MIC ESEU ETIMOLOGIC Despre Istoria daco-românilor (cu scurte comentarii personale

)
ARHIVA GETO-DACICA

1

2

Capitolul I NUME DE ŢĂRI, POPOARE, POPULAŢII, TOPONIME-pag. 32 Capitolul II HIDRONIME-pag.69

Capitolul III NUME PROPRII-pag.74 Capitolul IV ALTE DENUMIRI, CUVINTE OBIŞNUITE, ETC. pag.110 Capitolul V CULEGERE DE TEXTE SCURTE, ARTICOLE, ETC.-pag.147 Capitolul VI DICŢIONARE-pag.232 Capitolul VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA-pag.289 Capitolul VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA pag.304 Capitolul IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI„ROŞU,GALBEN,ALBASTRU” pag.315 În loc de epilog-pag.317

3

Moto: LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ de Alecu Mateevici (preot ortodox şi poet din Basarabia) Limba noastră-i o comoară În adâncuri înfundată Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată. Limba noastră-i Foc ce arde Într-un neam, ce fără veste S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste. Limba noastră-i numai cântec Roi de fulgere, ce spintec Nouri negri, zări albastre. Limba noastră-i graiul pâinii Când de vânt se mişcă vara, În rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au Ţara. Limba noastră-i frunza verde Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plânge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cât îi de darnic Graiul Ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade, Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le’nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri. Limba noastră îi aleasă Să ridice Slava-n Ceruri Să ne spuie-n hram şi-acasă
4

Veşnicele Adevăruri. Limba noastră-i Limbă Sfântă, Limba vechilor cazanii, Care-o plâng şi care-o cântă Pe la vatra lor ţăranii. Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul Al uitării’n care geme. Strângeţi Piatra Lucitoare Ce din Soare se aprindeŞi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată.

5

Mihai Eminescu
Rugãciunea unui dac Pe cînd nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sîmburul luminii de viatã dãtãtor, Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeuna Cãci unul erau toate si totul era una, Pe cînd pãmîntul, cerul, vãzduhul, lumea toatã Erau din rîndul celor ce n-au fost niciodatã, Pe-atunci erai Tu singur, incît mã-ntreb în sine-mi Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi? El singur zeu stãtut-a 'nainte de-a fi zeii Si din noian de ape puteri a dat scînteii El zeilor dã suflet si lumii fericire El este-al omenimei izvor de mîntuire. Sus inimile voastre, cîntare aduceti-i ! El este moartea mortii si învierea vietii! Si el îmi dete ochii sã vãd lumina zilei Si inima-mi împlut-au cu farmecele milei, Din vuietul de vînturi auzit-am al lui mers Si-n glas purtat de ape simtii duiosu-i viers Si tot pe lîng-acestea cersesc înc-un adaos; Sã-ngãduie întrarea-mi în vesnicul repaos ! Sã blesteme pe-oricine de mîne-o avea milã, Sã binecuvînteze pe cel ce mã împilã, S-ãsculte orice gurã ce-ar vrea ca sã mã rîdã, Puteri sã puie-n bratul ce-ar sta sã mã ucidã, Si-acela dintre oameni devinã cel întîi Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o capãtîi. Gonit de toatã lumea prin anii mei sã trec, Pîn' ce-oi simti cã ochiu-mi de lacrime e sec, Cã-n orice om din lume un dusman mi se naste, C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cunoaste Cã chinul si durerea simtirea-mi a-mpietrit-o -Cã pot sã-mi blestem mamã, pe care am iubit-o, Cînd ura cea mai crudã mi s-ar pãrea amor...

6

Poate-oi uita durerea-mi si voi putea sã mor. Strãin si fãr' de lege de voi muri, atunce Nevrednicu-mi cadavru în ulitã l-arunce, S-aceluiã, Parinte, sã-i dai coroana scumpã, Ce-o sã amute cîinii cã inima-mi s-o rumpã, Iar celui ce cu pietre mã vã izbi în fatã, îndura-te, stãpîne, si dã-i pe veci viatã ! Astfel numai, Pãrinte, eu pot sã-ti multumesc Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc. Sã cer a tale dãruri genunchi si frunte nu plec, Spre urã si blestemuri as vrea sã te înduplec, Sã simt cã de suflarea-ti suflarea mea se curmã Si-n stingerea eternã dispar fãrã de urmã !
(Poezii postume, 1876)

A Dacian's Prayer When death did not exist, nor yet eternity, Before the seed of life had first set living free, When yesterday was nothing, and time had not begun, And one included all things, and all was less than one, When sun and moon and sky, the stars, the spinning earth Were still part of the things that had not come to birth, And You quite lonely stood... I ask myself with awe, Who is this mighty God we bow ourselves before. Ere yet the Gods existed already He was God And out of endless water with fire the lightning shed; He gave the Gods their reason, and joy to earth did bring, He brought to man forgiveness, and set salvation's spring Lift up your hearts in worship, a song of praise enfreeing, He is the death of dying, the primal birth of being. To him I owe my eyes that I can see the dawn, To him I owe my heart wherein is pity born; Whene'er I hear the tempest, I hear him pass along Midst multitude of voices raised in a holy song; And yet of his great mercy I beg still one behest: 7

gracious Father. Until from persecution myself I do not know. a crown of diamonds wear The one who gives my heart the hungry dogs to tear. Let everyone detest me no matter where I go. Till hating and deceiving for me with love will vie. And into endless nothing I go. But rather ask that you in hating compassion show. and leave no trace. Translated by Corneliu M. let me my whole life fly Until I feel from weeping my very eyes are dry. your breath will mine efface. Be curses on the fellow who would my praise acclaim. Till comes at last the evening. o God. Dishonoured let me perish. Thus only. Hunted by humanity. But blessings upon him who does my soul defame. Let misery and horror my heart transform to stone. (1879. And may. and learn at last to die. While for the one who in my face does callous fling a clod In your eternal kingdom reserve a place. That I may hate my mother. Give power to the arm that lifts to strike me down. Popescu) (Homepage)|(titles) BALADA ÎNŢELEPTULUI ZALMOXE 8 . o God of mercy. can I requitance give That you from your great bounty vouched me the joy to live. in whose love I have grown. Let him upon the earth above all others loom Who steals away the stone that lies upon my tomb. My body less than worthy to block the gutter then. To gain eternal blessings my head I do not bow. 1 sept. And I forget my suffering.That I at last be taken to his eternal rest. Believe no matter whom who slanders my renown. an outcast among men.

Un vajnic călător Prin lumea-ntreagă. Întemeietor. (Ba unii spun ca să ne mustre). Ce facem. Un Înţelept. Pe loc. preamărite rege. acum. îl alungăm Sau îl scurtăm de cap? -Ba nu cumva să faceţi asta De nu vreţi aspru să vă pedepsesc! Lăsaţi mâncarea şi-mbuibarea. Nu e Zalmoxes a toate CreatorulAl nostru Unic ZeuDeşi îi poartă acelaşi nume. Întru aceasta. Sosi la tine şi la noiBoierii tăi-să ne salute.ŞI A REGINEI HESTIA VECHIUL TESTAMENT GETO-DACIC de Sebastian Vîrtosu -Tyraxes. uitat-am să o făptuim. (E drept că unii cred C-ar fi chiar Însuşi Dumnezeu-Zalmoxe 9 . tot poporul Cu drag îl va iubi. El fi-va Sânt şi Rege Şi Zeu şi Mare Preot. Măcar c-o ştim Din fragedă pruncie! El fi-va rege mai presus chiar decât mine Dar nu peste lumească împărăţie. Ce noi. eu îl poftesc! Şi să-l trataţi ca pe un rege Şi ca un mare Înţelept! Căci despre acesta Fost-am în vis înştiinţat Că va veni s-aducă Legea. deci.

-Ziua Bună Tyraxes.Venit aicea pe Pământ În chipul umilinţei. Iar apoi. Pentru asta te-ai întors?Zise unul din Boieri. pe toţi 10 . De nimeni cunoscut. căci Neamul nostru Geme de păcat. pe negândite. Şi să mă-ntorc de-ndat’ În Ţara mea. Să văd oameni noi şi sate. Să-nţeleg cum merge viaţa Precum stelele pe cer.cum ştii prea bine. De puţin timp m-am întors De prin cele ţări străine Ca să vă fiu de folos. -Ah Zalmoxe. Regi şi preoţi. Am plecat să aflu multe Despre lumea neştiută. Dreptatea să dezgroape. S-a-ntâmplat ceva sublim! O Fecioară. Daci munteni şi costoboci. Prea-nţelepte rege.dar. Acelora ce vin cu gânduri bune. geţi din vale.Să ne-nveţi pe noi. o Regină. Le oferim.) -Pofteşte. alte Legi. cucernice Zalmoxe Şi bine-ai venit la noi! Pâinea şi sarea sunt pe masă. După cum bine-aţi aflat.Om prea nobil. Domnia fie-ţi lungă. Copiii mângâiere Şi pace la hotare!Mă înclin Şi-ţi mulţumesc că m-ai primit! Bărbaţi prea nobili. A sosit ca într-un vis Amintindu-mi cu blândeţe Despre legile străbune.

dezbinarea.Legile Blajine?Acestea le primirăm De la ai noştri mândri taţi Cu multă vreme-n urmă! -Atunci. Apoi. e treaba mea. să vorbesc. Ţara. preanobili şi viteji bărbaţi. vedea-veţi ce veţi face mai departe. o aţi lepădat. Cât despre mine. Prealuminaţi. Căci nu vine de la mine! Veniţi mâine la banchet. prea nobili şi viteji bărbaţi De ce nu le mai respectaţi? Poporul simplu. să mă rog la cele sânte Ca Bunul Dumnezeu să-mi ierte îndrăzneala De-a vă-nvăţa pe voi. Ci. Dar dacă văd pe altul în necaz Şi nu mă scol. Unde. Din Fii ai Soarelui. ajuns-aţi Fii întunecaţi. l-aţi uitat. Fi-veţi invitaţii mei. cui vrea s-asculte! Lăsaţi pizma.pleca-voi în Pământ Ca-ntr-un mormânt. Astfel le grăi Zalmoxe-cel cu mare nume-. ura. Cum credeţi că veţi mai scăpa De judecata dreaptă a celui Unic Zeu? Din Fii curaţi. Să cuget.Cum dar Să nu vin să vă mustru şi să-ndrept Ce e stricat? Şi n-am venit din voia mea! Căci dacă eu suport o nedreptate Şi nu mă scol. 11 . nu doar vin va fi şi hrană Pentru trupul stricăcios. Nepăsarea şi uitarea Şi-ascultaţi ce am a spune. Ci şi multe-nvăţături curate Pentr-un suflet luminos. mă fac părtaş Cu cel ce-l chinuieşte! Eu n-am venit să fac averi Prin lucruri sfinte şi poveşti.

odată Peste ai săi daci O Regină mare. Sufletu-i curat Şi nevinovat. Hestia. 12 . Cu cosiţe blonde Rupte ca din Soare. Fără şiretlicuri. Cu ochi precum cerul Cel fără de nori. Dar necruţătoare Şi neîndurătoare Cu păcatul lumii Şi cei ce-l iubesc.îndată ce mâncară şi băură ai săi oaspeţipână terminară. dar. Ea. începu a zice acestea: -Acum multă vreme Şi ani nenumăraţi Trăit-a.Celor adunaţi. Cu respect în toate Şi în curăţie. Pielea-i străvezie Albă ca neaua. -ţinându-şi promisiunea. Iar apoi. Trupu-i feciorelnic Gingaş şi sfielnic Inima-i blajină De dreptate plină. Gura-i delicată Buze precum fraga. a doua zi. Plin de demnitate. al ei nume. Tare ca o zână Însă mult mai blândă. Nespus de frumoasă. Regina noastră Ne-a lăsat prin veacuri Un model de viaţă.

Astfel. Astfel le grăia: -„Dragi copii ai mei . Şi astfel. Iar cei ce le respectă Şi-n inimă le scriu.Fără răutate Ură şi hoţie. Cel „fără de Timp”. aste Legi Numite-au fost. De la mic la mare. Zalmoxe Bunul. 13 . Primit-am spre păstrare Şi ca amintire. Plin de bunătate Şi bunăvoinţă Ca într-o frăţie. Nevăzut de nimeni Decât numai de sânţi. Toţi le împlineau! Şi Regina dragă. De Lumină pline! Şi nu le călcau! Toţi. Legile Frumoase. O credinţă mare Şi Legi de cinstire De la Zeul nostru Singur Dumnezeu Creator a toate Câte le vedem. Legile Blajine. Ca Regină-a voastră De Zalmoxe-aleasă. cu bucurie. de oameni. El. al lor suflet De-a pururi fi-va viu!” „De vrei să-ţi fie bine. O veşnică odihnă În Raiul ceresc. El îmi dete aceste Sânte-nvăţături.

Nu-i al tău. Răul ce i-l faci acum. Că nu o poţi reface. Căci atunci. precum COPACUL. Lui să te închini! Şi să-l iubeşti ca pe un Tată. de îl distrugi. Şi nevăzut de nimeni dintre vii. N-o blestema Şi n-o strica. A)1. ca hrană Sau ca adăpost. Doar Dumnezeu! 5. 14 . tu.Pe PĂMÂNT. Cel mai bine ar fi.În MUNTE. Ţi-e Soră dar şi Frate. de faci o casă Sau un drum din pietre grele. nu contează. De la el să-ţi ceri iertare. Mai apoi de la PĂDURE.”Să crezi într-unul DUMNEZEU. Tu degrab’ să-ţi ceri iertare.Acestea să le faci!”. Nepoţii tăi îl vor simţi! 3. şi nu-l poţi face Cum era. el se sufocă.NATURA dimprejur. Lui să-i jertfeşti-de bunăvoie-ce ai mai bun! B)2. Căci şi alte vietăţi Se foloseau de el. de vei săpa Tunel sau mină.Un COPAC de vei tăia. Căci MUNTELE. Îmi spuse apoi Regina Cu multă-ncredinţare. Întâi şi-ntâi să-ţi ceri iertare Şi-apoi porneşte de forează. 4. DALB MOŞ Atoatefăcătorul.

Că nu-i ceva mai strigător la cer Decât ca cineva să lase pui fără de mamă! Ai grijă.Natura. Dar dacă totuşi vrei s-o faci. Neclădind case uriaşe Şi nici drumuri late. căci peşti şi alte vietăţi Cu toţii vor dispare. un singur fir de păr nu poţi crea. animale. e păcat.Dar şi aici să ai de grijă Să nu ucizi mamă cu pui. coarne. pentru plăcere. aşa ceva nu prea se iartă. Nici pentru banii de pe blănuri. a sa menire are Pe care tu n-o înţelegi. Se supără Zalmoxe-Domnul. Să nu distrugi ce nu-nţelegi sau nu iubeşti! Că nu le poţi reface cum au fost. Şi mai ales ca s-o păstrăm intactă. pietruite.Să laşi PĂMÂNTUL Liber să respire. Căci nu pentru aceasta El ni le-a creat. Căci tu de faci aceasta. fost-a nouă dăruită S-o stăpânim-e drept-dar cu blândeţe. uşoare Şi drumuri pe pământ. 9. Iar tu. 15 . case mici.Să nu vânezi.Un FIR de IARBĂ să nu rupi. Doar Dumnezeu! 7. Făcând aşa. Doar Dumnezeu! 8. Tot ce ea ne dăruieşte Să luăm cu-nţelepciune. Căci el. te va respecta la rândul lui! 6.O APĂ sau un LAC de vrei să seci. Să-ţi ceri iertare. Să-ţi ceri iertare. Ci. el poate să respire Şi astfel.

Şi dacă nu-i plătit cinstit La cât ar merita. asta te întrebi? 11.Ei bine. 13. Nici un sânt din lumea-ntreagă Nu e sânt. Nu-l fură. asupra noastră. Însutit lui îi va da! 14. îmbracă Şi-n casa sa-l primeşte.Acela-i OM de OMENIE. Nu minte. Să fim deci mulţumitori Şi cu foarte mult bun simţ! C)10. fără de el. Ce nu ajunge stăpânit 16 . Ce stă pe munţi de aur Şi nu-i cuprins de lăcomie. nu-l înşală. nici nu-i lasă Goi în stradă. fără cântec Şi fără să-i iubească. acela-i OM de OMENIE Ce nu ucide alt semen de-al său Cu vorba sau cu fapta.Celui OM de OMENIE Nu-i place în trândăvie. Iată.Acela-i OM de OMENIE Ce pe străin hrăneşte. se răsfrânge Mai apoi.Cu blândeţe şi sfială Căci suntem administratori Şi nu stăpânii ei pe viaţă! Tot ce facem. Însuşi Domnul Dumnezeu. 12. cel mai mare ţel.Să fii OM de OMENIE. Ci lucrează cu folos Chiar la munca cea de jos. ce vede totul. Ce-nseamnă. nu ucide prunci În pântec.

Liniştit traiul să-şi ducă. Precum slavă.OMULUI de OMENIE Nu-i lipseşte bunul simţ.De viaţa pământească. Ci.OMUL ce-i de OMENIE. Nu îi plac deşarte lucruri. putere. Îşi iubeşte mult soţia. 15. 17. El iubeşte libertatea. Mărunţişuri şi nimicuri. Ţine casa-n curăţie Vrednică-n jertfelnicie. n-o înşală.OMULUI de OMENIE Îi place simplu şi curat să fie Dar şi înţelepciunea. bani. tinde neoprit Spre viaţa cea cerească. N-are oameni în sclavie. Mai mult chiar decât însăşi viaţa. Nu înjură sau blesteamă Pe bărbat sau pe copii! Iară cea nemăritată 17 . Nici nu-i răpeşte fără voia lor. 16. Pe copii îi ocroteşte. Îi educă şi-i iubeşte! Iar femeia ce-i soţie Al familiei este înger. Nimenea să nu-l conducă Decât numai Bunul Simţ şi Bunul Dumnezeu Zalmoxe Unul. o respectă ca pe mamă. Ce te fac pe nesimţite Plin de ură şi de fiere. Şi din OM de OMENIE Ajungi mort în plină viaţă. Nu o bate.

Cu înţelepciune. Brăcinari.Stă cuminte şi aşteaptă Pe al ei bărbat menit! Nu cumva să se gândească Cum să-ncerce să răpească Pe-al soţiei soţ iubit! Şi nici una nici cealaltă Să nu facă-n veci avort! Nu-i nimic mai rău în lume. curăţie Şi prin multă vitejie. Ca un astfel de păcat.Şi de-i vrednic. să-l poată cumpăra Fiind nepreţuit. Iar voi soţi. cămeşe. Brâie. El grabnic vine şi-şi aduce obolul Fără s-aştepte vreo răsplată. Dar dacă cineva.Acela-i OM de OMENIE. 18. opinci. DREPTATE. Nu prin naştere! Iar femeile. Cel ce luptă pân’ la moarte Pentru ADEVĂR. 18 . părinţi şi medici Nu le-mpingeţi niciodat’ Pe femei să facă asta. O căciulă capul să-i acopere. îi cere ajutorul. cozi-împletite Sau pe cap acoperite-. fotă sau catrinţă Şi-n picioare opincuţe. Însă astă vrednicie Numai astfel se câştigă. Este cel ce lumea-ntreagă Nu are bani. Căci atunci. veţi fi părtaşi! Toţi bărbaţii bărbi să poarte. Cel ce are Demnitate. Cum simţi-se-vor mai bineIe.

Arătându-te pe tine mare. Istoria o măsluiesc Şi pe noi ne cuceresc Cu viclenie. Nu un nume într-o carte. 21.OMUL cel de OMENIE Nu se laudă. 20. Nu te-ntrista Că nu-ţi găsi-va nimeni Locul în Istorie Ca popor sau ca persoană. credinţa schimbă. Ce-ţi exaltă doar ego-ul. Dar distrug totul în jur Prin mândrie şi prin teamă. nu e Să clădeşti civilizaţii. Să laşi urme ce zidesc în veşnicie. de devenim Străini în propria noastră Ţară. (Fără a avea nimic spectaculos în sine. Că vor zice numai rele Despre tine.Dar când străini de neam şi limbă. să clădeşti naţii Şi indivizi cu suflete curate! Iar această bătălie. Dară gol pe dinăuntru. Se vădeşte-n chip curios. Cel mai greu.19. smerit îşi duce lucrul Chiar de nimeni nu-l cinsteşte. Ci. Căruia-i pasă de NATURĂ Şi de semenul său. Pe care Istoria să-l scrie). Vin peste noi. nu se trufeşte. Abia după ani o mie.Acela-i OM de OMENIE Ce crede tare-n DUMNEZEU.Să nu-i bagi în seamă! Ei îşi zic civilizaţi. 19 . Ci.

La fel. Ca tu. s-o apărăm şi s-o păstrăm intactă. Acolo unde Moş Adam şi Moaşa Eva Ieşit-au din Lumină. azi. Ei jertfiră ce-i mai bun. pân’ce căzură în păcat. Iar dacă stă doar ş-o privi. fi-vom noi nepăsători. n-ai fi aici. să-i aminteşti În a ta inimă şi să le mulţumeşti. să fii ce eşti. e Pământul. Şi atuncea. 20 . El porneşte să-i răzbune Fără-o clipă de zăbavă. aşa vom şi primi! Căci Ea a fost a Raiului Grădină. N-ai vorbi această limbă Nici Credinţa n-ai cinsti. Nu s-o distrugem sau batjocori.ŢARA. cade-se. Sunt chinuiţi şi umiliţi. Făr’de ei. Nu ca s-o umplem de gunoaie sau alte porcării. De vrei să fii un OM de OMENIE! D)22. în toată lumea Precum Dalb Moş a poruncit. Astfel. LIMBA şi CREDINŢA. Apărând ce-i SÂNT şi DREPT: NEAMUL. Nu fi nepăsător. pe-ai tăi Părinţi Să-i ai la suflet. E Grădina ce-a fost dată nouă-n grijă De Zalmoxe-Dumnezeu. să-i respecţi. Aşa cum o vom ţine. Cu cei răi părtaş va fi! Pe strămoşi să-i ai la suflet.Atunci. acela-i OM de OMENIE Ce se scoală cu tărie Şi cu mare vitejie. Dar când vede că cei mulţi ai săi. Şi pe cei ce simt la fel! Căci de-ar fi doar pentru sine Ar şedea frumos deoparte. de vrei să-ţi fie bine Pe Pământ. Raiul. De-aici porniră toţi urmaşii lor.

Stricând Moşia ce-am primit de la străbuni? Să nu dea Domnul ca să facem asta. vai. Şi ca noi să fim sfârşitul A tot ce clădiră ei? Putea-vom oare să trăim Cu-o aşa-ncărcată conştiinţă?” „Iară tu Zalmoxis. Să ieşim noi. Ce porţi un mare Nume Al celui Singur Zeu Atoatefăcător. atuncea. ca dintr-un falnic brav popor. la Judecata cea din Urmă Ne-or întreba. pân’la noi! Şi-apoi. Urmează-mi mie Şi fii conducător Acestui brav poporŞi Mare Preot! Învăţându-i cu tărie Să te-asculte. Nu-i lăsa! Iar la vremea potrivită. nişte bicisnici. 21 . În a anului Mai lungă noapte. Preoţi mulţi tu vei aveaCe stau departe de femei Şi carne nu mănâncăSă te ajute. Dintr-o preasântă Fecioară. Căci. cum am putut să facem asta? Cum am putut. Domnul mare Dumnezeu Va jertfi pe Fiul Său Să ne scoată din păcat. Atunci fi-va nemurirea noast’ În veci deplină! Iar Acesta se va naşte. Tot ce-au jertfit strămoşii toţi De la Crearea Lumii. ne-am găsit năpasta! Vom anula într-o clipită.

ai mare grijă Să nu fii înşelat! Căci fi-vor mulţi înşelători Zicând că ei sunt „Fiul cel mult aşteptat”. De vrei să-ţi fie bine! 22 . nu. Iar el trebuie ca să fie Cel mai bun dintre războinici. Pe întîiul fiu al vostru. Şi în acele tulburi vremi. Atuncea.De aceea. Care vrea de bună voie. Frumos la înfăţişare. drept mulţumire Lui Zalmoxe. blând şi smerit. doar. Sănătos la trup şi minte. decât numai fecioare Să-l aibă în grijă! Acestea să-mi înveţi poporul Şi-altfel. Cel mai bun în comportare. Tu. priveşte Rodul lor.-pe nume SET În limba evreiască Şi HET sau GET pre limba noastră. Să jertfiţi lui Dumnezeu. Înţelept. Să-l ţineţi pururea aprins! Şi nimeni. Moşul nost’. tot la patru ani odată. Acela este. Cel mai tânăr dintre toţi. Al Evei fiu ş-al lui Adam Şi frate cu Abel şi cu Cain-. iar de e rău Să fugi departe! Şi mai ales. Aşa să faceţi.De va fi bun. Pentru voi să se jertfească. Ne spuse acestea să le ştim. Focul Iubirii Şi al Credinţei Drepte. că va jertfi Pe Fiul Său! Mai mult. nu am a-ţi spune. ca să ştii.

Cât am putut. Vă rog. De vei face acestea. Nouă te vei-adăuga. Pietre. ziduri sau coline. şi fi-vei apoi Şi tu. să-mi faceţi O casă sub pământ. Iar eu. Puternica Regină. bărbaţi hetiţi destoinici. acum. Strămoş. Să îmi fiţi mie următori! 23 . Strămoşii tăi. iată. le-am zis. celor ce vin Îndată după tine”! Aceste vorbe-mi spuse. În inimi fie scrise Îndemnurile divine. Şi nu în suluri. Ca şi voi. doar viaţa ta. Ci. Spre-a cugeta la cele sânte. apoi. la rândul tău. le fie pildă. nepriceputul.Să nu laşi scris nimic în urmă.

8.daco-getă străveche. parţial ilirii folosesc mai des litera şi sunetul „R”).) şi invers. TROIAN=TRAIAN sau ca în l. 12. spaniolă-„vamos”=să mergem-se citeşte „bamos” sau în l. „OY” sau „OU”(în l. rusă. în loc de Babilon. germană. geţii. „V” în „U” (schimbările se pot face în ambele sensuri) 3.) şi invers.se citeşte „Panamarenco”. ţărănească română veche când se zicea BUNĂ DZÎUA) 13. „U” în „Y”. latină sau ZIUA l. latină foloseşte curent această interşanjabilitate).TABEL DE TRANSFORMARE A LITERELOR (ŞI SUNETELOR) ÎN CADRUL CUVINTELOR SILABICE COMPUSE. ZALMOXE-SALMOSE).sau „Ponomorenco”-nume propriu. etc.greacă „Y” sau „OY”= „U”.Litera şi sunetul „U” se poate transforma în „V”(l. „E”(?) şi invers. PENTRU A UŞURA MUNCA DE TRADUCERE ŞI DE STABILIRE A ETIMOLOGIEI SAU ÎNRUDIRE A CUVINTELOR DIN DIFERITE LIMBI PRECUM CHIAR A LIMBILOR ÎNSELE (atât cât se poate) 1. sau VIU l. „bOn giorno”=bUnă ziua. română şi BIO-BIU l.ca l. „Z” în „DZ” şi invers (ca în BUNĂ DZÎUA care de fapt. 5. l.se zice „samaliot”.uneori.română=DIUA-DIVA-DEVA l. română sau „rumân”-l. „U” . galii. „V” în „B” (ca în l. veche română şi „român”-l.etc.dacii. franceză „OU”= „U”) şi invers. latinii. în l.în loc de Iacob-Iacov. tracii. ZEUS în l. în loc de AbraamAvraam. slavonă. de ex. „” . folosesc des litera şi sunetul „L” . altele „D”. „A” ca în „somoliot”=avion. tradus înseamnă BUN E ZEUL). 9. „Δ . română nouă. „Z” în „D” şi invers (v. ca în DOCHIA=DACHIA-DACIA. „U” în „O” (în l. „V” în „F” şi invers (ca în l. 6.iar în daco-română „DZ”.italiană. „O” în „A”(de ex. „Z” în „S” şi invers (v. vocala „O” se pronunţă. cam ca salutul creştinilor ortodocşi care zic DOAMNE AJUTĂ. 24 . 2. „Y” în „I” . traco-geto-daco-greacăDEUS în l. „V” -ul se citeşte „F”) 4. se zice Vavilon. 10. Probabil unele triburi de geţi şi daci pronunţau „Z”. 11.. „R” în „L” şi invers (slavii. greacă) şi invers. 7. „O” în „U” şi invers.

„E” în „I”şi invers (BINE-BINI. „D” în „T” şi invers (TU l. la care în l. ulterior cu sensul de ÎNGRĂDITURĂ . GENA-JENA trebuie să fi însemnat NĂSCĂTOARE. în Ungaria. a dat GRAD. „X” în „T”. „G”în „B” şi invers (de ex. explicaţiile de la nr. „Z” în „J” şi invers –JOC-ZOC-GIOC etc. „G” în „I” şi invers (AGHIASMĂ se mai spune în popor şi AIASMĂ sau CIOBAN – GIOBAN – GIOVAN . „X” în „CS” şi invers (PECS-loc. „G” în „C” sau „K” şi invers (CIOBAN-G(H)IOBANGIOVAN) 21. greacă şi latină). Acelaşi lucru s-a întâmplat cu BUR-BAR. iute)ca în l. îngrăditură). 18. în loc de SĂ FIE se zice SĂ HIE.slavonă. cel iute de picior. rapid.traco-dacă =GENES l. 30) 32. veche românească îi zicea (G) HITĂ sau vestitul erou antic AHILE. „F” în „Ş” şi invers (în unele părţi din Moldova. de ex. ce iniţial însemna PUTERNIC pentru ca ulterior să primească sensul de BĂRBAT.AGILE (agil. latină (vedem că sunt înrudite bine l.) 16. 23. engleză= curte. explicaţiile de la nr. „X” în „CE”. în România.14. 24. GENERATOARE. 26) 28. „E” în „Ă” şi invers (v. 29 şi 30) 25 . 15. cetate sau oraş. ulterior căpătând sensul de femeie sau soţie. se zice IŞ.veche.explicaţiile de la nr.) 26. un „G” ca un „H” fără a fi nici una nici alta. GENA-născătoare.23) 25. se zicea SĂ HIE).greacă şi latină. nu mai departe EGO=EU. în l.etc. explicaţiile de la nr. „G” în „Y”şi invers. prin anagramare. se zice la fel şi în greacă şi în latină). „E” în „A” şi invers (BEUTURĂ-BAUTURĂ-BĂUTURĂ) 27. „H” în „Ş” şi invers (v. „Z” în „G” şi invers (ZENES l. provine din A(G)HILE sau altfel pronunţat.IOVAN sau IOV). în loc de SĂ FIE. MOŢ din ţara Moţilor) 31. a dat în l. care înseamnă tot ORAŞ. română=DU l. slavonă JENA=soţie. femeie. „G” în „J” şi invers (v. 17. 20. „G” în „H”şi invers. „CI” şi invers (v.fortificaţie. VITĂ. În l. la origine. ca în GARD-YARD (l. la origine cu acelaşi înţeles în ambele limbi.în loc de BINE se zice GHINE sau GHINI) 22. se citeşte PECI sau DACŞA se citeşte DACIA-DAKIA) 30. „X” în „S” şi invers (MOACŞA-loc. „F” în „H” şi invers (de ex. MOŞ. 19. „Ţ” şi invers (v.în vorbirea veche românească. EGO-EHO-EHUE(H)U=EU. germană) 29. deşi se scrie tot ICH. În Germania sunt zone în care în loc să se zică ICH (se pronunţă IH=Eu). ZALMOCSESALMOSE.

„B” în „P” şi invers (BAN=domn cu PAN=domn în l. 36.) 39. „T” în „D” şi invers 38. „X” în „KE”. română. „KI” şi invers (v. „P” în „F” şi invers. 29 şi 30) 34. etc. Oltenia sunetele „T” şi „Ţ” sunt pronunţate „CI”. „PH” în „F” şi invers. latină-CÂNEPĂ. română cu OCTO l. l. 42. Ardeal. 41.de ex.) 35. latină sau NOAPTE cu NOCTAM. „TH” în „F” şi invers. etc. „Ţ” în „CI” şi invers (v.germană =OPT) sau NOCTAM-l. latină cu NACHT(se citeşte Naht=Noapte)în l. 26 . explicaţiile la nr. explicaţiile de la nr. greacă. etc. „C” în „P” şi invers (de ex.33.) 37. „C” în „H” şi invers (OCTO l. poloneză. TIMIŞOARA=CIMIŞOARA sau în loc de NU POŢI ori NU POT=NU POCI. OPT l. latină şi AHT l . „T” în „CI” şi invers (în Banat. CANNABIS l.38) 40. germană şi NIHTA (noapte) l.

Unele.mai ales că nu aveau un vocabular mai mare de 1000-1500 de cuvinte. În acea perioadă. sunetul „V” se poate transforma în „B”. etc.care la început erau foarte asemănătoare. v.vocabularul crescând semnificativ(evident. cele mai multe origini diferite de sunete provin din sânul triburilor dacice. altele ziceau „B” în loc de „V” sau „F” sau „G”( „H”). iar diferenţele erau mult mai mici decât asemănările.devin cu adevărat diferite. „U”. Care să fie explicaţia? Empiric vorbind(pentru că nu sunt lingvist). bine conturate. puternic individualizate.probabil. şi dorea să-şi scoată în evidenţă diferenţele de pronunţie faţă de pronunţiile celorlalţi mai sus pomeniţi. din mândrie sau patriotism local. Sigur. asta pentru că aceste limbi erau încă foarte înrudite între ele. Fără îndoială. aparent foarte diferite.după cum spune Herodotîntr-un singur stat. Sunt aproape convins că un trac. doar o singură explicaţie poate fi dată şi anume aceea că limba română modernă este o limbă formată din suma dialectelor tuturor triburilor dacice plus influenţele limbilor populaţiilor migratoare.putând învăţa şi pronunţa uşor sunete-le specifice altor triburi geto-dacice. trac. păstrând doar urme din asemănarea de altădată. fiecare din cei amintiţi mai sus se considera geto-dac.pronunţau „V”-ul la fel ca slavii şi latinii.aceste limbi.distincte. Cum se explică? Nu pot sunete diferite să se transforme în sunete identice. grec. Aşadar este posibil ca unele limbi. Acest lucru face să avem origini diferite pentru acelaşi tip de sunet.având acest gând al accentuării diferenţelor. limbile nu erau bine conturate şi distincte sau puternic diferenţiate şi individualizate (personalizate) ca în zilele noastre.în cadrul fiecărei limbi. „F”(şi invers).T_A_B_E_L_ _F_O_N_E_T_I_C_ __ Să nu ne mire aparentele contradicţii cea apar în acest Tabel. un grec. un celt şi un latin s-ar fi putut înţelege destul de bine chiar vorbind fiecare în limba lui. dar şi sunetul „G” se poate transforma (pe lângă alte sunete. un geto-dac. iar alte limbi foarte înrudite (precum dialectele triburilor geto-dacice)să fi avut chiar ceva diferenţe de pronunţie a sunetelor(asta ar putea explica greutatea de unificare a dacilor-şi a tracilor.precum şi desele trădări ce au condus la asasinarea lui Burebista 27 . în Tabel) şi el în „G”( „H”). La această diferenţiere puternică şi-a adus contribuţia şi crearea de cuvinte noi. „G”( „H”). un gal. În timp.aceste cuvinte noi create în decursul anilor nu mai aveau nici o legătură cu cuvintele altor limbi astfel că nu se mai puteau înţelege). etc. să fi avut unele asemănări de pronunţie a sunetelor. Nu erau diferenţe mari de limbă între dialectele triburilor dacice. şi chiar dacă nu ar fi ştiut aceste diferenţe de sunete tot se puteau înţelege relativ uşor. de ex.

ale unor limbi vorbite de populaţiile migratoare. CELELALTE LIMBI (numite greşit indo-europene. ele sunt de fapt.ci doar că aceste limbi ale migratorilor au influenţat sau au adăugat unele sunete şi pronunţii în limba română. după moartea lui Decebal. Noi credem că atunci când populaţia geto-dacă. aceste diferenţieri de pronunţie din cadrul triburilor dacice îi făceau pe aceştia să se simtă diferiţi unii faţă de alţii şi să nu dorească să-şi piardă autonomia supunându-se unui rege sau conducător comun.ai Soarelui). formând ceea ce noi avem astăzi l.-vezi EGO-l. în momentele în care puteau produce cel mai mare rău posibil-. aceste populaţii au influenţat la rândul lor anumite sunete.Aşa a fost în antichitate.poligamismul.desfrânarea. sau AGILE-erou legendar-care se pronunţă AHILE.vânzându-şi poporul şi domnitorul. ar fi fost de neînchipuit să făptuiască. nu depăşea 300-400 de cuvinte.a inimii unui mort bănuit a fi strigoi e ceva ce chiar la geto-dacii păgâni.apoi de la ZET la SET-fiul al 3-lea al lui ADAM. vocabularul acestor limbi ale migratorilor sosiţi în Dacia.urâte). ci în unele obiceiuri barbare. silabe sau pronunţii ale limbii geto-dace alterându-i pronunţia originală.dar din păcate. Africa. Oricum. europene.etc.etc. română. greacă. necrofagia(consumarea. măşti-mascaţi(cu chipuri hâde.de ex.fiu ce l-a înlocuit pe ABEL.doar că azi trădarea este mai rafinată. lenea. dealtfel. fiind Fii ai Luminii.fără a se mai supune unui rege unic-oricum. De la GET se ajunge la ZET ca în GENES=naşte-l. traco-dacică.sau la pierderea războiului cu legiunile lui Traian. Asia. Dacă dorim să aflăm cum era l.aceste cazuri de trădare au fost foarte puţine. topite. toate sunetele diferite sau asemănătoare ale tuturor dialectelor triburilor geto-dacice şi unele sunete..iar dacă totuşi o făceau-din motive de securitate-lesne puteau trăda pentru a ajunge în frunte sau măcar de a fi regi din nou peste tribul lor.politeismul. greacă şi latină şi ZENES=naşte-în l.) Cert este că azi avem în limba română modernă. ulterior au ajutat la formarea limbilor din Orientul Mijlociu. foarte puţine dealtfel.chiar istoria medievală a românilor este marcată de lupta surdă pentru putere dintre domnitori şi unii boieri-am zice trădători-care. geto-dacă trebuie să înlăturăm aceste straturi fonetice străine până ce rămâne sunetul original. Însă cele mai mari influenţe leau lăsat aceşti migratori nu în limba daco-românilor. America) sunt urmaşele directe ale limbii geto-dacilor(care se considerau Fiii lui HET.aşa a fost în Evul Mediu şi din păcate aşa este şi astăzi. latină cu EGO-EG(H)O-EHO l. pentru a ajunge la puterea supremă în stat-şi din invidie pe familiile boiereşti ce erau deja la domnie-nu se sfiau să facă alianţe cu inamicii din acele timpuri. hoţia. astfel că limba română nu s-a format şi/sau mărit vocabularul prin împrumuturi străine.cel omorât de 28 . sălbăticia.iar între HET şi GET nu este nici o diferenţă. a asimilat numeroasele populaţii migratoare ce au poposit pe teritoriul ei.după cum spune Moise în Geneza-Sfânta Scriptură.

„GI” -origine latino-slavă. 5.sunetul şi litera „Ă” -de origine celto. Prin urmare. HAM şi IAFET.Acest sunet a înlocuit următoarele sunete din l. „CE” . Limbi „indo-europene”.„E” .ca în Zalmoxe-Salmose. „L” la mijlocul cuvântului.Astfel.după amestecarea limbilor. geto-dacă: 2. Litere. sau chiar „Ă”. toate limbile de astăzi au mai păstrat vestigii lingvistice ale Limbii Primordiale. origine latino-slavă(aveau probleme în articularea sunetului „R” . 1. „U” sau „E” (mai rar) slavă. „CI” .la mijlocul cuvântului. „A” .IAFET fiind considerat părintele arienilor sau „indoeuropenilor”.Geto-dacii.sunete. având cu siguranţă acelaşi strămoş comun lingvistic.limba ce o vorbeau Fiii lui SET-HET-GET era chiar limba în care vorbea SET cu tatăl său ADAM şi cu mama sa EVA. „I” . „A” .de când ADAM şi EVA trăiau în RAI. SEM. „GHE” . „E” 3.altele decât limba Limba geto-dacă. „KI” . de către toţi oamenii Ulterior.-ca urmaşă directă a limbii geto-dacilor-are o vechime de când e lumea creată.Limba Adamică sau Limba Proto-„indo-europeană”) 4.CAIN. nu aveau probleme în pronunţarea lui „R” la mijlocul cuvântului sau după o consoană(deşi .Această limbă a Fiilor lui HET-GET-SET a fost vorbită-până la amestecarea limbilor la Turnul BABEL-în toată lumea. „GHI” „R”. geto-dacă.grupuri de sunete.sunetul şi litera „Δ -este de origine „Y” .dat fiind că sunt limbi „indoeuropene”.dar numai slavo-galemană(halemană-alemană) la sfârşitul cuvântului(deşi nu poate fi neglijată nici posibilitatea să existe sunete comune în toate aceste limbi. sau 29 „KE” .limba română. Cu siguranţă era şi limba lui NOE-căci în acea perioadă omenirea vorbea o SINGURĂ LIMBĂ-şi după POTOP era şi limba în care NOE se înţelegea cu cei trei fii ai săi.sunetul şi litera „”-de origine slavă.iar acest ESEU tocmai acest lucru vrea să-l dovedească ). „GE” .

l. este posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat „L”-ul exact ca latinoslavii.) 6.Posibil. „CE” . „CŞ” . BIU=geto-dacă. un fel de „B” care sună foarte apropiat de „V” . „Z” 8.l. geto-dacă să se fi pronunţat la fel ca în l.„B” .. „U” .) 7. „Ţ” . spaniolă „J”= „H”) .ca acest „B” din l. „I” ( de ex. „Ţ” .. „DZ . română modernă.Ceea ce ar face să fie asemănător cu VIU din l.deoarece slavona schimbă „V”-ul de la început în „J” ca în. „Ş” . Joc. spaniolă. română veche.de ex. nici „V” clar. „CS” . „J” – probabil de origine slavă „GI” (de ex.fără a fi nici „B” clar. „CE” .BIO=greacă. „V”(de ex. „Z” „Z” . „O” „D” .. „OA” .VIO=unele triburi dacice. „T”. „Ş” .de origine latină. „V -de origine latino-slavă. „Ţ” sau „T” .după o consoană). „CI” latină.de asemenea. „Bamos”.băutură din struguri). în l. VIV-VIU. „F” VIO-BIO-BIU(unde VIV=latină.de origine „T”. 11.l. „G(H)” . 30 . de ex. „U” 12. „KE” . „S”. „DZ” . „G” latino-slav „H”. „D” 9.VIU=română. VIN-JIN. „D” 10.Jeu. Justin-Iustin). română-Gioc. „Ş”. „KI” „O” . „X”. „G(H)” .Iar „VIV”-latină cu „JIV”-slavonă asemănătoare. „Z” . „CI” . „Z” „X” . VIN-băutură din struguri-în Moldova se zice JIN-se vede influenţa slavonă..slavă (nu este exclus ca unele triburi dacice să le fi pronunţat la fel) 13. „S”. „H” (de ex.celtă. franceză).„Vamos”= Să mergem.

slavă.14.ne mai pronunţându-se.. etc..ELICOPTER-HELICOPTER. „B”.deşi în alte limbi se pronunţă. „F”. „H” „H” deşi unele triburi dacice nu-l pronunţau. „U”-la începutul cuvântului „V”. „U” 31 . ELENA-HELENA sau HOTELpopular OTEL. BINE-BINI-GHINI.dar sunt şi cuvinte unde „H”-ul de la început dispare. HAMAC). 15. origine. „I” după consoană-de „E” sau „I”.(posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat la fel) de ex.) 16.(de ex. română sunt cuvinte care încep cu „H” şi se pronunţă „H”-ul(de ex.probabil. În l. HAN.

fiii lui HET. se mai spune chiar şi azi la ţară un „G” ca un „H”(care nu e nici G. Iar marea pe care aceşti tirenieni o controlau o numeau Tireniană. Acest sunet specific se pronunţă din interiorul gâtului. avem de asemenea ca toponim şi Ruşchiţa) explicaţie: în limba română populară(veche). limba veche română) BINE(literar)=(G)HINE(la ţară. Scriptură. 10. De ex. DONAŢIA sau DANIA lui DUMNEZEU _ 2. ZI-DON unde ZI=ZEU sau DUMNEZEU şi DON=A DA. v. Prin acest nume dat etruscilor. nici H). POPULAŢII. Iar această origine nu putea fi decât traco-getică. POPOARE. arătau originea lor. fără a articula clar G-ul sau H-ul (greu de explicat în cuvinte). Din el au apărut Traco-geţii.CAPITOLUL I NUME DE ŢĂRI. TOPONIME 1. de origine traco-getă).de aceea li se mai spune HETIŢI . 2) T(I)RAS TRASI TRAŞI(adică TRACI în pronunţie moldoveană) TIR (cetate hitită) SIDON. De ex. Sf.limba veche română) VITĂ(literar)=(G)HITĂ(la ţară. HITIŢI (populaţie indo-europeană. v. VIŢEL(literar)=(G)HIŢEL(la ţară. tirenieni. GENEZA cap. ETRUSC=(H)ET-RUSC=GET-RUSC(Geţii din Munţii Poiana-Ruscă. 32 . A DONA sau DANIE SIDON=DARUL.În Sfânta Scriptură sunt numiţi. TIRENIAN TIRA-GET(TIRAS-POL. pe Nistru azi) TIRAS=TRACI(notaţi că unul din urmaşii lui IAFET-fiu al lui NOE se numea TIRAS. limba veche română) Comentariu: Grecii antici îi numeau pe etrusci. limba veche română) (SĂ) FIE (literar)=HIE(la ţară.

limba greacă. smerit Comentariu: Nu este împrumut din limba slavonă. sumeriana. BOS-TE(S)=BOSS(lb. egipteana. cuminte. poate de aici provine TĂRĂBOI (gălăgie.CONDUCĂTORUL şi GETES=GEŢI(LOR) 4. Explicaţie suplimentară: Am amintit limbile hamito-semitice ca având acelaşi strămoş deşi sunt structural şi fonetic diferite de limbile indo-europene numai şi numai pentru că înainte de Potopul Universal se vorbea o singură limbă. cu sensul de şef onorific ca vârstă şi înţelepciune al unei comunităţi. turco-fino-ugrica. limbile hamito-semitice şi cele tokariene. HET=GET Comentariu: În multe limbi(limba spaniolă.TARABOSTES (nobili geto-daci) unde TARA=ŢARĂ şi BOSTES=CONDUCĂTORI sau NOBILI (din Sfatul ţării).De ex. ci aparţine unui fond comun tracic.deşi mai păstrează oarecari asemănări cu Limba Unică adamică 33 .După Potop. limbile hamito-semitice. greaca. latina.etc. adică protoindo-european. limba română veche-ţărănească.englez)=BEŞ sau BAŞ(lb. slavo-galo-celto-baltica. FELACI = popor mitic de oameni blânzi(blajini) şi ospitalieri găsiţi de ULISE în călătoria sa (HOMER . era în realitate limba vechilor tracodaci şi poate fi considerată fără greşeală limba proto-indo-europeană din care au derivat sanscrita.CĂLĂUZITORUL. 3.diferenţierea-chiar în rândul limbilor din aceeaşi familie-devine extrem de pregnantă.vorbărie.) BOSTES(plural) BOSTE(singular)=poate de aici provine şi STAROSTE. BLAJIN = blând.discuţii aprinse. liniştit.„ODISEEA”) F(E)LACI sau FELACI • FLACI THELACI • BLACI THLACI • BLAC(H)I THLAC(H)I • BLAHI THRACI • VLAHI-VALAHI T(H)RACI • VLACI 6. şi mai ales după Încurcarea Limbilor la Turnul Babel. În acest moment. Aşa-zisa limbă latina-vulgară. limba slavonă) sunetul(consoana) „G”se poate înlocui cu sunetul(consoana) „H”şi invers.turc)=ŞEF 5. DROMIHETES(rege get cu reşedinţa la HELIOS) DROMI-HETES DROMI – GETES unde DROMI=DRUM(UL).

esperanto sau interlingua) sunt creaţii intelectuale artificiale foarte puţin vorbite sau chiar deloc. neo-greceşti.română. lista poate continua. Închideţi ochii şi pronunţaţi cu voce tare următoarele cuvinte încercând să vedeţi ce redau ele: -foşnet -ciripit -zumzet -vuiet -clipoci -fâlfâi -clefăi -mormăi -zornăi -etc.ca şi sanscrita sau latina de altfel. PLINĂ DE VERBE ŞI SUBSTANTIVE ONOMATOPEICE. franceză sau BEL. aspră pe alocuri.veche-românească). Apa. Pădurea. Ploaia. sunt sute de astfel de cuvinte. Ipoteza noastră este aceasta : limba traco-dacilor este limba proto-indoeuropeană din care derivă (cel puţin) limbile indo-europene antice şi moderne.l. Păsările. Vântul. puternică şi mai ales. sonoră. ca să zicem aşa.BAL . devenind complet distincte de restul limbilor indo-europene. BĂLAI-l. neo-latineşti. limbi moarte(adică nevorbite de poporul de rând) sau sfinte(adică cunoscute şi vorbite doar de savanţi sau iniţiaţi). slavonă) şi JIN = GIN = VIN? (băutură din struguri) BLA-GIN BLAGIN BLAG(H)IN BLAHIN VLAHIN 34 .ba mai mult. este limba proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. Prin urmare. melodioasă. acea Limbă Primordială Unică va fi fost o limbă simplă. de către oamenii obişnuiţi. LIMBA ROMÂNĂ (chiar cu toate influenţele slavoneşti.ante-diluviană. Dovezile vor apare pe parcursul acestui Mic Eseu Etimologic. BĂLAN. franţuzeşti. Aceste limbi hamito-semitice. Erau. Să revenim la cuvântul BLAJIN BLA-JIN unde BLA=alb(ca în BLOND. directă. realizează o puternică ruptură faţă de Limba –Unică (din motive religioase). Ce putem afirma acum este următorul lucru: primii oameni care vor fi vorbit pe Terra trebuie că (în lipsa unor cuvinte gata primite) vor fi imitat cât mai fidel sunetele din natură. foarte asemănătoare cu sunetele din natură. BLANC .l. neo-turceşti sau intelectualiceşti) este singura limbă care întruneşte aceste calităţi(mai ales limba populară-ţărănească. Animalele. (sau ca în vremea noastră. Dar pentru a avea verbe şi substantive onomatopeice trebuie să asculţi cu atenţie şi cu dragoste şi cu răbdare Natura.

aveau pielea albă şi părul blond-şaten. BRAHMAN-casta preoţilor la vechii hinduşi (această castă era de origine indoeuropeană. germană MANN. Altfel. se manifesta doar prin faptul că nu se amestecau cu populaţia autohtonă care avea tenul şi părul închise la culoare. Iar acest lucru se poate dovedi prin crearea unei întregi literaturi. iar MAN înseamnă OM. Vă daţi seama ce surpriză neplăcută pentru ei să constate că sunt şi albi de o aşa mare răutate. engleză MAN. pe a cărei Câmpie. această populaţie autohtonă a păstrat o vie şi plăcută amintire despre aceşti albi civilizatori pe care nu i-a perceput deloc ca pe nişte cotropitori. De altfel.BLOHIN-BLAHIN=VLAHULsau VALAHUL adică ROMÂNUL. (H)U-MAN) RA-MANI=FIII LUMINIII.cu ochi albaştri. germană WALACHEN = VALAHI.ROMÂNI RO-MANI RA-MANI unde RA=Soare. care. în urma unei promisiuni făcute de către aceşti albi populaţiilor acestora că vor reveni. nu numai această populaţie autohtonă hindusă le-a păstrat o vie_şi caldă amintire şi recunoştinţă (ca popoare ce nu se considerau oprimate ci doar ajutate să se dezvolte)ci şi populaţiile din America Centrală şi de Sud.VALAHIN. Acest rasism însă. Dar să revenim la cuvântul nostru BRAHMAN BRAH-MAN unde BRA ca şi BLA (prin transformarea lui „R” în „L”) înseamnă ALB-BLOND. Există şi o localitate BLAJ. cu un mare respect amestecat cu dragoste.Există un nume propriu al unui fotbalist din Ucraina. SĂ FIE OARE O SIMPLĂ COINCIDENŢĂ? _ 7. VLAH = VALAH = BLAH = BALAC = BLAC = BLAŞ = OLAH = OLEG = OLAF = ALB sau BLOND = ROMÂN.din păcate.FIII SOARELUI(ALBI/BLONZI) 8. ci din contră.ca în l.unei istorii scrise într-o serie de epopei gigantice şi nu în ultimul rând prin păstrarea religiei primite de la aeşti albi până astăzi.verzi sau căprui). BLAH-MAN VLAH-MAN V(A)LAH-MAN adică Valah sau Român Sau 35 . De aceea spaniolii au reuşit să cucerească aceste populaţii amerindiene întrucât acestea i-au luat pe spanioli drept acei albi civilizatori din vechime care au revenit după cum făgăduiseră. Rege. Lumină şi MANI=Oameni(ca în l. culmea. Comentariu: Aceşti brahmani erau. OLEG BLOHIN (care se pronunţă ALIEG BLAHIN). românii ardeleni au cerut Unirea cu ŢARA în 1918 la 1 DECEMBRIE . cruzime şi lăcomie exact opusul celor ce veniseră la ei cu ceva milenii mai înainte.puţin rasişti. îi aşteptau. am spune azi. segregaţionişti şi chiar.l.

în jud. Vaslui).Se pare. CUŢ de origine traco-dacică –sau mai precis din străvechea limbă Proto-„indo-europeană”.în bazinul Dunării şi al Mării Negre-care era un lac cu apă dulce pe atunci. turcă -COT a dat CO(T)CIOABĂ. CUŢ. CUŞ.Limba Unică în care vorbeau Adam şi Eva. română şi COTTAGE(căsuţă) în l. COTEŢ în l. franceză sau etaj în l. Chiar 36 .egipteană. Comentariu: Se mai poate observa că „DA”.după ultimile cercetări arheologice. CUŞ. Comentariu: Aceste cuvinte CAS. CASTEL în l. construcţie n. Sincer.)în limbi diferite aflate la oarece distanţă de noi.italiană. de origine dacică de la Sud de Dunăre).zone ce sunt propice dezvoltării civilizaţiilor umane(cum ar fi Nilul pentru Egipt. CAT. CASTLE în l. ca afirmaţie.viaţa sa este prezentată pe larg în Vechiul Testament. -CAS a dat CASĂ.HUŢULI (rasă de cai din Moldova). Afirmativ sau chiar ZEU sau SFÂNT(rădăcina de la DEVA-DAVA care în sanscrită înseamnă ZEU) şi CŞA care înseamnă CASĂ(în Oltenia se foloseşte şi azi. CASTELO în l.CUŢ reprezintă ţara de origine a dreptului IOV(IOB-GIOB-CIOB=Cioban).COŞ.etc. CAT. CĂUC în l.n.de ex.Gangele pentru indieni. pluralul CĂŞI) şi provine din rădăcinile traco-dacice CAS. este departe de a fi un împrumut din limba slavonă. engleză -CAT a dat CHATEAU(castel) în l. engleză -COŞ a dat COŞMELIE în l. Luminos. COT.că acum peste 30 de milenii. construcţie.DACIA DA-CŞA unde DA înseamnă Alb. au generat unele cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens(de locuinţă.(B)RA(H)-MANI RA(H)-MANI RA-MANI RO-MANI (RO-MÂNI) 9. De ex. română -CUŞ a dat CĂUŞ. română.s-a pornit o puternică civilizaţie.din care ulterior s-au născut şi celelalte pe care le ştim dejasumeriană. latină. -CUŢ a dat CUŢO-VLAHI (pop. CASTRU în l. COT. română.HUŞI (loc. care înseamnă locuinţă.Dunărea pentru carpato-dunăreni).CUŞ reprezintă şi toate zonele ce sunt hrănite de către un fluviu important.COŞ. Curat. ci face parte dintr-un fond comun traco-dacic-indo-european..

în cartea Facerii. română). dar inexorabil. creată) pe când a fi Dumnezeu după Fire înseamnă a fi fără început sau sfârşit(adică. ca să ne Îndumnezeiască pe noi oamenii. necreat)! Cu alte cuvinte. Mântuitorul Hristos S-a Întrupat pentru a reface creaţia şi mai ales să readucă omul din starea în care era(mai prejos decât a dobitoacelor chiar). înseamnă de 37 . ontologic vorbind. Sfinţii Părinţi ai Bisericii drept-măritoare. franceză poate şi latină) provine din „ZI” . Când Dumnezeu a făcut OM după chipul şi asemănarea Sa. cu care hinduşii încep orice mantră(rugăciune). Să ne gândim la unele versuri din colinde de Crăciun. nu vom fi niciodată egalii lui Dumnezeu.din cauza vârstei) Să mai notăm că DAKSHA în limba sanscrită înseamnă „DOMN AL FIINŢELOR CREATE”. OMUL a pierdut calitatea de OM primită când a fost creat. numai Dumnezeu poate fi Dumnezeu). De unde ştim că „DA” mai înseamnă şi ALB ? Nu e cam forţată traducerea? Răspunsul este nu. 10. OM -fiinţă umană creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu de către Dumnezeu Însuşi (în l. căci după Fire. şi este NECREAT DE NIMENI.Scriptură. De ce? Simplu. care în limba traco-dacică (proto-indo-europeană) înseamnă ZEU.„SI” (afirmaţie în limbile italiană. Sfinţii Părinţi spun că Mântuitorul S-a făcut OM. FIUL OMULUI. despre Crearea Omului.De aceea şi Hristos mai este numit şi NOUL ADAM sau cum se numea EL Însuşi pe Sine. De ex. dar nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut sau n-ar fi vrut.A fi dumnezeu după Har înseamnă a avea început(adică. iar acest lucru este un fapt obiectiv pe care nimeni nu-l poate şterge sau ocoli. au comentat că după căderea în păcat a proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. Dumnezeu a zis: „Să facem OM după chipul şi asemănarea noastră”. L-a făcut de fapt dumnezeu după Har!A fi OM(cu majuscule) înainte de căderea în păcat. în starea în care era înainte de căderea în păcat. adică să ne facă dumnezei(după Har însă şi nu după Fire. decăzând treptat. noi avem începutul din momentul în care EL ne-a creat. Comentariu: Să citim în Sf. sanscrită. în l. „Flori DALBE flori de măr” (se ştie că florile de măr sunt NUMAI ALBE) „Moş Crăciun cu plete DALBE” (se înţelege că un moş nu poate avea decât plete ALBE. AUM-sunetul fundamental al Creaţiei. ci pentru că în comparaţie cu EL care n-are început şi nici sfârşit.

este.Vântul. Stăpân peste toată creaţia lui Dumnezeu. adică sfânt sau dumnezeu după Har! Iar acest lucru este foarte greu! Căci chiar dacă suntem răi. căci numai Dumnezeu(după Fire şi nu după Har)putea ierta păcatele. Regele Lumii. Moartea şi Învierea lui Hristos. dacă vreţi. 38 . A doua oară. a lăsat-o celor ce vor trăi şi păzi această Grădină-şi urmaşilor lor până la sfârşitul lumii-că AICI L-a creat pe OM. la starea de dinaintea căderii.ESTE UN MONUMENT CE GLORIFICĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI MAI ALES A COROANEI CREAŢIEI SALE. Apostol Petru „cine cred oamenii că este EL”?Iar Petru a răspuns că unii cred că este ILIE. OAMENI DE OMENIE.Fiul OMULUI şi al lui Dumnezeu-Tatăl? Diavolul. După căderea în păcat.fapt a fi dumnezeu după Har. când omul era OM) EL ştia de ce se numea pe Sine astfel. OMUL-dumnezeu după Har.vf. moş. Ploaia l-au făcut-ce poartă numele de Sfinxul.) Iar când Iisus se considera Fiu al OMULUI(cu majuscule acum. pe Adam şi nu altundeva. moş. aceea de a fi OM sau dumnezeu după Har sau sfânt sau moş sau zeu. ceea ce era o blasfemie pentru evrei. căci omul vechi.Atunci Iisus îl întreabă: dar voi cine credeţi că sunt EU? Petru a răspuns că este Fiul lui Dumnezeu cel Viu(deci Dumnezeu după Fire). O dată când L-a vindecat pe slăbănogul bolnav de 38 de ani zicând „Iertate-ţi sunt păcatele”. adică dumnezei după Har.dovada pe care Dumnezeu-Cel în Treime Slăvit-. dar ca să ne asemănăm cu EL trebuie să fim OAMENI ADEVĂRAŢI. coroană a creaţiei. Şi S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu de trei ori(şi atunci în mod indirect). sfânt. OMU din masivul Bucegi cu Sfinxul tocmai asta simbolizează. OMU şi acest chip necioplit de mână omenească în piatră-ce pare că Natura. decăzut urma să fie restaurat. a ajuns mai jos decât animalele. CI. OM nu e egal cu om!! Cea mai mare înălţime la care omul păcătos poate ajunge (după căderea în păcat) este de a fi OM cu adevărat. Şi cine credeţi că i-a luat locul OMULUIdevenit acum om simplu-şi a ajuns Rege al Lumii şi stăpân peste creaţia lui Dumnezeu până la Naşterea. chipul lui Dumnezeu nu dispare niciodată. amprenta. când L-a întrebat pe Sf. CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU. avea în vedere cea mai înaltă demnitate pe care omul păcătos o putea avea după restaurarea sa din starea căzută în care era până la venirea Sa.Acest nume. păcătos.ESTE UN FEL DE STÂLP DE ADUCERE AMINTE A LOCULUI ŞI SCOPULUI PENTRU CARE A FOST CREAT OMUL. Lucifer. mărturia. (zei) sau sfinţi!(vezi Vf. Balaurul. zeu. şi din Stăpân al Lumii. sfânt. alţii că este IOAN sau alt prooroc. crearea OMULUI în Grădina Raiului. a ajuns doar un simplu om muritor păcătos(scris fără majuscule acum).OMUL-DEPLIN. NU REPREZINTĂ DE FEL O ODĂ ADUSĂ UMANISMULUI.O SLĂVIRE A OMULUI CE SE VEDE PE SINE CEL PUŢIN EGAL CU DUMNEZEU. zeu( în alte religii).

39 .Uneori.de ex. una din acestea fiind limba bessilor. greacă). a fi OM(cu majuscule)e cea mai înaltă demnitate pe care omul creat (sau restaurat) de Dumnezeu o poate avea. iar marea pe care o stăpâneau se numeşte şi azi. sau cu a fi dumnezeu după Har. Vlaherne. cu a fi sfânt sau zeu.la judecata Sinedriului. ţară).Ziu Creatorul=Gene sau Creat-Născut de/ din Dumnezeu)umbla ziua cu un felinar în mână căutând un OM! Doresc să subliniez încă odată foarte explicit că demersul meu cu privire la cele scrise până acum despre OM(cu majuscule)ca fiind sinonim cu Îndumnezeirea omului păcătos. NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU UMANISMUL. tracodacică înseamnă Dumnezeu=Dio. Oraşul tracilor sau Tira-geţilor cum sunt menţionaţi de fapt de autorii antici. a capitalei Bizanţ şi strâmtoarei Bosfor. Bulgaria. consideraţi strămoşii etruscilor(etruscii erau numiţi de către grecii antici şi Tirenieni. 13. luminoasă unde DA=luminos. Acestei acuze Iisus replică „Tu ai zis” .purtau acelaşi nume. moş.Iar a treia oară. înţeles ca acea doctrină ce îl pune pe om pe acelaşi plan cu Dumnezeu(sau chiar mai sus)sau care îl înlocuieşte pe Dumnezeu cu omul.aceşti bessi erau numiţi de istoricii şi cronicarii vremii vlahi. Şi chiar filosofii antici păgâni recunoşteau acest fapt(că a fi OM e lucru mare şi greu de realizat)dacă ne gândim că Diogene-Ziugene(al cărui nume în l.iar când Marele Preot Îl întreabă din nou dacă este Fiul lui Dumnezeu(deci Dumnezeu după Fire) El răspunde.OSTROGOŢI= ISTRO-GEŢI(geţii dunăreni) GOŢI=GEŢI VIZIGOŢI= BESSI-GEŢI 14. În concluzie. şi e sinonim cu a fi sfânt sau îndumnezeit sau dumnezeu după Har. în faţa Marelui Preot Caiafa când unul din Farisei L-a acuzat pe Iisus că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Acest neam a dat numele Imperiului Bizantin. Marea Tireniană. CŞA=casă. BRA=alb. Sfânta Liturghie se oficia în capitala Bizanţ în patru limbi oficiale. ţinut.iar unele localităţi.) În zilele noastre există un oraş pe malul Nistrului care se numeşte TIRASPOL şi înseamnă:TIRAS-traci şi POL(IS)-oraş(l.deci. Asia Mică(Turcia). 12.BESSI-neam traco-getic ce trăia în sudul Dobrogei(DA-BRA-CŞA= Ţara albă. nordul Greciei.TIRA(S)-GEŢI Tracii geţi. MASSA-GEŢI-Geţii de mijloc(din miez). 11. „DA”. strămoşii mezilor şi parţilor din Persia şi Media antică.

fie alb.tracic).ZIUS=ZEU.Creangă numit „(H)ARAP ALB”. -SEBASTIAN locuitor al ţării Sabastos=D(Z)A-BESS-TEOS=DA-BES-DIUS= ZA-BES-ZIUS unde DZA. ANTY= contra (v.Este oare o coincidenţă?Şi de ce Harap Alb când ştim că arapii sunt numai închişi la culoare?De ce să-i fi venit să pună acest titlu. Spre exemplu.şi e normal.Ca o paranteză.dicţ. cetate a bessilor -BASTOS(ţinut al bessilor)=BESS-TH(E)OS (Dumnezeul bessilor) alte localităţi: -BIZIA=BESSYA -TEREBESIS(TERE-BESIS)=Ţara Bessilor -BITINIA=BESSENIA (ABISINIA. AR=nobil REXI=Regi şi înseamnă „NOBILUL PĂRINTE(TATĂ) AL REGILOR” 16. Tată şi REXI=Regi şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) REGILOR” sau PA-AR-R(E)XI unde PA=Părinte.Pur.DA.aceşti carpatodanubieni traco-daci sunt numiţi-harapi albi având părul blond şi pielea albă. eveniment pomenit în acatistul Maicii Domnului mângâietoarea necăjiţilor şi sărmanilor! Iată câteva nume proprii de oraşe şi persoane: -BASARAB(nume propriu.inclusiv în Africa.galben sau închis la culoare. YON-ION=Mărit -BOSFOR=BESS-PHARA(PHORA).ţară în Africa-o altă dovadă a migrării carpatodanubienilor în toată lumea de atunci. Tată. AGATÂRŞI A-GETA-R(E) ŞI A-GETAE-R(E)ŞI 40 .PARXI PARCŞI PARŞI PARCI PERŞI sau PA-R(E)XI unde PA=Părinte. Sfânt şi tradus ar fi „ALBII.DEUS(DIUS). familie de domnitori în Ţările Române)=BESS-ARAB -BIZANŢ(Capitala Imperiului Roman de Răsărit)=BESS-ANTY-YON( bessii antimăreţiei sau slavei.)Spre deosebire de arabi care sunt îndeobşte cunoscuţi ca având părul şi pielea închise la culoare.Luminos.PARŢI . BESS-BES=neamul vlahilor sudici şi anatolieni (geto-dacii din Sudul Dunării şi Anatolia) iar TEOS.Curat.fără numai dacă conştient sau nu.ZA=Alb.există un basm de I.blânzi. adică smeriţii. la Vlaherne S-a arătat Maica Domnului poporului adunat în Biserică.sunt strămoşii întregului neam omenesc.LUMINOŞII BESSI CEI SFINŢI” sau „ZEUL(SFÂNTUL) LUMINOS(CURAT) AL BESSILOR)” 15.reflecta o tradiţie astăzi „uitat㔺i anume.că aceşti arapi albi.deosebindu-se aşadar de (h)arapii-arabii închişi la culoare. doar erau creştini) BESS= neamul bessilor.

„L”. Traco-dacii folosesc „B”-ul „V”. „Ţ”. Să revenim la cuvântul nostru. De ex. Limba latină.VENEŢIA Explicaţie: Unele limbi au sunete şi litere diferite ce se pot schimba între ele generând aparent cuvinte diferite. ca în limba germană azi) cât despre grecescul „PH” sau „TH” putem spune că este similar cu „F”. În general. Şi l. „V” este similar cu „F”. etc. „CŞ”. slavonă folosesc mult „V” -ul în locul lui „B”. „S”. etc. greaca nouă folosesc „V”-ul în locul lui „U”. „S”. Latina. „PH” . „F” . VAVILON-BABILON). Acest lucru nu trebuie să ne mire de vreme ce există. „B” (de ex. iar „DA” în indo-europeană înseamnă LUMINOS 17. „TH” (în alfabetele vechi italice. „CS”. „R” (rotacizare). De ex. AUTOMAT-AVTOMAT(se pronunţă AFTOMAT). probabil. astfel. „V”. VENEŢIA sau VENEŢIA FENEŢIA FENEŢIA PHENEŢIA FENIŢIA 41 . VNIVERSITATE-UNIVERSITATE). adaptând litere şi sunete din alte limbi. „U” (de ex. ca în limba engleză azi. „T”. „CI”. slavona. GETAE=gecilor şi RECŞI-REŞIREJI=Regi şi înseamnă AI GEŢILOR REGI sau REGII GEŢILOR Explicaţie: De ce litera „X”.A-GETAE-REJI A-GETAE-REGI A-GETAE-REXI A-GETAE-RECŞI unde A=genitiv a. consultaţi tabelul de la începutul dicţionarului etimologic. latină. anumite tipare de pronunţie specifice mentalităţii şi felului de a fi al unui om sau al unei populaţii distincte care se manifestă strict în acel mod.al. se poate transforma în unele limbi în „CI”. DACHIA(DAKIA-unde „KI” în sumeriană înseamnă PĂMÂNT. etrusce. LUCI sau LUŞE ca în Moldova DACŞA a dat DACIA..ai. „T”. l. „CE”. se transformă în „CS”.: Am văzut în cuvântul precedent cum banalul „X”. „Ş” PAX(PACS) din latină a dat PACE în română (sau invers!). slavonă. „CE”. „KI”. Pentru mai multe amănunte. putem observa următoarele litere şi sunete interşanjabile: „V” . messapice. celta folosesc des „L”-ul. BAMOS-VAMOS (să mergem). de ex. „Ş”. „J”. AVRAAM-ABRAHAM. „Ţ”. spaniolă foloseşte un „B” ca un „V”.PAŞE ca în Moldova LUX(LUCS) din latină a dat LUCE în română (sau invers!). transformându-le în litere şi sunete proprii psihismului lor. „KE”. Traco-geţii folosesc des „R”-ul. „CŞ”. galeza. DAŢIA.

doar că în loc să săpăm în pământ. Am mai spus şi mai înainte. galeza (celta) au origine comună şi sunt mult mai înrudite decât pare la prima vedere. Somoliot (avion) se citeşte Samaliot Ponomorenco (nume propriu) se citeşte Panamarenco . BĂLAI.provincie italică ROM-BAR-DIA RAM-BAR-DIA unde RAM(ROM)=RA-MANI(RO-MANI). În limba rusă sunt cuvinte (substantive comune şi proprii) care se scriu cu „O” şi se pronunţă cu „A”.PHOENIŢIA FENICIA PHOENICS(IA) PHOENIX PHOENIX-CŞA adică ţara (ţinutul adoratorilor) păsării PHOENIX. 20. LOMBARDIA . explicaţie: De ce se transformă litera şi sunetul „O” în sunetul şi litera „A” sau „E”? Există temeiuri pentru aceasta? Răspunsul este DA. „L” în loc de „R”. EMILIA = Rival. Este. dacă vreţi. „F” în loc de „V”. Concurent. „Δ în loc de „U”. şi DAVA. adoratoare a păsării PHOENIX. De ex. „I”. RAAJAA (l. Exemplele pot continua. Făcând aceste transformări (asemănătoare unor săpături arheologice. etc. săpăm în cuvinte până ce găsim cuvântul originar trecut prin diferite limbi. sanscrită) şi înseamnă „REGII EMILIEI”. 18. observăm că VENEŢIA a fost o colonie feniciană (populaţie indoeuropeană). „Y”.localitate în Italia REGGIO = Rege (l. REGGIO – EMILIA . română). latina. slavona.adică Fiii Luminii BAR=PUTERNIC.localitate în Italia PA-DOVA PA-DAVA PA-DEVA unde PA=Tată. DEVA=Zeu şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) ZEULUI” sau „ZEUL SUPREM”. BLOND şi înseamnă „ZEUL ALB AL RA-MANILOR (RO-MANILOR)” 19. o lucrare de bijutier). Aceste limbi au sunete şi pronunţii identice. Părinte(PA-TER). „V” în loc de „B” sau „U”. PADOVA . provine 42 . BĂLAN. BĂRBĂTOS DIA=ZEU sau DIA(NA)? şi înseamnă ZEUL PUTERNIC AL RA-MANILOR(ROMANILOR) sau RAM-BAL-DIA unde BAL=ALB.

CUŞ) . REGGIO E(R)MI(G)LIA înseamnă „REGII PUTERNICI AI PĂMÂNTULUI” sau „STĂPÂNII FORŢEI PĂMÂNTULUI”. CUŞ. CĂŞI) sau cu sens extins. ŢARA ALBILOR sau BLONZILOR sau ŢARA BLÂNZILOR.CEA URAN . 21. Ţară. BLAJINILOR.CŞA) unde VRAN.localitate lângă BRAŞOV – ROMÂNIA . înseamnă şi numele unei ţări pomenite în Vechiul Testament. CUŢO . Traducerea ar fi ŢARA ALBĂ .vlah dat unei ramuri de români din Peninsula Balcanică sau numeroasele cuvinte şi expresii ce conţin sau derivă din rădăcina CUŞ cum ar fi (CULCUŞ. latină)? Şi să însemne. caii HUŢULI). ŢARĂ.provincie italiană RO .jud. care înseamnă locuitor al ţării albilor. în România FRAN . iar tradus ar fi: „ŢARA CERULUI (RAIUL)”. „REGELE SFÂNT” sau „REGELE MIEL” . identificat cu Egiptul antic (ţara CUŞ. BLOND ( în l. ŢINUT.MAGNA unde RO (RA) = Rege sau Soare şi MAGNA = Mare sau MAGNA=Man?-OM şi poate fi tradus „MĂREŢUL REGE(SOARE)” sau „OMUL-REGE”.CEA (FRANCIA.nume propriu. greacă sau proto-indo europeană) = Cer. BĂLAI. BLAN. VARAN.aluzie la Mielul lui DUMNEZEU care ridică Păcatul lumii? Sau „FIII CURAŢI (SFINŢI) AI LUMINII” sau „MIELUL SFÂNT. 43 . BARAN.BRNO . unde BRAN = ALB şi CUŞ = sălaş. Putere şi GLIA = Pământ deci. HUŢ sau (H)UŢ). Ţinut.localitate în CEHIA BRÂNCUŞI (BRAN .CEA URAN . De ex. BLANC). CUŢ.probabil de la IRMIN = Forţă (Zeul Forţei la popoarele germanice) EMI(G)LIA E(R)MI-GLIA unde ERMI = Forţă. cuib. VRAN – CŞA (VARAN . ROM .AGN(I)A unde ROM = RAMA? RA(SOARE)? REGE? Şi AGN(I)A = FOC? SFÂNT? MIEL(AGNUS-l. asemănător cu tracicul BHEL care înseamnă ALB şi CŞA care înseamnă CASĂ. franceză. Dar eu cred că ţara CUŞ originală este în acest spaţiu carpato -danubian. FIUL LUMINII”.VLAHI. BRAN .CŞA) BRAN – CŞA (BARAN . BĂLAN. O dovadă ar fi numele de cuţo . (în Oltenia se mai zice şi azi pluralul de la CASĂ. VRANCEA . FIUL LUMINII” Deci E(R)MI(G)LIA ROMAGNA să însemne „PUTEREA PĂMÂNTULUI LA FIII CURAŢI (SFINŢI sau ALBI) AI LUMINII” sau „PUTERE PE PĂMÂNT MIELULUI SFÂNT. BRAN. EMILIA ROMAGNA . Cosmosiar CŞA = Casă. FRANŢA) VRAN . BLAN – CŞA (BALAN -CŞA)/BALAN = ALB. culcuş (CUL-CUŞ!). COŞ.CŞA unde URAN (l.

Se spunea că ar fi de influenţă slavonă. sau cum slavona ar fi putut influenţa franceza şi italiana simultan? mai simplu însă este să consideri că au avut un fond comun sau chiar că limba geto-dacă (stră . FRANCESCA da RIMINI –uvertură de P. că litera „V” se pronunţa „F”. Acest lucru se întâmplă des cu cei ce poposesc în teritorii noi. cum am mai spus -o. FRANCIA (FRANCE sau FRANŢA) FRANCESCA.români) erau foarte numeroşi şi se înmulţeau foarte repede. Încearcă astfel să-şi facă noile teritorii mai familiare.feminin şi ESCU . FRANCESCO = VRANCESCO (VRÂNCESCUVRÂNCEANU). FRANCISC.. ca să nu se mai simtă străini şi departe de locurile natale.româna adică) le-a influenţat prin migraţii succesive de-a lungul a câteva milenii. Populaţiile pe care le găseau în călătoriile lor au păstrat tot timpul amintiri plăcute despre aceşti străini albi. înseamnă de fapt „VRÂNCEANA din RYMYNIA-RUMUNIAROMONIA-RAMANIA-ROMANIA-ROMÂNIA”!! Notaţi sufixul EASCA . chiar au luat numele dacilor. Explicaţie Ştim din alfabetele antice ale populaţiilor ce locuiau în Peninsula Italică. au atâtea în comun.nume propriu VRANCEA FRANCEA FRANCIA . Cum ar fi putut l. franceză. Cei plecaţi.VRÂNCEANA) FRANCOIS. Ceaikovski. FRANCISC. ci. de ex. (Unele din aceste populaţii. italiană. cum ar fi germanii-deutsch(se 44 .I.stat întemeiat de geto-dacii migraţi din zona Vrancei. mai apropiate de ceea ce au lăsat acasă. fără a fi daci decât prin încrucişare cu ei. iată acum. când colo le găsim şi în franceză şi în italiană. pentru că aceşti geto-daci (stră .BRENCIU (BREN-CŞU) . de aici concluzionez că FRANCIA derivă din VRANCEA. aveau nevoie tot timpul de noi teritorii. Cei ce n-au migrat au păstrat denumirea originală mai departe. Şi ar fi cam greu de explicat cum limbi atât de depărtate geografic. şi nu iau perceput ca pe nişte cuceritori. n-au avut ca obiect jaful sau cucerirea unor populaţii pentru a le transforma membrii în sclavi. străine.masculin Multă vreme lingviştii n-au putut explica originea acestor sufixe care. FRANCOIS = locuitor al ţării VRANCEI (sau al noii colonii FRANCIA) FRANCESCA = VRANCESCA (VRÂNCEASCA . au dus denumirea locurilor natale în noul teritoriu în care au ajuns. FRANCESCO. se dezvăluie cuminţi. Aceste migraţii. română să împrumute simultan sufixe din slavonă. De ex.

alegi doar unul care îţi place sau pe care îl reţii mai uşor.oraş în România.citeşte doici. din SYMER(IA)} sau Uriaş. făcând ca numărul lor să fie mult mai mic decât numărul de cuvinte din familia de cuvinte respectivă a limbii din care s-a făcut împrumutul) FRANCESCA VRANCESCA = ALBA. română în schimb. restul cuvintelor din acea familie de cuvinte nu vor apare în vocabularul limbii tale. Zeu. suedezii. vezi iar asemănarea cu GEŢIA). Zi.D(A) unde AR = Nobil RA=Soare sau Rege DA=Alb. vezi asemănarea cu daci ). familia de cuvinte fiind foarte sărac comparativ cu cea din l. Se poate deduce astfel uşor că din l. muierească. explicaţie: 45 . iar în celelalte limbi se regăseşte doar un singur nume cu sufixul ESCO. etc. franceză. etc. ş.a.Şi tradus ar fi „ORAŞUL (CAPITALA) ZEULUI SOARE(REGE)” sau „URIAŞUL (PUTERNICUL) REGE (SOARE) ZEU”. nu cunoşti toate cuvintele familiei respective-ci.RA . română avem o mulţime de nume proprii care se termină în ESCU(masculin). pe de o parte. nu iei toată familia de cuvinte-nici n-ai putea. etc. Notaţi că numai în l. sau substantive comune: femeiască. ORADEA . BRANCESCA.oraş în România. Capitală sau aglomerare mare de oameni. BLONDA. BLANCESCA 22.) au doar numele propriu Francesco-Francesca. (Pentru că atunci când preiei dintr-o limbă un cuvânt.d. în l. avem o mulţime de nume proprii şi substantive comune cu acest sufix. RA= Rege sau Soare şi DE(V)A = Zeu. VRÂNCEANA. BĂLANA. În l. A da(dărui). Celelalte limbi (italiană.-ASCA. {vezi UR.-ESCA. URUK.-ASCA (feminin): POPESCU-POPEASCA.m. DOLHASCA. „DĂTĂTORULCUADEVĂRAT REGE NOBIL” 23. afirmaţie (adică CU ADEVĂRAT) şi ar putea fi tradus „NOBILUL REGE(SOARE) ALB”. Francis care pot avea sufixul ESCO sau ESCA. „NOBILUL REGE(SOARE)”. olandezii (li se mai spune dutch. vezi iar asemănarea cu daci ) danezii (în Evul Mediu ţara lor se numea GOŢIA. pentru că fiind limbă străină. română. Cetate. Astfel. ARAD . română se găsesc cele mai multe cuvinte din familia aceasta ce are sufixul în ESCU. stră-română a fost împrumutat acest sufix în celelalte limbi pe baza faptului că. „NOBILUL REGE(SOARE)ZEU”. O(R)-RA-DE(V)A U(R)-RA-DE(V)A unde UR=Oraş. celelalte nume proprii nu posedă acel sufix. A(R) .

ţinut tracic.ţinut. De ex. actualmente parte a statului elen. în unele limbi. Şi tradus ar fi „CAPITALA(ORAŞUL) ŢĂRII SOARELUI(REGELUI)” sau „REGELE ŢĂRII URIAŞILOR” sau „URIAŞII ŢĂRII SOARELUI”.alb. fie din religia pregătitoare precreştină zamolxiană. rădăcina „UR” (ce înseamnă oraş).casă. că. precedente) sau „U”.donaţie Tradus ar fi: „DARUL (STRĂ)MOŞILOR sau INIŢIAŢILOR” MOŞ ar mai putea însemna chiar.mag) şi DANIA=dar. înseamnă probabil ŢARA UNDE TE SIMŢI CA ACASĂ sau unde eşti ACASĂ). a) MA . CŞA=ţară. casă.CŞA . SFÂNT sau dumnezeu după har. a fi OM.DANIA unde MA=mamă(pământ). 25.donaţie Tradus ar fi: „DARUL PĂMÂNTULUI-MAMĂ” c) MACŞA (MOCŞA) . română) BON (l. ne referim de fapt la cei ce erau OAMENI ADEVĂRAŢI. prin voia lui Dumnezeu şi prin efortul personal. Aşadar. în „A” (cum am văzut în ex. fie din religia creştină. ţinut. Tradus ar fi: „PĂMÂNTUL-MAMĂ AL ŢĂRII ZEULUI (LUMINOSULUI) ANU” b) MA . Ţară. RA=Rege sau Soare şi CŞ(A)=Casă. SFINŢI sau DUMNEZEI după HAR. DANIA=dar. franceză) 24. de ex. Căuş. ORAŞ . De altfel. din care foarte puţini au ajuns cunoscuţi urechilor noastre după numele lor.zeu şi ANU=zeitatea supremă la sumerieni.CŞA(E) – DA . poate deveni din nou OM sau MOŞ prin credinţa în Dumnezeu. Dumnezeu îţi dă. dar în traistă nu îţi bagă . MACEDONIA . ce au trăit înaintea noastră. 46 .localitate mai mare decât satul O(R)-RA-CŞ(A) U(R)-RA-CŞ(A) unde UR(OR) = ORAŞ sau URIAŞ (fiind o localitate MAI MARE decât satul!). când vorbim de moşii şi strămoşii noştri. Ţinut.ANU unde MA=mamă(pământ). Omul căzut în păcat. se găseşte şi în sumeriană (UR\URUK) şi în latină (UR-BIS\URBIS).Sunetul şi litera „O” se pot transforma. DA=lumină. BUN (l. CŞA=ţară.DANIA unde MACŞA – MOCŞA = (stră)moş sau iniţiat(învăţat. Coş (ŢARA CUŞ. după cuvântul din popor.

să fii milos cu oamenii şi animalele. fără a ţine cont de graniţe sau limbă.Cu timpul. Sensul de predecesor sau ancestor a derivat de la faptul că cei ce le urmau învăţăturile şi viaţa îi considerau pe aceşti MOŞI ca pe nişte părinţi şi nu puteai fi fiu al acestor MOŞI dacă nu le urmai viaţa şi învăţăturile. simple şi uşor de reţinut nefiind nevoie de cărţi şi tratate. avem FES -SALO .SALO .de părinţi.să nu minţi. să fii bun. ceea ce denotă clar originea sa de. avea şi sensul de om liber. Cei ce au fost însă. dinastie de domnitori în ŢĂRILE ROMÂNEBESSARAB(Basarab). dar demn şi liber. jertfitor. THESSALONIC . iar pe „O” schimbat în „A”(ca în rusă de ex..NIC considerăm „A” care dispare. provincia Macedonia THES . muncitor. lipsit de egoism şi mândrie. sensul cuvântului MOŞ s-a estompat până la dispariţie. Să mai spunem că. BESSAPHORUS(Bosfor) S(A)LANIC – SLANIC – SALIN = mină de sare şi tradus ar fi: SALINA BESSI-LOR 47 . OM. cu moşii şi strămoşii lor şi că sunt continuatorii acestora pentru a transmite mai departe urmaşilor lor moştenirea primită de la înaintaşii lor. însă nu boier.SALO . au primit creştinismul fără rezerve.să nu furi.etc. blând. nu doresc să idilizez.să nu omori.NIC considerăm „F” = „V”. de iniţiat. mândrindu-se până azi. cu adevărat. 26. să n-o distrugi sau să o batjocoreşti. Nu este nimic naţionalist aici. primitor de oaspeţi. că unii preoţi precreştini ca şi unii credincioşi precreştini traco-daci nu urmau cu adevărat acele învăţături pomenite mai sus şi că aceştia au fost şi cei ce ce s-au opus creştinismului atunci când a poposit pe aceste meleaguri prin SF. Iar aceste învăţături erau foarte clare. rămânând doar sensul de predecesori. de DUMNEZEU după HAR. Desigur. stăpân de pământ.NIC considerăm „V” = „B”. din contră. urmaşii acestor MOŞI şi STRĂMOŞI.Apostol Andrei. etc.liber de păcat.SALO .S(A)LA . să respecţi natura. somoliot = avion.nesupus celor vremelnice. este un fond traco-dacic care s-a transmis tuturor popoarelor de azi. de SFÂNT.sau să falsific istoria! NU!! Sunt convins că şi în acele timpuri erau oameni şi OAMENI. MOŞNEAN de ex.avem BES . avem VES . se citeşte samaliot) BES . Toate aceste învăţături se regăsesc atât în precreştinism cât şi în creştinism. Care erau aceste învăţături? Să crezi în Dumnezeu.NIC unde BES = populaţie traco-getică care a întemeiat Imperiul BESSANTYN (Bizantin).NIC considerăm „TH” = „F”.localitate în Grecia. de învăţat. să fii drept.

BLÂND)” BLA-CIOB d) BRAŞOV unde BRA=Frate(cf. Timişoara = Cimişoara.CŞES . TRACO-DAC) BLAH . ULAG. CIOV.provincie în Grecia TES-SALIA facem pe „T” = „C” (de ex. VLAŞ. BLAH – OV. VALAH.Tradus ar fi „FRATELE CIOBAN”(aluzie tot la ABEL care era cioban. Tradus înseamnă „CIOBAN CERESC. în vorbirea bănăţeană sau nu poci = nu poci. BRAŞOV . BLÂND) BRA-ŞOV iar CIOB înseamnă CIOBAN (SUBA – ŞUBA=Cioban în sumeriană!) şi BLA-ŞOV tradus înseamnă „CIOBANUL ALB (BĂLAN.BLAH.BLACI(BALACI – nume propriu). BRAH CIOB tradus ar fi „CIOBAN VALAH (ROMÂN.) alte ex. URA-CIOB.GET)”.SALIAES . BLA înseamnă ALB (BLOND.CŞOV iar ŞOV. CŞOV. VLAH-CIOB VLAS-CIOB VLAŞ-CIOB 48 .CIOB iar CIOB înseamnă CIOBAN. CIOB să însemne CIOBAN (arhetipul lui ABEL) URA .CER. şes şi SALIA=sarea tradus ar fi: „CÂMPUL (ŞESUL) SĂRAT” 28. BLAC .oraş în centrul României a) BLAŞ-OV unde BLAŞ.CIOB (ROMÂN. VLAH. LUMINOS)”. „OU” pur şi simplu? VLAŞ-OV VLACI-OV VLAH-OV V(A)LAH-OV b) BRAŞOV unde BRA. V(A)LAH. VLACI.(SOLAR. BRAH înseamnă VALAH.ŞES = câmpie. VRA. în vorbirea veche românească ţărănească. VLAS(VLAŞ). BĂLAI. OLEG) înseamnă român BLACI-OV iar OV(OU) să însemne loc de origine. c) BRAŞOV unde BRA. etc. LUX =LUCS. ilir) şi ŞOV-ŞUB-CIOB=Cioban. dicţ. RAI) să însemne cer sau de origine cerească VRA . LUCI = LUŞI ca în vorbirea moldovenească DACIA = DACŞA = DAŢIA = DAKIA Concluzie: „T” = „CI” = „CŞ” = „CS” = „Ş” = „Ţ”= „KI” în diverse limbi aceste sunete şi grupuri de sunete se schimbă unele cu altele CŞES . BĂLAI. URA (de la URAN . BLOND. BLAH.SALIA unde TES .27. de naştere.CAIN era agricultor!). e) BRAŞOV unde BLAC. BĂLAN.CIOV. TRACO .ŞOV URA . OLAH (ULAH. TESSALIA .

) au străbătut veacurile şi mileniile până în zilele noastre. În orice caz. civilizaţie. acel SĂLAŞ. Un SĂLAŞ unde să se poată hrăni şi care să-i poată oferi şi protecţie asemenea uterului mamei copilului încă ne născut. Probabil. New York din America de Nord le-a amintit coloniştilor ajunşi acolo. odată cu acestea au îmbrăţişat (iar) credinţe greşite politeiste sau ateiste. Fragmente (cum ar fi în balada MIORIŢA – „Pe un picior de plai pe-o gură de RAI” sau ROMÂNIA –GRĂDINA MAICII DOMNULUI. Totuşi.în vechiul RAI (leagănul civilizaţiei umane) au jurat să ţină credinţa în Zeul Unic. acea GRĂDINĂ. SUA. Cei rămaşi pe loc. acel CĂUŞ. CINEVA (DUMNEZEU) a creat GRĂDINA RAIULUI ca un CĂUŞ în care OMENIREA să se poată dezvolta. iar nu ţinutul egiptean. etc. cu natura şi cu oamenii. după ce au întemeiat o super-civilizaţie (poate Atlantida sau asemănătoare ei). au rămas în amintirea oamenilor. care a împrumutat ulterior aceeaşi denumire urmare a faptului că cei ce au întemeiat Egiptul erau veniţi din ţinuturile Carpato-Dunărene (ştim că cei ce colonizează un teritoriu aduc cu ei amintirile din ţinuturile natale. BIZANTIN. Să fie o coincidenţă. de York-ul natal din Marea Britanie. New England din SUA de England din Marea Britanie. În Capitolul HIDRONIME voi explica mai pe larg de ce consider ţinutul CarpatoDunărean Leagănul-Căuşul (sau Grădina Raiului biblic) Omenirii.Notaţi de curiozitate că „BLA” şi „ALB” e unul şi acelaşi cuvânt citit în oglindă (de la stânga sau de la dreapta). Ei bine.etc. politeism sau chiar ateism. putere. exemplele pot continua). Chiar şi după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri.punând pentru locuri asemănătoare denumiri identice. uitarea nu a fost totală. unii dintre ei au întemeiat chiar diferite imperii. dintr-o dată. MACEDONEAN.) şi au decis să trăiască simplu. goană după bani. de aici au pornit oamenii să umple Pământul 49 . în armonie cu Dumnezeul Unic. mai ales că înseamnă acelaşi lucru? Se vede că civilizaţiile străvechi (poate ante-diluviene) scriau şi citeau şi de la stânga şi de la dreapta (bustrofedon). CarpatoDanubienii au jurat să nu mai repete aceeaşi greşeală (mândrie. cu orice preţ! (până acum 50 ani aprox.) Să ne mai gândim că ţara Cuţ (cum o aflăm în Vechiul Testament) este ţinutul din zona Carpato-Dunăreană. cum aţi ţine mâinile ca micul pui să nu fie scăpat jos? În formă de CĂUŞ. culturi. Coincidenţe peste coincidenţe pentru o populaţie Carpato-Danubiană păstorească-sedentară înapoiată. ŢARIST. să apere RAIUL de ne-oameni.) Bineînţeles. etc. PERSAN. etc. asta s-a întâmplat şi cu omenirea. civilizaţii (SUMERIAN. stârnind şi azi nedumeriri şi invidii. EGIPTEAN. ROMAN. după căderea în păcat a lui ADAM şi a EVEI. TURC. traiul smerit în armonie cu Dumnezeu. Totuşi unii dintre ei n-au mai suportat sărăcia de bună voie. Gândiţi-vă că aţi lua în mâini un pui de găină abia eclozat.se până la uitare. De ex. Mai apoi. UE. natura şi oamenii şi atunci au (e)migrat prin alte părţi ale lumii ajutând diferite populaţii cu ştiinţa lor. distrusă din cauza păcatelor şi răutăţii de Potopul Biblic. cu timpul estompându .

Sigur. de Glie. sărăcie. sunt din ce în ce mai puţini cei gata de jertfă (o ultimă zvâcnire de oameni liberi traco-daci. Natura şi Oamenii. etc. de Neam. în armonie cu Dumnezeu. a fost în 1989. Însă pe măsură ce migrau pierdeau contactul cu GRĂDINA SACRĂ (RAIUL). de Strămoşi şi nu în ultimul rând. în ţinuturile Carpato-Dunărene. asimilând învăţături. cei ce juraseră să trăiască de aci înainte în smerenie.după Porunca lui DUMNEZEU. tot EL ne-a şi binecuvântat cu daruri cum puţine neamuri au avut. ca pedeapsă) Potopul Universal. ţara. credinţa. Mutu.în smerenie. măcar că aveau o mare ştiinţă şi înţelepciune şi blândeţe şi smerenie. pe care cei în măsură o pot verifica de e adevărată au ba (în ce mă priveşte am un simţământ puternic că este adevărată) şi anume că acei Carpato-Danubieni. demnitate (ca unii ce conştientizau rolul lor de păstrători şi apărători ai ADEVĂRATEI CREDINŢE în DUMNEZEUL UNIC CEL ÎN TREIME SLĂVIT şi ai GRĂDINII RAIULUI creat de DUMNEZEU). mai ales. pornind războaie. Chivu. bunătate. într-o Dragoste de Dumnezeu. umilindu-i. a atras şi respectul şi admiraţia popoarelor din jur dar şi. când tinerii şi cei ca ei strigau vom muri şi vom fi liberi asemenea martirilor creştini de acum 2000 ani).de putere. Nu vedeţi? Cum un sportiv (şi nu numai) de la noi care ajunge în frunte. limba. etc. Iar această populaţie Carpato . această populaţie Carpato-Dunăreană (Traco . Cei ce rămâneau în GRĂDINĂ rămâneau credincioşi DUMNEZEULUI UNIC. înţelepciune. etc. ci să fim responsabili. sau vrednici de ea şi să o dăm mai departe urmaşilor. Căci nu le-a fost uşor ca milenii să nu se lase cuceriţi de toate ispitele lumii. De asemenea.etc.În timp. căci ei ştiau cum trebuie să fie în raport cu Dumnezeu. în Grădina Raiului. cum se mândreşte(mass-media îl ajută să se mândrească şi admiratorii) cum ajunge mai jos decât poate crede. Că trebuie să plătească prin milenii de smerenie şi sărăcie ceea ce au făcut milenii prin mândrie şi bogăţie.Dunăreană (azi le zice români!) rabdă cu stoicism ştiind sau intuind că încă mai plătesc pentru faptul că au întemeiat Civilizaţia ce a atras mânia lui Dumnezeu pentru mândria şi celelalte răutăţi ale ei. cei rămaşi în străvechea vatră. toată istoria. de comportamente anormale. cu natura şi cu oamenii au fost şi cei ce au primit creştinismul atunci când acesta a poposit pe meleagurile primordiale ale omenirii. de sare. cu DUMNEZEU şi deviau în religii politeiste sau în comportamente anormale.) Ar trebui totuşi să mai prezint o ipoteză. Dar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit. o Credinţă Curată şi într-un spirit de sacrificiu rar văzut. 50 . Leonard Doroftei. simplitate. în timp. de Limbă. transformându-se într-o Dragoste de ţară. (Vezi ex.Getă). Dar să nu ne mândrim cu aceasta.). această conştiinţă a rolului de apărători şi păstrători s-a estompat şi ea. Deci nu Carpato-Danubienii şi-au trădat DUMNEZEUL UNIC. NU AU ÎNTEMEIAT EI ACEA SUPER CIVILIZAŢIE (ATLANTIDA să zicem) care a generat (sau care a atras. invidia. De atunci vor să-i uzurpe toate drepturile.de bogăţie(şi azi munţii noştri sunt plini de aur. în simplitate. Azi. de uraniu.

29. de locuitori-vezi în muzică. lăsându-se cuceriţi de patimi. danez. ba chiar îi mai aşteptau să revină). mai păstrau în memorie unele din învăţăturile sănătoase şi le mai aplicau.practici. Credinţa în Dumnezeul Unic. cine îl are pe Dumnezeu este Alb. Bel-Bal în slavonă) jertfelnicie. UNII Carpato-Danubieni n-au mai suportat învăţăturile sănătoase. ce înseamnă tot VALAH !) VLOH VLAH OLAH . înţelepciune inteligenţă (pentru cine nu ştie. România este pe primul loc la copii dotaţi raportat la nr. mărturie stă faptul că popoarele cucerite pstrau o amintire plăcută despre ei. ALB. SARMISEGETUSA . construind o societate pervertită (căci ei erau puşi să apere Credinţa sănătoasă şi comportamentele naturale sădite de DUMNEZEU în OM in GRĂDINA RAIULUI. fizică. aici e înţelepciunea!) în curăţie. transilvan (maghiar sau maghiarizat). 51 . poate. Partea proastă era că ei plecau din CĂUŞ şi cu multe cunoştinţe ştiinţifice pe care le foloseau apoi doar ca să cucerească sau să domine pe alţii. Dar dacă nu CarpatoDanubienii atunci cine? Ei bine. sărăcia de bună voie(măcar că stai pe munţi de aur.nume propriu. nu toţi erau răi (unii. întemeind imperii puternice. de mândrie. informatică. simplitate. care înseamnă VALAH (notaţi şi numele BLOHIN ce se află în Ucraina. etc. nume suedez. în smerenie. comportamente şi credinţe străine şi anormale. în sport. alte credinţe (politeiste). deci. BLOH-nume propriu maghiar. bunătate.cetate capitală a statului dac. BALOGH (nume maghiarizat sau mai corect „secuizat”) care înseamnă tot VALAH!!! 30. la olimpiadele de matematică. care înseamnă VALAH sau. care înseamnă tot VALAH) VLAH BLAH (BLOH) sau OLAF. blândeţe (BLÂND vine de la BLA care înseamnă ALB. în Rusia şi Ucraina. de putere. La fel de adevărat este că şi dintre aceşti ex-Carpato-Danubieni. ce înseamnă VALAH ULAH (notaţi de asemenea şi numele OLEG. de bogăţie. alte obiceiuri şi comportamente a-normale. este Bland-Blanc în franceză. DUMNEZEU ESTE LUMINĂ.) primitori de oaspeţi şi au plecat din CĂUŞ (din GRĂDINA RAIULUI) şi au început să urmeze alte învăţături. Bianco în italiană.

BEŞI 52 . turcă). COSTOBOCI .BOŞI COSTO . o localitate numită SIMERIA. CIMERIENI . O coincidenţă nu-i aşa? 32. SARMIS (SĂRMAŞ SEGET.ZALMISE-E-GET-USA ZALMISE-E-GET-ISA ZALMISE-E-GET-IZA unde ZALMISE = ZALMOXE.populaţie dacică liberă din N-E Daciei (Moldova de astăzi). SIGHET (SZEGED în Ungaria) USA. -COTTAGE = căsuţă (engleză) COSTO .dacică SIMERIENI SYMERIENI SUMERIENI Avem un toponim. CAT. COSTO-BOXI am văzut mai înainte că rădăcina CAS. coşarcă(română).TO .CO(T)CIOABĂ. coşciug.populaţie de origine traco . -CAS (CAS. COS. IZA (Valea Izei)( în l.TO . SARMISE-GETUSA ZA-ARMISE-GETUSA DA-ARMISE-GETUSA unde „DA”=Alb.BOCŞI COSTO .Tradus ar fi „CETATEA STRĂLUCITOARE A ARMIEI” sau „ARMATA STRĂLUCITOARE A VITEJILOR”. E = este.(română).BEŞI (BAŞI) COS . coşmelie. IZA = apă curgătoare sau izvor sau părinte şi tradus înseamnă „ZALMOXE ESTE PĂRINTELE (izvorul) GEŢILOR” Avem şi câteva toponime şi hidronime care conţin numele capitalei dacice. necucerită de romani. sumeriană ISA = apă curgătoare) Sau.BEŞI CAS . română). GET = HET (geţi). sau alt imperiu din istorie. Viteaz. 31. de ex. Curat.COSMOS(greacă) -COT (COTEŢ. -CHATEAU = castel (franceză) -COS (coş. CASTEL (l. Luminos. Aceste rădăcini au generat câteva cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens în limbi diferite. pe lângă DEVA. COT înseamnă CAS sau locuinţă. „ARMISE”=Armie. CASTLE (engleză) -CAT (CAT=etaj (română. Oaste şi „GETUSA”=Cetate.

a fi) ca în româna veche ÎS=sunt sau în engleză şi tradus ar fi „CEI PLINI DE MÂNDRIE” sau „SUNT MÂNDRI” sau „IZVORÂTORII MÂNDRIEI” 34. BARAHAN BALAHAN VALAH-AN unde VALAH = ROMÂN şi AN(U) = ZEUL SUPREM la sumerieni şi tradus ar fi „ZEUL ANU AL VALAHILOR” sau „CÂMPIA VALAHĂ” BAL-AG-AN(U) unde BAL=ALB. a) SAXON-ins din neamul saxonilor. germană SACSON ZAHZEN SACŞON DZAHZEN SAŞON DAHZEN SAŞAN DAHŞEN SAŞ(I)AN DAHŞ(I)EN DZAŞIAN DAHŞIAN DAŞIAN DACŞIAN DAC(Ş)IAN DACIAN-DACIC DACIAN-DACIC Este şi un toponim.BEŞI CAT . BĂRĂGAN .COT .O . SLAVIS . slavă şi IS=apă curgătoare. a) TIROL-provincie austriacă b)TIROL TIRAL T(I)ROL TIRAR T(I)ROI(S)-TIROIS-TROIS TIRAS(TIRA-GEŢI) TRAIS TRA(H)IS TRAKIS-TRACIS(TRACI) 36.O . 33.BEŞI Aşadar. AG -OG -OC=OCHI? şi AN(U)=ZEUL ANU şi ar însemna „OCHIUL (ZEULUI) ALB ANU” 53 .slavii SLAVI-IS unde SLAVI=mărire. mândrie. DACHAU (DAHAU) care tradus ar fi: AL DACILOR sau DACUL 35. COSTOBOCI înseamnă „BEŞII CONSTRUCTORI (DE CASE)”. cunoscut din păcate în al 2 lea Război Mondial. izvor sau este (de la vb. b) SACHSEN-saşii în l.câmpie în S României.

italiană). etc. Din această rădăcină (GRAD) provin şi cuvintele GRĂDINĂ. franceză). illirică = câine(lup?). (l. JARDIN (l. ROCSOLANI ROŞOLANI (ROŞULANI) adică ROŞCAŢI RUSOLANI-RUSLANI(nume propriu RUSLAN!)-RUS.traco-geto-slavonă. bolşevicii. 54 .neam indo-european înrudit cu geto-dacii.BALCANI-munţi aflaţi la S de Dunăre. BAL-CANI unde BAL=ALB şi CANI=CÂINI(LUPI?) (CANI în l.RUŞII=ROŞII(tot o coincidenţă faptul că cel mai puternic stat comunist avea steagul de culoare roşie!. îşi ziceau Roşii. etc. SIRACSES SIRAŞE(S) sau CIR(E)AŞE(S) CIREAŞE(CIREAŞĂ) b)ZYRAXES GURA-CŞES(GURA ŞESULUI GUREŞ (VORBĂREŢ 42.ROXOLANI-populaţie indo-europeană (traco-scitică). DEVA-localitate în România DABA-DĂBÂCA-localitate în Moldova DZABA SABA (REGINA DIN SABA?. !?) ROXANA-nume propriu. engleză) 38. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii.GRAD-ora în l.DAVA-zeu.Vechiul Testament) SAVA JIVA=viaţă.tracii şi slavii.cetate sau Întăritură în limba geto-dacă.vietate.(sanscrită. vecină cu dacii. GARD. GIARDINA (l. RUŞII sunt urmaşii acestor roxolani.a) ZYRAXES-nume propriu geto-dac.MAREA BALTICĂ BAL-TICĂ=Marea Albă BAL=ALB 41. Şi tradus ar fi „CÂINII(LUPII) ALBI” BALCANI BAL(A)CANI-BOLOCANI VAL(A)CHANI-VALAHANI munţii Valahilor-românilor (dacilor) 40. YARD (l.De fapt mai corect ar fi ÎNGRĂDITURĂ sau aşezare înconjurată de un GARD(ZID). română).37. care au câştigat revoluţia.slavonă) SHIVA-ŞIVA=zeitate hindusă 39.

GERMANII ca popor. de călărie) şi atunci înseamnă CĂLĂREŢ. aşa cum sunt azi. şi „b”.C se poate pronunţa şi „T”(ca în Ardeal sau Banat.prin răpiri de femei..ţara Bârsei (ţara munţilor) BYR-SA BUR-SA BUR-XA BUR-CSA 55 . şi avem AL-MAN(AL(E)-MAN) ALEMAN SĂ ne întoarcem puţin la GHAL-MAN(GAL-MAN) facem pe G . din diverse motive (refugiaţi-goniţi de legiunile romane sau pur şi simplu ca urmare a înmulţirii rapide a populaţiei dacice). în aprox.SECUI-daci maghiarizaţi. 900 de ani de la apariţia hunilor în aceste teritorii pentru prima dată.TRACI THELACI FELACI . LAŢI(UM) . copii. 45. etc. BÂRSA . apoi GH îl pronunţăm ca în (G)HITĂ-VITĂ(vorbirea ţărănească românească veche) şi avem (H)AL-MAN în unele limbi H -ul nu se pronunţă.GERMAN GHERMAN GHEL-MAN GHAL-MAN unde GHAL=GAL(EZ) şi MAN=OM şi înseamnă OM DIN GALIA. ALTINUM. s-au format din gali şi populaţii nordice (probabil slavo-fino-ugrice) şi ulterior cu daci migraţi din zona CarpatoDunăreană. OLTIN-UM 46.K sau C şi obţinem KAL-MAN(CAL-MAN) un binecunoscut nume maghiarizat care înseamnă „Om din Galia”. Timişoara = Cimişoara sau. SACUI ZACUI DZACOI DACOI-DAOI=DACI 44. LATINUM. „nu pot” = „nu poci”.ROCSANA ROŞ(I)ANA=ROŞCANA-ROŞCATA 43. căsătorii mixte. sau KAL(CAL)=CAL(animal de povară.

BORŞA-loc. BĂLAN şi tradus ar însemna ŢINUTUL PUTERNIC sau „ŢARA CELOR PUTERNICI”. SA. BORCEA nume proprii daco-române. dar atunci „BERGA” nu mai poate fi considerat de origine tracică. BUR = PUTERNIC. fiind mult mai puţin numeroşi decât dacii.DA înseamnă „CETATEA ALBĂ (cf. BLOND. La fel de adevărat este că daco . asemănător cu tracicul BERGA (MUNTE). vezi BEL . fireşte.IULIA în Evul Mediu sau cum se numeşte azi capitala Serbiei. erau asimilaţi de aceştia. totuşi. BURCĂ. De asemenea. ar fi apărut alte denumiri. Părerile lingviştilor sunt neclare aici. în România. BUR . Vezi „BURG” . adică un fel de cetate pentru acele vremuri îndepărtate. Însă. (cum ar fi măştile. BURSA-loc. prin urmare BURG(H) însemna la origine „ÎNTĂRITURĂ DE PĂMÂNT (loc apărat de un val de pământ).(Ţara Bârsei). CŞA(CEA) = CASĂ. dacică BAR-SA BAR-XA BAR-CSA BAR-CŞA(BAR-CEA) unde BUR = PUTERNIC. BERSA? în l. deşi asimilaţi de daci.geţii erau oameni blânzi şi ospitalieri cu cei străini veniţi cu gânduri paşnice şi lesne iertători. GENEZĂ) în limbile greacă şi latină se pronunţa „ZENES” în limba geto . Şi dacă ele s-au păstrat până acum (ceea ce este o minune în sine) nealterate sau doar uşor transformate este dovada supremă că cei ce le-au denumit la început au fost aceeaşi care le-au păstrat şi folosit. Cu toate acestea. cu alte pronunţii complet diferite. probabil BERZA?. că „GENES”( NAŞTERE. CETATE sau ÎNTĂRITURĂ şi provine din BURG(H). unde BUR = ÎNTĂRIT. ci celtică sau germanică. tracică. pronunţa „Z” în loc de „G”. Să nu uităm că dacă ar fi fost o altă populaţie suprapusă peste dacii care au dispărut din teritoriile lor. anglo-saxonă. ÎNTĂRIT şi DA = ALB). ÎNTĂRIT sau prin extensie.cuvânt ce înseamnă în l. la rândul lor aceste populaţii influenţau şi ele populaţia autohtonă majoritară.dacă. PUTERNIC şi GH(E) = PĂMÂNT. sălbatice. credinţe în moroi. geto .BERSA) sunt denumiri sigure în proporţie de 90% de origine dacică. chiar şi l. ştiind de ex. BORGIA nume propriu italian . XA.dacă (după unii autori. BÂRSA . poposeau paşnic sau războinic pe aceste meleaguri. în Turcia BURIDVA-loc. ŢINUT şi D(Z)A = ALB.BUR-CŞA(BUR-CEA) BUR-DZA BUR-DA Cu variantele:BURCEA. BĂRBAT. CSA. BĂLAI. Poate alte descoperiri să aducă lumină asupra acestui subiect).GRAD (CETATEA ALBĂ) cum era denumită ALBA . în timp. 56 . În ce? Probabil în unele obiceiuri barbare. cred că BÂRSA (BERZA . de aceea dacă unele populaţii.

în Evanghelia Sf. când există riscul să nu fie deloc evreu. iar sfinţii sau îngerii NU POT FI EGALII LUI DUMNEZEU NICIODATĂ DEOARECE SUNT FIINŢE CREATE PE CÂND DUMNEZEU cel ÎN TREI PERSOANE ESTE NECREAT. genetic. Matei.un fel de canibalism amestecat cu necrofagie. Adevărul este că dacă ar fi fost de origine iudaică. (ca în creştinismul ortodox) cu sfinţii sau îngerii care au puteri foarte mari. Şi nu orice creştinism. nu putea aproba asemenea obiceiuri. deoarece are o mulţime de sfinţi şi îngeri până la Dumnezeul în trei Persoane. ar fi tot politeist. pe unii îi sperie acest lucru gândind că. etc. cel puţin nu de marea masă a dacilor. Dacă ar fi aşa. În acest caz comunitatea evreilor nu-şi poate asuma riscul de a recunoaşte pe copil ca fiind evreu.) este sigur că blândeţea. ci. Singura schimbare notabilă a religiei dacilor. spre deosebire de Dumnezeu (în trei persoane) care este NECREAT şi are putere nelimitată. la nivel de masă. Este blond-şaten.. respectând raţionamentul lor. doar cel ORTODOX. Pe când dacă mama e evreică. atunci şi creştinismul ortodox. a dacilor. după aprecierea evreilor). adică. dacă ne uităm la icoanele care Îl reprezintă pe Iisus. Desigur. dacă doar mama e evreică atunci eşti sigur evreu. adversarii monoteismului dacic (din păcate şi datorită unor dacologi atei sau anticreştini) aduc în discuţie multitudinea de zei din panteonul dacic. fiind o religie străină (de origine iudaică). Ştiu. înalt. cu ochi albaştri. dar nu sunt decât creaturi. atunci copilul. La fel stau lucrurile şi cu religia monoteistă a dacilor. s-a petrecut doar la acceptarea creştinismului. cum au îmbrăţişat şi alţi daci mai înainte religia politeistă greco-latină. bunăoară. Ştim că la evrei. ascendenţa recunoscută este pe linie feminină (maternă). dacă doar tatăl e evreu. pentru a susţine politeismul dacilor. evreii nu odată L-au acuzat că e străin de credinţa şi de neamul lor. este doar al mamei păgâne. ADICĂ FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT. eşti evreu de grad doi sau chiar trei (pentru că dacă tatăl evreu este însurat cu o păgână care îl înşeală. Şi nu în ultimul rând. de ex. De altfel. Dar acest raţionament s-ar dovedi o eroare întrucât. făcându-l samaritean (samaritenii fiind păgâni. din contră L-au răstignit pe Iisus. vom vedea că nu arată a evreu deloc după aspectul fizic. ci au provenit din populaţii aşa-zis păgâne. Unii dintre daci se poate să fi îmbrăţişat astfel de practici. ATÂT. marea masă a dacilor a ţinut religia monoteistă tradiţională. nu mai contează dacă acel copil este conceput cu un evreu 57 . ei pot fi asemuiţi de ex. trebuie să fie aruncată. iudeii ar fi ţinut-o doar pentru ei! Dar ei. curăţia inimii. Dar pe ansamblu. sunt prezente două femei care n-au fost evreice. Acei zei numeroşi care apar în religia dacilor nu sunt zei atotputernici. în capitolul în care este prezentată genealogia lui Iisus. dacă întrebi pe orice creştin ortodox practicant (nu doar cu numele) îţi va spune că religia creştină ortodoxă este MONOTEISTĂ. dreptatea şi religia lor. decât a evreilor.consumarea inimii unui mort ce se află că e strigoi . nu este al lui. Seamănă mai mult cu fizionomia geto-dacilor. De asemenea.

CŞA) =ŢINUT. apar două femei neevreice. Aşadar. mai sus despre BURG(H)! BAR=rădăcină cu sens de BĂR-BAT(BĂRBAT. CULCUŞ şi înseamnă CĂUŞUL (CULCUŞUL. BĂRBOS) 47. cel puţin 50% este evreu. INIŢIAT. BÂRSA BÂR-SA BOR=MUNTE?dicţionar tracic BUR=MUNTE?dicţionar tracic. CSA.martir creştin 58 . SĂLAŞUL) CERULUI sau SĂLAŞUL ALB.ca fire. BRANCUŞ (nume propriu) unde CUŞ=CĂUŞ. ŢARĂ. în cazul lui Iisus.bolta stelară URANU VRANU VRAN-CEA VRAN(U) BRAN(U) BRAN-CEA FRAN(U) FRAN-CEA unde URAN. LOCUINŢA MOŞULUI” (zeului suprem) sau CASA FRUMOASĂ (ORDONATĂ) 49.ori un păgân. bolta stelară şi CEA (XA. în extensie. LOCUINŢĂ şi MOS = MOŞ (ÎNVĂŢAT. VRAN. COSMOS (l. deci poate fi recunoscut de Comunitate). deosebită de femeie sau OM cu BARBĂ. BRAN. 48. cerul sau bolta stelară COS-MOS CAS-MOS CUS-MOS unde COS (CAS. CASĂ vezi VRAN-CEA=ŢARA CERULUI (RAIUL). Credinţa ortodoxă explică aceasta prin faptul că Învăţătura lui Iisus este universală şi nu doar locală. OURANU (l. greacă)=cer. ÎNTĂRIT) v. FRAN=cer. ŢARA ALBĂ. greacă) = ordine. CUS) = CASĂ.dar eu cred că mai degrabă are sens de PUTERNIC. MUCENIC . în genealogia lui. ZEU sau SFÂNT) sau MUŞ (MUŞAT = FRUMOS şi tradus ar fi: „CASA. ebraică.

înrudiţi cu hunii. Se ştie că asirienii erau cei mai sângeroşi oameni. greacă = VICTORIE?) şi tradus ar fi „MOŞUL (ÎNVĂŢATUL. Neagră G(H)IS . WESTFALLEN-(WESTFALIA)-land german WEST-FALEN VEST-VALEN VEST-VAL(AH)EN=VALAHII din VEST (dacii vestici. nemiloşi.TRIA G(H)E-IS-TRIA unde G(H)E=PĂMÂNT (ŢINUT.neam antic venit din Răsărit în Europa cu ceva veacuri înainte de Hristos. ZEU. 52.KALATI – KELETI) KELETI în l. turcii. românii de azi. cei amestecaţi cu galii şi triburile nordice germanice) spre deosebire de VALAHII din EST (adică dacii. strămoşii celor din vest). HISTRIA . greacă se citeşte „U” ASURIA (A)SURIA SURIA anagramat iese RUSIA. lacomi.FRUMOS?) VICTORIOS”. CELT. 50. Neagră. erau „ROŞII” de sângele celor ucişi de ei fără milă.nu întâmplător ruşii au fost asemuiţi tot la fel. 59 . Nu degeaba. sau GALAŢI . sângeroşi. ZEUL. RUSIA-ROSIA (ROŞIA) .Sunt non-indo-europeni. în 1917. CELŢI . maghiară = răsărit Celţii ar însemna în traducere Răsăritenii . războinici. IZA=apă curgătoare) şi TRIA=TREI tradus ar fi „PĂMÂNTUL CELOR TREI APE CURGĂTOARE” adică DOBROGEA (cele trei ape curgătoare sunt cele trei braţe ale Dunării din Deltă). SFÂNTUL. FRUMOSUL = FĂT .MUXE-NIC MOXE-NIC MOCŞE-NIC MOŞ(E)-NIC unde MOŞ = ÎNVĂŢAT.cetate la M. SFÂNT) şi NIC=(de la NIKE l. Omorau toţi prizonierii de război. ASIRIA-ţară antică din Orientul mijlociu ASYRIA-Y (upsilon) în l.Au cucerit vestul şi nordul Europei locuite de protoindo-europeni KELT KELET (KALLATIS numele unei cetăţi la M. INIŢIATUL. războiul civil rus a fost câştigat de Armata Roşie (culoarea preferată a comuniştilor) în dauna Albilor (armata ţarului). ŢARĂ). 53. sumeriană UZA. 51. IS=APĂ CURGĂTOARE (ca în l. finlandezii.

COTEŢ. CUT COT CAT CAS Toate aceste cuvinte au devenit ulterior. rasa de cai moldoveni.: CASĂ. cred că mai sigur ar fi să câştigăm la loterie! 54. ŢARA CUŞ-(CUŢ. străromână veche (posibil cea mai veche limbă modernă din lume. neavând nevoie de evoluţie pentru a 60 . în Sud GIHON=GHEION adică. Ţara CUŢ-HUŢUŢ-CUŞ este nu Egiptul ci România de azi (de ex. CAZARMĂ. US=Casă). a omorât peste 30 milioane de ruşi (asta pe timp de pace!!). afară de primele sunete nearticulate ale primilor hominizi ce nu pot fi considerate o limbă propriu-zisă. COTTAGE. În Vechiul Testament. care înconjoară ŢARA CUŞ (CUŢ-HUŢ-UŢ ţara lui IOV-IOB-GHIOB-JOB(GIOB cum pronunţă anglo-saxonii) CIOBAN în română sau GIOVAN în italiană. cu un limbaj articulat. l. radicali. CASTEL. de ex. HUŢ. ce intră în componenţa unor cuvinte din diverse limbi. nu reprezintă părerea mea personală sau credinţa mea. etaj. cioban foarte bogat.) Apoi în EST două râuri TIGRU-TIGRIS (de la dreapta la stânga. eu cred că oamenii au fost creaţi OAMENI de la bun început. HUŢ. HUŢULI. diferit şi distinct de cel al animalelor.Aici se cuvin câteva comentarii. pământul tracilor). IOV din ţara (C)UŢ este un personaj din Vechiul Testament. CAT. În general câmpiile din jurul marilor fluvii capătă denumirea de CUŞ.PRUTUSPRUT) DE LÂNGĂ ţara ASYRIEI (RUSIA). PRATUS. UŢ. de asemenea EU-PHRATUS-FRATUS-FRATIS mai înseamnă „FRAŢII EUROPENI”. Dacă ar fi să calculăm o astfel de probabilitate. CHATEAU. CAPĂTUL (CAPUL) PĂMÂNTULUI (DUNĂREA adică ISTROS=GHIS-TROS. A CASELOR. În ce mă priveşte. cartea Genezei. când numai Stalin. o ramură a românilor de la Sud de DUNĂRE. Această concluzie am enunţat-o pentru a nu răni sentimentele evoluţioniştilor. înainte de Moise şi Legea dată evreilor. un dans HUŢULCA în BUCOVINA. cuţo-vlahi. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii (rocsolani-roslaniruslani) care înseamnă ROŞCAŢII. HUŞI. care provine şi din CĂUŞ. etc. ce au sensul de construcţie. UŢ)=ŢARA OCROTITOARE (CĂUŞ). ci doar un sistem rudimentar de comunicare asemănător cu cel al animalelor. Moise (MOŞE în ebraică!) spune că Raiul este înconjurat de 4 (patru) râuri: în Nord FISON=THISON(TISA). CO(T)CIOABĂ. SIRGIT-SIR(H)IT-SIRIT-SIRET) şi EUFRAT (EU-PHRATUS. Iar o „coincidenţă” privind numele ruşilor şi al felului lor de a fi precum şi cu comunismul (roşu) ce au avut de îndurat. CUŞ(CUŢ. drept şi credincios în Dumnezeu. COSMOS. Silaba EU din EU-PHRATUS este un cod geografic şi se traduce: „PRUTUL EUROPEAN”. Eu nu cred în astfel de „simple coincidenţe”.

de aceea am adăugat acest sens de protecţie şi apărare rădăcinii CUŞ-CĂUŞ. CUCA. păstrătoare şi producătoare de mâncare pentru oameni şi animale-se înţelege. CUŢ. CIUC. CĂCIULATA. CULCUŞ. Parcă munţilor li se potriveşte perfect această denumire. CAT) format din palmele naturii în aceeaşi natură ce le putea fi ostilă sau fatală. COŞCIUG. chiar în Vechiul Testament. COS. locuinţă. sau-scrito-chinojaponeza. Se simţeau ca într-un CĂUŞ (CUŞ. CAS. CĂUŞ. CAUCAZ. superiori oamenilor de azi. De unde se vede că acest termen (CUŞ) era împrumutat dintr-o altă limbă. CAT. COTEŢ. CUCIULAT. Egiptul era numit CUŞ. în munţi plecau. erau percepute de oamenii de atunci. CAUCAZ-munţi în Armenia şi Gruzia. mai bine zis. CUŞ. are şi rol de apărare şi protecţie. chiar o construcţie. desigur. nu-i aşa? Nu cred că vreo altă limbă are atâtea cuvinte cu acest sens şi în l. apărare şi CAS=casă.unde CĂUŞ = palme împreunate pentru a bea şi a te spăla sau ocrotire. UŢ. Ei bine. dacă erau cultivate şi lucrate cu sudoare-apărătoare contra foametei şi climei grele. CASĂ. După ultimele cercetări. este stră-româna. HUŢ.vorbi ca omul modern de azi. o casă.: CĂUŞ. CUL-CUŞ. de protecţie. HUŢ. CUŢO-VLAHI. veche şi în cea modernă-contemporană. ebraico-araba. castel. etc. română avem o mulţime de cuvinte din familia CUŞ. CAS cu sensul de construcţie. nu doar de locuire). CAT. Prin urmare. de ex.) De aceea. UŢ. De altfel. acele câmpii din jurul marilor fluvii. părerea mea este că acest proto-limbaj sau limbă primordială. locuinţă. CUS. ca ocrotitoare ale vieţii. călduroasă sau friguroasă. o facem pentru a păstra apa între palme pentru băut sau spălat. greco-latino-iliro-galo-slavo-germana. Cum civilizaţia de pe câmpia din preajma Dunării devansează cu multe milenii civilizaţia de pe Nil şi că în limba coptă (urmaşa limbii egiptenilor antici) nu găsim în fondul principal de cuvinte nici o familie de cuvinte care să aibă ca rădăcină cuvântul CUŞ. De asemenea nu cred că l. 55. când ţinem mâinile CĂUŞ. Acest lucru însemna pentru cei din vechime că în acea ţară era un fluviu cu o câmpie prin preajmă propice vieţii oamenilor. care îl foloseşte şi azi într-o mulţime de cuvinte. CO(T)CIOABĂ. palat. din care au pornit traco-geto-daco-româna. casă. ba chiar fiind în multe privinţe. caii HUŢULI. coptă are atâtea cuvinte pentru numele ţării lor din antichitate. COT. Dar mai mult. CĂUC. pentru a apăra de vânt o lumânare sau o fiinţă foarte mică şi plăpândă. din punct de vedere 61 . Destule cuvinte. CASTEL. protecţie. Căci în cazuri de război. ocrotire. CUŢ. În schimb în l. Şi tradus ar fi „CASA OCROTITOARE”. erau denumiţi toţi munţii (în Limba Primordială Unică) CAUC-CAZ CAUC-CAS CAUS-CAS CĂUŞ-CAS(Ă).

Pare puţin? Eu înclin să cred că îşi merită din plin numele de Protector al Ocrotitorului (muntele ocroteşte câmpia. n-a fost întotdeauna aşa. protecţie de schimbări bruşte de temperatură sau precipitaţii. scufundări şi ridicări de pământuri. glaciaţiuni. energie pentru a face plantele să crească în acea câmpie. ce au condus la distrugerea severă a acestei civilizaţii. Ecourile distrugerii acestei cizilizaţii au rămas în Sfânta Scriptură. ci au dorit s-o reînvie. 15 milenii. De ce? Pentru că cei ce au înţeles cu adevărat ceva din experienţa vechii civilizaţii. etc. ci. asemenea unor oaze. nu au mai dorit să reclădească ceva ce duce invariabil la distrugere. nici nu întemeiază imperii şi distruge sistematic natura şi semenii prin ştiinţa mândră. Această civilizaţie casnică nu este nici migratoare. au părăsit Căuşul Primordial-Dacia (România de azi). aerul. geografia. războaie nucleare. N-au vrut să înveţe din experienţa precedentei super-civilizaţii şi destinul ei. în scrierile lui Platon. lacuri. Astfel fiecare ce era mai mândru şi mai avid de putere şi bogăţie. luptând de atunci împotriva civilizaţiei distructive şi întemeind acea civilizaţie casnică (adică civilizaţia care nu distruge natura. lăcaşul vechii super-civilizaţii. cu 62 . experimente nefaste sau poluare. apariţii şi dispariţii de mări. chiar dacă asta duce invariabil către autodistrugere. O parte din supravieţuitori au rămas pe loc. întreţineau şi ocroteau viaţa. în mituri şi legende. semenii ci trăieşte în armonie.) s-au produs inundaţii puternice. în acele CĂUŞE. Ar trebui să fim mândri. spre a-şi împlini visurile în altă parte. au uitat cu timpul ce păţiseră strămoşii lor ce au pierit în acel cataclism uriaş şi au început să refacă încetul cu încetul vechea civilizaţie dispărută. alături de fluviul respectiv precum şi alte influenţe.climateric. e adevărat. în ţinutul carpato-danubiano-pontic a existat o puternică civilizaţie comparabilă cu cea din zilele noastre (dacă nu chiar mai puternică). În urma unui cataclism major natural (sau poate mai multe de intensitate mai mică dar mai dese şi diferite) sau uman (prin păcate multe. prezenţa unor munţi în preajma acelei câmpii mănoase (CĂUŞ). Acum peste 10. Rămăşiţele acestei super-civilizaţii s-au împrăştiat în toată Europa după ce au supravieţuit o perioadă în aceste CĂUŞE (oaze) ocrotitoare cu câmpiile mănoase. ştiinţă. astfel. Cei ce au părăsit aceste CĂUŞE (atunci când condiţiile de viaţă şi climaterice au permis). care au influenţat radical clima. echilibru. întemeia câte un imperiu cu care apoi încerca să cucerească cât mai multă bogăţie şi teritorii. prin răutate şi nepăsare). Iar pentru a-şi duce ambiţia şi mândria la capăt. Civilizaţia „casnică” a Europei (adică traco-daco-românii). se închide cercul de elemente ce asigurau supravieţuirea oamenilor în acele locuri puţine. fluviile şi munţii din apropiere. probabil cea mai veche de pe Pământ). dar şi responsabili. munţi. relieful. îi dau acesteia stabilitate climatică. cutremure. că spaţiul carpato-danubiano-pontic este cel mai vechi spaţiu ce a adăpostit şi ocrotit oameni şi că ei au clădit o cultură de mare forţă şi originalitate. apa. folosind cuceririle ştiinţei şi tehnicii. ce. câmpia ocroteşte omul. uimitoare până astăzi.

cu alimentaţie nesănătoasă fizică şi spirituală. civilizaţia rurală. înfierând prin religie cunoaşterea şi urbanismul. pornind războaie împotriva lor sau urzind prin diferite manevre politicodiplomatice tot felul de greutăţi. au fost nevoiţi să plece. chiar prin luptă. natura şi oamenii. acolo unde a fost RAIUL şi unde au trăit ADAM şi EVA până la căderea în păcat. dar dacă ar fi trebuit să apere noua direcţie ce doreau s-o imprime-adică. au renunţat de bună voie la a mai ridica civilizaţii urbane şi super tehnologice şi au dezvoltat o civilizaţie legată strâns cu Dumnezeu (Zalmoxe). cu comunism. mai cuminte. cu războaie. au întemeiat mulţime de imperii. moment în care au început să se răzbune pe cei ce au ales Dumnezeu şi satul. Cei rămaşi în Dacia. păstrând tacit. 63 . unificării statelor şi popoarelor prin distrugerea specificului naţional într-un stat unic federal (imperiul roman). iar PĂMÂNTUL era sfânt. apărătorii. printr-o minune. civilizaţia casnică n-ar fi ezitat s-o apere împotriva celor ce puneau mândria şi goana după putere şi aur mai presus de orice. aveau oricum libertate. Cei ce nu suportau o astfel de viaţă tihnită. Cei plecaţi. să găsească o altă cale. Când totuşi. mai liniştită. dându-şi seama că aceasta era calea pe care ar fi trebuit s-o urmeze şi acea civilizaţie. iar Decebal şi ai lui. gândul şi ochii le aveau către cer. etc. Înţelegem că dacii s-au luptat cu imperiul roman. natura şi oamenii. socială. şi totuşi. cu excludere de la masa celor mari . Şi mai zic autorii antici că dacii nu trăiau decât cu picioarele pe pământ.înţelepciune. fără onoare dar puternică şi imbatabilă. Au fost înfrânţi de o armată fără scrupule. globalizării. ai ŢĂRII SFINTE. ci s-au luptat împotriva uniformizării. cuceritorii au fost aşa de bucuroşi încât au sărbătorit 123(!)de zile victoria şi au ridicat două monumente (TROPAEUM TRAIANI. i-au cucerit cei plecaţi pe cei rămaşi (de ex. cu desconsiderare. chiar cu preţul vieţii. nu mai fuseseră ridicate în onoarea niciunui popor învins atâtea monumente. cu sărăcie. o ură împotriva celor rămaşi şi nu o dată. ci păstrătorii GRĂDINII RAIULUIGRĂDINII MAICII DOMNULUI. inima. subjugare politică. neegalate până azi. prin poluare. cu umilinţe. imperiul roman pe daci). afirmând superioritatea civilizaţiei casnic –rurale armonizate cu divinitatea. au fost aleşi de Dumnezeu să apere GRĂDINA RAIULUI. după victoria împotriva dacilor imperiul a început să cadă încet dar sigur. dacii. care ştiu că acolo în cer este ţinta final a vieţii de pe Pământ). decalajul tehnologic şi ştiinţific s-a mărit în favoarea celor „urbano-tehnologici”. şi COLUMNA LUI TRAIAN)!!! În tot imperiul roman. s-au luptat împotriva civilizaţiei „urbanist-tehnologice” . pe de o parte pentru că erau prea puţini să se poată lupta cu cei cu adevărat înţelepţi. nu pentru aur sau pentru pământ şi libertate (căci netemându-se de moarte. Cu timpul. în smerenie şi cumpătare. acolo unde simţeau că e locul lor-asemenea creştinilor. naţională. fără nume. departe de lupta pentru aur şi putere. Au opus civilizaţiei urbane tehnologice. deşi urau războiul). de voia să evite soarta ce i-a venit. iar pe de altă parte nici nu erau atât de inteligenţi ca să poată rezista unui război împotriva celor înţelepţi (căci erau blânzi şi buni aceşti înţelepţi. ei nu erau stăpâni. Ei. economică.

a III-a. De altfel. EL=pron. MANU=OM. personal. personal. aşa cum am mai întâlnit. (de ex.de ex. aceştia erau puşi pe luat bogăţii.. şi aici concluziile le las să apară singure. română şi ebraica sau aramaica. că în învăţătura creştină ortodoxă. cetăţi. ATOM=indivizibil. 57. după alţi savanţi. E-MANU-EL unde E=este. şi tradus ar fi: „DUMNEZEU-OM DE LA RĂSĂRIT” sau „EL. Din ei s-ar fi răspândit în întreaga lume aşa numiţii indo-europeni. -3. E-MANU-EL unde E=est. aramaică?. şi într-adevăr. MANU=OM.) şi G(H)EI (cu sing. Eu zic că ebraica şi aramaica provin din Limba Primordială Unică. răsăritul este locul către care ne închinăm lui Dumnezeu şi facem altarele în biserici. Evanghelie Pilat afirmă despre Iisus. Motivele 64 . „VITĂ” = „G(H)ITĂ”. În latină sună astfel: „ECCE HOMO”! nu prea seamănă cu româna veche. ar fi de fapt. 58. e o tristă poveste. a III-a sing. ceea ce denotă că aceste limbi sunt undeva înrudite. EMANUEL-Dumnezeu este cu noi (l. vorbită de Adam şi Eva). E-MANU-EL unde E=este. latină. de fapt au câştigat. română constituită?! Nu se poate spune că este asemănătoare cu l. singular el şi tradus ar fi: „ESTE EL. MANU=OM şi EL=DUMNEZEU sau pron. AHEI-denumirea veche a grecilor în antichitate (eleni. pers. pronunţându-se. pentru că daco-românii au păstrat civilizaţia casnic-rurală peste o mie opt sute de ani. Şi tradus ar fi CEI FĂRĂ PĂMÂNT(ŢARĂ?). OM RĂSĂRITEAN”. pers. răsărit. răpirea unei femei frumoase pe nume Elena). OMUL (FIUL OMULUI)”.un „G” ca un „H” (fără a fi nici unul nici altul). EL=DUMNEZEU şi tradus ar fi: „ESTE OM-DUMNEZEU”(în Limba Primordială-a se nota asemănarea cu l.măcar că au fost învinşi în luptă. „IATĂ. Ce se întâmplă azi. care mai apoi s-au reîntors în ţinuturile europene întemeind ţări şi popoare antice. teritorii folosind orice pretext. din Rai. elini). proto-indo-europeni. A(G)HEI A-(G)HEI unde A=FĂRĂ (ca în A-FON=lipsit de auz muzical. ca în ex. -2.). OMUL” (FIUL OMULUI) Să remarcăm acum asemănarea în procent de 90% cu limba română!! Acum 2000 de ani?! era deja l. Să nu uităm că în Sf. PELASGI-populaţie europeană anterioară sosirii indo-europenilor în Europa. divină şi umană! sau. ebraică?) -1. G(H)EU=PĂMÂNT. strămoşii celor numiţi azi indoeuropeni. bazat pe faptul că Iisus este numit (metaforic) Soarele Dreptăţii (În Psalmi. sau. învăţătura creştină ortodoxă afirmă fără dubiu natura dublă a lui Iisus.etc. Atât subliniez. 56.

când a fost înlocuit de dreptul roman. 59. cei mai curajoşi._FELAŞINE BALAHINE VALAHINE. primitor de străini. unii. iar vechea vatră. mai cuminţi. PELASGI BELASGI BEALSCI BELAŞI BALAŞI VALAŞI VALAHI BELAŞI VELAŞI FELAŞI FELAHI-popor întâlnit de Ulise în călătoriile sale. Dar nu toţi pelasgii (indo-europenii) au migrat în lumea întreagă. BELAHINE. mai războinici au migrat în lumea întreagă. mai puţin dornici de războaie. a lui Abel (până la uciderea lui de către Cain) şi a lui Set (cel ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis) şi a urmaşilor săi cunoscuţi în Sf. cu oameni frumoşi. popor. au rămas pe loc în zona Carpato-Danubiană. Acest Rai sau Cuş era chiar raiul primilor oameni Adam şi Eva. întemeierea de regate şi împărăţii puternice cu care să conducă lumea. 65 . legile-după care geto-dacii erau conduşi. Raiul. Cuş-ul. când au revenit în Europa. Scriptură ca „FIII LUI HET” sau hitiţi. nu mai putea să-i întreţină pe toţi.XX în mediul rural. Ulterior. aur şi putere. au găsit această populaţie traco-geto-dacă în zona Carpato-Danubiană şi fiece populaţie se aşeza unde găsea zone Libere. smerit. despre care Homer spune că era blând. FELAHINE. doar cei ce nu plecaseră deloc (traco-getodacii) erau în cel mai bun teritoriu numit „RAI” sau „CUŞ” (de la culcuş). astfel că cei ce reveneau primii în Europa putea alege cele mai bune teritorii faţă de cei ce veneau după. aceştia fiind strămoşii noştri geto-dacii şi tracii. ceea ce în timp a generat numeroase invidii la adresa geto-dacilor şi a ţării pe care Dumnezeu le-o dăduse în grijă (v. Toate populaţiile aşa-zis indo-europene. balada Mioriţa). bogăţii. atunci. au decis să revină în Europa pe care nu o vor mai părăsi până în Evul Mediu odată cu formarea noilor imperii coloniale. având în memoria colectivă imaginea Paradisului Pierdut (din care migraseră cu ceva sute sau mii de ani înainte).acestei deplasări în şi dinspre Europa a acestor „indo-europeni” era fără îndoială cucerirea de noi teritorii. DREPTUL VALAH ce a funcţionat nescris până la începutul sec. simplu. dar şi pentru că se înmulţiseră foarte mult. BELAGINE.

hitiţii.Haga!!!). Numele acestui oraş ne arată că nu întâmplător a fost ales ca loc al acestui Tribunal. Scriptură. macedo-română HAGI. cel ce l-a înlocuit trebuia să fie la fel. GET-membru al populaţiei ce locuieşte în Dacia. unii autori antici zic ZALMOXE alţii SALMOSE. HET) este chiar SET fiul lui ADAM şi al EVEI ce l-au primit de la Dumnezeu în locul lui ABEL cel cu inimă curată ucis de Cain. Scriptură. numai din invidie şi răutate. consideră că hitiţii din Sf. MOŞUL DALB (DALB-MOŞE sau ZALMOXE). Întărit. pe urmaşii săi geto-dacii-românii. a fost din vechime „Consacrat” . dicţionarul tracic de la sfârşitul volumului). greacă-latină „Genes”-is=Naştere. traco-getă a dat în l. Sfinţit (KAGA în l. turcă HAGIU-HAGIE. AGHIA=Sfânt. Scriptură şi hitiţii din descoperirile arheologice din Orientul Mijlociu nu sunt unul şi acelaşi popor. în l. „PUTERNICUL (BĂRBATUL) CONSACRAT (SFINŢIT)”. cu un vestit Tribunal Internaţional. Traducerea ar fi. unii „savanţi”. era MONOTEISTĂ. 66 . greacă-AGHI. asemenea întâmplării dintre Cain şi Abel. că hitiţii din Sf.traco-geto-dacice. „GENES” = „ZENES” = Naştere. Geneză SET ştim că „Z” se poate schimba în „S”. astfel şi urmaşii săi Fiii Săi) geto-dacii şi românii şi tot astfel mai putem spune că religia acestor Fii ai lui HET(SET sau GET). Sau. Iar dacă l-au omorât pe Abel. etc. Desigur. de ex. tot cu inimă curată. GET HET (Fiii lui) cum sunt denumiţi în Sf. cel puţin a unei majorităţi. Sfântă. BUCEGI-munţi în centrul României BU-KEG(H)I BU-KEG(H)E BU-KAG(H)E BU-KAGA unde BU(R) BY(R)=Puternic. la îndemnul celui RĂU. căci de la ADAM şi EVA până la SET(HET sau GET)nu este decât o generaţie ca SET să fi uitat deja de la părinţii săi că este un singur Dumnezeu adevărat. Doamne cum le mai sucesc câte unii.60. România de azi ZET ştim că în l. În Olanda este un oraş. în l. Putem spune aşadar că dacă ABEL avea inimă curată. Scriptură ar fi de origine semitică în timp ce ceilalţi hitiţi ar fi indo-europeni. Stăpân. Acest SET(GET sau în Sf. nu şi Fiii lui HET (SET-GET)! DAR ADEVĂRUL VA IEŞI LA IVEALĂ. LA JUDECATA CEA MARE !!! 61. Geneză. Ca şi cum doar un singur popor a fost monoteist. urmaşii lui Cain vor să-l omoare şi pe SET (HET-GET) şi pe FIII SĂI. în loc de „Genes” se scrie şi se pronunţă „Zenes” (v. DACĂ NU ACUM. Bărbat şi KAGA=Consacrat. Deci. în l. HAGA.

Dealtfel. era folosită doar în lumea intelectuală şi administrativă. vezi şi asemănarea cu ARZAWA(Arzava-Ardava)=locul de unde hitiţii au migrat spre Asia Mică. ne apar ca fiind albi(!). adică Dacia-Geţia. asta cu mult înainte ca Imperiul Roman să ne „latinizeze”!!!).Traducerea ar putea fi aceasta: „(SĂ) FIE SFINŢIT(CONSACRAT)” 62.sau. română este asemănătoare cu hitita( adică cu limba fiilor lui HET sau GET.Hr. în dicţionarul hitit culorii ALB i se spune „ALPA”(!).Austria. Înţelept. „Străromână”). locuit de oamenii cei mai blânzi şi simpli. BU-KAGA BY-KAGA VY-KAGA VI-KAGA FI-KAGA unde FI= a fi şi KAGA=Consacrat. cu inima cea mai curată şi plină de nevinovăţie. La fel. Curat. numită de noi.ALPI-lanţ muntos din Italia.Ar putea să fie şi o inversare de litere şi silabe.Sfinţit.Vedem astfel că limba vorbită în Europa întreagă cu două milenii înainte de Hristos-acea limbă Proto-indo-europeană era limba geto-dacilor(străromâna).patria Fiilor lui Het.Denumirea „ALPI” înseamnă (în l. strămoşii hitiţilor ai geto-dacilor şi românilor.ARZAVA. DIA-ZIA=Sfinţi sau Zei. AR-DACIA! 67 . şi că latina nu era limba vorbită de romanii de rând ci. înainte ca Imperiul Roman să existe. Încetîncet ni se revelează surprize după surprize. în antichitate. un fel de Rai pe pământ. cu limba geţilor-dacilor.Acest tărâm pare a fi Grădina Raiului din Vechiul Testament. AR-CA-DIA=AR-DA-CIA(NOBILA DACIA). care în realitate era urmaşa directă a l. l. Elveţia.Traducerea ar fi „CURAŢI(NOBILI) PRECUM(CA) SFINŢII(ZEII)”. străromâna(adică l. Franţa. ARDAVA=AR-DEVA. ALBI-datorită zăpezilor veşnice de pe creste. 63. geto-dacică) era deja constituită şi vorbită în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic-Anatolian!!! Acest lucru dovedeşte că romanii şi geto-dacii vorbeau o limbă asemănătoare în momentul luptelor din anii 101-106 d. Proto-indo-europene sau.ARCADIA-tărâm mitic. deodată. AR-CA-DIA unde AR=Nobil. repet. mai direct spus. Proto-indo-europeană) pur şi simplu ALBI.CA=Precum. l. creată anume pentru a fi diferită de limba vorbită în popor(numită „latina vulgară”.

-căci suntem getodaci în proporţie de peste 55% procente. geografice. la început. „Dacia Felix”adică Ţara Raiului! 68 . lingvistice. tot mai multe dovezi ies la iveală. etc. şi susţin ipoteza noastră în care. locul unde au fost creaţi ADAM şi EVA.Nu întâmplător şi Papa IOAN PAUL al II-lea a numit DACO-ROMÂNIA. Biserica lui Adam.64. 65. am crezut că-i doar o idee frumoasă. turcii au numit Tropaeum Traiani. devenind tot mai clar că aici a fost EDENUL biblic.Dovezi istorice. o mentalitate.Uite. a reuşit. scrise. Scriptură. o conştiinţă a ceea ce sunt şi a ŢĂRII SFINTE pe care o locuiesc de la CREAREA LUMII.HARGHITA-jud. a dorit să distrugă acest neam şi Istoria lui(şi aici. Noi demult am afirmat că aici a fost RAIUL biblic. arheologice.N-au putut distruge definitiv un popor. ci faptul că legau viaţa lui ADAM de teritoriul DACIEI străvechi.ADAMCLISI(TROPAEUM TRAIANI-Trofeul lui Traian). greu de apărat în faţa năvălirilor popoarelor migratoare(însuşi Traian ştia aceasta şi deşi era un strateg desăvârşit face această cucerire pe care cu greu urmaşii lui latini au mai putut-o păstra timp de 165 ani). în centrul Daco-României (H)ARGHITA AR-GHITA AR-GETA AR-HETA unde AR=Nobil şi G(H)ETA-HETA=Geţi. ce trebuie acceptată doar prin credinţă. 25% amestecaţi cu alte neamuri şi restul. Geneza).Înţelegem ce apărau şi de ce s-au luptat până la capăt în două războaie totale dacii noştri. Hetiţi sau Fiii lui Het( cf. Sf.Acum putem foarte uşor aprecia măsura distrugerilor produse de cucerirea imperială latină a lui Traian şi a legiunilor sale.dar au distrus o Istorie. o mărturie despre unde credeau anticii şi medievalii că ar fi fost Grădina Raiului.Înţelegem şi de ce Traian.Acum. menţionaţi în GENEZA biblică. Când au ajuns în Dobrogea.Traian a zis Ţării cucerite.Traducerea ar fi „NOBILII GEŢI(HITIŢI)”.Localitate în Dobrogea ADAMCLISI în limba turcă înseamnă „BISERICA LUI ADAM”.Cu siguranţă cunoştea multe din documentele ultra secrete ale Bibliotecii din Vatican care afirmă şi recunosc aceasta. străini complet-. deplin) pentru că nici bogăţia Daciei nu l-a atras. „GRĂDINA MAICII DOMNULUI”. fără să cauţi prea mult. dar trecute sub tăcere. imposibil de dovedit.Nu are importanţă că în realitate nu era aşa.Acest lucru este o dovadă indirectă. nici poziţia strategică. că ne-a depăşit aşteptările.

traco-geto-dacă). l. După opinia noastră. Traducerea ar fi. acest cuvânt se regăseşte în toate limbile indo-europene (română. mai sus) şi TRU-TRY-TRI=Trei. „APA CURGĂTOARE A TRACILOR” Sau. ISTROS (ISTRU)-denumire antică a Dunării. apă curgătoare. ci mai degrabă de un fond lexical comun din l.) fără a fi vorba de un împrumut dintr-o limbă în alta. etc.CAPITOLUL II HIDRONIME 1. Tyra-geţi. sumeriană USA. sanscrită. (v. IS-TROS IS-TRO(I)S unde IS=a curge. DANUBIUS-altă denumire veche a Dunării DANU-BIUS unde DANU=Danie. Tradus ar fi. IS-TRU IS-TRY IS-TRI unde IS=a curge. limba traco-geto-dacilor (adică străromâna) este limba 69 . slavă. Troieni. etc. Dona (dărui. generator. Să fie Delta Dunării cu cele trei braţe. BLÂNDĂ) SF. CHILIA (de la AHILE-ACHILE-CHILE) SULINA (SYLINA-SILINA-ZILINA-ZI-LINA=ZINA LINĂ. a da). rîu) şi TROS-TROYS (TROISTRAIS)= Traci. (cf.GHEORGHE? şi 2. izvor. apă curgătoare. latină. proto-indo-europeană din care s-au desprins toate aceste limbi ulterior. „CELE TREI APE CURGĂTOARE”.YSA-ISA=apă curgătoare.

Această zonă. după atâtea milenii de dezvoltare izolată a limbilor şi dialectelor. chiar dacă erau în plină formare. NISTRU-rîu în BASARABIA N-IS-TRU unde N=numele rîului. DALB). Sumer pe Tigru-Eufrat.. având multe cuvinte comune. luminos. Este uşor de presupus că-de vreme ce odată era o singură limbă. Luminos. BIUS (VIUS)=Viaţă (cf. (Ştim că marile civilizaţii au pornit tot timpul pe valea unui fluviu. Egipt pe Nil. Traducerea ar fi „NORI ALBI. Cum am mai spus.Ceaţă. limbile indo-europene şi cele semitice. prin fiii lui NOE (SEM. ADAM şi EVA. ANU=zeul suprem la sumerieni (alături de ENLIL şi ENKI) şi BIUS-VIUS=Cel Viu sau Dătătorul de Viaţă. izvor şi TRU=Traci. însă prima civilizaţie a apărut în bazinul Dunării între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră acum cca. NOE. astăzi. Traducerea ar fi „RÎUL N? CE CURGE LA (TIRA)-GEŢI”. l. etc. Zeu (Sfânt)şi NUBIUS=Nori. a curge. Traducerea ar fi „ZEUL (LUMINOSUL) ANU CEL VIU”. IS=apă curgătoare. denumită în Sf. Astăzi. l. N-IS-TRY N-IS-TRI N-IS-TRO(IS) 70 .000 de ani. tipice. sunt mult mai mari. încă. precum şi limba proto-indo-europeană (sau pelasgă) din care s-au desprins mai târziu. LUMINOŞI” sau. toate limbile pământului. CulcuşulCUŞ-ul în care primii oameni au putut supravieţui unei naturi ostile. după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri ADAM şi EVA.primilor oameni din RAI. greacă BIOS). Scriptură EDEN sau RAI a fost Sălaşul. Traducerea ar fi „DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ”. relativ uşor. cca 7. română Viu.) DANUBIUS DA-NUBIUS unde DA=Alb (cf. 35. n-au nimic în comun (cum ar fi de ex. trebuie să fi vorbit aceeaşi limbă-vom găsi cuvinte comune chiar şi în limbi ce aparent. nu difereau prea mult între ele. Zeu sau Sfânt. 3. IAFET şi HAM fiind fraţi ai aceluiaşi tată. iar SEM. limbile. făcând imposibilă comunicarea dacă fiecare ar vorbi în limba sa). IAFET şi HAM) şi prin amestecarea limbilor la Turnul Babel. în acea vreme foarte îndepărtată. astfel că oamenii se puteau înţelege. diferenţele.000-10. „ZEII (SFINŢII) DIN NORI” D(A)-ANU-BIUS D(A)-ANU-VIUS unde DA=Alb.000 ani în urmă.

SOMEŞ-rîu în Nordul Transilvaniei SAMAŞ-zeul SOARE la sumerieni 6. MUREŞ-rîu în centrul Transilvaniei MOR-IS unde MOR=Moarte şi IS=Rîu. Şi tradus ar fi „RÎUL B CE CURGE PRIN ŢARA (TIRA)-GEŢILOR 5. IS=Rîu. (Tira). ŢA-CŞA=ţară. TR(O)I=Traci.4. TIMIŞ ZI-MI-IS unde ZI=Zeu (l. TIMIŞ-rîu în Banat DIMI-IS unde DIMI-DIMIE=ţesătură albă groasă de lână şi IS=v. izvor. Traducerea ar fi „RÎUL MORŢII” (probabil pentru că Mureşul curge de la Răsărit la Apus. a curge. mai sus. sau. 7. apă curgătoare. sumeriană) iar IS=v.Geţi. precedente. izvor. 71 . mai înainte. IS=ca în ex. sumeriană) MI= Femeie. BISTRIŢA-rîu în MOLDOVA B-IS-TRI-ŢA B-IS-TR(O)I-CŞA unde B=numele rîului. mai sus.Traducerea ar putea fi. Traducerea ar fi „CURGE PRIN PĂMÂNTUL FERTIL” (adică prin CÂMPIE. Casă. se poate observa compararea fertilităţii pământului cu fertilitatea femeii. de la Naştere la Moarte şi e cel mai lung rîu din Ardeal ori poate pentru că împarte Transilvania în două). geto-dacă) sau Suflet-Credinţă-Adevăr (în l. „RÎUL ZEIŢEI (SFINTEI)”. ambele producătoare de roade). CRIŞ-rîu în Transilvania CRI-IS unde CRI=Cristal HRI=Hrisolit-Aur şi IS=v. MI=Femeie (l. TIMIŞ CIMIŞ KI-M(I)-IS unde KI=Pământ (l. Tradus ar fi „RÎUL CARE SPALĂ DIMIILE” sau. sumeriană). Traducerea ar fi „RÎUL DE AUR” sau „ RÎUL DE CRISTAL” 8. Ţinut.

rîu. creastă. 10. mai sus. PA=Părinte şi CŞA=ţară. GE=G(H)E-Pământ. parte. Traducerea ar putea fi „CURGE ÎN PĂMÂNT SFÂNT (NOBIL)”. Traducerea ar fi „RÎUL CE DUCE MULT PĂMÂNT(MÂL)” sau „RÎUL DE CULOAREA PĂMÂNTULUI”. TISA CISA KI-ISA unde KI=Pământ şi IS-ISA=v.9. metal nobil. geto-dacă sau Adevăr-Suflet-Credinţă (l. AR-GE-IS unde AR=Nobil. „RÎUL DE CEALALTĂ PARTE sau DE DINCOLO DE CREASTĂ(MUNŢI)” . Viril sau din neamul Burilor (trib dacic) şi CŞA=ţinut. 14. BORŞA-rîu lângă Cluj-Napoca. mai sus. sumeriană) şi IS-ISA=v. rîu. Unde ISA-IZA=a curge. SOARE=Astrul zilei. Tradus ar fi „ŢARA NOBILILOR (DREPŢILOR) GEŢI” sau. apă curgătoare. ARG-IS unde ARG=Argint. TISA ZI-ISA unde ZI=Zeu (Sfânt) l. mai sus. sumeriană) şi IS-ISA=ca mai sus. ţară. IS=a curge. ŞOAREŞ-rîu lângă Şercaia SOARE-REŞ SOARE-REX unde REX=Rege. Traducerea ar fi „RÎUL DE ARGINT”. GET=Het-Get-Zet-Set-Dac. ARPAŞ-rîu la Sud de Munţii Făgăraş AR-PA-CŞA unde AR=Nobil. casă. VALEA IZEI-rîu în Ardeal. Traducerea ar fi „ŢARA BURILOR”.ARGEŞ-rîu în Sudul Munţilor Făgăraş AR-GET-CŞA unde AR=Nobil. Traducerea ar fi „RÎUL ZEULUI (SFÂNTULUI)”. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILULUI PĂRINTE”. Traducerea. sau. latură (l. sau. TISA-rîu în Nordul Transilvaniei TI-(I)SA unde TI=coastă. ţinut. CŞA=ţinut. IS=v. 72 . BUR-CŞA unde BUR=Puternic. Bărbat. sau. izvor. casă. ţară. apă curgătoare. Traducerea ar fi „VALEA (APEI) CURGĂTOARE” 11. Traducerea ar putea fi „REGELE SOARE” 13. 12. casă.

poporul ce a populat Galia.De ex.ŢARA CERULUI sau CEREASCĂ . (posibil prin influenţă slavonă) a devenit „JIUL”(apă curgătoare). Este posibil să fie influenţă slavonă. Dealtfel. franceză(de ex. pe când noi ştim acum că Francii. în Moldova la „VIN”(băutură din struguri)se zice „JIN. italiană. „ ZIUL”.chiar l. a)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „V”.etc. JIUL VIUL (CEL VIU sau DĂTĂTOR DE VIAŢĂ).am mai spus. „JENUNCHI”.„SIUL”= „ZEUL” în l. „GENUNCHI. în Moldova la „GINERE”. erau daci din VRANCEA(FRANCEA-BRANCEA-URANCEA). c).JIUL-rîu în Oltenia ZIUL ZEUL (SFÂNTUL) sau. ca şi în l. franceză(slavii nu au ajuns în Galia!). b)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „G” .Posibil să fie de origine carpo-dacică sau costobocică.nu este exclus ca unele triburi dacice să fi pronunţat „J” în loc de „Z”! 73 . Prin urmare este mult mai uşor de explicat pronunţia asemănătoare din l.Nu poate fi din slavonă pentru că ar fi mult prea greu de explicat cum de a ajuns în l.într-un grad de rudenie mai mare decât între latină-română sau latină-franceză.Însă cum. geto-dacă. română şi franceză.Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „Z” . „GENOUX”-se pronunţă „JENU”=GENUNCHI). se zice „JINERE”.15.De ex.dar la fel de adevărat şi ca unele triburi dacice să pronunţe la fel.e mai apropiată de română şi franceză decât de latină.De ex.

dacă nu calci peste alţii cu nepăsare nu reuşeşti în viaţă. de mâncare. Dacă ne gândim bine. întâmplarea cu Lisimah ne arată ce Îndrumător (Întemeietor) era DROMIHETE. dacă nu dai din coate vei fi înghiţit de viu. probabil vei suferi. Altruismul şi Idealismul (ca nelegare de materie. Dar nu-i nimic. Călăuzitor şi HETES= GEŢI (LOR) genitiv. ca şi în trecut. mai cu dreptate. Unele neamuri îşi scriu ele singure istoria. Dacă nu domini vei fi dominat. nu contează dacă ai dreptate sau dacă Adevărul e de 74 . rămânea neştiută. în timp ce altor neamuri li se scrie Istoria de către alţii. DROMI-HETES DRUMI-HETES unde DROMI DRUMI = Drum. care va fi periculos de nu va fi stins prin dragoste şi smerenie. în timp.CAPITOLUL III NUME PROPRII 1. Iubirea şi Iertarea (Uitarea răului suferit de la alţii) ca SEMN DE SLĂBICIUNE sau NEBUNIE (anormalitate). ci chiar pentru străini (Lisimah şi ai lui şi autorii antici greci care au relatat această întâmplare). străini.Chr. mai (ales) cu invidie şi răutate. Traducerea ar fi „CĂLĂUZITORUL GEŢILOR. Smerenia şi Cuminţenia (Cumpătarea). astăzi n-am fi ştiut cine au fost strămoşii noştri-şi câte alte întâmplări vrednice de pomenire nu s-au pierdut pentru că nu le-a consemnat nimeni în scris. Iar dacă nu le faci. Lumea întreagă consideră Bunătatea şi Blândeţea. o pildă nu numai pentru poporul său.IV Î. Cale. le ştie Bunul Dumnezeu şi inimile noastre de români şi e mai bine aşa. DROMIHETES-rege get din sec. iar dacă rămânea necunoscută. de putere şi bogăţie). Dacă n-o povestea nimeni. de un puternic sentiment de frustrare. Îndrumător. Din păcate azi.

grupul de litere „CS” se pronunţă „CI”).partea ta. ci. DIEU DZIEU ZIEU ZEU DZIUA-(l.). iar nu acei oameni sau popoare Cuminţi. asemănător lui YHWH sau DUMNEZEULUI-TATĂ din SFÂNTA TREIME creştină. DEVA-oraş în centrul României DEVA-Zeu în l. BUNĂ ZIUA= BUN E ZEUL (cam ca „Doamne ajută” la creştinii ortodocşi) BUN E [DUMNE]ZEUL BUN E [DOMNUL]ZEU 3.) şi „CSIS” = şesuri (câmpii-la pl. franceză DEVA DEUS DIO DIVA DZEUS DIU DIUA ZEUS DZIU DZIUA ZIU ZIUA latină. cu sensul de A CREA sau A PRODUCE provine de la numele acestui ZEU. să te faci remarcat cu orice preţ şi prin orice mijloace.italiană. Astfel că 75 . ZAMOLXIS-Zeu geto-daco-tracic. Iubitori şi primitori de oaspeţi. schimbăm „Z” în „D” şi ordinea silabelor. Smeriţi.DIEU-l.DEUS-l. maghiară. CREATORUL lumii întregi văzute şi nevăzute. 2. Probabil A ZĂMISLI. DA-MOL-CE(S) DA-MOL-CIS MOL-DA-CE(S) MOL-DA-CIS Remarcăm silabele „MOL” şi „DA” ce compun numele provinciei româneşti MOLDOVA (MOL-DAVA ce poate însemna Zeul Mâl-Pământ al Câmpiei). să fii cât mai gălăgios.”CS” se transformă În „CE” sau „CI” (ca în PAX-PACS-PACE sau LUX-LUCS-LUCI.ZALMOXE A) ZAMOLXE. ţărănească=Ziua) ZIUA-unitate de măsurare a timpului.DIO-l. ZA-MOL-XE(S) ZA-MOL-XIS Acum vom transforma „X” în „CS”. greacă. în pământul şi ţara hărăzită lor de Dumnezeu. egală cu 24 de ore. Astfel de oameni şi popoare lasă urme vizibile în Istorie.română veche. precum şi silabele „CSES” = Şes (câmpie-la sing.mai bine zis)ce înseamnă CREATORUL. ZA-MOL-CSE(S) ZA-MOL-CSIS Apoi. care vor doar să trăiască liniştiţi. sanscrită.ZEUS-l.nume(sau atribut. ZA-MOL-CE(S) ZA-MOL-CIS Acum. Oricum. să faci cât mai multe valuri. în l.

ţară (cf. „Am privit până când au fost aşezate Scaune. sau YHWH din Vechiul Testament)-a se citi textul din DANIEL cap. ouă. ZEMLEA. slavonă şi ZAM. care este pluralul de la ŞES-CÂMPIE). miere. MOŞII ALBI (SFINŢII ALBI. Şi dacă tot am făcut analogia cu călugării creştini ortodocşi. LUMINOŞI) nu trebuie să ne deruteze. reminiscenţă daco-getică-la albul cel mai pur. curat ca lâna. l. apă (asemenea călugărilor creştini ortodocşi).tracă) Există o localitate lângă ARAD. or se ştie. flori de măr”. pâine. este vorba de DUMNEZEU-TATĂL din SFÂNTA TREIME creştină. care se numeşte ZAM. şi pletele lui MOŞ CRĂCIUN şi florile de măr sunt ALBE! (în l.Sibiu) b)TUŞ-NAD(Jud. daco-română „ÎNTEMEIETORI” (de oraşe sau de popoare).9.traducerea ar putea fi „CÂMPIILE sau CÂMPUL ZEULUI (SFÂNTULUI) MOL” sau „PĂMÂNTURILE MĂNOASE (MÂLOASE) ALE ZEULUI (SFÂNTULUI). propice agriculturii. iar părul capului Său era curat ca lâna(!)”. mănoase. departe de femei şi care nu consumau deloc carne.v. română veche. peşte. brânză. se cunosc versurile colindelor „MOŞ CRĂCIUN cu plete DALBE sau „Flori DALBE. Harghita) singular plural B) ZALMOXE ZALMOXIS ZALMOCSE ZALMOCSIS DALMOCŞE DALMOCŞIS DALMOŞE DALMOŞIS DAL(B)-MOŞE=MOŞUL ALB DAL(B)-MOŞIS=MOŞII ALBI (Sfinţii albi) Comentariu: DALB-MOŞ (MOŞUL ALB. ci de oameni ce aparţin acelei credinţe şi o aplică cu consecvenţă şi putere (e vorba bineînţeles de credinţa monoteistă precreştină) acei vestici „KTISTAI” sau „POLISTAI” sau în l. ci doar lapte. să împingem puţin mai departe comparaţia. ce trăiau în munţi. Există două localităţi în România. călugări ai religiei geto-dace. din Moldova. terenurile fertile. şi S-a aşezat Cel vechi de zile(!). hainele albe)! Cât priveşte DALB=ALB. Se poate observa uşor asemănarea vedeniei lui Daniel cu MOŞUL (Cel vechi de zile) ALB (părul alb. Aşa cum în credinţa creştină ortodoxă sfinţii nu sunt dumnezei după fire (pentru că sunt creaţi de 76 . care conţin această silabă: a) CIS-NĂDIE (jud. preoţi. ţărănească. cel mai curat se zicea DALB). îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada. Se mai poate traduce şi astfel: „ŢARA CÂMPIILOR” ZAMOL-CSE(S) ZAMOL-CSIS ZAMUL-CSE(S) ZAMUL-CSIS unde ZAMOL(ZAMUL)=Pământ. nu este vorba de alţi zei. l. Să mai remarcăm odată silaba finală „CSIS” („CIS” sau „KIS”. anume.7. Amândouă traducerile recunosc un fapt binecunoscut. Pluralul.

CURAT. ş. ci mai degrabă. NEMURIREA (căci chiar dacă şi mor. STĂPÂN. aramaică se pronunţă MAŞIAH(!). „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri ne sugerează nu doar linia genealogică trupească faţă de înaintaşii noştri.d. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri reprezintă atât o înrudire trupească cât şi una spirituală cu înaintaşii noştri. pentru că Dumnezeu-Tatăl Însuşi a Jertfit pe Cel mai bun al Său. INIŢIAT (în orice domeniu. Creştinismul a fost pentru ei împlinirea. ei nu erau ZEI din fire. pe Fiul Său (Fiu care tot de bună voie. BUN. ci că este monoteistă. adică OAMENI sau SFINŢI). ÎNŢELEPT. avem zile în 77 . BLÂND. ZEU (dar nu după fire) OM DE OMENIE. ci că este o religie monoteistă (o singură Dumnezeire în trei Persoane). De altfel. până la sfârşitul veacurilor. ei erau sfinţii acelei perioade şi a acelei religii zalmoxiene. trupurile lor sunt neputrezitoare. S-a făcut OM. asemenea sfinţilor de azi din religia creştină ortodoxă.datorită acestor MOŞI ALBI. iar nu de silă Sa Jertfit pentru mântuirea oamenilor din jugul patimilor şi păcatelor şi S-a Întrupat. după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEEU (cf. MOZART (MOZART=Moş-Iniţiat în Artă). ci şi apartenenţa la modul lor de a fi şi de a gândi. SMERENIA. Şi precum nu putem spune despre creştinismul ortodox că este politeist (cu toată multitudinea sfinţilor). ci prin darul lui ZALMOXE. la JUDECATA CEA MARE dacă vom fi rupt acest „Fir roşu neîntrerupt până la noi netransmiţând şi noi la rândul nostru. La fel şi aceşti MOŞI ALBI precreştini. fiind uşoare şi având o culoare galbenă ca ceara şi când priveşti aceste moaşte nu simţi groază sau frică sau scârbă).DUMNEZEU cel NECREAT. de a fi în comuniune cu ei. de la muzică la religie. cum ar fi. dumnezei după Har.a. Expresia uzuală. a fost semnalul că nu mai trebuie să jertfească pe cel mai bun dintre ei (şi de bună voie). ÎNŢELEPCIUNEA.m. desăvârşirea a milenii de zalmoxianism. tot aşa nu putem afirma despre religia strămoşilor noştri geto-daci că ar fi politeistă. MESIA-IISUS HRISTOS (în l. impresia mea este că MOŞ nu înseamnă neapărat şi obligatoriu cineva care are o vârstă înaintată (adică bătrân). avea sensul de SFÂNT. LUMINISCENŢA (emană o lumină albă). Iar dacă aceşti MOŞI şi STRĂMOŞI au ales acum cca 2000 de ani creştinismul ortodox. O dovadă ar fi MOISE (în l. emanând un miros plăcut. moştenind (moş-tenind=ţinând la tradiţia moşilor!) un fir roşu călăuzitor neîntrerupt. iar acest chip şi asemănare îi face pe aceşti Oameni Sfinţi să fie purtători de Dumnezeu moştenind astfel şi câteva caracteristici ale lui DUMNEZEU. urmaşilor noştri ceea ce am primit şi noi de la MOŞII (SFINŢII) noştri. DREPT. ebraică se pronunţă MOŞE(!). etc. Şi vom da mare socoteală la sfârşitul nostru ca oameni sau la Sfârşitul Lumii. în acele vremuri îndepărtate.). AUTORITATE. cărţii GENEZEI-Vechiul Testament). etc. ci sunt OAMENI (SFINŢI sau Dumnezei după Har). urmându-le exemplul şi pilda întru-totul. ca să-i facă pe cei ce-L iubesc şi cred în EL. înseamnă că au ştiut ei de ce. De altfel. care este DUMNEZEU după fire). chiar în Calendarul creştin ortodox. MAESTRU.

În tot cazul. Covasna care se numeşte MOCŞA(!) şi una în jud. ţărănească. Iaşi care se numeşte MOŢCA(!).care se amintesc Moşii de iarnă. este comun să se denumească un munte (nu prea înalt) Deal. Negre Sau: MELHISEDEC-preot pre-iudeu şi non-semit ce l-a binecuvântat pe Avraam(V. probabil geto-dacă. Chiar în vedenia lui Daniel nu putem să-L vedem pe DUMNEZEU doar ca un bătrân. cum ni se întâmplă nouă oamenilor păcătoşi şi muritori). nici sfârşit. urmaşi ai dacilor. Credeţi că întâmplător? Nu. Totul se întâmplă după voia şi îngăduinţa lui DUMNEZEU (DOMINUS DEUS). UNDREA). nu credem în coincidenţe. ce locuiesc în Munţii Apuseni) şi tradus ar fi „D(E)ALUL MOŞILOR (MOŢILOR). ZEUL STĂPÂN (PUTERNIC). trupeşte.) MELHI-ZE-DEC sau[(ZA)-MELŞI-ZI-DAC] ce ar fi. nu are nici început. Dumnezeu a cinstit astfel şi pe sfinţii precreştini care au pregătit poporul geto-daco-român în religia zalmoxiană. pentru primirea creştinismului prin propovăduirea Sf. populară română veche. şi acest simbol nu putea fi arătat mai bine decât în chipul unui Om în vârstă (noi ştim că DUMNEZEU nefiind creat. AUTORITĂŢII. MOŞE. MOŢE (plus formele de la plural) sunt la originea cuvântului MOŢ (ţărani români. ÎNŢELEPCIUNII şi BUNĂTĂŢII lui DUMNEZEU. Să revenim la exemplele noastre: singular plural DAL-MOCŞE DAL-MOCŞIS DAL-MOŞE DAL-MOŞIS DAL-MOŢE DAL-MOŢIS Comentariu: Dar MOCŞE. Adriatică) Sau altă traducere: ZALMOXE SARMACSE SARMAŢE-SARMAŢIS-SARMAŢI-numele unei populaţii traco-scitice din Nordul M. avem o localitate în jud. Daniel aşa Îl vede). mai ales sâmbăta. deci timpul nu are nici o influenţă asupra LUI ca să-L îmbătrânească. La fel şi în religia precreştină zalmoxiană. În ce ne priveşte. ci mai degrabă ca un simbol al PUTERII. „(Za)molse ze(u) dac” 78 . Apostol Andrei (de remarcat oricum asemănarea dintre numele ANDREI şi numele lunii decembrie în l. Sau altă traducere: ZALMOXE DALMACSE DALMACE-DALMAŢE-DALMAŢIA (numele unei provincii de la M.Test. de altfel în Ardeal. adică pe daco-română DOMNUL ZEU. etc. Moşii de primăvară. (deşi.

moartă.iar Raiul este spirala-veşnic dar irepetabil).Toate sau aproape toate turlele Bisericilor de mir sau mănăstireşti din România au forma octogonală.Spirala este un cerc Tri-dimensional.au spirala pe ei sau mucenicii(acei covrigi în formă de opt sau infinit din aluat miere şi nucă).obtuză.ZA-MOLXE sau ZA-MOLCSE. 13. Spirala reprezintă INFINITUL IREPETABIL(spre deosebire de cerc.Aici se vede planul superior al spiralei faţă de cerc. Zeul Spirală e Zeul veşnic Viu şi Irepetabil.neschimbat şi care nu se învârte în gol fără sens la nesfârşit.o alta caracteristica a Zeului Unic geto-dac(si a Dumnezeului creştin-Sfânta Treime).SFÂNT iar DEC-DAC=DAC. Sibiu Posibil chiar SARMALE (mâncarea tradiţională daco-română din foi de varză sau de viţă de vie cu carne) să aibă o legătură etimologică sau rituală cu Zalmoxe.Luminos.Aşadar.ascultându-le sau studiindu-le.Adevăr) MELŞI-ZA-DAC MOLXI-ZA-DAC(ZA-MOLXI-DAC sau SA-MOLSE-DAC adică ZAMOLXE DAC) Sau: ZALMOXE DALMOXE(sing.neplictisitor.fără poezie.ca o placă veche de patefon.17 etc.Vlad Ţepeş avea pe boneta lui o stea cu Opt colţuri.Dar nu a fost aşa.”8”-reprezinta stilizat o Spirala. Colacii de la pomana mortului sau de la Crăciun şi Paşti deşi sunt circulari. în jud.Slavă Domnului! Cifra 8 ca şi 1 şi 10 erau numere sfinte pentru daci(în afară de cele prime ca 3.) DALMOCE(sing) DALMACI(plural) TALMACI(U)-loc.lipsită de varietate şi fantezie.ce reprezintă Infinitul plictisitor.).(unde MELHI-MELŞI-MOLŞI-MOLSE=ZAMOLXE-SAMOLSE SE-ZE-ZI=ZEU.Şi dacă privim Natura vedem o mare varietate de felurite vieţuitoare de o extraordinară diversitate(chiar şi cele înrudite). Nu te mai saturi privindu-le. De asemenea. ce se repetă identic la nesfârşit.ZA-MELCSE(ZA-MELCŞE) mai poate fi înţeles şi ca Zeul Melc-aluzie la forma de spirală a cochiliei melcului.Simbolistica cifrei „8” este interesanta la geto-daci!Il reprezinta pe Zeul Melc-Zeul Spirala-Zamolxe.plicticoasă. Bi-dimensional şi previzibil ar fi creat o lume asemenea Lui. în timp ce cercul este un cerc Bi-dimensional.OTTO=Opt.unele din trăsăturile de bază ale Zeului Unic dacic sunt Irepetabilitatea.Unele nume proprii sunt legate de simbolul cifrei „8”.Iadul poate fi asemănat asemănat cercului-„cerc vicios”.circular.AHTUM=Aht Om(Omul Opt).cum ar fi:MENUMEROUT=Me Numer Ovt-Opt(Numărul Meu Opt).Unicitatea si Veşnicia.dar daca rasturnam „8”ul avem Simbolul Infinitului.Veşniciei.Un Creator obtuz.plată.7.Intr-un mormânt din Dobrogea s-a găsit 79 .original.

care iată. Sebastos-Bastos (Bess-tos) este ţara unui neam traco-dac din Sudul Dunării. despre geto-daci se ştie că erau înalţi. până la Bizanţ (Bess-antion) şi dincolo de Strâmtoarea Bosfor (Bessa-phoros) în partea europeană a Turciei. Oricum.Infinitul.La fel.întâmplător sau nu. ambele forme. Neschimbător. BASTI=pl. Basarab-Bess-arab. probabil că asta era şi semnificaţia titlului poveştii lui I. Deasemenea să nu uităm forma OCTOGONALĂ a turlelor bisericilor ortodoxe românești-neîntâlnită la nici o altă biserică de rit ortodox dintr-o altă țară tradițional ortodoxă-din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre. Cunoaştere şi ANU=zeul suprem din triada sumeriană.) SEBASTIAN ZE-BASTI-AN(U) ZI-BASTI-ANU unde ZI=Zeu(Sfânt). „HARAP ALB” . Creangă.. care cuprindea o parte din Nordul Turciei de azi. prin tradiţie. puternici. erau blonzi.În perioada medievală. aveau pielea albă.de Hr.datat şapte veacuri î. posibil chiar genitivul iar ANU=probabil zeul suprem din triada sumeriană. şateni cu ochi albaştri sau căprui.Și arhitecții contemporani respectă această tradiție(nu știu dacă ei mai cunosc semnificația cifrei 8.. arabii-besi adică Arabii Albi-spre deosebire de arabii negri din Africa sau Orientul Mijlociu. că arapii sau arabii sunt cu pielea şi părul închise la culoare. Traducerea ar fi „ZEUL BESSI-LOR ANU”.când se ştie.reprezentarea unui cerb cu „8” picioare. ŞTI=a şti sau ştiinţă.culcat inseamnă Nesfârșitul. unii bessi au sosit în ţările Române întemeind dinastii de domnitori (de ex.Infinit Irepetabil. care va fi veşnic şi în care nimic necurat nu va intra.ultimul din Istoria omenirii. Traducerea ar putea fi „ZEUL ŞTIINŢEI (CUNOAŞTERII) ANU sau „ŞTIINŢA ZEULUI ANU”. Acest neam se numea bessi.Unic. SEBASTIAN-nume propriu.Oamenii de ştiinţă văd în acest cerb reprezentarea lui „Saraba”-Preotul-Rege al religiei getodacice. Sfinţii Părinţi vorbesc despre veacul al optulea. ZALMOXE-Zeul Melc(Spirală.Cifra „8” e interesantă şi în Vechiul Testament unde Dumnezeu spune că „Ziua a opta(adică ziua întăi)va fi sfântă”(se referea la perioada de după Învierea lui Hristos). înseamnă Locuitor din Sebastos(Bastos-Bestos). sănătoşi. DE-BASTI-AN(U) DEBA-STI-AN(U) DEVA-STI-ANU DEVA-ŞTI-ANU unde DEVA=Zeu (Sfânt).. 80 .de la Bessi.) Astfel.Viu) şi ZALMOXE-Zeul Moş sau Dalbul Moş sunt perfect valabile şi nu se exclud una pe cealaltă! 4.

fiecare în felul său de vorbire specific zonei de unde este). cu oltenii. au condus (prin înmulţirea oamenilor şi prin migraţie către alte zone din Asia sau Europa) la formarea latinilor. Cam acestea erau şi diferenţele dintre limbile tracă. iar în l. Galaţi) ar putea fi tradus: „BĂRBAŢI NOBILI (CONDUCĂTORI)”. fără a apela la limba literară română. Nobili (de ex.COŞ. de Hr. Întărit. greci. De ex. BAR-BOŞI. cel puţin. cel puţin s-au micşorat considerabil. iliri. topindu-le într-o limbă comună (la care s-au adăugat şi posibile influenţe ale popoarelor migratoare. etc. BARBAT. tracă BUR. Cazul limbii române este unic. Triburile care pronunţau „Z” în loc de „D” au format pe traci. Întărit. prin extensie cu sensul de Bărbat în l. TARABOSTES=TARA-BOSTES unde TARA=TERRA=ŢARA şi BOSTES=Nobili. galilor. Aşadar BARBOŞI (loc. Această limbă (geto-dacă) 81 . de Hr. BUR=Puternic. BAR-BUR-VUR=Puternic. BYR BIR VIR=Bărbat în l. nu alterează defel unitatea lingvistică din cadrul limbii române moderne (unde moldovenii. care n-au afectat însă dramatic limba geto-daco-română întrucât aceasta era deja formată cu cel puţin un mileniu şi jumătate înainte de Hristos). când marile migraţii dinspre ţinutul CarpatoDunărean (acel CĂUŞ .RAI) au încetat.în diversele dialecte ale triburilor getodacice. în jud. adică „NOBILII ŢĂRII). astfel că în zilele noastre cu greu ne-am mai putea închipui că erau atât de înrudite şi asemănătoare între ele. BAR-BAT. cu dobrogenii se pot înţelege foarte uşor între ei. geto-dacă. BARBOŞI unde BAR=Bărbat şi BOŞI-BOSTES= Stăpâni. s-a întâmplat că fiecare trib a învăţat şi pronunţiile celorlalte triburi. cu bănăţenii. geto-dacă. latină BAR. Datorită izolării acestor grupuri lingvistice unele de altele s-a făcut ca în decursul a sute sau mii de ani să se diferenţieze mai clar. Formarea acestei limbi unitare s-a încheiat cu cel puţin un mileniu Î. Triburile care pronunţau „V” şi „L” în loc de „B” şi „R”. Diferenţele de pronunţie dintre triburile dacice au fost germenii din care s-au format toate limbile aşa-zis indo-europene. latina veche de acum două. Cei rămaşi în ţinutul Carpato-Dunărean şi-au dus viaţa mai departe.5. În loc ca un singur trib să-i impună limba în faţa celorlalte. şefi. Bărbat. cu muntenii. sau.CUŞ – CULCUŞ . amestecându-şi pronunţiile diferite într-o limbă unitară. ci. trei milenii în urmă. În l. slavilor. Nu trebuie să ne mire sau să ne tulbure faptul că erau unele diferenţe de pronunţie între triburile dacice. Acest proces de formare a limbilor „indo-europene” antice s-a încheiat cam cu două milenii î. Domni. cu ardelenii. albaneză se zice „BURRE”.

v. (BOSS l. ci provine din BURE-BOIRE ce înseamnă PUTERNIC. latină. Cu l. Şef. română. franceză. BĂRBAT) şi BOISTES=Nobil. cu l.Viril şi BAT=Drept. etc.traco-iliră(BURRE= bărbat în l. BIR-DA-SU VIR-DA-SU BUREBISTA-rege geto-dac BURE-BOSTA unde BURE=Puternic. cu limba albaneză. DA=Alb. cu limba română veche ţărănească asemănarea se ridică.este asemănătoare cu limba română (dacă îi scoatem influenţele slavone sau ale altor popoare migratoare). latina 35 procente. engleză) Şi tradus ar fi „BĂRBAT NOBIL(CONDUCĂTOR)” sau BOIRE-BOISTES unde BOIRE=BOIER(în l. franceza 45 procente. Întărit. Adevărat şi SU=Suci (trib dacic)?sau SU-SY-SI-ZI=ZEU sau SFÂNT şi traducerea ar fi „PUTERNICUL BLOND SUCI” sau „PUTERNICUL ZEU ALB(ADEVĂRAT)”. mai sus. gradul de asemănare variază considerabil. român modernă. albaneză) BYR BIR VIR=Bărbat. slavona şi germana 15 procente. latină) BĂRBAT-l. Şef. la peste 80 procente la sută. Bărbat şi BOSTA=Nobil. germană. BUR=Bărbat în l. greacă. (bineînţeles aceste valori sunt estimative şi poate nu reflectă în adevăr procente reale). Bărbat. Rigid 82 . Întărit. asemănarea va fi de 60 procente la sută. română BAR-BAT unde BAR=Bărbat. Exemple cu nume proprii: BUR BYR BIR VIR VÎRTOSU-nume propriu VURTOSU VUR-TOSU BUR(E)-TO-SU BUR(E)-DA-SU unde BUR(E)=Puternic.Viril (l. BOIER nu e cel ce mână boii. Luminos. Traducerea. italiana 55 procente. poate. Desigur. slavonă.

etc. au pus copilului (care era băiat. în CHATEAU (castel în l. Ori iar COS-COŞ=Casă-ConstrucţieConstructor. Traducerea ar putea fi „CONSTRUCTOR DE CASE” . „O”=Sau. DOM-O-COS Traducerea ar fi „DOM SAU CASĂ”. CAS. măcar că poporul turc este de religie musulmană!). apoi nume. etc. locuinţă şi IS(ISA)= apă curgătoare (poate a genera. CASTRU. COTESCUCOTISCU). COTESCU . probabil provenea dintr-o familie mixtă daco(română)-slavă-latină şi neputând renunţa nici unul din părinţi la cuvântul din limba sa proprie. L. Domul din Milano). turcă. COTEŢ (COTTAGE – căsuţă -l. turcă. CULCUŞ.nume propriu românesc.De ex.Şefi. Biserică. „CONSTRUCTOR DE DOMURI”. de ex.nume propriu (sinonim cu COTISO. COTMEANA. COŞ. în jud. COTNARI. fără îndoială) ca nume. -Rădăcina CAT se află în CAT.„CS” se citeşte „CI”.BURE-BISTA=BAR-BOSTE(în l. etc. Curios nume. -Rădăcina CAS se regăseşte în CASĂ. „CI” se poate citi „T” (ca în Timişoara-Cimişoara sau „Nu pot” – „Nu poci”. DOMO-COŞ unde DOM=Casă (în l. ca să fie mulţumiţi. în COSMOS. CUŞ. DOMOKOS (se citeşte Domocoş) . GALAŢI BAR-BOŞI unde BAR= Bărbat. se ştie este de origine indo-europeană. CAT)=Casă. COCIŞIU . a construi?). CĂUŞ. substantive comune care conţin rădăcina COT. 8.nume daco-slav preluat de huni şi maghiarizat prin grafie şi schimbarea accentului (sinonim cu COTISO şi DOMO-COS. ambele cuvinte din limba fiecăruia. Ulterior. unite. -Rădăcina COS se regăseşte în COSTEA .etaj (inclusiv în l. Obţinem astfel.Nobili. 83 . ÎN DOMOKOS (nume daco-slav maghiarizat).Traducerea ar putea fi „BĂRBAŢI NOBILI(CONDUCĂTORI)”(în l. toponime. CO(T)CIOABĂ. CASTEL. franceză). daco-română) 6. Există un nume dac COTISO. latină şi slavonă DOM=Casă. engleză). KOCSIS (se citeşte Cociş)-nume geto-dac maghiarizat. în COŞCIUG.nume propriu sau COTISCU. COTESCU-COTISCU).COTIS COT-IS unde COT (COS. CSABA (se citeşte Ciobo)-nume geto-dac preluat de huni. daco-română veche) BARBOŞI-loc.Viril şi BOŞI=Conducători. 7. hunii au preluat acest nume. KOXIS COCSIS.

dacă nu în toate triburile?) 12. ai căror strămoşi au venit din DACIA) MO(H)ACŞI MOACŞI (există o loc. ţărănească.BEKESCSABA (se citeşte Becheş-Ciobo)-localitate în Ungaria. în jud. PECS să însemne PACE. Nume geto-dac preluat de huni. populară.Bătrân(sing.în Ungaria (se pronunţă Mohaci) MO(H)ACS-unele triburi geto-dace nu pronunţau sunetul şi litera „H” (ca italienii şi francezii.CIOBO CIOBA înseamnă Cioban 9. PECS localitate în Ungaria (se citeşte Peci) PEX(PAX?) PEŞI PECI PECE (PEKE-există o loc. GURA-gură de Rai. HIULA să însemne FIUL(ca în „Să fie”= „Să hie” în l.BEKES=Vechi. MOHACS-loc.Galaţi. Gura-Sadului (localitate în Ardeal) 11. MOACŞA) MOAŞI-MOŞI MOAŢI-MOŢI Posibil ca MOHACS să însemne MOŞI sau MOŢI în l. Iisus Hristos? sau. română) lui DUMNEZEU-Tatăl.) iar CSABA=Cioban. geto-dacă-română 13.GYULA (se citeşte Ghiula)-cuvânt geto-dac. BUDAPESTA-capitala Ungariei BUDA-PESTA BYDA-PESTA BY-DA-PESTA DA-BY PESTA DABY-PESTA 84 . Covasna. în limba geto-dacă? (cel puţin în limba unor triburi dace.în jud.Traducerea ar fi „VECHIUL(BĂTRÂNUL) CIOBAN” sau „VECHII(BĂTRÂNII) CIOBANI” 10. ZIULA ZEULA să însemne Zeul? sau. sau pl. PECHEA). Aşadar.

LUCIAN LYCIAN(din Cilicia) LYGIAN(din Ligia sau nume propriu fem. CÂMPIEI)” 14. LUXA LU-CSA LU-CŞA unde LU=LUANA sau LUMINA şi CŞA=Casă sau Ţară. Cosmos şi CUŞ (COŞ. Bacău un nume propriu ceh JAN HUS sau cuvinte precum „HAUS” în l. UŢ. FRAN-CUŞ URAN-CUŞ unde URAN (VRAN. Stepă. CĂUŞ. LUCHIAN-LUKIAN) LUXIAN(LUHIAN) LUŢAN(LUŢU) sau. engleză care înseamnă CASĂ. SFÂRŞITUL) PUSTEI (STEPEI. unor triburi dacice) Şi se înlocuieşte cu „CI”.BRÂNCUŞI-nume propriu geto-daco-român(sculptor celebru) BRAN-CUŞ VRAN-CUŞ. LUCIA-nume propriu sau.) 15. LUXA-Nume propriu românesc de origine geto-dacă (chiar în vremea noastră există o femeie de la ţară pe care o cheamă LUXA TOMA) LUCSA (LUX-LUMINĂ în l. 85 . Pustă. traducerea ar fi „BUZA (CAPĂTUL. Traducerea ar putea fi „ŢARA LUANEI(LUMINII)”. COS. tradus ar fi „STĂPÂNII STEPEI”(să fie ramura fino-ugrică de origine semitică?) sau. FRAN. LUŢIAN.e o loc. CŞA. Vid şi PESTA=Câmpie. germană. BUDA-PESTA BUDZA-PESTA BUZA-PESTA unde BUZA=Buză(!) şi PESTA=Pustă. material pentru acoperirea maşinilor cu rol de protecţie)=Ţară. Pustiu. Ţinut. „CE”. „T” sau „Ţ” şi avem. CAT. traducerea ar fi „CÂMPIA (PUSTA) GOALĂ (VIDĂ)” sau. „HUSĂ”. „S”. ebraică) şi PESTA-PUSTA=Pustă. LOCUINŢĂ. Vaslui şi BUHUŞI în jud. BUDA-PESTA BYDA-PESTA BIDA-PESTA VIDA-PESTA unde VIDA=Gol. BRAN)=Cer. Stepă. HUS. LUCIAN-nume propriu LUCIAN(LUŞIAN. „Ş”. COT. „HOUSE” în l. CAS. HUŢ. HUŞI în jud. „KE”. Stepă. HUŞ. . „KI”.DAVY-PESTA unde DAVY=Stăpân (l. latină sau în l.

-BRNO (VRNO-FRNO-URNO sau VRANO-FRANO-URANO) -loc. Sălaş. Sântă Maria. Sânnicolau Mare. BRANCESCA-BRANCESCO-BRANCISC-BRANCIS. Sântoader. SANSCRITA SAN-SCRITA unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. Traducerea ar fi „ŢARA(CASA) CERULUI(COSMOSULUI)”.lângă Braşov. blândeţea. Noua?. tradus ar fi „ SFÂNTA(ZEIŢA) CEA NOUĂ”? sau. 18. -FRANŢA (FRANCIA-VRANCIA-BRANCIA-URANCIA). -BRAN (VRAN-FRAN-URAN) -loc. La fel variantele. Tradus ar fi „SCRIEREA SFÂNTĂ”. în România. pielea albă şi părul blond împletit în două cozi lungi şi groase.în Cehia.Soţie 17. VRANCESCA-VRANCESCO-VRANCISC-VRANCIS. Sfântă) iar NA=Nou.etc. traco-daco-română)GENA-GINA( în l.ZÂNĂ-persoană cu puteri supranaturale ZANA SANA-SAN unde SAN cu fem. SANA=Sfânt. suplimentar. slavonă)=Născătoare. -FRANCESCA-FRANCESCO. -VRANITZKI (BRANITZKI-FRANITZKI-URANITZKI=BRĂNESCUFRĂNESCU-URĂNSCU) nume propriu daco-român din Austria. înţelepciunea. Sânmedru.„vrânceancă”.ILEANA COSÂNZIANA-nume propriu din basme. 16. ZINA-ZENA( în l. (de ex. renumită pentru frumuseţea. Ca un ex.amintesc un alt nume propriu daco-român din Austria: RADETZKI . URANCESCA-URANCESCO-URANCISC-URANCIS –şi reprezintă nume proprii ce înseamnă „locuitor vrâncean” sau pe româneşte „vrâncean”. COSÂNZIANA CO-SÂN-ZIANA 86 . în limba română veche ţărănească sau limba dacilor mai precis).Culcuş. Sfântă.adică pe româneşte RĂDESCU! -VRANCEA (FRANCEA-BRANCEA-URANCEA) -jud. greacă şi latină) JENA (în l.DINA-nume propriu daco-român DZINA ZINA(ZI-NA) unde ZI=rădăcina de la Zeu sau Zeiţă (respectiv Sfânt. Sânpetru. bunătatea şi smerenia ei. Casă.etc. -BRENCIU (VRENCIU-FRENCIU-URENCIU) -nume propriu daco-român. având ochi albaştri.FRANCISC-FRANCIS.Femeie.

MOISE profetul poporului ISRAEL. cuvântul „MOŞ” nu însemna deloc un om bătrân. Traducerea ar fi „ILEANA (FRUMOASĂ) CA SFÂNTA (ZEIŢA. latină). LUMINOASE”. 19. MOŢ adică INIŢIAT. MOŢI Probabil că în urmă cu cca două-trei milenii î. etc. engleză MOSES. CONDUCĂTOR RELIGIOS sau POLITIC. Dumnezeu (l.În l.Traducerea ar putea fi „NOBILUL TATĂ(PĂRINTE) AL ŢĂRII ALBE. Luminos. „CA”mine. AUTORITATE într-un domeniu(specialist sau doctor am zice azi) oricare de la religie. SFÂNT. mai avea un sens mult mai adânc şi-credem noi-poate chiar mai important. Sfântă. DOCTOR. ci. de ex.latină). ZIANA)”. Ţară. MOZART (se citeşte MOŢART) MOZ-ART MOS-ART MOŞ-ART MOŢ-ART unde MOZ=MOŞ. MO(I)ŞE MOŞE MOŞI. Traducerea ar fi „ DOCTOR (INIŢIAT. fiul lui SEM ARPACSAD AR-PA-CŞA-D(A) unde AR=Nobil. DEUS=Zeu. Mai poate însemna şi ÎNŢELEPT. în afară de sensul de ancestor. „CA” tine). ZEU. CŞA=Casă. „ILEANA CA SAN DZIANA (DIANA. WOLFGANG AMADEUS MOZART -compozitor austriac din sec. în l. SAN=Zână. 20. Zeiţa vânătorii. adică l. Traducerea este „IUBITOR DE DUMNEZEU”.”Ca”(ex. SPECIALIST şi ART=Artă. română ţărănească veche.XVIII. acela de INIŢIAT. ZÂNA) DIANA” sau în l. ebraic se pronunţă MOŞE. de Hristos. la muzică sau în ştiinţă. 87 . aflat la sfârşitul vieţii. auorul primilor cinci Cărţi ale Vechiului Testament. PA=Părinte. ÎNVĂŢAT. AMADEUS AMA-DEUS unde AMA=Iubitor (în l.ARPAXAD-în Vechiul Testament.CA-SAN-DZIANA CA-SAN-DIANA unde CO(CA)=prep. Ţinut D(A)=Alb. Zeiţă şi ZIANA-DIANA=Diana. SPECIALIST) ÎN ARTĂ”. dacică. Tată.

sigur. pentru a fi iertat. BAT-ŞEBA BAT-ZEBA BAT-DEBA BAT-DEVA VAT-DEVA FAT(A)-DEVA FAT(A)-ZEUA=FATA ZEULUI. Curat. DZIUA. „SFÂNTUL CURAT(LUMINOS)” . ZIUA)=Zeu.DAVID rege iudeu în antichitate. autor al Psalmilor din Vechiul Testament. iar acesta. Zi iar D(A)=Alb. INIŢIAT (DOCTOR)ÎN ARTĂ „. pentru a-i răpi soţia acestuia. care se numeau pe sine lupi).nu-i aşa?! 21. nici în determinism. LUMINA LUI DUMNEZEU (ştiindu-se că era foarte frumoasă. trib. Dumnezeu ne rânduieşte un rol şi un loc în lume pe care trebuie să ni-l asumăm.din neamul geto-dacilor(străromâni). Strălucitor. DEUA. cel ce cade în mare păcat atunci când porunceşte să fie ucis URIEŞ Getul(Hetul). şi-a plâns cu amar şi regret vreme de ani de zile fapta cea rea-crimă şi adulter) până ce DUMNEZEU i-a iertat păcatul. ce scapă unei simple coincidenţe (dealtfel aşa cum am mai spus. Pentru această faptă DUMNEZEU l-a pedepsit aspru pe DAVID.WOLFGANG (se citeşte VOLFGANG) WOLF-GANG unde WOLF=Lup. FATA ZILEI sau ZORI DE ZI. ebraică înseamnă conducător (DAVY). DIVAD DIVA-D(A) unde DIVA(DEVA. DIUA. Luminos. Traducerea tuturor numelor au un sens aparte. Interesant nume.ca toţi indo-europenii dealtfel).Traducerea ar fi „ DIN GRUPUL(TRIBUL) LUPILOR” . ci în urmările unor fapte săvârşite într-o deplină alegere şi libertate. iar GANG=grup. germană (asemenea dacilor. FATA LUMINII.erau indo-europeni. pe BATŞEBA._ Traducerea ar fi „(D)ALBUL ZEU”. Pur. gaşcă. bandă. Toată această pocăinţă sinceră şi din inimă se reflectă în Psalmii pe care i-a scris. DAVID în l. Dacă scriem însă de la dreapta la stânga avem. Dalb. Traducerea ar fi: „IUBITORUL DE DUMNEZEU DIN TRIBUL(GRUPUL)LUPILOR. 88 . Vulpe(?) în l.dar pe ansamblu avem libertatea de a accepta sau nu acel rol şi loc rânduit de EL).URIEŞ.ca şi soţia lui. nu cred în coincidenţe. Sfânt.

TRY=Troia. „a alege”) sau cu sens de deosebit iar ANDRU. rege geto-dac. Traducerea ar fi „ŢARA LUI ROLES”. din „CE”. 23. ţinut iar ROL(ES)=Roles a fost un rege getodac. în „CS” sau „CŞ”. A=a. sau. CHARLES (se pronunţă CIARLS-l.22.ale (pronume posesiv genitival) şi R(O)LES=Roles. ALEXANDRU-nume propriu ALECSANDRU ALESANDRU ALES-ANDRU unde ALES=Ales (part. de la vb. după ce Iulius Cezar a ucis peste un milion de gali. fiul său). iar ENLIL. 24. „S”.l. ENKI (ANU fiind cel mai important dintre ei.al. Ştim că sumerienii aveau Trei Zei importanţi uranieni: ANU. ANTRO=Bărbat (l. ţară. franceză) Dacă „CS” se poate transforma în „CE” sau „CI”. CLEVER . C(H)LOVIS precum în CHLOE (nume propriu francez.ai. engleză) sau. ci. Trei şi traducerea ar fi atunci „(ZEUL)ANU A ALES TROIA (TRACIA)” sau „(ZEUL)ANU DE TREI ORI ALES” sau „(ZEUL) ANU (CEL) DE TREI ORI SFÂNT” (asemănare uşoară cu Sfânta Treime unde DUMNEZEU este de trei ori slăvit. CLOVIS-conducătorul francilor (dacii vrânceni). greacĂ). SFÂNT. „Ţ”. „T”. doar ne arată înrudirea celor două limbi între ele. Avem astfel. Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt. ANDRO. CAROL-nume propriu CŞAROL CŞA-ROL(ES) unde CŞA=Casă. dicţionarului ilir CLEVES) sau Inteligent (cf. traducerea ar fi „BĂRBAT ALES (DEOSEBIT)” sau AN-TRO. ENLIL. Tracia. Posibil ca CLOVIS să însemne Faimos (cf. de ex. AN-TRY unde AN(U)=Zeul suprem în credinţa sumeriană şi TRO. cei ce au populat Galia. ţară. asemănarea dintre limbile română (dacică) şi franceză NU este rodul „latinizării promovat de coloniştii sau soldaţii romani celor două popoare. Traducerea ar putea fi: „CASĂ (ŢARĂ) A (LUI) ROLES”. SFÂNT. engleză sau ŞARL-l. se pronunţă CLOE) CHLUVIS CHLUBIS CH(U)LUBIS (C) HULUBIS (HULUB=Porumbel) 89 .. Din amestecul dacilor vrânceni cu galii rmaşi în viaţă a rezultat poporul francez. Aşadar. CŞA-ARLES CŞA-AR(O)LES CŞA-A-R(O)LES unde CŞA=Casă. DOMNUL SAVAOT” adică Dumnezeu-Tatăl. „SFÂNT. ţinut. „Ş”. atunci şi invers se poate.

fie boieri. oamenii. şi nu numai religiile false şi idolatria ci chiar popoarele însele care le practicau. Traducerea ar fi. acesta este numit şi batjocorit astfel. au ucis aproape toate popoarele din Canaan-cu excepţia Fiilor lui Het. LOBIS LABIS ( nume propriu românesc. trădării sau celor ce voiau să supună ţara străinilor. la porunca lui DUMNEZEU. Limba. Loviştea-ţara Loviştei LOUIS (Ludovic. „ZEUL ALB. avem DALB. ce i-a făcut pe turci cât a trăit să nu mai calce în ţara Românească. Istoria şi o respectăm şi cu cele bune şi cu cele rele. negrăindu-le de rău cu nici un chip. surpriză.Ne iubim Neamul. Şi când te gândeşti că. Numai DUMNEZEU poate să judece pe cineva. Căci cu siguranţă nu trăgea oamenii în ţeapă de plăcere sau pentru a se îmbogăţi de pe urma unuia sau altuia. Ludwig) nume proprii franco-germane (la origine dacice) sau. căci aşa e normal şi frumos şi mai ales. Dacă citim BLAD de la dreapta la stânga. încă o coincidenţă fericită. dar. cu atât mai mult pe cineva care nu mai este printre cei vii. pe care n-au reuşit nicicând să-i supună sau săi omoare pe toţi. Este. Domnitorul (daco)-român VLAD ŢEPEŞ este satanizat de o campanie turistică fără ruşine şi asemănat cu Dracula. în schimb un Domnitor care s-a luptat să instaureze Dreptatea. noi. Este un mare păcat să vorbeşti pe cineva de rău. drept. sau. un act 90 . n-avem dreptul să întinăm sau să batjocorim memoria unui înaintaş din Istoria noastră. ci pentru a stârpi răul din rădăcină (asemenea Fiilor lui Israel. iar aceasta. avem pretenţia să ni se răspundă în acelaşi fel. CLOVIS (H)LOVIS LOVIS (toponim în România. înseamnă ALB(!). care a luptat împotriva hoţiei.. de asemenea Istoria şi personajele istorice ale altor neamuri. când. Nimeni însă nu se gândeşte să-i critice pe Fiii lui Israel pentru crimele de război făcute pentru cucerirea unui teritoriu locuit de alte popoare. „Dracula”). Credinţa. de ex. afară doar de DUMNEZEU drăguţul. LAVINIA 25. Demnitatea. ei bine. Libertatea. VLAD-nume propriu daco-român BLAD BLA-D(IU) unde BLA=Alb şi D(IU)=Zeu. minciunii. căci nimeni nu-i fără de păcat. Ţara.sau. Suntem noi nebuni sau lumea s-a întors încât Binele e Rău şi Răul Bine? Noi nu suntem naţionalişti. LAVIS (nume propriu latin. te apucă plânsul. dacă vreţi. Cinstea. respectăm. Loialitatea printre supuşii săi. fie oameni simpli. Sfânt. Fiii lui Israel au făcut-o ca să distrugă religiile false şi idolatria acelor popoare canaanite. care. LABIŞ Nicolae (poet român). prin cele mai aspre metode.

Istoria. urmaşilor? Putem fi într-atât de nepăsători sau nesimţitori? Sper că nu. de parcă suntem drogaţi. dispariţia din Lume. O Doamne. din laşitate. ATUNCI CÂND MIJLOACELE PAŞNICE AU EŞUAT. Vedeţi că Bunul DUMNEZEU n-a îngăduit să se construiască acel infam Dracula Park. măcar că nu doreau un astfel de Park cu un astfel de titlu. Cum se face. atunci cu siguranţă că azi am fi vorbit turceşte. înaintaşii săi. ameţiţi. Credinţa. dar restul românilor. Limbă. păcat că e locuită (!?) Degeaba s-au luptat atâţia Domnitori (şi oameni simpli) cărora le-a păsat de Neam. Tactica Minimei Rezistenţe se rezumă astfel: -numai prin mijloace paşnice. Să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii. iar noi. Limba. ce răspuns vom da acestora la Judecata de pe Urmă când ne-or întreba ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei nouă şi ce am lăsat noi. leneşi. Ce este această Tactică? Nu este nevoie (cel puţin în faza în care nu eşti atacat direct şi concret cu arme şi război) să iei arma în mână (şi oricum. a identităţii specifice naţionale. de ţară ca noi. pentru că altfel ne paşte neantizarea. de orice denominaţiune ar fi) nu s-a ridicat cu tărie împotrivă (cei mai mulţi. parcă suntem beţi. cei de azi. români. a credinţei neamului respectiv. în ţara noastră. ungureşte am fi fost musulmani sau catolici sau greco-catolici. fără arme sau războaie (exc. România. Credinţă şi ţară.de bun simţ elementar. ce se întâmplă? Ne paşte un pericol de moarte. nu trebuie decât să aplicăm Tactica Minimei Rezistenţe. de suntem aşa nepăsători?? Asta dorim să devenim? Să dispărem pentru totdeauna din lume spre bucuria celorlalte popoare? (Şi aşa circulă un banc. Iar pentru a păstra neştirbită moştenirea primită de la moşii şi strămoşii noştri. inclusiv acela de a-ţi batjocori Istoria şi pe Cei ce au înfăptuit-o). de Limbă. a limbii şi a ţării respective (chiar dacă unii ţi-ar cere să-ţi abjuri aceste Repere Eterne lăsate de DUMNEZEU neamurilor pentru a-şi putea prezerva 91 .mai sus) -păstrarea. Asta regretăm că nu s-a întâmplat. slavoneşte. a Istoriei. ci DOAR ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ. Concret. CA APĂRARE. din Istorie prin călcarea unei Porunci dumnezeeşti şi anume NECINSTIREA PĂRINŢILOR (şi aici intră şi moşii şi strămoşii unui popor.v. Ţara de nu reacţionăm deloc. din nepăsare sau mai rău. Am fi dispărut ca Neam. SĂ NU FII PRIMUL CARE FOLOSEŞTE ARMA sau PORNEŞTE RĂZBOIUL. „Frumoasă ţara asta. DAR NU DIN VINA TA). de Credinţă. atenţie. măcar că nici un român ( în frunte cu cei ce se consideră creştini. fără de care nici un om de azi nu ar fi existat în această lume). prin ce minune nu ne mai vibrează inima şi nu sângerează atunci când cineva ne batjocoreşte Neamul. să le risipim şi să le anulăm jertfele şi munca? Vă daţi seama. dacă înaintaşii noştri pe care îi batjocorim acum s-ar fi comportat cum reacţionăm noi astăzi. de a fi în graţiile Occidentului acceptând şi făptuind orice compromis. cu încăpăţânare. batjocorind memoria unui vrednic de pomenire Domnitor.

Problemele acestui neam au început numai când Domnitorii acestui Pământ au fost înlocuiţi (din cauza luptelor pentru putere ale familiilor boiereşti. Cu aceştia. în 6-7 secole de depravare şi decădere. să ne regăsim pe noi înşine. luând arma în mână să ne apărăm. toate rânduite de la DUMNEZEU. acceptând conducători străini de neam şi cărora nu le păsa de loc de aceste Repere. cel ce a ridicat civilizaţia egipteană) asta ca pedeapsă pentru că au fost nepăsători şi nu au mai ţinut la Reperele Eterne Divine. Ştefan cel Mare. să ne regăsim demnitatea. pe care şi ei. apărându-le cu încăpăţânare. Limba. Cred că aceste exemple sunt suficiente ca să ne facă să ne trezim din somnul acesta de moarte. -transmiterea urmaşilor (nu numai copiilor sau rudelor. Atunci. deşi mă adresez în principal românilor). cum ar părea la prima vedere. ci să ţinem cu dinţii. va încălca grav Legea lui Dumnezeu şi atunci. distrugerea poporului (daco)român a fost lentă dar inexorabilă şi care nu a încetat nici o clipă până azi.individualitatea şi originalitatea în raport cu celelalte popoare. aceste Repere Eterne (Neamul. traco-daco-besse). originale. să ne regăsim arhetipurile.Imperiul s-a prăbuşit sub loviturile turcilor. învăţându-i cele ce au primit de la noi! Vedeţi. dar făcând aceasta. la individualitatea şi spiritualitatea specifică Neamului nostru. în mai puţin de două sute de ani Egiptul a dispărut ca stat şi ca neam (neamul antic. ci tuturor celor mai tineri ca noi) intacte.VLAICU-nume propriu daco-român VLA-ICU 92 . nu este nevoie să ne aruncăm cu avioane în zgârie-nori. vom fi biruitori asemenea lui Mircea cel Bătrân. Când la conducerea Imperiului Bizantin au apărut dinastiile de origine greacă (ce leau dat la o parte pe cele autohtone. nu este nevoie să omorâm copii prin şcoli sau să luăm ostatici. Istoria. să le transmită la rândul lor urmaşilor lor. nu de la mine sau de la oameni! ATÂT ŞI NIMIC MAI MULT!!! Nu este puţin şi nici uşor. cu încăpăţânare. dimpreună cu preoţii egipteni ai vechii religii. Ţara). Primii domnitori străini au fost fanarioţii. ci doar de înavuţire şi spoliere a poporului. 26. ce zic acum. nici să pornim războaie religioase de cucerire. e valabil pentru oricare popor. decât să pornească un război ca să ne facă să ne lepădăm de aceste Repere Eterne Divine. nu este nevoie de terorism. De fapt. Brâncoveanu. la menirea şi rolul său în lume. la Reperele Eterne specifice poporului nostru. Mihai Viteazul. cu putere. Dar nu fanarioţii sunt vinovaţi ci cei ce i-au adus sau din cauza cărora au trebuit să fie aduşi principii fanarioţi. Când dinastia Ptolemeilor (de neam grec) a ajuns să conducă Egiptul. Credinţa. care au preferat să distrugă o ţară decât să suporte ca o familie să ajungă în fruntea ţării iar celelalte familii boiereşti să fie subordonate ei) cu domnitori străini de aceste Repere Eterne Divine specifice poporului (daco)-român. nimeni n-ar putea face nimic împotriva noastră.

DEVAVANYA(DEVAVANIO=Mina Zeului. : -BIXAD -VICŞANI -FOCŞANI(VOCŞANI-BOCŞANI-BUCŞANI) -BOCŞA (FOCŞA=FOC-CŞA unde FOC=Foc şi CŞA=Ţară. SZENTES(SENTEŞ). etc. Blond.loc. în Ungaria) MOŞAT uite că MOŞ nu înseamnă doar Iniţiat sau Sfânt.NUMAI DUMNEZEU POATE FI BUN”. MUCŞAT MOCŞAT(MOCŞACI-MOCSACI-MOXACI-MOHACI. etc. Deva=Zeu).Tradus ar fi 93 . VLAICU=VLAIHU sau VLAHU(românul) 27.MUŞAT-nume propriu de origine dacică al unei dinastii domnitoare în Moldova.care sunt denumiri certe dacovlaho-române maghiarizate. MOHACS(MOHACI). SZEGED (SEGHED). DEBRECEN (DEBREŢIN).avem şi în ROMÂNIA de astăzi denumiri certe dacice. se regăseşte mai des în dialectele aromân. ci şi „Frumos” sau „Bun”. „MUŞAT”.ceea ce face ca sensurile dacicului(românului) „MOŞ” să se mărească considerabil. MOŢAT MOŢ-locuitor din Munţii Apuseni. de la Sud de Dunăre şi însemnă „Frumos”. Frumos şi ICU-IHU=? sau.BEL=Alb.BLA-ICU BLA-IHU unde BLA=Alb. megleno-român.Astfel. veche populară ţărănească daco-română. ZALMOXE poate fi tradus şi „CEL LUMINOS ŞI BUN(FRUMOS)”. BALASTYA (BALAŞTYO=BALAŞ=VALAŞ=VALAH cu rădăcina BAL. GYULA(GHIULA). Bălan. BEKESCSABA(BECHEŞCIOBO). bunăoară. Blond. de ex. Bălai. în loc de„Frumos” se zicea „Frumuşeaţă” Fru—Muşeaţă)..(În l.Casă.urmaş direct al dacilor. Bălai. PECS(PECI). Acest cuvânt.Casă) -SUCEAVA -SUCIDAVA -VÂLCEA(BULCEA) -TULCEA(DULCEA) -OAŞ(OAX-OACŞ unde OA=Ou şi CŞA=Ţară. Cf. Bălan. din UNGARIA. istro-român.de ex. Noului Testament şi după mărturia lui Iisus Hristos (MAŞIAH). Alături de loc. Frumos).

pe judeţe(sau ţări).Noi am găsit pe hartă zeci de localităţi. turcă UCEA –loc.Banat.ZOTICOS. COMASIS COMATI(S)-dac de rând. Braşov 29. traco-getică KAGA KOGA GOGA-nume propriu românesc HOGA (HAGA-loc.CAMASIS.Dobrogea. -PECICA -BALŞ(VALŞ-VELŞ-WELSH=galez din Ţara Galilor VALŞ-VALAŞ-BALAŞ-BALAH-VALAH) -BALCIC etc. exemplele pot continua. în Olanda.Muntenia. sau Ulpius Traianus.„ŢARA PRIMORDIALĂ(RAIUL-GURA RAIULUI”). ţinuturi din Ucraina. în veacul al III-lea d. ULP=LUP sau ULP=VULP(E) Aşadar ULFILA=ULPIUS=ULP=LUP(U).martir creştin din Dobrogea. 28. „comati”-comaţi(cu coamă).cele mai multe în Ardeal.martir creştin din Dobrogea. sacru în l.ULFILA-episcop got(get?) ce a tradus Sfânta Scriptură în limba goţilor.Hr. HOGAŞ –nume propriu românesc) HAG(I)A-AGIA=Sfânt în l.Moldova. a) ZOTICOS GOTICUS-GETICUS(Getul) b) ZOTICOS DZOTICOS DZOCICUS 94 . greacă (AGHIA SOFIA-Sfânta Înţelepciune sau PALAS-ATENA) HAGI=Sfânt în l.sfânt.Le voi aminti. împărat latin). într-un capitol special. pletoşi 31.Hr. 30. în jud. KAGA.Basarabia. în veacul al III-lea d. macedoneană HOGEA=Sfânt în l. ULVILA ULBILA-OLBILA-ALBILĂ ULPILA ULPI(L)A-ULPIA (Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana!.

I G(I)UD(E) –„JUDECĂTORUL”(Dumnezeu care judecă) GODEANU-masiv muntos în Carpaţi GODE-ANU-Zeul Anu sau Bunul Anu G(I)UDE-ANU-Zeul Anu Judecătorul 35.ORFEU-personaj mitologic priceput la muzică.Traducerea ar fi „BĂTRÂNUL DAC”. b)EVRO-PA EFRO-PA 95 . ORVEU ORBEU adică Orb. germană) GOOD(se citeşte Gud)=Bun. indo-europeanului KAPRO. personaj massa-getic(din zona caucaziană). Nesupus precum sunt considerate. englez.BABADAG loc. 34. „PĂRINŢII CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI”. Sau. Neascultător. tracicului EBROS. 33.părintele evreilor(v.(GUT în l. Drimba„Istoria culturii şi civilizaţiei”.Traducerea ar putea fi. germană) GUDGUDEA.O.GOD(se citeşte Gad)-Dumnezeu în l.Bine în l.Vechi şi DAC=Dac.continent geografic a)EVRO-PA EBRO-PA unde EBRO=Capră( cf. irlandezei vechi GABOR) şi PA=Părinte.DACICUS( Dacul) 32.EUROPA.Get.Vechiul Testament) şi atunci traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI(AL EVREILOR)”. EBRO ar mai putea însemna şi Încăpăţânat. EBRO EBRU EVRU EV(E)RU EBER –strămoşul. în cartea Genezei.de regulă caprele (spre deosebire de oi care supuse şi ascultătoare!). engleză-(GOTT în l.v. în Dobrogea BABA-DAG BABA-DAC unde BABA=Bătrân.vol. galicului GABRO.

au vorbit în continuare limba pe care o vorbeau şi cei ce au plecat (evident.oricât de mari erau diferenţele. vorbeau toţi aceeaşi limbă. dar mai greu). Sfânta Scriptură.până la căderea în păcat.evident. şi-au schimbat limba devenind din ce în ce mai diferită faţă de limba vorbită încă în CUŞ. 96 .atunci când condiţiile au permis şi când oamenii au devenit mai curajoşi să pornească către alte tărâmuri(poate şi datorită suprapopulării CUŞ-ului în urma naşterilor numeroase). ca Europa să fie Leagănul întregii lumi locuite de astăzi. Cu timpul. atunci. un lac sau munţi precum şi o stabilitate meteorologică au putut întreţine o populaţie umanoidă aflată într-un stadiu mai avansat sau nu de civilizaţie.în timp. Totuşi. şi limba celor rămaşi se schimba cu timpul. încercând în timp să revină de unde au plecat(ceea ce unele grupuri au şi reuşit să facă. prin Noe şi fiii săi şi până la amestecarea limbilor la Turnul Babel( cf.AFRO-PA unde AFRO=Africa şi PA=Părinte.numite „CUŞ”.dar se poate reda şi din punct de vedere evoluţionist astfel:-după un cataclism oarecare. Cu cât distanţa în timp sau geografică era mai mare faţă de CUŞ cu atât diferenţele de limbă şi vorbire erau mai mari şi invers. Cei ce au rămas în continuare în CUŞ (România de astăzi). cu necesitate. Cât au stat în CUŞ(RAI). Vechiul Testament-Cartea Genezei). grupuri de oameni au început să migreze în alte părţi ale lumii.Traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR DIN AFRICA” COMENTARIU:Pare ciudat nu-i aşa. Asta explică asemănările dintre limbile semitice şi cele (proto)indo-europene ce nu pot fi explicate altfel decât că odată se vorbea o singură limbă.Tată.unde un fluviu. omenirea a putut supravieţui doar în anumite „Oaze”. În schimb cei ce au plecat.Am explicat din punct de vedere creştin.Şi cum Bazinul Dunării şi al Mării Negre sunt Leagănul (Căuşul-Cuşul) Europei.o câmpie. şi aici ar fi trăit toate neamurile până la Potopul Universal. asemănările n-au putut fi anulate niciodată! Astfel. Plecând.aici ar fi fost creat ADAM şi aici ar fi fost Grădina Raiului.perioada marilor migraţii dinspre Răsărit ce durat peste trei milenii). aşa numitele „împrumuturi lexicale” din diversele limbi (după DEX şi Academia Română…) nu sunt altceva decât vestigii comune tuturor limbilor ale Limbii Unice Primordiale(Adamice) de la Creaţie. fiecare grup a păstrat amintirea „Paradisului pierdut”.

pe Casandra au considerat-o nebună iar pe Laocoon l-ar fi crezut dacă nu-l omorau nişte şerpi veniţi din mare.Probabil odată cu agricultura şi cu sedentarizarea. Să ne amintim de calul troian din ILIADA! Două persoane i-au avertizat pe troieni să nu lase calul de lemn să intre în cetate.stabili. Cine iese din tiparul „Modelului Unic” al Istoriei.Nume daco-român transformat după pronunţia galică. unde Adevărul este cel mai uşor de ascuns şi înlocuit cu Minciuna.IOVAN Iorgovan-personaj dintr-o baladă populară românească. Casandra şi preotul Laocoon. precum şi cu argumente istorice şi arheologice-fără „cenzura politică sau Ocult-Masonic㔺tiindu-se că Istoria şi Arheologia sunt cele mai politizate-şi supuse mistificării-ştiinţe.CIBELE-zeiţa pământului la vechii latini CIVELE CIVILI –Civilizaţie?.Asta pentru că nimeni n-a trăit în acele Timpuri Istorice pentru a putea afirma fără greşeală că aşa s-a întâmplat şi nu altfel! Un „Model Unic” de Istorie mistificată. 36. oamenii au început să fie legaţi de pământ.) CIOBAN 97 . IOBAN GIOBAN (transformare ca în Iupiter-Giupiter.etc. creând oraşele şi civilizaţia. VALOA VALOA(H) H-ul final nu se pronunţă VAL(O)AH VALAH 37. convine cu siguranţă unor cercuri restrânse de oameni care vor să conducă lumea sau pentru a domina mai uşor popoarele şi ţările. „naţionalist”. un „nebun”.Însă troienii nu i-au luat în seamă. 38.VALOIS-familie nobilă din care au pornit regii Franţei(se citeşte Valoa). cu argumentele lingvistice şi etimologice aduse în această lucrare. un „anti-democrat” sau chiar un „terorist”(asta chiar dacă n-a omorât-şi nu intenţionează deloc s-o facă-pe nimeni!). alterată. şi modelul creştin şi cel evoluţionist nu contrazic teoria noastră(ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a dovedi veridicitatea ei.Prin urmare. devine automat o „Persona non grata”. împreună desigur.

Traducerea este „OANA VALAHA(DACO-ROMÂNCA)”.ZEIŢĂ) A VALAHILOR”. sau. BLOND. BALAS-ADINA VALAS-A-DINA VALAS-A-DZINA VALAŞ-A-ZINA VALAH-A-ZANA şi traducerea (aproape că nu mai e nevoie) ar fi. din ţara UŢ(CUŢ.WOTAN-zeu nordic(se citeşte Votan).SZABO –nume dacic preluat de huni(se citeşte Sabo). „ZÂNĂ(SFÂNTĂ. slavonă.ODIN-zeu germanic ADIN=Unu în l. PALAS-ATENA PALASA-TENA BALAŞA-TENA VALAHA-THENA VALAHA-FENA VENA VANA UANA OANA unde OANA=nume propriu daco-român.IOV-din Vechiul Testament. BĂLAI. BĂLAN. 42. 43. 41. înseamnă ALB. SABO SABA(SAVA) ZABA DZABA DAVA(DEVA) şi înseamnă ZEU sau SFÂNT.HUŢ. 98 . 40.Probabil acel zeu germanic însemna „DUMNEZEU UNUL” (se vede asemănarea cu monoteismul dacic şi ebraic).HUŞ) IOB JOB CIOB(AN) 39.CUŞ.BELA-nume dacic preluat de huni.PALAS-ATENA zeiţa înţelepciunii la vechii greci.

44. laţi în umeri). BARTOK BAR-TOK BAR-TAK BAR-DAC unde BAR=Bărbat şi TOK. rapizi în atitudine. în greacă(sau particula luminii în fizica cuantică). pielea smeadă. a daco99 . uscăţiv la trup. „BIANCO”-Alb în l. DAC=Dac(din neamul dacilor). „BLANC”-Alb în l. bărbia ascuţită. oase puternice şi viguroase. ci mai degrabă de origine dacică( în proporţie de peste 75%). bărbia este ascuţită. că secuii sunt blonzi cu ochi albaştri. În schimb. păr închis la culoare şi lucios. subţiri şi foarte lungi. Alb în l. Traducerea numelui acestui zeu ar fi „CEL LUMINOS”. fiind mai delicate decât la daci şi aproape identice fenotipului original hunic. faptul că practică meserii precum olăritul.România. SAVAOT sau în Noul Testament.VOTAN VOTON FOTON=Lumină l. BELA=ALEB. italiană sau „BEL”-Alb în l. TAK. 20-25% ţin şi de huni prin următoarele caracteristici: fruntea . denotă o spiritualitate diferită de maghiari şi mult mai apropiată de a noastră. îi face atipici ca fiind de origine hunică 100%. mustaţa şi barba sunt 100% dacice! De asemenea.Posibil să fie un alt nume al aceluiaşi unic zeu ODIN(şi în Vechiul Testament YHWH are diferite nume. ADONAI. huni.Totuşi. oieritul. Bălai. de ex.ALB)”. Blond. finlandezi) este următoarea:. Faptul. ochi negri-căprui uşor oblici. mustăţi ascuţite. ELOAH-ELOHIM. Numele său este de origine dacică. înalţi. corpul are caracteristici hunice fiind uscăţiv şi cu masă musculară mică(dacii erau foarte puternici.etc. arcadele ochilor sunt sensibil mai mici. în general faţa(cu excepţia pomeţilor) nu este deloc osoasă. „DUMNEZEU ESTE LUMINĂ”. slavonă). foarte iuţi. (Bălan. pomeţi proeminenţi. Traducerea ar putea fi „BĂRBAT DAC BLOND(BĂLAI. piele albă. agricultura ca şi ţăranii daco-români (şi cu aceeaşi măiestrie) spre deosebire de restul hunilor(maghiarilor)ce nu au învăţat nici până azi aceste meserii(!). foarte buni călăreţi şi războinici. Fizionomia originală a fino-ugricilor(turci.. franceză. daco-română) B(E)LA=AL(E)B BLA=ALB(v.înălţime medie.BELA BARTOK –compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare.

HAMANN-fotbalist german GAMAN GĂMAN-nume românesc 48.ACHILE-erou al ILIADEI AHILE AG(H)ILE AGILE. într-un procent covârşitor. agil. fiul ce l-a înlocuit pe ABEL(ciobanul) cel ucis de CAIN(agricultorul). Karl-Heinz-fotbalist german RUMENIHE RUMENIŞE-Românul 49.BALACK. 45. iute de picior 52.adică rapid.VIRGILIU-nume latin (înseamnă Bărbatul) VYRGILIU VURGELEU BURGHELEA nume dacic(înseamnă Bărbatul) 50.RUMMENIGE.BALACI.Acest lucru ne duce la concluzia că avem parte de o populaţie de origine dacică. Ilie-fotbalist român VALACI VALAŞI VALAHI 47. amestecată cu populaţie hunică şi că această populaţie dacică amestecată şi-a uitat doar limba.WALDEN-nume propriu german VALDEN BALDEN BELDEANU nume românesc 51.ZENOVIA(ZENOVIU) nume proprii daco-române a)ZENO-VIA 100 .românilor. nu şi meseriile tradiţionale şi nici pământul pe care l-a locuit de la Crearea lui Adam şi mai ales de la naşterea lui SET. Michael-fotbalist german VALAC VALAH 46.

VIA în l.Traducerea este „OMUL PĂCII”. 54.deci indo-europeană (nu semitică). Sfânt şi NOVIA(NOVA-NOA)=Nou. 53.SION-muntele sfânt al iudeilor(numele este hitito-dacic.adică Femeie. Vezi deasemeni. GENO este în l. A= Al (genitiv) şi ION=Magnific. b)ZE-NOVIA GE-NOVA(GE-NOA) ZI-NOVIA unde ZI(ZE-GE)=Zeu. a)ZIONDION ZIUN ZI-UN unde ZI=Zeu. arătând „Noutatea credinţei” apărute în lume-şi a învăţăturii ei. latină). SALOM-MAN unde SALOM=Pace şi MAN=Om.SOLOMON-vestit rege iudeu.GENO-VIA GENO-BIA unde ZENO(GENO)=a naşte. daco-getă. latină.Posibil acest nume să fie creştin.Traducerea ZI-ION ar fi aşadar „ZEUL PUTERNIC(MAGNIFIC)”.adică indo-european).Traducerea ar fi „ZEUL UNIC”. greacă şi slavonă-în slavonă se pronunţă JENO-JENA şi azi mai înseamnă şi Femeie şi Soţie) şi VIA(BIA)= Viaţă(BIA probabil în l. 101 . a genera (ZENO este în l. geto-dacă şi greacă. sau. b)ZI-ION unde ZI=Zeu. dacilor!).precum şi „Zeul cel Nou” al ei. cunoscut pentru înţelepciunea sa. asemănarea cu numele oraşului GENOVAGENOA! sau. Puternic(cf. Traducerea ar fi „NĂSCĂTOARE DE VIAŢĂ”. autor al Pildelor a Eclesiastului şi a Cărţii Cântărilor (cărţi ale Vechiului Testament) Numele este de origine indo-europeană (hitito-dacic). KOGAION KOG-A-ION unde KOG=Cap. Singurul. Sfânt şi ION=Magnific. Sfânt şi UN=Unul. traducerea fiind „CAP AL MAGNIFICULUI”).Şi acest nume este tot de origine hitito(geto)-dacică. Traducerea este „ZEUL NOU”. Iisus Hristos (şi asta în l.

Traducerea este „ŢARA ÎNGERILOR”. SET este fiul lui ADAM ce l l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN). (H)IO-GET (H)IU-ZET (F)IU-SET 59. Vechiul Testament). CURAT. germană.IAFET-fiu al lui NOE(v. IA-FET IA-HET (H)IO-HET (Fiul-Urmaşul-lui HET-GET-SET.URIE(URIAH în l.de neam hitit. 57. BLOND.ENGLAND(ANGLIA) ENGEL-LAND(în l. LUMINOS. OLVIAN ULVIAN ULFIAN ULBIAN ULPIAN unde ULV-ULF-ULP=Lup(sau LUPU sau „AL LUPULUI”. BIOREL(BIORICA) BIUREL(BIURICA) unde VIO-VIU-BIO-BIU=Viaţă 56.IRELAND(IRLANDA) se citeşte Aiă(r)lend.Ştim că dacii aveau mare respect pentru Lup). ANGEL=Înger şi LAND=Ţară. 102 . URIAH URIAŞ-Uriaşul 58. BĂLAN.OLVIAN-nume propriu daco-român OLBIAN ALBIAN-„CEL ALB(PUR.VIOREL(VIORICA)-nume daco-român(înseamnă „Cel cu viaţă” sau „Cea cu viaţă”). BĂLAI)” sau. Repet. ebraică)-personaj al Vechiului Testament.55. unde Engel=Înger) ANGEL-LAND. 60.

Traducerea este „SFINŢII FRUMOŞI(BUNI)”.Se citeşte Ualas.BALVANYOS-loc.SCOTLAND SCOT-LAND SCUT-LAND unde SCUT=Scut(!).BLAKE. 63. etc.CLADOVA-pîrîu lângă Arad 103 . 65. Sfinţi şi MOŞI=Frumoşi. 62. BLAK(E) BLAC VLAC VLAHVALAH. Mină şi UZA=Izvor.Bărbat şi DIA=Zeu.Traducerea ar putea fi „ZEUL(SFÂNTUL) PUTERNIC”. 66. în România BAR(A)-DIA unde BAR(A)=Puternic. la origine daco-român. Traducerea este „ŢARA APĂRĂTOARE”(probabil de frigul şi vântul puternic din Nord). în jud. ŞOI-MOŞ Z(E)OI-MOŞI ZEVI-MOŞI ZE(V)I-MOŞI ZEI-MOŞI unde ZEI=Zei.Traducerea este „VALAHUL”.pîrîu(Pui-Riu. Covasna BAL-BANIU-UZA unde BAL=Alb. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILĂ” 61.VĂRĂDIA-loc.WALLACE-nume propriu anglo-saxon. adică „PUI DE RÎU(RÎULEŢ)”)lângă Arad. Sfânt. 67. Williams-poet din Anglia sec.ŞOIMOŞ.XVIII.AR-LAND unde AR=Nobil(arian) şi LAND=Ţară.Pavăză şi LAND=Ţară. BANIU=Baie. VALAS VALAŞ VALAH. Buni.Traducerea ar fi „WILLIAM VALAHUL”.Traducerea ar fi „RÎUL MINEI ALBE(SALINEI)” 64. Apă Curgătoare.

DACE-BAL unde DACE=Dacul şi BAL=Alb. greacă) şi DEVA=Zeu.etc. VLACO VLACU VLAHU adică VALAHU (daco-românul). CURAT)” 72. Bălan. 71. 69.CLA-DOVA CLA-DAVA CLA-DEVA CLO-DEVA C(A)LO-DEVA unde CALO=Bun. limba vechilor trubaduri de acum aproape 1000 de ani !). 68.Traducerea ar putea fi „DACUL NOU”(aluzie la noile reglementări aplicate triburilor dacice). Traducerea este „ZEUL BUN”.DECEBAL-rege dac DECE-BAL unde DECE=Zece(numeral) şi BAL=Alb. LINGUA-DAC adică „LIMBA DACICĂ”. sau. 70.Traducerea ar fi „DACUL ALB(LUMINOS.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI ÎNNOIT”(aluzie poate la reformele moral-religioase aplicate tuturor triburilor dacice?).vorbită în Nordul Italiei şi Sudul Franţei. Bălai.LANGUE-DOC-provincie în Franţa(limba doc-dacică. DACE-NEU unde DACE=Dacul şi NEU=Nou. Frumos(l. 104 . Horatiu Quintus-poet antic latin de origine dacică. Blond.DECENEU-mare preot zalmoxian contemporan cu Burebista. DECE-NEU unde DECE=Zece(numeral) şi NEU=Nou.FLACCO.Luminos.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI LUMINAT(ÎNŢELEPT)” sau.MIODRAG-nume sârbesc de origine dacică. MIO-DRAG adică DRAGUL MEU.

TOMA ALIMOŞ-personaj de baladă populară daco-română. latină şi slavonă. Unicul. MANEA= omul (păcătos.nume propriu SOMA. ÎNTEMEIETOR.73.nume propriu. DYMA DIMA.SILIŞTEA-nume de localitate ce se găseşte pe întreg cuprinsul României SI-LIŞTE(A) ZI-LIŞTE ZI-LIHTE unde ZI=Zeu. engleză=Lumină). PREOT) AL LUI ZALMOXE”. TUMA DUMA – nume propriu(daco-român şi francez-Al. greacă) ALIMOŞ AL(I)MOŞ ALMOŞ (H)ALMOŞ ŞALMOŞ ZALMOŞZALMOXE Traducerea ar fi „CASA(TRUPUL) LUI ZALMOXE” sau „CONSTRUCTOR(ZIDITOR. germană=Lumină şi LIGHT-se citeşte „Lait”l.PETRODAVA-localitate dacică PETRO-DAVA PETRO-DEVA 105 . DUMAS) DOMA. 75.Traducerea ar fi „ZEUL LUMINOS”. înseamnă „CASĂ” sau „CEL CE FACE CASE”(l. (A)TOMA-indivizibil. MANEA-personajul negativ al baladei TOMA ALIMOŞ. Sfânt şi LIHT(EA)-LIŞT(EA)=Lumină(cf. LICHTse citeşte „Liht”-l. 74.Trup (în l. posibil şi unele triburi dacice).nume propriu DZIMA ZIMA SIMA – nume propriu SUMA. lacom şi laş) care distruge (ucide) ce nu înţelege sau ce nu iubeşte.

Sfânt. ASAN-conducător al imperiului româno-bulgar (H)ASAN-nume turc.PETRO-DEUA PETRO-DIUA PETRO-DZIUA PETRO-ZIUA unde PETRO=Petru. zeitate supremă a Triadei Sumeriene. Zi(astronomică).TRAIAN-împărat roman TROIAN-locuitor al Troiei 77.Cred că unele triburi getodacice ziceau la Sfânt sau Zeu. Sau.Traducerea ar fi „CASA(CONSTRUCTORUL) ZEULUI ANU)”. Ale şi SAN=Sfânt. ASAN (H)ASAN HAXAN(HACSAN) HACIAN GACIAN ZACIAN 106 TRAIAN TRAHIAN TRAKIAN(TRACIAN) .SÂNTĂ). Zeu. ZIUA= Zeu. „DEVA-DAVA-DIUADZIUA-ZIUA” iar alte triburi geto-dacice ziceau. de origine daco-română. SAN(cu fem. Sau. A. Al. Ţinut şi AN=Anu. SANA-ZANA-ZÂNA) sau SÂNT (cu fem. 76. A-SAN unde A=genitiv. Ai. piatră şi DAVA. DEVA. DIUA.Traducerea ar fi „SFÂNTUL PETRU” sau „SÂNPETRU”. ASAN (H)ASAN CHASAN(CAS-AN) unde CAS=Casă.DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român DRAGUŞ TRACUS-ce înseamnă Tracul 78.Traducerea ar fi „AI SFÂNTULUI(ZEULUI)”.

Bărbat în l.Consacrat).SUPPILULIUMA-rege hitit (1380-1346 Î. 79. În l. Ţară şi SAN=Sfânt. ASAN HASAN(HAZANHAGANKAGAN unde KAGA. geto-dacă) VIR(Bărbat în l. Sau. în l.Tradus ar fi „ŢARA SOARELUI(LUMINII)”. BIR(O)-BUR(Puternic. AR-ARAD sau de la dreapta la stânga.GETUSA-nume geto-dacic (Sarmise-Getusa=”Sfatul Vitejilor” sau „Ocrotitoarea (sarmaua.) SUPILU-LIU-MA XUPILU-LIU-M CUPILU-LIU-MA COPILU-L(I)U-MA înseamnă „COPILUL LUI MAMA” sau „BĂIATUL MAMEI”(„FĂT-FRUMOS”?). maghiară). 80.BIRO-nume daco-român maghiarizat.Vechiului Testament). înfăşoară protector cu ziduri.ARARAT-muntele pe care Noe a poposit după Potop(cf.Ţinut şi RA=Soare. dacică. de Hr. latină) BIRO(în l. 82. Traducerea ar fi „ŢARA SFÂNTĂ”. BOIER. Rege. HAGI=Sfinţit. de Hr. TARARA TARA-RA unde TARA=Ţară.Înseamnă „PUTERNIC sau BĂRBAT”. 81.) (I)ANITTA(S) IOANITA IONIŢĂ 83.DZACIAN DACIAN-probabil turcii de atunci ziceau la DAC-DACIAN. ca o sarma) Cetăţuie”. ŞASAN CŞA-SAN unde CŞA=Casă. română. Lumină. BOIR-BUIR.ANITTAS-rege hitit (1792-1740 Î. HASAN. HATUŞAŞ-capitala imperiului hitit CETUCEA 107 .

luat fiind prizonier. IS-PAR-TACUS (I)S-BAR-DACUS unde (I)S=Îs. Probabil. sau „HELMET” engl. de Hr. Crihalma. Bălai. Războinic şi DACUS=Dac.Hălmeghiu. Sunt. VIL-HALM(OXE) FIL-HALMOŞ FIL-ZALMOS unde „FIL”=Fiu. ca în „VIN”=JIN” în Moldova) VITOAZ VITEAZ în l.Tradus ar fi „FIU(URMAŞ) AL LUI ZALMOXE” sau „VIL”-„VEL”-„BEL”=Alb. română modernă.Fără cuvinte! 84. Apărător(cf.Se considerau urmaşi ai dacilor. română modernă. cu bărbăţie şi curaj. Blond şi „HALM”-„HELM”=Protector.Origine geto-dacică.WILHELM-conducător al normanzilor(la 1066 a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings). BAR=Bărbat. Almaş. Urmaş.Traducerea ar fi „NOBIL PUTERNIC”. germ.”HELM”. Fir şi „HALM-HELM”=Zalmoxe.CETUŢEA=CETĂŢUIA sau CETATE în l. a fost întrebat cum îl cheamă. 85. Traducerea ar fi „ÎS(SUNT) BĂRBAT(RĂZBOINIC) DAC”. 86.. Tălmaciu. coif) şi tradus ar fi „DALBUL(luminosul) ACOPERĂMÂNT” 108 . Călmăţui.= cascaă de protecţie.Uimitor! sau.Norman(adică normand) înseamnă „OM DIN NORD” („NOR”=Nord şi „MAN”=Om). Bălan. Şi răspunzând cu putere.SPARTACUS-conducătorul unei răscoale a gladiatorilor şi sclavilor în Imperiul Roman. ca în „Genunchi=Jenunchi” în Moldova) JITOZA JITOAZ(schimbăm pe „J” în „V”. Luminos. „Îs Bar(bat) Dac” sau „Îs Războinic Dac”.Cel căruia i-a răspuns a crezut că acesta e numele lui(deşi el îşi declinase doar neamul şi profesia) şi i-a zis de atunci (Î)SBARDACUS sau SPARTACUS după cum i-a pocit cuvintele.ARTHUR-rege legendar ARTUR ARDUR AR-DUR unde AR=Nobil şi DUR=Puternic. Dur. a zis în graiul cel mai curat geto-daco-român din anii 70 î. GETUSA(scimbăm pe „G” în „J”.

cu pielea albă).Petru 109 .vedem că acest personaj enigmatic al Vechiului Test.MELCHIOR-unul din cei trei Magi de la Răsărit (Mag-Mog-Moh-Moş=Mare. Bălai. Blond şi „MOŞ”=Zeu.Iniţiat într-un domeniu.Traducerea ar fi. E”=Bun.Ap. ceea ce înseamnă „SI-ZI”=Zeu(cf.Pavel la Cap.mamă sau spiţă de neam şi este Preot al Dumnezeului celui Prea Înalt pururi.Pavel scrie epistola) nu are tată. VEL-MOŞ BEL-MOŞ şi înseamnă „BEL”=Alb. avem: SIBUNA SI-BUNA ZI-BUNA sau ZI-BUN-E. Aceştia se închinau lui Za-Melc(Zeul Melc. corect ar fi.Ei bine MELCHISEDEC este manifestarea materială (EON) a lui Dumnezeu Tatăl. Bălan.1-25.(se citeşte „Vilmoş”). „Reprezentanţii(Magii.Provine din l.Moş. proto-indoeuropeană(străromâna) Citit de la dreapta la stânga. cu părul şi pielea închise la culoare).ANUBIS-zeitate egipteană antică.87.Preoţii) religiilor celor care se închină Dumnezeului Unic cu faţa către Răsărit”. „ZEUL(SFÂNTUL) ALB(BĂLAI. „H” şi „Ş” putând să-şi schimbe locurile între ele).Astăzi am spune. sumeriană ce mai înseamnă şi Suflare de viaţă şi Zeu) şi „BUNA-BUN.simbolizat printr-o spirală) Alte nume ale acestui Zeu mai erau Dalb-Moş(Moşul Alb) sau Zeul-Moş.Melcişor. 88.are sens de Înţelept.Mag(Mah-Moh-Moş.nu are început al zilelor.7 vers.Ap.Melcuţ. Egiptenii antici erau hamito-semiţi(adică scunzi.De fapt. Traducerea ar fi „Zeul (cel) Bun” sau „BUN E ZEUL”. afară de faraoni care în majoritatea lor erau indo-europeni(adică înalţi. nici sfârşit(este chiar Viu în timp ce Sf. blonzi. în limba pre-indoeuropeana). în limba străveche.Ap.VILMOS-nume geto-dac preluat de huni.Dealtfel şi în basmele daco-române îl avem pe Dumnezeu Tatăl care umblă pe Pământ dimpreună cu Sf.. 89. Iniţiat.cum zice şi credinţa creştină ortodoxă). Sfânt.căruia însuşi Avraam i-a dat zeciuială.Preot.Precizăm că denumirea de Moş nu are doar înţelesul de om în vârstă ci.către Evrei a Sf.În acelaşi timp era şi în Cer şi pe Pământ(precum Iisus care era şi pe Pământ şi în Cer. pe Pământ. MELCHIOR este diminutivul de la MELCHI(MELC).Sfânt(sau zeu în limba străveche).Dacă citim în Ep. BLOND.Rădăcina MELCHI(MOLCHI-MOLŞI)se regăseşte în numele lui ZA-MOLCI(ZA-MELCHI) şi în numele lui MELCHISEDEC(MELCHI-ZA-DAC).Si l. BĂLAN)”.

română veche ţărănească-daco-româna). etc.infinit în manifestări. de la TARABOSTES. se certau.AMON-RA zeitate supremă egipteană. un „tărăboi” în toată regula! 110 .să vadă ce fac oamenii şi să-i ajute sau să-i îndrepte. Neplictisitor. CONDUCĂTORII) ŢĂRII”.putem chiar presupune că era geto-dac sau hitit(hetit) de neam. etc. SÂNNICOLAU.Infinitul Viu. TARA-BOSTES unde TARA=Ţară şi BOSTES=Nobili. daco-română adică în l. 2. denumiri de localităţi sau sărbători în l. unde discutau. Traducerea ar fi „NUME NOBIL(SFÂNT)” CAPITOLUL IV ALTE DENUMIRI. negociau. Poate „TĂRĂBOI”de aici provine. SÂNMEDRU.iar Spirala este simbolul lui Dumnezeu Unic. limba SAN-SCRITĂ unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere.dacii(şi noi cu ei!.iar Religia Zalmoxiană era una care îl aştepta pe Fiul lui Dumnezeu să vină pe Pământ să ne mântuiască!De aceea s-au creştinat pe nesimţite. SÂNGEORZ.AR-NUME)unde AR=Nobil. De ex. SÂNTION.Prin el. Denumirea de Melc provine de la asocierea formei spiralei cu cochilia melcului. 90. Scrisă. CUVINTE OBIŞNUITE 1. străromână sau limba veche ţărănească: SÂNPETRU.Aşadar. Şefi.ca urmaşi ai lor) s-au închinat la Naşterea Mântuitorului Hristos. Conducători.repede şi fără convulsii grave strămoşii noştri daco-români.De la dreapta la stânga citim: AR-NOMA(AR-NUMA.MELCHIOR.preot al lui Zamolxe. şi NOMA-NUMA=Nume. Traducerea ar fi „NOBILII(ŞEFII. SÂNNICOARĂ.Galaxiile sunt spiralate..ADN-ul este spiralat. SÂNTA MARIE.Traducerea este „SCRIEREA SFÂNTĂ” sau „SCRISA S(F)ÂNTĂ” în l. SÂNANDREI. Nobilii Ţării se întâlneau la Sfatul Ţării(un fel de Parlament)..SANSCRITĂ. este un ucenic.TARABOSTES-nobili daci din Sfatul Ţării.

caldeene care erau încă într-un stadiu incipient de cultură şi civilizţie.ANU era Anul astronomic sau Calendaristic. ca astfel să stăpânească mai uşor popoarele.Poate că şi ignoranţa şi teama de necunoscut să-i fi făcut să numească nişte ştiinţe cu apelativul de zei. ŞTIINŢA în sine nu e rea. distrugând şi satanizând tot ce nu iubesc şi înţeleg. ENLIL fiul său. religiei. METEOROLOGIA-HIDROLOGIA-FIZICA(ENLIL) şi GEOLOGIAGEOGRAFIA-CHIMIA-METALURGIA(ENKI). neiniţiaţi în tainele „Ştiinţei”). dar prin pronunţie slavonă.Era vorba doar de ştiinţă astronomică pură. Iar urmaşii acelor popoare(akadian. Ipocrizie şi Fariseism în toată regula! 111 . înţelept al unei comunităţi. era Atmosfera(Zeul aerului) iar ENKI era Pământul cu subteranele lui. pariez că n-ar ezita să folosească Ştiinţa ca să supună ţări şi popoare Dumnezeului lor. la vechii sumerieni. ci doar cei Iniţiaţi!)se foloseau de frica pe care ştiinţele lor le stârneau printre celelalte populaţii vecine(şi posibil chiar şi printre sumerienii de rând.ASTRONOMIA(ANU).Poate de aceea ştiinţa ar trebui interzisă. oricum. „STAROSTE” înseamnă conducător. 3. De asemenea. caldeenii sau akadienii(care acum se ridică împotriva ştiinţei occidentale. cu mai multe milenii înainte apăruse şi se dezvoltase. puterii şi banilor.dar. întreţinând credinţa că ar fi vorba de Zei adevăraţi. babiloniene. pare să provină tot din TARABOSTES. De unde se vede că ANU era.Putem observa rădăcina „BOS” care se regăseşte şi în cuvântul englez „BOSS”-Şef. populaţiile vecine akadiene. doar Anul calendaristic şi nicidecum un Zeu. noi credem că doar teama de necunoscut a făcut ca ştiinţa sumerienilor să capete valenţe zeificatoare. fără nici o urmă de religie sau zei. etc. Demagogie. „LA MULŢI ANI”.toată lumea „blamează” Ştiinţa. babilonian. Cu siguranţă. de ex.BOSTES este pluralul de la BOSTE. în perioada prediluviană) ar fi făcut-o oricum alţii. şef onorific. dar n-ar ezita s-o folosească ca să-i supună pe alţii şi asta în numele lui Dumnezeu. au asemuit aceste ştiinţe şi mai ales obiectul lor de studiu cu nişte zeităţi. asirian. speriaţi fiind de ştiinţa şi puterea sumerienilor. În l. caldeean) există şi în ziua de azi şi au cam aceleaşi atitudini şi reacţii. evident. cuvântul „STAROSTE”.Astfel se conturează primele ştiinţe laice rupte de supranatural. însă trebuie să fim conştienţi că dacă n-ar fi fost sumerienii care să dezvolte ştiinţa (ce. Aşadar. nu-i mai puţin adevărat că şi sumerienii(nu toţi. sau religiei lor!). om în vârstă.asiriene. română avem urările „LA ANU’ ”. Totuşi.ANU-Zeul suprem al triadei la vechii sumerieni. omul Rău îi deturnează sensul şi o face dăunătoare.

Posibil ca numele propriu BĂSESCU să însemne „DIN NEAMUL BESSI-LOR”.Traducerea ar fi „ŢINUTUL BESSO-ILIRILOR”.FRERE-l. precum. franceză FRATE-l.BAZILICA-casa împăratului (ulterior cu sensul de „BISERICĂ”). Câteva exemple. 7. română FRATER-l. latină BRATÎI-l. Traducerea ar fi „LEUL(PUTEREA) BESSI-LOR” sau „ BESSII CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI PRECUM LEUL”. BASILEUS BESSI-LEUS unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor şi LEUS=Leu.BIO=Viaţă în l. ILI(RI)=Iliri. ANCA-nume geto-daco-român ce înseamnă „VIAŢĂ” sau poate chiar „FIINŢĂ UMANĂ”. greacă VIU=(în) Viaţă. edificatoare: AN+KI=ANKI sau Cer-Pământ sau Fiinţă Umană la vechii sumerieni ANKH=Crucea Vieţii la vechii egipteni. l. VIV= (în) Viaţă. traco-greacă. Ţară.CHIP-faţă („Chip de lut”-M. slavonă(VRATÎI-FRATÎI) 112 . latină JIV=Viaţă.zicem noi. iar CŞA=Casă. 6.Eminescu. „A FI”. daco-română. slavonă. de ex. soţia lui ANU(la vechii sumerieni). BASARAB? VASILE provine din BASILEUS=împărat în l. a fi viu(!). l. „Luceafărul”) CHI-P KI-P CHIUP-vas de lut CHI-UP KI-UP unde KI=Zeiţa Pământului. l.C(Ş)A BESS(I) – ILI(RI) – C(Ş)A unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor. BAZ – ILI .4. „(să)FIU”. 5.„VIU”=a exista.

şi VOR-BOR-BUR=Puternic. latină. mai sus. mai rar) în vârstă. germană Se vede limpede că l. având foarte puţine asemănări cu l. rusă 11.NOUA-diferit de vechi(l.căpitan al Domnitorului MIHAI VITEAZU.BABA-femeie (bărbat. latină (ca dealtfel şi restul Europei aşa-zis „latină”). galică. Sfânt-Zeu(cf. Bărbat. pura. „DEVA113 . BABA NOVAC. NU ESTE VORBA DE UN ÎMPRUMUT DIN DACO-ROMÂNĂ ÎN SLAVONĂ SAU INVERS. rusă. engleză. IZ-VEST(I)A unde IZ-IZA=a curge. Adevărat.DA-afirmaţie daco-română( preluată şi de slavi-mai ales de ruşi. Nici vorbă de împrumuturi de la o limbă la alta!! Fiecare din aceste limbi este de sine stătătoare. română ţărănească veche). a genera şi VEST(I)A=Foc (la traco-daci) sau zeiţa VESTA(curata.adică „BĂTRÂNA DACIE”. NOVA-l. Curat. 8.BROTHER(se citeşte. dar foarte asemănătoare cu l. daco-română). Luminos. mai puţin Peninsula Italică. daco-română veche(sau l. În l. 9. Deasemeni. „BABA DOCHIA”.IZVESTIA=Scânteie în l. „DALB”). pentru a explica asemănările dintre aceste limbi. l. slavonă. latină NOVAIA (Zemlea)=(Pământul) Nou-l. l. de unde şi latinii numeau pe preotesele fecioare care slujeau la temple VESTALE). daco-română IZ-VOR unde IZ=v. sanscrită). l. 10. l. au un fond comun indo-european. nu mai este nevoie de „romanizarea” sau „latinizarea” nici unui popor de către Imperiul colonizator-globalist-„civilizator” Roman. Şi în l. Pur. rusă NOVOSTI=Noutăţi-l. unde se găsesc cel puţin 15 dialecte complet diferite între ele. engleză BRUDER-l. l. Alt exemplu: IZVOR-l. daco-română. Traducerea ar fi „APĂ CE CURGE(IESE) CU PUTERE”. DA=Alb(cf. franceză. l. Subliniez încă odată. germană (fără a aminti şi l. etc. fecioara. daco-română avem de ex. apă curgătoare. Dealtfel este mult mai greu de explicat cum Imperiul Roman a reuşit să „latinizeze” o Europă întreagă. bulgari). neavând nevoie de lexic din alte limbi. CI DE UN FOND COMUN DE CUVINTE AL TUTUROR LIMBILOR INDO-EUROPENE. slavonă „BABA”=femeie în vârstă. Brafăr-Bravăr)-l.

Suflet(cf. unitate astronomică-calendaristică DI(U) DE(U)DZEUZEUZĂU DE(O) DIEU-Zeu. Taraboste. Albie de lemn şi REX=Rege. latină. etc.COPÂRŞEU-sicriu COPAE-RX(EU) COPAE-R(E)X unde COPAE=Copaie. 114 . latină) şi CEREM= Cer (v. Sfânt sau. iar TENITOR=Ţinător. Strămoşi.DAVA”-l.Copaia regală(nobiliară) era sicriul din lemn în care erau îngropaţi aceşti Tarabostes. engleză.Traducerea ar fi „COPAIE REGALĂ”. Frumos. COTEŢ. l. Ştim că nobilii geto-daci erau înmormântaţi. „CENERE”=Cenuşă-l. l.Traducerea ar fi „PĂSTRĂTORI(ŢINĂTORI) DE TRADIŢII.Traducerea ar fi „CENUŞA CERULUI”. franceză 12. geto-dacică) DA(VA) DA(U) DZAU-ZAU-ZĂU=Zeu. l. latină). Pământ. Zeu. etc) şi CIOABĂ=Cioban. 14. 13.COCIOABĂ-căsuţă dărăpănată CO(T)-CIOABĂ unde COT=Casă(v. deoarece trupul păcătos nu putea ajunge la cer decât după ce era purificat prin ardere.etc. „COELUM”=Cer-l. italiană ZI-Zeu.COTTAGE=căsuţă-l.l.Traducerea ar fi „CASĂ CIOBĂNEASCĂ”.ŢINTIRIM-cimitir XIN-XIRIM CSIN-CSIRIM CSEN-CSEREM CEN-CEREM unde CEN=Cenuşă(v. Tradiţie.Dar numai oamenii simpli era incineraţi. SI-afirmaţie. Sfânt. 15. Nobil. Păstrător.MOŞTENITOR MOŞ-TENITOR unde MOŞ=Sfânt.La daci şi traci era obiceiul ca morţii să fie incineraţi. oamenii simpli sau săraci erau incineraţi.PAMÂNT ŞI ŢARĂ” sau „URMĂTORI FIDELI AI ÎNAINTAŞILOR”. sumeriană).

s-au văzut nevoiţi să creeze o nouă limbă-limba latină-pe care însă nu au reuşit s-o impună nici atunci. notaţi omogenitatea limbii pe toată suprafaţa Daciei.Aşa cum am mai spus. nu e nici un mister. daco-română nu înseamnă că cele din urmă provin din cele dintâi(adică din l.adică aşa numita „latină vulgară”.Motivul creării acestei limbi moarte-nefiind vorbită de marea masă a cetăţenilor-e destul de obscur.astăzi fiind peste 15 dialecte atât de diferite încât nu se pot înţelege dacă vorbeşte fiecare în limba sa.Faptul că n-au făcut-o se vede prin aceea că n-au reuşit să latinizeze omogen nici măcar Peninsula Italică.MORMAN-ridicătură de pământ 115 . chiar în plină perioadă de expansiune a Imperiului Roman. Rămâne un mister faptul că în Dacia. să fi latinizat Legiunile ca să vorbească o limbă corectă şi unitară.Acum 2000 de ani diferenţele dintre limba dacilor şi a latinilor erau mult mai mici ca astăzi. Răspunsul este mult mai simplu decât credem. cercul se închide. oarecum asemănătoare. probabil unii latini „naţionalişti” sau snobi. inclusiv în teritorii niciodată cucerite de armatele imperiale şi ca misterul să fie şi mai mare.) 16.folosită doar de elita intelectuală şi politică şi în acte de cancelarie.regii erau înmormântaţi.Probabil acest lucru i-a făcut pe unii snobi să-şi renege originea traco-dacică şi să dorească să-şi schimbe şi limba. altor popoare.nobilii(tarabostes). Notă: Faptul că amintesc unele cuvinte din l. latină ci un fel de „latină vulgară” care nu era decât limba traco-dacogeţilor.ci mai curând faptul că pur şi simplu amândouă limbile au fond comun de cuvinte.deşi a fost cucerit doar 14% din teritoriu şi pe o durată de doar 165 ani.Poate că ar fi fost mai bine şi mai practic ca înainte de a-i „latiniza” pe daci. „latinizarea” a reuşit cu succes 100%.chiar latinii nu vorbeau l. latină provin cuvintele din daco-română). latină asemănătoare cu cele din l. nemaidorind să vorbească limba strămoşilor lor traco-daci.Limba latină a fost o creaţie artificială. ca să nu mai fie nevoiţi să mai suporte umilinţele din partea grecilor. iar troienii erau la origine traco-daci. latină(mai ales că în Legiunile romane erau oricum foarte mulţi străini care vorbeau rău de tot latina.Având o limbă strămoş comună e de aşteptat să aibă cuvinte oarecum identice. latinii se considerau urmaşii troienilor.Latinii erau oameni pragmatici.De fapt. cum că ar fi de origine umilă. fără a mai fi nevoie să explicăm acest lucru printr-o „latinizare” ipotetică.datorită originii lor tracodacice. Ambele limbi şi daco-româna şi latina erau asemănătoare. şi nici să-şi amintească de provenienţa lor genetică din rândurile „barbarilor” traco-daci.Dealtfel. nu-şi pierdeau timpul „învăţând” pe barbari l. având un strămoş comun.Astfel. rămânând moartă din naştere!Sunt texte antice care confirmă faptul că grecii îi considerau pe latini (încă) nişte „barbari”. nici prin Biserica Romano-Catolică mai târziu.

Sau. daco-română)-zăpadă NIX.Urmând aceleaşi legi fonetice de „latinizare” înseamnă că latinescul NIX-NIVIS a format în l.. are un personaj feminin numit (lapona) ENIGEL(E)NIGE(L). trebuie să amintim că verbul daco-român A NINGE aduce puţin cu NIGE-NEGE. A-DAR-MOŞ unde A=genitiv AL. că poetul român I. într-o celebră poezie a sa. pentru a fi corecţi.ADĂLMAŞ-băutură servită după o învoială. Mai putem menţiona. MORMÂNT MOR-MAN-T unde MOR=Mort.Se pare că legile fonetice ale latinizării au funcţionat mai bine în l.şi ZALMOXE=Zeul unic suprem la daco-geţi. De ex. onorare a cuiva 116 . spaniolă se spune REAL la REGAL. lingvistică. AI. De ex. ca pecetluire a unui contract verbal efectuat între două părţi A-DALMAŞ A-DZALMOŞ A-ZALMOŞ A-ZALMOX(E) unde A=(genitiv) Al lui…. 18. Adevărul e că în l. 17. fonetică care să explice satisfăcător. latină) NEIGE(l. română NIGE-NEGE( adică NEA…). franceză) În aceste exemple nu văd nici o legătură logică. română. franceză chiar se spune NEIGE(se pronunţă NEJ) la zăpadă iar în l. NIVIS în dacoromânul NEA. BARBU.(presupus a fi cuvântul format după legile latinizării). Moarte şi MAN=Om. transformările fonetice din latinescul NIX. Totuşi. sau REXREGIS a format românescul REA(adică REGE).Traducerea ar fi „(FĂCUT-RIDICAT) LA MOARTEA OMULUI”. REX-REGIS în latină a format prin „latinizare” românescul REGE(şi sanscritul RAJA!).tot în spiritul adevărului.Traducerea ar fi „(ÎN FAŢA) LUI ZALMOXE(FACEM AFACEREA)”. NIVIS(l.MOR-MAN unde MOR=Mort.NEA(l. MAN=Om şi T=Tumul? Atunci traducerea ar fi „MOVILĂ LA MOARTEA OMULUI”. franceză şi spaniolă decât în l. Moarte . DAR=Dar sau închinare.

slavonă (M)LACTO-l. engleză)MAN=Bărbat. drum(l. germană (LOBE) LOVE-l. engleză) MILCH-l.sanscrită) 21. română FOMEIE-l. daco-română (L)IUBI-l. Sfânt.H-drum(l.POTECĂ-cărare. română veche VOMEIE UOMEIE(WOMEIEWOMAN-l. Bun. sanscrită 20. daco-română 23.FEMEIE-l.daco-română) POT-ECĂ PAT-ECĂ PATH-potecă. greacă LAPTE-l.ŢIGAN XIGAN 117 . engleză) PATH.şi MOŞ=Strămoş. cale. engleză AMA-l. slavonă LIEBE-l. germană M(A)LACO-l.Traducerea ar fi „DAR(ÎNCHINARE) ÎN AMINTIREA MOŞILOR NOŞTRI LA ÎNCHEIEREA AFACERII NOASTRE”. latină (GA)LACTO-l.MILK-lapte(l. cale(l.WO-MAN=Femeie (U)OM=Bărbat (U)OMEIE(OAMĂ)=Femeie 22. 19.A IUBI-l. Frumos. latină (K)AMA-l.

Următoarea mare influenţă a fost migraţia hunilor (nu şi cronologic. daco-română STONE-l. apoi nevoiţi să plece după înfrângeri succesive în confruntările cu Imperiul Roman de Răsărit sau de Apus. Dobrogea) împreună cu binecuvântarea.-printre altele. care Biserică dorea aducerea Daciei întregi sub jurisdicţia catolicismului. Ardealul şi Ţara Românească.mai sus şi CAN(HAN)=Câine.Doar spiritul lor mult mai sălbatic şi înclinat către distrugere era mai puternic decât cel al slavilor).După Marea Schismă. română.STANĂ(de piatră)-l. în dauna Bisericii Începătoare şi singura adevărată. CÂMPURI şi GAN=Gange.. 24. evident. Aceştia au sosit în două valuri. dar numărul lor foarte mic nu a putut influenţa decisiv l. Limba română de astăzi. de ex. străromână(daco-româna) AILLE(se pronunţă „Ai”)=usturoi în l.Ei bine.-nu neapărat în lexic(fondul de cuvinte). al doilea val în sec IX.Traducerea ar fi „DIN CÂMPIILE GANGELUI” sau. banii şi sprijinul politico-diplomatic al Bisericii Romano-Catolice. cea Ortodoxă. Banatul. engleză STEIN-l. drept. la presiunile Papei şi cu promisiunile de cucerire şi supunere a întreg teritoriului Daciei(Moldova. primul sub conducerea lui Attila în sec IV.AI=usturoi în l. germană 25. La începutul creştinării lor. franceză ALLIUM=(se pronunţă „Alium”)=usturoi în l. când reuşesc să se stabilească definitv în Câmpia Panonică. din acest moment.-din alte limbi cu care de-a lungul veacurilor au intrat în contact. numărul lor mare şi sălbăticia lor(cu toate că au fost asimilaţi pe teritoriul Daciei de populaţia dacoromână) au făcut ca. influenţa hunilor sprijiniţi de Biserica Romano-Catolică va deveni mult mai puternică 118 . monoteist dacic-limba dacilor să se transforme împrumutând sunete şi pronunţii slave. hunii erau ortodocşi. unele practici păgâne străine de spiritul curat.Traducerea ar fi „CÂINII STEPEI(CÂMPIEI. are influenţe masive.influenţa cea mai puternică a fost din partea slavilor. latină.ŞESULUI)”.CSI-GAN CŞI-GAN unde CŞI=ŞESURI(CŞESURI). XI-GAN CŞI-CAN unde CŞI=v. faţă de limba străromână(daco-româna sau limba veche ţărănească română). căci hunii au sosit înaintea slavilor. cât mai ales în sunete şi pronunţii.

în zilele noastre. care s-a transformat urgent în braţul armat al Papei şi Bisericii Catolice.Biserica Romano-Catolică observând că statul hun-artificial creat ca mariontă pentru a servi împlinirii obiectivelor de cucerire şi aducere la catolicism a daco-românilor ortododcşi-nu a dat randament. care de milenii a vrut să distrugă acest popor dacic(apoi daco-român) din cauza invidiei. prin toate căile posibile(prin război. De asemenea.Prinşi între două forţe ostile de primă mărime daco-românii au încercat să reziste păstrându-şi creştinismul primar ortodox primit de la Sf..N-a suportat să vadă acest popor. Slavii au mai încercat să câştige pentru ei Dacia întreagă. doreau şi ei să se extindă în acest teritoriu al Daciei (deja vânat până acum de huni. „IOVAN IORGOVAN”. în afară de ceea ce se întâmplă în zilele noastre) sunt cele ale fanarioţilor şi comuniştilor. greci şi turci). blând. Şi de parcă nu era destul. să-l umilească. În timp s-au adăugat şi alte forţe ostile daco-românilor afară de cele două deja amintite. Apostol Andrei. fără aliaţi. iar pentru a împlini acest lucru a făcut orice compromis şi orice lucru urât înaintea lui Dumnezeu. să-l fure. În calea tuturor acestora stătea singur. Aceste două influenţe puternice. politică şi diplomaţie). În această perioadă s-a urmărit distrugerea(a se citi „modernizarea”) limbii vechi dacice(sau a daco-românei) prin adăugarea de neologisme din l. Desigur. inclusiv. minciuna să învingă. prin izolare. politic şi diplomatic de către Papă. habsburgi(austrieci). Ultimele influenţe(şi cele mai grave pentru poporul daco-român. portul şi tradiţiile orale rămase de la vechii moşi şi strămoşi daci(v. ci a vrut ca Răul. a creat un alt stat artificial pe care de asemenea l-a susţinut financiar. care pentru multe veacuri a fost coşmarul dacoromânilor(alături de tătari şi cazaci). „TOMA ALIMOŞ”.”MIORIŢA”. cum prosperă. latină(pentru a 119 . curat. daco-românii. simplu. izolat.Pentru a-l distruge definitiv au început să-i mistifice Istoria. numit Otoman mai târziu. desigur). influenţe desfăşurate pe o perioadă de cca. diplomatic şi politic şi anume Imperiul Habsburgic. smerit. prin religie. hoţia. începând cu sec XI-XII apar primele semne al unui alt Imperiu. leşii(polonii) susţinuţi deasemeni financiar. prin economie. slavi. precum şi basme sau diverse cunoştinţe despre proprietăţile vindecătoare ale plantelor-lista ar putea continua. să-l distrugă fizic.şi mai distructivă pentru neamul daco-român şi pentru credinţa creştină ortodoxă decât influenţa slavonă până. păstrându-şi limba.etc. poporul dacoromân.toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul diabolic al Ocultei Masonice. folosindu-se(cu sprijinul tacit al grecilor ortodocşi) de creştinismul ortodox ca să-şi impună limba slavonă în cultul Bisericii. 250 ani.”MEŞTERUL MANOLE”. mai apoi chiar în actele oficiale de cancelarie. hunii(ca marionetă)împreună cu Catolicismul şi slavii + grecii cu Ortodoxia. s-au luptat pentru acapararea şi subjugarea întregului teritoriu al Daciei şi al locuitorilor ei. credincios.

şi anume: „DACĂ VREŢI SĂ VĂ RECĂPĂTAŢI ISTORIA ADEVĂRATĂ(CE SE AFLĂ ÎN ARHIVELE VATICANULUI BINE CONSERVATĂ ŞI APĂRATĂ). cel puţin. din l. daco-române). franceză. Neamul.Dealtfel. de a vă păstra tradiţiile şi limba”.ALEGEREA VĂ APARŢINE!” Susţinerea ideii„latinizării” dacilor servea catolicilor. Oculta Masonică e mult prea puternică. contrazicea „latinitatea”.) vor locui ţara lor. ţara voastră Dacia o dăm hunilor(mai apoi habsburgilor. părăsindu-şi Arhetipul Spiritual.. cine contrazicea „latinitatea” îi făcea pe huni stăpâni. vă va da. în Ardeal. DEMNITATEA. pentru a fi. în caz contrar.se dovedi „latinitatea” l. Şcoala Ardeleană. atunci. daco-românii.Astăzi însă. Identitatea şi Demnitatea(unul din rolul dacilor lăsat de lor de Dumnezeu. hunii. la catolici. să împlinească aceste promisiuni. hunii şi alte popoare vecine(ţiganii. FĂRĂ SUCCES. făcându-i pe daco-românii care nu-şi cunoşteau adevărata Istorie. de ex. Dacă veniţi la noi. Biserica Romano-Catolică s-a folosit tot timpul de huni împotriva daco-românilor( cu privire la disputele teritoriale şi lingvistico-istorice) pentru a ne şantaja pe noi. pentru a rămâne stăpâni în Ardeal. VĂ VEŢI CHINUI MAI DEPARTE SĂ VĂ APĂRAŢI INTERESELE ŞI NEAMUL ŞI ISTORIA. Oculta Masonică este atât de puternică încât chiar numai contează pentru noi dacă ne declarăm de origine „latină” sau dacică. LIMBA. concomitent cu inventarea unei „istorii” mistificate poporului daco-român pentru a susţine „ştiinţific” dominaţia asupra teritoriului vechii Dacii şi pentru a subjuga ideologic poporul autohton daco-român care (în viziunea lor) în câteva generaţii se va deznaţionaliza uitându-şi Adevărata Istorie. din l. pentru ca Papa să mai poată să ne permită să ne învăţăm adevărata Istorie. asimilaţi de popoarele din jur. pierzându-şi astfe.slavonă şi greacă. De fapt. două-trei mai sigur. atunci ţara voastră Dacia rămâne a voastră. cu preoţii şi episcopii greco-catolici. Acum câteva secole. poate că Biserica Romano-Catolică ar fi putut (dacă voia sincer). etc.Deci. Limba. au lansat un mesaj foarte clar pentru cine ştie să vadă printre rânduri. deasemeni.”Dacă nu veniţi la catolicism.Bisericile Ortodoxă şi Catolică însele sunt ameninţate cu dispariţia de 120 . daco-românii trebuiau să-şi renege originea pur dacică a lor şi a limbii vorbite de ei şi să „declare” că sunt „urmaşii coloniştilor şi a soldaţilor romani”.Cine contrazicea catolicismul. din păcate. slavii. IZOLAŢI. SINGURI. este şi acela de-PĂSTRĂTORI ŞI APĂRĂTORI AI GRĂDINII RAIULUI. TREBUIE SĂ VĂ UNIŢI CU ROMA SAU SĂ FIŢI CATOLICI. să creadă că ar trebui să fie catolici dacă vor să scape de pretenţiile teritoriale ale hunilor. polonilor. ADICĂ DACIA sau ROMÂNIA DE AZI).). apoi. iar Biserica Romano-Catolică vă recunoaşte dreptul de a vă numi urmaşi ai vechilor daci şi de a trăi în ţinuturile ce au fost ale voastre dintotdeauna. CA ŞI PÂNĂ ACUM. dreptul de a învăţa adevărata voastră Istorie. etc. Moral şi genetic sădit în ei de Dumnezeu. DACĂ NU VEŢI FACE ACEASTA. ŢARA(DACIA VECHE).

dârzenia. Dacă în loc să emigrăm am munci să ne facem ţara din nou un colţ de Rai. care şi-a vândut dreptul de întâi născut fratelui său Iacov. ruşi. Istorie şi Ţară departe de interesele poporului daco-român!). să nu 121 . smerenia. nu să ucidem nevinovaţi ca musulmanii sau să pornim războaie ca ţări mai mult sau mai puţin civilizate ci. pentru că flămând fiind. vânzându-şi Neamul. cu sărăcie. atunci să răbdăm. secuii nu sunt huni. SĂ NU UITĂM CINE SUNTEM!Să ne învingem apatia şi complacerea în ideea că nu putem face nimic. primitori de străini dar aprigi cu cei ce îşi uită lungul nasului devenind din oaspeţi. cu poluare. prin emigrare în ţări străine ca să fie asimilaţi şi să-şi piardă identitatea. etc. iar când tatăl său a vrut să-l binecuvânteze.Putem face dacă ne reamintim Istoria. a mitei. Credinţa. ţigani. turci. prin avorturi. binecuvântările le-a primit Iacov şi nu el.blândeţea. în loc să-şi ajute semenii săi daco-români. urmaşii lor. curajul. de dreptate. credea că totul în lume se reduce doar la mâncare sau bani. musulmani.Desigur. cum a fost la început. Într-un cuvânt. cărora oricum nu le pasă de ei(de daco-români) decât atât cât le sunt de folos. nu va fi uşor. însă dacă în inimile noastre ne mai simţim daco-români creştini ortodocşi. atunci acela să emigreze şi să nu mai vină înapoi. spiritul de muncă. Oculta Masonică deja a hotărât să şteargă de pe hartă şi din Istorie poporul daco-român o dată pentru totdeauna şi să repopuleze vechea Dacie cu ţigani. Aşa păţesc şi cei ce pleacă. Limba şi Neamul. ca întâi născut ce era. huni. dar este aproape o datorie. ci pentru URMAŞI. ei îmbogăţesc şi ajută nişte străini. credinţa. CI A URMAŞILOR-URMAŞILOR VOŞTRI ÎN VEACUL VEACULUI !” Căci dacă strămoşilor noştri daci sau daco-români nu le păsa de noi. Delavrancea: „MOLDOVA NU-I A MEA.către Oculta Masonică (care este clar anticreştină) ca să le mai pese de restabilirea Adevărului cu privire la originea daco-românilor sau ca să anuleze legenda „latinizării” dacilor sau în general ca să mai poată face ceva în această privinţă.Cum zicea Ştefan cel Mare în „APUS DE SOARE” -B. să reclădim vechile trăsături ale dacoromânilor. a minciunii. cu huni(nu secui. pe un număr mai mare sau mai mic de bani. Istoria pe un blid de linte.Pe daco-români îi ucide cu hrană nesănătoasă. Limbă. Limba. acest lucru ar fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. prin „Tactica Minimei Rezistenţe” să nu cedăm nici un milimetru de pământ din ţara noastră. Şt. dacă ne unim. să fim oameni de omenie. NICI A VOASTRĂ(adică a celor din prezentul lui sau al nostru). diplomaţie cei străini de Neam. a sfinţilor şi a moşilor şi strămoşilor noştri daci şi daco-români. şi îşi vând dreptul de a fi şi de a se numi daco-români. lipsa hoţiei. a goanei după bani şi onoruri cu orice preţ. Sau ne pare rău că nu suntem? Dacă e cineva căruia îi pare rău că e daco-român creştin ortodox. să intrăm în politică(ca să nu mai fie în politică. sunt daci maghiarizaţi!!!). deoarece îşi vându-se dreptul de întâi născut. stăpâni. adevăr. asemenea lui ESAU din Vechiul Testament. cu fel de fel de popoare care mai de care mai „alese”. o obligaţie nu pentru strămoşi. etc. astăzi eram catolici.

să nu lăsăm să ne polueze apele.ÎN SPATELE ORICĂRUI TRĂDĂTOR DIN POLITICĂ. pământul. II-SEC.lăsăm sau să votăm oameni politici de altă etnie decât cea daco-română. SĂNĂTATE. VA FI CA ÎN 1989. CI. FĂ CE SPUNE OCULTA MASONICĂ. tratamente scumpe. aerul . MASS-MEDIA. de la Creaţie şi iubim pe alţii de alt neam. mă refer la faptul că efectele se văd după două-trei generaţii.DAR DACĂ VOM FI ATACAŢI. SĂ LUPTĂM CU ARMELE LOR. medici pe scurt. DECÂT SĂ VĂ PEDEPSEASCĂ EL! DE DATA ASTA SUNTEM MULŢI ŞI UNIŢI IAR ZIUA REDEŞTEPTĂRII NOASTRE SE APROPIE…IAR CÂND NE VOM SCULA. DAR ÎN ALTĂ FORMĂ. astfel că am avea grijă de acele neamuri mai bine decât ar face-o ele pentru noi). AM FACE JOCUL OCULTEI MASONICE. să nu lăsăm să omoare speciile de plante şi animale naturale autohtone înlocuindu-le cu specii de plante şi animale modificate genetic(doar pentru că ne sunt date gratuit) întrucât sunt extrem de nocive pentru sănătate(precum toate margarinele). MAI BINE NU V-AŢI FI NĂSCUT. e în gena noastră să fim aşa. pentru că cei de altă etnie vor face interesele etniei lor şi nu le vor păsa de noi(Noi daco-românii suntem toleranţi de mii de ani. vom depinde de BANI. VOM RĂSPUNDE PE MĂSURĂ!!! SUNTEM MULŢI ŞI ASEMENEA OCULTEI MASONICE SUNTEM PESTE TOT. SE AFLĂ UN OM DE-AL NOSTRU CARE ADUNĂ DOVEZILE ŞI LA MOMENTUL OPORTUN LE VA FOLOSI. ETC. CU VORBA SCRISĂ ŞI VORBITĂ.NU FACI CE VREA OCULTA MASONICĂ RĂMÂI FĂRĂ BANI ŞI COPIII SAU RUDELE SAU PRIETENII ÎŢI VOR MURI DIN LIPSĂ DE TRATAMENT SAU DE FOAME. NU VĂ VA ASASINA NIMENI.Vom ajunge din ce în ce mai slabi fizic şi psihic. NOI CEI DE AZI. mai predispuşi îmbolnăvirilor iar de aici.XX. NU VEŢI ŞTI CINE VĂ URMĂREŞTE MIŞCĂRILE! NU VĂ TEMEŢI. CU BLÂNDEŢE ŞI DRAGOSTE DAR CU O FORŢĂ NEMAIPOMENITĂ DEOARECE DUMNEZEU ESTE ALĂTURI DE NOI! ŞI VA FI ATÂTA TIMP CÂT NU VOM UCIDE PE NIMENI PENTRU IDEILE NOASTRE.VOM STA ASCUNŞI. ÎMPOTRIVA ACESTEI OCULTE MASONICE S-AU LUPTAT DECEBAL ŞI AI LUI ŞI DACO-ROMÂNII ÎN PERIOADA SEC. dependenţi de medicamente scumpe. NU CU ARMA CI CU CREŞTINISMUL ŞI ISTORIA NOASTRĂ. ca Adevărat Popor Ales de Dumnezeu. NEŞTIUŢI 122 . VĂ VOM LĂSA PEDEPSEI LUI DUMNEZEU ŞI CREDEŢI-NE. SERVICII SECRETE. DÂNDU-LE OCAZIA SĂ PORNEASCĂ UN RĂZBOI(CEEA CE EI ABIA AŞTEAPTĂ). DUCEM LUPTA MAI DEPARTE. EDUCAŢIE. CULTURĂ. IAR ATUNCI VOM FI UŞOR DE MANEVRAT.Şi când spun nocive pentru sănătate. NU TREBUIE SĂ APELĂM LA FORŢĂ SAU LA TERORISM. VREI BANI PENTRU A FI SĂNĂTOS. NU TREBUIE SĂ-I PROVOCĂM. BA CHIAR MAI BINE. DIN CONTRĂ.

ASTFEL NU VOR ŞTI NICIODATĂ CINE LE SUNT OAMENII CEI MAI DE ÎNCREDERE!CU DACO-ROMÂNII MULŢI ŞI-AU RUPT DINŢII DE-A LUNGUL ISTORIEI. EVIDENT CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU-TATĂL. DAR OCULTA NU-I ZDROBEŞTE NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ SUNT DE ORIGINE SEMITICĂ. CĂCI CU TEHNICA LOR NE-AR PRINDE UŞOR.DEASEMENEA. OCULTA ARE MILENII DE EXPERIENŢĂ ÎN MUNCITUL ÎN ASCUNS. ÎNTR-ADEVĂR. SĂ STĂM ASCUNŞI.FACEM CUM A FĂCUT ŞI OCULTA MASONOCĂ DE LA CREAREA LUMII PÂNĂ AZI. A LUCRAT ÎN ASCUNS. DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT. CI. SĂ NU MAI DISTRUGĂ VIEŢILE ŞI SUFLETELE OAMENILOR DIN ORDINUL CELUI RĂU. DUMNEZEUFIUL. FĂRĂ SĂ ŞTIM UNII DE ALŢII. DE LA MASS-MEDIA.ACUM ÎNSĂ VA TREBUI SĂ SCHIMBĂM TACTICA ŞI SĂ STABILIM O NOUĂ STRATEGIE CARE S-AR PUTEA SĂ DUREZE MULTE SUTE SAU MII DE ANI PÂNĂ CE VOM READUCE NORMALITATEA PE PĂMÂNT. CA FII AI LUMINII AM LUCRAT TOT TIMPUL LA VEDERE. PÂNĂ CE ATINGÂND PUTEREA MAXIMĂ AU IEŞIT LA LUMINA ZILEI GÂNDIND CĂ NIMENI NU ÎI POATE FACE FAŢĂ). PARTIDE POLITICE PÂNĂ CHIAR ÎN INIMA OCULTEI MASONICE. VORBIND EXACT CA OCULTA MASONICĂ DAR AVÂND ÎN MINTE SĂ PENETRĂM TOATE NIVELELE EI PENTRU A O CUCERI DIN INTERIOR. ORICINE ALTCINEVA DACĂ AR FI ÎNCERCAT AR FI FOST DISTRUS PENTRU TOTDEAUNA). NOI NU. ASTĂZI.ACEI CE FAC ACESTE INVITAŢII CU SIGURANŢĂ SUNT AGENŢI 123 . PE FAŢĂ.ŞI VOM PENETRA CU AGENŢII NOŞTRI SAU DUBLI TOATE EŞALOANELE LOR DIN TOATE SEGMENTELE VIEŢII. DAR SĂ LE ÎNFĂPTUIM ATUNCI CÂND PUTEM. NU TREBUIE SĂ NE ÎNTÂLNIM CEI CE LUPTĂM ÎMPOTRIVA OCULTEI PENTRU CĂ NE-AR URMĂRI ŞI PRINDE CU UŞURINŢĂ. E VREMEA CA OCULTA MASONICĂ SĂ IASĂ ODATĂ DIN ISTORIE PENTRU TOTDEAUNA. DE ACEEA TREBUIE SĂ FIM EXTREM DE ABILI ŞI PREFĂCUŢI PENTRU A REUŞI SĂ INTRĂM ÎN TOATE SEGMENTELE ŞI NIVELELE OCULTEI. NIMENI NU POATE LUPTA CONTRA EI(VEZI CĂ MUSULMANII ÎNCEARCĂ. CU RUGĂCIUNILE MAICII DOMNULUI ŞI ALE TUTUROR SFINŢILOR.VOM LUCRA ŞI LUPTA ÎN ASCUNS(IAR CÂND SPUNEM „ÎN ASCUNS” NU NE REFERIM LA A PLECA ÎN PEŞTERI ORI ÎN MUNŢI. SĂ FIM CIRCUMSPECŢI CU CEI CE PRIN INTERNET SAU PRIN ALTE CĂI NE ADEMENESC SĂ NE UNIM PE FAŢĂ SAU ÎN PĂDURI ŞI PEŞTERI. SERVICII SECRETE. FĂRĂ SĂ NE DĂM DE GOL ASUPRA IDEILOR NOASTRE. PENETRÂND NIVELELE NATURALE LĂSATE DE DUMNEZEU DUPĂ CREAŢIE. CI A STA ŞI A NE VEDEA DE TREBURILE NOASTRE. FĂRĂ A STÂRNI ATENŢIA ASUPRA NOASTRĂ.

CINE-I CAPUL SAU NEPUTÂND GHICI CARE SUNT „DACO-ROMÂNII.ÎN FELUL ACESTA NU PUTEM FI PENETRAŢI DE AGENŢII OCULTEI(NEŞTIIND PE CINE SĂ URMĂREASCĂ. la comentariul început despre limba română şi influenţele suferite de-a lungul anilor şi mai ales la influenţele suferite de diverşi „lingvişti” şi „istorici” plătiţi să producă o mistificare de proporţii şi efecte nemăsurabile în echilibrul Universului creat de Dumnezeu.REPET. ÎN SCHIMB NOI VOM PUTEA PĂTRUNDE FĂRĂ CA EI SĂ POATĂ GHICI CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT. DREPTATEA. CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ. PENTRU CĂ DACĂ EU MĂ ŞTIU DOAR PE MINE CĂ LUPT ÎMPOTRIVA OCULTEI.SUBLIM. DECÂT BUNUL DUMNEZEU. SĂ ÎNCERCĂM SĂ AJUNGEM CÂT MAI SUS ÎN PIRAMIDA OCULTĂ PENTRU A O DESTABILIZA ŞI A O FACE SĂ SERVEASCĂ ADEVĂRUL . OCULTA AR FI ÎNTR-O NESIGURANŢĂ CUMPLITĂ. FĂRĂ RĂZBOI. PĂSTRÂND CU SFINŢENIE ŞI FĂRĂ COMPROMISURI. CU ZÂMBETUL PE BUZE. FĂRĂ CERTURI ŞI AMENINŢĂRI. SĂ NE ASIGURĂM CĂ ACESTE IDEI AJUNG LA CÂT MAI MULŢI DACO-ROMÂNI DE-AI NOŞTRI ŞI FIECARE. NEŞTIIND UNDE SAU PÂNĂ UNDE AU AJUNS AGENŢII NOŞTRI. CINE SUNT MEMBRII. CU TACTICA „MINIMEI REZISTENŢE” ŞI MAI ALES ÎN ASCUNS. DAR. CEEA CE DUMNEZEU A SĂDIT ÎN NOI CÂND NE-A CREAT DIN ŢĂRÂNĂ. IAR CÂND VOR AFLA. NEAMUL ŞI URMAŞII DE INFLUENŢA EI NOCIVĂ. 124 . FĂRĂ ASASINATE. Să revenim la oile noastre. CU ÎNCĂPĂŢÂNARE. VA DUCE LUPTA ÎN FELUL SĂU. PE CONT PROPRIU. FRUMOSUL. FII AI LUMINII” ŞI CARE CEI SUPUŞI EI CU ADEVĂRAT. CI. NICI TRĂDAREA NU VA PUTEA FUNCŢIONA. VA FI PREA TÂRZIU). VOM ZICE CA EI ŞI VOM FACE CA NOI!!!. ATENŢIE. FĂRĂ SĂ ŞTIE NIMENI CE ESTE ÎN MINTEA NOASTRĂ.AI OCULTEI CE VOR ASTFEL SĂ NE DEMASCĂM PENTRU A NE ANIHILA MAI UŞOR. CU CALM. BINELE. DACĂ OCULTA MĂ PRINDE NU MĂ POT TRĂDA DECÂT PE MINE.IAR DACĂ NU REUŞIM SĂ O ÎNTOARCEM LA VALORILE DIVINE ATUNCI S-O PUTEM DISTRUGE DIN INTERIOR PENTRU A NU MAI PUTEA FACE RĂU PE PĂMÂNT NICIODATĂ!! ŞI DACĂ N-O PUTEM NICI DISTRUGE NICI ÎNTOARCE DE LA A FACE RĂU. IAR NOI.DACĂ ÎNSĂ VOM FACE SĂ CIRCULE IDEILE ŞI LUPTA NOASTRĂ FĂRĂ SĂ NE ŞTIM UNII PE ALŢII SAU SĂ NE ÎNREGIMENTĂM ÎN VRE-O ORGANIZAŢIE ORICÂT DE TENTANTĂ AR FI SAU CARE AR VEHICULA IDEILE NOASTRE. NEŞTIIND CARE SUNT „AI NOŞTRI”. ATUNCI. ATUNCI MĂCAR SĂ NE PUTEM PĂZI PE NOI. FĂRĂ ACTE TERORISTE. FĂRĂ VIOLENŢĂ. NU? ATÂT TREBUIE ACUM SĂ FACEM .

L-a respins. pentru că astfel s-ar lua numele lui Dumnezeu în deşert justificând crimele prin aceea că Dumnezeu a poruncit acestea. cu geto-traci arzând de nerăbdare să-şi uite limba barbar-înapoiată pentru a învăţa măcar latina vulgară dacă nu pe cea cultă. ardeleni.Această limbă traco-getă. care. italiana. munteni. străromâna. într-o perioadă în care nu erau şcoli. credinţa monoteistă în Zalmoxe până ce au primit creştinismul. tracii erau un fel de geto-daci care nu mai doreau să ţină credinţa monoteistă în Zalmoxe. cursuri prin poştă. să se sinucidă.După părerea mea. aromâni. chiar copii. au mai multe asemănări cu limba română şi între ele decât fiecare cu latina.Aţi observat că italiana sau franceza.Nu cred în războaiele religioase. traco-geţii erau muţi şi au început brusc să vorbească în latina vulgară. au putut păstra mai departe. urmaşi ai troienilor.Nu pot să cred că se încalcă atâtea porunci ale Decalogului vetero-testamentar de către terorişti şi apoi merg liniştiţi la culcare mulţumiţi şi fericiţi că au împlinit porunca lui Dumnezeu.Geto-dacii erau monoteişti. radio. cu diferenţe dialectale ca astăzi dintre olteni. este aşa-numita „latina vulgară”. latina vulgară.. cu greu.Vedem toţi ce fac musulmanii cu atâtea atentate în care mor nevinovaţi.Mă uit şi mă minunez…va să zică. adică străromâna. Geto-dacii au fost poporul ales de Dumnezeu să fie monoteist. televiziune pentru o latinizare de proporţii la nivelul întregului Imperiu. să-l omori. Cred că un basm e mai credibil decât această teorie fără logică. a „latinizat” tot Imperiul Roman. iar latinii erau de origine tracă. fiind apostaţi de la credinţa strămoşească. să emigreze.Acest lucru a făcut ca aceşti traci să fie asimilaţi în proporţie de 80% de slavii sosiţi în sec VII d. fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. Toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. ci. decât aceste limbi între ele. ca mai apoi să-i iei ţara şi toate acestea în numele lui Dumnezeu!! Nu cred că este o blasfemie mai mare decât aceasta. istro-români. după Herodot. să-ţi justifici crimele făcându-L pe Dumnezeu autor şi părtaş la nelegiurile tale!!!Iar acest lucru s-a 125 .E peste putinţa mea de înţelegere. în numele religiei lor şi al lui Allah.Sau să alegi o ţară frumoasă. în timp ce celălalt „popor ales” monoteist.Geto-dacii.Din cauza acestui lucru. zic istoricii şi lingviştii. megleno-români. latina vulgară şi cea cultă care nu semănau foarte mult. îl sărăceşti ca să-l induci să facă avorturi. acreditând ideea că erau două limbi vorbite în Imperiul Roman. tracii politeişti. să-l furi. locuită de un popor şi să-l alungi pe acel popor. era cea mai vorbită limbă din Imperiul Roman începând cu Asia mică şi terminând cu Galia şi Britania. portugheza). savanţii au simţit nevoia să precizeze că nu latina a „latinizat” aceste limbi enumerate mai sus. este logic că limba geto-tracă. fie şi numai pentru faptul că tot ei L-au primit pe Hristos şi s-au botezat. româna. de ex.Fiind cei mai numeroşi după inzi(după Herodot). cuţovlahi. spaniola. pentru că au observat că latina avea mai puţine în comun cu aceste limbi nou apărute(franceza. moldoveni. refuzat mai înainte de iudei.Cr. să-l distrugi. să-l otrăveşti cu mâncare modificată genetic.

putea fi umilit. acesta e un păcat greu şi de neiertat(se cuvine aici o paranteză. nimeni nu mai are nici o putere asupra ta. uniformizării şi depersonalizării. încotro ne ducem?Cred că nu se pot bucura nici de RAI. o precizare. Densuşianu. Eliade. din smerenie. în America de Nord cu indienii. de unde venim şi. din cauza nepăsării noastre dar mai ales pentru urmaşii noştri(şi ai lor) care vor fi văduviţi astfel. cum uităm cine am fost. dar pentru că ştia că dacă era prins viu. n-ar fi făcut acest gest. noi ce facem. care a zis „Somnul raţiunii…. ci. nu ne sculăm. Iubire. batjocorit. Curăţie. Nu zic să ajungem sinucigaşi. un efort prea mare s-o facă şi a doua oară în 106deci nu pentru a fugi de umilinţă şi răspundere. un Burebista. Comosicus. Sculaţi-vă daco-români. prin nepăsare şi uitare. ci. în America de Sud cu incaşii şi în ţara noastră în prezent.El. Smerenie. în Caanan. urmaşii lor. Blaga. Credinţă. Nădejde? Se răsucesc în mormânt miile de Martiri ai Credinţei(fie ea zalmoxiană sau creştină) şi ai Neamului daco-român că le trădăm. Mihai Eminescu. pentru că Somnul Naţiunii(ca să-l parafrazez pe pictorul spaniol Goya. nimeni nu te mai poate controla cu moartea. Iorga şi atâţia alţii pe care numai Dumnezeu îi mai ştie când ne văd cât ne-am ticăloşit. Tudor Vladimirescu. mai ales. Horia(Rex Dacorum). Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache. le anulăm jertfa? Le batjocorim lupta şi Idealurile de Independenţă.întâmplat în trecut. LIMBA STRĂROMÂNĂ(sau daco-româna).Nici acum. DurasDiurpaneus. Ştefan cel Mare. ca laşii? Măcar geto-dacii sau luptat împotriva Globalizării şi nivelării. Oroles. Divine(Arhetipuri Veşnice) pe care Dumnezeu le-a sădit în neamul daco-român şi de care vom da socoteală de le vom neglija şi anume:CREDINŢA(înainte de Hristos cea zalmoxiană. a salvat demnitatea neamului său. să ne scuturăm de aceşti falşi români care ne trădează şi ne fură şi mistifică ISTORIA şi ADEVĂRUL? Ce aşteptăm?Să dispărem din Lume şi Istorie. Zyraxes. cum stăm „liniştiţi” să ni se spele creierele de tot. ce păcate cumplite am ajuns să facem. )naşte monştri şi când ne-om trezi să nu fie prea târziu. Libertate. Mircea cel Bătrân. aşa că nu era. nu el ar fi fost cel batjocorit-mai trecuse prin asta cu puţini ani mai înainte în timpul primului război cu Traian. ce a făcut Decebal nu e sinucidere. de ştafeta pe care înaintaşii noştri ne-au dăruit-o nouă cei de azi şi anume acele Repere Eterne.Dacă ar fi fost sigur că soldaţii romani l-ar fi omorât pe loc. Dumnezeu să ne ajute la Judecata din Urmă pentru că atunci îi vom vedea pe toţi cei pe care i-am trădat şi vândut direct sau indirect! Martirii din 1989 strigau „Vom muri şi vom fi liberi”.Atunci când frica de moarte este învinsă. jertfa!! Ce ar zice un Dromihete.exact ca dacii şi martirii creştini. Mihai Viteazu(Malus Dacus). Decebal. 126 . cea creştină). atunci eşti cu adevărat liber. pentru a salva Onoarea şi Demnitatea Neamului său daco-român. noi. NEAMUL DACO-ROMÂN şi ŢARA-GRĂDINA RAIULUI dată în grija geto-dacoromânilor. Decebal. cât de nepăsători şi nesimţitori am ajuns. după Hristos.

Mai am un cuvânt pentru daco-românii mei. „Sinagogă a satanei”. Niciodată!!!De aceea. Nu. dar n-au respectat-o nici până în ziua de azi. etc. după ce ne-au invidiat că eram zalmoxieni şi împlineam Decalogul mai bine decât ei şi nu din silă sau obligaţie sau sub pedeapsa cu moartea ci din inimă curată. dar Neamul şi Ţara.Aşa e că seamănă cu învăţătura zalmoxiană care îi învăţa pe geto-daci că nu aici pe Pământ e fericirea deplină. nici Legea lui Dumnezeu dată prin Moise nu te mai scapă de chinurile veşnice şi era Legea dată de Dumnezeu-Tatăl poporului iudeu. Apostol Andrei şi ne-am creştinat. ci. el s-a jertfit asemenea martirilor creştini care nu fugeau să-şi salveze viaţa ascunzânduse ci.Cât de departe de Învăţătura zalmoxiană…care a pregătit primirea creştinismului de către daco-români fără convulsii majore. indivizi). după mărturia Mântuitorului. dacă s-ar fi putut să fim mântuiţi doar prin Legea zalmoxiană.omorât. Libertatea. ci cea veşnică.Acum. fără a ne scrie Dumnezeu Legea în piatră. sus la cer. vor să ne facă acum să ne lepădăm de Hristos. ci în inimă şi o respectăm şi azi. musulman sau zalmoxian.acum după venirea lui Hristos. Să fim înţeleşi. înlocuindu-l cu zalmoxianismul. Hristos a venit acum 2000 de ani prin Sf. cu dragoste de Legile Moşului Dalb(Zalmoxe. cu părere de rău. din punctul meu de vedere gestul lui Decebal nu este sinucidere nici un pic(el iubea Viaţa. fără zalmoxianism n-am fi fost creştini ortodocşi azi. păşeau demni. ne invidiază că suntem creştini şi L-am primit pe Hristos şi ne-am botezat!!Moise a dat „poporului ales” Legea lui Dumnezeu săpată în piatră. Cum putem crede că Legea Moşului Dalb ne poate mântui. de creştinism. bani. Iudeii n-au vrut să primească creştinismul pentru că aceste le promitea cerul. fără Hristos. nu lumea materială.Autorii antici greco-latini spun că geto-dacii trăiau pe Pământ cu trupul dar cu inima şi sufletul în Cer!Ce dovadă mai mare de creştinism înainte de creştinism! Iudeilor nu le-a trebuit Hristos-Dumnezeu şi cu promisiuni după moarte. că unii dacologi doresc să elimine creştinismulortodox din mintea daco-românilor noştri. când nici Legea iudeilor n-o poate face?Să fim siguri. Fără Hristos. L-au respins?Au câştigat lumea veţi zice. perisabilă. cu bucurie). referitor la Hristos şi creştinism. dar L-au respins. n-am nimic cu nimeni dacă vrea să fie ateu.Care popor a fost cel ales şi care cel păgân? Răspundă fiecare în inima lui.Să ştiţi că ăsta e cel mai mare rău pe care îl putem face acestui neam daco-român de la războiul cu Traian şi distrugerea statului dac. nouă nu ne-a săpat-o în piatră. Hristos a mers la ei. dar şi-au pierdut sufletul ajungând. Raiul. ca să ne asemănăm cu ei. putere. ci în inimi şi suflete. Aşadar. zalmoxianismul ar fi fost inutil ţinut. fără creştinism. Dumnezeu-Tatăl). Demnitatea ura tăvălugul globalist latin care depersonaliza ţări.Dar. precum iudeii doar prin Legea 127 .Aşa cum am mai spus.Observ. ci voiau „aici şi acum pe Pământ să fim Stăpânii Lumii”. popoare.Ce le-a folosit iudeilor că au ţinut Legea dată de Dumnezeu prin Moise dacă atunci când Hristos a venit la ei.

Şi fără de Hristos suntem pierduţi pe vecie! Însă mai sunt unele motive pentru care nu trebuie să-L respingem pe Hristos. ochi pentru ochi” era Legea de căpătâi a iudeilor. respectate şi iubite.Legea Talionului. a trebuit să vină Hristos.Dar uite că la popoarele indo-europene(hitiţii. Hristos era considerat de către iudei Samaritean (adică păgân. nu veţi mai găsi-ca pe Columnăimagini ale iubirii de copii ca ale daco-geto-românilor(e drept că azi femeile dacoromâne fac peste un milion de avorturi pe an. nu ne deosebim de păgâni.Aceste caracteristici sunt specifice dacilor(indo-europenilor) şi nu iudeilor sau arabilor. toate femeile şi mamele din toată lumea să fie cinstite. înalt.Uite că „păgânii” făceau deja ceva ce iudeii nici nu visau. Pe toate basoreliefurile de pe Columna lui Traian. femeile geto-dace sunt reprezentate numai cu copiii după ele sau în braţe. străin. piele albă. Şi Legea zalmoxiană şi Legea dată prin Moise au avut un rol într-o anume perioadă a Istoriei. creşteau copiii cu multă 128 .). sau păgân? Pentru că era blond-şaten uşor ondulat. doar că fără de Hristos.dată prin Moise.Vedeţi cât de mult seamănă creştinismul cu zalmoxianismul?Iudeilor nu le-a plăcut asta. cu drepturi egale(doar smerenia şi buna ei cuviinţă făcând-o să nu-şi folosească aceste drepturi.Dar iată că Dromihete îl iartă pe Lisimah-vrăjmaşul său cu trei veacuri înainte ca Hristos să vină să le spună iudeilor să facă acelaşi lucru. adică Legea Dragostei. era totuşi diferită. mamă devotată copiilor ei pentru care s-ar fi luptat şi cu ursul. geto-dacii. dar nici nu doreau atunci când a venit Hristos la ei.. soţie credincioasă. Doamne unde eram şi unde am ajuns. femeia avea un statut aparte. În iconografia creştin-ortodoxă.Niciodată singure(poate doar atunci când luptau pe ziduri alături de bărbaţii lor pentru libertatea lor şi a copiilor lor).Dealtfel. În al doilea rând. Iertării. ei bine.etc. lucrând cot la cot cu bărbatul la muncile zilnice. femeile erau păstrătoare de tradiţii. ei nici pe Iisus nu L-au dorit. ca prin Naşterea Sa din Fecioara Maria. Inimii Curate. onorată ca stăpână a casei. gospodină desăvârşită. în întreaga artă plastică antică. după care a urmat Legea Desăvârşirii a lui Hristos.De ce străin. ochi albaştri. în limbajul iudeilor de atunci). Maica Domnului este reprezentată foarte rar fără pruncul Iisus în braţe. deşi împlinea Legea iudaică deplin. ca traci ce erau) era respectată. de ex. Iudeii nu aveau respect pentru femeie(ca mai toate popoarele antice semitice). murit şi înviat pentru a ne scoate de sub puterea celui Rău.Este adevărat că aceste precepte se găsesc şi în Legea zalmoxiană şi în Legea iudaică. etc. lăsându-l pe bărbat în faţă). femeia în societatea daco-română(ca şi la latini. adică „dinte pentru dinte. n-ar fi pătimit. Învăţătura Sa. căci şi ei fac la fel”). nici pe Maica Sa. Smereniei. Hristos o anulează prin enunţarea Legii iertării celui ce-ţi greşeşte şi Legea iubirii vrăjmaşilor(„ Că dacă iubim pe cei ce ne iubesc.Şi când te gândeşti că ele. dată de Dumnezeu prin Moise. Mântuitorul Hristos nu S-ar fi născut în lumea asta. În primul rând pentru că El.

Dacii ştiau din religia lor că atunci când Dumnezeu-Tatăl va jertfi pe Fiul Său Unul-Născut. atenţie. S-a pus pe sine în fruntea ei.răbdare şi dragoste. când El a venit ca jertfă. Iisus S-a întrupat şi jertfit o dată pentru totdeauna pentru toţi oamenii care L-au aşteptat şi iubit.Astfel. dacă e geto-dac sau daco-român. care făceau copii sănătoşi. fiind cea mai curată jertfă. sau a respectului şi iubirii pentru mama Sa?Eu nu văd!Din contră.Doar că la vremea potrivită. mai sănătos tânăr dintre ei şi care. dar când ţi-l dăruieşte tu îl refuzi nepoliticos. doar o transformare calitativă. căruia şi creştinii daco-geţi şi necreştinii daco-geţi I se închinau. văd ceva din tradiţia vieţii de familie de zi cu zi a geto-dacilor şi a credinţei lor. fiind considerată o mare onoare să fii ales mesager). Dumnezeu sau Zalmoxe este acelaşi Unic Zeu. cu bărbi mari). mai curat la inimă. doar în creştinism mai pot fi văzute astfel de imagini. să mai omoare tinerii. jetfindu-se de bunăvoie. viguroşi. renunţă de fapt la zalmoxianism. Credinţă şi Ţară poate chiar mai bine decât bărbaţii. Ulterior. salvând-o în creştinismul ortodox! De aceea zic. E ceva rău în asta?E ca şi cum cineva îţi face un dar preafrumos pe care l-ai dorit de mult. geto-dacii au renunţat la jertfele umane. 129 . întrucât nu mai erau necesare. copiii simţindu-se ocrotiţi şi fericiţi. pline de iubire. Acum vedeţi de ce traco-geto-dacii au îmbrăţişat creştinismul relativ uşor. Femei vrednice aveam. Vedem pe Columnă bărbaţi cu copii în braţe în atitudini tandre(deşi sunt bărbaţi puternici. de ce alte popoare au trecut cu forţa la creştinism în timp ce altele L-au omorât pe Hristos şi pe Mama Sa nu au respectat-o? După mine. când o dată la cinci ani. pentru a-i da putere deplină. sau a fizionomiei Sale sau a Învăţăturii Sale.După venirea lui Hristos în lume şi mai ales după jertfa Sa ar fi fost inutil. cine renunţă la Hristos sau la creştinismul ortodox. După ce Fiul lui Dumnezeu. au ţinut vie limba şi dragostea de Neam. Fiul Omului-Hristos S-a jertfit o dată pentru totdeauna.(Exact ce făceau şi daco-geţii precreştini zalmoxieni. Fiul acestui Unic Zeu S-a întrupat. se jertfea de bunăvoie-dacă nu dorea să se jertfească nu l-ar fi putut obliga nimeni-deşi nu cred că a fost o astfel de situaţie ca cineva să nu fi dorit să se jertfească. evident. ca să salveze lumea din păcat. ca să nu spun altfel. drepţi). Vedeţi ceva iudaic în această jertfă a lui Iisus. Nu vi se pare familiar?Tot ce au avut daco-geţii mai frumos şi mai curat în învăţătura zalmoxiană se regăseşte integral în creştinismul ortodox. jertfeau lui Zalmoxe pe cel mai bun.Mai degrabă îmi pare că Iisus a vrut să-i înveţe pe iudei din credinţa zalmoxiană a getodacilor la care. nu vor mai trebui să sacrifice pe cei mai buni tineri. practic n-a fost o renunţare la religia lor zalmoxiană ci. Sunt singurele sculpturi „părinţi cu copii în braţe” din întreaga artă plastică antică.

Spre deosebire de iudei însă. ba din contră. nu! Duşmanilor noştri şi ai credinţei. Singura diferenţă şi uriaşă în acelaşi timp. învăţătura era sensibil aceeaşi.hai că e prea de 130 . pe moşii şi strămoşii noştri geto-daco-români. Noi doar să ţinem credinţa ortodoxă creştină cum putem mai bine fără să judecăm pe nimeni. să ne prindă rupţi de Hristos(la fel şi Legea iudaică. zalmoxianismul singur. strămoşii noştri. Daco-geţii precreştini(zalmoxieni). să te aibă şi pe tine cu el). ci vor să fim ca ei. ajutând pe duşmanii noştri să ne distrugă. la Judecata lui Hristos. fără de Hristos e chiar periculoasă căci cel Rău atât aşteaptă. era de folos(la fel ca şi Legea iudeilor). să le uşurăm munca?Sper că nu! Sigur. cu siguranţă!Atunci. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om. dacă iubiţi poporul daco-român cu adevărat!Lăsaţi păcatele creştinilor ortodocşi. care va aduce o nouă Lege. ale clerului. după venirea lui Hristos. ca să te ducă la chinurile veşnice.La fel şi la noi. ci doar calitativ diferită. nu mai e de folos.Ar fi interesant dacă ar fi şi adevărat. singură. este că fără de Hristos.Cred că ei ştiau foarte bune de ce au făcut această alegere. cea a Iubirii şi Iertării. omorâtori de Dumnezeu. cu siguranţă.. sunt unele opinii care susţin că creştinismul a fost adus de latini şi legiunile staţionate în Dacia. nemântuiţi şi păgâni. tot Dumnezeu(sau Zalmoxe) le-a dat getodacilor Legea(Învăţătura) zalmoxiană. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om şi care va duce aceeaşi Lege a Iubirii şi Iertării. nu mai e de folos. dar pe un termen limitat.Atunci. în rest.Înainte de venirea lui Hristos pe Pământ. ba din contră. considerându-ne mai deştepţi ca ei?Dacă ei au devenit creştini. nu suportă să ne ştie creştini ortodocşi ca geto-dacii de acum cca.Nu poţi fi zalmoxianist fără a fi creştin ortodox şi nu poţi fi creştin ortodox dacă nu eşti zalmoxianist. să te prindă rupt sau fără de Hristos. pentru că aşa cum am văzut deja. singur zalmoxianismul nu te mai poate ajuta acum. relativ uşor. tot Dumnezeu le-a dat Legea iudeilor. mai bine cu siguranţă decât noi. ca să nu fie singur acolo. Asta doriţi poporului daco-român?Răul cel mai mare după cucerirea Daciei de către romani?Nu cred.Să nu ne tulburăm. da.El va face dreptate.Nu au reuşit să ne „latinizeze” în 165 de ani cu doar 14% din teritoriul Daciei cucerit. nu le era deloc străină sau nouă. putem să-i corectăm pe ei. 2000 de ani. dar pe un termen limitat. devenind creştini. de ce am face astăzi altfel? „Cui produit”?Nouă daco-românilor de azi. ce facem?Ne tăiem singuri craca de sub noi. în schimb au reuşit să ne „creştineze”….după venirea lui Hristos. Cei care vor să ne facă să fim anticreştini. zalmoxianismul singur. Să vedem. n-au avut probleme de trecere la noua credinţă(cea creştin-ortodoxă). fără de Hristos e chiar periculos căci cel Rău atât aşteaptă. din răutate. o fac din invidie. strămoşii noştri au primit pe Hristos şi s-au botezat. daco-românii de azi.

practicat probabil. În plus. iar aceste caracteristici sunt până azi specifice Bisericii Ortodoxe care n-a avut niciodată nevoie de o Inchiziţie. oamenii nu vor să se unească (creştineşte) cu Biserica Romano-Catolică. ar mai fi făcut atâtea jafuri şi distrugeri cum a făcut armata romană după cucerirea acelei părţi din Dacia? Iar dacă acea armată latină de creştini au distrus atâtea şi au jefuit atâta cum de daco-geţii au mai îmbrăţişat creştinismul?ar fi fost un non-sens. s-a păstrat până în sec. după cucerirea micii părţi din Dacia Mare. nici măcar că ar fi creştină.Această aversiune împotriva Romei.Oare aceşti daci liberi s-ar fi „latinizat” sau „creştinat” de bună voie? Adevărul e că creştinismul adus de SF. fiind creştinaţi chiar înaintea Romei!).Apostol Pavel în cetatea Filipi. atunci creştinismul ar fi fost urât de daci cu putere. daco-românii s-au creştinat pe nesimţite fără convulsii şi fără o dată precisă. dacii n-ar fi trecut niciodată la creştinism din proprie voinţă. nu cu forţa ci cu Iubirea. ci vor să ţină credinţa ortodoxă?Din aceeaşi aversiune neschimbată de 1900 de ani cel puţin împotriva a tot ce ţine de Roma şi de răul făcut atunci (şi nu numai) şi de-a lungul istoriei noastre. şi oricum la acea vreme dacii urau tot ce era latin sau provenea din Roma. torturi pentru a aduce oamenii cu forţa la creştinism.000 politeişti care compuneau trupele folosite la doborârea Daciei. De ce chiar şi azi. creştinismul venind pe o filieră apostolică răsăriteană. Iar această aversiune nu era decât urmarea acelei uri pe care o aveau dacii împotriva romanilor în urma cuceririi şi distrugerii Daciei de către legiunile romane. putem dovedi aversiunea împotriva a tot ce era roman sau legat de Roma prin faptul că în cei 165 de ani de ocupaţie latină. care era locuită de traci. Dar mai pun o întrebare. iar astăzi am fi fost zalmoxieni şi nu creştini ortodocşi. chiar creştine. cu libertate de primire. asta e o mare Taină. peste 100 de ani au fost războaie locale de uzură şi răscoale pornite din partea dacilor liberi ce n-au fost nicicând cuceriţi de trupele imperiale latine.Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece. aceşti daco-români. dragi daco-români. adică noi la început am fost catolici(sic!) iar mai târziu am trecut la creştinismul răsăritean ortodox.Iată. mie îmi sună a propagandă romano-catolică. ne-a 131 . nu cu sila. Dacă creştinismul sosea în Dacia pe filiera armatei şi legiunilor romane. ruguri. faţă de cei 150. Însă o armată romană de creştini. că Şcoala Ardeleană.tot. prin susţinerea tezei originii „latine” a poporului daco-român. uitători de limbă şi de Zalmoxe?De ce creştinismul.Apostol Andrei în Dacia şi Sf.Vedeţi dar. Nici nu erau diferenţe notabile între cele două religii astfel că trecerea a fost mult uşurată. (aceşti filipeni.Şi mai cred că de la început au ţinut creştinismul răsăritean numai să nu mai audă de Roma. XX. doar de câţiva soldaţi romani. de ce n-au împrumutat religia politeistă latină. deci creştinismul a intrat cu foarte multă delicateţe şi gingăşie.Dacă ar fi venit prin filiera armatei romane. ci i-a lăsat pe oameni să aleagă creştinismul de buna lor voie.

ci a continuat. trebuie să ştim că pentru a contracara această influenţă catolică s-au făcut unele compromisuri(cum am scris mai sus. Nu doresc să învrăjbesc pe nimeni şi nici să asmut pe membrii unei naţiuni sau biserici împotriva altor naţiuni sau biserici. ci şi alţii au datorii faţă de noi. dar ferm.NU!! Orice „ocupaţie”-fie ea culturală. până în zilele noastre. reparaţii morale şi întoarcerea în proprietatea poporului daco-român a tuturor bogăţiilor care i-au fost furate. Nu numai noi daco-românii avem datorii de plătit pentru diverse holocausturi.De ce. sau mai umană decât cea latină antică păgână sau creştină.Toţi au vrut( şi doresc şi azi) să să distrugă lent neamul daco-românilor. aşa încât nu doresc să absolv de vină pe unii şi să-i acuz pe alţii. să restitui ceea ce ai furat. dacă strămoşii noştri erau „latinii”?De unde această repulsie împotriva a tot ce venea sau avea legătură cu Roma. când din cauza sărăciei(de credinţă în primul rând) s-au făcut fel de fel de compromisuri. Căci Imperiul Roman de Apus n-a dispărut la 476 d. greacă şi slavonă în Biserică şi în actele de cancelarie domnească. ci sub Roma creştină imperială. împotriva căreia Biserica Ortodoxă i s-a opus discret. vreau să subliniez un lucru foarte important! Nu cred că „ocupaţia” lingvistică greco-slavă. împreună cu reparaţiile morale şi financiare cerute într-o atare situaţie. am preferat să scriem în alfabetul chirilic decât în cel latin(pe cel dacic au avut grijă „prietenii” şi vecinii noştri să ne facă să-l uităm.Aşa e creştineşte. Secole. dar vreau să conştientizeze şi daco-românii .. ca astfel fiecare popor şi stat să ştie ce datorii are de plătit pentru răul făcut altor popoare şi state. adcică rea şi păguboasă pentru poporul care o suportă. care nu a fost şi politică cel puţin până în sec. de către cei ce au inventat comunismul. este la fel. de data asta însă. ascuns. Doresc doar să ajungem la adevărul istoric. holocaustul produs asupra poporului dacoromân după cucerirea Daciei de către Traian şi legiunile sale. fără războaie.ar fi fost mai bună. acceptarea influenţei greco-slavone). religioasă sau politiceconomică.etc.tătari. în locul limbii latine.XVIII. Sigur.Hr.huni(maghiari).turci. cu aceeaşi forţă(poate chiar mai mare) sub forma Bisericii Romano-Catolice. fără lupte şi nu sub Roma păgână imperială. 132 .dar mai ales aceste popoare şi biserici cât de mult rău ne-au făcut( şi ne fac şi în prezent) şi astfel poate măcar îşi cer iertare de la poporul daco-român.ruşi. ca şi Istoria noastră) şi am preferat l. lingvistică.leşi. dacă nu era o rămăşiţă (încă puternică) a urii ce le-a rămas în memorie de pe vremea războaielor dacilor cu Imperiul Roman.fanarioţi. fie ea şi creştină.împins a doua oară sub călcâiul Romei. fie din Est sau din Vest. De asemenea doresc să se recunoască. de către slavi.Atât şi nimic mai mult! Revenind la influenţa latină creştină asupra daco-românilor.

Apostol Pavel. Nimic nu urăşte cel Rău mai tare pe lume decât pe geto-dacoromâni şi pe creştini( şi unii şi alţii n-au frică de moarte. Atunci.Răului i se va spune Bine. atitudinea şi declaraţiile lor aduc prejudicii de orice natură poporului daco-român. limbă. considerate înapoiate. iar când geto-daco-românii s-au creştinat. Blândeţea. dintr-o lovitură şi cu unii şi cu alţii! Când daco-românii nu vor mai fi creştini ortodocşi. maghiari. atunci. iar Binelui. cum au fost daco-românii. ci vom ţine cu dinţii la Reperele noastre Eterne. atunci vom dispare ca popor. etc. moral. la poporul iudeu sau la poporul ţigănesc. pe toate planurile. crimei şi calomniei. nu vom face niciodată rău altor popoare primii. discret sau nu.Dacă cel mai blând şi smerit şi demn popor.Totul se va întoarce cu fundul în sus. Consider că anti-daco-românismul. Curăţia inimii vor ajunge să fie batjocorite. va fi locuită de ţigani. se va produce un mare dezechilibru de energii spirituale care vor atrage Omenirea într-un colaps general. ci doar pe unii membri ai popoarelor slav şi grec şi doar pe unii membri şi clerici ai Bisericii Catolice. lepădându-se de creştinism şi îmbrăţişând alte credinţe. Bunătatea. Aceleaşi remarci sunt valabile şi atunci când fac referiri la poporul maghiar. ura lui a depăşit orice închipuire! De atunci a jurat că va termina. atacaţi prin orice mijloc. nu sunt legaţi de lumea asta materială şi caută nemurirea). ci doar cu acei membri sau/şi conducători ai acestor popoare care prin comportamentul. staţi liniştiţi. geologic. atunci vom lua atitudine. Daco-românii au fost creştinaţi pur şi simplu de Sf. neam. fizic. Rău. retrograde.Nimic nu va mai fi ca odinioară. avem prea multe milenii de civilizaţie şi cultură ca să ne coborâm la nivelele de jos ale hoţiei. de către greco-slavi. trebuie înfierate de legislaţia europeană cu aceeaşi pedeapsă.Dar aceste compromisuri nu pot conduce la acreditarea ideii creştinării daco-românilor la creştinismul ortodox. social. iar Bătrâna Dacie-Grădina Maicii Domnului-Raiul din Geneza.Nu avem nimic contra acestor popoare în ansamblul lor. NU vreau însă să acuz pe toţi greco-slavii sau întreaga Biserică Romano-Catolică de tendinţe imperialiste. Apostol Andrei şi filipenii de Sf.Dacă suntem lăsaţi în pace. etc. Smerenia. 133 . vor ajunge mai răi decât cei mai răi oameni de pe Pământ. pedepsite. însă dacă vom fi insultaţi. religios. inutile. nu cu arma. dejucând planurile pornite. ţară.Această idee e la fel de falsă ca şi ideea creştinării daco-românilor de către armata imperială latină. va veni Sfârşitul Lumii. umiliţi.Iubirea. antiţigănismul. ca şi antisemitismul sau antihunismul. cel puţin a lumii aşa cum o ştim noi. climateric. decât să-şi ducă viaţa liniştit. împotriva noastră. de părăsire a idealurilor creştine şi înlocuire a lor cu goana după putere şi bani pe seama „ocupării” unui popor care n-a vrut altceva pe astă lume.

134 .Deci PATRIA-PATERIA=VATERLAND în l. BELLUM=Război în l. germană CAPĂT-l. rusă(Voinic=Războinic).DACI-l. engleză NOCI. engleză 30. română KOPF-l. română RAZ-BEL BELL. Doici)-l.RĂZBOI-l. spaniolă 27. germană NIHTA-l.CAP-l. în l. germană şi înseamnă „ŢARA MOŞILOR ŞI STRĂMOŞILOR” sau „ŢARA PĂRINŢILOR NEAMULUI”. l. română DEUTSCH(se citeşte. care înseamnă Părinte. germană 29. germană 31.l. 28. Strămoş. 32.26. română KAPUT-l. rusă NOCES-l.SCUT-L. RĂZBEL=(Război).DACIA-patria dacilor DECIA(ca în ex.NOAPTE-l.PATRIA PAT(E)RIA-PATERIA de la PATER.Timişoara=Cimişoara şi „Nu poţi=Nu poci”). latină. română NOCTE-l. română SCHUTZ( se citeşte Şuţ)-l. germană DUTCH(se citeşte Daci)=Olandez. greacă NAIT(NIGHT)-l. română RAZ-BOI RAZ-VOI VOINA(se citeşte Vaina)=Război în l. latină NOHTE NAHT(NACHT)-l. Tată.

Istorie şi Ţară(deşi mulţi vorbesc de patriotism. „depăşiţi”. „antisemiţi”. întru apărare neamului şi a demnităţii. „xenofobi”. Este interesant faptul că atunci când daco-românii erau despărţiţi în cele câteva provincii istorice. al dezordinii. iar dacii şi geţii sunt unul şi acelaşi popor. dar cu pronunţii diferite după triburile geto-dacice ce aveau uşoare diferenţe de pronunţie pentru acelaşi cuvânt. greacă şi latină. ca „naţionalişti”. „anti-europa unită”. şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute”. DE CE?Pentru că nu vrem să avem părtăşie cu trădătorii neamului daco-român. etc. toate etniile şi minorităţile de tot felul vor avea un cuvânt greu în stăpânirea acestei ţări. fiind nepăsători faţă de Credinţa creştină ortodoxă care ne-a ţinut uniţi aproape două milenii. Astăzi. Limbă. „Pe acelea trebuia să le faceţi. nu acuz toată Biserica sau tot clerul. a fiilor lui Het sau a hitiţilor din Vechiul Testament. credinţă. limbă. din păcate. de Istorie şi înclinată doar către a-şi păstra privilegiile obţinute cu preţul unor triste compromisuri cu OCULTA MASONICĂ. traco-dacă=GENES-l. cum e limba română azi. Explicaţia pentru care geto-dacii nu erau omogeni lingvistic.Sunt fiu al Bisericii Ortodoxe daco-române şi aşa doresc să mor. evrei. Astfel. al Ordinii. dar. al comuniunii. ŢARĂ şi ISTORIE. „retrograzi”. care. al fărâmiţării. urându-ne unii pe alţii.Desigur. dar fără adevăr în vorbele lor. „antidemocraţi”. faţă de Ţară. în Daco-România sunt falşi creştini ortodocşi. iată. ci îl folosesc doar ca să-i înşele pe cei cărora le pasă). Nu-i mai puţin adevărat că şi BISERICA ORTODOXĂ astăzi-ca niciodatăparcă s-a rupt de neamul daco-român devenind nepăsătoare faţă de soarta lui. erau mai uniţi în cuget. departe de mine aşa ceva. 135 . „terorişti”. este următorul fapt. falşi daco-români cărora să le pese de Neam.: maghiari. ca de ex. şi Dumnezeu ne va zice la Judecată. ţigani. LIMBĂ. ZENES-l. stăpâneşte deja definitv toată Daco-România. lipsa harului Duhului Sfânt(activat prin botezul în credinţa creştină ortodoxă). Generator) GEŢIA-patria geţilor. „radicali”.Dumnezeul creştin e un Dumnezeu al Unităţii. care înseamnă Născător. nepăsători faţă de NEAM. format din triburi cu pronunţii uşor diferite pentru acelaşi cuvânt. ajuns să fie guvernată de OCULTA MASONICĂ prin neamuri străine de daco-românii neaoşi. numai daco-românii nu vor putea să-şi conducă ţara lor fără a fi etichetaţi imediat. nicidecum un Dumnezeu al dezbinării. GEŢIA-DACIA reprezintă aceeaşi ţară. cu o răutate şi o ură nemăsurată.DEŢIA DZEŢIA ZEŢIA(ca în ex. România anului 2005. astăzi se zidesc multe Biserici din piatră şi se pierd prea multe din inimile creştinilor şi clericilor. când lepădându-ne de Biserica Ortodoxă şi fiind uniţi într-o singură ţară(de către Oculta Masonică anticreştină) suntem mai dezbinaţi decât erau geto-dacii precreştini înainte de creştinare. decât astăzi.

exact acelaşi lucru se întâmplă şi în lumea întreagă. dar nimeni nu zice că e coruptă şi că trebuie schimbată.ceea ce înseamnă că Legile enumerate mai sus sunt doar vorbe goale scrise pe hârtie.ROŞU-l. germană ROUGE(se citeşte Ruj)-l. căci ea conduce lumea şi nu doreşte să fie schimbată de la conducerea lumii de către. română ROT-l.cum ar fi „celălalt popor ales al lui Dumnezeu. engleză. franceză 34. în l. să zicem. şi ce e interzis unora. nici nu le reproşează aceasta(cum ne-ar acuza pe noi sau cum i-au acuzat pe sârbi). trebuie deasemeni să fie interzis tuturor. nu dă voie OCULTA MASONICĂ să zicem aşa ceva. ŢARA. ale Democraţiei şi împotriva corupţiei ce le e permis unora trebuie să fie permis tuturor. franceză ROSSO-l.italiană 35. sau de aplicare a lor arbitrar şi preferenţial. ale Legii. adevăratul popor ales”. YALVE(N) YELVE YELUE YEL(O)UE YELOU(E) YEL(L)OW-galben. daco-românii. altfel.cu străinii care vor să ne facă să ajungem străini şi minoritari în propria noastră ţară? Pentru că ne pasă de NEAMUL.Doar că din păcate. nişte oameni drepţi. italiană TARDE-l. însemnând acelaşi lucru). 33. de. aplicabile într-un mod arbitrar şi preferenţial(cam ce se întâmplă şi în România.GALBEN-l. română şi YARD-l. Istoria. română TARDIU TARDIV TARDI-l.TÂRZIU-l. ale Adevărului şi Dreptăţii. buni. Limba şi Neamul-şi nimeni nu-i acuză de acest lucru. engleză 136 . cinstiţi-cum au mai fost odată mai demult la conducere. română YALBEN (ca în GARD-l. LIMBA şi ISTORIA NOASTRĂ? Dacă evreii(ca cel mai naţionalist şi şovin stat) au voie să-şi apere ţara lor de palestinieni şi arabi-pentru că-şi iubesc Ţara. LEGILE INTERNAŢIONALE SUNT VALABILE DOAR PENTRU UNII IAR ALŢII AU VOIE SĂ FACĂ ORICE. când suntem tot acuzaţi de corupţie şi de nerespectare a legilor. până ce i-a răsturnat prin viclenie şi minciună OCULTA MASONICĂ. noi de ce nu avem voie?În spiritul Drepturilor Omului.

germană avem cuvinte foarte asemănătoare care înseamnă IUBIRE şi VIAŢĂ. engleză Sau. germană unde. „Guten Tag”. l. română GELB(EN)-l. LEBEN(se citeşte Leben)=Viaţă. Trai LIEBEN(se citeşte Liben)=Iubire. Sau. germană Sau. italiană YALLO YELLO(W)-galben. germană 36.VERDE-l. Dragoste 137 . GIALLO-v. DRAG-DRAGOSTE=Iubire TRAG TRAK(TRAC)-din neamul tracilor(cf. a fi viu. franceză 37. în l. română GELB-l.Sau. GALBEN-l. „K”-adică TAK). TRAI=a trăi. română VERT-l. astfel că grupul de litere GH se pot transforma în „I”. DRAG TRAG TRA(G)H unde GH se pronunţă nici „G”. G-ul de la sfârşitul cuvântului „TAG” se pronunţă. în l. mai sus G(I)ALU GALV GALB(EN)-l. nici „H” ca în ex. de ex. se zice „AIASMĂ”.În l. GIALLO-galben. „VITĂ=G(H)ITĂ sau „AGHIASMĂ”(apă sfinţită) unde în BANAT.

„CEL CE TRĂIEŞTE” sau „CEL TREAZ. TRĂIEŞTI ! N-AI DRAGOSTE. n-are nimic. 1) TRAC-ins din neamul tracilor DRAC-înger căzut. ca în „Genes”. e ca şi mort! a) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS TRACUS-Tracul b) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS(TRAGHUS) TRAIUS-Cel viu. DRAGOSTE=TRĂIEŞTE TRAIESTE TRĂIEŞTE Concluzie: AI DRAGOSTE(IUBIRE). Dragoste Sau.„Genes”=Geneză) GRACUS GRACCUS-nume latin. Trai LOVE(se citeşte Lav)=Iubire. zice Mântuitorul Hristos. Mai există un aspect care ar putea ridica probleme din punct de vedere creştin. de origine traco-dacică. n-are pe Dumnezeu. care înseamnă „TRACUL”. EŞTI MORT! Dumnezeu este dragoste! Cine n-are Iubire. ATENT”. cel puţin într-o primă fază. TRAC TRAG („G”-ul se poate transforma în „Z”. Cel ce trăieşte c) DRAGOŞ DRAGUS ZRAKUS („Z” se poate transforma în „G”. 138 .„Zenes”=Geneză) TR(E)AZ-atent. engleză: LIFE( se citeşte Laif)=Viaţă. care ne va nedumeri. şi anume: -dacă luăm următoarele cuvinte şi aducem modificările pe care le-am mai făcut până acum(acele interschimbări de litere). Cel treaz-atent. vom crea o familie de cuvinte.La fel şi în l. ca în „Zenes”. sculat din somn. iar cine n-are pe Dumnezeu.

după Herodot) au fost extrem de puţine.Dacă în zonele locuite de traci. după ROADE(adică după fapte) se cunoaşte dacă e BUN(adică închinător Dumnezeului celui Adevărat şi Bun). s-ar putea să aflăm adevărul. în Dacia(geţii şi dacii fiind cei mai drepţi dintre traci. viaţa socială a traco-dacilor.La acest stadiu al cercetărilor noastre suntem mai degrabă interesaţi de aflarea tainelor cu privire la spiritualitatea.2) DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român. ar fi ajuns la acelaşi rezultat şi probabil ar fi fost şocat. 139 . Dar vom mai aduce un argument că strămoşii noştri nu se închinau celui Rău şi anume: • Mîntuitorul Hristos spune următoarele: „Că omul. Părerea noastră(şi aici. au fost destul de multe. asta încearcă să demonstreze). aparţine cercetătorilor din domeniul Istoriei Religiilor sau Bisericii Creştine de orice denominaţiune ar fi. sau Rău(adică închinător celui Rău. religiozitatea. iar dacă ne vom ascunde după deget. atunci când a poposit în ţara lor. devenind creştini ortodocşi. înseamnă că nu erau păgâni în realitate. de la început până la sfârşit. dacă traco-daco-românii. Sarcina de a efectua aceste analize. mai mult decât a demonstra infaibilitatea unei religii. văzând că-i pleacă închinătorii către Hristos. ca şi pomul. DRACOS DRACUS-înger căzut. ei(traco-dacii) şi-au schimbat opţiunea religioasă acum aproape 2000 de ani. Asta înseamnă că. fără a face judecăţi de valoare şi ierarhii referitoare la care religie este mai adevărată decât alta.Dacă dezbat subiectul acum. unde reprezentanţii vechii religii politeiste au provocat multe suferinţe şi persecuţii creştinilor. Am scris aceste cuvinte din spirit de dreptate şi adevăr. păgâni fiind(şi am văzut cât de aproape de creştinism erau) şi închinători ai celui Rău. o religie precreştină. îngerul căzut)”. ne putem înşela) este că şi dacă traco-geţii ar fi fost (prin absurd) închinători ai celui Rău(ceea ce noi nu credem să fie adevărat.Mai devreme sau mai târziu. au primit creştinismul fără rezerve. Noi doar prezentăm faptele din punct de vedere lingvistic. Totuşi. această lucrare nu are rolul de judeca din punct de vedere moral sau al adevărului. ca oriunde de altfel. aşa cum s-a întâmplat în toată lumea greco-romană. folosind aceste legi fonetice. la modul ipotetic desigur. în Dacia astfel de persecuţii şi crime contra creştinilor nu s-au întâmplat. vom pierde cel puţin credibilitatea. Oricum. căci Cel Rău. cineva. ar fi provocat multe tulburări şi persecuţii la adresa creştinilor ca să nu-i convertească pe traco-geţii păgâni. care au trebuit să aleagă calea mucenicească decât să se lepede de creştinism. Şi tot acest Eseu.

erau deja în proporţie de 95% creştini. nu pentru a deveni. asemănător vechii religii precreştine. Revenind la cuvintele lui Iisus „Că omul ca şi pomul.ADAM şi EVA înainte de căderea în păcat. Nu voia să-şi vadă neamul geto-dac. SFINŢI. tracii erau geto-daci decăzuţi. foloseau sclavia(ceea ce religia zalmoxiană interzicea cu desăvârşire.Cel Rău n-a făcut nimic ca să-şi păstreze credincioşii în Dacia monoteistă zalmoxiană. că este bun sau înţelept) şi că cine este bun. şi înşişi geto-dacii se considerau oameni liberi). tracii deveniseră draci(adică decăzuţi) pentru că deveniseră politeişti-ca grecii şi latinii-. decăzut ca tracii). după roade se cunoaşte de-i bun. DACĂ N-AR FI FOST PREGĂTIŢI PENTRU ASTA! Şi cine i-a pregătit pentru creştinism cel mai bine decât vechea religie zalmoxiană? ROLUL ZALMOXIANISMULUI A FOST PREGĂTIREA GETODACILOR PENTRU PRIMIREA CREŞTINISMULUI LA VREMEA RÂNDUITĂ DE DUMNEZEU-TATĂL(MOŞUL DALB sau ZALMOXE). care s-au lenevit la a-şi mai ţine religia zalmoxiană monoteistă. ei getodacii. pe Burebista.. beţia.Greu de înţeles şi explicat de ce s-a întâmplat astfel. pentru a le fi mântuite sufletele de păcat şi a redeveni din oameni pământeşti. Când geto-dacii s-au convertit-fără convulsii uriaşe-la creştinism. în schimb a omorât aproape zece milioane de martiri creştini în trei secole de creştinism în lumea politeistă greco-latină. politeişti. ori rău”. păgânizaţi. de fapt. stăpânii lumii. ceea ce l-a făcut. depravaţi. Singura explicaţie posibilă ar fi că tracii. va avea fapte rele(chiar dacă acel om rău ne va părea bun sau înţelept sau dacă el va crede despre sine sau va spune despre sine. Ce putem deduce de aici?Că geto-dacii(şi unii traci) N-AR FI PRIMIT CREŞTINISMUL(şi implicit PE HRISTOS PRIN BOTEZ). etc(smintindu-i şi pe unii geto-daci. vedem că aceste cuvinte ne spun că cine este rău. însă geto-dacii. prost murdar sau urât sau dacă el va crede despre sine sau va afirma despre sine că este rău. poligamia. pentru a-şi păstra credincioşii păgâni. murdar sau urât).Pe scurt.Ciudat. de ex. prost. trebuie că au găsit ori ceva familiar în creştinism. va avea fapte bune(chiar dacă acel om bun ne va părea nouă rău. aşa cum erau în GRĂDINA RAIULUI. ei chiar îl aşteptau pe Iisus-Mesia să vină în lume. să taie viţa-de-vie din DACIA. întrucât considera că oamenii sunt liberi. da. Aşa cum am mai spus. DACĂ GETO-DACO-ROMÂNII AR FI FOST CU ADEVĂRAT PĂGÂNI(CA GRECO-LATINII) ATUNCI ŞI FAPTELE LOR AR FI FOST CU 140 . OAMENI ADEVĂRAŢI. ori amândouă variantele. ca monoteişti zalmoxieni. DUMNEZEI DUPĂ HAR. ci pentru a-şi împlini credinţa(nemafiind nevoie de jertfe umane după Naşterea Mântuitorului). ori considerau creştinismul o împlinire calitativă ce răspundea aşteptărilor de veacuri. e posibil să fi fost politeişti(ca greco-latinii) şi într-adevăr cel Rău a provocat aici multe crime şi necazuri creştinilor.

Mă gândesc că şi LEGEA dată de DUMNEZEU-TATĂL. direct sau indirect şi azi la noi în DACO-ROMÂNIA) nu are sorţi de izbândă. iudeu. fusese dezamăgit de EL. religia politeistă greco-latină şi valorile decadente latine de influenţa creştină. ar fi trebuit să pregătească pe iudei pentru primirea creştinismului. dar nu ca geto-dacii pentru mântuirea sufletului şi împlinire a aşteptărilor lor. TEMPLUL IUDAIC din IERUSALIM. cu creşterea numărului de ţigani. poporului ales. iar pe iudei îi interesa să stăpânească lumea aceasta. AR FI REFUZAT CREŞTINISMUL CU TĂRIE ŢINÂND VECHEA RELIGIE NETULBURAŢI ŞI OMORÂND PE ORICINE AR FI ÎNCERCAT SĂ LE PREDICE O ALTĂ RELIGIE. IERUSALIMUL însuşi.LIMBĂ. deşi se pare că într-acolo ne îndreptăm. pe rând. dar nu din lumea aceasta. mândrindu-se cu numele lor dacice) care au pornit unele din cele mai crunte persecuţii împotriva creştinilor. prin emigrare şi avorturi poporul daco-român este în pericol mare de scădere dramatică a populaţiei. iudeii. în persecutarea creştinilor. căci Hristos a spus clar. nematerial.Astfel. Numai geto-dacii. ci. îl aşteptau pe Mesia. Astfel. apărând. nepăsarea. nu puteţi face nimic”. ADICĂ. vedea că Hristos vorbeşte de o Împărăţie. de ex.. faptele lor de nepăgâni s-au manifestat prin respingerea lui Hristos şi acceptarea unui patriotism fără Hristos(în persoana lui BARABA). lepădarea de Hristos şi Biserica Ortodoxă. împrăştiind iudeii în toată lumea.Pedeapsa iudeilor pentru că au dorit un patriotism fără Iisus a fost în anul 70 d. dealtfel chiar comentatori antici ziceau despre geto-daci şi religia lor că aceştia(geto-dacii) trăiau cu corpul pe Pământ dar cu sufletele şi inimile în CER. ca nepăgâni ce erau sau se considerau. surprinzător nu-i aşa. DECÂT A LOR. fără probleme.ADEVĂRAT PĂGÂNE. concomitent. Revenind la oile noastre.Şi ei. indirect. unul. 141 . nepalpabil. prin MOISE.Parcă creştinismul a fost croit pentru geto-daco-români. „Fără de Mine. când împăraţii TITUS şi VESPASIAN au distrus. Eu nădăjduiesc că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Ţara noastră.De aceea L-a trădat Iuda pe Hristos.Hr. de NEAM. ISTORIE şi ŢARĂ au făcut ca daco-românii să ajungă străini în propria lor Ţară sau să fie forţaţi să emigreze în alte ţări. puteau accepta o astfel de religie care pune preţ pe o lume cerească inaccesibilă lumii materiale. iar celălalt.Iar faptul că acum statul evreu are atât de multe probleme cu arabii şi palestinienii se datorează acestui lucru. şi lăsând ţara lor să fie locuită de neamuri străine. Patriotismul fără de Hristos(ce se încearcă. nu ceva ipotetic. trebuie să recunoaştem-tot în spiritul adevărului-că au fost şi împăraţi romani.Avorturile. iudeii îl aşteptau pe MESIA doar ca să întemeieze un regat cu care să stăpânească tot Pământul şi toate popoarele.(unii urau chiar cuvântul roman sau tot ce ţinea de ROMA. arătate prin faptele credinţei lor sau pentru a (re)deveni OAMENI DEPLINI. de origine traco-dacică.Cât de diferiţi de iudei.

o prigoniseră la fel ca şi pe religia creştină). Şi totuşi. tot traco-dac(ca şi mama sa. monoteismul zalmoxianist şi implicit cel creştin. vom ajunge. între lumea civilizată decadentă greco-romană şi noua lume care se profila la orizont. uitându-şi religia. după o rânduială cu mult înainte de Moise şi Aaron. făcând să apere ce urau cel mai tare. Neamul. Iisus S-ar fi putut naşte în seminţia lui 142 . poporul de rând geto-dac(mai apoi şi restul tracilor)-şi nu vorbim şi de celelalte popoare ale imperiului. s-a aflat şi unul. AU REFUZAT CATEGORIC CREŞTINISMUL.de la Moise şi Aaron era lăsat ca preoţii să fie aleşi doar din seminţia lui LEVI. Dar dacă aceşti împăraţi. IAR POPORUL ALES. după rânduiala lui Melhisedec. ALE DACO-GEŢILOR SAU ALE IUDEILOR? ALE CUI „ROADE” SUNT PĂGÂNE ŞI ALE CUI „CURATE”? Dealtfel. ALE CĂRUI FAPTE POT FI NUMITE CA FIIND ALE UNOR OAMENI BUNI. lepădându-ne Hristos şi de Biserica Ortodoxă. ci. DE RELIGIA DE DINAINTE(MOZAISMUL). după legea iudaic-mozaică-niciodată. ci. la mâna celui Rău şi fără ajutorul lui Dumnezeu). Concluzionând. şi am şi ajuns deja. Prin urmare. politeismul. printre-atâţia împăraţi traco-daci anticreştini ce au condus Imperiul Roman. nu putea fi preot. dacă ar fi dorit. poporul de rând geto-dac. este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec şi nu după rânduiala lui Moise şi Aaron(sau rânduiala mozaică-iudaică).Dar aceşti împăraţi traco-daci. nu era un conflict între religia geto-dacă monoteistă şi cea creştină. au făcut acest lucru în numele unei religii şi civilizaţii străine de religia şi civilizaţia lor geto-dacă.Mântuitorul Hristos este al întregii lumi şi nu doar al iudeilor 2. chiar Hristos. a primit creştinismul fără rezerve. el a legiferat creştinismul şi a convocat întîiul Sinod Ecumenic de la Niceea. şi să persecute ceea ce iubeau în copilărie cel mai mult. decât dacă ar fi fost făcut Preot după altă Rânduială sau Lege. putem afirma că GETO-DACII N-AR FI PUTUT PRIMI CREŞTINISMUL DACĂ NU ERAU APŢI SĂ O FACĂ DE RELIGIA DE DINAINTE. au ajuns să fie mai răi decât păgânii greco-latini(mă tem că asta ne paşte şi pe noi cei de azi. care vădit sau nu. nu erau defel devotaţi religiei monoteiste zalmoxiene(pe care astfel o trădaseră şi indirect chiar. TOT LA FEL. între religia greco-latină politeistă şi cea creştină. persecutori creştini. CARE A FOST APT ŞI PREGĂTIT. Explicaţiile pentru faptul că Hristos a fost Preot după rânduiala lui Melhisedec şi nu după cea iudaică ar putea fi: 1. Şi cum Mântuitorul Hristos S-a născut din seminţia lui IUDA.Nefericiţi împăraţi. Cu siguranţă. mai răi decât păgânii. au refuzat creştinismul-aşadar. persecutori ai creştinismului. în vremea patriarhului AVRAAM. Elena) şi anume cel cunoscut în Istorie cu numele de Constantin cel Mare. în cazul de faţă. cea construită pe baze creştine.

Nimic nu ne opreşte să considerăm acelaşi lucru faţă de geto-daci. Astfel. noi ce facem? În altă ordine de idei. rămâne de văzut ce „Roade” aducem noi.Pentru ca un fapt să aibă valoare ştiinţifică indubitabilă. Trai. ca cea mai politică ştiinţă. Astfel. va sluji intereselor popoarelor cu putere financiară. decât opiniile unor Istorici plătiţi să distorsioneze Adevărul. deci şi geto-dacii au fost la fel. nişte teorii care sunt.Noi. economică şi militară din lume. nici infirmate deplin aşa că eu îmi aleg teoria care îmi place şi care cred cu tărie că e cea adevărată. departe de adevărul obiectiv. etc. din greşeală sau cu intenţie. sau vom fi morţi în păcatele noastre. să nu împărtăşesc teoria noastră despre Istoria daco-românilor(în fapt s-ar putea chiar ca teoria noastră să fie în realitate cea adevărată). de ce să împărtăşesc.Nu ştim sigur. întrucât nici o teorie nu are martorii oculari care să confirme sau să infirme acea stare de fapte petrecute de demult. toate politeiste(fenicienii.Istoria. politeişti. politică. teoria Ocultei Masonice despre poporul daco-român. mai dreaptă(chiar Mântuitorul afirmă că „Sinagoga a ajuns o Sinagogă a celui Rău”. analizat şi. babilonienii. avem nevoie de credinţă să acceptăm istoria Ocultei Masonice sau Istoria după teoria noastră. ce vor susţine pe cei puternici.Dar cum Adevărul. daco-românii avem altă percepţie asupra Istoriei noastre şi nu vedem de ce e mai bună teoria Ocultei Masonice decât teoria noastră?A fost vreunul din noi prezent în acea Istorie ca să vadă care teorie e adevărată şi care falsă?NU! Prin urmare. mai curată. şi. dar n-a făcut-o. Dreptatea nu trebuie nimănui. în realitate adevărate. vor apare teorii.Geto-dacii au ales creştinismul. asirienii. mai ales. cântărit. poate dorea să fie Preot al tuturor oamenilor şi nu doar al iudeilor sau poate dorea să se rupă complet de rânduiala lui Aaron-Moise. Dragoste.)şi totuşi. să fie sprijinit pe mărturie directă.Ambele teorii nu pot fi nici confirmate. au existat multe populaţii semitice.Eroare!! În Orientul Mijlociu. când n-are nici un element care să o califice la aceasta. 38. şi atunci vom fi ori DRAGOŞ. trebuie să poată fi măsurat. iudeii erau monoteişti. şi să se lege de una şi mai veche. română (TO) BE(se citeşte Bi)-l. Trezi(deci vom fi vii).Levi. (A) FI-l. doar pentru că mi se spune că ar fi „ştiinţifică”. filistenii. atunci se pot face şi spune tot felul de mistificări despre Istoria noastră. Devreme ce nici o teorie nu este infailibilă. se vehiculează teoria cum că toţi indoeuropenii(tracii) au fost politeişti. neglijând poate. engleză BI VI FI 143 .

Se ştie că geto-dacii aveau mare dragoste de copii(Columna lui Traian mărturiseşte aceasta). IAR NU FĂCUT. 43. ca DUMNEZEU. fiind Născut din Tatăl. în loc să-i spună ZEU sau SFÂNT(măcar că Iisus n-a pierdut această calitate nici când era copil). astfel că „ZIUREL DE ZIUĂ” poate fi tradus „ZEULEŢ(SFÂNTULEŢ) DE ZEU(SFÂNT)”. DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT. Iisus Hristos era şi OM şi DUMNEZEU. geto-dacii l-au numit cu un diminutiv-„ZIUREL”(chiar şi azi limba daco-română are cel mai bogat lexic de diminutive din toate limbile pământului. gingaş.TERRA-COTA(faianţă.39. deci copil mic încă. văzându-l şi ca pe un copilaş micuţ. mai înainte de toţi vecii. SARBA(TOARE). greacă)= a încolţi plantele din seminţe. înseamnă Zeu. întâlnit în Colinde creştine. astronomică). nu creat(făcut). NĂSCUT. franceză 40. germană AVOIR-l. unde TERRA=Pământ. Născut. latină HABEN-l. Lut şi COT(A)=Casă. 42. a înflori. adică veselie. fiind proaspăt născut. „ZIUA”(care provin de la „DEVA-DEUA-DIUA-ZIUA”). cărămizi refractare pentru sobe). Acest refren este o dovadă uluitoare a existenţei creştinismului ortodox încă de la începuturile sale în rândul populaţiei geto-dacice.Nu are nici o legătură cu etnonimul „sârb-sârbă” (locuitori din Serbia). mai apoi în rândul daco-românilor. Sfânt(afară de unitatea de măsură a timpului calendaristică. De ce este o dovadă a creştinismului ortodox? Dacă citim în Crezul Apostolic aflăm că Iisus Hristos este „LUMINĂ DIN LUMINĂ.VLĂSTAR=arbust tânăr. Ei bine. nici sfârşit. Traducerea ar fi „CASĂ DIN PĂMÂNT(LUT)”. de la nume proprii până la substantive comune. mozaic. era Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.astfel că nu-i de mirare că foloseau atât de mult diminutivele. 144 .Provine de la cuvântul daco-român. se dovedeşte înrudirea perfectă cu limba geto-dacă). dansezi de fericire.(A) AVEA-l. gresie. Construcţie. CEL DE O FIINŢĂ CU DUMNEZEU-TATĂL. PRIN CARE TOATE S-AU FĂCUT”. 41. ca OM a avut început( S-a născut şi a fost copil) şi sfârşit(a murit înviind apoi după trei zile). delicat. altfel spus. geto-dacii l-au numit Zeuleţ sau Sfântuleţ. BLASTON(l. n-are nici început. bucurie. română (TO) (H)AVE-l. engleză HABERE-l.ZIUREL DE ZIUĂ-refren în limba daco-română. Ştim că „ZI”.SÂRBĂ-dans popular daco-român.

45.Aceşti „barbari” aveau o delicateţe şi o gingăşie a inimii neîntâlnită la alte popoare „civilizate”. angloSaxone). simboliza pentru Proto-indo-europenii carpatodanubieni una din formele de manifestare ale divinităţii supreme unice.Traducerea finala ar putea fi „DĂRUIT(CONSACRAT. la filosofii gnostici”-DEX ION.”VIITOR”. etc.BAR era sinonim cu Bărbat sau Războinic. SFINŢIT) LUI(DE) DUMNEZEU”.Traducerea ar fi „BĂRBAT RĂZBOINIC”. Aşadar. fără echivoc. 47. două sensuri. 46. strălucitoare.provine din 145 .Astfel.VIITOR. ca în BARBAR.Frumos nume avea muntele sfânt al geto-dacilor!Rămâne de văzut cine a folosit pentru prima oară acest nume. română.„Fiecare dintre multiplele emanaţii.).Uneori. geto-dacii sau Vechiul şi Noul Testament biblic.Repetarea silabei BAR ne arată că erau denumite ambele sensuri ale silabei (bărbat şi războinic) pentru a nu fi creată o confuzie şi să credem că ar fi denumit doar un sens(de bărbat sau de războinic). BA-BA. (ELFI)-personaj fantastic(de origine geto-dacică. preluat de nordici) ELV ELB (rîul ELBA=ALBA!) ALB. repetarea silabei BAR exprimă necesitatea de a reda clar. NE-NE. (ALBI). în acest exemplu. TA-TA.-„FUTURE” nu provine din „să vie” din franceză sau engleză. 44.BARBAR-sălbatic BAR-BAR unde BAR=Bărbat. Războinic(BAR-VAR-WAR=Război-l. ALBE!. „KAGAION” sau „KOGAION” se poate traduce şi prin „KAGA-ION” sau „KOGA-ION” şi ar însemna „KAGA”=Consacrat. un substantiv dimpreună cu adjectivul său. numele de „ION”. franceză şi engleză acest cuvânt nu are sens(adică etimologie din aceste limbi. cum este în l. cel ce vine şi nu este încă(sau ce va să vie-viitor) FIITOR FIITUR FIUTUR FUTUR(E) putem vedea că în l.EON. Dăruit şi „ION”=manifestare a divinităţii supreme unice.Aceste personaje fantastice erau luminoase.ELF. aceste silabe identice puteau avea sensuri sau înţelesuri uşor diferite.În limbile vechi se foloseau adesea silabele identice repetate(MA-MA. forme de manifestare ale divinităţii supreme unice.ce va să vină în curând. LE-LE. Sfinţit. ipostaze. sau mai precis.

părinţilor. nu are corespondent. ce s-a pierdut în mii de ani. Sintagma. în l. dintr-un fond comun(dacă nu cumva acei „franci” care au întemeiat Franţa. daco-românescul „VATRĂ”-„PATRIE” şi germanul „VATER” sunt înrudite etimologic. „Toţi”. „Ţara Părinţilor.În l. latină nu există.) 49. engleză „should come” nu duce la „Future”. în amintirea lor şi prin protecţia lor”. franceză este şi cuvântul „AVENIR”(=care stă să vină) şi înseamnă „Viitor”. ci doar în daco-română şi franceză!Face parte. geto-daci. franceză. a continuităţii dintre Trecut(moşii şi strămoşii). având origine comună şi acelaşi înţeles.„cel ce stă să vie(vină)”. adică. cu binecuvântarea lor. engleză-şi chiar aşa şi este fiind împrumut din l. franceză şi engleză nu au „să vie(vină)” care să ducă la cuvântul „FUTURE”(de ex.Acest cuvânt este original francez(asemănător ca sens cu „Viitor” din daco-română). indisolubilă.. dar. „VIITOR”! 48. al primei case ce a fondat satul respectiv”. „Vatra satului”.Dacoromânescul „VATRA” ştim că nu are doar sensul de loc în care arde focul(cum ar părea normal să fie). PATRIE BATRIE BĂTRÂN=PATERN(Părintesc)PATER=BATER-VATER-VATRĂ. mai ales că în l. ci.Acest lucru dovedeşte că „FUTURE” este o formă denaturată(stâlcită) a daco-românescului „VIITOR” şi nu invers pentru că l. „Future” pare străin de l.Exclus ca ţăranii daco-români să fi împrumutat de la francezi acest cuvânt. era că acel sat „Se clădea pe temelia strămoşilor. ţărănească. de ex. latină înseamnă „Tată-Părinte”. franceză avem pentru „Toţi”. nu are niciodată sensul de „loc în care arde focul satului”. are şi sensul poetic. „FUTURE” în l. Prezent 146 . de origine. daco-română veche.În l.TUS(de la tus-trei. „TOUS”(se citeşte „Tus”). figurat. loc de formare.Era legătura clară.Iar sensul adevărat. ca şi altele. Strămoşilor”) PAT(E)RIE unde „PATERIE”=”Pater” în l. „Paterie” însemnând „LOCUL sau ŢARA PĂRINŢILOR sau STRĂMOŞILOR”. „VATERLAND”. ci are întotdeauna sensul de „locul central. tus-patru) înseamnă.PATRIE-(germanii îi zic. daco-română. de loc de origine. în l. fiind un împrumut denaturat(transformat) din daco-românescul. sunt „Vranci”-vrânceni-din Vrancea. VATRIEVATRĂVATER aşadar.

-B B. -W. la rândul lor. strămoşii şi părinţii). etc.P B. 50. unită. B OIR Gothic --F. compusă din decedaţi şi vii deopotrivă. George Boeree Similarities and Differences among the Indo-European Languages First. let's look at phonetic similarities and differences: PIE P B Bh T D Dh Sanskrit P B Bh T D Dh OCS P B B T D D Lithuanian P B B T D D Armenian H.Astfel. fără nume şi spiţe. care ştia astfel că aparţine unei familii vii. acest arbore genealogic.B T. M.Provine din l. M. nelipsită(„NON” poate lipsi). -Dh D Hittite P P P T T T 147 . -WT T D Greek P B PH T D TH Latin P B F-. -W P B. B T D F. -W. adică) veniţi din Vrancea. geto-daco-română(similar cu „NU”). CAPITOLUL V Culegere de texte scurte. -Th TH.BA. PA PA(S) PAS-(se citeşte Pa) negaţie în limba franceză. română. de la francii(geto-dacii vrânceni. -Dh T D. D. -D D. articole.formă de negaţie în l. să se raporteze la predecesorii lor. mare. C. The Evolution of the Indo-European Languages Dr. asigura identitatea acelei comunităţi.(cei ce întemeiau satul în numele strămoşilor şi cu binecuvântarea lor) şi Viitor(urmaşii care urmau şi ei. moşii.

h. respectively. and g become p. and Hittite. PIE p. theta. and g (or z/zh.e. K Hw B.and the Centum languages -. W W OIR Gothic (Chart based on Christopher Gwinn's "Indo European Phonology. In Gothic. --. R R L M N Y W Latin Gw. -Gh G Kw. PIE b. and h. TH. PIE k becomes s or sh. first become unvoiced aspirated stops and eventually unvoiced fricatives. -W. G PH. and chi. and finally to f. C'.Greek. th. Note also that all plosives become aspirated at the ends of words. g becomes z or zh. In OIR. gw. kw becomes k or c (as in church). theta. d. --S R R L L B. Note that in Latin. b/d/g. K Gw. In Centum. d. t. Lithuanian. Y Y F. bh. Note: Languages related to Latin. and gw becomes g or j (as in John). while all others are more conservative. while all others are more conservative. gw." http://tied. th. H. then. This is another commonality.F GW S. Also. --W Hittite S. Z'. Gwh H. DZ G G. and gh become phi. S' S S S. dh. and gh become f. W Kw S R L M N Z. Greek collapses PIE kw. ---. chi. L R. t. in Gothic and in Armenian. as well as ones related to OIR.narod.K G Gh Kw Gw K G KH K. (Note that in most languages. J KH S S. PIE bh. Likewise. kh. -Kh H. Gh G. --R R R R R R L R. -W.W. G S S' Z Z' Z Z' K. Latin. and hw. M. I suspect that the progression was to ph. k.M N N ---. PIE gh collapses with g. f. and k. bh. W V V G. G. then to phi. dh. Z'. --W V. dh. i. Z K' K K G H. Old Irish (OIR). and Armenian -. W K. G. these PIE plosives remain as they are (generally speaking!). and m all become b or m or w (depending on context). D. f. L L L L M M M M M M N N N N N N Y Y Y Y --Y. H. K J. G Kw.G. -G G. if satem).S. Gothic. T B. and phi/theta/chi. and gwh collapses with gw) In Greek . bh. V W. C K G. PIE b. sometimes use p in place of kw. M. Old Church Slavonic (OCS). --PIE Sanskrit OCS Lithuanian Armenian Greek S' J H C. P.Sanskrit. and h. H. and gwh somewhat indiscriminately into k/p/t.Kw. and eventually become fricatives. respectively. DZ G S C J. and kw become f. In Satem. between the Italic family and the Celtic family. 148 . In most other languages. -Gh K G. K K K K Kw Kw Gw. H. and gh become b.ru/) A basic set of differences is that between the Satem languages -.

we find the following: For the genitive singular of nouns. Gothic. and Celtic and Italic using -í. Hittite as significantly different from all the other languages. and Lithuanian sharing many commonalities in the Satem group. Satem A. 149 . and Germanic using -m. Sanskrit-OCS-Lithuanian 1. we have Greek. OCS. Armenian as an outlier in the Satem group. Baltic and Germanic using -eso. Hittite Morphology Unfortunately for the elegance of the preceding. and Latin sharing many commonalities in the Centum group. Greek. and Indo-Iranian using -osyo. Greek B. The Celtic-Italic link is fortified by such constructions as the comparison in -samo (vs -tero. Armenian. I. other approaches give us other results. Greek-OIR-Latin 1. OCS-Lithuanian 2.Greek.What groupings might we tentatively make on the basis of these comparisons? 1. Gothic III. and Celtic and Italic using -bhos (dative singular). 4. Sanskrit. and Hittite. 3. 2. Gothic as an outlier in the Centum group.vs Centum -. Armenian and Indo-Iranian using -bhi. Slavic. The Greek-Armenian-Indo-Iranian link is fortified by the fact that all three have an athematic and a thematic aorist. If we look at certain grammatical constructions. OIR. and Armenian -. and likely an early divergence. -moi). Armenian II. OIR. Latin. -isto) and medium voice in -r (vs -oi. we find a similar pattern: Greek. OIR-Latin 2. Slavic and Baltic using -ó. For indirect and dative cases. Satem -. Sanskrit B. for example. 6. Centum A. 5.Sanskrit. Lithuanian. Baltic. OCS.

Albanian also splits off somewhere in the same time frame.or. It is. 150 . Another scenario is a little more sensible: The ancestors of The Tokharians left the eastern side of the main PIE area at about the same time as the Celts left the western side. which in turn differentiates into Germanic and Balto-Slavic. Finally. you might say. nor on the later Latin. Greek-Armenian-Indo-Iranian II.ru/) So now we have a chart that looks like this: I. the reverse. A sticking point is the place of Germanic: It seems to be both clearly tied to Baltic. while Hittite and Celtic-Italic remain independent. The neolithic people of the Iberian peninsula and southwestern France -. yet phonetically quite distinct. and so prior to the same changes in the central dialects that the Celts missed.including the ancestors of the modern Basques -. the Celtic and Italic languages split off. there is the issue of common words. Analyses seem to show that Hittite and Tokharian split from the mainstream earliest.leading some to suggest that a branch of early proto-Celts wandered all the way to China. but well after the Celtic-Italic split. perhaps a little earlier. and even further after the Hittite split. Slavic-Baltic-Germanic III. we have the IndoIranian languages splitting off from the central mass of Indo-European. Greek and Germanic have jumped the Centum ship. The Indo-European languages of the Tarim Basin in far western China known as Tokharian have some Celtic sound qualities -. and that its phonetic distinctiveness is due to a pre-Germanic substrate of megalithic people sometimes referred to as "the Folk. quite distinct from all its relations! One theory is that its similarity to Baltic is in part due to close proximity and continued contact. Lexicon analysis generally supports the morphemic hypotheses.do not appear to have had too significant an effect on the Celtic of that area. Hittite So.another "Folk" perhaps. followed by Greek and proto-Armenian.narod. and is not too contrary to the phonetic hypotheses." http://tied." It is possible that pre-Indo-European neolithic people in France and England likewise influenced the development of the Celtic languages as well -. in fact. Celtic-Italic IV.Hittite differs in many ways from the others. to join the two Satem sub-groups -. although showing more similarity to Celtic-Italic than to other groups. Lexicon And finally. left the central dialect area (leaving the northern Slavic-Baltic and the southern Armenian-Indo-Iranian) prior to the Satem innovation. (Following Cyril Babaev's "Indo-European Proto-Dialects. Later.

Other languages have had more obvious contact with other language substrates. and were possibly influenced by centuries of contact with them as well as the Hittites. Farming learned from the people of Asia Minor. although the land is less than desirable to more powerful tribes from the south. 151 . the natural ranges of wild horses (what would become the Indo-European's ace card) are nearby in the Ukraine. Semites. The Mycenaean Greeks may have been influenced by an Anatolian substrate in Greece and the islands (the Pelasgians?). which no doubt hastened the rather dramatic phonetic and morphemic simplifications characteristic of those languages. are represented by the oldest words we can reconstruct. The Armenians appear to be closest to the Indo-Iranians in phonetic and morphemic structure. with due allowance for the more rapid expanse commonplace over steppe-lands. Cultivation of native rye and oats and domestication of native pigs. geese. as well as for other natural features such as hills and rivers. and cattle begins. An Evolutionary Time-line of the Indo-European Languages c. Strong tribal sociey develops. There are many reasons for choosing the Danube River valley: Farming is possible. the flora and fauna of the valley. and Caucasians. The Hittites and other Anatolians clearly came into an area already well-populated with non-Indo-Europeans. the area is also in close proximity to some of the most conservative recent representatives of the family. Homeland: The Danube River valley (Wallachia and Hungary). 5000 bc. the area is central to the eventual expanse of the Indo-Europeans. further complicated by a second wave of Greeks (Dorians).

c. c. of course. 3000 bc. The main body of Indo-Europeans expands into Thrace. Poland. at this same time. The Proto-Anatolians move from Thrace into Greece and Asia Minor. A western dialect begins to emerge (the Proto-Celtic-Italic-Illyrians) on the upper Danube. begins in Thrace and the Danube valley and reaches Germany by 3000 bc. 4000 bc. These people are the most likely originators of the horse culture. It is highly unlikely that they went straight from steppe hunter-gatherers to sophisticated pastoralists in one step. horsemanship spreads from the Ukraine throughout the Indo-European area. There is also plenty of evidence of ox-drawn wagons with disk wheels in the western steppes. learned from the people of Asia Minor. towards the Tarim Basin in northwestern China. It is likely that they constitute the pre-Greek Pelasgian and Cretan populations. In the more wooded areas of Europe. and may have been the core of the Kushan Empire of the first century AD. The enclosed steppe of the Hungarian Plain puts them in an ideal position to blend farming with a horse culture. The disk-wheel wagon has spread from Russia across Europe to Holland. I believe that the strong tribal social structure suggests that the Indo-Europeans were farmers before they were pastoralists. horse ownership begins to differentiate a warrior nobility from commoners. Domestication of the horse spreads from the Ukraine. many other possibilities. The most common suggestion is the steppes north of the Black Sea. 152 . the Ukraine. Copper working. There are. 2500 bc. with its linear incised pottery. They may be the people known to the Chinese as the Yüeh-chi. Proto-Anatolians move southeast to Thrace. Bohemia. for many similar reasons. and Poland. The remaining western dialect tribes edge into the modern Slovenia-Croatia area. and begins to differentiate into a northern dialect (Bohemia.The most compelling reason is the presence of the Danubian culture. It is the steppe inhabitants who change most dramatically into true pastoral societies. and Ukraine). Thrace. The Proto-Celts separate from the rest of the western dialect and expand west into southern Germany. Proto-Tokharians move east into the Ukraine. They would be profoundly influenced by the advanced cultures of Asia Minor and beyond. c. The culture spreads soon after in exactly the directions that would account for the spread of PIE. The Proto-Tokharians continue east to the steppes. and Hungary) and a southern dialect (Wallachia. even into Scandinavia. Within a thousand years. use of the horse spreads to the non-IE societies of the Middle East as well. Of course.

expands from Ukraine and the steppes into Afghanistan. they pressure the original peoples of western Europe. two-wheeled chariot. Proto-Phrygians -. The Phrygians would move into the power gap left by the collapse of the Hittite Empire around 1200 bc. who speak a western dialect. in a retrograde move. c. and northwestern India. c. Bohemia. is developed in the western steppes.Proto-Indo-Iranian -.Proto-Balto-Slavic -. The Proto-Illyrians. Greece. The main body of the southern Satem dialect expands into the Ukraine to become the Cimmerians. back into Hungary.expands north from Poland into Belarus and the Baltic coast. One tribe -. The Celts expand into France and. move south from the northern Croatia area into Illyria (the Dalmatian coast).move from Thrace across the Bosporus to northwestern Asia Minor.moves northeast from Poland or Bohemia into northern Germany and Scandinavia. leaving the Dacians in the original homeland. Thrace. Anatolians (most notably the Hittites) establish themselves in Asia Minor.both northern and southern dialects -undergoes the Satem phonetic changes. and spreads quickly to the Balkans as well as the Middle East.goes as far west as northern Mesopotamia. speaking another western dialect (perhaps). A powerful society.moves south into Macedonia. One branch of the southern dialect -. with a southern Satem dialect.possibly a branch of the Cimmerians -. I suspect that the Dacians were a southern (Cimmerianlike) dialect. with spoked wheels. the Hungarian Plain. 153 .Proto-Hellenic -. where they become a major power. A second wave of Hellenics (Doric Greeks) moves into Greece from Macedonia. Their languages are profoundly affected by neighboring non-IE languages. A branch of the southern Satem dialect -. The horse-drawn. Poland. move west from the Slovenia area into Italy.Bronze working develops throughout Indo-European area. By 1500 bc. The Proto-Italics. Iran. the southern-most tribes would establish the Mycenaean culture. The main body of the northern Satem dialect -. 1500 bc.Proto-Germanics -. A branch of the northern dialect -. Wallachia. The remaining main body of Indo-Europeans (the Baltic. the Ukraine and the neighboring steppes) -. as well as their own relations to the east. 2000 bc.the Mittani -. and the Aegean islands. The people of Thrace were probably closely related to the Cimmerians.

they spread over much of northern Asia Minor. by the 800's bc. It reaches Britain by 800 bc. is left to us. It is possible that they entered from the east coast of the Black Sea. The Iranians split into powerful tribes. 1967) 154 . but are eventually pressured into the Lake Van region. where they absorb most of the prior inhabitants. while the original inhabitants of southwest France survive to the present as the Basques. The Ligurian (western) Celts expand into western Iberia and the British Isles. Or it could be the lone descendent of a Dacian dialect that later moved into the Albanian region. Illyrian. but it is very difficult to tell! So little of Dacian. at the expense of the hunter-gatherer Finno-Ugric people.Proto-Armenians -. I lean toward the latter. In the next 1000 years. its many variant features due to long contact with a variety of neighbors. Thracian. notably the Persians and the Medes. or even across the Black Sea. The Iranians remaining in the steppes would come to be known as the Scyths and Sakas. 1000 bc. Both begin to expand east. The Indo-Iranians differentiate into Indic and Iranian. The original inhabitants of Spain survive well into the Roman era. (Maps based in part on Colin McEvedy's The Penguin Atlas of Ancient History. The Balto-Slavics differentiate into Baltic and Slavic. Iron working begins in the Balkans by 1000 bc.move into Asia Minor. etc.and northward. c. Albanian may be the sole survivor of the Illyrian languages. probably by means of the Bosporus. The Indic group rapidly expands across northern India as far as Magatha.possibly another branch of the Cimmerians -.

The following lists all that I have found referenced: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albocenses . Each tribe inhabited a certain territory with a citadel as the capital.between the Albocenses and Sienses Predavenses .lived to the east Ciagisi . The name of the Carpathian Mountains probably comes from the name of this tribe Caucoenses .live east of the Buridavenses Crobobizi and the Trizi .lived east of the Carpathians and west of the Dnestr river.Return to Homepage Romania Costume Music Dance History Regions Photos Dacian tribes home > romania > history > dacia > dacian tribes The terms Dacian included a number of tribes.lived in the north west Apuli .lived in northern and north-eastern Dacia.lived west of the Potulatenses Anarti .lived in Dobrogea Keiasigi .lived in the Banat and Crisana Sienses . Twelve Dacians tribes are mentioned by the ancient geographer Claudios Ptolemaios.lived in central Transylvania with their capital at Apulum (Piatra Craivii) Biephi . as was case also with the Thracians.lived in Oltenia with their citadel Sucidava at the mouth of the river Olt Teurisci .lived between the Dnestr and the Bug rivers Carpi .lived in Transylvania Piephigi .lived in the west Ratacenses .between the Predavenses and the Caucoenses Saldenses .lived east of the Potulatenses Suci .lived west of the Buridavenses Buridavenses .lived in Moldavia and eastern Muntenia Potulatenses . reaching the territory of modern Ukraine and Moldova Cotenses .lived in the north Tyragetae .between the Saldenses and Piephigi Costoboci .lived at the mouth of the river Dnestr | Eliznik home page | Inapoi la Pagini memorabile 155 .lived in northern Moldavia with their citadel Buridava Calipizi .

elementul latin si crestinismul ortodox. cu un principiu de unitate deosebit de toate pãrtile componente. nu care e proprie vreuneia din pãrtile lui. ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat.ORTODOXIE SI NATIONALISM ÎN GÂNDIREA PÃRINTELUI DUMITRU STÃNILOAE In multe dintre articolele scrise. fireascã. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale. Las cã elementul latin n'a fost chiar latin dupã sânge. de comuniune a omului cu semenii. pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism. A doua categorie o formeazã articolele scrise în anul 1940 si republicate în anii urmãtori. ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã. sau si spirituale. Nationalism este constiinta cã apartii cutãrui grup etnic. ''Calitatea nationalã este însusi umanul într'o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism. în relatie cu Dumnezeu cel personal. este aceea pe care o trãieste ca întreg. Legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru. si Nae Ionescu. Pãrintele revine asupra raportului ortodoxie . unitar. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu. 47. iar în cazul persoanei umane. Din bogatul material scris de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae pe aceastã temã publicãm o sintezã a celor mai importante concluzii. 1937.) * Neamul românesc este o sintezã biologic-spiritualã a mai multor pãrti care au intrat în compozitia lui. de timbrul 156 . Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism. iubirea acelui grup si activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat. Cele mai principale sunt: elementul dac. Dar este o sintezã nouã. pe de o parte. în Telegraful Român.nationalism dar se simte obligat sã-i punã la punct pe fratii grecocatolici si pe intelectualii nostalgici dupã crestinismul occidental. legea care îl exprimã ca ceea ce este el în chip propriu. (Nationalismul sub aspect moral.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia. nr. o individualitate proprie. în strânsã corelatie cu celelalte unitãti. stiut fiind cã o mare parte dintre colonisti au fost adusi din provinciile Asiei Mici. e una din unitãtile unei altfel de firi. pe de alta. Caracteristicile elementelor componente sunt strãbãtute de un timbru nou. * Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas.

care nu strâmbã ortodoxia din punct de vedere formal. Dar viata bimilenarã a neamului. conducându-se dupã el în atitudine si pasii sãi. 5.R. e sentimentul cã esti pentru o misiune.. în T.neamurile au avut religie. si o baz&atillde. pe lângã aparatul constituit dupã legile universale ale opticii. Nu romanitatea. nr. viata si însusirile. (Idealul national permanent. Dar iarãsi orice natiune poate decãdea. Idealul national permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decât în legãturã cu ea. Sau ochiul însusi este. Deci putem spune cã legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru este românitatea. Judecata logicã si bunul simt comun. nu dacismul. sentimentul datoriei de a-i ajuta în chip deosebit. este ca al oricãrei entitãti: sã ne mentinem si sã ne desfãsurãm în toatã plenitudinea însusirile românitãtii. ca o mlãditã care datoreazã totul tulpinei care-i dã seva. Si mai stim cã ea este singurul ochi corect. cãci românismul este implicat în calitatea subiectului ortodoxiei si românismul însusi este strãbãtut de ortodoxie. Religia înaltã un popor si-l conduce pânã la nivelul în care îsi poate crea un stat. exprimat în linii mari. de a le servi lor. dar româneste. de românism. 157 . Care este însã modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentã? Aceasta ne-o spune istoria si ne-o spune viata actualã a poporului nostru: este Ortodoxia. Ortodoxia are o functie esentialã si chiar capitalã în viata românismului. Desi în practicã mijlocul prin care întretine neamul nostru comuniunea cu ordinea spiritualã eternã este întregul contopit: ortodoxie-românism. Constiinta de sine. Idealul nostru. 1940. asa cum materialul si simbioza sufleteascã în care e îmbrãcat aparatul optic al ochiului. adicã româneste. 4 si nr. Dovadã cã mai înainte de a avea un stat . Dar ochiul e al unei individualitãti etnice determinate. de a te jertfi pentru ei. ca si poruncile realitãtii. al unei unitãti sintetizate din mai multe elemente constitutive. Idealul permanent al neamului nostru este cresterea sa spiritualã . Sentimentul de rãspundere fatã de cei de un neam cu tine. constiinta cã existi si actionezi ca însul cutare.) * Un popor a ajuns o natiune când fiecare membru al ei se simte în constiinta sa trãind prin ea si pentru ea. Ortodoxia se aflã aici într'o sintezã anumitã. 2. aceasta este legea cea mai înaltã prin care ne mentinem si ne împlinim misiunea noastrã. Românul întretine comuniunea cu ordinea eternã prin ortodoxie. desigur. Cheagul de iubire si de sacrificiu între membrii natiunii nu-l poate întretine decât credinta în Dumnezeu. Constiinta nationalã are trei elemente componente: 1. nu numai în starea de popor. Dar sã nu creadã Statul cã odatã apãrut în existenta unui neam. corespunzãtoare de existentã fizicã . toatã opera realizatã prin lucrarea religiei se prãbuseste.expresie a natiunii . Desigur cã în teorie este greu sã întelegem cum e cu putintã aceastã interpenetrare a ortodoxiei cu românismul.aceasta presupune. ci într'o disolutie care o pune într'o primejdie de disparitie. ci românitatea cu tot ce cuprinde ea. cã ai o rãspundere. Ortodoxia e ochiul prin care priveste românul spre cer si plin de lumina de acolo si-l întoarce spre lume. când pierde credinta în Dumnezeu. si o materie si o simbiozã sufleteascã individualã. El singur nu e în stare sã sustinã un neam la nivelul la care l-a ridicat religia. se poate lipsi de religie. Orice grupare etnicã s'a ridicat de la starea de popor la starea de natiune prin credinta în Dumnezeu. nu ale romanitãtii noastre. 3. Constiinta cã apartii unui neam si cã ai anumite determinante nationale. nu strâmbã legile optice generale dupã care functioneazã. determinat de individualitatea sa etnicã. Rãmas singur. Constiinta e fricã si cutremur. Statul national e un fiu al religiei.printr'un fel de relatie cu ordinea valorilor eterne. teoretic se poate spune cã o întretine prin ortodoxie.individualitãtii noi care este românitatea. cer sã trãim dupã legea individualitãtii nostre nationale. printr'o comuniune româneascã cu Dumnezeu. ne aratã cã în practicã lucrul e întru totul cu putintã. sãnãtos. fãrã ca vreuna sã sufere.

o cale necesarã spre crestinism? Natiunile sunt comunitãti de destin. ca factorul indispensabil pentru ridicarea neamului. Crestinismul n'a venit sã se opunã tendintelor celor mai firesti de comuniune.o singurã credintã crestin&ã. nu tin de experienta autentic religioasa.R. ca fortã sufleteascã constientã.) * Crestinul se întreabã: ''pot sã fiu nationalist. retragerea in eu si inchiderea ferestrelor dinspre lume... spre crestinism. deosebit de profunde. 1940.'' Aprilie 1996) Parintele Dumitru Staniloae SCURTA INTERPRETARE TEOLOGICA A NATIUNII Toate cate sunt pe lume sunt opera lui Dumnezeu. ((Crestinism si nationalism. cea de totdeauna a neamului . Prin ce se promoveazã constiinta nationalã? (T. 1940. mai putin firesti. comunitãtile cele mai temeinice. nr. sã o facã sã caute alte forme de comuniune. mai statornice. Crestinul cu dreapta intelegere nu dispretuieste nici una din componentele cosmosului. mereu în crestere. Retragerea ascetilor ortodocsi are numai o insemnatate metodica: ea 158 . Un crestin e fericit de ocaziile ce i le oferã apartenenta la comunitatea nationalã pentru a-si trãi în ea continuturile religioase. 6.între conationalii sãi. Numai astfel neamul poate continua sã se închege tot mai deplin ca natiune. Conditia necesarã natiunii. sã înalte. spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea l-a asezat în relatii fundamentale de viatã. n'a venit sã înãbuse natura. concretizãrilor celor mai profunde ale acestor tendinte.Religia trebuie mentinutã mai departe în acelasi rol de cinste. fatã de alte feluri de comunitãti cu mult mai trecãtoare. Crestinismul rãzbate în mod necesar spre nationalism. gândit si trãit.R. devine în mod necesar un credincios si propagã credinta crestinã . este credinta puternicã si unitarã. tinta strãdaniei mele?'' Aceste douã întrebãri se reduc la una singurã: este crestinismul trãit si judecat consecvent. Dar dacã crestinismul tinde spre nationalism si acesta duce. Izolarea de lume si dispretul ei. ci din toate vede stralucind slava si intelepciunea dumnezeiasca. 40. a formei celei mai închegate de comuniune naturalã între oameni. în T. Nationalistul stãpânit de idei clare si consecvent în conceptia lui. sã desãvârseascã formele naturale ale relatiilor omenesti. Dumnezeu nu mã va rãsplãti dupã modul cum am stiut sã mã desfac de comuniunea fireascã în care mi-a fost dat sã trãiesc. ci sã intensifice. ) Selectie Dan Sãvan (''Vestitorul Ortodoxiei. mai superficiale. înfãsurate prin mai multe fire de legãturã. nr. sã-mi iubesc neamul si sã lupt pentru apãrarea si înãltarea lui?'' Nationalistul: ''e necesar crestinismul în cadrul conceptiei mele nationaliste. ci dupã modul în care am afirmat aceastã comuniune cu vointa si cu iubirea mea crestinã. Credinta crestinã e pentru credincios un impuls spre afirmarea comunicãrii nationale.

Daca o persoana. ed. E drept. pag. autodescoperirea fiintei dumnezeiesti in Sine insasi. Copilul implica in sine forma sa deplina de la adanci batranete. manand dezvoltarea acestora din urma spre forma care se afla realizata in ele din eternitate. Dumnezeu n-a creat-o pentru a Se implini pe Sine.urmareste doar refacerea personalitatii. de limita: in embrionul minuscul se include forma desavarsita a exemplarului. Serafim al Sarovului. modelul spiritual. Ymca Press. Paris. dincolo nu in sens spatial. numai cat in diverse stadii ale desfasurarii. dar in forma creata. Asadar. ci metafizic. Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu. dar nu izolarea lui de lume. marele ascet si sfant rus din veacul XIX de pilda. pag. Mai mult chiar: orice persoana sau lucru cuprinde forma sa intreaga in fiecare moment al dezvoltarii. ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetarii fiintiale a lui Dumnezeu. Ascetica ortodoxa deriva din ideea ca omul e centrul si stapanul lumii create. Cu adevarat minunata si sublima este lumea cu toate cate o constituie. Bulgakov numeste organismul ideilor dumnezeiesti. 49. Lumea dumnezeiasca nu e un model static. ci e un complex de forte dinamice. nu inseamna ca lumea a fost creata intamplator sau arbitrar. Paris. in ruseste). 1930. ca o jucarie inventata ad-hoc de Dumnezeu care Se plictisea. pentru a-Si desavarsi viata Sa interna care n-ar fi fost deplina fara lume. Serafim chipul lui Dumnezeu se descoperea in fiecare om si acest chip constituia pentru el o reala si adevarata "bucurie de Domnul". dar ca prin pacat a cazut in robia lumii. dar pusa in stare de devenire in afara de Dumnezeu. Serafim al Sarovului. a strabatut in ea si-i orienteaza organizarea si asimilarea influentelor externe intr-un sens mai dinainte determinat.V. dintr-un capriciu de un moment. ci modelului forta care. au activat in lume cu dragoste nemarginita si s-au bucurat de toate cate vedeau. este scopul asceticii crestine. oricat de treptat conduce dezvoltarea unui exemplar de vietate. Sofia necreata. Iar dincolo de embrionul din stadiul initial. modelul-forta. in momentul creatiei a facut un pas urias. Teologul rus S. sau o planta se dezvolta intr-un anume fel si pana la un anume grad. sunt nedespartite de fiinta Lui. Iar de lume spune ca este exact aceeasi Sofie. modelul-forta din care isi ia puterea embrionul creat. Dar libertatea aceasta a lui Dumnezeu de necesitate naturala. e alt model. Ele activeaza de la granita metafizica a lucrurilor. rusa. "Crearea lumii consta metafizic in aceea ca Dumnezeu a pus lumea Sa dumnezeiasca proprie in forma de devenire" (Mielul lui Dumnezeu. lunecand din punctul arhimedic din care e capabil sa suprapriveasca lumea si s-o stapaneasca. de dincolo de granita metafizica a acelei persoane sau plante. iar in pantecele maicii sale de asemenea. Sf. viata aceasta intern dumnezeiasca. ci una si mai stransa. Ymca Press 1933. cu nevinovatie de copil. (N. Toti sfintii. "Aceste apelatiuni nu erau o simpla expresie a bucuriei unui suflet transfigurat de asceza: pentru Sf. regasirea punctului central spiritual din care apoi sa priveasca lumea si sa-si indrepte actiunile pline de dragoste asupra ei. numea pe oricine venea la sine "comoara mea" si "bucuria mea".Iljin: Sf. aceasta nu se datoreste numai intamplarii oarbe si influentelor externe. 159 . Se poate merge asa pana la punctul initial. adica aceia care au depasit stadiul retragerii metodice.149). Readucerea comandantului in postul de comanda. a facut in fond totul: a scos la evidenta creata si ipostatica un lucru. totusi in momentul initial. Cosmosul este tot lumea dumnezeiasca. modelul spiritual. creatia n-a fost o necesitate naturala pentru fiinta dumnezeiasca. care e chipul sau. Lumea aceasta intreaga e dupa continutul ei eterna. ci are o temelie adanca in Dumnezeu si realizeaza o idee eterna a lui. Dar intre lumea creata si cea necreata nu e numai apropierea dintre copie si model. in angrenajul fara orizont si fara libertate al marii masini care e necesitatea naturala.

e de la sine inteles ca precum exista alte deosebiri anatomice destul de remarcabile intre diferitele rase. Este specificul national o stalcire a umanului. Dar raspunsul se poate da si altfel: pacatul sau raul e de alt ordin decat unitatea sau diversitatea. nu o decadere a lui. Dar in ei se cuprindeau potential toate natiunile. Legea aceasta nu e plauzibil sa fie contrara voii lui Dumnezeu. Astfel creatia propriu-zisa n-a constat intr-o aratare a lumii in forma ei deplin dezvoltata. Ceea ce este de la inceput in Dumnezeu deplin descoperit si dezvoltat. ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu sa dezvolte omenirea. caci o comunicare de forta de la modele la chipuri trebuie sa aiba loc. ca potente. Dar chiar daca deosebirile ar fi materialmente prea infime pentru a putea fi sesizate cu instrumentele de pana acum. cu toate diversificarile in care se infatiseaza. aceasta nu e caracter national. In cazul acesta datoria tuturor crestinilor ar fi sa scoata omenirea din aceasta stare pacatoasa. Intr-un singur caz n-ar fi natiunile de la Dumnezeu si ar trebui sa luptam impotriva lor: cand diversificarea omenirii in natiuni ar fi o urmare a caderii in pacat. Este diversificarea omenirii in natiuni un pacat. El inseamna stalcire. Cine nu stie insa ca nimic josnic nu se afla in felul specific cum percepe si reactioneaza in lume membrul unei anumite natiuni? In simtirea doinei romanesti si in hora noastra nu cred ca e ceva pacatos. Dezvoltarea lumii e o descoperire in timp a formelor care exista etern. Nu stiu cat de departe au ajuns cercetarile de laborator referitoare la deosebirea sangelui la diferite rase sau chiar popoare. sau daca e si asa ceva. o decadere din fiinta omeneasca? Ar fi. cand acest specific national s-ar prezenta ca ceva vicios. mai ales ca diversificarile acestea manifesta cele mai adese ori o innobilare a trunchiului de baza. Dezvoltarea aceasta se face printr-o colaborare a lui Dumnezeu ca proniator. Dumnezeu a creat numai semintele lucrurilor. ci. La baza fiecarui tip national actioneaza un model dumnezeiesc etern pe care acea natiune are sa-l realizeze si in sine cat mai deplin. cu toate speciile si varietatile lucrurilor din ea. meschin. dar nici iradierea nu lipseste din chipuri. sau o urmare a pacatului? Ar fi de ajuns sa respingem aceasta presupunere cu simpla provocare la legea universala a treptatei diversificari a faunei si a florei. dar in aceste seminte se cuprind potential toate formele ulterioare ale lor. Natiunea in faza pacatului are manifestari pacatoase. Dumnezeu a creat la inceput pe Adam si Eva. Prin actiunea modelelor-forta apar deodata germenii creati ai copiilor lor. S-a facut aici un transcensus misterios. in lume se arata pe rand. apar deodata chipurile lor. vor fi existand si deosebiri in sangele (fara ca sa se intinda pana la spargerea unitatii neamului omenesc) care sta la baza organizarii sistemului osos. cu lumea. este pacatoasa. a existentei produse de alte puteri. pentru ca natura omeneasca in general.Misterul acesta apare in toata adancimea lui cand meditam la creatia propriu-zisa a lumii. Chipurile acestea nu sunt o iradiere a modelelor. fara inaltimi si puritati de simtire si de gand. in timp. nedezvoltate. o trecere de la un plan la alt plan cu totul eterogen. care sunt ultimele forte imanente ce conduc organizarea corpului. 160 . desfigurarea a lucrului dat. ci prin indreptarea naturii omenesti in general. precum e de la sine inteles ca deosebirile fizice corespund unor deosebiri in puterile psihice si spirituale. si ale exemplarelor ce vor descinde din el. ci omenesc. Acestea sunt descoperiri in timp ale chipurilor care exista etern in Dumnezeu. sa contopeasca natiunile intr-un singura. Dar in embrionul unui exemplar nu se cuprinde numai forma deplina a acelui exemplar. Scoaterea oamenilor din starea pacatoasa nu se face prin anularea calitatilor nationale. In ce priveste pe om in special.

numai o minte simplista nesocoteste unul sau altul din termenii antinomiei. in lupta una cu alta. Umanul exista numai in forma nationala. atunci nu s-ar mai putea face deosebire intre buni si rai in cadrul unei natiuni. care are. dupa cuprinsul lor. In fiecare arata o nuanta din spiritualitatea Sa nesfarsita. Sf. nu e anational. Ar insemna sa distrugi insusi umanul. caci toti ar fi rai. Nationalul nu intuneca umanul. asa cum exista numai determinat individual. cu mentinerea deplina a amandurora. in realitate sunt unite inseparabil. colorat national. umanul si nationalul. caci ele sunt aceeasi umanitate stand in diferite forme. ci a vorbit o limba. Nici Adam. ci foarte posibila. Natiunile sunt. macar. fara determinante nationale. vrand sa rectificam opera si cugetarea eterna a lui Dumnezeu? Sa nu fie! Mai degraba vom tine la existenta fiecarei natiuni. e un sentiment colorat romaneste. n-a fost anational. incat socotesc de prisos sa mai insist. identitatea dintre oameni si deosebirea dintre natiuni. caci armonie deplina este si in lumea ideilor dumnezeiesti. Se pune problema greu de descurcat a raportului intre national si uman. Dumnezeu pe toate le vrea. a avut o anumita mentalitate. nu cumva e nationalul o simpla iluzie. pe care sa-l poti lepada in oricare moment voiesti? E de remarcat intai ca nu exista om anational. Chestiunea imi pare atat de evidenta. Un om pur. necolorat din punct de vedere national. ci in starea in care este. Nu se pot extrage la un individ sau la o natiune determinantele individuale sau nationale pentru a lasa umanul pur. e intelegator al celorlalti oameni. propovaduind armonia lor. sentimentul de fratie umana care simte ca-l leaga de un ungur. Asa cum nu poate exista un mar fara determinantele unui anumit soi. aici intr-un fel. Un uman fara calitate nu exista. Pasti. Individul sau membrul unei natiuni e uman. in chipul cel mai intim si mai misterios. nu-l extermina? Iar daca umanul ramane. printr-o coborare undeva in substratul pur uman al personalitatii sale. este o abstractie.Daca ar fi ceva pacatos in insusi specificul national. o anumita calitate. 1934 Din volumul "Ortodoxie si Românism" 161 . in mila lui e tot roman. asa nu poate exista un om fara determinantele individuale. Un roman. cand simte mila fata de un ungur. eterne in Dumnezeu. Nationalul sau individualul e insusi umanul. nu printr-o depasire a calitatii sale individuale sau nationale. ceva de suprafata. Le vom suprima noi. in mod necesar. ai altor natiuni. De aici urmeaza ca armonia intre natiuni nu e exclusa. in mod necesar. sau. Ceea ce intelegerii noastre pare antinomic. dincolo in altul. cu alte cuvinte. determinata. o anumita constructie psihica si trupeasca.

de realitate. apar mai bine conturate desfăşurările trecute şi. Nu realitatea s-a schimbat. "solniţa" Europei de Gabriel Gheorghe Intelectul uman a produs în imense perioade de timp numai erori.Carpaţii. De ce trebuie ca fiecare epocă să-şi scrie Istoria? Pentru că. se obţin viziuni mai aproape de adevăr. ca urmare. Dar ce este de fapt adevărul ? Este un mod specific uman de înţelegere teoretică. cei comtemporani o cu totul altă înţelegere a aceleiaşi realităţi. Această înţelegere n-a fost totdeauna aceeaşi: atomii lui Democrit reprezentau o înţelegere a realităţii. Nietzsche S-a spus de numeroase ori că Istoria trebuie rescrisă periodic. tehnică şi practică a vieţii şi universului. ci înţelegerea noastră. pe măsură ce ştiinţele pozitive sporesc cunoaşterea lumii. 162 .

) et étaient déjà parvenus à un certain degré de civilisation. ns. treptată. 173). nici germana. ceea ce înseamnă că omenirea se mişcă asimptotic la adevăr. Noi am găsit. cu nenumăratele aspecte din natura înconjurătoare pentru care înţelegerea şi explicaţiile au variat de-a lungul timpului. Acesti Arieni erau AGRICULTORI (subl. unde solul nu se desgheaţă decît două săptămâni pe an. Mommsen et Max Müller 163 .Pe parcursul timpului nu s-a trecut deodată de la înţelegerea din vremea lui Democrit la cea din vremea noastră.) si vorbind o limbã care nu era ìncã sanscrita. Din aceste puţine considerente rezultă că adevărul poartă pecete istorică. ni l'allemand. Ces Aryas étaient AGRICULTEURS (subl. Lassen. Asemănător s-a întâmplat cu fulgerul.. din păcate. Conaţionalul său Isaac Taylor califică. că fiecare epocă are adevărurile ei. deşi cu pretenţii de ştiinţă. stabiliti probabil PE CEL MAI INALT PLATOU AL ASIEI CENTRALE (subl. ns. mais qui contenait les germes de tous ces dialectes.. Nu existã exemplu mai curios de aberatii ale stiintei. p. Când celebrul Max Müller. la cunoaşterea realităţii înconjurătoare. ns. "descoperă" un leagăn primar la Arienilor (agricultori şi păstori) pe cel mai înalt platou al Asiei.269) ?Exista un mic grup de arieni. spre sfîrşitul veacului.Taylor citează cîteva astfel de nume: Il est instructif de voir combien sont médiocres les arguments qui suffirent à convaincre les plus grands érudits de l?Allemagne et de l'Angleterre Pott. n-a însemnat uneori mai mult decât povestiri ştiinţificofantastice. Grimm. la jumătatea secolului trecut. ns. numeroase astfel de erori fundamentale scrise şi răspândite chiar de unii savanţi iluştri. nici greaca. dar care continea ìn germeni toate aceste dialecte. n-a suscitat nici o reacţie din partea savanţilor contemporani lui. tunetul. ploaia şi ninsoarea. (3. la peste 4 500 m altitudine. Schleicher..Il existait un petit clan d'Aryas établis probablement SUR LE PLUS HAUT PLATEAU DE L'ASIE CENTRALE (subl. Să-l cităm chiar pe Max Müller: ..) et parlant un language qui n'était encore ni le sanscrit. ci printr-o evoluţie lentă. Puţinătatea cunoaşterii este răspunzătoare de faptul că istoria scrisă în Evul Mediu şi chiar până în secolul al XIX-lea. p.) si ajunseserã deja la un oarecare grad de civilizatie. descoperirile de acest fel: Il n'y a pas de plus curieux exemple des aberrations de la science (2. dar nu este aici locul de a le menţiona: I. diversele perioade istorice având înţelegeri specifice. ni le grec.

filele 204-253 scrie: Principatul este mai mult decît fericit şi mai mult decît oricare altul este fertil pentru orice. În Istoria Transilvaniei.e. constitua în mileniile precedente singurul spaţiu din Europa ce asigura integral condiţiile necesare zămislirii. Paul Strassburg (1632)..Surprinsã. în toate ţările. parţial. s-ar fi scutit de a aduce lemne în pădure.Asemănător raportează numeroşi alţi martori oculari. p. 1 (5. p. desi putin fondatã. din Biblioteca Vaticanului. erau cele dintâi de identificat. (2. cu puţină muncă şi osteneală el produce cele mai frumoase şi mai bune grâne.Dacă ar fi luat ca îndrumar Natura. cele care asigurau conservarea vieţii oamenilor şi a animalelor care le susţin existenţa. care nu au putut să existe şi care nu reprezintă.16). 1 se prezintă ilustrativ concluziile cercetării efectuate sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) de către Marija Gimbutas. fut universellement acceptée. operă al cărei titlu original este: De origine actibusque Getarum (Despre originea şi faptele Geţilor). compendiu anonim. Este instructiv de vãzut cìt de mediocre sìnt argumentele care furã deajuns sã convingã pe cei mai mari eruditi ai Germaniei si ai Angliei Pott.e.n. Marsigli. subl. Mommsen si Max Müller cã Arienii erau originari din Asia de unde.n.que les Aryens étaient originaires de l'Asie.e. Evlia Celebi.). fără doar şi poate. scrisă de Iordanes. cette opinion.. 55. Urmele de vieţuire umană şi obiectele descoperite în săpăturile arheologice se găsesc. că Ardealul. mileniul V î.. care. în Asia centrală. Este curios cum istoriografia maghiară din secolul trecut a susţinut teza.Această dovadă va fi făcută în Studiul Introductiv al unei ediţii bilingve. a Istoriei Geţilor. fu acceptatã ìn mod universal? O eroare nu mai puţin importantă este inventarea de către istoriografia medievală a unor Goţi. prin migratii succesive. Gimbutas scrie (5. imposibil de pus la îndoială şi de contestat. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. adică să-şi irosească viaţa fără vreun folos. d'où. în mileniul V î. cu excepţia spaţiului Carpatic şi a zonelor pericarpatice.2700 î. ci le-ar fi fost deajuns drumul ideatic pînă în centrul Europei. cca 1530. quoique peu fondée. bufniţe la Atena şi apă cu sacaua la Mare. cum a numit Tröster Ardealul. latină/română. ils étaient venus s'établir en Occident. reallitate care se coroborează cu absenţa scheletelor din neolitic în ceea ce astăzi se numesc Franţa. la sfîrşitul cercetării sale. Fig.54). p.. Lassen. la 551 e. a fost nelocuit timp de 1000 de ani pînă au sosit ungurii din centrul Asiei ca săl populeze. manuscris latinesc 6 263. între aşa-zişii goţi şi geţi. În fig. profesoară de arheologie la această Universitate (5). care s-a prelungit pînă în contemporaneitate. decît un alt nume pentru Geţi. în Spaţiul Carpatic. venirã sã se stabileascã ìn Occident ? aceastã pãrere. Dacă ar fi făcut acestea... Canaanul Europei... fiziologie etc. conservării şi desăvârşirii vieţii umane..Condiţiile de mediu. Gimbutas au fost resturile arheologice din neolitic (6000 .n. aici s-a trăit extraordinar de uşor. Să-l mai cităm. Petrus şi Paulo Manutius (1596). pe Erasmus H. Europa.Această istoriografie pentru somnambuli este ridiculizată de aspecte limpezi din geologie.. par migrations successives. Germania etc. ediţia română): Nu este clar ce a 164 .După cum se vede din fig. Obiectul cercetării profesoarei M. în muzee şi în locuri special amenajate. şi mulţi alţii.. get el însuşi. cît şi zarzavaturi şi bucate. Johann Filstich (1728) etc. în care numeroşi istorici au văzut o imaginară confuzie a lui Iordanes. aceşti savanţi iluştri n-ar mai fi trebuit să caute la mii de kilometri distanţă. M. Grimm. era o imensă pată albă.. Schleicher. împreună cu zonele extracarpatice. Anglia. ns.S von Weismantel (1688-1749): Această ţară are pământul cel mai minunat şi cel mai mănos. etc.n. savanţii pe care i-am amintit.

etc. Dupã multe generatii. only those humans survived who could carefully conserve enough sodium for good health. lingvistică şi lingvişti etc. am conchis că nu există sare.49) bilingv. evident. p. (7. Capra cu trei iezi aduce pentru ieduţii ei drob de sare la spinare. Virchow. corpul intrã în convulsii. Să cităm în context şi două referinţe americane: a. The rest perished (10. un articol intitulat Sarea. nici istorie şi istorici. André Lefèvre.. b. p. Fără să ştie de Na şi K. paralizie. Numărul erudiţilor care au observat şi scris despre această diferenţă calitativă este foarte mare: Mommsen.. Pierre Lévêque etc.. Le sel est absolument indispensable à la vie physiologique de l'homme. română/engleză. CEILALTI AU PIERIT (subl.Numai aşa se explică textul din Evanghelia după Matei 5/13: Voi sînteţi sarea pământului. pentru unii. iar în alte zone ale Europei nu s-a întâmplat nimic asemănător. pe baza datelor oferite de fiziologie. Clémence Royer. Fiziologia nu se născuse.381) b. nu există viaţă de tip uman şi. Over many generations. etc.Întrebarea este legitimă. dar fără sare nu (!!)Ceea ce ştiau ca ţărani.5) Sarea este absolut indispensabilã vietii fiziologice a omului. paralizie. s-a dezvoltat o civilizaţie primară grandioasă. moarte) (9. ţăranii din străvechea antichitate ştiau că fără sare nu există viaţă. sau nu ajunsese la desăvîrşire.determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. moarte. pentru alţii. death (Fãrã sare.Noi am publicat (6. ns. paralysis. corpul intrã ìn convulsii. dar fără să găsească şi explicaţia acestui fapt. p. prin observaţii de toată ziua. au uitat după ce s-au făcut domni şi au fost şcoliţi prin universităţi domniile lor istoricii şi lingviştii din diverse timpuri şi locuri. p. iar în basmul Sarea în bucate morala este: fără miere şi fără zahăr poate omul să trăiască.) 165 . numai acei oameni au supravietuit care au putut sã-si pãstreze cu grijã destul sodiu pentru o bunã sãnãtate. the body goes into convulsions. Without salt.136) a. Fãrã sare. criteriu pentru regândirea istoriei în care. De ce în Carpaţi a apărut o societate umană organizată. André Piganiol.

sînt indispensabile pentru realizarea funcţiilor vitale minimale ale organismului. viaţa de tip uman nu a putut apărea decît într-un spaţiu cu surse de sodiu la îndemână. îl lingeau. disproporţia dintre Na şi K este foarte mare. luându-şi raţia de sodiu pe care le-o cerea organismul.Oaia a fost domesticită. în Iliria şi Panonia. din aceste zone adiacente spre Carpaţi. în Peninsula Balcanică. la realizarea presiunii osmotice intraorganice etc.Fãrã o alternativã la aceastã situatie limitã.0.Nu există. în Carpaţi. în transhumanţă. prin rolul lor în producerea excitaţiei neuromusculare. ca să le ajungă pînă-n primăvară. leagănul civilizaţiei europene. de aceea. 2 ? Pe muntele de sare de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei) Ca un corolar al fiziologiei umane. unde. pentru că nimic nu putea veni din zone fără sare. acelaşi raport variază în genere de la 1/2 la 1/4-1/5 în favoarea potasiului. fără ele viaţa de tip uman nu este posibilă. partea de fiziologie a nutriţiei pentru o enciclopedie practică de artă culinară (11). Na putînd reprezenta 1/10 faţă de conţinutul de K. Concluzia: deşi ponderea Na şi K în organismul uman nu reprezintă mai mult de 0. puţin) anorganice care. dar ajungînd în unele cazuri şi 1/100 sau chiar 1/200. În tabelul 2. la produsele cerealiere. Fig. Însă. la păstrarea echilibrului acido-bazic. 2). legume şi fructe.Între celelalte.Încă din Neolitic în curtea fiecărui ţăran exista un bolovan de sare pe care.6% din masa corpului (un corp de 70 kg conţine cca 245 g K (0. vaca. ar fi fost sortite disparitiei. în Spaţiul Carpatic.România este spaţiul cel mai favorizat de pe glob. nici animalele lor nu puteau dăinui.15%). pînă-n Caucaz. Africa si America de Sud. singura sursă de sare la suprafaţă în tot spaţiul transhumant pericarpatic. în realizarea şi păstrarea tonusului. deşi se găsesc în cantităţi mici sau foarte mici în organismul uman.Cu mult înainte de articolul menţionat (6). mamiferele superioare. noi scrisesem. când sentorceau de la câmp. pentru aprovizionarea continuă cu sare. ciobanii carpatici duceau cu ei. inclusiv omul. ìn timp ce nevoile de Na ale organismului nu pot fi asigurate prin alimentatie. la iernatic. sodiul (Na) şi potasiul (K) sînt implicaţi în metabolismul muşchiului inimii. păstorii luau cu ei sarea trebuincioasă pînă la revenirea în Carpaţi. o transhumanţă inversă. la fiecare plecare.35%) şi 105 g Na (0. cu circa 166 . în solniţa Europei. pe măgăruşi. în colaborare. Concluzia: cantitatea de K de care organismul are nevoie se obtine din alimentele ingerate. înainte de stabilirea unor drumuri ale sării. cantităţi suficiente de sare pentru ei şi pentru oi. În toate spaţiile circumcarpatice menţionate mai sus nu există sare la suprafaţă.7 din cartea amintită (11) noi am pus K şi Na pe două coloane alăturate astfel că se observă uşor că. la lapte şi produse lactate. pînă la Marea Adriatică. urmatã de America de Nord. pînă la Marea Egee şi Marea de Marmara. Cel mai bogat continent ìn resurse de sare ste Europa. ocazie cu care ne-am încredinţat de rolul covîrşitor al celor 15-16 oligoelemente (oligo = oleacă. pînă la revenirea acasă. inclusiv a celui cardiac.5 . de unde primăvara turmele reveneau în Carpaţi. toamna.Am reţine atenţia asupra unui fapt deosebit de important pentru istoria Europei care n-a fost încă menţionat: au existat sălaşe ale păstorilor valahi în spaţiul din Nordul Mării Negre. la carne şi produse din carne. Cele mai dezavantajate continente sìnt Asia. cît şi calitatea sării şi mai ales prezenţa unor masive de sare la suprafaţa solului (Fig. cantităţile de K conţinute sînt de cca 2-3 ori mai mari decît cele de Na. cel Carpatic. oaia etc. atît în ce priveşte cantitatea de sare. Cam acelaşi raport se regăseşte şi la peşti şi alte vietăţi acvatice etc. Când plecau în transhumanţă cu turmele de oi. încă în Mezolitic. nici oamenii. şi nu era posibilă. Alternativa au reprezentat-o depozitele de sare gemã. În Europa nu a existat decît un singur astfel de spaţiu. a tuturor muşchilor.

e.În industria alimentară se folosesc: 2-2. de calitate deosebită. Între toate zonele lumii.Începînd din mileniul VI î.25% la brânzeturi. pe malul Lacului Getic. trebuie reţinut că.n.Mama noastră ne-a spus că. unele fiind chiar la suprafaţa solului.). consumul de sare ar fi jucat un rol important. 1. după primul război mondial. să trăiască şi în zone lipsite de zăcăminte de sare. ?Magazin? nr. de unde s-a răspândit prin astfel de pendulări periodice. în punctul numit Valea lui Grăunceanu. Dardu Plopşor continuă: Asemenea constatări au îndemnat o serie de cercetători să avanseze ideea că. 1-2/1992.Dependenţa de sare fiind fiziologică. O dovadă indirectă a acestei supoziţii o constituie. 10 g/zi la cei între 1 şi 14 ani.2 000 000 ani au fost descoperite în Spaţiul Carpatic. neapărat cu samarii doldora de sare cărată pe măgăruşi. de regulă. p. I. după unii oameni de ştiinţă. în comuna Pietricica. 56. 1. judeţul Vâlcea. în pădurea Toliciului. Comunicate şi atestate la diverse congrese internaţionale. 25 g/zi la adulţi. luau.P. la muncă uşoară.n.. uşor de exploatat. prepaleoliticul. în aria Culturii Cucuteni (mileniul IV î.persoană. în procesul evoluţiei hominizilor spre om.e. 2-6% la mezeluri şi carne conservată.e. are loc o explozie demografică. În practică rezultă o cantitate medie de cca 7. pînă la apariţia frigiderelor. pomeneşte diverse populaţii vieţuind lângă un deal de sare şi un izvor de apă. faptul că aşezările omeneşti cele mai vechi se regăsesc.n) care. cu care găteau mâncarea. pe văi şi NUMAI ÎN APROPIEREA IMEDIATÃ A UNOR MASIVE DE SARE. s-au descoperit cîteva izvoare de apă sărată. situate pe ambele versante ale Carpaţilor. Lacul Sărat etc. Voiteşti. şi 35 g/zi la muncă grea. judeţul Bacău. mari cantităţi de sare erau folosite pentru conservarea alimentelor. aceste decoperiri ar putea reprezenta prima staţiune australopitecină descoperită pe continentul european. în Spaţiul Românesc se mai găsesc peste 3 000 de izvoare sărate (Dr. 10-30% pentru conservarea peştelui etc. a făcut ca această răspîndire a 167 . Din cifrele de mai sus (12) rezultă că pentru existenţa fizică (!) a oricărui grup uman sînt indispensabile mari cantităţi de sare. în Cartea IV § CLXXXI . c o i n c i d e p î n ã l a i d e n t i t a t e c u r e l a t ã r i l e l u i H e r o d o t (sec. naturală.Cifrele medii de consum de sare variază de la ţară la ţară. 3-20% la legume murate. pe teritoriul comunei Bugiuleşti. 7-15 g/zi de oaie. dintr-o slatină.75-3. între aşezările neolitice de la Tîrpeşti şi Tolici. Pentru surse a se vedea Revista "Getica".5% sare la unt şi margarină. 7) arată: Sarea a fost dintotdeauna folosită de om în alimentaţie. iar apoi o înmulţire permanentă a populaţiei. Razelm. în lucrările de specialitate: 1g/zi la copii sub un an. în copilărie.5-2% la legume conservate.De asemenea. sub forma unor munţi (dealuri) de sare. de către antropologii români Constantin şi Dardu Nicolăescu-Plopşor.n). din perioada de început a procesului de hominizare. dar şi în Cultura Criş (cca 5000 î. la început.În interviul citat.5 kg/an. p. Pentru animale sînt necesare: 10-30 g/zi de vacă care de lapte (în ultima vreme se preferă furaje sărate). Necesarul minim de sare este stabilit astfel. Spaţiul Carpatic se bucură de cea mai mare densitate de resurse de sare: peste 300 masive de sare.).În acest context. într-un interviu (v. cele mai vechi urme de vieţuire umană. cu găleata. 33 din 13 august 1983.10 000 ani în urmă.Viaţa umană nu a putut apărea decît într-o zonă cu sare la îndemână. Spaţiul Carpatic reprezintă un astfel de loc priviligiat natural.e. referitoare la aşezările umane d i n C a r p a ţ i. 1920) şi numeroase lacuri sărate (Amara.Eminentul antropolog român Dr. Dardu Nicolăescu-Plopşor. în zona temperată. În afara acestor peste 300 masive de sare. în cea mai timpurie etapă din istoria omenirii. Această menţiune a regretatului Dardu Nicolăescu-Plopşor. nu trebuie să mire că cele mai vechi urme materiale (diafize de tibie şi de femur aparţinînd unui hominid) de acum cca 1 800 000 . cunoscute şi folosite încă în Precucuteni III. V î. 5-10 g/zi porc etc. Descoperiri asemănătoare s-au făcut şi în alte zone ale Culturii Cucuteni. astfel că oamenii au trebuit să se răspîndească. apă sărată.CLXXXV.Într-adevăr.

el însuşi. Bibliografie 168 . natural. o marfă.Când.). la Români. Pe măsura îndepărtării oamenilor de sursele naturale de sare ia naştere un comerţ deosebit de prosper cu sare. deoarece se ştie că românul .Dardu Plopşor susţinea că. ne referim la cele care ne-au lăsat menţiuni în acest sens. de Spaţiul Carpatic. la-nceput. directe. ovăz.Un astfel de drum pornea de la salina Slănic. spre vest. riscuri care trebuiau plătite. reprezenta o constantă existenţială care-i jalonează insului şi. o datină multimilenară în legătură cu o zeitate zoomorfă (CALUL). simbolurile ei. în semn de prietenie şi de ospitalitate.Transportul la distanţe din ce în ce mai mari nu era scutit de dificultăţi şi de pericole. în primul rând.Asupra însuşirilor mitice lucrurile sînt neîndoielnice. de la naştere la mormînt. în unele zone.Fiind un produs de mare preţ.ale Spaţiului Românesc: DROB DE SARE. Rolul sării în istorie a fost crucial: Veneţia s-a dezvoltat.Ca simboluri ale alimentaţiei. ajungînd în unele momente. p. moaşa oricărui act conştient din lunga istorie a umanităţii. 245. într-un proces. ale condiţiilor minimale de existenţă. francezi. mai favorabile pentru viaţă oferite.Două forţe ocîrmuiesc lumea: Foamea şi Dragostea (Schiller). traversa Dunărea şi ajungea pînă la Bosfor. danezi. în Cercul sacru se depun pentru a fi vrăjite de Căluş. GETICA. Foamea era condiţia de existenţă a insului. aşa-zisele fructiere dacice nefiind altceva decît recipiente rituale pentru sare. sarea era scumpă. p. datorită comerţului cu sare şi a purtat războaie ca să nu piardă monopolul comerţului cu sare. De aici totul. ca aliment de strictă necesitate. ne vorbesc documentele de diverse feluri. Din această situaţie s-a născut expresia a fi (prea) sărat = a fi (prea) scump. 202. mei. 388. dragostea a speciei. alimentaţia. spre nord. 84. P#INE şi SARE (subl. 384. englezi. dintre produsele care se aduceau ca daruri la altarele diverselor divinităţi. trecea prin Bucureşti. iar Londra şi Hamburgul s-au dezvoltat în legătură cu comerţul cu sare. De aceea.C. oaspeţii dragi erau şi sînt primiţi cu pâine şi sare. 247.Aspectul magic este foarte răspîndit: sarea se foloseşte în diferite descântece şi în talismane. la 19 iunie 1993). ns. pînă de curând. De aceea. scandinavi). iar pentru altele. azi. 393). din ce în ce mai depărtate de sursele de sare. comunicare prezentată la S. sarea era considerată ca având însuşiri mitico-magice. milenii în şir. la apariţia aşa-zisei societăţi de consum. aşa după cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. Aşa s-au dezvoltat străvechile drumuri ale sării care pleacă din Carpaţi. indirect. referitor la un bun. în anumite zone. spre est. justificată numai de raritatea şi preţul ridicat al sării în acele timpuri. orz. pentru vindecarea unor boli (14. niciodată porumb (Ion Ghinoiu. un ritual preistoric atestat numai în România. la Geţi. Este vorba de un jurămînt sacru! În Căluş. Nimic nu se făcea fără rost în momentele de început ale existenţei umanităţii ca şi pe tot parcursul evoluţiei sale. unde a şi rămas o arteră care poartă numele Drumul sării. speciei. decurgea şi se înfăptuia sub imperiul necesităţii. solniţa Europei. ca o Roză a vînturilor. seminţe. în toate direcţiile: spre sud. numai produse simboluri ale alimentaţiei . dar numai din plante care cresc în Spaţiul Carpatic din străvechime: grâu. constatăm că numeroase popoare europene. îşi revendică originea Carpatică (spanioli. secară. dacă nu găsim arătări ale lor. În antecedentele sale omul a depins de natură şi a colaborat cu ea. iar omul era format şi pregătit pentru lupta zilnică a vieţii. una din acestea fiind aceea că a reprezentat. avem expresia dacă se varsă sare iese ceartă. De asemenea. Viaţa nu era uşoară. şi numai la Români. 376.populaţiei să fie condiţionată de asigurarea aprovizionării continui cu sare a populaţiilor care roiau din Spaţiul matcă. monedă de schimb. sarea făcea parte. Căluşul.odată ce a jurat pe acestea . tot scenariul de desfăşurare al acestei evoluţii îşi are temeiul în condiţiile mai uşoare. Ca specia să subziste trebuie ca inşii care o compun să-şi asigure. radial. 46) scrie: Jurămîntul (românilor) se depune pe AP|. existenţa individuală. în existenţa sa. viaţa. 19.îndură mai degrabă tortura şi îşi dă viaţa decît să declare ceva sau să-şi trădeze complicii. Ehrler (13.J. J. De-a lungul acestor drumuri au apărut noi şi noi aşezări omeneşti.{. în mod natural.

Paris. vol. Scurtă descriere a ţinuturilor Moldovei. 1977. Minerals. Paris. Ed. 1908. 3 Müller. Max. J. 1983 5 Gimbutas..). Timişoara. ap. Marija. I. 332 p. 1971. nr. Les peuples Aryens d'Asie et d'Europe. A. Ed. 439 p. 478 p. 6 Revista "GETICA".S. Le rôle du sel dans l'histoire. Michel (Edit.S. 14 Candrea. et al. 13 Ehrler. Frank. Tehnică. september 1977. Călători străini despre ţările române. Paris. (Traduction de l'anglais). Larchmont Books. 370 p. 208 p. Cercetarea exploatarea şi valorificarea sării. Ceres. Le sel. Ed. 1895. Folclorul medical român comparat. In: "National Geographic". Banatul de la origini pînă acum .A. PUF. 334 p. L'origine des Aryens . 3.J. 464 p. Meridiane. 2 Taylor. 396 p. 10 Adams. Ed. kill or cure? N. 1982. Isaac. Jean. ESE. Durand et Pedone Lauriel. 1968. Paris. C.1774.. 9 Young. 11 Gheorghe. Vigot Frères. Ruth and Murray. 4 Weismantel (von) Erasmus A.1 Zaborowski. La science du langage. nr. Mică enciclopedie practică. Salt. the essence of life. 1949 8 Mollat. Gabriel et al. 1-2/1992 7 Stocker. Gordon. 1867. vol. PUF. 1982. VIII. Arta culinară. 530 p. 296 p. 152. Paris. Facla.Y. Ed. 169 . M. Civilizaţie şi cultură. 12 Atudorei. Octave Doin. 1989. Casa {coalelor. 1944.

ieri. CIVILIZAŢIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BAZINUL CARPATIC. Dr. În dicţionarele româneşti. a expus deja o serie de aspecte privind elemente lexicale ale limbii romăne prezente în limba maghiară. 11 . domnul Prof. Bucureşti. după care mă voi opri asupra altor aspecte din tematica simpozionului.ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI EUROPENE ? [1] ( Comunicare prezentatã la Simpozionul Academiei Române. A magyar szókészlet Román elemeinek története (Istoria elementelor de origine română în vocabularul limbii maghiare) [3]. Mihai Ungheanu. 1999 ) Gabriel Gheorghe [2] Pentru că. între care câteva sute ar fi de origine maghiară. aspecte-argument ale ipotezei privind Spaţiul Carpatic ca loc de început al civilizaţiei europene. 170 . Ferenc Bakos.12 0ct. în comunicarea domniei sale. eu mă voi mărgini la a vă prezenta impresionantul volum al eminentului profesor al Universităţii din Budapesta.Bazinul CARPATIC SPAŢIUL CARPATIC . numeroase cuvinte sunt considerate de origine străină.

II. evidenţiate şi înlăturate definitiv din circulaţie de către descoperitorii lor. nu există un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (subl. sud-dunărene. Bakos. deci din bulgară etc. 301 din Dicţionarul său. Cihac . În cecetarea sa.Sextil Puşcariu [4] afirmă cu candoare că.ideea apariţiei românilor în Ardeal abia prin sec. neprecizate. Aceasta rămâne ca o datorie pentru viitor a istoriografiei române. Cihac. ceh. Cihac cunoştea destul de bine româna ca să fie îndreptăţit să încerce să întocmească un dicţionar etimologic al limbii române. Excelenta cercetare a lui Ferenc Bakos din lucrarea citată la începutul expunerii noastre. ceea ce nu s-a realizat.de râsul curcilor ! . pag. şi în bulgară. Iacob Cihac. Bakos dovedeşte. fiind căsătorit cu o săsoaică din Transilvania. aşa cum am spus. fiu adoptiv al dr. istorigrafia română nu a realizat o lucrare convingătoare. în Germania. realitatea că circa 2 300 cuvinte româneşti au pătruns în maghiară. II la Berlin. posesor de moşie la Teţcani. Ca atare. Din păcate. s-ar găsi 965 de cuvinte turceşti (16.este o mare cacialma care reprezintă. care să trimită definitiv la lada de gunoi a istoriei schimonosirea pamfletară a lui Sulzer . numai erori. autorul aşa-zisei ?teorii? a lui Roesler .un simplu act de răzbunare. dar şi de aplombul cu care afirmă apăsat. în limba română. de pildă. ns. de altfel. 171 . La finele lucrării noastre se găseşte un extras cu aproape 300 de cuvinte ungureşti de origine română. fără nici o cercetare obiectivă. . într-o limbă de largă circulaţie.aceea vorbită de toţi românii . Al. conform lucrării prof.XIII. caracterizată printr-o etichetă pretenţioasă şi strictă [6]. Sulzer a n ă s c o c i t şi formulat . şi. astfel că. scrie: deşi a fost în contact cu atâtea limbi străine. instrumentul principal de lucru la Institutul de lingvistică din Bucureşti. Aceste erori trebuie. forţat de un minim de respect faţă de el însuşi. Academia de atunci l-a ales membru de onoare. pentru ştiinţă poţi merge liniştit la cimitir. ceea ce reprezintă o eroare gravă. Lucrarea lui Al. în vol. Graur şi Al Rosetti pentru că punea în lumină absurditatea rămânerii la aşa-zisele etimologii ale lui Cihac.86 %). Bucureşti. deci din ungară. 50 cuvinte albaneze (0. Al.. ceea ce l-a supărat şi mai tare.. Pe de altă parte. de regulă istorici. ?Metoda? lui Cihac a fost: . Noi ne îndoim că Al. elveţian. printr-o analiză istorică riguroasă. Această opinie ne-a fost sugerată şi de faptul că.. adică în româna standard . în imense perioade de timp.. Iordan. o translare la limba română a unor opinii ale lingviştilor apuseni referitoare la limbile europene occidentale. a fost adus de domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774 . Acest Sulzer. ele sunt o născocire a lui Al. de fapt. a trăit la Iaşi numai până la vârsta de 8 ani. acuzat de malversaţiuni financiare în dauna statului. Cu o astfel de metodă. însă.. Cihac. după 15 ani de lucru.21 %). XII . 589 cuvinte ungureşti (10. (limba română) n-a împrumutat nimic de la ele. scrie: puţa = parties naturelles de l?homme et de la femme. Vorba lui Nietzsche: intelectul uman a produs. fără să aducă nici o dovadă pentru simplele sale declaraţii privind cuvintele româneşti pe care el le consideră ca împrumuturi din graiuri străine. F. după care a fost trimis la familia dr. a fost interzisă în lumea lingviştilor români de către I. nu era primit la petrecerile Curţii. prof. Sulzer ajungând doar preceptor al fiilor domnitorului. polcovnic în armata rusă. venind din zone.nu există nici măcar un cuvânt de origine maghiară. Este locul aici să arătăm că Sulzer este. 1870 şi vol. un simplu meditator. ? sans doute?. în ultima sută de ani. . de peste 120 ani.. care nu era boieroaică. 1879 . A fost ignorat Franz J. din răzbunare. vol I la Frankfurt am pe Main.Dictionnaire d?éthymologie daco-roumaine. şi în turcă. Revenind la cele 589 de ?ungurisme în limba română?.Roesler. dar.73 %).1782). şi din ungară. deci din turcă. supus german. unde vorbea numai nemţeşte. care. Iacob Cihac.) [5]. un duşman al poporului român. pentru a înfiinţa în @ara Româneacă o Academie de Drept. ofiţer austriac. pentru care. Sulzer. menţionate de Sextil Puşcariu.

nu pot schimba realităţile dobândite în sute de ani de cercetare. cele mai vechi 172 . Jardé [9]. Dinu Giurescu ne îndeamnă la TV să renunţăm la istorie. nu există urme de locuire decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic. Câteva descoperiri timide din ultima vreme. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. nu există în Europa altă istorie decât aceea a Spaţiului Carpatic. Dar cel mai complet cadru al determinării spaţiului în care s-au format arienii (indo-europenii) a fost realizat de savanţi de la Universitatea din Cambridge. intitulată Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei sale expansiuni. Fig. Mais le point de départ de la civilisation de toutes ces contrées doit ętre cherché au nord de la péninsule balkanique (p. mileniul al V-lea î. issus apparement de régions pannoniennes. până către epoca fierului. 6) (subl. mai ales secolul lui Pericle şi cele care i-au urmat) . în care (p. pentru că zona nu are sare). A. ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri. pe baza lecturii cărţilor vedice. 396 î. Pour l?Europe (sauf les Balkanes). profesoară la UCLA (Universitatea Californiei.n. Dl. nici Spaţiul Italic nu au neolitic (A. Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa. De altfel.e. alta . restul Europei este o imensă pată albă. profesor la Sorbona. în neolitic. Ces peuples incinérants connaissaient l?usage du fer (p.din stepele nord-pontice (ipoteză eronată. acum 7 000 ani. 26) (subl. Anglia. întocmeşte harta de mai jos. 5) etc.) Acesta este adevărul şi el apare limpede şi la ceilalţi savanţi ociidentali pe care-i vom invoca: în timp ce în Carpaţi. Mommsen [10] ş. căci. IX). [12] Menţiuni similare cu ale prof. Jean Laumonier şi alţii.n.e. se puneau bazele civilizaţiei europene. pe baza descoperirilor arheologice făcute în diverse ţări de pe continentul european. Lefčvre.e. un nouveau flot d?envahisseurs.din Spaţiul Carpato-danubian (p. Piganiol se găsesc şi la A. 460 . din Los Angeles). în calcolitic. Le reflux des populations d?Illyrie dans la péninsule italienne est attesté soit par la légende soit par la linguistique (p.. 4). în care figurează două ipoteze privind originea grecilor: una . până către această epocă.).aici greşeşte.) scrie: Aşa numita Elada nu pare să fie locuită statornic de mult timp.a. ignorând.e. în cea a fierului. Deşi Marija Gimbutas include şi Spaţiile Grecesc şi Italic . restul Europei se găsea în preistorie. déborda dans l?Italie du nord. Germania şi alte descoperiri în care lipsesc din perioada respectivă atât scheletele cât şi olăritul. că a renunţa românii la istorie înseamnă a priva de lstorie.c. în epoca bronzului. Marija Gimbutas [8]. ns. se pare. ns. André Piganiol [7].). mileniul V î. Că elenii sunt plecaţi din curbura carpatică rezultă clar şi din cartea lui Pierre Lévęque [11].n. nereprezentative.După cum se vede pe acestă hartă.Vers l?an 1 000.Este dureros că nu ne cunoaştem şi nu ne respetăm istoria. pentru că nici Grecia continentală. scrie în 1939: a. pe baza strălucitei civilizaţii elene de mai târziu (mileniul I î. presque tout ce qui précčde la conquęte romaine fait partie de la préhistoire (p.probabil. toată Europa. 25) se prezintă harta intitulată Grecii în plin marş.n. Tucidide (c.

continuă prin Asia Mică. Deci. Dintre păsări. 68)Se constată că. una din cele mai mohorâte regiuni de pe faţa pământului. De ce în Spaţiul Carpatic şi nu în altă zonă ? Marija Gimbutas chiar se întreabă: nu ne este clar ce a determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. un tabel cu factorii nutritivi prezenţi în alimentele cunoscute . ulterior fiind publicat şi în Munţii Carpaţi. Vedele nu sunt create pe pământul Indiei. eventual. întrucât nici flora. în Prusia. Ei au adus ideile lor . sterilitatatea mai multor zone. şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (38. oaia. cu spirit critic. în care primele capitole se refereau la Alimentaţia raţională . astfel încât să poată fi acceptată de toată lumea ştiinţifică contemporană. să fi îndeplinit acest rol. mesteacănul.tabel publicat într-o mică enciclopedie [15]. Nu există o zonă care să împlinească aceste condiţii în câmpiile din Nordul Europei. prezenţa sodiului (Na) este foarte redusă în raport cu cea a potasiului (K). anume aria delimitată la est de Carpaţi. la altitudine. uneori potasiul întrecând de câteva sute de ori prezenţa sodiului. În timpurile străvechi. cum presupun primii investigatori. până în Crimeea şi.La această chestiune noi am dat un răspuns bazat pe natura lucrurilor. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm măcar pe cele pe care le-am identificat. teorie ştiinţifică această ipoteză are nevoie de studii şi cercetări care să-i verifice şi să-i argumenteze. anumite specii de conifere şi. Aceeaşi idee o găsim în ediţia Marabout Université a Cărţilor Vedice : nici o urmă atribuibilă arienilor n-a fost găsită pe solul Indiei. Întocmind. 68) Arienii primitivi trăiau în zona temperată. p. ci în Spaţiul Carpatic. porcul şi unele specii de cerb.. Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu păstoritul. necesare turmelor şi cirezilor. Pentru a ajunge. 173 . salcia. nici bijuterii. strâns legate una de cealaltă. Articolul a fost imediat reprodus în SUA (Zoom). este posibil să localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi ? Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India. cu circa 20 ani în urmă. câinele. ar fi un fenomen mai recent. cum se reflectă ele din limbă. pentru că. posibil teiul şi. temeiurile. şi. ulmul. Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca. o singură astfel de arie în Europa. deci. Analizând fauna şi flora descrise în Vede.. 1922) au ajuns la următoarele concluzii (vol. cămila şi elefantul.. Deci. grâul le era familiar.Lupul şi ursul erau cunoscuţi. ambele exprimate în mg pe 100 g de aliment.. autorii lucrării The Cambridge history of India (8 volume. mai puţin sigur. nimic care să ilustreze Vedele. în timpurile primitive era o ţară acoperită de păduri. Această realitate o arată şi J. ^i mai puţin probabil este Pamirul. de care avem cunoştinţă noi). Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul. nu cunoşteau măgarul. . fără putinţă de replică. calul. Din aceste date. fagul. în legume şi fructe mai ales. nici fauna. la sud de Balcani. un criteriu pentru regândirea istoriei [14]. de acolo... nici arme.. p. arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus ? Există. chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi. După toate probabilităţile erau sedentari. cunoşteau cu mare certitudine stejarul. După câte ştim.. în acelaşi timp. în întregime.. sunt mult mai numeroase. după datele succint prezentate (în realitate argumentele. Cea mai familiară pasăre răpitoare era. se poate formula ipoteza de travaliu că civilizaţia Europei a început în Spaţiul Carpatic. trebuie să fi locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg. la vest de către Alpii Austriei şi Bđhmer Wald. pe baza menţiunilor din Cărţile Vedice. se pare. Nu este probabil ca ? Asia Centrală. după cât se pare. dar nu leul şi tigrul. Nehru [13]: Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei. după cât se pare. se pare. nu sunt caracteristice acestei zone. care să aibă şesuri calde. Acest răspuns a fost publicat sub forma unui voluminos articol bilingv (română / engleză) intitulat Sarea. după toate aparenţele. putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi raţa.monumente literare ale umanităţii. aquila (uliul). I. toate de sorginte apuseană. Cetatea Carpatică face parte din zona estimată de către Universitatea din Cambridge. după Universitatea din Cambridge. ca loc de formare a populaţiilor ariene.am observat că. considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor. potrivite culturii grâului şi păşuni bogate. nici olărit..

oaia.including the heart .Această observaţie ne-a condus la un studiu de durată privind consecinţele acestui fapt. paralizie. pe care le-am publicat atât în ţară. Spaţiul balcanic etc. organismul intră în convulsii. astfel că.133) (b) . pentru celelalte limbi europene nu se dispune decât de texte din perioade mult mai târzii. cu numeroase instrumente de lucru.ni se pare . nu au înregistrat cuvintele idiomurilor populare vorbite de populaţiile care au locuit în aceste spaţii în diverse perioade de timp. cu un secol mai 174 . unicul furnizor de sare pentru populaţiile care au hălăduit sau au locuit pe aceste teritorii. herbivorous animals were known to have walked hundred of miles to salt licks .are influenced by Na and K (?Toate felurile de muşchi . să cităm trei menţiuni: (a) . credem). din secolele IX XV. De asemenea. pentru că sare la suprafaţa solului se găseşte peste tot. conţin aspecte mai multe şi motivate mai riguros ştiinţific. inima.Dacă pentru franceză lucrurile s-au putut foarte sumar studia datorită existenţei unor texte de aşa-zisă franceză veche. sortită să rămână la stadiul de ipoteză. îl lingeau când reveneau de la păşunat. dificultatea principală . şi nu numai întrun aşa-zis Bazin Carpatic.Articolele despre importanţa covârşitoare a sării în istorie.Without salt the body goes into convultions. iar.Ca un corolar. ceea ce arată prezenţa sării la suprafaţa solului în tot Spaţiul Carpatic (Spaţiul românesc).În Istoriile limbii franceze. 134) (c) . sunt necesari foarte mulţi ani de muncă (cel puţin câteva zeci. în Spaţiul Carpatic se găsesc 2 000 lacuri sărate. Spaţiul Carpatic fiind.In early America. nu au strop de sare. (?În America timpurie se ştie că ierbivorele străbăteau sute de mile ca să lingă sare ?) (p. care ne lipsesc.All types of muscles . dar fără care desfăşurarea istorică nu poate fi explicată. Pentru că lucrările americane sunt la modă. Pentru cercetarea în continuare a ipotezei formulate. dealth. limba română s-ar putea să fie ceea ce savanţii numesc cu un apelativ generic indoeuropeana comună. Ceilalţi au pierit. în curtea fiecărui ţăran. se găsesc 300 de masive de sare la suprafaţa solului. din punctul nostru de vedere.Panonia.rezidă în faptul că nici una din ţările ale căror limbi ar putea concura la studierea şi lămurirea ipotezei menţionate. Franţa nu era francofonă decât în proporţie de cel mult 12 %. capra . numai acei oameni au supravieţuit care au putut să-şi conserve destul sodiu pentru o bună sănătate. pe care noi nu-i mai avem la dispoziţie.inclusiv inima . în acest moment. iar.Over many generations. cât şi în străinătate..Sodiul (ca sare) reprezintă o condiţie naturală extraistorică. dar. (?Fără sare.sunt influenţate de Na şi K?) (p. Pe ambele versante ale Carpaţilor. situaţie unică în tot arealul euro-asiatic. moarte?)[16]. noi am publicat bilingv (franceză / română) un articol însumând circa 60 pagini [17]. de-a lungul istoriei.Iată de ce nu există un singur popor european care să nu fi pornit din Carpaţi sau care să nu fi trecut prin Carpaţi.. ne oprim aici. pentru că timpul nu ne îngăduie să poposim mai mult asupra acestui subiect specific carpatic şi specific european. 136) În Spaţiul Carpatic nu se vor găsi niciodată astfel de menţiuni.Din volumul Minerals: Kill or cure de Ruth Adams şi Franck Murray. În plus. să cităm din două referinţe americane de prestigiu: (1) . această temă este.. la 1790. paralysis. încă din neolitic. dat fiind că.?) (p. (2) . s-a găsit un drob de sare pe care vaca. Iliria. apreciem. atât a omului. se scrie limpede că. cât şi a animalelor nu funcţionează fără Na şi K. se ştie. only those humans survived who could carefully conserve enaugh sodium for good health the rest perished (?După multe generaţii. În sprijinul acestei ipoteze..

Szilagy şi Ronay Jenö. la Cluj.1242. azi dispărute.nici unul din alcătuitorii acestei opere nu a ?auzit? măcar şi.. căci cuprinde multe falsuri. dintre care vom da un singur exemplu: De vestita bătălie de la Lechfeld (955 e.pleacă criza de identitate a ungurilor aristocraţi : au venit în Europa ca mongoloizi şi. ca să se ajungă la graiurile vorbite pe teritoriul Franţei (ca şi pe teritoriile altor @ări.).Armata lui Cadan ajunge la Bistriţa. evident. Se menţionează că armata lui Cadan pătrunde în Transilvania prin pasul Rodna. se bate cu garnizoana germană a Rodnei şi îl ia ca ghid pe contele Ariscald cu 600 soldaţi germani ca să-i conducă pe tătari la Oradea şi Pest. Ferenc Bakos a comentat: în faţa unei judecăţi de acest fel. p 187) : Campionul absenţei românilor în zona carpato-danubiană până după venirea ungurilor este profesorul György Györffy. apărută sub auspiciile Ministrului Culturii şi ale Academiei din Budapesta . sau chiar mai puţin (una din legendele maghiare omniprezente în scrisul istoricilor maghiari. Să dăm un exemplu. Giurescu.europeni. este imposibil datorită nemenţionării în scris a unor liste cu cuvintele şi semnificaţiile graiurilor populare. operă a unui colectiv de profesori şi istorici. al cărei scop era distrugerea Ungariei. care să poată fi luată în seamă şi.înainte. omoară 6000 de creştini. la care ne-am referit mai sus. cu bufona lor istorie neistorică ( Gustav Pordea. iar pe conducătorul ungur. între 1133 şi 1166.nu se ştie cum .. stăpânirea regilor arpadieni se stabilizează în Transilvania.asistăm doar la o schimbare de tactică. ştiinţa nu are nimic de spus (subl. afirmă că unele din cauzele incredibilei creşteri a populaţiei româneşti în numai şase secole. căci ungurii. un secol mai târziu. o adevărată minune !!! C. la 1241 .C. Zalău şI 175 . în Istoria Românilor [18] scriu. Györffy .) .n. primul român membru al Parlamentului European) scriu istorie după interese politice.Aceasta ar însemna că. vreun act de opunere al statului maghiar faţă de invadatorii tătari pe teritoriul Transilvaniei.) poate să se datoreze faptului că ?românii obişnuiau să bea mult lapte de oaie. n. Dar.n. ns. Pentru că am depăşit cu mult timpul acordat prezentării comunicării. afirmaţie la care prof. nu de scop. din bună voia Duhului Sfânt. după cel uman. nu se menţionează nici o dată prezenţa vreunei statalităţi maghiare. ns. or. nu este măcar menţionată în carte. Cu acel prilej.955 e. fie directe. după istoriografii maghiari. acest procent era şi mai mic. din numeroasele care ne stau la dispoziţie. scrie (vezi Convorbiri cu Transilvania. care.compendiu în limba franceză al Istoriei Transilvaniei (în maghiară). În nici una din aceste patru cronici maghiare. nu istorie sine ira et studio (Tacit). folosită. . eventual. despre care unii din colegiii săi unguri spun că se lasă prea des purtat de sentimentele lui naţionaliste. în relatările sale privitoare la discuţiile purtate cu diverşi istorici maghiari la Budapesta. Giurescu şi Dinu C.ns. este acela care dă mai multă fertilitate (subl. şi ca înfăţişare şi ca sânge. îl spânzură imediat pentru că era botezat la Bizanţ şi aşa îi putea răpi presupusa putere vindecătoare datorată apartenenţei sale la Biserica Răsăritului . de altfel).în care Otto cel Mare nimiceşte oştile maghiare. vă mai reţinem atenţia doar asupra încă unui aspect de istorie a Spaţiului Carpatic : istoriografia română reproduce prea uşor afirmaţiile istoriografiei maghiare privitoare la Spaţiul românesc. a istoriografiei maghiare. că. Pauler Gyula. în a doua treime a secolului XII. Jesús Pardo. spre ilustrare. deşi de la această dată . Horka Bulcsu. are loc marea năvălire a tătarilor. devin . s-au scris cronici tătărăşti şi patru cronici maghiare cunoscute: Rogerius (Carmen miserabile). în Transilvania ar fi existat o stăpânire maghiară. fie prin asimilare.) În Histoire de la Transylvanie .

Făgăraş. responsabil peste un mare număr de case. Cârţa. împreună cu o parte din oastea sa. românii şi secuii au fortificat trecătorile Carpaţilor ca să împiedice sau să îngreuneze eventuala pătrundere a tătarilor în Transilvania. în pelerinajul său după retragerea tătarilor. Două armate tătărăşti parcurg câte 400 km prin mijlocul şi prin sudul Ardealului.Oradea. după cronicile maghiare. arheolog Vasile Boroneanţ) şi nicăieri ?stabilizata stăpânire ungară a regilor arpadieni? (descoperită de istoricii români C. în Ardeal. Unii vorbesc de 60 000 morţi. şi D. Rogerius chiar scrie că a fost adăpostit. 176 . cronicile maghiare nu menţionează nici o luptă între tătari şi unguri. publică facsimilul dispoziţiei unui general tătar. la 1242 (se credea că se vor întoarce tătarii). în care se adresează saşilor să nu refuze moneda tătară de la secui şi vlahi (ex dictis Zychy et Blachy). nici picior de ungur nu apare în Ardeal în timpul năvălirii tătare de la 1241-1242. ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind absenţa totală a ungurilor din Ardeal la 1241. de voevodul Ardealului. Sibiu şi. condusă mai ales de prelaţi catolici (li se dă numele). pentru că nu se găseau atunci în Ardeal.În tot parcursul de 400 km. A doua armată tătară. puţini. se bat cu o garnizoană germană şi cu armata voevodului român al Ardealului. intră. UNDE or fi fost ungurii stabilizaţi în Ardeal cu un secol mai înainte de domnii istorici Giurescu ?!? MISTER !! Vă mulţumesc pentru atenţie.scriu cronicarii ! . Tătarii lui Budzic ajung la cetatea Cohalm (Rupea. este distrusă. cât mai ales la bătălia de la râul Sajo.cronicile maghiare nu se sfiesc să-i menţioneze pe români. Posea (a cărui diplomă a fost descoperită de curând de dl dr. Posea sau Posa (român). de azi). distrug şi omoară creştini.P. care cade în luptă. probabil. la un cneaz (român). Se pare că şi ?stăpânirea regilor arpadieni? asupra Ardealului.C. printr-o sincronizare impresionantă. nici o vorbă. Hasdeu [19] îl citează pe academicianul maghiar Jerney care. Despre unguri. unde.C. pe valea Mureşului. alţii de 100 000 morţi dintre unguri.simţită prezenţa. relatată de istoricii Giurescu. să mai arătăm că B.mulţi. Deci. Paulin de Veneţia scrie că.armata ungară. atât la Oradea. unde . la Braşov. Pentru că acolo unde erau . prin pasul Bran. 11-12 octombrie 1999. la 1842. Pentru prima dată se menţionează prezenţa ungurilor la Oradea. Academia Română şi Ministerul Apărării . Gabriel Gheorghe ANEXĂ [1] Lucrare prezentată la Simpozionul: ?Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic?. condusă de Budzic. de la Rodna la Oradea. Giurescu) nu-şi face măcar o dată. până la Cenad unde se-ntâlneşte cu armata lui Cadan. câţi erau .De asemenea. de protocol . la 1 aprilie 1241. Dar. este întâmpinată. venea tot de la Duhul Sfânt. Bucureşti.

I. a fost achitat în 1970. Astfel. ESE. Belgia) ş. Bucureşti. 41. vol. Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice.Descoperirea Indiei. 1986. Paris. cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere din revista GETICA. Nehru . Viena. p. Arta culinară. în 24 zile. 1967. Duh şi reverie. Moldau und Bessarabiens. realizând interesante contribuţii sub forma a 4 cărţi (Mitul potopului. 77 177 . pretenţioasă.La formation du peuple Grec [10] Theodor Mommsen . [4] Locul limbii române între limbile romanice. 1982.Critica stilului arhitectural modern. vol. lucrând ca inginer. lingvistică.Aventura greacă. Domnitorul i-a făcut cunoscut lui Clåes Rålamb dorinţa de a cumpăra (!) cinci sute de soldaţi suedezi etc. de la Oradea la Dunărea de jos. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. p.n.. (tradusă de M. 568 p. în 1992 . chiar literatură şi arhitectură (ex. Editura Casei Şcoalelor. Editura Meridiane. considerând că ele se suprapun până către epoca a doua a fierului (sec.Geschichte des Transalpinischen Daciens. majordom. fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat. Bucureşti. Editura Politică. fondează în 1990 Societatea culturalştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 . 1956. 1781. 1939 [8] Marija Gimbutas . 1982.). A absolvit în 1949 Institutul de Petrol şi Gaze. Studiu comparativ.Histoire de Rome. un capitol în Manualul inginerului petrolist (1958).e. etnologie. coautor. ]ntre 19571964 a fost închis. face cercetări proprii multilaterale ample în istorie. secretar de stat care vorbea destul de bine latina. Bucureşti.a. traversează. 1987 [12] Tukydides . diplomat trimis de Carol XII la Sublima Poartă pentru a încheia o alianţă împotriva ruşilor. [7] André Piganiol .[2] Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929. La curtea domnitorului Constantin Şerban. [3] Budapesta. a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic. Transilvania şi @ara Românească. au venit în întâmpinarea oaspeţilor. Jardé . Jakotă) [13] J. Bucureşti. ]ntre 1957 . la 23 aprilie 1657. p. Premiul Academiei Române în 1990. Meridiane. în care-şi face cunoscută o parte din studiile sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene. Două sute de călăreţi îmbrăcaţi în piei de tigru şi de leopard. PUF.1994). 560 p. Editura Academiei.Civilizaţie şI cultură. Ed.Războiul peloponeziac. 195 [11] Pierre Lévêque . proiectant şi cercetător ştiinţific între 1949-1957 şi 1964-1989. Membru în colegiul de redacţie al Revistei de etnografie şi folclor.Istoria romană. 1941.î. Pasionat. Bucureşti. paremiologie. 1997).1978. 1920 [5] Franz Joseph Sulzer . recunoscându-i-se contribuţiile ştiinţifice prin 2 premii naţionale în 1968 şi 1969. I. Mică enciclopedie practică. peste 80 mari articole în reviste româneşti şi occidentale.1994. 1982. [6] La curtea domnitorilor valahi era o etichetă strictă. Clåes Rålamb. VII. cu cai foarte frumoşi. ]nsă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei şi istoriei românilor la istoria Europei. Walachey. a văzut: mareşal al curţii. 1987 [9] A.

nr.Mică enciclopedie practică. Jurnal II.Getica. pag. 830 p.Getica. 3 .4. 545 DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR Iordanes Feci quod potui. L'idée spiritualiste. tom I.Mircea Eliade. Giurescu. pag.National Geographic. 381 [17] Gabriel Gheorghe .Hasdeu . 1977. 1982 [16] S-a citat din articolul Salt the essence of life (?Sarea. nr. Bucureşti. iulie 1975 4 Capacitatea de a lămuri propria istorie constituie pentru fiecare popor piatra de încercare a maturităţii sale. p. 41 . Dinu C.P. tom I. "Science News". p.Alexander von Humboldt 5 L'histoire de l'humanité est celle de ses rêves. 1992.52 3 Istoria rasei umane este rescrisă cu noi procedee de stabilire a datelor şi cu descoperiri senzaţionale peste tot în lume.88 [15] Arta culinară . an nemenţionat.Kendrick Frazier. 49 .Roisel.Editura Albatros.[14] Gabriel Gheorghe .Istoria Românilor. Giurescu . [19] B.2. esenţa vieţii?) .104 (?Româna străveche = indoeuropeana comună?) [18] C. p. 157 178 . Human Evolution. faciant meliora potentes STUDIU INTRODUCTIV de Gabriel Gheorghe 1 Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont. sept. 1 . Bossuet 2 Se ştia de mult că istoriografia antică abundă în falsuri şi legende.Istoria critică a românilor. p.C.

persanilor şi indienilor nu se pot afla decît din operele unor universităţi străine celebre sau din cărţile unor eminenţi savanţi şi universitari străini. că româna este sau ar putea fi limba primordială a Europei. nici azi. lipsite de acoperire ştiinţifică. 179 . au inventat un popor al goţilor. s-au desprins în perioade distanţate în timp şi spaţiu. De aceea.Pînă în prezent. punîndu-ne cenuşă-n cap. Concordanţa dintre informaţiile furnizate de surse independente ne-a permis să conchidem că există o probabilitate mare ca aceste informaţii să reprezinte adevărul. fiziologia. astfel de informaţii. va dovedi că ne-am înşelat în căutările noastre.Această tendinţă spre potrivire a lucrurilor pentru a deveni convenabile şi acoperitoare pentru idei preconcepute ale istoriografilor medievali. fie din comoditate sau prin contagiune de către istoriografia modernă şi prelungită pînă în contemporaneitate. cum se va vedea. geologia. am supus-o criteriului de coerenţă.O situaţie identică se întîlneşte referitor la istoria limbii române. că geţii (ca să folosim numele dat de greci) carpato-danubieni constituie poporul matcă al Europei din care. se constată că nici unul din erudiţii autori ai acestora nu scrie. care în dorinţa de a-şi afla o identitate.Rugăm pe binevoitorul cititor să aibă răbdare şi să critice sau să desfiinţeze afirmaţiile şi argumentele conţinute în acest studiu introductiv după ce l-a parcurs în întregime. metodele ştiinţifice de datare etc.Din această constatare rezultă cel puţin o documentare deficitară a autorilor care au scris despre istoria românilor şi a limbii române. fie din interes. începînd din mileniul III î. lingvistica.4 Folosind pluridisciplinaritatea. grupuri de oameni care au populat Europa şi Asia anterioară. mai ales apuseni. 1. cărora omul.. în mod real. nu ne este cunoscut ca un istoric să fi analizat zisa confuzie şi să spună dacă ea rezistă chiar şi la o analiză critică elementară. astfel că este de presupus că ele nu au fost cunoscute de autorii acestora. cu informaţie mai bogată decît aceea la care am ajuns noi. concepţii şi interpretări subiective. deci că dovezile şi argumentele obţinute pot fi date publicităţii.3 În demersurile noastre nu am folosit decît documentaţii occidentale de primă mână. pe care felul în care s-a scris istoria românilor nu le-a permis să o descopere.e. argumente de logică ce nouă ni s-au părut de necontestat şi soluţii date de natură. fundamentale pentru istoria românilor. fără origine cunoscută care. la noi.Cărţile la care ne referim nu figurează măcar în bibliografiile tratatelor şi lucrărilor referitoare la istoria românilor apărute în ultimul veac. produs al naturii. date de necontestat oferite de ştiinţe apărute posterior faptelor şi scrierilor analizate (arheologia. în afară de juristul BudaiDeleanu.2 După ce ne-am completat informaţia în acest domeniu de pe o arie mult mai extinsă decît cea folosită în mod obişnuit.n.) sperăm că se va ajunge să se pună punct unor păreri. prin roiri succesive.1 Generalităţi 1. efort pentru care îi mulţumim. nici măcar nu sugerează. a europenilor. 1.Evident. 1. dacă cineva. mai ales francezi şi germani. nu a existat independent de geţi şi nici nu putea să existe. vom fi gata să facem nostra culpa.5 Printre erorile la care ne referim se află şi vestita confuzie atribuită lui Iordanes de către istoriografia medievală. preluată necritic. nu putea decît să li se conformeze. datorite mai ales puţinătăţii cunoaşterii şi absenţei mijloacelor ştiinţifice de investigare şi datare din perioadele respective. 1.1 După lectura a sute de volume referitoare la istoria românilor şi istoria limbii române. biologia.

când scrie J. astfel că zonele mute atunci... dovedeşte că n-a înţeles psihologia inşilor şi a naţiunilor şi. p. nici hungaromaghiarii. 18-19). în special cei francezi şi germani. p. il arriva ce qui se produit presque régulièrement en pareil cas. Lumina vine de la răsărit.. de unde rezultă că cine nu-şi cunoaşte istoria nu ajunge la existenţă. nici italienii. mai ales.. nemulţumit de condiţia sa încearcă să şi-o modifice chiar şi în iluzie.Poate. subl. Balto-slaves. 180 . considerat periferic în raport cu ceea ce se întâmplă în teritoriile lui Carol cel Mare şi ale urmaşilor săi. De aici tentaţia falsificării realităţii. Germains.Omul devine el însuşi când îşi cunoaşte istoria (12. (11. Nu-şi cunosc provenienţa.. 361). începuturile alemano-deutschogermano-nemetzko-tedesco-teutonii. Istoricii naţionalişti din secolul al XIX-lea. Bizuindu-se excesiv pe cronicile mănăstireşti... respectiv.În aşa-zisul orient. Donald Logan (5. de atunci s-au făcut cercetări. De aceea. Potrivit acestei versiuni. Celtes.. Mension. şi numeroase discuţii. iar noi nu o înţelegem. cît şi în plan lingvistic.è.Doctrina Bisericii Catolice era Ex Oriente lux. în acest centru nu trebuie să se afle carolingienii şi urmaşii lor. simţindu-şi carenţele. în non existenţă. muţenia persistă pentru că realitatea şi noi nu vorbim limbi inteligibile între ele. a trezit uimire. în căutarea originii naţionale. G. făcută la TV: a sosit timpul să renunţăm la istorie. nici francezo-celto-galii.1 L'histoire est muette sur les origines de l'Europe.u) scrie: Harta Vinlandei: marele fals. (5. nici bulgarii etc. p. respectiv această şcoală de scriere a istoriei care porneşte de la filiaţia Carol cel Mare-Otto I-Henric al III-lea.. abstracţiunile neconţinînd tentaţia schimbării lor. trăind activ. în urma cărora zona clară s-a întins în trecut cu cîteva milenii. p. în prezent vorbesc. au formulat agenda istoriografică pentru secolul al XX-lea. că nu s-a îndeletnicit cu lectura clasicilor culturii. (6. De aici s-au născut confuzii nenumărate.Această realitate trebuie dovedită atît în plan istoric.1.G. ci rămâne în indistincţiune. F. La începutul secolului XX. ce fut celle de plus civilisés qui exerça sur l'autre son ascendant.. D. p.228).G. les Italiots n'apparaissent que beaucuop plus tard et nous pouvons à peine soupçonner à ces dates reculées l'existence des autres indo-européens. omul occidental. istoria Europei de la începutul secolului al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea este istoria ascensiunii şi decăderii imperiului carolingian şi a ascensiunii urmaşilor lor.Această tendinţă a istoriografiei apusene medievale a fost observată şi meţionată şi de alţi cercetători. ceea ce savanţii au stabilit că se petrece şi în planurile ştiinţelor:Pour la langue. Dar. istoricii naţionalişti par să uite celelalte forţe distructive care acţionau în Europa acelei epoci. 2.142). nici polonii. ns.117 ş. în concretismul cotidian. trăind mistic. numai că ele vorbesc pe limba lor. pentru că nu-şi cunosc istoria. Et les plus civilisés étaient incontestablement les Orientaux. declaraţia istoricului Dinu Giurescu. Se poate îndoi cineva de acest lucru?Trebuie totuşi să ne îndoim deoarece acest punct de vedere tradiţional pune în centrul său statul francilor..Cartea de faţă demonstrează că centrul tradiţional al evenimentelor este greşit plasat: dacă trebuie să existe un singur centru. istoria Europei cunoscută în acel timp putea apărea ca mută privitor la originile populaţiilor europene. rămîne în afara atenţiei şi este plasat la marginea evenimentelor. omul religios.. nu are ce falsifica.. germanii. On peut faire remonter les premiers établissements des Hellènes en Grece au plus 2000 ans av.n. 2 Originile Europei şi sarabanda numelor istorice. în abstract. Istoricii francezi şi germani consideră că de la Carol cel Mare pornesc principalele dezvoltări ale istoriei europene. restul Europei.. De aceea.

Mircea Eliade (13. pur şi simplu. apocalipsele şi revelaţiile de tot felul (mistice. a lordului Acton. din tendinţa spre mărire. În ziarele "New York Times".. cea mai palpitantă descoperire cartografică a secolului. membru al Academiei. Dar acest act este orb. (Falsul este un viciu foarte comun printre creştinii plini de rîvnă şi. De comparat cu importanţa scrisorilor şi textelor aprocrife în istoria ideilor şi a mitologiilor creştine: scrisoarea lui "Pretre Jean". În logica sentimentelor (Ribot).. alchimice. Jean Cocteau. atenţia lumii ştiinţifice.Se poate constata astăzi.Această logică morbidă guvernează activitatea Occidentului: unui act care este dorit i se caută premise justificatoare.. În logica obişnuită se dau premisele şi se caută apoi concluzia. nu te mai părăseşte.. atîta vreme cît senzaţia că trăim într-o lume a falsurilor. astfel de falsificări reprezintă rezultatul unor orgolii deplasate sau al unor deliruri de grandoare. bunăoară.15)Oarbe or fi astfel de acte.Probabil. p. dar pe noi nu ne interesează mobilurile şi desfăşurarea unora din falsurile ştiinţifice. chiar cu o frecvenţă îngrijorătoare. în morminte. concluzie la care ajunge şi filosoful român Anton Dumitriu: Occidentul a răsturnat problema. printr-un semn interpretat mistic etc. astfel de constatări l-au făcut pe La Bruyère să afirme că omul se naşte mincinos.2.) În cele mai multe cazuri. Campania publicitară întreprinsă pentru a face reclamă hărţii Vinlandei a reuşit să atragă repede. p. printre liberalii zeloşi. 181 . consecinţele acestora fiind falsificarea istoriei şi a istoriei limbii. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice plasează harta Vinlandei alături de omul din Piltdown. scrie: Trouver d'abord. p. actul premerge principiului. dar avea un straniu interes în a confecţiona documente false: Forgery is a vice very common amongst zealous Cristians and also with zealous liberals. Subiectul e pasionant şi ar trebui analizat pe îndelete într-o zi. iată ce conduce astăzi viaţa individului. Donald Logan relatează pe mai multe pagini. cum s-a produs acest fals de proporţii. de altfel. altele din ignoranţă etc. transmisă într-un vis. cu forţa. (15. ci faptul că astfel de falsuri se produc. Almost all societies begin with forged charters. Ca şi textele tantrice. căutată şi se impune prin premise artificiale sau particulare. Cu o campanie publicitară neobişnuită pentru o editură universitară. Aproape toate societăţile invocă.. se dă mai întâi concluzia şi se caută premisele care i se potrivesc. o preocupare demonică de "a face". Primatul faptului. în India. prezentând societatea secretă a Rosicrucienilor etc.. Privitor la practica curentă a cercetării în umanioarele franceze. aceasta a anunţat publicarea hărţii Vinlandei. Observaţia lordului Acton îmi mai aminteşte şi altceva: fraudele mediumurilor spiritiste şi ale unor "specialişti" în fenomenele parapsihologice. în ajunul "Zilei lui Columb" Yale University Press a publicat.. hrisoave falsificate. "Chicago Tribune" şi în alte ziare au apărut pe prima pagină articole cu titluri mari. Scenariul e mult mai vechi: în epoca alexandrină. în caverne.2. într-o manieră aproape scandaloasă. afirmată deschis. Concluzia este dorită.48).47. Cîţi împăraţi şi conducători de extracţie modestă nu şi-au construit o genealogie de provenienţă divină? Cîţi profeţi nu au fondat o religie pe voia lui Dumnezeu.Oricine a parcurs un număr mare de lucrări nu a putut să nu observe numărul foarte mare de falsuri şi erori "ştiinţifice".?Iată comentariul lui Mircea Eliade la "profesiunea" de falsificator pasionat.În 1965. de asemenea... chercher ensuite. o hartă precolumbiană a lumii în care era indicată Vinlanda.. încît eşti tentat să te întrebi: există oare ceva real. din interes.Ceea ce e curios: fraudele sunt efectuate (inconştient?) chiar de cei care făcuseră dovada anumitor însuşiri paranormale (13. unele intenţionate. printre cele mai mari falsuri ale secolului XX. gnostice) erau "descoperite" în temple. 46-47) îl citează pe lordul Acton. coerent. care în opt universităţi germane n-a întîlnit nici un om cu care să fie interesat să stea de vorbă. sau "Fama Fraternitatis". pentru începuturi.

99). castriani şi daci). să părăsească această idee falsă şi să caute altundeva explicaţia realităţii lingvistice din Franţa. admiţînd că ar fi existat mai multe limbi. Il aurait été contraire à toutes les habitudes d'esprit des anciens qu'un vainqueur exigeât des vaincus de se transformer à son image. p. cu mijloace moderne. în Apus. riparensi. s-a folosit şi difuzat prin presă. ns.ar fi fost limba strămoşilor lor. Historia Augusta p..n) la volonté formelle de s'assimiler la Gaule. Les historiens modernes qui attribuent à Rome cette politique. rezultatul a fost nul.448: armeni.De ces vérités découle une conclusion légitime: ce n'est pas l'infusion du sang latin qui a transformé la Gaule. După o astfel de prezentare a imposibilităţii vreunei romanizări a popoarelor supuse de armatele Romei..dar pe baza lor. ignorând katarevoussa. la 1829. acceptând cu voioşie condiţia de supuşi ai romanilor. p. Ce frumos sună lucrurile în principii.468: lembari. după obţinerea independenţei.Niciodată în istoria societăţii umane nu s-a făcut un experiment (atenţie! fără posibilitatea de 182 . Scrie chiar că nu s-au revoltat niciodată contra stăpânirii romane. s-au scris istoria. care . populaţia a continuat să vorbească dimotiki. Cea mai evidentă probă împotrivă este încercarea guvernelor Greciei moderne. Jalea apare la trecerea de la principii la practică.Autorul afirmă (16. de a schimba limba vorbită de populaţia actuală (dimotiki) cu o limbă savantă.169). radio şi televiziune. transportent nos idées d'aujourd'hui dans les temps anciens et ne voient pas que les hommes avaient alors d'autres idées. ten deschis) şi cea a Greciei moderne (bruni.. 134): L'histoire témoigne par plus d'un exemple de l'extrême facilité avec laquelle un peuple entier change de langue. nu într-un fenomen de circumstanţă fără consecinţe posibile asupra idiomurilor vorbite în antichitate pe teritoriul Franţei.. menită să semene oarecum cu elina.Ni le sénat ni les empereurs n'eurent pour programme politique et ne donnèrent pour mission à leur fonctionnaires de romaniser les provinciaux (16. subl.. p. artificială (katarevoussa). ceea ce nu este dovedit şi nici probabil. tocmai realitatea ne scapă şi ni se oferă doar un substitut al ei. Niciodată în istoria societăţii umane. care domină gândirea europeană.li se spunea . . N.Scopul acestei acţiuni era acela de a se invoca o continuitate lingivistică între populaţia elenă din Grecia antică (blonzi.N-o face. il ne faut pas croire d'ailleurs que ces légions (cele opt legiuni romane staţionate în Galia în timpul lui Cezar) fussent composées d'Italiens.Este un fals. o enormitate. saraceni etc. că nu există nici un text al unui autor serios care să menţioneze o astfel de intenţie din partea senatului sau a vreunui împărat te-ai fi aşteptat ca Fustel de Coulanges să fie consecvent cu el înşuşi. lingvistica şi alte ştiinţe umaniste. cu ochi albaştri. mais il ne faut pas aller plus loin et lui imputer (à Rome.După peste 170 de ani de eforturi ale administraţiei de stat. L'histoire n'est pas l'art de disserter à propos des faits: elle est une science dont l'objet est de trouver et de bien voir les faits (16. pur şi simplu pentru că nu este posibil. ni un fait qui soit vraiment l'indice d'une telle pensée. a cărei realitate este susţinută de faptul că legiunile nu erau compuse din italioţi (v. arabi. după aceste ştiinţe am ajuns să ne mişcăm asimptotic la realitate. cu ochi şi ten închise). de învăţare a limbilor străine.Pentru a-şi atinge scopul îi prezintă pe strămoşii lui gali lipsiţi de demnitate.S-a pus în funcţiune tot arsenalul modern de stat. Astfel că. studiate. Vom ajunge oare să o cunoaştem vreodată? Or. nici un popor nu şi-a schimbat limba cu una străină. p. Est-ce la volonté de Rome? Les Romains ont-ils eu la pensée fixe et précise de transformer la Gaule? Il n'y a ni un texte. Katarevoussa s-a predat în şcoli. ci dimpotrivă alterează grav realitatea pentru a ajunge la o presupusă autoromanizare a galilor nesusţinută de nici un argument serios.

se citează zeci de nume. vinoviloţii. începută cu cca 12000 ani 183 .experimentare nu poate exista o ştiinţă) mai cuprinzător (pe un popor întreg!). răspîndirea conceptului de romanizare în zonele din centrul Europei se datoreşte romaniştilor francezi şi. bergioţii. împotriva naturii. p.a.Într-un concentrat sapienţial publicat în presa noastră.Ce fel de popoare or fi acestea. ni quels ont été les agents romanisateurs. dar îl acceptăm ca atare. suetizii. theustii. même attesté.Oricum. după cîte ştim astăzi. a doctei neştiinţe. Nimeni n-ar putea spune nici măcar dacă aceste nume sînt transcrise corect. lupii îşi pierd vederea din cauza frigului (§18). nu le mai menţionează niciodată. se găsesc multe şi felurite neamuri (§19) printre care numai în §21-24 se citează vreo 32 de ?popoare?: screrefenii. În textul de mai sus.Sperăm să nu fie o concluzie pripită. n-au fost în Scandinavia ("insula Scandza") să fi văzut ei înşişi aceste multe "popoare". de o logică precară. ziaristul şi politologul american Walter Lippmann (1889 . dar.Numai la Iordanes. taetelii. officina gentium. augandzii. nu se ştie nimic. Cel mai mare istoric al francezei Ferdinand Brunot (11. lui Fustel de Coulanges.Nici Iordanes. rugii. hallinii. unii savanţi apuseni. aeragnarcii. într-un ţinut unde pământul este inospitalier pentru oameni şi vitreg pentru animalele sălbatice. Este pur si simplu o horă a numelor. despre care nu avem nici cea mai vagă informaţie care să permită identificarea acestora. Wilsce. după cît se pare. suehansii. XI) scrie: Notre pays a été romanisé. 2. si bien que tout est à peu près inconnu de ce problème essentiel. o fabrică de popoare. vagothii. ne signifierait rien pour une autre région. gautigoţii. la originea multor falsuri ştiinţifice care circulă în Europa stau părerile unor savanţi apuseni. după el. Lindenschmit ş. au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor (indo-europenilor) în Peninsula Scandinavă. mixii.1974) scria: unde toată lumea este de acord înseamnă ca nimeni nu gândeşte prea mult. finnii. cu mijloace mai moderne şi costisitoare ca cel întreprins de către guvernele Greciei moderne. car c'est là de l'histoire la plus délicate. liothizii. evagrii. Penka (1886). nici autorul iniţial. fervirii. că un popor a adoptat o altă limbă de dragul prestigiului unui alt popor. şi nici n-au avut. Astfel că toate intuiţiile sau falsificările datorate unor profesori fără spirit critic cu care am fost dopaţi în timpul studiilor generale. Nous ne savons ni quels étaient au juste les habitants à romaniser. arochii.X. romanizarea apare ca un dat de la Domnul. zonă care pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală. iar nimeni. que vingt et cent textes ne suffiraient pas à élucider.Or. nu în ultimul rând. attendu qu'en pareille matière on n'est que très rarement autorisé à généraliser. raumarcii. nişte droguri cu care se încearcă deghizarea ignoranţei profesorale. care au făcut din ţinutul inospitalier al Scandinaviei.2 În ce priveşte istoria populaţiilor europene. les textes manquent. eunixii. Cassiodor. nu constituie decît glume nesărate. Mais quand et comment? Nul ne saurait répon-dre avec certitude. din care să rezulte mai limpede imposibilitatea schimbării limbii unui popor.Pe baza imagisticii cassiodoriene şi iordaniene. cu atît mai puţin ce sens au din punct de vedere etnic. Istoria se scria în acele timpuri din auzite şi din imaginaţie. despre care în afară de un nume. ni même pour un village à coté. ranii etc. ahelmilii. scandzii. de durată mai lungă (peste 170 de ani). şi acela neverificabil. finaiţii. Nu avem nici o dovadă de realizare a faptului. granii. O crustă groasă de presupuneri şi imaginaţie constituia materia ştiinţei istorice a secolelor anterioare. et l'état d'une région. nişte documente anterioare din care să fi scos date despre aceste numeroase "popoare". otingii.

A se vedea şi cartea lui F.22. cel mai bun. Aşa sa întâmplat cu năvălitorii mongoloizi (huni. Istoria Suediei). mai ales că nimeni nu putea verifica adevărul unor astfel de poveşti. bulgari etc. chiar cel din sud. deci natural.Cinci secole mai târziu. din spaţii favorizate de natură.Scandinavia (Scandza cum scriu autorii medievali) era necunoscută.10. în Scandinavia au ajuns populaţii dinspre sud.21. avari.) care au dispărut fără urmă ca etnii în zona în care au ajuns în Europa. p 81). Quer enfanz tant ilenc nessoient E filz è files toz creissoient Nes' pooit la terre soffrir Ne n'aveient soin d'els garir. En altre terre s'en aleit. 11) scrie: Costume fu jadis lonc tens En Danemarche entre Paens Kant hom aveit plusors enfanz Et il les aveit norriz granz Un des filz reteneit par sort. a constituit un factor prohibitiv pentru creşterea populaţiei în zona nordică europeană. au dispărut ca limbă. şi mai târziu. în nici un caz aceasta n-a putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică şi popularea unor zone situate la sud de Scandinavia.Iar numerosul contingent de nume de popoare menţionat de Cassiodor .În antichitate. Deci nici nu poate fi vorba ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societăţii omeneşti officina gentium. Ki ert son her emprès sa mort. La unele din acestea au rămas numele. cumani. p. Donald Logan (5) Astăzi este de tot limpede că solul şi clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populaţiei. Omne ignotum pro magnifico. absenţa totală a sării. dar aplicate altor realităţi etnice şi ceea ce e mai important. o populaţie deja rară nu se putea hrăni din resursele oferite de solul scandinav. Astfel că pînă în prezent nu cunoaştem 184 . pecenegi. de care mamiferele depind fiziologic. Realităţile demografice sînt neiertătoare: populaţiile puţin numeroase dispar.în urmă) s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheaţă (v. Unul din cele mai sigure documente (v. că excedentul natalităţii trebuia îndepărtat. Exact aceeaşi idee o găsim exprimată similar în teza de doctorat a lui Jane Acomb Leake (v.Ca urmare. părea un dat fabulos.Iordanes nu reprezintă decît o formă de mitologie tardivă. E cil sor ki li sort torneit. În plus. tot ce e necunoscut pare grandios.Nimeni n-a mai pomenit vreodata de multele neamuri citate (ca nume) de Cassiodor-Iordanes.

a luat-o din oraş ca roabă (§159) Ne surprinde că n-a fost observată similitudinea de situaţii: în 102 Traian ia ca roabă pe sora lui Decebal ?i în 106 jefuieşte Dacia de bogăţii imense. exclamă: Ce greşeală a făcut Traian. nu se ştie de unde vin. Începuturile goţilor scandinavi sînt complet false şi sperăm că vom dovedi aceasta în mod convingător. ci de verosimil. sclav . succesorul lui Traian. pentru că. din graiul populaţiei bulgare sosite din Asia în Europa şi stabilităla 679 în sudul Dunării. populaţie dispărută între 1014 . motivul pentru care "geţilor" li se pune începutul în "insula" Scandza.nici o limbă a numelor de popoare citate de Iordanes sau a fostelor populaţii migratoare care au ajuns în Europa. un substitut al adevărului.5 scrisoarea lui Plinius Secundus) se împlinise: Imperiul fusese d?rîmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre.şi să primească jugul triumfului getic (sfîntul Isidor de Sevilla. catrinţe decorate cu motive variate. să scrie o istorie a geţilor. apar sfintele mucenice care poartă îmbrăcăminte ţărănească românească: cămăşi albe cu poale lungi. p.mai departe. ajuns stăpânul Romei. Este după părerea noastră. acesta începe cu un ţinut fabulos.4)Atunci când getul Theodoric cel Mare îi cere lui Cassiodor. printre care şi celebra Saint Apollinare Nuovo din Ravenna. Yourcenar)Revenind la Sant? Apollinare Nuovo din Ravenna.1) avea dreptate: aproape toate societăţile invocă pentru începuturi hrisoave false. având pe cap pileus.1018. în 410) jefuind Italia nu numai de averile particulare.Roma fusese rasă după obiceiul lăcustelor. rob. necunoscut. tradiţională. distrugînd Dacia. prin natura aşezării.636) 185 . mai sus §2.De aici de vede că lordul Acton (v. independent de geţi. O abatere de o asemenea anvergură de la canoanele tradiţionale ale Bisericii nu se putea concepe decît din ordinul lui Theodoric. § 3. ci îmbrăcaţi ca tarabostes daci. Nădejdea lui Decebal (v.S-ar putea ca cineva să întrebe de ce am scris getul iar nu gotul Theodoric. a voit şi a avut puterea să impună celebrarea strămoşilor săi geţi. în imensul mozaic al acesteia apar cei trei magi. dar putea să pară verosimil.De aceea se şi crede în existenţa unor goţi. marame albe de borangic cu franjuri către glezne (24). venind în Dacia după 117. ca atare. se ştie. Trei sute de ani mai târziu Atavulf jefuieşte bogăţiile Romei şi Italiei şi o ia ca roabă pe sora lui Honoriu. cuşma getică specifică. iar pe sora acestuia. pavăza imperiului roman (M. Pentru că aşa rezultă din materia care ne-a rămas. căci Dacia constituia. fără legătură cu aceştia. către 560 . oamenii nu au nevoie de adevăr. un început care nu putea fi verificat în acel timp. dar nu în costumaţia orientală. se arată că nu au rămas decît 7-8 cuvinte (23. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă . Însuşi Hadrian.L-am citat cu altă ocazie pe Montaigne care spune că în nimic nu cred oamenii cu atîta tărie ca în ceea ce cunosc mai puţin. Bunăoară.Iordanes scrie că la sfatul împăratului Zenon (§295) Theodoric şi-a scos hainele sale particulare şi îmbrăcămintea neamului său şi a îmbrăcat hainele de împărat şi domn al goţilor şi romanilor. dacă mai rămăsese ceva din ea după prima incursiune (cea a lui Alaric. demnitar la curtea sa. nimic nu poate fi confruntat cu vreo dată istorică şi verificat în ce priveşte conţinutul de adevăr şi eroare. Placidia. Faptul că Atavulf se căsătoreşte legitim cu Placidia constituie într-adevăr o notă deosebită. unde se găsea palatul imperial al lui Theodoric.famula = cel ce serveşte. fără ca împăratul Honoriu să se poată împotrivi în vreun fel. În urma celor trei magi.Theodoric a construit mai multe lăcaşuri de cult. data morţii lui Traian. dar şi de cele publice. nu există nici o dovadă pentru legenda acestor începuturi şi. nu se cunosc date istorice pentru începuturile lor . şi nu se poate explica decît prin aceea că împăratul.

ideea getică e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice din imaginiaţia anticilor. în sfîrşit. p.În sec XVII. nimic.e. ca să se răzbune şi s-o ruşineze. de unde aceşti nordici primeau sarea.n.) reiese foarte clar că în acel moment numai Spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. Busuioceanu. dar din cauza începerii acestuia. niciodată n-a putut veni de pe masivul de gheaţă care a fost Peninsula Scandinavă pînă la sfîrşitul Paleoliticului (mileniul X î. Din harta prezentată. cel mai probabil. sub 20 de împăraţi romani. (scrisoare din 8 martie 1953)În ce priveşte viaţa de tip uman. Restul Europei.n. în Vechea si Noua Dacie germană. în Ardeal unde se găseşte. când apare aici civilizaţia resturilor de bucătărie. referitor la Neolitic (mileniul V î.Cercetări fără reproş ale unor Universităţi apusene celebre şi a unor universitari nu mai puţin celebri au statuat că în ce priveşte familia primordială de popoare. anume cel carpatic.. 800 pagini.. Această cercetare a fost întocmită în anii premergători primului război mondial. pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou. Ancient India (India Veche). Unde sînt descoperite. inclusiv şi mai ales Peninsula Scandinavă. luată de Decebal în 106. este o imensă pată albă.De aceea nici nu se găsesc urme de viaţă de tip mamifer aici pînă târziu. iniţial. cum se poate vedea din rezumatul prezentat. kjökkenmödding numită de istoriografia suedeză. omul lasă urme ale prezenţei sale. Despre acest capitol.). i-au bătut pe romani.n. publicat separat în revista "Destin" Mircea Eliade scrie: Studiul este pur şi simplu extraordinar. profesoară de arheologie la această universitate (fig.. Deschide perspective nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor istoriografice medievale .. Aceste idei sînt dezvoltate de Al.. s-a împlinit prin Theodoric cel Mare înainte de 500 e. cele mai vechi monumente literare ale umanităţii şi. au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma. Ar fi păcat ca o asemenea descoperire să rămână îngropată într-o revistă cu circulaţie limitată . arată geologii. după Universitatea din Cambridge. în 1914.Nu se vede ce s-ar putea opune concluziilor acestei cercetări. Una din cele mai probante este cercetarea întocmită sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angelles (UCLA) de către Marija Gimbutas.n. după terminarea războiului.Oriunde trăieşte. Masa calotei de gheaţă era atît de mare încît sudul peninsulei.. aceste urme sînt păstrate cu grijă în muzee şi în alte spaţii special amenajate. cea zisă indo-europeană. 8 volume a cîte cca.e. nu există decît un spaţiu originar. era imersionat. ibid.Absenţa totală a sării în această zonă a făcut Peninsula Scandinavă total dependentă de zonele din sud.Criteriul avut în vedere în această cercetare este concludent şi grăitor. Cercetarea a luat ca bază vechea literatură vedică. Ea beneficiază de mai multe cercetări posterioare care o confirm?. în nici un caz spaţiu de formare şi de pornire. în ultimul capitol al cărţii sale (25) apărută postum la Bucureşti. le-au adus mari pagube şi. că Scandinavia este unul din spaţiile unde populaţiile indoeuropene au ajuns târziu. 1). către mileniul III î. de unde ai ieşit proverbul: Nullum violentum diuturnum (nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează) Un ciclu se încheiase! Hotărîrea distrugerii Romei. 186 .Nu s-a scris încă adevărata istorie a geţilor (25.e. după aproape 400 de ani.A se vedea în acest sens Anexa 2 . realizată de către Universitatea din Cambridge (Marea Britanie). sub nivelul actual al Mării Baltice. fără posibilitate de replică: resturile din neolitic descoperite de arheologi. Johannes Tröster. tipărirea s-a făcut în 1922. ajunge la concluzia că faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi. un scurt extras dintr-o cercetare amplă The Cambridge History of India.193). reia aceeaşi idee sub forma: grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani. profesor la Universitatea din Madrid.

2001. cu toate că faptele sînt adevărate.3034) 3 Confuzie sau superficialitate? Goţii între realitatea şi ficţiune istorică. celălalat . către Caninius: C. atît în apusul Europei cît si la noi care cred şi afirmă că Iordanes. foarte probabil la cererea acestuia. publică a VIII-a carte de scrisori. Căci unde mai găseşti un subiect atît de actual.Pentru a lămuri lucrurile trebuie să pornim cu începutul: probabil în anul 108 e. În ştiinţă asta se numeşte fals. nu-şi pierde deloc nădejdea. se prelungeşte prin şcoală şi massmedia.Pentru alte surse pertinente în context.4 Oricum este o îndrăzneală nemaipomenită să corectezi (pe ce bază?) un text scris cu 14 secole în urmă aşa cum au făcut mulţi zişi istorici occidentali şi.5. în istorie. Popa Lisseanu care traduce getarum cu goţilor ş. deci după căderea Romei sub Odoacru. cu "creionul" în mână şi cu note Istoria Geţilor scrisă de Iordanes la 551 e. a se vedea Studiul introductiv din volumul nostru Studii de cultură şi civilizaţie românească. decît în viziune mitologică. Bucureşti. dar şi numeroase alte surse istorice. despre tabere cocoţate pe munţi prăpăstioşi. nota asupra ediţiei)Din nefericire. chiar pentru talentul tău.2 Am lecturat de cel puţin patru ori.1 Există istorici. în care figurează şi scrisoarea 4. aceasta nu ar putea aparţine decît lui Theodoric cel Mare (!) sau lui Cassiodor.. nu interesează.3 Iordanes nu putea confunda pe nimeni şi nimic. atît de vast. 3. p. despre sărbătorirea a două triumfuri. fie din neştiinţă sau comoditate. şi n-am găsit temeiurile afirmaţiilor de mai sus. că aşa-zişii goţi ar fi o realitate istorică şi le-au şi stabilit o origine aşa-zis germanică. intitulată De origine actusque Getarum (v. cunoscut şi sub numele de Pliniu cel Tînăr. Cassiodor scrie o istorie a geţilor. 3.. 485-578). Fundaţia Gândirea. Caius Plinius Cecilius Secundus. atît de fabulos? Vei vorbi despre schimbarea albiei unor fluvii. Iordanes §1) astăzi de negăsit. La Popa Lisseanu. la Mommsen.n. după cum arată el însuşi. atît de bogat. fie intenţionat. O singură. dar extremă dificultate. pe post de realitate istorică.a.n. astfel de falsuri abundă (v. deci nici din Peninsula Scandinavă nu a putut veni nimic. căci opera lui este un rezumat al celor 12 cărţi ale senatorului şi istoricului roman Flavius Magnus Aurelianus Cassiodorus (c. 3. după ei. în nici un caz lui Iordanes care face un simplu rezumat al unei opere mult mai ample. 3. şi ajunge să se umfle ca un balon.Deci dacă ar putea fi vorba de o confuzie. şi anume că este o teribilă cutezanţă să te măsori cu aceste fapte în poezie. i-ar fi confundat pe aşa-zişii goţi cu geţii. 3. despre un rege care. în sfîrşit atît de plin de poezie şi. născut. Plinius către iubitul său Caninius (Un poem despre războaiele cu dacii) Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul cu dacii. get prin naştere. unul pentru prima oară asupra unui popor pînă atunci neînfrînt. Ajuns la maturitate demnitar la curtea lui Theodoric cel Mare.Ex nihilo nihil fit (din nimic nu se naşte nimic). alungat chiar din viaţă.pentru ultima oară. izgonit din domnie. legendele fac carieră mai mare ca faptele reale (Mommsen). şi pe deasupra. care poate atinge totuşi 187 .Acest fals comis.

se pare.Acest însemn de barbarie nec plus ultra face şi el parte. Almal. astfel că a trebuit să ne mulţumim cu sporadicele menţiuni înregistrate de istorie pe care le-am putut obţine din sursele curente. publicate de către Neigebaur (v.Cine-şi mai formulează speranţe pentru lumea de aici după moarte?Dacia/Geţia reprezenta în antichitate polul civilizaţiei şi spiritualităţii. sub Aurelian. deşi conţinutul ei ni se pare deosebit de important pentru relaţiile de după Traian dintre Spaţiul Carpatic şi cel Italic. s-au retras din nou pe malul drept al Dunării. E. şi de acolo .n. în volumul Opere complete. iar nu altfel. pînă ce la urmă romanii. şi fertilele Moldova şi Valahia. ceea ce se confirmă prin succesiunea atacurilor geto-dacilor contra imperiului roman. Cezar agresor al populaţiilor din Galia. 1977) (subl.{. Mai mult.e. Univers..). Ed. dacii.au invadat necontenit provincia. în Anuarele daco-geţilor întocmite de Carlo Troya. din care proveneau regii şi sacerdoţii geţilor.. Vasile Pârvan (Dacia. care n-a fost atinsă de cucerirea romană. Anexa 1) este mai logic când scrie: Aceştia continuă mereu războaiele dacogeţilor pentru a le smulge romanilor din nou ţara lor bogată în aur.În sfârşit. din ceea ce unii oameni de cultură. cei care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia septentrională. daco-geţii sau goţii au zdruncinat jugul roman în Dacia Traiană şi Ermanaric cel 188 . alungat chiar din viaţă nu-şi pierde deloc nădejdea. inclusiv femeile şi copiii sînt trecuţi prin ascuţişul sabiei. prestigiul Romei. ca inconsecventă: dacă dacii au lovit necontenit provincia pentru ce şi cum s-a ajuns ca romanii s-o lase în mâinile unor aşa-zişi goţi? Oricum. 150-151) scrie: . au declarat şi repetat obsesiv mai apoi. Roma = Radix omnia malorum (rădăcina tuturor relelor). fiul lui Captus. îi pregăteşte pe geto-dacii săi să se răzbune împotriva romanilor. Ce rezultă din această scrisoare? După ce intervenţia armatei chineze în extremitatea de est a Imperiului Roman n-a funcţionat (v.sublimul şi poate să se ridice pînă la înălţimea celor mai măreţe opere. fie în tovărăşia germanilor migratori (?. La Avaricum (în 52 î. ca naţiune politică. fie singuri. cel puţin.ca "daci liberi" . conform datelor reţinute de istorie. ca şi alte numeroase acte de acelaşi fel. citată şi comentată acestă scrisoare.Se poate scrie un volum considerabil cu ororile produse în Europa de Imperiul Roman. Noi nu am găsit încă. Carlo Troya (v. Carlo Troya) şi Decebal a realizat că nu va mai putea rezista mult la cea mai mare concentrare de forţe a Imperiului Roman din întreaga sa istorie şi-a adunat "Consiliul de stat" compus din casta sacerdotalregală a sarabilor. nota ns).Anexa1) găsim scris: În 134. de unde rezultă transmiterea cuvîntului de ordine al lui Decebal. în cultura română. după un asediu mai lung cucereşte oraşul. 3. nici o listă a succesiunii loviturilor date de geţi imperiului roman. după 106.Gândirea lui Pârvan apare.).6 Că lucrurile stau aşa. Transilvania. O dificultate mai este şi aceea că numele proprii barbare şi sălbatice. reiese din succesiunea şi înverşunarea cu care geţii liberi au atacat succesiv Imperiul Roman.. În nici un fel nu se poate înţelege altfel fraza lui Plinius Secundus: un rege care izgonit din domnie. p. n-au acceptat niciodată stăpânirea romană. ns.. în primul rînd chiar acela al regelui.. cu Ovid Densusianu. nu sînt potrivite cu versurile greceşti (Traducere: Liana Manolache. şi le-a cerut să jure că nu vor lăsa răgaz Imperiului Roman pînă nu-l vor distruge. data cuceririi unei părţi a Daciei.Din păcate n-am găsit nici un studiu. 1967. lăsând Dacia în mâinile goţilor (??). pînă nu vor rade Roma de pe faţa pământului. la noi începînd. şi îl supune unui măcel: toţi cei 40 000 de locuitori.

4) Lampridius menţionează o rebeliune în provinciile Panonia şi Dacia (Anexa 1).68 e. întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas (v. ci ale geţilor. Marc Aureliu respinge atacurile geto-dacilor (v.Dacă luăm în seamă cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles. scrie (v.7 Jan Trynkowski. reiese cu claritate că spaţiul polonez de astăzi. 3. 7) În 218 Dacii liberi produseră mari pagube în Dacia sub Macrinus (Dio Cassius. Jakob Grimm (1785-1863). că vechile frontiere nu erau ale unor goţi. din spaţiul carpatic.Mare. 3) În 184. parţial ele pot fi ilustrate prin menţiunile care s-au păstrat în diverse surse. LXXII. 3. 1/1980.n. Waclaw Aleksander Maciejowski (1792 . iar 12000 de daco-geţi primesc dreptul de a se aşeza în provincia romană Dacia (Dio Cassius. dar şi bun cunoscător al istoriei românilor. ca şi nordul Germaniei. 5) În 213 Caracalla poartă război cu goţii (Anexa 1). posedă din nou vechile frontiere pînă la Dunăre. acoperit de gheaţă. De aceea ni se pare normal ca: a..) şi Nero (54 . 27). Commodus plăteşte sume mari daco-geţilor. 6) În 215 Dacii îl atacă pe împăratul Macrinus.)) pot fi găsite şi în fondul limbii germane.n. pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală). mare istoric polonez preocupat în principal de antichitate şi de istoria grecoromană. armatele Geto-Dace. Dar Carlo Troya precizează: 174 Amal domneşte peste daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor. 8).Această realitate dependentă de natură este atît de neîndoielnică încît faţă de ea nu se poate formula nici o împotrivire. nota ns). 189 . spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice. neîmpăcându-se cu cucerirea romană. LXXII. mai înainte).54 e. inexistenţi la momentul istoric respectiv.1883) a publicat lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor. păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius (41 . nr. cum am arătat. şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord. 2) În 181. 1) În 164.. în Istoria limbii germane să arate că denumirile dacice de plante. b. din neamul Amalilor. p.Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman. Anexa 1). cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică. 3 + Anexa 1). (care sperăm se va recunoaşte şi de către cei mai aprigi susţinători ai tezei factice goţii  geţi. numite de unii şi gotice. Commodus a fost nevoit să ducă mai multe războaie împotriva barbarilor care locuiau dincolo de hotarele Daciei (Dio Cassius. 16-18): polonezii ar fi urmaşii acelor daci care. nu am aflat un studiu special. după prelungirea drumurilor sării.8 Pentru succesiunea acestor atacuri. ceea ce scrie cu toată claritatea şi Iordanes în încheierea operei sale (§ 315).Romanii nu au ajuns nici în Maramureş. "Magazin Istoric". LXXVIII. deci dinastia Amalilor este daco-getă. care îi împacă cu aur (Anexa 1). n-au putut fi populate decît dinspre sud.

50). alţii de altele. Anexa 1 etc). etc. bastarnii şi vandalii (Istoria lumii în date. în acest domeniu cercetarea este deficitară. XXXI. 17) În 258. de unde sînt aduşi strămoşii lui Ulfila. Marcellin. lumii în date. 9) În 237. 21) În 271 împăratul Aurelian sărbătoreşte un triumf asupra goţilor. Maximinus şi Baldinus plătesc tribut daco-geţilor (Anexa 1). 15) În 253.pătrund pînă în Italia. şi Am. 12) În 248. sub Valerianus. care se retrag cu pradă mare (Anexa 1). Ist. 10) În 238. goţii şi sarmaţii îl înfrâng pe Gordianus în Tracia (Anexa 1). Invazie a geţilor cu carpii. îi alungă pe goţi din Iliria.Am spicuit mai sus o parte din atacurile date de daco-geţi sau goţi împotriva Imperiului Roman. 20) În 267 Gallienus pierde în întregime provincia romană Dacia. Decius este înfrânt şi ucis la Abritus. p. ars. concertată. în urma luptelor cu goţii (Am.). Zosimos. 24.16. goţii aliaţi cu carpii invadează provinciile romane din Peninsula Balcanică (Istoria lumii în date. 14-17. 5. 16) În 255. 13. Nu există o lucrare cu această temă. nici în istoriografia occidentată. XXXI. invadează Tracia. Dexipp. carpilor şi burgunzilor . dar sînt respinşi de împăratul Aemilian (Anexa 1). împăratul Valens moare. dar generalul său. din cele menţionate de cronicari. că Italia a avut împăraţi sau regi goţi (geţi) contribuie la sprijinirea ipotezei că este vorba de o acţiune dirijată. dar sînt respinşi de împăratul Constantin (Anexa 1. 5. într-o casă de ţară împreună cu cîţiva apropiaţi. Marcian.17). general al acestuia. în 251 (Am. XXXI. IV. istoria pe care o cunoaştem este una fragmentară. Marcellin. noi invazii ale goţilor.251 Puternică invazie a goţilor conduşi de Kniva. Unii vorbesc de anumite atacuri daco-getice sau gotice. Marcellin.Totuşi ni se pare că frecvenţa acestor atacuri şi finalitatea lor. goţii se retrag în faţa lui Aurelian. nici la noi. împreună cu burgunzii.).Cum am spus. următoare 190 . datorită vicisitudinilor vremurilor.8) În 235 Maximinus Trax îi bate pe daco-geţi şi sarmaţi (Anexa 1). 18) În 259 goţii invadează Asia Mică. 19) În 261 împăratul Claudius îi bate pe goţi şi-şi ia titlul de Gothicus (v. 23) În 378. 22) În 331 /332 Invazie a goţilor în sudul Dunării. 14) În 252. etc. 13) În 250 . pentru că. p .Dar cîte vor fi rămas nemenţionate şi cîte se vor fi pierdut odată cu cronicile în care apăreau. împăratul Gallus cumpără pacea de la goţi. totuşi goţii. pe epoci. 50) 11) În 242.

al căror nume este corect dat de Alfred ca Got/an (fără eronatul th din formele clasice). of the ardent desire to find in this oldest Teutonic epic recollections of true heroic deeds performed by a real Germanic tribe (22.Cu goţii s-a dorit să se facă o excepţie cum am arătat şi cum au remarcat şi alţii (F. p.Evident se exclud cu totul cei care. să creadă fără să cerceteze.9. Collectanea Etymologica) şi. ceea ce constituie fie un fals. Leake: in the time of King Alfred .) ai teutonilor (v.Pentru a crea confuzie. ai cărei locuitori se numesc Daci (Dace). fie o eroare. ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci (Dutch) şi ai Anglilor.A.La aceeaşi concluzie ajunge şi cercetătoarea americană J.. Gesta Normanorum.1 sentinţa istoricului american F. sîrb/serb etc. XIX 191 .O zbatere inutilă în perspectivă istorică căci ori cum ar fi întors-o istoriografii francezi. germani şi alţii în Evul Mediu. ca un trib germanic real.războaielor dintre Traian şi Decebal. dar scopul acestei "excepţii" introduse de istoriografia medievală. prin saxoni şi frizieni. prin ani calendaristici. Faptul că în Franţa actuală apare o Pays de Dax (Daks).9. dar prin această operaţie de rutină nu se nasc alte naţii. 3. 3.În timp ce Traian. mai ales franceză şi germană (a se vedea în cap.. Cronica ducilor de Normandia. dar prin această schimbare nu s-a născut o nouă etnie. Fiind vorba de un arbore genealogic fabulos nu se puteau marca măcar naşterile protagoniştilor selectaţi şi bătăliile date. Leibniz.Toţi. sînt atît de numeroase şi peremptorii că numai cei care au trecut pe deasupra subiectului nu le-au observat . Argumentele. nu reprezenta o realitate. 178.. 25. în care daco-geţii sînt consideraţi fondatori ai spaniolilor (25. De la get la got s-a schimat o vocală.2 Nicăieri. p. whose name is correctly given by Alfred as Gotan (without the erroneous th of the classical forms (22. p. născut la Italica (Spania) abia dacă este menţionat în cronicile spaniole. menţionarea goţilor.1 La geaţi s-a adăugat o vocală. Leake etc. pe care istoriografia germană dorea să şi-i apropie. că pe harta Londrei apare un Campus Dacorum şi multe altele pe care nu le cunoaştem dovedesc că în adâncimea timpului istoria Europei are destule zone nelămurite sau direct obscure.The old approach to Beowulf as an historical document was born of Germanic nationalism.. ca să folosim transcrierea franceză. sînt de fapt geţii! 3. 7)/ cea mai veche considerare a lui Beowulf ca un document istoric a fost generat? de naţionalismul german.Faptul că lingvistica occidentală nu a înregistrat măcar vorbele populare ale limbilor vorbite pe teritoriile sale îngreunează mult un studiu de sinteză credibil care să tindă către aflarea realităţii. dar prin aceasta nu s-a născut o altă naţiune. prin natura lor. în timpul regelui Alfred . sînt destinaţi să reproducă ideile altora. avea scop politic. începînd cu istoriografia medievală. ai popoarelor nordice (v. cum se va vedea. Donald Logan) au avut tendinţa de falsificare a istoriei în căutarea unei identităţi proprii.. sublinierile noastre. în principal germană. cum am arătat. p.9 Goţi  Geţi Asupra identităţii din titlul acestui subcapitol nu poate exista nici cea mai mică umbră de îndoială. adevărul nu se putea să nu iasă la iveală.. 108)/ . chiar dacă ar fi absurd ceea ce li se propune să creadă. dar s-a schimbat şi consoana vecină. occidentală. dar absolut toţi istoricii din sec. operaţie cu desăvîrşire imposibilă chiar pentru un prestigitator mundi. de la francez la franţuz s-a schimbat o vocală. chiar şi consoane. Donald Logan. aceşti istorici au adăugat un h la got. nici la Cassiodor-Iordanes nu se indică nici o dată la care ar fi apărut aceşti aşa-zis goţi.Trebuie să spunem că autoarea ajunge la concluzia că geaţii.). J.Nu-i includem între aceştia pe cei care. the mention of the Goths. 179). dar şi franceză.A. se schimbă vocale.De la rumân la român. Carolus Lundius etc.Să sperăm că studii ulterioare vor aduce mai multă lumină în acest colţ întunecat de istorie. din dorinţa arzătoare de a găsi în amintirea celui mai vechi poem epic teutonic a unor fapte eroice adevărate aparţinînd unui trib germanic real.

Dacă "goţii" ar avea o existenţă de sine stătătoare şi ar fi "germanici". Toţi oamenii aveau fraţi naturali. nu se găseşte nicăieri în ultimii aproape 2000 de ani nici cea mai insignifiantă probă. dar în antichitate nu apăruse această grupare vagă. Olandezii se numesc şi astăzi Daci (Dutch). italioţii.n. pe care le publică Leibniz în cartea sa. a cărturarilor. idee combătută formal. cum sînt numite de autorii acestei lucrări) : indo-persanii. Nu poţi numi pe cineva frate pentru că e frate cu un terţ. Dar în antichitate şi evul mediu nu existau diferenţe mari de limbă. Vorbitorul de latină vulgară se putea înţelege cu vorbitorul de teutonică sau theodiscă (29.The earlier name (of the german) were Alemain and Dutch (The Oxford Dictionary of English etymology. din aceiaşi părinţi. romanii le-au dat acest nume. din Spaţiul Carpatic.Pezron la 23 februarie 1699. 195). prin schimbarea unei vocale s-a descoperit apariţia unui nou popor. italice şi germanice. que le haut allemand était arrivé vers 1750 au plus haut point possible de perfection et qu'il falait en quelque sorte 192 . mai ales. cred eu.numele cele mai timpurii ale germanilor au fost Aleman şi Dac.Onions. celţii au imigrat fără îndoială. Le grammarien le plus réputé du XVIIIe siècle. ca şi cum ar vrea să spună că ei au o origine comună (cu celţii). I. subl. slave. ci de a încerca să explice mai corect.Limba germană actuală este o operă de cabinet. p. tracii. care n-a fost afectat de glaciaţiuni. De acea s-a şi numit indo-europeana comună.De altfel. era suprapopulat şi mai ales. ca şi acestea.Nu se ştie pînă astăzi ce criterii determină calificarea de romanic. p1) subl.Din sec. şi mai ales ce arată faptele. celţii. romanice. asigura minimul de condiţii de viaţă. germanic.ns. Adelung. ceea ce găsim şi la Strabon (VII. slav. de după mileniul III î. 12).anexa 2) atunci când arată că din Spaţiul Carpatic au roit (după părerea noastră aceste părăsiri ale Spaţiului Carpatic.3. la originile Europei altă populaţie neexistînd. pensait comme Gattsched. repetăm. într-adevăr ?germani? în limba romanilor înseamnă ?fraţi gemeni?. Un început de criteriu ar fi limba. impusă de sus în jos abia către sfîrşitul secolului XVIII şi mai ales in sec. nu pot fi catalogate migraţii.Înainte de Leibnitz sau după el. germanii etc. goţii cărora li s-a dat o aprtenenţă aşa-zis germanică. artificială de aşa-zise familii de popoare: germanice. pentru că rostul teoretizărilor de tot felul nu este acela de a înlătura faptele. grecii. Cap. Diferenţierile s-au produs cu trecerea timpului şi.Şi Universitatea din Cambridge susţine această idee (vol I. în principiu de unii oameni de cultură români. 25) scrie că Germanii se învecinau cu Dacii. 71 . în afară de declaraţii.Ştirile de mai sus. dinspre partea orientală a Europei (Istoria Romană. ei n-ar putea fi decît tot geto-daci. o pleiadă de străluciţi cărturari saşi fiecare cu argumente proprii susţine că teutonii sînt urmaşii dacilor. ns. 3.P. spus direct: Tocmai din această pricină. a lingviştilor. germanii şi slavii. vin din aşa-zisul orient al Europei. deşi în acest sens nu este nimic dovedit şi. p. Teutonii nu şi-au spus niciodată germani.e. (1646-1716) găsim. mai aproape de realitate faptele.Numele germani nu li l-au putut da romanii decît dacă ei i-au considerat fraţi ai lor.Am mai spus-o.De aceea nu s-a auzit pînă astăzi decît Ich bin Deutsch = Dac.10 Deoarece. limba theodisca nu pare să aibă altă semnificaţie decît cea de limbă vulgară (29. târzie. passim).Să vedem ce spun cei mai erudiţi savanţi în acest sens. IX. dupa apariţia oamenilor şcoliţi. scopul istoriografiei medievale germane şi franceze era acela de a-şi găsi o identitate.. Printre aceştia se găseşte şi vestitul istoric german Mommsen: Răsăriţi din aceeaşi tulpină din care s-au născut şi popoarele elene. 1966 . Ei au plecat toţi dintr-o vatră în care au vorbit o limbă comună.T. Cezar în De bello gallico (Cartea VI. p1.recunosc şi scriu că latinii. în Collectanea Etymologica a ilustrului Gottfried Wilhelm Leibniz. by C. Ar fi fost un nonsens să te numeşti pe tine însuţi frate. vol. celţii. XIX. albanezii.La 1717. constituie un memoriu pe care i-l adresează Abatele F. german înseamnă frate bun. a gramaticilor.Dacă ţinem seama de condiţiile geologice ale Europei ca şi de condiţia fiziologică a omului nu se poate evita constatarea că după retragerea gheţarilor din nordul actualei Germanii şi din actuala Polonie populaţia a expandat (a roit) din sud.

iau ca model germana lui Luther şi a lui Adelung.Chiar dacă Luther. (1782). Istoricii apuseni considerându-i germanici. şi se miră că nu găsesc nici o urmă de germanism în secolele IV-VIII când acesta nu se născuse încă: la colonisation des Visigoths en Gaule et en Espagne ne laissa aucune empreinte sur la langue puisque. din Oltenia sau chiar din dreapta Dunării.VI ca să poată motiva o aşa-zisă apartenenţă germanică.11 În Getica (Iordanes) nu se găseşte nici cea mai neînsemnată aluzie referitoare la o aşa-zisă germanitate a zişilor goţi. 3. 253. două secole mai târziu..Or titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins. (29. inexistent la momentul apariţiei şi desf??ur?rii goţilor. 223. soit par son Umständliches Lehregebäude . 67. este de neconceput. Anglia. 164. 180. nu se vede cum calitatea de frate bun ar putea defini o etnie. Les Patois. p 167) subl. aceste realităţi nu existau în secolele II .. pentru că. 274. 299 şi 306. mai ales după Evul Mediu.. pînă în munţii Pindului. în paragrafele: 60. vizigoţii au stat în sudul Franţei peste 400 de ani. Înainte de apariţia oricărei forme de învăţămînt şcolar vorbitorii de limbă română din Bucovina se înţelegeau perfect cu cei din Banat. 229. 199.Aşa ceva în Franţa. învingîndu-i pe aşa-zişii goţi în Italia. în sec XVI. de 19 ori cu sensul propriu. 167) Şi această constatare.Am spus că între 23 folosiri ale cuvîntului germanus cu sensul direct apar şi 4 utilizări cu sens de popor.În termeni reali. p..l'immobiliser dans cet état. afirmată apăsat. ils furent absorbés par la population romanisée qui habitait ces pays (30. În cazul limbii. Italia. admiţînd limba drept criteriu.1 Belizariu. 270.. geţii fiind numele vechi cu o istorie glorioasă în spate. deşi cele două nume aparţin de fapt la două ramuri ale aceleiaşi populaţii.11. vestitul general al lui Iustinian. 257. Deci. et fonda. 159. 93.Il s'appliqua à réglementer les déclinaisons et les conjugaisons. 266. neexistând o limbă germană înainte de secolul XVIII. Adelung imaginează o limbă germană pe baza dialectelor germane de sus (haut-allemand). cu cei din Ardeal. relativement peu nombreaux. A se vedea şi Albert Dauzat. 27 3. traducînd. vorbitori ai dialectelor constituite în Europa.Iordanes foloseşte de 23 ori cuvîntul german(-a). marchează diferenţa netă dintre limbă şi dialecte. ns. preia masiv cuvinte din latină şi. p. 1938. 191. 193 . pe baza acestui criteriu nu putea fiinţa o familie de limbi germanice. din sec XVIII. de o largă răspîndire. biblia în teutonică. 191. în § 67.11. à décréter quelles locutions étaient correctes et quelles fautives.2 După istoriografia occidentală. 265. 120. 263. Paris. l?enseignement scolaire de la grammaire . 129. Germania etc. În realitate ei se găsesc şi azi acolo. 268. soit par sa Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen in den preussischen Landen (1781). Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire (29. universalitatea înţelegerii este naturală şi nedependentă de vreo formă de învăţământ şcolar. p 166)Vers le milieu du XVIIIe siècle l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune . nu s-ar fi putut ca Belizariu să-şi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS.. 257 3. 120. Ar fi fost o formă de paranoie să-i înfrîngi pe goţi şi să-ţi iei titlul triumfal de Gepidicus Maximus. de frate sau soră. 283. aşa-zişii goţi nu pot fi ataşaţi unui sistem neconstituit.Este demn de subliniat cum gândesc şi ce constată chiar cei mai avizaţi doctori în lingvistică. (29. Aşa ceva nu se cunoaşte în istorie. Dacă n-ar fi fost vorba de două nume frecvent interschimbabile ale aceleiaşi populaţii de bază. atribuit de latini teutonilor. îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS.

3. fără istorie. în urechile unor istorici interesaţi ca un pian smintit care scoate sunete fără să i se atingă clapele. pe baza dogmei unui germanism al aşa-zişilor goţi. pe de-a întregul inventat. ori este amintirea. relativ puţin numeroşi. instinctual.137) /colonizarea vizigoţilor în Galia şi în Spania nu lăsă nici o urmă în limbă pentru că. natural sau artificial. Iorga: Regalitatea germanică ori este de creaţie romană.De asemenea ignoră că pătura conducătoare a Spaniei. pentru a-şi întemeia nobleţea să dovedească sau măcar să afirme descendenţa din geţi (nu goţi!. a muşca. De exemplu: ades. a adăsta. mai ales în cele trei volume de cîte cca 800 p. jos. ale Dicţionarului des idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs. inclusiv în frisiana veche şi saxona veche. că nimic n-a putut veni din ea. cu desăvîrşire imposibil. regretabil. să fi venit pentru a înnoi în sens naţional este una dintre acele erezii pe care singur romantismul dezlănţuit din primii ani ai secolului al XIX-lea a putut să le conceapă (14. fără "biblie".4 Puteau aşa-zişii goţi s? apară şi să umple pagini de hârtie fără străvechea anterioritate a geţilor. capabile de a fi transmise de la o generaţie la alta.Procopius este contemporan cu Iordanes astfel că există dovada că Herulii. 25. chiar târziu când goţii dispăruseră. care n-a fost dovedită niciodată.. 15): Herulii îşi căutară sălaşuri în locurile cele mai îndepărtate ale lumii locuite pe atunci . unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iranică? Excelentul istoric care a fost Ion Budai Deleanu. îi scapă că pe pagina anterioară scrisese: Les Gothes (cu falsificarea th!). sînt veniţi acolo dinspre sud.136) sau peu nombreux (p. sigur. etc.164) Dr. berc etc. rezultă şi din textul lui Procopius din Caesarea (32. p. Alexandru Bădin (31.138): Goţii au fost studiaţi intens şi cu pasiune.Dar o asemenea influenţă "germanică" se regăseşte peste tot în Europa. şi atunci ea n-are decît un sens local. caută nebuloase urme aşa-zise germanice în Midi-ul Franţei. fără nimic scris ca bază a unei gândiri comune. ca şi în alte texte din aceeaşi regiune. ceea ce arată superficialitatea cercetărilor care au avut ca obiect acest aspect. cocă. mai ales în ce priveşte Getica lui Iordanes. la sud de Loara. fără "carte". trebuia. legat de un singur grup.3 În legătură cu ideea germanismului aşa-zişilor goţi. a băga.11. Ea n-are în sine nimic naţional. noi am găsit peste 1300 de cuvinte româneşti. cu superstiţii confuze. să-l cităm pe eminentul N. subl. pe care o păstrează acea seminţie a dreptului de stăpânire pe care-l au înaintaşii zeului tutelar sau ai şefului divin. fără genealogii chiar. l'un des peuples germains les plus nombreux! În afară de dogma germain.180. constată: dacă lăsăm la o parte lucrurile pe care Iordanes le povesteşte despre migraţia goţilor din Scandinavia şi înaintarea lor pînă în Sciţia. p. se îndreptară spre insula Thule şi au rămas acolo. p. cloşcă. 194 . nici dacă goţii erau les plus nombreux (p.1.11.. sus. autorul n-are o idee clară nici despre ce înseamnă germanic din punct de vedere etnic.110). 3.).Că Scandinavia a fost populată dinspre sud. Deşi autorul era tînăr când scria aceste rânduri. p. pe care Iordanes îi citează ca locuitori ai insulei Scandza.A crede că aceste rase fruste.Iată de ce am numit germanismul invocat în contul aşa-zişilor goţi de către istoriografia medievală de sorginte teutonică sau teodiscă o iluzie romantică care cântă.137).Este interesant că în timp ce diverşi istorici şi lingvişti. ei fură absorbiţi de populaţia romanizată care locuia aceste teritorii/. ns. celelalte povestiri ale sale îi privesc în întregime pe geţi (2. C II.p. nota ns. iar originea lor scandinavă a fost considerată de unii cercetători ca o simplă legendă.

se spune că a dat numele neamului.n.. Iordanes reia felul în care au sosit din insula Scandza aşa-zişii goţi: trebuie să-ţi aminteşti ce ţi-am spus la început că goţii. mergînd mai încet. Ce fel de popor ar putea fi acela care obţine victorii de răsunet se bate cu armatele imperiului roman şi nu este măcar amintit de principalii cronicari ai timpului? Să vedem cît adevăr se găseşte la apariţia aşa-zişilor goţi şi gepizi. cu Darius (521-486 î. Cum ar fi putut să-i menţioneze dacă pe vremea sa nu existau? Joseph Flavius nu-i menţionează pînă la 100. etc. numai unul.) nu ştie de goţi. una. nu interesa unde. se găseşte hrană mai degrabă pentru vite decît pentru oameni. Când odinioară? Cu 600 de ani î.).n. un cuvînt niţel schimbat să devină nume al gepizilor. nici o formă de probă ci doar un fel de lumea spune. dar nu-i menţionează nici Dion Chrisostomul +120. Nu există nici un document . Dar ce dovadă poate constitui gura lumii în istorie? Şi Cassiodor . Nimeni nu le purta de grijă (Cronica ducilor de Normandia)Iordanes îşi începe povestea aşa-zişilor goţi (§25) astfel: Se spune că din această insulă Scandza. chiar din sudul Scandinaviei.Iordanes continuă: din această insulă au răsărit odinioară Goţii.e. au răsărit odinioară goţii cu regele lor pe nume Berig Începutul este ca în toate poveştile : Se spune că .) sau 700-800 de ani mai târziu când acest nume apare la unii cronicari? Nu ştim nimic.Am văzut mai înainte că datorită incapacităţii solului.. iar una cu gepizi.De aici aflăm că în această povestire goţii ar fi venit din Scandinavia cu trei corăbii dintre care două cu goţi.n.) nu-i menţionează pe goţi.. nici Dio Cassius  236 e.Procopius continuă: În această insulă pământul este în cea mai mare parte pustiu .. 95 ca să explice cum sînt rudă geţii cu gepizii.. nici Clement din Alexandria (150-215 e. de a-şi hrăni populaţia.n. În § 29 autorii se arată surprinşi că Josephus Flavius (37-100 e. ca dintr-o fabrică de naţiuni sau ca dintr-un pântece de neamuri... adica în Gothiscandza. Ce înseamnă aceasta ca număr de persoane? 195 .Dintre aceste corăbii. oricît de dragi le-ar fi fost copiii.?.n. prin tragere la sorţi. (ibid) În §13 Iordanes scrie că în Britania. Aşa s-a făcut ca dintr-o poreclă. În § 94. care se găseşte mai la sud faţă de Scandza. pentru că sînt puşi să poarte lupte cu Cirus (558-către 528î. ceilalţi trebuind să plece.n. Astfel de apariţii şi dispariţii se găsesc numai in 1001 de nopţi.e. . de unde fecunditate mai la nord ca să apară o officina gentium? În ţinuturi în cea mai mare parte pustii se şi prăsesc populaţii . fiindcă în limba lor leneş se spune gepanta. putea rămâne în familie. ieşind din sînul insulei Scandza cu Berig regele lor au fost duşi cu numai trei corăbii pînă la ţărmul de dincolo al Oceanului.e. cît a trăit el..

Care armată? Dacă au venit 120 de goţi. 1980. Macklenburg. dar ca Herwig Wolfram. p. XVII-XVIII.Cu aceşti 12 luptători.Or. 417). când trecea peste un pod. Roehrer-Ertl (Actes du II-ème Congrès International de Thracologie.Armata nu a putut reprezenta către 10 % din populaţie decît în ultimul secol. pentru că în vremea lor pluridisciplinaritatea nu 196 .000 de copii (34.Să considerăm totuşi. pentru demonstraţie. altfel dispăreau într-o generaţie. Kurth şi O. cum scrie Iordanes (§94). evident cu soţii şi copii. o iau de-a lungul coastelor pe corăbii cu cîte 60 de oameni. în Gothiscandza. În antichitate este greu de conceput că se construiau corăbii atît de mari. când speranţa de viaţă tindea către triplare sau chiar către împătrire faţă de cea din antichitate şi din Evul Mediu.În Roma cezarilor.Că istoricii medievali germani puteau crede în astfel de lupte de desene animate cu eroi mitologici e aproape de în?eles. În Germania de sud. goţii au cucerit pământul dorit. iar sub al cincilea (!) rege (Filimer) care a urmat după Berig (ceilalţi trei regi dintre Berig şi Filimer n-au fost menţionaţi niciodată) au luat hotărîrea să plece mai departe. Durata medie de viaţă a crescut foarte încet de-a lungul timpului.. în contemporaneitate. nenorocire. 14). din cei 120 de goţi debarcaţi nu se ştie când în Gothiscandza.Îi era permis lui Herodot. speranţa medie de viaţă a noilor născuţi de ambele sexe se situează la cca 20 de ani în sec. vandalii şi celelalte popoare cucerite. profesor la Universitatea din Viena (26) să încerce să justifice pe astfel de basme existenţa goţilor ca populus germanus este regretabil şi ridicol.Iordanes nu spune cîţi inşi putea cuprinde o corabie.durata de viaţă n-ar fi depăşit 18 ani. ce armată se putea obţine la o populaţie de 120 de persoane. III. care s-au separat şi s-au îndreptat în direcţii diferite. că goţii ar fi putut mobiliza 10 % din populaţie. jumătate din armata goţilor s-a prăbuşit fără salvare şi fără să mai poată trece cineva peste rîu (§ 27).Dar. s-au încleştat în luptă cu neamul spalilor câ?tigând biruinţa (§ 28). goţii istoriografiei medievale germane n-au pierdut nici un ostaş (!) cu marea armată de şase soldaţi. vol.14). Admiţând că în luptele date cu ulmerugii. p. 47) . în primele secole ale erei noastre. În Franţa era la 1789 de 28-29 ani (34.92): Mai grozavi sînt Normanzii . sec. XVIII şi prima jumătate a sec. chiar şi agramatului Iordanes să creadă şi să scrie (Iordanes reproducînd "ştiinţa" unor autori greci şi latini predecesori) astfel de fabule. În § 27 li se întâmplă nenorocirea cu înecarea a jumătate din armată. fosta lor armată se putea ridica la maxim 12 luptători. Mortalitatea infantilă era înspăimântătoare şi se consideră că atingea 50 % din nou-născuţii pînă la un an (jumătate din copiii nou-născuţi mureau pînă la un an). cel mai probabil. XIX. secolul XIX deja 22 de ani (G. Brandenburg şi Saxonia inferioară. La 1911. cum coboară din corăbii îi atacă şi-i alungă din propriile locuinţe pe ulmerugi. îi subjugă şi pe vandali şi au cucerit mai multe popoare (§ 26).. admiţând. în Franţa mureau încă pînă la un an peste 100. Bucureşti. p. maximum: 120 de goţi şi 60 de gepizi. A nu se uita că ne aflăm. De aici au înaintat victorioşi pînă la marginea Sciţiei. p. prin absurd. Albert Bayet (33. p. unde exista oarecare igienă şi oarecare posibilitate de îngrijire medicală la dureé de la vie n?aurait pas dépassé en moyenne dix-huit ans (34. că geţii ar fi venit din Scandza în corăbii de cîte 60 de persoane. ceea ce înseamnă că au sosit pe ţărmul nordic al Poloniei de azi.

să folosească mijloacele moderne de datare etc. Numai în Germania n-au ajuns niciodată aceşti "germanici". cu durere. antropologie. Wolfram nu citează pe nici unul.000 au pierit (aici li se asociază şi francii care luptau de partea cealaltă a baricadei) la Câmpiile Catalaunice (§ 217).. după cîteva generaţii. dar pentru alte "greşeli". N. i-au oferit lui Constantin cel Mare 40.. germană. care reclamă statut de oameni de ştiinţă. obiectivitate ştiinţifică: luăm din Biblie (din Iordanes şi din toată literatura pertinentă) numai ce ne convine. Azi un istoric trebuie să ştie geologie. apariţia "marelui" popor al goţilor nu se deosebeşte.Hunii. de ce Darlu o socotea cea mai puţin onorabilă dintre operele imaginaţiei.numite cu un cuvînt "strămoşesc" haliurne. franceză. Aceste aiurite sînt alungate din mijlocul goţilor şi văzîndu-le duhurile necurate cutreierând prin deşert leau îmbrăţişat şi s-au împreunat cu ele şi au dat naştere hunilor (§ 122). din opera aceloraşi autori numai părţile care-ţi convin şi pe altele să le respingi. trebuie s-o primească pe de-a-ntregul şi misticul profesor al Universităţii din Viena care. desigur.Privitor la aceste aspecte. p. să nu se lase mai prejos. nici pe germanul Nicolao Petreio care-şi tipăreşte cartea la Leipzig în 1695. latină. căci cunoştinţele s-au înmulţit şi posibilităţile de aflare a adevărului au sporit în proporţie foarte mare . după cercetări savante. Din zecile de autori elini şi latini care scriu că goţii nu-s decât geţii. Autodidacţii entuziaşti de odinioară. prof.Scuzele pe care le aveau scriitorii acelor vremuri de demult nu le mai au istoricii de azi. fără reţinere falsifică sperând că-i va ieşi pasenţa. p. inclusiv prof. însă. e istoria pe care ei au folosit-o pentru a-i inventa pe goţi. dar orice istoric ar trebui să facă un calcul elementar în urma căruia ar constata el însuşi că cei 60 de gepizi şi cei 120 de goţi. ceea ce constituie încă o dovadă că între aşa-zişii goţi şi zisa lume germanică nu se pot găsi legături de filiaţie sau de similitudine. Dacă nu pe toate terenurile. regresul faţă de ce se producea altădată e incontestabil. Iorga spunea: cu această direcţie s-au format profesori secundari de istorie de o mediocritate convenabilă. nici chiar în vocabularul lui Ulfila.Călugării şi actorii pot crede în astfel de minuni. debarcaţi în Gotiscandza au dispărut fără urme.Sperăm ca temerile lui Iorga să nu mai fie tot atît de acute azi. Singura similitudine identificabilă este cu cuvîntul românesc aiurite. dar istoricii. genetic. că maslul este inutil şi lipsit de rezultat. Numai că nu înţelege că are în mânecă o carte falsă.Nu se poate să accepţi. engleză. cum a făcut cu Simmachus şi cu Boethiu. (ap. goţii veniţi din Scandinavia cu cele trei corăbii au dispărut curând după sosire.Istoricii germani. iar Louis Bourdeau respingea lucrările istoricilor la rangul de fabule. curat-murdar.Astfel că nu poate fi nici o urmă de îndoială că. decît ca procedeu de apariţia hunilor (§ 121).Pentru că nu e de mirare că numeroase adevăruri sînt încă ascunse cunoaşterii după 2000 de ani şi chiar mai mult.Trebuie să spunem că n-am găsit nimic asemănător cu acest cuvînt în elină.Spaţiul nu ne îngăduie. ar fi fost cca 2000 la număr. Atunci se putea spune istoria este o poveste mincinoasă care ni se înfăţişează ca adevăr.Dacă a primit-o Thodoric cel Mare şi nu i-a tăiat capul lui Cassiodor. obţinuţi printr-o simplă schimbare de vocală. astfel că trebuie s-o accepte şi pentru generarea hunilor din aiuritele goţilor.Iar goţii.000 de ostaşi şi alţii. împreună cu basmele Mamei mele Gâsca şi afirma hotărît că istoria nu e şi nu poate fi ?tiin?? etc. dacă ar fi fost reali.Asta. se cheamă. etnografie.182). sociologie. mult mai mulţi. ultimii din cîteva femei practicante ale magiei . 35. 197 . iar nu că s-au înmulţit încît în § 199 să se vorbească de nenumărata armată a gepizilor din care 15. 74). fiziologie. Wolfram n-au de ce să se supere. e silit cineva să constate că numărul lucrătorilor ştiinţifici ieşiţi din universităţile noastre e cu totul fără însemnătate. cum ar putea să le acorde cel mai neînsemnat credit? Acest fel de istorie poate justifica de ce Malbranche dispreţuia istoria şi nu-i acorda mai multă importanţă decît ştirilor din mahalaua sa. folosit la traducerea Bibliei. nu 60 sau 120 şi nu a rămas nici unul. în istorie. au vînzolit toată Europa.exista. După cum am arătat mai sus. nu lasă decât locuri goale (14. ducându-se.

Teofilact Simocata scrie despre geţi. ns. Ubi per Ausoniorum linguam. 32) / Dar gota nu este strămoaşa germanei/. ob commercia cum Romanis..Sînt amintite lupte între goţi şi gepizi (deşi îs acelaş popor) între avari şi gepizi. 63.De ce nu sînt menţionaţi concomitent.Geţii apar şi în sec. Supponit in his. dar şi cele din Grecia şi Italia antică. nu ştiinţă. intelligo Walachicam. quas ille linguas expertus est circa Atilam. 4. strămoaşă a germanei de azi.Că împăraţii romani înţelegeau aşa-zisa limbă barbară rezultă şi din ceea ce scrie Iordanes (§ 83. o mare parte s-a pierdut. Mais le gotique n'est pas l'ancêtre de l'allemand (29. Wolfram şi alţi mari istorici. leită latina coruptă (vulgară. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar. 4 Autori şi cronicari despre identitatea dintre geţi şi goţi Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare. dar niciodată între geţi şi goţi etc. despre oştile geţilor (p. dar asta-i religie. etc. in usu potissimum fuisse. Unde. ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu. îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu Alana) şi cu ausonica. ostrogoţilor. un cioban "got" a cerut împăratului Alexandru Sever. 3.. la patriarhul Photios. Unii au zis că ar fi fost o limbă gotă. 198 ..12 La Câmpiile Catalaunice Atila ţine hunilor. cronicarul împăratului Mauricius.Da.). XVIII.Astfel arată unii oameni de "ştiinţă" chiar în sec. § XVI). Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din ţara getică (Istoria eclesiastică). populaţia continua să vorbească aşa-zisa limbă barbară n. datorită legăturilor cu romanii. quasi corruptam Latinam (cap. politică etc. în Spaţiul Carpatic sau în alt spaţiu geţi şi goţi ca două popoare diferite..În ce limbă le-a vorbit...1 Philostorgius (368 . gepizilor şi celorlalte populaţii din lagărul lui un discurs de îmbărbătare pentru a porni la luptă. ca să-l înţeleagă atîtea felurite neamuri?La această întrebare trebuia să răspundă dl. în limba părinţilor săi (cu 40 de ani înainte de părăsirea Daciei de către Galienus. 84): Maximin. din sec. fără o ordine cronologică. iar cei de acum îi numesc goţi . dar n-au făcut-o.425) sciţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi..În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea. Cele mai frecvente certuri se produc între vecini. 4.. p. n. 136. a lui Adelung. între toţi aceştia şi romani. ns.Noi sper?m că s-ar putea ajunge la acea limbă pe care o vorbeau toate popoarele din barbaricum. prin limba ausonică înţeleg valaha. După părerea noastră în legătură cu limba aşa-zisă barbară este strict necesar un studiu condus cu seriozitate şi pasiune pentru a se ajunge la lămurirea conţinutului noţiunii de limbă barbară. ns. iar o limbă gotă nu a existat niciodată. quod ipsorum quoque Hunnorum aliqui. ceea ce este o aiureal?Istoria limbii germane arată clar (vezi mai înainte) că actuala germană e o confecţie târzie. IX. Nu ştim de ce. operam dabant Linguae Gothicae (quae cognata Alanicae) & Ausoniae. / N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. Desigur şi din acestea.) permisiunea să lupte cu militarii pregătiţi pentru un concurs.În acest sens mărturia eminentului prelat maghiar Otrokocius este lămuritoare: Non neglexit Priscus illud etiam nobis consignare. nu şi aşa-zişii goţi. Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil. dar nici cea mai vagă menţiune despre aşa-zişii goţi).13 Între 582 şi 602. 3.Sînt şi alte aspecte care se cer lămurite. dar spaţiul nu ne îngăduie să continuăm. 126. vecine? De ce nu se menţionează nici o luptă între ele. subl. XX.

. ne-a făcut rost de o pace trainică. că toţi învăţaţii din trecut. 4. 4.420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a-i numi pe goţi geţi (22. învingînd cu armele pe geţi. să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (?) neamul geţilor.către 395. în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau. la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius. de reprezentare corectă a realităţii.către 405) în Divinitatea lui Christos. În acest enunţ se vădeşte că nu-i vorba de nici o confuzie.7 Eugeniu de Toledo. de asemenea nu-i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi. Boxhorn.şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor. numele get. scrie: Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii. 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras) / În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem.În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori. dar fără semnificaţie proprie.363).3 Împăratul Iulian . 4. În elogiul împăratului Constantius. Sheringham. 165). Constantin II (337 . Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus. 395. iar pe Alaric îl numeşte tiranul get. pentru goţi.. către 310 .E. care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cândva . Hachenberg şi alţii. în Încercare de istorie românească. 402) scrie de peste 50 de ori getic. în Carmina XXXIX (Hexastichus de inventoribus litterarum). Loccen. într-o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 . Uppsala. dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxis.2 Claudius Claudianus (Panegiric. pe care l-a considerat un alt nume. că doar îşi schimbă locuinţa. căruia îi plăcea să cam bea. 37). dac.383) să-l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s-ar fi aşteptat să scrie goţi. ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere. în Zamolsiz. 4. cetele getice. primus Getarum legislator.Ş. decît Gog şi Magog.Iar în altă parte (ibidem) scrie: Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt / Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit .8 Carol Lundius.340). cel din urmă încercând să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mână prin următoarele temeiuri: 199 . 4. Împotriva lui Rufinus.. ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie.9. p. deci. Crezând că nu mor.Apostatul (331 . 4.4.5 Prudentius (348 . E.. au ba. 3 Nempè unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse / Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaş naţiune. dacii şi goţii sînt un singur popor cu mai multe nume. 1687 scrie: p. ale geţilor (25.. foloseau pentru goţi numele geţilor. 1979. Martin Schmeitzel. în titlu. Johann Filstich.Ni se explică.6 Hieronymus (345 . indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi. ci de discernămînt.4 Ausonius. cetele blonde (ale geţilor) şi o singură dată gotic. p. p. 33. în Cezarii după ce-l pune pe Traian. 4. 396 şi De bello Gothico.

J. luându-şi în sprijin o serie de autori anteriori. V) a scris o Istorie împotriva păgânilor din care s-a inspirat Bossuet: Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi (Getae illi qui et nunc Gothi. Hanovra. şi-au pus toată speranţa într-un semn de întrebare: există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate? 4. autrefois appelés les Gètes (p.11 Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae.Cum ar fi putut spune altfel când el.1590).16 Bonaventura Vulcanius. quae nunc VValachia dicitur /care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia. 2). 1883): les Goths.sec.13 André Thévet (1502 . I.17 Nicolao Petreio într-o carte. tipărită la 1695. postérieurement les Goths.1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu goţii.73) 4. 4. Collectanea etymologica.(1) Mărturia celor mai vechi scriitori (2) Întâmplările cele petrecute la fel (3) Potrivirea felului de trai. 4. 5-6. nation scythique établie sur le Danube.). când ai căzut cu toată oştirea pe câmpiile scitice. 469): Gètes. Bulgarie et Servie scrie: Originea poporului acestei ţări în întregime. 1580 . a limbii şi a locuitorilor ţării Se adaugă că nici de unde se trage numele de got nu este limpede (sublinierile ns. IV. 16. scrie la 1597 o carte cu titlul: De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum. pe care noi de atunci i-am numit goţi.15 Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec.10 Bossuet (Discours sur l'histoire universelle. călugăr franciscan. după cum am dovedit. p. 4. 4. numiţi astfel de romani. 97)... Transylvanie. Sacas&Saxones. conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor.340) în Constantin către sacra adunare: Te întreb pe tine Decius. a obiceiurilor. Ele sînt traduse şi le vom publica bilingv latină/română în "Getica" nr.14 Leibniz. 1899. care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi goţilor. 4. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm.78) Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială. în Cosmographie Universelle. 1717: Cimmerios&Cimbros. aşa cum susţin cei mai mulţi. 200 . De la Valachie. Filstich adaugă: Philipp Cluverius (Klüver. sperăm. vine de la geţi. Getas&Gothos.12 Eusebiu din Caesarea (260 . scrie: 1) Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est (p. dar şi alţii.Această carte conţine multe aspecte interesante. Dahas&Dacos eosdem aut cognatos esse. 4. cap. solis nominibus non temere crediderim (p. Hachette. Hachette. 2) qui progressi tenuerunt eam regionem. în bătaie de joc.

5 Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă.20 Am vrea să spunem cîteva cuvinte despre Getica lui Iordanes.Fraza ni se pare similară stilistic cu una ca aceasta: La Termopile grecii au luptat pe viaţă şi pe moarte cu perşii lui Xerxes. când în nici un caz nu ar fi putut fi vorba de o naţiune gotă. 3 Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!). vizigoţii şi gepizii. p 5-7) scrie: Il mio scopo principalissimo . 62 scrie despre luptele dintre Tomiris. Dar alternanţa get/got. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. sprijinite pe alţi autori. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est / nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor (p. Acolo au văzut elenii pentru prima oară steagul persan cu cap de lup şi coadă de şarpe. De aceea apare de atîtea ori scris got în loc de get. che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica . după cum am mai spus. normal. în sec VI î. înalţi de statură. 2 scrie: Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr . amestecând în cuprins. dacă nu-i cunoscută poate deveni. che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de Goti di Teodorico e degli Amali / De a arăta că Geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Theodoric şi ai Amalilor/ 2 Di porre in chiarezza. pentru că. atunci când scrie din amintire el scrie get.. în Despre războaie III 2. dar nu putem aborda aceste aspecte care depăşesc tematica studiului nostru. rezumând o istorie a geţilor el a adăugat diverse ştiri din diverşi autori pe care i-a folosit.19 Carlo Troya (37.e. toate având cel puţin două. dacă nu mai multe nume. goţi care faptic nu fuseseră menţionati ca participanţi la luptă. 4 Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond. 4. 4) It. regina geţilor. 4. 1 Di mostrare. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii.80)Arătări similare. la mijloc şi la sfîrşit multe din cele pe care le-am socotit utile (subl. numită gotica (Înainte de a apărea numele de got. / De a pune în lumină că acea rasă getică sau gotică fu diferită de cea germanică.3) Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates / Geţii au fost mai apoi numiţi goţi. dintre toate. şi Cirus. dar. Fraze similare se pot imagina cu orice popor. ns..n. cum se numea oare?.Totuşi.. Iordanes scrie: acolo şi atunci a văzut neamul goţilor pentru prima dată corturi de mătase.. În § 3 Iordanes spune: am făcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci şi latini. nu got. la început.18 Procopius. mai ales atunci.Carlo Troya aduce numeroase dovezi că goţii nu-s decît geţii care au populat atît nordul cît şi apusul Europei. dar încolo sînt în toate la fel. si divideva in due punti. nota ns)Eu cred că la obîrşie se trag toţi dintr-un singur neam.Totuşi. iar unii îi numeau neamuri getice. nu puteau să existe.De exemplu în § 61. pentru colorarea stilului.. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. vandalii.Rezultă de aici că elenii erau alt popor? Nicidecum. 6 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru (sublinierile ne aparţin).Numeroşi alţi autori din diferite naţiuni au atestat identitatea dintre geţi şi goţi dar spaţiul nu ne îngăduie să-i cităm. Cum mulţi autori anteriori lui începuseră să scrie got pentru get. se găsesc pe mai multe pagini.. În această operă găsim de 25 de ori get iar uneori got e pus pentru variaţia stilului. iar mai tîrziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus. dar fără să-i citeze.Se va spune poate că alternanţa greci/eleni este cunoscută. Iordanes foloseşte grafia pe care a găsit-o la autorii respectivi..)Deci. 4. 201 . decît geţii şi regina lor Tomiris. I. deşi în lupta cu parţii lui Cirus nu apar.

fie au crezut fără control. În § 316. pe altele nu. după Cassiodor. Deci Iordanes este get.Tot de geţi este vorba şi în § 129. aşa cum sperăm că am dovedit în cele de 202 . aşa cum l-a rugat fratele Castalius . dar imposibil de luat în considerare după 14 secole. 189 etc. Istoricii medievali interesaţi ne-au spus că este o confuzie între geţi şi goţi. Situaţiile prezentate sînt similare. asta a făcut. Însă în § 315 si 316 rezultă cu toată claritatea că: a. În § 118 Hermanaric cel Mare este conducătorul neamurilor getice. aşa cum arată titlul. pe unele le acceptăm. În § 94. dacă ar fi existat. fără spirit critic declaraţiile istoriografiei medievale interesate. dar istoria nu este a lor. Acestea sînt realităţi pe care Iordanes le aminteşte din opera lui Cassiodor. Acolo au văzut valahii pentru prima dată avioane de luptă.Că la Iordanes figurează o clară identitate goţi=geţi. pe altele şcoala nu ni le-a relevat. să ştii că eu am urmat scrierile înaintaşilor . ca personaje istorice. la nivelul cunoaşterii de azi. în favoarea neamului mai înainte arătat.să rezume într-o cronică scurtă opera senatorului Cassiodor despre originea şi faptele geţilor. 132. geţi. primit falsificat de la o istoriografie interesată. să nu ne încredem în istorici care falsifică din interes. Unde ar putea fi confuzia? El s-a ocupat de istoria geţilor. Or am dovedit că povestea cu ieşirea din Scandinavia e o simplă fabulă. ceea ce dovedeşte constanţă şi continuitate. Unde ar putea fi confuzia?Aşa-zişii goţi. ca şi faptele bărbaţilor viteji. Şi adaugă: să nu creadă cineva că. ceea ce este o realitate de nedesminţit. De ce?Pentru că unele fac parte din depozitul nostru de cunoştinţe. Normal. Cei care le declară confuzii fie nu au lecturat cu atenţie opera. atît la Cassiodor cît şi la Iordanes. iar în § 121 Filimer este al cincilea şef al geţilor după plecarea din Scandinavia. Care este neamul mai înainte arătat? Este clar cel al geţilor înscris cîteva rînduri mai sus (§ 315). iar nu got. Deci concluzia este coerentă cu premiza. cum o spune însuşi. n-o au.§3). A scris o istorie a geţilor. cum s-a scris de multe ori fără control.Dacă ni s-ar da o frază ca aceasta. Iordanes scrie.Asta i s-a cerut. nu goţi. iar regii şi sacerdoţii geto-daci apar la locul lor.La Mărăşeşti românii au dat lupte aprige pentru a opri atacul german al lui von Mackensen. găsim destule exemple. Ei apar din loc în loc pentru culoarea stilului. pentru că. nu confuzie. o istorie. fără să poată fi invocată vreo formă de confuzie.Căci cum s-ar putea înţelege altfel de cum sînt scrise rândurile: Aceasta a fost originea geţilor şi nobleţea de neam a amalilor. ci a geţilor. ar fi avut şi ei.confirmă iar ce a spus în premize (v. Iordanes adaugă: Tu care mă citeşti. probabil. pentru că îmi trag obîrşia din acel neam am adăugat ceva în plus peste cele aflate sau citite. Iordanes îi explică lui Castalius cum sînt rudă geţii cu gepizii. Iordanes este get de neam b. de primit de către Theodoric in sec VI. dar trebuie răbdare pentru a citi cu atenţie opera.

. Astfel de cuvinte neexistând. Boxhorn. Quicherat. a celei mai mărunte tulburări în ritmul căutărilor.mai sus. Hărţi ale Proto-Europei cca. Leibniz. ei nu au avut şi nu au o existenţă reală. de Hr. după cunoştinţele disponibile în prezent. Messenius.(Marija Gimbutas) 203 . C. trebuie să convenim că. nume folosit uneori pentru variaţia stilului. pentru orice etnie. cum aflăm la toate popoarele europene. 7000-4000 î. nu există nici riscul vreunei găselniţi. ca Bossuet. De altfel. Hieronymus. Lundius.Astfel că cei care caută cuvinte gote în limba română o pot face în pace şi linişte pînă la capăt. Procopius. de-a lungul secolelor. deoarece pentru aşa-zişii goţi n-am găsit elemente definitorii pentru etnie. Carlo Troya etc. fiind un simplu nume al altei realităţi etnice. şi cum arată şi mari oameni de cultură şi savanţi.

Bărbaţi şi femei dacice în luptă sau cu copii(Columna lui Traian). 204 .

205 .

206 .

207 .Madona de la Rast(România). de Hr. cca. 4500-5000 î.

208 .

209 .

. pentru unii ce erau atunci un fel de buric al lumii). îsi cunoaste formula chimica… De parca aici ne-ar fi învatat cineva foarte inteligent anumite cuvinte. vorbeau o limba simpla pe care o întelegeau si romanii cei destepti..cuvintul apa . at . de trecere de la un element chimic la altul . si daca ne tot spun aceasta poveste si noi n-o întelegem? Interesant. OM. o litera în plus.fiica fiind. dar aici este vorba de-o radioactivitate speciala....H (H2O).stie despre sine cine este. inteligenta unor cuvinte ce parca la noi.N . sa foloseasca un cuvint cunoscator de chimie. PA . arhitectural construita. Ciudat mi se pare ca dintre toate limbile de factura romanica. Interesant este de urmarit ce silaba spun copii mici atunci cind învata sa vorbeasca .. în mai toate alfabetele litera A ocupa pozitia 1. spunind si acesta despre o anumita cadere. le-am luat pe acestea fiindca ele sint cele mai elocvente.P. În Biblie. Deci.O .. nascuta moarta.. Si daca aceste cuvinte stiu povestea lor. si el stie ca fara el omul n-ar mai fi om… POM si OM. Hasdeu datata astfel: 18 martiu 1878... scrisoarea domnului Mihail Obedenaru-Georgiade adresata domnului B. Si cuvintul POM pare a fi inteligent. Avem deci oxigen. Hidrogenul în sistemul periodic al elementelor ocupa aceeasi pozitie. asa cum spunea Herodot despre stramosii nostri... A. dintre toate limbile de factura romanica. graiesc prin GRAI. în aceasta GURA de RAI.P. Nu este vorba doar de cuvintele analizate aici. cu mult înainte de-a fi învatata chimia si fizica prin scoli… A-P-A în traducere chimica H . Mi se pare mai mult decit ciudat.. desfasurat se scrie HO-H. ce stiu chimie din fire.. POM. ca ar fi destepti din fire… Cred si eu.. E totusi ciudat ca limba romana . în ipoteza ca limba latina ar fi fost mama limbii romane. ceea ce explica într-un fel diferenta dintre OM si POM. destept din fire si în limba latina dar mai ales în limba italiana . P-O-M în traducere chimica O . ni se spune ca La început a fost cuvintul.mostenitoare a limbii latine (si spatial). Din Cosmochimie aflam ca Hidrogenul este elementul cheie. În volumul II de corespondenta B..cu ajutorul unor radiatii cosmice. si unde gura vorbeste de RA zeu al soarelui.. pentru a întretine viata omului. Voi cita doar paragraful ce m-a facut sa-mi dau seama ca APA. PA . într-adevar. aici. doar în limba romana exista cuvintele ca acestea.. ce este numarul de masa al Oxigenului… Corelarea numerica a elementelor chimice cu literele luate din numerologie (un alfabet oarecum initiatic) scoate la iveala faptul ca în limba romana. si unde cuvintul se spune cum se naste cu ajutorul aerului… Si mai ales cuvintul DAC citit în oglinda CAD.XN XN = izotop de azot Stim ca izotopul de Azot (14N) din radiatiile cosmice trece în izotop de Carbon (14C).Miraculosul tezaur al limbii romane! Comoara de sub cifru Dincolo de linia melodica a cuvintelor romanesti. Litera P ocupa pozitia 16.. APA. A … . apa . studiind chimia vedem ca la originea lor elementele au plecat de la HIDROGEN. A. acolo unde potrivit teoriilor lingvistice cunoscute ar fi trebuit sa se comporte altfel.. cuvintul sa fie mult mai complicat si în acelasi timp amnezic din punct de vedere chimic. ca aceste coincidente sa fie doar un joc al întimplarii... Hasdeu si contemporanii sai romani si straini la pagina 14 se afla o scrisoare ce mi-a atras în mod deosebit atentia. acest cuvint se comporta ciudat la Roma. A . apoi spun M . voi cita doar paragraful legat de cuvintul APA... am . mai este ceva ce ma fascineaza în limba romana. vorbitori ai unei limbi moarte azi (zic eu. destepte din fire.. din scrisoarea de care am pomenit mai sus: 210 . aceasta petrecindu-se de mult. iar Oxigenul ce este produs de pom.. azot si un izotop special de azot… azot special ce are puterea sa treaca în izotop de carbon… carbonul fiind pe undeva schelet în vasta complexitate a chimiei organice. sau T . doar în limba romana cuvintul APA pare a sti chimie… Ar putea fi o coincidenta. se presupune ca apa ar fi fost elementul ce a determinat aparitia vietii. dar daca nu este? Formula chimica a apei este H2O.

a. Ce zici. toriu. implicind desigur o mai aprofundata cunoastere a puterii cuvintelor...CUVINTUL (putere) rol constructiv sau distructiv? De avut are. si în viata individului. din lipsa fondurilor.. si rau.. Nu ne-ar strica deloc sa stim mai multe despre limba pe care o vorbim.. samariu s. Eu una sint convinsa ca daca specialisti de marca din mai multe domenii de cercetare s-ar ocupa putin de aceste ciudatenii ar putea da o alta culoare Certificatului de nastere al LIMBII ROMANE Din nefericire.. 2) radiatii cosmice. nainte de-a ajunge a pronunta acqua. 7) factorii poluanti. sau alte forme de terapii.... fiindca întilnim aceste cuvinte (sora. asa cum exista meloterapia. si în viata lunga a unei populatiuni. termeni de rudenie. devine acqua.. 3) radiatiile unor elemente cum sint carbonul si potasiul din corpul unor animale si plante .). gratie evolutiunii... Aceste cuvinte modificate putin fonetic par a apartine unei limbi comune despre care aflam ca Dumnezeu ar fi stricat-o atunci cind oamenii ar fi vrut sa ajunga la CER..... numind materie si energiile de tot felul (gind. ce nu e deloc o poveste. de ce n-ar avea si . Gradul de rudenie exista între limba latina si limba romana. Relatia între toate aceste discipline exista. Cind vom cunoaste totul despre 211 ... o stare de neliniste. dar si aici este vorba de cunoastere si cercetare. de revolta sau mai stiu eu ce alta stare. eu una nu pot crede ca un fiu (fiica) ar complica firescul simplicitatii. sunet.Înca o informatiune: aci în Roma... dar si ca la frecvente imperceptibile însoteste reactiile fizico-chimice din univers…) Din Genetica . revista Getica a domnului Gabriel Gheorghe nu a mai putut aparea de foarte multa vreme.. Din acustica (fizica) stim ca sunetul (energia sunetului) la limita marii tinde spre infinit din punct de vedere matematic . cu atit mai mult cu cit apa este un cuvint uzual.. nu oare ca apa.. directorul revistei Getica. cristaloterapia. cuvinte despre care se spune ca ar avea origine latina. Sunetul în contact cu apa atinge parca o alta lume (alte dimensiuni. unii copii mici. asteptind sa le spuna acestia cum se numeste apa.. Nimic nu este întimplator. este cea care poate crea confortul sau disconfortul psihic. Acelasi lucru s-a întimplat si cu alte cuvinte uzuale. atita doar ca ne aflam în planul cunoasterii undeva prin clasele primare. De ce m-am oprit la poezie? Fiindca poezia este cea folosita si-n descintece si fiindca tot poezia. totul are o logica.în plan biologic aflam ca: factorii mutageni mai eficienti sint: 1) radiatiile naturale determinate de prezenta în scoarta pamintului a unor elemente radioactive cum sint: uraniu. Si totusi. Sunetul este o forma de energie. Dacii sub nici o forma nu puteau arata apa cu degetul pina la întilnirea lor cu romanii. 6) o mare gama de substante chimice. sint convinsa ca ar putea exista si terapia cu ajutorul cuvintelor. lumina etc..geometric.. cu un alt curs decit acela trimbitat prin manuale. cu proprietati total diferite.. ele demonstreaza însa ca sunetul este o energie ce poate face si bine.. Domnul Gabriel Gheorghe. nu este cazul sa scriu acum si formulele din fizica. Biblia nu specifica întimplator faptul ca: La început a fost cuvintul coincidentele pe care le-am semnalat ma fac sa cred aceste adevar. cuvinte ce par a exista de cind e lumea lume si graiul grai.. are destule dovezi. uneori însotita de o melodie. 5) modul de hrana... dar de alta natura.. cuvinte slave de exemplu despre care se spune ca le-am fi luat noi în timpul formarii limbii romane (de parca aceste cuvinte n-ar putea fi si mai batrine decit formarea limbilor cunoscute fie ele vii sau moarte). cred în inteligenta materiei... Aceasta. Ceea ce azi numim de multe ori miracol. paranormal este ceva cit se poate de normal. fiindca se cunoaste deja ce putere are gindul. ce au posibilitatea sa treaca în alte forme de manifestare asa cum am încercat sa descriu aici iscusinta elementelor chimice ce pot trece dintr-un element chimic într-altul.. adunate în ani de studiu intens despre aceasta poveste (despre rudenia dintre limba romana si limba latina). în cunostinta de cauza vom si întelege de ce sint poeme ce ne creeaza o stare de liniste. pronunta apa. Merg putin mai departe cu ipoteza. abia apoi. 4) excesul sau insuficienta unor saruri în sol. Hotarit lucru. frate) si-n limbi ce n-au nimic în comun cu structura latina.ce au izotopi în stare naturala.

for love of his most beloved son. the seven magnates replied: "If you were not already burning with desire in your own soul to explore and thoroughly 212 . and guarded him as the apple of his own eye. that he may be able at a future time to dispute fluently against the inhabitants of Dacia. the father began to muse in his sagacious mind over where or by whom his son might be advantageously brought up and fostered. for that reason I want. Desiring. however. daca Limba Romana este o comoara pe care n-am exploatat-o asa cum trebuia? Gabriela Marieta Secu [ 32 ] Once the business of this deliberation. and rarely is the outcome of any action certain. he made known to them his secret will: "Because the state of affairs at any given moment is always turned.doar simple coincidente… Dar daca totusi nu sint simple coincidente? Daca a venit vremea sa analizam altfel spatiul din jurul nostru? Si totusi. assenting willingly to his lord's request and taking up the solicitude of fostering the extraordinary young child.. and Bayeux uses the Dacian language more frequently than the Roman.Hidrogen . and for you to place your hands. nay rather the disposing judgment of omnipotent God. celebrated Easter that year at Bayeux. he begins to speak to the aforenamed three: "Because. like a wheel. had indeed been accomplished. made lasting by an oath. with the three mentioned above. brought him quickly to the town of Bayeux. (note 1) But duke William." Then Botho. and then for the covenanted fidelity of your true promise to be. And he lingered there until the festive days of the sacred festival of Pentecost had passed. in his hands. by countless misfortunes. in truth. uneori eronate… Asa cum pot fi si cele scrise de mine aici . Bariera dintre materie si antimaterie.vom sti mult mai multe despre toate." Merry at these proposals. the city of Rouen uses the Roman rather than the Dacian eloquence. dintre energiile despre care stim atit de putin se va ridica atunci cind vom întelege ca sintem într-un tot pe care l-am divizat prin cunoasteri fragmentare. enjoying Dacian eloquence and learning it with a tenacious memory. Devoting himself to these explorations. I therefore want him to be brought as soon as possible to the Bessin and there I want him to be both brought up and fostered with great diligence under your guardianship. that the young child Richard be lifted up and confirmed in his possession of the realm by an oath of allegiance and an oath-taking of his fideles. with your favor. he took with him seven magnates of rather great influence and. my son Richard to be appointed by you as heir to my authority while I still survive. Botho. as symbols of your heart. having collected there the magnates of the Breton and Norman region. and for the entire fatherland itself to be judiciously ruled by your most beneficial deliberations.. with all your strength.

Literally. having given their hands to the young child Richard. Satisfied. A good duke and a nourishing count. The vagrant. what king Louis kept seeking from him. so that he would not hesitate to do. The dignity of the churches. and from the Free-born and shining high birth of your mother. for the native who resides here. the "pupil of his own eye. it would have been appropriate and reasonable for us to admonish you to such a course of action by our own prayers and our own anxious encouragement. loaded with various presents and diverse gifts.consider in advance. will go away merry." That said. Because you will be. and the destitute exile. William has sent a certain young recruit Tetgar. For king Henry and duke William were united by a covenant of indestructible friendship and newly allied one to the other through reciprocal agreements. sprung both from a glittering Father of nourishing genius. precisely what you have proposed. nay rather to fix in advance. That fatherland and region where you were Brought forth is deservedly submitted to you. on sacrosanct relics. Notes: 1. king Henry has received Tetger honorably and has caused him to remain with him for an entire day. the orphan. with his own armed band. Taking assisting aid from you. The sacred glory and the venerable hope Both of the sacred order and of all ranks. and with him duke 213 . they promised and vowed to be his fideles in all things. But afterwards he has sent him. a leader of his household. Apostrophe Illustrious boy." [ 23 ] Without delay. making a promise. to the transrhenish king Henry. back to duke William. because this necessary business also peculiarly concerns us. of compliant obeisance and military service. Truly.

Seeing the Breton and Norman legions. I am. has already gone to the king and reported his arrival in these words: "William. at the latter's admonition. Not wishing to keep me as a hostage against the keeping of your sacrosanct promise. so that. while duke Cono. free from all adversity. surrounded by all types of servants (both nobles and slaves). But if. he would be strengthened by the support of the other. not distrusting you. William arrived with five hundred warriors. with an innumerable army. There is no one more equitable in actions. I depart with you. we have returned unharmed. and he has instructed me to remain wherever you like as a hostage. Cono has replied: "You sent to our king Henry. even to the Dacians subject to your authority. he is zealous in administering the rights and ordinances of the orthodox Fathers. they will devour us as wolves do lambs. privy to his secrets. In his realm. distinguished by such an immense multitude of warriors. the king has sent me to you so that you might conduct the king to a meeting." And William: "You will go with me to the conference. both sat down. and no duke or count is as eminent as William." Then king Henry: ~"How powerful and dignified and honorable and good is this William. and possessed of great and unheardof honor and practical judgment. they go. marquis and duke of the Normans and Bretons sends you faithful obeisance in Christ. through your judicious advice. quickly rose and went to meet duke William and. of one mind. duke Hugo and count Herbert were astounded. No king. no one to commit theft or sacrilege. and wishes to ask what should be done between you and king Louis. as I believe shall happen. have myself come with him! You have said that you would not be united to king Louis 214 . But king Henry was at a place called Vis‚. William preceded him with five hundred warriors.Cono. William has received the latter with the marvelous reverence of inestimable awe and has inquired why that duke (so dignified! so honorable!) has come to him. on the river Meuse." And Cono: "If I proceed to the city of Bayeux." Hearing the message of this singular and invaluable embassy. more than this. who has joined himself to me in friendship?" He replied: "Very patient and equitable. to be steadfast and durable due to your involvement. until you have returned and brought back the king. But see how I. saying to one another: "What comparison is there between our army and this one? If any strife should come between us and them. with a great army to meet king Louis. has said to duke Cono of the Saxons: "Ready yourself for the road and quickly don your shinguards. because I do not distrust you. Then William: "King Louis faithfully sends you the tribute of his deep love and esteem. You sent duke Cono to me. unhesitatingly." Then Hugh the Great and count Herbert each ordered his own followers to ride separately. who awaited them in the district of Laon along with duke Hugh the Great and count Herbert. as you said. Moreover." And while Henry and Cono were still conversing with one another. however." Then Cono: "Send me wherever you like. and conducted him with awe to king Henry. the inhabitants of the land live prostrate before the laws and. of one mind. judging this advice to be salubrious for himself and for his followers and. remain regulated by the ordinances of the holy Fathers. King Henry. and forbad any of them to mingle with William's army. he dines splendidly with golden vessels and drinking cups and. he rushed outside and faithfully received William's sword. there is no one mightier in arms. William has sent for king Louis and imparted the pleasant outcome of the embassy. except you. Harmonious. so that I would come to you. he and king Louis of Francia might ally with each other and. On the day set for departure. But as king Louis was still approaching the aforesaid conference location. I will remain your trusty shield-bearer and your constant body-guard against the ambushes of your enemies. he has come directly to you. For I will send you to the town of Bayeux until. no one dares to harm another. wishing to ascertain whether any darkness lurked in his heart. your fidelis. should some need beset one of them. very powerful and affluent." That said. as a sort of gage and hostage. William. having assembled an innumerable multitude of legions. there is no one holier in speech. As soon as duke Cono heard of his arrival. Zealously surrounded by a throng of leaders and young recruits. once they had kissed. merry over your success.

bent down to the ground. however. even our unheardof disgrace. who had preceded him. when Cono. However. Then William to duke Cono: "Go. moved forward to meet him and. Notify the king what your prognostication is in this matter. privy to his secrets: "This conference is. and showed them duke William's sword. to halt that vexed army from further smashing the walls or crushing the doors of our shelter. Moreover William. in accordance with the promise that we keep between us. While the kings were speaking together secretly. understood a little of what they. Go. and return without a murmur to their duke. most distinguished of all dukes. that you not allow such things to be done. said that king Louis was there. but they did readily abandon the houses. had done. to carry and show as a signal to withdraw for that legion. and recounted for him what his men. moved for a moment by anger. tell William. but will result in our downfall and destruction and. But. through the resolution of duke William. their faces lowered before the sword. greatly pressing against one another in the course of withdrawing. smash and tear apart the walls. they entered the house and both sat down. so that no strife shall be born between those who differ and vary in language and dress and arms. except through my mediation. with you as his escort. indeed." Meanwhile the Lotharingians and the Saxons began scoldingly and ironically to address Cono. prevented king Louis from going to the conference. duke Herman of the Saxons (note 4) began to speak to duke William in the Dacian language. coming to king Henry. in a hilt made from six pounds of gold." Then king Henry: "Let king Louis come on the morrow. has arrived here with five hundred warriors!" But William. lest some unheardof carnage be born among the populace. but are hastening to smash (note 2) others! I am praying. with which Saxons are unacquainted?~" He replied: "Your own mighty lineage of warlike and illustrious high birth taught me. listening for the Dacian language. and. again making haste. a fugitive. marvelously and artfully engraved with thin gold leafings and studs. not only rejected the command of duke Cono when he arrived and begged them to go away. ornamented and adorned with gold. that richest of all dukes. extremely often attacking the very many strongholds of my duchy. with your active mediation. Then William duke of the Normans to the duke of the Saxons: "Who taught you the language of the Dacian region. shining with gold and gems. once they had kissed and clasped each other's hands. Wherefore did Cono immediately with a rapid and fleet course again seek out duke William. saying: "How astonishingly affluent and powerful is the duke of the Norman and Breton region who. mocking him. neither efficacious nor appropriate for us.by a bond of friendship and a tie of assistance. wheter occupying the houses or still demolishing houses. while duke Hugh of the Franks (although present) had no role in their sworn union of esteem. forced by William. William. they were joined and allied to each other. on my orders. and Herbert leader of the viceroys (note 3) was unwilling to take part." Springing up. the Dacian language. but the ones who were still outside also attacked the rest of the houses. preceding him to the doors of the house where king Henry was abiding. Soon king Henry. were saying and. fearing their assault. all the principles of the hoped-for agreement will be advantageously accomplished by our and both of your fideles. and tell them to go away." Then William gave Cono a sword. by an inextricable tie of friendship and support and help. who was drawing near the conference with the rest of his legions. went to meet them. and he said: "William. and themselves to occupy the house by force and power. (note 1) mightiest duke. demolishing them with great vehemence and roaring. Cono soon encountered duke William. prosecuted innumerable battles against me and 215 . with an incredible and innumerable army. who was coming to the conference. I suppose. But William's men. king Henry turned away. they did not immediately become quiet. towards another house and said to Cono." They." William: "`Unwilling' in what way?" Herman: "Because your lineage. began to break down. all unwilling. went away and expounded for king [Louis] everything he had heard from king [Henry]. your followers were unwilling to leave the houses on my orders. And having endowed each other in turn with many agreements and various gifts and presents. But on the next day.

went speedily back to the king and reported to the king what respectful treatment he had received. grandfather and great-grandfather. with me standing by. who better than he?" The Saxons replied: "We were ignorant of his affluence. to a place called BiŠvres. annoyed by so very many inconveniences. Therefore I pray you to be the godfather of my son. who is mightier. so appropriate for himself. Truly William. it will be done by me. and therefore we at first disparaged him with the false accusation of an unworthy reputation. rather with a gesture of thanks he sent everything back to the king. I will diligently do your bidding." Truly duke William. Apostrophe Duke. With prodigious religious exertions. captured in battle. And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William. but he accepted none of them. preceded by a troop of bishops of the Frankish nation. and we will subordinate the necks of those who rebel. renewed and purified by sacrosanct moisture and oil and chrism. endowed with the very greatest presents and distinguished gifts. with his own followers. Made even merrier by hearing this. in order that we." Meanwhile duke Cono mockingly says to the Saxons: "How does William (note 6) duke of the Normans and Bretons seem to you? Is he not a man of marvelous power and ability. I will trample to the ground those whom you desire to thrust down. returning to Laon with duke William and the rest of the leaders. who richer. Moreover the king wished properly to honor William (note 10) with gifts (note 11) for all that he had done. at Laon with his mother. and therefore did I learn it unwillingly. (note 8) having left the king and his own army behind in the territory surrounding (note 9) Laon." The leaders of the Frankish nation. because what is mine is yours. is said to have replied to the king: "Truly now and for as long as I shall survive. against you and. in front of the aforementioned leaders: "You have copiously helped me. there came to king Louis. you have consistently assisted me. bound by a bond of even greater esteem and by fastenings of increased love. you will disarm those who refuse to serve you. named Gerberga. With my leadership. with sly hearts and fraudulent aims and sophistical disputations. I will lift up those whom you desire to exalt. haughty. to their own lands. by naming him and bearing witness that his name is Lothar. born yesterday. hitherto vilely discolored by many blows. were thoroughly astounded by the words spoken. with my aid. Gerberga (note 7) by name. what is yours is mine. an embassy worthy of exultation. protecting me from the assembly of the wicked. announcing that a son had been born to him from his most beloved consort. he said to duke William. reborn in the font of sacred baptism. even the father of your greatgreat-grandfather. But he himself. And then he left the child. And bound by the favorable and steadfast alliance of a king (note 12) Taking up that illustrious child from the nourishing waves 216 . indeed. dominated. distinguished by the organization of your own followers. from beginning to end. applauding the king's request. might delight in the reciprocal agreements of a single mind. the Saxons and the rest of those who were present began to extol him likewise in their own dialogues. under my precedence in all things. by both of them. moved to anger in their hearts not on their faces. made speedily for Laon. and you have cherished me. all the clergy of the see of Laon and all the laity reverently received him along with the superior bishops. you will dominate the realm of Francia and the other realms which your father. When these matters had thus been reasonably terminated and fulfilled. indeed even by drawing out the greatest bounty from your own stores of wealth. and the duke of an innumerable multitude? With the exception of our king.brought (note 5) me." As duke Cono set forth the marvelous deeds and the opulent affluence of duke William. and he stood as godfather to the boy. named Lothar. be assured that whatever your will shall be.

Preferring the "Willelmus" of CC 276. Herman "duke of the Saxons" was confirmed in that title by Henry's son Otto the Great from at least 960. was probably born in 941. until 1106. the Billunger. the oldest son of Gerberga and Louis of Western Francia. Preferring the "deduxit" of CC 276. Preferring the "William" of CC 276. 6. 12. having now both Sown tranquil peace through the crossroads of the world. Gerberga was the daughter of king Henry I of Eastern Francia. 217 . without you. 8. Beneficia. every affair falls into confusion.Of salvation-giving baptism. Preferring the "regis" of CC 276. 7. 5. the title remained hereditarily in his family. Where the populace is governed by your sacred authority. Preferring the "disrumpere" of Rouen 1173 and others. 3. 2. Notes: 1. Princeps satraparum. Turn your steps and turn your swift steeds And return speedily to the land of your natal soil. 9. Preferring the "Willelmo" of CC 276. Preferring the "Willelme" of Rouen 1173 and other witnesses. It continually awaits the support of your worthy protection For. 4. And taken up that adopted progeny. 10. Lothar. valiant. 11. Pagus.

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

Katicic.(water. Moscow. The Etymological Dictionary of the Russian Language. 'river' Albanian berrak (swampy soil). Glossary: Illyrian Indo-European alt. V.(a stream) (in Altus . Moscow. Fasmer. Greek borboros (slime) benna (a woman) . Paleo-Balkan languages.a toponym) barburam (water).'woman' bra' (brother! (vocative)) *bhra'te'r 'a brother' brisa (husks of grapes) can.(a dog) 230 .(a dog) *kwon.a hydronym) ap.Messapic *gwen. 1978. 1986. The Hague. river) *Hap.CAPITOLUL VI DICŢIONARE. Ancient Languages of the Balkans. M. Neroznak.'water'. R.(a swamp) (in Metubarbis . 3. Sanskrit barba. 2. ALFABETE Dicţionar ilir Illyrian Glossary Illyrian Language Sources Glossary More information Sources: 1. 1976.

(between) (in Metubarbis . Gaulish *wesu.a river name) sybina (a spear) *sal.(numerous)? plo. kind) ves.(kind.(good.'grey' dirty. powerful) rinos (clouds) sal.'to suppress.(people) Slavic *türgü (a market).(great) *meg.(great) mandos. Greek kleos (fame) Daunus (wolf ?) *dhaw. Lithuanian ez'eras (a lake) *plu.(famous) (in Vesclevesis . to listen).(to hear. kerk.(salt) (in Salapia .(people. Venetic lugo.a personal name) More information: Balkan languages Indo-European Chronology (Balkan 231 . a tribe) teuto.(a pool) mag.a place name) Latin Quarqueni quercus 'oak'.(people.a personal name) (famous). Lithuanian tirgus. to kill' *kleu.cleves.(strong. Latin mannus (a Gaulish horse) Menzanas (a god to whome horses were given) .Messapic see mandos metu. between) Slavic *ozero (a lake). Latin clarus kork-. good) (in Vesclevesis . a tribe).(medium. salt' tertigio (a merchant) teuta. Albanian trege" (a market) "European" *teutá. Kerkura .a toponym) oseriates (lakes) *medyo. Oscan touta (a tribe).(an oak ?) (in Korkura. mannus (a small horse) Breton menn (a small animal).

Prussian Pelasg. RN = river name. PN = place name Lith. .Albanian 232 .Bulgarian Ind.Icelandic Toch.Indic Avest. .Freeservers. . . . .Latvian Russ.Russian Bulg.Pelasgian Goth.Tocharian Alb.GlobalServers.. . .Lithuanian Latv. VN = village name. . .com • Web Hosting .Dicţionar tracic Free Web site hosting . .com Notes for Glossary: H = hydronym.Gothic Icel. .Avestan Pruss. Lit.

a spring' [Old-Pruss. Greek ankos 'valley. H Akele. Greek antí 'against'. armuo. heaven'. ars. abyss']. Pol.. river' [Old-Pruss.].'curved. arš. bog' [Lith. -ens 'stone']. OldHighGerman aspa 'aspen']. towards']. ancati 'a curve'. alonhon 'a spear' alta(s) 'current. clear)]. Old-Pruss. stream' [Illyrian RN Altus. Lith. aphus 'water. an(a) 'at. 233 . (from Balt. ánti 'against. etc. Greek ardó 'to bedew']. ánt 'through'. osa (from Proto-Slavic *apsá). ape 'river'. aiz . nearby. apa. as'man 'stone.ti 'flooded']. Phryg. arda(s) 'current. árdati 'to flow'. Old-Ind. the Lith. aic. water (adj. -ens 'the same'].'the same'. against'. asáminthos (stone) bath'. on' [Avest. ant 'towards. Pelasg.'to flow. Lith.) RN Al'ta]. akmuo. as(a)m 'stony' [Old-Ind. Greek aná 'at. ala 'current.'the same']. Greek aix]. river.(white. apus 'spring'. RN Arsio. ang . Goth. árs. apsa 'aspen' [Altin apse 'aspen'. river' [Old-Ind. arta(s).'water (noun). Old-Ind. ana 'along'. twisting' [Old-Ind. Hitt.Note: The Glossary is partly reconstructed from hydronyms. ana 'at. Toch.'a mouse' arma 'swamp. ale. place names and other traces of Dacian and Thracian languages. H Alaja. asa(s) 'stone'. stream' [Latv. argilos .)' [Lith. akala 'water']. Russ. arma 'bog. puddle'. abse. Glossary: achel.ati 'to flow'. current. asman. ap.'water']. arzas 'white' [IE *arg'. along'. Arse.'a goat' [Armen. Avest. ant(i) 'against' [Old-Ind.

Old-Pruss. Avest. channel']. That was its Bessian name according to Dioskurides. swarthy' [Lith.'high. Therefore. bandayaiti 'to bind'. towards'. that is.) RN Bred-upja]. for example: 234 . etc. bovis 'a bull']. Latv. aši. breg@. Russ. VN Bebrovo. beras 'brown. mountain']. bebrus 'beaver' [Lith. Lit.'hill.'binding'. bers 'the same'. Both authors state the word was Thracian.].. berzs. Lit. me' . (Zhemait. bándhana. bred. ašs. bredu 'to cross by a ford'. berg 'mountain'. RN Adula. Latv. peninsula. according to whom that animal lived in the Messapian mountain. berga(s) 'hill. bebrus 'beaver'. towards' [IE *ad-. stream. German binden 'to bind']. asn . Old-HighGerman bero 'a bear' (initially 'brown')]. bérz'as. Lith. Latv. New-Bulg. dial. Old-HighGerman bibar. bébrus. Latin ad 'to. a hill' [Greek akté 'steep coast. opposite to']. IE *Hegwr. Latv. me']. at(u) 'current. at 'at. ad 'at. Avest. The word is attested in Aristotle. bredas 'pasture-ground' [Russ. Latin bos. Old-Icel. ath. Old-Bulg. which separated the country of the Peonians from that of the Maideans (a Thracian tribe inhabiting the middle course of Struma and upper course of Mesta). AngloSaxon bindan. which are probably related to the Latv. bolinthos was a Maidean. cape']. ašas 'horse-tail. ber'oza.'to bind'. Asys 'horse-tail. bolinthos 'wild bull. adu. bonassos 'a bull' [IE *gwou-. under the word of Messembria). steep coast. Old-HighGerman berg. bend.'I. It is often found as a second component of Thracian settlement names. German Berg 'mountain'. Equisetum'. German Attel. aš 'I. Bulg. at 'at. ass 'sharp'. stream' [Latv. towards'.'a birch'. bredina 'pasture'. coast'].asa 'colt's foot (Tussilago farfara)'. sedge. Old-Bulg. Goth. berse.ras 'brown'. Balt. brentas (brendas) 'deer' [Messap. bor. rush'.'mountain' [in Huper-boreoi 'those living behind the mountain'. bison'. brjag 'bank. It is compared to the German Bulle 'bull' and is derived from the IE *bhun-ent. be. bréndon 'deer']. a Thracian word. Old-Pruss. marriage [Old-Ind. Byz. breza 'birch']. bria 'town' (Strab. bank' [Old-Icel. Bulg. [IE *eg'hom.'current. ostrý. aštrus 'sharp'. It is related to the Lit. bresti. Steph. berza(s) 'birch' [IE *bherg'. [IE *bhel-]. and that the Peonians called it mónapos. balios 'white'.

dyrsos (pl. There are several etymologies for this word. from which the Bulg. Norw. courageous' [Old-Pruss.'a barber'. dial.'to swell' [Lith. darsas (dersas) 'brave. and others).'place for dwelling'. soft soil']. pool']. birinj. dama 'settlement. It is very probable. god' [IE *deiwo-. Sélymbria. dave 'puddle. búza. Skedabria. bryton (neuter) 'a kind of ale from barley.'a goat']. dur 'a stockade'. brytos (masc. vrihi-h. settlement' [Alb. bryttion (Herodian. tribe' [Latv. a tinkle'. facult. Bulg. brzek 'a ringing. the Slavic *b@rz@. brynchós 'guitar for the Thracians' (Hesych. a gate']. a beer' (Archil. Avest. bur. Pol. briza 'spelt. the Peonians and the Phrygians. rye' (Gal. brjak 'a ringing. kal 'mud'. dapas 'a flood'. Greek orinda=óryza 'rice'. Greek thaimós 'house']. Fick being the most acceptable one. brinkti [brinkstu) 'to swell'.'brave. New-Bulg. brod 'a ford'].). br@z]. 235 . A ri. na-brekac' 'the same']. gens 'clan. Greek théos 'a god']. Poltymbria. Persian burridan 'to cut'].(burd-) 'a ford' [Slavic *brod@. tribe']. from the stem of the verb brigzti 'to be torn. A. The word was used by the Thracians. dháman. disa(s) 'deity. Czech kal 'swamp. brilón . 1. a sound'. bruz'as 'somebody who runs to and fro'. oriz. Fick relates the Thracian briza to the Old-Ind. etc. The Thracian 'bria' is related to the Toch.). There is an alternative interpretation: the Thracian bryza is related to the Lith. vriz'e 'rice'.). [Slavic *briti 'to shave'. brink .) 'able. brutos (Hesych.Messembria. brizdis 'ling'. daršyu. chalas 'mud' [Old-Bulg. The word is related to the Pol. settlement]. dava .'a door. bhrinati 'he hurts'. Hecat. The author (Galen) saw this plant in Thracia and in Macedonia and concluded the word was Thracian. de alim. Bulg. strong']. datan (datas) 'place. Old-Ind. Pers.'a town' dentu. that of A. búzas 'a goat' [Avest. burt.'clan. [IE *dhwer. desa(s). 514. place for settling' [Old-Ind. brave'. Afg. Kühn). dero . kal@. B riye 'town (a refuge on a hill)' – from the IE *wrijá. burrë 'man']. buris (boris) 'man' [Alb. 13/6 p. mud. daphas 'a flood' [Lith. bruzas 'quick' [Lith. datë 'place.). to get unraveled'. Ukr.

gaidrus 'bright. Greek chthón 'soil. dyngia 'dunghill']. dún . Gen. dón 'place. esko 'to eat' [IE *ed. Old-Ind. region']. Anglo-Saxon dún hill. clear (cloudless)'. *duro-]. country(side)'. Lith. diza 'fortress' [Avest. Greek thermós 'the same']. Greek teikhos 'a wall'. Old-Pers.'heat'. drenis 'deer' [Alb. esvas (ezvas). so-zdat 'to create'. z'iedz'iu 'I form. dú. dzése 'heron. diz. Old-Ind. Gaulish gabro. uz-daéza 'a heaping. German Düne 'dune']. didá. cheerful']. mountain'. Old-Icel. Att. didá 'a fort'. mad']. hot' [IE *gherm-. fictus 'I puddle'. clear' [Lith. j^erm'warm'.'a goat'.'to eat']. Old-Pers. dinga 'fertile ground' [Latv. e(i)b. gharmá.'to flow. gagila 'a jackdaw' [Slavic *gala 'a jackdaw']. dinga 'fertile place'. Oscan feihúss 'walls']. déz 'fortress']. dúmas 'dark. Greek phaidrós 'shining.'hill. gawi 'county'. ebros 'a goat' [IE *kapro-. Irish gabhar]. a family'. Goth. country(side)' [Old-Ir. douro. Latin fingo.'strong' [Celt. Latv. 236 . dre. gé 'land. dreni 'deer']. gava(s) 'county. genton 'a piece of meat'. countryside' [Goth. pre-Greek gaia. germas 'warm. dumas 'dark' [Lith. esb 'a horse' [IE *ekwo. -didza 'to create' [Russ. a fortification'. geeyse 'kingfisher'. deigan 'to puddle'. dul 'a house. eibó 'to drip. land']. mountain' [Celtic *dunum 'a hill'. to flow (out)']. Latv. mad' [Alb. ermas 'fierce. don 'place. dark brown (for cattle)'. gaidrus 'bright. New-Pers.'a horse']. I mould'. Old Irish gabor 'a goat'. kingfisher']. déhmi 'I plaster'.-didzos. dúms 'dark brown']. gesa 'stork kingfisher' [Old-Pruss. Armen. jerm 'furious. bright. to drip' [Pelasg.

kapa. íl(u ). c'etri. Hittite keššar 'a hand']. Greek kheir 'a hand'. Old-Ind. kvikr. Latv. descendant' [Latv. kálst (-stu. slope'. Latv. boundary'. iúras (=júras) 'water. fedo 'tree. Greek tetra 'four'. swamp' [Engl. Old-Nord. border region' [Lith. dzira 'forest'].'four-fold'. gairi. dried up' [Latv. to spoil. ketri-. krsná 'black. silt'. mountain chain' [Old-Ind. dune']. -ýos 'mud. Latv. úr 'drizzle']. g'nins 'to spoil. kopa 'and hill. young. Cymr. kalsas 'dry. kéršas 'on black and white spots'. júra 'a sea'. agile' [Old-HighGerman átar 'quick'. kersas 'black' [Lith. cheren 'black'. kenthas 'a child.'live. kik . Bulg. quab]. to wither']. kykr 'live. giria.'ridge. slope' [Latv. pedry. -tu) 'to dry up. Latv.'to languish. 'forest' [Old-Ind. Avest. kape 'long mountain strip. agile'. to languish']. to dry out' [Old-Kurian Ginulle (a stream). haimos (-on). Gen. Bulg. *saimas (-an) 'ridge. with another suffix in the New-Bulg chedo 'a child']. new'. heris 'a hand' [IE *khesro. dark']. simán. agile' [Anglo-Saxon cwicu. Old-Nord.'the same'. forest' [Old-Ir. ketre. kapas 'hill. forest'].'a hand'. gals 'neighbourhood']. atrs 'quick']. keturi. Church Slavic il@ 'the same']. mud' [Greek ílys. wood'. river' [Lith. galas 'end. ida (ide) 'tree. kaba(s) 'bog. Engl. fid.[or kira] 'mountain'. 237 . German Quelle 'a spring']. quick].'four' [IE *kwetwores. kel(l)a 'a spring' [Old-HighGerman quella.'silt. iltea 'a chosen woman'. border of a field. trees. gire 'forest. Lith.gin. kalas 'district. Lith. Latv. kamoles 'beloved'. kiri. Irish sím 'chain']. Lith. iet(e)r (= jeter-) 'quick. meadow or forest'. girí-h 'mountain'. dune. re-cens 'fresh. c'etiri 'four'].

German Moss 'moss'.'new']. Ukrain. mezéna 'a horseman' [Alb. mug? 'family'. muggag 'seed. a bog' [Latv. Old-Icel. Hlodo-már. lingas 'depression.'water. 'mould on yoghourt']. a hillock' [Lith. kupsela 'a heap. Russ. mér. where one can sink'. great' [IE *mér-. meadow' [Lith. kupse. to roar'. melda. Church Slavic personal name Vladi-mer@. méldas 'marsh reed'. kurpti (-i?) 'to burrow'. mandakes 'a binder for sheaves' marieus 'lime' [IE *mar. muka. mar. Latv. wood' [Old-Pruss. midne 'a settlement'. unclear']. nadi.'sea'. már 'big']. glade' [Serbo-Croat läz 'clearing'. 238 . Lith. current'].'sea'. laza (-as) 'clearing (in forest).'rumbling.lis 'heap. kurta 'groove.'large. nádati 'to rumlble. mukas 'swampy country. muka 'swamp.'dirty. korpat' 'to burrow']. posterity' [Iran. Gaulish mor. Old-HighGerman Volkmár. RN Múke.]. mark? 'a pit for steeping flax or hemp'. Church-Slav. clan'].'to burrow' [Lith. Russ. meldi 'reed'.knisa(s) 'eroded place' [Lith. Old-HighGerman melta]. long@ 'meadow']. nest. river. lénge 'low land'. mezi 'stallion'. knisti 'to dig']. musai. mould' [Old-HighGerman. muka 'seed. melda(s) 'marshy reed' [Lith. bog' ["European" *mar. pl. laz 'animal pathway to a river (lake)'. moerr 'swampy country']. Roman. PN Linge. Lith.'snow']. lazina 'clearing']. swamp'. marka 'bog. Old-Icel. Bulg. m@h@ 'moss'. korto 'groove' from the Baltic *kurtá]. neos 'new' [IE *newo. niva 'snow' [IE *sneigwh. Anglo-Saxon merisc 'swamp'.'river. morokva 'bog'].in the Osset. clan. (substrat) mînz 'stallion']. musas 'moss. mukls 'swampy'. hillock']. Anglo-Saxon mos 'moss. roaring' [Old-Ind. mes. kurp. swampy country' [Lith.

spelt' [Greek pyrós 'maize'. more' pinon 'a drink' [IE *poi-. pupa 'beans' or Alb. Goth. Old-Bulg. to besprinkle'. Slavic *piti 'to drink']. uosts-. pal. pi . 'damp places. Latv.(resp. pus . uostije 'the same']. puta 'foam'. 'big swamp. pas 'the same'].'a rock'. pal. pl.i 'swampy banks of a lake'. Greek písea. quagmire. puer 'child. putas 'foam']. pitye 'a treasure' piza(s) 'bog. Lith. prusnó'ti 'to splash']. paišai 'soot']. pais]. peruna. prausti 'to wash. pys 'child. son']. 239 . pura . meadow' [Latv. uosta 'the same'. Latin palus 'lake']. Church Slavic p@iro 'spelt']. párvata.'beside. pupë 'hill']. pa(i)vis 'child. per 'boy. boy. RN Pauta. bog' [Lith. putóti 'to foam'.'maize.óstas 'river mouth' [Lith.]. to bedew' [Lith. Lith. Latv. a port'. pan(i) 'swamp. bog' [from pala with the suffix -má].'to drink'. to splash. paus. palma 'swamp. Latin óstium 'river mouth'. to sprinkle'. *praus-) 'to wash. son' [Greek Homer pavis. prauslat 'to splash. son' [-pu(i)s = Greek Att. child' [Greek paus. pupa 'beans' or 'hill' (?) [Lith. etc. para. paurakis 'small' [Latin paucus 'small']. pl. púrai 'winter maize'. palios. puis. Old-Ind. son' [Lat.'mountain']. marketplace [from the IE *(s)porá as 'village']. Latv. Latin pibo 'I drink'. pais 'child'.'a rock' [Hett. Cypr. paisa(s) 'soot' [Lith.as. *pi. Att. uosta 'river mouth. Latv. písa 'deep swamp'. per(u). bog'. fani 'silt'. phara 'settlement. poltyn 'a fortress' pras. pauta(s) 'foam' or 'foaming' [Old-Pruss. son']. meadow']. pannean 'quagmire'. pala 'swamp. pés 'boy. úostas. peat-bog' [Old-Pruss. paus 'child. village'. Old-Ind.

purda 'swampy, damp place' [Latv. purdul,i 'a snivel', Greek pardakos 'damp, wet']. puris, poris, por, pyris, pyros, pyr 'son, boy' [Latin pure 'child, boy, son' in Latin PN Marci-por, Nae-por, óli-por, Etr. nei-pur, naei-purs]. pus, pys 'child, son' - see puis. pusinas 'spruce forest, pine forest' [Lith. pušynas 'spruce forest' from pušis 'pine, spruce']. putras 'bawler, squaller, babbler' [Old-Latv. personal name Putre, Latv. putruôt, putrât 'to cry, to speak fast']. raimas 'motley' [Lith. ráimas 'motley, particoloured']. raka(s) 'eroded place, a gully' [Lith. rakti 'to burrow']. ramus 'quiet, calm' [Lith. ramus 'quiet', Old-Ind. rámate 'to stay quiet, to rest']. raskus 'quick, agile, live' [Old-HighGerman rasc 'quick', German rasch 'the same', Engl. rash]. rera 'stones, stony ground' (from an earlier *lera) [Alb. lerë, -a 'stones, fallen stones']. rézas (resas) 'king' [Latin rex 'king', Old-Ind. raj- 'the same']. ring- (rink-) 'quick, skillful' [Old-HighGerman (ge)-ringi 'light', Middle-German ge-ringi 'light. quick', Greek rhimpha 'quickly, skillfully']. romfea 'an arrow, a staff' rudas 'red, reddish' [Lith. RN Rud-upe., adj. rudas '(red-) brown, reddish', Latv. ruds 'reddish']. rumba(s) 'edge; rapids' [Lith. rumbas 'periphery', Latv. rumba 'waterfall, rapids']. rús-a (-as, -is) 'a pit' or rus- 'slowly flowing' [Old-Pruss. PN Russe (a village and a swamp), Lith. rúsys (and rúsas) 'potatoe's pit; hut', Latv. rúsa 'pit; or the Litv. ruse.ti 'to flow slowly']. sabazias 'free' [Old-Bulg. svobod' 'free']. saldas, saltas (instead of *zaldas) 'golden' [Old-Bulg. zlato (from the Proto-Slavic *zalta) 'gold (noun)' , New-Bulg. Zlato 'gold', zlaten 'golden']. sara 'current, stream' [Old-Ind. sará 'river, stream']. sartas 'light-red' [Lith. sartas 'light-red (for horses)', Latv. sarts 'red']. satras (satrus) 'live, quick, agile' (?) [Lith. šatrus 'live, quick, agile, row']. 240

saut-is (-as) 'lazy' [Latv. sautis 'lazy man, who sleeps all the time']. sei(e)tuva 'deep place in the river' [Lith. sietuve. 'deep place in the river']. seina(s) 'village, settlement' [Armen. šén, Gen. sini 'village', Greek Rhod. kroina 'residence']. sékas 'grass, greenery; hay' [Lith. še.kas 'recently mowed down grass', Old-Ind. s'áka- 'vegetable']. sem(e)la (= zeml'a) 'land, earth' [Old-Bulg. zemlja, Russ. zemlja, Lith. zeme, Latv. zeme]. serma, sermas 'current, stream' [Old-Ind. sárma-h 'current', Lith. RN Sérmas]. siltas 'warm, pleasant' [Lith. šiltas 'warm, pleasant', Latv. silts 'warm', Cymr. clyd 'warm, warming']. sind(u)- 'river' [Old-Ind. sindhu- 'river', Old-Pers. hindus 'the same']. singas 'low land, depression' [Goth. sigqan, Old-HighGerman sinkan, German sinken 'to sink, to collapse']. siros 'a granary' skaivas 'left' [Greek skaiós 'left', Latin scaevus 'the same']. skalme 'a sword' skalp- 'to beetle, to hit' [Lith. skalbti (-biu, -biau) 'to beetle, to dolly (for laundry)']. skaplis 'axe' [Lith. skaplis 'axe']. skapt- 'to dig' [Lith. skaptúoti 'to cut, to carve (in wood)', Greek skápto 'to dig']. skaras (-is) 'quick' [Old-Bulg. skor@, Russ. skor@j 'quick', etc. (Proto-Slavic *skar@)]. skarké 'a coin' skarsas 'transverse, slanting' [the Greek en-kársios, epi-kársis 'curved, bent, transverse', Lith. skersas 'transverse, oblique]. skilas 'quick, impetuous' [Lith. skilti 'set fire' and 'run mad'] skreta 'circle, circumference' [Lith. skrete. 'a (round) disk', skrite. 'circumference']. skumbr-as (or -is) 'hill, mountain' [Lith. kumbrys, kumbris 'hillock, hill, mountain peak, small mountain'].

241

spinda(s) 'clearing (in the forest)' [Lith spindis 'clearing in the forest']. spinos 'coal' stra (from an earlier *strava) 'current, torrent' [Lith. srava 'current', Latv. strava 'current, torrent']. strambas 'stubble-field' [Old-Pruss. strambo 'stubble-field', the Latv. struobs 'a spray, a stem, a straw']. strumá, strumón 'current, river' [Old-HighGerman stroum, German Strom 'current' river', Lith. sraumuo, -ens 'fast current', srúti (srúvu, dial. srúnu) 'to fill with water' and 'to flow, to outflow the banks (for a river)']. strúna 'current, river' [Lith. sriti 'to fill with water, to outflow']. stur(ia) 'country, countryside' [Old-Bulg strana (Proto-Slavic *starná) 'country', Bulg. pro-stor 'expanse, space']. suchis, sukis, suku(s) (-os) 'girl', resp. 'boy, juvenile' [Cymr. hogen 'girl', hogyn 'boy, lad', Lith. súnus 'son', Old-Bulg. s@in 'son', etc.]. suka 'a crack, a gorge, a pass', [Lith. šuke. 'a gap, a crack']. sula 'groove' [Greek hýle 'forest, groove']. sunka 'sap, fluid' [Lith. sunka 'sap (of a tree); fluid']. sura (zura) 'current, stream' [Old-Ind. sirá 'current. stream']. suras 'strong, brave; a hero' [Old-Ind. súra-h 'a hero, a warrior', Avest. súra- 'brave, courageous; a hero']. suras 'salty, bitter' [Lith. súras 'salty', Latv. surs 'salty, bitter, sour']. svit- 'to shine, to twinkle' [Lith. švite.ti 'to shine, to twinkle', Old-Bulg. svüteti sia) 'to shine']. tarpas, terpas 'a gap, a crack' [Lith. tárpas, térpü 'an interstice, a crack', Proto-Slavic *tarp@ 'a pit, a ditch']. taru- 'spear' [Greek dóry 'tree' and 'spear', Hett. taru- 'tree, trees', Old-Ind. dáru- 'tree']. therm 'a tribe' thin- 'to hold, to carry' [Latin teneó, -ere 'to hold'].

242

thurd- 'to crash, to collapse' [Old-HighGerman sturzen, German stürzen 'to overthrow, to fall']. tirsas 'thicket' [Lith. tirštis 'density, thickness' and 'thicket, brush-wood', tiršti (tirštu) 'to thicken']. titha 'light, radiance' [Greek titó' 'morning glow; morning, day', Alb. ditë 'day']. tón 'a present' [IE *dó- 'to give']. tranas 'rotting' [Lith. RN Tranys, trene.ti 'to rot, to decompose']. traus- 'to break, to crumble' [Lith. traušti 'to break, to crumble', traušus 'brittle', the Latv. trauss, trausls 'brittle, fragile', Old-Russ. troh@ 'lazy; sad']. tri 'three' [IE *treyes, *trí 'three']. tund- 1. 'to push, to knock'; 2. 'river' [1. Latin tundó, -ere 'to push, to knock', Old-Ind. tundaté 'to push'. 2. Old-Icel. ?und 'river']. tuntas 'a flock, a flight; a heap' [Lith. tuntas 'a flock, a flight; a heap, a pile']. turm- 'a run, a flight' [Old-Ind. drámati 'to run', Greek drómos 'a run']. udra(s) 'otter' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. udráh 'water animal', Avest. udra- 'otter', Greek hydros, Old-HighGerman ottar, Lith. údra, Bulg. vidra 'otter']. udrénas 'water, aquatic' [IE *wed-, *wod- 'water']. úkas 'mist; misty, turbid' [Lith. úkas 'a mist; clouding; fume, vapour', úkanas 'cloudy, turbid']. upa 'river' [Lith. úpe. 'river', Latv. upe 'river, stream']. -upula 'apple?' [IE *amlu-, *samlu- 'apple']. urda(s) 'stream' [Lith. urdulys '(mountain) stream, pool', Latv. urdavin,a 'stream']. usku- 'water; aquatic, marshy' [Old-Ir. u(i)sce 'water', Old-Cymr uisc, Irish esc 'water, bog, swamp']. utos 'water, river' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. ud-án- 'water', Greek hydos 'the same']. vair-as (-us) 'spinning' [Lith. vairus, vairas 'spinning', Swed. vírr 'a spiral']. varpasas 'whirlpool' [Latv. várpats 'whirlpool', the Lith. varpyti (-pau, -piau) 'to dig, to burrow']. veger - (resp. *veker-) 'damp; to bedew' or 'haymowing' [Dutch wak 'damp', Latv. vedzere etc.].

243

veleka(s) 'place for washing' [Lith. vele.kles 'a place, used for washing', vele.ti 'to wash (with a paddle)']. ver- 'to spring, to issue' [Lith. vírti (vérdu, viriau) 'to boil, to bubble', the Old-Bulg. v'reti v'rion 'to spring, to boil']. verza(s) 'a barrier used for fishing; dam' [Latv. varza 'dam']. zalmos 'a skin' zan 'a clan, a family' [IE *g'en- 'to give birth, a kin']. zbel- (from an initial *zibel-) 'shining; a thunderbolt, a lightning' [Latv. zibele 'shining', zibelêt 'to flash, to twinkle, to shine']. zburul- 'light (noun); shining' [Lith. z'iburys 'light' (noun)']. zeira 'a kind of chiton'. zelas - 'wine'. zelmis 'an offspring, descendant' [Lith. z'elmuo, -ens 'plant' and 'an offspring']. zenis, zenés 'born, born in' [=genes in the Greek personal name of Dio=génes, from the IE *g'en- 'to give birth' in the Old-Latin geno 'to produce, to give birth']. zéri - (from an earlier *zvéri-) 'an animal, a beast' [Lith. z've.ris 'a beast', Old-Bulg. zver@ 'the same', Greek thér]. zetraia 'a pot'. zi - 'god' [shortened from ziu-, zia- and similar, IE *deiwo- 'sky god', Greek Zeus]. zilas 'grey, turned grey' or 'blue' [Lith. z'ilas 'grey-haired', Latv. zils, zilš 'blue']. zilma(s) 'greenery' [Latv. zelme 'green grass or wheat']. zombros 'a bison?' [Slavic *zo.brü, Latv. subrs 'a bison', Old Prus. wissambris 'a bison', Old Icel. visundr 'a bison']. zum-, zuml- 'dragon' [Old-Bulg zm'i 'dragon', zm'ia 'snake']. zvaka(s) 'bright, white' [Lith. z'vake. 'light (noun)'].

244

Dicţionar hitit:

WordGumbo Indo-European Comparative Indo-European Hittite

Sources: 1. Ivanov, V. The Hittite Language. Moscow, 1963. 2. Ivanov V. Common Indo-European, Proto-Slavic and Anatolian Language Systems. Moscow. 3. Gamkrelidze T., Ivanov V. The Indo-European Language and Indo-Europeans. Moscow, 1984. 4. Bajun, L. The Experience of the Comparative Studies of Hitto-Luwian Languages. Moscow, 1990. 5. Bajun, L. The Language of Hittite Hieroglyphs. Moscow, 1986.

Dictionary: agniš - fire aia, ai - to do, to make aiš - a mouth ak - to die alkistan - a branch alpa – white(alb, în geto-daco-română) anda - in, inside annijazi - he does, makes aráí - to pray arawa - free arija - to ask
245

arkamijala - a musician arma - moon arnumi - I bring arsina, Nesian harsi - bread arš- - the same aruni - a meal aruwa- - to respect as, Nesian es- - to sit asa, asana - a chair(aşeza, în geto-daco-română) asa, sa, Nesian es-, Palaic aš- - to be así - to love aššu - good, kind asu, aswa - horse at, Nesian et-, ud-, Palaic ata- - to eat atiman - a name da - to give(fără comentarii!!) dalugaeš - long dankui - dark daššuš - strong ekw, akw, Palaic aku- - to drink epp - to take, to seize erha - a boundary ešha - an owner ešhar - blood etri (Nesian) - a meal gank - to hang genzuwala – friendly(genzuwala-zenzuvala-senzuala, în geto-daco-română) gienu, kinuwaaš (dat.-loc.sg.), Palaic ginu - a knee(genunchi, în geto-daco-română) gima- - a winter gurta - an enclosed place(curte, l. daco-română) halki - grain, bread halugan - a message hantezzija - first, front, fore hap-, Palaic hapari - wealth, to make a bargain hapa, Palaic hapna - a river(apa, în geto-daco-română) happár - a price happaraizzi - sells hara - to destroy, to pound haraš - an eagle harawa - a road
246

an owner.now kiš .a hand keta .a heart keššar .a kin. refren popular geto-daco-român) irhai .to damn igái .to loosen hartagga .to write hilan .to wish(ila-ila.to live hulana .a base. to divide išnija .a beam huha .a yoke kardi-.a letter hatura .greacă) hatuas.wool humati .hark .to splash hurta . kinship hašša. to tear istanza .a vessel kinu .to call haruna .to derivate. to burst kinun .a yard hišša . haštái – bones(osteo. hatuars ..to break. ill išha .to limit irmalant .he lay kikla .to become (medium voice) 247 . a master išhamai . ca în l.a soul istark . hams . a wild animal harti .to break open.sick.grass kikkula . to generate hasmi .to have harkiš .a bear.a grandson hastijas.an illness iúkán .to link.white harmahi .to grow numb ilalija .a head harš .. kir. Palaic kart.a song iškallái. a foundation hurnái .a barn has .a grandfather huiš .

to ask malla. much..a son naršam .a city miti .to get dark nekumanza .famine..respect namešha .to build.a queen natta .to graze lila.window mald .. raises 248 .to grind maninkuwant .time.to speak mina.to release lukkái .(Palaic) .large melit.new (nou.to light. în geto-daco-română) murijan .spring namuwaí .he lifts. to call lami . Palaic malit – honey(miere.to extinguish kula . to shine luttais .an army kurant .to complain. a wall kwen . to oppose muri .to scratch kišt. kišt. mini . în geto-daco-română) ninikzi .no nega .to strengthen. kastas .to kill lala ..a servant mugái. to fortify lapani .kiša .a bunch of grapes nahhan .a berry(mure.expiation lilái .a language lamen .naked nepiš .shortened (participle) mehur . a month meikki -.a head nasusara .a cripple kusatara .sky newa. în geto-daco-română) mema .to name. many mekiš .a sister neku .

.a star(stea. pahhaš .to clear parn. în daco-română) pera .to go palhi .high parkui .a house paš . în geto-daco-română) 249 .to press šakhar .a rock piddái . pir . a meeting papparš.I sacrifice šittar .a conference. clean parkunu .to protect.to swallow pata .to know parku ..to blow parjanaza (Hieroglyphic) .a wing pedan. foundation sanawaí .to pay sái .to spread pankur .kind sarlata .a place(piaţă.a bird peruna.dirt šakuwa .to run piddái .wide paltanaš .to give pai .a base.a foot pattar .to splash papratar .pahši.pure. pieti. pídi .to reimburse šarpa .large salp . to graze pahwár .urine šipantahhi .a shoulder pangarija.fire pai.a bed šehur .to spit šalli ..a libation šarnink . pija .a sickle sasa .printing šašta .desecration parái .eyes šaligai.sewage šamana .

a wall tapariála ...to fill suwana .a god tupi . usanuwa .to take ta. în geto-daco-română) šiwat .a father(tată.to speak tarh. a revelation tethima .to make takšan .to rule tar.-loc.to come. ziua. a vine tuzzi.to sleep uppi .a horn šuwái .a vessel taištai .large (uriaş. correct te.thunder tija .a year (dat..a cord šupparija .to come tahukappi .šiu.) uraí . în daco-română) usamuwami -.a dream. esteemed. tiuna (Palaic) . low tešha .exact.a day.to send uitti .dog ta. sg. în geto-daco-română) tawana . în geto-daco-română) šumanza ..an army uija .to win tarkasni ..a god (zi.to beat turp .a rod.bread tuwarsa .ground tepu .a donkey taru . sacred surna .pure.a half tamaš .to torment tanata .he steals takš . šiun .a tree tati .small.. to become tijaz. daylight(ziua.esteemed (participle) 250 . to approach. Hieroglyphic takama .to put tekan.to load tájezzi .

wetenaš . autumn DICŢIONAR SANSCRIT: Online Sanskrit Dictionary Introduction The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its transliterated form and a short meaning provided as a reference source. to call wete.to speak.the good waša..summer. However.to build wiána ..dew wasa .to bring.to bark warsa . to buy uwate .wine zamankur .to put on waštai . atharvashiirshha.a bull werija. and other files accessible on the web. The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest. to lead walá .a beard zena .(Palaic) .great wappija . raamarakshaa et cetera. translated documents such as Bhagavadgita.water wawa .sg.). We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and correct this list and we do not want 251 . This cannot be a substitute for a good printed Sanskrit-English dictionary.a sin watar (gen. There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and ego-trips of individuals. Palaic wer.usiti .to lift wali .to purchase. we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the on-line world.to esteem wasu . The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in Devanagari.

5in au aM aH L\^{}i L\^{}I \underline{consonants(vya.org/Sanskrit/Itranslt.\\ The transliteration according to ITRANS (older 3.5in y r l v sh shh s h L(maraaThii) kSh(x ksh) GY(hindii)\\ Both . \\ A backslash with a period produces just a dot (puurNaviraama).omkarananda-ashram.h haLa. and more importantly many such additions from your own collection.c produce ardhachandra as in cat and talk.to/ or its ftp mirror at http://sanskrit. A file of frequently asked-answered questions (FAQ) is available at\\ http://sanskrit.gde.com .gde. \medskip\hrule\medskip For those interested in volunteering to encode. people copying this work and calling of their own.2) scheme is given by \medskip\hrule\medskip \underline{vowels(svara):} \hskip .bhaarat. unless one wants joDaakshara. There is an excellent freeware available for Itrans users. \medskip For other examples.5in . We have seen We request you to provide corrections.c and aa.itx version of this file is directly viewable in the software allowing text display in Devanagari as well as Roman+diacritics marks.to/sanskritfaq.5in a aa(A) i ii(I) u uu(U) R\^{}i R\^{}I e ai o \hskip .nDa . Only a dot . The list has been arranged according to Devanagari sequence. \\ The site contains additional information on Sanskrit projects.a avagraha.\\ The vowels need to be added after each consonant.n and M produce anusvaara.nta \\ H visarga.\\ No other letters (upper or lower cases) are allowed.5in p ph b bh m\\ \hskip .5in k kh g ch chh T Th D t th d gh N\^{}\\ j jh JN\\ Dh N\\ dh n\\ \hskip . or translate Sanskrit documents we suggest you access volunteer help file from\\ http://sanskrit.njana):} \hskip \hskip \hskip \hskip .html The . or a vertical line 0 a da.gde. called Itranslator98/99.html Please join us in collecting word = meaning lists with \\ 252 . .5in .bhaarat. written by Swamis at Omkarananda Ashram.com in the document project.different versions of file floating around the internet. see texts on Sanskrit Documents site at http://sanskrit. a. Please download and install it from http://www. proofread. .5in .to/ OR \\ http://sanskrit.

Please contact sanskrit@cheerful. „ATOM. în daco-română) antare = between(între. maghiară).h = to sit(a aşeza în daco-română) ishhTa = of all desirable things(zeiţa IŞTAR din Babilonul semitic). nobili). de ex. aaryaa = (f) a respected woman aas. /tmp/add_15249) # Date: Tue Aug 15 18:58:06 2002 AUM = Primordial Sound OMkaara = the syllable om a = not(sau cu sensul de „fără” în daco-română şi greacă. finlandezii) ugraM = terrible ugraH = terrible udaka = (n) water udadhi = sea uddharati = to draw up (water from a well) ushhmapaaH = the forefathers(moş în daco-română) 253 .txt.word encoded in strict ITRANS scheme format. ishhTvaa = worshiping ugra = powerful. în daco-română) apsu = in water asti = (2 pp) is(este. ishhTaM = leading to heaven ishhTaan.nskR^ita shabdArtha # File generated by merge(dictmaster.h = gave adya = today(azi.etc. hunii.com for additional details. Glossary of Sanskrit Terms sa. în daco-română) asthi = Bone akShi = (n) eye aakaasha = ether(acasă este cerul daco-românilor) aakhya = named(chemat în daco-română) aakhyaa = (f) name aapaH = water aapah = water aaplutaa = immersed( a pluti în daco-română) aarya = wise man(arienii=înţelepţii.h = desired(IŞTEN=Dumnezeu în l. We appreciate your contribution to make this effort successful.) agastamaasa = month of August agni = fire agniH = fire adadat. noble(popoarele fino-ugrice-turcii.AMORF.

sfinţit. cerul este Casa daco-românilor).h = darkness tamasa = darkness. consacrat în l. a name of Sun. nu este împrumut din latină sau slavonă) jivyate = remain alive jii = to live jiiv. daco-română) kishora = son(Fecior sau în l. daco-română). aakaasha(ACASĂ. consacrat în l. Fişior). daco-română).ahaM = I the one single being(EGO-EGU-EHU=EU în daco-română) kaH = who(care în l. also birds (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. ignorance tamasaH = to darkness tamasi = the mode of ignorance taataH = father(tata în daco-română) trayaM = three trayaaNaaM = three trayii = triplet 254 . sfinţit. psychic centre in humanscerc în daco-română) chatvaari = four charchaa = discussion chuTati = to pinch jaanu = (n) knee jaanunii = knees(genunchii în daco-română. khaM = ether khaga = one traversing in the sky. inertia. sfinţit. daco-română). khagolashaastram. 'khah' meaning sky (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. wheel. consacrat în l. daco-română). consacrat în l.eko. khagaH = bird (literally the sky-goer. străromână veche. sfinţit.h = astronomy(KAGA-KAGO-KOGA-GOGA-HAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. race(GOTRA=ZOTRA=SOTRA=SATRA=ŞATRA în daco-română) chakra = Circle. khe = in the sky(CER=KER în daco-română) gaN^gaa = river Ganga giri = mountain guDa = jaggery gotra = family. kishorii = daughter kha = sky.h = to live jiiva = life jiivaH = life jiivati = while living(without earning) jiivana = life jiivanaM = life jiivita = life jiivitena = living tamas. (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc.

în daco-română). daataaraM = the giver daataaram.traye = in the three tri = three trikoNa = a triangle triiNi = three triin.h = three tva = suffix meaning property of. nu slavonă). de origine daco-română. daaH = giving(a da în daco-română) daatavyaM = worth giving daataa = (masc.h = things given dadati = give. daco-română) deyaM = is to be given deyam.S) the giver(dătător. confer upon dadau = gave (from daa : to give) dasha = ten dakSha = a lord of created beings daa = to give(a da în daco-română.Nom. nu din latină sau slavonă). both dve = two 255 .h = celestial divyaanaaM = of the divine divyaani = divine divyaayudhaH = the man with divine weapons divyau = transcendental diiyate = is given(este de dat. donate dadaami = I give dadaasi = you give . daanena = by charity daaneshhu = in giving charities daanaiH = by charity daayinii = giver dina = Day divaM = to heaven divasa = day divaa = during the day(ziua în daco-română) divaakara = sun divi = in heaven divya = divine divyaM = transcendental divyaaH = divine divyaan.h = one who gives daana = the act of giving(a dona.h = to be given deva = God(DEVA-DEUA-DIUA-DZIUA-ZIUA în daco-română) devaM = God dvi = two. tvaM = you dattaM = given dattaan. în l. de origine daco-română şi nu latină sau slavonă) daanaM = charity daane = in charity(danie.

dhavala = white(DALB, ALB, BĂLAI, BĂLAN, în l. daco-română) naktaM = in the night
naviinam.h = (adj) new navaiH = (instr.) new naantaM = no end (neant în l. daco-română))

naama = Name naaman.h = name naava = a boat naasikaa = nose pa.ncha = five path.h = road pathi = on the path pathika = traveller parastaat.h = transcendental(parastas în daco-română). pitaraH = fathers pitaa = father

pitaamaha = (m) grandfather (father's father) pitaamahaH = the grandfather pitaamahaaH = grandfathers pitaamahaan.h = grandfathers pitaamahi = (f) grandmother (father's mother) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest pitR^i = father pitR^in.h = fathers pitR^ivrataaH = worshipers of ancestors pitR^iiNaaM = of the ancestors pitR^iin.h = to the ancestors piteva = like a father pure = in the city pradaana = giving(predanie de origine daco-română, nu slavonă). pramaathi = agitating(pramatie în daco-română). pramaathiini = agitating priya = dear( prieten, care nu vine din l. slavonă, ci e din l. daco-română) priyaM = the pleasant priyaH = dear priyataraH = dearer bandii = prisoner, detainee bhraataH = brother bhraataa = brother bhraatR^i = brother

matR^i = mother man.h = to think manu = father of the human race manuH = the father of mankind maata = mother 256

maataa = mother maatR^i = mother maasa = month mukha = mouth( moacă în daco-română). mukhaM = mouth mR^ita = Dead (murit, în daco-română) mR^itaM = dead

mR^itasya = of the dead mR^ityu = of death mR^ityuH = death mR^ityuu = death me = mine (meu, daco-română) yama = the god of death, also the five moral commandments yamaH = the controller of death yuddha = Planetary War yuddhaM = war yuddhe = in the fight yudhi = in the fight yudhya = fight yudhyate = (4 ap) to fight yudhyasva = fight yuyutsavaH = desiring to fight yuyutsuM = all in a fighting spirit yuvan.h = young(IOVAN-HIOBAN-GIOBAN-CIOBAN în daco-română) yauvana = youth yauvanaM = youth rama.nte = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)

ramanti = enjoy transcendental bliss raajaa = a ruler, king(rege în daco-română, nu din latină) lalita = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm lalita = lovely, beautiful, elegant, graceful lalitaa = A women(leliţă în daco-română); wanton woman; musk; a form of goddess
Durga; various metres vidaH = who understand(unul care le „vede”, în daco-română).

vidyaa = knowledge veditavyaM = to be understood vedituM = to understand shata = Hundred sharma = grace shruta = knowledge
shrutaM = heard sapta = seven sarpa = snake

257

sura = god ha = the sun ha.nsa = (masc) swan, goose ha.nsaH = (m) swan kShatriya = the caste of princes and warriors
=================== End of File =================================

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 .

269 .

270 .

271 .

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

vases.000 Etruscan inscriptions have been found on tombstones.The Etruscan Language Origin The Etruscan alphabet is thought to have been developed from the Greek alphabet by Greek colonists in Italy. Archaic Etruscan Alphabet (7th-5th Centuries BC) Neo-Etruscan Alphabet (4th-3rd Centuries BC) 278 . mirrors. The earliest known inscription dates from the middle of the 6th Century BC. but some are boustrophedon (running alternately left to right then right to left). statues. Most Etruscan inscriptions are written in horizontal lines from left to right. Fragments of an Etruscan book made of linen have also been found. More than 10. and jewelery.

279 .Numerals Etruscan Numerals worked the same way as Roman Numerals.

in particular from Vinča near Belgrade. Romania. eastern Hungary. but also in Greece. and the language represented is not known. Symbols dating from the oldest period of Vinča culture (6th-5th millennia BC): 280 . Moldova. and the former Yugoslavia. Bulgaria.000 and 6. predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years. The artifacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8.The Vinča Language Vinča (pronounced vihn-chah) is also called Old European or Proto-Indo-European. southern Ukraine. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found.500 years old. Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites. These symbols have been found on many of the artifacts excavated from sites in southeast Europe. it is highly unlikely they will ever be deciphered.

Common symbols used throughout the Vinča period: Other Vinča symbols: 281 .

282 .

irlandezăvalahă galică aon do. chwech şapte saith opt wyth nouă naw zece deg unsprezece un ar deg doisprezece dau ar deg treisprezec tri ar deg e douăzeci dau deg o sută cant o mie mil om dyn. dha tri ceathair cuig se seacht ocht naoi deich aon deag do deag tri deag fiche cead daonna bean fear bliain uisce scoţianăgalică aon di tri ceathra coigne sia seachd ochd naoi deich gotică ains twans treis fidwor fimf saihs sibun ahtau niun taihun ainlif twalif treistigius hund tusund manisks guma. wair qens. gwr bărbat dynol femeie an apă dynes ceud 283 . wn. qino watô.. GOTICĂ. SUEDEZĂ ŞI DACO-ROMÂNĂ dacoromână unu doi trei patru galeză(velş). dwy tri pedwar. IRLANDEZĂ-GALICĂ.TABEL DE CORESPONDENŢE DIN LIMBILE VELŞĂ. pedair cinci pump şase chwe. SCOŢIANĂ-GALICĂ. suedeză en tva tre fyra fem sex sju atta nio tio elva tolv tretton tjugo hundra maniska man kvinna ar un dau.

tithau galeză(velş)valahă e. sf. atta stains mama sten gwlan coed fi chi. sf. a áiţe wf.. ef hi ni ar ar tir tirlun dewrder buwch cefful awr ci duw dodi dyd. diwrnod halen dolur. stâncă lână lemn eu tu română el ea noi pe spre. se i ar tir mi thu scoţianăgalică e air aírţa. dolurus olann me tu irlandezăgalică e.rîu copac stejar genunchi mamă tată mare piatră. aŁa. sf. stană. la ţară peisaj de ţară dârz vacă cal oră câine zeu a da ziuă sare dor galben casă afon coed derwen glin tad mawr abha crann dair gluin mathair athair mor abhainn craobh mathair athair mor aŁa. iag du suedeză gotică pa bo capal uair cu dia bo uairean cu guţ gud salan salann gul hus teach 284 gards .

Toate aceste cuvinte enumerate mai sus. pechod dur pont corff beo oir. astfel că galii. după mai mult de 2000 de ani şi după mulţime de influenţe lingvistice diferite. înseamnă acelaşi lucru. velşă „DYNES”=Femeie. slavii se puteau înţelege relativ uşor între ei. GENERATOARE DE URMAŞI. care este apropiat cu daco-getul „ZENES”(ZÂNĂ).galică şi daco-româna sunt destul de înrudite. oamenii nu aveau noţiuni şi nume abstracte de lucruri sau fiinţe. unde „UN”=”Un”.lapte viaţă aur argint păcat Sân(ţâţă) oţel pod. română (chiar şi formarea celor peste zece. 285 . sunt apropiate de limbile indo-europene din grupa „SATEM”(deşi toate aceste patru limbi. or airgead peaca cioch orach corp shuas. cu slavonul „JENES” („JENA” în l. scoţ. în traducere directă. suas corp kropp -să notăm asemănarea mare a numeralelor din l. punte sus corp Comentariu: llaeth bywyd aur arian pechu. erau destul de apropiate. ce pare apropiat de limbile indo-europene din grupa „CENTUM”).S-ar părea că atât scoţiana-galică cât şi irlandeza-galică. -să notăm în l. precum daco-româna. cum vor fi fost la început când abia se despărţiseră una de alta?). mai ales cele din familii asemănătoare. „AR”=Pe sau Spre şi „DEG”= Zece Diferenţa faţă de română ar fi numeralul „CANT”=Sută.) NĂSCĂTOARE. română inclusiv numeralul „CEAD”(irlandeza-galică) şi „CEUD”(scoţ.Dacă astăzi. etc. irlandeză-galică şi scoţiană-galică cu l. din aceste limbi.sună asemănător cu românescul Sută). -să notăm numeralele „CEATHAIR”(irl-galică) şi „CEATHRAR”(scoţgalică)=Patru. de ex. rusă înseamnă femeie sau soţie) sau greco-latinul „GENES”. daco-geţii. scopul. italiană(„QUATRO”).„UN AR DEG” = ”UN SPRE ZECE”. rolul. irl-galică. slavonă(„CETIRE”) franceză(„QUATRE”). ci denumeau concret.-galică)= Sută(mai ales scoţ-galică unde „CEUD”-care se pronunţă SIUD. latinii. velş. utilitatea. aceste patru limbi mai păstrează cuvinte identice sau asemănătoare. velşă cu l.ce seamănă cu numeralele identice din l.Acest lucru dovedeşte că limbile străvechi. FEMEIE sau mai exact(căci la început. -să notăm şi asemănarea l.

Durere) dimpreună cu Irl.-galic „BEO”= grecescul „BIO”(Viaţă) sau velşul „BYWYD”(Viaţă). Irl. pers. loc.pr. pers.galic „ORACH”(Aur).galic şi scoţ-galic „MOR”(Mare). „OR”( Aur) şi velşul „AUR”(Aur) sau Irl.-galic „OLANN”(Lână) sau velşul „AFON”(Apă.galic „CRANN”(Copac) şi scoţ-galic„CRAOH”(tot Copac) cu daco-românul CREANGĂ.. în jud. velşul „GWOLAN”(Lână) şi Irl.pr.-să notăm velşul „COED”(Copac.-galic „THU”( Tu. scoţ.) şi scoţ. velşul „NI”(Noi.Nu vă speriaţi. goticul „HAUSJAN”(A auzi).-galic „TIR”(Ţară) dimpreună cu velşul „TIRLUN”(peisaj de ţarăTîrlungeni. Necaz. Lemn) şi să comparăm cu daco-românul CODRU sau Irl.).galic „PEACA” (Păcat) dimpreună cu velşul „PECHU”. „PECHOD”(Păcat)..-galic „TU”(Tu. întâi pl.pr.-galic „ABHA”(Apă. pers. velşul „DOLUR-DOLURUS”=”SORROW” în l. nu sunt „împrumuturi”. 286 .-galic „OIR”. Braşov sau rîul Tîrlung). Rîu) dimpreună cu Irl. -să mai notăm velşul „TAD”(Tată) sau „MAWR”(Mare) dimpreună cu Irl. pers. Rîu) şi Irl.. pers. ci doar vestigii ale unui fond comun indo-european. pers.) sau velşul şi Irl. engleză(Dor. a 2-a sing. a 2-a sing. şi exemplele pot continua.

„PIATRA-NEAMŢ”.Păstrate aproape nealterate. neputând fi înfrânţi decât după ce Burebista a unit toţi getodacii într-un singur stat).Aici.Callatis”). exemplele pot continua. „BRAZI”. care semnifică localităţi locuite vremelnic de popoare răsăritene. ne indică prezenţa cumanilor. la Răsărit-Est se spune „Keleti”(de aici Calati-Galaţi sau Calatis. pietre sau unele profesii şi produse ale unor meserii.CAPITOLUL VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA Toate numele de plante. „FĂGET”. ca şi numele propriu „COMAN”. „COMĂNEŞTI”.În l. : „COMANA”. „NUCET”. un arheolog cu o intuiţie divină şi cu mare dragoste de Neam. „PICIORUL-LUPULUI”.Hr.XI d. „BRÂNZENI”. sosiţi aici în sec.: „VADU-OII”. urmaşa directă a limbii daco-gete. De ex. „STĂNEŞTI”. „LUPENI”. „URDARI”. aceste localităţi străvechi.Este adevărat că aceşti keleţi(celţi).Aceşti răsăriteni au căpătat numele de celţi(răsărit). animale. Adevăr şi Istorie va putea găsi în pământ o mulţime de izvoare scrise şi nescrise despre neamul nostru. „VÂNĂTORI”.Aceste nume de localităţi ne arată ce populaţii migratoare au sosit în Dacia şi dacă au fost sau nu asimilate ulterior. sunt de origine geto-dacică. unele din timpul geto-dacilor. în limba română. pe fiecare metru pătrat sunt îngropate milenii de istorie!!Să purcedem. etc. copaci. Vom vedea pe judeţe. maghiară. De ex. Sunt de asemenea şi denumiri. altele din timpul daco-românilor.. aşadar! 287 . iar altele din perioada medievală. au locuit vremelnic în Dacia. venite din Asia. „STOENEŞTI”. „SALCIA”. apoi numele de „GALAŢI” şi „CALLATIS”. fiind izgoniţi definitiv de către Burebista(împotriva celţior s-au luptat mai mulţi regi locali geto-daci de-a lungul a trei secole.Sunt convins că dacă se vor asculta tradiţiile şi legendele fiecărei localităţi în parte. povestite de localnici.

Ida-rîu în l.JUDEŢUL ALBA Horea(Gorea-Zorea-Zuria-Suria=Zori sau Soare). Breaza. Berzunţi. JUDEŢUL BRAŞOV Bela(Alb). Havârna. Roşia-Montană. Bârzava. engleză şi germană. „Filipeni” sau „Filipi” din Sudul Dunării). trib dacic). Daia Română. Uda(cf. Braniştea. Asău. Sânmartin. Bran. Balcani. Moeciu(Moşu-Moţu-Frumosu). cu acelaşi sens). Spermezeu. Costeşti. Pecica. Oituz. Hăşmaş(Zalmoxe?). Zemeş. Stană. 288 . Sânpetru. Panada.Geţi=Goţi=Divini. Sfinţi). „Filipeşti” . Broşteni(Buro-stene cu pluralul Buro-steni unde Bur. Zagra. Nucat. Galaţii-Bistriţei(locuit de celţi). Santa Mare. Almaşu Mare. Godeni(Godeanu=Zeu. Cuca. Roma. Şercaia. Cuciulata. Caşin. Pomezeu. Coşula. Săliştea(Zeul Luminii=ZA-LIHT unde ZA=Zeu şi LIHT=Lumină). Moşoaia(Moşi. JUDEŢUL BIHOR Sâniob(Sân-Iob. Sânmartin. Stânca. ALMAŞU MARE(Zalmoxe cel Mare). Dieci. Dârleşti. sfinţi sau zei sau cu sensul de Frumoasa). Parava. Valea Uzului. Bârsa. Bratca.Buro=Puternic sau bărbat şi Stene=Stâncă. Şiria. Costeşti. JUDEŢUL BACĂU Filipeşti(Vulpeni sau Lupeni ar fi putea fi tradus.Traducerea ar fi „PUTERNICI CA STÂNCA(PIATRA)”. Galaţi(celţi). Poiana-Braşov. Berza. Glod. ALMAŞ(Zalmoxe). Suceşti(locuit de Suci. Blaj. Dezna. Sântimbru. etc. Sihastru). Bozieş. Vadu-Moţilor. Derna. JUDEŢUL BOTOŞANI Coţuşca. sumeriană sau Iza. Meziad. Cut. Hemeiuş. Vărădia de Mureş. Muşăteşti.). Filipeni. Parva. Cri-CrisHris=Aur). Recea. cifra zece era importantă. HĂLMAGIU(Zalmoxe). Cuşma. Gura-Văii. JUDEŢUL ARAD Peregu Mare. Coşnea. Vinţu. Bârsăneşti. Craiva. Dacia. Zece Hotare(la daci. HĂLMĂGEL(Micul Zalmoxe). Vlăsineşti. Şoarş. God-Gott în l. Nicşeni. Remetea(Eremitu. Sânmihaiu de Câmpie. Vlădeni. Doina. Cocu. Dobârceni. Remeţi(eremiţi). Vărşand. Roşia.HĂLMEAG(Zalmoxe). San-Ciob=Sfântul Cioban). Vlădeni. Sânmiclău. Construcţie. Şinca. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD Romuli. Sântandrei. ei foloseau sistemul zecimal). Borzeşti. JUDEŢUL ARGEŞ Bucşeneşti(Focşani-Bocşa au legătură cu cultul Soarelui sau focului). Sânnicolau român. Cotmeana(Cot-Cat-Cos-Cas-Cus-Huş-Huţ-Uţ=Rădăcina pentru Casă. Albeşti. Buhuşi. Corţeşti. Zărand. Cociuba Mare. Sângeorz. Gurahonţ. Sânpaul. CRIHALMA(Zalmoxe de aur.

CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Runcu. Moţăţei. Brăduţ. JUDEŢUL GALAŢI Bălăneşti. Coşluga. Vărădia. Moţăieni(Moşi. Borlova. formată în Toscana). Coşoveni. ALMĂLĂU(Zalmoxe). Boureni. Vicşani. Brăneşti. Buciumeni. Pietroşiţa. Vrani(Urani. Salcia. Basarabi. Brădeşti. Tortoman. Rusca Montană(Etrusca=Het-Rusca. JUDEŢUL COVASNA Vărghiş. Dragodana(„Dătătoare de dragoste”. Berzasca. Braniştea(ca Bran. Soceni. Sfânt). Bârca(Bur-ca). Castelu. Mioriţa. Mociu(Moşu. Domaşna. JUDEŢUL DÂMBOVIŢAGlod. Frumuşiţa. Uran. Borcea. Rast. Doman. adică geţii ruşchiţeni.DA=Alb. Sântejude. Bălăciţa(Albuţa. zeu. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Ruşchiţa. Mâmjina. Seimeni(şase oameni). Filia. Dărmăneşti. Si-Zi=Zeu. Casicea. Aliman(preot zalmoxian). Lupşanu. Bălana. Băneasa. Blăjani. Poiana. Bucşani(ca Focşani. Floreşti. Padea. Gura-Şuţii. curs de apă). Frăsinet. Berca. Bancea). Dărui). Blonda. Blânzi. Zagon. Buru(puternicu). Zăvoi. Cireşu.JUDEŢUL BRĂILA Brăila. ALMĂJ(Zalmoxe). Brani. Băişoara. JUDEŢUL BUZĂU Siriu. Sa-ZaDa=Alb. Vlaha(Blaha-Balaha=Alba. Băneşti. Dobârlău(DA-BUR-LAU=Locul sfinţilor (albilor. Vrăniuţ. Sânzieni. Lupele. Cătina. Baciu. Corbu. Cotu-Văii. Rusca. Runcu. Rimetea(eremitu). strămoşii etruscilor şi toscanilor de azi şi ai limbii italiene moderne. Căscioarele. blonzilor) puternici. Cioban. Capidava. Breaza. Huedin(ued. Micfalău. Bixad. Costi. Sânpaul. Pechea. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI Ileana. Siliştea Crucii. Sărămaş. Buciumeni. Buza. Moacşa(Frumoasa. Nucet. Brădeanu. Barcani. Vran. Şiviţa. Moroeşti. Sfânta). Barcea. Frani sau cereşti). Blonduţa). Sânmartin. Sâncraiu. Frumoşi sau Sfinţi). Cozla. Oltina. Sadova(Sfîntul Alb. Dalboşeţ(Albuleţ). JUDEŢUL CONSTANŢA Grădina. Carpeni. Costeşti. Cozieni. Fran=Cereasca). Piatra. Siliştea(Zeul luminii. Siliştea. Cudalbi. Gruiu. Vâlcelele. Bujor. Moţu sau Frumosu). Cetatea. Brăneşti. Costeşti. JUDEŢUL GIURGIU 289 . Cuzgun. Băbeni. Bocşa(ca Focşani şi Bucşeneşti. Cuca. Bocşa). JUDEŢUL CLUJ Căşeiu. Vlădeşti. Bănia(Stăpânia). Berzovia. Brezoale. Vlădeni. Cuzdrioara. Grădiştea. Bălaia). sfânt şi Liştea-Liht=Lumină). Oancea(Vancea. JUDEŢUL DOLJ Argetoaia. Zănoaga. Drago=Dragoste şi Dana=Dona. este legat de foc sau Soare). Sfânt şi Dova-Dava-Deva=Zeu. Sfânt şi BUR=Puternic).

Vlădeni. Zetea. Gălăuţaş(celţi). Dârju. Sântămăria(deja. Bârzei. Dobra. ŞOLMUŞU MARE(Zalmoxe). Runcu. Gurasada. Sarmisegetuza(unde Sarmis-Sărmaş-Armaş=Hermes-Mercur. într-un loc unde până atunci era zalmoxianismul. Unicul. Focuri(ca Focşani. Grădinari. Orlea. Sârca. Sâmbotin. Cozmeni. Costeşti. Coşereni. Unicul(Zeu)”. Brăneşti. ALMAŞ-SĂLIŞTE(Zalmoxe. Stăneşti.Armată. Frenciugi(Vrânceni . cască „HELMET” în l. Bălţaţi. Bârnova(BUR-NOVA=Bărbat Nou). Izvoare. Sânpaul. Cotnari. Gorj). JUDEŢUL IAŞI Coarnele Caprei. Covasna. Godineşti(v. Brad. Pietrele. Sâncrăieni. Sălcioara. Nou. slavonă). Dăneşti. JUDEŢUL HUNEDOARA Blăjeni. Godineşti( „Zeu eşti”-God. Remetea(eremita).aluzie la apariţia creştinismului împreună cu Sf.Dar cine ştie cum se mai poate traduce altfel?). Brănişca. Stânceşti(Pietroasa).Armăşeni. Băleşti. Capu-Corbului.Ulmi. Sânsimion. Ţebea. astfel că noua credinţă părea străină celor de acolo. Hobiţa. Bucşani. Baia de Fier. Băneasa. Haţeg. Tulgheş. Vlăhiţa. JUDEŢUL IALOMIŢA Ciocârlia. Grădiştea. Padeş. Sfatul Ţării şi Getusa-Hetusa-Hatuşa-capitala imperiului hetit=A geţilor sau vitejilor. Casinu. ŞOIMUŞ(Zalmoxe). Polovragi. Bârseşti. Valea Uzului. Bălăneşti. Cucuteni. Lupeni. Buciu. SĂRMAŞ(Zalmoxe). Stăneşti(pietrari). Frumoasa. adică „Eşti odihna (sufletelor credincioase)”. engleză). JUDEŢUL GORJ Novaci. Zeul luminii). JUDEŢUL ILFOV Vidra JUDEŢUL MARAMUREŞ 290 . Vlaşin. Simeria. ca în jud. Franci). sau „Adin eşti”-Adin=Unul. etc. germană =coif. Singurul.traducerea ar fi „ARMATA(SFATUL ŢĂRII) GEŢILOR(VITEJILOR)” sau „HERMES(ŞERMEŞ-SARMIS-SĂRMAŞ) VITEAZUL”Baru. Densuş. engleză. Vărşag. Muşeteşti. Broşteni(Burosteni-„Tari ca piatra”). Lupeni. sau „Hodin-eşti”. Costuleni. Cotorca. Bălan.”Trei îs sângeorgiu” sau „strein sângeorgiu”. Gheorghe. Stoeneşti(pietrari). Dagâţa. germană. Bocşa. JUDEŢUL HARGHITA Bilbor. Recea. Zam. Cosâmbeşti.). Cuşmed. zeul suprem la popoarele nordice. SÂNTUHALM(Sfântu Zalmoxe sau Sfântul Acoperământ „HALM” în l. Deva. Arţari. Brăieşti. Moţca. Crăciuneţ. Strunga. Tismana. sau „Odin eşti”-Odin. Sânmartin. Gott=Dumnezeu în l. numele este din perioada creştin-ortodoxă). Daia. Vânători. Paşcani. Cozmeşti. Streisângeorgiu(ciudat nume. „Eşti Singurul. adică. Balaciu. Sândominic. Grădiştea de Munte. Moşna. Ciuc-Sângeorz. Balşa. Burjuc. Albeşti. (în l.

Coroisânmartin. Dacia). Brateş. prin moarte-la fel ca şi martirii creştini mai târziu). Dobra. ZALMOXE cel Mare. Sântana. Brâncoveneşti. Sinaia. Coteana. Frunzeni. probabil în plin proces de creştinare. Breaza. Baba Ana. Eremitu. Dochia(Dachia. Nistru. Jiana(Ziana-Diana).). Daia. Bârsău. Vale. care deşi pare o frumoasă metaforă poetică-şi poate chiar şi este în acelaşi timp-se mai ştie că geto-dacii. Vlădaia. Vânători. Balş. JUDEŢUL SĂLAJ Aluniş. Moisa. Zăneşti. Cuţ. Costişa. Bălan. JUDEŢUL PRAHOVA Azuga. JUDEŢUL NEAMŢ Borca. aveau un simţ special poetic. BoboBaba=Vechi. sihaştri). Moisei. Cordun. Sânpetru. Construcţie. iar pe Fiul Său Zalmoxe cel Mic-aluzie şi la faptul că Se născuse ca un copil şi până să ajungă adult. Bălăneşti.Arhanghel Mihail al lui Zalmoxe-se vede că în plin proces de creştinare. Gura Vitioarei. „Ziurel de Ziuă” înseamnă „Zeuleţ din Mare Zeu”. JUDEŢUL MUREŞ Stânceni(Pietreni). Bârza. Zalmoxe era identificat cu Dumnezeu-Tatăl 291 . adică Hristos. înainte de veci. Burleşti. dacii plângeau pe unul ce se năştea şi se bucurau câmd plecau la Zalmoxe. l. Mara. Fărcaşele. Bixad. Valea Ursului. Gura Ocniţei. Buşteni. Aluniş. Bălţăteşti. geto-daco-românii îl considerau pe Dumnezeu-Tatăl. Filipeşti de Târg. „a scorni”. aşadar. iar ca Fiu al Omului a fost şi copil. Brazi. Şimleu. Berghia. Poiana-Ţapului. Buhuşi. Husnicioara(cf. Sângeorgiu de Mureş. Vadu-Izei. Bocşa. Ulmeni.O întreagă mărturie de credinţă creştină ortodoxă. Sabasa. Deda. Săpânţa(cimitirul vesel-se ştie. Gura Văii. Cuş. Huţ. spusă în graiul strămoşilor noştri. Sărmăşag. etc. Ceahlău. JUDEŢUL SATU-MARE HALMEU(Zalmoxe). Boldeşti-Grădiştea. Bobohalmo(Bătrânul Zalmoxe. Cosminele. „a scrijeli”). Coşeiu. Cozma. Piatra-Olt. Godeanu(Dumnezeul. fusese şi El mic. Stoeneşti(Pietrani). Farcaşa.Vezi şi refrenul de colindă „Ziurel de Ziuă”. Căuş. JUDEŢUL MEHEDINŢI Baia de Aramă. Şăulia. God-Gott. „ZIUREL DE ZIUĂ”!). Fiul lui Dumnezeu(şi Fiu al Omului. Cuci. JUDEŢUL OLT Vultureşti. Gruia. ALMĂJEL(Micul Zalmoxe. Stânca. Bărgăuani. Bătrân şi Halmo-Halma-Zalmaş=Zalmoxe). deci mic). Săliştea de Sus(Zeul luminii de sus). Bălan. Bârsana. Grinţieş. Breaza. germană). ca şi românii. Borzia.Remeţi(eremiţi. născut din Dumnezeu-Tatăl. SĂRMAŞU(Zalmoxe). Huşi. Bâra. geto-dacii în doar trei cuvinte. Borşa. Vas. Sâncraiu. Scorniceşti(de la „a scrie”. cf. Ceauş=Casă. Gogan. Izvorul Bârzii. Şaeş. Zagăr. GÂLGĂU-ALMAŞULUI( Gâlgău lui Zalmoxe). Zau de Câmpie(Zeu de câmpie). Dumbrava. engleză. Sânpaul. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI(Sf. Uţ. Bicaz.

ZOLOMESTRA(Zalmoxe). Coşteiu. „Tari ca Stânca”. Panciu. Mediaş. Mera. Zalmoxe). JUDEŢUL TIMIŞ Beba Veche. unde Bur=Puternic. Stoeneşti(Pietreşti). Putna. „a scrijeli”). Moşniţa Nouă. Cerbu. Sânpetru Mare. Frumosu. Dăeşti. Laza. Albeşti. ca în Crez. Zvoriştea. JUDEŢUL TULCEA Cataloi.creştin. Ţibău. evident numai la Firea Sa omenească căci a fost şi copil. JUDEŢUL VRANCEA Vrancea(Ţara Cerului. Buziaş. Scoreiu(„ a scrie”. Zambreasca TrivaleaMoşteni. Brezoi. Dumbrăveni. Arbore. CĂLMĂŢUIU(Zalmoxe). Cotârgaşi. Molid. Costeşti. Udupu. Vicşani. Moşna. Brânceni. „a scorni”). Baciu. Dăeni. a scrijeli”. Cisnădie(ca şi Tuşnad. Cozia. Vlădeşti. Uţ. Stâncă. Vetrişoaia. Breaza. Huşi(Cuş. Siliştea(Zeul Luminii. Scrioastea( „a scrie”. Suici(Suci-trib dacic). Blejeşti. Zorleni. Salcia. Dăneşti. etc. Cârlibaba. Baia. Cacica.evident. Basarabi. Sânmihaiu-român. TĂLMACIU(Dalmaciu-Zalmaciu-ZalmociuZalmoxe). JUDEŢUL SUCEAVA Muşeniţa. Huţ. Crângu. Vidra. pasajul acesta se referă la Iisus Hristos). Rahman. Mărăşti. Bulza. Gura Haitii. Zimnicea. Bujoreni. Gălăţeni(celţi). Frânceşti(Vrânceni. JUDEŢUL VASLUI Duda. Frătăuţi.=Casă). ALMAŞU(Zalmoxe-Tatăl). Băbeni. JUDEŢUL VÂLCEA Voineasa(Războinica-Amazoanca). Boişoara. Coşarii. Vrâncioaia. Râşca. nu făcut”. Şomartin. Franci). Moşteni. Tare şi Stene=Stană. Vaslui(al lui Bess-trib geto-dacic din S Dunării şi Anatolia). aluzie. Balaci. „Lumină din Lumină. Hamangia. unde Vran-Uran-Fran-Bran=Cer şi Cea-Cşa=Casă. Jina(Zina). COMLOŞU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Puieşti. Dârlos. născut. Sadova. Cosmeşti. Câineni. Cozăneşti.Ca Fire dumnezeiască însă. Băbăiţa. Dârmoxa(Moşul dur). Argel. ŞEMLACU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Bosanci. Ţară). Broşteni(Buro-steni. Burca. Cuţ. 292 . înseamnă „Nod al câmpiilor”). Piatră). Iisus Hristos a fost Dumnezeu la fel ca Dumnezeu-Tatăl. Bârna. iar Hristos cu Zalmoxe cel mic. Coşna. Bujoru. Bârseşti. Poiana Mărului. Drăgăneşti-Vlaşca. Sânandrei. JUDEŢUL SIBIU Bazna. Şaru Dornei. Sânnicolau Mare. Grădiştea. Bârlad. nu direct adult. Babadag(Bătrânul dac). HALMĂŞD(Zalmoxe). Runcu. Siret. JUDEŢUL TELEORMAN Teleorman. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cârţa. Boian. Arpaşu. Moşinoaia. Casimcea. ZAMOŞTEA(Zalmoxe). Boroaia.

Sâniatin( „Sfântul cel Unic” sau „Unul Sfânt(Dumnezeu)”. Coştela. Bujor. „Tari ca stânca”). Sauca. Vârşeţ. Scorţeni(„ a scrie”. Moşanaţi. Vrânceni(cereşti). Coşăuţi. Gugeşti(Sfinţiţi. Dolha.Singurul. Zalmoxe”). Cozăreni. Tiraspol. Frasin. Szentes(Sânţii. Devavanyo(Deva-vanyo. unde Sân=sfânt şi Iatin-Adin=Unu. Seliştea(Zeul luminiiZalmoxe). Bacşa.Broşteni(Buro-stene. „Zeul Bălan-Alb. Coteşti. „a scorni”). Primul . Albul Novac). Glodeni. Coşari. Coşcalia. 293 . Vlaşca. Balastyo( „Balaci-Dio”. Coteala. Costeşti. Băxani. Dacin. Cozmeni. Cotova. Scoreni. Bor. BULGARIA Arman. Bala-Novac(Blondul. „a scrijeli”. Vranici. Coşerniţa. Sălaş. Ciuşlea. Frasini. Cotelău. Bârzula. Sadova. cf. Brezoaia. Brânzeni. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Zalmoxe” sau „Zeul Valahilor adică al daco-românilor. Moşana. Brânzari. „Baia(mina) zeului” unde DEVA=Zeu şi Vanyo=Baie. Costuleni. UNGARIA Szeged(Sighet). Focşani. Cuzmin. Moşna. Coşniţa. Şaba-Târg. Sălişte. Mină). Gyula. Danu. Căuşani. Coştangalia. LOCALITĂŢI ÎN AFARA ROMÂNIEI BASARABIA Cotlujeni. Balcic(Albuţ). Sfinţii). UCRAINA Cuşniţa. Grădiştea. Unicul). Costeşti. Boian. Cuşmirca. SERBIA Barza. consacrat). darul). Bardar. Donia(dania. Caşunca. Burilove. Bălaiul. Basarabeasca. Kaga=sfnţit. Grădişte.

Or=Oraş EL=Dumnezeu San=Sfânt Cot. Oamă Bal.=Alb Ter=Pământ. Bla. Soare Ma. Hus. Mu=Mamă Ap-a. Cat. Tată Ra. Construcţie 294 . Re=Rege. Lume(n)=Lume Ida. Uţ=Casă. Huş. Bărbat Man=Om Aum=Om Vo-aume=Femeie. Alb. Cuş. Si. popor Men=Oameni Lu-Men. Înţelept Ar-u. Huţ. Ta. Uda=apă curgătoare Ur. =Zeu. Cus. Luminos. Ar=Nobil. Bur=Puternic. Cas. din care au derivat aproape toate limbile Pământului.DICŢIONAR PELASGIC EUROPEAN (PROTO-INDOEUROPEAN). Suflet Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua=Zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică Bu-r. Strălucitor. Cuţ. Ţărână Cşa=Casă. =Părinte. Arg=Argint(metal nobil) Pa. Apa=Apă Da=Dalb. Aru=Aur(metal nobil) Ar-g. Ţară Lu=mulţi. Zeu Zi.

zilele săptămânii sau numele lunilor(gerar. agil. gustar. bârzoi. aşeza. alunga. breaz. auzi. cergă. brănui. buh. buburuză. aşchie. aseară. atunci. asupra. borză. brie. calcavură. avea. bârdan. ceahlău. bălbisă. aţâţa. bandulă. boţ. briboi. catrinţă. aripă. arin. amu. barbă. altădată. bade. botă. numerale. altă. boroboaţă. bichiri. butuc. braghină. cancioc. beşteli. căpută. bârnă. bulz. cireşar. alt. belciug. alani. bandură. florar. arbuşti. amurg. aproape. caravă. amuş. buiestru. alună. asfinţi. amnar. apă. adulmeca. astăzi. apus. arunca. alelei. afin. aţipi. aer. agăţa. aceră. adineauri. nume de plante. botei. amăgi. aceeaşi. aşa. belşiţă. adăuga. aldan. beci. burtă. undrea)etc. arde. albină. brumărel. bobotează.albastru. brânză. boar. bulumac. băiat. bujdă. aţă. aramă. alcătui. afuma. arici. prier. bălărie. bartiţă. berc. agiuta al. agiunge. acătării. bar. acelaşi. baligă. balaur. alerga. atât. acea. apuca. balmoş. adălmaş. răpciune. această. ameţi. brioală. baltă. asmuţi. bălan. brâu. adăpost. Nu apar în acest dicţionar familiile de cuvinte integral. castel. boarţă. altar. argint. altoi. alaman. basm. ac. ascunde. an. căciulă. nume de animale sau de profesii şi produse ale unor profesii sunt de asemenea de origine geto-dacică. buzaine. arar. arţar. balcâz. A abur. buiandrug. amândoi. bedreag. burduf. brâncă. bană. bărăgan. beldie. adică. apăra. bizui. aur. astupa. avânta. arşiţă. pomi. argea. apoi. copaci. cat. buză C caciur. arcaci. 295 . mărţişor. bârfi. agudă. brad. bold. băţ. alege. amiază. acest. barză. cuptor.DICŢIONAR DE CUVINTE ROMÂNEŞTI DE ORIGINE GETO-DACICĂ În general substantivele şi verbele onomatopeice sunt de origine geto-dacă. acel. cazic. burdac. brăcinar. B babă. baraboi. breabăn. armaş. căuş. buft. caltaboş. cătun. alb. boabă. fructe. aceea. botcă. casă. arată. băga. butalcă. brezaie. bob. arariel. avat. catrafuse. brumar. precum şi denumirile de roci. acuşi. burcă. pronume. albie. batir. acu. pietre. bârsă. atrage. bălai. ascuţi. aduce. belşug. adevăr. aho. bărăni.branişte. broascăbrudiu. bunghini. brazdă. făurar. ceafă. bosumfla. brânduşă. aburca. căpuşă. adânc. cervană. aminte.Este un dicţionar parţial. bâtă. amuţi. amar. ajuna. boacă. legume. batcă. buştean. bistriţ. căulă. acela. acela. alaltăieri. blid. bocnă. afară. baci. borhot. bănică. alina. afla. bulvan. cazulcă. adia. aluat. beldiţă. bălăştioagă. a. bârcoace. asculta. ban. asemăna. altiţă. bot. apleca. ăst.

cocoaşă. cocor. gingaş. fier. gorun. famen. gheară. culminăriţă. conăcar. ferigă. curcubeu. fărâmă. colac. cosoroabă. fi. gând. cotor. cuşmă. fus. ciolpan. cârd. dibaci. ghioagă. crede. clipă. greier. ciută. fân. ghiont. făli. colnic. copaie. ghici. cioancă. chelbe. gherghină. fântână. gură. găman. frânghie. frântură.crivăţ. fluier. fols. gogoaşă. cireadă. doină. fleancă. ciorchine. falnic. cine. cocârlă. cojoc. cheie. ghem. grindină. găbji. feri. deal. coajă. fum. ciul. gălăgie. derdeluş. dârloagă. ciucuşoară. clipoci. fel. funigel. grădină. cocon. G gaci. cosar. gaură. cuvânt. funie. frământa. E el. golomoz. fin. grăunte. coş. de. dălcăuţ. gata. ciocănitoare. cioc. grânar. fluture. cum. doagă. dezbrăca. femeie. freamăt. drâng. gaie. chitonag. deşi. covergă. frunză. grui. dihai. grătar. cocirvă. ciulei. descotorosi. dârmon. geme. cimpoi. găină. când. covârşi. ghiborţ. cioacă. dezgoli. custură. cobe. desagă. foc. forfoti. codan. grădişte. datină. colb. guşter. cinătui. cinci. dogar. chiţibuş. frig. cotoşman. cloşcă. fag. ghioc. după. ciot. corobeaţă. cuviinţă. cotropi. corlă. gaşcă. dezmierda. găunos. gard. ciopli. dâră. dărui. găsi. faţă. 296 . gresie. ghes. fiţe. colărezi. drag. gazdă. dud. ciuf. foişor. ger. gărgăun. frige. ghiduş. cocoli. funingine. clăti. cânepă. gheaţă. fierbe. cotiş. coşciug. cocţa. fală. grindei. destrăbălat. ginere. cotarlă. cucernic. chiup. grâu. codalb. dârmozdârmox. găleată. fulg. coviltir. eu. grai. cofă. gordin. ciocan. cot. codi. ghidran. cuţit. cucă. greu. dragoste. cocleţ. chema. enot. corosbină. galben. ghimirlie. crivac. cosoi. durui. ghionoaie. ciocni. dibui. dogoare. coşmagă. cleşte. frâu. doniţă. faur. colin. cratiţă. ghidrin. fire. ghimpe. copârşeu. fuior. fotă. fereca. curcă. fulger. gras. guguştiuc. greutate. greşi. groapă. gulie. cocioc. foale. grohăi. foac. culic. garf. cucurigu. F face. creastă. fraged. chibzui. cimilitură. cârjă. dezvolta. ghiordel. copil. ciolan. ghin. corcoduşă. gâză. fiică. fecior. dâmb. gât. cioban. gol. fără. frunte. comănac. flăcău. corhan. coteţ. ciupercă. gurut. grangur. deschide. glas. gheb. ciurlan. ciuleandra. dârz. comoară. curma. gâde. claie. frumos. gust. deochi. fiinţă. dezgheţa. glie. greghetin. felah. fârtat. gurgui. cârti. grapă. dăinui. fugi. cremene. gros. cârlionţ. grumaz. deşănţat. ghiocel. făclie. geană. darac. ciut. graur. ciomag. cârlan. ei. ea. culca. cârceie. fleac. gudura. dulce. dor. ciupi. cleştar. cosiţă. fagure. gustar. drept. doboş. cinteză. frag. cocină. ciurdă. cârlig. creangă. cocioabă. deosebi. clinti. copac. chersin. furnică. glod. flămând. comat. cloci. cui. droaie. cotrog. coruncă. ghermea.cheag. gânguri. coamă. duios. cioară. cicăli. genune. culcuş. cioareci. gătej. cuib. genunchi. corabie. coşmelie. gutui. creţ. D dalb. clacă. făcău. ciuciure. dreţe. fecioară. gorgan. cumătru. coă. foaie. coasă. flacără. coclauri. curpen.

înfiora. ivăr. încăpea. iaz. iarbă. înjumătăţi. Î îmbarca. ieruncă. înnopta. îndelete. hotar. încheia. împistri. ierta. înţărca. încerca. înroura. întoarce. întârzia. iţi. înclina. îngăla. încleia. înfrăţi. încleşta. întrece. înfrupta. înfuria. îndupleca. îndritui. încărunţi. inimă. înăcri. înfiripa. încreţi. întruna. înţepeni. împărţi. înnora. încălzi. ici. înmănunchea. itan. încaltea. între. idee. izbuc. ibincă. îndată. îndruga. învălui. înfunda. încot. ilău. înfometa. iele. înnădi. încrucişa. împodobi. însănătoşi. iţă. împila. înduioşa. înmuia. îngurzi.H haide. împleti. înfiinţa. închega. încârliga. iască. împerechea. îmboboci. îmbătrâni. îmbuna. îngăima. izvor. ienupăr. izbi. hamei. înconjura. însumi. încuscri. holba. îmbufn. îmbukora. învăţa. întreba.întărit. îmbăia. ilic. ie. înec. ins. îmbăta. înţelepciune. izmă. încinge. învârti. îndemna. iţari. înfipt. împrejur. îmbelşuga. întrupa. înfrunzi. împuţi. înalt. înceta. împrumut. îngropa. împopoţona. horă. îndeplini. înrudi. întruchipa. iepure. încropi. îndărăt. înnoroi. înghiţi. înşira. încăiera. holdă. încotoşmăna. închinga. îngreuia. înviora. ieri. însingura. huhurez. împresura. începe. îmbălsăma. îngâna. înfoca. încoace. înălbi. înfăţişa. împrăştia. înhăma. iar. înnebuni. încuia. încă. înarma. împăna. ied. încâlci. înăspri. îmbina. învimge. imaş. întrema. întruni. îndrăzni. împânzi. înjosi. întâmpina. înjunghia. har. înţepa. hăbuc. ista. împunge. îndeletnici. înapoi. înflori. înmulţi. ivi. învinui. întotdeauna. întocmai. încrede. înnoda. imita. 297 . împovăra. iezer. încurca. imbold. îmbăla. îndelung. închina. înnăscut. întemeia. înnegri. întreg. încătuşa. închipui. înţesa. înfăşura. împrejmui. încondeia. împăca. îmbia. îmbâcsi. împotrivă. însufleţi.hluj. îmbârliga. ignat. îngâmfa. înlănţui. însuşi. înspre. îndepărta. înfăţa. înţelege. îmbucura. îndulci. învia. îndesa. înfăşa. iubi. horn. împreună. întrezări. înseta. încorona. încolo. împuia. înăbuşi. ist. întâi. iapă. încălţa. hău. iesle. înghesui. hârtie. înteţi. îngălbeni. îndruma. înturna. iute. întâmpla. împietri. îmbuca. îngenunchea. încrunta. înfofoli. înfuleca. împlini. împărtăşi. încet. împotmoli. închide. întinde. înaripa. îndârji. încercui. înrăi. înfoia. însoţi. înmormânta. înstelat. încrâncena. întuneca. înota. hulpav. împărat. încotro. însera. înfierbânta. înjuga. întrucât. ieşi. harnic. însă. însori. îndrepta. întru. îngheţa. în. înadins. îngemăna. îngroşa. hăţiş. iazmă. hăuli. hârdău. înşela. înainte. însenina. inariţă. îmbuiba. . înnoi. îndesi. inc. hasmaţuchi. I iad. înlăcrima. încărca. îndoi. încorda. îngrămădi. hărăţi. ienupăr. înrădăcina. îndestul. îmblăti. huţulca. îngrăşa. înscăuna. îmbunătăţi. îmblânzi. îmbrobodi. înger. învolbura. îmbrăca. înfrunta. înjgheba. încăleca. încolţi. inişte. îndemânatic. inel. înstări. îngrădi. înşeua. învârtoşa. încolăci. înrâuri. întina. izbuti. hărăzi. iznoavă. întâlni. întortochea. însemna. hartan. îngust. iarnă. încai.

melean. jintiţă. neghină. moarte. lânced. mesteca. oaspete. jerpeli. muşc. măciulie. jugan. leac. mărăcine. naş. oaste. latură. mugur. mâhni. linişte. obşte. meu-mea. muscel. licurin. melc. luci. merge. oală. lepăda. măcriş. mătrăgună. jertfă. mioară. must. morman. mia. lună.născoci. nou-nouă. liliac. nişte. mentă. mihalţ. licurici. lăicer. miere. linte. laie. 298 . măiastru. lăţi. lămâie. noadă. nimic. namilă. nimeni. mântui. mazăre. jneapăn. limpede. judeca. oarzăn. maldăr. leşina. lapţi. lacrimă. lintiţă. jip. obadă. meteahnă. merinde. ogor. mare. oblon. lene. mărgini. mărghilă. măgăoaie. mesteacăn. michiduţă. mamă. obicei. mânie. mâţă. noapte. meleag. loc. nasture. mustra. nană. K L la. mijloc. liber. luntre. noaten. joc(gioc). adică suflet viu). muşeţel. mei. mărgea. larmă. lingură. mămăruţă. mătură. lung. joiana. lână. nume. mişca. mură. măsea. naiba. linariţă. mierlă. N Nagâţ. moţ. mână. oină. lăbărţa. legătură. mângâia. laţ. moacă. motan. noi. mugi. natură. mănunchi. odată. mira. muiere. mânz. numai. măruntaie. laţe. muchie. jumuli. mătuşă. măzărat. obcină. neom. moş. junc. noră. migăli.lujer. lebădă. ogradă. mândru. lespede. miel. mănos. mătrăşi. oaie. măgură. nărui. jos. moaşă. neam. jir. mâtcă. măgar. mire. jumătate. lua. mălăieţ. M mac. oară. jude. O oacăr. miez. măi. meserie. mult. moară. jug. măgădău. neaga. lăstun. obraz. movilă. mătăuz. nea. liman. meliţă. lăsa. miază-noapte. minge. leşie. laviţă. lume. legumă.lin. mormânt. miază. nicicând. lumină. lemn. nor. ler. jimba. nostru. noian. mogâldeaţă. odaie. nani. labă. niciodată. neaoş. nicovală. miţă. leagăn. lângă. măra. jivină(cf. măduvă. limtă.ziuină. juvelnic. minune. negură. mărime. mâine. nalbă. nestemată. minciună. mărturie. număr.J jarcă. limbariţă. maistru. obială. lupta. mocan. lihni. lut. matahală. locui. linie. jder. lăcustă. naşte. obligeană. nu. miros. mâneca. licări. junghia. luncă. măsură. junghi. negru. mulţumi. lătra. mlaştină. mag. malţ. larg. lac. lovi. nicorete. moale. mulge. mânzat. muşina. odor. lup. moşteni. melesteu. molid. leu. mânzare. nepot. măr. munte. nicicum. năpârcă. mărita. oare. jărăgăi. nap. momâie. mal. mic. lişţă. măgădan. nebun. luptaci. muşchi. meni. maşter. magistru. ninge. măciucă. miorlăi. jep. mânca. nai. odgon. limbă. neghiob. nucă. măzăriche. moşnean. mărunt. mătreaţă. nuntă. legăna. miază-zi. mustaţă. mătase. mraniţă. ochi. lucra. nici. nară. muşuroi. lapte. neted. neg. masă. lături. mai. mâşâi.

rămâne. pleca. pisa. sprijin. scărmăna. paltin. olar. spaimă. pârgă. reteza. pieire. slatină. rece. ruşine. pag. ridica. stâlpare. sete. scoruş. strămutare. păţi. otova. pui. prispă. piedică. sânge. sec. sparge. sânziană. palma. stog. păltiniş. sat. scoate. reavăn. soră. pierde. slănină. paragină. patruzeci. pojghiţă. retevei. perie. pălimar. perinda. plăvan. stârni. rândunică. rotund. posac. prelua. spin. stârpi. răpăi. primi. slimui. pisică. păşune. sfert. pod. răspunde. somn. piept. speria. prepeleac. podiş. S salbă. scorni. plumb. ridiche. scoroji. răsturna. smicea. prag. spânzura. plivi. sâmbure. pricolici. spic. pune. pară(fruct). răfui. roşu. puşlama. scară. staroste. oraş. prichindel. râu. orz. pătrunde. străin. plural. stea. singur. purice. peşte. scrum. scociorâ. pală. putină. poamă. rânză. olm. reţea. slai. plăieş. porni. sorţ. scormoni. rău-rea. scaun. printre. serba. răsuci. spate. semn. spuză. oţel. păcat. pisc. săgeată. reazem. rând. pupa. padină. sorcovă. săruta. scotoci. popândău. sorbi. 299 . omenie. scorbură. sor. soc. răgaz. picior. scurt. pădure. peţi. păianjen. perete. pătrunjel. răvar. pârdalnic. scoarţă. plavcă. stâncă. pită. stirigoaie. raţă. părîng. oreşniţă. rătăci. scădea. scutur. pătură. pururi. seară. smerenie(=sumerenie). soţ. scrânciob. socru. praşilă. podoabă. ram. steblă. popândac. păducel. preajmă. prăştină. soaţă. pociumb. stoarce. pai. osteni ostreţ. strănuta. pipotă. puroi. pestriţ. opri. par. orândui. răci. răsări. platoşă. puţi. paisprezece. pânză. pârâu. oţet. pereche. pocâlti. plop. potârniche. răsti. răgălie. stancă. plug. proţap. plută. speteală. senin. ou. posomorâ. plimba. pleavă. orez. răzeş. spăla. priveghea. poartă. smulge. sârbă(=sărbătoare). patrie. st. străpungere. scurma. purcede. pas. parte. pătul. pom. orb. prepeliţă. spinteca. plânge. pentru. stol. spune. sprinţar. solid. stârc. smântână. pelincă. rădăcină. pregeta. plai. pritoci. snop. păun. stâmpi. seamă. stâng. prânz. stingher. pară. pluti. spulbera. rinichi. prăjină. prâslea. sein. ospăta. pitar. sânt(=sfânt). putea. păstaie. strat. spre. splai. searbăd. stâlp. soare. strămoş. paos. pe. patru. stogoş. povară. pinten. pănură. strajă. solz. potaie. os. plămânărică. P pace. staul. solie. salcă-salcie. slab. R rac. scufunda. răguşi. roib. stinge. stână. ovăz. pământ. peană. scurge. potecă. sări. plisc. puşchea. podidi. punte. ploaie. poznă. podea. plăviţă. prinde. pişca. stinghie. sprânceană. scrie. pupăză. sfârc. stăpân. plăcintă. sărac. puţ. secera. râmnic. port(haine). spân. plin. sterp. râie. rană. spânz. perjă. piatră. opaiţ. olan. pulbere. repede. strai. prunc. puţin. preţ. pleată. pată. statornic. scaldă. seu.oişte. pumn. sâmbătă. stramă. piersic. stavă. splau. rege. om. piron. scăpăta. otavă. păduche. smidă. sprinten. oloisă. (a) paşte. omeni. soartă. pletos. păpuşă. sminti. ospăţ. scut. olog. scăpa. pungă. rărunchi. purta. roade. scânteie. prund. rapăn. sân. pieziş. roată. secară. răbda. peşteră. stană.

unghi. zăpăci. trist. ţarc. trece. troahnă. tulichină. tilişcă. Ş şa. tot. tânăr. vostru. ticălos. vărsa. şale. suspin. teapă. unchi. şaisprezece. turtă. văpaie. urmă. şubred. tată. zăgârnă. vişin. zbilţ. ţeastă. uimi. ţuhăi. şase. ţiştar. 300 . strâmb. tărbacă. sus. toacă. timp. suiş. uita. suna. ţipenie. strâmt. treiera. ultim. suveică. teacă. tărâţă. viezure. tăpşan. ţară. trestie. ţencuşă. zăngăni. vădi. veşted. ţine. sucală. şiştor. vas. vale. tăvălug. ţif. strugure. tolbă. umfla. văduv. vâlvoi. supăra. tulbura. tarla. T Tabără. văr. tătăneasă. tăcea. strica. zăpsi. şuşoti. ţap. vergea. vălean. trei. zăpârstea. şedea. tindă. târziu. tare. strecura. toartă. zară. ţânţar. tablă. tămânji. stuf. zălug. şir. subţire. umbla. stup. tub. tolomac. zărgan. şold. viaţă. sturz. ţigaie. zăcea. volbură. strop.străveziu. şopârlă. suci. unt. voie. untură. vâsc. zări. surcea. sui. tarabostes. tăiş. unghie. vraişte. ţiclean. urcior. strepezi. suflet. zăplaz. Ţ ţanc. treisprezece. zbiera. tămâie. şaptezeci. ticsi. tâlc. trup. vinde. vulpe. volum. ulm. umil. ungher. surpa. sumă. veşmânt. ţâţână. uşă. toarce. tărca. ştiubei. tărâm. târlă. şuvoi. surd. suman. şorici. tâmplar. văgăună. ţuţuian U uger. tip. toca. tâlhar. toci. ticlui. vânător. tăun. vânăt. trăda. teică. uriaş. ţâră. ştergar. tipar. velniş. tărtăcuţă. vrea. vindeca. uşor V vai. şaizeci. viroagă. valah(blah). tus(toţi). ţăran. ţintă. velinţă. trăi. strei. ustura. tarniţă. veghea. tăvăli. ştiulete. veni. turna. zbici. vâşca. strună. teafăr. şuiera. zălişte. tăia. zbârli. umăr. ţăruş. trăsni. vecin. strivi. vântura. turmă. urs. trunchi. şagă. topor. ujbă. ugui. ţuşcă. şapte. târtan. teşi. ţărână. vui. şalău. tiv. zănoagă. şobolan. veste. vânt. ţipa. târâ. suc. uman. zadă. ţurcan. vultur. ţel. uni. vârâ. ţărm. ulei. sufla. urdă. tăbârcă. urâ.viitor. ulcea. unde. şchiop. usuc. trandafir. viespe. şes. zbârciog. ţugui. ţurţur. teleagă. urla. vatră. varză. vechi. ţurloi. verde. tihăraie. un. striga. ţese. tremura. streche. sul. zbârci. zăgaz. zăplan. usca. teasc. ţelină. sută. şufan. şti. umbră. vreun. ţarcă. şuşlete. umed. vătăma. târnă. şoim. zărghi. şfichiui. toamnă. tâlv. sughiţa. zbate. vedea. tufă. vâna. ţiţei. ţâţă. suge. şiroi. ţapină. ştează. suliţă. sur. tuna. ţeapă. vârf. umple. ţăpoi. tocmai. şoarece. ţesală. vară. zăbavă. vorbă. zăbală. târg. zămisli. topi. zaică. tufli. ţâşni. vierme. şarpe. subţia. turca. tânjală. titirez. sub. talpă. traistă. zambilă. zamfir. val. zbânţui. supune. tătăiş. ştiucă. strungă. şiră. vlavie. zărar. Z za. voi. trage. trimite. susţine. urca. tei. tărăgăna. vătui. zăvod. sulă. şi. toiag. vârtos. tăciune. vis. şiret. vladnic. şerpar. tezaur. vargă. toaipă. ţuţănească. urzi. ureche.

zvâr. zdreli. zor. zbranca. zbucium. zimbru. zgripţor. zbughi. zvârlugă. zice. zgribuli. zgândări. zgrăbunţă. zvârli. zornăi. zi. zid. zeghe. zgâi. zeberi. zgâtie. zumzăi. zeu. zgudui. zburda. zgură. zgâria. zgâlţâi. zborşi. zvânta. zimţ. zgancă. zorea. zvârcoli. zvâcni. zgardă. zori. zdruncina. zbrehui. zgău. zgârcit. zestre.zbârnâi. zgâmboi. zeamă. zece. zbor. 301 . zgaibă. zer. zvăpăiat. zbura. zoaie. zâmbi. zvon. zmeu. zmeură. zurgălău. zână. zdragon.

anul iulian(stil vechi) cu durata de 365. 4. închinat Zeului Unic nevăzut de ochii pământenilor. 3. 5. cu durata de 365. anul tropic. cercul lipit de cel exterior (2). dovada lipsa statuilor Sale.-spre deosebire de politeismul greco-roman.CAPITOLUL VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA Consideraţii asupra sanctuarelor Sarmisegetuzei I Elemente de calcul generale 1. 2. cercul interior din lemn (3).) III Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmizegetusa 302 . măsurat precis în zilele noastre. absida centrală (Templul propriu-zis dacic. un an dacic conţine 52 săptămâni ceea ce înseamnă 364 zile(52x7=364 sau 13 luni egale a câte 28 zile fiecare 13x28=364). II Elemente de calcul particulare desprinse din analiza numerelor şi măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular(MSC) din Sarmizegetusa 1.84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi) 4. cercul exterior (1)-104 piese(13x8) 2.25 zile.2425 zile. anul gregorian(stil nou) cu durata de 365.210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi) 3. anul egiptenilor antici conţinea 365 zile împărţit în 12 luni a câte 30 zile fiecare+5 zile adăugate.2422 zile.-Zalmoxe.

iar în cel din dreapta(din care porneşte şi canalul de drenaj. cum am zice în limbaj mănăstiresc. era spaţiul în care locuiau ucenicii. ca nişte mese. apoi mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi.În Sanctuarul din stânga.1. 3. avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici(astfel că la 1508 ani egipteni calendaristici erau doar 1507 ani tropici). după 1508 ani. sec. astfel că Iulius Cezar. mai sus decât restul sanctuarelor.Hr. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani solari în care anii lunari.7 lespezi circulare mai înalte.5306 zile. cu durata de 365. Sanctuarul Mare patrulater de andezit.Dar şi acest calendar. este inexact.Din această cauză a fost înlocuit. etc.Luna sinodică conţine 29. trapeza-locul unde se pregătea şi/sau se mânca. Latinii observă şi ei acest lucru.Anul egiptean. face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul tropic. probabil. fiind mai scurt decât anul tropic. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte. Lunii şi planetelor la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau noapte.4 rânduri de lespezi circulare de calcar a câte 13 lespezi fiecare(4x13=52. 6. a meridianului locului având şi rolul de teodolit. discipolii preoţilor. Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini în ceea ce priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. de 365 zile. aflat. din calendarul ebraic. ce trece pe lângă Soarele de andezit. de către astronomul italian Lilius. sau 235 luni sinodice. Marele Sanctuar Patrulater din calcar. Soarelui. toate zilele anului tropic.Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor. în România. ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu atunci când din timp în timp veneau aici pentru a afla ce dată este. 4. locuiau preoţii. patrulatere. ce schimbări în calendar erau făcute pentru armonizarea calendarului cu anul tropic. 19 reprezintă numărul de ani solari din ciclul Meton. reprezintă anul dacic de 364 zile cu câte 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni fiecare). XVI. la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii).. până în 1924.Fiind mai lung cu 0. în timpul Papei Grigore al XIII-lea. de andezit. cele două Sanctuare mici.25 zile. ce oră. în anul 46 î. era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători. 5. pe o terasă.Acest calendar iulian a fost valabil. Micul Sanctuar Circular -114 piese(6x19. introduce un nou calendar(calendarul iulian-stil vechi) alcătuit de astronomul Sosigene din Alexandria. ajungea să parcurgă. aflate pe direcţia Soarelui de andezit erau probabil dependinţe ale preoţilor.0078 zile decât anul tropic. ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era.) 2. ce sărbători şi la ce dată. încep Anul odată cu anul solar tropic. cu un nou calendar numit calendarul 303 . Sanctuarul mic patrulater de calcar.

0003 zile decât anul tropic. ar părea că Anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale. cu câte 28 de zile fiecare. dintr-o dată. numărul de ani în care anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici.Coincidenţă? Dar de unde ştim că la doi ani făceau corecţia de 2.52 reprezintă numărul de săptămâni dintr-un an.La prima vedere pare neobişnuit acest număr. la prima vedere. ceea ce ar fi condus la probleme pentru popor dacă la fiecare 5 ani trebuiau adăugate 6 zile. anotimpurile egale a câte 13 săptămâni fiecare(91 zile).Calendarul gregorian.2422 zile decât anul tropic(şi într-adevăr aşa este. să găsească o modalitate simplă şi practică în această încercare de a armoniza calendarul cu anul tropic.Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924. totul capătă sens.Toate lunile egale. astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici. înţelepţi şi extrem de inteligenţi. stâlpilor de lemn din cercul nr.Cum au reuşit acest lucru? Ştim din Marele Sanctuar patrulater de calcar. efectuau corecţiile necesare.Ar fi fost greu pentru sărbători.Dacă treceau prea mulţi ani până să se facă corecţia. altfel lumea pierea în haos(asta spune multe şi despre religia lor şi despre psihologia şi mentalităţile lor). înmulţim 52 cu 7 şi avem răspunsul. astfel că Anul dacic şi anul tropic începeau în aceeaşi zi). 2.. după 5 ani. iar dacă vrem să vedem câte zile are anul acela. dar vom vedea că în realitate.În schimb. etc.Măcar un an trebuia păstrată această „perfecţiune”. contrar părerii istoricilor care îi consideră barbari.În această formă. anul dacic precede anul tropic cu 6.211 zile).Cercul exterior din piatră este format din 104 piese.3) obţinem 294.). pentru agricultură. fiind mai scurt cu 1. dar dacă ne gândim că acesta reprezintă de două ori numărul 52. fiind mai lung cu 0.4844 zile.Ar fi creat un haos de nedescris.De ce nu după un an?Pentru că ar fi stricat simetria anului perfect. dacă adunăm numărul 210(nr.Atunci.Dacii ştiau asta deoarece. întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani. Aşadar. să muţi totul cu 6 zile la fiecare 5 ani. o rotaţie completă a cercului exterior de piatră di Marele Sanctuar Circular se efectua la o dată la doi ani. tot la doi ani. la doi ani. decalajul între anul tropic şi cel dacic ar fi fost prea mare(de ex. că Anul dacic avea 364 de zile.Astfel că nu le era necesar un calendar foarte exact întrucât făcând aceste corecţii la doi ani erau în armonie cu anul tropic. 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni şi că săptămâna avea şapte zile. într-un mod propriu.De asemenea erau 13 luni a câte 28 zile fiecare. stâlpilor de piatră de pe cercul nr. cinci ani sau mai mulţi?Răspunsul este simplu(dacii erau oameni simpli.Dar de ce nu făceau corecţia după trei.Aşadar. patru.364 de zile. dacii făceau corecţia de 2.4844 zile?de ce nu în fiecare an sau la trei ani? Să ne orientăm atenţia din nou la Marele Sanctuar Circular.O zi 304 .La 294 de ani anul dacic parcurgea toate zilele dintr-un an tropic.4844 zile sunt mai uşor de adăugat.gregorian(stil nou).2) cu 84( nr. dacii au încercat şi ei. cu simţ practic.

60.Anul dacic(dacă nu ne înşelăm)avea 13 luni a câte 28 zile=364 zile. AVÂND FIECARE 13 SĂPTĂMÂNI(91 DE ZILE). 2 din 305 . după care următorul an are din nou 364 de zile şi tot aşa. I -Una dintre este aceasta. S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului gregorian. inclusiv cu cele două zile adăugate pentru corecţie.” Nu ştim dacă d-ul Ureche a cercetat calendarul dacic (noi credem că nu) dar varianta expusă de domnia-sa seamănă foarte mult cu calendarul dacic. Legat de aceste consideraţii.I. -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese)-2 ani-este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi(6+1) ai fiecărui ciclu(din cele 30 totale) ai cercului nr. pag. În rest asemănările cu anul dacic. Cluj-Napoca 1982.Iar anul D-lui Ureche are 364 zile împărţite în 12 luni şi 4 trimestre egale(fiecare trimestru având o lună de 31 zile şi următoarele două de 30.Toate acestea fac ca Anul dacic să fi fost nu numai pentru vremea lui dar chiar şi pentru vremea noastră. iar în anii bisecţi două asemenea zile(una între 30 iunie şi 1 iulie). editura DACIA. Astfel înţelegem de ce cercul exterior(cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar Circular numără doi ani şi nu unul sau mai mulţi.În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii.Vedeţi ce strămoşi avem? Dar noi am observat că în afara funcţiei calendaristice. sunt cutremurătoare. ………………………….Cum dovedim? Astfel: -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese) reprezintă 2 ani.vol. e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare în calendarul domniei sale decât în actualul calendar gregorian în care nu ştim bine nici câte zile au toate lunile!). cel mai simplu şi mai precis calendar.În anii simpli s-ar adăuga o zi suplimentară(de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie.Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile. singura diferenţă ar fi împărţirea în luni. cap.De fapt. cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor..la începutul anului pe 22 decembrie şi alta la mijlocul anului.Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca TOATE CELE PATRU TRIMESTRE ALE ANULUI SĂ FIE EGALE. Marele Sanctuar Circular are şi alte funcţii. calcularea Anului Lumii dacic. aş dori să citez din cartea d-lui Vasile Ureche(membru al Uniunii Astronomice Internaţionale) „UNIVERSULAstronomie”. următorul pasaj: „S-au imaginat calendare solare mai precise decât cel gregorian. 2 „Timpul şi măsurarea lui”.Dar chiar şi aşa.

au dispus distrugerea Sanctuarelor din ansamblul de Sanctuare de la Sarmizegetusa 306 . FĂRĂ LUMINA ŞI CĂLDURA IUBIRII SALE LUMEA AR DISPARE. cu două Echinocţii şi două Solstiţii.Asta înseamnă că cercul nr.Abaterea de 15 grade este făcută cu bună ştiinţă în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie la Solstiţiul de iarnă dar neamplasarea precisă a Absidei Centrale pe direcţia Răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau de măsurare. 2(210 piese-30 cicluri a câte 7 piese). LUMINĂ. în cartea „RELIGIA DACILOR” .Eroarea e prea mare(15 grade după Dan Oltean.Posibil ca dacii să fi calculat această medie. ACESTA ESTE MESAJUL PESTE MILENII AL PREOŢILOR CĂLUGĂRI ZALMOXIENI CELOR PREGĂTIŢI SĂ-L PRIMEASCĂ!!! Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti.Anticii ştiau aceste lucruri aşa că nu avem motive să credem că dacii nu ştiau.Asta înseamnă că cercul nr. noi am ajuns la o altă concluzie. după cucerirea Daciei. UNUI ZEU PRECUM SOARELE. Absida Centrală are o abatere destul de mare. -o rotaţie completă de 420 ani a cercului nr.Când vine Solstiţiul de Iarnă al Anului Lumii.280 ani. VIAŢĂ ŞI FĂRĂ EL NIMIC NU AR PUTEA SUPRAVIEŢUI. Probabil.280 ani Soarele va răsări exact pe direcţia Absidei Centrale (a Marelui Sanctuar Central) la Solstiţiul de iarnă a acelui an.Nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă din 22 decembrie. media temperaturii pe acea perioadă îndelungată). ceea ce ar rezulta diferenţa de 5 grade în amplasarea sanctuarelor. 3 din lemn(84 piese) execută o rotaţie completă în 35. avem o glaciaţiune iar când vine Solstiţiul de Vară al Anului Lumii avem arşiţă mare(evident.Anotimpurile Lumii se schimbă o dată la 8820 de ani. atunci ar fi o enigmă(dacă nu o blasfemie) de ce latinii. TOT AŞA ŞI ZEUL DACILOR.Acesta este Anul Lumii dacic. 2 din stâlpi de piatră(210 piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului nr.pg.3.) Spre deosebire de Dan Oltean. minim 23 grade 25`57``. 260-261) ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei dacilor(erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5 grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii. FĂRĂ EL. ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană că dacii NU SE ÎNCHINAU SOARELUI(CREAŢIEI) CI SE ÎNCHINAU CREATORULUI.Această împărţire ne arată Anotimpurile(egale şi ele între ele precum anotimpurile anuale) Anului Lumii. fiecare având 21 de stâlpi. PRECUM SOARELE DĂ CĂLDURĂ.stâlpi de piatră.La pct. o dată la 35. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este împărţit în patru.Înclinaţia medie ar fi de 29 grade 25`47``. având aceeaşi zei ca grecii şi romanii. DAR FĂRĂ A FI CONFUNDAT CU ACESTA.ZEUL DACILOR NU ERA REPREZENTAT PRIN STATUI SAU CHIPURI CI ERA SIMBOLIZAT PRIN SOARE. execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani. maxim ar fi 35 grade 23`47`` iar la pct.PRECUM SOARELE ESTE UNUL AŞA ŞI ZEUL LOR ESTE UNUL.

Jupiter.44 î. poate altul pe care nu-l bănuim."Sarmis-e-getuza"=Hermes e Viteazul. distrugerea Sanctuarelor capătă sens în această viziune monoteistă dacică.Poate nici unul. distrugerea Sanctuarelor era nu numai permisă. etc. -sau alt moment astronomic.Alta era situaţia dacă era un Zeu(sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin. II -O a 2-a funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică în sensul că numerele conţinute în stâlpi. Burebista asasinat -naşterea lui Hristos.Ciudat mod de a răsplăti ajutorul zeilor în război.Hr. şi în acest caz.Regia.Apărătorul). fatidici.Hr.Propunem următorii ani: -cca. rămâne de admirat(şi de explicat) curajul latinilor de a distruge Templele acestor zei.Templele închinate aceloraşi zei.88 d.O cercetare pluridisciplinară ar rezolva poate această problemă.Soarele este asemănat cu aurul(şi invers) după cum Luna este asemănată cu argintul(şi invers). mai curând. lui Marte.Noi credem că aceste numere sunt ani. pentru Istoria dacilor şi a românilor. cărora latinii se închinau. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă dar nu putem şti care dintre ei ar fi cel adevărat.Însă noi credem. -cca. că dacii erau monoteişti(deci complet diferiţi de latinii politeişti) iar când romanii i-au învins. în loc de a le aduce ofrande drept mulţumire pentru victoria obţinută împotriva dacilor. venirea lui Decebal la putere -naşterea lui Zalmoxe. momentan imposibil de determinat 307 .la care ei înşişi se închinau. dar nu se ştie când. -cca. Burebista Întemeiază Regatul puternic geto-dac. „Soarele Dreptăţii” cum e numit în Psalmi şi în imnologia creştin-ortodoxă-Zeul de Aur (Hris=Aur în l. istoric sau de altă natură. au învins şi divinitatea unică geto-dacică.Hr. ar fi fost inutil de dărâmat întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. pietre combinate între ele în diverse variante dau diferite alte numere. greacă şi TOS-TEOS=Zeu.Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula anii ulteriori.Astfel. ci şi obligatorie pentru a arăta celor rămaşi în viaţă că nu numai armata romană e mai puternică ci şi zeii romanilor.84-82 î.Cum adepţii politeismului geto-dac afirmă că strămoşii noştri se închinau lui Hermes(ŞermeşŞarmaş-Şarmoş-Armoş-Sarmas-Sarmis. Dumnezeu).

1) -210(cercul din piatră nr. astfel: 34+84=118 34+104=138 84+104=188 104+84+34=222 34+210=244 210+84=294 210+104=314 210+84+34=328 104+210+34=348 104+210+84=398-34=364 104+210+84=398 210x2=420 104+210+84+34=432 328+222=550 348+222=570 398+222=620 222+420=642 432+222=654 348+328=676 398+328=726 348+398=746 432+328=760 432+348=780 432+398=830 398+328+222=948 348+398+222=968 432+328+222=982 348+398+328=1074 432+348+398=1178 348+398+328+222=1296 432+348+328+222=1330 308 .3 sau mai multe numere.2) -84 (cercul nr.3 din lemn) -34 (Absida Centrală) Am folosit diverse combinaţii de 2.Metodologia calculării Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular: -104(cercul exterior din piatră nr.

(117d. -1178 -1296 309 .432+328+222+398=1380 432+348+398+222=1400 432+348+398+328=1506 432+348+398+328+222=1728 Dacă luăm ca an de referinţă Naşterea lui Hristos. edictul de la Milano. cucerirea Ardealului de către huni. de atunci Ardealul nu a mai fost condus de domni pământeni daco-români-cu excepţia câtorva părţi-până la Mihai Viteazu şi Horia). Hr. Glad şi Menumorout-. Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea) -348 -364 (Iulian Apostatul reinstaurează politeismul în dauna creştinismului) -398 -420 -432 -550 -570 -620 -642 -654 -676 -726 -746 -760 -780 -830 -948 -968( aprox. s-ar putea să fie ultimul dacoromân.care a condus Ardealul până la Mihai Viteazu şi Horia).Hr. a murit împăratul Traian) -138 -188 -244 -294 -314( 313 d. Hr.Hr. atunci ar fi următorii ani: -118 d. -982 -1074( domnitorul Vlad ce apare în Codex Rohonczi. -după Gelu. legalizarea creştinismului) -328 (325d.

ne chinuim o mână de oameni să-l reînnodăm. aşa încât să supravieţuiască doar cei ticăloşiţi. apoi iarăşi rupt. Firul a fost rupt. epigonii de azi. limbii. Valahia va fi condusă doar de masoni.Din acel moment. iar acum. ori i-a făcut să migreze ori i-a distrus. sfântă.Dumnezeu cu mila. Noi. ne minunăm doar de realizările celor din vechime incapabili de a transmite( necum să mai şi creăm o civilizaţie originală) urmaşilor noştri respectul. da dar în rest…. e că nu suntem deloc uniţi.pe cei mai buni dacoromâni. tradiţiilor. limbă şi credinţă inclusiv în zilele noastre). ori migraseră către vest ori au fost luaţi ca sclavi.Vedeţi. ci de fanarioţi sau masoni-inclusiv în zilele noastre. După 1728 nu mai apare nici un număr în Marele Sanctuar Circular. nu se vor mai ridica la nivelul celor din vechime. ultimul domnitor dacoromân pământean pleacă în Rusia. însă e din ce în ce mai greu. sunt foarte apropiate de cele moderne) de planetariu. a ajuns să fie distrusă.Undeva. vor ieşi din Istorie(cel puţin cei mai buni. Ţara asta minunată. pentru că sunt o mulţime de obstacole de tot felul şi ce e cel mai grav.Din acel moment. religiei.La fel s-a întâmplat şi în zilele noastre. doar că cei mai buni ori muriseră în lupte.-1330( bătălia de la Posada când Carol Robert d`Anjou. -1380 -1400 -1506(1504 a murit Ştefan cel Mare) -1728 (1711 după bătălia de la Stănileşti. ceea ce înseamnă că de la acea dată.Politic. fără tradiţii. mândria. cele două războaie mondiale şi comunismul ori i-a omorât. Regele Ungariei a vrut să cucerească Valahia). dragostea. care vor rămâne. murdărită. Ţara Românească. distrugerea fondului genetic. fără Istorie. reînnodat. III –O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi(deşi datele nu sunt exacte.Tot poporul daco-get era şi după cucerirea Daciei de către Traian. după omorârea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi la 16 august 1714. Dimitrie Cantemir.Dar să nădăjduim că asemenea versurilor din Imnul Naţional ne vom deştepta din somnul cel de moarte şi vom deveni ceea ce ar trebui să fim. fără demnitate. fanarioţi şi străini de neam. 310 . pângărită dar şi plata pentru acestea nu se lasă aşteptată căci o vorbă din bătrâni zice că” Dumnezeu nu bate cu bota(bâta)”. daco-românii. restul. demnitatea de a fi urmaşii acestor moşi şi strămoşi ai noştri. încet dar sigur.XX!) Acesta a fost rolul cuceririi Daciei atunci ca şi acum. Moldova nu va mai fi condusă niciodată de domnitori pământeni daco-români.La fel se va întâmpla cu Valahia. nu se mai ridică la nivelul poporului român de la începutul sec. încât poporul român care e acum.Cei ce au rămas nu s-au ridicat la nivelul celor dinainte astfel că tradiţia s-a estompat cu putere.

De asemenea. Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile: 104. după 17 ani devii preot zalmoxian cu dreptul de a învăţa şi pe alţii după 34 de ani poţi deveni Mare Preot sau/şi Rege. 311 . după noi şi Templul sau Sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme Zalmoxe.138. la un an înveţi să mergi. asemănător Templului iudaic.84.Acest număr 34 se divide doar cu 1.8.84.O grupă conţine 13 stâlpi iar cealaltă conţine 21 de stâlpi.Este. 34 sau combinaţii ale acestora. de păstorit sau de orice altceva.55. 3 din stâlpi de lemn în nr.Ei ştiau că latinii îi vor distruge.118 V –O a cincea funcţie ar fi cea geometrică-matematică. călugării zalmoxieni proorociseră aceasta.13. ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioase.314.52.89.Terra este cercul nr. după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat.Ce ar putea semnifica?la 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului. Solstiţiile şi echinocţiile.17 şi 34. iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani..34 apoi 21. 84.etc.Mercur este cercul nr.294.3.De ex.348.Ar putea conţine.8.Ar putea avea desigur şi o explicaţie spirituală.Cu siguranţă însă trebuie să fie.). respectă seria lui Fibonacci a numărului de aur.42. 210. la doi ani înţărcarea copilului de către mamă.Perioada de revoluţie este de 365.Venus este cercul nr. (unde la iudei doar Marele Preot intra acolo şi doar odată pe an).244.328.2563604(anul sideral). 21+13 stâlpi. ba chiar mai importante decât cele de dinainte pentru că Absida Centrală este formată clar din două grupe distincte de stâlpi de lemn.După un an eşti ucenic. la 17 ani intrarea în maturitate. 3. sau orice altă explicaţie.5.17. IV –O a patra funcţie ar fi aceea de arăta zilele importante de peste an.13.210. 1.34) 364. Sfânta Sfintelor.1 exterior din piatră (104 piese).Soarele este Absida Centrală(34 piese.1.34. 2. legate de religie. fetele se pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă. de agricultură.26.1.Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile 4.21. diverse raporturi şi expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă..2. iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi devin stăpâni pe propria soartă gata să ia viaţa în piept?Cine poate şti? 2.Anul tropic 365. astfel că au vrut să lase în urmă Testamentul civilizaţiei lor cu toate cunoştinţele lor.Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă.Acesta este. sau combinaţii din primele patru numere(104.Ar putea semnifica.222.7.Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile.2. cele patru momente importante ale anului.Sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată se numărau 104 zile.2422. Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante. de 210 piese.188. de 84 de piese. 2 din stâlpi de piatră în nr.210.

dar nu pentru oricine. prietenilor şi cunoscuţilor noştri. ci doar pentru cei pregătiţi să le primească şi să nu ajungă pe mâinile celor ce nu trebuie să cunoască aceste lucruri.Rămâne ca o cercetare pluridisciplinară făcută de adevăraţi patrioţi să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum şi să fim mândri cu moşii şi strămoşii noştri cinstindu-le memoria şi apărând şi transmiţând aceste informaţii urmaşilor. erau foarte avansaţi pentru nişte „barbari”(!?). ne vom face părtaşi celor ce vor să distrugă acest neam şi lumea întreagă şi ne va ajunge blestemul strămoşesc pentru că ne-am lepădat de moşii şi strămoşii noştri! 312 .Oricum.Căci dacă nu vom face aceasta.

”Sângele” şi implicit „Viaţa”.cu alte semnificaţii adaptate propagandei de atunci.atât şi nimic mai mult.jertfind oameni şi nu animale zeului căruia i se închinau(dar şi aici sunt diferenţe notabile.fără a altera Viaţa.unele religii chiar.ignorând latura spirituală.Roşu. „ROŞU” -este culoarea care are cele mai multe valenţe.să purcedem aşadar la drum.consumarea sângelui animalelor.atunci când erau jertfite pe un altar unei zeităţi.care.Albastru nu apar întâmplător în alcătuirea drapelului naţional daco-român.ALBASTRU” de Sebastian Vîrtosu Cu siguranţă.s-au pierdut.Galben.în care se vopseau morţii pentru a avea viaţă veşnică dincolo de moarte.dar reflectă doar planul material pământesc.alte religii.GALBEN.Sângele animalelor.ale cărei semnificaţii.hoţii.În Sf.Sângele animalului şi jertfirea sa.cum ar fi cea geto-dacică.în perioada comunistă.obţinerea iertării şi binecuvântărilor de la zeul respectiv.nici o religie nu face excepţie.prin stropirea altarului cu sângele animalului respectiv.înlocuiau jertfirea oamenilor pentru păcatele lor şi urmărea.deci.Ele vin dintr-o tradiţie multimilenară.nici gătit.întâmplător sunt şi cele trei culori de bază din cercul culorilor(aşa cum vă poate confirma orice artist plastic).putea fi folosit doar într-un singur scop.interpretările date de comunişti celor trei culori.criminalii de rând sau cei cu handicapuri motorii sau/şi psihice şi care erau sacrificaţi fără voia lor.sub pedeapsa cu moartea. Pentru a nu lungi discursul.mai înţelepţi războinici şi care erau sănătoşi fizic 313 .oamenii care erau jertfiţi se ofereau de bunăvoie şi erau aleşi dintre cei mai buni.aceste trei culori.CAPITOLUL IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI „ROŞU.Este acel ocru în care se vopseau vasele din lut găsite în diverse culturi străvechi.nu sunt obligatoriu false.cele mai multe semnificaţii şi simboluri din vremuri imemoriale.Scriptură(VechiulTestament) Dumnezeu opreşte.nici crud.Iar din această perspectivă.înlocuite.în timp ce în unele religii erau sacrificaţi prizonierii de război.Desigur.Primul înţeles ar fi.Sângele este viaţa şi nu poate fi consumat.ideatică a simbolismului celor trei culori.deasemeni.în parte.

În creştinismul-ortodox Galbenul simbolizează pe Dumnezeu-Fiul Iisus Hristos.poporul.CREDINCIOŞIA membrilor familiei respective a soţiei faţă de soţ şi a soţului faţă de soţie. GALBEN -simbolizează Soarele.Dar culoarea roşie nu are doar această simbolistică a sângelui.”Soarele dreptăţii”.fiica cea mare şi întâiul copil născut de Rhea soţia lui Cronos-Saturn şi sora lui Zeus-Jupiter).uneşte familia.Puritatea.ci simbolizează şi FOCUL lăsat de Regina Hestia(sau zeiţa Hestia.deasemeni.pentru ca oricine crede în El să nu piară.IUBIREA.Strămoşii noştri geto-dacii se considerau RA-MANI adică Fiii Soarelui şi prin aceea că erau blonzi(părul galben îi făcea să creadă că sunt înrudiţi cu Soarele.Curăţia.Simplitatea.la această filiaţie.numite vestale(latinii o numeau pe Hestia.fie asumată sau forţată).Desigur.Focul dăruit de ea este focul din vatra casei. ÎN LOC DE EPILOG-Concluzii 314 .Roşul simbolizează pe Dumnezeu-Tatăl.ci.care încălzeşte.AUTORITATEA.Grecii antici.Sintagma.luau cărbuni din vatra de acasă şi în locul în care ajungeau.Divinitatea Supremă Unică.nu omoară.El simboliza.acest foc era întreţinut veşnic de către fecioare.focul a fost dat oamenilor de către Prometeu.decât dacă este întinat de oameni răi. ALBASTRU -simbolizează Cerul.3 vers.Inocenţa.iar focul dăruit de Hestia era liantul şi suportul material.CURĂŢIA.cf.apără.curăţeşte.Astfel se permanentiza o legătură vie între părinţi şi copii şi după ce aceştia plecau la casa lor.dintre părinţi şi urmaşi de-a lungul veacurilor şi mileniilor.evangheliei după Ioan cap.Strămoşii noştri geto-daci se considerau Fiii Cerului(Uranus) şi prin aceea că aveau ochii albaştri.Este focul care purifică.care este galben).iar acest foc este diferit de cel dăruit de Regina şi zeiţa Hestia. Culoarea Roşie simbolizează şi IUBIREA.CĂLDURA IUBIRII.când plecau peste mări şi ţări. încât a dat pe Fiul Său Unul-născut.Lumina.16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.Raiul.după mitologia greacă.a vieţii şi a morţii(sau a jertfei.În creştinismul ortodox.locul diferit de Pământ în care nimic întinat nu poate ajunge.când un tânăr întemeia o nouă familie.care de bunăvoie S-a jertfit pentru noi oamenii.să aibă viaţa veşnică”.În creştinismul ortodox Albastrul simbolizează pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.a copiilor faţă de părinţi sau a familiei faţă de ginta sau tribul din care făcea parte(sau mai târziu.lua cărbuni din casa părintească şi aprindea cu ei vatra nouă din casa lui.sau/şi psihic).focul din cămin.PUTEREA.Vesta) şi dacă vreuna îşi întina castitatea era omorâtă pe loc. Adevărul.Dreptatea.tribul.”Moşii şi Strămoşii noştri” se referă la această continuitate neîntreruptă.pentru a fi scoşi de sub robia păcatului şi a morţii o dată pentru totdeauna.ocroteşte.aprindeau focul cu acei cărbuni şi astfel acel loc străin le devenea familiar şi se simţeau ca Acasă în familie.nu distruge.din naţiunea din care făcea parte).În antichitate.

ci semitică şi că de fapt aceşti semiţi sunt adevăraţii hetiţi. hetiţi. chiar se ştie când au sosit ţiganii în Daco-România.De fapt. RROMI(uneori cu doi „R”. hetiţii.Dorim să insistăm asupra câtorva probleme puţin dezvoltate în celelalte capitole şi anume despre neamul hetiţilor. sau indo-europeană-dar fără dovezi lingvistice care s-o susţină convingător) şi anume etnia ţigănească. geto-daco-românii trebuie să dispară din lume şi Istorie. germanilor. în afara referinţelor biblice. ci o acceptă cu bărbăţie şi demnitate. sau cum se „autointitulează” ei înşişi. care nu se tem de moarte şi nu fug de ea. să încercăm să explicăm această anomalie. au existat alţi hetiţi. lupta dintre forţele oculte ale celui Rău. blânzi. nu sunt de origine indo-europeană. Lăsând gluma la o parte. ştiind că dincolo de lumea asta materială este lumea veşnică a lui Dumnezeu.Fiii lui Het. deja s-a putut stabili că mai înainte de hetiţii indo-europeni.În jurul anului 1400. geţi. un 315 . a preluat numele fiilor lui Het. ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis de Cain).Acelaşi lucru se întâmplă astăzi cu poporul român. care se vede nevoit să accepte că mai este un popor. smeriţi. locuitoare a Daco-României cu mult înainte de apariţia ţiganilor în această ţară. ca urmaşi ai lui SET. cei semitici. cu acelaşi nume. A doua explicaţie ar fi că un anume popor semit. îi sprijină puternic financiar şi politic. tocmai acest lucru îl redă(într-un mod genial). Se acreditează ideea cum că cei ce ar fi trebuit să fie numiţi cu adevărat hetiţi. tot în aceeaşi ţară. Prima explicaţie şi cea mai convingătoare este aceea că este o mistificare a Ocultei Masonice. din contră. care imediat şi-a pus în mişcare maşinăria perfectă de dezinformare prin „savanţi de renume mondial” care să taie avântul celor ce ar îndrăzni să facă vreo legătură istorică între fiii lui Het. ca două popoare cu acelaşi nume să aibă origini diferite. până acum 120 de ani. în dauna populaţiei originale daco-româneşti. autonumindu-se „hetiţi”(deşi hetiţii indo-europeni erau de fapt adevăraţii hetiţi-de fapt erau şi cei mai vechi.Ce este curios cu adevărat este faptul că deşi nu se ştia nimic despre hetiţi. acesta este Idealul de milenii al Ocultei diabolice Masonice. Balada populară „Mioriţa”. francezilor 100% semitici). daci şi români. din motive ce ne scapă. descoperirea evreilor indo-europeni precum şi a daco-românilor semitici(sau chiar a ruşilor. cel mai des cu unul singur). cu mult mai veche decât ei şi în orice caz. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. împotriva celor buni. cu interes. dar cu origini diferite. dar de altă origine(probabil hamito-semitică după ultimele cercetări. Cum e posibil aşa ceva?şi comunitatea internaţională nu zice nimic. fiul lui Adam şi al Evei. indo-europeană sau semitică.Aşteptăm. pentru că se pare că sunt câte două popoare.

cele mai multe piedici le va avea de la cei de un neam cu el. etc. se cheamă în limbaj contemporan. Dovada pe care „savanţii” Ocultei Masonice o aduc în discuţie pentru a susţine ipoteza că adevăraţii hetiţii erau semiţi şi nu indo-europeni(adică geto-daci. ce le-au preluat 316 . ci din contră. pentru care copiii erau cel mai frumos dar de la Dumnezeu. trafic de false identităţi. autointitulându-se Het . ţiganii. o uzină. ajutaţi cu bani. Revenind la poporul hetit. de la conducerea României. să se stabilească în Moldova. Din 1989 până astăzi s-au făcut(dacă datele nu sunt mistificate de Oculta Masonică.Iar cei săraci cu adevărat. înseamnă că sfârşitul lumii spre care ne îndreaptă de milenii-şi cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună-Oculta Masonică. nu mai e departe. vor prefera pe cel de altă etnie-ţigănească. maghiară sau alta). furt de drepturi intelectuale. nu s-a mai văzut ca femeile daco-române (şi cu acordul bărbaţilor şi al medicilor. un partid.Şi nu pentru că daco-românii sunt leneşi şi corupţi. frig. în perioada în care bieţii daco-români stăteau la vizele pentru ţările occidentale. distrus economic. ca hunii. fals şi uz de fals. aceşti „romi” plecau şi făceau afaceri în stilul lor caracteristic. în soare. va avea numai piedici şi culmea. european şi mondial. ci pentru că nu suntem sprijiniţi la nivel naţional. financiară. sunt foarte puţini. în rândul daco-românilor cei săraci sunt mai mulţi decât săracii din etnia ţigănească. descriptiv sau nu.. ploaie. controlată. dacă cineva i-a preluat numele. i-au adus pe bieţii daco-români la disperare şi la astfel de acte grave. orice comentariu este de prisos. ajutoare şi cu sprijin tacit politic şi economic(numai departe. cu săptămânile şi lunile.Dacă neamul nostru daco-român.Puteţi vedea bogăţia ţiganilor în multe părţi ale ţării.oarece număr de ţigani au cerut voie domnitorului sus-amintit. strămoşii românilor de azi). ci sunt reale)aproape 15 milioane de avorturi în rândul populaţiei dacoromâne!!Evident.Alexandru cel Bun(onorându-şi numele) le-a permis. de fapt.Nicicând în istoria acestui neam. care ar fi trebuit să fie primii care să apere viaţa) să-şi ucidă pruncii. care pentru a câştiga cât mai mulţi bani. este sub forma unor texte găsite pe tăbliţe şi care după traducere au relevat că fiecare paragraf. mai „rafinat”. vina aparţine celor ce le-au făcut. acesta nu va fi sprijinit prin nici o pârghie. iubitor de copii. politică sau economică. înainte de cucerirea lor de către ulteriorii indo-europeni. perpetuată într-o falsă tranziţie.Toate acestea dacă ar fi fost făcute de oricare alt popor. furt de identitate. ar fi fost în 24 de ore bombardat sau. a ajuns să facă astfel de fapte. de ex. Dacă cel mai blând şi cuminte popor face astfel de fapte cumplite. Astăzi se înmulţesc ca iepurii. cum Oculta Masonică ne tot împuie capul la televizor. dar în egală măsură şi a AUTORILOR MORALI din etnia daco-română sau străină. care printr-o sărăcie dirijată. Chiar dacă un daco-român e vrednic să conducă o instituţie. începe cu cuvintele „În limba hatti”(adică în limba heţilor sau hetiţilor ce locuiau acea parte a Anatoliei. financiar şi politic.

nişte cuceritori. ci va conta. prin creştinismul dreptmăritor(ortodox). Iosif Flavius. conţinutul şi limba este autentic. credinţă. Există o legendă care spune că au fost de fapt Patru Magi porniţi să se închine lui Hristos la naşterea Sa. fără carne. după mulţime de peripeţii în care ajută diverse persoane. trăiau(asemenea „Întemeietorilor” daci). „Întemeietori”(de aşezări ori oraşe). iar în daco-română. hetiţii. ca să abată atenţia lumii de la el şi s-o dirijeze spre cel ce n-are nici o vină. geţii.Credem că deşi nu sunt originalele din aur. miere. se luptă cu fiii întunericului. ci este o limbă creată special pentru a nu fi înţeleasă şi citită decât de preoţii-călugări zalmoxieni sau/şi de cei din clasa conducătoare. curăţie trupească. în loc de cuceritori.Învăţătura esenienilor se centra pe afirmaţia că „Fiii Luminii (RA-MANII).Văzându-L pe cruce. Iar dacă se va dovedi că Fiii lui Het. nu erau nevoiţi să preia (doar) numele unei populaţii şi/sau unei limbi cu care nu aveau grade de înrudire directă. care doar credeau că au cucerit pe cineva. fapt ce va face ca el să rămână fără darurile ce trebuiau oferite Celui Născut pentru mântuirea noastră. decât eventual că există. comparându-i prin felul de a fi şi vieţuire cu preoţii-călugări zalmoxieni precreştini din Dacia. în sărăcie. dăruind aceste daruri ajutând pe cei ce erau în necazuri. Dealtfel. cel de-al patrulea Mag. venit din Dacia. să-şi ducă destinul hărăzit până la capăt prin zalmoxianismul monoteist.Şi de ce. nu mai contează dacă sunt de origine indo-europeană ori semită. să preia limba învinşilor sau numele lor şi nu invers?ar fi primul caz în Istorie să se întâmple asta. daco-românii sunt acelaşi neam întins pe cel puţin şapte milenii de Istorie scrisă. îl află pe Iisus când deja era răstignit. Dorim să ne precizăm poziţia şi în legătură cu mult-discutatele plăcuţe de plumb descoperite de curând.De fapt. curăţie. vechimea şi importanţa Neamului nostru Heto-daco-român. de la Creaţie până la Sfârşitul Lumii”. nu e limba dacică vorbită de tot poporul daco-român. va conta că este Adevăratul Neam Ales de Dumnezeu. într-un final.Aici avem cunoscutul procedeu după care.Acesta. Sunt cercetări recente care susţin că Sf. adevăratul hoţ strigă „Hoţul”. Cuceritorii indo-europeni aveau o limbă proprie. ar fi fost învinşi.numele).Atunci Iisus îi răspunde. Ioan Botezătorul şi chiar Iisus Hristos n-au fost străini de felul de vieţuire şi gândire al esenienilor. Mi le-ai dăruit deja. numiţi în greceşte „Ktistai” sau „Polistai”. iar la venirea Mântuitorului Hristos.Limba plăcuţelor a fost creată cu acelaşi scop 317 .Singura noastră precizare ar fi că limba în care au fost scrise aceste plăcuţe. Magul dac îşi va cere iertare că a dat darurile ajutând pe alţii şi că acum nu îi mai poate oferi nimic Mântuitorului. care după mărturia lui Iosif Flavius. iubire şi nădejde. aminteşte pe esenienii din Palestina. hrănindu-se doar cu plante. ca în smerenie. istoricul latin de origine iudaică.

fiecare pasăre pe limba sa piere!!! Dragi daco-români. nevorbite decât de foarte puţini oameni. nici cu dacologii(care vor fi poate nedumeriţi de afirmarea creştinismului nostru ortodox. să emită acea părere în ţara de origine a etniei respective(sau ale cărei interese le susţin.Noi nu dorim moartea nici unei fiinţe umane indiferent de rasă sau neam. nu vă lăsaţi păcăliţi de falşi patrioţi. dar făcând ca voi”-dacă sunteţi în posturi de conducere sau în politică-şi aplicaţi tactica „minimei rezistenţe”-dacă sunteţi nişte anonimi ca noi. nu vă lepădaţi de Biserica Ortodoxă. aşa încât nimeni să nu-şi mai bată joc de ei. 318 .Fiecare să-şi ţină părerea pentru el însuşi sau pentru adepţii lor(cum facem şi noi). spre bucuria vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. cu nimeni. De asemenea nu polemizăm nici cu grupuri etnice sau istorice. iar nu pe teritoriul Daco-României. al Istoriei şi al Limbii lui. până la urmă. hrana nenaturală. iar nu ca în România de azi. aplicaţi-le „zicând ca inamicii. Nu vă daţi de gol că împărtăşiţi aceste idei. Ar trebui întemeiat un stat Dac. lăsaţi toţi copiii să se nască!!!Aşa neamul nostru va supravieţui. cu atât mai puţin al Neamului nostru şi al Credinţei sale. Căci. nu judecaţi pe preoţi sau pe mireni.Şi n-am avea nimic împotrivă să ne conducă. să readucem Demnitatea daco-românilor. ca duşmanii noştri comuni să nu ne poată înfrânge. limba ebraică sau limba sanscrită.Limbi create pentru texte religioase sau istorice. furându-i şi distrugându-le sănătatea şi viaţa.pentru care a fost creată limba latină. căci fără de El. direct sau indirect). treziţi-vă. am dorit să oprim dezbinarea şi nepăsarea.prin poluare. fără influenţele lăsate de migratori). unde alte etnii ne conduc. suntem daco-români dar creştini. altfel vom dispare din Lume şi Istorie. etc. dar n-aţi fost lăsaţi din cauza mafiei antiromâneşti. noi nu am dorit decât să UNIM pe toţi daco-românii. şi mai ales”NU AVORTAŢI NICI UN COPIL”. nu dorim să intrăm în polemici de nici un fel. sau să-şi expună liber părerea. în care să fim noi conducătorii. nici cu creştinii nici unei denominaţiuni(care vor fi probabil nedumeriţi de aprecierea pozitivă dată de noi. da. care aţi dorit să vă implicaţi în conducere pentru a schimba relele din această ţară prost administrată de antiromâni şi străini. neamul nostru va dispare. De asemenea. dacă ar face-o şi în interesul nostru al daco-românilor şi nu numai în interesul etniei din care provin. Marea masă a poporului daco-român. Hristos va judeca pe toată lumea. etc. zalmoxianismului). vorbea o limbă foarte apropiată de cea de astăzi(evident. când de fapt.Şi un grup şi celălalt ne va considera „eretici” sau trădători. Atât dorim. zalmoxianismul a pregătit primirea creştinismului cu uşurinţă). dar dacă aduce atingere poporului daco-român. indiferent de credinţă. fără de Hristos. antimaghiari sau antiţigani. În încheiere am fi bucuroşi să nu ne insulte nimeni inteligenţa făcându-ne antisemiţi.

Urmasilor in care Reinviem acum. Nu ne-au invins romanii Si-am ris de toti barbarii Strigind la ei cu steagul Facut din cap de lup. cea mai lungă şi periculoasă. Dacii liberi-Adrian Păunescu Noi n-am avut nevoie Sa luam adeverinte Ca vietuim acasa. etc. mitinguri. integritate. neatârnare. partide. străini în propria noastră ţară. La focuri. De sub pamintul nostru. Aceasta dam de stire. din recucerirea Daco-României de către daco-români.Va trebui să-i învingem cu armele lor şi în mare secret. demnitate. La Sarmisegetuza. am anula toate jertfele de sute sau mii de ani pentru libertate. cel puţin în prima fază. Am fost si vom ramine De-a pururi dacii liberi Si iubitori de pace.Să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii!!!Nu trebuie să provocăm crime sau atentate. suveranitate.Alfel vom ajunge(şi deja am şi ajuns!).Ceea ce e de neacceptat după toată Istoria Noastră. fără a ne da de gol prin întruniri. ale tuturor daco-românilor şi conducătorilor lor!!! Din nou. acestea nu ar face decât să le dea apă la moară inamicilor. cu privire la noi. cu Zamolxe. In patrie la noi. lăsând ideile să circule. Si stelele din ceruri Din singe ni se rup. Si vrednici de razboi. internet. Femeile iubindu-si Sa nasca dacii liberi Spre razbunarea noastra 319 .

personalizată.Pe cel din urma drum. ce se regăseşte şi în celelalte limbi din acea familie. Noi am ramas in glie Si devenim padure.Din această caracteristică generală face parte fondul de cuvinte comun. prin care acea limbă ne arată din ce familie linvistică face parte). O limbă are două caracteristici: • Generală(ca un nume de familie. Prin ierburi murmurind. Si vrednici de razboi. Ca numai oboseala Ne-a asezat sub scoarta. Cu tot ce nazareste Din firea noastra veche. Si temelia tarii S-o intarim cu oase Si iubitori de pace.Din această caracteristică particulară. Sa va hranim pe voi. face 320 . • Particulară(ca un nume de botez. Dar daca e nevoie Ne vom scula oricand. se diferenţiază de restul limbilor înrudite din familia respectivă lingvistică). prin care acea limbă se deosebeşte. Dam Romelor de stire. Numiti si tara noastra Cu numele ei dacic Iubiti pe nou venitii Dupa atitia ani. Dar vesnic tineti minte Ca peste dacii liberi Au tot calcat invazii Si altfel de romani. Si devenim recolte.

sunt clar limbi din familii lingvistice diferite şi au convieţuit împreună aproape patru milenii î. sau multidirecţionale din alte limbi. cuvintele asemănătoare sunt vestigii ale limbii primare din care mai târziu s-au format limbile distincte ale acelei familii lingvistice. nu ar fi fost răstignit de conaţionalii săi şi nici strămoşii noştri geto-daci n-ar fi primit creştinismul cu atâta dragoste şi rapiditate. „satirizată”. „grecizată”. „turcizată”. având aceste două componente. de asemenea.ACESTEA DOUĂ SUNT VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT AL DACO-GETO-ROMÂNILOR. ci mai degrabă ca un fond comun al limbii comune originare. „franţuzită”. MOŞTENIREA SFÂNTĂ.Altfel spus.de Hr. în timp ce alte neamuri au fost creştinate cu biciul sau prin decret imperial. Astfel. dacă Iisus Hristos ar fi fost 100% iudeu. înglobată fiind în Imperiul transnaţional Roman. „latinizată”. „slavizată”. în contact direct milenii la rând au suferit atât de puţine împrumuturi. Daco-România va intra în Noul Imperiu transnaţional European(UE). ACEEAŞI MOŞTENIRE O LĂSĂM URMAŞILOR NOŞTRI. limbile sumeriană(indo-europeană) şi babiloniană(semită).parte acel fond de cuvinte al limbii respective. Prin urmare. sub 8% sunt împrumuturi babiloniene. ce slujeşte unor interese străine daco-getoromânilor!Aşa-zisele „împrumuturi” din limba daco-română fac parte de fapt din fondul comun indo-european. tot prin cucerirea ei(de data asta fără nici o luptă!) de către aceeaşi Ocultă Masonică şi tot de către „preşedintele” Traian(Băsescu)! Coincidenţă de nume şi situaţii. ÎN VEAC!!Nu vă temeţi. veţi spune. nu mai este necesar să explicăm anumite asemănări de lexic dintre două sau mai multe limbi din aceeaşi familie lingvistică. împrumuturile sunt sub 10%! De ex. în lexicul sumerian.La fel.. necesarmente. dacă două limbi diferite.UN GETO-DAC ADEVĂRAT NU POATE URÎ NICI ZALMOXIANISMUL MONOTEIST. ce nu se regăseşte în celelalte limbi surori din cadrul acelei familii lingvistice.Iar acest fond este comun tuturor limbilor din familia indo-europeană!! ACEASTĂ MOŞTENIRE ZALMOXIANĂ ŞI CREŞTIN-ORTODOXĂ AM PRIMIT-O DE LA MOŞII ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI GETO-DACO-ROMÂNI. despărţite de 1900 de ani. de ce Dacia să fi fost rând pe rând.Şi totuşi. bi-. etc. în lexicul babilonian.. Se poate estima că într-o limbă. A NOASTRĂ!!! • În 2007 se vor comemora 1900 de ani de la cucerirea unei şeptimi din Dacia de către Oculta Masonică. în „doar” două milenii de istorie creştină?Cam subţire argument. „satanizată”. • În 2007. sunt sub 10% împrumuturi din sumeriană. prin împăratul Traian şi Legiunile sale. „maghiarizată”.NICI CREŞTINISMUL ORTODOX. ca fiind rodul unor împrumuturi uni-. nu-i aşa? 321 .

VLAD ŢEPEŞ. Pe de altă parte. dacă strămoşii noştri creştini ar fi gândit cu nepăsare despre Neam. cu conştientizarea a ceea ce am fost ca să ştim ce vom fi. militar. anticreştineşte. maghiari. plicticoase şi neinteresante”. SENESLAU(ZENES-LAU/GENES-LEU). prin Năstase şi ai lui sau de a fi conduşi de Oculta Masonică.Acei creştini care consideră că a te interesa de Istoria Neamului tău. Istoria. Limba. GELU. vei fi ca un pom fără rădăcină!Să nu fim astfel…Şi încă ceva. care nu a făcut rău nimănui. GLAD. am avut de ales între a fi conduşi de ţigani. De am greşit. să-şi ceară iertare cei ce au mistificat Istoria şi au distrus un popor. MIRCEA CEL BĂTRÂN. tratându-i cu nepăsare şi superioritate. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. crezând(greşit) că acesta ar fi blestemul Daco-României. cum zicea cu năduf Traian Băsescu. să nu mai vorbească. administrativ.ungureşte. oricare ar fi fost Acesta!!! Iar acum e timpul să ne apărăm Identitatea. prin Băsescu şi ai lui. atunci să-i respecte şi să nu-i judece pe creştinii cărora le pasă şi de aceste probleme „mărunte . LITOVOI. DECEBAL. zice. nu s-ar fi născut nici părinţii tăi. HORIA(numit de cancelaria şi în actele oficiale ale Imperiului Habsburgic. ca să-ţi fie bine pe pământ”. Aceşti oameni au fost credincioşi religiei în care s-au născut dar au rezolvat (sau măcar au încercat să le rezolve)şi probleme grele de ordin politic. „SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA. în afară de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. Ţară. decât numai când a fost nevoit să se apere de răutatea aproape infinită a celor fără de nici un Dumnezeu. Istorie. etc.Iar dacă nu vor face acestea. etc. Credinţa.(în ordinea asta). ŞTEFAN CEL MARE. etc. în afară de un rău cu altul?Nimic! Bune opţiuni am avut!! Următorii Domnitori şi conducători daco-români au luptat chiar până la jertfa supremă pentru Credinţă(creştină şi zalmoxiană). probleme ce puneau grav în discuţie existenţa daco-românilor. ţară. astăzi am fi vorbit turceşte. MIHAI EMINESCU.Am avut de ales. ne cerem iertare(numai Dumnezeu e fără de păcat). să scrie sau să citească în limba daco-română. IOAN ASAN. ci de fariseu şi ipocrit. AHTUM. De avem dreptate. MENUMORUT.Nefăcând aşa. nici în Biserici sau Adunări. Decalogul dat prin Moise de Dumnezeu. slavoneşte. de fapt. limbă. ca neam.Nu ar fi un comportament de creştin adevărat. şi să părăsească Ţara care le produce atâta silă.”REX DACIAE”-Regele Daciei). BASARAB I.Neam. Ţara. nu cu arma ci cu pana. TUDOR VLADIMIRESCU.Asta înseamnă să cinsteşti şi pe înaintaşii tăi şi poporul tău. Limbă. e un păcat. sau am fi 322 .Nu dragii noştri. de limba sa. maghiari şi Oculta Masonică(în ordinea asta). e necreştineşte sau mai grav. de Ţară. căci fără ei. DENSUŞIANU. MIHAI VITEAZU(poreclit chiar „MALUS DACUS”-Dacul cel Rău).În afară de schimbarea unor locuri cam tot aceiaşi vor fi la putere. Limbă şi Ţară împotriva Ocultei Masonice: -BUREBISTA. nu între doi foşti comunişti. Deci ce s-a schimbat.

acum aproape 2000 de ani. după Marele Potop. Dar de ce preoţii-călugări zalmoxieni au îndemnat hotărât(sau cel puţin nu s-au opus) pe geto-daci să primească religia creştină? Pentru a răspunde.După un timp intră în cort unul din fiii săi. intră cu spatele în cort. prin gura lui Burebista. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). „DUMNEZEU”. numai departe când Deceneu le-a poruncit să taie viile. care îl vede pe tatăl său gol şi se duce la fraţii săi SEM şi IAFET să le spună ce a văzut. procesul de creştinare era deja încheiat. astfel că elementele de bază creştine sunt geto-dacice şi nu slavone sau maghiare(şi nici latine. „CRUCE”. în vremea patriarhului NOE şi a celor trei fii ai săi. astăzi sunt dezbinaţi. „CÂŞLEGI”(Legarea Caşului. „CÂRNELEGI”(Carne-Legi. cu forţa. etc. este un fapt obiectiv. După Potop. Dacă n-ar fi făcut acest lucru. Când NOE se trezeşte.Iar noi ne batem joc.Faptul că nu se ştie când şi cum s-a creştinat populaţia geto-dacă. poporul ascultându-i fără şovăire ştiind(din experienţă) că ce zic „Întemeietorii” e sfânt şi nu-i bine să nu-i asculţi. în realitate fiind de origine geto-dacice. yoghini. care neavând în istoria lor domnitori cărora să le pese de neam. cu limbi diferite. hainele s-au desprins şi a rămas complet dezbrăcat în cortul său. populaţia nu s-ar fi creştinat niciodată. adică preoţii-călugări monoteişti zalmoxieni geto-daci(cunoscuţi şi sub numele de „Polistai” sau „Ktistai”-în româneşte „Întemeitori de aşezări umane”). SEM. maghiarii).Apoi ies din cort.În somn. legarea cărnii. au îndemnat. catolici. pe care unii lingvişti le consideră de origine latină. trebuie să ne întoarcem în timp. Când slavii au sosit.fost musulmani. Creştinarea geto-dacilor.Am fi avut soarta sârbilor sau albanezilor. precum bulgarii. sau ar fi fost creştinată. iar singura explicaţie este că aceşti preoţi-călugări zalmoxieni(faţă de care poporul geto-dac avea mare respect. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). limbă şi ţară. HAM. precum „CRĂCIUN”. populaţia geto-dacă-(română) să treacă la creştinism.Află astfel că HAM l-a văzut gol şi că ceilalţi doi l-au acoperit fără să-l 323 . se vede acoperit cu pătura şi întreabă cine l-a învelit. toţi au împlinit porunca fără crâcnire) i-au îndemnat pe getodaci să devină creştini. în religii diferite. la sfatul preoţilor vechii religii. etc.E creştineşte aşa? Moşii. a consumat mai mult vin şi a adormit. „PĂRESIMI” (Postul Paştelui-Patruzeci de zile). mai târziu(caz în care am fi avut o dată certă a creştinării. sârbii. deja o mare parte a geto-dacilor era creştinată(mărturie stau nenumăratele cuvinte. s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 veacuri. cum încearcă unii lingvişti şi istorici pro-catolici). ruşii.Aceştia. ca să nu-l vadă pe tatăl lor dezbrăcat şi-l acoperă. NOE a sădit o vie din care a obţinut apoi vin. Brânzei în Post.Într-o zi.La sosirea primului val al hunilor conduşi de Attila. iau o pătură. evlavie şi ascultare. HAM şi IAFET.

rămânănd să convieţuiască paşnic până ce hetiţii au plecat de bună voie în ţara lor de baştină GEŢIA(DACIA). de ce domnitorii valahi medievali. al cărui părinte este SET(HET-GET)-cel ce l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN-care era de asemenea monoteist. SEM devine astfel părintele popoarelor semite(şi a limbilor semite) iar IAFET devine părintele popoarelor indo-europene(şi a limbilor indo-europene). 324 . afară de unul singur.Dacă s-ar fi mândrit şi încăpăţânat în religia de până atunci-care şi-a făcut din plin datoria până la sosirea Mântuitorului Hristos-ei bine. Fiii lui ISRAEL şi Fiii lui HET(SET) erau singurele monoteiste din acele timpuri. anulează definitiv Jertfa Sa.Pe Fiii lui HET n-au reuşit să-i învingă şi nici să-i scoată din Canaan.Dumnezeu le-a ales pe amândouă. iar la împlinirea vremii.Hitiţii locuiau Canaanul împreună cu alte neamuri semite politeiste. făcând-o inutilă(spre bucuria Ocultei Masonice şi a Şefului ei.Aceşti geto-daci îşi spuneau „Fiii lui HET(GET-ZET-SET)” şi sunt amintiţi în Sf. afară de unul singur. iar pe cei doi fraţi îi binecuvintează. supărat pe HAM că l-a văzut dezbrăcat. de viţă nobilă. Acum vine partea importantă! Toate popoarele de origine semită sunt politeiste. Deşi amândouă popoarele îl aşteptau pe Mântuitor(şi ştim că geto-dacii jertfeau pe cel mai bun dintre ei. a libertăţii) ţelul existenţei lor. au făcut din apărarea credinţei creştine ortodoxe(alături de apărarea fiinţei neamului. dar nu intrăm în detalii) care era monoteist. vor deveni şi creştine. iar Fiul a făcut aceasta de bunăvoie!)totuşi.Scriptură(Vechiul Testament) ca Hitiţi sau Hetiţi. preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles că dacă şi ei(şi implicit şi poporul geto-daco-român) îl resping pe Hristos. Ştiau-aceşti „Întemeietori”-că soarta întregii lumi depindea de hotărârea lor. Atunci.A jertfit pe cel mai bun al Său. iar cel jertfit se oferea de bună voie. chiar pe Fiul Său. Aceste două popoare. când Fiul Său va veni pe Pământ. creştinismul n-ar mai fi existat nicăieri.Exact la fel a procedat şi Dumnezeu-Tatăl. Toate popoarele de origine iafetică(indo-europene) sunt politeiste.Fiii lui ISRAEL au reuşit să omoare aproape toate neamurile canaanite semite afară de trei dintre ele. poporul geto-dac. îl blestemă pe aceste să fie robul fraţilor săi.Aşa putem înţelege. respingându-i Învăţătura.Atunci NOE. Însă nu s-a întâmplat aşa. Cel Rău) şi Omenirea ar pierde mântuirea sufletelor-oferită în dar de Dumnezeu-Tatăl. şi anume poporul ISRAEL(de fapt ISRAEL era format din 12 seminţii. atunci.vadă. unul dintre cele două popoare L-a răstignit pe HRISTOS. al cărui părinte este AVRAAM. de la care nu s-au abătut nici chiar cu preţul vieţii. prin Fiul Său Hristospentru totdeauna. a ţării. România de azi. până la venirea lui AVRAAM şi a poporului lui ISRAEL. bunăoară. a limbii.

la un moment dat. cheltuindu-şi averea uriaşă. cel mai mare dintre ei. dar care nu este din rândul ucenicilor. Bulgaria. chiar în faţa mamei lor. Vlad Ţepeş. ş. Ştefan. nu e singurul caz. nu la Moscova. asemenea geto-dacilor din vechime care jertfeau lui Zalmoxe. pe cei mai buni(indirect. la jertfă”.Şi deşi avea o avere colosală(pe care turcii doreau să pună mâna mai ceva decât să-l facă să se lepede Hristos)el a ales să moară pentru Hristos mai abitir decât să ducă un trai liniştit. zicându-i: „Tată. Ce dovadă mai bună de asemănare cu credinţa geto-dacilor mai vrem.stau mărturie).a. chiar cu preţul vieţii. Mihai Viteazu. Marii Britanii. vorbind în numele fraţilor săi l-a îmbărbătat pe tatăl lor să nu renunţe. nici în Sofia). nici unul dintre ei nu s-a revoltat împotriva soartei ce-i aştepta. s-a ţinut la IAŞI. Dacă creştinismul ar fi fost impus cu forţa şi nu de bună voie. neam şi ţară. Rusia. nici la Constantinopol. întreabă ucenicii? Nu. Horia.Şi copiii săi au fost jertfiţi şi cu voia lor. Bizanţul căzuse.Sinodul pan-ortodox de la 1676.Noi suntem gata. celălalt ar fi dus credinţa creştină ortodoxă mai departe. tatăl lor s-a cutremurat la ce îi aşteaptă şi ar fi fost gata să cedeze. domnitorii valahi au fost singurii apărători ai credinţei creştine ortodoxe. să le spună unde este averea sa sau măcar să se lepede creştinismul ortodox şi să păstreze averea). în sec XV. Tudor Vladimirescu. atunci. despre mântuirea sufletului care e mai importantă decât bogăţia. Aşadar.De ce oare?Doar pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut?Constantin Brâncoveanu a fost ucis în anul 1714 la Istanbul în faţa ambasadorilor Rusiei. cu bună voie. în haine creştine. ba. în toate zilele ne-ai învăţat despre Hristos şi credinţa străbună.Sau. 325 .Pentru că să nu uităm. pentru că turcii doreau să-l forţeze prin omorârea celor patru fii ai săi.Avem o dovadă în acest sens şi în Evanghelii. ucenicii lui Iisus îi spun acestuia că este un om care face minuni în numele Său. Serbia(Ungaria. cu siguranţă n-am fi avut aceste exemple(şi Constantin Brâncoveanu. Dar de ce era nevoie de două popoare monoteiste?Poate că în caz că unul ceda şi-l respingea pe Hristos.Să-l alunge. bineînţeles.Nimeni nu poate face minuni în numele Meu şi îndată să Mă grăiască de rău.XVIII.La un anume moment. veacuri de-a rândul. le răspunde Iisus. aproape fără probleme. că la ce i-ar folosi omului să câştige lumea toată şi să-şi piardă sufletul?Acum.Dar el a făcut chiar mai mult decât s-a jertfit pe sine pentru credinţă. doar Dumnezeu ştie. mai târziu în 1526) deveniseră provincii turceşti. Franţei. În tot cazul creştinismul a prins repede în rândul geto-daco-românilor zalmoxieni. Ucraina erau încă în plin proces de creştinare(proces ce s-a încheiat deplin în sec. în huzur. despre ţară şi neamul nostru. Grecia. e adevărat. şi-a jertfit cei patru copii ai săi. Imperiului Habsburgic. dar. nu ne lipsi de cununa veşnică şi de bogăţia ce nu se pierde niciodată.

tehnologice. că la Hristos trebuie să vii de bună voie. ci. 326 . etc. Mântuitorul Hristos a realizat o sinteză majoră între religia geto-dacilor şi cea a iudeilor.Să nu comitem aceleaşi fapte pe care le criticăm la alţii. istorice. odată cu apa. dimpreună cu esenienii). profesiile.Se referea la Moşii preoţi-călugări zalmoxieni(fiii lui HET. din păcate. spune o veche vorbă înţeleaptă daco-română. pentru că zicem că suntem „Fii ai Luminii”. ba.Evident. În trecut. adică a Ocultei Masonice(şi a tuturor. mai răi.Aceşti membri ai Ocultei Masonice sunt extrem de uniţi şi motivaţi împotriva a tot ce ebun şi frumos în lume. ni se sugera discret să lepădăm creştinismul ortodox. ca să ne fie recunoscut dreptul de a exista sau vechimea pe aceste meleaguri. ucenicii i-ar fi primit în mijlocul lor. întrezărim măcar. şi unii Moşi. evident). cu care ei se luptaseră şi în zalmoxianism. nu putem arunca la gunoi 2000 de ani de creştinism ortodox getodaco-român. rasele. rezultând creştinismul ortodox. căci atunci suntem la fel de răi ca ei. înţelepciunea lor! Bineînţeles. care mai erau încă în Palestina acelor vremi. artistice. păstrători ai unor secrete ştiinţifice. putem înţelege responsabilitatea uriaşă a zalmoxienilor atunci când au decis să îndemne poporul geto-dac la creştinism(nu le-au poruncit să se creştineze. să trecem la catolicism(greco-catolicism) şi să acceptăm originea latină(şi nu geto-dacică) a poporului român(valah). cei de azi.Nu cred că noi. nimeni nu a putut reţine pe dinafară tot ce a spus. mai ales împotriva zalmoxienilor şi creştinilor ortodocşi. i-au îndemnat să-şi urmeze conştiinţa. religiile. nu cu filosofia). după baie”. Acestea le-am aflat de la un Moş. îngreunând şi mai mult rolul adevăraţilor Moşi fii ai luminii). Să nu facem ca Oculta Masonică. nu cu fastul. religioase. zicând ei.”Să nu aruncăm şi copilul din covată. nu cu biciul. ca şi cum ne-ar fi ruşine sau silă sau ca şi cum n-ar fi existat. hitiţii. uriaşul gest făcut de ei. a stârnit mânia „fiilor întunericului”. ce ne-a explicat detaliat toată istoria până în ziua de azi şi care nu ne-a dat voie să scriem nimic. celor ce L-au respins pe Hristos. pentru prima oară.În cadrul Ocultei Masonice sunt oameni din toate popoarele. ci să ţinem minte totul. Acum că erau creştini. Astfel putem înţelege miza uriaşă ce reprezenta pentru Omenire acceptarea sau respingerea creştinismului. ura împotriva geto-daco-românilor nu mai avea limite. astfel că fiecare a reţinut cât a putut sau ce a vrut. ce aruncă alte milenii din Istoria noastră la gunoi.. hotărârea zalmoxienilor de a îndemna poporul geto-dac la creştinism. care din „Fii ai Luminii” au ajuns „fii ai întunericului”.Doar pe Iisus îl urâseră mai tare! Prin urmare. căci dacă ar fi fost din neamul iudeilor. fără deosebire(inclusiv. ca şi cum nu ar fi existat.

De fapt. comunismul. mai important este ca informaţia să fie neschimbată şi conformă cu originalul şi nu vechimea suportului informaţiei)La fel şi în cazul plăcuţelor. Ocultei Masonice). nemaigăsind probabil nici un ucenic vrednic să-i continue lucrul. Oculta Masonică a luptat consecvent împotriva creştinismului şi a Bisericii(v. etc. le-a copiat pe cele în pericol şi în mare secret le-a ascuns în subsolul Institului de Arheologie din Bucureşti.Cu puţin timp înainte de a fi ucis.În orice caz(ca orice Moş vrednic) a lucrat în mare secret. politice. nu sunt falsuri. care până azi au ţinut neştirbită Istoria(şi nu numai) până în zilele noastre. Moşul care le avea în grijă. profesii. De asemenea este posibil ca el(Moşul responsabil cu plăcuţele) să nu mai fi avut timp să-şi găsească ucenic. să ne lepădăm şi de moşii monoteişti zalmoxieni care au luat hotărârea de a se creştina şi care au îndemnat şi poporul geto-daco-român să se creştineze). să le conserve sau să le copieze dacă era nevoie. ca să fie recunoscută de forurile ştiinţifice. ci. ca să nu facă rău oamenilor şi Naturii. Moşul ce leavea în grijă. a 327 . Aceste informaţii trebuiau păstrate cu preţul vieţii chiar. meserii.Astăzi. ucenicului(sau ucenicilor) cu porunca fermă ca niciodată să nu lase acele informaţii şi secrete pe mâinile cui nu trebuie(adică „fiilor întunericului”.Unele. însă sunt de dată recentă(sec. a dispus copierea lor(aceleşi lucru îl făceau şi copiştii textelor sfinte. Ultimul Moş care le-a avut în grijă.Aceşti Moşi aveau fiecare un domeniu aparte. cu trecerea anilor). reală. prin viu grai. internaţionale. transmiteau cunoştinţele specifice fiecărei ştiinţe. din timp în timp. multimilenară a neamului nostru. moşul(moşii) responsabil cu ele avea datoria să le păstreze foarte bine şi să le duplice pe cele în pericol de distrugere. care le primise şi el la rândul lui de la cel de dinaintea lui.). ni se sugerează(tot discret) să ne lepădăm(iar) definitv de Hristos şi de Biserica Ortodoxă(şi implicit. Plăcuţele de plumb găsite sunt vrednice de crezare.XIX). Revoluţia franceză. ca să ne fie redată Istoria nemistificată.m. văzând că unele plăci sunt în pericol de distrugere.(Mântuitorul Hristos nu a lăsat nici un text scris şi nici nu a poruncit să se scrie Învăţătura Sa. le primise de la Moşul de dinaintea lui. cu cel original. fiind depistat de Oculta Masonică şi ucis. se consideră că textul copiat este identic.d. când vedeau că un sul sau o carte devenea ilizibilă. pentru că nici până azi nu se ştie cine a fost sau cine le-a pus acolo! Astfel era jertfelnicia acestor Moşi(ex-zalmoxieni) acum creştini ortodocşi.a. să le păstreze. în conţinut. reuşind să le copieze pe cele cu probleme şi să le ascundă în subsolul institutului.Fiecare Moş avea datoria să le apere cu preţul vieţii.Chiar dacă originalul nu mai există. celelalte. ca să nu se piardă. etc. pe acelaşi suport. poate sunt chiar originale. ş. în speranţa că cineva demn de ele le va descoperi şi le va pune în valoare.

nici mai puţini. vase. oferindu-le informaţii vitale din toate domeniile pe care le aveau în grijă. profesie. unii ştiau să găsească izvoare subterane sau zăcăminte. arme sau să cânte. Ţară. portar. nici mai mulţi. Unii Moşi ştiau să construiască Biserici(ca Horia). De aceea lupta pentru păstrarea credinţei creştine ortodoxe. a constituit un obiectiv important al luptei domnitorilor valahi(daco-români). cei mai importanţi Moşi erau cei ce stăpâneau cunoştinţe şi secrete din Religie.Cu toate acestea. oricât de rău va fi. rege. distrugere manipulare. scule. cum sunt şi plăcuţele de plumb). în Evul Mediu. în fine. unii din aceşti Moşi. este foarte probabil ca numărul Moşilor să scadă nu atât din cauze naturale cât urmare a plecării unui număr tot mai mare în tabăra Ocultei. Toţi aceşti Moşi. preşedinte. De aici grija zalmoxienilor de a nu scrie niciodată nimic(decât foarte rar şi numai în cazuri speciale. învăţaţi toate neamurile cele ce v-am zis vouă”. Calitatea de Moş o pot avea şi bărbaţii şi femeile practicanţi de religie creştinortodoxă(se admit creştini de altă confesiune creştină doar în cazuri speciale. poate avea o profesie-în lumea obişnuită-de medic sau avocat sau om de serviciu. au trecut de partea „fiilor întunericului”. însă toţi Moşii-fără excepţie-ştiu când întâlnesc lucrarea altui Moş. naţionalitate.De ex. Aşa cum am mai spus. alţii ştiau legende. informaţii folosite mai apoi de către Oculta Masonică spre rău. basme.000. la fel şi în cazul altor religii) indiferent de vârstă. unii ştiau cum să folosească plantele medicinale(şi nu numai). indiferent dacă acel Moş a rămas în tabăra „Fiilor lui Dumnezeu” sau a plecat în tabăra Ocultei. 328 . să facă instrumente. el avansând ideea că ar fi 10. Istorie. în perioada Apocalipsei. ţăran. De asemenea trebuie ştiut că un Moş nu-şi divulgă calitatea de Moş nimănui(nici măcar în faţa altui Moş) şi poate avea o profesie identică sau complet diferită de domeniul de care răspunde. diverse ramuri ştiinţifice(secrete pe care poate nici ştiinţa de azi nu le –a aflat încă). sportiv. Limbă. au devenit creştin ortodocşi de la începutul creştinismului şi toţi ucenicii erau aleşi din rândul creştinilor ortodocşi(era condiţia fără de care nu puteai fi selectat.zis:”Mergând.. balade. că numărul Moşilor este tot timpul acelaşi. Din păcate însă. alţii să facă oale. naturală şi adevărată a mileniilor de zalmoxianism monoteist şi nu puteau concepe ca un adevărat zalmoxianist să nu devină creştin atunci când Hristos şi Învăţătura Sa au venit pe pământul Daciei prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei). numărul nu va scade sub 100. alături de lupta pentru neatârnare. alţii cum să diagnostigheze o boală sau cum să aşeze la loc oase luxate sau fracturate. chiar dacă nu e domeniul de care răspunde.Coincidenţe peste coincidenţe!). etc.Aşadar numărul precis al Moşilor nu se ştie. Spunea acest Moş. etc. Neam.În zilele din urmă. un Moş care răspunde de Istoria nemistificată a Lumii sau a Daciei. Moşii zalmoxieni monoteişti considerau creştinismul ca singura împlinire deplină.

când Moşii obişnuiţi nu lasă ucenici în urma lor(din diverse motive) şi ca să nu se piardă informaţiile din domeniile respective(şi spre binele oamenilor de rând).Iar informaţiile le primesc direct de la Dumnezeu. să mintă. că sunt Moşi care nu sunt conştienţi că sunt Moşi(până ce nu întâlnesc un Moş adevărat care să-i conştientizeze că sunt Moşi din naştere şi nu prin ucenicie la alt Moş) nefiind ucenicii vreunui Moş şi nici ei înşişi nu au aderat la această structură. e permis războiul. pe Hristos. Limba. să-i şteargă pe ei din Cartea Vieţii şi nu pe poporul iudeu. ca o curiozitate. în cazul în care Istoria ar fi mistificată de către unii dictatori sau de către Oculta Masonică. acel om devenind Moş fără a fi fost în prealabil ucenicul Moşului ce răspundea de acel domeniu. nedreptatea. 329 .Scriptură că atât Moise cât şi Sf.) întrucât Dio Cassius. atunci Dumnezeu transmite unui om obişnuit aceste informaţii. Se întâmplă.Dacă Moşul precedent nu a lăsat ucenici. să divulge identitatea lor sau informaţiile pe care le au în stăpânire. atunci noul Moş-care a primit informaţiile de la Dumnezeu-va putea transmite aceste informaţii unor viitori ucenici(Moşi în devenire). în luptele purtate cu diferite oştiri pentru apărarea ţării. ce a fost prezent la curtea lui Decebal nu a observat aşa ceva şi că numele lui Zalmoxe nu apare nicăieri şi că nu este pronunţat. pentru a scrie adevărata Istorie. dar care acţionează ca nişte Moşi adevăraţi.Să apere Adevărul şi Dreptatea. pe care cu nici un chip să nu le trădeze. să trădeze ţara sau neamul. Unii Moşi au doar rol de monitorizare a societăţii în ansamblul ei şi a conducătorilor politici. ca adevărata Istorie să nu se piardă. de ex. Aceşti Moşi născuţi şi nu făcuţi. să aplice Legea Desăvârşirii enunţată de Hristos în Evanghelii care este Legea Iubirii şi a Iertării(chiar şi a vrăjmaşilor). Istoria. încât îl rugau pe Dumnezeu. să iubească pe Dumnezeu din toată inima şi mintea şi pe aproape ca pe sine însuşi.Toţi Moşii trebuie să aibă în minte şi inimă cele 9 Fericiri spuse de Iisus în predica de pe munte. Biserica. să fie rasişti.Vedeţi cât patriotism şi dragoste aveau ei pentru poporul lor?). văduvind generaţiile următoare de realism şi adevăr. să-şi iubească fiecare Moş neamul(poporul) din care provine. să caute şi să iubească bogăţia cu orice preţ. să apere credinţa creştină-ortodoxă şi Biserica Ortodoxă. e drept) fac treabă la fel de bună ca ceilalţi Moşi.Aceşti Moşi din naştere(foarte rari.E ceea ce au făcut domnitorii valahi.Iar unii din aceşti domnitori erau Moşi autentici!).(Ştim din Sf. extremişti. nu au voie să-şi părăsească semenii din poporul său la greu. câteodată. terorişti. precum Origene. ura. apar în situaţii de criză. Se spune că Zalmoxe nu a avut un cult în rândul geto-dacilor şi că aceştia n-ar fi fost monoteişti(în ciuda mărturiei lui Herodot şi a altor autori antici. Apostol Pavel îşi iubeau poporul iudeu din care proveneau atât de mult. să se laude să se mândrească. Ţara. Moşii adevăraţi nu au voie să ucidă(doar în cazul apărării propriului popor şi când mijloacele paşnice au eşuat.

precum luptele de gladiatori sau uciderea de fiare sălbatice în arene. viclenie. credinţă. cucerirea Daciei(şi distrugerea ei încât şi astăzi luptăm să ne regăsim identitatea şi istoria. dimpreună cu obiceiurile decadente şi nenaturale greco-latine. beţia. Burebista. ba chiar i-au îndemnat pe oameni cu putere(în amintirea acestui moment. În mila Sa. de Istorie.Era un act de împietate ca mâna sau gura unui om păcătos să scrie sau să pronunţe numele lui Dumnezeu. tăierea tuturor viţelor de vie din Dacia! Oculta Masonică. porunceşte.chiar nu au reuşit să intre în viaţa geto-dacilor. de Neam. desfrânarea. de smerenie. etc. la sfatul lui Deceneu. Biserica Ortodoxă Română cinsteşte 330 . minciună. bunătate.Goana după desfrânare(fie hetero sau homosexuală). ateismului. Dar de ce au lepădat geto-dacii monoteismul zalmoxianist(dimpreună cu îngerii şi sfinţii Săi-aşa zişii „zei”. Într-un cuvânt. de Limbă. lepădând ce ne ţine în loc(zalmoxianismul monoteist acum peste 2000 de ani în favoarea politeismului şi creştinismul ortodox azi. avere. etc. primul holocaust suferit de geto-dacoromâni). drept pentru care nu s-au opus creştinării geto-daco-românilor.Preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles foarte bine acest lucru. precum goana cu orice preţ şi sacrificii şi prin orice mijloace. demonstrând că românii sunt urmaşii direcţi ai geto-dacilor şi că suntem pe aceste pământuri de multe milenii.Iataă „binefacerile” cuceririi latine. cuminţenie. lipsă de adevărata iubire. precum orgiile. Zalmoxe a mai acordat o şansă geto-daco-românilor de a nu dispărea definitiv din Istorie şi anume primirea creştinismului dreptmăritor(ortodox). de Ţară. din snobism. Pedeapsa pentru lepădarea monoteismului zalmoxianist în favoarea politeismului greco-latin păgân a venit prompt. pentru a readuce vechea credinţă monoteistă zalmoxiană şi pentru a stopa obiceiurile greco-latine. sclavia. răzbunându-se. printre altele. iertare.Cu regret trebuie să spunem dar nici evreii nu pomeneau numele lui Dumnezeu nici în scris nici în vorbire(şi cu atât mai puţin în faţa străinilor ori a necredincioşilor). îmbuibarea.numiţi de poporul geto-dac Moşi) şi au împrumutat politeismul greco-latin dimpreună cu obiceiurile lor? Răspunsul e foarte simplu! Din acelaşi motiv pentru care şi azi ne lepădăm de creştinism(mai ales cel ortodox). pentru a împrumuta „obiceiurile civilizate” ale lumii „civilizate” occidentale.De ce geto-dacii să fi făcut altfel? Dar mai poate fi o explicaţie pentru ce cultul monoteist al lui Zalmoxe nu mai era în timpul lui Decebal şi anume. de bunele şi dreptele obiceiuri. din dorinţa de a intra în rândul lumii.Unele. blândeţe. în favoarea păgânismului. lepădarea acestui cult monoteist străvechi(de pe când se considerau Fiii lui HET-GET-SET) în favoarea cultului politeist greco-latin. a pus un trădător să-l asasineze. a popoarelor „civilizate”. poligamismul. pentru bani. răutate. banului şi falsului zalmoxianism-politeismul). putere.

desfrânare. veşnic şi o mulţime de îngeri şi oameni sfinţi(acei Moşi sau preoţi-călugări „Întemeietori”) pe care uneori. de vară.Astfel avem. de ex.. Un alt popor monoteist(iudeii). Apocalipsa va înainta nestingherită. iar naţionaliştii iudei(Baraba. Iuda) au crezut că n-au nevoie de Hristos ca să se elibereze. uitând că fără Hristos. măcar că aveau altă religie. foarte mult. etc. 331 . e bine să nu confundăm noţiuni.Pedeapsa a venit prompt.Ca şi creştinismul ortodox-care şi el are îngeri. Limba. etc. Iar când Noul Imperiu Roman(UE.) atunci. vom pieri cu toţii definitiv!! Revenind la monoteismul zalmoxianist. astfel că iau refuzat Învăţătura. dragoste şi respect îi numeau purtători de Dumnezeu.Avea un Zeu Unic(ODIN-ADIN=Unu). rămânând la vechea credinţă. unitatea şi într-ajutorarea dintre zalmoxieni şi creştinii ortodocşi şi realizăm că o aşa mare dragoste şi respect nu există.Vedem. ei bine.Vedem continuitatea religioasă de la zalmoxieni la creştini. iar Oculta Masonică va fi fericită că va fi scăpat şi de zalmoxianism cât şi de creştinismul ortodox(şi culmea. în sine. răutate. sfinţi (şi chiar oamenii sfinţi sunt denumiţi dumnezei după Har) şi care nu poate fi numit politeist-la fel era şi zalmoxianismul. din evlavie. cu numele pe care poporul geto-daco-român îi numea şi anume. un fapt miraculos şi unic în toată Istoria Lumii). rău pe care nici cei mai mari duşmani ai noştri nu-l vor putea face vreodată?Suntem gata să răspundem pentru fapta noastră la Judecata Universală.Acest lucru e un fapt obiectiv pe care nici duşmanii zalmoxienilor şi ai ortodocşilor nu-l pot mistifica şi este. unde vom da socoteală de orice cuvânt bun sau rău rostit de noi darămi-te de faptele rele făcute asupra celor din jurul nostru sau urmaşilor lor? Să fim conştienţi(asemenea Moşilor de acum aproape 2000 de ani). Neamul. că fără Hristos şi Biserica Ortodoxă. cinism. nimeni nu poate face nimic). geto-daco-românii vor dispare definitiv din Istorie şi din această Ţară. nici între diversele culte creştine între ele. adică) ne va face să ne lepădăm de creştinismul ortodox şi de Hristos. întocmai cu apostolii şi sfinţii creştini. Moşii de iarnă. suntem gata să le facem cel mai mare rău. au ajuns. necum între alte religii oricare ar fi ele. vedem recunoştinţa Bisericii Ortodoxe faţă de nişte înaintaşi care. Să fim cu băgare de seamă. în favoarea unui fals zalmoxianism politeist sau ateism(dimpreună cu obiceiurile „civilizate”. Titus şi Vespasian au distrus Templul din Ierusalim. a fost aspru pedepsit pentru că L-au refuzat pe Hristos. ajutată-ca la iudei acum 1900 de ani-chiar de cei care îşi iubesc Ţara. iar pe iudei i-au împrăştiat în toată lumea(şi ei ca şi noi luptând să se regăsească pe ei şi Istoria lor). prin propovăduirea creştinismului. poporul. Atunci. MOŞI.Latinii i-au cucerit. fiind găsiţi mai apoi doar prin muzee şi cărţi.în Calendarul Ortodox pe aceşti preoţi-călugări şi/sau sfinţi zalmoxieni. Cei ce iubim pe daco-români. precum avort. necreat. să nu confundăm îngerii şi/sau sfinţii acestei religii precreştine cu zeii(deşi sunt denumiţi uneori astfel)pentru că nu este aşa.

sau religioase. adică „Zalmoxe indivizibil. să le arate copiilor cât de buni arcaşi şi călăreţi trebuie să ajungă când vor fi mari). astfel că acea reprezentare era doar un personaj important-un rege. acel istoric.Dar dacă ar fi aservit unor interese politice(Istoria. chiar dacă e vădit. şi PAN-BAN=Domn. economice.Religia geto-dacilor. necreat de nimeni şi etern). atunci acel istoric ar afirma ce îi dictează acele puteri. unde sunt templele. Stăpân. astfel niciodată un înger. doar două din meseriile de bază ale geto-dacilor sau ale populaţiei carpato-danubiene.Se ştie că geto-dacii ca şi sciţii sau hunii erau buni călăreţi şi arcaşi. ci. nimeni nu poate dovedi contrariul. unde nimeni nu se gândeşte să spună că îngerii şi sfinţii sunt egalii lui Dumnezeu.În afară de Toma Alimoş(„A-Toma Zalmoxe”. iar acest lucru dovedeşte monoteismul religiei lor. în rest. cineva ar descoperi Europa prin săpături arheologice. într-o ţară întreagă.Dar nimeni din acea perioadă nu se gândea să-i facă egalii Zeului Unic. alte balade ca Iovan Iorgovan(IOVAN=Cioban şi IORGOVAN=IORGOBAN=IORGO-PAN sau GHIORGHIOBAN unde GHIORGHIO=Ţăran. credibil politeismul getodacilor. nu ar putea afirma aşa ceva. o minciună). Nu este aşadar nici o dovadă care să susţină ştiinţific. se ştie. un sfânt. 332 . pe aceşti Moşi. iar Dumnezeu îi numeşte pe aceştia. presupuse a fi Bendis. (Găsirea unei singure statuete feminine. se ştie. sau avea pur şi simplu un rol educativ. măcar că sunt purtători de Dumnezeu. Iar dacă geto-dacii erau politeişti. Cel Unu”) care prezintă numele şi atribuţiile unui Zeu(şi acela e Zalmoxe şi e UNUL SINGUR-monoteism!). putând afirma orice. Ar fi corect să tragă concluzia.adică zei sau dumnezei după Har.să fi avut unele reprezentări vizuale şi acelea foarte rare. este cea politică ştiinţă. că creştinismul n-a fost niciodată în Europa. Creştinismul ortodox(care este o sinteză între zalmoxianism şi mozaism) spune că omul poate fi doar dumnezeu după Har(adică în dar de la Dumnezeu) şi nu dumnezeu după Fire(adică din veşnicie Dumnezeu. era aniconică-adică nu aveau reprezentări vizuale ale lui Zalmoxe-poate unii sfinţi sau sfinte-precum Bendis. pe parcursul a câteva milenii de istorie e mult prea puţin pentru a demonstra politeismul. prietenii Săi.Exact ca în creştinismul ortodox. e departe şi forţată asemănarea cu un Zeu. doar pentru că într-o perioadă anume cultul monoteist creştin nu mai era practicat?Dacă ar fi un om de ştiinţă adevărat şi un istoric onest. Dacă peste milenii. nimic. statuile şi numele zeilor acestora?Sau măcar folclorul să le păstreze numele şi atribuţiile. etc. ar fi surprins să constate că creştinismul a dispărut complet în perioada următoare Evului Mediu. un om sau un sfânt nu vor putea fi egalii lui Dumnezeu.Traducerea ar fi „CIOBAN ŞI DOMN AL PĂMÂNTULUI”) nu reprezintă nici un zeu. de 10 cm înălţime.Cât priveşte vestitul Călăreţ Trac.

un eveniment important şi anume scoaterea din inimile geto-dacilor a cultului monoteist zalmoxian de către Oculta Masonică-O. Coincidenţe…la fel ca sintagmele „BUNĂ ZIUA=Bun e Zeul”. este şi sigla Ocultei Masonice. faptul că la un anume moment a fost părăsit. doar cu scopul de a ne rupe de Hristos Mântuitor. mai grav. Să avem mare grijă pe mâinile cui ajung aceste informaţii.Vlad Ţepeş-„Dracula”?!). nici inamicii noştri nu au dovezi infailibile cu care să răstoarne ştiinţific ideile noastre. Oculta Masonică.Nimeni nu poate dovedi ştiinţific o viziune a Istoriei sau 333 . copil fiind. făcându-i pe geto-daco-români în fel şi chip. care luptă împotriva monoteismului şi a lui Hristos. pe mâinile Ocultei Masonice. omul păcătos. doreşte să păgânizeze Daco-România pentru a scoate creştinismul ortodox şi pe Hristos din inimile daco-românilor. „ZIUREL DE ZIUĂ=Zeuleţ din Zeu”-aluzie la Hristos care. etc.Dar O. fiecare crede ce îi convine cel mai bine şi care face cel mai mult bine sieşi sau neamului său. Revenind la plăcuţele de plumb cu scrierea geto-dacică ştim că mai sunt doar 80 de plăcuţe(din peste 500 câte erau la început) din care 40 doar în fotografii întrucât au dispărut. fără dovezi infailibile. Să fim cu mare băgare de seamă şi să ştim că dacă noi nu putem dovedi deplin unele aspecte ale istoriei sau religiei geto-daco-românilor. de Sfânta Treime. ca în Crezul Apostolic. Şi toate acestea fără nici o bază istorică. din cele 500 câte erau de toate. par sintagme poetice dar în realitate sunt adevăruri de credinţă zalmoxiană primul şi creştin-ortodoxă al 2-lea. rău.M. nu înseamnă că geto-dacii au fost tot timpul politeişti. adică OM. trădătorilor sau. ba hoţi. de îngerii Săi. de vreme ce nimeni nu a fost martor direct în trecut la evenimente şi religii. În încheiere dorim să dăm un ultim sfat. cui le spunem.Poate că în restul plăcuţelor dispărute.La fel şi cu zalmoxianismul.Lipsind atât de multe plăcuţe nu putem afirma politeismul geto-dacic şi nici absenţa sau inexistenţa vreodată a cultului monoteist zalmoxian la geto-daci. să nu mai poată nimeni demonstra monoteismul getodacic). cultul monoteist zalmoxian reieşea foarte clar(poate şi de aceea au dispărut plăcuţele respective.Hristos le zicea ucenicilor să fie înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii şi le mai zicea să nu arunce mărgăritare la porci ca nu cumva aceştia să se întoarcă împotriva noastră şi să ne rupă. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat şi de Biserica Sa Ortodoxă.Să nu ajungă pe mâinile nepăsătorilor. ba leneşi. era Dumnezeu din Dumnezeu. de sfinţi-Moşi. este ucis de Manea-OM unde MAN=om. ba suntem satanizaţi(v.M.Ştim că Toma Alimoş-Zalmoxe Unul. Să revenim puţin la balada „Toma Alimoş” care conţine un mesaj important. iar pentru asta nu precupeţeşte nici un efort. poligami. ba desfrânaţi.Prin urmare. „fiul întunericului” şi introducerea politeismului. chiar de la crearea lumii. de Maica Domnului. ba politeişti.

334 .alta. astfel că orice asemenea viziune istorică poate fi acceptată doar prin credinţă şi nici una nu este mai ştiinţifică decât alta.

Viaţa şi opera părintelui Stăniloae constituie un model. ca şi de mâine. fiecare este o taină de necuprins. fiecare este altfel decât altul.văd . omul este o mare taină. Eu sunt o mare taină faţă de celălalt. era înainte de toate un adevărat trăitor. nici măcar nu-şi pune problema lui „este”: ce-i aceasta „este”?… Problema nu o poate rezolva nici antropologia sau paleontologia. descrie numai. în pofida faptului că stăpânea un discurs teologic academic care pe mulţi iar fi putut arunca în braţele demonului mândriei. aşa că nu poţi să reduci viaţa persoanei la o ştiinţă precisă. vă invităm să vă împărtăşiţi din acest adevărat testament al Părintelui. descrie mai mult legile lucrurilor materiale. Persoana e o mare taină. aşa cum pretinde ştiinţa. dealtfel şi lucrurile. mai 335 . de nedefinit. dar nu vrea să ştie că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi. la el totul e nimic. În cele ce urmează. aceea de luptător. pe care-l reprezintă această convorbire. totul e de dispreţuit. a fost accentuată poate mai puţin. În secolul XIX se credea că poate să cunoască şi cele spirituale. până la sfârşitul veacurilor. teologul cel mai de seamă pe care l-a dat lumii neamul românesc. viaţa sa se caracteriza prin smerenie şi simplitate.ANEXA PĂRINTELE STĂNILOAE În primăvara anului 1993. Psihologia este cea mai slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi viaţa spirituală a omului. fiecare este mereu nou.foarte mult. deşi e lăudat . Părintele Dumitru Stăniloae primea un grup de tineri de la Liga Tineretului Ortodox din Braşov. Ea nu explică nimic. Fiecare este o taină. o călăuză spre mântuire pentru generaţiile de azi. dar nu le poate cunoaşte. „a fi”… cine poate să spună?… Cioran nu-şi pune nici o problemă. nu cred că omul a ieşit din maimuţă: cu cât mă duc mai în trecut cu atât văd un om mai superior. deşi mă deosebesc de alţii şi fiecare se deosebeşte de alţii. cu aceeaşi generozitate cu care o făcea cu toţi aceia care-l cercetau bătând la uşa „chiliei” sale din strada Cernica. Părintele Stăniloae. cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul. fiecare sunt taine… Ce însemnează acest „este”. din care reiese şi o latură a personalităţii sale care până acum. Să vorbim despre ştiinţă şi credinţă: ştiinţa ne lasă închişi în descrierea legilor diferitelor existenţe.

cu legile ei. mai vechi decât catolicismul.. cu atât mai mult o persoană este o taină… De aceea Ortodoxia a păstrat creştinismul de la început. Nu te satisface. cu tehnica lor. cei mai dinainte de noi aveau altă înţelegere. a dispărut omul.. totul e fără sens. Persoana e o mare taină. Şi ce prost te simţi. cu dependenţele ei. Numai dacă am o persoană care-i atentă faţă de mine. De fapt unde a ajuns lumea?… nu mai are nici o înţelegere a tainei. Cred că e veche omenirea. dacă nu-i decât lumea aceasta. Am fost astăzi la Cernica şi am trecut pe la marginea oraşului. Nici nu-şi pun întrebarea despre sensul lucrurilor. şi ce superficialitate trăieşti când mergi prin oraşele acestea cu blocurile lor. ce sens mai văd ei: nici unul. Nu-i nici un sens în alt plan. şi acela a fost omul. Dacă oamenii mor rând pe rând definitiv. Cei ce au scris Biblia sunt cu mult mai înţelepţi decât cei de astăzi. ce gândire se dezvoltă în tine… Ce gândire are Occidentul faţă de gândirea pe care o avea poporul nostru de la sate?… ce gândire are?… catolicismul susţine că în taină nu e energia necreată ci că e o graţie creată. Cea ajuns ştiinţa asta a Occidentului. cine-o poate defini?… ştiinţa nu cred că mai poate pretinde astăzi că poate defini persoana. fiecare cu discursul lui. mult mai veche dar nu ieşită din maimuţă: nu ştiu cine spunea de nişte gene care au apărut deodată într-un ins având 47 de gene în loc de 46. apar alte generaţii şi mor definitiv. Avea o înţelegere a tainei. sunt aceleaşi. Lumea aceasta e foarte complexă. Deci ce mare lucru este persoana. Trebuie să recunoşti taina.superior decât omul de astăzi. şi ce sentiment avea în suflet ţăranul când făcea o fântână… căci el ştia că dincolo de astea toate sunt o taină mare… Pe când ăştia cred că nu mai e nimic decât atâta. dacă n-ar fi o persoană atentă faţă de mine aş fi cel mai nenorocit om. îmi dă o bucurie… de-aş avea toată lumea. şi noi suntem o unitate pentru că avem tainele şi pentru că le cunoaştem: poporul cunoaşte tainele toate… intelectualii nu mai recunosc nici o taină. unde a ajuns: a ajuns la o practică a aşa-zisei tehnici a civilizaţiei: au dezvoltat cele materiale dar cele spirituale. numai atunci mă simt fericit. dar cum a apărut?… Sigur că nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu 336 . fiecare lucru chiar lucrul material este o taină. tehnica aceasta. sunt în stare oamenii de astăzi să scrie aşa ceva?… Cine poate întrece pe cei care au scris cărţile Bibliei?… Cu cât te duci mai în urmă. cu atâta dai de oameni mai înţelepţi. cine-o pătrunde?… Şi chiar dacă o pătrunzi nu te satisface dacă nu recunoşti ceva mai presus de ea. sunt nişte mormane aşa în care nu mai este omul.. sunt nişte blocuri cu totul lipsite de simţul esteticului.. Şi cum te simţi când te duci în natură. de simţul spiritualului. a lucrurilor tainice omul de dinainte. nu mă mântuieşte lumea aceasta. o taină care mă înalţă. ce strâmtorat te simţi în mijlocul lor. Pe când tainele te unesc. atunci Hristos nu este în taină şi ca urmare au venit sectele şi au spus: „ce ne mai trebuie taine” şi au rămas cu discursuri. superior acestuia. şi a păstrat sentimentul acesta al tainei. parcă ştiu tot: nu ştiu nimic.

Dar e o taină apariţia omului: omul nu a putut apărea aşa. nu poţi… Totdeauna vrei să ai o persoană care să te iubească şi tu o iubeşti pe ea. nu pot fi nici dintr-o materie preexistentă pentru că în acest caz n-ar fi perfect El. nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. Toate au o cauză: de la Acela sunt. să ştii că există o taină a tuturor lucrurilor. Are şi câinele o afecţiune faţă de stăpânul său. deci iată Treimea… Trebuie să fie o persoană care iubeşte. care are puterea să facă din nimic. prin care este conştient de toate. sau una de care să nu vrei să fii iubit. dar nu e totuşi raţiunea care gândeşte la viitor. e cea mai întemeiată ştiinţă… Ştiinţa nu spune nimic despre originea lumii: ştiinţa este foarte mărginită. Fiul are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Tatăl. Trebuie să fie cineva perfect şi fără început. care vede pe toate în armonia lor. ori Acest care a fost totdeauna. iubirea lor e perfectă când împreună iubesc pe al treilea. din maimuţă. trebuie să fie deasupra legilor. Este cu totul altceva: e raţiunea asta prin care judecă toate. trebuie să fie Absolutul. nu-mi explică nimic această ştiinţă atee. Aceasta este cea mai sigură ştiinţă. care nu-şi pune problema tainei. e altceva. „N-a fost cândva când n-a fost”. desăvârşit. Şi taina supremă este 337 . trebuie să fie desăvârşit. Dar nu vrea să recunoască că totul este o taină… este o taină… Aceasta e ştiinţa adevărată. Au şi animalele o raţiune.” Nu se poate… Unii oameni de ştiinţă spun că n-a fost nimic şi a apărut din nimic. Credinţa vede realitatea. Şi nu poţi să gândeşti persoana fără persoană. chiar în flori. şi fiecare din ei are o bucurie mult mai mare când are şi pe altul care se bucură de celălalt. nu se pot mărgini. Poate să ducă la sfârşitul lumii cu această civilizaţie tehnică. absolut nimic. nu se poate să nu aibă caracter de persoană. eu ştiu de Dumnezeu…” Nu e vorba de o credinţă în Dumnezeu ci de ştiinţă. Credinţa este adevărata ştiinţă. nu din sine. de nesupus legilor. şi ce iubire mai înaltă şi mai curată este decât cea între Tată şi Fiu. vede că nu poate să fie lumea aceasta de la ea. în plante e ceva care parcă e un fel de simţire. trebuie să fie cineva din veci perfect şi absolut. Acesta este Dumnezeu. Nu se poate să ai altă persoană pe care să nu o iubeşti. El trebuie să aibă caracter de persoană. în Acela sunt cauzele tuturor. adevărata ştiinţă. Eu cred că apariţia omului este o taină şi în taina aceasta e o taină supremă . Şi cred că Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco dacă nu se opreşte. sunt câini. Este adevărat că sunt şi animale care parcă au afecţiune. Tatăl are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Fiul. dar e o raţiune obiect. iar datorită complexităţii Lui. care a fost fără început. Mi-a spus un doctor: „Eu nu cred în Dumnezeu. pisici. trebuie să fie conştient. omul e o raţiune subiect. n-are cauză. dar o simţire inconştientă. ori nu pot fi din El. Nu-mi dă nimic.spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. fără Dumnezeu. din animal.cum face pe om: cum adună pământ şi îi face trupul şi îi suflă suflare de viaţă şi aşa mai departe. deci trebuie să fie perfect. că dacă ar fi din sine ar fi toate perfecte. Aşa că învăţătură despre Treime apare inevitabil. şi dacă sunt numai doi care se iubesc în veci.

dar ce-şi poate explica. este inepuizabil. Este o moarte tehnica aceasta. spiritualitatea. că nu există taină. Adică nu poţi despărţi ştiinţa de credinţa adevărată: ştiinţa care n-are credinţă nu-i ştiinţă. de vreo gândire?… Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan?… Aş vrea să lucrez dacă îmi ajută Dumnezeu la o carte despre Hristos în Epistolele Sfinţilor Apostoli. şi asta corespunde aspiraţiei omului. Intrând în Occident. Atâta ştiu ei din creştinism. atâta bogăţie. cei care vor fi cu adevărat credincioşi. şi cred că dacă omenirea s-ar mai putea maturiza. de la generaţiile trecute.poate un epileptic să creeze aşa ceva?…. Şi aici e credinţa: credinţa este sesizarea tainei lucrurilor. spun că Dumnezeu e distant. În Răsărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile filosofiei. a neputinţei ştiinţei de a explica ceva. Este extraordinar. ne scrie nişte legi practice de care te foloseşti în aplicarea lor: cum să faci case. Însă la cei vechi găsim mai multă înţelepciune. care nu satisfăceau. De aceea Ortodoxia este mult mai înaltă decât Occidentul acesta care nu ştie de taină şi care a redus creştinismul la ceva foarte apropiat de ştiinţa aceasta mărginită.că a nesocotit marile filosofii ale antichităţii. că lucrurile cele mai minunate le-am moştenit din trecut. lucrurile spirituale. care răspunde pe de altă parte aspiraţiei omului de a cunoaşte la infinit: niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce este în taină complet. Un Dumnezeu care n-are rol în viaţa noastră nu este… filozofie atee… şi câţi oameni se hrănesc cu filosofiile acestea şi pretind că cugetă… Pe când Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la sfârşitul lumii. Ce-mi explică marile filosofii ale antichităţii?… ce-mi explică Platon?… şi ce-mi dau filosofiile occidentale? filosofii atee care însuşindu-şi acest spirit. ce-s toate filosofiile pe lângă Epistolele Sfântului Apostol Pavel?… Cioran spune că a fost epileptic…. şi taina supremă este persoana. pentru filosofie era o esenţă acolo… dacă e esenţă totul trebuie să fie impersonal şi supus unor legi uniforme. Şi iată respectul pentru cei ce au fost. atâta profunzime. şi e persoana care iubeşte… Credinţa care-i adevărata ştiinţă. şi ce poate crea?… tot lucruri moarte. că se vor înmulţi Gog şi Magog – aceste mulţimi străine de Dumnezeu. şi vor rămâne puţini cei ce vor trăi cu adevărat credinţa. ar trebui să revină la această înţelegere a tainei lucrurilor. Credinţa este ştiinţa adevărată. Poate că se potriveşte cu ceea ce se spune la Apocalipsă. şi ştiinţa adevărată este ştiinţa tainei. Evanghelia a venit cu Taina Persoanei. Acesta este creştinismul adevărat. Ştiinţa ne scrie legile…ei şi ce-i cu asta. creştinismul a intrat într-o lume barbară. Ori nu-i aşa: de unde sunt persoanele care sunt atât de variate?… fiecare este alta şi e taina libertăţii în persoane. 338 . dar o taină de care eşti sigur.” Înainte furau şi ucideau.Dumnezeu. să faci diferite lucruri. trebuie să înaintezi la infinit în această cunoştinţă. Creştinismul a venit într-o lume care depăşise toate aceste faze. taina pe care o constaţi în mod sigur. şi ce înalt este creştinismul… Poate fi depăşit de vreo doctrină. Pe când în Occident a ajuns la nişte barbari: spunea un protestant: „Noi n-am întâlnit nimic creştin decât „să nu furi şi să nu ucizi.

Cred că e o oarecare asemănare între ei. Am scris asta în „Etica naţionalismului” în „Gândirea”. el le spunea într-un mod hotărât. hotărât în credinţă. ideea de naţiune. de neam. El parcă le spunea în aşa fel că dădea o siguranţă omului care-l asculta. şi atrăgea ca şi Arsenie Boca: avea ceva atractiv. El avea un fel propriu al lui care impunea. După aceea s-a făcut călugăr. parcă erau o piatră. ceva puternic aşa. Şi am auzit că murind în închisoare. Eu am pus foarte mult preţ pe iubire. eu nu ştiu să fi pus într-un mod foarte complicat problemele. dar ca persoană n-am exercitat această atracţie pe care o exercitau Codreanu sau Arsenie Boca. alegea o cale şi gata. Nici el. şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile. şi nu ştiu cum e mai bine… Am fost solicitat după ’90 de nişte tineri să scriu ceva despre Ion Moţa: eu cred că Moţa care era băiatul protopopului din Orăştie era foarte creştin. despre antinomiile lui Kant aplicate creştinismului. nu poate fi decât o idee morală. Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă. Şi am fost apropiat de el. e mai teolog propriu-zis. el a fost legat de Nae Ionescu. nu în fiecare număr. nu m-am apropiat de el şi nici el n-a căutat să se apropie de mine. avea o gândire originală şi era în acelaşi timp ortodox. o stâncă. Era un dar al lor. foarte credincios… Aceştia patru sunt credincioşi. pe valorile Treimii. A fost pe la mitropolitul Varlaam. plutesc aşa… Şi Liiceanu cred că-i tare străin de credinţă. Şi mai era Vasile Băncilă iarăşi. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi. scrisul meu a atras -e adevărat. pe bunătate. cum spun alţi oameni. acelaşi spirit hotărât şi sigur. Cu Nichifor Crainic am avut legături foarte strânse. a cerut să nu fie răzbunat. De-atunci n-a mai intrat în casă la mine. Venea la mine şi stătea luni de zile uneori. Am citit eu ceva în tinereţe de el. nu spunea cu ezitări. nu mi s-a părut a fi aşa. „Gândirea” şi altele. Nae Ionescu era mai închis. dar acum la sfârşit. o fi fost la început. Eu n-am avut această exactitate de a defini lucrurile. Şi naţionalismul adevărat. în cunoaşterea adevărului. eu redactam „Telegraful Român” şi ajungea la el. a stat în Bucureşti pe la un frate al meu. am fost şi eu la masă cu el. 339 . Cred că era mai cald în credinţă Nichifor Crainic. Şi a venit pe la Sibiu invitat să ţină nişte conferinţe. Şi de-atunci nu vă mai pot spune nimic despre el. m-am legănat aşa. Avea ceva propriu. până în 1920 când a dat de această Zamfira. mergea pe ea. Şi mi-a spus: „Ceea ce scrii în „Telegraful” să dezvolţi şi să-mi scrii în fiecare număr din „Gândirea” – atunci eu am scris. nici Pleşu. Noica. aşa fără ezitări. Era o taină în el. totdeauna creştinismul adevărat este şi moral. foarte interesant. Dar nu ştiu de ce n-a mai venit la mine. era un om care spunea cu hotărâre. Mircea Vulcănescu era un foarte bun credincios. comunicativ. şi el s-a dus întradevăr ca să apere Occidentul de comunism. Pe Marin nu l-am cunoscut. Crainic unea naţionalul cu moralul şi eu la fel. pe blândeţe. Iar el redacta „Calendarul”. Era un om foarte deschis.Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu.

A venit Liiceanu odată la mine, mi s-a părut că vine să intre într-o legătură spirituală şi să-mi ceară nişte studii. Da’ când în convorbire am ajuns la întrebarea ce program are, ce vrea să publice, zice: „Eu vreau să public câte o lucrare despre fiecare filosof…” „-Şi de ce asta?” „-Păi ca să-i cunoaştem…” „-Păi mi se pare că îi prea cunoaştem, că nu ne cunoaştem pe noi, şi cred că ar trebui să ne cunoaştem pe noi mai mult.” Şi a plecat fără să intre în discuţie cu mine despre colaborare. Intelectualitatea română de astăzi s-a îndepărtat de ortodoxie, asta am remarcat de multe ori; mi se pare că e cea mai îndepărtată intelectualitate de credinţa poporului. Ispita Occidentului, ştiţi… Poate că stând multă vreme în legătură cu fanarioţii, la mijlocul secolului XIX debarasându-se de ei s-au aruncat în braţele unei Franţe care era atee (deşi francezii au unii gânditori şi poeţi creştini. Dar la noi nu s-au dezvoltat prea mult nici Nae Ionescu, nici Crainic). Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, că se deschide o poartă nouă.” Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers.12. Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Căci are Epistola către Romani scrisă mai târziu şi îl duc legat la Roma. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem protolatinitatea. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele… Şi avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atotţiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel… Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic aşa. Ei zic „regnum” – stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de basm aşa… împărăţie… Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească; Hristos e Împăratul… ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am

luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci: învăţatul vienez Tomaschek în lucrarea sa „Über die Bessen” tipărită la 1880, spune că besii erau tracii şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu
340

corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma. Eu cred că asta a fost protolatinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu nemţii, cu barbarii, cu toţi; deci latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vre-o sută şi ceva de ani?… aşa de repede îşi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mică, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?... Tracii aceştia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-a împuţinat aşa teritoriul. Grecii aproape că i-au desfiinţat pe macedoneni, sârbii la fel, bulgarii la fel… Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai români.
Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este… Multe sar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII textele, cred că prea puţin au schimbat; cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le-avea poporul dintotdeauna… şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva… – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor” –unde-i cuvânt slav?… aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. Aici era normal să fie un popor unic, un popor de legătură între Orient şi Occident; noi unim luciditatea latină şi sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului român este imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înţelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească creştinismului;

protolatinitatea noastră a pus o amprentă pe creştinism şi creştinismul a pus o amprentă pe românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii şi nu o au grecii.

341

Grecii sunt mai raţionalişti, mai reci, slavii sunt mai haotici aşa. Cineva spunea că atunci când citeşti un text slav, trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit.

La noi este o luminozitate în poporul nostru, e o cuviinţă, e o delicateţe, o blândeţe, o bunătate, o generozitate, o căldură, o curăţie, sunt nişte virtuţi… Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem şi lumii lumină; lume de la lumină… noi avem nişte adâncimi foarte clare, nişte adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră… basmele, iarăşi; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele… avem colindele, doinele sau dorul – cuvinte fără echivalenţă la alte popoare. Eu am scris în „Reflexii despre spiritualitatea poporului român”. Ce frumos, ce graţie şi seriozitate: ce minunat era portul fetelor de la sate, şi în acelaşi timp cât de serios. Sunt încheiate la gât; şi ce cuvioase sunt jocurile de perechi… câtă graţie; ce sprinteni sunt românii… Trebuie să recultivăm portul românesc, doina românească; Blaga n-a văzut
prea adânc: spaţiul mioritic deal şi vale; deal şi vale mai sunt şi la alte popoare, dar e o reflexiune a poporului nostru în doină, e o reflexie cum nu e în nici o cântare din Occident; când văd la televizor bâţâielile lor; nu-i o gândire, nu-i o reflexie, nu-i o contemplaţie… Şi ne-a dus aşa intelectualitatea asta cu spiritul ei occidental superficial, cu individualismul acesta… Fiecare face naveta la oraş, devine muncitor, pe urmă îşi dă copiii la facultăţi unde aceştia intră în legătură cu cultura asta atee a intelectualităţii, şi ne pierdem aşa…

Intelectualitatea noastră a întors spatele credinţei poporului, e poate cea mai indiferentă intelectualitate faţă de părinţii noştri. Trebuie să sfârşim cu aceasta, trebuie să avem o altă intelectualitate. Trebuie să ne apropiem de spiritualitatea neamului nostru. Din păcate au distrus satele, în multe sate nu mai sunt decât nişte bătrâni, dar peste vreo zece ani nu-i vom mai găsi nici pe ei. Se golesc satele… Asta au voit, să distrugă spiritualitatea românească, creştinismul românesc. Cred că ar trebui să încreştinăm şi oraşele astea. Fiecare în jurul lui să facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului; să se pornească cu scrisul, şi în vorbire, în altare. Mai sunt sate în anumite părţi unde se mai poate vedea acea delicateţe, blândeţe, bunătate, comunicabilitate, căldură, curăţenie.
Păcat că nici intelectualitatea noastră din trecut nu a reuşit să analizeze şi să trăiască cu adevărat în spiritualitatea poporului român. Nici Nae Ionescu şi nici Nichifor
342

Crainic nu au făcut decât să rămână la cărţi, o teologie a cărţilor, atât. Nae Ionescu făcea o speculaţie mai largă, mai personală… Deşi eu n-am avut parohie, am slujit Sfânta Liturghie în fiecare duminică, am predicat, eu zic că parcă simţi altă responsabilitate când eşti preot, dar nu este exclus să fii teolog bun şi în altă parte, fără a fi preot. Trebuie să fie şi o notă de sfinţenie în ceea ce spui. Când vorbeşti de Dumnezeu nu poţi să nu reflectezi în ceea ce spui şi sfinţenia lui Dumnezeu, să se vadă că vorbeşti de o realitate care e alta decât cea a lumii acesteia, dar n-am prea văzut această notă a sfinţeniei. Nici în scrisul la Nae Ionescu, nici la Crainic, în scrisul lor... Dintre ucenicii lui Nae Ionescu numai Mircea Vulcănescu a fost creştin. Nici unul dintre ceilalţi n-a fost creştin. N-a creat o şcoală creştină. Mircea Eliade, Noica, puţin aşa, dar n-au devenit creştini cu adevărat, nu ştiu… Cioran, tot aşa; a fost la şcoala lui, dar nu văd o şcoală creştină, de altfel ei îşi ziceau trăirişti… Da’ nu ştiu de ce n-a intrat creştinismul lui Nae Ionescu în ei, în afară de Mircea Vulcănescu care a avut o personalitate a lui şi care ar trebui studiat; un teolog laic, nu preot. Dar nu s-au ridicat nici dintre preoţi teologi la noi, nu s-au prea ridicat, nu ştiu, poate au fost prea ocupaţi cu viaţa liturgică. Nu le poţi face peamândouă, ca să fii preot asta te reclamă în fiecare moment: trebuie să fii printre credincioşi, să îi înveţi, să îi sfătuieşti, să îi mângâi. Părinţii Bisericii erau episcopi, dar n-aveau atâta administraţie ca cei de astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur citea în fiecare săptămână Noul Testament, nu cred că făceau administraţie; Sfinţii Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, toţi marii teologi erau nunumai preoţi; erau episcopi. Din cauza faptului că ateismul făţiş s-a compromis prin comunism, acum iau diferite măşti creştine; şi mulţi se lasă amăgiţi. Spune Sfântul Apostol Pavel: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” II Tesaloniceni 2:1-10. Deci se înmulţesc ăştia care nu par să fie atei, şi iau măşti de creştini, fel de fel de măşti, sub diferite forme, ba de yoga, ba de altele. Noi însă trebuie să păstrăm credinţa cea
343

adevărată, credinţa dreaptă ortodoxă; Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu Cel care S-a făcut prunc şi care S-a răstignit pentru noi şi a înviat... Trebuie mai multă carte creştină. Da’ uite, eu nu prea pot edita şi stau la Patriarhie câteva cărţi de-ale mele de vreo 4-5 ani, şi-n alte păţi. Nu sunt bani… Însă Sfinţii Părinţi; Sfântul Atanasie, Chiril, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians, Grigorie Palama, aceştia sunt marii noştri îndrumători, şi trebuie să-i actualizăm pe ei, ei au credinţa curată şi viaţa curată, şi adâncime, şi să arăţi toată mizeria filosofiilor ăstora şi al altor doctrine: toate sunt nişte mizerii. Nu „fundamentalism”; legea strămoşească, legea românească, creştinismul primordial, creştinismul autentic, creştinismul neschimbat, creştinismul de la început… De ce…că Iisus Hristos e depăşit…cum depăşit? Păi orice noutate în Occident însemnează o cădere de la o treaptă, la o treaptă mai de jos. Iisus Hristos e Alfa şi Omega, există vre-un chip de om care să fie atât de nou model şi să nu-l poţi niciodată depăşi… Hristos, El e Alfa şi Omega, fără început şi fără sfârşit; oricât înaintăm în imitarea Lui totuşi suntem aşa de departe… ce departe e omenirea de a fi ca Hristos… El e mereu nou, nouă-i bunătatea, mereu eşti mai nou în bunătate, dar acum mereu nu-i nici o noutate, e numai decădere: răul nu are nimic nou; şi Occidentul e ahtiat după acest nou, nou, nou, călcând toate regulile în picioare, toate rânduielile. Noi trebuie să arătăm însă şi adâncimea şi înălţimea lui Hristos. Au făcut ceva ruşii în Occident dar nu aşa cum ar fi trebuit. Trebuie mai mult, mai mult să Îl descoperim pe Hristos. Cioran şi-a permis chiar să spună că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de inteligenţă… ca să fie nou, ca să spună ceva nou. Adică toate nebuniile sunt noutate; şi seriozitatea, bunătatea… Şi-l lăudau şi toţi intelectualii ăştia: cel mai mare stil… dar ce; stilul te mântuieşte?… Spunea un scriitor şi poet francez: „Rugăciunea nu e mare stil; dar e superioară oricărei forme de poezie.” Când strig către Dumnezeu: Doamne ajută-mi, sau Doamne ai milă de mine… e altceva decât toată vorba ta poetică. Aşa că creştinismul este noutate continuă, pentru că niciodată nu ajungem la înălţimea la care este Hristos; totdeauna urcăm din treaptă-n treaptă şi tindem spre o asemănare, nu putem ajunge la perfecta lui desăvârşire dumnezeiască… El ne cheamă spre asta, căci spune: „Fiţi desăvârşit precum Tatăl vostru Cel din ceruri este”, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască”, se referă desigur la o îndumnezeire după dar, nu după fire. Iată la ce este chemată omenirea… Hristos e nou totdeauna… Şi s-a păstrat aşa în credinţa noastră, nu la secte, care s-au şi împărţit mereu. Din păcate au apărut acum şi secte din ortodoxie, la noi până acum nu a existat aşa ceva. Monahismul e o tradiţie dintotdeauna a noastră, şi tendinţa spre sfinţenie. În Occident e luptă, şi catolicismul a avut întotdeauna tendinţa să se lupte să cucerească; şi cred că şi în Iugoslavia ei sunt de vină. Ortodoxia nu s-a impus niciodată prin forţă;
344

s-a impus cu jertfă. Nu scot sabia împotriva altuia, ci primesc mucenicia. În caz de agresiune mă apăr, dar nu atac şi nu cuceresc cu sabia. Mă apăr: Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân şi atâţia alţii şi-au apărat Ţările, e absolut firesc şi e o datorie chiar. Sfinţenie, mucenicie, model de viaţă curată, generoasă, jertfelnică. Aceasta e ortodoxia noastră românească. Văd că occidentalii îi acuză pe sârbi; nu, sunt mai vinovaţi ceilalţi. Eu citesc un ziar bisericesc grecesc care mereu scrie de răul pe care îl face Vaticanul. Eu nu prea sunt pentru ecumenism; a avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit pan-erezia timpului nostru. Eu îl socotesc produsul masoneriei; iar relativizează credinţa adevărată: de ce să mai stau cu ei care au făcut femeile preoţi, care nu se mai căsătoresc, iar în America, Anglia şi alte ţări au legiferat homosexualitatea. Familia e sfântă. Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul. Pe de o parte se recunoaşte că Dumnezeu a creat omul bărbat şi femeie; omul întreg este bărbat şi femeie. Şi de fapt , în căsătorie se depăşeşte plăcerea trupească; vin atâtea griji, o mână de copii, ceea ce e trupesc este depăşit, dar totuşi este şi preţuirea asta; legătura completă. Eu cel puţin aşa am trăit-o… Nu mai e viaţa mea întreagă, nu mai e soţia mea; câtă sensibilitate, câtă iubire a unuia pentru altul… Se poate scrie o carte despre sfinţenia în căsătorie… În Occident se destramă, nu mai există căsătorie; ăsta-i Occidentul… li se pare importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează omenirea. În Suedia numai 3% se căsătoresc, trăiesc aşa… În Olanda îi vezi în doi, bărbat şi femeie împerechindu-se în vitrină. În America au legiferat homosexualitatea, drogurile. De fapt unde-au ajuns ei?… N-au nici o înţelegere a tainei… Eu am scris în „Dogmatica” mi se pare; Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul întreg e bărbat şi femeie.” Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg. Cât de împuţinat eşti după ce nu mai ai femeie… cât de neîntreg eşti… Cine te iubeşte; te iubeşte soţia cel mai mult; te iubeşte bărbatul cel mai mult; nu există altul care să te iubească aşa de mult… Nu mai socoteşti că ăsta e al meu, ăsta e al tău… atunci toate sunt comune. Acelaşi nume, toate lucrurile sunt comune, el are grijă numai de ea, ea are grijă numai de el… e imitaţia Sfintei Treimi într-un fel… e o fiinţă în două persoane. Toţi ceilalţi sunt destul de străini, chiar copiii; merg cu copiii lor acolo; dar soţia rămâne lângă bărbat, bărbatul lângă soţie, este o unitate deplină între unul şi altul. Oficializarea homosexualităţii poate fi acea urâciune apărută în faţa lumii din Apocalipsă; Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 din Epistola către Romani vorbeşte despre asta: „Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Asemenea şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii.” Noi trebuie să fim creştini şi să menţinem această

345

rânduială, această unitate; nu mai eşti întreg… Treaba lor ce fac ceilalţi; noi trebuie să susţinem ceea ce este creştin şi să punem în aplicare: creştinismul ortodox. Am scris în tinereţe un articol în „Gândirea”, pe care l-am inclus şi în cartea „Ortodoxie şi Românism”, se chema „Cele două împărăţii”: era un rus Vâşeslavţev care spunea că în stat se uneşte ceea ce dumnezeiesc cu ceea ce e diavolesc; adică pe de o parte statul e menit să menţină o unitate în popor, iar pe de alta se foloseşte de sabie, de forme aspre. Şi eu spun că nu; statul este „supuneţi-vă stăpânirii” şi cred că trebuie militat pentru un stat creştin. Ca să se ajungă să se folosească cât mai puţin de metodele acestea aspre. Cred că merge prea departe când spune că într-un stat se uneşte divinul cu diabolicul; dar nu e ca Împărăţia Bisericii în care nu e nici un fel de folosire a forţei. Ei, statul trebuie să înainteze spre această stare dar nu poate ajunge acolo, căci noi înşine nu suntem la măsura aceasta. De aceea Pavel spune: „supuneţivă stăpânirilor”, fără asta nu putem căci suntem într-o fază imperfectă, şi atunci ne trebuie şi statul, un stat care să folosească şi forţa, dar numai cât e strict necesar; ca nuiaua unui părinte. Dar trebuie să căutăm să avem statul cât mai creştin; şi statul românesc a fost înainte destul de creştin; nu intrase masoneria; acum… sunt interese individuale, masonerie, ateism…câte şi mai câte… Trebuie să milităm pentru un stat creştin; cât mai creştin. Citiţi vă rog articolul ăsta „Cele două împărăţii” şi „Despre etica naţionalismului”. Ei, v-am spus câte ceva aşa… MIORIŢA

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânţi.” Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca (Basarabia) „Mioriţa o zicem oricând, la moarte, la nuntă. Deşi e vorba de moarte, ea ne aduce linişte, pacea sfântă.” Savu Constantin 69 ani în 1944 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Mioriţa o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe pământ.” Roşca Matache 72 ani în 1935 –Cornova-Ungheni (Basarabia)

346

Ascultăm izvoarele şi ele ne învaţă că şi noi trebuie să cântăm. ca să audă izvoarele. Ce e Mioriţa? E un cântec mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a înţeles că trebuie să stea gata de moarte.” Bâncă Elisabeta 45 ani în 1939 –Topolog-Tulcea „Privim în zare dimineaţa şi ne rugăm.” Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele-Braşov „Când cântă omul. ciobanul a înviat. ca şi cum ar fi trăit. Dorul este izvorul de viaţă. seninătatea ciobanului ne este un exemplu.” Răileanu Dochia 18 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „M-am alinat cu cântecul. vezi imagini frumoase şi te linişteşti.„Mioriţa mă însoţeşte peste tot. se bucură toată firea. după ce spun rugăciunea.” Ciută Petre 60 ani în 1943 –Stăneşti-Gorj 347 .” Tătăranu Sultana 85 ani în 1978 –Gemenea-Dâmboviţa „Dacă mortul n-are pe nimeni. se cântă Mioriţa din bucium. spun şi Mioriţa. şi să-l jelească. ştia că se duce cu nuntă şi cu toate ale lui.” Golea Petre 79 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mioriţa e un mijloc de linişte şi de înălţare. De dor. munţii. Seara.” Gagiu Florea 60 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Ciobanul a fost liniştit.

Dar dacă au trecut mulţi ani.” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Mioriţa e cântecul neamului. o vatră veche a neamului nostru.” Tipuriţă Valer 85 ani în 1980 –Vale-Sibiu 348 .” Neacşu Gheorghe 89 ani în 1957 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Faptele s-au petrecut cândva. Mioriţa ne-a călăuzit prin puterea sufletească a păstorilor. Ea vine de departe şi a mers împreună cu noi în toate veacurile. Trebuie transmisă exact.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa -Epir „Mioriţa e tot o vatră.” Stângă Petre 75 ani în 1959 –Dobroteşti-Teleorman „Noi cu toţii am fost cândva împreună şi de acolo vine cântecul.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana-Vaslui „Cu sfinţenie cântăm colindul Mioriţa. „Mioriţa e ca o istorie primită cu gură de moarte. care ne-au despărţit. Ea răspunde la cea mai mare întrebare: Ce este viaţa şi moartea. de vină nu e Njala arudă*.„Mioriţa este muma poporului român. dar numai la sărbătorile de iarnă.” Tola Victoria 38 ani în 1940 –Gopeşi -Macedonia *Mioara plăviţă -în dialectul aromân. ca un testament.

ele stau ca o oştire şi mă ascultă . care de multe ori îmi inundă grădina de zarzavat. vin grămadă sar pe mine. Cunosc şi Mioriţa auzită de la ciobani. Se cântă la orice sărbătoare.” Rusu Gheorghe 54 ani în 1938 –Cubolta –Basarabia „Nu pot trăi fără oi. Cântecul îmi e nelipsit.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) 349 . dar înving.” Costache Radu 71 ani în 1954 –Periş-Ilfov „Mă războiesc cu Dunărea. când le cânt. Cânta de răsuna satul. O cânt şi la nuntă. Era baci la stâna de obşte. la porneală.„Cânt Mioriţa şi Ciobăneasca una după alta. Tot el buciuma la Sfântul Gheorghe în patru zări. am colindat păşunile căutând oile şi cântând Ciobanul care şi-a pierdut oile până m-am liniştit. Am învăţat Mioriţa de la Ştefan Vodă. e formată din două cântece legate între ele.” Răzneanu Toma 74 ani în 1938 –Dişcova-Orhei (Basarabia) „Am păscut oile de mic.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Le cânt oilor la culcare. ele se leagă.” Cociog Ion 55 ani în 1939 –Ostrov -Tulcea „Ciobăneasca se cântă la orice sărbătoare.” „Am umblat prin sat. la şezători. altfel nu au înţeles. la zile mari. la sculare. cioban venit în sat din Moldova.

pe jos prin munţi.” Untu Petrea 70 ani în 1935 –Bârnova-Iaşi „Noi păstorii ne facem la răscrucile drumurilor fântâni de pomană. Eu nu ştiu carte. Ciobanii. cojoc. Postesc miercurea şi vinerea. tărchilă. sâmbăta dau pomană frupt. cu vecinii. Unul din păstorii străbunicului a fost pustnic pe Rarău. Purtau cârlig.” Costicea Petre 81 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Sunt baci la stâni.” Cârşmari Ion 75 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Mulţi din sihaştrii noştri au fost păstori. la mânăstire. pentru sănătatea oilor. cu breasla lor.” Brădean Atanasie 59 ani în 1938 –Cisnădia-Arad „Am păstrat liniştea sufletului ca o sfinţenie. ca să bea toţi trecătorii. jocurile lor. Înainte de Înălţare mergeam cu fraţii.„Fă-mi o Mioriţă…” „Eram atât de pătrunşi de puterea datinei încât păstorul se supunea necondiţionat legii strămoşeşti şi primea pedeapsa – uneori chiar moartea – cu seninătate pentru ca păcatul să nu se perpetueze şi onoarea obştii să rămână neştirbită. chimir de aramă şi cuşmă ţuguiată. Cânt Ciobăneasca din gură şi din fluierul meu.” Pană Ion 73 ani în 1948 –Nehoiu-Buzău 350 . Nu poate un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire. ceata lor.” Bahrin Teofan 62 ani în 1929 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Strămoşii noştri au fost ciobani şi au venit din Ardeal.” „Am căutat să fiu cinstit şi curat ca o lumânare. Înainte aveau hora lor. dar am învăţat să citesc semnele pământului şi ale cerului. ca să ne primenim sufletul înainte de a începe munca.

în alb şi negru.” Vidraşcu Petre 58 ani în 1943 –Doroţcaia (Basarabia) „Viaţa e o luptă. Merg cu oile tot înainte. de care nu poţi fugi când îţi vine ceasul. Eu şi cu un băiat care mergea în frunte. mirosul ei. Lupta binelui cu răul e viaţa pământească. Când am trecut Dunărea pe gheaţă.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Umblu îmbrăcat în costum naţional. mor. Am fost tare. Dacă poţi. Avem zile bune şi rele. Mulţumim lui Dumnezeu şi de bine şi de rău.” Diamandi Stere 79 ani în 1978 –Aminciu -Epir „Oaia te hrăneşte.„Mama mă învăţa să fiu bun ca vioreaua – care. culorile vieţii.” Gagiu Nicolae 72 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Cerul e cu mine. totul e nimica faţă de veşnicia vieţii. am scăpat. viaţa e o luptă. să faci numai bine. mă ocroteşte. de-o fi să mor.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Am plecat de mic din Munţii Făgăraşului cu oile. moartea e o lege. jumătate din ele s-au înecat. răspândeşte de sub piatră. privind-o te faci om bun.” Brumă Nicolae 82 ani în 1939 –Chilia Veche –Tulcea 351 .” Panait Varvara 52 ani în 1942 –Brădeşti-Dolj „Săracii oameni. învinge cel puternic cu sufletul. călcată în picioare.

Ea n-are sfârşit. Nu este moarte.” Popa Teodor 79 ani în 1935 –Măgurele-Ungheni (Basarabia) 352 . Lângă stână şi casă avem mormântul străbunilor. noi nu ne vom mai întâlni. Haţeg. Moartea e o prefacere. la Pui. Moartea e o prefacere şi n-are ce-mi face.” Cutină Dumitru 77 ani în 1975 –Pleasa (Albania) „Timpul pentru cei vii e curgător. dar în alt fel. un nou început. iar pentru morţi e încremenit. ca să intru în cea încremenită dincolo. Numai limba şi datinile rămân să vorbească despre trecerea noastră pe pământ. ci tot viaţă.„Noi suntem trecători ca iarba câmpului.” Gorea Niculai 72 ani în 1943 –Balta –Bucovina de Nord „Vii la nunta mea?”(înmormântare). care fuge. numai munţii stau pe loc. Cârligei (Dolj).” Cozma Ion 79 ani în 1970 –Stâna de Vale –Bihor „Mioara e ca şi păstorul: vrea să fie îngropată la stână. pe la cătune cu stâni. cu gospodării răsfirate pe Muncel. dar vorbele noastre se vor întâlni. Ciobanu Leanca 90 ani în 1950 –Periş -Ilfov „Nouă păstorilor ne place viaţa.” Axinte Ion 79 ani în 1951 –Brazii –Ialomiţa „Când voi ieşi din vremea curgătoare.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana –Vaslui „Umblu cu oile prin Hunedoara.

” „Tatăl meu n-a putut muri până nu s-a iertat cu turma. S-au adus osemintele în zece care. La locul numit Şapte Fraţi unde erau şapte tufani îngemănaţi. ardea o candelă în scorbură.„Păstorii lăsau pomana pentru ciobanii morţi pe drum. În 1926 am cerut să ne aducem morţii în sat. Morţii îi duceam tot la Văleni.odată . din Văleni în Buriaş. împodobite cu brad.” Şapteboi Spiridon 69 ani în 1936 –Cornova-Ungheni (Basarabia) 353 .” Nae Ion 88 ani –1965 Periş -Ilfov „N-avem coşciuge. fixate cu cuie de lemn. Crucea şi-o făceau unii din coarne de capră încrucişate. Am bătut parul şi am spus: acuma suntem în satul nostru!” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Aşa a fost din bătrâni…” Veţian Maria 62 ani în 1988 –Şerbeni -Mureş „Merg pe drum torcând.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Ştiu istoria satului. din cauza inundaţiilor provocate de Ialomiţa. sub un tufan rămuros. pentru că arsese .” Roznovan Voica 76 ani în 1958 –Răstoaca -Vrancea „Noi suntem oameni însemnaţi de Dumnezeu ca să fim păstori. Am luat parte la mutarea vetrei satului de către autorităţi.o oaie bolnavă. aşa cum e dat femeii.

dar legaţi de rădăcină.„Am păscut oi toată viaţa. ciobanii înfrăţiţi se legau prin jurământ în faţa bătrânilor. aceleaşi unelte. omul care se mişcă spre deal şi munte.” Geavela Sotir 75 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Păstorii sunt mişcători. cu cât vrei să-l scoţi.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) „Baza păstoritului nostru era ceata de păstori. veniţi din Moldova. Port costum naţional. de aceea ne-am putut păstra obiceiurile. Românu-i ca părul. şapte rădăcini îl ţin.” Cârşmari Constantin 60 ani în 1980 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Păstor înseamnă omul înălţimilor. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul. Nu e un adevărat păstor cel ce n-a mers şi n-a suferit pe drumurile păstoreşti. cu atât se ţine mai bine. Nu mă simt bine în straie domneşti. Nu pot trăi fără oi.” Trăznea Gheorghe 79 ani în 1958 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de păstori venit din Munţii Apuseni. care ne-a unit pe toţi: aceeaşi construcţie. Ne-am înfrăţit cu alţi păstori. În trecut. Stâna a fost nelipsită pe imaşul satului.” Curmei Teodor 87 ani în 1969 –Hârtop-Orhei (Basarabia) „Românul e născut să fie stăpân liber. De-am face pământul străveziu.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa –Epir 354 .” Dima Tudorache 75 ani în 1958 Pleasa (Albania) „Stâna e un lăcaş naţional. devenind fraţi. ar fi numai oase de-ale noastre.

ne legam sufleteşte ca fraţii. unul de colo.” Niţu Nicolae 84 ani în 1955 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Umblu cu plete. ne-am înfrăţit cu ei.Cântecul lui Avram Iancu.” Ghindaru Nicolae 83 ani în 1961-Ciolpani-Ilfov (originar din Muscel) „Iubesc poporul. căci altfel ne ajungea blestemul strămoşesc.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Noi păstorii ştim toate tainele istoriei scrise pe pământul ţării. Aici erau mai mulţi de-ai noştri. Chilia. dar ne-am păstrat limba şi obiceiurile. cu straie ca din vechie. Am târlit de mic.’ Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal.„Păstorul este peste tot acelaşi. La stâni cântam . cum înfigi un piron într-un pom verde.Deşteaptă-te române’ şi . zburam cu gândul. Eu am trăit pentru suflet. la Reni. inima mea e ca a lui Iancu Jianu.” Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 –Casimcea-Tulcea (originar din Topârcea –Sibiu) „Am trăit alături de bulgari. Curgea negura printre pini şi îmi creştea inima ştiind că eu văd ceea ce alţii nu văd. Unul de colo. de sârbi. dând ocol pământului. Am mers cu oile în sudul Basarabiei. Am rămas în Dobrogea.” Zisu Nicolae 56 ani în 1942 –Coceani –Macedonia „Privind noaptea la stele. nu pentru bani.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia 355 . Cetatea Albă. În faţa durerilor celor mulţi. Am dus viaţă de sihastru.

nu pot trăi fără iarbă şi fără cântecul privighetorii.” Tudor Gheorghe a Irinei –plugar şi păstor. şi vântul. niciodată nu sunt singură. care curge într-un anumit fel.” Niţu Ilie 73 ani în 1953 –Periş –Ilfov „Când merg cătră câmpie. aşa şuieră de subţire când stă să plouă.„Omul e înfrumuseţat în muncă de copaci. de gândeşti că zice din frunză.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mergi pe câte o cărare şi numai ce auzi cum vâjie iarba. care bate cu grai de om.” Paşcă Maria 65 ani în 1946 –Crişcior –Hunedoara „…acolo unde erau câmpuri largi şi iarba mai bună. Stau sub geana cerului şi simt cum se înalţă de la pământ viaţa. sus e cerul. 76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova „Mi-a plăcut mai mult în codru.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava 356 .” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Nunumai păsările au graiul lor. vite. Clinchetul talăngilor şi dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu şi să-I mulţumesc că văd frumuseţea.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Semne îmi dă şi apa. după mălai. flori. şi izvorul gurliţează (prevesteşte) după cum şi pomii puşpurează (freamătă).

rumeni. viaţa e alta.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Ştiu să împletesc colaci cu viţa în şase ori în opt. pe care o aduc la deschiderea stânii. rotunzi.” Tudose Ion 89 ani în 1946 –Bărăganu –Brăila „Asta are să rămână ca o poveste pentru urmaşi. pământurile s-au încheiat. cântând din fluier şi din gură sau povestind întâmplări de demult. să stea strânşi lângă focuri sub cerul liber. Astăzi zboară sufletul în alte părţi.” Panait Ion 78 ani în 1986 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de mocani. mari. nu mai există.” Ichim Ion 55 ani în 1940 –Somova -Tulcea 357 . iar pe vechile imaşuri se fac semănături.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „În fiecare an împletesc din spicele cele mai frumoase barba lui Dumnezeu. Am învăţat de la ciobani să vorbesc în proverbe şi pilde. galbeni ca soarele de pe cer… îmi place să ţes în toate culorile fagului. Nu mă culc decât când se culcă soarele. Oameni care să iasă în lume. dar Mioriţa nu se mai naşte.„Te avem ca pe un munte.

nu e numai simţirea unei necesităţi de a fi cu ea. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi de vrăşmăşie. datorită distanţei şi trebuinţei de ea. doina şi dorul. El nu e numai gândirea cu plăcere la fiinţa iubită. în care trăieşte poporul român. dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite. îţi trebuie o anumită stare sufletească. nu din pornirea spontană de a da glas dorului real. Cântarea lui în cor e pentru spectacol. 358 .” Corneliu Zelea Codreanu Părintele DUMITRU STĂNILOAE (1903-1993) Există trei elemente reprezentative pentru spiritualitatea românească. Dorul e duioşia distanţei. dar depărtată. Dorul e apropiat de tandreţe.DESPRE DOR ŞI CÂNTEC „Pentru a putea să cânţi. „Cântecul de dor şi jale” e cântat de român când e singur. Ci în dor e prezentă într-un fel propriu şi în grad foarte intens o duioşie. fără echivalenţă în cultura altor popoare: colinda. duioase şi lucide. acela nu poate cânta. Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă. Nici cel ce merge să facă o nedreptate. Dorul e mărturia comuniunii adânci. Dorul este un sentiment greu de definit. un sentiment indescriptibil. Cel ce merge să fure pe cineva. nu e nici numai transfigurarea chipului ei. O armonie în sufletul tău. frânată de meditaţie.

cântarea e un lucru organizat. El cântă solo. o chestiune ritmic-estetică şi de distracţie. Grecul şi reprezentanţii popoarelor mediteraneene cântă când sunt singuri. sau pe rând. părtaşe la aceeaşi spiritualitate traco şi slavo-bizantină. Din scrierile sale: Din istoria isihasmului în ortodoxia română. Pentru el. sau solo. Românul e personal în cântecul dorului şi în cântecul executat în comun. În cor. Sau cântă pe rând pentru a se remarca fiecare.a. A tradus Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (în 12 volume). ci sunt prea declamatorice ca să exprime acea nostalgie. dar într-un mod că se aude vocea fiecăruia fără să se piardă armonia. 359 . cântă şi în cor. Când cântă în cor. Rusul cântă şi singur. Umanul e mai mult decât armonia impersonală. cu toţi. fără să se piardă într-o armonie impersonală. şi poate cu al popoarelor din Estul şi Sud-estul Europei. Cântă împreună pentru bucuria de a fi împreună. Ascetica şi mistica creştină teologia vieţii spirituale. dar nu solo. când cântă împreună. dar persoana este legată de celelalte persoane. Ioan Scărarul ş. Din lucrarea „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român” *Părintele DUMITRU STĂNILOAE este cel mai mare teolog ortodox român şi unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume. Grigorie Palama. Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. cu toţi. Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Căci solo-ul lui e depersonalizat prin încadrarea precisă în ordinea armoniei. Iisus Hristos sau restaurarea omului. Românii cântă pe rând. dar cântecele acestea n-au în ele nostalgia dureroasă a dorului. urmăreşte efectul armoniei şi al puterii care depăşeşte persoana. Teologia Dogmatică ortodoxă. Scara Sf. Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. Viaţa şi învăţătura Sf. în cor. românul nu cântă solo. adică acompaniat de cor. pentru acelaşi efect armonic estetic. un cor.Neamţul nu cântă când e singur. ci cântă cu toţii. sau solo. Dorul românesc stă în legătură cu personalismul comunitar al poporului nostru. modulând fiecare într-un chip propriu o cântare comună.

oricine obţine 360 . căci nici ei nu sunt indo-europeni. peste tot au uşile deschise şi susţinere politică şi economică încât au ajuns până acolo că au început să afirme că ei. tătarii. poţi fi sigur că este înrudit şi ocrotit de aceasta şi că în realitate este exact invers. -turcii.În l. oricât de bine vândute sunt. Est.Sau.Vai de aceştia la Judecata din Urmă!). ţiganii au luptat pentru România şi că sunt legaţi de pământul românesc în timp ce românii sunt migratori(?!). Altă dovadă este indirectă. aceia sunt vânduţi cu trup şi suflet intereselor Ocultei. finlandezii. Astăzi. din Asia. engleză) sau keleti înseamnă răsăriteni. şi anume: -în ziua de azi când cineva este lăudat de către Oculta Masonică. trădând interesele poporului simplu român.La început au încercat cu sprijin catolic şi n-au reuşit. ci mai degrabă este înrudită cu grupul de familii hamito-semitice(din care fac parte şi ţiganii. celţii(Kelts în l. Se pare că celţii sunt din aceeaşi familie fino-ugrică cu hunii. pentru meditaţie. în cărţi de istorie şi literatură. e chiar numele lor.Doar cu telefoanele Nokia nu s-ar putea descurca. celţilor de exemplu li se face reclamă că au fost civilizatorii vechii Europe şi că în afara lor nu era alt popor care să construiască o civilizaţie şi cultură demnă de luat în seamă.Această idee este falsă.Această familie fino-ugrică nu face parte din familia indo-europenilor. Dovada că celţii sunt fino-ugrici şi nu indo-europeni. -finlandezii sunt puternic susţinuţi politic şi economic de către Ocultă.”KELETI” în l. -vedem că ungurii sunt susţinuţi puternic de Ocultă. Limbă. Credinţă şi Ţară.Deja controlează DacoRomânia(după 1000 de ani de lupte şi intrigi au reuşit să cucerească România fără să tragă un singur glonţ. în CD-uri New Age cu muzică relaxantă. cât au fost susţinuţi politic şi economic de Anglia şi SUA şi chiar de Germania(deşi împotriva voii ei). -ţiganii. celtică. dar nu mai puţin adevărată. în realitate este rău(şi invers). dacă despre cineva Oculta zice că este bun.Concret. engleză. popor venit din Răsărit.Şi trebuie de amintit o ipoteză de ultimă oră ce trebuie verificată.Prin urmare. „gipsy”=ţigan este o prescurtare de la „egiptian”=egiptean). maghiară înseamnă Răsărit. dar o vedeţi în mai toate filmele de la Holywood promovată.Aproape toate popoarele eurpene vestice îşi revendică o origine celtică şi nu indo-europeană.Iar dacă sunt şi români la conducere.Asta pentru că sunt parazitate şi conduse de indivizi de alte etnii şi de alte origini decât cea indo-europeană(ceea ce se întâmplă şi la noi unde de la 1714 suntem conduşi doar de străini de Neam. iar acum cu sprijinul Ocultei Masonice şi-au văzut visul împlinit). turcii. ci egipteni.

fizic. infectându-i cu HIV. finlandezii. aici a fost Raiul. adică OCULTA MASONICĂ contra zalmoxienilor în antichitate şi contra creştinismului (ortodox. care folosesc astfel o religie …)ci al raselor.Iar aceştia îi urăsc de moarte pe indo-europeni(iar pe daco-români. (n. deh. dar nu poţi face dreptate cuiva nedreptăţind pe alţii. sau protestant) în zilele noastre. adică adevăraţii Fii ai lui Avraam. „Corb. lumea este condusă de hamito-semitici. nu în vremuri de pace ca acum. 361 . inteligenţi. iar prin spate. la corb nu-şi scoate ochiul” zice o vorbă străveche dacoromână. făcându-l să şi-o uite sau s-o urască. atunci înţelegem de ce celţii. nu al religiilor(ele sunt folosite doar pentru a manipula masele. hunii(ungurii). cel mai mult. (sunt hamito-semitici) dar toată mass-media le face publicitate şi nu le zice nimic. suntem blânzi smeriţi. Gândiţi-vă ce ar fi păţit poporul daco-român dacă ar fi aruncat câţiva români Turnurile World Trade Center.Ne-ar fi bombardat SUA până ce îi predam noi pe autorii morali. hepatită de tip B sau C. în mucenicie. cu bani.SUA nu poate să-i prindă pe terorişti?NU VREA. vin cu zâmbete. Van Helsing face distincţie între evreii kazari(adică cei ce stăpânesc Oculta Masonică) care sunt. nu într-adevăr). dându-i alimente şi îmbrăcăminte ieftină dar nenaturală. mistificându-i Istoria. de fapt huni trecuţi la mozaism(huni. oricum erau de origine non-indoeuropeană) şi evreii normali. -arabii. care am văzut deja.Şi pentru că nu pot fi ca noi.Dacă e adevărat şi nu doar o altă mistificare a Ocultei Masonice.Hamito-semticii contra indoeuropenilor. PENTRU CĂ OCULTA MASONICĂ NU-I DĂ VOIE SĂ-I PRINDĂ PE HAMITO-SEMIŢII PE CARE EA ÎI PROTEJEAZĂ.adeverinţă că este rrom(ţigan). ne distrug neamul otrăvindu-i apa. sau i-ar fi găsit cu sateliţii într-o zi.Vai de aceia însă. deşi pe faţă nu recunosc. catolic. ci.b. arabii sunt aşa bine văzuţi şi protejaţi şi pot face orice în lume nimeni nepedepsindu-i (decât formal. cu promisiuni.) De ce pe noi ne urăsc cel mai mult?Pentru că noi suntem leagănul Omenirii.Nu sunt împotriva nici unei etnii. spiritual şi sufletesc declanşând epidemii de boli cu viruşi rezistenţi la antibiotice. etc. preferă să ne distrugă! -într-una din cărţile sale. fie că e român sau altceva. chiar de s-ar fiascuns în peşteri!!!Aşa este? Aşadar. nu-i critică pentru toate ororile pe care le fac şi nu-i opreşte nimeni. suntem Părinţii Indo-europenilor şi ne invidiază pentru aceasta.Căci atunci va fi Biserica Creştină una. aerul. deşi ar putea!!). turcii. sărăcindu-l şi distrugându-l moral. are admitere fără examen în facultăţile de stat (!!). Trăim un război.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful