşmanii noştri să ne distrugă. fără de Hristos e chiar periculos căci cel Rău atât aşteaptă. nu mai e de folos. care va aduce o nouă Lege. devenind creştini. la Judecata lui Hristos. după venirea lui Hristos. dar pe un termen limitat. nu mai e de folos. daco-românii de azi.Să nu ne tulburăm. cu siguranţă!Atunci. Cei care vor să ne facă să fim anticreştini. pe moşii şi strămoşii noştri geto-daco-români. o fac din invidie. să le uşurăm munca?Sper că nu! Sigur. dacă iubiţi poporul daco-român cu adevărat!Lăsaţi păcatele creştinilor ortodocşi. în schimb au reuşit să ne „creştineze”…. ba din contră. putem să-i corectăm pe ei. să te prindă rupt sau fără de Hristos. ci vor să fim ca ei.Ar fi interesant dacă ar fi şi adevărat. mai bine cu siguranţă decât noi. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om şi care va duce aceeaşi Lege a Iubirii şi Iertării. nemântuiţi şi păgâni.. să ne prindă rupţi de Hristos(la fel şi Legea iudaică. Noi doar să ţinem credinţa ortodoxă creştină cum putem mai bine fără să judecăm pe nimeni. ce facem?Ne tăiem singuri craca de sub noi. strămoşii noştri au primit pe Hristos şi s-au botezat. învăţătura era sensibil aceeaşi. cu siguranţă. ci doar calitativ diferită.Atunci. ale clerului.hai că e prea de 130 . relativ uşor. strămoşii noştri. zalmoxianismul singur. tot Dumnezeu le-a dat Legea iudeilor. pentru că aşa cum am văzut deja. ba din contră. din răutate. nu suportă să ne ştie creştini ortodocşi ca geto-dacii de acum cca. omorâtori de Dumnezeu. în rest.Nu poţi fi zalmoxianist fără a fi creştin ortodox şi nu poţi fi creştin ortodox dacă nu eşti zalmoxianist. da. Asta doriţi poporului daco-român?Răul cel mai mare după cucerirea Daciei de către romani?Nu cred. Să vedem. cea a Iubirii şi Iertării. singur zalmoxianismul nu te mai poate ajuta acum. considerându-ne mai deştepţi ca ei?Dacă ei au devenit creştini. ca să te ducă la chinurile veşnice. dar pe un termen limitat.

care era locuită de traci. ar mai fi făcut atâtea jafuri şi distrugeri cum a făcut armata romană după cucerirea acelei părţi din Dacia? Iar dacă acea armată latină de creştini au distrus atâtea şi au jefuit atâta cum de daco-geţii au mai îmbrăţişat creştinismul?ar fi fost un non-sens. ruguri.Vedeţi dar. ci vor să ţină credinţa ortodoxă?Din aceeaşi aversiune neschimbată de 1900 de ani cel puţin împotriva a tot ce ţine de Roma şi de răul făcut atunci (şi nu numai) şi de-a lungul istoriei noastre. oamenii nu vor să se unească (creştineşte) cu Biserica Romano-Catolică. chiar creştine.Apostol Andrei în Dacia şi Sf. atunci creştinismul ar fi fost urât de daci cu putere. ci i-a lăsat pe oameni să aleagă creştinismul de buna lor voie. cu libertate de primire. În plus.Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece. fiind creştinaţi chiar înaintea Romei!). Nici nu erau diferenţe notabile între cele două religii astfel că trecerea a fost mult uşurată.000 politeişti care compuneau trupele folosite la doborârea Daciei. s-a păstrat până în sec. doar de câţiva soldaţi romani. creştinismul venind pe o filieră apostolică răsăriteană. ne-a 131 . Însă o armată romană de creştini. că Şcoala Ardeleană. mie îmi sună a propagandă romano-catolică. de ce n-au împrumutat religia politeistă latină. (aceşti filipeni.Această aversiune împotriva Romei. daco-românii s-au creştinat pe nesimţite fără convulsii şi fără o dată precisă. torturi pentru a aduce oamenii cu forţa la creştinism. după cucerirea micii părţi din Dacia Mare.tot. faţă de cei 150.Dacă ar fi venit prin filiera armatei romane. uitători de limbă şi de Zalmoxe?De ce creştinismul. peste 100 de ani au fost războaie locale de uzură şi răscoale pornite din partea dacilor liberi ce n-au fost nicicând cuceriţi de trupele imperiale latine. nu cu forţa ci cu Iubirea. practicat probabil.Oare aceşti daci liberi s-ar fi „latinizat” sau „creştinat” de bună voie? Adevărul e că creştinismul adus de SF. nici măcar că ar fi creştină. şi oricum la acea vreme dacii urau tot ce era latin sau provenea din Roma. putem dovedi aversiunea împotriva a tot ce era roman sau legat de Roma prin faptul că în cei 165 de ani de ocupaţie latină.Şi mai cred că de la început au ţinut creştinismul răsăritean numai să nu mai audă de Roma. asta e o mare Taină.Iată. XX. nu cu sila. prin susţinerea tezei originii „latine” a poporului daco-român. iar astăzi am fi fost zalmoxieni şi nu creştini ortodocşi. adică noi la început am fost catolici(sic!) iar mai târziu am trecut la creştinismul răsăritean ortodox. dragi daco-români.Apostol Pavel în cetatea Filipi. deci creştinismul a intrat cu foarte multă delicateţe şi gingăşie. Dar mai pun o întrebare. Dacă creştinismul sosea în Dacia pe filiera armatei şi legiunilor romane. dacii n-ar fi trecut niciodată la creştinism din proprie voinţă. De ce chiar şi azi. iar aceste caracteristici sunt până azi specifice Bisericii Ortodoxe care n-a avut niciodată nevoie de o Inchiziţie. aceşti daco-români. Iar această aversiune nu era decât urmarea acelei uri pe care o aveau dacii împotriva romanilor în urma cuceririi şi distrugerii Daciei de către legiunile romane.

Nu numai noi daco-românii avem datorii de plătit pentru diverse holocausturi. Doresc doar să ajungem la adevărul istoric. care nu a fost şi politică cel puţin până în sec. religioasă sau politiceconomică. acceptarea influenţei greco-slavone). Nu doresc să învrăjbesc pe nimeni şi nici să asmut pe membrii unei naţiuni sau biserici împotriva altor naţiuni sau biserici. 132 . fie ea şi creştină.Toţi au vrut( şi doresc şi azi) să să distrugă lent neamul daco-românilor.turci.Atât şi nimic mai mult! Revenind la influenţa latină creştină asupra daco-românilor. împotriva căreia Biserica Ortodoxă i s-a opus discret. dacă nu era o rămăşiţă (încă puternică) a urii ce le-a rămas în memorie de pe vremea războaielor dacilor cu Imperiul Roman. să restitui ceea ce ai furat.Aşa e creştineşte. Căci Imperiul Roman de Apus n-a dispărut la 476 d. de data asta însă.ruşi.huni(maghiari). vreau să subliniez un lucru foarte important! Nu cred că „ocupaţia” lingvistică greco-slavă. ci şi alţii au datorii faţă de noi. dar vreau să conştientizeze şi daco-românii . adcică rea şi păguboasă pentru poporul care o suportă. ca şi Istoria noastră) şi am preferat l.tătari. fără lupte şi nu sub Roma păgână imperială.împins a doua oară sub călcâiul Romei.leşi. greacă şi slavonă în Biserică şi în actele de cancelarie domnească. de către slavi. ci a continuat.etc.. fie din Est sau din Vest. Secole.XVIII. aşa încât nu doresc să absolv de vină pe unii şi să-i acuz pe alţii. fără războaie. holocaustul produs asupra poporului dacoromân după cucerirea Daciei de către Traian şi legiunile sale.dar mai ales aceste popoare şi biserici cât de mult rău ne-au făcut( şi ne fac şi în prezent) şi astfel poate măcar îşi cer iertare de la poporul daco-român. sau mai umană decât cea latină antică păgână sau creştină. până în zilele noastre. ascuns. reparaţii morale şi întoarcerea în proprietatea poporului daco-român a tuturor bogăţiilor care i-au fost furate. ci sub Roma creştină imperială.NU!! Orice „ocupaţie”-fie ea culturală. este la fel. ca astfel fiecare popor şi stat să ştie ce datorii are de plătit pentru răul făcut altor popoare şi state. Sigur. împreună cu reparaţiile morale şi financiare cerute într-o atare situaţie.fanarioţi.De ce. trebuie să ştim că pentru a contracara această influenţă catolică s-au făcut unele compromisuri(cum am scris mai sus.Hr. am preferat să scriem în alfabetul chirilic decât în cel latin(pe cel dacic au avut grijă „prietenii” şi vecinii noştri să ne facă să-l uităm. lingvistică. de către cei ce au inventat comunismul.ar fi fost mai bună. cu aceeaşi forţă(poate chiar mai mare) sub forma Bisericii Romano-Catolice. când din cauza sărăciei(de credinţă în primul rând) s-au făcut fel de fel de compromisuri. dar ferm. De asemenea doresc să se recunoască. dacă strămoşii noştri erau „latinii”?De unde această repulsie împotriva a tot ce venea sau avea legătură cu Roma. în locul limbii latine.

Daco-românii au fost creştinaţi pur şi simplu de Sf. dintr-o lovitură şi cu unii şi cu alţii! Când daco-românii nu vor mai fi creştini ortodocşi. retrograde. însă dacă vom fi insultaţi.Răului i se va spune Bine. etc. climateric. pe toate planurile. staţi liniştiţi. fizic. Consider că anti-daco-românismul.Iubirea. social. discret sau nu. religios. NU vreau însă să acuz pe toţi greco-slavii sau întreaga Biserică Romano-Catolică de tendinţe imperialiste. Smerenia. Curăţia inimii vor ajunge să fie batjocorite. moral.Dacă cel mai blând şi smerit şi demn popor. ci doar cu acei membri sau/şi conducători ai acestor popoare care prin comportamentul.Dacă suntem lăsaţi în pace. Apostol Pavel.Nu avem nimic contra acestor popoare în ansamblul lor. iar Binelui. pedepsite. nu sunt legaţi de lumea asta materială şi caută nemurirea). dejucând planurile pornite. etc. ţară. ura lui a depăşit orice închipuire! De atunci a jurat că va termina. antiţigănismul. Nimic nu urăşte cel Rău mai tare pe lume decât pe geto-dacoromâni şi pe creştini( şi unii şi alţii n-au frică de moarte. umiliţi. maghiari. de părăsire a idealurilor creştine şi înlocuire a lor cu goana după putere şi bani pe seama „ocupării” unui popor care n-a vrut altceva pe astă lume. vor ajunge mai răi decât cei mai răi oameni de pe Pământ. de către greco-slavi. avem prea multe milenii de civilizaţie şi cultură ca să ne coborâm la nivelele de jos ale hoţiei. neam. va fi locuită de ţigani. împotriva noastră. geologic. iar când geto-daco-românii s-au creştinat. nu vom face niciodată rău altor popoare primii. atunci vom lua atitudine.Nimic nu va mai fi ca odinioară. atunci vom dispare ca popor. iar Bătrâna Dacie-Grădina Maicii Domnului-Raiul din Geneza. Rău. Bunătatea. trebuie înfierate de legislaţia europeană cu aceeaşi pedeapsă. ci vom ţine cu dinţii la Reperele noastre Eterne. va veni Sfârşitul Lumii. nu cu arma. se va produce un mare dezechilibru de energii spirituale care vor atrage Omenirea într-un colaps general. cum au fost daco-românii. ci doar pe unii membri ai popoarelor slav şi grec şi doar pe unii membri şi clerici ai Bisericii Catolice. ca şi antisemitismul sau antihunismul.Această idee e la fel de falsă ca şi ideea creştinării daco-românilor de către armata imperială latină. considerate înapoiate.Totul se va întoarce cu fundul în sus. decât să-şi ducă viaţa liniştit. inutile. limbă. crimei şi calomniei. cel puţin a lumii aşa cum o ştim noi. Apostol Andrei şi filipenii de Sf. atitudinea şi declaraţiile lor aduc prejudicii de orice natură poporului daco-român. atunci. Atunci. Aceleaşi remarci sunt valabile şi atunci când fac referiri la poporul maghiar. la poporul iudeu sau la poporul ţigănesc. atacaţi prin orice mijloc.Dar aceste compromisuri nu pot conduce la acreditarea ideii creştinării daco-românilor la creştinismul ortodox. 133 . lepădându-se de creştinism şi îmbrăţişând alte credinţe. Blândeţea.

în l. Tată.Deci PATRIA-PATERIA=VATERLAND în l. germană DUTCH(se citeşte Daci)=Olandez. 134 . română NOCTE-l.SCUT-L.26. germană 31. rusă NOCES-l. română RAZ-BEL BELL. l. 28.DACIA-patria dacilor DECIA(ca în ex. care înseamnă Părinte.RĂZBOI-l.Timişoara=Cimişoara şi „Nu poţi=Nu poci”). BELLUM=Război în l. română DEUTSCH(se citeşte. 32. Doici)-l.DACI-l.PATRIA PAT(E)RIA-PATERIA de la PATER. germană 29. engleză NOCI. latină NOHTE NAHT(NACHT)-l. română KAPUT-l. rusă(Voinic=Războinic).CAP-l. română RAZ-BOI RAZ-VOI VOINA(se citeşte Vaina)=Război în l. română KOPF-l. latină. germană CAPĂT-l.NOAPTE-l. germană şi înseamnă „ŢARA MOŞILOR ŞI STRĂMOŞILOR” sau „ŢARA PĂRINŢILOR NEAMULUI”. greacă NAIT(NIGHT)-l. engleză 30.l. germană NIHTA-l. RĂZBEL=(Război). română SCHUTZ( se citeşte Şuţ)-l. Strămoş. spaniolă 27.

dar cu pronunţii diferite după triburile geto-dacice ce aveau uşoare diferenţe de pronunţie pentru acelaşi cuvânt. departe de mine aşa ceva. ca de ex. şi Dumnezeu ne va zice la Judecată. este următorul fapt. „depăşiţi”. „antidemocraţi”. iar dacii şi geţii sunt unul şi acelaşi popor. România anului 2005. ci îl folosesc doar ca să-i înşele pe cei cărora le pasă). limbă. „radicali”. format din triburi cu pronunţii uşor diferite pentru acelaşi cuvânt. fiind nepăsători faţă de Credinţa creştină ortodoxă care ne-a ţinut uniţi aproape două milenii. Explicaţia pentru care geto-dacii nu erau omogeni lingvistic. dar fără adevăr în vorbele lor. şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute”. urându-ne unii pe alţii. toate etniile şi minorităţile de tot felul vor avea un cuvânt greu în stăpânirea acestei ţări. al dezordinii. credinţă. traco-dacă=GENES-l. iată. decât astăzi. din păcate. greacă şi latină. etc. Este interesant faptul că atunci când daco-românii erau despărţiţi în cele câteva provincii istorice. „anti-europa unită”. când lepădându-ne de Biserica Ortodoxă şi fiind uniţi într-o singură ţară(de către Oculta Masonică anticreştină) suntem mai dezbinaţi decât erau geto-dacii precreştini înainte de creştinare. numai daco-românii nu vor putea să-şi conducă ţara lor fără a fi etichetaţi imediat. GEŢIA-DACIA reprezintă aceeaşi ţară.Dumnezeul creştin e un Dumnezeu al Unităţii. întru apărare neamului şi a demnităţii. 135 . ajuns să fie guvernată de OCULTA MASONICĂ prin neamuri străine de daco-românii neaoşi. al Ordinii. erau mai uniţi în cuget. stăpâneşte deja definitv toată Daco-România. care. nepăsători faţă de NEAM. evrei. dar. ŢARĂ şi ISTORIE.Sunt fiu al Bisericii Ortodoxe daco-române şi aşa doresc să mor. faţă de Ţară. Istorie şi Ţară(deşi mulţi vorbesc de patriotism. al fărâmiţării. nu acuz toată Biserica sau tot clerul. falşi daco-români cărora să le pese de Neam. Astfel. LIMBĂ. în Daco-România sunt falşi creştini ortodocşi. cu o răutate şi o ură nemăsurată. Generator) GEŢIA-patria geţilor. cum e limba română azi. DE CE?Pentru că nu vrem să avem părtăşie cu trădătorii neamului daco-român.Desigur. „xenofobi”. ZENES-l. care înseamnă Născător. ca „naţionalişti”. de Istorie şi înclinată doar către a-şi păstra privilegiile obţinute cu preţul unor triste compromisuri cu OCULTA MASONICĂ. „retrograzi”. Limbă. lipsa harului Duhului Sfânt(activat prin botezul în credinţa creştină ortodoxă). nicidecum un Dumnezeu al dezbinării. „terorişti”. „antisemiţi”. Astăzi. astăzi se zidesc multe Biserici din piatră şi se pierd prea multe din inimile creştinilor şi clericilor.DEŢIA DZEŢIA ZEŢIA(ca în ex. a fiilor lui Het sau a hitiţilor din Vechiul Testament. Nu-i mai puţin adevărat că şi BISERICA ORTODOXĂ astăzi-ca niciodatăparcă s-a rupt de neamul daco-român devenind nepăsătoare faţă de soarta lui. al comuniunii. ţigani.: maghiari. „Pe acelea trebuia să le faceţi.

Istoria. noi de ce nu avem voie?În spiritul Drepturilor Omului. germană ROUGE(se citeşte Ruj)-l. nişte oameni drepţi. ŢARA. 33. română ROT-l. să zicem. exact acelaşi lucru se întâmplă şi în lumea întreagă. YALVE(N) YELVE YELUE YEL(O)UE YELOU(E) YEL(L)OW-galben. cinstiţi-cum au mai fost odată mai demult la conducere. română YALBEN (ca în GARD-l. când suntem tot acuzaţi de corupţie şi de nerespectare a legilor.italiană 35.cu străinii care vor să ne facă să ajungem străini şi minoritari în propria noastră ţară? Pentru că ne pasă de NEAMUL. LEGILE INTERNAŢIONALE SUNT VALABILE DOAR PENTRU UNII IAR ALŢII AU VOIE SĂ FACĂ ORICE. italiană TARDE-l. daco-românii. ale Adevărului şi Dreptăţii. însemnând acelaşi lucru). franceză ROSSO-l. aplicabile într-un mod arbitrar şi preferenţial(cam ce se întâmplă şi în România. în l. engleză. sau de aplicare a lor arbitrar şi preferenţial. dar nimeni nu zice că e coruptă şi că trebuie schimbată.GALBEN-l. adevăratul popor ales”. ale Democraţiei şi împotriva corupţiei ce le e permis unora trebuie să fie permis tuturor. LIMBA şi ISTORIA NOASTRĂ? Dacă evreii(ca cel mai naţionalist şi şovin stat) au voie să-şi apere ţara lor de palestinieni şi arabi-pentru că-şi iubesc Ţara.TÂRZIU-l. engleză 136 . Limba şi Neamul-şi nimeni nu-i acuză de acest lucru. până ce i-a răsturnat prin viclenie şi minciună OCULTA MASONICĂ.ceea ce înseamnă că Legile enumerate mai sus sunt doar vorbe goale scrise pe hârtie. altfel.ROŞU-l. de. franceză 34. şi ce e interzis unora. căci ea conduce lumea şi nu doreşte să fie schimbată de la conducerea lumii de către. română şi YARD-l. nu dă voie OCULTA MASONICĂ să zicem aşa ceva. nici nu le reproşează aceasta(cum ne-ar acuza pe noi sau cum i-au acuzat pe sârbi). ale Legii.Doar că din păcate. română TARDIU TARDIV TARDI-l. buni.cum ar fi „celălalt popor ales al lui Dumnezeu. trebuie deasemeni să fie interzis tuturor.

GIALLO-galben. G-ul de la sfârşitul cuvântului „TAG” se pronunţă. în l. română VERT-l. Trai LIEBEN(se citeşte Liben)=Iubire. „K”-adică TAK).VERDE-l. Dragoste 137 . română GELB(EN)-l. nici „H” ca în ex. LEBEN(se citeşte Leben)=Viaţă. Sau. italiană YALLO YELLO(W)-galben. germană unde. „VITĂ=G(H)ITĂ sau „AGHIASMĂ”(apă sfinţită) unde în BANAT.În l. engleză Sau. română GELB-l. germană avem cuvinte foarte asemănătoare care înseamnă IUBIRE şi VIAŢĂ. mai sus G(I)ALU GALV GALB(EN)-l. l. a fi viu. germană 36. de ex. DRAG TRAG TRA(G)H unde GH se pronunţă nici „G”. DRAG-DRAGOSTE=Iubire TRAG TRAK(TRAC)-din neamul tracilor(cf. „Guten Tag”. astfel că grupul de litere GH se pot transforma în „I”. germană Sau. franceză 37. în l. TRAI=a trăi. GIALLO-v. GALBEN-l.Sau. se zice „AIASMĂ”.

138 . EŞTI MORT! Dumnezeu este dragoste! Cine n-are Iubire. Mai există un aspect care ar putea ridica probleme din punct de vedere creştin. care ne va nedumeri. ca în „Zenes”. n-are pe Dumnezeu. sculat din somn. iar cine n-are pe Dumnezeu. de origine traco-dacică.„Zenes”=Geneză) TR(E)AZ-atent. DRAGOSTE=TRĂIEŞTE TRAIESTE TRĂIEŞTE Concluzie: AI DRAGOSTE(IUBIRE). e ca şi mort! a) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS TRACUS-Tracul b) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS(TRAGHUS) TRAIUS-Cel viu. n-are nimic. Dragoste Sau. cel puţin într-o primă fază. 1) TRAC-ins din neamul tracilor DRAC-înger căzut. engleză: LIFE( se citeşte Laif)=Viaţă.La fel şi în l. şi anume: -dacă luăm următoarele cuvinte şi aducem modificările pe care le-am mai făcut până acum(acele interschimbări de litere). vom crea o familie de cuvinte. „CEL CE TRĂIEŞTE” sau „CEL TREAZ.„Genes”=Geneză) GRACUS GRACCUS-nume latin. Cel ce trăieşte c) DRAGOŞ DRAGUS ZRAKUS („Z” se poate transforma în „G”. TRĂIEŞTI ! N-AI DRAGOSTE. zice Mântuitorul Hristos. Trai LOVE(se citeşte Lav)=Iubire. ATENT”. care înseamnă „TRACUL”. ca în „Genes”. Cel treaz-atent. TRAC TRAG („G”-ul se poate transforma în „Z”.

139 .Mai devreme sau mai târziu. de la început până la sfârşit.2) DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român. s-ar putea să aflăm adevărul. fără a face judecăţi de valoare şi ierarhii referitoare la care religie este mai adevărată decât alta. îngerul căzut)”. religiozitatea. asta încearcă să demonstreze). au primit creştinismul fără rezerve. cineva. această lucrare nu are rolul de judeca din punct de vedere moral sau al adevărului. Şi tot acest Eseu. ca oriunde de altfel. viaţa socială a traco-dacilor. devenind creştini ortodocşi. ca şi pomul. ar fi ajuns la acelaşi rezultat şi probabil ar fi fost şocat. Sarcina de a efectua aceste analize. vom pierde cel puţin credibilitatea. folosind aceste legi fonetice. Oricum. DRACOS DRACUS-înger căzut. aparţine cercetătorilor din domeniul Istoriei Religiilor sau Bisericii Creştine de orice denominaţiune ar fi. Totuşi. o religie precreştină. după Herodot) au fost extrem de puţine. Am scris aceste cuvinte din spirit de dreptate şi adevăr. dacă traco-daco-românii.Dacă dezbat subiectul acum. Asta înseamnă că. care au trebuit să aleagă calea mucenicească decât să se lepede de creştinism. ne putem înşela) este că şi dacă traco-geţii ar fi fost (prin absurd) închinători ai celui Rău(ceea ce noi nu credem să fie adevărat. Părerea noastră(şi aici. înseamnă că nu erau păgâni în realitate. atunci când a poposit în ţara lor. văzând că-i pleacă închinătorii către Hristos. au fost destul de multe. păgâni fiind(şi am văzut cât de aproape de creştinism erau) şi închinători ai celui Rău. Noi doar prezentăm faptele din punct de vedere lingvistic.La acest stadiu al cercetărilor noastre suntem mai degrabă interesaţi de aflarea tainelor cu privire la spiritualitatea.Dacă în zonele locuite de traci. căci Cel Rău. după ROADE(adică după fapte) se cunoaşte dacă e BUN(adică închinător Dumnezeului celui Adevărat şi Bun). iar dacă ne vom ascunde după deget. Dar vom mai aduce un argument că strămoşii noştri nu se închinau celui Rău şi anume: • Mîntuitorul Hristos spune următoarele: „Că omul. în Dacia astfel de persecuţii şi crime contra creştinilor nu s-au întâmplat. ar fi provocat multe tulburări şi persecuţii la adresa creştinilor ca să nu-i convertească pe traco-geţii păgâni. unde reprezentanţii vechii religii politeiste au provocat multe suferinţe şi persecuţii creştinilor. sau Rău(adică închinător celui Rău. mai mult decât a demonstra infaibilitatea unei religii. în Dacia(geţii şi dacii fiind cei mai drepţi dintre traci. ei(traco-dacii) şi-au schimbat opţiunea religioasă acum aproape 2000 de ani. la modul ipotetic desigur. aşa cum s-a întâmplat în toată lumea greco-romană.

însă geto-dacii.Cel Rău n-a făcut nimic ca să-şi păstreze credincioşii în Dacia monoteistă zalmoxiană. SFINŢI. decăzut ca tracii). Singura explicaţie posibilă ar fi că tracii. Nu voia să-şi vadă neamul geto-dac. prost. care s-au lenevit la a-şi mai ţine religia zalmoxiană monoteistă. etc(smintindu-i şi pe unii geto-daci.. după roade se cunoaşte de-i bun. Revenind la cuvintele lui Iisus „Că omul ca şi pomul. că este bun sau înţelept) şi că cine este bun. va avea fapte rele(chiar dacă acel om rău ne va părea bun sau înţelept sau dacă el va crede despre sine sau va spune despre sine. ei getodacii. pe Burebista. tracii erau geto-daci decăzuţi. Ce putem deduce de aici?Că geto-dacii(şi unii traci) N-AR FI PRIMIT CREŞTINISMUL(şi implicit PE HRISTOS PRIN BOTEZ). ci pentru a-şi împlini credinţa(nemafiind nevoie de jertfe umane după Naşterea Mântuitorului). şi înşişi geto-dacii se considerau oameni liberi).Greu de înţeles şi explicat de ce s-a întâmplat astfel.Ciudat. de fapt. pentru a-şi păstra credincioşii păgâni. ca monoteişti zalmoxieni. ori rău”. în schimb a omorât aproape zece milioane de martiri creştini în trei secole de creştinism în lumea politeistă greco-latină.Pe scurt. să taie viţa-de-vie din DACIA. e posibil să fi fost politeişti(ca greco-latinii) şi într-adevăr cel Rău a provocat aici multe crime şi necazuri creştinilor. vedem că aceste cuvinte ne spun că cine este rău. ori amândouă variantele. da.ADAM şi EVA înainte de căderea în păcat. poligamia. murdar sau urât). beţia. stăpânii lumii. întrucât considera că oamenii sunt liberi. tracii deveniseră draci(adică decăzuţi) pentru că deveniseră politeişti-ca grecii şi latinii-. DACĂ GETO-DACO-ROMÂNII AR FI FOST CU ADEVĂRAT PĂGÂNI(CA GRECO-LATINII) ATUNCI ŞI FAPTELE LOR AR FI FOST CU 140 . foloseau sclavia(ceea ce religia zalmoxiană interzicea cu desăvârşire. va avea fapte bune(chiar dacă acel om bun ne va părea nouă rău. păgânizaţi. ceea ce l-a făcut. asemănător vechii religii precreştine. trebuie că au găsit ori ceva familiar în creştinism. nu pentru a deveni. erau deja în proporţie de 95% creştini. DUMNEZEI DUPĂ HAR. Aşa cum am mai spus. ori considerau creştinismul o împlinire calitativă ce răspundea aşteptărilor de veacuri. ei chiar îl aşteptau pe Iisus-Mesia să vină în lume. politeişti. de ex. depravaţi. Când geto-dacii s-au convertit-fără convulsii uriaşe-la creştinism. pentru a le fi mântuite sufletele de păcat şi a redeveni din oameni pământeşti. DACĂ N-AR FI FOST PREGĂTIŢI PENTRU ASTA! Şi cine i-a pregătit pentru creştinism cel mai bine decât vechea religie zalmoxiană? ROLUL ZALMOXIANISMULUI A FOST PREGĂTIREA GETODACILOR PENTRU PRIMIREA CREŞTINISMULUI LA VREMEA RÂNDUITĂ DE DUMNEZEU-TATĂL(MOŞUL DALB sau ZALMOXE). prost murdar sau urât sau dacă el va crede despre sine sau va afirma despre sine că este rău. aşa cum erau în GRĂDINA RAIULUI. OAMENI ADEVĂRAŢI.

dar nu ca geto-dacii pentru mântuirea sufletului şi împlinire a aşteptărilor lor.LIMBĂ. IERUSALIMUL însuşi. iar celălalt. vedea că Hristos vorbeşte de o Împărăţie. Revenind la oile noastre. dealtfel chiar comentatori antici ziceau despre geto-daci şi religia lor că aceştia(geto-dacii) trăiau cu corpul pe Pământ dar cu sufletele şi inimile în CER. fusese dezamăgit de EL. trebuie să recunoaştem-tot în spiritul adevărului-că au fost şi împăraţi romani.Astfel. ADICĂ. puteau accepta o astfel de religie care pune preţ pe o lume cerească inaccesibilă lumii materiale.Şi ei. de origine traco-dacică. ISTORIE şi ŢARĂ au făcut ca daco-românii să ajungă străini în propria lor Ţară sau să fie forţaţi să emigreze în alte ţări. nepalpabil. poporului ales. indirect. apărând. şi lăsând ţara lor să fie locuită de neamuri străine. de NEAM. Astfel. faptele lor de nepăgâni s-au manifestat prin respingerea lui Hristos şi acceptarea unui patriotism fără Hristos(în persoana lui BARABA). când împăraţii TITUS şi VESPASIAN au distrus. iudeii îl aşteptau pe MESIA doar ca să întemeieze un regat cu care să stăpânească tot Pământul şi toate popoarele.Hr. DECÂT A LOR. cu creşterea numărului de ţigani. nu puteţi face nimic”. îl aşteptau pe Mesia. ci. arătate prin faptele credinţei lor sau pentru a (re)deveni OAMENI DEPLINI.. în persecutarea creştinilor. iudeii.De aceea L-a trădat Iuda pe Hristos. ar fi trebuit să pregătească pe iudei pentru primirea creştinismului. lepădarea de Hristos şi Biserica Ortodoxă.Iar faptul că acum statul evreu are atât de multe probleme cu arabii şi palestinienii se datorează acestui lucru. TEMPLUL IUDAIC din IERUSALIM. Patriotismul fără de Hristos(ce se încearcă. nepăsarea. surprinzător nu-i aşa. împrăştiind iudeii în toată lumea. deşi se pare că într-acolo ne îndreptăm. Mă gândesc că şi LEGEA dată de DUMNEZEU-TATĂL. nu ceva ipotetic.Avorturile. pe rând. Numai geto-dacii. Eu nădăjduiesc că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Ţara noastră. iudeu.Cât de diferiţi de iudei. AR FI REFUZAT CREŞTINISMUL CU TĂRIE ŢINÂND VECHEA RELIGIE NETULBURAŢI ŞI OMORÂND PE ORICINE AR FI ÎNCERCAT SĂ LE PREDICE O ALTĂ RELIGIE. 141 . religia politeistă greco-latină şi valorile decadente latine de influenţa creştină. nematerial. de ex.Parcă creştinismul a fost croit pentru geto-daco-români. mândrindu-se cu numele lor dacice) care au pornit unele din cele mai crunte persecuţii împotriva creştinilor. căci Hristos a spus clar. prin MOISE. ca nepăgâni ce erau sau se considerau. direct sau indirect şi azi la noi în DACO-ROMÂNIA) nu are sorţi de izbândă. fără probleme. concomitent. unul.(unii urau chiar cuvântul roman sau tot ce ţinea de ROMA. iar pe iudei îi interesa să stăpânească lumea aceasta.ADEVĂRAT PĂGÂNE.Pedeapsa iudeilor pentru că au dorit un patriotism fără Iisus a fost în anul 70 d. prin emigrare şi avorturi poporul daco-român este în pericol mare de scădere dramatică a populaţiei. dar nu din lumea aceasta. „Fără de Mine.

Concluzionând. mai răi decât păgânii. politeismul. vom ajunge. după rânduiala lui Melhisedec. persecutori ai creştinismului. este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec şi nu după rânduiala lui Moise şi Aaron(sau rânduiala mozaică-iudaică).Dar aceşti împăraţi traco-daci. nu era un conflict între religia geto-dacă monoteistă şi cea creştină. Prin urmare. lepădându-ne Hristos şi de Biserica Ortodoxă. IAR POPORUL ALES.de la Moise şi Aaron era lăsat ca preoţii să fie aleşi doar din seminţia lui LEVI. în vremea patriarhului AVRAAM. după legea iudaic-mozaică-niciodată. ci. şi să persecute ceea ce iubeau în copilărie cel mai mult. cea construită pe baze creştine. decât dacă ar fi fost făcut Preot după altă Rânduială sau Lege. ALE CĂRUI FAPTE POT FI NUMITE CA FIIND ALE UNOR OAMENI BUNI. ALE DACO-GEŢILOR SAU ALE IUDEILOR? ALE CUI „ROADE” SUNT PĂGÂNE ŞI ALE CUI „CURATE”? Dealtfel. au refuzat creştinismul-aşadar. făcând să apere ce urau cel mai tare. între lumea civilizată decadentă greco-romană şi noua lume care se profila la orizont. printre-atâţia împăraţi traco-daci anticreştini ce au condus Imperiul Roman. monoteismul zalmoxianist şi implicit cel creştin. nu erau defel devotaţi religiei monoteiste zalmoxiene(pe care astfel o trădaseră şi indirect chiar. CARE A FOST APT ŞI PREGĂTIT. AU REFUZAT CATEGORIC CREŞTINISMUL. TOT LA FEL. dacă ar fi dorit. s-a aflat şi unul. poporul de rând geto-dac(mai apoi şi restul tracilor)-şi nu vorbim şi de celelalte popoare ale imperiului.Mântuitorul Hristos este al întregii lumi şi nu doar al iudeilor 2. tot traco-dac(ca şi mama sa. Explicaţiile pentru faptul că Hristos a fost Preot după rânduiala lui Melhisedec şi nu după cea iudaică ar putea fi: 1. Elena) şi anume cel cunoscut în Istorie cu numele de Constantin cel Mare. Dar dacă aceşti împăraţi. Neamul. după o rânduială cu mult înainte de Moise şi Aaron. care vădit sau nu. o prigoniseră la fel ca şi pe religia creştină). persecutori creştini. el a legiferat creştinismul şi a convocat întîiul Sinod Ecumenic de la Niceea. în cazul de faţă. uitându-şi religia. Şi cum Mântuitorul Hristos S-a născut din seminţia lui IUDA. Iisus S-ar fi putut naşte în seminţia lui 142 . au ajuns să fie mai răi decât păgânii greco-latini(mă tem că asta ne paşte şi pe noi cei de azi. ci. şi am şi ajuns deja. a primit creştinismul fără rezerve.Nefericiţi împăraţi. chiar Hristos. între religia greco-latină politeistă şi cea creştină. nu putea fi preot. Cu siguranţă. putem afirma că GETO-DACII N-AR FI PUTUT PRIMI CREŞTINISMUL DACĂ NU ERAU APŢI SĂ O FACĂ DE RELIGIA DE DINAINTE. Şi totuşi. poporul de rând geto-dac. la mâna celui Rău şi fără ajutorul lui Dumnezeu). au făcut acest lucru în numele unei religii şi civilizaţii străine de religia şi civilizaţia lor geto-dacă. DE RELIGIA DE DINAINTE(MOZAISMUL).

şi să se lege de una şi mai veche. teoria Ocultei Masonice despre poporul daco-român.Nu ştim sigur. să fie sprijinit pe mărturie directă. politeişti. noi ce facem? În altă ordine de idei. şi atunci vom fi ori DRAGOŞ.Noi. se vehiculează teoria cum că toţi indoeuropenii(tracii) au fost politeişti. filistenii. nici infirmate deplin aşa că eu îmi aleg teoria care îmi place şi care cred cu tărie că e cea adevărată.Eroare!! În Orientul Mijlociu. mai dreaptă(chiar Mântuitorul afirmă că „Sinagoga a ajuns o Sinagogă a celui Rău”. toate politeiste(fenicienii. română (TO) BE(se citeşte Bi)-l. etc. în realitate adevărate. deci şi geto-dacii au fost la fel. departe de adevărul obiectiv. nişte teorii care sunt. engleză BI VI FI 143 . atunci se pot face şi spune tot felul de mistificări despre Istoria noastră. ce vor susţine pe cei puternici. Trezi(deci vom fi vii). Astfel.Levi. ca cea mai politică ştiinţă. doar pentru că mi se spune că ar fi „ştiinţifică”. să nu împărtăşesc teoria noastră despre Istoria daco-românilor(în fapt s-ar putea chiar ca teoria noastră să fie în realitate cea adevărată). Dragoste. trebuie să poată fi măsurat. poate dorea să fie Preot al tuturor oamenilor şi nu doar al iudeilor sau poate dorea să se rupă complet de rânduiala lui Aaron-Moise. babilonienii. vor apare teorii.Istoria. economică şi militară din lume. iudeii erau monoteişti. va sluji intereselor popoarelor cu putere financiară.Pentru ca un fapt să aibă valoare ştiinţifică indubitabilă. au existat multe populaţii semitice. (A) FI-l. avem nevoie de credinţă să acceptăm istoria Ocultei Masonice sau Istoria după teoria noastră. dar n-a făcut-o. mai curată. decât opiniile unor Istorici plătiţi să distorsioneze Adevărul.)şi totuşi. Trai. Dreptatea nu trebuie nimănui. politică. din greşeală sau cu intenţie. cântărit. când n-are nici un element care să o califice la aceasta. 38. analizat şi. şi. mai ales. neglijând poate.Ambele teorii nu pot fi nici confirmate. întrucât nici o teorie nu are martorii oculari care să confirme sau să infirme acea stare de fapte petrecute de demult.Dar cum Adevărul. de ce să împărtăşesc. Astfel. rămâne de văzut ce „Roade” aducem noi.Geto-dacii au ales creştinismul. asirienii. daco-românii avem altă percepţie asupra Istoriei noastre şi nu vedem de ce e mai bună teoria Ocultei Masonice decât teoria noastră?A fost vreunul din noi prezent în acea Istorie ca să vadă care teorie e adevărată şi care falsă?NU! Prin urmare.Nimic nu ne opreşte să considerăm acelaşi lucru faţă de geto-daci. sau vom fi morţi în păcatele noastre. Devreme ce nici o teorie nu este infailibilă.

fiind Născut din Tatăl. a înflori. nici sfârşit. fiind proaspăt născut. BLASTON(l. unde TERRA=Pământ. geto-dacii l-au numit cu un diminutiv-„ZIUREL”(chiar şi azi limba daco-română are cel mai bogat lexic de diminutive din toate limbile pământului. deci copil mic încă. mozaic. adică veselie. ca DUMNEZEU.(A) AVEA-l. văzându-l şi ca pe un copilaş micuţ. latină HABEN-l. 43. în loc să-i spună ZEU sau SFÂNT(măcar că Iisus n-a pierdut această calitate nici când era copil). SARBA(TOARE).VLĂSTAR=arbust tânăr.Provine de la cuvântul daco-român. engleză HABERE-l. delicat. Acest refren este o dovadă uluitoare a existenţei creştinismului ortodox încă de la începuturile sale în rândul populaţiei geto-dacice. gingaş. PRIN CARE TOATE S-AU FĂCUT”.ZIUREL DE ZIUĂ-refren în limba daco-română. mai apoi în rândul daco-românilor. altfel spus. n-are nici început. ca OM a avut început( S-a născut şi a fost copil) şi sfârşit(a murit înviind apoi după trei zile). dansezi de fericire. 41. Ştim că „ZI”.SÂRBĂ-dans popular daco-român. mai înainte de toţi vecii. astfel că „ZIUREL DE ZIUĂ” poate fi tradus „ZEULEŢ(SFÂNTULEŢ) DE ZEU(SFÂNT)”. întâlnit în Colinde creştine. De ce este o dovadă a creştinismului ortodox? Dacă citim în Crezul Apostolic aflăm că Iisus Hristos este „LUMINĂ DIN LUMINĂ. de la nume proprii până la substantive comune. 42. nu creat(făcut). Traducerea ar fi „CASĂ DIN PĂMÂNT(LUT)”. 144 . Se ştie că geto-dacii aveau mare dragoste de copii(Columna lui Traian mărturiseşte aceasta). Sfânt(afară de unitatea de măsură a timpului calendaristică. germană AVOIR-l. NĂSCUT. Născut. franceză 40. greacă)= a încolţi plantele din seminţe. CEL DE O FIINŢĂ CU DUMNEZEU-TATĂL.Nu are nici o legătură cu etnonimul „sârb-sârbă” (locuitori din Serbia). cărămizi refractare pentru sobe). Lut şi COT(A)=Casă. era Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos era şi OM şi DUMNEZEU. Ei bine.astfel că nu-i de mirare că foloseau atât de mult diminutivele.39. geto-dacii l-au numit Zeuleţ sau Sfântuleţ. IAR NU FĂCUT.TERRA-COTA(faianţă. se dovedeşte înrudirea perfectă cu limba geto-dacă). bucurie. astronomică). înseamnă Zeu. gresie. Construcţie. română (TO) (H)AVE-l. DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT. „ZIUA”(care provin de la „DEVA-DEUA-DIUA-ZIUA”).

română.BAR era sinonim cu Bărbat sau Războinic.ce va să vină în curând. la filosofii gnostici”-DEX ION. ALBE!.VIITOR. Aşadar. Sfinţit.Traducerea finala ar putea fi „DĂRUIT(CONSACRAT. două sensuri. 44.Frumos nume avea muntele sfânt al geto-dacilor!Rămâne de văzut cine a folosit pentru prima oară acest nume. LE-LE. forme de manifestare ale divinităţii supreme unice.-„FUTURE” nu provine din „să vie” din franceză sau engleză.Uneori.Aceste personaje fantastice erau luminoase. cum este în l. simboliza pentru Proto-indo-europenii carpatodanubieni una din formele de manifestare ale divinităţii supreme unice.„Fiecare dintre multiplele emanaţii. Războinic(BAR-VAR-WAR=Război-l.provine din 145 . (ELFI)-personaj fantastic(de origine geto-dacică. sau mai precis.BARBAR-sălbatic BAR-BAR unde BAR=Bărbat. franceză şi engleză acest cuvânt nu are sens(adică etimologie din aceste limbi. 46. 45.Repetarea silabei BAR ne arată că erau denumite ambele sensuri ale silabei (bărbat şi războinic) pentru a nu fi creată o confuzie şi să credem că ar fi denumit doar un sens(de bărbat sau de războinic).Aceşti „barbari” aveau o delicateţe şi o gingăşie a inimii neîntâlnită la alte popoare „civilizate”. BA-BA. cel ce vine şi nu este încă(sau ce va să vie-viitor) FIITOR FIITUR FIUTUR FUTUR(E) putem vedea că în l. numele de „ION”. etc. 47. un substantiv dimpreună cu adjectivul său. „KAGAION” sau „KOGAION” se poate traduce şi prin „KAGA-ION” sau „KOGA-ION” şi ar însemna „KAGA”=Consacrat. ca în BARBAR.”VIITOR”. SFINŢIT) LUI(DE) DUMNEZEU”. strălucitoare. aceste silabe identice puteau avea sensuri sau înţelesuri uşor diferite.).Traducerea ar fi „BĂRBAT RĂZBOINIC”. angloSaxone). repetarea silabei BAR exprimă necesitatea de a reda clar.În limbile vechi se foloseau adesea silabele identice repetate(MA-MA. Dăruit şi „ION”=manifestare a divinităţii supreme unice.ELF. preluat de nordici) ELV ELB (rîul ELBA=ALBA!) ALB. (ALBI). fără echivoc. ipostaze. în acest exemplu. geto-dacii sau Vechiul şi Noul Testament biblic. NE-NE. TA-TA.Astfel.EON.

de origine. „Toţi”. ci are întotdeauna sensul de „locul central. Strămoşilor”) PAT(E)RIE unde „PATERIE”=”Pater” în l. latină înseamnă „Tată-Părinte”. ţărănească. a continuităţii dintre Trecut(moşii şi strămoşii). „VATERLAND”.. în l. „Ţara Părinţilor. dintr-un fond comun(dacă nu cumva acei „franci” care au întemeiat Franţa. are şi sensul poetic. nu are corespondent.Era legătura clară.Acest cuvânt este original francez(asemănător ca sens cu „Viitor” din daco-română). în amintirea lor şi prin protecţia lor”. dar. ca şi altele.părinţilor.Dacoromânescul „VATRA” ştim că nu are doar sensul de loc în care arde focul(cum ar părea normal să fie). Prezent 146 . ci. VATRIEVATRĂVATER aşadar.Acest lucru dovedeşte că „FUTURE” este o formă denaturată(stâlcită) a daco-românescului „VIITOR” şi nu invers pentru că l. geto-daci. engleză-şi chiar aşa şi este fiind împrumut din l. loc de formare. sunt „Vranci”-vrânceni-din Vrancea. „FUTURE” în l. fiind un împrumut denaturat(transformat) din daco-românescul.TUS(de la tus-trei. franceză este şi cuvântul „AVENIR”(=care stă să vină) şi înseamnă „Viitor”. de loc de origine. „Paterie” însemnând „LOCUL sau ŢARA PĂRINŢILOR sau STRĂMOŞILOR”. Sintagma.În l. de ex. era că acel sat „Se clădea pe temelia strămoşilor. franceză avem pentru „Toţi”. PATRIE BATRIE BĂTRÂN=PATERN(Părintesc)PATER=BATER-VATER-VATRĂ. engleză „should come” nu duce la „Future”. „TOUS”(se citeşte „Tus”). franceză şi engleză nu au „să vie(vină)” care să ducă la cuvântul „FUTURE”(de ex. cu binecuvântarea lor.PATRIE-(germanii îi zic. adică.) 49. al primei case ce a fondat satul respectiv”. având origine comună şi acelaşi înţeles. „Future” pare străin de l. în l. ci doar în daco-română şi franceză!Face parte. daco-românescul „VATRĂ”-„PATRIE” şi germanul „VATER” sunt înrudite etimologic. latină nu există. „Vatra satului”. indisolubilă. daco-română. daco-română veche. tus-patru) înseamnă.Iar sensul adevărat. ce s-a pierdut în mii de ani. „VIITOR”! 48.„cel ce stă să vie(vină)”.În l. mai ales că în l. figurat. nu are niciodată sensul de „loc în care arde focul satului”. franceză.Exclus ca ţăranii daco-români să fi împrumutat de la francezi acest cuvânt.

-WT T D Greek P B PH T D TH Latin P B F-. B T D F. -W. let's look at phonetic similarities and differences: PIE P B Bh T D Dh Sanskrit P B Bh T D Dh OCS P B B T D D Lithuanian P B B T D D Armenian H. să se raporteze la predecesorii lor.formă de negaţie în l. The Evolution of the Indo-European Languages Dr. -W. geto-daco-română(similar cu „NU”).Provine din l. adică) veniţi din Vrancea.BA. 50. M. nelipsită(„NON” poate lipsi).Astfel. -Dh T D. PA PA(S) PAS-(se citeşte Pa) negaţie în limba franceză. M. etc. care ştia astfel că aparţine unei familii vii.(cei ce întemeiau satul în numele strămoşilor şi cu binecuvântarea lor) şi Viitor(urmaşii care urmau şi ei. la rândul lor. -W P B.P B. unită. -D D. moşii. articole. B OIR Gothic --F. mare. CAPITOLUL V Culegere de texte scurte. George Boeree Similarities and Differences among the Indo-European Languages First. D. compusă din decedaţi şi vii deopotrivă. -Th TH. română. de la francii(geto-dacii vrânceni. -Dh D Hittite P P P T T T 147 . asigura identitatea acelei comunităţi. C. -B B. acest arbore genealogic.B T. fără nume şi spiţe. strămoşii şi părinţii).

M. 148 . theta. and g (or z/zh. In most other languages. -Gh G Kw. then. K K K K Kw Kw Gw. and h. K Gw. S' S S S. then to phi. dh. PIE gh collapses with g. Old Irish (OIR). --. theta. Likewise. bh. DZ G S C J. Z'. f. Z'. PIE bh. T B. W V V G.G. DZ G G. and chi. sometimes use p in place of kw.K G Gh Kw Gw K G KH K. between the Italic family and the Celtic family. t. d. H.and the Centum languages -. PIE b. i. I suspect that the progression was to ph. G PH. W K. --W Hittite S. R R L M N Y W Latin Gw. G S S' Z Z' Z Z' K. H. f. G. first become unvoiced aspirated stops and eventually unvoiced fricatives. in Gothic and in Armenian. PIE p. W W OIR Gothic (Chart based on Christopher Gwinn's "Indo European Phonology. V W. --R R R R R R L R. Lithuanian. Old Church Slavonic (OCS).W. and Hittite. W Kw S R L M N Z. and gh become phi. kh. C'. Greek collapses PIE kw. -W. ---. G Kw." http://tied. k. J KH S S. if satem). and g become p.e. dh. Note that in Latin. K Hw B. In Gothic. Also. -W.narod. and eventually become fricatives. Gothic. and gwh somewhat indiscriminately into k/p/t. h. and gh become b. H. --S R R L L B. gw. respectively. In OIR. -Gh K G. and m all become b or m or w (depending on context). and finally to f. dh. and kw become f. t. bh. and k. -Kh H. and gh become f. and gwh collapses with gw) In Greek . TH. (Note that in most languages. and Armenian -. --PIE Sanskrit OCS Lithuanian Armenian Greek S' J H C. PIE k becomes s or sh. G.Greek. th. Note: Languages related to Latin.F GW S. L L L L M M M M M M N N N N N N Y Y Y Y --Y. K J. Z K' K K G H. D. chi. while all others are more conservative. Gwh H. C K G. PIE b.Sanskrit. these PIE plosives remain as they are (generally speaking!). In Satem. as well as ones related to OIR. This is another commonality. P. and hw.ru/) A basic set of differences is that between the Satem languages -. and phi/theta/chi. -G G. g becomes z or zh. th. gw. In Centum. Y Y F. kw becomes k or c (as in church).Kw. and h.M N N ---. M. Gh G. --W V. b/d/g. d.S. Note also that all plosives become aspirated at the ends of words. bh. while all others are more conservative. L R. H. Latin. and gw becomes g or j (as in John). respectively.

and Celtic and Italic using -í. Armenian and Indo-Iranian using -bhi. for example. Armenian II. For indirect and dative cases. Latin. Sanskrit-OCS-Lithuanian 1. -isto) and medium voice in -r (vs -oi. OCS. OIR.vs Centum -. Hittite as significantly different from all the other languages. OCS-Lithuanian 2. The Celtic-Italic link is fortified by such constructions as the comparison in -samo (vs -tero. Slavic and Baltic using -ó. Baltic. Greek B. Centum A. 4. and Germanic using -m. other approaches give us other results. we find the following: For the genitive singular of nouns. Armenian.What groupings might we tentatively make on the basis of these comparisons? 1. 6. we find a similar pattern: Greek. and Armenian -. OIR-Latin 2. Gothic III. and Latin sharing many commonalities in the Centum group. -moi). Satem A. Armenian as an outlier in the Satem group. 5. we have Greek. and Lithuanian sharing many commonalities in the Satem group. and Indo-Iranian using -osyo. Baltic and Germanic using -eso. Hittite Morphology Unfortunately for the elegance of the preceding. OCS. Greek-OIR-Latin 1. If we look at certain grammatical constructions. Greek. Slavic. 3. and Hittite. Lithuanian. and Celtic and Italic using -bhos (dative singular). Sanskrit B. I. The Greek-Armenian-Indo-Iranian link is fortified by the fact that all three have an athematic and a thematic aorist. 149 . Gothic as an outlier in the Centum group.Greek. Gothic. and likely an early divergence.Sanskrit. OIR. Sanskrit. Satem -. 2.

Analyses seem to show that Hittite and Tokharian split from the mainstream earliest. you might say. left the central dialect area (leaving the northern Slavic-Baltic and the southern Armenian-Indo-Iranian) prior to the Satem innovation.narod.ru/) So now we have a chart that looks like this: I. (Following Cyril Babaev's "Indo-European Proto-Dialects. Albanian also splits off somewhere in the same time frame. perhaps a little earlier. Greek and Germanic have jumped the Centum ship. while Hittite and Celtic-Italic remain independent. the reverse. the Celtic and Italic languages split off. The Indo-European languages of the Tarim Basin in far western China known as Tokharian have some Celtic sound qualities -. Hittite So. and that its phonetic distinctiveness is due to a pre-Germanic substrate of megalithic people sometimes referred to as "the Folk. Later. nor on the later Latin.or. It is.leading some to suggest that a branch of early proto-Celts wandered all the way to China. Lexicon analysis generally supports the morphemic hypotheses. A sticking point is the place of Germanic: It seems to be both clearly tied to Baltic. Finally. and even further after the Hittite split.including the ancestors of the modern Basques -. which in turn differentiates into Germanic and Balto-Slavic. in fact." It is possible that pre-Indo-European neolithic people in France and England likewise influenced the development of the Celtic languages as well -.Hittite differs in many ways from the others. and is not too contrary to the phonetic hypotheses. followed by Greek and proto-Armenian. quite distinct from all its relations! One theory is that its similarity to Baltic is in part due to close proximity and continued contact. yet phonetically quite distinct. to join the two Satem sub-groups -. The neolithic people of the Iberian peninsula and southwestern France -. 150 . Another scenario is a little more sensible: The ancestors of The Tokharians left the eastern side of the main PIE area at about the same time as the Celts left the western side. there is the issue of common words. Lexicon And finally. and so prior to the same changes in the central dialects that the Celts missed. Celtic-Italic IV. Greek-Armenian-Indo-Iranian II. Slavic-Baltic-Germanic III.another "Folk" perhaps." http://tied. we have the IndoIranian languages splitting off from the central mass of Indo-European. although showing more similarity to Celtic-Italic than to other groups.do not appear to have had too significant an effect on the Celtic of that area. but well after the Celtic-Italic split.

An Evolutionary Time-line of the Indo-European Languages c. the flora and fauna of the valley. Cultivation of native rye and oats and domestication of native pigs. The Hittites and other Anatolians clearly came into an area already well-populated with non-Indo-Europeans. the area is central to the eventual expanse of the Indo-Europeans. although the land is less than desirable to more powerful tribes from the south. the area is also in close proximity to some of the most conservative recent representatives of the family. with due allowance for the more rapid expanse commonplace over steppe-lands. as well as for other natural features such as hills and rivers. The Armenians appear to be closest to the Indo-Iranians in phonetic and morphemic structure. The Mycenaean Greeks may have been influenced by an Anatolian substrate in Greece and the islands (the Pelasgians?). the natural ranges of wild horses (what would become the Indo-European's ace card) are nearby in the Ukraine. and Caucasians. further complicated by a second wave of Greeks (Dorians). geese. Semites. and cattle begins. Farming learned from the people of Asia Minor.Other languages have had more obvious contact with other language substrates. are represented by the oldest words we can reconstruct. and were possibly influenced by centuries of contact with them as well as the Hittites. Homeland: The Danube River valley (Wallachia and Hungary). which no doubt hastened the rather dramatic phonetic and morphemic simplifications characteristic of those languages. 151 . 5000 bc. Strong tribal sociey develops. There are many reasons for choosing the Danube River valley: Farming is possible.

They may be the people known to the Chinese as the Yüeh-chi. Thrace. I believe that the strong tribal social structure suggests that the Indo-Europeans were farmers before they were pastoralists. the Ukraine. The enclosed steppe of the Hungarian Plain puts them in an ideal position to blend farming with a horse culture. c. many other possibilities. The main body of Indo-Europeans expands into Thrace. and Hungary) and a southern dialect (Wallachia. 2500 bc. and may have been the core of the Kushan Empire of the first century AD. and Poland. The remaining western dialect tribes edge into the modern Slovenia-Croatia area. Proto-Anatolians move southeast to Thrace. Copper working. even into Scandinavia. A western dialect begins to emerge (the Proto-Celtic-Italic-Illyrians) on the upper Danube. c. 152 . begins in Thrace and the Danube valley and reaches Germany by 3000 bc. The Proto-Anatolians move from Thrace into Greece and Asia Minor. for many similar reasons. with its linear incised pottery. In the more wooded areas of Europe. 3000 bc. The disk-wheel wagon has spread from Russia across Europe to Holland. horse ownership begins to differentiate a warrior nobility from commoners. They would be profoundly influenced by the advanced cultures of Asia Minor and beyond. Poland. Domestication of the horse spreads from the Ukraine. of course.The most compelling reason is the presence of the Danubian culture. The Proto-Celts separate from the rest of the western dialect and expand west into southern Germany. horsemanship spreads from the Ukraine throughout the Indo-European area. It is likely that they constitute the pre-Greek Pelasgian and Cretan populations. These people are the most likely originators of the horse culture. There is also plenty of evidence of ox-drawn wagons with disk wheels in the western steppes. The most common suggestion is the steppes north of the Black Sea. and Ukraine). There are. The Proto-Tokharians continue east to the steppes. c. The culture spreads soon after in exactly the directions that would account for the spread of PIE. learned from the people of Asia Minor. Proto-Tokharians move east into the Ukraine. It is the steppe inhabitants who change most dramatically into true pastoral societies. towards the Tarim Basin in northwestern China. Bohemia. and begins to differentiate into a northern dialect (Bohemia. Of course. at this same time. 4000 bc. use of the horse spreads to the non-IE societies of the Middle East as well. It is highly unlikely that they went straight from steppe hunter-gatherers to sophisticated pastoralists in one step. Within a thousand years.

c. who speak a western dialect.expands from Ukraine and the steppes into Afghanistan. Iran. leaving the Dacians in the original homeland. 1500 bc. and the Aegean islands. 153 .moves northeast from Poland or Bohemia into northern Germany and Scandinavia. they pressure the original peoples of western Europe. The Proto-Illyrians. By 1500 bc.expands north from Poland into Belarus and the Baltic coast. 2000 bc. One branch of the southern dialect -. The remaining main body of Indo-Europeans (the Baltic.Proto-Hellenic -. the southern-most tribes would establish the Mycenaean culture. The people of Thrace were probably closely related to the Cimmerians. Wallachia. two-wheeled chariot. The horse-drawn. A branch of the southern Satem dialect -. Anatolians (most notably the Hittites) establish themselves in Asia Minor. and spreads quickly to the Balkans as well as the Middle East. A second wave of Hellenics (Doric Greeks) moves into Greece from Macedonia. move west from the Slovenia area into Italy. Greece. where they become a major power. The Celts expand into France and.Proto-Balto-Slavic -. I suspect that the Dacians were a southern (Cimmerianlike) dialect. Poland. and northwestern India. Thrace. c.possibly a branch of the Cimmerians -. in a retrograde move. back into Hungary. The main body of the southern Satem dialect expands into the Ukraine to become the Cimmerians.both northern and southern dialects -undergoes the Satem phonetic changes. move south from the northern Croatia area into Illyria (the Dalmatian coast). One tribe -. Proto-Phrygians -. The Proto-Italics. is developed in the western steppes. with spoked wheels.moves south into Macedonia. The Phrygians would move into the power gap left by the collapse of the Hittite Empire around 1200 bc. speaking another western dialect (perhaps). the Ukraine and the neighboring steppes) -.move from Thrace across the Bosporus to northwestern Asia Minor.the Mittani -. with a southern Satem dialect. A powerful society. Bohemia.Proto-Indo-Iranian -. the Hungarian Plain. The main body of the northern Satem dialect -.Bronze working develops throughout Indo-European area. A branch of the northern dialect -. Their languages are profoundly affected by neighboring non-IE languages. as well as their own relations to the east.goes as far west as northern Mesopotamia.Proto-Germanics -.

Illyrian. etc. where they absorb most of the prior inhabitants. c. The Ligurian (western) Celts expand into western Iberia and the British Isles. The Iranians remaining in the steppes would come to be known as the Scyths and Sakas. The Iranians split into powerful tribes. Both begin to expand east. notably the Persians and the Medes. or even across the Black Sea. Thracian.possibly another branch of the Cimmerians -. but are eventually pressured into the Lake Van region. I lean toward the latter. is left to us. The original inhabitants of Spain survive well into the Roman era. It is possible that they entered from the east coast of the Black Sea. but it is very difficult to tell! So little of Dacian. at the expense of the hunter-gatherer Finno-Ugric people. (Maps based in part on Colin McEvedy's The Penguin Atlas of Ancient History. Or it could be the lone descendent of a Dacian dialect that later moved into the Albanian region. The Indic group rapidly expands across northern India as far as Magatha. In the next 1000 years. Iron working begins in the Balkans by 1000 bc. they spread over much of northern Asia Minor. while the original inhabitants of southwest France survive to the present as the Basques.and northward. its many variant features due to long contact with a variety of neighbors. probably by means of the Bosporus. 1967) 154 . by the 800's bc.move into Asia Minor. It reaches Britain by 800 bc.Proto-Armenians -. The Balto-Slavics differentiate into Baltic and Slavic. Albanian may be the sole survivor of the Illyrian languages. The Indo-Iranians differentiate into Indic and Iranian. 1000 bc.

lived at the mouth of the river Dnestr | Eliznik home page | Inapoi la Pagini memorabile 155 .lived in Dobrogea Keiasigi .lived in northern Moldavia with their citadel Buridava Calipizi .between the Saldenses and Piephigi Costoboci .lived in the north Tyragetae .lived east of the Potulatenses Suci .lived in the west Ratacenses . Each tribe inhabited a certain territory with a citadel as the capital.live east of the Buridavenses Crobobizi and the Trizi .lived in the Banat and Crisana Sienses .Return to Homepage Romania Costume Music Dance History Regions Photos Dacian tribes home > romania > history > dacia > dacian tribes The terms Dacian included a number of tribes.lived in Moldavia and eastern Muntenia Potulatenses .lived in Oltenia with their citadel Sucidava at the mouth of the river Olt Teurisci .lived in central Transylvania with their capital at Apulum (Piatra Craivii) Biephi .lived between the Dnestr and the Bug rivers Carpi .between the Albocenses and Sienses Predavenses . Twelve Dacians tribes are mentioned by the ancient geographer Claudios Ptolemaios.lived in Transylvania Piephigi .lived in northern and north-eastern Dacia. reaching the territory of modern Ukraine and Moldova Cotenses .lived in the north west Apuli . The following lists all that I have found referenced: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albocenses .lived east of the Carpathians and west of the Dnestr river. as was case also with the Thracians.between the Predavenses and the Caucoenses Saldenses .lived west of the Potulatenses Anarti .lived west of the Buridavenses Buridavenses . The name of the Carpathian Mountains probably comes from the name of this tribe Caucoenses .lived to the east Ciagisi .

ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu. în Telegraful Român. elementul latin si crestinismul ortodox. Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism. Pãrintele revine asupra raportului ortodoxie . iubirea acelui grup si activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. iar în cazul persoanei umane. Cele mai principale sunt: elementul dac. 47. Nationalism este constiinta cã apartii cutãrui grup etnic. Las cã elementul latin n'a fost chiar latin dupã sânge. Legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru. A doua categorie o formeazã articolele scrise în anul 1940 si republicate în anii urmãtori. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale. pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat. pe de o parte. ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat. pe de alta. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã. cu un principiu de unitate deosebit de toate pãrtile componente. Din bogatul material scris de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae pe aceastã temã publicãm o sintezã a celor mai importante concluzii.) * Neamul românesc este o sintezã biologic-spiritualã a mai multor pãrti care au intrat în compozitia lui.ORTODOXIE SI NATIONALISM ÎN GÂNDIREA PÃRINTELUI DUMITRU STÃNILOAE In multe dintre articolele scrise. o individualitate proprie. de timbrul 156 . este aceea pe care o trãieste ca întreg. (Nationalismul sub aspect moral. legea care îl exprimã ca ceea ce este el în chip propriu. si Nae Ionescu.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia. 1937. nr. Caracteristicile elementelor componente sunt strãbãtute de un timbru nou. sau si spirituale. fireascã. nu care e proprie vreuneia din pãrtile lui.nationalism dar se simte obligat sã-i punã la punct pe fratii grecocatolici si pe intelectualii nostalgici dupã crestinismul occidental. stiut fiind cã o mare parte dintre colonisti au fost adusi din provinciile Asiei Mici. * Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas. e una din unitãtile unei altfel de firi. unitar. în relatie cu Dumnezeu cel personal. de comuniune a omului cu semenii. în strânsã corelatie cu celelalte unitãti. ''Calitatea nationalã este însusi umanul într'o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism. Dar este o sintezã nouã. pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism.

Idealul permanent al neamului nostru este cresterea sa spiritualã .individualitãtii noi care este românitatea. 2. Ortodoxia e ochiul prin care priveste românul spre cer si plin de lumina de acolo si-l întoarce spre lume. este ca al oricãrei entitãti: sã ne mentinem si sã ne desfãsurãm în toatã plenitudinea însusirile românitãtii. se poate lipsi de religie.aceasta presupune. Ortodoxia are o functie esentialã si chiar capitalã în viata românismului. Orice grupare etnicã s'a ridicat de la starea de popor la starea de natiune prin credinta în Dumnezeu. constiinta cã existi si actionezi ca însul cutare. si o materie si o simbiozã sufleteascã individualã. 1940. Constiinta e fricã si cutremur. Idealul national permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decât în legãturã cu ea.) * Un popor a ajuns o natiune când fiecare membru al ei se simte în constiinta sa trãind prin ea si pentru ea. de a te jertfi pentru ei. Dovadã cã mai înainte de a avea un stat . Statul national e un fiu al religiei. Judecata logicã si bunul simt comun. dar româneste. nr. de românism. conducându-se dupã el în atitudine si pasii sãi. (Idealul national permanent. ca si poruncile realitãtii. sentimentul datoriei de a-i ajuta în chip deosebit. Desi în practicã mijlocul prin care întretine neamul nostru comuniunea cu ordinea spiritualã eternã este întregul contopit: ortodoxie-românism. Constiinta de sine.. Constiinta nationalã are trei elemente componente: 1. Sentimentul de rãspundere fatã de cei de un neam cu tine. corespunzãtoare de existentã fizicã . ne aratã cã în practicã lucrul e întru totul cu putintã. Sau ochiul însusi este.neamurile au avut religie. cer sã trãim dupã legea individualitãtii nostre nationale.expresie a natiunii . de a le servi lor. nu numai în starea de popor. Dar ochiul e al unei individualitãti etnice determinate. Desigur cã în teorie este greu sã întelegem cum e cu putintã aceastã interpenetrare a ortodoxiei cu românismul. nu ale romanitãtii noastre. Cheagul de iubire si de sacrificiu între membrii natiunii nu-l poate întretine decât credinta în Dumnezeu. cãci românismul este implicat în calitatea subiectului ortodoxiei si românismul însusi este strãbãtut de ortodoxie. Nu romanitatea. nu dacismul. si o baz&atillde. toatã opera realizatã prin lucrarea religiei se prãbuseste. Ortodoxia se aflã aici într'o sintezã anumitã. în T. exprimat în linii mari. Religia înaltã un popor si-l conduce pânã la nivelul în care îsi poate crea un stat. desigur. Dar iarãsi orice natiune poate decãdea. El singur nu e în stare sã sustinã un neam la nivelul la care l-a ridicat religia. teoretic se poate spune cã o întretine prin ortodoxie. aceasta este legea cea mai înaltã prin care ne mentinem si ne împlinim misiunea noastrã. Deci putem spune cã legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru este românitatea. ca o mlãditã care datoreazã totul tulpinei care-i dã seva. Constiinta cã apartii unui neam si cã ai anumite determinante nationale. Rãmas singur.R. care nu strâmbã ortodoxia din punct de vedere formal. viata si însusirile. nu strâmbã legile optice generale dupã care functioneazã. 4 si nr. sãnãtos. Românul întretine comuniunea cu ordinea eternã prin ortodoxie. ci românitatea cu tot ce cuprinde ea. 5. când pierde credinta în Dumnezeu. e sentimentul cã esti pentru o misiune. pe lângã aparatul constituit dupã legile universale ale opticii. adicã româneste. determinat de individualitatea sa etnicã. Si mai stim cã ea este singurul ochi corect. printr'o comuniune româneascã cu Dumnezeu. al unei unitãti sintetizate din mai multe elemente constitutive. fãrã ca vreuna sã sufere. 157 . Dar sã nu creadã Statul cã odatã apãrut în existenta unui neam. Idealul nostru. ci într'o disolutie care o pune într'o primejdie de disparitie. Dar viata bimilenarã a neamului.printr'un fel de relatie cu ordinea valorilor eterne. 3. asa cum materialul si simbioza sufleteascã în care e îmbrãcat aparatul optic al ochiului. cã ai o rãspundere. Care este însã modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentã? Aceasta ne-o spune istoria si ne-o spune viata actualã a poporului nostru: este Ortodoxia.

ca fortã sufleteascã constientã. sã înalte. concretizãrilor celor mai profunde ale acestor tendinte. Prin ce se promoveazã constiinta nationalã? (T. Crestinismul n'a venit sã se opunã tendintelor celor mai firesti de comuniune. înfãsurate prin mai multe fire de legãturã. retragerea in eu si inchiderea ferestrelor dinspre lume. mai statornice. nu tin de experienta autentic religioasa. este credinta puternicã si unitarã. spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea l-a asezat în relatii fundamentale de viatã. nr. Crestinismul rãzbate în mod necesar spre nationalism. mereu în crestere. Dumnezeu nu mã va rãsplãti dupã modul cum am stiut sã mã desfac de comuniunea fireascã în care mi-a fost dat sã trãiesc.Religia trebuie mentinutã mai departe în acelasi rol de cinste. gândit si trãit. cea de totdeauna a neamului . Retragerea ascetilor ortodocsi are numai o insemnatate metodica: ea 158 . o cale necesarã spre crestinism? Natiunile sunt comunitãti de destin. 6. sã desãvârseascã formele naturale ale relatiilor omenesti. ci din toate vede stralucind slava si intelepciunea dumnezeiasca. mai superficiale.) * Crestinul se întreabã: ''pot sã fiu nationalist.R. 1940. n'a venit sã înãbuse natura. comunitãtile cele mai temeinice. 40. Credinta crestinã e pentru credincios un impuls spre afirmarea comunicãrii nationale. ) Selectie Dan Sãvan (''Vestitorul Ortodoxiei.'' Aprilie 1996) Parintele Dumitru Staniloae SCURTA INTERPRETARE TEOLOGICA A NATIUNII Toate cate sunt pe lume sunt opera lui Dumnezeu. a formei celei mai închegate de comuniune naturalã între oameni. Dar dacã crestinismul tinde spre nationalism si acesta duce. nr. ci sã intensifice. fatã de alte feluri de comunitãti cu mult mai trecãtoare. Conditia necesarã natiunii.între conationalii sãi. tinta strãdaniei mele?'' Aceste douã întrebãri se reduc la una singurã: este crestinismul trãit si judecat consecvent. Izolarea de lume si dispretul ei. în T.R...o singurã credintã crestin&ã. Nationalistul stãpânit de idei clare si consecvent în conceptia lui. ca factorul indispensabil pentru ridicarea neamului. spre crestinism. ((Crestinism si nationalism. sã o facã sã caute alte forme de comuniune. ci dupã modul în care am afirmat aceastã comuniune cu vointa si cu iubirea mea crestinã. Un crestin e fericit de ocaziile ce i le oferã apartenenta la comunitatea nationalã pentru a-si trãi în ea continuturile religioase. sã-mi iubesc neamul si sã lupt pentru apãrarea si înãltarea lui?'' Nationalistul: ''e necesar crestinismul în cadrul conceptiei mele nationaliste. mai putin firesti. devine în mod necesar un credincios si propagã credinta crestinã . 1940. Crestinul cu dreapta intelegere nu dispretuieste nici una din componentele cosmosului. Numai astfel neamul poate continua sã se închege tot mai deplin ca natiune. deosebit de profunde.

Mai mult chiar: orice persoana sau lucru cuprinde forma sa intreaga in fiecare moment al dezvoltarii. este scopul asceticii crestine. Ymca Press 1933. Readucerea comandantului in postul de comanda. (N.Iljin: Sf. Asadar. adica aceia care au depasit stadiul retragerii metodice. Cosmosul este tot lumea dumnezeiasca. ed. e alt model. Cu adevarat minunata si sublima este lumea cu toate cate o constituie.urmareste doar refacerea personalitatii. Ele activeaza de la granita metafizica a lucrurilor. numai cat in diverse stadii ale desfasurarii. modelul spiritual. Lumea dumnezeiasca nu e un model static. dar pusa in stare de devenire in afara de Dumnezeu. Paris. Paris. Se poate merge asa pana la punctul initial. E drept. Copilul implica in sine forma sa deplina de la adanci batranete. 49. pag. modelul spiritual. de dincolo de granita metafizica a acelei persoane sau plante. rusa. autodescoperirea fiintei dumnezeiesti in Sine insasi. modelul-forta. 159 . Sofia necreata. Iar dincolo de embrionul din stadiul initial. in angrenajul fara orizont si fara libertate al marii masini care e necesitatea naturala.V. Toti sfintii. ci metafizic. cu nevinovatie de copil. creatia n-a fost o necesitate naturala pentru fiinta dumnezeiasca. a facut in fond totul: a scos la evidenta creata si ipostatica un lucru. ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetarii fiintiale a lui Dumnezeu. Serafim al Sarovului. lunecand din punctul arhimedic din care e capabil sa suprapriveasca lumea si s-o stapaneasca. "Crearea lumii consta metafizic in aceea ca Dumnezeu a pus lumea Sa dumnezeiasca proprie in forma de devenire" (Mielul lui Dumnezeu. Dar intre lumea creata si cea necreata nu e numai apropierea dintre copie si model. pentru a-Si desavarsi viata Sa interna care n-ar fi fost deplina fara lume. Serafim al Sarovului. Sf. pag. care e chipul sau. regasirea punctului central spiritual din care apoi sa priveasca lumea si sa-si indrepte actiunile pline de dragoste asupra ei. ci are o temelie adanca in Dumnezeu si realizeaza o idee eterna a lui. modelul-forta din care isi ia puterea embrionul creat. marele ascet si sfant rus din veacul XIX de pilda. manand dezvoltarea acestora din urma spre forma care se afla realizata in ele din eternitate. "Aceste apelatiuni nu erau o simpla expresie a bucuriei unui suflet transfigurat de asceza: pentru Sf.149). ci modelului forta care. totusi in momentul initial. Bulgakov numeste organismul ideilor dumnezeiesti. Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu. nu inseamna ca lumea a fost creata intamplator sau arbitrar. au activat in lume cu dragoste nemarginita si s-au bucurat de toate cate vedeau. ci una si mai stransa. 1930. Serafim chipul lui Dumnezeu se descoperea in fiecare om si acest chip constituia pentru el o reala si adevarata "bucurie de Domnul". de limita: in embrionul minuscul se include forma desavarsita a exemplarului. Lumea aceasta intreaga e dupa continutul ei eterna. dar ca prin pacat a cazut in robia lumii. dar in forma creata. dintr-un capriciu de un moment. viata aceasta intern dumnezeiasca. Teologul rus S. dar nu izolarea lui de lume. numea pe oricine venea la sine "comoara mea" si "bucuria mea". ca o jucarie inventata ad-hoc de Dumnezeu care Se plictisea. Ymca Press. Daca o persoana. sunt nedespartite de fiinta Lui. ci e un complex de forte dinamice. sau o planta se dezvolta intr-un anume fel si pana la un anume grad. Iar de lume spune ca este exact aceeasi Sofie. oricat de treptat conduce dezvoltarea unui exemplar de vietate. in ruseste). dincolo nu in sens spatial. iar in pantecele maicii sale de asemenea. a strabatut in ea si-i orienteaza organizarea si asimilarea influentelor externe intr-un sens mai dinainte determinat. aceasta nu se datoreste numai intamplarii oarbe si influentelor externe. Ascetica ortodoxa deriva din ideea ca omul e centrul si stapanul lumii create. Dumnezeu n-a creat-o pentru a Se implini pe Sine. in momentul creatiei a facut un pas urias. Dar libertatea aceasta a lui Dumnezeu de necesitate naturala.

Prin actiunea modelelor-forta apar deodata germenii creati ai copiilor lor. El inseamna stalcire. in lume se arata pe rand. In cazul acesta datoria tuturor crestinilor ar fi sa scoata omenirea din aceasta stare pacatoasa. Este specificul national o stalcire a umanului. o decadere din fiinta omeneasca? Ar fi. si ale exemplarelor ce vor descinde din el. Cine nu stie insa ca nimic josnic nu se afla in felul specific cum percepe si reactioneaza in lume membrul unei anumite natiuni? In simtirea doinei romanesti si in hora noastra nu cred ca e ceva pacatos. precum e de la sine inteles ca deosebirile fizice corespund unor deosebiri in puterile psihice si spirituale. Dar raspunsul se poate da si altfel: pacatul sau raul e de alt ordin decat unitatea sau diversitatea. Este diversificarea omenirii in natiuni un pacat. In ce priveste pe om in special. Nu stiu cat de departe au ajuns cercetarile de laborator referitoare la deosebirea sangelui la diferite rase sau chiar popoare. Dar in embrionul unui exemplar nu se cuprinde numai forma deplina a acelui exemplar. mai ales ca diversificarile acestea manifesta cele mai adese ori o innobilare a trunchiului de baza.Misterul acesta apare in toata adancimea lui cand meditam la creatia propriu-zisa a lumii. ca potente. Dezvoltarea aceasta se face printr-o colaborare a lui Dumnezeu ca proniator. apar deodata chipurile lor. caci o comunicare de forta de la modele la chipuri trebuie sa aiba loc. ci. cu lumea. 160 . ci omenesc. Intr-un singur caz n-ar fi natiunile de la Dumnezeu si ar trebui sa luptam impotriva lor: cand diversificarea omenirii in natiuni ar fi o urmare a caderii in pacat. dar in aceste seminte se cuprind potential toate formele ulterioare ale lor. sa contopeasca natiunile intr-un singura. cu toate diversificarile in care se infatiseaza. e de la sine inteles ca precum exista alte deosebiri anatomice destul de remarcabile intre diferitele rase. Legea aceasta nu e plauzibil sa fie contrara voii lui Dumnezeu. aceasta nu e caracter national. sau daca e si asa ceva. dar nici iradierea nu lipseste din chipuri. care sunt ultimele forte imanente ce conduc organizarea corpului. nu o decadere a lui. La baza fiecarui tip national actioneaza un model dumnezeiesc etern pe care acea natiune are sa-l realizeze si in sine cat mai deplin. Natiunea in faza pacatului are manifestari pacatoase. pentru ca natura omeneasca in general. Chipurile acestea nu sunt o iradiere a modelelor. sau o urmare a pacatului? Ar fi de ajuns sa respingem aceasta presupunere cu simpla provocare la legea universala a treptatei diversificari a faunei si a florei. cu toate speciile si varietatile lucrurilor din ea. a existentei produse de alte puteri. in timp. Dezvoltarea lumii e o descoperire in timp a formelor care exista etern. Dumnezeu a creat la inceput pe Adam si Eva. nedezvoltate. este pacatoasa. meschin. ci prin indreptarea naturii omenesti in general. fara inaltimi si puritati de simtire si de gand. Ceea ce este de la inceput in Dumnezeu deplin descoperit si dezvoltat. S-a facut aici un transcensus misterios. Acestea sunt descoperiri in timp ale chipurilor care exista etern in Dumnezeu. Scoaterea oamenilor din starea pacatoasa nu se face prin anularea calitatilor nationale. Dumnezeu a creat numai semintele lucrurilor. o trecere de la un plan la alt plan cu totul eterogen. Dar in ei se cuprindeau potential toate natiunile. cand acest specific national s-ar prezenta ca ceva vicios. Astfel creatia propriu-zisa n-a constat intr-o aratare a lumii in forma ei deplin dezvoltata. ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu sa dezvolte omenirea. desfigurarea a lucrului dat. Dar chiar daca deosebirile ar fi materialmente prea infime pentru a putea fi sesizate cu instrumentele de pana acum. vor fi existand si deosebiri in sangele (fara ca sa se intinda pana la spargerea unitatii neamului omenesc) care sta la baza organizarii sistemului osos.

in mod necesar. care are. e un sentiment colorat romaneste. Nici Adam. Ar insemna sa distrugi insusi umanul. incat socotesc de prisos sa mai insist. este o abstractie. Nationalul sau individualul e insusi umanul. necolorat din punct de vedere national. Pasti. propovaduind armonia lor. Un uman fara calitate nu exista. nu e anational. asa cum exista numai determinat individual. pe care sa-l poti lepada in oricare moment voiesti? E de remarcat intai ca nu exista om anational. Umanul exista numai in forma nationala. Le vom suprima noi. ci a vorbit o limba. Chestiunea imi pare atat de evidenta. Individul sau membrul unei natiuni e uman. in chipul cel mai intim si mai misterios. Nationalul nu intuneca umanul. Se pune problema greu de descurcat a raportului intre national si uman. in mila lui e tot roman. cand simte mila fata de un ungur. o anumita calitate. dupa cuprinsul lor. Dumnezeu pe toate le vrea. sentimentul de fratie umana care simte ca-l leaga de un ungur. o anumita constructie psihica si trupeasca. sau. 1934 Din volumul "Ortodoxie si Românism" 161 . caci toti ar fi rai. e intelegator al celorlalti oameni. printr-o coborare undeva in substratul pur uman al personalitatii sale. Un roman. ceva de suprafata. ai altor natiuni. ci foarte posibila. caci ele sunt aceeasi umanitate stand in diferite forme. in mod necesar. atunci nu s-ar mai putea face deosebire intre buni si rai in cadrul unei natiuni. caci armonie deplina este si in lumea ideilor dumnezeiesti. Nu se pot extrage la un individ sau la o natiune determinantele individuale sau nationale pentru a lasa umanul pur. in realitate sunt unite inseparabil. numai o minte simplista nesocoteste unul sau altul din termenii antinomiei. Sf. in lupta una cu alta. cu mentinerea deplina a amandurora. vrand sa rectificam opera si cugetarea eterna a lui Dumnezeu? Sa nu fie! Mai degraba vom tine la existenta fiecarei natiuni. Asa cum nu poate exista un mar fara determinantele unui anumit soi. nu printr-o depasire a calitatii sale individuale sau nationale.Daca ar fi ceva pacatos in insusi specificul national. eterne in Dumnezeu. colorat national. a avut o anumita mentalitate. Ceea ce intelegerii noastre pare antinomic. nu cumva e nationalul o simpla iluzie. umanul si nationalul. ci in starea in care este. nu-l extermina? Iar daca umanul ramane. De aici urmeaza ca armonia intre natiuni nu e exclusa. Un om pur. determinata. aici intr-un fel. In fiecare arata o nuanta din spiritualitatea Sa nesfarsita. cu alte cuvinte. identitatea dintre oameni si deosebirea dintre natiuni. n-a fost anational. fara determinante nationale. macar. asa nu poate exista un om fara determinantele individuale. Natiunile sunt. dincolo in altul.

Nietzsche S-a spus de numeroase ori că Istoria trebuie rescrisă periodic. Dar ce este de fapt adevărul ? Este un mod specific uman de înţelegere teoretică. Nu realitatea s-a schimbat. se obţin viziuni mai aproape de adevăr. Această înţelegere n-a fost totdeauna aceeaşi: atomii lui Democrit reprezentau o înţelegere a realităţii. cei comtemporani o cu totul altă înţelegere a aceleiaşi realităţi. ci înţelegerea noastră. apar mai bine conturate desfăşurările trecute şi. de realitate. 162 . ca urmare. pe măsură ce ştiinţele pozitive sporesc cunoaşterea lumii. tehnică şi practică a vieţii şi universului. "solniţa" Europei de Gabriel Gheorghe Intelectul uman a produs în imense perioade de timp numai erori. De ce trebuie ca fiecare epocă să-şi scrie Istoria? Pentru că.Carpaţii.

spre sfîrşitul veacului. Conaţionalul său Isaac Taylor califică. descoperirile de acest fel: Il n'y a pas de plus curieux exemple des aberrations de la science (2. Asemănător s-a întâmplat cu fulgerul. ns. p. ceea ce înseamnă că omenirea se mişcă asimptotic la adevăr.) si vorbind o limbã care nu era ìncã sanscrita. n-a suscitat nici o reacţie din partea savanţilor contemporani lui. Noi am găsit. Acesti Arieni erau AGRICULTORI (subl. treptată.269) ?Exista un mic grup de arieni. dar nu este aici locul de a le menţiona: I. la cunoaşterea realităţii înconjurătoare. 173). la jumătatea secolului trecut.. Când celebrul Max Müller. mais qui contenait les germes de tous ces dialectes. "descoperă" un leagăn primar la Arienilor (agricultori şi păstori) pe cel mai înalt platou al Asiei. ni l'allemand. stabiliti probabil PE CEL MAI INALT PLATOU AL ASIEI CENTRALE (subl. Nu existã exemplu mai curios de aberatii ale stiintei. Schleicher. Din aceste puţine considerente rezultă că adevărul poartă pecete istorică. din păcate. Să-l cităm chiar pe Max Müller: . (3. p. nici greaca. numeroase astfel de erori fundamentale scrise şi răspândite chiar de unii savanţi iluştri. nici germana. ci printr-o evoluţie lentă. ns.Il existait un petit clan d'Aryas établis probablement SUR LE PLUS HAUT PLATEAU DE L'ASIE CENTRALE (subl. Mommsen et Max Müller 163 . Ces Aryas étaient AGRICULTEURS (subl. dar care continea ìn germeni toate aceste dialecte. Lassen. n-a însemnat uneori mai mult decât povestiri ştiinţificofantastice. ns. Grimm.. unde solul nu se desgheaţă decît două săptămâni pe an. la peste 4 500 m altitudine.) et étaient déjà parvenus à un certain degré de civilisation.) et parlant un language qui n'était encore ni le sanscrit.Pe parcursul timpului nu s-a trecut deodată de la înţelegerea din vremea lui Democrit la cea din vremea noastră. ploaia şi ninsoarea. ns. deşi cu pretenţii de ştiinţă. diversele perioade istorice având înţelegeri specifice. că fiecare epocă are adevărurile ei.. ni le grec. Puţinătatea cunoaşterii este răspunzătoare de faptul că istoria scrisă în Evul Mediu şi chiar până în secolul al XIX-lea.. cu nenumăratele aspecte din natura înconjurătoare pentru care înţelegerea şi explicaţiile au variat de-a lungul timpului.) si ajunseserã deja la un oarecare grad de civilizatie. tunetul.Taylor citează cîteva astfel de nume: Il est instructif de voir combien sont médiocres les arguments qui suffirent à convaincre les plus grands érudits de l?Allemagne et de l'Angleterre Pott.

Evlia Celebi. reallitate care se coroborează cu absenţa scheletelor din neolitic în ceea ce astăzi se numesc Franţa. venirã sã se stabileascã ìn Occident ? aceastã pãrere. parţial. manuscris latinesc 6 263. Obiectul cercetării profesoarei M. Anglia. care nu au putut să existe şi care nu reprezintă. ils étaient venus s'établir en Occident.Această istoriografie pentru somnambuli este ridiculizată de aspecte limpezi din geologie. Lassen. mileniul V î. ns.54).. Este curios cum istoriografia maghiară din secolul trecut a susţinut teza.e. operă al cărei titlu original este: De origine actibusque Getarum (Despre originea şi faptele Geţilor). în muzee şi în locuri special amenajate.. Urmele de vieţuire umană şi obiectele descoperite în săpăturile arheologice se găsesc. că Ardealul. în mileniul V î. p. filele 204-253 scrie: Principatul este mai mult decît fericit şi mai mult decît oricare altul este fertil pentru orice. Gimbutas au fost resturile arheologice din neolitic (6000 .n. Este instructiv de vãzut cìt de mediocre sìnt argumentele care furã deajuns sã convingã pe cei mai mari eruditi ai Germaniei si ai Angliei Pott. Europa.n. cele care asigurau conservarea vieţii oamenilor şi a animalelor care le susţin existenţa.. Petrus şi Paulo Manutius (1596).. fut universellement acceptée. Johann Filstich (1728) etc.. Canaanul Europei. desi putin fondatã. în care numeroşi istorici au văzut o imaginară confuzie a lui Iordanes. cu excepţia spaţiului Carpatic şi a zonelor pericarpatice. Germania etc. cu puţină muncă şi osteneală el produce cele mai frumoase şi mai bune grâne. În Istoria Transilvaniei. aceşti savanţi iluştri n-ar mai fi trebuit să caute la mii de kilometri distanţă.. profesoară de arheologie la această Universitate (5). d'où. (2.e. 1 se prezintă ilustrativ concluziile cercetării efectuate sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) de către Marija Gimbutas. a fost nelocuit timp de 1000 de ani pînă au sosit ungurii din centrul Asiei ca săl populeze. subl. şi mulţi alţii. erau cele dintâi de identificat. cca 1530. prin migratii succesive. cette opinion. constitua în mileniile precedente singurul spaţiu din Europa ce asigura integral condiţiile necesare zămislirii. era o imensă pată albă. Gimbutas scrie (5. în toate ţările. ci le-ar fi fost deajuns drumul ideatic pînă în centrul Europei. etc. fu acceptatã ìn mod universal? O eroare nu mai puţin importantă este inventarea de către istoriografia medievală a unor Goţi.n. conservării şi desăvârşirii vieţii umane. savanţii pe care i-am amintit. Schleicher..Această dovadă va fi făcută în Studiul Introductiv al unei ediţii bilingve. scrisă de Iordanes. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni..S von Weismantel (1688-1749): Această ţară are pământul cel mai minunat şi cel mai mănos.După cum se vede din fig. quoique peu fondée. Fig. la sfîrşitul cercetării sale. care s-a prelungit pînă în contemporaneitate. în Spaţiul Carpatic. latină/română.2700 î.Surprinsã.. în Asia centrală. În fig. adică să-şi irosească viaţa fără vreun folos. 55. compendiu anonim. la 551 e. bufniţe la Atena şi apă cu sacaua la Mare. p.e. pe Erasmus H. care.. cît şi zarzavaturi şi bucate.Asemănător raportează numeroşi alţi martori oculari. imposibil de pus la îndoială şi de contestat. Paul Strassburg (1632). Grimm. M.). fiziologie etc.n. ediţia română): Nu este clar ce a 164 .. fără doar şi poate. Marsigli.que les Aryens étaient originaires de l'Asie. s-ar fi scutit de a aduce lemne în pădure. a Istoriei Geţilor. cum a numit Tröster Ardealul.Dacă ar fi luat ca îndrumar Natura. p. par migrations successives. Dacă ar fi făcut acestea. împreună cu zonele extracarpatice. 1 (5.Condiţiile de mediu.. Să-l mai cităm. din Biblioteca Vaticanului. decît un alt nume pentru Geţi. Mommsen si Max Müller cã Arienii erau originari din Asia de unde. get el însuşi. între aşa-zişii goţi şi geţi.16). aici s-a trăit extraordinar de uşor.

André Lefèvre..5) Sarea este absolut indispensabilã vietii fiziologice a omului. b. etc. iar în alte zone ale Europei nu s-a întâmplat nimic asemănător. s-a dezvoltat o civilizaţie primară grandioasă. nu există viaţă de tip uman şi. André Piganiol. Numărul erudiţilor care au observat şi scris despre această diferenţă calitativă este foarte mare: Mommsen.Numai aşa se explică textul din Evanghelia după Matei 5/13: Voi sînteţi sarea pământului.Întrebarea este legitimă. Virchow. p.381) b. evident. nici istorie şi istorici. dar fără sare nu (!!)Ceea ce ştiau ca ţărani. română/engleză. corpul intrã în convulsii. Without salt. pe baza datelor oferite de fiziologie. The rest perished (10. death (Fãrã sare. (7. p. p.49) bilingv. Capra cu trei iezi aduce pentru ieduţii ei drob de sare la spinare. pentru alţii.. Clémence Royer. prin observaţii de toată ziua.) 165 .determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. dar fără să găsească şi explicaţia acestui fapt. Pierre Lévêque etc. am conchis că nu există sare. lingvistică şi lingvişti etc. au uitat după ce s-au făcut domni şi au fost şcoliţi prin universităţi domniile lor istoricii şi lingviştii din diverse timpuri şi locuri. Dupã multe generatii. moarte. Fără să ştie de Na şi K. p. Fiziologia nu se născuse.Noi am publicat (6. Fãrã sare. ns. pentru unii. Over many generations. paralizie.. criteriu pentru regândirea istoriei în care. etc. numai acei oameni au supravietuit care au putut sã-si pãstreze cu grijã destul sodiu pentru o bunã sãnãtate. the body goes into convulsions. only those humans survived who could carefully conserve enough sodium for good health. corpul intrã ìn convulsii. CEILALTI AU PIERIT (subl. iar în basmul Sarea în bucate morala este: fără miere şi fără zahăr poate omul să trăiască. paralizie. moarte) (9. ţăranii din străvechea antichitate ştiau că fără sare nu există viaţă. De ce în Carpaţi a apărut o societate umană organizată. Le sel est absolument indispensable à la vie physiologique de l'homme. sau nu ajunsese la desăvîrşire. paralysis. un articol intitulat Sarea. Să cităm în context şi două referinţe americane: a.136) a.

România este spaţiul cel mai favorizat de pe glob. Când plecau în transhumanţă cu turmele de oi. a tuturor muşchilor. singura sursă de sare la suprafaţă în tot spaţiul transhumant pericarpatic.15%). şi nu era posibilă.7 din cartea amintită (11) noi am pus K şi Na pe două coloane alăturate astfel că se observă uşor că. disproporţia dintre Na şi K este foarte mare.5 . păstorii luau cu ei sarea trebuincioasă pînă la revenirea în Carpaţi. îl lingeau. Concluzia: cantitatea de K de care organismul are nevoie se obtine din alimentele ingerate. partea de fiziologie a nutriţiei pentru o enciclopedie practică de artă culinară (11).6% din masa corpului (un corp de 70 kg conţine cca 245 g K (0. de aceea. urmatã de America de Nord. toamna. Însă. o transhumanţă inversă. ìn timp ce nevoile de Na ale organismului nu pot fi asigurate prin alimentatie. Na putînd reprezenta 1/10 faţă de conţinutul de K. pentru că nimic nu putea veni din zone fără sare. ocazie cu care ne-am încredinţat de rolul covîrşitor al celor 15-16 oligoelemente (oligo = oleacă. în colaborare. cu circa 166 . când sentorceau de la câmp.35%) şi 105 g Na (0. Cele mai dezavantajate continente sìnt Asia. 2). unde. ca să le ajungă pînă-n primăvară. inclusiv a celui cardiac. prin rolul lor în producerea excitaţiei neuromusculare. în Peninsula Balcanică.Oaia a fost domesticită. mamiferele superioare. cantităţile de K conţinute sînt de cca 2-3 ori mai mari decît cele de Na. încă în Mezolitic.0. din aceste zone adiacente spre Carpaţi.Nu există. la realizarea presiunii osmotice intraorganice etc. luându-şi raţia de sodiu pe care le-o cerea organismul. acelaşi raport variază în genere de la 1/2 la 1/4-1/5 în favoarea potasiului. în Carpaţi. pînă-n Caucaz. nici oamenii.Cu mult înainte de articolul menţionat (6). 2 ? Pe muntele de sare de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei) Ca un corolar al fiziologiei umane. de unde primăvara turmele reveneau în Carpaţi. la păstrarea echilibrului acido-bazic. sodiul (Na) şi potasiul (K) sînt implicaţi în metabolismul muşchiului inimii.Fãrã o alternativã la aceastã situatie limitã. pînă la Marea Egee şi Marea de Marmara. la fiecare plecare. dar ajungînd în unele cazuri şi 1/100 sau chiar 1/200. puţin) anorganice care. viaţa de tip uman nu a putut apărea decît într-un spaţiu cu surse de sodiu la îndemână. În Europa nu a existat decît un singur astfel de spaţiu. Alternativa au reprezentat-o depozitele de sare gemã. în Spaţiul Carpatic. legume şi fructe.Încă din Neolitic în curtea fiecărui ţăran exista un bolovan de sare pe care. la iernatic. cît şi calitatea sării şi mai ales prezenţa unor masive de sare la suprafaţa solului (Fig.Între celelalte. în solniţa Europei. cantităţi suficiente de sare pentru ei şi pentru oi. ciobanii carpatici duceau cu ei. ar fi fost sortite disparitiei. pe măgăruşi. leagănul civilizaţiei europene. în Iliria şi Panonia. fără ele viaţa de tip uman nu este posibilă. vaca. Cel mai bogat continent ìn resurse de sare ste Europa. sînt indispensabile pentru realizarea funcţiilor vitale minimale ale organismului. Concluzia: deşi ponderea Na şi K în organismul uman nu reprezintă mai mult de 0. Cam acelaşi raport se regăseşte şi la peşti şi alte vietăţi acvatice etc. la lapte şi produse lactate. cel Carpatic. În toate spaţiile circumcarpatice menţionate mai sus nu există sare la suprafaţă.Am reţine atenţia asupra unui fapt deosebit de important pentru istoria Europei care n-a fost încă menţionat: au existat sălaşe ale păstorilor valahi în spaţiul din Nordul Mării Negre. nici animalele lor nu puteau dăinui. noi scrisesem. la carne şi produse din carne. la produsele cerealiere. atît în ce priveşte cantitatea de sare. În tabelul 2. pînă la Marea Adriatică. Africa si America de Sud. pentru aprovizionarea continuă cu sare. pînă la revenirea acasă. deşi se găsesc în cantităţi mici sau foarte mici în organismul uman. înainte de stabilirea unor drumuri ale sării. oaia etc. în realizarea şi păstrarea tonusului. inclusiv omul. în transhumanţă. Fig.

e. 3-20% la legume murate. V î.). în zona temperată. apă sărată. Descoperiri asemănătoare s-au făcut şi în alte zone ale Culturii Cucuteni. în punctul numit Valea lui Grăunceanu. p.Eminentul antropolog român Dr.e. în aria Culturii Cucuteni (mileniul IV î. neapărat cu samarii doldora de sare cărată pe măgăruşi. 7) arată: Sarea a fost dintotdeauna folosită de om în alimentaţie. cele mai vechi urme de vieţuire umană. Dardu Nicolăescu-Plopşor. să trăiască şi în zone lipsite de zăcăminte de sare.Dependenţa de sare fiind fiziologică. iar apoi o înmulţire permanentă a populaţiei.Mama noastră ne-a spus că. în Cartea IV § CLXXXI . 5-10 g/zi porc etc. în procesul evoluţiei hominizilor spre om.Într-adevăr. după unii oameni de ştiinţă. mari cantităţi de sare erau folosite pentru conservarea alimentelor. Această menţiune a regretatului Dardu Nicolăescu-Plopşor. 1-2/1992.n. şi 35 g/zi la muncă grea. Lacul Sărat etc. Dardu Plopşor continuă: Asemenea constatări au îndemnat o serie de cercetători să avanseze ideea că. cu care găteau mâncarea.75-3. s-au descoperit cîteva izvoare de apă sărată. sub forma unor munţi (dealuri) de sare.). Necesarul minim de sare este stabilit astfel.P.n) care. astfel că oamenii au trebuit să se răspîndească. 56.Cifrele medii de consum de sare variază de la ţară la ţară.5-2% la legume conservate. ?Magazin? nr. pomeneşte diverse populaţii vieţuind lângă un deal de sare şi un izvor de apă. între aşezările neolitice de la Tîrpeşti şi Tolici. trebuie reţinut că. dar şi în Cultura Criş (cca 5000 î.Viaţa umană nu a putut apărea decît într-o zonă cu sare la îndemână. naturală. Spaţiul Carpatic se bucură de cea mai mare densitate de resurse de sare: peste 300 masive de sare. într-un interviu (v. Spaţiul Carpatic reprezintă un astfel de loc priviligiat natural. În afara acestor peste 300 masive de sare. în lucrările de specialitate: 1g/zi la copii sub un an. în cea mai timpurie etapă din istoria omenirii. luau.CLXXXV. 1. Voiteşti.În industria alimentară se folosesc: 2-2. faptul că aşezările omeneşti cele mai vechi se regăsesc. 7-15 g/zi de oaie. referitoare la aşezările umane d i n C a r p a ţ i.Începînd din mileniul VI î.. situate pe ambele versante ale Carpaţilor. O dovadă indirectă a acestei supoziţii o constituie. Din cifrele de mai sus (12) rezultă că pentru existenţa fizică (!) a oricărui grup uman sînt indispensabile mari cantităţi de sare.10 000 ani în urmă. în comuna Pietricica.În acest context.2 000 000 ani au fost descoperite în Spaţiul Carpatic. I.n. la început. are loc o explozie demografică. pe teritoriul comunei Bugiuleşti. prepaleoliticul. c o i n c i d e p î n ã l a i d e n t i t a t e c u r e l a t ã r i l e l u i H e r o d o t (sec.5% sare la unt şi margarină. pe malul Lacului Getic. Între toate zonele lumii. unele fiind chiar la suprafaţa solului.n).e. cunoscute şi folosite încă în Precucuteni III. după primul război mondial.De asemenea.25% la brânzeturi. de calitate deosebită. judeţul Bacău. în Spaţiul Românesc se mai găsesc peste 3 000 de izvoare sărate (Dr. 1920) şi numeroase lacuri sărate (Amara. de unde s-a răspândit prin astfel de pendulări periodice.În interviul citat. pe văi şi NUMAI ÎN APROPIEREA IMEDIATÃ A UNOR MASIVE DE SARE. 10-30% pentru conservarea peştelui etc. judeţul Vâlcea. Comunicate şi atestate la diverse congrese internaţionale. de regulă. p. pînă la apariţia frigiderelor. aceste decoperiri ar putea reprezenta prima staţiune australopitecină descoperită pe continentul european. Pentru surse a se vedea Revista "Getica". 10 g/zi la cei între 1 şi 14 ani. la muncă uşoară. uşor de exploatat. Pentru animale sînt necesare: 10-30 g/zi de vacă care de lapte (în ultima vreme se preferă furaje sărate). 1.persoană. 25 g/zi la adulţi. în pădurea Toliciului. În practică rezultă o cantitate medie de cca 7. de către antropologii români Constantin şi Dardu Nicolăescu-Plopşor.5 kg/an. Razelm. a făcut ca această răspîndire a 167 . cu găleata. în copilărie. nu trebuie să mire că cele mai vechi urme materiale (diafize de tibie şi de femur aparţinînd unui hominid) de acum cca 1 800 000 .e. 33 din 13 august 1983. din perioada de început a procesului de hominizare. dintr-o slatină. consumul de sare ar fi jucat un rol important. 2-6% la mezeluri şi carne conservată.

p.odată ce a jurat pe acestea . în semn de prietenie şi de ospitalitate. şi numai la Români.J.Aspectul magic este foarte răspîndit: sarea se foloseşte în diferite descântece şi în talismane. orz. 393). riscuri care trebuiau plătite. azi. niciodată porumb (Ion Ghinoiu. numai produse simboluri ale alimentaţiei . directe. sarea era scumpă. în mod natural. englezi. danezi. Foamea era condiţia de existenţă a insului. În antecedentele sale omul a depins de natură şi a colaborat cu ea. seminţe. constatăm că numeroase popoare europene. un ritual preistoric atestat numai în România. ca aliment de strictă necesitate. datorită comerţului cu sare şi a purtat războaie ca să nu piardă monopolul comerţului cu sare. natural. mei. 202. iar omul era format şi pregătit pentru lupta zilnică a vieţii. indirect. 84. îşi revendică originea Carpatică (spanioli. în anumite zone. ns. ne referim la cele care ne-au lăsat menţiuni în acest sens. în unele zone. Viaţa nu era uşoară. o marfă. justificată numai de raritatea şi preţul ridicat al sării în acele timpuri. aşa-zisele fructiere dacice nefiind altceva decît recipiente rituale pentru sare. sarea făcea parte. existenţa individuală.Două forţe ocîrmuiesc lumea: Foamea şi Dragostea (Schiller). comunicare prezentată la S. în toate direcţiile: spre sud. referitor la un bun. 388. dragostea a speciei. viaţa. Ca specia să subziste trebuie ca inşii care o compun să-şi asigure. ovăz. Aşa s-au dezvoltat străvechile drumuri ale sării care pleacă din Carpaţi.{. la 19 iunie 1993). Din această situaţie s-a născut expresia a fi (prea) sărat = a fi (prea) scump. De aceea.populaţiei să fie condiţionată de asigurarea aprovizionării continui cu sare a populaţiilor care roiau din Spaţiul matcă. trecea prin Bucureşti. decurgea şi se înfăptuia sub imperiul necesităţii. 19. din ce în ce mai depărtate de sursele de sare.Ca simboluri ale alimentaţiei. la apariţia aşa-zisei societăţi de consum. deoarece se ştie că românul . De asemenea. el însuşi. pentru vindecarea unor boli (14. o datină multimilenară în legătură cu o zeitate zoomorfă (CALUL). Bibliografie 168 . simbolurile ei. 247.Un astfel de drum pornea de la salina Slănic. De aici totul. tot scenariul de desfăşurare al acestei evoluţii îşi are temeiul în condiţiile mai uşoare. J. în primul rând. solniţa Europei. Rolul sării în istorie a fost crucial: Veneţia s-a dezvoltat. 46) scrie: Jurămîntul (românilor) se depune pe AP|. Este vorba de un jurămînt sacru! În Căluş. scandinavi). Ehrler (13.Fiind un produs de mare preţ. 376. la Geţi. Pe măsura îndepărtării oamenilor de sursele naturale de sare ia naştere un comerţ deosebit de prosper cu sare. secară. unde a şi rămas o arteră care poartă numele Drumul sării. mai favorabile pentru viaţă oferite.). milenii în şir. ne vorbesc documentele de diverse feluri. dintre produsele care se aduceau ca daruri la altarele diverselor divinităţi. speciei.ale Spaţiului Românesc: DROB DE SARE. 384. Căluşul. oaspeţii dragi erau şi sînt primiţi cu pâine şi sare. reprezenta o constantă existenţială care-i jalonează insului şi. P#INE şi SARE (subl.îndură mai degrabă tortura şi îşi dă viaţa decît să declare ceva sau să-şi trădeze complicii. moaşa oricărui act conştient din lunga istorie a umanităţii. în existenţa sa. una din acestea fiind aceea că a reprezentat. dacă nu găsim arătări ale lor. într-un proces. GETICA. ca o Roză a vînturilor. iar pentru altele. spre vest. de Spaţiul Carpatic. la-nceput. p. ajungînd în unele momente. avem expresia dacă se varsă sare iese ceartă. sarea era considerată ca având însuşiri mitico-magice. iar Londra şi Hamburgul s-au dezvoltat în legătură cu comerţul cu sare. ale condiţiilor minimale de existenţă.Transportul la distanţe din ce în ce mai mari nu era scutit de dificultăţi şi de pericole. radial. dar numai din plante care cresc în Spaţiul Carpatic din străvechime: grâu.Asupra însuşirilor mitice lucrurile sînt neîndoielnice. Nimic nu se făcea fără rost în momentele de început ale existenţei umanităţii ca şi pe tot parcursul evoluţiei sale. alimentaţia. monedă de schimb. aşa după cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. De-a lungul acestor drumuri au apărut noi şi noi aşezări omeneşti. la Români. în Cercul sacru se depun pentru a fi vrăjite de Căluş.Când. 245. De aceea. pînă de curând. spre nord.Dardu Plopşor susţinea că. de la naştere la mormînt. traversa Dunărea şi ajungea pînă la Bosfor.C. francezi. spre est.

Folclorul medical român comparat.S. et al. Arta culinară. 6 Revista "GETICA". Civilizaţie şi cultură.. Salt. Larchmont Books.1774. Scurtă descriere a ţinuturilor Moldovei. 11 Gheorghe.A. 2 Taylor. Paris. Frank. 478 p. 12 Atudorei. Ceres. september 1977. Ruth and Murray. ap. 530 p. Meridiane. vol. 13 Ehrler. 9 Young. kill or cure? N. Le sel. Timişoara. the essence of life. 14 Candrea. Banatul de la origini pînă acum . 1949 8 Mollat. 464 p. 1989. 1867.J.). 1982. Vigot Frères.Y. PUF. Isaac. Casa {coalelor. J. Gordon. Ed. A. 3 Müller. 1971. In: "National Geographic". 1908. Cercetarea exploatarea şi valorificarea sării. Jean. 4 Weismantel (von) Erasmus A. nr. 3. Paris. 208 p. vol. Paris.. VIII. 1977. Ed. Facla. 370 p. C. Octave Doin. Mică enciclopedie practică. 1-2/1992 7 Stocker. Le rôle du sel dans l'histoire. (Traduction de l'anglais). Paris.S. I. Paris. Durand et Pedone Lauriel. Max. L'origine des Aryens . PUF. Tehnică. Ed. La science du langage. 10 Adams. 1982. Călători străini despre ţările române. Minerals. 1895. Marija. Ed. nr. 334 p. Les peuples Aryens d'Asie et d'Europe. 152. 296 p. 1983 5 Gimbutas. 1944.1 Zaborowski. 396 p. 169 . 1968. Michel (Edit. ESE. M. Gabriel et al. 439 p. 332 p. Ed.

a expus deja o serie de aspecte privind elemente lexicale ale limbii romăne prezente în limba maghiară. CIVILIZAŢIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BAZINUL CARPATIC. ieri. numeroase cuvinte sunt considerate de origine străină. 1999 ) Gabriel Gheorghe [2] Pentru că.ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI EUROPENE ? [1] ( Comunicare prezentatã la Simpozionul Academiei Române. 170 . aspecte-argument ale ipotezei privind Spaţiul Carpatic ca loc de început al civilizaţiei europene. Bucureşti. eu mă voi mărgini la a vă prezenta impresionantul volum al eminentului profesor al Universităţii din Budapesta. În dicţionarele româneşti. Dr.12 0ct. între care câteva sute ar fi de origine maghiară. în comunicarea domniei sale. domnul Prof. Ferenc Bakos. 11 .Bazinul CARPATIC SPAŢIUL CARPATIC . Mihai Ungheanu. după care mă voi opri asupra altor aspecte din tematica simpozionului. A magyar szókészlet Román elemeinek története (Istoria elementelor de origine română în vocabularul limbii maghiare) [3].

. şi. 50 cuvinte albaneze (0. Din păcate..Sextil Puşcariu [4] afirmă cu candoare că. un duşman al poporului român. Ca atare. fiu adoptiv al dr. sud-dunărene. Iordan.un simplu act de răzbunare. Bakos dovedeşte. nu era primit la petrecerile Curţii. 589 cuvinte ungureşti (10.de râsul curcilor ! . Este locul aici să arătăm că Sulzer este. deci din ungară. acuzat de malversaţiuni financiare în dauna statului. fără să aducă nici o dovadă pentru simplele sale declaraţii privind cuvintele româneşti pe care el le consideră ca împrumuturi din graiuri străine. posesor de moşie la Teţcani. supus german. A fost ignorat Franz J. ceea ce nu s-a realizat. Bucureşti. elveţian. Iacob Cihac. deci din turcă.1782). Academia de atunci l-a ales membru de onoare. caracterizată printr-o etichetă pretenţioasă şi strictă [6]. din răzbunare. Cihac . adică în româna standard .Roesler.. În cecetarea sa. şi din ungară. Bakos. fără nici o cercetare obiectivă. scrie: deşi a fost în contact cu atâtea limbi străine. neprecizate. în ultima sută de ani.aceea vorbită de toţi românii . conform lucrării prof.. ceh. forţat de un minim de respect faţă de el însuşi. Această opinie ne-a fost sugerată şi de faptul că. 1870 şi vol. ofiţer austriac. o translare la limba română a unor opinii ale lingviştilor apuseni referitoare la limbile europene occidentale. ele sunt o născocire a lui Al. 301 din Dicţionarul său.73 %).86 %). prof.nu există nici măcar un cuvânt de origine maghiară. care. Aceste erori trebuie. Acest Sulzer. 1879 . în imense perioade de timp. Cihac. însă. pentru care. Sulzer a n ă s c o c i t şi formulat . Aceasta rămâne ca o datorie pentru viitor a istoriografiei române. nu există un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (subl. de regulă istorici. care nu era boieroaică. ceea ce l-a supărat şi mai tare. a trăit la Iaşi numai până la vârsta de 8 ani. pentru a înfiinţa în @ara Româneacă o Academie de Drept. un simplu meditator. a fost adus de domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774 . F. care să trimită definitiv la lada de gunoi a istoriei schimonosirea pamfletară a lui Sulzer . de pildă. şi în turcă. menţionate de Sextil Puşcariu. 171 . (limba română) n-a împrumutat nimic de la ele.21 %). II. printr-o analiză istorică riguroasă. numai erori.XIII. aşa cum am spus. în limba română. de fapt. Iacob Cihac. astfel că. Excelenta cercetare a lui Ferenc Bakos din lucrarea citată la începutul expunerii noastre. a fost interzisă în lumea lingviştilor români de către I. de peste 120 ani. unde vorbea numai nemţeşte. Cihac.) [5].Dictionnaire d?éthymologie daco-roumaine. într-o limbă de largă circulaţie. ceea ce reprezintă o eroare gravă. La finele lucrării noastre se găseşte un extras cu aproape 300 de cuvinte ungureşti de origine română. autorul aşa-zisei ?teorii? a lui Roesler . Pe de altă parte. Sulzer. realitatea că circa 2 300 cuvinte româneşti au pătruns în maghiară. deci din bulgară etc.este o mare cacialma care reprezintă. Cu o astfel de metodă. în vol.. dar. evidenţiate şi înlăturate definitiv din circulaţie de către descoperitorii lor. ? sans doute?. pentru ştiinţă poţi merge liniştit la cimitir. Graur şi Al Rosetti pentru că punea în lumină absurditatea rămânerii la aşa-zisele etimologii ale lui Cihac. fiind căsătorit cu o săsoaică din Transilvania. instrumentul principal de lucru la Institutul de lingvistică din Bucureşti. XII . II la Berlin.. Al. de altfel. scrie: puţa = parties naturelles de l?homme et de la femme. . după 15 ani de lucru. pag. vol I la Frankfurt am pe Main. Noi ne îndoim că Al.ideea apariţiei românilor în Ardeal abia prin sec. Lucrarea lui Al. Revenind la cele 589 de ?ungurisme în limba română?.. ns. ?Metoda? lui Cihac a fost: . dar şi de aplombul cu care afirmă apăsat. Vorba lui Nietzsche: intelectul uman a produs. s-ar găsi 965 de cuvinte turceşti (16. polcovnic în armata rusă. Al. Sulzer ajungând doar preceptor al fiilor domnitorului. în Germania. şi în bulgară. după care a fost trimis la familia dr. venind din zone. istorigrafia română nu a realizat o lucrare convingătoare. Cihac cunoştea destul de bine româna ca să fie îndreptăţit să încerce să întocmească un dicţionar etimologic al limbii române.

toată Europa. Anglia. mai ales secolul lui Pericle şi cele care i-au urmat) . căci. nu există în Europa altă istorie decât aceea a Spaţiului Carpatic. în care figurează două ipoteze privind originea grecilor: una .n. în cea a fierului.din Spaţiul Carpato-danubian (p.aici greşeşte.). Că elenii sunt plecaţi din curbura carpatică rezultă clar şi din cartea lui Pierre Lévęque [11]. profesor la Sorbona. ns. nu pot schimba realităţile dobândite în sute de ani de cercetare.După cum se vede pe acestă hartă. acum 7 000 ani. Fig. nereprezentative. Pour l?Europe (sauf les Balkanes). Ces peuples incinérants connaissaient l?usage du fer (p. Dl.n. 6) (subl. 4).) scrie: Aşa numita Elada nu pare să fie locuită statornic de mult timp. 25) se prezintă harta intitulată Grecii în plin marş.n. Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa. Tucidide (c. pe baza descoperirilor arheologice făcute în diverse ţări de pe continentul european. până către această epocă. în neolitic. în calcolitic. că a renunţa românii la istorie înseamnă a priva de lstorie.n. Jean Laumonier şi alţii. cele mai vechi 172 . Câteva descoperiri timide din ultima vreme.probabil.Vers l?an 1 000. 396 î. din Los Angeles). Marija Gimbutas [8]. Deşi Marija Gimbutas include şi Spaţiile Grecesc şi Italic .e. restul Europei este o imensă pată albă. Mommsen [10] ş. De altfel. se pare. ignorând. Lefčvre.e. [12] Menţiuni similare cu ale prof.e. în care (p. Dinu Giurescu ne îndeamnă la TV să renunţăm la istorie. Mais le point de départ de la civilisation de toutes ces contrées doit ętre cherché au nord de la péninsule balkanique (p. alta . pentru că zona nu are sare). până către epoca fierului. Germania şi alte descoperiri în care lipsesc din perioada respectivă atât scheletele cât şi olăritul. A. ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri.e.. nu există urme de locuire decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic. pe baza strălucitei civilizaţii elene de mai târziu (mileniul I î. 460 . întocmeşte harta de mai jos. ns. presque tout ce qui précčde la conquęte romaine fait partie de la préhistoire (p.).a. restul Europei se găsea în preistorie. pe baza lecturii cărţilor vedice. pentru că nici Grecia continentală. Le reflux des populations d?Illyrie dans la péninsule italienne est attesté soit par la légende soit par la linguistique (p. nici Spaţiul Italic nu au neolitic (A.din stepele nord-pontice (ipoteză eronată.c. issus apparement de régions pannoniennes. un nouveau flot d?envahisseurs. mileniul V î. în epoca bronzului. André Piganiol [7]. 26) (subl. profesoară la UCLA (Universitatea Californiei. Piganiol se găsesc şi la A. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni.Este dureros că nu ne cunoaştem şi nu ne respetăm istoria. 5) etc. Dar cel mai complet cadru al determinării spaţiului în care s-au format arienii (indo-europenii) a fost realizat de savanţi de la Universitatea din Cambridge. Jardé [9]. intitulată Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei sale expansiuni. se puneau bazele civilizaţiei europene. déborda dans l?Italie du nord. IX).) Acesta este adevărul şi el apare limpede şi la ceilalţi savanţi ociidentali pe care-i vom invoca: în timp ce în Carpaţi. scrie în 1939: a. mileniul al V-lea î.

de care avem cunoştinţă noi). uneori potasiul întrecând de câteva sute de ori prezenţa sodiului.. fagul. putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi raţa. este posibil să localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi ? Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India. trebuie să fi locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg. după toate aparenţele. De ce în Spaţiul Carpatic şi nu în altă zonă ? Marija Gimbutas chiar se întreabă: nu ne este clar ce a determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. teorie ştiinţifică această ipoteză are nevoie de studii şi cercetări care să-i verifice şi să-i argumenteze. întrucât nici flora. după cât se pare. ci în Spaţiul Carpatic. anumite specii de conifere şi. nici fauna. după cât se pare. cum presupun primii investigatori. în timpurile primitive era o ţară acoperită de păduri. pentru că. Pentru a ajunge. 68)Se constată că.. Nu există o zonă care să împlinească aceste condiţii în câmpiile din Nordul Europei. nici olărit. în acelaşi timp. arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus ? Există. 1922) au ajuns la următoarele concluzii (vol. sterilitatatea mai multor zone. în întregime. ca loc de formare a populaţiilor ariene. fără putinţă de replică.monumente literare ale umanităţii. se poate formula ipoteza de travaliu că civilizaţia Europei a început în Spaţiul Carpatic.. se pare. autorii lucrării The Cambridge history of India (8 volume. după Universitatea din Cambridge.. Nu este probabil ca ? Asia Centrală. I. nu cunoşteau măgarul.. temeiurile. Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul.La această chestiune noi am dat un răspuns bazat pe natura lucrurilor.. În timpurile străvechi. eventual. Vedele nu sunt create pe pământul Indiei. un tabel cu factorii nutritivi prezenţi în alimentele cunoscute . dar nu leul şi tigrul. pe baza menţiunilor din Cărţile Vedice. cu spirit critic. chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi. după datele succint prezentate (în realitate argumentele. 173 . care să aibă şesuri calde. potrivite culturii grâului şi păşuni bogate. Acest răspuns a fost publicat sub forma unui voluminos articol bilingv (română / engleză) intitulat Sarea. în care primele capitole se refereau la Alimentaţia raţională . şi.am observat că. nici arme. Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu păstoritul. cămila şi elefantul. ulterior fiind publicat şi în Munţii Carpaţi. nici bijuterii. necesare turmelor şi cirezilor. şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (38. nimic care să ilustreze Vedele. cunoşteau cu mare certitudine stejarul. la sud de Balcani. ulmul. mesteacănul. sunt mult mai numeroase. în legume şi fructe mai ales. aquila (uliul). de acolo. una din cele mai mohorâte regiuni de pe faţa pământului. grâul le era familiar. posibil teiul şi. Articolul a fost imediat reprodus în SUA (Zoom). Nehru [13]: Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei.. Din aceste date. se pare. la vest de către Alpii Austriei şi Bđhmer Wald. p. Analizând fauna şi flora descrise în Vede. salcia. p. După toate probabilităţile erau sedentari.. cu circa 20 ani în urmă. 68) Arienii primitivi trăiau în zona temperată. Ei au adus ideile lor . dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm măcar pe cele pe care le-am identificat. ambele exprimate în mg pe 100 g de aliment. nu sunt caracteristice acestei zone. în Prusia. calul. toate de sorginte apuseană. . câinele.. Deci. După câte ştim. deci. Deci.. astfel încât să poată fi acceptată de toată lumea ştiinţifică contemporană. oaia. Această realitate o arată şi J. până în Crimeea şi. Cea mai familiară pasăre răpitoare era. Cetatea Carpatică face parte din zona estimată de către Universitatea din Cambridge. Întocmind. Dintre păsări. continuă prin Asia Mică. anume aria delimitată la est de Carpaţi. ^i mai puţin probabil este Pamirul. porcul şi unele specii de cerb. Aceeaşi idee o găsim în ediţia Marabout Université a Cărţilor Vedice : nici o urmă atribuibilă arienilor n-a fost găsită pe solul Indiei. strâns legate una de cealaltă. o singură astfel de arie în Europa.tabel publicat într-o mică enciclopedie [15]. ar fi un fenomen mai recent.Lupul şi ursul erau cunoscuţi. cum se reflectă ele din limbă. mai puţin sigur. un criteriu pentru regândirea istoriei [14]. considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor. la altitudine. Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca. prezenţa sodiului (Na) este foarte redusă în raport cu cea a potasiului (K). să fi îndeplinit acest rol.

din secolele IX XV. oaia. iar. apreciem. în curtea fiecărui ţăran. Ceilalţi au pierit. (?Fără sare. situaţie unică în tot arealul euro-asiatic. Pe ambele versante ale Carpaţilor. 134) (c) .În Istoriile limbii franceze.are influenced by Na and K (?Toate felurile de muşchi . de-a lungul istoriei. Spaţiul Carpatic fiind. dat fiind că. cu numeroase instrumente de lucru. iar. only those humans survived who could carefully conserve enaugh sodium for good health the rest perished (?După multe generaţii. cât şi a animalelor nu funcţionează fără Na şi K.In early America. paralysis. limba română s-ar putea să fie ceea ce savanţii numesc cu un apelativ generic indoeuropeana comună. dar fără care desfăşurarea istorică nu poate fi explicată. (?În America timpurie se ştie că ierbivorele străbăteau sute de mile ca să lingă sare ?) (p. pe care noi nu-i mai avem la dispoziţie. ne oprim aici. moarte?)[16]. capra . 136) În Spaţiul Carpatic nu se vor găsi niciodată astfel de menţiuni. noi am publicat bilingv (franceză / română) un articol însumând circa 60 pagini [17]. cu un secol mai 174 .Această observaţie ne-a condus la un studiu de durată privind consecinţele acestui fapt. dealth. Iliria. în acest moment. se ştie. în Spaţiul Carpatic se găsesc 2 000 lacuri sărate. s-a găsit un drob de sare pe care vaca. numai acei oameni au supravieţuit care au putut să-şi conserve destul sodiu pentru o bună sănătate. se găsesc 300 de masive de sare la suprafaţa solului. încă din neolitic. (2) . Pentru că lucrările americane sunt la modă. la 1790.ni se pare .. În sprijinul acestei ipoteze. atât a omului.Over many generations.rezidă în faptul că nici una din ţările ale căror limbi ar putea concura la studierea şi lămurirea ipotezei menţionate. ceea ce arată prezenţa sării la suprafaţa solului în tot Spaţiul Carpatic (Spaţiul românesc). Franţa nu era francofonă decât în proporţie de cel mult 12 %.Sodiul (ca sare) reprezintă o condiţie naturală extraistorică. se scrie limpede că. pe care le-am publicat atât în ţară.including the heart .All types of muscles . să cităm din două referinţe americane de prestigiu: (1) .Articolele despre importanţa covârşitoare a sării în istorie.. din punctul nostru de vedere. dar. În plus. pentru că timpul nu ne îngăduie să poposim mai mult asupra acestui subiect specific carpatic şi specific european. pentru celelalte limbi europene nu se dispune decât de texte din perioade mult mai târzii.?) (p. herbivorous animals were known to have walked hundred of miles to salt licks . cât şi în străinătate.Without salt the body goes into convultions. astfel că. această temă este. conţin aspecte mai multe şi motivate mai riguros ştiinţific.Iată de ce nu există un singur popor european care să nu fi pornit din Carpaţi sau care să nu fi trecut prin Carpaţi. Spaţiul balcanic etc. inima... nu au strop de sare. nu au înregistrat cuvintele idiomurilor populare vorbite de populaţiile care au locuit în aceste spaţii în diverse perioade de timp. organismul intră în convulsii.Panonia.sunt influenţate de Na şi K?) (p.Dacă pentru franceză lucrurile s-au putut foarte sumar studia datorită existenţei unor texte de aşa-zisă franceză veche. paralizie.Ca un corolar. şi nu numai întrun aşa-zis Bazin Carpatic. să cităm trei menţiuni: (a) . sunt necesari foarte mulţi ani de muncă (cel puţin câteva zeci.133) (b) . Pentru cercetarea în continuare a ipotezei formulate. pentru că sare la suprafaţa solului se găseşte peste tot. sortită să rămână la stadiul de ipoteză. credem). De asemenea. unicul furnizor de sare pentru populaţiile care au hălăduit sau au locuit pe aceste teritorii.inclusiv inima . care ne lipsesc. îl lingeau când reveneau de la păşunat.Din volumul Minerals: Kill or cure de Ruth Adams şi Franck Murray. dificultatea principală .

în Istoria Românilor [18] scriu. al cărei scop era distrugerea Ungariei. are loc marea năvălire a tătarilor.înainte. că. Se menţionează că armata lui Cadan pătrunde în Transilvania prin pasul Rodna. Dar. stăpânirea regilor arpadieni se stabilizează în Transilvania. la Cluj. este imposibil datorită nemenţionării în scris a unor liste cu cuvintele şi semnificaţiile graiurilor populare. care.955 e. vă mai reţinem atenţia doar asupra încă unui aspect de istorie a Spaţiului Carpatic : istoriografia română reproduce prea uşor afirmaţiile istoriografiei maghiare privitoare la Spaţiul românesc. ca să se ajungă la graiurile vorbite pe teritoriul Franţei (ca şi pe teritoriile altor @ări. despre care unii din colegiii săi unguri spun că se lasă prea des purtat de sentimentele lui naţionaliste. şi ca înfăţişare şi ca sânge. Giurescu şi Dinu C. este acela care dă mai multă fertilitate (subl.). un secol mai târziu. operă a unui colectiv de profesori şi istorici. Jesús Pardo. fie directe. vreun act de opunere al statului maghiar faţă de invadatorii tătari pe teritoriul Transilvaniei. a istoriografiei maghiare.în care Otto cel Mare nimiceşte oştile maghiare. afirmă că unele din cauzele incredibilei creşteri a populaţiei româneşti în numai şase secole.compendiu în limba franceză al Istoriei Transilvaniei (în maghiară).1242.. în a doua treime a secolului XII. nu este măcar menţionată în carte. care să poată fi luată în seamă şi. azi dispărute. iar pe conducătorul ungur. afirmaţie la care prof. îl spânzură imediat pentru că era botezat la Bizanţ şi aşa îi putea răpi presupusa putere vindecătoare datorată apartenenţei sale la Biserica Răsăritului . căci cuprinde multe falsuri.nici unul din alcătuitorii acestei opere nu a ?auzit? măcar şi. eventual.Aceasta ar însemna că.Armata lui Cadan ajunge la Bistriţa.nu se ştie cum . p 187) : Campionul absenţei românilor în zona carpato-danubiană până după venirea ungurilor este profesorul György Györffy.. sau chiar mai puţin (una din legendele maghiare omniprezente în scrisul istoricilor maghiari. Szilagy şi Ronay Jenö. evident. nu de scop. cu bufona lor istorie neistorică ( Gustav Pordea.n. omoară 6000 de creştini. Giurescu. Ferenc Bakos a comentat: în faţa unei judecăţi de acest fel.europeni. deşi de la această dată . la 1241 .ns. la care ne-am referit mai sus. după cel uman. folosită. nu istorie sine ira et studio (Tacit). Pauler Gyula.asistăm doar la o schimbare de tactică. spre ilustrare. scrie (vezi Convorbiri cu Transilvania. nu se menţionează nici o dată prezenţa vreunei statalităţi maghiare. n. Pentru că am depăşit cu mult timpul acordat prezentării comunicării. fie prin asimilare.) poate să se datoreze faptului că ?românii obişnuiau să bea mult lapte de oaie. se bate cu garnizoana germană a Rodnei şi îl ia ca ghid pe contele Ariscald cu 600 soldaţi germani ca să-i conducă pe tătari la Oradea şi Pest.) . s-au scris cronici tătărăşti şi patru cronici maghiare cunoscute: Rogerius (Carmen miserabile). apărută sub auspiciile Ministrului Culturii şi ale Academiei din Budapesta . Să dăm un exemplu. căci ungurii. acest procent era şi mai mic. o adevărată minune !!! C. ştiinţa nu are nimic de spus (subl. în relatările sale privitoare la discuţiile purtate cu diverşi istorici maghiari la Budapesta. primul român membru al Parlamentului European) scriu istorie după interese politice. după istoriografii maghiari.pleacă criza de identitate a ungurilor aristocraţi : au venit în Europa ca mongoloizi şi. Györffy .) În Histoire de la Transylvanie .C. ns. dintre care vom da un singur exemplu: De vestita bătălie de la Lechfeld (955 e. de altfel). . În nici una din aceste patru cronici maghiare. Cu acel prilej. or. devin . ns.n. din bună voia Duhului Sfânt. Horka Bulcsu. în Transilvania ar fi existat o stăpânire maghiară. între 1133 şi 1166. Zalău şI 175 . din numeroasele care ne stau la dispoziţie.

este întâmpinată. Bucureşti. Două armate tătărăşti parcurg câte 400 km prin mijlocul şi prin sudul Ardealului.P. condusă de Budzic. de la Rodna la Oradea. Academia Română şi Ministerul Apărării . 176 . la Braşov. să mai arătăm că B.Oradea. în care se adresează saşilor să nu refuze moneda tătară de la secui şi vlahi (ex dictis Zychy et Blachy). Posea (a cărui diplomă a fost descoperită de curând de dl dr. Giurescu) nu-şi face măcar o dată. Gabriel Gheorghe ANEXĂ [1] Lucrare prezentată la Simpozionul: ?Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic?. pentru că nu se găseau atunci în Ardeal. românii şi secuii au fortificat trecătorile Carpaţilor ca să împiedice sau să îngreuneze eventuala pătrundere a tătarilor în Transilvania. relatată de istoricii Giurescu. publică facsimilul dispoziţiei unui general tătar. la 1842. printr-o sincronizare impresionantă. cronicile maghiare nu menţionează nici o luptă între tătari şi unguri. responsabil peste un mare număr de case.armata ungară.scriu cronicarii ! . Pentru prima dată se menţionează prezenţa ungurilor la Oradea. de protocol . la un cneaz (român). Posea sau Posa (român). se bat cu o garnizoană germană şi cu armata voevodului român al Ardealului.cronicile maghiare nu se sfiesc să-i menţioneze pe români. de azi). care cade în luptă.mulţi.simţită prezenţa. venea tot de la Duhul Sfânt. câţi erau . Rogerius chiar scrie că a fost adăpostit. Făgăraş.C. Dar. probabil. intră. UNDE or fi fost ungurii stabilizaţi în Ardeal cu un secol mai înainte de domnii istorici Giurescu ?!? MISTER !! Vă mulţumesc pentru atenţie. Sibiu şi. puţini. cât mai ales la bătălia de la râul Sajo. atât la Oradea. Se pare că şi ?stăpânirea regilor arpadieni? asupra Ardealului. la 1242 (se credea că se vor întoarce tătarii). 11-12 octombrie 1999. A doua armată tătară. împreună cu o parte din oastea sa. este distrusă. ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind absenţa totală a ungurilor din Ardeal la 1241. Cârţa. după cronicile maghiare. nici o vorbă.De asemenea. pe valea Mureşului. unde. nici picior de ungur nu apare în Ardeal în timpul năvălirii tătare de la 1241-1242. prin pasul Bran. în Ardeal.C. de voevodul Ardealului. şi D. condusă mai ales de prelaţi catolici (li se dă numele). Hasdeu [19] îl citează pe academicianul maghiar Jerney care. în pelerinajul său după retragerea tătarilor. Despre unguri. până la Cenad unde se-ntâlneşte cu armata lui Cadan. la 1 aprilie 1241. arheolog Vasile Boroneanţ) şi nicăieri ?stabilizata stăpânire ungară a regilor arpadieni? (descoperită de istoricii români C. distrug şi omoară creştini. Unii vorbesc de 60 000 morţi. Deci. alţii de 100 000 morţi dintre unguri. Pentru că acolo unde erau . unde .În tot parcursul de 400 km. Paulin de Veneţia scrie că. Tătarii lui Budzic ajung la cetatea Cohalm (Rupea.

face cercetări proprii multilaterale ample în istorie. (tradusă de M. cu cai foarte frumoşi. Viena. fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat. un capitol în Manualul inginerului petrolist (1958). Domnitorul i-a făcut cunoscut lui Clåes Rålamb dorinţa de a cumpăra (!) cinci sute de soldaţi suedezi etc. Duh şi reverie. Editura Casei Şcoalelor. [3] Budapesta. 1781. Pasionat.Aventura greacă. I. PUF. 1941. A absolvit în 1949 Institutul de Petrol şi Gaze.a. Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. 1956. Clåes Rålamb. Jardé . [6] La curtea domnitorilor valahi era o etichetă strictă. vol. La curtea domnitorului Constantin Şerban. lingvistică. majordom.Geschichte des Transalpinischen Daciens. cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere din revista GETICA. Editura Academiei. Bucureşti.Istoria romană. Transilvania şi @ara Românească.e. Bucureşti. [4] Locul limbii române între limbile romanice. 1982. 1982. în 24 zile. Editura Politică. Editura Meridiane. Bucureşti. Bucureşti.Civilizaţie şI cultură. ]ntre 1957 . peste 80 mari articole în reviste româneşti şi occidentale. Astfel. 560 p. în care-şi face cunoscută o parte din studiile sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene. [7] André Piganiol . secretar de stat care vorbea destul de bine latina. 1987 [12] Tukydides . I. 1986. Walachey. Ed. VII. 1939 [8] Marija Gimbutas . 1967.La formation du peuple Grec [10] Theodor Mommsen . Paris. p. a fost achitat în 1970. realizând interesante contribuţii sub forma a 4 cărţi (Mitul potopului.Descoperirea Indiei. Moldau und Bessarabiens.1994. Premiul Academiei Române în 1990. etnologie. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. Arta culinară. ]ntre 19571964 a fost închis. 1920 [5] Franz Joseph Sulzer . p.Războiul peloponeziac. diplomat trimis de Carol XII la Sublima Poartă pentru a încheia o alianţă împotriva ruşilor. în 1992 . 77 177 .n. Membru în colegiul de redacţie al Revistei de etnografie şi folclor. Belgia) ş. chiar literatură şi arhitectură (ex. au venit în întâmpinarea oaspeţilor.. 1997). Bucureşti. traversează. lucrând ca inginer. ESE. p. recunoscându-i-se contribuţiile ştiinţifice prin 2 premii naţionale în 1968 şi 1969. Jakotă) [13] J. fondează în 1990 Societatea culturalştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 . Două sute de călăreţi îmbrăcaţi în piei de tigru şi de leopard. vol. considerând că ele se suprapun până către epoca a doua a fierului (sec. 195 [11] Pierre Lévêque . pretenţioasă. coautor.[2] Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929.Histoire de Rome. 1982.Critica stilului arhitectural modern. a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic. Meridiane.1978. paremiologie. 41. la 23 aprilie 1657.î.1994). a văzut: mareşal al curţii. Mică enciclopedie practică. de la Oradea la Dunărea de jos. Nehru . 1987 [9] A. proiectant şi cercetător ştiinţific între 1949-1957 şi 1964-1989.). Studiu comparativ. 568 p. ]nsă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei şi istoriei românilor la istoria Europei.

3 .Hasdeu . Giurescu.Istoria Românilor. p. 545 DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR Iordanes Feci quod potui. L'idée spiritualiste.[14] Gabriel Gheorghe .Kendrick Frazier.C. 1977.Alexander von Humboldt 5 L'histoire de l'humanité est celle de ses rêves. 157 178 .Mircea Eliade. [19] B. 381 [17] Gabriel Gheorghe .Istoria critică a românilor. Dinu C. sept. p.National Geographic. pag. faciant meliora potentes STUDIU INTRODUCTIV de Gabriel Gheorghe 1 Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont.Mică enciclopedie practică. 830 p.52 3 Istoria rasei umane este rescrisă cu noi procedee de stabilire a datelor şi cu descoperiri senzaţionale peste tot în lume. nr.2. Giurescu . p. tom I. Human Evolution. esenţa vieţii?) . iulie 1975 4 Capacitatea de a lămuri propria istorie constituie pentru fiecare popor piatra de încercare a maturităţii sale. 1982 [16] S-a citat din articolul Salt the essence of life (?Sarea.4. "Science News". Bucureşti. 1992. 49 .104 (?Româna străveche = indoeuropeana comună?) [18] C.Getica.Roisel. p.88 [15] Arta culinară . nr. 41 . pag.Getica.Editura Albatros. Jurnal II. Bossuet 2 Se ştia de mult că istoriografia antică abundă în falsuri şi legende.P. tom I. 1 . an nemenţionat.

că româna este sau ar putea fi limba primordială a Europei. grupuri de oameni care au populat Europa şi Asia anterioară. produs al naturii. dacă cineva.. în afară de juristul BudaiDeleanu. începînd din mileniul III î. astfel că este de presupus că ele nu au fost cunoscute de autorii acestora. 1. lingvistica. am supus-o criteriului de coerenţă.Pînă în prezent. cu informaţie mai bogată decît aceea la care am ajuns noi.3 În demersurile noastre nu am folosit decît documentaţii occidentale de primă mână.5 Printre erorile la care ne referim se află şi vestita confuzie atribuită lui Iordanes de către istoriografia medievală. lipsite de acoperire ştiinţifică. Concordanţa dintre informaţiile furnizate de surse independente ne-a permis să conchidem că există o probabilitate mare ca aceste informaţii să reprezinte adevărul.e.O situaţie identică se întîlneşte referitor la istoria limbii române. la noi.Din această constatare rezultă cel puţin o documentare deficitară a autorilor care au scris despre istoria românilor şi a limbii române. 179 . cum se va vedea. va dovedi că ne-am înşelat în căutările noastre. prin roiri succesive. efort pentru care îi mulţumim. datorite mai ales puţinătăţii cunoaşterii şi absenţei mijloacelor ştiinţifice de investigare şi datare din perioadele respective. s-au desprins în perioade distanţate în timp şi spaţiu. argumente de logică ce nouă ni s-au părut de necontestat şi soluţii date de natură.Rugăm pe binevoitorul cititor să aibă răbdare şi să critice sau să desfiinţeze afirmaţiile şi argumentele conţinute în acest studiu introductiv după ce l-a parcurs în întregime. vom fi gata să facem nostra culpa. cărora omul. fundamentale pentru istoria românilor.) sperăm că se va ajunge să se pună punct unor păreri.4 Folosind pluridisciplinaritatea.1 După lectura a sute de volume referitoare la istoria românilor şi istoria limbii române. că geţii (ca să folosim numele dat de greci) carpato-danubieni constituie poporul matcă al Europei din care. care în dorinţa de a-şi afla o identitate. fie din interes. în mod real. fie din comoditate sau prin contagiune de către istoriografia modernă şi prelungită pînă în contemporaneitate. fără origine cunoscută care.Evident. 1. De aceea. pe care felul în care s-a scris istoria românilor nu le-a permis să o descopere. a europenilor. preluată necritic. date de necontestat oferite de ştiinţe apărute posterior faptelor şi scrierilor analizate (arheologia.2 După ce ne-am completat informaţia în acest domeniu de pe o arie mult mai extinsă decît cea folosită în mod obişnuit. astfel de informaţii. metodele ştiinţifice de datare etc. nu putea decît să li se conformeze. nici azi. nici măcar nu sugerează. punîndu-ne cenuşă-n cap. mai ales apuseni. geologia. mai ales francezi şi germani. nu a existat independent de geţi şi nici nu putea să existe. persanilor şi indienilor nu se pot afla decît din operele unor universităţi străine celebre sau din cărţile unor eminenţi savanţi şi universitari străini. nu ne este cunoscut ca un istoric să fi analizat zisa confuzie şi să spună dacă ea rezistă chiar şi la o analiză critică elementară. deci că dovezile şi argumentele obţinute pot fi date publicităţii.n. 1. se constată că nici unul din erudiţii autori ai acestora nu scrie. au inventat un popor al goţilor. 1.1 Generalităţi 1. fiziologia. biologia.Cărţile la care ne referim nu figurează măcar în bibliografiile tratatelor şi lucrărilor referitoare la istoria românilor apărute în ultimul veac.Această tendinţă spre potrivire a lucrurilor pentru a deveni convenabile şi acoperitoare pentru idei preconcepute ale istoriografilor medievali. concepţii şi interpretări subiective.

trăind mistic.1 L'histoire est muette sur les origines de l'Europe.G. nici francezo-celto-galii.Doctrina Bisericii Catolice era Ex Oriente lux. făcută la TV: a sosit timpul să renunţăm la istorie. Et les plus civilisés étaient incontestablement les Orientaux. în concretismul cotidian.. pentru că nu-şi cunosc istoria.. de unde rezultă că cine nu-şi cunoaşte istoria nu ajunge la existenţă. în abstract. De aceea. 361). istoria Europei de la începutul secolului al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea este istoria ascensiunii şi decăderii imperiului carolingian şi a ascensiunii urmaşilor lor. rămîne în afara atenţiei şi este plasat la marginea evenimentelor. p. Balto-slaves.142).. p. în urma cărora zona clară s-a întins în trecut cu cîteva milenii. De aici s-au născut confuzii nenumărate. 18-19). Nu-şi cunosc provenienţa. Donald Logan (5. în non existenţă. Celtes. în acest centru nu trebuie să se afle carolingienii şi urmaşii lor. mai ales..În aşa-zisul orient. iar noi nu o înţelegem. nemulţumit de condiţia sa încearcă să şi-o modifice chiar şi în iluzie. nu are ce falsifica. restul Europei. ns. (6.Poate. respectiv această şcoală de scriere a istoriei care porneşte de la filiaţia Carol cel Mare-Otto I-Henric al III-lea.u) scrie: Harta Vinlandei: marele fals.. (5. les Italiots n'apparaissent que beaucuop plus tard et nous pouvons à peine soupçonner à ces dates reculées l'existence des autres indo-européens. ceea ce savanţii au stabilit că se petrece şi în planurile ştiinţelor:Pour la langue. abstracţiunile neconţinînd tentaţia schimbării lor. muţenia persistă pentru că realitatea şi noi nu vorbim limbi inteligibile între ele. Istoricii naţionalişti din secolul al XIX-lea. astfel că zonele mute atunci. de atunci s-au făcut cercetări. începuturile alemano-deutschogermano-nemetzko-tedesco-teutonii. De aceea. Mension.. 2. că nu s-a îndeletnicit cu lectura clasicilor culturii. numai că ele vorbesc pe limba lor. istoria Europei cunoscută în acel timp putea apărea ca mută privitor la originile populaţiilor europene.. considerat periferic în raport cu ceea ce se întâmplă în teritoriile lui Carol cel Mare şi ale urmaşilor săi. în căutarea originii naţionale.Această tendinţă a istoriografiei apusene medievale a fost observată şi meţionată şi de alţi cercetători... p... On peut faire remonter les premiers établissements des Hellènes en Grece au plus 2000 ans av.n.228). când scrie J. respectiv. 2 Originile Europei şi sarabanda numelor istorice. Lumina vine de la răsărit. germanii. istoricii naţionalişti par să uite celelalte forţe distructive care acţionau în Europa acelei epoci. Se poate îndoi cineva de acest lucru?Trebuie totuşi să ne îndoim deoarece acest punct de vedere tradiţional pune în centrul său statul francilor. (11..Omul devine el însuşi când îşi cunoaşte istoria (12. D. Bizuindu-se excesiv pe cronicile mănăstireşti. nici italienii. nici polonii. Dar. omul occidental. în special cei francezi şi germani. dovedeşte că n-a înţeles psihologia inşilor şi a naţiunilor şi. în prezent vorbesc. Germains. trăind activ. omul religios.. cît şi în plan lingvistic. Potrivit acestei versiuni. F.. De aici tentaţia falsificării realităţii. 180 .G. declaraţia istoricului Dinu Giurescu. simţindu-şi carenţele. subl.1. La începutul secolului XX.è. au formulat agenda istoriografică pentru secolul al XX-lea.Cartea de faţă demonstrează că centrul tradiţional al evenimentelor este greşit plasat: dacă trebuie să existe un singur centru. ci rămâne în indistincţiune. p. nici hungaromaghiarii. p.117 ş. nici bulgarii etc. Istoricii francezi şi germani consideră că de la Carol cel Mare pornesc principalele dezvoltări ale istoriei europene.Această realitate trebuie dovedită atît în plan istoric. il arriva ce qui se produit presque régulièrement en pareil cas. ce fut celle de plus civilisés qui exerça sur l'autre son ascendant. şi numeroase discuţii. a trezit uimire. G.

2. p.. printre cele mai mari falsuri ale secolului XX. Concluzia este dorită.48).. coerent. actul premerge principiului.15)Oarbe or fi astfel de acte. astfel de falsificări reprezintă rezultatul unor orgolii deplasate sau al unor deliruri de grandoare. (15. În ziarele "New York Times". sau "Fama Fraternitatis"..Oricine a parcurs un număr mare de lucrări nu a putut să nu observe numărul foarte mare de falsuri şi erori "ştiinţifice". hrisoave falsificate. care în opt universităţi germane n-a întîlnit nici un om cu care să fie interesat să stea de vorbă. ci faptul că astfel de falsuri se produc. o preocupare demonică de "a face". pur şi simplu. altele din ignoranţă etc.Ceea ce e curios: fraudele sunt efectuate (inconştient?) chiar de cei care făcuseră dovada anumitor însuşiri paranormale (13. dar pe noi nu ne interesează mobilurile şi desfăşurarea unora din falsurile ştiinţifice. Privitor la practica curentă a cercetării în umanioarele franceze. bunăoară. unele intenţionate. atenţia lumii ştiinţifice. p. consecinţele acestora fiind falsificarea istoriei şi a istoriei limbii. transmisă într-un vis. căutată şi se impune prin premise artificiale sau particulare. p. pentru începuturi. Aproape toate societăţile invocă... prezentând societatea secretă a Rosicrucienilor etc. în ajunul "Zilei lui Columb" Yale University Press a publicat. în caverne. nu te mai părăseşte. Observaţia lordului Acton îmi mai aminteşte şi altceva: fraudele mediumurilor spiritiste şi ale unor "specialişti" în fenomenele parapsihologice. Subiectul e pasionant şi ar trebui analizat pe îndelete într-o zi. în morminte. cum s-a produs acest fals de proporţii. din tendinţa spre mărire. de asemenea. afirmată deschis. astfel de constatări l-au făcut pe La Bruyère să afirme că omul se naşte mincinos. o hartă precolumbiană a lumii în care era indicată Vinlanda. dar avea un straniu interes în a confecţiona documente false: Forgery is a vice very common amongst zealous Cristians and also with zealous liberals.Această logică morbidă guvernează activitatea Occidentului: unui act care este dorit i se caută premise justificatoare. În logica obişnuită se dau premisele şi se caută apoi concluzia. într-o manieră aproape scandaloasă. Scenariul e mult mai vechi: în epoca alexandrină. Primatul faptului. în India. alchimice. printre liberalii zeloşi...Se poate constata astăzi.. cu forţa. În logica sentimentelor (Ribot).) În cele mai multe cazuri. din interes. 181 . chercher ensuite. concluzie la care ajunge şi filosoful român Anton Dumitriu: Occidentul a răsturnat problema. printr-un semn interpretat mistic etc. (Falsul este un viciu foarte comun printre creştinii plini de rîvnă şi. membru al Academiei. Jean Cocteau. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice plasează harta Vinlandei alături de omul din Piltdown.În 1965. 46-47) îl citează pe lordul Acton. Dar acest act este orb.. apocalipsele şi revelaţiile de tot felul (mistice. iată ce conduce astăzi viaţa individului. a lordului Acton. De comparat cu importanţa scrisorilor şi textelor aprocrife în istoria ideilor şi a mitologiilor creştine: scrisoarea lui "Pretre Jean". Campania publicitară întreprinsă pentru a face reclamă hărţii Vinlandei a reuşit să atragă repede.47. aceasta a anunţat publicarea hărţii Vinlandei.?Iată comentariul lui Mircea Eliade la "profesiunea" de falsificator pasionat. cea mai palpitantă descoperire cartografică a secolului. chiar cu o frecvenţă îngrijorătoare.Probabil. de altfel.. gnostice) erau "descoperite" în temple. Donald Logan relatează pe mai multe pagini.2.Mircea Eliade (13. atîta vreme cît senzaţia că trăim într-o lume a falsurilor. "Chicago Tribune" şi în alte ziare au apărut pe prima pagină articole cu titluri mari. Cu o campanie publicitară neobişnuită pentru o editură universitară. Cîţi împăraţi şi conducători de extracţie modestă nu şi-au construit o genealogie de provenienţă divină? Cîţi profeţi nu au fondat o religie pe voia lui Dumnezeu. se dă mai întâi concluzia şi se caută premisele care i se potrivesc. încît eşti tentat să te întrebi: există oare ceva real. Almost all societies begin with forged charters. scrie: Trouver d'abord. Ca şi textele tantrice.

Les historiens modernes qui attribuent à Rome cette politique. Astfel că. ci dimpotrivă alterează grav realitatea pentru a ajunge la o presupusă autoromanizare a galilor nesusţinută de nici un argument serios.Niciodată în istoria societăţii umane nu s-a făcut un experiment (atenţie! fără posibilitatea de 182 . Il aurait été contraire à toutes les habitudes d'esprit des anciens qu'un vainqueur exigeât des vaincus de se transformer à son image. Est-ce la volonté de Rome? Les Romains ont-ils eu la pensée fixe et précise de transformer la Gaule? Il n'y a ni un texte. studiate.Scopul acestei acţiuni era acela de a se invoca o continuitate lingivistică între populaţia elenă din Grecia antică (blonzi. rezultatul a fost nul. care . subl.99).De ces vérités découle une conclusion légitime: ce n'est pas l'infusion du sang latin qui a transformé la Gaule. p. Cea mai evidentă probă împotrivă este încercarea guvernelor Greciei moderne. cu ochi albaştri. .Este un fals.Autorul afirmă (16. După o astfel de prezentare a imposibilităţii vreunei romanizări a popoarelor supuse de armatele Romei. lingvistica şi alte ştiinţe umaniste.. ceea ce nu este dovedit şi nici probabil.După peste 170 de ani de eforturi ale administraţiei de stat. castriani şi daci).448: armeni. p. tocmai realitatea ne scapă şi ni se oferă doar un substitut al ei.S-a pus în funcţiune tot arsenalul modern de stat. p. a cărei realitate este susţinută de faptul că legiunile nu erau compuse din italioţi (v. Vom ajunge oare să o cunoaştem vreodată? Or. care domină gândirea europeană. arabi. pur şi simplu pentru că nu este posibil. riparensi. s-au scris istoria. după aceste ştiinţe am ajuns să ne mişcăm asimptotic la realitate.Pentru a-şi atinge scopul îi prezintă pe strămoşii lui gali lipsiţi de demnitate. de a schimba limba vorbită de populaţia actuală (dimotiki) cu o limbă savantă. să părăsească această idee falsă şi să caute altundeva explicaţia realităţii lingvistice din Franţa. cu ochi şi ten închise). nu într-un fenomen de circumstanţă fără consecinţe posibile asupra idiomurilor vorbite în antichitate pe teritoriul Franţei. s-a folosit şi difuzat prin presă. acceptând cu voioşie condiţia de supuşi ai romanilor. ns.169).N-o face. de învăţare a limbilor străine. p. il ne faut pas croire d'ailleurs que ces légions (cele opt legiuni romane staţionate în Galia în timpul lui Cezar) fussent composées d'Italiens. Jalea apare la trecerea de la principii la practică.. saraceni etc. Historia Augusta p. cu mijloace moderne. Ce frumos sună lucrurile în principii.ar fi fost limba strămoşilor lor. mais il ne faut pas aller plus loin et lui imputer (à Rome. după obţinerea independenţei. în Apus. ni un fait qui soit vraiment l'indice d'une telle pensée. radio şi televiziune. nici un popor nu şi-a schimbat limba cu una străină. Katarevoussa s-a predat în şcoli.. Scrie chiar că nu s-au revoltat niciodată contra stăpânirii romane.n) la volonté formelle de s'assimiler la Gaule. N. populaţia a continuat să vorbească dimotiki. o enormitate. transportent nos idées d'aujourd'hui dans les temps anciens et ne voient pas que les hommes avaient alors d'autres idées. 134): L'histoire témoigne par plus d'un exemple de l'extrême facilité avec laquelle un peuple entier change de langue. ignorând katarevoussa. că nu există nici un text al unui autor serios care să menţioneze o astfel de intenţie din partea senatului sau a vreunui împărat te-ai fi aşteptat ca Fustel de Coulanges să fie consecvent cu el înşuşi. ten deschis) şi cea a Greciei moderne (bruni..468: lembari.li se spunea . la 1829. Niciodată în istoria societăţii umane.dar pe baza lor.Ni le sénat ni les empereurs n'eurent pour programme politique et ne donnèrent pour mission à leur fonctionnaires de romaniser les provinciaux (16. menită să semene oarecum cu elina. artificială (katarevoussa).. L'histoire n'est pas l'art de disserter à propos des faits: elle est une science dont l'objet est de trouver et de bien voir les faits (16. admiţînd că ar fi existat mai multe limbi.

lui Fustel de Coulanges. nişte droguri cu care se încearcă deghizarea ignoranţei profesorale. care au făcut din ţinutul inospitalier al Scandinaviei.Numai la Iordanes. din care să rezulte mai limpede imposibilitatea schimbării limbii unui popor.Ce fel de popoare or fi acestea. unii savanţi apuseni. nişte documente anterioare din care să fi scos date despre aceste numeroase "popoare".Într-un concentrat sapienţial publicat în presa noastră. despre care nu avem nici cea mai vagă informaţie care să permită identificarea acestora. otingii. Nu avem nici o dovadă de realizare a faptului. raumarcii. ranii etc. même attesté. finaiţii. suetizii. ne signifierait rien pour une autre région. Mais quand et comment? Nul ne saurait répon-dre avec certitude. 2. dar îl acceptăm ca atare.2 În ce priveşte istoria populaţiilor europene. nici autorul iniţial. augandzii. de o logică precară. ni quels ont été les agents romanisateurs.X. Cel mai mare istoric al francezei Ferdinand Brunot (11. Nous ne savons ni quels étaient au juste les habitants à romaniser. vinoviloţii. et l'état d'une région. liothizii. despre care în afară de un nume. ziaristul şi politologul american Walter Lippmann (1889 . scandzii.1974) scria: unde toată lumea este de acord înseamnă ca nimeni nu gândeşte prea mult. după cît se pare. bergioţii. nu se ştie nimic. que vingt et cent textes ne suffiraient pas à élucider. O crustă groasă de presupuneri şi imaginaţie constituia materia ştiinţei istorice a secolelor anterioare. theustii. les textes manquent. si bien que tout est à peu près inconnu de ce problème essentiel. o fabrică de popoare. într-un ţinut unde pământul este inospitalier pentru oameni şi vitreg pentru animalele sălbatice. taetelii. eunixii. de durată mai lungă (peste 170 de ani). În textul de mai sus. zonă care pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală.Sperăm să nu fie o concluzie pripită. a doctei neştiinţe. car c'est là de l'histoire la plus délicate. suehansii. nu le mai menţionează niciodată. granii. Lindenschmit ş. attendu qu'en pareille matière on n'est que très rarement autorisé à généraliser. aeragnarcii.a. XI) scrie: Notre pays a été romanisé. nu constituie decît glume nesărate. Astfel că toate intuiţiile sau falsificările datorate unor profesori fără spirit critic cu care am fost dopaţi în timpul studiilor generale. dar. Istoria se scria în acele timpuri din auzite şi din imaginaţie. vagothii. mixii. după el. fervirii.experimentare nu poate exista o ştiinţă) mai cuprinzător (pe un popor întreg!). iar nimeni. Este pur si simplu o horă a numelor. Nimeni n-ar putea spune nici măcar dacă aceste nume sînt transcrise corect. gautigoţii. împotriva naturii.Nici Iordanes. p. şi acela neverificabil. că un popor a adoptat o altă limbă de dragul prestigiului unui alt popor. răspîndirea conceptului de romanizare în zonele din centrul Europei se datoreşte romaniştilor francezi şi. arochii. rugii. au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor (indo-europenilor) în Peninsula Scandinavă. finnii. cu mijloace mai moderne şi costisitoare ca cel întreprins de către guvernele Greciei moderne. se citează zeci de nume. Penka (1886). se găsesc multe şi felurite neamuri (§19) printre care numai în §21-24 se citează vreo 32 de ?popoare?: screrefenii. officina gentium. ni même pour un village à coté.Pe baza imagisticii cassiodoriene şi iordaniene.Oricum. romanizarea apare ca un dat de la Domnul. n-au fost în Scandinavia ("insula Scandza") să fi văzut ei înşişi aceste multe "popoare". începută cu cca 12000 ani 183 . cu atît mai puţin ce sens au din punct de vedere etnic. nu în ultimul rând. evagrii. după cîte ştim astăzi. la originea multor falsuri ştiinţifice care circulă în Europa stau părerile unor savanţi apuseni. Cassiodor. lupii îşi pierd vederea din cauza frigului (§18).Or. şi nici n-au avut. hallinii. Wilsce. ahelmilii.

Quer enfanz tant ilenc nessoient E filz è files toz creissoient Nes' pooit la terre soffrir Ne n'aveient soin d'els garir. Aşa sa întâmplat cu năvălitorii mongoloizi (huni.Scandinavia (Scandza cum scriu autorii medievali) era necunoscută. o populaţie deja rară nu se putea hrăni din resursele oferite de solul scandinav. absenţa totală a sării. deci natural. în nici un caz aceasta n-a putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică şi popularea unor zone situate la sud de Scandinavia. În plus. E cil sor ki li sort torneit. Deci nici nu poate fi vorba ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societăţii omeneşti officina gentium. bulgari etc. p. Donald Logan (5) Astăzi este de tot limpede că solul şi clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populaţiei. Astfel că pînă în prezent nu cunoaştem 184 .Nimeni n-a mai pomenit vreodata de multele neamuri citate (ca nume) de Cassiodor-Iordanes. Ki ert son her emprès sa mort. a constituit un factor prohibitiv pentru creşterea populaţiei în zona nordică europeană. chiar cel din sud.10. cumani. că excedentul natalităţii trebuia îndepărtat. părea un dat fabulos. în Scandinavia au ajuns populaţii dinspre sud.22.) care au dispărut fără urmă ca etnii în zona în care au ajuns în Europa. Realităţile demografice sînt neiertătoare: populaţiile puţin numeroase dispar. şi mai târziu.În antichitate.Cinci secole mai târziu. Istoria Suediei). Exact aceeaşi idee o găsim exprimată similar în teza de doctorat a lui Jane Acomb Leake (v. de care mamiferele depind fiziologic.în urmă) s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheaţă (v. A se vedea şi cartea lui F. Omne ignotum pro magnifico. p 81). Unul din cele mai sigure documente (v. din spaţii favorizate de natură.21. 11) scrie: Costume fu jadis lonc tens En Danemarche entre Paens Kant hom aveit plusors enfanz Et il les aveit norriz granz Un des filz reteneit par sort. pecenegi. au dispărut ca limbă. mai ales că nimeni nu putea verifica adevărul unor astfel de poveşti.Iordanes nu reprezintă decît o formă de mitologie tardivă. avari. En altre terre s'en aleit. cel mai bun. dar aplicate altor realităţi etnice şi ceea ce e mai important. tot ce e necunoscut pare grandios.Ca urmare. La unele din acestea au rămas numele.Iar numerosul contingent de nume de popoare menţionat de Cassiodor .

exclamă: Ce greşeală a făcut Traian. motivul pentru care "geţilor" li se pune începutul în "insula" Scandza. distrugînd Dacia.4)Atunci când getul Theodoric cel Mare îi cere lui Cassiodor.L-am citat cu altă ocazie pe Montaigne care spune că în nimic nu cred oamenii cu atîta tărie ca în ceea ce cunosc mai puţin. marame albe de borangic cu franjuri către glezne (24). Bunăoară. Yourcenar)Revenind la Sant? Apollinare Nuovo din Ravenna.nici o limbă a numelor de popoare citate de Iordanes sau a fostelor populaţii migratoare care au ajuns în Europa. ajuns stăpânul Romei. oamenii nu au nevoie de adevăr. iar pe sora acestuia. sclav . demnitar la curtea sa. tradiţională. apar sfintele mucenice care poartă îmbrăcăminte ţărănească românească: cămăşi albe cu poale lungi.mai departe. catrinţe decorate cu motive variate.1) avea dreptate: aproape toate societăţile invocă pentru începuturi hrisoave false. având pe cap pileus. din graiul populaţiei bulgare sosite din Asia în Europa şi stabilităla 679 în sudul Dunării. unde se găsea palatul imperial al lui Theodoric.636) 185 . mai sus §2. pavăza imperiului roman (M. către 560 . rob. populaţie dispărută între 1014 . nu se ştie de unde vin. cuşma getică specifică.De aceea se şi crede în existenţa unor goţi. venind în Dacia după 117. în 410) jefuind Italia nu numai de averile particulare. să scrie o istorie a geţilor. acesta începe cu un ţinut fabulos. nu există nici o dovadă pentru legenda acestor începuturi şi. un substitut al adevărului. căci Dacia constituia. pentru că. Nădejdea lui Decebal (v. ci de verosimil.Iordanes scrie că la sfatul împăratului Zenon (§295) Theodoric şi-a scos hainele sale particulare şi îmbrăcămintea neamului său şi a îmbrăcat hainele de împărat şi domn al goţilor şi romanilor. Este după părerea noastră. Trei sute de ani mai târziu Atavulf jefuieşte bogăţiile Romei şi Italiei şi o ia ca roabă pe sora lui Honoriu. dacă mai rămăsese ceva din ea după prima incursiune (cea a lui Alaric. se arată că nu au rămas decît 7-8 cuvinte (23. necunoscut. În urma celor trei magi.5 scrisoarea lui Plinius Secundus) se împlinise: Imperiul fusese d?rîmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre.1018.S-ar putea ca cineva să întrebe de ce am scris getul iar nu gotul Theodoric. dar putea să pară verosimil. data morţii lui Traian.Theodoric a construit mai multe lăcaşuri de cult. un început care nu putea fi verificat în acel timp. p. nimic nu poate fi confruntat cu vreo dată istorică şi verificat în ce priveşte conţinutul de adevăr şi eroare. Pentru că aşa rezultă din materia care ne-a rămas. nu se cunosc date istorice pentru începuturile lor . printre care şi celebra Saint Apollinare Nuovo din Ravenna. Placidia. prin natura aşezării. dar nu în costumaţia orientală. § 3. O abatere de o asemenea anvergură de la canoanele tradiţionale ale Bisericii nu se putea concepe decît din ordinul lui Theodoric.Roma fusese rasă după obiceiul lăcustelor. şi nu se poate explica decît prin aceea că împăratul. fără legătură cu aceştia. se ştie.şi să primească jugul triumfului getic (sfîntul Isidor de Sevilla. ci îmbrăcaţi ca tarabostes daci. Faptul că Atavulf se căsătoreşte legitim cu Placidia constituie într-adevăr o notă deosebită.famula = cel ce serveşte. dar şi de cele publice. Însuşi Hadrian. Începuturile goţilor scandinavi sînt complet false şi sperăm că vom dovedi aceasta în mod convingător. succesorul lui Traian. în imensul mozaic al acesteia apar cei trei magi. a luat-o din oraş ca roabă (§159) Ne surprinde că n-a fost observată similitudinea de situaţii: în 102 Traian ia ca roabă pe sora lui Decebal ?i în 106 jefuieşte Dacia de bogăţii imense. fără ca împăratul Honoriu să se poată împotrivi în vreun fel.De aici de vede că lordul Acton (v. independent de geţi. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă . a voit şi a avut puterea să impună celebrarea strămoşilor săi geţi. ca atare.

. nu există decît un spaţiu originar.e. s-a împlinit prin Theodoric cel Mare înainte de 500 e. anume cel carpatic. ibid. Johannes Tröster. 8 volume a cîte cca. arată geologii.Criteriul avut în vedere în această cercetare este concludent şi grăitor.). publicat separat în revista "Destin" Mircea Eliade scrie: Studiul este pur şi simplu extraordinar. pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou. un scurt extras dintr-o cercetare amplă The Cambridge History of India. după Universitatea din Cambridge. Ea beneficiază de mai multe cercetări posterioare care o confirm?.n. cele mai vechi monumente literare ale umanităţii şi. în Vechea si Noua Dacie germană. cel mai probabil. de unde ai ieşit proverbul: Nullum violentum diuturnum (nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează) Un ciclu se încheiase! Hotărîrea distrugerii Romei.) reiese foarte clar că în acel moment numai Spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. 1). 800 pagini.e. 186 . p. le-au adus mari pagube şi. Restul Europei. sub 20 de împăraţi romani.. după terminarea războiului. Ar fi păcat ca o asemenea descoperire să rămână îngropată într-o revistă cu circulaţie limitată .193). ideea getică e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice din imaginiaţia anticilor.De aceea nici nu se găsesc urme de viaţă de tip mamifer aici pînă târziu. luată de Decebal în 106. sub nivelul actual al Mării Baltice. niciodată n-a putut veni de pe masivul de gheaţă care a fost Peninsula Scandinavă pînă la sfîrşitul Paleoliticului (mileniul X î. iniţial. către mileniul III î.n. ajunge la concluzia că faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi.n. Ancient India (India Veche). în 1914.Absenţa totală a sării în această zonă a făcut Peninsula Scandinavă total dependentă de zonele din sud. fără posibilitate de replică: resturile din neolitic descoperite de arheologi. dar din cauza începerii acestuia. Busuioceanu. Despre acest capitol.Oriunde trăieşte. realizată de către Universitatea din Cambridge (Marea Britanie). Una din cele mai probante este cercetarea întocmită sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angelles (UCLA) de către Marija Gimbutas. este o imensă pată albă. că Scandinavia este unul din spaţiile unde populaţiile indoeuropene au ajuns târziu. (scrisoare din 8 martie 1953)În ce priveşte viaţa de tip uman.n. aceste urme sînt păstrate cu grijă în muzee şi în alte spaţii special amenajate. ca să se răzbune şi s-o ruşineze. în nici un caz spaţiu de formare şi de pornire. referitor la Neolitic (mileniul V î. în ultimul capitol al cărţii sale (25) apărută postum la Bucureşti. profesoară de arheologie la această universitate (fig. Deschide perspective nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor istoriografice medievale .Nu s-a scris încă adevărata istorie a geţilor (25. tipărirea s-a făcut în 1922..În sec XVII. reia aceeaşi idee sub forma: grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani.. după aproape 400 de ani. era imersionat. au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma. Masa calotei de gheaţă era atît de mare încît sudul peninsulei.. inclusiv şi mai ales Peninsula Scandinavă. Aceste idei sînt dezvoltate de Al.Cercetări fără reproş ale unor Universităţi apusene celebre şi a unor universitari nu mai puţin celebri au statuat că în ce priveşte familia primordială de popoare.. Din harta prezentată.e. de unde aceşti nordici primeau sarea. în sfîrşit. omul lasă urme ale prezenţei sale. profesor la Universitatea din Madrid. Această cercetare a fost întocmită în anii premergători primului război mondial. kjökkenmödding numită de istoriografia suedeză. cum se poate vedea din rezumatul prezentat.Nu se vede ce s-ar putea opune concluziilor acestei cercetări. Cercetarea a luat ca bază vechea literatură vedică. când apare aici civilizaţia resturilor de bucătărie. Unde sînt descoperite.A se vedea în acest sens Anexa 2 . i-au bătut pe romani. cea zisă indo-europeană. nimic. în Ardeal unde se găseşte.

La Popa Lisseanu. alungat chiar din viaţă. 3. astfel de falsuri abundă (v. legendele fac carieră mai mare ca faptele reale (Mommsen). la Mommsen. Ajuns la maturitate demnitar la curtea lui Theodoric cel Mare. nu interesează. Fundaţia Gândirea.3 Iordanes nu putea confunda pe nimeni şi nimic. 3. Plinius către iubitul său Caninius (Un poem despre războaiele cu dacii) Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul cu dacii. fie din neştiinţă sau comoditate. în nici un caz lui Iordanes care face un simplu rezumat al unei opere mult mai ample.Ex nihilo nihil fit (din nimic nu se naşte nimic). că aşa-zişii goţi ar fi o realitate istorică şi le-au şi stabilit o origine aşa-zis germanică. p. despre sărbătorirea a două triumfuri. a se vedea Studiul introductiv din volumul nostru Studii de cultură şi civilizaţie românească.. despre un rege care. aceasta nu ar putea aparţine decît lui Theodoric cel Mare (!) sau lui Cassiodor. cu "creionul" în mână şi cu note Istoria Geţilor scrisă de Iordanes la 551 e. Popa Lisseanu care traduce getarum cu goţilor ş. care poate atinge totuşi 187 . O singură. 3. în care figurează şi scrisoarea 4. nota asupra ediţiei)Din nefericire. şi ajunge să se umfle ca un balon. nu-şi pierde deloc nădejdea. născut.1 Există istorici.Deci dacă ar putea fi vorba de o confuzie. deci nici din Peninsula Scandinavă nu a putut veni nimic. 2001. atît de fabulos? Vei vorbi despre schimbarea albiei unor fluvii. căci opera lui este un rezumat al celor 12 cărţi ale senatorului şi istoricului roman Flavius Magnus Aurelianus Cassiodorus (c. intitulată De origine actusque Getarum (v. fie intenţionat. chiar pentru talentul tău. celălalat . şi n-am găsit temeiurile afirmaţiilor de mai sus. despre tabere cocoţate pe munţi prăpăstioşi. atît de vast. publică a VIII-a carte de scrisori. deci după căderea Romei sub Odoacru.Pentru alte surse pertinente în context. şi anume că este o teribilă cutezanţă să te măsori cu aceste fapte în poezie. pe post de realitate istorică. Căci unde mai găseşti un subiect atît de actual. şi pe deasupra. i-ar fi confundat pe aşa-zişii goţi cu geţii. Bucureşti.n. atît de bogat. după cum arată el însuşi.Acest fals comis. în istorie. decît în viziune mitologică. Iordanes §1) astăzi de negăsit. dar şi numeroase alte surse istorice. către Caninius: C. unul pentru prima oară asupra unui popor pînă atunci neînfrînt.4 Oricum este o îndrăzneală nemaipomenită să corectezi (pe ce bază?) un text scris cu 14 secole în urmă aşa cum au făcut mulţi zişi istorici occidentali şi.n. după ei. foarte probabil la cererea acestuia.pentru ultima oară.a.5. cunoscut şi sub numele de Pliniu cel Tînăr. atît în apusul Europei cît si la noi care cred şi afirmă că Iordanes. Cassiodor scrie o istorie a geţilor. 3. get prin naştere. izgonit din domnie.3034) 3 Confuzie sau superficialitate? Goţii între realitatea şi ficţiune istorică. 3.2 Am lecturat de cel puţin patru ori. Caius Plinius Cecilius Secundus. cu toate că faptele sînt adevărate.. 485-578). În ştiinţă asta se numeşte fals. în sfîrşit atît de plin de poezie şi.Pentru a lămuri lucrurile trebuie să pornim cu începutul: probabil în anul 108 e. se prelungeşte prin şcoală şi massmedia. dar extremă dificultate.

. nota ns). ca inconsecventă: dacă dacii au lovit necontenit provincia pentru ce şi cum s-a ajuns ca romanii s-o lase în mâinile unor aşa-zişi goţi? Oricum. nu sînt potrivite cu versurile greceşti (Traducere: Liana Manolache. Cezar agresor al populaţiilor din Galia.În sfârşit. au declarat şi repetat obsesiv mai apoi. după 106. iar nu altfel. Vasile Pârvan (Dacia. Univers. ca naţiune politică. fiul lui Captus. pînă ce la urmă romanii. din ceea ce unii oameni de cultură. astfel că a trebuit să ne mulţumim cu sporadicele menţiuni înregistrate de istorie pe care le-am putut obţine din sursele curente.). ceea ce se confirmă prin succesiunea atacurilor geto-dacilor contra imperiului roman.. 1977) (subl. La Avaricum (în 52 î. în primul rînd chiar acela al regelui. care n-a fost atinsă de cucerirea romană. sub Aurelian. de unde rezultă transmiterea cuvîntului de ordine al lui Decebal.. Carlo Troya (v. în volumul Opere complete. data cuceririi unei părţi a Daciei.6 Că lucrurile stau aşa.au invadat necontenit provincia.ca "daci liberi" .Cine-şi mai formulează speranţe pentru lumea de aici după moarte?Dacia/Geţia reprezenta în antichitate polul civilizaţiei şi spiritualităţii. 3.{. în Anuarele daco-geţilor întocmite de Carlo Troya.e.Gândirea lui Pârvan apare. În nici un fel nu se poate înţelege altfel fraza lui Plinius Secundus: un rege care izgonit din domnie.Se poate scrie un volum considerabil cu ororile produse în Europa de Imperiul Roman. lăsând Dacia în mâinile goţilor (??). p. conform datelor reţinute de istorie. ca şi alte numeroase acte de acelaşi fel. Carlo Troya) şi Decebal a realizat că nu va mai putea rezista mult la cea mai mare concentrare de forţe a Imperiului Roman din întreaga sa istorie şi-a adunat "Consiliul de stat" compus din casta sacerdotalregală a sarabilor. şi îl supune unui măcel: toţi cei 40 000 de locuitori. Noi nu am găsit încă. Ce rezultă din această scrisoare? După ce intervenţia armatei chineze în extremitatea de est a Imperiului Roman n-a funcţionat (v. daco-geţii sau goţii au zdruncinat jugul roman în Dacia Traiană şi Ermanaric cel 188 . şi de acolo . fie în tovărăşia germanilor migratori (?. Transilvania. n-au acceptat niciodată stăpânirea romană. 150-151) scrie: .. citată şi comentată acestă scrisoare. şi fertilele Moldova şi Valahia. Almal.n.sublimul şi poate să se ridice pînă la înălţimea celor mai măreţe opere. pînă nu vor rade Roma de pe faţa pământului. reiese din succesiunea şi înverşunarea cu care geţii liberi au atacat succesiv Imperiul Roman.Anexa1) găsim scris: În 134.Din păcate n-am găsit nici un studiu. inclusiv femeile şi copiii sînt trecuţi prin ascuţişul sabiei. s-au retras din nou pe malul drept al Dunării. după un asediu mai lung cucereşte oraşul. Roma = Radix omnia malorum (rădăcina tuturor relelor). prestigiul Romei. se pare. îi pregăteşte pe geto-dacii săi să se răzbune împotriva romanilor. ns. din care proveneau regii şi sacerdoţii geţilor. cu Ovid Densusianu.. şi le-a cerut să jure că nu vor lăsa răgaz Imperiului Roman pînă nu-l vor distruge.Acest însemn de barbarie nec plus ultra face şi el parte. publicate de către Neigebaur (v. fie singuri. dacii. O dificultate mai este şi aceea că numele proprii barbare şi sălbatice. Anexa 1) este mai logic când scrie: Aceştia continuă mereu războaiele dacogeţilor pentru a le smulge romanilor din nou ţara lor bogată în aur. în cultura română. deşi conţinutul ei ni se pare deosebit de important pentru relaţiile de după Traian dintre Spaţiul Carpatic şi cel Italic. alungat chiar din viaţă nu-şi pierde deloc nădejdea. 1967. Mai mult.). E. cel puţin. la noi începînd. nici o listă a succesiunii loviturilor date de geţi imperiului roman. Ed. cei care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia septentrională.

că vechile frontiere nu erau ale unor goţi.54 e.1883) a publicat lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor. 1/1980. 3. ca şi nordul Germaniei. 27). întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas (v.Această realitate dependentă de natură este atît de neîndoielnică încît faţă de ea nu se poate formula nici o împotrivire.. 4) Lampridius menţionează o rebeliune în provinciile Panonia şi Dacia (Anexa 1).Romanii nu au ajuns nici în Maramureş. 189 . Waclaw Aleksander Maciejowski (1792 . deci dinastia Amalilor este daco-getă. acoperit de gheaţă. cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică. Commodus plăteşte sume mari daco-geţilor. armatele Geto-Dace.68 e. 3 + Anexa 1). ci ale geţilor. mai înainte). mare istoric polonez preocupat în principal de antichitate şi de istoria grecoromană. 5) În 213 Caracalla poartă război cu goţii (Anexa 1).) şi Nero (54 . şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord. 2) În 181. reiese cu claritate că spaţiul polonez de astăzi. nota ns). 6) În 215 Dacii îl atacă pe împăratul Macrinus. pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală).n. spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice. LXXII.Mare. (care sperăm se va recunoaşte şi de către cei mai aprigi susţinători ai tezei factice goţii  geţi. Commodus a fost nevoit să ducă mai multe războaie împotriva barbarilor care locuiau dincolo de hotarele Daciei (Dio Cassius. neîmpăcându-se cu cucerirea romană. n-au putut fi populate decît dinspre sud. b. Jakob Grimm (1785-1863). scrie (v. ceea ce scrie cu toată claritatea şi Iordanes în încheierea operei sale (§ 315). dar şi bun cunoscător al istoriei românilor. numite de unii şi gotice. inexistenţi la momentul istoric respectiv.. p. LXXVIII. 1) În 164. păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius (41 .)) pot fi găsite şi în fondul limbii germane. care îi împacă cu aur (Anexa 1). 7) În 218 Dacii liberi produseră mari pagube în Dacia sub Macrinus (Dio Cassius. 3. iar 12000 de daco-geţi primesc dreptul de a se aşeza în provincia romană Dacia (Dio Cassius. posedă din nou vechile frontiere pînă la Dunăre. după prelungirea drumurilor sării. 3) În 184. "Magazin Istoric". 8). parţial ele pot fi ilustrate prin menţiunile care s-au păstrat în diverse surse. LXXII. Anexa 1). cum am arătat. în Istoria limbii germane să arate că denumirile dacice de plante. Dar Carlo Troya precizează: 174 Amal domneşte peste daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor.8 Pentru succesiunea acestor atacuri. 16-18): polonezii ar fi urmaşii acelor daci care.n.Dacă luăm în seamă cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles. nu am aflat un studiu special. nr.Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman. Marc Aureliu respinge atacurile geto-dacilor (v. din neamul Amalilor. De aceea ni se pare normal ca: a. din spaţiul carpatic.7 Jan Trynkowski.

Maximinus şi Baldinus plătesc tribut daco-geţilor (Anexa 1). general al acestuia. ars. 13. 22) În 331 /332 Invazie a goţilor în sudul Dunării. Nu există o lucrare cu această temă. Unii vorbesc de anumite atacuri daco-getice sau gotice. într-o casă de ţară împreună cu cîţiva apropiaţi. în 251 (Am. dar sînt respinşi de împăratul Aemilian (Anexa 1). lumii în date. Marcellin. 24. Anexa 1 etc). 15) În 253. dar sînt respinşi de împăratul Constantin (Anexa 1. p. 18) În 259 goţii invadează Asia Mică.Totuşi ni se pare că frecvenţa acestor atacuri şi finalitatea lor. Marcian. datorită vicisitudinilor vremurilor.). 16) În 255. invadează Tracia. în acest domeniu cercetarea este deficitară.8) În 235 Maximinus Trax îi bate pe daco-geţi şi sarmaţi (Anexa 1). din cele menţionate de cronicari. XXXI. 5. Ist. bastarnii şi vandalii (Istoria lumii în date. împreună cu burgunzii. 50) 11) În 242. 20) În 267 Gallienus pierde în întregime provincia romană Dacia. goţii se retrag în faţa lui Aurelian. 10) În 238. p . XXXI. împăratul Valens moare. etc. de unde sînt aduşi strămoşii lui Ulfila. goţii şi sarmaţii îl înfrâng pe Gordianus în Tracia (Anexa 1). 12) În 248. 50). 21) În 271 împăratul Aurelian sărbătoreşte un triumf asupra goţilor. concertată. care se retrag cu pradă mare (Anexa 1). 17) În 258. următoare 190 . 5. etc. carpilor şi burgunzilor .17). împăratul Gallus cumpără pacea de la goţi. Decius este înfrânt şi ucis la Abritus.Dar cîte vor fi rămas nemenţionate şi cîte se vor fi pierdut odată cu cronicile în care apăreau.). că Italia a avut împăraţi sau regi goţi (geţi) contribuie la sprijinirea ipotezei că este vorba de o acţiune dirijată. alţii de altele. istoria pe care o cunoaştem este una fragmentară. XXXI. sub Valerianus. îi alungă pe goţi din Iliria. dar generalul său. goţii aliaţi cu carpii invadează provinciile romane din Peninsula Balcanică (Istoria lumii în date. Invazie a geţilor cu carpii. IV. nici la noi. 14-17.pătrund pînă în Italia. 9) În 237. pentru că. nici în istoriografia occidentată. Zosimos. în urma luptelor cu goţii (Am. Marcellin. 14) În 252. 23) În 378. Dexipp.251 Puternică invazie a goţilor conduşi de Kniva.16. 19) În 261 împăratul Claudius îi bate pe goţi şi-şi ia titlul de Gothicus (v. noi invazii ale goţilor. 13) În 250 .Cum am spus.Am spicuit mai sus o parte din atacurile date de daco-geţi sau goţi împotriva Imperiului Roman. totuşi goţii. pe epoci. Marcellin. şi Am.

3.O zbatere inutilă în perspectivă istorică căci ori cum ar fi întors-o istoriografii francezi. sublinierile noastre. Cronica ducilor de Normandia..De la rumân la român. avea scop politic.9. Leake etc. dar scopul acestei "excepţii" introduse de istoriografia medievală. germani şi alţii în Evul Mediu.). dar prin aceasta nu s-a născut o altă naţiune. începînd cu istoriografia medievală.1 sentinţa istoricului american F. dar s-a schimbat şi consoana vecină.The old approach to Beowulf as an historical document was born of Germanic nationalism. Carolus Lundius etc. 179). fie o eroare. dar prin această operaţie de rutină nu se nasc alte naţii. 25. mai ales franceză şi germană (a se vedea în cap. al căror nume este corect dat de Alfred ca Got/an (fără eronatul th din formele clasice). ca să folosim transcrierea franceză. De la get la got s-a schimat o vocală. of the ardent desire to find in this oldest Teutonic epic recollections of true heroic deeds performed by a real Germanic tribe (22. că pe harta Londrei apare un Campus Dacorum şi multe altele pe care nu le cunoaştem dovedesc că în adâncimea timpului istoria Europei are destule zone nelămurite sau direct obscure. the mention of the Goths. sînt destinaţi să reproducă ideile altora.războaielor dintre Traian şi Decebal.. whose name is correctly given by Alfred as Gotan (without the erroneous th of the classical forms (22.) ai teutonilor (v. din dorinţa arzătoare de a găsi în amintirea celui mai vechi poem epic teutonic a unor fapte eroice adevărate aparţinînd unui trib germanic real.Pentru a crea confuzie. Argumentele. ai popoarelor nordice (v. aceşti istorici au adăugat un h la got.Trebuie să spunem că autoarea ajunge la concluzia că geaţii. Fiind vorba de un arbore genealogic fabulos nu se puteau marca măcar naşterile protagoniştilor selectaţi şi bătăliile date. născut la Italica (Spania) abia dacă este menţionat în cronicile spaniole. să creadă fără să cerceteze. sînt atît de numeroase şi peremptorii că numai cei care au trecut pe deasupra subiectului nu le-au observat . p. J.. în principal germană. 3. chiar dacă ar fi absurd ceea ce li se propune să creadă. 7)/ cea mai veche considerare a lui Beowulf ca un document istoric a fost generat? de naţionalismul german. prin saxoni şi frizieni.La aceeaşi concluzie ajunge şi cercetătoarea americană J.Să sperăm că studii ulterioare vor aduce mai multă lumină în acest colţ întunecat de istorie. Donald Logan) au avut tendinţa de falsificare a istoriei în căutarea unei identităţi proprii. prin natura lor.1 La geaţi s-a adăugat o vocală. Donald Logan.Toţi.. operaţie cu desăvîrşire imposibilă chiar pentru un prestigitator mundi. 178. nu reprezenta o realitate.A. dar absolut toţi istoricii din sec.În timp ce Traian.Cu goţii s-a dorit să se facă o excepţie cum am arătat şi cum au remarcat şi alţii (F. sînt de fapt geţii! 3. chiar şi consoane.9 Goţi  Geţi Asupra identităţii din titlul acestui subcapitol nu poate exista nici cea mai mică umbră de îndoială.. Leake: in the time of King Alfred . XIX 191 . se schimbă vocale. ceea ce constituie fie un fals. cum se va vedea. pe care istoriografia germană dorea să şi-i apropie. occidentală. dar prin această schimbare nu s-a născut o nouă etnie. menţionarea goţilor. p. cum am arătat. dar şi franceză. Gesta Normanorum. ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci (Dutch) şi ai Anglilor. de la francez la franţuz s-a schimbat o vocală. Faptul că în Franţa actuală apare o Pays de Dax (Daks).A. p. sîrb/serb etc. în timpul regelui Alfred . în care daco-geţii sînt consideraţi fondatori ai spaniolilor (25.2 Nicăieri. 108)/ . adevărul nu se putea să nu iasă la iveală.Evident se exclud cu totul cei care.. ai cărei locuitori se numesc Daci (Dace).9. nici la Cassiodor-Iordanes nu se indică nici o dată la care ar fi apărut aceşti aşa-zis goţi. p. Leibniz. Collectanea Etymologica) şi. prin ani calendaristici.Faptul că lingvistica occidentală nu a înregistrat măcar vorbele populare ale limbilor vorbite pe teritoriile sale îngreunează mult un studiu de sinteză credibil care să tindă către aflarea realităţii. ca un trib germanic real.Nu-i includem între aceştia pe cei care.

. celţii.De aceea nu s-a auzit pînă astăzi decît Ich bin Deutsch = Dac. cred eu. din Spaţiul Carpatic. Toţi oamenii aveau fraţi naturali. p1. celţii au imigrat fără îndoială. a lingviştilor. Nu poţi numi pe cineva frate pentru că e frate cu un terţ. romanii le-au dat acest nume. IX. de după mileniul III î. 71 .The earlier name (of the german) were Alemain and Dutch (The Oxford Dictionary of English etymology. Dar în antichitate şi evul mediu nu existau diferenţe mari de limbă. a cărturarilor.ns. ns. cum sînt numite de autorii acestei lucrări) : indo-persanii. vol. Diferenţierile s-au produs cu trecerea timpului şi. slav. la originile Europei altă populaţie neexistînd. ceea ce găsim şi la Strabon (VII.Pezron la 23 februarie 1699. scopul istoriografiei medievale germane şi franceze era acela de a-şi găsi o identitate. târzie. ci de a încerca să explice mai corect. constituie un memoriu pe care i-l adresează Abatele F. a gramaticilor.3. 12). germanii etc. o pleiadă de străluciţi cărturari saşi fiecare cu argumente proprii susţine că teutonii sînt urmaşii dacilor. ca şi cum ar vrea să spună că ei au o origine comună (cu celţii).La 1717. dupa apariţia oamenilor şcoliţi. în afară de declaraţii. ei n-ar putea fi decît tot geto-daci. germanii şi slavii. 3. nu pot fi catalogate migraţii. Cezar în De bello gallico (Cartea VI. que le haut allemand était arrivé vers 1750 au plus haut point possible de perfection et qu'il falait en quelque sorte 192 . în Collectanea Etymologica a ilustrului Gottfried Wilhelm Leibniz. 25) scrie că Germanii se învecinau cu Dacii.numele cele mai timpurii ale germanilor au fost Aleman şi Dac. grecii. De acea s-a şi numit indo-europeana comună. asigura minimul de condiţii de viaţă. repetăm.Înainte de Leibnitz sau după el. 1966 .Din sec. vin din aşa-zisul orient al Europei.Numele germani nu li l-au putut da romanii decît dacă ei i-au considerat fraţi ai lor.Am mai spus-o. romanice. p. pensait comme Gattsched. nu se găseşte nicăieri în ultimii aproape 2000 de ani nici cea mai insignifiantă probă. dinspre partea orientală a Europei (Istoria Romană. ca şi acestea. Vorbitorul de latină vulgară se putea înţelege cu vorbitorul de teutonică sau theodiscă (29. Ar fi fost un nonsens să te numeşti pe tine însuţi frate.Nu se ştie pînă astăzi ce criterii determină calificarea de romanic.Dacă ţinem seama de condiţiile geologice ale Europei ca şi de condiţia fiziologică a omului nu se poate evita constatarea că după retragerea gheţarilor din nordul actualei Germanii şi din actuala Polonie populaţia a expandat (a roit) din sud. passim). prin schimbarea unei vocale s-a descoperit apariţia unui nou popor. p.Limba germană actuală este o operă de cabinet. artificială de aşa-zise familii de popoare: germanice. albanezii.De altfel. germanic. I. Teutonii nu şi-au spus niciodată germani. idee combătută formal.T.n. italice şi germanice.Să vedem ce spun cei mai erudiţi savanţi în acest sens. tracii. şi mai ales ce arată faptele. era suprapopulat şi mai ales.Ştirile de mai sus. Olandezii se numesc şi astăzi Daci (Dutch). Ei au plecat toţi dintr-o vatră în care au vorbit o limbă comună. goţii cărora li s-a dat o aprtenenţă aşa-zis germanică. mai ales. Adelung. subl.recunosc şi scriu că latinii.e.10 Deoarece. în principiu de unii oameni de cultură români. limba theodisca nu pare să aibă altă semnificaţie decît cea de limbă vulgară (29. pentru că rostul teoretizărilor de tot felul nu este acela de a înlătura faptele. p1) subl. Printre aceştia se găseşte şi vestitul istoric german Mommsen: Răsăriţi din aceeaşi tulpină din care s-au născut şi popoarele elene. care n-a fost afectat de glaciaţiuni. Un început de criteriu ar fi limba.Şi Universitatea din Cambridge susţine această idee (vol I. 195). mai aproape de realitate faptele. celţii. by C. german înseamnă frate bun.P. din aceiaşi părinţi. slave. într-adevăr ?germani? în limba romanilor înseamnă ?fraţi gemeni?.Onions. italioţii. impusă de sus în jos abia către sfîrşitul secolului XVIII şi mai ales in sec. pe care le publică Leibniz în cartea sa. spus direct: Tocmai din această pricină. (1646-1716) găsim. Le grammarien le plus réputé du XVIIIe siècle. XIX. Cap.anexa 2) atunci când arată că din Spaţiul Carpatic au roit (după părerea noastră aceste părăsiri ale Spaţiului Carpatic. deşi în acest sens nu este nimic dovedit şi. dar în antichitate nu apăruse această grupare vagă.Dacă "goţii" ar avea o existenţă de sine stătătoare şi ar fi "germanici".

Adelung imaginează o limbă germană pe baza dialectelor germane de sus (haut-allemand). în paragrafele: 60. Italia. nu s-ar fi putut ca Belizariu să-şi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. aceste realităţi nu existau în secolele II . 120. ils furent absorbés par la population romanisée qui habitait ces pays (30. 283. 67. 253. 1938. nu se vede cum calitatea de frate bun ar putea defini o etnie.Aşa ceva în Franţa. admiţînd limba drept criteriu. 263. de o largă răspîndire. Anglia. 93. Paris. 27 3. aşa-zişii goţi nu pot fi ataşaţi unui sistem neconstituit.Este demn de subliniat cum gândesc şi ce constată chiar cei mai avizaţi doctori în lingvistică.. Dacă n-ar fi fost vorba de două nume frecvent interschimbabile ale aceleiaşi populaţii de bază.Am spus că între 23 folosiri ale cuvîntului germanus cu sensul direct apar şi 4 utilizări cu sens de popor.l'immobiliser dans cet état. 268. pînă în munţii Pindului. vestitul general al lui Iustinian. 229. 191. 129. 120.. în sec XVI. vorbitori ai dialectelor constituite în Europa. biblia în teutonică. marchează diferenţa netă dintre limbă şi dialecte. Les Patois. (29. Deci. geţii fiind numele vechi cu o istorie glorioasă în spate. et fonda.Iordanes foloseşte de 23 ori cuvîntul german(-a). este de neconceput. din sec XVIII. 164. 167) Şi această constatare. (1782). Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire (29. 266. atribuit de latini teutonilor. soit par sa Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen in den preussischen Landen (1781). 257. l?enseignement scolaire de la grammaire . În realitate ei se găsesc şi azi acolo. pentru că. două secole mai târziu. 223. 265. de 19 ori cu sensul propriu. inexistent la momentul apariţiei şi desf??ur?rii goţilor.. Germania etc. pe baza acestui criteriu nu putea fiinţa o familie de limbi germanice. Istoricii apuseni considerându-i germanici.1 Belizariu. A se vedea şi Albert Dauzat. vizigoţii au stat în sudul Franţei peste 400 de ani. 159. 257 3. 199. 3. 299 şi 306. Înainte de apariţia oricărei forme de învăţămînt şcolar vorbitorii de limbă română din Bucovina se înţelegeau perfect cu cei din Banat. soit par son Umständliches Lehregebäude .Chiar dacă Luther.2 După istoriografia occidentală.. 191. (29..11 În Getica (Iordanes) nu se găseşte nici cea mai neînsemnată aluzie referitoare la o aşa-zisă germanitate a zişilor goţi. 193 . p 167) subl.11. p 166)Vers le milieu du XVIIIe siècle l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune . neexistând o limbă germană înainte de secolul XVIII. învingîndu-i pe aşa-zişii goţi în Italia. deşi cele două nume aparţin de fapt la două ramuri ale aceleiaşi populaţii. din Oltenia sau chiar din dreapta Dunării. 180. afirmată apăsat.. 274. preia masiv cuvinte din latină şi.În termeni reali. Ar fi fost o formă de paranoie să-i înfrîngi pe goţi şi să-ţi iei titlul triumfal de Gepidicus Maximus. În cazul limbii.VI ca să poată motiva o aşa-zisă apartenenţă germanică. relativement peu nombreaux. cu cei din Ardeal. mai ales după Evul Mediu. à décréter quelles locutions étaient correctes et quelles fautives. traducînd. universalitatea înţelegerii este naturală şi nedependentă de vreo formă de învăţământ şcolar. iau ca model germana lui Luther şi a lui Adelung. în § 67. şi se miră că nu găsesc nici o urmă de germanism în secolele IV-VIII când acesta nu se născuse încă: la colonisation des Visigoths en Gaule et en Espagne ne laissa aucune empreinte sur la langue puisque.Or titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins. de frate sau soră. 270. Aşa ceva nu se cunoaşte în istorie. p. îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. ns.11.Il s'appliqua à réglementer les déclinaisons et les conjugaisons. p.

ceea ce arată superficialitatea cercetărilor care au avut ca obiect acest aspect. să-l cităm pe eminentul N. chiar târziu când goţii dispăruseră. mai ales în cele trei volume de cîte cca 800 p. nota ns.). ca şi în alte texte din aceeaşi regiune. a muşca. jos.. inclusiv în frisiana veche şi saxona veche. să fi venit pentru a înnoi în sens naţional este una dintre acele erezii pe care singur romantismul dezlănţuit din primii ani ai secolului al XIX-lea a putut să le conceapă (14. natural sau artificial. De exemplu: ades. legat de un singur grup. ns.3 În legătură cu ideea germanismului aşa-zişilor goţi. fără istorie.180. cu superstiţii confuze. că nimic n-a putut veni din ea. Ea n-are în sine nimic naţional.137). p. autorul n-are o idee clară nici despre ce înseamnă germanic din punct de vedere etnic. 3. cu desăvîrşire imposibil.1. se îndreptară spre insula Thule şi au rămas acolo. ori este amintirea. Deşi autorul era tînăr când scria aceste rânduri. C II. trebuia. 3. berc etc. iar originea lor scandinavă a fost considerată de unii cercetători ca o simplă legendă. 25.. p. 194 . p.De asemenea ignoră că pătura conducătoare a Spaniei. pe care Iordanes îi citează ca locuitori ai insulei Scandza. capabile de a fi transmise de la o generaţie la alta. 15): Herulii îşi căutară sălaşuri în locurile cele mai îndepărtate ale lumii locuite pe atunci . pe de-a întregul inventat. fără nimic scris ca bază a unei gândiri comune. ale Dicţionarului des idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs. regretabil. etc.Este interesant că în timp ce diverşi istorici şi lingvişti. noi am găsit peste 1300 de cuvinte româneşti.Că Scandinavia a fost populată dinspre sud. caută nebuloase urme aşa-zise germanice în Midi-ul Franţei.110). unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iranică? Excelentul istoric care a fost Ion Budai Deleanu.p. relativ puţin numeroşi.Iată de ce am numit germanismul invocat în contul aşa-zişilor goţi de către istoriografia medievală de sorginte teutonică sau teodiscă o iluzie romantică care cântă.164) Dr. şi atunci ea n-are decît un sens local. fără "biblie". pe care o păstrează acea seminţie a dreptului de stăpânire pe care-l au înaintaşii zeului tutelar sau ai şefului divin. fără genealogii chiar.138): Goţii au fost studiaţi intens şi cu pasiune.137) /colonizarea vizigoţilor în Galia şi în Spania nu lăsă nici o urmă în limbă pentru că. ei fură absorbiţi de populaţia romanizată care locuia aceste teritorii/. cloşcă. Alexandru Bădin (31. l'un des peuples germains les plus nombreux! În afară de dogma germain.11. p. sus. celelalte povestiri ale sale îi privesc în întregime pe geţi (2.A crede că aceste rase fruste. nici dacă goţii erau les plus nombreux (p. în urechile unor istorici interesaţi ca un pian smintit care scoate sunete fără să i se atingă clapele. rezultă şi din textul lui Procopius din Caesarea (32. la sud de Loara.Procopius este contemporan cu Iordanes astfel că există dovada că Herulii. instinctual. subl. pentru a-şi întemeia nobleţea să dovedească sau măcar să afirme descendenţa din geţi (nu goţi!.136) sau peu nombreux (p. pe baza dogmei unui germanism al aşa-zişilor goţi.4 Puteau aşa-zişii goţi s? apară şi să umple pagini de hârtie fără străvechea anterioritate a geţilor. fără "carte". mai ales în ce priveşte Getica lui Iordanes. îi scapă că pe pagina anterioară scrisese: Les Gothes (cu falsificarea th!). cocă. a băga. a adăsta.Dar o asemenea influenţă "germanică" se regăseşte peste tot în Europa. constată: dacă lăsăm la o parte lucrurile pe care Iordanes le povesteşte despre migraţia goţilor din Scandinavia şi înaintarea lor pînă în Sciţia. sînt veniţi acolo dinspre sud. sigur. Iorga: Regalitatea germanică ori este de creaţie romană.11. care n-a fost dovedită niciodată.

nici o formă de probă ci doar un fel de lumea spune. putea rămâne în familie. Iordanes reia felul în care au sosit din insula Scandza aşa-zişii goţi: trebuie să-ţi aminteşti ce ţi-am spus la început că goţii.. ceilalţi trebuind să plece. Astfel de apariţii şi dispariţii se găsesc numai in 1001 de nopţi. se găseşte hrană mai degrabă pentru vite decît pentru oameni.n. adica în Gothiscandza.. una.n. oricît de dragi le-ar fi fost copiii. Ce înseamnă aceasta ca număr de persoane? 195 . Nimeni nu le purta de grijă (Cronica ducilor de Normandia)Iordanes îşi începe povestea aşa-zişilor goţi (§25) astfel: Se spune că din această insulă Scandza.n. Nu există nici un document . ca dintr-o fabrică de naţiuni sau ca dintr-un pântece de neamuri. cît a trăit el.Iordanes continuă: din această insulă au răsărit odinioară Goţii. ieşind din sînul insulei Scandza cu Berig regele lor au fost duşi cu numai trei corăbii pînă la ţărmul de dincolo al Oceanului.) sau 700-800 de ani mai târziu când acest nume apare la unii cronicari? Nu ştim nimic.) nu ştie de goţi. numai unul.?. Când odinioară? Cu 600 de ani î. pentru că sînt puşi să poarte lupte cu Cirus (558-către 528î.... nici Dio Cassius  236 e. Aşa s-a făcut ca dintr-o poreclă. 95 ca să explice cum sînt rudă geţii cu gepizii. care se găseşte mai la sud faţă de Scandza. un cuvînt niţel schimbat să devină nume al gepizilor. etc.n. Cum ar fi putut să-i menţioneze dacă pe vremea sa nu existau? Joseph Flavius nu-i menţionează pînă la 100. de unde fecunditate mai la nord ca să apară o officina gentium? În ţinuturi în cea mai mare parte pustii se şi prăsesc populaţii .. În § 94. fiindcă în limba lor leneş se spune gepanta.) nu-i menţionează pe goţi. nu interesa unde. În § 29 autorii se arată surprinşi că Josephus Flavius (37-100 e. .. se spune că a dat numele neamului. Dar ce dovadă poate constitui gura lumii în istorie? Şi Cassiodor .n. chiar din sudul Scandinaviei. dar nu-i menţionează nici Dion Chrisostomul +120.De aici aflăm că în această povestire goţii ar fi venit din Scandinavia cu trei corăbii dintre care două cu goţi. iar una cu gepizi.). cu Darius (521-486 î.e.n. (ibid) În §13 Iordanes scrie că în Britania.Procopius continuă: În această insulă pământul este în cea mai mare parte pustiu . prin tragere la sorţi..e.Am văzut mai înainte că datorită incapacităţii solului.e. nici Clement din Alexandria (150-215 e. de a-şi hrăni populaţia.Dintre aceste corăbii. mergînd mai încet. Ce fel de popor ar putea fi acela care obţine victorii de răsunet se bate cu armatele imperiului roman şi nu este măcar amintit de principalii cronicari ai timpului? Să vedem cît adevăr se găseşte la apariţia aşa-zişilor goţi şi gepizi. au răsărit odinioară goţii cu regele lor pe nume Berig Începutul este ca în toate poveştile : Se spune că .

cum scrie Iordanes (§94). pentru că în vremea lor pluridisciplinaritatea nu 196 . iar sub al cincilea (!) rege (Filimer) care a urmat după Berig (ceilalţi trei regi dintre Berig şi Filimer n-au fost menţionaţi niciodată) au luat hotărîrea să plece mai departe.În Roma cezarilor. că goţii ar fi putut mobiliza 10 % din populaţie. p.000 de copii (34. secolul XIX deja 22 de ani (G. jumătate din armata goţilor s-a prăbuşit fără salvare şi fără să mai poată trece cineva peste rîu (§ 27).Armata nu a putut reprezenta către 10 % din populaţie decît în ultimul secol. goţii istoriografiei medievale germane n-au pierdut nici un ostaş (!) cu marea armată de şase soldaţi. III. ceea ce înseamnă că au sosit pe ţărmul nordic al Poloniei de azi.durata de viaţă n-ar fi depăşit 18 ani. 417). Care armată? Dacă au venit 120 de goţi. evident cu soţii şi copii. În antichitate este greu de conceput că se construiau corăbii atît de mari.92): Mai grozavi sînt Normanzii . când speranţa de viaţă tindea către triplare sau chiar către împătrire faţă de cea din antichitate şi din Evul Mediu. admiţând. fosta lor armată se putea ridica la maxim 12 luptători. nenorocire. în contemporaneitate. o iau de-a lungul coastelor pe corăbii cu cîte 60 de oameni. când trecea peste un pod.Iordanes nu spune cîţi inşi putea cuprinde o corabie.Îi era permis lui Herodot. sec..Cu aceşti 12 luptători. din cei 120 de goţi debarcaţi nu se ştie când în Gothiscandza. 1980. XIX. vandalii şi celelalte popoare cucerite. pentru demonstraţie. De aici au înaintat victorioşi pînă la marginea Sciţiei. p. dar ca Herwig Wolfram. În § 27 li se întâmplă nenorocirea cu înecarea a jumătate din armată. cum coboară din corăbii îi atacă şi-i alungă din propriile locuinţe pe ulmerugi. în primele secole ale erei noastre. maximum: 120 de goţi şi 60 de gepizi..Că istoricii medievali germani puteau crede în astfel de lupte de desene animate cu eroi mitologici e aproape de în?eles. în Gothiscandza. Brandenburg şi Saxonia inferioară. Macklenburg. cel mai probabil. Durata medie de viaţă a crescut foarte încet de-a lungul timpului. A nu se uita că ne aflăm.Dar. 14). chiar şi agramatului Iordanes să creadă şi să scrie (Iordanes reproducînd "ştiinţa" unor autori greci şi latini predecesori) astfel de fabule. Roehrer-Ertl (Actes du II-ème Congrès International de Thracologie. unde exista oarecare igienă şi oarecare posibilitate de îngrijire medicală la dureé de la vie n?aurait pas dépassé en moyenne dix-huit ans (34. Admiţând că în luptele date cu ulmerugii. În Germania de sud. prin absurd. goţii au cucerit pământul dorit.Să considerăm totuşi. Mortalitatea infantilă era înspăimântătoare şi se consideră că atingea 50 % din nou-născuţii pînă la un an (jumătate din copiii nou-născuţi mureau pînă la un an). Bucureşti. speranţa medie de viaţă a noilor născuţi de ambele sexe se situează la cca 20 de ani în sec. p. că geţii ar fi venit din Scandza în corăbii de cîte 60 de persoane. În Franţa era la 1789 de 28-29 ani (34. profesor la Universitatea din Viena (26) să încerce să justifice pe astfel de basme existenţa goţilor ca populus germanus este regretabil şi ridicol.14). 47) . s-au încleştat în luptă cu neamul spalilor câ?tigând biruinţa (§ 28). XVII-XVIII. vol. care s-au separat şi s-au îndreptat în direcţii diferite. Albert Bayet (33. p. p. La 1911. altfel dispăreau într-o generaţie. ce armată se putea obţine la o populaţie de 120 de persoane. XVIII şi prima jumătate a sec. Kurth şi O. în Franţa mureau încă pînă la un an peste 100.Or. îi subjugă şi pe vandali şi au cucerit mai multe popoare (§ 26).

nici pe germanul Nicolao Petreio care-şi tipăreşte cartea la Leipzig în 1695. latină. din opera aceloraşi autori numai părţile care-ţi convin şi pe altele să le respingi. în istorie. ultimii din cîteva femei practicante ale magiei . Autodidacţii entuziaşti de odinioară.Iar goţii. să folosească mijloacele moderne de datare etc. Numai că nu înţelege că are în mânecă o carte falsă. 197 . fiziologie. 74). genetic. după cîteva generaţii. împreună cu basmele Mamei mele Gâsca şi afirma hotărît că istoria nu e şi nu poate fi ?tiin?? etc. obiectivitate ştiinţifică: luăm din Biblie (din Iordanes şi din toată literatura pertinentă) numai ce ne convine. de ce Darlu o socotea cea mai puţin onorabilă dintre operele imaginaţiei. dar orice istoric ar trebui să facă un calcul elementar în urma căruia ar constata el însuşi că cei 60 de gepizi şi cei 120 de goţi. sociologie. mult mai mulţi. folosit la traducerea Bibliei.exista. Din zecile de autori elini şi latini care scriu că goţii nu-s decât geţii. antropologie. Singura similitudine identificabilă este cu cuvîntul românesc aiurite.Istoricii germani. curat-murdar. se cheamă.Nu se poate să accepţi. (ap.Privitor la aceste aspecte. Wolfram nu citează pe nici unul.Astfel că nu poate fi nici o urmă de îndoială că. dar istoricii. i-au oferit lui Constantin cel Mare 40. iar nu că s-au înmulţit încît în § 199 să se vorbească de nenumărata armată a gepizilor din care 15.Asta.000 au pierit (aici li se asociază şi francii care luptau de partea cealaltă a baricadei) la Câmpiile Catalaunice (§ 217). etnografie.Trebuie să spunem că n-am găsit nimic asemănător cu acest cuvînt în elină. trebuie s-o primească pe de-a-ntregul şi misticul profesor al Universităţii din Viena care. După cum am arătat mai sus. germană. Azi un istoric trebuie să ştie geologie. p.Scuzele pe care le aveau scriitorii acelor vremuri de demult nu le mai au istoricii de azi. franceză. Aceste aiurite sînt alungate din mijlocul goţilor şi văzîndu-le duhurile necurate cutreierând prin deşert leau îmbrăţişat şi s-au împreunat cu ele şi au dat naştere hunilor (§ 122). după cercetări savante. cum a făcut cu Simmachus şi cu Boethiu. că maslul este inutil şi lipsit de rezultat. fără reţinere falsifică sperând că-i va ieşi pasenţa.. goţii veniţi din Scandinavia cu cele trei corăbii au dispărut curând după sosire. Numai în Germania n-au ajuns niciodată aceşti "germanici". Wolfram n-au de ce să se supere. astfel că trebuie s-o accepte şi pentru generarea hunilor din aiuritele goţilor.Spaţiul nu ne îngăduie.. e silit cineva să constate că numărul lucrătorilor ştiinţifici ieşiţi din universităţile noastre e cu totul fără însemnătate. p. desigur. 35. inclusiv prof. care reclamă statut de oameni de ştiinţă. ducându-se.Călugării şi actorii pot crede în astfel de minuni. cum ar putea să le acorde cel mai neînsemnat credit? Acest fel de istorie poate justifica de ce Malbranche dispreţuia istoria şi nu-i acorda mai multă importanţă decît ştirilor din mahalaua sa. căci cunoştinţele s-au înmulţit şi posibilităţile de aflare a adevărului au sporit în proporţie foarte mare . debarcaţi în Gotiscandza au dispărut fără urme.numite cu un cuvînt "strămoşesc" haliurne. dar pentru alte "greşeli". dacă ar fi fost reali.Pentru că nu e de mirare că numeroase adevăruri sînt încă ascunse cunoaşterii după 2000 de ani şi chiar mai mult. au vînzolit toată Europa. nici chiar în vocabularul lui Ulfila. Iorga spunea: cu această direcţie s-au format profesori secundari de istorie de o mediocritate convenabilă. prof. să nu se lase mai prejos. regresul faţă de ce se producea altădată e incontestabil.Dacă a primit-o Thodoric cel Mare şi nu i-a tăiat capul lui Cassiodor. însă. iar Louis Bourdeau respingea lucrările istoricilor la rangul de fabule. nu 60 sau 120 şi nu a rămas nici unul. ar fi fost cca 2000 la număr. decît ca procedeu de apariţia hunilor (§ 121). engleză. apariţia "marelui" popor al goţilor nu se deosebeşte. N.Hunii. obţinuţi printr-o simplă schimbare de vocală. Dacă nu pe toate terenurile.182).Sperăm ca temerile lui Iorga să nu mai fie tot atît de acute azi. nu lasă decât locuri goale (14. Atunci se putea spune istoria este o poveste mincinoasă care ni se înfăţişează ca adevăr. ceea ce constituie încă o dovadă că între aşa-zişii goţi şi zisa lume germanică nu se pot găsi legături de filiaţie sau de similitudine. e istoria pe care ei au folosit-o pentru a-i inventa pe goţi.000 de ostaşi şi alţii. cu durere.

1 Philostorgius (368 .. Unii au zis că ar fi fost o limbă gotă. Cele mai frecvente certuri se produc între vecini.. XX. în Spaţiul Carpatic sau în alt spaţiu geţi şi goţi ca două popoare diferite. prin limba ausonică înţeleg valaha. iar o limbă gotă nu a existat niciodată.13 Între 582 şi 602. ca să-l înţeleagă atîtea felurite neamuri?La această întrebare trebuia să răspundă dl.. iar cei de acum îi numesc goţi . 3. § XVI). politică etc.425) sciţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi.În acest sens mărturia eminentului prelat maghiar Otrokocius este lămuritoare: Non neglexit Priscus illud etiam nobis consignare..Noi sper?m că s-ar putea ajunge la acea limbă pe care o vorbeau toate popoarele din barbaricum. nu ştiinţă. quod ipsorum quoque Hunnorum aliqui. XVIII.. 4. n. populaţia continua să vorbească aşa-zisa limbă barbară n. 136.Geţii apar şi în sec. Wolfram şi alţi mari istorici. / N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. datorită legăturilor cu romanii. intelligo Walachicam. vecine? De ce nu se menţionează nici o luptă între ele. dar şi cele din Grecia şi Italia antică. o mare parte s-a pierdut. îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu Alana) şi cu ausonica. quas ille linguas expertus est circa Atilam. ceea ce este o aiureal?Istoria limbii germane arată clar (vezi mai înainte) că actuala germană e o confecţie târzie. 32) / Dar gota nu este strămoaşa germanei/. IX. dar asta-i religie.12 La Câmpiile Catalaunice Atila ţine hunilor. un cioban "got" a cerut împăratului Alexandru Sever.. 4 Autori şi cronicari despre identitatea dintre geţi şi goţi Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare. in usu potissimum fuisse. ns. la patriarhul Photios. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar. p.În ce limbă le-a vorbit. dar nici cea mai vagă menţiune despre aşa-zişii goţi). între toţi aceştia şi romani. etc. 3. dar spaţiul nu ne îngăduie să continuăm. ob commercia cum Romanis. Ubi per Ausoniorum linguam. Unde.) permisiunea să lupte cu militarii pregătiţi pentru un concurs.Astfel arată unii oameni de "ştiinţă" chiar în sec. quasi corruptam Latinam (cap. cronicarul împăratului Mauricius. Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil.Da.De ce nu sînt menţionaţi concomitent.. gepizilor şi celorlalte populaţii din lagărul lui un discurs de îmbărbătare pentru a porni la luptă. ns. subl. 126.). despre oştile geţilor (p. operam dabant Linguae Gothicae (quae cognata Alanicae) & Ausoniae. ostrogoţilor. ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu. dar niciodată între geţi şi goţi etc.Că împăraţii romani înţelegeau aşa-zisa limbă barbară rezultă şi din ceea ce scrie Iordanes (§ 83. 4. în limba părinţilor săi (cu 40 de ani înainte de părăsirea Daciei de către Galienus. nu şi aşa-zişii goţi. strămoaşă a germanei de azi. fără o ordine cronologică. dar n-au făcut-o. din sec. 198 .În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea. Supponit in his.Sînt amintite lupte între goţi şi gepizi (deşi îs acelaş popor) între avari şi gepizi. După părerea noastră în legătură cu limba aşa-zisă barbară este strict necesar un studiu condus cu seriozitate şi pasiune pentru a se ajunge la lămurirea conţinutului noţiunii de limbă barbară. Nu ştim de ce.. 84): Maximin. Desigur şi din acestea. a lui Adelung. 63. leită latina coruptă (vulgară. Mais le gotique n'est pas l'ancêtre de l'allemand (29.Sînt şi alte aspecte care se cer lămurite. ns. Teofilact Simocata scrie despre geţi. Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din ţara getică (Istoria eclesiastică).

p. 4.6 Hieronymus (345 . dacii şi goţii sînt un singur popor cu mai multe nume. că toţi învăţaţii din trecut. p. Sheringham.7 Eugeniu de Toledo. învingînd cu armele pe geţi. ci de discernămînt. în titlu. în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau. 4. 396 şi De bello Gothico. de asemenea nu-i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi.4. de reprezentare corectă a realităţii. decît Gog şi Magog. în Zamolsiz... p.363). 1687 scrie: p. ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere. Împotriva lui Rufinus. cel din urmă încercând să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mână prin următoarele temeiuri: 199 . 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras) / În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem. 37). Crezând că nu mor. Boxhorn. Martin Schmeitzel. 33. cetele getice.Ş. pentru goţi.383) să-l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s-ar fi aşteptat să scrie goţi.2 Claudius Claudianus (Panegiric. 4.Iar în altă parte (ibidem) scrie: Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt / Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit .. la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius. indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi.8 Carol Lundius. ale geţilor (25. Uppsala. 402) scrie de peste 50 de ori getic.Apostatul (331 . dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxis. în Încercare de istorie românească.5 Prudentius (348 .E. în Cezarii după ce-l pune pe Traian. E.. 4. care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cândva .340). Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus. 3 Nempè unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse / Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaş naţiune. căruia îi plăcea să cam bea. Loccen. 165). într-o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 .. Constantin II (337 .420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a-i numi pe goţi geţi (22. dac. către 310 . Johann Filstich. să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (?) neamul geţilor. 4. foloseau pentru goţi numele geţilor.În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori. în Carmina XXXIX (Hexastichus de inventoribus litterarum). scrie: Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii.Ni se explică. că doar îşi schimbă locuinţa. În elogiul împăratului Constantius. iar pe Alaric îl numeşte tiranul get. 4. Hachenberg şi alţii.4 Ausonius. ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie. au ba.către 395. numele get. ne-a făcut rost de o pace trainică. 4. pe care l-a considerat un alt nume. 1979.către 405) în Divinitatea lui Christos. 395. dar fără semnificaţie proprie.3 Împăratul Iulian . cetele blonde (ale geţilor) şi o singură dată gotic.9. deci. primus Getarum legislator. În acest enunţ se vădeşte că nu-i vorba de nici o confuzie.şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor.

4. a obiceiurilor. solis nominibus non temere crediderim (p. p.15 Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec.340) în Constantin către sacra adunare: Te întreb pe tine Decius. 16.1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu goţii. aşa cum susţin cei mai mulţi. vine de la geţi. călugăr franciscan. 1899. postérieurement les Goths.78) Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială.1590). 97). 4.). 2) qui progressi tenuerunt eam regionem. în Cosmographie Universelle. Bulgarie et Servie scrie: Originea poporului acestei ţări în întregime.11 Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae. nation scythique établie sur le Danube.17 Nicolao Petreio într-o carte. autrefois appelés les Gètes (p. quae nunc VValachia dicitur /care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia. 200 . J. numiţi astfel de romani. Hachette. 2). când ai căzut cu toată oştirea pe câmpiile scitice. Transylvanie. Getas&Gothos. Filstich adaugă: Philipp Cluverius (Klüver.13 André Thévet (1502 . De la Valachie.Această carte conţine multe aspecte interesante.16 Bonaventura Vulcanius. Ele sînt traduse şi le vom publica bilingv latină/română în "Getica" nr.10 Bossuet (Discours sur l'histoire universelle. a limbii şi a locuitorilor ţării Se adaugă că nici de unde se trage numele de got nu este limpede (sublinierile ns. 1580 . 469): Gètes.12 Eusebiu din Caesarea (260 .Cum ar fi putut spune altfel când el. scrie la 1597 o carte cu titlul: De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum. 4. 1883): les Goths. 5-6. conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor.sec. 4. tipărită la 1695. 4. scrie: 1) Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est (p. luându-şi în sprijin o serie de autori anteriori.14 Leibniz. şi-au pus toată speranţa într-un semn de întrebare: există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate? 4. pe care noi de atunci i-am numit goţi. I. cap. în bătaie de joc. IV.(1) Mărturia celor mai vechi scriitori (2) Întâmplările cele petrecute la fel (3) Potrivirea felului de trai. Sacas&Saxones. care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi goţilor. dar şi alţii. Hanovra. Hachette. sperăm. 4.. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm.. după cum am dovedit. V) a scris o Istorie împotriva păgânilor din care s-a inspirat Bossuet: Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi (Getae illi qui et nunc Gothi.73) 4. Collectanea etymologica. Dahas&Dacos eosdem aut cognatos esse. 1717: Cimmerios&Cimbros.

ns. numită gotica (Înainte de a apărea numele de got... pentru colorarea stilului. dacă nu-i cunoscută poate deveni. De aceea apare de atîtea ori scris got în loc de get. / De a pune în lumină că acea rasă getică sau gotică fu diferită de cea germanică.n. 1 Di mostrare. I. la mijloc şi la sfîrşit multe din cele pe care le-am socotit utile (subl. 62 scrie despre luptele dintre Tomiris. regina geţilor.Numeroşi alţi autori din diferite naţiuni au atestat identitatea dintre geţi şi goţi dar spaţiul nu ne îngăduie să-i cităm.e. în Despre războaie III 2. p 5-7) scrie: Il mio scopo principalissimo . mai ales atunci. când în nici un caz nu ar fi putut fi vorba de o naţiune gotă. 3 Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!). 4 Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond.. În această operă găsim de 25 de ori get iar uneori got e pus pentru variaţia stilului. 4.De exemplu în § 61. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est / nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor (p. 4.Totuşi. 2 scrie: Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr . Dar alternanţa get/got. nota ns)Eu cred că la obîrşie se trag toţi dintr-un singur neam. normal. 4.Rezultă de aici că elenii erau alt popor? Nicidecum. nu got. che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de Goti di Teodorico e degli Amali / De a arăta că Geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Theodoric şi ai Amalilor/ 2 Di porre in chiarezza. che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica . Iordanes foloseşte grafia pe care a găsit-o la autorii respectivi. sprijinite pe alţi autori. 201 .)Deci. nu puteau să existe. dar încolo sînt în toate la fel. vandalii. dar fără să-i citeze. Fraze similare se pot imagina cu orice popor. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii. toate având cel puţin două. Iordanes scrie: acolo şi atunci a văzut neamul goţilor pentru prima dată corturi de mătase. cum se numea oare?. decît geţii şi regina lor Tomiris.. pentru că.Totuşi. goţi care faptic nu fuseseră menţionati ca participanţi la luptă.80)Arătări similare. 5 Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă. si divideva in due punti. după cum am mai spus. înalţi de statură. amestecând în cuprins. Cum mulţi autori anteriori lui începuseră să scrie got pentru get. 6 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru (sublinierile ne aparţin). iar mai tîrziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus. dintre toate.18 Procopius. la început. În § 3 Iordanes spune: am făcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci şi latini. 4) It.Carlo Troya aduce numeroase dovezi că goţii nu-s decît geţii care au populat atît nordul cît şi apusul Europei. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. în sec VI î. atunci când scrie din amintire el scrie get. Acolo au văzut elenii pentru prima oară steagul persan cu cap de lup şi coadă de şarpe.3) Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates / Geţii au fost mai apoi numiţi goţi.. rezumând o istorie a geţilor el a adăugat diverse ştiri din diverşi autori pe care i-a folosit.. iar unii îi numeau neamuri getice.Fraza ni se pare similară stilistic cu una ca aceasta: La Termopile grecii au luptat pe viaţă şi pe moarte cu perşii lui Xerxes. vizigoţii şi gepizii. dacă nu mai multe nume.19 Carlo Troya (37. se găsesc pe mai multe pagini. deşi în lupta cu parţii lui Cirus nu apar.20 Am vrea să spunem cîteva cuvinte despre Getica lui Iordanes..Se va spune poate că alternanţa greci/eleni este cunoscută. dar nu putem aborda aceste aspecte care depăşesc tematica studiului nostru. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. dar. şi Cirus.

ci a geţilor. Iordanes scrie.Asta i s-a cerut. ca şi faptele bărbaţilor viteji.Tot de geţi este vorba şi în § 129. Însă în § 315 si 316 rezultă cu toată claritatea că: a. dar trebuie răbdare pentru a citi cu atenţie opera. să ştii că eu am urmat scrierile înaintaşilor . pe altele nu. Acestea sînt realităţi pe care Iordanes le aminteşte din opera lui Cassiodor. Iordanes adaugă: Tu care mă citeşti. pentru că îmi trag obîrşia din acel neam am adăugat ceva în plus peste cele aflate sau citite. geţi. probabil. ar fi avut şi ei. n-o au. Unde ar putea fi confuzia?Aşa-zişii goţi. ceea ce dovedeşte constanţă şi continuitate. după Cassiodor. Unde ar putea fi confuzia? El s-a ocupat de istoria geţilor.confirmă iar ce a spus în premize (v. pentru că. iar nu got. atît la Cassiodor cît şi la Iordanes. 189 etc. ceea ce este o realitate de nedesminţit. cum o spune însuşi. Iordanes îi explică lui Castalius cum sînt rudă geţii cu gepizii. Care este neamul mai înainte arătat? Este clar cel al geţilor înscris cîteva rînduri mai sus (§ 315). ca personaje istorice. 132. aşa cum arată titlul. fie au crezut fără control. dacă ar fi existat. fără spirit critic declaraţiile istoriografiei medievale interesate. Deci concluzia este coerentă cu premiza. găsim destule exemple. iar regii şi sacerdoţii geto-daci apar la locul lor. fără să poată fi invocată vreo formă de confuzie.Dacă ni s-ar da o frază ca aceasta. Şi adaugă: să nu creadă cineva că. de primit de către Theodoric in sec VI. iar în § 121 Filimer este al cincilea şef al geţilor după plecarea din Scandinavia. Istoricii medievali interesaţi ne-au spus că este o confuzie între geţi şi goţi. nu goţi. În § 118 Hermanaric cel Mare este conducătorul neamurilor getice. la nivelul cunoaşterii de azi.Căci cum s-ar putea înţelege altfel de cum sînt scrise rândurile: Aceasta a fost originea geţilor şi nobleţea de neam a amalilor. aşa cum sperăm că am dovedit în cele de 202 .Că la Iordanes figurează o clară identitate goţi=geţi. De ce?Pentru că unele fac parte din depozitul nostru de cunoştinţe. Cei care le declară confuzii fie nu au lecturat cu atenţie opera. pe altele şcoala nu ni le-a relevat. în favoarea neamului mai înainte arătat. Ei apar din loc în loc pentru culoarea stilului. aşa cum l-a rugat fratele Castalius . nu confuzie. Acolo au văzut valahii pentru prima dată avioane de luptă. În § 316.§3). Normal. cum s-a scris de multe ori fără control. asta a făcut.să rezume într-o cronică scurtă opera senatorului Cassiodor despre originea şi faptele geţilor. A scris o istorie a geţilor.La Mărăşeşti românii au dat lupte aprige pentru a opri atacul german al lui von Mackensen. Deci Iordanes este get. să nu ne încredem în istorici care falsifică din interes. Situaţiile prezentate sînt similare. o istorie. primit falsificat de la o istoriografie interesată. Or am dovedit că povestea cu ieşirea din Scandinavia e o simplă fabulă. dar imposibil de luat în considerare după 14 secole. În § 94. dar istoria nu este a lor. pe unele le acceptăm. Iordanes este get de neam b.

C. ei nu au avut şi nu au o existenţă reală. ca Bossuet. Leibniz. după cunoştinţele disponibile în prezent.mai sus. Astfel de cuvinte neexistând. Boxhorn. Lundius. pentru orice etnie. nu există nici riscul vreunei găselniţi. a celei mai mărunte tulburări în ritmul căutărilor. Procopius.(Marija Gimbutas) 203 . 7000-4000 î. De altfel. şi cum arată şi mari oameni de cultură şi savanţi. cum aflăm la toate popoarele europene. Hărţi ale Proto-Europei cca. de Hr. nume folosit uneori pentru variaţia stilului. Messenius.Astfel că cei care caută cuvinte gote în limba română o pot face în pace şi linişte pînă la capăt.. Hieronymus. deoarece pentru aşa-zişii goţi n-am găsit elemente definitorii pentru etnie. Carlo Troya etc. de-a lungul secolelor. fiind un simplu nume al altei realităţi etnice. trebuie să convenim că. Quicherat.

Bărbaţi şi femei dacice în luptă sau cu copii(Columna lui Traian). 204 .

205 .

206 .

207 . cca. de Hr. 4500-5000 î.Madona de la Rast(România).

208 .

209 .

si unde cuvintul se spune cum se naste cu ajutorul aerului… Si mai ales cuvintul DAC citit în oglinda CAD.. ca aceste coincidente sa fie doar un joc al întimplarii.. Deci. inteligenta unor cuvinte ce parca la noi. sau T . mai este ceva ce ma fascineaza în limba romana. Hasdeu datata astfel: 18 martiu 1878.. cu mult înainte de-a fi învatata chimia si fizica prin scoli… A-P-A în traducere chimica H . Hidrogenul în sistemul periodic al elementelor ocupa aceeasi pozitie. arhitectural construita. A. Si cuvintul POM pare a fi inteligent. Interesant este de urmarit ce silaba spun copii mici atunci cind învata sa vorbeasca . asa cum spunea Herodot despre stramosii nostri. si el stie ca fara el omul n-ar mai fi om… POM si OM..H (H2O). Litera P ocupa pozitia 16.cu ajutorul unor radiatii cosmice. OM.. pentru a întretine viata omului. ni se spune ca La început a fost cuvintul. studiind chimia vedem ca la originea lor elementele au plecat de la HIDROGEN.. se presupune ca apa ar fi fost elementul ce a determinat aparitia vietii.. Avem deci oxigen. destept din fire si în limba latina dar mai ales în limba italiana . P-O-M în traducere chimica O . acest cuvint se comporta ciudat la Roma. În volumul II de corespondenta B. nascuta moarta. doar în limba romana exista cuvintele ca acestea. le-am luat pe acestea fiindca ele sint cele mai elocvente. într-adevar. Ciudat mi se pare ca dintre toate limbile de factura romanica. ca ar fi destepti din fire… Cred si eu. ce este numarul de masa al Oxigenului… Corelarea numerica a elementelor chimice cu literele luate din numerologie (un alfabet oarecum initiatic) scoate la iveala faptul ca în limba romana. PA ... APA. dar aici este vorba de-o radioactivitate speciala.P.. si unde gura vorbeste de RA zeu al soarelui. voi cita doar paragraful legat de cuvintul APA. apa .. Si daca aceste cuvinte stiu povestea lor. Din Cosmochimie aflam ca Hidrogenul este elementul cheie. ceea ce explica într-un fel diferenta dintre OM si POM... aceasta petrecindu-se de mult. cuvintul sa fie mult mai complicat si în acelasi timp amnezic din punct de vedere chimic. doar în limba romana cuvintul APA pare a sti chimie… Ar putea fi o coincidenta.fiica fiind. graiesc prin GRAI. E totusi ciudat ca limba romana . scrisoarea domnului Mihail Obedenaru-Georgiade adresata domnului B... Hasdeu si contemporanii sai romani si straini la pagina 14 se afla o scrisoare ce mi-a atras în mod deosebit atentia.. apoi spun M . în ipoteza ca limba latina ar fi fost mama limbii romane. si daca ne tot spun aceasta poveste si noi n-o întelegem? Interesant.. destepte din fire. am . dar daca nu este? Formula chimica a apei este H2O. Nu este vorba doar de cuvintele analizate aici. PA . acolo unde potrivit teoriilor lingvistice cunoscute ar fi trebuit sa se comporte altfel.XN XN = izotop de azot Stim ca izotopul de Azot (14N) din radiatiile cosmice trece în izotop de Carbon (14C).stie despre sine cine este. Mi se pare mai mult decit ciudat.P..Miraculosul tezaur al limbii romane! Comoara de sub cifru Dincolo de linia melodica a cuvintelor romanesti. pentru unii ce erau atunci un fel de buric al lumii). o litera în plus.. spunind si acesta despre o anumita cadere. aici.cuvintul apa . vorbeau o limba simpla pe care o întelegeau si romanii cei destepti. dintre toate limbile de factura romanica. azot si un izotop special de azot… azot special ce are puterea sa treaca în izotop de carbon… carbonul fiind pe undeva schelet în vasta complexitate a chimiei organice. în mai toate alfabetele litera A ocupa pozitia 1... de trecere de la un element chimic la altul .... at . desfasurat se scrie HO-H. vorbitori ai unei limbi moarte azi (zic eu. A … . iar Oxigenul ce este produs de pom. sa foloseasca un cuvint cunoscator de chimie.. îsi cunoaste formula chimica… De parca aici ne-ar fi învatat cineva foarte inteligent anumite cuvinte.O .mostenitoare a limbii latine (si spatial). În Biblie. din scrisoarea de care am pomenit mai sus: 210 . POM. Voi cita doar paragraful ce m-a facut sa-mi dau seama ca APA. ce stiu chimie din fire. în aceasta GURA de RAI. A . A..N .

cred în inteligenta materiei. este cea care poate crea confortul sau disconfortul psihic. numind materie si energiile de tot felul (gind.. Biblia nu specifica întimplator faptul ca: La început a fost cuvintul coincidentele pe care le-am semnalat ma fac sa cred aceste adevar. si în viata individului.... cuvinte slave de exemplu despre care se spune ca le-am fi luat noi în timpul formarii limbii romane (de parca aceste cuvinte n-ar putea fi si mai batrine decit formarea limbilor cunoscute fie ele vii sau moarte).în plan biologic aflam ca: factorii mutageni mai eficienti sint: 1) radiatiile naturale determinate de prezenta în scoarta pamintului a unor elemente radioactive cum sint: uraniu. Acelasi lucru s-a întimplat si cu alte cuvinte uzuale. 4) excesul sau insuficienta unor saruri în sol.. Sunetul în contact cu apa atinge parca o alta lume (alte dimensiuni. cu atit mai mult cu cit apa este un cuvint uzual. Ceea ce azi numim de multe ori miracol. nainte de-a ajunge a pronunta acqua.. abia apoi.. implicind desigur o mai aprofundata cunoastere a puterii cuvintelor. Nimic nu este întimplator. dar si ca la frecvente imperceptibile însoteste reactiile fizico-chimice din univers…) Din Genetica . Merg putin mai departe cu ipoteza.. nu oare ca apa. Relatia între toate aceste discipline exista.. în cunostinta de cauza vom si întelege de ce sint poeme ce ne creeaza o stare de liniste... samariu s. dar si aici este vorba de cunoastere si cercetare. Cind vom cunoaste totul despre 211 ..Înca o informatiune: aci în Roma. Hotarit lucru.. ce au posibilitatea sa treaca în alte forme de manifestare asa cum am încercat sa descriu aici iscusinta elementelor chimice ce pot trece dintr-un element chimic într-altul. adunate în ani de studiu intens despre aceasta poveste (despre rudenia dintre limba romana si limba latina).. toriu. De ce m-am oprit la poezie? Fiindca poezia este cea folosita si-n descintece si fiindca tot poezia. o stare de neliniste. atita doar ca ne aflam în planul cunoasterii undeva prin clasele primare.. fiindca se cunoaste deja ce putere are gindul.. lumina etc. uneori însotita de o melodie. paranormal este ceva cit se poate de normal. cu proprietati total diferite.geometric. si în viata lunga a unei populatiuni.. 5) modul de hrana. sint convinsa ca ar putea exista si terapia cu ajutorul cuvintelor.. 7) factorii poluanti. frate) si-n limbi ce n-au nimic în comun cu structura latina.. si rau..CUVINTUL (putere) rol constructiv sau distructiv? De avut are. din lipsa fondurilor. dar de alta natura. gratie evolutiunii. cuvinte despre care se spune ca ar avea origine latina. devine acqua. 2) radiatii cosmice. Aceasta.. Eu una sint convinsa ca daca specialisti de marca din mai multe domenii de cercetare s-ar ocupa putin de aceste ciudatenii ar putea da o alta culoare Certificatului de nastere al LIMBII ROMANE Din nefericire..ce au izotopi în stare naturala. asa cum exista meloterapia. 3) radiatiile unor elemente cum sint carbonul si potasiul din corpul unor animale si plante . sunet. pronunta apa. Domnul Gabriel Gheorghe... revista Getica a domnului Gabriel Gheorghe nu a mai putut aparea de foarte multa vreme. Din acustica (fizica) stim ca sunetul (energia sunetului) la limita marii tinde spre infinit din punct de vedere matematic . fiindca întilnim aceste cuvinte (sora.). Gradul de rudenie exista între limba latina si limba romana. 6) o mare gama de substante chimice. de revolta sau mai stiu eu ce alta stare. asteptind sa le spuna acestia cum se numeste apa. cu un alt curs decit acela trimbitat prin manuale. are destule dovezi. eu una nu pot crede ca un fiu (fiica) ar complica firescul simplicitatii. unii copii mici.. cuvinte ce par a exista de cind e lumea lume si graiul grai... sau alte forme de terapii.. Nu ne-ar strica deloc sa stim mai multe despre limba pe care o vorbim. totul are o logica.. cristaloterapia. nu este cazul sa scriu acum si formulele din fizica. de ce n-ar avea si . Ce zici.. Dacii sub nici o forma nu puteau arata apa cu degetul pina la întilnirea lor cu romanii... Aceste cuvinte modificate putin fonetic par a apartine unei limbi comune despre care aflam ca Dumnezeu ar fi stricat-o atunci cind oamenii ar fi vrut sa ajunga la CER. Si totusi. ce nu e deloc o poveste..a. directorul revistei Getica. Sunetul este o forma de energie. termeni de rudenie.. ele demonstreaza însa ca sunetul este o energie ce poate face si bine..

having collected there the magnates of the Breton and Norman region. dintre energiile despre care stim atit de putin se va ridica atunci cind vom întelege ca sintem într-un tot pe care l-am divizat prin cunoasteri fragmentare.. daca Limba Romana este o comoara pe care n-am exploatat-o asa cum trebuia? Gabriela Marieta Secu [ 32 ] Once the business of this deliberation. he begins to speak to the aforenamed three: "Because. in truth. that he may be able at a future time to dispute fluently against the inhabitants of Dacia. with the three mentioned above. nay rather the disposing judgment of omnipotent God. like a wheel. I therefore want him to be brought as soon as possible to the Bessin and there I want him to be both brought up and fostered with great diligence under your guardianship. made lasting by an oath.vom sti mult mai multe despre toate. Devoting himself to these explorations. the city of Rouen uses the Roman rather than the Dacian eloquence. by countless misfortunes. that the young child Richard be lifted up and confirmed in his possession of the realm by an oath of allegiance and an oath-taking of his fideles. and Bayeux uses the Dacian language more frequently than the Roman. the father began to muse in his sagacious mind over where or by whom his son might be advantageously brought up and fostered. with your favor. he took with him seven magnates of rather great influence and. Desiring. and guarded him as the apple of his own eye.Hidrogen . with all your strength. he made known to them his secret will: "Because the state of affairs at any given moment is always turned. the seven magnates replied: "If you were not already burning with desire in your own soul to explore and thoroughly 212 ." Then Botho. brought him quickly to the town of Bayeux. in his hands. and for you to place your hands. as symbols of your heart.. for love of his most beloved son. celebrated Easter that year at Bayeux. had indeed been accomplished. and then for the covenanted fidelity of your true promise to be. Botho. And he lingered there until the festive days of the sacred festival of Pentecost had passed.doar simple coincidente… Dar daca totusi nu sint simple coincidente? Daca a venit vremea sa analizam altfel spatiul din jurul nostru? Si totusi. and rarely is the outcome of any action certain. enjoying Dacian eloquence and learning it with a tenacious memory. my son Richard to be appointed by you as heir to my authority while I still survive. (note 1) But duke William. however. and for the entire fatherland itself to be judiciously ruled by your most beneficial deliberations. Bariera dintre materie si antimaterie. uneori eronate… Asa cum pot fi si cele scrise de mine aici . for that reason I want. assenting willingly to his lord's request and taking up the solicitude of fostering the extraordinary young child." Merry at these proposals.

" That said. loaded with various presents and diverse gifts. and the destitute exile. will go away merry. a leader of his household. on sacrosanct relics." [ 23 ] Without delay. for the native who resides here. with his own armed band. making a promise. to the transrhenish king Henry. Taking assisting aid from you. king Henry has received Tetger honorably and has caused him to remain with him for an entire day. precisely what you have proposed. having given their hands to the young child Richard. back to duke William. the "pupil of his own eye. sprung both from a glittering Father of nourishing genius. nay rather to fix in advance.consider in advance. and with him duke 213 . it would have been appropriate and reasonable for us to admonish you to such a course of action by our own prayers and our own anxious encouragement. Truly. Apostrophe Illustrious boy. The vagrant. Notes: 1. the orphan. they promised and vowed to be his fideles in all things. The dignity of the churches. what king Louis kept seeking from him. Satisfied. because this necessary business also peculiarly concerns us. Literally. But afterwards he has sent him. Because you will be. William has sent a certain young recruit Tetgar. of compliant obeisance and military service. For king Henry and duke William were united by a covenant of indestructible friendship and newly allied one to the other through reciprocal agreements. so that he would not hesitate to do. A good duke and a nourishing count. and from the Free-born and shining high birth of your mother. That fatherland and region where you were Brought forth is deservedly submitted to you. The sacred glory and the venerable hope Both of the sacred order and of all ranks.

Moreover. William. not distrusting you. King Henry. I will remain your trusty shield-bearer and your constant body-guard against the ambushes of your enemies. privy to his secrets. however. through your judicious advice. he dines splendidly with golden vessels and drinking cups and. duke Hugo and count Herbert were astounded. Zealously surrounded by a throng of leaders and young recruits. judging this advice to be salubrious for himself and for his followers and. there is no one mightier in arms. very powerful and affluent. remain regulated by the ordinances of the holy Fathers." Then Cono: "Send me wherever you like. saying to one another: "What comparison is there between our army and this one? If any strife should come between us and them. so that. they go. as I believe shall happen. of one mind. on the river Meuse. should some need beset one of them. more than this. as a sort of gage and hostage.Cono. he and king Louis of Francia might ally with each other and. and possessed of great and unheardof honor and practical judgment. no one to commit theft or sacrilege. has already gone to the king and reported his arrival in these words: "William." That said. while duke Cono." Then king Henry: ~"How powerful and dignified and honorable and good is this William. merry over your success. quickly rose and went to meet duke William and. William preceded him with five hundred warriors. Then William: "King Louis faithfully sends you the tribute of his deep love and esteem. except you. even to the Dacians subject to your authority. and conducted him with awe to king Henry." And Cono: "If I proceed to the city of Bayeux. he has come directly to you." And while Henry and Cono were still conversing with one another. and he has instructed me to remain wherever you like as a hostage. Seeing the Breton and Norman legions. the inhabitants of the land live prostrate before the laws and. No king. and no duke or count is as eminent as William. But king Henry was at a place called Vis‚. But if. have myself come with him! You have said that you would not be united to king Louis 214 . we have returned unharmed. who has joined himself to me in friendship?" He replied: "Very patient and equitable. as you said." Then Hugh the Great and count Herbert each ordered his own followers to ride separately. surrounded by all types of servants (both nobles and slaves). marquis and duke of the Normans and Bretons sends you faithful obeisance in Christ. to be steadfast and durable due to your involvement. free from all adversity. I depart with you. they will devour us as wolves do lambs. having assembled an innumerable multitude of legions." And William: "You will go with me to the conference. As soon as duke Cono heard of his arrival. once they had kissed. because I do not distrust you. with a great army to meet king Louis. William has sent for king Louis and imparted the pleasant outcome of the embassy. he rushed outside and faithfully received William's sword. But see how I. On the day set for departure. Harmonious. so that I would come to you. he is zealous in administering the rights and ordinances of the orthodox Fathers. and wishes to ask what should be done between you and king Louis. Not wishing to keep me as a hostage against the keeping of your sacrosanct promise. William arrived with five hundred warriors. wishing to ascertain whether any darkness lurked in his heart. no one dares to harm another. and forbad any of them to mingle with William's army. the king has sent me to you so that you might conduct the king to a meeting. distinguished by such an immense multitude of warriors. I am. at the latter's admonition. You sent duke Cono to me. unhesitatingly. But as king Louis was still approaching the aforesaid conference location. with an innumerable army. he would be strengthened by the support of the other. In his realm. There is no one more equitable in actions. your fidelis. Cono has replied: "You sent to our king Henry. there is no one holier in speech. has said to duke Cono of the Saxons: "Ready yourself for the road and quickly don your shinguards. For I will send you to the town of Bayeux until. who awaited them in the district of Laon along with duke Hugh the Great and count Herbert. until you have returned and brought back the king. both sat down." Hearing the message of this singular and invaluable embassy. of one mind. William has received the latter with the marvelous reverence of inestimable awe and has inquired why that duke (so dignified! so honorable!) has come to him.

Then William to duke Cono: "Go. said that king Louis was there. so that no strife shall be born between those who differ and vary in language and dress and arms. indeed. but the ones who were still outside also attacked the rest of the houses. the Dacian language. coming to king Henry. had done. who had preceded him. but will result in our downfall and destruction and. while duke Hugh of the Franks (although present) had no role in their sworn union of esteem. tell William. began to break down. duke Herman of the Saxons (note 4) began to speak to duke William in the Dacian language. with which Saxons are unacquainted?~" He replied: "Your own mighty lineage of warlike and illustrious high birth taught me. But." Then William gave Cono a sword. their faces lowered before the sword. however. And having endowed each other in turn with many agreements and various gifts and presents." Springing up. ornamented and adorned with gold. Cono soon encountered duke William. and recounted for him what his men. they did not immediately become quiet. and Herbert leader of the viceroys (note 3) was unwilling to take part. went to meet them. all the principles of the hoped-for agreement will be advantageously accomplished by our and both of your fideles. bent down to the ground. saying: "How astonishingly affluent and powerful is the duke of the Norman and Breton region who. mocking him. lest some unheardof carnage be born among the populace.by a bond of friendship and a tie of assistance. your followers were unwilling to leave the houses on my orders. Soon king Henry. in accordance with the promise that we keep between us. forced by William. greatly pressing against one another in the course of withdrawing. who was drawing near the conference with the rest of his legions. wheter occupying the houses or still demolishing houses. through the resolution of duke William. except through my mediation. with you as his escort. that you not allow such things to be done. towards another house and said to Cono." They. But on the next day. Go. to halt that vexed army from further smashing the walls or crushing the doors of our shelter. Wherefore did Cono immediately with a rapid and fleet course again seek out duke William. again making haste. and themselves to occupy the house by force and power. marvelously and artfully engraved with thin gold leafings and studs. but they did readily abandon the houses. and. and return without a murmur to their duke. While the kings were speaking together secretly. they were joined and allied to each other. and he said: "William. privy to his secrets: "This conference is. demolishing them with great vehemence and roaring. William. and tell them to go away. to carry and show as a signal to withdraw for that legion. king Henry turned away. extremely often attacking the very many strongholds of my duchy. moved for a moment by anger. and showed them duke William's sword. Moreover William. they entered the house and both sat down. moved forward to meet him and. in a hilt made from six pounds of gold. However. not only rejected the command of duke Cono when he arrived and begged them to go away." Then king Henry: "Let king Louis come on the morrow." William: "`Unwilling' in what way?" Herman: "Because your lineage. Then William duke of the Normans to the duke of the Saxons: "Who taught you the language of the Dacian region. neither efficacious nor appropriate for us. understood a little of what they. but are hastening to smash (note 2) others! I am praying. But William's men. has arrived here with five hundred warriors!" But William. with an incredible and innumerable army. who was coming to the conference. prosecuted innumerable battles against me and 215 . shining with gold and gems. smash and tear apart the walls. Notify the king what your prognostication is in this matter. listening for the Dacian language. that richest of all dukes. went away and expounded for king [Louis] everything he had heard from king [Henry]. I suppose. even our unheardof disgrace. fearing their assault. by an inextricable tie of friendship and support and help." Meanwhile the Lotharingians and the Saxons began scoldingly and ironically to address Cono. preceding him to the doors of the house where king Henry was abiding. were saying and. prevented king Louis from going to the conference. all unwilling. with your active mediation. once they had kissed and clasped each other's hands. on my orders. (note 1) mightiest duke. when Cono. a fugitive. most distinguished of all dukes.

hitherto vilely discolored by many blows. bound by a bond of even greater esteem and by fastenings of increased love. (note 8) having left the king and his own army behind in the territory surrounding (note 9) Laon. named Gerberga. renewed and purified by sacrosanct moisture and oil and chrism. because what is mine is yours. dominated. under my precedence in all things.brought (note 5) me. Moreover the king wished properly to honor William (note 10) with gifts (note 11) for all that he had done. an embassy worthy of exultation. With my leadership. made speedily for Laon." Truly duke William. went speedily back to the king and reported to the king what respectful treatment he had received. is said to have replied to the king: "Truly now and for as long as I shall survive. who is mightier. in order that we. you will disarm those who refuse to serve you. captured in battle. Gerberga (note 7) by name." The leaders of the Frankish nation. be assured that whatever your will shall be. and the duke of an innumerable multitude? With the exception of our king. indeed. reborn in the font of sacred baptism. to a place called BiŠvres. returning to Laon with duke William and the rest of the leaders." Meanwhile duke Cono mockingly says to the Saxons: "How does William (note 6) duke of the Normans and Bretons seem to you? Is he not a man of marvelous power and ability. Apostrophe Duke. and therefore did I learn it unwillingly. And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William. with me standing by. all the clergy of the see of Laon and all the laity reverently received him along with the superior bishops. When these matters had thus been reasonably terminated and fulfilled. Therefore I pray you to be the godfather of my son. by naming him and bearing witness that his name is Lothar. born yesterday. Made even merrier by hearing this. distinguished by the organization of your own followers. at Laon with his mother. and we will subordinate the necks of those who rebel. even the father of your greatgreat-grandfather. the Saxons and the rest of those who were present began to extol him likewise in their own dialogues. I will diligently do your bidding. with his own followers. might delight in the reciprocal agreements of a single mind. annoyed by so very many inconveniences. haughty. And bound by the favorable and steadfast alliance of a king (note 12) Taking up that illustrious child from the nourishing waves 216 . announcing that a son had been born to him from his most beloved consort. But he himself. I will lift up those whom you desire to exalt. in front of the aforementioned leaders: "You have copiously helped me." As duke Cono set forth the marvelous deeds and the opulent affluence of duke William. I will trample to the ground those whom you desire to thrust down. named Lothar. you will dominate the realm of Francia and the other realms which your father. applauding the king's request. by both of them. endowed with the very greatest presents and distinguished gifts. rather with a gesture of thanks he sent everything back to the king. what is yours is mine. And then he left the child. with my aid. moved to anger in their hearts not on their faces. there came to king Louis. but he accepted none of them. indeed even by drawing out the greatest bounty from your own stores of wealth. and you have cherished me. to their own lands. were thoroughly astounded by the words spoken. With prodigious religious exertions. you have consistently assisted me. preceded by a troop of bishops of the Frankish nation. protecting me from the assembly of the wicked. with sly hearts and fraudulent aims and sophistical disputations. against you and. so appropriate for himself. Truly William. grandfather and great-grandfather. from beginning to end. who richer. who better than he?" The Saxons replied: "We were ignorant of his affluence. it will be done by me. he said to duke William. and therefore we at first disparaged him with the false accusation of an unworthy reputation. and he stood as godfather to the boy.

Preferring the "William" of CC 276. Preferring the "deduxit" of CC 276. having now both Sown tranquil peace through the crossroads of the world. 7. Preferring the "regis" of CC 276. every affair falls into confusion. Herman "duke of the Saxons" was confirmed in that title by Henry's son Otto the Great from at least 960. And taken up that adopted progeny. the oldest son of Gerberga and Louis of Western Francia. Lothar. Preferring the "Willelmo" of CC 276. until 1106. 8. 9. Where the populace is governed by your sacred authority. Preferring the "Willelmus" of CC 276. Pagus. the title remained hereditarily in his family. 6. was probably born in 941. 2. 11. Preferring the "Willelme" of Rouen 1173 and other witnesses. 217 . Turn your steps and turn your swift steeds And return speedily to the land of your natal soil. Preferring the "disrumpere" of Rouen 1173 and others. the Billunger. 5. without you. Notes: 1. Princeps satraparum. 4. It continually awaits the support of your worthy protection For. 10. Gerberga was the daughter of king Henry I of Eastern Francia. Beneficia.Of salvation-giving baptism. 3. 12. valiant.

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

ALFABETE Dicţionar ilir Illyrian Glossary Illyrian Language Sources Glossary More information Sources: 1. Ancient Languages of the Balkans. R.a toponym) barburam (water). The Hague. 1986. Fasmer.'water'.(a dog) 230 . M. Moscow.a hydronym) ap. Glossary: Illyrian Indo-European alt. Paleo-Balkan languages. 3.'woman' bra' (brother! (vocative)) *bhra'te'r 'a brother' brisa (husks of grapes) can.(a stream) (in Altus . 1978.CAPITOLUL VI DICŢIONARE. Sanskrit barba.(water. Katicic.(a dog) *kwon. 1976.Messapic *gwen. Moscow. Greek borboros (slime) benna (a woman) .(a swamp) (in Metubarbis . river) *Hap. V. 'river' Albanian berrak (swampy soil). The Etymological Dictionary of the Russian Language. Neroznak. 2.

a tribe).(to hear.(a pool) mag. Oscan touta (a tribe).(between) (in Metubarbis . Latin mannus (a Gaulish horse) Menzanas (a god to whome horses were given) . to listen).(great) mandos. kerk. good) (in Vesclevesis .(good. kind) ves. Albanian trege" (a market) "European" *teutá.(salt) (in Salapia .cleves. Lithuanian tirgus. to kill' *kleu.(great) *meg. Kerkura .(an oak ?) (in Korkura.(strong. Gaulish *wesu. Latin clarus kork-.(people.(medium. Lithuanian ez'eras (a lake) *plu. a tribe) teuto.(famous) (in Vesclevesis .'to suppress.(numerous)? plo.a place name) Latin Quarqueni quercus 'oak'. salt' tertigio (a merchant) teuta.'grey' dirty.a personal name) (famous).(kind. Venetic lugo. powerful) rinos (clouds) sal. Greek kleos (fame) Daunus (wolf ?) *dhaw. mannus (a small horse) Breton menn (a small animal).(people.(people) Slavic *türgü (a market). between) Slavic *ozero (a lake).a personal name) More information: Balkan languages Indo-European Chronology (Balkan 231 .Messapic see mandos metu.a toponym) oseriates (lakes) *medyo.a river name) sybina (a spear) *sal.

com Notes for Glossary: H = hydronym.Icelandic Toch.Lithuanian Latv. . .Latvian Russ.Gothic Icel. VN = village name.Freeservers. . .. .com • Web Hosting . RN = river name.Bulgarian Ind.Avestan Pruss.Indic Avest. . .Albanian 232 . . . PN = place name Lith. .Russian Bulg.GlobalServers.Dicţionar tracic Free Web site hosting . . . Lit.Prussian Pelasg.Pelasgian Goth.Tocharian Alb.

H Alaja.(white. alonhon 'a spear' alta(s) 'current. clear)]. Hitt. Pelasg. as(a)m 'stony' [Old-Ind. towards']. arš. árdati 'to flow'. -ens 'stone']. asa(s) 'stone'.'a goat' [Armen. aiz . Pol. Russ. Goth. river. ánt 'through'. puddle'.'a mouse' arma 'swamp.'to flow. ancati 'a curve'. apus 'spring'. abyss']. bog' [Lith.)' [Lith. a spring' [Old-Pruss. Old-Pruss.'the same']. an(a) 'at. OldHighGerman aspa 'aspen']. akala 'water']. ale. stream' [Latv. Greek antí 'against'.) RN Al'ta]. as'man 'stone.ati 'to flow'. asman. ang . -ens 'the same']. ana 'at. asáminthos (stone) bath'. Greek ardó 'to bedew']. 233 . Phryg. current. argilos . Lith. armuo. Greek aná 'at. ana 'along'. ant(i) 'against' [Old-Ind. ap.ti 'flooded']. etc. Glossary: achel. osa (from Proto-Slavic *apsá).]. Toch. árs.'the same'. Old-Ind. Lith. on' [Avest. akmuo. nearby. arzas 'white' [IE *arg'. arta(s).'water']. arma 'bog. water (adj. ant 'towards. ars. aphus 'water. ape 'river'. H Akele. the Lith. Old-Ind.Note: The Glossary is partly reconstructed from hydronyms. apa. river' [Old-Ind. aic. (from Balt. apsa 'aspen' [Altin apse 'aspen'. abse. arda(s) 'current. Arse. Avest.. against'. place names and other traces of Dacian and Thracian languages. Greek aix]. Greek ankos 'valley. river' [Old-Pruss. twisting' [Old-Ind. stream' [Illyrian RN Altus. ala 'current.'curved. heaven'. RN Arsio. ánti 'against. along'.'water (noun).

and that the Peonians called it mónapos. [IE *eg'hom. Lit. That was its Bessian name according to Dioskurides. bebrus 'beaver'. bers 'the same'.asa 'colt's foot (Tussilago farfara)'. a hill' [Greek akté 'steep coast. bresti. German binden 'to bind']. Asys 'horse-tail. breza 'birch']. [IE *bhel-]. Old-Pruss. which are probably related to the Latv. bred. bovis 'a bull']. Latv. bándhana. opposite to']. brjag 'bank. bérz'as.'mountain' [in Huper-boreoi 'those living behind the mountain'. bredas 'pasture-ground' [Russ. bréndon 'deer']. ath. beras 'brown. Old-HighGerman bero 'a bear' (initially 'brown')]. Russ. be. ber'oza. bison'. Lit. coast']. channel']. aš 'I. Byz. steep coast. The word is attested in Aristotle. bor. peninsula. etc. breg@. ašas 'horse-tail. aštrus 'sharp'. Old-Icel. Latv. New-Bulg. asn . bolinthos was a Maidean. according to whom that animal lived in the Messapian mountain. me']. VN Bebrovo.ras 'brown'. towards' [IE *ad-. ašs.'I. (Zhemait. towards'. at 'at. Old-HighGerman bibar. me' . sedge.]. German Berg 'mountain'. Old-Pruss. towards'. bredu 'to cross by a ford'. Goth. berzs. Old-Bulg. at(u) 'current. dial. IE *Hegwr. berg 'mountain'. which separated the country of the Peonians from that of the Maideans (a Thracian tribe inhabiting the middle course of Struma and upper course of Mesta).) RN Bred-upja]. bolinthos 'wild bull. swarthy' [Lith. marriage [Old-Ind. stream. stream' [Latv. adu.'to bind'. ostrý. bria 'town' (Strab. Latin ad 'to. Latv.'a birch'. It is compared to the German Bulle 'bull' and is derived from the IE *bhun-ent. It is related to the Lit. Bulg. bandayaiti 'to bind'. bébrus. berza(s) 'birch' [IE *bherg'. Latin bos. for example: 234 . Bulg. Avest. Old-HighGerman berg. Steph. that is. AngloSaxon bindan. bredina 'pasture'. a Thracian word. bend. Balt. Both authors state the word was Thracian. at 'at. Lith.'high. ass 'sharp'. berga(s) 'hill. Therefore. berse. bonassos 'a bull' [IE *gwou-. balios 'white'. Old-Bulg. brentas (brendas) 'deer' [Messap. bebrus 'beaver' [Lith. mountain']. aši. Avest.'binding'. RN Adula.'hill. rush'. under the word of Messembria). Equisetum'. cape']. German Attel. ad 'at. bank' [Old-Icel. It is often found as a second component of Thracian settlement names. Latv..'current.

(burd-) 'a ford' [Slavic *brod@. brave'. brutos (Hesych. soft soil']. brizdis 'ling'. that of A.'a door. to get unraveled'. Czech kal 'swamp. datë 'place. Skedabria. kal@. Norw.). Ukr. burrë 'man']. brzek 'a ringing. strong']. rye' (Gal. tribe' [Latv. de alim. dial. Bulg.Messembria. The word is related to the Pol. pool']. a beer' (Archil. Kühn). There are several etymologies for this word. courageous' [Old-Pruss. bruz'as 'somebody who runs to and fro'. na-brekac' 'the same']. búza. brink . from which the Bulg. Hecat. The Thracian 'bria' is related to the Toch. a gate']. A ri. a sound'. brjak 'a ringing. oriz. brytos (masc. place for settling' [Old-Ind. Greek théos 'a god']. god' [IE *deiwo-. There is an alternative interpretation: the Thracian bryza is related to the Lith. disa(s) 'deity. gens 'clan. vriz'e 'rice'. daphas 'a flood' [Lith.). Greek orinda=óryza 'rice'. Pers. vrihi-h. brinkti [brinkstu) 'to swell'. dave 'puddle. The author (Galen) saw this plant in Thracia and in Macedonia and concluded the word was Thracian. New-Bulg. datan (datas) 'place. burt. settlement]. 13/6 p.). Fick being the most acceptable one.'a barber'. bhrinati 'he hurts'. bur. dava . buris (boris) 'man' [Alb.'a goat'].'place for dwelling'. a tinkle'. facult. Old-Ind. brod 'a ford']. dapas 'a flood'.'brave. from the stem of the verb brigzti 'to be torn. Greek thaimós 'house']. bryton (neuter) 'a kind of ale from barley. The word was used by the Thracians. briza 'spelt. br@z]. the Slavic *b@rz@. brilón . and others). dháman.'to swell' [Lith. birinj. chalas 'mud' [Old-Bulg. brynchós 'guitar for the Thracians' (Hesych. Bulg. Poltymbria. [Slavic *briti 'to shave'. bryttion (Herodian. A. 235 . It is very probable. Sélymbria. dur 'a stockade'. darsas (dersas) 'brave. Persian burridan 'to cut']. Avest. settlement' [Alb. mud. tribe']. dyrsos (pl. bruzas 'quick' [Lith. daršyu. Afg. etc. 1.'a town' dentu. dama 'settlement.) 'able. the Peonians and the Phrygians.). B riye 'town (a refuge on a hill)' – from the IE *wrijá. Fick relates the Thracian briza to the Old-Ind. búzas 'a goat' [Avest. desa(s). kal 'mud'.'clan. dero . Pol. 514. [IE *dhwer.

Greek chthón 'soil. diz. esvas (ezvas). don 'place. ebros 'a goat' [IE *kapro-. -didza 'to create' [Russ. douro. so-zdat 'to create'. ermas 'fierce. gaidrus 'bright. esb 'a horse' [IE *ekwo. esko 'to eat' [IE *ed. gawi 'county'.'strong' [Celt. dreni 'deer']. to flow (out)']. a fortification'.'to flow. dumas 'dark' [Lith.'hill. bright. fictus 'I puddle'. Old-Ind. dúms 'dark brown']. Old-Ind. dyngia 'dunghill']. Greek thermós 'the same']. dre. Old-Pers. deigan 'to puddle'. drenis 'deer' [Alb. dark brown (for cattle)'. didá. Greek phaidrós 'shining. Greek teikhos 'a wall'.'a goat'. dinga 'fertile place'. Anglo-Saxon dún hill. kingfisher']. Gaulish gabro. Att. didá 'a fort'. to drip' [Pelasg. mountain'. déz 'fortress']. I mould'. eibó 'to drip. dú. Armen. Latv. 236 . dúmas 'dark. German Düne 'dune']. jerm 'furious. gaidrus 'bright. déhmi 'I plaster'. New-Pers. land']. gharmá.-didzos. Oscan feihúss 'walls']. geeyse 'kingfisher'. gava(s) 'county. Irish gabhar]. dún . cheerful'].'a horse']. Goth.'heat'. dzése 'heron. Old-Icel. z'iedz'iu 'I form. j^erm'warm'. Gen. gagila 'a jackdaw' [Slavic *gala 'a jackdaw']. gesa 'stork kingfisher' [Old-Pruss. mountain' [Celtic *dunum 'a hill'. Old Irish gabor 'a goat'. gé 'land. *duro-]. dinga 'fertile ground' [Latv. clear' [Lith. e(i)b. Latv. mad']. Old-Pers. mad' [Alb. hot' [IE *gherm-. pre-Greek gaia.'to eat']. a family'. Lith. country(side)' [Old-Ir. genton 'a piece of meat'. Latin fingo. germas 'warm. region']. dul 'a house. clear (cloudless)'. dón 'place. country(side)'. uz-daéza 'a heaping. diza 'fortress' [Avest. countryside' [Goth.

kape 'long mountain strip. íl(u ). forest' [Old-Ir. haimos (-on). agile' [Old-HighGerman átar 'quick'. dzira 'forest']. iúras (=júras) 'water. to wither']. dune']. úr 'drizzle']. quab].'to languish. slope'. pedry. gals 'neighbourhood']. krsná 'black. kálst (-stu. meadow or forest'. re-cens 'fresh. g'nins 'to spoil. girí-h 'mountain'. Latv. kvikr. keturi. Cymr. silt'. iltea 'a chosen woman'. Greek kheir 'a hand'.'silt. atrs 'quick']. Avest.'the same'. boundary'. kersas 'black' [Lith. júra 'a sea'. mud' [Greek ílys. dried up' [Latv.'ridge. giria. river' [Lith. kel(l)a 'a spring' [Old-HighGerman quella. cheren 'black'. Latv. to languish']. slope' [Latv. wood'. kykr 'live. heris 'a hand' [IE *khesro. kalas 'district. agile'. dark']. gairi. simán. kalsas 'dry. Lith. Church Slavic il@ 'the same']. kenthas 'a child. -tu) 'to dry up. descendant' [Latv. forest']. c'etri. kik . fedo 'tree. Lith. Gen. Old-Ind. galas 'end. with another suffix in the New-Bulg chedo 'a child']. young. iet(e)r (= jeter-) 'quick. new'.'four-fold'.[or kira] 'mountain'. Latv. 237 . Lith. ida (ide) 'tree. fid. c'etiri 'four']. kapa. *saimas (-an) 'ridge. Old-Nord. swamp' [Engl. Hittite keššar 'a hand']. Bulg. 'forest' [Old-Ind. border of a field. Latv. kapas 'hill. Greek tetra 'four'. kiri. kaba(s) 'bog. Bulg. Latv.gin. quick]. Old-Nord. mountain chain' [Old-Ind.'four' [IE *kwetwores. -ýos 'mud. kopa 'and hill. to dry out' [Old-Kurian Ginulle (a stream). kamoles 'beloved'. ketri-. border region' [Lith. trees. Engl. dune. agile' [Anglo-Saxon cwicu. gire 'forest. to spoil.'a hand'. kéršas 'on black and white spots'. German Quelle 'a spring']. Irish sím 'chain']. ketre.'live.

mukas 'swampy country. nadi. clan']. RN Múke. to roar'. Old-Icel. current']. m@h@ 'moss'. Church-Slav. mes. Roman. laza (-as) 'clearing (in forest). Lith. Anglo-Saxon mos 'moss. niva 'snow' [IE *sneigwh. Old-Icel.].'rumbling. midne 'a settlement'. Lith. neos 'new' [IE *newo. melda. musai. Old-HighGerman Volkmár. Russ. where one can sink'. lazina 'clearing']. (substrat) mînz 'stallion']. swampy country' [Lith. mar. bog' ["European" *mar. muka 'swamp. swamp'. mandakes 'a binder for sheaves' marieus 'lime' [IE *mar.'sea'. morokva 'bog']. Anglo-Saxon merisc 'swamp'. már 'big']. knisti 'to dig']. meldi 'reed'. mug? 'family'. korpat' 'to burrow']. kupse. mezi 'stallion'. lingas 'depression. Gaulish mor. pl. mark? 'a pit for steeping flax or hemp'. muka 'seed. German Moss 'moss'. 238 .'snow']. kupsela 'a heap. a hillock' [Lith. muggag 'seed. méldas 'marsh reed'.'water.'large. melda(s) 'marshy reed' [Lith. nest. mezéna 'a horseman' [Alb.'to burrow' [Lith. Russ. Bulg. clan.'dirty. PN Linge. laz 'animal pathway to a river (lake)'. posterity' [Iran. Old-HighGerman melta]. Hlodo-már. musas 'moss. mér. Church Slavic personal name Vladi-mer@.'new']. hillock']. kurta 'groove. mukls 'swampy'. muka. kurpti (-i?) 'to burrow'. mould' [Old-HighGerman. a bog' [Latv. river. unclear']. glade' [Serbo-Croat läz 'clearing'.in the Osset.lis 'heap. wood' [Old-Pruss. long@ 'meadow']. kurp. lénge 'low land'. moerr 'swampy country'].knisa(s) 'eroded place' [Lith. Latv. Ukrain. roaring' [Old-Ind. nádati 'to rumlble.'sea'. marka 'bog.'river. meadow' [Lith. korto 'groove' from the Baltic *kurtá]. great' [IE *mér-. 'mould on yoghourt'].

(resp. puis. pala 'swamp. uosts-. pura . meadow']. Latv. paurakis 'small' [Latin paucus 'small']. peruna. son' [-pu(i)s = Greek Att. Cypr. púrai 'winter maize'. uostije 'the same']. pa(i)vis 'child. Latin palus 'lake']. prauslat 'to splash. pl. *praus-) 'to wash. putóti 'to foam'. prausti 'to wash. Old-Ind. paus. bog'.óstas 'river mouth' [Lith. pupa 'beans' or Alb. palios. puta 'foam'. marketplace [from the IE *(s)porá as 'village']. pais]. Latv. bog' [Lith. boy. to besprinkle'. para. meadow' [Latv. Lith.i 'swampy banks of a lake'. 239 . Old-Bulg.'maize. per 'boy. prusnó'ti 'to splash']. Latv. pan(i) 'swamp. pas 'the same']. son' [Greek Homer pavis. Lith. quagmire.'a rock'. pal. per(u). Slavic *piti 'to drink']. bog' [from pala with the suffix -má]. pus . písa 'deep swamp'. 'big swamp. village'.'beside. pl. etc. Goth.'a rock' [Hett. pupa 'beans' or 'hill' (?) [Lith. phara 'settlement. pal. poltyn 'a fortress' pras. pitye 'a treasure' piza(s) 'bog. son']. Latin pibo 'I drink'. pauta(s) 'foam' or 'foaming' [Old-Pruss. uosta 'the same'. a port'. Latv. paišai 'soot']. palma 'swamp. putas 'foam']. Greek písea. paisa(s) 'soot' [Lith. puer 'child.'mountain']. pés 'boy. more' pinon 'a drink' [IE *poi-. pi .as. Latin óstium 'river mouth'. Church Slavic p@iro 'spelt']. to sprinkle'. *pi.]. spelt' [Greek pyrós 'maize'. to splash. uosta 'river mouth.'to drink'. párvata. paus 'child. RN Pauta. pupë 'hill']. Old-Ind. child' [Greek paus. pannean 'quagmire'. 'damp places. son']. úostas. pais 'child'. Att. peat-bog' [Old-Pruss. to bedew' [Lith. pys 'child. fani 'silt'. son' [Lat.

purda 'swampy, damp place' [Latv. purdul,i 'a snivel', Greek pardakos 'damp, wet']. puris, poris, por, pyris, pyros, pyr 'son, boy' [Latin pure 'child, boy, son' in Latin PN Marci-por, Nae-por, óli-por, Etr. nei-pur, naei-purs]. pus, pys 'child, son' - see puis. pusinas 'spruce forest, pine forest' [Lith. pušynas 'spruce forest' from pušis 'pine, spruce']. putras 'bawler, squaller, babbler' [Old-Latv. personal name Putre, Latv. putruôt, putrât 'to cry, to speak fast']. raimas 'motley' [Lith. ráimas 'motley, particoloured']. raka(s) 'eroded place, a gully' [Lith. rakti 'to burrow']. ramus 'quiet, calm' [Lith. ramus 'quiet', Old-Ind. rámate 'to stay quiet, to rest']. raskus 'quick, agile, live' [Old-HighGerman rasc 'quick', German rasch 'the same', Engl. rash]. rera 'stones, stony ground' (from an earlier *lera) [Alb. lerë, -a 'stones, fallen stones']. rézas (resas) 'king' [Latin rex 'king', Old-Ind. raj- 'the same']. ring- (rink-) 'quick, skillful' [Old-HighGerman (ge)-ringi 'light', Middle-German ge-ringi 'light. quick', Greek rhimpha 'quickly, skillfully']. romfea 'an arrow, a staff' rudas 'red, reddish' [Lith. RN Rud-upe., adj. rudas '(red-) brown, reddish', Latv. ruds 'reddish']. rumba(s) 'edge; rapids' [Lith. rumbas 'periphery', Latv. rumba 'waterfall, rapids']. rús-a (-as, -is) 'a pit' or rus- 'slowly flowing' [Old-Pruss. PN Russe (a village and a swamp), Lith. rúsys (and rúsas) 'potatoe's pit; hut', Latv. rúsa 'pit; or the Litv. ruse.ti 'to flow slowly']. sabazias 'free' [Old-Bulg. svobod' 'free']. saldas, saltas (instead of *zaldas) 'golden' [Old-Bulg. zlato (from the Proto-Slavic *zalta) 'gold (noun)' , New-Bulg. Zlato 'gold', zlaten 'golden']. sara 'current, stream' [Old-Ind. sará 'river, stream']. sartas 'light-red' [Lith. sartas 'light-red (for horses)', Latv. sarts 'red']. satras (satrus) 'live, quick, agile' (?) [Lith. šatrus 'live, quick, agile, row']. 240

saut-is (-as) 'lazy' [Latv. sautis 'lazy man, who sleeps all the time']. sei(e)tuva 'deep place in the river' [Lith. sietuve. 'deep place in the river']. seina(s) 'village, settlement' [Armen. šén, Gen. sini 'village', Greek Rhod. kroina 'residence']. sékas 'grass, greenery; hay' [Lith. še.kas 'recently mowed down grass', Old-Ind. s'áka- 'vegetable']. sem(e)la (= zeml'a) 'land, earth' [Old-Bulg. zemlja, Russ. zemlja, Lith. zeme, Latv. zeme]. serma, sermas 'current, stream' [Old-Ind. sárma-h 'current', Lith. RN Sérmas]. siltas 'warm, pleasant' [Lith. šiltas 'warm, pleasant', Latv. silts 'warm', Cymr. clyd 'warm, warming']. sind(u)- 'river' [Old-Ind. sindhu- 'river', Old-Pers. hindus 'the same']. singas 'low land, depression' [Goth. sigqan, Old-HighGerman sinkan, German sinken 'to sink, to collapse']. siros 'a granary' skaivas 'left' [Greek skaiós 'left', Latin scaevus 'the same']. skalme 'a sword' skalp- 'to beetle, to hit' [Lith. skalbti (-biu, -biau) 'to beetle, to dolly (for laundry)']. skaplis 'axe' [Lith. skaplis 'axe']. skapt- 'to dig' [Lith. skaptúoti 'to cut, to carve (in wood)', Greek skápto 'to dig']. skaras (-is) 'quick' [Old-Bulg. skor@, Russ. skor@j 'quick', etc. (Proto-Slavic *skar@)]. skarké 'a coin' skarsas 'transverse, slanting' [the Greek en-kársios, epi-kársis 'curved, bent, transverse', Lith. skersas 'transverse, oblique]. skilas 'quick, impetuous' [Lith. skilti 'set fire' and 'run mad'] skreta 'circle, circumference' [Lith. skrete. 'a (round) disk', skrite. 'circumference']. skumbr-as (or -is) 'hill, mountain' [Lith. kumbrys, kumbris 'hillock, hill, mountain peak, small mountain'].

241

spinda(s) 'clearing (in the forest)' [Lith spindis 'clearing in the forest']. spinos 'coal' stra (from an earlier *strava) 'current, torrent' [Lith. srava 'current', Latv. strava 'current, torrent']. strambas 'stubble-field' [Old-Pruss. strambo 'stubble-field', the Latv. struobs 'a spray, a stem, a straw']. strumá, strumón 'current, river' [Old-HighGerman stroum, German Strom 'current' river', Lith. sraumuo, -ens 'fast current', srúti (srúvu, dial. srúnu) 'to fill with water' and 'to flow, to outflow the banks (for a river)']. strúna 'current, river' [Lith. sriti 'to fill with water, to outflow']. stur(ia) 'country, countryside' [Old-Bulg strana (Proto-Slavic *starná) 'country', Bulg. pro-stor 'expanse, space']. suchis, sukis, suku(s) (-os) 'girl', resp. 'boy, juvenile' [Cymr. hogen 'girl', hogyn 'boy, lad', Lith. súnus 'son', Old-Bulg. s@in 'son', etc.]. suka 'a crack, a gorge, a pass', [Lith. šuke. 'a gap, a crack']. sula 'groove' [Greek hýle 'forest, groove']. sunka 'sap, fluid' [Lith. sunka 'sap (of a tree); fluid']. sura (zura) 'current, stream' [Old-Ind. sirá 'current. stream']. suras 'strong, brave; a hero' [Old-Ind. súra-h 'a hero, a warrior', Avest. súra- 'brave, courageous; a hero']. suras 'salty, bitter' [Lith. súras 'salty', Latv. surs 'salty, bitter, sour']. svit- 'to shine, to twinkle' [Lith. švite.ti 'to shine, to twinkle', Old-Bulg. svüteti sia) 'to shine']. tarpas, terpas 'a gap, a crack' [Lith. tárpas, térpü 'an interstice, a crack', Proto-Slavic *tarp@ 'a pit, a ditch']. taru- 'spear' [Greek dóry 'tree' and 'spear', Hett. taru- 'tree, trees', Old-Ind. dáru- 'tree']. therm 'a tribe' thin- 'to hold, to carry' [Latin teneó, -ere 'to hold'].

242

thurd- 'to crash, to collapse' [Old-HighGerman sturzen, German stürzen 'to overthrow, to fall']. tirsas 'thicket' [Lith. tirštis 'density, thickness' and 'thicket, brush-wood', tiršti (tirštu) 'to thicken']. titha 'light, radiance' [Greek titó' 'morning glow; morning, day', Alb. ditë 'day']. tón 'a present' [IE *dó- 'to give']. tranas 'rotting' [Lith. RN Tranys, trene.ti 'to rot, to decompose']. traus- 'to break, to crumble' [Lith. traušti 'to break, to crumble', traušus 'brittle', the Latv. trauss, trausls 'brittle, fragile', Old-Russ. troh@ 'lazy; sad']. tri 'three' [IE *treyes, *trí 'three']. tund- 1. 'to push, to knock'; 2. 'river' [1. Latin tundó, -ere 'to push, to knock', Old-Ind. tundaté 'to push'. 2. Old-Icel. ?und 'river']. tuntas 'a flock, a flight; a heap' [Lith. tuntas 'a flock, a flight; a heap, a pile']. turm- 'a run, a flight' [Old-Ind. drámati 'to run', Greek drómos 'a run']. udra(s) 'otter' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. udráh 'water animal', Avest. udra- 'otter', Greek hydros, Old-HighGerman ottar, Lith. údra, Bulg. vidra 'otter']. udrénas 'water, aquatic' [IE *wed-, *wod- 'water']. úkas 'mist; misty, turbid' [Lith. úkas 'a mist; clouding; fume, vapour', úkanas 'cloudy, turbid']. upa 'river' [Lith. úpe. 'river', Latv. upe 'river, stream']. -upula 'apple?' [IE *amlu-, *samlu- 'apple']. urda(s) 'stream' [Lith. urdulys '(mountain) stream, pool', Latv. urdavin,a 'stream']. usku- 'water; aquatic, marshy' [Old-Ir. u(i)sce 'water', Old-Cymr uisc, Irish esc 'water, bog, swamp']. utos 'water, river' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. ud-án- 'water', Greek hydos 'the same']. vair-as (-us) 'spinning' [Lith. vairus, vairas 'spinning', Swed. vírr 'a spiral']. varpasas 'whirlpool' [Latv. várpats 'whirlpool', the Lith. varpyti (-pau, -piau) 'to dig, to burrow']. veger - (resp. *veker-) 'damp; to bedew' or 'haymowing' [Dutch wak 'damp', Latv. vedzere etc.].

243

veleka(s) 'place for washing' [Lith. vele.kles 'a place, used for washing', vele.ti 'to wash (with a paddle)']. ver- 'to spring, to issue' [Lith. vírti (vérdu, viriau) 'to boil, to bubble', the Old-Bulg. v'reti v'rion 'to spring, to boil']. verza(s) 'a barrier used for fishing; dam' [Latv. varza 'dam']. zalmos 'a skin' zan 'a clan, a family' [IE *g'en- 'to give birth, a kin']. zbel- (from an initial *zibel-) 'shining; a thunderbolt, a lightning' [Latv. zibele 'shining', zibelêt 'to flash, to twinkle, to shine']. zburul- 'light (noun); shining' [Lith. z'iburys 'light' (noun)']. zeira 'a kind of chiton'. zelas - 'wine'. zelmis 'an offspring, descendant' [Lith. z'elmuo, -ens 'plant' and 'an offspring']. zenis, zenés 'born, born in' [=genes in the Greek personal name of Dio=génes, from the IE *g'en- 'to give birth' in the Old-Latin geno 'to produce, to give birth']. zéri - (from an earlier *zvéri-) 'an animal, a beast' [Lith. z've.ris 'a beast', Old-Bulg. zver@ 'the same', Greek thér]. zetraia 'a pot'. zi - 'god' [shortened from ziu-, zia- and similar, IE *deiwo- 'sky god', Greek Zeus]. zilas 'grey, turned grey' or 'blue' [Lith. z'ilas 'grey-haired', Latv. zils, zilš 'blue']. zilma(s) 'greenery' [Latv. zelme 'green grass or wheat']. zombros 'a bison?' [Slavic *zo.brü, Latv. subrs 'a bison', Old Prus. wissambris 'a bison', Old Icel. visundr 'a bison']. zum-, zuml- 'dragon' [Old-Bulg zm'i 'dragon', zm'ia 'snake']. zvaka(s) 'bright, white' [Lith. z'vake. 'light (noun)'].

244

Dicţionar hitit:

WordGumbo Indo-European Comparative Indo-European Hittite

Sources: 1. Ivanov, V. The Hittite Language. Moscow, 1963. 2. Ivanov V. Common Indo-European, Proto-Slavic and Anatolian Language Systems. Moscow. 3. Gamkrelidze T., Ivanov V. The Indo-European Language and Indo-Europeans. Moscow, 1984. 4. Bajun, L. The Experience of the Comparative Studies of Hitto-Luwian Languages. Moscow, 1990. 5. Bajun, L. The Language of Hittite Hieroglyphs. Moscow, 1986.

Dictionary: agniš - fire aia, ai - to do, to make aiš - a mouth ak - to die alkistan - a branch alpa – white(alb, în geto-daco-română) anda - in, inside annijazi - he does, makes aráí - to pray arawa - free arija - to ask
245

arkamijala - a musician arma - moon arnumi - I bring arsina, Nesian harsi - bread arš- - the same aruni - a meal aruwa- - to respect as, Nesian es- - to sit asa, asana - a chair(aşeza, în geto-daco-română) asa, sa, Nesian es-, Palaic aš- - to be así - to love aššu - good, kind asu, aswa - horse at, Nesian et-, ud-, Palaic ata- - to eat atiman - a name da - to give(fără comentarii!!) dalugaeš - long dankui - dark daššuš - strong ekw, akw, Palaic aku- - to drink epp - to take, to seize erha - a boundary ešha - an owner ešhar - blood etri (Nesian) - a meal gank - to hang genzuwala – friendly(genzuwala-zenzuvala-senzuala, în geto-daco-română) gienu, kinuwaaš (dat.-loc.sg.), Palaic ginu - a knee(genunchi, în geto-daco-română) gima- - a winter gurta - an enclosed place(curte, l. daco-română) halki - grain, bread halugan - a message hantezzija - first, front, fore hap-, Palaic hapari - wealth, to make a bargain hapa, Palaic hapna - a river(apa, în geto-daco-română) happár - a price happaraizzi - sells hara - to destroy, to pound haraš - an eagle harawa - a road
246

a foundation hurnái .to break open.an illness iúkán .a song iškallái.now kiš . hams .a yoke kardi-. a master išhamai .a grandfather huiš .a bear. to burst kinun .to splash hurta . refren popular geto-daco-român) irhai . ca în l.to write hilan .to link. Palaic kart.to live hulana .a barn has .to damn igái .to have harkiš . kir.an owner.a hand keta . haštái – bones(osteo.wool humati .a beam huha .a soul istark . kinship hašša. to divide išnija .white harmahi .to limit irmalant .sick.to loosen hartagga ..a vessel kinu .to break.to wish(ila-ila.a yard hišša .to become (medium voice) 247 .he lay kikla .a grandson hastijas. to tear istanza .to call haruna . a wild animal harti .a heart keššar .a head harš .greacă) hatuas.a kin.. hatuars .a base.a letter hatura .hark . to generate hasmi . ill išha .to grow numb ilalija .grass kikkula .to derivate.

to call lami . much.a language lamen .a head nasusara .to extinguish kula .large melit.famine.time.a servant mugái. to fortify lapani .kiša ..to speak mina.shortened (participle) mehur . Palaic malit – honey(miere.to release lukkái .a city miti . în geto-daco-română) mema .to strengthen.to get dark nekumanza .to scratch kišt. mini . to oppose muri ..he lifts.naked nepiš .respect namešha .to complain.spring namuwaí .a cripple kusatara .to build.new (nou. to shine luttais .a queen natta . kišt. many mekiš .window mald ..sky newa.a son naršam .to name.to light.to graze lila.to grind maninkuwant . kastas .(Palaic) . a wall kwen .an army kurant .a sister neku .expiation lilái . în geto-daco-română) ninikzi ..a berry(mure. a month meikki -.to kill lala . raises 248 .to ask malla. în geto-daco-română) murijan .a bunch of grapes nahhan .no nega .

.a conference.wide paltanaš ..a shoulder pangarija.high parkui .to pay sái .a sickle sasa . to graze pahwár .sewage šamana .to go palhi .to spit šalli .urine šipantahhi .to know parku .to give pai .to protect.to run piddái .a foot pattar .a bed šehur .eyes šaligai.a wing pedan.a libation šarnink .to press šakhar . pídi .dirt šakuwa .pure.a house paš .a place(piaţă.to spread pankur .a bird peruna.to blow parjanaza (Hieroglyphic) .a star(stea.large salp ..pahši.fire pai.a base. pieti. pir . în daco-română) pera .I sacrifice šittar . în geto-daco-română) 249 . pahhaš .a rock piddái .printing šašta . a meeting papparš. foundation sanawaí .to reimburse šarpa .desecration parái .kind sarlata .to clear parn.to swallow pata .to splash papratar . clean parkunu . pija .

-loc.to fill suwana .dog ta. to become tijaz..to make takšan .a tree tati .. daylight(ziua.. to approach. în daco-română) usamuwami -.esteemed (participle) 250 ..an army uija . šiun .a vessel taištai .a rod. correct te.to speak tarh.to sleep uppi .large (uriaş.a half tamaš .to beat turp .ground tepu .to load tájezzi .a father(tată.bread tuwarsa . în geto-daco-română) šiwat .he steals takš .exact. în geto-daco-română) šumanza .a donkey taru . usanuwa . ziua.a cord šupparija .a wall tapariála .to take ta. tiuna (Palaic) . în geto-daco-română) tawana .a dream.to come.a year (dat. a revelation tethima .šiu. Hieroglyphic takama .to win tarkasni .a day.pure.to put tekan. esteemed.to torment tanata .to come tahukappi . sacred surna ..a god (zi. a vine tuzzi.) uraí . sg.small..thunder tija . low tešha .a horn šuwái .to send uitti .to rule tar.a god tupi .

great wappija . However. atharvashiirshha.(Palaic) .dew wasa .usiti .to esteem wasu . The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest. raamarakshaa et cetera.to lift wali . to buy uwate .wine zamankur . autumn DICŢIONAR SANSCRIT: Online Sanskrit Dictionary Introduction The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its transliterated form and a short meaning provided as a reference source..). translated documents such as Bhagavadgita.sg.a sin watar (gen..to build wiána . Palaic wer. We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and correct this list and we do not want 251 .to speak.a beard zena . we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the on-line world.summer. and other files accessible on the web. This cannot be a substitute for a good printed Sanskrit-English dictionary. There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and ego-trips of individuals.to put on waštai . to call wete.to bark warsa . wetenaš .to purchase. The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in Devanagari.the good waša.a bull werija.to bring.water wawa . to lead walá .

\\ No other letters (upper or lower cases) are allowed.njana):} \hskip \hskip \hskip \hskip . \\ A backslash with a period produces just a dot (puurNaviraama).h haLa.nta \\ H visarga. proofread. or translate Sanskrit documents we suggest you access volunteer help file from\\ http://sanskrit.c produce ardhachandra as in cat and talk.a avagraha.5in k kh g ch chh T Th D t th d gh N\^{}\\ j jh JN\\ Dh N\\ dh n\\ \hskip .\\ The transliteration according to ITRANS (older 3. .bhaarat. A file of frequently asked-answered questions (FAQ) is available at\\ http://sanskrit.5in a aa(A) i ii(I) u uu(U) R\^{}i R\^{}I e ai o \hskip .html Please join us in collecting word = meaning lists with \\ 252 .gde. people copying this work and calling of their own.bhaarat.5in . Only a dot .n and M produce anusvaara. and more importantly many such additions from your own collection. We have seen We request you to provide corrections.to/sanskritfaq. written by Swamis at Omkarananda Ashram.omkarananda-ashram. \\ The site contains additional information on Sanskrit projects. a. The list has been arranged according to Devanagari sequence.gde.html The .5in p ph b bh m\\ \hskip .5in au aM aH L\^{}i L\^{}I \underline{consonants(vya.5in .2) scheme is given by \medskip\hrule\medskip \underline{vowels(svara):} \hskip . Please download and install it from http://www.5in . \medskip For other examples.different versions of file floating around the internet. There is an excellent freeware available for Itrans users. or a vertical line 0 a da. .nDa .5in y r l v sh shh s h L(maraaThii) kSh(x ksh) GY(hindii)\\ Both .com .itx version of this file is directly viewable in the software allowing text display in Devanagari as well as Roman+diacritics marks.org/Sanskrit/Itranslt.\\ The vowels need to be added after each consonant.gde. see texts on Sanskrit Documents site at http://sanskrit. \medskip\hrule\medskip For those interested in volunteering to encode.to/ or its ftp mirror at http://sanskrit.to/ OR \\ http://sanskrit.com in the document project.c and aa. unless one wants joDaakshara. called Itranslator98/99.

nobili).AMORF. aaryaa = (f) a respected woman aas. de ex.nskR^ita shabdArtha # File generated by merge(dictmaster.h = to sit(a aşeza în daco-română) ishhTa = of all desirable things(zeiţa IŞTAR din Babilonul semitic).) agastamaasa = month of August agni = fire agniH = fire adadat. We appreciate your contribution to make this effort successful. în daco-română) asthi = Bone akShi = (n) eye aakaasha = ether(acasă este cerul daco-românilor) aakhya = named(chemat în daco-română) aakhyaa = (f) name aapaH = water aapah = water aaplutaa = immersed( a pluti în daco-română) aarya = wise man(arienii=înţelepţii. în daco-română) apsu = in water asti = (2 pp) is(este. ishhTaM = leading to heaven ishhTaan.word encoded in strict ITRANS scheme format. /tmp/add_15249) # Date: Tue Aug 15 18:58:06 2002 AUM = Primordial Sound OMkaara = the syllable om a = not(sau cu sensul de „fără” în daco-română şi greacă. în daco-română) antare = between(între. finlandezii) ugraM = terrible ugraH = terrible udaka = (n) water udadhi = sea uddharati = to draw up (water from a well) ushhmapaaH = the forefathers(moş în daco-română) 253 .h = desired(IŞTEN=Dumnezeu în l. Please contact sanskrit@cheerful. „ATOM.h = gave adya = today(azi.txt. Glossary of Sanskrit Terms sa.etc. hunii. ishhTvaa = worshiping ugra = powerful. noble(popoarele fino-ugrice-turcii. maghiară).com for additional details.

sfinţit.h = darkness tamasa = darkness. also birds (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. 'khah' meaning sky (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. daco-română) kishora = son(Fecior sau în l. khaM = ether khaga = one traversing in the sky. aakaasha(ACASĂ.ahaM = I the one single being(EGO-EGU-EHU=EU în daco-română) kaH = who(care în l. străromână veche. khagolashaastram. khagaH = bird (literally the sky-goer. consacrat în l. daco-română). consacrat în l. khe = in the sky(CER=KER în daco-română) gaN^gaa = river Ganga giri = mountain guDa = jaggery gotra = family. consacrat în l. (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc.h = astronomy(KAGA-KAGO-KOGA-GOGA-HAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. psychic centre in humanscerc în daco-română) chatvaari = four charchaa = discussion chuTati = to pinch jaanu = (n) knee jaanunii = knees(genunchii în daco-română. sfinţit. sfinţit. daco-română). kishorii = daughter kha = sky. nu este împrumut din latină sau slavonă) jivyate = remain alive jii = to live jiiv. wheel. daco-română). cerul este Casa daco-românilor). a name of Sun.h = to live jiiva = life jiivaH = life jiivati = while living(without earning) jiivana = life jiivanaM = life jiivita = life jiivitena = living tamas. inertia. sfinţit. race(GOTRA=ZOTRA=SOTRA=SATRA=ŞATRA în daco-română) chakra = Circle.eko. Fişior). consacrat în l. daco-română). ignorance tamasaH = to darkness tamasi = the mode of ignorance taataH = father(tata în daco-română) trayaM = three trayaaNaaM = three trayii = triplet 254 .

de origine daco-română. de origine daco-română şi nu latină sau slavonă) daanaM = charity daane = in charity(danie.h = one who gives daana = the act of giving(a dona.h = three tva = suffix meaning property of.traye = in the three tri = three trikoNa = a triangle triiNi = three triin. daaH = giving(a da în daco-română) daatavyaM = worth giving daataa = (masc.Nom.h = things given dadati = give. daco-română) deyaM = is to be given deyam.h = celestial divyaanaaM = of the divine divyaani = divine divyaayudhaH = the man with divine weapons divyau = transcendental diiyate = is given(este de dat. în daco-română). tvaM = you dattaM = given dattaan. both dve = two 255 .h = to be given deva = God(DEVA-DEUA-DIUA-DZIUA-ZIUA în daco-română) devaM = God dvi = two. nu slavonă). în l. nu din latină sau slavonă). donate dadaami = I give dadaasi = you give . daataaraM = the giver daataaram. daanena = by charity daaneshhu = in giving charities daanaiH = by charity daayinii = giver dina = Day divaM = to heaven divasa = day divaa = during the day(ziua în daco-română) divaakara = sun divi = in heaven divya = divine divyaM = transcendental divyaaH = divine divyaan.S) the giver(dătător. confer upon dadau = gave (from daa : to give) dasha = ten dakSha = a lord of created beings daa = to give(a da în daco-română.

dhavala = white(DALB, ALB, BĂLAI, BĂLAN, în l. daco-română) naktaM = in the night
naviinam.h = (adj) new navaiH = (instr.) new naantaM = no end (neant în l. daco-română))

naama = Name naaman.h = name naava = a boat naasikaa = nose pa.ncha = five path.h = road pathi = on the path pathika = traveller parastaat.h = transcendental(parastas în daco-română). pitaraH = fathers pitaa = father

pitaamaha = (m) grandfather (father's father) pitaamahaH = the grandfather pitaamahaaH = grandfathers pitaamahaan.h = grandfathers pitaamahi = (f) grandmother (father's mother) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest pitR^i = father pitR^in.h = fathers pitR^ivrataaH = worshipers of ancestors pitR^iiNaaM = of the ancestors pitR^iin.h = to the ancestors piteva = like a father pure = in the city pradaana = giving(predanie de origine daco-română, nu slavonă). pramaathi = agitating(pramatie în daco-română). pramaathiini = agitating priya = dear( prieten, care nu vine din l. slavonă, ci e din l. daco-română) priyaM = the pleasant priyaH = dear priyataraH = dearer bandii = prisoner, detainee bhraataH = brother bhraataa = brother bhraatR^i = brother

matR^i = mother man.h = to think manu = father of the human race manuH = the father of mankind maata = mother 256

maataa = mother maatR^i = mother maasa = month mukha = mouth( moacă în daco-română). mukhaM = mouth mR^ita = Dead (murit, în daco-română) mR^itaM = dead

mR^itasya = of the dead mR^ityu = of death mR^ityuH = death mR^ityuu = death me = mine (meu, daco-română) yama = the god of death, also the five moral commandments yamaH = the controller of death yuddha = Planetary War yuddhaM = war yuddhe = in the fight yudhi = in the fight yudhya = fight yudhyate = (4 ap) to fight yudhyasva = fight yuyutsavaH = desiring to fight yuyutsuM = all in a fighting spirit yuvan.h = young(IOVAN-HIOBAN-GIOBAN-CIOBAN în daco-română) yauvana = youth yauvanaM = youth rama.nte = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)

ramanti = enjoy transcendental bliss raajaa = a ruler, king(rege în daco-română, nu din latină) lalita = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm lalita = lovely, beautiful, elegant, graceful lalitaa = A women(leliţă în daco-română); wanton woman; musk; a form of goddess
Durga; various metres vidaH = who understand(unul care le „vede”, în daco-română).

vidyaa = knowledge veditavyaM = to be understood vedituM = to understand shata = Hundred sharma = grace shruta = knowledge
shrutaM = heard sapta = seven sarpa = snake

257

sura = god ha = the sun ha.nsa = (masc) swan, goose ha.nsaH = (m) swan kShatriya = the caste of princes and warriors
=================== End of File =================================

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 .

269 .

270 .

271 .

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

000 Etruscan inscriptions have been found on tombstones. mirrors. The earliest known inscription dates from the middle of the 6th Century BC. More than 10. Archaic Etruscan Alphabet (7th-5th Centuries BC) Neo-Etruscan Alphabet (4th-3rd Centuries BC) 278 . but some are boustrophedon (running alternately left to right then right to left).The Etruscan Language Origin The Etruscan alphabet is thought to have been developed from the Greek alphabet by Greek colonists in Italy. vases. statues. and jewelery. Fragments of an Etruscan book made of linen have also been found. Most Etruscan inscriptions are written in horizontal lines from left to right.

Numerals Etruscan Numerals worked the same way as Roman Numerals. 279 .

Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites.000 and 6. Moldova. in particular from Vinča near Belgrade.The Vinča Language Vinča (pronounced vihn-chah) is also called Old European or Proto-Indo-European. Symbols dating from the oldest period of Vinča culture (6th-5th millennia BC): 280 . but also in Greece. eastern Hungary. The artifacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8. and the former Yugoslavia. southern Ukraine. predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years. These symbols have been found on many of the artifacts excavated from sites in southeast Europe. Romania. it is highly unlikely they will ever be deciphered. Bulgaria. and the language represented is not known. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found.500 years old.

Common symbols used throughout the Vinča period: Other Vinča symbols: 281 .

282 .

chwech şapte saith opt wyth nouă naw zece deg unsprezece un ar deg doisprezece dau ar deg treisprezec tri ar deg e douăzeci dau deg o sută cant o mie mil om dyn. wair qens.. SUEDEZĂ ŞI DACO-ROMÂNĂ dacoromână unu doi trei patru galeză(velş). dwy tri pedwar. dha tri ceathair cuig se seacht ocht naoi deich aon deag do deag tri deag fiche cead daonna bean fear bliain uisce scoţianăgalică aon di tri ceathra coigne sia seachd ochd naoi deich gotică ains twans treis fidwor fimf saihs sibun ahtau niun taihun ainlif twalif treistigius hund tusund manisks guma. SCOŢIANĂ-GALICĂ.TABEL DE CORESPONDENŢE DIN LIMBILE VELŞĂ. IRLANDEZĂ-GALICĂ. qino watô. GOTICĂ. gwr bărbat dynol femeie an apă dynes ceud 283 . pedair cinci pump şase chwe. suedeză en tva tre fyra fem sex sju atta nio tio elva tolv tretton tjugo hundra maniska man kvinna ar un dau.irlandezăvalahă galică aon do. wn.

aŁa. la ţară peisaj de ţară dârz vacă cal oră câine zeu a da ziuă sare dor galben casă afon coed derwen glin tad mawr abha crann dair gluin mathair athair mor abhainn craobh mathair athair mor aŁa. tithau galeză(velş)valahă e. iag du suedeză gotică pa bo capal uair cu dia bo uairean cu guţ gud salan salann gul hus teach 284 gards .rîu copac stejar genunchi mamă tată mare piatră. stâncă lână lemn eu tu română el ea noi pe spre. diwrnod halen dolur. sf. ef hi ni ar ar tir tirlun dewrder buwch cefful awr ci duw dodi dyd. se i ar tir mi thu scoţianăgalică e air aírţa.. atta stains mama sten gwlan coed fi chi. a áiţe wf. sf. stană. sf. dolurus olann me tu irlandezăgalică e.

ci denumeau concret. rusă înseamnă femeie sau soţie) sau greco-latinul „GENES”. 285 . română (chiar şi formarea celor peste zece. -să notăm numeralele „CEATHAIR”(irl-galică) şi „CEATHRAR”(scoţgalică)=Patru.lapte viaţă aur argint păcat Sân(ţâţă) oţel pod. oamenii nu aveau noţiuni şi nume abstracte de lucruri sau fiinţe. după mai mult de 2000 de ani şi după mulţime de influenţe lingvistice diferite. slavii se puteau înţelege relativ uşor între ei. -să notăm şi asemănarea l.sună asemănător cu românescul Sută). -să notăm în l. în traducere directă. aceste patru limbi mai păstrează cuvinte identice sau asemănătoare.„UN AR DEG” = ”UN SPRE ZECE”. slavonă(„CETIRE”) franceză(„QUATRE”). română inclusiv numeralul „CEAD”(irlandeza-galică) şi „CEUD”(scoţ. velşă „DYNES”=Femeie. sunt apropiate de limbile indo-europene din grupa „SATEM”(deşi toate aceste patru limbi.galică şi daco-româna sunt destul de înrudite. utilitatea. care este apropiat cu daco-getul „ZENES”(ZÂNĂ).) NĂSCĂTOARE. mai ales cele din familii asemănătoare. rolul.-galică)= Sută(mai ales scoţ-galică unde „CEUD”-care se pronunţă SIUD. or airgead peaca cioch orach corp shuas. velş. etc. înseamnă acelaşi lucru. FEMEIE sau mai exact(căci la început. erau destul de apropiate. cum vor fi fost la început când abia se despărţiseră una de alta?). italiană(„QUATRO”). cu slavonul „JENES” („JENA” în l. velşă cu l. ce pare apropiat de limbile indo-europene din grupa „CENTUM”). suas corp kropp -să notăm asemănarea mare a numeralelor din l. unde „UN”=”Un”. scoţ. „AR”=Pe sau Spre şi „DEG”= Zece Diferenţa faţă de română ar fi numeralul „CANT”=Sută.Acest lucru dovedeşte că limbile străvechi.ce seamănă cu numeralele identice din l.Toate aceste cuvinte enumerate mai sus.S-ar părea că atât scoţiana-galică cât şi irlandeza-galică. de ex. din aceste limbi. daco-geţii.Dacă astăzi. precum daco-româna. irlandeză-galică şi scoţiană-galică cu l. astfel că galii. pechod dur pont corff beo oir. irl-galică. latinii. GENERATOARE DE URMAŞI. punte sus corp Comentariu: llaeth bywyd aur arian pechu. scopul.

Lemn) şi să comparăm cu daco-românul CODRU sau Irl. scoţ. velşul „NI”(Noi. engleză(Dor.pr. a 2-a sing.pr.-galic „OIR”.galic şi scoţ-galic „MOR”(Mare).-galic „OLANN”(Lână) sau velşul „AFON”(Apă. a 2-a sing.. -să mai notăm velşul „TAD”(Tată) sau „MAWR”(Mare) dimpreună cu Irl. pers. velşul „DOLUR-DOLURUS”=”SORROW” în l.-galic „BEO”= grecescul „BIO”(Viaţă) sau velşul „BYWYD”(Viaţă). pers. Necaz. în jud. pers.Nu vă speriaţi. „PECHOD”(Păcat).. Rîu) dimpreună cu Irl..-galic „ABHA”(Apă. Durere) dimpreună cu Irl.-să notăm velşul „COED”(Copac.-galic „TIR”(Ţară) dimpreună cu velşul „TIRLUN”(peisaj de ţarăTîrlungeni. ci doar vestigii ale unui fond comun indo-european. Braşov sau rîul Tîrlung). loc. 286 . „OR”( Aur) şi velşul „AUR”(Aur) sau Irl.galic „ORACH”(Aur).) şi scoţ. velşul „GWOLAN”(Lână) şi Irl. întâi pl.) sau velşul şi Irl.-galic „THU”( Tu.galic „CRANN”(Copac) şi scoţ-galic„CRAOH”(tot Copac) cu daco-românul CREANGĂ. pers. goticul „HAUSJAN”(A auzi). Irl.pr.-galic „TU”(Tu.). şi exemplele pot continua.galic „PEACA” (Păcat) dimpreună cu velşul „PECHU”. Rîu) şi Irl. pers. pers. nu sunt „împrumuturi”.

„LUPENI”.Aici. animale.Aceşti răsăriteni au căpătat numele de celţi(răsărit).Aceste nume de localităţi ne arată ce populaţii migratoare au sosit în Dacia şi dacă au fost sau nu asimilate ulterior. aşadar! 287 . iar altele din perioada medievală.CAPITOLUL VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA Toate numele de plante. un arheolog cu o intuiţie divină şi cu mare dragoste de Neam.. „VÂNĂTORI”. care semnifică localităţi locuite vremelnic de popoare răsăritene. ca şi numele propriu „COMAN”. sosiţi aici în sec. altele din timpul daco-românilor. unele din timpul geto-dacilor. maghiară. fiind izgoniţi definitiv de către Burebista(împotriva celţior s-au luptat mai mulţi regi locali geto-daci de-a lungul a trei secole. Sunt de asemenea şi denumiri.Hr.Este adevărat că aceşti keleţi(celţi).XI d. De ex. apoi numele de „GALAŢI” şi „CALLATIS”. la Răsărit-Est se spune „Keleti”(de aici Calati-Galaţi sau Calatis.În l. „BRAZI”. pe fiecare metru pătrat sunt îngropate milenii de istorie!!Să purcedem. „BRÂNZENI”. „SALCIA”. „PICIORUL-LUPULUI”. ne indică prezenţa cumanilor. „COMĂNEŞTI”. „PIATRA-NEAMŢ”. „URDARI”. sunt de origine geto-dacică. au locuit vremelnic în Dacia.Păstrate aproape nealterate. De ex. neputând fi înfrânţi decât după ce Burebista a unit toţi getodacii într-un singur stat). „STĂNEŞTI”. : „COMANA”. urmaşa directă a limbii daco-gete. „NUCET”. Vom vedea pe judeţe. etc. povestite de localnici.Sunt convins că dacă se vor asculta tradiţiile şi legendele fiecărei localităţi în parte.Callatis”).: „VADU-OII”. „FĂGET”. în limba română. venite din Asia. copaci. Adevăr şi Istorie va putea găsi în pământ o mulţime de izvoare scrise şi nescrise despre neamul nostru. „STOENEŞTI”. exemplele pot continua. pietre sau unele profesii şi produse ale unor meserii. aceste localităţi străvechi.

Dobârceni. engleză şi germană. Vărădia de Mureş. Blaj. JUDEŢUL ARGEŞ Bucşeneşti(Focşani-Bocşa au legătură cu cultul Soarelui sau focului). Sântimbru. Roşia-Montană. Zece Hotare(la daci. Construcţie. Recea. Sânmihaiu de Câmpie. Valea Uzului. Bârsăneşti. Pecica. Asău. Broşteni(Buro-stene cu pluralul Buro-steni unde Bur. Sânpaul. Sânmartin. Craiva. Almaşu Mare. Meziad. Coşula. Coşnea. Moeciu(Moşu-Moţu-Frumosu). Suceşti(locuit de Suci. Dacia. Hemeiuş. ei foloseau sistemul zecimal). Albeşti. Parva. HĂLMAGIU(Zalmoxe). Corţeşti. Roşia. Cuciulata. Cuca. Daia Română. Stânca. Poiana-Braşov. JUDEŢUL BACĂU Filipeşti(Vulpeni sau Lupeni ar fi putea fi tradus. Vlădeni. Nicşeni. Santa Mare. Bozieş. Galaţi(celţi). Sânnicolau român. Săliştea(Zeul Luminii=ZA-LIHT unde ZA=Zeu şi LIHT=Lumină). Braniştea. Bratca. Costeşti. Remeţi(eremiţi). Vlăsineşti. Borzeşti. Cociuba Mare. Bârzava. trib dacic). Filipeni. God-Gott în l. Costeşti. sfinţi sau zei sau cu sensul de Frumoasa). Sântandrei. Oituz. Zărand. Cri-CrisHris=Aur). Godeni(Godeanu=Zeu. JUDEŢUL BRAŞOV Bela(Alb). Cut.Geţi=Goţi=Divini. Stană. Sfinţi). Cotmeana(Cot-Cat-Cos-Cas-Cus-Huş-Huţ-Uţ=Rădăcina pentru Casă. Şinca.JUDEŢUL ALBA Horea(Gorea-Zorea-Zuria-Suria=Zori sau Soare). „Filipeşti” .Traducerea ar fi „PUTERNICI CA STÂNCA(PIATRA)”. Spermezeu. Nucat. Parava. JUDEŢUL BIHOR Sâniob(Sân-Iob. Doina. Bârsa. Bran. Breaza. Dârleşti. Zemeş. Pomezeu. CRIHALMA(Zalmoxe de aur. „Filipeni” sau „Filipi” din Sudul Dunării). cu acelaşi sens). San-Ciob=Sfântul Cioban). Vadu-Moţilor.).Buro=Puternic sau bărbat şi Stene=Stâncă. JUDEŢUL ARAD Peregu Mare. Muşăteşti. Dieci. Gura-Văii. Glod.HĂLMEAG(Zalmoxe). Uda(cf. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD Romuli. Vlădeni. Şercaia. JUDEŢUL BOTOŞANI Coţuşca. Vărşand. Dezna. HĂLMĂGEL(Micul Zalmoxe). Ida-rîu în l. Cuşma. ALMAŞU MARE(Zalmoxe cel Mare). Galaţii-Bistriţei(locuit de celţi). Gurahonţ. sumeriană sau Iza. cifra zece era importantă. Şiria. Hăşmaş(Zalmoxe?). Havârna. Sângeorz. Sânpetru. Şoarş. Sihastru). ALMAŞ(Zalmoxe). Cocu. 288 . Caşin. Buhuşi. Berzunţi. Moşoaia(Moşi. etc. Vinţu. Remetea(Eremitu. Sânmiclău. Balcani. Roma. Sânmartin. Panada. Zagra. Berza. Derna.

Siliştea Crucii. Cătina. Cudalbi. Blonda. Cozieni. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Ruşchiţa. Buru(puternicu). Bălana. Capidava. Rast. Borcea. Pechea. Filia. Moţăţei. Cuzdrioara. Doman. Cetatea. Vâlcelele. Casicea. Dobârlău(DA-BUR-LAU=Locul sfinţilor (albilor. Căscioarele. Floreşti. Dalboşeţ(Albuleţ). Vran. JUDEŢUL CONSTANŢA Grădina. strămoşii etruscilor şi toscanilor de azi şi ai limbii italiene moderne. Frani sau cereşti). Bujor. Breaza. Băbeni. Brezoale. Costeşti. Frumuşiţa.DA=Alb. Costi. Drago=Dragoste şi Dana=Dona. JUDEŢUL DOLJ Argetoaia. Brădeşti. Grădiştea. Moţu sau Frumosu). Şiviţa. Piatra. Dragodana(„Dătătoare de dragoste”. Barcani. Moţăieni(Moşi. Runcu. Gura-Şuţii. Berzovia. Vrăniuţ. Si-Zi=Zeu. Frăsinet. Bixad. Bocşa). este legat de foc sau Soare). Runcu. Sărămaş. Zănoaga. Vicşani. Aliman(preot zalmoxian). Cotu-Văii. JUDEŢUL CLUJ Căşeiu. JUDEŢUL GIURGIU 289 . Costeşti. Castelu. Sa-ZaDa=Alb. Micfalău. Brădeanu. Sfânt şi BUR=Puternic). sfânt şi Liştea-Liht=Lumină). Blăjani. Sântejude. Mociu(Moşu. Siliştea. Moacşa(Frumoasa. JUDEŢUL GALAŢI Bălăneşti. Mâmjina. Carpeni. Zăvoi. Sânpaul. Rusca Montană(Etrusca=Het-Rusca. Sadova(Sfîntul Alb. curs de apă). Sfânta). Bancea). Coşluga. Moroeşti. Seimeni(şase oameni). Corbu. Bucşani(ca Focşani. Zagon. Bocşa(ca Focşani şi Bucşeneşti. Vărădia. Basarabi. blonzilor) puternici. Rusca. Huedin(ued. Bălăciţa(Albuţa. Blonduţa). Domaşna. Borlova. Buciumeni. JUDEŢUL BUZĂU Siriu. Buza. Cireşu. Sânmartin. JUDEŢUL COVASNA Vărghiş. Uran. Frumoşi sau Sfinţi). formată în Toscana). ALMĂLĂU(Zalmoxe). Padea. Oancea(Vancea. Brăneşti. Vrani(Urani. Tortoman. Bălaia). Vlădeni. Cozla. Bănia(Stăpânia). Nucet. Cuca. Băneşti. Berca. Băneasa. Gruiu. Brani. Blânzi. Cuzgun. Poiana. Baciu. Vlădeşti. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Brăduţ. Lupşanu. Brăneşti. Sânzieni. Dărui). Fran=Cereasca). Salcia. Boureni. Băişoara. ALMĂJ(Zalmoxe). Sfânt şi Dova-Dava-Deva=Zeu. JUDEŢUL DÂMBOVIŢAGlod. zeu. Sâncraiu. Mioriţa. Dărmăneşti. Bârca(Bur-ca). adică geţii ruşchiţeni. Coşoveni. Buciumeni.JUDEŢUL BRĂILA Brăila. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI Ileana. Pietroşiţa. Barcea. Vlaha(Blaha-Balaha=Alba. Braniştea(ca Bran. Soceni. Lupele. Berzasca. Sfânt). Siliştea(Zeul luminii. Oltina. Rimetea(eremitu). Cioban.

Buciu. Zam. Brăneşti. Cucuteni. Stăneşti(pietrari). Sânpaul. Muşeteşti. Remetea(eremita). Bârseşti. Balaciu. Băleşti. Bârnova(BUR-NOVA=Bărbat Nou). Unicul(Zeu)”. JUDEŢUL ILFOV Vidra JUDEŢUL MARAMUREŞ 290 . JUDEŢUL HARGHITA Bilbor. Bălăneşti. SĂRMAŞ(Zalmoxe). Grădinari. Sfatul Ţării şi Getusa-Hetusa-Hatuşa-capitala imperiului hetit=A geţilor sau vitejilor. Capu-Corbului. Sarmisegetuza(unde Sarmis-Sărmaş-Armaş=Hermes-Mercur. germană. Moţca. Gorj). Dăneşti. Vlaşin. Haţeg. cască „HELMET” în l. Grădiştea de Munte. JUDEŢUL HUNEDOARA Blăjeni. Daia. Deva.”Trei îs sângeorgiu” sau „strein sângeorgiu”.aluzie la apariţia creştinismului împreună cu Sf. Broşteni(Burosteni-„Tari ca piatra”). Bălţaţi.). Costeşti. Singurul. ŞOIMUŞ(Zalmoxe). sau „Odin eşti”-Odin. Dobra. Strunga. Cozmeni. Tismana. Streisângeorgiu(ciudat nume. etc. Crăciuneţ. Franci). Arţari. Stăneşti. Costuleni. Casinu. sau „Hodin-eşti”. Tulgheş. Sâmbotin. Zeul luminii). astfel că noua credinţă părea străină celor de acolo. Nou. Grădiştea. Sânmartin. zeul suprem la popoarele nordice. Hobiţa. germană =coif. ca în jud. Orlea. Vânători. Zetea. Brănişca. Cosâmbeşti. Bârzei. Frumoasa. Lupeni. Balşa. slavonă). Frenciugi(Vrânceni . Moşna. engleză.Dar cine ştie cum se mai poate traduce altfel?). „Eşti Singurul. Vărşag. engleză). Albeşti. Cuşmed. Pietrele. Ţebea. Vlăhiţa. Gott=Dumnezeu în l. adică „Eşti odihna (sufletelor credincioase)”. JUDEŢUL GORJ Novaci. Sârca.traducerea ar fi „ARMATA(SFATUL ŢĂRII) GEŢILOR(VITEJILOR)” sau „HERMES(ŞERMEŞ-SARMIS-SĂRMAŞ) VITEAZUL”Baru. adică. numele este din perioada creştin-ortodoxă). Izvoare. Simeria. Dagâţa. Cotnari. Covasna. Runcu. Stoeneşti(pietrari). Dârju. Padeş. JUDEŢUL IAŞI Coarnele Caprei. Brăieşti. Baia de Fier. Brad. Vlădeni. într-un loc unde până atunci era zalmoxianismul. Stânceşti(Pietroasa). Godineşti(v. Polovragi. JUDEŢUL IALOMIŢA Ciocârlia. Lupeni. Bălan. Burjuc. Paşcani. Băneasa. Cozmeşti. ŞOLMUŞU MARE(Zalmoxe). Sânsimion. Gurasada. sau „Adin eşti”-Adin=Unul. Unicul. Densuş. Focuri(ca Focşani. Godineşti( „Zeu eşti”-God.Armată. Cotorca. Coşereni. Sândominic. Recea. (în l. Sâncrăieni. Gălăuţaş(celţi). Ciuc-Sângeorz. Bocşa. ALMAŞ-SĂLIŞTE(Zalmoxe. Sălcioara. Sântămăria(deja. Bucşani.Ulmi. Gheorghe. SÂNTUHALM(Sfântu Zalmoxe sau Sfântul Acoperământ „HALM” în l.Armăşeni. Valea Uzului.

Gura Ocniţei. Vlădaia. Săliştea de Sus(Zeul luminii de sus). aveau un simţ special poetic. Ceauş=Casă. Bălţăteşti.). Bârsău. sihaştri). Sânpaul. l. Sărmăşag. Bârsana. fusese şi El mic. Huşi. care deşi pare o frumoasă metaforă poetică-şi poate chiar şi este în acelaşi timp-se mai ştie că geto-dacii. Burleşti. Cuţ. „ZIUREL DE ZIUĂ”!). Bâra. deci mic). Stânca. JUDEŢUL SATU-MARE HALMEU(Zalmoxe). Buhuşi. Borşa. Uţ. JUDEŢUL MUREŞ Stânceni(Pietreni). God-Gott. Şăulia. Sângeorgiu de Mureş. Vadu-Izei. Sântana. cf. GÂLGĂU-ALMAŞULUI( Gâlgău lui Zalmoxe). adică Hristos. înainte de veci. Bălan. prin moarte-la fel ca şi martirii creştini mai târziu). aşadar. „Ziurel de Ziuă” înseamnă „Zeuleţ din Mare Zeu”. Boldeşti-Grădiştea. ca şi românii. Dobra. Şaeş. Gura Vitioarei. Zăneşti. Daia. Frunzeni. Valea Ursului. Zalmoxe era identificat cu Dumnezeu-Tatăl 291 . Bârza. Bălan. JUDEŢUL PRAHOVA Azuga. etc. Fiul lui Dumnezeu(şi Fiu al Omului. Mara. Zau de Câmpie(Zeu de câmpie). JUDEŢUL SĂLAJ Aluniş. Bobohalmo(Bătrânul Zalmoxe. Moisa. Stoeneşti(Pietrani). Borzia. Farcaşa. Nistru.O întreagă mărturie de credinţă creştină ortodoxă. Berghia. „a scrijeli”). Dumbrava. iar pe Fiul Său Zalmoxe cel Mic-aluzie şi la faptul că Se născuse ca un copil şi până să ajungă adult. Eremitu. Căuş. Fărcaşele. Breaza. Ceahlău. probabil în plin proces de creştinare. Vânători. Construcţie. iar ca Fiu al Omului a fost şi copil. Bicaz. Bătrân şi Halmo-Halma-Zalmaş=Zalmoxe). BoboBaba=Vechi. Balş. Zagăr. Poiana-Ţapului. Dochia(Dachia. engleză. germană). geto-daco-românii îl considerau pe Dumnezeu-Tatăl. Sinaia. SĂRMAŞU(Zalmoxe). Brâncoveneşti. Cuş. Piatra-Olt. Coteana. geto-dacii în doar trei cuvinte. JUDEŢUL NEAMŢ Borca. Filipeşti de Târg. Huţ. Sabasa. Breaza. spusă în graiul strămoşilor noştri. Brateş. Săpânţa(cimitirul vesel-se ştie. ALMĂJEL(Micul Zalmoxe. Grinţieş. Moisei. Aluniş. „a scorni”.Vezi şi refrenul de colindă „Ziurel de Ziuă”. Godeanu(Dumnezeul. Baba Ana. Ulmeni. Vas. dacii plângeau pe unul ce se năştea şi se bucurau câmd plecau la Zalmoxe. Deda. Dacia).Arhanghel Mihail al lui Zalmoxe-se vede că în plin proces de creştinare. JUDEŢUL MEHEDINŢI Baia de Aramă. Şimleu.Remeţi(eremiţi. Bixad. Izvorul Bârzii. Cordun. Costişa. Jiana(Ziana-Diana). Bălăneşti. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI(Sf. Gogan. Husnicioara(cf. ZALMOXE cel Mare. Sânpetru. Gruia. Coroisânmartin. Buşteni. Gura Văii. Bocşa. Brazi. născut din Dumnezeu-Tatăl. Bărgăuani. Cuci. Vale. Sâncraiu. Cozma. JUDEŢUL OLT Vultureşti. Scorniceşti(de la „a scrie”. Coşeiu. Cosminele.

„a scorni”). Zalmoxe). „Lumină din Lumină. JUDEŢUL TELEORMAN Teleorman. JUDEŢUL VRANCEA Vrancea(Ţara Cerului. Dârlos. „Tari ca Stânca”. Vidra. iar Hristos cu Zalmoxe cel mic. Stoeneşti(Pietreşti). Bârseşti. Gura Haitii. JUDEŢUL TULCEA Cataloi. Boian. Şaru Dornei. JUDEŢUL SUCEAVA Muşeniţa. Tare şi Stene=Stană. Bulza. Dăneşti. nu făcut”. născut. Scoreiu(„ a scrie”. Buziaş. Breaza. Dumbrăveni. Burca. Panciu. Bujoru. Gălăţeni(celţi). Brânceni. JUDEŢUL SIBIU Bazna. Laza. Franci). Frânceşti(Vrânceni. Sânnicolau Mare. Frumosu. Zimnicea. Băbăiţa. Vlădeşti. Cozăneşti. Vicşani. Bârna. ca în Crez. Babadag(Bătrânul dac). Runcu. Poiana Mărului. Salcia. Siliştea(Zeul Luminii. Dăeni. Jina(Zina). Baciu. Huţ. Moşinoaia. Mărăşti. Putna. TĂLMACIU(Dalmaciu-Zalmaciu-ZalmociuZalmoxe). ALMAŞU(Zalmoxe-Tatăl). Cârlibaba. JUDEŢUL VASLUI Duda. „a scrijeli”). Arpaşu. Coşna. unde Bur=Puternic. Huşi(Cuş. CĂLMĂŢUIU(Zalmoxe). Suici(Suci-trib dacic). Blejeşti. Frătăuţi. Albeşti. Cuţ. evident numai la Firea Sa omenească căci a fost şi copil. Cacica. Sânmihaiu-român. nu direct adult. Baia. Cisnădie(ca şi Tuşnad. Moşniţa Nouă. Câineni. pasajul acesta se referă la Iisus Hristos). COMLOŞU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Zambreasca TrivaleaMoşteni. Iisus Hristos a fost Dumnezeu la fel ca Dumnezeu-Tatăl. Vrâncioaia. Şomartin. Sânandrei. Uţ. Râşca.creştin. Puieşti. Coşteiu. Udupu. Vaslui(al lui Bess-trib geto-dacic din S Dunării şi Anatolia). Rahman. Argel. etc. a scrijeli”. Băbeni. Cerbu. HALMĂŞD(Zalmoxe). Sânpetru Mare. Crângu. Cozia. ZOLOMESTRA(Zalmoxe).=Casă). ŞEMLACU MARE(Zalmoxe-Tatăl).Ca Fire dumnezeiască însă. Molid. Balaci. Scrioastea( „a scrie”. Sadova. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Drăgăneşti-Vlaşca. Coşarii. Cosmeşti. Mera. Boişoara. unde Vran-Uran-Fran-Bran=Cer şi Cea-Cşa=Casă. Grădiştea. 292 . Bujoreni. Zorleni. Casimcea. Boroaia. aluzie. JUDEŢUL TIMIŞ Beba Veche. ZAMOŞTEA(Zalmoxe). Ţară). Costeşti. Bârlad. Moşna. Cârţa. înseamnă „Nod al câmpiilor”). Basarabi. JUDEŢUL VÂLCEA Voineasa(Războinica-Amazoanca). Mediaş. Dârmoxa(Moşul dur). Piatră).evident. Hamangia. Dăeşti. Arbore. Brezoi. Moşteni. Stâncă. Cotârgaşi. Ţibău. Siret. Bosanci. Zvoriştea. Broşteni(Buro-steni. Vetrişoaia.

consacrat). Costeşti. Coşăuţi. Moşana. UNGARIA Szeged(Sighet). Cotova. Coşniţa. Caşunca. Moşanaţi. Grădişte. Bardar. Devavanyo(Deva-vanyo. darul). Frasini. Coteala. Brezoaia. Băxani. Sălişte. Coşcalia. „a scrijeli”. Balcic(Albuţ). Vârşeţ. Cozăreni. Primul .Singurul. Vranici. Coteşti. Dacin. Zalmoxe”). Brânzari. Gyula. Moşna. Sfinţii). Coşerniţa. Zalmoxe” sau „Zeul Valahilor adică al daco-românilor. „a scorni”). Costuleni. Cotelău. Sauca. Burilove. Bacşa. LOCALITĂŢI ÎN AFARA ROMÂNIEI BASARABIA Cotlujeni. Boian. Bala-Novac(Blondul. Vrânceni(cereşti). Seliştea(Zeul luminiiZalmoxe). Mină). Căuşani. Donia(dania. Balastyo( „Balaci-Dio”. Dolha. 293 . Glodeni. „Tari ca stânca”). Vlaşca. Scoreni. Tiraspol. Cuşmirca. BULGARIA Arman. Szentes(Sânţii. Unicul). Brânzeni. Coştangalia. „Zeul Bălan-Alb. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). SERBIA Barza. UCRAINA Cuşniţa. Coştela. Bălaiul. Sâniatin( „Sfântul cel Unic” sau „Unul Sfânt(Dumnezeu)”. Şaba-Târg. Gugeşti(Sfinţiţi. Frasin. Bujor. Scorţeni(„ a scrie”.Broşteni(Buro-stene. Cuzmin. Sadova. Kaga=sfnţit. Basarabeasca. Focşani. Ciuşlea. Bor. Cozmeni. Albul Novac). Danu. unde Sân=sfânt şi Iatin-Adin=Unu. Grădiştea. Sălaş. Costeşti. Bârzula. cf. Coşari. „Baia(mina) zeului” unde DEVA=Zeu şi Vanyo=Baie.

Luminos. din care au derivat aproape toate limbile Pământului. Tată Ra. Bărbat Man=Om Aum=Om Vo-aume=Femeie. Cat. Ta. Hus. Zeu Zi. Suflet Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua=Zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică Bu-r. Huş. Cuţ. Înţelept Ar-u. Mu=Mamă Ap-a. popor Men=Oameni Lu-Men. Construcţie 294 . Si. Cas. =Părinte. Lume(n)=Lume Ida.=Alb Ter=Pământ. Soare Ma. Bur=Puternic. =Zeu. Ţară Lu=mulţi. Uţ=Casă. Or=Oraş EL=Dumnezeu San=Sfânt Cot. Bla. Huţ. Uda=apă curgătoare Ur. Ţărână Cşa=Casă. Re=Rege. Ar=Nobil. Cuş. Arg=Argint(metal nobil) Pa. Alb. Aru=Aur(metal nobil) Ar-g. Cus. Apa=Apă Da=Dalb. Strălucitor.DICŢIONAR PELASGIC EUROPEAN (PROTO-INDOEUROPEAN). Oamă Bal.

aur.Este un dicţionar parţial. avea. adia. catrafuse. botei. aseară. brâncă. botcă. bănică. prier. agil. boţ. această. arariel. aminte. arbuşti. beldie. aceeaşi. bosumfla. belşiţă. aho. bade. acuşi. apă. brad. aluat. atrage. căciulă. buh. adăuga. Nu apar în acest dicţionar familiile de cuvinte integral. beşteli. buştean. buză C caciur. bot. argint. bujdă. adineauri. adânc. a. cervană. cat. aţă. acu. altiţă. burtă. arţar. cancioc. boarţă. bârnă. bistriţ. acătării. acela. arin. baligă. argea. auzi. cergă. bârdan. altoi. amăgi. căpuşă. basm. amuş. buft. A abur. acest. adulmeca. ac. ajuna. copaci. amnar. agudă. brumar. bărăgan. bârcoace. boabă. arde. brezaie. brioală. amar. bârzoi. bană.branişte. borză. asculta. altădată. arcaci. bâtă. alcătui. aldan. arunca. barză. buburuză. buiandrug. baltă. B babă. arar. astăzi. aţipi. aramă. casă. aburca. calcavură. făurar. amu. alt. balcâz. ăst. pietre. baraboi. briboi. apoi. agiunge. asfinţi. apus. aduce. aer. broascăbrudiu. bulvan. bărăni. bocnă. legume. alina. breaz. boroboaţă. ceafă. cazulcă. belciug. brănui. adică. aţâţa. bălan. agiuta al. alună. apăra. brie. alb. bobotează. ceahlău. aceea. beci. cazic. brânză. amiază. brumărel. arată. ban. afară. cătun. altar. buzaine. cuptor. aşchie. bulz. catrinţă. buiestru. braghină. albie. alani. afuma. florar. alaltăieri. alunga. boacă. albină. astupa. alege. alelei. batcă. ameţi. acel. armaş. bulumac. pomi. acelaşi. precum şi denumirile de roci. bălăştioagă. bârfi. bizui. atât. căpută. arici.DICŢIONAR DE CUVINTE ROMÂNEŞTI DE ORIGINE GETO-DACICĂ În general substantivele şi verbele onomatopeice sunt de origine geto-dacă. brazdă. alerga. balaur. batir. bârsă. bălai. adălmaş. mărţişor. acela. amurg. afin. adevăr. băiat. amuţi. bălbisă. bar. an. belşug. bartiţă.albastru. cireşar. boar. amândoi. avat. beldiţă. asupra. altă. pronume. brăcinar. numerale. baci. butuc. caltaboş. aripă. căulă. 295 . fructe. breabăn. burcă. asmuţi. căuş. afla. butalcă. avânta. aşeza. burdac. bichiri. apuca. apleca. răpciune. băţ. brânduşă. băga. bedreag. brâu. ascunde. burduf. bandulă. asemăna. castel. berc. bandură. aceră. bălărie. adăpost. aşa. caravă. borhot. nume de animale sau de profesii şi produse ale unor profesii sunt de asemenea de origine geto-dacică. balmoş. botă. ascuţi. undrea)etc. bold. agăţa. nume de plante. blid. alaman. atunci. acea. bunghini. aproape. barbă. zilele săptămânii sau numele lunilor(gerar. bob. gustar. arşiţă.

codalb. cuib. funingine. dreţe. descotorosi. ger. făclie. cioară. foaie. coşciug. frige. cireadă. cosar. fols. cocţa. corhan. F face. coteţ. groapă. frântură. chelbe. copârşeu. glie. cotor. fârtat. chibzui. coş. dihai. coasă. gălăgie. fagure. gol. ciupercă. cioc. fecioară. cuvânt. frânghie. curcubeu. coă. frunte. chiup. făli.cheag. gutui. graur. curma. dârz. frumos. fiinţă. deal. fleancă. colb. dibui. faţă. dălcăuţ. coviltir. feri. frag. drag. ciulei. de. dâră. dulce. gurgui. creastă. eu. cloci. ghiduş. cuţit. fotă. cârd. frunză. ciomag. galben. ghioc. deşănţat. gânguri. guşter. copac. ciuf. gudura. ciolan. dârloagă. frig. cremene. dor. guguştiuc. ciută. ciocni. fraged. cârjă. ghidran. falnic. culca. gurut. doagă. codan. covergă. colărezi. ghidrin. cot. cioban. fi. clăti. fum. gărgăun. fag. ginere. greier. cinteză. cucă. găunos. cocioabă. grâu. găleată. doină. cânepă. ciucuşoară. ghermea. ghem. foale. clipă. cocioc. deşi. cotoşman. cotropi. coşmelie. comoară. ghes. cleştar. corlă. cuviinţă. gogoaşă. chema. făcău. codi. creangă. dârmozdârmox. greşi. colac. foc. dezgoli. cine. comat. funie. dezgheţa. corosbină. cucurigu. genune. D dalb. coamă. covârşi. darac. ferigă. clipoci. corcoduşă. gherghină. flăcău. curcă. cocor. ciocan. enot. genunchi. cocoaşă. ghimirlie. cimilitură. derdeluş. gaşcă. ghin. grindină. cârlig. dragoste. funigel. droaie. cioareci. cosiţă. dărui. cioancă. ciocănitoare. dogoare. gând. famen. fus.crivăţ. gură. colin. corabie. fiţe. destrăbălat. geme. felah. găină. ghimpe. fierbe. doniţă. femeie. copaie. greu. ghioagă. cinătui. drept. curpen. garf. grumaz. greutate. cotrog. ciurdă. clacă. fel. cârti. gaie. drâng. ghiborţ. deschide. gordin. gard. glod. copil. cucernic. cimpoi. cratiţă. fân. coajă. gâde. cocină. cojoc. claie. găman. deosebi. ciuciure. crivac. cum. grădină. grai. faur. cocârlă. fără. culminăriţă. ciul. gazdă. fulger. fluture. cobe. cocirvă. fereca. cotarlă. ciut. foac. dud. colnic. G gaci. fărâmă. cumătru. ciolpan. culcuş. dâmb. gingaş. grangur. dârmon. creţ. cocleţ. fluier. grădişte. chitonag. fire. ea. fier. chersin. durui. flacără. după. gata. geană. cârlan. fulg. custură. fecior. gras. grindei. E el. frământa. cinci. ghici. fuior. freamăt. fugi. ghiont. greghetin. gât. coclauri. fiică. dăinui. coruncă. corobeaţă. grătar. ciuleandra. gaură. cicăli. ciorchine. grapă. găbji. gheară. ciopli. când. cui. fală. cocon. cârlionţ. desagă. dezvolta. gustar. grăunte. fântână. ghiordel. doboş. ciurlan. fin. cotiş. gorun. gust. ei. cuşmă. dezbrăca. cioacă. gorgan. chiţibuş. cheie. ghiocel. grohăi. gheaţă. glas. comănac. culic. gulie. cosoi. dibaci. datină. gresie. dogar. duios. găsi. dezmierda. grui. foişor. crede. forfoti. fleac. flămând. gheb. gătej. ciupi. grânar. ghionoaie. conăcar. cârceie. cloşcă. frâu. gros. golomoz. furnică. gâză. cocoli. cofă. cleşte. clinti. deochi. ciot. 296 . cosoroabă. coşmagă.

înfrunta. iesle. hărăzi. încrâncena. ilic. înfunda. înghiţi. însingura. îndrepta. înalt. înjunghia. înnoi. îmbucura. hartan. încleia. hăbuc. întâmpla. imbold. înţelepciune. învăţa. hârtie. holdă. încercui. înaripa. încălţa. îmbufn. înfiora. încrede. înmormânta. iţi. însori. încârliga. înduioşa. împăna. iele. înjosi. înfrunzi. însenina. îmblânzi. încrucişa. înfipt. îmbrăca. îndelung. huţulca. îngemăna. horă.întărit. îngălbeni. îndritui. izbi. învimge. întruna. împotmoli. împărţi. încâlci. îndelete. izvor. încălzi. învolbura. îmblăti. însumi. încoace. îndeplini. înlănţui. înfrăţi. ibincă. închinga. îmbukora. înmuia. împunge. îndărăt. întrucât. întruchipa. îmbăla. iznoavă. îmboboci. înhăma. încă. înnora. hasmaţuchi. îmbăta. înrudi. înfierbânta. înjuga. încai. îmbâcsi. înfrupta. îmbătrâni. izbuti. ici. iazmă. inariţă. iască. îmbăia. împerechea. îngâmfa. însănătoşi. ierta. înăspri.hluj. întotdeauna. izbuc. înăbuşi. îmbelşuga. încuscri. încolăci. împlini. îngrăşa. înfăţa. încondeia. îndestul. înţesa. ienupăr. împăca. întrece. înger. înţărca. înadins. încreţi. îngăla. însufleţi. înnebuni. îndrăzni. înnopta. închipui. imita. însemna. ignat. înnădi. înfăţişa. înviora. îmbia. împânzi. harnic. izmă. întemeia. încurca. încărca. inel. îmbuiba. înec. învârtoşa. îngenunchea. îndată. încărunţi. împotrivă. înainte. înclina. întuneca. împrăştia. înceta. ilău. înfăşura. hotar. înteţi. iezer. înfofoli. îmbunătăţi. încaltea. iepure. înşeua. împuţi. înfuleca. înţepa. înfoca. învia. înmănunchea. întâmpina. înşela. împila. huhurez. încăleca. înarma. întruni. învârti. întrema. întreg. încotoşmăna. încheia. întârzia. înfometa. împreună. încorda. inc. întortochea. îndesi. ienupăr. ied. împresura. I iad. închide. începe.H haide. împărat. înturna. înfiripa. iaz. înfiinţa. înjgheba. însă. îngrădi. încropi. înţelege. încuia. închina. îngrămădi. încleşta. împovăra. îngropa. horn. împrejmui. ieri. hamei. iarnă. încolţi. în. har. încet. întoarce. împărtăşi. înroura. înţepeni. întina. încăpea. întinde. înstări. ivăr. idee. însera. încotro. iarbă. hulpav. înota. împrumut. iapă. învălui. îmbina. îngreuia. iţari. inimă. îmbârliga. întâi. îmbuca. îndruga. ista. hău. îndemna. înfoia. încot. inişte. îmbrobodi. holba. înstelat. înseta. întrezări. între. înghesui. hăţiş. îndemânatic. înnegri. întocmai. întâlni. îngheţa. . ins. înapoi. îmbuna. Î îmbarca. iţă. întreba. ist. înlăcrima. îndruma. împietri. înălbi. împleti. înfuria. înnoda. întru. încrunta. îndupleca. încăiera. înrăi. 297 . iubi. înăcri. îndepărta. încătuşa. ivi. împodobi. îndesa. învinui. înconjura. hăuli. înmulţi. hărăţi. încorona. închega. îngurzi. împuia. îngăima. însuşi. înjumătăţi. îmbălsăma. itan. înnăscut. ieruncă. încolo. împopoţona. înspre. înscăuna. îngust. îndeletnici. însoţi. înşira. îndârji. întrupa. îngâna. înfăşa. ie. împrejur. iar. imaş. ieşi. înnoroi. iute. încerca. înflori. îndulci. împistri. înrădăcina. îndoi. înrâuri. încinge. îngroşa. hârdău.

obcină. moacă. oare. lânced.J jarcă. neghină. mâneca. nană. nici. lene. lătra. măiastru. licurin. leşina. moţ. lupta. mlaştină. noaten. obială. măcriş. nani. licări. măciucă. mărghilă. jir. mână. noapte. malţ. mentă. nalbă. joc(gioc). natură. nicicum. neom. linişte. jder. neam. oală. muşina. mâtcă. mustra. meni. nea. labă. jumătate. masă. mărime. ogradă. O oacăr. muscel. neghiob. oblon. miere. lună. mazăre. măi. muşuroi. moarte. limtă. nicorete. linariţă. mocan. măsură. mâine. jumuli. oină. lintiţă. neaga. mia. mânzare. nor. mulge. liber. lăsa. luncă. neg. mânca. must. măruntaie. mânz. lac. mărăcine. luptaci. obraz. mijloc. maistru. miază. lucra. neaoş. legăna. nicovală. laţ. melc. luntre. latură. neted. măgăoaie. mătuşă. miez. limbă. nebun. linie. lângă. mură. molid. michiduţă. nume. mal. lut. mogâldeaţă. mângâia. noadă. jneapăn. jimba. mesteca. odaie. mătase. lăţi. minge. lăstun. mraniţă. mare. mănunchi. nară. liliac. larmă. meteahnă. moşteni. obligeană. momâie. lemn.lujer. mihalţ. niciodată. măduvă. laie. laţe. măgură. miţă. moşnean. maldăr. loc. leşie. mămăruţă. migăli. obşte. luci. leac. nicicând. meu-mea. miel. joiana. mânie. nu. minciună. mânzat. mugur. lovi. moş. lume. moale. leagăn. miază-zi. jugan. noian. lung. odgon. număr. jude. lăcustă. jep. lingură. mătrăgună. naşte. nai. naş. nou-nouă. măgar. maşter. lacrimă. măzărat. mărita. jip. miază-noapte. mesteacăn. jug. oaste. oară. jos. mâşâi. muşchi. munte. namilă. măsea. muşc. măr. nucă. mărgini. melesteu. mei. mătreaţă. mărunt. naiba. mamă. junghia. mănos. nepot. legumă. muchie. ochi. mâţă. lături. mălăieţ. muiere. lămâie. mugi. obadă. meleag. muşeţel. măra. licurici. mic. nărui. merinde. mântui. năpârcă. meserie. limbariţă. larg. adică suflet viu). mustaţă.lin. miros. mărgea. K L la. mire. lua. movilă. ler. merge. jertfă. nimeni. N Nagâţ. lebădă. 298 . lapţi. junc. mărturie. mătură. meliţă. jărăgăi. juvelnic. moară. nestemată. laviţă. mulţumi. mişca. oaie. ninge. legătură. mătăuz. mag. matahală. mătrăşi. lihni. judeca. liman. morman. lespede. melean. lapte. nişte. minune. negru. lumină. nimic. nuntă. măzăriche. mai. M mac. oaspete. măgădău. nasture. jivină(cf. mioară. mira. jintiţă. negură. obicei. lişţă. motan. moaşă. numai. noră. lăicer. nap. noi. lăbărţa. lepăda. limpede. mândru. leu. mierlă. jerpeli. mormânt. oarzăn. ogor. locui. odor. magistru. junghi. lână. mâhni. lup. mult. nostru.născoci. linte. măciulie. măgădan.ziuină. miorlăi. odată.

orez. stavă. stârni. rapăn. podiş. pungă. păpuşă. pătură. stâng. sete. plăcintă. pocâlti. pui. prăştină. pănură. repede. plămânărică. reţea. platoşă. puşlama. pag. scorbură. prâslea. pierde. sânziană. preajmă. strai. orândui. sprinten. punte. păduche.oişte. retevei. olar. stană. pară. răgălie. puşchea. singur. râu. stingher. pupa. somn. peşteră. pală. spăla. sparge. paltin. piedică. scociorâ. oreşniţă. port(haine). putină. rece. secară. străin. strămoş. plural. răci. răfui. spin. pinten. stăpân. pleca. păţi. sprijin. ruşine. slimui. (a) paşte. prăjină. spune. strat. sprânceană. speteală. spinteca. răsturna. plop. solz. podea. stol. scaldă. par. pipotă. răvar. smidă. pupăză. otova. scoarţă. pociumb. steblă. plută. rău-rea. săruta. priveghea. omeni. slănină. pârgă. stinge. prichindel. rând. spaimă. perinda. ridiche. stâlp. splau. stogoş. patrie. statornic. ovăz. pune. picior. pită. pregeta. stârpi. pieire. păun. scoroji. străpungere. strajă. sâmbure. roată. scufunda. ploaie. pârâu. prund. peţi. smântână. pe. ospăţ. perete. sein. sârbă(=sărbătoare). secera. plug. spânzura. prânz. rânză. staroste. pânză. pată. sorcovă. pojghiţă. plânge. oţel. speria. spulbera. păstaie. socru. săgeată. podoabă. padină. scărmăna. splai. osteni ostreţ. răgaz. senin. plin. păducel. sorţ. oţet. plăvan. 299 . răsări. ram. oloisă. R rac. răpăi. scăpăta. plai. scotoci. rinichi. păianjen. stancă. olm. pisc. pentru. sminti. soartă. solid. pas. plumb. olan. rădăcină. rămâne. slatină. soţ. stea. sprinţar. proţap. olog. scurma. pişca. printre. pulbere. prepeliţă. părîng. soaţă. pară(fruct). roade. posomorâ. P pace. sânt(=sfânt). smicea. palma. răspunde. searbăd. sânge. orb. sfârc. soră. orz. purice. pumn. puroi. răsti. sfert. piept. pământ. scădea. spânz. răsuci. ospăta. pieziş. pălimar. paos. putea. plavcă. pătrunjel. plăieş. seară. prelua. pai. piersic. salcă-salcie. prag. patruzeci. pelincă. patru. ou. scoruş. poartă. peană. pleavă. rană. pom. râie. rotund. pururi. slai. piatră. stâncă. spre. prepeleac. paisprezece. prispă. rătăci. st. plăviţă. puţin. peşte. prunc. primi. stâlpare. puţ. smulge. om. semn. râmnic. S salbă. praşilă. popândac. seu. pătrunde. plimba. pitar. porni. stinghie. scrânciob. potârniche. solie. scăpa. oraş. pisică. scut. scrum. preţ. soc. omenie. scânteie. potaie. os. poamă. plivi. păşune. povară. slab. strămutare. reazem. parte. stoarce. păltiniş. răbda. sărac. spic. posac. soare. scoate. răzeş. rândunică. pârdalnic. perjă. podidi. pereche. sări. spate. sat. reavăn. spuză. otavă. pluti. scrie. purcede. rărunchi. sorbi. paragină. scormoni. puţi. sec. stog. stramă. seamă. pisa. serba. pleată. smerenie(=sumerenie). ridica. staul. scurge. scutur. potecă. perie. stâmpi. plisc. roib. sâmbătă. popândău. păcat. rege. poznă. purta. scorni. raţă. opri. stârc. snop. pătul. piron. opaiţ. pădure. roşu. pritoci. răguşi. scurt. stirigoaie. prinde. scară. sterp. pletos. pod. stână. spân. sor. scaun. strănuta. pricolici. reteza. pestriţ. sân.

veni. văpaie. unghie. zăpăci. şagă. viaţă. vatră. vârtos. ţiclean. unde. ujbă. urdă. sucală. toartă. subţia. turna. vântura. ţiţei. ţărm. zbârciog. vulpe. zbici. şuiera. şiret. ţelină. ţarcă. viezure. ţintă. ţarc. ugui. tus(toţi). tindă. ţigaie. şoarece. văr. tihăraie. vâna. ureche. ţiştar. zbânţui. ultim. vâsc. urla. tolbă. velniş. ţese. vâşca. tăiş. tarniţă. tilişcă. vătui. unchi. trece. ştiucă. şiroi. teasc. zămisli. Ş şa. ţară. suman. tufă. ţesală. tâlv. vânt. ulm. toci. ţâşni. zări. suge. volum. văgăună. zăbavă. strugure. şale. ţăran. strungă. traistă. ştiulete. toaipă. ticălos. teacă. strâmt. tot. tâmplar. sus. vădi. tulichină. sufla. uşor V vai. tăvălug. volbură. ştergar. tâlhar. tei. zăpsi. tărca. toarce. sulă. toamnă. zăbală. şaizeci. vlavie. trei. tocmai. vis. ustura. zărghi. vârf. stup. ulei. zărgan. târnă. supăra. trandafir. sul. vui. şubred. tăpşan. şaptezeci. ţuţănească. zăcea. târg. zară. şobolan. vălean. vladnic. văduv. titirez. ţine. tâlc. sur. teapă. tare. suveică. zbârli. tărâţă. ţurcan. zăgaz. vâlvoi. ţurloi. tip. vătăma. ţâţă. umbla. tarla. umple. Z za. suspin. trist. tăvăli. zăgârnă. tablă. sturz. vreun. striga. 300 . şi. ţif. şti. strica. vârâ. verde. usca. vânăt. vorbă. tipar. zbârci. târlă. tarabostes. tiv. vale. vedea. unghi. urca. zărar. ţipenie. sughiţa. zamfir. tolomac. tufli. vânător. şold.străveziu. teleagă. ţurţur. tărăgăna. teafăr. tăciune. ţânţar. zbate. ţencuşă. valah(blah). vărsa. ţipa. ţuhăi. veghea. zăplaz. zăplan. suiş. urcior. voie. tremura. vierme. vrea. tânăr. tăbârcă. tulbura. teică. T Tabără. vraişte. tătăneasă. viespe. turtă. trăi. tămânji. trestie. şoim. surpa. suc. şapte. talpă. vas. treiera. trimite. ţâră. uni. tărtăcuţă. zbilţ. zănoagă. tăia. vindeca. zăpârstea. urzi. treisprezece. streche. vinde. susţine. viroagă. ticlui. strună. tăun. târâ. şuşoti. zăvod. şes. tată. ţap. umed. vultur. ţăruş. uimi. tub. subţire. uita. vişin. urs. şchiop. val. untură. toacă. suci. vargă. ţugui. ungher. sub. tămâie. topi. zălug. vostru. tătăiş. şase. voi. sută. vară. şuşlete. ţâţână. strei. ştiubei. ţeapă. vergea. zaică. usuc. şarpe. uriaş. suna. veşmânt. ţapină. ţeastă. strop. strivi. ştează. şerpar. tezaur. şir. troahnă. şaisprezece. ţuşcă. surd. zambilă. ţel. uşă. trage. zbiera. urâ. sui. tărâm. toca. trăsni. umbră. şiştor. trunchi. uman. şedea. veste. ţărână. ţuţuian U uger. şfichiui. ulcea. vecin. sumă. umil. unt. târtan. urmă. tânjală. tăcea. zadă. tuna. timp. supune. suliţă. vechi. surcea. turmă. topor. trăda. şorici. târziu. zălişte. strepezi. şiră. şalău. turca. şufan. strâmb. suflet. şuvoi. velinţă. şopârlă. tărbacă. Ţ ţanc. stuf. umfla. ticsi. toiag. zăngăni. trup. teşi.viitor. un. ţăpoi. strecura. varză. veşted. umăr.

zbor. zdreli. zornăi. zeu. zvârli. zece. zgribuli. zvâcni. zeamă. zvâr. zgâlţâi. zgâi. zbura. zestre. 301 . zgaibă. zgură. zvârlugă. zâmbi. zorea. zoaie. zvârcoli. zmeură. zgâtie. zeghe. zbranca. zbucium. zor. zori. zimbru. zbughi. zgâmboi.zbârnâi. zgău. zimţ. zumzăi. zgrăbunţă. zgândări. zgudui. zbrehui. zborşi. zvăpăiat. zgâria. zburda. zvon. zgripţor. zdruncina. zice. zer. zeberi. zmeu. zvânta. zid. zdragon. zurgălău. zgardă. zgârcit. zgancă. zână. zi.

anul tropic. 2. anul egiptenilor antici conţinea 365 zile împărţit în 12 luni a câte 30 zile fiecare+5 zile adăugate.2425 zile. cercul exterior (1)-104 piese(13x8) 2. măsurat precis în zilele noastre. anul gregorian(stil nou) cu durata de 365. cercul lipit de cel exterior (2). 4. absida centrală (Templul propriu-zis dacic.-Zalmoxe.CAPITOLUL VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA Consideraţii asupra sanctuarelor Sarmisegetuzei I Elemente de calcul generale 1.-spre deosebire de politeismul greco-roman. 3. un an dacic conţine 52 săptămâni ceea ce înseamnă 364 zile(52x7=364 sau 13 luni egale a câte 28 zile fiecare 13x28=364).) III Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmizegetusa 302 .210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi) 3. dovada lipsa statuilor Sale. anul iulian(stil vechi) cu durata de 365.25 zile. 5.2422 zile. cu durata de 365. II Elemente de calcul particulare desprinse din analiza numerelor şi măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular(MSC) din Sarmizegetusa 1.84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi) 4. închinat Zeului Unic nevăzut de ochii pământenilor. cercul interior din lemn (3).

Fiind mai lung cu 0. ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu atunci când din timp în timp veneau aici pentru a afla ce dată este. era spaţiul în care locuiau ucenicii. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani solari în care anii lunari.5306 zile. sau 235 luni sinodice.4 rânduri de lespezi circulare de calcar a câte 13 lespezi fiecare(4x13=52.Acest calendar iulian a fost valabil. pe o terasă. reprezintă anul dacic de 364 zile cu câte 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni fiecare). etc. este inexact. Sanctuarul Mare patrulater de andezit.În Sanctuarul din stânga. patrulatere. iar în cel din dreapta(din care porneşte şi canalul de drenaj. fiind mai scurt decât anul tropic. ajungea să parcurgă. 4. Soarelui.0078 zile decât anul tropic. 6. a meridianului locului având şi rolul de teodolit. introduce un nou calendar(calendarul iulian-stil vechi) alcătuit de astronomul Sosigene din Alexandria. locuiau preoţii. 19 reprezintă numărul de ani solari din ciclul Meton. ce oră. de 365 zile. în timpul Papei Grigore al XIII-lea. cu un nou calendar numit calendarul 303 . avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici(astfel că la 1508 ani egipteni calendaristici erau doar 1507 ani tropici). Lunii şi planetelor la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau noapte.1. cum am zice în limbaj mănăstiresc.) 2. trapeza-locul unde se pregătea şi/sau se mânca. aflat. astfel că Iulius Cezar. din calendarul ebraic. încep Anul odată cu anul solar tropic. la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii). cu durata de 365. apoi mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi.Hr. în România. ca nişte mese. aflate pe direcţia Soarelui de andezit erau probabil dependinţe ale preoţilor. cele două Sanctuare mici. probabil. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte. ce trece pe lângă Soarele de andezit.Din această cauză a fost înlocuit. de andezit.Anul egiptean. ce sărbători şi la ce dată. face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul tropic. era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători. până în 1924. de către astronomul italian Lilius. mai sus decât restul sanctuarelor. XVI. în anul 46 î. Sanctuarul mic patrulater de calcar.Luna sinodică conţine 29. ce schimbări în calendar erau făcute pentru armonizarea calendarului cu anul tropic.25 zile.Dar şi acest calendar. Marele Sanctuar Patrulater din calcar. discipolii preoţilor. Latinii observă şi ei acest lucru. toate zilele anului tropic.7 lespezi circulare mai înalte. după 1508 ani. 5. 3.. sec. Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini în ceea ce priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. Micul Sanctuar Circular -114 piese(6x19.Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor. ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era.

Astfel că nu le era necesar un calendar foarte exact întrucât făcând aceste corecţii la doi ani erau în armonie cu anul tropic. astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici.Dacii ştiau asta deoarece.Ar fi fost greu pentru sărbători. Aşadar. astfel că Anul dacic şi anul tropic începeau în aceeaşi zi).Coincidenţă? Dar de unde ştim că la doi ani făceau corecţia de 2.Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924. la prima vedere.. stâlpilor de piatră de pe cercul nr. altfel lumea pierea în haos(asta spune multe şi despre religia lor şi despre psihologia şi mentalităţile lor). etc. iar dacă vrem să vedem câte zile are anul acela. fiind mai scurt cu 1.Atunci.4844 zile.gregorian(stil nou). dacă adunăm numărul 210(nr. decalajul între anul tropic şi cel dacic ar fi fost prea mare(de ex. dar dacă ne gândim că acesta reprezintă de două ori numărul 52. să muţi totul cu 6 zile la fiecare 5 ani. că Anul dacic avea 364 de zile.Ar fi creat un haos de nedescris. dar vom vedea că în realitate. 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni şi că săptămâna avea şapte zile. înţelepţi şi extrem de inteligenţi. dacii au încercat şi ei. tot la doi ani. cinci ani sau mai mulţi?Răspunsul este simplu(dacii erau oameni simpli. stâlpilor de lemn din cercul nr. anotimpurile egale a câte 13 săptămâni fiecare(91 zile). o rotaţie completă a cercului exterior de piatră di Marele Sanctuar Circular se efectua la o dată la doi ani.4844 zile sunt mai uşor de adăugat. fiind mai lung cu 0.O zi 304 .0003 zile decât anul tropic.Calendarul gregorian. cu simţ practic. anul dacic precede anul tropic cu 6. după 5 ani. să găsească o modalitate simplă şi practică în această încercare de a armoniza calendarul cu anul tropic.3) obţinem 294.Cum au reuşit acest lucru? Ştim din Marele Sanctuar patrulater de calcar. pentru agricultură.). cu câte 28 de zile fiecare. numărul de ani în care anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici.211 zile). totul capătă sens. dintr-o dată.Aşadar.Toate lunile egale.De asemenea erau 13 luni a câte 28 zile fiecare. patru. întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani. contrar părerii istoricilor care îi consideră barbari.2) cu 84( nr.Dacă treceau prea mulţi ani până să se facă corecţia. efectuau corecţiile necesare. ceea ce ar fi condus la probleme pentru popor dacă la fiecare 5 ani trebuiau adăugate 6 zile. înmulţim 52 cu 7 şi avem răspunsul.Dar de ce nu făceau corecţia după trei.La 294 de ani anul dacic parcurgea toate zilele dintr-un an tropic. dacii făceau corecţia de 2.În această formă.Cercul exterior din piatră este format din 104 piese.La prima vedere pare neobişnuit acest număr. la doi ani.4844 zile?de ce nu în fiecare an sau la trei ani? Să ne orientăm atenţia din nou la Marele Sanctuar Circular. într-un mod propriu. 2.2422 zile decât anul tropic(şi într-adevăr aşa este.De ce nu după un an?Pentru că ar fi stricat simetria anului perfect.52 reprezintă numărul de săptămâni dintr-un an.Măcar un an trebuia păstrată această „perfecţiune”.În schimb.364 de zile. ar părea că Anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale.

AVÂND FIECARE 13 SĂPTĂMÂNI(91 DE ZILE). cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor.De fapt.la începutul anului pe 22 decembrie şi alta la mijlocul anului.Vedeţi ce strămoşi avem? Dar noi am observat că în afara funcţiei calendaristice.Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca TOATE CELE PATRU TRIMESTRE ALE ANULUI SĂ FIE EGALE. cap.Anul dacic(dacă nu ne înşelăm)avea 13 luni a câte 28 zile=364 zile. …………………………. Marele Sanctuar Circular are şi alte funcţii. -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese)-2 ani-este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi(6+1) ai fiecărui ciclu(din cele 30 totale) ai cercului nr. 2 din 305 . e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare în calendarul domniei sale decât în actualul calendar gregorian în care nu ştim bine nici câte zile au toate lunile!). S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului gregorian.Dar chiar şi aşa. inclusiv cu cele două zile adăugate pentru corecţie. Astfel înţelegem de ce cercul exterior(cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar Circular numără doi ani şi nu unul sau mai mulţi. 2 „Timpul şi măsurarea lui”. În rest asemănările cu anul dacic. singura diferenţă ar fi împărţirea în luni.Iar anul D-lui Ureche are 364 zile împărţite în 12 luni şi 4 trimestre egale(fiecare trimestru având o lună de 31 zile şi următoarele două de 30..Cum dovedim? Astfel: -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese) reprezintă 2 ani.” Nu ştim dacă d-ul Ureche a cercetat calendarul dacic (noi credem că nu) dar varianta expusă de domnia-sa seamănă foarte mult cu calendarul dacic. după care următorul an are din nou 364 de zile şi tot aşa. următorul pasaj: „S-au imaginat calendare solare mai precise decât cel gregorian.Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile.vol. iar în anii bisecţi două asemenea zile(una între 30 iunie şi 1 iulie). I -Una dintre este aceasta.În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii. 60. calcularea Anului Lumii dacic. pag. sunt cutremurătoare. aş dori să citez din cartea d-lui Vasile Ureche(membru al Uniunii Astronomice Internaţionale) „UNIVERSULAstronomie”. cel mai simplu şi mai precis calendar.I.Toate acestea fac ca Anul dacic să fi fost nu numai pentru vremea lui dar chiar şi pentru vremea noastră. editura DACIA.În anii simpli s-ar adăuga o zi suplimentară(de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie. Legat de aceste consideraţii. Cluj-Napoca 1982.

TOT AŞA ŞI ZEUL DACILOR. Probabil.280 ani Soarele va răsări exact pe direcţia Absidei Centrale (a Marelui Sanctuar Central) la Solstiţiul de iarnă a acelui an. DAR FĂRĂ A FI CONFUNDAT CU ACESTA.Eroarea e prea mare(15 grade după Dan Oltean. -o rotaţie completă de 420 ani a cercului nr.Asta înseamnă că cercul nr. au dispus distrugerea Sanctuarelor din ansamblul de Sanctuare de la Sarmizegetusa 306 .stâlpi de piatră.pg. FĂRĂ EL. după cucerirea Daciei. noi am ajuns la o altă concluzie. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este împărţit în patru.Anticii ştiau aceste lucruri aşa că nu avem motive să credem că dacii nu ştiau. fiecare având 21 de stâlpi. o dată la 35.PRECUM SOARELE ESTE UNUL AŞA ŞI ZEUL LOR ESTE UNUL.Când vine Solstiţiul de Iarnă al Anului Lumii.Posibil ca dacii să fi calculat această medie. 2 din stâlpi de piatră(210 piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului nr. FĂRĂ LUMINA ŞI CĂLDURA IUBIRII SALE LUMEA AR DISPARE.Acesta este Anul Lumii dacic. ceea ce ar rezulta diferenţa de 5 grade în amplasarea sanctuarelor.Asta înseamnă că cercul nr.Abaterea de 15 grade este făcută cu bună ştiinţă în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie la Solstiţiul de iarnă dar neamplasarea precisă a Absidei Centrale pe direcţia Răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau de măsurare. în cartea „RELIGIA DACILOR” . execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani. media temperaturii pe acea perioadă îndelungată).280 ani. ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană că dacii NU SE ÎNCHINAU SOARELUI(CREAŢIEI) CI SE ÎNCHINAU CREATORULUI. VIAŢĂ ŞI FĂRĂ EL NIMIC NU AR PUTEA SUPRAVIEŢUI. ACESTA ESTE MESAJUL PESTE MILENII AL PREOŢILOR CĂLUGĂRI ZALMOXIENI CELOR PREGĂTIŢI SĂ-L PRIMEASCĂ!!! Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti.Această împărţire ne arată Anotimpurile(egale şi ele între ele precum anotimpurile anuale) Anului Lumii.ZEUL DACILOR NU ERA REPREZENTAT PRIN STATUI SAU CHIPURI CI ERA SIMBOLIZAT PRIN SOARE.Nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă din 22 decembrie. maxim ar fi 35 grade 23`47`` iar la pct. minim 23 grade 25`57``.Înclinaţia medie ar fi de 29 grade 25`47``. atunci ar fi o enigmă(dacă nu o blasfemie) de ce latinii. 3 din lemn(84 piese) execută o rotaţie completă în 35. 260-261) ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei dacilor(erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5 grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii. LUMINĂ.Anotimpurile Lumii se schimbă o dată la 8820 de ani. Absida Centrală are o abatere destul de mare.) Spre deosebire de Dan Oltean. avem o glaciaţiune iar când vine Solstiţiul de Vară al Anului Lumii avem arşiţă mare(evident. având aceeaşi zei ca grecii şi romanii. PRECUM SOARELE DĂ CĂLDURĂ.3.La pct. 2(210 piese-30 cicluri a câte 7 piese). UNUI ZEU PRECUM SOARELE. cu două Echinocţii şi două Solstiţii.

Burebista Întemeiază Regatul puternic geto-dac. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă dar nu putem şti care dintre ei ar fi cel adevărat. etc. fatidici. şi în acest caz. poate altul pe care nu-l bănuim.Poate nici unul. -cca.Alta era situaţia dacă era un Zeu(sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin. dar nu se ştie când.Astfel. au învins şi divinitatea unică geto-dacică.Hr.la care ei înşişi se închinau. Dumnezeu).Noi credem că aceste numere sunt ani.84-82 î. distrugerea Sanctuarelor era nu numai permisă. ci şi obligatorie pentru a arăta celor rămaşi în viaţă că nu numai armata romană e mai puternică ci şi zeii romanilor. II -O a 2-a funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică în sensul că numerele conţinute în stâlpi.88 d.O cercetare pluridisciplinară ar rezolva poate această problemă. greacă şi TOS-TEOS=Zeu. pentru Istoria dacilor şi a românilor. mai curând. momentan imposibil de determinat 307 .44 î.Cum adepţii politeismului geto-dac afirmă că strămoşii noştri se închinau lui Hermes(ŞermeşŞarmaş-Şarmoş-Armoş-Sarmas-Sarmis.Însă noi credem.Templele închinate aceloraşi zei."Sarmis-e-getuza"=Hermes e Viteazul.Soarele este asemănat cu aurul(şi invers) după cum Luna este asemănată cu argintul(şi invers). distrugerea Sanctuarelor capătă sens în această viziune monoteistă dacică. rămâne de admirat(şi de explicat) curajul latinilor de a distruge Templele acestor zei. -cca. cărora latinii se închinau. ar fi fost inutil de dărâmat întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. pietre combinate între ele în diverse variante dau diferite alte numere. venirea lui Decebal la putere -naşterea lui Zalmoxe. istoric sau de altă natură. că dacii erau monoteişti(deci complet diferiţi de latinii politeişti) iar când romanii i-au învins.Propunem următorii ani: -cca.Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula anii ulteriori.Hr.Hr.Ciudat mod de a răsplăti ajutorul zeilor în război. -sau alt moment astronomic.Apărătorul). Jupiter. „Soarele Dreptăţii” cum e numit în Psalmi şi în imnologia creştin-ortodoxă-Zeul de Aur (Hris=Aur în l.Regia. în loc de a le aduce ofrande drept mulţumire pentru victoria obţinută împotriva dacilor. lui Marte. Burebista asasinat -naşterea lui Hristos.

3 sau mai multe numere. astfel: 34+84=118 34+104=138 84+104=188 104+84+34=222 34+210=244 210+84=294 210+104=314 210+84+34=328 104+210+34=348 104+210+84=398-34=364 104+210+84=398 210x2=420 104+210+84+34=432 328+222=550 348+222=570 398+222=620 222+420=642 432+222=654 348+328=676 398+328=726 348+398=746 432+328=760 432+348=780 432+398=830 398+328+222=948 348+398+222=968 432+328+222=982 348+398+328=1074 432+348+398=1178 348+398+328+222=1296 432+348+328+222=1330 308 .1) -210(cercul din piatră nr.2) -84 (cercul nr.3 din lemn) -34 (Absida Centrală) Am folosit diverse combinaţii de 2.Metodologia calculării Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular: -104(cercul exterior din piatră nr.

cucerirea Ardealului de către huni.(117d. Hr. atunci ar fi următorii ani: -118 d. edictul de la Milano. -1178 -1296 309 . Hr. Glad şi Menumorout-.432+328+222+398=1380 432+348+398+222=1400 432+348+398+328=1506 432+348+398+328+222=1728 Dacă luăm ca an de referinţă Naşterea lui Hristos. -982 -1074( domnitorul Vlad ce apare în Codex Rohonczi. de atunci Ardealul nu a mai fost condus de domni pământeni daco-români-cu excepţia câtorva părţi-până la Mihai Viteazu şi Horia). -după Gelu.Hr. Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea) -348 -364 (Iulian Apostatul reinstaurează politeismul în dauna creştinismului) -398 -420 -432 -550 -570 -620 -642 -654 -676 -726 -746 -760 -780 -830 -948 -968( aprox. s-ar putea să fie ultimul dacoromân.Hr. legalizarea creştinismului) -328 (325d. a murit împăratul Traian) -138 -188 -244 -294 -314( 313 d.care a condus Ardealul până la Mihai Viteazu şi Horia).

-1330( bătălia de la Posada când Carol Robert d`Anjou. încât poporul român care e acum.La fel se va întâmpla cu Valahia. Regele Ungariei a vrut să cucerească Valahia). Firul a fost rupt.La fel s-a întâmplat şi în zilele noastre. ceea ce înseamnă că de la acea dată. mândria.pe cei mai buni dacoromâni. reînnodat. ori i-a făcut să migreze ori i-a distrus. ultimul domnitor dacoromân pământean pleacă în Rusia. dragostea. murdărită. ori migraseră către vest ori au fost luaţi ca sclavi. limbii. nu se mai ridică la nivelul poporului român de la începutul sec. ne chinuim o mână de oameni să-l reînnodăm. doar că cei mai buni ori muriseră în lupte. epigonii de azi. fără Istorie. nu se vor mai ridica la nivelul celor din vechime. -1380 -1400 -1506(1504 a murit Ştefan cel Mare) -1728 (1711 după bătălia de la Stănileşti. sfântă. sunt foarte apropiate de cele moderne) de planetariu. însă e din ce în ce mai greu. cele două războaie mondiale şi comunismul ori i-a omorât. Ţara asta minunată. distrugerea fondului genetic. limbă şi credinţă inclusiv în zilele noastre). iar acum. după omorârea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi la 16 august 1714. fanarioţi şi străini de neam. fără demnitate. e că nu suntem deloc uniţi. Noi. aşa încât să supravieţuiască doar cei ticăloşiţi. da dar în rest….Dar să nădăjduim că asemenea versurilor din Imnul Naţional ne vom deştepta din somnul cel de moarte şi vom deveni ceea ce ar trebui să fim. pângărită dar şi plata pentru acestea nu se lasă aşteptată căci o vorbă din bătrâni zice că” Dumnezeu nu bate cu bota(bâta)”. religiei. 310 . III –O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi(deşi datele nu sunt exacte.XX!) Acesta a fost rolul cuceririi Daciei atunci ca şi acum. ci de fanarioţi sau masoni-inclusiv în zilele noastre.Cei ce au rămas nu s-au ridicat la nivelul celor dinainte astfel că tradiţia s-a estompat cu putere.Dumnezeu cu mila. Valahia va fi condusă doar de masoni. a ajuns să fie distrusă. daco-românii.Vedeţi. Dimitrie Cantemir. încet dar sigur. tradiţiilor.Politic.Tot poporul daco-get era şi după cucerirea Daciei de către Traian.Din acel moment. vor ieşi din Istorie(cel puţin cei mai buni. fără tradiţii. Ţara Românească.Undeva. demnitatea de a fi urmaşii acestor moşi şi strămoşi ai noştri. Moldova nu va mai fi condusă niciodată de domnitori pământeni daco-români. care vor rămâne. ne minunăm doar de realizările celor din vechime incapabili de a transmite( necum să mai şi creăm o civilizaţie originală) urmaşilor noştri respectul.Din acel moment. apoi iarăşi rupt. pentru că sunt o mulţime de obstacole de tot felul şi ce e cel mai grav. După 1728 nu mai apare nici un număr în Marele Sanctuar Circular. restul.

21.2.Acest număr 34 se divide doar cu 1.Mercur este cercul nr. după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat. ba chiar mai importante decât cele de dinainte pentru că Absida Centrală este formată clar din două grupe distincte de stâlpi de lemn.328. Solstiţiile şi echinocţiile.222.34 apoi 21. 2. Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante.348.34.Ce ar putea semnifica?la 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului.13.84.O grupă conţine 13 stâlpi iar cealaltă conţine 21 de stâlpi.55.52. la doi ani înţărcarea copilului de către mamă.Ar putea semnifica. Sfânta Sfintelor. fetele se pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă.17 şi 34.210. sau combinaţii din primele patru numere(104. sau orice altă explicaţie.Sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată se numărau 104 zile. respectă seria lui Fibonacci a numărului de aur.89. de agricultură.Acesta este.Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă.5..De asemenea.2.Cu siguranţă însă trebuie să fie. călugării zalmoxieni proorociseră aceasta.Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile 4. 21+13 stâlpi.). 1. diverse raporturi şi expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă.138. (unde la iudei doar Marele Preot intra acolo şi doar odată pe an).2422. 84.13.34) 364. 2 din stâlpi de piatră în nr.42. 311 . IV –O a patra funcţie ar fi aceea de arăta zilele importante de peste an.Ar putea conţine.188.1.294.Venus este cercul nr. iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani. după noi şi Templul sau Sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme Zalmoxe.Anul tropic 365. astfel că au vrut să lase în urmă Testamentul civilizaţiei lor cu toate cunoştinţele lor. 3 din stâlpi de lemn în nr. de păstorit sau de orice altceva.Ar putea avea desigur şi o explicaţie spirituală.244. la 17 ani intrarea în maturitate. iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi devin stăpâni pe propria soartă gata să ia viaţa în piept?Cine poate şti? 2. 3.1.8.. Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile: 104. asemănător Templului iudaic. legate de religie. ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioase.84.De ex.26.După un an eşti ucenic. cele patru momente importante ale anului.7. la un an înveţi să mergi.Soarele este Absida Centrală(34 piese. după 17 ani devii preot zalmoxian cu dreptul de a învăţa şi pe alţii după 34 de ani poţi deveni Mare Preot sau/şi Rege. de 210 piese.17.2563604(anul sideral).Este.210. 34 sau combinaţii ale acestora.3. 210.1 exterior din piatră (104 piese).Ei ştiau că latinii îi vor distruge.118 V –O a cincea funcţie ar fi cea geometrică-matematică.Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile.8.etc.Terra este cercul nr.Perioada de revoluţie este de 365. de 84 de piese.314.

ne vom face părtaşi celor ce vor să distrugă acest neam şi lumea întreagă şi ne va ajunge blestemul strămoşesc pentru că ne-am lepădat de moşii şi strămoşii noştri! 312 . ci doar pentru cei pregătiţi să le primească şi să nu ajungă pe mâinile celor ce nu trebuie să cunoască aceste lucruri.dar nu pentru oricine. prietenilor şi cunoscuţilor noştri.Oricum.Căci dacă nu vom face aceasta. erau foarte avansaţi pentru nişte „barbari”(!?).Rămâne ca o cercetare pluridisciplinară făcută de adevăraţi patrioţi să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum şi să fim mândri cu moşii şi strămoşii noştri cinstindu-le memoria şi apărând şi transmiţând aceste informaţii urmaşilor.

Scriptură(VechiulTestament) Dumnezeu opreşte.nu sunt obligatoriu false.nici o religie nu face excepţie.întâmplător sunt şi cele trei culori de bază din cercul culorilor(aşa cum vă poate confirma orice artist plastic).prin stropirea altarului cu sângele animalului respectiv.în care se vopseau morţii pentru a avea viaţă veşnică dincolo de moarte.atunci când erau jertfite pe un altar unei zeităţi.înlocuiau jertfirea oamenilor pentru păcatele lor şi urmărea. „ROŞU” -este culoarea care are cele mai multe valenţe.sub pedeapsa cu moartea.oamenii care erau jertfiţi se ofereau de bunăvoie şi erau aleşi dintre cei mai buni.s-au pierdut.obţinerea iertării şi binecuvântărilor de la zeul respectiv.în perioada comunistă.hoţii.nici crud.cu alte semnificaţii adaptate propagandei de atunci.unele religii chiar.Desigur.înlocuite.Albastru nu apar întâmplător în alcătuirea drapelului naţional daco-român.ignorând latura spirituală.care.Este acel ocru în care se vopseau vasele din lut găsite în diverse culturi străvechi.mai înţelepţi războinici şi care erau sănătoşi fizic 313 .GALBEN.ideatică a simbolismului celor trei culori.Ele vin dintr-o tradiţie multimilenară.ale cărei semnificaţii.dar reflectă doar planul material pământesc. Pentru a nu lungi discursul.cum ar fi cea geto-dacică.atât şi nimic mai mult.fără a altera Viaţa.Primul înţeles ar fi.deci.nici gătit.ALBASTRU” de Sebastian Vîrtosu Cu siguranţă.În Sf.alte religii.în timp ce în unele religii erau sacrificaţi prizonierii de război.putea fi folosit doar într-un singur scop.Galben.să purcedem aşadar la drum.aceste trei culori.interpretările date de comunişti celor trei culori.Sângele animalelor.CAPITOLUL IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI „ROŞU.consumarea sângelui animalelor.în parte.jertfind oameni şi nu animale zeului căruia i se închinau(dar şi aici sunt diferenţe notabile.cele mai multe semnificaţii şi simboluri din vremuri imemoriale.Roşu.deasemeni.Iar din această perspectivă.criminalii de rând sau cei cu handicapuri motorii sau/şi psihice şi care erau sacrificaţi fără voia lor.”Sângele” şi implicit „Viaţa”.Sângele este viaţa şi nu poate fi consumat.Sângele animalului şi jertfirea sa.

Adevărul.curăţeşte.lua cărbuni din casa părintească şi aprindea cu ei vatra nouă din casa lui.Sintagma.pentru a fi scoşi de sub robia păcatului şi a morţii o dată pentru totdeauna.iar acest foc este diferit de cel dăruit de Regina şi zeiţa Hestia.Focul dăruit de ea este focul din vatra casei.În creştinismul-ortodox Galbenul simbolizează pe Dumnezeu-Fiul Iisus Hristos.dintre părinţi şi urmaşi de-a lungul veacurilor şi mileniilor.acest foc era întreţinut veşnic de către fecioare.Grecii antici.”Moşii şi Strămoşii noştri” se referă la această continuitate neîntreruptă.ci simbolizează şi FOCUL lăsat de Regina Hestia(sau zeiţa Hestia. GALBEN -simbolizează Soarele.din naţiunea din care făcea parte).iar focul dăruit de Hestia era liantul şi suportul material.decât dacă este întinat de oameni răi.a copiilor faţă de părinţi sau a familiei faţă de ginta sau tribul din care făcea parte(sau mai târziu.după mitologia greacă.CĂLDURA IUBIRII.Desigur.CREDINCIOŞIA membrilor familiei respective a soţiei faţă de soţ şi a soţului faţă de soţie.În creştinismul ortodox.Inocenţa.IUBIREA.Vesta) şi dacă vreuna îşi întina castitatea era omorâtă pe loc.care încălzeşte.pentru ca oricine crede în El să nu piară.ocroteşte.deasemeni.Roşul simbolizează pe Dumnezeu-Tatăl.În antichitate.Astfel se permanentiza o legătură vie între părinţi şi copii şi după ce aceştia plecau la casa lor.16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.CURĂŢIA.Raiul.Este focul care purifică.focul din cămin.a vieţii şi a morţii(sau a jertfei.Simplitatea.nu distruge.Dreptatea.ci.Curăţia.luau cărbuni din vatra de acasă şi în locul în care ajungeau.locul diferit de Pământ în care nimic întinat nu poate ajunge.3 vers.Lumina.apără.Divinitatea Supremă Unică. încât a dat pe Fiul Său Unul-născut.nu omoară.numite vestale(latinii o numeau pe Hestia.El simboliza.sau/şi psihic). ÎN LOC DE EPILOG-Concluzii 314 .care de bunăvoie S-a jertfit pentru noi oamenii.În creştinismul ortodox Albastrul simbolizează pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.fie asumată sau forţată).fiica cea mare şi întâiul copil născut de Rhea soţia lui Cronos-Saturn şi sora lui Zeus-Jupiter).când plecau peste mări şi ţări.Strămoşii noştri geto-dacii se considerau RA-MANI adică Fiii Soarelui şi prin aceea că erau blonzi(părul galben îi făcea să creadă că sunt înrudiţi cu Soarele.aprindeau focul cu acei cărbuni şi astfel acel loc străin le devenea familiar şi se simţeau ca Acasă în familie.focul a fost dat oamenilor de către Prometeu.poporul. Culoarea Roşie simbolizează şi IUBIREA. ALBASTRU -simbolizează Cerul.care este galben).la această filiaţie.cf.PUTEREA.tribul.uneşte familia.Dar culoarea roşie nu are doar această simbolistică a sângelui.AUTORITATEA.Puritatea.când un tânăr întemeia o nouă familie.Strămoşii noştri geto-daci se considerau Fiii Cerului(Uranus) şi prin aceea că aveau ochii albaştri.să aibă viaţa veşnică”.evangheliei după Ioan cap.”Soarele dreptăţii”.

care se vede nevoit să accepte că mai este un popor. acesta este Idealul de milenii al Ocultei diabolice Masonice. Cum e posibil aşa ceva?şi comunitatea internaţională nu zice nimic. tocmai acest lucru îl redă(într-un mod genial). hetiţi. autonumindu-se „hetiţi”(deşi hetiţii indo-europeni erau de fapt adevăraţii hetiţi-de fapt erau şi cei mai vechi. ca două popoare cu acelaşi nume să aibă origini diferite. sau cum se „autointitulează” ei înşişi. din motive ce ne scapă. Balada populară „Mioriţa”. Prima explicaţie şi cea mai convingătoare este aceea că este o mistificare a Ocultei Masonice.Dorim să insistăm asupra câtorva probleme puţin dezvoltate în celelalte capitole şi anume despre neamul hetiţilor. care nu se tem de moarte şi nu fug de ea. geţi. îi sprijină puternic financiar şi politic. hetiţii. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. lupta dintre forţele oculte ale celui Rău. au existat alţi hetiţi. smeriţi. francezilor 100% semitici). Lăsând gluma la o parte. un 315 . cu interes. Se acreditează ideea cum că cei ce ar fi trebuit să fie numiţi cu adevărat hetiţi. germanilor. a preluat numele fiilor lui Het. indo-europeană sau semitică. RROMI(uneori cu doi „R”. ci semitică şi că de fapt aceşti semiţi sunt adevăraţii hetiţi. în afara referinţelor biblice. din contră. cu acelaşi nume. pentru că se pare că sunt câte două popoare. nu sunt de origine indo-europeană. fiul lui Adam şi al Evei.Aşteptăm.Ce este curios cu adevărat este faptul că deşi nu se ştia nimic despre hetiţi. descoperirea evreilor indo-europeni precum şi a daco-românilor semitici(sau chiar a ruşilor. care imediat şi-a pus în mişcare maşinăria perfectă de dezinformare prin „savanţi de renume mondial” care să taie avântul celor ce ar îndrăzni să facă vreo legătură istorică între fiii lui Het. sau indo-europeană-dar fără dovezi lingvistice care s-o susţină convingător) şi anume etnia ţigănească.Acelaşi lucru se întâmplă astăzi cu poporul român. cei semitici. A doua explicaţie ar fi că un anume popor semit. în dauna populaţiei originale daco-româneşti. până acum 120 de ani. tot în aceeaşi ţară. deja s-a putut stabili că mai înainte de hetiţii indo-europeni. daci şi români.De fapt. blânzi. împotriva celor buni. ştiind că dincolo de lumea asta materială este lumea veşnică a lui Dumnezeu.În jurul anului 1400.Fiii lui Het. ca urmaşi ai lui SET. cel mai des cu unul singur). chiar se ştie când au sosit ţiganii în Daco-România. să încercăm să explicăm această anomalie. ci o acceptă cu bărbăţie şi demnitate. cu mult mai veche decât ei şi în orice caz. dar de altă origine(probabil hamito-semitică după ultimele cercetări. geto-daco-românii trebuie să dispară din lume şi Istorie. locuitoare a Daco-României cu mult înainte de apariţia ţiganilor în această ţară. ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis de Cain). dar cu origini diferite.

ar fi fost în 24 de ore bombardat sau. strămoşii românilor de azi). de ex. sunt foarte puţini. care printr-o sărăcie dirijată. fals şi uz de fals. trafic de false identităţi.Şi nu pentru că daco-românii sunt leneşi şi corupţi. o uzină. care pentru a câştiga cât mai mulţi bani.. iubitor de copii. european şi mondial. în perioada în care bieţii daco-români stăteau la vizele pentru ţările occidentale. ce le-au preluat 316 . ci din contră. ajutoare şi cu sprijin tacit politic şi economic(numai departe. furt de identitate. maghiară sau alta). să se stabilească în Moldova. cele mai multe piedici le va avea de la cei de un neam cu el. ca hunii. Din 1989 până astăzi s-au făcut(dacă datele nu sunt mistificate de Oculta Masonică. perpetuată într-o falsă tranziţie.Toate acestea dacă ar fi fost făcute de oricare alt popor. furt de drepturi intelectuale. frig. ajutaţi cu bani. acesta nu va fi sprijinit prin nici o pârghie. pentru care copiii erau cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Revenind la poporul hetit. cum Oculta Masonică ne tot împuie capul la televizor. este sub forma unor texte găsite pe tăbliţe şi care după traducere au relevat că fiecare paragraf. nu s-a mai văzut ca femeile daco-române (şi cu acordul bărbaţilor şi al medicilor. vina aparţine celor ce le-au făcut.Iar cei săraci cu adevărat.Nicicând în istoria acestui neam. financiar şi politic. controlată. înainte de cucerirea lor de către ulteriorii indo-europeni. distrus economic. aceşti „romi” plecau şi făceau afaceri în stilul lor caracteristic. ţiganii. Astăzi se înmulţesc ca iepurii.Puteţi vedea bogăţia ţiganilor în multe părţi ale ţării. de la conducerea României. financiară. etc. un partid. Chiar dacă un daco-român e vrednic să conducă o instituţie. ci sunt reale)aproape 15 milioane de avorturi în rândul populaţiei dacoromâne!!Evident. dacă cineva i-a preluat numele. începe cu cuvintele „În limba hatti”(adică în limba heţilor sau hetiţilor ce locuiau acea parte a Anatoliei. dar în egală măsură şi a AUTORILOR MORALI din etnia daco-română sau străină. va avea numai piedici şi culmea. vor prefera pe cel de altă etnie-ţigănească. în rândul daco-românilor cei săraci sunt mai mulţi decât săracii din etnia ţigănească. se cheamă în limbaj contemporan. înseamnă că sfârşitul lumii spre care ne îndreaptă de milenii-şi cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună-Oculta Masonică. Dacă cel mai blând şi cuminte popor face astfel de fapte cumplite. nu mai e departe. orice comentariu este de prisos. autointitulându-se Het .oarece număr de ţigani au cerut voie domnitorului sus-amintit. cu săptămânile şi lunile. a ajuns să facă astfel de fapte. care ar fi trebuit să fie primii care să apere viaţa) să-şi ucidă pruncii. ci pentru că nu suntem sprijiniţi la nivel naţional.Alexandru cel Bun(onorându-şi numele) le-a permis.Dacă neamul nostru daco-român. mai „rafinat”. i-au adus pe bieţii daco-români la disperare şi la astfel de acte grave. Dovada pe care „savanţii” Ocultei Masonice o aduc în discuţie pentru a susţine ipoteza că adevăraţii hetiţii erau semiţi şi nu indo-europeni(adică geto-daci. în soare. politică sau economică. descriptiv sau nu. de fapt. ploaie.

Singura noastră precizare ar fi că limba în care au fost scrise aceste plăcuţe. Dealtfel. cel de-al patrulea Mag. vechimea şi importanţa Neamului nostru Heto-daco-român. dăruind aceste daruri ajutând pe cei ce erau în necazuri. iar la venirea Mântuitorului Hristos. aminteşte pe esenienii din Palestina. într-un final. iar în daco-română.Credem că deşi nu sunt originalele din aur.Văzându-L pe cruce. Mi le-ai dăruit deja. ca în smerenie. nu mai contează dacă sunt de origine indo-europeană ori semită. hrănindu-se doar cu plante.Limba plăcuţelor a fost creată cu acelaşi scop 317 . Iosif Flavius. Dorim să ne precizăm poziţia şi în legătură cu mult-discutatele plăcuţe de plumb descoperite de curând. trăiau(asemenea „Întemeietorilor” daci). Sunt cercetări recente care susţin că Sf. nu erau nevoiţi să preia (doar) numele unei populaţii şi/sau unei limbi cu care nu aveau grade de înrudire directă. îl află pe Iisus când deja era răstignit.Aici avem cunoscutul procedeu după care. Există o legendă care spune că au fost de fapt Patru Magi porniţi să se închine lui Hristos la naşterea Sa. se luptă cu fiii întunericului. de la Creaţie până la Sfârşitul Lumii”. ci va conta. ci este o limbă creată special pentru a nu fi înţeleasă şi citită decât de preoţii-călugări zalmoxieni sau/şi de cei din clasa conducătoare.Atunci Iisus îi răspunde. prin creştinismul dreptmăritor(ortodox). fără carne. miere. care după mărturia lui Iosif Flavius. în loc de cuceritori. decât eventual că există. iubire şi nădejde. să-şi ducă destinul hărăzit până la capăt prin zalmoxianismul monoteist. daco-românii sunt acelaşi neam întins pe cel puţin şapte milenii de Istorie scrisă. venit din Dacia. în sărăcie. Magul dac îşi va cere iertare că a dat darurile ajutând pe alţii şi că acum nu îi mai poate oferi nimic Mântuitorului. numiţi în greceşte „Ktistai” sau „Polistai”.Învăţătura esenienilor se centra pe afirmaţia că „Fiii Luminii (RA-MANII). hetiţii. care doar credeau că au cucerit pe cineva. fapt ce va face ca el să rămână fără darurile ce trebuiau oferite Celui Născut pentru mântuirea noastră. Ioan Botezătorul şi chiar Iisus Hristos n-au fost străini de felul de vieţuire şi gândire al esenienilor. istoricul latin de origine iudaică. curăţie. curăţie trupească. conţinutul şi limba este autentic. „Întemeietori”(de aşezări ori oraşe).Acesta. va conta că este Adevăratul Neam Ales de Dumnezeu. geţii. Cuceritorii indo-europeni aveau o limbă proprie. ar fi fost învinşi. nişte cuceritori. Iar dacă se va dovedi că Fiii lui Het.De fapt. ca să abată atenţia lumii de la el şi s-o dirijeze spre cel ce n-are nici o vină. adevăratul hoţ strigă „Hoţul”. comparându-i prin felul de a fi şi vieţuire cu preoţii-călugări zalmoxieni precreştini din Dacia.Şi de ce. după mulţime de peripeţii în care ajută diverse persoane.numele). nu e limba dacică vorbită de tot poporul daco-român. să preia limba învinşilor sau numele lor şi nu invers?ar fi primul caz în Istorie să se întâmple asta. credinţă.

treziţi-vă. limba ebraică sau limba sanscrită. care aţi dorit să vă implicaţi în conducere pentru a schimba relele din această ţară prost administrată de antiromâni şi străini. Atât dorim. să readucem Demnitatea daco-românilor. indiferent de credinţă. şi mai ales”NU AVORTAŢI NICI UN COPIL”. Căci. De asemenea nu polemizăm nici cu grupuri etnice sau istorice.pentru care a fost creată limba latină. zalmoxianismului). să emită acea părere în ţara de origine a etniei respective(sau ale cărei interese le susţin. Ar trebui întemeiat un stat Dac. dar făcând ca voi”-dacă sunteţi în posturi de conducere sau în politică-şi aplicaţi tactica „minimei rezistenţe”-dacă sunteţi nişte anonimi ca noi. până la urmă. zalmoxianismul a pregătit primirea creştinismului cu uşurinţă). 318 . când de fapt.Şi un grup şi celălalt ne va considera „eretici” sau trădători. nu dorim să intrăm în polemici de nici un fel. nu judecaţi pe preoţi sau pe mireni. noi nu am dorit decât să UNIM pe toţi daco-românii. nu vă lăsaţi păcăliţi de falşi patrioţi. De asemenea. etc. suntem daco-români dar creştini.Şi n-am avea nimic împotrivă să ne conducă. iar nu ca în România de azi. vorbea o limbă foarte apropiată de cea de astăzi(evident. neamul nostru va dispare. hrana nenaturală. Nu vă daţi de gol că împărtăşiţi aceste idei. altfel vom dispare din Lume şi Istorie. fără de Hristos. fiecare pasăre pe limba sa piere!!! Dragi daco-români. nevorbite decât de foarte puţini oameni. Hristos va judeca pe toată lumea. nici cu creştinii nici unei denominaţiuni(care vor fi probabil nedumeriţi de aprecierea pozitivă dată de noi.Limbi create pentru texte religioase sau istorice. ca duşmanii noştri comuni să nu ne poată înfrânge. în care să fim noi conducătorii. direct sau indirect). dar n-aţi fost lăsaţi din cauza mafiei antiromâneşti. aşa încât nimeni să nu-şi mai bată joc de ei. nu vă lepădaţi de Biserica Ortodoxă. furându-i şi distrugându-le sănătatea şi viaţa. fără influenţele lăsate de migratori). antimaghiari sau antiţigani. al Istoriei şi al Limbii lui.Noi nu dorim moartea nici unei fiinţe umane indiferent de rasă sau neam. Marea masă a poporului daco-român. aplicaţi-le „zicând ca inamicii. dar dacă aduce atingere poporului daco-român. etc. lăsaţi toţi copiii să se nască!!!Aşa neamul nostru va supravieţui. unde alte etnii ne conduc. am dorit să oprim dezbinarea şi nepăsarea. căci fără de El. sau să-şi expună liber părerea. dacă ar face-o şi în interesul nostru al daco-românilor şi nu numai în interesul etniei din care provin.prin poluare. În încheiere am fi bucuroşi să nu ne insulte nimeni inteligenţa făcându-ne antisemiţi.Fiecare să-şi ţină părerea pentru el însuşi sau pentru adepţii lor(cum facem şi noi). spre bucuria vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. cu atât mai puţin al Neamului nostru şi al Credinţei sale. cu nimeni. da. nici cu dacologii(care vor fi poate nedumeriţi de afirmarea creştinismului nostru ortodox. iar nu pe teritoriul Daco-României.

cu privire la noi. partide.Să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii!!!Nu trebuie să provocăm crime sau atentate. suveranitate. In patrie la noi. Nu ne-au invins romanii Si-am ris de toti barbarii Strigind la ei cu steagul Facut din cap de lup. neatârnare. Si stelele din ceruri Din singe ni se rup. Aceasta dam de stire. De sub pamintul nostru.Va trebui să-i învingem cu armele lor şi în mare secret. acestea nu ar face decât să le dea apă la moară inamicilor. etc. Femeile iubindu-si Sa nasca dacii liberi Spre razbunarea noastra 319 . străini în propria noastră ţară. demnitate. internet. Urmasilor in care Reinviem acum. cea mai lungă şi periculoasă. Am fost si vom ramine De-a pururi dacii liberi Si iubitori de pace. La Sarmisegetuza.Ceea ce e de neacceptat după toată Istoria Noastră. Si vrednici de razboi. integritate. lăsând ideile să circule. Dacii liberi-Adrian Păunescu Noi n-am avut nevoie Sa luam adeverinte Ca vietuim acasa.Alfel vom ajunge(şi deja am şi ajuns!). cu Zamolxe. din recucerirea Daco-României de către daco-români. ale tuturor daco-românilor şi conducătorilor lor!!! Din nou. am anula toate jertfele de sute sau mii de ani pentru libertate. mitinguri. La focuri. fără a ne da de gol prin întruniri. cel puţin în prima fază.

se diferenţiază de restul limbilor înrudite din familia respectivă lingvistică). Si temelia tarii S-o intarim cu oase Si iubitori de pace. Cu tot ce nazareste Din firea noastra veche. prin care acea limbă ne arată din ce familie linvistică face parte). Dar vesnic tineti minte Ca peste dacii liberi Au tot calcat invazii Si altfel de romani. personalizată. Noi am ramas in glie Si devenim padure. Sa va hranim pe voi. Dar daca e nevoie Ne vom scula oricand. Numiti si tara noastra Cu numele ei dacic Iubiti pe nou venitii Dupa atitia ani. O limbă are două caracteristici: • Generală(ca un nume de familie. ce se regăseşte şi în celelalte limbi din acea familie. prin care acea limbă se deosebeşte. face 320 . Si devenim recolte. Si vrednici de razboi.Pe cel din urma drum. Ca numai oboseala Ne-a asezat sub scoarta.Din această caracteristică particulară. Dam Romelor de stire. • Particulară(ca un nume de botez. Prin ierburi murmurind.Din această caracteristică generală face parte fondul de cuvinte comun.

în timp ce alte neamuri au fost creştinate cu biciul sau prin decret imperial. „slavizată”. sau multidirecţionale din alte limbi. „franţuzită”. Daco-România va intra în Noul Imperiu transnaţional European(UE). ÎN VEAC!!Nu vă temeţi.UN GETO-DAC ADEVĂRAT NU POATE URÎ NICI ZALMOXIANISMUL MONOTEIST. A NOASTRĂ!!! • În 2007 se vor comemora 1900 de ani de la cucerirea unei şeptimi din Dacia de către Oculta Masonică.Şi totuşi. bi-. Astfel.ACESTEA DOUĂ SUNT VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT AL DACO-GETO-ROMÂNILOR. de asemenea. în contact direct milenii la rând au suferit atât de puţine împrumuturi. • În 2007. nu mai este necesar să explicăm anumite asemănări de lexic dintre două sau mai multe limbi din aceeaşi familie lingvistică. ci mai degrabă ca un fond comun al limbii comune originare.NICI CREŞTINISMUL ORTODOX.Iar acest fond este comun tuturor limbilor din familia indo-europeană!! ACEASTĂ MOŞTENIRE ZALMOXIANĂ ŞI CREŞTIN-ORTODOXĂ AM PRIMIT-O DE LA MOŞII ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI GETO-DACO-ROMÂNI. înglobată fiind în Imperiul transnaţional Roman. în lexicul sumerian. ce slujeşte unor interese străine daco-getoromânilor!Aşa-zisele „împrumuturi” din limba daco-română fac parte de fapt din fondul comun indo-european.. „latinizată”. având aceste două componente. „turcizată”.de Hr. „satirizată”. veţi spune. de ce Dacia să fi fost rând pe rând. tot prin cucerirea ei(de data asta fără nici o luptă!) de către aceeaşi Ocultă Masonică şi tot de către „preşedintele” Traian(Băsescu)! Coincidenţă de nume şi situaţii. despărţite de 1900 de ani. împrumuturile sunt sub 10%! De ex. „satanizată”. ce nu se regăseşte în celelalte limbi surori din cadrul acelei familii lingvistice. nu-i aşa? 321 . „grecizată”. Prin urmare. sub 8% sunt împrumuturi babiloniene.parte acel fond de cuvinte al limbii respective. necesarmente. în lexicul babilonian. sunt sub 10% împrumuturi din sumeriană. MOŞTENIREA SFÂNTĂ. prin împăratul Traian şi Legiunile sale. sunt clar limbi din familii lingvistice diferite şi au convieţuit împreună aproape patru milenii î.Altfel spus. „maghiarizată”. cuvintele asemănătoare sunt vestigii ale limbii primare din care mai târziu s-au format limbile distincte ale acelei familii lingvistice. etc. dacă două limbi diferite.. dacă Iisus Hristos ar fi fost 100% iudeu. Se poate estima că într-o limbă.La fel. nu ar fi fost răstignit de conaţionalii săi şi nici strămoşii noştri geto-daci n-ar fi primit creştinismul cu atâta dragoste şi rapiditate. limbile sumeriană(indo-europeană) şi babiloniană(semită). în „doar” două milenii de istorie creştină?Cam subţire argument. ca fiind rodul unor împrumuturi uni-. ACEEAŞI MOŞTENIRE O LĂSĂM URMAŞILOR NOŞTRI.

Nu ar fi un comportament de creştin adevărat. BASARAB I. nici în Biserici sau Adunări. Limba. etc. GLAD. dacă strămoşii noştri creştini ar fi gândit cu nepăsare despre Neam. Istorie. probleme ce puneau grav în discuţie existenţa daco-românilor.Nefăcând aşa. în afară de un rău cu altul?Nimic! Bune opţiuni am avut!! Următorii Domnitori şi conducători daco-români au luptat chiar până la jertfa supremă pentru Credinţă(creştină şi zalmoxiană). ca să-ţi fie bine pe pământ”. militar. ci de fariseu şi ipocrit.Acei creştini care consideră că a te interesa de Istoria Neamului tău. de Ţară. să scrie sau să citească în limba daco-română. LITOVOI. zice. etc. maghiari şi Oculta Masonică(în ordinea asta). de limba sa. prin Băsescu şi ai lui. prin Năstase şi ai lui sau de a fi conduşi de Oculta Masonică.(în ordinea asta). astăzi am fi vorbit turceşte.ungureşte. atunci să-i respecte şi să nu-i judece pe creştinii cărora le pasă şi de aceste probleme „mărunte . DENSUŞIANU. e un păcat. TUDOR VLADIMIRESCU.Neam. Aceşti oameni au fost credincioşi religiei în care s-au născut dar au rezolvat (sau măcar au încercat să le rezolve)şi probleme grele de ordin politic. DECEBAL. Credinţa. nu între doi foşti comunişti. MIRCEA CEL BĂTRÂN. AHTUM. cum zicea cu năduf Traian Băsescu. Deci ce s-a schimbat. Ţara. vei fi ca un pom fără rădăcină!Să nu fim astfel…Şi încă ceva. VLAD ŢEPEŞ. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. IOAN ASAN.Asta înseamnă să cinsteşti şi pe înaintaşii tăi şi poporul tău. GELU. etc. Decalogul dat prin Moise de Dumnezeu. ca neam. să nu mai vorbească. am avut de ales între a fi conduşi de ţigani. e necreştineşte sau mai grav. căci fără ei. plicticoase şi neinteresante”. să-şi ceară iertare cei ce au mistificat Istoria şi au distrus un popor. cu conştientizarea a ceea ce am fost ca să ştim ce vom fi. De am greşit. ţară. Limbă.Am avut de ales. care nu a făcut rău nimănui. MIHAI EMINESCU.Nu dragii noştri. sau am fi 322 . nu cu arma ci cu pana. MIHAI VITEAZU(poreclit chiar „MALUS DACUS”-Dacul cel Rău). Ţară.”REX DACIAE”-Regele Daciei). crezând(greşit) că acesta ar fi blestemul Daco-României. ne cerem iertare(numai Dumnezeu e fără de păcat). Pe de altă parte. în afară de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. Istoria. oricare ar fi fost Acesta!!! Iar acum e timpul să ne apărăm Identitatea. de fapt. HORIA(numit de cancelaria şi în actele oficiale ale Imperiului Habsburgic. şi să părăsească Ţara care le produce atâta silă.Iar dacă nu vor face acestea. tratându-i cu nepăsare şi superioritate. administrativ. SENESLAU(ZENES-LAU/GENES-LEU). MENUMORUT. slavoneşte. De avem dreptate. anticreştineşte. Limbă şi Ţară împotriva Ocultei Masonice: -BUREBISTA. nu s-ar fi născut nici părinţii tăi. maghiari. „SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA.În afară de schimbarea unor locuri cam tot aceiaşi vor fi la putere. ŞTEFAN CEL MARE. limbă. decât numai când a fost nevoit să se apere de răutatea aproape infinită a celor fără de nici un Dumnezeu.

adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului).La sosirea primului val al hunilor conduşi de Attila.Apoi ies din cort.Faptul că nu se ştie când şi cum s-a creştinat populaţia geto-dacă. sârbii. cu forţa. sau ar fi fost creştinată. care neavând în istoria lor domnitori cărora să le pese de neam. NOE a sădit o vie din care a obţinut apoi vin. în vremea patriarhului NOE şi a celor trei fii ai săi. legarea cărnii. cu limbi diferite. Brânzei în Post. precum bulgarii.fost musulmani. „CÂRNELEGI”(Carne-Legi. astăzi sunt dezbinaţi. în religii diferite.În somn. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). ca să nu-l vadă pe tatăl lor dezbrăcat şi-l acoperă. se vede acoperit cu pătura şi întreabă cine l-a învelit. „CÂŞLEGI”(Legarea Caşului. catolici. iar singura explicaţie este că aceşti preoţi-călugări zalmoxieni(faţă de care poporul geto-dac avea mare respect. Dar de ce preoţii-călugări zalmoxieni au îndemnat hotărât(sau cel puţin nu s-au opus) pe geto-daci să primească religia creştină? Pentru a răspunde. HAM şi IAFET. evlavie şi ascultare. pe care unii lingvişti le consideră de origine latină. adică preoţii-călugări monoteişti zalmoxieni geto-daci(cunoscuţi şi sub numele de „Polistai” sau „Ktistai”-în româneşte „Întemeitori de aşezări umane”). deja o mare parte a geto-dacilor era creştinată(mărturie stau nenumăratele cuvinte. populaţia nu s-ar fi creştinat niciodată. trebuie să ne întoarcem în timp. Creştinarea geto-dacilor. HAM. maghiarii). după Marele Potop. populaţia geto-dacă-(română) să treacă la creştinism.Într-o zi. este un fapt obiectiv. etc. SEM. procesul de creştinare era deja încheiat. yoghini. a consumat mai mult vin şi a adormit. etc.Aceştia. hainele s-au desprins şi a rămas complet dezbrăcat în cortul său. în realitate fiind de origine geto-dacice. cum încearcă unii lingvişti şi istorici pro-catolici).Iar noi ne batem joc. acum aproape 2000 de ani. care îl vede pe tatăl său gol şi se duce la fraţii săi SEM şi IAFET să le spună ce a văzut. astfel că elementele de bază creştine sunt geto-dacice şi nu slavone sau maghiare(şi nici latine. au îndemnat. „DUMNEZEU”. intră cu spatele în cort.E creştineşte aşa? Moşii. iau o pătură.Află astfel că HAM l-a văzut gol şi că ceilalţi doi l-au acoperit fără să-l 323 . „PĂRESIMI” (Postul Paştelui-Patruzeci de zile). După Potop. „CRUCE”. ruşii. poporul ascultându-i fără şovăire ştiind(din experienţă) că ce zic „Întemeietorii” e sfânt şi nu-i bine să nu-i asculţi. Când NOE se trezeşte.După un timp intră în cort unul din fiii săi. toţi au împlinit porunca fără crâcnire) i-au îndemnat pe getodaci să devină creştini. numai departe când Deceneu le-a poruncit să taie viile. la sfatul preoţilor vechii religii. s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 veacuri. Dacă n-ar fi făcut acest lucru. precum „CRĂCIUN”. mai târziu(caz în care am fi avut o dată certă a creştinării. prin gura lui Burebista. Când slavii au sosit. limbă şi ţară.Am fi avut soarta sârbilor sau albanezilor.

Aceste două popoare.Pe Fiii lui HET n-au reuşit să-i învingă şi nici să-i scoată din Canaan. al cărui părinte este AVRAAM. a ţării.Dacă s-ar fi mândrit şi încăpăţânat în religia de până atunci-care şi-a făcut din plin datoria până la sosirea Mântuitorului Hristos-ei bine. a libertăţii) ţelul existenţei lor. şi anume poporul ISRAEL(de fapt ISRAEL era format din 12 seminţii.A jertfit pe cel mai bun al Său. rămânănd să convieţuiască paşnic până ce hetiţii au plecat de bună voie în ţara lor de baştină GEŢIA(DACIA). 324 . de viţă nobilă. dar nu intrăm în detalii) care era monoteist. Însă nu s-a întâmplat aşa. iar cel jertfit se oferea de bună voie. făcând-o inutilă(spre bucuria Ocultei Masonice şi a Şefului ei.Hitiţii locuiau Canaanul împreună cu alte neamuri semite politeiste. al cărui părinte este SET(HET-GET)-cel ce l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN-care era de asemenea monoteist.Dumnezeu le-a ales pe amândouă. Atunci.Atunci NOE.Scriptură(Vechiul Testament) ca Hitiţi sau Hetiţi. până la venirea lui AVRAAM şi a poporului lui ISRAEL. SEM devine astfel părintele popoarelor semite(şi a limbilor semite) iar IAFET devine părintele popoarelor indo-europene(şi a limbilor indo-europene). îl blestemă pe aceste să fie robul fraţilor săi. a limbii. respingându-i Învăţătura. atunci. afară de unul singur. supărat pe HAM că l-a văzut dezbrăcat. bunăoară. au făcut din apărarea credinţei creştine ortodoxe(alături de apărarea fiinţei neamului. de la care nu s-au abătut nici chiar cu preţul vieţii. anulează definitiv Jertfa Sa. preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles că dacă şi ei(şi implicit şi poporul geto-daco-român) îl resping pe Hristos. România de azi. prin Fiul Său Hristospentru totdeauna. Deşi amândouă popoarele îl aşteptau pe Mântuitor(şi ştim că geto-dacii jertfeau pe cel mai bun dintre ei. afară de unul singur. Cel Rău) şi Omenirea ar pierde mântuirea sufletelor-oferită în dar de Dumnezeu-Tatăl. unul dintre cele două popoare L-a răstignit pe HRISTOS.Fiii lui ISRAEL au reuşit să omoare aproape toate neamurile canaanite semite afară de trei dintre ele.vadă. iar la împlinirea vremii. chiar pe Fiul Său. Fiii lui ISRAEL şi Fiii lui HET(SET) erau singurele monoteiste din acele timpuri. creştinismul n-ar mai fi existat nicăieri. de ce domnitorii valahi medievali. vor deveni şi creştine. Ştiau-aceşti „Întemeietori”-că soarta întregii lumi depindea de hotărârea lor. Acum vine partea importantă! Toate popoarele de origine semită sunt politeiste.Exact la fel a procedat şi Dumnezeu-Tatăl.Aşa putem înţelege. poporul geto-dac. când Fiul Său va veni pe Pământ. Toate popoarele de origine iafetică(indo-europene) sunt politeiste.Aceşti geto-daci îşi spuneau „Fiii lui HET(GET-ZET-SET)” şi sunt amintiţi în Sf. iar Fiul a făcut aceasta de bunăvoie!)totuşi. iar pe cei doi fraţi îi binecuvintează.

bineînţeles.Sinodul pan-ortodox de la 1676.a. cel mai mare dintre ei. e adevărat. zicându-i: „Tată. Ştefan.stau mărturie). chiar cu preţul vieţii. în huzur. atunci. vorbind în numele fraţilor săi l-a îmbărbătat pe tatăl lor să nu renunţe. aproape fără probleme. Dacă creştinismul ar fi fost impus cu forţa şi nu de bună voie. veacuri de-a rândul. mai târziu în 1526) deveniseră provincii turceşti. despre mântuirea sufletului care e mai importantă decât bogăţia. Imperiului Habsburgic. nu e singurul caz. cheltuindu-şi averea uriaşă.Şi copiii săi au fost jertfiţi şi cu voia lor. 325 . asemenea geto-dacilor din vechime care jertfeau lui Zalmoxe. Mihai Viteazu. s-a ţinut la IAŞI.XVIII. neam şi ţară. Rusia. dar care nu este din rândul ucenicilor. în toate zilele ne-ai învăţat despre Hristos şi credinţa străbună. Aşadar.Să-l alunge. chiar în faţa mamei lor. ucenicii lui Iisus îi spun acestuia că este un om care face minuni în numele Său. nici în Sofia). nici unul dintre ei nu s-a revoltat împotriva soartei ce-i aştepta. în sec XV. Tudor Vladimirescu. Ce dovadă mai bună de asemănare cu credinţa geto-dacilor mai vrem. Marii Britanii.La un anume moment. Dar de ce era nevoie de două popoare monoteiste?Poate că în caz că unul ceda şi-l respingea pe Hristos.Sau. Ucraina erau încă în plin proces de creştinare(proces ce s-a încheiat deplin în sec. Bizanţul căzuse. domnitorii valahi au fost singurii apărători ai credinţei creştine ortodoxe. despre ţară şi neamul nostru. Bulgaria. că la ce i-ar folosi omului să câştige lumea toată şi să-şi piardă sufletul?Acum.Noi suntem gata. cu siguranţă n-am fi avut aceste exemple(şi Constantin Brâncoveanu.Şi deşi avea o avere colosală(pe care turcii doreau să pună mâna mai ceva decât să-l facă să se lepede Hristos)el a ales să moară pentru Hristos mai abitir decât să ducă un trai liniştit. ba.De ce oare?Doar pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut?Constantin Brâncoveanu a fost ucis în anul 1714 la Istanbul în faţa ambasadorilor Rusiei.Dar el a făcut chiar mai mult decât s-a jertfit pe sine pentru credinţă. Grecia. nu ne lipsi de cununa veşnică şi de bogăţia ce nu se pierde niciodată. Vlad Ţepeş. să le spună unde este averea sa sau măcar să se lepede creştinismul ortodox şi să păstreze averea).Pentru că să nu uităm. la jertfă”. cu bună voie. ş. tatăl lor s-a cutremurat la ce îi aşteaptă şi ar fi fost gata să cedeze. doar Dumnezeu ştie. pe cei mai buni(indirect. şi-a jertfit cei patru copii ai săi. nici la Constantinopol.Avem o dovadă în acest sens şi în Evanghelii. le răspunde Iisus. întreabă ucenicii? Nu. Franţei. pentru că turcii doreau să-l forţeze prin omorârea celor patru fii ai săi. la un moment dat. nu la Moscova. Serbia(Ungaria. în haine creştine. În tot cazul creştinismul a prins repede în rândul geto-daco-românilor zalmoxieni. Horia. celălalt ar fi dus credinţa creştină ortodoxă mai departe. dar.Nimeni nu poate face minuni în numele Meu şi îndată să Mă grăiască de rău.

şi unii Moşi. după baie”. care din „Fii ai Luminii” au ajuns „fii ai întunericului”. ni se sugera discret să lepădăm creştinismul ortodox. odată cu apa. ca şi cum nu ar fi existat.. căci atunci suntem la fel de răi ca ei. Acum că erau creştini.”Să nu aruncăm şi copilul din covată. nimeni nu a putut reţine pe dinafară tot ce a spus. uriaşul gest făcut de ei. În trecut. nu putem arunca la gunoi 2000 de ani de creştinism ortodox getodaco-român. spune o veche vorbă înţeleaptă daco-română. ura împotriva geto-daco-românilor nu mai avea limite. ci să ţinem minte totul. întrezărim măcar. dimpreună cu esenienii). zicând ei. ce aruncă alte milenii din Istoria noastră la gunoi.Nu cred că noi. tehnologice.Aceşti membri ai Ocultei Masonice sunt extrem de uniţi şi motivaţi împotriva a tot ce ebun şi frumos în lume. astfel că fiecare a reţinut cât a putut sau ce a vrut. istorice. rezultând creştinismul ortodox. artistice. ca să ne fie recunoscut dreptul de a exista sau vechimea pe aceste meleaguri.Se referea la Moşii preoţi-călugări zalmoxieni(fiii lui HET. profesiile. putem înţelege responsabilitatea uriaşă a zalmoxienilor atunci când au decis să îndemne poporul geto-dac la creştinism(nu le-au poruncit să se creştineze. celor ce L-au respins pe Hristos. hotărârea zalmoxienilor de a îndemna poporul geto-dac la creştinism. i-au îndemnat să-şi urmeze conştiinţa. evident). religioase. hitiţii.Să nu comitem aceleaşi fapte pe care le criticăm la alţii. 326 . a stârnit mânia „fiilor întunericului”. nu cu fastul. mai ales împotriva zalmoxienilor şi creştinilor ortodocşi. etc. care mai erau încă în Palestina acelor vremi. fără deosebire(inclusiv. păstrători ai unor secrete ştiinţifice. nu cu biciul. cei de azi. să trecem la catolicism(greco-catolicism) şi să acceptăm originea latină(şi nu geto-dacică) a poporului român(valah). Mântuitorul Hristos a realizat o sinteză majoră între religia geto-dacilor şi cea a iudeilor. ce ne-a explicat detaliat toată istoria până în ziua de azi şi care nu ne-a dat voie să scriem nimic. pentru prima oară. înţelepciunea lor! Bineînţeles.Evident. pentru că zicem că suntem „Fii ai Luminii”.În cadrul Ocultei Masonice sunt oameni din toate popoarele. ba. Astfel putem înţelege miza uriaşă ce reprezenta pentru Omenire acceptarea sau respingerea creştinismului. din păcate.Doar pe Iisus îl urâseră mai tare! Prin urmare. că la Hristos trebuie să vii de bună voie. ucenicii i-ar fi primit în mijlocul lor. nu cu filosofia). căci dacă ar fi fost din neamul iudeilor. îngreunând şi mai mult rolul adevăraţilor Moşi fii ai luminii). cu care ei se luptaseră şi în zalmoxianism. Acestea le-am aflat de la un Moş. ci. adică a Ocultei Masonice(şi a tuturor. Să nu facem ca Oculta Masonică. mai răi. rasele. religiile. ca şi cum ne-ar fi ruşine sau silă sau ca şi cum n-ar fi existat.

Moşul care le avea în grijă. văzând că unele plăci sunt în pericol de distrugere. De asemenea este posibil ca el(Moşul responsabil cu plăcuţele) să nu mai fi avut timp să-şi găsească ucenic. etc.Aceşti Moşi aveau fiecare un domeniu aparte. internaţionale. pe acelaşi suport.XIX).d. nemaigăsind probabil nici un ucenic vrednic să-i continue lucrul. se consideră că textul copiat este identic. Aceste informaţii trebuiau păstrate cu preţul vieţii chiar. fiind depistat de Oculta Masonică şi ucis. transmiteau cunoştinţele specifice fiecărei ştiinţe. care le primise şi el la rândul lui de la cel de dinaintea lui. cu trecerea anilor). celelalte.Unele. le primise de la Moşul de dinaintea lui. în speranţa că cineva demn de ele le va descoperi şi le va pune în valoare. politice. a dispus copierea lor(aceleşi lucru îl făceau şi copiştii textelor sfinte.(Mântuitorul Hristos nu a lăsat nici un text scris şi nici nu a poruncit să se scrie Învăţătura Sa. Revoluţia franceză. comunismul. însă sunt de dată recentă(sec.Astăzi. ni se sugerează(tot discret) să ne lepădăm(iar) definitv de Hristos şi de Biserica Ortodoxă(şi implicit. în conţinut. moşul(moşii) responsabil cu ele avea datoria să le păstreze foarte bine şi să le duplice pe cele în pericol de distrugere. din timp în timp. Oculta Masonică a luptat consecvent împotriva creştinismului şi a Bisericii(v. când vedeau că un sul sau o carte devenea ilizibilă. Plăcuţele de plumb găsite sunt vrednice de crezare. le-a copiat pe cele în pericol şi în mare secret le-a ascuns în subsolul Institului de Arheologie din Bucureşti. care până azi au ţinut neştirbită Istoria(şi nu numai) până în zilele noastre.În orice caz(ca orice Moş vrednic) a lucrat în mare secret. pentru că nici până azi nu se ştie cine a fost sau cine le-a pus acolo! Astfel era jertfelnicia acestor Moşi(ex-zalmoxieni) acum creştini ortodocşi. ci. Ultimul Moş care le-a avut în grijă. să le conserve sau să le copieze dacă era nevoie. prin viu grai. nu sunt falsuri. etc.a. reală. profesii. poate sunt chiar originale.Cu puţin timp înainte de a fi ucis.De fapt. ş. Moşul ce leavea în grijă. ucenicului(sau ucenicilor) cu porunca fermă ca niciodată să nu lase acele informaţii şi secrete pe mâinile cui nu trebuie(adică „fiilor întunericului”. meserii.m. a 327 .Chiar dacă originalul nu mai există. cu cel original. ca să nu se piardă. ca să fie recunoscută de forurile ştiinţifice.Fiecare Moş avea datoria să le apere cu preţul vieţii. reuşind să le copieze pe cele cu probleme şi să le ascundă în subsolul institutului.). să ne lepădăm şi de moşii monoteişti zalmoxieni care au luat hotărârea de a se creştina şi care au îndemnat şi poporul geto-daco-român să se creştineze). ca să ne fie redată Istoria nemistificată. multimilenară a neamului nostru. Ocultei Masonice). să le păstreze. mai important este ca informaţia să fie neschimbată şi conformă cu originalul şi nu vechimea suportului informaţiei)La fel şi în cazul plăcuţelor. ca să nu facă rău oamenilor şi Naturii.

unii din aceşti Moşi. Spunea acest Moş. au trecut de partea „fiilor întunericului”.În zilele din urmă. în perioada Apocalipsei. Ţară. la fel şi în cazul altor religii) indiferent de vârstă. numărul nu va scade sub 100. cei mai importanţi Moşi erau cei ce stăpâneau cunoştinţe şi secrete din Religie. unii ştiau cum să folosească plantele medicinale(şi nu numai). naturală şi adevărată a mileniilor de zalmoxianism monoteist şi nu puteau concepe ca un adevărat zalmoxianist să nu devină creştin atunci când Hristos şi Învăţătura Sa au venit pe pământul Daciei prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei). scule. distrugere manipulare. cum sunt şi plăcuţele de plumb). etc. Limbă. alţii cum să diagnostigheze o boală sau cum să aşeze la loc oase luxate sau fracturate. alţii să facă oale. alţii ştiau legende. Toţi aceşti Moşi. că numărul Moşilor este tot timpul acelaşi. preşedinte. naţionalitate. în fine. informaţii folosite mai apoi de către Oculta Masonică spre rău. De aici grija zalmoxienilor de a nu scrie niciodată nimic(decât foarte rar şi numai în cazuri speciale. sportiv. el avansând ideea că ar fi 10. însă toţi Moşii-fără excepţie-ştiu când întâlnesc lucrarea altui Moş. vase. poate avea o profesie-în lumea obişnuită-de medic sau avocat sau om de serviciu.000. nici mai mulţi. oferindu-le informaţii vitale din toate domeniile pe care le aveau în grijă.. 328 . a constituit un obiectiv important al luptei domnitorilor valahi(daco-români). arme sau să cânte. De asemenea trebuie ştiut că un Moş nu-şi divulgă calitatea de Moş nimănui(nici măcar în faţa altui Moş) şi poate avea o profesie identică sau complet diferită de domeniul de care răspunde. în Evul Mediu. să facă instrumente.De ex. învăţaţi toate neamurile cele ce v-am zis vouă”. basme. oricât de rău va fi. portar.zis:”Mergând. indiferent dacă acel Moş a rămas în tabăra „Fiilor lui Dumnezeu” sau a plecat în tabăra Ocultei.Aşadar numărul precis al Moşilor nu se ştie. Calitatea de Moş o pot avea şi bărbaţii şi femeile practicanţi de religie creştinortodoxă(se admit creştini de altă confesiune creştină doar în cazuri speciale. rege. un Moş care răspunde de Istoria nemistificată a Lumii sau a Daciei. este foarte probabil ca numărul Moşilor să scadă nu atât din cauze naturale cât urmare a plecării unui număr tot mai mare în tabăra Ocultei. profesie. alături de lupta pentru neatârnare. Moşii zalmoxieni monoteişti considerau creştinismul ca singura împlinire deplină. ţăran. unii ştiau să găsească izvoare subterane sau zăcăminte. diverse ramuri ştiinţifice(secrete pe care poate nici ştiinţa de azi nu le –a aflat încă). Neam.Coincidenţe peste coincidenţe!).Cu toate acestea. Din păcate însă. Unii Moşi ştiau să construiască Biserici(ca Horia). De aceea lupta pentru păstrarea credinţei creştine ortodoxe. Aşa cum am mai spus. etc. au devenit creştin ortodocşi de la începutul creştinismului şi toţi ucenicii erau aleşi din rândul creştinilor ortodocşi(era condiţia fără de care nu puteai fi selectat. nici mai puţini. Istorie. chiar dacă nu e domeniul de care răspunde. balade.

Unii Moşi au doar rol de monitorizare a societăţii în ansamblul ei şi a conducătorilor politici.Aceşti Moşi din naştere(foarte rari. precum Origene. Limba. Ţara.Iar unii din aceşti domnitori erau Moşi autentici!). să iubească pe Dumnezeu din toată inima şi mintea şi pe aproape ca pe sine însuşi.Vedeţi cât patriotism şi dragoste aveau ei pentru poporul lor?).Toţi Moşii trebuie să aibă în minte şi inimă cele 9 Fericiri spuse de Iisus în predica de pe munte. atunci Dumnezeu transmite unui om obişnuit aceste informaţii. dar care acţionează ca nişte Moşi adevăraţi. apar în situaţii de criză. că sunt Moşi care nu sunt conştienţi că sunt Moşi(până ce nu întâlnesc un Moş adevărat care să-i conştientizeze că sunt Moşi din naştere şi nu prin ucenicie la alt Moş) nefiind ucenicii vreunui Moş şi nici ei înşişi nu au aderat la această structură. ca o curiozitate.Dacă Moşul precedent nu a lăsat ucenici.Scriptură că atât Moise cât şi Sf. ce a fost prezent la curtea lui Decebal nu a observat aşa ceva şi că numele lui Zalmoxe nu apare nicăieri şi că nu este pronunţat. nu au voie să-şi părăsească semenii din poporul său la greu. câteodată. pe Hristos. terorişti.(Ştim din Sf.) întrucât Dio Cassius. e permis războiul. acel om devenind Moş fără a fi fost în prealabil ucenicul Moşului ce răspundea de acel domeniu. ca adevărata Istorie să nu se piardă.Să apere Adevărul şi Dreptatea. Istoria. pe care cu nici un chip să nu le trădeze. să-i şteargă pe ei din Cartea Vieţii şi nu pe poporul iudeu.Iar informaţiile le primesc direct de la Dumnezeu. să caute şi să iubească bogăţia cu orice preţ. Aceşti Moşi născuţi şi nu făcuţi. văduvind generaţiile următoare de realism şi adevăr. în cazul în care Istoria ar fi mistificată de către unii dictatori sau de către Oculta Masonică. încât îl rugau pe Dumnezeu. Apostol Pavel îşi iubeau poporul iudeu din care proveneau atât de mult. să aplice Legea Desăvârşirii enunţată de Hristos în Evanghelii care este Legea Iubirii şi a Iertării(chiar şi a vrăjmaşilor). să trădeze ţara sau neamul. pentru a scrie adevărata Istorie. când Moşii obişnuiţi nu lasă ucenici în urma lor(din diverse motive) şi ca să nu se piardă informaţiile din domeniile respective(şi spre binele oamenilor de rând). atunci noul Moş-care a primit informaţiile de la Dumnezeu-va putea transmite aceste informaţii unor viitori ucenici(Moşi în devenire). Biserica. să divulge identitatea lor sau informaţiile pe care le au în stăpânire. în luptele purtate cu diferite oştiri pentru apărarea ţării. extremişti. să se laude să se mândrească. ura. să fie rasişti. nedreptatea. e drept) fac treabă la fel de bună ca ceilalţi Moşi. Se spune că Zalmoxe nu a avut un cult în rândul geto-dacilor şi că aceştia n-ar fi fost monoteişti(în ciuda mărturiei lui Herodot şi a altor autori antici. să apere credinţa creştină-ortodoxă şi Biserica Ortodoxă. 329 . Moşii adevăraţi nu au voie să ucidă(doar în cazul apărării propriului popor şi când mijloacele paşnice au eşuat.E ceea ce au făcut domnitorii valahi. să-şi iubească fiecare Moş neamul(poporul) din care provine. de ex. Se întâmplă. să mintă.

Burebista. de Istorie. de Neam. ba chiar i-au îndemnat pe oameni cu putere(în amintirea acestui moment. Zalmoxe a mai acordat o şansă geto-daco-românilor de a nu dispărea definitiv din Istorie şi anume primirea creştinismului dreptmăritor(ortodox). de Ţară. lepădând ce ne ţine în loc(zalmoxianismul monoteist acum peste 2000 de ani în favoarea politeismului şi creştinismul ortodox azi. răutate. Biserica Ortodoxă Română cinsteşte 330 .numiţi de poporul geto-dac Moşi) şi au împrumutat politeismul greco-latin dimpreună cu obiceiurile lor? Răspunsul e foarte simplu! Din acelaşi motiv pentru care şi azi ne lepădăm de creştinism(mai ales cel ortodox). Pedeapsa pentru lepădarea monoteismului zalmoxianist în favoarea politeismului greco-latin păgân a venit prompt. etc. din dorinţa de a intra în rândul lumii. cucerirea Daciei(şi distrugerea ei încât şi astăzi luptăm să ne regăsim identitatea şi istoria. pentru a readuce vechea credinţă monoteistă zalmoxiană şi pentru a stopa obiceiurile greco-latine. în favoarea păgânismului. dimpreună cu obiceiurile decadente şi nenaturale greco-latine. tăierea tuturor viţelor de vie din Dacia! Oculta Masonică.Preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles foarte bine acest lucru. precum luptele de gladiatori sau uciderea de fiare sălbatice în arene. lepădarea acestui cult monoteist străvechi(de pe când se considerau Fiii lui HET-GET-SET) în favoarea cultului politeist greco-latin. Într-un cuvânt. În mila Sa. Dar de ce au lepădat geto-dacii monoteismul zalmoxianist(dimpreună cu îngerii şi sfinţii Săi-aşa zişii „zei”. bunătate. de bunele şi dreptele obiceiuri. răzbunându-se. banului şi falsului zalmoxianism-politeismul). primul holocaust suferit de geto-dacoromâni).Era un act de împietate ca mâna sau gura unui om păcătos să scrie sau să pronunţe numele lui Dumnezeu. din snobism. minciună. pentru bani. iertare. credinţă. etc. precum orgiile. de smerenie.Cu regret trebuie să spunem dar nici evreii nu pomeneau numele lui Dumnezeu nici în scris nici în vorbire(şi cu atât mai puţin în faţa străinilor ori a necredincioşilor). precum goana cu orice preţ şi sacrificii şi prin orice mijloace.chiar nu au reuşit să intre în viaţa geto-dacilor. beţia. a pus un trădător să-l asasineze. pentru a împrumuta „obiceiurile civilizate” ale lumii „civilizate” occidentale. porunceşte. demonstrând că românii sunt urmaşii direcţi ai geto-dacilor şi că suntem pe aceste pământuri de multe milenii. la sfatul lui Deceneu.Goana după desfrânare(fie hetero sau homosexuală). a popoarelor „civilizate”. cuminţenie. ateismului. lipsă de adevărata iubire. îmbuibarea. blândeţe.Iataă „binefacerile” cuceririi latine.De ce geto-dacii să fi făcut altfel? Dar mai poate fi o explicaţie pentru ce cultul monoteist al lui Zalmoxe nu mai era în timpul lui Decebal şi anume. putere. sclavia.Unele. desfrânarea. viclenie. de Limbă. poligamismul. drept pentru care nu s-au opus creştinării geto-daco-românilor. printre altele. avere.

foarte mult. răutate. Să fim cu băgare de seamă. a fost aspru pedepsit pentru că L-au refuzat pe Hristos. etc. Moşii de iarnă. Neamul. prin propovăduirea creştinismului. rămânând la vechea credinţă.în Calendarul Ortodox pe aceşti preoţi-călugări şi/sau sfinţi zalmoxieni. unde vom da socoteală de orice cuvânt bun sau rău rostit de noi darămi-te de faptele rele făcute asupra celor din jurul nostru sau urmaşilor lor? Să fim conştienţi(asemenea Moşilor de acum aproape 2000 de ani). sfinţi (şi chiar oamenii sfinţi sunt denumiţi dumnezei după Har) şi care nu poate fi numit politeist-la fel era şi zalmoxianismul.) atunci.Pedeapsa a venit prompt. dragoste şi respect îi numeau purtători de Dumnezeu. să nu confundăm îngerii şi/sau sfinţii acestei religii precreştine cu zeii(deşi sunt denumiţi uneori astfel)pentru că nu este aşa. adică) ne va face să ne lepădăm de creştinismul ortodox şi de Hristos. necum între alte religii oricare ar fi ele.Acest lucru e un fapt obiectiv pe care nici duşmanii zalmoxienilor şi ai ortodocşilor nu-l pot mistifica şi este. măcar că aveau altă religie. vedem recunoştinţa Bisericii Ortodoxe faţă de nişte înaintaşi care. cinism. geto-daco-românii vor dispare definitiv din Istorie şi din această Ţară. au ajuns.. Titus şi Vespasian au distrus Templul din Ierusalim.Ca şi creştinismul ortodox-care şi el are îngeri. uitând că fără Hristos. Un alt popor monoteist(iudeii). etc. vom pieri cu toţii definitiv!! Revenind la monoteismul zalmoxianist.Avea un Zeu Unic(ODIN-ADIN=Unu). 331 . astfel că iau refuzat Învăţătura. Iuda) au crezut că n-au nevoie de Hristos ca să se elibereze. că fără Hristos şi Biserica Ortodoxă.Vedem continuitatea religioasă de la zalmoxieni la creştini. un fapt miraculos şi unic în toată Istoria Lumii). în sine.Astfel avem. Atunci. iar Oculta Masonică va fi fericită că va fi scăpat şi de zalmoxianism cât şi de creştinismul ortodox(şi culmea. rău pe care nici cei mai mari duşmani ai noştri nu-l vor putea face vreodată?Suntem gata să răspundem pentru fapta noastră la Judecata Universală. veşnic şi o mulţime de îngeri şi oameni sfinţi(acei Moşi sau preoţi-călugări „Întemeietori”) pe care uneori. unitatea şi într-ajutorarea dintre zalmoxieni şi creştinii ortodocşi şi realizăm că o aşa mare dragoste şi respect nu există. precum avort. nimeni nu poate face nimic). suntem gata să le facem cel mai mare rău. în favoarea unui fals zalmoxianism politeist sau ateism(dimpreună cu obiceiurile „civilizate”. de vară. cu numele pe care poporul geto-daco-român îi numea şi anume. MOŞI.Vedem. necreat. Cei ce iubim pe daco-români. întocmai cu apostolii şi sfinţii creştini. e bine să nu confundăm noţiuni. desfrânare. poporul. iar naţionaliştii iudei(Baraba. nici între diversele culte creştine între ele. iar pe iudei i-au împrăştiat în toată lumea(şi ei ca şi noi luptând să se regăsească pe ei şi Istoria lor). de ex. Iar când Noul Imperiu Roman(UE.Latinii i-au cucerit. Limba. din evlavie. ajutată-ca la iudei acum 1900 de ani-chiar de cei care îşi iubesc Ţara. Apocalipsa va înainta nestingherită. ei bine. fiind găsiţi mai apoi doar prin muzee şi cărţi.

etc.Religia geto-dacilor. prietenii Săi. nimeni nu poate dovedi contrariul. credibil politeismul getodacilor. atunci acel istoric ar afirma ce îi dictează acele puteri. este cea politică ştiinţă. putând afirma orice. se ştie. iar acest lucru dovedeşte monoteismul religiei lor. sau religioase.Cât priveşte vestitul Călăreţ Trac. un om sau un sfânt nu vor putea fi egalii lui Dumnezeu. Dacă peste milenii. Creştinismul ortodox(care este o sinteză între zalmoxianism şi mozaism) spune că omul poate fi doar dumnezeu după Har(adică în dar de la Dumnezeu) şi nu dumnezeu după Fire(adică din veşnicie Dumnezeu. adică „Zalmoxe indivizibil. necreat de nimeni şi etern). economice. nimic. Cel Unu”) care prezintă numele şi atribuţiile unui Zeu(şi acela e Zalmoxe şi e UNUL SINGUR-monoteism!). de 10 cm înălţime. într-o ţară întreagă. presupuse a fi Bendis. astfel niciodată un înger. statuile şi numele zeilor acestora?Sau măcar folclorul să le păstreze numele şi atribuţiile. să le arate copiilor cât de buni arcaşi şi călăreţi trebuie să ajungă când vor fi mari). măcar că sunt purtători de Dumnezeu. doar două din meseriile de bază ale geto-dacilor sau ale populaţiei carpato-danubiene. şi PAN-BAN=Domn.să fi avut unele reprezentări vizuale şi acelea foarte rare. pe parcursul a câteva milenii de istorie e mult prea puţin pentru a demonstra politeismul.Se ştie că geto-dacii ca şi sciţii sau hunii erau buni călăreţi şi arcaşi. 332 . acel istoric.Dar nimeni din acea perioadă nu se gândea să-i facă egalii Zeului Unic. că creştinismul n-a fost niciodată în Europa. unde nimeni nu se gândeşte să spună că îngerii şi sfinţii sunt egalii lui Dumnezeu. Iar dacă geto-dacii erau politeişti. iar Dumnezeu îi numeşte pe aceştia. e departe şi forţată asemănarea cu un Zeu. un sfânt. se ştie. nu ar putea afirma aşa ceva. Stăpân. în rest.adică zei sau dumnezei după Har.Dar dacă ar fi aservit unor interese politice(Istoria. astfel că acea reprezentare era doar un personaj important-un rege. era aniconică-adică nu aveau reprezentări vizuale ale lui Zalmoxe-poate unii sfinţi sau sfinte-precum Bendis. doar pentru că într-o perioadă anume cultul monoteist creştin nu mai era practicat?Dacă ar fi un om de ştiinţă adevărat şi un istoric onest. sau avea pur şi simplu un rol educativ.Traducerea ar fi „CIOBAN ŞI DOMN AL PĂMÂNTULUI”) nu reprezintă nici un zeu. ci. unde sunt templele.În afară de Toma Alimoş(„A-Toma Zalmoxe”. o minciună).Exact ca în creştinismul ortodox. alte balade ca Iovan Iorgovan(IOVAN=Cioban şi IORGOVAN=IORGOBAN=IORGO-PAN sau GHIORGHIOBAN unde GHIORGHIO=Ţăran. Ar fi corect să tragă concluzia. cineva ar descoperi Europa prin săpături arheologice. ar fi surprins să constate că creştinismul a dispărut complet în perioada următoare Evului Mediu. (Găsirea unei singure statuete feminine. pe aceşti Moşi. Nu este aşadar nici o dovadă care să susţină ştiinţific. chiar dacă e vădit.

Să revenim puţin la balada „Toma Alimoş” care conţine un mesaj important. de vreme ce nimeni nu a fost martor direct în trecut la evenimente şi religii.Ştim că Toma Alimoş-Zalmoxe Unul. „ZIUREL DE ZIUĂ=Zeuleţ din Zeu”-aluzie la Hristos care. ba suntem satanizaţi(v. de îngerii Săi. este şi sigla Ocultei Masonice. de sfinţi-Moşi. fără dovezi infailibile. Revenind la plăcuţele de plumb cu scrierea geto-dacică ştim că mai sunt doar 80 de plăcuţe(din peste 500 câte erau la început) din care 40 doar în fotografii întrucât au dispărut. cui le spunem.Nimeni nu poate dovedi ştiinţific o viziune a Istoriei sau 333 . „fiul întunericului” şi introducerea politeismului.Prin urmare. să nu mai poată nimeni demonstra monoteismul getodacic). chiar de la crearea lumii. este ucis de Manea-OM unde MAN=om.Lipsind atât de multe plăcuţe nu putem afirma politeismul geto-dacic şi nici absenţa sau inexistenţa vreodată a cultului monoteist zalmoxian la geto-daci. În încheiere dorim să dăm un ultim sfat. era Dumnezeu din Dumnezeu. doreşte să păgânizeze Daco-România pentru a scoate creştinismul ortodox şi pe Hristos din inimile daco-românilor.La fel şi cu zalmoxianismul. doar cu scopul de a ne rupe de Hristos Mântuitor. făcându-i pe geto-daco-români în fel şi chip. etc. rău. Şi toate acestea fără nici o bază istorică. din cele 500 câte erau de toate. ba politeişti. nu înseamnă că geto-dacii au fost tot timpul politeişti. care luptă împotriva monoteismului şi a lui Hristos. nici inamicii noştri nu au dovezi infailibile cu care să răstoarne ştiinţific ideile noastre. de Maica Domnului. Să fim cu mare băgare de seamă şi să ştim că dacă noi nu putem dovedi deplin unele aspecte ale istoriei sau religiei geto-daco-românilor.Poate că în restul plăcuţelor dispărute. Să avem mare grijă pe mâinile cui ajung aceste informaţii. ba leneşi. par sintagme poetice dar în realitate sunt adevăruri de credinţă zalmoxiană primul şi creştin-ortodoxă al 2-lea. de Sfânta Treime. omul păcătos. mai grav. Oculta Masonică.Hristos le zicea ucenicilor să fie înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii şi le mai zicea să nu arunce mărgăritare la porci ca nu cumva aceştia să se întoarcă împotriva noastră şi să ne rupă. ba hoţi. cultul monoteist zalmoxian reieşea foarte clar(poate şi de aceea au dispărut plăcuţele respective.M. adică OM. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat şi de Biserica Sa Ortodoxă.M. pe mâinile Ocultei Masonice. Coincidenţe…la fel ca sintagmele „BUNĂ ZIUA=Bun e Zeul”.Să nu ajungă pe mâinile nepăsătorilor. un eveniment important şi anume scoaterea din inimile geto-dacilor a cultului monoteist zalmoxian de către Oculta Masonică-O. iar pentru asta nu precupeţeşte nici un efort.Vlad Ţepeş-„Dracula”?!). ca în Crezul Apostolic. ba desfrânaţi. faptul că la un anume moment a fost părăsit.Dar O. poligami. trădătorilor sau. copil fiind. fiecare crede ce îi convine cel mai bine şi care face cel mai mult bine sieşi sau neamului său.

334 . astfel că orice asemenea viziune istorică poate fi acceptată doar prin credinţă şi nici una nu este mai ştiinţifică decât alta.alta.

fiecare este altfel decât altul. cu aceeaşi generozitate cu care o făcea cu toţi aceia care-l cercetau bătând la uşa „chiliei” sale din strada Cernica. dealtfel şi lucrurile. „a fi”… cine poate să spună?… Cioran nu-şi pune nici o problemă. viaţa sa se caracteriza prin smerenie şi simplitate. cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul. fiecare este mereu nou. în pofida faptului că stăpânea un discurs teologic academic care pe mulţi iar fi putut arunca în braţele demonului mândriei. din care reiese şi o latură a personalităţii sale care până acum. fiecare este o taină de necuprins. teologul cel mai de seamă pe care l-a dat lumii neamul românesc. Psihologia este cea mai slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi viaţa spirituală a omului. fiecare sunt taine… Ce însemnează acest „este”. Ea nu explică nimic. pe care-l reprezintă această convorbire. ca şi de mâine. Părintele Stăniloae. Să vorbim despre ştiinţă şi credinţă: ştiinţa ne lasă închişi în descrierea legilor diferitelor existenţe. vă invităm să vă împărtăşiţi din acest adevărat testament al Părintelui. deşi mă deosebesc de alţii şi fiecare se deosebeşte de alţii. Persoana e o mare taină. dar nu le poate cunoaşte. aceea de luptător. Eu sunt o mare taină faţă de celălalt. mai 335 . descrie numai.văd . descrie mai mult legile lucrurilor materiale.foarte mult. Fiecare este o taină. În cele ce urmează. de nedefinit. nici măcar nu-şi pune problema lui „este”: ce-i aceasta „este”?… Problema nu o poate rezolva nici antropologia sau paleontologia. nu cred că omul a ieşit din maimuţă: cu cât mă duc mai în trecut cu atât văd un om mai superior. aşa că nu poţi să reduci viaţa persoanei la o ştiinţă precisă. până la sfârşitul veacurilor. la el totul e nimic. totul e de dispreţuit. Părintele Dumitru Stăniloae primea un grup de tineri de la Liga Tineretului Ortodox din Braşov. aşa cum pretinde ştiinţa. era înainte de toate un adevărat trăitor.ANEXA PĂRINTELE STĂNILOAE În primăvara anului 1993. omul este o mare taină. Viaţa şi opera părintelui Stăniloae constituie un model. o călăuză spre mântuire pentru generaţiile de azi. deşi e lăudat . În secolul XIX se credea că poate să cunoască şi cele spirituale. a fost accentuată poate mai puţin. dar nu vrea să ştie că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi.

nu mă mântuieşte lumea aceasta. şi noi suntem o unitate pentru că avem tainele şi pentru că le cunoaştem: poporul cunoaşte tainele toate… intelectualii nu mai recunosc nici o taină. sunt nişte mormane aşa în care nu mai este omul. dar cum a apărut?… Sigur că nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu 336 . a lucrurilor tainice omul de dinainte. Persoana e o mare taină. cu atât mai mult o persoană este o taină… De aceea Ortodoxia a păstrat creştinismul de la început. cu atâta dai de oameni mai înţelepţi. mult mai veche dar nu ieşită din maimuţă: nu ştiu cine spunea de nişte gene care au apărut deodată într-un ins având 47 de gene în loc de 46. cu dependenţele ei. De fapt unde a ajuns lumea?… nu mai are nici o înţelegere a tainei. Trebuie să recunoşti taina. cine-o pătrunde?… Şi chiar dacă o pătrunzi nu te satisface dacă nu recunoşti ceva mai presus de ea.. ce sens mai văd ei: nici unul. Deci ce mare lucru este persoana. Şi cum te simţi când te duci în natură. cei mai dinainte de noi aveau altă înţelegere.. dacă nu-i decât lumea aceasta. Şi ce prost te simţi. ce strâmtorat te simţi în mijlocul lor. Cei ce au scris Biblia sunt cu mult mai înţelepţi decât cei de astăzi. ce gândire se dezvoltă în tine… Ce gândire are Occidentul faţă de gândirea pe care o avea poporul nostru de la sate?… ce gândire are?… catolicismul susţine că în taină nu e energia necreată ci că e o graţie creată. unde a ajuns: a ajuns la o practică a aşa-zisei tehnici a civilizaţiei: au dezvoltat cele materiale dar cele spirituale. Cred că e veche omenirea. atunci Hristos nu este în taină şi ca urmare au venit sectele şi au spus: „ce ne mai trebuie taine” şi au rămas cu discursuri. apar alte generaţii şi mor definitiv. o taină care mă înalţă. cu tehnica lor. cine-o poate defini?… ştiinţa nu cred că mai poate pretinde astăzi că poate defini persoana. Nu te satisface. mai vechi decât catolicismul. superior acestuia. cu legile ei. Nici nu-şi pun întrebarea despre sensul lucrurilor. şi a păstrat sentimentul acesta al tainei.superior decât omul de astăzi. Am fost astăzi la Cernica şi am trecut pe la marginea oraşului. totul e fără sens. Cea ajuns ştiinţa asta a Occidentului. tehnica aceasta. şi acela a fost omul. parcă ştiu tot: nu ştiu nimic. de simţul spiritualului. Avea o înţelegere a tainei. fiecare cu discursul lui. şi ce superficialitate trăieşti când mergi prin oraşele acestea cu blocurile lor. şi ce sentiment avea în suflet ţăranul când făcea o fântână… căci el ştia că dincolo de astea toate sunt o taină mare… Pe când ăştia cred că nu mai e nimic decât atâta. dacă n-ar fi o persoană atentă faţă de mine aş fi cel mai nenorocit om. sunt nişte blocuri cu totul lipsite de simţul esteticului. numai atunci mă simt fericit. Pe când tainele te unesc. Lumea aceasta e foarte complexă. îmi dă o bucurie… de-aş avea toată lumea. Dacă oamenii mor rând pe rând definitiv. sunt în stare oamenii de astăzi să scrie aşa ceva?… Cine poate întrece pe cei care au scris cărţile Bibliei?… Cu cât te duci mai în urmă. sunt aceleaşi.. Nu-i nici un sens în alt plan. fiecare lucru chiar lucrul material este o taină.. Numai dacă am o persoană care-i atentă faţă de mine. a dispărut omul.

„N-a fost cândva când n-a fost”. Şi nu poţi să gândeşti persoana fără persoană. nu se pot mărgini. nu poţi… Totdeauna vrei să ai o persoană care să te iubească şi tu o iubeşti pe ea. Credinţa vede realitatea. trebuie să fie desăvârşit. trebuie să fie deasupra legilor. Eu cred că apariţia omului este o taină şi în taina aceasta e o taină supremă . ori Acest care a fost totdeauna. nu se poate să nu aibă caracter de persoană. dar e o raţiune obiect. vede că nu poate să fie lumea aceasta de la ea. iubirea lor e perfectă când împreună iubesc pe al treilea. e cea mai întemeiată ştiinţă… Ştiinţa nu spune nimic despre originea lumii: ştiinţa este foarte mărginită.” Nu se poate… Unii oameni de ştiinţă spun că n-a fost nimic şi a apărut din nimic. nu pot fi nici dintr-o materie preexistentă pentru că în acest caz n-ar fi perfect El. Aşa că învăţătură despre Treime apare inevitabil. Nu se poate să ai altă persoană pe care să nu o iubeşti. Fiul are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Tatăl. Credinţa este adevărata ştiinţă. Trebuie să fie cineva perfect şi fără început. nu din sine. ori nu pot fi din El. din animal. în Acela sunt cauzele tuturor.cum face pe om: cum adună pământ şi îi face trupul şi îi suflă suflare de viaţă şi aşa mai departe. n-are cauză. trebuie să fie cineva din veci perfect şi absolut. omul e o raţiune subiect.spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. e altceva. care vede pe toate în armonia lor. dar nu e totuşi raţiunea care gândeşte la viitor. trebuie să fie Absolutul. Acesta este Dumnezeu. adevărata ştiinţă. Poate să ducă la sfârşitul lumii cu această civilizaţie tehnică. fără Dumnezeu. să ştii că există o taină a tuturor lucrurilor. El trebuie să aibă caracter de persoană. şi dacă sunt numai doi care se iubesc în veci. nu-mi explică nimic această ştiinţă atee. şi fiecare din ei are o bucurie mult mai mare când are şi pe altul care se bucură de celălalt. din maimuţă. pisici. şi ce iubire mai înaltă şi mai curată este decât cea între Tată şi Fiu. nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. Nu-mi dă nimic. trebuie să fie conştient. Aceasta este cea mai sigură ştiinţă. Şi cred că Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco dacă nu se opreşte. Mi-a spus un doctor: „Eu nu cred în Dumnezeu. iar datorită complexităţii Lui. absolut nimic. Toate au o cauză: de la Acela sunt. care nu-şi pune problema tainei. Este adevărat că sunt şi animale care parcă au afecţiune. că dacă ar fi din sine ar fi toate perfecte. desăvârşit. dar o simţire inconştientă. Este cu totul altceva: e raţiunea asta prin care judecă toate. sunt câini. Dar nu vrea să recunoască că totul este o taină… este o taină… Aceasta e ştiinţa adevărată. care are puterea să facă din nimic. deci iată Treimea… Trebuie să fie o persoană care iubeşte. eu ştiu de Dumnezeu…” Nu e vorba de o credinţă în Dumnezeu ci de ştiinţă. Are şi câinele o afecţiune faţă de stăpânul său. în plante e ceva care parcă e un fel de simţire. prin care este conştient de toate. chiar în flori. Au şi animalele o raţiune. Dar e o taină apariţia omului: omul nu a putut apărea aşa. deci trebuie să fie perfect. de nesupus legilor. Tatăl are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Fiul. sau una de care să nu vrei să fii iubit. care a fost fără început. Şi taina supremă este 337 .

şi asta corespunde aspiraţiei omului. este inepuizabil. că lucrurile cele mai minunate le-am moştenit din trecut. care răspunde pe de altă parte aspiraţiei omului de a cunoaşte la infinit: niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce este în taină complet.poate un epileptic să creeze aşa ceva?…. ne scrie nişte legi practice de care te foloseşti în aplicarea lor: cum să faci case. şi e persoana care iubeşte… Credinţa care-i adevărata ştiinţă. În Răsărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile filosofiei. cei care vor fi cu adevărat credincioşi. spun că Dumnezeu e distant. şi ce înalt este creştinismul… Poate fi depăşit de vreo doctrină.Dumnezeu. Şi aici e credinţa: credinţa este sesizarea tainei lucrurilor. dar o taină de care eşti sigur. şi taina supremă este persoana. spiritualitatea. Atâta ştiu ei din creştinism. să faci diferite lucruri. ce-s toate filosofiile pe lângă Epistolele Sfântului Apostol Pavel?… Cioran spune că a fost epileptic…. creştinismul a intrat într-o lume barbară. Este o moarte tehnica aceasta. lucrurile spirituale.” Înainte furau şi ucideau. Evanghelia a venit cu Taina Persoanei. pentru filosofie era o esenţă acolo… dacă e esenţă totul trebuie să fie impersonal şi supus unor legi uniforme. că se vor înmulţi Gog şi Magog – aceste mulţimi străine de Dumnezeu. trebuie să înaintezi la infinit în această cunoştinţă. de vreo gândire?… Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan?… Aş vrea să lucrez dacă îmi ajută Dumnezeu la o carte despre Hristos în Epistolele Sfinţilor Apostoli. Un Dumnezeu care n-are rol în viaţa noastră nu este… filozofie atee… şi câţi oameni se hrănesc cu filosofiile acestea şi pretind că cugetă… Pe când Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la sfârşitul lumii. Este extraordinar. Adică nu poţi despărţi ştiinţa de credinţa adevărată: ştiinţa care n-are credinţă nu-i ştiinţă. Ori nu-i aşa: de unde sunt persoanele care sunt atât de variate?… fiecare este alta şi e taina libertăţii în persoane.că a nesocotit marile filosofii ale antichităţii. Şi iată respectul pentru cei ce au fost. dar ce-şi poate explica. 338 . Credinţa este ştiinţa adevărată. taina pe care o constaţi în mod sigur. Ştiinţa ne scrie legile…ei şi ce-i cu asta. că nu există taină. De aceea Ortodoxia este mult mai înaltă decât Occidentul acesta care nu ştie de taină şi care a redus creştinismul la ceva foarte apropiat de ştiinţa aceasta mărginită. Ce-mi explică marile filosofii ale antichităţii?… ce-mi explică Platon?… şi ce-mi dau filosofiile occidentale? filosofii atee care însuşindu-şi acest spirit. Creştinismul a venit într-o lume care depăşise toate aceste faze. ar trebui să revină la această înţelegere a tainei lucrurilor. atâta profunzime. Intrând în Occident. Poate că se potriveşte cu ceea ce se spune la Apocalipsă. şi vor rămâne puţini cei ce vor trăi cu adevărat credinţa. a neputinţei ştiinţei de a explica ceva. atâta bogăţie. şi ce poate crea?… tot lucruri moarte. Pe când în Occident a ajuns la nişte barbari: spunea un protestant: „Noi n-am întâlnit nimic creştin decât „să nu furi şi să nu ucizi. de la generaţiile trecute. şi cred că dacă omenirea s-ar mai putea maturiza. şi ştiinţa adevărată este ştiinţa tainei. Însă la cei vechi găsim mai multă înţelepciune. Acesta este creştinismul adevărat. care nu satisfăceau.

Pe Marin nu l-am cunoscut. Şi de-atunci nu vă mai pot spune nimic despre el. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi. eu nu ştiu să fi pus într-un mod foarte complicat problemele. despre antinomiile lui Kant aplicate creştinismului. până în 1920 când a dat de această Zamfira. de neam.Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu. Crainic unea naţionalul cu moralul şi eu la fel. pe bunătate. Şi a venit pe la Sibiu invitat să ţină nişte conferinţe. şi el s-a dus întradevăr ca să apere Occidentul de comunism. comunicativ. El parcă le spunea în aşa fel că dădea o siguranţă omului care-l asculta. Şi naţionalismul adevărat. a cerut să nu fie răzbunat. mergea pe ea. Şi mi-a spus: „Ceea ce scrii în „Telegraful” să dezvolţi şi să-mi scrii în fiecare număr din „Gândirea” – atunci eu am scris. m-am legănat aşa. Iar el redacta „Calendarul”. Mircea Vulcănescu era un foarte bun credincios. el le spunea într-un mod hotărât. „Gândirea” şi altele. Am scris asta în „Etica naţionalismului” în „Gândirea”. Nae Ionescu era mai închis. Eu am pus foarte mult preţ pe iubire. dar acum la sfârşit. totdeauna creştinismul adevărat este şi moral. Cred că e o oarecare asemănare între ei. el a fost legat de Nae Ionescu. era un om care spunea cu hotărâre. 339 . Dar nu ştiu de ce n-a mai venit la mine. Era un om foarte deschis. foarte credincios… Aceştia patru sunt credincioşi. şi atrăgea ca şi Arsenie Boca: avea ceva atractiv. o stâncă. nu m-am apropiat de el şi nici el n-a căutat să se apropie de mine. Noica. în cunoaşterea adevărului. parcă erau o piatră. dar ca persoană n-am exercitat această atracţie pe care o exercitau Codreanu sau Arsenie Boca. De-atunci n-a mai intrat în casă la mine. e mai teolog propriu-zis. El avea un fel propriu al lui care impunea. Cred că era mai cald în credinţă Nichifor Crainic. nici Pleşu. pe blândeţe. foarte interesant. avea o gândire originală şi era în acelaşi timp ortodox. A fost pe la mitropolitul Varlaam. o fi fost la început. Nici el. După aceea s-a făcut călugăr. nu spunea cu ezitări. ceva puternic aşa. Şi am fost apropiat de el. Eu n-am avut această exactitate de a defini lucrurile. cum spun alţi oameni. aşa fără ezitări. alegea o cale şi gata. nu poate fi decât o idee morală. plutesc aşa… Şi Liiceanu cred că-i tare străin de credinţă. Cu Nichifor Crainic am avut legături foarte strânse. Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă. am fost şi eu la masă cu el. a stat în Bucureşti pe la un frate al meu. şi nu ştiu cum e mai bine… Am fost solicitat după ’90 de nişte tineri să scriu ceva despre Ion Moţa: eu cred că Moţa care era băiatul protopopului din Orăştie era foarte creştin. eu redactam „Telegraful Român” şi ajungea la el. scrisul meu a atras -e adevărat. nu în fiecare număr. Venea la mine şi stătea luni de zile uneori. acelaşi spirit hotărât şi sigur. Şi mai era Vasile Băncilă iarăşi. şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile. Avea ceva propriu. Am citit eu ceva în tinereţe de el. pe valorile Treimii. hotărât în credinţă. Şi am auzit că murind în închisoare. nu mi s-a părut a fi aşa. Era un dar al lor. Era o taină în el. ideea de naţiune.

A venit Liiceanu odată la mine, mi s-a părut că vine să intre într-o legătură spirituală şi să-mi ceară nişte studii. Da’ când în convorbire am ajuns la întrebarea ce program are, ce vrea să publice, zice: „Eu vreau să public câte o lucrare despre fiecare filosof…” „-Şi de ce asta?” „-Păi ca să-i cunoaştem…” „-Păi mi se pare că îi prea cunoaştem, că nu ne cunoaştem pe noi, şi cred că ar trebui să ne cunoaştem pe noi mai mult.” Şi a plecat fără să intre în discuţie cu mine despre colaborare. Intelectualitatea română de astăzi s-a îndepărtat de ortodoxie, asta am remarcat de multe ori; mi se pare că e cea mai îndepărtată intelectualitate de credinţa poporului. Ispita Occidentului, ştiţi… Poate că stând multă vreme în legătură cu fanarioţii, la mijlocul secolului XIX debarasându-se de ei s-au aruncat în braţele unei Franţe care era atee (deşi francezii au unii gânditori şi poeţi creştini. Dar la noi nu s-au dezvoltat prea mult nici Nae Ionescu, nici Crainic). Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, că se deschide o poartă nouă.” Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers.12. Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Căci are Epistola către Romani scrisă mai târziu şi îl duc legat la Roma. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem protolatinitatea. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele… Şi avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atotţiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel… Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic aşa. Ei zic „regnum” – stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de basm aşa… împărăţie… Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească; Hristos e Împăratul… ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am

luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci: învăţatul vienez Tomaschek în lucrarea sa „Über die Bessen” tipărită la 1880, spune că besii erau tracii şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu
340

corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma. Eu cred că asta a fost protolatinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu nemţii, cu barbarii, cu toţi; deci latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vre-o sută şi ceva de ani?… aşa de repede îşi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mică, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?... Tracii aceştia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-a împuţinat aşa teritoriul. Grecii aproape că i-au desfiinţat pe macedoneni, sârbii la fel, bulgarii la fel… Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai români.
Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este… Multe sar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII textele, cred că prea puţin au schimbat; cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le-avea poporul dintotdeauna… şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva… – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor” –unde-i cuvânt slav?… aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. Aici era normal să fie un popor unic, un popor de legătură între Orient şi Occident; noi unim luciditatea latină şi sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului român este imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înţelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească creştinismului;

protolatinitatea noastră a pus o amprentă pe creştinism şi creştinismul a pus o amprentă pe românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii şi nu o au grecii.

341

Grecii sunt mai raţionalişti, mai reci, slavii sunt mai haotici aşa. Cineva spunea că atunci când citeşti un text slav, trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit.

La noi este o luminozitate în poporul nostru, e o cuviinţă, e o delicateţe, o blândeţe, o bunătate, o generozitate, o căldură, o curăţie, sunt nişte virtuţi… Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem şi lumii lumină; lume de la lumină… noi avem nişte adâncimi foarte clare, nişte adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră… basmele, iarăşi; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele… avem colindele, doinele sau dorul – cuvinte fără echivalenţă la alte popoare. Eu am scris în „Reflexii despre spiritualitatea poporului român”. Ce frumos, ce graţie şi seriozitate: ce minunat era portul fetelor de la sate, şi în acelaşi timp cât de serios. Sunt încheiate la gât; şi ce cuvioase sunt jocurile de perechi… câtă graţie; ce sprinteni sunt românii… Trebuie să recultivăm portul românesc, doina românească; Blaga n-a văzut
prea adânc: spaţiul mioritic deal şi vale; deal şi vale mai sunt şi la alte popoare, dar e o reflexiune a poporului nostru în doină, e o reflexie cum nu e în nici o cântare din Occident; când văd la televizor bâţâielile lor; nu-i o gândire, nu-i o reflexie, nu-i o contemplaţie… Şi ne-a dus aşa intelectualitatea asta cu spiritul ei occidental superficial, cu individualismul acesta… Fiecare face naveta la oraş, devine muncitor, pe urmă îşi dă copiii la facultăţi unde aceştia intră în legătură cu cultura asta atee a intelectualităţii, şi ne pierdem aşa…

Intelectualitatea noastră a întors spatele credinţei poporului, e poate cea mai indiferentă intelectualitate faţă de părinţii noştri. Trebuie să sfârşim cu aceasta, trebuie să avem o altă intelectualitate. Trebuie să ne apropiem de spiritualitatea neamului nostru. Din păcate au distrus satele, în multe sate nu mai sunt decât nişte bătrâni, dar peste vreo zece ani nu-i vom mai găsi nici pe ei. Se golesc satele… Asta au voit, să distrugă spiritualitatea românească, creştinismul românesc. Cred că ar trebui să încreştinăm şi oraşele astea. Fiecare în jurul lui să facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului; să se pornească cu scrisul, şi în vorbire, în altare. Mai sunt sate în anumite părţi unde se mai poate vedea acea delicateţe, blândeţe, bunătate, comunicabilitate, căldură, curăţenie.
Păcat că nici intelectualitatea noastră din trecut nu a reuşit să analizeze şi să trăiască cu adevărat în spiritualitatea poporului român. Nici Nae Ionescu şi nici Nichifor
342

Crainic nu au făcut decât să rămână la cărţi, o teologie a cărţilor, atât. Nae Ionescu făcea o speculaţie mai largă, mai personală… Deşi eu n-am avut parohie, am slujit Sfânta Liturghie în fiecare duminică, am predicat, eu zic că parcă simţi altă responsabilitate când eşti preot, dar nu este exclus să fii teolog bun şi în altă parte, fără a fi preot. Trebuie să fie şi o notă de sfinţenie în ceea ce spui. Când vorbeşti de Dumnezeu nu poţi să nu reflectezi în ceea ce spui şi sfinţenia lui Dumnezeu, să se vadă că vorbeşti de o realitate care e alta decât cea a lumii acesteia, dar n-am prea văzut această notă a sfinţeniei. Nici în scrisul la Nae Ionescu, nici la Crainic, în scrisul lor... Dintre ucenicii lui Nae Ionescu numai Mircea Vulcănescu a fost creştin. Nici unul dintre ceilalţi n-a fost creştin. N-a creat o şcoală creştină. Mircea Eliade, Noica, puţin aşa, dar n-au devenit creştini cu adevărat, nu ştiu… Cioran, tot aşa; a fost la şcoala lui, dar nu văd o şcoală creştină, de altfel ei îşi ziceau trăirişti… Da’ nu ştiu de ce n-a intrat creştinismul lui Nae Ionescu în ei, în afară de Mircea Vulcănescu care a avut o personalitate a lui şi care ar trebui studiat; un teolog laic, nu preot. Dar nu s-au ridicat nici dintre preoţi teologi la noi, nu s-au prea ridicat, nu ştiu, poate au fost prea ocupaţi cu viaţa liturgică. Nu le poţi face peamândouă, ca să fii preot asta te reclamă în fiecare moment: trebuie să fii printre credincioşi, să îi înveţi, să îi sfătuieşti, să îi mângâi. Părinţii Bisericii erau episcopi, dar n-aveau atâta administraţie ca cei de astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur citea în fiecare săptămână Noul Testament, nu cred că făceau administraţie; Sfinţii Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, toţi marii teologi erau nunumai preoţi; erau episcopi. Din cauza faptului că ateismul făţiş s-a compromis prin comunism, acum iau diferite măşti creştine; şi mulţi se lasă amăgiţi. Spune Sfântul Apostol Pavel: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” II Tesaloniceni 2:1-10. Deci se înmulţesc ăştia care nu par să fie atei, şi iau măşti de creştini, fel de fel de măşti, sub diferite forme, ba de yoga, ba de altele. Noi însă trebuie să păstrăm credinţa cea
343

adevărată, credinţa dreaptă ortodoxă; Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu Cel care S-a făcut prunc şi care S-a răstignit pentru noi şi a înviat... Trebuie mai multă carte creştină. Da’ uite, eu nu prea pot edita şi stau la Patriarhie câteva cărţi de-ale mele de vreo 4-5 ani, şi-n alte păţi. Nu sunt bani… Însă Sfinţii Părinţi; Sfântul Atanasie, Chiril, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians, Grigorie Palama, aceştia sunt marii noştri îndrumători, şi trebuie să-i actualizăm pe ei, ei au credinţa curată şi viaţa curată, şi adâncime, şi să arăţi toată mizeria filosofiilor ăstora şi al altor doctrine: toate sunt nişte mizerii. Nu „fundamentalism”; legea strămoşească, legea românească, creştinismul primordial, creştinismul autentic, creştinismul neschimbat, creştinismul de la început… De ce…că Iisus Hristos e depăşit…cum depăşit? Păi orice noutate în Occident însemnează o cădere de la o treaptă, la o treaptă mai de jos. Iisus Hristos e Alfa şi Omega, există vre-un chip de om care să fie atât de nou model şi să nu-l poţi niciodată depăşi… Hristos, El e Alfa şi Omega, fără început şi fără sfârşit; oricât înaintăm în imitarea Lui totuşi suntem aşa de departe… ce departe e omenirea de a fi ca Hristos… El e mereu nou, nouă-i bunătatea, mereu eşti mai nou în bunătate, dar acum mereu nu-i nici o noutate, e numai decădere: răul nu are nimic nou; şi Occidentul e ahtiat după acest nou, nou, nou, călcând toate regulile în picioare, toate rânduielile. Noi trebuie să arătăm însă şi adâncimea şi înălţimea lui Hristos. Au făcut ceva ruşii în Occident dar nu aşa cum ar fi trebuit. Trebuie mai mult, mai mult să Îl descoperim pe Hristos. Cioran şi-a permis chiar să spună că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de inteligenţă… ca să fie nou, ca să spună ceva nou. Adică toate nebuniile sunt noutate; şi seriozitatea, bunătatea… Şi-l lăudau şi toţi intelectualii ăştia: cel mai mare stil… dar ce; stilul te mântuieşte?… Spunea un scriitor şi poet francez: „Rugăciunea nu e mare stil; dar e superioară oricărei forme de poezie.” Când strig către Dumnezeu: Doamne ajută-mi, sau Doamne ai milă de mine… e altceva decât toată vorba ta poetică. Aşa că creştinismul este noutate continuă, pentru că niciodată nu ajungem la înălţimea la care este Hristos; totdeauna urcăm din treaptă-n treaptă şi tindem spre o asemănare, nu putem ajunge la perfecta lui desăvârşire dumnezeiască… El ne cheamă spre asta, căci spune: „Fiţi desăvârşit precum Tatăl vostru Cel din ceruri este”, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască”, se referă desigur la o îndumnezeire după dar, nu după fire. Iată la ce este chemată omenirea… Hristos e nou totdeauna… Şi s-a păstrat aşa în credinţa noastră, nu la secte, care s-au şi împărţit mereu. Din păcate au apărut acum şi secte din ortodoxie, la noi până acum nu a existat aşa ceva. Monahismul e o tradiţie dintotdeauna a noastră, şi tendinţa spre sfinţenie. În Occident e luptă, şi catolicismul a avut întotdeauna tendinţa să se lupte să cucerească; şi cred că şi în Iugoslavia ei sunt de vină. Ortodoxia nu s-a impus niciodată prin forţă;
344

s-a impus cu jertfă. Nu scot sabia împotriva altuia, ci primesc mucenicia. În caz de agresiune mă apăr, dar nu atac şi nu cuceresc cu sabia. Mă apăr: Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân şi atâţia alţii şi-au apărat Ţările, e absolut firesc şi e o datorie chiar. Sfinţenie, mucenicie, model de viaţă curată, generoasă, jertfelnică. Aceasta e ortodoxia noastră românească. Văd că occidentalii îi acuză pe sârbi; nu, sunt mai vinovaţi ceilalţi. Eu citesc un ziar bisericesc grecesc care mereu scrie de răul pe care îl face Vaticanul. Eu nu prea sunt pentru ecumenism; a avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit pan-erezia timpului nostru. Eu îl socotesc produsul masoneriei; iar relativizează credinţa adevărată: de ce să mai stau cu ei care au făcut femeile preoţi, care nu se mai căsătoresc, iar în America, Anglia şi alte ţări au legiferat homosexualitatea. Familia e sfântă. Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul. Pe de o parte se recunoaşte că Dumnezeu a creat omul bărbat şi femeie; omul întreg este bărbat şi femeie. Şi de fapt , în căsătorie se depăşeşte plăcerea trupească; vin atâtea griji, o mână de copii, ceea ce e trupesc este depăşit, dar totuşi este şi preţuirea asta; legătura completă. Eu cel puţin aşa am trăit-o… Nu mai e viaţa mea întreagă, nu mai e soţia mea; câtă sensibilitate, câtă iubire a unuia pentru altul… Se poate scrie o carte despre sfinţenia în căsătorie… În Occident se destramă, nu mai există căsătorie; ăsta-i Occidentul… li se pare importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează omenirea. În Suedia numai 3% se căsătoresc, trăiesc aşa… În Olanda îi vezi în doi, bărbat şi femeie împerechindu-se în vitrină. În America au legiferat homosexualitatea, drogurile. De fapt unde-au ajuns ei?… N-au nici o înţelegere a tainei… Eu am scris în „Dogmatica” mi se pare; Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul întreg e bărbat şi femeie.” Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg. Cât de împuţinat eşti după ce nu mai ai femeie… cât de neîntreg eşti… Cine te iubeşte; te iubeşte soţia cel mai mult; te iubeşte bărbatul cel mai mult; nu există altul care să te iubească aşa de mult… Nu mai socoteşti că ăsta e al meu, ăsta e al tău… atunci toate sunt comune. Acelaşi nume, toate lucrurile sunt comune, el are grijă numai de ea, ea are grijă numai de el… e imitaţia Sfintei Treimi într-un fel… e o fiinţă în două persoane. Toţi ceilalţi sunt destul de străini, chiar copiii; merg cu copiii lor acolo; dar soţia rămâne lângă bărbat, bărbatul lângă soţie, este o unitate deplină între unul şi altul. Oficializarea homosexualităţii poate fi acea urâciune apărută în faţa lumii din Apocalipsă; Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 din Epistola către Romani vorbeşte despre asta: „Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Asemenea şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii.” Noi trebuie să fim creştini şi să menţinem această

345

rânduială, această unitate; nu mai eşti întreg… Treaba lor ce fac ceilalţi; noi trebuie să susţinem ceea ce este creştin şi să punem în aplicare: creştinismul ortodox. Am scris în tinereţe un articol în „Gândirea”, pe care l-am inclus şi în cartea „Ortodoxie şi Românism”, se chema „Cele două împărăţii”: era un rus Vâşeslavţev care spunea că în stat se uneşte ceea ce dumnezeiesc cu ceea ce e diavolesc; adică pe de o parte statul e menit să menţină o unitate în popor, iar pe de alta se foloseşte de sabie, de forme aspre. Şi eu spun că nu; statul este „supuneţi-vă stăpânirii” şi cred că trebuie militat pentru un stat creştin. Ca să se ajungă să se folosească cât mai puţin de metodele acestea aspre. Cred că merge prea departe când spune că într-un stat se uneşte divinul cu diabolicul; dar nu e ca Împărăţia Bisericii în care nu e nici un fel de folosire a forţei. Ei, statul trebuie să înainteze spre această stare dar nu poate ajunge acolo, căci noi înşine nu suntem la măsura aceasta. De aceea Pavel spune: „supuneţivă stăpânirilor”, fără asta nu putem căci suntem într-o fază imperfectă, şi atunci ne trebuie şi statul, un stat care să folosească şi forţa, dar numai cât e strict necesar; ca nuiaua unui părinte. Dar trebuie să căutăm să avem statul cât mai creştin; şi statul românesc a fost înainte destul de creştin; nu intrase masoneria; acum… sunt interese individuale, masonerie, ateism…câte şi mai câte… Trebuie să milităm pentru un stat creştin; cât mai creştin. Citiţi vă rog articolul ăsta „Cele două împărăţii” şi „Despre etica naţionalismului”. Ei, v-am spus câte ceva aşa… MIORIŢA

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânţi.” Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca (Basarabia) „Mioriţa o zicem oricând, la moarte, la nuntă. Deşi e vorba de moarte, ea ne aduce linişte, pacea sfântă.” Savu Constantin 69 ani în 1944 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Mioriţa o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe pământ.” Roşca Matache 72 ani în 1935 –Cornova-Ungheni (Basarabia)

346

” Ciută Petre 60 ani în 1943 –Stăneşti-Gorj 347 . după ce spun rugăciunea. spun şi Mioriţa. Dorul este izvorul de viaţă.” Bâncă Elisabeta 45 ani în 1939 –Topolog-Tulcea „Privim în zare dimineaţa şi ne rugăm. ciobanul a înviat.” Tătăranu Sultana 85 ani în 1978 –Gemenea-Dâmboviţa „Dacă mortul n-are pe nimeni.„Mioriţa mă însoţeşte peste tot. Ce e Mioriţa? E un cântec mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a înţeles că trebuie să stea gata de moarte. şi să-l jelească. se cântă Mioriţa din bucium. vezi imagini frumoase şi te linişteşti. De dor. seninătatea ciobanului ne este un exemplu. ca să audă izvoarele.” Gagiu Florea 60 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Ciobanul a fost liniştit. se bucură toată firea. ştia că se duce cu nuntă şi cu toate ale lui.” Golea Petre 79 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mioriţa e un mijloc de linişte şi de înălţare. Ascultăm izvoarele şi ele ne învaţă că şi noi trebuie să cântăm.” Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele-Braşov „Când cântă omul. Seara. munţii.” Răileanu Dochia 18 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „M-am alinat cu cântecul. ca şi cum ar fi trăit.

Ea vine de departe şi a mers împreună cu noi în toate veacurile. Trebuie transmisă exact.” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Mioriţa e cântecul neamului. Mioriţa ne-a călăuzit prin puterea sufletească a păstorilor.” Neacşu Gheorghe 89 ani în 1957 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Faptele s-au petrecut cândva.” Stângă Petre 75 ani în 1959 –Dobroteşti-Teleorman „Noi cu toţii am fost cândva împreună şi de acolo vine cântecul. Ea răspunde la cea mai mare întrebare: Ce este viaţa şi moartea.” Tipuriţă Valer 85 ani în 1980 –Vale-Sibiu 348 .” Tola Victoria 38 ani în 1940 –Gopeşi -Macedonia *Mioara plăviţă -în dialectul aromân. care ne-au despărţit. de vină nu e Njala arudă*.„Mioriţa este muma poporului român. ca un testament. „Mioriţa e ca o istorie primită cu gură de moarte.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana-Vaslui „Cu sfinţenie cântăm colindul Mioriţa. dar numai la sărbătorile de iarnă. o vatră veche a neamului nostru. Dar dacă au trecut mulţi ani.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa -Epir „Mioriţa e tot o vatră.

am colindat păşunile căutând oile şi cântând Ciobanul care şi-a pierdut oile până m-am liniştit. la porneală.” „Am umblat prin sat. Cunosc şi Mioriţa auzită de la ciobani. Am învăţat Mioriţa de la Ştefan Vodă. la şezători.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Le cânt oilor la culcare. e formată din două cântece legate între ele. vin grămadă sar pe mine. care de multe ori îmi inundă grădina de zarzavat. Cântecul îmi e nelipsit. Cânta de răsuna satul. Era baci la stâna de obşte. cioban venit în sat din Moldova. Se cântă la orice sărbătoare.” Costache Radu 71 ani în 1954 –Periş-Ilfov „Mă războiesc cu Dunărea. altfel nu au înţeles.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) 349 .„Cânt Mioriţa şi Ciobăneasca una după alta.” Rusu Gheorghe 54 ani în 1938 –Cubolta –Basarabia „Nu pot trăi fără oi. la zile mari. Tot el buciuma la Sfântul Gheorghe în patru zări.” Răzneanu Toma 74 ani în 1938 –Dişcova-Orhei (Basarabia) „Am păscut oile de mic. ele se leagă. la sculare. când le cânt. dar înving.” Cociog Ion 55 ani în 1939 –Ostrov -Tulcea „Ciobăneasca se cântă la orice sărbătoare. ele stau ca o oştire şi mă ascultă . O cânt şi la nuntă.

„Fă-mi o Mioriţă…” „Eram atât de pătrunşi de puterea datinei încât păstorul se supunea necondiţionat legii strămoşeşti şi primea pedeapsa – uneori chiar moartea – cu seninătate pentru ca păcatul să nu se perpetueze şi onoarea obştii să rămână neştirbită. cu breasla lor. ca să bea toţi trecătorii. ceata lor.” Untu Petrea 70 ani în 1935 –Bârnova-Iaşi „Noi păstorii ne facem la răscrucile drumurilor fântâni de pomană.” Bahrin Teofan 62 ani în 1929 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Strămoşii noştri au fost ciobani şi au venit din Ardeal. ca să ne primenim sufletul înainte de a începe munca. Purtau cârlig. pentru sănătatea oilor.” Cârşmari Ion 75 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Mulţi din sihaştrii noştri au fost păstori. Nu poate un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire. Înainte de Înălţare mergeam cu fraţii. sâmbăta dau pomană frupt.” Brădean Atanasie 59 ani în 1938 –Cisnădia-Arad „Am păstrat liniştea sufletului ca o sfinţenie. Eu nu ştiu carte. pe jos prin munţi. Cânt Ciobăneasca din gură şi din fluierul meu. tărchilă. Ciobanii. cojoc. Unul din păstorii străbunicului a fost pustnic pe Rarău. jocurile lor. Înainte aveau hora lor.” Pană Ion 73 ani în 1948 –Nehoiu-Buzău 350 . la mânăstire. dar am învăţat să citesc semnele pământului şi ale cerului.” Costicea Petre 81 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Sunt baci la stâni. Postesc miercurea şi vinerea. cu vecinii. chimir de aramă şi cuşmă ţuguiată.” „Am căutat să fiu cinstit şi curat ca o lumânare.

în alb şi negru. mă ocroteşte.„Mama mă învăţa să fiu bun ca vioreaua – care. Dacă poţi. Merg cu oile tot înainte. Lupta binelui cu răul e viaţa pământească. mirosul ei. Avem zile bune şi rele. învinge cel puternic cu sufletul. Eu şi cu un băiat care mergea în frunte.” Diamandi Stere 79 ani în 1978 –Aminciu -Epir „Oaia te hrăneşte.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Umblu îmbrăcat în costum naţional.” Brumă Nicolae 82 ani în 1939 –Chilia Veche –Tulcea 351 . jumătate din ele s-au înecat.” Gagiu Nicolae 72 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Cerul e cu mine.” Panait Varvara 52 ani în 1942 –Brădeşti-Dolj „Săracii oameni. culorile vieţii. de-o fi să mor.” Vidraşcu Petre 58 ani în 1943 –Doroţcaia (Basarabia) „Viaţa e o luptă. moartea e o lege. de care nu poţi fugi când îţi vine ceasul. Am fost tare. privind-o te faci om bun. răspândeşte de sub piatră. Mulţumim lui Dumnezeu şi de bine şi de rău. mor.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Am plecat de mic din Munţii Făgăraşului cu oile. să faci numai bine. viaţa e o luptă. călcată în picioare. Când am trecut Dunărea pe gheaţă. am scăpat. totul e nimica faţă de veşnicia vieţii.

” Cozma Ion 79 ani în 1970 –Stâna de Vale –Bihor „Mioara e ca şi păstorul: vrea să fie îngropată la stână. Moartea e o prefacere. noi nu ne vom mai întâlni.” Popa Teodor 79 ani în 1935 –Măgurele-Ungheni (Basarabia) 352 . dar vorbele noastre se vor întâlni. care fuge.” Axinte Ion 79 ani în 1951 –Brazii –Ialomiţa „Când voi ieşi din vremea curgătoare. iar pentru morţi e încremenit.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana –Vaslui „Umblu cu oile prin Hunedoara. un nou început. pe la cătune cu stâni. cu gospodării răsfirate pe Muncel. Lângă stână şi casă avem mormântul străbunilor.„Noi suntem trecători ca iarba câmpului. ci tot viaţă. ca să intru în cea încremenită dincolo.” Cutină Dumitru 77 ani în 1975 –Pleasa (Albania) „Timpul pentru cei vii e curgător. numai munţii stau pe loc. dar în alt fel. Ea n-are sfârşit. Cârligei (Dolj). Nu este moarte. Numai limba şi datinile rămân să vorbească despre trecerea noastră pe pământ.” Gorea Niculai 72 ani în 1943 –Balta –Bucovina de Nord „Vii la nunta mea?”(înmormântare). Moartea e o prefacere şi n-are ce-mi face. Ciobanu Leanca 90 ani în 1950 –Periş -Ilfov „Nouă păstorilor ne place viaţa. Haţeg. la Pui.

din Văleni în Buriaş.„Păstorii lăsau pomana pentru ciobanii morţi pe drum.” Şapteboi Spiridon 69 ani în 1936 –Cornova-Ungheni (Basarabia) 353 .o oaie bolnavă. Am luat parte la mutarea vetrei satului de către autorităţi. Am bătut parul şi am spus: acuma suntem în satul nostru!” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Aşa a fost din bătrâni…” Veţian Maria 62 ani în 1988 –Şerbeni -Mureş „Merg pe drum torcând. pentru că arsese .odată . Morţii îi duceam tot la Văleni. În 1926 am cerut să ne aducem morţii în sat.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Ştiu istoria satului.” „Tatăl meu n-a putut muri până nu s-a iertat cu turma.” Nae Ion 88 ani –1965 Periş -Ilfov „N-avem coşciuge. Crucea şi-o făceau unii din coarne de capră încrucişate. din cauza inundaţiilor provocate de Ialomiţa.” Roznovan Voica 76 ani în 1958 –Răstoaca -Vrancea „Noi suntem oameni însemnaţi de Dumnezeu ca să fim păstori. sub un tufan rămuros. fixate cu cuie de lemn. La locul numit Şapte Fraţi unde erau şapte tufani îngemănaţi. aşa cum e dat femeii. împodobite cu brad. ardea o candelă în scorbură. S-au adus osemintele în zece care.

dar legaţi de rădăcină. devenind fraţi. Port costum naţional.” Dima Tudorache 75 ani în 1958 Pleasa (Albania) „Stâna e un lăcaş naţional. Stâna a fost nelipsită pe imaşul satului. În trecut.” Curmei Teodor 87 ani în 1969 –Hârtop-Orhei (Basarabia) „Românul e născut să fie stăpân liber.” Trăznea Gheorghe 79 ani în 1958 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de păstori venit din Munţii Apuseni. Nu mă simt bine în straie domneşti.„Am păscut oi toată viaţa. Nu e un adevărat păstor cel ce n-a mers şi n-a suferit pe drumurile păstoreşti.” Cârşmari Constantin 60 ani în 1980 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Păstor înseamnă omul înălţimilor. Ne-am înfrăţit cu alţi păstori. aceleaşi unelte. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul. cu cât vrei să-l scoţi. cu atât se ţine mai bine. omul care se mişcă spre deal şi munte.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) „Baza păstoritului nostru era ceata de păstori. De-am face pământul străveziu. ciobanii înfrăţiţi se legau prin jurământ în faţa bătrânilor. ar fi numai oase de-ale noastre. care ne-a unit pe toţi: aceeaşi construcţie. Românu-i ca părul. de aceea ne-am putut păstra obiceiurile.” Geavela Sotir 75 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Păstorii sunt mişcători.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa –Epir 354 . Nu pot trăi fără oi. şapte rădăcini îl ţin. veniţi din Moldova.

cu straie ca din vechie. Chilia. ne-am înfrăţit cu ei.” Ghindaru Nicolae 83 ani în 1961-Ciolpani-Ilfov (originar din Muscel) „Iubesc poporul. inima mea e ca a lui Iancu Jianu. căci altfel ne ajungea blestemul strămoşesc. ne legam sufleteşte ca fraţii.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Noi păstorii ştim toate tainele istoriei scrise pe pământul ţării. cum înfigi un piron într-un pom verde. nu pentru bani.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia 355 .” Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 –Casimcea-Tulcea (originar din Topârcea –Sibiu) „Am trăit alături de bulgari. Eu am trăit pentru suflet. Am mers cu oile în sudul Basarabiei. Am rămas în Dobrogea. Am târlit de mic.’ Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal. Am dus viaţă de sihastru. de sârbi. Cetatea Albă. dar ne-am păstrat limba şi obiceiurile.” Niţu Nicolae 84 ani în 1955 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Umblu cu plete. dând ocol pământului. unul de colo. zburam cu gândul. la Reni. Aici erau mai mulţi de-ai noştri.Cântecul lui Avram Iancu.” Zisu Nicolae 56 ani în 1942 –Coceani –Macedonia „Privind noaptea la stele. La stâni cântam . Curgea negura printre pini şi îmi creştea inima ştiind că eu văd ceea ce alţii nu văd.Deşteaptă-te române’ şi .„Păstorul este peste tot acelaşi. În faţa durerilor celor mulţi. Unul de colo.

nu pot trăi fără iarbă şi fără cântecul privighetorii. 76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova „Mi-a plăcut mai mult în codru.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava 356 . flori. aşa şuieră de subţire când stă să plouă. Clinchetul talăngilor şi dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu şi să-I mulţumesc că văd frumuseţea.” Niţu Ilie 73 ani în 1953 –Periş –Ilfov „Când merg cătră câmpie. care curge într-un anumit fel.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Semne îmi dă şi apa. niciodată nu sunt singură.” Paşcă Maria 65 ani în 1946 –Crişcior –Hunedoara „…acolo unde erau câmpuri largi şi iarba mai bună.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mergi pe câte o cărare şi numai ce auzi cum vâjie iarba. după mălai.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Nunumai păsările au graiul lor.„Omul e înfrumuseţat în muncă de copaci. sus e cerul. şi vântul. de gândeşti că zice din frunză. şi izvorul gurliţează (prevesteşte) după cum şi pomii puşpurează (freamătă).” Tudor Gheorghe a Irinei –plugar şi păstor. Stau sub geana cerului şi simt cum se înalţă de la pământ viaţa. care bate cu grai de om. vite.

Astăzi zboară sufletul în alte părţi. dar Mioriţa nu se mai naşte. cântând din fluier şi din gură sau povestind întâmplări de demult.” Ichim Ion 55 ani în 1940 –Somova -Tulcea 357 .” Panait Ion 78 ani în 1986 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de mocani.” Tudose Ion 89 ani în 1946 –Bărăganu –Brăila „Asta are să rămână ca o poveste pentru urmaşi. viaţa e alta. iar pe vechile imaşuri se fac semănături. rotunzi. Am învăţat de la ciobani să vorbesc în proverbe şi pilde. Nu mă culc decât când se culcă soarele. pe care o aduc la deschiderea stânii. galbeni ca soarele de pe cer… îmi place să ţes în toate culorile fagului. rumeni. pământurile s-au încheiat.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Ştiu să împletesc colaci cu viţa în şase ori în opt.„Te avem ca pe un munte. nu mai există. Oameni care să iasă în lume.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „În fiecare an împletesc din spicele cele mai frumoase barba lui Dumnezeu. să stea strânşi lângă focuri sub cerul liber. mari.

Ci în dor e prezentă într-un fel propriu şi în grad foarte intens o duioşie. în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite. Dorul e duioşia distanţei. Dorul e mărturia comuniunii adânci. nu e nici numai transfigurarea chipului ei. nu din pornirea spontană de a da glas dorului real.” Corneliu Zelea Codreanu Părintele DUMITRU STĂNILOAE (1903-1993) Există trei elemente reprezentative pentru spiritualitatea românească. dar depărtată. frânată de meditaţie. Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă. Cel ce merge să fure pe cineva. în care trăieşte poporul român.DESPRE DOR ŞI CÂNTEC „Pentru a putea să cânţi. datorită distanţei şi trebuinţei de ea. îţi trebuie o anumită stare sufletească. Dorul e apropiat de tandreţe. fără echivalenţă în cultura altor popoare: colinda. 358 . „Cântecul de dor şi jale” e cântat de român când e singur. acela nu poate cânta. El nu e numai gândirea cu plăcere la fiinţa iubită. O armonie în sufletul tău. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi de vrăşmăşie. dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. Dorul este un sentiment greu de definit. Nici cel ce merge să facă o nedreptate. un sentiment indescriptibil. nu e numai simţirea unei necesităţi de a fi cu ea. duioase şi lucide. doina şi dorul. Cântarea lui în cor e pentru spectacol.

când cântă împreună. Cântă împreună pentru bucuria de a fi împreună. cântă şi în cor. Teologia Dogmatică ortodoxă. Grigorie Palama. sau solo. părtaşe la aceeaşi spiritualitate traco şi slavo-bizantină. sau solo. 359 . A tradus Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (în 12 volume). ci sunt prea declamatorice ca să exprime acea nostalgie.Neamţul nu cântă când e singur. românul nu cântă solo. un cor. în cor. Din lucrarea „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român” *Părintele DUMITRU STĂNILOAE este cel mai mare teolog ortodox român şi unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume. Dorul românesc stă în legătură cu personalismul comunitar al poporului nostru. Ascetica şi mistica creştină teologia vieţii spirituale. Viaţa şi învăţătura Sf. Sau cântă pe rând pentru a se remarca fiecare. Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. Din scrierile sale: Din istoria isihasmului în ortodoxia română. Căci solo-ul lui e depersonalizat prin încadrarea precisă în ordinea armoniei. dar cântecele acestea n-au în ele nostalgia dureroasă a dorului. sau pe rând. Când cântă în cor. urmăreşte efectul armoniei şi al puterii care depăşeşte persoana. fără să se piardă într-o armonie impersonală. Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. cu toţi. cântarea e un lucru organizat. modulând fiecare într-un chip propriu o cântare comună. Scara Sf. dar într-un mod că se aude vocea fiecăruia fără să se piardă armonia. cu toţi. Pentru el. În cor. dar nu solo. Umanul e mai mult decât armonia impersonală. adică acompaniat de cor. Iisus Hristos sau restaurarea omului. pentru acelaşi efect armonic estetic. El cântă solo. şi poate cu al popoarelor din Estul şi Sud-estul Europei. dar persoana este legată de celelalte persoane. Rusul cântă şi singur. Românul e personal în cântecul dorului şi în cântecul executat în comun. Românii cântă pe rând.a. Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. o chestiune ritmic-estetică şi de distracţie. ci cântă cu toţii. Grecul şi reprezentanţii popoarelor mediteraneene cântă când sunt singuri. Ioan Scărarul ş.

celţii(Kelts în l. iar acum cu sprijinul Ocultei Masonice şi-au văzut visul împlinit).Asta pentru că sunt parazitate şi conduse de indivizi de alte etnii şi de alte origini decât cea indo-europeană(ceea ce se întâmplă şi la noi unde de la 1714 suntem conduşi doar de străini de Neam. Limbă. dar nu mai puţin adevărată. Astăzi. „gipsy”=ţigan este o prescurtare de la „egiptian”=egiptean). poţi fi sigur că este înrudit şi ocrotit de aceasta şi că în realitate este exact invers.Concret. pentru meditaţie. ţiganii au luptat pentru România şi că sunt legaţi de pământul românesc în timp ce românii sunt migratori(?!). căci nici ei nu sunt indo-europeni.Prin urmare. Se pare că celţii sunt din aceeaşi familie fino-ugrică cu hunii.”KELETI” în l. -vedem că ungurii sunt susţinuţi puternic de Ocultă. e chiar numele lor. Credinţă şi Ţară. oricine obţine 360 . trădând interesele poporului simplu român. şi anume: -în ziua de azi când cineva este lăudat de către Oculta Masonică.Această familie fino-ugrică nu face parte din familia indo-europenilor. din Asia. ci egipteni. -ţiganii. turcii. în CD-uri New Age cu muzică relaxantă. -turcii.Aproape toate popoarele eurpene vestice îşi revendică o origine celtică şi nu indo-europeană.Sau. dacă despre cineva Oculta zice că este bun.Şi trebuie de amintit o ipoteză de ultimă oră ce trebuie verificată. finlandezii.Această idee este falsă.Deja controlează DacoRomânia(după 1000 de ani de lupte şi intrigi au reuşit să cucerească România fără să tragă un singur glonţ. peste tot au uşile deschise şi susţinere politică şi economică încât au ajuns până acolo că au început să afirme că ei. ci mai degrabă este înrudită cu grupul de familii hamito-semitice(din care fac parte şi ţiganii.La început au încercat cu sprijin catolic şi n-au reuşit. tătarii. Altă dovadă este indirectă.În l. celţilor de exemplu li se face reclamă că au fost civilizatorii vechii Europe şi că în afara lor nu era alt popor care să construiască o civilizaţie şi cultură demnă de luat în seamă. în cărţi de istorie şi literatură.Vai de aceştia la Judecata din Urmă!). -finlandezii sunt puternic susţinuţi politic şi economic de către Ocultă. în realitate este rău(şi invers). popor venit din Răsărit. maghiară înseamnă Răsărit. engleză.Doar cu telefoanele Nokia nu s-ar putea descurca. oricât de bine vândute sunt.Iar dacă sunt şi români la conducere. engleză) sau keleti înseamnă răsăriteni. cât au fost susţinuţi politic şi economic de Anglia şi SUA şi chiar de Germania(deşi împotriva voii ei). Dovada că celţii sunt fino-ugrici şi nu indo-europeni. Est. dar o vedeţi în mai toate filmele de la Holywood promovată. celtică. aceia sunt vânduţi cu trup şi suflet intereselor Ocultei.

mistificându-i Istoria. nu în vremuri de pace ca acum. făcându-l să şi-o uite sau s-o urască. chiar de s-ar fiascuns în peşteri!!!Aşa este? Aşadar. deşi ar putea!!). ne distrug neamul otrăvindu-i apa. sau protestant) în zilele noastre.) De ce pe noi ne urăsc cel mai mult?Pentru că noi suntem leagănul Omenirii. Gândiţi-vă ce ar fi păţit poporul daco-român dacă ar fi aruncat câţiva români Turnurile World Trade Center. turcii.Dacă e adevărat şi nu doar o altă mistificare a Ocultei Masonice. atunci înţelegem de ce celţii. suntem Părinţii Indo-europenilor şi ne invidiază pentru aceasta. deh. adică adevăraţii Fii ai lui Avraam. ci. Van Helsing face distincţie între evreii kazari(adică cei ce stăpânesc Oculta Masonică) care sunt. nu într-adevăr). „Corb. nu-i critică pentru toate ororile pe care le fac şi nu-i opreşte nimeni. adică OCULTA MASONICĂ contra zalmoxienilor în antichitate şi contra creştinismului (ortodox. 361 . hunii(ungurii). lumea este condusă de hamito-semitici. dându-i alimente şi îmbrăcăminte ieftină dar nenaturală. deşi pe faţă nu recunosc. infectându-i cu HIV. inteligenţi. suntem blânzi smeriţi. în mucenicie. sărăcindu-l şi distrugându-l moral. fie că e român sau altceva.Iar aceştia îi urăsc de moarte pe indo-europeni(iar pe daco-români. la corb nu-şi scoate ochiul” zice o vorbă străveche dacoromână. cu promisiuni. de fapt huni trecuţi la mozaism(huni. vin cu zâmbete.Căci atunci va fi Biserica Creştină una.Nu sunt împotriva nici unei etnii. arabii sunt aşa bine văzuţi şi protejaţi şi pot face orice în lume nimeni nepedepsindu-i (decât formal.b. hepatită de tip B sau C.Ne-ar fi bombardat SUA până ce îi predam noi pe autorii morali. are admitere fără examen în facultăţile de stat (!!).Şi pentru că nu pot fi ca noi. -arabii. catolic. iar prin spate. care folosesc astfel o religie …)ci al raselor.Vai de aceia însă. dar nu poţi face dreptate cuiva nedreptăţind pe alţii. finlandezii. oricum erau de origine non-indoeuropeană) şi evreii normali. preferă să ne distrugă! -într-una din cărţile sale. care am văzut deja. (n. sau i-ar fi găsit cu sateliţii într-o zi. (sunt hamito-semitici) dar toată mass-media le face publicitate şi nu le zice nimic. etc. cel mai mult. Trăim un război.Hamito-semticii contra indoeuropenilor. spiritual şi sufletesc declanşând epidemii de boli cu viruşi rezistenţi la antibiotice. nu al religiilor(ele sunt folosite doar pentru a manipula masele.SUA nu poate să-i prindă pe terorişti?NU VREA.adeverinţă că este rrom(ţigan). cu bani. PENTRU CĂ OCULTA MASONICĂ NU-I DĂ VOIE SĂ-I PRINDĂ PE HAMITO-SEMIŢII PE CARE EA ÎI PROTEJEAZĂ. fizic. aici a fost Raiul. aerul.