MIC ESEU ETIMOLOGIC Despre Istoria daco-românilor (cu scurte comentarii personale

)
ARHIVA GETO-DACICA

1

2

Capitolul I NUME DE ŢĂRI, POPOARE, POPULAŢII, TOPONIME-pag. 32 Capitolul II HIDRONIME-pag.69

Capitolul III NUME PROPRII-pag.74 Capitolul IV ALTE DENUMIRI, CUVINTE OBIŞNUITE, ETC. pag.110 Capitolul V CULEGERE DE TEXTE SCURTE, ARTICOLE, ETC.-pag.147 Capitolul VI DICŢIONARE-pag.232 Capitolul VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA-pag.289 Capitolul VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA pag.304 Capitolul IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI„ROŞU,GALBEN,ALBASTRU” pag.315 În loc de epilog-pag.317

3

Moto: LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ de Alecu Mateevici (preot ortodox şi poet din Basarabia) Limba noastră-i o comoară În adâncuri înfundată Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată. Limba noastră-i Foc ce arde Într-un neam, ce fără veste S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste. Limba noastră-i numai cântec Roi de fulgere, ce spintec Nouri negri, zări albastre. Limba noastră-i graiul pâinii Când de vânt se mişcă vara, În rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au Ţara. Limba noastră-i frunza verde Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plânge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cât îi de darnic Graiul Ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade, Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le’nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri. Limba noastră îi aleasă Să ridice Slava-n Ceruri Să ne spuie-n hram şi-acasă
4

Veşnicele Adevăruri. Limba noastră-i Limbă Sfântă, Limba vechilor cazanii, Care-o plâng şi care-o cântă Pe la vatra lor ţăranii. Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul Al uitării’n care geme. Strângeţi Piatra Lucitoare Ce din Soare se aprindeŞi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată.

5

Mihai Eminescu
Rugãciunea unui dac Pe cînd nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sîmburul luminii de viatã dãtãtor, Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeuna Cãci unul erau toate si totul era una, Pe cînd pãmîntul, cerul, vãzduhul, lumea toatã Erau din rîndul celor ce n-au fost niciodatã, Pe-atunci erai Tu singur, incît mã-ntreb în sine-mi Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi? El singur zeu stãtut-a 'nainte de-a fi zeii Si din noian de ape puteri a dat scînteii El zeilor dã suflet si lumii fericire El este-al omenimei izvor de mîntuire. Sus inimile voastre, cîntare aduceti-i ! El este moartea mortii si învierea vietii! Si el îmi dete ochii sã vãd lumina zilei Si inima-mi împlut-au cu farmecele milei, Din vuietul de vînturi auzit-am al lui mers Si-n glas purtat de ape simtii duiosu-i viers Si tot pe lîng-acestea cersesc înc-un adaos; Sã-ngãduie întrarea-mi în vesnicul repaos ! Sã blesteme pe-oricine de mîne-o avea milã, Sã binecuvînteze pe cel ce mã împilã, S-ãsculte orice gurã ce-ar vrea ca sã mã rîdã, Puteri sã puie-n bratul ce-ar sta sã mã ucidã, Si-acela dintre oameni devinã cel întîi Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o capãtîi. Gonit de toatã lumea prin anii mei sã trec, Pîn' ce-oi simti cã ochiu-mi de lacrime e sec, Cã-n orice om din lume un dusman mi se naste, C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cunoaste Cã chinul si durerea simtirea-mi a-mpietrit-o -Cã pot sã-mi blestem mamã, pe care am iubit-o, Cînd ura cea mai crudã mi s-ar pãrea amor...

6

Poate-oi uita durerea-mi si voi putea sã mor. Strãin si fãr' de lege de voi muri, atunce Nevrednicu-mi cadavru în ulitã l-arunce, S-aceluiã, Parinte, sã-i dai coroana scumpã, Ce-o sã amute cîinii cã inima-mi s-o rumpã, Iar celui ce cu pietre mã vã izbi în fatã, îndura-te, stãpîne, si dã-i pe veci viatã ! Astfel numai, Pãrinte, eu pot sã-ti multumesc Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc. Sã cer a tale dãruri genunchi si frunte nu plec, Spre urã si blestemuri as vrea sã te înduplec, Sã simt cã de suflarea-ti suflarea mea se curmã Si-n stingerea eternã dispar fãrã de urmã !
(Poezii postume, 1876)

A Dacian's Prayer When death did not exist, nor yet eternity, Before the seed of life had first set living free, When yesterday was nothing, and time had not begun, And one included all things, and all was less than one, When sun and moon and sky, the stars, the spinning earth Were still part of the things that had not come to birth, And You quite lonely stood... I ask myself with awe, Who is this mighty God we bow ourselves before. Ere yet the Gods existed already He was God And out of endless water with fire the lightning shed; He gave the Gods their reason, and joy to earth did bring, He brought to man forgiveness, and set salvation's spring Lift up your hearts in worship, a song of praise enfreeing, He is the death of dying, the primal birth of being. To him I owe my eyes that I can see the dawn, To him I owe my heart wherein is pity born; Whene'er I hear the tempest, I hear him pass along Midst multitude of voices raised in a holy song; And yet of his great mercy I beg still one behest: 7

Hunted by humanity. And I forget my suffering. And may. Till comes at last the evening. But rather ask that you in hating compassion show. Popescu) (Homepage)|(titles) BALADA ÎNŢELEPTULUI ZALMOXE 8 . an outcast among men. Until from persecution myself I do not know. Believe no matter whom who slanders my renown. your breath will mine efface. Give power to the arm that lifts to strike me down. and learn at last to die. And into endless nothing I go. o God of mercy. Dishonoured let me perish. o God. Thus only. While for the one who in my face does callous fling a clod In your eternal kingdom reserve a place. My body less than worthy to block the gutter then. To gain eternal blessings my head I do not bow. in whose love I have grown. 1 sept. (1879. let me my whole life fly Until I feel from weeping my very eyes are dry. That I may hate my mother. Till hating and deceiving for me with love will vie. gracious Father. But blessings upon him who does my soul defame. Let misery and horror my heart transform to stone. Translated by Corneliu M. Let everyone detest me no matter where I go. a crown of diamonds wear The one who gives my heart the hungry dogs to tear.That I at last be taken to his eternal rest. Be curses on the fellow who would my praise acclaim. can I requitance give That you from your great bounty vouched me the joy to live. Let him upon the earth above all others loom Who steals away the stone that lies upon my tomb. and leave no trace.

acum. Întemeietor. Măcar c-o ştim Din fragedă pruncie! El fi-va rege mai presus chiar decât mine Dar nu peste lumească împărăţie. preamărite rege. (E drept că unii cred C-ar fi chiar Însuşi Dumnezeu-Zalmoxe 9 . uitat-am să o făptuim. Un vajnic călător Prin lumea-ntreagă.ŞI A REGINEI HESTIA VECHIUL TESTAMENT GETO-DACIC de Sebastian Vîrtosu -Tyraxes. (Ba unii spun ca să ne mustre). deci. El fi-va Sânt şi Rege Şi Zeu şi Mare Preot. Nu e Zalmoxes a toate CreatorulAl nostru Unic ZeuDeşi îi poartă acelaşi nume. Ce facem. eu îl poftesc! Şi să-l trataţi ca pe un rege Şi ca un mare Înţelept! Căci despre acesta Fost-am în vis înştiinţat Că va veni s-aducă Legea. tot poporul Cu drag îl va iubi. Întru aceasta. Pe loc. Ce noi. Sosi la tine şi la noiBoierii tăi-să ne salute. Un Înţelept. îl alungăm Sau îl scurtăm de cap? -Ba nu cumva să faceţi asta De nu vreţi aspru să vă pedepsesc! Lăsaţi mâncarea şi-mbuibarea.

cum ştii prea bine. A sosit ca într-un vis Amintindu-mi cu blândeţe Despre legile străbune. De nimeni cunoscut. alte Legi. Iar apoi. Le oferim. -Ziua Bună Tyraxes. Să văd oameni noi şi sate. -Ah Zalmoxe.dar. pe toţi 10 . Domnia fie-ţi lungă. Copiii mângâiere Şi pace la hotare!Mă înclin Şi-ţi mulţumesc că m-ai primit! Bărbaţi prea nobili. Acelora ce vin cu gânduri bune. Daci munteni şi costoboci. După cum bine-aţi aflat. Pentru asta te-ai întors?Zise unul din Boieri. S-a-ntâmplat ceva sublim! O Fecioară. cucernice Zalmoxe Şi bine-ai venit la noi! Pâinea şi sarea sunt pe masă. Dreptatea să dezgroape. Prea-nţelepte rege. pe negândite. o Regină. Şi să mă-ntorc de-ndat’ În Ţara mea.Venit aicea pe Pământ În chipul umilinţei. Să-nţeleg cum merge viaţa Precum stelele pe cer. geţi din vale. Regi şi preoţi. Am plecat să aflu multe Despre lumea neştiută. De puţin timp m-am întors De prin cele ţări străine Ca să vă fiu de folos.Să ne-nveţi pe noi.) -Pofteşte.Om prea nobil. căci Neamul nostru Geme de păcat.

Cât despre mine. e treaba mea. Din Fii ai Soarelui. 11 .pleca-voi în Pământ Ca-ntr-un mormânt. mă fac părtaş Cu cel ce-l chinuieşte! Eu n-am venit să fac averi Prin lucruri sfinte şi poveşti. Să cuget. Nepăsarea şi uitarea Şi-ascultaţi ce am a spune. l-aţi uitat. să vorbesc.Legile Blajine?Acestea le primirăm De la ai noştri mândri taţi Cu multă vreme-n urmă! -Atunci. prea nobili şi viteji bărbaţi De ce nu le mai respectaţi? Poporul simplu. Cum credeţi că veţi mai scăpa De judecata dreaptă a celui Unic Zeu? Din Fii curaţi. preanobili şi viteji bărbaţi. nu doar vin va fi şi hrană Pentru trupul stricăcios. Prealuminaţi. vedea-veţi ce veţi face mai departe. Astfel le grăi Zalmoxe-cel cu mare nume-. Fi-veţi invitaţii mei. Căci nu vine de la mine! Veniţi mâine la banchet. Ţara. ura. cui vrea s-asculte! Lăsaţi pizma. Ci şi multe-nvăţături curate Pentr-un suflet luminos. Ci. Unde. dezbinarea. să mă rog la cele sânte Ca Bunul Dumnezeu să-mi ierte îndrăzneala De-a vă-nvăţa pe voi.Cum dar Să nu vin să vă mustru şi să-ndrept Ce e stricat? Şi n-am venit din voia mea! Căci dacă eu suport o nedreptate Şi nu mă scol. Apoi. o aţi lepădat. ajuns-aţi Fii întunecaţi. Dar dacă văd pe altul în necaz Şi nu mă scol.

Pielea-i străvezie Albă ca neaua.îndată ce mâncară şi băură ai săi oaspeţipână terminară. Gura-i delicată Buze precum fraga. a doua zi. Nespus de frumoasă. Regina noastră Ne-a lăsat prin veacuri Un model de viaţă. Sufletu-i curat Şi nevinovat. Tare ca o zână Însă mult mai blândă. Trupu-i feciorelnic Gingaş şi sfielnic Inima-i blajină De dreptate plină. Fără şiretlicuri. Cu ochi precum cerul Cel fără de nori. începu a zice acestea: -Acum multă vreme Şi ani nenumăraţi Trăit-a.Celor adunaţi. Ea. dar. Cu respect în toate Şi în curăţie. Hestia. odată Peste ai săi daci O Regină mare. Plin de demnitate. al ei nume. Dar necruţătoare Şi neîndurătoare Cu păcatul lumii Şi cei ce-l iubesc. Iar apoi. 12 . -ţinându-şi promisiunea. Cu cosiţe blonde Rupte ca din Soare.

El. Primit-am spre păstrare Şi ca amintire. Cel „fără de Timp”. Iar cei ce le respectă Şi-n inimă le scriu. Legile Frumoase. Şi astfel. cu bucurie. Legile Blajine. Astfel le grăia: -„Dragi copii ai mei . Toţi le împlineau! Şi Regina dragă. De la mic la mare. El îmi dete aceste Sânte-nvăţături. al lor suflet De-a pururi fi-va viu!” „De vrei să-ţi fie bine. Plin de bunătate Şi bunăvoinţă Ca într-o frăţie. Astfel. aste Legi Numite-au fost. Ca Regină-a voastră De Zalmoxe-aleasă. Nevăzut de nimeni Decât numai de sânţi. de oameni. O veşnică odihnă În Raiul ceresc. De Lumină pline! Şi nu le călcau! Toţi. Zalmoxe Bunul.Fără răutate Ură şi hoţie. O credinţă mare Şi Legi de cinstire De la Zeul nostru Singur Dumnezeu Creator a toate Câte le vedem. 13 .

Acestea să le faci!”. Că nu o poţi reface. Lui să te închini! Şi să-l iubeşti ca pe un Tată. de vei săpa Tunel sau mină. tu. de faci o casă Sau un drum din pietre grele. şi nu-l poţi face Cum era. Nepoţii tăi îl vor simţi! 3. 4. N-o blestema Şi n-o strica. Ţi-e Soră dar şi Frate. ca hrană Sau ca adăpost. Tu degrab’ să-ţi ceri iertare. Cel mai bine ar fi. 14 .Un COPAC de vei tăia. Răul ce i-l faci acum. A)1. de îl distrugi. Îmi spuse apoi Regina Cu multă-ncredinţare. nu contează.NATURA dimprejur. Mai apoi de la PĂDURE. Căci MUNTELE. Doar Dumnezeu! 5.În MUNTE. DALB MOŞ Atoatefăcătorul.”Să crezi într-unul DUMNEZEU. Căci şi alte vietăţi Se foloseau de el. Întâi şi-ntâi să-ţi ceri iertare Şi-apoi porneşte de forează. Şi nevăzut de nimeni dintre vii. el se sufocă. Căci atunci. Lui să-i jertfeşti-de bunăvoie-ce ai mai bun! B)2. De la el să-ţi ceri iertare. precum COPACUL.Pe PĂMÂNT. Nu-i al tău.

Tot ce ea ne dăruieşte Să luăm cu-nţelepciune. te va respecta la rândul lui! 6. Căci nu pentru aceasta El ni le-a creat. Să-ţi ceri iertare. Nici pentru banii de pe blănuri. căci peşti şi alte vietăţi Cu toţii vor dispare.Dar şi aici să ai de grijă Să nu ucizi mamă cu pui. Ci. coarne. pentru plăcere. Că nu-i ceva mai strigător la cer Decât ca cineva să lase pui fără de mamă! Ai grijă. Căci el.Natura. uşoare Şi drumuri pe pământ. aşa ceva nu prea se iartă. e păcat. pietruite. Făcând aşa. Doar Dumnezeu! 8. un singur fir de păr nu poţi crea. Să nu distrugi ce nu-nţelegi sau nu iubeşti! Că nu le poţi reface cum au fost. el poate să respire Şi astfel. Neclădind case uriaşe Şi nici drumuri late.Să nu vânezi. a sa menire are Pe care tu n-o înţelegi. 9. Se supără Zalmoxe-Domnul. Şi mai ales ca s-o păstrăm intactă. Căci tu de faci aceasta. 15 .O APĂ sau un LAC de vrei să seci. Să-ţi ceri iertare. Dar dacă totuşi vrei s-o faci. animale. Iar tu.Un FIR de IARBĂ să nu rupi.Să laşi PĂMÂNTUL Liber să respire. case mici. fost-a nouă dăruită S-o stăpânim-e drept-dar cu blândeţe. Doar Dumnezeu! 7.

Ce stă pe munţi de aur Şi nu-i cuprins de lăcomie. Şi dacă nu-i plătit cinstit La cât ar merita. asupra noastră. fără de el. nu-l înşală. nu ucide prunci În pântec. Ce nu ajunge stăpânit 16 .Să fii OM de OMENIE. Iată. Nici un sânt din lumea-ntreagă Nu e sânt. ce vede totul. fără cântec Şi fără să-i iubească. acela-i OM de OMENIE Ce nu ucide alt semen de-al său Cu vorba sau cu fapta. Să fim deci mulţumitori Şi cu foarte mult bun simţ! C)10.Acela-i OM de OMENIE.Celui OM de OMENIE Nu-i place în trândăvie. 12. 13. Ci lucrează cu folos Chiar la munca cea de jos. Nu minte. Însutit lui îi va da! 14. îmbracă Şi-n casa sa-l primeşte.Acela-i OM de OMENIE Ce pe străin hrăneşte.Ei bine. nici nu-i lasă Goi în stradă. cel mai mare ţel.Cu blândeţe şi sfială Căci suntem administratori Şi nu stăpânii ei pe viaţă! Tot ce facem. Ce-nseamnă. asta te întrebi? 11. Însuşi Domnul Dumnezeu. se răsfrânge Mai apoi. Nu-l fură.

El iubeşte libertatea. N-are oameni în sclavie. Pe copii îi ocroteşte. Precum slavă. Mai mult chiar decât însăşi viaţa. o respectă ca pe mamă. Mărunţişuri şi nimicuri. n-o înşală. Nimenea să nu-l conducă Decât numai Bunul Simţ şi Bunul Dumnezeu Zalmoxe Unul. 17. Nici nu-i răpeşte fără voia lor. 16. Ce te fac pe nesimţite Plin de ură şi de fiere. Nu îi plac deşarte lucruri. 15.OMULUI de OMENIE Nu-i lipseşte bunul simţ. Îi educă şi-i iubeşte! Iar femeia ce-i soţie Al familiei este înger. Nu înjură sau blesteamă Pe bărbat sau pe copii! Iară cea nemăritată 17 . Ţine casa-n curăţie Vrednică-n jertfelnicie. Şi din OM de OMENIE Ajungi mort în plină viaţă.De viaţa pământească. tinde neoprit Spre viaţa cea cerească. Îşi iubeşte mult soţia. Nu o bate.OMULUI de OMENIE Îi place simplu şi curat să fie Dar şi înţelepciunea. Ci. Liniştit traiul să-şi ducă. putere.OMUL ce-i de OMENIE. bani.

Iar voi soţi. Este cel ce lumea-ntreagă Nu are bani. să-l poată cumpăra Fiind nepreţuit. Cu înţelepciune. El grabnic vine şi-şi aduce obolul Fără s-aştepte vreo răsplată. curăţie Şi prin multă vitejie. Însă astă vrednicie Numai astfel se câştigă. fotă sau catrinţă Şi-n picioare opincuţe. Ca un astfel de păcat. părinţi şi medici Nu le-mpingeţi niciodat’ Pe femei să facă asta. Brâie. Cum simţi-se-vor mai bineIe. veţi fi părtaşi! Toţi bărbaţii bărbi să poarte. cozi-împletite Sau pe cap acoperite-. cămeşe.Stă cuminte şi aşteaptă Pe al ei bărbat menit! Nu cumva să se gândească Cum să-ncerce să răpească Pe-al soţiei soţ iubit! Şi nici una nici cealaltă Să nu facă-n veci avort! Nu-i nimic mai rău în lume. 18. Nu prin naştere! Iar femeile. Cel ce luptă pân’ la moarte Pentru ADEVĂR. opinci. Dar dacă cineva. O căciulă capul să-i acopere. 18 . Cel ce are Demnitate. DREPTATE. Brăcinari. Căci atunci.Şi de-i vrednic. îi cere ajutorul.Acela-i OM de OMENIE.

Nu te-ntrista Că nu-ţi găsi-va nimeni Locul în Istorie Ca popor sau ca persoană.Să nu-i bagi în seamă! Ei îşi zic civilizaţi. Abia după ani o mie. 19 . (Fără a avea nimic spectaculos în sine. 21. Pe care Istoria să-l scrie).Acela-i OM de OMENIE Ce crede tare-n DUMNEZEU. Nu un nume într-o carte. smerit îşi duce lucrul Chiar de nimeni nu-l cinsteşte. nu se trufeşte. Ci. Istoria o măsluiesc Şi pe noi ne cuceresc Cu viclenie. Că vor zice numai rele Despre tine. Vin peste noi.19. să clădeşti naţii Şi indivizi cu suflete curate! Iar această bătălie. credinţa schimbă. Dară gol pe dinăuntru. Se vădeşte-n chip curios.Dar când străini de neam şi limbă. Ce-ţi exaltă doar ego-ul. Arătându-te pe tine mare. Dar distrug totul în jur Prin mândrie şi prin teamă. de devenim Străini în propria noastră Ţară. Căruia-i pasă de NATURĂ Şi de semenul său. 20. Cel mai greu. Ci. Să laşi urme ce zidesc în veşnicie.OMUL cel de OMENIE Nu se laudă. nu e Să clădeşti civilizaţii.

Sunt chinuiţi şi umiliţi. Acolo unde Moş Adam şi Moaşa Eva Ieşit-au din Lumină. El porneşte să-i răzbune Fără-o clipă de zăbavă. N-ai vorbi această limbă Nici Credinţa n-ai cinsti. cade-se. Iar dacă stă doar ş-o privi. Şi atuncea. aşa vom şi primi! Căci Ea a fost a Raiului Grădină. Şi pe cei ce simt la fel! Căci de-ar fi doar pentru sine Ar şedea frumos deoparte. Ca tu. Aşa cum o vom ţine. Cu cei răi părtaş va fi! Pe strămoşi să-i ai la suflet. să-i respecţi. n-ai fi aici. pân’ce căzură în păcat. azi.ŢARA. 20 . s-o apărăm şi s-o păstrăm intactă. Ei jertfiră ce-i mai bun. De-aici porniră toţi urmaşii lor. e Pământul.La fel. Făr’de ei. acela-i OM de OMENIE Ce se scoală cu tărie Şi cu mare vitejie. fi-vom noi nepăsători. să fii ce eşti. Nu fi nepăsător. Dar când vede că cei mulţi ai săi. Astfel. De vrei să fii un OM de OMENIE! D)22. E Grădina ce-a fost dată nouă-n grijă De Zalmoxe-Dumnezeu. Raiul. Apărând ce-i SÂNT şi DREPT: NEAMUL. Nu ca s-o umplem de gunoaie sau alte porcării. de vrei să-ţi fie bine Pe Pământ. în toată lumea Precum Dalb Moş a poruncit. să-i aminteşti În a ta inimă şi să le mulţumeşti. pe-ai tăi Părinţi Să-i ai la suflet.Atunci. LIMBA şi CREDINŢA. Nu s-o distrugem sau batjocori.

Să ieşim noi. Tot ce-au jertfit strămoşii toţi De la Crearea Lumii. pân’la noi! Şi-apoi. Preoţi mulţi tu vei aveaCe stau departe de femei Şi carne nu mănâncăSă te ajute. la Judecata cea din Urmă Ne-or întreba. Atunci fi-va nemurirea noast’ În veci deplină! Iar Acesta se va naşte. Urmează-mi mie Şi fii conducător Acestui brav poporŞi Mare Preot! Învăţându-i cu tărie Să te-asculte. ca dintr-un falnic brav popor. atuncea. În a anului Mai lungă noapte. Dintr-o preasântă Fecioară. vai. Nu-i lăsa! Iar la vremea potrivită.Stricând Moşia ce-am primit de la străbuni? Să nu dea Domnul ca să facem asta. ne-am găsit năpasta! Vom anula într-o clipită. Domnul mare Dumnezeu Va jertfi pe Fiul Său Să ne scoată din păcat. Căci. cum am putut să facem asta? Cum am putut. Şi ca noi să fim sfârşitul A tot ce clădiră ei? Putea-vom oare să trăim Cu-o aşa-ncărcată conştiinţă?” „Iară tu Zalmoxis. Ce porţi un mare Nume Al celui Singur Zeu Atoatefăcător. 21 . nişte bicisnici.

Al Evei fiu ş-al lui Adam Şi frate cu Abel şi cu Cain-. drept mulţumire Lui Zalmoxe. Focul Iubirii Şi al Credinţei Drepte.-pe nume SET În limba evreiască Şi HET sau GET pre limba noastră. Care vrea de bună voie. decât numai fecioare Să-l aibă în grijă! Acestea să-mi înveţi poporul Şi-altfel. doar. Să-l ţineţi pururea aprins! Şi nimeni. ca să ştii. Atuncea. Moşul nost’. Tu. Acela este. Pentru voi să se jertfească. Aşa să faceţi. Pe întîiul fiu al vostru. Sănătos la trup şi minte. priveşte Rodul lor. Cel mai bun în comportare. tot la patru ani odată. blând şi smerit. nu. De vrei să-ţi fie bine! 22 . Frumos la înfăţişare. Înţelept. Cel mai tânăr dintre toţi. Şi în acele tulburi vremi. Iar el trebuie ca să fie Cel mai bun dintre războinici.De va fi bun.De aceea. nu am a-ţi spune. Să jertfiţi lui Dumnezeu. ai mare grijă Să nu fii înşelat! Căci fi-vor mulţi înşelători Zicând că ei sunt „Fiul cel mult aşteptat”. că va jertfi Pe Fiul Său! Mai mult. Ne spuse acestea să le ştim. iar de e rău Să fugi departe! Şi mai ales.

iată. Spre-a cugeta la cele sânte. Strămoş. Să îmi fiţi mie următori! 23 . Strămoşii tăi. la rândul tău. celor ce vin Îndată după tine”! Aceste vorbe-mi spuse. Iar eu. Şi nu în suluri.Să nu laşi scris nimic în urmă. ziduri sau coline. doar viaţa ta. nepriceputul. le-am zis. De vei face acestea. Ca şi voi. Pietre. le fie pildă. Ci. Puternica Regină. apoi. Cât am putut. acum. bărbaţi hetiţi destoinici. În inimi fie scrise Îndemnurile divine. Nouă te vei-adăuga. Vă rog. să-mi faceţi O casă sub pământ. şi fi-vei apoi Şi tu.

„R” în „L” şi invers (slavii. latinii. 8. ca în DOCHIA=DACHIA-DACIA. sau VIU l. Probabil unele triburi de geţi şi daci pronunţau „Z”. 6. „U” în „O” (în l. latină sau ZIUA l. se zice Vavilon. PENTRU A UŞURA MUNCA DE TRADUCERE ŞI DE STABILIRE A ETIMOLOGIEI SAU ÎNRUDIRE A CUVINTELOR DIN DIFERITE LIMBI PRECUM CHIAR A LIMBILOR ÎNSELE (atât cât se poate) 1.se citeşte „Panamarenco”.ca l. „O” în „A”(de ex.română=DIUA-DIVA-DEVA l.daco-getă străveche. în l. 7. „E”(?) şi invers. „V” în „U” (schimbările se pot face în ambele sensuri) 3. în loc de Babilon.) şi invers.etc. altele „D”. tradus înseamnă BUN E ZEUL). cam ca salutul creştinilor ortodocşi care zic DOAMNE AJUTĂ. galii. ţărănească română veche când se zicea BUNĂ DZÎUA) 13. „Δ . etc.dacii.TABEL DE TRANSFORMARE A LITERELOR (ŞI SUNETELOR) ÎN CADRUL CUVINTELOR SILABICE COMPUSE. veche română şi „român”-l. latină foloseşte curent această interşanjabilitate).uneori. parţial ilirii folosesc mai des litera şi sunetul „R”). 12. spaniolă-„vamos”=să mergem-se citeşte „bamos” sau în l. greacă) şi invers. „Z” în „S” şi invers (v. română şi BIO-BIU l. 11.în loc de Iacob-Iacov. „Z” în „D” şi invers (v. română nouă. „U” . „V” -ul se citeşte „F”) 4. în loc de AbraamAvraam. tracii. geţii. „” . franceză „OU”= „U”) şi invers. „U” în „Y”. traco-geto-daco-greacăDEUS în l.se zice „samaliot”.sau „Ponomorenco”-nume propriu. 10.greacă „Y” sau „OY”= „U”. folosesc des litera şi sunetul „L” . 2. ZEUS în l. slavonă. „O” în „U” şi invers. „OY” sau „OU”(în l. l. TROIAN=TRAIAN sau ca în l. română sau „rumân”-l. „V” în „B” (ca în l. germană..Litera şi sunetul „U” se poate transforma în „V”(l. vocala „O” se pronunţă.iar în daco-română „DZ”. 24 . de ex. „A” ca în „somoliot”=avion. „bOn giorno”=bUnă ziua. „Z” în „DZ” şi invers (ca în BUNĂ DZÎUA care de fapt.) şi invers. „V” în „F” şi invers (ca în l. ZALMOXE-SALMOSE). rusă. 5.italiană. „Y” în „I” . 9.

germană) 29. a dat în l. 30) 32. se zicea SĂ HIE). „Z” în „G” şi invers (ZENES l. veche românească îi zicea (G) HITĂ sau vestitul erou antic AHILE. „E” în „Ă” şi invers (v.14. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu BUR-BAR. „G” în „C” sau „K” şi invers (CIOBAN-G(H)IOBANGIOVAN) 21. „G” în „J” şi invers (v. „X” în „T”. explicaţiile de la nr.IOVAN sau IOV).slavonă. la care în l. „X” în „CE”. „E” în „I”şi invers (BINE-BINI. 24. În Germania sunt zone în care în loc să se zică ICH (se pronunţă IH=Eu). „F” în „H” şi invers (de ex. EGO-EHO-EHUE(H)U=EU. În l. „CI” şi invers (v. GENA-născătoare. latină (vedem că sunt înrudite bine l. la origine.fortificaţie. în loc de SĂ FIE.AGILE (agil. provine din A(G)HILE sau altfel pronunţat. 26) 28.greacă şi latină. a dat GRAD.) 16. „X” în „S” şi invers (MOACŞA-loc. 23. cel iute de picior. „G” în „I” şi invers (AGHIASMĂ se mai spune în popor şi AIASMĂ sau CIOBAN – GIOBAN – GIOVAN . 17. GENA-JENA trebuie să fi însemnat NĂSCĂTOARE.în vorbirea veche românească. ce iniţial însemna PUTERNIC pentru ca ulterior să primească sensul de BĂRBAT. „Z” în „J” şi invers –JOC-ZOC-GIOC etc. de ex. nu mai departe EGO=EU. ca în GARD-YARD (l. „G” în „H”şi invers. „D” în „T” şi invers (TU l. „G” în „Y”şi invers. explicaţiile de la nr.explicaţiile de la nr.în loc de BINE se zice GHINE sau GHINI) 22. MOŞ. 19. „H” în „Ş” şi invers (v. femeie. „X” în „CS” şi invers (PECS-loc. 20. la origine cu acelaşi înţeles în ambele limbi. cetate sau oraş. se zice la fel şi în greacă şi în latină). „E” în „A” şi invers (BEUTURĂ-BAUTURĂ-BĂUTURĂ) 27. care înseamnă tot ORAŞ. 18. în l. rapid.veche.traco-dacă =GENES l. „Ţ” şi invers (v. engleză= curte. prin anagramare. 15. română=DU l. în România. ulterior cu sensul de ÎNGRĂDITURĂ . GENERATOARE. MOŢ din ţara Moţilor) 31. „G”în „B” şi invers (de ex. se citeşte PECI sau DACŞA se citeşte DACIA-DAKIA) 30. slavonă JENA=soţie. ZALMOCSESALMOSE. îngrăditură). în Ungaria. „F” în „Ş” şi invers (în unele părţi din Moldova. 29 şi 30) 25 . VITĂ. greacă şi latină).etc. un „G” ca un „H” fără a fi nici una nici alta. iute)ca în l. explicaţiile de la nr.) 26. se zice IŞ. ulterior căpătând sensul de femeie sau soţie. în loc de SĂ FIE se zice SĂ HIE.23) 25. deşi se scrie tot ICH.

„KI” şi invers (v.) 39. germană şi NIHTA (noapte) l. „PH” în „F” şi invers. 41. română. „P” în „F” şi invers. 26 . Oltenia sunetele „T” şi „Ţ” sunt pronunţate „CI”.) 35. etc.) 37.33. l. „T” în „CI” şi invers (în Banat. poloneză.38) 40. greacă. latină cu NACHT(se citeşte Naht=Noapte)în l. 29 şi 30) 34. latină şi AHT l . explicaţiile la nr. „X” în „KE”. latină sau NOAPTE cu NOCTAM. „B” în „P” şi invers (BAN=domn cu PAN=domn în l. TIMIŞOARA=CIMIŞOARA sau în loc de NU POŢI ori NU POT=NU POCI. explicaţiile de la nr. Ardeal. etc. română cu OCTO l.de ex. „C” în „P” şi invers (de ex.germană =OPT) sau NOCTAM-l. latină-CÂNEPĂ. 42. etc. OPT l. „T” în „D” şi invers 38. „TH” în „F” şi invers. CANNABIS l. „C” în „H” şi invers (OCTO l. „Ţ” în „CI” şi invers (v. 36.

Nu erau diferenţe mari de limbă între dialectele triburilor dacice. de ex. asta pentru că aceste limbi erau încă foarte înrudite între ele. Aşadar este posibil ca unele limbi. iar diferenţele erau mult mai mici decât asemănările. un gal. Cum se explică? Nu pot sunete diferite să se transforme în sunete identice. fiecare din cei amintiţi mai sus se considera geto-dac.aceste limbi. „F”(şi invers).aceste cuvinte noi create în decursul anilor nu mai aveau nici o legătură cu cuvintele altor limbi astfel că nu se mai puteau înţelege). şi chiar dacă nu ar fi ştiut aceste diferenţe de sunete tot se puteau înţelege relativ uşor. puternic individualizate.mai ales că nu aveau un vocabular mai mare de 1000-1500 de cuvinte. „U”. să fi avut unele asemănări de pronunţie a sunetelor.în cadrul fiecărei limbi.devin cu adevărat diferite. iar alte limbi foarte înrudite (precum dialectele triburilor geto-dacice)să fi avut chiar ceva diferenţe de pronunţie a sunetelor(asta ar putea explica greutatea de unificare a dacilor-şi a tracilor. Acest lucru face să avem origini diferite pentru acelaşi tip de sunet. un grec. cele mai multe origini diferite de sunete provin din sânul triburilor dacice. sunetul „V” se poate transforma în „B”. În acea perioadă. dar şi sunetul „G” se poate transforma (pe lângă alte sunete.precum şi desele trădări ce au condus la asasinarea lui Burebista 27 .după cum spune Herodotîntr-un singur stat. grec. un celt şi un latin s-ar fi putut înţelege destul de bine chiar vorbind fiecare în limba lui.având acest gând al accentuării diferenţelor.T_A_B_E_L_ _F_O_N_E_T_I_C_ __ Să nu ne mire aparentele contradicţii cea apar în acest Tabel. Fără îndoială. trac. aparent foarte diferite.pronunţau „V”-ul la fel ca slavii şi latinii. şi dorea să-şi scoată în evidenţă diferenţele de pronunţie faţă de pronunţiile celorlalţi mai sus pomeniţi. În timp. din mândrie sau patriotism local. păstrând doar urme din asemănarea de altădată. doar o singură explicaţie poate fi dată şi anume aceea că limba română modernă este o limbă formată din suma dialectelor tuturor triburilor dacice plus influenţele limbilor populaţiilor migratoare. etc. Care să fie explicaţia? Empiric vorbind(pentru că nu sunt lingvist). Sigur. Sunt aproape convins că un trac. altele ziceau „B” în loc de „V” sau „F” sau „G”( „H”). etc. „G”( „H”). La această diferenţiere puternică şi-a adus contribuţia şi crearea de cuvinte noi. un geto-dac. v. în Tabel) şi el în „G”( „H”). limbile nu erau bine conturate şi distincte sau puternic diferenţiate şi individualizate (personalizate) ca în zilele noastre.putând învăţa şi pronunţa uşor sunete-le specifice altor triburi geto-dacice.probabil.vocabularul crescând semnificativ(evident. bine conturate.care la început erau foarte asemănătoare. Unele.distincte.

iar dacă totuşi o făceau-din motive de securitate-lesne puteau trăda pentru a ajunge în frunte sau măcar de a fi regi din nou peste tribul lor. America) sunt urmaşele directe ale limbii geto-dacilor(care se considerau Fiii lui HET. ale unor limbi vorbite de populaţiile migratoare. măşti-mascaţi(cu chipuri hâde.sau la pierderea războiului cu legiunile lui Traian. nu depăşea 300-400 de cuvinte.de ex.fără a se mai supune unui rege unic-oricum. geto-dacă trebuie să înlăturăm aceste straturi fonetice străine până ce rămâne sunetul original.ai Soarelui). formând ceea ce noi avem astăzi l.cel omorât de 28 .ci doar că aceste limbi ale migratorilor au influenţat sau au adăugat unele sunete şi pronunţii în limba română. silabe sau pronunţii ale limbii geto-dace alterându-i pronunţia originală. greacă. traco-dacică.poligamismul. ar fi fost de neînchipuit să făptuiască.desfrânarea. lenea. De la GET se ajunge la ZET ca în GENES=naşte-l.urâte).doar că azi trădarea este mai rafinată. română.Aşa a fost în antichitate.dar din păcate. astfel că limba română nu s-a format şi/sau mărit vocabularul prin împrumuturi străine.aşa a fost în Evul Mediu şi din păcate aşa este şi astăzi.aceste cazuri de trădare au fost foarte puţine.chiar istoria medievală a românilor este marcată de lupta surdă pentru putere dintre domnitori şi unii boieri-am zice trădători-care. Noi credem că atunci când populaţia geto-dacă. sau AGILE-erou legendar-care se pronunţă AHILE. dealtfel.vânzându-şi poporul şi domnitorul.iar între HET şi GET nu este nici o diferenţă. pentru a ajunge la puterea supremă în stat-şi din invidie pe familiile boiereşti ce erau deja la domnie-nu se sfiau să facă alianţe cu inamicii din acele timpuri. sălbăticia. în momentele în care puteau produce cel mai mare rău posibil-. Oricum. aceste populaţii au influenţat la rândul lor anumite sunete. europene.după cum spune Moise în Geneza-Sfânta Scriptură. după moartea lui Decebal. ulterior au ajutat la formarea limbilor din Orientul Mijlociu. CELELALTE LIMBI (numite greşit indo-europene.-vezi EGO-l.politeismul. necrofagia(consumarea.fiu ce l-a înlocuit pe ABEL.) Cert este că azi avem în limba română modernă. Africa. vocabularul acestor limbi ale migratorilor sosiţi în Dacia. Însă cele mai mari influenţe leau lăsat aceşti migratori nu în limba daco-românilor. Asia.a inimii unui mort bănuit a fi strigoi e ceva ce chiar la geto-dacii păgâni. fiind Fii ai Luminii.etc. greacă şi latină şi ZENES=naşte-în l. ele sunt de fapt. toate sunetele diferite sau asemănătoare ale tuturor dialectelor triburilor geto-dacice şi unele sunete. aceste diferenţieri de pronunţie din cadrul triburilor dacice îi făceau pe aceştia să se simtă diferiţi unii faţă de alţii şi să nu dorească să-şi piardă autonomia supunându-se unui rege sau conducător comun. topite. latină cu EGO-EG(H)O-EHO l. ci în unele obiceiuri barbare.etc.. hoţia.apoi de la ZET la SET-fiul al 3-lea al lui ADAM. foarte puţine dealtfel. a asimilat numeroasele populaţii migratoare ce au poposit pe teritoriul ei. Dacă dorim să aflăm cum era l.

Acest sunet a înlocuit următoarele sunete din l.-ca urmaşă directă a limbii geto-dacilor-are o vechime de când e lumea creată. „GE” . „GI” -origine latino-slavă.limba ce o vorbeau Fiii lui SET-HET-GET era chiar limba în care vorbea SET cu tatăl său ADAM şi cu mama sa EVA. sau 29 „KE” . nu aveau probleme în pronunţarea lui „R” la mijlocul cuvântului sau după o consoană(deşi . „E” 3.„E” .CAIN. Litere. toate limbile de astăzi au mai păstrat vestigii lingvistice ale Limbii Primordiale.Geto-dacii.Această limbă a Fiilor lui HET-GET-SET a fost vorbită-până la amestecarea limbilor la Turnul BABEL-în toată lumea. „U” sau „E” (mai rar) slavă.la mijlocul cuvântului. de către toţi oamenii Ulterior.Limba Adamică sau Limba Proto-„indo-europeană”) 4.altele decât limba Limba geto-dacă.IAFET fiind considerat părintele arienilor sau „indoeuropenilor”.limba română. SEM.dar numai slavo-galemană(halemană-alemană) la sfârşitul cuvântului(deşi nu poate fi neglijată nici posibilitatea să existe sunete comune în toate aceste limbi. HAM şi IAFET. sau chiar „Ă”.grupuri de sunete. „I” . geto-dacă. „A” .iar acest ESEU tocmai acest lucru vrea să-l dovedească ). având cu siguranţă acelaşi strămoş comun lingvistic. Cu siguranţă era şi limba lui NOE-căci în acea perioadă omenirea vorbea o SINGURĂ LIMBĂ-şi după POTOP era şi limba în care NOE se înţelegea cu cei trei fii ai săi.de când ADAM şi EVA trăiau în RAI. geto-dacă: 2. 1. „CE” .ca în Zalmoxe-Salmose. origine latino-slavă(aveau probleme în articularea sunetului „R” . 5.sunete.sunetul şi litera „Ă” -de origine celto.sunetul şi litera „Δ -este de origine „Y” .Astfel.dat fiind că sunt limbi „indoeuropene”. „A” . „GHI” „R”. „GHE” .sunetul şi litera „”-de origine slavă. Prin urmare. „CI” . „KI” . Limbi „indo-europene”. „L” la mijlocul cuvântului.după amestecarea limbilor.

. „H” (de ex. „S”.Jeu. „Z” „X” .l. 11. „J” – probabil de origine slavă „GI” (de ex. „Ş” .BIO=greacă. „I” ( de ex. „S”.fără a fi nici „B” clar. „CE” ..„B” . „O” „D” . Joc. „DZ . „KE” . un fel de „B” care sună foarte apropiat de „V” . „Z” . „V -de origine latino-slavă. spaniolă „J”= „H”) . „CE” . „G” latino-slav „H”. „D” 9. nici „V” clar. „KI” „O” .l. „D” 10. spaniolă. „Ţ” sau „T” .slavă (nu este exclus ca unele triburi dacice să le fi pronunţat la fel) 13. BIU=geto-dacă.Ceea ce ar face să fie asemănător cu VIU din l.băutură din struguri). 30 .„Vamos”= Să mergem.de origine „T”. „Ş” . „F” VIO-BIO-BIU(unde VIV=latină.de ex. „DZ” . „V”(de ex. VIN-JIN. Justin-Iustin).) 6.ca acest „B” din l.VIU=română. „G(H)” . română-Gioc. „G(H)” . VIN-băutură din struguri-în Moldova se zice JIN-se vede influenţa slavonă. română veche. franceză). este posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat „L”-ul exact ca latinoslavii. „Bamos”.de origine latină.. „CS” .. română modernă. „Ţ” . „CI” latină. „Ş”. „U” 12.celtă.Posibil.după o consoană).l. geto-dacă să se fi pronunţat la fel ca în l. „Z” „Z” . „CI” . „X”. „Ţ” .de asemenea.Iar „VIV”-latină cu „JIV”-slavonă asemănătoare. „CŞ” . „Z” 8. de ex. „T”.) 7.deoarece slavona schimbă „V”-ul de la început în „J” ca în. „OA” . „U” . VIV-VIU.VIO=unele triburi dacice. în l.

„U” 31 . „U”-la începutul cuvântului „V”.deşi în alte limbi se pronunţă. BINE-BINI-GHINI.. „F”.(de ex.(posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat la fel) de ex. HAMAC). „H” „H” deşi unele triburi dacice nu-l pronunţau.probabil..14. „I” după consoană-de „E” sau „I”. 15.) 16. ELENA-HELENA sau HOTELpopular OTEL.slavă. română sunt cuvinte care încep cu „H” şi se pronunţă „H”-ul(de ex.dar sunt şi cuvinte unde „H”-ul de la început dispare. În l.ELICOPTER-HELICOPTER. origine.ne mai pronunţându-se. etc. „B”. HAN.

POPULAŢII. VIŢEL(literar)=(G)HIŢEL(la ţară. DONAŢIA sau DANIA lui DUMNEZEU _ 2. GENEZA cap. A DONA sau DANIE SIDON=DARUL. Sf. TIRENIAN TIRA-GET(TIRAS-POL. ZI-DON unde ZI=ZEU sau DUMNEZEU şi DON=A DA. HITIŢI (populaţie indo-europeană.de aceea li se mai spune HETIŢI . nici H). ETRUSC=(H)ET-RUSC=GET-RUSC(Geţii din Munţii Poiana-Ruscă. limba veche română) BINE(literar)=(G)HINE(la ţară. De ex. 10. Acest sunet specific se pronunţă din interiorul gâtului.limba veche română) VITĂ(literar)=(G)HITĂ(la ţară. Iar această origine nu putea fi decât traco-getică. Prin acest nume dat etruscilor. arătau originea lor. avem de asemenea ca toponim şi Ruşchiţa) explicaţie: în limba română populară(veche). fără a articula clar G-ul sau H-ul (greu de explicat în cuvinte). POPOARE. Din el au apărut Traco-geţii. limba veche română) Comentariu: Grecii antici îi numeau pe etrusci.În Sfânta Scriptură sunt numiţi. v. 32 . Scriptură. De ex. Iar marea pe care aceşti tirenieni o controlau o numeau Tireniană. fiii lui HET. se mai spune chiar şi azi la ţară un „G” ca un „H”(care nu e nici G. tirenieni. TOPONIME 1. v. de origine traco-getă). limba veche română) (SĂ) FIE (literar)=HIE(la ţară.CAPITOLUL I NUME DE ŢĂRI. 2) T(I)RAS TRASI TRAŞI(adică TRACI în pronunţie moldoveană) TIR (cetate hitită) SIDON. pe Nistru azi) TIRAS=TRACI(notaţi că unul din urmaşii lui IAFET-fiu al lui NOE se numea TIRAS.

latina. Explicaţie suplimentară: Am amintit limbile hamito-semitice ca având acelaşi strămoş deşi sunt structural şi fonetic diferite de limbile indo-europene numai şi numai pentru că înainte de Potopul Universal se vorbea o singură limbă. sumeriana.După Potop. limba română veche-ţărănească. cu sensul de şef onorific ca vârstă şi înţelepciune al unei comunităţi. turco-fino-ugrica. BOS-TE(S)=BOSS(lb.De ex. limbile hamito-semitice şi cele tokariene. poate de aici provine TĂRĂBOI (gălăgie.CONDUCĂTORUL şi GETES=GEŢI(LOR) 4.diferenţierea-chiar în rândul limbilor din aceeaşi familie-devine extrem de pregnantă.englez)=BEŞ sau BAŞ(lb. slavo-galo-celto-baltica. greaca. FELACI = popor mitic de oameni blânzi(blajini) şi ospitalieri găsiţi de ULISE în călătoria sa (HOMER . BLAJIN = blând. smerit Comentariu: Nu este împrumut din limba slavonă.vorbărie. limbile hamito-semitice. În acest moment.discuţii aprinse.„ODISEEA”) F(E)LACI sau FELACI • FLACI THELACI • BLACI THLACI • BLAC(H)I THLAC(H)I • BLAHI THRACI • VLAHI-VALAHI T(H)RACI • VLACI 6. HET=GET Comentariu: În multe limbi(limba spaniolă.etc. 3.deşi mai păstrează oarecari asemănări cu Limba Unică adamică 33 . adică protoindo-european. cuminte. liniştit. ci aparţine unui fond comun tracic.TARABOSTES (nobili geto-daci) unde TARA=ŢARĂ şi BOSTES=CONDUCĂTORI sau NOBILI (din Sfatul ţării). şi mai ales după Încurcarea Limbilor la Turnul Babel. limba slavonă) sunetul(consoana) „G”se poate înlocui cu sunetul(consoana) „H”şi invers. era în realitate limba vechilor tracodaci şi poate fi considerată fără greşeală limba proto-indo-europeană din care au derivat sanscrita. Aşa-zisa limbă latina-vulgară.turc)=ŞEF 5. egipteana. limba greacă. DROMIHETES(rege get cu reşedinţa la HELIOS) DROMI-HETES DROMI – GETES unde DROMI=DRUM(UL).) BOSTES(plural) BOSTE(singular)=poate de aici provine şi STAROSTE.CĂLĂUZITORUL.

directă.l.BAL . foarte asemănătoare cu sunetele din natură. BĂLAI-l. realizează o puternică ruptură faţă de Limba –Unică (din motive religioase). Pădurea. acea Limbă Primordială Unică va fi fost o limbă simplă. (sau ca în vremea noastră. puternică şi mai ales. de către oamenii obişnuiţi. Animalele. neo-latineşti. este limba proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. Închideţi ochii şi pronunţaţi cu voce tare următoarele cuvinte încercând să vedeţi ce redau ele: -foşnet -ciripit -zumzet -vuiet -clipoci -fâlfâi -clefăi -mormăi -zornăi -etc.veche-românească).ba mai mult. LIMBA ROMÂNĂ (chiar cu toate influenţele slavoneşti. lista poate continua. Erau.ca şi sanscrita sau latina de altfel. PLINĂ DE VERBE ŞI SUBSTANTIVE ONOMATOPEICE. sunt sute de astfel de cuvinte. neo-greceşti. devenind complet distincte de restul limbilor indo-europene. slavonă) şi JIN = GIN = VIN? (băutură din struguri) BLA-GIN BLAGIN BLAG(H)IN BLAHIN VLAHIN 34 . Dar pentru a avea verbe şi substantive onomatopeice trebuie să asculţi cu atenţie şi cu dragoste şi cu răbdare Natura. ca să zicem aşa. franceză sau BEL. Să revenim la cuvântul BLAJIN BLA-JIN unde BLA=alb(ca în BLOND. Ploaia. melodioasă. Dovezile vor apare pe parcursul acestui Mic Eseu Etimologic. limbi moarte(adică nevorbite de poporul de rând) sau sfinte(adică cunoscute şi vorbite doar de savanţi sau iniţiaţi). franţuzeşti.l. Ce putem afirma acum este următorul lucru: primii oameni care vor fi vorbit pe Terra trebuie că (în lipsa unor cuvinte gata primite) vor fi imitat cât mai fidel sunetele din natură. esperanto sau interlingua) sunt creaţii intelectuale artificiale foarte puţin vorbite sau chiar deloc. aspră pe alocuri. sonoră. Prin urmare. Ipoteza noastră este aceasta : limba traco-dacilor este limba proto-indoeuropeană din care derivă (cel puţin) limbile indo-europene antice şi moderne. Vântul.română. Apa.ante-diluviană. BLANC . neo-turceşti sau intelectualiceşti) este singura limbă care întruneşte aceste calităţi(mai ales limba populară-ţărănească. Aceste limbi hamito-semitice. BĂLAN. Păsările.

Altfel. BRAHMAN-casta preoţilor la vechii hinduşi (această castă era de origine indoeuropeană. această populaţie autohtonă a păstrat o vie şi plăcută amintire despre aceşti albi civilizatori pe care nu i-a perceput deloc ca pe nişte cotropitori. îi aşteptau. segregaţionişti şi chiar. BLAH-MAN VLAH-MAN V(A)LAH-MAN adică Valah sau Român Sau 35 . germană MANN. De aceea spaniolii au reuşit să cucerească aceste populaţii amerindiene întrucât acestea i-au luat pe spanioli drept acei albi civilizatori din vechime care au revenit după cum făgăduiseră. Acest rasism însă. se manifesta doar prin faptul că nu se amestecau cu populaţia autohtonă care avea tenul şi părul închise la culoare.din păcate.ROMÂNI RO-MANI RA-MANI unde RA=Soare. Comentariu: Aceşti brahmani erau. cu un mare respect amestecat cu dragoste.l. care.FIII SOARELUI(ALBI/BLONZI) 8. românii ardeleni au cerut Unirea cu ŢARA în 1918 la 1 DECEMBRIE .verzi sau căprui). Rege.VALAHIN. Lumină şi MANI=Oameni(ca în l. am spune azi. pe a cărei Câmpie. aveau pielea albă şi părul blond-şaten. De altfel. SĂ FIE OARE O SIMPLĂ COINCIDENŢĂ? _ 7. Dar să revenim la cuvântul nostru BRAHMAN BRAH-MAN unde BRA ca şi BLA (prin transformarea lui „R” în „L”) înseamnă ALB-BLOND. în urma unei promisiuni făcute de către aceşti albi populaţiilor acestora că vor reveni. ci din contră. culmea.BLOHIN-BLAHIN=VLAHULsau VALAHUL adică ROMÂNUL. iar MAN înseamnă OM. OLEG BLOHIN (care se pronunţă ALIEG BLAHIN). VLAH = VALAH = BLAH = BALAC = BLAC = BLAŞ = OLAH = OLEG = OLAF = ALB sau BLOND = ROMÂN.unei istorii scrise într-o serie de epopei gigantice şi nu în ultimul rând prin păstrarea religiei primite de la aeşti albi până astăzi. (H)U-MAN) RA-MANI=FIII LUMINIII.Există un nume propriu al unui fotbalist din Ucraina. cruzime şi lăcomie exact opusul celor ce veniseră la ei cu ceva milenii mai înainte. Iar acest lucru se poate dovedi prin crearea unei întregi literaturi. germană WALACHEN = VALAHI.cu ochi albaştri. Vă daţi seama ce surpriză neplăcută pentru ei să constate că sunt şi albi de o aşa mare răutate.ca în l. nu numai această populaţie autohtonă hindusă le-a păstrat o vie_şi caldă amintire şi recunoştinţă (ca popoare ce nu se considerau oprimate ci doar ajutate să se dezvolte)ci şi populaţiile din America Centrală şi de Sud. Există şi o localitate BLAJ.puţin rasişti. engleză MAN.

Curat.etc.că acum peste 30 de milenii.DACIA DA-CŞA unde DA înseamnă Alb. CUŞ. română şi COTTAGE(căsuţă) în l. română -CUŞ a dat CĂUŞ.viaţa sa este prezentată pe larg în Vechiul Testament.HUŞI (loc.italiană.în bazinul Dunării şi al Mării Negre-care era un lac cu apă dulce pe atunci. COT. franceză sau etaj în l. CAT. engleză -COŞ a dat COŞMELIE în l.din care ulterior s-au născut şi celelalte pe care le ştim dejasumeriană. Comentariu: Se mai poate observa că „DA”. care înseamnă locuinţă. CUŞ. -CAS a dat CASĂ.Se pare. CASTELO în l.Limba Unică în care vorbeau Adam şi Eva.Dunărea pentru carpato-dunăreni). este departe de a fi un împrumut din limba slavonă.egipteană. ca afirmaţie.CUŞ reprezintă şi toate zonele ce sunt hrănite de către un fluviu important. CASTEL în l.după ultimile cercetări arheologice. Vaslui). latină.zone ce sunt propice dezvoltării civilizaţiilor umane(cum ar fi Nilul pentru Egipt. COTEŢ în l.COŞ. pluralul CĂŞI) şi provine din rădăcinile traco-dacice CAS. Afirmativ sau chiar ZEU sau SFÂNT(rădăcina de la DEVA-DAVA care în sanscrită înseamnă ZEU) şi CŞA care înseamnă CASĂ(în Oltenia se foloseşte şi azi. CUŢ. CASTLE în l. română. în jud.n. Chiar 36 . construcţie.(B)RA(H)-MANI RA(H)-MANI RA-MANI RO-MANI (RO-MÂNI) 9.CUŢ reprezintă ţara de origine a dreptului IOV(IOB-GIOB-CIOB=Cioban). de origine dacică de la Sud de Dunăre). CĂUC în l. CAT. -CUŢ a dat CUŢO-VLAHI (pop. De ex.de ex. CASTRU în l. Comentariu: Aceste cuvinte CAS. au generat unele cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens(de locuinţă.Gangele pentru indieni. Luminos. CUŢ de origine traco-dacică –sau mai precis din străvechea limbă Proto-„indo-europeană”.)în limbi diferite aflate la oarece distanţă de noi. română.COŞ. Sincer. engleză -CAT a dat CHATEAU(castel) în l..s-a pornit o puternică civilizaţie. ci face parte dintr-un fond comun traco-dacic-indo-european. construcţie n.HUŢULI (rasă de cai din Moldova). turcă -COT a dat CO(T)CIOABĂ. COT.

„Flori DALBE flori de măr” (se ştie că florile de măr sunt NUMAI ALBE) „Moş Crăciun cu plete DALBE” (se înţelege că un moş nu poate avea decât plete ALBE. înseamnă de 37 .„SI” (afirmaţie în limbile italiană. ci pentru că în comparaţie cu EL care n-are început şi nici sfârşit. FIUL OMULUI. creată) pe când a fi Dumnezeu după Fire înseamnă a fi fără început sau sfârşit(adică. OMUL a pierdut calitatea de OM primită când a fost creat. Când Dumnezeu a făcut OM după chipul şi asemănarea Sa.Scriptură. L-a făcut de fapt dumnezeu după Har!A fi OM(cu majuscule) înainte de căderea în păcat.A fi dumnezeu după Har înseamnă a avea început(adică. în cartea Facerii. De ce? Simplu. în starea în care era înainte de căderea în păcat. numai Dumnezeu poate fi Dumnezeu). dar nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut sau n-ar fi vrut. AUM-sunetul fundamental al Creaţiei. OM -fiinţă umană creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu de către Dumnezeu Însuşi (în l. şi este NECREAT DE NIMENI. sanscrită. 10. Sfinţii Părinţi spun că Mântuitorul S-a făcut OM. care în limba traco-dacică (proto-indo-europeană) înseamnă ZEU. Comentariu: Să citim în Sf.De aceea şi Hristos mai este numit şi NOUL ADAM sau cum se numea EL Însuşi pe Sine. în l. nu vom fi niciodată egalii lui Dumnezeu. ca să ne Îndumnezeiască pe noi oamenii. iar acest lucru este un fapt obiectiv pe care nimeni nu-l poate şterge sau ocoli. dar inexorabil. Sfinţii Părinţi ai Bisericii drept-măritoare. De ex. Să ne gândim la unele versuri din colinde de Crăciun. noi avem începutul din momentul în care EL ne-a creat.din cauza vârstei) Să mai notăm că DAKSHA în limba sanscrită înseamnă „DOMN AL FIINŢELOR CREATE”. română). căci după Fire. franceză poate şi latină) provine din „ZI” . De unde ştim că „DA” mai înseamnă şi ALB ? Nu e cam forţată traducerea? Răspunsul este nu. au comentat că după căderea în păcat a proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. adică să ne facă dumnezei(după Har însă şi nu după Fire. Mântuitorul Hristos S-a Întrupat pentru a reface creaţia şi mai ales să readucă omul din starea în care era(mai prejos decât a dobitoacelor chiar). despre Crearea Omului. Dumnezeu a zis: „Să facem OM după chipul şi asemănarea noastră”. necreat)! Cu alte cuvinte. decăzând treptat. cu care hinduşii încep orice mantră(rugăciune). ontologic vorbind.

adică sfânt sau dumnezeu după Har! Iar acest lucru este foarte greu! Căci chiar dacă suntem răi. mărturia.ESTE UN MONUMENT CE GLORIFICĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI MAI ALES A COROANEI CREAŢIEI SALE. O dată când L-a vindecat pe slăbănogul bolnav de 38 de ani zicând „Iertate-ţi sunt păcatele”. decăzut urma să fie restaurat. Şi cine credeţi că i-a luat locul OMULUIdevenit acum om simplu-şi a ajuns Rege al Lumii şi stăpân peste creaţia lui Dumnezeu până la Naşterea. zeu.) Iar când Iisus se considera Fiu al OMULUI(cu majuscule acum.O SLĂVIRE A OMULUI CE SE VEDE PE SINE CEL PUŢIN EGAL CU DUMNEZEU. a lăsat-o celor ce vor trăi şi păzi această Grădină-şi urmaşilor lor până la sfârşitul lumii-că AICI L-a creat pe OM. sfânt. zeu( în alte religii). Moartea şi Învierea lui Hristos.dovada pe care Dumnezeu-Cel în Treime Slăvit-. la starea de dinaintea căderii. 38 . (zei) sau sfinţi!(vezi Vf. Şi S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu de trei ori(şi atunci în mod indirect). Lucifer. crearea OMULUI în Grădina Raiului. avea în vedere cea mai înaltă demnitate pe care omul păcătos o putea avea după restaurarea sa din starea căzută în care era până la venirea Sa. păcătos. ceea ce era o blasfemie pentru evrei. Stăpân peste toată creaţia lui Dumnezeu. Ploaia l-au făcut-ce poartă numele de Sfinxul. După căderea în păcat.Acest nume. CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU.ESTE UN FEL DE STÂLP DE ADUCERE AMINTE A LOCULUI ŞI SCOPULUI PENTRU CARE A FOST CREAT OMUL. OMUL-dumnezeu după Har. amprenta. Apostol Petru „cine cred oamenii că este EL”?Iar Petru a răspuns că unii cred că este ILIE. CI. sfânt. a ajuns mai jos decât animalele. a ajuns doar un simplu om muritor păcătos(scris fără majuscule acum). coroană a creaţiei.Fiul OMULUI şi al lui Dumnezeu-Tatăl? Diavolul. pe Adam şi nu altundeva. adică dumnezei după Har.Vântul. dacă vreţi. NU REPREZINTĂ DE FEL O ODĂ ADUSĂ UMANISMULUI. OMU din masivul Bucegi cu Sfinxul tocmai asta simbolizează. când omul era OM) EL ştia de ce se numea pe Sine astfel. A doua oară. chipul lui Dumnezeu nu dispare niciodată. şi din Stăpân al Lumii.Atunci Iisus îl întreabă: dar voi cine credeţi că sunt EU? Petru a răspuns că este Fiul lui Dumnezeu cel Viu(deci Dumnezeu după Fire). moş. OAMENI DE OMENIE. alţii că este IOAN sau alt prooroc. aceea de a fi OM sau dumnezeu după Har sau sfânt sau moş sau zeu. OMU şi acest chip necioplit de mână omenească în piatră-ce pare că Natura.OMUL-DEPLIN.fapt a fi dumnezeu după Har. moş.vf. OM nu e egal cu om!! Cea mai mare înălţime la care omul păcătos poate ajunge (după căderea în păcat) este de a fi OM cu adevărat. căci numai Dumnezeu(după Fire şi nu după Har)putea ierta păcatele. dar ca să ne asemănăm cu EL trebuie să fim OAMENI ADEVĂRAŢI. Regele Lumii. este. când L-a întrebat pe Sf. Balaurul. căci omul vechi.

înţeles ca acea doctrină ce îl pune pe om pe acelaşi plan cu Dumnezeu(sau chiar mai sus)sau care îl înlocuieşte pe Dumnezeu cu omul.iar când Marele Preot Îl întreabă din nou dacă este Fiul lui Dumnezeu(deci Dumnezeu după Fire) El răspunde. BRA=alb.la judecata Sinedriului. Acest neam a dat numele Imperiului Bizantin. una din acestea fiind limba bessilor. nordul Greciei. consideraţi strămoşii etruscilor(etruscii erau numiţi de către grecii antici şi Tirenieni. sau cu a fi dumnezeu după Har.) În zilele noastre există un oraş pe malul Nistrului care se numeşte TIRASPOL şi înseamnă:TIRAS-traci şi POL(IS)-oraş(l. iar marea pe care o stăpâneau se numeşte şi azi. Bulgaria. Oraşul tracilor sau Tira-geţilor cum sunt menţionaţi de fapt de autorii antici.TIRA(S)-GEŢI Tracii geţi. Asia Mică(Turcia). a fi OM(cu majuscule)e cea mai înaltă demnitate pe care omul creat (sau restaurat) de Dumnezeu o poate avea. moş.deci. şi e sinonim cu a fi sfânt sau îndumnezeit sau dumnezeu după Har.de ex. Sfânta Liturghie se oficia în capitala Bizanţ în patru limbi oficiale. Acestei acuze Iisus replică „Tu ai zis” .aceşti bessi erau numiţi de istoricii şi cronicarii vremii vlahi.BESSI-neam traco-getic ce trăia în sudul Dobrogei(DA-BRA-CŞA= Ţara albă. tracodacică înseamnă Dumnezeu=Dio. ţinut.Uneori. 12. a capitalei Bizanţ şi strâmtoarei Bosfor. Vlaherne. Marea Tireniană. cu a fi sfânt sau zeu. Şi chiar filosofii antici păgâni recunoşteau acest fapt(că a fi OM e lucru mare şi greu de realizat)dacă ne gândim că Diogene-Ziugene(al cărui nume în l. 11. În concluzie.Ziu Creatorul=Gene sau Creat-Născut de/ din Dumnezeu)umbla ziua cu un felinar în mână căutând un OM! Doresc să subliniez încă odată foarte explicit că demersul meu cu privire la cele scrise până acum despre OM(cu majuscule)ca fiind sinonim cu Îndumnezeirea omului păcătos.purtau acelaşi nume. ţară). 13. 39 .OSTROGOŢI= ISTRO-GEŢI(geţii dunăreni) GOŢI=GEŢI VIZIGOŢI= BESSI-GEŢI 14. MASSA-GEŢI-Geţii de mijloc(din miez). în faţa Marelui Preot Caiafa când unul din Farisei L-a acuzat pe Iisus că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.iar unele localităţi. strămoşii mezilor şi parţilor din Persia şi Media antică. luminoasă unde DA=luminos. NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU UMANISMUL. CŞA=casă.Iar a treia oară. greacă). „DA”.

Spre exemplu. adică smeriţii. familie de domnitori în Ţările Române)=BESS-ARAB -BIZANŢ(Capitala Imperiului Roman de Răsărit)=BESS-ANTY-YON( bessii antimăreţiei sau slavei. ANTY= contra (v.tracic).LUMINOŞII BESSI CEI SFINŢI” sau „ZEUL(SFÂNTUL) LUMINOS(CURAT) AL BESSILOR)” 15.ZA=Alb.Este oare o coincidenţă?Şi de ce Harap Alb când ştim că arapii sunt numai închişi la culoare?De ce să-i fi venit să pună acest titlu. Tată şi REXI=Regi şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) REGILOR” sau PA-AR-R(E)XI unde PA=Părinte. -SEBASTIAN locuitor al ţării Sabastos=D(Z)A-BESS-TEOS=DA-BES-DIUS= ZA-BES-ZIUS unde DZA.fie alb.deosebindu-se aşadar de (h)arapii-arabii închişi la culoare.şi e normal. Sfânt şi tradus ar fi „ALBII.Luminos. la Vlaherne S-a arătat Maica Domnului poporului adunat în Biserică. Tată.Creangă numit „(H)ARAP ALB”.dicţ.sunt strămoşii întregului neam omenesc.PARŢI . eveniment pomenit în acatistul Maicii Domnului mângâietoarea necăjiţilor şi sărmanilor! Iată câteva nume proprii de oraşe şi persoane: -BASARAB(nume propriu.Curat.galben sau închis la culoare.Ca o paranteză.DEUS(DIUS).blânzi. AGATÂRŞI A-GETA-R(E) ŞI A-GETAE-R(E)ŞI 40 . YON-ION=Mărit -BOSFOR=BESS-PHARA(PHORA).ţară în Africa-o altă dovadă a migrării carpatodanubienilor în toată lumea de atunci. cetate a bessilor -BASTOS(ţinut al bessilor)=BESS-TH(E)OS (Dumnezeul bessilor) alte localităţi: -BIZIA=BESSYA -TEREBESIS(TERE-BESIS)=Ţara Bessilor -BITINIA=BESSENIA (ABISINIA.DA.)Spre deosebire de arabi care sunt îndeobşte cunoscuţi ca având părul şi pielea închise la culoare.ZIUS=ZEU.inclusiv în Africa.aceşti carpatodanubieni traco-daci sunt numiţi-harapi albi având părul blond şi pielea albă. doar erau creştini) BESS= neamul bessilor.PARXI PARCŞI PARŞI PARCI PERŞI sau PA-R(E)XI unde PA=Părinte.reflecta o tradiţie astăzi „uitat㔺i anume. AR=nobil REXI=Regi şi înseamnă „NOBILUL PĂRINTE(TATĂ) AL REGILOR” 16. BESS-BES=neamul vlahilor sudici şi anatolieni (geto-dacii din Sudul Dunării şi Anatolia) iar TEOS.există un basm de I.fără numai dacă conştient sau nu.Pur.că aceşti arapi albi.

AVRAAM-ABRAHAM. Limba latină. „L”. DACHIA(DAKIA-unde „KI” în sumeriană înseamnă PĂMÂNT. „CE”. BAMOS-VAMOS (să mergem). Acest lucru nu trebuie să ne mire de vreme ce există. Traco-geţii folosesc des „R”-ul. „CŞ”..al. Traco-dacii folosesc „B”-ul „V”. probabil. ca în limba germană azi) cât despre grecescul „PH” sau „TH” putem spune că este similar cu „F”. „S”. celta folosesc des „L”-ul. ca în limba engleză azi.VENEŢIA Explicaţie: Unele limbi au sunete şi litere diferite ce se pot schimba între ele generând aparent cuvinte diferite. spaniolă foloseşte un „B” ca un „V”. „CS”.PAŞE ca în Moldova LUX(LUCS) din latină a dat LUCE în română (sau invers!). Să revenim la cuvântul nostru. „J”. anumite tipare de pronunţie specifice mentalităţii şi felului de a fi al unui om sau al unei populaţii distincte care se manifestă strict în acel mod. transformându-le în litere şi sunete proprii psihismului lor. AUTOMAT-AVTOMAT(se pronunţă AFTOMAT). VAVILON-BABILON). „S”. etrusce. „B” (de ex. De ex. galeza. GETAE=gecilor şi RECŞI-REŞIREJI=Regi şi înseamnă AI GEŢILOR REGI sau REGII GEŢILOR Explicaţie: De ce litera „X”.ai. l. În general. „T”. „Ţ”. „TH” (în alfabetele vechi italice. consultaţi tabelul de la începutul dicţionarului etimologic. „R” (rotacizare). iar „DA” în indo-europeană înseamnă LUMINOS 17. „KE”. astfel. slavonă. latină. VENEŢIA sau VENEŢIA FENEŢIA FENEŢIA PHENEŢIA FENIŢIA 41 . „Ş”.: Am văzut în cuvântul precedent cum banalul „X”. „CE”. Pentru mai multe amănunte. slavonă folosesc mult „V” -ul în locul lui „B”. putem observa următoarele litere şi sunete interşanjabile: „V” . „CŞ”. messapice. etc. se transformă în „CS”. LUCI sau LUŞE ca în Moldova DACŞA a dat DACIA. „V”. „Ş” PAX(PACS) din latină a dat PACE în română (sau invers!). „KI”. adaptând litere şi sunete din alte limbi. „V” este similar cu „F”. DAŢIA. „PH” . „CI”. „F” . „Ţ”. slavona. VNIVERSITATE-UNIVERSITATE). etc.A-GETAE-REJI A-GETAE-REGI A-GETAE-REXI A-GETAE-RECŞI unde A=genitiv a. de ex. greaca nouă folosesc „V”-ul în locul lui „U”. Şi l. „T”. Latina. se poate transforma în unele limbi în „CI”. „U” (de ex. De ex.

săpăm în cuvinte până ce găsim cuvântul originar trecut prin diferite limbi. PADOVA . De ex. galeza (celta) au origine comună şi sunt mult mai înrudite decât pare la prima vedere. sanscrită) şi înseamnă „REGII EMILIEI”.PHOENIŢIA FENICIA PHOENICS(IA) PHOENIX PHOENIX-CŞA adică ţara (ţinutul adoratorilor) păsării PHOENIX. REGGIO – EMILIA . „I”. Concurent. „Y”. „L” în loc de „R”. latina. Exemplele pot continua. Este.provincie italică ROM-BAR-DIA RAM-BAR-DIA unde RAM(ROM)=RA-MANI(RO-MANI). Aceste limbi au sunete şi pronunţii identice. o lucrare de bijutier). şi DAVA. Făcând aceste transformări (asemănătoare unor săpături arheologice. În limba rusă sunt cuvinte (substantive comune şi proprii) care se scriu cu „O” şi se pronunţă cu „A”. Părinte(PA-TER). BĂLAI.localitate în Italia REGGIO = Rege (l. provine 42 .localitate în Italia PA-DOVA PA-DAVA PA-DEVA unde PA=Tată. română). LOMBARDIA . „F” în loc de „V”. EMILIA = Rival. „Δ în loc de „U”.adică Fiii Luminii BAR=PUTERNIC. doar că în loc să săpăm în pământ. 20. Somoliot (avion) se citeşte Samaliot Ponomorenco (nume propriu) se citeşte Panamarenco . adoratoare a păsării PHOENIX. Am mai spus şi mai înainte. 18. observăm că VENEŢIA a fost o colonie feniciană (populaţie indoeuropeană). explicaţie: De ce se transformă litera şi sunetul „O” în sunetul şi litera „A” sau „E”? Există temeiuri pentru aceasta? Răspunsul este DA. RAAJAA (l. BLOND şi înseamnă „ZEUL ALB AL RA-MANILOR (RO-MANILOR)” 19. BĂRBĂTOS DIA=ZEU sau DIA(NA)? şi înseamnă ZEUL PUTERNIC AL RA-MANILOR(ROMANILOR) sau RAM-BAL-DIA unde BAL=ALB. dacă vreţi. etc. DEVA=Zeu şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) ZEULUI” sau „ZEUL SUPREM”. slavona. „V” în loc de „B” sau „U”. BĂLAN.

BĂLAN.CEA URAN . „REGELE SFÂNT” sau „REGELE MIEL” .provincie italiană RO .CŞA unde URAN (l. FIUL LUMINII”. O dovadă ar fi numele de cuţo .CŞA) unde VRAN.aluzie la Mielul lui DUMNEZEU care ridică Păcatul lumii? Sau „FIII CURAŢI (SFINŢI) AI LUMINII” sau „MIELUL SFÂNT. culcuş (CUL-CUŞ!). 43 . ŢINUT.MAGNA unde RO (RA) = Rege sau Soare şi MAGNA = Mare sau MAGNA=Man?-OM şi poate fi tradus „MĂREŢUL REGE(SOARE)” sau „OMUL-REGE”. identificat cu Egiptul antic (ţara CUŞ. Ţinut. înseamnă şi numele unei ţări pomenite în Vechiul Testament. (în Oltenia se mai zice şi azi pluralul de la CASĂ. Traducerea ar fi ŢARA ALBĂ . CĂŞI) sau cu sens extins. BĂLAI.vlah dat unei ramuri de români din Peninsula Balcanică sau numeroasele cuvinte şi expresii ce conţin sau derivă din rădăcina CUŞ cum ar fi (CULCUŞ. unde BRAN = ALB şi CUŞ = sălaş. VARAN. BRAN. COŞ. Ţară. BLANC). BLAN. care înseamnă locuitor al ţării albilor. în România FRAN .localitate în CEHIA BRÂNCUŞI (BRAN . iar tradus ar fi: „ŢARA CERULUI (RAIUL)”. BLOND ( în l.CEA URAN .BRNO .CŞA) BRAN – CŞA (BARAN . ŢARA ALBILOR sau BLONZILOR sau ŢARA BLÂNZILOR. BARAN. caii HUŢULI). greacă sau proto-indo europeană) = Cer. HUŢ sau (H)UŢ).AGN(I)A unde ROM = RAMA? RA(SOARE)? REGE? Şi AGN(I)A = FOC? SFÂNT? MIEL(AGNUS-l. ŢARĂ. REGGIO E(R)MI(G)LIA înseamnă „REGII PUTERNICI AI PĂMÂNTULUI” sau „STĂPÂNII FORŢEI PĂMÂNTULUI”. FIUL LUMINII” Deci E(R)MI(G)LIA ROMAGNA să însemne „PUTEREA PĂMÂNTULUI LA FIII CURAŢI (SFINŢI sau ALBI) AI LUMINII” sau „PUTERE PE PĂMÂNT MIELULUI SFÂNT. franceză.CUŞ) .localitate lângă BRAŞOV – ROMÂNIA . BRAN .VLAHI. latină)? Şi să însemne. Cosmosiar CŞA = Casă.nume propriu. CUŢO . VRANCEA . EMILIA ROMAGNA .jud. ROM . FRANŢA) VRAN . asemănător cu tracicul BHEL care înseamnă ALB şi CŞA care înseamnă CASĂ. Putere şi GLIA = Pământ deci. CUŢ.probabil de la IRMIN = Forţă (Zeul Forţei la popoarele germanice) EMI(G)LIA E(R)MI-GLIA unde ERMI = Forţă. CUŞ. De ex. VRAN – CŞA (VARAN . 21. Dar eu cred că ţara CUŞ originală este în acest spaţiu carpato -danubian. BLAN – CŞA (BALAN -CŞA)/BALAN = ALB. BLAJINILOR.CEA (FRANCIA. cuib.

FRANCESCA da RIMINI –uvertură de P. FRANCESCO = VRANCESCO (VRÂNCESCUVRÂNCEANU). iată acum. Încearcă astfel să-şi facă noile teritorii mai familiare.români) erau foarte numeroşi şi se înmulţeau foarte repede.BRENCIU (BREN-CŞU) . De ex. aveau nevoie tot timpul de noi teritorii. şi nu iau perceput ca pe nişte cuceritori. Populaţiile pe care le găseau în călătoriile lor au păstrat tot timpul amintiri plăcute despre aceşti străini albi. Cei plecaţi. franceză. FRANCOIS = locuitor al ţării VRANCEI (sau al noii colonii FRANCIA) FRANCESCA = VRANCESCA (VRÂNCEASCA . FRANCIA (FRANCE sau FRANŢA) FRANCESCA.VRÂNCEANA) FRANCOIS. chiar au luat numele dacilor. sau cum slavona ar fi putut influenţa franceza şi italiana simultan? mai simplu însă este să consideri că au avut un fond comun sau chiar că limba geto-dacă (stră . (Unele din aceste populaţii. Cum ar fi putut l. pentru că aceşti geto-daci (stră . de ex. Explicaţie Ştim din alfabetele antice ale populaţiilor ce locuiau în Peninsula Italică. FRANCISC.masculin Multă vreme lingviştii n-au putut explica originea acestor sufixe care. ci. înseamnă de fapt „VRÂNCEANA din RYMYNIA-RUMUNIAROMONIA-RAMANIA-ROMANIA-ROMÂNIA”!! Notaţi sufixul EASCA . au dus denumirea locurilor natale în noul teritoriu în care au ajuns. de aici concluzionez că FRANCIA derivă din VRANCEA. FRANCISC. străine. Aceste migraţii. română să împrumute simultan sufixe din slavonă. că litera „V” se pronunţa „F”. se dezvăluie cuminţi. cum am mai spus -o. italiană.stat întemeiat de geto-dacii migraţi din zona Vrancei.româna adică) le-a influenţat prin migraţii succesive de-a lungul a câteva milenii. n-au avut ca obiect jaful sau cucerirea unor populaţii pentru a le transforma membrii în sclavi. când colo le găsim şi în franceză şi în italiană. fără a fi daci decât prin încrucişare cu ei. cum ar fi germanii-deutsch(se 44 . ca să nu se mai simtă străini şi departe de locurile natale. au atâtea în comun. Cei ce n-au migrat au păstrat denumirea originală mai departe.nume propriu VRANCEA FRANCEA FRANCIA . FRANCESCO. Ceaikovski. mai apropiate de ceea ce au lăsat acasă..I. Şi ar fi cam greu de explicat cum limbi atât de depărtate geografic. Se spunea că ar fi de influenţă slavonă.feminin şi ESCU . Acest lucru se întâmplă des cu cei ce poposesc în teritorii noi.

franceză. „NOBILUL REGE(SOARE)ZEU”.oraş în România.-ASCA (feminin): POPESCU-POPEASCA. VRÂNCEANA. muierească. iar în celelalte limbi se regăseşte doar un singur nume cu sufixul ESCO. făcând ca numărul lor să fie mult mai mic decât numărul de cuvinte din familia de cuvinte respectivă a limbii din care s-a făcut împrumutul) FRANCESCA VRANCESCA = ALBA. Astfel. Zeu. stră-română a fost împrumutat acest sufix în celelalte limbi pe baza faptului că. BĂLANA.Şi tradus ar fi „ORAŞUL (CAPITALA) ZEULUI SOARE(REGE)” sau „URIAŞUL (PUTERNICUL) REGE (SOARE) ZEU”. română se găsesc cele mai multe cuvinte din familia aceasta ce are sufixul în ESCU. afirmaţie (adică CU ADEVĂRAT) şi ar putea fi tradus „NOBILUL REGE(SOARE) ALB”. ORADEA .citeşte doici. BRANCESCA. Francis care pot avea sufixul ESCO sau ESCA. pe de o parte. celelalte nume proprii nu posedă acel sufix. Celelalte limbi (italiană. explicaţie: 45 . În l. română în schimb. A(R) . alegi doar unul care îţi place sau pe care îl reţii mai uşor. română. vezi iar asemănarea cu daci ) danezii (în Evul Mediu ţara lor se numea GOŢIA. Se poate deduce astfel uşor că din l. „NOBILUL REGE(SOARE)”. română avem o mulţime de nume proprii care se termină în ESCU(masculin). vezi iar asemănarea cu GEŢIA). BLANCESCA 22. nu iei toată familia de cuvinte-nici n-ai putea. Capitală sau aglomerare mare de oameni. etc.-ESCA. nu cunoşti toate cuvintele familiei respective-ci. O(R)-RA-DE(V)A U(R)-RA-DE(V)A unde UR=Oraş. DOLHASCA. URUK.-ASCA. etc. {vezi UR. ş. familia de cuvinte fiind foarte sărac comparativ cu cea din l. „DĂTĂTORULCUADEVĂRAT REGE NOBIL” 23.a. A da(dărui). în l.d.m.D(A) unde AR = Nobil RA=Soare sau Rege DA=Alb.oraş în România. sau substantive comune: femeiască. olandezii (li se mai spune dutch. ARAD . restul cuvintelor din acea familie de cuvinte nu vor apare în vocabularul limbii tale. BLONDA. din SYMER(IA)} sau Uriaş. vezi asemănarea cu daci ). avem o mulţime de nume proprii şi substantive comune cu acest sufix. pentru că fiind limbă străină. suedezii. Zi.) au doar numele propriu Francesco-Francesca. Cetate. Notaţi că numai în l. (Pentru că atunci când preiei dintr-o limbă un cuvânt. etc.RA . RA= Rege sau Soare şi DE(V)A = Zeu.

donaţie Tradus ar fi: „DARUL (STRĂ)MOŞILOR sau INIŢIAŢILOR” MOŞ ar mai putea însemna chiar. franceză) 24. Omul căzut în păcat. casă. Ţară.donaţie Tradus ar fi: „DARUL PĂMÂNTULUI-MAMĂ” c) MACŞA (MOCŞA) . 25. CŞA=ţară. MACEDONIA .mag) şi DANIA=dar. DANIA=dar. Tradus ar fi: „PĂMÂNTUL-MAMĂ AL ŢĂRII ZEULUI (LUMINOSULUI) ANU” b) MA .Sunetul şi litera „O” se pot transforma. când vorbim de moşii şi strămoşii noştri. înseamnă probabil ŢARA UNDE TE SIMŢI CA ACASĂ sau unde eşti ACASĂ).alb. de ex. că. SFÂNT sau dumnezeu după har.CŞA(E) – DA . a fi OM. fie din religia creştină. RA=Rege sau Soare şi CŞ(A)=Casă.ANU unde MA=mamă(pământ). actualmente parte a statului elen. după cuvântul din popor. ORAŞ . SFINŢI sau DUMNEZEI după HAR. în unele limbi. ţinut. CŞA=ţară. Dumnezeu îţi dă. De ex.ţinut.DANIA unde MACŞA – MOCŞA = (stră)moş sau iniţiat(învăţat. ce au trăit înaintea noastră. în „A” (cum am văzut în ex. Aşadar. ne referim de fapt la cei ce erau OAMENI ADEVĂRAŢI. a) MA . Şi tradus ar fi „CAPITALA(ORAŞUL) ŢĂRII SOARELUI(REGELUI)” sau „REGELE ŢĂRII URIAŞILOR” sau „URIAŞII ŢĂRII SOARELUI”. precedente) sau „U”. Ţinut. Coş (ŢARA CUŞ.ţinut tracic.zeu şi ANU=zeitatea supremă la sumerieni. De altfel. fie din religia pregătitoare precreştină zamolxiană. prin voia lui Dumnezeu şi prin efortul personal.CŞA . dar în traistă nu îţi bagă .DANIA unde MA=mamă(pământ). Căuş. rădăcina „UR” (ce înseamnă oraş). din care foarte puţini au ajuns cunoscuţi urechilor noastre după numele lor.localitate mai mare decât satul O(R)-RA-CŞ(A) U(R)-RA-CŞ(A) unde UR(OR) = ORAŞ sau URIAŞ (fiind o localitate MAI MARE decât satul!). poate deveni din nou OM sau MOŞ prin credinţa în Dumnezeu. 46 . BUN (l. română) BON (l. se găseşte şi în sumeriană (UR\URUK) şi în latină (UR-BIS\URBIS). DA=lumină.casă.

fără a ţine cont de graniţe sau limbă. 26.NIC considerăm „TH” = „F”. OM. mândrindu-se până azi. Nu este nimic naţionalist aici.să nu omori. se citeşte samaliot) BES .NIC considerăm „F” = „V”.de părinţi.localitate în Grecia.sau să falsific istoria! NU!! Sunt convins că şi în acele timpuri erau oameni şi OAMENI. de învăţat. avea şi sensul de om liber. Cei ce au fost însă.NIC considerăm „A” care dispare. să fii bun. provincia Macedonia THES . cu adevărat.Apostol Andrei. Sensul de predecesor sau ancestor a derivat de la faptul că cei ce le urmau învăţăturile şi viaţa îi considerau pe aceşti MOŞI ca pe nişte părinţi şi nu puteai fi fiu al acestor MOŞI dacă nu le urmai viaţa şi învăţăturile. iar pe „O” schimbat în „A”(ca în rusă de ex.etc..să nu furi. să fii milos cu oamenii şi animalele. blând. este un fond traco-dacic care s-a transmis tuturor popoarelor de azi. să n-o distrugi sau să o batjocoreşti.NIC considerăm „V” = „B”. sensul cuvântului MOŞ s-a estompat până la dispariţie. ceea ce denotă clar originea sa de. jertfitor. au primit creştinismul fără rezerve. Să mai spunem că. cu moşii şi strămoşii lor şi că sunt continuatorii acestora pentru a transmite mai departe urmaşilor lor moştenirea primită de la înaintaşii lor. etc. Toate aceste învăţături se regăsesc atât în precreştinism cât şi în creştinism. somoliot = avion.avem BES .liber de păcat. BESSAPHORUS(Bosfor) S(A)LANIC – SLANIC – SALIN = mină de sare şi tradus ar fi: SALINA BESSI-LOR 47 . simple şi uşor de reţinut nefiind nevoie de cărţi şi tratate. muncitor. avem FES -SALO .să nu minţi. din contră.Cu timpul. primitor de oaspeţi. Iar aceste învăţături erau foarte clare.NIC unde BES = populaţie traco-getică care a întemeiat Imperiul BESSANTYN (Bizantin). să respecţi natura. dar demn şi liber. stăpân de pământ. dinastie de domnitori în ŢĂRILE ROMÂNEBESSARAB(Basarab). Care erau aceste învăţături? Să crezi în Dumnezeu. THESSALONIC . să fii drept. urmaşii acestor MOŞI şi STRĂMOŞI. de iniţiat.S(A)LA .SALO . rămânând doar sensul de predecesori. că unii preoţi precreştini ca şi unii credincioşi precreştini traco-daci nu urmau cu adevărat acele învăţături pomenite mai sus şi că aceştia au fost şi cei ce ce s-au opus creştinismului atunci când a poposit pe aceste meleaguri prin SF. însă nu boier.SALO .nesupus celor vremelnice. avem VES . de DUMNEZEU după HAR. MOŞNEAN de ex.SALO . de SFÂNT. nu doresc să idilizez. lipsit de egoism şi mândrie. Desigur.

VLAŞ.CIOB iar CIOB înseamnă CIOBAN. BLAH. OLEG) înseamnă român BLACI-OV iar OV(OU) să însemne loc de origine.(SOLAR. de naştere. ULAG. CIOB să însemne CIOBAN (arhetipul lui ABEL) URA . „OU” pur şi simplu? VLAŞ-OV VLACI-OV VLAH-OV V(A)LAH-OV b) BRAŞOV unde BRA. BRAH CIOB tradus ar fi „CIOBAN VALAH (ROMÂN. TRACO-DAC) BLAH . VLAS(VLAŞ). TESSALIA . BĂLAI. Timişoara = Cimişoara. c) BRAŞOV unde BRA.ŞOV URA . BRAŞOV . LUCI = LUŞI ca în vorbirea moldovenească DACIA = DACŞA = DAŢIA = DAKIA Concluzie: „T” = „CI” = „CŞ” = „CS” = „Ş” = „Ţ”= „KI” în diverse limbi aceste sunete şi grupuri de sunete se schimbă unele cu altele CŞES .Tradus ar fi „FRATELE CIOBAN”(aluzie tot la ABEL care era cioban.) alte ex.27. V(A)LAH. LUMINOS)”. BLA înseamnă ALB (BLOND. BRAH înseamnă VALAH.SALIAES .CŞOV iar ŞOV. BLOND. VLAH. ilir) şi ŞOV-ŞUB-CIOB=Cioban.CIOV. BLÂND) BRA-ŞOV iar CIOB înseamnă CIOBAN (SUBA – ŞUBA=Cioban în sumeriană!) şi BLA-ŞOV tradus înseamnă „CIOBANUL ALB (BĂLAN.GET)”. LUX =LUCS. dicţ.BLAH.CAIN era agricultor!). BĂLAN. URA-CIOB. BLÂND)” BLA-CIOB d) BRAŞOV unde BRA=Frate(cf.provincie în Grecia TES-SALIA facem pe „T” = „C” (de ex.SALIA unde TES . TRACO . VLAH-CIOB VLAS-CIOB VLAŞ-CIOB 48 . în vorbirea bănăţeană sau nu poci = nu poci. şes şi SALIA=sarea tradus ar fi: „CÂMPUL (ŞESUL) SĂRAT” 28. VALAH. e) BRAŞOV unde BLAC. VLACI.BLACI(BALACI – nume propriu). BLAC .oraş în centrul României a) BLAŞ-OV unde BLAŞ. RAI) să însemne cer sau de origine cerească VRA . BLAH – OV. VRA. etc.CIOB (ROMÂN.CER. Tradus înseamnă „CIOBAN CERESC. OLAH (ULAH. BĂLAI.CŞES . URA (de la URAN . CŞOV. CIOV. în vorbirea veche românească ţărănească.ŞES = câmpie.

Totuşi unii dintre ei n-au mai suportat sărăcia de bună voie. goană după bani. acea GRĂDINĂ. traiul smerit în armonie cu Dumnezeu. asta s-a întâmplat şi cu omenirea. culturi.în vechiul RAI (leagănul civilizaţiei umane) au jurat să ţină credinţa în Zeul Unic. de aici au pornit oamenii să umple Pământul 49 . acel SĂLAŞ. Probabil.) Bineînţeles. De ex. dintr-o dată. New England din SUA de England din Marea Britanie. CINEVA (DUMNEZEU) a creat GRĂDINA RAIULUI ca un CĂUŞ în care OMENIREA să se poată dezvolta. Gândiţi-vă că aţi lua în mâini un pui de găină abia eclozat. cu timpul estompându . după ce au întemeiat o super-civilizaţie (poate Atlantida sau asemănătoare ei). Mai apoi. cu orice preţ! (până acum 50 ani aprox. politeism sau chiar ateism.) Să ne mai gândim că ţara Cuţ (cum o aflăm în Vechiul Testament) este ţinutul din zona Carpato-Dunăreană. civilizaţii (SUMERIAN. stârnind şi azi nedumeriri şi invidii. iar nu ţinutul egiptean. MACEDONEAN. New York din America de Nord le-a amintit coloniştilor ajunşi acolo. Fragmente (cum ar fi în balada MIORIŢA – „Pe un picior de plai pe-o gură de RAI” sau ROMÂNIA –GRĂDINA MAICII DOMNULUI. PERSAN. putere. BIZANTIN. să apere RAIUL de ne-oameni. ŢARIST. distrusă din cauza păcatelor şi răutăţii de Potopul Biblic. SUA. în armonie cu Dumnezeul Unic. de York-ul natal din Marea Britanie. după căderea în păcat a lui ADAM şi a EVEI. odată cu acestea au îmbrăţişat (iar) credinţe greşite politeiste sau ateiste. exemplele pot continua). etc. În Capitolul HIDRONIME voi explica mai pe larg de ce consider ţinutul CarpatoDunărean Leagănul-Căuşul (sau Grădina Raiului biblic) Omenirii.) şi au decis să trăiască simplu. În orice caz. etc. unii dintre ei au întemeiat chiar diferite imperii. CarpatoDanubienii au jurat să nu mai repete aceeaşi greşeală (mândrie. au rămas în amintirea oamenilor.) au străbătut veacurile şi mileniile până în zilele noastre. Un SĂLAŞ unde să se poată hrăni şi care să-i poată oferi şi protecţie asemenea uterului mamei copilului încă ne născut. cu natura şi cu oamenii. Cei rămaşi pe loc. UE. Să fie o coincidenţă. TURC. EGIPTEAN. Chiar şi după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri.Notaţi de curiozitate că „BLA” şi „ALB” e unul şi acelaşi cuvânt citit în oglindă (de la stânga sau de la dreapta). Ei bine. Totuşi.punând pentru locuri asemănătoare denumiri identice. Coincidenţe peste coincidenţe pentru o populaţie Carpato-Danubiană păstorească-sedentară înapoiată. cum aţi ţine mâinile ca micul pui să nu fie scăpat jos? În formă de CĂUŞ.etc. acel CĂUŞ. uitarea nu a fost totală. care a împrumutat ulterior aceeaşi denumire urmare a faptului că cei ce au întemeiat Egiptul erau veniţi din ţinuturile Carpato-Dunărene (ştim că cei ce colonizează un teritoriu aduc cu ei amintirile din ţinuturile natale. mai ales că înseamnă acelaşi lucru? Se vede că civilizaţiile străvechi (poate ante-diluviene) scriau şi citeau şi de la stânga şi de la dreapta (bustrofedon). ROMAN. natura şi oamenii şi atunci au (e)migrat prin alte părţi ale lumii ajutând diferite populaţii cu ştiinţa lor.se până la uitare. civilizaţie. etc.

limba. de sare. asimilând învăţături. înţelepciune.Getă). în ţinuturile Carpato-Dunărene. ţara. Că trebuie să plătească prin milenii de smerenie şi sărăcie ceea ce au făcut milenii prin mândrie şi bogăţie. transformându-se într-o Dragoste de ţară. credinţa. cei ce juraseră să trăiască de aci înainte în smerenie. De atunci vor să-i uzurpe toate drepturile. mai ales. cu natura şi cu oamenii au fost şi cei ce au primit creştinismul atunci când acesta a poposit pe meleagurile primordiale ale omenirii. în armonie cu Dumnezeu. Iar această populaţie Carpato . ca pedeapsă) Potopul Universal. măcar că aveau o mare ştiinţă şi înţelepciune şi blândeţe şi smerenie. Sigur. sunt din ce în ce mai puţini cei gata de jertfă (o ultimă zvâcnire de oameni liberi traco-daci. căci ei ştiau cum trebuie să fie în raport cu Dumnezeu. Azi. simplitate.etc.de putere. această populaţie Carpato-Dunăreană (Traco . a fost în 1989. 50 . în timp.Dunăreană (azi le zice români!) rabdă cu stoicism ştiind sau intuind că încă mai plătesc pentru faptul că au întemeiat Civilizaţia ce a atras mânia lui Dumnezeu pentru mândria şi celelalte răutăţi ale ei. ci să fim responsabili. pe care cei în măsură o pot verifica de e adevărată au ba (în ce mă priveşte am un simţământ puternic că este adevărată) şi anume că acei Carpato-Danubieni. Chivu. de Strămoşi şi nu în ultimul rând. etc.) Ar trebui totuşi să mai prezint o ipoteză.în smerenie. De asemenea. NU AU ÎNTEMEIAT EI ACEA SUPER CIVILIZAŢIE (ATLANTIDA să zicem) care a generat (sau care a atras. toată istoria. Nu vedeţi? Cum un sportiv (şi nu numai) de la noi care ajunge în frunte. bunătate. Mutu. a atras şi respectul şi admiraţia popoarelor din jur dar şi. etc. într-o Dragoste de Dumnezeu. invidia. umilindu-i. de comportamente anormale. această conştiinţă a rolului de apărători şi păstrători s-a estompat şi ea.de bogăţie(şi azi munţii noştri sunt plini de aur. cu DUMNEZEU şi deviau în religii politeiste sau în comportamente anormale. sau vrednici de ea şi să o dăm mai departe urmaşilor.În timp. tot EL ne-a şi binecuvântat cu daruri cum puţine neamuri au avut. de Neam. în simplitate. cum se mândreşte(mass-media îl ajută să se mândrească şi admiratorii) cum ajunge mai jos decât poate crede. Deci nu Carpato-Danubienii şi-au trădat DUMNEZEUL UNIC. Cei ce rămâneau în GRĂDINĂ rămâneau credincioşi DUMNEZEULUI UNIC. Căci nu le-a fost uşor ca milenii să nu se lase cuceriţi de toate ispitele lumii. în Grădina Raiului. demnitate (ca unii ce conştientizau rolul lor de păstrători şi apărători ai ADEVĂRATEI CREDINŢE în DUMNEZEUL UNIC CEL ÎN TREIME SLĂVIT şi ai GRĂDINII RAIULUI creat de DUMNEZEU). Natura şi Oamenii. o Credinţă Curată şi într-un spirit de sacrificiu rar văzut. pornind războaie. Însă pe măsură ce migrau pierdeau contactul cu GRĂDINA SACRĂ (RAIUL). de Limbă. de uraniu. Dar să nu ne mândrim cu aceasta.după Porunca lui DUMNEZEU. sărăcie.). Dar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit. când tinerii şi cei ca ei strigau vom muri şi vom fi liberi asemenea martirilor creştini de acum 2000 ani). de Glie. etc. Leonard Doroftei. (Vezi ex. cei rămaşi în străvechea vatră.

comportamente şi credinţe străine şi anormale. care înseamnă VALAH sau. înţelepciune inteligenţă (pentru cine nu ştie. în Rusia şi Ucraina. deci. UNII Carpato-Danubieni n-au mai suportat învăţăturile sănătoase. La fel de adevărat este că şi dintre aceşti ex-Carpato-Danubieni. de locuitori-vezi în muzică. este Bland-Blanc în franceză. ALB. ce înseamnă VALAH ULAH (notaţi de asemenea şi numele OLEG. construind o societate pervertită (căci ei erau puşi să apere Credinţa sănătoasă şi comportamentele naturale sădite de DUMNEZEU în OM in GRĂDINA RAIULUI. 29. ce înseamnă tot VALAH !) VLOH VLAH OLAH . ba chiar îi mai aşteptau să revină).cetate capitală a statului dac. alte credinţe (politeiste). mai păstrau în memorie unele din învăţăturile sănătoase şi le mai aplicau. nume suedez. informatică. de bogăţie. transilvan (maghiar sau maghiarizat). blândeţe (BLÂND vine de la BLA care înseamnă ALB. întemeind imperii puternice. danez.) primitori de oaspeţi şi au plecat din CĂUŞ (din GRĂDINA RAIULUI) şi au început să urmeze alte învăţături. în sport. 51 . fizică. simplitate. Credinţa în Dumnezeul Unic. DUMNEZEU ESTE LUMINĂ.nume propriu. Dar dacă nu CarpatoDanubienii atunci cine? Ei bine. SARMISEGETUSA . lăsându-se cuceriţi de patimi. Bel-Bal în slavonă) jertfelnicie. alte obiceiuri şi comportamente a-normale. de mândrie. România este pe primul loc la copii dotaţi raportat la nr. BALOGH (nume maghiarizat sau mai corect „secuizat”) care înseamnă tot VALAH!!! 30. în smerenie.practici. de putere. Partea proastă era că ei plecau din CĂUŞ şi cu multe cunoştinţe ştiinţifice pe care le foloseau apoi doar ca să cucerească sau să domine pe alţii. nu toţi erau răi (unii. BLOH-nume propriu maghiar. cine îl are pe Dumnezeu este Alb. etc. Bianco în italiană. bunătate. care înseamnă VALAH (notaţi şi numele BLOHIN ce se află în Ucraina. mărturie stă faptul că popoarele cucerite pstrau o amintire plăcută despre ei. sărăcia de bună voie(măcar că stai pe munţi de aur. poate. care înseamnă tot VALAH) VLAH BLAH (BLOH) sau OLAF. aici e înţelepciunea!) în curăţie. la olimpiadele de matematică.

CASTLE (engleză) -CAT (CAT=etaj (română. IZA (Valea Izei)( în l. Aceste rădăcini au generat câteva cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens în limbi diferite.COSMOS(greacă) -COT (COTEŢ. Curat.dacică SIMERIENI SYMERIENI SUMERIENI Avem un toponim.BOŞI COSTO .BEŞI (BAŞI) COS .populaţie dacică liberă din N-E Daciei (Moldova de astăzi). -CAS (CAS. SARMISE-GETUSA ZA-ARMISE-GETUSA DA-ARMISE-GETUSA unde „DA”=Alb.BOCŞI COSTO . CASTEL (l. CAT.TO .populaţie de origine traco . Luminos. o localitate numită SIMERIA.CO(T)CIOABĂ.ZALMISE-E-GET-USA ZALMISE-E-GET-ISA ZALMISE-E-GET-IZA unde ZALMISE = ZALMOXE. coşciug. necucerită de romani. O coincidenţă nu-i aşa? 32. E = este. coşmelie. „ARMISE”=Armie. -COTTAGE = căsuţă (engleză) COSTO .BEŞI CAS . COT înseamnă CAS sau locuinţă. sumeriană ISA = apă curgătoare) Sau. COSTOBOCI . -CHATEAU = castel (franceză) -COS (coş. SIGHET (SZEGED în Ungaria) USA. COSTO-BOXI am văzut mai înainte că rădăcina CAS.TO . Viteaz. de ex.BEŞI 52 . Oaste şi „GETUSA”=Cetate. 31. pe lângă DEVA. IZA = apă curgătoare sau izvor sau părinte şi tradus înseamnă „ZALMOXE ESTE PĂRINTELE (izvorul) GEŢILOR” Avem şi câteva toponime şi hidronime care conţin numele capitalei dacice. SARMIS (SĂRMAŞ SEGET.(română). română).Tradus ar fi „CETATEA STRĂLUCITOARE A ARMIEI” sau „ARMATA STRĂLUCITOARE A VITEJILOR”. CIMERIENI . sau alt imperiu din istorie. COS. turcă). GET = HET (geţi). coşarcă(română).

cunoscut din păcate în al 2 lea Război Mondial.COT . DACHAU (DAHAU) care tradus ar fi: AL DACILOR sau DACUL 35. BARAHAN BALAHAN VALAH-AN unde VALAH = ROMÂN şi AN(U) = ZEUL SUPREM la sumerieni şi tradus ar fi „ZEUL ANU AL VALAHILOR” sau „CÂMPIA VALAHĂ” BAL-AG-AN(U) unde BAL=ALB. b) SACHSEN-saşii în l. COSTOBOCI înseamnă „BEŞII CONSTRUCTORI (DE CASE)”.BEŞI CAT .câmpie în S României. germană SACSON ZAHZEN SACŞON DZAHZEN SAŞON DAHZEN SAŞAN DAHŞEN SAŞ(I)AN DAHŞ(I)EN DZAŞIAN DAHŞIAN DAŞIAN DACŞIAN DAC(Ş)IAN DACIAN-DACIC DACIAN-DACIC Este şi un toponim. izvor sau este (de la vb.O .BEŞI Aşadar. a) SAXON-ins din neamul saxonilor. a) TIROL-provincie austriacă b)TIROL TIRAL T(I)ROL TIRAR T(I)ROI(S)-TIROIS-TROIS TIRAS(TIRA-GEŢI) TRAIS TRA(H)IS TRAKIS-TRACIS(TRACI) 36. SLAVIS . a fi) ca în româna veche ÎS=sunt sau în engleză şi tradus ar fi „CEI PLINI DE MÂNDRIE” sau „SUNT MÂNDRI” sau „IZVORÂTORII MÂNDRIEI” 34. BĂRĂGAN . 33. mândrie.O .slavii SLAVI-IS unde SLAVI=mărire. slavă şi IS=apă curgătoare. AG -OG -OC=OCHI? şi AN(U)=ZEUL ANU şi ar însemna „OCHIUL (ZEULUI) ALB ANU” 53 .

BAL-CANI unde BAL=ALB şi CANI=CÂINI(LUPI?) (CANI în l. illirică = câine(lup?).ROXOLANI-populaţie indo-europeană (traco-scitică).BALCANI-munţi aflaţi la S de Dunăre. franceză).Vechiul Testament) SAVA JIVA=viaţă. GIARDINA (l. etc.tracii şi slavii. engleză) 38. JARDIN (l. !?) ROXANA-nume propriu.a) ZYRAXES-nume propriu geto-dac. bolşevicii. italiană).De fapt mai corect ar fi ÎNGRĂDITURĂ sau aşezare înconjurată de un GARD(ZID). DEVA-localitate în România DABA-DĂBÂCA-localitate în Moldova DZABA SABA (REGINA DIN SABA?.GRAD-ora în l.cetate sau Întăritură în limba geto-dacă.RUŞII=ROŞII(tot o coincidenţă faptul că cel mai puternic stat comunist avea steagul de culoare roşie!. vecină cu dacii.slavonă) SHIVA-ŞIVA=zeitate hindusă 39. 54 . care au câştigat revoluţia. (l.neam indo-european înrudit cu geto-dacii.37.traco-geto-slavonă. Din această rădăcină (GRAD) provin şi cuvintele GRĂDINĂ. Şi tradus ar fi „CÂINII(LUPII) ALBI” BALCANI BAL(A)CANI-BOLOCANI VAL(A)CHANI-VALAHANI munţii Valahilor-românilor (dacilor) 40. îşi ziceau Roşii.vietate.(sanscrită.DAVA-zeu. SIRACSES SIRAŞE(S) sau CIR(E)AŞE(S) CIREAŞE(CIREAŞĂ) b)ZYRAXES GURA-CŞES(GURA ŞESULUI GUREŞ (VORBĂREŢ 42. GARD. etc.MAREA BALTICĂ BAL-TICĂ=Marea Albă BAL=ALB 41. română). Strămoşii ruşilor sunt roxolanii. RUŞII sunt urmaşii acestor roxolani. YARD (l. ROCSOLANI ROŞOLANI (ROŞULANI) adică ROŞCAŢI RUSOLANI-RUSLANI(nume propriu RUSLAN!)-RUS.

copii. de călărie) şi atunci înseamnă CĂLĂREŢ.GERMAN GHERMAN GHEL-MAN GHAL-MAN unde GHAL=GAL(EZ) şi MAN=OM şi înseamnă OM DIN GALIA. SACUI ZACUI DZACOI DACOI-DAOI=DACI 44. apoi GH îl pronunţăm ca în (G)HITĂ-VITĂ(vorbirea ţărănească românească veche) şi avem (H)AL-MAN în unele limbi H -ul nu se pronunţă.. din diverse motive (refugiaţi-goniţi de legiunile romane sau pur şi simplu ca urmare a înmulţirii rapide a populaţiei dacice). BÂRSA .ţara Bârsei (ţara munţilor) BYR-SA BUR-SA BUR-XA BUR-CSA 55 . OLTIN-UM 46. etc. şi avem AL-MAN(AL(E)-MAN) ALEMAN SĂ ne întoarcem puţin la GHAL-MAN(GAL-MAN) facem pe G .SECUI-daci maghiarizaţi. GERMANII ca popor. s-au format din gali şi populaţii nordice (probabil slavo-fino-ugrice) şi ulterior cu daci migraţi din zona CarpatoDunăreană. LATINUM. LAŢI(UM) .TRACI THELACI FELACI . 900 de ani de la apariţia hunilor în aceste teritorii pentru prima dată. 45. „nu pot” = „nu poci”. ALTINUM.prin răpiri de femei. căsătorii mixte. şi „b”. sau KAL(CAL)=CAL(animal de povară. aşa cum sunt azi.K sau C şi obţinem KAL-MAN(CAL-MAN) un binecunoscut nume maghiarizat care înseamnă „Om din Galia”. Timişoara = Cimişoara sau.C se poate pronunţa şi „T”(ca în Ardeal sau Banat.ROCSANA ROŞ(I)ANA=ROŞCANA-ROŞCATA 43. în aprox.

adică un fel de cetate pentru acele vremuri îndepărtate. la rândul lor aceste populaţii influenţau şi ele populaţia autohtonă majoritară. BORGIA nume propriu italian . geto . BUR = PUTERNIC. 56 . cred că BÂRSA (BERZA .IULIA în Evul Mediu sau cum se numeşte azi capitala Serbiei. BUR . totuşi. vezi BEL . CETATE sau ÎNTĂRITURĂ şi provine din BURG(H). ştiind de ex. BURCĂ. fiind mult mai puţin numeroşi decât dacii. Poate alte descoperiri să aducă lumină asupra acestui subiect). credinţe în moroi. BLOND. pronunţa „Z” în loc de „G”. tracică. Şi dacă ele s-au păstrat până acum (ceea ce este o minune în sine) nealterate sau doar uşor transformate este dovada supremă că cei ce le-au denumit la început au fost aceeaşi care le-au păstrat şi folosit.geţii erau oameni blânzi şi ospitalieri cu cei străini veniţi cu gânduri paşnice şi lesne iertători. BORCEA nume proprii daco-române. în timp. BERSA? în l. În ce? Probabil în unele obiceiuri barbare. dacică BAR-SA BAR-XA BAR-CSA BAR-CŞA(BAR-CEA) unde BUR = PUTERNIC. în România. cu alte pronunţii complet diferite.cuvânt ce înseamnă în l. deşi asimilaţi de daci.BORŞA-loc. La fel de adevărat este că daco . BĂLAN şi tradus ar însemna ŢINUTUL PUTERNIC sau „ŢARA CELOR PUTERNICI”.(Ţara Bârsei). ÎNTĂRIT şi DA = ALB).BUR-CŞA(BUR-CEA) BUR-DZA BUR-DA Cu variantele:BURCEA. XA. BĂLAI. ci celtică sau germanică. SA. anglo-saxonă. fireşte. Cu toate acestea. GENEZĂ) în limbile greacă şi latină se pronunţa „ZENES” în limba geto .BERSA) sunt denumiri sigure în proporţie de 90% de origine dacică. De asemenea. în Turcia BURIDVA-loc. de aceea dacă unele populaţii.GRAD (CETATEA ALBĂ) cum era denumită ALBA . prin urmare BURG(H) însemna la origine „ÎNTĂRITURĂ DE PĂMÂNT (loc apărat de un val de pământ). chiar şi l. ŢINUT şi D(Z)A = ALB. Vezi „BURG” . Să nu uităm că dacă ar fi fost o altă populaţie suprapusă peste dacii care au dispărut din teritoriile lor. (cum ar fi măştile. CŞA(CEA) = CASĂ. CSA. dar atunci „BERGA” nu mai poate fi considerat de origine tracică. unde BUR = ÎNTĂRIT. Însă. probabil BERZA?.dacă (după unii autori. ÎNTĂRIT sau prin extensie. sălbatice. erau asimilaţi de aceştia. PUTERNIC şi GH(E) = PĂMÂNT. BÂRSA . asemănător cu tracicul BERGA (MUNTE). Părerile lingviştilor sunt neclare aici.DA înseamnă „CETATEA ALBĂ (cf. ar fi apărut alte denumiri. poposeau paşnic sau războinic pe aceste meleaguri.dacă. BĂRBAT. că „GENES”( NAŞTERE. BURSA-loc.

decât a evreilor. Şi nu orice creştinism. când există riscul să nu fie deloc evreu. doar cel ORTODOX. Şi nu în ultimul rând. Acei zei numeroşi care apar în religia dacilor nu sunt zei atotputernici. dacă doar mama e evreică atunci eşti sigur evreu. De asemenea. trebuie să fie aruncată. din contră L-au răstignit pe Iisus. ei pot fi asemuiţi de ex. ascendenţa recunoscută este pe linie feminină (maternă). Ştim că la evrei. dacă doar tatăl e evreu. adversarii monoteismului dacic (din păcate şi datorită unor dacologi atei sau anticreştini) aduc în discuţie multitudinea de zei din panteonul dacic. cu ochi albaştri. deoarece are o mulţime de sfinţi şi îngeri până la Dumnezeul în trei Persoane. Desigur. nu putea aproba asemenea obiceiuri. dacă ne uităm la icoanele care Îl reprezintă pe Iisus. Este blond-şaten. de ex.) este sigur că blândeţea. înalt. nu este al lui. vom vedea că nu arată a evreu deloc după aspectul fizic.. la nivel de masă. cel puţin nu de marea masă a dacilor. evreii nu odată L-au acuzat că e străin de credinţa şi de neamul lor. iar sfinţii sau îngerii NU POT FI EGALII LUI DUMNEZEU NICIODATĂ DEOARECE SUNT FIINŢE CREATE PE CÂND DUMNEZEU cel ÎN TREI PERSOANE ESTE NECREAT. făcându-l samaritean (samaritenii fiind păgâni. ar fi tot politeist. pe unii îi sperie acest lucru gândind că. pentru a susţine politeismul dacilor. În acest caz comunitatea evreilor nu-şi poate asuma riscul de a recunoaşte pe copil ca fiind evreu. bunăoară. în capitolul în care este prezentată genealogia lui Iisus. nu mai contează dacă acel copil este conceput cu un evreu 57 . atunci copilul. sunt prezente două femei care n-au fost evreice. dacă întrebi pe orice creştin ortodox practicant (nu doar cu numele) îţi va spune că religia creştină ortodoxă este MONOTEISTĂ. iudeii ar fi ţinut-o doar pentru ei! Dar ei. etc. curăţia inimii. ATÂT.un fel de canibalism amestecat cu necrofagie. ADICĂ FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT. marea masă a dacilor a ţinut religia monoteistă tradiţională. Ştiu. ci au provenit din populaţii aşa-zis păgâne. genetic. adică. Singura schimbare notabilă a religiei dacilor. Adevărul este că dacă ar fi fost de origine iudaică. eşti evreu de grad doi sau chiar trei (pentru că dacă tatăl evreu este însurat cu o păgână care îl înşeală. La fel stau lucrurile şi cu religia monoteistă a dacilor. De altfel. Dar pe ansamblu. dar nu sunt decât creaturi.consumarea inimii unui mort ce se află că e strigoi . este doar al mamei păgâne. Seamănă mai mult cu fizionomia geto-dacilor. (ca în creştinismul ortodox) cu sfinţii sau îngerii care au puteri foarte mari. atunci şi creştinismul ortodox. Matei. cum au îmbrăţişat şi alţi daci mai înainte religia politeistă greco-latină. Pe când dacă mama e evreică. fiind o religie străină (de origine iudaică). s-a petrecut doar la acceptarea creştinismului. Dar acest raţionament s-ar dovedi o eroare întrucât. respectând raţionamentul lor. în Evanghelia Sf. dreptatea şi religia lor. Dacă ar fi aşa. Unii dintre daci se poate să fi îmbrăţişat astfel de practici. după aprecierea evreilor). spre deosebire de Dumnezeu (în trei persoane) care este NECREAT şi are putere nelimitată. ci. a dacilor.

Credinţa ortodoxă explică aceasta prin faptul că Învăţătura lui Iisus este universală şi nu doar locală. BRAN. greacă) = ordine. cel puţin 50% este evreu. în cazul lui Iisus. 48. MUCENIC . ŢARA ALBĂ. CUS) = CASĂ. ZEU sau SFÂNT) sau MUŞ (MUŞAT = FRUMOS şi tradus ar fi: „CASA. LOCUINŢĂ şi MOS = MOŞ (ÎNVĂŢAT. Aşadar. deci poate fi recunoscut de Comunitate). CULCUŞ şi înseamnă CĂUŞUL (CULCUŞUL. BĂRBOS) 47. OURANU (l. BRANCUŞ (nume propriu) unde CUŞ=CĂUŞ. LOCUINŢA MOŞULUI” (zeului suprem) sau CASA FRUMOASĂ (ORDONATĂ) 49. CSA.martir creştin 58 .ca fire. ebraică. SĂLAŞUL) CERULUI sau SĂLAŞUL ALB. ÎNTĂRIT) v. în extensie. CŞA) =ŢINUT. VRAN. greacă)=cer. CASĂ vezi VRAN-CEA=ŢARA CERULUI (RAIUL). bolta stelară şi CEA (XA.bolta stelară URANU VRANU VRAN-CEA VRAN(U) BRAN(U) BRAN-CEA FRAN(U) FRAN-CEA unde URAN. în genealogia lui. ŢARĂ. mai sus despre BURG(H)! BAR=rădăcină cu sens de BĂR-BAT(BĂRBAT. FRAN=cer.ori un păgân. BÂRSA BÂR-SA BOR=MUNTE?dicţionar tracic BUR=MUNTE?dicţionar tracic. COSMOS (l. INIŢIAT. deosebită de femeie sau OM cu BARBĂ. cerul sau bolta stelară COS-MOS CAS-MOS CUS-MOS unde COS (CAS. apar două femei neevreice.dar eu cred că mai degrabă are sens de PUTERNIC.

strămoşii celor din vest). românii de azi. Neagră G(H)IS . nemiloşi.TRIA G(H)E-IS-TRIA unde G(H)E=PĂMÂNT (ŢINUT. turcii. finlandezii. SFÂNTUL. Nu degeaba. Omorau toţi prizonierii de război. greacă se citeşte „U” ASURIA (A)SURIA SURIA anagramat iese RUSIA. Se ştie că asirienii erau cei mai sângeroşi oameni. CELŢI . sau GALAŢI .Sunt non-indo-europeni.FRUMOS?) VICTORIOS”. ASIRIA-ţară antică din Orientul mijlociu ASYRIA-Y (upsilon) în l. IZA=apă curgătoare) şi TRIA=TREI tradus ar fi „PĂMÂNTUL CELOR TREI APE CURGĂTOARE” adică DOBROGEA (cele trei ape curgătoare sunt cele trei braţe ale Dunării din Deltă). SFÂNT) şi NIC=(de la NIKE l. 52. 53. INIŢIATUL. RUSIA-ROSIA (ROŞIA) .nu întâmplător ruşii au fost asemuiţi tot la fel. 59 . războiul civil rus a fost câştigat de Armata Roşie (culoarea preferată a comuniştilor) în dauna Albilor (armata ţarului). înrudiţi cu hunii. greacă = VICTORIE?) şi tradus ar fi „MOŞUL (ÎNVĂŢATUL. HISTRIA . lacomi. ZEU. cei amestecaţi cu galii şi triburile nordice germanice) spre deosebire de VALAHII din EST (adică dacii. în 1917. IS=APĂ CURGĂTOARE (ca în l. sumeriană UZA.neam antic venit din Răsărit în Europa cu ceva veacuri înainte de Hristos. CELT. Neagră. războinici. maghiară = răsărit Celţii ar însemna în traducere Răsăritenii . 50. erau „ROŞII” de sângele celor ucişi de ei fără milă. ŢARĂ). FRUMOSUL = FĂT . ZEUL. 51.MUXE-NIC MOXE-NIC MOCŞE-NIC MOŞ(E)-NIC unde MOŞ = ÎNVĂŢAT.KALATI – KELETI) KELETI în l.cetate la M.Au cucerit vestul şi nordul Europei locuite de protoindo-europeni KELT KELET (KALLATIS numele unei cetăţi la M. sângeroşi. WESTFALLEN-(WESTFALIA)-land german WEST-FALEN VEST-VALEN VEST-VAL(AH)EN=VALAHII din VEST (dacii vestici.

A CASELOR. În general câmpiile din jurul marilor fluvii capătă denumirea de CUŞ. Silaba EU din EU-PHRATUS este un cod geografic şi se traduce: „PRUTUL EUROPEAN”.) Apoi în EST două râuri TIGRU-TIGRIS (de la dreapta la stânga. cioban foarte bogat. când numai Stalin. l. ce au sensul de construcţie.: CASĂ. ci doar un sistem rudimentar de comunicare asemănător cu cel al animalelor.PRUTUSPRUT) DE LÂNGĂ ţara ASYRIEI (RUSIA). Iar o „coincidenţă” privind numele ruşilor şi al felului lor de a fi precum şi cu comunismul (roşu) ce au avut de îndurat. CHATEAU. eu cred că oamenii au fost creaţi OAMENI de la bun început. care provine şi din CĂUŞ. diferit şi distinct de cel al animalelor. afară de primele sunete nearticulate ale primilor hominizi ce nu pot fi considerate o limbă propriu-zisă. COSMOS. UŢ)=ŢARA OCROTITOARE (CĂUŞ). cred că mai sigur ar fi să câştigăm la loterie! 54. HUŞI. În ce mă priveşte. SIRGIT-SIR(H)IT-SIRIT-SIRET) şi EUFRAT (EU-PHRATUS. cartea Genezei. neavând nevoie de evoluţie pentru a 60 . CO(T)CIOABĂ. rasa de cai moldoveni. CASTEL. străromână veche (posibil cea mai veche limbă modernă din lume. COTTAGE. o ramură a românilor de la Sud de DUNĂRE. de asemenea EU-PHRATUS-FRATUS-FRATIS mai înseamnă „FRAŢII EUROPENI”. CUT COT CAT CAS Toate aceste cuvinte au devenit ulterior. etaj. pământul tracilor). cuţo-vlahi. Eu nu cred în astfel de „simple coincidenţe”.Aici se cuvin câteva comentarii. PRATUS. etc. ŢARA CUŞ-(CUŢ. CUŞ(CUŢ. drept şi credincios în Dumnezeu. COTEŢ. US=Casă). cu un limbaj articulat. a omorât peste 30 milioane de ruşi (asta pe timp de pace!!). ce intră în componenţa unor cuvinte din diverse limbi. Această concluzie am enunţat-o pentru a nu răni sentimentele evoluţioniştilor. În Vechiul Testament. radicali. HUŢ. nu reprezintă părerea mea personală sau credinţa mea. HUŢ. IOV din ţara (C)UŢ este un personaj din Vechiul Testament. în Sud GIHON=GHEION adică. CAPĂTUL (CAPUL) PĂMÂNTULUI (DUNĂREA adică ISTROS=GHIS-TROS. UŢ. Ţara CUŢ-HUŢUŢ-CUŞ este nu Egiptul ci România de azi (de ex. Strămoşii ruşilor sunt roxolanii (rocsolani-roslaniruslani) care înseamnă ROŞCAŢII. un dans HUŢULCA în BUCOVINA. CAT. de ex. care înconjoară ŢARA CUŞ (CUŢ-HUŢ-UŢ ţara lui IOV-IOB-GHIOB-JOB(GIOB cum pronunţă anglo-saxonii) CIOBAN în română sau GIOVAN în italiană. înainte de Moise şi Legea dată evreilor. CAZARMĂ. Moise (MOŞE în ebraică!) spune că Raiul este înconjurat de 4 (patru) râuri: în Nord FISON=THISON(TISA). HUŢULI. Dacă ar fi să calculăm o astfel de probabilitate.

COT. de ex. CĂUC. care îl foloseşte şi azi într-o mulţime de cuvinte. acele câmpii din jurul marilor fluvii. locuinţă. CUŢO-VLAHI. Ei bine. din punct de vedere 61 . UŢ. HUŢ. COŞCIUG. sau-scrito-chinojaponeza. nu doar de locuire). În schimb în l. CĂCIULATA.: CĂUŞ. locuinţă. CAUCAZ. COTEŢ. o facem pentru a păstra apa între palme pentru băut sau spălat. De unde se vede că acest termen (CUŞ) era împrumutat dintr-o altă limbă. pentru a apăra de vânt o lumânare sau o fiinţă foarte mică şi plăpândă. desigur. După ultimele cercetări. ocrotire. protecţie. de aceea am adăugat acest sens de protecţie şi apărare rădăcinii CUŞ-CĂUŞ. părerea mea este că acest proto-limbaj sau limbă primordială. ebraico-araba. dacă erau cultivate şi lucrate cu sudoare-apărătoare contra foametei şi climei grele. călduroasă sau friguroasă. Se simţeau ca într-un CĂUŞ (CUŞ. casă.) De aceea. erau percepute de oamenii de atunci. CIUC. CAT. CASĂ. păstrătoare şi producătoare de mâncare pentru oameni şi animale-se înţelege. Parcă munţilor li se potriveşte perfect această denumire. ca ocrotitoare ale vieţii. CUŢ. CAS. Cum civilizaţia de pe câmpia din preajma Dunării devansează cu multe milenii civilizaţia de pe Nil şi că în limba coptă (urmaşa limbii egiptenilor antici) nu găsim în fondul principal de cuvinte nici o familie de cuvinte care să aibă ca rădăcină cuvântul CUŞ. mai bine zis. CAUCAZ-munţi în Armenia şi Gruzia. CUCIULAT. română avem o mulţime de cuvinte din familia CUŞ. coptă are atâtea cuvinte pentru numele ţării lor din antichitate. De altfel. superiori oamenilor de azi. nu-i aşa? Nu cred că vreo altă limbă are atâtea cuvinte cu acest sens şi în l. Prin urmare. etc. chiar o construcţie. Egiptul era numit CUŞ. CUŢ. ba chiar fiind în multe privinţe. în munţi plecau. chiar în Vechiul Testament. Dar mai mult. CUL-CUŞ. Căci în cazuri de război. de protecţie. veche şi în cea modernă-contemporană. CUŞ. caii HUŢULI. CAS cu sensul de construcţie. HUŢ. CO(T)CIOABĂ. Destule cuvinte. CUCA.unde CĂUŞ = palme împreunate pentru a bea şi a te spăla sau ocrotire. este stră-româna. o casă. CAT.vorbi ca omul modern de azi. COS. UŢ. are şi rol de apărare şi protecţie. De asemenea nu cred că l. Acest lucru însemna pentru cei din vechime că în acea ţară era un fluviu cu o câmpie prin preajmă propice vieţii oamenilor. 55. CĂUŞ. CASTEL. CUS. greco-latino-iliro-galo-slavo-germana. castel. erau denumiţi toţi munţii (în Limba Primordială Unică) CAUC-CAZ CAUC-CAS CAUS-CAS CĂUŞ-CAS(Ă). palat. din care au pornit traco-geto-daco-româna. CAT) format din palmele naturii în aceeaşi natură ce le putea fi ostilă sau fatală. Şi tradus ar fi „CASA OCROTITOARE”. CULCUŞ. când ţinem mâinile CĂUŞ. apărare şi CAS=casă.

alături de fluviul respectiv precum şi alte influenţe. întreţineau şi ocroteau viaţa. Astfel fiecare ce era mai mândru şi mai avid de putere şi bogăţie. prin răutate şi nepăsare). cu 62 . în mituri şi legende. ce. Această civilizaţie casnică nu este nici migratoare. dar şi responsabili. prezenţa unor munţi în preajma acelei câmpii mănoase (CĂUŞ). e adevărat. cutremure. îi dau acesteia stabilitate climatică. Ecourile distrugerii acestei cizilizaţii au rămas în Sfânta Scriptură. apa. întemeia câte un imperiu cu care apoi încerca să cucerească cât mai multă bogăţie şi teritorii. n-a fost întotdeauna aşa. probabil cea mai veche de pe Pământ). fluviile şi munţii din apropiere. 15 milenii. scufundări şi ridicări de pământuri. etc. ci au dorit s-o reînvie. Pare puţin? Eu înclin să cred că îşi merită din plin numele de Protector al Ocrotitorului (muntele ocroteşte câmpia. spre a-şi împlini visurile în altă parte. energie pentru a face plantele să crească în acea câmpie. echilibru. semenii ci trăieşte în armonie. lacuri. ştiinţă. De ce? Pentru că cei ce au înţeles cu adevărat ceva din experienţa vechii civilizaţii. asemenea unor oaze. aerul. uimitoare până astăzi. protecţie de schimbări bruşte de temperatură sau precipitaţii. munţi. nici nu întemeiază imperii şi distruge sistematic natura şi semenii prin ştiinţa mândră. Rămăşiţele acestei super-civilizaţii s-au împrăştiat în toată Europa după ce au supravieţuit o perioadă în aceste CĂUŞE (oaze) ocrotitoare cu câmpiile mănoase. ce au condus la distrugerea severă a acestei civilizaţii. geografia. în acele CĂUŞE. care au influenţat radical clima. N-au vrut să înveţe din experienţa precedentei super-civilizaţii şi destinul ei. luptând de atunci împotriva civilizaţiei distructive şi întemeind acea civilizaţie casnică (adică civilizaţia care nu distruge natura. astfel. lăcaşul vechii super-civilizaţii. războaie nucleare. în scrierile lui Platon.climateric. folosind cuceririle ştiinţei şi tehnicii. au părăsit Căuşul Primordial-Dacia (România de azi).) s-au produs inundaţii puternice. Ar trebui să fim mândri. glaciaţiuni. se închide cercul de elemente ce asigurau supravieţuirea oamenilor în acele locuri puţine. nu au mai dorit să reclădească ceva ce duce invariabil la distrugere. experimente nefaste sau poluare. O parte din supravieţuitori au rămas pe loc. Iar pentru a-şi duce ambiţia şi mândria la capăt. câmpia ocroteşte omul. Acum peste 10. chiar dacă asta duce invariabil către autodistrugere. au uitat cu timpul ce păţiseră strămoşii lor ce au pierit în acel cataclism uriaş şi au început să refacă încetul cu încetul vechea civilizaţie dispărută. În urma unui cataclism major natural (sau poate mai multe de intensitate mai mică dar mai dese şi diferite) sau uman (prin păcate multe. Cei ce au părăsit aceste CĂUŞE (atunci când condiţiile de viaţă şi climaterice au permis). că spaţiul carpato-danubiano-pontic este cel mai vechi spaţiu ce a adăpostit şi ocrotit oameni şi că ei au clădit o cultură de mare forţă şi originalitate. apariţii şi dispariţii de mări. relieful. ci. Civilizaţia „casnică” a Europei (adică traco-daco-românii). în ţinutul carpato-danubiano-pontic a existat o puternică civilizaţie comparabilă cu cea din zilele noastre (dacă nu chiar mai puternică).

inima. cu excludere de la masa celor mari . cu sărăcie. pornind războaie împotriva lor sau urzind prin diferite manevre politicodiplomatice tot felul de greutăţi. păstrând tacit. imperiul roman pe daci). subjugare politică. care ştiu că acolo în cer este ţinta final a vieţii de pe Pământ). printr-o minune. acolo unde simţeau că e locul lor-asemenea creştinilor. iar pe de altă parte nici nu erau atât de inteligenţi ca să poată rezista unui război împotriva celor înţelepţi (căci erau blânzi şi buni aceşti înţelepţi. Şi mai zic autorii antici că dacii nu trăiau decât cu picioarele pe pământ. Ei. ci s-au luptat împotriva uniformizării. cu comunism. ci păstrătorii GRĂDINII RAIULUIGRĂDINII MAICII DOMNULUI. Cu timpul. dându-şi seama că aceasta era calea pe care ar fi trebuit s-o urmeze şi acea civilizaţie. fără onoare dar puternică şi imbatabilă. fără nume. globalizării. nu mai fuseseră ridicate în onoarea niciunui popor învins atâtea monumente. acolo unde a fost RAIUL şi unde au trăit ADAM şi EVA până la căderea în păcat. de voia să evite soarta ce i-a venit. Cei plecaţi. socială. Cei ce nu suportau o astfel de viaţă tihnită. Au fost înfrânţi de o armată fără scrupule. şi COLUMNA LUI TRAIAN)!!! În tot imperiul roman. Au opus civilizaţiei urbane tehnologice. departe de lupta pentru aur şi putere. înfierând prin religie cunoaşterea şi urbanismul. neegalate până azi. Înţelegem că dacii s-au luptat cu imperiul roman. ei nu erau stăpâni. o ură împotriva celor rămaşi şi nu o dată. după victoria împotriva dacilor imperiul a început să cadă încet dar sigur. natura şi oamenii. apărătorii. 63 . prin poluare. civilizaţia rurală. mai cuminte. iar Decebal şi ai lui. să găsească o altă cale. în smerenie şi cumpătare. cuceritorii au fost aşa de bucuroşi încât au sărbătorit 123(!)de zile victoria şi au ridicat două monumente (TROPAEUM TRAIANI. aveau oricum libertate. naţională. chiar prin luptă. economică. dacii.înţelepciune. pe de o parte pentru că erau prea puţini să se poată lupta cu cei cu adevărat înţelepţi. cu alimentaţie nesănătoasă fizică şi spirituală. Cei rămaşi în Dacia. moment în care au început să se răzbune pe cei ce au ales Dumnezeu şi satul. i-au cucerit cei plecaţi pe cei rămaşi (de ex. au întemeiat mulţime de imperii. gândul şi ochii le aveau către cer. cu desconsiderare. nu pentru aur sau pentru pământ şi libertate (căci netemându-se de moarte. natura şi oamenii. au fost aleşi de Dumnezeu să apere GRĂDINA RAIULUI. afirmând superioritatea civilizaţiei casnic –rurale armonizate cu divinitatea. civilizaţia casnică n-ar fi ezitat s-o apere împotriva celor ce puneau mândria şi goana după putere şi aur mai presus de orice. chiar cu preţul vieţii. decalajul tehnologic şi ştiinţific s-a mărit în favoarea celor „urbano-tehnologici”. mai liniştită. ai ŢĂRII SFINTE. iar PĂMÂNTUL era sfânt. unificării statelor şi popoarelor prin distrugerea specificului naţional într-un stat unic federal (imperiul roman). s-au luptat împotriva civilizaţiei „urbanist-tehnologice” . cu războaie. dar dacă ar fi trebuit să apere noua direcţie ce doreau s-o imprime-adică. au fost nevoiţi să plece. deşi urau războiul). cu umilinţe. Când totuşi. au renunţat de bună voie la a mai ridica civilizaţii urbane şi super tehnologice şi au dezvoltat o civilizaţie legată strâns cu Dumnezeu (Zalmoxe). etc. şi totuşi.

pronunţându-se. că în învăţătura creştină ortodoxă. sau. Ce se întâmplă azi. divină şi umană! sau. aramaică?. E-MANU-EL unde E=est. ATOM=indivizibil. „VITĂ” = „G(H)ITĂ”. de fapt au câştigat. ceea ce denotă că aceste limbi sunt undeva înrudite. a III-a sing. AHEI-denumirea veche a grecilor în antichitate (eleni. română constituită?! Nu se poate spune că este asemănătoare cu l. învăţătura creştină ortodoxă afirmă fără dubiu natura dublă a lui Iisus. E-MANU-EL unde E=este. (de ex. personal. şi aici concluziile le las să apară singure. proto-indo-europeni. OMUL (FIUL OMULUI)”. ar fi de fapt. MANU=OM.). De altfel. elini). ebraică?) -1. singular el şi tradus ar fi: „ESTE EL. română şi ebraica sau aramaica. EL=pron. În latină sună astfel: „ECCE HOMO”! nu prea seamănă cu româna veche. strămoşii celor numiţi azi indoeuropeni. Evanghelie Pilat afirmă despre Iisus. OM RĂSĂRITEAN”. răsăritul este locul către care ne închinăm lui Dumnezeu şi facem altarele în biserici. ca în ex. EMANUEL-Dumnezeu este cu noi (l. 58. aşa cum am mai întâlnit. după alţi savanţi.etc. MANU=OM şi EL=DUMNEZEU sau pron. Să nu uităm că în Sf. EL=DUMNEZEU şi tradus ar fi: „ESTE OM-DUMNEZEU”(în Limba Primordială-a se nota asemănarea cu l. Motivele 64 . pers. şi tradus ar fi: „DUMNEZEU-OM DE LA RĂSĂRIT” sau „EL. G(H)EU=PĂMÂNT. E-MANU-EL unde E=este.un „G” ca un „H” (fără a fi nici unul nici altul). 56. „IATĂ. latină. e o tristă poveste. PELASGI-populaţie europeană anterioară sosirii indo-europenilor în Europa. vorbită de Adam şi Eva). MANU=OM. cetăţi. răsărit. Din ei s-ar fi răspândit în întreaga lume aşa numiţii indo-europeni. -2. 57. răpirea unei femei frumoase pe nume Elena). pentru că daco-românii au păstrat civilizaţia casnic-rurală peste o mie opt sute de ani.) şi G(H)EI (cu sing. Atât subliniez. aceştia erau puşi pe luat bogăţii. Eu zic că ebraica şi aramaica provin din Limba Primordială Unică.. A(G)HEI A-(G)HEI unde A=FĂRĂ (ca în A-FON=lipsit de auz muzical. teritorii folosind orice pretext. Şi tradus ar fi CEI FĂRĂ PĂMÂNT(ŢARĂ?). bazat pe faptul că Iisus este numit (metaforic) Soarele Dreptăţii (În Psalmi. -3. care mai apoi s-au reîntors în ţinuturile europene întemeind ţări şi popoare antice.măcar că au fost învinşi în luptă. a III-a. OMUL” (FIUL OMULUI) Să remarcăm acum asemănarea în procent de 90% cu limba română!! Acum 2000 de ani?! era deja l. din Rai. pers. personal.de ex. şi într-adevăr.

XX în mediul rural. Raiul. întemeierea de regate şi împărăţii puternice cu care să conducă lumea. au rămas pe loc în zona Carpato-Danubiană. când au revenit în Europa. simplu. aur şi putere. Ulterior. au găsit această populaţie traco-geto-dacă în zona Carpato-Danubiană şi fiece populaţie se aşeza unde găsea zone Libere. iar vechea vatră. popor. bogăţii. având în memoria colectivă imaginea Paradisului Pierdut (din care migraseră cu ceva sute sau mii de ani înainte). nu mai putea să-i întreţină pe toţi. cei mai curajoşi. Dar nu toţi pelasgii (indo-europenii) au migrat în lumea întreagă. au decis să revină în Europa pe care nu o vor mai părăsi până în Evul Mediu odată cu formarea noilor imperii coloniale. 65 . 59. atunci. Cuş-ul. ceea ce în timp a generat numeroase invidii la adresa geto-dacilor şi a ţării pe care Dumnezeu le-o dăduse în grijă (v. primitor de străini._FELAŞINE BALAHINE VALAHINE. Acest Rai sau Cuş era chiar raiul primilor oameni Adam şi Eva. aceştia fiind strămoşii noştri geto-dacii şi tracii. PELASGI BELASGI BEALSCI BELAŞI BALAŞI VALAŞI VALAHI BELAŞI VELAŞI FELAŞI FELAHI-popor întâlnit de Ulise în călătoriile sale. unii. mai puţin dornici de războaie. mai războinici au migrat în lumea întreagă. legile-după care geto-dacii erau conduşi. DREPTUL VALAH ce a funcţionat nescris până la începutul sec. mai cuminţi. smerit. Scriptură ca „FIII LUI HET” sau hitiţi. astfel că cei ce reveneau primii în Europa putea alege cele mai bune teritorii faţă de cei ce veneau după. despre care Homer spune că era blând. FELAHINE. cu oameni frumoşi. dar şi pentru că se înmulţiseră foarte mult. doar cei ce nu plecaseră deloc (traco-getodacii) erau în cel mai bun teritoriu numit „RAI” sau „CUŞ” (de la culcuş). balada Mioriţa). când a fost înlocuit de dreptul roman. BELAGINE. a lui Abel (până la uciderea lui de către Cain) şi a lui Set (cel ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis) şi a urmaşilor săi cunoscuţi în Sf. Toate populaţiile aşa-zis indo-europene.acestei deplasări în şi dinspre Europa a acestor „indo-europeni” era fără îndoială cucerirea de noi teritorii. BELAHINE.

HET) este chiar SET fiul lui ADAM şi al EVEI ce l-au primit de la Dumnezeu în locul lui ABEL cel cu inimă curată ucis de Cain. unii autori antici zic ZALMOXE alţii SALMOSE. Numele acestui oraş ne arată că nu întâmplător a fost ales ca loc al acestui Tribunal. astfel şi urmaşii săi Fiii Săi) geto-dacii şi românii şi tot astfel mai putem spune că religia acestor Fii ai lui HET(SET sau GET). Desigur. Sfinţit (KAGA în l. 66 . LA JUDECATA CEA MARE !!! 61. Traducerea ar fi. Acest SET(GET sau în Sf. GET HET (Fiii lui) cum sunt denumiţi în Sf. urmaşii lui Cain vor să-l omoare şi pe SET (HET-GET) şi pe FIII SĂI. „GENES” = „ZENES” = Naştere. „PUTERNICUL (BĂRBATUL) CONSACRAT (SFINŢIT)”. cu un vestit Tribunal Internaţional. DACĂ NU ACUM. că hitiţii din Sf. traco-getă a dat în l. tot cu inimă curată. de ex. Geneză SET ştim că „Z” se poate schimba în „S”.60. dicţionarul tracic de la sfârşitul volumului). greacă-AGHI. AGHIA=Sfânt. Scriptură şi hitiţii din descoperirile arheologice din Orientul Mijlociu nu sunt unul şi acelaşi popor. România de azi ZET ştim că în l. în l. În Olanda este un oraş. Iar dacă l-au omorât pe Abel. Sfântă. Stăpân. HAGA. Scriptură ar fi de origine semitică în timp ce ceilalţi hitiţi ar fi indo-europeni. era MONOTEISTĂ. turcă HAGIU-HAGIE. hitiţii. căci de la ADAM şi EVA până la SET(HET sau GET)nu este decât o generaţie ca SET să fi uitat deja de la părinţii săi că este un singur Dumnezeu adevărat. Putem spune aşadar că dacă ABEL avea inimă curată. unii „savanţi”.traco-geto-dacice. Întărit. Deci. în l. consideră că hitiţii din Sf. numai din invidie şi răutate. MOŞUL DALB (DALB-MOŞE sau ZALMOXE). macedo-română HAGI. asemenea întâmplării dintre Cain şi Abel. pe urmaşii săi geto-dacii-românii. Scriptură. Bărbat şi KAGA=Consacrat. etc. Geneză. cel puţin a unei majorităţi. Doamne cum le mai sucesc câte unii. în l. a fost din vechime „Consacrat” . în loc de „Genes” se scrie şi se pronunţă „Zenes” (v. BUCEGI-munţi în centrul României BU-KEG(H)I BU-KEG(H)E BU-KAG(H)E BU-KAGA unde BU(R) BY(R)=Puternic. Scriptură. Ca şi cum doar un singur popor a fost monoteist. nu şi Fiii lui HET (SET-GET)! DAR ADEVĂRUL VA IEŞI LA IVEALĂ. cel ce l-a înlocuit trebuia să fie la fel.Haga!!!). GET-membru al populaţiei ce locuieşte în Dacia. greacă-latină „Genes”-is=Naştere. Sau. la îndemnul celui RĂU.

era folosită doar în lumea intelectuală şi administrativă.Vedem astfel că limba vorbită în Europa întreagă cu două milenii înainte de Hristos-acea limbă Proto-indo-europeană era limba geto-dacilor(străromâna). DIA-ZIA=Sfinţi sau Zei.patria Fiilor lui Het.Denumirea „ALPI” înseamnă (în l.Traducerea ar fi „CURAŢI(NOBILI) PRECUM(CA) SFINŢII(ZEII)”. cu inima cea mai curată şi plină de nevinovăţie. AR-CA-DIA unde AR=Nobil. Proto-indo-europene sau. Înţelept. mai direct spus. cu limba geţilor-dacilor. strămoşii hitiţilor ai geto-dacilor şi românilor. în antichitate. l. română este asemănătoare cu hitita( adică cu limba fiilor lui HET sau GET. l.CA=Precum. AR-CA-DIA=AR-DA-CIA(NOBILA DACIA). geto-dacică) era deja constituită şi vorbită în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic-Anatolian!!! Acest lucru dovedeşte că romanii şi geto-dacii vorbeau o limbă asemănătoare în momentul luptelor din anii 101-106 d. repet. în dicţionarul hitit culorii ALB i se spune „ALPA”(!). ARDAVA=AR-DEVA. Proto-indo-europeană) pur şi simplu ALBI. vezi şi asemănarea cu ARZAWA(Arzava-Ardava)=locul de unde hitiţii au migrat spre Asia Mică. Franţa. AR-DACIA! 67 .Austria. Dealtfel. un fel de Rai pe pământ.ARZAVA. ALBI-datorită zăpezilor veşnice de pe creste. şi că latina nu era limba vorbită de romanii de rând ci. Încetîncet ni se revelează surprize după surprize.ARCADIA-tărâm mitic. asta cu mult înainte ca Imperiul Roman să ne „latinizeze”!!!). creată anume pentru a fi diferită de limba vorbită în popor(numită „latina vulgară”. ne apar ca fiind albi(!).Acest tărâm pare a fi Grădina Raiului din Vechiul Testament.Hr. Elveţia. „Străromână”). BU-KAGA BY-KAGA VY-KAGA VI-KAGA FI-KAGA unde FI= a fi şi KAGA=Consacrat.sau. numită de noi.Traducerea ar putea fi aceasta: „(SĂ) FIE SFINŢIT(CONSACRAT)” 62. 63. străromâna(adică l. locuit de oamenii cei mai blânzi şi simpli. adică Dacia-Geţia. La fel. care în realitate era urmaşa directă a l. deodată.Ar putea să fie şi o inversare de litere şi silabe.ALPI-lanţ muntos din Italia. Curat.Sfinţit. înainte ca Imperiul Roman să existe.

turcii au numit Tropaeum Traiani. Sf. că ne-a depăşit aşteptările. 25% amestecaţi cu alte neamuri şi restul.Înţelegem ce apărau şi de ce s-au luptat până la capăt în două războaie totale dacii noştri. arheologice.ADAMCLISI(TROPAEUM TRAIANI-Trofeul lui Traian). a reuşit.Traducerea ar fi „NOBILII GEŢI(HITIŢI)”.Acest lucru este o dovadă indirectă. fără să cauţi prea mult. străini complet-. nici poziţia strategică. tot mai multe dovezi ies la iveală. a dorit să distrugă acest neam şi Istoria lui(şi aici. Când au ajuns în Dobrogea.Acum.Localitate în Dobrogea ADAMCLISI în limba turcă înseamnă „BISERICA LUI ADAM”. ce trebuie acceptată doar prin credinţă. Noi demult am afirmat că aici a fost RAIUL biblic. geografice. dar trecute sub tăcere. „Dacia Felix”adică Ţara Raiului! 68 . Geneza). Scriptură. o conştiinţă a ceea ce sunt şi a ŢĂRII SFINTE pe care o locuiesc de la CREAREA LUMII. devenind tot mai clar că aici a fost EDENUL biblic. menţionaţi în GENEZA biblică. imposibil de dovedit. lingvistice.dar au distrus o Istorie. am crezut că-i doar o idee frumoasă. o mărturie despre unde credeau anticii şi medievalii că ar fi fost Grădina Raiului. ci faptul că legau viaţa lui ADAM de teritoriul DACIEI străvechi. şi susţin ipoteza noastră în care. deplin) pentru că nici bogăţia Daciei nu l-a atras.64. greu de apărat în faţa năvălirilor popoarelor migratoare(însuşi Traian ştia aceasta şi deşi era un strateg desăvârşit face această cucerire pe care cu greu urmaşii lui latini au mai putut-o păstra timp de 165 ani).Înţelegem şi de ce Traian.Dovezi istorice.Acum putem foarte uşor aprecia măsura distrugerilor produse de cucerirea imperială latină a lui Traian şi a legiunilor sale. o mentalitate. locul unde au fost creaţi ADAM şi EVA. etc.Nu are importanţă că în realitate nu era aşa. în centrul Daco-României (H)ARGHITA AR-GHITA AR-GETA AR-HETA unde AR=Nobil şi G(H)ETA-HETA=Geţi. la început.-căci suntem getodaci în proporţie de peste 55% procente.Cu siguranţă cunoştea multe din documentele ultra secrete ale Bibliotecii din Vatican care afirmă şi recunosc aceasta. 65. Hetiţi sau Fiii lui Het( cf. scrise. Biserica lui Adam. „GRĂDINA MAICII DOMNULUI”.N-au putut distruge definitiv un popor.HARGHITA-jud.Traian a zis Ţării cucerite.Nu întâmplător şi Papa IOAN PAUL al II-lea a numit DACO-ROMÂNIA.Uite.

Troieni.CAPITOLUL II HIDRONIME 1. Dona (dărui. acest cuvânt se regăseşte în toate limbile indo-europene (română. slavă. Tradus ar fi. generator. După opinia noastră. ci mai degrabă de un fond lexical comun din l. l. rîu) şi TROS-TROYS (TROISTRAIS)= Traci. (cf. CHILIA (de la AHILE-ACHILE-CHILE) SULINA (SYLINA-SILINA-ZILINA-ZI-LINA=ZINA LINĂ. mai sus) şi TRU-TRY-TRI=Trei. a da). etc. BLÂNDĂ) SF.) fără a fi vorba de un împrumut dintr-o limbă în alta. sumeriană USA. traco-geto-dacă). limba traco-geto-dacilor (adică străromâna) este limba 69 . Tyra-geţi. apă curgătoare. „APA CURGĂTOARE A TRACILOR” Sau. ISTROS (ISTRU)-denumire antică a Dunării. apă curgătoare. „CELE TREI APE CURGĂTOARE”. Să fie Delta Dunării cu cele trei braţe.YSA-ISA=apă curgătoare. IS-TRU IS-TRY IS-TRI unde IS=a curge. izvor. (v. DANUBIUS-altă denumire veche a Dunării DANU-BIUS unde DANU=Danie. proto-indo-europeană din care s-au desprins toate aceste limbi ulterior. sanscrită. etc.GHEORGHE? şi 2. IS-TROS IS-TRO(I)S unde IS=a curge. latină. Traducerea ar fi.

DALB). având multe cuvinte comune. făcând imposibilă comunicarea dacă fiecare ar vorbi în limba sa). relativ uşor. Sumer pe Tigru-Eufrat. Luminos. limbile indo-europene şi cele semitice. după atâtea milenii de dezvoltare izolată a limbilor şi dialectelor. Traducerea ar fi „ZEUL (LUMINOSUL) ANU CEL VIU”. ADAM şi EVA. Această zonă. chiar dacă erau în plină formare. prin fiii lui NOE (SEM. toate limbile pământului. astăzi. etc. luminos. Zeu (Sfânt)şi NUBIUS=Nori. a curge. LUMINOŞI” sau.Ceaţă.) DANUBIUS DA-NUBIUS unde DA=Alb (cf. Traducerea ar fi „NORI ALBI. limbile. Scriptură EDEN sau RAI a fost Sălaşul.. Traducerea ar fi „DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ”. n-au nimic în comun (cum ar fi de ex. BIUS (VIUS)=Viaţă (cf. Este uşor de presupus că-de vreme ce odată era o singură limbă. NOE. 35. încă. cca 7. l.000 de ani. Zeu sau Sfânt. Cum am mai spus. Traducerea ar fi „RÎUL N? CE CURGE LA (TIRA)-GEŢI”. astfel că oamenii se puteau înţelege. denumită în Sf. izvor şi TRU=Traci. iar SEM. trebuie să fi vorbit aceeaşi limbă-vom găsi cuvinte comune chiar şi în limbi ce aparent. IS=apă curgătoare. însă prima civilizaţie a apărut în bazinul Dunării între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră acum cca. l.primilor oameni din RAI. precum şi limba proto-indo-europeană (sau pelasgă) din care s-au desprins mai târziu. CulcuşulCUŞ-ul în care primii oameni au putut supravieţui unei naturi ostile. N-IS-TRY N-IS-TRI N-IS-TRO(IS) 70 . greacă BIOS). (Ştim că marile civilizaţii au pornit tot timpul pe valea unui fluviu. 3. în acea vreme foarte îndepărtată. după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri ADAM şi EVA. nu difereau prea mult între ele. română Viu. Egipt pe Nil. diferenţele. IAFET şi HAM fiind fraţi ai aceluiaşi tată. IAFET şi HAM) şi prin amestecarea limbilor la Turnul Babel.000-10. ANU=zeul suprem la sumerieni (alături de ENLIL şi ENKI) şi BIUS-VIUS=Cel Viu sau Dătătorul de Viaţă. tipice.000 ani în urmă. Astăzi. sunt mult mai mari. „ZEII (SFINŢII) DIN NORI” D(A)-ANU-BIUS D(A)-ANU-VIUS unde DA=Alb. NISTRU-rîu în BASARABIA N-IS-TRU unde N=numele rîului.

izvor. MI=Femeie (l. ambele producătoare de roade). SOMEŞ-rîu în Nordul Transilvaniei SAMAŞ-zeul SOARE la sumerieni 6. precedente. Ţinut. mai sus. a curge.4.Geţi. MUREŞ-rîu în centrul Transilvaniei MOR-IS unde MOR=Moarte şi IS=Rîu. de la Naştere la Moarte şi e cel mai lung rîu din Ardeal ori poate pentru că împarte Transilvania în două). se poate observa compararea fertilităţii pământului cu fertilitatea femeii. sau. Şi tradus ar fi „RÎUL B CE CURGE PRIN ŢARA (TIRA)-GEŢILOR 5. geto-dacă) sau Suflet-Credinţă-Adevăr (în l. „RÎUL ZEIŢEI (SFINTEI)”. Traducerea ar fi „RÎUL MORŢII” (probabil pentru că Mureşul curge de la Răsărit la Apus. 71 . sumeriană) MI= Femeie. izvor. BISTRIŢA-rîu în MOLDOVA B-IS-TRI-ŢA B-IS-TR(O)I-CŞA unde B=numele rîului. 7. TR(O)I=Traci. mai sus. (Tira). Traducerea ar fi „CURGE PRIN PĂMÂNTUL FERTIL” (adică prin CÂMPIE. sumeriană) iar IS=v. Casă. apă curgătoare. CRIŞ-rîu în Transilvania CRI-IS unde CRI=Cristal HRI=Hrisolit-Aur şi IS=v. IS=ca în ex. TIMIŞ ZI-MI-IS unde ZI=Zeu (l. Traducerea ar fi „RÎUL DE AUR” sau „ RÎUL DE CRISTAL” 8. ŢA-CŞA=ţară. IS=Rîu.Traducerea ar putea fi. TIMIŞ CIMIŞ KI-M(I)-IS unde KI=Pământ (l. mai înainte. sumeriană). TIMIŞ-rîu în Banat DIMI-IS unde DIMI-DIMIE=ţesătură albă groasă de lână şi IS=v. Tradus ar fi „RÎUL CARE SPALĂ DIMIILE” sau.

sau. IS=v. Viril sau din neamul Burilor (trib dacic) şi CŞA=ţinut. parte. BUR-CŞA unde BUR=Puternic. metal nobil. casă. TISA CISA KI-ISA unde KI=Pământ şi IS-ISA=v. Traducerea ar putea fi „REGELE SOARE” 13. Unde ISA-IZA=a curge.ARGEŞ-rîu în Sudul Munţilor Făgăraş AR-GET-CŞA unde AR=Nobil. ŞOAREŞ-rîu lângă Şercaia SOARE-REŞ SOARE-REX unde REX=Rege. sau. Tradus ar fi „ŢARA NOBILILOR (DREPŢILOR) GEŢI” sau. GE=G(H)E-Pământ. Traducerea ar fi „RÎUL ZEULUI (SFÂNTULUI)”. IS=a curge. ARG-IS unde ARG=Argint. ţinut. sumeriană) şi IS-ISA=v. 14. apă curgătoare. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILULUI PĂRINTE”. apă curgătoare. 10. casă. mai sus. Traducerea ar fi „ŢARA BURILOR”. casă. ţară. latură (l. VALEA IZEI-rîu în Ardeal. creastă.9. GET=Het-Get-Zet-Set-Dac. CŞA=ţinut. izvor. Traducerea ar fi „RÎUL DE ARGINT”. Traducerea ar fi „RÎUL CE DUCE MULT PĂMÂNT(MÂL)” sau „RÎUL DE CULOAREA PĂMÂNTULUI”. Traducerea. mai sus. rîu. sau. AR-GE-IS unde AR=Nobil. TISA-rîu în Nordul Transilvaniei TI-(I)SA unde TI=coastă. TISA ZI-ISA unde ZI=Zeu (Sfânt) l. „RÎUL DE CEALALTĂ PARTE sau DE DINCOLO DE CREASTĂ(MUNŢI)” . Bărbat. PA=Părinte şi CŞA=ţară. ARPAŞ-rîu la Sud de Munţii Făgăraş AR-PA-CŞA unde AR=Nobil. 12. geto-dacă sau Adevăr-Suflet-Credinţă (l. Traducerea ar fi „VALEA (APEI) CURGĂTOARE” 11. 72 . Traducerea ar putea fi „CURGE ÎN PĂMÂNT SFÂNT (NOBIL)”. ţară. SOARE=Astrul zilei. mai sus. rîu. BORŞA-rîu lângă Cluj-Napoca. sumeriană) şi IS-ISA=ca mai sus.

nu este exclus ca unele triburi dacice să fi pronunţat „J” în loc de „Z”! 73 . c).etc.am mai spus.Nu poate fi din slavonă pentru că ar fi mult prea greu de explicat cum de a ajuns în l. b)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „G” . poporul ce a populat Galia. ca şi în l.chiar l. italiană. franceză(de ex. Este posibil să fie influenţă slavonă.15. pe când noi ştim acum că Francii. „JENUNCHI”. franceză(slavii nu au ajuns în Galia!).JIUL-rîu în Oltenia ZIUL ZEUL (SFÂNTUL) sau.Posibil să fie de origine carpo-dacică sau costobocică. Dealtfel. erau daci din VRANCEA(FRANCEA-BRANCEA-URANCEA). JIUL VIUL (CEL VIU sau DĂTĂTOR DE VIAŢĂ).într-un grad de rudenie mai mare decât între latină-română sau latină-franceză. a)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „V”.dar la fel de adevărat şi ca unele triburi dacice să pronunţe la fel. se zice „JINERE”.De ex. „GENOUX”-se pronunţă „JENU”=GENUNCHI).De ex. Prin urmare este mult mai uşor de explicat pronunţia asemănătoare din l. în Moldova la „GINERE”. „ ZIUL”. română şi franceză.e mai apropiată de română şi franceză decât de latină. „GENUNCHI. în Moldova la „VIN”(băutură din struguri)se zice „JIN.ŢARA CERULUI sau CEREASCĂ .Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „Z” .„SIUL”= „ZEUL” în l.De ex.Însă cum. geto-dacă. (posibil prin influenţă slavonă) a devenit „JIUL”(apă curgătoare).

dacă nu calci peste alţii cu nepăsare nu reuşeşti în viaţă. iar dacă rămânea necunoscută. ci chiar pentru străini (Lisimah şi ai lui şi autorii antici greci care au relatat această întâmplare). rămânea neştiută. Iubirea şi Iertarea (Uitarea răului suferit de la alţii) ca SEMN DE SLĂBICIUNE sau NEBUNIE (anormalitate). Dar nu-i nimic. Smerenia şi Cuminţenia (Cumpătarea).CAPITOLUL III NUME PROPRII 1. DROMI-HETES DRUMI-HETES unde DROMI DRUMI = Drum. întâmplarea cu Lisimah ne arată ce Îndrumător (Întemeietor) era DROMIHETE. Dacă n-o povestea nimeni. probabil vei suferi. Din păcate azi. în timp ce altor neamuri li se scrie Istoria de către alţii. Îndrumător. le ştie Bunul Dumnezeu şi inimile noastre de români şi e mai bine aşa. dacă nu dai din coate vei fi înghiţit de viu. o pildă nu numai pentru poporul său. DROMIHETES-rege get din sec. astăzi n-am fi ştiut cine au fost strămoşii noştri-şi câte alte întâmplări vrednice de pomenire nu s-au pierdut pentru că nu le-a consemnat nimeni în scris. care va fi periculos de nu va fi stins prin dragoste şi smerenie.IV Î. în timp. de putere şi bogăţie). Lumea întreagă consideră Bunătatea şi Blândeţea. de mâncare. Unele neamuri îşi scriu ele singure istoria.Chr. Dacă ne gândim bine. nu contează dacă ai dreptate sau dacă Adevărul e de 74 . Dacă nu domini vei fi dominat. Traducerea ar fi „CĂLĂUZITORUL GEŢILOR. mai cu dreptate. străini. de un puternic sentiment de frustrare. Iar dacă nu le faci. Altruismul şi Idealismul (ca nelegare de materie. Călăuzitor şi HETES= GEŢI (LOR) genitiv. ca şi în trecut. mai (ales) cu invidie şi răutate. Cale.

2. grupul de litere „CS” se pronunţă „CI”). maghiară.). Iubitori şi primitori de oaspeţi. în pământul şi ţara hărăzită lor de Dumnezeu. egală cu 24 de ore. să fii cât mai gălăgios. ci. Astfel de oameni şi popoare lasă urme vizibile în Istorie. DA-MOL-CE(S) DA-MOL-CIS MOL-DA-CE(S) MOL-DA-CIS Remarcăm silabele „MOL” şi „DA” ce compun numele provinciei româneşti MOLDOVA (MOL-DAVA ce poate însemna Zeul Mâl-Pământ al Câmpiei). care vor doar să trăiască liniştiţi. precum şi silabele „CSES” = Şes (câmpie-la sing.română veche. să faci cât mai multe valuri. cu sensul de A CREA sau A PRODUCE provine de la numele acestui ZEU. ZA-MOL-CE(S) ZA-MOL-CIS Acum. Astfel că 75 . ţărănească=Ziua) ZIUA-unitate de măsurare a timpului. ZA-MOL-CSE(S) ZA-MOL-CSIS Apoi. greacă.ZEUS-l.italiană. Probabil A ZĂMISLI. sanscrită.ZALMOXE A) ZAMOLXE. Oricum. schimbăm „Z” în „D” şi ordinea silabelor.nume(sau atribut. în l. CREATORUL lumii întregi văzute şi nevăzute.DIEU-l.”CS” se transformă În „CE” sau „CI” (ca în PAX-PACS-PACE sau LUX-LUCS-LUCI. să te faci remarcat cu orice preţ şi prin orice mijloace.mai bine zis)ce înseamnă CREATORUL. Smeriţi.DIO-l.partea ta.) şi „CSIS” = şesuri (câmpii-la pl.DEUS-l. iar nu acei oameni sau popoare Cuminţi. DEVA-oraş în centrul României DEVA-Zeu în l. BUNĂ ZIUA= BUN E ZEUL (cam ca „Doamne ajută” la creştinii ortodocşi) BUN E [DUMNE]ZEUL BUN E [DOMNUL]ZEU 3. franceză DEVA DEUS DIO DIVA DZEUS DIU DIUA ZEUS DZIU DZIUA ZIU ZIUA latină. DIEU DZIEU ZIEU ZEU DZIUA-(l. ZAMOLXIS-Zeu geto-daco-tracic. asemănător lui YHWH sau DUMNEZEULUI-TATĂ din SFÂNTA TREIME creştină. ZA-MOL-XE(S) ZA-MOL-XIS Acum vom transforma „X” în „CS”.

şi pletele lui MOŞ CRĂCIUN şi florile de măr sunt ALBE! (în l.9. Amândouă traducerile recunosc un fapt binecunoscut. îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada. mănoase. care este pluralul de la ŞES-CÂMPIE).Sibiu) b)TUŞ-NAD(Jud. terenurile fertile. nu este vorba de alţi zei. Să mai remarcăm odată silaba finală „CSIS” („CIS” sau „KIS”. ZEMLEA. anume. sau YHWH din Vechiul Testament)-a se citi textul din DANIEL cap. MOŞII ALBI (SFINŢII ALBI. miere. Şi dacă tot am făcut analogia cu călugării creştini ortodocşi. LUMINOŞI) nu trebuie să ne deruteze. se cunosc versurile colindelor „MOŞ CRĂCIUN cu plete DALBE sau „Flori DALBE. ci doar lapte.traducerea ar putea fi „CÂMPIILE sau CÂMPUL ZEULUI (SFÂNTULUI) MOL” sau „PĂMÂNTURILE MĂNOASE (MÂLOASE) ALE ZEULUI (SFÂNTULUI). flori de măr”. or se ştie. ouă. care conţin această silabă: a) CIS-NĂDIE (jud. Se mai poate traduce şi astfel: „ŢARA CÂMPIILOR” ZAMOL-CSE(S) ZAMOL-CSIS ZAMUL-CSE(S) ZAMUL-CSIS unde ZAMOL(ZAMUL)=Pământ. din Moldova.tracă) Există o localitate lângă ARAD. Harghita) singular plural B) ZALMOXE ZALMOXIS ZALMOCSE ZALMOCSIS DALMOCŞE DALMOCŞIS DALMOŞE DALMOŞIS DAL(B)-MOŞE=MOŞUL ALB DAL(B)-MOŞIS=MOŞII ALBI (Sfinţii albi) Comentariu: DALB-MOŞ (MOŞUL ALB. slavonă şi ZAM. să împingem puţin mai departe comparaţia. peşte. apă (asemenea călugărilor creştini ortodocşi). este vorba de DUMNEZEU-TATĂL din SFÂNTA TREIME creştină. cel mai curat se zicea DALB). Se poate observa uşor asemănarea vedeniei lui Daniel cu MOŞUL (Cel vechi de zile) ALB (părul alb. preoţi. ţară (cf. pâine. propice agriculturii. brânză. Pluralul. ţărănească. călugări ai religiei geto-dace. reminiscenţă daco-getică-la albul cel mai pur. l. şi S-a aşezat Cel vechi de zile(!).7. departe de femei şi care nu consumau deloc carne. Există două localităţi în România. „Am privit până când au fost aşezate Scaune. curat ca lâna. română veche. ci de oameni ce aparţin acelei credinţe şi o aplică cu consecvenţă şi putere (e vorba bineînţeles de credinţa monoteistă precreştină) acei vestici „KTISTAI” sau „POLISTAI” sau în l. daco-română „ÎNTEMEIETORI” (de oraşe sau de popoare). iar părul capului Său era curat ca lâna(!)”. hainele albe)! Cât priveşte DALB=ALB.v. ce trăiau în munţi. Aşa cum în credinţa creştină ortodoxă sfinţii nu sunt dumnezei după fire (pentru că sunt creaţi de 76 . l. care se numeşte ZAM.

Şi vom da mare socoteală la sfârşitul nostru ca oameni sau la Sfârşitul Lumii. ci sunt OAMENI (SFINŢI sau Dumnezei după Har). Creştinismul a fost pentru ei împlinirea. LUMINISCENŢA (emană o lumină albă). ÎNŢELEPCIUNEA. urmaşilor noştri ceea ce am primit şi noi de la MOŞII (SFINŢII) noştri. pentru că Dumnezeu-Tatăl Însuşi a Jertfit pe Cel mai bun al Său. tot aşa nu putem afirma despre religia strămoşilor noştri geto-daci că ar fi politeistă. La fel şi aceşti MOŞI ALBI precreştini. BUN. urmându-le exemplul şi pilda întru-totul. impresia mea este că MOŞ nu înseamnă neapărat şi obligatoriu cineva care are o vârstă înaintată (adică bătrân). avem zile în 77 . emanând un miros plăcut. De altfel. O dovadă ar fi MOISE (în l. etc. NEMURIREA (căci chiar dacă şi mor. ca să-i facă pe cei ce-L iubesc şi cred în EL. ebraică se pronunţă MOŞE(!). ci mai degrabă. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri ne sugerează nu doar linia genealogică trupească faţă de înaintaşii noştri. AUTORITATE. fiind uşoare şi având o culoare galbenă ca ceara şi când priveşti aceste moaşte nu simţi groază sau frică sau scârbă). înseamnă că au ştiut ei de ce. ei nu erau ZEI din fire. MAESTRU. avea sensul de SFÂNT. trupurile lor sunt neputrezitoare. la JUDECATA CEA MARE dacă vom fi rupt acest „Fir roşu neîntrerupt până la noi netransmiţând şi noi la rândul nostru.DUMNEZEU cel NECREAT. asemenea sfinţilor de azi din religia creştină ortodoxă. ci că este monoteistă. ZEU (dar nu după fire) OM DE OMENIE. cum ar fi. care este DUMNEZEU după fire). „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri reprezintă atât o înrudire trupească cât şi una spirituală cu înaintaşii noştri. S-a făcut OM. Iar dacă aceşti MOŞI şi STRĂMOŞI au ales acum cca 2000 de ani creştinismul ortodox. ci şi apartenenţa la modul lor de a fi şi de a gândi. cărţii GENEZEI-Vechiul Testament). aramaică se pronunţă MAŞIAH(!). MOZART (MOZART=Moş-Iniţiat în Artă). SMERENIA. etc. INIŢIAT (în orice domeniu. ci că este o religie monoteistă (o singură Dumnezeire în trei Persoane). în acele vremuri îndepărtate. DREPT. De altfel. ş. Şi precum nu putem spune despre creştinismul ortodox că este politeist (cu toată multitudinea sfinţilor). ei erau sfinţii acelei perioade şi a acelei religii zalmoxiene. pe Fiul Său (Fiu care tot de bună voie. a fost semnalul că nu mai trebuie să jertfească pe cel mai bun dintre ei (şi de bună voie). până la sfârşitul veacurilor. dumnezei după Har. desăvârşirea a milenii de zalmoxianism. de la muzică la religie. de a fi în comuniune cu ei. BLÂND. chiar în Calendarul creştin ortodox. MESIA-IISUS HRISTOS (în l.datorită acestor MOŞI ALBI.a. ÎNŢELEPT.). după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEEU (cf. ci prin darul lui ZALMOXE. Expresia uzuală. STĂPÂN.m. CURAT. iar nu de silă Sa Jertfit pentru mântuirea oamenilor din jugul patimilor şi păcatelor şi S-a Întrupat. adică OAMENI sau SFINŢI). moştenind (moş-tenind=ţinând la tradiţia moşilor!) un fir roşu călăuzitor neîntrerupt.d. iar acest chip şi asemănare îi face pe aceşti Oameni Sfinţi să fie purtători de Dumnezeu moştenind astfel şi câteva caracteristici ale lui DUMNEZEU.

) MELHI-ZE-DEC sau[(ZA)-MELŞI-ZI-DAC] ce ar fi. Dumnezeu a cinstit astfel şi pe sfinţii precreştini care au pregătit poporul geto-daco-român în religia zalmoxiană. cum ni se întâmplă nouă oamenilor păcătoşi şi muritori). este comun să se denumească un munte (nu prea înalt) Deal. Să revenim la exemplele noastre: singular plural DAL-MOCŞE DAL-MOCŞIS DAL-MOŞE DAL-MOŞIS DAL-MOŢE DAL-MOŢIS Comentariu: Dar MOCŞE. deci timpul nu are nici o influenţă asupra LUI ca să-L îmbătrânească. nici sfârşit. Apostol Andrei (de remarcat oricum asemănarea dintre numele ANDREI şi numele lunii decembrie în l. MOŢE (plus formele de la plural) sunt la originea cuvântului MOŢ (ţărani români. nu credem în coincidenţe. UNDREA). adică pe daco-română DOMNUL ZEU. Adriatică) Sau altă traducere: ZALMOXE SARMACSE SARMAŢE-SARMAŢIS-SARMAŢI-numele unei populaţii traco-scitice din Nordul M. populară română veche.care se amintesc Moşii de iarnă. ce locuiesc în Munţii Apuseni) şi tradus ar fi „D(E)ALUL MOŞILOR (MOŢILOR). Totul se întâmplă după voia şi îngăduinţa lui DUMNEZEU (DOMINUS DEUS). avem o localitate în jud. pentru primirea creştinismului prin propovăduirea Sf. de altfel în Ardeal. probabil geto-dacă. ci mai degrabă ca un simbol al PUTERII. Moşii de primăvară.Test. Covasna care se numeşte MOCŞA(!) şi una în jud. ÎNŢELEPCIUNII şi BUNĂTĂŢII lui DUMNEZEU. MOŞE. mai ales sâmbăta. Iaşi care se numeşte MOŢCA(!). etc. ţărănească. (deşi. Chiar în vedenia lui Daniel nu putem să-L vedem pe DUMNEZEU doar ca un bătrân. Sau altă traducere: ZALMOXE DALMACSE DALMACE-DALMAŢE-DALMAŢIA (numele unei provincii de la M. nu are nici început. AUTORITĂŢII. Daniel aşa Îl vede). Credeţi că întâmplător? Nu. şi acest simbol nu putea fi arătat mai bine decât în chipul unui Om în vârstă (noi ştim că DUMNEZEU nefiind creat. urmaşi ai dacilor. ZEUL STĂPÂN (PUTERNIC). Negre Sau: MELHISEDEC-preot pre-iudeu şi non-semit ce l-a binecuvântat pe Avraam(V. În ce ne priveşte. La fel şi în religia precreştină zalmoxiană. trupeşte. „(Za)molse ze(u) dac” 78 . În tot cazul.

în jud.) DALMOCE(sing) DALMACI(plural) TALMACI(U)-loc.circular.).”8”-reprezinta stilizat o Spirala. Spirala reprezintă INFINITUL IREPETABIL(spre deosebire de cerc.7.Un Creator obtuz.fără poezie. 13.17 etc.Toate sau aproape toate turlele Bisericilor de mir sau mănăstireşti din România au forma octogonală.Unicitatea si Veşnicia.Spirala este un cerc Tri-dimensional.neschimbat şi care nu se învârte în gol fără sens la nesfârşit. Sibiu Posibil chiar SARMALE (mâncarea tradiţională daco-română din foi de varză sau de viţă de vie cu carne) să aibă o legătură etimologică sau rituală cu Zalmoxe.dar daca rasturnam „8”ul avem Simbolul Infinitului.unele din trăsăturile de bază ale Zeului Unic dacic sunt Irepetabilitatea. Colacii de la pomana mortului sau de la Crăciun şi Paşti deşi sunt circulari.Slavă Domnului! Cifra 8 ca şi 1 şi 10 erau numere sfinte pentru daci(în afară de cele prime ca 3. De asemenea.Intr-un mormânt din Dobrogea s-a găsit 79 .ascultându-le sau studiindu-le.ZA-MOLXE sau ZA-MOLCSE.Vlad Ţepeş avea pe boneta lui o stea cu Opt colţuri. ce se repetă identic la nesfârşit.au spirala pe ei sau mucenicii(acei covrigi în formă de opt sau infinit din aluat miere şi nucă).Luminos.(unde MELHI-MELŞI-MOLŞI-MOLSE=ZAMOLXE-SAMOLSE SE-ZE-ZI=ZEU.Simbolistica cifrei „8” este interesanta la geto-daci!Il reprezinta pe Zeul Melc-Zeul Spirala-Zamolxe.cum ar fi:MENUMEROUT=Me Numer Ovt-Opt(Numărul Meu Opt).original.Aşadar.Şi dacă privim Natura vedem o mare varietate de felurite vieţuitoare de o extraordinară diversitate(chiar şi cele înrudite).lipsită de varietate şi fantezie.OTTO=Opt.Veşniciei.Unele nume proprii sunt legate de simbolul cifrei „8”.Adevăr) MELŞI-ZA-DAC MOLXI-ZA-DAC(ZA-MOLXI-DAC sau SA-MOLSE-DAC adică ZAMOLXE DAC) Sau: ZALMOXE DALMOXE(sing. Zeul Spirală e Zeul veşnic Viu şi Irepetabil.Iadul poate fi asemănat asemănat cercului-„cerc vicios”.AHTUM=Aht Om(Omul Opt).ce reprezintă Infinitul plictisitor.plată.obtuză.iar Raiul este spirala-veşnic dar irepetabil).Dar nu a fost aşa.SFÂNT iar DEC-DAC=DAC.neplictisitor.moartă.ZA-MELCSE(ZA-MELCŞE) mai poate fi înţeles şi ca Zeul Melc-aluzie la forma de spirală a cochiliei melcului. Nu te mai saturi privindu-le.plicticoasă.o alta caracteristica a Zeului Unic geto-dac(si a Dumnezeului creştin-Sfânta Treime).Aici se vede planul superior al spiralei faţă de cerc.ca o placă veche de patefon. în timp ce cercul este un cerc Bi-dimensional. Bi-dimensional şi previzibil ar fi creat o lume asemenea Lui.

Și arhitecții contemporani respectă această tradiție(nu știu dacă ei mai cunosc semnificația cifrei 8.Viu) şi ZALMOXE-Zeul Moş sau Dalbul Moş sunt perfect valabile şi nu se exclud una pe cealaltă! 4.La fel.întâmplător sau nu. până la Bizanţ (Bess-antion) şi dincolo de Strâmtoarea Bosfor (Bessa-phoros) în partea europeană a Turciei. arabii-besi adică Arabii Albi-spre deosebire de arabii negri din Africa sau Orientul Mijlociu. Sebastos-Bastos (Bess-tos) este ţara unui neam traco-dac din Sudul Dunării. DE-BASTI-AN(U) DEBA-STI-AN(U) DEVA-STI-ANU DEVA-ŞTI-ANU unde DEVA=Zeu (Sfânt). Neschimbător. Oricum. care va fi veşnic şi în care nimic necurat nu va intra.care iată.culcat inseamnă Nesfârșitul. unii bessi au sosit în ţările Române întemeind dinastii de domnitori (de ex.ultimul din Istoria omenirii.Cifra „8” e interesantă şi în Vechiul Testament unde Dumnezeu spune că „Ziua a opta(adică ziua întăi)va fi sfântă”(se referea la perioada de după Învierea lui Hristos). erau blonzi.Infinit Irepetabil.de Hr.Oamenii de ştiinţă văd în acest cerb reprezentarea lui „Saraba”-Preotul-Rege al religiei getodacice.datat şapte veacuri î. Sfinţii Părinţi vorbesc despre veacul al optulea. ŞTI=a şti sau ştiinţă. că arapii sau arabii sunt cu pielea şi părul închise la culoare.. Deasemenea să nu uităm forma OCTOGONALĂ a turlelor bisericilor ortodoxe românești-neîntâlnită la nici o altă biserică de rit ortodox dintr-o altă țară tradițional ortodoxă-din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre.Infinitul. ambele forme. şateni cu ochi albaştri sau căprui. 80 .) SEBASTIAN ZE-BASTI-AN(U) ZI-BASTI-ANU unde ZI=Zeu(Sfânt).) Astfel. puternici. Acest neam se numea bessi. Cunoaştere şi ANU=zeul suprem din triada sumeriană. prin tradiţie. Basarab-Bess-arab. SEBASTIAN-nume propriu. aveau pielea albă. „HARAP ALB” . sănătoşi. BASTI=pl..Unic. înseamnă Locuitor din Sebastos(Bastos-Bestos).reprezentarea unui cerb cu „8” picioare. ZALMOXE-Zeul Melc(Spirală.când se ştie. Traducerea ar putea fi „ZEUL ŞTIINŢEI (CUNOAŞTERII) ANU sau „ŞTIINŢA ZEULUI ANU”. posibil chiar genitivul iar ANU=probabil zeul suprem din triada sumeriană.de la Bessi.. Traducerea ar fi „ZEUL BESSI-LOR ANU”. care cuprindea o parte din Nordul Turciei de azi. Creangă.În perioada medievală. probabil că asta era şi semnificaţia titlului poveştii lui I. despre geto-daci se ştie că erau înalţi.

Nobili (de ex. în jud. cu dobrogenii se pot înţelege foarte uşor între ei. Întărit. TARABOSTES=TARA-BOSTES unde TARA=TERRA=ŢARA şi BOSTES=Nobili. cu bănăţenii. Cam acestea erau şi diferenţele dintre limbile tracă. Cei rămaşi în ţinutul Carpato-Dunărean şi-au dus viaţa mai departe. cel puţin s-au micşorat considerabil. tracă BUR.în diversele dialecte ale triburilor getodacice. topindu-le într-o limbă comună (la care s-au adăugat şi posibile influenţe ale popoarelor migratoare. nu alterează defel unitatea lingvistică din cadrul limbii române moderne (unde moldovenii. Aşadar BARBOŞI (loc. Întărit. Datorită izolării acestor grupuri lingvistice unele de altele s-a făcut ca în decursul a sute sau mii de ani să se diferenţieze mai clar. iliri. fiecare în felul său de vorbire specific zonei de unde este). cu oltenii. BAR-BAT. şefi. galilor. Diferenţele de pronunţie dintre triburile dacice au fost germenii din care s-au format toate limbile aşa-zis indo-europene. cu ardelenii. greci. De ex. Formarea acestei limbi unitare s-a încheiat cu cel puţin un mileniu Î. geto-dacă. au condus (prin înmulţirea oamenilor şi prin migraţie către alte zone din Asia sau Europa) la formarea latinilor. trei milenii în urmă. Bărbat. iar în l. Domni. latină BAR. cel puţin. care n-au afectat însă dramatic limba geto-daco-română întrucât aceasta era deja formată cu cel puţin un mileniu şi jumătate înainte de Hristos). de Hr. Triburile care pronunţau „Z” în loc de „D” au format pe traci. ci. amestecându-şi pronunţiile diferite într-o limbă unitară. etc. În l.5. BUR=Puternic. BAR-BOŞI. Galaţi) ar putea fi tradus: „BĂRBAŢI NOBILI (CONDUCĂTORI)”. cu muntenii. geto-dacă. Acest proces de formare a limbilor „indo-europene” antice s-a încheiat cam cu două milenii î. Această limbă (geto-dacă) 81 . În loc ca un singur trib să-i impună limba în faţa celorlalte. Triburile care pronunţau „V” şi „L” în loc de „B” şi „R”. de Hr. BARBOŞI unde BAR=Bărbat şi BOŞI-BOSTES= Stăpâni. BYR BIR VIR=Bărbat în l.CUŞ – CULCUŞ . BARBAT. adică „NOBILII ŢĂRII). astfel că în zilele noastre cu greu ne-am mai putea închipui că erau atât de înrudite şi asemănătoare între ele. fără a apela la limba literară română. BAR-BUR-VUR=Puternic. latina veche de acum două. Nu trebuie să ne mire sau să ne tulbure faptul că erau unele diferenţe de pronunţie între triburile dacice. sau.COŞ. prin extensie cu sensul de Bărbat în l.RAI) au încetat. albaneză se zice „BURRE”. Cazul limbii române este unic. slavilor. s-a întâmplat că fiecare trib a învăţat şi pronunţiile celorlalte triburi. când marile migraţii dinspre ţinutul CarpatoDunărean (acel CĂUŞ .

germană.Viril (l. Luminos. slavona şi germana 15 procente. română. român modernă. engleză) Şi tradus ar fi „BĂRBAT NOBIL(CONDUCĂTOR)” sau BOIRE-BOISTES unde BOIRE=BOIER(în l. albaneză) BYR BIR VIR=Bărbat. franceza 45 procente. română BAR-BAT unde BAR=Bărbat. (BOSS l. DA=Alb. Adevărat şi SU=Suci (trib dacic)?sau SU-SY-SI-ZI=ZEU sau SFÂNT şi traducerea ar fi „PUTERNICUL BLOND SUCI” sau „PUTERNICUL ZEU ALB(ADEVĂRAT)”. latină. cu limba română veche ţărănească asemănarea se ridică. cu l. greacă. Bărbat şi BOSTA=Nobil. ci provine din BURE-BOIRE ce înseamnă PUTERNIC. Întărit. latina 35 procente. franceză. BĂRBAT) şi BOISTES=Nobil. BOIER nu e cel ce mână boii. latină) BĂRBAT-l. cu limba albaneză.Viril şi BAT=Drept. poate. mai sus. Exemple cu nume proprii: BUR BYR BIR VIR VÎRTOSU-nume propriu VURTOSU VUR-TOSU BUR(E)-TO-SU BUR(E)-DA-SU unde BUR(E)=Puternic. BUR=Bărbat în l. Bărbat. v. gradul de asemănare variază considerabil. (bineînţeles aceste valori sunt estimative şi poate nu reflectă în adevăr procente reale). Întărit. Şef. slavonă. etc. Şef. la peste 80 procente la sută. BIR-DA-SU VIR-DA-SU BUREBISTA-rege geto-dac BURE-BOSTA unde BURE=Puternic. Rigid 82 .este asemănătoare cu limba română (dacă îi scoatem influenţele slavone sau ale altor popoare migratoare). italiana 55 procente. Desigur. Cu l. asemănarea va fi de 60 procente la sută. Traducerea.traco-iliră(BURRE= bărbat în l.

COŞ. CULCUŞ. COTNARI. CUŞ. în COŞCIUG. DOMO-COŞ unde DOM=Casă (în l. daco-română veche) BARBOŞI-loc. Biserică.Viril şi BOŞI=Conducători.Traducerea ar putea fi „BĂRBAŢI NOBILI(CONDUCĂTORI)”(în l. CAS. ca să fie mulţumiţi. CASTRU. -Rădăcina CAS se regăseşte în CASĂ. CSABA (se citeşte Ciobo)-nume geto-dac preluat de huni. fără îndoială) ca nume. COTEŢ (COTTAGE – căsuţă -l. „CI” se poate citi „T” (ca în Timişoara-Cimişoara sau „Nu pot” – „Nu poci”. probabil provenea dintr-o familie mixtă daco(română)-slavă-latină şi neputând renunţa nici unul din părinţi la cuvântul din limba sa proprie.nume propriu românesc. Curios nume. -Rădăcina COS se regăseşte în COSTEA . DOMOKOS (se citeşte Domocoş) .COTIS COT-IS unde COT (COS. CASTEL. „O”=Sau. DOM-O-COS Traducerea ar fi „DOM SAU CASĂ”. ÎN DOMOKOS (nume daco-slav maghiarizat). „CONSTRUCTOR DE DOMURI”. daco-română) 6. L. -Rădăcina CAT se află în CAT. în COSMOS. KOCSIS (se citeşte Cociş)-nume geto-dac maghiarizat. etc. unite. de ex. Există un nume dac COTISO. COTESCUCOTISCU). COTMEANA. în CHATEAU (castel în l. COTESCU .nume daco-slav preluat de huni şi maghiarizat prin grafie şi schimbarea accentului (sinonim cu COTISO şi DOMO-COS. etc. latină şi slavonă DOM=Casă. engleză). se ştie este de origine indo-europeană. Ori iar COS-COŞ=Casă-ConstrucţieConstructor.De ex. franceză). apoi nume. Traducerea ar putea fi „CONSTRUCTOR DE CASE” . 7. etc. GALAŢI BAR-BOŞI unde BAR= Bărbat. Ulterior.Nobili. în jud. CO(T)CIOABĂ.nume propriu sau COTISCU.Şefi. substantive comune care conţin rădăcina COT. au pus copilului (care era băiat. CĂUŞ. COCIŞIU . toponime. 83 .nume propriu (sinonim cu COTISO. Domul din Milano). 8.BURE-BISTA=BAR-BOSTE(în l. hunii au preluat acest nume. COTESCU-COTISCU). CAT)=Casă. a construi?). turcă. KOXIS COCSIS. Obţinem astfel.etaj (inclusiv în l. turcă. ambele cuvinte din limba fiecăruia.„CS” se citeşte „CI”. locuinţă şi IS(ISA)= apă curgătoare (poate a genera. măcar că poporul turc este de religie musulmană!).

MOACŞA) MOAŞI-MOŞI MOAŢI-MOŢI Posibil ca MOHACS să însemne MOŞI sau MOŢI în l.GYULA (se citeşte Ghiula)-cuvânt geto-dac. Covasna. Aşadar.) iar CSABA=Cioban. Nume geto-dac preluat de huni. dacă nu în toate triburile?) 12.BEKESCSABA (se citeşte Becheş-Ciobo)-localitate în Ungaria. HIULA să însemne FIUL(ca în „Să fie”= „Să hie” în l. Iisus Hristos? sau. PECHEA). în jud. română) lui DUMNEZEU-Tatăl.Traducerea ar fi „VECHIUL(BĂTRÂNUL) CIOBAN” sau „VECHII(BĂTRÂNII) CIOBANI” 10. ţărănească. PECS să însemne PACE. Gura-Sadului (localitate în Ardeal) 11. ai căror strămoşi au venit din DACIA) MO(H)ACŞI MOACŞI (există o loc.în jud. GURA-gură de Rai. în limba geto-dacă? (cel puţin în limba unor triburi dace. populară. BUDAPESTA-capitala Ungariei BUDA-PESTA BYDA-PESTA BY-DA-PESTA DA-BY PESTA DABY-PESTA 84 .Galaţi.BEKES=Vechi. geto-dacă-română 13. PECS localitate în Ungaria (se citeşte Peci) PEX(PAX?) PEŞI PECI PECE (PEKE-există o loc. ZIULA ZEULA să însemne Zeul? sau.în Ungaria (se pronunţă Mohaci) MO(H)ACS-unele triburi geto-dace nu pronunţau sunetul şi litera „H” (ca italienii şi francezii. MOHACS-loc.CIOBO CIOBA înseamnă Cioban 9.Bătrân(sing. sau pl.

material pentru acoperirea maşinilor cu rol de protecţie)=Ţară. BUDA-PESTA BUDZA-PESTA BUZA-PESTA unde BUZA=Buză(!) şi PESTA=Pustă. SFÂRŞITUL) PUSTEI (STEPEI. LUCHIAN-LUKIAN) LUXIAN(LUHIAN) LUŢAN(LUŢU) sau. Pustă. Traducerea ar putea fi „ŢARA LUANEI(LUMINII)”. engleză care înseamnă CASĂ. „CE”. FRAN-CUŞ URAN-CUŞ unde URAN (VRAN. Cosmos şi CUŞ (COŞ. tradus ar fi „STĂPÂNII STEPEI”(să fie ramura fino-ugrică de origine semitică?) sau. unor triburi dacice) Şi se înlocuieşte cu „CI”. Vid şi PESTA=Câmpie. COT. UŢ. CAT. 85 . BUDA-PESTA BYDA-PESTA BIDA-PESTA VIDA-PESTA unde VIDA=Gol. „T” sau „Ţ” şi avem. Stepă. LUCIAN LYCIAN(din Cilicia) LYGIAN(din Ligia sau nume propriu fem. Vaslui şi BUHUŞI în jud. HUŢ. . LUXA-Nume propriu românesc de origine geto-dacă (chiar în vremea noastră există o femeie de la ţară pe care o cheamă LUXA TOMA) LUCSA (LUX-LUMINĂ în l. LUXA LU-CSA LU-CŞA unde LU=LUANA sau LUMINA şi CŞA=Casă sau Ţară. CAS. CŞA.BRÂNCUŞI-nume propriu geto-daco-român(sculptor celebru) BRAN-CUŞ VRAN-CUŞ. BRAN)=Cer.e o loc. Pustiu. COS. traducerea ar fi „CÂMPIA (PUSTA) GOALĂ (VIDĂ)” sau. „Ş”. Ţinut. LUCIA-nume propriu sau. latină sau în l. „KI”. „S”.) 15. „HUSĂ”. Bacău un nume propriu ceh JAN HUS sau cuvinte precum „HAUS” în l. CÂMPIEI)” 14. LOCUINŢĂ.DAVY-PESTA unde DAVY=Stăpân (l. ebraică) şi PESTA-PUSTA=Pustă. LUŢIAN. LUCIAN-nume propriu LUCIAN(LUŞIAN. CĂUŞ. „HOUSE” în l. Stepă. FRAN. traducerea ar fi „BUZA (CAPĂTUL. germană. HUŞ. HUS. HUŞI în jud. Stepă. „KE”.

ZINA-ZENA( în l. greacă şi latină) JENA (în l. 16. slavonă)=Născătoare. Sântă Maria.DINA-nume propriu daco-român DZINA ZINA(ZI-NA) unde ZI=rădăcina de la Zeu sau Zeiţă (respectiv Sfânt. (de ex. renumită pentru frumuseţea. La fel variantele.în Cehia. Sfântă. în limba română veche ţărănească sau limba dacilor mai precis). bunătatea şi smerenia ei.FRANCISC-FRANCIS. SANA=Sfânt. -BRENCIU (VRENCIU-FRENCIU-URENCIU) -nume propriu daco-român. Sălaş. -FRANCESCA-FRANCESCO. Noua?.etc. Sânmedru. pielea albă şi părul blond împletit în două cozi lungi şi groase.ZÂNĂ-persoană cu puteri supranaturale ZANA SANA-SAN unde SAN cu fem.ILEANA COSÂNZIANA-nume propriu din basme. Sânnicolau Mare. VRANCESCA-VRANCESCO-VRANCISC-VRANCIS. 18. Traducerea ar fi „ŢARA(CASA) CERULUI(COSMOSULUI)”. Sântoader. suplimentar. -FRANŢA (FRANCIA-VRANCIA-BRANCIA-URANCIA). -BRNO (VRNO-FRNO-URNO sau VRANO-FRANO-URANO) -loc. blândeţea. Casă.Femeie.lângă Braşov. Ca un ex. COSÂNZIANA CO-SÂN-ZIANA 86 . -VRANITZKI (BRANITZKI-FRANITZKI-URANITZKI=BRĂNESCUFRĂNESCU-URĂNSCU) nume propriu daco-român din Austria.„vrânceancă”. Tradus ar fi „SCRIEREA SFÂNTĂ”. BRANCESCA-BRANCESCO-BRANCISC-BRANCIS. traco-daco-română)GENA-GINA( în l. înţelepciunea. -BRAN (VRAN-FRAN-URAN) -loc.Culcuş. URANCESCA-URANCESCO-URANCISC-URANCIS –şi reprezintă nume proprii ce înseamnă „locuitor vrâncean” sau pe româneşte „vrâncean”. SANSCRITA SAN-SCRITA unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. Sfântă) iar NA=Nou. în România.Soţie 17.amintesc un alt nume propriu daco-român din Austria: RADETZKI .adică pe româneşte RĂDESCU! -VRANCEA (FRANCEA-BRANCEA-URANCEA) -jud. Sânpetru. având ochi albaştri.etc. tradus ar fi „ SFÂNTA(ZEIŢA) CEA NOUĂ”? sau.

ZÂNA) DIANA” sau în l. la muzică sau în ştiinţă. DOCTOR. Zeiţă şi ZIANA-DIANA=Diana. în afară de sensul de ancestor. fiul lui SEM ARPACSAD AR-PA-CŞA-D(A) unde AR=Nobil. MOŢI Probabil că în urmă cu cca două-trei milenii î. în l. CONDUCĂTOR RELIGIOS sau POLITIC. ZEU. auorul primilor cinci Cărţi ale Vechiului Testament. mai avea un sens mult mai adânc şi-credem noi-poate chiar mai important.MOISE profetul poporului ISRAEL. Zeiţa vânătorii. Sfântă. aflat la sfârşitul vieţii.Traducerea ar putea fi „NOBILUL TATĂ(PĂRINTE) AL ŢĂRII ALBE. Tată. dacică. SPECIALIST şi ART=Artă. „CA”mine.În l. 20.ARPAXAD-în Vechiul Testament.latină). de ex. Traducerea este „IUBITOR DE DUMNEZEU”. adică l. ci.”Ca”(ex. SFÂNT. SAN=Zână. etc. Luminos. Traducerea ar fi „ DOCTOR (INIŢIAT. Mai poate însemna şi ÎNŢELEPT. 87 . SPECIALIST) ÎN ARTĂ”. engleză MOSES. acela de INIŢIAT. ÎNVĂŢAT.XVIII. Ţinut D(A)=Alb. CŞA=Casă. Dumnezeu (l. AMADEUS AMA-DEUS unde AMA=Iubitor (în l. MOZART (se citeşte MOŢART) MOZ-ART MOS-ART MOŞ-ART MOŢ-ART unde MOZ=MOŞ. MO(I)ŞE MOŞE MOŞI. WOLFGANG AMADEUS MOZART -compozitor austriac din sec. Ţară. DEUS=Zeu. „ILEANA CA SAN DZIANA (DIANA.CA-SAN-DZIANA CA-SAN-DIANA unde CO(CA)=prep. ZIANA)”. 19. Traducerea ar fi „ILEANA (FRUMOASĂ) CA SFÂNTA (ZEIŢA. PA=Părinte. română ţărănească veche. ebraic se pronunţă MOŞE. latină). „CA” tine). MOŢ adică INIŢIAT. AUTORITATE într-un domeniu(specialist sau doctor am zice azi) oricare de la religie. LUMINOASE”. de Hristos. cuvântul „MOŞ” nu însemna deloc un om bătrân.

nu cred în coincidenţe. Strălucitor.din neamul geto-dacilor(străromâni). INIŢIAT (DOCTOR)ÎN ARTĂ „.ca toţi indo-europenii dealtfel). Luminos. LUMINA LUI DUMNEZEU (ştiindu-se că era foarte frumoasă. pentru a fi iertat. bandă.Traducerea ar fi „ DIN GRUPUL(TRIBUL) LUPILOR” . Interesant nume. iar acesta. Pentru această faptă DUMNEZEU l-a pedepsit aspru pe DAVID. DAVID în l.nu-i aşa?! 21._ Traducerea ar fi „(D)ALBUL ZEU”. ci în urmările unor fapte săvârşite într-o deplină alegere şi libertate. gaşcă. FATA ZILEI sau ZORI DE ZI. sigur. „SFÂNTUL CURAT(LUMINOS)” . germană (asemenea dacilor. Dumnezeu ne rânduieşte un rol şi un loc în lume pe care trebuie să ni-l asumăm. şi-a plâns cu amar şi regret vreme de ani de zile fapta cea rea-crimă şi adulter) până ce DUMNEZEU i-a iertat păcatul. trib.ca şi soţia lui. Traducerea tuturor numelor au un sens aparte. DIUA. autor al Psalmilor din Vechiul Testament. DZIUA. 88 .erau indo-europeni. BAT-ŞEBA BAT-ZEBA BAT-DEBA BAT-DEVA VAT-DEVA FAT(A)-DEVA FAT(A)-ZEUA=FATA ZEULUI. Traducerea ar fi: „IUBITORUL DE DUMNEZEU DIN TRIBUL(GRUPUL)LUPILOR. nici în determinism. pentru a-i răpi soţia acestuia. care se numeau pe sine lupi). Vulpe(?) în l. Sfânt.DAVID rege iudeu în antichitate. Dalb.URIEŞ. pe BATŞEBA. ce scapă unei simple coincidenţe (dealtfel aşa cum am mai spus. Zi iar D(A)=Alb. ZIUA)=Zeu. Pur. DIVAD DIVA-D(A) unde DIVA(DEVA. iar GANG=grup. Toată această pocăinţă sinceră şi din inimă se reflectă în Psalmii pe care i-a scris.WOLFGANG (se citeşte VOLFGANG) WOLF-GANG unde WOLF=Lup. Dacă scriem însă de la dreapta la stânga avem.dar pe ansamblu avem libertatea de a accepta sau nu acel rol şi loc rânduit de EL). Curat. cel ce cade în mare păcat atunci când porunceşte să fie ucis URIEŞ Getul(Hetul). DEUA. ebraică înseamnă conducător (DAVY). FATA LUMINII.

AN-TRY unde AN(U)=Zeul suprem în credinţa sumeriană şi TRO. ALEXANDRU-nume propriu ALECSANDRU ALESANDRU ALES-ANDRU unde ALES=Ales (part. traducerea ar fi „BĂRBAT ALES (DEOSEBIT)” sau AN-TRO. Din amestecul dacilor vrânceni cu galii rmaşi în viaţă a rezultat poporul francez. ANDRO. engleză sau ŞARL-l. în „CS” sau „CŞ”. DOMNUL SAVAOT” adică Dumnezeu-Tatăl. atunci şi invers se poate.al. „S”. doar ne arată înrudirea celor două limbi între ele. Traducerea ar putea fi: „CASĂ (ŢARĂ) A (LUI) ROLES”. „Ţ”. SFÂNT. rege geto-dac. Aşadar. A=a. „a alege”) sau cu sens de deosebit iar ANDRU. SFÂNT. ci. 24. „SFÂNT. engleză) sau. cei ce au populat Galia. ENKI (ANU fiind cel mai important dintre ei. Tracia. Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt.22. CAROL-nume propriu CŞAROL CŞA-ROL(ES) unde CŞA=Casă. ENLIL. Avem astfel. dicţionarului ilir CLEVES) sau Inteligent (cf. „Ş”. CŞA-ARLES CŞA-AR(O)LES CŞA-A-R(O)LES unde CŞA=Casă. asemănarea dintre limbile română (dacică) şi franceză NU este rodul „latinizării promovat de coloniştii sau soldaţii romani celor două popoare. de la vb. ţară. fiul său).l.ale (pronume posesiv genitival) şi R(O)LES=Roles.TRY=Troia. după ce Iulius Cezar a ucis peste un milion de gali. ţinut.ai. Trei şi traducerea ar fi atunci „(ZEUL)ANU A ALES TROIA (TRACIA)” sau „(ZEUL)ANU DE TREI ORI ALES” sau „(ZEUL) ANU (CEL) DE TREI ORI SFÂNT” (asemănare uşoară cu Sfânta Treime unde DUMNEZEU este de trei ori slăvit. Traducerea ar fi „ŢARA LUI ROLES”. se pronunţă CLOE) CHLUVIS CHLUBIS CH(U)LUBIS (C) HULUBIS (HULUB=Porumbel) 89 . franceză) Dacă „CS” se poate transforma în „CE” sau „CI”. 23. greacĂ). iar ENLIL. CHARLES (se pronunţă CIARLS-l. C(H)LOVIS precum în CHLOE (nume propriu francez. CLEVER . sau. ANTRO=Bărbat (l. „T”.. din „CE”. Posibil ca CLOVIS să însemne Faimos (cf. Ştim că sumerienii aveau Trei Zei importanţi uranieni: ANU. ţinut iar ROL(ES)=Roles a fost un rege getodac. de ex. CLOVIS-conducătorul francilor (dacii vrânceni). ţară.

în schimb un Domnitor care s-a luptat să instaureze Dreptatea. te apucă plânsul. Ţara. „ZEUL ALB.Ne iubim Neamul. pe care n-au reuşit nicicând să-i supună sau săi omoare pe toţi. Numai DUMNEZEU poate să judece pe cineva. au ucis aproape toate popoarele din Canaan-cu excepţia Fiilor lui Het. Căci cu siguranţă nu trăgea oamenii în ţeapă de plăcere sau pentru a se îmbogăţi de pe urma unuia sau altuia. Şi când te gândeşti că. negrăindu-le de rău cu nici un chip.. de asemenea Istoria şi personajele istorice ale altor neamuri. VLAD-nume propriu daco-român BLAD BLA-D(IU) unde BLA=Alb şi D(IU)=Zeu. ci pentru a stârpi răul din rădăcină (asemenea Fiilor lui Israel. Fiii lui Israel au făcut-o ca să distrugă religiile false şi idolatria acelor popoare canaanite. Limba. avem DALB. un act 90 . Demnitatea. încă o coincidenţă fericită. n-avem dreptul să întinăm sau să batjocorim memoria unui înaintaş din Istoria noastră. LAVIS (nume propriu latin. respectăm. Este un mare păcat să vorbeşti pe cineva de rău. Nimeni însă nu se gândeşte să-i critice pe Fiii lui Israel pentru crimele de război făcute pentru cucerirea unui teritoriu locuit de alte popoare. noi. oamenii. Sfânt. LABIŞ Nicolae (poet român). Suntem noi nebuni sau lumea s-a întors încât Binele e Rău şi Răul Bine? Noi nu suntem naţionalişti. la porunca lui DUMNEZEU. Ludwig) nume proprii franco-germane (la origine dacice) sau. drept. ei bine. afară doar de DUMNEZEU drăguţul. ce i-a făcut pe turci cât a trăit să nu mai calce în ţara Românească. care a luptat împotriva hoţiei. avem pretenţia să ni se răspundă în acelaşi fel. sau. căci aşa e normal şi frumos şi mai ales. Dacă citim BLAD de la dreapta la stânga. LOBIS LABIS ( nume propriu românesc. de ex. dar. Libertatea. LAVINIA 25. Istoria şi o respectăm şi cu cele bune şi cu cele rele. dacă vreţi. care.sau. trădării sau celor ce voiau să supună ţara străinilor. minciunii. Domnitorul (daco)-român VLAD ŢEPEŞ este satanizat de o campanie turistică fără ruşine şi asemănat cu Dracula. Traducerea ar fi. cu atât mai mult pe cineva care nu mai este printre cei vii. CLOVIS (H)LOVIS LOVIS (toponim în România. fie boieri. „Dracula”). Este. prin cele mai aspre metode. căci nimeni nu-i fără de păcat. Loviştea-ţara Loviştei LOUIS (Ludovic. Loialitatea printre supuşii săi. Credinţa. şi nu numai religiile false şi idolatria ci chiar popoarele însele care le practicau. Cinstea. când. acesta este numit şi batjocorit astfel. fie oameni simpli. iar aceasta. înseamnă ALB(!). surpriză.

nu trebuie decât să aplicăm Tactica Minimei Rezistenţe. parcă suntem beţi. înaintaşii săi. Credinţă şi ţară. a identităţii specifice naţionale. Asta regretăm că nu s-a întâmplat. ce răspuns vom da acestora la Judecata de pe Urmă când ne-or întreba ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei nouă şi ce am lăsat noi. Limba.mai sus) -păstrarea. măcar că nu doreau un astfel de Park cu un astfel de titlu. ungureşte am fi fost musulmani sau catolici sau greco-catolici. SĂ NU FII PRIMUL CARE FOLOSEŞTE ARMA sau PORNEŞTE RĂZBOIUL. Cum se face. CA APĂRARE. O Doamne. a limbii şi a ţării respective (chiar dacă unii ţi-ar cere să-ţi abjuri aceste Repere Eterne lăsate de DUMNEZEU neamurilor pentru a-şi putea prezerva 91 . Tactica Minimei Rezistenţe se rezumă astfel: -numai prin mijloace paşnice. de orice denominaţiune ar fi) nu s-a ridicat cu tărie împotrivă (cei mai mulţi. Ţara de nu reacţionăm deloc. atenţie. Limbă. în ţara noastră. Am fi dispărut ca Neam. Ce este această Tactică? Nu este nevoie (cel puţin în faza în care nu eşti atacat direct şi concret cu arme şi război) să iei arma în mână (şi oricum. Istoria. atunci cu siguranţă că azi am fi vorbit turceşte. de ţară ca noi. batjocorind memoria unui vrednic de pomenire Domnitor. ameţiţi. dispariţia din Lume. iar noi. fără arme sau războaie (exc. ci DOAR ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ. de Credinţă. a credinţei neamului respectiv. Vedeţi că Bunul DUMNEZEU n-a îngăduit să se construiască acel infam Dracula Park. de a fi în graţiile Occidentului acceptând şi făptuind orice compromis. prin ce minune nu ne mai vibrează inima şi nu sângerează atunci când cineva ne batjocoreşte Neamul. DAR NU DIN VINA TA). dar restul românilor. leneşi. ATUNCI CÂND MIJLOACELE PAŞNICE AU EŞUAT. de parcă suntem drogaţi. din Istorie prin călcarea unei Porunci dumnezeeşti şi anume NECINSTIREA PĂRINŢILOR (şi aici intră şi moşii şi strămoşii unui popor. România. a Istoriei. din nepăsare sau mai rău. fără de care nici un om de azi nu ar fi existat în această lume). din laşitate. urmaşilor? Putem fi într-atât de nepăsători sau nesimţitori? Sper că nu. măcar că nici un român ( în frunte cu cei ce se consideră creştini.de bun simţ elementar. pentru că altfel ne paşte neantizarea. păcat că e locuită (!?) Degeaba s-au luptat atâţia Domnitori (şi oameni simpli) cărora le-a păsat de Neam. Concret. slavoneşte. de Limbă.v. dacă înaintaşii noştri pe care îi batjocorim acum s-ar fi comportat cum reacţionăm noi astăzi. Iar pentru a păstra neştirbită moştenirea primită de la moşii şi strămoşii noştri. inclusiv acela de a-ţi batjocori Istoria şi pe Cei ce au înfăptuit-o). ce se întâmplă? Ne paşte un pericol de moarte. Credinţa. de suntem aşa nepăsători?? Asta dorim să devenim? Să dispărem pentru totdeauna din lume spre bucuria celorlalte popoare? (Şi aşa circulă un banc. să le risipim şi să le anulăm jertfele şi munca? Vă daţi seama. „Frumoasă ţara asta. români. Să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii. cei de azi. cu încăpăţânare.

Când dinastia Ptolemeilor (de neam grec) a ajuns să conducă Egiptul. la Reperele Eterne specifice poporului nostru. Cu aceştia. deşi mă adresez în principal românilor). dar făcând aceasta. Ştefan cel Mare. Istoria. Brâncoveanu. nu este nevoie de terorism. în mai puţin de două sute de ani Egiptul a dispărut ca stat şi ca neam (neamul antic. nimeni n-ar putea face nimic împotriva noastră. Ţara). Atunci. cum ar părea la prima vedere. Credinţa. ci să ţinem cu dinţii. Problemele acestui neam au început numai când Domnitorii acestui Pământ au fost înlocuiţi (din cauza luptelor pentru putere ale familiilor boiereşti. cu încăpăţânare. distrugerea poporului (daco)român a fost lentă dar inexorabilă şi care nu a încetat nici o clipă până azi. nu de la mine sau de la oameni! ATÂT ŞI NIMIC MAI MULT!!! Nu este puţin şi nici uşor. Limba. la menirea şi rolul său în lume. ci tuturor celor mai tineri ca noi) intacte. acceptând conducători străini de neam şi cărora nu le păsa de loc de aceste Repere. în 6-7 secole de depravare şi decădere. De fapt. pe care şi ei. toate rânduite de la DUMNEZEU. originale.VLAICU-nume propriu daco-român VLA-ICU 92 . nu este nevoie să ne aruncăm cu avioane în zgârie-nori. cel ce a ridicat civilizaţia egipteană) asta ca pedeapsă pentru că au fost nepăsători şi nu au mai ţinut la Reperele Eterne Divine. să ne regăsim demnitatea. cu putere. nici să pornim războaie religioase de cucerire. traco-daco-besse). dimpreună cu preoţii egipteni ai vechii religii. Dar nu fanarioţii sunt vinovaţi ci cei ce i-au adus sau din cauza cărora au trebuit să fie aduşi principii fanarioţi. e valabil pentru oricare popor. 26. Cred că aceste exemple sunt suficiente ca să ne facă să ne trezim din somnul acesta de moarte. învăţându-i cele ce au primit de la noi! Vedeţi. luând arma în mână să ne apărăm. ci doar de înavuţire şi spoliere a poporului. la individualitatea şi spiritualitatea specifică Neamului nostru. Când la conducerea Imperiului Bizantin au apărut dinastiile de origine greacă (ce leau dat la o parte pe cele autohtone. care au preferat să distrugă o ţară decât să suporte ca o familie să ajungă în fruntea ţării iar celelalte familii boiereşti să fie subordonate ei) cu domnitori străini de aceste Repere Eterne Divine specifice poporului (daco)-român. Mihai Viteazul. vom fi biruitori asemenea lui Mircea cel Bătrân. să le transmită la rândul lor urmaşilor lor. Primii domnitori străini au fost fanarioţii. -transmiterea urmaşilor (nu numai copiilor sau rudelor. apărându-le cu încăpăţânare. să ne regăsim arhetipurile. nu este nevoie să omorâm copii prin şcoli sau să luăm ostatici. ce zic acum. va încălca grav Legea lui Dumnezeu şi atunci. aceste Repere Eterne (Neamul. să ne regăsim pe noi înşine. decât să pornească un război ca să ne facă să ne lepădăm de aceste Repere Eterne Divine.individualitatea şi originalitatea în raport cu celelalte popoare.Imperiul s-a prăbuşit sub loviturile turcilor.

veche populară ţărănească daco-română. se regăseşte mai des în dialectele aromân.MUŞAT-nume propriu de origine dacică al unei dinastii domnitoare în Moldova. DEBRECEN (DEBREŢIN). în loc de„Frumos” se zicea „Frumuşeaţă” Fru—Muşeaţă). DEVAVANYA(DEVAVANIO=Mina Zeului. GYULA(GHIULA).Casă) -SUCEAVA -SUCIDAVA -VÂLCEA(BULCEA) -TULCEA(DULCEA) -OAŞ(OAX-OACŞ unde OA=Ou şi CŞA=Ţară. Frumos). ZALMOXE poate fi tradus şi „CEL LUMINOS ŞI BUN(FRUMOS)”. megleno-român. Bălan. Frumos şi ICU-IHU=? sau.loc. Bălan.avem şi în ROMÂNIA de astăzi denumiri certe dacice. de ex. în Ungaria) MOŞAT uite că MOŞ nu înseamnă doar Iniţiat sau Sfânt. „MUŞAT”.urmaş direct al dacilor.de ex. Acest cuvânt. VLAICU=VLAIHU sau VLAHU(românul) 27. Noului Testament şi după mărturia lui Iisus Hristos (MAŞIAH). Cf. BEKESCSABA(BECHEŞCIOBO). Bălai. etc. SZENTES(SENTEŞ). bunăoară. BALASTYA (BALAŞTYO=BALAŞ=VALAŞ=VALAH cu rădăcina BAL.Tradus ar fi 93 . : -BIXAD -VICŞANI -FOCŞANI(VOCŞANI-BOCŞANI-BUCŞANI) -BOCŞA (FOCŞA=FOC-CŞA unde FOC=Foc şi CŞA=Ţară. MOŢAT MOŢ-locuitor din Munţii Apuseni. MOHACS(MOHACI). Alături de loc.. ci şi „Frumos” sau „Bun”. din UNGARIA.care sunt denumiri certe dacovlaho-române maghiarizate. Blond. etc.Casă.BEL=Alb. de la Sud de Dunăre şi însemnă „Frumos”. Deva=Zeu). PECS(PECI).BLA-ICU BLA-IHU unde BLA=Alb. Blond.Astfel. Bălai. MUCŞAT MOCŞAT(MOCŞACI-MOCSACI-MOXACI-MOHACI.NUMAI DUMNEZEU POATE FI BUN”. istro-român.(În l. SZEGED (SEGHED).ceea ce face ca sensurile dacicului(românului) „MOŞ” să se mărească considerabil.

sfânt.cele mai multe în Ardeal.„ŢARA PRIMORDIALĂ(RAIUL-GURA RAIULUI”).ULFILA-episcop got(get?) ce a tradus Sfânta Scriptură în limba goţilor. 28.Hr. greacă (AGHIA SOFIA-Sfânta Înţelepciune sau PALAS-ATENA) HAGI=Sfânt în l.Banat. împărat latin).Dobrogea. a) ZOTICOS GOTICUS-GETICUS(Getul) b) ZOTICOS DZOTICOS DZOCICUS 94 . Braşov 29. „comati”-comaţi(cu coamă). ţinuturi din Ucraina.pe judeţe(sau ţări). pletoşi 31.Le voi aminti. 30.Basarabia.CAMASIS. turcă UCEA –loc.Noi am găsit pe hartă zeci de localităţi.Muntenia. COMASIS COMATI(S)-dac de rând. sau Ulpius Traianus.martir creştin din Dobrogea.Moldova. în jud. ULP=LUP sau ULP=VULP(E) Aşadar ULFILA=ULPIUS=ULP=LUP(U). în Olanda. într-un capitol special.Hr.martir creştin din Dobrogea. în veacul al III-lea d. KAGA. în veacul al III-lea d. -PECICA -BALŞ(VALŞ-VELŞ-WELSH=galez din Ţara Galilor VALŞ-VALAŞ-BALAŞ-BALAH-VALAH) -BALCIC etc. HOGAŞ –nume propriu românesc) HAG(I)A-AGIA=Sfânt în l.ZOTICOS. sacru în l. ULVILA ULBILA-OLBILA-ALBILĂ ULPILA ULPI(L)A-ULPIA (Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana!. traco-getică KAGA KOGA GOGA-nume propriu românesc HOGA (HAGA-loc. macedoneană HOGEA=Sfânt în l. exemplele pot continua.

(GUT în l.O.DACICUS( Dacul) 32. „PĂRINŢII CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI”. englez.Vechi şi DAC=Dac.EUROPA.Traducerea ar fi „BĂTRÂNUL DAC”. ORVEU ORBEU adică Orb. personaj massa-getic(din zona caucaziană). EBRO ar mai putea însemna şi Încăpăţânat.continent geografic a)EVRO-PA EBRO-PA unde EBRO=Capră( cf. în Dobrogea BABA-DAG BABA-DAC unde BABA=Bătrân. Drimba„Istoria culturii şi civilizaţiei”. galicului GABRO.de regulă caprele (spre deosebire de oi care supuse şi ascultătoare!).Vechiul Testament) şi atunci traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI(AL EVREILOR)”. în cartea Genezei. germană) GUDGUDEA. 34.părintele evreilor(v.vol.Bine în l. tracicului EBROS. indo-europeanului KAPRO.ORFEU-personaj mitologic priceput la muzică. b)EVRO-PA EFRO-PA 95 . EBRO EBRU EVRU EV(E)RU EBER –strămoşul.I G(I)UD(E) –„JUDECĂTORUL”(Dumnezeu care judecă) GODEANU-masiv muntos în Carpaţi GODE-ANU-Zeul Anu sau Bunul Anu G(I)UDE-ANU-Zeul Anu Judecătorul 35.Get. Neascultător. 33. Sau. irlandezei vechi GABOR) şi PA=Părinte.GOD(se citeşte Gad)-Dumnezeu în l.BABADAG loc. germană) GOOD(se citeşte Gud)=Bun.v. engleză-(GOTT în l. Nesupus precum sunt considerate.Traducerea ar putea fi.

Plecând. atunci.numite „CUŞ”.până la căderea în păcat.AFRO-PA unde AFRO=Africa şi PA=Părinte.Şi cum Bazinul Dunării şi al Mării Negre sunt Leagănul (Căuşul-Cuşul) Europei.dar se poate reda şi din punct de vedere evoluţionist astfel:-după un cataclism oarecare. fiecare grup a păstrat amintirea „Paradisului pierdut”. Sfânta Scriptură. dar mai greu). şi aici ar fi trăit toate neamurile până la Potopul Universal. Cu timpul. Asta explică asemănările dintre limbile semitice şi cele (proto)indo-europene ce nu pot fi explicate altfel decât că odată se vorbea o singură limbă. au vorbit în continuare limba pe care o vorbeau şi cei ce au plecat (evident. Cât au stat în CUŞ(RAI).o câmpie. Cei ce au rămas în continuare în CUŞ (România de astăzi). Vechiul Testament-Cartea Genezei). cu necesitate. grupuri de oameni au început să migreze în alte părţi ale lumii.Am explicat din punct de vedere creştin. omenirea a putut supravieţui doar în anumite „Oaze”.aici ar fi fost creat ADAM şi aici ar fi fost Grădina Raiului.în timp.perioada marilor migraţii dinspre Răsărit ce durat peste trei milenii).Tată. În schimb cei ce au plecat. Totuşi. încercând în timp să revină de unde au plecat(ceea ce unele grupuri au şi reuşit să facă. şi-au schimbat limba devenind din ce în ce mai diferită faţă de limba vorbită încă în CUŞ. prin Noe şi fiii săi şi până la amestecarea limbilor la Turnul Babel( cf.atunci când condiţiile au permis şi când oamenii au devenit mai curajoşi să pornească către alte tărâmuri(poate şi datorită suprapopulării CUŞ-ului în urma naşterilor numeroase). şi limba celor rămaşi se schimba cu timpul. vorbeau toţi aceeaşi limbă.unde un fluviu.Traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR DIN AFRICA” COMENTARIU:Pare ciudat nu-i aşa. 96 .evident.oricât de mari erau diferenţele. aşa numitele „împrumuturi lexicale” din diversele limbi (după DEX şi Academia Română…) nu sunt altceva decât vestigii comune tuturor limbilor ale Limbii Unice Primordiale(Adamice) de la Creaţie. Cu cât distanţa în timp sau geografică era mai mare faţă de CUŞ cu atât diferenţele de limbă şi vorbire erau mai mari şi invers. un lac sau munţi precum şi o stabilitate meteorologică au putut întreţine o populaţie umanoidă aflată într-un stadiu mai avansat sau nu de civilizaţie. asemănările n-au putut fi anulate niciodată! Astfel. ca Europa să fie Leagănul întregii lumi locuite de astăzi.

Prin urmare. IOBAN GIOBAN (transformare ca în Iupiter-Giupiter.IOVAN Iorgovan-personaj dintr-o baladă populară românească. Să ne amintim de calul troian din ILIADA! Două persoane i-au avertizat pe troieni să nu lase calul de lemn să intre în cetate. împreună desigur. VALOA VALOA(H) H-ul final nu se pronunţă VAL(O)AH VALAH 37. un „anti-democrat” sau chiar un „terorist”(asta chiar dacă n-a omorât-şi nu intenţionează deloc s-o facă-pe nimeni!). 38. 36. unde Adevărul este cel mai uşor de ascuns şi înlocuit cu Minciuna. „naţionalist”. un „nebun”. devine automat o „Persona non grata”. Casandra şi preotul Laocoon. convine cu siguranţă unor cercuri restrânse de oameni care vor să conducă lumea sau pentru a domina mai uşor popoarele şi ţările.etc.Probabil odată cu agricultura şi cu sedentarizarea.Însă troienii nu i-au luat în seamă. pe Casandra au considerat-o nebună iar pe Laocoon l-ar fi crezut dacă nu-l omorau nişte şerpi veniţi din mare.stabili. alterată. cu argumentele lingvistice şi etimologice aduse în această lucrare.Nume daco-român transformat după pronunţia galică.VALOIS-familie nobilă din care au pornit regii Franţei(se citeşte Valoa). oamenii au început să fie legaţi de pământ.CIBELE-zeiţa pământului la vechii latini CIVELE CIVILI –Civilizaţie?. Cine iese din tiparul „Modelului Unic” al Istoriei. şi modelul creştin şi cel evoluţionist nu contrazic teoria noastră(ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a dovedi veridicitatea ei.Asta pentru că nimeni n-a trăit în acele Timpuri Istorice pentru a putea afirma fără greşeală că aşa s-a întâmplat şi nu altfel! Un „Model Unic” de Istorie mistificată. creând oraşele şi civilizaţia. precum şi cu argumente istorice şi arheologice-fără „cenzura politică sau Ocult-Masonic㔺tiindu-se că Istoria şi Arheologia sunt cele mai politizate-şi supuse mistificării-ştiinţe.) CIOBAN 97 .

HUŞ) IOB JOB CIOB(AN) 39.PALAS-ATENA zeiţa înţelepciunii la vechii greci. BLOND.Probabil acel zeu germanic însemna „DUMNEZEU UNUL” (se vede asemănarea cu monoteismul dacic şi ebraic). 41.ZEIŢĂ) A VALAHILOR”. 42. BĂLAN. „ZÂNĂ(SFÂNTĂ. înseamnă ALB. 40.SZABO –nume dacic preluat de huni(se citeşte Sabo). PALAS-ATENA PALASA-TENA BALAŞA-TENA VALAHA-THENA VALAHA-FENA VENA VANA UANA OANA unde OANA=nume propriu daco-român.IOV-din Vechiul Testament. SABO SABA(SAVA) ZABA DZABA DAVA(DEVA) şi înseamnă ZEU sau SFÂNT. sau. BALAS-ADINA VALAS-A-DINA VALAS-A-DZINA VALAŞ-A-ZINA VALAH-A-ZANA şi traducerea (aproape că nu mai e nevoie) ar fi.HUŢ. slavonă. 43. din ţara UŢ(CUŢ.ODIN-zeu germanic ADIN=Unu în l. 98 .BELA-nume dacic preluat de huni.WOTAN-zeu nordic(se citeşte Votan).Traducerea este „OANA VALAHA(DACO-ROMÂNCA)”.CUŞ. BĂLAI.

(Bălan. ELOAH-ELOHIM. Faptul. de ex.Posibil să fie un alt nume al aceluiaşi unic zeu ODIN(şi în Vechiul Testament YHWH are diferite nume. Alb în l. franceză. rapizi în atitudine. pomeţi proeminenţi. fiind mai delicate decât la daci şi aproape identice fenotipului original hunic. îi face atipici ca fiind de origine hunică 100%. că secuii sunt blonzi cu ochi albaştri. slavonă). SAVAOT sau în Noul Testament. agricultura ca şi ţăranii daco-români (şi cu aceeaşi măiestrie) spre deosebire de restul hunilor(maghiarilor)ce nu au învăţat nici până azi aceste meserii(!). faptul că practică meserii precum olăritul. „DUMNEZEU ESTE LUMINĂ”. oieritul. În schimb. în general faţa(cu excepţia pomeţilor) nu este deloc osoasă. ci mai degrabă de origine dacică( în proporţie de peste 75%). Fizionomia originală a fino-ugricilor(turci. BARTOK BAR-TOK BAR-TAK BAR-DAC unde BAR=Bărbat şi TOK. foarte iuţi. „BLANC”-Alb în l. Blond.ALB)”. italiană sau „BEL”-Alb în l. pielea smeadă. piele albă. Traducerea ar putea fi „BĂRBAT DAC BLOND(BĂLAI. ADONAI.Totuşi.înălţime medie. uscăţiv la trup. foarte buni călăreţi şi războinici. Bălai. în greacă(sau particula luminii în fizica cuantică). Numele său este de origine dacică. oase puternice şi viguroase. denotă o spiritualitate diferită de maghiari şi mult mai apropiată de a noastră.România. finlandezi) este următoarea:. mustăţi ascuţite. păr închis la culoare şi lucios. „BIANCO”-Alb în l. DAC=Dac(din neamul dacilor).. a daco99 . Traducerea numelui acestui zeu ar fi „CEL LUMINOS”. mustaţa şi barba sunt 100% dacice! De asemenea. bărbia ascuţită. TAK. arcadele ochilor sunt sensibil mai mici.etc. daco-română) B(E)LA=AL(E)B BLA=ALB(v. huni. laţi în umeri). 20-25% ţin şi de huni prin următoarele caracteristici: fruntea . 44.BELA BARTOK –compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare. BELA=ALEB. corpul are caracteristici hunice fiind uscăţiv şi cu masă musculară mică(dacii erau foarte puternici. bărbia este ascuţită. înalţi. subţiri şi foarte lungi.VOTAN VOTON FOTON=Lumină l. ochi negri-căprui uşor oblici.

agil.Acest lucru ne duce la concluzia că avem parte de o populaţie de origine dacică. iute de picior 52.VIRGILIU-nume latin (înseamnă Bărbatul) VYRGILIU VURGELEU BURGHELEA nume dacic(înseamnă Bărbatul) 50.HAMANN-fotbalist german GAMAN GĂMAN-nume românesc 48. fiul ce l-a înlocuit pe ABEL(ciobanul) cel ucis de CAIN(agricultorul).ZENOVIA(ZENOVIU) nume proprii daco-române a)ZENO-VIA 100 .WALDEN-nume propriu german VALDEN BALDEN BELDEANU nume românesc 51. amestecată cu populaţie hunică şi că această populaţie dacică amestecată şi-a uitat doar limba. 45. Karl-Heinz-fotbalist german RUMENIHE RUMENIŞE-Românul 49.adică rapid. nu şi meseriile tradiţionale şi nici pământul pe care l-a locuit de la Crearea lui Adam şi mai ales de la naşterea lui SET.românilor.BALACK. într-un procent covârşitor.RUMMENIGE.BALACI. Michael-fotbalist german VALAC VALAH 46. Ilie-fotbalist român VALACI VALAŞI VALAHI 47.ACHILE-erou al ILIADEI AHILE AG(H)ILE AGILE.

asemănarea cu numele oraşului GENOVAGENOA! sau. Puternic(cf.Posibil acest nume să fie creştin. Sfânt şi UN=Unul.adică indo-european). Iisus Hristos (şi asta în l. Singurul.SION-muntele sfânt al iudeilor(numele este hitito-dacic. a)ZIONDION ZIUN ZI-UN unde ZI=Zeu. a genera (ZENO este în l. greacă şi slavonă-în slavonă se pronunţă JENO-JENA şi azi mai înseamnă şi Femeie şi Soţie) şi VIA(BIA)= Viaţă(BIA probabil în l.adică Femeie. Traducerea ar fi „NĂSCĂTOARE DE VIAŢĂ”. 54. arătând „Noutatea credinţei” apărute în lume-şi a învăţăturii ei. Sfânt şi NOVIA(NOVA-NOA)=Nou. b)ZI-ION unde ZI=Zeu.deci indo-europeană (nu semitică). daco-getă. Vezi deasemeni. b)ZE-NOVIA GE-NOVA(GE-NOA) ZI-NOVIA unde ZI(ZE-GE)=Zeu. A= Al (genitiv) şi ION=Magnific. cunoscut pentru înţelepciunea sa. KOGAION KOG-A-ION unde KOG=Cap. autor al Pildelor a Eclesiastului şi a Cărţii Cântărilor (cărţi ale Vechiului Testament) Numele este de origine indo-europeană (hitito-dacic). SALOM-MAN unde SALOM=Pace şi MAN=Om. dacilor!).GENO-VIA GENO-BIA unde ZENO(GENO)=a naşte. traducerea fiind „CAP AL MAGNIFICULUI”).Traducerea ZI-ION ar fi aşadar „ZEUL PUTERNIC(MAGNIFIC)”. Traducerea este „ZEUL NOU”. latină. Sfânt şi ION=Magnific.SOLOMON-vestit rege iudeu. sau.Traducerea ar fi „ZEUL UNIC”. 53. latină). geto-dacă şi greacă. VIA în l. 101 .Şi acest nume este tot de origine hitito(geto)-dacică.precum şi „Zeul cel Nou” al ei. GENO este în l.Traducerea este „OMUL PĂCII”.

LUMINOS.VIOREL(VIORICA)-nume daco-român(înseamnă „Cel cu viaţă” sau „Cea cu viaţă”). ebraică)-personaj al Vechiului Testament. (H)IO-GET (H)IU-ZET (F)IU-SET 59.IRELAND(IRLANDA) se citeşte Aiă(r)lend. 60. BLOND. 57.de neam hitit.IAFET-fiu al lui NOE(v.ENGLAND(ANGLIA) ENGEL-LAND(în l. CURAT. unde Engel=Înger) ANGEL-LAND. URIAH URIAŞ-Uriaşul 58.OLVIAN-nume propriu daco-român OLBIAN ALBIAN-„CEL ALB(PUR. OLVIAN ULVIAN ULFIAN ULBIAN ULPIAN unde ULV-ULF-ULP=Lup(sau LUPU sau „AL LUPULUI”.URIE(URIAH în l.55. BĂLAI)” sau. Vechiul Testament). IA-FET IA-HET (H)IO-HET (Fiul-Urmaşul-lui HET-GET-SET. ANGEL=Înger şi LAND=Ţară. 102 . BĂLAN. SET este fiul lui ADAM ce l l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN). germană. Traducerea este „ŢARA ÎNGERILOR”. BIOREL(BIORICA) BIUREL(BIURICA) unde VIO-VIU-BIO-BIU=Viaţă 56. Repet.Ştim că dacii aveau mare respect pentru Lup).

Traducerea este „VALAHUL”.Bărbat şi DIA=Zeu.Traducerea ar fi „RÎUL MINEI ALBE(SALINEI)” 64. 66. la origine daco-român.VĂRĂDIA-loc.pîrîu(Pui-Riu. 62. BANIU=Baie.SCOTLAND SCOT-LAND SCUT-LAND unde SCUT=Scut(!). în România BAR(A)-DIA unde BAR(A)=Puternic. Traducerea este „ŢARA APĂRĂTOARE”(probabil de frigul şi vântul puternic din Nord). BLAK(E) BLAC VLAC VLAHVALAH. adică „PUI DE RÎU(RÎULEŢ)”)lângă Arad. Apă Curgătoare.Se citeşte Ualas. VALAS VALAŞ VALAH. Williams-poet din Anglia sec.WALLACE-nume propriu anglo-saxon. Mină şi UZA=Izvor. 67. Buni.BALVANYOS-loc.ŞOIMOŞ.Traducerea ar putea fi „ZEUL(SFÂNTUL) PUTERNIC”. în jud. 65.Pavăză şi LAND=Ţară.AR-LAND unde AR=Nobil(arian) şi LAND=Ţară. 63. Covasna BAL-BANIU-UZA unde BAL=Alb.XVIII.Traducerea ar fi „WILLIAM VALAHUL”.BLAKE. Sfinţi şi MOŞI=Frumoşi. etc.CLADOVA-pîrîu lângă Arad 103 . Traducerea ar fi „ŢARA NOBILĂ” 61. Sfânt.Traducerea este „SFINŢII FRUMOŞI(BUNI)”. ŞOI-MOŞ Z(E)OI-MOŞI ZEVI-MOŞI ZE(V)I-MOŞI ZEI-MOŞI unde ZEI=Zei.

greacă) şi DEVA=Zeu. Blond.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI LUMINAT(ÎNŢELEPT)” sau. Bălan. DACE-NEU unde DACE=Dacul şi NEU=Nou. sau. LINGUA-DAC adică „LIMBA DACICĂ”.etc. Frumos(l. Traducerea este „ZEUL BUN”. DECE-NEU unde DECE=Zece(numeral) şi NEU=Nou. Bălai.LANGUE-DOC-provincie în Franţa(limba doc-dacică.Traducerea ar putea fi „DACUL NOU”(aluzie la noile reglementări aplicate triburilor dacice). Horatiu Quintus-poet antic latin de origine dacică. 69. 68. DACE-BAL unde DACE=Dacul şi BAL=Alb. 70. VLACO VLACU VLAHU adică VALAHU (daco-românul). 104 .Luminos.DECEBAL-rege dac DECE-BAL unde DECE=Zece(numeral) şi BAL=Alb. CURAT)” 72.MIODRAG-nume sârbesc de origine dacică. 71.Traducerea ar fi „DACUL ALB(LUMINOS. limba vechilor trubaduri de acum aproape 1000 de ani !).Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI ÎNNOIT”(aluzie poate la reformele moral-religioase aplicate tuturor triburilor dacice?).vorbită în Nordul Italiei şi Sudul Franţei.CLA-DOVA CLA-DAVA CLA-DEVA CLO-DEVA C(A)LO-DEVA unde CALO=Bun.FLACCO.DECENEU-mare preot zalmoxian contemporan cu Burebista. MIO-DRAG adică DRAGUL MEU.

MANEA-personajul negativ al baladei TOMA ALIMOŞ. ÎNTEMEIETOR. Sfânt şi LIHT(EA)-LIŞT(EA)=Lumină(cf.PETRODAVA-localitate dacică PETRO-DAVA PETRO-DEVA 105 . engleză=Lumină). LICHTse citeşte „Liht”-l.nume propriu DZIMA ZIMA SIMA – nume propriu SUMA. lacom şi laş) care distruge (ucide) ce nu înţelege sau ce nu iubeşte. DUMAS) DOMA. TUMA DUMA – nume propriu(daco-român şi francez-Al. latină şi slavonă. Unicul.73. 75. (A)TOMA-indivizibil.TOMA ALIMOŞ-personaj de baladă populară daco-română. înseamnă „CASĂ” sau „CEL CE FACE CASE”(l. posibil şi unele triburi dacice). greacă) ALIMOŞ AL(I)MOŞ ALMOŞ (H)ALMOŞ ŞALMOŞ ZALMOŞZALMOXE Traducerea ar fi „CASA(TRUPUL) LUI ZALMOXE” sau „CONSTRUCTOR(ZIDITOR.nume propriu. 74. MANEA= omul (păcătos. DYMA DIMA.Trup (în l.Traducerea ar fi „ZEUL LUMINOS”.SILIŞTEA-nume de localitate ce se găseşte pe întreg cuprinsul României SI-LIŞTE(A) ZI-LIŞTE ZI-LIHTE unde ZI=Zeu. germană=Lumină şi LIGHT-se citeşte „Lait”l. PREOT) AL LUI ZALMOXE”.nume propriu SOMA.

„DEVA-DAVA-DIUADZIUA-ZIUA” iar alte triburi geto-dacice ziceau. SAN(cu fem.Traducerea ar fi „CASA(CONSTRUCTORUL) ZEULUI ANU)”. Sau. ASAN (H)ASAN HAXAN(HACSAN) HACIAN GACIAN ZACIAN 106 TRAIAN TRAHIAN TRAKIAN(TRACIAN) . ASAN-conducător al imperiului româno-bulgar (H)ASAN-nume turc. A.TRAIAN-împărat roman TROIAN-locuitor al Troiei 77. A-SAN unde A=genitiv. 76. zeitate supremă a Triadei Sumeriene.Cred că unele triburi getodacice ziceau la Sfânt sau Zeu. Sau.Traducerea ar fi „SFÂNTUL PETRU” sau „SÂNPETRU”. SANA-ZANA-ZÂNA) sau SÂNT (cu fem.PETRO-DEUA PETRO-DIUA PETRO-DZIUA PETRO-ZIUA unde PETRO=Petru. DIUA. Zi(astronomică). piatră şi DAVA.SÂNTĂ). DEVA. Ale şi SAN=Sfânt. Sfânt. Ţinut şi AN=Anu. ZIUA= Zeu. Al.DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român DRAGUŞ TRACUS-ce înseamnă Tracul 78. de origine daco-română. ASAN (H)ASAN CHASAN(CAS-AN) unde CAS=Casă. Zeu. Ai.Traducerea ar fi „AI SFÂNTULUI(ZEULUI)”.

DZACIAN DACIAN-probabil turcii de atunci ziceau la DAC-DACIAN. 80. înfăşoară protector cu ziduri. Bărbat în l. HAGI=Sfinţit.BIRO-nume daco-român maghiarizat. Ţară şi SAN=Sfânt. BOIER.) SUPILU-LIU-MA XUPILU-LIU-M CUPILU-LIU-MA COPILU-L(I)U-MA înseamnă „COPILUL LUI MAMA” sau „BĂIATUL MAMEI”(„FĂT-FRUMOS”?). BOIR-BUIR.ANITTAS-rege hitit (1792-1740 Î. Sau. ŞASAN CŞA-SAN unde CŞA=Casă. română. 82. ca o sarma) Cetăţuie”. HATUŞAŞ-capitala imperiului hitit CETUCEA 107 . ASAN HASAN(HAZANHAGANKAGAN unde KAGA. HASAN. Rege.ARARAT-muntele pe care Noe a poposit după Potop(cf.Înseamnă „PUTERNIC sau BĂRBAT”. 79. în l. TARARA TARA-RA unde TARA=Ţară.GETUSA-nume geto-dacic (Sarmise-Getusa=”Sfatul Vitejilor” sau „Ocrotitoarea (sarmaua. latină) BIRO(în l.Vechiului Testament). AR-ARAD sau de la dreapta la stânga. maghiară).Tradus ar fi „ŢARA SOARELUI(LUMINII)”. de Hr.) (I)ANITTA(S) IOANITA IONIŢĂ 83. de Hr. Lumină. Traducerea ar fi „ŢARA SFÂNTĂ”.SUPPILULIUMA-rege hitit (1380-1346 Î. 81. În l.Consacrat). BIR(O)-BUR(Puternic. geto-dacă) VIR(Bărbat în l. dacică.Ţinut şi RA=Soare.

Probabil. Bălan. română modernă.. BAR=Bărbat. Războinic şi DACUS=Dac. GETUSA(scimbăm pe „G” în „J”.Uimitor! sau. a fost întrebat cum îl cheamă. sau „HELMET” engl. Bălai.Fără cuvinte! 84. 85.Traducerea ar fi „NOBIL PUTERNIC”. germ. IS-PAR-TACUS (I)S-BAR-DACUS unde (I)S=Îs. Călmăţui.”HELM”. cu bărbăţie şi curaj.SPARTACUS-conducătorul unei răscoale a gladiatorilor şi sclavilor în Imperiul Roman. Şi răspunzând cu putere. „Îs Bar(bat) Dac” sau „Îs Războinic Dac”. Almaş. Dur.ARTHUR-rege legendar ARTUR ARDUR AR-DUR unde AR=Nobil şi DUR=Puternic.WILHELM-conducător al normanzilor(la 1066 a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings). Fir şi „HALM-HELM”=Zalmoxe. Blond şi „HALM”-„HELM”=Protector. ca în „Genunchi=Jenunchi” în Moldova) JITOZA JITOAZ(schimbăm pe „J” în „V”. de Hr.Hălmeghiu. Crihalma.= cascaă de protecţie. Tălmaciu.Norman(adică normand) înseamnă „OM DIN NORD” („NOR”=Nord şi „MAN”=Om). coif) şi tradus ar fi „DALBUL(luminosul) ACOPERĂMÂNT” 108 .CETUŢEA=CETĂŢUIA sau CETATE în l. Luminos. Sunt.Cel căruia i-a răspuns a crezut că acesta e numele lui(deşi el îşi declinase doar neamul şi profesia) şi i-a zis de atunci (Î)SBARDACUS sau SPARTACUS după cum i-a pocit cuvintele. a zis în graiul cel mai curat geto-daco-român din anii 70 î. 86. VIL-HALM(OXE) FIL-HALMOŞ FIL-ZALMOS unde „FIL”=Fiu.Origine geto-dacică. română modernă. ca în „VIN”=JIN” în Moldova) VITOAZ VITEAZ în l. luat fiind prizonier.Tradus ar fi „FIU(URMAŞ) AL LUI ZALMOXE” sau „VIL”-„VEL”-„BEL”=Alb. Traducerea ar fi „ÎS(SUNT) BĂRBAT(RĂZBOINIC) DAC”. Apărător(cf.Se considerau urmaşi ai dacilor. Urmaş.

Ap.Pavel scrie epistola) nu are tată. 89. cu pielea albă).vedem că acest personaj enigmatic al Vechiului Test.Rădăcina MELCHI(MOLCHI-MOLŞI)se regăseşte în numele lui ZA-MOLCI(ZA-MELCHI) şi în numele lui MELCHISEDEC(MELCHI-ZA-DAC).VILMOS-nume geto-dac preluat de huni. blonzi.Petru 109 . cu părul şi pielea închise la culoare). Aceştia se închinau lui Za-Melc(Zeul Melc. Bălai. VEL-MOŞ BEL-MOŞ şi înseamnă „BEL”=Alb.87. Bălan.7 vers.Traducerea ar fi.Preot.căruia însuşi Avraam i-a dat zeciuială.simbolizat printr-o spirală) Alte nume ale acestui Zeu mai erau Dalb-Moş(Moşul Alb) sau Zeul-Moş.Dealtfel şi în basmele daco-române îl avem pe Dumnezeu Tatăl care umblă pe Pământ dimpreună cu Sf.În acelaşi timp era şi în Cer şi pe Pământ(precum Iisus care era şi pe Pământ şi în Cer. „Reprezentanţii(Magii. corect ar fi. Iniţiat.către Evrei a Sf.Si l.1-25. avem: SIBUNA SI-BUNA ZI-BUNA sau ZI-BUN-E. E”=Bun.nu are început al zilelor.Ap.Moş. BLOND. „H” şi „Ş” putând să-şi schimbe locurile între ele). Egiptenii antici erau hamito-semiţi(adică scunzi.Sfânt(sau zeu în limba străveche). sumeriană ce mai înseamnă şi Suflare de viaţă şi Zeu) şi „BUNA-BUN. „ZEUL(SFÂNTUL) ALB(BĂLAI. nici sfârşit(este chiar Viu în timp ce Sf.De fapt.Ei bine MELCHISEDEC este manifestarea materială (EON) a lui Dumnezeu Tatăl. ceea ce înseamnă „SI-ZI”=Zeu(cf. Sfânt.(se citeşte „Vilmoş”).Dacă citim în Ep.Precizăm că denumirea de Moş nu are doar înţelesul de om în vârstă ci. în limba pre-indoeuropeana).are sens de Înţelept. MELCHIOR este diminutivul de la MELCHI(MELC).Pavel la Cap. BĂLAN)”.MELCHIOR-unul din cei trei Magi de la Răsărit (Mag-Mog-Moh-Moş=Mare.Melcişor.Mag(Mah-Moh-Moş. Blond şi „MOŞ”=Zeu. în limba străveche.Ap.Preoţii) religiilor celor care se închină Dumnezeului Unic cu faţa către Răsărit”. 88.cum zice şi credinţa creştină ortodoxă). afară de faraoni care în majoritatea lor erau indo-europeni(adică înalţi.Iniţiat într-un domeniu. Traducerea ar fi „Zeul (cel) Bun” sau „BUN E ZEUL”.. proto-indoeuropeană(străromâna) Citit de la dreapta la stânga.Provine din l.ANUBIS-zeitate egipteană antică.mamă sau spiţă de neam şi este Preot al Dumnezeului celui Prea Înalt pururi.Melcuţ. pe Pământ.Astăzi am spune.

străromână sau limba veche ţărănească: SÂNPETRU. Nobilii Ţării se întâlneau la Sfatul Ţării(un fel de Parlament).dacii(şi noi cu ei!. De ex.AMON-RA zeitate supremă egipteană. SÂNNICOARĂ. negociau. SÂNANDREI..MELCHIOR.ADN-ul este spiralat.De la dreapta la stânga citim: AR-NOMA(AR-NUMA. etc. Denumirea de Melc provine de la asocierea formei spiralei cu cochilia melcului. Scrisă. SÂNTA MARIE. CUVINTE OBIŞNUITE 1. se certau.SANSCRITĂ. daco-română adică în l.să vadă ce fac oamenii şi să-i ajute sau să-i îndrepte.TARABOSTES-nobili daci din Sfatul Ţării. 2.. este un ucenic.preot al lui Zamolxe. Poate „TĂRĂBOI”de aici provine. de la TARABOSTES. Şefi. SÂNGEORZ.Infinitul Viu.Aşadar.repede şi fără convulsii grave strămoşii noştri daco-români.Prin el. Conducători.iar Spirala este simbolul lui Dumnezeu Unic.Galaxiile sunt spiralate. denumiri de localităţi sau sărbători în l. limba SAN-SCRITĂ unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. TARA-BOSTES unde TARA=Ţară şi BOSTES=Nobili.putem chiar presupune că era geto-dac sau hitit(hetit) de neam. SÂNTION. română veche ţărănească-daco-româna). şi NOMA-NUMA=Nume. SÂNMEDRU.AR-NUME)unde AR=Nobil.infinit în manifestări. un „tărăboi” în toată regula! 110 . CONDUCĂTORII) ŢĂRII”. Neplictisitor.iar Religia Zalmoxiană era una care îl aştepta pe Fiul lui Dumnezeu să vină pe Pământ să ne mântuiască!De aceea s-au creştinat pe nesimţite. Traducerea ar fi „NOBILII(ŞEFII. unde discutau. etc. Traducerea ar fi „NUME NOBIL(SFÂNT)” CAPITOLUL IV ALTE DENUMIRI. SÂNNICOLAU.ca urmaşi ai lor) s-au închinat la Naşterea Mântuitorului Hristos. 90.Traducerea este „SCRIEREA SFÂNTĂ” sau „SCRISA S(F)ÂNTĂ” în l.

sau religiei lor!). noi credem că doar teama de necunoscut a făcut ca ştiinţa sumerienilor să capete valenţe zeificatoare. „STAROSTE” înseamnă conducător. au asemuit aceste ştiinţe şi mai ales obiectul lor de studiu cu nişte zeităţi. era Atmosfera(Zeul aerului) iar ENKI era Pământul cu subteranele lui. populaţiile vecine akadiene. dar prin pronunţie slavonă. şef onorific. pare să provină tot din TARABOSTES. ENLIL fiul său. caldeean) există şi în ziua de azi şi au cam aceleaşi atitudini şi reacţii. caldeenii sau akadienii(care acum se ridică împotriva ştiinţei occidentale. Aşadar. oricum. neiniţiaţi în tainele „Ştiinţei”). puterii şi banilor.Putem observa rădăcina „BOS” care se regăseşte şi în cuvântul englez „BOSS”-Şef. de ex. speriaţi fiind de ştiinţa şi puterea sumerienilor. METEOROLOGIA-HIDROLOGIA-FIZICA(ENLIL) şi GEOLOGIAGEOGRAFIA-CHIMIA-METALURGIA(ENKI). Cu siguranţă.Era vorba doar de ştiinţă astronomică pură. fără nici o urmă de religie sau zei. pariez că n-ar ezita să folosească Ştiinţa ca să supună ţări şi popoare Dumnezeului lor. distrugând şi satanizând tot ce nu iubesc şi înţeleg. ci doar cei Iniţiaţi!)se foloseau de frica pe care ştiinţele lor le stârneau printre celelalte populaţii vecine(şi posibil chiar şi printre sumerienii de rând. Demagogie.asiriene. doar Anul calendaristic şi nicidecum un Zeu.Poate că şi ignoranţa şi teama de necunoscut să-i fi făcut să numească nişte ştiinţe cu apelativul de zei. nu-i mai puţin adevărat că şi sumerienii(nu toţi. religiei. „LA MULŢI ANI”. 3. în perioada prediluviană) ar fi făcut-o oricum alţii. babilonian. În l. etc. asirian.Poate de aceea ştiinţa ar trebui interzisă.BOSTES este pluralul de la BOSTE. evident.dar. întreţinând credinţa că ar fi vorba de Zei adevăraţi. însă trebuie să fim conştienţi că dacă n-ar fi fost sumerienii care să dezvolte ştiinţa (ce. Totuşi.ANU-Zeul suprem al triadei la vechii sumerieni. înţelept al unei comunităţi. De asemenea. dar n-ar ezita s-o folosească ca să-i supună pe alţii şi asta în numele lui Dumnezeu. om în vârstă. babiloniene. română avem urările „LA ANU’ ”. omul Rău îi deturnează sensul şi o face dăunătoare. Ipocrizie şi Fariseism în toată regula! 111 . cuvântul „STAROSTE”. ca astfel să stăpânească mai uşor popoarele. cu mai multe milenii înainte apăruse şi se dezvoltase.ASTRONOMIA(ANU). caldeene care erau încă într-un stadiu incipient de cultură şi civilizţie. la vechii sumerieni.ANU era Anul astronomic sau Calendaristic. De unde se vede că ANU era.toată lumea „blamează” Ştiinţa.Astfel se conturează primele ştiinţe laice rupte de supranatural. Iar urmaşii acelor popoare(akadian. ŞTIINŢA în sine nu e rea.

l. română FRATER-l. Posibil ca numele propriu BĂSESCU să însemne „DIN NEAMUL BESSI-LOR”. „(să)FIU”.CHIP-faţă („Chip de lut”-M. a fi viu(!). BASILEUS BESSI-LEUS unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor şi LEUS=Leu.zicem noi.Traducerea ar fi „ŢINUTUL BESSO-ILIRILOR”.„VIU”=a exista. daco-română.4.BAZILICA-casa împăratului (ulterior cu sensul de „BISERICĂ”). l. BASARAB? VASILE provine din BASILEUS=împărat în l. Ţară. latină JIV=Viaţă. slavonă. VIV= (în) Viaţă. de ex.BIO=Viaţă în l. precum.C(Ş)A BESS(I) – ILI(RI) – C(Ş)A unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor. franceză FRATE-l. Câteva exemple. slavonă(VRATÎI-FRATÎI) 112 . iar CŞA=Casă. ANCA-nume geto-daco-român ce înseamnă „VIAŢĂ” sau poate chiar „FIINŢĂ UMANĂ”. „A FI”. 5. „Luceafărul”) CHI-P KI-P CHIUP-vas de lut CHI-UP KI-UP unde KI=Zeiţa Pământului. 6. traco-greacă. greacă VIU=(în) Viaţă.FRERE-l. Traducerea ar fi „LEUL(PUTEREA) BESSI-LOR” sau „ BESSII CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI PRECUM LEUL”.Eminescu. edificatoare: AN+KI=ANKI sau Cer-Pământ sau Fiinţă Umană la vechii sumerieni ANKH=Crucea Vieţii la vechii egipteni. 7. soţia lui ANU(la vechii sumerieni). latină BRATÎI-l. BAZ – ILI . l. ILI(RI)=Iliri.

fecioara. Nici vorbă de împrumuturi de la o limbă la alta!! Fiecare din aceste limbi este de sine stătătoare. latină.căpitan al Domnitorului MIHAI VITEAZU. Brafăr-Bravăr)-l. mai puţin Peninsula Italică. şi VOR-BOR-BUR=Puternic.BABA-femeie (bărbat. CI DE UN FOND COMUN DE CUVINTE AL TUTUROR LIMBILOR INDO-EUROPENE. apă curgătoare. au un fond comun indo-european. Bărbat. Dealtfel este mult mai greu de explicat cum Imperiul Roman a reuşit să „latinizeze” o Europă întreagă. engleză. 8. 9. „DALB”). sanscrită). slavonă. BABA NOVAC.DA-afirmaţie daco-română( preluată şi de slavi-mai ales de ruşi. galică. În l. daco-română). DA=Alb(cf. slavonă „BABA”=femeie în vârstă. „BABA DOCHIA”. germană (fără a aminti şi l.NOUA-diferit de vechi(l. neavând nevoie de lexic din alte limbi. Deasemeni. „DEVA113 . dar foarte asemănătoare cu l. Curat. Şi în l. unde se găsesc cel puţin 15 dialecte complet diferite între ele. l. Pur. mai sus. Traducerea ar fi „APĂ CE CURGE(IESE) CU PUTERE”. Luminos. Sfânt-Zeu(cf. l. de unde şi latinii numeau pe preotesele fecioare care slujeau la temple VESTALE).BROTHER(se citeşte. 10. NU ESTE VORBA DE UN ÎMPRUMUT DIN DACO-ROMÂNĂ ÎN SLAVONĂ SAU INVERS. bulgari). franceză. germană Se vede limpede că l. având foarte puţine asemănări cu l. rusă 11. daco-română IZ-VOR unde IZ=v. l. Subliniez încă odată. mai rar) în vârstă. l. Adevărat. latină (ca dealtfel şi restul Europei aşa-zis „latină”). rusă NOVOSTI=Noutăţi-l. Alt exemplu: IZVOR-l. a genera şi VEST(I)A=Foc (la traco-daci) sau zeiţa VESTA(curata. nu mai este nevoie de „romanizarea” sau „latinizarea” nici unui popor de către Imperiul colonizator-globalist-„civilizator” Roman. IZ-VEST(I)A unde IZ-IZA=a curge. l. daco-română. latină NOVAIA (Zemlea)=(Pământul) Nou-l. română ţărănească veche). NOVA-l. daco-română veche(sau l. pura. rusă. etc.IZVESTIA=Scânteie în l. engleză BRUDER-l. daco-română avem de ex. pentru a explica asemănările dintre aceste limbi.adică „BĂTRÂNA DACIE”. l.

Albie de lemn şi REX=Rege.COPÂRŞEU-sicriu COPAE-RX(EU) COPAE-R(E)X unde COPAE=Copaie. Sfânt. etc) şi CIOABĂ=Cioban. Suflet(cf. latină) şi CEREM= Cer (v. 13. Frumos.ŢINTIRIM-cimitir XIN-XIRIM CSIN-CSIRIM CSEN-CSEREM CEN-CEREM unde CEN=Cenuşă(v. „COELUM”=Cer-l. Păstrător. SI-afirmaţie. l. Strămoşi. 114 . unitate astronomică-calendaristică DI(U) DE(U)DZEUZEUZĂU DE(O) DIEU-Zeu. latină).La daci şi traci era obiceiul ca morţii să fie incineraţi. Pământ. l. l.PAMÂNT ŞI ŢARĂ” sau „URMĂTORI FIDELI AI ÎNAINTAŞILOR”. 14. franceză 12. Zeu. iar TENITOR=Ţinător.Traducerea ar fi „PĂSTRĂTORI(ŢINĂTORI) DE TRADIŢII. italiană ZI-Zeu.COTTAGE=căsuţă-l. geto-dacică) DA(VA) DA(U) DZAU-ZAU-ZĂU=Zeu.Copaia regală(nobiliară) era sicriul din lemn în care erau îngropaţi aceşti Tarabostes. latină. engleză.Traducerea ar fi „COPAIE REGALĂ”. Ştim că nobilii geto-daci erau înmormântaţi. 15. sumeriană).l. etc.Dar numai oamenii simpli era incineraţi.etc. COTEŢ. oamenii simpli sau săraci erau incineraţi. Nobil. Taraboste.Traducerea ar fi „CASĂ CIOBĂNEASCĂ”. Sfânt sau.DAVA”-l.COCIOABĂ-căsuţă dărăpănată CO(T)-CIOABĂ unde COT=Casă(v.Traducerea ar fi „CENUŞA CERULUI”. „CENERE”=Cenuşă-l. deoarece trupul păcătos nu putea ajunge la cer decât după ce era purificat prin ardere.MOŞTENITOR MOŞ-TENITOR unde MOŞ=Sfânt. Tradiţie.

latinii se considerau urmaşii troienilor. nu e nici un mister.Astfel. rămânând moartă din naştere!Sunt texte antice care confirmă faptul că grecii îi considerau pe latini (încă) nişte „barbari”.Limba latină a fost o creaţie artificială.Poate că ar fi fost mai bine şi mai practic ca înainte de a-i „latiniza” pe daci.chiar latinii nu vorbeau l.regii erau înmormântaţi.Latinii erau oameni pragmatici.ci mai curând faptul că pur şi simplu amândouă limbile au fond comun de cuvinte. chiar în plină perioadă de expansiune a Imperiului Roman. s-au văzut nevoiţi să creeze o nouă limbă-limba latină-pe care însă nu au reuşit s-o impună nici atunci. altor popoare. fără a mai fi nevoie să explicăm acest lucru printr-o „latinizare” ipotetică. şi nici să-şi amintească de provenienţa lor genetică din rândurile „barbarilor” traco-daci.) 16.deşi a fost cucerit doar 14% din teritoriu şi pe o durată de doar 165 ani.Motivul creării acestei limbi moarte-nefiind vorbită de marea masă a cetăţenilor-e destul de obscur.folosită doar de elita intelectuală şi politică şi în acte de cancelarie. nu-şi pierdeau timpul „învăţând” pe barbari l. „latinizarea” a reuşit cu succes 100%. cum că ar fi de origine umilă.Faptul că n-au făcut-o se vede prin aceea că n-au reuşit să latinizeze omogen nici măcar Peninsula Italică.Dealtfel.Aşa cum am mai spus.Acum 2000 de ani diferenţele dintre limba dacilor şi a latinilor erau mult mai mici ca astăzi. nici prin Biserica Romano-Catolică mai târziu.datorită originii lor tracodacice. iar troienii erau la origine traco-daci. probabil unii latini „naţionalişti” sau snobi. notaţi omogenitatea limbii pe toată suprafaţa Daciei.Având o limbă strămoş comună e de aşteptat să aibă cuvinte oarecum identice.astăzi fiind peste 15 dialecte atât de diferite încât nu se pot înţelege dacă vorbeşte fiecare în limba sa.Probabil acest lucru i-a făcut pe unii snobi să-şi renege originea traco-dacică şi să dorească să-şi schimbe şi limba. cercul se închide. având un strămoş comun. daco-română nu înseamnă că cele din urmă provin din cele dintâi(adică din l.nobilii(tarabostes). ca să nu mai fie nevoiţi să mai suporte umilinţele din partea grecilor.adică aşa numita „latină vulgară”.De fapt. oarecum asemănătoare. latină asemănătoare cu cele din l. latină ci un fel de „latină vulgară” care nu era decât limba traco-dacogeţilor. Răspunsul este mult mai simplu decât credem. nemaidorind să vorbească limba strămoşilor lor traco-daci.MORMAN-ridicătură de pământ 115 . Notă: Faptul că amintesc unele cuvinte din l. să fi latinizat Legiunile ca să vorbească o limbă corectă şi unitară. Rămâne un mister faptul că în Dacia. latină provin cuvintele din daco-română). Ambele limbi şi daco-româna şi latina erau asemănătoare. latină(mai ales că în Legiunile romane erau oricum foarte mulţi străini care vorbeau rău de tot latina. inclusiv în teritorii niciodată cucerite de armatele imperiale şi ca misterul să fie şi mai mare.

17. transformările fonetice din latinescul NIX.Traducerea ar fi „(FĂCUT-RIDICAT) LA MOARTEA OMULUI”. are un personaj feminin numit (lapona) ENIGEL(E)NIGE(L). AI. MORMÂNT MOR-MAN-T unde MOR=Mort. REX-REGIS în latină a format prin „latinizare” românescul REGE(şi sanscritul RAJA!). că poetul român I. NIVIS(l. Moarte şi MAN=Om. pentru a fi corecţi. Moarte . NIVIS în dacoromânul NEA. Totuşi. română NIGE-NEGE( adică NEA…). Adevărul e că în l. DAR=Dar sau închinare. Mai putem menţiona. spaniolă se spune REAL la REGAL. daco-română)-zăpadă NIX. franceză) În aceste exemple nu văd nici o legătură logică. franceză şi spaniolă decât în l.. sau REXREGIS a format românescul REA(adică REGE). română.şi ZALMOXE=Zeul unic suprem la daco-geţi.NEA(l. ca pecetluire a unui contract verbal efectuat între două părţi A-DALMAŞ A-DZALMOŞ A-ZALMOŞ A-ZALMOX(E) unde A=(genitiv) Al lui…. trebuie să amintim că verbul daco-român A NINGE aduce puţin cu NIGE-NEGE. franceză chiar se spune NEIGE(se pronunţă NEJ) la zăpadă iar în l.ADĂLMAŞ-băutură servită după o învoială. fonetică care să explice satisfăcător. MAN=Om şi T=Tumul? Atunci traducerea ar fi „MOVILĂ LA MOARTEA OMULUI”.(presupus a fi cuvântul format după legile latinizării). 18. într-o celebră poezie a sa.tot în spiritul adevărului. De ex. A-DAR-MOŞ unde A=genitiv AL.MOR-MAN unde MOR=Mort. De ex.Traducerea ar fi „(ÎN FAŢA) LUI ZALMOXE(FACEM AFACEREA)”.Urmând aceleaşi legi fonetice de „latinizare” înseamnă că latinescul NIX-NIVIS a format în l. BARBU. lingvistică. latină) NEIGE(l. Sau.Se pare că legile fonetice ale latinizării au funcţionat mai bine în l. onorare a cuiva 116 .

engleză) MILCH-l. engleză AMA-l.FEMEIE-l.H-drum(l. latină (GA)LACTO-l.A IUBI-l. Sfânt. cale(l.Traducerea ar fi „DAR(ÎNCHINARE) ÎN AMINTIREA MOŞILOR NOŞTRI LA ÎNCHEIEREA AFACERII NOASTRE”.ŢIGAN XIGAN 117 . greacă LAPTE-l. sanscrită 20.MILK-lapte(l. slavonă (M)LACTO-l. 19.WO-MAN=Femeie (U)OM=Bărbat (U)OMEIE(OAMĂ)=Femeie 22. cale. Frumos. Bun.POTECĂ-cărare. daco-română 23. engleză)MAN=Bărbat. drum(l. engleză) PATH. română veche VOMEIE UOMEIE(WOMEIEWOMAN-l.sanscrită) 21. română FOMEIE-l. slavonă LIEBE-l.daco-română) POT-ECĂ PAT-ECĂ PATH-potecă. germană (LOBE) LOVE-l.şi MOŞ=Strămoş. daco-română (L)IUBI-l. germană M(A)LACO-l. latină (K)AMA-l.

ŞESULUI)”. germană 25. La începutul creştinării lor. română. cea Ortodoxă. engleză STEIN-l. cât mai ales în sunete şi pronunţii. din acest moment. banii şi sprijinul politico-diplomatic al Bisericii Romano-Catolice. are influenţe masive. CÂMPURI şi GAN=Gange.influenţa cea mai puternică a fost din partea slavilor.AI=usturoi în l. Dobrogea) împreună cu binecuvântarea. XI-GAN CŞI-CAN unde CŞI=v. Limba română de astăzi. daco-română STONE-l.-nu neapărat în lexic(fondul de cuvinte). primul sub conducerea lui Attila în sec IV. de ex. influenţa hunilor sprijiniţi de Biserica Romano-Catolică va deveni mult mai puternică 118 .Traducerea ar fi „CÂINII STEPEI(CÂMPIEI. 24.După Marea Schismă. monoteist dacic-limba dacilor să se transforme împrumutând sunete şi pronunţii slave. Ardealul şi Ţara Românească. latină. evident.-din alte limbi cu care de-a lungul veacurilor au intrat în contact. numărul lor mare şi sălbăticia lor(cu toate că au fost asimilaţi pe teritoriul Daciei de populaţia dacoromână) au făcut ca. Aceştia au sosit în două valuri.Doar spiritul lor mult mai sălbatic şi înclinat către distrugere era mai puternic decât cel al slavilor). faţă de limba străromână(daco-româna sau limba veche ţărănească română). hunii erau ortodocşi. căci hunii au sosit înaintea slavilor. Următoarea mare influenţă a fost migraţia hunilor (nu şi cronologic. Banatul. la presiunile Papei şi cu promisiunile de cucerire şi supunere a întreg teritoriului Daciei(Moldova.CSI-GAN CŞI-GAN unde CŞI=ŞESURI(CŞESURI).mai sus şi CAN(HAN)=Câine.STANĂ(de piatră)-l. care Biserică dorea aducerea Daciei întregi sub jurisdicţia catolicismului. franceză ALLIUM=(se pronunţă „Alium”)=usturoi în l..Ei bine. când reuşesc să se stabilească definitv în Câmpia Panonică. drept. dar numărul lor foarte mic nu a putut influenţa decisiv l.-printre altele.Traducerea ar fi „DIN CÂMPIILE GANGELUI” sau. unele practici păgâne străine de spiritul curat. în dauna Bisericii Începătoare şi singura adevărată. străromână(daco-româna) AILLE(se pronunţă „Ai”)=usturoi în l. al doilea val în sec IX. apoi nevoiţi să plece după înfrângeri succesive în confruntările cu Imperiul Roman de Răsărit sau de Apus.

ci a vrut ca Răul. izolat. s-au luptat pentru acapararea şi subjugarea întregului teritoriu al Daciei şi al locuitorilor ei. inclusiv. poporul dacoromân.”MEŞTERUL MANOLE”.. numit Otoman mai târziu. „TOMA ALIMOŞ”. care s-a transformat urgent în braţul armat al Papei şi Bisericii Catolice. În calea tuturor acestora stătea singur.Biserica Romano-Catolică observând că statul hun-artificial creat ca mariontă pentru a servi împlinirii obiectivelor de cucerire şi aducere la catolicism a daco-românilor ortododcşi-nu a dat randament. blând. prin izolare. în afară de ceea ce se întâmplă în zilele noastre) sunt cele ale fanarioţilor şi comuniştilor. smerit. simplu. începând cu sec XI-XII apar primele semne al unui alt Imperiu. „IOVAN IORGOVAN”. influenţe desfăşurate pe o perioadă de cca. a creat un alt stat artificial pe care de asemenea l-a susţinut financiar.”MIORIŢA”. hunii(ca marionetă)împreună cu Catolicismul şi slavii + grecii cu Ortodoxia. curat. latină(pentru a 119 . cum prosperă.etc. Slavii au mai încercat să câştige pentru ei Dacia întreagă.N-a suportat să vadă acest popor. Apostol Andrei. diplomatic şi politic şi anume Imperiul Habsburgic. Şi de parcă nu era destul. Ultimele influenţe(şi cele mai grave pentru poporul daco-român. care pentru multe veacuri a fost coşmarul dacoromânilor(alături de tătari şi cazaci). daco-românii. habsburgi(austrieci).Prinşi între două forţe ostile de primă mărime daco-românii au încercat să reziste păstrându-şi creştinismul primar ortodox primit de la Sf. care de milenii a vrut să distrugă acest popor dacic(apoi daco-român) din cauza invidiei. mai apoi chiar în actele oficiale de cancelarie. În această perioadă s-a urmărit distrugerea(a se citi „modernizarea”) limbii vechi dacice(sau a daco-românei) prin adăugarea de neologisme din l. fără aliaţi. hoţia. să-l distrugă fizic.toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul diabolic al Ocultei Masonice.Pentru a-l distruge definitiv au început să-i mistifice Istoria. slavi. iar pentru a împlini acest lucru a făcut orice compromis şi orice lucru urât înaintea lui Dumnezeu. De asemenea. credincios. portul şi tradiţiile orale rămase de la vechii moşi şi strămoşi daci(v. păstrându-şi limba. minciuna să învingă. greci şi turci). prin economie. folosindu-se(cu sprijinul tacit al grecilor ortodocşi) de creştinismul ortodox ca să-şi impună limba slavonă în cultul Bisericii. Aceste două influenţe puternice. doreau şi ei să se extindă în acest teritoriu al Daciei (deja vânat până acum de huni. să-l fure. politic şi diplomatic de către Papă. În timp s-au adăugat şi alte forţe ostile daco-românilor afară de cele două deja amintite. prin toate căile posibile(prin război. în zilele noastre. desigur). Desigur. să-l umilească. 250 ani. politică şi diplomaţie). leşii(polonii) susţinuţi deasemeni financiar.şi mai distructivă pentru neamul daco-român şi pentru credinţa creştină ortodoxă decât influenţa slavonă până. precum şi basme sau diverse cunoştinţe despre proprietăţile vindecătoare ale plantelor-lista ar putea continua. prin religie.

ALEGEREA VĂ APARŢINE!” Susţinerea ideii„latinizării” dacilor servea catolicilor. LIMBA. Neamul. cu preoţii şi episcopii greco-catolici. CA ŞI PÂNĂ ACUM. dreptul de a învăţa adevărata voastră Istorie. vă va da. apoi. pentru ca Papa să mai poată să ne permită să ne învăţăm adevărata Istorie. pentru a rămâne stăpâni în Ardeal. concomitent cu inventarea unei „istorii” mistificate poporului daco-român pentru a susţine „ştiinţific” dominaţia asupra teritoriului vechii Dacii şi pentru a subjuga ideologic poporul autohton daco-român care (în viziunea lor) în câteva generaţii se va deznaţionaliza uitându-şi Adevărata Istorie.slavonă şi greacă. polonilor. contrazicea „latinitatea”. asimilaţi de popoarele din jur. Biserica Romano-Catolică s-a folosit tot timpul de huni împotriva daco-românilor( cu privire la disputele teritoriale şi lingvistico-istorice) pentru a ne şantaja pe noi. ţara voastră Dacia o dăm hunilor(mai apoi habsburgilor. făcându-i pe daco-românii care nu-şi cunoşteau adevărata Istorie.Dealtfel. Identitatea şi Demnitatea(unul din rolul dacilor lăsat de lor de Dumnezeu. de ex. daco-românii trebuiau să-şi renege originea pur dacică a lor şi a limbii vorbite de ei şi să „declare” că sunt „urmaşii coloniştilor şi a soldaţilor romani”. este şi acela de-PĂSTRĂTORI ŞI APĂRĂTORI AI GRĂDINII RAIULUI. în caz contrar. Limba.Cine contrazicea catolicismul. din l. DACĂ NU VEŢI FACE ACEASTA.Deci.”Dacă nu veniţi la catolicism. etc.Bisericile Ortodoxă şi Catolică însele sunt ameninţate cu dispariţia de 120 . IZOLAŢI. ADICĂ DACIA sau ROMÂNIA DE AZI)..). la catolici. atunci. hunii. TREBUIE SĂ VĂ UNIŢI CU ROMA SAU SĂ FIŢI CATOLICI. şi anume: „DACĂ VREŢI SĂ VĂ RECĂPĂTAŢI ISTORIA ADEVĂRATĂ(CE SE AFLĂ ÎN ARHIVELE VATICANULUI BINE CONSERVATĂ ŞI APĂRATĂ). atunci ţara voastră Dacia rămâne a voastră. cine contrazicea „latinitatea” îi făcea pe huni stăpâni.) vor locui ţara lor. hunii şi alte popoare vecine(ţiganii. Dacă veniţi la noi. pentru a fi. Oculta Masonică e mult prea puternică. Moral şi genetic sădit în ei de Dumnezeu. etc. să împlinească aceste promisiuni. daco-românii. au lansat un mesaj foarte clar pentru cine ştie să vadă printre rânduri. în Ardeal. DEMNITATEA. două-trei mai sigur. De fapt. FĂRĂ SUCCES. ŢARA(DACIA VECHE). Oculta Masonică este atât de puternică încât chiar numai contează pentru noi dacă ne declarăm de origine „latină” sau dacică. din păcate. VĂ VEŢI CHINUI MAI DEPARTE SĂ VĂ APĂRAŢI INTERESELE ŞI NEAMUL ŞI ISTORIA. iar Biserica Romano-Catolică vă recunoaşte dreptul de a vă numi urmaşi ai vechilor daci şi de a trăi în ţinuturile ce au fost ale voastre dintotdeauna.Astăzi însă. Şcoala Ardeleană. slavii. pierzându-şi astfe. SINGURI. de a vă păstra tradiţiile şi limba”. franceză.se dovedi „latinitatea” l. poate că Biserica Romano-Catolică ar fi putut (dacă voia sincer). Acum câteva secole. daco-române). cel puţin. să creadă că ar trebui să fie catolici dacă vor să scape de pretenţiile teritoriale ale hunilor. din l. deasemeni. părăsindu-şi Arhetipul Spiritual.

musulmani. SĂ NU UITĂM CINE SUNTEM!Să ne învingem apatia şi complacerea în ideea că nu putem face nimic. Dacă în loc să emigrăm am munci să ne facem ţara din nou un colţ de Rai. nu să ucidem nevinovaţi ca musulmanii sau să pornim războaie ca ţări mai mult sau mai puţin civilizate ci. iar când tatăl său a vrut să-l binecuvânteze. ruşi. turci. dârzenia. etc. nu va fi uşor. Şt. ci pentru URMAŞI. cu sărăcie. deoarece îşi vându-se dreptul de întâi născut.Desigur. prin emigrare în ţări străine ca să fie asimilaţi şi să-şi piardă identitatea.Pe daco-români îi ucide cu hrană nesănătoasă. CI A URMAŞILOR-URMAŞILOR VOŞTRI ÎN VEACUL VEACULUI !” Căci dacă strămoşilor noştri daci sau daco-români nu le păsa de noi. Limbă. adevăr.Putem face dacă ne reamintim Istoria. diplomaţie cei străini de Neam. acest lucru ar fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. atunci acela să emigreze şi să nu mai vină înapoi. huni. credinţa. dar este aproape o datorie. o obligaţie nu pentru strămoşi. Istorie şi Ţară departe de interesele poporului daco-român!). lipsa hoţiei.către Oculta Masonică (care este clar anticreştină) ca să le mai pese de restabilirea Adevărului cu privire la originea daco-românilor sau ca să anuleze legenda „latinizării” dacilor sau în general ca să mai poată face ceva în această privinţă. NICI A VOASTRĂ(adică a celor din prezentul lui sau al nostru). binecuvântările le-a primit Iacov şi nu el. cărora oricum nu le pasă de ei(de daco-români) decât atât cât le sunt de folos. de dreptate. cu poluare. astăzi eram catolici. Limba. cum a fost la început. etc. secuii nu sunt huni. urmaşii lor. să intrăm în politică(ca să nu mai fie în politică. Oculta Masonică deja a hotărât să şteargă de pe hartă şi din Istorie poporul daco-român o dată pentru totdeauna şi să repopuleze vechea Dacie cu ţigani. prin „Tactica Minimei Rezistenţe” să nu cedăm nici un milimetru de pământ din ţara noastră. pentru că flămând fiind. credea că totul în lume se reduce doar la mâncare sau bani.Cum zicea Ştefan cel Mare în „APUS DE SOARE” -B. ţigani. prin avorturi. curajul. însă dacă în inimile noastre ne mai simţim daco-români creştini ortodocşi. cu fel de fel de popoare care mai de care mai „alese”. a goanei după bani şi onoruri cu orice preţ. Într-un cuvânt. Aşa păţesc şi cei ce pleacă. să reclădim vechile trăsături ale dacoromânilor. Limba şi Neamul. să fim oameni de omenie. a mitei. ei îmbogăţesc şi ajută nişte străini. în loc să-şi ajute semenii săi daco-români. să nu 121 . ca întâi născut ce era. smerenia. cu huni(nu secui. Sau ne pare rău că nu suntem? Dacă e cineva căruia îi pare rău că e daco-român creştin ortodox. stăpâni. care şi-a vândut dreptul de întâi născut fratelui său Iacov. spiritul de muncă. pe un număr mai mare sau mai mic de bani. şi îşi vând dreptul de a fi şi de a se numi daco-români. a minciunii. atunci să răbdăm. Delavrancea: „MOLDOVA NU-I A MEA. asemenea lui ESAU din Vechiul Testament. Credinţa. dacă ne unim. sunt daci maghiarizaţi!!!).blândeţea. vânzându-şi Neamul. a sfinţilor şi a moşilor şi strămoşilor noştri daci şi daco-români. primitori de străini dar aprigi cu cei ce îşi uită lungul nasului devenind din oaspeţi. Istoria pe un blid de linte.

să nu lăsăm să ne polueze apele. DÂNDU-LE OCAZIA SĂ PORNEASCĂ UN RĂZBOI(CEEA CE EI ABIA AŞTEAPTĂ). NOI CEI DE AZI. AM FACE JOCUL OCULTEI MASONICE. pământul.DAR DACĂ VOM FI ATACAŢI. NEŞTIUŢI 122 . DAR ÎN ALTĂ FORMĂ. SE AFLĂ UN OM DE-AL NOSTRU CARE ADUNĂ DOVEZILE ŞI LA MOMENTUL OPORTUN LE VA FOLOSI.NU FACI CE VREA OCULTA MASONICĂ RĂMÂI FĂRĂ BANI ŞI COPIII SAU RUDELE SAU PRIETENII ÎŢI VOR MURI DIN LIPSĂ DE TRATAMENT SAU DE FOAME.lăsăm sau să votăm oameni politici de altă etnie decât cea daco-română. CU BLÂNDEŢE ŞI DRAGOSTE DAR CU O FORŢĂ NEMAIPOMENITĂ DEOARECE DUMNEZEU ESTE ALĂTURI DE NOI! ŞI VA FI ATÂTA TIMP CÂT NU VOM UCIDE PE NIMENI PENTRU IDEILE NOASTRE.Şi când spun nocive pentru sănătate. aerul . medici pe scurt. NU CU ARMA CI CU CREŞTINISMUL ŞI ISTORIA NOASTRĂ.ÎN SPATELE ORICĂRUI TRĂDĂTOR DIN POLITICĂ. VOM RĂSPUNDE PE MĂSURĂ!!! SUNTEM MULŢI ŞI ASEMENEA OCULTEI MASONICE SUNTEM PESTE TOT. IAR ATUNCI VOM FI UŞOR DE MANEVRAT. VREI BANI PENTRU A FI SĂNĂTOS. SĂ LUPTĂM CU ARMELE LOR. DIN CONTRĂ. vom depinde de BANI. MAI BINE NU V-AŢI FI NĂSCUT. e în gena noastră să fim aşa. dependenţi de medicamente scumpe. pentru că cei de altă etnie vor face interesele etniei lor şi nu le vor păsa de noi(Noi daco-românii suntem toleranţi de mii de ani. ca Adevărat Popor Ales de Dumnezeu.VOM STA ASCUNŞI. VA FI CA ÎN 1989. CULTURĂ. MASS-MEDIA. ETC. de la Creaţie şi iubim pe alţii de alt neam. CI. tratamente scumpe. mai predispuşi îmbolnăvirilor iar de aici. BA CHIAR MAI BINE.XX. SĂNĂTATE. II-SEC. NU VĂ VA ASASINA NIMENI.Vom ajunge din ce în ce mai slabi fizic şi psihic. EDUCAŢIE. CU VORBA SCRISĂ ŞI VORBITĂ. DUCEM LUPTA MAI DEPARTE. NU TREBUIE SĂ-I PROVOCĂM. ÎMPOTRIVA ACESTEI OCULTE MASONICE S-AU LUPTAT DECEBAL ŞI AI LUI ŞI DACO-ROMÂNII ÎN PERIOADA SEC. VĂ VOM LĂSA PEDEPSEI LUI DUMNEZEU ŞI CREDEŢI-NE. SERVICII SECRETE. FĂ CE SPUNE OCULTA MASONICĂ. NU VEŢI ŞTI CINE VĂ URMĂREŞTE MIŞCĂRILE! NU VĂ TEMEŢI. mă refer la faptul că efectele se văd după două-trei generaţii. astfel că am avea grijă de acele neamuri mai bine decât ar face-o ele pentru noi). DECÂT SĂ VĂ PEDEPSEASCĂ EL! DE DATA ASTA SUNTEM MULŢI ŞI UNIŢI IAR ZIUA REDEŞTEPTĂRII NOASTRE SE APROPIE…IAR CÂND NE VOM SCULA. să nu lăsăm să omoare speciile de plante şi animale naturale autohtone înlocuindu-le cu specii de plante şi animale modificate genetic(doar pentru că ne sunt date gratuit) întrucât sunt extrem de nocive pentru sănătate(precum toate margarinele). NU TREBUIE SĂ APELĂM LA FORŢĂ SAU LA TERORISM.

SĂ STĂM ASCUNŞI.ACEI CE FAC ACESTE INVITAŢII CU SIGURANŢĂ SUNT AGENŢI 123 . VORBIND EXACT CA OCULTA MASONICĂ DAR AVÂND ÎN MINTE SĂ PENETRĂM TOATE NIVELELE EI PENTRU A O CUCERI DIN INTERIOR.VOM LUCRA ŞI LUPTA ÎN ASCUNS(IAR CÂND SPUNEM „ÎN ASCUNS” NU NE REFERIM LA A PLECA ÎN PEŞTERI ORI ÎN MUNŢI. EVIDENT CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU-TATĂL. E VREMEA CA OCULTA MASONICĂ SĂ IASĂ ODATĂ DIN ISTORIE PENTRU TOTDEAUNA.DEASEMENEA. CĂCI CU TEHNICA LOR NE-AR PRINDE UŞOR. ÎNTR-ADEVĂR. FĂRĂ SĂ ŞTIM UNII DE ALŢII. CI. ASTFEL NU VOR ŞTI NICIODATĂ CINE LE SUNT OAMENII CEI MAI DE ÎNCREDERE!CU DACO-ROMÂNII MULŢI ŞI-AU RUPT DINŢII DE-A LUNGUL ISTORIEI. DE ACEEA TREBUIE SĂ FIM EXTREM DE ABILI ŞI PREFĂCUŢI PENTRU A REUŞI SĂ INTRĂM ÎN TOATE SEGMENTELE ŞI NIVELELE OCULTEI. SERVICII SECRETE.FACEM CUM A FĂCUT ŞI OCULTA MASONOCĂ DE LA CREAREA LUMII PÂNĂ AZI. PARTIDE POLITICE PÂNĂ CHIAR ÎN INIMA OCULTEI MASONICE. DAR OCULTA NU-I ZDROBEŞTE NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ SUNT DE ORIGINE SEMITICĂ. NU TREBUIE SĂ NE ÎNTÂLNIM CEI CE LUPTĂM ÎMPOTRIVA OCULTEI PENTRU CĂ NE-AR URMĂRI ŞI PRINDE CU UŞURINŢĂ. PENETRÂND NIVELELE NATURALE LĂSATE DE DUMNEZEU DUPĂ CREAŢIE.ACUM ÎNSĂ VA TREBUI SĂ SCHIMBĂM TACTICA ŞI SĂ STABILIM O NOUĂ STRATEGIE CARE S-AR PUTEA SĂ DUREZE MULTE SUTE SAU MII DE ANI PÂNĂ CE VOM READUCE NORMALITATEA PE PĂMÂNT. SĂ FIM CIRCUMSPECŢI CU CEI CE PRIN INTERNET SAU PRIN ALTE CĂI NE ADEMENESC SĂ NE UNIM PE FAŢĂ SAU ÎN PĂDURI ŞI PEŞTERI. A LUCRAT ÎN ASCUNS. PE FAŢĂ. NIMENI NU POATE LUPTA CONTRA EI(VEZI CĂ MUSULMANII ÎNCEARCĂ. CA FII AI LUMINII AM LUCRAT TOT TIMPUL LA VEDERE. OCULTA ARE MILENII DE EXPERIENŢĂ ÎN MUNCITUL ÎN ASCUNS. DE LA MASS-MEDIA. NOI NU. CI A STA ŞI A NE VEDEA DE TREBURILE NOASTRE. SĂ NU MAI DISTRUGĂ VIEŢILE ŞI SUFLETELE OAMENILOR DIN ORDINUL CELUI RĂU. DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT. PÂNĂ CE ATINGÂND PUTEREA MAXIMĂ AU IEŞIT LA LUMINA ZILEI GÂNDIND CĂ NIMENI NU ÎI POATE FACE FAŢĂ). CU RUGĂCIUNILE MAICII DOMNULUI ŞI ALE TUTUROR SFINŢILOR. FĂRĂ SĂ NE DĂM DE GOL ASUPRA IDEILOR NOASTRE. DUMNEZEUFIUL.ŞI VOM PENETRA CU AGENŢII NOŞTRI SAU DUBLI TOATE EŞALOANELE LOR DIN TOATE SEGMENTELE VIEŢII. DAR SĂ LE ÎNFĂPTUIM ATUNCI CÂND PUTEM. FĂRĂ A STÂRNI ATENŢIA ASUPRA NOASTRĂ. ORICINE ALTCINEVA DACĂ AR FI ÎNCERCAT AR FI FOST DISTRUS PENTRU TOTDEAUNA). ASTĂZI.

VA DUCE LUPTA ÎN FELUL SĂU. DECÂT BUNUL DUMNEZEU.IAR DACĂ NU REUŞIM SĂ O ÎNTOARCEM LA VALORILE DIVINE ATUNCI S-O PUTEM DISTRUGE DIN INTERIOR PENTRU A NU MAI PUTEA FACE RĂU PE PĂMÂNT NICIODATĂ!! ŞI DACĂ N-O PUTEM NICI DISTRUGE NICI ÎNTOARCE DE LA A FACE RĂU. CI. CU ÎNCĂPĂŢÂNARE.SUBLIM. ATUNCI MĂCAR SĂ NE PUTEM PĂZI PE NOI. CEEA CE DUMNEZEU A SĂDIT ÎN NOI CÂND NE-A CREAT DIN ŢĂRÂNĂ. BINELE. Să revenim la oile noastre. DREPTATEA. FĂRĂ ACTE TERORISTE. FĂRĂ RĂZBOI.REPET. IAR NOI. PE CONT PROPRIU. CU TACTICA „MINIMEI REZISTENŢE” ŞI MAI ALES ÎN ASCUNS. NEŞTIIND UNDE SAU PÂNĂ UNDE AU AJUNS AGENŢII NOŞTRI. NU? ATÂT TREBUIE ACUM SĂ FACEM . FĂRĂ ASASINATE. NICI TRĂDAREA NU VA PUTEA FUNCŢIONA. SĂ ÎNCERCĂM SĂ AJUNGEM CÂT MAI SUS ÎN PIRAMIDA OCULTĂ PENTRU A O DESTABILIZA ŞI A O FACE SĂ SERVEASCĂ ADEVĂRUL . NEAMUL ŞI URMAŞII DE INFLUENŢA EI NOCIVĂ. FRUMOSUL. FII AI LUMINII” ŞI CARE CEI SUPUŞI EI CU ADEVĂRAT. ATUNCI. PENTRU CĂ DACĂ EU MĂ ŞTIU DOAR PE MINE CĂ LUPT ÎMPOTRIVA OCULTEI. la comentariul început despre limba română şi influenţele suferite de-a lungul anilor şi mai ales la influenţele suferite de diverşi „lingvişti” şi „istorici” plătiţi să producă o mistificare de proporţii şi efecte nemăsurabile în echilibrul Universului creat de Dumnezeu. FĂRĂ SĂ ŞTIE NIMENI CE ESTE ÎN MINTEA NOASTRĂ. VOM ZICE CA EI ŞI VOM FACE CA NOI!!!. FĂRĂ CERTURI ŞI AMENINŢĂRI. DACĂ OCULTA MĂ PRINDE NU MĂ POT TRĂDA DECÂT PE MINE. CINE-I CAPUL SAU NEPUTÂND GHICI CARE SUNT „DACO-ROMÂNII. NEŞTIIND CARE SUNT „AI NOŞTRI”. CU CALM. CU ZÂMBETUL PE BUZE. ATENŢIE. CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ.ÎN FELUL ACESTA NU PUTEM FI PENETRAŢI DE AGENŢII OCULTEI(NEŞTIIND PE CINE SĂ URMĂREASCĂ. VA FI PREA TÂRZIU).DACĂ ÎNSĂ VOM FACE SĂ CIRCULE IDEILE ŞI LUPTA NOASTRĂ FĂRĂ SĂ NE ŞTIM UNII PE ALŢII SAU SĂ NE ÎNREGIMENTĂM ÎN VRE-O ORGANIZAŢIE ORICÂT DE TENTANTĂ AR FI SAU CARE AR VEHICULA IDEILE NOASTRE.AI OCULTEI CE VOR ASTFEL SĂ NE DEMASCĂM PENTRU A NE ANIHILA MAI UŞOR. FĂRĂ VIOLENŢĂ. DAR. PĂSTRÂND CU SFINŢENIE ŞI FĂRĂ COMPROMISURI. CINE SUNT MEMBRII. OCULTA AR FI ÎNTR-O NESIGURANŢĂ CUMPLITĂ. 124 . SĂ NE ASIGURĂM CĂ ACESTE IDEI AJUNG LA CÂT MAI MULŢI DACO-ROMÂNI DE-AI NOŞTRI ŞI FIECARE. ÎN SCHIMB NOI VOM PUTEA PĂTRUNDE FĂRĂ CA EI SĂ POATĂ GHICI CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT. IAR CÂND VOR AFLA.

îl sărăceşti ca să-l induci să facă avorturi. acreditând ideea că erau două limbi vorbite în Imperiul Roman. după Herodot. Geto-dacii au fost poporul ales de Dumnezeu să fie monoteist. televiziune pentru o latinizare de proporţii la nivelul întregului Imperiu. Toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. refuzat mai înainte de iudei. locuită de un popor şi să-l alungi pe acel popor. este aşa-numita „latina vulgară”.Această limbă traco-getă. fie şi numai pentru faptul că tot ei L-au primit pe Hristos şi s-au botezat.Din cauza acestui lucru.Nu cred în războaiele religioase.Aţi observat că italiana sau franceza. într-o perioadă în care nu erau şcoli. urmaşi ai troienilor. au putut păstra mai departe.E peste putinţa mea de înţelegere. să emigreze. care. adică străromâna.Sau să alegi o ţară frumoasă.Fiind cei mai numeroşi după inzi(după Herodot). să-l omori. ardeleni.După părerea mea. au mai multe asemănări cu limba română şi între ele decât fiecare cu latina. moldoveni. zic istoricii şi lingviştii. chiar copii. pentru că au observat că latina avea mai puţine în comun cu aceste limbi nou apărute(franceza. radio. să-l otrăveşti cu mâncare modificată genetic. în timp ce celălalt „popor ales” monoteist. româna. cu geto-traci arzând de nerăbdare să-şi uite limba barbar-înapoiată pentru a învăţa măcar latina vulgară dacă nu pe cea cultă. să-ţi justifici crimele făcându-L pe Dumnezeu autor şi părtaş la nelegiurile tale!!!Iar acest lucru s-a 125 . tracii politeişti. aromâni. savanţii au simţit nevoia să precizeze că nu latina a „latinizat” aceste limbi enumerate mai sus.Cr. să-l furi.Geto-dacii erau monoteişti. munteni. decât aceste limbi între ele. Cred că un basm e mai credibil decât această teorie fără logică. spaniola. ci. este logic că limba geto-tracă. era cea mai vorbită limbă din Imperiul Roman începând cu Asia mică şi terminând cu Galia şi Britania. cu greu. cursuri prin poştă.Acest lucru a făcut ca aceşti traci să fie asimilaţi în proporţie de 80% de slavii sosiţi în sec VII d. cu diferenţe dialectale ca astăzi dintre olteni. megleno-români. latina vulgară şi cea cultă care nu semănau foarte mult. fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci.. în numele religiei lor şi al lui Allah. latina vulgară.Vedem toţi ce fac musulmanii cu atâtea atentate în care mor nevinovaţi. L-a respins. să-l distrugi.Geto-dacii. italiana. traco-geţii erau muţi şi au început brusc să vorbească în latina vulgară. iar latinii erau de origine tracă. ca mai apoi să-i iei ţara şi toate acestea în numele lui Dumnezeu!! Nu cred că este o blasfemie mai mare decât aceasta. cuţovlahi. să se sinucidă.Mă uit şi mă minunez…va să zică. străromâna. a „latinizat” tot Imperiul Roman. de ex. tracii erau un fel de geto-daci care nu mai doreau să ţină credinţa monoteistă în Zalmoxe. pentru că astfel s-ar lua numele lui Dumnezeu în deşert justificând crimele prin aceea că Dumnezeu a poruncit acestea. istro-români.Nu pot să cred că se încalcă atâtea porunci ale Decalogului vetero-testamentar de către terorişti şi apoi merg liniştiţi la culcare mulţumiţi şi fericiţi că au împlinit porunca lui Dumnezeu. fiind apostaţi de la credinţa strămoşească. portugheza). credinţa monoteistă în Zalmoxe până ce au primit creştinismul.

nu ne sculăm. atunci eşti cu adevărat liber. în Caanan. din smerenie.exact ca dacii şi martirii creştini. 126 .El. Blaga. Iorga şi atâţia alţii pe care numai Dumnezeu îi mai ştie când ne văd cât ne-am ticăloşit. dar pentru că ştia că dacă era prins viu. Credinţă. după Hristos. ca laşii? Măcar geto-dacii sau luptat împotriva Globalizării şi nivelării. Decebal. batjocorit. NEAMUL DACO-ROMÂN şi ŢARA-GRĂDINA RAIULUI dată în grija geto-dacoromânilor. cât de nepăsători şi nesimţitori am ajuns. )naşte monştri şi când ne-om trezi să nu fie prea târziu. putea fi umilit. un Burebista. n-ar fi făcut acest gest. nu el ar fi fost cel batjocorit-mai trecuse prin asta cu puţini ani mai înainte în timpul primului război cu Traian. ce păcate cumplite am ajuns să facem.Atunci când frica de moarte este învinsă. Mihai Viteazu(Malus Dacus). nimeni nu te mai poate controla cu moartea. urmaşii lor. prin nepăsare şi uitare. încotro ne ducem?Cred că nu se pot bucura nici de RAI. Tudor Vladimirescu. Dumnezeu să ne ajute la Judecata din Urmă pentru că atunci îi vom vedea pe toţi cei pe care i-am trădat şi vândut direct sau indirect! Martirii din 1989 strigau „Vom muri şi vom fi liberi”. DurasDiurpaneus. Iubire. un efort prea mare s-o facă şi a doua oară în 106deci nu pentru a fugi de umilinţă şi răspundere. noi ce facem. nimeni nu mai are nici o putere asupra ta. de unde venim şi. LIMBA STRĂROMÂNĂ(sau daco-româna). Eliade. Divine(Arhetipuri Veşnice) pe care Dumnezeu le-a sădit în neamul daco-român şi de care vom da socoteală de le vom neglija şi anume:CREDINŢA(înainte de Hristos cea zalmoxiană. cum stăm „liniştiţi” să ni se spele creierele de tot. Mircea cel Bătrân.Nici acum. pentru că Somnul Naţiunii(ca să-l parafrazez pe pictorul spaniol Goya. Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache. Horia(Rex Dacorum).întâmplat în trecut. ci. Densuşianu. Curăţie. Zyraxes. în America de Nord cu indienii. Mihai Eminescu. Oroles. cum uităm cine am fost. de ştafeta pe care înaintaşii noştri ne-au dăruit-o nouă cei de azi şi anume acele Repere Eterne. în America de Sud cu incaşii şi în ţara noastră în prezent. Smerenie. a salvat demnitatea neamului său. din cauza nepăsării noastre dar mai ales pentru urmaşii noştri(şi ai lor) care vor fi văduviţi astfel. uniformizării şi depersonalizării. jertfa!! Ce ar zice un Dromihete. care a zis „Somnul raţiunii…. să ne scuturăm de aceşti falşi români care ne trădează şi ne fură şi mistifică ISTORIA şi ADEVĂRUL? Ce aşteptăm?Să dispărem din Lume şi Istorie. mai ales. le anulăm jertfa? Le batjocorim lupta şi Idealurile de Independenţă. ce a făcut Decebal nu e sinucidere. Nădejde? Se răsucesc în mormânt miile de Martiri ai Credinţei(fie ea zalmoxiană sau creştină) şi ai Neamului daco-român că le trădăm. Comosicus. ci. noi. Ştefan cel Mare. Nu zic să ajungem sinucigaşi. Decebal. acesta e un păcat greu şi de neiertat(se cuvine aici o paranteză.Dacă ar fi fost sigur că soldaţii romani l-ar fi omorât pe loc. pentru a salva Onoarea şi Demnitatea Neamului său daco-român. o precizare. aşa că nu era. Sculaţi-vă daco-români. Libertate. cea creştină).

vor să ne facă acum să ne lepădăm de Hristos. ci în inimi şi suflete. Mai am un cuvânt pentru daco-românii mei. fără zalmoxianism n-am fi fost creştini ortodocşi azi. dar şi-au pierdut sufletul ajungând. nouă nu ne-a săpat-o în piatră. cu bucurie). dar n-au respectat-o nici până în ziua de azi. Să fim înţeleşi. după ce ne-au invidiat că eram zalmoxieni şi împlineam Decalogul mai bine decât ei şi nu din silă sau obligaţie sau sub pedeapsa cu moartea ci din inimă curată.Cât de departe de Învăţătura zalmoxiană…care a pregătit primirea creştinismului de către daco-români fără convulsii majore. ne invidiază că suntem creştini şi L-am primit pe Hristos şi ne-am botezat!!Moise a dat „poporului ales” Legea lui Dumnezeu săpată în piatră. înlocuindu-l cu zalmoxianismul. din punctul meu de vedere gestul lui Decebal nu este sinucidere nici un pic(el iubea Viaţa. precum iudeii doar prin Legea 127 . L-au respins?Au câştigat lumea veţi zice. fără Hristos.Să ştiţi că ăsta e cel mai mare rău pe care îl putem face acestui neam daco-român de la războiul cu Traian şi distrugerea statului dac. n-am nimic cu nimeni dacă vrea să fie ateu. după mărturia Mântuitorului. păşeau demni. ci cea veşnică. nici Legea lui Dumnezeu dată prin Moise nu te mai scapă de chinurile veşnice şi era Legea dată de Dumnezeu-Tatăl poporului iudeu. fără creştinism. ca să ne asemănăm cu ei. Demnitatea ura tăvălugul globalist latin care depersonaliza ţări. Hristos a mers la ei. ci voiau „aici şi acum pe Pământ să fim Stăpânii Lumii”. el s-a jertfit asemenea martirilor creştini care nu fugeau să-şi salveze viaţa ascunzânduse ci. Aşadar. dacă s-ar fi putut să fim mântuiţi doar prin Legea zalmoxiană. dar Neamul şi Ţara. fără a ne scrie Dumnezeu Legea în piatră. Dumnezeu-Tatăl).Aşa cum am mai spus. când nici Legea iudeilor n-o poate face?Să fim siguri.Autorii antici greco-latini spun că geto-dacii trăiau pe Pământ cu trupul dar cu inima şi sufletul în Cer!Ce dovadă mai mare de creştinism înainte de creştinism! Iudeilor nu le-a trebuit Hristos-Dumnezeu şi cu promisiuni după moarte. Apostol Andrei şi ne-am creştinat.omorât. Hristos a venit acum 2000 de ani prin Sf.Care popor a fost cel ales şi care cel păgân? Răspundă fiecare în inima lui. cu părere de rău. musulman sau zalmoxian. sus la cer. zalmoxianismul ar fi fost inutil ţinut. putere. Nu. perisabilă.acum după venirea lui Hristos. de creştinism.Acum. Libertatea. cu dragoste de Legile Moşului Dalb(Zalmoxe.Ce le-a folosit iudeilor că au ţinut Legea dată de Dumnezeu prin Moise dacă atunci când Hristos a venit la ei. Niciodată!!!De aceea. că unii dacologi doresc să elimine creştinismulortodox din mintea daco-românilor noştri. indivizi). bani. Cum putem crede că Legea Moşului Dalb ne poate mântui. nu lumea materială.Aşa e că seamănă cu învăţătura zalmoxiană care îi învăţa pe geto-daci că nu aici pe Pământ e fericirea deplină. dar L-au respins. popoare. Fără Hristos. Iudeii n-au vrut să primească creştinismul pentru că aceste le promitea cerul. „Sinagogă a satanei”. ci în inimă şi o respectăm şi azi.Observ. ci. Raiul. etc. referitor la Hristos şi creştinism.Dar.

murit şi înviat pentru a ne scoate de sub puterea celui Rău.dată prin Moise. piele albă. deşi împlinea Legea iudaică deplin. onorată ca stăpână a casei. era totuşi diferită.Uite că „păgânii” făceau deja ceva ce iudeii nici nu visau. nu veţi mai găsi-ca pe Columnăimagini ale iubirii de copii ca ale daco-geto-românilor(e drept că azi femeile dacoromâne fac peste un milion de avorturi pe an. străin.etc. Doamne unde eram şi unde am ajuns.. în întreaga artă plastică antică. după care a urmat Legea Desăvârşirii a lui Hristos. creşteau copiii cu multă 128 .Dealtfel. Şi fără de Hristos suntem pierduţi pe vecie! Însă mai sunt unele motive pentru care nu trebuie să-L respingem pe Hristos. n-ar fi pătimit. respectate şi iubite.Aceste caracteristici sunt specifice dacilor(indo-europenilor) şi nu iudeilor sau arabilor. sau păgân? Pentru că era blond-şaten uşor ondulat. Hristos era considerat de către iudei Samaritean (adică păgân. În iconografia creştin-ortodoxă. geto-dacii. lucrând cot la cot cu bărbatul la muncile zilnice. ochi albaştri.De ce străin.Legea Talionului. femeia avea un statut aparte. soţie credincioasă. Hristos o anulează prin enunţarea Legii iertării celui ce-ţi greşeşte şi Legea iubirii vrăjmaşilor(„ Că dacă iubim pe cei ce ne iubesc. ca traci ce erau) era respectată.Dar iată că Dromihete îl iartă pe Lisimah-vrăjmaşul său cu trei veacuri înainte ca Hristos să vină să le spună iudeilor să facă acelaşi lucru. etc.Şi când te gândeşti că ele. femeia în societatea daco-română(ca şi la latini.Este adevărat că aceste precepte se găsesc şi în Legea zalmoxiană şi în Legea iudaică. ei bine. în limbajul iudeilor de atunci). gospodină desăvârşită. toate femeile şi mamele din toată lumea să fie cinstite. căci şi ei fac la fel”). de ex. Iudeii nu aveau respect pentru femeie(ca mai toate popoarele antice semitice). dar nici nu doreau atunci când a venit Hristos la ei.Niciodată singure(poate doar atunci când luptau pe ziduri alături de bărbaţii lor pentru libertatea lor şi a copiilor lor). femeile geto-dace sunt reprezentate numai cu copiii după ele sau în braţe. cu drepturi egale(doar smerenia şi buna ei cuviinţă făcând-o să nu-şi folosească aceste drepturi.Vedeţi cât de mult seamănă creştinismul cu zalmoxianismul?Iudeilor nu le-a plăcut asta. mamă devotată copiilor ei pentru care s-ar fi luptat şi cu ursul. Smereniei. Maica Domnului este reprezentată foarte rar fără pruncul Iisus în braţe.Dar uite că la popoarele indo-europene(hitiţii. femeile erau păstrătoare de tradiţii. nu ne deosebim de păgâni. ochi pentru ochi” era Legea de căpătâi a iudeilor. înalt. dată de Dumnezeu prin Moise. ca prin Naşterea Sa din Fecioara Maria. Iertării. ei nici pe Iisus nu L-au dorit. Inimii Curate. adică „dinte pentru dinte. adică Legea Dragostei.). Învăţătura Sa. Pe toate basoreliefurile de pe Columna lui Traian. În primul rând pentru că El. nici pe Maica Sa. lăsându-l pe bărbat în faţă). Şi Legea zalmoxiană şi Legea dată prin Moise au avut un rol într-o anume perioadă a Istoriei. În al doilea rând. Mântuitorul Hristos nu S-ar fi născut în lumea asta. a trebuit să vină Hristos. doar că fără de Hristos.

evident. doar o transformare calitativă. dacă e geto-dac sau daco-român. Iisus S-a întrupat şi jertfit o dată pentru totdeauna pentru toţi oamenii care L-au aşteptat şi iubit. salvând-o în creştinismul ortodox! De aceea zic. ca să nu spun altfel. ca să salveze lumea din păcat. se jertfea de bunăvoie-dacă nu dorea să se jertfească nu l-ar fi putut obliga nimeni-deşi nu cred că a fost o astfel de situaţie ca cineva să nu fi dorit să se jertfească. când El a venit ca jertfă. întrucât nu mai erau necesare. S-a pus pe sine în fruntea ei. de ce alte popoare au trecut cu forţa la creştinism în timp ce altele L-au omorât pe Hristos şi pe Mama Sa nu au respectat-o? După mine. văd ceva din tradiţia vieţii de familie de zi cu zi a geto-dacilor şi a credinţei lor. practic n-a fost o renunţare la religia lor zalmoxiană ci.Astfel. jetfindu-se de bunăvoie. Ulterior.Mai degrabă îmi pare că Iisus a vrut să-i înveţe pe iudei din credinţa zalmoxiană a getodacilor la care. drepţi). renunţă de fapt la zalmoxianism. Nu vi se pare familiar?Tot ce au avut daco-geţii mai frumos şi mai curat în învăţătura zalmoxiană se regăseşte integral în creştinismul ortodox. Sunt singurele sculpturi „părinţi cu copii în braţe” din întreaga artă plastică antică. Dumnezeu sau Zalmoxe este acelaşi Unic Zeu. E ceva rău în asta?E ca şi cum cineva îţi face un dar preafrumos pe care l-ai dorit de mult.(Exact ce făceau şi daco-geţii precreştini zalmoxieni. pentru a-i da putere deplină. Fiul Omului-Hristos S-a jertfit o dată pentru totdeauna. dar când ţi-l dăruieşte tu îl refuzi nepoliticos. Vedem pe Columnă bărbaţi cu copii în braţe în atitudini tandre(deşi sunt bărbaţi puternici.Doar că la vremea potrivită. Vedeţi ceva iudaic în această jertfă a lui Iisus. doar în creştinism mai pot fi văzute astfel de imagini. viguroşi. Credinţă şi Ţară poate chiar mai bine decât bărbaţii. să mai omoare tinerii. au ţinut vie limba şi dragostea de Neam.Dacii ştiau din religia lor că atunci când Dumnezeu-Tatăl va jertfi pe Fiul Său Unul-Născut. sau a fizionomiei Sale sau a Învăţăturii Sale. fiind considerată o mare onoare să fii ales mesager). copiii simţindu-se ocrotiţi şi fericiţi. căruia şi creştinii daco-geţi şi necreştinii daco-geţi I se închinau. nu vor mai trebui să sacrifice pe cei mai buni tineri. geto-dacii au renunţat la jertfele umane. cu bărbi mari). Acum vedeţi de ce traco-geto-dacii au îmbrăţişat creştinismul relativ uşor. mai curat la inimă.După venirea lui Hristos în lume şi mai ales după jertfa Sa ar fi fost inutil. care făceau copii sănătoşi. cine renunţă la Hristos sau la creştinismul ortodox. Fiul acestui Unic Zeu S-a întrupat. atenţie.răbdare şi dragoste. După ce Fiul lui Dumnezeu. 129 . Femei vrednice aveam. când o dată la cinci ani. pline de iubire. sau a respectului şi iubirii pentru mama Sa?Eu nu văd!Din contră. mai sănătos tânăr dintre ei şi care. fiind cea mai curată jertfă. jertfeau lui Zalmoxe pe cel mai bun.

La fel şi la noi.Nu au reuşit să ne „latinizeze” în 165 de ani cu doar 14% din teritoriul Daciei cucerit. este că fără de Hristos. omorâtori de Dumnezeu. zalmoxianismul singur. ce facem?Ne tăiem singuri craca de sub noi. devenind creştini.Ar fi interesant dacă ar fi şi adevărat. relativ uşor. considerându-ne mai deştepţi ca ei?Dacă ei au devenit creştini. Asta doriţi poporului daco-român?Răul cel mai mare după cucerirea Daciei de către romani?Nu cred. ba din contră. ca să te ducă la chinurile veşnice.. fără de Hristos e chiar periculoasă căci cel Rău atât aşteaptă. dar pe un termen limitat. tot Dumnezeu le-a dat Legea iudeilor. după venirea lui Hristos. o fac din invidie. strămoşii noştri au primit pe Hristos şi s-au botezat. ajutând pe duşmanii noştri să ne distrugă. să le uşurăm munca?Sper că nu! Sigur. nu suportă să ne ştie creştini ortodocşi ca geto-dacii de acum cca. cea a Iubirii şi Iertării. strămoşii noştri. care va aduce o nouă Lege. ba din contră. Cei care vor să ne facă să fim anticreştini. singură.hai că e prea de 130 .Înainte de venirea lui Hristos pe Pământ. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om şi care va duce aceeaşi Lege a Iubirii şi Iertării. era de folos(la fel ca şi Legea iudeilor). cu siguranţă!Atunci.Nu poţi fi zalmoxianist fără a fi creştin ortodox şi nu poţi fi creştin ortodox dacă nu eşti zalmoxianist. Spre deosebire de iudei însă.Cred că ei ştiau foarte bune de ce au făcut această alegere. de ce am face astăzi altfel? „Cui produit”?Nouă daco-românilor de azi. daco-românii de azi. Daco-geţii precreştini(zalmoxieni). fără de Hristos e chiar periculos căci cel Rău atât aşteaptă. să te aibă şi pe tine cu el). dacă iubiţi poporul daco-român cu adevărat!Lăsaţi păcatele creştinilor ortodocşi. pentru că aşa cum am văzut deja. dar pe un termen limitat. pe moşii şi strămoşii noştri geto-daco-români. cu siguranţă. ale clerului. mai bine cu siguranţă decât noi. nemântuiţi şi păgâni. în rest. putem să-i corectăm pe ei. la Judecata lui Hristos. învăţătura era sensibil aceeaşi.Atunci. în schimb au reuşit să ne „creştineze”…. nu mai e de folos. ca să nu fie singur acolo. Să vedem. ci vor să fim ca ei. Noi doar să ţinem credinţa ortodoxă creştină cum putem mai bine fără să judecăm pe nimeni. zalmoxianismul singur. Singura diferenţă şi uriaşă în acelaşi timp. n-au avut probleme de trecere la noua credinţă(cea creştin-ortodoxă). da. singur zalmoxianismul nu te mai poate ajuta acum. să ne prindă rupţi de Hristos(la fel şi Legea iudaică. nu le era deloc străină sau nouă.după venirea lui Hristos. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om. nu! Duşmanilor noştri şi ai credinţei. sunt unele opinii care susţin că creştinismul a fost adus de latini şi legiunile staţionate în Dacia.Să nu ne tulburăm. 2000 de ani. din răutate.El va face dreptate. tot Dumnezeu(sau Zalmoxe) le-a dat getodacilor Legea(Învăţătura) zalmoxiană. ci doar calitativ diferită. să te prindă rupt sau fără de Hristos. nu mai e de folos.

nici măcar că ar fi creştină.Iată. dacii n-ar fi trecut niciodată la creştinism din proprie voinţă. uitători de limbă şi de Zalmoxe?De ce creştinismul. creştinismul venind pe o filieră apostolică răsăriteană. torturi pentru a aduce oamenii cu forţa la creştinism. iar aceste caracteristici sunt până azi specifice Bisericii Ortodoxe care n-a avut niciodată nevoie de o Inchiziţie. aceşti daco-români. dragi daco-români.Apostol Pavel în cetatea Filipi. oamenii nu vor să se unească (creştineşte) cu Biserica Romano-Catolică. ar mai fi făcut atâtea jafuri şi distrugeri cum a făcut armata romană după cucerirea acelei părţi din Dacia? Iar dacă acea armată latină de creştini au distrus atâtea şi au jefuit atâta cum de daco-geţii au mai îmbrăţişat creştinismul?ar fi fost un non-sens.Şi mai cred că de la început au ţinut creştinismul răsăritean numai să nu mai audă de Roma. faţă de cei 150.Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece. chiar creştine. ruguri. practicat probabil.tot. XX. peste 100 de ani au fost războaie locale de uzură şi răscoale pornite din partea dacilor liberi ce n-au fost nicicând cuceriţi de trupele imperiale latine.Dacă ar fi venit prin filiera armatei romane. prin susţinerea tezei originii „latine” a poporului daco-român. şi oricum la acea vreme dacii urau tot ce era latin sau provenea din Roma. adică noi la început am fost catolici(sic!) iar mai târziu am trecut la creştinismul răsăritean ortodox. De ce chiar şi azi. nu cu forţa ci cu Iubirea. Însă o armată romană de creştini.Vedeţi dar. ne-a 131 . după cucerirea micii părţi din Dacia Mare. s-a păstrat până în sec. Dar mai pun o întrebare. doar de câţiva soldaţi romani. ci vor să ţină credinţa ortodoxă?Din aceeaşi aversiune neschimbată de 1900 de ani cel puţin împotriva a tot ce ţine de Roma şi de răul făcut atunci (şi nu numai) şi de-a lungul istoriei noastre. cu libertate de primire. de ce n-au împrumutat religia politeistă latină. iar astăzi am fi fost zalmoxieni şi nu creştini ortodocşi. Nici nu erau diferenţe notabile între cele două religii astfel că trecerea a fost mult uşurată. putem dovedi aversiunea împotriva a tot ce era roman sau legat de Roma prin faptul că în cei 165 de ani de ocupaţie latină.000 politeişti care compuneau trupele folosite la doborârea Daciei. În plus.Oare aceşti daci liberi s-ar fi „latinizat” sau „creştinat” de bună voie? Adevărul e că creştinismul adus de SF. Dacă creştinismul sosea în Dacia pe filiera armatei şi legiunilor romane. nu cu sila. atunci creştinismul ar fi fost urât de daci cu putere. daco-românii s-au creştinat pe nesimţite fără convulsii şi fără o dată precisă. Iar această aversiune nu era decât urmarea acelei uri pe care o aveau dacii împotriva romanilor în urma cuceririi şi distrugerii Daciei de către legiunile romane. asta e o mare Taină. deci creştinismul a intrat cu foarte multă delicateţe şi gingăşie.Apostol Andrei în Dacia şi Sf. că Şcoala Ardeleană. fiind creştinaţi chiar înaintea Romei!). ci i-a lăsat pe oameni să aleagă creştinismul de buna lor voie.Această aversiune împotriva Romei. mie îmi sună a propagandă romano-catolică. (aceşti filipeni. care era locuită de traci.

ci sub Roma creştină imperială. lingvistică. cu aceeaşi forţă(poate chiar mai mare) sub forma Bisericii Romano-Catolice. de către cei ce au inventat comunismul. ci şi alţii au datorii faţă de noi. Căci Imperiul Roman de Apus n-a dispărut la 476 d. ci a continuat.huni(maghiari).Atât şi nimic mai mult! Revenind la influenţa latină creştină asupra daco-românilor. Sigur. am preferat să scriem în alfabetul chirilic decât în cel latin(pe cel dacic au avut grijă „prietenii” şi vecinii noştri să ne facă să-l uităm. religioasă sau politiceconomică. de data asta însă.XVIII. dar vreau să conştientizeze şi daco-românii .NU!! Orice „ocupaţie”-fie ea culturală. să restitui ceea ce ai furat. fie din Est sau din Vest. ca astfel fiecare popor şi stat să ştie ce datorii are de plătit pentru răul făcut altor popoare şi state. acceptarea influenţei greco-slavone).Aşa e creştineşte. adcică rea şi păguboasă pentru poporul care o suportă. trebuie să ştim că pentru a contracara această influenţă catolică s-au făcut unele compromisuri(cum am scris mai sus. fără lupte şi nu sub Roma păgână imperială.dar mai ales aceste popoare şi biserici cât de mult rău ne-au făcut( şi ne fac şi în prezent) şi astfel poate măcar îşi cer iertare de la poporul daco-român.ar fi fost mai bună. sau mai umană decât cea latină antică păgână sau creştină. fie ea şi creştină. holocaustul produs asupra poporului dacoromân după cucerirea Daciei de către Traian şi legiunile sale. împotriva căreia Biserica Ortodoxă i s-a opus discret.împins a doua oară sub călcâiul Romei. Nu numai noi daco-românii avem datorii de plătit pentru diverse holocausturi. aşa încât nu doresc să absolv de vină pe unii şi să-i acuz pe alţii. vreau să subliniez un lucru foarte important! Nu cred că „ocupaţia” lingvistică greco-slavă. Nu doresc să învrăjbesc pe nimeni şi nici să asmut pe membrii unei naţiuni sau biserici împotriva altor naţiuni sau biserici.tătari.De ce. fără războaie. împreună cu reparaţiile morale şi financiare cerute într-o atare situaţie. greacă şi slavonă în Biserică şi în actele de cancelarie domnească. ca şi Istoria noastră) şi am preferat l. este la fel. De asemenea doresc să se recunoască. reparaţii morale şi întoarcerea în proprietatea poporului daco-român a tuturor bogăţiilor care i-au fost furate.Hr. Doresc doar să ajungem la adevărul istoric. de către slavi. când din cauza sărăciei(de credinţă în primul rând) s-au făcut fel de fel de compromisuri. dacă strămoşii noştri erau „latinii”?De unde această repulsie împotriva a tot ce venea sau avea legătură cu Roma.ruşi.etc. care nu a fost şi politică cel puţin până în sec.turci.fanarioţi. dar ferm. Secole. 132 . ascuns.. în locul limbii latine.Toţi au vrut( şi doresc şi azi) să să distrugă lent neamul daco-românilor. dacă nu era o rămăşiţă (încă puternică) a urii ce le-a rămas în memorie de pe vremea războaielor dacilor cu Imperiul Roman.leşi. până în zilele noastre.

Dacă suntem lăsaţi în pace. atitudinea şi declaraţiile lor aduc prejudicii de orice natură poporului daco-român. de către greco-slavi. decât să-şi ducă viaţa liniştit.Răului i se va spune Bine. 133 .Iubirea. dejucând planurile pornite. nu cu arma. Consider că anti-daco-românismul. cel puţin a lumii aşa cum o ştim noi. Apostol Pavel. staţi liniştiţi.Totul se va întoarce cu fundul în sus. nu vom face niciodată rău altor popoare primii. etc. religios. atunci vom lua atitudine. de părăsire a idealurilor creştine şi înlocuire a lor cu goana după putere şi bani pe seama „ocupării” unui popor care n-a vrut altceva pe astă lume. crimei şi calomniei. inutile. atunci. pe toate planurile. ura lui a depăşit orice închipuire! De atunci a jurat că va termina. avem prea multe milenii de civilizaţie şi cultură ca să ne coborâm la nivelele de jos ale hoţiei.Dar aceste compromisuri nu pot conduce la acreditarea ideii creştinării daco-românilor la creştinismul ortodox. vor ajunge mai răi decât cei mai răi oameni de pe Pământ. antiţigănismul. climateric. la poporul iudeu sau la poporul ţigănesc. Bunătatea. discret sau nu. iar Bătrâna Dacie-Grădina Maicii Domnului-Raiul din Geneza. lepădându-se de creştinism şi îmbrăţişând alte credinţe. Atunci.Nimic nu va mai fi ca odinioară. împotriva noastră. însă dacă vom fi insultaţi. ci doar pe unii membri ai popoarelor slav şi grec şi doar pe unii membri şi clerici ai Bisericii Catolice. social. nu sunt legaţi de lumea asta materială şi caută nemurirea). ci vom ţine cu dinţii la Reperele noastre Eterne.Dacă cel mai blând şi smerit şi demn popor. fizic. va fi locuită de ţigani. Curăţia inimii vor ajunge să fie batjocorite. Daco-românii au fost creştinaţi pur şi simplu de Sf. umiliţi. retrograde. iar Binelui. atacaţi prin orice mijloc. neam. atunci vom dispare ca popor. trebuie înfierate de legislaţia europeană cu aceeaşi pedeapsă. Nimic nu urăşte cel Rău mai tare pe lume decât pe geto-dacoromâni şi pe creştini( şi unii şi alţii n-au frică de moarte. iar când geto-daco-românii s-au creştinat. Rău. ţară. maghiari.Această idee e la fel de falsă ca şi ideea creştinării daco-românilor de către armata imperială latină. Smerenia. cum au fost daco-românii. considerate înapoiate. ca şi antisemitismul sau antihunismul. Blândeţea. moral. va veni Sfârşitul Lumii. Aceleaşi remarci sunt valabile şi atunci când fac referiri la poporul maghiar. pedepsite.Nu avem nimic contra acestor popoare în ansamblul lor. ci doar cu acei membri sau/şi conducători ai acestor popoare care prin comportamentul. Apostol Andrei şi filipenii de Sf. dintr-o lovitură şi cu unii şi cu alţii! Când daco-românii nu vor mai fi creştini ortodocşi. NU vreau însă să acuz pe toţi greco-slavii sau întreaga Biserică Romano-Catolică de tendinţe imperialiste. etc. se va produce un mare dezechilibru de energii spirituale care vor atrage Omenirea într-un colaps general. limbă. geologic.

BELLUM=Război în l.NOAPTE-l. germană 31. germană NIHTA-l.DACIA-patria dacilor DECIA(ca în ex. greacă NAIT(NIGHT)-l. rusă NOCES-l. RĂZBEL=(Război). rusă(Voinic=Războinic). engleză 30. română DEUTSCH(se citeşte. română KAPUT-l. germană DUTCH(se citeşte Daci)=Olandez.PATRIA PAT(E)RIA-PATERIA de la PATER. l.Deci PATRIA-PATERIA=VATERLAND în l.SCUT-L. 134 . 32. latină NOHTE NAHT(NACHT)-l. spaniolă 27. Tată. română KOPF-l.l. română RAZ-BOI RAZ-VOI VOINA(se citeşte Vaina)=Război în l. germană CAPĂT-l. 28. română SCHUTZ( se citeşte Şuţ)-l. engleză NOCI. germană 29. română NOCTE-l.Timişoara=Cimişoara şi „Nu poţi=Nu poci”). latină.RĂZBOI-l. germană şi înseamnă „ŢARA MOŞILOR ŞI STRĂMOŞILOR” sau „ŢARA PĂRINŢILOR NEAMULUI”.CAP-l.DACI-l. română RAZ-BEL BELL. care înseamnă Părinte. Doici)-l. în l. Strămoş.26.

stăpâneşte deja definitv toată Daco-România. cu o răutate şi o ură nemăsurată. Generator) GEŢIA-patria geţilor. ajuns să fie guvernată de OCULTA MASONICĂ prin neamuri străine de daco-românii neaoşi. care. întru apărare neamului şi a demnităţii. ci îl folosesc doar ca să-i înşele pe cei cărora le pasă). GEŢIA-DACIA reprezintă aceeaşi ţară. departe de mine aşa ceva. 135 . ţigani.Sunt fiu al Bisericii Ortodoxe daco-române şi aşa doresc să mor. Astăzi. Astfel. „antisemiţi”. Este interesant faptul că atunci când daco-românii erau despărţiţi în cele câteva provincii istorice. „retrograzi”. din păcate. faţă de Ţară.: maghiari. LIMBĂ. nepăsători faţă de NEAM. numai daco-românii nu vor putea să-şi conducă ţara lor fără a fi etichetaţi imediat. greacă şi latină. falşi daco-români cărora să le pese de Neam. „radicali”. ca de ex. astăzi se zidesc multe Biserici din piatră şi se pierd prea multe din inimile creştinilor şi clericilor. al dezordinii. în Daco-România sunt falşi creştini ortodocşi. este următorul fapt.Dumnezeul creştin e un Dumnezeu al Unităţii. de Istorie şi înclinată doar către a-şi păstra privilegiile obţinute cu preţul unor triste compromisuri cu OCULTA MASONICĂ. România anului 2005. Istorie şi Ţară(deşi mulţi vorbesc de patriotism. nicidecum un Dumnezeu al dezbinării. limbă. „depăşiţi”. decât astăzi. şi Dumnezeu ne va zice la Judecată. fiind nepăsători faţă de Credinţa creştină ortodoxă care ne-a ţinut uniţi aproape două milenii.DEŢIA DZEŢIA ZEŢIA(ca în ex. toate etniile şi minorităţile de tot felul vor avea un cuvânt greu în stăpânirea acestei ţări. ca „naţionalişti”.Desigur. Nu-i mai puţin adevărat că şi BISERICA ORTODOXĂ astăzi-ca niciodatăparcă s-a rupt de neamul daco-român devenind nepăsătoare faţă de soarta lui. evrei. format din triburi cu pronunţii uşor diferite pentru acelaşi cuvânt. „anti-europa unită”. Limbă. ŢARĂ şi ISTORIE. cum e limba română azi. DE CE?Pentru că nu vrem să avem părtăşie cu trădătorii neamului daco-român. „xenofobi”. al fărâmiţării. erau mai uniţi în cuget. nu acuz toată Biserica sau tot clerul. al comuniunii. când lepădându-ne de Biserica Ortodoxă şi fiind uniţi într-o singură ţară(de către Oculta Masonică anticreştină) suntem mai dezbinaţi decât erau geto-dacii precreştini înainte de creştinare. credinţă. dar. traco-dacă=GENES-l. ZENES-l. iată. a fiilor lui Het sau a hitiţilor din Vechiul Testament. care înseamnă Născător. Explicaţia pentru care geto-dacii nu erau omogeni lingvistic. dar fără adevăr în vorbele lor. etc. „terorişti”. iar dacii şi geţii sunt unul şi acelaşi popor. al Ordinii. urându-ne unii pe alţii. şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute”. „Pe acelea trebuia să le faceţi. „antidemocraţi”. lipsa harului Duhului Sfânt(activat prin botezul în credinţa creştină ortodoxă). dar cu pronunţii diferite după triburile geto-dacice ce aveau uşoare diferenţe de pronunţie pentru acelaşi cuvânt.

exact acelaşi lucru se întâmplă şi în lumea întreagă. cinstiţi-cum au mai fost odată mai demult la conducere. Istoria. franceză 34. engleză. daco-românii. engleză 136 . nici nu le reproşează aceasta(cum ne-ar acuza pe noi sau cum i-au acuzat pe sârbi). trebuie deasemeni să fie interzis tuturor. dar nimeni nu zice că e coruptă şi că trebuie schimbată. buni. nu dă voie OCULTA MASONICĂ să zicem aşa ceva. până ce i-a răsturnat prin viclenie şi minciună OCULTA MASONICĂ. adevăratul popor ales”. ale Democraţiei şi împotriva corupţiei ce le e permis unora trebuie să fie permis tuturor. când suntem tot acuzaţi de corupţie şi de nerespectare a legilor.cum ar fi „celălalt popor ales al lui Dumnezeu. română YALBEN (ca în GARD-l. de.TÂRZIU-l. Limba şi Neamul-şi nimeni nu-i acuză de acest lucru. sau de aplicare a lor arbitrar şi preferenţial. franceză ROSSO-l.italiană 35. română şi YARD-l. 33. ŢARA.GALBEN-l. ale Adevărului şi Dreptăţii. italiană TARDE-l. în l. LEGILE INTERNAŢIONALE SUNT VALABILE DOAR PENTRU UNII IAR ALŢII AU VOIE SĂ FACĂ ORICE. altfel. şi ce e interzis unora. nişte oameni drepţi. ale Legii. căci ea conduce lumea şi nu doreşte să fie schimbată de la conducerea lumii de către. română TARDIU TARDIV TARDI-l. LIMBA şi ISTORIA NOASTRĂ? Dacă evreii(ca cel mai naţionalist şi şovin stat) au voie să-şi apere ţara lor de palestinieni şi arabi-pentru că-şi iubesc Ţara. YALVE(N) YELVE YELUE YEL(O)UE YELOU(E) YEL(L)OW-galben. însemnând acelaşi lucru).ceea ce înseamnă că Legile enumerate mai sus sunt doar vorbe goale scrise pe hârtie. să zicem. română ROT-l. germană ROUGE(se citeşte Ruj)-l.cu străinii care vor să ne facă să ajungem străini şi minoritari în propria noastră ţară? Pentru că ne pasă de NEAMUL. noi de ce nu avem voie?În spiritul Drepturilor Omului.Doar că din păcate.ROŞU-l. aplicabile într-un mod arbitrar şi preferenţial(cam ce se întâmplă şi în România.

Sau. mai sus G(I)ALU GALV GALB(EN)-l. GIALLO-v. TRAI=a trăi. germană avem cuvinte foarte asemănătoare care înseamnă IUBIRE şi VIAŢĂ. Sau. Dragoste 137 . „Guten Tag”. GALBEN-l. LEBEN(se citeşte Leben)=Viaţă. germană 36. a fi viu. în l. de ex. G-ul de la sfârşitul cuvântului „TAG” se pronunţă. DRAG TRAG TRA(G)H unde GH se pronunţă nici „G”.VERDE-l. română GELB-l. astfel că grupul de litere GH se pot transforma în „I”. italiană YALLO YELLO(W)-galben. DRAG-DRAGOSTE=Iubire TRAG TRAK(TRAC)-din neamul tracilor(cf. germană Sau. Trai LIEBEN(se citeşte Liben)=Iubire. „VITĂ=G(H)ITĂ sau „AGHIASMĂ”(apă sfinţită) unde în BANAT. engleză Sau. română VERT-l. română GELB(EN)-l. se zice „AIASMĂ”. „K”-adică TAK). franceză 37. l. nici „H” ca în ex. GIALLO-galben. în l. germană unde.În l.

sculat din somn. EŞTI MORT! Dumnezeu este dragoste! Cine n-are Iubire.La fel şi în l. „CEL CE TRĂIEŞTE” sau „CEL TREAZ. e ca şi mort! a) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS TRACUS-Tracul b) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS(TRAGHUS) TRAIUS-Cel viu. Cel ce trăieşte c) DRAGOŞ DRAGUS ZRAKUS („Z” se poate transforma în „G”. zice Mântuitorul Hristos. 138 . DRAGOSTE=TRĂIEŞTE TRAIESTE TRĂIEŞTE Concluzie: AI DRAGOSTE(IUBIRE). iar cine n-are pe Dumnezeu. engleză: LIFE( se citeşte Laif)=Viaţă. Mai există un aspect care ar putea ridica probleme din punct de vedere creştin. care înseamnă „TRACUL”. n-are pe Dumnezeu. ca în „Zenes”. cel puţin într-o primă fază. şi anume: -dacă luăm următoarele cuvinte şi aducem modificările pe care le-am mai făcut până acum(acele interschimbări de litere). Dragoste Sau. n-are nimic. care ne va nedumeri. de origine traco-dacică.„Zenes”=Geneză) TR(E)AZ-atent. TRAC TRAG („G”-ul se poate transforma în „Z”.„Genes”=Geneză) GRACUS GRACCUS-nume latin. ATENT”. 1) TRAC-ins din neamul tracilor DRAC-înger căzut. vom crea o familie de cuvinte. Cel treaz-atent. TRĂIEŞTI ! N-AI DRAGOSTE. Trai LOVE(se citeşte Lav)=Iubire. ca în „Genes”.

ca oriunde de altfel. atunci când a poposit în ţara lor. aparţine cercetătorilor din domeniul Istoriei Religiilor sau Bisericii Creştine de orice denominaţiune ar fi. vom pierde cel puţin credibilitatea. Noi doar prezentăm faptele din punct de vedere lingvistic. care au trebuit să aleagă calea mucenicească decât să se lepede de creştinism. ne putem înşela) este că şi dacă traco-geţii ar fi fost (prin absurd) închinători ai celui Rău(ceea ce noi nu credem să fie adevărat. ca şi pomul. înseamnă că nu erau păgâni în realitate. iar dacă ne vom ascunde după deget. ar fi provocat multe tulburări şi persecuţii la adresa creştinilor ca să nu-i convertească pe traco-geţii păgâni. Asta înseamnă că. fără a face judecăţi de valoare şi ierarhii referitoare la care religie este mai adevărată decât alta. asta încearcă să demonstreze). dacă traco-daco-românii. această lucrare nu are rolul de judeca din punct de vedere moral sau al adevărului. ei(traco-dacii) şi-au schimbat opţiunea religioasă acum aproape 2000 de ani. aşa cum s-a întâmplat în toată lumea greco-romană.Mai devreme sau mai târziu. de la început până la sfârşit. Dar vom mai aduce un argument că strămoşii noştri nu se închinau celui Rău şi anume: • Mîntuitorul Hristos spune următoarele: „Că omul. Părerea noastră(şi aici. au fost destul de multe. în Dacia(geţii şi dacii fiind cei mai drepţi dintre traci. Am scris aceste cuvinte din spirit de dreptate şi adevăr.La acest stadiu al cercetărilor noastre suntem mai degrabă interesaţi de aflarea tainelor cu privire la spiritualitatea. Totuşi. Sarcina de a efectua aceste analize. ar fi ajuns la acelaşi rezultat şi probabil ar fi fost şocat. religiozitatea. au primit creştinismul fără rezerve. Oricum. după Herodot) au fost extrem de puţine.2) DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român. Şi tot acest Eseu. în Dacia astfel de persecuţii şi crime contra creştinilor nu s-au întâmplat. căci Cel Rău. după ROADE(adică după fapte) se cunoaşte dacă e BUN(adică închinător Dumnezeului celui Adevărat şi Bun).Dacă dezbat subiectul acum. folosind aceste legi fonetice. la modul ipotetic desigur. văzând că-i pleacă închinătorii către Hristos. s-ar putea să aflăm adevărul. devenind creştini ortodocşi. îngerul căzut)”. 139 . DRACOS DRACUS-înger căzut. o religie precreştină. păgâni fiind(şi am văzut cât de aproape de creştinism erau) şi închinători ai celui Rău.Dacă în zonele locuite de traci. sau Rău(adică închinător celui Rău. unde reprezentanţii vechii religii politeiste au provocat multe suferinţe şi persecuţii creştinilor. mai mult decât a demonstra infaibilitatea unei religii. viaţa socială a traco-dacilor. cineva.

DACĂ N-AR FI FOST PREGĂTIŢI PENTRU ASTA! Şi cine i-a pregătit pentru creştinism cel mai bine decât vechea religie zalmoxiană? ROLUL ZALMOXIANISMULUI A FOST PREGĂTIREA GETODACILOR PENTRU PRIMIREA CREŞTINISMULUI LA VREMEA RÂNDUITĂ DE DUMNEZEU-TATĂL(MOŞUL DALB sau ZALMOXE). însă geto-dacii. e posibil să fi fost politeişti(ca greco-latinii) şi într-adevăr cel Rău a provocat aici multe crime şi necazuri creştinilor. SFINŢI. Nu voia să-şi vadă neamul geto-dac. vedem că aceste cuvinte ne spun că cine este rău. pentru a le fi mântuite sufletele de păcat şi a redeveni din oameni pământeşti. ei getodacii. asemănător vechii religii precreştine. ori considerau creştinismul o împlinire calitativă ce răspundea aşteptărilor de veacuri. în schimb a omorât aproape zece milioane de martiri creştini în trei secole de creştinism în lumea politeistă greco-latină. Revenind la cuvintele lui Iisus „Că omul ca şi pomul. politeişti. pentru a-şi păstra credincioşii păgâni. ci pentru a-şi împlini credinţa(nemafiind nevoie de jertfe umane după Naşterea Mântuitorului). ei chiar îl aşteptau pe Iisus-Mesia să vină în lume. OAMENI ADEVĂRAŢI. decăzut ca tracii). tracii erau geto-daci decăzuţi. şi înşişi geto-dacii se considerau oameni liberi). etc(smintindu-i şi pe unii geto-daci. DACĂ GETO-DACO-ROMÂNII AR FI FOST CU ADEVĂRAT PĂGÂNI(CA GRECO-LATINII) ATUNCI ŞI FAPTELE LOR AR FI FOST CU 140 . depravaţi. tracii deveniseră draci(adică decăzuţi) pentru că deveniseră politeişti-ca grecii şi latinii-. de ex.ADAM şi EVA înainte de căderea în păcat.Ciudat. aşa cum erau în GRĂDINA RAIULUI.Greu de înţeles şi explicat de ce s-a întâmplat astfel. prost murdar sau urât sau dacă el va crede despre sine sau va afirma despre sine că este rău. nu pentru a deveni. ori amândouă variantele. da. trebuie că au găsit ori ceva familiar în creştinism. Ce putem deduce de aici?Că geto-dacii(şi unii traci) N-AR FI PRIMIT CREŞTINISMUL(şi implicit PE HRISTOS PRIN BOTEZ). întrucât considera că oamenii sunt liberi. pe Burebista.Pe scurt. stăpânii lumii. DUMNEZEI DUPĂ HAR. Singura explicaţie posibilă ar fi că tracii. foloseau sclavia(ceea ce religia zalmoxiană interzicea cu desăvârşire. murdar sau urât).Cel Rău n-a făcut nimic ca să-şi păstreze credincioşii în Dacia monoteistă zalmoxiană. Aşa cum am mai spus. ceea ce l-a făcut. care s-au lenevit la a-şi mai ţine religia zalmoxiană monoteistă. va avea fapte bune(chiar dacă acel om bun ne va părea nouă rău. după roade se cunoaşte de-i bun. erau deja în proporţie de 95% creştini. beţia. va avea fapte rele(chiar dacă acel om rău ne va părea bun sau înţelept sau dacă el va crede despre sine sau va spune despre sine. de fapt. păgânizaţi. Când geto-dacii s-au convertit-fără convulsii uriaşe-la creştinism. că este bun sau înţelept) şi că cine este bun. prost. să taie viţa-de-vie din DACIA. ori rău”. ca monoteişti zalmoxieni.. poligamia.

apărând.Cât de diferiţi de iudei. vedea că Hristos vorbeşte de o Împărăţie. fără probleme.Şi ei. împrăştiind iudeii în toată lumea. mândrindu-se cu numele lor dacice) care au pornit unele din cele mai crunte persecuţii împotriva creştinilor.Parcă creştinismul a fost croit pentru geto-daco-români. nu ceva ipotetic. deşi se pare că într-acolo ne îndreptăm. Eu nădăjduiesc că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Ţara noastră. indirect. ci. Astfel. arătate prin faptele credinţei lor sau pentru a (re)deveni OAMENI DEPLINI. direct sau indirect şi azi la noi în DACO-ROMÂNIA) nu are sorţi de izbândă. nepalpabil. de NEAM. „Fără de Mine. ADICĂ. Numai geto-dacii. dar nu din lumea aceasta.(unii urau chiar cuvântul roman sau tot ce ţinea de ROMA. faptele lor de nepăgâni s-au manifestat prin respingerea lui Hristos şi acceptarea unui patriotism fără Hristos(în persoana lui BARABA). în persecutarea creştinilor. iar celălalt. 141 . pe rând. nepăsarea. când împăraţii TITUS şi VESPASIAN au distrus. DECÂT A LOR. căci Hristos a spus clar.Pedeapsa iudeilor pentru că au dorit un patriotism fără Iisus a fost în anul 70 d. dar nu ca geto-dacii pentru mântuirea sufletului şi împlinire a aşteptărilor lor. surprinzător nu-i aşa. Revenind la oile noastre. concomitent. iudeii.ADEVĂRAT PĂGÂNE. puteau accepta o astfel de religie care pune preţ pe o lume cerească inaccesibilă lumii materiale.. cu creşterea numărului de ţigani. poporului ales. iar pe iudei îi interesa să stăpânească lumea aceasta.De aceea L-a trădat Iuda pe Hristos.Iar faptul că acum statul evreu are atât de multe probleme cu arabii şi palestinienii se datorează acestui lucru. lepădarea de Hristos şi Biserica Ortodoxă. prin MOISE.LIMBĂ. nematerial. iudeii îl aşteptau pe MESIA doar ca să întemeieze un regat cu care să stăpânească tot Pământul şi toate popoarele. prin emigrare şi avorturi poporul daco-român este în pericol mare de scădere dramatică a populaţiei.Astfel. dealtfel chiar comentatori antici ziceau despre geto-daci şi religia lor că aceştia(geto-dacii) trăiau cu corpul pe Pământ dar cu sufletele şi inimile în CER. religia politeistă greco-latină şi valorile decadente latine de influenţa creştină. nu puteţi face nimic”. de ex.Avorturile. Patriotismul fără de Hristos(ce se încearcă. unul. îl aşteptau pe Mesia. TEMPLUL IUDAIC din IERUSALIM. ar fi trebuit să pregătească pe iudei pentru primirea creştinismului. fusese dezamăgit de EL. Mă gândesc că şi LEGEA dată de DUMNEZEU-TATĂL. de origine traco-dacică. şi lăsând ţara lor să fie locuită de neamuri străine. ca nepăgâni ce erau sau se considerau.Hr. trebuie să recunoaştem-tot în spiritul adevărului-că au fost şi împăraţi romani. AR FI REFUZAT CREŞTINISMUL CU TĂRIE ŢINÂND VECHEA RELIGIE NETULBURAŢI ŞI OMORÂND PE ORICINE AR FI ÎNCERCAT SĂ LE PREDICE O ALTĂ RELIGIE. iudeu. ISTORIE şi ŢARĂ au făcut ca daco-românii să ajungă străini în propria lor Ţară sau să fie forţaţi să emigreze în alte ţări. IERUSALIMUL însuşi.

ci. Prin urmare. în cazul de faţă. Şi totuşi. şi să persecute ceea ce iubeau în copilărie cel mai mult. dacă ar fi dorit. o prigoniseră la fel ca şi pe religia creştină). decât dacă ar fi fost făcut Preot după altă Rânduială sau Lege. în vremea patriarhului AVRAAM. ci. CARE A FOST APT ŞI PREGĂTIT. ALE CĂRUI FAPTE POT FI NUMITE CA FIIND ALE UNOR OAMENI BUNI. politeismul. au făcut acest lucru în numele unei religii şi civilizaţii străine de religia şi civilizaţia lor geto-dacă. AU REFUZAT CATEGORIC CREŞTINISMUL. Dar dacă aceşti împăraţi. mai răi decât păgânii. între religia greco-latină politeistă şi cea creştină. la mâna celui Rău şi fără ajutorul lui Dumnezeu). şi am şi ajuns deja. persecutori ai creştinismului. IAR POPORUL ALES. cea construită pe baze creştine. uitându-şi religia. DE RELIGIA DE DINAINTE(MOZAISMUL). putem afirma că GETO-DACII N-AR FI PUTUT PRIMI CREŞTINISMUL DACĂ NU ERAU APŢI SĂ O FACĂ DE RELIGIA DE DINAINTE. Elena) şi anume cel cunoscut în Istorie cu numele de Constantin cel Mare. nu erau defel devotaţi religiei monoteiste zalmoxiene(pe care astfel o trădaseră şi indirect chiar. monoteismul zalmoxianist şi implicit cel creştin. Cu siguranţă. au refuzat creştinismul-aşadar. după o rânduială cu mult înainte de Moise şi Aaron.de la Moise şi Aaron era lăsat ca preoţii să fie aleşi doar din seminţia lui LEVI. după legea iudaic-mozaică-niciodată. făcând să apere ce urau cel mai tare. nu era un conflict între religia geto-dacă monoteistă şi cea creştină. s-a aflat şi unul. chiar Hristos.Nefericiţi împăraţi. tot traco-dac(ca şi mama sa. Explicaţiile pentru faptul că Hristos a fost Preot după rânduiala lui Melhisedec şi nu după cea iudaică ar putea fi: 1. vom ajunge. poporul de rând geto-dac(mai apoi şi restul tracilor)-şi nu vorbim şi de celelalte popoare ale imperiului. printre-atâţia împăraţi traco-daci anticreştini ce au condus Imperiul Roman.Mântuitorul Hristos este al întregii lumi şi nu doar al iudeilor 2. Concluzionând. este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec şi nu după rânduiala lui Moise şi Aaron(sau rânduiala mozaică-iudaică). între lumea civilizată decadentă greco-romană şi noua lume care se profila la orizont. lepădându-ne Hristos şi de Biserica Ortodoxă. el a legiferat creştinismul şi a convocat întîiul Sinod Ecumenic de la Niceea. nu putea fi preot. după rânduiala lui Melhisedec. Iisus S-ar fi putut naşte în seminţia lui 142 . persecutori creştini. care vădit sau nu. a primit creştinismul fără rezerve. Şi cum Mântuitorul Hristos S-a născut din seminţia lui IUDA. ALE DACO-GEŢILOR SAU ALE IUDEILOR? ALE CUI „ROADE” SUNT PĂGÂNE ŞI ALE CUI „CURATE”? Dealtfel. Neamul.Dar aceşti împăraţi traco-daci. TOT LA FEL. poporul de rând geto-dac. au ajuns să fie mai răi decât păgânii greco-latini(mă tem că asta ne paşte şi pe noi cei de azi.

38.Eroare!! În Orientul Mijlociu. mai curată. politică. să nu împărtăşesc teoria noastră despre Istoria daco-românilor(în fapt s-ar putea chiar ca teoria noastră să fie în realitate cea adevărată). dar n-a făcut-o. neglijând poate. nici infirmate deplin aşa că eu îmi aleg teoria care îmi place şi care cred cu tărie că e cea adevărată.Pentru ca un fapt să aibă valoare ştiinţifică indubitabilă. politeişti. iudeii erau monoteişti.Levi. doar pentru că mi se spune că ar fi „ştiinţifică”. filistenii. (A) FI-l.)şi totuşi. daco-românii avem altă percepţie asupra Istoriei noastre şi nu vedem de ce e mai bună teoria Ocultei Masonice decât teoria noastră?A fost vreunul din noi prezent în acea Istorie ca să vadă care teorie e adevărată şi care falsă?NU! Prin urmare. Astfel. Trezi(deci vom fi vii). economică şi militară din lume. Dreptatea nu trebuie nimănui. vor apare teorii. rămâne de văzut ce „Roade” aducem noi. şi atunci vom fi ori DRAGOŞ. etc. departe de adevărul obiectiv. atunci se pot face şi spune tot felul de mistificări despre Istoria noastră. întrucât nici o teorie nu are martorii oculari care să confirme sau să infirme acea stare de fapte petrecute de demult. mai ales. noi ce facem? În altă ordine de idei. asirienii.Noi. ce vor susţine pe cei puternici. Trai. sau vom fi morţi în păcatele noastre.Dar cum Adevărul. şi. ca cea mai politică ştiinţă. trebuie să poată fi măsurat.Geto-dacii au ales creştinismul. şi să se lege de una şi mai veche. când n-are nici un element care să o califice la aceasta. nişte teorii care sunt.Nu ştim sigur.Ambele teorii nu pot fi nici confirmate. au existat multe populaţii semitice. română (TO) BE(se citeşte Bi)-l. Astfel. va sluji intereselor popoarelor cu putere financiară. teoria Ocultei Masonice despre poporul daco-român. poate dorea să fie Preot al tuturor oamenilor şi nu doar al iudeilor sau poate dorea să se rupă complet de rânduiala lui Aaron-Moise. mai dreaptă(chiar Mântuitorul afirmă că „Sinagoga a ajuns o Sinagogă a celui Rău”. babilonienii.Istoria. în realitate adevărate. analizat şi. cântărit. engleză BI VI FI 143 . decât opiniile unor Istorici plătiţi să distorsioneze Adevărul. de ce să împărtăşesc. din greşeală sau cu intenţie. toate politeiste(fenicienii.Nimic nu ne opreşte să considerăm acelaşi lucru faţă de geto-daci. Devreme ce nici o teorie nu este infailibilă. se vehiculează teoria cum că toţi indoeuropenii(tracii) au fost politeişti. să fie sprijinit pe mărturie directă. avem nevoie de credinţă să acceptăm istoria Ocultei Masonice sau Istoria după teoria noastră. Dragoste. deci şi geto-dacii au fost la fel.

greacă)= a încolţi plantele din seminţe.Provine de la cuvântul daco-român. IAR NU FĂCUT. Lut şi COT(A)=Casă. fiind Născut din Tatăl. văzându-l şi ca pe un copilaş micuţ. fiind proaspăt născut. adică veselie. Sfânt(afară de unitatea de măsură a timpului calendaristică. gresie. nici sfârşit. a înflori. „ZIUA”(care provin de la „DEVA-DEUA-DIUA-ZIUA”). n-are nici început.VLĂSTAR=arbust tânăr. CEL DE O FIINŢĂ CU DUMNEZEU-TATĂL. nu creat(făcut). Iisus Hristos era şi OM şi DUMNEZEU. înseamnă Zeu.SÂRBĂ-dans popular daco-român. dansezi de fericire. 144 . 42.Nu are nici o legătură cu etnonimul „sârb-sârbă” (locuitori din Serbia). deci copil mic încă. era Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.TERRA-COTA(faianţă. altfel spus. astronomică). mai apoi în rândul daco-românilor. Născut. 43. De ce este o dovadă a creştinismului ortodox? Dacă citim în Crezul Apostolic aflăm că Iisus Hristos este „LUMINĂ DIN LUMINĂ. mai înainte de toţi vecii. franceză 40. cărămizi refractare pentru sobe). în loc să-i spună ZEU sau SFÂNT(măcar că Iisus n-a pierdut această calitate nici când era copil). unde TERRA=Pământ. bucurie.astfel că nu-i de mirare că foloseau atât de mult diminutivele. de la nume proprii până la substantive comune. PRIN CARE TOATE S-AU FĂCUT”. ca OM a avut început( S-a născut şi a fost copil) şi sfârşit(a murit înviind apoi după trei zile). delicat. Ei bine.39. BLASTON(l. Acest refren este o dovadă uluitoare a existenţei creştinismului ortodox încă de la începuturile sale în rândul populaţiei geto-dacice. mozaic. astfel că „ZIUREL DE ZIUĂ” poate fi tradus „ZEULEŢ(SFÂNTULEŢ) DE ZEU(SFÂNT)”. geto-dacii l-au numit cu un diminutiv-„ZIUREL”(chiar şi azi limba daco-română are cel mai bogat lexic de diminutive din toate limbile pământului. DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT. ca DUMNEZEU. gingaş. geto-dacii l-au numit Zeuleţ sau Sfântuleţ. engleză HABERE-l. germană AVOIR-l. română (TO) (H)AVE-l. Ştim că „ZI”. NĂSCUT.ZIUREL DE ZIUĂ-refren în limba daco-română. 41. SARBA(TOARE). Construcţie. latină HABEN-l. Traducerea ar fi „CASĂ DIN PĂMÂNT(LUT)”. se dovedeşte înrudirea perfectă cu limba geto-dacă). întâlnit în Colinde creştine. Se ştie că geto-dacii aveau mare dragoste de copii(Columna lui Traian mărturiseşte aceasta).(A) AVEA-l.

).ce va să vină în curând. ipostaze. franceză şi engleză acest cuvânt nu are sens(adică etimologie din aceste limbi. 46. „KAGAION” sau „KOGAION” se poate traduce şi prin „KAGA-ION” sau „KOGA-ION” şi ar însemna „KAGA”=Consacrat. ALBE!.Astfel. 47.provine din 145 . două sensuri.„Fiecare dintre multiplele emanaţii. numele de „ION”. română.-„FUTURE” nu provine din „să vie” din franceză sau engleză. (ALBI). TA-TA. 45.Frumos nume avea muntele sfânt al geto-dacilor!Rămâne de văzut cine a folosit pentru prima oară acest nume. SFINŢIT) LUI(DE) DUMNEZEU”. LE-LE.Traducerea finala ar putea fi „DĂRUIT(CONSACRAT. Dăruit şi „ION”=manifestare a divinităţii supreme unice. etc. (ELFI)-personaj fantastic(de origine geto-dacică.VIITOR. geto-dacii sau Vechiul şi Noul Testament biblic. un substantiv dimpreună cu adjectivul său.Aceste personaje fantastice erau luminoase.Repetarea silabei BAR ne arată că erau denumite ambele sensuri ale silabei (bărbat şi războinic) pentru a nu fi creată o confuzie şi să credem că ar fi denumit doar un sens(de bărbat sau de războinic).Traducerea ar fi „BĂRBAT RĂZBOINIC”. ca în BARBAR. în acest exemplu.BAR era sinonim cu Bărbat sau Războinic. 44. NE-NE. Războinic(BAR-VAR-WAR=Război-l.EON. cel ce vine şi nu este încă(sau ce va să vie-viitor) FIITOR FIITUR FIUTUR FUTUR(E) putem vedea că în l. forme de manifestare ale divinităţii supreme unice. la filosofii gnostici”-DEX ION. Sfinţit. BA-BA.Aceşti „barbari” aveau o delicateţe şi o gingăşie a inimii neîntâlnită la alte popoare „civilizate”. cum este în l. repetarea silabei BAR exprimă necesitatea de a reda clar. sau mai precis.Uneori.În limbile vechi se foloseau adesea silabele identice repetate(MA-MA. aceste silabe identice puteau avea sensuri sau înţelesuri uşor diferite.ELF. angloSaxone). simboliza pentru Proto-indo-europenii carpatodanubieni una din formele de manifestare ale divinităţii supreme unice. Aşadar.BARBAR-sălbatic BAR-BAR unde BAR=Bărbat.”VIITOR”. fără echivoc. preluat de nordici) ELV ELB (rîul ELBA=ALBA!) ALB. strălucitoare.

„Future” pare străin de l. era că acel sat „Se clădea pe temelia strămoşilor.părinţilor. daco-română veche. Strămoşilor”) PAT(E)RIE unde „PATERIE”=”Pater” în l. loc de formare. în amintirea lor şi prin protecţia lor”. daco-românescul „VATRĂ”-„PATRIE” şi germanul „VATER” sunt înrudite etimologic. în l. „Vatra satului”. tus-patru) înseamnă. nu are niciodată sensul de „loc în care arde focul satului”. adică. sunt „Vranci”-vrânceni-din Vrancea. „VATERLAND”. franceză. franceză este şi cuvântul „AVENIR”(=care stă să vină) şi înseamnă „Viitor”. franceză şi engleză nu au „să vie(vină)” care să ducă la cuvântul „FUTURE”(de ex.. ci.În l. de origine.Acest cuvânt este original francez(asemănător ca sens cu „Viitor” din daco-română). figurat. Prezent 146 . ca şi altele. dar. indisolubilă. „TOUS”(se citeşte „Tus”).Iar sensul adevărat. ci are întotdeauna sensul de „locul central.) 49.PATRIE-(germanii îi zic.„cel ce stă să vie(vină)”. „Ţara Părinţilor.Exclus ca ţăranii daco-români să fi împrumutat de la francezi acest cuvânt. al primei case ce a fondat satul respectiv”.În l. având origine comună şi acelaşi înţeles. dintr-un fond comun(dacă nu cumva acei „franci” care au întemeiat Franţa. a continuităţii dintre Trecut(moşii şi strămoşii). de ex.Dacoromânescul „VATRA” ştim că nu are doar sensul de loc în care arde focul(cum ar părea normal să fie).Era legătura clară. geto-daci. engleză-şi chiar aşa şi este fiind împrumut din l. „VIITOR”! 48.TUS(de la tus-trei. fiind un împrumut denaturat(transformat) din daco-românescul. „FUTURE” în l. ce s-a pierdut în mii de ani. latină nu există. franceză avem pentru „Toţi”. ci doar în daco-română şi franceză!Face parte. cu binecuvântarea lor. „Toţi”. în l. are şi sensul poetic. de loc de origine. ţărănească. „Paterie” însemnând „LOCUL sau ŢARA PĂRINŢILOR sau STRĂMOŞILOR”. PATRIE BATRIE BĂTRÂN=PATERN(Părintesc)PATER=BATER-VATER-VATRĂ. mai ales că în l. nu are corespondent. latină înseamnă „Tată-Părinte”. VATRIEVATRĂVATER aşadar. Sintagma. daco-română. engleză „should come” nu duce la „Future”.Acest lucru dovedeşte că „FUTURE” este o formă denaturată(stâlcită) a daco-românescului „VIITOR” şi nu invers pentru că l.

D. -W. să se raporteze la predecesorii lor.Provine din l. etc. articole. -W. -Dh D Hittite P P P T T T 147 . care ştia astfel că aparţine unei familii vii. de la francii(geto-dacii vrânceni. C. -WT T D Greek P B PH T D TH Latin P B F-. fără nume şi spiţe. strămoşii şi părinţii). moşii.formă de negaţie în l. The Evolution of the Indo-European Languages Dr. -B B. română. George Boeree Similarities and Differences among the Indo-European Languages First. 50. mare. nelipsită(„NON” poate lipsi). M.P B. -W P B. -Th TH. B T D F. PA PA(S) PAS-(se citeşte Pa) negaţie în limba franceză. geto-daco-română(similar cu „NU”). unită. asigura identitatea acelei comunităţi. -Dh T D. M. CAPITOLUL V Culegere de texte scurte. let's look at phonetic similarities and differences: PIE P B Bh T D Dh Sanskrit P B Bh T D Dh OCS P B B T D D Lithuanian P B B T D D Armenian H. la rândul lor.(cei ce întemeiau satul în numele strămoşilor şi cu binecuvântarea lor) şi Viitor(urmaşii care urmau şi ei.BA. adică) veniţi din Vrancea.B T. B OIR Gothic --F. compusă din decedaţi şi vii deopotrivă. acest arbore genealogic. -D D.Astfel.

" http://tied. J KH S S.M N N ---. gw. R R L M N Y W Latin Gw. In Satem. and kw become f. h. and h. and k. and gh become phi. DZ G S C J. Old Irish (OIR). V W. sometimes use p in place of kw. and chi. Note also that all plosives become aspirated at the ends of words. and gh become b. chi. G. G S S' Z Z' Z Z' K. ---. dh. (Note that in most languages. Latin. In Gothic. dh. as well as ones related to OIR.Kw. -Gh K G. G Kw. t.W. while all others are more conservative. k. -W. Gwh H. Z'.F GW S. bh. Lithuanian. d. Old Church Slavonic (OCS).S. Gothic. then to phi. S' S S S. th. respectively.e. first become unvoiced aspirated stops and eventually unvoiced fricatives. Gh G. DZ G G. and gw becomes g or j (as in John).Sanskrit. Note that in Latin. PIE b. K J. between the Italic family and the Celtic family. P. PIE b. K Hw B. Greek collapses PIE kw.Greek. L L L L M M M M M M N N N N N N Y Y Y Y --Y. Z K' K K G H. theta. W K.narod. theta.and the Centum languages -. TH. PIE p. and eventually become fricatives. in Gothic and in Armenian. M. and Armenian -. gw. and g (or z/zh. Z'. and phi/theta/chi. i. and hw. 148 . bh. and finally to f.ru/) A basic set of differences is that between the Satem languages -. G PH. t. Also. Y Y F. PIE gh collapses with g. W W OIR Gothic (Chart based on Christopher Gwinn's "Indo European Phonology. In OIR. --W Hittite S. L R. In most other languages. W V V G. T B. then. kh. kw becomes k or c (as in church). th. PIE k becomes s or sh. bh. respectively.K G Gh Kw Gw K G KH K. -Gh G Kw. H. W Kw S R L M N Z. This is another commonality. and g become p. and gwh collapses with gw) In Greek . K K K K Kw Kw Gw. and gwh somewhat indiscriminately into k/p/t. -G G. I suspect that the progression was to ph. --W V. D. --R R R R R R L R.G. -Kh H. In Centum. -W. if satem). G. Note: Languages related to Latin. while all others are more conservative. f. g becomes z or zh. Likewise. d. M. K Gw. H. PIE bh. and m all become b or m or w (depending on context). C K G. H. C'. f. these PIE plosives remain as they are (generally speaking!). H. --PIE Sanskrit OCS Lithuanian Armenian Greek S' J H C. and Hittite. --. and h. and gh become f. b/d/g. --S R R L L B. dh.

-isto) and medium voice in -r (vs -oi. The Greek-Armenian-Indo-Iranian link is fortified by the fact that all three have an athematic and a thematic aorist. Baltic and Germanic using -eso. Hittite as significantly different from all the other languages. Sanskrit B. Baltic. and Hittite. 3. I. and Celtic and Italic using -bhos (dative singular). and Latin sharing many commonalities in the Centum group. we find the following: For the genitive singular of nouns. Armenian as an outlier in the Satem group. other approaches give us other results. Gothic III. Satem A. Armenian and Indo-Iranian using -bhi. 6. OIR. Armenian. Armenian II. Greek. -moi). and Indo-Iranian using -osyo. If we look at certain grammatical constructions. OCS. and Lithuanian sharing many commonalities in the Satem group. 2.Sanskrit. OIR-Latin 2. 149 . 4. Slavic and Baltic using -ó. and Germanic using -m.Greek. Sanskrit-OCS-Lithuanian 1. Latin. we have Greek. and likely an early divergence. Greek B. Sanskrit. For indirect and dative cases. Lithuanian. OCS-Lithuanian 2. Gothic. Satem -. Greek-OIR-Latin 1. Hittite Morphology Unfortunately for the elegance of the preceding. OCS.vs Centum -. and Celtic and Italic using -í. 5. Centum A.What groupings might we tentatively make on the basis of these comparisons? 1. The Celtic-Italic link is fortified by such constructions as the comparison in -samo (vs -tero. for example. Slavic. OIR. and Armenian -. we find a similar pattern: Greek. Gothic as an outlier in the Centum group.

do not appear to have had too significant an effect on the Celtic of that area. the reverse. left the central dialect area (leaving the northern Slavic-Baltic and the southern Armenian-Indo-Iranian) prior to the Satem innovation. Hittite So. Slavic-Baltic-Germanic III. while Hittite and Celtic-Italic remain independent.leading some to suggest that a branch of early proto-Celts wandered all the way to China.including the ancestors of the modern Basques -. and so prior to the same changes in the central dialects that the Celts missed. 150 . the Celtic and Italic languages split off. and even further after the Hittite split. there is the issue of common words. Another scenario is a little more sensible: The ancestors of The Tokharians left the eastern side of the main PIE area at about the same time as the Celts left the western side. (Following Cyril Babaev's "Indo-European Proto-Dialects. Greek and Germanic have jumped the Centum ship. Lexicon analysis generally supports the morphemic hypotheses. Analyses seem to show that Hittite and Tokharian split from the mainstream earliest. but well after the Celtic-Italic split.ru/) So now we have a chart that looks like this: I.narod." http://tied.another "Folk" perhaps. The neolithic people of the Iberian peninsula and southwestern France -." It is possible that pre-Indo-European neolithic people in France and England likewise influenced the development of the Celtic languages as well -. yet phonetically quite distinct. The Indo-European languages of the Tarim Basin in far western China known as Tokharian have some Celtic sound qualities -. although showing more similarity to Celtic-Italic than to other groups.Hittite differs in many ways from the others. A sticking point is the place of Germanic: It seems to be both clearly tied to Baltic. nor on the later Latin. Greek-Armenian-Indo-Iranian II. and that its phonetic distinctiveness is due to a pre-Germanic substrate of megalithic people sometimes referred to as "the Folk. we have the IndoIranian languages splitting off from the central mass of Indo-European. Celtic-Italic IV. in fact. followed by Greek and proto-Armenian. quite distinct from all its relations! One theory is that its similarity to Baltic is in part due to close proximity and continued contact. to join the two Satem sub-groups -.or. Finally. It is. you might say. Lexicon And finally. Albanian also splits off somewhere in the same time frame. Later. which in turn differentiates into Germanic and Balto-Slavic. and is not too contrary to the phonetic hypotheses. perhaps a little earlier.

Homeland: The Danube River valley (Wallachia and Hungary). An Evolutionary Time-line of the Indo-European Languages c. Cultivation of native rye and oats and domestication of native pigs. geese.Other languages have had more obvious contact with other language substrates. Semites. are represented by the oldest words we can reconstruct. the flora and fauna of the valley. The Armenians appear to be closest to the Indo-Iranians in phonetic and morphemic structure. the natural ranges of wild horses (what would become the Indo-European's ace card) are nearby in the Ukraine. and were possibly influenced by centuries of contact with them as well as the Hittites. There are many reasons for choosing the Danube River valley: Farming is possible. with due allowance for the more rapid expanse commonplace over steppe-lands. which no doubt hastened the rather dramatic phonetic and morphemic simplifications characteristic of those languages. and cattle begins. 5000 bc. 151 . as well as for other natural features such as hills and rivers. and Caucasians. the area is central to the eventual expanse of the Indo-Europeans. the area is also in close proximity to some of the most conservative recent representatives of the family. Farming learned from the people of Asia Minor. further complicated by a second wave of Greeks (Dorians). The Hittites and other Anatolians clearly came into an area already well-populated with non-Indo-Europeans. The Mycenaean Greeks may have been influenced by an Anatolian substrate in Greece and the islands (the Pelasgians?). Strong tribal sociey develops. although the land is less than desirable to more powerful tribes from the south.

of course. and Poland. and Hungary) and a southern dialect (Wallachia. and begins to differentiate into a northern dialect (Bohemia. They may be the people known to the Chinese as the Yüeh-chi. many other possibilities. The Proto-Tokharians continue east to the steppes. The Proto-Celts separate from the rest of the western dialect and expand west into southern Germany. Copper working. Bohemia. begins in Thrace and the Danube valley and reaches Germany by 3000 bc. The disk-wheel wagon has spread from Russia across Europe to Holland. towards the Tarim Basin in northwestern China. The enclosed steppe of the Hungarian Plain puts them in an ideal position to blend farming with a horse culture. The most common suggestion is the steppes north of the Black Sea. Thrace. 2500 bc. the Ukraine. There are. Poland. It is the steppe inhabitants who change most dramatically into true pastoral societies. with its linear incised pottery. and Ukraine). In the more wooded areas of Europe. horse ownership begins to differentiate a warrior nobility from commoners. The main body of Indo-Europeans expands into Thrace. even into Scandinavia. The Proto-Anatolians move from Thrace into Greece and Asia Minor. horsemanship spreads from the Ukraine throughout the Indo-European area.The most compelling reason is the presence of the Danubian culture. I believe that the strong tribal social structure suggests that the Indo-Europeans were farmers before they were pastoralists. c. use of the horse spreads to the non-IE societies of the Middle East as well. There is also plenty of evidence of ox-drawn wagons with disk wheels in the western steppes. c. These people are the most likely originators of the horse culture. and may have been the core of the Kushan Empire of the first century AD. Proto-Tokharians move east into the Ukraine. 152 . They would be profoundly influenced by the advanced cultures of Asia Minor and beyond. c. It is likely that they constitute the pre-Greek Pelasgian and Cretan populations. 3000 bc. The culture spreads soon after in exactly the directions that would account for the spread of PIE. Domestication of the horse spreads from the Ukraine. Proto-Anatolians move southeast to Thrace. The remaining western dialect tribes edge into the modern Slovenia-Croatia area. learned from the people of Asia Minor. It is highly unlikely that they went straight from steppe hunter-gatherers to sophisticated pastoralists in one step. A western dialect begins to emerge (the Proto-Celtic-Italic-Illyrians) on the upper Danube. 4000 bc. at this same time. for many similar reasons. Within a thousand years. Of course.

with a southern Satem dialect. Iran.move from Thrace across the Bosporus to northwestern Asia Minor. the Hungarian Plain. as well as their own relations to the east. 2000 bc. The Phrygians would move into the power gap left by the collapse of the Hittite Empire around 1200 bc.Proto-Hellenic -. move south from the northern Croatia area into Illyria (the Dalmatian coast). Wallachia. 1500 bc.both northern and southern dialects -undergoes the Satem phonetic changes. where they become a major power. two-wheeled chariot. who speak a western dialect. By 1500 bc. I suspect that the Dacians were a southern (Cimmerianlike) dialect. Bohemia. move west from the Slovenia area into Italy.possibly a branch of the Cimmerians -. Their languages are profoundly affected by neighboring non-IE languages. 153 . leaving the Dacians in the original homeland. The Proto-Illyrians. Proto-Phrygians -. speaking another western dialect (perhaps).goes as far west as northern Mesopotamia. The Proto-Italics. The people of Thrace were probably closely related to the Cimmerians.Bronze working develops throughout Indo-European area.Proto-Indo-Iranian -. A branch of the northern dialect -. A second wave of Hellenics (Doric Greeks) moves into Greece from Macedonia. Greece. they pressure the original peoples of western Europe. the southern-most tribes would establish the Mycenaean culture. One tribe -. in a retrograde move. The remaining main body of Indo-Europeans (the Baltic. A powerful society. Anatolians (most notably the Hittites) establish themselves in Asia Minor. The main body of the northern Satem dialect -.expands north from Poland into Belarus and the Baltic coast. and the Aegean islands.the Mittani -.Proto-Balto-Slavic -. is developed in the western steppes. The main body of the southern Satem dialect expands into the Ukraine to become the Cimmerians. back into Hungary.Proto-Germanics -. and spreads quickly to the Balkans as well as the Middle East. and northwestern India.moves northeast from Poland or Bohemia into northern Germany and Scandinavia. Poland. the Ukraine and the neighboring steppes) -.expands from Ukraine and the steppes into Afghanistan. A branch of the southern Satem dialect -.moves south into Macedonia. c. with spoked wheels. The horse-drawn. One branch of the southern dialect -. Thrace. The Celts expand into France and. c.

1967) 154 . but are eventually pressured into the Lake Van region. where they absorb most of the prior inhabitants. Illyrian. The original inhabitants of Spain survive well into the Roman era. The Iranians remaining in the steppes would come to be known as the Scyths and Sakas. Both begin to expand east.and northward. or even across the Black Sea. Thracian. by the 800's bc. It reaches Britain by 800 bc. its many variant features due to long contact with a variety of neighbors. etc. notably the Persians and the Medes. The Balto-Slavics differentiate into Baltic and Slavic. It is possible that they entered from the east coast of the Black Sea. The Indo-Iranians differentiate into Indic and Iranian. I lean toward the latter. c. In the next 1000 years. is left to us. Or it could be the lone descendent of a Dacian dialect that later moved into the Albanian region. 1000 bc. (Maps based in part on Colin McEvedy's The Penguin Atlas of Ancient History. The Iranians split into powerful tribes. while the original inhabitants of southwest France survive to the present as the Basques. Albanian may be the sole survivor of the Illyrian languages. they spread over much of northern Asia Minor. The Indic group rapidly expands across northern India as far as Magatha. at the expense of the hunter-gatherer Finno-Ugric people. Iron working begins in the Balkans by 1000 bc.possibly another branch of the Cimmerians -. The Ligurian (western) Celts expand into western Iberia and the British Isles.Proto-Armenians -. but it is very difficult to tell! So little of Dacian.move into Asia Minor. probably by means of the Bosporus.

lived in Transylvania Piephigi . Twelve Dacians tribes are mentioned by the ancient geographer Claudios Ptolemaios.Return to Homepage Romania Costume Music Dance History Regions Photos Dacian tribes home > romania > history > dacia > dacian tribes The terms Dacian included a number of tribes.lived in the north Tyragetae . reaching the territory of modern Ukraine and Moldova Cotenses .lived in the Banat and Crisana Sienses .lived in northern Moldavia with their citadel Buridava Calipizi .lived west of the Buridavenses Buridavenses .between the Predavenses and the Caucoenses Saldenses .between the Saldenses and Piephigi Costoboci .lived west of the Potulatenses Anarti . as was case also with the Thracians.lived in central Transylvania with their capital at Apulum (Piatra Craivii) Biephi .lived in northern and north-eastern Dacia.between the Albocenses and Sienses Predavenses .live east of the Buridavenses Crobobizi and the Trizi .lived in Moldavia and eastern Muntenia Potulatenses .lived in Dobrogea Keiasigi . The name of the Carpathian Mountains probably comes from the name of this tribe Caucoenses .lived at the mouth of the river Dnestr | Eliznik home page | Inapoi la Pagini memorabile 155 .lived between the Dnestr and the Bug rivers Carpi . The following lists all that I have found referenced: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albocenses .lived in Oltenia with their citadel Sucidava at the mouth of the river Olt Teurisci .lived east of the Potulatenses Suci .lived in the north west Apuli .lived to the east Ciagisi . Each tribe inhabited a certain territory with a citadel as the capital.lived east of the Carpathians and west of the Dnestr river.lived in the west Ratacenses .

''Calitatea nationalã este însusi umanul într'o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism. iubirea acelui grup si activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. sau si spirituale. în Telegraful Român. fireascã. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã. Pãrintele revine asupra raportului ortodoxie . nr. în relatie cu Dumnezeu cel personal.) * Neamul românesc este o sintezã biologic-spiritualã a mai multor pãrti care au intrat în compozitia lui. * Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia. 1937. Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism. legea care îl exprimã ca ceea ce este el în chip propriu. ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat. pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism. pe de alta. iar în cazul persoanei umane. o individualitate proprie. Nationalism este constiinta cã apartii cutãrui grup etnic. pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat. este aceea pe care o trãieste ca întreg. Legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru. unitar.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu. ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã. Din bogatul material scris de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae pe aceastã temã publicãm o sintezã a celor mai importante concluzii. 47. Las cã elementul latin n'a fost chiar latin dupã sânge. A doua categorie o formeazã articolele scrise în anul 1940 si republicate în anii urmãtori. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale. Dar este o sintezã nouã. stiut fiind cã o mare parte dintre colonisti au fost adusi din provinciile Asiei Mici. de comuniune a omului cu semenii. de timbrul 156 .ORTODOXIE SI NATIONALISM ÎN GÂNDIREA PÃRINTELUI DUMITRU STÃNILOAE In multe dintre articolele scrise. cu un principiu de unitate deosebit de toate pãrtile componente. e una din unitãtile unei altfel de firi. pe de o parte. si Nae Ionescu. (Nationalismul sub aspect moral.nationalism dar se simte obligat sã-i punã la punct pe fratii grecocatolici si pe intelectualii nostalgici dupã crestinismul occidental. Caracteristicile elementelor componente sunt strãbãtute de un timbru nou. Cele mai principale sunt: elementul dac. în strânsã corelatie cu celelalte unitãti. nu care e proprie vreuneia din pãrtile lui. elementul latin si crestinismul ortodox.

5. ca si poruncile realitãtii. ci într'o disolutie care o pune într'o primejdie de disparitie. si o baz&atillde. de românism. exprimat în linii mari. nu numai în starea de popor. pe lângã aparatul constituit dupã legile universale ale opticii. si o materie si o simbiozã sufleteascã individualã. nr. de a te jertfi pentru ei. Si mai stim cã ea este singurul ochi corect. Dar iarãsi orice natiune poate decãdea. Orice grupare etnicã s'a ridicat de la starea de popor la starea de natiune prin credinta în Dumnezeu. Constiinta e fricã si cutremur. Ortodoxia se aflã aici într'o sintezã anumitã. (Idealul national permanent. Ortodoxia e ochiul prin care priveste românul spre cer si plin de lumina de acolo si-l întoarce spre lume. Dar sã nu creadã Statul cã odatã apãrut în existenta unui neam. Judecata logicã si bunul simt comun. 2. 157 .) * Un popor a ajuns o natiune când fiecare membru al ei se simte în constiinta sa trãind prin ea si pentru ea. asa cum materialul si simbioza sufleteascã în care e îmbrãcat aparatul optic al ochiului. se poate lipsi de religie. Constiinta nationalã are trei elemente componente: 1. Ortodoxia are o functie esentialã si chiar capitalã în viata românismului. Idealul permanent al neamului nostru este cresterea sa spiritualã . conducându-se dupã el în atitudine si pasii sãi. cer sã trãim dupã legea individualitãtii nostre nationale. Statul national e un fiu al religiei. desigur. nu strâmbã legile optice generale dupã care functioneazã. 1940. Desigur cã în teorie este greu sã întelegem cum e cu putintã aceastã interpenetrare a ortodoxiei cu românismul. nu dacismul. determinat de individualitatea sa etnicã. Sentimentul de rãspundere fatã de cei de un neam cu tine. constiinta cã existi si actionezi ca însul cutare. sentimentul datoriei de a-i ajuta în chip deosebit. este ca al oricãrei entitãti: sã ne mentinem si sã ne desfãsurãm în toatã plenitudinea însusirile românitãtii. ci românitatea cu tot ce cuprinde ea. e sentimentul cã esti pentru o misiune. teoretic se poate spune cã o întretine prin ortodoxie.neamurile au avut religie. aceasta este legea cea mai înaltã prin care ne mentinem si ne împlinim misiunea noastrã. Nu romanitatea. Deci putem spune cã legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru este românitatea.printr'un fel de relatie cu ordinea valorilor eterne. al unei unitãti sintetizate din mai multe elemente constitutive. El singur nu e în stare sã sustinã un neam la nivelul la care l-a ridicat religia. toatã opera realizatã prin lucrarea religiei se prãbuseste.individualitãtii noi care este românitatea. Cheagul de iubire si de sacrificiu între membrii natiunii nu-l poate întretine decât credinta în Dumnezeu. Constiinta de sine. Sau ochiul însusi este. cã ai o rãspundere. Idealul nostru. nu ale romanitãtii noastre. Care este însã modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentã? Aceasta ne-o spune istoria si ne-o spune viata actualã a poporului nostru: este Ortodoxia. adicã româneste. Religia înaltã un popor si-l conduce pânã la nivelul în care îsi poate crea un stat. Dar ochiul e al unei individualitãti etnice determinate. Rãmas singur.expresie a natiunii . viata si însusirile. Românul întretine comuniunea cu ordinea eternã prin ortodoxie. dar româneste. sãnãtos. care nu strâmbã ortodoxia din punct de vedere formal.. corespunzãtoare de existentã fizicã . 4 si nr. în T. Dovadã cã mai înainte de a avea un stat .R. fãrã ca vreuna sã sufere. de a le servi lor. printr'o comuniune româneascã cu Dumnezeu. 3.aceasta presupune. când pierde credinta în Dumnezeu. Idealul national permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decât în legãturã cu ea. ne aratã cã în practicã lucrul e întru totul cu putintã. Dar viata bimilenarã a neamului. Desi în practicã mijlocul prin care întretine neamul nostru comuniunea cu ordinea spiritualã eternã este întregul contopit: ortodoxie-românism. ca o mlãditã care datoreazã totul tulpinei care-i dã seva. Constiinta cã apartii unui neam si cã ai anumite determinante nationale. cãci românismul este implicat în calitatea subiectului ortodoxiei si românismul însusi este strãbãtut de ortodoxie.

a formei celei mai închegate de comuniune naturalã între oameni..R. Dumnezeu nu mã va rãsplãti dupã modul cum am stiut sã mã desfac de comuniunea fireascã în care mi-a fost dat sã trãiesc. ) Selectie Dan Sãvan (''Vestitorul Ortodoxiei. Prin ce se promoveazã constiinta nationalã? (T.'' Aprilie 1996) Parintele Dumitru Staniloae SCURTA INTERPRETARE TEOLOGICA A NATIUNII Toate cate sunt pe lume sunt opera lui Dumnezeu. înfãsurate prin mai multe fire de legãturã. sã-mi iubesc neamul si sã lupt pentru apãrarea si înãltarea lui?'' Nationalistul: ''e necesar crestinismul în cadrul conceptiei mele nationaliste. nu tin de experienta autentic religioasa. 1940. Un crestin e fericit de ocaziile ce i le oferã apartenenta la comunitatea nationalã pentru a-si trãi în ea continuturile religioase. sã înalte. în T. Crestinismul rãzbate în mod necesar spre nationalism.R. ca factorul indispensabil pentru ridicarea neamului. ci din toate vede stralucind slava si intelepciunea dumnezeiasca. este credinta puternicã si unitarã. Nationalistul stãpânit de idei clare si consecvent în conceptia lui. Retragerea ascetilor ortodocsi are numai o insemnatate metodica: ea 158 . mereu în crestere. n'a venit sã înãbuse natura. Dar dacã crestinismul tinde spre nationalism si acesta duce. spre crestinism. Crestinul cu dreapta intelegere nu dispretuieste nici una din componentele cosmosului.. fatã de alte feluri de comunitãti cu mult mai trecãtoare. mai superficiale. cea de totdeauna a neamului . ((Crestinism si nationalism. ca fortã sufleteascã constientã. mai statornice. Izolarea de lume si dispretul ei. Crestinismul n'a venit sã se opunã tendintelor celor mai firesti de comuniune. tinta strãdaniei mele?'' Aceste douã întrebãri se reduc la una singurã: este crestinismul trãit si judecat consecvent. Numai astfel neamul poate continua sã se închege tot mai deplin ca natiune. Conditia necesarã natiunii. ci dupã modul în care am afirmat aceastã comuniune cu vointa si cu iubirea mea crestinã. devine în mod necesar un credincios si propagã credinta crestinã . concretizãrilor celor mai profunde ale acestor tendinte. o cale necesarã spre crestinism? Natiunile sunt comunitãti de destin. sã desãvârseascã formele naturale ale relatiilor omenesti.o singurã credintã crestin&ã.Religia trebuie mentinutã mai departe în acelasi rol de cinste. deosebit de profunde. comunitãtile cele mai temeinice. nr. 40. 1940.între conationalii sãi. spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea l-a asezat în relatii fundamentale de viatã. retragerea in eu si inchiderea ferestrelor dinspre lume. 6. Credinta crestinã e pentru credincios un impuls spre afirmarea comunicãrii nationale. sã o facã sã caute alte forme de comuniune.) * Crestinul se întreabã: ''pot sã fiu nationalist. gândit si trãit. nr. mai putin firesti. ci sã intensifice.

Iljin: Sf. iar in pantecele maicii sale de asemenea. modelul-forta. dar nu izolarea lui de lume. Paris. 49. numea pe oricine venea la sine "comoara mea" si "bucuria mea". Sofia necreata. e alt model. Teologul rus S. Serafim chipul lui Dumnezeu se descoperea in fiecare om si acest chip constituia pentru el o reala si adevarata "bucurie de Domnul". Serafim al Sarovului. Lumea aceasta intreaga e dupa continutul ei eterna. a strabatut in ea si-i orienteaza organizarea si asimilarea influentelor externe intr-un sens mai dinainte determinat. in angrenajul fara orizont si fara libertate al marii masini care e necesitatea naturala. in ruseste). dar ca prin pacat a cazut in robia lumii. in momentul creatiei a facut un pas urias. Ele activeaza de la granita metafizica a lucrurilor. creatia n-a fost o necesitate naturala pentru fiinta dumnezeiasca. a facut in fond totul: a scos la evidenta creata si ipostatica un lucru. "Aceste apelatiuni nu erau o simpla expresie a bucuriei unui suflet transfigurat de asceza: pentru Sf. dintr-un capriciu de un moment. totusi in momentul initial. este scopul asceticii crestine. 1930. aceasta nu se datoreste numai intamplarii oarbe si influentelor externe. "Crearea lumii consta metafizic in aceea ca Dumnezeu a pus lumea Sa dumnezeiasca proprie in forma de devenire" (Mielul lui Dumnezeu. 159 . marele ascet si sfant rus din veacul XIX de pilda. Daca o persoana. Cosmosul este tot lumea dumnezeiasca. lunecand din punctul arhimedic din care e capabil sa suprapriveasca lumea si s-o stapaneasca. Serafim al Sarovului. Asadar. viata aceasta intern dumnezeiasca. pag. Iar dincolo de embrionul din stadiul initial. modelul spiritual. oricat de treptat conduce dezvoltarea unui exemplar de vietate. dar pusa in stare de devenire in afara de Dumnezeu. modelul spiritual. dar in forma creata.V. ci metafizic. ci una si mai stransa. sau o planta se dezvolta intr-un anume fel si pana la un anume grad.149). manand dezvoltarea acestora din urma spre forma care se afla realizata in ele din eternitate. ci are o temelie adanca in Dumnezeu si realizeaza o idee eterna a lui. Ymca Press. E drept. regasirea punctului central spiritual din care apoi sa priveasca lumea si sa-si indrepte actiunile pline de dragoste asupra ei. ci e un complex de forte dinamice. Iar de lume spune ca este exact aceeasi Sofie. numai cat in diverse stadii ale desfasurarii. ca o jucarie inventata ad-hoc de Dumnezeu care Se plictisea. Cu adevarat minunata si sublima este lumea cu toate cate o constituie. Bulgakov numeste organismul ideilor dumnezeiesti. ci modelului forta care. Ymca Press 1933. Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu. ed. Dumnezeu n-a creat-o pentru a Se implini pe Sine. rusa. Sf. cu nevinovatie de copil. de dincolo de granita metafizica a acelei persoane sau plante. Readucerea comandantului in postul de comanda. Paris. de limita: in embrionul minuscul se include forma desavarsita a exemplarului.urmareste doar refacerea personalitatii. Dar libertatea aceasta a lui Dumnezeu de necesitate naturala. care e chipul sau. pentru a-Si desavarsi viata Sa interna care n-ar fi fost deplina fara lume. Toti sfintii. Se poate merge asa pana la punctul initial. pag. nu inseamna ca lumea a fost creata intamplator sau arbitrar. sunt nedespartite de fiinta Lui. modelul-forta din care isi ia puterea embrionul creat. Ascetica ortodoxa deriva din ideea ca omul e centrul si stapanul lumii create. Lumea dumnezeiasca nu e un model static. au activat in lume cu dragoste nemarginita si s-au bucurat de toate cate vedeau. Mai mult chiar: orice persoana sau lucru cuprinde forma sa intreaga in fiecare moment al dezvoltarii. Copilul implica in sine forma sa deplina de la adanci batranete. (N. ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetarii fiintiale a lui Dumnezeu. Dar intre lumea creata si cea necreata nu e numai apropierea dintre copie si model. autodescoperirea fiintei dumnezeiesti in Sine insasi. adica aceia care au depasit stadiul retragerii metodice. dincolo nu in sens spatial.

ci omenesc. ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu sa dezvolte omenirea. El inseamna stalcire. caci o comunicare de forta de la modele la chipuri trebuie sa aiba loc. Scoaterea oamenilor din starea pacatoasa nu se face prin anularea calitatilor nationale. Dumnezeu a creat la inceput pe Adam si Eva. fara inaltimi si puritati de simtire si de gand. mai ales ca diversificarile acestea manifesta cele mai adese ori o innobilare a trunchiului de baza. meschin. si ale exemplarelor ce vor descinde din el. nu o decadere a lui. ci prin indreptarea naturii omenesti in general. apar deodata chipurile lor. vor fi existand si deosebiri in sangele (fara ca sa se intinda pana la spargerea unitatii neamului omenesc) care sta la baza organizarii sistemului osos. nedezvoltate. Dar in embrionul unui exemplar nu se cuprinde numai forma deplina a acelui exemplar. este pacatoasa. Dar in ei se cuprindeau potential toate natiunile. ci. Dezvoltarea lumii e o descoperire in timp a formelor care exista etern. cand acest specific national s-ar prezenta ca ceva vicios. Dumnezeu a creat numai semintele lucrurilor. Dezvoltarea aceasta se face printr-o colaborare a lui Dumnezeu ca proniator. Astfel creatia propriu-zisa n-a constat intr-o aratare a lumii in forma ei deplin dezvoltata. Natiunea in faza pacatului are manifestari pacatoase. In ce priveste pe om in special. desfigurarea a lucrului dat. S-a facut aici un transcensus misterios. dar nici iradierea nu lipseste din chipuri. dar in aceste seminte se cuprind potential toate formele ulterioare ale lor. cu lumea. La baza fiecarui tip national actioneaza un model dumnezeiesc etern pe care acea natiune are sa-l realizeze si in sine cat mai deplin. Cine nu stie insa ca nimic josnic nu se afla in felul specific cum percepe si reactioneaza in lume membrul unei anumite natiuni? In simtirea doinei romanesti si in hora noastra nu cred ca e ceva pacatos. pentru ca natura omeneasca in general. care sunt ultimele forte imanente ce conduc organizarea corpului. Acestea sunt descoperiri in timp ale chipurilor care exista etern in Dumnezeu. cu toate speciile si varietatile lucrurilor din ea. e de la sine inteles ca precum exista alte deosebiri anatomice destul de remarcabile intre diferitele rase. aceasta nu e caracter national. Este specificul national o stalcire a umanului. precum e de la sine inteles ca deosebirile fizice corespund unor deosebiri in puterile psihice si spirituale. sa contopeasca natiunile intr-un singura. In cazul acesta datoria tuturor crestinilor ar fi sa scoata omenirea din aceasta stare pacatoasa. sau daca e si asa ceva. Chipurile acestea nu sunt o iradiere a modelelor. a existentei produse de alte puteri.Misterul acesta apare in toata adancimea lui cand meditam la creatia propriu-zisa a lumii. in lume se arata pe rand. Intr-un singur caz n-ar fi natiunile de la Dumnezeu si ar trebui sa luptam impotriva lor: cand diversificarea omenirii in natiuni ar fi o urmare a caderii in pacat. Legea aceasta nu e plauzibil sa fie contrara voii lui Dumnezeu. o decadere din fiinta omeneasca? Ar fi. in timp. 160 . o trecere de la un plan la alt plan cu totul eterogen. ca potente. Prin actiunea modelelor-forta apar deodata germenii creati ai copiilor lor. Este diversificarea omenirii in natiuni un pacat. Dar raspunsul se poate da si altfel: pacatul sau raul e de alt ordin decat unitatea sau diversitatea. Dar chiar daca deosebirile ar fi materialmente prea infime pentru a putea fi sesizate cu instrumentele de pana acum. Ceea ce este de la inceput in Dumnezeu deplin descoperit si dezvoltat. cu toate diversificarile in care se infatiseaza. sau o urmare a pacatului? Ar fi de ajuns sa respingem aceasta presupunere cu simpla provocare la legea universala a treptatei diversificari a faunei si a florei. Nu stiu cat de departe au ajuns cercetarile de laborator referitoare la deosebirea sangelui la diferite rase sau chiar popoare.

Nu se pot extrage la un individ sau la o natiune determinantele individuale sau nationale pentru a lasa umanul pur. umanul si nationalul. in chipul cel mai intim si mai misterios. in lupta una cu alta. in mila lui e tot roman. Umanul exista numai in forma nationala. a avut o anumita mentalitate. asa cum exista numai determinat individual. fara determinante nationale. cand simte mila fata de un ungur. ci a vorbit o limba. determinata. nu-l extermina? Iar daca umanul ramane. o anumita calitate. atunci nu s-ar mai putea face deosebire intre buni si rai in cadrul unei natiuni. Ar insemna sa distrugi insusi umanul. printr-o coborare undeva in substratul pur uman al personalitatii sale. Un om pur. Un uman fara calitate nu exista. ai altor natiuni. dupa cuprinsul lor. ci in starea in care este. nu printr-o depasire a calitatii sale individuale sau nationale. colorat national. cu mentinerea deplina a amandurora. cu alte cuvinte. Sf. Ceea ce intelegerii noastre pare antinomic. caci ele sunt aceeasi umanitate stand in diferite forme. Nationalul nu intuneca umanul. e un sentiment colorat romaneste. Nici Adam. macar. aici intr-un fel. nu cumva e nationalul o simpla iluzie. dincolo in altul. ci foarte posibila. caci toti ar fi rai. De aici urmeaza ca armonia intre natiuni nu e exclusa. n-a fost anational. Se pune problema greu de descurcat a raportului intre national si uman. o anumita constructie psihica si trupeasca. Pasti. Asa cum nu poate exista un mar fara determinantele unui anumit soi. sau. e intelegator al celorlalti oameni. in realitate sunt unite inseparabil. in mod necesar. sentimentul de fratie umana care simte ca-l leaga de un ungur. identitatea dintre oameni si deosebirea dintre natiuni. Un roman. Chestiunea imi pare atat de evidenta. 1934 Din volumul "Ortodoxie si Românism" 161 . care are. In fiecare arata o nuanta din spiritualitatea Sa nesfarsita. propovaduind armonia lor. pe care sa-l poti lepada in oricare moment voiesti? E de remarcat intai ca nu exista om anational. eterne in Dumnezeu. numai o minte simplista nesocoteste unul sau altul din termenii antinomiei. necolorat din punct de vedere national.Daca ar fi ceva pacatos in insusi specificul national. vrand sa rectificam opera si cugetarea eterna a lui Dumnezeu? Sa nu fie! Mai degraba vom tine la existenta fiecarei natiuni. asa nu poate exista un om fara determinantele individuale. incat socotesc de prisos sa mai insist. nu e anational. in mod necesar. ceva de suprafata. Le vom suprima noi. Individul sau membrul unei natiuni e uman. Dumnezeu pe toate le vrea. Natiunile sunt. este o abstractie. Nationalul sau individualul e insusi umanul. caci armonie deplina este si in lumea ideilor dumnezeiesti.

ca urmare. se obţin viziuni mai aproape de adevăr. apar mai bine conturate desfăşurările trecute şi. pe măsură ce ştiinţele pozitive sporesc cunoaşterea lumii. Această înţelegere n-a fost totdeauna aceeaşi: atomii lui Democrit reprezentau o înţelegere a realităţii.Carpaţii. Dar ce este de fapt adevărul ? Este un mod specific uman de înţelegere teoretică. Nietzsche S-a spus de numeroase ori că Istoria trebuie rescrisă periodic. cei comtemporani o cu totul altă înţelegere a aceleiaşi realităţi. De ce trebuie ca fiecare epocă să-şi scrie Istoria? Pentru că. tehnică şi practică a vieţii şi universului. ci înţelegerea noastră. 162 . de realitate. "solniţa" Europei de Gabriel Gheorghe Intelectul uman a produs în imense perioade de timp numai erori. Nu realitatea s-a schimbat.

ns. la cunoaşterea realităţii înconjurătoare. Conaţionalul său Isaac Taylor califică. mais qui contenait les germes de tous ces dialectes. la jumătatea secolului trecut. la peste 4 500 m altitudine. 173). ci printr-o evoluţie lentă. ni le grec.) et parlant un language qui n'était encore ni le sanscrit. deşi cu pretenţii de ştiinţă. descoperirile de acest fel: Il n'y a pas de plus curieux exemple des aberrations de la science (2. Când celebrul Max Müller. Mommsen et Max Müller 163 .Taylor citează cîteva astfel de nume: Il est instructif de voir combien sont médiocres les arguments qui suffirent à convaincre les plus grands érudits de l?Allemagne et de l'Angleterre Pott.) si vorbind o limbã care nu era ìncã sanscrita. numeroase astfel de erori fundamentale scrise şi răspândite chiar de unii savanţi iluştri. Schleicher. Grimm. n-a însemnat uneori mai mult decât povestiri ştiinţificofantastice. ceea ce înseamnă că omenirea se mişcă asimptotic la adevăr. ns. ns. n-a suscitat nici o reacţie din partea savanţilor contemporani lui. nici germana. cu nenumăratele aspecte din natura înconjurătoare pentru care înţelegerea şi explicaţiile au variat de-a lungul timpului. Să-l cităm chiar pe Max Müller: . tunetul. treptată.Il existait un petit clan d'Aryas établis probablement SUR LE PLUS HAUT PLATEAU DE L'ASIE CENTRALE (subl. Ces Aryas étaient AGRICULTEURS (subl. Asemănător s-a întâmplat cu fulgerul.) et étaient déjà parvenus à un certain degré de civilisation. ns.. dar nu este aici locul de a le menţiona: I. (3. diversele perioade istorice având înţelegeri specifice... Din aceste puţine considerente rezultă că adevărul poartă pecete istorică. ni l'allemand. că fiecare epocă are adevărurile ei. p.Pe parcursul timpului nu s-a trecut deodată de la înţelegerea din vremea lui Democrit la cea din vremea noastră. din păcate. spre sfîrşitul veacului. dar care continea ìn germeni toate aceste dialecte. stabiliti probabil PE CEL MAI INALT PLATOU AL ASIEI CENTRALE (subl.269) ?Exista un mic grup de arieni. "descoperă" un leagăn primar la Arienilor (agricultori şi păstori) pe cel mai înalt platou al Asiei. Puţinătatea cunoaşterii este răspunzătoare de faptul că istoria scrisă în Evul Mediu şi chiar până în secolul al XIX-lea. Noi am găsit. ploaia şi ninsoarea. nici greaca. Acesti Arieni erau AGRICULTORI (subl. Lassen.. Nu existã exemplu mai curios de aberatii ale stiintei.) si ajunseserã deja la un oarecare grad de civilizatie. unde solul nu se desgheaţă decît două săptămâni pe an. p.

în Spaţiul Carpatic. Să-l mai cităm.n. adică să-şi irosească viaţa fără vreun folos..que les Aryens étaient originaires de l'Asie. latină/română.. pe Erasmus H. cca 1530.n. M. p. Marsigli.. între aşa-zişii goţi şi geţi. care. cu puţină muncă şi osteneală el produce cele mai frumoase şi mai bune grâne. p. fiziologie etc. Lassen.2700 î. compendiu anonim. cu excepţia spaţiului Carpatic şi a zonelor pericarpatice. la 551 e. scrisă de Iordanes. că Ardealul. Johann Filstich (1728) etc.). Urmele de vieţuire umană şi obiectele descoperite în săpăturile arheologice se găsesc. a fost nelocuit timp de 1000 de ani pînă au sosit ungurii din centrul Asiei ca săl populeze. ils étaient venus s'établir en Occident. Germania etc. în toate ţările. care nu au putut să existe şi care nu reprezintă. a Istoriei Geţilor.Condiţiile de mediu. Evlia Celebi. era o imensă pată albă. quoique peu fondée. operă al cărei titlu original este: De origine actibusque Getarum (Despre originea şi faptele Geţilor).Această istoriografie pentru somnambuli este ridiculizată de aspecte limpezi din geologie. Petrus şi Paulo Manutius (1596). subl. (2. etc. Grimm.. Schleicher.n. Este curios cum istoriografia maghiară din secolul trecut a susţinut teza.. s-ar fi scutit de a aduce lemne în pădure. aici s-a trăit extraordinar de uşor. cele care asigurau conservarea vieţii oamenilor şi a animalelor care le susţin existenţa.e. bufniţe la Atena şi apă cu sacaua la Mare.Această dovadă va fi făcută în Studiul Introductiv al unei ediţii bilingve. În fig. împreună cu zonele extracarpatice. mileniul V î. prin migratii succesive. fu acceptatã ìn mod universal? O eroare nu mai puţin importantă este inventarea de către istoriografia medievală a unor Goţi. erau cele dintâi de identificat.Asemănător raportează numeroşi alţi martori oculari.După cum se vede din fig. 55. În Istoria Transilvaniei. Gimbutas au fost resturile arheologice din neolitic (6000 . 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. conservării şi desăvârşirii vieţii umane. 1 (5.. în Asia centrală. profesoară de arheologie la această Universitate (5). Fig. Gimbutas scrie (5. ediţia română): Nu este clar ce a 164 . din Biblioteca Vaticanului. parţial.Dacă ar fi luat ca îndrumar Natura. d'où. reallitate care se coroborează cu absenţa scheletelor din neolitic în ceea ce astăzi se numesc Franţa. 1 se prezintă ilustrativ concluziile cercetării efectuate sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) de către Marija Gimbutas.. aceşti savanţi iluştri n-ar mai fi trebuit să caute la mii de kilometri distanţă. fără doar şi poate.e. decît un alt nume pentru Geţi.. Canaanul Europei. în muzee şi în locuri special amenajate. care s-a prelungit pînă în contemporaneitate. Obiectul cercetării profesoarei M. cette opinion. şi mulţi alţii. cît şi zarzavaturi şi bucate. savanţii pe care i-am amintit. fut universellement acceptée. filele 204-253 scrie: Principatul este mai mult decît fericit şi mai mult decît oricare altul este fertil pentru orice. ns. venirã sã se stabileascã ìn Occident ? aceastã pãrere. în mileniul V î. constitua în mileniile precedente singurul spaţiu din Europa ce asigura integral condiţiile necesare zămislirii. Dacă ar fi făcut acestea.54).16).. get el însuşi.S von Weismantel (1688-1749): Această ţară are pământul cel mai minunat şi cel mai mănos.. în care numeroşi istorici au văzut o imaginară confuzie a lui Iordanes. par migrations successives.. p. ci le-ar fi fost deajuns drumul ideatic pînă în centrul Europei. Paul Strassburg (1632). manuscris latinesc 6 263. Mommsen si Max Müller cã Arienii erau originari din Asia de unde. Europa. Este instructiv de vãzut cìt de mediocre sìnt argumentele care furã deajuns sã convingã pe cei mai mari eruditi ai Germaniei si ai Angliei Pott. cum a numit Tröster Ardealul.n. Anglia. imposibil de pus la îndoială şi de contestat.e. la sfîrşitul cercetării sale.Surprinsã. desi putin fondatã..

p. moarte. paralizie. Capra cu trei iezi aduce pentru ieduţii ei drob de sare la spinare.. pe baza datelor oferite de fiziologie. Numărul erudiţilor care au observat şi scris despre această diferenţă calitativă este foarte mare: Mommsen. only those humans survived who could carefully conserve enough sodium for good health. Over many generations. corpul intrã în convulsii. Pierre Lévêque etc. iar în basmul Sarea în bucate morala este: fără miere şi fără zahăr poate omul să trăiască. am conchis că nu există sare. p.Întrebarea este legitimă. nici istorie şi istorici. pentru alţii. lingvistică şi lingvişti etc. nu există viaţă de tip uman şi. p. corpul intrã ìn convulsii.49) bilingv. pentru unii. un articol intitulat Sarea. paralizie. s-a dezvoltat o civilizaţie primară grandioasă. paralysis. the body goes into convulsions. Dupã multe generatii. André Piganiol. De ce în Carpaţi a apărut o societate umană organizată. dar fără sare nu (!!)Ceea ce ştiau ca ţărani. română/engleză.determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. p. death (Fãrã sare.136) a. prin observaţii de toată ziua. au uitat după ce s-au făcut domni şi au fost şcoliţi prin universităţi domniile lor istoricii şi lingviştii din diverse timpuri şi locuri. numai acei oameni au supravietuit care au putut sã-si pãstreze cu grijã destul sodiu pentru o bunã sãnãtate.) 165 . dar fără să găsească şi explicaţia acestui fapt.Noi am publicat (6. evident. Fãrã sare..5) Sarea este absolut indispensabilã vietii fiziologice a omului. ns. etc. moarte) (9. Le sel est absolument indispensable à la vie physiologique de l'homme. ţăranii din străvechea antichitate ştiau că fără sare nu există viaţă. Clémence Royer. criteriu pentru regândirea istoriei în care. Să cităm în context şi două referinţe americane: a. Fără să ştie de Na şi K. b. The rest perished (10. André Lefèvre. Virchow.381) b.. (7. etc. iar în alte zone ale Europei nu s-a întâmplat nimic asemănător. sau nu ajunsese la desăvîrşire.Numai aşa se explică textul din Evanghelia după Matei 5/13: Voi sînteţi sarea pământului. CEILALTI AU PIERIT (subl. Without salt. Fiziologia nu se născuse.

cantităţi suficiente de sare pentru ei şi pentru oi. păstorii luau cu ei sarea trebuincioasă pînă la revenirea în Carpaţi.Cu mult înainte de articolul menţionat (6). de unde primăvara turmele reveneau în Carpaţi. ìn timp ce nevoile de Na ale organismului nu pot fi asigurate prin alimentatie. leagănul civilizaţiei europene. deşi se găsesc în cantităţi mici sau foarte mici în organismul uman. dar ajungînd în unele cazuri şi 1/100 sau chiar 1/200. cantităţile de K conţinute sînt de cca 2-3 ori mai mari decît cele de Na. ciobanii carpatici duceau cu ei. inclusiv omul.Am reţine atenţia asupra unui fapt deosebit de important pentru istoria Europei care n-a fost încă menţionat: au existat sălaşe ale păstorilor valahi în spaţiul din Nordul Mării Negre. şi nu era posibilă. Concluzia: cantitatea de K de care organismul are nevoie se obtine din alimentele ingerate. în realizarea şi păstrarea tonusului. urmatã de America de Nord.6% din masa corpului (un corp de 70 kg conţine cca 245 g K (0. puţin) anorganice care. o transhumanţă inversă. în transhumanţă. inclusiv a celui cardiac. sînt indispensabile pentru realizarea funcţiilor vitale minimale ale organismului. cel Carpatic. la iernatic. înainte de stabilirea unor drumuri ale sării. nici animalele lor nu puteau dăinui. acelaşi raport variază în genere de la 1/2 la 1/4-1/5 în favoarea potasiului. cît şi calitatea sării şi mai ales prezenţa unor masive de sare la suprafaţa solului (Fig. Na putînd reprezenta 1/10 faţă de conţinutul de K. în solniţa Europei. în Carpaţi. partea de fiziologie a nutriţiei pentru o enciclopedie practică de artă culinară (11). în Spaţiul Carpatic. Cel mai bogat continent ìn resurse de sare ste Europa. pe măgăruşi. ca să le ajungă pînă-n primăvară.Încă din Neolitic în curtea fiecărui ţăran exista un bolovan de sare pe care. În toate spaţiile circumcarpatice menţionate mai sus nu există sare la suprafaţă. ocazie cu care ne-am încredinţat de rolul covîrşitor al celor 15-16 oligoelemente (oligo = oleacă. singura sursă de sare la suprafaţă în tot spaţiul transhumant pericarpatic. Fig. pînă la Marea Egee şi Marea de Marmara.15%). la fiecare plecare.România este spaţiul cel mai favorizat de pe glob.7 din cartea amintită (11) noi am pus K şi Na pe două coloane alăturate astfel că se observă uşor că. În Europa nu a existat decît un singur astfel de spaţiu.35%) şi 105 g Na (0.Între celelalte. pînă la Marea Adriatică.Fãrã o alternativã la aceastã situatie limitã. viaţa de tip uman nu a putut apărea decît într-un spaţiu cu surse de sodiu la îndemână. la lapte şi produse lactate. În tabelul 2. luându-şi raţia de sodiu pe care le-o cerea organismul. ar fi fost sortite disparitiei. în colaborare. 2). fără ele viaţa de tip uman nu este posibilă. pentru că nimic nu putea veni din zone fără sare. Însă. unde. Cele mai dezavantajate continente sìnt Asia. a tuturor muşchilor. toamna. vaca. la produsele cerealiere. încă în Mezolitic. din aceste zone adiacente spre Carpaţi. 2 ? Pe muntele de sare de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei) Ca un corolar al fiziologiei umane. Cam acelaşi raport se regăseşte şi la peşti şi alte vietăţi acvatice etc.0.Nu există. disproporţia dintre Na şi K este foarte mare. pînă la revenirea acasă. cu circa 166 . mamiferele superioare. la carne şi produse din carne. noi scrisesem.Oaia a fost domesticită. Concluzia: deşi ponderea Na şi K în organismul uman nu reprezintă mai mult de 0. îl lingeau. în Iliria şi Panonia. la păstrarea echilibrului acido-bazic. Africa si America de Sud. oaia etc.5 . pînă-n Caucaz. sodiul (Na) şi potasiul (K) sînt implicaţi în metabolismul muşchiului inimii. legume şi fructe. atît în ce priveşte cantitatea de sare. la realizarea presiunii osmotice intraorganice etc. de aceea. pentru aprovizionarea continuă cu sare. nici oamenii. Când plecau în transhumanţă cu turmele de oi. Alternativa au reprezentat-o depozitele de sare gemã. prin rolul lor în producerea excitaţiei neuromusculare. când sentorceau de la câmp. în Peninsula Balcanică.

consumul de sare ar fi jucat un rol important. I. Pentru animale sînt necesare: 10-30 g/zi de vacă care de lapte (în ultima vreme se preferă furaje sărate). în aria Culturii Cucuteni (mileniul IV î.10 000 ani în urmă. 3-20% la legume murate. pe teritoriul comunei Bugiuleşti. 7) arată: Sarea a fost dintotdeauna folosită de om în alimentaţie. Între toate zonele lumii.De asemenea. c o i n c i d e p î n ã l a i d e n t i t a t e c u r e l a t ã r i l e l u i H e r o d o t (sec.Începînd din mileniul VI î. Dardu Nicolăescu-Plopşor. Dardu Plopşor continuă: Asemenea constatări au îndemnat o serie de cercetători să avanseze ideea că. 56. 25 g/zi la adulţi. în punctul numit Valea lui Grăunceanu. de calitate deosebită. faptul că aşezările omeneşti cele mai vechi se regăsesc. are loc o explozie demografică.2 000 000 ani au fost descoperite în Spaţiul Carpatic. 7-15 g/zi de oaie.5% sare la unt şi margarină. mari cantităţi de sare erau folosite pentru conservarea alimentelor. 1. sub forma unor munţi (dealuri) de sare.n) care. referitoare la aşezările umane d i n C a r p a ţ i. cu găleata. uşor de exploatat.P. În afara acestor peste 300 masive de sare.e. Această menţiune a regretatului Dardu Nicolăescu-Plopşor. neapărat cu samarii doldora de sare cărată pe măgăruşi. dintr-o slatină. în lucrările de specialitate: 1g/zi la copii sub un an. s-au descoperit cîteva izvoare de apă sărată. apă sărată. Razelm. între aşezările neolitice de la Tîrpeşti şi Tolici. în pădurea Toliciului. V î. Comunicate şi atestate la diverse congrese internaţionale.În industria alimentară se folosesc: 2-2.Dependenţa de sare fiind fiziologică. În practică rezultă o cantitate medie de cca 7. nu trebuie să mire că cele mai vechi urme materiale (diafize de tibie şi de femur aparţinînd unui hominid) de acum cca 1 800 000 . 10 g/zi la cei între 1 şi 14 ani. de regulă. Necesarul minim de sare este stabilit astfel. într-un interviu (v. 10-30% pentru conservarea peştelui etc.n. 1-2/1992. Pentru surse a se vedea Revista "Getica".Eminentul antropolog român Dr. Lacul Sărat etc. cunoscute şi folosite încă în Precucuteni III. Spaţiul Carpatic reprezintă un astfel de loc priviligiat natural. de către antropologii români Constantin şi Dardu Nicolăescu-Plopşor. judeţul Bacău. prepaleoliticul. dar şi în Cultura Criş (cca 5000 î. Din cifrele de mai sus (12) rezultă că pentru existenţa fizică (!) a oricărui grup uman sînt indispensabile mari cantităţi de sare.e. în cea mai timpurie etapă din istoria omenirii. după unii oameni de ştiinţă.). 5-10 g/zi porc etc. ?Magazin? nr. cele mai vechi urme de vieţuire umană.75-3. din perioada de început a procesului de hominizare.În interviul citat.În acest context. p.Cifrele medii de consum de sare variază de la ţară la ţară. Voiteşti.n. astfel că oamenii au trebuit să se răspîndească. pînă la apariţia frigiderelor. Spaţiul Carpatic se bucură de cea mai mare densitate de resurse de sare: peste 300 masive de sare. 1.5 kg/an. la început. în zona temperată. în comuna Pietricica. unele fiind chiar la suprafaţa solului. la muncă uşoară..25% la brânzeturi. a făcut ca această răspîndire a 167 .persoană. aceste decoperiri ar putea reprezenta prima staţiune australopitecină descoperită pe continentul european. iar apoi o înmulţire permanentă a populaţiei. Descoperiri asemănătoare s-au făcut şi în alte zone ale Culturii Cucuteni. în Cartea IV § CLXXXI .). pe malul Lacului Getic. în copilărie.5-2% la legume conservate.CLXXXV. pe văi şi NUMAI ÎN APROPIEREA IMEDIATÃ A UNOR MASIVE DE SARE. şi 35 g/zi la muncă grea. p.Mama noastră ne-a spus că. 1920) şi numeroase lacuri sărate (Amara. naturală. 33 din 13 august 1983. după primul război mondial. luau. în procesul evoluţiei hominizilor spre om.n).Într-adevăr. pomeneşte diverse populaţii vieţuind lângă un deal de sare şi un izvor de apă. să trăiască şi în zone lipsite de zăcăminte de sare.Viaţa umană nu a putut apărea decît într-o zonă cu sare la îndemână. judeţul Vâlcea.e. trebuie reţinut că. O dovadă indirectă a acestei supoziţii o constituie. de unde s-a răspândit prin astfel de pendulări periodice. situate pe ambele versante ale Carpaţilor. în Spaţiul Românesc se mai găsesc peste 3 000 de izvoare sărate (Dr. cu care găteau mâncarea. 2-6% la mezeluri şi carne conservată.e.

Este vorba de un jurămînt sacru! În Căluş. într-un proces. ne referim la cele care ne-au lăsat menţiuni în acest sens. ca aliment de strictă necesitate. alimentaţia. monedă de schimb. englezi. pînă de curând. Din această situaţie s-a născut expresia a fi (prea) sărat = a fi (prea) scump. la 19 iunie 1993). avem expresia dacă se varsă sare iese ceartă. ne vorbesc documentele de diverse feluri. aşa-zisele fructiere dacice nefiind altceva decît recipiente rituale pentru sare.odată ce a jurat pe acestea . Căluşul. la Români. 247. în existenţa sa. un ritual preistoric atestat numai în România. milenii în şir. dintre produsele care se aduceau ca daruri la altarele diverselor divinităţi. în mod natural.C. De aici totul. p.Asupra însuşirilor mitice lucrurile sînt neîndoielnice. Ca specia să subziste trebuie ca inşii care o compun să-şi asigure.{. secară.Două forţe ocîrmuiesc lumea: Foamea şi Dragostea (Schiller). din ce în ce mai depărtate de sursele de sare. constatăm că numeroase popoare europene. 46) scrie: Jurămîntul (românilor) se depune pe AP|. simbolurile ei. directe. În antecedentele sale omul a depins de natură şi a colaborat cu ea. sarea făcea parte. de Spaţiul Carpatic.Fiind un produs de mare preţ. reprezenta o constantă existenţială care-i jalonează insului şi. ovăz. comunicare prezentată la S. natural.). spre nord. în unele zone. deoarece se ştie că românul . seminţe. radial. în anumite zone. 245. şi numai la Români. Ehrler (13. la apariţia aşa-zisei societăţi de consum. moaşa oricărui act conştient din lunga istorie a umanităţii. p. tot scenariul de desfăşurare al acestei evoluţii îşi are temeiul în condiţiile mai uşoare. Nimic nu se făcea fără rost în momentele de început ale existenţei umanităţii ca şi pe tot parcursul evoluţiei sale. Aşa s-au dezvoltat străvechile drumuri ale sării care pleacă din Carpaţi. De aceea. niciodată porumb (Ion Ghinoiu. la Geţi. iar omul era format şi pregătit pentru lupta zilnică a vieţii. unde a şi rămas o arteră care poartă numele Drumul sării. numai produse simboluri ale alimentaţiei .J. mai favorabile pentru viaţă oferite. scandinavi). P#INE şi SARE (subl. mei. azi. ns.îndură mai degrabă tortura şi îşi dă viaţa decît să declare ceva sau să-şi trădeze complicii. spre vest.ale Spaţiului Românesc: DROB DE SARE. traversa Dunărea şi ajungea pînă la Bosfor. în Cercul sacru se depun pentru a fi vrăjite de Căluş. sarea era scumpă. îşi revendică originea Carpatică (spanioli. Bibliografie 168 . francezi. spre est. datorită comerţului cu sare şi a purtat războaie ca să nu piardă monopolul comerţului cu sare. în semn de prietenie şi de ospitalitate.Dardu Plopşor susţinea că. trecea prin Bucureşti. decurgea şi se înfăptuia sub imperiul necesităţii. 376. 19. Pe măsura îndepărtării oamenilor de sursele naturale de sare ia naştere un comerţ deosebit de prosper cu sare. pentru vindecarea unor boli (14. una din acestea fiind aceea că a reprezentat. el însuşi. danezi. J. viaţa. dragostea a speciei. în toate direcţiile: spre sud. GETICA. justificată numai de raritatea şi preţul ridicat al sării în acele timpuri. iar pentru altele. referitor la un bun.Transportul la distanţe din ce în ce mai mari nu era scutit de dificultăţi şi de pericole. aşa după cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. Viaţa nu era uşoară. 388. o datină multimilenară în legătură cu o zeitate zoomorfă (CALUL). De asemenea. 384. ale condiţiilor minimale de existenţă.Un astfel de drum pornea de la salina Slănic. sarea era considerată ca având însuşiri mitico-magice. 84. Rolul sării în istorie a fost crucial: Veneţia s-a dezvoltat. Foamea era condiţia de existenţă a insului.populaţiei să fie condiţionată de asigurarea aprovizionării continui cu sare a populaţiilor care roiau din Spaţiul matcă.Ca simboluri ale alimentaţiei. 393). existenţa individuală. 202.Aspectul magic este foarte răspîndit: sarea se foloseşte în diferite descântece şi în talismane. speciei. de la naştere la mormînt. dar numai din plante care cresc în Spaţiul Carpatic din străvechime: grâu. riscuri care trebuiau plătite. De aceea. De-a lungul acestor drumuri au apărut noi şi noi aşezări omeneşti. în primul rând. o marfă. orz. ca o Roză a vînturilor. indirect. iar Londra şi Hamburgul s-au dezvoltat în legătură cu comerţul cu sare. solniţa Europei. la-nceput. oaspeţii dragi erau şi sînt primiţi cu pâine şi sare.Când. dacă nu găsim arătări ale lor. ajungînd în unele momente.

14 Candrea. september 1977. La science du langage. Paris. Ed.S. Le sel. 1895. 439 p. 1977. 478 p. Vigot Frères. Călători străini despre ţările române. 2 Taylor. Paris. 169 . 396 p. Octave Doin. 1968. 1982. Gabriel et al. 1949 8 Mollat. 464 p. 3 Müller. Le rôle du sel dans l'histoire. 9 Young.1774. Meridiane. 11 Gheorghe. ap. Ed. 4 Weismantel (von) Erasmus A. C. Isaac. I. 296 p. Max. Mică enciclopedie practică. vol. Ruth and Murray. Casa {coalelor. Ed. Scurtă descriere a ţinuturilor Moldovei. 1983 5 Gimbutas. Ceres. 1971. 1989. Larchmont Books. 6 Revista "GETICA". Ed. 3. Paris. 1982. 152. vol. 13 Ehrler. Arta culinară. Les peuples Aryens d'Asie et d'Europe. 208 p. Ed. Minerals. PUF. Frank. the essence of life. nr. Timişoara. L'origine des Aryens . 530 p. Salt. 1-2/1992 7 Stocker. Cercetarea exploatarea şi valorificarea sării. kill or cure? N. Facla... 334 p.S. Michel (Edit. M. Durand et Pedone Lauriel. Civilizaţie şi cultură. et al. 1944. Jean. 1908. Marija. Gordon. Paris. Paris. 332 p. 1867. (Traduction de l'anglais). VIII. 12 Atudorei.1 Zaborowski.Y. ESE. In: "National Geographic". A. Folclorul medical român comparat. J. PUF. 10 Adams.A. nr. Banatul de la origini pînă acum .J. 370 p. Tehnică.).

Bazinul CARPATIC SPAŢIUL CARPATIC . 1999 ) Gabriel Gheorghe [2] Pentru că. eu mă voi mărgini la a vă prezenta impresionantul volum al eminentului profesor al Universităţii din Budapesta. CIVILIZAŢIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BAZINUL CARPATIC. Mihai Ungheanu. între care câteva sute ar fi de origine maghiară. A magyar szókészlet Román elemeinek története (Istoria elementelor de origine română în vocabularul limbii maghiare) [3].ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI EUROPENE ? [1] ( Comunicare prezentatã la Simpozionul Academiei Române. după care mă voi opri asupra altor aspecte din tematica simpozionului. 170 .12 0ct. domnul Prof. numeroase cuvinte sunt considerate de origine străină. În dicţionarele româneşti. ieri. a expus deja o serie de aspecte privind elemente lexicale ale limbii romăne prezente în limba maghiară. Ferenc Bakos. Dr. Bucureşti. aspecte-argument ale ipotezei privind Spaţiul Carpatic ca loc de început al civilizaţiei europene. în comunicarea domniei sale. 11 .

Noi ne îndoim că Al. elveţian. pag. astfel că. fără nici o cercetare obiectivă. în Germania. numai erori.ideea apariţiei românilor în Ardeal abia prin sec.nu există nici măcar un cuvânt de origine maghiară. Această opinie ne-a fost sugerată şi de faptul că. Al. a fost adus de domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774 . aşa cum am spus. evidenţiate şi înlăturate definitiv din circulaţie de către descoperitorii lor. 301 din Dicţionarul său. caracterizată printr-o etichetă pretenţioasă şi strictă [6]. Revenind la cele 589 de ?ungurisme în limba română?. F. Aceste erori trebuie.Roesler.1782). Acest Sulzer.. Aceasta rămâne ca o datorie pentru viitor a istoriografiei române. Cihac cunoştea destul de bine româna ca să fie îndreptăţit să încerce să întocmească un dicţionar etimologic al limbii române. într-o limbă de largă circulaţie. după care a fost trimis la familia dr.21 %). scrie: deşi a fost în contact cu atâtea limbi străine. 1879 . Iacob Cihac.. fiind căsătorit cu o săsoaică din Transilvania. instrumentul principal de lucru la Institutul de lingvistică din Bucureşti. istorigrafia română nu a realizat o lucrare convingătoare. o translare la limba română a unor opinii ale lingviştilor apuseni referitoare la limbile europene occidentale. sud-dunărene. care să trimită definitiv la lada de gunoi a istoriei schimonosirea pamfletară a lui Sulzer . ele sunt o născocire a lui Al. de peste 120 ani. care nu era boieroaică. . neprecizate. Bucureşti. adică în româna standard . fiu adoptiv al dr. nu era primit la petrecerile Curţii. pentru a înfiinţa în @ara Româneacă o Academie de Drept.) [5]. ceh. Bakos. deci din turcă. ofiţer austriac.73 %). conform lucrării prof. Sulzer ajungând doar preceptor al fiilor domnitorului.un simplu act de răzbunare. scrie: puţa = parties naturelles de l?homme et de la femme. deci din bulgară etc.este o mare cacialma care reprezintă. Sulzer a n ă s c o c i t şi formulat . Academia de atunci l-a ales membru de onoare. fără să aducă nici o dovadă pentru simplele sale declaraţii privind cuvintele româneşti pe care el le consideră ca împrumuturi din graiuri străine. Excelenta cercetare a lui Ferenc Bakos din lucrarea citată la începutul expunerii noastre.86 %). A fost ignorat Franz J. ns. deci din ungară. un duşman al poporului român. de regulă istorici.. un simplu meditator. de altfel. în imense perioade de timp. În cecetarea sa. s-ar găsi 965 de cuvinte turceşti (16.XIII. ceea ce reprezintă o eroare gravă. pentru care. Cihac . însă.. (limba română) n-a împrumutat nimic de la ele. de pildă. pentru ştiinţă poţi merge liniştit la cimitir. şi.Dictionnaire d?éthymologie daco-roumaine. Al. Pe de altă parte. dar şi de aplombul cu care afirmă apăsat. ? sans doute?. în vol.de râsul curcilor ! . Lucrarea lui Al. Vorba lui Nietzsche: intelectul uman a produs. II la Berlin. . Sulzer.aceea vorbită de toţi românii . în ultima sută de ani. 171 . şi din ungară. menţionate de Sextil Puşcariu. ceea ce l-a supărat şi mai tare. Cihac.. 1870 şi vol. Bakos dovedeşte. de fapt. în limba română. Ca atare. vol I la Frankfurt am pe Main. nu există un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (subl. polcovnic în armata rusă. din răzbunare. Iordan. forţat de un minim de respect faţă de el însuşi.. La finele lucrării noastre se găseşte un extras cu aproape 300 de cuvinte ungureşti de origine română. dar. supus german. posesor de moşie la Teţcani. şi în turcă. venind din zone. Este locul aici să arătăm că Sulzer este.Sextil Puşcariu [4] afirmă cu candoare că. XII . a fost interzisă în lumea lingviştilor români de către I. 50 cuvinte albaneze (0. Din păcate. Cihac. a trăit la Iaşi numai până la vârsta de 8 ani. prof. care. Iacob Cihac. acuzat de malversaţiuni financiare în dauna statului. realitatea că circa 2 300 cuvinte româneşti au pătruns în maghiară. după 15 ani de lucru. 589 cuvinte ungureşti (10. ?Metoda? lui Cihac a fost: . II. Cu o astfel de metodă. printr-o analiză istorică riguroasă. unde vorbea numai nemţeşte. ceea ce nu s-a realizat. Graur şi Al Rosetti pentru că punea în lumină absurditatea rămânerii la aşa-zisele etimologii ale lui Cihac. autorul aşa-zisei ?teorii? a lui Roesler . şi în bulgară.

ns. nu există în Europa altă istorie decât aceea a Spaţiului Carpatic. se pare.n.e.c. acum 7 000 ani. cele mai vechi 172 . întocmeşte harta de mai jos. căci. Tucidide (c.n. Că elenii sunt plecaţi din curbura carpatică rezultă clar şi din cartea lui Pierre Lévęque [11].) scrie: Aşa numita Elada nu pare să fie locuită statornic de mult timp. [12] Menţiuni similare cu ale prof. Mommsen [10] ş. nu pot schimba realităţile dobândite în sute de ani de cercetare. Deşi Marija Gimbutas include şi Spaţiile Grecesc şi Italic . presque tout ce qui précčde la conquęte romaine fait partie de la préhistoire (p.După cum se vede pe acestă hartă. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. în epoca bronzului. pentru că zona nu are sare). în neolitic. 26) (subl. un nouveau flot d?envahisseurs. scrie în 1939: a.e. profesor la Sorbona.probabil. issus apparement de régions pannoniennes.Este dureros că nu ne cunoaştem şi nu ne respetăm istoria. pe baza lecturii cărţilor vedice. Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa. Ces peuples incinérants connaissaient l?usage du fer (p. Câteva descoperiri timide din ultima vreme. mai ales secolul lui Pericle şi cele care i-au urmat) .aici greşeşte. 460 . toată Europa. Dar cel mai complet cadru al determinării spaţiului în care s-au format arienii (indo-europenii) a fost realizat de savanţi de la Universitatea din Cambridge. Dl. Lefčvre. intitulată Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei sale expansiuni. profesoară la UCLA (Universitatea Californiei.n. nici Spaţiul Italic nu au neolitic (A. nu există urme de locuire decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic. nereprezentative. mileniul V î. Germania şi alte descoperiri în care lipsesc din perioada respectivă atât scheletele cât şi olăritul. din Los Angeles). 25) se prezintă harta intitulată Grecii în plin marş.). alta . Anglia. Dinu Giurescu ne îndeamnă la TV să renunţăm la istorie. 6) (subl. pe baza strălucitei civilizaţii elene de mai târziu (mileniul I î. 5) etc. déborda dans l?Italie du nord. Piganiol se găsesc şi la A. în care figurează două ipoteze privind originea grecilor: una .). 396 î. în cea a fierului. în calcolitic. Fig.din Spaţiul Carpato-danubian (p. se puneau bazele civilizaţiei europene. Le reflux des populations d?Illyrie dans la péninsule italienne est attesté soit par la légende soit par la linguistique (p. Jean Laumonier şi alţii.Vers l?an 1 000. restul Europei este o imensă pată albă. mileniul al V-lea î..e.a. Marija Gimbutas [8]. că a renunţa românii la istorie înseamnă a priva de lstorie. 4). ignorând.) Acesta este adevărul şi el apare limpede şi la ceilalţi savanţi ociidentali pe care-i vom invoca: în timp ce în Carpaţi. până către epoca fierului.e. până către această epocă. restul Europei se găsea în preistorie. A. pe baza descoperirilor arheologice făcute în diverse ţări de pe continentul european. Jardé [9]. André Piganiol [7].din stepele nord-pontice (ipoteză eronată. IX). pentru că nici Grecia continentală.n. ns. în care (p. Pour l?Europe (sauf les Balkanes). Mais le point de départ de la civilisation de toutes ces contrées doit ętre cherché au nord de la péninsule balkanique (p. ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri. De altfel.

oaia. Vedele nu sunt create pe pământul Indiei. Analizând fauna şi flora descrise în Vede. 68) Arienii primitivi trăiau în zona temperată. arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus ? Există. mesteacănul. cum se reflectă ele din limbă. Aceeaşi idee o găsim în ediţia Marabout Université a Cărţilor Vedice : nici o urmă atribuibilă arienilor n-a fost găsită pe solul Indiei. după cât se pare. ci în Spaţiul Carpatic. temeiurile. Întocmind. un criteriu pentru regândirea istoriei [14]. De ce în Spaţiul Carpatic şi nu în altă zonă ? Marija Gimbutas chiar se întreabă: nu ne este clar ce a determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene.. p. cămila şi elefantul. mai puţin sigur. deci. salcia. Deci. continuă prin Asia Mică. Nu există o zonă care să împlinească aceste condiţii în câmpiile din Nordul Europei. Pentru a ajunge.monumente literare ale umanităţii. după toate aparenţele. se pare. nu cunoşteau măgarul. după Universitatea din Cambridge. Această realitate o arată şi J. Deci. pentru că. porcul şi unele specii de cerb. una din cele mai mohorâte regiuni de pe faţa pământului... Cetatea Carpatică face parte din zona estimată de către Universitatea din Cambridge. nici olărit. la altitudine. anumite specii de conifere şi. grâul le era familiar. la sud de Balcani. să fi îndeplinit acest rol. Din aceste date. nici arme.La această chestiune noi am dat un răspuns bazat pe natura lucrurilor. câinele. chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi. calul.am observat că. .tabel publicat într-o mică enciclopedie [15]. sterilitatatea mai multor zone. nimic care să ilustreze Vedele. dar nu leul şi tigrul. putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi raţa.. de care avem cunoştinţă noi). sunt mult mai numeroase. întrucât nici flora. posibil teiul şi. ^i mai puţin probabil este Pamirul. Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul. în Prusia. 1922) au ajuns la următoarele concluzii (vol. un tabel cu factorii nutritivi prezenţi în alimentele cunoscute . autorii lucrării The Cambridge history of India (8 volume. cu circa 20 ani în urmă. ca loc de formare a populaţiilor ariene. nici bijuterii. eventual. În timpurile străvechi. astfel încât să poată fi acceptată de toată lumea ştiinţifică contemporană. Nu este probabil ca ? Asia Centrală. se poate formula ipoteza de travaliu că civilizaţia Europei a început în Spaţiul Carpatic. ambele exprimate în mg pe 100 g de aliment. După câte ştim. până în Crimeea şi. o singură astfel de arie în Europa. şi. considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor. ulmul. Nehru [13]: Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei. pe baza menţiunilor din Cărţile Vedice.. Ei au adus ideile lor . se pare.. Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca. necesare turmelor şi cirezilor. trebuie să fi locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg. Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu păstoritul. de acolo. nu sunt caracteristice acestei zone. la vest de către Alpii Austriei şi Bđhmer Wald. ar fi un fenomen mai recent. Articolul a fost imediat reprodus în SUA (Zoom). după cât se pare. potrivite culturii grâului şi păşuni bogate. este posibil să localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi ? Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India. 68)Se constată că. în timpurile primitive era o ţară acoperită de păduri. aquila (uliul). I. după datele succint prezentate (în realitate argumentele. care să aibă şesuri calde. strâns legate una de cealaltă. cu spirit critic. fără putinţă de replică.. p. Dintre păsări. Acest răspuns a fost publicat sub forma unui voluminos articol bilingv (română / engleză) intitulat Sarea. 173 . fagul. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm măcar pe cele pe care le-am identificat. uneori potasiul întrecând de câteva sute de ori prezenţa sodiului. ulterior fiind publicat şi în Munţii Carpaţi. Cea mai familiară pasăre răpitoare era... prezenţa sodiului (Na) este foarte redusă în raport cu cea a potasiului (K). După toate probabilităţile erau sedentari. în acelaşi timp.. în care primele capitole se refereau la Alimentaţia raţională . în întregime. cum presupun primii investigatori. teorie ştiinţifică această ipoteză are nevoie de studii şi cercetări care să-i verifice şi să-i argumenteze. toate de sorginte apuseană. anume aria delimitată la est de Carpaţi. în legume şi fructe mai ales. nici fauna.Lupul şi ursul erau cunoscuţi. cunoşteau cu mare certitudine stejarul. şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (38.

136) În Spaţiul Carpatic nu se vor găsi niciodată astfel de menţiuni.. îl lingeau când reveneau de la păşunat. unicul furnizor de sare pentru populaţiile care au hălăduit sau au locuit pe aceste teritorii. credem).inclusiv inima . nu au strop de sare.133) (b) . paralysis. şi nu numai întrun aşa-zis Bazin Carpatic. organismul intră în convulsii. (?În America timpurie se ştie că ierbivorele străbăteau sute de mile ca să lingă sare ?) (p.Această observaţie ne-a condus la un studiu de durată privind consecinţele acestui fapt. De asemenea. iar.Sodiul (ca sare) reprezintă o condiţie naturală extraistorică..are influenced by Na and K (?Toate felurile de muşchi . dar fără care desfăşurarea istorică nu poate fi explicată.In early America.rezidă în faptul că nici una din ţările ale căror limbi ar putea concura la studierea şi lămurirea ipotezei menţionate. (2) .including the heart . dificultatea principală . dar. în acest moment. Franţa nu era francofonă decât în proporţie de cel mult 12 %. sunt necesari foarte mulţi ani de muncă (cel puţin câteva zeci. la 1790. situaţie unică în tot arealul euro-asiatic. s-a găsit un drob de sare pe care vaca.Iată de ce nu există un singur popor european care să nu fi pornit din Carpaţi sau care să nu fi trecut prin Carpaţi. cu un secol mai 174 .Panonia.Articolele despre importanţa covârşitoare a sării în istorie. se ştie. care ne lipsesc. cu numeroase instrumente de lucru. se scrie limpede că.?) (p. 134) (c) . Pentru cercetarea în continuare a ipotezei formulate.Without salt the body goes into convultions.În Istoriile limbii franceze.. apreciem. dealth.All types of muscles . Ceilalţi au pierit. Pentru că lucrările americane sunt la modă. În plus. noi am publicat bilingv (franceză / română) un articol însumând circa 60 pagini [17]. să cităm trei menţiuni: (a) .. În sprijinul acestei ipoteze. de-a lungul istoriei. din punctul nostru de vedere. capra . pentru că timpul nu ne îngăduie să poposim mai mult asupra acestui subiect specific carpatic şi specific european. în curtea fiecărui ţăran. ne oprim aici. se găsesc 300 de masive de sare la suprafaţa solului. conţin aspecte mai multe şi motivate mai riguros ştiinţific. atât a omului.Ca un corolar. ceea ce arată prezenţa sării la suprafaţa solului în tot Spaţiul Carpatic (Spaţiul românesc). oaia. (?Fără sare. pentru că sare la suprafaţa solului se găseşte peste tot.Dacă pentru franceză lucrurile s-au putut foarte sumar studia datorită existenţei unor texte de aşa-zisă franceză veche. să cităm din două referinţe americane de prestigiu: (1) . în Spaţiul Carpatic se găsesc 2 000 lacuri sărate. Spaţiul Carpatic fiind. dat fiind că. nu au înregistrat cuvintele idiomurilor populare vorbite de populaţiile care au locuit în aceste spaţii în diverse perioade de timp. moarte?)[16]. limba română s-ar putea să fie ceea ce savanţii numesc cu un apelativ generic indoeuropeana comună. Iliria. iar. Spaţiul balcanic etc. Pe ambele versante ale Carpaţilor. only those humans survived who could carefully conserve enaugh sodium for good health the rest perished (?După multe generaţii. herbivorous animals were known to have walked hundred of miles to salt licks . încă din neolitic. pentru celelalte limbi europene nu se dispune decât de texte din perioade mult mai târzii.sunt influenţate de Na şi K?) (p. pe care noi nu-i mai avem la dispoziţie.Over many generations. inima.Din volumul Minerals: Kill or cure de Ruth Adams şi Franck Murray. paralizie. din secolele IX XV. cât şi a animalelor nu funcţionează fără Na şi K. pe care le-am publicat atât în ţară. această temă este. astfel că. cât şi în străinătate.ni se pare . numai acei oameni au supravieţuit care au putut să-şi conserve destul sodiu pentru o bună sănătate. sortită să rămână la stadiul de ipoteză.

care să poată fi luată în seamă şi. iar pe conducătorul ungur.europeni.955 e. Ferenc Bakos a comentat: în faţa unei judecăţi de acest fel. Horka Bulcsu. un secol mai târziu. al cărei scop era distrugerea Ungariei. se bate cu garnizoana germană a Rodnei şi îl ia ca ghid pe contele Ariscald cu 600 soldaţi germani ca să-i conducă pe tătari la Oradea şi Pest. vreun act de opunere al statului maghiar faţă de invadatorii tătari pe teritoriul Transilvaniei. în Istoria Românilor [18] scriu. de altfel). omoară 6000 de creştini. afirmaţie la care prof.C. Szilagy şi Ronay Jenö. şi ca înfăţişare şi ca sânge. evident.) poate să se datoreze faptului că ?românii obişnuiau să bea mult lapte de oaie. a istoriografiei maghiare. ştiinţa nu are nimic de spus (subl.) .).Aceasta ar însemna că. s-au scris cronici tătărăşti şi patru cronici maghiare cunoscute: Rogerius (Carmen miserabile). are loc marea năvălire a tătarilor. Dar. apărută sub auspiciile Ministrului Culturii şi ale Academiei din Budapesta .compendiu în limba franceză al Istoriei Transilvaniei (în maghiară). căci cuprinde multe falsuri.Armata lui Cadan ajunge la Bistriţa. îl spânzură imediat pentru că era botezat la Bizanţ şi aşa îi putea răpi presupusa putere vindecătoare datorată apartenenţei sale la Biserica Răsăritului . este imposibil datorită nemenţionării în scris a unor liste cu cuvintele şi semnificaţiile graiurilor populare.nu se ştie cum . din numeroasele care ne stau la dispoziţie. devin . la Cluj. care. nu este măcar menţionată în carte. după istoriografii maghiari.n. deşi de la această dată . n.ns. azi dispărute. .nici unul din alcătuitorii acestei opere nu a ?auzit? măcar şi. Jesús Pardo. nu istorie sine ira et studio (Tacit).. primul român membru al Parlamentului European) scriu istorie după interese politice. o adevărată minune !!! C. stăpânirea regilor arpadieni se stabilizează în Transilvania. spre ilustrare. Se menţionează că armata lui Cadan pătrunde în Transilvania prin pasul Rodna. Pentru că am depăşit cu mult timpul acordat prezentării comunicării.. În nici una din aceste patru cronici maghiare. ca să se ajungă la graiurile vorbite pe teritoriul Franţei (ca şi pe teritoriile altor @ări.n. Să dăm un exemplu. nu se menţionează nici o dată prezenţa vreunei statalităţi maghiare. la 1241 . afirmă că unele din cauzele incredibilei creşteri a populaţiei româneşti în numai şase secole. din bună voia Duhului Sfânt. or. cu bufona lor istorie neistorică ( Gustav Pordea. la care ne-am referit mai sus. în Transilvania ar fi existat o stăpânire maghiară. căci ungurii. ns. ns. despre care unii din colegiii săi unguri spun că se lasă prea des purtat de sentimentele lui naţionaliste. operă a unui colectiv de profesori şi istorici. vă mai reţinem atenţia doar asupra încă unui aspect de istorie a Spaţiului Carpatic : istoriografia română reproduce prea uşor afirmaţiile istoriografiei maghiare privitoare la Spaţiul românesc. după cel uman.înainte. acest procent era şi mai mic.1242.în care Otto cel Mare nimiceşte oştile maghiare. eventual.asistăm doar la o schimbare de tactică. fie prin asimilare. Giurescu. între 1133 şi 1166.) În Histoire de la Transylvanie . Giurescu şi Dinu C. Györffy . că. Zalău şI 175 . Cu acel prilej. folosită. în relatările sale privitoare la discuţiile purtate cu diverşi istorici maghiari la Budapesta. scrie (vezi Convorbiri cu Transilvania. în a doua treime a secolului XII.pleacă criza de identitate a ungurilor aristocraţi : au venit în Europa ca mongoloizi şi. sau chiar mai puţin (una din legendele maghiare omniprezente în scrisul istoricilor maghiari. este acela care dă mai multă fertilitate (subl. p 187) : Campionul absenţei românilor în zona carpato-danubiană până după venirea ungurilor este profesorul György Györffy. nu de scop. dintre care vom da un singur exemplu: De vestita bătălie de la Lechfeld (955 e. Pauler Gyula. fie directe.

intră. de protocol . de voevodul Ardealului. care cade în luptă. şi D. arheolog Vasile Boroneanţ) şi nicăieri ?stabilizata stăpânire ungară a regilor arpadieni? (descoperită de istoricii români C. Despre unguri. pentru că nu se găseau atunci în Ardeal. la 1242 (se credea că se vor întoarce tătarii).De asemenea. condusă de Budzic. este distrusă. Posea (a cărui diplomă a fost descoperită de curând de dl dr. Se pare că şi ?stăpânirea regilor arpadieni? asupra Ardealului. A doua armată tătară.simţită prezenţa. după cronicile maghiare. 11-12 octombrie 1999. Academia Română şi Ministerul Apărării . Pentru că acolo unde erau . se bat cu o garnizoană germană şi cu armata voevodului român al Ardealului. împreună cu o parte din oastea sa. până la Cenad unde se-ntâlneşte cu armata lui Cadan. prin pasul Bran. Giurescu) nu-şi face măcar o dată. la Braşov. nici picior de ungur nu apare în Ardeal în timpul năvălirii tătare de la 1241-1242. publică facsimilul dispoziţiei unui general tătar. condusă mai ales de prelaţi catolici (li se dă numele). Dar.P. de la Rodna la Oradea. 176 . puţini. nici o vorbă. Sibiu şi. probabil.Oradea. printr-o sincronizare impresionantă. Posea sau Posa (român). de azi). să mai arătăm că B. cât mai ales la bătălia de la râul Sajo. distrug şi omoară creştini. Pentru prima dată se menţionează prezenţa ungurilor la Oradea. în pelerinajul său după retragerea tătarilor. Deci. Hasdeu [19] îl citează pe academicianul maghiar Jerney care. românii şi secuii au fortificat trecătorile Carpaţilor ca să împiedice sau să îngreuneze eventuala pătrundere a tătarilor în Transilvania.cronicile maghiare nu se sfiesc să-i menţioneze pe români. Făgăraş. în care se adresează saşilor să nu refuze moneda tătară de la secui şi vlahi (ex dictis Zychy et Blachy). este întâmpinată. venea tot de la Duhul Sfânt. în Ardeal.mulţi. unde . Gabriel Gheorghe ANEXĂ [1] Lucrare prezentată la Simpozionul: ?Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic?. la un cneaz (român). la 1 aprilie 1241.În tot parcursul de 400 km. Cârţa.C. câţi erau . Unii vorbesc de 60 000 morţi. Tătarii lui Budzic ajung la cetatea Cohalm (Rupea. ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind absenţa totală a ungurilor din Ardeal la 1241. alţii de 100 000 morţi dintre unguri.C. atât la Oradea. Rogerius chiar scrie că a fost adăpostit. la 1842. UNDE or fi fost ungurii stabilizaţi în Ardeal cu un secol mai înainte de domnii istorici Giurescu ?!? MISTER !! Vă mulţumesc pentru atenţie. cronicile maghiare nu menţionează nici o luptă între tătari şi unguri.armata ungară. responsabil peste un mare număr de case.scriu cronicarii ! . Două armate tătărăşti parcurg câte 400 km prin mijlocul şi prin sudul Ardealului. unde. pe valea Mureşului. relatată de istoricii Giurescu. Paulin de Veneţia scrie că. Bucureşti.

recunoscându-i-se contribuţiile ştiinţifice prin 2 premii naţionale în 1968 şi 1969. PUF.Istoria romană. 1997).î. lingvistică.a. VII. Premiul Academiei Române în 1990. cu cai foarte frumoşi. Două sute de călăreţi îmbrăcaţi în piei de tigru şi de leopard. Studiu comparativ. 1982. a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic. 1982. chiar literatură şi arhitectură (ex.1994. 1967.Geschichte des Transalpinischen Daciens. Clåes Rålamb. 1956. în 24 zile.e. vol. 77 177 . Bucureşti. Belgia) ş. 1986.1994). ]ntre 1957 . Moldau und Bessarabiens. 1939 [8] Marija Gimbutas . au venit în întâmpinarea oaspeţilor. Editura Casei Şcoalelor. Duh şi reverie. Bucureşti.Civilizaţie şI cultură.). A absolvit în 1949 Institutul de Petrol şi Gaze. Editura Academiei. p. Editura Politică. Bucureşti. (tradusă de M. Transilvania şi @ara Românească. 1920 [5] Franz Joseph Sulzer . 1941. în 1992 .Aventura greacă.La formation du peuple Grec [10] Theodor Mommsen .Critica stilului arhitectural modern. proiectant şi cercetător ştiinţific între 1949-1957 şi 1964-1989. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. pretenţioasă. Nehru . Pasionat. Membru în colegiul de redacţie al Revistei de etnografie şi folclor. 568 p. Meridiane.Războiul peloponeziac. lucrând ca inginer. paremiologie. ESE. Viena. [4] Locul limbii române între limbile romanice. La curtea domnitorului Constantin Şerban. [7] André Piganiol . a fost achitat în 1970. 1982. în care-şi face cunoscută o parte din studiile sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene. [6] La curtea domnitorilor valahi era o etichetă strictă. peste 80 mari articole în reviste româneşti şi occidentale. [3] Budapesta.Histoire de Rome. Astfel. realizând interesante contribuţii sub forma a 4 cărţi (Mitul potopului. de la Oradea la Dunărea de jos. vol. 1987 [12] Tukydides . fondează în 1990 Societatea culturalştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 . Walachey. Bucureşti. Jardé . 195 [11] Pierre Lévêque . diplomat trimis de Carol XII la Sublima Poartă pentru a încheia o alianţă împotriva ruşilor. Editura Meridiane.1978. considerând că ele se suprapun până către epoca a doua a fierului (sec.n. traversează. Arta culinară. Jakotă) [13] J. Ed.Descoperirea Indiei. p. secretar de stat care vorbea destul de bine latina. 41.[2] Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929. Mică enciclopedie practică. Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. ]nsă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei şi istoriei românilor la istoria Europei. a văzut: mareşal al curţii. p. coautor. I. cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere din revista GETICA. Paris. majordom. 560 p.. 1781. I. 1987 [9] A. etnologie. un capitol în Manualul inginerului petrolist (1958). face cercetări proprii multilaterale ample în istorie. Domnitorul i-a făcut cunoscut lui Clåes Rålamb dorinţa de a cumpăra (!) cinci sute de soldaţi suedezi etc. ]ntre 19571964 a fost închis. fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat. la 23 aprilie 1657. Bucureşti.

Dinu C. 830 p. Jurnal II. tom I. 1982 [16] S-a citat din articolul Salt the essence of life (?Sarea. sept. p.4.Alexander von Humboldt 5 L'histoire de l'humanité est celle de ses rêves.Getica.Istoria Românilor. 1992.88 [15] Arta culinară .Editura Albatros. 41 .Hasdeu . 381 [17] Gabriel Gheorghe .Mică enciclopedie practică. p. 1 .C. esenţa vieţii?) .Kendrick Frazier. pag. nr.National Geographic. 3 . p.Getica. [19] B.104 (?Româna străveche = indoeuropeana comună?) [18] C. 157 178 . 545 DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR Iordanes Feci quod potui. an nemenţionat. pag. Bucureşti. Giurescu.Roisel.P. Giurescu . 49 . "Science News". 1977.2.Istoria critică a românilor. Human Evolution.52 3 Istoria rasei umane este rescrisă cu noi procedee de stabilire a datelor şi cu descoperiri senzaţionale peste tot în lume. faciant meliora potentes STUDIU INTRODUCTIV de Gabriel Gheorghe 1 Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont. tom I. nr. L'idée spiritualiste. Bossuet 2 Se ştia de mult că istoriografia antică abundă în falsuri şi legende. iulie 1975 4 Capacitatea de a lămuri propria istorie constituie pentru fiecare popor piatra de încercare a maturităţii sale. p.[14] Gabriel Gheorghe .Mircea Eliade.

Evident. nici azi. dacă cineva. biologia.Rugăm pe binevoitorul cititor să aibă răbdare şi să critice sau să desfiinţeze afirmaţiile şi argumentele conţinute în acest studiu introductiv după ce l-a parcurs în întregime. metodele ştiinţifice de datare etc. se constată că nici unul din erudiţii autori ai acestora nu scrie.n. 1. fără origine cunoscută care. fundamentale pentru istoria românilor.O situaţie identică se întîlneşte referitor la istoria limbii române. astfel de informaţii. geologia. la noi. mai ales apuseni. cărora omul. au inventat un popor al goţilor. punîndu-ne cenuşă-n cap. pe care felul în care s-a scris istoria românilor nu le-a permis să o descopere. nu ne este cunoscut ca un istoric să fi analizat zisa confuzie şi să spună dacă ea rezistă chiar şi la o analiză critică elementară.2 După ce ne-am completat informaţia în acest domeniu de pe o arie mult mai extinsă decît cea folosită în mod obişnuit.Cărţile la care ne referim nu figurează măcar în bibliografiile tratatelor şi lucrărilor referitoare la istoria românilor apărute în ultimul veac. vom fi gata să facem nostra culpa. că româna este sau ar putea fi limba primordială a Europei. 1. concepţii şi interpretări subiective.) sperăm că se va ajunge să se pună punct unor păreri. argumente de logică ce nouă ni s-au părut de necontestat şi soluţii date de natură.Această tendinţă spre potrivire a lucrurilor pentru a deveni convenabile şi acoperitoare pentru idei preconcepute ale istoriografilor medievali. 1. lingvistica. că geţii (ca să folosim numele dat de greci) carpato-danubieni constituie poporul matcă al Europei din care.Din această constatare rezultă cel puţin o documentare deficitară a autorilor care au scris despre istoria românilor şi a limbii române. fie din interes. s-au desprins în perioade distanţate în timp şi spaţiu. date de necontestat oferite de ştiinţe apărute posterior faptelor şi scrierilor analizate (arheologia. nu a existat independent de geţi şi nici nu putea să existe. nici măcar nu sugerează. fie din comoditate sau prin contagiune de către istoriografia modernă şi prelungită pînă în contemporaneitate. fiziologia.4 Folosind pluridisciplinaritatea. a europenilor.3 În demersurile noastre nu am folosit decît documentaţii occidentale de primă mână. am supus-o criteriului de coerenţă. cu informaţie mai bogată decît aceea la care am ajuns noi. grupuri de oameni care au populat Europa şi Asia anterioară. Concordanţa dintre informaţiile furnizate de surse independente ne-a permis să conchidem că există o probabilitate mare ca aceste informaţii să reprezinte adevărul. în afară de juristul BudaiDeleanu.1 Generalităţi 1. nu putea decît să li se conformeze. mai ales francezi şi germani.e. prin roiri succesive. va dovedi că ne-am înşelat în căutările noastre. cum se va vedea.5 Printre erorile la care ne referim se află şi vestita confuzie atribuită lui Iordanes de către istoriografia medievală. deci că dovezile şi argumentele obţinute pot fi date publicităţii. preluată necritic.Pînă în prezent.. produs al naturii. care în dorinţa de a-şi afla o identitate. lipsite de acoperire ştiinţifică. astfel că este de presupus că ele nu au fost cunoscute de autorii acestora. De aceea. 179 . 1. persanilor şi indienilor nu se pot afla decît din operele unor universităţi străine celebre sau din cărţile unor eminenţi savanţi şi universitari străini. datorite mai ales puţinătăţii cunoaşterii şi absenţei mijloacelor ştiinţifice de investigare şi datare din perioadele respective.1 După lectura a sute de volume referitoare la istoria românilor şi istoria limbii române. în mod real. începînd din mileniul III î. efort pentru care îi mulţumim.

simţindu-şi carenţele. Bizuindu-se excesiv pe cronicile mănăstireşti.Această tendinţă a istoriografiei apusene medievale a fost observată şi meţionată şi de alţi cercetători. p. în special cei francezi şi germani. ns. respectiv această şcoală de scriere a istoriei care porneşte de la filiaţia Carol cel Mare-Otto I-Henric al III-lea. în prezent vorbesc. în abstract.Doctrina Bisericii Catolice era Ex Oriente lux. iar noi nu o înţelegem. La începutul secolului XX. mai ales.Această realitate trebuie dovedită atît în plan istoric. Se poate îndoi cineva de acest lucru?Trebuie totuşi să ne îndoim deoarece acest punct de vedere tradiţional pune în centrul său statul francilor. (6.Cartea de faţă demonstrează că centrul tradiţional al evenimentelor este greşit plasat: dacă trebuie să existe un singur centru. nici hungaromaghiarii.1 L'histoire est muette sur les origines de l'Europe. restul Europei. ce fut celle de plus civilisés qui exerça sur l'autre son ascendant.. de unde rezultă că cine nu-şi cunoaşte istoria nu ajunge la existenţă. 18-19). De aici tentaţia falsificării realităţii. Istoricii naţionalişti din secolul al XIX-lea.142).. istoria Europei cunoscută în acel timp putea apărea ca mută privitor la originile populaţiilor europene. Germains.. F. Mension. ci rămâne în indistincţiune..Omul devine el însuşi când îşi cunoaşte istoria (12.n. nici polonii. dovedeşte că n-a înţeles psihologia inşilor şi a naţiunilor şi.u) scrie: Harta Vinlandei: marele fals.G. făcută la TV: a sosit timpul să renunţăm la istorie. au formulat agenda istoriografică pentru secolul al XX-lea. în căutarea originii naţionale. Potrivit acestei versiuni.Poate. (11. p. când scrie J. De aceea.. D. Donald Logan (5. p.è. rămîne în afara atenţiei şi este plasat la marginea evenimentelor. Celtes. Nu-şi cunosc provenienţa. p. ceea ce savanţii au stabilit că se petrece şi în planurile ştiinţelor:Pour la langue. şi numeroase discuţii. considerat periferic în raport cu ceea ce se întâmplă în teritoriile lui Carol cel Mare şi ale urmaşilor săi. pentru că nu-şi cunosc istoria. Balto-slaves.. les Italiots n'apparaissent que beaucuop plus tard et nous pouvons à peine soupçonner à ces dates reculées l'existence des autres indo-européens. în acest centru nu trebuie să se afle carolingienii şi urmaşii lor. (5. în urma cărora zona clară s-a întins în trecut cu cîteva milenii. de atunci s-au făcut cercetări.În aşa-zisul orient.. nici bulgarii etc. nici francezo-celto-galii. trăind mistic.. Lumina vine de la răsărit. istoricii naţionalişti par să uite celelalte forţe distructive care acţionau în Europa acelei epoci. nu are ce falsifica. omul occidental. Dar...G.. a trezit uimire. în non existenţă. începuturile alemano-deutschogermano-nemetzko-tedesco-teutonii. istoria Europei de la începutul secolului al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea este istoria ascensiunii şi decăderii imperiului carolingian şi a ascensiunii urmaşilor lor. astfel că zonele mute atunci. 2 Originile Europei şi sarabanda numelor istorice. il arriva ce qui se produit presque régulièrement en pareil cas. nici italienii. nemulţumit de condiţia sa încearcă să şi-o modifice chiar şi în iluzie. subl. muţenia persistă pentru că realitatea şi noi nu vorbim limbi inteligibile între ele. 361). că nu s-a îndeletnicit cu lectura clasicilor culturii. cît şi în plan lingvistic. Istoricii francezi şi germani consideră că de la Carol cel Mare pornesc principalele dezvoltări ale istoriei europene. în concretismul cotidian. trăind activ. 2. 180 . respectiv. p.1.228). germanii.. G. omul religios.117 ş. De aceea. De aici s-au născut confuzii nenumărate.. On peut faire remonter les premiers établissements des Hellènes en Grece au plus 2000 ans av. numai că ele vorbesc pe limba lor. abstracţiunile neconţinînd tentaţia schimbării lor.. declaraţia istoricului Dinu Giurescu. Et les plus civilisés étaient incontestablement les Orientaux.

astfel de constatări l-au făcut pe La Bruyère să afirme că omul se naşte mincinos. printre liberalii zeloşi. Donald Logan relatează pe mai multe pagini. Privitor la practica curentă a cercetării în umanioarele franceze. se dă mai întâi concluzia şi se caută premisele care i se potrivesc. Almost all societies begin with forged charters.. în morminte. coerent.În 1965.Probabil..15)Oarbe or fi astfel de acte. o preocupare demonică de "a face". Concluzia este dorită. Aproape toate societăţile invocă.?Iată comentariul lui Mircea Eliade la "profesiunea" de falsificator pasionat. pur şi simplu.Ceea ce e curios: fraudele sunt efectuate (inconştient?) chiar de cei care făcuseră dovada anumitor însuşiri paranormale (13. printr-un semn interpretat mistic etc. cea mai palpitantă descoperire cartografică a secolului. din tendinţa spre mărire. atîta vreme cît senzaţia că trăim într-o lume a falsurilor. cum s-a produs acest fals de proporţii.) În cele mai multe cazuri. alchimice. p. în India. iată ce conduce astăzi viaţa individului.. aceasta a anunţat publicarea hărţii Vinlandei. care în opt universităţi germane n-a întîlnit nici un om cu care să fie interesat să stea de vorbă. a lordului Acton. încît eşti tentat să te întrebi: există oare ceva real.. În ziarele "New York Times". Rezultatele cercetărilor ştiinţifice plasează harta Vinlandei alături de omul din Piltdown..2. p. membru al Academiei. scrie: Trouver d'abord. astfel de falsificări reprezintă rezultatul unor orgolii deplasate sau al unor deliruri de grandoare.2. altele din ignoranţă etc. Campania publicitară întreprinsă pentru a face reclamă hărţii Vinlandei a reuşit să atragă repede.Se poate constata astăzi. în ajunul "Zilei lui Columb" Yale University Press a publicat. consecinţele acestora fiind falsificarea istoriei şi a istoriei limbii. bunăoară. în caverne. prezentând societatea secretă a Rosicrucienilor etc. transmisă într-un vis..47. unele intenţionate.Această logică morbidă guvernează activitatea Occidentului: unui act care este dorit i se caută premise justificatoare. actul premerge principiului. de asemenea. cu forţa. dar pe noi nu ne interesează mobilurile şi desfăşurarea unora din falsurile ştiinţifice. Cu o campanie publicitară neobişnuită pentru o editură universitară. ci faptul că astfel de falsuri se produc.. chercher ensuite.Oricine a parcurs un număr mare de lucrări nu a putut să nu observe numărul foarte mare de falsuri şi erori "ştiinţifice". concluzie la care ajunge şi filosoful român Anton Dumitriu: Occidentul a răsturnat problema. 46-47) îl citează pe lordul Acton. chiar cu o frecvenţă îngrijorătoare. Observaţia lordului Acton îmi mai aminteşte şi altceva: fraudele mediumurilor spiritiste şi ale unor "specialişti" în fenomenele parapsihologice. de altfel. Subiectul e pasionant şi ar trebui analizat pe îndelete într-o zi. p. Scenariul e mult mai vechi: în epoca alexandrină. sau "Fama Fraternitatis". dar avea un straniu interes în a confecţiona documente false: Forgery is a vice very common amongst zealous Cristians and also with zealous liberals..Mircea Eliade (13. atenţia lumii ştiinţifice. afirmată deschis. gnostice) erau "descoperite" în temple. nu te mai părăseşte. Cîţi împăraţi şi conducători de extracţie modestă nu şi-au construit o genealogie de provenienţă divină? Cîţi profeţi nu au fondat o religie pe voia lui Dumnezeu. Dar acest act este orb. În logica sentimentelor (Ribot). 181 . Primatul faptului. (15.48). o hartă precolumbiană a lumii în care era indicată Vinlanda. într-o manieră aproape scandaloasă. Ca şi textele tantrice. din interes. printre cele mai mari falsuri ale secolului XX. "Chicago Tribune" şi în alte ziare au apărut pe prima pagină articole cu titluri mari. apocalipsele şi revelaţiile de tot felul (mistice. (Falsul este un viciu foarte comun printre creştinii plini de rîvnă şi. căutată şi se impune prin premise artificiale sau particulare... hrisoave falsificate. În logica obişnuită se dau premisele şi se caută apoi concluzia. Jean Cocteau. pentru începuturi. De comparat cu importanţa scrisorilor şi textelor aprocrife în istoria ideilor şi a mitologiilor creştine: scrisoarea lui "Pretre Jean".

li se spunea . populaţia a continuat să vorbească dimotiki. mais il ne faut pas aller plus loin et lui imputer (à Rome. ignorând katarevoussa. la 1829. Jalea apare la trecerea de la principii la practică. după obţinerea independenţei.. p. după aceste ştiinţe am ajuns să ne mişcăm asimptotic la realitate. ni un fait qui soit vraiment l'indice d'une telle pensée.Ni le sénat ni les empereurs n'eurent pour programme politique et ne donnèrent pour mission à leur fonctionnaires de romaniser les provinciaux (16. a cărei realitate este susţinută de faptul că legiunile nu erau compuse din italioţi (v. admiţînd că ar fi existat mai multe limbi. lingvistica şi alte ştiinţe umaniste. Ce frumos sună lucrurile în principii. ceea ce nu este dovedit şi nici probabil. p.99)..169). rezultatul a fost nul. transportent nos idées d'aujourd'hui dans les temps anciens et ne voient pas que les hommes avaient alors d'autres idées. L'histoire n'est pas l'art de disserter à propos des faits: elle est une science dont l'objet est de trouver et de bien voir les faits (16. cu ochi albaştri. Astfel că.N-o face. de învăţare a limbilor străine.. arabi. nu într-un fenomen de circumstanţă fără consecinţe posibile asupra idiomurilor vorbite în antichitate pe teritoriul Franţei. p. riparensi. în Apus.dar pe baza lor. ten deschis) şi cea a Greciei moderne (bruni.Scopul acestei acţiuni era acela de a se invoca o continuitate lingivistică între populaţia elenă din Grecia antică (blonzi. . menită să semene oarecum cu elina. După o astfel de prezentare a imposibilităţii vreunei romanizări a popoarelor supuse de armatele Romei. Il aurait été contraire à toutes les habitudes d'esprit des anciens qu'un vainqueur exigeât des vaincus de se transformer à son image.S-a pus în funcţiune tot arsenalul modern de stat.De ces vérités découle une conclusion légitime: ce n'est pas l'infusion du sang latin qui a transformé la Gaule. Katarevoussa s-a predat în şcoli. Scrie chiar că nu s-au revoltat niciodată contra stăpânirii romane. subl. Est-ce la volonté de Rome? Les Romains ont-ils eu la pensée fixe et précise de transformer la Gaule? Il n'y a ni un texte. tocmai realitatea ne scapă şi ni se oferă doar un substitut al ei.468: lembari. care . pur şi simplu pentru că nu este posibil. acceptând cu voioşie condiţia de supuşi ai romanilor.. care domină gândirea europeană. cu mijloace moderne. Cea mai evidentă probă împotrivă este încercarea guvernelor Greciei moderne. studiate. nici un popor nu şi-a schimbat limba cu una străină.. castriani şi daci).ar fi fost limba strămoşilor lor.Pentru a-şi atinge scopul îi prezintă pe strămoşii lui gali lipsiţi de demnitate. cu ochi şi ten închise). o enormitate. artificială (katarevoussa). 134): L'histoire témoigne par plus d'un exemple de l'extrême facilité avec laquelle un peuple entier change de langue.Este un fals. ns. N. p.448: armeni. să părăsească această idee falsă şi să caute altundeva explicaţia realităţii lingvistice din Franţa. s-au scris istoria. il ne faut pas croire d'ailleurs que ces légions (cele opt legiuni romane staţionate în Galia în timpul lui Cezar) fussent composées d'Italiens. Historia Augusta p. ci dimpotrivă alterează grav realitatea pentru a ajunge la o presupusă autoromanizare a galilor nesusţinută de nici un argument serios. de a schimba limba vorbită de populaţia actuală (dimotiki) cu o limbă savantă.După peste 170 de ani de eforturi ale administraţiei de stat. radio şi televiziune. Les historiens modernes qui attribuent à Rome cette politique. Vom ajunge oare să o cunoaştem vreodată? Or. că nu există nici un text al unui autor serios care să menţioneze o astfel de intenţie din partea senatului sau a vreunui împărat te-ai fi aşteptat ca Fustel de Coulanges să fie consecvent cu el înşuşi. saraceni etc.Niciodată în istoria societăţii umane nu s-a făcut un experiment (atenţie! fără posibilitatea de 182 .n) la volonté formelle de s'assimiler la Gaule.Autorul afirmă (16. s-a folosit şi difuzat prin presă. Niciodată în istoria societăţii umane.

Astfel că toate intuiţiile sau falsificările datorate unor profesori fără spirit critic cu care am fost dopaţi în timpul studiilor generale.Nici Iordanes.Ce fel de popoare or fi acestea.1974) scria: unde toată lumea este de acord înseamnă ca nimeni nu gândeşte prea mult. despre care nu avem nici cea mai vagă informaţie care să permită identificarea acestora. suehansii. attendu qu'en pareille matière on n'est que très rarement autorisé à généraliser.Or. O crustă groasă de presupuneri şi imaginaţie constituia materia ştiinţei istorice a secolelor anterioare. lui Fustel de Coulanges. Penka (1886). răspîndirea conceptului de romanizare în zonele din centrul Europei se datoreşte romaniştilor francezi şi. se citează zeci de nume. p. Nu avem nici o dovadă de realizare a faptului. de o logică precară. Nimeni n-ar putea spune nici măcar dacă aceste nume sînt transcrise corect. nici autorul iniţial. que vingt et cent textes ne suffiraient pas à élucider. evagrii. iar nimeni. romanizarea apare ca un dat de la Domnul. despre care în afară de un nume. suetizii. la originea multor falsuri ştiinţifice care circulă în Europa stau părerile unor savanţi apuseni. hallinii. et l'état d'une région. taetelii. vinoviloţii. din care să rezulte mai limpede imposibilitatea schimbării limbii unui popor.Oricum. ranii etc. ahelmilii. finaiţii. nişte droguri cu care se încearcă deghizarea ignoranţei profesorale. se găsesc multe şi felurite neamuri (§19) printre care numai în §21-24 se citează vreo 32 de ?popoare?: screrefenii. liothizii. ziaristul şi politologul american Walter Lippmann (1889 . Este pur si simplu o horă a numelor. les textes manquent. car c'est là de l'histoire la plus délicate. cu atît mai puţin ce sens au din punct de vedere etnic.X. şi acela neverificabil. scandzii. Nous ne savons ni quels étaient au juste les habitants à romaniser. după cîte ştim astăzi. cu mijloace mai moderne şi costisitoare ca cel întreprins de către guvernele Greciei moderne. n-au fost în Scandinavia ("insula Scandza") să fi văzut ei înşişi aceste multe "popoare". Cassiodor. nu se ştie nimic.Într-un concentrat sapienţial publicat în presa noastră. Cel mai mare istoric al francezei Ferdinand Brunot (11. si bien que tout est à peu près inconnu de ce problème essentiel.Pe baza imagisticii cassiodoriene şi iordaniene. zonă care pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală. fervirii. începută cu cca 12000 ani 183 . officina gentium.a. nu în ultimul rând.Sperăm să nu fie o concluzie pripită. augandzii. Wilsce. o fabrică de popoare.2 În ce priveşte istoria populaţiilor europene.Numai la Iordanes. ne signifierait rien pour une autre région. dar îl acceptăm ca atare. 2. même attesté. În textul de mai sus. rugii. împotriva naturii. theustii. nu constituie decît glume nesărate. Mais quand et comment? Nul ne saurait répon-dre avec certitude. lupii îşi pierd vederea din cauza frigului (§18). nu le mai menţionează niciodată. vagothii. după cît se pare. mixii. de durată mai lungă (peste 170 de ani). otingii.experimentare nu poate exista o ştiinţă) mai cuprinzător (pe un popor întreg!). dar. gautigoţii. ni même pour un village à coté. după el. aeragnarcii. au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor (indo-europenilor) în Peninsula Scandinavă. nişte documente anterioare din care să fi scos date despre aceste numeroase "popoare". care au făcut din ţinutul inospitalier al Scandinaviei. Lindenschmit ş. eunixii. arochii. bergioţii. finnii. ni quels ont été les agents romanisateurs. Istoria se scria în acele timpuri din auzite şi din imaginaţie. raumarcii. într-un ţinut unde pământul este inospitalier pentru oameni şi vitreg pentru animalele sălbatice. că un popor a adoptat o altă limbă de dragul prestigiului unui alt popor. şi nici n-au avut. XI) scrie: Notre pays a été romanisé. a doctei neştiinţe. unii savanţi apuseni. granii.

au dispărut ca limbă.În antichitate. în Scandinavia au ajuns populaţii dinspre sud. a constituit un factor prohibitiv pentru creşterea populaţiei în zona nordică europeană. deci natural. p 81). 11) scrie: Costume fu jadis lonc tens En Danemarche entre Paens Kant hom aveit plusors enfanz Et il les aveit norriz granz Un des filz reteneit par sort. dar aplicate altor realităţi etnice şi ceea ce e mai important. Donald Logan (5) Astăzi este de tot limpede că solul şi clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populaţiei. Astfel că pînă în prezent nu cunoaştem 184 .Iordanes nu reprezintă decît o formă de mitologie tardivă.) care au dispărut fără urmă ca etnii în zona în care au ajuns în Europa. Omne ignotum pro magnifico. bulgari etc. p. Exact aceeaşi idee o găsim exprimată similar în teza de doctorat a lui Jane Acomb Leake (v. că excedentul natalităţii trebuia îndepărtat. En altre terre s'en aleit.în urmă) s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheaţă (v. mai ales că nimeni nu putea verifica adevărul unor astfel de poveşti. chiar cel din sud.Ca urmare.Iar numerosul contingent de nume de popoare menţionat de Cassiodor . avari. o populaţie deja rară nu se putea hrăni din resursele oferite de solul scandinav. şi mai târziu. pecenegi. Unul din cele mai sigure documente (v. cumani.22. părea un dat fabulos. tot ce e necunoscut pare grandios. din spaţii favorizate de natură. Deci nici nu poate fi vorba ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societăţii omeneşti officina gentium.10. A se vedea şi cartea lui F. Ki ert son her emprès sa mort. În plus. absenţa totală a sării. cel mai bun.Scandinavia (Scandza cum scriu autorii medievali) era necunoscută. Quer enfanz tant ilenc nessoient E filz è files toz creissoient Nes' pooit la terre soffrir Ne n'aveient soin d'els garir. Istoria Suediei). de care mamiferele depind fiziologic.21. E cil sor ki li sort torneit. Aşa sa întâmplat cu năvălitorii mongoloizi (huni.Nimeni n-a mai pomenit vreodata de multele neamuri citate (ca nume) de Cassiodor-Iordanes.Cinci secole mai târziu. în nici un caz aceasta n-a putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică şi popularea unor zone situate la sud de Scandinavia. La unele din acestea au rămas numele. Realităţile demografice sînt neiertătoare: populaţiile puţin numeroase dispar.

ca atare.Roma fusese rasă după obiceiul lăcustelor. Trei sute de ani mai târziu Atavulf jefuieşte bogăţiile Romei şi Italiei şi o ia ca roabă pe sora lui Honoriu. să scrie o istorie a geţilor.L-am citat cu altă ocazie pe Montaigne care spune că în nimic nu cred oamenii cu atîta tărie ca în ceea ce cunosc mai puţin. ajuns stăpânul Romei. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă . prin natura aşezării. tradiţională.şi să primească jugul triumfului getic (sfîntul Isidor de Sevilla. acesta începe cu un ţinut fabulos. fără ca împăratul Honoriu să se poată împotrivi în vreun fel. distrugînd Dacia. dar şi de cele publice. a luat-o din oraş ca roabă (§159) Ne surprinde că n-a fost observată similitudinea de situaţii: în 102 Traian ia ca roabă pe sora lui Decebal ?i în 106 jefuieşte Dacia de bogăţii imense. Placidia. din graiul populaţiei bulgare sosite din Asia în Europa şi stabilităla 679 în sudul Dunării. oamenii nu au nevoie de adevăr. demnitar la curtea sa. dacă mai rămăsese ceva din ea după prima incursiune (cea a lui Alaric. căci Dacia constituia.mai departe. pentru că. nimic nu poate fi confruntat cu vreo dată istorică şi verificat în ce priveşte conţinutul de adevăr şi eroare.S-ar putea ca cineva să întrebe de ce am scris getul iar nu gotul Theodoric.1) avea dreptate: aproape toate societăţile invocă pentru începuturi hrisoave false. Începuturile goţilor scandinavi sînt complet false şi sperăm că vom dovedi aceasta în mod convingător. Yourcenar)Revenind la Sant? Apollinare Nuovo din Ravenna. se ştie. succesorul lui Traian. către 560 . nu există nici o dovadă pentru legenda acestor începuturi şi.famula = cel ce serveşte. Este după părerea noastră. nu se cunosc date istorice pentru începuturile lor . apar sfintele mucenice care poartă îmbrăcăminte ţărănească românească: cămăşi albe cu poale lungi. un început care nu putea fi verificat în acel timp. Faptul că Atavulf se căsătoreşte legitim cu Placidia constituie într-adevăr o notă deosebită. motivul pentru care "geţilor" li se pune începutul în "insula" Scandza. nu se ştie de unde vin. data morţii lui Traian. iar pe sora acestuia. exclamă: Ce greşeală a făcut Traian. având pe cap pileus.Iordanes scrie că la sfatul împăratului Zenon (§295) Theodoric şi-a scos hainele sale particulare şi îmbrăcămintea neamului său şi a îmbrăcat hainele de împărat şi domn al goţilor şi romanilor. sclav .5 scrisoarea lui Plinius Secundus) se împlinise: Imperiul fusese d?rîmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre. O abatere de o asemenea anvergură de la canoanele tradiţionale ale Bisericii nu se putea concepe decît din ordinul lui Theodoric. în imensul mozaic al acesteia apar cei trei magi. catrinţe decorate cu motive variate. ci de verosimil. venind în Dacia după 117. rob. un substitut al adevărului. unde se găsea palatul imperial al lui Theodoric. pavăza imperiului roman (M. Nădejdea lui Decebal (v. dar putea să pară verosimil. § 3.4)Atunci când getul Theodoric cel Mare îi cere lui Cassiodor. marame albe de borangic cu franjuri către glezne (24). necunoscut. a voit şi a avut puterea să impună celebrarea strămoşilor săi geţi. dar nu în costumaţia orientală. Însuşi Hadrian.1018. şi nu se poate explica decît prin aceea că împăratul.Theodoric a construit mai multe lăcaşuri de cult. populaţie dispărută între 1014 .nici o limbă a numelor de popoare citate de Iordanes sau a fostelor populaţii migratoare care au ajuns în Europa. p. ci îmbrăcaţi ca tarabostes daci.636) 185 . independent de geţi. cuşma getică specifică. mai sus §2. Bunăoară. în 410) jefuind Italia nu numai de averile particulare.De aici de vede că lordul Acton (v. Pentru că aşa rezultă din materia care ne-a rămas. În urma celor trei magi.De aceea se şi crede în existenţa unor goţi. printre care şi celebra Saint Apollinare Nuovo din Ravenna. fără legătură cu aceştia. se arată că nu au rămas decît 7-8 cuvinte (23.

. 186 .e. nu există decît un spaţiu originar. Aceste idei sînt dezvoltate de Al. Deschide perspective nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor istoriografice medievale . Una din cele mai probante este cercetarea întocmită sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angelles (UCLA) de către Marija Gimbutas. Restul Europei. de unde ai ieşit proverbul: Nullum violentum diuturnum (nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează) Un ciclu se încheiase! Hotărîrea distrugerii Romei.Nu se vede ce s-ar putea opune concluziilor acestei cercetări.e. este o imensă pată albă. un scurt extras dintr-o cercetare amplă The Cambridge History of India.Nu s-a scris încă adevărata istorie a geţilor (25. Ar fi păcat ca o asemenea descoperire să rămână îngropată într-o revistă cu circulaţie limitată . 1). cum se poate vedea din rezumatul prezentat.De aceea nici nu se găsesc urme de viaţă de tip mamifer aici pînă târziu.În sec XVII. au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma.) reiese foarte clar că în acel moment numai Spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. în nici un caz spaţiu de formare şi de pornire. după aproape 400 de ani.). pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou. tipărirea s-a făcut în 1922.. realizată de către Universitatea din Cambridge (Marea Britanie). în Vechea si Noua Dacie germană. fără posibilitate de replică: resturile din neolitic descoperite de arheologi..Criteriul avut în vedere în această cercetare este concludent şi grăitor. în Ardeal unde se găseşte. luată de Decebal în 106. de unde aceşti nordici primeau sarea. publicat separat în revista "Destin" Mircea Eliade scrie: Studiul este pur şi simplu extraordinar. cel mai probabil. ibid. iniţial. Johannes Tröster. Ea beneficiază de mai multe cercetări posterioare care o confirm?. profesor la Universitatea din Madrid. anume cel carpatic. niciodată n-a putut veni de pe masivul de gheaţă care a fost Peninsula Scandinavă pînă la sfîrşitul Paleoliticului (mileniul X î. Din harta prezentată. omul lasă urme ale prezenţei sale.n.n. profesoară de arheologie la această universitate (fig. după Universitatea din Cambridge. inclusiv şi mai ales Peninsula Scandinavă. Masa calotei de gheaţă era atît de mare încît sudul peninsulei. Busuioceanu. în sfîrşit.Cercetări fără reproş ale unor Universităţi apusene celebre şi a unor universitari nu mai puţin celebri au statuat că în ce priveşte familia primordială de popoare..Oriunde trăieşte. după terminarea războiului. Această cercetare a fost întocmită în anii premergători primului război mondial. era imersionat. sub 20 de împăraţi romani.A se vedea în acest sens Anexa 2 . dar din cauza începerii acestuia.193). că Scandinavia este unul din spaţiile unde populaţiile indoeuropene au ajuns târziu. reia aceeaşi idee sub forma: grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani. p. aceste urme sînt păstrate cu grijă în muzee şi în alte spaţii special amenajate. i-au bătut pe romani. s-a împlinit prin Theodoric cel Mare înainte de 500 e.e. când apare aici civilizaţia resturilor de bucătărie. cele mai vechi monumente literare ale umanităţii şi. 8 volume a cîte cca. cea zisă indo-europeană. arată geologii. kjökkenmödding numită de istoriografia suedeză. referitor la Neolitic (mileniul V î. ideea getică e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice din imaginiaţia anticilor. Unde sînt descoperite. în 1914.n. ca să se răzbune şi s-o ruşineze. Ancient India (India Veche).n. nimic.. sub nivelul actual al Mării Baltice. Despre acest capitol. 800 pagini. către mileniul III î. ajunge la concluzia că faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi. le-au adus mari pagube şi. în ultimul capitol al cărţii sale (25) apărută postum la Bucureşti..Absenţa totală a sării în această zonă a făcut Peninsula Scandinavă total dependentă de zonele din sud. (scrisoare din 8 martie 1953)În ce priveşte viaţa de tip uman. Cercetarea a luat ca bază vechea literatură vedică.

despre sărbătorirea a două triumfuri.n. deci nici din Peninsula Scandinavă nu a putut veni nimic. fie din neştiinţă sau comoditate.Acest fals comis. i-ar fi confundat pe aşa-zişii goţi cu geţii. alungat chiar din viaţă. 3. în care figurează şi scrisoarea 4. chiar pentru talentul tău. şi anume că este o teribilă cutezanţă să te măsori cu aceste fapte în poezie. atît de vast. a se vedea Studiul introductiv din volumul nostru Studii de cultură şi civilizaţie românească. Ajuns la maturitate demnitar la curtea lui Theodoric cel Mare. 2001. atît de fabulos? Vei vorbi despre schimbarea albiei unor fluvii. după cum arată el însuşi. celălalat . unul pentru prima oară asupra unui popor pînă atunci neînfrînt. şi ajunge să se umfle ca un balon. nota asupra ediţiei)Din nefericire. aceasta nu ar putea aparţine decît lui Theodoric cel Mare (!) sau lui Cassiodor.Pentru a lămuri lucrurile trebuie să pornim cu începutul: probabil în anul 108 e. Plinius către iubitul său Caninius (Un poem despre războaiele cu dacii) Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul cu dacii. dar şi numeroase alte surse istorice. Bucureşti. Caius Plinius Cecilius Secundus. decît în viziune mitologică.5. nu interesează. izgonit din domnie. legendele fac carieră mai mare ca faptele reale (Mommsen). atît de bogat. cu "creionul" în mână şi cu note Istoria Geţilor scrisă de Iordanes la 551 e. intitulată De origine actusque Getarum (v.a. cu toate că faptele sînt adevărate. în sfîrşit atît de plin de poezie şi.Deci dacă ar putea fi vorba de o confuzie. foarte probabil la cererea acestuia. publică a VIII-a carte de scrisori.Ex nihilo nihil fit (din nimic nu se naşte nimic). La Popa Lisseanu.. şi pe deasupra.4 Oricum este o îndrăzneală nemaipomenită să corectezi (pe ce bază?) un text scris cu 14 secole în urmă aşa cum au făcut mulţi zişi istorici occidentali şi. 3. că aşa-zişii goţi ar fi o realitate istorică şi le-au şi stabilit o origine aşa-zis germanică.. născut.n. în istorie. 3. despre un rege care. cunoscut şi sub numele de Pliniu cel Tînăr.pentru ultima oară.Pentru alte surse pertinente în context.3034) 3 Confuzie sau superficialitate? Goţii între realitatea şi ficţiune istorică. astfel de falsuri abundă (v. Fundaţia Gândirea. Iordanes §1) astăzi de negăsit. despre tabere cocoţate pe munţi prăpăstioşi. către Caninius: C. pe post de realitate istorică.3 Iordanes nu putea confunda pe nimeni şi nimic. se prelungeşte prin şcoală şi massmedia. Cassiodor scrie o istorie a geţilor. Căci unde mai găseşti un subiect atît de actual. fie intenţionat. 3. În ştiinţă asta se numeşte fals. deci după căderea Romei sub Odoacru. după ei. atît în apusul Europei cît si la noi care cred şi afirmă că Iordanes. care poate atinge totuşi 187 . 3.1 Există istorici. p. nu-şi pierde deloc nădejdea. la Mommsen. în nici un caz lui Iordanes care face un simplu rezumat al unei opere mult mai ample.2 Am lecturat de cel puţin patru ori. şi n-am găsit temeiurile afirmaţiilor de mai sus. 485-578). get prin naştere. O singură. dar extremă dificultate. căci opera lui este un rezumat al celor 12 cărţi ale senatorului şi istoricului roman Flavius Magnus Aurelianus Cassiodorus (c. Popa Lisseanu care traduce getarum cu goţilor ş.

.sublimul şi poate să se ridice pînă la înălţimea celor mai măreţe opere.Din păcate n-am găsit nici un studiu. ca şi alte numeroase acte de acelaşi fel. daco-geţii sau goţii au zdruncinat jugul roman în Dacia Traiană şi Ermanaric cel 188 . după un asediu mai lung cucereşte oraşul. n-au acceptat niciodată stăpânirea romană..). nici o listă a succesiunii loviturilor date de geţi imperiului roman. şi fertilele Moldova şi Valahia. fie în tovărăşia germanilor migratori (?.au invadat necontenit provincia. în cultura română. Carlo Troya) şi Decebal a realizat că nu va mai putea rezista mult la cea mai mare concentrare de forţe a Imperiului Roman din întreaga sa istorie şi-a adunat "Consiliul de stat" compus din casta sacerdotalregală a sarabilor. în volumul Opere complete.Gândirea lui Pârvan apare. 1977) (subl. pînă nu vor rade Roma de pe faţa pământului. s-au retras din nou pe malul drept al Dunării. p. O dificultate mai este şi aceea că numele proprii barbare şi sălbatice. cu Ovid Densusianu. astfel că a trebuit să ne mulţumim cu sporadicele menţiuni înregistrate de istorie pe care le-am putut obţine din sursele curente. citată şi comentată acestă scrisoare. îi pregăteşte pe geto-dacii săi să se răzbune împotriva romanilor. Ed. Vasile Pârvan (Dacia. publicate de către Neigebaur (v. alungat chiar din viaţă nu-şi pierde deloc nădejdea.Acest însemn de barbarie nec plus ultra face şi el parte. prestigiul Romei. 1967. pînă ce la urmă romanii.{.6 Că lucrurile stau aşa. la noi începînd. sub Aurelian. în primul rînd chiar acela al regelui.e. reiese din succesiunea şi înverşunarea cu care geţii liberi au atacat succesiv Imperiul Roman.ca "daci liberi" . În nici un fel nu se poate înţelege altfel fraza lui Plinius Secundus: un rege care izgonit din domnie. dacii. conform datelor reţinute de istorie.. şi de acolo . Mai mult. inclusiv femeile şi copiii sînt trecuţi prin ascuţişul sabiei. şi le-a cerut să jure că nu vor lăsa răgaz Imperiului Roman pînă nu-l vor distruge. cel puţin. fiul lui Captus. ceea ce se confirmă prin succesiunea atacurilor geto-dacilor contra imperiului roman. 3. nota ns). se pare.n. data cuceririi unei părţi a Daciei..Cine-şi mai formulează speranţe pentru lumea de aici după moarte?Dacia/Geţia reprezenta în antichitate polul civilizaţiei şi spiritualităţii.Se poate scrie un volum considerabil cu ororile produse în Europa de Imperiul Roman. 150-151) scrie: . ca inconsecventă: dacă dacii au lovit necontenit provincia pentru ce şi cum s-a ajuns ca romanii s-o lase în mâinile unor aşa-zişi goţi? Oricum.). Univers. au declarat şi repetat obsesiv mai apoi. după 106. La Avaricum (în 52 î. din care proveneau regii şi sacerdoţii geţilor. de unde rezultă transmiterea cuvîntului de ordine al lui Decebal.Anexa1) găsim scris: În 134. din ceea ce unii oameni de cultură. Ce rezultă din această scrisoare? După ce intervenţia armatei chineze în extremitatea de est a Imperiului Roman n-a funcţionat (v.. Anexa 1) este mai logic când scrie: Aceştia continuă mereu războaiele dacogeţilor pentru a le smulge romanilor din nou ţara lor bogată în aur. Roma = Radix omnia malorum (rădăcina tuturor relelor). Transilvania. Almal. în Anuarele daco-geţilor întocmite de Carlo Troya. fie singuri. deşi conţinutul ei ni se pare deosebit de important pentru relaţiile de după Traian dintre Spaţiul Carpatic şi cel Italic. ns. şi îl supune unui măcel: toţi cei 40 000 de locuitori.În sfârşit. cei care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia septentrională. care n-a fost atinsă de cucerirea romană. nu sînt potrivite cu versurile greceşti (Traducere: Liana Manolache. Cezar agresor al populaţiilor din Galia. E. lăsând Dacia în mâinile goţilor (??). ca naţiune politică. iar nu altfel. Noi nu am găsit încă. Carlo Troya (v.

8). inexistenţi la momentul istoric respectiv. b. iar 12000 de daco-geţi primesc dreptul de a se aşeza în provincia romană Dacia (Dio Cassius. 3) În 184.. 3. 1/1980. pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală). ceea ce scrie cu toată claritatea şi Iordanes în încheierea operei sale (§ 315). întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas (v. Commodus a fost nevoit să ducă mai multe războaie împotriva barbarilor care locuiau dincolo de hotarele Daciei (Dio Cassius. cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică.) şi Nero (54 . reiese cu claritate că spaţiul polonez de astăzi. după prelungirea drumurilor sării. 7) În 218 Dacii liberi produseră mari pagube în Dacia sub Macrinus (Dio Cassius. din neamul Amalilor.68 e. din spaţiul carpatic. posedă din nou vechile frontiere pînă la Dunăre. numite de unii şi gotice. Dar Carlo Troya precizează: 174 Amal domneşte peste daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor. în Istoria limbii germane să arate că denumirile dacice de plante. p. scrie (v. LXXII. deci dinastia Amalilor este daco-getă. Jakob Grimm (1785-1863). 4) Lampridius menţionează o rebeliune în provinciile Panonia şi Dacia (Anexa 1).n. dar şi bun cunoscător al istoriei românilor. 3. nu am aflat un studiu special. parţial ele pot fi ilustrate prin menţiunile care s-au păstrat în diverse surse. armatele Geto-Dace.54 e. nota ns). mare istoric polonez preocupat în principal de antichitate şi de istoria grecoromană. mai înainte). 2) În 181. că vechile frontiere nu erau ale unor goţi.7 Jan Trynkowski.)) pot fi găsite şi în fondul limbii germane. acoperit de gheaţă. spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice.1883) a publicat lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor. ci ale geţilor.Romanii nu au ajuns nici în Maramureş. neîmpăcându-se cu cucerirea romană. LXXVIII. (care sperăm se va recunoaşte şi de către cei mai aprigi susţinători ai tezei factice goţii  geţi. şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord. nr. n-au putut fi populate decît dinspre sud. 6) În 215 Dacii îl atacă pe împăratul Macrinus. Commodus plăteşte sume mari daco-geţilor. LXXII. cum am arătat. Marc Aureliu respinge atacurile geto-dacilor (v.Dacă luăm în seamă cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles. 16-18): polonezii ar fi urmaşii acelor daci care. Waclaw Aleksander Maciejowski (1792 . 189 . 27).Această realitate dependentă de natură este atît de neîndoielnică încît faţă de ea nu se poate formula nici o împotrivire.Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman. ca şi nordul Germaniei. "Magazin Istoric". 5) În 213 Caracalla poartă război cu goţii (Anexa 1).n. păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius (41 .. Anexa 1). De aceea ni se pare normal ca: a. 1) În 164. 3 + Anexa 1).8 Pentru succesiunea acestor atacuri. care îi împacă cu aur (Anexa 1).Mare.

12) În 248. Maximinus şi Baldinus plătesc tribut daco-geţilor (Anexa 1). de unde sînt aduşi strămoşii lui Ulfila.). într-o casă de ţară împreună cu cîţiva apropiaţi. etc. nici la noi. în acest domeniu cercetarea este deficitară. 10) În 238. 16) În 255. invadează Tracia. Marcian. Invazie a geţilor cu carpii. 22) În 331 /332 Invazie a goţilor în sudul Dunării. următoare 190 . 14) În 252. goţii şi sarmaţii îl înfrâng pe Gordianus în Tracia (Anexa 1). îi alungă pe goţi din Iliria. istoria pe care o cunoaştem este una fragmentară. care se retrag cu pradă mare (Anexa 1). Nu există o lucrare cu această temă. datorită vicisitudinilor vremurilor. pe epoci. 21) În 271 împăratul Aurelian sărbătoreşte un triumf asupra goţilor. în urma luptelor cu goţii (Am. dar sînt respinşi de împăratul Aemilian (Anexa 1). 50) 11) În 242. alţii de altele. p . 23) În 378. Anexa 1 etc). şi Am. goţii aliaţi cu carpii invadează provinciile romane din Peninsula Balcanică (Istoria lumii în date. 19) În 261 împăratul Claudius îi bate pe goţi şi-şi ia titlul de Gothicus (v. în 251 (Am. 17) În 258. IV. 15) În 253. XXXI. 5. lumii în date.251 Puternică invazie a goţilor conduşi de Kniva.Dar cîte vor fi rămas nemenţionate şi cîte se vor fi pierdut odată cu cronicile în care apăreau. 9) În 237.pătrund pînă în Italia. concertată. pentru că. dar sînt respinşi de împăratul Constantin (Anexa 1. totuşi goţii.Cum am spus. din cele menţionate de cronicari. general al acestuia.16. împreună cu burgunzii.Totuşi ni se pare că frecvenţa acestor atacuri şi finalitatea lor. împăratul Valens moare. p. 13. Marcellin. XXXI.8) În 235 Maximinus Trax îi bate pe daco-geţi şi sarmaţi (Anexa 1). dar generalul său. Marcellin. împăratul Gallus cumpără pacea de la goţi. XXXI. noi invazii ale goţilor. că Italia a avut împăraţi sau regi goţi (geţi) contribuie la sprijinirea ipotezei că este vorba de o acţiune dirijată. goţii se retrag în faţa lui Aurelian. 50). 5. 18) În 259 goţii invadează Asia Mică. 24. Ist. Unii vorbesc de anumite atacuri daco-getice sau gotice. Zosimos.). 14-17. Marcellin. 13) În 250 .Am spicuit mai sus o parte din atacurile date de daco-geţi sau goţi împotriva Imperiului Roman. 20) În 267 Gallienus pierde în întregime provincia romană Dacia.17). carpilor şi burgunzilor . ars. Dexipp. sub Valerianus. Decius este înfrânt şi ucis la Abritus. bastarnii şi vandalii (Istoria lumii în date. nici în istoriografia occidentată. etc.

sublinierile noastre. p. 25. 3.Evident se exclud cu totul cei care.O zbatere inutilă în perspectivă istorică căci ori cum ar fi întors-o istoriografii francezi. în care daco-geţii sînt consideraţi fondatori ai spaniolilor (25. dar prin aceasta nu s-a născut o altă naţiune.La aceeaşi concluzie ajunge şi cercetătoarea americană J. nu reprezenta o realitate. Donald Logan) au avut tendinţa de falsificare a istoriei în căutarea unei identităţi proprii. Fiind vorba de un arbore genealogic fabulos nu se puteau marca măcar naşterile protagoniştilor selectaţi şi bătăliile date. cum am arătat. dar s-a schimbat şi consoana vecină.1 sentinţa istoricului american F. născut la Italica (Spania) abia dacă este menţionat în cronicile spaniole. de la francez la franţuz s-a schimbat o vocală. să creadă fără să cerceteze. Collectanea Etymologica) şi.Toţi. că pe harta Londrei apare un Campus Dacorum şi multe altele pe care nu le cunoaştem dovedesc că în adâncimea timpului istoria Europei are destule zone nelămurite sau direct obscure.The old approach to Beowulf as an historical document was born of Germanic nationalism.războaielor dintre Traian şi Decebal. 179). p. din dorinţa arzătoare de a găsi în amintirea celui mai vechi poem epic teutonic a unor fapte eroice adevărate aparţinînd unui trib germanic real..Trebuie să spunem că autoarea ajunge la concluzia că geaţii. p. XIX 191 . of the ardent desire to find in this oldest Teutonic epic recollections of true heroic deeds performed by a real Germanic tribe (22. pe care istoriografia germană dorea să şi-i apropie. sînt destinaţi să reproducă ideile altora. occidentală. Argumentele. al căror nume este corect dat de Alfred ca Got/an (fără eronatul th din formele clasice). Carolus Lundius etc. 3.A. în timpul regelui Alfred . ca un trib germanic real. 108)/ . dar scopul acestei "excepţii" introduse de istoriografia medievală.. chiar dacă ar fi absurd ceea ce li se propune să creadă. ca să folosim transcrierea franceză.. germani şi alţii în Evul Mediu. De la get la got s-a schimat o vocală. dar şi franceză.. sînt atît de numeroase şi peremptorii că numai cei care au trecut pe deasupra subiectului nu le-au observat . sîrb/serb etc. Donald Logan. Faptul că în Franţa actuală apare o Pays de Dax (Daks). se schimbă vocale. cum se va vedea. whose name is correctly given by Alfred as Gotan (without the erroneous th of the classical forms (22. ceea ce constituie fie un fals. prin saxoni şi frizieni.1 La geaţi s-a adăugat o vocală. dar prin această operaţie de rutină nu se nasc alte naţii. fie o eroare. Leake: in the time of King Alfred . nici la Cassiodor-Iordanes nu se indică nici o dată la care ar fi apărut aceşti aşa-zis goţi. în principal germană. Leibniz. J.A. prin ani calendaristici.Pentru a crea confuzie.) ai teutonilor (v. sînt de fapt geţii! 3. ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci (Dutch) şi ai Anglilor. adevărul nu se putea să nu iasă la iveală. mai ales franceză şi germană (a se vedea în cap. p.Nu-i includem între aceştia pe cei care.9.În timp ce Traian.. 178. Gesta Normanorum. Cronica ducilor de Normandia. operaţie cu desăvîrşire imposibilă chiar pentru un prestigitator mundi.). avea scop politic. ai cărei locuitori se numesc Daci (Dace).9.De la rumân la român. 7)/ cea mai veche considerare a lui Beowulf ca un document istoric a fost generat? de naţionalismul german. începînd cu istoriografia medievală. aceşti istorici au adăugat un h la got.Faptul că lingvistica occidentală nu a înregistrat măcar vorbele populare ale limbilor vorbite pe teritoriile sale îngreunează mult un studiu de sinteză credibil care să tindă către aflarea realităţii. chiar şi consoane. menţionarea goţilor.. the mention of the Goths.9 Goţi  Geţi Asupra identităţii din titlul acestui subcapitol nu poate exista nici cea mai mică umbră de îndoială. Leake etc.Să sperăm că studii ulterioare vor aduce mai multă lumină în acest colţ întunecat de istorie. dar absolut toţi istoricii din sec. ai popoarelor nordice (v.Cu goţii s-a dorit să se facă o excepţie cum am arătat şi cum au remarcat şi alţii (F. dar prin această schimbare nu s-a născut o nouă etnie. prin natura lor.2 Nicăieri.

Olandezii se numesc şi astăzi Daci (Dutch). vol. ci de a încerca să explice mai corect. ceea ce găsim şi la Strabon (VII. italioţii. Printre aceştia se găseşte şi vestitul istoric german Mommsen: Răsăriţi din aceeaşi tulpină din care s-au născut şi popoarele elene. que le haut allemand était arrivé vers 1750 au plus haut point possible de perfection et qu'il falait en quelque sorte 192 .Onions. Teutonii nu şi-au spus niciodată germani. germanii şi slavii. (1646-1716) găsim.Dacă ţinem seama de condiţiile geologice ale Europei ca şi de condiţia fiziologică a omului nu se poate evita constatarea că după retragerea gheţarilor din nordul actualei Germanii şi din actuala Polonie populaţia a expandat (a roit) din sud. ei n-ar putea fi decît tot geto-daci. p. dupa apariţia oamenilor şcoliţi. într-adevăr ?germani? în limba romanilor înseamnă ?fraţi gemeni?. italice şi germanice. 12). impusă de sus în jos abia către sfîrşitul secolului XVIII şi mai ales in sec. şi mai ales ce arată faptele. passim).10 Deoarece. o pleiadă de străluciţi cărturari saşi fiecare cu argumente proprii susţine că teutonii sînt urmaşii dacilor. a gramaticilor. p. nu pot fi catalogate migraţii. din aceiaşi părinţi. ca şi acestea. nu se găseşte nicăieri în ultimii aproape 2000 de ani nici cea mai insignifiantă probă. 1966 . cum sînt numite de autorii acestei lucrări) : indo-persanii.T. dinspre partea orientală a Europei (Istoria Romană. IX. constituie un memoriu pe care i-l adresează Abatele F. De acea s-a şi numit indo-europeana comună.Şi Universitatea din Cambridge susţine această idee (vol I.Ştirile de mai sus. pentru că rostul teoretizărilor de tot felul nu este acela de a înlătura faptele. 25) scrie că Germanii se învecinau cu Dacii. Adelung. germanii etc. în principiu de unii oameni de cultură români.La 1717.recunosc şi scriu că latinii. grecii. ca şi cum ar vrea să spună că ei au o origine comună (cu celţii). XIX. din Spaţiul Carpatic.Să vedem ce spun cei mai erudiţi savanţi în acest sens.anexa 2) atunci când arată că din Spaţiul Carpatic au roit (după părerea noastră aceste părăsiri ale Spaţiului Carpatic. celţii. pensait comme Gattsched.Înainte de Leibnitz sau după el. celţii au imigrat fără îndoială. care n-a fost afectat de glaciaţiuni. germanic.ns. pe care le publică Leibniz în cartea sa.Limba germană actuală este o operă de cabinet. Ar fi fost un nonsens să te numeşti pe tine însuţi frate. spus direct: Tocmai din această pricină. a cărturarilor. 195). 71 .De aceea nu s-a auzit pînă astăzi decît Ich bin Deutsch = Dac. Diferenţierile s-au produs cu trecerea timpului şi.Dacă "goţii" ar avea o existenţă de sine stătătoare şi ar fi "germanici". mai ales. tracii. dar în antichitate nu apăruse această grupare vagă.3. 3. asigura minimul de condiţii de viaţă. prin schimbarea unei vocale s-a descoperit apariţia unui nou popor. Cezar în De bello gallico (Cartea VI. cred eu. Dar în antichitate şi evul mediu nu existau diferenţe mari de limbă. idee combătută formal.Numele germani nu li l-au putut da romanii decît dacă ei i-au considerat fraţi ai lor. Nu poţi numi pe cineva frate pentru că e frate cu un terţ. limba theodisca nu pare să aibă altă semnificaţie decît cea de limbă vulgară (29.numele cele mai timpurii ale germanilor au fost Aleman şi Dac. Toţi oamenii aveau fraţi naturali. vin din aşa-zisul orient al Europei. în afară de declaraţii. artificială de aşa-zise familii de popoare: germanice.P. Un început de criteriu ar fi limba. târzie. subl. p1) subl. p1. albanezii. de după mileniul III î. a lingviştilor..Pezron la 23 februarie 1699. german înseamnă frate bun.e.n. mai aproape de realitate faptele. celţii. by C. era suprapopulat şi mai ales. la originile Europei altă populaţie neexistînd. goţii cărora li s-a dat o aprtenenţă aşa-zis germanică.Am mai spus-o. Cap.The earlier name (of the german) were Alemain and Dutch (The Oxford Dictionary of English etymology.Nu se ştie pînă astăzi ce criterii determină calificarea de romanic.De altfel. Ei au plecat toţi dintr-o vatră în care au vorbit o limbă comună.Din sec. scopul istoriografiei medievale germane şi franceze era acela de a-şi găsi o identitate. repetăm. Le grammarien le plus réputé du XVIIIe siècle. romanice. ns. romanii le-au dat acest nume. I. deşi în acest sens nu este nimic dovedit şi. Vorbitorul de latină vulgară se putea înţelege cu vorbitorul de teutonică sau theodiscă (29. slav. slave. în Collectanea Etymologica a ilustrului Gottfried Wilhelm Leibniz.

223.2 După istoriografia occidentală. 164. este de neconceput. În realitate ei se găsesc şi azi acolo. nu s-ar fi putut ca Belizariu să-şi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. ns.l'immobiliser dans cet état.Chiar dacă Luther. 67. 283. cu cei din Ardeal.. de frate sau soră. în § 67.11 În Getica (Iordanes) nu se găseşte nici cea mai neînsemnată aluzie referitoare la o aşa-zisă germanitate a zişilor goţi. biblia în teutonică. 27 3. Ar fi fost o formă de paranoie să-i înfrîngi pe goţi şi să-ţi iei titlul triumfal de Gepidicus Maximus.11. Aşa ceva nu se cunoaşte în istorie. 167) Şi această constatare. Anglia. 263. 1938. (29.1 Belizariu. îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. et fonda. 3. 266. traducînd. admiţînd limba drept criteriu. în paragrafele: 60. pînă în munţii Pindului. vestitul general al lui Iustinian.11. ils furent absorbés par la population romanisée qui habitait ces pays (30. soit par son Umständliches Lehregebäude . în sec XVI. iau ca model germana lui Luther şi a lui Adelung. aşa-zişii goţi nu pot fi ataşaţi unui sistem neconstituit. afirmată apăsat. marchează diferenţa netă dintre limbă şi dialecte. p 166)Vers le milieu du XVIIIe siècle l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune . 257. Paris. de o largă răspîndire. à décréter quelles locutions étaient correctes et quelles fautives. 199. relativement peu nombreaux. inexistent la momentul apariţiei şi desf??ur?rii goţilor. 191.VI ca să poată motiva o aşa-zisă apartenenţă germanică. 265. nu se vede cum calitatea de frate bun ar putea defini o etnie. 229. 180. Dacă n-ar fi fost vorba de două nume frecvent interschimbabile ale aceleiaşi populaţii de bază. În cazul limbii. deşi cele două nume aparţin de fapt la două ramuri ale aceleiaşi populaţii. 253. 93. (29. neexistând o limbă germană înainte de secolul XVIII. 257 3. (1782). 193 . p. pe baza acestui criteriu nu putea fiinţa o familie de limbi germanice. 120. 191. 159... 299 şi 306. Italia.Este demn de subliniat cum gândesc şi ce constată chiar cei mai avizaţi doctori în lingvistică. vorbitori ai dialectelor constituite în Europa. învingîndu-i pe aşa-zişii goţi în Italia. Les Patois. pentru că.Aşa ceva în Franţa.Am spus că între 23 folosiri ale cuvîntului germanus cu sensul direct apar şi 4 utilizări cu sens de popor. 274. soit par sa Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen in den preussischen Landen (1781).Iordanes foloseşte de 23 ori cuvîntul german(-a). Germania etc. geţii fiind numele vechi cu o istorie glorioasă în spate. l?enseignement scolaire de la grammaire . atribuit de latini teutonilor. 129. şi se miră că nu găsesc nici o urmă de germanism în secolele IV-VIII când acesta nu se născuse încă: la colonisation des Visigoths en Gaule et en Espagne ne laissa aucune empreinte sur la langue puisque. două secole mai târziu. 120. p.În termeni reali. Istoricii apuseni considerându-i germanici. Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire (29. Înainte de apariţia oricărei forme de învăţămînt şcolar vorbitorii de limbă română din Bucovina se înţelegeau perfect cu cei din Banat. 268.. universalitatea înţelegerii este naturală şi nedependentă de vreo formă de învăţământ şcolar. preia masiv cuvinte din latină şi. din sec XVIII.Or titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins. Deci. p 167) subl. 270.Il s'appliqua à réglementer les déclinaisons et les conjugaisons. A se vedea şi Albert Dauzat. mai ales după Evul Mediu.. Adelung imaginează o limbă germană pe baza dialectelor germane de sus (haut-allemand). din Oltenia sau chiar din dreapta Dunării.. de 19 ori cu sensul propriu. vizigoţii au stat în sudul Franţei peste 400 de ani. aceste realităţi nu existau în secolele II .

137) /colonizarea vizigoţilor în Galia şi în Spania nu lăsă nici o urmă în limbă pentru că.Dar o asemenea influenţă "germanică" se regăseşte peste tot în Europa. instinctual.Iată de ce am numit germanismul invocat în contul aşa-zişilor goţi de către istoriografia medievală de sorginte teutonică sau teodiscă o iluzie romantică care cântă. să-l cităm pe eminentul N. C II. sigur.164) Dr. Deşi autorul era tînăr când scria aceste rânduri. că nimic n-a putut veni din ea. De exemplu: ades.11. a muşca. ceea ce arată superficialitatea cercetărilor care au avut ca obiect acest aspect. 15): Herulii îşi căutară sălaşuri în locurile cele mai îndepărtate ale lumii locuite pe atunci .136) sau peu nombreux (p. subl. să fi venit pentru a înnoi în sens naţional este una dintre acele erezii pe care singur romantismul dezlănţuit din primii ani ai secolului al XIX-lea a putut să le conceapă (14. ca şi în alte texte din aceeaşi regiune. a băga. ale Dicţionarului des idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs. jos. fără istorie.p. rezultă şi din textul lui Procopius din Caesarea (32.Este interesant că în timp ce diverşi istorici şi lingvişti. a adăsta. mai ales în cele trei volume de cîte cca 800 p. pe care Iordanes îi citează ca locuitori ai insulei Scandza. relativ puţin numeroşi.1.Procopius este contemporan cu Iordanes astfel că există dovada că Herulii. fără nimic scris ca bază a unei gândiri comune. care n-a fost dovedită niciodată. chiar târziu când goţii dispăruseră. nici dacă goţii erau les plus nombreux (p. nota ns. l'un des peuples germains les plus nombreux! În afară de dogma germain. pentru a-şi întemeia nobleţea să dovedească sau măcar să afirme descendenţa din geţi (nu goţi!. iar originea lor scandinavă a fost considerată de unii cercetători ca o simplă legendă. p.Că Scandinavia a fost populată dinspre sud. 3. caută nebuloase urme aşa-zise germanice în Midi-ul Franţei. cu superstiţii confuze. noi am găsit peste 1300 de cuvinte româneşti. etc. ns. mai ales în ce priveşte Getica lui Iordanes. şi atunci ea n-are decît un sens local.3 În legătură cu ideea germanismului aşa-zişilor goţi. fără "biblie". pe care o păstrează acea seminţie a dreptului de stăpânire pe care-l au înaintaşii zeului tutelar sau ai şefului divin. în urechile unor istorici interesaţi ca un pian smintit care scoate sunete fără să i se atingă clapele. 25. pe baza dogmei unui germanism al aşa-zişilor goţi. 3. regretabil. cloşcă. legat de un singur grup. ori este amintirea. Ea n-are în sine nimic naţional.. sînt veniţi acolo dinspre sud.. se îndreptară spre insula Thule şi au rămas acolo. Alexandru Bădin (31. cu desăvîrşire imposibil.4 Puteau aşa-zişii goţi s? apară şi să umple pagini de hârtie fără străvechea anterioritate a geţilor. celelalte povestiri ale sale îi privesc în întregime pe geţi (2. sus. fără "carte". la sud de Loara. natural sau artificial. p.137). ei fură absorbiţi de populaţia romanizată care locuia aceste teritorii/. p. berc etc. p.110). trebuia. autorul n-are o idee clară nici despre ce înseamnă germanic din punct de vedere etnic. fără genealogii chiar. 194 . îi scapă că pe pagina anterioară scrisese: Les Gothes (cu falsificarea th!).11.De asemenea ignoră că pătura conducătoare a Spaniei. pe de-a întregul inventat. Iorga: Regalitatea germanică ori este de creaţie romană.). capabile de a fi transmise de la o generaţie la alta. cocă. unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iranică? Excelentul istoric care a fost Ion Budai Deleanu.A crede că aceste rase fruste. inclusiv în frisiana veche şi saxona veche.138): Goţii au fost studiaţi intens şi cu pasiune.180. constată: dacă lăsăm la o parte lucrurile pe care Iordanes le povesteşte despre migraţia goţilor din Scandinavia şi înaintarea lor pînă în Sciţia.

.. iar una cu gepizi. Nu există nici un document . Iordanes reia felul în care au sosit din insula Scandza aşa-zişii goţi: trebuie să-ţi aminteşti ce ţi-am spus la început că goţii. pentru că sînt puşi să poarte lupte cu Cirus (558-către 528î. .) sau 700-800 de ani mai târziu când acest nume apare la unii cronicari? Nu ştim nimic.Procopius continuă: În această insulă pământul este în cea mai mare parte pustiu .e. nu interesa unde.Iordanes continuă: din această insulă au răsărit odinioară Goţii. oricît de dragi le-ar fi fost copiii. mergînd mai încet. Nimeni nu le purta de grijă (Cronica ducilor de Normandia)Iordanes îşi începe povestea aşa-zişilor goţi (§25) astfel: Se spune că din această insulă Scandza. au răsărit odinioară goţii cu regele lor pe nume Berig Începutul este ca în toate poveştile : Se spune că . Astfel de apariţii şi dispariţii se găsesc numai in 1001 de nopţi.) nu-i menţionează pe goţi. nici Dio Cassius  236 e. se găseşte hrană mai degrabă pentru vite decît pentru oameni. 95 ca să explice cum sînt rudă geţii cu gepizii.e. adica în Gothiscandza. chiar din sudul Scandinaviei. dar nu-i menţionează nici Dion Chrisostomul +120. ieşind din sînul insulei Scandza cu Berig regele lor au fost duşi cu numai trei corăbii pînă la ţărmul de dincolo al Oceanului.n. În § 29 autorii se arată surprinşi că Josephus Flavius (37-100 e. se spune că a dat numele neamului. nici Clement din Alexandria (150-215 e. una.Am văzut mai înainte că datorită incapacităţii solului. În § 94. cît a trăit el. fiindcă în limba lor leneş se spune gepanta.e.. nici o formă de probă ci doar un fel de lumea spune.. Ce înseamnă aceasta ca număr de persoane? 195 . Aşa s-a făcut ca dintr-o poreclă.). ceilalţi trebuind să plece.n. ca dintr-o fabrică de naţiuni sau ca dintr-un pântece de neamuri. Când odinioară? Cu 600 de ani î.. Ce fel de popor ar putea fi acela care obţine victorii de răsunet se bate cu armatele imperiului roman şi nu este măcar amintit de principalii cronicari ai timpului? Să vedem cît adevăr se găseşte la apariţia aşa-zişilor goţi şi gepizi.n. Dar ce dovadă poate constitui gura lumii în istorie? Şi Cassiodor .n. un cuvînt niţel schimbat să devină nume al gepizilor.n. numai unul.De aici aflăm că în această povestire goţii ar fi venit din Scandinavia cu trei corăbii dintre care două cu goţi.. prin tragere la sorţi. Cum ar fi putut să-i menţioneze dacă pe vremea sa nu existau? Joseph Flavius nu-i menţionează pînă la 100.?.Dintre aceste corăbii. etc. care se găseşte mai la sud faţă de Scandza. (ibid) În §13 Iordanes scrie că în Britania. putea rămâne în familie. cu Darius (521-486 î.) nu ştie de goţi.n. de a-şi hrăni populaţia.. de unde fecunditate mai la nord ca să apară o officina gentium? În ţinuturi în cea mai mare parte pustii se şi prăsesc populaţii ..

În Franţa era la 1789 de 28-29 ani (34.Iordanes nu spune cîţi inşi putea cuprinde o corabie. când speranţa de viaţă tindea către triplare sau chiar către împătrire faţă de cea din antichitate şi din Evul Mediu. în primele secole ale erei noastre. XVIII şi prima jumătate a sec. Macklenburg. vandalii şi celelalte popoare cucerite. sec. 417). p. 1980. Bucureşti. admiţând. evident cu soţii şi copii.Dar. care s-au separat şi s-au îndreptat în direcţii diferite. În antichitate este greu de conceput că se construiau corăbii atît de mari.14). o iau de-a lungul coastelor pe corăbii cu cîte 60 de oameni. ce armată se putea obţine la o populaţie de 120 de persoane. Albert Bayet (33. s-au încleştat în luptă cu neamul spalilor câ?tigând biruinţa (§ 28).000 de copii (34. A nu se uita că ne aflăm. ceea ce înseamnă că au sosit pe ţărmul nordic al Poloniei de azi. 14). altfel dispăreau într-o generaţie.durata de viaţă n-ar fi depăşit 18 ani. De aici au înaintat victorioşi pînă la marginea Sciţiei. chiar şi agramatului Iordanes să creadă şi să scrie (Iordanes reproducînd "ştiinţa" unor autori greci şi latini predecesori) astfel de fabule.Că istoricii medievali germani puteau crede în astfel de lupte de desene animate cu eroi mitologici e aproape de în?eles. Durata medie de viaţă a crescut foarte încet de-a lungul timpului. profesor la Universitatea din Viena (26) să încerce să justifice pe astfel de basme existenţa goţilor ca populus germanus este regretabil şi ridicol. jumătate din armata goţilor s-a prăbuşit fără salvare şi fără să mai poată trece cineva peste rîu (§ 27). când trecea peste un pod. Brandenburg şi Saxonia inferioară. XVII-XVIII. cum coboară din corăbii îi atacă şi-i alungă din propriile locuinţe pe ulmerugi. Admiţând că în luptele date cu ulmerugii. din cei 120 de goţi debarcaţi nu se ştie când în Gothiscandza. Kurth şi O. În Germania de sud. pentru că în vremea lor pluridisciplinaritatea nu 196 . pentru demonstraţie. Roehrer-Ertl (Actes du II-ème Congrès International de Thracologie. că goţii ar fi putut mobiliza 10 % din populaţie. vol.Îi era permis lui Herodot.Or.În Roma cezarilor. în Franţa mureau încă pînă la un an peste 100. cel mai probabil. goţii au cucerit pământul dorit. goţii istoriografiei medievale germane n-au pierdut nici un ostaş (!) cu marea armată de şase soldaţi. cum scrie Iordanes (§94). Mortalitatea infantilă era înspăimântătoare şi se consideră că atingea 50 % din nou-născuţii pînă la un an (jumătate din copiii nou-născuţi mureau pînă la un an). p. unde exista oarecare igienă şi oarecare posibilitate de îngrijire medicală la dureé de la vie n?aurait pas dépassé en moyenne dix-huit ans (34. în Gothiscandza. secolul XIX deja 22 de ani (G. iar sub al cincilea (!) rege (Filimer) care a urmat după Berig (ceilalţi trei regi dintre Berig şi Filimer n-au fost menţionaţi niciodată) au luat hotărîrea să plece mai departe. în contemporaneitate. p.Cu aceşti 12 luptători. prin absurd.92): Mai grozavi sînt Normanzii . că geţii ar fi venit din Scandza în corăbii de cîte 60 de persoane.. p. Care armată? Dacă au venit 120 de goţi. p. fosta lor armată se putea ridica la maxim 12 luptători.Armata nu a putut reprezenta către 10 % din populaţie decît în ultimul secol. speranţa medie de viaţă a noilor născuţi de ambele sexe se situează la cca 20 de ani în sec.. maximum: 120 de goţi şi 60 de gepizi. dar ca Herwig Wolfram. îi subjugă şi pe vandali şi au cucerit mai multe popoare (§ 26). nenorocire. III. În § 27 li se întâmplă nenorocirea cu înecarea a jumătate din armată.Să considerăm totuşi. 47) . XIX. La 1911.

sociologie.Nu se poate să accepţi. franceză. regresul faţă de ce se producea altădată e incontestabil.Iar goţii. latină.Privitor la aceste aspecte. După cum am arătat mai sus.exista. dar pentru alte "greşeli". folosit la traducerea Bibliei. genetic.Pentru că nu e de mirare că numeroase adevăruri sînt încă ascunse cunoaşterii după 2000 de ani şi chiar mai mult. cu durere. împreună cu basmele Mamei mele Gâsca şi afirma hotărît că istoria nu e şi nu poate fi ?tiin?? etc. dacă ar fi fost reali. nu 60 sau 120 şi nu a rămas nici unul.000 au pierit (aici li se asociază şi francii care luptau de partea cealaltă a baricadei) la Câmpiile Catalaunice (§ 217). din opera aceloraşi autori numai părţile care-ţi convin şi pe altele să le respingi. cum ar putea să le acorde cel mai neînsemnat credit? Acest fel de istorie poate justifica de ce Malbranche dispreţuia istoria şi nu-i acorda mai multă importanţă decît ştirilor din mahalaua sa. e istoria pe care ei au folosit-o pentru a-i inventa pe goţi. (ap. să nu se lase mai prejos.Dacă a primit-o Thodoric cel Mare şi nu i-a tăiat capul lui Cassiodor. debarcaţi în Gotiscandza au dispărut fără urme.Istoricii germani. p. goţii veniţi din Scandinavia cu cele trei corăbii au dispărut curând după sosire. p. inclusiv prof. Aceste aiurite sînt alungate din mijlocul goţilor şi văzîndu-le duhurile necurate cutreierând prin deşert leau îmbrăţişat şi s-au împreunat cu ele şi au dat naştere hunilor (§ 122). nu lasă decât locuri goale (14.000 de ostaşi şi alţii. obţinuţi printr-o simplă schimbare de vocală. să folosească mijloacele moderne de datare etc.182).Asta. curat-murdar. căci cunoştinţele s-au înmulţit şi posibilităţile de aflare a adevărului au sporit în proporţie foarte mare . însă. decît ca procedeu de apariţia hunilor (§ 121). germană.numite cu un cuvînt "strămoşesc" haliurne. 197 .Călugării şi actorii pot crede în astfel de minuni. nici pe germanul Nicolao Petreio care-şi tipăreşte cartea la Leipzig în 1695. 74). trebuie s-o primească pe de-a-ntregul şi misticul profesor al Universităţii din Viena care. nici chiar în vocabularul lui Ulfila. N. Atunci se putea spune istoria este o poveste mincinoasă care ni se înfăţişează ca adevăr. 35. că maslul este inutil şi lipsit de rezultat. au vînzolit toată Europa. după cercetări savante.Sperăm ca temerile lui Iorga să nu mai fie tot atît de acute azi. după cîteva generaţii. antropologie. Numai în Germania n-au ajuns niciodată aceşti "germanici". dar istoricii. Dacă nu pe toate terenurile. prof. ducându-se. e silit cineva să constate că numărul lucrătorilor ştiinţifici ieşiţi din universităţile noastre e cu totul fără însemnătate... fiziologie. Wolfram n-au de ce să se supere. ultimii din cîteva femei practicante ale magiei . cum a făcut cu Simmachus şi cu Boethiu. Autodidacţii entuziaşti de odinioară. dar orice istoric ar trebui să facă un calcul elementar în urma căruia ar constata el însuşi că cei 60 de gepizi şi cei 120 de goţi. Numai că nu înţelege că are în mânecă o carte falsă. ar fi fost cca 2000 la număr.Astfel că nu poate fi nici o urmă de îndoială că. iar Louis Bourdeau respingea lucrările istoricilor la rangul de fabule. Azi un istoric trebuie să ştie geologie. ceea ce constituie încă o dovadă că între aşa-zişii goţi şi zisa lume germanică nu se pot găsi legături de filiaţie sau de similitudine. fără reţinere falsifică sperând că-i va ieşi pasenţa. Wolfram nu citează pe nici unul. Iorga spunea: cu această direcţie s-au format profesori secundari de istorie de o mediocritate convenabilă. mult mai mulţi. desigur. apariţia "marelui" popor al goţilor nu se deosebeşte.Spaţiul nu ne îngăduie. i-au oferit lui Constantin cel Mare 40. engleză. în istorie. Din zecile de autori elini şi latini care scriu că goţii nu-s decât geţii. iar nu că s-au înmulţit încît în § 199 să se vorbească de nenumărata armată a gepizilor din care 15. de ce Darlu o socotea cea mai puţin onorabilă dintre operele imaginaţiei.Scuzele pe care le aveau scriitorii acelor vremuri de demult nu le mai au istoricii de azi. astfel că trebuie s-o accepte şi pentru generarea hunilor din aiuritele goţilor. etnografie.Trebuie să spunem că n-am găsit nimic asemănător cu acest cuvînt în elină. se cheamă. obiectivitate ştiinţifică: luăm din Biblie (din Iordanes şi din toată literatura pertinentă) numai ce ne convine. care reclamă statut de oameni de ştiinţă.Hunii. Singura similitudine identificabilă este cu cuvîntul românesc aiurite.

ns. 136. gepizilor şi celorlalte populaţii din lagărul lui un discurs de îmbărbătare pentru a porni la luptă. nu ştiinţă. ns.Geţii apar şi în sec. 126. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar. la patriarhul Photios. operam dabant Linguae Gothicae (quae cognata Alanicae) & Ausoniae. subl. 3. 32) / Dar gota nu este strămoaşa germanei/.. Unii au zis că ar fi fost o limbă gotă. IX. dar asta-i religie..). o mare parte s-a pierdut.În ce limbă le-a vorbit. ns.În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea. 84): Maximin. § XVI).1 Philostorgius (368 . nu şi aşa-zişii goţi. XX.În acest sens mărturia eminentului prelat maghiar Otrokocius este lămuritoare: Non neglexit Priscus illud etiam nobis consignare.Astfel arată unii oameni de "ştiinţă" chiar în sec. etc. ceea ce este o aiureal?Istoria limbii germane arată clar (vezi mai înainte) că actuala germană e o confecţie târzie.Noi sper?m că s-ar putea ajunge la acea limbă pe care o vorbeau toate popoarele din barbaricum. a lui Adelung. 198 . ob commercia cum Romanis. despre oştile geţilor (p. quas ille linguas expertus est circa Atilam. Supponit in his. Ubi per Ausoniorum linguam. cronicarul împăratului Mauricius.Sînt amintite lupte între goţi şi gepizi (deşi îs acelaş popor) între avari şi gepizi. 4.425) sciţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi. / N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. Nu ştim de ce. Cele mai frecvente certuri se produc între vecini. dar şi cele din Grecia şi Italia antică. leită latina coruptă (vulgară. din sec. ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu. 4. p. in usu potissimum fuisse.Sînt şi alte aspecte care se cer lămurite.Da. populaţia continua să vorbească aşa-zisa limbă barbară n. quod ipsorum quoque Hunnorum aliqui.. 3. Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din ţara getică (Istoria eclesiastică)... n. Wolfram şi alţi mari istorici.. prin limba ausonică înţeleg valaha. După părerea noastră în legătură cu limba aşa-zisă barbară este strict necesar un studiu condus cu seriozitate şi pasiune pentru a se ajunge la lămurirea conţinutului noţiunii de limbă barbară. iar cei de acum îi numesc goţi .13 Între 582 şi 602..12 La Câmpiile Catalaunice Atila ţine hunilor. 63.Că împăraţii romani înţelegeau aşa-zisa limbă barbară rezultă şi din ceea ce scrie Iordanes (§ 83. un cioban "got" a cerut împăratului Alexandru Sever. Teofilact Simocata scrie despre geţi. dar nici cea mai vagă menţiune despre aşa-zişii goţi). dar niciodată între geţi şi goţi etc. quasi corruptam Latinam (cap.De ce nu sînt menţionaţi concomitent. 4 Autori şi cronicari despre identitatea dintre geţi şi goţi Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare. intelligo Walachicam. dar n-au făcut-o. îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu Alana) şi cu ausonica. vecine? De ce nu se menţionează nici o luptă între ele. ostrogoţilor. strămoaşă a germanei de azi. în Spaţiul Carpatic sau în alt spaţiu geţi şi goţi ca două popoare diferite. iar o limbă gotă nu a existat niciodată. Desigur şi din acestea. Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil. ca să-l înţeleagă atîtea felurite neamuri?La această întrebare trebuia să răspundă dl. Mais le gotique n'est pas l'ancêtre de l'allemand (29. între toţi aceştia şi romani. în limba părinţilor săi (cu 40 de ani înainte de părăsirea Daciei de către Galienus. XVIII. dar spaţiul nu ne îngăduie să continuăm. politică etc. datorită legăturilor cu romanii. Unde. fără o ordine cronologică.) permisiunea să lupte cu militarii pregătiţi pentru un concurs..

4.către 395. în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau. numele get. p. că doar îşi schimbă locuinţa. în Zamolsiz. 402) scrie de peste 50 de ori getic. Sheringham.. În acest enunţ se vădeşte că nu-i vorba de nici o confuzie. dar fără semnificaţie proprie. Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus.Ş. cetele blonde (ale geţilor) şi o singură dată gotic.E. indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi. scrie: Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii. p.6 Hieronymus (345 . Loccen.. Hachenberg şi alţii.. au ba. Uppsala.8 Carol Lundius.4 Ausonius. într-o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 . că toţi învăţaţii din trecut. Constantin II (337 .către 405) în Divinitatea lui Christos.383) să-l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s-ar fi aşteptat să scrie goţi. 165). 395.3 Împăratul Iulian . ale geţilor (25. învingînd cu armele pe geţi. pe care l-a considerat un alt nume. 1979.şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor.Apostatul (331 . 4. primus Getarum legislator. 4. Boxhorn. cetele getice. de asemenea nu-i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi.. dacii şi goţii sînt un singur popor cu mai multe nume. să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (?) neamul geţilor. iar pe Alaric îl numeşte tiranul get. cel din urmă încercând să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mână prin următoarele temeiuri: 199 .4. la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius. de reprezentare corectă a realităţii. În elogiul împăratului Constantius. decît Gog şi Magog.7 Eugeniu de Toledo. dac. 1687 scrie: p. deci. 396 şi De bello Gothico. 4. 4.2 Claudius Claudianus (Panegiric. 33. în Cezarii după ce-l pune pe Traian.363). în Carmina XXXIX (Hexastichus de inventoribus litterarum).Ni se explică. Martin Schmeitzel. care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cândva . ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie. Johann Filstich. p. 4.420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a-i numi pe goţi geţi (22. Împotriva lui Rufinus. ci de discernămînt. foloseau pentru goţi numele geţilor. Crezând că nu mor. 4. ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere. pentru goţi.5 Prudentius (348 . în titlu.În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori. dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxis. 3 Nempè unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse / Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaş naţiune. ne-a făcut rost de o pace trainică. 37). E.9.Iar în altă parte (ibidem) scrie: Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt / Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit . 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras) / În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem. în Încercare de istorie românească.340).. căruia îi plăcea să cam bea. către 310 .

scrie: 1) Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est (p. autrefois appelés les Gètes (p. Filstich adaugă: Philipp Cluverius (Klüver. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm. 1580 .13 André Thévet (1502 .12 Eusebiu din Caesarea (260 . călugăr franciscan. 1899. 2) qui progressi tenuerunt eam regionem. Transylvanie. pe care noi de atunci i-am numit goţi. aşa cum susţin cei mai mulţi. Sacas&Saxones. I. Dahas&Dacos eosdem aut cognatos esse. p. 16.. solis nominibus non temere crediderim (p.(1) Mărturia celor mai vechi scriitori (2) Întâmplările cele petrecute la fel (3) Potrivirea felului de trai. când ai căzut cu toată oştirea pe câmpiile scitice. Bulgarie et Servie scrie: Originea poporului acestei ţări în întregime. scrie la 1597 o carte cu titlul: De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum. 1883): les Goths. Hanovra. sperăm. 4. 4. după cum am dovedit. quae nunc VValachia dicitur /care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia. 200 .Cum ar fi putut spune altfel când el. vine de la geţi. Hachette. De la Valachie. 4. nation scythique établie sur le Danube. 1717: Cimmerios&Cimbros. în Cosmographie Universelle.73) 4.340) în Constantin către sacra adunare: Te întreb pe tine Decius. 4.11 Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae. 469): Gètes. 2). conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor.16 Bonaventura Vulcanius. J.14 Leibniz. a limbii şi a locuitorilor ţării Se adaugă că nici de unde se trage numele de got nu este limpede (sublinierile ns.17 Nicolao Petreio într-o carte. Collectanea etymologica.sec. în bătaie de joc. postérieurement les Goths.). 4.1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu goţii. care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi goţilor. Ele sînt traduse şi le vom publica bilingv latină/română în "Getica" nr.78) Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială. IV. 4. cap.. luându-şi în sprijin o serie de autori anteriori.10 Bossuet (Discours sur l'histoire universelle. Hachette. a obiceiurilor. Getas&Gothos.1590).15 Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec. tipărită la 1695. şi-au pus toată speranţa într-un semn de întrebare: există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate? 4. V) a scris o Istorie împotriva păgânilor din care s-a inspirat Bossuet: Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi (Getae illi qui et nunc Gothi. 5-6. numiţi astfel de romani.Această carte conţine multe aspecte interesante. 97). dar şi alţii.

De aceea apare de atîtea ori scris got în loc de get. la mijloc şi la sfîrşit multe din cele pe care le-am socotit utile (subl. pentru că.. iar unii îi numeau neamuri getice. che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica . 201 . 1 Di mostrare. nu got. si divideva in due punti. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi.19 Carlo Troya (37. Iordanes foloseşte grafia pe care a găsit-o la autorii respectivi. 4) It. dacă nu-i cunoscută poate deveni. mai ales atunci.3) Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates / Geţii au fost mai apoi numiţi goţi. 2 scrie: Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr . sprijinite pe alţi autori. când în nici un caz nu ar fi putut fi vorba de o naţiune gotă. 5 Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă. dar nu putem aborda aceste aspecte care depăşesc tematica studiului nostru.Se va spune poate că alternanţa greci/eleni este cunoscută. regina geţilor. Acolo au văzut elenii pentru prima oară steagul persan cu cap de lup şi coadă de şarpe. / De a pune în lumină că acea rasă getică sau gotică fu diferită de cea germanică. În § 3 Iordanes spune: am făcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci şi latini.De exemplu în § 61.Totuşi. Iordanes scrie: acolo şi atunci a văzut neamul goţilor pentru prima dată corturi de mătase. în Despre războaie III 2.)Deci. pentru colorarea stilului. rezumând o istorie a geţilor el a adăugat diverse ştiri din diverşi autori pe care i-a folosit. decît geţii şi regina lor Tomiris.Carlo Troya aduce numeroase dovezi că goţii nu-s decît geţii care au populat atît nordul cît şi apusul Europei. În această operă găsim de 25 de ori get iar uneori got e pus pentru variaţia stilului.. che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de Goti di Teodorico e degli Amali / De a arăta că Geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Theodoric şi ai Amalilor/ 2 Di porre in chiarezza. dar fără să-i citeze. dar încolo sînt în toate la fel. 62 scrie despre luptele dintre Tomiris.Rezultă de aici că elenii erau alt popor? Nicidecum. nota ns)Eu cred că la obîrşie se trag toţi dintr-un singur neam. Dar alternanţa get/got.. deşi în lupta cu parţii lui Cirus nu apar. cum se numea oare?. Cum mulţi autori anteriori lui începuseră să scrie got pentru get. p 5-7) scrie: Il mio scopo principalissimo . 4 Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond. atunci când scrie din amintire el scrie get.Fraza ni se pare similară stilistic cu una ca aceasta: La Termopile grecii au luptat pe viaţă şi pe moarte cu perşii lui Xerxes.e. normal. I. dacă nu mai multe nume.20 Am vrea să spunem cîteva cuvinte despre Getica lui Iordanes. 6 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru (sublinierile ne aparţin). după cum am mai spus.. toate având cel puţin două. dintre toate. 4. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est / nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor (p. 3 Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!). numită gotica (Înainte de a apărea numele de got. goţi care faptic nu fuseseră menţionati ca participanţi la luptă. la început. ns.Totuşi. 4. înalţi de statură..18 Procopius. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. iar mai tîrziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus. nu puteau să existe. şi Cirus. 4. vandalii. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii. amestecând în cuprins. în sec VI î. se găsesc pe mai multe pagini..80)Arătări similare.n. dar.Numeroşi alţi autori din diferite naţiuni au atestat identitatea dintre geţi şi goţi dar spaţiul nu ne îngăduie să-i cităm. vizigoţii şi gepizii.. Fraze similare se pot imagina cu orice popor.

primit falsificat de la o istoriografie interesată. Or am dovedit că povestea cu ieşirea din Scandinavia e o simplă fabulă. În § 118 Hermanaric cel Mare este conducătorul neamurilor getice. pentru că îmi trag obîrşia din acel neam am adăugat ceva în plus peste cele aflate sau citite. 132. Ei apar din loc în loc pentru culoarea stilului. să ştii că eu am urmat scrierile înaintaşilor . A scris o istorie a geţilor.Tot de geţi este vorba şi în § 129. În § 94. iar nu got.Asta i s-a cerut. asta a făcut. n-o au. Situaţiile prezentate sînt similare. geţi. iar în § 121 Filimer este al cincilea şef al geţilor după plecarea din Scandinavia. pe unele le acceptăm. dar trebuie răbdare pentru a citi cu atenţie opera. pentru că. atît la Cassiodor cît şi la Iordanes. cum s-a scris de multe ori fără control. nu goţi. pe altele şcoala nu ni le-a relevat. o istorie. Şi adaugă: să nu creadă cineva că.Căci cum s-ar putea înţelege altfel de cum sînt scrise rândurile: Aceasta a fost originea geţilor şi nobleţea de neam a amalilor. fie au crezut fără control. Istoricii medievali interesaţi ne-au spus că este o confuzie între geţi şi goţi. dar istoria nu este a lor. aşa cum arată titlul. Iordanes adaugă: Tu care mă citeşti. ca şi faptele bărbaţilor viteji. Iordanes scrie. dar imposibil de luat în considerare după 14 secole.Dacă ni s-ar da o frază ca aceasta.să rezume într-o cronică scurtă opera senatorului Cassiodor despre originea şi faptele geţilor. ceea ce este o realitate de nedesminţit. iar regii şi sacerdoţii geto-daci apar la locul lor.Că la Iordanes figurează o clară identitate goţi=geţi. aşa cum sperăm că am dovedit în cele de 202 . pe altele nu.confirmă iar ce a spus în premize (v. Care este neamul mai înainte arătat? Este clar cel al geţilor înscris cîteva rînduri mai sus (§ 315). găsim destule exemple. Acestea sînt realităţi pe care Iordanes le aminteşte din opera lui Cassiodor. fără spirit critic declaraţiile istoriografiei medievale interesate. Deci Iordanes este get.§3). fără să poată fi invocată vreo formă de confuzie. Iordanes îi explică lui Castalius cum sînt rudă geţii cu gepizii. De ce?Pentru că unele fac parte din depozitul nostru de cunoştinţe. să nu ne încredem în istorici care falsifică din interes. Deci concluzia este coerentă cu premiza.La Mărăşeşti românii au dat lupte aprige pentru a opri atacul german al lui von Mackensen. dacă ar fi existat. nu confuzie. Acolo au văzut valahii pentru prima dată avioane de luptă. cum o spune însuşi. În § 316. Iordanes este get de neam b. Unde ar putea fi confuzia?Aşa-zişii goţi. ci a geţilor. aşa cum l-a rugat fratele Castalius . la nivelul cunoaşterii de azi. în favoarea neamului mai înainte arătat. după Cassiodor. Normal. de primit de către Theodoric in sec VI. 189 etc. ca personaje istorice. ar fi avut şi ei. Cei care le declară confuzii fie nu au lecturat cu atenţie opera. probabil. ceea ce dovedeşte constanţă şi continuitate. Însă în § 315 si 316 rezultă cu toată claritatea că: a. Unde ar putea fi confuzia? El s-a ocupat de istoria geţilor.

a celei mai mărunte tulburări în ritmul căutărilor. şi cum arată şi mari oameni de cultură şi savanţi. Leibniz. ei nu au avut şi nu au o existenţă reală. fiind un simplu nume al altei realităţi etnice. ca Bossuet. Messenius. Procopius. 7000-4000 î. după cunoştinţele disponibile în prezent. de Hr. De altfel. de-a lungul secolelor. Lundius. Boxhorn. Hărţi ale Proto-Europei cca. deoarece pentru aşa-zişii goţi n-am găsit elemente definitorii pentru etnie. Astfel de cuvinte neexistând..(Marija Gimbutas) 203 . nu există nici riscul vreunei găselniţi. trebuie să convenim că. Quicherat. cum aflăm la toate popoarele europene. C. nume folosit uneori pentru variaţia stilului.Astfel că cei care caută cuvinte gote în limba română o pot face în pace şi linişte pînă la capăt. Carlo Troya etc. Hieronymus.mai sus. pentru orice etnie.

204 .Bărbaţi şi femei dacice în luptă sau cu copii(Columna lui Traian).

205 .

206 .

207 . 4500-5000 î. cca.Madona de la Rast(România). de Hr.

208 .

209 .

A … . POM..cuvintul apa . si daca ne tot spun aceasta poveste si noi n-o întelegem? Interesant.N . Si cuvintul POM pare a fi inteligent.. în aceasta GURA de RAI. îsi cunoaste formula chimica… De parca aici ne-ar fi învatat cineva foarte inteligent anumite cuvinte.stie despre sine cine este. cuvintul sa fie mult mai complicat si în acelasi timp amnezic din punct de vedere chimic..fiica fiind... ca ar fi destepti din fire… Cred si eu. P-O-M în traducere chimica O . Avem deci oxigen. dar aici este vorba de-o radioactivitate speciala.. iar Oxigenul ce este produs de pom. apoi spun M . nascuta moarta. sau T . în mai toate alfabetele litera A ocupa pozitia 1... si unde gura vorbeste de RA zeu al soarelui. at . Mi se pare mai mult decit ciudat. sa foloseasca un cuvint cunoscator de chimie. ce este numarul de masa al Oxigenului… Corelarea numerica a elementelor chimice cu literele luate din numerologie (un alfabet oarecum initiatic) scoate la iveala faptul ca în limba romana. pentru unii ce erau atunci un fel de buric al lumii). Hasdeu datata astfel: 18 martiu 1878.. graiesc prin GRAI.H (H2O). ni se spune ca La început a fost cuvintul. de trecere de la un element chimic la altul . destepte din fire. cu mult înainte de-a fi învatata chimia si fizica prin scoli… A-P-A în traducere chimica H .P. Hidrogenul în sistemul periodic al elementelor ocupa aceeasi pozitie. În Biblie. în ipoteza ca limba latina ar fi fost mama limbii romane. aici... voi cita doar paragraful legat de cuvintul APA. aceasta petrecindu-se de mult. vorbeau o limba simpla pe care o întelegeau si romanii cei destepti. A. E totusi ciudat ca limba romana . scrisoarea domnului Mihail Obedenaru-Georgiade adresata domnului B. PA . asa cum spunea Herodot despre stramosii nostri.Miraculosul tezaur al limbii romane! Comoara de sub cifru Dincolo de linia melodica a cuvintelor romanesti.O .. acolo unde potrivit teoriilor lingvistice cunoscute ar fi trebuit sa se comporte altfel.cu ajutorul unor radiatii cosmice. si el stie ca fara el omul n-ar mai fi om… POM si OM. dintre toate limbile de factura romanica.. acest cuvint se comporta ciudat la Roma. ce stiu chimie din fire.. PA . din scrisoarea de care am pomenit mai sus: 210 . Deci.mostenitoare a limbii latine (si spatial). si unde cuvintul se spune cum se naste cu ajutorul aerului… Si mai ales cuvintul DAC citit în oglinda CAD.. ca aceste coincidente sa fie doar un joc al întimplarii.XN XN = izotop de azot Stim ca izotopul de Azot (14N) din radiatiile cosmice trece în izotop de Carbon (14C). A . o litera în plus. Litera P ocupa pozitia 16. spunind si acesta despre o anumita cadere. doar în limba romana cuvintul APA pare a sti chimie… Ar putea fi o coincidenta. vorbitori ai unei limbi moarte azi (zic eu. APA. apa . Nu este vorba doar de cuvintele analizate aici. azot si un izotop special de azot… azot special ce are puterea sa treaca în izotop de carbon… carbonul fiind pe undeva schelet în vasta complexitate a chimiei organice. OM.. Din Cosmochimie aflam ca Hidrogenul este elementul cheie. am .... mai este ceva ce ma fascineaza în limba romana. pentru a întretine viata omului. ceea ce explica într-un fel diferenta dintre OM si POM. se presupune ca apa ar fi fost elementul ce a determinat aparitia vietii. Voi cita doar paragraful ce m-a facut sa-mi dau seama ca APA.. În volumul II de corespondenta B. doar în limba romana exista cuvintele ca acestea.P. Hasdeu si contemporanii sai romani si straini la pagina 14 se afla o scrisoare ce mi-a atras în mod deosebit atentia. desfasurat se scrie HO-H. le-am luat pe acestea fiindca ele sint cele mai elocvente..... A... dar daca nu este? Formula chimica a apei este H2O. arhitectural construita. Ciudat mi se pare ca dintre toate limbile de factura romanica. Interesant este de urmarit ce silaba spun copii mici atunci cind învata sa vorbeasca . destept din fire si în limba latina dar mai ales în limba italiana . studiind chimia vedem ca la originea lor elementele au plecat de la HIDROGEN. într-adevar. inteligenta unor cuvinte ce parca la noi. Si daca aceste cuvinte stiu povestea lor.

revista Getica a domnului Gabriel Gheorghe nu a mai putut aparea de foarte multa vreme. Si totusi.... Sunetul este o forma de energie. Biblia nu specifica întimplator faptul ca: La început a fost cuvintul coincidentele pe care le-am semnalat ma fac sa cred aceste adevar. Merg putin mai departe cu ipoteza.). 2) radiatii cosmice.. nu oare ca apa.. termeni de rudenie. gratie evolutiunii. sunet.. este cea care poate crea confortul sau disconfortul psihic... dar si aici este vorba de cunoastere si cercetare. Gradul de rudenie exista între limba latina si limba romana. si rau... are destule dovezi. sau alte forme de terapii. cuvinte ce par a exista de cind e lumea lume si graiul grai. adunate în ani de studiu intens despre aceasta poveste (despre rudenia dintre limba romana si limba latina). sint convinsa ca ar putea exista si terapia cu ajutorul cuvintelor.. ce au posibilitatea sa treaca în alte forme de manifestare asa cum am încercat sa descriu aici iscusinta elementelor chimice ce pot trece dintr-un element chimic într-altul.ce au izotopi în stare naturala. Ce zici. Sunetul în contact cu apa atinge parca o alta lume (alte dimensiuni. din lipsa fondurilor. cristaloterapia. abia apoi.. 7) factorii poluanti. în cunostinta de cauza vom si întelege de ce sint poeme ce ne creeaza o stare de liniste.CUVINTUL (putere) rol constructiv sau distructiv? De avut are. cuvinte slave de exemplu despre care se spune ca le-am fi luat noi în timpul formarii limbii romane (de parca aceste cuvinte n-ar putea fi si mai batrine decit formarea limbilor cunoscute fie ele vii sau moarte).. asteptind sa le spuna acestia cum se numeste apa.a. 6) o mare gama de substante chimice. samariu s. Aceste cuvinte modificate putin fonetic par a apartine unei limbi comune despre care aflam ca Dumnezeu ar fi stricat-o atunci cind oamenii ar fi vrut sa ajunga la CER. Domnul Gabriel Gheorghe. fiindca întilnim aceste cuvinte (sora. 5) modul de hrana. o stare de neliniste. cu un alt curs decit acela trimbitat prin manuale.. 3) radiatiile unor elemente cum sint carbonul si potasiul din corpul unor animale si plante .Înca o informatiune: aci în Roma. paranormal este ceva cit se poate de normal. Eu una sint convinsa ca daca specialisti de marca din mai multe domenii de cercetare s-ar ocupa putin de aceste ciudatenii ar putea da o alta culoare Certificatului de nastere al LIMBII ROMANE Din nefericire.în plan biologic aflam ca: factorii mutageni mai eficienti sint: 1) radiatiile naturale determinate de prezenta în scoarta pamintului a unor elemente radioactive cum sint: uraniu. Din acustica (fizica) stim ca sunetul (energia sunetului) la limita marii tinde spre infinit din punct de vedere matematic .. de revolta sau mai stiu eu ce alta stare. fiindca se cunoaste deja ce putere are gindul. de ce n-ar avea si . unii copii mici... cu proprietati total diferite... uneori însotita de o melodie. eu una nu pot crede ca un fiu (fiica) ar complica firescul simplicitatii. Acelasi lucru s-a întimplat si cu alte cuvinte uzuale. Dacii sub nici o forma nu puteau arata apa cu degetul pina la întilnirea lor cu romanii. totul are o logica. numind materie si energiile de tot felul (gind.. Aceasta.. nainte de-a ajunge a pronunta acqua. implicind desigur o mai aprofundata cunoastere a puterii cuvintelor..... toriu.. si în viata individului.. Hotarit lucru. cred în inteligenta materiei. ce nu e deloc o poveste. Nu ne-ar strica deloc sa stim mai multe despre limba pe care o vorbim. Nimic nu este întimplator. cu atit mai mult cu cit apa este un cuvint uzual.. directorul revistei Getica. 4) excesul sau insuficienta unor saruri în sol. De ce m-am oprit la poezie? Fiindca poezia este cea folosita si-n descintece si fiindca tot poezia.. Cind vom cunoaste totul despre 211 . lumina etc.. ele demonstreaza însa ca sunetul este o energie ce poate face si bine. Ceea ce azi numim de multe ori miracol.geometric. devine acqua. si în viata lunga a unei populatiuni. cuvinte despre care se spune ca ar avea origine latina. dar si ca la frecvente imperceptibile însoteste reactiile fizico-chimice din univers…) Din Genetica .... dar de alta natura. frate) si-n limbi ce n-au nimic în comun cu structura latina... asa cum exista meloterapia. pronunta apa. Relatia între toate aceste discipline exista. nu este cazul sa scriu acum si formulele din fizica. atita doar ca ne aflam în planul cunoasterii undeva prin clasele primare.

that he may be able at a future time to dispute fluently against the inhabitants of Dacia. and rarely is the outcome of any action certain. made lasting by an oath. nay rather the disposing judgment of omnipotent God. however. having collected there the magnates of the Breton and Norman region. and for the entire fatherland itself to be judiciously ruled by your most beneficial deliberations. brought him quickly to the town of Bayeux. that the young child Richard be lifted up and confirmed in his possession of the realm by an oath of allegiance and an oath-taking of his fideles. by countless misfortunes. with the three mentioned above. in his hands. had indeed been accomplished. Devoting himself to these explorations. and for you to place your hands. and Bayeux uses the Dacian language more frequently than the Roman. uneori eronate… Asa cum pot fi si cele scrise de mine aici . for that reason I want. as symbols of your heart. Desiring. (note 1) But duke William. he begins to speak to the aforenamed three: "Because. in truth. dintre energiile despre care stim atit de putin se va ridica atunci cind vom întelege ca sintem într-un tot pe care l-am divizat prin cunoasteri fragmentare. celebrated Easter that year at Bayeux. assenting willingly to his lord's request and taking up the solicitude of fostering the extraordinary young child. he made known to them his secret will: "Because the state of affairs at any given moment is always turned. and guarded him as the apple of his own eye. and then for the covenanted fidelity of your true promise to be. like a wheel...vom sti mult mai multe despre toate. And he lingered there until the festive days of the sacred festival of Pentecost had passed. the seven magnates replied: "If you were not already burning with desire in your own soul to explore and thoroughly 212 . my son Richard to be appointed by you as heir to my authority while I still survive." Then Botho. he took with him seven magnates of rather great influence and. the father began to muse in his sagacious mind over where or by whom his son might be advantageously brought up and fostered. enjoying Dacian eloquence and learning it with a tenacious memory." Merry at these proposals. daca Limba Romana este o comoara pe care n-am exploatat-o asa cum trebuia? Gabriela Marieta Secu [ 32 ] Once the business of this deliberation. I therefore want him to be brought as soon as possible to the Bessin and there I want him to be both brought up and fostered with great diligence under your guardianship. Bariera dintre materie si antimaterie.Hidrogen . for love of his most beloved son. the city of Rouen uses the Roman rather than the Dacian eloquence. Botho. with all your strength.doar simple coincidente… Dar daca totusi nu sint simple coincidente? Daca a venit vremea sa analizam altfel spatiul din jurul nostru? Si totusi. with your favor.

That fatherland and region where you were Brought forth is deservedly submitted to you. For king Henry and duke William were united by a covenant of indestructible friendship and newly allied one to the other through reciprocal agreements. loaded with various presents and diverse gifts. so that he would not hesitate to do. precisely what you have proposed. it would have been appropriate and reasonable for us to admonish you to such a course of action by our own prayers and our own anxious encouragement. they promised and vowed to be his fideles in all things. the orphan. A good duke and a nourishing count. on sacrosanct relics. and with him duke 213 .consider in advance. and the destitute exile. The dignity of the churches. with his own armed band. Taking assisting aid from you. sprung both from a glittering Father of nourishing genius. Apostrophe Illustrious boy. Notes: 1. for the native who resides here." That said. to the transrhenish king Henry. Satisfied. because this necessary business also peculiarly concerns us." [ 23 ] Without delay. Truly. making a promise. William has sent a certain young recruit Tetgar. what king Louis kept seeking from him. The sacred glory and the venerable hope Both of the sacred order and of all ranks. back to duke William. Literally. Because you will be. king Henry has received Tetger honorably and has caused him to remain with him for an entire day. of compliant obeisance and military service. nay rather to fix in advance. having given their hands to the young child Richard. and from the Free-born and shining high birth of your mother. The vagrant. a leader of his household. the "pupil of his own eye. But afterwards he has sent him. will go away merry.

I depart with you." And while Henry and Cono were still conversing with one another. on the river Meuse. and conducted him with awe to king Henry. very powerful and affluent. free from all adversity. distinguished by such an immense multitude of warriors. In his realm. judging this advice to be salubrious for himself and for his followers and. Cono has replied: "You sent to our king Henry. and wishes to ask what should be done between you and king Louis. more than this. There is no one more equitable in actions. not distrusting you. they will devour us as wolves do lambs. and no duke or count is as eminent as William. quickly rose and went to meet duke William and. through your judicious advice. he rushed outside and faithfully received William's sword. he has come directly to you. who awaited them in the district of Laon along with duke Hugh the Great and count Herbert. unhesitatingly. William arrived with five hundred warriors. has said to duke Cono of the Saxons: "Ready yourself for the road and quickly don your shinguards. Seeing the Breton and Norman legions. should some need beset one of them. however. has already gone to the king and reported his arrival in these words: "William. But if. and possessed of great and unheardof honor and practical judgment. merry over your success. even to the Dacians subject to your authority. You sent duke Cono to me. until you have returned and brought back the king. Then William: "King Louis faithfully sends you the tribute of his deep love and esteem. no one dares to harm another. while duke Cono. William. surrounded by all types of servants (both nobles and slaves). the king has sent me to you so that you might conduct the king to a meeting." Then Cono: "Send me wherever you like." And Cono: "If I proceed to the city of Bayeux. I am. William has sent for king Louis and imparted the pleasant outcome of the embassy. have myself come with him! You have said that you would not be united to king Louis 214 . with a great army to meet king Louis. we have returned unharmed. and he has instructed me to remain wherever you like as a hostage. he dines splendidly with golden vessels and drinking cups and. to be steadfast and durable due to your involvement. wishing to ascertain whether any darkness lurked in his heart. who has joined himself to me in friendship?" He replied: "Very patient and equitable. he and king Louis of Francia might ally with each other and. I will remain your trusty shield-bearer and your constant body-guard against the ambushes of your enemies." Then Hugh the Great and count Herbert each ordered his own followers to ride separately. both sat down. duke Hugo and count Herbert were astounded. saying to one another: "What comparison is there between our army and this one? If any strife should come between us and them. the inhabitants of the land live prostrate before the laws and. there is no one holier in speech. of one mind. No king." That said." And William: "You will go with me to the conference. as I believe shall happen. once they had kissed. as a sort of gage and hostage. As soon as duke Cono heard of his arrival. Harmonious. For I will send you to the town of Bayeux until. there is no one mightier in arms. he is zealous in administering the rights and ordinances of the orthodox Fathers. On the day set for departure. so that I would come to you. and forbad any of them to mingle with William's army. But as king Louis was still approaching the aforesaid conference location. Moreover. they go. because I do not distrust you.Cono." Then king Henry: ~"How powerful and dignified and honorable and good is this William. William has received the latter with the marvelous reverence of inestimable awe and has inquired why that duke (so dignified! so honorable!) has come to him. of one mind. marquis and duke of the Normans and Bretons sends you faithful obeisance in Christ. privy to his secrets." Hearing the message of this singular and invaluable embassy. except you. But king Henry was at a place called Vis‚. having assembled an innumerable multitude of legions. at the latter's admonition. William preceded him with five hundred warriors. your fidelis. Zealously surrounded by a throng of leaders and young recruits. as you said. Not wishing to keep me as a hostage against the keeping of your sacrosanct promise. with an innumerable army. King Henry. no one to commit theft or sacrilege. But see how I. he would be strengthened by the support of the other. remain regulated by the ordinances of the holy Fathers. so that.

they entered the house and both sat down." They. ornamented and adorned with gold. and tell them to go away. however. William. began to break down. not only rejected the command of duke Cono when he arrived and begged them to go away. when Cono." Then William gave Cono a sword. Go." William: "`Unwilling' in what way?" Herman: "Because your lineage. indeed. privy to his secrets: "This conference is. mocking him." Meanwhile the Lotharingians and the Saxons began scoldingly and ironically to address Cono. they did not immediately become quiet. moved for a moment by anger. but will result in our downfall and destruction and. However. But on the next day. once they had kissed and clasped each other's hands. understood a little of what they. moved forward to meet him and. in a hilt made from six pounds of gold. saying: "How astonishingly affluent and powerful is the duke of the Norman and Breton region who. went to meet them. Then William duke of the Normans to the duke of the Saxons: "Who taught you the language of the Dacian region. tell William. were saying and. your followers were unwilling to leave the houses on my orders. the Dacian language. with you as his escort. all the principles of the hoped-for agreement will be advantageously accomplished by our and both of your fideles. king Henry turned away. Wherefore did Cono immediately with a rapid and fleet course again seek out duke William. most distinguished of all dukes. and themselves to occupy the house by force and power. all unwilling. that you not allow such things to be done. with which Saxons are unacquainted?~" He replied: "Your own mighty lineage of warlike and illustrious high birth taught me. But. I suppose. but the ones who were still outside also attacked the rest of the houses. who was drawing near the conference with the rest of his legions." Then king Henry: "Let king Louis come on the morrow. fearing their assault. Moreover William. Soon king Henry. duke Herman of the Saxons (note 4) began to speak to duke William in the Dacian language. wheter occupying the houses or still demolishing houses. had done. who was coming to the conference. and. their faces lowered before the sword. with your active mediation." Springing up. lest some unheardof carnage be born among the populace. and return without a murmur to their duke. Then William to duke Cono: "Go. on my orders. Cono soon encountered duke William. and recounted for him what his men. with an incredible and innumerable army. But William's men. said that king Louis was there. through the resolution of duke William. they were joined and allied to each other. marvelously and artfully engraved with thin gold leafings and studs. smash and tear apart the walls. to carry and show as a signal to withdraw for that legion. coming to king Henry. a fugitive. went away and expounded for king [Louis] everything he had heard from king [Henry]. prevented king Louis from going to the conference. but are hastening to smash (note 2) others! I am praying. by an inextricable tie of friendship and support and help. who had preceded him. prosecuted innumerable battles against me and 215 . has arrived here with five hundred warriors!" But William. towards another house and said to Cono. bent down to the ground. preceding him to the doors of the house where king Henry was abiding. while duke Hugh of the Franks (although present) had no role in their sworn union of esteem.by a bond of friendship and a tie of assistance. except through my mediation. And having endowed each other in turn with many agreements and various gifts and presents. in accordance with the promise that we keep between us. and showed them duke William's sword. again making haste. listening for the Dacian language. that richest of all dukes. Notify the king what your prognostication is in this matter. to halt that vexed army from further smashing the walls or crushing the doors of our shelter. shining with gold and gems. but they did readily abandon the houses. and Herbert leader of the viceroys (note 3) was unwilling to take part. extremely often attacking the very many strongholds of my duchy. neither efficacious nor appropriate for us. forced by William. greatly pressing against one another in the course of withdrawing. demolishing them with great vehemence and roaring. While the kings were speaking together secretly. and he said: "William. (note 1) mightiest duke. so that no strife shall be born between those who differ and vary in language and dress and arms. even our unheardof disgrace.

made speedily for Laon. rather with a gesture of thanks he sent everything back to the king. I will lift up those whom you desire to exalt. because what is mine is yours. who better than he?" The Saxons replied: "We were ignorant of his affluence. you have consistently assisted me. with me standing by. but he accepted none of them. reborn in the font of sacred baptism. might delight in the reciprocal agreements of a single mind. Gerberga (note 7) by name. With prodigious religious exertions. When these matters had thus been reasonably terminated and fulfilled." Truly duke William. and therefore did I learn it unwillingly. annoyed by so very many inconveniences. who richer. by both of them. went speedily back to the king and reported to the king what respectful treatment he had received. moved to anger in their hearts not on their faces. is said to have replied to the king: "Truly now and for as long as I shall survive. endowed with the very greatest presents and distinguished gifts. But he himself.brought (note 5) me. hitherto vilely discolored by many blows. all the clergy of the see of Laon and all the laity reverently received him along with the superior bishops. announcing that a son had been born to him from his most beloved consort. captured in battle. I will diligently do your bidding. applauding the king's request. Made even merrier by hearing this. who is mightier. Therefore I pray you to be the godfather of my son. (note 8) having left the king and his own army behind in the territory surrounding (note 9) Laon. to their own lands. and you have cherished me. Truly William. in order that we." The leaders of the Frankish nation. and we will subordinate the necks of those who rebel. indeed even by drawing out the greatest bounty from your own stores of wealth. the Saxons and the rest of those who were present began to extol him likewise in their own dialogues. and he stood as godfather to the boy. what is yours is mine. named Lothar. Moreover the king wished properly to honor William (note 10) with gifts (note 11) for all that he had done. I will trample to the ground those whom you desire to thrust down. And bound by the favorable and steadfast alliance of a king (note 12) Taking up that illustrious child from the nourishing waves 216 . renewed and purified by sacrosanct moisture and oil and chrism. born yesterday. returning to Laon with duke William and the rest of the leaders. bound by a bond of even greater esteem and by fastenings of increased love. With my leadership. you will dominate the realm of Francia and the other realms which your father. dominated. against you and. from beginning to end. he said to duke William. so appropriate for himself. with sly hearts and fraudulent aims and sophistical disputations. it will be done by me. And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William." As duke Cono set forth the marvelous deeds and the opulent affluence of duke William. with my aid. by naming him and bearing witness that his name is Lothar. distinguished by the organization of your own followers. be assured that whatever your will shall be. grandfather and great-grandfather. you will disarm those who refuse to serve you. were thoroughly astounded by the words spoken." Meanwhile duke Cono mockingly says to the Saxons: "How does William (note 6) duke of the Normans and Bretons seem to you? Is he not a man of marvelous power and ability. And then he left the child. even the father of your greatgreat-grandfather. Apostrophe Duke. an embassy worthy of exultation. there came to king Louis. and therefore we at first disparaged him with the false accusation of an unworthy reputation. preceded by a troop of bishops of the Frankish nation. protecting me from the assembly of the wicked. with his own followers. haughty. and the duke of an innumerable multitude? With the exception of our king. to a place called BiŠvres. indeed. under my precedence in all things. in front of the aforementioned leaders: "You have copiously helped me. at Laon with his mother. named Gerberga.

6. every affair falls into confusion. 5. Gerberga was the daughter of king Henry I of Eastern Francia. And taken up that adopted progeny. Preferring the "disrumpere" of Rouen 1173 and others. 11. without you. 8. the oldest son of Gerberga and Louis of Western Francia.Of salvation-giving baptism. Princeps satraparum. Preferring the "deduxit" of CC 276. until 1106. 3. It continually awaits the support of your worthy protection For. Preferring the "Willelmus" of CC 276. Pagus. the Billunger. 10. Herman "duke of the Saxons" was confirmed in that title by Henry's son Otto the Great from at least 960. 217 . Beneficia. Lothar. having now both Sown tranquil peace through the crossroads of the world. Turn your steps and turn your swift steeds And return speedily to the land of your natal soil. Preferring the "Willelme" of Rouen 1173 and other witnesses. Preferring the "regis" of CC 276. 7. Preferring the "Willelmo" of CC 276. 4. 9. Notes: 1. Preferring the "William" of CC 276. was probably born in 941. the title remained hereditarily in his family. valiant. 12. 2. Where the populace is governed by your sacred authority.

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

M. Katicic. ALFABETE Dicţionar ilir Illyrian Glossary Illyrian Language Sources Glossary More information Sources: 1.(a swamp) (in Metubarbis . Moscow. The Hague. Greek borboros (slime) benna (a woman) . river) *Hap. 'river' Albanian berrak (swampy soil). Paleo-Balkan languages.'woman' bra' (brother! (vocative)) *bhra'te'r 'a brother' brisa (husks of grapes) can.CAPITOLUL VI DICŢIONARE. Ancient Languages of the Balkans. V. 1986.a hydronym) ap. 1978.(a dog) 230 .(a stream) (in Altus .Messapic *gwen.(a dog) *kwon. Fasmer. Moscow.a toponym) barburam (water).'water'. Glossary: Illyrian Indo-European alt. Sanskrit barba. 1976.(water. Neroznak. 2. R. 3. The Etymological Dictionary of the Russian Language.

cleves. between) Slavic *ozero (a lake).a toponym) oseriates (lakes) *medyo.(people.(people. Oscan touta (a tribe).(kind.(great) *meg. Latin mannus (a Gaulish horse) Menzanas (a god to whome horses were given) . to listen). a tribe) teuto. Gaulish *wesu.(an oak ?) (in Korkura.Messapic see mandos metu. mannus (a small horse) Breton menn (a small animal).(medium. Venetic lugo.a personal name) More information: Balkan languages Indo-European Chronology (Balkan 231 .(salt) (in Salapia .a personal name) (famous). Kerkura . salt' tertigio (a merchant) teuta. a tribe).'grey' dirty. to kill' *kleu.(famous) (in Vesclevesis . Lithuanian tirgus.(strong.a place name) Latin Quarqueni quercus 'oak'.(a pool) mag. Greek kleos (fame) Daunus (wolf ?) *dhaw.(between) (in Metubarbis .(great) mandos. Albanian trege" (a market) "European" *teutá. kind) ves. good) (in Vesclevesis . kerk.(good. Lithuanian ez'eras (a lake) *plu.(to hear. Latin clarus kork-. powerful) rinos (clouds) sal.(people) Slavic *türgü (a market).(numerous)? plo.a river name) sybina (a spear) *sal.'to suppress.

Bulgarian Ind.Indic Avest.Pelasgian Goth.Prussian Pelasg.Dicţionar tracic Free Web site hosting . . .com Notes for Glossary: H = hydronym.Latvian Russ. .Albanian 232 .. . PN = place name Lith. .Russian Bulg.Avestan Pruss. . . .Lithuanian Latv.Icelandic Toch. RN = river name. . .Gothic Icel.GlobalServers. . Lit.Freeservers. VN = village name.Tocharian Alb. .com • Web Hosting .

ale. ap. asman. RN Arsio. place names and other traces of Dacian and Thracian languages. arzas 'white' [IE *arg'. Goth. Greek ardó 'to bedew']. water (adj.]. armuo. Arse. ancati 'a curve'. ana 'at. Pol. Greek aix]. H Alaja. against'. river' [Old-Ind. twisting' [Old-Ind. -ens 'stone']. ala 'current. akmuo. Greek aná 'at.'the same']. 233 . towards']. stream' [Illyrian RN Altus. apus 'spring'. abse. etc.ati 'to flow'.'the same'. Toch. arta(s). asa(s) 'stone'. ana 'along'. OldHighGerman aspa 'aspen']. ant 'towards. ant(i) 'against' [Old-Ind. Greek antí 'against'. Greek ankos 'valley. Hitt. a spring' [Old-Pruss.)' [Lith.'to flow. along'.'water']. árs. apa.'a mouse' arma 'swamp. current. ape 'river'. river.Note: The Glossary is partly reconstructed from hydronyms.ti 'flooded']. árdati 'to flow'. Avest. apsa 'aspen' [Altin apse 'aspen'. abyss']. aphus 'water. ang . alonhon 'a spear' alta(s) 'current. puddle'. Old-Pruss. stream' [Latv. Old-Ind.'curved.'a goat' [Armen. an(a) 'at. Lith. akala 'water']. -ens 'the same']. the Lith. (from Balt. aiz . argilos . ánti 'against.. arda(s) 'current. as'man 'stone. Russ. Old-Ind.(white. clear)]. river' [Old-Pruss. aic. heaven'. ánt 'through'. asáminthos (stone) bath'. H Akele. as(a)m 'stony' [Old-Ind. arma 'bog. ars. nearby. bog' [Lith.'water (noun).) RN Al'ta]. Phryg. Glossary: achel. arš. Lith. Pelasg. on' [Avest. osa (from Proto-Slavic *apsá).

New-Bulg.'binding'. AngloSaxon bindan. aši. beras 'brown. bébrus. coast']. at 'at. Byz. Old-Bulg. Latin bos. ašas 'horse-tail. Old-HighGerman bero 'a bear' (initially 'brown')].'hill. bison'. adu. bank' [Old-Icel. ass 'sharp'. according to whom that animal lived in the Messapian mountain. breg@. that is. and that the Peonians called it mónapos. It is related to the Lit. ašs. for example: 234 . VN Bebrovo. It is compared to the German Bulle 'bull' and is derived from the IE *bhun-ent. a Thracian word. stream' [Latv.'mountain' [in Huper-boreoi 'those living behind the mountain'. brjag 'bank. ostrý. towards' [IE *ad-. Lit. bredas 'pasture-ground' [Russ. balios 'white'. bérz'as. German Attel. RN Adula. ath. Both authors state the word was Thracian.asa 'colt's foot (Tussilago farfara)'. [IE *bhel-]. be. stream.'high. cape'].]. Latin ad 'to. Bulg. bred. Lit. bandayaiti 'to bind'. berzs. ad 'at. swarthy' [Lith. which are probably related to the Latv. ber'oza.'a birch'. Balt. Old-HighGerman berg. Latv. Old-Icel. aš 'I. Asys 'horse-tail.'I. (Zhemait. IE *Hegwr. sedge. Latv. berse. towards'. berg 'mountain'. bonassos 'a bull' [IE *gwou-. berza(s) 'birch' [IE *bherg'. bréndon 'deer']. aštrus 'sharp'.) RN Bred-upja]. bredu 'to cross by a ford'. bándhana. Old-Pruss. bolinthos 'wild bull. at(u) 'current. berga(s) 'hill. bebrus 'beaver' [Lith. marriage [Old-Ind. The word is attested in Aristotle. Therefore. asn . bers 'the same'.'to bind'. towards'. Latv. It is often found as a second component of Thracian settlement names. bebrus 'beaver'. Russ. Avest. bria 'town' (Strab. That was its Bessian name according to Dioskurides. a hill' [Greek akté 'steep coast. Latv. peninsula. bovis 'a bull'].ras 'brown'. Equisetum'. bor. etc. Old-Pruss. under the word of Messembria).. bresti. bolinthos was a Maidean. Avest.'current. Goth. Lith. me']. Old-HighGerman bibar. German binden 'to bind']. Steph. dial. breza 'birch']. at 'at. German Berg 'mountain'. me' . Old-Bulg. [IE *eg'hom. rush'. opposite to']. steep coast. channel']. mountain']. brentas (brendas) 'deer' [Messap. bend. which separated the country of the Peonians from that of the Maideans (a Thracian tribe inhabiting the middle course of Struma and upper course of Mesta). bredina 'pasture'. Bulg.

brjak 'a ringing.'place for dwelling'.'a door. bruz'as 'somebody who runs to and fro'. etc. Bulg. Greek orinda=óryza 'rice'. soft soil']. dur 'a stockade'. bhrinati 'he hurts'. dama 'settlement. god' [IE *deiwo-. bryttion (Herodian. bruzas 'quick' [Lith.). tribe' [Latv. Old-Ind. settlement]. facult. courageous' [Old-Pruss. burrë 'man']. datan (datas) 'place. It is very probable. the Slavic *b@rz@. Sélymbria.). dyrsos (pl. brynchós 'guitar for the Thracians' (Hesych.'clan. dave 'puddle. A ri.'a town' dentu. Afg. chalas 'mud' [Old-Bulg. The author (Galen) saw this plant in Thracia and in Macedonia and concluded the word was Thracian. settlement' [Alb. dial. 13/6 p. Skedabria.'brave.'a goat']. mud. buris (boris) 'man' [Alb. Fick relates the Thracian briza to the Old-Ind. disa(s) 'deity. vriz'e 'rice'. dava . 514. brzek 'a ringing. dapas 'a flood'. datë 'place. strong']. burt. brod 'a ford']. Ukr.'a barber'. daršyu. a tinkle'. oriz. from which the Bulg. Avest. búza. [Slavic *briti 'to shave'. Poltymbria. Norw. to get unraveled'.) 'able. brutos (Hesych. 235 . There is an alternative interpretation: the Thracian bryza is related to the Lith. brytos (masc.'to swell' [Lith. A. bur. a gate']. de alim. rye' (Gal. Fick being the most acceptable one. dháman. brave'. Greek thaimós 'house']. 1. desa(s). New-Bulg. Pers. Bulg. pool']. na-brekac' 'the same']. and others). dero . brinkti [brinkstu) 'to swell'. Pol. vrihi-h. gens 'clan. kal 'mud'. a sound'. darsas (dersas) 'brave.Messembria. The word is related to the Pol. brink . tribe'].).(burd-) 'a ford' [Slavic *brod@. brizdis 'ling'. daphas 'a flood' [Lith. bryton (neuter) 'a kind of ale from barley. birinj. from the stem of the verb brigzti 'to be torn. kal@. búzas 'a goat' [Avest. Czech kal 'swamp. The word was used by the Thracians.). Persian burridan 'to cut']. place for settling' [Old-Ind. There are several etymologies for this word. [IE *dhwer. brilón . Hecat. br@z]. Kühn). The Thracian 'bria' is related to the Toch. B riye 'town (a refuge on a hill)' – from the IE *wrijá. Greek théos 'a god']. a beer' (Archil. that of A. the Peonians and the Phrygians. briza 'spelt.

a fortification'. douro. gagila 'a jackdaw' [Slavic *gala 'a jackdaw']. dú. Armen. esb 'a horse' [IE *ekwo. hot' [IE *gherm-. Anglo-Saxon dún hill. Gaulish gabro. land']. so-zdat 'to create'. Goth. dzése 'heron. genton 'a piece of meat'. germas 'warm. drenis 'deer' [Alb. e(i)b. esvas (ezvas). dyngia 'dunghill']. mountain' [Celtic *dunum 'a hill'. didá. deigan 'to puddle'. Att. j^erm'warm'. pre-Greek gaia. cheerful']. dón 'place. gaidrus 'bright. I mould'. countryside' [Goth. Old-Ind. z'iedz'iu 'I form. gaidrus 'bright. dúmas 'dark. Old-Pers. geeyse 'kingfisher'. Greek thermós 'the same']. ermas 'fierce. country(side)'. to drip' [Pelasg. eibó 'to drip. dún .'to flow.'strong' [Celt. Greek chthón 'soil. ebros 'a goat' [IE *kapro-. Latv. fictus 'I puddle'. mountain'. déhmi 'I plaster'. gesa 'stork kingfisher' [Old-Pruss. a family'. gé 'land. New-Pers. Gen.-didzos. diz. German Düne 'dune']. Latv. Oscan feihúss 'walls']. jerm 'furious.'a horse']. dre. esko 'to eat' [IE *ed. dark brown (for cattle)'.'heat'. didá 'a fort'. 236 . déz 'fortress']. -didza 'to create' [Russ. Greek teikhos 'a wall'. region']. Greek phaidrós 'shining. dinga 'fertile ground' [Latv.'hill. don 'place. kingfisher']. Irish gabhar]. gharmá. clear (cloudless)'. diza 'fortress' [Avest. gawi 'county'. Old-Ind. mad']. bright. uz-daéza 'a heaping. dul 'a house.'to eat']. dinga 'fertile place'. mad' [Alb. to flow (out)']. dumas 'dark' [Lith. Old-Pers. clear' [Lith. *duro-]. country(side)' [Old-Ir. Lith. dreni 'deer'].'a goat'. gava(s) 'county. Old Irish gabor 'a goat'. Old-Icel. dúms 'dark brown']. Latin fingo.

slope' [Latv. Bulg. fedo 'tree. Lith. to languish'].'live. kopa 'and hill. Latv. Latv. Gen. c'etiri 'four'].'four' [IE *kwetwores. Greek tetra 'four'. slope'. ida (ide) 'tree. kersas 'black' [Lith. kel(l)a 'a spring' [Old-HighGerman quella. kálst (-stu. gals 'neighbourhood']. Lith. úr 'drizzle']. -ýos 'mud. pedry. Latv. trees. border of a field. iltea 'a chosen woman'. dried up' [Latv. Church Slavic il@ 'the same'].[or kira] 'mountain'. silt'. fid. Cymr.'silt. gairi. Greek kheir 'a hand'. kéršas 'on black and white spots'. meadow or forest'. forest']. galas 'end. 237 . kamoles 'beloved'. haimos (-on). Latv. border region' [Lith. to dry out' [Old-Kurian Ginulle (a stream). quab]. Engl. íl(u ). heris 'a hand' [IE *khesro. Latv. kalas 'district. dzira 'forest'].'ridge. keturi. g'nins 'to spoil. Irish sím 'chain'].'the same'. -tu) 'to dry up. wood'. German Quelle 'a spring']. agile'. giria. agile' [Old-HighGerman átar 'quick'. kik .gin. *saimas (-an) 'ridge. iet(e)r (= jeter-) 'quick. Hittite keššar 'a hand']. re-cens 'fresh. kvikr. Avest. júra 'a sea'. Lith. c'etri. kapas 'hill. simán. kiri.'four-fold'. ketri-. Bulg. boundary'. forest' [Old-Ir. to spoil. 'forest' [Old-Ind. kalsas 'dry.'to languish. young.'a hand'. kaba(s) 'bog. kenthas 'a child. ketre. atrs 'quick']. iúras (=júras) 'water. quick]. kykr 'live. mud' [Greek ílys. cheren 'black'. krsná 'black. Old-Nord. kape 'long mountain strip. with another suffix in the New-Bulg chedo 'a child']. dune. swamp' [Engl. to wither']. agile' [Anglo-Saxon cwicu. dune']. dark']. river' [Lith. kapa. descendant' [Latv. girí-h 'mountain'. mountain chain' [Old-Ind. new'. Old-Ind. gire 'forest. Old-Nord.

]. PN Linge. (substrat) mînz 'stallion']. German Moss 'moss'. current']. Gaulish mor. pl. mér. lénge 'low land'. Lith. meadow' [Lith. Church-Slav.knisa(s) 'eroded place' [Lith. knisti 'to dig']. korto 'groove' from the Baltic *kurtá]. muka. kurta 'groove. morokva 'bog']. Bulg. where one can sink'. Old-Icel.'sea'. mandakes 'a binder for sheaves' marieus 'lime' [IE *mar. kupsela 'a heap. muggag 'seed. Old-Icel. clan. Old-HighGerman melta]. wood' [Old-Pruss. meldi 'reed'.'rumbling. mark? 'a pit for steeping flax or hemp'. moerr 'swampy country']. Russ. musas 'moss. muka 'seed. mezi 'stallion'. m@h@ 'moss'. melda. Roman. muka 'swamp. to roar'. Latv. long@ 'meadow']. Anglo-Saxon mos 'moss. clan']. a bog' [Latv. marka 'bog. Church Slavic personal name Vladi-mer@. laz 'animal pathway to a river (lake)'. Russ. swamp'. posterity' [Iran. mezéna 'a horseman' [Alb. bog' ["European" *mar. korpat' 'to burrow'].'new'].lis 'heap. midne 'a settlement'. neos 'new' [IE *newo.'sea'. lazina 'clearing']. nest. laza (-as) 'clearing (in forest). mould' [Old-HighGerman. river. kurpti (-i?) 'to burrow'.'dirty. méldas 'marsh reed'.'snow'].in the Osset. glade' [Serbo-Croat läz 'clearing'. kurp.'water. 'mould on yoghourt'].'river. mes. swampy country' [Lith. Ukrain.'large. Anglo-Saxon merisc 'swamp'. 238 . niva 'snow' [IE *sneigwh. kupse. musai. RN Múke. great' [IE *mér-. mug? 'family'. Old-HighGerman Volkmár. unclear']. Hlodo-már. mukls 'swampy'. hillock']. lingas 'depression. már 'big']. nádati 'to rumlble. mukas 'swampy country. melda(s) 'marshy reed' [Lith. roaring' [Old-Ind.'to burrow' [Lith. nadi. mar. a hillock' [Lith. Lith.

prauslat 'to splash.'a rock'. RN Pauta. Greek písea. pannean 'quagmire'. Goth. pauta(s) 'foam' or 'foaming' [Old-Pruss. párvata. pas 'the same']. bog' [from pala with the suffix -má]. 'big swamp. meadow'].'mountain']. pys 'child. paišai 'soot'].i 'swampy banks of a lake'. per(u). village'. paisa(s) 'soot' [Lith. to besprinkle'. bog'. Latin óstium 'river mouth'. pais 'child'. son'].'beside. Latv. Att. paus. Latv. pupë 'hill']. uosta 'the same'. 'damp places.'maize. pala 'swamp. phara 'settlement. to sprinkle'. spelt' [Greek pyrós 'maize'. puta 'foam'. peat-bog' [Old-Pruss. son' [Greek Homer pavis. paus 'child. palios. 239 .óstas 'river mouth' [Lith. paurakis 'small' [Latin paucus 'small']. Latv. Latin pibo 'I drink'. prausti 'to wash. Cypr. child' [Greek paus. Old-Ind. pés 'boy. písa 'deep swamp'. quagmire. Slavic *piti 'to drink'].'a rock' [Hett. etc. Old-Bulg.(resp. uosts-. a port'. pupa 'beans' or Alb. pupa 'beans' or 'hill' (?) [Lith. pan(i) 'swamp. prusnó'ti 'to splash']. pus . *pi. úostas. peruna. pura . pi . púrai 'winter maize'. son' [Lat. *praus-) 'to wash. Church Slavic p@iro 'spelt']. fani 'silt'. bog' [Lith. pal. Old-Ind. Lith. to splash. puis. uosta 'river mouth. per 'boy. pais]. Latv. putóti 'to foam'. son' [-pu(i)s = Greek Att. to bedew' [Lith. puer 'child. pal. uostije 'the same']. para. poltyn 'a fortress' pras. pl. more' pinon 'a drink' [IE *poi-. marketplace [from the IE *(s)porá as 'village'].]. pl. son']. meadow' [Latv. Lith. pa(i)vis 'child. pitye 'a treasure' piza(s) 'bog. putas 'foam']. Latin palus 'lake']. boy. palma 'swamp.'to drink'.as.

purda 'swampy, damp place' [Latv. purdul,i 'a snivel', Greek pardakos 'damp, wet']. puris, poris, por, pyris, pyros, pyr 'son, boy' [Latin pure 'child, boy, son' in Latin PN Marci-por, Nae-por, óli-por, Etr. nei-pur, naei-purs]. pus, pys 'child, son' - see puis. pusinas 'spruce forest, pine forest' [Lith. pušynas 'spruce forest' from pušis 'pine, spruce']. putras 'bawler, squaller, babbler' [Old-Latv. personal name Putre, Latv. putruôt, putrât 'to cry, to speak fast']. raimas 'motley' [Lith. ráimas 'motley, particoloured']. raka(s) 'eroded place, a gully' [Lith. rakti 'to burrow']. ramus 'quiet, calm' [Lith. ramus 'quiet', Old-Ind. rámate 'to stay quiet, to rest']. raskus 'quick, agile, live' [Old-HighGerman rasc 'quick', German rasch 'the same', Engl. rash]. rera 'stones, stony ground' (from an earlier *lera) [Alb. lerë, -a 'stones, fallen stones']. rézas (resas) 'king' [Latin rex 'king', Old-Ind. raj- 'the same']. ring- (rink-) 'quick, skillful' [Old-HighGerman (ge)-ringi 'light', Middle-German ge-ringi 'light. quick', Greek rhimpha 'quickly, skillfully']. romfea 'an arrow, a staff' rudas 'red, reddish' [Lith. RN Rud-upe., adj. rudas '(red-) brown, reddish', Latv. ruds 'reddish']. rumba(s) 'edge; rapids' [Lith. rumbas 'periphery', Latv. rumba 'waterfall, rapids']. rús-a (-as, -is) 'a pit' or rus- 'slowly flowing' [Old-Pruss. PN Russe (a village and a swamp), Lith. rúsys (and rúsas) 'potatoe's pit; hut', Latv. rúsa 'pit; or the Litv. ruse.ti 'to flow slowly']. sabazias 'free' [Old-Bulg. svobod' 'free']. saldas, saltas (instead of *zaldas) 'golden' [Old-Bulg. zlato (from the Proto-Slavic *zalta) 'gold (noun)' , New-Bulg. Zlato 'gold', zlaten 'golden']. sara 'current, stream' [Old-Ind. sará 'river, stream']. sartas 'light-red' [Lith. sartas 'light-red (for horses)', Latv. sarts 'red']. satras (satrus) 'live, quick, agile' (?) [Lith. šatrus 'live, quick, agile, row']. 240

saut-is (-as) 'lazy' [Latv. sautis 'lazy man, who sleeps all the time']. sei(e)tuva 'deep place in the river' [Lith. sietuve. 'deep place in the river']. seina(s) 'village, settlement' [Armen. šén, Gen. sini 'village', Greek Rhod. kroina 'residence']. sékas 'grass, greenery; hay' [Lith. še.kas 'recently mowed down grass', Old-Ind. s'áka- 'vegetable']. sem(e)la (= zeml'a) 'land, earth' [Old-Bulg. zemlja, Russ. zemlja, Lith. zeme, Latv. zeme]. serma, sermas 'current, stream' [Old-Ind. sárma-h 'current', Lith. RN Sérmas]. siltas 'warm, pleasant' [Lith. šiltas 'warm, pleasant', Latv. silts 'warm', Cymr. clyd 'warm, warming']. sind(u)- 'river' [Old-Ind. sindhu- 'river', Old-Pers. hindus 'the same']. singas 'low land, depression' [Goth. sigqan, Old-HighGerman sinkan, German sinken 'to sink, to collapse']. siros 'a granary' skaivas 'left' [Greek skaiós 'left', Latin scaevus 'the same']. skalme 'a sword' skalp- 'to beetle, to hit' [Lith. skalbti (-biu, -biau) 'to beetle, to dolly (for laundry)']. skaplis 'axe' [Lith. skaplis 'axe']. skapt- 'to dig' [Lith. skaptúoti 'to cut, to carve (in wood)', Greek skápto 'to dig']. skaras (-is) 'quick' [Old-Bulg. skor@, Russ. skor@j 'quick', etc. (Proto-Slavic *skar@)]. skarké 'a coin' skarsas 'transverse, slanting' [the Greek en-kársios, epi-kársis 'curved, bent, transverse', Lith. skersas 'transverse, oblique]. skilas 'quick, impetuous' [Lith. skilti 'set fire' and 'run mad'] skreta 'circle, circumference' [Lith. skrete. 'a (round) disk', skrite. 'circumference']. skumbr-as (or -is) 'hill, mountain' [Lith. kumbrys, kumbris 'hillock, hill, mountain peak, small mountain'].

241

spinda(s) 'clearing (in the forest)' [Lith spindis 'clearing in the forest']. spinos 'coal' stra (from an earlier *strava) 'current, torrent' [Lith. srava 'current', Latv. strava 'current, torrent']. strambas 'stubble-field' [Old-Pruss. strambo 'stubble-field', the Latv. struobs 'a spray, a stem, a straw']. strumá, strumón 'current, river' [Old-HighGerman stroum, German Strom 'current' river', Lith. sraumuo, -ens 'fast current', srúti (srúvu, dial. srúnu) 'to fill with water' and 'to flow, to outflow the banks (for a river)']. strúna 'current, river' [Lith. sriti 'to fill with water, to outflow']. stur(ia) 'country, countryside' [Old-Bulg strana (Proto-Slavic *starná) 'country', Bulg. pro-stor 'expanse, space']. suchis, sukis, suku(s) (-os) 'girl', resp. 'boy, juvenile' [Cymr. hogen 'girl', hogyn 'boy, lad', Lith. súnus 'son', Old-Bulg. s@in 'son', etc.]. suka 'a crack, a gorge, a pass', [Lith. šuke. 'a gap, a crack']. sula 'groove' [Greek hýle 'forest, groove']. sunka 'sap, fluid' [Lith. sunka 'sap (of a tree); fluid']. sura (zura) 'current, stream' [Old-Ind. sirá 'current. stream']. suras 'strong, brave; a hero' [Old-Ind. súra-h 'a hero, a warrior', Avest. súra- 'brave, courageous; a hero']. suras 'salty, bitter' [Lith. súras 'salty', Latv. surs 'salty, bitter, sour']. svit- 'to shine, to twinkle' [Lith. švite.ti 'to shine, to twinkle', Old-Bulg. svüteti sia) 'to shine']. tarpas, terpas 'a gap, a crack' [Lith. tárpas, térpü 'an interstice, a crack', Proto-Slavic *tarp@ 'a pit, a ditch']. taru- 'spear' [Greek dóry 'tree' and 'spear', Hett. taru- 'tree, trees', Old-Ind. dáru- 'tree']. therm 'a tribe' thin- 'to hold, to carry' [Latin teneó, -ere 'to hold'].

242

thurd- 'to crash, to collapse' [Old-HighGerman sturzen, German stürzen 'to overthrow, to fall']. tirsas 'thicket' [Lith. tirštis 'density, thickness' and 'thicket, brush-wood', tiršti (tirštu) 'to thicken']. titha 'light, radiance' [Greek titó' 'morning glow; morning, day', Alb. ditë 'day']. tón 'a present' [IE *dó- 'to give']. tranas 'rotting' [Lith. RN Tranys, trene.ti 'to rot, to decompose']. traus- 'to break, to crumble' [Lith. traušti 'to break, to crumble', traušus 'brittle', the Latv. trauss, trausls 'brittle, fragile', Old-Russ. troh@ 'lazy; sad']. tri 'three' [IE *treyes, *trí 'three']. tund- 1. 'to push, to knock'; 2. 'river' [1. Latin tundó, -ere 'to push, to knock', Old-Ind. tundaté 'to push'. 2. Old-Icel. ?und 'river']. tuntas 'a flock, a flight; a heap' [Lith. tuntas 'a flock, a flight; a heap, a pile']. turm- 'a run, a flight' [Old-Ind. drámati 'to run', Greek drómos 'a run']. udra(s) 'otter' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. udráh 'water animal', Avest. udra- 'otter', Greek hydros, Old-HighGerman ottar, Lith. údra, Bulg. vidra 'otter']. udrénas 'water, aquatic' [IE *wed-, *wod- 'water']. úkas 'mist; misty, turbid' [Lith. úkas 'a mist; clouding; fume, vapour', úkanas 'cloudy, turbid']. upa 'river' [Lith. úpe. 'river', Latv. upe 'river, stream']. -upula 'apple?' [IE *amlu-, *samlu- 'apple']. urda(s) 'stream' [Lith. urdulys '(mountain) stream, pool', Latv. urdavin,a 'stream']. usku- 'water; aquatic, marshy' [Old-Ir. u(i)sce 'water', Old-Cymr uisc, Irish esc 'water, bog, swamp']. utos 'water, river' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. ud-án- 'water', Greek hydos 'the same']. vair-as (-us) 'spinning' [Lith. vairus, vairas 'spinning', Swed. vírr 'a spiral']. varpasas 'whirlpool' [Latv. várpats 'whirlpool', the Lith. varpyti (-pau, -piau) 'to dig, to burrow']. veger - (resp. *veker-) 'damp; to bedew' or 'haymowing' [Dutch wak 'damp', Latv. vedzere etc.].

243

veleka(s) 'place for washing' [Lith. vele.kles 'a place, used for washing', vele.ti 'to wash (with a paddle)']. ver- 'to spring, to issue' [Lith. vírti (vérdu, viriau) 'to boil, to bubble', the Old-Bulg. v'reti v'rion 'to spring, to boil']. verza(s) 'a barrier used for fishing; dam' [Latv. varza 'dam']. zalmos 'a skin' zan 'a clan, a family' [IE *g'en- 'to give birth, a kin']. zbel- (from an initial *zibel-) 'shining; a thunderbolt, a lightning' [Latv. zibele 'shining', zibelêt 'to flash, to twinkle, to shine']. zburul- 'light (noun); shining' [Lith. z'iburys 'light' (noun)']. zeira 'a kind of chiton'. zelas - 'wine'. zelmis 'an offspring, descendant' [Lith. z'elmuo, -ens 'plant' and 'an offspring']. zenis, zenés 'born, born in' [=genes in the Greek personal name of Dio=génes, from the IE *g'en- 'to give birth' in the Old-Latin geno 'to produce, to give birth']. zéri - (from an earlier *zvéri-) 'an animal, a beast' [Lith. z've.ris 'a beast', Old-Bulg. zver@ 'the same', Greek thér]. zetraia 'a pot'. zi - 'god' [shortened from ziu-, zia- and similar, IE *deiwo- 'sky god', Greek Zeus]. zilas 'grey, turned grey' or 'blue' [Lith. z'ilas 'grey-haired', Latv. zils, zilš 'blue']. zilma(s) 'greenery' [Latv. zelme 'green grass or wheat']. zombros 'a bison?' [Slavic *zo.brü, Latv. subrs 'a bison', Old Prus. wissambris 'a bison', Old Icel. visundr 'a bison']. zum-, zuml- 'dragon' [Old-Bulg zm'i 'dragon', zm'ia 'snake']. zvaka(s) 'bright, white' [Lith. z'vake. 'light (noun)'].

244

Dicţionar hitit:

WordGumbo Indo-European Comparative Indo-European Hittite

Sources: 1. Ivanov, V. The Hittite Language. Moscow, 1963. 2. Ivanov V. Common Indo-European, Proto-Slavic and Anatolian Language Systems. Moscow. 3. Gamkrelidze T., Ivanov V. The Indo-European Language and Indo-Europeans. Moscow, 1984. 4. Bajun, L. The Experience of the Comparative Studies of Hitto-Luwian Languages. Moscow, 1990. 5. Bajun, L. The Language of Hittite Hieroglyphs. Moscow, 1986.

Dictionary: agniš - fire aia, ai - to do, to make aiš - a mouth ak - to die alkistan - a branch alpa – white(alb, în geto-daco-română) anda - in, inside annijazi - he does, makes aráí - to pray arawa - free arija - to ask
245

arkamijala - a musician arma - moon arnumi - I bring arsina, Nesian harsi - bread arš- - the same aruni - a meal aruwa- - to respect as, Nesian es- - to sit asa, asana - a chair(aşeza, în geto-daco-română) asa, sa, Nesian es-, Palaic aš- - to be así - to love aššu - good, kind asu, aswa - horse at, Nesian et-, ud-, Palaic ata- - to eat atiman - a name da - to give(fără comentarii!!) dalugaeš - long dankui - dark daššuš - strong ekw, akw, Palaic aku- - to drink epp - to take, to seize erha - a boundary ešha - an owner ešhar - blood etri (Nesian) - a meal gank - to hang genzuwala – friendly(genzuwala-zenzuvala-senzuala, în geto-daco-română) gienu, kinuwaaš (dat.-loc.sg.), Palaic ginu - a knee(genunchi, în geto-daco-română) gima- - a winter gurta - an enclosed place(curte, l. daco-română) halki - grain, bread halugan - a message hantezzija - first, front, fore hap-, Palaic hapari - wealth, to make a bargain hapa, Palaic hapna - a river(apa, în geto-daco-română) happár - a price happaraizzi - sells hara - to destroy, to pound haraš - an eagle harawa - a road
246

to loosen hartagga .an owner.hark .to splash hurta .a hand keta . hatuars .to limit irmalant .to wish(ila-ila.a song iškallái. kir.white harmahi .he lay kikla .to derivate.a head harš .to link.to write hilan .to become (medium voice) 247 .. a foundation hurnái . refren popular geto-daco-român) irhai . a master išhamai .a soul istark . to divide išnija .now kiš . Palaic kart.to grow numb ilalija .to break.a yard hišša .sick.to break open..a vessel kinu .a base. hams . to tear istanza . haštái – bones(osteo.to call haruna .to damn igái .a barn has . kinship hašša.grass kikkula .a beam huha .a letter hatura .a yoke kardi-.a grandson hastijas. ill išha . to burst kinun . ca în l.a kin.a grandfather huiš .greacă) hatuas.a bear.an illness iúkán .to live hulana .to have harkiš . a wild animal harti .a heart keššar .wool humati . to generate hasmi .

large melit. în geto-daco-română) mema .spring namuwaí .new (nou...window mald .shortened (participle) mehur .to build.to release lukkái . many mekiš . în geto-daco-română) murijan . much.respect namešha . a wall kwen .a cripple kusatara .kiša . Palaic malit – honey(miere.a servant mugái. raises 248 .a language lamen .no nega . to fortify lapani .to speak mina. a month meikki -.a son naršam .a head nasusara . to oppose muri .to ask malla. to shine luttais .sky newa.to name.time.to light.he lifts.a bunch of grapes nahhan . to call lami .to strengthen.famine..naked nepiš .to scratch kišt.a berry(mure.to graze lila. kastas .a city miti . mini .to complain.to grind maninkuwant . în geto-daco-română) ninikzi .an army kurant ..to extinguish kula .to kill lala .a sister neku .(Palaic) .a queen natta . kišt.expiation lilái .to get dark nekumanza .

a sickle sasa .to reimburse šarpa .a house paš . to graze pahwár .eyes šaligai.a conference..a place(piaţă.to splash papratar .desecration parái ..pure.to pay sái .to protect.high parkui .printing šašta .to spread pankur .a libation šarnink .pahši. pija . în daco-română) pera .. pieti.a bed šehur .fire pai.large salp . pahhaš . în geto-daco-română) 249 . pir .wide paltanaš .to swallow pata .to blow parjanaza (Hieroglyphic) . a meeting papparš.to spit šalli .a foot pattar .to clear parn. clean parkunu .urine šipantahhi .a shoulder pangarija.to press šakhar .a bird peruna.to go palhi .sewage šamana .a base.to run piddái .dirt šakuwa .I sacrifice šittar .a rock piddái .a wing pedan.to know parku .a star(stea. pídi .to give pai .kind sarlata . foundation sanawaí .

to load tájezzi .to come. a revelation tethima .ground tepu . low tešha .dog ta. to become tijaz.large (uriaş.an army uija .a vessel taištai ..to sleep uppi .a half tamaš .to torment tanata .to take ta.he steals takš .a god (zi.bread tuwarsa .a tree tati ... ziua.šiu.a donkey taru . în geto-daco-română) tawana . correct te.esteemed (participle) 250 .to fill suwana . în geto-daco-română) šumanza . esteemed. usanuwa . to approach. šiun . sacred surna .pure. în daco-română) usamuwami -. Hieroglyphic takama ..a rod.a cord šupparija .a day. sg.to put tekan.a god tupi . daylight(ziua.-loc..a year (dat.thunder tija .to win tarkasni .exact. în geto-daco-română) šiwat .a wall tapariála .to speak tarh.to beat turp .small.to send uitti .to come tahukappi . tiuna (Palaic) .a father(tată.to rule tar..a horn šuwái .to make takšan .) uraí .a dream. a vine tuzzi.

atharvashiirshha.to bring. However. We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and correct this list and we do not want 251 . raamarakshaa et cetera.).a beard zena .great wappija .to build wiána . translated documents such as Bhagavadgita.sg.usiti . Palaic wer. to call wete. to buy uwate .to bark warsa .to speak.a bull werija. to lead walá .to esteem wasu .to lift wali . and other files accessible on the web. wetenaš . we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the on-line world.to purchase. autumn DICŢIONAR SANSCRIT: Online Sanskrit Dictionary Introduction The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its transliterated form and a short meaning provided as a reference source.(Palaic) .the good waša..wine zamankur .dew wasa . There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and ego-trips of individuals.water wawa .a sin watar (gen. The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in Devanagari. The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest.to put on waštai . This cannot be a substitute for a good printed Sanskrit-English dictionary..summer.

We have seen We request you to provide corrections. Please download and install it from http://www.nta \\ H visarga. unless one wants joDaakshara.\\ The transliteration according to ITRANS (older 3. A file of frequently asked-answered questions (FAQ) is available at\\ http://sanskrit.bhaarat.c and aa. .\\ The vowels need to be added after each consonant.org/Sanskrit/Itranslt.bhaarat.h haLa.to/ or its ftp mirror at http://sanskrit. called Itranslator98/99. proofread.gde. or translate Sanskrit documents we suggest you access volunteer help file from\\ http://sanskrit.com . written by Swamis at Omkarananda Ashram. \\ The site contains additional information on Sanskrit projects.5in .html Please join us in collecting word = meaning lists with \\ 252 .\\ No other letters (upper or lower cases) are allowed.com in the document project.gde. .itx version of this file is directly viewable in the software allowing text display in Devanagari as well as Roman+diacritics marks.html The . There is an excellent freeware available for Itrans users.2) scheme is given by \medskip\hrule\medskip \underline{vowels(svara):} \hskip .5in p ph b bh m\\ \hskip .n and M produce anusvaara. \\ A backslash with a period produces just a dot (puurNaviraama). Only a dot .nDa . \medskip For other examples. The list has been arranged according to Devanagari sequence.gde.5in .5in a aa(A) i ii(I) u uu(U) R\^{}i R\^{}I e ai o \hskip .5in k kh g ch chh T Th D t th d gh N\^{}\\ j jh JN\\ Dh N\\ dh n\\ \hskip .5in y r l v sh shh s h L(maraaThii) kSh(x ksh) GY(hindii)\\ Both .different versions of file floating around the internet.5in au aM aH L\^{}i L\^{}I \underline{consonants(vya.c produce ardhachandra as in cat and talk.5in .to/ OR \\ http://sanskrit.a avagraha.to/sanskritfaq. and more importantly many such additions from your own collection. \medskip\hrule\medskip For those interested in volunteering to encode.njana):} \hskip \hskip \hskip \hskip . or a vertical line 0 a da.omkarananda-ashram. people copying this work and calling of their own. see texts on Sanskrit Documents site at http://sanskrit. a.

în daco-română) antare = between(între. finlandezii) ugraM = terrible ugraH = terrible udaka = (n) water udadhi = sea uddharati = to draw up (water from a well) ushhmapaaH = the forefathers(moş în daco-română) 253 . noble(popoarele fino-ugrice-turcii. aaryaa = (f) a respected woman aas.txt. ishhTvaa = worshiping ugra = powerful. în daco-română) asthi = Bone akShi = (n) eye aakaasha = ether(acasă este cerul daco-românilor) aakhya = named(chemat în daco-română) aakhyaa = (f) name aapaH = water aapah = water aaplutaa = immersed( a pluti în daco-română) aarya = wise man(arienii=înţelepţii.etc. hunii. de ex. /tmp/add_15249) # Date: Tue Aug 15 18:58:06 2002 AUM = Primordial Sound OMkaara = the syllable om a = not(sau cu sensul de „fără” în daco-română şi greacă. maghiară).h = desired(IŞTEN=Dumnezeu în l. nobili).) agastamaasa = month of August agni = fire agniH = fire adadat. în daco-română) apsu = in water asti = (2 pp) is(este. Please contact sanskrit@cheerful.h = to sit(a aşeza în daco-română) ishhTa = of all desirable things(zeiţa IŞTAR din Babilonul semitic). „ATOM.com for additional details.word encoded in strict ITRANS scheme format.h = gave adya = today(azi.nskR^ita shabdArtha # File generated by merge(dictmaster. Glossary of Sanskrit Terms sa.AMORF. ishhTaM = leading to heaven ishhTaan. We appreciate your contribution to make this effort successful.

khagolashaastram. daco-română). sfinţit. străromână veche.ahaM = I the one single being(EGO-EGU-EHU=EU în daco-română) kaH = who(care în l. a name of Sun. aakaasha(ACASĂ. sfinţit. nu este împrumut din latină sau slavonă) jivyate = remain alive jii = to live jiiv. inertia. consacrat în l.h = astronomy(KAGA-KAGO-KOGA-GOGA-HAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. daco-română).h = to live jiiva = life jiivaH = life jiivati = while living(without earning) jiivana = life jiivanaM = life jiivita = life jiivitena = living tamas. kishorii = daughter kha = sky. daco-română). psychic centre in humanscerc în daco-română) chatvaari = four charchaa = discussion chuTati = to pinch jaanu = (n) knee jaanunii = knees(genunchii în daco-română.h = darkness tamasa = darkness. sfinţit. khagaH = bird (literally the sky-goer. wheel. also birds (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. consacrat în l. race(GOTRA=ZOTRA=SOTRA=SATRA=ŞATRA în daco-română) chakra = Circle. sfinţit. 'khah' meaning sky (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. khe = in the sky(CER=KER în daco-română) gaN^gaa = river Ganga giri = mountain guDa = jaggery gotra = family. daco-română) kishora = son(Fecior sau în l. (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. ignorance tamasaH = to darkness tamasi = the mode of ignorance taataH = father(tata în daco-română) trayaM = three trayaaNaaM = three trayii = triplet 254 . daco-română).eko. khaM = ether khaga = one traversing in the sky. Fişior). cerul este Casa daco-românilor). consacrat în l. consacrat în l.

S) the giver(dătător. în l. tvaM = you dattaM = given dattaan. în daco-română). de origine daco-română. daanena = by charity daaneshhu = in giving charities daanaiH = by charity daayinii = giver dina = Day divaM = to heaven divasa = day divaa = during the day(ziua în daco-română) divaakara = sun divi = in heaven divya = divine divyaM = transcendental divyaaH = divine divyaan.h = one who gives daana = the act of giving(a dona.traye = in the three tri = three trikoNa = a triangle triiNi = three triin.h = celestial divyaanaaM = of the divine divyaani = divine divyaayudhaH = the man with divine weapons divyau = transcendental diiyate = is given(este de dat.h = things given dadati = give. nu din latină sau slavonă).h = to be given deva = God(DEVA-DEUA-DIUA-DZIUA-ZIUA în daco-română) devaM = God dvi = two.Nom. nu slavonă). daaH = giving(a da în daco-română) daatavyaM = worth giving daataa = (masc. de origine daco-română şi nu latină sau slavonă) daanaM = charity daane = in charity(danie. donate dadaami = I give dadaasi = you give . both dve = two 255 . daco-română) deyaM = is to be given deyam. confer upon dadau = gave (from daa : to give) dasha = ten dakSha = a lord of created beings daa = to give(a da în daco-română.h = three tva = suffix meaning property of. daataaraM = the giver daataaram.

dhavala = white(DALB, ALB, BĂLAI, BĂLAN, în l. daco-română) naktaM = in the night
naviinam.h = (adj) new navaiH = (instr.) new naantaM = no end (neant în l. daco-română))

naama = Name naaman.h = name naava = a boat naasikaa = nose pa.ncha = five path.h = road pathi = on the path pathika = traveller parastaat.h = transcendental(parastas în daco-română). pitaraH = fathers pitaa = father

pitaamaha = (m) grandfather (father's father) pitaamahaH = the grandfather pitaamahaaH = grandfathers pitaamahaan.h = grandfathers pitaamahi = (f) grandmother (father's mother) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest pitR^i = father pitR^in.h = fathers pitR^ivrataaH = worshipers of ancestors pitR^iiNaaM = of the ancestors pitR^iin.h = to the ancestors piteva = like a father pure = in the city pradaana = giving(predanie de origine daco-română, nu slavonă). pramaathi = agitating(pramatie în daco-română). pramaathiini = agitating priya = dear( prieten, care nu vine din l. slavonă, ci e din l. daco-română) priyaM = the pleasant priyaH = dear priyataraH = dearer bandii = prisoner, detainee bhraataH = brother bhraataa = brother bhraatR^i = brother

matR^i = mother man.h = to think manu = father of the human race manuH = the father of mankind maata = mother 256

maataa = mother maatR^i = mother maasa = month mukha = mouth( moacă în daco-română). mukhaM = mouth mR^ita = Dead (murit, în daco-română) mR^itaM = dead

mR^itasya = of the dead mR^ityu = of death mR^ityuH = death mR^ityuu = death me = mine (meu, daco-română) yama = the god of death, also the five moral commandments yamaH = the controller of death yuddha = Planetary War yuddhaM = war yuddhe = in the fight yudhi = in the fight yudhya = fight yudhyate = (4 ap) to fight yudhyasva = fight yuyutsavaH = desiring to fight yuyutsuM = all in a fighting spirit yuvan.h = young(IOVAN-HIOBAN-GIOBAN-CIOBAN în daco-română) yauvana = youth yauvanaM = youth rama.nte = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)

ramanti = enjoy transcendental bliss raajaa = a ruler, king(rege în daco-română, nu din latină) lalita = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm lalita = lovely, beautiful, elegant, graceful lalitaa = A women(leliţă în daco-română); wanton woman; musk; a form of goddess
Durga; various metres vidaH = who understand(unul care le „vede”, în daco-română).

vidyaa = knowledge veditavyaM = to be understood vedituM = to understand shata = Hundred sharma = grace shruta = knowledge
shrutaM = heard sapta = seven sarpa = snake

257

sura = god ha = the sun ha.nsa = (masc) swan, goose ha.nsaH = (m) swan kShatriya = the caste of princes and warriors
=================== End of File =================================

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 .

269 .

270 .

271 .

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

000 Etruscan inscriptions have been found on tombstones. and jewelery. Archaic Etruscan Alphabet (7th-5th Centuries BC) Neo-Etruscan Alphabet (4th-3rd Centuries BC) 278 . The earliest known inscription dates from the middle of the 6th Century BC.The Etruscan Language Origin The Etruscan alphabet is thought to have been developed from the Greek alphabet by Greek colonists in Italy. mirrors. vases. Fragments of an Etruscan book made of linen have also been found. Most Etruscan inscriptions are written in horizontal lines from left to right. but some are boustrophedon (running alternately left to right then right to left). statues. More than 10.

279 .Numerals Etruscan Numerals worked the same way as Roman Numerals.

it is highly unlikely they will ever be deciphered. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found. southern Ukraine. Moldova. in particular from Vinča near Belgrade. Symbols dating from the oldest period of Vinča culture (6th-5th millennia BC): 280 . Bulgaria. Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites. and the former Yugoslavia. The artifacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8. but also in Greece.000 and 6. predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years. and the language represented is not known. eastern Hungary.The Vinča Language Vinča (pronounced vihn-chah) is also called Old European or Proto-Indo-European.500 years old. Romania. These symbols have been found on many of the artifacts excavated from sites in southeast Europe.

Common symbols used throughout the Vinča period: Other Vinča symbols: 281 .

282 .

. dwy tri pedwar. dha tri ceathair cuig se seacht ocht naoi deich aon deag do deag tri deag fiche cead daonna bean fear bliain uisce scoţianăgalică aon di tri ceathra coigne sia seachd ochd naoi deich gotică ains twans treis fidwor fimf saihs sibun ahtau niun taihun ainlif twalif treistigius hund tusund manisks guma.irlandezăvalahă galică aon do. gwr bărbat dynol femeie an apă dynes ceud 283 . SUEDEZĂ ŞI DACO-ROMÂNĂ dacoromână unu doi trei patru galeză(velş). qino watô.TABEL DE CORESPONDENŢE DIN LIMBILE VELŞĂ. pedair cinci pump şase chwe. wair qens. GOTICĂ. suedeză en tva tre fyra fem sex sju atta nio tio elva tolv tretton tjugo hundra maniska man kvinna ar un dau. SCOŢIANĂ-GALICĂ. wn. IRLANDEZĂ-GALICĂ. chwech şapte saith opt wyth nouă naw zece deg unsprezece un ar deg doisprezece dau ar deg treisprezec tri ar deg e douăzeci dau deg o sută cant o mie mil om dyn.

sf. ef hi ni ar ar tir tirlun dewrder buwch cefful awr ci duw dodi dyd. stâncă lână lemn eu tu română el ea noi pe spre. tithau galeză(velş)valahă e. stană. diwrnod halen dolur. a áiţe wf. aŁa. atta stains mama sten gwlan coed fi chi.. iag du suedeză gotică pa bo capal uair cu dia bo uairean cu guţ gud salan salann gul hus teach 284 gards . dolurus olann me tu irlandezăgalică e. sf. la ţară peisaj de ţară dârz vacă cal oră câine zeu a da ziuă sare dor galben casă afon coed derwen glin tad mawr abha crann dair gluin mathair athair mor abhainn craobh mathair athair mor aŁa. se i ar tir mi thu scoţianăgalică e air aírţa.rîu copac stejar genunchi mamă tată mare piatră. sf.

care este apropiat cu daco-getul „ZENES”(ZÂNĂ). italiană(„QUATRO”). daco-geţii.Acest lucru dovedeşte că limbile străvechi. irl-galică. cum vor fi fost la început când abia se despărţiseră una de alta?). velş.lapte viaţă aur argint păcat Sân(ţâţă) oţel pod. de ex. după mai mult de 2000 de ani şi după mulţime de influenţe lingvistice diferite. „AR”=Pe sau Spre şi „DEG”= Zece Diferenţa faţă de română ar fi numeralul „CANT”=Sută. etc. ci denumeau concret. -să notăm şi asemănarea l. pechod dur pont corff beo oir.Dacă astăzi. oamenii nu aveau noţiuni şi nume abstracte de lucruri sau fiinţe. scoţ. înseamnă acelaşi lucru. FEMEIE sau mai exact(căci la început. ce pare apropiat de limbile indo-europene din grupa „CENTUM”).) NĂSCĂTOARE. slavii se puteau înţelege relativ uşor între ei. velşă cu l. GENERATOARE DE URMAŞI.Toate aceste cuvinte enumerate mai sus. velşă „DYNES”=Femeie.„UN AR DEG” = ”UN SPRE ZECE”. română (chiar şi formarea celor peste zece. unde „UN”=”Un”. 285 . -să notăm în l. rusă înseamnă femeie sau soţie) sau greco-latinul „GENES”.ce seamănă cu numeralele identice din l. suas corp kropp -să notăm asemănarea mare a numeralelor din l. rolul. astfel că galii. precum daco-româna. punte sus corp Comentariu: llaeth bywyd aur arian pechu.-galică)= Sută(mai ales scoţ-galică unde „CEUD”-care se pronunţă SIUD. -să notăm numeralele „CEATHAIR”(irl-galică) şi „CEATHRAR”(scoţgalică)=Patru. slavonă(„CETIRE”) franceză(„QUATRE”). latinii. mai ales cele din familii asemănătoare. aceste patru limbi mai păstrează cuvinte identice sau asemănătoare. cu slavonul „JENES” („JENA” în l.S-ar părea că atât scoţiana-galică cât şi irlandeza-galică. scopul. din aceste limbi. or airgead peaca cioch orach corp shuas. utilitatea. sunt apropiate de limbile indo-europene din grupa „SATEM”(deşi toate aceste patru limbi. română inclusiv numeralul „CEAD”(irlandeza-galică) şi „CEUD”(scoţ. erau destul de apropiate.sună asemănător cu românescul Sută).galică şi daco-româna sunt destul de înrudite. irlandeză-galică şi scoţiană-galică cu l. în traducere directă.

-galic „ABHA”(Apă. Irl. scoţ.. a 2-a sing.pr.) şi scoţ.-galic „THU”( Tu.galic „PEACA” (Păcat) dimpreună cu velşul „PECHU”.-galic „BEO”= grecescul „BIO”(Viaţă) sau velşul „BYWYD”(Viaţă). Rîu) şi Irl. velşul „GWOLAN”(Lână) şi Irl.-să notăm velşul „COED”(Copac. pers.pr. Lemn) şi să comparăm cu daco-românul CODRU sau Irl. -să mai notăm velşul „TAD”(Tată) sau „MAWR”(Mare) dimpreună cu Irl. „PECHOD”(Păcat). 286 . Necaz. şi exemplele pot continua. „OR”( Aur) şi velşul „AUR”(Aur) sau Irl.-galic „OIR”. Braşov sau rîul Tîrlung). întâi pl.. Rîu) dimpreună cu Irl.galic „ORACH”(Aur). pers.). velşul „NI”(Noi. pers. goticul „HAUSJAN”(A auzi). pers..Nu vă speriaţi.galic şi scoţ-galic „MOR”(Mare).-galic „OLANN”(Lână) sau velşul „AFON”(Apă. loc.pr. nu sunt „împrumuturi”. velşul „DOLUR-DOLURUS”=”SORROW” în l.galic „CRANN”(Copac) şi scoţ-galic„CRAOH”(tot Copac) cu daco-românul CREANGĂ.-galic „TIR”(Ţară) dimpreună cu velşul „TIRLUN”(peisaj de ţarăTîrlungeni. engleză(Dor. pers. pers. a 2-a sing. Durere) dimpreună cu Irl.) sau velşul şi Irl.-galic „TU”(Tu. în jud. ci doar vestigii ale unui fond comun indo-european.

„COMĂNEŞTI”. „STĂNEŞTI”. venite din Asia. aceste localităţi străvechi. : „COMANA”. „SALCIA”. „FĂGET”. povestite de localnici. fiind izgoniţi definitiv de către Burebista(împotriva celţior s-au luptat mai mulţi regi locali geto-daci de-a lungul a trei secole.Păstrate aproape nealterate.. exemplele pot continua. „BRÂNZENI”. Adevăr şi Istorie va putea găsi în pământ o mulţime de izvoare scrise şi nescrise despre neamul nostru. copaci. au locuit vremelnic în Dacia. pe fiecare metru pătrat sunt îngropate milenii de istorie!!Să purcedem. sosiţi aici în sec. unele din timpul geto-dacilor. altele din timpul daco-românilor. „PICIORUL-LUPULUI”. ca şi numele propriu „COMAN”.XI d. neputând fi înfrânţi decât după ce Burebista a unit toţi getodacii într-un singur stat). „BRAZI”. sunt de origine geto-dacică. pietre sau unele profesii şi produse ale unor meserii. etc.CAPITOLUL VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA Toate numele de plante. „LUPENI”. iar altele din perioada medievală. maghiară. animale.: „VADU-OII”.În l. Vom vedea pe judeţe.Aceşti răsăriteni au căpătat numele de celţi(răsărit).Callatis”). aşadar! 287 . ne indică prezenţa cumanilor. în limba română. De ex.Aceste nume de localităţi ne arată ce populaţii migratoare au sosit în Dacia şi dacă au fost sau nu asimilate ulterior. „URDARI”. De ex. „PIATRA-NEAMŢ”. care semnifică localităţi locuite vremelnic de popoare răsăritene. apoi numele de „GALAŢI” şi „CALLATIS”. urmaşa directă a limbii daco-gete. la Răsărit-Est se spune „Keleti”(de aici Calati-Galaţi sau Calatis.Este adevărat că aceşti keleţi(celţi). „STOENEŞTI”. „NUCET”.Sunt convins că dacă se vor asculta tradiţiile şi legendele fiecărei localităţi în parte. un arheolog cu o intuiţie divină şi cu mare dragoste de Neam. „VÂNĂTORI”.Aici.Hr. Sunt de asemenea şi denumiri.

Cri-CrisHris=Aur). HĂLMAGIU(Zalmoxe). JUDEŢUL ARAD Peregu Mare. Coşnea.). Vadu-Moţilor. Sfinţi).Geţi=Goţi=Divini. Bran. JUDEŢUL ARGEŞ Bucşeneşti(Focşani-Bocşa au legătură cu cultul Soarelui sau focului). Nucat. Filipeni. Vlădeni. Stânca. Hemeiuş. Bratca. Stană. Şercaia. ei foloseau sistemul zecimal). trib dacic). Pecica. JUDEŢUL BRAŞOV Bela(Alb).JUDEŢUL ALBA Horea(Gorea-Zorea-Zuria-Suria=Zori sau Soare). Coşula. Moşoaia(Moşi. Blaj. Şiria. Pomezeu. JUDEŢUL BIHOR Sâniob(Sân-Iob. Parava. Sântimbru. Daia Română. Sihastru). Vlăsineşti. Sânmihaiu de Câmpie. Roma. Vlădeni. Dârleşti. Balcani. Recea. Berza. Albeşti. CRIHALMA(Zalmoxe de aur. Parva. „Filipeni” sau „Filipi” din Sudul Dunării). Cut. Remetea(Eremitu. Buhuşi. Derna. Şinca. Craiva. Borzeşti.HĂLMEAG(Zalmoxe). Dacia. Cuşma. Cociuba Mare. Oituz. Valea Uzului. ALMAŞU MARE(Zalmoxe cel Mare). HĂLMĂGEL(Micul Zalmoxe). Cotmeana(Cot-Cat-Cos-Cas-Cus-Huş-Huţ-Uţ=Rădăcina pentru Casă. Construcţie. JUDEŢUL BOTOŞANI Coţuşca. Vărădia de Mureş. Godeni(Godeanu=Zeu. Caşin. cu acelaşi sens). Berzunţi. Dobârceni. Bârsăneşti. Cuca. Sânmartin. Almaşu Mare. Săliştea(Zeul Luminii=ZA-LIHT unde ZA=Zeu şi LIHT=Lumină). Gurahonţ. Roşia. Poiana-Braşov. Bârsa. Vărşand. Havârna. Moeciu(Moşu-Moţu-Frumosu). Santa Mare. Roşia-Montană. ALMAŞ(Zalmoxe). Braniştea. Cocu. sumeriană sau Iza. Nicşeni. Uda(cf. Zece Hotare(la daci. JUDEŢUL BACĂU Filipeşti(Vulpeni sau Lupeni ar fi putea fi tradus. Suceşti(locuit de Suci. Breaza.Traducerea ar fi „PUTERNICI CA STÂNCA(PIATRA)”. Sânmiclău. Spermezeu. Panada. Sânmartin. Cuciulata. „Filipeşti” . Meziad. Hăşmaş(Zalmoxe?). Sânnicolau român. Bozieş. Dezna. Corţeşti. Sânpetru. Remeţi(eremiţi). Sânpaul. Şoarş. etc. Asău. 288 . Glod. Galaţi(celţi). Galaţii-Bistriţei(locuit de celţi). Costeşti. Ida-rîu în l. God-Gott în l. Sântandrei. Gura-Văii. Doina. Zemeş. engleză şi germană. Zagra. Costeşti. Vinţu. San-Ciob=Sfântul Cioban). Bârzava. Zărand. Muşăteşti. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD Romuli. Broşteni(Buro-stene cu pluralul Buro-steni unde Bur. Dieci. cifra zece era importantă. sfinţi sau zei sau cu sensul de Frumoasa). Sângeorz.Buro=Puternic sau bărbat şi Stene=Stâncă.

JUDEŢUL GIURGIU 289 . Oltina. Vran. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Ruşchiţa. Brezoale. Vlădeni. Barcani. Berzovia. Breaza. Cozla. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Blonduţa). Costeşti. Costeşti. Salcia. Vlădeşti. Vrani(Urani. Bocşa). Mioriţa. Bucşani(ca Focşani. Moţăţei. Moacşa(Frumoasa. Băişoara. JUDEŢUL GALAŢI Bălăneşti. Bârca(Bur-ca). Rimetea(eremitu). Blonda. Uran. Runcu. Cotu-Văii. Corbu. Blânzi. Bănia(Stăpânia). Blăjani. Bancea). Vicşani. Lupşanu. Padea. adică geţii ruşchiţeni. Si-Zi=Zeu. Cuca. Sânpaul. Bălăciţa(Albuţa. Bocşa(ca Focşani şi Bucşeneşti. Brădeşti. Brăneşti. blonzilor) puternici. strămoşii etruscilor şi toscanilor de azi şi ai limbii italiene moderne. Borcea. Dărmăneşti. Poiana. ALMĂJ(Zalmoxe). Micfalău. Brăneşti. Rusca. Frumuşiţa. Băneasa. Capidava. Cetatea. Sânzieni. Dragodana(„Dătătoare de dragoste”. Gura-Şuţii. Mociu(Moşu. Căscioarele. Sânmartin. Vâlcelele. Buza. Cuzdrioara. Soceni. zeu. Sfânta). Bujor. Costi. Cioban. Buciumeni. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI Ileana. Seimeni(şase oameni). Cozieni. Sfânt şi BUR=Puternic). Sărămaş. sfânt şi Liştea-Liht=Lumină). Carpeni. Dalboşeţ(Albuleţ). JUDEŢUL BUZĂU Siriu. Rusca Montană(Etrusca=Het-Rusca. Dărui). Brăduţ. formată în Toscana). Siliştea(Zeul luminii. Sântejude. Basarabi. Rast. Siliştea Crucii. Runcu. Coşoveni.JUDEŢUL BRĂILA Brăila. Zăvoi. JUDEŢUL DOLJ Argetoaia. Domaşna. Zagon. Frăsinet. JUDEŢUL CONSTANŢA Grădina.DA=Alb. Coşluga. Bixad. Vrăniuţ. Floreşti. Cudalbi. Şiviţa. Sfânt). Huedin(ued. Sadova(Sfîntul Alb. Grădiştea. Dobârlău(DA-BUR-LAU=Locul sfinţilor (albilor. Băbeni. Pechea. Cireşu. Sfânt şi Dova-Dava-Deva=Zeu. Piatra. JUDEŢUL DÂMBOVIŢAGlod. Tortoman. ALMĂLĂU(Zalmoxe). Moţu sau Frumosu). Frumoşi sau Sfinţi). curs de apă). Bălana. Filia. Sa-ZaDa=Alb. Brădeanu. Brani. Casicea. Mâmjina. Buru(puternicu). Cuzgun. Moţăieni(Moşi. Băneşti. Castelu. Buciumeni. Sâncraiu. Vlaha(Blaha-Balaha=Alba. Pietroşiţa. Frani sau cereşti). Zănoaga. Siliştea. Fran=Cereasca). Cătina. Drago=Dragoste şi Dana=Dona. Aliman(preot zalmoxian). JUDEŢUL COVASNA Vărghiş. Braniştea(ca Bran. Berzasca. Boureni. Bălaia). Berca. Moroeşti. Vărădia. JUDEŢUL CLUJ Căşeiu. Gruiu. Baciu. Borlova. Nucet. Lupele. este legat de foc sau Soare). Barcea. Doman. Oancea(Vancea.

JUDEŢUL IAŞI Coarnele Caprei. Bucşani. Burjuc. Băneasa. SÂNTUHALM(Sfântu Zalmoxe sau Sfântul Acoperământ „HALM” în l. etc. într-un loc unde până atunci era zalmoxianismul. Albeşti. Sălcioara. Streisângeorgiu(ciudat nume. adică. Sânmartin. Dagâţa. Broşteni(Burosteni-„Tari ca piatra”). Frenciugi(Vrânceni . slavonă). ŞOLMUŞU MARE(Zalmoxe). Franci).). Moţca. Buciu. Cozmeşti.Armăşeni. Unicul. astfel că noua credinţă părea străină celor de acolo. germană =coif. „Eşti Singurul. Vlădeni. Izvoare. Recea. Vlăhiţa. Moşna. sau „Hodin-eşti”. Nou. Balşa. Grădiştea. JUDEŢUL HUNEDOARA Blăjeni. ca în jud.Dar cine ştie cum se mai poate traduce altfel?). Sarmisegetuza(unde Sarmis-Sărmaş-Armaş=Hermes-Mercur. adică „Eşti odihna (sufletelor credincioase)”. Stăneşti. Tulgheş. Tismana. Unicul(Zeu)”. Zetea. Zam. Stoeneşti(pietrari). Crăciuneţ. cască „HELMET” în l. Haţeg. ALMAŞ-SĂLIŞTE(Zalmoxe. Remetea(eremita). Cuşmed. Covasna. Gheorghe. SĂRMAŞ(Zalmoxe). Godineşti( „Zeu eşti”-God. Baia de Fier. Ciuc-Sângeorz. Sântămăria(deja. Lupeni. Godineşti(v. Grădinari. Vlaşin. Capu-Corbului. Muşeteşti. Bălan. Stăneşti(pietrari). Grădiştea de Munte. Cosâmbeşti.Ulmi. Brănişca. Frumoasa. zeul suprem la popoarele nordice. Singurul. Vânători. numele este din perioada creştin-ortodoxă). Cotorca. JUDEŢUL GORJ Novaci. Runcu. Dârju. engleză). Gălăuţaş(celţi). sau „Adin eşti”-Adin=Unul. Sânsimion. Daia. Bârseşti. Sfatul Ţării şi Getusa-Hetusa-Hatuşa-capitala imperiului hetit=A geţilor sau vitejilor. Padeş. Pietrele. Bălăneşti.Armată. Bălţaţi. Sâmbotin. Cotnari. ŞOIMUŞ(Zalmoxe). Sânpaul. Dobra. germană. Costuleni. Balaciu. Deva. (în l. JUDEŢUL HARGHITA Bilbor. Gott=Dumnezeu în l. engleză. Orlea. Sândominic. Bocşa. Sâncrăieni. Bârzei. Polovragi. JUDEŢUL ILFOV Vidra JUDEŢUL MARAMUREŞ 290 . Costeşti. Casinu. Paşcani. Gorj). Cucuteni. Strunga. Lupeni. Brăieşti. Hobiţa. Ţebea. Bârnova(BUR-NOVA=Bărbat Nou). Valea Uzului. Brad. sau „Odin eşti”-Odin.traducerea ar fi „ARMATA(SFATUL ŢĂRII) GEŢILOR(VITEJILOR)” sau „HERMES(ŞERMEŞ-SARMIS-SĂRMAŞ) VITEAZUL”Baru. Gurasada. Arţari.aluzie la apariţia creştinismului împreună cu Sf. Stânceşti(Pietroasa).”Trei îs sângeorgiu” sau „strein sângeorgiu”. Băleşti. Coşereni. Simeria. Sârca. Dăneşti. JUDEŢUL IALOMIŢA Ciocârlia. Brăneşti. Cozmeni. Zeul luminii). Vărşag. Densuş. Focuri(ca Focşani.

Arhanghel Mihail al lui Zalmoxe-se vede că în plin proces de creştinare. Huţ. iar ca Fiu al Omului a fost şi copil. BoboBaba=Vechi.Remeţi(eremiţi. ZALMOXE cel Mare. GÂLGĂU-ALMAŞULUI( Gâlgău lui Zalmoxe). Bobohalmo(Bătrânul Zalmoxe. Coteana. Valea Ursului. Izvorul Bârzii. Săpânţa(cimitirul vesel-se ştie. fusese şi El mic. Coroisânmartin. Baba Ana. Bălan. născut din Dumnezeu-Tatăl. Bălan. Frunzeni. JUDEŢUL SĂLAJ Aluniş. „Ziurel de Ziuă” înseamnă „Zeuleţ din Mare Zeu”. JUDEŢUL PRAHOVA Azuga. „a scorni”. SĂRMAŞU(Zalmoxe). Zagăr. Stoeneşti(Pietrani). probabil în plin proces de creştinare. Şăulia. Sângeorgiu de Mureş. engleză. Mara. deci mic). Cuci. adică Hristos. Brateş. Sinaia. Brâncoveneşti. Daia. germană).O întreagă mărturie de credinţă creştină ortodoxă. Breaza.). Sabasa. Moisa. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI(Sf. Boldeşti-Grădiştea. Bălăneşti. Şimleu. JUDEŢUL SATU-MARE HALMEU(Zalmoxe). Fărcaşele. etc. Huşi. Filipeşti de Târg. Vas. Vlădaia. Stânca. Borşa. Zau de Câmpie(Zeu de câmpie). ca şi românii. Husnicioara(cf. Aluniş. Jiana(Ziana-Diana). Scorniceşti(de la „a scrie”. Şaeş. aveau un simţ special poetic. Uţ. Deda. Gura Văii. Sărmăşag. Vânători.Vezi şi refrenul de colindă „Ziurel de Ziuă”. Costişa. l. Bătrân şi Halmo-Halma-Zalmaş=Zalmoxe). Vale. Berghia. Bârsău. Săliştea de Sus(Zeul luminii de sus). JUDEŢUL MUREŞ Stânceni(Pietreni). Cosminele. prin moarte-la fel ca şi martirii creştini mai târziu). Ceahlău. Gura Ocniţei. Dacia). Brazi. Cuţ. Coşeiu. Buhuşi. geto-daco-românii îl considerau pe Dumnezeu-Tatăl. „a scrijeli”). Fiul lui Dumnezeu(şi Fiu al Omului. Sântana. Zăneşti. Dumbrava. înainte de veci. Moisei. cf. Sânpetru. Nistru. Vadu-Izei. Balş. aşadar. Cordun. Construcţie. Dochia(Dachia. Bocşa. Căuş. Piatra-Olt. Poiana-Ţapului. care deşi pare o frumoasă metaforă poetică-şi poate chiar şi este în acelaşi timp-se mai ştie că geto-dacii. Ceauş=Casă. Gura Vitioarei. Eremitu. geto-dacii în doar trei cuvinte. Gogan. Gruia. Farcaşa. Godeanu(Dumnezeul. Bărgăuani. JUDEŢUL MEHEDINŢI Baia de Aramă. Bâra. Buşteni. JUDEŢUL NEAMŢ Borca. „ZIUREL DE ZIUĂ”!). Cuş. Sânpaul. Bârza. Borzia. Bicaz. Ulmeni. Bixad. spusă în graiul strămoşilor noştri. Zalmoxe era identificat cu Dumnezeu-Tatăl 291 . Sâncraiu. Cozma. Grinţieş. Dobra. Bârsana. iar pe Fiul Său Zalmoxe cel Mic-aluzie şi la faptul că Se născuse ca un copil şi până să ajungă adult. God-Gott. JUDEŢUL OLT Vultureşti. dacii plângeau pe unul ce se năştea şi se bucurau câmd plecau la Zalmoxe. Burleşti. ALMĂJEL(Micul Zalmoxe. Bălţăteşti. Breaza. sihaştri).

Arpaşu. Scrioastea( „a scrie”. Piatră). Cozăneşti. Rahman.=Casă). Sânmihaiu-român. Vaslui(al lui Bess-trib geto-dacic din S Dunării şi Anatolia). Moşniţa Nouă. Râşca. iar Hristos cu Zalmoxe cel mic. Baia. Baciu. Sadova. COMLOŞU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Brezoi. Balaci. Sânpetru Mare. Poiana Mărului. Bârna. ŞEMLACU MARE(Zalmoxe-Tatăl). JUDEŢUL VRANCEA Vrancea(Ţara Cerului. pasajul acesta se referă la Iisus Hristos). Panciu. Frătăuţi. Bujoru. Boian. Zambreasca TrivaleaMoşteni. Franci). Cârţa. Putna. JUDEŢUL VASLUI Duda. Coşarii. Cozia.Ca Fire dumnezeiască însă. JUDEŢUL SIBIU Bazna. Brânceni. Băbeni. Laza. Runcu. Ţibău. HALMĂŞD(Zalmoxe). Jina(Zina). ZAMOŞTEA(Zalmoxe). Mediaş. „a scrijeli”). Siret. Ţară). Câineni. Şomartin. JUDEŢUL SUCEAVA Muşeniţa. Costeşti. Casimcea. Cotârgaşi. Şaru Dornei. nu făcut”. JUDEŢUL TIMIŞ Beba Veche. născut. Coşteiu. Zalmoxe). Iisus Hristos a fost Dumnezeu la fel ca Dumnezeu-Tatăl. JUDEŢUL VÂLCEA Voineasa(Războinica-Amazoanca). Dăeni. Frumosu. Vidra. Zorleni. Mărăşti. Crângu. Coşna. ca în Crez. Drăgăneşti-Vlaşca. Boroaia. Vlădeşti. „Tari ca Stânca”. Burca. „Lumină din Lumină. Moşna. etc. Stoeneşti(Pietreşti). Albeşti. Moşinoaia. 292 . Huţ. nu direct adult. Broşteni(Buro-steni. Bârlad. Sânnicolau Mare. Dăeşti. TĂLMACIU(Dalmaciu-Zalmaciu-ZalmociuZalmoxe). Basarabi. înseamnă „Nod al câmpiilor”). Bosanci. Argel. Siliştea(Zeul Luminii. Cârlibaba. Scoreiu(„ a scrie”. ZOLOMESTRA(Zalmoxe). Breaza. Cacica. Grădiştea. JUDEŢUL TELEORMAN Teleorman. unde Bur=Puternic. Băbăiţa. Mera. Vrâncioaia. Salcia. Arbore. Vicşani. Zvoriştea. Huşi(Cuş. Sânandrei. Stâncă. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Frânceşti(Vrânceni. Dăneşti. Bârseşti. „a scorni”). Boişoara. unde Vran-Uran-Fran-Bran=Cer şi Cea-Cşa=Casă. Dârlos. a scrijeli”. aluzie. Blejeşti. Gura Haitii. Zimnicea. Cuţ. Cisnădie(ca şi Tuşnad. evident numai la Firea Sa omenească căci a fost şi copil. Cerbu. Uţ. JUDEŢUL TULCEA Cataloi. Vetrişoaia. Molid. Babadag(Bătrânul dac). Dârmoxa(Moşul dur). Gălăţeni(celţi). Buziaş. Puieşti. Dumbrăveni. CĂLMĂŢUIU(Zalmoxe). ALMAŞU(Zalmoxe-Tatăl).creştin. Udupu. Bujoreni. Tare şi Stene=Stană. Suici(Suci-trib dacic). Bulza. Hamangia. Moşteni.evident. Cosmeşti.

Zalmoxe”). Moşna. „Baia(mina) zeului” unde DEVA=Zeu şi Vanyo=Baie. Ciuşlea. Coşerniţa. Coşari.Singurul. Albul Novac). consacrat).Broşteni(Buro-stene. Bujor. Sâniatin( „Sfântul cel Unic” sau „Unul Sfânt(Dumnezeu)”. Costeşti. Vrânceni(cereşti). cf. Focşani. Dolha. Boian. Tiraspol. UCRAINA Cuşniţa. Bălaiul. Cotova. Seliştea(Zeul luminiiZalmoxe). Sălaş. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Szentes(Sânţii. „a scorni”). Vlaşca. Sadova. Cuşmirca. Grădişte. Coşniţa. Sălişte. Moşana. Coteala. Cuzmin. „Tari ca stânca”). Bala-Novac(Blondul. Costeşti. Scorţeni(„ a scrie”. „Zeul Bălan-Alb. Brezoaia. Basarabeasca. SERBIA Barza. Bor. Coştangalia. 293 . Scoreni. Danu. Băxani. Zalmoxe” sau „Zeul Valahilor adică al daco-românilor. „a scrijeli”. Bardar. Cotelău. Vranici. Balastyo( „Balaci-Dio”. Kaga=sfnţit. Caşunca. Burilove. Frasin. Unicul). Frasini. BULGARIA Arman. LOCALITĂŢI ÎN AFARA ROMÂNIEI BASARABIA Cotlujeni. Bacşa. Cozăreni. Primul . Grădiştea. unde Sân=sfânt şi Iatin-Adin=Unu. Coşăuţi. Sauca. darul). Coteşti. Dacin. Brânzeni. Balcic(Albuţ). Gyula. Donia(dania. Costuleni. Glodeni. Mină). Devavanyo(Deva-vanyo. Brânzari. Căuşani. Bârzula. Şaba-Târg. Cozmeni. Moşanaţi. UNGARIA Szeged(Sighet). Coşcalia. Gugeşti(Sfinţiţi. Coştela. Vârşeţ. Sfinţii).

Or=Oraş EL=Dumnezeu San=Sfânt Cot. Cuţ. Alb. Si. Arg=Argint(metal nobil) Pa. Construcţie 294 . Uda=apă curgătoare Ur. Bărbat Man=Om Aum=Om Vo-aume=Femeie. Cuş. Apa=Apă Da=Dalb. Strălucitor. din care au derivat aproape toate limbile Pământului. Cat. Ar=Nobil. Tată Ra. Ţărână Cşa=Casă. Cas. Hus. Cus. =Părinte. Bur=Puternic. Ta. Huş. Uţ=Casă. Lume(n)=Lume Ida. Re=Rege. Suflet Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua=Zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică Bu-r. Zeu Zi. Aru=Aur(metal nobil) Ar-g. popor Men=Oameni Lu-Men. Soare Ma. Huţ. Ţară Lu=mulţi. Oamă Bal. Mu=Mamă Ap-a.=Alb Ter=Pământ. Înţelept Ar-u. Bla. Luminos.DICŢIONAR PELASGIC EUROPEAN (PROTO-INDOEUROPEAN). =Zeu.

atunci. buiestru. amurg. aţipi. răpciune. amuş. aburca. brâncă. apleca. ameţi. boarţă. adăuga.Este un dicţionar parţial. bană. bistriţ. bârnă. bălbisă. nume de animale sau de profesii şi produse ale unor profesii sunt de asemenea de origine geto-dacică. agiunge. aminte. braghină. bedreag. căuş. arunca. aluat.branişte. căciulă. băţ. ăst. cătun. afară. buzaine. A abur. arici. boroboaţă. albină. alunga. 295 . acea.DICŢIONAR DE CUVINTE ROMÂNEŞTI DE ORIGINE GETO-DACICĂ În general substantivele şi verbele onomatopeice sunt de origine geto-dacă. cervană. bocnă. belciug. cireşar. amuţi. agiuta al. altiţă. burcă. acest. alelei. nume de plante. boar.albastru. bade. ascunde. altădată. cancioc. bosumfla. avânta. bârfi. cuptor. aţă. baraboi. precum şi denumirile de roci. zilele săptămânii sau numele lunilor(gerar. buburuză. adică. albie. alună. catrinţă. balaur. arin. batir. undrea)etc. adevăr. beldie. balmoş. amar. mărţişor. balcâz. cazic. brânduşă. bălăştioagă. breaz. adânc. bărăgan. blid. beldiţă. brăcinar. brazdă. brumar. ban. acela. ascuţi. atrage. buiandrug. aceeaşi. aho. afin. aseară. agăţa. astăzi. acel. bar. căulă. bănică. brie. botcă. pronume. alaman. bulvan. belşug. brânză. bălai. bârzoi. a. alb. bulz. asfinţi. casă. prier. brioală. arată. pomi. altă. agudă. aşeza. alani. arbuşti. borhot. beşteli. această. agil. adineauri. aţâţa. acu. arar. căpută. burduf. asupra. beci. aşa. bălărie. cergă. amu. acelaşi. brâu. breabăn. avat. bobotează. arţar. cat. asemăna. apă. bârcoace. burtă. baltă. altoi. bărăni. boacă. alt. numerale. cazulcă. arcaci. bunghini. brad. boabă. avea. alaltăieri. adulmeca. adăpost. aşchie. fructe. amiază. căpuşă. legume. alege. afla. amăgi. botă. belşiţă. bichiri. aramă. aceea. bandură. bulumac. copaci. astupa. altar. broascăbrudiu. bartiţă. aur. apoi. butalcă. ajuna. Nu apar în acest dicţionar familiile de cuvinte integral. adia. bob. bandulă. acuşi. aduce. bârdan. bălan. aceră. arde. argea. buză C caciur. bold. amândoi. bot. barză. borză. calcavură. bâtă. buh. arşiţă. butuc. batcă. acela. caltaboş. adălmaş. brezaie. armaş. basm. aer. berc. bizui. barbă. alerga. pietre. catrafuse. castel. apuca. apăra. aproape. baligă. acătării. briboi. aripă. amnar. afuma. an. B babă. apus. bârsă. ceafă. burdac. bujdă. florar. auzi. alcătui. arariel. asculta. buft. aldan. alina. gustar. asmuţi. boţ. brumărel. baci. botei. băga. băiat. caravă. atât. ac. brănui. ceahlău. buştean. făurar. argint.

corobeaţă. cuşmă. geană. cireadă. forfoti. cârjă. clăti. fier. feri. coşmelie. gheaţă. gălăgie. coş. fierbe. dezbrăca. ghiocel. cimilitură. cosar. drept. claie. făclie. ghermea. deschide. ciuleandra. deosebi. cioareci. cotiş. comoară. ghioc. glie. gol. gust. cheie. frige. curma. greşi. dezvolta. cânepă. cotoşman. fârtat. gărgăun. cocor. cucă. fecioară. clinti. grădişte. ghioagă. femeie. funingine. cotor. fereca. doagă. copac. genune. gheb. gata. ciocni. freamăt. gâză. gordin. cocoaşă. golomoz. derdeluş.crivăţ. corhan. gard. funie. frânghie. cleştar. descotorosi. genunchi. ghici. ger. frântură. corosbină. grui. funigel. cotropi. furnică. glas. creangă. ciurlan. groapă. gutui. cuţit. dăinui. dârmozdârmox. găbji. fum. fag. ciopli. găsi. culcuş. cobe. cocleţ. fală. cosiţă. dârz. dârmon. colărezi. G gaci. coteţ. gânguri. fleancă. fire. cotrog. cinătui. cucurigu. cratiţă. graur. cocioabă. foc. cum. fecior. cleşte. ciută. gătej. grindei. flăcău. grai. cocţa. gras. grânar. colb. durui. fraged. ghiordel. ghionoaie. gresie. gherghină. dezgheţa. cioancă. foale. culminăriţă. cârlionţ. făli. dogoare. gorgan. cioacă. corlă. fluture. găină. fiică. frământa. dâmb. F face. copârşeu. dezgoli. clipoci. cofă. cucernic. ciulei. gaie. deşănţat. colin. culic. ei. chiup. cârlig. fotă. frunză. colac. creţ. gând. cârd. grăunte. ginere. gaşcă. cocină. dihai. coajă. ghes. corcoduşă. coclauri. ciut. grindină. fără. dibui. cocioc. foişor. ghiont. fleac. grătar. codan. covârşi. falnic. darac. frâu. duios. faţă. 296 . cinteză. conăcar. chiţibuş. guguştiuc. deşi. grădină. dibaci. ferigă. fagure. cremene. covergă. fulger. foaie. gurut. grapă. găman. cocârlă. cocirvă. cârti. fântână. D dalb. fiinţă. cârlan. gorun. dârloagă. famen. fărâmă. când. ghiborţ. ciurdă. dălcăuţ. cosoroabă. dâră. fugi. doboş. ea. drâng. cocoli. cocon. corabie. garf. ciolpan. galben. de. dreţe. ciolan. gogoaşă. coasă. cioc. dulce. ciupi. cotarlă. greutate. coşciug. colnic. eu. faur. ciocănitoare. fin. fiţe. coamă. gurgui. felah. făcău. coruncă. grâu. coviltir. chema. destrăbălat. cine. gudura. geme. gură. ciuciure. greu. codi. ghiduş. ghin. dragoste. greghetin. gulie. gustar. cicăli. dărui. ghem. gât. fuior. frumos. comănac. gâde. fluier. copil. grohăi. drag. gazdă. cuviinţă. fus. grumaz. dor. flacără. crivac. E el. cârceie. creastă. fân. desagă. deochi. clipă. chersin. chibzui. droaie. fel. cuib. curpen. cloci. flămând. cuvânt. ciucuşoară. comat. crede. copaie. enot. ciorchine. după. grangur. doină. cioban. cojoc. glod. ghimirlie. ciocan. cloşcă. fi. ciupercă. guşter. clacă. ghimpe. cinci. datină. greier. ciomag. ciot. gros. gheară. foac. fulg. cumătru. dogar. cui. chelbe. frag. cot. coă. ciuf. ghidran. curcubeu. chitonag. frunte. codalb. fols. găleată. cimpoi. coşmagă. culca. curcă. gingaş. doniţă. cosoi.cheag. găunos. cioară. ghidrin. dezmierda. ciul. custură. gaură. dud. frig. deal.

înşira. încolăci. însă. înalt. învârtoşa. îngurzi. însumi. încăleca. înmulţi. încătuşa. îndărăt. întreg. înfiinţa. imaş. împila. îngust. înflori. întru. ista. împărat. încotoşmăna. ici. încropi. hotar. însuşi. ist. înnora. iute. îndeplini. ilic. îmbia. însori.hluj. înfuria. înjosi. încondeia. îmbăta. înfipt. hărăţi. împuţi. îmbârliga. încet. înţărca. întina. îmboboci. iarnă. Î îmbarca. înăcri. încolţi. izbuti. hău. inel. încolo. înduioşa. holba. încinge. înota. îngăla. împrumut. îmbuca. înnegri. iarbă. iezer. îmbina. înfoca. înfăţa. înfuleca. izvor. iţari. încleia. înviora. îngreuia. învia. însingura. între. înapoi. împietri. încărca. ieri. încheia. însera. învimge. învârti. înturna. îndesa. întrema. hărăzi. împrăştia. hasmaţuchi. înseta. izmă. înşeua. înşela. închide. înstelat. iapă. înfofoli. iar. imita. îndruma. idee. încleşta. împlini. îngemăna. îmbâcsi. iubi. împotmoli. înmormânta. încrunta. horă. întruchipa. în. înjuga. încălţa. înaripa. îmblânzi. înţepeni. întruni. îndestul. îndemna. îngrămădi. împăca. îngâmfa. încaltea. înăspri. ivi. iţi. încălzi. încot. îmbuna. înspre.întărit. hulpav. întoarce. înfiripa. iaz. înclina. îndulci. împopoţona. îndemânatic. inariţă. înnădi. împleti. închina. înălbi. I iad. îmbălsăma. îndelung. încăpea. hăuli. îndată. îmbufn. îndritui. îngălbeni. ignat. îngrăşa. îndupleca. înadins. huţulca. înfăşa. împerechea. împrejur. iepure. împrejmui. întrezări. înţesa. inişte. îndepărta. întârzia. încrâncena. încoace. întotdeauna. înteţi. înţelege. înec. încrucişa. hârtie. întâmpla. imbold. ins. împânzi. întinde. înnoi. îndruga. înnăscut. înnoda. îndrăzni. izbuc. înfometa. împodobi. ilău. înhăma. ierta. înrâuri. înrudi. înnopta. împistri. încăiera. înconjura. îmbătrâni. îngăima. iască. încercui. îmbrăca. înarma. însufleţi. încuia. harnic. întrupa. hârdău. inimă. înfoia. îmbukora. împărtăşi. îngenunchea. însănătoşi. înăbuşi. încărunţi. încorda. înstări. îngrădi. însoţi. îmbăia. îmbucura. încreţi. îngroşa.H haide. înjunghia. ieşi. înfăşura. ieruncă. inc. înmănunchea. închipui. îndrepta. îngropa. împuia. îngâna. împovăra. înghiţi. îmbunătăţi. . învălui. întâmpina. iesle. însenina. întruna. îndârji. întemeia. înainte. horn. înfrunta. încorona. înfrupta. încotro. întreba. începe. înceta. întocmai. înfierbânta. încârliga. încâlci. ied. înnoroi. întrucât. ie. înmuia. înlănţui. hăţiş. iznoavă. înjumătăţi. încă. holdă. înţepa. ivăr. huhurez. înfunda. închega. înfăţişa. învolbura. hamei. ienupăr. hartan. încerca. înfrăţi. 297 . înghesui. hăbuc. îmbelşuga. îndelete. izbi. înţelepciune. întâi. încuscri. înrăi. înlăcrima. îndesi. împreună. îmblăti. întrece. împotrivă. îmbrobodi. întâlni. ibincă. iele. îngheţa. îmbuiba. ienupăr. încrede. îndeletnici. înger. împresura. înjgheba. învinui. întortochea. încai. iazmă. înrădăcina. împunge. iţă. îndoi. învăţa. împărţi. înnebuni. înroura. întuneca. înscăuna. înfiora. încurca. închinga. har. înfrunzi. însemna. împăna. îmbăla. itan.

moară. michiduţă. movilă. jugan. mia. liber.lujer. luptaci. melc. mâneca. mire. lăstun. lumină. meteahnă. jneapăn. oală. moşteni. linişte. măiastru. mira. M mac. miez.lin. mihalţ. mânzat. lăsa. măgădan. neom. loc. mătrăşi. mănunchi. nară. nou-nouă. lingură. mijloc. moş. mioară. meu-mea. ninge. nestemată. obligeană. nor. măgar. lemn. mâşâi. mărăcine. mătreaţă. jerpeli. muiere. obadă. muscel. mâtcă. nici. magistru. măciulie. nepot. noian. neg. juvelnic. limpede. jimba. merinde. ogor. lână. nap. limbă. mănos. jintiţă. limtă. mâţă. mult. mânca. nărui. miază-zi. mormânt. măra. lac. maldăr. lăbărţa. mărghilă. ler. lapte. mugi. nani. măruntaie. merge. minune. mulge. mărgini. mălăieţ. lişţă. miţă. jos. linariţă. moţ. măr. oaspete. nicovală. miros. mai. muşc. naiba. nucă. noaten. măgură. mesteca. odaie. mânz. natură. mătrăgună. mândru. meleag. jărăgăi. lapţi. limbariţă. molid. lupta. muchie. obială. mraniţă. nicicum. mătăuz. odor. jude. lume. jug. măzărat. măgăoaie. miază-noapte. labă. mâhni. leac. noapte. moacă. măciucă. leşie. mâine. negru. nasture. năpârcă. must. obraz. nimic. moale. muşchi. măzăriche. meliţă. meni. mustra. lintiţă. lihni. jumătate. 298 . mărturie. lut. joiana. liman. mare. laţ. mentă. O oacăr. măcriş. junghia. nea. nicorete.J jarcă. jder. mătase. mag. odgon. oină. mazăre. mustaţă. noi. legumă. migăli. linie. oblon. leu.născoci. laţe. miel. leagăn. muşuroi. nuntă. oarzăn. licări. mărgea. jertfă. jivină(cf. junc. mânie. mic. mogâldeaţă. lene. negură. minge. neghiob. neted. meserie. mătuşă. miorlăi. licurici. nostru. laviţă. nişte. laie. nană. mămăruţă. maşter. mânzare. nebun. larg. mugur. linte. matahală. jir. oaste. melean. joc(gioc). lepăda. numai. măi. mărime. luntre. miază. lup. masă. lături. lânced. leşina. oare. maistru. nalbă. nu. mătură. nimeni. larmă. ogradă. lună. moarte. ochi. lucra. morman. mişca. N Nagâţ. nai. obicei. muşeţel. minciună. mărita. namilă. lătra. număr. obcină. moaşă. mei. miere. lespede. mlaştină. măsea. adică suflet viu). nume. măsură. locui. melesteu. momâie. luncă. junghi. jip. măduvă. judeca. legătură.ziuină. moşnean. mesteacăn. jumuli. luci. neam. lângă. măgădău. mal. oară. noadă. liliac. odată. mură. obşte. malţ. niciodată. neghină. naşte. muşina. lăţi. noră. mână. lămâie. mocan. neaoş. licurin. legăna. lacrimă. nicicând. mamă. jep. munte. latură. K L la. lăcustă. mierlă. neaga. lăicer. mărunt. lebădă. mângâia. motan. lung. lovi. mântui. naş. mulţumi. oaie. lua.

plânge. pas. slatină. posomorâ. soţ. sprânceană. scutur. pluti. plută. pururi. păşune. pelincă. par. patrie. piept. părîng. stirigoaie. spuză. poartă. pricolici. stramă. prâslea. săruta. pară. semn. râie. purta. rătăci. spânzura. strat. sparge. potârniche. printre. ploaie. plin. sorţ. stingher. răguşi. podiş. scoarţă. plimba. reteza. plămânărică. oraş. ospăţ. râu. popândac. purice. pune. pipotă. rege. sprinten. sânziană. olm. olan. sec. plăcintă. rece. porni. spate. P pace. stâlp. port(haine). pătrunde. statornic. scorni. spân. râmnic. ram. plăviţă. sânge. somn. paisprezece. rotund. praşilă. strămutare. olar. strai. os. om. roată. platoşă. pregeta. pară(fruct). purcede. soc. sat. otova. slab. staroste. snop. pământ. păianjen. searbăd. pojghiţă. sprijin. răci. scrie. pănură. piron. pală. pârâu. prund. scoate. pitar. spic. pupăză. pită. scociorâ. plisc. plăvan. pulbere. stogoş. răbda. piedică. pentru. prânz. spânz. scăpăta. pom. rărunchi. scorbură. S salbă. rău-rea. sorbi. soaţă. păduche. parte. păţi.oişte. răzeş. pişca. răpăi. sfert. seară. păltiniş. rapăn. solie. prichindel. soare. soartă. sor. puţi. oţet. pupa. orb. perinda. scoruş. răgălie. pritoci. pată. stog. slimui. plumb. omeni. soră. scurma. spinteca. podea. prag. scut. stinge. pod. stoarce. seu. rând. reţea. orândui. pădure. prepeliţă. pleată. plivi. pletos. retevei. slai. stâlpare. scurge. reazem. scrânciob. păcat. strănuta. ridica. st. pereche. otavă. primi. singur. rândunică. preţ. pinten. roşu. poamă. răsări. picior. plop. peţi. oţel. sârbă(=sărbătoare). socru. plug. rinichi. sminti. repede. orz. pisa. stână. ruşine. secera. pisc. stancă. peană. solz. scăpa. speteală. R rac. smerenie(=sumerenie). raţă. răgaz. podoabă. puţ. puşlama. paos. pieire. plăieş. pătrunjel. stâmpi. spin. sân. stâng. piatră. solid. pătură. pisică. piersic. splai. pânză. spăla. păun. plavcă. puţin. stinghie. pai. putină. scufunda. potaie. roade. patru. stană. rană. 299 . stâncă. plural. senin. preajmă. scaldă. păducel. pierde. oloisă. stavă. pleavă. perete. stol. stârc. smulge. răvar. păstaie. poznă. paragină. potecă. palma. sete. opri. stârpi. rânză. răfui. ospăta. pârdalnic. sări. proţap. pumn. strajă. pălimar. pag. străin. stăpân. strămoş. răsturna. smântână. păpuşă. putea. scădea. sfârc. prelua. puroi. stârni. perjă. priveghea. săgeată. pestriţ. splau. rămâne. prinde. smicea. peşteră. pleca. secară. olog. speria. salcă-salcie. spulbera. rădăcină. orez. seamă. reavăn. pociumb. sprinţar. ou. steblă. (a) paşte. pătul. povară. peşte. staul. spre. punte. sorcovă. perie. ridiche. sărac. stea. prăjină. slănină. posac. osteni ostreţ. scară. scoroji. pui. popândău. sânt(=sfânt). padină. roib. sâmbătă. pocâlti. opaiţ. răspunde. scurt. scaun. spaimă. omenie. sein. pârgă. prunc. pungă. scărmăna. plai. patruzeci. străpungere. serba. pe. podidi. paltin. pieziş. sâmbure. răsti. smidă. spune. prepeleac. prăştină. oreşniţă. sterp. răsuci. scormoni. scânteie. prispă. ovăz. scrum. puşchea. scotoci.

zbiera. susţine. şold. zămisli. tihăraie. stuf. ulei. tulichină. ştiubei. ţesală. urmă. ţară. şerpar. streche. şuvoi. sucală. ştergar. urcior. toci. tare. urzi. Ş şa. vui. unghie. şale. tăpşan. volbură. vas. turtă. vărsa. surd. suci. tăun. zbici. şchiop. zăbală. suc. turna. veste. văduv. zadă. strop. ticlui. vâlvoi. ţipenie. trimite. tilişcă. teapă. ştează. ţurcan. tufă. şarpe. vreun. ulm. zăpârstea. vatră. vârf. zară. tămâie. usuc. val. vale. zănoagă. treiera. zbârci. trăi. uimi. zăgârnă. şfichiui. văpaie. turmă. şaptezeci. ustura. tindă. strungă. ţiclean. subţire. toaipă. şaisprezece. ţuhăi. unde. velniş. ţeapă. ţărm. ţăruş. uni. vrea. vânător. ţarc. surpa. ţel. tărbacă. vârâ. toacă. toartă. tărca. topi. ţine. vraişte. veşmânt. teafăr. tătăiş. supăra. sulă. ţuşcă. ţapină. unt. târg. ţăran. şoarece. tăiş. şufan. strivi. tăvăli. viroagă. vinde. zălug. strei. voie. târziu. tufli. suiş. tolbă. tărâţă. urâ. ţâră. umple. zbilţ. verde. şapte. tăciune. teacă. vâna. tolomac. ţuţănească. ţuţuian U uger. zăcea. ţigaie. tămânji. talpă. tâlhar. târâ. vânt. sughiţa. vădi. uman. tot. şiroi. târlă. viespe. supune. veni. văgăună. zăpăci. tus(toţi). tărâm. uşor V vai. vară. ugui. trăsni. tuna. traistă. şagă. trestie. toiag. uita. uriaş. teşi. tăia. tărtăcuţă. ţencuşă. vântura. treisprezece. trunchi. toamnă. ţiţei. strâmt. tânjală. suveică. sumă. ţugui. vâşca. tub. sui. tip. tocmai.viitor. ţânţar. ştiulete. ţiştar. tremura. vedea. tăcea. suflet. tâlv. tată. ţap. ureche. ştiucă. volum. T Tabără. umfla. zări. trece. zăgaz. tei. topor. tarniţă. tulbura. ţintă. un. tâlc. zăbavă. umil. teleagă. ujbă. ţurţur. şobolan. şase. valah(blah). zărghi. zărar. vostru. văr. urs. şubred. şedea. strună. umed. zambilă. zamfir. tarla. suna. subţia. varză. ţărână. zălişte. trage. unghi. trăda. şopârlă. viaţă. ţăpoi. titirez. teasc. sută. ţese. şiret. trei. ţeastă. veghea. şiră. vârtos. viezure. untură. trup. tărăgăna. toca. vindeca. tăbârcă. vulpe. vătăma. suman. vătui. zărgan. strugure. şuşoti. sur. zăvod. ţipa. uşă. trandafir. ultim. turca. Ţ ţanc. şorici. ticsi. sufla.străveziu. suliţă. şuiera. vecin. vis. urla. şaizeci. ţâşni. vargă. troahnă. şes. Z za. tiv. vâsc. trist. ţâţă. vânăt. sul. toarce. strecura. şti. striga. tătăneasă. umbră. urdă. şoim. suge. sub. târnă. tablă. tipar. şiştor. tăvălug. ţarcă. tânăr. şalău. vălean. sturz. zăngăni. tâmplar. vlavie. zbate. şi. urca. ungher. stup. teică. 300 . zăplan. ticălos. veşted. vladnic. voi. zaică. şir. zbârciog. tarabostes. sus. ţelină. zăplaz. zăpsi. strica. usca. umbla. ulcea. velinţă. zbârli. zbânţui. vechi. vergea. strepezi. şuşlete. surcea. vorbă. tezaur. târtan. ţâţână. umăr. timp. vişin. strâmb. vierme. vultur. unchi. suspin. ţif. ţurloi.

zbucium. zbura. zeghe. zburda. zgudui. zid. zeu. zvârli. zgâtie. zimţ. zmeu. zimbru. zgău. zer. zgură. zice. zornăi. zi. zdruncina. zbranca. zvâcni. zoaie. zbrehui. zgândări. zori. zbughi. zborşi. zgripţor. zvăpăiat. zână. zor. zdreli. zdragon. zvârlugă. zgaibă. zâmbi. zgâmboi. zgâlţâi. zgancă. zgrăbunţă. zgâi. zvârcoli. zumzăi. zeberi. zmeură. zgardă. zeamă. zgribuli. zece. 301 . zorea. zestre. zgâria. zvânta.zbârnâi. zbor. zvon. zgârcit. zurgălău. zvâr.

măsurat precis în zilele noastre.2425 zile. 5.84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi) 4. un an dacic conţine 52 săptămâni ceea ce înseamnă 364 zile(52x7=364 sau 13 luni egale a câte 28 zile fiecare 13x28=364).) III Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmizegetusa 302 .25 zile. cercul lipit de cel exterior (2). II Elemente de calcul particulare desprinse din analiza numerelor şi măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular(MSC) din Sarmizegetusa 1. anul gregorian(stil nou) cu durata de 365.-Zalmoxe.2422 zile.CAPITOLUL VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA Consideraţii asupra sanctuarelor Sarmisegetuzei I Elemente de calcul generale 1. anul tropic. anul iulian(stil vechi) cu durata de 365. cercul interior din lemn (3). închinat Zeului Unic nevăzut de ochii pământenilor.210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi) 3. 4. absida centrală (Templul propriu-zis dacic. anul egiptenilor antici conţinea 365 zile împărţit în 12 luni a câte 30 zile fiecare+5 zile adăugate. 3. cercul exterior (1)-104 piese(13x8) 2.-spre deosebire de politeismul greco-roman. cu durata de 365. 2. dovada lipsa statuilor Sale.

ce sărbători şi la ce dată.În Sanctuarul din stânga. ce oră. până în 1924. este inexact. cu durata de 365.7 lespezi circulare mai înalte. după 1508 ani. XVI. Lunii şi planetelor la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau noapte. Marele Sanctuar Patrulater din calcar.Acest calendar iulian a fost valabil.0078 zile decât anul tropic. cu un nou calendar numit calendarul 303 . la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii). Micul Sanctuar Circular -114 piese(6x19. era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători. toate zilele anului tropic. patrulatere. în România. 4. de andezit.Dar şi acest calendar. 6. avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici(astfel că la 1508 ani egipteni calendaristici erau doar 1507 ani tropici). a meridianului locului având şi rolul de teodolit.. 3. aflat. de 365 zile. în anul 46 î.Din această cauză a fost înlocuit. 5. ca nişte mese. Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini în ceea ce priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. introduce un nou calendar(calendarul iulian-stil vechi) alcătuit de astronomul Sosigene din Alexandria.4 rânduri de lespezi circulare de calcar a câte 13 lespezi fiecare(4x13=52. ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu atunci când din timp în timp veneau aici pentru a afla ce dată este.1. sau 235 luni sinodice. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte. Sanctuarul mic patrulater de calcar. trapeza-locul unde se pregătea şi/sau se mânca. era spaţiul în care locuiau ucenicii.Hr.Luna sinodică conţine 29. face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul tropic. de către astronomul italian Lilius. ce trece pe lângă Soarele de andezit. cele două Sanctuare mici. etc. ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era.) 2. ce schimbări în calendar erau făcute pentru armonizarea calendarului cu anul tropic.25 zile. Latinii observă şi ei acest lucru. în timpul Papei Grigore al XIII-lea.Fiind mai lung cu 0. Soarelui. iar în cel din dreapta(din care porneşte şi canalul de drenaj. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani solari în care anii lunari. aflate pe direcţia Soarelui de andezit erau probabil dependinţe ale preoţilor. cum am zice în limbaj mănăstiresc. mai sus decât restul sanctuarelor. astfel că Iulius Cezar. discipolii preoţilor. locuiau preoţii.Anul egiptean. sec. Sanctuarul Mare patrulater de andezit. pe o terasă. apoi mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi. reprezintă anul dacic de 364 zile cu câte 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni fiecare). fiind mai scurt decât anul tropic. probabil. 19 reprezintă numărul de ani solari din ciclul Meton.5306 zile. din calendarul ebraic. încep Anul odată cu anul solar tropic. ajungea să parcurgă.Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor.

În schimb.De asemenea erau 13 luni a câte 28 zile fiecare. stâlpilor de lemn din cercul nr.4844 zile sunt mai uşor de adăugat.gregorian(stil nou). înţelepţi şi extrem de inteligenţi. stâlpilor de piatră de pe cercul nr. să muţi totul cu 6 zile la fiecare 5 ani. într-un mod propriu.Aşadar. astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici.52 reprezintă numărul de săptămâni dintr-un an.3) obţinem 294.Măcar un an trebuia păstrată această „perfecţiune”. fiind mai scurt cu 1. întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani..2) cu 84( nr. după 5 ani. dacă adunăm numărul 210(nr.La 294 de ani anul dacic parcurgea toate zilele dintr-un an tropic.În această formă. o rotaţie completă a cercului exterior de piatră di Marele Sanctuar Circular se efectua la o dată la doi ani. anul dacic precede anul tropic cu 6.Coincidenţă? Dar de unde ştim că la doi ani făceau corecţia de 2. cu simţ practic.La prima vedere pare neobişnuit acest număr. că Anul dacic avea 364 de zile. pentru agricultură. contrar părerii istoricilor care îi consideră barbari. cinci ani sau mai mulţi?Răspunsul este simplu(dacii erau oameni simpli.Toate lunile egale.Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924. 2.Ar fi creat un haos de nedescris.Calendarul gregorian. dintr-o dată.364 de zile.Cum au reuşit acest lucru? Ştim din Marele Sanctuar patrulater de calcar.Atunci. Aşadar. cu câte 28 de zile fiecare.Cercul exterior din piatră este format din 104 piese. tot la doi ani. la doi ani.Dacii ştiau asta deoarece. anotimpurile egale a câte 13 săptămâni fiecare(91 zile).O zi 304 .Astfel că nu le era necesar un calendar foarte exact întrucât făcând aceste corecţii la doi ani erau în armonie cu anul tropic. altfel lumea pierea în haos(asta spune multe şi despre religia lor şi despre psihologia şi mentalităţile lor).De ce nu după un an?Pentru că ar fi stricat simetria anului perfect. efectuau corecţiile necesare.4844 zile. să găsească o modalitate simplă şi practică în această încercare de a armoniza calendarul cu anul tropic. dar vom vedea că în realitate. numărul de ani în care anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici. ceea ce ar fi condus la probleme pentru popor dacă la fiecare 5 ani trebuiau adăugate 6 zile.211 zile). ar părea că Anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale. la prima vedere.). 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni şi că săptămâna avea şapte zile.Dacă treceau prea mulţi ani până să se facă corecţia. dacii au încercat şi ei.4844 zile?de ce nu în fiecare an sau la trei ani? Să ne orientăm atenţia din nou la Marele Sanctuar Circular. patru.0003 zile decât anul tropic. înmulţim 52 cu 7 şi avem răspunsul.Dar de ce nu făceau corecţia după trei. totul capătă sens. etc. fiind mai lung cu 0. dar dacă ne gândim că acesta reprezintă de două ori numărul 52.Ar fi fost greu pentru sărbători.2422 zile decât anul tropic(şi într-adevăr aşa este. decalajul între anul tropic şi cel dacic ar fi fost prea mare(de ex. astfel că Anul dacic şi anul tropic începeau în aceeaşi zi). dacii făceau corecţia de 2. iar dacă vrem să vedem câte zile are anul acela.

În rest asemănările cu anul dacic. Astfel înţelegem de ce cercul exterior(cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar Circular numără doi ani şi nu unul sau mai mulţi. cel mai simplu şi mai precis calendar. pag. -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese)-2 ani-este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi(6+1) ai fiecărui ciclu(din cele 30 totale) ai cercului nr. Legat de aceste consideraţii.Dar chiar şi aşa. aş dori să citez din cartea d-lui Vasile Ureche(membru al Uniunii Astronomice Internaţionale) „UNIVERSULAstronomie”.Vedeţi ce strămoşi avem? Dar noi am observat că în afara funcţiei calendaristice. S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului gregorian. …………………………. singura diferenţă ar fi împărţirea în luni.la începutul anului pe 22 decembrie şi alta la mijlocul anului. Marele Sanctuar Circular are şi alte funcţii. calcularea Anului Lumii dacic. iar în anii bisecţi două asemenea zile(una între 30 iunie şi 1 iulie). următorul pasaj: „S-au imaginat calendare solare mai precise decât cel gregorian.I.Iar anul D-lui Ureche are 364 zile împărţite în 12 luni şi 4 trimestre egale(fiecare trimestru având o lună de 31 zile şi următoarele două de 30. 2 „Timpul şi măsurarea lui”.Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile. e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare în calendarul domniei sale decât în actualul calendar gregorian în care nu ştim bine nici câte zile au toate lunile!).vol.În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii. după care următorul an are din nou 364 de zile şi tot aşa.” Nu ştim dacă d-ul Ureche a cercetat calendarul dacic (noi credem că nu) dar varianta expusă de domnia-sa seamănă foarte mult cu calendarul dacic. 2 din 305 . inclusiv cu cele două zile adăugate pentru corecţie. I -Una dintre este aceasta.Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca TOATE CELE PATRU TRIMESTRE ALE ANULUI SĂ FIE EGALE. editura DACIA. AVÂND FIECARE 13 SĂPTĂMÂNI(91 DE ZILE)..Anul dacic(dacă nu ne înşelăm)avea 13 luni a câte 28 zile=364 zile. cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor.Toate acestea fac ca Anul dacic să fi fost nu numai pentru vremea lui dar chiar şi pentru vremea noastră.În anii simpli s-ar adăuga o zi suplimentară(de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie. cap. Cluj-Napoca 1982.Cum dovedim? Astfel: -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese) reprezintă 2 ani.De fapt. sunt cutremurătoare. 60.

TOT AŞA ŞI ZEUL DACILOR. media temperaturii pe acea perioadă îndelungată). au dispus distrugerea Sanctuarelor din ansamblul de Sanctuare de la Sarmizegetusa 306 .Nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă din 22 decembrie.La pct. Probabil. UNUI ZEU PRECUM SOARELE.Eroarea e prea mare(15 grade după Dan Oltean.Acesta este Anul Lumii dacic. DAR FĂRĂ A FI CONFUNDAT CU ACESTA. 3 din lemn(84 piese) execută o rotaţie completă în 35. LUMINĂ. o dată la 35.Anticii ştiau aceste lucruri aşa că nu avem motive să credem că dacii nu ştiau. ceea ce ar rezulta diferenţa de 5 grade în amplasarea sanctuarelor.Anotimpurile Lumii se schimbă o dată la 8820 de ani. avem o glaciaţiune iar când vine Solstiţiul de Vară al Anului Lumii avem arşiţă mare(evident. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este împărţit în patru.280 ani Soarele va răsări exact pe direcţia Absidei Centrale (a Marelui Sanctuar Central) la Solstiţiul de iarnă a acelui an.ZEUL DACILOR NU ERA REPREZENTAT PRIN STATUI SAU CHIPURI CI ERA SIMBOLIZAT PRIN SOARE.) Spre deosebire de Dan Oltean. execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani. noi am ajuns la o altă concluzie.280 ani. ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană că dacii NU SE ÎNCHINAU SOARELUI(CREAŢIEI) CI SE ÎNCHINAU CREATORULUI. 2(210 piese-30 cicluri a câte 7 piese). PRECUM SOARELE DĂ CĂLDURĂ. maxim ar fi 35 grade 23`47`` iar la pct. VIAŢĂ ŞI FĂRĂ EL NIMIC NU AR PUTEA SUPRAVIEŢUI. Absida Centrală are o abatere destul de mare.Înclinaţia medie ar fi de 29 grade 25`47``.Asta înseamnă că cercul nr.stâlpi de piatră. 2 din stâlpi de piatră(210 piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului nr.Abaterea de 15 grade este făcută cu bună ştiinţă în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie la Solstiţiul de iarnă dar neamplasarea precisă a Absidei Centrale pe direcţia Răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau de măsurare. având aceeaşi zei ca grecii şi romanii. 260-261) ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei dacilor(erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5 grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii.pg. fiecare având 21 de stâlpi. -o rotaţie completă de 420 ani a cercului nr.PRECUM SOARELE ESTE UNUL AŞA ŞI ZEUL LOR ESTE UNUL.Asta înseamnă că cercul nr.Posibil ca dacii să fi calculat această medie. atunci ar fi o enigmă(dacă nu o blasfemie) de ce latinii. cu două Echinocţii şi două Solstiţii. FĂRĂ EL.Când vine Solstiţiul de Iarnă al Anului Lumii.3. minim 23 grade 25`57``. FĂRĂ LUMINA ŞI CĂLDURA IUBIRII SALE LUMEA AR DISPARE.Această împărţire ne arată Anotimpurile(egale şi ele între ele precum anotimpurile anuale) Anului Lumii. în cartea „RELIGIA DACILOR” . după cucerirea Daciei. ACESTA ESTE MESAJUL PESTE MILENII AL PREOŢILOR CĂLUGĂRI ZALMOXIENI CELOR PREGĂTIŢI SĂ-L PRIMEASCĂ!!! Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti.

Alta era situaţia dacă era un Zeu(sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin. au învins şi divinitatea unică geto-dacică. şi în acest caz. fatidici. greacă şi TOS-TEOS=Zeu.Templele închinate aceloraşi zei.Astfel. istoric sau de altă natură.Propunem următorii ani: -cca. mai curând.84-82 î.Hr.Apărătorul). -cca. Dumnezeu). Burebista Întemeiază Regatul puternic geto-dac.Hr. venirea lui Decebal la putere -naşterea lui Zalmoxe. ar fi fost inutil de dărâmat întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. rămâne de admirat(şi de explicat) curajul latinilor de a distruge Templele acestor zei.44 î.Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula anii ulteriori.Cum adepţii politeismului geto-dac afirmă că strămoşii noştri se închinau lui Hermes(ŞermeşŞarmaş-Şarmoş-Armoş-Sarmas-Sarmis. „Soarele Dreptăţii” cum e numit în Psalmi şi în imnologia creştin-ortodoxă-Zeul de Aur (Hris=Aur în l. -cca. poate altul pe care nu-l bănuim.Ciudat mod de a răsplăti ajutorul zeilor în război.la care ei înşişi se închinau. dar nu se ştie când. Jupiter."Sarmis-e-getuza"=Hermes e Viteazul. etc.88 d. -sau alt moment astronomic. pentru Istoria dacilor şi a românilor.Soarele este asemănat cu aurul(şi invers) după cum Luna este asemănată cu argintul(şi invers). lui Marte.Însă noi credem. că dacii erau monoteişti(deci complet diferiţi de latinii politeişti) iar când romanii i-au învins.Noi credem că aceste numere sunt ani. în loc de a le aduce ofrande drept mulţumire pentru victoria obţinută împotriva dacilor.Hr.O cercetare pluridisciplinară ar rezolva poate această problemă. momentan imposibil de determinat 307 .Poate nici unul. cărora latinii se închinau. distrugerea Sanctuarelor era nu numai permisă.Regia. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă dar nu putem şti care dintre ei ar fi cel adevărat. ci şi obligatorie pentru a arăta celor rămaşi în viaţă că nu numai armata romană e mai puternică ci şi zeii romanilor. Burebista asasinat -naşterea lui Hristos. distrugerea Sanctuarelor capătă sens în această viziune monoteistă dacică. pietre combinate între ele în diverse variante dau diferite alte numere. II -O a 2-a funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică în sensul că numerele conţinute în stâlpi.

3 din lemn) -34 (Absida Centrală) Am folosit diverse combinaţii de 2. astfel: 34+84=118 34+104=138 84+104=188 104+84+34=222 34+210=244 210+84=294 210+104=314 210+84+34=328 104+210+34=348 104+210+84=398-34=364 104+210+84=398 210x2=420 104+210+84+34=432 328+222=550 348+222=570 398+222=620 222+420=642 432+222=654 348+328=676 398+328=726 348+398=746 432+328=760 432+348=780 432+398=830 398+328+222=948 348+398+222=968 432+328+222=982 348+398+328=1074 432+348+398=1178 348+398+328+222=1296 432+348+328+222=1330 308 .Metodologia calculării Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular: -104(cercul exterior din piatră nr.3 sau mai multe numere.1) -210(cercul din piatră nr.2) -84 (cercul nr.

Glad şi Menumorout-. -1178 -1296 309 . a murit împăratul Traian) -138 -188 -244 -294 -314( 313 d.care a condus Ardealul până la Mihai Viteazu şi Horia). legalizarea creştinismului) -328 (325d.432+328+222+398=1380 432+348+398+222=1400 432+348+398+328=1506 432+348+398+328+222=1728 Dacă luăm ca an de referinţă Naşterea lui Hristos.Hr. cucerirea Ardealului de către huni. edictul de la Milano. -982 -1074( domnitorul Vlad ce apare în Codex Rohonczi. atunci ar fi următorii ani: -118 d. -după Gelu. Hr. s-ar putea să fie ultimul dacoromân.(117d. de atunci Ardealul nu a mai fost condus de domni pământeni daco-români-cu excepţia câtorva părţi-până la Mihai Viteazu şi Horia). Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea) -348 -364 (Iulian Apostatul reinstaurează politeismul în dauna creştinismului) -398 -420 -432 -550 -570 -620 -642 -654 -676 -726 -746 -760 -780 -830 -948 -968( aprox.Hr. Hr.

ori migraseră către vest ori au fost luaţi ca sclavi. epigonii de azi. limbă şi credinţă inclusiv în zilele noastre). încet dar sigur.XX!) Acesta a fost rolul cuceririi Daciei atunci ca şi acum. pentru că sunt o mulţime de obstacole de tot felul şi ce e cel mai grav. fără Istorie. distrugerea fondului genetic. ne chinuim o mână de oameni să-l reînnodăm. sunt foarte apropiate de cele moderne) de planetariu.Tot poporul daco-get era şi după cucerirea Daciei de către Traian. nu se vor mai ridica la nivelul celor din vechime. ori i-a făcut să migreze ori i-a distrus. III –O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi(deşi datele nu sunt exacte.Dar să nădăjduim că asemenea versurilor din Imnul Naţional ne vom deştepta din somnul cel de moarte şi vom deveni ceea ce ar trebui să fim. Ţara Românească.Din acel moment. care vor rămâne. Noi. fără demnitate.La fel se va întâmpla cu Valahia. Moldova nu va mai fi condusă niciodată de domnitori pământeni daco-români. iar acum.Cei ce au rămas nu s-au ridicat la nivelul celor dinainte astfel că tradiţia s-a estompat cu putere. Firul a fost rupt. Regele Ungariei a vrut să cucerească Valahia). ultimul domnitor dacoromân pământean pleacă în Rusia. Dimitrie Cantemir. ci de fanarioţi sau masoni-inclusiv în zilele noastre. după omorârea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi la 16 august 1714. pângărită dar şi plata pentru acestea nu se lasă aşteptată căci o vorbă din bătrâni zice că” Dumnezeu nu bate cu bota(bâta)”. daco-românii. mândria. demnitatea de a fi urmaşii acestor moşi şi strămoşi ai noştri.La fel s-a întâmplat şi în zilele noastre.Vedeţi. restul. limbii. ne minunăm doar de realizările celor din vechime incapabili de a transmite( necum să mai şi creăm o civilizaţie originală) urmaşilor noştri respectul. vor ieşi din Istorie(cel puţin cei mai buni. reînnodat. fanarioţi şi străini de neam. religiei. însă e din ce în ce mai greu. da dar în rest…. dragostea. aşa încât să supravieţuiască doar cei ticăloşiţi. fără tradiţii. sfântă. cele două războaie mondiale şi comunismul ori i-a omorât. -1380 -1400 -1506(1504 a murit Ştefan cel Mare) -1728 (1711 după bătălia de la Stănileşti.Undeva. Ţara asta minunată. murdărită. e că nu suntem deloc uniţi.Din acel moment.Politic. tradiţiilor. ceea ce înseamnă că de la acea dată. 310 . Valahia va fi condusă doar de masoni. apoi iarăşi rupt.-1330( bătălia de la Posada când Carol Robert d`Anjou. a ajuns să fie distrusă.pe cei mai buni dacoromâni.Dumnezeu cu mila. doar că cei mai buni ori muriseră în lupte. încât poporul român care e acum. nu se mai ridică la nivelul poporului român de la începutul sec. După 1728 nu mai apare nici un număr în Marele Sanctuar Circular.

21.138. 2 din stâlpi de piatră în nr.2.34 apoi 21. de 210 piese.244.84.Ei ştiau că latinii îi vor distruge.Este. la 17 ani intrarea în maturitate. diverse raporturi şi expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă.34) 364.222.52.Acest număr 34 se divide doar cu 1.2563604(anul sideral). Sfânta Sfintelor.8.Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile 4.17 şi 34. 3 din stâlpi de lemn în nr.Anul tropic 365..După un an eşti ucenic. după noi şi Templul sau Sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme Zalmoxe. 210. de agricultură.17. 34 sau combinaţii ale acestora.210. 311 . de păstorit sau de orice altceva. respectă seria lui Fibonacci a numărului de aur.Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile.8.Venus este cercul nr.7. ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioase. astfel că au vrut să lase în urmă Testamentul civilizaţiei lor cu toate cunoştinţele lor. la doi ani înţărcarea copilului de către mamă.Perioada de revoluţie este de 365. Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante.13. cele patru momente importante ale anului.42.5.1.Cu siguranţă însă trebuie să fie.314.Ar putea avea desigur şi o explicaţie spirituală.De ex.). Solstiţiile şi echinocţiile.210.1.188.89. legate de religie. la un an înveţi să mergi. sau combinaţii din primele patru numere(104.Ce ar putea semnifica?la 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului.84.O grupă conţine 13 stâlpi iar cealaltă conţine 21 de stâlpi. după 17 ani devii preot zalmoxian cu dreptul de a învăţa şi pe alţii după 34 de ani poţi deveni Mare Preot sau/şi Rege. sau orice altă explicaţie. IV –O a patra funcţie ar fi aceea de arăta zilele importante de peste an.118 V –O a cincea funcţie ar fi cea geometrică-matematică.3.13. 3.Sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată se numărau 104 zile. fetele se pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă.34.26. 84.Acesta este. iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi devin stăpâni pe propria soartă gata să ia viaţa în piept?Cine poate şti? 2.Soarele este Absida Centrală(34 piese.Ar putea semnifica. iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani. după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat.1 exterior din piatră (104 piese). asemănător Templului iudaic.2. Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile: 104. ba chiar mai importante decât cele de dinainte pentru că Absida Centrală este formată clar din două grupe distincte de stâlpi de lemn. 1.294. 21+13 stâlpi. de 84 de piese. 2.Mercur este cercul nr.328. călugării zalmoxieni proorociseră aceasta. (unde la iudei doar Marele Preot intra acolo şi doar odată pe an).etc.Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă..Ar putea conţine.55.2422.Terra este cercul nr.348.De asemenea.

ne vom face părtaşi celor ce vor să distrugă acest neam şi lumea întreagă şi ne va ajunge blestemul strămoşesc pentru că ne-am lepădat de moşii şi strămoşii noştri! 312 .Oricum. prietenilor şi cunoscuţilor noştri.Căci dacă nu vom face aceasta. erau foarte avansaţi pentru nişte „barbari”(!?).Rămâne ca o cercetare pluridisciplinară făcută de adevăraţi patrioţi să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum şi să fim mândri cu moşii şi strămoşii noştri cinstindu-le memoria şi apărând şi transmiţând aceste informaţii urmaşilor.dar nu pentru oricine. ci doar pentru cei pregătiţi să le primească şi să nu ajungă pe mâinile celor ce nu trebuie să cunoască aceste lucruri.

În Sf.deci.criminalii de rând sau cei cu handicapuri motorii sau/şi psihice şi care erau sacrificaţi fără voia lor.s-au pierdut.Sângele animalului şi jertfirea sa.în care se vopseau morţii pentru a avea viaţă veşnică dincolo de moarte.ALBASTRU” de Sebastian Vîrtosu Cu siguranţă.atunci când erau jertfite pe un altar unei zeităţi.Ele vin dintr-o tradiţie multimilenară.care.întâmplător sunt şi cele trei culori de bază din cercul culorilor(aşa cum vă poate confirma orice artist plastic).Albastru nu apar întâmplător în alcătuirea drapelului naţional daco-român.Galben.ale cărei semnificaţii.alte religii.Scriptură(VechiulTestament) Dumnezeu opreşte.nici o religie nu face excepţie.Desigur.dar reflectă doar planul material pământesc.hoţii.consumarea sângelui animalelor.înlocuite. „ROŞU” -este culoarea care are cele mai multe valenţe.Sângele este viaţa şi nu poate fi consumat.să purcedem aşadar la drum.atât şi nimic mai mult.cele mai multe semnificaţii şi simboluri din vremuri imemoriale.GALBEN.Roşu.CAPITOLUL IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI „ROŞU. Pentru a nu lungi discursul.aceste trei culori.ignorând latura spirituală.ideatică a simbolismului celor trei culori.jertfind oameni şi nu animale zeului căruia i se închinau(dar şi aici sunt diferenţe notabile.Iar din această perspectivă.nici crud.Este acel ocru în care se vopseau vasele din lut găsite în diverse culturi străvechi.înlocuiau jertfirea oamenilor pentru păcatele lor şi urmărea.cum ar fi cea geto-dacică.cu alte semnificaţii adaptate propagandei de atunci.sub pedeapsa cu moartea.oamenii care erau jertfiţi se ofereau de bunăvoie şi erau aleşi dintre cei mai buni.prin stropirea altarului cu sângele animalului respectiv.în perioada comunistă.nici gătit.”Sângele” şi implicit „Viaţa”.nu sunt obligatoriu false.Sângele animalelor.în parte.mai înţelepţi războinici şi care erau sănătoşi fizic 313 .fără a altera Viaţa.interpretările date de comunişti celor trei culori.obţinerea iertării şi binecuvântărilor de la zeul respectiv.putea fi folosit doar într-un singur scop.în timp ce în unele religii erau sacrificaţi prizonierii de război.Primul înţeles ar fi.deasemeni.unele religii chiar.

Desigur. GALBEN -simbolizează Soarele.luau cărbuni din vatra de acasă şi în locul în care ajungeau.apără.Focul dăruit de ea este focul din vatra casei.care este galben).Este focul care purifică.El simboliza.ci simbolizează şi FOCUL lăsat de Regina Hestia(sau zeiţa Hestia.dintre părinţi şi urmaşi de-a lungul veacurilor şi mileniilor.Divinitatea Supremă Unică.lua cărbuni din casa părintească şi aprindea cu ei vatra nouă din casa lui.3 vers.Dar culoarea roşie nu are doar această simbolistică a sângelui.Puritatea.CURĂŢIA.”Soarele dreptăţii”.În creştinismul ortodox.după mitologia greacă.Inocenţa.focul a fost dat oamenilor de către Prometeu.În antichitate.”Moşii şi Strămoşii noştri” se referă la această continuitate neîntreruptă.care încălzeşte.Lumina.Raiul. încât a dat pe Fiul Său Unul-născut.Grecii antici.sau/şi psihic).deasemeni.Strămoşii noştri geto-daci se considerau Fiii Cerului(Uranus) şi prin aceea că aveau ochii albaştri.a vieţii şi a morţii(sau a jertfei.acest foc era întreţinut veşnic de către fecioare.Vesta) şi dacă vreuna îşi întina castitatea era omorâtă pe loc.16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.decât dacă este întinat de oameni răi.din naţiunea din care făcea parte). Culoarea Roşie simbolizează şi IUBIREA.Roşul simbolizează pe Dumnezeu-Tatăl.aprindeau focul cu acei cărbuni şi astfel acel loc străin le devenea familiar şi se simţeau ca Acasă în familie.iar acest foc este diferit de cel dăruit de Regina şi zeiţa Hestia.evangheliei după Ioan cap. ALBASTRU -simbolizează Cerul.uneşte familia.CĂLDURA IUBIRII.PUTEREA.pentru a fi scoşi de sub robia păcatului şi a morţii o dată pentru totdeauna.poporul.Sintagma.să aibă viaţa veşnică”.la această filiaţie.Astfel se permanentiza o legătură vie între părinţi şi copii şi după ce aceştia plecau la casa lor.ci.nu omoară.care de bunăvoie S-a jertfit pentru noi oamenii.Strămoşii noştri geto-dacii se considerau RA-MANI adică Fiii Soarelui şi prin aceea că erau blonzi(părul galben îi făcea să creadă că sunt înrudiţi cu Soarele.Curăţia.focul din cămin.nu distruge.IUBIREA.Simplitatea.fiica cea mare şi întâiul copil născut de Rhea soţia lui Cronos-Saturn şi sora lui Zeus-Jupiter).numite vestale(latinii o numeau pe Hestia.a copiilor faţă de părinţi sau a familiei faţă de ginta sau tribul din care făcea parte(sau mai târziu.Dreptatea.CREDINCIOŞIA membrilor familiei respective a soţiei faţă de soţ şi a soţului faţă de soţie.fie asumată sau forţată).În creştinismul ortodox Albastrul simbolizează pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.tribul.AUTORITATEA.curăţeşte.ocroteşte. ÎN LOC DE EPILOG-Concluzii 314 . Adevărul.În creştinismul-ortodox Galbenul simbolizează pe Dumnezeu-Fiul Iisus Hristos.pentru ca oricine crede în El să nu piară.cf.când un tânăr întemeia o nouă familie.când plecau peste mări şi ţări.locul diferit de Pământ în care nimic întinat nu poate ajunge.iar focul dăruit de Hestia era liantul şi suportul material.

ştiind că dincolo de lumea asta materială este lumea veşnică a lui Dumnezeu. cei semitici. ci semitică şi că de fapt aceşti semiţi sunt adevăraţii hetiţi. descoperirea evreilor indo-europeni precum şi a daco-românilor semitici(sau chiar a ruşilor. tot în aceeaşi ţară. îi sprijină puternic financiar şi politic. Balada populară „Mioriţa”. cu interes. cel mai des cu unul singur). fiul lui Adam şi al Evei. nu sunt de origine indo-europeană. autonumindu-se „hetiţi”(deşi hetiţii indo-europeni erau de fapt adevăraţii hetiţi-de fapt erau şi cei mai vechi. indo-europeană sau semitică. RROMI(uneori cu doi „R”. au existat alţi hetiţi. geto-daco-românii trebuie să dispară din lume şi Istorie. în afara referinţelor biblice. care nu se tem de moarte şi nu fug de ea. Cum e posibil aşa ceva?şi comunitatea internaţională nu zice nimic. smeriţi. lupta dintre forţele oculte ale celui Rău. hetiţi. A doua explicaţie ar fi că un anume popor semit.Ce este curios cu adevărat este faptul că deşi nu se ştia nimic despre hetiţi. Lăsând gluma la o parte. francezilor 100% semitici).Fiii lui Het. un 315 . a preluat numele fiilor lui Het. care imediat şi-a pus în mişcare maşinăria perfectă de dezinformare prin „savanţi de renume mondial” care să taie avântul celor ce ar îndrăzni să facă vreo legătură istorică între fiii lui Het. dar de altă origine(probabil hamito-semitică după ultimele cercetări. Prima explicaţie şi cea mai convingătoare este aceea că este o mistificare a Ocultei Masonice. pentru că se pare că sunt câte două popoare. geţi. ci o acceptă cu bărbăţie şi demnitate. împotriva celor buni. care se vede nevoit să accepte că mai este un popor. să încercăm să explicăm această anomalie. ca două popoare cu acelaşi nume să aibă origini diferite. cu mult mai veche decât ei şi în orice caz. germanilor.În jurul anului 1400.Acelaşi lucru se întâmplă astăzi cu poporul român. chiar se ştie când au sosit ţiganii în Daco-România. blânzi. tocmai acest lucru îl redă(într-un mod genial). sau cum se „autointitulează” ei înşişi. cu acelaşi nume.Aşteptăm. până acum 120 de ani. ca urmaşi ai lui SET. ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis de Cain).De fapt. hetiţii. sau indo-europeană-dar fără dovezi lingvistice care s-o susţină convingător) şi anume etnia ţigănească. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun.Dorim să insistăm asupra câtorva probleme puţin dezvoltate în celelalte capitole şi anume despre neamul hetiţilor. Se acreditează ideea cum că cei ce ar fi trebuit să fie numiţi cu adevărat hetiţi. locuitoare a Daco-României cu mult înainte de apariţia ţiganilor în această ţară. din contră. daci şi români. dar cu origini diferite. din motive ce ne scapă. acesta este Idealul de milenii al Ocultei diabolice Masonice. deja s-a putut stabili că mai înainte de hetiţii indo-europeni. în dauna populaţiei originale daco-româneşti.

care ar fi trebuit să fie primii care să apere viaţa) să-şi ucidă pruncii. a ajuns să facă astfel de fapte.Puteţi vedea bogăţia ţiganilor în multe părţi ale ţării. perpetuată într-o falsă tranziţie.Şi nu pentru că daco-românii sunt leneşi şi corupţi. nu mai e departe. autointitulându-se Het . acesta nu va fi sprijinit prin nici o pârghie.Nicicând în istoria acestui neam. pentru care copiii erau cel mai frumos dar de la Dumnezeu. fals şi uz de fals. controlată. cum Oculta Masonică ne tot împuie capul la televizor. ajutoare şi cu sprijin tacit politic şi economic(numai departe. Dacă cel mai blând şi cuminte popor face astfel de fapte cumplite.Dacă neamul nostru daco-român. se cheamă în limbaj contemporan. furt de drepturi intelectuale. ci sunt reale)aproape 15 milioane de avorturi în rândul populaţiei dacoromâne!!Evident. care pentru a câştiga cât mai mulţi bani. de ex. distrus economic. un partid. politică sau economică. ar fi fost în 24 de ore bombardat sau. etc. european şi mondial. orice comentariu este de prisos. începe cu cuvintele „În limba hatti”(adică în limba heţilor sau hetiţilor ce locuiau acea parte a Anatoliei. iubitor de copii. o uzină.Iar cei săraci cu adevărat. ci din contră. maghiară sau alta). ploaie. furt de identitate. înainte de cucerirea lor de către ulteriorii indo-europeni. vina aparţine celor ce le-au făcut.Alexandru cel Bun(onorându-şi numele) le-a permis.. Astăzi se înmulţesc ca iepurii. sunt foarte puţini. dacă cineva i-a preluat numele. trafic de false identităţi. ci pentru că nu suntem sprijiniţi la nivel naţional. ce le-au preluat 316 . Din 1989 până astăzi s-au făcut(dacă datele nu sunt mistificate de Oculta Masonică. în perioada în care bieţii daco-români stăteau la vizele pentru ţările occidentale. să se stabilească în Moldova. în rândul daco-românilor cei săraci sunt mai mulţi decât săracii din etnia ţigănească. de fapt. este sub forma unor texte găsite pe tăbliţe şi care după traducere au relevat că fiecare paragraf. mai „rafinat”. financiară. de la conducerea României. Chiar dacă un daco-român e vrednic să conducă o instituţie.oarece număr de ţigani au cerut voie domnitorului sus-amintit. i-au adus pe bieţii daco-români la disperare şi la astfel de acte grave. vor prefera pe cel de altă etnie-ţigănească. Dovada pe care „savanţii” Ocultei Masonice o aduc în discuţie pentru a susţine ipoteza că adevăraţii hetiţii erau semiţi şi nu indo-europeni(adică geto-daci. financiar şi politic. ţiganii. nu s-a mai văzut ca femeile daco-române (şi cu acordul bărbaţilor şi al medicilor. cele mai multe piedici le va avea de la cei de un neam cu el. în soare. cu săptămânile şi lunile. Revenind la poporul hetit.Toate acestea dacă ar fi fost făcute de oricare alt popor. ca hunii. strămoşii românilor de azi). frig. va avea numai piedici şi culmea. aceşti „romi” plecau şi făceau afaceri în stilul lor caracteristic. descriptiv sau nu. care printr-o sărăcie dirijată. dar în egală măsură şi a AUTORILOR MORALI din etnia daco-română sau străină. înseamnă că sfârşitul lumii spre care ne îndreaptă de milenii-şi cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună-Oculta Masonică. ajutaţi cu bani.

nu erau nevoiţi să preia (doar) numele unei populaţii şi/sau unei limbi cu care nu aveau grade de înrudire directă. credinţă. curăţie. aminteşte pe esenienii din Palestina. Magul dac îşi va cere iertare că a dat darurile ajutând pe alţii şi că acum nu îi mai poate oferi nimic Mântuitorului.Văzându-L pe cruce.Atunci Iisus îi răspunde.Învăţătura esenienilor se centra pe afirmaţia că „Fiii Luminii (RA-MANII). hetiţii.Acesta. de la Creaţie până la Sfârşitul Lumii”. decât eventual că există. iar la venirea Mântuitorului Hristos. care doar credeau că au cucerit pe cineva. daco-românii sunt acelaşi neam întins pe cel puţin şapte milenii de Istorie scrisă.Singura noastră precizare ar fi că limba în care au fost scrise aceste plăcuţe. cel de-al patrulea Mag. curăţie trupească. după mulţime de peripeţii în care ajută diverse persoane.De fapt. numiţi în greceşte „Ktistai” sau „Polistai”. va conta că este Adevăratul Neam Ales de Dumnezeu. venit din Dacia. fapt ce va face ca el să rămână fără darurile ce trebuiau oferite Celui Născut pentru mântuirea noastră. care după mărturia lui Iosif Flavius.Aici avem cunoscutul procedeu după care. geţii. conţinutul şi limba este autentic. ci va conta. istoricul latin de origine iudaică. nişte cuceritori. comparându-i prin felul de a fi şi vieţuire cu preoţii-călugări zalmoxieni precreştini din Dacia. în sărăcie. iar în daco-română. ci este o limbă creată special pentru a nu fi înţeleasă şi citită decât de preoţii-călugări zalmoxieni sau/şi de cei din clasa conducătoare. Dorim să ne precizăm poziţia şi în legătură cu mult-discutatele plăcuţe de plumb descoperite de curând. Dealtfel. dăruind aceste daruri ajutând pe cei ce erau în necazuri. ca să abată atenţia lumii de la el şi s-o dirijeze spre cel ce n-are nici o vină. Sunt cercetări recente care susţin că Sf. adevăratul hoţ strigă „Hoţul”. ar fi fost învinşi. „Întemeietori”(de aşezări ori oraşe). să preia limba învinşilor sau numele lor şi nu invers?ar fi primul caz în Istorie să se întâmple asta. Ioan Botezătorul şi chiar Iisus Hristos n-au fost străini de felul de vieţuire şi gândire al esenienilor. fără carne. prin creştinismul dreptmăritor(ortodox). Există o legendă care spune că au fost de fapt Patru Magi porniţi să se închine lui Hristos la naşterea Sa.numele). într-un final. să-şi ducă destinul hărăzit până la capăt prin zalmoxianismul monoteist. Cuceritorii indo-europeni aveau o limbă proprie. trăiau(asemenea „Întemeietorilor” daci). îl află pe Iisus când deja era răstignit. Mi le-ai dăruit deja. nu mai contează dacă sunt de origine indo-europeană ori semită. miere. Iosif Flavius. nu e limba dacică vorbită de tot poporul daco-român. ca în smerenie. hrănindu-se doar cu plante. iubire şi nădejde. vechimea şi importanţa Neamului nostru Heto-daco-român.Limba plăcuţelor a fost creată cu acelaşi scop 317 . se luptă cu fiii întunericului. Iar dacă se va dovedi că Fiii lui Het. în loc de cuceritori.Credem că deşi nu sunt originalele din aur.Şi de ce.

fără influenţele lăsate de migratori). dacă ar face-o şi în interesul nostru al daco-românilor şi nu numai în interesul etniei din care provin. limba ebraică sau limba sanscrită. nu vă lepădaţi de Biserica Ortodoxă. zalmoxianismului). etc. De asemenea. direct sau indirect). dar n-aţi fost lăsaţi din cauza mafiei antiromâneşti. dar făcând ca voi”-dacă sunteţi în posturi de conducere sau în politică-şi aplicaţi tactica „minimei rezistenţe”-dacă sunteţi nişte anonimi ca noi. să readucem Demnitatea daco-românilor.pentru care a fost creată limba latină. Atât dorim. când de fapt. Nu vă daţi de gol că împărtăşiţi aceste idei. antimaghiari sau antiţigani. noi nu am dorit decât să UNIM pe toţi daco-românii. cu atât mai puţin al Neamului nostru şi al Credinţei sale. zalmoxianismul a pregătit primirea creştinismului cu uşurinţă). al Istoriei şi al Limbii lui. Căci. aşa încât nimeni să nu-şi mai bată joc de ei. Marea masă a poporului daco-român. care aţi dorit să vă implicaţi în conducere pentru a schimba relele din această ţară prost administrată de antiromâni şi străini. altfel vom dispare din Lume şi Istorie.Limbi create pentru texte religioase sau istorice. cu nimeni.prin poluare. iar nu ca în România de azi. În încheiere am fi bucuroşi să nu ne insulte nimeni inteligenţa făcându-ne antisemiţi.Fiecare să-şi ţină părerea pentru el însuşi sau pentru adepţii lor(cum facem şi noi). Ar trebui întemeiat un stat Dac. dar dacă aduce atingere poporului daco-român. indiferent de credinţă. şi mai ales”NU AVORTAŢI NICI UN COPIL”. nu judecaţi pe preoţi sau pe mireni. etc. până la urmă. furându-i şi distrugându-le sănătatea şi viaţa. neamul nostru va dispare. fiecare pasăre pe limba sa piere!!! Dragi daco-români. treziţi-vă. ca duşmanii noştri comuni să nu ne poată înfrânge. nu dorim să intrăm în polemici de nici un fel.Şi un grup şi celălalt ne va considera „eretici” sau trădători. căci fără de El. lăsaţi toţi copiii să se nască!!!Aşa neamul nostru va supravieţui. da. aplicaţi-le „zicând ca inamicii. nici cu creştinii nici unei denominaţiuni(care vor fi probabil nedumeriţi de aprecierea pozitivă dată de noi. nici cu dacologii(care vor fi poate nedumeriţi de afirmarea creştinismului nostru ortodox. De asemenea nu polemizăm nici cu grupuri etnice sau istorice. am dorit să oprim dezbinarea şi nepăsarea. nevorbite decât de foarte puţini oameni. vorbea o limbă foarte apropiată de cea de astăzi(evident. spre bucuria vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi.Noi nu dorim moartea nici unei fiinţe umane indiferent de rasă sau neam. iar nu pe teritoriul Daco-României. nu vă lăsaţi păcăliţi de falşi patrioţi. Hristos va judeca pe toată lumea. 318 .Şi n-am avea nimic împotrivă să ne conducă. suntem daco-români dar creştini. hrana nenaturală. în care să fim noi conducătorii. să emită acea părere în ţara de origine a etniei respective(sau ale cărei interese le susţin. fără de Hristos. sau să-şi expună liber părerea. unde alte etnii ne conduc.

din recucerirea Daco-României de către daco-români. internet. neatârnare. Si stelele din ceruri Din singe ni se rup. ale tuturor daco-românilor şi conducătorilor lor!!! Din nou. Urmasilor in care Reinviem acum. La Sarmisegetuza. Si vrednici de razboi.Ceea ce e de neacceptat după toată Istoria Noastră.Să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii!!!Nu trebuie să provocăm crime sau atentate. am anula toate jertfele de sute sau mii de ani pentru libertate. cea mai lungă şi periculoasă. Femeile iubindu-si Sa nasca dacii liberi Spre razbunarea noastra 319 . străini în propria noastră ţară. demnitate. La focuri. In patrie la noi. fără a ne da de gol prin întruniri. cu Zamolxe. suveranitate. cu privire la noi. De sub pamintul nostru. mitinguri.Alfel vom ajunge(şi deja am şi ajuns!). partide. cel puţin în prima fază. acestea nu ar face decât să le dea apă la moară inamicilor. Am fost si vom ramine De-a pururi dacii liberi Si iubitori de pace. etc. lăsând ideile să circule. Aceasta dam de stire.Va trebui să-i învingem cu armele lor şi în mare secret. Dacii liberi-Adrian Păunescu Noi n-am avut nevoie Sa luam adeverinte Ca vietuim acasa. Nu ne-au invins romanii Si-am ris de toti barbarii Strigind la ei cu steagul Facut din cap de lup. integritate.

Pe cel din urma drum. Prin ierburi murmurind. ce se regăseşte şi în celelalte limbi din acea familie. Ca numai oboseala Ne-a asezat sub scoarta.Din această caracteristică generală face parte fondul de cuvinte comun. Dar daca e nevoie Ne vom scula oricand. prin care acea limbă se deosebeşte. prin care acea limbă ne arată din ce familie linvistică face parte).Din această caracteristică particulară. Si devenim recolte. Sa va hranim pe voi. Cu tot ce nazareste Din firea noastra veche. Dam Romelor de stire. Noi am ramas in glie Si devenim padure. O limbă are două caracteristici: • Generală(ca un nume de familie. face 320 . Numiti si tara noastra Cu numele ei dacic Iubiti pe nou venitii Dupa atitia ani. • Particulară(ca un nume de botez. se diferenţiază de restul limbilor înrudite din familia respectivă lingvistică). personalizată. Dar vesnic tineti minte Ca peste dacii liberi Au tot calcat invazii Si altfel de romani. Si vrednici de razboi. Si temelia tarii S-o intarim cu oase Si iubitori de pace.

UN GETO-DAC ADEVĂRAT NU POATE URÎ NICI ZALMOXIANISMUL MONOTEIST.. ACEEAŞI MOŞTENIRE O LĂSĂM URMAŞILOR NOŞTRI. de ce Dacia să fi fost rând pe rând. dacă Iisus Hristos ar fi fost 100% iudeu. limbile sumeriană(indo-europeană) şi babiloniană(semită). • În 2007. etc. Se poate estima că într-o limbă. ci mai degrabă ca un fond comun al limbii comune originare. Astfel. sau multidirecţionale din alte limbi. ca fiind rodul unor împrumuturi uni-. „franţuzită”. „turcizată”. „grecizată”. în lexicul babilonian. tot prin cucerirea ei(de data asta fără nici o luptă!) de către aceeaşi Ocultă Masonică şi tot de către „preşedintele” Traian(Băsescu)! Coincidenţă de nume şi situaţii. „satirizată”. sub 8% sunt împrumuturi babiloniene.ACESTEA DOUĂ SUNT VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT AL DACO-GETO-ROMÂNILOR. despărţite de 1900 de ani.La fel. MOŞTENIREA SFÂNTĂ.Şi totuşi. bi-.Iar acest fond este comun tuturor limbilor din familia indo-europeană!! ACEASTĂ MOŞTENIRE ZALMOXIANĂ ŞI CREŞTIN-ORTODOXĂ AM PRIMIT-O DE LA MOŞII ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI GETO-DACO-ROMÂNI.. în contact direct milenii la rând au suferit atât de puţine împrumuturi. sunt clar limbi din familii lingvistice diferite şi au convieţuit împreună aproape patru milenii î. nu-i aşa? 321 .parte acel fond de cuvinte al limbii respective. dacă două limbi diferite. în „doar” două milenii de istorie creştină?Cam subţire argument. ÎN VEAC!!Nu vă temeţi. „maghiarizată”. cuvintele asemănătoare sunt vestigii ale limbii primare din care mai târziu s-au format limbile distincte ale acelei familii lingvistice. nu mai este necesar să explicăm anumite asemănări de lexic dintre două sau mai multe limbi din aceeaşi familie lingvistică. „slavizată”. în lexicul sumerian. „latinizată”. având aceste două componente. „satanizată”. prin împăratul Traian şi Legiunile sale. Daco-România va intra în Noul Imperiu transnaţional European(UE). Prin urmare. necesarmente. în timp ce alte neamuri au fost creştinate cu biciul sau prin decret imperial.NICI CREŞTINISMUL ORTODOX. înglobată fiind în Imperiul transnaţional Roman. împrumuturile sunt sub 10%! De ex. ce nu se regăseşte în celelalte limbi surori din cadrul acelei familii lingvistice.Altfel spus. ce slujeşte unor interese străine daco-getoromânilor!Aşa-zisele „împrumuturi” din limba daco-română fac parte de fapt din fondul comun indo-european. nu ar fi fost răstignit de conaţionalii săi şi nici strămoşii noştri geto-daci n-ar fi primit creştinismul cu atâta dragoste şi rapiditate.de Hr. veţi spune. de asemenea. A NOASTRĂ!!! • În 2007 se vor comemora 1900 de ani de la cucerirea unei şeptimi din Dacia de către Oculta Masonică. sunt sub 10% împrumuturi din sumeriană.

În afară de schimbarea unor locuri cam tot aceiaşi vor fi la putere. MIRCEA CEL BĂTRÂN. anticreştineşte. De avem dreptate.(în ordinea asta). ca să-ţi fie bine pe pământ”. e un păcat. decât numai când a fost nevoit să se apere de răutatea aproape infinită a celor fără de nici un Dumnezeu. vei fi ca un pom fără rădăcină!Să nu fim astfel…Şi încă ceva. zice.Am avut de ales. am avut de ales între a fi conduşi de ţigani. oricare ar fi fost Acesta!!! Iar acum e timpul să ne apărăm Identitatea. căci fără ei. AHTUM. Deci ce s-a schimbat. plicticoase şi neinteresante”. probleme ce puneau grav în discuţie existenţa daco-românilor. slavoneşte. etc. DENSUŞIANU. limbă. GLAD. astăzi am fi vorbit turceşte. „SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA. să scrie sau să citească în limba daco-română.Nu dragii noştri. prin Năstase şi ai lui sau de a fi conduşi de Oculta Masonică. ci de fariseu şi ipocrit. e necreştineşte sau mai grav. Decalogul dat prin Moise de Dumnezeu. TUDOR VLADIMIRESCU. etc. LITOVOI.Nefăcând aşa. etc.”REX DACIAE”-Regele Daciei). administrativ. şi să părăsească Ţara care le produce atâta silă. sau am fi 322 . BASARAB I.Neam. Istorie. nici în Biserici sau Adunări. Istoria. ţară. de Ţară. IOAN ASAN. cum zicea cu năduf Traian Băsescu. tratându-i cu nepăsare şi superioritate.Acei creştini care consideră că a te interesa de Istoria Neamului tău. în afară de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. ne cerem iertare(numai Dumnezeu e fără de păcat). HORIA(numit de cancelaria şi în actele oficiale ale Imperiului Habsburgic. nu între doi foşti comunişti. Ţara. crezând(greşit) că acesta ar fi blestemul Daco-României. Limba. SENESLAU(ZENES-LAU/GENES-LEU). De am greşit.Asta înseamnă să cinsteşti şi pe înaintaşii tăi şi poporul tău. cu conştientizarea a ceea ce am fost ca să ştim ce vom fi. Aceşti oameni au fost credincioşi religiei în care s-au născut dar au rezolvat (sau măcar au încercat să le rezolve)şi probleme grele de ordin politic. DECEBAL. nu cu arma ci cu pana. Ţară. de fapt. să nu mai vorbească. atunci să-i respecte şi să nu-i judece pe creştinii cărora le pasă şi de aceste probleme „mărunte . prin Băsescu şi ai lui. VLAD ŢEPEŞ. Pe de altă parte. nu s-ar fi născut nici părinţii tăi. Limbă. maghiari şi Oculta Masonică(în ordinea asta). care nu a făcut rău nimănui. Credinţa. MIHAI VITEAZU(poreclit chiar „MALUS DACUS”-Dacul cel Rău). ŞTEFAN CEL MARE.Iar dacă nu vor face acestea. ca neam. Limbă şi Ţară împotriva Ocultei Masonice: -BUREBISTA. dacă strămoşii noştri creştini ar fi gândit cu nepăsare despre Neam. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. maghiari.ungureşte. în afară de un rău cu altul?Nimic! Bune opţiuni am avut!! Următorii Domnitori şi conducători daco-români au luptat chiar până la jertfa supremă pentru Credinţă(creştină şi zalmoxiană). MENUMORUT.Nu ar fi un comportament de creştin adevărat. de limba sa. GELU. militar. MIHAI EMINESCU. să-şi ceară iertare cei ce au mistificat Istoria şi au distrus un popor.

care neavând în istoria lor domnitori cărora să le pese de neam. sau ar fi fost creştinată. HAM. precum bulgarii. se vede acoperit cu pătura şi întreabă cine l-a învelit. etc. HAM şi IAFET. acum aproape 2000 de ani. etc. pe care unii lingvişti le consideră de origine latină. NOE a sădit o vie din care a obţinut apoi vin. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). catolici. în vremea patriarhului NOE şi a celor trei fii ai săi. „DUMNEZEU”.Apoi ies din cort. „CRUCE”.fost musulmani. a consumat mai mult vin şi a adormit. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). „CÂŞLEGI”(Legarea Caşului. iar singura explicaţie este că aceşti preoţi-călugări zalmoxieni(faţă de care poporul geto-dac avea mare respect. Brânzei în Post. toţi au împlinit porunca fără crâcnire) i-au îndemnat pe getodaci să devină creştini. cum încearcă unii lingvişti şi istorici pro-catolici). sârbii.Află astfel că HAM l-a văzut gol şi că ceilalţi doi l-au acoperit fără să-l 323 . populaţia nu s-ar fi creştinat niciodată. la sfatul preoţilor vechii religii. adică preoţii-călugări monoteişti zalmoxieni geto-daci(cunoscuţi şi sub numele de „Polistai” sau „Ktistai”-în româneşte „Întemeitori de aşezări umane”).Într-o zi. cu forţa. Dacă n-ar fi făcut acest lucru. yoghini. „CÂRNELEGI”(Carne-Legi. legarea cărnii.Aceştia. limbă şi ţară.Am fi avut soarta sârbilor sau albanezilor. După Potop. Când NOE se trezeşte. în realitate fiind de origine geto-dacice. deja o mare parte a geto-dacilor era creştinată(mărturie stau nenumăratele cuvinte. Când slavii au sosit. maghiarii). astfel că elementele de bază creştine sunt geto-dacice şi nu slavone sau maghiare(şi nici latine. cu limbi diferite. intră cu spatele în cort.E creştineşte aşa? Moşii. Dar de ce preoţii-călugări zalmoxieni au îndemnat hotărât(sau cel puţin nu s-au opus) pe geto-daci să primească religia creştină? Pentru a răspunde. prin gura lui Burebista.Iar noi ne batem joc. trebuie să ne întoarcem în timp. populaţia geto-dacă-(română) să treacă la creştinism. după Marele Potop. în religii diferite. astăzi sunt dezbinaţi. procesul de creştinare era deja încheiat. mai târziu(caz în care am fi avut o dată certă a creştinării. evlavie şi ascultare. ruşii. au îndemnat. este un fapt obiectiv.În somn. precum „CRĂCIUN”.La sosirea primului val al hunilor conduşi de Attila. ca să nu-l vadă pe tatăl lor dezbrăcat şi-l acoperă. „PĂRESIMI” (Postul Paştelui-Patruzeci de zile). SEM. s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 veacuri. care îl vede pe tatăl său gol şi se duce la fraţii săi SEM şi IAFET să le spună ce a văzut. iau o pătură. Creştinarea geto-dacilor.După un timp intră în cort unul din fiii săi. numai departe când Deceneu le-a poruncit să taie viile. hainele s-au desprins şi a rămas complet dezbrăcat în cortul său.Faptul că nu se ştie când şi cum s-a creştinat populaţia geto-dacă. poporul ascultându-i fără şovăire ştiind(din experienţă) că ce zic „Întemeietorii” e sfânt şi nu-i bine să nu-i asculţi.

afară de unul singur.Dumnezeu le-a ales pe amândouă.Exact la fel a procedat şi Dumnezeu-Tatăl.vadă.Aşa putem înţelege. al cărui părinte este SET(HET-GET)-cel ce l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN-care era de asemenea monoteist. iar la împlinirea vremii.Dacă s-ar fi mândrit şi încăpăţânat în religia de până atunci-care şi-a făcut din plin datoria până la sosirea Mântuitorului Hristos-ei bine. Acum vine partea importantă! Toate popoarele de origine semită sunt politeiste. bunăoară. rămânănd să convieţuiască paşnic până ce hetiţii au plecat de bună voie în ţara lor de baştină GEŢIA(DACIA). Însă nu s-a întâmplat aşa. îl blestemă pe aceste să fie robul fraţilor săi. dar nu intrăm în detalii) care era monoteist. creştinismul n-ar mai fi existat nicăieri. unul dintre cele două popoare L-a răstignit pe HRISTOS.Fiii lui ISRAEL au reuşit să omoare aproape toate neamurile canaanite semite afară de trei dintre ele.Hitiţii locuiau Canaanul împreună cu alte neamuri semite politeiste. supărat pe HAM că l-a văzut dezbrăcat. Fiii lui ISRAEL şi Fiii lui HET(SET) erau singurele monoteiste din acele timpuri.Atunci NOE.Aceşti geto-daci îşi spuneau „Fiii lui HET(GET-ZET-SET)” şi sunt amintiţi în Sf. a libertăţii) ţelul existenţei lor. iar Fiul a făcut aceasta de bunăvoie!)totuşi. atunci. 324 . Deşi amândouă popoarele îl aşteptau pe Mântuitor(şi ştim că geto-dacii jertfeau pe cel mai bun dintre ei. vor deveni şi creştine. poporul geto-dac. SEM devine astfel părintele popoarelor semite(şi a limbilor semite) iar IAFET devine părintele popoarelor indo-europene(şi a limbilor indo-europene). respingându-i Învăţătura.A jertfit pe cel mai bun al Său. şi anume poporul ISRAEL(de fapt ISRAEL era format din 12 seminţii. de la care nu s-au abătut nici chiar cu preţul vieţii. iar cel jertfit se oferea de bună voie. Aceste două popoare. iar pe cei doi fraţi îi binecuvintează. Ştiau-aceşti „Întemeietori”-că soarta întregii lumi depindea de hotărârea lor. de viţă nobilă. afară de unul singur. chiar pe Fiul Său. al cărui părinte este AVRAAM. anulează definitiv Jertfa Sa. au făcut din apărarea credinţei creştine ortodoxe(alături de apărarea fiinţei neamului. Atunci. a limbii. prin Fiul Său Hristospentru totdeauna.Scriptură(Vechiul Testament) ca Hitiţi sau Hetiţi. Cel Rău) şi Omenirea ar pierde mântuirea sufletelor-oferită în dar de Dumnezeu-Tatăl. Toate popoarele de origine iafetică(indo-europene) sunt politeiste. când Fiul Său va veni pe Pământ. de ce domnitorii valahi medievali. până la venirea lui AVRAAM şi a poporului lui ISRAEL.Pe Fiii lui HET n-au reuşit să-i învingă şi nici să-i scoată din Canaan. România de azi. preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles că dacă şi ei(şi implicit şi poporul geto-daco-român) îl resping pe Hristos. a ţării. făcând-o inutilă(spre bucuria Ocultei Masonice şi a Şefului ei.

Avem o dovadă în acest sens şi în Evanghelii. să le spună unde este averea sa sau măcar să se lepede creştinismul ortodox şi să păstreze averea).Sinodul pan-ortodox de la 1676. Bizanţul căzuse. dar care nu este din rândul ucenicilor. şi-a jertfit cei patru copii ai săi. atunci. În tot cazul creştinismul a prins repede în rândul geto-daco-românilor zalmoxieni. ba. Ce dovadă mai bună de asemănare cu credinţa geto-dacilor mai vrem. cu bună voie.De ce oare?Doar pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut?Constantin Brâncoveanu a fost ucis în anul 1714 la Istanbul în faţa ambasadorilor Rusiei. Franţei. chiar în faţa mamei lor.a. Ucraina erau încă în plin proces de creştinare(proces ce s-a încheiat deplin în sec. zicându-i: „Tată. în haine creştine.Nimeni nu poate face minuni în numele Meu şi îndată să Mă grăiască de rău. în huzur.Noi suntem gata. Serbia(Ungaria. nici la Constantinopol. doar Dumnezeu ştie. în toate zilele ne-ai învăţat despre Hristos şi credinţa străbună. pe cei mai buni(indirect. Marii Britanii. ş. Bulgaria. aproape fără probleme. că la ce i-ar folosi omului să câştige lumea toată şi să-şi piardă sufletul?Acum. cheltuindu-şi averea uriaşă. s-a ţinut la IAŞI. cel mai mare dintre ei. nici unul dintre ei nu s-a revoltat împotriva soartei ce-i aştepta. la jertfă”. Mihai Viteazu. dar. domnitorii valahi au fost singurii apărători ai credinţei creştine ortodoxe. Vlad Ţepeş. ucenicii lui Iisus îi spun acestuia că este un om care face minuni în numele Său. Dar de ce era nevoie de două popoare monoteiste?Poate că în caz că unul ceda şi-l respingea pe Hristos. în sec XV. despre mântuirea sufletului care e mai importantă decât bogăţia. neam şi ţară. nu e singurul caz. cu siguranţă n-am fi avut aceste exemple(şi Constantin Brâncoveanu. Aşadar. tatăl lor s-a cutremurat la ce îi aşteaptă şi ar fi fost gata să cedeze. mai târziu în 1526) deveniseră provincii turceşti. 325 . Ştefan. le răspunde Iisus. e adevărat. celălalt ar fi dus credinţa creştină ortodoxă mai departe. Tudor Vladimirescu. Rusia. nu ne lipsi de cununa veşnică şi de bogăţia ce nu se pierde niciodată. Horia. nu la Moscova. la un moment dat.Să-l alunge.XVIII.Şi deşi avea o avere colosală(pe care turcii doreau să pună mâna mai ceva decât să-l facă să se lepede Hristos)el a ales să moară pentru Hristos mai abitir decât să ducă un trai liniştit. nici în Sofia).Dar el a făcut chiar mai mult decât s-a jertfit pe sine pentru credinţă.La un anume moment.stau mărturie). asemenea geto-dacilor din vechime care jertfeau lui Zalmoxe.Şi copiii săi au fost jertfiţi şi cu voia lor.Sau. veacuri de-a rândul.Pentru că să nu uităm. întreabă ucenicii? Nu. bineînţeles. pentru că turcii doreau să-l forţeze prin omorârea celor patru fii ai săi. Grecia. despre ţară şi neamul nostru. vorbind în numele fraţilor săi l-a îmbărbătat pe tatăl lor să nu renunţe. Imperiului Habsburgic. chiar cu preţul vieţii. Dacă creştinismul ar fi fost impus cu forţa şi nu de bună voie.

celor ce L-au respins pe Hristos. păstrători ai unor secrete ştiinţifice. căci dacă ar fi fost din neamul iudeilor. mai răi. pentru că zicem că suntem „Fii ai Luminii”. ca şi cum nu ar fi existat. nu cu filosofia). Astfel putem înţelege miza uriaşă ce reprezenta pentru Omenire acceptarea sau respingerea creştinismului.Aceşti membri ai Ocultei Masonice sunt extrem de uniţi şi motivaţi împotriva a tot ce ebun şi frumos în lume. ce aruncă alte milenii din Istoria noastră la gunoi. artistice. ca să ne fie recunoscut dreptul de a exista sau vechimea pe aceste meleaguri.Nu cred că noi. nu cu biciul. evident). rasele. din păcate. nimeni nu a putut reţine pe dinafară tot ce a spus. istorice. zicând ei. nu putem arunca la gunoi 2000 de ani de creştinism ortodox getodaco-român. 326 . adică a Ocultei Masonice(şi a tuturor. tehnologice. ucenicii i-ar fi primit în mijlocul lor. Acum că erau creştini. întrezărim măcar. rezultând creştinismul ortodox. căci atunci suntem la fel de răi ca ei. Mântuitorul Hristos a realizat o sinteză majoră între religia geto-dacilor şi cea a iudeilor. care mai erau încă în Palestina acelor vremi. putem înţelege responsabilitatea uriaşă a zalmoxienilor atunci când au decis să îndemne poporul geto-dac la creştinism(nu le-au poruncit să se creştineze. odată cu apa.În cadrul Ocultei Masonice sunt oameni din toate popoarele. pentru prima oară. fără deosebire(inclusiv.Evident. care din „Fii ai Luminii” au ajuns „fii ai întunericului”. ci să ţinem minte totul. ce ne-a explicat detaliat toată istoria până în ziua de azi şi care nu ne-a dat voie să scriem nimic. îngreunând şi mai mult rolul adevăraţilor Moşi fii ai luminii). ba. profesiile. În trecut. cu care ei se luptaseră şi în zalmoxianism.. Acestea le-am aflat de la un Moş. înţelepciunea lor! Bineînţeles. să trecem la catolicism(greco-catolicism) şi să acceptăm originea latină(şi nu geto-dacică) a poporului român(valah). astfel că fiecare a reţinut cât a putut sau ce a vrut. ura împotriva geto-daco-românilor nu mai avea limite. spune o veche vorbă înţeleaptă daco-română. ca şi cum ne-ar fi ruşine sau silă sau ca şi cum n-ar fi existat. etc. ci. dimpreună cu esenienii). i-au îndemnat să-şi urmeze conştiinţa. ni se sugera discret să lepădăm creştinismul ortodox. a stârnit mânia „fiilor întunericului”. că la Hristos trebuie să vii de bună voie. hotărârea zalmoxienilor de a îndemna poporul geto-dac la creştinism.”Să nu aruncăm şi copilul din covată. religioase. cei de azi.Să nu comitem aceleaşi fapte pe care le criticăm la alţii.Se referea la Moşii preoţi-călugări zalmoxieni(fiii lui HET.Doar pe Iisus îl urâseră mai tare! Prin urmare. religiile. uriaşul gest făcut de ei. Să nu facem ca Oculta Masonică. nu cu fastul. şi unii Moşi. după baie”. hitiţii. mai ales împotriva zalmoxienilor şi creştinilor ortodocşi.

din timp în timp. Ocultei Masonice). când vedeau că un sul sau o carte devenea ilizibilă. ca să nu facă rău oamenilor şi Naturii. reală. pe acelaşi suport. să le conserve sau să le copieze dacă era nevoie. transmiteau cunoştinţele specifice fiecărei ştiinţe. ş. Plăcuţele de plumb găsite sunt vrednice de crezare. multimilenară a neamului nostru. Moşul care le avea în grijă. le-a copiat pe cele în pericol şi în mare secret le-a ascuns în subsolul Institului de Arheologie din Bucureşti. ca să fie recunoscută de forurile ştiinţifice. meserii. ni se sugerează(tot discret) să ne lepădăm(iar) definitv de Hristos şi de Biserica Ortodoxă(şi implicit. ucenicului(sau ucenicilor) cu porunca fermă ca niciodată să nu lase acele informaţii şi secrete pe mâinile cui nu trebuie(adică „fiilor întunericului”. politice. moşul(moşii) responsabil cu ele avea datoria să le păstreze foarte bine şi să le duplice pe cele în pericol de distrugere. ca să nu se piardă. prin viu grai. fiind depistat de Oculta Masonică şi ucis.m. nemaigăsind probabil nici un ucenic vrednic să-i continue lucrul.Aceşti Moşi aveau fiecare un domeniu aparte. Oculta Masonică a luptat consecvent împotriva creştinismului şi a Bisericii(v. ca să ne fie redată Istoria nemistificată. poate sunt chiar originale. însă sunt de dată recentă(sec.Astăzi.De fapt. nu sunt falsuri.a. Moşul ce leavea în grijă. a 327 . cu cel original.). Ultimul Moş care le-a avut în grijă. mai important este ca informaţia să fie neschimbată şi conformă cu originalul şi nu vechimea suportului informaţiei)La fel şi în cazul plăcuţelor. le primise de la Moşul de dinaintea lui. internaţionale. celelalte.Unele. care până azi au ţinut neştirbită Istoria(şi nu numai) până în zilele noastre. profesii.XIX).În orice caz(ca orice Moş vrednic) a lucrat în mare secret.d. Revoluţia franceză. pentru că nici până azi nu se ştie cine a fost sau cine le-a pus acolo! Astfel era jertfelnicia acestor Moşi(ex-zalmoxieni) acum creştini ortodocşi. să le păstreze. văzând că unele plăci sunt în pericol de distrugere. se consideră că textul copiat este identic. în speranţa că cineva demn de ele le va descoperi şi le va pune în valoare. etc. în conţinut.(Mântuitorul Hristos nu a lăsat nici un text scris şi nici nu a poruncit să se scrie Învăţătura Sa.Fiecare Moş avea datoria să le apere cu preţul vieţii.Chiar dacă originalul nu mai există. să ne lepădăm şi de moşii monoteişti zalmoxieni care au luat hotărârea de a se creştina şi care au îndemnat şi poporul geto-daco-român să se creştineze). etc. comunismul.Cu puţin timp înainte de a fi ucis. cu trecerea anilor). De asemenea este posibil ca el(Moşul responsabil cu plăcuţele) să nu mai fi avut timp să-şi găsească ucenic. care le primise şi el la rândul lui de la cel de dinaintea lui. ci. Aceste informaţii trebuiau păstrate cu preţul vieţii chiar. a dispus copierea lor(aceleşi lucru îl făceau şi copiştii textelor sfinte. reuşind să le copieze pe cele cu probleme şi să le ascundă în subsolul institutului.

poate avea o profesie-în lumea obişnuită-de medic sau avocat sau om de serviciu.000. nici mai puţini. la fel şi în cazul altor religii) indiferent de vârstă. Neam. oricât de rău va fi. unii din aceşti Moşi. distrugere manipulare. sportiv.. etc. Spunea acest Moş. Aşa cum am mai spus. însă toţi Moşii-fără excepţie-ştiu când întâlnesc lucrarea altui Moş.Coincidenţe peste coincidenţe!). De aceea lupta pentru păstrarea credinţei creştine ortodoxe.De ex. Ţară. unii ştiau cum să folosească plantele medicinale(şi nu numai). ţăran. cei mai importanţi Moşi erau cei ce stăpâneau cunoştinţe şi secrete din Religie. că numărul Moşilor este tot timpul acelaşi. a constituit un obiectiv important al luptei domnitorilor valahi(daco-români). rege. portar. Unii Moşi ştiau să construiască Biserici(ca Horia). în fine. De asemenea trebuie ştiut că un Moş nu-şi divulgă calitatea de Moş nimănui(nici măcar în faţa altui Moş) şi poate avea o profesie identică sau complet diferită de domeniul de care răspunde. un Moş care răspunde de Istoria nemistificată a Lumii sau a Daciei. alţii ştiau legende. în perioada Apocalipsei. nici mai mulţi. vase. cum sunt şi plăcuţele de plumb). profesie. învăţaţi toate neamurile cele ce v-am zis vouă”. Moşii zalmoxieni monoteişti considerau creştinismul ca singura împlinire deplină. preşedinte. etc.zis:”Mergând. alături de lupta pentru neatârnare. au trecut de partea „fiilor întunericului”. unii ştiau să găsească izvoare subterane sau zăcăminte. De aici grija zalmoxienilor de a nu scrie niciodată nimic(decât foarte rar şi numai în cazuri speciale.Cu toate acestea. Calitatea de Moş o pot avea şi bărbaţii şi femeile practicanţi de religie creştinortodoxă(se admit creştini de altă confesiune creştină doar în cazuri speciale. Limbă. naturală şi adevărată a mileniilor de zalmoxianism monoteist şi nu puteau concepe ca un adevărat zalmoxianist să nu devină creştin atunci când Hristos şi Învăţătura Sa au venit pe pământul Daciei prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei). scule.Aşadar numărul precis al Moşilor nu se ştie. să facă instrumente. au devenit creştin ortodocşi de la începutul creştinismului şi toţi ucenicii erau aleşi din rândul creştinilor ortodocşi(era condiţia fără de care nu puteai fi selectat. 328 . arme sau să cânte. Istorie. basme. el avansând ideea că ar fi 10. indiferent dacă acel Moş a rămas în tabăra „Fiilor lui Dumnezeu” sau a plecat în tabăra Ocultei. chiar dacă nu e domeniul de care răspunde. Toţi aceşti Moşi. diverse ramuri ştiinţifice(secrete pe care poate nici ştiinţa de azi nu le –a aflat încă). este foarte probabil ca numărul Moşilor să scadă nu atât din cauze naturale cât urmare a plecării unui număr tot mai mare în tabăra Ocultei. numărul nu va scade sub 100. informaţii folosite mai apoi de către Oculta Masonică spre rău. Din păcate însă. oferindu-le informaţii vitale din toate domeniile pe care le aveau în grijă. alţii să facă oale. balade. în Evul Mediu. alţii cum să diagnostigheze o boală sau cum să aşeze la loc oase luxate sau fracturate.În zilele din urmă. naţionalitate.

să se laude să se mândrească. încât îl rugau pe Dumnezeu. ca adevărata Istorie să nu se piardă. ura. pentru a scrie adevărata Istorie.Toţi Moşii trebuie să aibă în minte şi inimă cele 9 Fericiri spuse de Iisus în predica de pe munte. de ex. Ţara. Se întâmplă. ce a fost prezent la curtea lui Decebal nu a observat aşa ceva şi că numele lui Zalmoxe nu apare nicăieri şi că nu este pronunţat. 329 . atunci noul Moş-care a primit informaţiile de la Dumnezeu-va putea transmite aceste informaţii unor viitori ucenici(Moşi în devenire). e permis războiul.Să apere Adevărul şi Dreptatea. să apere credinţa creştină-ortodoxă şi Biserica Ortodoxă.Scriptură că atât Moise cât şi Sf. câteodată. când Moşii obişnuiţi nu lasă ucenici în urma lor(din diverse motive) şi ca să nu se piardă informaţiile din domeniile respective(şi spre binele oamenilor de rând). precum Origene. că sunt Moşi care nu sunt conştienţi că sunt Moşi(până ce nu întâlnesc un Moş adevărat care să-i conştientizeze că sunt Moşi din naştere şi nu prin ucenicie la alt Moş) nefiind ucenicii vreunui Moş şi nici ei înşişi nu au aderat la această structură. Aceşti Moşi născuţi şi nu făcuţi. Se spune că Zalmoxe nu a avut un cult în rândul geto-dacilor şi că aceştia n-ar fi fost monoteişti(în ciuda mărturiei lui Herodot şi a altor autori antici. Unii Moşi au doar rol de monitorizare a societăţii în ansamblul ei şi a conducătorilor politici. să aplice Legea Desăvârşirii enunţată de Hristos în Evanghelii care este Legea Iubirii şi a Iertării(chiar şi a vrăjmaşilor). să iubească pe Dumnezeu din toată inima şi mintea şi pe aproape ca pe sine însuşi.E ceea ce au făcut domnitorii valahi. atunci Dumnezeu transmite unui om obişnuit aceste informaţii. în cazul în care Istoria ar fi mistificată de către unii dictatori sau de către Oculta Masonică. să-i şteargă pe ei din Cartea Vieţii şi nu pe poporul iudeu. Apostol Pavel îşi iubeau poporul iudeu din care proveneau atât de mult. să-şi iubească fiecare Moş neamul(poporul) din care provine.) întrucât Dio Cassius. Limba. să caute şi să iubească bogăţia cu orice preţ. apar în situaţii de criză. văduvind generaţiile următoare de realism şi adevăr.(Ştim din Sf. Istoria. ca o curiozitate. să mintă. să divulge identitatea lor sau informaţiile pe care le au în stăpânire. să fie rasişti. dar care acţionează ca nişte Moşi adevăraţi. pe care cu nici un chip să nu le trădeze. pe Hristos. să trădeze ţara sau neamul. nedreptatea.Vedeţi cât patriotism şi dragoste aveau ei pentru poporul lor?). terorişti. Biserica. nu au voie să-şi părăsească semenii din poporul său la greu. Moşii adevăraţi nu au voie să ucidă(doar în cazul apărării propriului popor şi când mijloacele paşnice au eşuat. acel om devenind Moş fără a fi fost în prealabil ucenicul Moşului ce răspundea de acel domeniu.Aceşti Moşi din naştere(foarte rari.Dacă Moşul precedent nu a lăsat ucenici. în luptele purtate cu diferite oştiri pentru apărarea ţării.Iar unii din aceşti domnitori erau Moşi autentici!).Iar informaţiile le primesc direct de la Dumnezeu. extremişti. e drept) fac treabă la fel de bună ca ceilalţi Moşi.

pentru a împrumuta „obiceiurile civilizate” ale lumii „civilizate” occidentale.Goana după desfrânare(fie hetero sau homosexuală). lepădarea acestui cult monoteist străvechi(de pe când se considerau Fiii lui HET-GET-SET) în favoarea cultului politeist greco-latin. Biserica Ortodoxă Română cinsteşte 330 . precum goana cu orice preţ şi sacrificii şi prin orice mijloace. avere. precum orgiile. pentru a readuce vechea credinţă monoteistă zalmoxiană şi pentru a stopa obiceiurile greco-latine. precum luptele de gladiatori sau uciderea de fiare sălbatice în arene.numiţi de poporul geto-dac Moşi) şi au împrumutat politeismul greco-latin dimpreună cu obiceiurile lor? Răspunsul e foarte simplu! Din acelaşi motiv pentru care şi azi ne lepădăm de creştinism(mai ales cel ortodox). sclavia. îmbuibarea. etc. Dar de ce au lepădat geto-dacii monoteismul zalmoxianist(dimpreună cu îngerii şi sfinţii Săi-aşa zişii „zei”. răzbunându-se. iertare. răutate. desfrânarea. blândeţe. lepădând ce ne ţine în loc(zalmoxianismul monoteist acum peste 2000 de ani în favoarea politeismului şi creştinismul ortodox azi. a popoarelor „civilizate”. de smerenie. beţia. credinţă. ateismului. În mila Sa. din snobism. demonstrând că românii sunt urmaşii direcţi ai geto-dacilor şi că suntem pe aceste pământuri de multe milenii.Unele. Pedeapsa pentru lepădarea monoteismului zalmoxianist în favoarea politeismului greco-latin păgân a venit prompt. primul holocaust suferit de geto-dacoromâni). poligamismul. porunceşte. banului şi falsului zalmoxianism-politeismul). printre altele. de Ţară. tăierea tuturor viţelor de vie din Dacia! Oculta Masonică.Era un act de împietate ca mâna sau gura unui om păcătos să scrie sau să pronunţe numele lui Dumnezeu. dimpreună cu obiceiurile decadente şi nenaturale greco-latine. cucerirea Daciei(şi distrugerea ei încât şi astăzi luptăm să ne regăsim identitatea şi istoria. Burebista. din dorinţa de a intra în rândul lumii. Într-un cuvânt. a pus un trădător să-l asasineze. de bunele şi dreptele obiceiuri.Preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles foarte bine acest lucru. ba chiar i-au îndemnat pe oameni cu putere(în amintirea acestui moment. lipsă de adevărata iubire.Iataă „binefacerile” cuceririi latine. de Istorie. la sfatul lui Deceneu. de Neam. minciună. putere. etc. de Limbă. Zalmoxe a mai acordat o şansă geto-daco-românilor de a nu dispărea definitiv din Istorie şi anume primirea creştinismului dreptmăritor(ortodox). drept pentru care nu s-au opus creştinării geto-daco-românilor.chiar nu au reuşit să intre în viaţa geto-dacilor.De ce geto-dacii să fi făcut altfel? Dar mai poate fi o explicaţie pentru ce cultul monoteist al lui Zalmoxe nu mai era în timpul lui Decebal şi anume. bunătate. cuminţenie. în favoarea păgânismului.Cu regret trebuie să spunem dar nici evreii nu pomeneau numele lui Dumnezeu nici în scris nici în vorbire(şi cu atât mai puţin în faţa străinilor ori a necredincioşilor). pentru bani. viclenie.

geto-daco-românii vor dispare definitiv din Istorie şi din această Ţară.Vedem continuitatea religioasă de la zalmoxieni la creştini. veşnic şi o mulţime de îngeri şi oameni sfinţi(acei Moşi sau preoţi-călugări „Întemeietori”) pe care uneori. iar pe iudei i-au împrăştiat în toată lumea(şi ei ca şi noi luptând să se regăsească pe ei şi Istoria lor). Moşii de iarnă.Latinii i-au cucerit. suntem gata să le facem cel mai mare rău. unitatea şi într-ajutorarea dintre zalmoxieni şi creştinii ortodocşi şi realizăm că o aşa mare dragoste şi respect nu există. desfrânare. foarte mult. Să fim cu băgare de seamă. Cei ce iubim pe daco-români. Limba. Iar când Noul Imperiu Roman(UE. au ajuns. etc. din evlavie. un fapt miraculos şi unic în toată Istoria Lumii). iar naţionaliştii iudei(Baraba. 331 . rău pe care nici cei mai mari duşmani ai noştri nu-l vor putea face vreodată?Suntem gata să răspundem pentru fapta noastră la Judecata Universală. MOŞI. de vară. nimeni nu poate face nimic). adică) ne va face să ne lepădăm de creştinismul ortodox şi de Hristos. Titus şi Vespasian au distrus Templul din Ierusalim. de ex. Apocalipsa va înainta nestingherită. ei bine. uitând că fără Hristos. Neamul. întocmai cu apostolii şi sfinţii creştini. iar Oculta Masonică va fi fericită că va fi scăpat şi de zalmoxianism cât şi de creştinismul ortodox(şi culmea.. măcar că aveau altă religie. precum avort.Astfel avem.Acest lucru e un fapt obiectiv pe care nici duşmanii zalmoxienilor şi ai ortodocşilor nu-l pot mistifica şi este. Atunci.Vedem. vedem recunoştinţa Bisericii Ortodoxe faţă de nişte înaintaşi care.Ca şi creştinismul ortodox-care şi el are îngeri. răutate. Un alt popor monoteist(iudeii). unde vom da socoteală de orice cuvânt bun sau rău rostit de noi darămi-te de faptele rele făcute asupra celor din jurul nostru sau urmaşilor lor? Să fim conştienţi(asemenea Moşilor de acum aproape 2000 de ani). cu numele pe care poporul geto-daco-român îi numea şi anume. vom pieri cu toţii definitiv!! Revenind la monoteismul zalmoxianist. sfinţi (şi chiar oamenii sfinţi sunt denumiţi dumnezei după Har) şi care nu poate fi numit politeist-la fel era şi zalmoxianismul.Pedeapsa a venit prompt. poporul. dragoste şi respect îi numeau purtători de Dumnezeu. ajutată-ca la iudei acum 1900 de ani-chiar de cei care îşi iubesc Ţara. nici între diversele culte creştine între ele. fiind găsiţi mai apoi doar prin muzee şi cărţi. necum între alte religii oricare ar fi ele. Iuda) au crezut că n-au nevoie de Hristos ca să se elibereze. astfel că iau refuzat Învăţătura. e bine să nu confundăm noţiuni. că fără Hristos şi Biserica Ortodoxă. a fost aspru pedepsit pentru că L-au refuzat pe Hristos. în sine.în Calendarul Ortodox pe aceşti preoţi-călugări şi/sau sfinţi zalmoxieni. etc. rămânând la vechea credinţă. necreat.Avea un Zeu Unic(ODIN-ADIN=Unu). prin propovăduirea creştinismului.) atunci. în favoarea unui fals zalmoxianism politeist sau ateism(dimpreună cu obiceiurile „civilizate”. să nu confundăm îngerii şi/sau sfinţii acestei religii precreştine cu zeii(deşi sunt denumiţi uneori astfel)pentru că nu este aşa. cinism.

era aniconică-adică nu aveau reprezentări vizuale ale lui Zalmoxe-poate unii sfinţi sau sfinte-precum Bendis. Stăpân. nimeni nu poate dovedi contrariul. Iar dacă geto-dacii erau politeişti. statuile şi numele zeilor acestora?Sau măcar folclorul să le păstreze numele şi atribuţiile. se ştie. chiar dacă e vădit. de 10 cm înălţime. măcar că sunt purtători de Dumnezeu.să fi avut unele reprezentări vizuale şi acelea foarte rare. sau avea pur şi simplu un rol educativ. şi PAN-BAN=Domn. Cel Unu”) care prezintă numele şi atribuţiile unui Zeu(şi acela e Zalmoxe şi e UNUL SINGUR-monoteism!). necreat de nimeni şi etern). pe aceşti Moşi. sau religioase. alte balade ca Iovan Iorgovan(IOVAN=Cioban şi IORGOVAN=IORGOBAN=IORGO-PAN sau GHIORGHIOBAN unde GHIORGHIO=Ţăran.Se ştie că geto-dacii ca şi sciţii sau hunii erau buni călăreţi şi arcaşi. Ar fi corect să tragă concluzia.Dar nimeni din acea perioadă nu se gândea să-i facă egalii Zeului Unic. ci. în rest. unde sunt templele. pe parcursul a câteva milenii de istorie e mult prea puţin pentru a demonstra politeismul. presupuse a fi Bendis. într-o ţară întreagă. credibil politeismul getodacilor. că creştinismul n-a fost niciodată în Europa. iar Dumnezeu îi numeşte pe aceştia. prietenii Săi. (Găsirea unei singure statuete feminine. nu ar putea afirma aşa ceva. Creştinismul ortodox(care este o sinteză între zalmoxianism şi mozaism) spune că omul poate fi doar dumnezeu după Har(adică în dar de la Dumnezeu) şi nu dumnezeu după Fire(adică din veşnicie Dumnezeu. Dacă peste milenii. nimic. atunci acel istoric ar afirma ce îi dictează acele puteri. să le arate copiilor cât de buni arcaşi şi călăreţi trebuie să ajungă când vor fi mari). Nu este aşadar nici o dovadă care să susţină ştiinţific.Religia geto-dacilor. adică „Zalmoxe indivizibil. se ştie. 332 . e departe şi forţată asemănarea cu un Zeu. etc. doar două din meseriile de bază ale geto-dacilor sau ale populaţiei carpato-danubiene.Traducerea ar fi „CIOBAN ŞI DOMN AL PĂMÂNTULUI”) nu reprezintă nici un zeu. astfel niciodată un înger. economice. o minciună). cineva ar descoperi Europa prin săpături arheologice. iar acest lucru dovedeşte monoteismul religiei lor. un sfânt.Exact ca în creştinismul ortodox. putând afirma orice.Dar dacă ar fi aservit unor interese politice(Istoria.adică zei sau dumnezei după Har. doar pentru că într-o perioadă anume cultul monoteist creştin nu mai era practicat?Dacă ar fi un om de ştiinţă adevărat şi un istoric onest. acel istoric. astfel că acea reprezentare era doar un personaj important-un rege. un om sau un sfânt nu vor putea fi egalii lui Dumnezeu. este cea politică ştiinţă.Cât priveşte vestitul Călăreţ Trac.În afară de Toma Alimoş(„A-Toma Zalmoxe”. ar fi surprins să constate că creştinismul a dispărut complet în perioada următoare Evului Mediu. unde nimeni nu se gândeşte să spună că îngerii şi sfinţii sunt egalii lui Dumnezeu.

par sintagme poetice dar în realitate sunt adevăruri de credinţă zalmoxiană primul şi creştin-ortodoxă al 2-lea. să nu mai poată nimeni demonstra monoteismul getodacic).Hristos le zicea ucenicilor să fie înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii şi le mai zicea să nu arunce mărgăritare la porci ca nu cumva aceştia să se întoarcă împotriva noastră şi să ne rupă. făcându-i pe geto-daco-români în fel şi chip.La fel şi cu zalmoxianismul. trădătorilor sau. Să fim cu mare băgare de seamă şi să ştim că dacă noi nu putem dovedi deplin unele aspecte ale istoriei sau religiei geto-daco-românilor. ba hoţi.Ştim că Toma Alimoş-Zalmoxe Unul. fiecare crede ce îi convine cel mai bine şi care face cel mai mult bine sieşi sau neamului său. era Dumnezeu din Dumnezeu.Lipsind atât de multe plăcuţe nu putem afirma politeismul geto-dacic şi nici absenţa sau inexistenţa vreodată a cultului monoteist zalmoxian la geto-daci. faptul că la un anume moment a fost părăsit. „ZIUREL DE ZIUĂ=Zeuleţ din Zeu”-aluzie la Hristos care. ba suntem satanizaţi(v. Coincidenţe…la fel ca sintagmele „BUNĂ ZIUA=Bun e Zeul”. pe mâinile Ocultei Masonice. care luptă împotriva monoteismului şi a lui Hristos.M. Să revenim puţin la balada „Toma Alimoş” care conţine un mesaj important. ba politeişti. omul păcătos. de Maica Domnului.Prin urmare.Nimeni nu poate dovedi ştiinţific o viziune a Istoriei sau 333 . Să avem mare grijă pe mâinile cui ajung aceste informaţii. Oculta Masonică.Vlad Ţepeş-„Dracula”?!).Poate că în restul plăcuţelor dispărute. este şi sigla Ocultei Masonice. doreşte să păgânizeze Daco-România pentru a scoate creştinismul ortodox şi pe Hristos din inimile daco-românilor. mai grav. de îngerii Săi. copil fiind. cui le spunem. rău. nici inamicii noştri nu au dovezi infailibile cu care să răstoarne ştiinţific ideile noastre. cultul monoteist zalmoxian reieşea foarte clar(poate şi de aceea au dispărut plăcuţele respective. nu înseamnă că geto-dacii au fost tot timpul politeişti. chiar de la crearea lumii. ba desfrânaţi. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat şi de Biserica Sa Ortodoxă. Revenind la plăcuţele de plumb cu scrierea geto-dacică ştim că mai sunt doar 80 de plăcuţe(din peste 500 câte erau la început) din care 40 doar în fotografii întrucât au dispărut. adică OM. ba leneşi. de Sfânta Treime. de vreme ce nimeni nu a fost martor direct în trecut la evenimente şi religii. fără dovezi infailibile. este ucis de Manea-OM unde MAN=om.M. În încheiere dorim să dăm un ultim sfat. Şi toate acestea fără nici o bază istorică.Dar O. de sfinţi-Moşi. etc.Să nu ajungă pe mâinile nepăsătorilor. ca în Crezul Apostolic. doar cu scopul de a ne rupe de Hristos Mântuitor. iar pentru asta nu precupeţeşte nici un efort. din cele 500 câte erau de toate. „fiul întunericului” şi introducerea politeismului. poligami. un eveniment important şi anume scoaterea din inimile geto-dacilor a cultului monoteist zalmoxian de către Oculta Masonică-O.

334 .alta. astfel că orice asemenea viziune istorică poate fi acceptată doar prin credinţă şi nici una nu este mai ştiinţifică decât alta.

Viaţa şi opera părintelui Stăniloae constituie un model.ANEXA PĂRINTELE STĂNILOAE În primăvara anului 1993. Eu sunt o mare taină faţă de celălalt.foarte mult.văd . cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul. o călăuză spre mântuire pentru generaţiile de azi. aşa că nu poţi să reduci viaţa persoanei la o ştiinţă precisă. până la sfârşitul veacurilor. dealtfel şi lucrurile. ca şi de mâine. teologul cel mai de seamă pe care l-a dat lumii neamul românesc. Fiecare este o taină. descrie numai. Părintele Dumitru Stăniloae primea un grup de tineri de la Liga Tineretului Ortodox din Braşov. mai 335 . fiecare este altfel decât altul. În secolul XIX se credea că poate să cunoască şi cele spirituale. În cele ce urmează. descrie mai mult legile lucrurilor materiale. dar nu le poate cunoaşte. fiecare este mereu nou. Ea nu explică nimic. dar nu vrea să ştie că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi. a fost accentuată poate mai puţin. totul e de dispreţuit. viaţa sa se caracteriza prin smerenie şi simplitate. Persoana e o mare taină. aceea de luptător. „a fi”… cine poate să spună?… Cioran nu-şi pune nici o problemă. de nedefinit. Părintele Stăniloae. la el totul e nimic. aşa cum pretinde ştiinţa. nu cred că omul a ieşit din maimuţă: cu cât mă duc mai în trecut cu atât văd un om mai superior. cu aceeaşi generozitate cu care o făcea cu toţi aceia care-l cercetau bătând la uşa „chiliei” sale din strada Cernica. omul este o mare taină. fiecare este o taină de necuprins. Psihologia este cea mai slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi viaţa spirituală a omului. deşi e lăudat . vă invităm să vă împărtăşiţi din acest adevărat testament al Părintelui. fiecare sunt taine… Ce însemnează acest „este”. era înainte de toate un adevărat trăitor. în pofida faptului că stăpânea un discurs teologic academic care pe mulţi iar fi putut arunca în braţele demonului mândriei. deşi mă deosebesc de alţii şi fiecare se deosebeşte de alţii. nici măcar nu-şi pune problema lui „este”: ce-i aceasta „este”?… Problema nu o poate rezolva nici antropologia sau paleontologia. pe care-l reprezintă această convorbire. Să vorbim despre ştiinţă şi credinţă: ştiinţa ne lasă închişi în descrierea legilor diferitelor existenţe. din care reiese şi o latură a personalităţii sale care până acum.

Avea o înţelegere a tainei. cine-o poate defini?… ştiinţa nu cred că mai poate pretinde astăzi că poate defini persoana. Persoana e o mare taină. dacă n-ar fi o persoană atentă faţă de mine aş fi cel mai nenorocit om. numai atunci mă simt fericit.superior decât omul de astăzi. Cea ajuns ştiinţa asta a Occidentului. Lumea aceasta e foarte complexă. apar alte generaţii şi mor definitiv. ce strâmtorat te simţi în mijlocul lor. şi acela a fost omul. tehnica aceasta. dacă nu-i decât lumea aceasta. sunt nişte blocuri cu totul lipsite de simţul esteticului. îmi dă o bucurie… de-aş avea toată lumea. cu atât mai mult o persoană este o taină… De aceea Ortodoxia a păstrat creştinismul de la început. dar cum a apărut?… Sigur că nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu 336 . şi ce sentiment avea în suflet ţăranul când făcea o fântână… căci el ştia că dincolo de astea toate sunt o taină mare… Pe când ăştia cred că nu mai e nimic decât atâta. atunci Hristos nu este în taină şi ca urmare au venit sectele şi au spus: „ce ne mai trebuie taine” şi au rămas cu discursuri. sunt nişte mormane aşa în care nu mai este omul. mai vechi decât catolicismul. fiecare cu discursul lui. cu dependenţele ei. cu tehnica lor... fiecare lucru chiar lucrul material este o taină. şi ce superficialitate trăieşti când mergi prin oraşele acestea cu blocurile lor. totul e fără sens. şi noi suntem o unitate pentru că avem tainele şi pentru că le cunoaştem: poporul cunoaşte tainele toate… intelectualii nu mai recunosc nici o taină. De fapt unde a ajuns lumea?… nu mai are nici o înţelegere a tainei. Pe când tainele te unesc.. cu atâta dai de oameni mai înţelepţi. Am fost astăzi la Cernica şi am trecut pe la marginea oraşului. unde a ajuns: a ajuns la o practică a aşa-zisei tehnici a civilizaţiei: au dezvoltat cele materiale dar cele spirituale. ce gândire se dezvoltă în tine… Ce gândire are Occidentul faţă de gândirea pe care o avea poporul nostru de la sate?… ce gândire are?… catolicismul susţine că în taină nu e energia necreată ci că e o graţie creată. Cei ce au scris Biblia sunt cu mult mai înţelepţi decât cei de astăzi. a dispărut omul. ce sens mai văd ei: nici unul. sunt în stare oamenii de astăzi să scrie aşa ceva?… Cine poate întrece pe cei care au scris cărţile Bibliei?… Cu cât te duci mai în urmă. Şi ce prost te simţi. mult mai veche dar nu ieşită din maimuţă: nu ştiu cine spunea de nişte gene care au apărut deodată într-un ins având 47 de gene în loc de 46. Şi cum te simţi când te duci în natură. de simţul spiritualului. Deci ce mare lucru este persoana. o taină care mă înalţă. Nu-i nici un sens în alt plan. nu mă mântuieşte lumea aceasta. Numai dacă am o persoană care-i atentă faţă de mine. Dacă oamenii mor rând pe rând definitiv. sunt aceleaşi. Cred că e veche omenirea. superior acestuia. cu legile ei. şi a păstrat sentimentul acesta al tainei. cine-o pătrunde?… Şi chiar dacă o pătrunzi nu te satisface dacă nu recunoşti ceva mai presus de ea. Nu te satisface. a lucrurilor tainice omul de dinainte. parcă ştiu tot: nu ştiu nimic. Nici nu-şi pun întrebarea despre sensul lucrurilor.. Trebuie să recunoşti taina. cei mai dinainte de noi aveau altă înţelegere.

spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. trebuie să fie Absolutul. trebuie să fie deasupra legilor. Acesta este Dumnezeu. trebuie să fie cineva din veci perfect şi absolut. în plante e ceva care parcă e un fel de simţire. eu ştiu de Dumnezeu…” Nu e vorba de o credinţă în Dumnezeu ci de ştiinţă. prin care este conştient de toate. n-are cauză.” Nu se poate… Unii oameni de ştiinţă spun că n-a fost nimic şi a apărut din nimic. Aceasta este cea mai sigură ştiinţă. dar nu e totuşi raţiunea care gândeşte la viitor. Dar nu vrea să recunoască că totul este o taină… este o taină… Aceasta e ştiinţa adevărată. nu din sine. Dar e o taină apariţia omului: omul nu a putut apărea aşa. trebuie să fie conştient. nu se poate să nu aibă caracter de persoană. de nesupus legilor. e altceva. că dacă ar fi din sine ar fi toate perfecte. care a fost fără început. e cea mai întemeiată ştiinţă… Ştiinţa nu spune nimic despre originea lumii: ştiinţa este foarte mărginită. vede că nu poate să fie lumea aceasta de la ea. nu poţi… Totdeauna vrei să ai o persoană care să te iubească şi tu o iubeşti pe ea. Credinţa vede realitatea. să ştii că există o taină a tuturor lucrurilor. Eu cred că apariţia omului este o taină şi în taina aceasta e o taină supremă . ori nu pot fi din El. dar o simţire inconştientă. pisici. sunt câini. din animal. Au şi animalele o raţiune. Aşa că învăţătură despre Treime apare inevitabil. care vede pe toate în armonia lor. deci trebuie să fie perfect. omul e o raţiune subiect. Trebuie să fie cineva perfect şi fără început. Este adevărat că sunt şi animale care parcă au afecţiune. Şi cred că Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco dacă nu se opreşte. adevărata ştiinţă. Toate au o cauză: de la Acela sunt. Credinţa este adevărata ştiinţă. Este cu totul altceva: e raţiunea asta prin care judecă toate. ori Acest care a fost totdeauna. care nu-şi pune problema tainei. şi fiecare din ei are o bucurie mult mai mare când are şi pe altul care se bucură de celălalt. chiar în flori. iubirea lor e perfectă când împreună iubesc pe al treilea. Nu-mi dă nimic. nu-mi explică nimic această ştiinţă atee. Fiul are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Tatăl. Şi nu poţi să gândeşti persoana fără persoană. fără Dumnezeu.cum face pe om: cum adună pământ şi îi face trupul şi îi suflă suflare de viaţă şi aşa mai departe. Are şi câinele o afecţiune faţă de stăpânul său. din maimuţă. absolut nimic. El trebuie să aibă caracter de persoană. în Acela sunt cauzele tuturor. Mi-a spus un doctor: „Eu nu cred în Dumnezeu. sau una de care să nu vrei să fii iubit. Şi taina supremă este 337 . Poate să ducă la sfârşitul lumii cu această civilizaţie tehnică. şi ce iubire mai înaltă şi mai curată este decât cea între Tată şi Fiu. nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. care are puterea să facă din nimic. trebuie să fie desăvârşit. dar e o raţiune obiect. Nu se poate să ai altă persoană pe care să nu o iubeşti. „N-a fost cândva când n-a fost”. şi dacă sunt numai doi care se iubesc în veci. nu se pot mărgini. deci iată Treimea… Trebuie să fie o persoană care iubeşte. desăvârşit. iar datorită complexităţii Lui. nu pot fi nici dintr-o materie preexistentă pentru că în acest caz n-ar fi perfect El. Tatăl are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Fiul.

poate un epileptic să creeze aşa ceva?…. este inepuizabil. Evanghelia a venit cu Taina Persoanei. De aceea Ortodoxia este mult mai înaltă decât Occidentul acesta care nu ştie de taină şi care a redus creştinismul la ceva foarte apropiat de ştiinţa aceasta mărginită. Un Dumnezeu care n-are rol în viaţa noastră nu este… filozofie atee… şi câţi oameni se hrănesc cu filosofiile acestea şi pretind că cugetă… Pe când Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la sfârşitul lumii. dar o taină de care eşti sigur. Şi aici e credinţa: credinţa este sesizarea tainei lucrurilor. Pe când în Occident a ajuns la nişte barbari: spunea un protestant: „Noi n-am întâlnit nimic creştin decât „să nu furi şi să nu ucizi. Adică nu poţi despărţi ştiinţa de credinţa adevărată: ştiinţa care n-are credinţă nu-i ştiinţă. că se vor înmulţi Gog şi Magog – aceste mulţimi străine de Dumnezeu. ce-s toate filosofiile pe lângă Epistolele Sfântului Apostol Pavel?… Cioran spune că a fost epileptic…. şi vor rămâne puţini cei ce vor trăi cu adevărat credinţa. creştinismul a intrat într-o lume barbară. de la generaţiile trecute. Intrând în Occident.Dumnezeu. Atâta ştiu ei din creştinism. lucrurile spirituale. În Răsărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile filosofiei. ne scrie nişte legi practice de care te foloseşti în aplicarea lor: cum să faci case. spiritualitatea. trebuie să înaintezi la infinit în această cunoştinţă.” Înainte furau şi ucideau. atâta bogăţie. că nu există taină. 338 . Ştiinţa ne scrie legile…ei şi ce-i cu asta. Credinţa este ştiinţa adevărată. de vreo gândire?… Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan?… Aş vrea să lucrez dacă îmi ajută Dumnezeu la o carte despre Hristos în Epistolele Sfinţilor Apostoli. şi e persoana care iubeşte… Credinţa care-i adevărata ştiinţă. a neputinţei ştiinţei de a explica ceva. care nu satisfăceau. şi ce poate crea?… tot lucruri moarte. Poate că se potriveşte cu ceea ce se spune la Apocalipsă. Şi iată respectul pentru cei ce au fost. taina pe care o constaţi în mod sigur. care răspunde pe de altă parte aspiraţiei omului de a cunoaşte la infinit: niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce este în taină complet. să faci diferite lucruri. şi asta corespunde aspiraţiei omului. Ori nu-i aşa: de unde sunt persoanele care sunt atât de variate?… fiecare este alta şi e taina libertăţii în persoane. şi ce înalt este creştinismul… Poate fi depăşit de vreo doctrină. Creştinismul a venit într-o lume care depăşise toate aceste faze. Este extraordinar. Însă la cei vechi găsim mai multă înţelepciune.că a nesocotit marile filosofii ale antichităţii. şi cred că dacă omenirea s-ar mai putea maturiza. Ce-mi explică marile filosofii ale antichităţii?… ce-mi explică Platon?… şi ce-mi dau filosofiile occidentale? filosofii atee care însuşindu-şi acest spirit. cei care vor fi cu adevărat credincioşi. că lucrurile cele mai minunate le-am moştenit din trecut. atâta profunzime. şi ştiinţa adevărată este ştiinţa tainei. spun că Dumnezeu e distant. dar ce-şi poate explica. ar trebui să revină la această înţelegere a tainei lucrurilor. şi taina supremă este persoana. Acesta este creştinismul adevărat. pentru filosofie era o esenţă acolo… dacă e esenţă totul trebuie să fie impersonal şi supus unor legi uniforme. Este o moarte tehnica aceasta.

mergea pe ea. avea o gândire originală şi era în acelaşi timp ortodox. totdeauna creştinismul adevărat este şi moral. El parcă le spunea în aşa fel că dădea o siguranţă omului care-l asculta. nu mi s-a părut a fi aşa. o fi fost la început. a cerut să nu fie răzbunat. el le spunea într-un mod hotărât. Cred că era mai cald în credinţă Nichifor Crainic. şi atrăgea ca şi Arsenie Boca: avea ceva atractiv. Cred că e o oarecare asemănare între ei. nu în fiecare număr. Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă. o stâncă. era un om care spunea cu hotărâre. m-am legănat aşa. foarte credincios… Aceştia patru sunt credincioşi. Venea la mine şi stătea luni de zile uneori.Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu. 339 . Era un om foarte deschis. în cunoaşterea adevărului. Dar nu ştiu de ce n-a mai venit la mine. eu redactam „Telegraful Român” şi ajungea la el. După aceea s-a făcut călugăr. e mai teolog propriu-zis. Era un dar al lor. Şi am fost apropiat de el. comunicativ. Iar el redacta „Calendarul”. dar acum la sfârşit. acelaşi spirit hotărât şi sigur. dar ca persoană n-am exercitat această atracţie pe care o exercitau Codreanu sau Arsenie Boca. Şi naţionalismul adevărat. pe bunătate. şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile. De-atunci n-a mai intrat în casă la mine. hotărât în credinţă. plutesc aşa… Şi Liiceanu cred că-i tare străin de credinţă. Şi a venit pe la Sibiu invitat să ţină nişte conferinţe. Era o taină în el. Pe Marin nu l-am cunoscut. foarte interesant. Şi mi-a spus: „Ceea ce scrii în „Telegraful” să dezvolţi şi să-mi scrii în fiecare număr din „Gândirea” – atunci eu am scris. Am scris asta în „Etica naţionalismului” în „Gândirea”. a stat în Bucureşti pe la un frate al meu. am fost şi eu la masă cu el. Crainic unea naţionalul cu moralul şi eu la fel. pe blândeţe. nu m-am apropiat de el şi nici el n-a căutat să se apropie de mine. Noica. Avea ceva propriu. şi nu ştiu cum e mai bine… Am fost solicitat după ’90 de nişte tineri să scriu ceva despre Ion Moţa: eu cred că Moţa care era băiatul protopopului din Orăştie era foarte creştin. nici Pleşu. aşa fără ezitări. ceva puternic aşa. nu poate fi decât o idee morală. parcă erau o piatră. şi el s-a dus întradevăr ca să apere Occidentul de comunism. pe valorile Treimii. el a fost legat de Nae Ionescu. Nici el. Şi mai era Vasile Băncilă iarăşi. alegea o cale şi gata. despre antinomiile lui Kant aplicate creştinismului. cum spun alţi oameni. ideea de naţiune. Am citit eu ceva în tinereţe de el. „Gândirea” şi altele. Şi de-atunci nu vă mai pot spune nimic despre el. nu spunea cu ezitări. Eu am pus foarte mult preţ pe iubire. până în 1920 când a dat de această Zamfira. Eu n-am avut această exactitate de a defini lucrurile. El avea un fel propriu al lui care impunea. eu nu ştiu să fi pus într-un mod foarte complicat problemele. Cu Nichifor Crainic am avut legături foarte strânse. Mircea Vulcănescu era un foarte bun credincios. scrisul meu a atras -e adevărat. Şi am auzit că murind în închisoare. de neam. Nae Ionescu era mai închis. A fost pe la mitropolitul Varlaam. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi.

A venit Liiceanu odată la mine, mi s-a părut că vine să intre într-o legătură spirituală şi să-mi ceară nişte studii. Da’ când în convorbire am ajuns la întrebarea ce program are, ce vrea să publice, zice: „Eu vreau să public câte o lucrare despre fiecare filosof…” „-Şi de ce asta?” „-Păi ca să-i cunoaştem…” „-Păi mi se pare că îi prea cunoaştem, că nu ne cunoaştem pe noi, şi cred că ar trebui să ne cunoaştem pe noi mai mult.” Şi a plecat fără să intre în discuţie cu mine despre colaborare. Intelectualitatea română de astăzi s-a îndepărtat de ortodoxie, asta am remarcat de multe ori; mi se pare că e cea mai îndepărtată intelectualitate de credinţa poporului. Ispita Occidentului, ştiţi… Poate că stând multă vreme în legătură cu fanarioţii, la mijlocul secolului XIX debarasându-se de ei s-au aruncat în braţele unei Franţe care era atee (deşi francezii au unii gânditori şi poeţi creştini. Dar la noi nu s-au dezvoltat prea mult nici Nae Ionescu, nici Crainic). Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, că se deschide o poartă nouă.” Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers.12. Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Căci are Epistola către Romani scrisă mai târziu şi îl duc legat la Roma. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem protolatinitatea. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele… Şi avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atotţiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel… Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic aşa. Ei zic „regnum” – stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de basm aşa… împărăţie… Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească; Hristos e Împăratul… ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am

luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci: învăţatul vienez Tomaschek în lucrarea sa „Über die Bessen” tipărită la 1880, spune că besii erau tracii şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu
340

corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma. Eu cred că asta a fost protolatinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu nemţii, cu barbarii, cu toţi; deci latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vre-o sută şi ceva de ani?… aşa de repede îşi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mică, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?... Tracii aceştia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-a împuţinat aşa teritoriul. Grecii aproape că i-au desfiinţat pe macedoneni, sârbii la fel, bulgarii la fel… Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai români.
Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este… Multe sar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII textele, cred că prea puţin au schimbat; cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le-avea poporul dintotdeauna… şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva… – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor” –unde-i cuvânt slav?… aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. Aici era normal să fie un popor unic, un popor de legătură între Orient şi Occident; noi unim luciditatea latină şi sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului român este imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înţelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească creştinismului;

protolatinitatea noastră a pus o amprentă pe creştinism şi creştinismul a pus o amprentă pe românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii şi nu o au grecii.

341

Grecii sunt mai raţionalişti, mai reci, slavii sunt mai haotici aşa. Cineva spunea că atunci când citeşti un text slav, trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit.

La noi este o luminozitate în poporul nostru, e o cuviinţă, e o delicateţe, o blândeţe, o bunătate, o generozitate, o căldură, o curăţie, sunt nişte virtuţi… Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem şi lumii lumină; lume de la lumină… noi avem nişte adâncimi foarte clare, nişte adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră… basmele, iarăşi; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele… avem colindele, doinele sau dorul – cuvinte fără echivalenţă la alte popoare. Eu am scris în „Reflexii despre spiritualitatea poporului român”. Ce frumos, ce graţie şi seriozitate: ce minunat era portul fetelor de la sate, şi în acelaşi timp cât de serios. Sunt încheiate la gât; şi ce cuvioase sunt jocurile de perechi… câtă graţie; ce sprinteni sunt românii… Trebuie să recultivăm portul românesc, doina românească; Blaga n-a văzut
prea adânc: spaţiul mioritic deal şi vale; deal şi vale mai sunt şi la alte popoare, dar e o reflexiune a poporului nostru în doină, e o reflexie cum nu e în nici o cântare din Occident; când văd la televizor bâţâielile lor; nu-i o gândire, nu-i o reflexie, nu-i o contemplaţie… Şi ne-a dus aşa intelectualitatea asta cu spiritul ei occidental superficial, cu individualismul acesta… Fiecare face naveta la oraş, devine muncitor, pe urmă îşi dă copiii la facultăţi unde aceştia intră în legătură cu cultura asta atee a intelectualităţii, şi ne pierdem aşa…

Intelectualitatea noastră a întors spatele credinţei poporului, e poate cea mai indiferentă intelectualitate faţă de părinţii noştri. Trebuie să sfârşim cu aceasta, trebuie să avem o altă intelectualitate. Trebuie să ne apropiem de spiritualitatea neamului nostru. Din păcate au distrus satele, în multe sate nu mai sunt decât nişte bătrâni, dar peste vreo zece ani nu-i vom mai găsi nici pe ei. Se golesc satele… Asta au voit, să distrugă spiritualitatea românească, creştinismul românesc. Cred că ar trebui să încreştinăm şi oraşele astea. Fiecare în jurul lui să facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului; să se pornească cu scrisul, şi în vorbire, în altare. Mai sunt sate în anumite părţi unde se mai poate vedea acea delicateţe, blândeţe, bunătate, comunicabilitate, căldură, curăţenie.
Păcat că nici intelectualitatea noastră din trecut nu a reuşit să analizeze şi să trăiască cu adevărat în spiritualitatea poporului român. Nici Nae Ionescu şi nici Nichifor
342

Crainic nu au făcut decât să rămână la cărţi, o teologie a cărţilor, atât. Nae Ionescu făcea o speculaţie mai largă, mai personală… Deşi eu n-am avut parohie, am slujit Sfânta Liturghie în fiecare duminică, am predicat, eu zic că parcă simţi altă responsabilitate când eşti preot, dar nu este exclus să fii teolog bun şi în altă parte, fără a fi preot. Trebuie să fie şi o notă de sfinţenie în ceea ce spui. Când vorbeşti de Dumnezeu nu poţi să nu reflectezi în ceea ce spui şi sfinţenia lui Dumnezeu, să se vadă că vorbeşti de o realitate care e alta decât cea a lumii acesteia, dar n-am prea văzut această notă a sfinţeniei. Nici în scrisul la Nae Ionescu, nici la Crainic, în scrisul lor... Dintre ucenicii lui Nae Ionescu numai Mircea Vulcănescu a fost creştin. Nici unul dintre ceilalţi n-a fost creştin. N-a creat o şcoală creştină. Mircea Eliade, Noica, puţin aşa, dar n-au devenit creştini cu adevărat, nu ştiu… Cioran, tot aşa; a fost la şcoala lui, dar nu văd o şcoală creştină, de altfel ei îşi ziceau trăirişti… Da’ nu ştiu de ce n-a intrat creştinismul lui Nae Ionescu în ei, în afară de Mircea Vulcănescu care a avut o personalitate a lui şi care ar trebui studiat; un teolog laic, nu preot. Dar nu s-au ridicat nici dintre preoţi teologi la noi, nu s-au prea ridicat, nu ştiu, poate au fost prea ocupaţi cu viaţa liturgică. Nu le poţi face peamândouă, ca să fii preot asta te reclamă în fiecare moment: trebuie să fii printre credincioşi, să îi înveţi, să îi sfătuieşti, să îi mângâi. Părinţii Bisericii erau episcopi, dar n-aveau atâta administraţie ca cei de astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur citea în fiecare săptămână Noul Testament, nu cred că făceau administraţie; Sfinţii Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, toţi marii teologi erau nunumai preoţi; erau episcopi. Din cauza faptului că ateismul făţiş s-a compromis prin comunism, acum iau diferite măşti creştine; şi mulţi se lasă amăgiţi. Spune Sfântul Apostol Pavel: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” II Tesaloniceni 2:1-10. Deci se înmulţesc ăştia care nu par să fie atei, şi iau măşti de creştini, fel de fel de măşti, sub diferite forme, ba de yoga, ba de altele. Noi însă trebuie să păstrăm credinţa cea
343

adevărată, credinţa dreaptă ortodoxă; Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu Cel care S-a făcut prunc şi care S-a răstignit pentru noi şi a înviat... Trebuie mai multă carte creştină. Da’ uite, eu nu prea pot edita şi stau la Patriarhie câteva cărţi de-ale mele de vreo 4-5 ani, şi-n alte păţi. Nu sunt bani… Însă Sfinţii Părinţi; Sfântul Atanasie, Chiril, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians, Grigorie Palama, aceştia sunt marii noştri îndrumători, şi trebuie să-i actualizăm pe ei, ei au credinţa curată şi viaţa curată, şi adâncime, şi să arăţi toată mizeria filosofiilor ăstora şi al altor doctrine: toate sunt nişte mizerii. Nu „fundamentalism”; legea strămoşească, legea românească, creştinismul primordial, creştinismul autentic, creştinismul neschimbat, creştinismul de la început… De ce…că Iisus Hristos e depăşit…cum depăşit? Păi orice noutate în Occident însemnează o cădere de la o treaptă, la o treaptă mai de jos. Iisus Hristos e Alfa şi Omega, există vre-un chip de om care să fie atât de nou model şi să nu-l poţi niciodată depăşi… Hristos, El e Alfa şi Omega, fără început şi fără sfârşit; oricât înaintăm în imitarea Lui totuşi suntem aşa de departe… ce departe e omenirea de a fi ca Hristos… El e mereu nou, nouă-i bunătatea, mereu eşti mai nou în bunătate, dar acum mereu nu-i nici o noutate, e numai decădere: răul nu are nimic nou; şi Occidentul e ahtiat după acest nou, nou, nou, călcând toate regulile în picioare, toate rânduielile. Noi trebuie să arătăm însă şi adâncimea şi înălţimea lui Hristos. Au făcut ceva ruşii în Occident dar nu aşa cum ar fi trebuit. Trebuie mai mult, mai mult să Îl descoperim pe Hristos. Cioran şi-a permis chiar să spună că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de inteligenţă… ca să fie nou, ca să spună ceva nou. Adică toate nebuniile sunt noutate; şi seriozitatea, bunătatea… Şi-l lăudau şi toţi intelectualii ăştia: cel mai mare stil… dar ce; stilul te mântuieşte?… Spunea un scriitor şi poet francez: „Rugăciunea nu e mare stil; dar e superioară oricărei forme de poezie.” Când strig către Dumnezeu: Doamne ajută-mi, sau Doamne ai milă de mine… e altceva decât toată vorba ta poetică. Aşa că creştinismul este noutate continuă, pentru că niciodată nu ajungem la înălţimea la care este Hristos; totdeauna urcăm din treaptă-n treaptă şi tindem spre o asemănare, nu putem ajunge la perfecta lui desăvârşire dumnezeiască… El ne cheamă spre asta, căci spune: „Fiţi desăvârşit precum Tatăl vostru Cel din ceruri este”, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască”, se referă desigur la o îndumnezeire după dar, nu după fire. Iată la ce este chemată omenirea… Hristos e nou totdeauna… Şi s-a păstrat aşa în credinţa noastră, nu la secte, care s-au şi împărţit mereu. Din păcate au apărut acum şi secte din ortodoxie, la noi până acum nu a existat aşa ceva. Monahismul e o tradiţie dintotdeauna a noastră, şi tendinţa spre sfinţenie. În Occident e luptă, şi catolicismul a avut întotdeauna tendinţa să se lupte să cucerească; şi cred că şi în Iugoslavia ei sunt de vină. Ortodoxia nu s-a impus niciodată prin forţă;
344

s-a impus cu jertfă. Nu scot sabia împotriva altuia, ci primesc mucenicia. În caz de agresiune mă apăr, dar nu atac şi nu cuceresc cu sabia. Mă apăr: Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân şi atâţia alţii şi-au apărat Ţările, e absolut firesc şi e o datorie chiar. Sfinţenie, mucenicie, model de viaţă curată, generoasă, jertfelnică. Aceasta e ortodoxia noastră românească. Văd că occidentalii îi acuză pe sârbi; nu, sunt mai vinovaţi ceilalţi. Eu citesc un ziar bisericesc grecesc care mereu scrie de răul pe care îl face Vaticanul. Eu nu prea sunt pentru ecumenism; a avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit pan-erezia timpului nostru. Eu îl socotesc produsul masoneriei; iar relativizează credinţa adevărată: de ce să mai stau cu ei care au făcut femeile preoţi, care nu se mai căsătoresc, iar în America, Anglia şi alte ţări au legiferat homosexualitatea. Familia e sfântă. Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul. Pe de o parte se recunoaşte că Dumnezeu a creat omul bărbat şi femeie; omul întreg este bărbat şi femeie. Şi de fapt , în căsătorie se depăşeşte plăcerea trupească; vin atâtea griji, o mână de copii, ceea ce e trupesc este depăşit, dar totuşi este şi preţuirea asta; legătura completă. Eu cel puţin aşa am trăit-o… Nu mai e viaţa mea întreagă, nu mai e soţia mea; câtă sensibilitate, câtă iubire a unuia pentru altul… Se poate scrie o carte despre sfinţenia în căsătorie… În Occident se destramă, nu mai există căsătorie; ăsta-i Occidentul… li se pare importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează omenirea. În Suedia numai 3% se căsătoresc, trăiesc aşa… În Olanda îi vezi în doi, bărbat şi femeie împerechindu-se în vitrină. În America au legiferat homosexualitatea, drogurile. De fapt unde-au ajuns ei?… N-au nici o înţelegere a tainei… Eu am scris în „Dogmatica” mi se pare; Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul întreg e bărbat şi femeie.” Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg. Cât de împuţinat eşti după ce nu mai ai femeie… cât de neîntreg eşti… Cine te iubeşte; te iubeşte soţia cel mai mult; te iubeşte bărbatul cel mai mult; nu există altul care să te iubească aşa de mult… Nu mai socoteşti că ăsta e al meu, ăsta e al tău… atunci toate sunt comune. Acelaşi nume, toate lucrurile sunt comune, el are grijă numai de ea, ea are grijă numai de el… e imitaţia Sfintei Treimi într-un fel… e o fiinţă în două persoane. Toţi ceilalţi sunt destul de străini, chiar copiii; merg cu copiii lor acolo; dar soţia rămâne lângă bărbat, bărbatul lângă soţie, este o unitate deplină între unul şi altul. Oficializarea homosexualităţii poate fi acea urâciune apărută în faţa lumii din Apocalipsă; Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 din Epistola către Romani vorbeşte despre asta: „Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Asemenea şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii.” Noi trebuie să fim creştini şi să menţinem această

345

rânduială, această unitate; nu mai eşti întreg… Treaba lor ce fac ceilalţi; noi trebuie să susţinem ceea ce este creştin şi să punem în aplicare: creştinismul ortodox. Am scris în tinereţe un articol în „Gândirea”, pe care l-am inclus şi în cartea „Ortodoxie şi Românism”, se chema „Cele două împărăţii”: era un rus Vâşeslavţev care spunea că în stat se uneşte ceea ce dumnezeiesc cu ceea ce e diavolesc; adică pe de o parte statul e menit să menţină o unitate în popor, iar pe de alta se foloseşte de sabie, de forme aspre. Şi eu spun că nu; statul este „supuneţi-vă stăpânirii” şi cred că trebuie militat pentru un stat creştin. Ca să se ajungă să se folosească cât mai puţin de metodele acestea aspre. Cred că merge prea departe când spune că într-un stat se uneşte divinul cu diabolicul; dar nu e ca Împărăţia Bisericii în care nu e nici un fel de folosire a forţei. Ei, statul trebuie să înainteze spre această stare dar nu poate ajunge acolo, căci noi înşine nu suntem la măsura aceasta. De aceea Pavel spune: „supuneţivă stăpânirilor”, fără asta nu putem căci suntem într-o fază imperfectă, şi atunci ne trebuie şi statul, un stat care să folosească şi forţa, dar numai cât e strict necesar; ca nuiaua unui părinte. Dar trebuie să căutăm să avem statul cât mai creştin; şi statul românesc a fost înainte destul de creştin; nu intrase masoneria; acum… sunt interese individuale, masonerie, ateism…câte şi mai câte… Trebuie să milităm pentru un stat creştin; cât mai creştin. Citiţi vă rog articolul ăsta „Cele două împărăţii” şi „Despre etica naţionalismului”. Ei, v-am spus câte ceva aşa… MIORIŢA

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânţi.” Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca (Basarabia) „Mioriţa o zicem oricând, la moarte, la nuntă. Deşi e vorba de moarte, ea ne aduce linişte, pacea sfântă.” Savu Constantin 69 ani în 1944 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Mioriţa o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe pământ.” Roşca Matache 72 ani în 1935 –Cornova-Ungheni (Basarabia)

346

vezi imagini frumoase şi te linişteşti. spun şi Mioriţa. ştia că se duce cu nuntă şi cu toate ale lui. Ce e Mioriţa? E un cântec mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a înţeles că trebuie să stea gata de moarte.„Mioriţa mă însoţeşte peste tot.” Golea Petre 79 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mioriţa e un mijloc de linişte şi de înălţare. se cântă Mioriţa din bucium.” Tătăranu Sultana 85 ani în 1978 –Gemenea-Dâmboviţa „Dacă mortul n-are pe nimeni. Ascultăm izvoarele şi ele ne învaţă că şi noi trebuie să cântăm. Dorul este izvorul de viaţă. munţii.” Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele-Braşov „Când cântă omul. seninătatea ciobanului ne este un exemplu. Seara. ciobanul a înviat.” Ciută Petre 60 ani în 1943 –Stăneşti-Gorj 347 . după ce spun rugăciunea. şi să-l jelească. ca să audă izvoarele. De dor. se bucură toată firea.” Gagiu Florea 60 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Ciobanul a fost liniştit. ca şi cum ar fi trăit.” Răileanu Dochia 18 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „M-am alinat cu cântecul.” Bâncă Elisabeta 45 ani în 1939 –Topolog-Tulcea „Privim în zare dimineaţa şi ne rugăm.

Ea răspunde la cea mai mare întrebare: Ce este viaţa şi moartea.” Stângă Petre 75 ani în 1959 –Dobroteşti-Teleorman „Noi cu toţii am fost cândva împreună şi de acolo vine cântecul. dar numai la sărbătorile de iarnă.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana-Vaslui „Cu sfinţenie cântăm colindul Mioriţa. o vatră veche a neamului nostru. Mioriţa ne-a călăuzit prin puterea sufletească a păstorilor. care ne-au despărţit. Dar dacă au trecut mulţi ani. Trebuie transmisă exact. de vină nu e Njala arudă*.„Mioriţa este muma poporului român. ca un testament.” Neacşu Gheorghe 89 ani în 1957 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Faptele s-au petrecut cândva.” Tipuriţă Valer 85 ani în 1980 –Vale-Sibiu 348 .” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Mioriţa e cântecul neamului. Ea vine de departe şi a mers împreună cu noi în toate veacurile.” Tola Victoria 38 ani în 1940 –Gopeşi -Macedonia *Mioara plăviţă -în dialectul aromân. „Mioriţa e ca o istorie primită cu gură de moarte.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa -Epir „Mioriţa e tot o vatră.

Cunosc şi Mioriţa auzită de la ciobani. care de multe ori îmi inundă grădina de zarzavat.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Le cânt oilor la culcare.” Costache Radu 71 ani în 1954 –Periş-Ilfov „Mă războiesc cu Dunărea. vin grămadă sar pe mine. la şezători.” Rusu Gheorghe 54 ani în 1938 –Cubolta –Basarabia „Nu pot trăi fără oi. am colindat păşunile căutând oile şi cântând Ciobanul care şi-a pierdut oile până m-am liniştit.„Cânt Mioriţa şi Ciobăneasca una după alta. Se cântă la orice sărbătoare. altfel nu au înţeles. Cânta de răsuna satul. ele stau ca o oştire şi mă ascultă . e formată din două cântece legate între ele. Era baci la stâna de obşte. Cântecul îmi e nelipsit.” Răzneanu Toma 74 ani în 1938 –Dişcova-Orhei (Basarabia) „Am păscut oile de mic. la porneală.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) 349 . la zile mari. ele se leagă. dar înving. Am învăţat Mioriţa de la Ştefan Vodă. la sculare. când le cânt.” Cociog Ion 55 ani în 1939 –Ostrov -Tulcea „Ciobăneasca se cântă la orice sărbătoare. cioban venit în sat din Moldova.” „Am umblat prin sat. O cânt şi la nuntă. Tot el buciuma la Sfântul Gheorghe în patru zări.

„Fă-mi o Mioriţă…” „Eram atât de pătrunşi de puterea datinei încât păstorul se supunea necondiţionat legii strămoşeşti şi primea pedeapsa – uneori chiar moartea – cu seninătate pentru ca păcatul să nu se perpetueze şi onoarea obştii să rămână neştirbită. Nu poate un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire. pe jos prin munţi. jocurile lor. Unul din păstorii străbunicului a fost pustnic pe Rarău.” Pană Ion 73 ani în 1948 –Nehoiu-Buzău 350 .” Untu Petrea 70 ani în 1935 –Bârnova-Iaşi „Noi păstorii ne facem la răscrucile drumurilor fântâni de pomană. Postesc miercurea şi vinerea. la mânăstire.” „Am căutat să fiu cinstit şi curat ca o lumânare. chimir de aramă şi cuşmă ţuguiată. Înainte de Înălţare mergeam cu fraţii. Cânt Ciobăneasca din gură şi din fluierul meu. Înainte aveau hora lor. Eu nu ştiu carte. sâmbăta dau pomană frupt. cojoc.” Cârşmari Ion 75 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Mulţi din sihaştrii noştri au fost păstori. tărchilă.” Costicea Petre 81 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Sunt baci la stâni. pentru sănătatea oilor.” Brădean Atanasie 59 ani în 1938 –Cisnădia-Arad „Am păstrat liniştea sufletului ca o sfinţenie. cu breasla lor. Purtau cârlig. ceata lor. Ciobanii. ca să ne primenim sufletul înainte de a începe munca. cu vecinii. dar am învăţat să citesc semnele pământului şi ale cerului. ca să bea toţi trecătorii.” Bahrin Teofan 62 ani în 1929 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Strămoşii noştri au fost ciobani şi au venit din Ardeal.

Mulţumim lui Dumnezeu şi de bine şi de rău. Am fost tare. călcată în picioare. învinge cel puternic cu sufletul. mă ocroteşte. privind-o te faci om bun.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Am plecat de mic din Munţii Făgăraşului cu oile.” Diamandi Stere 79 ani în 1978 –Aminciu -Epir „Oaia te hrăneşte. culorile vieţii.” Panait Varvara 52 ani în 1942 –Brădeşti-Dolj „Săracii oameni. totul e nimica faţă de veşnicia vieţii. Merg cu oile tot înainte. Avem zile bune şi rele. moartea e o lege. mor. am scăpat. răspândeşte de sub piatră. de-o fi să mor. jumătate din ele s-au înecat. Când am trecut Dunărea pe gheaţă.„Mama mă învăţa să fiu bun ca vioreaua – care. mirosul ei. în alb şi negru.” Brumă Nicolae 82 ani în 1939 –Chilia Veche –Tulcea 351 . Lupta binelui cu răul e viaţa pământească.” Vidraşcu Petre 58 ani în 1943 –Doroţcaia (Basarabia) „Viaţa e o luptă.” Gagiu Nicolae 72 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Cerul e cu mine.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Umblu îmbrăcat în costum naţional. Dacă poţi. Eu şi cu un băiat care mergea în frunte. de care nu poţi fugi când îţi vine ceasul. viaţa e o luptă. să faci numai bine.

ci tot viaţă.” Gorea Niculai 72 ani în 1943 –Balta –Bucovina de Nord „Vii la nunta mea?”(înmormântare). Numai limba şi datinile rămân să vorbească despre trecerea noastră pe pământ. Ea n-are sfârşit. Haţeg.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana –Vaslui „Umblu cu oile prin Hunedoara. noi nu ne vom mai întâlni. Nu este moarte. un nou început. Moartea e o prefacere şi n-are ce-mi face. Cârligei (Dolj).” Axinte Ion 79 ani în 1951 –Brazii –Ialomiţa „Când voi ieşi din vremea curgătoare. Ciobanu Leanca 90 ani în 1950 –Periş -Ilfov „Nouă păstorilor ne place viaţa.” Cutină Dumitru 77 ani în 1975 –Pleasa (Albania) „Timpul pentru cei vii e curgător.” Cozma Ion 79 ani în 1970 –Stâna de Vale –Bihor „Mioara e ca şi păstorul: vrea să fie îngropată la stână. iar pentru morţi e încremenit. Lângă stână şi casă avem mormântul străbunilor. dar în alt fel. numai munţii stau pe loc. pe la cătune cu stâni. la Pui. care fuge. ca să intru în cea încremenită dincolo. Moartea e o prefacere. dar vorbele noastre se vor întâlni.„Noi suntem trecători ca iarba câmpului. cu gospodării răsfirate pe Muncel.” Popa Teodor 79 ani în 1935 –Măgurele-Ungheni (Basarabia) 352 .

În 1926 am cerut să ne aducem morţii în sat.” Roznovan Voica 76 ani în 1958 –Răstoaca -Vrancea „Noi suntem oameni însemnaţi de Dumnezeu ca să fim păstori. Morţii îi duceam tot la Văleni.” Nae Ion 88 ani –1965 Periş -Ilfov „N-avem coşciuge.odată . împodobite cu brad. Crucea şi-o făceau unii din coarne de capră încrucişate. ardea o candelă în scorbură. Am luat parte la mutarea vetrei satului de către autorităţi. din Văleni în Buriaş. pentru că arsese . La locul numit Şapte Fraţi unde erau şapte tufani îngemănaţi. fixate cu cuie de lemn.„Păstorii lăsau pomana pentru ciobanii morţi pe drum. aşa cum e dat femeii.o oaie bolnavă. din cauza inundaţiilor provocate de Ialomiţa.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Ştiu istoria satului. S-au adus osemintele în zece care.” „Tatăl meu n-a putut muri până nu s-a iertat cu turma.” Şapteboi Spiridon 69 ani în 1936 –Cornova-Ungheni (Basarabia) 353 . sub un tufan rămuros. Am bătut parul şi am spus: acuma suntem în satul nostru!” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Aşa a fost din bătrâni…” Veţian Maria 62 ani în 1988 –Şerbeni -Mureş „Merg pe drum torcând.

„Am păscut oi toată viaţa. ciobanii înfrăţiţi se legau prin jurământ în faţa bătrânilor. cu atât se ţine mai bine. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul. care ne-a unit pe toţi: aceeaşi construcţie. ar fi numai oase de-ale noastre. de aceea ne-am putut păstra obiceiurile. În trecut. Port costum naţional. Stâna a fost nelipsită pe imaşul satului.” Cârşmari Constantin 60 ani în 1980 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Păstor înseamnă omul înălţimilor. De-am face pământul străveziu. Nu mă simt bine în straie domneşti. veniţi din Moldova. Ne-am înfrăţit cu alţi păstori. omul care se mişcă spre deal şi munte. Românu-i ca părul.” Dima Tudorache 75 ani în 1958 Pleasa (Albania) „Stâna e un lăcaş naţional. aceleaşi unelte. şapte rădăcini îl ţin. cu cât vrei să-l scoţi. Nu pot trăi fără oi.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa –Epir 354 .” Trăznea Gheorghe 79 ani în 1958 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de păstori venit din Munţii Apuseni.” Curmei Teodor 87 ani în 1969 –Hârtop-Orhei (Basarabia) „Românul e născut să fie stăpân liber.” Geavela Sotir 75 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Păstorii sunt mişcători. dar legaţi de rădăcină.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) „Baza păstoritului nostru era ceata de păstori. devenind fraţi. Nu e un adevărat păstor cel ce n-a mers şi n-a suferit pe drumurile păstoreşti.

Deşteaptă-te române’ şi . Chilia.” Niţu Nicolae 84 ani în 1955 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Umblu cu plete. Eu am trăit pentru suflet.’ Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal. nu pentru bani. La stâni cântam . unul de colo. la Reni. Aici erau mai mulţi de-ai noştri. dând ocol pământului.Cântecul lui Avram Iancu.” Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 –Casimcea-Tulcea (originar din Topârcea –Sibiu) „Am trăit alături de bulgari. cu straie ca din vechie. Cetatea Albă. Am rămas în Dobrogea.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Noi păstorii ştim toate tainele istoriei scrise pe pământul ţării. de sârbi.” Zisu Nicolae 56 ani în 1942 –Coceani –Macedonia „Privind noaptea la stele. Unul de colo. Am târlit de mic. zburam cu gândul. căci altfel ne ajungea blestemul strămoşesc.„Păstorul este peste tot acelaşi. cum înfigi un piron într-un pom verde.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia 355 . Am dus viaţă de sihastru. ne legam sufleteşte ca fraţii. ne-am înfrăţit cu ei.” Ghindaru Nicolae 83 ani în 1961-Ciolpani-Ilfov (originar din Muscel) „Iubesc poporul. În faţa durerilor celor mulţi. Am mers cu oile în sudul Basarabiei. Curgea negura printre pini şi îmi creştea inima ştiind că eu văd ceea ce alţii nu văd. dar ne-am păstrat limba şi obiceiurile. inima mea e ca a lui Iancu Jianu.

76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova „Mi-a plăcut mai mult în codru. Stau sub geana cerului şi simt cum se înalţă de la pământ viaţa.” Niţu Ilie 73 ani în 1953 –Periş –Ilfov „Când merg cătră câmpie. nu pot trăi fără iarbă şi fără cântecul privighetorii. care curge într-un anumit fel.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Semne îmi dă şi apa. care bate cu grai de om. de gândeşti că zice din frunză.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava 356 . vite.„Omul e înfrumuseţat în muncă de copaci.” Tudor Gheorghe a Irinei –plugar şi păstor. flori.” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mergi pe câte o cărare şi numai ce auzi cum vâjie iarba.” Paşcă Maria 65 ani în 1946 –Crişcior –Hunedoara „…acolo unde erau câmpuri largi şi iarba mai bună. sus e cerul. aşa şuieră de subţire când stă să plouă. Clinchetul talăngilor şi dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu şi să-I mulţumesc că văd frumuseţea. şi vântul. după mălai.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Nunumai păsările au graiul lor. şi izvorul gurliţează (prevesteşte) după cum şi pomii puşpurează (freamătă). niciodată nu sunt singură.

Am învăţat de la ciobani să vorbesc în proverbe şi pilde. nu mai există. Nu mă culc decât când se culcă soarele. dar Mioriţa nu se mai naşte.” Tudose Ion 89 ani în 1946 –Bărăganu –Brăila „Asta are să rămână ca o poveste pentru urmaşi.„Te avem ca pe un munte.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „În fiecare an împletesc din spicele cele mai frumoase barba lui Dumnezeu. mari.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Ştiu să împletesc colaci cu viţa în şase ori în opt. rotunzi. iar pe vechile imaşuri se fac semănături. pe care o aduc la deschiderea stânii. Astăzi zboară sufletul în alte părţi. galbeni ca soarele de pe cer… îmi place să ţes în toate culorile fagului.” Panait Ion 78 ani în 1986 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de mocani.” Ichim Ion 55 ani în 1940 –Somova -Tulcea 357 . viaţa e alta. pământurile s-au încheiat. Oameni care să iasă în lume. cântând din fluier şi din gură sau povestind întâmplări de demult. să stea strânşi lângă focuri sub cerul liber. rumeni.

„Cântecul de dor şi jale” e cântat de român când e singur. nu e nici numai transfigurarea chipului ei. Nici cel ce merge să facă o nedreptate. Dorul e apropiat de tandreţe. frânată de meditaţie. îţi trebuie o anumită stare sufletească. Cântarea lui în cor e pentru spectacol. 358 . El nu e numai gândirea cu plăcere la fiinţa iubită. O armonie în sufletul tău. duioase şi lucide. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi de vrăşmăşie. fără echivalenţă în cultura altor popoare: colinda.DESPRE DOR ŞI CÂNTEC „Pentru a putea să cânţi. Dorul este un sentiment greu de definit. un sentiment indescriptibil. Ci în dor e prezentă într-un fel propriu şi în grad foarte intens o duioşie. dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. Cel ce merge să fure pe cineva. nu e numai simţirea unei necesităţi de a fi cu ea. dar depărtată. Dorul e mărturia comuniunii adânci. în care trăieşte poporul român. acela nu poate cânta. Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă. Dorul e duioşia distanţei. datorită distanţei şi trebuinţei de ea. în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite.” Corneliu Zelea Codreanu Părintele DUMITRU STĂNILOAE (1903-1993) Există trei elemente reprezentative pentru spiritualitatea românească. nu din pornirea spontană de a da glas dorului real. doina şi dorul.

o chestiune ritmic-estetică şi de distracţie. românul nu cântă solo. Când cântă în cor. 359 . Scara Sf. Românii cântă pe rând. în cor. cu toţi. Din lucrarea „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român” *Părintele DUMITRU STĂNILOAE este cel mai mare teolog ortodox român şi unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume. Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. Căci solo-ul lui e depersonalizat prin încadrarea precisă în ordinea armoniei. când cântă împreună. Ascetica şi mistica creştină teologia vieţii spirituale.Neamţul nu cântă când e singur. Umanul e mai mult decât armonia impersonală. cântarea e un lucru organizat. ci cântă cu toţii. Din scrierile sale: Din istoria isihasmului în ortodoxia română. A tradus Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (în 12 volume). Sau cântă pe rând pentru a se remarca fiecare. Teologia Dogmatică ortodoxă. un cor. Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. Rusul cântă şi singur. dar persoana este legată de celelalte persoane. ci sunt prea declamatorice ca să exprime acea nostalgie. sau solo. Românul e personal în cântecul dorului şi în cântecul executat în comun. El cântă solo. urmăreşte efectul armoniei şi al puterii care depăşeşte persoana. dar nu solo. adică acompaniat de cor. Ioan Scărarul ş. În cor. cu toţi. şi poate cu al popoarelor din Estul şi Sud-estul Europei. sau solo. Cântă împreună pentru bucuria de a fi împreună.a. Grigorie Palama. Grecul şi reprezentanţii popoarelor mediteraneene cântă când sunt singuri. sau pe rând. modulând fiecare într-un chip propriu o cântare comună. Viaţa şi învăţătura Sf. Pentru el. Dorul românesc stă în legătură cu personalismul comunitar al poporului nostru. Iisus Hristos sau restaurarea omului. dar într-un mod că se aude vocea fiecăruia fără să se piardă armonia. pentru acelaşi efect armonic estetic. cântă şi în cor. fără să se piardă într-o armonie impersonală. dar cântecele acestea n-au în ele nostalgia dureroasă a dorului. părtaşe la aceeaşi spiritualitate traco şi slavo-bizantină.

-turcii. Est. căci nici ei nu sunt indo-europeni. celtică. oricât de bine vândute sunt. ţiganii au luptat pentru România şi că sunt legaţi de pământul românesc în timp ce românii sunt migratori(?!). aceia sunt vânduţi cu trup şi suflet intereselor Ocultei. iar acum cu sprijinul Ocultei Masonice şi-au văzut visul împlinit).În l. dar nu mai puţin adevărată. în cărţi de istorie şi literatură.Această familie fino-ugrică nu face parte din familia indo-europenilor.La început au încercat cu sprijin catolic şi n-au reuşit. celţii(Kelts în l. Astăzi. engleză) sau keleti înseamnă răsăriteni. ci mai degrabă este înrudită cu grupul de familii hamito-semitice(din care fac parte şi ţiganii. Dovada că celţii sunt fino-ugrici şi nu indo-europeni. cât au fost susţinuţi politic şi economic de Anglia şi SUA şi chiar de Germania(deşi împotriva voii ei). maghiară înseamnă Răsărit. Se pare că celţii sunt din aceeaşi familie fino-ugrică cu hunii.Aproape toate popoarele eurpene vestice îşi revendică o origine celtică şi nu indo-europeană.Această idee este falsă. şi anume: -în ziua de azi când cineva este lăudat de către Oculta Masonică. Limbă. turcii.Iar dacă sunt şi români la conducere.Prin urmare. engleză. ci egipteni. -vedem că ungurii sunt susţinuţi puternic de Ocultă. „gipsy”=ţigan este o prescurtare de la „egiptian”=egiptean). -finlandezii sunt puternic susţinuţi politic şi economic de către Ocultă. celţilor de exemplu li se face reclamă că au fost civilizatorii vechii Europe şi că în afara lor nu era alt popor care să construiască o civilizaţie şi cultură demnă de luat în seamă. în realitate este rău(şi invers). tătarii. oricine obţine 360 .Doar cu telefoanele Nokia nu s-ar putea descurca. pentru meditaţie.Asta pentru că sunt parazitate şi conduse de indivizi de alte etnii şi de alte origini decât cea indo-europeană(ceea ce se întâmplă şi la noi unde de la 1714 suntem conduşi doar de străini de Neam.Şi trebuie de amintit o ipoteză de ultimă oră ce trebuie verificată. Altă dovadă este indirectă. poţi fi sigur că este înrudit şi ocrotit de aceasta şi că în realitate este exact invers.Concret. e chiar numele lor. peste tot au uşile deschise şi susţinere politică şi economică încât au ajuns până acolo că au început să afirme că ei.Vai de aceştia la Judecata din Urmă!). în CD-uri New Age cu muzică relaxantă. trădând interesele poporului simplu român. dacă despre cineva Oculta zice că este bun.Sau. popor venit din Răsărit. -ţiganii. din Asia. Credinţă şi Ţară.Deja controlează DacoRomânia(după 1000 de ani de lupte şi intrigi au reuşit să cucerească România fără să tragă un singur glonţ.”KELETI” în l. dar o vedeţi în mai toate filmele de la Holywood promovată. finlandezii.

finlandezii. nu în vremuri de pace ca acum. aici a fost Raiul. Van Helsing face distincţie între evreii kazari(adică cei ce stăpânesc Oculta Masonică) care sunt. catolic. (n. „Corb. la corb nu-şi scoate ochiul” zice o vorbă străveche dacoromână. spiritual şi sufletesc declanşând epidemii de boli cu viruşi rezistenţi la antibiotice.b. arabii sunt aşa bine văzuţi şi protejaţi şi pot face orice în lume nimeni nepedepsindu-i (decât formal. ci. are admitere fără examen în facultăţile de stat (!!). aerul. nu-i critică pentru toate ororile pe care le fac şi nu-i opreşte nimeni. sau protestant) în zilele noastre.SUA nu poate să-i prindă pe terorişti?NU VREA. cu bani.adeverinţă că este rrom(ţigan). atunci înţelegem de ce celţii. dar nu poţi face dreptate cuiva nedreptăţind pe alţii. Gândiţi-vă ce ar fi păţit poporul daco-român dacă ar fi aruncat câţiva români Turnurile World Trade Center. ne distrug neamul otrăvindu-i apa. nu al religiilor(ele sunt folosite doar pentru a manipula masele. -arabii. care folosesc astfel o religie …)ci al raselor. lumea este condusă de hamito-semitici. cel mai mult. de fapt huni trecuţi la mozaism(huni.Dacă e adevărat şi nu doar o altă mistificare a Ocultei Masonice. (sunt hamito-semitici) dar toată mass-media le face publicitate şi nu le zice nimic. iar prin spate.Iar aceştia îi urăsc de moarte pe indo-europeni(iar pe daco-români. suntem Părinţii Indo-europenilor şi ne invidiază pentru aceasta. hunii(ungurii). fizic. mistificându-i Istoria. adică adevăraţii Fii ai lui Avraam. deh. fie că e român sau altceva. în mucenicie. hepatită de tip B sau C. făcându-l să şi-o uite sau s-o urască. infectându-i cu HIV. preferă să ne distrugă! -într-una din cărţile sale.Hamito-semticii contra indoeuropenilor. turcii. Trăim un război. deşi ar putea!!).Nu sunt împotriva nici unei etnii.Ne-ar fi bombardat SUA până ce îi predam noi pe autorii morali. sărăcindu-l şi distrugându-l moral. suntem blânzi smeriţi. inteligenţi. etc. care am văzut deja. deşi pe faţă nu recunosc. 361 . cu promisiuni. dându-i alimente şi îmbrăcăminte ieftină dar nenaturală. nu într-adevăr).Şi pentru că nu pot fi ca noi.Vai de aceia însă. sau i-ar fi găsit cu sateliţii într-o zi. oricum erau de origine non-indoeuropeană) şi evreii normali. adică OCULTA MASONICĂ contra zalmoxienilor în antichitate şi contra creştinismului (ortodox. PENTRU CĂ OCULTA MASONICĂ NU-I DĂ VOIE SĂ-I PRINDĂ PE HAMITO-SEMIŢII PE CARE EA ÎI PROTEJEAZĂ.Căci atunci va fi Biserica Creştină una. chiar de s-ar fiascuns în peşteri!!!Aşa este? Aşadar. vin cu zâmbete.) De ce pe noi ne urăsc cel mai mult?Pentru că noi suntem leagănul Omenirii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful