MIC ESEU ETIMOLOGIC Despre Istoria daco-românilor (cu scurte comentarii personale

)
ARHIVA GETO-DACICA

1

2

Capitolul I NUME DE ŢĂRI, POPOARE, POPULAŢII, TOPONIME-pag. 32 Capitolul II HIDRONIME-pag.69

Capitolul III NUME PROPRII-pag.74 Capitolul IV ALTE DENUMIRI, CUVINTE OBIŞNUITE, ETC. pag.110 Capitolul V CULEGERE DE TEXTE SCURTE, ARTICOLE, ETC.-pag.147 Capitolul VI DICŢIONARE-pag.232 Capitolul VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA-pag.289 Capitolul VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA pag.304 Capitolul IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI„ROŞU,GALBEN,ALBASTRU” pag.315 În loc de epilog-pag.317

3

Moto: LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ de Alecu Mateevici (preot ortodox şi poet din Basarabia) Limba noastră-i o comoară În adâncuri înfundată Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată. Limba noastră-i Foc ce arde Într-un neam, ce fără veste S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste. Limba noastră-i numai cântec Roi de fulgere, ce spintec Nouri negri, zări albastre. Limba noastră-i graiul pâinii Când de vânt se mişcă vara, În rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au Ţara. Limba noastră-i frunza verde Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plânge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cât îi de darnic Graiul Ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade, Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le’nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri. Limba noastră îi aleasă Să ridice Slava-n Ceruri Să ne spuie-n hram şi-acasă
4

Veşnicele Adevăruri. Limba noastră-i Limbă Sfântă, Limba vechilor cazanii, Care-o plâng şi care-o cântă Pe la vatra lor ţăranii. Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul Al uitării’n care geme. Strângeţi Piatra Lucitoare Ce din Soare se aprindeŞi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de Piatră Rară Pe Moşie revărsată.

5

Mihai Eminescu
Rugãciunea unui dac Pe cînd nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sîmburul luminii de viatã dãtãtor, Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeuna Cãci unul erau toate si totul era una, Pe cînd pãmîntul, cerul, vãzduhul, lumea toatã Erau din rîndul celor ce n-au fost niciodatã, Pe-atunci erai Tu singur, incît mã-ntreb în sine-mi Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi? El singur zeu stãtut-a 'nainte de-a fi zeii Si din noian de ape puteri a dat scînteii El zeilor dã suflet si lumii fericire El este-al omenimei izvor de mîntuire. Sus inimile voastre, cîntare aduceti-i ! El este moartea mortii si învierea vietii! Si el îmi dete ochii sã vãd lumina zilei Si inima-mi împlut-au cu farmecele milei, Din vuietul de vînturi auzit-am al lui mers Si-n glas purtat de ape simtii duiosu-i viers Si tot pe lîng-acestea cersesc înc-un adaos; Sã-ngãduie întrarea-mi în vesnicul repaos ! Sã blesteme pe-oricine de mîne-o avea milã, Sã binecuvînteze pe cel ce mã împilã, S-ãsculte orice gurã ce-ar vrea ca sã mã rîdã, Puteri sã puie-n bratul ce-ar sta sã mã ucidã, Si-acela dintre oameni devinã cel întîi Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o capãtîi. Gonit de toatã lumea prin anii mei sã trec, Pîn' ce-oi simti cã ochiu-mi de lacrime e sec, Cã-n orice om din lume un dusman mi se naste, C-ajung pe mine însumi a nu mã mai cunoaste Cã chinul si durerea simtirea-mi a-mpietrit-o -Cã pot sã-mi blestem mamã, pe care am iubit-o, Cînd ura cea mai crudã mi s-ar pãrea amor...

6

Poate-oi uita durerea-mi si voi putea sã mor. Strãin si fãr' de lege de voi muri, atunce Nevrednicu-mi cadavru în ulitã l-arunce, S-aceluiã, Parinte, sã-i dai coroana scumpã, Ce-o sã amute cîinii cã inima-mi s-o rumpã, Iar celui ce cu pietre mã vã izbi în fatã, îndura-te, stãpîne, si dã-i pe veci viatã ! Astfel numai, Pãrinte, eu pot sã-ti multumesc Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc. Sã cer a tale dãruri genunchi si frunte nu plec, Spre urã si blestemuri as vrea sã te înduplec, Sã simt cã de suflarea-ti suflarea mea se curmã Si-n stingerea eternã dispar fãrã de urmã !
(Poezii postume, 1876)

A Dacian's Prayer When death did not exist, nor yet eternity, Before the seed of life had first set living free, When yesterday was nothing, and time had not begun, And one included all things, and all was less than one, When sun and moon and sky, the stars, the spinning earth Were still part of the things that had not come to birth, And You quite lonely stood... I ask myself with awe, Who is this mighty God we bow ourselves before. Ere yet the Gods existed already He was God And out of endless water with fire the lightning shed; He gave the Gods their reason, and joy to earth did bring, He brought to man forgiveness, and set salvation's spring Lift up your hearts in worship, a song of praise enfreeing, He is the death of dying, the primal birth of being. To him I owe my eyes that I can see the dawn, To him I owe my heart wherein is pity born; Whene'er I hear the tempest, I hear him pass along Midst multitude of voices raised in a holy song; And yet of his great mercy I beg still one behest: 7

and learn at last to die. and leave no trace. in whose love I have grown. an outcast among men. your breath will mine efface. o God of mercy. While for the one who in my face does callous fling a clod In your eternal kingdom reserve a place. Until from persecution myself I do not know. Believe no matter whom who slanders my renown. Be curses on the fellow who would my praise acclaim. But blessings upon him who does my soul defame. Translated by Corneliu M. 1 sept.That I at last be taken to his eternal rest. Dishonoured let me perish. My body less than worthy to block the gutter then. gracious Father. And into endless nothing I go. Thus only. Popescu) (Homepage)|(titles) BALADA ÎNŢELEPTULUI ZALMOXE 8 . let me my whole life fly Until I feel from weeping my very eyes are dry. Let misery and horror my heart transform to stone. o God. But rather ask that you in hating compassion show. Hunted by humanity. That I may hate my mother. Till comes at last the evening. Let everyone detest me no matter where I go. Give power to the arm that lifts to strike me down. And may. Let him upon the earth above all others loom Who steals away the stone that lies upon my tomb. can I requitance give That you from your great bounty vouched me the joy to live. To gain eternal blessings my head I do not bow. And I forget my suffering. (1879. a crown of diamonds wear The one who gives my heart the hungry dogs to tear. Till hating and deceiving for me with love will vie.

Un vajnic călător Prin lumea-ntreagă. Întru aceasta.ŞI A REGINEI HESTIA VECHIUL TESTAMENT GETO-DACIC de Sebastian Vîrtosu -Tyraxes. (E drept că unii cred C-ar fi chiar Însuşi Dumnezeu-Zalmoxe 9 . Ce noi. (Ba unii spun ca să ne mustre). Pe loc. tot poporul Cu drag îl va iubi. Nu e Zalmoxes a toate CreatorulAl nostru Unic ZeuDeşi îi poartă acelaşi nume. Sosi la tine şi la noiBoierii tăi-să ne salute. Întemeietor. Măcar c-o ştim Din fragedă pruncie! El fi-va rege mai presus chiar decât mine Dar nu peste lumească împărăţie. acum. Un Înţelept. preamărite rege. Ce facem. îl alungăm Sau îl scurtăm de cap? -Ba nu cumva să faceţi asta De nu vreţi aspru să vă pedepsesc! Lăsaţi mâncarea şi-mbuibarea. uitat-am să o făptuim. El fi-va Sânt şi Rege Şi Zeu şi Mare Preot. eu îl poftesc! Şi să-l trataţi ca pe un rege Şi ca un mare Înţelept! Căci despre acesta Fost-am în vis înştiinţat Că va veni s-aducă Legea. deci.

A sosit ca într-un vis Amintindu-mi cu blândeţe Despre legile străbune. cucernice Zalmoxe Şi bine-ai venit la noi! Pâinea şi sarea sunt pe masă. Am plecat să aflu multe Despre lumea neştiută. Regi şi preoţi. Daci munteni şi costoboci. Iar apoi. geţi din vale. Pentru asta te-ai întors?Zise unul din Boieri. După cum bine-aţi aflat. S-a-ntâmplat ceva sublim! O Fecioară. Acelora ce vin cu gânduri bune. Copiii mângâiere Şi pace la hotare!Mă înclin Şi-ţi mulţumesc că m-ai primit! Bărbaţi prea nobili.cum ştii prea bine. căci Neamul nostru Geme de păcat. o Regină. pe negândite. alte Legi.Să ne-nveţi pe noi. Le oferim. Dreptatea să dezgroape.Om prea nobil. -Ah Zalmoxe. De puţin timp m-am întors De prin cele ţări străine Ca să vă fiu de folos. pe toţi 10 .) -Pofteşte. Să-nţeleg cum merge viaţa Precum stelele pe cer. De nimeni cunoscut. Domnia fie-ţi lungă. Şi să mă-ntorc de-ndat’ În Ţara mea.Venit aicea pe Pământ În chipul umilinţei. Să văd oameni noi şi sate. Prea-nţelepte rege. -Ziua Bună Tyraxes.dar.

e treaba mea. Dar dacă văd pe altul în necaz Şi nu mă scol.pleca-voi în Pământ Ca-ntr-un mormânt. Apoi. Fi-veţi invitaţii mei. Ci. vedea-veţi ce veţi face mai departe. să vorbesc. Astfel le grăi Zalmoxe-cel cu mare nume-. ura. Căci nu vine de la mine! Veniţi mâine la banchet. o aţi lepădat. Ci şi multe-nvăţături curate Pentr-un suflet luminos. Cât despre mine. ajuns-aţi Fii întunecaţi. prea nobili şi viteji bărbaţi De ce nu le mai respectaţi? Poporul simplu. Nepăsarea şi uitarea Şi-ascultaţi ce am a spune. Ţara. dezbinarea. Prealuminaţi. Să cuget. 11 . Din Fii ai Soarelui. Cum credeţi că veţi mai scăpa De judecata dreaptă a celui Unic Zeu? Din Fii curaţi. Unde. preanobili şi viteji bărbaţi. cui vrea s-asculte! Lăsaţi pizma. mă fac părtaş Cu cel ce-l chinuieşte! Eu n-am venit să fac averi Prin lucruri sfinte şi poveşti. l-aţi uitat.Legile Blajine?Acestea le primirăm De la ai noştri mândri taţi Cu multă vreme-n urmă! -Atunci. să mă rog la cele sânte Ca Bunul Dumnezeu să-mi ierte îndrăzneala De-a vă-nvăţa pe voi.Cum dar Să nu vin să vă mustru şi să-ndrept Ce e stricat? Şi n-am venit din voia mea! Căci dacă eu suport o nedreptate Şi nu mă scol. nu doar vin va fi şi hrană Pentru trupul stricăcios.

al ei nume. Trupu-i feciorelnic Gingaş şi sfielnic Inima-i blajină De dreptate plină. Cu respect în toate Şi în curăţie. Cu cosiţe blonde Rupte ca din Soare. Fără şiretlicuri.Celor adunaţi. Gura-i delicată Buze precum fraga. Nespus de frumoasă. Hestia. 12 . Iar apoi. Plin de demnitate. dar. începu a zice acestea: -Acum multă vreme Şi ani nenumăraţi Trăit-a. Dar necruţătoare Şi neîndurătoare Cu păcatul lumii Şi cei ce-l iubesc.îndată ce mâncară şi băură ai săi oaspeţipână terminară. -ţinându-şi promisiunea. odată Peste ai săi daci O Regină mare. Sufletu-i curat Şi nevinovat. Tare ca o zână Însă mult mai blândă. Pielea-i străvezie Albă ca neaua. Cu ochi precum cerul Cel fără de nori. Ea. a doua zi. Regina noastră Ne-a lăsat prin veacuri Un model de viaţă.

O veşnică odihnă În Raiul ceresc. Toţi le împlineau! Şi Regina dragă. Astfel le grăia: -„Dragi copii ai mei . aste Legi Numite-au fost. De la mic la mare. Nevăzut de nimeni Decât numai de sânţi. Astfel. al lor suflet De-a pururi fi-va viu!” „De vrei să-ţi fie bine. 13 . Plin de bunătate Şi bunăvoinţă Ca într-o frăţie. O credinţă mare Şi Legi de cinstire De la Zeul nostru Singur Dumnezeu Creator a toate Câte le vedem. El îmi dete aceste Sânte-nvăţături. Zalmoxe Bunul. El. Legile Blajine. Primit-am spre păstrare Şi ca amintire. de oameni. De Lumină pline! Şi nu le călcau! Toţi.Fără răutate Ură şi hoţie. Legile Frumoase. Iar cei ce le respectă Şi-n inimă le scriu. Şi astfel. Ca Regină-a voastră De Zalmoxe-aleasă. cu bucurie. Cel „fără de Timp”.

Doar Dumnezeu! 5. de îl distrugi. Nepoţii tăi îl vor simţi! 3. 14 . Ţi-e Soră dar şi Frate. Nu-i al tău. şi nu-l poţi face Cum era. precum COPACUL. Căci atunci. DALB MOŞ Atoatefăcătorul. Şi nevăzut de nimeni dintre vii. tu. De la el să-ţi ceri iertare. Cel mai bine ar fi.Acestea să le faci!”.Pe PĂMÂNT. Căci şi alte vietăţi Se foloseau de el. de vei săpa Tunel sau mină. Căci MUNTELE. Răul ce i-l faci acum. Îmi spuse apoi Regina Cu multă-ncredinţare. Lui să te închini! Şi să-l iubeşti ca pe un Tată. Tu degrab’ să-ţi ceri iertare. el se sufocă. Că nu o poţi reface. Lui să-i jertfeşti-de bunăvoie-ce ai mai bun! B)2. Întâi şi-ntâi să-ţi ceri iertare Şi-apoi porneşte de forează. A)1.Un COPAC de vei tăia. de faci o casă Sau un drum din pietre grele.În MUNTE. N-o blestema Şi n-o strica.”Să crezi într-unul DUMNEZEU. 4. Mai apoi de la PĂDURE. nu contează. ca hrană Sau ca adăpost.NATURA dimprejur.

un singur fir de păr nu poţi crea. animale. 15 . aşa ceva nu prea se iartă. pentru plăcere. case mici. e păcat. pietruite. căci peşti şi alte vietăţi Cu toţii vor dispare. te va respecta la rândul lui! 6. Şi mai ales ca s-o păstrăm intactă. Doar Dumnezeu! 7. Ci.Dar şi aici să ai de grijă Să nu ucizi mamă cu pui. Căci el. Se supără Zalmoxe-Domnul. Nici pentru banii de pe blănuri. Neclădind case uriaşe Şi nici drumuri late. Să-ţi ceri iertare. el poate să respire Şi astfel.O APĂ sau un LAC de vrei să seci. coarne. Iar tu. Că nu-i ceva mai strigător la cer Decât ca cineva să lase pui fără de mamă! Ai grijă. Dar dacă totuşi vrei s-o faci. Doar Dumnezeu! 8. Căci tu de faci aceasta. a sa menire are Pe care tu n-o înţelegi. uşoare Şi drumuri pe pământ. Să-ţi ceri iertare. 9.Natura.Un FIR de IARBĂ să nu rupi. Tot ce ea ne dăruieşte Să luăm cu-nţelepciune. Căci nu pentru aceasta El ni le-a creat.Să laşi PĂMÂNTUL Liber să respire. Să nu distrugi ce nu-nţelegi sau nu iubeşti! Că nu le poţi reface cum au fost. fost-a nouă dăruită S-o stăpânim-e drept-dar cu blândeţe.Să nu vânezi. Făcând aşa.

asupra noastră. acela-i OM de OMENIE Ce nu ucide alt semen de-al său Cu vorba sau cu fapta.Acela-i OM de OMENIE Ce pe străin hrăneşte. 13. se răsfrânge Mai apoi. Însuşi Domnul Dumnezeu. Nu-l fură. nu-l înşală. fără de el. Ce-nseamnă. îmbracă Şi-n casa sa-l primeşte. nu ucide prunci În pântec. asta te întrebi? 11. Ci lucrează cu folos Chiar la munca cea de jos. Ce nu ajunge stăpânit 16 . Să fim deci mulţumitori Şi cu foarte mult bun simţ! C)10. Nici un sânt din lumea-ntreagă Nu e sânt. Însutit lui îi va da! 14. 12. fără cântec Şi fără să-i iubească.Celui OM de OMENIE Nu-i place în trândăvie.Să fii OM de OMENIE. Ce stă pe munţi de aur Şi nu-i cuprins de lăcomie.Ei bine. Şi dacă nu-i plătit cinstit La cât ar merita. Iată. nici nu-i lasă Goi în stradă. Nu minte. cel mai mare ţel.Acela-i OM de OMENIE.Cu blândeţe şi sfială Căci suntem administratori Şi nu stăpânii ei pe viaţă! Tot ce facem. ce vede totul.

o respectă ca pe mamă. Şi din OM de OMENIE Ajungi mort în plină viaţă. Nu o bate. Ci. 17.OMULUI de OMENIE Nu-i lipseşte bunul simţ. Mărunţişuri şi nimicuri.OMULUI de OMENIE Îi place simplu şi curat să fie Dar şi înţelepciunea. Liniştit traiul să-şi ducă. Îi educă şi-i iubeşte! Iar femeia ce-i soţie Al familiei este înger. Pe copii îi ocroteşte. 15.De viaţa pământească. N-are oameni în sclavie. tinde neoprit Spre viaţa cea cerească. Nici nu-i răpeşte fără voia lor. putere. Nu înjură sau blesteamă Pe bărbat sau pe copii! Iară cea nemăritată 17 . Nimenea să nu-l conducă Decât numai Bunul Simţ şi Bunul Dumnezeu Zalmoxe Unul. Ce te fac pe nesimţite Plin de ură şi de fiere. Ţine casa-n curăţie Vrednică-n jertfelnicie. n-o înşală. bani. Îşi iubeşte mult soţia. El iubeşte libertatea. Mai mult chiar decât însăşi viaţa. 16. Precum slavă.OMUL ce-i de OMENIE. Nu îi plac deşarte lucruri.

cămeşe. părinţi şi medici Nu le-mpingeţi niciodat’ Pe femei să facă asta.Stă cuminte şi aşteaptă Pe al ei bărbat menit! Nu cumva să se gândească Cum să-ncerce să răpească Pe-al soţiei soţ iubit! Şi nici una nici cealaltă Să nu facă-n veci avort! Nu-i nimic mai rău în lume. Ca un astfel de păcat. Cel ce luptă pân’ la moarte Pentru ADEVĂR.Şi de-i vrednic. 18. Brâie. fotă sau catrinţă Şi-n picioare opincuţe. cozi-împletite Sau pe cap acoperite-. Nu prin naştere! Iar femeile. DREPTATE. Dar dacă cineva. Însă astă vrednicie Numai astfel se câştigă. veţi fi părtaşi! Toţi bărbaţii bărbi să poarte. să-l poată cumpăra Fiind nepreţuit. curăţie Şi prin multă vitejie. Cel ce are Demnitate. Cum simţi-se-vor mai bineIe.Acela-i OM de OMENIE. îi cere ajutorul. El grabnic vine şi-şi aduce obolul Fără s-aştepte vreo răsplată. Iar voi soţi. Brăcinari. Este cel ce lumea-ntreagă Nu are bani. Cu înţelepciune. 18 . Căci atunci. O căciulă capul să-i acopere. opinci.

Acela-i OM de OMENIE Ce crede tare-n DUMNEZEU. Ce-ţi exaltă doar ego-ul. Se vădeşte-n chip curios. să clădeşti naţii Şi indivizi cu suflete curate! Iar această bătălie. 19 . nu se trufeşte. Căruia-i pasă de NATURĂ Şi de semenul său. Nu un nume într-o carte. Cel mai greu. 21. Nu te-ntrista Că nu-ţi găsi-va nimeni Locul în Istorie Ca popor sau ca persoană. Ci.OMUL cel de OMENIE Nu se laudă. Să laşi urme ce zidesc în veşnicie. (Fără a avea nimic spectaculos în sine.19. credinţa schimbă. nu e Să clădeşti civilizaţii.Să nu-i bagi în seamă! Ei îşi zic civilizaţi. Dar distrug totul în jur Prin mândrie şi prin teamă.Dar când străini de neam şi limbă. smerit îşi duce lucrul Chiar de nimeni nu-l cinsteşte. Arătându-te pe tine mare. Istoria o măsluiesc Şi pe noi ne cuceresc Cu viclenie. Vin peste noi. Pe care Istoria să-l scrie). Abia după ani o mie. 20. Ci. Dară gol pe dinăuntru. Că vor zice numai rele Despre tine. de devenim Străini în propria noastră Ţară.

să-i aminteşti În a ta inimă şi să le mulţumeşti. pân’ce căzură în păcat. azi. De vrei să fii un OM de OMENIE! D)22.Atunci. de vrei să-ţi fie bine Pe Pământ. Sunt chinuiţi şi umiliţi. Făr’de ei. N-ai vorbi această limbă Nici Credinţa n-ai cinsti. El porneşte să-i răzbune Fără-o clipă de zăbavă. Acolo unde Moş Adam şi Moaşa Eva Ieşit-au din Lumină. Astfel. cade-se. Şi pe cei ce simt la fel! Căci de-ar fi doar pentru sine Ar şedea frumos deoparte. Dar când vede că cei mulţi ai săi. LIMBA şi CREDINŢA. aşa vom şi primi! Căci Ea a fost a Raiului Grădină. 20 . acela-i OM de OMENIE Ce se scoală cu tărie Şi cu mare vitejie. Raiul.La fel. Ei jertfiră ce-i mai bun. Nu s-o distrugem sau batjocori. E Grădina ce-a fost dată nouă-n grijă De Zalmoxe-Dumnezeu. Ca tu. să fii ce eşti. s-o apărăm şi s-o păstrăm intactă. Apărând ce-i SÂNT şi DREPT: NEAMUL. De-aici porniră toţi urmaşii lor. să-i respecţi. Şi atuncea. Cu cei răi părtaş va fi! Pe strămoşi să-i ai la suflet. Nu fi nepăsător. Nu ca s-o umplem de gunoaie sau alte porcării. Iar dacă stă doar ş-o privi. în toată lumea Precum Dalb Moş a poruncit. Aşa cum o vom ţine. e Pământul.ŢARA. n-ai fi aici. pe-ai tăi Părinţi Să-i ai la suflet. fi-vom noi nepăsători.

Stricând Moşia ce-am primit de la străbuni? Să nu dea Domnul ca să facem asta. ca dintr-un falnic brav popor. pân’la noi! Şi-apoi. Şi ca noi să fim sfârşitul A tot ce clădiră ei? Putea-vom oare să trăim Cu-o aşa-ncărcată conştiinţă?” „Iară tu Zalmoxis. Să ieşim noi. la Judecata cea din Urmă Ne-or întreba. vai. Urmează-mi mie Şi fii conducător Acestui brav poporŞi Mare Preot! Învăţându-i cu tărie Să te-asculte. Ce porţi un mare Nume Al celui Singur Zeu Atoatefăcător. Nu-i lăsa! Iar la vremea potrivită. Atunci fi-va nemurirea noast’ În veci deplină! Iar Acesta se va naşte. cum am putut să facem asta? Cum am putut. Căci. În a anului Mai lungă noapte. nişte bicisnici. 21 . Dintr-o preasântă Fecioară. Preoţi mulţi tu vei aveaCe stau departe de femei Şi carne nu mănâncăSă te ajute. atuncea. ne-am găsit năpasta! Vom anula într-o clipită. Domnul mare Dumnezeu Va jertfi pe Fiul Său Să ne scoată din păcat. Tot ce-au jertfit strămoşii toţi De la Crearea Lumii.

Sănătos la trup şi minte.De va fi bun. blând şi smerit. Acela este. Să-l ţineţi pururea aprins! Şi nimeni. Moşul nost’. ca să ştii. decât numai fecioare Să-l aibă în grijă! Acestea să-mi înveţi poporul Şi-altfel.De aceea. Al Evei fiu ş-al lui Adam Şi frate cu Abel şi cu Cain-. că va jertfi Pe Fiul Său! Mai mult. Aşa să faceţi. Frumos la înfăţişare. priveşte Rodul lor. nu am a-ţi spune. De vrei să-ţi fie bine! 22 . nu.-pe nume SET În limba evreiască Şi HET sau GET pre limba noastră. Focul Iubirii Şi al Credinţei Drepte. ai mare grijă Să nu fii înşelat! Căci fi-vor mulţi înşelători Zicând că ei sunt „Fiul cel mult aşteptat”. iar de e rău Să fugi departe! Şi mai ales. doar. Pentru voi să se jertfească. Să jertfiţi lui Dumnezeu. drept mulţumire Lui Zalmoxe. Înţelept. Iar el trebuie ca să fie Cel mai bun dintre războinici. Ne spuse acestea să le ştim. Tu. Pe întîiul fiu al vostru. Cel mai bun în comportare. Şi în acele tulburi vremi. tot la patru ani odată. Care vrea de bună voie. Atuncea. Cel mai tânăr dintre toţi.

De vei face acestea. să-mi faceţi O casă sub pământ. Pietre. Strămoşii tăi. Nouă te vei-adăuga. Puternica Regină. şi fi-vei apoi Şi tu. nepriceputul. Şi nu în suluri. Ci. Cât am putut. bărbaţi hetiţi destoinici. Spre-a cugeta la cele sânte. ziduri sau coline. le-am zis. În inimi fie scrise Îndemnurile divine. Să îmi fiţi mie următori! 23 . doar viaţa ta. Iar eu. Ca şi voi. apoi. la rândul tău. le fie pildă. acum. celor ce vin Îndată după tine”! Aceste vorbe-mi spuse. iată. Strămoş.Să nu laşi scris nimic în urmă. Vă rog.

PENTRU A UŞURA MUNCA DE TRADUCERE ŞI DE STABILIRE A ETIMOLOGIEI SAU ÎNRUDIRE A CUVINTELOR DIN DIFERITE LIMBI PRECUM CHIAR A LIMBILOR ÎNSELE (atât cât se poate) 1. sau VIU l.ca l. ZEUS în l. „V” -ul se citeşte „F”) 4. 2. română sau „rumân”-l.etc.în loc de Iacob-Iacov. „Z” în „DZ” şi invers (ca în BUNĂ DZÎUA care de fapt. în loc de AbraamAvraam.se citeşte „Panamarenco”. „bOn giorno”=bUnă ziua. Probabil unele triburi de geţi şi daci pronunţau „Z”. TROIAN=TRAIAN sau ca în l. „U” . ZALMOXE-SALMOSE). română şi BIO-BIU l. „V” în „B” (ca în l. latinii. „U” în „O” (în l. germană.Litera şi sunetul „U” se poate transforma în „V”(l. 12. traco-geto-daco-greacăDEUS în l. tradus înseamnă BUN E ZEUL). „OY” sau „OU”(în l. „O” în „A”(de ex. spaniolă-„vamos”=să mergem-se citeşte „bamos” sau în l. veche română şi „român”-l. se zice Vavilon. greacă) şi invers. „R” în „L” şi invers (slavii. „Z” în „D” şi invers (v.română=DIUA-DIVA-DEVA l. 10. ca în DOCHIA=DACHIA-DACIA. 9. ţărănească română veche când se zicea BUNĂ DZÎUA) 13. în l. tracii. 5.daco-getă străveche. folosesc des litera şi sunetul „L” . geţii. în loc de Babilon. galii. 6. „V” în „F” şi invers (ca în l..italiană.dacii.iar în daco-română „DZ”. etc. 24 .) şi invers.uneori. „Δ .TABEL DE TRANSFORMARE A LITERELOR (ŞI SUNETELOR) ÎN CADRUL CUVINTELOR SILABICE COMPUSE. 8. altele „D”. „Z” în „S” şi invers (v. cam ca salutul creştinilor ortodocşi care zic DOAMNE AJUTĂ. parţial ilirii folosesc mai des litera şi sunetul „R”). l. „O” în „U” şi invers. latină foloseşte curent această interşanjabilitate). franceză „OU”= „U”) şi invers. de ex.) şi invers. „E”(?) şi invers. 7. latină sau ZIUA l. română nouă.greacă „Y” sau „OY”= „U”.se zice „samaliot”. vocala „O” se pronunţă. „A” ca în „somoliot”=avion. „Y” în „I” . „U” în „Y”. „V” în „U” (schimbările se pot face în ambele sensuri) 3. „” . slavonă.sau „Ponomorenco”-nume propriu. 11. rusă.

se citeşte PECI sau DACŞA se citeşte DACIA-DAKIA) 30. 19. „CI” şi invers (v.) 26. 30) 32.) 16. greacă şi latină). „G” în „C” sau „K” şi invers (CIOBAN-G(H)IOBANGIOVAN) 21. „X” în „CE”. română=DU l. „H” în „Ş” şi invers (v. explicaţiile de la nr.14. ZALMOCSESALMOSE. slavonă JENA=soţie. „G” în „J” şi invers (v. „F” în „H” şi invers (de ex. MOŢ din ţara Moţilor) 31. ca în GARD-YARD (l. „E” în „A” şi invers (BEUTURĂ-BAUTURĂ-BĂUTURĂ) 27. engleză= curte. femeie. „E” în „Ă” şi invers (v. în Ungaria. germană) 29. 26) 28. „G”în „B” şi invers (de ex. 23. „X” în „CS” şi invers (PECS-loc.greacă şi latină.etc. „G” în „H”şi invers. de ex. 20. GENA-JENA trebuie să fi însemnat NĂSCĂTOARE.traco-dacă =GENES l. prin anagramare.IOVAN sau IOV). MOŞ. cetate sau oraş. nu mai departe EGO=EU. în România. 24. provine din A(G)HILE sau altfel pronunţat. explicaţiile de la nr. se zicea SĂ HIE).AGILE (agil. ulterior cu sensul de ÎNGRĂDITURĂ . se zice IŞ. „E” în „I”şi invers (BINE-BINI. în loc de SĂ FIE se zice SĂ HIE. 29 şi 30) 25 . veche românească îi zicea (G) HITĂ sau vestitul erou antic AHILE.23) 25. la care în l. care înseamnă tot ORAŞ. GENA-născătoare. „G” în „I” şi invers (AGHIASMĂ se mai spune în popor şi AIASMĂ sau CIOBAN – GIOBAN – GIOVAN . 18. 15. se zice la fel şi în greacă şi în latină). „Z” în „G” şi invers (ZENES l. deşi se scrie tot ICH. 17. „X” în „S” şi invers (MOACŞA-loc.slavonă. În l.în loc de BINE se zice GHINE sau GHINI) 22. „D” în „T” şi invers (TU l.în vorbirea veche românească. a dat în l. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu BUR-BAR. În Germania sunt zone în care în loc să se zică ICH (se pronunţă IH=Eu). la origine. un „G” ca un „H” fără a fi nici una nici alta. explicaţiile de la nr.fortificaţie. în loc de SĂ FIE. „Z” în „J” şi invers –JOC-ZOC-GIOC etc. la origine cu acelaşi înţeles în ambele limbi.veche.explicaţiile de la nr. ce iniţial însemna PUTERNIC pentru ca ulterior să primească sensul de BĂRBAT. îngrăditură). rapid. a dat GRAD. latină (vedem că sunt înrudite bine l. GENERATOARE. iute)ca în l. cel iute de picior. ulterior căpătând sensul de femeie sau soţie. EGO-EHO-EHUE(H)U=EU. „G” în „Y”şi invers. „F” în „Ş” şi invers (în unele părţi din Moldova. în l. „Ţ” şi invers (v. „X” în „T”. VITĂ.

29 şi 30) 34.germană =OPT) sau NOCTAM-l.) 35. explicaţiile la nr. 41.de ex. Ardeal. poloneză. Oltenia sunetele „T” şi „Ţ” sunt pronunţate „CI”. etc. „P” în „F” şi invers. „T” în „D” şi invers 38. „T” în „CI” şi invers (în Banat. „TH” în „F” şi invers. OPT l. latină sau NOAPTE cu NOCTAM. 36. TIMIŞOARA=CIMIŞOARA sau în loc de NU POŢI ori NU POT=NU POCI.38) 40.33. etc. „PH” în „F” şi invers. română cu OCTO l. germană şi NIHTA (noapte) l. greacă. „X” în „KE”. CANNABIS l. „C” în „P” şi invers (de ex. „KI” şi invers (v.) 39. „B” în „P” şi invers (BAN=domn cu PAN=domn în l. latină-CÂNEPĂ. etc. română.) 37. l. „C” în „H” şi invers (OCTO l. explicaţiile de la nr. 26 . latină cu NACHT(se citeşte Naht=Noapte)în l. „Ţ” în „CI” şi invers (v. 42. latină şi AHT l .

probabil.care la început erau foarte asemănătoare. „G”( „H”). asta pentru că aceste limbi erau încă foarte înrudite între ele.mai ales că nu aveau un vocabular mai mare de 1000-1500 de cuvinte.pronunţau „V”-ul la fel ca slavii şi latinii. fiecare din cei amintiţi mai sus se considera geto-dac.după cum spune Herodotîntr-un singur stat. bine conturate. trac. un celt şi un latin s-ar fi putut înţelege destul de bine chiar vorbind fiecare în limba lui. Unele. etc. „F”(şi invers). şi chiar dacă nu ar fi ştiut aceste diferenţe de sunete tot se puteau înţelege relativ uşor. din mândrie sau patriotism local. grec. în Tabel) şi el în „G”( „H”).devin cu adevărat diferite. Sigur. iar diferenţele erau mult mai mici decât asemănările.aceste limbi.putând învăţa şi pronunţa uşor sunete-le specifice altor triburi geto-dacice. un geto-dac. cele mai multe origini diferite de sunete provin din sânul triburilor dacice. sunetul „V” se poate transforma în „B”. dar şi sunetul „G” se poate transforma (pe lângă alte sunete. Nu erau diferenţe mari de limbă între dialectele triburilor dacice.aceste cuvinte noi create în decursul anilor nu mai aveau nici o legătură cu cuvintele altor limbi astfel că nu se mai puteau înţelege). „U”.precum şi desele trădări ce au condus la asasinarea lui Burebista 27 . şi dorea să-şi scoată în evidenţă diferenţele de pronunţie faţă de pronunţiile celorlalţi mai sus pomeniţi. aparent foarte diferite. La această diferenţiere puternică şi-a adus contribuţia şi crearea de cuvinte noi. păstrând doar urme din asemănarea de altădată. să fi avut unele asemănări de pronunţie a sunetelor. etc.T_A_B_E_L_ _F_O_N_E_T_I_C_ __ Să nu ne mire aparentele contradicţii cea apar în acest Tabel. de ex. un gal. Care să fie explicaţia? Empiric vorbind(pentru că nu sunt lingvist). un grec. Sunt aproape convins că un trac. În acea perioadă. În timp. altele ziceau „B” în loc de „V” sau „F” sau „G”( „H”).având acest gând al accentuării diferenţelor. Cum se explică? Nu pot sunete diferite să se transforme în sunete identice. Aşadar este posibil ca unele limbi.în cadrul fiecărei limbi. v. iar alte limbi foarte înrudite (precum dialectele triburilor geto-dacice)să fi avut chiar ceva diferenţe de pronunţie a sunetelor(asta ar putea explica greutatea de unificare a dacilor-şi a tracilor. doar o singură explicaţie poate fi dată şi anume aceea că limba română modernă este o limbă formată din suma dialectelor tuturor triburilor dacice plus influenţele limbilor populaţiilor migratoare.vocabularul crescând semnificativ(evident. Fără îndoială.distincte. puternic individualizate. limbile nu erau bine conturate şi distincte sau puternic diferenţiate şi individualizate (personalizate) ca în zilele noastre. Acest lucru face să avem origini diferite pentru acelaşi tip de sunet.

ci doar că aceste limbi ale migratorilor au influenţat sau au adăugat unele sunete şi pronunţii în limba română. fiind Fii ai Luminii.vânzându-şi poporul şi domnitorul.după cum spune Moise în Geneza-Sfânta Scriptură. Africa. Însă cele mai mari influenţe leau lăsat aceşti migratori nu în limba daco-românilor. europene.ai Soarelui). sau AGILE-erou legendar-care se pronunţă AHILE.fiu ce l-a înlocuit pe ABEL. America) sunt urmaşele directe ale limbii geto-dacilor(care se considerau Fiii lui HET.aşa a fost în Evul Mediu şi din păcate aşa este şi astăzi. măşti-mascaţi(cu chipuri hâde.doar că azi trădarea este mai rafinată.de ex. sălbăticia.aceste cazuri de trădare au fost foarte puţine.dar din păcate. formând ceea ce noi avem astăzi l.etc. aceste populaţii au influenţat la rândul lor anumite sunete. vocabularul acestor limbi ale migratorilor sosiţi în Dacia. ale unor limbi vorbite de populaţiile migratoare. geto-dacă trebuie să înlăturăm aceste straturi fonetice străine până ce rămâne sunetul original.Aşa a fost în antichitate. foarte puţine dealtfel. CELELALTE LIMBI (numite greşit indo-europene. după moartea lui Decebal. ele sunt de fapt.) Cert este că azi avem în limba română modernă. silabe sau pronunţii ale limbii geto-dace alterându-i pronunţia originală.urâte). ar fi fost de neînchipuit să făptuiască. română.fără a se mai supune unui rege unic-oricum. a asimilat numeroasele populaţii migratoare ce au poposit pe teritoriul ei. pentru a ajunge la puterea supremă în stat-şi din invidie pe familiile boiereşti ce erau deja la domnie-nu se sfiau să facă alianţe cu inamicii din acele timpuri.cel omorât de 28 . necrofagia(consumarea. latină cu EGO-EG(H)O-EHO l. greacă.poligamismul. De la GET se ajunge la ZET ca în GENES=naşte-l.chiar istoria medievală a românilor este marcată de lupta surdă pentru putere dintre domnitori şi unii boieri-am zice trădători-care. Asia. aceste diferenţieri de pronunţie din cadrul triburilor dacice îi făceau pe aceştia să se simtă diferiţi unii faţă de alţii şi să nu dorească să-şi piardă autonomia supunându-se unui rege sau conducător comun.iar între HET şi GET nu este nici o diferenţă.iar dacă totuşi o făceau-din motive de securitate-lesne puteau trăda pentru a ajunge în frunte sau măcar de a fi regi din nou peste tribul lor.sau la pierderea războiului cu legiunile lui Traian. nu depăşea 300-400 de cuvinte. topite.desfrânarea.politeismul.-vezi EGO-l. Noi credem că atunci când populaţia geto-dacă.apoi de la ZET la SET-fiul al 3-lea al lui ADAM. hoţia. astfel că limba română nu s-a format şi/sau mărit vocabularul prin împrumuturi străine. ci în unele obiceiuri barbare. în momentele în care puteau produce cel mai mare rău posibil-.a inimii unui mort bănuit a fi strigoi e ceva ce chiar la geto-dacii păgâni. toate sunetele diferite sau asemănătoare ale tuturor dialectelor triburilor geto-dacice şi unele sunete. dealtfel..etc. Dacă dorim să aflăm cum era l. ulterior au ajutat la formarea limbilor din Orientul Mijlociu. greacă şi latină şi ZENES=naşte-în l. Oricum. traco-dacică. lenea.

sunetul şi litera „”-de origine slavă.Geto-dacii.Acest sunet a înlocuit următoarele sunete din l. „GE” . „KI” .Limba Adamică sau Limba Proto-„indo-europeană”) 4.-ca urmaşă directă a limbii geto-dacilor-are o vechime de când e lumea creată. Prin urmare. „U” sau „E” (mai rar) slavă.„E” . Limbi „indo-europene”. nu aveau probleme în pronunţarea lui „R” la mijlocul cuvântului sau după o consoană(deşi .limba română. toate limbile de astăzi au mai păstrat vestigii lingvistice ale Limbii Primordiale.ca în Zalmoxe-Salmose. având cu siguranţă acelaşi strămoş comun lingvistic. „CE” . 5.grupuri de sunete.sunetul şi litera „Ă” -de origine celto. „A” . origine latino-slavă(aveau probleme în articularea sunetului „R” . „I” .dar numai slavo-galemană(halemană-alemană) la sfârşitul cuvântului(deşi nu poate fi neglijată nici posibilitatea să existe sunete comune în toate aceste limbi.la mijlocul cuvântului. „GHI” „R”. geto-dacă: 2. „CI” .sunetul şi litera „Δ -este de origine „Y” .altele decât limba Limba geto-dacă.după amestecarea limbilor. Cu siguranţă era şi limba lui NOE-căci în acea perioadă omenirea vorbea o SINGURĂ LIMBĂ-şi după POTOP era şi limba în care NOE se înţelegea cu cei trei fii ai săi. „A” .iar acest ESEU tocmai acest lucru vrea să-l dovedească ). sau 29 „KE” .dat fiind că sunt limbi „indoeuropene”. geto-dacă.de când ADAM şi EVA trăiau în RAI. HAM şi IAFET. SEM.Astfel. Litere.IAFET fiind considerat părintele arienilor sau „indoeuropenilor”.Această limbă a Fiilor lui HET-GET-SET a fost vorbită-până la amestecarea limbilor la Turnul BABEL-în toată lumea. „GI” -origine latino-slavă. de către toţi oamenii Ulterior. 1.sunete. „L” la mijlocul cuvântului.CAIN. „GHE” .limba ce o vorbeau Fiii lui SET-HET-GET era chiar limba în care vorbea SET cu tatăl său ADAM şi cu mama sa EVA. „E” 3. sau chiar „Ă”.

„Ş” . „OA” .de origine latină.) 6. spaniolă „J”= „H”) . „Z” „X” .l.Posibil. 11. „J” – probabil de origine slavă „GI” (de ex. „I” ( de ex.„Vamos”= Să mergem. „DZ . „KI” „O” . „T”.băutură din struguri). română veche. geto-dacă să se fi pronunţat la fel ca în l. „D” 10. spaniolă. un fel de „B” care sună foarte apropiat de „V” . „Ţ” sau „T” .„B” . română-Gioc. „V -de origine latino-slavă. în l. română modernă. 30 . VIN-băutură din struguri-în Moldova se zice JIN-se vede influenţa slavonă. „H” (de ex. „CE” .Iar „VIV”-latină cu „JIV”-slavonă asemănătoare.Jeu.de asemenea..BIO=greacă. „G(H)” .l.VIO=unele triburi dacice. „F” VIO-BIO-BIU(unde VIV=latină. „Ş”.VIU=română.după o consoană). „CS” . „D” 9.Ceea ce ar face să fie asemănător cu VIU din l. Joc.. franceză). „Bamos”.slavă (nu este exclus ca unele triburi dacice să le fi pronunţat la fel) 13. „S”. „CI” . „U” . „Ş” . „Ţ” . Justin-Iustin). „Ţ” . „V”(de ex. VIV-VIU.fără a fi nici „B” clar. „G(H)” .deoarece slavona schimbă „V”-ul de la început în „J” ca în. de ex. „CŞ” . „X”. „DZ” . BIU=geto-dacă. VIN-JIN.) 7.celtă. „G” latino-slav „H”. este posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat „L”-ul exact ca latinoslavii.. „Z” 8. „Z” .de origine „T”.de ex.. „KE” . „S”. „Z” „Z” .ca acest „B” din l. „CI” latină. nici „V” clar.l. „U” 12. „CE” . „O” „D” .

dar sunt şi cuvinte unde „H”-ul de la început dispare. „F”.slavă. În l.14.. română sunt cuvinte care încep cu „H” şi se pronunţă „H”-ul(de ex..probabil. „B”. BINE-BINI-GHINI.(de ex. „H” „H” deşi unele triburi dacice nu-l pronunţau. „I” după consoană-de „E” sau „I”.ne mai pronunţându-se. HAMAC).deşi în alte limbi se pronunţă. HAN. „U” 31 . etc.) 16. „U”-la începutul cuvântului „V”.(posibil ca unele triburi dacice să fi pronunţat la fel) de ex.ELICOPTER-HELICOPTER. ELENA-HELENA sau HOTELpopular OTEL. origine. 15.

limba veche română) (SĂ) FIE (literar)=HIE(la ţară. Iar marea pe care aceşti tirenieni o controlau o numeau Tireniană. de origine traco-getă). Scriptură. se mai spune chiar şi azi la ţară un „G” ca un „H”(care nu e nici G. limba veche română) BINE(literar)=(G)HINE(la ţară. Sf. fiii lui HET. GENEZA cap. v. 10. DONAŢIA sau DANIA lui DUMNEZEU _ 2. Din el au apărut Traco-geţii. A DONA sau DANIE SIDON=DARUL. POPOARE. ETRUSC=(H)ET-RUSC=GET-RUSC(Geţii din Munţii Poiana-Ruscă. tirenieni. De ex. pe Nistru azi) TIRAS=TRACI(notaţi că unul din urmaşii lui IAFET-fiu al lui NOE se numea TIRAS. Iar această origine nu putea fi decât traco-getică. TIRENIAN TIRA-GET(TIRAS-POL. 2) T(I)RAS TRASI TRAŞI(adică TRACI în pronunţie moldoveană) TIR (cetate hitită) SIDON. fără a articula clar G-ul sau H-ul (greu de explicat în cuvinte). POPULAŢII. limba veche română) Comentariu: Grecii antici îi numeau pe etrusci. TOPONIME 1. De ex. ZI-DON unde ZI=ZEU sau DUMNEZEU şi DON=A DA.În Sfânta Scriptură sunt numiţi. v.de aceea li se mai spune HETIŢI . Prin acest nume dat etruscilor. 32 . HITIŢI (populaţie indo-europeană. VIŢEL(literar)=(G)HIŢEL(la ţară.limba veche română) VITĂ(literar)=(G)HITĂ(la ţară. arătau originea lor. nici H). Acest sunet specific se pronunţă din interiorul gâtului. avem de asemenea ca toponim şi Ruşchiţa) explicaţie: în limba română populară(veche).CAPITOLUL I NUME DE ŢĂRI.

HET=GET Comentariu: În multe limbi(limba spaniolă. cuminte. şi mai ales după Încurcarea Limbilor la Turnul Babel.englez)=BEŞ sau BAŞ(lb. În acest moment. sumeriana.De ex.TARABOSTES (nobili geto-daci) unde TARA=ŢARĂ şi BOSTES=CONDUCĂTORI sau NOBILI (din Sfatul ţării).După Potop. limba greacă. Explicaţie suplimentară: Am amintit limbile hamito-semitice ca având acelaşi strămoş deşi sunt structural şi fonetic diferite de limbile indo-europene numai şi numai pentru că înainte de Potopul Universal se vorbea o singură limbă. era în realitate limba vechilor tracodaci şi poate fi considerată fără greşeală limba proto-indo-europeană din care au derivat sanscrita. smerit Comentariu: Nu este împrumut din limba slavonă. BOS-TE(S)=BOSS(lb. limbile hamito-semitice şi cele tokariene. poate de aici provine TĂRĂBOI (gălăgie. latina. limba română veche-ţărănească.CONDUCĂTORUL şi GETES=GEŢI(LOR) 4.deşi mai păstrează oarecari asemănări cu Limba Unică adamică 33 .turc)=ŞEF 5.vorbărie. ci aparţine unui fond comun tracic. liniştit. FELACI = popor mitic de oameni blânzi(blajini) şi ospitalieri găsiţi de ULISE în călătoria sa (HOMER .diferenţierea-chiar în rândul limbilor din aceeaşi familie-devine extrem de pregnantă.) BOSTES(plural) BOSTE(singular)=poate de aici provine şi STAROSTE. adică protoindo-european. 3.„ODISEEA”) F(E)LACI sau FELACI • FLACI THELACI • BLACI THLACI • BLAC(H)I THLAC(H)I • BLAHI THRACI • VLAHI-VALAHI T(H)RACI • VLACI 6. limba slavonă) sunetul(consoana) „G”se poate înlocui cu sunetul(consoana) „H”şi invers. egipteana. Aşa-zisa limbă latina-vulgară.discuţii aprinse.CĂLĂUZITORUL. cu sensul de şef onorific ca vârstă şi înţelepciune al unei comunităţi. DROMIHETES(rege get cu reşedinţa la HELIOS) DROMI-HETES DROMI – GETES unde DROMI=DRUM(UL).etc. turco-fino-ugrica. BLAJIN = blând. greaca. limbile hamito-semitice. slavo-galo-celto-baltica.

BĂLAI-l. aspră pe alocuri.l. Ploaia.veche-românească).l. sunt sute de astfel de cuvinte. Erau. BLANC . realizează o puternică ruptură faţă de Limba –Unică (din motive religioase).ba mai mult. limbi moarte(adică nevorbite de poporul de rând) sau sfinte(adică cunoscute şi vorbite doar de savanţi sau iniţiaţi). puternică şi mai ales. lista poate continua. este limba proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. Vântul. Dovezile vor apare pe parcursul acestui Mic Eseu Etimologic. Prin urmare. neo-latineşti. Închideţi ochii şi pronunţaţi cu voce tare următoarele cuvinte încercând să vedeţi ce redau ele: -foşnet -ciripit -zumzet -vuiet -clipoci -fâlfâi -clefăi -mormăi -zornăi -etc. neo-greceşti. devenind complet distincte de restul limbilor indo-europene. neo-turceşti sau intelectualiceşti) este singura limbă care întruneşte aceste calităţi(mai ales limba populară-ţărănească. Animalele. Ipoteza noastră este aceasta : limba traco-dacilor este limba proto-indoeuropeană din care derivă (cel puţin) limbile indo-europene antice şi moderne. esperanto sau interlingua) sunt creaţii intelectuale artificiale foarte puţin vorbite sau chiar deloc. LIMBA ROMÂNĂ (chiar cu toate influenţele slavoneşti. foarte asemănătoare cu sunetele din natură. Să revenim la cuvântul BLAJIN BLA-JIN unde BLA=alb(ca în BLOND. Dar pentru a avea verbe şi substantive onomatopeice trebuie să asculţi cu atenţie şi cu dragoste şi cu răbdare Natura. BĂLAN. (sau ca în vremea noastră. Apa. slavonă) şi JIN = GIN = VIN? (băutură din struguri) BLA-GIN BLAGIN BLAG(H)IN BLAHIN VLAHIN 34 . melodioasă.ante-diluviană.BAL . Ce putem afirma acum este următorul lucru: primii oameni care vor fi vorbit pe Terra trebuie că (în lipsa unor cuvinte gata primite) vor fi imitat cât mai fidel sunetele din natură. PLINĂ DE VERBE ŞI SUBSTANTIVE ONOMATOPEICE. de către oamenii obişnuiţi. Pădurea.ca şi sanscrita sau latina de altfel. acea Limbă Primordială Unică va fi fost o limbă simplă. franceză sau BEL. sonoră. franţuzeşti. directă. Aceste limbi hamito-semitice. Păsările. ca să zicem aşa.română.

Altfel. segregaţionişti şi chiar.ca în l.puţin rasişti. nu numai această populaţie autohtonă hindusă le-a păstrat o vie_şi caldă amintire şi recunoştinţă (ca popoare ce nu se considerau oprimate ci doar ajutate să se dezvolte)ci şi populaţiile din America Centrală şi de Sud. De altfel. BRAHMAN-casta preoţilor la vechii hinduşi (această castă era de origine indoeuropeană. românii ardeleni au cerut Unirea cu ŢARA în 1918 la 1 DECEMBRIE . Dar să revenim la cuvântul nostru BRAHMAN BRAH-MAN unde BRA ca şi BLA (prin transformarea lui „R” în „L”) înseamnă ALB-BLOND. îi aşteptau.BLOHIN-BLAHIN=VLAHULsau VALAHUL adică ROMÂNUL.cu ochi albaştri. pe a cărei Câmpie.ROMÂNI RO-MANI RA-MANI unde RA=Soare.din păcate. care. De aceea spaniolii au reuşit să cucerească aceste populaţii amerindiene întrucât acestea i-au luat pe spanioli drept acei albi civilizatori din vechime care au revenit după cum făgăduiseră. am spune azi. Există şi o localitate BLAJ. se manifesta doar prin faptul că nu se amestecau cu populaţia autohtonă care avea tenul şi părul închise la culoare. Rege. iar MAN înseamnă OM. Comentariu: Aceşti brahmani erau. în urma unei promisiuni făcute de către aceşti albi populaţiilor acestora că vor reveni. engleză MAN. SĂ FIE OARE O SIMPLĂ COINCIDENŢĂ? _ 7. BLAH-MAN VLAH-MAN V(A)LAH-MAN adică Valah sau Român Sau 35 . germană MANN. Vă daţi seama ce surpriză neplăcută pentru ei să constate că sunt şi albi de o aşa mare răutate. aveau pielea albă şi părul blond-şaten.FIII SOARELUI(ALBI/BLONZI) 8. Acest rasism însă.verzi sau căprui). germană WALACHEN = VALAHI.l. această populaţie autohtonă a păstrat o vie şi plăcută amintire despre aceşti albi civilizatori pe care nu i-a perceput deloc ca pe nişte cotropitori. VLAH = VALAH = BLAH = BALAC = BLAC = BLAŞ = OLAH = OLEG = OLAF = ALB sau BLOND = ROMÂN. Lumină şi MANI=Oameni(ca în l. OLEG BLOHIN (care se pronunţă ALIEG BLAHIN).Există un nume propriu al unui fotbalist din Ucraina.unei istorii scrise într-o serie de epopei gigantice şi nu în ultimul rând prin păstrarea religiei primite de la aeşti albi până astăzi. cruzime şi lăcomie exact opusul celor ce veniseră la ei cu ceva milenii mai înainte. cu un mare respect amestecat cu dragoste. (H)U-MAN) RA-MANI=FIII LUMINIII.VALAHIN. ci din contră. culmea. Iar acest lucru se poate dovedi prin crearea unei întregi literaturi.

că acum peste 30 de milenii.italiană.după ultimile cercetări arheologice. Curat. construcţie n. COT. Comentariu: Se mai poate observa că „DA”. -CAS a dat CASĂ. turcă -COT a dat CO(T)CIOABĂ. Vaslui).în bazinul Dunării şi al Mării Negre-care era un lac cu apă dulce pe atunci. este departe de a fi un împrumut din limba slavonă. de origine dacică de la Sud de Dunăre). latină.etc.Gangele pentru indieni.zone ce sunt propice dezvoltării civilizaţiilor umane(cum ar fi Nilul pentru Egipt. CASTRU în l.COŞ.)în limbi diferite aflate la oarece distanţă de noi.s-a pornit o puternică civilizaţie.HUŢULI (rasă de cai din Moldova). CUŢ de origine traco-dacică –sau mai precis din străvechea limbă Proto-„indo-europeană”. construcţie. -CUŢ a dat CUŢO-VLAHI (pop.. CASTEL în l.DACIA DA-CŞA unde DA înseamnă Alb. CUŢ. CASTLE în l. Comentariu: Aceste cuvinte CAS.viaţa sa este prezentată pe larg în Vechiul Testament. engleză -COŞ a dat COŞMELIE în l.CUŢ reprezintă ţara de origine a dreptului IOV(IOB-GIOB-CIOB=Cioban).HUŞI (loc. CASTELO în l. Afirmativ sau chiar ZEU sau SFÂNT(rădăcina de la DEVA-DAVA care în sanscrită înseamnă ZEU) şi CŞA care înseamnă CASĂ(în Oltenia se foloseşte şi azi.COŞ. Luminos.din care ulterior s-au născut şi celelalte pe care le ştim dejasumeriană.Dunărea pentru carpato-dunăreni). au generat unele cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens(de locuinţă. română -CUŞ a dat CĂUŞ. COTEŢ în l.Se pare. Sincer.egipteană. Chiar 36 . română. engleză -CAT a dat CHATEAU(castel) în l. CAT. De ex. în jud. pluralul CĂŞI) şi provine din rădăcinile traco-dacice CAS. CUŞ.n.(B)RA(H)-MANI RA(H)-MANI RA-MANI RO-MANI (RO-MÂNI) 9. CUŞ. ca afirmaţie. CAT.de ex. franceză sau etaj în l. ci face parte dintr-un fond comun traco-dacic-indo-european. română şi COTTAGE(căsuţă) în l. CĂUC în l. care înseamnă locuinţă. română. COT.Limba Unică în care vorbeau Adam şi Eva.CUŞ reprezintă şi toate zonele ce sunt hrănite de către un fluviu important.

căci după Fire. cu care hinduşii încep orice mantră(rugăciune). De ex. noi avem începutul din momentul în care EL ne-a creat. au comentat că după căderea în păcat a proto-părinţilor noştri Adam şi Eva. Dumnezeu a zis: „Să facem OM după chipul şi asemănarea noastră”. Sfinţii Părinţi ai Bisericii drept-măritoare. în cartea Facerii. numai Dumnezeu poate fi Dumnezeu). Să ne gândim la unele versuri din colinde de Crăciun. dar inexorabil. înseamnă de 37 . sanscrită. Sfinţii Părinţi spun că Mântuitorul S-a făcut OM.„SI” (afirmaţie în limbile italiană. 10. De unde ştim că „DA” mai înseamnă şi ALB ? Nu e cam forţată traducerea? Răspunsul este nu. Comentariu: Să citim în Sf. dar nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut sau n-ar fi vrut. Mântuitorul Hristos S-a Întrupat pentru a reface creaţia şi mai ales să readucă omul din starea în care era(mai prejos decât a dobitoacelor chiar). franceză poate şi latină) provine din „ZI” . adică să ne facă dumnezei(după Har însă şi nu după Fire. română). „Flori DALBE flori de măr” (se ştie că florile de măr sunt NUMAI ALBE) „Moş Crăciun cu plete DALBE” (se înţelege că un moş nu poate avea decât plete ALBE. necreat)! Cu alte cuvinte. L-a făcut de fapt dumnezeu după Har!A fi OM(cu majuscule) înainte de căderea în păcat. şi este NECREAT DE NIMENI. OM -fiinţă umană creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu de către Dumnezeu Însuşi (în l. creată) pe când a fi Dumnezeu după Fire înseamnă a fi fără început sau sfârşit(adică. FIUL OMULUI. despre Crearea Omului.De aceea şi Hristos mai este numit şi NOUL ADAM sau cum se numea EL Însuşi pe Sine. iar acest lucru este un fapt obiectiv pe care nimeni nu-l poate şterge sau ocoli. ontologic vorbind. nu vom fi niciodată egalii lui Dumnezeu. ci pentru că în comparaţie cu EL care n-are început şi nici sfârşit. în l.Scriptură.A fi dumnezeu după Har înseamnă a avea început(adică. De ce? Simplu. care în limba traco-dacică (proto-indo-europeană) înseamnă ZEU. decăzând treptat. AUM-sunetul fundamental al Creaţiei. în starea în care era înainte de căderea în păcat. ca să ne Îndumnezeiască pe noi oamenii.din cauza vârstei) Să mai notăm că DAKSHA în limba sanscrită înseamnă „DOMN AL FIINŢELOR CREATE”. OMUL a pierdut calitatea de OM primită când a fost creat. Când Dumnezeu a făcut OM după chipul şi asemănarea Sa.

chipul lui Dumnezeu nu dispare niciodată. Stăpân peste toată creaţia lui Dumnezeu. (zei) sau sfinţi!(vezi Vf.Fiul OMULUI şi al lui Dumnezeu-Tatăl? Diavolul. Balaurul. zeu. NU REPREZINTĂ DE FEL O ODĂ ADUSĂ UMANISMULUI.O SLĂVIRE A OMULUI CE SE VEDE PE SINE CEL PUŢIN EGAL CU DUMNEZEU. pe Adam şi nu altundeva.ESTE UN FEL DE STÂLP DE ADUCERE AMINTE A LOCULUI ŞI SCOPULUI PENTRU CARE A FOST CREAT OMUL. sfânt.Vântul. Şi S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu de trei ori(şi atunci în mod indirect). CI.OMUL-DEPLIN. sfânt. decăzut urma să fie restaurat. OM nu e egal cu om!! Cea mai mare înălţime la care omul păcătos poate ajunge (după căderea în păcat) este de a fi OM cu adevărat. dar ca să ne asemănăm cu EL trebuie să fim OAMENI ADEVĂRAŢI. Apostol Petru „cine cred oamenii că este EL”?Iar Petru a răspuns că unii cred că este ILIE.dovada pe care Dumnezeu-Cel în Treime Slăvit-. Ploaia l-au făcut-ce poartă numele de Sfinxul.fapt a fi dumnezeu după Har. amprenta. OAMENI DE OMENIE. păcătos. Regele Lumii. a ajuns mai jos decât animalele. Moartea şi Învierea lui Hristos. la starea de dinaintea căderii.vf. moş. este. căci numai Dumnezeu(după Fire şi nu după Har)putea ierta păcatele. când omul era OM) EL ştia de ce se numea pe Sine astfel. adică sfânt sau dumnezeu după Har! Iar acest lucru este foarte greu! Căci chiar dacă suntem răi. OMUL-dumnezeu după Har. După căderea în păcat.Atunci Iisus îl întreabă: dar voi cine credeţi că sunt EU? Petru a răspuns că este Fiul lui Dumnezeu cel Viu(deci Dumnezeu după Fire). dacă vreţi. Şi cine credeţi că i-a luat locul OMULUIdevenit acum om simplu-şi a ajuns Rege al Lumii şi stăpân peste creaţia lui Dumnezeu până la Naşterea. când L-a întrebat pe Sf. Lucifer. alţii că este IOAN sau alt prooroc. moş. a ajuns doar un simplu om muritor păcătos(scris fără majuscule acum).Acest nume. zeu( în alte religii). şi din Stăpân al Lumii. a lăsat-o celor ce vor trăi şi păzi această Grădină-şi urmaşilor lor până la sfârşitul lumii-că AICI L-a creat pe OM. mărturia. OMU din masivul Bucegi cu Sfinxul tocmai asta simbolizează. OMU şi acest chip necioplit de mână omenească în piatră-ce pare că Natura. 38 . adică dumnezei după Har.) Iar când Iisus se considera Fiu al OMULUI(cu majuscule acum. avea în vedere cea mai înaltă demnitate pe care omul păcătos o putea avea după restaurarea sa din starea căzută în care era până la venirea Sa. crearea OMULUI în Grădina Raiului.ESTE UN MONUMENT CE GLORIFICĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI MAI ALES A COROANEI CREAŢIEI SALE. coroană a creaţiei. ceea ce era o blasfemie pentru evrei. CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU. căci omul vechi. aceea de a fi OM sau dumnezeu după Har sau sfânt sau moş sau zeu. O dată când L-a vindecat pe slăbănogul bolnav de 38 de ani zicând „Iertate-ţi sunt păcatele”. A doua oară.

greacă). Sfânta Liturghie se oficia în capitala Bizanţ în patru limbi oficiale. luminoasă unde DA=luminos.iar când Marele Preot Îl întreabă din nou dacă este Fiul lui Dumnezeu(deci Dumnezeu după Fire) El răspunde. cu a fi sfânt sau zeu. a fi OM(cu majuscule)e cea mai înaltă demnitate pe care omul creat (sau restaurat) de Dumnezeu o poate avea.de ex.Ziu Creatorul=Gene sau Creat-Născut de/ din Dumnezeu)umbla ziua cu un felinar în mână căutând un OM! Doresc să subliniez încă odată foarte explicit că demersul meu cu privire la cele scrise până acum despre OM(cu majuscule)ca fiind sinonim cu Îndumnezeirea omului păcătos. iar marea pe care o stăpâneau se numeşte şi azi. una din acestea fiind limba bessilor. moş. înţeles ca acea doctrină ce îl pune pe om pe acelaşi plan cu Dumnezeu(sau chiar mai sus)sau care îl înlocuieşte pe Dumnezeu cu omul. sau cu a fi dumnezeu după Har. în faţa Marelui Preot Caiafa când unul din Farisei L-a acuzat pe Iisus că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.Uneori.deci. Vlaherne. Asia Mică(Turcia).iar unele localităţi.purtau acelaşi nume. tracodacică înseamnă Dumnezeu=Dio.BESSI-neam traco-getic ce trăia în sudul Dobrogei(DA-BRA-CŞA= Ţara albă. strămoşii mezilor şi parţilor din Persia şi Media antică. ţară).la judecata Sinedriului. 13. MASSA-GEŢI-Geţii de mijloc(din miez). 39 . a capitalei Bizanţ şi strâmtoarei Bosfor. Oraşul tracilor sau Tira-geţilor cum sunt menţionaţi de fapt de autorii antici. NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU UMANISMUL. nordul Greciei. BRA=alb.TIRA(S)-GEŢI Tracii geţi. CŞA=casă. Bulgaria.OSTROGOŢI= ISTRO-GEŢI(geţii dunăreni) GOŢI=GEŢI VIZIGOŢI= BESSI-GEŢI 14. consideraţi strămoşii etruscilor(etruscii erau numiţi de către grecii antici şi Tirenieni. „DA”. În concluzie.Iar a treia oară. Marea Tireniană. 12. Acestei acuze Iisus replică „Tu ai zis” .aceşti bessi erau numiţi de istoricii şi cronicarii vremii vlahi. Acest neam a dat numele Imperiului Bizantin.) În zilele noastre există un oraş pe malul Nistrului care se numeşte TIRASPOL şi înseamnă:TIRAS-traci şi POL(IS)-oraş(l. şi e sinonim cu a fi sfânt sau îndumnezeit sau dumnezeu după Har. 11. ţinut. Şi chiar filosofii antici păgâni recunoşteau acest fapt(că a fi OM e lucru mare şi greu de realizat)dacă ne gândim că Diogene-Ziugene(al cărui nume în l.

şi e normal. familie de domnitori în Ţările Române)=BESS-ARAB -BIZANŢ(Capitala Imperiului Roman de Răsărit)=BESS-ANTY-YON( bessii antimăreţiei sau slavei. AR=nobil REXI=Regi şi înseamnă „NOBILUL PĂRINTE(TATĂ) AL REGILOR” 16.ZA=Alb.Creangă numit „(H)ARAP ALB”. doar erau creştini) BESS= neamul bessilor. Spre exemplu. la Vlaherne S-a arătat Maica Domnului poporului adunat în Biserică. adică smeriţii.tracic).Este oare o coincidenţă?Şi de ce Harap Alb când ştim că arapii sunt numai închişi la culoare?De ce să-i fi venit să pună acest titlu. BESS-BES=neamul vlahilor sudici şi anatolieni (geto-dacii din Sudul Dunării şi Anatolia) iar TEOS.)Spre deosebire de arabi care sunt îndeobşte cunoscuţi ca având părul şi pielea închise la culoare.sunt strămoşii întregului neam omenesc. -SEBASTIAN locuitor al ţării Sabastos=D(Z)A-BESS-TEOS=DA-BES-DIUS= ZA-BES-ZIUS unde DZA.Luminos.DA.reflecta o tradiţie astăzi „uitat㔺i anume.Ca o paranteză. Tată. Tată şi REXI=Regi şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) REGILOR” sau PA-AR-R(E)XI unde PA=Părinte.ZIUS=ZEU.inclusiv în Africa.PARŢI .aceşti carpatodanubieni traco-daci sunt numiţi-harapi albi având părul blond şi pielea albă.LUMINOŞII BESSI CEI SFINŢI” sau „ZEUL(SFÂNTUL) LUMINOS(CURAT) AL BESSILOR)” 15.că aceşti arapi albi. Sfânt şi tradus ar fi „ALBII. cetate a bessilor -BASTOS(ţinut al bessilor)=BESS-TH(E)OS (Dumnezeul bessilor) alte localităţi: -BIZIA=BESSYA -TEREBESIS(TERE-BESIS)=Ţara Bessilor -BITINIA=BESSENIA (ABISINIA.Pur. AGATÂRŞI A-GETA-R(E) ŞI A-GETAE-R(E)ŞI 40 .fie alb.Curat.blânzi.există un basm de I. YON-ION=Mărit -BOSFOR=BESS-PHARA(PHORA).DEUS(DIUS).dicţ.PARXI PARCŞI PARŞI PARCI PERŞI sau PA-R(E)XI unde PA=Părinte. eveniment pomenit în acatistul Maicii Domnului mângâietoarea necăjiţilor şi sărmanilor! Iată câteva nume proprii de oraşe şi persoane: -BASARAB(nume propriu.deosebindu-se aşadar de (h)arapii-arabii închişi la culoare.fără numai dacă conştient sau nu. ANTY= contra (v.ţară în Africa-o altă dovadă a migrării carpatodanubienilor în toată lumea de atunci.galben sau închis la culoare.

consultaţi tabelul de la începutul dicţionarului etimologic.ai. De ex. „J”. „CŞ”. „CS”. de ex. „T”.VENEŢIA Explicaţie: Unele limbi au sunete şi litere diferite ce se pot schimba între ele generând aparent cuvinte diferite. Să revenim la cuvântul nostru. „CE”. „TH” (în alfabetele vechi italice. Limba latină. slavonă. spaniolă foloseşte un „B” ca un „V”. DACHIA(DAKIA-unde „KI” în sumeriană înseamnă PĂMÂNT. „CŞ”. VNIVERSITATE-UNIVERSITATE). „CI”. ca în limba germană azi) cât despre grecescul „PH” sau „TH” putem spune că este similar cu „F”. AUTOMAT-AVTOMAT(se pronunţă AFTOMAT).PAŞE ca în Moldova LUX(LUCS) din latină a dat LUCE în română (sau invers!). slavona. „KI”. „B” (de ex.al. „F” . „L”. VENEŢIA sau VENEŢIA FENEŢIA FENEŢIA PHENEŢIA FENIŢIA 41 . celta folosesc des „L”-ul. adaptând litere şi sunete din alte limbi. transformându-le în litere şi sunete proprii psihismului lor. Traco-geţii folosesc des „R”-ul. AVRAAM-ABRAHAM. putem observa următoarele litere şi sunete interşanjabile: „V” . „PH” . „Ş” PAX(PACS) din latină a dat PACE în română (sau invers!).. messapice. Traco-dacii folosesc „B”-ul „V”. astfel. iar „DA” în indo-europeană înseamnă LUMINOS 17. l. „Ţ”.A-GETAE-REJI A-GETAE-REGI A-GETAE-REXI A-GETAE-RECŞI unde A=genitiv a. „KE”. „CE”. „V”. se transformă în „CS”. greaca nouă folosesc „V”-ul în locul lui „U”. În general. „S”. „S”. etc. slavonă folosesc mult „V” -ul în locul lui „B”. De ex. Latina. probabil. latină. anumite tipare de pronunţie specifice mentalităţii şi felului de a fi al unui om sau al unei populaţii distincte care se manifestă strict în acel mod. Acest lucru nu trebuie să ne mire de vreme ce există. „U” (de ex. etc. LUCI sau LUŞE ca în Moldova DACŞA a dat DACIA. DAŢIA. „V” este similar cu „F”. ca în limba engleză azi. GETAE=gecilor şi RECŞI-REŞIREJI=Regi şi înseamnă AI GEŢILOR REGI sau REGII GEŢILOR Explicaţie: De ce litera „X”. Pentru mai multe amănunte. „R” (rotacizare). Şi l. VAVILON-BABILON). etrusce. „Ş”. „Ţ”.: Am văzut în cuvântul precedent cum banalul „X”. BAMOS-VAMOS (să mergem). galeza. „T”. se poate transforma în unele limbi în „CI”.

Somoliot (avion) se citeşte Samaliot Ponomorenco (nume propriu) se citeşte Panamarenco . În limba rusă sunt cuvinte (substantive comune şi proprii) care se scriu cu „O” şi se pronunţă cu „A”. „Δ în loc de „U”. Părinte(PA-TER). 18. Aceste limbi au sunete şi pronunţii identice. 20. De ex. RAAJAA (l. sanscrită) şi înseamnă „REGII EMILIEI”. DEVA=Zeu şi înseamnă „PĂRINTELE (TATĂL) ZEULUI” sau „ZEUL SUPREM”. „V” în loc de „B” sau „U”. Este. şi DAVA. latina. LOMBARDIA .localitate în Italia PA-DOVA PA-DAVA PA-DEVA unde PA=Tată. săpăm în cuvinte până ce găsim cuvântul originar trecut prin diferite limbi. slavona. dacă vreţi. „L” în loc de „R”. galeza (celta) au origine comună şi sunt mult mai înrudite decât pare la prima vedere. „Y”. PADOVA . o lucrare de bijutier). adoratoare a păsării PHOENIX. BĂLAN. Concurent.PHOENIŢIA FENICIA PHOENICS(IA) PHOENIX PHOENIX-CŞA adică ţara (ţinutul adoratorilor) păsării PHOENIX. „I”. etc. doar că în loc să săpăm în pământ. Făcând aceste transformări (asemănătoare unor săpături arheologice. BĂLAI. Am mai spus şi mai înainte. Exemplele pot continua.provincie italică ROM-BAR-DIA RAM-BAR-DIA unde RAM(ROM)=RA-MANI(RO-MANI).localitate în Italia REGGIO = Rege (l. EMILIA = Rival. observăm că VENEŢIA a fost o colonie feniciană (populaţie indoeuropeană). explicaţie: De ce se transformă litera şi sunetul „O” în sunetul şi litera „A” sau „E”? Există temeiuri pentru aceasta? Răspunsul este DA. REGGIO – EMILIA . „F” în loc de „V”. provine 42 . română). BLOND şi înseamnă „ZEUL ALB AL RA-MANILOR (RO-MANILOR)” 19.adică Fiii Luminii BAR=PUTERNIC. BĂRBĂTOS DIA=ZEU sau DIA(NA)? şi înseamnă ZEUL PUTERNIC AL RA-MANILOR(ROMANILOR) sau RAM-BAL-DIA unde BAL=ALB.

culcuş (CUL-CUŞ!). 21. care înseamnă locuitor al ţării albilor. ŢINUT. EMILIA ROMAGNA .vlah dat unei ramuri de români din Peninsula Balcanică sau numeroasele cuvinte şi expresii ce conţin sau derivă din rădăcina CUŞ cum ar fi (CULCUŞ. asemănător cu tracicul BHEL care înseamnă ALB şi CŞA care înseamnă CASĂ. înseamnă şi numele unei ţări pomenite în Vechiul Testament. ŢARA ALBILOR sau BLONZILOR sau ŢARA BLÂNZILOR. ROM . BLAN. CĂŞI) sau cu sens extins. CUŢO . franceză. FRANŢA) VRAN . în România FRAN . caii HUŢULI).CŞA) unde VRAN.CEA (FRANCIA. BLAJINILOR. ŢARĂ.CŞA) BRAN – CŞA (BARAN . latină)? Şi să însemne. cuib. BĂLAI.CEA URAN .nume propriu. HUŢ sau (H)UŢ).VLAHI. CUŞ. BRAN. 43 . De ex. REGGIO E(R)MI(G)LIA înseamnă „REGII PUTERNICI AI PĂMÂNTULUI” sau „STĂPÂNII FORŢEI PĂMÂNTULUI”.MAGNA unde RO (RA) = Rege sau Soare şi MAGNA = Mare sau MAGNA=Man?-OM şi poate fi tradus „MĂREŢUL REGE(SOARE)” sau „OMUL-REGE”. Putere şi GLIA = Pământ deci. VRAN – CŞA (VARAN . identificat cu Egiptul antic (ţara CUŞ. O dovadă ar fi numele de cuţo . BLAN – CŞA (BALAN -CŞA)/BALAN = ALB. VARAN.localitate în CEHIA BRÂNCUŞI (BRAN . VRANCEA .probabil de la IRMIN = Forţă (Zeul Forţei la popoarele germanice) EMI(G)LIA E(R)MI-GLIA unde ERMI = Forţă. unde BRAN = ALB şi CUŞ = sălaş. Traducerea ar fi ŢARA ALBĂ . Cosmosiar CŞA = Casă. „REGELE SFÂNT” sau „REGELE MIEL” . BRAN .provincie italiană RO .CEA URAN . greacă sau proto-indo europeană) = Cer. BĂLAN. Ţară.CŞA unde URAN (l. FIUL LUMINII”.localitate lângă BRAŞOV – ROMÂNIA .jud. FIUL LUMINII” Deci E(R)MI(G)LIA ROMAGNA să însemne „PUTEREA PĂMÂNTULUI LA FIII CURAŢI (SFINŢI sau ALBI) AI LUMINII” sau „PUTERE PE PĂMÂNT MIELULUI SFÂNT.BRNO . Dar eu cred că ţara CUŞ originală este în acest spaţiu carpato -danubian. BLOND ( în l.AGN(I)A unde ROM = RAMA? RA(SOARE)? REGE? Şi AGN(I)A = FOC? SFÂNT? MIEL(AGNUS-l. BARAN.CUŞ) .aluzie la Mielul lui DUMNEZEU care ridică Păcatul lumii? Sau „FIII CURAŢI (SFINŢI) AI LUMINII” sau „MIELUL SFÂNT. Ţinut. COŞ. BLANC). iar tradus ar fi: „ŢARA CERULUI (RAIUL)”. CUŢ. (în Oltenia se mai zice şi azi pluralul de la CASĂ.

FRANCESCO. FRANCIA (FRANCE sau FRANŢA) FRANCESCA. Acest lucru se întâmplă des cu cei ce poposesc în teritorii noi. Populaţiile pe care le găseau în călătoriile lor au păstrat tot timpul amintiri plăcute despre aceşti străini albi. De ex. sau cum slavona ar fi putut influenţa franceza şi italiana simultan? mai simplu însă este să consideri că au avut un fond comun sau chiar că limba geto-dacă (stră . Cum ar fi putut l. franceză. FRANCESCA da RIMINI –uvertură de P. n-au avut ca obiect jaful sau cucerirea unor populaţii pentru a le transforma membrii în sclavi. FRANCOIS = locuitor al ţării VRANCEI (sau al noii colonii FRANCIA) FRANCESCA = VRANCESCA (VRÂNCEASCA . Încearcă astfel să-şi facă noile teritorii mai familiare. au dus denumirea locurilor natale în noul teritoriu în care au ajuns. ci. cum am mai spus -o. Explicaţie Ştim din alfabetele antice ale populaţiilor ce locuiau în Peninsula Italică. aveau nevoie tot timpul de noi teritorii. străine. iată acum. FRANCESCO = VRANCESCO (VRÂNCESCUVRÂNCEANU).nume propriu VRANCEA FRANCEA FRANCIA . când colo le găsim şi în franceză şi în italiană. au atâtea în comun. înseamnă de fapt „VRÂNCEANA din RYMYNIA-RUMUNIAROMONIA-RAMANIA-ROMANIA-ROMÂNIA”!! Notaţi sufixul EASCA . fără a fi daci decât prin încrucişare cu ei.. FRANCISC.BRENCIU (BREN-CŞU) . Şi ar fi cam greu de explicat cum limbi atât de depărtate geografic. chiar au luat numele dacilor. şi nu iau perceput ca pe nişte cuceritori. FRANCISC. (Unele din aceste populaţii. cum ar fi germanii-deutsch(se 44 . Aceste migraţii. Se spunea că ar fi de influenţă slavonă. mai apropiate de ceea ce au lăsat acasă.româna adică) le-a influenţat prin migraţii succesive de-a lungul a câteva milenii.stat întemeiat de geto-dacii migraţi din zona Vrancei.români) erau foarte numeroşi şi se înmulţeau foarte repede. că litera „V” se pronunţa „F”. italiană.I. Ceaikovski.VRÂNCEANA) FRANCOIS. se dezvăluie cuminţi. Cei plecaţi.feminin şi ESCU . de aici concluzionez că FRANCIA derivă din VRANCEA. pentru că aceşti geto-daci (stră . ca să nu se mai simtă străini şi departe de locurile natale. Cei ce n-au migrat au păstrat denumirea originală mai departe. română să împrumute simultan sufixe din slavonă.masculin Multă vreme lingviştii n-au putut explica originea acestor sufixe care. de ex.

„NOBILUL REGE(SOARE)”. Se poate deduce astfel uşor că din l. DOLHASCA. ş.RA . din SYMER(IA)} sau Uriaş. restul cuvintelor din acea familie de cuvinte nu vor apare în vocabularul limbii tale.Şi tradus ar fi „ORAŞUL (CAPITALA) ZEULUI SOARE(REGE)” sau „URIAŞUL (PUTERNICUL) REGE (SOARE) ZEU”. Francis care pot avea sufixul ESCO sau ESCA. olandezii (li se mai spune dutch. VRÂNCEANA. BLANCESCA 22. română. făcând ca numărul lor să fie mult mai mic decât numărul de cuvinte din familia de cuvinte respectivă a limbii din care s-a făcut împrumutul) FRANCESCA VRANCESCA = ALBA. nu iei toată familia de cuvinte-nici n-ai putea. Zeu. A da(dărui). Astfel. Capitală sau aglomerare mare de oameni.-ESCA. sau substantive comune: femeiască. „DĂTĂTORULCUADEVĂRAT REGE NOBIL” 23. etc. familia de cuvinte fiind foarte sărac comparativ cu cea din l.-ASCA (feminin): POPESCU-POPEASCA. BRANCESCA.) au doar numele propriu Francesco-Francesca. franceză.a. „NOBILUL REGE(SOARE)ZEU”. celelalte nume proprii nu posedă acel sufix. suedezii. vezi iar asemănarea cu daci ) danezii (în Evul Mediu ţara lor se numea GOŢIA. ARAD . Celelalte limbi (italiană. BĂLANA.m. ORADEA . pe de o parte.-ASCA. pentru că fiind limbă străină. O(R)-RA-DE(V)A U(R)-RA-DE(V)A unde UR=Oraş. avem o mulţime de nume proprii şi substantive comune cu acest sufix. BLONDA. URUK. etc. etc.citeşte doici. Notaţi că numai în l. română în schimb. Cetate. română avem o mulţime de nume proprii care se termină în ESCU(masculin).oraş în România. vezi iar asemănarea cu GEŢIA). În l. română se găsesc cele mai multe cuvinte din familia aceasta ce are sufixul în ESCU. afirmaţie (adică CU ADEVĂRAT) şi ar putea fi tradus „NOBILUL REGE(SOARE) ALB”.D(A) unde AR = Nobil RA=Soare sau Rege DA=Alb. iar în celelalte limbi se regăseşte doar un singur nume cu sufixul ESCO. muierească. explicaţie: 45 .oraş în România. nu cunoşti toate cuvintele familiei respective-ci. în l. stră-română a fost împrumutat acest sufix în celelalte limbi pe baza faptului că. {vezi UR.d. A(R) . Zi. RA= Rege sau Soare şi DE(V)A = Zeu. (Pentru că atunci când preiei dintr-o limbă un cuvânt. vezi asemănarea cu daci ). alegi doar unul care îţi place sau pe care îl reţii mai uşor.

Căuş. CŞA=ţară. ORAŞ . casă. rădăcina „UR” (ce înseamnă oraş). Şi tradus ar fi „CAPITALA(ORAŞUL) ŢĂRII SOARELUI(REGELUI)” sau „REGELE ŢĂRII URIAŞILOR” sau „URIAŞII ŢĂRII SOARELUI”.Sunetul şi litera „O” se pot transforma.alb. De ex.CŞA . Tradus ar fi: „PĂMÂNTUL-MAMĂ AL ŢĂRII ZEULUI (LUMINOSULUI) ANU” b) MA . a fi OM. de ex. că.DANIA unde MA=mamă(pământ). RA=Rege sau Soare şi CŞ(A)=Casă. fie din religia creştină. Ţară. SFÂNT sau dumnezeu după har. prin voia lui Dumnezeu şi prin efortul personal. 25.donaţie Tradus ar fi: „DARUL PĂMÂNTULUI-MAMĂ” c) MACŞA (MOCŞA) . în unele limbi. actualmente parte a statului elen. Coş (ŢARA CUŞ. De altfel. DA=lumină. DANIA=dar. 46 . fie din religia pregătitoare precreştină zamolxiană. poate deveni din nou OM sau MOŞ prin credinţa în Dumnezeu. BUN (l. Aşadar.donaţie Tradus ar fi: „DARUL (STRĂ)MOŞILOR sau INIŢIAŢILOR” MOŞ ar mai putea însemna chiar.casă. dar în traistă nu îţi bagă . Omul căzut în păcat. a) MA .localitate mai mare decât satul O(R)-RA-CŞ(A) U(R)-RA-CŞ(A) unde UR(OR) = ORAŞ sau URIAŞ (fiind o localitate MAI MARE decât satul!). Dumnezeu îţi dă. română) BON (l. după cuvântul din popor.ţinut.ţinut tracic. MACEDONIA .zeu şi ANU=zeitatea supremă la sumerieni. ne referim de fapt la cei ce erau OAMENI ADEVĂRAŢI. când vorbim de moşii şi strămoşii noştri. SFINŢI sau DUMNEZEI după HAR.ANU unde MA=mamă(pământ).DANIA unde MACŞA – MOCŞA = (stră)moş sau iniţiat(învăţat. CŞA=ţară. înseamnă probabil ŢARA UNDE TE SIMŢI CA ACASĂ sau unde eşti ACASĂ). Ţinut. în „A” (cum am văzut în ex. din care foarte puţini au ajuns cunoscuţi urechilor noastre după numele lor. se găseşte şi în sumeriană (UR\URUK) şi în latină (UR-BIS\URBIS). franceză) 24. ţinut. precedente) sau „U”.mag) şi DANIA=dar.CŞA(E) – DA . ce au trăit înaintea noastră.

avea şi sensul de om liber. lipsit de egoism şi mândrie. Care erau aceste învăţături? Să crezi în Dumnezeu. BESSAPHORUS(Bosfor) S(A)LANIC – SLANIC – SALIN = mină de sare şi tradus ar fi: SALINA BESSI-LOR 47 . ceea ce denotă clar originea sa de. rămânând doar sensul de predecesori. Sensul de predecesor sau ancestor a derivat de la faptul că cei ce le urmau învăţăturile şi viaţa îi considerau pe aceşti MOŞI ca pe nişte părinţi şi nu puteai fi fiu al acestor MOŞI dacă nu le urmai viaţa şi învăţăturile. fără a ţine cont de graniţe sau limbă. avem VES . este un fond traco-dacic care s-a transmis tuturor popoarelor de azi.nesupus celor vremelnice. Iar aceste învăţături erau foarte clare. simple şi uşor de reţinut nefiind nevoie de cărţi şi tratate.NIC considerăm „F” = „V”. de învăţat. OM. Cei ce au fost însă. MOŞNEAN de ex. au primit creştinismul fără rezerve. că unii preoţi precreştini ca şi unii credincioşi precreştini traco-daci nu urmau cu adevărat acele învăţături pomenite mai sus şi că aceştia au fost şi cei ce ce s-au opus creştinismului atunci când a poposit pe aceste meleaguri prin SF. se citeşte samaliot) BES .etc.NIC considerăm „TH” = „F”. Desigur. să fii bun. să respecţi natura. să fii milos cu oamenii şi animalele. THESSALONIC . primitor de oaspeţi.SALO . dinastie de domnitori în ŢĂRILE ROMÂNEBESSARAB(Basarab). stăpân de pământ.SALO . nu doresc să idilizez. avem FES -SALO .avem BES . mândrindu-se până azi. somoliot = avion.sau să falsific istoria! NU!! Sunt convins că şi în acele timpuri erau oameni şi OAMENI. de SFÂNT.S(A)LA . din contră.de părinţi. Toate aceste învăţături se regăsesc atât în precreştinism cât şi în creştinism. de iniţiat. cu moşii şi strămoşii lor şi că sunt continuatorii acestora pentru a transmite mai departe urmaşilor lor moştenirea primită de la înaintaşii lor. provincia Macedonia THES .liber de păcat.să nu furi. Nu este nimic naţionalist aici.să nu minţi.Apostol Andrei. însă nu boier. să fii drept..Cu timpul. sensul cuvântului MOŞ s-a estompat până la dispariţie. blând.SALO . urmaşii acestor MOŞI şi STRĂMOŞI. muncitor. de DUMNEZEU după HAR.să nu omori. să n-o distrugi sau să o batjocoreşti.NIC considerăm „A” care dispare. 26. cu adevărat.localitate în Grecia.NIC considerăm „V” = „B”. jertfitor. iar pe „O” schimbat în „A”(ca în rusă de ex. Să mai spunem că. dar demn şi liber.NIC unde BES = populaţie traco-getică care a întemeiat Imperiul BESSANTYN (Bizantin). etc.

VLAS(VLAŞ). BĂLAI. VLAH-CIOB VLAS-CIOB VLAŞ-CIOB 48 . OLEG) înseamnă român BLACI-OV iar OV(OU) să însemne loc de origine.CAIN era agricultor!). BRAŞOV . RAI) să însemne cer sau de origine cerească VRA . BRAH CIOB tradus ar fi „CIOBAN VALAH (ROMÂN.CŞOV iar ŞOV. BĂLAN.CIOB iar CIOB înseamnă CIOBAN. în vorbirea bănăţeană sau nu poci = nu poci. CIOV. BLAH.CŞES . VRA. BĂLAI. „OU” pur şi simplu? VLAŞ-OV VLACI-OV VLAH-OV V(A)LAH-OV b) BRAŞOV unde BRA.ŞES = câmpie. BLOND. BLAC . BLA înseamnă ALB (BLOND. VLAH. TRACO-DAC) BLAH .CIOV. URA (de la URAN . BLAH – OV. OLAH (ULAH. Timişoara = Cimişoara. BRAH înseamnă VALAH. de naştere. c) BRAŞOV unde BRA. e) BRAŞOV unde BLAC.GET)”. Tradus înseamnă „CIOBAN CERESC.BLAH.27.) alte ex. dicţ.provincie în Grecia TES-SALIA facem pe „T” = „C” (de ex. şes şi SALIA=sarea tradus ar fi: „CÂMPUL (ŞESUL) SĂRAT” 28. ULAG.BLACI(BALACI – nume propriu).CIOB (ROMÂN. BLÂND) BRA-ŞOV iar CIOB înseamnă CIOBAN (SUBA – ŞUBA=Cioban în sumeriană!) şi BLA-ŞOV tradus înseamnă „CIOBANUL ALB (BĂLAN.oraş în centrul României a) BLAŞ-OV unde BLAŞ. în vorbirea veche românească ţărănească.SALIA unde TES .SALIAES .CER. TRACO . TESSALIA . LUCI = LUŞI ca în vorbirea moldovenească DACIA = DACŞA = DAŢIA = DAKIA Concluzie: „T” = „CI” = „CŞ” = „CS” = „Ş” = „Ţ”= „KI” în diverse limbi aceste sunete şi grupuri de sunete se schimbă unele cu altele CŞES . CŞOV.Tradus ar fi „FRATELE CIOBAN”(aluzie tot la ABEL care era cioban. VLACI. LUX =LUCS. ilir) şi ŞOV-ŞUB-CIOB=Cioban. LUMINOS)”. V(A)LAH. CIOB să însemne CIOBAN (arhetipul lui ABEL) URA . URA-CIOB. VALAH.ŞOV URA . VLAŞ. BLÂND)” BLA-CIOB d) BRAŞOV unde BRA=Frate(cf.(SOLAR. etc.

acea GRĂDINĂ. Chiar şi după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri. În Capitolul HIDRONIME voi explica mai pe larg de ce consider ţinutul CarpatoDunărean Leagănul-Căuşul (sau Grădina Raiului biblic) Omenirii. politeism sau chiar ateism. care a împrumutat ulterior aceeaşi denumire urmare a faptului că cei ce au întemeiat Egiptul erau veniţi din ţinuturile Carpato-Dunărene (ştim că cei ce colonizează un teritoriu aduc cu ei amintirile din ţinuturile natale. Totuşi. civilizaţie.în vechiul RAI (leagănul civilizaţiei umane) au jurat să ţină credinţa în Zeul Unic. TURC. Să fie o coincidenţă. de York-ul natal din Marea Britanie. ROMAN. De ex. cu timpul estompându . Cei rămaşi pe loc. culturi. EGIPTEAN. în armonie cu Dumnezeul Unic. Probabil. dintr-o dată. etc. au rămas în amintirea oamenilor. ŢARIST. uitarea nu a fost totală. să apere RAIUL de ne-oameni. Mai apoi. putere. Gândiţi-vă că aţi lua în mâini un pui de găină abia eclozat. asta s-a întâmplat şi cu omenirea. iar nu ţinutul egiptean. CarpatoDanubienii au jurat să nu mai repete aceeaşi greşeală (mândrie. BIZANTIN. PERSAN.se până la uitare. după căderea în păcat a lui ADAM şi a EVEI. exemplele pot continua). după ce au întemeiat o super-civilizaţie (poate Atlantida sau asemănătoare ei). SUA. cu natura şi cu oamenii. unii dintre ei au întemeiat chiar diferite imperii. Ei bine. acel CĂUŞ.) Să ne mai gândim că ţara Cuţ (cum o aflăm în Vechiul Testament) este ţinutul din zona Carpato-Dunăreană. goană după bani. În orice caz. acel SĂLAŞ. Coincidenţe peste coincidenţe pentru o populaţie Carpato-Danubiană păstorească-sedentară înapoiată. UE. civilizaţii (SUMERIAN. etc. etc. natura şi oamenii şi atunci au (e)migrat prin alte părţi ale lumii ajutând diferite populaţii cu ştiinţa lor.) au străbătut veacurile şi mileniile până în zilele noastre.) şi au decis să trăiască simplu. cu orice preţ! (până acum 50 ani aprox. traiul smerit în armonie cu Dumnezeu. odată cu acestea au îmbrăţişat (iar) credinţe greşite politeiste sau ateiste. New England din SUA de England din Marea Britanie. de aici au pornit oamenii să umple Pământul 49 .punând pentru locuri asemănătoare denumiri identice.) Bineînţeles. New York din America de Nord le-a amintit coloniştilor ajunşi acolo. MACEDONEAN. mai ales că înseamnă acelaşi lucru? Se vede că civilizaţiile străvechi (poate ante-diluviene) scriau şi citeau şi de la stânga şi de la dreapta (bustrofedon).etc. Un SĂLAŞ unde să se poată hrăni şi care să-i poată oferi şi protecţie asemenea uterului mamei copilului încă ne născut.Notaţi de curiozitate că „BLA” şi „ALB” e unul şi acelaşi cuvânt citit în oglindă (de la stânga sau de la dreapta). Fragmente (cum ar fi în balada MIORIŢA – „Pe un picior de plai pe-o gură de RAI” sau ROMÂNIA –GRĂDINA MAICII DOMNULUI. CINEVA (DUMNEZEU) a creat GRĂDINA RAIULUI ca un CĂUŞ în care OMENIREA să se poată dezvolta. distrusă din cauza păcatelor şi răutăţii de Potopul Biblic. stârnind şi azi nedumeriri şi invidii. cum aţi ţine mâinile ca micul pui să nu fie scăpat jos? În formă de CĂUŞ. Totuşi unii dintre ei n-au mai suportat sărăcia de bună voie.

într-o Dragoste de Dumnezeu. Deci nu Carpato-Danubienii şi-au trădat DUMNEZEUL UNIC. simplitate. de Limbă. această populaţie Carpato-Dunăreană (Traco .). Nu vedeţi? Cum un sportiv (şi nu numai) de la noi care ajunge în frunte. umilindu-i. în armonie cu Dumnezeu. de Strămoşi şi nu în ultimul rând. etc.etc. toată istoria. etc. 50 . Căci nu le-a fost uşor ca milenii să nu se lase cuceriţi de toate ispitele lumii. invidia. Azi. în Grădina Raiului.de bogăţie(şi azi munţii noştri sunt plini de aur. Sigur.de putere. măcar că aveau o mare ştiinţă şi înţelepciune şi blândeţe şi smerenie. înţelepciune. tot EL ne-a şi binecuvântat cu daruri cum puţine neamuri au avut. De asemenea. asimilând învăţături. (Vezi ex. sau vrednici de ea şi să o dăm mai departe urmaşilor. o Credinţă Curată şi într-un spirit de sacrificiu rar văzut. Cei ce rămâneau în GRĂDINĂ rămâneau credincioşi DUMNEZEULUI UNIC. a atras şi respectul şi admiraţia popoarelor din jur dar şi.În timp.Getă). sunt din ce în ce mai puţini cei gata de jertfă (o ultimă zvâcnire de oameni liberi traco-daci. Mutu. Că trebuie să plătească prin milenii de smerenie şi sărăcie ceea ce au făcut milenii prin mândrie şi bogăţie. bunătate. de sare. cu DUMNEZEU şi deviau în religii politeiste sau în comportamente anormale. pornind războaie. această conştiinţă a rolului de apărători şi păstrători s-a estompat şi ea. pe care cei în măsură o pot verifica de e adevărată au ba (în ce mă priveşte am un simţământ puternic că este adevărată) şi anume că acei Carpato-Danubieni. NU AU ÎNTEMEIAT EI ACEA SUPER CIVILIZAŢIE (ATLANTIDA să zicem) care a generat (sau care a atras. mai ales.) Ar trebui totuşi să mai prezint o ipoteză. când tinerii şi cei ca ei strigau vom muri şi vom fi liberi asemenea martirilor creştini de acum 2000 ani). cum se mândreşte(mass-media îl ajută să se mândrească şi admiratorii) cum ajunge mai jos decât poate crede. sărăcie. etc. demnitate (ca unii ce conştientizau rolul lor de păstrători şi apărători ai ADEVĂRATEI CREDINŢE în DUMNEZEUL UNIC CEL ÎN TREIME SLĂVIT şi ai GRĂDINII RAIULUI creat de DUMNEZEU). a fost în 1989. ca pedeapsă) Potopul Universal. căci ei ştiau cum trebuie să fie în raport cu Dumnezeu. în timp.după Porunca lui DUMNEZEU. cei ce juraseră să trăiască de aci înainte în smerenie. Chivu. ţara. în simplitate. cu natura şi cu oamenii au fost şi cei ce au primit creştinismul atunci când acesta a poposit pe meleagurile primordiale ale omenirii. Dar să nu ne mândrim cu aceasta. De atunci vor să-i uzurpe toate drepturile.Dunăreană (azi le zice români!) rabdă cu stoicism ştiind sau intuind că încă mai plătesc pentru faptul că au întemeiat Civilizaţia ce a atras mânia lui Dumnezeu pentru mândria şi celelalte răutăţi ale ei. Natura şi Oamenii. în ţinuturile Carpato-Dunărene. credinţa. Leonard Doroftei.în smerenie. de uraniu. Dar dacă Dumnezeu ne-a pedepsit. transformându-se într-o Dragoste de ţară. ci să fim responsabili. limba. de Glie. de Neam. de comportamente anormale. Iar această populaţie Carpato . cei rămaşi în străvechea vatră. Însă pe măsură ce migrau pierdeau contactul cu GRĂDINA SACRĂ (RAIUL).

BLOH-nume propriu maghiar. de bogăţie. fizică.cetate capitală a statului dac. ALB. deci. La fel de adevărat este că şi dintre aceşti ex-Carpato-Danubieni. aici e înţelepciunea!) în curăţie. Credinţa în Dumnezeul Unic. construind o societate pervertită (căci ei erau puşi să apere Credinţa sănătoasă şi comportamentele naturale sădite de DUMNEZEU în OM in GRĂDINA RAIULUI.) primitori de oaspeţi şi au plecat din CĂUŞ (din GRĂDINA RAIULUI) şi au început să urmeze alte învăţături. în sport. mărturie stă faptul că popoarele cucerite pstrau o amintire plăcută despre ei. de mândrie. care înseamnă VALAH (notaţi şi numele BLOHIN ce se află în Ucraina. la olimpiadele de matematică. în smerenie. ce înseamnă tot VALAH !) VLOH VLAH OLAH . UNII Carpato-Danubieni n-au mai suportat învăţăturile sănătoase. DUMNEZEU ESTE LUMINĂ. sărăcia de bună voie(măcar că stai pe munţi de aur. România este pe primul loc la copii dotaţi raportat la nr. înţelepciune inteligenţă (pentru cine nu ştie. de putere. de locuitori-vezi în muzică. întemeind imperii puternice.practici. ce înseamnă VALAH ULAH (notaţi de asemenea şi numele OLEG. danez. ba chiar îi mai aşteptau să revină). etc. blândeţe (BLÂND vine de la BLA care înseamnă ALB. BALOGH (nume maghiarizat sau mai corect „secuizat”) care înseamnă tot VALAH!!! 30. Bel-Bal în slavonă) jertfelnicie. Partea proastă era că ei plecau din CĂUŞ şi cu multe cunoştinţe ştiinţifice pe care le foloseau apoi doar ca să cucerească sau să domine pe alţii. 29. comportamente şi credinţe străine şi anormale. cine îl are pe Dumnezeu este Alb. în Rusia şi Ucraina. Bianco în italiană. alte credinţe (politeiste). alte obiceiuri şi comportamente a-normale. mai păstrau în memorie unele din învăţăturile sănătoase şi le mai aplicau. Dar dacă nu CarpatoDanubienii atunci cine? Ei bine. 51 . lăsându-se cuceriţi de patimi. informatică.nume propriu. este Bland-Blanc în franceză. simplitate. bunătate. care înseamnă VALAH sau. care înseamnă tot VALAH) VLAH BLAH (BLOH) sau OLAF. poate. SARMISEGETUSA . transilvan (maghiar sau maghiarizat). nume suedez. nu toţi erau răi (unii.

COS. E = este. SARMIS (SĂRMAŞ SEGET.dacică SIMERIENI SYMERIENI SUMERIENI Avem un toponim. Aceste rădăcini au generat câteva cuvinte asemănătoare şi cu acelaşi sens în limbi diferite.populaţie dacică liberă din N-E Daciei (Moldova de astăzi). coşciug. Curat.CO(T)CIOABĂ. CAT.BEŞI CAS . română). SARMISE-GETUSA ZA-ARMISE-GETUSA DA-ARMISE-GETUSA unde „DA”=Alb. GET = HET (geţi). de ex. sumeriană ISA = apă curgătoare) Sau. Luminos.populaţie de origine traco . o localitate numită SIMERIA. -COTTAGE = căsuţă (engleză) COSTO . COSTO-BOXI am văzut mai înainte că rădăcina CAS. Viteaz.TO . IZA (Valea Izei)( în l. necucerită de romani.Tradus ar fi „CETATEA STRĂLUCITOARE A ARMIEI” sau „ARMATA STRĂLUCITOARE A VITEJILOR”.BOCŞI COSTO . COT înseamnă CAS sau locuinţă. Oaste şi „GETUSA”=Cetate.BEŞI (BAŞI) COS . -CAS (CAS. COSTOBOCI . sau alt imperiu din istorie.COSMOS(greacă) -COT (COTEŢ. „ARMISE”=Armie. SIGHET (SZEGED în Ungaria) USA. -CHATEAU = castel (franceză) -COS (coş.BOŞI COSTO . coşmelie. turcă).ZALMISE-E-GET-USA ZALMISE-E-GET-ISA ZALMISE-E-GET-IZA unde ZALMISE = ZALMOXE. pe lângă DEVA. IZA = apă curgătoare sau izvor sau părinte şi tradus înseamnă „ZALMOXE ESTE PĂRINTELE (izvorul) GEŢILOR” Avem şi câteva toponime şi hidronime care conţin numele capitalei dacice. O coincidenţă nu-i aşa? 32.(română). CASTEL (l.BEŞI 52 . coşarcă(română). CIMERIENI . CASTLE (engleză) -CAT (CAT=etaj (română.TO . 31.

slavii SLAVI-IS unde SLAVI=mărire.BEŞI CAT . BARAHAN BALAHAN VALAH-AN unde VALAH = ROMÂN şi AN(U) = ZEUL SUPREM la sumerieni şi tradus ar fi „ZEUL ANU AL VALAHILOR” sau „CÂMPIA VALAHĂ” BAL-AG-AN(U) unde BAL=ALB. germană SACSON ZAHZEN SACŞON DZAHZEN SAŞON DAHZEN SAŞAN DAHŞEN SAŞ(I)AN DAHŞ(I)EN DZAŞIAN DAHŞIAN DAŞIAN DACŞIAN DAC(Ş)IAN DACIAN-DACIC DACIAN-DACIC Este şi un toponim. DACHAU (DAHAU) care tradus ar fi: AL DACILOR sau DACUL 35.COT . 33. COSTOBOCI înseamnă „BEŞII CONSTRUCTORI (DE CASE)”. SLAVIS . a) TIROL-provincie austriacă b)TIROL TIRAL T(I)ROL TIRAR T(I)ROI(S)-TIROIS-TROIS TIRAS(TIRA-GEŢI) TRAIS TRA(H)IS TRAKIS-TRACIS(TRACI) 36. b) SACHSEN-saşii în l. a fi) ca în româna veche ÎS=sunt sau în engleză şi tradus ar fi „CEI PLINI DE MÂNDRIE” sau „SUNT MÂNDRI” sau „IZVORÂTORII MÂNDRIEI” 34.O .BEŞI Aşadar. slavă şi IS=apă curgătoare.câmpie în S României. cunoscut din păcate în al 2 lea Război Mondial. mândrie.O . izvor sau este (de la vb. BĂRĂGAN . a) SAXON-ins din neamul saxonilor. AG -OG -OC=OCHI? şi AN(U)=ZEUL ANU şi ar însemna „OCHIUL (ZEULUI) ALB ANU” 53 .

Strămoşii ruşilor sunt roxolanii. italiană).a) ZYRAXES-nume propriu geto-dac. etc. GIARDINA (l.BALCANI-munţi aflaţi la S de Dunăre. vecină cu dacii. etc.DAVA-zeu.slavonă) SHIVA-ŞIVA=zeitate hindusă 39. BAL-CANI unde BAL=ALB şi CANI=CÂINI(LUPI?) (CANI în l. (l. illirică = câine(lup?).traco-geto-slavonă. bolşevicii. 54 . DEVA-localitate în România DABA-DĂBÂCA-localitate în Moldova DZABA SABA (REGINA DIN SABA?. YARD (l. care au câştigat revoluţia.vietate.MAREA BALTICĂ BAL-TICĂ=Marea Albă BAL=ALB 41. SIRACSES SIRAŞE(S) sau CIR(E)AŞE(S) CIREAŞE(CIREAŞĂ) b)ZYRAXES GURA-CŞES(GURA ŞESULUI GUREŞ (VORBĂREŢ 42. Din această rădăcină (GRAD) provin şi cuvintele GRĂDINĂ.(sanscrită.Vechiul Testament) SAVA JIVA=viaţă.tracii şi slavii.37. RUŞII sunt urmaşii acestor roxolani.GRAD-ora în l. GARD.De fapt mai corect ar fi ÎNGRĂDITURĂ sau aşezare înconjurată de un GARD(ZID).cetate sau Întăritură în limba geto-dacă. franceză). JARDIN (l.RUŞII=ROŞII(tot o coincidenţă faptul că cel mai puternic stat comunist avea steagul de culoare roşie!. română).ROXOLANI-populaţie indo-europeană (traco-scitică). engleză) 38.neam indo-european înrudit cu geto-dacii. !?) ROXANA-nume propriu. îşi ziceau Roşii. ROCSOLANI ROŞOLANI (ROŞULANI) adică ROŞCAŢI RUSOLANI-RUSLANI(nume propriu RUSLAN!)-RUS. Şi tradus ar fi „CÂINII(LUPII) ALBI” BALCANI BAL(A)CANI-BOLOCANI VAL(A)CHANI-VALAHANI munţii Valahilor-românilor (dacilor) 40.

de călărie) şi atunci înseamnă CĂLĂREŢ. „nu pot” = „nu poci”. LATINUM. din diverse motive (refugiaţi-goniţi de legiunile romane sau pur şi simplu ca urmare a înmulţirii rapide a populaţiei dacice). ALTINUM.GERMAN GHERMAN GHEL-MAN GHAL-MAN unde GHAL=GAL(EZ) şi MAN=OM şi înseamnă OM DIN GALIA. copii.ROCSANA ROŞ(I)ANA=ROŞCANA-ROŞCATA 43.ţara Bârsei (ţara munţilor) BYR-SA BUR-SA BUR-XA BUR-CSA 55 .prin răpiri de femei. s-au format din gali şi populaţii nordice (probabil slavo-fino-ugrice) şi ulterior cu daci migraţi din zona CarpatoDunăreană. aşa cum sunt azi. apoi GH îl pronunţăm ca în (G)HITĂ-VITĂ(vorbirea ţărănească românească veche) şi avem (H)AL-MAN în unele limbi H -ul nu se pronunţă.K sau C şi obţinem KAL-MAN(CAL-MAN) un binecunoscut nume maghiarizat care înseamnă „Om din Galia”. şi avem AL-MAN(AL(E)-MAN) ALEMAN SĂ ne întoarcem puţin la GHAL-MAN(GAL-MAN) facem pe G . GERMANII ca popor. Timişoara = Cimişoara sau. LAŢI(UM) . în aprox.TRACI THELACI FELACI . BÂRSA . sau KAL(CAL)=CAL(animal de povară.C se poate pronunţa şi „T”(ca în Ardeal sau Banat. 900 de ani de la apariţia hunilor în aceste teritorii pentru prima dată.SECUI-daci maghiarizaţi. SACUI ZACUI DZACOI DACOI-DAOI=DACI 44.. etc. căsătorii mixte. şi „b”. 45. OLTIN-UM 46.

CŞA(CEA) = CASĂ. ÎNTĂRIT şi DA = ALB). tracică. Însă. BORCEA nume proprii daco-române. la rândul lor aceste populaţii influenţau şi ele populaţia autohtonă majoritară. BĂRBAT. de aceea dacă unele populaţii. cu alte pronunţii complet diferite. BURCĂ. BĂLAN şi tradus ar însemna ŢINUTUL PUTERNIC sau „ŢARA CELOR PUTERNICI”. asemănător cu tracicul BERGA (MUNTE). Vezi „BURG” . cred că BÂRSA (BERZA . BUR = PUTERNIC. ştiind de ex. BERSA? în l. probabil BERZA?. prin urmare BURG(H) însemna la origine „ÎNTĂRITURĂ DE PĂMÂNT (loc apărat de un val de pământ). adică un fel de cetate pentru acele vremuri îndepărtate. poposeau paşnic sau războinic pe aceste meleaguri. geto . 56 . În ce? Probabil în unele obiceiuri barbare. totuşi.geţii erau oameni blânzi şi ospitalieri cu cei străini veniţi cu gânduri paşnice şi lesne iertători. BLOND. ŢINUT şi D(Z)A = ALB. fiind mult mai puţin numeroşi decât dacii. pronunţa „Z” în loc de „G”. ÎNTĂRIT sau prin extensie.dacă. anglo-saxonă.BORŞA-loc. La fel de adevărat este că daco .(Ţara Bârsei). Şi dacă ele s-au păstrat până acum (ceea ce este o minune în sine) nealterate sau doar uşor transformate este dovada supremă că cei ce le-au denumit la început au fost aceeaşi care le-au păstrat şi folosit. în România. deşi asimilaţi de daci. dacică BAR-SA BAR-XA BAR-CSA BAR-CŞA(BAR-CEA) unde BUR = PUTERNIC. BUR . BORGIA nume propriu italian .dacă (după unii autori.BUR-CŞA(BUR-CEA) BUR-DZA BUR-DA Cu variantele:BURCEA. erau asimilaţi de aceştia. dar atunci „BERGA” nu mai poate fi considerat de origine tracică.cuvânt ce înseamnă în l.DA înseamnă „CETATEA ALBĂ (cf.IULIA în Evul Mediu sau cum se numeşte azi capitala Serbiei. XA. credinţe în moroi. Poate alte descoperiri să aducă lumină asupra acestui subiect). BÂRSA . Să nu uităm că dacă ar fi fost o altă populaţie suprapusă peste dacii care au dispărut din teritoriile lor. (cum ar fi măştile. Părerile lingviştilor sunt neclare aici. sălbatice. BĂLAI. CETATE sau ÎNTĂRITURĂ şi provine din BURG(H).BERSA) sunt denumiri sigure în proporţie de 90% de origine dacică. De asemenea. fireşte. ci celtică sau germanică. PUTERNIC şi GH(E) = PĂMÂNT. unde BUR = ÎNTĂRIT. în Turcia BURIDVA-loc. vezi BEL . GENEZĂ) în limbile greacă şi latină se pronunţa „ZENES” în limba geto .GRAD (CETATEA ALBĂ) cum era denumită ALBA . BURSA-loc. SA. ar fi apărut alte denumiri. chiar şi l. în timp. că „GENES”( NAŞTERE. CSA. Cu toate acestea.

Seamănă mai mult cu fizionomia geto-dacilor. Acei zei numeroşi care apar în religia dacilor nu sunt zei atotputernici. Ştiu. adversarii monoteismului dacic (din păcate şi datorită unor dacologi atei sau anticreştini) aduc în discuţie multitudinea de zei din panteonul dacic. Pe când dacă mama e evreică. s-a petrecut doar la acceptarea creştinismului. de ex. făcându-l samaritean (samaritenii fiind păgâni. când există riscul să nu fie deloc evreu. deoarece are o mulţime de sfinţi şi îngeri până la Dumnezeul în trei Persoane. Şi nu în ultimul rând. doar cel ORTODOX. în capitolul în care este prezentată genealogia lui Iisus. dacă doar tatăl e evreu. atunci şi creştinismul ortodox.) este sigur că blândeţea. În acest caz comunitatea evreilor nu-şi poate asuma riscul de a recunoaşte pe copil ca fiind evreu. pentru a susţine politeismul dacilor. iudeii ar fi ţinut-o doar pentru ei! Dar ei. respectând raţionamentul lor. cum au îmbrăţişat şi alţi daci mai înainte religia politeistă greco-latină. marea masă a dacilor a ţinut religia monoteistă tradiţională. adică. dacă întrebi pe orice creştin ortodox practicant (nu doar cu numele) îţi va spune că religia creştină ortodoxă este MONOTEISTĂ. (ca în creştinismul ortodox) cu sfinţii sau îngerii care au puteri foarte mari. Dar pe ansamblu. dacă ne uităm la icoanele care Îl reprezintă pe Iisus. De altfel. trebuie să fie aruncată. Şi nu orice creştinism. ADICĂ FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT. din contră L-au răstignit pe Iisus. Desigur.. De asemenea. ATÂT. nu este al lui. Ştim că la evrei. decât a evreilor. genetic. ei pot fi asemuiţi de ex. cu ochi albaştri. Este blond-şaten. fiind o religie străină (de origine iudaică). ascendenţa recunoscută este pe linie feminină (maternă). este doar al mamei păgâne. nu mai contează dacă acel copil este conceput cu un evreu 57 . etc. Adevărul este că dacă ar fi fost de origine iudaică. ci au provenit din populaţii aşa-zis păgâne. la nivel de masă. Singura schimbare notabilă a religiei dacilor. dacă doar mama e evreică atunci eşti sigur evreu. dar nu sunt decât creaturi. înalt. după aprecierea evreilor). vom vedea că nu arată a evreu deloc după aspectul fizic. a dacilor. pe unii îi sperie acest lucru gândind că. curăţia inimii. Matei. în Evanghelia Sf. spre deosebire de Dumnezeu (în trei persoane) care este NECREAT şi are putere nelimitată. Dar acest raţionament s-ar dovedi o eroare întrucât. sunt prezente două femei care n-au fost evreice. ci. ar fi tot politeist. cel puţin nu de marea masă a dacilor. evreii nu odată L-au acuzat că e străin de credinţa şi de neamul lor. iar sfinţii sau îngerii NU POT FI EGALII LUI DUMNEZEU NICIODATĂ DEOARECE SUNT FIINŢE CREATE PE CÂND DUMNEZEU cel ÎN TREI PERSOANE ESTE NECREAT. La fel stau lucrurile şi cu religia monoteistă a dacilor.consumarea inimii unui mort ce se află că e strigoi . dreptatea şi religia lor. eşti evreu de grad doi sau chiar trei (pentru că dacă tatăl evreu este însurat cu o păgână care îl înşeală.un fel de canibalism amestecat cu necrofagie. Dacă ar fi aşa. nu putea aproba asemenea obiceiuri. Unii dintre daci se poate să fi îmbrăţişat astfel de practici. atunci copilul. bunăoară.

cerul sau bolta stelară COS-MOS CAS-MOS CUS-MOS unde COS (CAS. ŢARĂ. CSA. VRAN. INIŢIAT. BĂRBOS) 47. BÂRSA BÂR-SA BOR=MUNTE?dicţionar tracic BUR=MUNTE?dicţionar tracic. în extensie. MUCENIC . 48. cel puţin 50% este evreu. BRANCUŞ (nume propriu) unde CUŞ=CĂUŞ. ZEU sau SFÂNT) sau MUŞ (MUŞAT = FRUMOS şi tradus ar fi: „CASA.ori un păgân. LOCUINŢA MOŞULUI” (zeului suprem) sau CASA FRUMOASĂ (ORDONATĂ) 49. apar două femei neevreice. deci poate fi recunoscut de Comunitate). bolta stelară şi CEA (XA. Aşadar. ŢARA ALBĂ.martir creştin 58 . OURANU (l. deosebită de femeie sau OM cu BARBĂ. greacă) = ordine. ÎNTĂRIT) v. FRAN=cer. CASĂ vezi VRAN-CEA=ŢARA CERULUI (RAIUL). CUS) = CASĂ. greacă)=cer. în genealogia lui.dar eu cred că mai degrabă are sens de PUTERNIC.ca fire.bolta stelară URANU VRANU VRAN-CEA VRAN(U) BRAN(U) BRAN-CEA FRAN(U) FRAN-CEA unde URAN. COSMOS (l. CŞA) =ŢINUT. LOCUINŢĂ şi MOS = MOŞ (ÎNVĂŢAT. în cazul lui Iisus. ebraică. Credinţa ortodoxă explică aceasta prin faptul că Învăţătura lui Iisus este universală şi nu doar locală. SĂLAŞUL) CERULUI sau SĂLAŞUL ALB. CULCUŞ şi înseamnă CĂUŞUL (CULCUŞUL. BRAN. mai sus despre BURG(H)! BAR=rădăcină cu sens de BĂR-BAT(BĂRBAT.

războinici. 52. Neagră G(H)IS . lacomi. FRUMOSUL = FĂT . ZEUL. Neagră. cei amestecaţi cu galii şi triburile nordice germanice) spre deosebire de VALAHII din EST (adică dacii. 53.FRUMOS?) VICTORIOS”. nemiloşi. CELT. Omorau toţi prizonierii de război. erau „ROŞII” de sângele celor ucişi de ei fără milă. strămoşii celor din vest).cetate la M. ASIRIA-ţară antică din Orientul mijlociu ASYRIA-Y (upsilon) în l. Nu degeaba. războiul civil rus a fost câştigat de Armata Roşie (culoarea preferată a comuniştilor) în dauna Albilor (armata ţarului). turcii. sau GALAŢI . ŢARĂ). Se ştie că asirienii erau cei mai sângeroşi oameni. sumeriană UZA. greacă = VICTORIE?) şi tradus ar fi „MOŞUL (ÎNVĂŢATUL.neam antic venit din Răsărit în Europa cu ceva veacuri înainte de Hristos.Sunt non-indo-europeni.nu întâmplător ruşii au fost asemuiţi tot la fel. 51. HISTRIA . WESTFALLEN-(WESTFALIA)-land german WEST-FALEN VEST-VALEN VEST-VAL(AH)EN=VALAHII din VEST (dacii vestici.Au cucerit vestul şi nordul Europei locuite de protoindo-europeni KELT KELET (KALLATIS numele unei cetăţi la M. INIŢIATUL.MUXE-NIC MOXE-NIC MOCŞE-NIC MOŞ(E)-NIC unde MOŞ = ÎNVĂŢAT. CELŢI . RUSIA-ROSIA (ROŞIA) . SFÂNTUL. sângeroşi. finlandezii. 50. ZEU. greacă se citeşte „U” ASURIA (A)SURIA SURIA anagramat iese RUSIA. maghiară = răsărit Celţii ar însemna în traducere Răsăritenii .TRIA G(H)E-IS-TRIA unde G(H)E=PĂMÂNT (ŢINUT.KALATI – KELETI) KELETI în l. IZA=apă curgătoare) şi TRIA=TREI tradus ar fi „PĂMÂNTUL CELOR TREI APE CURGĂTOARE” adică DOBROGEA (cele trei ape curgătoare sunt cele trei braţe ale Dunării din Deltă). SFÂNT) şi NIC=(de la NIKE l. românii de azi. 59 . IS=APĂ CURGĂTOARE (ca în l. înrudiţi cu hunii. în 1917.

SIRGIT-SIR(H)IT-SIRIT-SIRET) şi EUFRAT (EU-PHRATUS. cred că mai sigur ar fi să câştigăm la loterie! 54. rasa de cai moldoveni. ce intră în componenţa unor cuvinte din diverse limbi. când numai Stalin. CO(T)CIOABĂ. radicali. înainte de Moise şi Legea dată evreilor. străromână veche (posibil cea mai veche limbă modernă din lume. care provine şi din CĂUŞ. Ţara CUŢ-HUŢUŢ-CUŞ este nu Egiptul ci România de azi (de ex. ci doar un sistem rudimentar de comunicare asemănător cu cel al animalelor. cioban foarte bogat. nu reprezintă părerea mea personală sau credinţa mea. Această concluzie am enunţat-o pentru a nu răni sentimentele evoluţioniştilor. a omorât peste 30 milioane de ruşi (asta pe timp de pace!!). Strămoşii ruşilor sunt roxolanii (rocsolani-roslaniruslani) care înseamnă ROŞCAŢII. A CASELOR. Eu nu cred în astfel de „simple coincidenţe”. În ce mă priveşte. care înconjoară ŢARA CUŞ (CUŢ-HUŢ-UŢ ţara lui IOV-IOB-GHIOB-JOB(GIOB cum pronunţă anglo-saxonii) CIOBAN în română sau GIOVAN în italiană. un dans HUŢULCA în BUCOVINA. pământul tracilor). Iar o „coincidenţă” privind numele ruşilor şi al felului lor de a fi precum şi cu comunismul (roşu) ce au avut de îndurat. US=Casă). HUŢ. ŢARA CUŞ-(CUŢ. IOV din ţara (C)UŢ este un personaj din Vechiul Testament. CUT COT CAT CAS Toate aceste cuvinte au devenit ulterior. eu cred că oamenii au fost creaţi OAMENI de la bun început. CAT. cuţo-vlahi.) Apoi în EST două râuri TIGRU-TIGRIS (de la dreapta la stânga. de ex. COSMOS. etc. l. În Vechiul Testament. etaj. UŢ)=ŢARA OCROTITOARE (CĂUŞ). în Sud GIHON=GHEION adică. HUŞI. cartea Genezei.: CASĂ. Moise (MOŞE în ebraică!) spune că Raiul este înconjurat de 4 (patru) râuri: în Nord FISON=THISON(TISA). cu un limbaj articulat. COTEŢ. o ramură a românilor de la Sud de DUNĂRE. COTTAGE. CAZARMĂ. afară de primele sunete nearticulate ale primilor hominizi ce nu pot fi considerate o limbă propriu-zisă. Dacă ar fi să calculăm o astfel de probabilitate. CAPĂTUL (CAPUL) PĂMÂNTULUI (DUNĂREA adică ISTROS=GHIS-TROS.PRUTUSPRUT) DE LÂNGĂ ţara ASYRIEI (RUSIA). PRATUS. CUŞ(CUŢ. HUŢ. În general câmpiile din jurul marilor fluvii capătă denumirea de CUŞ. HUŢULI. drept şi credincios în Dumnezeu. diferit şi distinct de cel al animalelor. CHATEAU. CASTEL. Silaba EU din EU-PHRATUS este un cod geografic şi se traduce: „PRUTUL EUROPEAN”. ce au sensul de construcţie. de asemenea EU-PHRATUS-FRATUS-FRATIS mai înseamnă „FRAŢII EUROPENI”. UŢ.Aici se cuvin câteva comentarii. neavând nevoie de evoluţie pentru a 60 .

CUL-CUŞ. dacă erau cultivate şi lucrate cu sudoare-apărătoare contra foametei şi climei grele. Ei bine. când ţinem mâinile CĂUŞ. pentru a apăra de vânt o lumânare sau o fiinţă foarte mică şi plăpândă. UŢ. CUCIULAT. o casă. are şi rol de apărare şi protecţie. desigur. CUCA. acele câmpii din jurul marilor fluvii. CULCUŞ. CO(T)CIOABĂ. o facem pentru a păstra apa între palme pentru băut sau spălat. CUŞ. CAS cu sensul de construcţie. casă. CIUC. CASĂ. După ultimele cercetări. Căci în cazuri de război. În schimb în l. CASTEL. apărare şi CAS=casă. CĂUŞ. COTEŢ. COŞCIUG. CUS. CUŢ. CAUCAZ. etc.) De aceea. Şi tradus ar fi „CASA OCROTITOARE”. COS. De unde se vede că acest termen (CUŞ) era împrumutat dintr-o altă limbă. părerea mea este că acest proto-limbaj sau limbă primordială. coptă are atâtea cuvinte pentru numele ţării lor din antichitate. ebraico-araba. ocrotire. chiar în Vechiul Testament. HUŢ. erau denumiţi toţi munţii (în Limba Primordială Unică) CAUC-CAZ CAUC-CAS CAUS-CAS CĂUŞ-CAS(Ă). Cum civilizaţia de pe câmpia din preajma Dunării devansează cu multe milenii civilizaţia de pe Nil şi că în limba coptă (urmaşa limbii egiptenilor antici) nu găsim în fondul principal de cuvinte nici o familie de cuvinte care să aibă ca rădăcină cuvântul CUŞ. ca ocrotitoare ale vieţii. superiori oamenilor de azi. Egiptul era numit CUŞ. CAUCAZ-munţi în Armenia şi Gruzia. sau-scrito-chinojaponeza. UŢ. Se simţeau ca într-un CĂUŞ (CUŞ. CĂCIULATA. CAT. Destule cuvinte. păstrătoare şi producătoare de mâncare pentru oameni şi animale-se înţelege. de protecţie. greco-latino-iliro-galo-slavo-germana. mai bine zis. călduroasă sau friguroasă. COT. din care au pornit traco-geto-daco-româna. erau percepute de oamenii de atunci. 55. locuinţă. locuinţă. în munţi plecau. Dar mai mult. Parcă munţilor li se potriveşte perfect această denumire.vorbi ca omul modern de azi. nu doar de locuire). CUŢ. HUŢ. care îl foloseşte şi azi într-o mulţime de cuvinte. Prin urmare.: CĂUŞ. Acest lucru însemna pentru cei din vechime că în acea ţară era un fluviu cu o câmpie prin preajmă propice vieţii oamenilor. română avem o mulţime de cuvinte din familia CUŞ. chiar o construcţie. veche şi în cea modernă-contemporană. CAT) format din palmele naturii în aceeaşi natură ce le putea fi ostilă sau fatală. caii HUŢULI. ba chiar fiind în multe privinţe. CĂUC. CUŢO-VLAHI. este stră-româna. CAT. castel. De asemenea nu cred că l. CAS.unde CĂUŞ = palme împreunate pentru a bea şi a te spăla sau ocrotire. De altfel. de ex. din punct de vedere 61 . protecţie. palat. de aceea am adăugat acest sens de protecţie şi apărare rădăcinii CUŞ-CĂUŞ. nu-i aşa? Nu cred că vreo altă limbă are atâtea cuvinte cu acest sens şi în l.

etc. care au influenţat radical clima. O parte din supravieţuitori au rămas pe loc. îi dau acesteia stabilitate climatică. relieful. Această civilizaţie casnică nu este nici migratoare. prezenţa unor munţi în preajma acelei câmpii mănoase (CĂUŞ). în mituri şi legende. De ce? Pentru că cei ce au înţeles cu adevărat ceva din experienţa vechii civilizaţii. astfel. ştiinţă. câmpia ocroteşte omul. probabil cea mai veche de pe Pământ). Iar pentru a-şi duce ambiţia şi mândria la capăt. energie pentru a face plantele să crească în acea câmpie.climateric. Civilizaţia „casnică” a Europei (adică traco-daco-românii). aerul. semenii ci trăieşte în armonie. întemeia câte un imperiu cu care apoi încerca să cucerească cât mai multă bogăţie şi teritorii. prin răutate şi nepăsare). 15 milenii. au uitat cu timpul ce păţiseră strămoşii lor ce au pierit în acel cataclism uriaş şi au început să refacă încetul cu încetul vechea civilizaţie dispărută. nici nu întemeiază imperii şi distruge sistematic natura şi semenii prin ştiinţa mândră. e adevărat. ce au condus la distrugerea severă a acestei civilizaţii. experimente nefaste sau poluare. în acele CĂUŞE. ce. Pare puţin? Eu înclin să cred că îşi merită din plin numele de Protector al Ocrotitorului (muntele ocroteşte câmpia. lăcaşul vechii super-civilizaţii. Ar trebui să fim mândri.) s-au produs inundaţii puternice. fluviile şi munţii din apropiere. războaie nucleare. nu au mai dorit să reclădească ceva ce duce invariabil la distrugere. folosind cuceririle ştiinţei şi tehnicii. cu 62 . echilibru. glaciaţiuni. se închide cercul de elemente ce asigurau supravieţuirea oamenilor în acele locuri puţine. luptând de atunci împotriva civilizaţiei distructive şi întemeind acea civilizaţie casnică (adică civilizaţia care nu distruge natura. ci au dorit s-o reînvie. N-au vrut să înveţe din experienţa precedentei super-civilizaţii şi destinul ei. Astfel fiecare ce era mai mândru şi mai avid de putere şi bogăţie. În urma unui cataclism major natural (sau poate mai multe de intensitate mai mică dar mai dese şi diferite) sau uman (prin păcate multe. Rămăşiţele acestei super-civilizaţii s-au împrăştiat în toată Europa după ce au supravieţuit o perioadă în aceste CĂUŞE (oaze) ocrotitoare cu câmpiile mănoase. în ţinutul carpato-danubiano-pontic a existat o puternică civilizaţie comparabilă cu cea din zilele noastre (dacă nu chiar mai puternică). uimitoare până astăzi. protecţie de schimbări bruşte de temperatură sau precipitaţii. Cei ce au părăsit aceste CĂUŞE (atunci când condiţiile de viaţă şi climaterice au permis). alături de fluviul respectiv precum şi alte influenţe. dar şi responsabili. n-a fost întotdeauna aşa. spre a-şi împlini visurile în altă parte. că spaţiul carpato-danubiano-pontic este cel mai vechi spaţiu ce a adăpostit şi ocrotit oameni şi că ei au clădit o cultură de mare forţă şi originalitate. geografia. ci. Ecourile distrugerii acestei cizilizaţii au rămas în Sfânta Scriptură. cutremure. munţi. întreţineau şi ocroteau viaţa. apariţii şi dispariţii de mări. Acum peste 10. chiar dacă asta duce invariabil către autodistrugere. în scrierile lui Platon. lacuri. scufundări şi ridicări de pământuri. apa. au părăsit Căuşul Primordial-Dacia (România de azi). asemenea unor oaze.

care ştiu că acolo în cer este ţinta final a vieţii de pe Pământ). au întemeiat mulţime de imperii. Înţelegem că dacii s-au luptat cu imperiul roman. socială. apărătorii. cu umilinţe. Au opus civilizaţiei urbane tehnologice. economică. unificării statelor şi popoarelor prin distrugerea specificului naţional într-un stat unic federal (imperiul roman). departe de lupta pentru aur şi putere. nu pentru aur sau pentru pământ şi libertate (căci netemându-se de moarte. o ură împotriva celor rămaşi şi nu o dată. ci s-au luptat împotriva uniformizării. acolo unde a fost RAIUL şi unde au trăit ADAM şi EVA până la căderea în păcat. i-au cucerit cei plecaţi pe cei rămaşi (de ex. ei nu erau stăpâni. cuceritorii au fost aşa de bucuroşi încât au sărbătorit 123(!)de zile victoria şi au ridicat două monumente (TROPAEUM TRAIANI. natura şi oamenii. naţională. Cei plecaţi. şi totuşi. după victoria împotriva dacilor imperiul a început să cadă încet dar sigur. dacii. inima. iar Decebal şi ai lui. nu mai fuseseră ridicate în onoarea niciunui popor învins atâtea monumente. imperiul roman pe daci). Au fost înfrânţi de o armată fără scrupule. au renunţat de bună voie la a mai ridica civilizaţii urbane şi super tehnologice şi au dezvoltat o civilizaţie legată strâns cu Dumnezeu (Zalmoxe). şi COLUMNA LUI TRAIAN)!!! În tot imperiul roman. să găsească o altă cale. chiar prin luptă. fără nume. iar PĂMÂNTUL era sfânt. afirmând superioritatea civilizaţiei casnic –rurale armonizate cu divinitatea. dar dacă ar fi trebuit să apere noua direcţie ce doreau s-o imprime-adică. păstrând tacit. globalizării. cu alimentaţie nesănătoasă fizică şi spirituală. natura şi oamenii. civilizaţia rurală.înţelepciune. neegalate până azi. mai liniştită. prin poluare. au fost nevoiţi să plece. s-au luptat împotriva civilizaţiei „urbanist-tehnologice” . ci păstrătorii GRĂDINII RAIULUIGRĂDINII MAICII DOMNULUI. iar pe de altă parte nici nu erau atât de inteligenţi ca să poată rezista unui război împotriva celor înţelepţi (căci erau blânzi şi buni aceşti înţelepţi. moment în care au început să se răzbune pe cei ce au ales Dumnezeu şi satul. cu războaie. Şi mai zic autorii antici că dacii nu trăiau decât cu picioarele pe pământ. chiar cu preţul vieţii. cu comunism. dându-şi seama că aceasta era calea pe care ar fi trebuit s-o urmeze şi acea civilizaţie. Ei. de voia să evite soarta ce i-a venit. civilizaţia casnică n-ar fi ezitat s-o apere împotriva celor ce puneau mândria şi goana după putere şi aur mai presus de orice. deşi urau războiul). gândul şi ochii le aveau către cer. aveau oricum libertate. Cu timpul. înfierând prin religie cunoaşterea şi urbanismul. cu sărăcie. în smerenie şi cumpătare. fără onoare dar puternică şi imbatabilă. acolo unde simţeau că e locul lor-asemenea creştinilor. cu excludere de la masa celor mari . etc. Cei ce nu suportau o astfel de viaţă tihnită. pornind războaie împotriva lor sau urzind prin diferite manevre politicodiplomatice tot felul de greutăţi. cu desconsiderare. 63 . Cei rămaşi în Dacia. mai cuminte. printr-o minune. Când totuşi. subjugare politică. au fost aleşi de Dumnezeu să apere GRĂDINA RAIULUI. ai ŢĂRII SFINTE. decalajul tehnologic şi ştiinţific s-a mărit în favoarea celor „urbano-tehnologici”. pe de o parte pentru că erau prea puţini să se poată lupta cu cei cu adevărat înţelepţi.

Eu zic că ebraica şi aramaica provin din Limba Primordială Unică. OMUL (FIUL OMULUI)”. din Rai. MANU=OM. pers. MANU=OM. MANU=OM şi EL=DUMNEZEU sau pron.etc. 57. EL=pron. De altfel. şi tradus ar fi: „DUMNEZEU-OM DE LA RĂSĂRIT” sau „EL. „VITĂ” = „G(H)ITĂ”. învăţătura creştină ortodoxă afirmă fără dubiu natura dublă a lui Iisus. cetăţi. română şi ebraica sau aramaica.de ex. e o tristă poveste. divină şi umană! sau. OMUL” (FIUL OMULUI) Să remarcăm acum asemănarea în procent de 90% cu limba română!! Acum 2000 de ani?! era deja l. singular el şi tradus ar fi: „ESTE EL. ATOM=indivizibil. pers. ca în ex. În latină sună astfel: „ECCE HOMO”! nu prea seamănă cu româna veche. sau. Şi tradus ar fi CEI FĂRĂ PĂMÂNT(ŢARĂ?). elini). A(G)HEI A-(G)HEI unde A=FĂRĂ (ca în A-FON=lipsit de auz muzical. de fapt au câştigat. pronunţându-se. română constituită?! Nu se poate spune că este asemănătoare cu l. şi într-adevăr. vorbită de Adam şi Eva). pentru că daco-românii au păstrat civilizaţia casnic-rurală peste o mie opt sute de ani. după alţi savanţi. bazat pe faptul că Iisus este numit (metaforic) Soarele Dreptăţii (În Psalmi.măcar că au fost învinşi în luptă. E-MANU-EL unde E=est. ceea ce denotă că aceste limbi sunt undeva înrudite. răsăritul este locul către care ne închinăm lui Dumnezeu şi facem altarele în biserici. Motivele 64 . EL=DUMNEZEU şi tradus ar fi: „ESTE OM-DUMNEZEU”(în Limba Primordială-a se nota asemănarea cu l.. Să nu uităm că în Sf. care mai apoi s-au reîntors în ţinuturile europene întemeind ţări şi popoare antice. OM RĂSĂRITEAN”. Atât subliniez.un „G” ca un „H” (fără a fi nici unul nici altul). E-MANU-EL unde E=este. PELASGI-populaţie europeană anterioară sosirii indo-europenilor în Europa. răsărit. aşa cum am mai întâlnit. -3. personal. proto-indo-europeni. aramaică?. aceştia erau puşi pe luat bogăţii. răpirea unei femei frumoase pe nume Elena). personal. EMANUEL-Dumnezeu este cu noi (l. ar fi de fapt. a III-a sing. -2. (de ex.) şi G(H)EI (cu sing. „IATĂ. ebraică?) -1. latină. că în învăţătura creştină ortodoxă. Ce se întâmplă azi. strămoşii celor numiţi azi indoeuropeni. AHEI-denumirea veche a grecilor în antichitate (eleni. E-MANU-EL unde E=este. teritorii folosind orice pretext. a III-a.). 56. Evanghelie Pilat afirmă despre Iisus. Din ei s-ar fi răspândit în întreaga lume aşa numiţii indo-europeni. şi aici concluziile le las să apară singure. G(H)EU=PĂMÂNT. 58.

având în memoria colectivă imaginea Paradisului Pierdut (din care migraseră cu ceva sute sau mii de ani înainte). despre care Homer spune că era blând. cu oameni frumoşi. smerit. Cuş-ul. mai puţin dornici de războaie. 65 . nu mai putea să-i întreţină pe toţi. Ulterior. DREPTUL VALAH ce a funcţionat nescris până la începutul sec. doar cei ce nu plecaseră deloc (traco-getodacii) erau în cel mai bun teritoriu numit „RAI” sau „CUŞ” (de la culcuş). iar vechea vatră. mai războinici au migrat în lumea întreagă. PELASGI BELASGI BEALSCI BELAŞI BALAŞI VALAŞI VALAHI BELAŞI VELAŞI FELAŞI FELAHI-popor întâlnit de Ulise în călătoriile sale. popor. cei mai curajoşi. Toate populaţiile aşa-zis indo-europene. 59. aur şi putere. unii. aceştia fiind strămoşii noştri geto-dacii şi tracii. Acest Rai sau Cuş era chiar raiul primilor oameni Adam şi Eva.acestei deplasări în şi dinspre Europa a acestor „indo-europeni” era fără îndoială cucerirea de noi teritorii. întemeierea de regate şi împărăţii puternice cu care să conducă lumea. ceea ce în timp a generat numeroase invidii la adresa geto-dacilor şi a ţării pe care Dumnezeu le-o dăduse în grijă (v. au rămas pe loc în zona Carpato-Danubiană._FELAŞINE BALAHINE VALAHINE. dar şi pentru că se înmulţiseră foarte mult. simplu. primitor de străini. legile-după care geto-dacii erau conduşi.XX în mediul rural. mai cuminţi. atunci. astfel că cei ce reveneau primii în Europa putea alege cele mai bune teritorii faţă de cei ce veneau după. BELAGINE. când a fost înlocuit de dreptul roman. Scriptură ca „FIII LUI HET” sau hitiţi. a lui Abel (până la uciderea lui de către Cain) şi a lui Set (cel ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis) şi a urmaşilor săi cunoscuţi în Sf. bogăţii. Raiul. Dar nu toţi pelasgii (indo-europenii) au migrat în lumea întreagă. au decis să revină în Europa pe care nu o vor mai părăsi până în Evul Mediu odată cu formarea noilor imperii coloniale. au găsit această populaţie traco-geto-dacă în zona Carpato-Danubiană şi fiece populaţie se aşeza unde găsea zone Libere. FELAHINE. BELAHINE. când au revenit în Europa. balada Mioriţa).

traco-geto-dacice. era MONOTEISTĂ. la îndemnul celui RĂU. Scriptură. HET) este chiar SET fiul lui ADAM şi al EVEI ce l-au primit de la Dumnezeu în locul lui ABEL cel cu inimă curată ucis de Cain. Putem spune aşadar că dacă ABEL avea inimă curată. tot cu inimă curată. MOŞUL DALB (DALB-MOŞE sau ZALMOXE). AGHIA=Sfânt. Deci. Întărit. Acest SET(GET sau în Sf. 66 . greacă-latină „Genes”-is=Naştere. Ca şi cum doar un singur popor a fost monoteist. dicţionarul tracic de la sfârşitul volumului). în l. cu un vestit Tribunal Internaţional. de ex. Geneză. Desigur. BUCEGI-munţi în centrul României BU-KEG(H)I BU-KEG(H)E BU-KAG(H)E BU-KAGA unde BU(R) BY(R)=Puternic. macedo-română HAGI. în l. a fost din vechime „Consacrat” . nu şi Fiii lui HET (SET-GET)! DAR ADEVĂRUL VA IEŞI LA IVEALĂ. hitiţii. Numele acestui oraş ne arată că nu întâmplător a fost ales ca loc al acestui Tribunal. căci de la ADAM şi EVA până la SET(HET sau GET)nu este decât o generaţie ca SET să fi uitat deja de la părinţii săi că este un singur Dumnezeu adevărat. unii autori antici zic ZALMOXE alţii SALMOSE. Sfântă. Stăpân. pe urmaşii săi geto-dacii-românii. în loc de „Genes” se scrie şi se pronunţă „Zenes” (v. GET-membru al populaţiei ce locuieşte în Dacia. că hitiţii din Sf. cel puţin a unei majorităţi. Sfinţit (KAGA în l. „PUTERNICUL (BĂRBATUL) CONSACRAT (SFINŢIT)”. DACĂ NU ACUM. Scriptură. „GENES” = „ZENES” = Naştere. greacă-AGHI. În Olanda este un oraş. consideră că hitiţii din Sf. Doamne cum le mai sucesc câte unii. Iar dacă l-au omorât pe Abel. urmaşii lui Cain vor să-l omoare şi pe SET (HET-GET) şi pe FIII SĂI. etc. unii „savanţi”.60. în l. Sau. turcă HAGIU-HAGIE. GET HET (Fiii lui) cum sunt denumiţi în Sf. LA JUDECATA CEA MARE !!! 61. România de azi ZET ştim că în l. Bărbat şi KAGA=Consacrat. Traducerea ar fi. numai din invidie şi răutate. HAGA. traco-getă a dat în l. asemenea întâmplării dintre Cain şi Abel. Scriptură ar fi de origine semitică în timp ce ceilalţi hitiţi ar fi indo-europeni.Haga!!!). Scriptură şi hitiţii din descoperirile arheologice din Orientul Mijlociu nu sunt unul şi acelaşi popor. cel ce l-a înlocuit trebuia să fie la fel. Geneză SET ştim că „Z” se poate schimba în „S”. astfel şi urmaşii săi Fiii Săi) geto-dacii şi românii şi tot astfel mai putem spune că religia acestor Fii ai lui HET(SET sau GET).

Încetîncet ni se revelează surprize după surprize. în dicţionarul hitit culorii ALB i se spune „ALPA”(!). un fel de Rai pe pământ.patria Fiilor lui Het. cu inima cea mai curată şi plină de nevinovăţie. creată anume pentru a fi diferită de limba vorbită în popor(numită „latina vulgară”. şi că latina nu era limba vorbită de romanii de rând ci.Denumirea „ALPI” înseamnă (în l. cu limba geţilor-dacilor. „Străromână”). în antichitate. înainte ca Imperiul Roman să existe.Acest tărâm pare a fi Grădina Raiului din Vechiul Testament. geto-dacică) era deja constituită şi vorbită în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic-Anatolian!!! Acest lucru dovedeşte că romanii şi geto-dacii vorbeau o limbă asemănătoare în momentul luptelor din anii 101-106 d. AR-CA-DIA=AR-DA-CIA(NOBILA DACIA). locuit de oamenii cei mai blânzi şi simpli. care în realitate era urmaşa directă a l.Sfinţit. adică Dacia-Geţia. ARDAVA=AR-DEVA. AR-CA-DIA unde AR=Nobil. română este asemănătoare cu hitita( adică cu limba fiilor lui HET sau GET. l. străromâna(adică l. mai direct spus. Dealtfel. Proto-indo-europeană) pur şi simplu ALBI.ARZAVA.Hr. Elveţia.CA=Precum. strămoşii hitiţilor ai geto-dacilor şi românilor. Proto-indo-europene sau.Traducerea ar putea fi aceasta: „(SĂ) FIE SFINŢIT(CONSACRAT)” 62.Traducerea ar fi „CURAŢI(NOBILI) PRECUM(CA) SFINŢII(ZEII)”.Ar putea să fie şi o inversare de litere şi silabe. Franţa.Austria. era folosită doar în lumea intelectuală şi administrativă.ALPI-lanţ muntos din Italia. BU-KAGA BY-KAGA VY-KAGA VI-KAGA FI-KAGA unde FI= a fi şi KAGA=Consacrat. repet. DIA-ZIA=Sfinţi sau Zei. 63. asta cu mult înainte ca Imperiul Roman să ne „latinizeze”!!!).sau. deodată. numită de noi. ne apar ca fiind albi(!). Înţelept. La fel.ARCADIA-tărâm mitic. Curat. l. vezi şi asemănarea cu ARZAWA(Arzava-Ardava)=locul de unde hitiţii au migrat spre Asia Mică. AR-DACIA! 67 .Vedem astfel că limba vorbită în Europa întreagă cu două milenii înainte de Hristos-acea limbă Proto-indo-europeană era limba geto-dacilor(străromâna). ALBI-datorită zăpezilor veşnice de pe creste.

Înţelegem ce apărau şi de ce s-au luptat până la capăt în două războaie totale dacii noştri. 25% amestecaţi cu alte neamuri şi restul.dar au distrus o Istorie. Biserica lui Adam.Acum.Nu întâmplător şi Papa IOAN PAUL al II-lea a numit DACO-ROMÂNIA.Cu siguranţă cunoştea multe din documentele ultra secrete ale Bibliotecii din Vatican care afirmă şi recunosc aceasta. „Dacia Felix”adică Ţara Raiului! 68 . că ne-a depăşit aşteptările. greu de apărat în faţa năvălirilor popoarelor migratoare(însuşi Traian ştia aceasta şi deşi era un strateg desăvârşit face această cucerire pe care cu greu urmaşii lui latini au mai putut-o păstra timp de 165 ani). o mentalitate. 65. etc.Acest lucru este o dovadă indirectă. devenind tot mai clar că aici a fost EDENUL biblic.Acum putem foarte uşor aprecia măsura distrugerilor produse de cucerirea imperială latină a lui Traian şi a legiunilor sale. Când au ajuns în Dobrogea.64. fără să cauţi prea mult. imposibil de dovedit. la început. Geneza). Noi demult am afirmat că aici a fost RAIUL biblic. o conştiinţă a ceea ce sunt şi a ŢĂRII SFINTE pe care o locuiesc de la CREAREA LUMII.-căci suntem getodaci în proporţie de peste 55% procente. ci faptul că legau viaţa lui ADAM de teritoriul DACIEI străvechi. menţionaţi în GENEZA biblică. în centrul Daco-României (H)ARGHITA AR-GHITA AR-GETA AR-HETA unde AR=Nobil şi G(H)ETA-HETA=Geţi. geografice. scrise. Hetiţi sau Fiii lui Het( cf. Scriptură. turcii au numit Tropaeum Traiani. Sf. o mărturie despre unde credeau anticii şi medievalii că ar fi fost Grădina Raiului. dar trecute sub tăcere.HARGHITA-jud. străini complet-. tot mai multe dovezi ies la iveală.ADAMCLISI(TROPAEUM TRAIANI-Trofeul lui Traian).Nu are importanţă că în realitate nu era aşa. ce trebuie acceptată doar prin credinţă.Traian a zis Ţării cucerite.Uite. am crezut că-i doar o idee frumoasă. lingvistice. locul unde au fost creaţi ADAM şi EVA.Înţelegem şi de ce Traian. a dorit să distrugă acest neam şi Istoria lui(şi aici. nici poziţia strategică.Localitate în Dobrogea ADAMCLISI în limba turcă înseamnă „BISERICA LUI ADAM”.N-au putut distruge definitiv un popor. arheologice.Dovezi istorice.Traducerea ar fi „NOBILII GEŢI(HITIŢI)”. a reuşit. „GRĂDINA MAICII DOMNULUI”. deplin) pentru că nici bogăţia Daciei nu l-a atras. şi susţin ipoteza noastră în care.

ISTROS (ISTRU)-denumire antică a Dunării. (v. Să fie Delta Dunării cu cele trei braţe. etc.) fără a fi vorba de un împrumut dintr-o limbă în alta. Traducerea ar fi. BLÂNDĂ) SF. latină.CAPITOLUL II HIDRONIME 1. „APA CURGĂTOARE A TRACILOR” Sau.YSA-ISA=apă curgătoare. Tradus ar fi.GHEORGHE? şi 2. etc. Tyra-geţi. CHILIA (de la AHILE-ACHILE-CHILE) SULINA (SYLINA-SILINA-ZILINA-ZI-LINA=ZINA LINĂ. limba traco-geto-dacilor (adică străromâna) este limba 69 . traco-geto-dacă). mai sus) şi TRU-TRY-TRI=Trei. proto-indo-europeană din care s-au desprins toate aceste limbi ulterior. izvor. ci mai degrabă de un fond lexical comun din l. rîu) şi TROS-TROYS (TROISTRAIS)= Traci. (cf. l. generator. Dona (dărui. acest cuvânt se regăseşte în toate limbile indo-europene (română. a da). apă curgătoare. slavă. apă curgătoare. IS-TRU IS-TRY IS-TRI unde IS=a curge. „CELE TREI APE CURGĂTOARE”. DANUBIUS-altă denumire veche a Dunării DANU-BIUS unde DANU=Danie. sanscrită. IS-TROS IS-TRO(I)S unde IS=a curge. Troieni. După opinia noastră. sumeriană USA.

Traducerea ar fi „RÎUL N? CE CURGE LA (TIRA)-GEŢI”. în acea vreme foarte îndepărtată.) DANUBIUS DA-NUBIUS unde DA=Alb (cf. ANU=zeul suprem la sumerieni (alături de ENLIL şi ENKI) şi BIUS-VIUS=Cel Viu sau Dătătorul de Viaţă. Luminos. ADAM şi EVA. greacă BIOS). l. 3.000 de ani. diferenţele. luminos. Cum am mai spus. iar SEM. după atâtea milenii de dezvoltare izolată a limbilor şi dialectelor. etc. CulcuşulCUŞ-ul în care primii oameni au putut supravieţui unei naturi ostile. limbile indo-europene şi cele semitice. sunt mult mai mari.000 ani în urmă. astfel că oamenii se puteau înţelege. Zeu (Sfânt)şi NUBIUS=Nori. trebuie să fi vorbit aceeaşi limbă-vom găsi cuvinte comune chiar şi în limbi ce aparent. n-au nimic în comun (cum ar fi de ex. prin fiii lui NOE (SEM. Traducerea ar fi „NORI ALBI. cca 7. nu difereau prea mult între ele. „ZEII (SFINŢII) DIN NORI” D(A)-ANU-BIUS D(A)-ANU-VIUS unde DA=Alb. 35. Sumer pe Tigru-Eufrat. însă prima civilizaţie a apărut în bazinul Dunării între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră acum cca. NOE.. precum şi limba proto-indo-europeană (sau pelasgă) din care s-au desprins mai târziu. a curge. denumită în Sf. N-IS-TRY N-IS-TRI N-IS-TRO(IS) 70 .000-10. încă. l. IAFET şi HAM fiind fraţi ai aceluiaşi tată. după căderea în păcat a Proto-Părinţilor noştri ADAM şi EVA. izvor şi TRU=Traci. astăzi. Astăzi. Traducerea ar fi „DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ”. toate limbile pământului. Este uşor de presupus că-de vreme ce odată era o singură limbă. Această zonă. IAFET şi HAM) şi prin amestecarea limbilor la Turnul Babel. limbile. făcând imposibilă comunicarea dacă fiecare ar vorbi în limba sa).primilor oameni din RAI. relativ uşor. (Ştim că marile civilizaţii au pornit tot timpul pe valea unui fluviu. LUMINOŞI” sau. NISTRU-rîu în BASARABIA N-IS-TRU unde N=numele rîului. IS=apă curgătoare. Traducerea ar fi „ZEUL (LUMINOSUL) ANU CEL VIU”.Ceaţă. tipice. chiar dacă erau în plină formare. Zeu sau Sfânt. Egipt pe Nil. Scriptură EDEN sau RAI a fost Sălaşul. DALB). română Viu. având multe cuvinte comune. BIUS (VIUS)=Viaţă (cf.

mai sus. Tradus ar fi „RÎUL CARE SPALĂ DIMIILE” sau. SOMEŞ-rîu în Nordul Transilvaniei SAMAŞ-zeul SOARE la sumerieni 6. (Tira). BISTRIŢA-rîu în MOLDOVA B-IS-TRI-ŢA B-IS-TR(O)I-CŞA unde B=numele rîului. 71 . mai înainte. izvor. mai sus. TR(O)I=Traci. sau. Traducerea ar fi „CURGE PRIN PĂMÂNTUL FERTIL” (adică prin CÂMPIE. se poate observa compararea fertilităţii pământului cu fertilitatea femeii. IS=ca în ex. ambele producătoare de roade). Şi tradus ar fi „RÎUL B CE CURGE PRIN ŢARA (TIRA)-GEŢILOR 5. Traducerea ar fi „RÎUL MORŢII” (probabil pentru că Mureşul curge de la Răsărit la Apus. geto-dacă) sau Suflet-Credinţă-Adevăr (în l. CRIŞ-rîu în Transilvania CRI-IS unde CRI=Cristal HRI=Hrisolit-Aur şi IS=v.4. IS=Rîu. izvor. sumeriană) MI= Femeie. Ţinut. TIMIŞ-rîu în Banat DIMI-IS unde DIMI-DIMIE=ţesătură albă groasă de lână şi IS=v. sumeriană). de la Naştere la Moarte şi e cel mai lung rîu din Ardeal ori poate pentru că împarte Transilvania în două). a curge.Traducerea ar putea fi. TIMIŞ ZI-MI-IS unde ZI=Zeu (l. sumeriană) iar IS=v. TIMIŞ CIMIŞ KI-M(I)-IS unde KI=Pământ (l. apă curgătoare. Traducerea ar fi „RÎUL DE AUR” sau „ RÎUL DE CRISTAL” 8. ŢA-CŞA=ţară.Geţi. 7. Casă. precedente. MI=Femeie (l. MUREŞ-rîu în centrul Transilvaniei MOR-IS unde MOR=Moarte şi IS=Rîu. „RÎUL ZEIŢEI (SFINTEI)”.

9. mai sus. metal nobil. parte. Bărbat. Traducerea ar fi „ŢARA BURILOR”. ţară. GET=Het-Get-Zet-Set-Dac. casă. sau. AR-GE-IS unde AR=Nobil. 14. Traducerea ar fi „VALEA (APEI) CURGĂTOARE” 11. casă. GE=G(H)E-Pământ. geto-dacă sau Adevăr-Suflet-Credinţă (l. rîu. TISA-rîu în Nordul Transilvaniei TI-(I)SA unde TI=coastă. CŞA=ţinut. mai sus. ŞOAREŞ-rîu lângă Şercaia SOARE-REŞ SOARE-REX unde REX=Rege. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILULUI PĂRINTE”. BORŞA-rîu lângă Cluj-Napoca. sumeriană) şi IS-ISA=v. IS=v. Traducerea ar putea fi „CURGE ÎN PĂMÂNT SFÂNT (NOBIL)”. PA=Părinte şi CŞA=ţară. ţară. sau. 12. ţinut. Tradus ar fi „ŢARA NOBILILOR (DREPŢILOR) GEŢI” sau. ARPAŞ-rîu la Sud de Munţii Făgăraş AR-PA-CŞA unde AR=Nobil. casă. izvor. sau. mai sus. Traducerea ar fi „RÎUL CE DUCE MULT PĂMÂNT(MÂL)” sau „RÎUL DE CULOAREA PĂMÂNTULUI”. Viril sau din neamul Burilor (trib dacic) şi CŞA=ţinut. 72 . apă curgătoare. VALEA IZEI-rîu în Ardeal. sumeriană) şi IS-ISA=ca mai sus. Traducerea ar fi „RÎUL DE ARGINT”. rîu. SOARE=Astrul zilei. apă curgătoare. latură (l. Unde ISA-IZA=a curge. IS=a curge. BUR-CŞA unde BUR=Puternic. creastă. „RÎUL DE CEALALTĂ PARTE sau DE DINCOLO DE CREASTĂ(MUNŢI)” . Traducerea ar putea fi „REGELE SOARE” 13. 10. TISA CISA KI-ISA unde KI=Pământ şi IS-ISA=v.ARGEŞ-rîu în Sudul Munţilor Făgăraş AR-GET-CŞA unde AR=Nobil. Traducerea ar fi „RÎUL ZEULUI (SFÂNTULUI)”. Traducerea. ARG-IS unde ARG=Argint. TISA ZI-ISA unde ZI=Zeu (Sfânt) l.

„SIUL”= „ZEUL” în l. franceză(de ex. italiană.Însă cum. JIUL VIUL (CEL VIU sau DĂTĂTOR DE VIAŢĂ). (posibil prin influenţă slavonă) a devenit „JIUL”(apă curgătoare). se zice „JINERE”. Prin urmare este mult mai uşor de explicat pronunţia asemănătoare din l.De ex.e mai apropiată de română şi franceză decât de latină.15. poporul ce a populat Galia. pe când noi ştim acum că Francii. ca şi în l.ŢARA CERULUI sau CEREASCĂ .într-un grad de rudenie mai mare decât între latină-română sau latină-franceză. erau daci din VRANCEA(FRANCEA-BRANCEA-URANCEA). „JENUNCHI”.nu este exclus ca unele triburi dacice să fi pronunţat „J” în loc de „Z”! 73 .JIUL-rîu în Oltenia ZIUL ZEUL (SFÂNTUL) sau. geto-dacă. Este posibil să fie influenţă slavonă. „GENOUX”-se pronunţă „JENU”=GENUNCHI). română şi franceză.chiar l.am mai spus. în Moldova la „GINERE”. „ ZIUL”. a)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „V”. Dealtfel.dar la fel de adevărat şi ca unele triburi dacice să pronunţe la fel.etc.Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „Z” . „GENUNCHI.Posibil să fie de origine carpo-dacică sau costobocică.De ex. în Moldova la „VIN”(băutură din struguri)se zice „JIN. franceză(slavii nu au ajuns în Galia!).De ex. b)-Litera şi sunetul „J” înlocuiesc uneori litera şi sunetul „G” .Nu poate fi din slavonă pentru că ar fi mult prea greu de explicat cum de a ajuns în l. c).

ca şi în trecut. probabil vei suferi. în timp. Dacă nu domini vei fi dominat. Traducerea ar fi „CĂLĂUZITORUL GEŢILOR. Dar nu-i nimic. Iubirea şi Iertarea (Uitarea răului suferit de la alţii) ca SEMN DE SLĂBICIUNE sau NEBUNIE (anormalitate).IV Î. Smerenia şi Cuminţenia (Cumpătarea). le ştie Bunul Dumnezeu şi inimile noastre de români şi e mai bine aşa. nu contează dacă ai dreptate sau dacă Adevărul e de 74 . de mâncare. rămânea neştiută. dacă nu dai din coate vei fi înghiţit de viu. mai (ales) cu invidie şi răutate. Din păcate azi. Unele neamuri îşi scriu ele singure istoria. de un puternic sentiment de frustrare. mai cu dreptate. de putere şi bogăţie). Lumea întreagă consideră Bunătatea şi Blândeţea. ci chiar pentru străini (Lisimah şi ai lui şi autorii antici greci care au relatat această întâmplare). o pildă nu numai pentru poporul său. Dacă n-o povestea nimeni. întâmplarea cu Lisimah ne arată ce Îndrumător (Întemeietor) era DROMIHETE.CAPITOLUL III NUME PROPRII 1. Dacă ne gândim bine. Cale. Călăuzitor şi HETES= GEŢI (LOR) genitiv. străini.Chr. astăzi n-am fi ştiut cine au fost strămoşii noştri-şi câte alte întâmplări vrednice de pomenire nu s-au pierdut pentru că nu le-a consemnat nimeni în scris. în timp ce altor neamuri li se scrie Istoria de către alţii. Altruismul şi Idealismul (ca nelegare de materie. Iar dacă nu le faci. iar dacă rămânea necunoscută. DROMIHETES-rege get din sec. Îndrumător. dacă nu calci peste alţii cu nepăsare nu reuşeşti în viaţă. DROMI-HETES DRUMI-HETES unde DROMI DRUMI = Drum. care va fi periculos de nu va fi stins prin dragoste şi smerenie.

DIEU DZIEU ZIEU ZEU DZIUA-(l. grupul de litere „CS” se pronunţă „CI”). ci. în pământul şi ţara hărăzită lor de Dumnezeu.mai bine zis)ce înseamnă CREATORUL.DIO-l. DA-MOL-CE(S) DA-MOL-CIS MOL-DA-CE(S) MOL-DA-CIS Remarcăm silabele „MOL” şi „DA” ce compun numele provinciei româneşti MOLDOVA (MOL-DAVA ce poate însemna Zeul Mâl-Pământ al Câmpiei). să te faci remarcat cu orice preţ şi prin orice mijloace. ZA-MOL-XE(S) ZA-MOL-XIS Acum vom transforma „X” în „CS”. CREATORUL lumii întregi văzute şi nevăzute.română veche. să fii cât mai gălăgios.partea ta.DEUS-l. în l. cu sensul de A CREA sau A PRODUCE provine de la numele acestui ZEU.”CS” se transformă În „CE” sau „CI” (ca în PAX-PACS-PACE sau LUX-LUCS-LUCI. ZAMOLXIS-Zeu geto-daco-tracic. să faci cât mai multe valuri. Smeriţi.nume(sau atribut.DIEU-l. BUNĂ ZIUA= BUN E ZEUL (cam ca „Doamne ajută” la creştinii ortodocşi) BUN E [DUMNE]ZEUL BUN E [DOMNUL]ZEU 3. schimbăm „Z” în „D” şi ordinea silabelor. ZA-MOL-CSE(S) ZA-MOL-CSIS Apoi.) şi „CSIS” = şesuri (câmpii-la pl. asemănător lui YHWH sau DUMNEZEULUI-TATĂ din SFÂNTA TREIME creştină. iar nu acei oameni sau popoare Cuminţi. care vor doar să trăiască liniştiţi.italiană. Probabil A ZĂMISLI.ZEUS-l. precum şi silabele „CSES” = Şes (câmpie-la sing. DEVA-oraş în centrul României DEVA-Zeu în l. greacă. ZA-MOL-CE(S) ZA-MOL-CIS Acum. Astfel de oameni şi popoare lasă urme vizibile în Istorie.). franceză DEVA DEUS DIO DIVA DZEUS DIU DIUA ZEUS DZIU DZIUA ZIU ZIUA latină. maghiară. sanscrită. Oricum. ţărănească=Ziua) ZIUA-unitate de măsurare a timpului. 2. Iubitori şi primitori de oaspeţi. Astfel că 75 . egală cu 24 de ore.ZALMOXE A) ZAMOLXE.

Şi dacă tot am făcut analogia cu călugării creştini ortodocşi. anume.traducerea ar putea fi „CÂMPIILE sau CÂMPUL ZEULUI (SFÂNTULUI) MOL” sau „PĂMÂNTURILE MĂNOASE (MÂLOASE) ALE ZEULUI (SFÂNTULUI). Harghita) singular plural B) ZALMOXE ZALMOXIS ZALMOCSE ZALMOCSIS DALMOCŞE DALMOCŞIS DALMOŞE DALMOŞIS DAL(B)-MOŞE=MOŞUL ALB DAL(B)-MOŞIS=MOŞII ALBI (Sfinţii albi) Comentariu: DALB-MOŞ (MOŞUL ALB. preoţi. Pluralul. or se ştie. curat ca lâna. ce trăiau în munţi. Se mai poate traduce şi astfel: „ŢARA CÂMPIILOR” ZAMOL-CSE(S) ZAMOL-CSIS ZAMUL-CSE(S) ZAMUL-CSIS unde ZAMOL(ZAMUL)=Pământ. reminiscenţă daco-getică-la albul cel mai pur.v. română veche.7. Să mai remarcăm odată silaba finală „CSIS” („CIS” sau „KIS”. Există două localităţi în România. mănoase. slavonă şi ZAM. pâine. Aşa cum în credinţa creştină ortodoxă sfinţii nu sunt dumnezei după fire (pentru că sunt creaţi de 76 . hainele albe)! Cât priveşte DALB=ALB. şi pletele lui MOŞ CRĂCIUN şi florile de măr sunt ALBE! (în l. care este pluralul de la ŞES-CÂMPIE). Se poate observa uşor asemănarea vedeniei lui Daniel cu MOŞUL (Cel vechi de zile) ALB (părul alb. daco-română „ÎNTEMEIETORI” (de oraşe sau de popoare).tracă) Există o localitate lângă ARAD. l. nu este vorba de alţi zei. „Am privit până când au fost aşezate Scaune. iar părul capului Său era curat ca lâna(!)”. ZEMLEA. sau YHWH din Vechiul Testament)-a se citi textul din DANIEL cap. l. cel mai curat se zicea DALB). se cunosc versurile colindelor „MOŞ CRĂCIUN cu plete DALBE sau „Flori DALBE. ţară (cf. să împingem puţin mai departe comparaţia. brânză. şi S-a aşezat Cel vechi de zile(!). care conţin această silabă: a) CIS-NĂDIE (jud. din Moldova. MOŞII ALBI (SFINŢII ALBI.9. este vorba de DUMNEZEU-TATĂL din SFÂNTA TREIME creştină. miere. călugări ai religiei geto-dace. peşte. terenurile fertile. ci de oameni ce aparţin acelei credinţe şi o aplică cu consecvenţă şi putere (e vorba bineînţeles de credinţa monoteistă precreştină) acei vestici „KTISTAI” sau „POLISTAI” sau în l. flori de măr”. ţărănească. ouă. departe de femei şi care nu consumau deloc carne. Amândouă traducerile recunosc un fapt binecunoscut. îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada. propice agriculturii.Sibiu) b)TUŞ-NAD(Jud. ci doar lapte. care se numeşte ZAM. LUMINOŞI) nu trebuie să ne deruteze. apă (asemenea călugărilor creştini ortodocşi).

ci că este o religie monoteistă (o singură Dumnezeire în trei Persoane). AUTORITATE. în acele vremuri îndepărtate. Creştinismul a fost pentru ei împlinirea. după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEEU (cf. iar acest chip şi asemănare îi face pe aceşti Oameni Sfinţi să fie purtători de Dumnezeu moştenind astfel şi câteva caracteristici ale lui DUMNEZEU. pe Fiul Său (Fiu care tot de bună voie. pentru că Dumnezeu-Tatăl Însuşi a Jertfit pe Cel mai bun al Său. MOZART (MOZART=Moş-Iniţiat în Artă). ş. înseamnă că au ştiut ei de ce. până la sfârşitul veacurilor. chiar în Calendarul creştin ortodox. cărţii GENEZEI-Vechiul Testament). S-a făcut OM. De altfel. O dovadă ar fi MOISE (în l. ci mai degrabă. etc. asemenea sfinţilor de azi din religia creştină ortodoxă. MAESTRU. ci prin darul lui ZALMOXE. LUMINISCENŢA (emană o lumină albă). de la muzică la religie. care este DUMNEZEU după fire). CURAT. cum ar fi. NEMURIREA (căci chiar dacă şi mor. fiind uşoare şi având o culoare galbenă ca ceara şi când priveşti aceste moaşte nu simţi groază sau frică sau scârbă).DUMNEZEU cel NECREAT. Şi vom da mare socoteală la sfârşitul nostru ca oameni sau la Sfârşitul Lumii. a fost semnalul că nu mai trebuie să jertfească pe cel mai bun dintre ei (şi de bună voie). BUN. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri ne sugerează nu doar linia genealogică trupească faţă de înaintaşii noştri. ci că este monoteistă. ei erau sfinţii acelei perioade şi a acelei religii zalmoxiene. DREPT. etc. SMERENIA. ÎNŢELEPCIUNEA. ci şi apartenenţa la modul lor de a fi şi de a gândi.d. dumnezei după Har. INIŢIAT (în orice domeniu. adică OAMENI sau SFINŢI). ebraică se pronunţă MOŞE(!). De altfel. moştenind (moş-tenind=ţinând la tradiţia moşilor!) un fir roşu călăuzitor neîntrerupt. Şi precum nu putem spune despre creştinismul ortodox că este politeist (cu toată multitudinea sfinţilor). ZEU (dar nu după fire) OM DE OMENIE. avem zile în 77 . impresia mea este că MOŞ nu înseamnă neapărat şi obligatoriu cineva care are o vârstă înaintată (adică bătrân).datorită acestor MOŞI ALBI. MESIA-IISUS HRISTOS (în l. de a fi în comuniune cu ei.m. ci sunt OAMENI (SFINŢI sau Dumnezei după Har). BLÂND. avea sensul de SFÂNT. emanând un miros plăcut. iar nu de silă Sa Jertfit pentru mântuirea oamenilor din jugul patimilor şi păcatelor şi S-a Întrupat. trupurile lor sunt neputrezitoare. ei nu erau ZEI din fire. tot aşa nu putem afirma despre religia strămoşilor noştri geto-daci că ar fi politeistă. la JUDECATA CEA MARE dacă vom fi rupt acest „Fir roşu neîntrerupt până la noi netransmiţând şi noi la rândul nostru. Expresia uzuală. La fel şi aceşti MOŞI ALBI precreştini. urmaşilor noştri ceea ce am primit şi noi de la MOŞII (SFINŢII) noştri.). urmându-le exemplul şi pilda întru-totul. aramaică se pronunţă MAŞIAH(!). desăvârşirea a milenii de zalmoxianism. STĂPÂN.a. ca să-i facă pe cei ce-L iubesc şi cred în EL. Iar dacă aceşti MOŞI şi STRĂMOŞI au ales acum cca 2000 de ani creştinismul ortodox. „MOŞII şi STRĂMOŞII” noştri reprezintă atât o înrudire trupească cât şi una spirituală cu înaintaşii noştri. ÎNŢELEPT.

În tot cazul. probabil geto-dacă. Să revenim la exemplele noastre: singular plural DAL-MOCŞE DAL-MOCŞIS DAL-MOŞE DAL-MOŞIS DAL-MOŢE DAL-MOŢIS Comentariu: Dar MOCŞE. cum ni se întâmplă nouă oamenilor păcătoşi şi muritori). adică pe daco-română DOMNUL ZEU. etc. MOŞE. Moşii de primăvară. ZEUL STĂPÂN (PUTERNIC).Test. avem o localitate în jud. MOŢE (plus formele de la plural) sunt la originea cuvântului MOŢ (ţărani români. de altfel în Ardeal. mai ales sâmbăta. AUTORITĂŢII. pentru primirea creştinismului prin propovăduirea Sf. Covasna care se numeşte MOCŞA(!) şi una în jud. Daniel aşa Îl vede). nici sfârşit. Dumnezeu a cinstit astfel şi pe sfinţii precreştini care au pregătit poporul geto-daco-român în religia zalmoxiană. (deşi. trupeşte. nu are nici început. Apostol Andrei (de remarcat oricum asemănarea dintre numele ANDREI şi numele lunii decembrie în l. La fel şi în religia precreştină zalmoxiană. Credeţi că întâmplător? Nu. Negre Sau: MELHISEDEC-preot pre-iudeu şi non-semit ce l-a binecuvântat pe Avraam(V. În ce ne priveşte. Iaşi care se numeşte MOŢCA(!). deci timpul nu are nici o influenţă asupra LUI ca să-L îmbătrânească. „(Za)molse ze(u) dac” 78 . Chiar în vedenia lui Daniel nu putem să-L vedem pe DUMNEZEU doar ca un bătrân. este comun să se denumească un munte (nu prea înalt) Deal. populară română veche.care se amintesc Moşii de iarnă. Sau altă traducere: ZALMOXE DALMACSE DALMACE-DALMAŢE-DALMAŢIA (numele unei provincii de la M. ce locuiesc în Munţii Apuseni) şi tradus ar fi „D(E)ALUL MOŞILOR (MOŢILOR). Adriatică) Sau altă traducere: ZALMOXE SARMACSE SARMAŢE-SARMAŢIS-SARMAŢI-numele unei populaţii traco-scitice din Nordul M. ÎNŢELEPCIUNII şi BUNĂTĂŢII lui DUMNEZEU. UNDREA). ci mai degrabă ca un simbol al PUTERII.) MELHI-ZE-DEC sau[(ZA)-MELŞI-ZI-DAC] ce ar fi. nu credem în coincidenţe. ţărănească. Totul se întâmplă după voia şi îngăduinţa lui DUMNEZEU (DOMINUS DEUS). şi acest simbol nu putea fi arătat mai bine decât în chipul unui Om în vârstă (noi ştim că DUMNEZEU nefiind creat. urmaşi ai dacilor.

Sibiu Posibil chiar SARMALE (mâncarea tradiţională daco-română din foi de varză sau de viţă de vie cu carne) să aibă o legătură etimologică sau rituală cu Zalmoxe. 13.ZA-MOLXE sau ZA-MOLCSE.Adevăr) MELŞI-ZA-DAC MOLXI-ZA-DAC(ZA-MOLXI-DAC sau SA-MOLSE-DAC adică ZAMOLXE DAC) Sau: ZALMOXE DALMOXE(sing.) DALMOCE(sing) DALMACI(plural) TALMACI(U)-loc.neplictisitor.Aici se vede planul superior al spiralei faţă de cerc.Toate sau aproape toate turlele Bisericilor de mir sau mănăstireşti din România au forma octogonală.unele din trăsăturile de bază ale Zeului Unic dacic sunt Irepetabilitatea.o alta caracteristica a Zeului Unic geto-dac(si a Dumnezeului creştin-Sfânta Treime).Aşadar.ca o placă veche de patefon.17 etc.Spirala este un cerc Tri-dimensional.Dar nu a fost aşa.Unicitatea si Veşnicia.Iadul poate fi asemănat asemănat cercului-„cerc vicios”.dar daca rasturnam „8”ul avem Simbolul Infinitului.circular.AHTUM=Aht Om(Omul Opt). Spirala reprezintă INFINITUL IREPETABIL(spre deosebire de cerc.plată.moartă. în jud.plicticoasă.Veşniciei. Bi-dimensional şi previzibil ar fi creat o lume asemenea Lui.Şi dacă privim Natura vedem o mare varietate de felurite vieţuitoare de o extraordinară diversitate(chiar şi cele înrudite).”8”-reprezinta stilizat o Spirala.neschimbat şi care nu se învârte în gol fără sens la nesfârşit.Unele nume proprii sunt legate de simbolul cifrei „8”. Colacii de la pomana mortului sau de la Crăciun şi Paşti deşi sunt circulari. ce se repetă identic la nesfârşit.Luminos.Un Creator obtuz.ZA-MELCSE(ZA-MELCŞE) mai poate fi înţeles şi ca Zeul Melc-aluzie la forma de spirală a cochiliei melcului.original.ce reprezintă Infinitul plictisitor.obtuză.SFÂNT iar DEC-DAC=DAC.fără poezie.au spirala pe ei sau mucenicii(acei covrigi în formă de opt sau infinit din aluat miere şi nucă).ascultându-le sau studiindu-le.(unde MELHI-MELŞI-MOLŞI-MOLSE=ZAMOLXE-SAMOLSE SE-ZE-ZI=ZEU.7.Vlad Ţepeş avea pe boneta lui o stea cu Opt colţuri.cum ar fi:MENUMEROUT=Me Numer Ovt-Opt(Numărul Meu Opt).). Zeul Spirală e Zeul veşnic Viu şi Irepetabil. Nu te mai saturi privindu-le.OTTO=Opt.Slavă Domnului! Cifra 8 ca şi 1 şi 10 erau numere sfinte pentru daci(în afară de cele prime ca 3.Intr-un mormânt din Dobrogea s-a găsit 79 .Simbolistica cifrei „8” este interesanta la geto-daci!Il reprezinta pe Zeul Melc-Zeul Spirala-Zamolxe.lipsită de varietate şi fantezie. De asemenea.iar Raiul este spirala-veşnic dar irepetabil). în timp ce cercul este un cerc Bi-dimensional.

ZALMOXE-Zeul Melc(Spirală. care cuprindea o parte din Nordul Turciei de azi. despre geto-daci se ştie că erau înalţi.culcat inseamnă Nesfârșitul. Sebastos-Bastos (Bess-tos) este ţara unui neam traco-dac din Sudul Dunării. Deasemenea să nu uităm forma OCTOGONALĂ a turlelor bisericilor ortodoxe românești-neîntâlnită la nici o altă biserică de rit ortodox dintr-o altă țară tradițional ortodoxă-din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre. Acest neam se numea bessi. SEBASTIAN-nume propriu.În perioada medievală. Traducerea ar putea fi „ZEUL ŞTIINŢEI (CUNOAŞTERII) ANU sau „ŞTIINŢA ZEULUI ANU”. prin tradiţie. Neschimbător.) SEBASTIAN ZE-BASTI-AN(U) ZI-BASTI-ANU unde ZI=Zeu(Sfânt).ultimul din Istoria omenirii.Infinit Irepetabil. Sfinţii Părinţi vorbesc despre veacul al optulea.Oamenii de ştiinţă văd în acest cerb reprezentarea lui „Saraba”-Preotul-Rege al religiei getodacice..Și arhitecții contemporani respectă această tradiție(nu știu dacă ei mai cunosc semnificația cifrei 8. aveau pielea albă.) Astfel.care iată. posibil chiar genitivul iar ANU=probabil zeul suprem din triada sumeriană. unii bessi au sosit în ţările Române întemeind dinastii de domnitori (de ex. ŞTI=a şti sau ştiinţă. BASTI=pl.reprezentarea unui cerb cu „8” picioare..Infinitul. sănătoşi. şateni cu ochi albaştri sau căprui. probabil că asta era şi semnificaţia titlului poveştii lui I. 80 . înseamnă Locuitor din Sebastos(Bastos-Bestos).de la Bessi. Traducerea ar fi „ZEUL BESSI-LOR ANU”. Oricum.de Hr.La fel. Creangă.Viu) şi ZALMOXE-Zeul Moş sau Dalbul Moş sunt perfect valabile şi nu se exclud una pe cealaltă! 4. Cunoaştere şi ANU=zeul suprem din triada sumeriană. care va fi veşnic şi în care nimic necurat nu va intra.. DE-BASTI-AN(U) DEBA-STI-AN(U) DEVA-STI-ANU DEVA-ŞTI-ANU unde DEVA=Zeu (Sfânt).întâmplător sau nu.Cifra „8” e interesantă şi în Vechiul Testament unde Dumnezeu spune că „Ziua a opta(adică ziua întăi)va fi sfântă”(se referea la perioada de după Învierea lui Hristos). Basarab-Bess-arab.Unic. ambele forme. până la Bizanţ (Bess-antion) şi dincolo de Strâmtoarea Bosfor (Bessa-phoros) în partea europeană a Turciei. erau blonzi. puternici. arabii-besi adică Arabii Albi-spre deosebire de arabii negri din Africa sau Orientul Mijlociu. că arapii sau arabii sunt cu pielea şi părul închise la culoare.când se ştie. „HARAP ALB” .datat şapte veacuri î.

cu muntenii. topindu-le într-o limbă comună (la care s-au adăugat şi posibile influenţe ale popoarelor migratoare. Această limbă (geto-dacă) 81 . BAR-BOŞI. De ex. cu oltenii. Bărbat. Cei rămaşi în ţinutul Carpato-Dunărean şi-au dus viaţa mai departe.în diversele dialecte ale triburilor getodacice. Aşadar BARBOŞI (loc. Triburile care pronunţau „Z” în loc de „D” au format pe traci. Formarea acestei limbi unitare s-a încheiat cu cel puţin un mileniu Î. Întărit. tracă BUR. sau. BAR-BUR-VUR=Puternic. TARABOSTES=TARA-BOSTES unde TARA=TERRA=ŢARA şi BOSTES=Nobili. şefi. slavilor. Domni. cu bănăţenii. Nobili (de ex. etc. BYR BIR VIR=Bărbat în l. de Hr. iliri. au condus (prin înmulţirea oamenilor şi prin migraţie către alte zone din Asia sau Europa) la formarea latinilor. Nu trebuie să ne mire sau să ne tulbure faptul că erau unele diferenţe de pronunţie între triburile dacice. trei milenii în urmă. cel puţin s-au micşorat considerabil. În loc ca un singur trib să-i impună limba în faţa celorlalte. Întărit. cu dobrogenii se pot înţelege foarte uşor între ei. BAR-BAT. Cazul limbii române este unic. ci. geto-dacă.RAI) au încetat. BUR=Puternic. albaneză se zice „BURRE”. s-a întâmplat că fiecare trib a învăţat şi pronunţiile celorlalte triburi. latină BAR. astfel că în zilele noastre cu greu ne-am mai putea închipui că erau atât de înrudite şi asemănătoare între ele. când marile migraţii dinspre ţinutul CarpatoDunărean (acel CĂUŞ . prin extensie cu sensul de Bărbat în l. geto-dacă. în jud. greci.5. nu alterează defel unitatea lingvistică din cadrul limbii române moderne (unde moldovenii. cel puţin. Cam acestea erau şi diferenţele dintre limbile tracă.CUŞ – CULCUŞ . În l. galilor. Diferenţele de pronunţie dintre triburile dacice au fost germenii din care s-au format toate limbile aşa-zis indo-europene. adică „NOBILII ŢĂRII). Acest proces de formare a limbilor „indo-europene” antice s-a încheiat cam cu două milenii î. de Hr. care n-au afectat însă dramatic limba geto-daco-română întrucât aceasta era deja formată cu cel puţin un mileniu şi jumătate înainte de Hristos). Galaţi) ar putea fi tradus: „BĂRBAŢI NOBILI (CONDUCĂTORI)”. BARBAT. Datorită izolării acestor grupuri lingvistice unele de altele s-a făcut ca în decursul a sute sau mii de ani să se diferenţieze mai clar. fără a apela la limba literară română.COŞ. BARBOŞI unde BAR=Bărbat şi BOŞI-BOSTES= Stăpâni. iar în l. amestecându-şi pronunţiile diferite într-o limbă unitară. latina veche de acum două. fiecare în felul său de vorbire specific zonei de unde este). Triburile care pronunţau „V” şi „L” în loc de „B” şi „R”. cu ardelenii.

cu limba albaneză. cu l. DA=Alb. latină) BĂRBAT-l. Şef. albaneză) BYR BIR VIR=Bărbat. Adevărat şi SU=Suci (trib dacic)?sau SU-SY-SI-ZI=ZEU sau SFÂNT şi traducerea ar fi „PUTERNICUL BLOND SUCI” sau „PUTERNICUL ZEU ALB(ADEVĂRAT)”. Bărbat. ci provine din BURE-BOIRE ce înseamnă PUTERNIC. slavonă. latina 35 procente.Viril (l. greacă. Bărbat şi BOSTA=Nobil. română BAR-BAT unde BAR=Bărbat. Exemple cu nume proprii: BUR BYR BIR VIR VÎRTOSU-nume propriu VURTOSU VUR-TOSU BUR(E)-TO-SU BUR(E)-DA-SU unde BUR(E)=Puternic. BĂRBAT) şi BOISTES=Nobil. Întărit. gradul de asemănare variază considerabil. Întărit. cu limba română veche ţărănească asemănarea se ridică. v. engleză) Şi tradus ar fi „BĂRBAT NOBIL(CONDUCĂTOR)” sau BOIRE-BOISTES unde BOIRE=BOIER(în l. BUR=Bărbat în l. italiana 55 procente. Şef. (bineînţeles aceste valori sunt estimative şi poate nu reflectă în adevăr procente reale).este asemănătoare cu limba română (dacă îi scoatem influenţele slavone sau ale altor popoare migratoare). franceza 45 procente. BIR-DA-SU VIR-DA-SU BUREBISTA-rege geto-dac BURE-BOSTA unde BURE=Puternic.traco-iliră(BURRE= bărbat în l. (BOSS l. român modernă. etc. Desigur. asemănarea va fi de 60 procente la sută. Rigid 82 . Traducerea. română. franceză. mai sus. poate. germană. Luminos. BOIER nu e cel ce mână boii. la peste 80 procente la sută. slavona şi germana 15 procente.Viril şi BAT=Drept. latină. Cu l.

CULCUŞ. CĂUŞ. CASTEL. COTMEANA. latină şi slavonă DOM=Casă. Domul din Milano). în COSMOS. ÎN DOMOKOS (nume daco-slav maghiarizat). franceză). daco-română) 6.nume daco-slav preluat de huni şi maghiarizat prin grafie şi schimbarea accentului (sinonim cu COTISO şi DOMO-COS. măcar că poporul turc este de religie musulmană!). „CI” se poate citi „T” (ca în Timişoara-Cimişoara sau „Nu pot” – „Nu poci”. engleză). KOCSIS (se citeşte Cociş)-nume geto-dac maghiarizat. KOXIS COCSIS. Ori iar COS-COŞ=Casă-ConstrucţieConstructor. CAS. se ştie este de origine indo-europeană. turcă. CAT)=Casă.BURE-BISTA=BAR-BOSTE(în l. a construi?). etc.De ex.Nobili. Există un nume dac COTISO. „CONSTRUCTOR DE DOMURI”. locuinţă şi IS(ISA)= apă curgătoare (poate a genera. etc. fără îndoială) ca nume. daco-română veche) BARBOŞI-loc.Viril şi BOŞI=Conducători. Obţinem astfel. -Rădăcina CAS se regăseşte în CASĂ.„CS” se citeşte „CI”.nume propriu românesc. CUŞ. Biserică. COŞ. „O”=Sau. -Rădăcina COS se regăseşte în COSTEA . apoi nume. de ex. COTNARI. CASTRU. unite. COTESCU . probabil provenea dintr-o familie mixtă daco(română)-slavă-latină şi neputând renunţa nici unul din părinţi la cuvântul din limba sa proprie. 83 . COTEŢ (COTTAGE – căsuţă -l. COTESCUCOTISCU). 8. au pus copilului (care era băiat. hunii au preluat acest nume. COCIŞIU . toponime.nume propriu (sinonim cu COTISO. DOMO-COŞ unde DOM=Casă (în l. ambele cuvinte din limba fiecăruia. -Rădăcina CAT se află în CAT. substantive comune care conţin rădăcina COT. CSABA (se citeşte Ciobo)-nume geto-dac preluat de huni. Curios nume. turcă. etc. în jud.COTIS COT-IS unde COT (COS. DOM-O-COS Traducerea ar fi „DOM SAU CASĂ”. GALAŢI BAR-BOŞI unde BAR= Bărbat. DOMOKOS (se citeşte Domocoş) . în CHATEAU (castel în l.etaj (inclusiv în l. ca să fie mulţumiţi. 7. în COŞCIUG. Traducerea ar putea fi „CONSTRUCTOR DE CASE” . L. CO(T)CIOABĂ. Ulterior.Şefi.Traducerea ar putea fi „BĂRBAŢI NOBILI(CONDUCĂTORI)”(în l. COTESCU-COTISCU).nume propriu sau COTISCU.

în jud.Galaţi. geto-dacă-română 13.BEKES=Vechi. în limba geto-dacă? (cel puţin în limba unor triburi dace. Iisus Hristos? sau.Bătrân(sing. ţărănească. Gura-Sadului (localitate în Ardeal) 11. ZIULA ZEULA să însemne Zeul? sau.GYULA (se citeşte Ghiula)-cuvânt geto-dac. Covasna.BEKESCSABA (se citeşte Becheş-Ciobo)-localitate în Ungaria.CIOBO CIOBA înseamnă Cioban 9. HIULA să însemne FIUL(ca în „Să fie”= „Să hie” în l. ai căror strămoşi au venit din DACIA) MO(H)ACŞI MOACŞI (există o loc. dacă nu în toate triburile?) 12. în jud. română) lui DUMNEZEU-Tatăl. PECHEA). Nume geto-dac preluat de huni. Aşadar. MOACŞA) MOAŞI-MOŞI MOAŢI-MOŢI Posibil ca MOHACS să însemne MOŞI sau MOŢI în l.în Ungaria (se pronunţă Mohaci) MO(H)ACS-unele triburi geto-dace nu pronunţau sunetul şi litera „H” (ca italienii şi francezii. PECS să însemne PACE. MOHACS-loc. populară. GURA-gură de Rai. sau pl.Traducerea ar fi „VECHIUL(BĂTRÂNUL) CIOBAN” sau „VECHII(BĂTRÂNII) CIOBANI” 10. PECS localitate în Ungaria (se citeşte Peci) PEX(PAX?) PEŞI PECI PECE (PEKE-există o loc.) iar CSABA=Cioban. BUDAPESTA-capitala Ungariei BUDA-PESTA BYDA-PESTA BY-DA-PESTA DA-BY PESTA DABY-PESTA 84 .

BRAN)=Cer. „T” sau „Ţ” şi avem. CAS. BUDA-PESTA BUDZA-PESTA BUZA-PESTA unde BUZA=Buză(!) şi PESTA=Pustă. . CÂMPIEI)” 14.DAVY-PESTA unde DAVY=Stăpân (l. Cosmos şi CUŞ (COŞ. tradus ar fi „STĂPÂNII STEPEI”(să fie ramura fino-ugrică de origine semitică?) sau. CŞA.BRÂNCUŞI-nume propriu geto-daco-român(sculptor celebru) BRAN-CUŞ VRAN-CUŞ. traducerea ar fi „BUZA (CAPĂTUL. COS.e o loc. unor triburi dacice) Şi se înlocuieşte cu „CI”. Traducerea ar putea fi „ŢARA LUANEI(LUMINII)”. HUŞ. BUDA-PESTA BYDA-PESTA BIDA-PESTA VIDA-PESTA unde VIDA=Gol. Vid şi PESTA=Câmpie. Pustiu. LUCIAN LYCIAN(din Cilicia) LYGIAN(din Ligia sau nume propriu fem. germană. Bacău un nume propriu ceh JAN HUS sau cuvinte precum „HAUS” în l. HUŞI în jud. Stepă. „CE”. FRAN. 85 . Pustă. „KE”. UŢ. Vaslui şi BUHUŞI în jud. LUCIAN-nume propriu LUCIAN(LUŞIAN. LUŢIAN. CĂUŞ. engleză care înseamnă CASĂ. traducerea ar fi „CÂMPIA (PUSTA) GOALĂ (VIDĂ)” sau.) 15. latină sau în l. COT. Ţinut. Stepă. „S”. material pentru acoperirea maşinilor cu rol de protecţie)=Ţară. HUŢ. LUCHIAN-LUKIAN) LUXIAN(LUHIAN) LUŢAN(LUŢU) sau. FRAN-CUŞ URAN-CUŞ unde URAN (VRAN. „HOUSE” în l. „Ş”. LUXA-Nume propriu românesc de origine geto-dacă (chiar în vremea noastră există o femeie de la ţară pe care o cheamă LUXA TOMA) LUCSA (LUX-LUMINĂ în l. HUS. LUCIA-nume propriu sau. ebraică) şi PESTA-PUSTA=Pustă. „KI”. CAT. LUXA LU-CSA LU-CŞA unde LU=LUANA sau LUMINA şi CŞA=Casă sau Ţară. Stepă. LOCUINŢĂ. SFÂRŞITUL) PUSTEI (STEPEI. „HUSĂ”.

bunătatea şi smerenia ei.Soţie 17. Sânmedru. blândeţea. renumită pentru frumuseţea.„vrânceancă”.amintesc un alt nume propriu daco-român din Austria: RADETZKI . -VRANITZKI (BRANITZKI-FRANITZKI-URANITZKI=BRĂNESCUFRĂNESCU-URĂNSCU) nume propriu daco-român din Austria. La fel variantele. traco-daco-română)GENA-GINA( în l. tradus ar fi „ SFÂNTA(ZEIŢA) CEA NOUĂ”? sau. -FRANCESCA-FRANCESCO. Noua?. -BRNO (VRNO-FRNO-URNO sau VRANO-FRANO-URANO) -loc. înţelepciunea. SANA=Sfânt. Sântoader. slavonă)=Născătoare. Sfântă.etc. (de ex. suplimentar. Sânnicolau Mare.Culcuş.adică pe româneşte RĂDESCU! -VRANCEA (FRANCEA-BRANCEA-URANCEA) -jud. greacă şi latină) JENA (în l. -FRANŢA (FRANCIA-VRANCIA-BRANCIA-URANCIA). -BRAN (VRAN-FRAN-URAN) -loc. COSÂNZIANA CO-SÂN-ZIANA 86 . Sânpetru. SANSCRITA SAN-SCRITA unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. 18. 16. VRANCESCA-VRANCESCO-VRANCISC-VRANCIS. Tradus ar fi „SCRIEREA SFÂNTĂ”. Sfântă) iar NA=Nou. -BRENCIU (VRENCIU-FRENCIU-URENCIU) -nume propriu daco-român. ZINA-ZENA( în l. Traducerea ar fi „ŢARA(CASA) CERULUI(COSMOSULUI)”. pielea albă şi părul blond împletit în două cozi lungi şi groase. Sălaş.lângă Braşov.în Cehia. BRANCESCA-BRANCESCO-BRANCISC-BRANCIS.Femeie. URANCESCA-URANCESCO-URANCISC-URANCIS –şi reprezintă nume proprii ce înseamnă „locuitor vrâncean” sau pe româneşte „vrâncean”. având ochi albaştri. Sântă Maria.FRANCISC-FRANCIS.ZÂNĂ-persoană cu puteri supranaturale ZANA SANA-SAN unde SAN cu fem.ILEANA COSÂNZIANA-nume propriu din basme. în limba română veche ţărănească sau limba dacilor mai precis). Ca un ex. Casă. în România.DINA-nume propriu daco-român DZINA ZINA(ZI-NA) unde ZI=rădăcina de la Zeu sau Zeiţă (respectiv Sfânt.etc.

MOŢ adică INIŢIAT. SPECIALIST şi ART=Artă.ARPAXAD-în Vechiul Testament. de ex.latină). AUTORITATE într-un domeniu(specialist sau doctor am zice azi) oricare de la religie. la muzică sau în ştiinţă. 19. SFÂNT. Ţară. SAN=Zână. ÎNVĂŢAT. MOZART (se citeşte MOŢART) MOZ-ART MOS-ART MOŞ-ART MOŢ-ART unde MOZ=MOŞ. în l. PA=Părinte. în afară de sensul de ancestor. etc. mai avea un sens mult mai adânc şi-credem noi-poate chiar mai important. CONDUCĂTOR RELIGIOS sau POLITIC. auorul primilor cinci Cărţi ale Vechiului Testament. Ţinut D(A)=Alb. DOCTOR. Zeiţa vânătorii. latină). aflat la sfârşitul vieţii. Sfântă. ci. Traducerea ar fi „ILEANA (FRUMOASĂ) CA SFÂNTA (ZEIŢA. de Hristos. SPECIALIST) ÎN ARTĂ”. MOŢI Probabil că în urmă cu cca două-trei milenii î. Dumnezeu (l. 87 .În l.MOISE profetul poporului ISRAEL. ZEU.XVIII. „CA”mine. Traducerea ar fi „ DOCTOR (INIŢIAT.”Ca”(ex. dacică. fiul lui SEM ARPACSAD AR-PA-CŞA-D(A) unde AR=Nobil. CŞA=Casă. „ILEANA CA SAN DZIANA (DIANA. adică l. ZIANA)”. DEUS=Zeu. WOLFGANG AMADEUS MOZART -compozitor austriac din sec. cuvântul „MOŞ” nu însemna deloc un om bătrân. 20. LUMINOASE”.Traducerea ar putea fi „NOBILUL TATĂ(PĂRINTE) AL ŢĂRII ALBE. AMADEUS AMA-DEUS unde AMA=Iubitor (în l. engleză MOSES. Luminos. ZÂNA) DIANA” sau în l. ebraic se pronunţă MOŞE. Mai poate însemna şi ÎNŢELEPT. „CA” tine). MO(I)ŞE MOŞE MOŞI. română ţărănească veche.CA-SAN-DZIANA CA-SAN-DIANA unde CO(CA)=prep. acela de INIŢIAT. Traducerea este „IUBITOR DE DUMNEZEU”. Tată. Zeiţă şi ZIANA-DIANA=Diana.

pe BATŞEBA.dar pe ansamblu avem libertatea de a accepta sau nu acel rol şi loc rânduit de EL).URIEŞ. pentru a-i răpi soţia acestuia. Zi iar D(A)=Alb. nici în determinism. pentru a fi iertat.WOLFGANG (se citeşte VOLFGANG) WOLF-GANG unde WOLF=Lup. DIVAD DIVA-D(A) unde DIVA(DEVA. 88 . gaşcă. DEUA._ Traducerea ar fi „(D)ALBUL ZEU”. ZIUA)=Zeu.din neamul geto-dacilor(străromâni). Strălucitor. ci în urmările unor fapte săvârşite într-o deplină alegere şi libertate. INIŢIAT (DOCTOR)ÎN ARTĂ „. trib. DZIUA. germană (asemenea dacilor. Sfânt. bandă. Curat.nu-i aşa?! 21. şi-a plâns cu amar şi regret vreme de ani de zile fapta cea rea-crimă şi adulter) până ce DUMNEZEU i-a iertat păcatul. FATA LUMINII. care se numeau pe sine lupi). cel ce cade în mare păcat atunci când porunceşte să fie ucis URIEŞ Getul(Hetul).DAVID rege iudeu în antichitate. Pur. autor al Psalmilor din Vechiul Testament. iar GANG=grup. Luminos. ce scapă unei simple coincidenţe (dealtfel aşa cum am mai spus. Traducerea tuturor numelor au un sens aparte. Dumnezeu ne rânduieşte un rol şi un loc în lume pe care trebuie să ni-l asumăm. Vulpe(?) în l.ca toţi indo-europenii dealtfel).Traducerea ar fi „ DIN GRUPUL(TRIBUL) LUPILOR” . sigur. nu cred în coincidenţe. BAT-ŞEBA BAT-ZEBA BAT-DEBA BAT-DEVA VAT-DEVA FAT(A)-DEVA FAT(A)-ZEUA=FATA ZEULUI. Dalb. DIUA. Traducerea ar fi: „IUBITORUL DE DUMNEZEU DIN TRIBUL(GRUPUL)LUPILOR. Dacă scriem însă de la dreapta la stânga avem. DAVID în l. Toată această pocăinţă sinceră şi din inimă se reflectă în Psalmii pe care i-a scris. FATA ZILEI sau ZORI DE ZI. Pentru această faptă DUMNEZEU l-a pedepsit aspru pe DAVID. iar acesta. LUMINA LUI DUMNEZEU (ştiindu-se că era foarte frumoasă.erau indo-europeni. „SFÂNTUL CURAT(LUMINOS)” .ca şi soţia lui. ebraică înseamnă conducător (DAVY). Interesant nume.

engleză) sau. 23. ANDRO. „S”. CŞA-ARLES CŞA-AR(O)LES CŞA-A-R(O)LES unde CŞA=Casă. greacĂ).al. „SFÂNT. CLOVIS-conducătorul francilor (dacii vrânceni). SFÂNT. Traducerea ar fi „ŢARA LUI ROLES”. de la vb. ţinut. DOMNUL SAVAOT” adică Dumnezeu-Tatăl. Din amestecul dacilor vrânceni cu galii rmaşi în viaţă a rezultat poporul francez. sau. ENLIL. engleză sau ŞARL-l. CLEVER . „Ţ”. din „CE”. A=a. Tracia. de ex. Posibil ca CLOVIS să însemne Faimos (cf. asemănarea dintre limbile română (dacică) şi franceză NU este rodul „latinizării promovat de coloniştii sau soldaţii romani celor două popoare. ANTRO=Bărbat (l. fiul său). ţinut iar ROL(ES)=Roles a fost un rege getodac. 24. Trei şi traducerea ar fi atunci „(ZEUL)ANU A ALES TROIA (TRACIA)” sau „(ZEUL)ANU DE TREI ORI ALES” sau „(ZEUL) ANU (CEL) DE TREI ORI SFÂNT” (asemănare uşoară cu Sfânta Treime unde DUMNEZEU este de trei ori slăvit. Traducerea ar putea fi: „CASĂ (ŢARĂ) A (LUI) ROLES”. Avem astfel. după ce Iulius Cezar a ucis peste un milion de gali.TRY=Troia. franceză) Dacă „CS” se poate transforma în „CE” sau „CI”. se pronunţă CLOE) CHLUVIS CHLUBIS CH(U)LUBIS (C) HULUBIS (HULUB=Porumbel) 89 . cei ce au populat Galia. „T”. Ştim că sumerienii aveau Trei Zei importanţi uranieni: ANU. ci. CHARLES (se pronunţă CIARLS-l. atunci şi invers se poate. ALEXANDRU-nume propriu ALECSANDRU ALESANDRU ALES-ANDRU unde ALES=Ales (part. AN-TRY unde AN(U)=Zeul suprem în credinţa sumeriană şi TRO. doar ne arată înrudirea celor două limbi între ele. CAROL-nume propriu CŞAROL CŞA-ROL(ES) unde CŞA=Casă. SFÂNT. în „CS” sau „CŞ”.ai. C(H)LOVIS precum în CHLOE (nume propriu francez. Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt.ale (pronume posesiv genitival) şi R(O)LES=Roles.22. rege geto-dac. „a alege”) sau cu sens de deosebit iar ANDRU.l. ţară. iar ENLIL. dicţionarului ilir CLEVES) sau Inteligent (cf.. traducerea ar fi „BĂRBAT ALES (DEOSEBIT)” sau AN-TRO. „Ş”. ţară. Aşadar. ENKI (ANU fiind cel mai important dintre ei.

dar. LOBIS LABIS ( nume propriu românesc. pe care n-au reuşit nicicând să-i supună sau săi omoare pe toţi. de ex. Ţara. la porunca lui DUMNEZEU. drept. n-avem dreptul să întinăm sau să batjocorim memoria unui înaintaş din Istoria noastră. Traducerea ar fi. Fiii lui Israel au făcut-o ca să distrugă religiile false şi idolatria acelor popoare canaanite. Numai DUMNEZEU poate să judece pe cineva. acesta este numit şi batjocorit astfel. avem DALB. iar aceasta. Istoria şi o respectăm şi cu cele bune şi cu cele rele. VLAD-nume propriu daco-român BLAD BLA-D(IU) unde BLA=Alb şi D(IU)=Zeu. Loviştea-ţara Loviştei LOUIS (Ludovic. fie boieri. prin cele mai aspre metode. LAVIS (nume propriu latin. respectăm. afară doar de DUMNEZEU drăguţul. dacă vreţi. Nimeni însă nu se gândeşte să-i critice pe Fiii lui Israel pentru crimele de război făcute pentru cucerirea unui teritoriu locuit de alte popoare. Este un mare păcat să vorbeşti pe cineva de rău. când. oamenii. care a luptat împotriva hoţiei. înseamnă ALB(!).sau. ei bine. Dacă citim BLAD de la dreapta la stânga. căci nimeni nu-i fără de păcat. care. minciunii. surpriză. Demnitatea. noi. Sfânt. Credinţa. avem pretenţia să ni se răspundă în acelaşi fel. „Dracula”). fie oameni simpli. sau. de asemenea Istoria şi personajele istorice ale altor neamuri. Este. LABIŞ Nicolae (poet român). Loialitatea printre supuşii săi. ci pentru a stârpi răul din rădăcină (asemenea Fiilor lui Israel. Căci cu siguranţă nu trăgea oamenii în ţeapă de plăcere sau pentru a se îmbogăţi de pe urma unuia sau altuia.Ne iubim Neamul. ce i-a făcut pe turci cât a trăit să nu mai calce în ţara Românească. te apucă plânsul. şi nu numai religiile false şi idolatria ci chiar popoarele însele care le practicau. căci aşa e normal şi frumos şi mai ales. Suntem noi nebuni sau lumea s-a întors încât Binele e Rău şi Răul Bine? Noi nu suntem naţionalişti. LAVINIA 25. Cinstea. Limba. au ucis aproape toate popoarele din Canaan-cu excepţia Fiilor lui Het. cu atât mai mult pe cineva care nu mai este printre cei vii. Libertatea. Ludwig) nume proprii franco-germane (la origine dacice) sau. un act 90 . negrăindu-le de rău cu nici un chip. „ZEUL ALB. încă o coincidenţă fericită. în schimb un Domnitor care s-a luptat să instaureze Dreptatea. Şi când te gândeşti că. CLOVIS (H)LOVIS LOVIS (toponim în România. Domnitorul (daco)-român VLAD ŢEPEŞ este satanizat de o campanie turistică fără ruşine şi asemănat cu Dracula. trădării sau celor ce voiau să supună ţara străinilor..

din nepăsare sau mai rău. O Doamne. să le risipim şi să le anulăm jertfele şi munca? Vă daţi seama. urmaşilor? Putem fi într-atât de nepăsători sau nesimţitori? Sper că nu. măcar că nu doreau un astfel de Park cu un astfel de titlu. în ţara noastră. Limba. SĂ NU FII PRIMUL CARE FOLOSEŞTE ARMA sau PORNEŞTE RĂZBOIUL. din laşitate. a identităţii specifice naţionale. cu încăpăţânare. din Istorie prin călcarea unei Porunci dumnezeeşti şi anume NECINSTIREA PĂRINŢILOR (şi aici intră şi moşii şi strămoşii unui popor. dacă înaintaşii noştri pe care îi batjocorim acum s-ar fi comportat cum reacţionăm noi astăzi. înaintaşii săi. ci DOAR ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ. leneşi. „Frumoasă ţara asta. de ţară ca noi. fără arme sau războaie (exc. atunci cu siguranţă că azi am fi vorbit turceşte.de bun simţ elementar. Limbă. atenţie. Ce este această Tactică? Nu este nevoie (cel puţin în faza în care nu eşti atacat direct şi concret cu arme şi război) să iei arma în mână (şi oricum. ce răspuns vom da acestora la Judecata de pe Urmă când ne-or întreba ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei nouă şi ce am lăsat noi. nu trebuie decât să aplicăm Tactica Minimei Rezistenţe.v. fără de care nici un om de azi nu ar fi existat în această lume). DAR NU DIN VINA TA). Ţara de nu reacţionăm deloc. slavoneşte. ameţiţi. Concret. Să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii. prin ce minune nu ne mai vibrează inima şi nu sângerează atunci când cineva ne batjocoreşte Neamul. Iar pentru a păstra neştirbită moştenirea primită de la moşii şi strămoşii noştri.mai sus) -păstrarea. dar restul românilor. Credinţa. a limbii şi a ţării respective (chiar dacă unii ţi-ar cere să-ţi abjuri aceste Repere Eterne lăsate de DUMNEZEU neamurilor pentru a-şi putea prezerva 91 . Asta regretăm că nu s-a întâmplat. Vedeţi că Bunul DUMNEZEU n-a îngăduit să se construiască acel infam Dracula Park. batjocorind memoria unui vrednic de pomenire Domnitor. a credinţei neamului respectiv. români. Am fi dispărut ca Neam. iar noi. Tactica Minimei Rezistenţe se rezumă astfel: -numai prin mijloace paşnice. de orice denominaţiune ar fi) nu s-a ridicat cu tărie împotrivă (cei mai mulţi. ATUNCI CÂND MIJLOACELE PAŞNICE AU EŞUAT. CA APĂRARE. de a fi în graţiile Occidentului acceptând şi făptuind orice compromis. a Istoriei. măcar că nici un român ( în frunte cu cei ce se consideră creştini. parcă suntem beţi. ce se întâmplă? Ne paşte un pericol de moarte. România. de Limbă. ungureşte am fi fost musulmani sau catolici sau greco-catolici. de Credinţă. dispariţia din Lume. Cum se face. de suntem aşa nepăsători?? Asta dorim să devenim? Să dispărem pentru totdeauna din lume spre bucuria celorlalte popoare? (Şi aşa circulă un banc. de parcă suntem drogaţi. inclusiv acela de a-ţi batjocori Istoria şi pe Cei ce au înfăptuit-o). pentru că altfel ne paşte neantizarea. Istoria. Credinţă şi ţară. cei de azi. păcat că e locuită (!?) Degeaba s-au luptat atâţia Domnitori (şi oameni simpli) cărora le-a păsat de Neam.

aceste Repere Eterne (Neamul. la menirea şi rolul său în lume. Credinţa. Istoria. Când dinastia Ptolemeilor (de neam grec) a ajuns să conducă Egiptul. ci să ţinem cu dinţii. ci tuturor celor mai tineri ca noi) intacte. nu este nevoie de terorism. să le transmită la rândul lor urmaşilor lor. cu încăpăţânare. Ţara). Ştefan cel Mare. nimeni n-ar putea face nimic împotriva noastră. Problemele acestui neam au început numai când Domnitorii acestui Pământ au fost înlocuiţi (din cauza luptelor pentru putere ale familiilor boiereşti. Limba. în 6-7 secole de depravare şi decădere. De fapt. dimpreună cu preoţii egipteni ai vechii religii.Imperiul s-a prăbuşit sub loviturile turcilor.individualitatea şi originalitatea în raport cu celelalte popoare. originale. cu putere. nu este nevoie să omorâm copii prin şcoli sau să luăm ostatici. învăţându-i cele ce au primit de la noi! Vedeţi. care au preferat să distrugă o ţară decât să suporte ca o familie să ajungă în fruntea ţării iar celelalte familii boiereşti să fie subordonate ei) cu domnitori străini de aceste Repere Eterne Divine specifice poporului (daco)-român. cum ar părea la prima vedere. apărându-le cu încăpăţânare. decât să pornească un război ca să ne facă să ne lepădăm de aceste Repere Eterne Divine. va încălca grav Legea lui Dumnezeu şi atunci. ce zic acum.VLAICU-nume propriu daco-român VLA-ICU 92 . cel ce a ridicat civilizaţia egipteană) asta ca pedeapsă pentru că au fost nepăsători şi nu au mai ţinut la Reperele Eterne Divine. la Reperele Eterne specifice poporului nostru. să ne regăsim demnitatea. -transmiterea urmaşilor (nu numai copiilor sau rudelor. dar făcând aceasta. pe care şi ei. Primii domnitori străini au fost fanarioţii. e valabil pentru oricare popor. toate rânduite de la DUMNEZEU. deşi mă adresez în principal românilor). nici să pornim războaie religioase de cucerire. nu este nevoie să ne aruncăm cu avioane în zgârie-nori. Cred că aceste exemple sunt suficiente ca să ne facă să ne trezim din somnul acesta de moarte. Când la conducerea Imperiului Bizantin au apărut dinastiile de origine greacă (ce leau dat la o parte pe cele autohtone. 26. Atunci. Dar nu fanarioţii sunt vinovaţi ci cei ce i-au adus sau din cauza cărora au trebuit să fie aduşi principii fanarioţi. în mai puţin de două sute de ani Egiptul a dispărut ca stat şi ca neam (neamul antic. acceptând conducători străini de neam şi cărora nu le păsa de loc de aceste Repere. Cu aceştia. Mihai Viteazul. să ne regăsim arhetipurile. la individualitatea şi spiritualitatea specifică Neamului nostru. vom fi biruitori asemenea lui Mircea cel Bătrân. distrugerea poporului (daco)român a fost lentă dar inexorabilă şi care nu a încetat nici o clipă până azi. ci doar de înavuţire şi spoliere a poporului. nu de la mine sau de la oameni! ATÂT ŞI NIMIC MAI MULT!!! Nu este puţin şi nici uşor. să ne regăsim pe noi înşine. traco-daco-besse). luând arma în mână să ne apărăm. Brâncoveanu.

SZEGED (SEGHED). etc.loc. MOŢAT MOŢ-locuitor din Munţii Apuseni. Bălan..MUŞAT-nume propriu de origine dacică al unei dinastii domnitoare în Moldova. Frumos). DEVAVANYA(DEVAVANIO=Mina Zeului. BALASTYA (BALAŞTYO=BALAŞ=VALAŞ=VALAH cu rădăcina BAL. ZALMOXE poate fi tradus şi „CEL LUMINOS ŞI BUN(FRUMOS)”. Noului Testament şi după mărturia lui Iisus Hristos (MAŞIAH).Casă. BEKESCSABA(BECHEŞCIOBO). Cf. de ex.BLA-ICU BLA-IHU unde BLA=Alb.ceea ce face ca sensurile dacicului(românului) „MOŞ” să se mărească considerabil. Bălai. în loc de„Frumos” se zicea „Frumuşeaţă” Fru—Muşeaţă). veche populară ţărănească daco-română. Alături de loc. Frumos şi ICU-IHU=? sau.Astfel. se regăseşte mai des în dialectele aromân.de ex.care sunt denumiri certe dacovlaho-române maghiarizate. Bălan. DEBRECEN (DEBREŢIN). „MUŞAT”. VLAICU=VLAIHU sau VLAHU(românul) 27.Tradus ar fi 93 . : -BIXAD -VICŞANI -FOCŞANI(VOCŞANI-BOCŞANI-BUCŞANI) -BOCŞA (FOCŞA=FOC-CŞA unde FOC=Foc şi CŞA=Ţară. etc. în Ungaria) MOŞAT uite că MOŞ nu înseamnă doar Iniţiat sau Sfânt. Blond. Deva=Zeu). de la Sud de Dunăre şi însemnă „Frumos”. din UNGARIA.Casă) -SUCEAVA -SUCIDAVA -VÂLCEA(BULCEA) -TULCEA(DULCEA) -OAŞ(OAX-OACŞ unde OA=Ou şi CŞA=Ţară.(În l. MUCŞAT MOCŞAT(MOCŞACI-MOCSACI-MOXACI-MOHACI. GYULA(GHIULA). bunăoară.NUMAI DUMNEZEU POATE FI BUN”. ci şi „Frumos” sau „Bun”.avem şi în ROMÂNIA de astăzi denumiri certe dacice. Blond. megleno-român. istro-român. SZENTES(SENTEŞ).BEL=Alb. PECS(PECI).urmaş direct al dacilor. Bălai. Acest cuvânt. MOHACS(MOHACI).

CAMASIS. turcă UCEA –loc. -PECICA -BALŞ(VALŞ-VELŞ-WELSH=galez din Ţara Galilor VALŞ-VALAŞ-BALAŞ-BALAH-VALAH) -BALCIC etc.Hr. sacru în l. sau Ulpius Traianus. ţinuturi din Ucraina.sfânt. exemplele pot continua. în veacul al III-lea d. ULP=LUP sau ULP=VULP(E) Aşadar ULFILA=ULPIUS=ULP=LUP(U). KAGA. în veacul al III-lea d.„ŢARA PRIMORDIALĂ(RAIUL-GURA RAIULUI”).Noi am găsit pe hartă zeci de localităţi.Basarabia.martir creştin din Dobrogea. traco-getică KAGA KOGA GOGA-nume propriu românesc HOGA (HAGA-loc.cele mai multe în Ardeal.ULFILA-episcop got(get?) ce a tradus Sfânta Scriptură în limba goţilor.Hr. macedoneană HOGEA=Sfânt în l. în Olanda. „comati”-comaţi(cu coamă). într-un capitol special.Banat. COMASIS COMATI(S)-dac de rând.Moldova. pletoşi 31.martir creştin din Dobrogea. 28. ULVILA ULBILA-OLBILA-ALBILĂ ULPILA ULPI(L)A-ULPIA (Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana!.Dobrogea. în jud.Muntenia. 30.pe judeţe(sau ţări).ZOTICOS. greacă (AGHIA SOFIA-Sfânta Înţelepciune sau PALAS-ATENA) HAGI=Sfânt în l. HOGAŞ –nume propriu românesc) HAG(I)A-AGIA=Sfânt în l.Le voi aminti. împărat latin). a) ZOTICOS GOTICUS-GETICUS(Getul) b) ZOTICOS DZOTICOS DZOCICUS 94 . Braşov 29.

Vechiul Testament) şi atunci traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI(AL EVREILOR)”.vol. b)EVRO-PA EFRO-PA 95 .GOD(se citeşte Gad)-Dumnezeu în l. Neascultător.Get.EUROPA.Traducerea ar putea fi. englez.O. Drimba„Istoria culturii şi civilizaţiei”. Sau.(GUT în l.Traducerea ar fi „BĂTRÂNUL DAC”. EBRO ar mai putea însemna şi Încăpăţânat. tracicului EBROS. „PĂRINŢII CELOR ÎNCĂPĂŢÂNAŢI”.părintele evreilor(v. germană) GOOD(se citeşte Gud)=Bun.ORFEU-personaj mitologic priceput la muzică.continent geografic a)EVRO-PA EBRO-PA unde EBRO=Capră( cf. ORVEU ORBEU adică Orb.v. irlandezei vechi GABOR) şi PA=Părinte. EBRO EBRU EVRU EV(E)RU EBER –strămoşul. 34.I G(I)UD(E) –„JUDECĂTORUL”(Dumnezeu care judecă) GODEANU-masiv muntos în Carpaţi GODE-ANU-Zeul Anu sau Bunul Anu G(I)UDE-ANU-Zeul Anu Judecătorul 35. în Dobrogea BABA-DAG BABA-DAC unde BABA=Bătrân. în cartea Genezei.Vechi şi DAC=Dac.Bine în l.BABADAG loc. Nesupus precum sunt considerate. 33.de regulă caprele (spre deosebire de oi care supuse şi ascultătoare!).DACICUS( Dacul) 32. engleză-(GOTT în l. galicului GABRO. germană) GUDGUDEA. personaj massa-getic(din zona caucaziană). indo-europeanului KAPRO.

omenirea a putut supravieţui doar în anumite „Oaze”. un lac sau munţi precum şi o stabilitate meteorologică au putut întreţine o populaţie umanoidă aflată într-un stadiu mai avansat sau nu de civilizaţie.Am explicat din punct de vedere creştin.evident. Totuşi. aşa numitele „împrumuturi lexicale” din diversele limbi (după DEX şi Academia Română…) nu sunt altceva decât vestigii comune tuturor limbilor ale Limbii Unice Primordiale(Adamice) de la Creaţie. prin Noe şi fiii săi şi până la amestecarea limbilor la Turnul Babel( cf. fiecare grup a păstrat amintirea „Paradisului pierdut”.dar se poate reda şi din punct de vedere evoluţionist astfel:-după un cataclism oarecare.aici ar fi fost creat ADAM şi aici ar fi fost Grădina Raiului. dar mai greu). În schimb cei ce au plecat.numite „CUŞ”. Cu timpul.în timp.Tată. grupuri de oameni au început să migreze în alte părţi ale lumii. încercând în timp să revină de unde au plecat(ceea ce unele grupuri au şi reuşit să facă.AFRO-PA unde AFRO=Africa şi PA=Părinte. şi aici ar fi trăit toate neamurile până la Potopul Universal. Cât au stat în CUŞ(RAI).o câmpie. şi-au schimbat limba devenind din ce în ce mai diferită faţă de limba vorbită încă în CUŞ.unde un fluviu.Şi cum Bazinul Dunării şi al Mării Negre sunt Leagănul (Căuşul-Cuşul) Europei. şi limba celor rămaşi se schimba cu timpul. atunci. asemănările n-au putut fi anulate niciodată! Astfel. Cei ce au rămas în continuare în CUŞ (România de astăzi).până la căderea în păcat. Asta explică asemănările dintre limbile semitice şi cele (proto)indo-europene ce nu pot fi explicate altfel decât că odată se vorbea o singură limbă. ca Europa să fie Leagănul întregii lumi locuite de astăzi.perioada marilor migraţii dinspre Răsărit ce durat peste trei milenii).oricât de mari erau diferenţele. au vorbit în continuare limba pe care o vorbeau şi cei ce au plecat (evident. vorbeau toţi aceeaşi limbă. 96 . Plecând.Traducerea ar fi „PĂRINTELE CELOR DIN AFRICA” COMENTARIU:Pare ciudat nu-i aşa.atunci când condiţiile au permis şi când oamenii au devenit mai curajoşi să pornească către alte tărâmuri(poate şi datorită suprapopulării CUŞ-ului în urma naşterilor numeroase). Sfânta Scriptură. Vechiul Testament-Cartea Genezei). cu necesitate. Cu cât distanţa în timp sau geografică era mai mare faţă de CUŞ cu atât diferenţele de limbă şi vorbire erau mai mari şi invers.

Să ne amintim de calul troian din ILIADA! Două persoane i-au avertizat pe troieni să nu lase calul de lemn să intre în cetate. pe Casandra au considerat-o nebună iar pe Laocoon l-ar fi crezut dacă nu-l omorau nişte şerpi veniţi din mare.stabili. precum şi cu argumente istorice şi arheologice-fără „cenzura politică sau Ocult-Masonic㔺tiindu-se că Istoria şi Arheologia sunt cele mai politizate-şi supuse mistificării-ştiinţe.Probabil odată cu agricultura şi cu sedentarizarea. oamenii au început să fie legaţi de pământ.Însă troienii nu i-au luat în seamă. creând oraşele şi civilizaţia. unde Adevărul este cel mai uşor de ascuns şi înlocuit cu Minciuna.) CIOBAN 97 . devine automat o „Persona non grata”. „naţionalist”. VALOA VALOA(H) H-ul final nu se pronunţă VAL(O)AH VALAH 37. un „anti-democrat” sau chiar un „terorist”(asta chiar dacă n-a omorât-şi nu intenţionează deloc s-o facă-pe nimeni!). 38.etc.Asta pentru că nimeni n-a trăit în acele Timpuri Istorice pentru a putea afirma fără greşeală că aşa s-a întâmplat şi nu altfel! Un „Model Unic” de Istorie mistificată. alterată. şi modelul creştin şi cel evoluţionist nu contrazic teoria noastră(ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a dovedi veridicitatea ei.CIBELE-zeiţa pământului la vechii latini CIVELE CIVILI –Civilizaţie?.IOVAN Iorgovan-personaj dintr-o baladă populară românească. cu argumentele lingvistice şi etimologice aduse în această lucrare.Nume daco-român transformat după pronunţia galică.Prin urmare. IOBAN GIOBAN (transformare ca în Iupiter-Giupiter. 36. convine cu siguranţă unor cercuri restrânse de oameni care vor să conducă lumea sau pentru a domina mai uşor popoarele şi ţările. un „nebun”. împreună desigur. Cine iese din tiparul „Modelului Unic” al Istoriei.VALOIS-familie nobilă din care au pornit regii Franţei(se citeşte Valoa). Casandra şi preotul Laocoon.

SABO SABA(SAVA) ZABA DZABA DAVA(DEVA) şi înseamnă ZEU sau SFÂNT.Traducerea este „OANA VALAHA(DACO-ROMÂNCA)”.HUŞ) IOB JOB CIOB(AN) 39. „ZÂNĂ(SFÂNTĂ.ODIN-zeu germanic ADIN=Unu în l. sau. înseamnă ALB.CUŞ. BĂLAI.Probabil acel zeu germanic însemna „DUMNEZEU UNUL” (se vede asemănarea cu monoteismul dacic şi ebraic). 40.PALAS-ATENA zeiţa înţelepciunii la vechii greci. 98 .BELA-nume dacic preluat de huni.HUŢ. BLOND. 41. din ţara UŢ(CUŢ. BALAS-ADINA VALAS-A-DINA VALAS-A-DZINA VALAŞ-A-ZINA VALAH-A-ZANA şi traducerea (aproape că nu mai e nevoie) ar fi.ZEIŢĂ) A VALAHILOR”. PALAS-ATENA PALASA-TENA BALAŞA-TENA VALAHA-THENA VALAHA-FENA VENA VANA UANA OANA unde OANA=nume propriu daco-român. 42. 43. slavonă. BĂLAN.IOV-din Vechiul Testament.SZABO –nume dacic preluat de huni(se citeşte Sabo).WOTAN-zeu nordic(se citeşte Votan).

ochi negri-căprui uşor oblici. ADONAI. BELA=ALEB. mustăţi ascuţite. TAK. pomeţi proeminenţi. 44. foarte iuţi. de ex.înălţime medie. Alb în l.. păr închis la culoare şi lucios.VOTAN VOTON FOTON=Lumină l. finlandezi) este următoarea:. pielea smeadă. Numele său este de origine dacică. daco-română) B(E)LA=AL(E)B BLA=ALB(v. Faptul. oieritul. (Bălan. bărbia este ascuţită.România. în greacă(sau particula luminii în fizica cuantică). Fizionomia originală a fino-ugricilor(turci. huni. ci mai degrabă de origine dacică( în proporţie de peste 75%). 20-25% ţin şi de huni prin următoarele caracteristici: fruntea . italiană sau „BEL”-Alb în l. slavonă). Traducerea ar putea fi „BĂRBAT DAC BLOND(BĂLAI. uscăţiv la trup. agricultura ca şi ţăranii daco-români (şi cu aceeaşi măiestrie) spre deosebire de restul hunilor(maghiarilor)ce nu au învăţat nici până azi aceste meserii(!). corpul are caracteristici hunice fiind uscăţiv şi cu masă musculară mică(dacii erau foarte puternici. înalţi. mustaţa şi barba sunt 100% dacice! De asemenea. subţiri şi foarte lungi. oase puternice şi viguroase. Traducerea numelui acestui zeu ar fi „CEL LUMINOS”. denotă o spiritualitate diferită de maghiari şi mult mai apropiată de a noastră.etc. „DUMNEZEU ESTE LUMINĂ”.Totuşi. BARTOK BAR-TOK BAR-TAK BAR-DAC unde BAR=Bărbat şi TOK.ALB)”. DAC=Dac(din neamul dacilor). arcadele ochilor sunt sensibil mai mici.BELA BARTOK –compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare.Posibil să fie un alt nume al aceluiaşi unic zeu ODIN(şi în Vechiul Testament YHWH are diferite nume. franceză. foarte buni călăreţi şi războinici. că secuii sunt blonzi cu ochi albaştri. a daco99 . SAVAOT sau în Noul Testament. Bălai. ELOAH-ELOHIM. faptul că practică meserii precum olăritul. piele albă. În schimb. îi face atipici ca fiind de origine hunică 100%. bărbia ascuţită. Blond. rapizi în atitudine. fiind mai delicate decât la daci şi aproape identice fenotipului original hunic. laţi în umeri). „BIANCO”-Alb în l. „BLANC”-Alb în l. în general faţa(cu excepţia pomeţilor) nu este deloc osoasă.

RUMMENIGE.Acest lucru ne duce la concluzia că avem parte de o populaţie de origine dacică. Karl-Heinz-fotbalist german RUMENIHE RUMENIŞE-Românul 49.HAMANN-fotbalist german GAMAN GĂMAN-nume românesc 48.BALACI.WALDEN-nume propriu german VALDEN BALDEN BELDEANU nume românesc 51. Ilie-fotbalist român VALACI VALAŞI VALAHI 47. nu şi meseriile tradiţionale şi nici pământul pe care l-a locuit de la Crearea lui Adam şi mai ales de la naşterea lui SET.ACHILE-erou al ILIADEI AHILE AG(H)ILE AGILE.ZENOVIA(ZENOVIU) nume proprii daco-române a)ZENO-VIA 100 .adică rapid. amestecată cu populaţie hunică şi că această populaţie dacică amestecată şi-a uitat doar limba. iute de picior 52.BALACK. agil. Michael-fotbalist german VALAC VALAH 46. fiul ce l-a înlocuit pe ABEL(ciobanul) cel ucis de CAIN(agricultorul).VIRGILIU-nume latin (înseamnă Bărbatul) VYRGILIU VURGELEU BURGHELEA nume dacic(înseamnă Bărbatul) 50. 45.românilor. într-un procent covârşitor.

Puternic(cf. latină.precum şi „Zeul cel Nou” al ei.Traducerea ar fi „ZEUL UNIC”.Şi acest nume este tot de origine hitito(geto)-dacică. KOGAION KOG-A-ION unde KOG=Cap. 54. traducerea fiind „CAP AL MAGNIFICULUI”).Traducerea ZI-ION ar fi aşadar „ZEUL PUTERNIC(MAGNIFIC)”. A= Al (genitiv) şi ION=Magnific. VIA în l. 53. Traducerea este „ZEUL NOU”. a genera (ZENO este în l. Vezi deasemeni. autor al Pildelor a Eclesiastului şi a Cărţii Cântărilor (cărţi ale Vechiului Testament) Numele este de origine indo-europeană (hitito-dacic). daco-getă. arătând „Noutatea credinţei” apărute în lume-şi a învăţăturii ei.deci indo-europeană (nu semitică). dacilor!). Sfânt şi ION=Magnific. a)ZIONDION ZIUN ZI-UN unde ZI=Zeu.Posibil acest nume să fie creştin. GENO este în l.Traducerea este „OMUL PĂCII”.SION-muntele sfânt al iudeilor(numele este hitito-dacic.adică indo-european). Sfânt şi UN=Unul. Iisus Hristos (şi asta în l. asemănarea cu numele oraşului GENOVAGENOA! sau. Sfânt şi NOVIA(NOVA-NOA)=Nou. 101 . b)ZE-NOVIA GE-NOVA(GE-NOA) ZI-NOVIA unde ZI(ZE-GE)=Zeu.SOLOMON-vestit rege iudeu. latină). b)ZI-ION unde ZI=Zeu. SALOM-MAN unde SALOM=Pace şi MAN=Om. geto-dacă şi greacă. Traducerea ar fi „NĂSCĂTOARE DE VIAŢĂ”. cunoscut pentru înţelepciunea sa. sau. Singurul. greacă şi slavonă-în slavonă se pronunţă JENO-JENA şi azi mai înseamnă şi Femeie şi Soţie) şi VIA(BIA)= Viaţă(BIA probabil în l.GENO-VIA GENO-BIA unde ZENO(GENO)=a naşte.adică Femeie.

102 .IAFET-fiu al lui NOE(v. 60. Traducerea este „ŢARA ÎNGERILOR”. ebraică)-personaj al Vechiului Testament. IA-FET IA-HET (H)IO-HET (Fiul-Urmaşul-lui HET-GET-SET.IRELAND(IRLANDA) se citeşte Aiă(r)lend. OLVIAN ULVIAN ULFIAN ULBIAN ULPIAN unde ULV-ULF-ULP=Lup(sau LUPU sau „AL LUPULUI”. BIOREL(BIORICA) BIUREL(BIURICA) unde VIO-VIU-BIO-BIU=Viaţă 56. BLOND.55.VIOREL(VIORICA)-nume daco-român(înseamnă „Cel cu viaţă” sau „Cea cu viaţă”). germană.OLVIAN-nume propriu daco-român OLBIAN ALBIAN-„CEL ALB(PUR.de neam hitit. 57.ENGLAND(ANGLIA) ENGEL-LAND(în l. ANGEL=Înger şi LAND=Ţară. CURAT.Ştim că dacii aveau mare respect pentru Lup). BĂLAI)” sau. URIAH URIAŞ-Uriaşul 58.URIE(URIAH în l. (H)IO-GET (H)IU-ZET (F)IU-SET 59. Vechiul Testament). Repet. BĂLAN. SET este fiul lui ADAM ce l l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN). LUMINOS. unde Engel=Înger) ANGEL-LAND.

67.Se citeşte Ualas. Traducerea ar fi „ŢARA NOBILĂ” 61. Apă Curgătoare.XVIII.Pavăză şi LAND=Ţară.ŞOIMOŞ.Traducerea ar fi „RÎUL MINEI ALBE(SALINEI)” 64.AR-LAND unde AR=Nobil(arian) şi LAND=Ţară.VĂRĂDIA-loc. Buni.BLAKE. ŞOI-MOŞ Z(E)OI-MOŞI ZEVI-MOŞI ZE(V)I-MOŞI ZEI-MOŞI unde ZEI=Zei. în jud. 63. Covasna BAL-BANIU-UZA unde BAL=Alb. Sfinţi şi MOŞI=Frumoşi. în România BAR(A)-DIA unde BAR(A)=Puternic. 62.Traducerea ar fi „WILLIAM VALAHUL”. la origine daco-român. VALAS VALAŞ VALAH.Traducerea ar putea fi „ZEUL(SFÂNTUL) PUTERNIC”.Traducerea este „SFINŢII FRUMOŞI(BUNI)”.WALLACE-nume propriu anglo-saxon. Williams-poet din Anglia sec. BLAK(E) BLAC VLAC VLAHVALAH. etc.Bărbat şi DIA=Zeu. 66. adică „PUI DE RÎU(RÎULEŢ)”)lângă Arad. BANIU=Baie.BALVANYOS-loc. 65.Traducerea este „VALAHUL”.pîrîu(Pui-Riu. Mină şi UZA=Izvor. Traducerea este „ŢARA APĂRĂTOARE”(probabil de frigul şi vântul puternic din Nord). Sfânt.SCOTLAND SCOT-LAND SCUT-LAND unde SCUT=Scut(!).CLADOVA-pîrîu lângă Arad 103 .

LANGUE-DOC-provincie în Franţa(limba doc-dacică. Bălai.CLA-DOVA CLA-DAVA CLA-DEVA CLO-DEVA C(A)LO-DEVA unde CALO=Bun.vorbită în Nordul Italiei şi Sudul Franţei. limba vechilor trubaduri de acum aproape 1000 de ani !). 69. Horatiu Quintus-poet antic latin de origine dacică. Traducerea este „ZEUL BUN”.Traducerea ar fi „DACUL ALB(LUMINOS.DECEBAL-rege dac DECE-BAL unde DECE=Zece(numeral) şi BAL=Alb. Frumos(l. Bălan. sau. VLACO VLACU VLAHU adică VALAHU (daco-românul). DACE-NEU unde DACE=Dacul şi NEU=Nou. 71.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI LUMINAT(ÎNŢELEPT)” sau. DACE-BAL unde DACE=Dacul şi BAL=Alb. DECE-NEU unde DECE=Zece(numeral) şi NEU=Nou. 68.etc.Traducerea ar fi „CEL DE ZECE ORI ÎNNOIT”(aluzie poate la reformele moral-religioase aplicate tuturor triburilor dacice?).FLACCO. greacă) şi DEVA=Zeu.MIODRAG-nume sârbesc de origine dacică. CURAT)” 72.DECENEU-mare preot zalmoxian contemporan cu Burebista.Traducerea ar putea fi „DACUL NOU”(aluzie la noile reglementări aplicate triburilor dacice). 104 . LINGUA-DAC adică „LIMBA DACICĂ”. MIO-DRAG adică DRAGUL MEU.Luminos. 70. Blond.

engleză=Lumină). latină şi slavonă. MANEA-personajul negativ al baladei TOMA ALIMOŞ.nume propriu SOMA. (A)TOMA-indivizibil. greacă) ALIMOŞ AL(I)MOŞ ALMOŞ (H)ALMOŞ ŞALMOŞ ZALMOŞZALMOXE Traducerea ar fi „CASA(TRUPUL) LUI ZALMOXE” sau „CONSTRUCTOR(ZIDITOR.PETRODAVA-localitate dacică PETRO-DAVA PETRO-DEVA 105 .TOMA ALIMOŞ-personaj de baladă populară daco-română. DUMAS) DOMA. DYMA DIMA.SILIŞTEA-nume de localitate ce se găseşte pe întreg cuprinsul României SI-LIŞTE(A) ZI-LIŞTE ZI-LIHTE unde ZI=Zeu.Trup (în l.73. 74. posibil şi unele triburi dacice). LICHTse citeşte „Liht”-l. ÎNTEMEIETOR. germană=Lumină şi LIGHT-se citeşte „Lait”l. MANEA= omul (păcătos.nume propriu DZIMA ZIMA SIMA – nume propriu SUMA. Sfânt şi LIHT(EA)-LIŞT(EA)=Lumină(cf. PREOT) AL LUI ZALMOXE”. Unicul. TUMA DUMA – nume propriu(daco-român şi francez-Al. 75. înseamnă „CASĂ” sau „CEL CE FACE CASE”(l. lacom şi laş) care distruge (ucide) ce nu înţelege sau ce nu iubeşte.Traducerea ar fi „ZEUL LUMINOS”.nume propriu.

Traducerea ar fi „AI SFÂNTULUI(ZEULUI)”.TRAIAN-împărat roman TROIAN-locuitor al Troiei 77. Ale şi SAN=Sfânt. SANA-ZANA-ZÂNA) sau SÂNT (cu fem. ASAN (H)ASAN CHASAN(CAS-AN) unde CAS=Casă. Sau. Zi(astronomică).Traducerea ar fi „SFÂNTUL PETRU” sau „SÂNPETRU”. ASAN-conducător al imperiului româno-bulgar (H)ASAN-nume turc. Ai. A. piatră şi DAVA. DEVA. SAN(cu fem. 76. DIUA. ZIUA= Zeu.PETRO-DEUA PETRO-DIUA PETRO-DZIUA PETRO-ZIUA unde PETRO=Petru. A-SAN unde A=genitiv.Traducerea ar fi „CASA(CONSTRUCTORUL) ZEULUI ANU)”. Al.SÂNTĂ).DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român DRAGUŞ TRACUS-ce înseamnă Tracul 78. ASAN (H)ASAN HAXAN(HACSAN) HACIAN GACIAN ZACIAN 106 TRAIAN TRAHIAN TRAKIAN(TRACIAN) . Ţinut şi AN=Anu. Sfânt. „DEVA-DAVA-DIUADZIUA-ZIUA” iar alte triburi geto-dacice ziceau. Sau.Cred că unele triburi getodacice ziceau la Sfânt sau Zeu. zeitate supremă a Triadei Sumeriene. de origine daco-română. Zeu.

BIR(O)-BUR(Puternic. maghiară). BOIER.ARARAT-muntele pe care Noe a poposit după Potop(cf. de Hr.Consacrat). Sau. ASAN HASAN(HAZANHAGANKAGAN unde KAGA. HATUŞAŞ-capitala imperiului hitit CETUCEA 107 . dacică.DZACIAN DACIAN-probabil turcii de atunci ziceau la DAC-DACIAN. 81. înfăşoară protector cu ziduri.Tradus ar fi „ŢARA SOARELUI(LUMINII)”. română. Rege. ca o sarma) Cetăţuie”. HAGI=Sfinţit. BOIR-BUIR. 82. geto-dacă) VIR(Bărbat în l. Ţară şi SAN=Sfânt.Înseamnă „PUTERNIC sau BĂRBAT”.Vechiului Testament).GETUSA-nume geto-dacic (Sarmise-Getusa=”Sfatul Vitejilor” sau „Ocrotitoarea (sarmaua.BIRO-nume daco-român maghiarizat. 80. latină) BIRO(în l.ANITTAS-rege hitit (1792-1740 Î.Ţinut şi RA=Soare.) SUPILU-LIU-MA XUPILU-LIU-M CUPILU-LIU-MA COPILU-L(I)U-MA înseamnă „COPILUL LUI MAMA” sau „BĂIATUL MAMEI”(„FĂT-FRUMOS”?). în l.) (I)ANITTA(S) IOANITA IONIŢĂ 83. În l. ŞASAN CŞA-SAN unde CŞA=Casă. TARARA TARA-RA unde TARA=Ţară.SUPPILULIUMA-rege hitit (1380-1346 Î. 79. HASAN. Bărbat în l. de Hr. Traducerea ar fi „ŢARA SFÂNTĂ”. AR-ARAD sau de la dreapta la stânga. Lumină.

Traducerea ar fi „NOBIL PUTERNIC”. română modernă. a fost întrebat cum îl cheamă. cu bărbăţie şi curaj. Crihalma. Bălan. Almaş. Şi răspunzând cu putere. Sunt.SPARTACUS-conducătorul unei răscoale a gladiatorilor şi sclavilor în Imperiul Roman. BAR=Bărbat. VIL-HALM(OXE) FIL-HALMOŞ FIL-ZALMOS unde „FIL”=Fiu. 86. Apărător(cf.”HELM”. Luminos. sau „HELMET” engl.Norman(adică normand) înseamnă „OM DIN NORD” („NOR”=Nord şi „MAN”=Om). Călmăţui. IS-PAR-TACUS (I)S-BAR-DACUS unde (I)S=Îs. Războinic şi DACUS=Dac.Tradus ar fi „FIU(URMAŞ) AL LUI ZALMOXE” sau „VIL”-„VEL”-„BEL”=Alb. coif) şi tradus ar fi „DALBUL(luminosul) ACOPERĂMÂNT” 108 . 85. ca în „VIN”=JIN” în Moldova) VITOAZ VITEAZ în l. Traducerea ar fi „ÎS(SUNT) BĂRBAT(RĂZBOINIC) DAC”.ARTHUR-rege legendar ARTUR ARDUR AR-DUR unde AR=Nobil şi DUR=Puternic.Cel căruia i-a răspuns a crezut că acesta e numele lui(deşi el îşi declinase doar neamul şi profesia) şi i-a zis de atunci (Î)SBARDACUS sau SPARTACUS după cum i-a pocit cuvintele.= cascaă de protecţie. Blond şi „HALM”-„HELM”=Protector. Fir şi „HALM-HELM”=Zalmoxe. germ.Uimitor! sau. a zis în graiul cel mai curat geto-daco-român din anii 70 î. română modernă. ca în „Genunchi=Jenunchi” în Moldova) JITOZA JITOAZ(schimbăm pe „J” în „V”.Origine geto-dacică.Se considerau urmaşi ai dacilor.Hălmeghiu.Fără cuvinte! 84.. Tălmaciu. Bălai. Probabil. Urmaş. luat fiind prizonier. de Hr.CETUŢEA=CETĂŢUIA sau CETATE în l. „Îs Bar(bat) Dac” sau „Îs Războinic Dac”. Dur.WILHELM-conducător al normanzilor(la 1066 a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings). GETUSA(scimbăm pe „G” în „J”.

nici sfârşit(este chiar Viu în timp ce Sf.Pavel scrie epistola) nu are tată.Provine din l. Bălai.Moş.Mag(Mah-Moh-Moş.Melcişor.Ei bine MELCHISEDEC este manifestarea materială (EON) a lui Dumnezeu Tatăl.VILMOS-nume geto-dac preluat de huni.Melcuţ. 88.simbolizat printr-o spirală) Alte nume ale acestui Zeu mai erau Dalb-Moş(Moşul Alb) sau Zeul-Moş.(se citeşte „Vilmoş”).În acelaşi timp era şi în Cer şi pe Pământ(precum Iisus care era şi pe Pământ şi în Cer. corect ar fi. BLOND. afară de faraoni care în majoritatea lor erau indo-europeni(adică înalţi.Sfânt(sau zeu în limba străveche).Dealtfel şi în basmele daco-române îl avem pe Dumnezeu Tatăl care umblă pe Pământ dimpreună cu Sf.Dacă citim în Ep. Bălan. BĂLAN)”.către Evrei a Sf. Iniţiat. 89.Petru 109 . în limba străveche. „Reprezentanţii(Magii.1-25.Preoţii) religiilor celor care se închină Dumnezeului Unic cu faţa către Răsărit”.nu are început al zilelor. Sfânt. sumeriană ce mai înseamnă şi Suflare de viaţă şi Zeu) şi „BUNA-BUN.Precizăm că denumirea de Moş nu are doar înţelesul de om în vârstă ci. proto-indoeuropeană(străromâna) Citit de la dreapta la stânga.Traducerea ar fi. Blond şi „MOŞ”=Zeu.Ap. pe Pământ. avem: SIBUNA SI-BUNA ZI-BUNA sau ZI-BUN-E.MELCHIOR-unul din cei trei Magi de la Răsărit (Mag-Mog-Moh-Moş=Mare.cum zice şi credinţa creştină ortodoxă). ceea ce înseamnă „SI-ZI”=Zeu(cf.Preot. blonzi.87.are sens de Înţelept.De fapt.Si l.Pavel la Cap. cu pielea albă). VEL-MOŞ BEL-MOŞ şi înseamnă „BEL”=Alb. MELCHIOR este diminutivul de la MELCHI(MELC).ANUBIS-zeitate egipteană antică. Traducerea ar fi „Zeul (cel) Bun” sau „BUN E ZEUL”. cu părul şi pielea închise la culoare).căruia însuşi Avraam i-a dat zeciuială.Ap.vedem că acest personaj enigmatic al Vechiului Test.Iniţiat într-un domeniu.7 vers.Ap.Astăzi am spune. „H” şi „Ş” putând să-şi schimbe locurile între ele). E”=Bun. Aceştia se închinau lui Za-Melc(Zeul Melc. în limba pre-indoeuropeana). „ZEUL(SFÂNTUL) ALB(BĂLAI.mamă sau spiţă de neam şi este Preot al Dumnezeului celui Prea Înalt pururi.Rădăcina MELCHI(MOLCHI-MOLŞI)se regăseşte în numele lui ZA-MOLCI(ZA-MELCHI) şi în numele lui MELCHISEDEC(MELCHI-ZA-DAC).. Egiptenii antici erau hamito-semiţi(adică scunzi.

dacii(şi noi cu ei!.AR-NUME)unde AR=Nobil. Conducători.Prin el. De ex.Aşadar.iar Spirala este simbolul lui Dumnezeu Unic. se certau.Galaxiile sunt spiralate.. Nobilii Ţării se întâlneau la Sfatul Ţării(un fel de Parlament). denumiri de localităţi sau sărbători în l.să vadă ce fac oamenii şi să-i ajute sau să-i îndrepte.repede şi fără convulsii grave strămoşii noştri daco-români. limba SAN-SCRITĂ unde SAN=Sfânt şi SCRITA=Scriere. etc.Infinitul Viu. unde discutau. negociau. 90.ADN-ul este spiralat. un „tărăboi” în toată regula! 110 .infinit în manifestări. este un ucenic. Şefi. şi NOMA-NUMA=Nume.Traducerea este „SCRIEREA SFÂNTĂ” sau „SCRISA S(F)ÂNTĂ” în l. SÂNNICOLAU. Neplictisitor. TARA-BOSTES unde TARA=Ţară şi BOSTES=Nobili. SÂNTION.TARABOSTES-nobili daci din Sfatul Ţării. daco-română adică în l.De la dreapta la stânga citim: AR-NOMA(AR-NUMA.AMON-RA zeitate supremă egipteană.preot al lui Zamolxe.putem chiar presupune că era geto-dac sau hitit(hetit) de neam. străromână sau limba veche ţărănească: SÂNPETRU. 2.. SÂNGEORZ. CUVINTE OBIŞNUITE 1. SÂNANDREI. SÂNNICOARĂ. Traducerea ar fi „NUME NOBIL(SFÂNT)” CAPITOLUL IV ALTE DENUMIRI. Poate „TĂRĂBOI”de aici provine. CONDUCĂTORII) ŢĂRII”. etc. Denumirea de Melc provine de la asocierea formei spiralei cu cochilia melcului.ca urmaşi ai lor) s-au închinat la Naşterea Mântuitorului Hristos. SÂNTA MARIE. de la TARABOSTES.MELCHIOR.SANSCRITĂ. Traducerea ar fi „NOBILII(ŞEFII. SÂNMEDRU. română veche ţărănească-daco-româna).iar Religia Zalmoxiană era una care îl aştepta pe Fiul lui Dumnezeu să vină pe Pământ să ne mântuiască!De aceea s-au creştinat pe nesimţite. Scrisă.

puterii şi banilor. distrugând şi satanizând tot ce nu iubesc şi înţeleg.BOSTES este pluralul de la BOSTE. era Atmosfera(Zeul aerului) iar ENKI era Pământul cu subteranele lui. evident. întreţinând credinţa că ar fi vorba de Zei adevăraţi.ANU-Zeul suprem al triadei la vechii sumerieni. şef onorific. doar Anul calendaristic şi nicidecum un Zeu.Era vorba doar de ştiinţă astronomică pură.ASTRONOMIA(ANU). babiloniene. Ipocrizie şi Fariseism în toată regula! 111 . populaţiile vecine akadiene. Iar urmaşii acelor popoare(akadian. religiei. oricum. sau religiei lor!). caldeene care erau încă într-un stadiu incipient de cultură şi civilizţie. cu mai multe milenii înainte apăruse şi se dezvoltase. omul Rău îi deturnează sensul şi o face dăunătoare. Demagogie. „LA MULŢI ANI”. de ex. noi credem că doar teama de necunoscut a făcut ca ştiinţa sumerienilor să capete valenţe zeificatoare. înţelept al unei comunităţi. caldeean) există şi în ziua de azi şi au cam aceleaşi atitudini şi reacţii. ca astfel să stăpânească mai uşor popoarele. dar n-ar ezita s-o folosească ca să-i supună pe alţii şi asta în numele lui Dumnezeu. dar prin pronunţie slavonă.ANU era Anul astronomic sau Calendaristic. etc. în perioada prediluviană) ar fi făcut-o oricum alţii. pare să provină tot din TARABOSTES.Poate că şi ignoranţa şi teama de necunoscut să-i fi făcut să numească nişte ştiinţe cu apelativul de zei. neiniţiaţi în tainele „Ştiinţei”). nu-i mai puţin adevărat că şi sumerienii(nu toţi. caldeenii sau akadienii(care acum se ridică împotriva ştiinţei occidentale. METEOROLOGIA-HIDROLOGIA-FIZICA(ENLIL) şi GEOLOGIAGEOGRAFIA-CHIMIA-METALURGIA(ENKI). Cu siguranţă. ENLIL fiul său. În l. la vechii sumerieni.Putem observa rădăcina „BOS” care se regăseşte şi în cuvântul englez „BOSS”-Şef.Poate de aceea ştiinţa ar trebui interzisă. ŞTIINŢA în sine nu e rea. pariez că n-ar ezita să folosească Ştiinţa ca să supună ţări şi popoare Dumnezeului lor. Totuşi. însă trebuie să fim conştienţi că dacă n-ar fi fost sumerienii care să dezvolte ştiinţa (ce. Aşadar. 3. „STAROSTE” înseamnă conducător. română avem urările „LA ANU’ ”. om în vârstă. ci doar cei Iniţiaţi!)se foloseau de frica pe care ştiinţele lor le stârneau printre celelalte populaţii vecine(şi posibil chiar şi printre sumerienii de rând. speriaţi fiind de ştiinţa şi puterea sumerienilor. cuvântul „STAROSTE”.dar. babilonian. asirian.toată lumea „blamează” Ştiinţa.Astfel se conturează primele ştiinţe laice rupte de supranatural. De unde se vede că ANU era.asiriene. fără nici o urmă de religie sau zei. au asemuit aceste ştiinţe şi mai ales obiectul lor de studiu cu nişte zeităţi. De asemenea.

de ex. BASILEUS BESSI-LEUS unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor şi LEUS=Leu.C(Ş)A BESS(I) – ILI(RI) – C(Ş)A unde BESSI=neamul tracic al bessi-lor. precum.„VIU”=a exista. ILI(RI)=Iliri.FRERE-l.CHIP-faţă („Chip de lut”-M. 5.Traducerea ar fi „ŢINUTUL BESSO-ILIRILOR”.zicem noi. VIV= (în) Viaţă. daco-română. latină JIV=Viaţă. l. soţia lui ANU(la vechii sumerieni). greacă VIU=(în) Viaţă. Traducerea ar fi „LEUL(PUTEREA) BESSI-LOR” sau „ BESSII CEI PUTERNICI ŞI CURAJOŞI PRECUM LEUL”. „A FI”. română FRATER-l. iar CŞA=Casă. traco-greacă. 7. a fi viu(!). „Luceafărul”) CHI-P KI-P CHIUP-vas de lut CHI-UP KI-UP unde KI=Zeiţa Pământului.Eminescu. slavonă(VRATÎI-FRATÎI) 112 . Ţară. edificatoare: AN+KI=ANKI sau Cer-Pământ sau Fiinţă Umană la vechii sumerieni ANKH=Crucea Vieţii la vechii egipteni.BAZILICA-casa împăratului (ulterior cu sensul de „BISERICĂ”). franceză FRATE-l. slavonă.BIO=Viaţă în l. „(să)FIU”. l. 6. BASARAB? VASILE provine din BASILEUS=împărat în l.4. Câteva exemple. BAZ – ILI . ANCA-nume geto-daco-român ce înseamnă „VIAŢĂ” sau poate chiar „FIINŢĂ UMANĂ”. l. Posibil ca numele propriu BĂSESCU să însemne „DIN NEAMUL BESSI-LOR”. latină BRATÎI-l.

Şi în l.IZVESTIA=Scânteie în l. NOVA-l. nu mai este nevoie de „romanizarea” sau „latinizarea” nici unui popor de către Imperiul colonizator-globalist-„civilizator” Roman. pura. l. Dealtfel este mult mai greu de explicat cum Imperiul Roman a reuşit să „latinizeze” o Europă întreagă. rusă NOVOSTI=Noutăţi-l. neavând nevoie de lexic din alte limbi. daco-română veche(sau l. de unde şi latinii numeau pe preotesele fecioare care slujeau la temple VESTALE). galică. l. română ţărănească veche). a genera şi VEST(I)A=Foc (la traco-daci) sau zeiţa VESTA(curata. „DALB”). au un fond comun indo-european. 8. l. dar foarte asemănătoare cu l. apă curgătoare. fecioara. CI DE UN FOND COMUN DE CUVINTE AL TUTUROR LIMBILOR INDO-EUROPENE. latină. Pur. latină (ca dealtfel şi restul Europei aşa-zis „latină”). l. Subliniez încă odată. engleză.căpitan al Domnitorului MIHAI VITEAZU. „BABA DOCHIA”. Traducerea ar fi „APĂ CE CURGE(IESE) CU PUTERE”. slavonă. BABA NOVAC. Luminos. rusă. mai sus. având foarte puţine asemănări cu l. 10.BROTHER(se citeşte. Curat. latină NOVAIA (Zemlea)=(Pământul) Nou-l. NU ESTE VORBA DE UN ÎMPRUMUT DIN DACO-ROMÂNĂ ÎN SLAVONĂ SAU INVERS. IZ-VEST(I)A unde IZ-IZA=a curge. mai puţin Peninsula Italică. l.adică „BĂTRÂNA DACIE”. Bărbat. l. daco-română. daco-română). „DEVA113 . slavonă „BABA”=femeie în vârstă. bulgari). franceză. Brafăr-Bravăr)-l. şi VOR-BOR-BUR=Puternic. În l. Nici vorbă de împrumuturi de la o limbă la alta!! Fiecare din aceste limbi este de sine stătătoare. Sfânt-Zeu(cf. daco-română IZ-VOR unde IZ=v. germană (fără a aminti şi l.BABA-femeie (bărbat. sanscrită).DA-afirmaţie daco-română( preluată şi de slavi-mai ales de ruşi. rusă 11.NOUA-diferit de vechi(l. engleză BRUDER-l. DA=Alb(cf. Alt exemplu: IZVOR-l. mai rar) în vârstă. daco-română avem de ex. Adevărat. germană Se vede limpede că l. pentru a explica asemănările dintre aceste limbi. 9. Deasemeni. unde se găsesc cel puţin 15 dialecte complet diferite între ele. etc.

italiană ZI-Zeu.Traducerea ar fi „PĂSTRĂTORI(ŢINĂTORI) DE TRADIŢII. l. Frumos. Tradiţie. oamenii simpli sau săraci erau incineraţi.COCIOABĂ-căsuţă dărăpănată CO(T)-CIOABĂ unde COT=Casă(v. latină) şi CEREM= Cer (v.Dar numai oamenii simpli era incineraţi.Copaia regală(nobiliară) era sicriul din lemn în care erau îngropaţi aceşti Tarabostes. „COELUM”=Cer-l. 14. latină).l. Albie de lemn şi REX=Rege.COTTAGE=căsuţă-l.PAMÂNT ŞI ŢARĂ” sau „URMĂTORI FIDELI AI ÎNAINTAŞILOR”.La daci şi traci era obiceiul ca morţii să fie incineraţi. Păstrător. iar TENITOR=Ţinător.Traducerea ar fi „COPAIE REGALĂ”.ŢINTIRIM-cimitir XIN-XIRIM CSIN-CSIRIM CSEN-CSEREM CEN-CEREM unde CEN=Cenuşă(v. Sfânt. unitate astronomică-calendaristică DI(U) DE(U)DZEUZEUZĂU DE(O) DIEU-Zeu. l. latină. geto-dacică) DA(VA) DA(U) DZAU-ZAU-ZĂU=Zeu.MOŞTENITOR MOŞ-TENITOR unde MOŞ=Sfânt. l. etc. sumeriană). 15. Strămoşi. 114 . franceză 12. deoarece trupul păcătos nu putea ajunge la cer decât după ce era purificat prin ardere. SI-afirmaţie. etc) şi CIOABĂ=Cioban. engleză. Taraboste. Suflet(cf. COTEŢ.COPÂRŞEU-sicriu COPAE-RX(EU) COPAE-R(E)X unde COPAE=Copaie. Sfânt sau.Traducerea ar fi „CENUŞA CERULUI”. Pământ.etc. 13. Ştim că nobilii geto-daci erau înmormântaţi. „CENERE”=Cenuşă-l. Zeu.DAVA”-l. Nobil.Traducerea ar fi „CASĂ CIOBĂNEASCĂ”.

nobilii(tarabostes). nu e nici un mister. Ambele limbi şi daco-româna şi latina erau asemănătoare. Notă: Faptul că amintesc unele cuvinte din l. chiar în plină perioadă de expansiune a Imperiului Roman. nemaidorind să vorbească limba strămoşilor lor traco-daci.Probabil acest lucru i-a făcut pe unii snobi să-şi renege originea traco-dacică şi să dorească să-şi schimbe şi limba. latină ci un fel de „latină vulgară” care nu era decât limba traco-dacogeţilor.Faptul că n-au făcut-o se vede prin aceea că n-au reuşit să latinizeze omogen nici măcar Peninsula Italică. cum că ar fi de origine umilă. rămânând moartă din naştere!Sunt texte antice care confirmă faptul că grecii îi considerau pe latini (încă) nişte „barbari”.chiar latinii nu vorbeau l. daco-română nu înseamnă că cele din urmă provin din cele dintâi(adică din l.datorită originii lor tracodacice.Având o limbă strămoş comună e de aşteptat să aibă cuvinte oarecum identice. probabil unii latini „naţionalişti” sau snobi.folosită doar de elita intelectuală şi politică şi în acte de cancelarie. latină provin cuvintele din daco-română). iar troienii erau la origine traco-daci.Motivul creării acestei limbi moarte-nefiind vorbită de marea masă a cetăţenilor-e destul de obscur.Limba latină a fost o creaţie artificială. s-au văzut nevoiţi să creeze o nouă limbă-limba latină-pe care însă nu au reuşit s-o impună nici atunci. oarecum asemănătoare. având un strămoş comun.adică aşa numita „latină vulgară”.astăzi fiind peste 15 dialecte atât de diferite încât nu se pot înţelege dacă vorbeşte fiecare în limba sa. latină asemănătoare cu cele din l.Poate că ar fi fost mai bine şi mai practic ca înainte de a-i „latiniza” pe daci. inclusiv în teritorii niciodată cucerite de armatele imperiale şi ca misterul să fie şi mai mare. să fi latinizat Legiunile ca să vorbească o limbă corectă şi unitară.MORMAN-ridicătură de pământ 115 . Rămâne un mister faptul că în Dacia.deşi a fost cucerit doar 14% din teritoriu şi pe o durată de doar 165 ani.) 16. fără a mai fi nevoie să explicăm acest lucru printr-o „latinizare” ipotetică. ca să nu mai fie nevoiţi să mai suporte umilinţele din partea grecilor.Astfel.De fapt.Acum 2000 de ani diferenţele dintre limba dacilor şi a latinilor erau mult mai mici ca astăzi. latinii se considerau urmaşii troienilor.Dealtfel.Latinii erau oameni pragmatici.Aşa cum am mai spus.regii erau înmormântaţi. notaţi omogenitatea limbii pe toată suprafaţa Daciei. cercul se închide. şi nici să-şi amintească de provenienţa lor genetică din rândurile „barbarilor” traco-daci. „latinizarea” a reuşit cu succes 100%. latină(mai ales că în Legiunile romane erau oricum foarte mulţi străini care vorbeau rău de tot latina. nici prin Biserica Romano-Catolică mai târziu.ci mai curând faptul că pur şi simplu amândouă limbile au fond comun de cuvinte. Răspunsul este mult mai simplu decât credem. nu-şi pierdeau timpul „învăţând” pe barbari l. altor popoare.

franceză) În aceste exemple nu văd nici o legătură logică. De ex. NIVIS în dacoromânul NEA. Moarte .. BARBU. NIVIS(l. trebuie să amintim că verbul daco-român A NINGE aduce puţin cu NIGE-NEGE. A-DAR-MOŞ unde A=genitiv AL. MORMÂNT MOR-MAN-T unde MOR=Mort. Totuşi. spaniolă se spune REAL la REGAL. 18. Sau. într-o celebră poezie a sa. Moarte şi MAN=Om. fonetică care să explice satisfăcător.Traducerea ar fi „(ÎN FAŢA) LUI ZALMOXE(FACEM AFACEREA)”. pentru a fi corecţi. română NIGE-NEGE( adică NEA…).Se pare că legile fonetice ale latinizării au funcţionat mai bine în l. ca pecetluire a unui contract verbal efectuat între două părţi A-DALMAŞ A-DZALMOŞ A-ZALMOŞ A-ZALMOX(E) unde A=(genitiv) Al lui…. MAN=Om şi T=Tumul? Atunci traducerea ar fi „MOVILĂ LA MOARTEA OMULUI”. onorare a cuiva 116 .ADĂLMAŞ-băutură servită după o învoială. lingvistică.Traducerea ar fi „(FĂCUT-RIDICAT) LA MOARTEA OMULUI”.NEA(l.(presupus a fi cuvântul format după legile latinizării). REX-REGIS în latină a format prin „latinizare” românescul REGE(şi sanscritul RAJA!). DAR=Dar sau închinare. Adevărul e că în l.şi ZALMOXE=Zeul unic suprem la daco-geţi. AI. 17. franceză chiar se spune NEIGE(se pronunţă NEJ) la zăpadă iar în l. are un personaj feminin numit (lapona) ENIGEL(E)NIGE(L).MOR-MAN unde MOR=Mort. sau REXREGIS a format românescul REA(adică REGE). română. De ex. latină) NEIGE(l.tot în spiritul adevărului. daco-română)-zăpadă NIX. Mai putem menţiona. franceză şi spaniolă decât în l. transformările fonetice din latinescul NIX.Urmând aceleaşi legi fonetice de „latinizare” înseamnă că latinescul NIX-NIVIS a format în l. că poetul român I.

română FOMEIE-l. engleză) PATH. Sfânt. cale(l.A IUBI-l.FEMEIE-l. slavonă (M)LACTO-l.sanscrită) 21.ŢIGAN XIGAN 117 .Traducerea ar fi „DAR(ÎNCHINARE) ÎN AMINTIREA MOŞILOR NOŞTRI LA ÎNCHEIEREA AFACERII NOASTRE”. daco-română 23.H-drum(l. daco-română (L)IUBI-l. engleză) MILCH-l. slavonă LIEBE-l. drum(l. greacă LAPTE-l.şi MOŞ=Strămoş. latină (K)AMA-l. Frumos. engleză AMA-l. 19. română veche VOMEIE UOMEIE(WOMEIEWOMAN-l. germană (LOBE) LOVE-l.MILK-lapte(l. latină (GA)LACTO-l. cale.daco-română) POT-ECĂ PAT-ECĂ PATH-potecă. engleză)MAN=Bărbat. germană M(A)LACO-l.POTECĂ-cărare. Bun.WO-MAN=Femeie (U)OM=Bărbat (U)OMEIE(OAMĂ)=Femeie 22. sanscrită 20.

XI-GAN CŞI-CAN unde CŞI=v. franceză ALLIUM=(se pronunţă „Alium”)=usturoi în l. engleză STEIN-l. apoi nevoiţi să plece după înfrângeri succesive în confruntările cu Imperiul Roman de Răsărit sau de Apus.-printre altele. Următoarea mare influenţă a fost migraţia hunilor (nu şi cronologic.-nu neapărat în lexic(fondul de cuvinte). din acest moment. Banatul. cea Ortodoxă.Traducerea ar fi „DIN CÂMPIILE GANGELUI” sau. influenţa hunilor sprijiniţi de Biserica Romano-Catolică va deveni mult mai puternică 118 . la presiunile Papei şi cu promisiunile de cucerire şi supunere a întreg teritoriului Daciei(Moldova. în dauna Bisericii Începătoare şi singura adevărată.influenţa cea mai puternică a fost din partea slavilor. 24. Ardealul şi Ţara Românească. dar numărul lor foarte mic nu a putut influenţa decisiv l. care Biserică dorea aducerea Daciei întregi sub jurisdicţia catolicismului.STANĂ(de piatră)-l. hunii erau ortodocşi.CSI-GAN CŞI-GAN unde CŞI=ŞESURI(CŞESURI). faţă de limba străromână(daco-româna sau limba veche ţărănească română).-din alte limbi cu care de-a lungul veacurilor au intrat în contact. unele practici păgâne străine de spiritul curat.mai sus şi CAN(HAN)=Câine. primul sub conducerea lui Attila în sec IV. străromână(daco-româna) AILLE(se pronunţă „Ai”)=usturoi în l. monoteist dacic-limba dacilor să se transforme împrumutând sunete şi pronunţii slave. Dobrogea) împreună cu binecuvântarea.. drept.ŞESULUI)”. latină. numărul lor mare şi sălbăticia lor(cu toate că au fost asimilaţi pe teritoriul Daciei de populaţia dacoromână) au făcut ca. Aceştia au sosit în două valuri. CÂMPURI şi GAN=Gange.Ei bine. română.Doar spiritul lor mult mai sălbatic şi înclinat către distrugere era mai puternic decât cel al slavilor). evident. La începutul creştinării lor.AI=usturoi în l. de ex. Limba română de astăzi. are influenţe masive. banii şi sprijinul politico-diplomatic al Bisericii Romano-Catolice. cât mai ales în sunete şi pronunţii. căci hunii au sosit înaintea slavilor. germană 25. al doilea val în sec IX.Traducerea ar fi „CÂINII STEPEI(CÂMPIEI. când reuşesc să se stabilească definitv în Câmpia Panonică. daco-română STONE-l.După Marea Schismă.

simplu. daco-românii. De asemenea. să-l fure. s-au luptat pentru acapararea şi subjugarea întregului teritoriu al Daciei şi al locuitorilor ei. influenţe desfăşurate pe o perioadă de cca. care pentru multe veacuri a fost coşmarul dacoromânilor(alături de tătari şi cazaci).”MIORIŢA”. „TOMA ALIMOŞ”.”MEŞTERUL MANOLE”. Apostol Andrei.Biserica Romano-Catolică observând că statul hun-artificial creat ca mariontă pentru a servi împlinirii obiectivelor de cucerire şi aducere la catolicism a daco-românilor ortododcşi-nu a dat randament. hunii(ca marionetă)împreună cu Catolicismul şi slavii + grecii cu Ortodoxia. mai apoi chiar în actele oficiale de cancelarie.Pentru a-l distruge definitiv au început să-i mistifice Istoria. hoţia. habsburgi(austrieci).toate aceste lucruri au fost posibile cu ajutorul diabolic al Ocultei Masonice. în zilele noastre. poporul dacoromân. cum prosperă. latină(pentru a 119 . În această perioadă s-a urmărit distrugerea(a se citi „modernizarea”) limbii vechi dacice(sau a daco-românei) prin adăugarea de neologisme din l. precum şi basme sau diverse cunoştinţe despre proprietăţile vindecătoare ale plantelor-lista ar putea continua. credincios. „IOVAN IORGOVAN”. smerit. diplomatic şi politic şi anume Imperiul Habsburgic. Ultimele influenţe(şi cele mai grave pentru poporul daco-român. fără aliaţi. să-l distrugă fizic. ci a vrut ca Răul. inclusiv. începând cu sec XI-XII apar primele semne al unui alt Imperiu. minciuna să învingă. 250 ani. politic şi diplomatic de către Papă. Desigur. prin economie. În timp s-au adăugat şi alte forţe ostile daco-românilor afară de cele două deja amintite.etc. Aceste două influenţe puternice. a creat un alt stat artificial pe care de asemenea l-a susţinut financiar. în afară de ceea ce se întâmplă în zilele noastre) sunt cele ale fanarioţilor şi comuniştilor. portul şi tradiţiile orale rămase de la vechii moşi şi strămoşi daci(v. prin religie. să-l umilească. leşii(polonii) susţinuţi deasemeni financiar. slavi. păstrându-şi limba.N-a suportat să vadă acest popor. numit Otoman mai târziu. curat.şi mai distructivă pentru neamul daco-român şi pentru credinţa creştină ortodoxă decât influenţa slavonă până. iar pentru a împlini acest lucru a făcut orice compromis şi orice lucru urât înaintea lui Dumnezeu. prin toate căile posibile(prin război. Slavii au mai încercat să câştige pentru ei Dacia întreagă. politică şi diplomaţie). desigur). prin izolare. izolat. În calea tuturor acestora stătea singur. Şi de parcă nu era destul. care de milenii a vrut să distrugă acest popor dacic(apoi daco-român) din cauza invidiei. folosindu-se(cu sprijinul tacit al grecilor ortodocşi) de creştinismul ortodox ca să-şi impună limba slavonă în cultul Bisericii.Prinşi între două forţe ostile de primă mărime daco-românii au încercat să reziste păstrându-şi creştinismul primar ortodox primit de la Sf. blând.. care s-a transformat urgent în braţul armat al Papei şi Bisericii Catolice. doreau şi ei să se extindă în acest teritoriu al Daciei (deja vânat până acum de huni. greci şi turci).

Oculta Masonică e mult prea puternică. de a vă păstra tradiţiile şi limba”. pentru ca Papa să mai poată să ne permită să ne învăţăm adevărata Istorie. atunci. Identitatea şi Demnitatea(unul din rolul dacilor lăsat de lor de Dumnezeu. deasemeni. cu preoţii şi episcopii greco-catolici. contrazicea „latinitatea”. pentru a fi. atunci ţara voastră Dacia rămâne a voastră.”Dacă nu veniţi la catolicism.Dealtfel. să creadă că ar trebui să fie catolici dacă vor să scape de pretenţiile teritoriale ale hunilor. TREBUIE SĂ VĂ UNIŢI CU ROMA SAU SĂ FIŢI CATOLICI.ALEGEREA VĂ APARŢINE!” Susţinerea ideii„latinizării” dacilor servea catolicilor. polonilor. IZOLAŢI.se dovedi „latinitatea” l. pentru a rămâne stăpâni în Ardeal. DEMNITATEA. vă va da. din păcate. ţara voastră Dacia o dăm hunilor(mai apoi habsburgilor. VĂ VEŢI CHINUI MAI DEPARTE SĂ VĂ APĂRAŢI INTERESELE ŞI NEAMUL ŞI ISTORIA. dreptul de a învăţa adevărata voastră Istorie. FĂRĂ SUCCES. de ex. poate că Biserica Romano-Catolică ar fi putut (dacă voia sincer). Oculta Masonică este atât de puternică încât chiar numai contează pentru noi dacă ne declarăm de origine „latină” sau dacică. Moral şi genetic sădit în ei de Dumnezeu. SINGURI.slavonă şi greacă. daco-românii trebuiau să-şi renege originea pur dacică a lor şi a limbii vorbite de ei şi să „declare” că sunt „urmaşii coloniştilor şi a soldaţilor romani”. ADICĂ DACIA sau ROMÂNIA DE AZI). Dacă veniţi la noi. Limba.) vor locui ţara lor. Neamul.Cine contrazicea catolicismul. DACĂ NU VEŢI FACE ACEASTA. două-trei mai sigur. în Ardeal.Bisericile Ortodoxă şi Catolică însele sunt ameninţate cu dispariţia de 120 . făcându-i pe daco-românii care nu-şi cunoşteau adevărata Istorie. apoi.). din l.Astăzi însă. etc. iar Biserica Romano-Catolică vă recunoaşte dreptul de a vă numi urmaşi ai vechilor daci şi de a trăi în ţinuturile ce au fost ale voastre dintotdeauna. pierzându-şi astfe. etc. ŢARA(DACIA VECHE). franceză. cel puţin. daco-românii. Biserica Romano-Catolică s-a folosit tot timpul de huni împotriva daco-românilor( cu privire la disputele teritoriale şi lingvistico-istorice) pentru a ne şantaja pe noi. slavii. este şi acela de-PĂSTRĂTORI ŞI APĂRĂTORI AI GRĂDINII RAIULUI. CA ŞI PÂNĂ ACUM.. şi anume: „DACĂ VREŢI SĂ VĂ RECĂPĂTAŢI ISTORIA ADEVĂRATĂ(CE SE AFLĂ ÎN ARHIVELE VATICANULUI BINE CONSERVATĂ ŞI APĂRATĂ). să împlinească aceste promisiuni. hunii. părăsindu-şi Arhetipul Spiritual. LIMBA. hunii şi alte popoare vecine(ţiganii. concomitent cu inventarea unei „istorii” mistificate poporului daco-român pentru a susţine „ştiinţific” dominaţia asupra teritoriului vechii Dacii şi pentru a subjuga ideologic poporul autohton daco-român care (în viziunea lor) în câteva generaţii se va deznaţionaliza uitându-şi Adevărata Istorie. daco-române). au lansat un mesaj foarte clar pentru cine ştie să vadă printre rânduri. De fapt. Acum câteva secole. în caz contrar. Şcoala Ardeleană.Deci. la catolici. asimilaţi de popoarele din jur. cine contrazicea „latinitatea” îi făcea pe huni stăpâni. din l.

pentru că flămând fiind. dar este aproape o datorie. huni. CI A URMAŞILOR-URMAŞILOR VOŞTRI ÎN VEACUL VEACULUI !” Căci dacă strămoşilor noştri daci sau daco-români nu le păsa de noi. o obligaţie nu pentru strămoşi. smerenia. primitori de străini dar aprigi cu cei ce îşi uită lungul nasului devenind din oaspeţi. a sfinţilor şi a moşilor şi strămoşilor noştri daci şi daco-români. cu fel de fel de popoare care mai de care mai „alese”. adevăr. cum a fost la început. de dreptate. Şt. Istorie şi Ţară departe de interesele poporului daco-român!). Într-un cuvânt. cu sărăcie. SĂ NU UITĂM CINE SUNTEM!Să ne învingem apatia şi complacerea în ideea că nu putem face nimic. a minciunii. a goanei după bani şi onoruri cu orice preţ. să fim oameni de omenie. musulmani. lipsa hoţiei. Limbă. Sau ne pare rău că nu suntem? Dacă e cineva căruia îi pare rău că e daco-român creştin ortodox. asemenea lui ESAU din Vechiul Testament. pe un număr mai mare sau mai mic de bani.blândeţea. deoarece îşi vându-se dreptul de întâi născut. ci pentru URMAŞI. credea că totul în lume se reduce doar la mâncare sau bani. curajul. astăzi eram catolici. iar când tatăl său a vrut să-l binecuvânteze. Credinţa.către Oculta Masonică (care este clar anticreştină) ca să le mai pese de restabilirea Adevărului cu privire la originea daco-românilor sau ca să anuleze legenda „latinizării” dacilor sau în general ca să mai poată face ceva în această privinţă. care şi-a vândut dreptul de întâi născut fratelui său Iacov. atunci să răbdăm. cărora oricum nu le pasă de ei(de daco-români) decât atât cât le sunt de folos. ruşi. atunci acela să emigreze şi să nu mai vină înapoi. etc.Pe daco-români îi ucide cu hrană nesănătoasă. ţigani. vânzându-şi Neamul. Delavrancea: „MOLDOVA NU-I A MEA. nu să ucidem nevinovaţi ca musulmanii sau să pornim războaie ca ţări mai mult sau mai puţin civilizate ci. Limba. Dacă în loc să emigrăm am munci să ne facem ţara din nou un colţ de Rai. şi îşi vând dreptul de a fi şi de a se numi daco-români.Cum zicea Ştefan cel Mare în „APUS DE SOARE” -B. nu va fi uşor. cu huni(nu secui. dacă ne unim. stăpâni. să intrăm în politică(ca să nu mai fie în politică. să reclădim vechile trăsături ale dacoromânilor. ca întâi născut ce era. ei îmbogăţesc şi ajută nişte străini. prin „Tactica Minimei Rezistenţe” să nu cedăm nici un milimetru de pământ din ţara noastră. prin avorturi. a mitei. acest lucru ar fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. spiritul de muncă.Putem face dacă ne reamintim Istoria. dârzenia. în loc să-şi ajute semenii săi daco-români. sunt daci maghiarizaţi!!!). prin emigrare în ţări străine ca să fie asimilaţi şi să-şi piardă identitatea. turci. secuii nu sunt huni. Istoria pe un blid de linte. diplomaţie cei străini de Neam. Oculta Masonică deja a hotărât să şteargă de pe hartă şi din Istorie poporul daco-român o dată pentru totdeauna şi să repopuleze vechea Dacie cu ţigani. cu poluare. NICI A VOASTRĂ(adică a celor din prezentul lui sau al nostru). Limba şi Neamul. să nu 121 . binecuvântările le-a primit Iacov şi nu el. urmaşii lor. însă dacă în inimile noastre ne mai simţim daco-români creştini ortodocşi. Aşa păţesc şi cei ce pleacă. credinţa. etc.Desigur.

Vom ajunge din ce în ce mai slabi fizic şi psihic. să nu lăsăm să omoare speciile de plante şi animale naturale autohtone înlocuindu-le cu specii de plante şi animale modificate genetic(doar pentru că ne sunt date gratuit) întrucât sunt extrem de nocive pentru sănătate(precum toate margarinele). NU TREBUIE SĂ-I PROVOCĂM. SĂNĂTATE. mai predispuşi îmbolnăvirilor iar de aici.XX.ÎN SPATELE ORICĂRUI TRĂDĂTOR DIN POLITICĂ. de la Creaţie şi iubim pe alţii de alt neam. DUCEM LUPTA MAI DEPARTE. MAI BINE NU V-AŢI FI NĂSCUT. vom depinde de BANI. VA FI CA ÎN 1989. dependenţi de medicamente scumpe. aerul . BA CHIAR MAI BINE. IAR ATUNCI VOM FI UŞOR DE MANEVRAT. NEŞTIUŢI 122 . DIN CONTRĂ. NU CU ARMA CI CU CREŞTINISMUL ŞI ISTORIA NOASTRĂ. NU VEŢI ŞTI CINE VĂ URMĂREŞTE MIŞCĂRILE! NU VĂ TEMEŢI. SE AFLĂ UN OM DE-AL NOSTRU CARE ADUNĂ DOVEZILE ŞI LA MOMENTUL OPORTUN LE VA FOLOSI. astfel că am avea grijă de acele neamuri mai bine decât ar face-o ele pentru noi). pentru că cei de altă etnie vor face interesele etniei lor şi nu le vor păsa de noi(Noi daco-românii suntem toleranţi de mii de ani. să nu lăsăm să ne polueze apele.lăsăm sau să votăm oameni politici de altă etnie decât cea daco-română. AM FACE JOCUL OCULTEI MASONICE. VĂ VOM LĂSA PEDEPSEI LUI DUMNEZEU ŞI CREDEŢI-NE. CU BLÂNDEŢE ŞI DRAGOSTE DAR CU O FORŢĂ NEMAIPOMENITĂ DEOARECE DUMNEZEU ESTE ALĂTURI DE NOI! ŞI VA FI ATÂTA TIMP CÂT NU VOM UCIDE PE NIMENI PENTRU IDEILE NOASTRE. DÂNDU-LE OCAZIA SĂ PORNEASCĂ UN RĂZBOI(CEEA CE EI ABIA AŞTEAPTĂ). CI. medici pe scurt. SERVICII SECRETE. SĂ LUPTĂM CU ARMELE LOR. NU VĂ VA ASASINA NIMENI. e în gena noastră să fim aşa. tratamente scumpe. VOM RĂSPUNDE PE MĂSURĂ!!! SUNTEM MULŢI ŞI ASEMENEA OCULTEI MASONICE SUNTEM PESTE TOT. mă refer la faptul că efectele se văd după două-trei generaţii. DECÂT SĂ VĂ PEDEPSEASCĂ EL! DE DATA ASTA SUNTEM MULŢI ŞI UNIŢI IAR ZIUA REDEŞTEPTĂRII NOASTRE SE APROPIE…IAR CÂND NE VOM SCULA. FĂ CE SPUNE OCULTA MASONICĂ.NU FACI CE VREA OCULTA MASONICĂ RĂMÂI FĂRĂ BANI ŞI COPIII SAU RUDELE SAU PRIETENII ÎŢI VOR MURI DIN LIPSĂ DE TRATAMENT SAU DE FOAME. MASS-MEDIA. pământul.DAR DACĂ VOM FI ATACAŢI. CU VORBA SCRISĂ ŞI VORBITĂ.VOM STA ASCUNŞI. ca Adevărat Popor Ales de Dumnezeu. VREI BANI PENTRU A FI SĂNĂTOS. NU TREBUIE SĂ APELĂM LA FORŢĂ SAU LA TERORISM. EDUCAŢIE. DAR ÎN ALTĂ FORMĂ. II-SEC.Şi când spun nocive pentru sănătate. NOI CEI DE AZI. CULTURĂ. ÎMPOTRIVA ACESTEI OCULTE MASONICE S-AU LUPTAT DECEBAL ŞI AI LUI ŞI DACO-ROMÂNII ÎN PERIOADA SEC. ETC.

CI A STA ŞI A NE VEDEA DE TREBURILE NOASTRE. ÎNTR-ADEVĂR. PE FAŢĂ. PARTIDE POLITICE PÂNĂ CHIAR ÎN INIMA OCULTEI MASONICE. ASTĂZI. SĂ FIM CIRCUMSPECŢI CU CEI CE PRIN INTERNET SAU PRIN ALTE CĂI NE ADEMENESC SĂ NE UNIM PE FAŢĂ SAU ÎN PĂDURI ŞI PEŞTERI. PÂNĂ CE ATINGÂND PUTEREA MAXIMĂ AU IEŞIT LA LUMINA ZILEI GÂNDIND CĂ NIMENI NU ÎI POATE FACE FAŢĂ). CA FII AI LUMINII AM LUCRAT TOT TIMPUL LA VEDERE.FACEM CUM A FĂCUT ŞI OCULTA MASONOCĂ DE LA CREAREA LUMII PÂNĂ AZI. SERVICII SECRETE. CU RUGĂCIUNILE MAICII DOMNULUI ŞI ALE TUTUROR SFINŢILOR. EVIDENT CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU-TATĂL. CI. ORICINE ALTCINEVA DACĂ AR FI ÎNCERCAT AR FI FOST DISTRUS PENTRU TOTDEAUNA). FĂRĂ SĂ ŞTIM UNII DE ALŢII. NIMENI NU POATE LUPTA CONTRA EI(VEZI CĂ MUSULMANII ÎNCEARCĂ. DUMNEZEUFIUL. DAR OCULTA NU-I ZDROBEŞTE NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ SUNT DE ORIGINE SEMITICĂ. DE LA MASS-MEDIA. SĂ STĂM ASCUNŞI.ŞI VOM PENETRA CU AGENŢII NOŞTRI SAU DUBLI TOATE EŞALOANELE LOR DIN TOATE SEGMENTELE VIEŢII. FĂRĂ A STÂRNI ATENŢIA ASUPRA NOASTRĂ. E VREMEA CA OCULTA MASONICĂ SĂ IASĂ ODATĂ DIN ISTORIE PENTRU TOTDEAUNA. OCULTA ARE MILENII DE EXPERIENŢĂ ÎN MUNCITUL ÎN ASCUNS. CĂCI CU TEHNICA LOR NE-AR PRINDE UŞOR. A LUCRAT ÎN ASCUNS.ACEI CE FAC ACESTE INVITAŢII CU SIGURANŢĂ SUNT AGENŢI 123 . VORBIND EXACT CA OCULTA MASONICĂ DAR AVÂND ÎN MINTE SĂ PENETRĂM TOATE NIVELELE EI PENTRU A O CUCERI DIN INTERIOR. DAR SĂ LE ÎNFĂPTUIM ATUNCI CÂND PUTEM.ACUM ÎNSĂ VA TREBUI SĂ SCHIMBĂM TACTICA ŞI SĂ STABILIM O NOUĂ STRATEGIE CARE S-AR PUTEA SĂ DUREZE MULTE SUTE SAU MII DE ANI PÂNĂ CE VOM READUCE NORMALITATEA PE PĂMÂNT. FĂRĂ SĂ NE DĂM DE GOL ASUPRA IDEILOR NOASTRE. DE ACEEA TREBUIE SĂ FIM EXTREM DE ABILI ŞI PREFĂCUŢI PENTRU A REUŞI SĂ INTRĂM ÎN TOATE SEGMENTELE ŞI NIVELELE OCULTEI. NU TREBUIE SĂ NE ÎNTÂLNIM CEI CE LUPTĂM ÎMPOTRIVA OCULTEI PENTRU CĂ NE-AR URMĂRI ŞI PRINDE CU UŞURINŢĂ. ASTFEL NU VOR ŞTI NICIODATĂ CINE LE SUNT OAMENII CEI MAI DE ÎNCREDERE!CU DACO-ROMÂNII MULŢI ŞI-AU RUPT DINŢII DE-A LUNGUL ISTORIEI. SĂ NU MAI DISTRUGĂ VIEŢILE ŞI SUFLETELE OAMENILOR DIN ORDINUL CELUI RĂU.VOM LUCRA ŞI LUPTA ÎN ASCUNS(IAR CÂND SPUNEM „ÎN ASCUNS” NU NE REFERIM LA A PLECA ÎN PEŞTERI ORI ÎN MUNŢI. PENETRÂND NIVELELE NATURALE LĂSATE DE DUMNEZEU DUPĂ CREAŢIE.DEASEMENEA. NOI NU. DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT.

FĂRĂ VIOLENŢĂ. FĂRĂ CERTURI ŞI AMENINŢĂRI. NEAMUL ŞI URMAŞII DE INFLUENŢA EI NOCIVĂ. BINELE. NU? ATÂT TREBUIE ACUM SĂ FACEM . ATUNCI MĂCAR SĂ NE PUTEM PĂZI PE NOI. FĂRĂ ASASINATE. VOM ZICE CA EI ŞI VOM FACE CA NOI!!!. FĂRĂ RĂZBOI. PE CONT PROPRIU.IAR DACĂ NU REUŞIM SĂ O ÎNTOARCEM LA VALORILE DIVINE ATUNCI S-O PUTEM DISTRUGE DIN INTERIOR PENTRU A NU MAI PUTEA FACE RĂU PE PĂMÂNT NICIODATĂ!! ŞI DACĂ N-O PUTEM NICI DISTRUGE NICI ÎNTOARCE DE LA A FACE RĂU. FĂRĂ SĂ ŞTIE NIMENI CE ESTE ÎN MINTEA NOASTRĂ. IAR NOI. NEŞTIIND UNDE SAU PÂNĂ UNDE AU AJUNS AGENŢII NOŞTRI. DAR. IAR CÂND VOR AFLA. CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ. DECÂT BUNUL DUMNEZEU. ATENŢIE. FII AI LUMINII” ŞI CARE CEI SUPUŞI EI CU ADEVĂRAT. SĂ NE ASIGURĂM CĂ ACESTE IDEI AJUNG LA CÂT MAI MULŢI DACO-ROMÂNI DE-AI NOŞTRI ŞI FIECARE. CU ÎNCĂPĂŢÂNARE.SUBLIM. FRUMOSUL. CU TACTICA „MINIMEI REZISTENŢE” ŞI MAI ALES ÎN ASCUNS. CU ZÂMBETUL PE BUZE. DACĂ OCULTA MĂ PRINDE NU MĂ POT TRĂDA DECÂT PE MINE. Să revenim la oile noastre. CINE-I CAPUL SAU NEPUTÂND GHICI CARE SUNT „DACO-ROMÂNII. PENTRU CĂ DACĂ EU MĂ ŞTIU DOAR PE MINE CĂ LUPT ÎMPOTRIVA OCULTEI. OCULTA AR FI ÎNTR-O NESIGURANŢĂ CUMPLITĂ.REPET. 124 . la comentariul început despre limba română şi influenţele suferite de-a lungul anilor şi mai ales la influenţele suferite de diverşi „lingvişti” şi „istorici” plătiţi să producă o mistificare de proporţii şi efecte nemăsurabile în echilibrul Universului creat de Dumnezeu. PĂSTRÂND CU SFINŢENIE ŞI FĂRĂ COMPROMISURI.DACĂ ÎNSĂ VOM FACE SĂ CIRCULE IDEILE ŞI LUPTA NOASTRĂ FĂRĂ SĂ NE ŞTIM UNII PE ALŢII SAU SĂ NE ÎNREGIMENTĂM ÎN VRE-O ORGANIZAŢIE ORICÂT DE TENTANTĂ AR FI SAU CARE AR VEHICULA IDEILE NOASTRE.AI OCULTEI CE VOR ASTFEL SĂ NE DEMASCĂM PENTRU A NE ANIHILA MAI UŞOR. DREPTATEA.ÎN FELUL ACESTA NU PUTEM FI PENETRAŢI DE AGENŢII OCULTEI(NEŞTIIND PE CINE SĂ URMĂREASCĂ. ÎN SCHIMB NOI VOM PUTEA PĂTRUNDE FĂRĂ CA EI SĂ POATĂ GHICI CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT. FĂRĂ ACTE TERORISTE. CEEA CE DUMNEZEU A SĂDIT ÎN NOI CÂND NE-A CREAT DIN ŢĂRÂNĂ. NEŞTIIND CARE SUNT „AI NOŞTRI”. CI. NICI TRĂDAREA NU VA PUTEA FUNCŢIONA. SĂ ÎNCERCĂM SĂ AJUNGEM CÂT MAI SUS ÎN PIRAMIDA OCULTĂ PENTRU A O DESTABILIZA ŞI A O FACE SĂ SERVEASCĂ ADEVĂRUL . VA DUCE LUPTA ÎN FELUL SĂU. ATUNCI. CINE SUNT MEMBRII. CU CALM. VA FI PREA TÂRZIU).

fiind apostaţi de la credinţa strămoşească. refuzat mai înainte de iudei. adică străromâna. au putut păstra mai departe. chiar copii. după Herodot. cursuri prin poştă. savanţii au simţit nevoia să precizeze că nu latina a „latinizat” aceste limbi enumerate mai sus..Această limbă traco-getă. portugheza). în numele religiei lor şi al lui Allah. în timp ce celălalt „popor ales” monoteist. cu greu. locuită de un popor şi să-l alungi pe acel popor. latina vulgară şi cea cultă care nu semănau foarte mult.Nu cred în războaiele religioase. ca mai apoi să-i iei ţara şi toate acestea în numele lui Dumnezeu!! Nu cred că este o blasfemie mai mare decât aceasta.Vedem toţi ce fac musulmanii cu atâtea atentate în care mor nevinovaţi. Toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. radio.Acest lucru a făcut ca aceşti traci să fie asimilaţi în proporţie de 80% de slavii sosiţi în sec VII d.Geto-dacii. munteni.Geto-dacii erau monoteişti. de ex.Sau să alegi o ţară frumoasă. într-o perioadă în care nu erau şcoli. tracii erau un fel de geto-daci care nu mai doreau să ţină credinţa monoteistă în Zalmoxe. istro-români. au mai multe asemănări cu limba română şi între ele decât fiecare cu latina. moldoveni. să-ţi justifici crimele făcându-L pe Dumnezeu autor şi părtaş la nelegiurile tale!!!Iar acest lucru s-a 125 . să emigreze. Cred că un basm e mai credibil decât această teorie fără logică. traco-geţii erau muţi şi au început brusc să vorbească în latina vulgară.După părerea mea. iar latinii erau de origine tracă. Geto-dacii au fost poporul ales de Dumnezeu să fie monoteist. latina vulgară.Cr. pentru că au observat că latina avea mai puţine în comun cu aceste limbi nou apărute(franceza.E peste putinţa mea de înţelegere. zic istoricii şi lingviştii. L-a respins. să-l furi. care. cuţovlahi. acreditând ideea că erau două limbi vorbite în Imperiul Roman. urmaşi ai troienilor.Mă uit şi mă minunez…va să zică. cu geto-traci arzând de nerăbdare să-şi uite limba barbar-înapoiată pentru a învăţa măcar latina vulgară dacă nu pe cea cultă. să-l distrugi. era cea mai vorbită limbă din Imperiul Roman începând cu Asia mică şi terminând cu Galia şi Britania. spaniola. să se sinucidă.Fiind cei mai numeroşi după inzi(după Herodot). a „latinizat” tot Imperiul Roman. megleno-români. străromâna. este aşa-numita „latina vulgară”. televiziune pentru o latinizare de proporţii la nivelul întregului Imperiu.Nu pot să cred că se încalcă atâtea porunci ale Decalogului vetero-testamentar de către terorişti şi apoi merg liniştiţi la culcare mulţumiţi şi fericiţi că au împlinit porunca lui Dumnezeu. aromâni. să-l otrăveşti cu mâncare modificată genetic. româna. tracii politeişti. ci. ardeleni. italiana.Aţi observat că italiana sau franceza. să-l omori.Din cauza acestui lucru. fie şi numai pentru faptul că tot ei L-au primit pe Hristos şi s-au botezat. decât aceste limbi între ele. îl sărăceşti ca să-l induci să facă avorturi. cu diferenţe dialectale ca astăzi dintre olteni. este logic că limba geto-tracă. credinţa monoteistă în Zalmoxe până ce au primit creştinismul. pentru că astfel s-ar lua numele lui Dumnezeu în deşert justificând crimele prin aceea că Dumnezeu a poruncit acestea.

acesta e un păcat greu şi de neiertat(se cuvine aici o paranteză. Zyraxes. )naşte monştri şi când ne-om trezi să nu fie prea târziu. Densuşianu. Comosicus. Iorga şi atâţia alţii pe care numai Dumnezeu îi mai ştie când ne văd cât ne-am ticăloşit. nimeni nu te mai poate controla cu moartea. prin nepăsare şi uitare. o precizare. ci. LIMBA STRĂROMÂNĂ(sau daco-româna).exact ca dacii şi martirii creştini. noi. Libertate. în America de Nord cu indienii. în Caanan. cum uităm cine am fost.Dacă ar fi fost sigur că soldaţii romani l-ar fi omorât pe loc. Horia(Rex Dacorum). Smerenie. pentru că Somnul Naţiunii(ca să-l parafrazez pe pictorul spaniol Goya. care a zis „Somnul raţiunii…. Mihai Eminescu. un efort prea mare s-o facă şi a doua oară în 106deci nu pentru a fugi de umilinţă şi răspundere. nu el ar fi fost cel batjocorit-mai trecuse prin asta cu puţini ani mai înainte în timpul primului război cu Traian. cea creştină). în America de Sud cu incaşii şi în ţara noastră în prezent.întâmplat în trecut. Blaga. Tudor Vladimirescu. ci. putea fi umilit. Iubire. nu ne sculăm. Ştefan cel Mare. aşa că nu era. Dumnezeu să ne ajute la Judecata din Urmă pentru că atunci îi vom vedea pe toţi cei pe care i-am trădat şi vândut direct sau indirect! Martirii din 1989 strigau „Vom muri şi vom fi liberi”. urmaşii lor. după Hristos. jertfa!! Ce ar zice un Dromihete. a salvat demnitatea neamului său. nimeni nu mai are nici o putere asupra ta. pentru a salva Onoarea şi Demnitatea Neamului său daco-român. batjocorit. ce păcate cumplite am ajuns să facem. din cauza nepăsării noastre dar mai ales pentru urmaşii noştri(şi ai lor) care vor fi văduviţi astfel. ca laşii? Măcar geto-dacii sau luptat împotriva Globalizării şi nivelării. noi ce facem.El. Decebal. din smerenie. cât de nepăsători şi nesimţitori am ajuns. cum stăm „liniştiţi” să ni se spele creierele de tot. Sculaţi-vă daco-români. să ne scuturăm de aceşti falşi români care ne trădează şi ne fură şi mistifică ISTORIA şi ADEVĂRUL? Ce aşteptăm?Să dispărem din Lume şi Istorie. DurasDiurpaneus. le anulăm jertfa? Le batjocorim lupta şi Idealurile de Independenţă. un Burebista. Decebal. de ştafeta pe care înaintaşii noştri ne-au dăruit-o nouă cei de azi şi anume acele Repere Eterne. Eliade. uniformizării şi depersonalizării. n-ar fi făcut acest gest. NEAMUL DACO-ROMÂN şi ŢARA-GRĂDINA RAIULUI dată în grija geto-dacoromânilor. 126 . de unde venim şi. mai ales.Nici acum. Oroles. Mircea cel Bătrân. atunci eşti cu adevărat liber. Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi şi sfetnicul Ianache. Nu zic să ajungem sinucigaşi. ce a făcut Decebal nu e sinucidere. Divine(Arhetipuri Veşnice) pe care Dumnezeu le-a sădit în neamul daco-român şi de care vom da socoteală de le vom neglija şi anume:CREDINŢA(înainte de Hristos cea zalmoxiană. dar pentru că ştia că dacă era prins viu. Credinţă. Mihai Viteazu(Malus Dacus). Nădejde? Se răsucesc în mormânt miile de Martiri ai Credinţei(fie ea zalmoxiană sau creştină) şi ai Neamului daco-român că le trădăm.Atunci când frica de moarte este învinsă. încotro ne ducem?Cred că nu se pot bucura nici de RAI. Curăţie.

că unii dacologi doresc să elimine creştinismulortodox din mintea daco-românilor noştri. n-am nimic cu nimeni dacă vrea să fie ateu. înlocuindu-l cu zalmoxianismul.Autorii antici greco-latini spun că geto-dacii trăiau pe Pământ cu trupul dar cu inima şi sufletul în Cer!Ce dovadă mai mare de creştinism înainte de creştinism! Iudeilor nu le-a trebuit Hristos-Dumnezeu şi cu promisiuni după moarte. Să fim înţeleşi. ci. el s-a jertfit asemenea martirilor creştini care nu fugeau să-şi salveze viaţa ascunzânduse ci. ci cea veşnică. ne invidiază că suntem creştini şi L-am primit pe Hristos şi ne-am botezat!!Moise a dat „poporului ales” Legea lui Dumnezeu săpată în piatră. dar n-au respectat-o nici până în ziua de azi. fără zalmoxianism n-am fi fost creştini ortodocşi azi. Hristos a venit acum 2000 de ani prin Sf. fără Hristos. Fără Hristos.Dar. de creştinism. cu părere de rău. fără a ne scrie Dumnezeu Legea în piatră. bani. precum iudeii doar prin Legea 127 . nouă nu ne-a săpat-o în piatră. dar Neamul şi Ţara.Care popor a fost cel ales şi care cel păgân? Răspundă fiecare în inima lui. fără creştinism. nu lumea materială. ci în inimă şi o respectăm şi azi. L-au respins?Au câştigat lumea veţi zice. zalmoxianismul ar fi fost inutil ţinut. Niciodată!!!De aceea. Mai am un cuvânt pentru daco-românii mei.acum după venirea lui Hristos. cu dragoste de Legile Moşului Dalb(Zalmoxe. perisabilă. nici Legea lui Dumnezeu dată prin Moise nu te mai scapă de chinurile veşnice şi era Legea dată de Dumnezeu-Tatăl poporului iudeu. din punctul meu de vedere gestul lui Decebal nu este sinucidere nici un pic(el iubea Viaţa. ca să ne asemănăm cu ei. Libertatea.Aşa e că seamănă cu învăţătura zalmoxiană care îi învăţa pe geto-daci că nu aici pe Pământ e fericirea deplină. popoare. Cum putem crede că Legea Moşului Dalb ne poate mântui. dar L-au respins. Raiul. sus la cer. Nu. dar şi-au pierdut sufletul ajungând.Acum. etc.omorât. indivizi).Să ştiţi că ăsta e cel mai mare rău pe care îl putem face acestui neam daco-român de la războiul cu Traian şi distrugerea statului dac.Cât de departe de Învăţătura zalmoxiană…care a pregătit primirea creştinismului de către daco-români fără convulsii majore.Observ. ci voiau „aici şi acum pe Pământ să fim Stăpânii Lumii”. musulman sau zalmoxian. vor să ne facă acum să ne lepădăm de Hristos.Ce le-a folosit iudeilor că au ţinut Legea dată de Dumnezeu prin Moise dacă atunci când Hristos a venit la ei. Hristos a mers la ei. Demnitatea ura tăvălugul globalist latin care depersonaliza ţări.Aşa cum am mai spus. „Sinagogă a satanei”. Dumnezeu-Tatăl). după mărturia Mântuitorului. ci în inimi şi suflete. dacă s-ar fi putut să fim mântuiţi doar prin Legea zalmoxiană. putere. Iudeii n-au vrut să primească creştinismul pentru că aceste le promitea cerul. referitor la Hristos şi creştinism. Aşadar. când nici Legea iudeilor n-o poate face?Să fim siguri. păşeau demni. după ce ne-au invidiat că eram zalmoxieni şi împlineam Decalogul mai bine decât ei şi nu din silă sau obligaţie sau sub pedeapsa cu moartea ci din inimă curată. Apostol Andrei şi ne-am creştinat. cu bucurie).

Dealtfel. nu veţi mai găsi-ca pe Columnăimagini ale iubirii de copii ca ale daco-geto-românilor(e drept că azi femeile dacoromâne fac peste un milion de avorturi pe an.Este adevărat că aceste precepte se găsesc şi în Legea zalmoxiană şi în Legea iudaică. etc. ochi albaştri. femeile geto-dace sunt reprezentate numai cu copiii după ele sau în braţe. mamă devotată copiilor ei pentru care s-ar fi luptat şi cu ursul. ochi pentru ochi” era Legea de căpătâi a iudeilor. femeile erau păstrătoare de tradiţii. În iconografia creştin-ortodoxă. dată de Dumnezeu prin Moise. n-ar fi pătimit.Legea Talionului. în întreaga artă plastică antică. în limbajul iudeilor de atunci). nici pe Maica Sa. ei bine. înalt. Iudeii nu aveau respect pentru femeie(ca mai toate popoarele antice semitice). lucrând cot la cot cu bărbatul la muncile zilnice. Hristos era considerat de către iudei Samaritean (adică păgân. deşi împlinea Legea iudaică deplin. ei nici pe Iisus nu L-au dorit..Vedeţi cât de mult seamănă creştinismul cu zalmoxianismul?Iudeilor nu le-a plăcut asta.Şi când te gândeşti că ele. căci şi ei fac la fel”). În primul rând pentru că El. Hristos o anulează prin enunţarea Legii iertării celui ce-ţi greşeşte şi Legea iubirii vrăjmaşilor(„ Că dacă iubim pe cei ce ne iubesc.Aceste caracteristici sunt specifice dacilor(indo-europenilor) şi nu iudeilor sau arabilor. gospodină desăvârşită. În al doilea rând. Smereniei. creşteau copiii cu multă 128 . după care a urmat Legea Desăvârşirii a lui Hristos.Dar uite că la popoarele indo-europene(hitiţii. piele albă.Dar iată că Dromihete îl iartă pe Lisimah-vrăjmaşul său cu trei veacuri înainte ca Hristos să vină să le spună iudeilor să facă acelaşi lucru. adică „dinte pentru dinte. a trebuit să vină Hristos. ca prin Naşterea Sa din Fecioara Maria. Maica Domnului este reprezentată foarte rar fără pruncul Iisus în braţe. soţie credincioasă.dată prin Moise. onorată ca stăpână a casei. Învăţătura Sa. doar că fără de Hristos. Şi fără de Hristos suntem pierduţi pe vecie! Însă mai sunt unele motive pentru care nu trebuie să-L respingem pe Hristos. dar nici nu doreau atunci când a venit Hristos la ei. femeia avea un statut aparte. toate femeile şi mamele din toată lumea să fie cinstite. murit şi înviat pentru a ne scoate de sub puterea celui Rău. Mântuitorul Hristos nu S-ar fi născut în lumea asta. adică Legea Dragostei.Niciodată singure(poate doar atunci când luptau pe ziduri alături de bărbaţii lor pentru libertatea lor şi a copiilor lor).Uite că „păgânii” făceau deja ceva ce iudeii nici nu visau. Pe toate basoreliefurile de pe Columna lui Traian. de ex. lăsându-l pe bărbat în faţă). cu drepturi egale(doar smerenia şi buna ei cuviinţă făcând-o să nu-şi folosească aceste drepturi. femeia în societatea daco-română(ca şi la latini. respectate şi iubite. Inimii Curate.De ce străin.). Iertării. nu ne deosebim de păgâni. geto-dacii. sau păgân? Pentru că era blond-şaten uşor ondulat. Şi Legea zalmoxiană şi Legea dată prin Moise au avut un rol într-o anume perioadă a Istoriei.etc. străin. Doamne unde eram şi unde am ajuns. ca traci ce erau) era respectată. era totuşi diferită.

ca să nu spun altfel. se jertfea de bunăvoie-dacă nu dorea să se jertfească nu l-ar fi putut obliga nimeni-deşi nu cred că a fost o astfel de situaţie ca cineva să nu fi dorit să se jertfească. cu bărbi mari). copiii simţindu-se ocrotiţi şi fericiţi. jertfeau lui Zalmoxe pe cel mai bun. pentru a-i da putere deplină. fiind cea mai curată jertfă. renunţă de fapt la zalmoxianism. 129 . au ţinut vie limba şi dragostea de Neam.După venirea lui Hristos în lume şi mai ales după jertfa Sa ar fi fost inutil. viguroşi. ca să salveze lumea din păcat. Fiul Omului-Hristos S-a jertfit o dată pentru totdeauna. nu vor mai trebui să sacrifice pe cei mai buni tineri. Vedem pe Columnă bărbaţi cu copii în braţe în atitudini tandre(deşi sunt bărbaţi puternici. care făceau copii sănătoşi. mai curat la inimă. Nu vi se pare familiar?Tot ce au avut daco-geţii mai frumos şi mai curat în învăţătura zalmoxiană se regăseşte integral în creştinismul ortodox. Fiul acestui Unic Zeu S-a întrupat. practic n-a fost o renunţare la religia lor zalmoxiană ci. când El a venit ca jertfă. doar în creştinism mai pot fi văzute astfel de imagini. dacă e geto-dac sau daco-român. S-a pus pe sine în fruntea ei. E ceva rău în asta?E ca şi cum cineva îţi face un dar preafrumos pe care l-ai dorit de mult. Sunt singurele sculpturi „părinţi cu copii în braţe” din întreaga artă plastică antică.Dacii ştiau din religia lor că atunci când Dumnezeu-Tatăl va jertfi pe Fiul Său Unul-Născut. Vedeţi ceva iudaic în această jertfă a lui Iisus. Iisus S-a întrupat şi jertfit o dată pentru totdeauna pentru toţi oamenii care L-au aşteptat şi iubit. După ce Fiul lui Dumnezeu. atenţie. mai sănătos tânăr dintre ei şi care.(Exact ce făceau şi daco-geţii precreştini zalmoxieni. Dumnezeu sau Zalmoxe este acelaşi Unic Zeu. întrucât nu mai erau necesare. geto-dacii au renunţat la jertfele umane. dar când ţi-l dăruieşte tu îl refuzi nepoliticos. de ce alte popoare au trecut cu forţa la creştinism în timp ce altele L-au omorât pe Hristos şi pe Mama Sa nu au respectat-o? După mine. fiind considerată o mare onoare să fii ales mesager). sau a respectului şi iubirii pentru mama Sa?Eu nu văd!Din contră. căruia şi creştinii daco-geţi şi necreştinii daco-geţi I se închinau. Credinţă şi Ţară poate chiar mai bine decât bărbaţii. doar o transformare calitativă.Doar că la vremea potrivită.Astfel. sau a fizionomiei Sale sau a Învăţăturii Sale. pline de iubire. Acum vedeţi de ce traco-geto-dacii au îmbrăţişat creştinismul relativ uşor.răbdare şi dragoste. salvând-o în creştinismul ortodox! De aceea zic.Mai degrabă îmi pare că Iisus a vrut să-i înveţe pe iudei din credinţa zalmoxiană a getodacilor la care. evident. Femei vrednice aveam. văd ceva din tradiţia vieţii de familie de zi cu zi a geto-dacilor şi a credinţei lor. cine renunţă la Hristos sau la creştinismul ortodox. jetfindu-se de bunăvoie. să mai omoare tinerii. drepţi). când o dată la cinci ani. Ulterior.

până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om şi care va duce aceeaşi Lege a Iubirii şi Iertării. mai bine cu siguranţă decât noi.. Noi doar să ţinem credinţa ortodoxă creştină cum putem mai bine fără să judecăm pe nimeni. ce facem?Ne tăiem singuri craca de sub noi. nu suportă să ne ştie creştini ortodocşi ca geto-dacii de acum cca. zalmoxianismul singur. 2000 de ani. Daco-geţii precreştini(zalmoxieni). strămoşii noştri. Cei care vor să ne facă să fim anticreştini. cu siguranţă!Atunci. după venirea lui Hristos. ajutând pe duşmanii noştri să ne distrugă. să le uşurăm munca?Sper că nu! Sigur.după venirea lui Hristos. sunt unele opinii care susţin că creştinismul a fost adus de latini şi legiunile staţionate în Dacia. relativ uşor. în rest. să te aibă şi pe tine cu el). nu! Duşmanilor noştri şi ai credinţei. nemântuiţi şi păgâni. singură. considerându-ne mai deştepţi ca ei?Dacă ei au devenit creştini.El va face dreptate. fără de Hristos e chiar periculos căci cel Rău atât aşteaptă. dar pe un termen limitat. ba din contră.Cred că ei ştiau foarte bune de ce au făcut această alegere. cu siguranţă. la Judecata lui Hristos. putem să-i corectăm pe ei.Să nu ne tulburăm. să te prindă rupt sau fără de Hristos. pentru că aşa cum am văzut deja. dar pe un termen limitat. în schimb au reuşit să ne „creştineze”…. fără de Hristos e chiar periculoasă căci cel Rău atât aşteaptă.Nu poţi fi zalmoxianist fără a fi creştin ortodox şi nu poţi fi creştin ortodox dacă nu eşti zalmoxianist. învăţătura era sensibil aceeaşi. daco-românii de azi. singur zalmoxianismul nu te mai poate ajuta acum. pe moşii şi strămoşii noştri geto-daco-români. nu mai e de folos. care va aduce o nouă Lege. ba din contră. nu mai e de folos. din răutate. Singura diferenţă şi uriaşă în acelaşi timp. era de folos(la fel ca şi Legea iudeilor). da. până se va naşte Hristos-Dumnezeu şi Om. ca să nu fie singur acolo.Nu au reuşit să ne „latinizeze” în 165 de ani cu doar 14% din teritoriul Daciei cucerit. ci vor să fim ca ei. de ce am face astăzi altfel? „Cui produit”?Nouă daco-românilor de azi. Să vedem. dacă iubiţi poporul daco-român cu adevărat!Lăsaţi păcatele creştinilor ortodocşi.hai că e prea de 130 . să ne prindă rupţi de Hristos(la fel şi Legea iudaică.Înainte de venirea lui Hristos pe Pământ. ci doar calitativ diferită. tot Dumnezeu(sau Zalmoxe) le-a dat getodacilor Legea(Învăţătura) zalmoxiană. o fac din invidie. zalmoxianismul singur. n-au avut probleme de trecere la noua credinţă(cea creştin-ortodoxă). este că fără de Hristos. tot Dumnezeu le-a dat Legea iudeilor. Asta doriţi poporului daco-român?Răul cel mai mare după cucerirea Daciei de către romani?Nu cred. devenind creştini. strămoşii noştri au primit pe Hristos şi s-au botezat. cea a Iubirii şi Iertării.Ar fi interesant dacă ar fi şi adevărat. nu le era deloc străină sau nouă. omorâtori de Dumnezeu. ale clerului. Spre deosebire de iudei însă.La fel şi la noi. ca să te ducă la chinurile veşnice.Atunci.

daco-românii s-au creştinat pe nesimţite fără convulsii şi fără o dată precisă. mie îmi sună a propagandă romano-catolică. oamenii nu vor să se unească (creştineşte) cu Biserica Romano-Catolică. XX. nu cu sila. putem dovedi aversiunea împotriva a tot ce era roman sau legat de Roma prin faptul că în cei 165 de ani de ocupaţie latină. uitători de limbă şi de Zalmoxe?De ce creştinismul.Apostol Pavel în cetatea Filipi. nici măcar că ar fi creştină. practicat probabil. ne-a 131 . deci creştinismul a intrat cu foarte multă delicateţe şi gingăşie. Dar mai pun o întrebare. Iar această aversiune nu era decât urmarea acelei uri pe care o aveau dacii împotriva romanilor în urma cuceririi şi distrugerii Daciei de către legiunile romane. asta e o mare Taină.000 politeişti care compuneau trupele folosite la doborârea Daciei. faţă de cei 150. după cucerirea micii părţi din Dacia Mare. ci vor să ţină credinţa ortodoxă?Din aceeaşi aversiune neschimbată de 1900 de ani cel puţin împotriva a tot ce ţine de Roma şi de răul făcut atunci (şi nu numai) şi de-a lungul istoriei noastre. că Şcoala Ardeleană. atunci creştinismul ar fi fost urât de daci cu putere. ruguri. creştinismul venind pe o filieră apostolică răsăriteană. Dacă creştinismul sosea în Dacia pe filiera armatei şi legiunilor romane. În plus. dragi daco-români.Această aversiune împotriva Romei. de ce n-au împrumutat religia politeistă latină. s-a păstrat până în sec. dacii n-ar fi trecut niciodată la creştinism din proprie voinţă. care era locuită de traci. ar mai fi făcut atâtea jafuri şi distrugeri cum a făcut armata romană după cucerirea acelei părţi din Dacia? Iar dacă acea armată latină de creştini au distrus atâtea şi au jefuit atâta cum de daco-geţii au mai îmbrăţişat creştinismul?ar fi fost un non-sens. şi oricum la acea vreme dacii urau tot ce era latin sau provenea din Roma. peste 100 de ani au fost războaie locale de uzură şi răscoale pornite din partea dacilor liberi ce n-au fost nicicând cuceriţi de trupele imperiale latine. cu libertate de primire. iar astăzi am fi fost zalmoxieni şi nu creştini ortodocşi.Iată. prin susţinerea tezei originii „latine” a poporului daco-român. ci i-a lăsat pe oameni să aleagă creştinismul de buna lor voie.tot. doar de câţiva soldaţi romani. (aceşti filipeni.Vedeţi dar. Însă o armată romană de creştini. De ce chiar şi azi.Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece. chiar creştine.Şi mai cred că de la început au ţinut creştinismul răsăritean numai să nu mai audă de Roma. torturi pentru a aduce oamenii cu forţa la creştinism. iar aceste caracteristici sunt până azi specifice Bisericii Ortodoxe care n-a avut niciodată nevoie de o Inchiziţie. adică noi la început am fost catolici(sic!) iar mai târziu am trecut la creştinismul răsăritean ortodox.Apostol Andrei în Dacia şi Sf. Nici nu erau diferenţe notabile între cele două religii astfel că trecerea a fost mult uşurată. fiind creştinaţi chiar înaintea Romei!).Oare aceşti daci liberi s-ar fi „latinizat” sau „creştinat” de bună voie? Adevărul e că creştinismul adus de SF.Dacă ar fi venit prin filiera armatei romane. nu cu forţa ci cu Iubirea. aceşti daco-români.

până în zilele noastre. în locul limbii latine. împreună cu reparaţiile morale şi financiare cerute într-o atare situaţie. de către cei ce au inventat comunismul.Atât şi nimic mai mult! Revenind la influenţa latină creştină asupra daco-românilor. sau mai umană decât cea latină antică păgână sau creştină.împins a doua oară sub călcâiul Romei. ci şi alţii au datorii faţă de noi. ca astfel fiecare popor şi stat să ştie ce datorii are de plătit pentru răul făcut altor popoare şi state. este la fel.XVIII. Nu doresc să învrăjbesc pe nimeni şi nici să asmut pe membrii unei naţiuni sau biserici împotriva altor naţiuni sau biserici. cu aceeaşi forţă(poate chiar mai mare) sub forma Bisericii Romano-Catolice. trebuie să ştim că pentru a contracara această influenţă catolică s-au făcut unele compromisuri(cum am scris mai sus. când din cauza sărăciei(de credinţă în primul rând) s-au făcut fel de fel de compromisuri. greacă şi slavonă în Biserică şi în actele de cancelarie domnească. holocaustul produs asupra poporului dacoromân după cucerirea Daciei de către Traian şi legiunile sale.ruşi. să restitui ceea ce ai furat. împotriva căreia Biserica Ortodoxă i s-a opus discret. ci sub Roma creştină imperială. Secole. adcică rea şi păguboasă pentru poporul care o suportă.turci. ca şi Istoria noastră) şi am preferat l.leşi. dacă strămoşii noştri erau „latinii”?De unde această repulsie împotriva a tot ce venea sau avea legătură cu Roma. am preferat să scriem în alfabetul chirilic decât în cel latin(pe cel dacic au avut grijă „prietenii” şi vecinii noştri să ne facă să-l uităm.Hr.Toţi au vrut( şi doresc şi azi) să să distrugă lent neamul daco-românilor. dar ferm.huni(maghiari). fie ea şi creştină.NU!! Orice „ocupaţie”-fie ea culturală. reparaţii morale şi întoarcerea în proprietatea poporului daco-român a tuturor bogăţiilor care i-au fost furate.tătari.ar fi fost mai bună. Sigur. vreau să subliniez un lucru foarte important! Nu cred că „ocupaţia” lingvistică greco-slavă. de către slavi. De asemenea doresc să se recunoască. care nu a fost şi politică cel puţin până în sec.De ce.Aşa e creştineşte. fără lupte şi nu sub Roma păgână imperială. religioasă sau politiceconomică. Căci Imperiul Roman de Apus n-a dispărut la 476 d. fie din Est sau din Vest. aşa încât nu doresc să absolv de vină pe unii şi să-i acuz pe alţii. 132 . dacă nu era o rămăşiţă (încă puternică) a urii ce le-a rămas în memorie de pe vremea războaielor dacilor cu Imperiul Roman. ci a continuat. ascuns. de data asta însă. Nu numai noi daco-românii avem datorii de plătit pentru diverse holocausturi.etc. dar vreau să conştientizeze şi daco-românii .. acceptarea influenţei greco-slavone). lingvistică.fanarioţi.dar mai ales aceste popoare şi biserici cât de mult rău ne-au făcut( şi ne fac şi în prezent) şi astfel poate măcar îşi cer iertare de la poporul daco-român. Doresc doar să ajungem la adevărul istoric. fără războaie.

133 . social. de părăsire a idealurilor creştine şi înlocuire a lor cu goana după putere şi bani pe seama „ocupării” unui popor care n-a vrut altceva pe astă lume.Dacă cel mai blând şi smerit şi demn popor. pedepsite. atunci. crimei şi calomniei. Aceleaşi remarci sunt valabile şi atunci când fac referiri la poporul maghiar. cum au fost daco-românii.Nu avem nimic contra acestor popoare în ansamblul lor. pe toate planurile. Daco-românii au fost creştinaţi pur şi simplu de Sf. cel puţin a lumii aşa cum o ştim noi. Curăţia inimii vor ajunge să fie batjocorite. nu vom face niciodată rău altor popoare primii. antiţigănismul. maghiari.Răului i se va spune Bine. etc. dejucând planurile pornite. nu sunt legaţi de lumea asta materială şi caută nemurirea). dintr-o lovitură şi cu unii şi cu alţii! Când daco-românii nu vor mai fi creştini ortodocşi.Dar aceste compromisuri nu pot conduce la acreditarea ideii creştinării daco-românilor la creştinismul ortodox. Rău. Atunci. de către greco-slavi. iar când geto-daco-românii s-au creştinat. va veni Sfârşitul Lumii. Nimic nu urăşte cel Rău mai tare pe lume decât pe geto-dacoromâni şi pe creştini( şi unii şi alţii n-au frică de moarte. Apostol Pavel. vor ajunge mai răi decât cei mai răi oameni de pe Pământ. Consider că anti-daco-românismul. se va produce un mare dezechilibru de energii spirituale care vor atrage Omenirea într-un colaps general. Smerenia.Nimic nu va mai fi ca odinioară. Blândeţea. considerate înapoiate. iar Bătrâna Dacie-Grădina Maicii Domnului-Raiul din Geneza.Dacă suntem lăsaţi în pace. climateric. decât să-şi ducă viaţa liniştit. moral. atunci vom lua atitudine. religios.Totul se va întoarce cu fundul în sus. nu cu arma.Această idee e la fel de falsă ca şi ideea creştinării daco-românilor de către armata imperială latină. NU vreau însă să acuz pe toţi greco-slavii sau întreaga Biserică Romano-Catolică de tendinţe imperialiste. geologic. iar Binelui. Bunătatea. ci vom ţine cu dinţii la Reperele noastre Eterne. discret sau nu. însă dacă vom fi insultaţi. fizic. la poporul iudeu sau la poporul ţigănesc. atitudinea şi declaraţiile lor aduc prejudicii de orice natură poporului daco-român. limbă. avem prea multe milenii de civilizaţie şi cultură ca să ne coborâm la nivelele de jos ale hoţiei. atacaţi prin orice mijloc. inutile. ca şi antisemitismul sau antihunismul. atunci vom dispare ca popor. retrograde. Apostol Andrei şi filipenii de Sf. va fi locuită de ţigani. ura lui a depăşit orice închipuire! De atunci a jurat că va termina. ci doar pe unii membri ai popoarelor slav şi grec şi doar pe unii membri şi clerici ai Bisericii Catolice. ţară. lepădându-se de creştinism şi îmbrăţişând alte credinţe. staţi liniştiţi. trebuie înfierate de legislaţia europeană cu aceeaşi pedeapsă. umiliţi. neam. ci doar cu acei membri sau/şi conducători ai acestor popoare care prin comportamentul. etc.Iubirea. împotriva noastră.

Strămoş. 134 .RĂZBOI-l. română RAZ-BOI RAZ-VOI VOINA(se citeşte Vaina)=Război în l. care înseamnă Părinte. germană 31. RĂZBEL=(Război). rusă(Voinic=Războinic). germană CAPĂT-l. română KOPF-l. latină. spaniolă 27. germană şi înseamnă „ŢARA MOŞILOR ŞI STRĂMOŞILOR” sau „ŢARA PĂRINŢILOR NEAMULUI”. greacă NAIT(NIGHT)-l.PATRIA PAT(E)RIA-PATERIA de la PATER. română SCHUTZ( se citeşte Şuţ)-l. română DEUTSCH(se citeşte. Doici)-l. latină NOHTE NAHT(NACHT)-l. română RAZ-BEL BELL. germană NIHTA-l. română KAPUT-l. engleză 30.NOAPTE-l. 28. engleză NOCI.Deci PATRIA-PATERIA=VATERLAND în l. Tată.SCUT-L.DACIA-patria dacilor DECIA(ca în ex. germană 29.l. l.26. în l. germană DUTCH(se citeşte Daci)=Olandez.Timişoara=Cimişoara şi „Nu poţi=Nu poci”). 32. BELLUM=Război în l.CAP-l.DACI-l. rusă NOCES-l. română NOCTE-l.

greacă şi latină. „xenofobi”. în Daco-România sunt falşi creştini ortodocşi. GEŢIA-DACIA reprezintă aceeaşi ţară. cu o răutate şi o ură nemăsurată. departe de mine aşa ceva. stăpâneşte deja definitv toată Daco-România. Astăzi. este următorul fapt. limbă. etc. al Ordinii. ca de ex. Limbă. iată. falşi daco-români cărora să le pese de Neam. Nu-i mai puţin adevărat că şi BISERICA ORTODOXĂ astăzi-ca niciodatăparcă s-a rupt de neamul daco-român devenind nepăsătoare faţă de soarta lui. şi Dumnezeu ne va zice la Judecată. fiind nepăsători faţă de Credinţa creştină ortodoxă care ne-a ţinut uniţi aproape două milenii. „retrograzi”. al comuniunii. dar fără adevăr în vorbele lor. dar cu pronunţii diferite după triburile geto-dacice ce aveau uşoare diferenţe de pronunţie pentru acelaşi cuvânt. ZENES-l. ci îl folosesc doar ca să-i înşele pe cei cărora le pasă). Istorie şi Ţară(deşi mulţi vorbesc de patriotism. ŢARĂ şi ISTORIE. „depăşiţi”. când lepădându-ne de Biserica Ortodoxă şi fiind uniţi într-o singură ţară(de către Oculta Masonică anticreştină) suntem mai dezbinaţi decât erau geto-dacii precreştini înainte de creştinare. evrei. DE CE?Pentru că nu vrem să avem părtăşie cu trădătorii neamului daco-român. ca „naţionalişti”. Este interesant faptul că atunci când daco-românii erau despărţiţi în cele câteva provincii istorice. Explicaţia pentru care geto-dacii nu erau omogeni lingvistic. cum e limba română azi. astăzi se zidesc multe Biserici din piatră şi se pierd prea multe din inimile creştinilor şi clericilor. întru apărare neamului şi a demnităţii. „antidemocraţi”. care. care înseamnă Născător. Astfel.Sunt fiu al Bisericii Ortodoxe daco-române şi aşa doresc să mor. nicidecum un Dumnezeu al dezbinării. ţigani. a fiilor lui Het sau a hitiţilor din Vechiul Testament. iar dacii şi geţii sunt unul şi acelaşi popor. decât astăzi. nepăsători faţă de NEAM. al fărâmiţării. 135 . din păcate. de Istorie şi înclinată doar către a-şi păstra privilegiile obţinute cu preţul unor triste compromisuri cu OCULTA MASONICĂ.Dumnezeul creştin e un Dumnezeu al Unităţii. „anti-europa unită”. credinţă. faţă de Ţară. ajuns să fie guvernată de OCULTA MASONICĂ prin neamuri străine de daco-românii neaoşi.: maghiari. România anului 2005. al dezordinii. „Pe acelea trebuia să le faceţi. dar. urându-ne unii pe alţii. lipsa harului Duhului Sfânt(activat prin botezul în credinţa creştină ortodoxă). şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute”. „radicali”.Desigur. „antisemiţi”. traco-dacă=GENES-l. format din triburi cu pronunţii uşor diferite pentru acelaşi cuvânt. erau mai uniţi în cuget. toate etniile şi minorităţile de tot felul vor avea un cuvânt greu în stăpânirea acestei ţări. nu acuz toată Biserica sau tot clerul. numai daco-românii nu vor putea să-şi conducă ţara lor fără a fi etichetaţi imediat.DEŢIA DZEŢIA ZEŢIA(ca în ex. Generator) GEŢIA-patria geţilor. „terorişti”. LIMBĂ.

Limba şi Neamul-şi nimeni nu-i acuză de acest lucru. franceză 34. ŢARA. şi ce e interzis unora. exact acelaşi lucru se întâmplă şi în lumea întreagă. română ROT-l. germană ROUGE(se citeşte Ruj)-l.cum ar fi „celălalt popor ales al lui Dumnezeu. ale Democraţiei şi împotriva corupţiei ce le e permis unora trebuie să fie permis tuturor. căci ea conduce lumea şi nu doreşte să fie schimbată de la conducerea lumii de către.ceea ce înseamnă că Legile enumerate mai sus sunt doar vorbe goale scrise pe hârtie. însemnând acelaşi lucru). ale Legii. română YALBEN (ca în GARD-l. nici nu le reproşează aceasta(cum ne-ar acuza pe noi sau cum i-au acuzat pe sârbi). cinstiţi-cum au mai fost odată mai demult la conducere. română şi YARD-l.TÂRZIU-l. engleză. YALVE(N) YELVE YELUE YEL(O)UE YELOU(E) YEL(L)OW-galben. să zicem. Istoria.ROŞU-l. LEGILE INTERNAŢIONALE SUNT VALABILE DOAR PENTRU UNII IAR ALŢII AU VOIE SĂ FACĂ ORICE. daco-românii. ale Adevărului şi Dreptăţii.italiană 35. dar nimeni nu zice că e coruptă şi că trebuie schimbată. nu dă voie OCULTA MASONICĂ să zicem aşa ceva. 33. noi de ce nu avem voie?În spiritul Drepturilor Omului. în l. engleză 136 . sau de aplicare a lor arbitrar şi preferenţial. adevăratul popor ales”. română TARDIU TARDIV TARDI-l. trebuie deasemeni să fie interzis tuturor. italiană TARDE-l. până ce i-a răsturnat prin viclenie şi minciună OCULTA MASONICĂ.GALBEN-l. LIMBA şi ISTORIA NOASTRĂ? Dacă evreii(ca cel mai naţionalist şi şovin stat) au voie să-şi apere ţara lor de palestinieni şi arabi-pentru că-şi iubesc Ţara. buni. de. franceză ROSSO-l. altfel.cu străinii care vor să ne facă să ajungem străini şi minoritari în propria noastră ţară? Pentru că ne pasă de NEAMUL. nişte oameni drepţi. aplicabile într-un mod arbitrar şi preferenţial(cam ce se întâmplă şi în România.Doar că din păcate. când suntem tot acuzaţi de corupţie şi de nerespectare a legilor.

Trai LIEBEN(se citeşte Liben)=Iubire. germană avem cuvinte foarte asemănătoare care înseamnă IUBIRE şi VIAŢĂ. germană unde. DRAG-DRAGOSTE=Iubire TRAG TRAK(TRAC)-din neamul tracilor(cf. Dragoste 137 . G-ul de la sfârşitul cuvântului „TAG” se pronunţă. română GELB-l. se zice „AIASMĂ”. mai sus G(I)ALU GALV GALB(EN)-l. franceză 37. italiană YALLO YELLO(W)-galben. l. în l. engleză Sau. în l. română GELB(EN)-l. LEBEN(se citeşte Leben)=Viaţă. DRAG TRAG TRA(G)H unde GH se pronunţă nici „G”. TRAI=a trăi.Sau. „VITĂ=G(H)ITĂ sau „AGHIASMĂ”(apă sfinţită) unde în BANAT. germană 36. Sau. GIALLO-v. germană Sau. GIALLO-galben. de ex. „Guten Tag”. a fi viu. astfel că grupul de litere GH se pot transforma în „I”. română VERT-l. „K”-adică TAK). GALBEN-l.În l. nici „H” ca în ex.VERDE-l.

La fel şi în l. TRĂIEŞTI ! N-AI DRAGOSTE.„Genes”=Geneză) GRACUS GRACCUS-nume latin. Cel treaz-atent. care înseamnă „TRACUL”. Mai există un aspect care ar putea ridica probleme din punct de vedere creştin. 1) TRAC-ins din neamul tracilor DRAC-înger căzut. de origine traco-dacică. ATENT”. „CEL CE TRĂIEŞTE” sau „CEL TREAZ. 138 . Dragoste Sau. Trai LOVE(se citeşte Lav)=Iubire. şi anume: -dacă luăm următoarele cuvinte şi aducem modificările pe care le-am mai făcut până acum(acele interschimbări de litere). engleză: LIFE( se citeşte Laif)=Viaţă. Cel ce trăieşte c) DRAGOŞ DRAGUS ZRAKUS („Z” se poate transforma în „G”. ca în „Genes”. vom crea o familie de cuvinte. sculat din somn. zice Mântuitorul Hristos. iar cine n-are pe Dumnezeu. EŞTI MORT! Dumnezeu este dragoste! Cine n-are Iubire. ca în „Zenes”. n-are pe Dumnezeu. TRAC TRAG („G”-ul se poate transforma în „Z”. n-are nimic. cel puţin într-o primă fază. e ca şi mort! a) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS TRACUS-Tracul b) DRAGOŞ DRAGUS TRAGUS(TRAGHUS) TRAIUS-Cel viu.„Zenes”=Geneză) TR(E)AZ-atent. care ne va nedumeri. DRAGOSTE=TRĂIEŞTE TRAIESTE TRĂIEŞTE Concluzie: AI DRAGOSTE(IUBIRE).

la modul ipotetic desigur. în Dacia astfel de persecuţii şi crime contra creştinilor nu s-au întâmplat. în Dacia(geţii şi dacii fiind cei mai drepţi dintre traci. 139 . viaţa socială a traco-dacilor. Oricum. atunci când a poposit în ţara lor. Dar vom mai aduce un argument că strămoşii noştri nu se închinau celui Rău şi anume: • Mîntuitorul Hristos spune următoarele: „Că omul. devenind creştini ortodocşi.La acest stadiu al cercetărilor noastre suntem mai degrabă interesaţi de aflarea tainelor cu privire la spiritualitatea. văzând că-i pleacă închinătorii către Hristos.Dacă dezbat subiectul acum. Am scris aceste cuvinte din spirit de dreptate şi adevăr. înseamnă că nu erau păgâni în realitate. Sarcina de a efectua aceste analize.2) DRAGOŞ-nume propriu traco-daco-român. Noi doar prezentăm faptele din punct de vedere lingvistic. unde reprezentanţii vechii religii politeiste au provocat multe suferinţe şi persecuţii creştinilor. fără a face judecăţi de valoare şi ierarhii referitoare la care religie este mai adevărată decât alta. această lucrare nu are rolul de judeca din punct de vedere moral sau al adevărului. au primit creştinismul fără rezerve. ne putem înşela) este că şi dacă traco-geţii ar fi fost (prin absurd) închinători ai celui Rău(ceea ce noi nu credem să fie adevărat. ca oriunde de altfel. păgâni fiind(şi am văzut cât de aproape de creştinism erau) şi închinători ai celui Rău. o religie precreştină. aparţine cercetătorilor din domeniul Istoriei Religiilor sau Bisericii Creştine de orice denominaţiune ar fi. după ROADE(adică după fapte) se cunoaşte dacă e BUN(adică închinător Dumnezeului celui Adevărat şi Bun). Şi tot acest Eseu. după Herodot) au fost extrem de puţine. aşa cum s-a întâmplat în toată lumea greco-romană. de la început până la sfârşit. vom pierde cel puţin credibilitatea. au fost destul de multe. cineva. care au trebuit să aleagă calea mucenicească decât să se lepede de creştinism. DRACOS DRACUS-înger căzut. ei(traco-dacii) şi-au schimbat opţiunea religioasă acum aproape 2000 de ani. mai mult decât a demonstra infaibilitatea unei religii.Dacă în zonele locuite de traci. dacă traco-daco-românii. s-ar putea să aflăm adevărul. Părerea noastră(şi aici. iar dacă ne vom ascunde după deget. ca şi pomul. asta încearcă să demonstreze). ar fi ajuns la acelaşi rezultat şi probabil ar fi fost şocat. ar fi provocat multe tulburări şi persecuţii la adresa creştinilor ca să nu-i convertească pe traco-geţii păgâni.Mai devreme sau mai târziu. religiozitatea. folosind aceste legi fonetice. sau Rău(adică închinător celui Rău. Asta înseamnă că. Totuşi. îngerul căzut)”. căci Cel Rău.

ori amândouă variantele.Ciudat. OAMENI ADEVĂRAŢI.ADAM şi EVA înainte de căderea în păcat. va avea fapte rele(chiar dacă acel om rău ne va părea bun sau înţelept sau dacă el va crede despre sine sau va spune despre sine. de fapt. ceea ce l-a făcut. erau deja în proporţie de 95% creştini.Pe scurt. tracii erau geto-daci decăzuţi. Singura explicaţie posibilă ar fi că tracii. să taie viţa-de-vie din DACIA. e posibil să fi fost politeişti(ca greco-latinii) şi într-adevăr cel Rău a provocat aici multe crime şi necazuri creştinilor. ei getodacii. după roade se cunoaşte de-i bun. SFINŢI. şi înşişi geto-dacii se considerau oameni liberi). de ex. Ce putem deduce de aici?Că geto-dacii(şi unii traci) N-AR FI PRIMIT CREŞTINISMUL(şi implicit PE HRISTOS PRIN BOTEZ). prost murdar sau urât sau dacă el va crede despre sine sau va afirma despre sine că este rău. poligamia. murdar sau urât). ci pentru a-şi împlini credinţa(nemafiind nevoie de jertfe umane după Naşterea Mântuitorului). etc(smintindu-i şi pe unii geto-daci. aşa cum erau în GRĂDINA RAIULUI. decăzut ca tracii). beţia. asemănător vechii religii precreştine. că este bun sau înţelept) şi că cine este bun. tracii deveniseră draci(adică decăzuţi) pentru că deveniseră politeişti-ca grecii şi latinii-. foloseau sclavia(ceea ce religia zalmoxiană interzicea cu desăvârşire. pe Burebista. pentru a-şi păstra credincioşii păgâni. păgânizaţi. care s-au lenevit la a-şi mai ţine religia zalmoxiană monoteistă. DUMNEZEI DUPĂ HAR. DACĂ N-AR FI FOST PREGĂTIŢI PENTRU ASTA! Şi cine i-a pregătit pentru creştinism cel mai bine decât vechea religie zalmoxiană? ROLUL ZALMOXIANISMULUI A FOST PREGĂTIREA GETODACILOR PENTRU PRIMIREA CREŞTINISMULUI LA VREMEA RÂNDUITĂ DE DUMNEZEU-TATĂL(MOŞUL DALB sau ZALMOXE). nu pentru a deveni. stăpânii lumii. va avea fapte bune(chiar dacă acel om bun ne va părea nouă rău. trebuie că au găsit ori ceva familiar în creştinism. ori considerau creştinismul o împlinire calitativă ce răspundea aşteptărilor de veacuri. ori rău”. ca monoteişti zalmoxieni. întrucât considera că oamenii sunt liberi. însă geto-dacii. ei chiar îl aşteptau pe Iisus-Mesia să vină în lume.Cel Rău n-a făcut nimic ca să-şi păstreze credincioşii în Dacia monoteistă zalmoxiană. Nu voia să-şi vadă neamul geto-dac. pentru a le fi mântuite sufletele de păcat şi a redeveni din oameni pământeşti. în schimb a omorât aproape zece milioane de martiri creştini în trei secole de creştinism în lumea politeistă greco-latină. da. Revenind la cuvintele lui Iisus „Că omul ca şi pomul. Când geto-dacii s-au convertit-fără convulsii uriaşe-la creştinism. DACĂ GETO-DACO-ROMÂNII AR FI FOST CU ADEVĂRAT PĂGÂNI(CA GRECO-LATINII) ATUNCI ŞI FAPTELE LOR AR FI FOST CU 140 . Aşa cum am mai spus. politeişti.. vedem că aceste cuvinte ne spun că cine este rău. prost.Greu de înţeles şi explicat de ce s-a întâmplat astfel. depravaţi.

pe rând. dar nu ca geto-dacii pentru mântuirea sufletului şi împlinire a aşteptărilor lor. nepalpabil. iar pe iudei îi interesa să stăpânească lumea aceasta. dar nu din lumea aceasta. Patriotismul fără de Hristos(ce se încearcă. indirect. „Fără de Mine. cu creşterea numărului de ţigani.. concomitent. arătate prin faptele credinţei lor sau pentru a (re)deveni OAMENI DEPLINI. de ex. deşi se pare că într-acolo ne îndreptăm. nu ceva ipotetic. iudeii îl aşteptau pe MESIA doar ca să întemeieze un regat cu care să stăpânească tot Pământul şi toate popoarele. ADICĂ. mândrindu-se cu numele lor dacice) care au pornit unele din cele mai crunte persecuţii împotriva creştinilor. ci. împrăştiind iudeii în toată lumea. religia politeistă greco-latină şi valorile decadente latine de influenţa creştină.Astfel. faptele lor de nepăgâni s-au manifestat prin respingerea lui Hristos şi acceptarea unui patriotism fără Hristos(în persoana lui BARABA). direct sau indirect şi azi la noi în DACO-ROMÂNIA) nu are sorţi de izbândă. şi lăsând ţara lor să fie locuită de neamuri străine. Numai geto-dacii. lepădarea de Hristos şi Biserica Ortodoxă. vedea că Hristos vorbeşte de o Împărăţie. Revenind la oile noastre. puteau accepta o astfel de religie care pune preţ pe o lume cerească inaccesibilă lumii materiale. prin MOISE. de NEAM. dealtfel chiar comentatori antici ziceau despre geto-daci şi religia lor că aceştia(geto-dacii) trăiau cu corpul pe Pământ dar cu sufletele şi inimile în CER. fără probleme. ar fi trebuit să pregătească pe iudei pentru primirea creştinismului.ADEVĂRAT PĂGÂNE. unul.Parcă creştinismul a fost croit pentru geto-daco-români.Şi ei. ISTORIE şi ŢARĂ au făcut ca daco-românii să ajungă străini în propria lor Ţară sau să fie forţaţi să emigreze în alte ţări. iudeii. nematerial. AR FI REFUZAT CREŞTINISMUL CU TĂRIE ŢINÂND VECHEA RELIGIE NETULBURAŢI ŞI OMORÂND PE ORICINE AR FI ÎNCERCAT SĂ LE PREDICE O ALTĂ RELIGIE. surprinzător nu-i aşa. poporului ales. DECÂT A LOR.Iar faptul că acum statul evreu are atât de multe probleme cu arabii şi palestinienii se datorează acestui lucru. TEMPLUL IUDAIC din IERUSALIM. prin emigrare şi avorturi poporul daco-român este în pericol mare de scădere dramatică a populaţiei.LIMBĂ.Avorturile. Astfel. Mă gândesc că şi LEGEA dată de DUMNEZEU-TATĂL. nepăsarea. de origine traco-dacică. iar celălalt.Cât de diferiţi de iudei. căci Hristos a spus clar.Hr.De aceea L-a trădat Iuda pe Hristos. Eu nădăjduiesc că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Ţara noastră. trebuie să recunoaştem-tot în spiritul adevărului-că au fost şi împăraţi romani. iudeu. 141 . fusese dezamăgit de EL. ca nepăgâni ce erau sau se considerau.(unii urau chiar cuvântul roman sau tot ce ţinea de ROMA. îl aşteptau pe Mesia. nu puteţi face nimic”. IERUSALIMUL însuşi. în persecutarea creştinilor. apărând. când împăraţii TITUS şi VESPASIAN au distrus.Pedeapsa iudeilor pentru că au dorit un patriotism fără Iisus a fost în anul 70 d.

şi am şi ajuns deja.de la Moise şi Aaron era lăsat ca preoţii să fie aleşi doar din seminţia lui LEVI.Nefericiţi împăraţi. putem afirma că GETO-DACII N-AR FI PUTUT PRIMI CREŞTINISMUL DACĂ NU ERAU APŢI SĂ O FACĂ DE RELIGIA DE DINAINTE. s-a aflat şi unul. au făcut acest lucru în numele unei religii şi civilizaţii străine de religia şi civilizaţia lor geto-dacă. chiar Hristos. lepădându-ne Hristos şi de Biserica Ortodoxă. TOT LA FEL. Prin urmare. Şi cum Mântuitorul Hristos S-a născut din seminţia lui IUDA. şi să persecute ceea ce iubeau în copilărie cel mai mult. Neamul. Dar dacă aceşti împăraţi.Dar aceşti împăraţi traco-daci. a primit creştinismul fără rezerve. în vremea patriarhului AVRAAM. după rânduiala lui Melhisedec. nu putea fi preot. între religia greco-latină politeistă şi cea creştină. după o rânduială cu mult înainte de Moise şi Aaron. care vădit sau nu. Iisus S-ar fi putut naşte în seminţia lui 142 . cea construită pe baze creştine. în cazul de faţă. Explicaţiile pentru faptul că Hristos a fost Preot după rânduiala lui Melhisedec şi nu după cea iudaică ar putea fi: 1. tot traco-dac(ca şi mama sa. uitându-şi religia. Şi totuşi. o prigoniseră la fel ca şi pe religia creştină). decât dacă ar fi fost făcut Preot după altă Rânduială sau Lege. CARE A FOST APT ŞI PREGĂTIT. dacă ar fi dorit. DE RELIGIA DE DINAINTE(MOZAISMUL). ci. Cu siguranţă. vom ajunge. monoteismul zalmoxianist şi implicit cel creştin. IAR POPORUL ALES. Elena) şi anume cel cunoscut în Istorie cu numele de Constantin cel Mare. persecutori creştini. politeismul. au refuzat creştinismul-aşadar. mai răi decât păgânii. printre-atâţia împăraţi traco-daci anticreştini ce au condus Imperiul Roman. poporul de rând geto-dac. nu era un conflict între religia geto-dacă monoteistă şi cea creştină. este Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec şi nu după rânduiala lui Moise şi Aaron(sau rânduiala mozaică-iudaică). nu erau defel devotaţi religiei monoteiste zalmoxiene(pe care astfel o trădaseră şi indirect chiar. făcând să apere ce urau cel mai tare. la mâna celui Rău şi fără ajutorul lui Dumnezeu). ci. ALE DACO-GEŢILOR SAU ALE IUDEILOR? ALE CUI „ROADE” SUNT PĂGÂNE ŞI ALE CUI „CURATE”? Dealtfel. el a legiferat creştinismul şi a convocat întîiul Sinod Ecumenic de la Niceea. persecutori ai creştinismului. ALE CĂRUI FAPTE POT FI NUMITE CA FIIND ALE UNOR OAMENI BUNI. între lumea civilizată decadentă greco-romană şi noua lume care se profila la orizont.Mântuitorul Hristos este al întregii lumi şi nu doar al iudeilor 2. au ajuns să fie mai răi decât păgânii greco-latini(mă tem că asta ne paşte şi pe noi cei de azi. după legea iudaic-mozaică-niciodată. poporul de rând geto-dac(mai apoi şi restul tracilor)-şi nu vorbim şi de celelalte popoare ale imperiului. AU REFUZAT CATEGORIC CREŞTINISMUL. Concluzionând.

doar pentru că mi se spune că ar fi „ştiinţifică”. în realitate adevărate. asirienii. trebuie să poată fi măsurat. 38. ca cea mai politică ştiinţă. Devreme ce nici o teorie nu este infailibilă.Nimic nu ne opreşte să considerăm acelaşi lucru faţă de geto-daci. mai ales.Dar cum Adevărul.Eroare!! În Orientul Mijlociu. şi. politică. mai curată. Astfel. economică şi militară din lume. decât opiniile unor Istorici plătiţi să distorsioneze Adevărul. Trezi(deci vom fi vii). daco-românii avem altă percepţie asupra Istoriei noastre şi nu vedem de ce e mai bună teoria Ocultei Masonice decât teoria noastră?A fost vreunul din noi prezent în acea Istorie ca să vadă care teorie e adevărată şi care falsă?NU! Prin urmare. filistenii. babilonienii. nişte teorii care sunt. departe de adevărul obiectiv. toate politeiste(fenicienii. etc. analizat şi. Dragoste. politeişti. când n-are nici un element care să o califice la aceasta. cântărit.Ambele teorii nu pot fi nici confirmate. să fie sprijinit pe mărturie directă. şi să se lege de una şi mai veche. să nu împărtăşesc teoria noastră despre Istoria daco-românilor(în fapt s-ar putea chiar ca teoria noastră să fie în realitate cea adevărată). neglijând poate.)şi totuşi. atunci se pot face şi spune tot felul de mistificări despre Istoria noastră. ce vor susţine pe cei puternici.Noi. avem nevoie de credinţă să acceptăm istoria Ocultei Masonice sau Istoria după teoria noastră. engleză BI VI FI 143 . (A) FI-l. de ce să împărtăşesc. mai dreaptă(chiar Mântuitorul afirmă că „Sinagoga a ajuns o Sinagogă a celui Rău”.Geto-dacii au ales creştinismul.Pentru ca un fapt să aibă valoare ştiinţifică indubitabilă. şi atunci vom fi ori DRAGOŞ. deci şi geto-dacii au fost la fel. Trai. română (TO) BE(se citeşte Bi)-l. Astfel. Dreptatea nu trebuie nimănui.Levi. iudeii erau monoteişti. au existat multe populaţii semitice.Istoria. teoria Ocultei Masonice despre poporul daco-român. dar n-a făcut-o. nici infirmate deplin aşa că eu îmi aleg teoria care îmi place şi care cred cu tărie că e cea adevărată. poate dorea să fie Preot al tuturor oamenilor şi nu doar al iudeilor sau poate dorea să se rupă complet de rânduiala lui Aaron-Moise. va sluji intereselor popoarelor cu putere financiară. rămâne de văzut ce „Roade” aducem noi. întrucât nici o teorie nu are martorii oculari care să confirme sau să infirme acea stare de fapte petrecute de demult.Nu ştim sigur. din greşeală sau cu intenţie. noi ce facem? În altă ordine de idei. se vehiculează teoria cum că toţi indoeuropenii(tracii) au fost politeişti. vor apare teorii. sau vom fi morţi în păcatele noastre.

NĂSCUT. latină HABEN-l. SARBA(TOARE). altfel spus. delicat. Traducerea ar fi „CASĂ DIN PĂMÂNT(LUT)”. astronomică). IAR NU FĂCUT. mai apoi în rândul daco-românilor. bucurie. Lut şi COT(A)=Casă. Acest refren este o dovadă uluitoare a existenţei creştinismului ortodox încă de la începuturile sale în rândul populaţiei geto-dacice. n-are nici început. ca OM a avut început( S-a născut şi a fost copil) şi sfârşit(a murit înviind apoi după trei zile). era Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De ce este o dovadă a creştinismului ortodox? Dacă citim în Crezul Apostolic aflăm că Iisus Hristos este „LUMINĂ DIN LUMINĂ. ca DUMNEZEU. germană AVOIR-l. Ştim că „ZI”.Nu are nici o legătură cu etnonimul „sârb-sârbă” (locuitori din Serbia). cărămizi refractare pentru sobe). română (TO) (H)AVE-l. engleză HABERE-l. Ei bine. Construcţie. DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT. astfel că „ZIUREL DE ZIUĂ” poate fi tradus „ZEULEŢ(SFÂNTULEŢ) DE ZEU(SFÂNT)”.astfel că nu-i de mirare că foloseau atât de mult diminutivele. fiind proaspăt născut. mai înainte de toţi vecii. nici sfârşit. mozaic.TERRA-COTA(faianţă. nu creat(făcut).ZIUREL DE ZIUĂ-refren în limba daco-română. înseamnă Zeu.39. geto-dacii l-au numit cu un diminutiv-„ZIUREL”(chiar şi azi limba daco-română are cel mai bogat lexic de diminutive din toate limbile pământului. franceză 40. unde TERRA=Pământ. PRIN CARE TOATE S-AU FĂCUT”. gingaş. 43. 41. fiind Născut din Tatăl. greacă)= a încolţi plantele din seminţe.Provine de la cuvântul daco-român. 144 . deci copil mic încă.VLĂSTAR=arbust tânăr. văzându-l şi ca pe un copilaş micuţ. Sfânt(afară de unitatea de măsură a timpului calendaristică. a înflori. BLASTON(l. Iisus Hristos era şi OM şi DUMNEZEU. CEL DE O FIINŢĂ CU DUMNEZEU-TATĂL. gresie. geto-dacii l-au numit Zeuleţ sau Sfântuleţ. Născut. se dovedeşte înrudirea perfectă cu limba geto-dacă). adică veselie. dansezi de fericire. întâlnit în Colinde creştine. în loc să-i spună ZEU sau SFÂNT(măcar că Iisus n-a pierdut această calitate nici când era copil). Se ştie că geto-dacii aveau mare dragoste de copii(Columna lui Traian mărturiseşte aceasta). 42.(A) AVEA-l.SÂRBĂ-dans popular daco-român. de la nume proprii până la substantive comune. „ZIUA”(care provin de la „DEVA-DEUA-DIUA-ZIUA”).

ELF. forme de manifestare ale divinităţii supreme unice. BA-BA. sau mai precis.VIITOR.Aceşti „barbari” aveau o delicateţe şi o gingăşie a inimii neîntâlnită la alte popoare „civilizate”. (ALBI). română. simboliza pentru Proto-indo-europenii carpatodanubieni una din formele de manifestare ale divinităţii supreme unice.Repetarea silabei BAR ne arată că erau denumite ambele sensuri ale silabei (bărbat şi războinic) pentru a nu fi creată o confuzie şi să credem că ar fi denumit doar un sens(de bărbat sau de războinic). franceză şi engleză acest cuvânt nu are sens(adică etimologie din aceste limbi. două sensuri. 47. ipostaze. angloSaxone). geto-dacii sau Vechiul şi Noul Testament biblic. preluat de nordici) ELV ELB (rîul ELBA=ALBA!) ALB.Uneori. Aşadar.BAR era sinonim cu Bărbat sau Războinic. LE-LE. numele de „ION”. aceste silabe identice puteau avea sensuri sau înţelesuri uşor diferite. ca în BARBAR. Sfinţit.Traducerea finala ar putea fi „DĂRUIT(CONSACRAT. în acest exemplu.„Fiecare dintre multiplele emanaţii. Războinic(BAR-VAR-WAR=Război-l.provine din 145 .-„FUTURE” nu provine din „să vie” din franceză sau engleză. strălucitoare. ALBE!.Frumos nume avea muntele sfânt al geto-dacilor!Rămâne de văzut cine a folosit pentru prima oară acest nume. etc. cel ce vine şi nu este încă(sau ce va să vie-viitor) FIITOR FIITUR FIUTUR FUTUR(E) putem vedea că în l. SFINŢIT) LUI(DE) DUMNEZEU”. la filosofii gnostici”-DEX ION. (ELFI)-personaj fantastic(de origine geto-dacică. un substantiv dimpreună cu adjectivul său.ce va să vină în curând.Aceste personaje fantastice erau luminoase.Astfel. 46.). TA-TA.Traducerea ar fi „BĂRBAT RĂZBOINIC”. repetarea silabei BAR exprimă necesitatea de a reda clar. 44. 45.În limbile vechi se foloseau adesea silabele identice repetate(MA-MA.EON. fără echivoc. cum este în l. „KAGAION” sau „KOGAION” se poate traduce şi prin „KAGA-ION” sau „KOGA-ION” şi ar însemna „KAGA”=Consacrat.BARBAR-sălbatic BAR-BAR unde BAR=Bărbat. NE-NE.”VIITOR”. Dăruit şi „ION”=manifestare a divinităţii supreme unice.

„cel ce stă să vie(vină)”. nu are niciodată sensul de „loc în care arde focul satului”.TUS(de la tus-trei. are şi sensul poetic. engleză-şi chiar aşa şi este fiind împrumut din l. franceză avem pentru „Toţi”. indisolubilă. figurat.. Sintagma. de ex. ci are întotdeauna sensul de „locul central.) 49. nu are corespondent.Dacoromânescul „VATRA” ştim că nu are doar sensul de loc în care arde focul(cum ar părea normal să fie). dintr-un fond comun(dacă nu cumva acei „franci” care au întemeiat Franţa. în l. franceză şi engleză nu au „să vie(vină)” care să ducă la cuvântul „FUTURE”(de ex. cu binecuvântarea lor. engleză „should come” nu duce la „Future”. geto-daci. franceză. ce s-a pierdut în mii de ani. „VIITOR”! 48. „Vatra satului”. PATRIE BATRIE BĂTRÂN=PATERN(Părintesc)PATER=BATER-VATER-VATRĂ. tus-patru) înseamnă. VATRIEVATRĂVATER aşadar. a continuităţii dintre Trecut(moşii şi strămoşii).Era legătura clară. loc de formare. ţărănească. Prezent 146 .Iar sensul adevărat.Acest cuvânt este original francez(asemănător ca sens cu „Viitor” din daco-română).Exclus ca ţăranii daco-români să fi împrumutat de la francezi acest cuvânt. având origine comună şi acelaşi înţeles. daco-românescul „VATRĂ”-„PATRIE” şi germanul „VATER” sunt înrudite etimologic. „Toţi”. franceză este şi cuvântul „AVENIR”(=care stă să vină) şi înseamnă „Viitor”. adică. în l. mai ales că în l. de loc de origine. „FUTURE” în l. al primei case ce a fondat satul respectiv”. ci doar în daco-română şi franceză!Face parte. de origine. Strămoşilor”) PAT(E)RIE unde „PATERIE”=”Pater” în l. „VATERLAND”. latină nu există. „Paterie” însemnând „LOCUL sau ŢARA PĂRINŢILOR sau STRĂMOŞILOR”. „Future” pare străin de l. sunt „Vranci”-vrânceni-din Vrancea. fiind un împrumut denaturat(transformat) din daco-românescul. latină înseamnă „Tată-Părinte”. daco-română. „TOUS”(se citeşte „Tus”). „Ţara Părinţilor.Acest lucru dovedeşte că „FUTURE” este o formă denaturată(stâlcită) a daco-românescului „VIITOR” şi nu invers pentru că l. dar.În l. daco-română veche.PATRIE-(germanii îi zic. era că acel sat „Se clădea pe temelia strămoşilor.părinţilor.În l. în amintirea lor şi prin protecţia lor”. ci. ca şi altele.

B OIR Gothic --F. -D D. fără nume şi spiţe.P B. română. The Evolution of the Indo-European Languages Dr. -Dh T D. CAPITOLUL V Culegere de texte scurte.formă de negaţie în l. C.BA. acest arbore genealogic. nelipsită(„NON” poate lipsi). -B B.B T. PA PA(S) PAS-(se citeşte Pa) negaţie în limba franceză. asigura identitatea acelei comunităţi.(cei ce întemeiau satul în numele strămoşilor şi cu binecuvântarea lor) şi Viitor(urmaşii care urmau şi ei. de la francii(geto-dacii vrânceni. strămoşii şi părinţii).Astfel. D.Provine din l. M. moşii. unită. -Dh D Hittite P P P T T T 147 . care ştia astfel că aparţine unei familii vii. articole. B T D F. geto-daco-română(similar cu „NU”). George Boeree Similarities and Differences among the Indo-European Languages First. compusă din decedaţi şi vii deopotrivă. -W P B. -Th TH. -WT T D Greek P B PH T D TH Latin P B F-. -W. -W. let's look at phonetic similarities and differences: PIE P B Bh T D Dh Sanskrit P B Bh T D Dh OCS P B B T D D Lithuanian P B B T D D Armenian H. să se raporteze la predecesorii lor. la rândul lor. adică) veniţi din Vrancea. etc. 50. mare. M.

and gh become b. sometimes use p in place of kw.and the Centum languages -. In Gothic. Gothic. Y Y F.ru/) A basic set of differences is that between the Satem languages -. --W V. K Hw B. Z'. L R. and gh become f. bh. -G G. in Gothic and in Armenian. Gwh H. and h. theta. V W. -W. then to phi. (Note that in most languages. --.F GW S. PIE gh collapses with g. PIE bh.K G Gh Kw Gw K G KH K. d. bh. kh. -W. between the Italic family and the Celtic family. b/d/g.M N N ---. H. Gh G. G. and phi/theta/chi. f. TH. H. W K. and Hittite. th. H. -Gh K G. Note also that all plosives become aspirated at the ends of words. W W OIR Gothic (Chart based on Christopher Gwinn's "Indo European Phonology. M. then. g becomes z or zh. chi.Sanskrit. kw becomes k or c (as in church). G. PIE b. G Kw. G PH. R R L M N Y W Latin Gw. 148 . and finally to f. C'. G S S' Z Z' Z Z' K. dh. and m all become b or m or w (depending on context). W V V G. gw. Greek collapses PIE kw. DZ G S C J. I suspect that the progression was to ph.S. K J. Lithuanian. H. respectively. Old Irish (OIR). DZ G G. t.narod. h. and hw. and Armenian -. d.e. Old Church Slavonic (OCS). gw. K Gw." http://tied. dh. S' S S S. Also. --S R R L L B. and gwh somewhat indiscriminately into k/p/t. --R R R R R R L R. L L L L M M M M M M N N N N N N Y Y Y Y --Y. This is another commonality. In most other languages.Greek. while all others are more conservative. f. and gh become phi. PIE b. C K G. Latin. Z K' K K G H. Note: Languages related to Latin. Note that in Latin. -Gh G Kw. M.Kw.W. first become unvoiced aspirated stops and eventually unvoiced fricatives. and kw become f. In Satem. and gwh collapses with gw) In Greek . T B. In Centum. K K K K Kw Kw Gw. In OIR. th. W Kw S R L M N Z. bh. --W Hittite S. as well as ones related to OIR. these PIE plosives remain as they are (generally speaking!). dh. and eventually become fricatives. while all others are more conservative. and g (or z/zh. P.G. -Kh H. PIE k becomes s or sh. and g become p. and gw becomes g or j (as in John). if satem). respectively. Likewise. i. t. and chi. and k. k. --PIE Sanskrit OCS Lithuanian Armenian Greek S' J H C. ---. Z'. PIE p. J KH S S. D. and h. theta.

OCS-Lithuanian 2. and Armenian -. The Greek-Armenian-Indo-Iranian link is fortified by the fact that all three have an athematic and a thematic aorist. I. Gothic as an outlier in the Centum group. The Celtic-Italic link is fortified by such constructions as the comparison in -samo (vs -tero. Gothic. Gothic III.Greek. -isto) and medium voice in -r (vs -oi. 5. Satem -. and Indo-Iranian using -osyo.vs Centum -. Centum A. we find the following: For the genitive singular of nouns. Armenian. Sanskrit. Greek B. we have Greek. For indirect and dative cases. Baltic and Germanic using -eso. Greek. Hittite as significantly different from all the other languages. 2. Armenian and Indo-Iranian using -bhi. 6. other approaches give us other results. Lithuanian. Satem A. and Celtic and Italic using -bhos (dative singular). Sanskrit B. and Lithuanian sharing many commonalities in the Satem group. we find a similar pattern: Greek.Sanskrit. Baltic. Slavic and Baltic using -ó. OCS. and Hittite.What groupings might we tentatively make on the basis of these comparisons? 1. 4. Slavic. Latin. OIR-Latin 2. 3. Armenian II. OIR. and Latin sharing many commonalities in the Centum group. and Germanic using -m. Sanskrit-OCS-Lithuanian 1. -moi). for example. Hittite Morphology Unfortunately for the elegance of the preceding. Greek-OIR-Latin 1. OCS. 149 . Armenian as an outlier in the Satem group. and likely an early divergence. and Celtic and Italic using -í. If we look at certain grammatical constructions. OIR.

narod. It is. 150 . followed by Greek and proto-Armenian.or. Celtic-Italic IV. Greek-Armenian-Indo-Iranian II. nor on the later Latin. Later. Finally. Lexicon analysis generally supports the morphemic hypotheses. in fact. but well after the Celtic-Italic split. and even further after the Hittite split. Another scenario is a little more sensible: The ancestors of The Tokharians left the eastern side of the main PIE area at about the same time as the Celts left the western side.ru/) So now we have a chart that looks like this: I. perhaps a little earlier. there is the issue of common words.including the ancestors of the modern Basques -. Analyses seem to show that Hittite and Tokharian split from the mainstream earliest." It is possible that pre-Indo-European neolithic people in France and England likewise influenced the development of the Celtic languages as well -. Greek and Germanic have jumped the Centum ship. yet phonetically quite distinct. while Hittite and Celtic-Italic remain independent.do not appear to have had too significant an effect on the Celtic of that area. The neolithic people of the Iberian peninsula and southwestern France -. and is not too contrary to the phonetic hypotheses. The Indo-European languages of the Tarim Basin in far western China known as Tokharian have some Celtic sound qualities -. the Celtic and Italic languages split off. Albanian also splits off somewhere in the same time frame. we have the IndoIranian languages splitting off from the central mass of Indo-European. and that its phonetic distinctiveness is due to a pre-Germanic substrate of megalithic people sometimes referred to as "the Folk. (Following Cyril Babaev's "Indo-European Proto-Dialects.leading some to suggest that a branch of early proto-Celts wandered all the way to China. left the central dialect area (leaving the northern Slavic-Baltic and the southern Armenian-Indo-Iranian) prior to the Satem innovation. Lexicon And finally. which in turn differentiates into Germanic and Balto-Slavic. although showing more similarity to Celtic-Italic than to other groups. to join the two Satem sub-groups -. the reverse. A sticking point is the place of Germanic: It seems to be both clearly tied to Baltic.Hittite differs in many ways from the others. quite distinct from all its relations! One theory is that its similarity to Baltic is in part due to close proximity and continued contact.another "Folk" perhaps. Hittite So. and so prior to the same changes in the central dialects that the Celts missed." http://tied. you might say. Slavic-Baltic-Germanic III.

and Caucasians. with due allowance for the more rapid expanse commonplace over steppe-lands. An Evolutionary Time-line of the Indo-European Languages c. 5000 bc. 151 .Other languages have had more obvious contact with other language substrates. Semites. geese. although the land is less than desirable to more powerful tribes from the south. the area is central to the eventual expanse of the Indo-Europeans. the natural ranges of wild horses (what would become the Indo-European's ace card) are nearby in the Ukraine. and cattle begins. and were possibly influenced by centuries of contact with them as well as the Hittites. There are many reasons for choosing the Danube River valley: Farming is possible. Homeland: The Danube River valley (Wallachia and Hungary). The Hittites and other Anatolians clearly came into an area already well-populated with non-Indo-Europeans. The Mycenaean Greeks may have been influenced by an Anatolian substrate in Greece and the islands (the Pelasgians?). as well as for other natural features such as hills and rivers. the flora and fauna of the valley. Farming learned from the people of Asia Minor. further complicated by a second wave of Greeks (Dorians). which no doubt hastened the rather dramatic phonetic and morphemic simplifications characteristic of those languages. are represented by the oldest words we can reconstruct. The Armenians appear to be closest to the Indo-Iranians in phonetic and morphemic structure. Cultivation of native rye and oats and domestication of native pigs. the area is also in close proximity to some of the most conservative recent representatives of the family. Strong tribal sociey develops.

It is likely that they constitute the pre-Greek Pelasgian and Cretan populations. 3000 bc. A western dialect begins to emerge (the Proto-Celtic-Italic-Illyrians) on the upper Danube. at this same time. c. In the more wooded areas of Europe. Proto-Tokharians move east into the Ukraine. The main body of Indo-Europeans expands into Thrace. horsemanship spreads from the Ukraine throughout the Indo-European area. c. and Poland. The Proto-Tokharians continue east to the steppes. 4000 bc. There are. and may have been the core of the Kushan Empire of the first century AD. The culture spreads soon after in exactly the directions that would account for the spread of PIE. with its linear incised pottery. I believe that the strong tribal social structure suggests that the Indo-Europeans were farmers before they were pastoralists.The most compelling reason is the presence of the Danubian culture. 152 . The most common suggestion is the steppes north of the Black Sea. The remaining western dialect tribes edge into the modern Slovenia-Croatia area. towards the Tarim Basin in northwestern China. Poland. use of the horse spreads to the non-IE societies of the Middle East as well. There is also plenty of evidence of ox-drawn wagons with disk wheels in the western steppes. The Proto-Anatolians move from Thrace into Greece and Asia Minor. the Ukraine. It is the steppe inhabitants who change most dramatically into true pastoral societies. and Ukraine). horse ownership begins to differentiate a warrior nobility from commoners. It is highly unlikely that they went straight from steppe hunter-gatherers to sophisticated pastoralists in one step. The disk-wheel wagon has spread from Russia across Europe to Holland. and begins to differentiate into a northern dialect (Bohemia. Copper working. learned from the people of Asia Minor. even into Scandinavia. Thrace. They may be the people known to the Chinese as the Yüeh-chi. 2500 bc. many other possibilities. Domestication of the horse spreads from the Ukraine. for many similar reasons. c. Of course. Bohemia. Proto-Anatolians move southeast to Thrace. of course. These people are the most likely originators of the horse culture. Within a thousand years. The enclosed steppe of the Hungarian Plain puts them in an ideal position to blend farming with a horse culture. and Hungary) and a southern dialect (Wallachia. The Proto-Celts separate from the rest of the western dialect and expand west into southern Germany. begins in Thrace and the Danube valley and reaches Germany by 3000 bc. They would be profoundly influenced by the advanced cultures of Asia Minor and beyond.

with spoked wheels. Iran. A powerful society. two-wheeled chariot. The main body of the northern Satem dialect -. The Proto-Illyrians.expands north from Poland into Belarus and the Baltic coast. Their languages are profoundly affected by neighboring non-IE languages. 2000 bc.Proto-Germanics -. move south from the northern Croatia area into Illyria (the Dalmatian coast).both northern and southern dialects -undergoes the Satem phonetic changes. The remaining main body of Indo-Europeans (the Baltic. where they become a major power.goes as far west as northern Mesopotamia. Bohemia. Greece. back into Hungary. The horse-drawn. is developed in the western steppes. Thrace. A second wave of Hellenics (Doric Greeks) moves into Greece from Macedonia.move from Thrace across the Bosporus to northwestern Asia Minor. Wallachia.Bronze working develops throughout Indo-European area.Proto-Indo-Iranian -. 1500 bc. By 1500 bc. I suspect that the Dacians were a southern (Cimmerianlike) dialect. and the Aegean islands. A branch of the southern Satem dialect -.Proto-Balto-Slavic -. One branch of the southern dialect -. leaving the Dacians in the original homeland.moves south into Macedonia. speaking another western dialect (perhaps). and spreads quickly to the Balkans as well as the Middle East. Anatolians (most notably the Hittites) establish themselves in Asia Minor. The people of Thrace were probably closely related to the Cimmerians. who speak a western dialect. the southern-most tribes would establish the Mycenaean culture.the Mittani -. A branch of the northern dialect -. they pressure the original peoples of western Europe. Poland. The Phrygians would move into the power gap left by the collapse of the Hittite Empire around 1200 bc. move west from the Slovenia area into Italy. The main body of the southern Satem dialect expands into the Ukraine to become the Cimmerians. in a retrograde move. as well as their own relations to the east. One tribe -. and northwestern India. The Proto-Italics. c. the Ukraine and the neighboring steppes) -.possibly a branch of the Cimmerians -.expands from Ukraine and the steppes into Afghanistan. the Hungarian Plain. c.Proto-Hellenic -. with a southern Satem dialect. The Celts expand into France and. Proto-Phrygians -. 153 .moves northeast from Poland or Bohemia into northern Germany and Scandinavia.

The Indo-Iranians differentiate into Indic and Iranian. The Iranians split into powerful tribes. probably by means of the Bosporus. c. The Ligurian (western) Celts expand into western Iberia and the British Isles. or even across the Black Sea. It reaches Britain by 800 bc. Albanian may be the sole survivor of the Illyrian languages. its many variant features due to long contact with a variety of neighbors.and northward. I lean toward the latter. The Iranians remaining in the steppes would come to be known as the Scyths and Sakas. The original inhabitants of Spain survive well into the Roman era. Thracian. notably the Persians and the Medes. Iron working begins in the Balkans by 1000 bc. at the expense of the hunter-gatherer Finno-Ugric people. while the original inhabitants of southwest France survive to the present as the Basques. Or it could be the lone descendent of a Dacian dialect that later moved into the Albanian region. but it is very difficult to tell! So little of Dacian. 1000 bc. It is possible that they entered from the east coast of the Black Sea. by the 800's bc. is left to us. etc. The Indic group rapidly expands across northern India as far as Magatha. (Maps based in part on Colin McEvedy's The Penguin Atlas of Ancient History. In the next 1000 years.move into Asia Minor. Both begin to expand east. they spread over much of northern Asia Minor. where they absorb most of the prior inhabitants. but are eventually pressured into the Lake Van region. The Balto-Slavics differentiate into Baltic and Slavic. Illyrian. 1967) 154 .Proto-Armenians -.possibly another branch of the Cimmerians -.

Each tribe inhabited a certain territory with a citadel as the capital.lived in northern and north-eastern Dacia.lived west of the Potulatenses Anarti .lived in the north Tyragetae . reaching the territory of modern Ukraine and Moldova Cotenses .lived between the Dnestr and the Bug rivers Carpi .lived to the east Ciagisi .lived west of the Buridavenses Buridavenses .lived in the north west Apuli . Twelve Dacians tribes are mentioned by the ancient geographer Claudios Ptolemaios. The following lists all that I have found referenced: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albocenses . The name of the Carpathian Mountains probably comes from the name of this tribe Caucoenses .lived in the Banat and Crisana Sienses .lived in northern Moldavia with their citadel Buridava Calipizi .between the Albocenses and Sienses Predavenses .lived east of the Potulatenses Suci .live east of the Buridavenses Crobobizi and the Trizi .lived in Dobrogea Keiasigi . as was case also with the Thracians.between the Saldenses and Piephigi Costoboci .lived in Moldavia and eastern Muntenia Potulatenses .lived in central Transylvania with their capital at Apulum (Piatra Craivii) Biephi .lived in the west Ratacenses .lived at the mouth of the river Dnestr | Eliznik home page | Inapoi la Pagini memorabile 155 .lived in Oltenia with their citadel Sucidava at the mouth of the river Olt Teurisci .Return to Homepage Romania Costume Music Dance History Regions Photos Dacian tribes home > romania > history > dacia > dacian tribes The terms Dacian included a number of tribes.between the Predavenses and the Caucoenses Saldenses .lived in Transylvania Piephigi .lived east of the Carpathians and west of the Dnestr river.

''Calitatea nationalã este însusi umanul într'o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism. elementul latin si crestinismul ortodox. * Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas. în relatie cu Dumnezeu cel personal. unitar. pe de alta. stiut fiind cã o mare parte dintre colonisti au fost adusi din provinciile Asiei Mici. iubirea acelui grup si activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. în Telegraful Român. de comuniune a omului cu semenii. Caracteristicile elementelor componente sunt strãbãtute de un timbru nou. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã.) * Neamul românesc este o sintezã biologic-spiritualã a mai multor pãrti care au intrat în compozitia lui. pe de o parte.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia. 1937. sau si spirituale. si Nae Ionescu.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu. Pãrintele revine asupra raportului ortodoxie . de timbrul 156 . iar în cazul persoanei umane.ORTODOXIE SI NATIONALISM ÎN GÂNDIREA PÃRINTELUI DUMITRU STÃNILOAE In multe dintre articolele scrise. (Nationalismul sub aspect moral. este aceea pe care o trãieste ca întreg.nationalism dar se simte obligat sã-i punã la punct pe fratii grecocatolici si pe intelectualii nostalgici dupã crestinismul occidental. A doua categorie o formeazã articolele scrise în anul 1940 si republicate în anii urmãtori. nr. Cele mai principale sunt: elementul dac. 47. fireascã. cu un principiu de unitate deosebit de toate pãrtile componente. nu care e proprie vreuneia din pãrtile lui. ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã. Las cã elementul latin n'a fost chiar latin dupã sânge. Dar este o sintezã nouã. o individualitate proprie. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale. în strânsã corelatie cu celelalte unitãti. legea care îl exprimã ca ceea ce este el în chip propriu. Nationalism este constiinta cã apartii cutãrui grup etnic. pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism. Legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru. ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat. Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism. e una din unitãtile unei altfel de firi. Din bogatul material scris de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae pe aceastã temã publicãm o sintezã a celor mai importante concluzii. pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat.

Ortodoxia are o functie esentialã si chiar capitalã în viata românismului. Idealul nostru. de a le servi lor. Statul national e un fiu al religiei. Sentimentul de rãspundere fatã de cei de un neam cu tine. Constiinta de sine. conducându-se dupã el în atitudine si pasii sãi..individualitãtii noi care este românitatea. si o baz&atillde. adicã româneste. ca o mlãditã care datoreazã totul tulpinei care-i dã seva. Orice grupare etnicã s'a ridicat de la starea de popor la starea de natiune prin credinta în Dumnezeu. nu numai în starea de popor. 5. nu strâmbã legile optice generale dupã care functioneazã. Dovadã cã mai înainte de a avea un stat . Constiinta e fricã si cutremur. asa cum materialul si simbioza sufleteascã în care e îmbrãcat aparatul optic al ochiului. Idealul national permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decât în legãturã cu ea. e sentimentul cã esti pentru o misiune. Românul întretine comuniunea cu ordinea eternã prin ortodoxie. 1940. al unei unitãti sintetizate din mai multe elemente constitutive. constiinta cã existi si actionezi ca însul cutare. pe lângã aparatul constituit dupã legile universale ale opticii. 157 . 3. 2. de a te jertfi pentru ei. Dar viata bimilenarã a neamului.expresie a natiunii . ci într'o disolutie care o pune într'o primejdie de disparitie. Desi în practicã mijlocul prin care întretine neamul nostru comuniunea cu ordinea spiritualã eternã este întregul contopit: ortodoxie-românism. Constiinta nationalã are trei elemente componente: 1. Deci putem spune cã legea cea mai înaltã de viatã a neamului nostru este românitatea. corespunzãtoare de existentã fizicã . de românism. Si mai stim cã ea este singurul ochi corect. printr'o comuniune româneascã cu Dumnezeu.aceasta presupune.neamurile au avut religie. 4 si nr. cãci românismul este implicat în calitatea subiectului ortodoxiei si românismul însusi este strãbãtut de ortodoxie. viata si însusirile. ca si poruncile realitãtii. sãnãtos. El singur nu e în stare sã sustinã un neam la nivelul la care l-a ridicat religia. fãrã ca vreuna sã sufere. sentimentul datoriei de a-i ajuta în chip deosebit.) * Un popor a ajuns o natiune când fiecare membru al ei se simte în constiinta sa trãind prin ea si pentru ea. si o materie si o simbiozã sufleteascã individualã. Dar iarãsi orice natiune poate decãdea. dar româneste. cã ai o rãspundere. nu ale romanitãtii noastre. exprimat în linii mari. toatã opera realizatã prin lucrarea religiei se prãbuseste. Care este însã modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentã? Aceasta ne-o spune istoria si ne-o spune viata actualã a poporului nostru: este Ortodoxia. este ca al oricãrei entitãti: sã ne mentinem si sã ne desfãsurãm în toatã plenitudinea însusirile românitãtii. teoretic se poate spune cã o întretine prin ortodoxie. Ortodoxia e ochiul prin care priveste românul spre cer si plin de lumina de acolo si-l întoarce spre lume.R. Rãmas singur. Sau ochiul însusi este. ci românitatea cu tot ce cuprinde ea. nu dacismul. aceasta este legea cea mai înaltã prin care ne mentinem si ne împlinim misiunea noastrã. Judecata logicã si bunul simt comun. Idealul permanent al neamului nostru este cresterea sa spiritualã . Cheagul de iubire si de sacrificiu între membrii natiunii nu-l poate întretine decât credinta în Dumnezeu. nr. când pierde credinta în Dumnezeu. ne aratã cã în practicã lucrul e întru totul cu putintã. care nu strâmbã ortodoxia din punct de vedere formal. Ortodoxia se aflã aici într'o sintezã anumitã. cer sã trãim dupã legea individualitãtii nostre nationale. Dar ochiul e al unei individualitãti etnice determinate. Dar sã nu creadã Statul cã odatã apãrut în existenta unui neam. Religia înaltã un popor si-l conduce pânã la nivelul în care îsi poate crea un stat. se poate lipsi de religie. desigur. (Idealul national permanent. Nu romanitatea.printr'un fel de relatie cu ordinea valorilor eterne. determinat de individualitatea sa etnicã. Desigur cã în teorie este greu sã întelegem cum e cu putintã aceastã interpenetrare a ortodoxiei cu românismul. în T. Constiinta cã apartii unui neam si cã ai anumite determinante nationale.

mai putin firesti. nr. sã desãvârseascã formele naturale ale relatiilor omenesti. Dumnezeu nu mã va rãsplãti dupã modul cum am stiut sã mã desfac de comuniunea fireascã în care mi-a fost dat sã trãiesc. 40. este credinta puternicã si unitarã. sã înalte. Retragerea ascetilor ortodocsi are numai o insemnatate metodica: ea 158 . Un crestin e fericit de ocaziile ce i le oferã apartenenta la comunitatea nationalã pentru a-si trãi în ea continuturile religioase. Crestinismul rãzbate în mod necesar spre nationalism. 6. mereu în crestere. în T. Credinta crestinã e pentru credincios un impuls spre afirmarea comunicãrii nationale. nr.R. n'a venit sã înãbuse natura. concretizãrilor celor mai profunde ale acestor tendinte. Nationalistul stãpânit de idei clare si consecvent în conceptia lui. 1940.. deosebit de profunde. sã-mi iubesc neamul si sã lupt pentru apãrarea si înãltarea lui?'' Nationalistul: ''e necesar crestinismul în cadrul conceptiei mele nationaliste. Crestinismul n'a venit sã se opunã tendintelor celor mai firesti de comuniune. ca factorul indispensabil pentru ridicarea neamului. ci sã intensifice. a formei celei mai închegate de comuniune naturalã între oameni. sã o facã sã caute alte forme de comuniune. o cale necesarã spre crestinism? Natiunile sunt comunitãti de destin.Religia trebuie mentinutã mai departe în acelasi rol de cinste. 1940. ((Crestinism si nationalism. Izolarea de lume si dispretul ei.o singurã credintã crestin&ã. tinta strãdaniei mele?'' Aceste douã întrebãri se reduc la una singurã: este crestinismul trãit si judecat consecvent. mai statornice. nu tin de experienta autentic religioasa. Conditia necesarã natiunii. Numai astfel neamul poate continua sã se închege tot mai deplin ca natiune.R. fatã de alte feluri de comunitãti cu mult mai trecãtoare. cea de totdeauna a neamului . ci din toate vede stralucind slava si intelepciunea dumnezeiasca. comunitãtile cele mai temeinice.'' Aprilie 1996) Parintele Dumitru Staniloae SCURTA INTERPRETARE TEOLOGICA A NATIUNII Toate cate sunt pe lume sunt opera lui Dumnezeu.între conationalii sãi.) * Crestinul se întreabã: ''pot sã fiu nationalist. înfãsurate prin mai multe fire de legãturã. Dar dacã crestinismul tinde spre nationalism si acesta duce. retragerea in eu si inchiderea ferestrelor dinspre lume. devine în mod necesar un credincios si propagã credinta crestinã . ca fortã sufleteascã constientã. spre iubirea mai presus de fire a celor cu care firea l-a asezat în relatii fundamentale de viatã. Crestinul cu dreapta intelegere nu dispretuieste nici una din componentele cosmosului. spre crestinism. ) Selectie Dan Sãvan (''Vestitorul Ortodoxiei. gândit si trãit. ci dupã modul în care am afirmat aceastã comuniune cu vointa si cu iubirea mea crestinã.. mai superficiale. Prin ce se promoveazã constiinta nationalã? (T.

adica aceia care au depasit stadiul retragerii metodice. manand dezvoltarea acestora din urma spre forma care se afla realizata in ele din eternitate. ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetarii fiintiale a lui Dumnezeu. numai cat in diverse stadii ale desfasurarii. Sf. 159 . Toate lucrurile din ea sunt cugetate etern de Dumnezeu. in ruseste). Serafim al Sarovului. Dar intre lumea creata si cea necreata nu e numai apropierea dintre copie si model. dar ca prin pacat a cazut in robia lumii. ci metafizic. care e chipul sau. modelul spiritual. iar in pantecele maicii sale de asemenea. oricat de treptat conduce dezvoltarea unui exemplar de vietate. Paris. Bulgakov numeste organismul ideilor dumnezeiesti.V. creatia n-a fost o necesitate naturala pentru fiinta dumnezeiasca. Cu adevarat minunata si sublima este lumea cu toate cate o constituie. sau o planta se dezvolta intr-un anume fel si pana la un anume grad. dar pusa in stare de devenire in afara de Dumnezeu.Iljin: Sf.urmareste doar refacerea personalitatii. Sofia necreata. 49. Copilul implica in sine forma sa deplina de la adanci batranete. Ymca Press 1933. Dar libertatea aceasta a lui Dumnezeu de necesitate naturala. "Aceste apelatiuni nu erau o simpla expresie a bucuriei unui suflet transfigurat de asceza: pentru Sf. dintr-un capriciu de un moment. Daca o persoana. lunecand din punctul arhimedic din care e capabil sa suprapriveasca lumea si s-o stapaneasca. pentru a-Si desavarsi viata Sa interna care n-ar fi fost deplina fara lume. (N. sunt nedespartite de fiinta Lui. pag. dar in forma creata. a strabatut in ea si-i orienteaza organizarea si asimilarea influentelor externe intr-un sens mai dinainte determinat. 1930. Teologul rus S. ci modelului forta care. viata aceasta intern dumnezeiasca. modelul-forta din care isi ia puterea embrionul creat. Lumea aceasta intreaga e dupa continutul ei eterna. aceasta nu se datoreste numai intamplarii oarbe si influentelor externe. totusi in momentul initial. Lumea dumnezeiasca nu e un model static. modelul spiritual. pag. Mai mult chiar: orice persoana sau lucru cuprinde forma sa intreaga in fiecare moment al dezvoltarii. Ele activeaza de la granita metafizica a lucrurilor. Iar dincolo de embrionul din stadiul initial. ci are o temelie adanca in Dumnezeu si realizeaza o idee eterna a lui. nu inseamna ca lumea a fost creata intamplator sau arbitrar. Se poate merge asa pana la punctul initial. e alt model. rusa. ci una si mai stransa. Toti sfintii. Cosmosul este tot lumea dumnezeiasca. in momentul creatiei a facut un pas urias.149). au activat in lume cu dragoste nemarginita si s-au bucurat de toate cate vedeau. ca o jucarie inventata ad-hoc de Dumnezeu care Se plictisea. Iar de lume spune ca este exact aceeasi Sofie. a facut in fond totul: a scos la evidenta creata si ipostatica un lucru. Asadar. regasirea punctului central spiritual din care apoi sa priveasca lumea si sa-si indrepte actiunile pline de dragoste asupra ei. Readucerea comandantului in postul de comanda. dar nu izolarea lui de lume. de dincolo de granita metafizica a acelei persoane sau plante. in angrenajul fara orizont si fara libertate al marii masini care e necesitatea naturala. numea pe oricine venea la sine "comoara mea" si "bucuria mea". modelul-forta. ci e un complex de forte dinamice. dincolo nu in sens spatial. "Crearea lumii consta metafizic in aceea ca Dumnezeu a pus lumea Sa dumnezeiasca proprie in forma de devenire" (Mielul lui Dumnezeu. este scopul asceticii crestine. Ascetica ortodoxa deriva din ideea ca omul e centrul si stapanul lumii create. autodescoperirea fiintei dumnezeiesti in Sine insasi. marele ascet si sfant rus din veacul XIX de pilda. Ymca Press. Paris. Serafim al Sarovului. cu nevinovatie de copil. de limita: in embrionul minuscul se include forma desavarsita a exemplarului. E drept. ed. Serafim chipul lui Dumnezeu se descoperea in fiecare om si acest chip constituia pentru el o reala si adevarata "bucurie de Domnul". Dumnezeu n-a creat-o pentru a Se implini pe Sine.

sau o urmare a pacatului? Ar fi de ajuns sa respingem aceasta presupunere cu simpla provocare la legea universala a treptatei diversificari a faunei si a florei. Scoaterea oamenilor din starea pacatoasa nu se face prin anularea calitatilor nationale. ci omenesc. Legea aceasta nu e plauzibil sa fie contrara voii lui Dumnezeu. ci prin indreptarea naturii omenesti in general. nedezvoltate. sa contopeasca natiunile intr-un singura. ci. dar in aceste seminte se cuprind potential toate formele ulterioare ale lor. Este diversificarea omenirii in natiuni un pacat. cu toate speciile si varietatile lucrurilor din ea. aceasta nu e caracter national. Dezvoltarea aceasta se face printr-o colaborare a lui Dumnezeu ca proniator. Dar raspunsul se poate da si altfel: pacatul sau raul e de alt ordin decat unitatea sau diversitatea. pentru ca natura omeneasca in general. e de la sine inteles ca precum exista alte deosebiri anatomice destul de remarcabile intre diferitele rase. Natiunea in faza pacatului are manifestari pacatoase. Prin actiunea modelelor-forta apar deodata germenii creati ai copiilor lor. cand acest specific national s-ar prezenta ca ceva vicios. care sunt ultimele forte imanente ce conduc organizarea corpului. dar nici iradierea nu lipseste din chipuri. In cazul acesta datoria tuturor crestinilor ar fi sa scoata omenirea din aceasta stare pacatoasa. mai ales ca diversificarile acestea manifesta cele mai adese ori o innobilare a trunchiului de baza. sau daca e si asa ceva. in lume se arata pe rand. Dumnezeu a creat la inceput pe Adam si Eva. precum e de la sine inteles ca deosebirile fizice corespund unor deosebiri in puterile psihice si spirituale. caci o comunicare de forta de la modele la chipuri trebuie sa aiba loc.Misterul acesta apare in toata adancimea lui cand meditam la creatia propriu-zisa a lumii. Nu stiu cat de departe au ajuns cercetarile de laborator referitoare la deosebirea sangelui la diferite rase sau chiar popoare. La baza fiecarui tip national actioneaza un model dumnezeiesc etern pe care acea natiune are sa-l realizeze si in sine cat mai deplin. meschin. Cine nu stie insa ca nimic josnic nu se afla in felul specific cum percepe si reactioneaza in lume membrul unei anumite natiuni? In simtirea doinei romanesti si in hora noastra nu cred ca e ceva pacatos. Este specificul national o stalcire a umanului. In ce priveste pe om in special. cu lumea. ca potente. vor fi existand si deosebiri in sangele (fara ca sa se intinda pana la spargerea unitatii neamului omenesc) care sta la baza organizarii sistemului osos. fara inaltimi si puritati de simtire si de gand. apar deodata chipurile lor. El inseamna stalcire. o decadere din fiinta omeneasca? Ar fi. Dezvoltarea lumii e o descoperire in timp a formelor care exista etern. si ale exemplarelor ce vor descinde din el. Astfel creatia propriu-zisa n-a constat intr-o aratare a lumii in forma ei deplin dezvoltata. Ceea ce este de la inceput in Dumnezeu deplin descoperit si dezvoltat. a existentei produse de alte puteri. Dar in embrionul unui exemplar nu se cuprinde numai forma deplina a acelui exemplar. desfigurarea a lucrului dat. Dar chiar daca deosebirile ar fi materialmente prea infime pentru a putea fi sesizate cu instrumentele de pana acum. nu o decadere a lui. 160 . Dar in ei se cuprindeau potential toate natiunile. o trecere de la un plan la alt plan cu totul eterogen. Acestea sunt descoperiri in timp ale chipurilor care exista etern in Dumnezeu. Chipurile acestea nu sunt o iradiere a modelelor. in timp. Dumnezeu a creat numai semintele lucrurilor. ar fi o deviere de la calea pe care vrea Dumnezeu sa dezvolte omenirea. S-a facut aici un transcensus misterios. Intr-un singur caz n-ar fi natiunile de la Dumnezeu si ar trebui sa luptam impotriva lor: cand diversificarea omenirii in natiuni ar fi o urmare a caderii in pacat. este pacatoasa. cu toate diversificarile in care se infatiseaza.

identitatea dintre oameni si deosebirea dintre natiuni. nu e anational. Un om pur. umanul si nationalul. Individul sau membrul unei natiuni e uman. sentimentul de fratie umana care simte ca-l leaga de un ungur. Le vom suprima noi. o anumita calitate. dupa cuprinsul lor. vrand sa rectificam opera si cugetarea eterna a lui Dumnezeu? Sa nu fie! Mai degraba vom tine la existenta fiecarei natiuni. Natiunile sunt. numai o minte simplista nesocoteste unul sau altul din termenii antinomiei. Dumnezeu pe toate le vrea. nu printr-o depasire a calitatii sale individuale sau nationale. Nu se pot extrage la un individ sau la o natiune determinantele individuale sau nationale pentru a lasa umanul pur. a avut o anumita mentalitate. e intelegator al celorlalti oameni. cu mentinerea deplina a amandurora. in mod necesar. macar. caci armonie deplina este si in lumea ideilor dumnezeiesti. fara determinante nationale. atunci nu s-ar mai putea face deosebire intre buni si rai in cadrul unei natiuni. Umanul exista numai in forma nationala. cu alte cuvinte. ceva de suprafata. in mila lui e tot roman. ai altor natiuni. in lupta una cu alta. determinata. In fiecare arata o nuanta din spiritualitatea Sa nesfarsita. asa nu poate exista un om fara determinantele individuale. o anumita constructie psihica si trupeasca. n-a fost anational. ci a vorbit o limba. pe care sa-l poti lepada in oricare moment voiesti? E de remarcat intai ca nu exista om anational. Sf. asa cum exista numai determinat individual. Ceea ce intelegerii noastre pare antinomic. Ar insemna sa distrugi insusi umanul. Un uman fara calitate nu exista. Nationalul nu intuneca umanul. ci in starea in care este. colorat national. in mod necesar. sau. caci toti ar fi rai. caci ele sunt aceeasi umanitate stand in diferite forme. in realitate sunt unite inseparabil. e un sentiment colorat romaneste.Daca ar fi ceva pacatos in insusi specificul national. Pasti. Asa cum nu poate exista un mar fara determinantele unui anumit soi. Nici Adam. nu cumva e nationalul o simpla iluzie. eterne in Dumnezeu. Chestiunea imi pare atat de evidenta. incat socotesc de prisos sa mai insist. dincolo in altul. printr-o coborare undeva in substratul pur uman al personalitatii sale. propovaduind armonia lor. nu-l extermina? Iar daca umanul ramane. Nationalul sau individualul e insusi umanul. este o abstractie. De aici urmeaza ca armonia intre natiuni nu e exclusa. Un roman. aici intr-un fel. 1934 Din volumul "Ortodoxie si Românism" 161 . ci foarte posibila. necolorat din punct de vedere national. cand simte mila fata de un ungur. care are. in chipul cel mai intim si mai misterios. Se pune problema greu de descurcat a raportului intre national si uman.

de realitate.Carpaţii. apar mai bine conturate desfăşurările trecute şi. Această înţelegere n-a fost totdeauna aceeaşi: atomii lui Democrit reprezentau o înţelegere a realităţii. "solniţa" Europei de Gabriel Gheorghe Intelectul uman a produs în imense perioade de timp numai erori. se obţin viziuni mai aproape de adevăr. Dar ce este de fapt adevărul ? Este un mod specific uman de înţelegere teoretică. tehnică şi practică a vieţii şi universului. De ce trebuie ca fiecare epocă să-şi scrie Istoria? Pentru că. Nietzsche S-a spus de numeroase ori că Istoria trebuie rescrisă periodic. 162 . Nu realitatea s-a schimbat. pe măsură ce ştiinţele pozitive sporesc cunoaşterea lumii. ci înţelegerea noastră. ca urmare. cei comtemporani o cu totul altă înţelegere a aceleiaşi realităţi.

. treptată. (3. nici greaca. "descoperă" un leagăn primar la Arienilor (agricultori şi păstori) pe cel mai înalt platou al Asiei. spre sfîrşitul veacului.) si vorbind o limbã care nu era ìncã sanscrita. la peste 4 500 m altitudine. ceea ce înseamnă că omenirea se mişcă asimptotic la adevăr. Mommsen et Max Müller 163 . ni le grec. dar nu este aici locul de a le menţiona: I. ns.. ploaia şi ninsoarea. p. Nu existã exemplu mai curios de aberatii ale stiintei. unde solul nu se desgheaţă decît două săptămâni pe an. nici germana. numeroase astfel de erori fundamentale scrise şi răspândite chiar de unii savanţi iluştri. dar care continea ìn germeni toate aceste dialecte. Să-l cităm chiar pe Max Müller: . n-a însemnat uneori mai mult decât povestiri ştiinţificofantastice.) et étaient déjà parvenus à un certain degré de civilisation. Ces Aryas étaient AGRICULTEURS (subl. ni l'allemand.Pe parcursul timpului nu s-a trecut deodată de la înţelegerea din vremea lui Democrit la cea din vremea noastră. Din aceste puţine considerente rezultă că adevărul poartă pecete istorică. Schleicher.Taylor citează cîteva astfel de nume: Il est instructif de voir combien sont médiocres les arguments qui suffirent à convaincre les plus grands érudits de l?Allemagne et de l'Angleterre Pott. Asemănător s-a întâmplat cu fulgerul. Grimm. n-a suscitat nici o reacţie din partea savanţilor contemporani lui. 173). tunetul. cu nenumăratele aspecte din natura înconjurătoare pentru care înţelegerea şi explicaţiile au variat de-a lungul timpului. ci printr-o evoluţie lentă. la cunoaşterea realităţii înconjurătoare.. Conaţionalul său Isaac Taylor califică. ns.Il existait un petit clan d'Aryas établis probablement SUR LE PLUS HAUT PLATEAU DE L'ASIE CENTRALE (subl. din păcate. stabiliti probabil PE CEL MAI INALT PLATOU AL ASIEI CENTRALE (subl. că fiecare epocă are adevărurile ei.. p. Lassen. la jumătatea secolului trecut.) et parlant un language qui n'était encore ni le sanscrit. Noi am găsit. mais qui contenait les germes de tous ces dialectes. ns. diversele perioade istorice având înţelegeri specifice.) si ajunseserã deja la un oarecare grad de civilizatie. Puţinătatea cunoaşterii este răspunzătoare de faptul că istoria scrisă în Evul Mediu şi chiar până în secolul al XIX-lea. Acesti Arieni erau AGRICULTORI (subl.269) ?Exista un mic grup de arieni. Când celebrul Max Müller. ns. descoperirile de acest fel: Il n'y a pas de plus curieux exemple des aberrations de la science (2. deşi cu pretenţii de ştiinţă.

(2. manuscris latinesc 6 263. ns. Fig. d'où.n. în muzee şi în locuri special amenajate.. operă al cărei titlu original este: De origine actibusque Getarum (Despre originea şi faptele Geţilor). Petrus şi Paulo Manutius (1596). în Asia centrală.n. din Biblioteca Vaticanului. par migrations successives. savanţii pe care i-am amintit. fiziologie etc. erau cele dintâi de identificat. prin migratii succesive. Dacă ar fi făcut acestea. p.. cu puţină muncă şi osteneală el produce cele mai frumoase şi mai bune grâne.S von Weismantel (1688-1749): Această ţară are pământul cel mai minunat şi cel mai mănos. Este curios cum istoriografia maghiară din secolul trecut a susţinut teza. p.54).. Anglia. care s-a prelungit pînă în contemporaneitate. cele care asigurau conservarea vieţii oamenilor şi a animalelor care le susţin existenţa. 1 se prezintă ilustrativ concluziile cercetării efectuate sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angeles (UCLA) de către Marija Gimbutas. get el însuşi. Germania etc. Paul Strassburg (1632).16).. Marsigli. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. parţial.Asemănător raportează numeroşi alţi martori oculari.). Mommsen si Max Müller cã Arienii erau originari din Asia de unde.Dacă ar fi luat ca îndrumar Natura.Surprinsã. că Ardealul. la sfîrşitul cercetării sale. ediţia română): Nu este clar ce a 164 . împreună cu zonele extracarpatice. scrisă de Iordanes..n. fut universellement acceptée. 1 (5. subl.Această dovadă va fi făcută în Studiul Introductiv al unei ediţii bilingve. cca 1530. în care numeroşi istorici au văzut o imaginară confuzie a lui Iordanes. quoique peu fondée. Gimbutas scrie (5. la 551 e.que les Aryens étaient originaires de l'Asie.. care. a fost nelocuit timp de 1000 de ani pînă au sosit ungurii din centrul Asiei ca săl populeze. Europa. aceşti savanţi iluştri n-ar mai fi trebuit să caute la mii de kilometri distanţă. reallitate care se coroborează cu absenţa scheletelor din neolitic în ceea ce astăzi se numesc Franţa. Să-l mai cităm. Gimbutas au fost resturile arheologice din neolitic (6000 . mileniul V î. în mileniul V î. Johann Filstich (1728) etc. ils étaient venus s'établir en Occident.e.. Schleicher. cît şi zarzavaturi şi bucate. etc. şi mulţi alţii. ci le-ar fi fost deajuns drumul ideatic pînă în centrul Europei. Grimm.După cum se vede din fig.Condiţiile de mediu.e. Urmele de vieţuire umană şi obiectele descoperite în săpăturile arheologice se găsesc. decît un alt nume pentru Geţi. conservării şi desăvârşirii vieţii umane.2700 î. în Spaţiul Carpatic. Evlia Celebi.Această istoriografie pentru somnambuli este ridiculizată de aspecte limpezi din geologie. latină/română. M. cum a numit Tröster Ardealul. filele 204-253 scrie: Principatul este mai mult decît fericit şi mai mult decît oricare altul este fertil pentru orice.. a Istoriei Geţilor.. desi putin fondatã. cette opinion. 55.. era o imensă pată albă. aici s-a trăit extraordinar de uşor. profesoară de arheologie la această Universitate (5). cu excepţia spaţiului Carpatic şi a zonelor pericarpatice. fără doar şi poate. În Istoria Transilvaniei. Este instructiv de vãzut cìt de mediocre sìnt argumentele care furã deajuns sã convingã pe cei mai mari eruditi ai Germaniei si ai Angliei Pott. pe Erasmus H. între aşa-zişii goţi şi geţi.. în toate ţările. venirã sã se stabileascã ìn Occident ? aceastã pãrere.e. constitua în mileniile precedente singurul spaţiu din Europa ce asigura integral condiţiile necesare zămislirii. p. imposibil de pus la îndoială şi de contestat.. În fig. s-ar fi scutit de a aduce lemne în pădure. care nu au putut să existe şi care nu reprezintă. Lassen.n. bufniţe la Atena şi apă cu sacaua la Mare. fu acceptatã ìn mod universal? O eroare nu mai puţin importantă este inventarea de către istoriografia medievală a unor Goţi. Obiectul cercetării profesoarei M. adică să-şi irosească viaţa fără vreun folos. Canaanul Europei. compendiu anonim.

lingvistică şi lingvişti etc..determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene.Noi am publicat (6. Dupã multe generatii.Întrebarea este legitimă. p. death (Fãrã sare. dar fără să găsească şi explicaţia acestui fapt. the body goes into convulsions. etc. pe baza datelor oferite de fiziologie. Without salt. corpul intrã ìn convulsii. CEILALTI AU PIERIT (subl. Le sel est absolument indispensable à la vie physiologique de l'homme. André Lefèvre. am conchis că nu există sare. evident.. moarte) (9. au uitat după ce s-au făcut domni şi au fost şcoliţi prin universităţi domniile lor istoricii şi lingviştii din diverse timpuri şi locuri.. etc. p. iar în alte zone ale Europei nu s-a întâmplat nimic asemănător. p. corpul intrã în convulsii. pentru alţii. Fãrã sare.49) bilingv. Capra cu trei iezi aduce pentru ieduţii ei drob de sare la spinare. Virchow. De ce în Carpaţi a apărut o societate umană organizată. André Piganiol. paralizie. sau nu ajunsese la desăvîrşire.Numai aşa se explică textul din Evanghelia după Matei 5/13: Voi sînteţi sarea pământului. paralizie. Numărul erudiţilor care au observat şi scris despre această diferenţă calitativă este foarte mare: Mommsen. criteriu pentru regândirea istoriei în care. un articol intitulat Sarea. (7. The rest perished (10. nici istorie şi istorici. Fiziologia nu se născuse.) 165 . prin observaţii de toată ziua. s-a dezvoltat o civilizaţie primară grandioasă. ns. b.381) b. numai acei oameni au supravietuit care au putut sã-si pãstreze cu grijã destul sodiu pentru o bunã sãnãtate. ţăranii din străvechea antichitate ştiau că fără sare nu există viaţă. nu există viaţă de tip uman şi.5) Sarea este absolut indispensabilã vietii fiziologice a omului. paralysis. Clémence Royer. pentru unii. Să cităm în context şi două referinţe americane: a. iar în basmul Sarea în bucate morala este: fără miere şi fără zahăr poate omul să trăiască. Over many generations. română/engleză. only those humans survived who could carefully conserve enough sodium for good health. Fără să ştie de Na şi K. dar fără sare nu (!!)Ceea ce ştiau ca ţărani. p. Pierre Lévêque etc.136) a. moarte.

inclusiv a celui cardiac. în Spaţiul Carpatic. dar ajungînd în unele cazuri şi 1/100 sau chiar 1/200.35%) şi 105 g Na (0. Când plecau în transhumanţă cu turmele de oi. la carne şi produse din carne. a tuturor muşchilor. încă în Mezolitic. fără ele viaţa de tip uman nu este posibilă.7 din cartea amintită (11) noi am pus K şi Na pe două coloane alăturate astfel că se observă uşor că. mamiferele superioare. vaca. de unde primăvara turmele reveneau în Carpaţi.Oaia a fost domesticită. inclusiv omul. în Peninsula Balcanică. În toate spaţiile circumcarpatice menţionate mai sus nu există sare la suprafaţă. atît în ce priveşte cantitatea de sare. la fiecare plecare. Concluzia: deşi ponderea Na şi K în organismul uman nu reprezintă mai mult de 0. deşi se găsesc în cantităţi mici sau foarte mici în organismul uman. la lapte şi produse lactate. la iernatic. Africa si America de Sud. în Iliria şi Panonia. prin rolul lor în producerea excitaţiei neuromusculare. Alternativa au reprezentat-o depozitele de sare gemã. legume şi fructe. din aceste zone adiacente spre Carpaţi. pînă la Marea Egee şi Marea de Marmara.Fãrã o alternativã la aceastã situatie limitã. înainte de stabilirea unor drumuri ale sării. în solniţa Europei. partea de fiziologie a nutriţiei pentru o enciclopedie practică de artă culinară (11). noi scrisesem. unde. nici oamenii. sodiul (Na) şi potasiul (K) sînt implicaţi în metabolismul muşchiului inimii. o transhumanţă inversă. acelaşi raport variază în genere de la 1/2 la 1/4-1/5 în favoarea potasiului. pentru că nimic nu putea veni din zone fără sare. Cele mai dezavantajate continente sìnt Asia. Fig. Însă. În tabelul 2. 2).6% din masa corpului (un corp de 70 kg conţine cca 245 g K (0. la realizarea presiunii osmotice intraorganice etc. Cam acelaşi raport se regăseşte şi la peşti şi alte vietăţi acvatice etc.5 . ocazie cu care ne-am încredinţat de rolul covîrşitor al celor 15-16 oligoelemente (oligo = oleacă. Cel mai bogat continent ìn resurse de sare ste Europa. cu circa 166 . luându-şi raţia de sodiu pe care le-o cerea organismul. de aceea. sînt indispensabile pentru realizarea funcţiilor vitale minimale ale organismului. ca să le ajungă pînă-n primăvară. cantităţi suficiente de sare pentru ei şi pentru oi.Nu există. îl lingeau. pe măgăruşi. în realizarea şi păstrarea tonusului. pînă la revenirea acasă. la păstrarea echilibrului acido-bazic. în transhumanţă. ar fi fost sortite disparitiei. puţin) anorganice care. şi nu era posibilă.15%). nici animalele lor nu puteau dăinui. în Carpaţi.0.România este spaţiul cel mai favorizat de pe glob. ìn timp ce nevoile de Na ale organismului nu pot fi asigurate prin alimentatie. 2 ? Pe muntele de sare de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei) Ca un corolar al fiziologiei umane. disproporţia dintre Na şi K este foarte mare. Concluzia: cantitatea de K de care organismul are nevoie se obtine din alimentele ingerate. oaia etc. cel Carpatic. singura sursă de sare la suprafaţă în tot spaţiul transhumant pericarpatic. cantităţile de K conţinute sînt de cca 2-3 ori mai mari decît cele de Na. cît şi calitatea sării şi mai ales prezenţa unor masive de sare la suprafaţa solului (Fig.Între celelalte. pentru aprovizionarea continuă cu sare.Cu mult înainte de articolul menţionat (6). Na putînd reprezenta 1/10 faţă de conţinutul de K. urmatã de America de Nord. când sentorceau de la câmp. viaţa de tip uman nu a putut apărea decît într-un spaţiu cu surse de sodiu la îndemână. leagănul civilizaţiei europene. toamna. păstorii luau cu ei sarea trebuincioasă pînă la revenirea în Carpaţi. la produsele cerealiere. pînă la Marea Adriatică.Am reţine atenţia asupra unui fapt deosebit de important pentru istoria Europei care n-a fost încă menţionat: au existat sălaşe ale păstorilor valahi în spaţiul din Nordul Mării Negre. în colaborare.Încă din Neolitic în curtea fiecărui ţăran exista un bolovan de sare pe care. pînă-n Caucaz. În Europa nu a existat decît un singur astfel de spaţiu. ciobanii carpatici duceau cu ei.

naturală. Comunicate şi atestate la diverse congrese internaţionale. de către antropologii români Constantin şi Dardu Nicolăescu-Plopşor. în aria Culturii Cucuteni (mileniul IV î. în copilărie. uşor de exploatat. într-un interviu (v. la început. între aşezările neolitice de la Tîrpeşti şi Tolici. 1-2/1992.Dependenţa de sare fiind fiziologică.În industria alimentară se folosesc: 2-2.25% la brânzeturi.Începînd din mileniul VI î. 7) arată: Sarea a fost dintotdeauna folosită de om în alimentaţie. apă sărată. în lucrările de specialitate: 1g/zi la copii sub un an.e.n). 1. să trăiască şi în zone lipsite de zăcăminte de sare. cu găleata.De asemenea. unele fiind chiar la suprafaţa solului. Dardu Plopşor continuă: Asemenea constatări au îndemnat o serie de cercetători să avanseze ideea că. cunoscute şi folosite încă în Precucuteni III. referitoare la aşezările umane d i n C a r p a ţ i.Într-adevăr. după primul război mondial. cele mai vechi urme de vieţuire umană. dar şi în Cultura Criş (cca 5000 î. în zona temperată. are loc o explozie demografică. şi 35 g/zi la muncă grea. pe teritoriul comunei Bugiuleşti. mari cantităţi de sare erau folosite pentru conservarea alimentelor.10 000 ani în urmă. ?Magazin? nr. în cea mai timpurie etapă din istoria omenirii.e. în Cartea IV § CLXXXI . 33 din 13 august 1983. Pentru animale sînt necesare: 10-30 g/zi de vacă care de lapte (în ultima vreme se preferă furaje sărate). consumul de sare ar fi jucat un rol important. 3-20% la legume murate. aceste decoperiri ar putea reprezenta prima staţiune australopitecină descoperită pe continentul european. Între toate zonele lumii. Razelm. În afara acestor peste 300 masive de sare. de unde s-a răspândit prin astfel de pendulări periodice. astfel că oamenii au trebuit să se răspîndească. trebuie reţinut că.n.Mama noastră ne-a spus că. p. judeţul Bacău.Viaţa umană nu a putut apărea decît într-o zonă cu sare la îndemână. în pădurea Toliciului.e. după unii oameni de ştiinţă. cu care găteau mâncarea. În practică rezultă o cantitate medie de cca 7. pe văi şi NUMAI ÎN APROPIEREA IMEDIATÃ A UNOR MASIVE DE SARE. a făcut ca această răspîndire a 167 .În interviul citat. judeţul Vâlcea. pînă la apariţia frigiderelor. 25 g/zi la adulţi. 10 g/zi la cei între 1 şi 14 ani. Voiteşti. pomeneşte diverse populaţii vieţuind lângă un deal de sare şi un izvor de apă. 7-15 g/zi de oaie. I. neapărat cu samarii doldora de sare cărată pe măgăruşi.75-3. 1.e. iar apoi o înmulţire permanentă a populaţiei. din perioada de început a procesului de hominizare. Din cifrele de mai sus (12) rezultă că pentru existenţa fizică (!) a oricărui grup uman sînt indispensabile mari cantităţi de sare.Cifrele medii de consum de sare variază de la ţară la ţară.5 kg/an. Descoperiri asemănătoare s-au făcut şi în alte zone ale Culturii Cucuteni. Această menţiune a regretatului Dardu Nicolăescu-Plopşor.Eminentul antropolog român Dr. Lacul Sărat etc.persoană.5% sare la unt şi margarină. 56.2 000 000 ani au fost descoperite în Spaţiul Carpatic. c o i n c i d e p î n ã l a i d e n t i t a t e c u r e l a t ã r i l e l u i H e r o d o t (sec. O dovadă indirectă a acestei supoziţii o constituie. 5-10 g/zi porc etc. în comuna Pietricica. s-au descoperit cîteva izvoare de apă sărată. Dardu Nicolăescu-Plopşor. faptul că aşezările omeneşti cele mai vechi se regăsesc. 10-30% pentru conservarea peştelui etc. situate pe ambele versante ale Carpaţilor. de regulă. 1920) şi numeroase lacuri sărate (Amara. dintr-o slatină.CLXXXV. prepaleoliticul.5-2% la legume conservate. în punctul numit Valea lui Grăunceanu. 2-6% la mezeluri şi carne conservată.).În acest context.. în procesul evoluţiei hominizilor spre om. Pentru surse a se vedea Revista "Getica". pe malul Lacului Getic. de calitate deosebită. Necesarul minim de sare este stabilit astfel. sub forma unor munţi (dealuri) de sare.n) care. p. în Spaţiul Românesc se mai găsesc peste 3 000 de izvoare sărate (Dr. nu trebuie să mire că cele mai vechi urme materiale (diafize de tibie şi de femur aparţinînd unui hominid) de acum cca 1 800 000 . V î. Spaţiul Carpatic reprezintă un astfel de loc priviligiat natural.n. Spaţiul Carpatic se bucură de cea mai mare densitate de resurse de sare: peste 300 masive de sare.P. la muncă uşoară. luau.).

din ce în ce mai depărtate de sursele de sare. spre est. 247. secară. una din acestea fiind aceea că a reprezentat. P#INE şi SARE (subl.Dardu Plopşor susţinea că. niciodată porumb (Ion Ghinoiu. Din această situaţie s-a născut expresia a fi (prea) sărat = a fi (prea) scump. J. solniţa Europei. trecea prin Bucureşti. simbolurile ei. ca o Roză a vînturilor. iar omul era format şi pregătit pentru lupta zilnică a vieţii. într-un proces. existenţa individuală. ne vorbesc documentele de diverse feluri. ca aliment de strictă necesitate. danezi. 84. deoarece se ştie că românul .îndură mai degrabă tortura şi îşi dă viaţa decît să declare ceva sau să-şi trădeze complicii. iar Londra şi Hamburgul s-au dezvoltat în legătură cu comerţul cu sare. oaspeţii dragi erau şi sînt primiţi cu pâine şi sare. mei. francezi. seminţe.ale Spaţiului Românesc: DROB DE SARE. Pe măsura îndepărtării oamenilor de sursele naturale de sare ia naştere un comerţ deosebit de prosper cu sare. p. Este vorba de un jurămînt sacru! În Căluş. englezi. aşa-zisele fructiere dacice nefiind altceva decît recipiente rituale pentru sare. În antecedentele sale omul a depins de natură şi a colaborat cu ea. datorită comerţului cu sare şi a purtat războaie ca să nu piardă monopolul comerţului cu sare.Aspectul magic este foarte răspîndit: sarea se foloseşte în diferite descântece şi în talismane. Ca specia să subziste trebuie ca inşii care o compun să-şi asigure. ale condiţiilor minimale de existenţă. o datină multimilenară în legătură cu o zeitate zoomorfă (CALUL). el însuşi. dar numai din plante care cresc în Spaţiul Carpatic din străvechime: grâu.Asupra însuşirilor mitice lucrurile sînt neîndoielnice. 245. milenii în şir. în anumite zone. De-a lungul acestor drumuri au apărut noi şi noi aşezări omeneşti. viaţa. sarea era considerată ca având însuşiri mitico-magice. De aceea. p. dintre produsele care se aduceau ca daruri la altarele diverselor divinităţi. în mod natural. 19. unde a şi rămas o arteră care poartă numele Drumul sării. la Geţi. tot scenariul de desfăşurare al acestei evoluţii îşi are temeiul în condiţiile mai uşoare. îşi revendică originea Carpatică (spanioli. ovăz. Bibliografie 168 . ne referim la cele care ne-au lăsat menţiuni în acest sens. justificată numai de raritatea şi preţul ridicat al sării în acele timpuri.Când. de la naştere la mormînt.{. de Spaţiul Carpatic. în unele zone. spre nord. 388. sarea făcea parte. la 19 iunie 1993). De aici totul. directe. Căluşul. o marfă. în Cercul sacru se depun pentru a fi vrăjite de Căluş. dragostea a speciei. la apariţia aşa-zisei societăţi de consum. De aceea. aşa după cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. De asemenea. GETICA. Foamea era condiţia de existenţă a insului. pînă de curând.). speciei.Transportul la distanţe din ce în ce mai mari nu era scutit de dificultăţi şi de pericole. în existenţa sa.Două forţe ocîrmuiesc lumea: Foamea şi Dragostea (Schiller).C. în semn de prietenie şi de ospitalitate. radial. 384. reprezenta o constantă existenţială care-i jalonează insului şi. constatăm că numeroase popoare europene. avem expresia dacă se varsă sare iese ceartă. moaşa oricărui act conştient din lunga istorie a umanităţii.Un astfel de drum pornea de la salina Slănic. Nimic nu se făcea fără rost în momentele de început ale existenţei umanităţii ca şi pe tot parcursul evoluţiei sale. Aşa s-au dezvoltat străvechile drumuri ale sării care pleacă din Carpaţi. orz. ajungînd în unele momente. Rolul sării în istorie a fost crucial: Veneţia s-a dezvoltat. iar pentru altele. scandinavi).Fiind un produs de mare preţ.odată ce a jurat pe acestea .populaţiei să fie condiţionată de asigurarea aprovizionării continui cu sare a populaţiilor care roiau din Spaţiul matcă. referitor la un bun. la-nceput. 46) scrie: Jurămîntul (românilor) se depune pe AP|. comunicare prezentată la S. Viaţa nu era uşoară. pentru vindecarea unor boli (14. spre vest. în primul rând.J. monedă de schimb. sarea era scumpă. riscuri care trebuiau plătite. Ehrler (13. azi. un ritual preistoric atestat numai în România. natural. traversa Dunărea şi ajungea pînă la Bosfor. ns. mai favorabile pentru viaţă oferite. 393). decurgea şi se înfăptuia sub imperiul necesităţii. dacă nu găsim arătări ale lor. 202. în toate direcţiile: spre sud. alimentaţia. indirect. la Români.Ca simboluri ale alimentaţiei. numai produse simboluri ale alimentaţiei . şi numai la Români. 376.

1949 8 Mollat. 478 p. VIII. vol. 1867. Ceres. 1944. Ed. Ed. Cercetarea exploatarea şi valorificarea sării.1 Zaborowski. 1-2/1992 7 Stocker. Paris. Meridiane.1774. 1908. Călători străini despre ţările române. Frank. Paris.A. Jean. ap. 1971. 1977.J. Casa {coalelor. kill or cure? N. PUF. Gordon. Mică enciclopedie practică. 334 p. Tehnică. Gabriel et al. Paris. Civilizaţie şi cultură. nr. 152. 13 Ehrler. Les peuples Aryens d'Asie et d'Europe. ESE. vol. Isaac. 1982.. L'origine des Aryens . Salt. La science du langage. 169 . the essence of life. Michel (Edit.S.). 530 p. Arta culinară. Ruth and Murray. nr. Marija.. 464 p. Folclorul medical român comparat. 296 p. J. Octave Doin. Timişoara. Ed. PUF. et al. 6 Revista "GETICA". Durand et Pedone Lauriel. 3. 4 Weismantel (von) Erasmus A. Le rôle du sel dans l'histoire. 1968. Scurtă descriere a ţinuturilor Moldovei. september 1977. 14 Candrea. 9 Young. C.S. 1895. 370 p. Max. Facla. A. Le sel. Ed. In: "National Geographic". Paris. 3 Müller. 1982. 439 p. 2 Taylor. 12 Atudorei. Banatul de la origini pînă acum . 1983 5 Gimbutas. Paris. 208 p. 396 p. Vigot Frères. 11 Gheorghe.Y. Larchmont Books. 10 Adams. I. M. 332 p. 1989. Minerals. Ed. (Traduction de l'anglais).

ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI EUROPENE ? [1] ( Comunicare prezentatã la Simpozionul Academiei Române. între care câteva sute ar fi de origine maghiară. după care mă voi opri asupra altor aspecte din tematica simpozionului. Mihai Ungheanu. 1999 ) Gabriel Gheorghe [2] Pentru că. aspecte-argument ale ipotezei privind Spaţiul Carpatic ca loc de început al civilizaţiei europene. numeroase cuvinte sunt considerate de origine străină. Dr. A magyar szókészlet Román elemeinek története (Istoria elementelor de origine română în vocabularul limbii maghiare) [3]. Bucureşti. ieri. a expus deja o serie de aspecte privind elemente lexicale ale limbii romăne prezente în limba maghiară. în comunicarea domniei sale. 170 . domnul Prof. 11 .Bazinul CARPATIC SPAŢIUL CARPATIC . CIVILIZAŢIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BAZINUL CARPATIC. În dicţionarele româneşti. eu mă voi mărgini la a vă prezenta impresionantul volum al eminentului profesor al Universităţii din Budapesta. Ferenc Bakos.12 0ct.

caracterizată printr-o etichetă pretenţioasă şi strictă [6]. evidenţiate şi înlăturate definitiv din circulaţie de către descoperitorii lor. nu există un singur cuvânt unguresc comun întregii limbi valahe (subl.este o mare cacialma care reprezintă. astfel că. ceea ce nu s-a realizat.nu există nici măcar un cuvânt de origine maghiară. II. Cihac . scrie: deşi a fost în contact cu atâtea limbi străine. fără să aducă nici o dovadă pentru simplele sale declaraţii privind cuvintele româneşti pe care el le consideră ca împrumuturi din graiuri străine. de fapt.. Aceste erori trebuie. unde vorbea numai nemţeşte. care să trimită definitiv la lada de gunoi a istoriei schimonosirea pamfletară a lui Sulzer . Bakos. Sulzer a n ă s c o c i t şi formulat . după care a fost trimis la familia dr. Graur şi Al Rosetti pentru că punea în lumină absurditatea rămânerii la aşa-zisele etimologii ale lui Cihac. de altfel. a fost interzisă în lumea lingviştilor români de către I. Academia de atunci l-a ales membru de onoare. care nu era boieroaică. şi. Ca atare. autorul aşa-zisei ?teorii? a lui Roesler .. vol I la Frankfurt am pe Main. deci din bulgară etc. Acest Sulzer. ? sans doute?. Revenind la cele 589 de ?ungurisme în limba română?. deci din ungară. 1870 şi vol. Excelenta cercetare a lui Ferenc Bakos din lucrarea citată la începutul expunerii noastre. de regulă istorici.86 %). ofiţer austriac. ceea ce l-a supărat şi mai tare. de pildă. scrie: puţa = parties naturelles de l?homme et de la femme. 589 cuvinte ungureşti (10. (limba română) n-a împrumutat nimic de la ele. sud-dunărene. Bakos dovedeşte. Noi ne îndoim că Al. A fost ignorat Franz J. a trăit la Iaşi numai până la vârsta de 8 ani. Cihac. II la Berlin. pentru care. venind din zone. fiu adoptiv al dr.Sextil Puşcariu [4] afirmă cu candoare că. ceh. Iordan. F. şi din ungară. dar şi de aplombul cu care afirmă apăsat. 171 . nu era primit la petrecerile Curţii. în limba română. ele sunt o născocire a lui Al.. o translare la limba română a unor opinii ale lingviştilor apuseni referitoare la limbile europene occidentale. pentru a înfiinţa în @ara Româneacă o Academie de Drept. şi în turcă. neprecizate.aceea vorbită de toţi românii .73 %). adică în româna standard . ?Metoda? lui Cihac a fost: . Cihac. XII .Roesler. posesor de moşie la Teţcani.1782). un duşman al poporului român. numai erori. după 15 ani de lucru. Pe de altă parte. supus german. Lucrarea lui Al. realitatea că circa 2 300 cuvinte româneşti au pătruns în maghiară. ns. conform lucrării prof. polcovnic în armata rusă. în vol. instrumentul principal de lucru la Institutul de lingvistică din Bucureşti. Bucureşti. deci din turcă.. Al. în ultima sută de ani. 1879 . menţionate de Sextil Puşcariu. s-ar găsi 965 de cuvinte turceşti (16. Sulzer. forţat de un minim de respect faţă de el însuşi. Sulzer ajungând doar preceptor al fiilor domnitorului. Iacob Cihac. în imense perioade de timp.21 %). prof. . acuzat de malversaţiuni financiare în dauna statului. istorigrafia română nu a realizat o lucrare convingătoare.un simplu act de răzbunare.. şi în bulgară. a fost adus de domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774 . din răzbunare. însă. ceea ce reprezintă o eroare gravă. fiind căsătorit cu o săsoaică din Transilvania. Cu o astfel de metodă. dar. un simplu meditator. care. Al. Această opinie ne-a fost sugerată şi de faptul că. 301 din Dicţionarul său.XIII. În cecetarea sa.ideea apariţiei românilor în Ardeal abia prin sec. într-o limbă de largă circulaţie. aşa cum am spus. Este locul aici să arătăm că Sulzer este.de râsul curcilor ! . Din păcate. printr-o analiză istorică riguroasă. La finele lucrării noastre se găseşte un extras cu aproape 300 de cuvinte ungureşti de origine română. Iacob Cihac. Cihac cunoştea destul de bine româna ca să fie îndreptăţit să încerce să întocmească un dicţionar etimologic al limbii române. . în Germania. fără nici o cercetare obiectivă. elveţian. Vorba lui Nietzsche: intelectul uman a produs. de peste 120 ani..) [5]. Aceasta rămâne ca o datorie pentru viitor a istoriografiei române. pentru ştiinţă poţi merge liniştit la cimitir. pag.Dictionnaire d?éthymologie daco-roumaine. 50 cuvinte albaneze (0.

mileniul V î. se puneau bazele civilizaţiei europene. Dl. déborda dans l?Italie du nord. Această concluzie se potriveşte perfect cu descoperirile arheologice din Franţa.). De altfel. issus apparement de régions pannoniennes. cele mai vechi 172 . Tucidide (c.e. că a renunţa românii la istorie înseamnă a priva de lstorie. 25) se prezintă harta intitulată Grecii în plin marş. scrie în 1939: a. intitulată Vechea Civilizaţie Europeană ca parte a lumii străvechi în perioada maximei sale expansiuni. Că elenii sunt plecaţi din curbura carpatică rezultă clar şi din cartea lui Pierre Lévęque [11]. [12] Menţiuni similare cu ale prof. pentru că zona nu are sare). ignorând. nu pot schimba realităţile dobândite în sute de ani de cercetare. până către epoca fierului.). 4). Dinu Giurescu ne îndeamnă la TV să renunţăm la istorie. IX).) Acesta este adevărul şi el apare limpede şi la ceilalţi savanţi ociidentali pe care-i vom invoca: în timp ce în Carpaţi.e. Deşi Marija Gimbutas include şi Spaţiile Grecesc şi Italic . mai ales secolul lui Pericle şi cele care i-au urmat) .n.) scrie: Aşa numita Elada nu pare să fie locuită statornic de mult timp. Dar cel mai complet cadru al determinării spaţiului în care s-au format arienii (indo-europenii) a fost realizat de savanţi de la Universitatea din Cambridge. 1 ? Vechea civilizaţie Europeanã ca parte a lumii strãvechi în perioada maximei sale expansiuni. ceea ce dovedeşte absenţa unor aşezări umane stabile pe acele meleaguri. în calcolitic. ns. se pare. profesoară la UCLA (Universitatea Californiei. toată Europa. profesor la Sorbona. Ces peuples incinérants connaissaient l?usage du fer (p. Le reflux des populations d?Illyrie dans la péninsule italienne est attesté soit par la légende soit par la linguistique (p. restul Europei se găsea în preistorie. nici Spaţiul Italic nu au neolitic (A. în care figurează două ipoteze privind originea grecilor: una .a. în care (p. Marija Gimbutas [8]. presque tout ce qui précčde la conquęte romaine fait partie de la préhistoire (p. Mommsen [10] ş.Este dureros că nu ne cunoaştem şi nu ne respetăm istoria.e. în cea a fierului.c. întocmeşte harta de mai jos. restul Europei este o imensă pată albă. 460 . din Los Angeles).n. André Piganiol [7]. Anglia. pentru că nici Grecia continentală. căci. 6) (subl.n. acum 7 000 ani.După cum se vede pe acestă hartă. mileniul al V-lea î. Mais le point de départ de la civilisation de toutes ces contrées doit ętre cherché au nord de la péninsule balkanique (p. ns. alta .din Spaţiul Carpato-danubian (p. Jardé [9]. 26) (subl.. Pour l?Europe (sauf les Balkanes).e. Câteva descoperiri timide din ultima vreme.aici greşeşte. A. nu există urme de locuire decât în Spaţiul Carpatic şi pericarpatic. 5) etc.din stepele nord-pontice (ipoteză eronată. Lefčvre. pe baza lecturii cărţilor vedice.n. Piganiol se găsesc şi la A. nereprezentative. 396 î.probabil. în neolitic. în epoca bronzului. pe baza descoperirilor arheologice făcute în diverse ţări de pe continentul european. pe baza strălucitei civilizaţii elene de mai târziu (mileniul I î. Jean Laumonier şi alţii.Vers l?an 1 000. un nouveau flot d?envahisseurs. nu există în Europa altă istorie decât aceea a Spaţiului Carpatic. Fig. Germania şi alte descoperiri în care lipsesc din perioada respectivă atât scheletele cât şi olăritul. până către această epocă.

o singură astfel de arie în Europa. Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul. chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei şi. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm măcar pe cele pe care le-am identificat. salcia. Articolul a fost imediat reprodus în SUA (Zoom). cum presupun primii investigatori. ar fi un fenomen mai recent. ambele exprimate în mg pe 100 g de aliment. în timpurile primitive era o ţară acoperită de păduri. de acolo. un criteriu pentru regândirea istoriei [14]. după datele succint prezentate (în realitate argumentele. Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca. ulmul. fără putinţă de replică. Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu păstoritul.. anume aria delimitată la est de Carpaţi.La această chestiune noi am dat un răspuns bazat pe natura lucrurilor. Ei au adus ideile lor . nici olărit. mesteacănul. după Universitatea din Cambridge. întrucât nici flora. până în Crimeea şi. I. ^i mai puţin probabil este Pamirul. ci în Spaţiul Carpatic. 68) Arienii primitivi trăiau în zona temperată. la altitudine.Lupul şi ursul erau cunoscuţi.. strâns legate una de cealaltă. nici fauna. Vedele nu sunt create pe pământul Indiei. cu circa 20 ani în urmă. câinele. una din cele mai mohorâte regiuni de pe faţa pământului.. nu sunt caracteristice acestei zone. să fi îndeplinit acest rol. 1922) au ajuns la următoarele concluzii (vol. dar nu leul şi tigrul.monumente literare ale umanităţii. se poate formula ipoteza de travaliu că civilizaţia Europei a început în Spaţiul Carpatic.. fagul. Deci. sterilitatatea mai multor zone. 68)Se constată că. oaia. Analizând fauna şi flora descrise în Vede. calul.. Pentru a ajunge. teorie ştiinţifică această ipoteză are nevoie de studii şi cercetări care să-i verifice şi să-i argumenteze. toate de sorginte apuseană. După câte ştim. deci. se pare. şi. Dintre păsări. Întocmind. după cât se pare. nici arme. sunt mult mai numeroase. Din aceste date. . Aceeaşi idee o găsim în ediţia Marabout Université a Cărţilor Vedice : nici o urmă atribuibilă arienilor n-a fost găsită pe solul Indiei. De ce în Spaţiul Carpatic şi nu în altă zonă ? Marija Gimbutas chiar se întreabă: nu ne este clar ce a determinat impulsul iniţial pentru dezvoltarea culturală a Vechii Civilizaţii Europene. în acelaşi timp. pentru că.. pe baza menţiunilor din Cărţile Vedice. în legume şi fructe mai ales. anumite specii de conifere şi. ca loc de formare a populaţiilor ariene. de care avem cunoştinţă noi). porcul şi unele specii de cerb. cu spirit critic. Deci. După toate probabilităţile erau sedentari. se pare. ulterior fiind publicat şi în Munţii Carpaţi.. aquila (uliul). după toate aparenţele. Nehru [13]: Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei. p. cum se reflectă ele din limbă. necesare turmelor şi cirezilor. Această realitate o arată şi J.. nu cunoşteau măgarul. eventual. Cetatea Carpatică face parte din zona estimată de către Universitatea din Cambridge.am observat că. Acest răspuns a fost publicat sub forma unui voluminos articol bilingv (română / engleză) intitulat Sarea. care să aibă şesuri calde. cămila şi elefantul. trebuie să fi locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg. uneori potasiul întrecând de câteva sute de ori prezenţa sodiului. la sud de Balcani. 173 . autorii lucrării The Cambridge history of India (8 volume. nici bijuterii. Nu există o zonă care să împlinească aceste condiţii în câmpiile din Nordul Europei. arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus ? Există. nimic care să ilustreze Vedele. în Prusia. temeiurile. putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi raţa. În timpurile străvechi.. grâul le era familiar. posibil teiul şi. la vest de către Alpii Austriei şi Bđhmer Wald. potrivite culturii grâului şi păşuni bogate. mai puţin sigur. şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (38. Cea mai familiară pasăre răpitoare era. considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor. prezenţa sodiului (Na) este foarte redusă în raport cu cea a potasiului (K). în întregime. cunoşteau cu mare certitudine stejarul. Nu este probabil ca ? Asia Centrală.tabel publicat într-o mică enciclopedie [15]. în care primele capitole se refereau la Alimentaţia raţională . continuă prin Asia Mică. p. astfel încât să poată fi acceptată de toată lumea ştiinţifică contemporană. este posibil să localizăm habitatul primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi ? Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India. după cât se pare. un tabel cu factorii nutritivi prezenţi în alimentele cunoscute ..

herbivorous animals were known to have walked hundred of miles to salt licks .Ca un corolar. în Spaţiul Carpatic se găsesc 2 000 lacuri sărate. 134) (c) . încă din neolitic. s-a găsit un drob de sare pe care vaca. Ceilalţi au pierit.Iată de ce nu există un singur popor european care să nu fi pornit din Carpaţi sau care să nu fi trecut prin Carpaţi. În plus. se ştie. la 1790. credem). unicul furnizor de sare pentru populaţiile care au hălăduit sau au locuit pe aceste teritorii. astfel că.. pentru că sare la suprafaţa solului se găseşte peste tot. Pentru cercetarea în continuare a ipotezei formulate. în acest moment. nu au înregistrat cuvintele idiomurilor populare vorbite de populaţiile care au locuit în aceste spaţii în diverse perioade de timp. În sprijinul acestei ipoteze. pe care le-am publicat atât în ţară. pe care noi nu-i mai avem la dispoziţie.rezidă în faptul că nici una din ţările ale căror limbi ar putea concura la studierea şi lămurirea ipotezei menţionate. Pentru că lucrările americane sunt la modă.In early America.Articolele despre importanţa covârşitoare a sării în istorie. dat fiind că. cât şi a animalelor nu funcţionează fără Na şi K.Această observaţie ne-a condus la un studiu de durată privind consecinţele acestui fapt. ne oprim aici. ceea ce arată prezenţa sării la suprafaţa solului în tot Spaţiul Carpatic (Spaţiul românesc).. (2) . dificultatea principală . din punctul nostru de vedere. Pe ambele versante ale Carpaţilor.În Istoriile limbii franceze. apreciem.All types of muscles . cu numeroase instrumente de lucru. cu un secol mai 174 . Spaţiul Carpatic fiind. nu au strop de sare. organismul intră în convulsii. şi nu numai întrun aşa-zis Bazin Carpatic. care ne lipsesc.Dacă pentru franceză lucrurile s-au putut foarte sumar studia datorită existenţei unor texte de aşa-zisă franceză veche. moarte?)[16]. 136) În Spaţiul Carpatic nu se vor găsi niciodată astfel de menţiuni. Spaţiul balcanic etc. only those humans survived who could carefully conserve enaugh sodium for good health the rest perished (?După multe generaţii. această temă este.Without salt the body goes into convultions.133) (b) .including the heart . De asemenea. oaia. în curtea fiecărui ţăran. paralysis. dar. îl lingeau când reveneau de la păşunat. (?În America timpurie se ştie că ierbivorele străbăteau sute de mile ca să lingă sare ?) (p. din secolele IX XV. conţin aspecte mai multe şi motivate mai riguros ştiinţific.ni se pare .?) (p. să cităm trei menţiuni: (a) .inclusiv inima . cât şi în străinătate. Iliria. dealth. limba română s-ar putea să fie ceea ce savanţii numesc cu un apelativ generic indoeuropeana comună. pentru că timpul nu ne îngăduie să poposim mai mult asupra acestui subiect specific carpatic şi specific european. se găsesc 300 de masive de sare la suprafaţa solului. atât a omului. numai acei oameni au supravieţuit care au putut să-şi conserve destul sodiu pentru o bună sănătate. dar fără care desfăşurarea istorică nu poate fi explicată. Franţa nu era francofonă decât în proporţie de cel mult 12 %. noi am publicat bilingv (franceză / română) un articol însumând circa 60 pagini [17].Over many generations. de-a lungul istoriei. inima. pentru celelalte limbi europene nu se dispune decât de texte din perioade mult mai târzii. iar. se scrie limpede că. sunt necesari foarte mulţi ani de muncă (cel puţin câteva zeci. să cităm din două referinţe americane de prestigiu: (1) ..are influenced by Na and K (?Toate felurile de muşchi . capra .. iar.sunt influenţate de Na şi K?) (p.Sodiul (ca sare) reprezintă o condiţie naturală extraistorică. situaţie unică în tot arealul euro-asiatic. (?Fără sare.Din volumul Minerals: Kill or cure de Ruth Adams şi Franck Murray.Panonia. sortită să rămână la stadiul de ipoteză. paralizie.

Dar.asistăm doar la o schimbare de tactică.n. după cel uman.1242. nu de scop. vreun act de opunere al statului maghiar faţă de invadatorii tătari pe teritoriul Transilvaniei. folosită. ştiinţa nu are nimic de spus (subl.955 e. Cu acel prilej. în a doua treime a secolului XII. sau chiar mai puţin (una din legendele maghiare omniprezente în scrisul istoricilor maghiari. în Transilvania ar fi existat o stăpânire maghiară. din bună voia Duhului Sfânt. la 1241 . a istoriografiei maghiare. Horka Bulcsu. or. operă a unui colectiv de profesori şi istorici. spre ilustrare. care să poată fi luată în seamă şi. primul român membru al Parlamentului European) scriu istorie după interese politice. îl spânzură imediat pentru că era botezat la Bizanţ şi aşa îi putea răpi presupusa putere vindecătoare datorată apartenenţei sale la Biserica Răsăritului .pleacă criza de identitate a ungurilor aristocraţi : au venit în Europa ca mongoloizi şi. s-au scris cronici tătărăşti şi patru cronici maghiare cunoscute: Rogerius (Carmen miserabile). eventual.nu se ştie cum . căci cuprinde multe falsuri. afirmă că unele din cauzele incredibilei creşteri a populaţiei româneşti în numai şase secole. după istoriografii maghiari. omoară 6000 de creştini. Zalău şI 175 .. la care ne-am referit mai sus. între 1133 şi 1166. se bate cu garnizoana germană a Rodnei şi îl ia ca ghid pe contele Ariscald cu 600 soldaţi germani ca să-i conducă pe tătari la Oradea şi Pest.înainte. este imposibil datorită nemenţionării în scris a unor liste cu cuvintele şi semnificaţiile graiurilor populare.ns. ns. vă mai reţinem atenţia doar asupra încă unui aspect de istorie a Spaţiului Carpatic : istoriografia română reproduce prea uşor afirmaţiile istoriografiei maghiare privitoare la Spaţiul românesc. fie directe. un secol mai târziu.n. dintre care vom da un singur exemplu: De vestita bătălie de la Lechfeld (955 e. şi ca înfăţişare şi ca sânge. scrie (vezi Convorbiri cu Transilvania. care. nu este măcar menţionată în carte. în Istoria Românilor [18] scriu. fie prin asimilare. stăpânirea regilor arpadieni se stabilizează în Transilvania. azi dispărute. nu istorie sine ira et studio (Tacit). deşi de la această dată . din numeroasele care ne stau la dispoziţie. că. iar pe conducătorul ungur.Aceasta ar însemna că. la Cluj. Ferenc Bakos a comentat: în faţa unei judecăţi de acest fel. afirmaţie la care prof. devin . are loc marea năvălire a tătarilor. Pauler Gyula. . Se menţionează că armata lui Cadan pătrunde în Transilvania prin pasul Rodna. este acela care dă mai multă fertilitate (subl. Jesús Pardo.. căci ungurii.Armata lui Cadan ajunge la Bistriţa.) În Histoire de la Transylvanie . al cărei scop era distrugerea Ungariei. acest procent era şi mai mic. n. nu se menţionează nici o dată prezenţa vreunei statalităţi maghiare.) poate să se datoreze faptului că ?românii obişnuiau să bea mult lapte de oaie. cu bufona lor istorie neistorică ( Gustav Pordea.compendiu în limba franceză al Istoriei Transilvaniei (în maghiară). Să dăm un exemplu.). Giurescu. o adevărată minune !!! C. ns.nici unul din alcătuitorii acestei opere nu a ?auzit? măcar şi.în care Otto cel Mare nimiceşte oştile maghiare. Györffy . de altfel).europeni. evident. în relatările sale privitoare la discuţiile purtate cu diverşi istorici maghiari la Budapesta. p 187) : Campionul absenţei românilor în zona carpato-danubiană până după venirea ungurilor este profesorul György Györffy. Pentru că am depăşit cu mult timpul acordat prezentării comunicării. despre care unii din colegiii săi unguri spun că se lasă prea des purtat de sentimentele lui naţionaliste. apărută sub auspiciile Ministrului Culturii şi ale Academiei din Budapesta . Szilagy şi Ronay Jenö.) . Giurescu şi Dinu C. În nici una din aceste patru cronici maghiare.C. ca să se ajungă la graiurile vorbite pe teritoriul Franţei (ca şi pe teritoriile altor @ări.

Unii vorbesc de 60 000 morţi. la un cneaz (român). unde. condusă mai ales de prelaţi catolici (li se dă numele). Pentru prima dată se menţionează prezenţa ungurilor la Oradea. prin pasul Bran. de protocol . Se pare că şi ?stăpânirea regilor arpadieni? asupra Ardealului. cât mai ales la bătălia de la râul Sajo. 11-12 octombrie 1999. şi D.P.simţită prezenţa. Rogerius chiar scrie că a fost adăpostit. Tătarii lui Budzic ajung la cetatea Cohalm (Rupea. Academia Română şi Ministerul Apărării . Hasdeu [19] îl citează pe academicianul maghiar Jerney care. Cârţa. pe valea Mureşului. până la Cenad unde se-ntâlneşte cu armata lui Cadan. de la Rodna la Oradea.scriu cronicarii ! . la Braşov. nici o vorbă. în care se adresează saşilor să nu refuze moneda tătară de la secui şi vlahi (ex dictis Zychy et Blachy). se bat cu o garnizoană germană şi cu armata voevodului român al Ardealului. Giurescu) nu-şi face măcar o dată.De asemenea. este distrusă. UNDE or fi fost ungurii stabilizaţi în Ardeal cu un secol mai înainte de domnii istorici Giurescu ?!? MISTER !! Vă mulţumesc pentru atenţie. venea tot de la Duhul Sfânt. de voevodul Ardealului.C. la 1242 (se credea că se vor întoarce tătarii).Oradea. distrug şi omoară creştini. relatată de istoricii Giurescu. nici picior de ungur nu apare în Ardeal în timpul năvălirii tătare de la 1241-1242. să mai arătăm că B. este întâmpinată. Posea (a cărui diplomă a fost descoperită de curând de dl dr. pentru că nu se găseau atunci în Ardeal. arheolog Vasile Boroneanţ) şi nicăieri ?stabilizata stăpânire ungară a regilor arpadieni? (descoperită de istoricii români C. Pentru că acolo unde erau . cronicile maghiare nu menţionează nici o luptă între tătari şi unguri. la 1842. în pelerinajul său după retragerea tătarilor. la 1 aprilie 1241. românii şi secuii au fortificat trecătorile Carpaţilor ca să împiedice sau să îngreuneze eventuala pătrundere a tătarilor în Transilvania.cronicile maghiare nu se sfiesc să-i menţioneze pe români. Despre unguri. atât la Oradea. Paulin de Veneţia scrie că. Dar.C. intră. condusă de Budzic. Deci. 176 . care cade în luptă. printr-o sincronizare impresionantă. Bucureşti. după cronicile maghiare. Posea sau Posa (român). Gabriel Gheorghe ANEXĂ [1] Lucrare prezentată la Simpozionul: ?Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic?. de azi). unde .În tot parcursul de 400 km. Două armate tătărăşti parcurg câte 400 km prin mijlocul şi prin sudul Ardealului. responsabil peste un mare număr de case. în Ardeal. A doua armată tătară. Făgăraş. ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind absenţa totală a ungurilor din Ardeal la 1241. publică facsimilul dispoziţiei unui general tătar.mulţi. Sibiu şi. împreună cu o parte din oastea sa. alţii de 100 000 morţi dintre unguri. probabil. puţini. câţi erau .armata ungară.

1956. Bucureşti.Istoria romană. lingvistică. Editura Academiei. Editura Meridiane. a fost achitat în 1970. Studiu comparativ. 195 [11] Pierre Lévêque . paremiologie. Clåes Rålamb.î. face cercetări proprii multilaterale ample în istorie. Transilvania şi @ara Românească. Moldau und Bessarabiens. Nehru . cu cai foarte frumoşi. 77 177 . Premiul Academiei Române în 1990. Jardé . Walachey. 1781.n.1994. Duh şi reverie. ]ntre 19571964 a fost închis. 1939 [8] Marija Gimbutas . Editura Casei Şcoalelor. (tradusă de M. traversează. p. 1987 [9] A. fondează în 1990 Societatea culturalştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 . 1982. au venit în întâmpinarea oaspeţilor. vol. A absolvit în 1949 Institutul de Petrol şi Gaze. Jakotă) [13] J.Histoire de Rome.).1978.. Viena. Pasionat. p.Războiul peloponeziac.Descoperirea Indiei. 1982. ]ntre 1957 . lucrând ca inginer. p. peste 80 mari articole în reviste româneşti şi occidentale. Bucureşti.La formation du peuple Grec [10] Theodor Mommsen . VII. Meridiane. I. proiectant şi cercetător ştiinţific între 1949-1957 şi 1964-1989. realizând interesante contribuţii sub forma a 4 cărţi (Mitul potopului. Paris. [7] André Piganiol . de la Oradea la Dunărea de jos. Bucureşti. Editura Politică. un capitol în Manualul inginerului petrolist (1958). Domnitorul i-a făcut cunoscut lui Clåes Rålamb dorinţa de a cumpăra (!) cinci sute de soldaţi suedezi etc. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. 41. 560 p. 1920 [5] Franz Joseph Sulzer . diplomat trimis de Carol XII la Sublima Poartă pentru a încheia o alianţă împotriva ruşilor. [4] Locul limbii române între limbile romanice. chiar literatură şi arhitectură (ex.1994). Ed. a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic. în 24 zile. 1967. 1987 [12] Tukydides . 1997). în care-şi face cunoscută o parte din studiile sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene. PUF. etnologie. la 23 aprilie 1657. Arta culinară. vol. în 1992 . Mică enciclopedie practică. a văzut: mareşal al curţii. pretenţioasă. Bucureşti. I.Critica stilului arhitectural modern. 568 p. 1986.Geschichte des Transalpinischen Daciens. [3] Budapesta. Două sute de călăreţi îmbrăcaţi în piei de tigru şi de leopard. Astfel.e. La curtea domnitorului Constantin Şerban. 1982.a.Civilizaţie şI cultură. Bucureşti. ESE.Aventura greacă. secretar de stat care vorbea destul de bine latina. Belgia) ş. fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat. ]nsă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei şi istoriei românilor la istoria Europei. considerând că ele se suprapun până către epoca a doua a fierului (sec.[2] Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929. 1941. Membru în colegiul de redacţie al Revistei de etnografie şi folclor. [6] La curtea domnitorilor valahi era o etichetă strictă. recunoscându-i-se contribuţiile ştiinţifice prin 2 premii naţionale în 1968 şi 1969. cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere din revista GETICA. majordom. Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. coautor.

Human Evolution. 41 . iulie 1975 4 Capacitatea de a lămuri propria istorie constituie pentru fiecare popor piatra de încercare a maturităţii sale. nr. pag.104 (?Româna străveche = indoeuropeana comună?) [18] C.Editura Albatros. 1977. 157 178 .Alexander von Humboldt 5 L'histoire de l'humanité est celle de ses rêves. p. Jurnal II. an nemenţionat. esenţa vieţii?) .Getica. L'idée spiritualiste.Mircea Eliade. faciant meliora potentes STUDIU INTRODUCTIV de Gabriel Gheorghe 1 Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont. 1982 [16] S-a citat din articolul Salt the essence of life (?Sarea. "Science News". 545 DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR Iordanes Feci quod potui. Giurescu . p. Dinu C.[14] Gabriel Gheorghe . tom I.2.National Geographic.Getica. [19] B.Kendrick Frazier. pag. Giurescu.Istoria critică a românilor. Bossuet 2 Se ştia de mult că istoriografia antică abundă în falsuri şi legende. p. 49 . Bucureşti. tom I. 830 p. nr.52 3 Istoria rasei umane este rescrisă cu noi procedee de stabilire a datelor şi cu descoperiri senzaţionale peste tot în lume.4. sept. p. 3 . 1992.88 [15] Arta culinară . 381 [17] Gabriel Gheorghe . 1 .Istoria Românilor.Roisel.P.Mică enciclopedie practică.Hasdeu .C.

fie din interes. lingvistica. fundamentale pentru istoria românilor.Din această constatare rezultă cel puţin o documentare deficitară a autorilor care au scris despre istoria românilor şi a limbii române. lipsite de acoperire ştiinţifică. cărora omul. 179 . efort pentru care îi mulţumim.Această tendinţă spre potrivire a lucrurilor pentru a deveni convenabile şi acoperitoare pentru idei preconcepute ale istoriografilor medievali. începînd din mileniul III î. datorite mai ales puţinătăţii cunoaşterii şi absenţei mijloacelor ştiinţifice de investigare şi datare din perioadele respective. a europenilor. pe care felul în care s-a scris istoria românilor nu le-a permis să o descopere. nici măcar nu sugerează. De aceea. Concordanţa dintre informaţiile furnizate de surse independente ne-a permis să conchidem că există o probabilitate mare ca aceste informaţii să reprezinte adevărul. persanilor şi indienilor nu se pot afla decît din operele unor universităţi străine celebre sau din cărţile unor eminenţi savanţi şi universitari străini. fiziologia..Evident.n. au inventat un popor al goţilor. deci că dovezile şi argumentele obţinute pot fi date publicităţii.Rugăm pe binevoitorul cititor să aibă răbdare şi să critice sau să desfiinţeze afirmaţiile şi argumentele conţinute în acest studiu introductiv după ce l-a parcurs în întregime.3 În demersurile noastre nu am folosit decît documentaţii occidentale de primă mână. metodele ştiinţifice de datare etc. date de necontestat oferite de ştiinţe apărute posterior faptelor şi scrierilor analizate (arheologia.4 Folosind pluridisciplinaritatea. nu putea decît să li se conformeze. mai ales francezi şi germani.5 Printre erorile la care ne referim se află şi vestita confuzie atribuită lui Iordanes de către istoriografia medievală. mai ales apuseni. concepţii şi interpretări subiective. 1.1 După lectura a sute de volume referitoare la istoria românilor şi istoria limbii române. nu a existat independent de geţi şi nici nu putea să existe. preluată necritic. cum se va vedea. la noi.e.Pînă în prezent. nu ne este cunoscut ca un istoric să fi analizat zisa confuzie şi să spună dacă ea rezistă chiar şi la o analiză critică elementară. 1. s-au desprins în perioade distanţate în timp şi spaţiu. biologia. 1. geologia. se constată că nici unul din erudiţii autori ai acestora nu scrie. în afară de juristul BudaiDeleanu.) sperăm că se va ajunge să se pună punct unor păreri. dacă cineva.2 După ce ne-am completat informaţia în acest domeniu de pe o arie mult mai extinsă decît cea folosită în mod obişnuit. astfel de informaţii.O situaţie identică se întîlneşte referitor la istoria limbii române. prin roiri succesive. fără origine cunoscută care. că româna este sau ar putea fi limba primordială a Europei. cu informaţie mai bogată decît aceea la care am ajuns noi. grupuri de oameni care au populat Europa şi Asia anterioară. în mod real. care în dorinţa de a-şi afla o identitate. 1. fie din comoditate sau prin contagiune de către istoriografia modernă şi prelungită pînă în contemporaneitate.1 Generalităţi 1. argumente de logică ce nouă ni s-au părut de necontestat şi soluţii date de natură. produs al naturii. va dovedi că ne-am înşelat în căutările noastre. astfel că este de presupus că ele nu au fost cunoscute de autorii acestora. nici azi. că geţii (ca să folosim numele dat de greci) carpato-danubieni constituie poporul matcă al Europei din care. punîndu-ne cenuşă-n cap. am supus-o criteriului de coerenţă.Cărţile la care ne referim nu figurează măcar în bibliografiile tratatelor şi lucrărilor referitoare la istoria românilor apărute în ultimul veac. vom fi gata să facem nostra culpa.

n..Doctrina Bisericii Catolice era Ex Oriente lux. în concretismul cotidian... nu are ce falsifica.. şi numeroase discuţii. germanii. De aici tentaţia falsificării realităţii.. de unde rezultă că cine nu-şi cunoaşte istoria nu ajunge la existenţă. dovedeşte că n-a înţeles psihologia inşilor şi a naţiunilor şi..În aşa-zisul orient. muţenia persistă pentru că realitatea şi noi nu vorbim limbi inteligibile între ele. 180 . făcută la TV: a sosit timpul să renunţăm la istorie. trăind mistic. nici francezo-celto-galii. considerat periferic în raport cu ceea ce se întâmplă în teritoriile lui Carol cel Mare şi ale urmaşilor săi. istoria Europei cunoscută în acel timp putea apărea ca mută privitor la originile populaţiilor europene. 2 Originile Europei şi sarabanda numelor istorice. respectiv această şcoală de scriere a istoriei care porneşte de la filiaţia Carol cel Mare-Otto I-Henric al III-lea. Se poate îndoi cineva de acest lucru?Trebuie totuşi să ne îndoim deoarece acest punct de vedere tradiţional pune în centrul său statul francilor. F. Potrivit acestei versiuni. De aceea. il arriva ce qui se produit presque régulièrement en pareil cas. mai ales. De aceea.Această tendinţă a istoriografiei apusene medievale a fost observată şi meţionată şi de alţi cercetători. Nu-şi cunosc provenienţa. 18-19). Istoricii francezi şi germani consideră că de la Carol cel Mare pornesc principalele dezvoltări ale istoriei europene. nici polonii. Balto-slaves. respectiv. ns. trăind activ. p. în acest centru nu trebuie să se afle carolingienii şi urmaşii lor. ce fut celle de plus civilisés qui exerça sur l'autre son ascendant. numai că ele vorbesc pe limba lor.G. în căutarea originii naţionale.1 L'histoire est muette sur les origines de l'Europe. nici hungaromaghiarii. Donald Logan (5. abstracţiunile neconţinînd tentaţia schimbării lor. omul religios.Omul devine el însuşi când îşi cunoaşte istoria (12. Bizuindu-se excesiv pe cronicile mănăstireşti. Lumina vine de la răsărit. 361).117 ş. cît şi în plan lingvistic.228). declaraţia istoricului Dinu Giurescu. Celtes. p... a trezit uimire. ci rămâne în indistincţiune.Poate. simţindu-şi carenţele. Et les plus civilisés étaient incontestablement les Orientaux.u) scrie: Harta Vinlandei: marele fals. când scrie J. ceea ce savanţii au stabilit că se petrece şi în planurile ştiinţelor:Pour la langue.G. au formulat agenda istoriografică pentru secolul al XX-lea. în urma cărora zona clară s-a întins în trecut cu cîteva milenii. subl.è. că nu s-a îndeletnicit cu lectura clasicilor culturii. nemulţumit de condiţia sa încearcă să şi-o modifice chiar şi în iluzie. On peut faire remonter les premiers établissements des Hellènes en Grece au plus 2000 ans av. de atunci s-au făcut cercetări. restul Europei. în special cei francezi şi germani.. p.Această realitate trebuie dovedită atît în plan istoric. începuturile alemano-deutschogermano-nemetzko-tedesco-teutonii. istoricii naţionalişti par să uite celelalte forţe distructive care acţionau în Europa acelei epoci. Istoricii naţionalişti din secolul al XIX-lea. p. omul occidental.. (5.. (11. Germains. în non existenţă.1. Dar.. nici italienii. G. istoria Europei de la începutul secolului al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea este istoria ascensiunii şi decăderii imperiului carolingian şi a ascensiunii urmaşilor lor. Mension. les Italiots n'apparaissent que beaucuop plus tard et nous pouvons à peine soupçonner à ces dates reculées l'existence des autres indo-européens. p. (6. astfel că zonele mute atunci.. pentru că nu-şi cunosc istoria. în abstract. în prezent vorbesc. D.Cartea de faţă demonstrează că centrul tradiţional al evenimentelor este greşit plasat: dacă trebuie să existe un singur centru. 2. rămîne în afara atenţiei şi este plasat la marginea evenimentelor. De aici s-au născut confuzii nenumărate.. La începutul secolului XX.142). nici bulgarii etc. iar noi nu o înţelegem.

cu forţa. cum s-a produs acest fals de proporţii. Cu o campanie publicitară neobişnuită pentru o editură universitară. atenţia lumii ştiinţifice. sau "Fama Fraternitatis".?Iată comentariul lui Mircea Eliade la "profesiunea" de falsificator pasionat. p. consecinţele acestora fiind falsificarea istoriei şi a istoriei limbii. altele din ignoranţă etc. căutată şi se impune prin premise artificiale sau particulare. Cîţi împăraţi şi conducători de extracţie modestă nu şi-au construit o genealogie de provenienţă divină? Cîţi profeţi nu au fondat o religie pe voia lui Dumnezeu.47. alchimice.Probabil. unele intenţionate.Această logică morbidă guvernează activitatea Occidentului: unui act care este dorit i se caută premise justificatoare. chiar cu o frecvenţă îngrijorătoare. în morminte.Oricine a parcurs un număr mare de lucrări nu a putut să nu observe numărul foarte mare de falsuri şi erori "ştiinţifice". Almost all societies begin with forged charters. Scenariul e mult mai vechi: în epoca alexandrină. în caverne. gnostice) erau "descoperite" în temple. astfel de falsificări reprezintă rezultatul unor orgolii deplasate sau al unor deliruri de grandoare.. în India. printre cele mai mari falsuri ale secolului XX. Ca şi textele tantrice. (Falsul este un viciu foarte comun printre creştinii plini de rîvnă şi. Primatul faptului.Mircea Eliade (13. o preocupare demonică de "a face". apocalipsele şi revelaţiile de tot felul (mistice. pentru începuturi. dar avea un straniu interes în a confecţiona documente false: Forgery is a vice very common amongst zealous Cristians and also with zealous liberals.În 1965. o hartă precolumbiană a lumii în care era indicată Vinlanda. p. În logica sentimentelor (Ribot). În logica obişnuită se dau premisele şi se caută apoi concluzia. încît eşti tentat să te întrebi: există oare ceva real. din tendinţa spre mărire.) În cele mai multe cazuri.15)Oarbe or fi astfel de acte.. Donald Logan relatează pe mai multe pagini. Concluzia este dorită. afirmată deschis.. printre liberalii zeloşi. în ajunul "Zilei lui Columb" Yale University Press a publicat.Ceea ce e curios: fraudele sunt efectuate (inconştient?) chiar de cei care făcuseră dovada anumitor însuşiri paranormale (13. de asemenea. prezentând societatea secretă a Rosicrucienilor etc.. Observaţia lordului Acton îmi mai aminteşte şi altceva: fraudele mediumurilor spiritiste şi ale unor "specialişti" în fenomenele parapsihologice. din interes. concluzie la care ajunge şi filosoful român Anton Dumitriu: Occidentul a răsturnat problema. se dă mai întâi concluzia şi se caută premisele care i se potrivesc.Se poate constata astăzi. 181 . atîta vreme cît senzaţia că trăim într-o lume a falsurilor. astfel de constatări l-au făcut pe La Bruyère să afirme că omul se naşte mincinos. nu te mai părăseşte. a lordului Acton.. de altfel. Privitor la practica curentă a cercetării în umanioarele franceze.. scrie: Trouver d'abord. (15. hrisoave falsificate. chercher ensuite. De comparat cu importanţa scrisorilor şi textelor aprocrife în istoria ideilor şi a mitologiilor creştine: scrisoarea lui "Pretre Jean". actul premerge principiului. coerent. cea mai palpitantă descoperire cartografică a secolului. dar pe noi nu ne interesează mobilurile şi desfăşurarea unora din falsurile ştiinţifice. pur şi simplu. Campania publicitară întreprinsă pentru a face reclamă hărţii Vinlandei a reuşit să atragă repede. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice plasează harta Vinlandei alături de omul din Piltdown. transmisă într-un vis. "Chicago Tribune" şi în alte ziare au apărut pe prima pagină articole cu titluri mari.. Dar acest act este orb. printr-un semn interpretat mistic etc. Aproape toate societăţile invocă. bunăoară. aceasta a anunţat publicarea hărţii Vinlandei. 46-47) îl citează pe lordul Acton. iată ce conduce astăzi viaţa individului. Jean Cocteau. într-o manieră aproape scandaloasă. În ziarele "New York Times". ci faptul că astfel de falsuri se produc. care în opt universităţi germane n-a întîlnit nici un om cu care să fie interesat să stea de vorbă.. membru al Academiei...2. p.48). Subiectul e pasionant şi ar trebui analizat pe îndelete într-o zi.2.

de învăţare a limbilor străine. p.448: armeni. ni un fait qui soit vraiment l'indice d'une telle pensée. care domină gândirea europeană. după aceste ştiinţe am ajuns să ne mişcăm asimptotic la realitate. riparensi. ci dimpotrivă alterează grav realitatea pentru a ajunge la o presupusă autoromanizare a galilor nesusţinută de nici un argument serios. transportent nos idées d'aujourd'hui dans les temps anciens et ne voient pas que les hommes avaient alors d'autres idées.De ces vérités découle une conclusion légitime: ce n'est pas l'infusion du sang latin qui a transformé la Gaule. să părăsească această idee falsă şi să caute altundeva explicaţia realităţii lingvistice din Franţa. Ce frumos sună lucrurile în principii.. Niciodată în istoria societăţii umane.468: lembari. saraceni etc. p. tocmai realitatea ne scapă şi ni se oferă doar un substitut al ei. . ns. s-a folosit şi difuzat prin presă. După o astfel de prezentare a imposibilităţii vreunei romanizări a popoarelor supuse de armatele Romei.li se spunea .169). ceea ce nu este dovedit şi nici probabil.N-o face.. Jalea apare la trecerea de la principii la practică. radio şi televiziune. că nu există nici un text al unui autor serios care să menţioneze o astfel de intenţie din partea senatului sau a vreunui împărat te-ai fi aşteptat ca Fustel de Coulanges să fie consecvent cu el înşuşi. cu mijloace moderne. L'histoire n'est pas l'art de disserter à propos des faits: elle est une science dont l'objet est de trouver et de bien voir les faits (16. cu ochi şi ten închise). subl. cu ochi albaştri. il ne faut pas croire d'ailleurs que ces légions (cele opt legiuni romane staţionate în Galia în timpul lui Cezar) fussent composées d'Italiens. a cărei realitate este susţinută de faptul că legiunile nu erau compuse din italioţi (v. rezultatul a fost nul. Astfel că. arabi..S-a pus în funcţiune tot arsenalul modern de stat. ignorând katarevoussa.Ni le sénat ni les empereurs n'eurent pour programme politique et ne donnèrent pour mission à leur fonctionnaires de romaniser les provinciaux (16. la 1829. mais il ne faut pas aller plus loin et lui imputer (à Rome. după obţinerea independenţei. acceptând cu voioşie condiţia de supuşi ai romanilor. ten deschis) şi cea a Greciei moderne (bruni.ar fi fost limba strămoşilor lor. p. Scrie chiar că nu s-au revoltat niciodată contra stăpânirii romane.Este un fals.. castriani şi daci).După peste 170 de ani de eforturi ale administraţiei de stat.Niciodată în istoria societăţii umane nu s-a făcut un experiment (atenţie! fără posibilitatea de 182 . 134): L'histoire témoigne par plus d'un exemple de l'extrême facilité avec laquelle un peuple entier change de langue. o enormitate. Historia Augusta p.Autorul afirmă (16. N. Vom ajunge oare să o cunoaştem vreodată? Or. pur şi simplu pentru că nu este posibil. Cea mai evidentă probă împotrivă este încercarea guvernelor Greciei moderne. nu într-un fenomen de circumstanţă fără consecinţe posibile asupra idiomurilor vorbite în antichitate pe teritoriul Franţei.Scopul acestei acţiuni era acela de a se invoca o continuitate lingivistică între populaţia elenă din Grecia antică (blonzi. Il aurait été contraire à toutes les habitudes d'esprit des anciens qu'un vainqueur exigeât des vaincus de se transformer à son image. nici un popor nu şi-a schimbat limba cu una străină.n) la volonté formelle de s'assimiler la Gaule. Les historiens modernes qui attribuent à Rome cette politique.. de a schimba limba vorbită de populaţia actuală (dimotiki) cu o limbă savantă. Katarevoussa s-a predat în şcoli. lingvistica şi alte ştiinţe umaniste. populaţia a continuat să vorbească dimotiki. admiţînd că ar fi existat mai multe limbi. artificială (katarevoussa).Pentru a-şi atinge scopul îi prezintă pe strămoşii lui gali lipsiţi de demnitate. Est-ce la volonté de Rome? Les Romains ont-ils eu la pensée fixe et précise de transformer la Gaule? Il n'y a ni un texte.99). în Apus. care . menită să semene oarecum cu elina. s-au scris istoria.dar pe baza lor. p. studiate.

evagrii.Într-un concentrat sapienţial publicat în presa noastră. lupii îşi pierd vederea din cauza frigului (§18).X. gautigoţii. într-un ţinut unde pământul este inospitalier pentru oameni şi vitreg pentru animalele sălbatice. et l'état d'une région. ziaristul şi politologul american Walter Lippmann (1889 . Penka (1886). Cel mai mare istoric al francezei Ferdinand Brunot (11. si bien que tout est à peu près inconnu de ce problème essentiel. a doctei neştiinţe. bergioţii. granii.Sperăm să nu fie o concluzie pripită.Pe baza imagisticii cassiodoriene şi iordaniene. liothizii. fervirii. p. nu în ultimul rând. lui Fustel de Coulanges.a. suetizii.Or.experimentare nu poate exista o ştiinţă) mai cuprinzător (pe un popor întreg!). O crustă groasă de presupuneri şi imaginaţie constituia materia ştiinţei istorice a secolelor anterioare. se citează zeci de nume. nici autorul iniţial. même attesté. Cassiodor. 2. XI) scrie: Notre pays a été romanisé. Nous ne savons ni quels étaient au juste les habitants à romaniser. dar. Mais quand et comment? Nul ne saurait répon-dre avec certitude. augandzii. şi nici n-au avut. ranii etc. se găsesc multe şi felurite neamuri (§19) printre care numai în §21-24 se citează vreo 32 de ?popoare?: screrefenii. finnii. despre care în afară de un nume. theustii. aeragnarcii. unii savanţi apuseni. după cîte ştim astăzi. otingii. Istoria se scria în acele timpuri din auzite şi din imaginaţie. que vingt et cent textes ne suffiraient pas à élucider. cu mijloace mai moderne şi costisitoare ca cel întreprins de către guvernele Greciei moderne. hallinii. după cît se pare. dar îl acceptăm ca atare. Lindenschmit ş. vagothii. Este pur si simplu o horă a numelor. de o logică precară.2 În ce priveşte istoria populaţiilor europene. din care să rezulte mai limpede imposibilitatea schimbării limbii unui popor.Oricum. eunixii.Nici Iordanes. răspîndirea conceptului de romanizare în zonele din centrul Europei se datoreşte romaniştilor francezi şi. n-au fost în Scandinavia ("insula Scandza") să fi văzut ei înşişi aceste multe "popoare". ni quels ont été les agents romanisateurs. de durată mai lungă (peste 170 de ani). scandzii. vinoviloţii. nu le mai menţionează niciodată. nişte documente anterioare din care să fi scos date despre aceste numeroase "popoare". Nu avem nici o dovadă de realizare a faptului. les textes manquent. după el. au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor (indo-europenilor) în Peninsula Scandinavă.Ce fel de popoare or fi acestea. nişte droguri cu care se încearcă deghizarea ignoranţei profesorale. nu se ştie nimic. zonă care pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală. la originea multor falsuri ştiinţifice care circulă în Europa stau părerile unor savanţi apuseni. nu constituie decît glume nesărate. rugii. Nimeni n-ar putea spune nici măcar dacă aceste nume sînt transcrise corect. ahelmilii. că un popor a adoptat o altă limbă de dragul prestigiului unui alt popor. attendu qu'en pareille matière on n'est que très rarement autorisé à généraliser. raumarcii.1974) scria: unde toată lumea este de acord înseamnă ca nimeni nu gândeşte prea mult. car c'est là de l'histoire la plus délicate. arochii. şi acela neverificabil. iar nimeni. taetelii. suehansii. care au făcut din ţinutul inospitalier al Scandinaviei. începută cu cca 12000 ani 183 . finaiţii. despre care nu avem nici cea mai vagă informaţie care să permită identificarea acestora. mixii. Wilsce. ni même pour un village à coté. Astfel că toate intuiţiile sau falsificările datorate unor profesori fără spirit critic cu care am fost dopaţi în timpul studiilor generale.Numai la Iordanes. officina gentium. romanizarea apare ca un dat de la Domnul. cu atît mai puţin ce sens au din punct de vedere etnic. o fabrică de popoare. În textul de mai sus. ne signifierait rien pour une autre région. împotriva naturii.

Ki ert son her emprès sa mort. chiar cel din sud. mai ales că nimeni nu putea verifica adevărul unor astfel de poveşti. în nici un caz aceasta n-a putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică şi popularea unor zone situate la sud de Scandinavia. dar aplicate altor realităţi etnice şi ceea ce e mai important. Realităţile demografice sînt neiertătoare: populaţiile puţin numeroase dispar. Unul din cele mai sigure documente (v.10. deci natural. p. a constituit un factor prohibitiv pentru creşterea populaţiei în zona nordică europeană.Ca urmare.Nimeni n-a mai pomenit vreodata de multele neamuri citate (ca nume) de Cassiodor-Iordanes. Quer enfanz tant ilenc nessoient E filz è files toz creissoient Nes' pooit la terre soffrir Ne n'aveient soin d'els garir.în urmă) s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheaţă (v. E cil sor ki li sort torneit. în Scandinavia au ajuns populaţii dinspre sud. de care mamiferele depind fiziologic. La unele din acestea au rămas numele. pecenegi. absenţa totală a sării. tot ce e necunoscut pare grandios.În antichitate.Iar numerosul contingent de nume de popoare menţionat de Cassiodor . au dispărut ca limbă. Istoria Suediei). 11) scrie: Costume fu jadis lonc tens En Danemarche entre Paens Kant hom aveit plusors enfanz Et il les aveit norriz granz Un des filz reteneit par sort. din spaţii favorizate de natură. Exact aceeaşi idee o găsim exprimată similar în teza de doctorat a lui Jane Acomb Leake (v. Omne ignotum pro magnifico. Donald Logan (5) Astăzi este de tot limpede că solul şi clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populaţiei. o populaţie deja rară nu se putea hrăni din resursele oferite de solul scandinav. Aşa sa întâmplat cu năvălitorii mongoloizi (huni.21. că excedentul natalităţii trebuia îndepărtat. cumani. Deci nici nu poate fi vorba ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societăţii omeneşti officina gentium.22. A se vedea şi cartea lui F.) care au dispărut fără urmă ca etnii în zona în care au ajuns în Europa.Cinci secole mai târziu. În plus. şi mai târziu. En altre terre s'en aleit. cel mai bun. avari. p 81). Astfel că pînă în prezent nu cunoaştem 184 . bulgari etc.Scandinavia (Scandza cum scriu autorii medievali) era necunoscută. părea un dat fabulos.Iordanes nu reprezintă decît o formă de mitologie tardivă.

Theodoric a construit mai multe lăcaşuri de cult. Însuşi Hadrian. necunoscut. către 560 .mai departe. pentru că. Trei sute de ani mai târziu Atavulf jefuieşte bogăţiile Romei şi Italiei şi o ia ca roabă pe sora lui Honoriu. Faptul că Atavulf se căsătoreşte legitim cu Placidia constituie într-adevăr o notă deosebită. sclav . unde se găsea palatul imperial al lui Theodoric. ca atare. nu se cunosc date istorice pentru începuturile lor . cuşma getică specifică. se ştie. Bunăoară.nici o limbă a numelor de popoare citate de Iordanes sau a fostelor populaţii migratoare care au ajuns în Europa. Nădejdea lui Decebal (v. pavăza imperiului roman (M.De aceea se şi crede în existenţa unor goţi. ajuns stăpânul Romei. oamenii nu au nevoie de adevăr. independent de geţi. acesta începe cu un ţinut fabulos.De aici de vede că lordul Acton (v. dar şi de cele publice.S-ar putea ca cineva să întrebe de ce am scris getul iar nu gotul Theodoric. dar nu în costumaţia orientală. populaţie dispărută între 1014 .Iordanes scrie că la sfatul împăratului Zenon (§295) Theodoric şi-a scos hainele sale particulare şi îmbrăcămintea neamului său şi a îmbrăcat hainele de împărat şi domn al goţilor şi romanilor. căci Dacia constituia. având pe cap pileus.636) 185 . succesorul lui Traian. exclamă: Ce greşeală a făcut Traian. § 3. apar sfintele mucenice care poartă îmbrăcăminte ţărănească românească: cămăşi albe cu poale lungi.4)Atunci când getul Theodoric cel Mare îi cere lui Cassiodor.Roma fusese rasă după obiceiul lăcustelor. în imensul mozaic al acesteia apar cei trei magi. Este după părerea noastră. Începuturile goţilor scandinavi sînt complet false şi sperăm că vom dovedi aceasta în mod convingător. ci îmbrăcaţi ca tarabostes daci. data morţii lui Traian. marame albe de borangic cu franjuri către glezne (24). şi nu se poate explica decît prin aceea că împăratul. dacă mai rămăsese ceva din ea după prima incursiune (cea a lui Alaric. ci de verosimil.5 scrisoarea lui Plinius Secundus) se împlinise: Imperiul fusese d?rîmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre. p. fără ca împăratul Honoriu să se poată împotrivi în vreun fel. demnitar la curtea sa. Yourcenar)Revenind la Sant? Apollinare Nuovo din Ravenna. tradiţională. O abatere de o asemenea anvergură de la canoanele tradiţionale ale Bisericii nu se putea concepe decît din ordinul lui Theodoric. nimic nu poate fi confruntat cu vreo dată istorică şi verificat în ce priveşte conţinutul de adevăr şi eroare. motivul pentru care "geţilor" li se pune începutul în "insula" Scandza. printre care şi celebra Saint Apollinare Nuovo din Ravenna. iar pe sora acestuia.L-am citat cu altă ocazie pe Montaigne care spune că în nimic nu cred oamenii cu atîta tărie ca în ceea ce cunosc mai puţin. Placidia. venind în Dacia după 117. fără legătură cu aceştia. nu există nici o dovadă pentru legenda acestor începuturi şi. un început care nu putea fi verificat în acel timp. se arată că nu au rămas decît 7-8 cuvinte (23. catrinţe decorate cu motive variate. rob.famula = cel ce serveşte. a voit şi a avut puterea să impună celebrarea strămoşilor săi geţi. În urma celor trei magi. distrugînd Dacia. un substitut al adevărului. a luat-o din oraş ca roabă (§159) Ne surprinde că n-a fost observată similitudinea de situaţii: în 102 Traian ia ca roabă pe sora lui Decebal ?i în 106 jefuieşte Dacia de bogăţii imense. în 410) jefuind Italia nu numai de averile particulare.şi să primească jugul triumfului getic (sfîntul Isidor de Sevilla. prin natura aşezării. nu se ştie de unde vin.1018. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă . dar putea să pară verosimil. mai sus §2. Pentru că aşa rezultă din materia care ne-a rămas. din graiul populaţiei bulgare sosite din Asia în Europa şi stabilităla 679 în sudul Dunării.1) avea dreptate: aproape toate societăţile invocă pentru începuturi hrisoave false. să scrie o istorie a geţilor.

n. Restul Europei.) reiese foarte clar că în acel moment numai Spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. Ar fi păcat ca o asemenea descoperire să rămână îngropată într-o revistă cu circulaţie limitată . 800 pagini.n.Absenţa totală a sării în această zonă a făcut Peninsula Scandinavă total dependentă de zonele din sud. cel mai probabil.. le-au adus mari pagube şi.A se vedea în acest sens Anexa 2 . în sfîrşit. i-au bătut pe romani. 186 . cele mai vechi monumente literare ale umanităţii şi. era imersionat. omul lasă urme ale prezenţei sale. Cercetarea a luat ca bază vechea literatură vedică.Nu se vede ce s-ar putea opune concluziilor acestei cercetări. Despre acest capitol. tipărirea s-a făcut în 1922. de unde aceşti nordici primeau sarea. de unde ai ieşit proverbul: Nullum violentum diuturnum (nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează) Un ciclu se încheiase! Hotărîrea distrugerii Romei. cea zisă indo-europeană. Busuioceanu. iniţial.Cercetări fără reproş ale unor Universităţi apusene celebre şi a unor universitari nu mai puţin celebri au statuat că în ce priveşte familia primordială de popoare. fără posibilitate de replică: resturile din neolitic descoperite de arheologi. ca să se răzbune şi s-o ruşineze. sub 20 de împăraţi romani.. p. profesoară de arheologie la această universitate (fig. arată geologii. aceste urme sînt păstrate cu grijă în muzee şi în alte spaţii special amenajate. Una din cele mai probante este cercetarea întocmită sub auspiciile Universităţii Californiei din Los Angelles (UCLA) de către Marija Gimbutas. ideea getică e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice din imaginiaţia anticilor.. către mileniul III î. referitor la Neolitic (mileniul V î. realizată de către Universitatea din Cambridge (Marea Britanie). Unde sînt descoperite. după aproape 400 de ani.193).e. s-a împlinit prin Theodoric cel Mare înainte de 500 e. reia aceeaşi idee sub forma: grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani.e. Johannes Tröster.De aceea nici nu se găsesc urme de viaţă de tip mamifer aici pînă târziu. Masa calotei de gheaţă era atît de mare încît sudul peninsulei. kjökkenmödding numită de istoriografia suedeză.e. nimic. anume cel carpatic.). ibid. este o imensă pată albă. în Ardeal unde se găseşte. că Scandinavia este unul din spaţiile unde populaţiile indoeuropene au ajuns târziu.n. ajunge la concluzia că faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi. pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou.Nu s-a scris încă adevărata istorie a geţilor (25..Oriunde trăieşte. au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma. când apare aici civilizaţia resturilor de bucătărie. publicat separat în revista "Destin" Mircea Eliade scrie: Studiul este pur şi simplu extraordinar. profesor la Universitatea din Madrid. inclusiv şi mai ales Peninsula Scandinavă. în ultimul capitol al cărţii sale (25) apărută postum la Bucureşti. dar din cauza începerii acestuia. Deschide perspective nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor istoriografice medievale .n. 8 volume a cîte cca.. Ea beneficiază de mai multe cercetări posterioare care o confirm?. Aceste idei sînt dezvoltate de Al. Această cercetare a fost întocmită în anii premergători primului război mondial.. 1). (scrisoare din 8 martie 1953)În ce priveşte viaţa de tip uman. sub nivelul actual al Mării Baltice. cum se poate vedea din rezumatul prezentat. în 1914. după Universitatea din Cambridge. nu există decît un spaţiu originar. în nici un caz spaţiu de formare şi de pornire. Din harta prezentată. după terminarea războiului. în Vechea si Noua Dacie germană. un scurt extras dintr-o cercetare amplă The Cambridge History of India. Ancient India (India Veche). luată de Decebal în 106. niciodată n-a putut veni de pe masivul de gheaţă care a fost Peninsula Scandinavă pînă la sfîrşitul Paleoliticului (mileniul X î.În sec XVII.Criteriul avut în vedere în această cercetare este concludent şi grăitor.

în istorie.3 Iordanes nu putea confunda pe nimeni şi nimic. i-ar fi confundat pe aşa-zişii goţi cu geţii. nu interesează.Pentru alte surse pertinente în context. decît în viziune mitologică. 3. se prelungeşte prin şcoală şi massmedia. căci opera lui este un rezumat al celor 12 cărţi ale senatorului şi istoricului roman Flavius Magnus Aurelianus Cassiodorus (c. care poate atinge totuşi 187 . chiar pentru talentul tău. după ei. Fundaţia Gândirea. atît de fabulos? Vei vorbi despre schimbarea albiei unor fluvii. atît în apusul Europei cît si la noi care cred şi afirmă că Iordanes.3034) 3 Confuzie sau superficialitate? Goţii între realitatea şi ficţiune istorică. pe post de realitate istorică. fie intenţionat. către Caninius: C. 3. unul pentru prima oară asupra unui popor pînă atunci neînfrînt. Ajuns la maturitate demnitar la curtea lui Theodoric cel Mare. cunoscut şi sub numele de Pliniu cel Tînăr.2 Am lecturat de cel puţin patru ori. publică a VIII-a carte de scrisori. 485-578). născut. Iordanes §1) astăzi de negăsit. Popa Lisseanu care traduce getarum cu goţilor ş. izgonit din domnie. atît de vast. a se vedea Studiul introductiv din volumul nostru Studii de cultură şi civilizaţie românească... despre tabere cocoţate pe munţi prăpăstioşi. alungat chiar din viaţă. că aşa-zişii goţi ar fi o realitate istorică şi le-au şi stabilit o origine aşa-zis germanică. atît de bogat. şi pe deasupra. aceasta nu ar putea aparţine decît lui Theodoric cel Mare (!) sau lui Cassiodor. celălalat . p.Deci dacă ar putea fi vorba de o confuzie. cu "creionul" în mână şi cu note Istoria Geţilor scrisă de Iordanes la 551 e.5. nota asupra ediţiei)Din nefericire. deci nici din Peninsula Scandinavă nu a putut veni nimic.Ex nihilo nihil fit (din nimic nu se naşte nimic). şi ajunge să se umfle ca un balon. şi n-am găsit temeiurile afirmaţiilor de mai sus. Caius Plinius Cecilius Secundus. Căci unde mai găseşti un subiect atît de actual.a. intitulată De origine actusque Getarum (v. legendele fac carieră mai mare ca faptele reale (Mommsen). despre un rege care.n. despre sărbătorirea a două triumfuri. nu-şi pierde deloc nădejdea. La Popa Lisseanu. 3.4 Oricum este o îndrăzneală nemaipomenită să corectezi (pe ce bază?) un text scris cu 14 secole în urmă aşa cum au făcut mulţi zişi istorici occidentali şi. 3. fie din neştiinţă sau comoditate.pentru ultima oară. 2001. Plinius către iubitul său Caninius (Un poem despre războaiele cu dacii) Foarte bine faci că te pregăteşti să scrii despre războiul cu dacii.n. get prin naştere. deci după căderea Romei sub Odoacru. astfel de falsuri abundă (v. la Mommsen. dar şi numeroase alte surse istorice. cu toate că faptele sînt adevărate. în sfîrşit atît de plin de poezie şi. În ştiinţă asta se numeşte fals.1 Există istorici. după cum arată el însuşi.Acest fals comis. Bucureşti. 3. foarte probabil la cererea acestuia. şi anume că este o teribilă cutezanţă să te măsori cu aceste fapte în poezie. O singură. în nici un caz lui Iordanes care face un simplu rezumat al unei opere mult mai ample. Cassiodor scrie o istorie a geţilor. în care figurează şi scrisoarea 4. dar extremă dificultate.Pentru a lămuri lucrurile trebuie să pornim cu începutul: probabil în anul 108 e.

fiul lui Captus. n-au acceptat niciodată stăpânirea romană. în volumul Opere complete. după un asediu mai lung cucereşte oraşul.sublimul şi poate să se ridice pînă la înălţimea celor mai măreţe opere. cei care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia septentrională. la noi începînd. Mai mult.Acest însemn de barbarie nec plus ultra face şi el parte. fie în tovărăşia germanilor migratori (?. fie singuri.. deşi conţinutul ei ni se pare deosebit de important pentru relaţiile de după Traian dintre Spaţiul Carpatic şi cel Italic. Cezar agresor al populaţiilor din Galia. pînă ce la urmă romanii.. Carlo Troya) şi Decebal a realizat că nu va mai putea rezista mult la cea mai mare concentrare de forţe a Imperiului Roman din întreaga sa istorie şi-a adunat "Consiliul de stat" compus din casta sacerdotalregală a sarabilor. pînă nu vor rade Roma de pe faţa pământului. ca inconsecventă: dacă dacii au lovit necontenit provincia pentru ce şi cum s-a ajuns ca romanii s-o lase în mâinile unor aşa-zişi goţi? Oricum. inclusiv femeile şi copiii sînt trecuţi prin ascuţişul sabiei.ca "daci liberi" . sub Aurelian. alungat chiar din viaţă nu-şi pierde deloc nădejdea.n. Almal. Roma = Radix omnia malorum (rădăcina tuturor relelor). Transilvania. reiese din succesiunea şi înverşunarea cu care geţii liberi au atacat succesiv Imperiul Roman. au declarat şi repetat obsesiv mai apoi. E. 1967. Carlo Troya (v. astfel că a trebuit să ne mulţumim cu sporadicele menţiuni înregistrate de istorie pe care le-am putut obţine din sursele curente.Din păcate n-am găsit nici un studiu. Noi nu am găsit încă. nota ns).au invadat necontenit provincia. în Anuarele daco-geţilor întocmite de Carlo Troya.Cine-şi mai formulează speranţe pentru lumea de aici după moarte?Dacia/Geţia reprezenta în antichitate polul civilizaţiei şi spiritualităţii.. publicate de către Neigebaur (v. se pare.6 Că lucrurile stau aşa.. Vasile Pârvan (Dacia. după 106. îi pregăteşte pe geto-dacii săi să se răzbune împotriva romanilor. ca naţiune politică.Gândirea lui Pârvan apare. nu sînt potrivite cu versurile greceşti (Traducere: Liana Manolache. ca şi alte numeroase acte de acelaşi fel. La Avaricum (în 52 î. şi le-a cerut să jure că nu vor lăsa răgaz Imperiului Roman pînă nu-l vor distruge.Se poate scrie un volum considerabil cu ororile produse în Europa de Imperiul Roman. din care proveneau regii şi sacerdoţii geţilor. din ceea ce unii oameni de cultură. nici o listă a succesiunii loviturilor date de geţi imperiului roman. Univers.În sfârşit. şi fertilele Moldova şi Valahia. cu Ovid Densusianu. care n-a fost atinsă de cucerirea romană. dacii. data cuceririi unei părţi a Daciei. În nici un fel nu se poate înţelege altfel fraza lui Plinius Secundus: un rege care izgonit din domnie. în primul rînd chiar acela al regelui. daco-geţii sau goţii au zdruncinat jugul roman în Dacia Traiană şi Ermanaric cel 188 . O dificultate mai este şi aceea că numele proprii barbare şi sălbatice. Anexa 1) este mai logic când scrie: Aceştia continuă mereu războaiele dacogeţilor pentru a le smulge romanilor din nou ţara lor bogată în aur. 3..e. prestigiul Romei. lăsând Dacia în mâinile goţilor (??).). şi îl supune unui măcel: toţi cei 40 000 de locuitori. citată şi comentată acestă scrisoare. p. în cultura română. 150-151) scrie: . Ce rezultă din această scrisoare? După ce intervenţia armatei chineze în extremitatea de est a Imperiului Roman n-a funcţionat (v.{. conform datelor reţinute de istorie. ns. cel puţin. ceea ce se confirmă prin succesiunea atacurilor geto-dacilor contra imperiului roman. s-au retras din nou pe malul drept al Dunării. iar nu altfel. 1977) (subl.).Anexa1) găsim scris: În 134. şi de acolo . Ed. de unde rezultă transmiterea cuvîntului de ordine al lui Decebal.

68 e. ceea ce scrie cu toată claritatea şi Iordanes în încheierea operei sale (§ 315). 27). din neamul Amalilor. ca şi nordul Germaniei.Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman. pînă la începutul Holocenului (etapa geologică actuală). Commodus a fost nevoit să ducă mai multe războaie împotriva barbarilor care locuiau dincolo de hotarele Daciei (Dio Cassius. De aceea ni se pare normal ca: a. LXXVIII. Marc Aureliu respinge atacurile geto-dacilor (v. 4) Lampridius menţionează o rebeliune în provinciile Panonia şi Dacia (Anexa 1). "Magazin Istoric". 7) În 218 Dacii liberi produseră mari pagube în Dacia sub Macrinus (Dio Cassius. n-au putut fi populate decît dinspre sud. dar şi bun cunoscător al istoriei românilor. 8). reiese cu claritate că spaţiul polonez de astăzi.Romanii nu au ajuns nici în Maramureş. mai înainte).Mare.)) pot fi găsite şi în fondul limbii germane. 1/1980.Această realitate dependentă de natură este atît de neîndoielnică încît faţă de ea nu se poate formula nici o împotrivire. 1) În 164. care îi împacă cu aur (Anexa 1).7 Jan Trynkowski. cum am arătat. parţial ele pot fi ilustrate prin menţiunile care s-au păstrat în diverse surse.) şi Nero (54 . (care sperăm se va recunoaşte şi de către cei mai aprigi susţinători ai tezei factice goţii  geţi. 2) În 181. cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică. numite de unii şi gotice. Anexa 1). armatele Geto-Dace. Jakob Grimm (1785-1863). neîmpăcându-se cu cucerirea romană. Commodus plăteşte sume mari daco-geţilor. iar 12000 de daco-geţi primesc dreptul de a se aşeza în provincia romană Dacia (Dio Cassius. scrie (v.. că vechile frontiere nu erau ale unor goţi. deci dinastia Amalilor este daco-getă.Dacă luăm în seamă cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles. posedă din nou vechile frontiere pînă la Dunăre. 5) În 213 Caracalla poartă război cu goţii (Anexa 1). 189 . p. 3) În 184.. nr. în Istoria limbii germane să arate că denumirile dacice de plante.n. din spaţiul carpatic. inexistenţi la momentul istoric respectiv.8 Pentru succesiunea acestor atacuri. spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice. nu am aflat un studiu special. Waclaw Aleksander Maciejowski (1792 . şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord. LXXII. 6) În 215 Dacii îl atacă pe împăratul Macrinus. păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius (41 .1883) a publicat lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor. LXXII. b. mare istoric polonez preocupat în principal de antichitate şi de istoria grecoromană. întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas (v. 3. 16-18): polonezii ar fi urmaşii acelor daci care. Dar Carlo Troya precizează: 174 Amal domneşte peste daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor. după prelungirea drumurilor sării. 3. nota ns).n. acoperit de gheaţă. ci ale geţilor. 3 + Anexa 1).54 e.

8) În 235 Maximinus Trax îi bate pe daco-geţi şi sarmaţi (Anexa 1). XXXI. într-o casă de ţară împreună cu cîţiva apropiaţi. 18) În 259 goţii invadează Asia Mică. şi Am.17). împăratul Gallus cumpără pacea de la goţi. din cele menţionate de cronicari. împreună cu burgunzii. Zosimos. dar sînt respinşi de împăratul Constantin (Anexa 1. dar generalul său. Marcellin. 16) În 255. totuşi goţii. istoria pe care o cunoaştem este una fragmentară. Dexipp.Totuşi ni se pare că frecvenţa acestor atacuri şi finalitatea lor. goţii se retrag în faţa lui Aurelian. Marcellin. care se retrag cu pradă mare (Anexa 1). împăratul Valens moare. p. Anexa 1 etc). XXXI. 9) În 237. 15) În 253. 12) În 248. noi invazii ale goţilor. nici la noi. Unii vorbesc de anumite atacuri daco-getice sau gotice. în urma luptelor cu goţii (Am. Marcian.Cum am spus. p .). 22) În 331 /332 Invazie a goţilor în sudul Dunării. goţii şi sarmaţii îl înfrâng pe Gordianus în Tracia (Anexa 1). datorită vicisitudinilor vremurilor. alţii de altele. bastarnii şi vandalii (Istoria lumii în date. 20) În 267 Gallienus pierde în întregime provincia romană Dacia. 14) În 252. invadează Tracia.pătrund pînă în Italia. pentru că. Maximinus şi Baldinus plătesc tribut daco-geţilor (Anexa 1). următoare 190 . etc.16. Decius este înfrânt şi ucis la Abritus. goţii aliaţi cu carpii invadează provinciile romane din Peninsula Balcanică (Istoria lumii în date. în acest domeniu cercetarea este deficitară. 17) În 258. Marcellin.Am spicuit mai sus o parte din atacurile date de daco-geţi sau goţi împotriva Imperiului Roman. etc. 13. Nu există o lucrare cu această temă.Dar cîte vor fi rămas nemenţionate şi cîte se vor fi pierdut odată cu cronicile în care apăreau. că Italia a avut împăraţi sau regi goţi (geţi) contribuie la sprijinirea ipotezei că este vorba de o acţiune dirijată. îi alungă pe goţi din Iliria. general al acestuia. de unde sînt aduşi strămoşii lui Ulfila. nici în istoriografia occidentată. sub Valerianus. carpilor şi burgunzilor . 50) 11) În 242. ars. 14-17. 13) În 250 . 19) În 261 împăratul Claudius îi bate pe goţi şi-şi ia titlul de Gothicus (v. în 251 (Am. 21) În 271 împăratul Aurelian sărbătoreşte un triumf asupra goţilor.251 Puternică invazie a goţilor conduşi de Kniva. XXXI. 50). 23) În 378. 5. Ist. 5. 10) În 238. pe epoci. 24.). Invazie a geţilor cu carpii. dar sînt respinşi de împăratul Aemilian (Anexa 1). concertată. lumii în date. IV.

Argumentele. Gesta Normanorum. Leake etc. să creadă fără să cerceteze. se schimbă vocale. Donald Logan) au avut tendinţa de falsificare a istoriei în căutarea unei identităţi proprii. adevărul nu se putea să nu iasă la iveală.O zbatere inutilă în perspectivă istorică căci ori cum ar fi întors-o istoriografii francezi. nu reprezenta o realitate. aceşti istorici au adăugat un h la got. 3. Leake: in the time of King Alfred . avea scop politic. sînt destinaţi să reproducă ideile altora. din dorinţa arzătoare de a găsi în amintirea celui mai vechi poem epic teutonic a unor fapte eroice adevărate aparţinînd unui trib germanic real. dar prin această operaţie de rutină nu se nasc alte naţii. 178. p. 179).9. chiar şi consoane. ai popoarelor nordice (v.războaielor dintre Traian şi Decebal.. sînt de fapt geţii! 3.The old approach to Beowulf as an historical document was born of Germanic nationalism.De la rumân la român.9 Goţi  Geţi Asupra identităţii din titlul acestui subcapitol nu poate exista nici cea mai mică umbră de îndoială. sublinierile noastre. Collectanea Etymologica) şi. prin ani calendaristici.Faptul că lingvistica occidentală nu a înregistrat măcar vorbele populare ale limbilor vorbite pe teritoriile sale îngreunează mult un studiu de sinteză credibil care să tindă către aflarea realităţii. născut la Italica (Spania) abia dacă este menţionat în cronicile spaniole. of the ardent desire to find in this oldest Teutonic epic recollections of true heroic deeds performed by a real Germanic tribe (22. Cronica ducilor de Normandia.Pentru a crea confuzie.A. the mention of the Goths. ai cărei locuitori se numesc Daci (Dace). dar prin aceasta nu s-a născut o altă naţiune. pe care istoriografia germană dorea să şi-i apropie. De la get la got s-a schimat o vocală. 3. prin saxoni şi frizieni. mai ales franceză şi germană (a se vedea în cap. cum se va vedea.Toţi. începînd cu istoriografia medievală. dar s-a schimbat şi consoana vecină. al căror nume este corect dat de Alfred ca Got/an (fără eronatul th din formele clasice). de la francez la franţuz s-a schimbat o vocală... p..Cu goţii s-a dorit să se facă o excepţie cum am arătat şi cum au remarcat şi alţii (F. whose name is correctly given by Alfred as Gotan (without the erroneous th of the classical forms (22. sînt atît de numeroase şi peremptorii că numai cei care au trecut pe deasupra subiectului nu le-au observat . că pe harta Londrei apare un Campus Dacorum şi multe altele pe care nu le cunoaştem dovedesc că în adâncimea timpului istoria Europei are destule zone nelămurite sau direct obscure. dar scopul acestei "excepţii" introduse de istoriografia medievală. menţionarea goţilor.. Faptul că în Franţa actuală apare o Pays de Dax (Daks). în principal germană. p.1 La geaţi s-a adăugat o vocală.). dar absolut toţi istoricii din sec. occidentală. dar şi franceză. 7)/ cea mai veche considerare a lui Beowulf ca un document istoric a fost generat? de naţionalismul german. XIX 191 .1 sentinţa istoricului american F. chiar dacă ar fi absurd ceea ce li se propune să creadă.) ai teutonilor (v. ca un trib germanic real. dar prin această schimbare nu s-a născut o nouă etnie.9. cum am arătat. 25. fie o eroare. p. 108)/ .Trebuie să spunem că autoarea ajunge la concluzia că geaţii.2 Nicăieri.La aceeaşi concluzie ajunge şi cercetătoarea americană J. prin natura lor. J.Să sperăm că studii ulterioare vor aduce mai multă lumină în acest colţ întunecat de istorie. ceea ce constituie fie un fals. Fiind vorba de un arbore genealogic fabulos nu se puteau marca măcar naşterile protagoniştilor selectaţi şi bătăliile date.În timp ce Traian.Evident se exclud cu totul cei care. Donald Logan. germani şi alţii în Evul Mediu. în care daco-geţii sînt consideraţi fondatori ai spaniolilor (25. Leibniz. Carolus Lundius etc. nici la Cassiodor-Iordanes nu se indică nici o dată la care ar fi apărut aceşti aşa-zis goţi.. în timpul regelui Alfred .A. sîrb/serb etc. ca să folosim transcrierea franceză.Nu-i includem între aceştia pe cei care. operaţie cu desăvîrşire imposibilă chiar pentru un prestigitator mundi. ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci (Dutch) şi ai Anglilor.

vol. subl.De altfel. în afară de declaraţii. din Spaţiul Carpatic. 3.e.anexa 2) atunci când arată că din Spaţiul Carpatic au roit (după părerea noastră aceste părăsiri ale Spaţiului Carpatic. ei n-ar putea fi decît tot geto-daci. germanii şi slavii.3. Cezar în De bello gallico (Cartea VI. cum sînt numite de autorii acestei lucrări) : indo-persanii. slav. a gramaticilor. Ar fi fost un nonsens să te numeşti pe tine însuţi frate. Cap. dupa apariţia oamenilor şcoliţi. pe care le publică Leibniz în cartea sa. I.ns. p1. italioţii.numele cele mai timpurii ale germanilor au fost Aleman şi Dac.The earlier name (of the german) were Alemain and Dutch (The Oxford Dictionary of English etymology. p. 1966 .T. Un început de criteriu ar fi limba. celţii. ci de a încerca să explice mai corect. Vorbitorul de latină vulgară se putea înţelege cu vorbitorul de teutonică sau theodiscă (29. o pleiadă de străluciţi cărturari saşi fiecare cu argumente proprii susţine că teutonii sînt urmaşii dacilor. Teutonii nu şi-au spus niciodată germani. p.La 1717. Toţi oamenii aveau fraţi naturali.De aceea nu s-a auzit pînă astăzi decît Ich bin Deutsch = Dac. ca şi acestea. la originile Europei altă populaţie neexistînd. impusă de sus în jos abia către sfîrşitul secolului XVIII şi mai ales in sec. germanic. tracii. p1) subl. din aceiaşi părinţi. limba theodisca nu pare să aibă altă semnificaţie decît cea de limbă vulgară (29. târzie.Limba germană actuală este o operă de cabinet. Adelung.Onions. deşi în acest sens nu este nimic dovedit şi. cred eu.Pezron la 23 februarie 1699. mai ales. idee combătută formal. într-adevăr ?germani? în limba romanilor înseamnă ?fraţi gemeni?. (1646-1716) găsim. IX. artificială de aşa-zise familii de popoare: germanice. XIX. 12). în Collectanea Etymologica a ilustrului Gottfried Wilhelm Leibniz.Înainte de Leibnitz sau după el. goţii cărora li s-a dat o aprtenenţă aşa-zis germanică. ns. care n-a fost afectat de glaciaţiuni.Ştirile de mai sus. Printre aceştia se găseşte şi vestitul istoric german Mommsen: Răsăriţi din aceeaşi tulpină din care s-au născut şi popoarele elene. a cărturarilor. ceea ce găsim şi la Strabon (VII. Nu poţi numi pe cineva frate pentru că e frate cu un terţ. Diferenţierile s-au produs cu trecerea timpului şi. constituie un memoriu pe care i-l adresează Abatele F. şi mai ales ce arată faptele. germanii etc.Să vedem ce spun cei mai erudiţi savanţi în acest sens. spus direct: Tocmai din această pricină. que le haut allemand était arrivé vers 1750 au plus haut point possible de perfection et qu'il falait en quelque sorte 192 . Olandezii se numesc şi astăzi Daci (Dutch). Ei au plecat toţi dintr-o vatră în care au vorbit o limbă comună. nu se găseşte nicăieri în ultimii aproape 2000 de ani nici cea mai insignifiantă probă.recunosc şi scriu că latinii. De acea s-a şi numit indo-europeana comună.P. romanii le-au dat acest nume. vin din aşa-zisul orient al Europei. prin schimbarea unei vocale s-a descoperit apariţia unui nou popor. mai aproape de realitate faptele. ca şi cum ar vrea să spună că ei au o origine comună (cu celţii). pensait comme Gattsched. dinspre partea orientală a Europei (Istoria Romană.Am mai spus-o. celţii. grecii.. de după mileniul III î. Le grammarien le plus réputé du XVIIIe siècle.Din sec. 25) scrie că Germanii se învecinau cu Dacii. Dar în antichitate şi evul mediu nu existau diferenţe mari de limbă.10 Deoarece.Nu se ştie pînă astăzi ce criterii determină calificarea de romanic. 195). celţii au imigrat fără îndoială. pentru că rostul teoretizărilor de tot felul nu este acela de a înlătura faptele.Numele germani nu li l-au putut da romanii decît dacă ei i-au considerat fraţi ai lor. era suprapopulat şi mai ales. by C. repetăm. a lingviştilor. romanice. în principiu de unii oameni de cultură români.Dacă "goţii" ar avea o existenţă de sine stătătoare şi ar fi "germanici".Şi Universitatea din Cambridge susţine această idee (vol I.n. slave. scopul istoriografiei medievale germane şi franceze era acela de a-şi găsi o identitate. nu pot fi catalogate migraţii. asigura minimul de condiţii de viaţă. italice şi germanice. 71 . dar în antichitate nu apăruse această grupare vagă. albanezii. passim). german înseamnă frate bun.Dacă ţinem seama de condiţiile geologice ale Europei ca şi de condiţia fiziologică a omului nu se poate evita constatarea că după retragerea gheţarilor din nordul actualei Germanii şi din actuala Polonie populaţia a expandat (a roit) din sud.

223.1 Belizariu. 270. şi se miră că nu găsesc nici o urmă de germanism în secolele IV-VIII când acesta nu se născuse încă: la colonisation des Visigoths en Gaule et en Espagne ne laissa aucune empreinte sur la langue puisque. aceste realităţi nu existau în secolele II . 67. deşi cele două nume aparţin de fapt la două ramuri ale aceleiaşi populaţii. Les Patois.În termeni reali. 257. în § 67. 93. Ar fi fost o formă de paranoie să-i înfrîngi pe goţi şi să-ţi iei titlul triumfal de Gepidicus Maximus. din Oltenia sau chiar din dreapta Dunării. 193 . Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire (29. îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. vestitul general al lui Iustinian. p. nu se vede cum calitatea de frate bun ar putea defini o etnie. 129. 274. 1938. 253. p 166)Vers le milieu du XVIIIe siècle l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune . vizigoţii au stat în sudul Franţei peste 400 de ani. în paragrafele: 60. Dacă n-ar fi fost vorba de două nume frecvent interschimbabile ale aceleiaşi populaţii de bază. 263. vorbitori ai dialectelor constituite în Europa. Deci. l?enseignement scolaire de la grammaire .11 În Getica (Iordanes) nu se găseşte nici cea mai neînsemnată aluzie referitoare la o aşa-zisă germanitate a zişilor goţi. Paris. p 167) subl.Iordanes foloseşte de 23 ori cuvîntul german(-a). 120. mai ales după Evul Mediu. cu cei din Ardeal. două secole mai târziu. soit par son Umständliches Lehregebäude . pînă în munţii Pindului. învingîndu-i pe aşa-zişii goţi în Italia. 159.11. ns. admiţînd limba drept criteriu. 191.2 După istoriografia occidentală. de 19 ori cu sensul propriu. Germania etc. Istoricii apuseni considerându-i germanici. aşa-zişii goţi nu pot fi ataşaţi unui sistem neconstituit. neexistând o limbă germană înainte de secolul XVIII. în sec XVI. geţii fiind numele vechi cu o istorie glorioasă în spate. ils furent absorbés par la population romanisée qui habitait ces pays (30..Il s'appliqua à réglementer les déclinaisons et les conjugaisons. pe baza acestui criteriu nu putea fiinţa o familie de limbi germanice. 167) Şi această constatare. În cazul limbii. traducînd. preia masiv cuvinte din latină şi. 199. 229.Este demn de subliniat cum gândesc şi ce constată chiar cei mai avizaţi doctori în lingvistică. de frate sau soră. universalitatea înţelegerii este naturală şi nedependentă de vreo formă de învăţământ şcolar.. din sec XVIII..11. 283. de o largă răspîndire. soit par sa Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen in den preussischen Landen (1781). à décréter quelles locutions étaient correctes et quelles fautives. 265. A se vedea şi Albert Dauzat..Aşa ceva în Franţa. nu s-ar fi putut ca Belizariu să-şi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS. afirmată apăsat. 3. este de neconceput. iau ca model germana lui Luther şi a lui Adelung. 164. biblia în teutonică.Am spus că între 23 folosiri ale cuvîntului germanus cu sensul direct apar şi 4 utilizări cu sens de popor. inexistent la momentul apariţiei şi desf??ur?rii goţilor. (29. relativement peu nombreaux. Adelung imaginează o limbă germană pe baza dialectelor germane de sus (haut-allemand). 268. 180. Anglia.l'immobiliser dans cet état.. 257 3. p. Înainte de apariţia oricărei forme de învăţămînt şcolar vorbitorii de limbă română din Bucovina se înţelegeau perfect cu cei din Banat. 27 3. 299 şi 306.Chiar dacă Luther.Or titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins. 266. marchează diferenţa netă dintre limbă şi dialecte.VI ca să poată motiva o aşa-zisă apartenenţă germanică. În realitate ei se găsesc şi azi acolo. (1782). pentru că. 191. (29.. Aşa ceva nu se cunoaşte în istorie. et fonda. 120. atribuit de latini teutonilor. Italia.

legat de un singur grup. p. a băga.p. pentru a-şi întemeia nobleţea să dovedească sau măcar să afirme descendenţa din geţi (nu goţi!. rezultă şi din textul lui Procopius din Caesarea (32. fără genealogii chiar.138): Goţii au fost studiaţi intens şi cu pasiune. Alexandru Bădin (31. pe care Iordanes îi citează ca locuitori ai insulei Scandza. ceea ce arată superficialitatea cercetărilor care au avut ca obiect acest aspect.Că Scandinavia a fost populată dinspre sud.180. ale Dicţionarului des idiomes romans du Midi de la France de Gabriel Azaïs.1. 25. inclusiv în frisiana veche şi saxona veche. cu superstiţii confuze. a muşca.4 Puteau aşa-zişii goţi s? apară şi să umple pagini de hârtie fără străvechea anterioritate a geţilor. să-l cităm pe eminentul N. a adăsta. etc.De asemenea ignoră că pătura conducătoare a Spaniei. iar originea lor scandinavă a fost considerată de unii cercetători ca o simplă legendă. cocă.Dar o asemenea influenţă "germanică" se regăseşte peste tot în Europa. relativ puţin numeroşi. jos. C II. nici dacă goţii erau les plus nombreux (p. l'un des peuples germains les plus nombreux! În afară de dogma germain. ca şi în alte texte din aceeaşi regiune. fără istorie. că nimic n-a putut veni din ea. caută nebuloase urme aşa-zise germanice în Midi-ul Franţei. subl.164) Dr.136) sau peu nombreux (p.3 În legătură cu ideea germanismului aşa-zişilor goţi. sus. în urechile unor istorici interesaţi ca un pian smintit care scoate sunete fără să i se atingă clapele. berc etc. p. instinctual. cu desăvîrşire imposibil. şi atunci ea n-are decît un sens local.Procopius este contemporan cu Iordanes astfel că există dovada că Herulii.A crede că aceste rase fruste. cloşcă. sigur. mai ales în cele trei volume de cîte cca 800 p. să fi venit pentru a înnoi în sens naţional este una dintre acele erezii pe care singur romantismul dezlănţuit din primii ani ai secolului al XIX-lea a putut să le conceapă (14. autorul n-are o idee clară nici despre ce înseamnă germanic din punct de vedere etnic.110). p. nota ns. 15): Herulii îşi căutară sălaşuri în locurile cele mai îndepărtate ale lumii locuite pe atunci .Este interesant că în timp ce diverşi istorici şi lingvişti.11. 3. fără "carte". 3.11.. constată: dacă lăsăm la o parte lucrurile pe care Iordanes le povesteşte despre migraţia goţilor din Scandinavia şi înaintarea lor pînă în Sciţia. ns. Iorga: Regalitatea germanică ori este de creaţie romană. trebuia. celelalte povestiri ale sale îi privesc în întregime pe geţi (2. sînt veniţi acolo dinspre sud.Iată de ce am numit germanismul invocat în contul aşa-zişilor goţi de către istoriografia medievală de sorginte teutonică sau teodiscă o iluzie romantică care cântă.137). p.). pe care o păstrează acea seminţie a dreptului de stăpânire pe care-l au înaintaşii zeului tutelar sau ai şefului divin. 194 . pe de-a întregul inventat.137) /colonizarea vizigoţilor în Galia şi în Spania nu lăsă nici o urmă în limbă pentru că. natural sau artificial.. noi am găsit peste 1300 de cuvinte româneşti. care n-a fost dovedită niciodată. Deşi autorul era tînăr când scria aceste rânduri. Ea n-are în sine nimic naţional. ori este amintirea. regretabil. îi scapă că pe pagina anterioară scrisese: Les Gothes (cu falsificarea th!). fără "biblie". fără nimic scris ca bază a unei gândiri comune. la sud de Loara. mai ales în ce priveşte Getica lui Iordanes. De exemplu: ades. pe baza dogmei unui germanism al aşa-zişilor goţi. unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iranică? Excelentul istoric care a fost Ion Budai Deleanu. chiar târziu când goţii dispăruseră. capabile de a fi transmise de la o generaţie la alta. se îndreptară spre insula Thule şi au rămas acolo. ei fură absorbiţi de populaţia romanizată care locuia aceste teritorii/.

dar nu-i menţionează nici Dion Chrisostomul +120.n. pentru că sînt puşi să poarte lupte cu Cirus (558-către 528î. se spune că a dat numele neamului.e. putea rămâne în familie. În § 29 autorii se arată surprinşi că Josephus Flavius (37-100 e. Iordanes reia felul în care au sosit din insula Scandza aşa-zişii goţi: trebuie să-ţi aminteşti ce ţi-am spus la început că goţii.. cu Darius (521-486 î. mergînd mai încet. Când odinioară? Cu 600 de ani î.) nu ştie de goţi. nici Dio Cassius  236 e. Astfel de apariţii şi dispariţii se găsesc numai in 1001 de nopţi. 95 ca să explice cum sînt rudă geţii cu gepizii. cît a trăit el. ceilalţi trebuind să plece. nici Clement din Alexandria (150-215 e. au răsărit odinioară goţii cu regele lor pe nume Berig Începutul este ca în toate poveştile : Se spune că . nu interesa unde.Dintre aceste corăbii. Aşa s-a făcut ca dintr-o poreclă. ieşind din sînul insulei Scandza cu Berig regele lor au fost duşi cu numai trei corăbii pînă la ţărmul de dincolo al Oceanului. ..e. se găseşte hrană mai degrabă pentru vite decît pentru oameni. prin tragere la sorţi. un cuvînt niţel schimbat să devină nume al gepizilor. Ce fel de popor ar putea fi acela care obţine victorii de răsunet se bate cu armatele imperiului roman şi nu este măcar amintit de principalii cronicari ai timpului? Să vedem cît adevăr se găseşte la apariţia aşa-zişilor goţi şi gepizi.) sau 700-800 de ani mai târziu când acest nume apare la unii cronicari? Nu ştim nimic. Nu există nici un document . iar una cu gepizi.n... numai unul.n. oricît de dragi le-ar fi fost copiii.n. ca dintr-o fabrică de naţiuni sau ca dintr-un pântece de neamuri. de a-şi hrăni populaţia.Procopius continuă: În această insulă pământul este în cea mai mare parte pustiu .. În § 94. etc. Nimeni nu le purta de grijă (Cronica ducilor de Normandia)Iordanes îşi începe povestea aşa-zişilor goţi (§25) astfel: Se spune că din această insulă Scandza.n..n. nici o formă de probă ci doar un fel de lumea spune. una. fiindcă în limba lor leneş se spune gepanta. de unde fecunditate mai la nord ca să apară o officina gentium? În ţinuturi în cea mai mare parte pustii se şi prăsesc populaţii .) nu-i menţionează pe goţi. adica în Gothiscandza.?. Cum ar fi putut să-i menţioneze dacă pe vremea sa nu existau? Joseph Flavius nu-i menţionează pînă la 100. Dar ce dovadă poate constitui gura lumii în istorie? Şi Cassiodor . chiar din sudul Scandinaviei..e.Iordanes continuă: din această insulă au răsărit odinioară Goţii.De aici aflăm că în această povestire goţii ar fi venit din Scandinavia cu trei corăbii dintre care două cu goţi.). care se găseşte mai la sud faţă de Scandza.. Ce înseamnă aceasta ca număr de persoane? 195 . (ibid) În §13 Iordanes scrie că în Britania.Am văzut mai înainte că datorită incapacităţii solului.

Macklenburg. Brandenburg şi Saxonia inferioară. Roehrer-Ertl (Actes du II-ème Congrès International de Thracologie. care s-au separat şi s-au îndreptat în direcţii diferite. vol. în primele secole ale erei noastre. p. în Gothiscandza. pentru că în vremea lor pluridisciplinaritatea nu 196 . unde exista oarecare igienă şi oarecare posibilitate de îngrijire medicală la dureé de la vie n?aurait pas dépassé en moyenne dix-huit ans (34. îi subjugă şi pe vandali şi au cucerit mai multe popoare (§ 26). 14). Mortalitatea infantilă era înspăimântătoare şi se consideră că atingea 50 % din nou-născuţii pînă la un an (jumătate din copiii nou-născuţi mureau pînă la un an).Iordanes nu spune cîţi inşi putea cuprinde o corabie. 417). În antichitate este greu de conceput că se construiau corăbii atît de mari. jumătate din armata goţilor s-a prăbuşit fără salvare şi fără să mai poată trece cineva peste rîu (§ 27). cel mai probabil.14). p. nenorocire. admiţând. goţii au cucerit pământul dorit. Admiţând că în luptele date cu ulmerugii. profesor la Universitatea din Viena (26) să încerce să justifice pe astfel de basme existenţa goţilor ca populus germanus este regretabil şi ridicol. 47) . în Franţa mureau încă pînă la un an peste 100. Kurth şi O. pentru demonstraţie. dar ca Herwig Wolfram. XVII-XVIII.92): Mai grozavi sînt Normanzii . că geţii ar fi venit din Scandza în corăbii de cîte 60 de persoane. În Germania de sud. ce armată se putea obţine la o populaţie de 120 de persoane.Or.Armata nu a putut reprezenta către 10 % din populaţie decît în ultimul secol. iar sub al cincilea (!) rege (Filimer) care a urmat după Berig (ceilalţi trei regi dintre Berig şi Filimer n-au fost menţionaţi niciodată) au luat hotărîrea să plece mai departe. ceea ce înseamnă că au sosit pe ţărmul nordic al Poloniei de azi. p. goţii istoriografiei medievale germane n-au pierdut nici un ostaş (!) cu marea armată de şase soldaţi.durata de viaţă n-ar fi depăşit 18 ani. că goţii ar fi putut mobiliza 10 % din populaţie.Că istoricii medievali germani puteau crede în astfel de lupte de desene animate cu eroi mitologici e aproape de în?eles. La 1911. XVIII şi prima jumătate a sec. s-au încleştat în luptă cu neamul spalilor câ?tigând biruinţa (§ 28). din cei 120 de goţi debarcaţi nu se ştie când în Gothiscandza. Durata medie de viaţă a crescut foarte încet de-a lungul timpului. secolul XIX deja 22 de ani (G. 1980. A nu se uita că ne aflăm. altfel dispăreau într-o generaţie. vandalii şi celelalte popoare cucerite. p. În § 27 li se întâmplă nenorocirea cu înecarea a jumătate din armată. sec. Bucureşti. cum coboară din corăbii îi atacă şi-i alungă din propriile locuinţe pe ulmerugi.. XIX. evident cu soţii şi copii.000 de copii (34. prin absurd. III. În Franţa era la 1789 de 28-29 ani (34. cum scrie Iordanes (§94). De aici au înaintat victorioşi pînă la marginea Sciţiei. p.În Roma cezarilor. Albert Bayet (33. în contemporaneitate.. chiar şi agramatului Iordanes să creadă şi să scrie (Iordanes reproducînd "ştiinţa" unor autori greci şi latini predecesori) astfel de fabule.Dar. când trecea peste un pod. maximum: 120 de goţi şi 60 de gepizi. Care armată? Dacă au venit 120 de goţi. speranţa medie de viaţă a noilor născuţi de ambele sexe se situează la cca 20 de ani în sec.Să considerăm totuşi.Îi era permis lui Herodot. când speranţa de viaţă tindea către triplare sau chiar către împătrire faţă de cea din antichitate şi din Evul Mediu. o iau de-a lungul coastelor pe corăbii cu cîte 60 de oameni.Cu aceşti 12 luptători. fosta lor armată se putea ridica la maxim 12 luptători.

(ap. dar pentru alte "greşeli". Aceste aiurite sînt alungate din mijlocul goţilor şi văzîndu-le duhurile necurate cutreierând prin deşert leau îmbrăţişat şi s-au împreunat cu ele şi au dat naştere hunilor (§ 122). 197 .Dacă a primit-o Thodoric cel Mare şi nu i-a tăiat capul lui Cassiodor. au vînzolit toată Europa. Din zecile de autori elini şi latini care scriu că goţii nu-s decât geţii. p. Iorga spunea: cu această direcţie s-au format profesori secundari de istorie de o mediocritate convenabilă. se cheamă. Dacă nu pe toate terenurile. însă.Hunii.Trebuie să spunem că n-am găsit nimic asemănător cu acest cuvînt în elină. fiziologie. căci cunoştinţele s-au înmulţit şi posibilităţile de aflare a adevărului au sporit în proporţie foarte mare .Spaţiul nu ne îngăduie. obţinuţi printr-o simplă schimbare de vocală. etnografie.. dar istoricii. ultimii din cîteva femei practicante ale magiei . e silit cineva să constate că numărul lucrătorilor ştiinţifici ieşiţi din universităţile noastre e cu totul fără însemnătate. iar nu că s-au înmulţit încît în § 199 să se vorbească de nenumărata armată a gepizilor din care 15.Privitor la aceste aspecte.numite cu un cuvînt "strămoşesc" haliurne. fără reţinere falsifică sperând că-i va ieşi pasenţa. în istorie. ar fi fost cca 2000 la număr. p. decît ca procedeu de apariţia hunilor (§ 121). germană. după cîteva generaţii. Atunci se putea spune istoria este o poveste mincinoasă care ni se înfăţişează ca adevăr. ceea ce constituie încă o dovadă că între aşa-zişii goţi şi zisa lume germanică nu se pot găsi legături de filiaţie sau de similitudine. antropologie. dacă ar fi fost reali.182). i-au oferit lui Constantin cel Mare 40. cu durere. Numai că nu înţelege că are în mânecă o carte falsă. cum a făcut cu Simmachus şi cu Boethiu. Singura similitudine identificabilă este cu cuvîntul românesc aiurite. inclusiv prof. Numai în Germania n-au ajuns niciodată aceşti "germanici". din opera aceloraşi autori numai părţile care-ţi convin şi pe altele să le respingi. cum ar putea să le acorde cel mai neînsemnat credit? Acest fel de istorie poate justifica de ce Malbranche dispreţuia istoria şi nu-i acorda mai multă importanţă decît ştirilor din mahalaua sa. sociologie. prof. obiectivitate ştiinţifică: luăm din Biblie (din Iordanes şi din toată literatura pertinentă) numai ce ne convine. Wolfram n-au de ce să se supere. nu lasă decât locuri goale (14. e istoria pe care ei au folosit-o pentru a-i inventa pe goţi. dar orice istoric ar trebui să facă un calcul elementar în urma căruia ar constata el însuşi că cei 60 de gepizi şi cei 120 de goţi. de ce Darlu o socotea cea mai puţin onorabilă dintre operele imaginaţiei.000 de ostaşi şi alţii. care reclamă statut de oameni de ştiinţă. să folosească mijloacele moderne de datare etc. goţii veniţi din Scandinavia cu cele trei corăbii au dispărut curând după sosire. mult mai mulţi.Scuzele pe care le aveau scriitorii acelor vremuri de demult nu le mai au istoricii de azi. După cum am arătat mai sus. Autodidacţii entuziaşti de odinioară.Pentru că nu e de mirare că numeroase adevăruri sînt încă ascunse cunoaşterii după 2000 de ani şi chiar mai mult. latină.Nu se poate să accepţi. debarcaţi în Gotiscandza au dispărut fără urme. 74). apariţia "marelui" popor al goţilor nu se deosebeşte. să nu se lase mai prejos.Istoricii germani. iar Louis Bourdeau respingea lucrările istoricilor la rangul de fabule.Călugării şi actorii pot crede în astfel de minuni. nici chiar în vocabularul lui Ulfila.Asta.Iar goţii. curat-murdar. trebuie s-o primească pe de-a-ntregul şi misticul profesor al Universităţii din Viena care. 35. folosit la traducerea Bibliei. desigur. ducându-se. nu 60 sau 120 şi nu a rămas nici unul.exista. genetic. N. engleză. împreună cu basmele Mamei mele Gâsca şi afirma hotărît că istoria nu e şi nu poate fi ?tiin?? etc.Astfel că nu poate fi nici o urmă de îndoială că. regresul faţă de ce se producea altădată e incontestabil.000 au pierit (aici li se asociază şi francii care luptau de partea cealaltă a baricadei) la Câmpiile Catalaunice (§ 217). Wolfram nu citează pe nici unul. după cercetări savante. că maslul este inutil şi lipsit de rezultat.. astfel că trebuie s-o accepte şi pentru generarea hunilor din aiuritele goţilor.Sperăm ca temerile lui Iorga să nu mai fie tot atît de acute azi. Azi un istoric trebuie să ştie geologie. franceză. nici pe germanul Nicolao Petreio care-şi tipăreşte cartea la Leipzig în 1695.

.). 126. în Spaţiul Carpatic sau în alt spaţiu geţi şi goţi ca două popoare diferite. un cioban "got" a cerut împăratului Alexandru Sever. iar o limbă gotă nu a existat niciodată. dar nici cea mai vagă menţiune despre aşa-zişii goţi). Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil. ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu. dar niciodată între geţi şi goţi etc.Da. Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din ţara getică (Istoria eclesiastică). Unde. 3. prin limba ausonică înţeleg valaha.Că împăraţii romani înţelegeau aşa-zisa limbă barbară rezultă şi din ceea ce scrie Iordanes (§ 83. a lui Adelung.12 La Câmpiile Catalaunice Atila ţine hunilor. ns. îşi dădeau silinţa să înveţe limba gotă (care e înrudită cu Alana) şi cu ausonica. gepizilor şi celorlalte populaţii din lagărul lui un discurs de îmbărbătare pentru a porni la luptă. 136. / N-a neglijat acel Priscus chiar să ne consemneze care ar fi fost limbile folosite în jurul lui Atila. Teofilact Simocata scrie despre geţi. fără o ordine cronologică.. ceea ce este o aiureal?Istoria limbii germane arată clar (vezi mai înainte) că actuala germană e o confecţie târzie.În ce limbă le-a vorbit. datorită legăturilor cu romanii. la patriarhul Photios. cronicarul împăratului Mauricius.Sînt şi alte aspecte care se cer lămurite. în limba părinţilor săi (cu 40 de ani înainte de părăsirea Daciei de către Galienus.În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea. După părerea noastră în legătură cu limba aşa-zisă barbară este strict necesar un studiu condus cu seriozitate şi pasiune pentru a se ajunge la lămurirea conţinutului noţiunii de limbă barbară. Desigur şi din acestea. 198 .. p. subl. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar. din sec. leită latina coruptă (vulgară. XVIII. in usu potissimum fuisse. Ubi per Ausoniorum linguam. ostrogoţilor. dar n-au făcut-o.Noi sper?m că s-ar putea ajunge la acea limbă pe care o vorbeau toate popoarele din barbaricum. despre oştile geţilor (p. o mare parte s-a pierdut. dar spaţiul nu ne îngăduie să continuăm.Geţii apar şi în sec.. Cele mai frecvente certuri se produc între vecini.. ca să-l înţeleagă atîtea felurite neamuri?La această întrebare trebuia să răspundă dl. quasi corruptam Latinam (cap. Supponit in his. 84): Maximin.De ce nu sînt menţionaţi concomitent. strămoaşă a germanei de azi.425) sciţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi.. 63. quas ille linguas expertus est circa Atilam.. IX. intelligo Walachicam. între toţi aceştia şi romani. nu şi aşa-zişii goţi. quod ipsorum quoque Hunnorum aliqui. Mais le gotique n'est pas l'ancêtre de l'allemand (29. Wolfram şi alţi mari istorici.Astfel arată unii oameni de "ştiinţă" chiar în sec. 3. ns.În acest sens mărturia eminentului prelat maghiar Otrokocius este lămuritoare: Non neglexit Priscus illud etiam nobis consignare. iar cei de acum îi numesc goţi . nu ştiinţă. dar şi cele din Grecia şi Italia antică. n.) permisiunea să lupte cu militarii pregătiţi pentru un concurs..Sînt amintite lupte între goţi şi gepizi (deşi îs acelaş popor) între avari şi gepizi. vecine? De ce nu se menţionează nici o luptă între ele. 4 Autori şi cronicari despre identitatea dintre geţi şi goţi Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare.13 Între 582 şi 602. XX. 4. operam dabant Linguae Gothicae (quae cognata Alanicae) & Ausoniae. § XVI). Unii au zis că ar fi fost o limbă gotă. 4. ob commercia cum Romanis. 32) / Dar gota nu este strămoaşa germanei/. ns. populaţia continua să vorbească aşa-zisa limbă barbară n. dar asta-i religie. politică etc. etc.1 Philostorgius (368 . Nu ştim de ce.

dar fără semnificaţie proprie. Împotriva lui Rufinus. cel din urmă încercând să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mână prin următoarele temeiuri: 199 . p. ne-a făcut rost de o pace trainică. au ba. către 310 . în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau. 37).Ni se explică. În elogiul împăratului Constantius.. decît Gog şi Magog.Iar în altă parte (ibidem) scrie: Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt / Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit . 4. 4. 395..către 395. într-o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 . de asemenea nu-i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi.E.420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a-i numi pe goţi geţi (22. În acest enunţ se vădeşte că nu-i vorba de nici o confuzie.340).şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor. ci de discernămînt. în Încercare de istorie românească. ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie. 4.către 405) în Divinitatea lui Christos. la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius. Hachenberg şi alţii.În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori. în Carmina XXXIX (Hexastichus de inventoribus litterarum). 4.Ş. Constantin II (337 . învingînd cu armele pe geţi.. 396 şi De bello Gothico.Apostatul (331 . Crezând că nu mor.4. numele get. de reprezentare corectă a realităţii. dac. 1979. ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere. foloseau pentru goţi numele geţilor. care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cândva . deci. că toţi învăţaţii din trecut. Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus. 4.8 Carol Lundius. Johann Filstich. indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi. Martin Schmeitzel. căruia îi plăcea să cam bea. că doar îşi schimbă locuinţa.5 Prudentius (348 . 165). Loccen.363).2 Claudius Claudianus (Panegiric. ale geţilor (25. cetele blonde (ale geţilor) şi o singură dată gotic. primus Getarum legislator. dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxis. 1687 scrie: p. p.3 Împăratul Iulian .4 Ausonius. pentru goţi. în Zamolsiz. pe care l-a considerat un alt nume. Boxhorn. scrie: Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii. Sheringham. în titlu. dacii şi goţii sînt un singur popor cu mai multe nume.9. Uppsala.383) să-l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s-ar fi aşteptat să scrie goţi. 4. 3 Nempè unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse / Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaş naţiune. 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras) / În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem. în Cezarii după ce-l pune pe Traian. E. să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (?) neamul geţilor. cetele getice. iar pe Alaric îl numeşte tiranul get.6 Hieronymus (345 . 33. 4. 402) scrie de peste 50 de ori getic..7 Eugeniu de Toledo. p..

quae nunc VValachia dicitur /care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia. 97). şi-au pus toată speranţa într-un semn de întrebare: există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate? 4. 1883): les Goths. Bulgarie et Servie scrie: Originea poporului acestei ţări în întregime. J. 4. I.1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu goţii. solis nominibus non temere crediderim (p.. Transylvanie.11 Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae. numiţi astfel de romani.Această carte conţine multe aspecte interesante. Ele sînt traduse şi le vom publica bilingv latină/română în "Getica" nr. Filstich adaugă: Philipp Cluverius (Klüver.sec. 2) qui progressi tenuerunt eam regionem. Collectanea etymologica. a limbii şi a locuitorilor ţării Se adaugă că nici de unde se trage numele de got nu este limpede (sublinierile ns. 4. Hachette. Hanovra. 1899. pe care noi de atunci i-am numit goţi. cap. dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm. De la Valachie. 1580 . nation scythique établie sur le Danube. 4. postérieurement les Goths.15 Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec. Dahas&Dacos eosdem aut cognatos esse.10 Bossuet (Discours sur l'histoire universelle.12 Eusebiu din Caesarea (260 . 4.17 Nicolao Petreio într-o carte.). vine de la geţi. care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi goţilor. Sacas&Saxones. scrie la 1597 o carte cu titlul: De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum. IV.13 André Thévet (1502 . Getas&Gothos. p. V) a scris o Istorie împotriva păgânilor din care s-a inspirat Bossuet: Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi (Getae illi qui et nunc Gothi. în Cosmographie Universelle. călugăr franciscan. a obiceiurilor. sperăm.78) Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială.Cum ar fi putut spune altfel când el. tipărită la 1695. aşa cum susţin cei mai mulţi. 16.73) 4. scrie: 1) Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est (p. autrefois appelés les Gètes (p. luându-şi în sprijin o serie de autori anteriori.340) în Constantin către sacra adunare: Te întreb pe tine Decius. 4.14 Leibniz. în bătaie de joc.. conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor. Hachette.1590). când ai căzut cu toată oştirea pe câmpiile scitice. 1717: Cimmerios&Cimbros. 4. 2). 469): Gètes. 5-6.(1) Mărturia celor mai vechi scriitori (2) Întâmplările cele petrecute la fel (3) Potrivirea felului de trai. după cum am dovedit. dar şi alţii. 200 .16 Bonaventura Vulcanius.

62 scrie despre luptele dintre Tomiris. dar nu putem aborda aceste aspecte care depăşesc tematica studiului nostru.De exemplu în § 61. 4. nota ns)Eu cred că la obîrşie se trag toţi dintr-un singur neam. Acolo au văzut elenii pentru prima oară steagul persan cu cap de lup şi coadă de şarpe. normal. toate având cel puţin două. În § 3 Iordanes spune: am făcut în expunere unele adaosuri potrivite din istoricii greci şi latini.Numeroşi alţi autori din diferite naţiuni au atestat identitatea dintre geţi şi goţi dar spaţiul nu ne îngăduie să-i cităm. 4) It. nu puteau să existe.e. în sec VI î. dar. 4. dacă nu mai multe nume.Fraza ni se pare similară stilistic cu una ca aceasta: La Termopile grecii au luptat pe viaţă şi pe moarte cu perşii lui Xerxes. 3 Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!). che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de Goti di Teodorico e degli Amali / De a arăta că Geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Theodoric şi ai Amalilor/ 2 Di porre in chiarezza. iar unii îi numeau neamuri getice. Cum mulţi autori anteriori lui începuseră să scrie got pentru get. sprijinite pe alţi autori..19 Carlo Troya (37. 4 Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond. nu got.n. 2 scrie: Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr . în Despre războaie III 2.. che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica .. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. Dar alternanţa get/got. dintre toate. decît geţii şi regina lor Tomiris. şi Cirus.)Deci. regina geţilor.. numită gotica (Înainte de a apărea numele de got. De aceea apare de atîtea ori scris got în loc de get.. după cum am mai spus. În această operă găsim de 25 de ori get iar uneori got e pus pentru variaţia stilului.. pentru colorarea stilului. vandalii. Iordanes scrie: acolo şi atunci a văzut neamul goţilor pentru prima dată corturi de mătase.80)Arătări similare. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii. înalţi de statură. pentru că. 4. Iordanes foloseşte grafia pe care a găsit-o la autorii respectivi. goţi care faptic nu fuseseră menţionati ca participanţi la luptă. I. la mijloc şi la sfîrşit multe din cele pe care le-am socotit utile (subl. se găsesc pe mai multe pagini. amestecând în cuprins. Fraze similare se pot imagina cu orice popor. 6 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru (sublinierile ne aparţin). atunci când scrie din amintire el scrie get. la început.18 Procopius. p 5-7) scrie: Il mio scopo principalissimo .Se va spune poate că alternanţa greci/eleni este cunoscută.Carlo Troya aduce numeroase dovezi că goţii nu-s decît geţii care au populat atît nordul cît şi apusul Europei. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi.Totuşi. dar fără să-i citeze.20 Am vrea să spunem cîteva cuvinte despre Getica lui Iordanes. dacă nu-i cunoscută poate deveni. 201 . când în nici un caz nu ar fi putut fi vorba de o naţiune gotă.Rezultă de aici că elenii erau alt popor? Nicidecum. / De a pune în lumină că acea rasă getică sau gotică fu diferită de cea germanică. cum se numea oare?. si divideva in due punti. vizigoţii şi gepizii.3) Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates / Geţii au fost mai apoi numiţi goţi. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est / nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor (p. 1 Di mostrare. rezumând o istorie a geţilor el a adăugat diverse ştiri din diverşi autori pe care i-a folosit.Totuşi. mai ales atunci. ns. 5 Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă. iar mai tîrziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus. dar încolo sînt în toate la fel.. deşi în lupta cu parţii lui Cirus nu apar.

ceea ce este o realitate de nedesminţit. În § 118 Hermanaric cel Mare este conducătorul neamurilor getice. pentru că. pentru că îmi trag obîrşia din acel neam am adăugat ceva în plus peste cele aflate sau citite. Iordanes scrie. Acolo au văzut valahii pentru prima dată avioane de luptă. Însă în § 315 si 316 rezultă cu toată claritatea că: a. primit falsificat de la o istoriografie interesată. Deci concluzia este coerentă cu premiza. De ce?Pentru că unele fac parte din depozitul nostru de cunoştinţe. A scris o istorie a geţilor.confirmă iar ce a spus în premize (v. Care este neamul mai înainte arătat? Este clar cel al geţilor înscris cîteva rînduri mai sus (§ 315). Normal. ci a geţilor. fără spirit critic declaraţiile istoriografiei medievale interesate. iar regii şi sacerdoţii geto-daci apar la locul lor. 189 etc. nu confuzie. Unde ar putea fi confuzia? El s-a ocupat de istoria geţilor. după Cassiodor. dar istoria nu este a lor. În § 94. Deci Iordanes este get. ca personaje istorice. dar trebuie răbdare pentru a citi cu atenţie opera. Unde ar putea fi confuzia?Aşa-zişii goţi. asta a făcut. Iordanes îi explică lui Castalius cum sînt rudă geţii cu gepizii. o istorie. aşa cum sperăm că am dovedit în cele de 202 . Cei care le declară confuzii fie nu au lecturat cu atenţie opera. Iordanes adaugă: Tu care mă citeşti. de primit de către Theodoric in sec VI. pe altele nu. găsim destule exemple. Acestea sînt realităţi pe care Iordanes le aminteşte din opera lui Cassiodor. dar imposibil de luat în considerare după 14 secole. să ştii că eu am urmat scrierile înaintaşilor . aşa cum l-a rugat fratele Castalius . iar nu got. probabil.La Mărăşeşti românii au dat lupte aprige pentru a opri atacul german al lui von Mackensen. la nivelul cunoaşterii de azi. Or am dovedit că povestea cu ieşirea din Scandinavia e o simplă fabulă.Asta i s-a cerut. aşa cum arată titlul. Ei apar din loc în loc pentru culoarea stilului. cum o spune însuşi. fie au crezut fără control. Istoricii medievali interesaţi ne-au spus că este o confuzie între geţi şi goţi. ca şi faptele bărbaţilor viteji. geţi.Că la Iordanes figurează o clară identitate goţi=geţi. pe altele şcoala nu ni le-a relevat. n-o au. Iordanes este get de neam b. 132. atît la Cassiodor cît şi la Iordanes. Situaţiile prezentate sînt similare. să nu ne încredem în istorici care falsifică din interes.să rezume într-o cronică scurtă opera senatorului Cassiodor despre originea şi faptele geţilor.Căci cum s-ar putea înţelege altfel de cum sînt scrise rândurile: Aceasta a fost originea geţilor şi nobleţea de neam a amalilor. fără să poată fi invocată vreo formă de confuzie. nu goţi. în favoarea neamului mai înainte arătat. pe unele le acceptăm.Tot de geţi este vorba şi în § 129. În § 316.Dacă ni s-ar da o frază ca aceasta. Şi adaugă: să nu creadă cineva că. dacă ar fi existat. cum s-a scris de multe ori fără control. ar fi avut şi ei. ceea ce dovedeşte constanţă şi continuitate.§3). iar în § 121 Filimer este al cincilea şef al geţilor după plecarea din Scandinavia.

Boxhorn.Astfel că cei care caută cuvinte gote în limba română o pot face în pace şi linişte pînă la capăt. cum aflăm la toate popoarele europene. fiind un simplu nume al altei realităţi etnice. nume folosit uneori pentru variaţia stilului. Messenius. Astfel de cuvinte neexistând. C. Carlo Troya etc. nu există nici riscul vreunei găselniţi.. deoarece pentru aşa-zişii goţi n-am găsit elemente definitorii pentru etnie. Leibniz. a celei mai mărunte tulburări în ritmul căutărilor. Procopius. şi cum arată şi mari oameni de cultură şi savanţi.(Marija Gimbutas) 203 .mai sus. trebuie să convenim că. 7000-4000 î. de Hr. pentru orice etnie. de-a lungul secolelor. după cunoştinţele disponibile în prezent. De altfel. ca Bossuet. ei nu au avut şi nu au o existenţă reală. Hieronymus. Lundius. Quicherat. Hărţi ale Proto-Europei cca.

Bărbaţi şi femei dacice în luptă sau cu copii(Columna lui Traian). 204 .

205 .

206 .

Madona de la Rast(România). cca. de Hr. 4500-5000 î. 207 .

208 .

209 .

XN XN = izotop de azot Stim ca izotopul de Azot (14N) din radiatiile cosmice trece în izotop de Carbon (14C). de trecere de la un element chimic la altul .. ce stiu chimie din fire. Interesant este de urmarit ce silaba spun copii mici atunci cind învata sa vorbeasca .. sau T . A. în ipoteza ca limba latina ar fi fost mama limbii romane. le-am luat pe acestea fiindca ele sint cele mai elocvente. doar în limba romana exista cuvintele ca acestea. ca aceste coincidente sa fie doar un joc al întimplarii.. sa foloseasca un cuvint cunoscator de chimie. voi cita doar paragraful legat de cuvintul APA. arhitectural construita. cu mult înainte de-a fi învatata chimia si fizica prin scoli… A-P-A în traducere chimica H . acolo unde potrivit teoriilor lingvistice cunoscute ar fi trebuit sa se comporte altfel. îsi cunoaste formula chimica… De parca aici ne-ar fi învatat cineva foarte inteligent anumite cuvinte... ni se spune ca La început a fost cuvintul. OM. si el stie ca fara el omul n-ar mai fi om… POM si OM.cu ajutorul unor radiatii cosmice. din scrisoarea de care am pomenit mai sus: 210 . Deci. Litera P ocupa pozitia 16.. graiesc prin GRAI. În volumul II de corespondenta B. A .. Nu este vorba doar de cuvintele analizate aici. am . Avem deci oxigen.P. ca ar fi destepti din fire… Cred si eu. spunind si acesta despre o anumita cadere.O . P-O-M în traducere chimica O ... dar aici este vorba de-o radioactivitate speciala. doar în limba romana cuvintul APA pare a sti chimie… Ar putea fi o coincidenta.. at . o litera în plus. Si daca aceste cuvinte stiu povestea lor. dar daca nu este? Formula chimica a apei este H2O. într-adevar. Ciudat mi se pare ca dintre toate limbile de factura romanica. E totusi ciudat ca limba romana . În Biblie. aici. desfasurat se scrie HO-H. azot si un izotop special de azot… azot special ce are puterea sa treaca în izotop de carbon… carbonul fiind pe undeva schelet în vasta complexitate a chimiei organice. si daca ne tot spun aceasta poveste si noi n-o întelegem? Interesant. studiind chimia vedem ca la originea lor elementele au plecat de la HIDROGEN.. în mai toate alfabetele litera A ocupa pozitia 1. vorbeau o limba simpla pe care o întelegeau si romanii cei destepti.. asa cum spunea Herodot despre stramosii nostri. acest cuvint se comporta ciudat la Roma. Si cuvintul POM pare a fi inteligent. vorbitori ai unei limbi moarte azi (zic eu.. PA . A.P. mai este ceva ce ma fascineaza în limba romana. Hasdeu datata astfel: 18 martiu 1878.. Din Cosmochimie aflam ca Hidrogenul este elementul cheie. Voi cita doar paragraful ce m-a facut sa-mi dau seama ca APA. si unde gura vorbeste de RA zeu al soarelui. aceasta petrecindu-se de mult.stie despre sine cine este. pentru unii ce erau atunci un fel de buric al lumii). ceea ce explica într-un fel diferenta dintre OM si POM.H (H2O). ce este numarul de masa al Oxigenului… Corelarea numerica a elementelor chimice cu literele luate din numerologie (un alfabet oarecum initiatic) scoate la iveala faptul ca în limba romana.. se presupune ca apa ar fi fost elementul ce a determinat aparitia vietii.. APA. si unde cuvintul se spune cum se naste cu ajutorul aerului… Si mai ales cuvintul DAC citit în oglinda CAD. dintre toate limbile de factura romanica. cuvintul sa fie mult mai complicat si în acelasi timp amnezic din punct de vedere chimic.... scrisoarea domnului Mihail Obedenaru-Georgiade adresata domnului B. Hidrogenul în sistemul periodic al elementelor ocupa aceeasi pozitie. apa ..N ..cuvintul apa . apoi spun M . Mi se pare mai mult decit ciudat. iar Oxigenul ce este produs de pom.. PA .. POM... pentru a întretine viata omului. destept din fire si în limba latina dar mai ales în limba italiana . destepte din fire. nascuta moarta. inteligenta unor cuvinte ce parca la noi. în aceasta GURA de RAI.mostenitoare a limbii latine (si spatial).Miraculosul tezaur al limbii romane! Comoara de sub cifru Dincolo de linia melodica a cuvintelor romanesti.fiica fiind. Hasdeu si contemporanii sai romani si straini la pagina 14 se afla o scrisoare ce mi-a atras în mod deosebit atentia.. A … .

. asteptind sa le spuna acestia cum se numeste apa. 6) o mare gama de substante chimice. dar si ca la frecvente imperceptibile însoteste reactiile fizico-chimice din univers…) Din Genetica .. are destule dovezi.. ce au posibilitatea sa treaca în alte forme de manifestare asa cum am încercat sa descriu aici iscusinta elementelor chimice ce pot trece dintr-un element chimic într-altul. implicind desigur o mai aprofundata cunoastere a puterii cuvintelor. Relatia între toate aceste discipline exista. cred în inteligenta materiei. nainte de-a ajunge a pronunta acqua... dar si aici este vorba de cunoastere si cercetare.. lumina etc.. frate) si-n limbi ce n-au nimic în comun cu structura latina. Merg putin mai departe cu ipoteza. si în viata individului. directorul revistei Getica. paranormal este ceva cit se poate de normal. Hotarit lucru. dar de alta natura.. 3) radiatiile unor elemente cum sint carbonul si potasiul din corpul unor animale si plante . Aceasta.. asa cum exista meloterapia. este cea care poate crea confortul sau disconfortul psihic. gratie evolutiunii... Acelasi lucru s-a întimplat si cu alte cuvinte uzuale. eu una nu pot crede ca un fiu (fiica) ar complica firescul simplicitatii. o stare de neliniste. Din acustica (fizica) stim ca sunetul (energia sunetului) la limita marii tinde spre infinit din punct de vedere matematic ... Eu una sint convinsa ca daca specialisti de marca din mai multe domenii de cercetare s-ar ocupa putin de aceste ciudatenii ar putea da o alta culoare Certificatului de nastere al LIMBII ROMANE Din nefericire. si în viata lunga a unei populatiuni.ce au izotopi în stare naturala..). Sunetul în contact cu apa atinge parca o alta lume (alte dimensiuni. cu atit mai mult cu cit apa este un cuvint uzual. ele demonstreaza însa ca sunetul este o energie ce poate face si bine. termeni de rudenie. din lipsa fondurilor.. fiindca întilnim aceste cuvinte (sora. toriu. Gradul de rudenie exista între limba latina si limba romana. cristaloterapia. sunet. abia apoi.. 2) radiatii cosmice. cuvinte ce par a exista de cind e lumea lume si graiul grai. sau alte forme de terapii. uneori însotita de o melodie.. Aceste cuvinte modificate putin fonetic par a apartine unei limbi comune despre care aflam ca Dumnezeu ar fi stricat-o atunci cind oamenii ar fi vrut sa ajunga la CER. atita doar ca ne aflam în planul cunoasterii undeva prin clasele primare. Ce zici. Nu ne-ar strica deloc sa stim mai multe despre limba pe care o vorbim.. cuvinte slave de exemplu despre care se spune ca le-am fi luat noi în timpul formarii limbii romane (de parca aceste cuvinte n-ar putea fi si mai batrine decit formarea limbilor cunoscute fie ele vii sau moarte)..Înca o informatiune: aci în Roma. nu oare ca apa..geometric. Biblia nu specifica întimplator faptul ca: La început a fost cuvintul coincidentele pe care le-am semnalat ma fac sa cred aceste adevar. Sunetul este o forma de energie. unii copii mici..în plan biologic aflam ca: factorii mutageni mai eficienti sint: 1) radiatiile naturale determinate de prezenta în scoarta pamintului a unor elemente radioactive cum sint: uraniu. Si totusi... Cind vom cunoaste totul despre 211 . cuvinte despre care se spune ca ar avea origine latina. Ceea ce azi numim de multe ori miracol. 5) modul de hrana... adunate în ani de studiu intens despre aceasta poveste (despre rudenia dintre limba romana si limba latina).. totul are o logica. samariu s... ce nu e deloc o poveste. si rau. sint convinsa ca ar putea exista si terapia cu ajutorul cuvintelor.. De ce m-am oprit la poezie? Fiindca poezia este cea folosita si-n descintece si fiindca tot poezia. nu este cazul sa scriu acum si formulele din fizica. numind materie si energiile de tot felul (gind. de revolta sau mai stiu eu ce alta stare.. revista Getica a domnului Gabriel Gheorghe nu a mai putut aparea de foarte multa vreme... 4) excesul sau insuficienta unor saruri în sol.. 7) factorii poluanti. în cunostinta de cauza vom si întelege de ce sint poeme ce ne creeaza o stare de liniste.a. cu un alt curs decit acela trimbitat prin manuale. Domnul Gabriel Gheorghe.CUVINTUL (putere) rol constructiv sau distructiv? De avut are. pronunta apa. fiindca se cunoaste deja ce putere are gindul. Nimic nu este întimplator. de ce n-ar avea si .. Dacii sub nici o forma nu puteau arata apa cu degetul pina la întilnirea lor cu romanii. cu proprietati total diferite.. devine acqua.

with the three mentioned above.vom sti mult mai multe despre toate. my son Richard to be appointed by you as heir to my authority while I still survive.. assenting willingly to his lord's request and taking up the solicitude of fostering the extraordinary young child. had indeed been accomplished. however." Merry at these proposals. for that reason I want.Hidrogen . for love of his most beloved son. and rarely is the outcome of any action certain. the city of Rouen uses the Roman rather than the Dacian eloquence. in truth. by countless misfortunes. he begins to speak to the aforenamed three: "Because. and for the entire fatherland itself to be judiciously ruled by your most beneficial deliberations. and guarded him as the apple of his own eye. dintre energiile despre care stim atit de putin se va ridica atunci cind vom întelege ca sintem într-un tot pe care l-am divizat prin cunoasteri fragmentare. and for you to place your hands. that he may be able at a future time to dispute fluently against the inhabitants of Dacia. with your favor. uneori eronate… Asa cum pot fi si cele scrise de mine aici . Desiring.doar simple coincidente… Dar daca totusi nu sint simple coincidente? Daca a venit vremea sa analizam altfel spatiul din jurul nostru? Si totusi. Devoting himself to these explorations. daca Limba Romana este o comoara pe care n-am exploatat-o asa cum trebuia? Gabriela Marieta Secu [ 32 ] Once the business of this deliberation. celebrated Easter that year at Bayeux. And he lingered there until the festive days of the sacred festival of Pentecost had passed. Bariera dintre materie si antimaterie. like a wheel. the father began to muse in his sagacious mind over where or by whom his son might be advantageously brought up and fostered. with all your strength. that the young child Richard be lifted up and confirmed in his possession of the realm by an oath of allegiance and an oath-taking of his fideles. as symbols of your heart. Botho." Then Botho. brought him quickly to the town of Bayeux. made lasting by an oath. I therefore want him to be brought as soon as possible to the Bessin and there I want him to be both brought up and fostered with great diligence under your guardianship. in his hands. (note 1) But duke William. and Bayeux uses the Dacian language more frequently than the Roman. having collected there the magnates of the Breton and Norman region. nay rather the disposing judgment of omnipotent God. enjoying Dacian eloquence and learning it with a tenacious memory. he took with him seven magnates of rather great influence and.. and then for the covenanted fidelity of your true promise to be. he made known to them his secret will: "Because the state of affairs at any given moment is always turned. the seven magnates replied: "If you were not already burning with desire in your own soul to explore and thoroughly 212 .

But afterwards he has sent him. Because you will be. Satisfied.consider in advance. of compliant obeisance and military service. it would have been appropriate and reasonable for us to admonish you to such a course of action by our own prayers and our own anxious encouragement. A good duke and a nourishing count. back to duke William. and with him duke 213 . what king Louis kept seeking from him. they promised and vowed to be his fideles in all things. the orphan. for the native who resides here. and the destitute exile. making a promise. so that he would not hesitate to do. loaded with various presents and diverse gifts. will go away merry. Taking assisting aid from you. and from the Free-born and shining high birth of your mother. sprung both from a glittering Father of nourishing genius. The vagrant. on sacrosanct relics. That fatherland and region where you were Brought forth is deservedly submitted to you. Truly. having given their hands to the young child Richard. because this necessary business also peculiarly concerns us. precisely what you have proposed. nay rather to fix in advance. Notes: 1. The sacred glory and the venerable hope Both of the sacred order and of all ranks. Literally." [ 23 ] Without delay. Apostrophe Illustrious boy. king Henry has received Tetger honorably and has caused him to remain with him for an entire day. William has sent a certain young recruit Tetgar. to the transrhenish king Henry. The dignity of the churches. the "pupil of his own eye. with his own armed band. a leader of his household." That said. For king Henry and duke William were united by a covenant of indestructible friendship and newly allied one to the other through reciprocal agreements.

they go. and forbad any of them to mingle with William's army. and wishes to ask what should be done between you and king Louis. your fidelis. to be steadfast and durable due to your involvement. until you have returned and brought back the king. distinguished by such an immense multitude of warriors. For I will send you to the town of Bayeux until. they will devour us as wolves do lambs." Then Cono: "Send me wherever you like. should some need beset one of them. we have returned unharmed. as I believe shall happen. there is no one holier in speech. But king Henry was at a place called Vis‚. In his realm. and he has instructed me to remain wherever you like as a hostage. free from all adversity. of one mind. has said to duke Cono of the Saxons: "Ready yourself for the road and quickly don your shinguards. on the river Meuse. judging this advice to be salubrious for himself and for his followers and." Hearing the message of this singular and invaluable embassy. But see how I. he and king Louis of Francia might ally with each other and. Not wishing to keep me as a hostage against the keeping of your sacrosanct promise. not distrusting you. who has joined himself to me in friendship?" He replied: "Very patient and equitable. no one dares to harm another.Cono. quickly rose and went to meet duke William and. But as king Louis was still approaching the aforesaid conference location. once they had kissed. William preceded him with five hundred warriors. having assembled an innumerable multitude of legions. Zealously surrounded by a throng of leaders and young recruits." And while Henry and Cono were still conversing with one another. merry over your success. Harmonious. William. the king has sent me to you so that you might conduct the king to a meeting. surrounded by all types of servants (both nobles and slaves). he would be strengthened by the support of the other. there is no one mightier in arms. he is zealous in administering the rights and ordinances of the orthodox Fathers. very powerful and affluent. so that. as you said. however. You sent duke Cono to me. except you. and possessed of great and unheardof honor and practical judgment. so that I would come to you. No king." Then Hugh the Great and count Herbert each ordered his own followers to ride separately. Cono has replied: "You sent to our king Henry. of one mind. even to the Dacians subject to your authority. William has received the latter with the marvelous reverence of inestimable awe and has inquired why that duke (so dignified! so honorable!) has come to him. and conducted him with awe to king Henry. William has sent for king Louis and imparted the pleasant outcome of the embassy. no one to commit theft or sacrilege. both sat down. But if. at the latter's admonition. with a great army to meet king Louis. while duke Cono. with an innumerable army. On the day set for departure. King Henry. remain regulated by the ordinances of the holy Fathers. duke Hugo and count Herbert were astounded." And Cono: "If I proceed to the city of Bayeux. the inhabitants of the land live prostrate before the laws and. he dines splendidly with golden vessels and drinking cups and. as a sort of gage and hostage. I will remain your trusty shield-bearer and your constant body-guard against the ambushes of your enemies. Seeing the Breton and Norman legions. who awaited them in the district of Laon along with duke Hugh the Great and count Herbert. privy to his secrets. There is no one more equitable in actions. and no duke or count is as eminent as William. more than this. he rushed outside and faithfully received William's sword. because I do not distrust you. marquis and duke of the Normans and Bretons sends you faithful obeisance in Christ. William arrived with five hundred warriors. I depart with you. has already gone to the king and reported his arrival in these words: "William. through your judicious advice." Then king Henry: ~"How powerful and dignified and honorable and good is this William. wishing to ascertain whether any darkness lurked in his heart. unhesitatingly. As soon as duke Cono heard of his arrival. he has come directly to you." And William: "You will go with me to the conference. Moreover. have myself come with him! You have said that you would not be united to king Louis 214 ." That said. I am. Then William: "King Louis faithfully sends you the tribute of his deep love and esteem. saying to one another: "What comparison is there between our army and this one? If any strife should come between us and them.

however. not only rejected the command of duke Cono when he arrived and begged them to go away." They. Go. and return without a murmur to their duke. with your active mediation. shining with gold and gems. through the resolution of duke William. lest some unheardof carnage be born among the populace." Then king Henry: "Let king Louis come on the morrow. and. and themselves to occupy the house by force and power. tell William. and recounted for him what his men. I suppose. to carry and show as a signal to withdraw for that legion. your followers were unwilling to leave the houses on my orders. who had preceded him. to halt that vexed army from further smashing the walls or crushing the doors of our shelter. moved forward to meet him and. Soon king Henry. Notify the king what your prognostication is in this matter. prevented king Louis from going to the conference. with you as his escort. said that king Louis was there. but are hastening to smash (note 2) others! I am praying. Then William duke of the Normans to the duke of the Saxons: "Who taught you the language of the Dacian region. bent down to the ground. privy to his secrets: "This conference is. who was coming to the conference. duke Herman of the Saxons (note 4) began to speak to duke William in the Dacian language. (note 1) mightiest duke. even our unheardof disgrace. But. that richest of all dukes. with which Saxons are unacquainted?~" He replied: "Your own mighty lineage of warlike and illustrious high birth taught me. a fugitive. but they did readily abandon the houses. again making haste. indeed. ornamented and adorned with gold. began to break down. when Cono. on my orders.by a bond of friendship and a tie of assistance. the Dacian language. and showed them duke William's sword. and Herbert leader of the viceroys (note 3) was unwilling to take part. preceding him to the doors of the house where king Henry was abiding." Then William gave Cono a sword. Then William to duke Cono: "Go. king Henry turned away. were saying and. in accordance with the promise that we keep between us. who was drawing near the conference with the rest of his legions. And having endowed each other in turn with many agreements and various gifts and presents. most distinguished of all dukes. Cono soon encountered duke William. Wherefore did Cono immediately with a rapid and fleet course again seek out duke William. demolishing them with great vehemence and roaring. coming to king Henry. all the principles of the hoped-for agreement will be advantageously accomplished by our and both of your fideles. while duke Hugh of the Franks (although present) had no role in their sworn union of esteem. and he said: "William. so that no strife shall be born between those who differ and vary in language and dress and arms. listening for the Dacian language. once they had kissed and clasped each other's hands." Springing up. extremely often attacking the very many strongholds of my duchy. While the kings were speaking together secretly. But on the next day. with an incredible and innumerable army." William: "`Unwilling' in what way?" Herman: "Because your lineage. had done. forced by William. wheter occupying the houses or still demolishing houses. smash and tear apart the walls. But William's men. marvelously and artfully engraved with thin gold leafings and studs. that you not allow such things to be done. except through my mediation. went to meet them. fearing their assault. Moreover William." Meanwhile the Lotharingians and the Saxons began scoldingly and ironically to address Cono. but will result in our downfall and destruction and. mocking him. towards another house and said to Cono. understood a little of what they. has arrived here with five hundred warriors!" But William. However. neither efficacious nor appropriate for us. and tell them to go away. they entered the house and both sat down. prosecuted innumerable battles against me and 215 . in a hilt made from six pounds of gold. by an inextricable tie of friendship and support and help. but the ones who were still outside also attacked the rest of the houses. saying: "How astonishingly affluent and powerful is the duke of the Norman and Breton region who. William. went away and expounded for king [Louis] everything he had heard from king [Henry]. they did not immediately become quiet. all unwilling. moved for a moment by anger. greatly pressing against one another in the course of withdrawing. their faces lowered before the sword. they were joined and allied to each other.

rather with a gesture of thanks he sent everything back to the king. But he himself. Truly William. named Gerberga. by both of them. Moreover the king wished properly to honor William (note 10) with gifts (note 11) for all that he had done." Truly duke William." Meanwhile duke Cono mockingly says to the Saxons: "How does William (note 6) duke of the Normans and Bretons seem to you? Is he not a man of marvelous power and ability. I will lift up those whom you desire to exalt. captured in battle. you have consistently assisted me. you will disarm those who refuse to serve you. (note 8) having left the king and his own army behind in the territory surrounding (note 9) Laon. returning to Laon with duke William and the rest of the leaders. were thoroughly astounded by the words spoken. from beginning to end. endowed with the very greatest presents and distinguished gifts. annoyed by so very many inconveniences. I will trample to the ground those whom you desire to thrust down. even the father of your greatgreat-grandfather. distinguished by the organization of your own followers. indeed. With my leadership. is said to have replied to the king: "Truly now and for as long as I shall survive. And then he left the child. Gerberga (note 7) by name. hitherto vilely discolored by many blows. in order that we. applauding the king's request. the Saxons and the rest of those who were present began to extol him likewise in their own dialogues. because what is mine is yours. and he stood as godfather to the boy. with my aid. and you have cherished me. with sly hearts and fraudulent aims and sophistical disputations. Therefore I pray you to be the godfather of my son. and therefore we at first disparaged him with the false accusation of an unworthy reputation. born yesterday. When these matters had thus been reasonably terminated and fulfilled. by naming him and bearing witness that his name is Lothar. all the clergy of the see of Laon and all the laity reverently received him along with the superior bishops. might delight in the reciprocal agreements of a single mind. went speedily back to the king and reported to the king what respectful treatment he had received. protecting me from the assembly of the wicked. what is yours is mine. an embassy worthy of exultation. And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William. dominated. under my precedence in all things." The leaders of the Frankish nation. And bound by the favorable and steadfast alliance of a king (note 12) Taking up that illustrious child from the nourishing waves 216 . but he accepted none of them. Made even merrier by hearing this. Apostrophe Duke. against you and. who is mightier. and we will subordinate the necks of those who rebel. so appropriate for himself. With prodigious religious exertions. at Laon with his mother. with me standing by. grandfather and great-grandfather. reborn in the font of sacred baptism. indeed even by drawing out the greatest bounty from your own stores of wealth. and therefore did I learn it unwillingly. haughty. he said to duke William. moved to anger in their hearts not on their faces. renewed and purified by sacrosanct moisture and oil and chrism. with his own followers. named Lothar.brought (note 5) me. preceded by a troop of bishops of the Frankish nation. to their own lands. who richer. you will dominate the realm of Francia and the other realms which your father. I will diligently do your bidding. announcing that a son had been born to him from his most beloved consort." As duke Cono set forth the marvelous deeds and the opulent affluence of duke William. and the duke of an innumerable multitude? With the exception of our king. it will be done by me. to a place called BiŠvres. bound by a bond of even greater esteem and by fastenings of increased love. be assured that whatever your will shall be. there came to king Louis. who better than he?" The Saxons replied: "We were ignorant of his affluence. in front of the aforementioned leaders: "You have copiously helped me. made speedily for Laon.

Preferring the "Willelmo" of CC 276. 217 . the oldest son of Gerberga and Louis of Western Francia. Notes: 1. until 1106. Preferring the "Willelme" of Rouen 1173 and other witnesses. 2. Preferring the "William" of CC 276. Preferring the "disrumpere" of Rouen 1173 and others. 5. Lothar. Where the populace is governed by your sacred authority. Gerberga was the daughter of king Henry I of Eastern Francia. every affair falls into confusion. It continually awaits the support of your worthy protection For. 6.Of salvation-giving baptism. 9. without you. Preferring the "regis" of CC 276. Pagus. the Billunger. And taken up that adopted progeny. Beneficia. Preferring the "Willelmus" of CC 276. 8. Princeps satraparum. Herman "duke of the Saxons" was confirmed in that title by Henry's son Otto the Great from at least 960. 4. the title remained hereditarily in his family. Turn your steps and turn your swift steeds And return speedily to the land of your natal soil. valiant. 11. having now both Sown tranquil peace through the crossroads of the world. 10. 3. Preferring the "deduxit" of CC 276. 12. was probably born in 941. 7.

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

Neroznak.(water.a toponym) barburam (water). Ancient Languages of the Balkans.(a swamp) (in Metubarbis . Moscow. V. R. The Hague. M. Fasmer. Paleo-Balkan languages. Moscow.(a stream) (in Altus . 2. Sanskrit barba. 1986. 'river' Albanian berrak (swampy soil).CAPITOLUL VI DICŢIONARE. 1978. ALFABETE Dicţionar ilir Illyrian Glossary Illyrian Language Sources Glossary More information Sources: 1.Messapic *gwen.'woman' bra' (brother! (vocative)) *bhra'te'r 'a brother' brisa (husks of grapes) can. 3. Glossary: Illyrian Indo-European alt. river) *Hap.'water'. Greek borboros (slime) benna (a woman) .(a dog) 230 .(a dog) *kwon. Katicic.a hydronym) ap. The Etymological Dictionary of the Russian Language. 1976.

a tribe).(a pool) mag.(between) (in Metubarbis .a personal name) More information: Balkan languages Indo-European Chronology (Balkan 231 .Messapic see mandos metu.(good. Lithuanian tirgus.(numerous)? plo. to listen). to kill' *kleu.(salt) (in Salapia .(people. Kerkura . kerk. Venetic lugo. mannus (a small horse) Breton menn (a small animal).'grey' dirty.'to suppress.(great) mandos. Lithuanian ez'eras (a lake) *plu. kind) ves.(medium.(kind.a toponym) oseriates (lakes) *medyo. Latin clarus kork-. powerful) rinos (clouds) sal.(famous) (in Vesclevesis . good) (in Vesclevesis .cleves. Oscan touta (a tribe).a personal name) (famous). Latin mannus (a Gaulish horse) Menzanas (a god to whome horses were given) . Greek kleos (fame) Daunus (wolf ?) *dhaw. Albanian trege" (a market) "European" *teutá.(people. a tribe) teuto.a river name) sybina (a spear) *sal.(strong.(an oak ?) (in Korkura.(to hear. between) Slavic *ozero (a lake).(people) Slavic *türgü (a market).(great) *meg. salt' tertigio (a merchant) teuta.a place name) Latin Quarqueni quercus 'oak'. Gaulish *wesu.

.Prussian Pelasg.Freeservers. Lit. .Indic Avest. .com • Web Hosting .. . . VN = village name.Gothic Icel. . . .Pelasgian Goth.Avestan Pruss.Lithuanian Latv. . . RN = river name.com Notes for Glossary: H = hydronym.Albanian 232 .Latvian Russ.Russian Bulg. PN = place name Lith.Dicţionar tracic Free Web site hosting .Bulgarian Ind. . .Tocharian Alb.GlobalServers.Icelandic Toch.

ánt 'through'. etc. Hitt.) RN Al'ta]. ant 'towards. ant(i) 'against' [Old-Ind. alonhon 'a spear' alta(s) 'current. the Lith. river' [Old-Pruss. ap. apsa 'aspen' [Altin apse 'aspen'. stream' [Latv. Arse. apa. asman. aic. ars. arta(s).ati 'to flow'. Old-Pruss. árs. arma 'bog.'the same'.'to flow. twisting' [Old-Ind.(white. Lith. akmuo. H Alaja. Old-Ind. a spring' [Old-Pruss. river.ti 'flooded']. abse.)' [Lith. Russ.]. ale. an(a) 'at. as(a)m 'stony' [Old-Ind. Goth. along'. bog' [Lith. Old-Ind. (from Balt. arda(s) 'current. Greek aná 'at. RN Arsio. abyss']. osa (from Proto-Slavic *apsá). river' [Old-Ind. armuo. against'. ala 'current. 233 . as'man 'stone.'water']. heaven'. H Akele. Phryg. -ens 'stone']. ana 'along'..Note: The Glossary is partly reconstructed from hydronyms.'a goat' [Armen. ape 'river'.'the same']. apus 'spring'.'a mouse' arma 'swamp. argilos . clear)]. OldHighGerman aspa 'aspen']. aiz . aphus 'water. Pol. Greek ardó 'to bedew']. current. arzas 'white' [IE *arg'. nearby. ánti 'against. stream' [Illyrian RN Altus. ang .'curved. ana 'at. Greek aix]. water (adj.'water (noun). towards']. arš. Pelasg. -ens 'the same']. Glossary: achel. place names and other traces of Dacian and Thracian languages. árdati 'to flow'. Lith. puddle'. Greek antí 'against'. Avest. akala 'water']. on' [Avest. ancati 'a curve'. asa(s) 'stone'. Toch. Greek ankos 'valley. asáminthos (stone) bath'.

Latv. towards' [IE *ad-. and that the Peonians called it mónapos. sedge. which are probably related to the Latv. New-Bulg. German binden 'to bind'].'a birch'. swarthy' [Lith. bria 'town' (Strab. bredina 'pasture'. adu. bers 'the same'. bank' [Old-Icel. bréndon 'deer']. VN Bebrovo. Lit. bovis 'a bull']. bolinthos was a Maidean. brjag 'bank. ašas 'horse-tail. channel']. bebrus 'beaver'. Bulg. Latin ad 'to.]. Latv. Old-Pruss. Old-Pruss. Equisetum'. [IE *bhel-]. dial. [IE *eg'hom. stream. bébrus. RN Adula. towards'. German Attel. ašs. balios 'white'. Avest. bison'. etc. That was its Bessian name according to Dioskurides. It is compared to the German Bulle 'bull' and is derived from the IE *bhun-ent. bolinthos 'wild bull.'current. Russ. at(u) 'current.ras 'brown'. bándhana.'binding'. The word is attested in Aristotle. bend.'mountain' [in Huper-boreoi 'those living behind the mountain'. It is often found as a second component of Thracian settlement names. opposite to']. berg 'mountain'. Old-Bulg.'high. aštrus 'sharp'. coast']. cape'].'to bind'. ass 'sharp'. that is. which separated the country of the Peonians from that of the Maideans (a Thracian tribe inhabiting the middle course of Struma and upper course of Mesta). Byz. brentas (brendas) 'deer' [Messap. Therefore. be. Lith. bandayaiti 'to bind'. Old-HighGerman bibar. peninsula. a Thracian word. me' . bred. aš 'I. Steph. rush'. ad 'at. (Zhemait. bredu 'to cross by a ford'. marriage [Old-Ind. under the word of Messembria). at 'at. ber'oza. asn . steep coast. Old-Icel. Old-HighGerman berg. Avest. German Berg 'mountain'. berga(s) 'hill. towards'.'hill. bebrus 'beaver' [Lith. Bulg. Old-Bulg. beras 'brown. Latv. AngloSaxon bindan. at 'at. a hill' [Greek akté 'steep coast. It is related to the Lit. according to whom that animal lived in the Messapian mountain. Old-HighGerman bero 'a bear' (initially 'brown')].'I. ath. Goth. me']. for example: 234 . stream' [Latv. Latv. bonassos 'a bull' [IE *gwou-. bor. Both authors state the word was Thracian. breg@. Balt. breza 'birch']. berza(s) 'birch' [IE *bherg'. ostrý. Asys 'horse-tail. berse. mountain'].asa 'colt's foot (Tussilago farfara)'. berzs. bérz'as. Lit. bresti.) RN Bred-upja]. bredas 'pasture-ground' [Russ. IE *Hegwr. Latin bos. aši..

A. a beer' (Archil. brilón . B riye 'town (a refuge on a hill)' – from the IE *wrijá. The author (Galen) saw this plant in Thracia and in Macedonia and concluded the word was Thracian. Poltymbria. briza 'spelt.'a goat']. Afg. tribe']. vriz'e 'rice'. settlement' [Alb. 1. New-Bulg.'a door. mud. datë 'place. The Thracian 'bria' is related to the Toch. Pers. búza. br@z]. dava . kal@.). brinkti [brinkstu) 'to swell'. Greek théos 'a god'].Messembria. kal 'mud'. Bulg. Sélymbria. Norw. bruz'as 'somebody who runs to and fro'. buris (boris) 'man' [Alb.). bryttion (Herodian. brink . oriz. Pol. dyrsos (pl. A ri. bryton (neuter) 'a kind of ale from barley. dave 'puddle. soft soil']. Ukr. etc. desa(s). Greek thaimós 'house'].'brave. chalas 'mud' [Old-Bulg. rye' (Gal. Fick being the most acceptable one. [Slavic *briti 'to shave'. facult. dama 'settlement. dur 'a stockade'. Persian burridan 'to cut']. Czech kal 'swamp.'a barber'.) 'able. dero . pool']. that of A. place for settling' [Old-Ind. darsas (dersas) 'brave. brynchós 'guitar for the Thracians' (Hesych. brave'. burrë 'man']. bruzas 'quick' [Lith.).'place for dwelling'. a sound'. the Slavic *b@rz@. tribe' [Latv. There is an alternative interpretation: the Thracian bryza is related to the Lith. from the stem of the verb brigzti 'to be torn. brytos (masc. Greek orinda=óryza 'rice'. Kühn). brizdis 'ling'. dapas 'a flood'.'to swell' [Lith. daphas 'a flood' [Lith. to get unraveled'. strong']. Avest. burt. brjak 'a ringing. It is very probable. dial. and others). Hecat. Old-Ind. brzek 'a ringing. from which the Bulg. búzas 'a goat' [Avest. Skedabria. 514. 13/6 p.'clan. daršyu. a gate']. bur. the Peonians and the Phrygians. Bulg. a tinkle'. god' [IE *deiwo-. There are several etymologies for this word. de alim. [IE *dhwer. gens 'clan.'a town' dentu. na-brekac' 'the same']. brutos (Hesych. Fick relates the Thracian briza to the Old-Ind. dháman. bhrinati 'he hurts'. brod 'a ford']. 235 . courageous' [Old-Pruss. datan (datas) 'place. disa(s) 'deity. birinj. The word was used by the Thracians.). settlement]. vrihi-h. The word is related to the Pol.(burd-) 'a ford' [Slavic *brod@.

ebros 'a goat' [IE *kapro-. gawi 'county'. dón 'place. mountain' [Celtic *dunum 'a hill'. pre-Greek gaia. land']. countryside' [Goth. esko 'to eat' [IE *ed. gava(s) 'county. Att. mountain'.-didzos. hot' [IE *gherm-. dul 'a house. Old-Icel. a family'. fictus 'I puddle'. dumas 'dark' [Lith. -didza 'to create' [Russ.'heat'. to flow (out)']. didá 'a fort'. Latin fingo. Latv. diz. Goth. country(side)' [Old-Ir. Gaulish gabro.'strong' [Celt.'to eat']. dú. country(side)'. Old-Ind. dark brown (for cattle)'.'a horse']. gharmá. Irish gabhar]. gaidrus 'bright. dinga 'fertile ground' [Latv. mad']. Lith. dún . gagila 'a jackdaw' [Slavic *gala 'a jackdaw']. e(i)b. Greek thermós 'the same']. New-Pers. mad' [Alb. cheerful'].'hill. diza 'fortress' [Avest. Greek chthón 'soil. germas 'warm. region']. didá. jerm 'furious. German Düne 'dune']. dúms 'dark brown']. douro. gaidrus 'bright.'to flow. Greek phaidrós 'shining. Old Irish gabor 'a goat'. esb 'a horse' [IE *ekwo. to drip' [Pelasg. Gen. Latv. esvas (ezvas). ermas 'fierce. gesa 'stork kingfisher' [Old-Pruss. dzése 'heron. dre.'a goat'. j^erm'warm'. *duro-]. 236 . genton 'a piece of meat'. Old-Pers. kingfisher']. dúmas 'dark. z'iedz'iu 'I form. clear' [Lith. Armen. Old-Ind. geeyse 'kingfisher'. Oscan feihúss 'walls']. a fortification'. I mould'. dyngia 'dunghill']. drenis 'deer' [Alb. Old-Pers. gé 'land. don 'place. déz 'fortress']. uz-daéza 'a heaping. dinga 'fertile place'. so-zdat 'to create'. clear (cloudless)'. bright. Greek teikhos 'a wall'. Anglo-Saxon dún hill. dreni 'deer']. deigan 'to puddle'. déhmi 'I plaster'. eibó 'to drip.

young. re-cens 'fresh. ida (ide) 'tree. atrs 'quick']. trees. agile'.'to languish. kalsas 'dry. ketri-.'ridge. Old-Nord. kálst (-stu. descendant' [Latv. kéršas 'on black and white spots'. c'etri. Church Slavic il@ 'the same']. keturi. Engl. c'etiri 'four']. quab]. dried up' [Latv. Greek tetra 'four'. gire 'forest. Old-Nord. Avest. Gen. Latv. iúras (=júras) 'water. -tu) 'to dry up. Cymr. giria. wood'. Old-Ind. border of a field. Lith. to languish']. to dry out' [Old-Kurian Ginulle (a stream). iet(e)r (= jeter-) 'quick. slope'. 237 . with another suffix in the New-Bulg chedo 'a child']. galas 'end. kaba(s) 'bog. kalas 'district. haimos (-on). silt'. heris 'a hand' [IE *khesro. girí-h 'mountain'. cheren 'black'. Greek kheir 'a hand'. meadow or forest'. quick]. swamp' [Engl. fedo 'tree. Latv. kape 'long mountain strip. slope' [Latv. krsná 'black. júra 'a sea'. border region' [Lith. dark']. agile' [Old-HighGerman átar 'quick'.'four' [IE *kwetwores. *saimas (-an) 'ridge. fid. kiri. dune. river' [Lith.'the same'. íl(u ). forest']. kel(l)a 'a spring' [Old-HighGerman quella. ketre. kersas 'black' [Lith. kapas 'hill.'silt. agile' [Anglo-Saxon cwicu. kenthas 'a child. Latv. g'nins 'to spoil. kvikr. German Quelle 'a spring']. dune']. Bulg. dzira 'forest']. pedry. Latv. kopa 'and hill. kykr 'live. boundary'. mud' [Greek ílys. Irish sím 'chain']. kik . Bulg. -ýos 'mud. Hittite keššar 'a hand']. Lith.'live.[or kira] 'mountain'. gals 'neighbourhood']. gairi.gin. simán. forest' [Old-Ir. new'. Latv. mountain chain' [Old-Ind.'four-fold'. to wither']. kapa. 'forest' [Old-Ind.'a hand'. to spoil. Lith. úr 'drizzle']. iltea 'a chosen woman'. kamoles 'beloved'.

roaring' [Old-Ind. Anglo-Saxon merisc 'swamp'. to roar'. marka 'bog. Old-Icel. current']. clan. mér. musas 'moss. méldas 'marsh reed'. laz 'animal pathway to a river (lake)'. mezi 'stallion'.lis 'heap. Church-Slav. Hlodo-már. kurpti (-i?) 'to burrow'. m@h@ 'moss'. wood' [Old-Pruss. a hillock' [Lith. swampy country' [Lith.'water. muka 'seed.'large. mukls 'swampy'. mug? 'family'. Anglo-Saxon mos 'moss. már 'big']. RN Múke. PN Linge. German Moss 'moss'. mukas 'swampy country. muka 'swamp. bog' ["European" *mar. glade' [Serbo-Croat läz 'clearing'. where one can sink'.'to burrow' [Lith. nadi. Bulg. 238 . niva 'snow' [IE *sneigwh. Lith. unclear']. great' [IE *mér-. musai. Roman. mezéna 'a horseman' [Alb. muggag 'seed. laza (-as) 'clearing (in forest).knisa(s) 'eroded place' [Lith. mandakes 'a binder for sheaves' marieus 'lime' [IE *mar.'rumbling. midne 'a settlement'.in the Osset. Russ. swamp'. a bog' [Latv. Old-HighGerman Volkmár. mar. moerr 'swampy country']. lénge 'low land'. kurta 'groove. neos 'new' [IE *newo.'new']. melda(s) 'marshy reed' [Lith.'snow'].]. muka. Latv.'dirty. Old-HighGerman melta]. melda. korpat' 'to burrow']. meadow' [Lith. long@ 'meadow']. posterity' [Iran. Ukrain. 'mould on yoghourt']. lingas 'depression. Church Slavic personal name Vladi-mer@. clan']. lazina 'clearing']. morokva 'bog']. Gaulish mor. kupsela 'a heap.'river. nádati 'to rumlble. Russ. meldi 'reed'. Lith. knisti 'to dig']. hillock']. kurp. (substrat) mînz 'stallion'].'sea'. river. mark? 'a pit for steeping flax or hemp'.'sea'. pl. kupse. nest. mes. mould' [Old-HighGerman. korto 'groove' from the Baltic *kurtá]. Old-Icel.

Latv. palma 'swamp. pannean 'quagmire'. pupa 'beans' or 'hill' (?) [Lith. uostije 'the same'].óstas 'river mouth' [Lith. prauslat 'to splash. son' [Lat.'a rock' [Hett. Latv. pura . meadow']. Latin palus 'lake']. pus . marketplace [from the IE *(s)porá as 'village']. paus 'child. púrai 'winter maize'. palios. Lith. son']. spelt' [Greek pyrós 'maize'. Slavic *piti 'to drink']. Latv. pais]. child' [Greek paus. Cypr. to bedew' [Lith.i 'swampy banks of a lake'. Latin pibo 'I drink'. pitye 'a treasure' piza(s) 'bog. boy. Greek písea. písa 'deep swamp'. son' [Greek Homer pavis. per 'boy. párvata. a port'.as. fani 'silt'. peruna. to sprinkle'. prausti 'to wash. pas 'the same'].]. pi . more' pinon 'a drink' [IE *poi-. pl. per(u). uosta 'river mouth. pal. pala 'swamp. to splash. pupa 'beans' or Alb. puta 'foam'.'to drink'. putóti 'to foam'. bog'. etc. phara 'settlement. puer 'child. Goth.'a rock'. paišai 'soot']. puis. *praus-) 'to wash. pys 'child. paisa(s) 'soot' [Lith. pl. pauta(s) 'foam' or 'foaming' [Old-Pruss.'mountain']. pupë 'hill'].'beside. Lith.(resp. paus. bog' [Lith.'maize. *pi. pés 'boy. Att. 239 . Latv. Old-Ind. son' [-pu(i)s = Greek Att. pal. 'big swamp. RN Pauta. Old-Ind. uosta 'the same'. pa(i)vis 'child. Latin óstium 'river mouth'. Church Slavic p@iro 'spelt']. bog' [from pala with the suffix -má]. 'damp places. prusnó'ti 'to splash']. village'. son']. paurakis 'small' [Latin paucus 'small']. peat-bog' [Old-Pruss. para. poltyn 'a fortress' pras. uosts-. úostas. meadow' [Latv. quagmire. pais 'child'. to besprinkle'. putas 'foam']. Old-Bulg. pan(i) 'swamp.

purda 'swampy, damp place' [Latv. purdul,i 'a snivel', Greek pardakos 'damp, wet']. puris, poris, por, pyris, pyros, pyr 'son, boy' [Latin pure 'child, boy, son' in Latin PN Marci-por, Nae-por, óli-por, Etr. nei-pur, naei-purs]. pus, pys 'child, son' - see puis. pusinas 'spruce forest, pine forest' [Lith. pušynas 'spruce forest' from pušis 'pine, spruce']. putras 'bawler, squaller, babbler' [Old-Latv. personal name Putre, Latv. putruôt, putrât 'to cry, to speak fast']. raimas 'motley' [Lith. ráimas 'motley, particoloured']. raka(s) 'eroded place, a gully' [Lith. rakti 'to burrow']. ramus 'quiet, calm' [Lith. ramus 'quiet', Old-Ind. rámate 'to stay quiet, to rest']. raskus 'quick, agile, live' [Old-HighGerman rasc 'quick', German rasch 'the same', Engl. rash]. rera 'stones, stony ground' (from an earlier *lera) [Alb. lerë, -a 'stones, fallen stones']. rézas (resas) 'king' [Latin rex 'king', Old-Ind. raj- 'the same']. ring- (rink-) 'quick, skillful' [Old-HighGerman (ge)-ringi 'light', Middle-German ge-ringi 'light. quick', Greek rhimpha 'quickly, skillfully']. romfea 'an arrow, a staff' rudas 'red, reddish' [Lith. RN Rud-upe., adj. rudas '(red-) brown, reddish', Latv. ruds 'reddish']. rumba(s) 'edge; rapids' [Lith. rumbas 'periphery', Latv. rumba 'waterfall, rapids']. rús-a (-as, -is) 'a pit' or rus- 'slowly flowing' [Old-Pruss. PN Russe (a village and a swamp), Lith. rúsys (and rúsas) 'potatoe's pit; hut', Latv. rúsa 'pit; or the Litv. ruse.ti 'to flow slowly']. sabazias 'free' [Old-Bulg. svobod' 'free']. saldas, saltas (instead of *zaldas) 'golden' [Old-Bulg. zlato (from the Proto-Slavic *zalta) 'gold (noun)' , New-Bulg. Zlato 'gold', zlaten 'golden']. sara 'current, stream' [Old-Ind. sará 'river, stream']. sartas 'light-red' [Lith. sartas 'light-red (for horses)', Latv. sarts 'red']. satras (satrus) 'live, quick, agile' (?) [Lith. šatrus 'live, quick, agile, row']. 240

saut-is (-as) 'lazy' [Latv. sautis 'lazy man, who sleeps all the time']. sei(e)tuva 'deep place in the river' [Lith. sietuve. 'deep place in the river']. seina(s) 'village, settlement' [Armen. šén, Gen. sini 'village', Greek Rhod. kroina 'residence']. sékas 'grass, greenery; hay' [Lith. še.kas 'recently mowed down grass', Old-Ind. s'áka- 'vegetable']. sem(e)la (= zeml'a) 'land, earth' [Old-Bulg. zemlja, Russ. zemlja, Lith. zeme, Latv. zeme]. serma, sermas 'current, stream' [Old-Ind. sárma-h 'current', Lith. RN Sérmas]. siltas 'warm, pleasant' [Lith. šiltas 'warm, pleasant', Latv. silts 'warm', Cymr. clyd 'warm, warming']. sind(u)- 'river' [Old-Ind. sindhu- 'river', Old-Pers. hindus 'the same']. singas 'low land, depression' [Goth. sigqan, Old-HighGerman sinkan, German sinken 'to sink, to collapse']. siros 'a granary' skaivas 'left' [Greek skaiós 'left', Latin scaevus 'the same']. skalme 'a sword' skalp- 'to beetle, to hit' [Lith. skalbti (-biu, -biau) 'to beetle, to dolly (for laundry)']. skaplis 'axe' [Lith. skaplis 'axe']. skapt- 'to dig' [Lith. skaptúoti 'to cut, to carve (in wood)', Greek skápto 'to dig']. skaras (-is) 'quick' [Old-Bulg. skor@, Russ. skor@j 'quick', etc. (Proto-Slavic *skar@)]. skarké 'a coin' skarsas 'transverse, slanting' [the Greek en-kársios, epi-kársis 'curved, bent, transverse', Lith. skersas 'transverse, oblique]. skilas 'quick, impetuous' [Lith. skilti 'set fire' and 'run mad'] skreta 'circle, circumference' [Lith. skrete. 'a (round) disk', skrite. 'circumference']. skumbr-as (or -is) 'hill, mountain' [Lith. kumbrys, kumbris 'hillock, hill, mountain peak, small mountain'].

241

spinda(s) 'clearing (in the forest)' [Lith spindis 'clearing in the forest']. spinos 'coal' stra (from an earlier *strava) 'current, torrent' [Lith. srava 'current', Latv. strava 'current, torrent']. strambas 'stubble-field' [Old-Pruss. strambo 'stubble-field', the Latv. struobs 'a spray, a stem, a straw']. strumá, strumón 'current, river' [Old-HighGerman stroum, German Strom 'current' river', Lith. sraumuo, -ens 'fast current', srúti (srúvu, dial. srúnu) 'to fill with water' and 'to flow, to outflow the banks (for a river)']. strúna 'current, river' [Lith. sriti 'to fill with water, to outflow']. stur(ia) 'country, countryside' [Old-Bulg strana (Proto-Slavic *starná) 'country', Bulg. pro-stor 'expanse, space']. suchis, sukis, suku(s) (-os) 'girl', resp. 'boy, juvenile' [Cymr. hogen 'girl', hogyn 'boy, lad', Lith. súnus 'son', Old-Bulg. s@in 'son', etc.]. suka 'a crack, a gorge, a pass', [Lith. šuke. 'a gap, a crack']. sula 'groove' [Greek hýle 'forest, groove']. sunka 'sap, fluid' [Lith. sunka 'sap (of a tree); fluid']. sura (zura) 'current, stream' [Old-Ind. sirá 'current. stream']. suras 'strong, brave; a hero' [Old-Ind. súra-h 'a hero, a warrior', Avest. súra- 'brave, courageous; a hero']. suras 'salty, bitter' [Lith. súras 'salty', Latv. surs 'salty, bitter, sour']. svit- 'to shine, to twinkle' [Lith. švite.ti 'to shine, to twinkle', Old-Bulg. svüteti sia) 'to shine']. tarpas, terpas 'a gap, a crack' [Lith. tárpas, térpü 'an interstice, a crack', Proto-Slavic *tarp@ 'a pit, a ditch']. taru- 'spear' [Greek dóry 'tree' and 'spear', Hett. taru- 'tree, trees', Old-Ind. dáru- 'tree']. therm 'a tribe' thin- 'to hold, to carry' [Latin teneó, -ere 'to hold'].

242

thurd- 'to crash, to collapse' [Old-HighGerman sturzen, German stürzen 'to overthrow, to fall']. tirsas 'thicket' [Lith. tirštis 'density, thickness' and 'thicket, brush-wood', tiršti (tirštu) 'to thicken']. titha 'light, radiance' [Greek titó' 'morning glow; morning, day', Alb. ditë 'day']. tón 'a present' [IE *dó- 'to give']. tranas 'rotting' [Lith. RN Tranys, trene.ti 'to rot, to decompose']. traus- 'to break, to crumble' [Lith. traušti 'to break, to crumble', traušus 'brittle', the Latv. trauss, trausls 'brittle, fragile', Old-Russ. troh@ 'lazy; sad']. tri 'three' [IE *treyes, *trí 'three']. tund- 1. 'to push, to knock'; 2. 'river' [1. Latin tundó, -ere 'to push, to knock', Old-Ind. tundaté 'to push'. 2. Old-Icel. ?und 'river']. tuntas 'a flock, a flight; a heap' [Lith. tuntas 'a flock, a flight; a heap, a pile']. turm- 'a run, a flight' [Old-Ind. drámati 'to run', Greek drómos 'a run']. udra(s) 'otter' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. udráh 'water animal', Avest. udra- 'otter', Greek hydros, Old-HighGerman ottar, Lith. údra, Bulg. vidra 'otter']. udrénas 'water, aquatic' [IE *wed-, *wod- 'water']. úkas 'mist; misty, turbid' [Lith. úkas 'a mist; clouding; fume, vapour', úkanas 'cloudy, turbid']. upa 'river' [Lith. úpe. 'river', Latv. upe 'river, stream']. -upula 'apple?' [IE *amlu-, *samlu- 'apple']. urda(s) 'stream' [Lith. urdulys '(mountain) stream, pool', Latv. urdavin,a 'stream']. usku- 'water; aquatic, marshy' [Old-Ir. u(i)sce 'water', Old-Cymr uisc, Irish esc 'water, bog, swamp']. utos 'water, river' [IE *wed-, *wod-, Old-Ind. ud-án- 'water', Greek hydos 'the same']. vair-as (-us) 'spinning' [Lith. vairus, vairas 'spinning', Swed. vírr 'a spiral']. varpasas 'whirlpool' [Latv. várpats 'whirlpool', the Lith. varpyti (-pau, -piau) 'to dig, to burrow']. veger - (resp. *veker-) 'damp; to bedew' or 'haymowing' [Dutch wak 'damp', Latv. vedzere etc.].

243

veleka(s) 'place for washing' [Lith. vele.kles 'a place, used for washing', vele.ti 'to wash (with a paddle)']. ver- 'to spring, to issue' [Lith. vírti (vérdu, viriau) 'to boil, to bubble', the Old-Bulg. v'reti v'rion 'to spring, to boil']. verza(s) 'a barrier used for fishing; dam' [Latv. varza 'dam']. zalmos 'a skin' zan 'a clan, a family' [IE *g'en- 'to give birth, a kin']. zbel- (from an initial *zibel-) 'shining; a thunderbolt, a lightning' [Latv. zibele 'shining', zibelêt 'to flash, to twinkle, to shine']. zburul- 'light (noun); shining' [Lith. z'iburys 'light' (noun)']. zeira 'a kind of chiton'. zelas - 'wine'. zelmis 'an offspring, descendant' [Lith. z'elmuo, -ens 'plant' and 'an offspring']. zenis, zenés 'born, born in' [=genes in the Greek personal name of Dio=génes, from the IE *g'en- 'to give birth' in the Old-Latin geno 'to produce, to give birth']. zéri - (from an earlier *zvéri-) 'an animal, a beast' [Lith. z've.ris 'a beast', Old-Bulg. zver@ 'the same', Greek thér]. zetraia 'a pot'. zi - 'god' [shortened from ziu-, zia- and similar, IE *deiwo- 'sky god', Greek Zeus]. zilas 'grey, turned grey' or 'blue' [Lith. z'ilas 'grey-haired', Latv. zils, zilš 'blue']. zilma(s) 'greenery' [Latv. zelme 'green grass or wheat']. zombros 'a bison?' [Slavic *zo.brü, Latv. subrs 'a bison', Old Prus. wissambris 'a bison', Old Icel. visundr 'a bison']. zum-, zuml- 'dragon' [Old-Bulg zm'i 'dragon', zm'ia 'snake']. zvaka(s) 'bright, white' [Lith. z'vake. 'light (noun)'].

244

Dicţionar hitit:

WordGumbo Indo-European Comparative Indo-European Hittite

Sources: 1. Ivanov, V. The Hittite Language. Moscow, 1963. 2. Ivanov V. Common Indo-European, Proto-Slavic and Anatolian Language Systems. Moscow. 3. Gamkrelidze T., Ivanov V. The Indo-European Language and Indo-Europeans. Moscow, 1984. 4. Bajun, L. The Experience of the Comparative Studies of Hitto-Luwian Languages. Moscow, 1990. 5. Bajun, L. The Language of Hittite Hieroglyphs. Moscow, 1986.

Dictionary: agniš - fire aia, ai - to do, to make aiš - a mouth ak - to die alkistan - a branch alpa – white(alb, în geto-daco-română) anda - in, inside annijazi - he does, makes aráí - to pray arawa - free arija - to ask
245

arkamijala - a musician arma - moon arnumi - I bring arsina, Nesian harsi - bread arš- - the same aruni - a meal aruwa- - to respect as, Nesian es- - to sit asa, asana - a chair(aşeza, în geto-daco-română) asa, sa, Nesian es-, Palaic aš- - to be así - to love aššu - good, kind asu, aswa - horse at, Nesian et-, ud-, Palaic ata- - to eat atiman - a name da - to give(fără comentarii!!) dalugaeš - long dankui - dark daššuš - strong ekw, akw, Palaic aku- - to drink epp - to take, to seize erha - a boundary ešha - an owner ešhar - blood etri (Nesian) - a meal gank - to hang genzuwala – friendly(genzuwala-zenzuvala-senzuala, în geto-daco-română) gienu, kinuwaaš (dat.-loc.sg.), Palaic ginu - a knee(genunchi, în geto-daco-română) gima- - a winter gurta - an enclosed place(curte, l. daco-română) halki - grain, bread halugan - a message hantezzija - first, front, fore hap-, Palaic hapari - wealth, to make a bargain hapa, Palaic hapna - a river(apa, în geto-daco-română) happár - a price happaraizzi - sells hara - to destroy, to pound haraš - an eagle harawa - a road
246

to break open. ill išha . to burst kinun .a bear.to grow numb ilalija .a heart keššar .a kin.an illness iúkán .to wish(ila-ila.to call haruna .a vessel kinu . ca în l..to loosen hartagga .to limit irmalant .a song iškallái.white harmahi .a soul istark .to damn igái . to tear istanza .a head harš . hatuars .a yoke kardi-.a barn has .a yard hišša .to write hilan . to divide išnija .a hand keta .to derivate.to have harkiš . to generate hasmi . a master išhamai .sick. kir.a grandfather huiš . refren popular geto-daco-român) irhai .hark .. kinship hašša.an owner.to link.a beam huha . Palaic kart.a grandson hastijas.he lay kikla .a base. hams .a letter hatura .to splash hurta . a foundation hurnái .to become (medium voice) 247 .now kiš .to break. haštái – bones(osteo.to live hulana . a wild animal harti .greacă) hatuas.grass kikkula .wool humati .

to kill lala .(Palaic) .time. kišt. to oppose muri .a cripple kusatara . în geto-daco-română) ninikzi .to release lukkái . to call lami .spring namuwaí .expiation lilái . în geto-daco-română) mema .to extinguish kula . Palaic malit – honey(miere.a head nasusara . much.an army kurant . to fortify lapani .a son naršam .to build..to grind maninkuwant .he lifts.to name..naked nepiš .respect namešha . în geto-daco-română) murijan .to strengthen.to scratch kišt.window mald .new (nou. raises 248 .a servant mugái. to shine luttais .to graze lila. mini ..a queen natta .sky newa.a berry(mure.famine.a city miti . kastas .kiša .to ask malla.a language lamen ..shortened (participle) mehur .to speak mina.a sister neku .a bunch of grapes nahhan .large melit.to light.to get dark nekumanza .to complain. a month meikki -.no nega . a wall kwen . many mekiš .

high parkui .. pieti.to spit šalli .to run piddái .eyes šaligai. foundation sanawaí .dirt šakuwa .a bird peruna.a shoulder pangarija.to splash papratar ..a libation šarnink .to reimburse šarpa .fire pai.a wing pedan. clean parkunu .a conference. pir .a foot pattar . în geto-daco-română) 249 .I sacrifice šittar .to know parku .a house paš .a rock piddái . pídi .to go palhi .kind sarlata .to protect.a sickle sasa . pahhaš .urine šipantahhi .a bed šehur .a star(stea.a place(piaţă. to graze pahwár . în daco-română) pera .to give pai .sewage šamana .pahši.to blow parjanaza (Hieroglyphic) .to spread pankur .to swallow pata .. a meeting papparš.printing šašta .a base.pure.desecration parái .to clear parn.to press šakhar . pija .wide paltanaš .large salp .to pay sái .

) uraí . în geto-daco-română) šiwat .to put tekan.a wall tapariála .to beat turp .a donkey taru . sacred surna . to become tijaz.bread tuwarsa .an army uija .a half tamaš .to torment tanata .a cord šupparija .a rod. esteemed.he steals takš .a horn šuwái .dog ta.-loc.. to approach.a god (zi.ground tepu .small.to sleep uppi .exact.to load tájezzi . daylight(ziua.to send uitti .a year (dat.to speak tarh.a father(tată. Hieroglyphic takama . a vine tuzzi.to fill suwana .large (uriaş.a tree tati .a dream. în daco-română) usamuwami -.to make takšan .to take ta..to come tahukappi .to win tarkasni .šiu....to come. a revelation tethima .a vessel taištai .to rule tar. în geto-daco-română) tawana . sg. šiun .a god tupi ..pure.esteemed (participle) 250 . correct te. ziua.thunder tija . usanuwa . în geto-daco-română) šumanza . low tešha .a day. tiuna (Palaic) .

wetenaš .usiti .summer. We recommend not to copy and post this file on any other site since we periodically update and correct this list and we do not want 251 .to speak. atharvashiirshha.to esteem wasu . However..great wappija .(Palaic) . autumn DICŢIONAR SANSCRIT: Online Sanskrit Dictionary Introduction The following is a list of Sanskrit words printed in Devanagari with its transliterated form and a short meaning provided as a reference source.wine zamankur . raamarakshaa et cetera. There is a copyright on this file to the extent of preventing misuse on other internet sites and ego-trips of individuals. to buy uwate .dew wasa . we anticipate this to aid a student of Sanskrit in the on-line world.water wawa .to bring.to purchase. and other files accessible on the web.).to lift wali .the good waša..to put on waštai .sg. Palaic wer.to bark warsa . translated documents such as Bhagavadgita. to lead walá .to build wiána .a bull werija. This cannot be a substitute for a good printed Sanskrit-English dictionary. The words are encoded in ITRANS transliteration scheme so as to print them in Devanagari.a beard zena . The list of words is a compilation from various sources such as messages on sanskrit-digest.a sin watar (gen. to call wete.

gde. Please download and install it from http://www.\\ No other letters (upper or lower cases) are allowed. \\ The site contains additional information on Sanskrit projects.com .h haLa.njana):} \hskip \hskip \hskip \hskip .nta \\ H visarga.5in .c and aa. a.gde.different versions of file floating around the internet. called Itranslator98/99.html Please join us in collecting word = meaning lists with \\ 252 . The list has been arranged according to Devanagari sequence. unless one wants joDaakshara.gde.html The . .2) scheme is given by \medskip\hrule\medskip \underline{vowels(svara):} \hskip .nDa .c produce ardhachandra as in cat and talk. We have seen We request you to provide corrections.org/Sanskrit/Itranslt.com in the document project.to/ or its ftp mirror at http://sanskrit.5in y r l v sh shh s h L(maraaThii) kSh(x ksh) GY(hindii)\\ Both .5in .bhaarat. There is an excellent freeware available for Itrans users. or a vertical line 0 a da.5in a aa(A) i ii(I) u uu(U) R\^{}i R\^{}I e ai o \hskip . A file of frequently asked-answered questions (FAQ) is available at\\ http://sanskrit.to/sanskritfaq.itx version of this file is directly viewable in the software allowing text display in Devanagari as well as Roman+diacritics marks.5in .omkarananda-ashram.5in k kh g ch chh T Th D t th d gh N\^{}\\ j jh JN\\ Dh N\\ dh n\\ \hskip . or translate Sanskrit documents we suggest you access volunteer help file from\\ http://sanskrit. people copying this work and calling of their own.5in au aM aH L\^{}i L\^{}I \underline{consonants(vya.a avagraha.\\ The transliteration according to ITRANS (older 3. written by Swamis at Omkarananda Ashram. \medskip\hrule\medskip For those interested in volunteering to encode. \\ A backslash with a period produces just a dot (puurNaviraama). Only a dot .bhaarat.\\ The vowels need to be added after each consonant. \medskip For other examples.5in p ph b bh m\\ \hskip . see texts on Sanskrit Documents site at http://sanskrit. .to/ OR \\ http://sanskrit.n and M produce anusvaara. and more importantly many such additions from your own collection. proofread.

Please contact sanskrit@cheerful. „ATOM.h = gave adya = today(azi. nobili).) agastamaasa = month of August agni = fire agniH = fire adadat. hunii.word encoded in strict ITRANS scheme format.h = to sit(a aşeza în daco-română) ishhTa = of all desirable things(zeiţa IŞTAR din Babilonul semitic).etc. aaryaa = (f) a respected woman aas. We appreciate your contribution to make this effort successful. Glossary of Sanskrit Terms sa. ishhTaM = leading to heaven ishhTaan. în daco-română) antare = between(între. maghiară). noble(popoarele fino-ugrice-turcii. ishhTvaa = worshiping ugra = powerful.h = desired(IŞTEN=Dumnezeu în l. finlandezii) ugraM = terrible ugraH = terrible udaka = (n) water udadhi = sea uddharati = to draw up (water from a well) ushhmapaaH = the forefathers(moş în daco-română) 253 . în daco-română) apsu = in water asti = (2 pp) is(este.nskR^ita shabdArtha # File generated by merge(dictmaster.txt.com for additional details.AMORF. în daco-română) asthi = Bone akShi = (n) eye aakaasha = ether(acasă este cerul daco-românilor) aakhya = named(chemat în daco-română) aakhyaa = (f) name aapaH = water aapah = water aaplutaa = immersed( a pluti în daco-română) aarya = wise man(arienii=înţelepţii. /tmp/add_15249) # Date: Tue Aug 15 18:58:06 2002 AUM = Primordial Sound OMkaara = the syllable om a = not(sau cu sensul de „fără” în daco-română şi greacă. de ex.

inertia. nu este împrumut din latină sau slavonă) jivyate = remain alive jii = to live jiiv. khagolashaastram. consacrat în l. daco-română). cerul este Casa daco-românilor). Fişior). daco-română).h = to live jiiva = life jiivaH = life jiivati = while living(without earning) jiivana = life jiivanaM = life jiivita = life jiivitena = living tamas. khagaH = bird (literally the sky-goer. consacrat în l. khaM = ether khaga = one traversing in the sky. consacrat în l.h = darkness tamasa = darkness. străromână veche. daco-română) kishora = son(Fecior sau în l. sfinţit. a name of Sun.eko. aakaasha(ACASĂ. wheel. sfinţit. race(GOTRA=ZOTRA=SOTRA=SATRA=ŞATRA în daco-română) chakra = Circle. daco-română). psychic centre in humanscerc în daco-română) chatvaari = four charchaa = discussion chuTati = to pinch jaanu = (n) knee jaanunii = knees(genunchii în daco-română. 'khah' meaning sky (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. ignorance tamasaH = to darkness tamasi = the mode of ignorance taataH = father(tata în daco-română) trayaM = three trayaaNaaM = three trayii = triplet 254 .h = astronomy(KAGA-KAGO-KOGA-GOGA-HAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. also birds (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. khe = in the sky(CER=KER în daco-română) gaN^gaa = river Ganga giri = mountain guDa = jaggery gotra = family. kishorii = daughter kha = sky.ahaM = I the one single being(EGO-EGU-EHU=EU în daco-română) kaH = who(care în l. (KAGA-KAGO-KOGA-GOGAHAGA-HAGI-KOGAION=Ceresc. sfinţit. daco-română). sfinţit. consacrat în l.

tvaM = you dattaM = given dattaan. daco-română) deyaM = is to be given deyam.S) the giver(dătător. în daco-română). de origine daco-română şi nu latină sau slavonă) daanaM = charity daane = in charity(danie.h = three tva = suffix meaning property of. nu din latină sau slavonă). în l.Nom. donate dadaami = I give dadaasi = you give . daanena = by charity daaneshhu = in giving charities daanaiH = by charity daayinii = giver dina = Day divaM = to heaven divasa = day divaa = during the day(ziua în daco-română) divaakara = sun divi = in heaven divya = divine divyaM = transcendental divyaaH = divine divyaan.traye = in the three tri = three trikoNa = a triangle triiNi = three triin. daaH = giving(a da în daco-română) daatavyaM = worth giving daataa = (masc.h = celestial divyaanaaM = of the divine divyaani = divine divyaayudhaH = the man with divine weapons divyau = transcendental diiyate = is given(este de dat.h = things given dadati = give. de origine daco-română.h = to be given deva = God(DEVA-DEUA-DIUA-DZIUA-ZIUA în daco-română) devaM = God dvi = two. nu slavonă). daataaraM = the giver daataaram. confer upon dadau = gave (from daa : to give) dasha = ten dakSha = a lord of created beings daa = to give(a da în daco-română.h = one who gives daana = the act of giving(a dona. both dve = two 255 .

dhavala = white(DALB, ALB, BĂLAI, BĂLAN, în l. daco-română) naktaM = in the night
naviinam.h = (adj) new navaiH = (instr.) new naantaM = no end (neant în l. daco-română))

naama = Name naaman.h = name naava = a boat naasikaa = nose pa.ncha = five path.h = road pathi = on the path pathika = traveller parastaat.h = transcendental(parastas în daco-română). pitaraH = fathers pitaa = father

pitaamaha = (m) grandfather (father's father) pitaamahaH = the grandfather pitaamahaaH = grandfathers pitaamahaan.h = grandfathers pitaamahi = (f) grandmother (father's mother) = yellow sacred clean cloth worn by gods and priest pitR^i = father pitR^in.h = fathers pitR^ivrataaH = worshipers of ancestors pitR^iiNaaM = of the ancestors pitR^iin.h = to the ancestors piteva = like a father pure = in the city pradaana = giving(predanie de origine daco-română, nu slavonă). pramaathi = agitating(pramatie în daco-română). pramaathiini = agitating priya = dear( prieten, care nu vine din l. slavonă, ci e din l. daco-română) priyaM = the pleasant priyaH = dear priyataraH = dearer bandii = prisoner, detainee bhraataH = brother bhraataa = brother bhraatR^i = brother

matR^i = mother man.h = to think manu = father of the human race manuH = the father of mankind maata = mother 256

maataa = mother maatR^i = mother maasa = month mukha = mouth( moacă în daco-română). mukhaM = mouth mR^ita = Dead (murit, în daco-română) mR^itaM = dead

mR^itasya = of the dead mR^ityu = of death mR^ityuH = death mR^ityuu = death me = mine (meu, daco-română) yama = the god of death, also the five moral commandments yamaH = the controller of death yuddha = Planetary War yuddhaM = war yuddhe = in the fight yudhi = in the fight yudhya = fight yudhyate = (4 ap) to fight yudhyasva = fight yuyutsavaH = desiring to fight yuyutsuM = all in a fighting spirit yuvan.h = young(IOVAN-HIOBAN-GIOBAN-CIOBAN în daco-română) yauvana = youth yauvanaM = youth rama.nte = revel; enjoy (Vr.Pr.III P Pl.AP)

ramanti = enjoy transcendental bliss raajaa = a ruler, king(rege în daco-română, nu din latină) lalita = (a) playing, sporting, dallying; amorous, lovely, beautiful; grace, charm lalita = lovely, beautiful, elegant, graceful lalitaa = A women(leliţă în daco-română); wanton woman; musk; a form of goddess
Durga; various metres vidaH = who understand(unul care le „vede”, în daco-română).

vidyaa = knowledge veditavyaM = to be understood vedituM = to understand shata = Hundred sharma = grace shruta = knowledge
shrutaM = heard sapta = seven sarpa = snake

257

sura = god ha = the sun ha.nsa = (masc) swan, goose ha.nsaH = (m) swan kShatriya = the caste of princes and warriors
=================== End of File =================================

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 .

269 .

270 .

271 .

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

but some are boustrophedon (running alternately left to right then right to left). vases. and jewelery. Fragments of an Etruscan book made of linen have also been found. The earliest known inscription dates from the middle of the 6th Century BC. Most Etruscan inscriptions are written in horizontal lines from left to right. More than 10. mirrors. statues. Archaic Etruscan Alphabet (7th-5th Centuries BC) Neo-Etruscan Alphabet (4th-3rd Centuries BC) 278 .The Etruscan Language Origin The Etruscan alphabet is thought to have been developed from the Greek alphabet by Greek colonists in Italy.000 Etruscan inscriptions have been found on tombstones.

Numerals Etruscan Numerals worked the same way as Roman Numerals. 279 .

southern Ukraine. Romania. The artifacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8. and the former Yugoslavia. Symbols dating from the oldest period of Vinča culture (6th-5th millennia BC): 280 .The Vinča Language Vinča (pronounced vihn-chah) is also called Old European or Proto-Indo-European.000 and 6. but also in Greece. Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites.500 years old. in particular from Vinča near Belgrade. Bulgaria. predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years. it is highly unlikely they will ever be deciphered. Moldova. These symbols have been found on many of the artifacts excavated from sites in southeast Europe. eastern Hungary. and the language represented is not known. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found.

Common symbols used throughout the Vinča period: Other Vinča symbols: 281 .

282 .

TABEL DE CORESPONDENŢE DIN LIMBILE VELŞĂ. wn. suedeză en tva tre fyra fem sex sju atta nio tio elva tolv tretton tjugo hundra maniska man kvinna ar un dau. SUEDEZĂ ŞI DACO-ROMÂNĂ dacoromână unu doi trei patru galeză(velş). dwy tri pedwar. IRLANDEZĂ-GALICĂ. qino watô.irlandezăvalahă galică aon do. SCOŢIANĂ-GALICĂ. wair qens.. dha tri ceathair cuig se seacht ocht naoi deich aon deag do deag tri deag fiche cead daonna bean fear bliain uisce scoţianăgalică aon di tri ceathra coigne sia seachd ochd naoi deich gotică ains twans treis fidwor fimf saihs sibun ahtau niun taihun ainlif twalif treistigius hund tusund manisks guma. GOTICĂ. pedair cinci pump şase chwe. gwr bărbat dynol femeie an apă dynes ceud 283 . chwech şapte saith opt wyth nouă naw zece deg unsprezece un ar deg doisprezece dau ar deg treisprezec tri ar deg e douăzeci dau deg o sută cant o mie mil om dyn.

tithau galeză(velş)valahă e. stană.rîu copac stejar genunchi mamă tată mare piatră. ef hi ni ar ar tir tirlun dewrder buwch cefful awr ci duw dodi dyd. iag du suedeză gotică pa bo capal uair cu dia bo uairean cu guţ gud salan salann gul hus teach 284 gards . sf. sf.. dolurus olann me tu irlandezăgalică e. diwrnod halen dolur. aŁa. a áiţe wf. stâncă lână lemn eu tu română el ea noi pe spre. sf. atta stains mama sten gwlan coed fi chi. se i ar tir mi thu scoţianăgalică e air aírţa. la ţară peisaj de ţară dârz vacă cal oră câine zeu a da ziuă sare dor galben casă afon coed derwen glin tad mawr abha crann dair gluin mathair athair mor abhainn craobh mathair athair mor aŁa.

-să notăm numeralele „CEATHAIR”(irl-galică) şi „CEATHRAR”(scoţgalică)=Patru. slavonă(„CETIRE”) franceză(„QUATRE”). după mai mult de 2000 de ani şi după mulţime de influenţe lingvistice diferite. precum daco-româna. de ex. FEMEIE sau mai exact(căci la început. care este apropiat cu daco-getul „ZENES”(ZÂNĂ). cum vor fi fost la început când abia se despărţiseră una de alta?). scopul. română inclusiv numeralul „CEAD”(irlandeza-galică) şi „CEUD”(scoţ. „AR”=Pe sau Spre şi „DEG”= Zece Diferenţa faţă de română ar fi numeralul „CANT”=Sută. ce pare apropiat de limbile indo-europene din grupa „CENTUM”).Dacă astăzi. în traducere directă.ce seamănă cu numeralele identice din l. punte sus corp Comentariu: llaeth bywyd aur arian pechu. etc. irl-galică. astfel că galii. -să notăm şi asemănarea l. sunt apropiate de limbile indo-europene din grupa „SATEM”(deşi toate aceste patru limbi. latinii.Acest lucru dovedeşte că limbile străvechi.sună asemănător cu românescul Sută). utilitatea. velşă „DYNES”=Femeie. română (chiar şi formarea celor peste zece. rolul. rusă înseamnă femeie sau soţie) sau greco-latinul „GENES”. 285 . italiană(„QUATRO”). cu slavonul „JENES” („JENA” în l. irlandeză-galică şi scoţiană-galică cu l.S-ar părea că atât scoţiana-galică cât şi irlandeza-galică. slavii se puteau înţelege relativ uşor între ei.lapte viaţă aur argint păcat Sân(ţâţă) oţel pod.galică şi daco-româna sunt destul de înrudite. velş.Toate aceste cuvinte enumerate mai sus. -să notăm în l. mai ales cele din familii asemănătoare. or airgead peaca cioch orach corp shuas.) NĂSCĂTOARE. oamenii nu aveau noţiuni şi nume abstracte de lucruri sau fiinţe. erau destul de apropiate.„UN AR DEG” = ”UN SPRE ZECE”. unde „UN”=”Un”. ci denumeau concret. GENERATOARE DE URMAŞI.-galică)= Sută(mai ales scoţ-galică unde „CEUD”-care se pronunţă SIUD. pechod dur pont corff beo oir. aceste patru limbi mai păstrează cuvinte identice sau asemănătoare. din aceste limbi. velşă cu l. scoţ. daco-geţii. înseamnă acelaşi lucru. suas corp kropp -să notăm asemănarea mare a numeralelor din l.

loc..pr. -să mai notăm velşul „TAD”(Tată) sau „MAWR”(Mare) dimpreună cu Irl.-galic „TIR”(Ţară) dimpreună cu velşul „TIRLUN”(peisaj de ţarăTîrlungeni. nu sunt „împrumuturi”. întâi pl..Nu vă speriaţi.-să notăm velşul „COED”(Copac. Durere) dimpreună cu Irl. Rîu) şi Irl. şi exemplele pot continua. „PECHOD”(Păcat).-galic „THU”( Tu.pr.-galic „ABHA”(Apă. a 2-a sing.galic „ORACH”(Aur). pers.galic şi scoţ-galic „MOR”(Mare). engleză(Dor.galic „CRANN”(Copac) şi scoţ-galic„CRAOH”(tot Copac) cu daco-românul CREANGĂ. pers. pers.. Rîu) dimpreună cu Irl.). pers. pers. velşul „DOLUR-DOLURUS”=”SORROW” în l.) sau velşul şi Irl. „OR”( Aur) şi velşul „AUR”(Aur) sau Irl. Irl. ci doar vestigii ale unui fond comun indo-european. Necaz.-galic „OIR”. scoţ.-galic „TU”(Tu.galic „PEACA” (Păcat) dimpreună cu velşul „PECHU”. goticul „HAUSJAN”(A auzi). Braşov sau rîul Tîrlung).) şi scoţ. a 2-a sing. Lemn) şi să comparăm cu daco-românul CODRU sau Irl. 286 .-galic „BEO”= grecescul „BIO”(Viaţă) sau velşul „BYWYD”(Viaţă). în jud. velşul „GWOLAN”(Lână) şi Irl.-galic „OLANN”(Lână) sau velşul „AFON”(Apă.pr. velşul „NI”(Noi. pers.

Hr. „FĂGET”. copaci. „LUPENI”. exemplele pot continua.Callatis”). „PIATRA-NEAMŢ”. în limba română. neputând fi înfrânţi decât după ce Burebista a unit toţi getodacii într-un singur stat). iar altele din perioada medievală. apoi numele de „GALAŢI” şi „CALLATIS”. care semnifică localităţi locuite vremelnic de popoare răsăritene. pe fiecare metru pătrat sunt îngropate milenii de istorie!!Să purcedem. povestite de localnici. sosiţi aici în sec.CAPITOLUL VII INDEX DE LOCALITĂŢI DACO-ROMÂNE DIN ROMÂNIA Toate numele de plante. „SALCIA”.Este adevărat că aceşti keleţi(celţi). sunt de origine geto-dacică. „STOENEŞTI”. pietre sau unele profesii şi produse ale unor meserii. etc. ne indică prezenţa cumanilor.Aici. fiind izgoniţi definitiv de către Burebista(împotriva celţior s-au luptat mai mulţi regi locali geto-daci de-a lungul a trei secole. „NUCET”. unele din timpul geto-dacilor. maghiară. Adevăr şi Istorie va putea găsi în pământ o mulţime de izvoare scrise şi nescrise despre neamul nostru. animale. altele din timpul daco-românilor. De ex.XI d. Vom vedea pe judeţe.Aceşti răsăriteni au căpătat numele de celţi(răsărit). „VÂNĂTORI”. au locuit vremelnic în Dacia. „BRÂNZENI”. „COMĂNEŞTI”. urmaşa directă a limbii daco-gete. la Răsărit-Est se spune „Keleti”(de aici Calati-Galaţi sau Calatis.: „VADU-OII”. „STĂNEŞTI”. : „COMANA”. Sunt de asemenea şi denumiri.Păstrate aproape nealterate. „PICIORUL-LUPULUI”.Sunt convins că dacă se vor asculta tradiţiile şi legendele fiecărei localităţi în parte. ca şi numele propriu „COMAN”. „BRAZI”. venite din Asia. „URDARI”.În l. aşadar! 287 . un arheolog cu o intuiţie divină şi cu mare dragoste de Neam.. aceste localităţi străvechi.Aceste nume de localităţi ne arată ce populaţii migratoare au sosit în Dacia şi dacă au fost sau nu asimilate ulterior. De ex.

Doina. Costeşti. Panada. Braniştea. Sânmihaiu de Câmpie. Muşăteşti. Godeni(Godeanu=Zeu. Parava. San-Ciob=Sfântul Cioban). Cuca. Meziad. Roma. Roşia.Buro=Puternic sau bărbat şi Stene=Stâncă. Bozieş. Cotmeana(Cot-Cat-Cos-Cas-Cus-Huş-Huţ-Uţ=Rădăcina pentru Casă.HĂLMEAG(Zalmoxe). JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD Romuli. Spermezeu. Şercaia. Bârsăneşti. Cri-CrisHris=Aur). Oituz. Balcani. JUDEŢUL ARGEŞ Bucşeneşti(Focşani-Bocşa au legătură cu cultul Soarelui sau focului). Asău. JUDEŢUL ARAD Peregu Mare. Coşnea. Moeciu(Moşu-Moţu-Frumosu). Cut. Remeţi(eremiţi). HĂLMĂGEL(Micul Zalmoxe). cu acelaşi sens). Remetea(Eremitu. Filipeni. engleză şi germană. Sântandrei.Traducerea ar fi „PUTERNICI CA STÂNCA(PIATRA)”. Dârleşti. Borzeşti. Valea Uzului. Cuciulata.Geţi=Goţi=Divini. Ida-rîu în l. Moşoaia(Moşi. cifra zece era importantă. Sânpaul. ALMAŞ(Zalmoxe). Berzunţi. Şiria. Recea. Havârna. Dezna. „Filipeşti” . ei foloseau sistemul zecimal). sumeriană sau Iza. Daia Română. Corţeşti. ALMAŞU MARE(Zalmoxe cel Mare). Coşula. JUDEŢUL BOTOŞANI Coţuşca. Sântimbru. Stană. Craiva. Gurahonţ. Şinca. Construcţie. Gura-Văii. Vărădia de Mureş. Dobârceni. Suceşti(locuit de Suci. Zagra. Vlădeni. Stânca. sfinţi sau zei sau cu sensul de Frumoasa). Bârsa. Almaşu Mare. CRIHALMA(Zalmoxe de aur. Pecica. Dacia. God-Gott în l.). trib dacic). Zărand. Hăşmaş(Zalmoxe?). Galaţii-Bistriţei(locuit de celţi). Buhuşi. Costeşti. JUDEŢUL BRAŞOV Bela(Alb). Dieci. Nicşeni. Roşia-Montană. HĂLMAGIU(Zalmoxe). Sfinţi). JUDEŢUL BACĂU Filipeşti(Vulpeni sau Lupeni ar fi putea fi tradus. Pomezeu. „Filipeni” sau „Filipi” din Sudul Dunării). Bran. Bârzava. Poiana-Braşov. Albeşti. Zemeş. Broşteni(Buro-stene cu pluralul Buro-steni unde Bur. Caşin.JUDEŢUL ALBA Horea(Gorea-Zorea-Zuria-Suria=Zori sau Soare). Sânmartin. Vinţu. Săliştea(Zeul Luminii=ZA-LIHT unde ZA=Zeu şi LIHT=Lumină). Breaza. Hemeiuş. etc. Zece Hotare(la daci. Sihastru). Uda(cf. Glod. Sânmartin. Blaj. Derna. Galaţi(celţi). 288 . Vlăsineşti. Bratca. Sângeorz. JUDEŢUL BIHOR Sâniob(Sân-Iob. Vlădeni. Cociuba Mare. Santa Mare. Sânpetru. Şoarş. Cocu. Cuşma. Sânmiclău. Parva. Vărşand. Nucat. Berza. Vadu-Moţilor. Sânnicolau român.

Carpeni. JUDEŢUL COVASNA Vărghiş. Berca. JUDEŢUL DÂMBOVIŢAGlod. Soceni. adică geţii ruşchiţeni. Padea. Casicea. Sâncraiu. Buza. Cătina. Moţăieni(Moşi. Rusca Montană(Etrusca=Het-Rusca. Coşluga. Costeşti. Sânpaul. Brădeşti. Sfânt). Borlova. Blânzi. Si-Zi=Zeu. Breaza. Cozla. Siliştea. Basarabi. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI Ileana. Bujor. Sfânt şi BUR=Puternic). Costeşti. Castelu. Vrăniuţ. Domaşna. Vicşani. Cioban. curs de apă). Seimeni(şase oameni). Piatra. Mioriţa. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Ruşchiţa. Dărui). Gura-Şuţii. Doman. Frumoşi sau Sfinţi). Bârca(Bur-ca). Berzovia. Cudalbi. JUDEŢUL DOLJ Argetoaia. Rusca. Brăduţ. Cetatea. Capidava. Vran. Siliştea(Zeul luminii. Moacşa(Frumoasa. JUDEŢUL GIURGIU 289 . Cuzgun. Salcia. Bănia(Stăpânia). Dobârlău(DA-BUR-LAU=Locul sfinţilor (albilor. Grădiştea. Bancea). Filia. Blăjani. Brădeanu. Mâmjina. Rimetea(eremitu). Blonda. Brăneşti. JUDEŢUL CONSTANŢA Grădina. Buciumeni. Şiviţa. Dalboşeţ(Albuleţ). Runcu. Băneasa. Berzasca. Bălana. Dragodana(„Dătătoare de dragoste”. Brani. Blonduţa). Bucşani(ca Focşani. zeu. Siliştea Crucii. Boureni. Costi. Cotu-Văii. Căscioarele. ALMĂLĂU(Zalmoxe). Drago=Dragoste şi Dana=Dona. Brăneşti. Bixad. Sfânta). Borcea.JUDEŢUL BRĂILA Brăila. Sântejude. Corbu. Buciumeni. Oltina. Lupşanu. Zagon. strămoşii etruscilor şi toscanilor de azi şi ai limbii italiene moderne. Sărămaş. Barcani. Pietroşiţa. Tortoman. Coşoveni. Cuzdrioara. Frani sau cereşti). Rast. Vâlcelele. Fran=Cereasca). Gruiu. Zănoaga. Vrani(Urani. Băbeni. CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Baciu. Vlădeni. Poiana. Sfânt şi Dova-Dava-Deva=Zeu. Brezoale. Cireşu. Vlădeşti. blonzilor) puternici. Runcu. Braniştea(ca Bran. Lupele. Pechea. Băişoara.DA=Alb. JUDEŢUL BUZĂU Siriu. Frumuşiţa. Bocşa). JUDEŢUL CLUJ Căşeiu. Bălăciţa(Albuţa. Sadova(Sfîntul Alb. Moţu sau Frumosu). Aliman(preot zalmoxian). Vlaha(Blaha-Balaha=Alba. Dărmăneşti. Huedin(ued. Zăvoi. Uran. Vărădia. JUDEŢUL GALAŢI Bălăneşti. formată în Toscana). Sânzieni. Băneşti. Mociu(Moşu. sfânt şi Liştea-Liht=Lumină). Bălaia). Floreşti. Frăsinet. Micfalău. Nucet. Buru(puternicu). Sânmartin. este legat de foc sau Soare). ALMĂJ(Zalmoxe). Moţăţei. Barcea. Sa-ZaDa=Alb. Oancea(Vancea. Cuca. Moroeşti. Bocşa(ca Focşani şi Bucşeneşti. Cozieni.

Grădiştea. Lupeni. Gheorghe. sau „Hodin-eşti”. Dagâţa. germană. Daia. Broşteni(Burosteni-„Tari ca piatra”). Cuşmed. Bucşani. Brănişca. Remetea(eremita). Gurasada.Armată. Bârseşti. Sântămăria(deja. Balşa. adică. SÂNTUHALM(Sfântu Zalmoxe sau Sfântul Acoperământ „HALM” în l. Sânmartin. Burjuc. Cozmeşti. Focuri(ca Focşani. ŞOLMUŞU MARE(Zalmoxe). Sâncrăieni.”Trei îs sângeorgiu” sau „strein sângeorgiu”. Gălăuţaş(celţi). slavonă). Singurul. engleză. Bârnova(BUR-NOVA=Bărbat Nou). Muşeteşti. Streisângeorgiu(ciudat nume. Stânceşti(Pietroasa). Bârzei. Franci). Simeria. Băleşti. Lupeni. Nou. Strunga. Crăciuneţ. astfel că noua credinţă părea străină celor de acolo. Băneasa. Stăneşti(pietrari). Sfatul Ţării şi Getusa-Hetusa-Hatuşa-capitala imperiului hetit=A geţilor sau vitejilor. Godineşti( „Zeu eşti”-God. Frumoasa. Izvoare. ŞOIMUŞ(Zalmoxe). adică „Eşti odihna (sufletelor credincioase)”.). Bălan. Dobra. Casinu. Brăneşti. Moşna. Orlea. Grădinari. Brăieşti. Bocşa. sau „Adin eşti”-Adin=Unul. (în l. Vlaşin. Unicul(Zeu)”. Tismana. sau „Odin eşti”-Odin.Dar cine ştie cum se mai poate traduce altfel?). Polovragi. Sălcioara. ca în jud. Padeş. Sânsimion. Valea Uzului. „Eşti Singurul. Vărşag. JUDEŢUL ILFOV Vidra JUDEŢUL MARAMUREŞ 290 . Moţca. Sârca. zeul suprem la popoarele nordice. Gorj). Runcu. Sâmbotin. Zeul luminii). Zam. etc.Armăşeni. Cotorca. Brad. Balaciu. Capu-Corbului.traducerea ar fi „ARMATA(SFATUL ŢĂRII) GEŢILOR(VITEJILOR)” sau „HERMES(ŞERMEŞ-SARMIS-SĂRMAŞ) VITEAZUL”Baru. Vlăhiţa. JUDEŢUL IALOMIŢA Ciocârlia. Recea. JUDEŢUL HUNEDOARA Blăjeni. Coşereni. Pietrele. Buciu. germană =coif. Albeşti. numele este din perioada creştin-ortodoxă). Stoeneşti(pietrari). Cotnari. Vlădeni. Haţeg. Sarmisegetuza(unde Sarmis-Sărmaş-Armaş=Hermes-Mercur. Cosâmbeşti. Paşcani. Ciuc-Sângeorz. Covasna. Arţari. Baia de Fier. Bălţaţi. SĂRMAŞ(Zalmoxe). Grădiştea de Munte. Zetea. Stăneşti. Bălăneşti. Sânpaul. Cucuteni. ALMAŞ-SĂLIŞTE(Zalmoxe.aluzie la apariţia creştinismului împreună cu Sf. Cozmeni. Godineşti(v.Ulmi. Densuş. Dârju. JUDEŢUL HARGHITA Bilbor. cască „HELMET” în l. Frenciugi(Vrânceni . JUDEŢUL IAŞI Coarnele Caprei. Vânători. Tulgheş. Ţebea. Costeşti. Gott=Dumnezeu în l. JUDEŢUL GORJ Novaci. Deva. Costuleni. engleză). într-un loc unde până atunci era zalmoxianismul. Hobiţa. Sândominic. Dăneşti. Unicul.

Piatra-Olt. Huţ. deci mic). Sâncraiu. Husnicioara(cf. Şăulia. Cuţ. Zalmoxe era identificat cu Dumnezeu-Tatăl 291 . Coroisânmartin. Bicaz. prin moarte-la fel ca şi martirii creştini mai târziu). Cuci.). engleză. Poiana-Ţapului. Filipeşti de Târg. ALMĂJEL(Micul Zalmoxe. Brateş. Dacia). SĂRMAŞU(Zalmoxe). Burleşti. Moisei.Arhanghel Mihail al lui Zalmoxe-se vede că în plin proces de creştinare. Costişa.Vezi şi refrenul de colindă „Ziurel de Ziuă”. „Ziurel de Ziuă” înseamnă „Zeuleţ din Mare Zeu”. Bocşa. cf. Breaza. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI(Sf. Bârza.Remeţi(eremiţi. Izvorul Bârzii. iar ca Fiu al Omului a fost şi copil. aveau un simţ special poetic. Sânpetru. Bălţăteşti. Fărcaşele. Dochia(Dachia. sihaştri). Construcţie. JUDEŢUL SĂLAJ Aluniş. Buhuşi. Bârsana. Dumbrava. Dobra. Berghia. Buşteni.O întreagă mărturie de credinţă creştină ortodoxă. Moisa. Bixad. Brazi. Deda. Cuş. „a scorni”. Cosminele. Baba Ana. Gura Vitioarei. Valea Ursului. Aluniş. Scorniceşti(de la „a scrie”. Ceahlău. ZALMOXE cel Mare. Grinţieş. „a scrijeli”). Coşeiu. Gura Ocniţei. Bătrân şi Halmo-Halma-Zalmaş=Zalmoxe). Bobohalmo(Bătrânul Zalmoxe. Căuş. înainte de veci. fusese şi El mic. Şaeş. Daia. Bâra. Gogan. Bălan. Ceauş=Casă. Bârsău. Frunzeni. Gruia. Cozma. care deşi pare o frumoasă metaforă poetică-şi poate chiar şi este în acelaşi timp-se mai ştie că geto-dacii. Vânători. Stânca. Farcaşa. spusă în graiul strămoşilor noştri. JUDEŢUL PRAHOVA Azuga. Sânpaul. Borşa. Vadu-Izei. Sângeorgiu de Mureş. Bălăneşti. Balş. adică Hristos. iar pe Fiul Său Zalmoxe cel Mic-aluzie şi la faptul că Se născuse ca un copil şi până să ajungă adult. Huşi. Zagăr. Săpânţa(cimitirul vesel-se ştie. Ulmeni. ca şi românii. născut din Dumnezeu-Tatăl. Cordun. Vas. geto-dacii în doar trei cuvinte. germană). JUDEŢUL MEHEDINŢI Baia de Aramă. Săliştea de Sus(Zeul luminii de sus). JUDEŢUL NEAMŢ Borca. „ZIUREL DE ZIUĂ”!). Boldeşti-Grădiştea. Mara. JUDEŢUL OLT Vultureşti. Fiul lui Dumnezeu(şi Fiu al Omului. probabil în plin proces de creştinare. Zau de Câmpie(Zeu de câmpie). Sântana. Nistru. etc. Sabasa. Gura Văii. dacii plângeau pe unul ce se năştea şi se bucurau câmd plecau la Zalmoxe. Zăneşti. Vale. Jiana(Ziana-Diana). Coteana. geto-daco-românii îl considerau pe Dumnezeu-Tatăl. Breaza. JUDEŢUL SATU-MARE HALMEU(Zalmoxe). Sărmăşag. JUDEŢUL MUREŞ Stânceni(Pietreni). Eremitu. aşadar. GÂLGĂU-ALMAŞULUI( Gâlgău lui Zalmoxe). Godeanu(Dumnezeul. God-Gott. Bărgăuani. Şimleu. Brâncoveneşti. Uţ. Vlădaia. Stoeneşti(Pietrani). l. Sinaia. BoboBaba=Vechi. Borzia. Bălan.

Franci). Dăneşti. „Tari ca Stânca”. unde Vran-Uran-Fran-Bran=Cer şi Cea-Cşa=Casă. Scrioastea( „a scrie”. aluzie. Putna. Boian. Iisus Hristos a fost Dumnezeu la fel ca Dumnezeu-Tatăl. ZOLOMESTRA(Zalmoxe). Scoreiu(„ a scrie”. Stoeneşti(Pietreşti). Băbeni. Cozăneşti. Sânmihaiu-român. Udupu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Molid. Cârţa. Frumosu. Blejeşti. Hamangia. nu făcut”. Babadag(Bătrânul dac). Bujoru. Burca. Zimnicea. Jina(Zina). Albeşti. JUDEŢUL VÂLCEA Voineasa(Războinica-Amazoanca). Grădiştea. „a scrijeli”). Huşi(Cuş. iar Hristos cu Zalmoxe cel mic. Boroaia. Zambreasca TrivaleaMoşteni. Brânceni. Mera. nu direct adult. Cozia. ŞEMLACU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Drăgăneşti-Vlaşca. Vicşani. evident numai la Firea Sa omenească căci a fost şi copil. „a scorni”). Şomartin. Stâncă.=Casă). Suici(Suci-trib dacic). Bârlad. Poiana Mărului. a scrijeli”. Vaslui(al lui Bess-trib geto-dacic din S Dunării şi Anatolia). Dăeşti. JUDEŢUL VRANCEA Vrancea(Ţara Cerului. JUDEŢUL TULCEA Cataloi. Moşinoaia. Râşca. Basarabi. Broşteni(Buro-steni. Coşteiu. ca în Crez. Frânceşti(Vrânceni. Vlădeşti. Boişoara. 292 . Arpaşu. Mărăşti. Moşna. Argel. Casimcea. Coşarii. Arbore. Dumbrăveni. Ţară). Laza. înseamnă „Nod al câmpiilor”). Cosmeşti. Sânpetru Mare. JUDEŢUL VASLUI Duda. Gălăţeni(celţi). „Lumină din Lumină. Costeşti. Baciu. Sadova. Băbăiţa.creştin. Bosanci. unde Bur=Puternic. Bulza. Dăeni. Buziaş. Zalmoxe). Balaci. Uţ. Zvoriştea. Vidra. Puieşti. Breaza. Dârmoxa(Moşul dur). Vetrişoaia. Ţibău. Cuţ. născut. JUDEŢUL TELEORMAN Teleorman. Zorleni. COMLOŞU MARE(Zalmoxe-Tatăl). Siret. TĂLMACIU(Dalmaciu-Zalmaciu-ZalmociuZalmoxe). JUDEŢUL TIMIŞ Beba Veche. Runcu. Brezoi. Frătăuţi. ALMAŞU(Zalmoxe-Tatăl). Vrâncioaia. Mediaş. Siliştea(Zeul Luminii. JUDEŢUL SUCEAVA Muşeniţa. Moşniţa Nouă. Piatră). Cisnădie(ca şi Tuşnad. Coşna. CĂLMĂŢUIU(Zalmoxe). Câineni. Bujoreni. etc. pasajul acesta se referă la Iisus Hristos). JUDEŢUL SIBIU Bazna. Crângu.evident. Dârlos. Baia. Salcia. Gura Haitii. Cerbu. Sânandrei. HALMĂŞD(Zalmoxe).Ca Fire dumnezeiască însă. Rahman. Bârseşti. Moşteni. ZAMOŞTEA(Zalmoxe). Cacica. Şaru Dornei. Huţ. Bârna. Tare şi Stene=Stană. Cârlibaba. Sânnicolau Mare. Panciu. Cotârgaşi.

Seliştea(Zeul luminiiZalmoxe). Sălişte. 293 . Brezoaia. Vârşeţ. Bujor. Albul Novac). CĂLMĂŢUI(Zalmoxe). Coşniţa. Vranici. Coşcalia. Ciuşlea. Grădişte. Boian. Bârzula. Danu. Szentes(Sânţii. Costuleni. Sălaş. Coteala. Coşerniţa. Moşana. consacrat). Sfinţii). „a scrijeli”. Burilove. Brânzeni. Sadova. Coşăuţi. Scorţeni(„ a scrie”. Primul . BULGARIA Arman.Singurul. UCRAINA Cuşniţa. Balastyo( „Balaci-Dio”. Frasin. Brânzari. „a scorni”). Scoreni. Devavanyo(Deva-vanyo. Vrânceni(cereşti). Moşna. Dacin. Bor. Zalmoxe”). Costeşti. Coşari. LOCALITĂŢI ÎN AFARA ROMÂNIEI BASARABIA Cotlujeni. Donia(dania. „Tari ca stânca”). Băxani. Dolha. Cozăreni. Cotelău. Bălaiul. unde Sân=sfânt şi Iatin-Adin=Unu. Glodeni. Cotova. Gyula. Zalmoxe” sau „Zeul Valahilor adică al daco-românilor. Şaba-Târg. Cuzmin. Balcic(Albuţ). Gugeşti(Sfinţiţi. Grădiştea. Costeşti. UNGARIA Szeged(Sighet). Coştangalia. Tiraspol. darul). Unicul). SERBIA Barza. Vlaşca. „Baia(mina) zeului” unde DEVA=Zeu şi Vanyo=Baie. Sauca. „Zeul Bălan-Alb. Moşanaţi. Bacşa. Caşunca. Frasini. Cozmeni. Coştela. Coteşti. Bala-Novac(Blondul. Kaga=sfnţit.Broşteni(Buro-stene. Cuşmirca. Focşani. cf. Bardar. Sâniatin( „Sfântul cel Unic” sau „Unul Sfânt(Dumnezeu)”. Basarabeasca. Mină). Căuşani.

Cuş. popor Men=Oameni Lu-Men. Arg=Argint(metal nobil) Pa. Mu=Mamă Ap-a. Strălucitor. Lume(n)=Lume Ida. Alb. Ta. Bărbat Man=Om Aum=Om Vo-aume=Femeie. Uda=apă curgătoare Ur. Ar=Nobil. Construcţie 294 .DICŢIONAR PELASGIC EUROPEAN (PROTO-INDOEUROPEAN). =Zeu. Hus. Tată Ra. Ţară Lu=mulţi. Si. din care au derivat aproape toate limbile Pământului. Cus. Oamă Bal. Apa=Apă Da=Dalb. Suflet Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua=Zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică Bu-r. Zeu Zi. Bur=Puternic. Huţ. Soare Ma. Cuţ. Cas. Re=Rege. Ţărână Cşa=Casă. Uţ=Casă. Înţelept Ar-u.=Alb Ter=Pământ. Cat. Luminos. =Părinte. Bla. Aru=Aur(metal nobil) Ar-g. Huş. Or=Oraş EL=Dumnezeu San=Sfânt Cot.

amar. bulumac. alerga. brăcinar. brânduşă. catrinţă. acea. ceafă. bârfi. făurar. bălan. 295 . butuc. altă. agil. cergă. calcavură. briboi. breaz. apoi. baltă. aseară. aldan. aur. afin. avânta. botă. arcaci. adulmeca. apă. acela. adică. astupa. cazulcă. căpută. arin. florar. bârsă. boabă. buştean. nume de animale sau de profesii şi produse ale unor profesii sunt de asemenea de origine geto-dacică. adăuga. burcă. brumar. această. albină. bană. bot. boar. arde. ascunde. burduf. alb. brâu. astăzi. aşa. bocnă.albastru. bulz. arbuşti. avea. agiunge. caltaboş. bunghini. butalcă. bade. bichiri. alaltăieri. apuca. altoi. bănică. aţă. brănui. căciulă. adălmaş. acelaşi. amăgi. ăst. ban. barză. avat. balmoş. zilele săptămânii sau numele lunilor(gerar. cireşar. băga. aşchie. brumărel. bizui. bistriţ. bârnă. arici. burtă. altar. acel. aceră. boacă. bulvan. aer. precum şi denumirile de roci. aceeaşi. cat. asculta. agăţa. brâncă. batir. brezaie. beci. boarţă. borhot. bobotează. bosumfla. botcă. cancioc. ajuna. aproape. bălai. asfinţi. belşiţă. undrea)etc. brânză. afla. boroboaţă. braghină. burdac. bârzoi. bălărie. nume de plante. agiuta al. arşiţă. auzi. alt. aripă. alună. acătării. buburuză. adevăr. amiază. cervană. asupra. amurg. asemăna. căulă. agudă. atunci. aţipi. căuş. alaman. arunca. beldiţă. Nu apar în acest dicţionar familiile de cuvinte integral. alcătui. arar. amu. pronume. arţar. cazic. aceea. bălăştioagă. cătun. brie. băţ. legume. alina. asmuţi. batcă. apăra. mărţişor. barbă. gustar. fructe. bob. alege. buiandrug. an. aşeza. amuţi. argint. pomi. ceahlău. apleca. catrafuse. afară. brioală. bărăgan. B babă. ascuţi. argea. brad. copaci. caravă. albie. bandulă. a. bar. buft. acela. arată. bold. pietre. aţâţa. bâtă. adăpost. bartiţă. buiestru. castel. balaur. bandură. acu. botei. ameţi. căpuşă. aramă. aburca. acuşi. belşug. brazdă. borză. bârdan. baraboi. aho. buh. băiat. altădată. broascăbrudiu. aluat. atât. baligă. bărăni. blid. altiţă. alunga. adia. beşteli. adânc. balcâz. boţ.branişte. afuma. cuptor. răpciune. amuş. alani. apus. breabăn. beldie. aduce. belciug.Este un dicţionar parţial. bârcoace. bujdă. prier.DICŢIONAR DE CUVINTE ROMÂNEŞTI DE ORIGINE GETO-DACICĂ În general substantivele şi verbele onomatopeice sunt de origine geto-dacă. amnar. armaş. bălbisă. basm. berc. ac. numerale. amândoi. acest. baci. buză C caciur. bedreag. adineauri. alelei. casă. atrage. aminte. buzaine. arariel. A abur.

doboş. F face. fugi. gingaş. cocioc. garf. corabie. frământa. gheb. colnic. frumos. cot. de. creastă. dezbrăca. găman. dârloagă. cuviinţă. deschide. dâmb. gust. flacără. fuior. cine. fluier. ciurdă. curpen. cocor. fus. drâng. ciut. claie. dogar. doniţă. dârmozdârmox. cimilitură. corlă. covergă. cocon. dezgoli. fiţe. ciuf. cofă. copârşeu. chema. ciolpan. ciocănitoare. grânar. deochi. gând. ghidrin. derdeluş. ghiocel. grumaz. cocoaşă. greutate. cucă. ciopli. ciuciure. cuţit. D dalb. fi. cârlig. fin. cotoşman. geană. comănac. ginere. gogoaşă. ghici. culminăriţă. comoară. funingine. gurgui. cinătui. cicăli. desagă. grădină. frâu. ei. gol. dor. frunză. chiţibuş. gheară. genunchi. fiinţă. cratiţă. cotrog. flămând. famen. enot. coşmagă. crivac. coamă. cojoc. feri. fag. cinteză. ciomag. coşciug. dezgheţa. foc. dăinui. făclie. grăunte. colin. fleac. ciolan. fârtat. gărgăun. ger. flăcău. fără. codalb. cioară. găunos. după. drept. corosbină. cârlan. drag. fărâmă. ciupercă. cocârlă. cioancă. cheie. gordin. gard. grătar. ciupi. greghetin. frânghie. ghioc. guguştiuc. gazdă. falnic. glod. coviltir. ciot. corhan. culca. ghiont. cinci. cleşte. fel. clacă. gaură. faur. dud. gudura. gaie. cuvânt. dâră. cocirvă. gutui. grangur. groapă. golomoz. cârlionţ. fols.crivăţ. cosiţă. grai. cosar. fecior. culcuş. găsi. fân. cremene. fagure. găină. genune. foaie. dibui. coajă. cioban. greu. frige. curma. coruncă. culic. gorgan. clipă. fântână. grâu. gâză. gros. gorun. dărui. cioareci. gât. cotiş. ciocni. cioc. copac. fire. conăcar. dreţe. creangă. dezmierda. deosebi. faţă. gheaţă. dârmon. cosoroabă. cucurigu. cotarlă. ea. glas. darac. gâde. ghimpe. găleată. gras. fotă. gânguri. ghin. frag. copaie. găbji. fier. gresie. cloşcă. eu. droaie. curcă. geme. cârti. foişor. fum. ghiborţ. foac. cimpoi. coasă. cotropi. ciorchine. cocleţ. colb. cocoli. crede. gălăgie. cleştar. cârjă. descotorosi. chibzui. ghidran. graur. corobeaţă. chiup. dihai. cireadă. greier. ciurlan. destrăbălat. cuib. gata. gulie. ghes. duios. ghiduş. gaşcă. grădişte. galben. G gaci. dulce. ciută. coşmelie. ciucuşoară. cosoi. dragoste. chelbe. custură. cloci. dibaci. creţ. deşi. cui. ghionoaie. făcău. făli. greşi. ciulei. dârz. clipoci. fecioară. cocioabă. felah. frunte. codi. cioacă. freamăt. ghermea. ciul. gherghină. cumătru. cârceie. colărezi. cotor. foale. chitonag. funigel. gătej. chersin. datină. doagă. cânepă. coteţ. dogoare. forfoti. dezvolta. cucernic. cuşmă. fluture. grui. deşănţat. ghioagă. grindină. coclauri. ghiordel. fulg. clăti. 296 . grindei. coş. ghimirlie.cheag. dălcăuţ. fereca. cocină. glie. corcoduşă. gustar. cum. fraged. cobe. grapă. gurut. colac. fleancă. furnică. codan. covârşi. deal. funie. comat. frântură. fiică. frig. grohăi. ghem. femeie. cocţa. coă. curcubeu. gură. când. cârd. clinti. fulger. E el. copil. ciuleandra. fală. ferigă. ciocan. doină. fierbe. durui. guşter.

încăiera. încrede. înfăţişa. întotdeauna. huţulca.H haide. înfometa. înteţi. îmbârliga. huhurez. înnegri. înconjura. înfierbânta. înfoia. încleia. îngrămădi. izbuti. însuşi. învimge. încuscri. însănătoşi. îndelung. întocmai. încheia. închide. însufleţi. împila. încrucişa. îndemânatic. hârdău. întruchipa. îndoi. înrăi. înţepa. iţi. horn. împunge. îndrepta. izmă. întâmpina. împerechea. înnăscut. îngheţa. îmblăti. ivi. întuneca. întina. iapă. ivăr. iaz. îmbrobodi. învolbura. înger. împopoţona. împăca. ierta. încinge. întâlni. îmbălsăma. întrezări. învinui. înainte. împovăra. ieri. îndărăt.întărit. izbi. îndesa. idee. încolo. îmbăia. înstări. înspre. încâlci. harnic. încercui. încai. încurca. iar. înfunda. învăţa. întreba. împrumut. îndârji. îndulci. îmbukora. înfăşura. înjunghia. înnoroi. încreţi. încotoşmăna. imaş. încărunţi. însingura. ieşi. împlini. împărat. încărca. înmormânta. înăspri. hău. înadins. înrădăcina. înnoda. înec. înfuria. întâmpla. îngrădi. încaltea. izvor. ibincă. întruni. ie. împresura. hotar. înota. împodobi. însori. iazmă. hăbuc. ieruncă. îmblânzi. îndestul. întoarce. îmbina. înduioşa. îmbia. însemna. împreună. îmbătrâni. întruna. ici. îmboboci. înjumătăţi. însă. înviora. inimă. înfofoli. hulpav. holdă. încuia. întâi. ienupăr. înfăşa. înmuia. iezer. îngâna. 297 . înrudi. înjuga. iarbă. învârti. inc. împărtăşi. înnora. încot. încălzi. îngemăna. inişte. înfrunzi. înţesa. înjgheba. învia. întru. înfrunta. îmbăta. înţelepciune. împietri. însoţi. însera. împleti. iepure. încerca. împistri. înarma. însumi. îngălbeni. încă. hărăzi. horă. înflori. înţepeni. iţari. înţelege. hamei. încârliga. înfoca. întârzia. încătuşa. înseta. hărăţi. împăna. începe. ilău. înăcri. înghesui. înfrupta. înfrăţi. înghiţi. încolţi. itan. ienupăr. împotmoli. hăţiş. înfiora. ignat. . înscăuna. întemeia. ied. înfiripa. încălţa. iarnă. întrema. ins. înjosi. îngust.hluj. holba. Î îmbarca. înmulţi. înnoi. iesle. iele. înroura. încet. îngenunchea. iţă. întinde. iubi. îmbucura. încrunta. îndruga. închega. împărţi. îndemna. încolăci. îmbufn. împrejur. înfuleca. îngurzi. îndeletnici. împrăştia. înnopta. hârtie. împuţi. împrejmui. îngropa. înstelat. închipui. înfiinţa. întreg. îngrăşa. împânzi. îndrăzni. în. îmbuca. hăuli. înşira. împuia. întrece. inariţă. îngroşa. înlăcrima. învârtoşa. îmbelşuga. imbold. între. încăleca. întrucât. înnădi. iute. îmbuiba. înceta. încorona. har. încleşta. îndupleca. încondeia. îngăima. îmbrăca. încorda. înhăma. imita. înşeua. îmbunătăţi. îmbăla. întrupa. înnebuni. înapoi. îndată. îndruma. îndritui. ista. încrâncena. înăbuşi. înrâuri. împotrivă. înturna. izbuc. îngreuia. I iad. îmbuna. îngâmfa. îndepărta. îndeplini. încotro. ist. înălbi. hartan. înmănunchea. îndesi. însenina. înfipt. încropi. ilic. îmbâcsi. învălui. înaripa. închinga. înlănţui. înclina. încoace. îndelete. înfăţa. înşela. înalt. închina. îngăla. iască. înţărca. întortochea. inel. încăpea. iznoavă. hasmaţuchi.

obligeană. nani. lăţi. miorlăi. nea. mare. mia. liliac. lut. legăna. latură. mărturie. mâine. minciună. mărunt. mic. molid. jder. mulge. măgădan. muşuroi. măzărat. malţ. mură. jneapăn. jumuli. muşeţel. lână. nară. oarzăn. mănos. motan. mira. mâneca. mesteacăn. maldăr. negru. lovi. mustaţă. mâşâi. luncă. miez. oaie. meserie. lihni. meteahnă. miere. ninge. mânzat. maistru. mărime. larmă. jimba. 298 . natură. moţ. nalbă. lapţi. mogâldeaţă. măzăriche. noian. lac. mătăuz. neghiob. muchie. mânzare. meleag. matahală. măcriş. măgar. neam. naiba. loc. lângă. neted. nor. obială. nap. măra. nicicând. mihalţ. oare. măiastru. lună. maşter. lăicer. mălăieţ. măi. naşte. junc. obadă. nostru. linte. lăcustă. labă. mătreaţă. jug. odaie. mult. legătură. licurin. lapte. măsea. legumă. lua. noi. leu. mânz. joiana. miel. nici. leagăn. junghi. liman. luci. mărgea. lăbărţa. jude. moară. lânced. lung. ogradă. obicei. mângâia. măduvă. moale. oală. mazăre. nimeni. măgură. must. mocan. lişţă. oblon. lene. leşie. migăli. noaten. mlaştină. locui. noră. licări. namilă. măgăoaie. adică suflet viu). meliţă. miază-zi. moaşă. lături. mămăruţă. obcină. nou-nouă. mănunchi. liber. meni. nuntă. moş.născoci. mătură. mântui. mulţumi. lămâie. meu-mea. mustra. M mac. linie. nicorete. luptaci. năpârcă. miază-noapte. neg. merge. leac. mamă. jumătate. luntre. mai. măciulie. muscel. muşina. nană. mărăcine. odgon. lupta. mesteca. măsură. lăstun. laviţă. neghină. nasture. mărgini. ochi. lup. odată. N Nagâţ. junghia. oină. limtă. nepot. minune. mâtcă. licurici. neom. lepăda. laie. limpede. numai. magistru. leşina. mânca. limbă. melesteu. K L la. oaspete. lătra.lin. moşnean. mraniţă. mioară. nucă. nărui. negură.ziuină. mei. măciucă. miros. oară. melean. masă. mentă. mătrăgună. jos. neaoş. mânie. ler. mierlă. miţă. noadă. lingură. mândru. lăsa. O oacăr. lume. jivină(cf. jărăgăi. morman. jerpeli. nişte. linariţă. lacrimă. măr. ogor. jep. nebun. obşte.J jarcă. noapte. număr. mag. munte. movilă. jintiţă. mişca. miază. oaste. mână. moacă. mugur. laţ. muşchi. nu. larg. lemn. linişte. judeca. mărita. naş.lujer. nume. lintiţă. limbariţă. nicicum. nicovală. jugan. muşc. lucra. juvelnic. măgădău. mire. moşteni. nimic. muiere. mărghilă. minge. lebădă. joc(gioc). jertfă. mugi. michiduţă. jir. laţe. neaga. momâie. mijloc. mâhni. nestemată. mal. mătrăşi. obraz. măruntaie. jip. melc. moarte. niciodată. mătase. mormânt. odor. lumină. merinde. mătuşă. nai. lespede. mâţă.

spăla. pestriţ. peţi. praşilă. spate. răsări. peşte. plavcă. părîng. sprinţar. ruşine. rău-rea. perete. rătăci. orez. sprânceană. sminti. putea. ovăz. orb. piatră. spuză. păstaie. pită. seamă. puţ. pătrunde. podiş. scufunda. stancă. scutur. paragină. plămânărică. sein. pereche. străpungere. pungă. R rac. secară. soc. olog. smântână. staul. potaie. scoarţă. pârgă. scrum. plimba. povară. scormoni. raţă. săruta. plop. rinichi. ospăţ. otova. stâlp. prunc. sânge. roib. oreşniţă. răfui. olan. purcede. podoabă. stavă. serba. scrânciob. râmnic. spânz. paos. strămoş. soţ. puţi. rând. pregeta. spân. rană. padină. pocâlti. scoate. plivi. pod. piersic. săgeată. preţ. pentru. ram. salcă-salcie. pai. răbda. roşu. purice. oţet. plânge. snop. os. pritoci. printre. sânt(=sfânt). pleată. roată. popândac. popândău. pojghiţă. stârpi. pătură. st. sorcovă. pierde. sâmbătă. port(haine).oişte. spulbera. sete. omenie. răci. opri. speria. puroi. pârâu. plută. pănură. scoruş. smulge. scaun. pluti. slai. scaldă. sterp. perinda. sprijin. păltiniş. sfert. prânz. seară. purta. pişca. otavă. repede. stoarce. păcat. omeni. rapăn. pară(fruct). potârniche. somn. staroste. plug. smicea. patru. smidă. peană. stâng. ridiche. oraş. scurt. strămutare. perie. putină. plăvan. plisc. oţel. pală. piept. preajmă. slimui. stingher. sprinten. răgălie. scânteie. stâlpare. splau. semn. par. prăjină. spânzura. scurma. plumb. parte. platoşă. pătul. prispă. păducel. perjă. pălimar. râu. piron. stea. plăieş. pelincă. socru. orz. secera. scorbură. scurge. strajă. păpuşă. sec. scărmăna. scară. priveghea. patrie. păduche. S salbă. pisică. pleavă. prepeliţă. soartă. olar. spaimă. slatină. strat. stinghie. potecă. stogoş. stână. râie. reteza. pieire. sâmbure. pitar. răspunde. poamă. pom. posac. plăviţă. proţap. poartă. prâslea. plai. ou. stirigoaie. stog. pământ. scăpăta. soaţă. pânză. răsuci. stramă. opaiţ. scăpa. porni. pipotă. senin. rotund. stinge. pisc. solie. reţea. răgaz. slănină. rădăcină. sor. prelua. păianjen. solz. scorni. scrie. rărunchi. scociorâ. pag. răsturna. slab. P pace. rege. plin. ridica. patruzeci. pumn. pulbere. soare. strai. soră. reavăn. pieziş. stâmpi. stană. roade. (a) paşte. răpăi. plural. scădea. searbăd. sări. prinde. stârni. paltin. stârc. om. rândunică. sârbă(=sărbătoare). pe. pas. scotoci. sorţ. paisprezece. peşteră. păun. speteală. pleca. răvar. spinteca. rânză. pară. pociumb. prăştină. stâncă. sorbi. steblă. pătrunjel. răzeş. spune. puşlama. prepeleac. răguşi. statornic. pupa. stol. ploaie. punte. orândui. sânziană. rămâne. posomorâ. prund. strănuta. primi. pletos. stăpân. podidi. străin. sân. spre. solid. ospăta. pârdalnic. spin. pricolici. rece. oloisă. pui. piedică. pupăză. singur. olm. retevei. puţin. pisa. picior. pinten. sărac. smerenie(=sumerenie). pată. poznă. reazem. prag. pădure. prichindel. sparge. sat. splai. plăcintă. seu. răsti. podea. osteni ostreţ. pune. puşchea. scut. spic. sfârc. 299 . păşune. păţi. scoroji. palma. pururi.

tată. zadă. ţigaie. Z za. ţiţei. tuna. tânăr. suveică. ţarc. untură. 300 . turca. uşă. zbici. târâ. zbârci. tot. vis. trimite. şi. suspin. vârf. sui. ţâră. tarabostes. vargă. stuf. ultim. şes. vui. şiştor. tihăraie. suflet. strâmb. strecura. trăi. val. zbârciog. ulcea. şagă. zbârli. tătăneasă. vreun. zănoagă. varză. ţipenie. ţiclean. tare. şufan. zăvod. topi. T Tabără. ţărână. vărsa. veghea. vas. şoim. turmă. tăiş. tolbă. voie. tărca. strivi. vâna. vară. viespe. vatră. zbilţ. strepezi. sucală. zaică. urcior. sumă. zăplaz. uşor V vai. vulpe. ungher. teică. ţuţănească. ţurţur. volbură. sufla. vălean. zambilă. zăplan. ţânţar. şiret. usca. şfichiui. zăbală. supăra. unde. ştiucă. văduv. ţăran. şaptezeci. umbla. voi. urdă. tăia. ţiştar. veste. zăgaz. văpaie. şaisprezece. surcea. şalău. ţipa. zăbavă. ujbă. zălug. zăngăni. vârâ. vierme. ticlui. tâlv. sulă. uimi. vătui. vârtos. ţuşcă. vostru. teapă. tus(toţi). uriaş. uman. zări. veşted. tânjală. ţuţuian U uger. tulichină. şarpe. şiroi. toci. vătăma. tămânji. ţâţă. şale. usuc. unt. şorici. un. zăgârnă. zamfir. verde. supune. ţesală. vlavie. vişin. zbiera. tăciune. tablă. strungă. troahnă. şase. zărgan. vâşca. vinde. subţire. ştează. zară. sub. tiv. strună. vultur. tâlc. umil. târtan. ustura. zăpăci. ulei. tăvăli. vechi. talpă. stup. strugure. timp. trăsni. vântura. ticălos. viezure. velinţă. teacă. ţeastă. surpa. urâ. strop. unghi. toamnă. tâlhar. zbânţui. tăvălug. suman. ţurloi. teleagă. urzi. umple. toarce. vorbă. şubred. zăcea. şedea. tip. unchi. şaizeci. şchiop. turtă. tărâţă. văr. tâmplar. vedea. tăpşan. tarla. streche. vale. tub. titirez. tilişcă. sută. umed. ţarcă. tipar. ţelină. suna. vraişte. striga. tocmai. Ţ ţanc. topor. tremura. tarniţă. ţară. uni. volum. urla. vânăt. ticsi. vladnic. trunchi. umfla. ştiubei. şir. strâmt. vădi. ţel. toca. şopârlă. tăun. ţăpoi. velniş. ţuhăi. tămâie. toiag. şiră. umbră. suiş. umăr. ţărm. ţăruş. sus. tărtăcuţă. ureche. trage. ţine. tărăgăna. unghie. zăpârstea. zălişte. ugui. şapte. urs. trestie. ţapină. trandafir. şobolan. toacă. şuvoi. şerpar. tei. tătăiş. teafăr. trei. tărbacă. târlă. vâsc. susţine. turna. toartă. tezaur. teşi. trup. ţencuşă. tufă. tăbârcă. zărghi. vindeca. veşmânt. strei. vecin. ţurcan. suge. suc. şuşlete. urmă. şold. vâlvoi. valah(blah). tolomac. sur. suci. suliţă. tărâm. ţif. sturz. treisprezece. toaipă. veni. târg. şoarece. tăcea. surd. ulm. ţese. urca. şti. vrea. şuiera. treiera. târziu. văgăună. strica. ştiulete. viroagă. trist. ţeapă. ţâţână. tindă. târnă. viaţă.viitor. vânător. trăda. vânt. ţap. zămisli. ştergar. uita. Ş şa. tulbura. vergea. sughiţa. tufli. şuşoti. ţugui. zărar. ţintă.străveziu. teasc. traistă. ţâşni. subţia. zbate. sul. trece. zăpsi.

zdragon. zgudui. zburda. zmeu. zvon. zbughi. zvâr. zgândări. zvăpăiat. zor. zid. zeu. zeamă. zoaie. zdreli. zornăi. zgaibă. zbor. zvânta. zgâtie. zbucium. zvâcni. zimţ. zborşi. zestre. zice. zmeură. zece. zgrăbunţă. zorea. zeghe. zgripţor. zgâria. zdruncina. zbranca. zvârlugă. zgârcit. zgură. zgău. zâmbi. zeberi. zurgălău. zvârcoli. zgancă. zi. zbura. zgâmboi. zimbru. zgardă. zumzăi.zbârnâi. zgribuli. zori. zână. zer. 301 . zvârli. zgâlţâi. zbrehui. zgâi.

anul tropic.25 zile. cercul interior din lemn (3). închinat Zeului Unic nevăzut de ochii pământenilor. anul gregorian(stil nou) cu durata de 365. 2. 5. cercul exterior (1)-104 piese(13x8) 2. măsurat precis în zilele noastre.CAPITOLUL VIII CONSIDERAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE SANCTUARE DE LA SARMIZEGETUSA Consideraţii asupra sanctuarelor Sarmisegetuzei I Elemente de calcul generale 1.84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi) 4.210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi) 3. anul egiptenilor antici conţinea 365 zile împărţit în 12 luni a câte 30 zile fiecare+5 zile adăugate.-Zalmoxe. 3.-spre deosebire de politeismul greco-roman.2422 zile. absida centrală (Templul propriu-zis dacic.) III Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmizegetusa 302 . dovada lipsa statuilor Sale. un an dacic conţine 52 săptămâni ceea ce înseamnă 364 zile(52x7=364 sau 13 luni egale a câte 28 zile fiecare 13x28=364). anul iulian(stil vechi) cu durata de 365. II Elemente de calcul particulare desprinse din analiza numerelor şi măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular(MSC) din Sarmizegetusa 1. cu durata de 365. 4. cercul lipit de cel exterior (2).2425 zile.

era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători. trapeza-locul unde se pregătea şi/sau se mânca. cu durata de 365. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani solari în care anii lunari. aflat.Dar şi acest calendar..25 zile.Fiind mai lung cu 0. toate zilele anului tropic. mai sus decât restul sanctuarelor. face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul tropic.7 lespezi circulare mai înalte. Marele Sanctuar Patrulater din calcar. încep Anul odată cu anul solar tropic. avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici(astfel că la 1508 ani egipteni calendaristici erau doar 1507 ani tropici). 19 reprezintă numărul de ani solari din ciclul Meton. cele două Sanctuare mici. de către astronomul italian Lilius. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte.Anul egiptean. XVI. etc. până în 1924. este inexact. astfel că Iulius Cezar. probabil. aflate pe direcţia Soarelui de andezit erau probabil dependinţe ale preoţilor. cu un nou calendar numit calendarul 303 . introduce un nou calendar(calendarul iulian-stil vechi) alcătuit de astronomul Sosigene din Alexandria. cum am zice în limbaj mănăstiresc.În Sanctuarul din stânga. sec. ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu atunci când din timp în timp veneau aici pentru a afla ce dată este. la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii). pe o terasă.Din această cauză a fost înlocuit. după 1508 ani. 3. era spaţiul în care locuiau ucenicii. ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era. Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini în ceea ce priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. de andezit. reprezintă anul dacic de 364 zile cu câte 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni fiecare). 6. fiind mai scurt decât anul tropic. 4. din calendarul ebraic.5306 zile. Lunii şi planetelor la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau noapte. locuiau preoţii. ce sărbători şi la ce dată. 5. sau 235 luni sinodice.Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor. patrulatere. Micul Sanctuar Circular -114 piese(6x19.1. Latinii observă şi ei acest lucru. Sanctuarul Mare patrulater de andezit. Soarelui.4 rânduri de lespezi circulare de calcar a câte 13 lespezi fiecare(4x13=52. discipolii preoţilor. în România. ca nişte mese.Hr. a meridianului locului având şi rolul de teodolit. iar în cel din dreapta(din care porneşte şi canalul de drenaj. de 365 zile.0078 zile decât anul tropic. Sanctuarul mic patrulater de calcar.Luna sinodică conţine 29. apoi mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi. în anul 46 î. în timpul Papei Grigore al XIII-lea.) 2. ajungea să parcurgă. ce schimbări în calendar erau făcute pentru armonizarea calendarului cu anul tropic. ce trece pe lângă Soarele de andezit. ce oră.Acest calendar iulian a fost valabil.

o rotaţie completă a cercului exterior de piatră di Marele Sanctuar Circular se efectua la o dată la doi ani.Astfel că nu le era necesar un calendar foarte exact întrucât făcând aceste corecţii la doi ani erau în armonie cu anul tropic. dacă adunăm numărul 210(nr. stâlpilor de lemn din cercul nr. astfel că Anul dacic şi anul tropic începeau în aceeaşi zi). stâlpilor de piatră de pe cercul nr. după 5 ani. etc.În schimb. 4 anotimpuri egale a câte 13 săptămâni şi că săptămâna avea şapte zile. dacii au încercat şi ei.Atunci.).Ar fi fost greu pentru sărbători. efectuau corecţiile necesare.La 294 de ani anul dacic parcurgea toate zilele dintr-un an tropic. pentru agricultură.gregorian(stil nou). anotimpurile egale a câte 13 săptămâni fiecare(91 zile).Cercul exterior din piatră este format din 104 piese.364 de zile. iar dacă vrem să vedem câte zile are anul acela.Aşadar.În această formă. decalajul între anul tropic şi cel dacic ar fi fost prea mare(de ex. patru.Calendarul gregorian.Dacă treceau prea mulţi ani până să se facă corecţia.Dar de ce nu făceau corecţia după trei. dintr-o dată. la prima vedere.4844 zile.52 reprezintă numărul de săptămâni dintr-un an.4844 zile?de ce nu în fiecare an sau la trei ani? Să ne orientăm atenţia din nou la Marele Sanctuar Circular.De asemenea erau 13 luni a câte 28 zile fiecare. fiind mai lung cu 0. dacii făceau corecţia de 2. cinci ani sau mai mulţi?Răspunsul este simplu(dacii erau oameni simpli. la doi ani. ceea ce ar fi condus la probleme pentru popor dacă la fiecare 5 ani trebuiau adăugate 6 zile. cu simţ practic.Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924.211 zile).2422 zile decât anul tropic(şi într-adevăr aşa este. ar părea că Anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale.Coincidenţă? Dar de unde ştim că la doi ani făceau corecţia de 2. fiind mai scurt cu 1. înţelepţi şi extrem de inteligenţi. cu câte 28 de zile fiecare. altfel lumea pierea în haos(asta spune multe şi despre religia lor şi despre psihologia şi mentalităţile lor). contrar părerii istoricilor care îi consideră barbari.O zi 304 .Măcar un an trebuia păstrată această „perfecţiune”. dar dacă ne gândim că acesta reprezintă de două ori numărul 52.La prima vedere pare neobişnuit acest număr.2) cu 84( nr. totul capătă sens. tot la doi ani. numărul de ani în care anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici. 2. să muţi totul cu 6 zile la fiecare 5 ani.De ce nu după un an?Pentru că ar fi stricat simetria anului perfect. înmulţim 52 cu 7 şi avem răspunsul. anul dacic precede anul tropic cu 6.. astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici.0003 zile decât anul tropic. să găsească o modalitate simplă şi practică în această încercare de a armoniza calendarul cu anul tropic.3) obţinem 294. într-un mod propriu.4844 zile sunt mai uşor de adăugat.Toate lunile egale. că Anul dacic avea 364 de zile. dar vom vedea că în realitate.Ar fi creat un haos de nedescris. Aşadar.Cum au reuşit acest lucru? Ştim din Marele Sanctuar patrulater de calcar. întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani.Dacii ştiau asta deoarece.

I -Una dintre este aceasta.Cum dovedim? Astfel: -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese) reprezintă 2 ani. aş dori să citez din cartea d-lui Vasile Ureche(membru al Uniunii Astronomice Internaţionale) „UNIVERSULAstronomie”. editura DACIA.la începutul anului pe 22 decembrie şi alta la mijlocul anului. iar în anii bisecţi două asemenea zile(una între 30 iunie şi 1 iulie). În rest asemănările cu anul dacic. cap.vol. după care următorul an are din nou 364 de zile şi tot aşa.Iar anul D-lui Ureche are 364 zile împărţite în 12 luni şi 4 trimestre egale(fiecare trimestru având o lună de 31 zile şi următoarele două de 30.Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile.Toate acestea fac ca Anul dacic să fi fost nu numai pentru vremea lui dar chiar şi pentru vremea noastră. -o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră(104 piese)-2 ani-este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi(6+1) ai fiecărui ciclu(din cele 30 totale) ai cercului nr.În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii. calcularea Anului Lumii dacic. Legat de aceste consideraţii. pag. 60.Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca TOATE CELE PATRU TRIMESTRE ALE ANULUI SĂ FIE EGALE. S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului gregorian. următorul pasaj: „S-au imaginat calendare solare mai precise decât cel gregorian.Vedeţi ce strămoşi avem? Dar noi am observat că în afara funcţiei calendaristice.” Nu ştim dacă d-ul Ureche a cercetat calendarul dacic (noi credem că nu) dar varianta expusă de domnia-sa seamănă foarte mult cu calendarul dacic. Astfel înţelegem de ce cercul exterior(cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar Circular numără doi ani şi nu unul sau mai mulţi. 2 din 305 . ………………………….De fapt. inclusiv cu cele două zile adăugate pentru corecţie.Anul dacic(dacă nu ne înşelăm)avea 13 luni a câte 28 zile=364 zile. sunt cutremurătoare. e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare în calendarul domniei sale decât în actualul calendar gregorian în care nu ştim bine nici câte zile au toate lunile!).. Cluj-Napoca 1982.În anii simpli s-ar adăuga o zi suplimentară(de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie. singura diferenţă ar fi împărţirea în luni. cel mai simplu şi mai precis calendar. cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor.I. Marele Sanctuar Circular are şi alte funcţii. 2 „Timpul şi măsurarea lui”. AVÂND FIECARE 13 SĂPTĂMÂNI(91 DE ZILE).Dar chiar şi aşa.

280 ani.Această împărţire ne arată Anotimpurile(egale şi ele între ele precum anotimpurile anuale) Anului Lumii. cu două Echinocţii şi două Solstiţii. LUMINĂ.stâlpi de piatră.280 ani Soarele va răsări exact pe direcţia Absidei Centrale (a Marelui Sanctuar Central) la Solstiţiul de iarnă a acelui an.ZEUL DACILOR NU ERA REPREZENTAT PRIN STATUI SAU CHIPURI CI ERA SIMBOLIZAT PRIN SOARE.Anotimpurile Lumii se schimbă o dată la 8820 de ani. media temperaturii pe acea perioadă îndelungată). minim 23 grade 25`57``. Absida Centrală are o abatere destul de mare. FĂRĂ LUMINA ŞI CĂLDURA IUBIRII SALE LUMEA AR DISPARE. PRECUM SOARELE DĂ CĂLDURĂ.Asta înseamnă că cercul nr.Acesta este Anul Lumii dacic. -o rotaţie completă de 420 ani a cercului nr. 2 din stâlpi de piatră(210 piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului nr.Anticii ştiau aceste lucruri aşa că nu avem motive să credem că dacii nu ştiau.3.Asta înseamnă că cercul nr.Abaterea de 15 grade este făcută cu bună ştiinţă în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie la Solstiţiul de iarnă dar neamplasarea precisă a Absidei Centrale pe direcţia Răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau de măsurare.pg. fiecare având 21 de stâlpi. 2(210 piese-30 cicluri a câte 7 piese). având aceeaşi zei ca grecii şi romanii.Nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la Solstiţiul de iarnă din 22 decembrie. noi am ajuns la o altă concluzie. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este împărţit în patru. DAR FĂRĂ A FI CONFUNDAT CU ACESTA. maxim ar fi 35 grade 23`47`` iar la pct. ACESTA ESTE MESAJUL PESTE MILENII AL PREOŢILOR CĂLUGĂRI ZALMOXIENI CELOR PREGĂTIŢI SĂ-L PRIMEASCĂ!!! Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti. VIAŢĂ ŞI FĂRĂ EL NIMIC NU AR PUTEA SUPRAVIEŢUI. ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană că dacii NU SE ÎNCHINAU SOARELUI(CREAŢIEI) CI SE ÎNCHINAU CREATORULUI.Posibil ca dacii să fi calculat această medie.Când vine Solstiţiul de Iarnă al Anului Lumii. 3 din lemn(84 piese) execută o rotaţie completă în 35.PRECUM SOARELE ESTE UNUL AŞA ŞI ZEUL LOR ESTE UNUL. FĂRĂ EL.Înclinaţia medie ar fi de 29 grade 25`47``. ceea ce ar rezulta diferenţa de 5 grade în amplasarea sanctuarelor.La pct. atunci ar fi o enigmă(dacă nu o blasfemie) de ce latinii. în cartea „RELIGIA DACILOR” .) Spre deosebire de Dan Oltean. 260-261) ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei dacilor(erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5 grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii. au dispus distrugerea Sanctuarelor din ansamblul de Sanctuare de la Sarmizegetusa 306 . avem o glaciaţiune iar când vine Solstiţiul de Vară al Anului Lumii avem arşiţă mare(evident. execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani. după cucerirea Daciei. Probabil.Eroarea e prea mare(15 grade după Dan Oltean. TOT AŞA ŞI ZEUL DACILOR. UNUI ZEU PRECUM SOARELE. o dată la 35.

Noi credem că aceste numere sunt ani.Apărătorul).Regia. momentan imposibil de determinat 307 . istoric sau de altă natură.Ciudat mod de a răsplăti ajutorul zeilor în război. „Soarele Dreptăţii” cum e numit în Psalmi şi în imnologia creştin-ortodoxă-Zeul de Aur (Hris=Aur în l."Sarmis-e-getuza"=Hermes e Viteazul. rămâne de admirat(şi de explicat) curajul latinilor de a distruge Templele acestor zei. etc. ar fi fost inutil de dărâmat întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. cărora latinii se închinau. Jupiter.O cercetare pluridisciplinară ar rezolva poate această problemă. distrugerea Sanctuarelor capătă sens în această viziune monoteistă dacică.88 d. au învins şi divinitatea unică geto-dacică. distrugerea Sanctuarelor era nu numai permisă.Astfel. venirea lui Decebal la putere -naşterea lui Zalmoxe.Hr.84-82 î.44 î. mai curând.Alta era situaţia dacă era un Zeu(sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin.Soarele este asemănat cu aurul(şi invers) după cum Luna este asemănată cu argintul(şi invers).Propunem următorii ani: -cca. Burebista Întemeiază Regatul puternic geto-dac. pentru Istoria dacilor şi a românilor. pietre combinate între ele în diverse variante dau diferite alte numere.Templele închinate aceloraşi zei. -cca.Cum adepţii politeismului geto-dac afirmă că strămoşii noştri se închinau lui Hermes(ŞermeşŞarmaş-Şarmoş-Armoş-Sarmas-Sarmis.Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea calcula anii ulteriori. fatidici. Dumnezeu).Poate nici unul. Burebista asasinat -naşterea lui Hristos. dar nu se ştie când.Hr. -sau alt moment astronomic.Însă noi credem. în loc de a le aduce ofrande drept mulţumire pentru victoria obţinută împotriva dacilor. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă dar nu putem şti care dintre ei ar fi cel adevărat.Hr.la care ei înşişi se închinau. ci şi obligatorie pentru a arăta celor rămaşi în viaţă că nu numai armata romană e mai puternică ci şi zeii romanilor. că dacii erau monoteişti(deci complet diferiţi de latinii politeişti) iar când romanii i-au învins. şi în acest caz. poate altul pe care nu-l bănuim. -cca. lui Marte. greacă şi TOS-TEOS=Zeu. II -O a 2-a funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică în sensul că numerele conţinute în stâlpi.

3 sau mai multe numere.2) -84 (cercul nr.1) -210(cercul din piatră nr.Metodologia calculării Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular: -104(cercul exterior din piatră nr. astfel: 34+84=118 34+104=138 84+104=188 104+84+34=222 34+210=244 210+84=294 210+104=314 210+84+34=328 104+210+34=348 104+210+84=398-34=364 104+210+84=398 210x2=420 104+210+84+34=432 328+222=550 348+222=570 398+222=620 222+420=642 432+222=654 348+328=676 398+328=726 348+398=746 432+328=760 432+348=780 432+398=830 398+328+222=948 348+398+222=968 432+328+222=982 348+398+328=1074 432+348+398=1178 348+398+328+222=1296 432+348+328+222=1330 308 .3 din lemn) -34 (Absida Centrală) Am folosit diverse combinaţii de 2.

-1178 -1296 309 . s-ar putea să fie ultimul dacoromân. -după Gelu. legalizarea creştinismului) -328 (325d. atunci ar fi următorii ani: -118 d. Hr.(117d. de atunci Ardealul nu a mai fost condus de domni pământeni daco-români-cu excepţia câtorva părţi-până la Mihai Viteazu şi Horia). Hr. Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea) -348 -364 (Iulian Apostatul reinstaurează politeismul în dauna creştinismului) -398 -420 -432 -550 -570 -620 -642 -654 -676 -726 -746 -760 -780 -830 -948 -968( aprox. -982 -1074( domnitorul Vlad ce apare în Codex Rohonczi.432+328+222+398=1380 432+348+398+222=1400 432+348+398+328=1506 432+348+398+328+222=1728 Dacă luăm ca an de referinţă Naşterea lui Hristos. edictul de la Milano. a murit împăratul Traian) -138 -188 -244 -294 -314( 313 d. Glad şi Menumorout-.Hr.Hr. cucerirea Ardealului de către huni.care a condus Ardealul până la Mihai Viteazu şi Horia).

restul. limbii. după omorârea lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi la 16 august 1714. nu se vor mai ridica la nivelul celor din vechime. încât poporul român care e acum.Dumnezeu cu mila. ne minunăm doar de realizările celor din vechime incapabili de a transmite( necum să mai şi creăm o civilizaţie originală) urmaşilor noştri respectul. pângărită dar şi plata pentru acestea nu se lasă aşteptată căci o vorbă din bătrâni zice că” Dumnezeu nu bate cu bota(bâta)”. limbă şi credinţă inclusiv în zilele noastre). nu se mai ridică la nivelul poporului român de la începutul sec. aşa încât să supravieţuiască doar cei ticăloşiţi. fără demnitate. însă e din ce în ce mai greu. iar acum. reînnodat. sunt foarte apropiate de cele moderne) de planetariu. vor ieşi din Istorie(cel puţin cei mai buni. dragostea.Din acel moment. epigonii de azi. e că nu suntem deloc uniţi. daco-românii. ori migraseră către vest ori au fost luaţi ca sclavi. apoi iarăşi rupt.-1330( bătălia de la Posada când Carol Robert d`Anjou.Cei ce au rămas nu s-au ridicat la nivelul celor dinainte astfel că tradiţia s-a estompat cu putere.Vedeţi. După 1728 nu mai apare nici un număr în Marele Sanctuar Circular. tradiţiilor. fanarioţi şi străini de neam.Tot poporul daco-get era şi după cucerirea Daciei de către Traian. Firul a fost rupt. -1380 -1400 -1506(1504 a murit Ştefan cel Mare) -1728 (1711 după bătălia de la Stănileşti. pentru că sunt o mulţime de obstacole de tot felul şi ce e cel mai grav. Noi. sfântă. ultimul domnitor dacoromân pământean pleacă în Rusia. 310 . demnitatea de a fi urmaşii acestor moşi şi strămoşi ai noştri. Valahia va fi condusă doar de masoni. fără tradiţii.Din acel moment. mândria. Ţara Românească. doar că cei mai buni ori muriseră în lupte. ci de fanarioţi sau masoni-inclusiv în zilele noastre. da dar în rest….XX!) Acesta a fost rolul cuceririi Daciei atunci ca şi acum.Politic.Dar să nădăjduim că asemenea versurilor din Imnul Naţional ne vom deştepta din somnul cel de moarte şi vom deveni ceea ce ar trebui să fim. ne chinuim o mână de oameni să-l reînnodăm. a ajuns să fie distrusă. Moldova nu va mai fi condusă niciodată de domnitori pământeni daco-români. cele două războaie mondiale şi comunismul ori i-a omorât. Dimitrie Cantemir. Regele Ungariei a vrut să cucerească Valahia). distrugerea fondului genetic.Undeva.pe cei mai buni dacoromâni. fără Istorie. ori i-a făcut să migreze ori i-a distrus. Ţara asta minunată. încet dar sigur. ceea ce înseamnă că de la acea dată.La fel s-a întâmplat şi în zilele noastre. care vor rămâne. religiei.La fel se va întâmpla cu Valahia. III –O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi(deşi datele nu sunt exacte. murdărită.

la un an înveţi să mergi. ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioase. legate de religie.Ei ştiau că latinii îi vor distruge.După un an eşti ucenic. de păstorit sau de orice altceva.34 apoi 21. sau combinaţii din primele patru numere(104. cele patru momente importante ale anului.Venus este cercul nr.84.).3. Solstiţiile şi echinocţiile..5. respectă seria lui Fibonacci a numărului de aur.Perioada de revoluţie este de 365.8.52.2563604(anul sideral).Terra este cercul nr.Acesta este. 3 din stâlpi de lemn în nr. Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile: 104.Soarele este Absida Centrală(34 piese.34. 34 sau combinaţii ale acestora.7. călugării zalmoxieni proorociseră aceasta.De asemenea. astfel că au vrut să lase în urmă Testamentul civilizaţiei lor cu toate cunoştinţele lor.Cu siguranţă însă trebuie să fie. 84.244.1 exterior din piatră (104 piese). 2.294. IV –O a patra funcţie ar fi aceea de arăta zilele importante de peste an. fetele se pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă. iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani.O grupă conţine 13 stâlpi iar cealaltă conţine 21 de stâlpi. după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat.34) 364. de 84 de piese. 2 din stâlpi de piatră în nr. asemănător Templului iudaic.Ar putea semnifica.314.138. 3.222. după 17 ani devii preot zalmoxian cu dreptul de a învăţa şi pe alţii după 34 de ani poţi deveni Mare Preot sau/şi Rege.55.210.Mercur este cercul nr.21. 311 .2.13.Anul tropic 365.Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă.8.Sărbătorile aveau ca punct de referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată se numărau 104 zile.84.26.etc. de 210 piese.328.2422. Sfânta Sfintelor.188.Este.348. ba chiar mai importante decât cele de dinainte pentru că Absida Centrală este formată clar din două grupe distincte de stâlpi de lemn.13. la doi ani înţărcarea copilului de către mamă. după noi şi Templul sau Sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme Zalmoxe.210. de agricultură.1.. iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi devin stăpâni pe propria soartă gata să ia viaţa în piept?Cine poate şti? 2.Ce ar putea semnifica?la 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului.Acest număr 34 se divide doar cu 1. sau orice altă explicaţie.118 V –O a cincea funcţie ar fi cea geometrică-matematică.Ar putea avea desigur şi o explicaţie spirituală. 21+13 stâlpi.Ar putea conţine. (unde la iudei doar Marele Preot intra acolo şi doar odată pe an).89.42. 1.De ex.1.Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile 4. la 17 ani intrarea în maturitate. diverse raporturi şi expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă.Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile. 210.2.17 şi 34.17. Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante.

Căci dacă nu vom face aceasta.dar nu pentru oricine.Rămâne ca o cercetare pluridisciplinară făcută de adevăraţi patrioţi să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum şi să fim mândri cu moşii şi strămoşii noştri cinstindu-le memoria şi apărând şi transmiţând aceste informaţii urmaşilor. prietenilor şi cunoscuţilor noştri.Oricum. ci doar pentru cei pregătiţi să le primească şi să nu ajungă pe mâinile celor ce nu trebuie să cunoască aceste lucruri. erau foarte avansaţi pentru nişte „barbari”(!?). ne vom face părtaşi celor ce vor să distrugă acest neam şi lumea întreagă şi ne va ajunge blestemul strămoşesc pentru că ne-am lepădat de moşii şi strămoşii noştri! 312 .

în perioada comunistă.sub pedeapsa cu moartea.Desigur.aceste trei culori.nici o religie nu face excepţie.să purcedem aşadar la drum.”Sângele” şi implicit „Viaţa”.în care se vopseau morţii pentru a avea viaţă veşnică dincolo de moarte.hoţii.alte religii.nici crud.interpretările date de comunişti celor trei culori.cu alte semnificaţii adaptate propagandei de atunci.oamenii care erau jertfiţi se ofereau de bunăvoie şi erau aleşi dintre cei mai buni. „ROŞU” -este culoarea care are cele mai multe valenţe.CAPITOLUL IX CONSIDERAŢII ASUPRA ORIGINII CELOR TREI CULORI „ROŞU.ideatică a simbolismului celor trei culori.s-au pierdut.GALBEN.în timp ce în unele religii erau sacrificaţi prizonierii de război.cum ar fi cea geto-dacică.Sângele animalelor.ale cărei semnificaţii.atunci când erau jertfite pe un altar unei zeităţi.nu sunt obligatoriu false.atât şi nimic mai mult.Scriptură(VechiulTestament) Dumnezeu opreşte.dar reflectă doar planul material pământesc.nici gătit. Pentru a nu lungi discursul.consumarea sângelui animalelor.înlocuite.cele mai multe semnificaţii şi simboluri din vremuri imemoriale.Este acel ocru în care se vopseau vasele din lut găsite în diverse culturi străvechi.unele religii chiar.obţinerea iertării şi binecuvântărilor de la zeul respectiv.Ele vin dintr-o tradiţie multimilenară.putea fi folosit doar într-un singur scop.ignorând latura spirituală.Albastru nu apar întâmplător în alcătuirea drapelului naţional daco-român.în parte.care.Roşu.Sângele este viaţa şi nu poate fi consumat.Primul înţeles ar fi.mai înţelepţi războinici şi care erau sănătoşi fizic 313 .înlocuiau jertfirea oamenilor pentru păcatele lor şi urmărea.Sângele animalului şi jertfirea sa.jertfind oameni şi nu animale zeului căruia i se închinau(dar şi aici sunt diferenţe notabile.În Sf.deasemeni.criminalii de rând sau cei cu handicapuri motorii sau/şi psihice şi care erau sacrificaţi fără voia lor.întâmplător sunt şi cele trei culori de bază din cercul culorilor(aşa cum vă poate confirma orice artist plastic).fără a altera Viaţa.ALBASTRU” de Sebastian Vîrtosu Cu siguranţă.deci.prin stropirea altarului cu sângele animalului respectiv.Galben.Iar din această perspectivă.

pentru ca oricine crede în El să nu piară.El simboliza.după mitologia greacă.În creştinismul ortodox.cf.Grecii antici.”Moşii şi Strămoşii noştri” se referă la această continuitate neîntreruptă.când plecau peste mări şi ţări.care este galben).PUTEREA.Raiul.focul din cămin.sau/şi psihic).decât dacă este întinat de oameni răi.AUTORITATEA.ocroteşte.din naţiunea din care făcea parte). încât a dat pe Fiul Său Unul-născut.Desigur.ci simbolizează şi FOCUL lăsat de Regina Hestia(sau zeiţa Hestia. Adevărul.fiica cea mare şi întâiul copil născut de Rhea soţia lui Cronos-Saturn şi sora lui Zeus-Jupiter).când un tânăr întemeia o nouă familie.Vesta) şi dacă vreuna îşi întina castitatea era omorâtă pe loc.deasemeni. GALBEN -simbolizează Soarele.Puritatea.În creştinismul-ortodox Galbenul simbolizează pe Dumnezeu-Fiul Iisus Hristos.iar focul dăruit de Hestia era liantul şi suportul material.nu omoară.luau cărbuni din vatra de acasă şi în locul în care ajungeau.fie asumată sau forţată).3 vers.locul diferit de Pământ în care nimic întinat nu poate ajunge.iar acest foc este diferit de cel dăruit de Regina şi zeiţa Hestia.Este focul care purifică.Simplitatea.Sintagma.acest foc era întreţinut veşnic de către fecioare.care încălzeşte.CĂLDURA IUBIRII.evangheliei după Ioan cap.ci.a vieţii şi a morţii(sau a jertfei.uneşte familia.curăţeşte.Roşul simbolizează pe Dumnezeu-Tatăl. Culoarea Roşie simbolizează şi IUBIREA.apără.IUBIREA.dintre părinţi şi urmaşi de-a lungul veacurilor şi mileniilor.16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.tribul.Strămoşii noştri geto-daci se considerau Fiii Cerului(Uranus) şi prin aceea că aveau ochii albaştri.Curăţia.focul a fost dat oamenilor de către Prometeu.aprindeau focul cu acei cărbuni şi astfel acel loc străin le devenea familiar şi se simţeau ca Acasă în familie.Lumina.În antichitate.lua cărbuni din casa părintească şi aprindea cu ei vatra nouă din casa lui.nu distruge.pentru a fi scoşi de sub robia păcatului şi a morţii o dată pentru totdeauna.numite vestale(latinii o numeau pe Hestia.Astfel se permanentiza o legătură vie între părinţi şi copii şi după ce aceştia plecau la casa lor. ALBASTRU -simbolizează Cerul.poporul. ÎN LOC DE EPILOG-Concluzii 314 .În creştinismul ortodox Albastrul simbolizează pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.Focul dăruit de ea este focul din vatra casei.a copiilor faţă de părinţi sau a familiei faţă de ginta sau tribul din care făcea parte(sau mai târziu.care de bunăvoie S-a jertfit pentru noi oamenii.Dreptatea.Divinitatea Supremă Unică.CURĂŢIA.Strămoşii noştri geto-dacii se considerau RA-MANI adică Fiii Soarelui şi prin aceea că erau blonzi(părul galben îi făcea să creadă că sunt înrudiţi cu Soarele.”Soarele dreptăţii”.Inocenţa.Dar culoarea roşie nu are doar această simbolistică a sângelui.să aibă viaţa veşnică”.la această filiaţie.CREDINCIOŞIA membrilor familiei respective a soţiei faţă de soţ şi a soţului faţă de soţie.

hetiţi. tocmai acest lucru îl redă(într-un mod genial). cel mai des cu unul singur). ci semitică şi că de fapt aceşti semiţi sunt adevăraţii hetiţi. Lăsând gluma la o parte. în dauna populaţiei originale daco-româneşti.Fiii lui Het. dar cu origini diferite. smeriţi.În jurul anului 1400. au existat alţi hetiţi.Acelaşi lucru se întâmplă astăzi cu poporul român. geto-daco-românii trebuie să dispară din lume şi Istorie. Se acreditează ideea cum că cei ce ar fi trebuit să fie numiţi cu adevărat hetiţi. Balada populară „Mioriţa”. ce l-a înlocuit pe Abel cel ucis de Cain). A doua explicaţie ar fi că un anume popor semit. pentru că se pare că sunt câte două popoare. cei semitici. hetiţii. germanilor. îi sprijină puternic financiar şi politic. acesta este Idealul de milenii al Ocultei diabolice Masonice.Ce este curios cu adevărat este faptul că deşi nu se ştia nimic despre hetiţi. chiar se ştie când au sosit ţiganii în Daco-România. un 315 . cu acelaşi nume. ci o acceptă cu bărbăţie şi demnitate. sau indo-europeană-dar fără dovezi lingvistice care s-o susţină convingător) şi anume etnia ţigănească. autonumindu-se „hetiţi”(deşi hetiţii indo-europeni erau de fapt adevăraţii hetiţi-de fapt erau şi cei mai vechi. fiul lui Adam şi al Evei. până acum 120 de ani. cu interes. din contră. sau cum se „autointitulează” ei înşişi. geţi.De fapt. Cum e posibil aşa ceva?şi comunitatea internaţională nu zice nimic. nu sunt de origine indo-europeană. ca două popoare cu acelaşi nume să aibă origini diferite. în afara referinţelor biblice. tot în aceeaşi ţară. care se vede nevoit să accepte că mai este un popor. care imediat şi-a pus în mişcare maşinăria perfectă de dezinformare prin „savanţi de renume mondial” care să taie avântul celor ce ar îndrăzni să facă vreo legătură istorică între fiii lui Het. descoperirea evreilor indo-europeni precum şi a daco-românilor semitici(sau chiar a ruşilor. indo-europeană sau semitică. deja s-a putut stabili că mai înainte de hetiţii indo-europeni. cu mult mai veche decât ei şi în orice caz. daci şi români. blânzi. lupta dintre forţele oculte ale celui Rău. Prima explicaţie şi cea mai convingătoare este aceea că este o mistificare a Ocultei Masonice. să încercăm să explicăm această anomalie. locuitoare a Daco-României cu mult înainte de apariţia ţiganilor în această ţară. împotriva celor buni. francezilor 100% semitici). din motive ce ne scapă. dar de altă origine(probabil hamito-semitică după ultimele cercetări. RROMI(uneori cu doi „R”. a preluat numele fiilor lui Het. ştiind că dincolo de lumea asta materială este lumea veşnică a lui Dumnezeu.Dorim să insistăm asupra câtorva probleme puţin dezvoltate în celelalte capitole şi anume despre neamul hetiţilor. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. care nu se tem de moarte şi nu fug de ea. ca urmaşi ai lui SET.Aşteptăm.

furt de drepturi intelectuale. cu săptămânile şi lunile. va avea numai piedici şi culmea. ci pentru că nu suntem sprijiniţi la nivel naţional. Astăzi se înmulţesc ca iepurii. frig. pentru care copiii erau cel mai frumos dar de la Dumnezeu. înainte de cucerirea lor de către ulteriorii indo-europeni. descriptiv sau nu. Din 1989 până astăzi s-au făcut(dacă datele nu sunt mistificate de Oculta Masonică. aceşti „romi” plecau şi făceau afaceri în stilul lor caracteristic. ci sunt reale)aproape 15 milioane de avorturi în rândul populaţiei dacoromâne!!Evident. i-au adus pe bieţii daco-români la disperare şi la astfel de acte grave. de ex. cele mai multe piedici le va avea de la cei de un neam cu el. o uzină. ca hunii. înseamnă că sfârşitul lumii spre care ne îndreaptă de milenii-şi cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună-Oculta Masonică. de la conducerea României. în rândul daco-românilor cei săraci sunt mai mulţi decât săracii din etnia ţigănească. este sub forma unor texte găsite pe tăbliţe şi care după traducere au relevat că fiecare paragraf. sunt foarte puţini. ploaie. mai „rafinat”. ar fi fost în 24 de ore bombardat sau. care printr-o sărăcie dirijată. strămoşii românilor de azi).oarece număr de ţigani au cerut voie domnitorului sus-amintit. perpetuată într-o falsă tranziţie. dacă cineva i-a preluat numele. orice comentariu este de prisos. nu s-a mai văzut ca femeile daco-române (şi cu acordul bărbaţilor şi al medicilor. politică sau economică. european şi mondial. Chiar dacă un daco-român e vrednic să conducă o instituţie. începe cu cuvintele „În limba hatti”(adică în limba heţilor sau hetiţilor ce locuiau acea parte a Anatoliei. un partid.Dacă neamul nostru daco-român. să se stabilească în Moldova. se cheamă în limbaj contemporan. etc.Toate acestea dacă ar fi fost făcute de oricare alt popor. în perioada în care bieţii daco-români stăteau la vizele pentru ţările occidentale. Dovada pe care „savanţii” Ocultei Masonice o aduc în discuţie pentru a susţine ipoteza că adevăraţii hetiţii erau semiţi şi nu indo-europeni(adică geto-daci. dar în egală măsură şi a AUTORILOR MORALI din etnia daco-română sau străină. nu mai e departe.Puteţi vedea bogăţia ţiganilor în multe părţi ale ţării. Dacă cel mai blând şi cuminte popor face astfel de fapte cumplite. fals şi uz de fals.Nicicând în istoria acestui neam. ajutoare şi cu sprijin tacit politic şi economic(numai departe. controlată. care pentru a câştiga cât mai mulţi bani. ajutaţi cu bani. distrus economic. furt de identitate. financiară. vor prefera pe cel de altă etnie-ţigănească. financiar şi politic. acesta nu va fi sprijinit prin nici o pârghie. cum Oculta Masonică ne tot împuie capul la televizor. iubitor de copii. de fapt.Alexandru cel Bun(onorându-şi numele) le-a permis. în soare. ţiganii. care ar fi trebuit să fie primii care să apere viaţa) să-şi ucidă pruncii. vina aparţine celor ce le-au făcut. Revenind la poporul hetit. a ajuns să facă astfel de fapte. autointitulându-se Het . ce le-au preluat 316 . ci din contră.Iar cei săraci cu adevărat. maghiară sau alta).Şi nu pentru că daco-românii sunt leneşi şi corupţi.. trafic de false identităţi.

cel de-al patrulea Mag. curăţie.Credem că deşi nu sunt originalele din aur. Dealtfel.Aici avem cunoscutul procedeu după care. miere. daco-românii sunt acelaşi neam întins pe cel puţin şapte milenii de Istorie scrisă. geţii.Văzându-L pe cruce. venit din Dacia. numiţi în greceşte „Ktistai” sau „Polistai”. nu e limba dacică vorbită de tot poporul daco-român. ca să abată atenţia lumii de la el şi s-o dirijeze spre cel ce n-are nici o vină. hrănindu-se doar cu plante. prin creştinismul dreptmăritor(ortodox).Şi de ce. în sărăcie. trăiau(asemenea „Întemeietorilor” daci). care doar credeau că au cucerit pe cineva. ca în smerenie.Învăţătura esenienilor se centra pe afirmaţia că „Fiii Luminii (RA-MANII). îl află pe Iisus când deja era răstignit. curăţie trupească.Atunci Iisus îi răspunde. într-un final. nu erau nevoiţi să preia (doar) numele unei populaţii şi/sau unei limbi cu care nu aveau grade de înrudire directă.Singura noastră precizare ar fi că limba în care au fost scrise aceste plăcuţe. iar în daco-română. conţinutul şi limba este autentic. să-şi ducă destinul hărăzit până la capăt prin zalmoxianismul monoteist. Sunt cercetări recente care susţin că Sf. nişte cuceritori. Magul dac îşi va cere iertare că a dat darurile ajutând pe alţii şi că acum nu îi mai poate oferi nimic Mântuitorului. în loc de cuceritori. credinţă. după mulţime de peripeţii în care ajută diverse persoane. fapt ce va face ca el să rămână fără darurile ce trebuiau oferite Celui Născut pentru mântuirea noastră.numele). care după mărturia lui Iosif Flavius. Există o legendă care spune că au fost de fapt Patru Magi porniţi să se închine lui Hristos la naşterea Sa.De fapt. Dorim să ne precizăm poziţia şi în legătură cu mult-discutatele plăcuţe de plumb descoperite de curând. hetiţii. fără carne. Ioan Botezătorul şi chiar Iisus Hristos n-au fost străini de felul de vieţuire şi gândire al esenienilor. ci va conta. adevăratul hoţ strigă „Hoţul”. dăruind aceste daruri ajutând pe cei ce erau în necazuri. va conta că este Adevăratul Neam Ales de Dumnezeu. comparându-i prin felul de a fi şi vieţuire cu preoţii-călugări zalmoxieni precreştini din Dacia.Acesta. „Întemeietori”(de aşezări ori oraşe). vechimea şi importanţa Neamului nostru Heto-daco-român. iar la venirea Mântuitorului Hristos. iubire şi nădejde. Mi le-ai dăruit deja. aminteşte pe esenienii din Palestina. de la Creaţie până la Sfârşitul Lumii”. Iosif Flavius.Limba plăcuţelor a fost creată cu acelaşi scop 317 . ar fi fost învinşi. Iar dacă se va dovedi că Fiii lui Het. să preia limba învinşilor sau numele lor şi nu invers?ar fi primul caz în Istorie să se întâmple asta. istoricul latin de origine iudaică. ci este o limbă creată special pentru a nu fi înţeleasă şi citită decât de preoţii-călugări zalmoxieni sau/şi de cei din clasa conducătoare. se luptă cu fiii întunericului. nu mai contează dacă sunt de origine indo-europeană ori semită. decât eventual că există. Cuceritorii indo-europeni aveau o limbă proprie.

spre bucuria vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. noi nu am dorit decât să UNIM pe toţi daco-românii. când de fapt. dar dacă aduce atingere poporului daco-român. Căci. să readucem Demnitatea daco-românilor. direct sau indirect). până la urmă. suntem daco-români dar creştini. Marea masă a poporului daco-român. De asemenea nu polemizăm nici cu grupuri etnice sau istorice. etc.Şi n-am avea nimic împotrivă să ne conducă. ca duşmanii noştri comuni să nu ne poată înfrânge. dar făcând ca voi”-dacă sunteţi în posturi de conducere sau în politică-şi aplicaţi tactica „minimei rezistenţe”-dacă sunteţi nişte anonimi ca noi. dacă ar face-o şi în interesul nostru al daco-românilor şi nu numai în interesul etniei din care provin. nu judecaţi pe preoţi sau pe mireni. antimaghiari sau antiţigani. căci fără de El. sau să-şi expună liber părerea. cu nimeni. 318 . dar n-aţi fost lăsaţi din cauza mafiei antiromâneşti. nici cu dacologii(care vor fi poate nedumeriţi de afirmarea creştinismului nostru ortodox. am dorit să oprim dezbinarea şi nepăsarea. lăsaţi toţi copiii să se nască!!!Aşa neamul nostru va supravieţui.Noi nu dorim moartea nici unei fiinţe umane indiferent de rasă sau neam. da. cu atât mai puţin al Neamului nostru şi al Credinţei sale. al Istoriei şi al Limbii lui. care aţi dorit să vă implicaţi în conducere pentru a schimba relele din această ţară prost administrată de antiromâni şi străini. indiferent de credinţă. nu dorim să intrăm în polemici de nici un fel. şi mai ales”NU AVORTAŢI NICI UN COPIL”. treziţi-vă. fără de Hristos.Limbi create pentru texte religioase sau istorice. etc. În încheiere am fi bucuroşi să nu ne insulte nimeni inteligenţa făcându-ne antisemiţi. Ar trebui întemeiat un stat Dac. în care să fim noi conducătorii.Şi un grup şi celălalt ne va considera „eretici” sau trădători. fără influenţele lăsate de migratori). furându-i şi distrugându-le sănătatea şi viaţa. aşa încât nimeni să nu-şi mai bată joc de ei.pentru care a fost creată limba latină. nevorbite decât de foarte puţini oameni. iar nu pe teritoriul Daco-României. nu vă lăsaţi păcăliţi de falşi patrioţi. altfel vom dispare din Lume şi Istorie. Nu vă daţi de gol că împărtăşiţi aceste idei. hrana nenaturală. unde alte etnii ne conduc. nu vă lepădaţi de Biserica Ortodoxă. nici cu creştinii nici unei denominaţiuni(care vor fi probabil nedumeriţi de aprecierea pozitivă dată de noi. aplicaţi-le „zicând ca inamicii. să emită acea părere în ţara de origine a etniei respective(sau ale cărei interese le susţin. neamul nostru va dispare. zalmoxianismului). vorbea o limbă foarte apropiată de cea de astăzi(evident.Fiecare să-şi ţină părerea pentru el însuşi sau pentru adepţii lor(cum facem şi noi). fiecare pasăre pe limba sa piere!!! Dragi daco-români. zalmoxianismul a pregătit primirea creştinismului cu uşurinţă). Hristos va judeca pe toată lumea. Atât dorim.prin poluare. De asemenea. iar nu ca în România de azi. limba ebraică sau limba sanscrită.

Femeile iubindu-si Sa nasca dacii liberi Spre razbunarea noastra 319 . Dacii liberi-Adrian Păunescu Noi n-am avut nevoie Sa luam adeverinte Ca vietuim acasa. demnitate. ale tuturor daco-românilor şi conducătorilor lor!!! Din nou. Nu ne-au invins romanii Si-am ris de toti barbarii Strigind la ei cu steagul Facut din cap de lup. La Sarmisegetuza. acestea nu ar face decât să le dea apă la moară inamicilor. fără a ne da de gol prin întruniri. neatârnare. Am fost si vom ramine De-a pururi dacii liberi Si iubitori de pace. din recucerirea Daco-României de către daco-români.Să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii!!!Nu trebuie să provocăm crime sau atentate. cea mai lungă şi periculoasă. lăsând ideile să circule. partide.Alfel vom ajunge(şi deja am şi ajuns!). străini în propria noastră ţară. integritate. Si stelele din ceruri Din singe ni se rup.Va trebui să-i învingem cu armele lor şi în mare secret. cel puţin în prima fază. mitinguri. cu privire la noi. suveranitate. etc. La focuri. Aceasta dam de stire. Si vrednici de razboi. In patrie la noi.Ceea ce e de neacceptat după toată Istoria Noastră. De sub pamintul nostru. internet. am anula toate jertfele de sute sau mii de ani pentru libertate. cu Zamolxe. Urmasilor in care Reinviem acum.

Si vrednici de razboi. face 320 . Noi am ramas in glie Si devenim padure. personalizată. Cu tot ce nazareste Din firea noastra veche. prin care acea limbă ne arată din ce familie linvistică face parte). • Particulară(ca un nume de botez. Sa va hranim pe voi. ce se regăseşte şi în celelalte limbi din acea familie. prin care acea limbă se deosebeşte. Numiti si tara noastra Cu numele ei dacic Iubiti pe nou venitii Dupa atitia ani. Dar vesnic tineti minte Ca peste dacii liberi Au tot calcat invazii Si altfel de romani. Si temelia tarii S-o intarim cu oase Si iubitori de pace. Ca numai oboseala Ne-a asezat sub scoarta. Si devenim recolte.Din această caracteristică particulară. Dar daca e nevoie Ne vom scula oricand. Dam Romelor de stire. Prin ierburi murmurind.Pe cel din urma drum.Din această caracteristică generală face parte fondul de cuvinte comun. O limbă are două caracteristici: • Generală(ca un nume de familie. se diferenţiază de restul limbilor înrudite din familia respectivă lingvistică).

„slavizată”. de ce Dacia să fi fost rând pe rând. ÎN VEAC!!Nu vă temeţi.de Hr.La fel. în timp ce alte neamuri au fost creştinate cu biciul sau prin decret imperial. sunt clar limbi din familii lingvistice diferite şi au convieţuit împreună aproape patru milenii î. tot prin cucerirea ei(de data asta fără nici o luptă!) de către aceeaşi Ocultă Masonică şi tot de către „preşedintele” Traian(Băsescu)! Coincidenţă de nume şi situaţii.Iar acest fond este comun tuturor limbilor din familia indo-europeană!! ACEASTĂ MOŞTENIRE ZALMOXIANĂ ŞI CREŞTIN-ORTODOXĂ AM PRIMIT-O DE LA MOŞII ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI GETO-DACO-ROMÂNI. limbile sumeriană(indo-europeană) şi babiloniană(semită).UN GETO-DAC ADEVĂRAT NU POATE URÎ NICI ZALMOXIANISMUL MONOTEIST.Şi totuşi. • În 2007. în lexicul sumerian. ce nu se regăseşte în celelalte limbi surori din cadrul acelei familii lingvistice.. înglobată fiind în Imperiul transnaţional Roman. despărţite de 1900 de ani. dacă două limbi diferite. „turcizată”. sau multidirecţionale din alte limbi. nu mai este necesar să explicăm anumite asemănări de lexic dintre două sau mai multe limbi din aceeaşi familie lingvistică. Prin urmare. etc. ce slujeşte unor interese străine daco-getoromânilor!Aşa-zisele „împrumuturi” din limba daco-română fac parte de fapt din fondul comun indo-european. dacă Iisus Hristos ar fi fost 100% iudeu. împrumuturile sunt sub 10%! De ex.parte acel fond de cuvinte al limbii respective. Daco-România va intra în Noul Imperiu transnaţional European(UE). în contact direct milenii la rând au suferit atât de puţine împrumuturi. MOŞTENIREA SFÂNTĂ. având aceste două componente. în „doar” două milenii de istorie creştină?Cam subţire argument. nu-i aşa? 321 . ACEEAŞI MOŞTENIRE O LĂSĂM URMAŞILOR NOŞTRI.Altfel spus. bi-. Se poate estima că într-o limbă. prin împăratul Traian şi Legiunile sale. cuvintele asemănătoare sunt vestigii ale limbii primare din care mai târziu s-au format limbile distincte ale acelei familii lingvistice. „maghiarizată”. ci mai degrabă ca un fond comun al limbii comune originare.. de asemenea.NICI CREŞTINISMUL ORTODOX. ca fiind rodul unor împrumuturi uni-. „latinizată”. nu ar fi fost răstignit de conaţionalii săi şi nici strămoşii noştri geto-daci n-ar fi primit creştinismul cu atâta dragoste şi rapiditate. „grecizată”. în lexicul babilonian. „satanizată”. „franţuzită”. sub 8% sunt împrumuturi babiloniene.ACESTEA DOUĂ SUNT VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT AL DACO-GETO-ROMÂNILOR. sunt sub 10% împrumuturi din sumeriană. A NOASTRĂ!!! • În 2007 se vor comemora 1900 de ani de la cucerirea unei şeptimi din Dacia de către Oculta Masonică. veţi spune. „satirizată”. Astfel. necesarmente.

prin Băsescu şi ai lui. DECEBAL.(în ordinea asta). care nu a făcut rău nimănui. nu cu arma ci cu pana.Am avut de ales. GLAD. militar. de limba sa. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU. MENUMORUT. Pe de altă parte.”REX DACIAE”-Regele Daciei). AHTUM. administrativ. de Ţară. e un păcat. am avut de ales între a fi conduşi de ţigani. zice. Credinţa.Nu ar fi un comportament de creştin adevărat. şi să părăsească Ţara care le produce atâta silă. nu s-ar fi născut nici părinţii tăi. MIHAI VITEAZU(poreclit chiar „MALUS DACUS”-Dacul cel Rău). MIRCEA CEL BĂTRÂN. Ţară. probleme ce puneau grav în discuţie existenţa daco-românilor. cu conştientizarea a ceea ce am fost ca să ştim ce vom fi. Istorie. maghiari. De avem dreptate. căci fără ei. Ţara. Aceşti oameni au fost credincioşi religiei în care s-au născut dar au rezolvat (sau măcar au încercat să le rezolve)şi probleme grele de ordin politic. SENESLAU(ZENES-LAU/GENES-LEU). DENSUŞIANU.Neam. anticreştineşte. Deci ce s-a schimbat. sau am fi 322 . ne cerem iertare(numai Dumnezeu e fără de păcat). etc. BASARAB I. IOAN ASAN. crezând(greşit) că acesta ar fi blestemul Daco-României. etc. HORIA(numit de cancelaria şi în actele oficiale ale Imperiului Habsburgic.ungureşte. de fapt. „SĂ CINSTEŞTI PE TATĂL TĂU ŞI PE MAMA TA. oricare ar fi fost Acesta!!! Iar acum e timpul să ne apărăm Identitatea. atunci să-i respecte şi să nu-i judece pe creştinii cărora le pasă şi de aceste probleme „mărunte . ca neam. Limbă şi Ţară împotriva Ocultei Masonice: -BUREBISTA. ţară.În afară de schimbarea unor locuri cam tot aceiaşi vor fi la putere.Iar dacă nu vor face acestea. e necreştineşte sau mai grav. ŞTEFAN CEL MARE. ca să-ţi fie bine pe pământ”.Nefăcând aşa. prin Năstase şi ai lui sau de a fi conduşi de Oculta Masonică. nici în Biserici sau Adunări.Asta înseamnă să cinsteşti şi pe înaintaşii tăi şi poporul tău. dacă strămoşii noştri creştini ar fi gândit cu nepăsare despre Neam. slavoneşte. limbă. etc. LITOVOI. GELU. să-şi ceară iertare cei ce au mistificat Istoria şi au distrus un popor. nu între doi foşti comunişti. Limbă. plicticoase şi neinteresante”. vei fi ca un pom fără rădăcină!Să nu fim astfel…Şi încă ceva. în afară de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. ci de fariseu şi ipocrit.Acei creştini care consideră că a te interesa de Istoria Neamului tău. Limba. tratându-i cu nepăsare şi superioritate. să nu mai vorbească. astăzi am fi vorbit turceşte. VLAD ŢEPEŞ. maghiari şi Oculta Masonică(în ordinea asta). în afară de un rău cu altul?Nimic! Bune opţiuni am avut!! Următorii Domnitori şi conducători daco-români au luptat chiar până la jertfa supremă pentru Credinţă(creştină şi zalmoxiană). TUDOR VLADIMIRESCU. MIHAI EMINESCU. decât numai când a fost nevoit să se apere de răutatea aproape infinită a celor fără de nici un Dumnezeu. De am greşit. Decalogul dat prin Moise de Dumnezeu. Istoria.Nu dragii noştri. cum zicea cu năduf Traian Băsescu. să scrie sau să citească în limba daco-română.

populaţia geto-dacă-(română) să treacă la creştinism. cu limbi diferite. s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 veacuri. etc.Află astfel că HAM l-a văzut gol şi că ceilalţi doi l-au acoperit fără să-l 323 . „CÂŞLEGI”(Legarea Caşului. HAM. etc.Faptul că nu se ştie când şi cum s-a creştinat populaţia geto-dacă. prin gura lui Burebista. Creştinarea geto-dacilor. în vremea patriarhului NOE şi a celor trei fii ai săi. procesul de creştinare era deja încheiat. trebuie să ne întoarcem în timp. Dar de ce preoţii-călugări zalmoxieni au îndemnat hotărât(sau cel puţin nu s-au opus) pe geto-daci să primească religia creştină? Pentru a răspunde.Într-o zi. poporul ascultându-i fără şovăire ştiind(din experienţă) că ce zic „Întemeietorii” e sfânt şi nu-i bine să nu-i asculţi. numai departe când Deceneu le-a poruncit să taie viile. pe care unii lingvişti le consideră de origine latină. Brânzei în Post. limbă şi ţară. populaţia nu s-ar fi creştinat niciodată.La sosirea primului val al hunilor conduşi de Attila. Dacă n-ar fi făcut acest lucru. iau o pătură. au îndemnat. deja o mare parte a geto-dacilor era creştinată(mărturie stau nenumăratele cuvinte. care îl vede pe tatăl său gol şi se duce la fraţii săi SEM şi IAFET să le spună ce a văzut. yoghini. mai târziu(caz în care am fi avut o dată certă a creştinării. în religii diferite. după Marele Potop. în realitate fiind de origine geto-dacice. HAM şi IAFET. a consumat mai mult vin şi a adormit. catolici. După Potop. iar singura explicaţie este că aceşti preoţi-călugări zalmoxieni(faţă de care poporul geto-dac avea mare respect. sau ar fi fost creştinată. legarea cărnii. evlavie şi ascultare. „PĂRESIMI” (Postul Paştelui-Patruzeci de zile). acum aproape 2000 de ani. la sfatul preoţilor vechii religii. cum încearcă unii lingvişti şi istorici pro-catolici). Când slavii au sosit. „DUMNEZEU”.Iar noi ne batem joc. ruşii. sârbii. astăzi sunt dezbinaţi. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului).În somn. hainele s-au desprins şi a rămas complet dezbrăcat în cortul său. cu forţa. care neavând în istoria lor domnitori cărora să le pese de neam. „CRUCE”. precum „CRĂCIUN”.fost musulmani. se vede acoperit cu pătura şi întreabă cine l-a învelit. maghiarii).E creştineşte aşa? Moşii.Am fi avut soarta sârbilor sau albanezilor. SEM. Când NOE se trezeşte. intră cu spatele în cort. este un fapt obiectiv. ca să nu-l vadă pe tatăl lor dezbrăcat şi-l acoperă.Aceştia. toţi au împlinit porunca fără crâcnire) i-au îndemnat pe getodaci să devină creştini. „CÂRNELEGI”(Carne-Legi. precum bulgarii. adică preoţii-călugări monoteişti zalmoxieni geto-daci(cunoscuţi şi sub numele de „Polistai” sau „Ktistai”-în româneşte „Întemeitori de aşezări umane”).După un timp intră în cort unul din fiii săi. adică nu mai mănânci aceste produse pe perioada Postului). astfel că elementele de bază creştine sunt geto-dacice şi nu slavone sau maghiare(şi nici latine.Apoi ies din cort. NOE a sădit o vie din care a obţinut apoi vin.

România de azi. creştinismul n-ar mai fi existat nicăieri. iar pe cei doi fraţi îi binecuvintează. iar la împlinirea vremii. Atunci. afară de unul singur.Aşa putem înţelege. de la care nu s-au abătut nici chiar cu preţul vieţii. rămânănd să convieţuiască paşnic până ce hetiţii au plecat de bună voie în ţara lor de baştină GEŢIA(DACIA). respingându-i Învăţătura. au făcut din apărarea credinţei creştine ortodoxe(alături de apărarea fiinţei neamului.Exact la fel a procedat şi Dumnezeu-Tatăl. chiar pe Fiul Său. iar Fiul a făcut aceasta de bunăvoie!)totuşi. afară de unul singur. şi anume poporul ISRAEL(de fapt ISRAEL era format din 12 seminţii. al cărui părinte este AVRAAM. unul dintre cele două popoare L-a răstignit pe HRISTOS. Ştiau-aceşti „Întemeietori”-că soarta întregii lumi depindea de hotărârea lor. iar cel jertfit se oferea de bună voie.Aceşti geto-daci îşi spuneau „Fiii lui HET(GET-ZET-SET)” şi sunt amintiţi în Sf.Pe Fiii lui HET n-au reuşit să-i învingă şi nici să-i scoată din Canaan.Atunci NOE. dar nu intrăm în detalii) care era monoteist. preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles că dacă şi ei(şi implicit şi poporul geto-daco-român) îl resping pe Hristos. al cărui părinte este SET(HET-GET)-cel ce l-a înlocuit pe ABEL cel ucis de CAIN-care era de asemenea monoteist. a limbii.Dumnezeu le-a ales pe amândouă. a libertăţii) ţelul existenţei lor. Aceste două popoare. Însă nu s-a întâmplat aşa. Cel Rău) şi Omenirea ar pierde mântuirea sufletelor-oferită în dar de Dumnezeu-Tatăl. SEM devine astfel părintele popoarelor semite(şi a limbilor semite) iar IAFET devine părintele popoarelor indo-europene(şi a limbilor indo-europene).A jertfit pe cel mai bun al Său.Scriptură(Vechiul Testament) ca Hitiţi sau Hetiţi. Fiii lui ISRAEL şi Fiii lui HET(SET) erau singurele monoteiste din acele timpuri. supărat pe HAM că l-a văzut dezbrăcat. Acum vine partea importantă! Toate popoarele de origine semită sunt politeiste. anulează definitiv Jertfa Sa. vor deveni şi creştine. de ce domnitorii valahi medievali. atunci.Dacă s-ar fi mândrit şi încăpăţânat în religia de până atunci-care şi-a făcut din plin datoria până la sosirea Mântuitorului Hristos-ei bine. 324 . până la venirea lui AVRAAM şi a poporului lui ISRAEL. de viţă nobilă. Deşi amândouă popoarele îl aşteptau pe Mântuitor(şi ştim că geto-dacii jertfeau pe cel mai bun dintre ei.vadă. poporul geto-dac.Hitiţii locuiau Canaanul împreună cu alte neamuri semite politeiste. prin Fiul Său Hristospentru totdeauna. bunăoară. făcând-o inutilă(spre bucuria Ocultei Masonice şi a Şefului ei. Toate popoarele de origine iafetică(indo-europene) sunt politeiste.Fiii lui ISRAEL au reuşit să omoare aproape toate neamurile canaanite semite afară de trei dintre ele. a ţării. îl blestemă pe aceste să fie robul fraţilor săi. când Fiul Său va veni pe Pământ.

e adevărat. domnitorii valahi au fost singurii apărători ai credinţei creştine ortodoxe. mai târziu în 1526) deveniseră provincii turceşti.Să-l alunge. Dar de ce era nevoie de două popoare monoteiste?Poate că în caz că unul ceda şi-l respingea pe Hristos.De ce oare?Doar pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut?Constantin Brâncoveanu a fost ucis în anul 1714 la Istanbul în faţa ambasadorilor Rusiei. dar.Şi deşi avea o avere colosală(pe care turcii doreau să pună mâna mai ceva decât să-l facă să se lepede Hristos)el a ales să moară pentru Hristos mai abitir decât să ducă un trai liniştit. nu la Moscova. pentru că turcii doreau să-l forţeze prin omorârea celor patru fii ai săi. nici în Sofia). veacuri de-a rândul. Bizanţul căzuse. vorbind în numele fraţilor săi l-a îmbărbătat pe tatăl lor să nu renunţe.Dar el a făcut chiar mai mult decât s-a jertfit pe sine pentru credinţă. ş. despre mântuirea sufletului care e mai importantă decât bogăţia. bineînţeles. ucenicii lui Iisus îi spun acestuia că este un om care face minuni în numele Său. asemenea geto-dacilor din vechime care jertfeau lui Zalmoxe. în sec XV. Ştefan. pe cei mai buni(indirect. Ce dovadă mai bună de asemănare cu credinţa geto-dacilor mai vrem. celălalt ar fi dus credinţa creştină ortodoxă mai departe. Imperiului Habsburgic. aproape fără probleme. tatăl lor s-a cutremurat la ce îi aşteaptă şi ar fi fost gata să cedeze. cel mai mare dintre ei. ba. Grecia. cu bună voie. întreabă ucenicii? Nu. Bulgaria.Noi suntem gata. Rusia. Dacă creştinismul ar fi fost impus cu forţa şi nu de bună voie. Tudor Vladimirescu. cu siguranţă n-am fi avut aceste exemple(şi Constantin Brâncoveanu. chiar cu preţul vieţii. nici la Constantinopol. Horia.La un anume moment. cheltuindu-şi averea uriaşă.Nimeni nu poate face minuni în numele Meu şi îndată să Mă grăiască de rău. Mihai Viteazu. doar Dumnezeu ştie. În tot cazul creştinismul a prins repede în rândul geto-daco-românilor zalmoxieni.a.Sinodul pan-ortodox de la 1676. în huzur. la un moment dat. Ucraina erau încă în plin proces de creştinare(proces ce s-a încheiat deplin în sec. despre ţară şi neamul nostru. că la ce i-ar folosi omului să câştige lumea toată şi să-şi piardă sufletul?Acum. Marii Britanii. în toate zilele ne-ai învăţat despre Hristos şi credinţa străbună. chiar în faţa mamei lor.Pentru că să nu uităm. şi-a jertfit cei patru copii ai săi.Şi copiii săi au fost jertfiţi şi cu voia lor. le răspunde Iisus. Aşadar. atunci. la jertfă”.XVIII. dar care nu este din rândul ucenicilor. nu e singurul caz.Avem o dovadă în acest sens şi în Evanghelii. Franţei. zicându-i: „Tată. Serbia(Ungaria. 325 . s-a ţinut la IAŞI. să le spună unde este averea sa sau măcar să se lepede creştinismul ortodox şi să păstreze averea). nu ne lipsi de cununa veşnică şi de bogăţia ce nu se pierde niciodată. în haine creştine.Sau. Vlad Ţepeş.stau mărturie). neam şi ţară. nici unul dintre ei nu s-a revoltat împotriva soartei ce-i aştepta.

ce aruncă alte milenii din Istoria noastră la gunoi. ba. Să nu facem ca Oculta Masonică. nimeni nu a putut reţine pe dinafară tot ce a spus. îngreunând şi mai mult rolul adevăraţilor Moşi fii ai luminii). întrezărim măcar. fără deosebire(inclusiv. mai răi. care din „Fii ai Luminii” au ajuns „fii ai întunericului”. nu cu biciul. i-au îndemnat să-şi urmeze conştiinţa. hotărârea zalmoxienilor de a îndemna poporul geto-dac la creştinism. cu care ei se luptaseră şi în zalmoxianism. rezultând creştinismul ortodox. să trecem la catolicism(greco-catolicism) şi să acceptăm originea latină(şi nu geto-dacică) a poporului român(valah). artistice. nu cu fastul. că la Hristos trebuie să vii de bună voie.”Să nu aruncăm şi copilul din covată. a stârnit mânia „fiilor întunericului”. din păcate. spune o veche vorbă înţeleaptă daco-română. celor ce L-au respins pe Hristos. pentru că zicem că suntem „Fii ai Luminii”.Aceşti membri ai Ocultei Masonice sunt extrem de uniţi şi motivaţi împotriva a tot ce ebun şi frumos în lume. înţelepciunea lor! Bineînţeles. nu putem arunca la gunoi 2000 de ani de creştinism ortodox getodaco-român. rasele. Mântuitorul Hristos a realizat o sinteză majoră între religia geto-dacilor şi cea a iudeilor. după baie”.În cadrul Ocultei Masonice sunt oameni din toate popoarele. Acestea le-am aflat de la un Moş. Acum că erau creştini. religioase. căci atunci suntem la fel de răi ca ei. ucenicii i-ar fi primit în mijlocul lor. ca şi cum ne-ar fi ruşine sau silă sau ca şi cum n-ar fi existat. ca şi cum nu ar fi existat.Să nu comitem aceleaşi fapte pe care le criticăm la alţii. Astfel putem înţelege miza uriaşă ce reprezenta pentru Omenire acceptarea sau respingerea creştinismului. hitiţii.Doar pe Iisus îl urâseră mai tare! Prin urmare. evident). păstrători ai unor secrete ştiinţifice. odată cu apa. religiile. căci dacă ar fi fost din neamul iudeilor.Nu cred că noi. dimpreună cu esenienii). cei de azi. ce ne-a explicat detaliat toată istoria până în ziua de azi şi care nu ne-a dat voie să scriem nimic. pentru prima oară. ni se sugera discret să lepădăm creştinismul ortodox.Evident. ura împotriva geto-daco-românilor nu mai avea limite.Se referea la Moşii preoţi-călugări zalmoxieni(fiii lui HET. ci. ci să ţinem minte totul. În trecut. adică a Ocultei Masonice(şi a tuturor. etc. nu cu filosofia).. zicând ei. 326 . şi unii Moşi. mai ales împotriva zalmoxienilor şi creştinilor ortodocşi. profesiile. ca să ne fie recunoscut dreptul de a exista sau vechimea pe aceste meleaguri. care mai erau încă în Palestina acelor vremi. astfel că fiecare a reţinut cât a putut sau ce a vrut. istorice. putem înţelege responsabilitatea uriaşă a zalmoxienilor atunci când au decis să îndemne poporul geto-dac la creştinism(nu le-au poruncit să se creştineze. uriaşul gest făcut de ei. tehnologice.

ca să nu facă rău oamenilor şi Naturii. se consideră că textul copiat este identic. prin viu grai. mai important este ca informaţia să fie neschimbată şi conformă cu originalul şi nu vechimea suportului informaţiei)La fel şi în cazul plăcuţelor.d. ni se sugerează(tot discret) să ne lepădăm(iar) definitv de Hristos şi de Biserica Ortodoxă(şi implicit. văzând că unele plăci sunt în pericol de distrugere. când vedeau că un sul sau o carte devenea ilizibilă. ci.m. cu trecerea anilor). ş. poate sunt chiar originale. multimilenară a neamului nostru. cu cel original. Oculta Masonică a luptat consecvent împotriva creştinismului şi a Bisericii(v. nu sunt falsuri.Fiecare Moş avea datoria să le apere cu preţul vieţii. fiind depistat de Oculta Masonică şi ucis. nemaigăsind probabil nici un ucenic vrednic să-i continue lucrul.Chiar dacă originalul nu mai există. comunismul. ca să ne fie redată Istoria nemistificată. politice. De asemenea este posibil ca el(Moşul responsabil cu plăcuţele) să nu mai fi avut timp să-şi găsească ucenic. Revoluţia franceză. care le primise şi el la rândul lui de la cel de dinaintea lui. care până azi au ţinut neştirbită Istoria(şi nu numai) până în zilele noastre. profesii. reală.În orice caz(ca orice Moş vrednic) a lucrat în mare secret. a 327 . din timp în timp.Astăzi. le-a copiat pe cele în pericol şi în mare secret le-a ascuns în subsolul Institului de Arheologie din Bucureşti. transmiteau cunoştinţele specifice fiecărei ştiinţe.Cu puţin timp înainte de a fi ucis. să le păstreze. pe acelaşi suport. le primise de la Moşul de dinaintea lui.XIX). meserii. însă sunt de dată recentă(sec. ucenicului(sau ucenicilor) cu porunca fermă ca niciodată să nu lase acele informaţii şi secrete pe mâinile cui nu trebuie(adică „fiilor întunericului”.Aceşti Moşi aveau fiecare un domeniu aparte. pentru că nici până azi nu se ştie cine a fost sau cine le-a pus acolo! Astfel era jertfelnicia acestor Moşi(ex-zalmoxieni) acum creştini ortodocşi.Unele. reuşind să le copieze pe cele cu probleme şi să le ascundă în subsolul institutului. Aceste informaţii trebuiau păstrate cu preţul vieţii chiar. Moşul ce leavea în grijă. etc. Ocultei Masonice). în speranţa că cineva demn de ele le va descoperi şi le va pune în valoare. Ultimul Moş care le-a avut în grijă.a. etc.). moşul(moşii) responsabil cu ele avea datoria să le păstreze foarte bine şi să le duplice pe cele în pericol de distrugere. să le conserve sau să le copieze dacă era nevoie. să ne lepădăm şi de moşii monoteişti zalmoxieni care au luat hotărârea de a se creştina şi care au îndemnat şi poporul geto-daco-român să se creştineze). Moşul care le avea în grijă.De fapt.(Mântuitorul Hristos nu a lăsat nici un text scris şi nici nu a poruncit să se scrie Învăţătura Sa. a dispus copierea lor(aceleşi lucru îl făceau şi copiştii textelor sfinte. în conţinut. internaţionale. celelalte. ca să nu se piardă. ca să fie recunoscută de forurile ştiinţifice. Plăcuţele de plumb găsite sunt vrednice de crezare.

alţii cum să diagnostigheze o boală sau cum să aşeze la loc oase luxate sau fracturate. la fel şi în cazul altor religii) indiferent de vârstă. scule. portar. naturală şi adevărată a mileniilor de zalmoxianism monoteist şi nu puteau concepe ca un adevărat zalmoxianist să nu devină creştin atunci când Hristos şi Învăţătura Sa au venit pe pământul Daciei prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei). ţăran. în fine. să facă instrumente. în Evul Mediu.În zilele din urmă.Cu toate acestea. De aceea lupta pentru păstrarea credinţei creştine ortodoxe. basme. nici mai mulţi. balade. unii din aceşti Moşi. a constituit un obiectiv important al luptei domnitorilor valahi(daco-români). Calitatea de Moş o pot avea şi bărbaţii şi femeile practicanţi de religie creştinortodoxă(se admit creştini de altă confesiune creştină doar în cazuri speciale.Aşadar numărul precis al Moşilor nu se ştie. indiferent dacă acel Moş a rămas în tabăra „Fiilor lui Dumnezeu” sau a plecat în tabăra Ocultei. au devenit creştin ortodocşi de la începutul creştinismului şi toţi ucenicii erau aleşi din rândul creştinilor ortodocşi(era condiţia fără de care nu puteai fi selectat. el avansând ideea că ar fi 10.. că numărul Moşilor este tot timpul acelaşi. Ţară. Din păcate însă. un Moş care răspunde de Istoria nemistificată a Lumii sau a Daciei. arme sau să cânte. Unii Moşi ştiau să construiască Biserici(ca Horia). Spunea acest Moş. alături de lupta pentru neatârnare.Coincidenţe peste coincidenţe!). informaţii folosite mai apoi de către Oculta Masonică spre rău. preşedinte. au trecut de partea „fiilor întunericului”. numărul nu va scade sub 100. însă toţi Moşii-fără excepţie-ştiu când întâlnesc lucrarea altui Moş. Moşii zalmoxieni monoteişti considerau creştinismul ca singura împlinire deplină. De asemenea trebuie ştiut că un Moş nu-şi divulgă calitatea de Moş nimănui(nici măcar în faţa altui Moş) şi poate avea o profesie identică sau complet diferită de domeniul de care răspunde. chiar dacă nu e domeniul de care răspunde. distrugere manipulare. nici mai puţini.De ex. în perioada Apocalipsei. alţii să facă oale. cei mai importanţi Moşi erau cei ce stăpâneau cunoştinţe şi secrete din Religie. etc. poate avea o profesie-în lumea obişnuită-de medic sau avocat sau om de serviciu. 328 . cum sunt şi plăcuţele de plumb). vase. profesie. Limbă. etc. sportiv.zis:”Mergând. rege. învăţaţi toate neamurile cele ce v-am zis vouă”. Neam. alţii ştiau legende. diverse ramuri ştiinţifice(secrete pe care poate nici ştiinţa de azi nu le –a aflat încă).000. oricât de rău va fi. De aici grija zalmoxienilor de a nu scrie niciodată nimic(decât foarte rar şi numai în cazuri speciale. oferindu-le informaţii vitale din toate domeniile pe care le aveau în grijă. unii ştiau cum să folosească plantele medicinale(şi nu numai). naţionalitate. unii ştiau să găsească izvoare subterane sau zăcăminte. Istorie. Toţi aceşti Moşi. Aşa cum am mai spus. este foarte probabil ca numărul Moşilor să scadă nu atât din cauze naturale cât urmare a plecării unui număr tot mai mare în tabăra Ocultei.

să aplice Legea Desăvârşirii enunţată de Hristos în Evanghelii care este Legea Iubirii şi a Iertării(chiar şi a vrăjmaşilor). Unii Moşi au doar rol de monitorizare a societăţii în ansamblul ei şi a conducătorilor politici. să caute şi să iubească bogăţia cu orice preţ.) întrucât Dio Cassius. Istoria. terorişti. pentru a scrie adevărata Istorie. de ex.Să apere Adevărul şi Dreptatea. să divulge identitatea lor sau informaţiile pe care le au în stăpânire. câteodată. atunci noul Moş-care a primit informaţiile de la Dumnezeu-va putea transmite aceste informaţii unor viitori ucenici(Moşi în devenire). să apere credinţa creştină-ortodoxă şi Biserica Ortodoxă.Iar informaţiile le primesc direct de la Dumnezeu. dar care acţionează ca nişte Moşi adevăraţi.(Ştim din Sf. Se întâmplă. precum Origene. e drept) fac treabă la fel de bună ca ceilalţi Moşi.Iar unii din aceşti domnitori erau Moşi autentici!). nu au voie să-şi părăsească semenii din poporul său la greu. în luptele purtate cu diferite oştiri pentru apărarea ţării. Se spune că Zalmoxe nu a avut un cult în rândul geto-dacilor şi că aceştia n-ar fi fost monoteişti(în ciuda mărturiei lui Herodot şi a altor autori antici. să trădeze ţara sau neamul. să se laude să se mândrească. ca o curiozitate.Scriptură că atât Moise cât şi Sf. pe Hristos. ura. când Moşii obişnuiţi nu lasă ucenici în urma lor(din diverse motive) şi ca să nu se piardă informaţiile din domeniile respective(şi spre binele oamenilor de rând). Moşii adevăraţi nu au voie să ucidă(doar în cazul apărării propriului popor şi când mijloacele paşnice au eşuat. 329 .Toţi Moşii trebuie să aibă în minte şi inimă cele 9 Fericiri spuse de Iisus în predica de pe munte. Aceşti Moşi născuţi şi nu făcuţi. văduvind generaţiile următoare de realism şi adevăr.Aceşti Moşi din naştere(foarte rari. nedreptatea.Dacă Moşul precedent nu a lăsat ucenici. Ţara. e permis războiul. Apostol Pavel îşi iubeau poporul iudeu din care proveneau atât de mult. să-i şteargă pe ei din Cartea Vieţii şi nu pe poporul iudeu. extremişti. să mintă. Biserica. să iubească pe Dumnezeu din toată inima şi mintea şi pe aproape ca pe sine însuşi. apar în situaţii de criză. ca adevărata Istorie să nu se piardă.Vedeţi cât patriotism şi dragoste aveau ei pentru poporul lor?).E ceea ce au făcut domnitorii valahi. să-şi iubească fiecare Moş neamul(poporul) din care provine. Limba. că sunt Moşi care nu sunt conştienţi că sunt Moşi(până ce nu întâlnesc un Moş adevărat care să-i conştientizeze că sunt Moşi din naştere şi nu prin ucenicie la alt Moş) nefiind ucenicii vreunui Moş şi nici ei înşişi nu au aderat la această structură. pe care cu nici un chip să nu le trădeze. în cazul în care Istoria ar fi mistificată de către unii dictatori sau de către Oculta Masonică. atunci Dumnezeu transmite unui om obişnuit aceste informaţii. încât îl rugau pe Dumnezeu. să fie rasişti. ce a fost prezent la curtea lui Decebal nu a observat aşa ceva şi că numele lui Zalmoxe nu apare nicăieri şi că nu este pronunţat. acel om devenind Moş fără a fi fost în prealabil ucenicul Moşului ce răspundea de acel domeniu.

Pedeapsa pentru lepădarea monoteismului zalmoxianist în favoarea politeismului greco-latin păgân a venit prompt. poligamismul. din snobism. primul holocaust suferit de geto-dacoromâni).numiţi de poporul geto-dac Moşi) şi au împrumutat politeismul greco-latin dimpreună cu obiceiurile lor? Răspunsul e foarte simplu! Din acelaşi motiv pentru care şi azi ne lepădăm de creştinism(mai ales cel ortodox). răzbunându-se. la sfatul lui Deceneu. pentru a readuce vechea credinţă monoteistă zalmoxiană şi pentru a stopa obiceiurile greco-latine. pentru a împrumuta „obiceiurile civilizate” ale lumii „civilizate” occidentale. răutate. etc.Era un act de împietate ca mâna sau gura unui om păcătos să scrie sau să pronunţe numele lui Dumnezeu.Cu regret trebuie să spunem dar nici evreii nu pomeneau numele lui Dumnezeu nici în scris nici în vorbire(şi cu atât mai puţin în faţa străinilor ori a necredincioşilor). Zalmoxe a mai acordat o şansă geto-daco-românilor de a nu dispărea definitiv din Istorie şi anume primirea creştinismului dreptmăritor(ortodox). precum goana cu orice preţ şi sacrificii şi prin orice mijloace. viclenie. Într-un cuvânt. de Ţară. avere. pentru bani. de Neam. ba chiar i-au îndemnat pe oameni cu putere(în amintirea acestui moment. printre altele. minciună. putere.De ce geto-dacii să fi făcut altfel? Dar mai poate fi o explicaţie pentru ce cultul monoteist al lui Zalmoxe nu mai era în timpul lui Decebal şi anume. banului şi falsului zalmoxianism-politeismul). îmbuibarea. Dar de ce au lepădat geto-dacii monoteismul zalmoxianist(dimpreună cu îngerii şi sfinţii Săi-aşa zişii „zei”. desfrânarea.Unele. Burebista. Biserica Ortodoxă Română cinsteşte 330 . drept pentru care nu s-au opus creştinării geto-daco-românilor. lepădarea acestui cult monoteist străvechi(de pe când se considerau Fiii lui HET-GET-SET) în favoarea cultului politeist greco-latin. lipsă de adevărata iubire. În mila Sa. din dorinţa de a intra în rândul lumii. iertare. demonstrând că românii sunt urmaşii direcţi ai geto-dacilor şi că suntem pe aceste pământuri de multe milenii. de bunele şi dreptele obiceiuri. beţia. porunceşte. cuminţenie. tăierea tuturor viţelor de vie din Dacia! Oculta Masonică.Preoţii-călugări zalmoxieni au înţeles foarte bine acest lucru. a popoarelor „civilizate”. bunătate. sclavia. credinţă.Goana după desfrânare(fie hetero sau homosexuală). precum luptele de gladiatori sau uciderea de fiare sălbatice în arene. de Istorie. etc. în favoarea păgânismului. de Limbă. ateismului. a pus un trădător să-l asasineze.chiar nu au reuşit să intre în viaţa geto-dacilor. dimpreună cu obiceiurile decadente şi nenaturale greco-latine. precum orgiile. de smerenie. lepădând ce ne ţine în loc(zalmoxianismul monoteist acum peste 2000 de ani în favoarea politeismului şi creştinismul ortodox azi. blândeţe.Iataă „binefacerile” cuceririi latine. cucerirea Daciei(şi distrugerea ei încât şi astăzi luptăm să ne regăsim identitatea şi istoria.

Latinii i-au cucerit.Ca şi creştinismul ortodox-care şi el are îngeri. Iuda) au crezut că n-au nevoie de Hristos ca să se elibereze. cu numele pe care poporul geto-daco-român îi numea şi anume. să nu confundăm îngerii şi/sau sfinţii acestei religii precreştine cu zeii(deşi sunt denumiţi uneori astfel)pentru că nu este aşa. vedem recunoştinţa Bisericii Ortodoxe faţă de nişte înaintaşi care. din evlavie. de vară. desfrânare. în sine. a fost aspru pedepsit pentru că L-au refuzat pe Hristos. întocmai cu apostolii şi sfinţii creştini. Iar când Noul Imperiu Roman(UE. adică) ne va face să ne lepădăm de creştinismul ortodox şi de Hristos.Acest lucru e un fapt obiectiv pe care nici duşmanii zalmoxienilor şi ai ortodocşilor nu-l pot mistifica şi este. necum între alte religii oricare ar fi ele.. răutate. necreat. astfel că iau refuzat Învăţătura. nimeni nu poate face nimic). sfinţi (şi chiar oamenii sfinţi sunt denumiţi dumnezei după Har) şi care nu poate fi numit politeist-la fel era şi zalmoxianismul. că fără Hristos şi Biserica Ortodoxă. fiind găsiţi mai apoi doar prin muzee şi cărţi.) atunci. Limba. au ajuns. MOŞI. 331 . foarte mult. rămânând la vechea credinţă. prin propovăduirea creştinismului. Atunci.Astfel avem. Cei ce iubim pe daco-români. în favoarea unui fals zalmoxianism politeist sau ateism(dimpreună cu obiceiurile „civilizate”. un fapt miraculos şi unic în toată Istoria Lumii).Avea un Zeu Unic(ODIN-ADIN=Unu). e bine să nu confundăm noţiuni. iar Oculta Masonică va fi fericită că va fi scăpat şi de zalmoxianism cât şi de creştinismul ortodox(şi culmea. ajutată-ca la iudei acum 1900 de ani-chiar de cei care îşi iubesc Ţara. veşnic şi o mulţime de îngeri şi oameni sfinţi(acei Moşi sau preoţi-călugări „Întemeietori”) pe care uneori. Titus şi Vespasian au distrus Templul din Ierusalim. vom pieri cu toţii definitiv!! Revenind la monoteismul zalmoxianist. cinism.în Calendarul Ortodox pe aceşti preoţi-călugări şi/sau sfinţi zalmoxieni. ei bine.Pedeapsa a venit prompt. Apocalipsa va înainta nestingherită. precum avort. uitând că fără Hristos. nici între diversele culte creştine între ele.Vedem continuitatea religioasă de la zalmoxieni la creştini. dragoste şi respect îi numeau purtători de Dumnezeu. măcar că aveau altă religie. geto-daco-românii vor dispare definitiv din Istorie şi din această Ţară. rău pe care nici cei mai mari duşmani ai noştri nu-l vor putea face vreodată?Suntem gata să răspundem pentru fapta noastră la Judecata Universală. Neamul. de ex. iar naţionaliştii iudei(Baraba. poporul. iar pe iudei i-au împrăştiat în toată lumea(şi ei ca şi noi luptând să se regăsească pe ei şi Istoria lor).Vedem. unde vom da socoteală de orice cuvânt bun sau rău rostit de noi darămi-te de faptele rele făcute asupra celor din jurul nostru sau urmaşilor lor? Să fim conştienţi(asemenea Moşilor de acum aproape 2000 de ani). Moşii de iarnă. Să fim cu băgare de seamă. unitatea şi într-ajutorarea dintre zalmoxieni şi creştinii ortodocşi şi realizăm că o aşa mare dragoste şi respect nu există. Un alt popor monoteist(iudeii). suntem gata să le facem cel mai mare rău. etc. etc.

unde nimeni nu se gândeşte să spună că îngerii şi sfinţii sunt egalii lui Dumnezeu. iar Dumnezeu îi numeşte pe aceştia.să fi avut unele reprezentări vizuale şi acelea foarte rare. economice. se ştie. de 10 cm înălţime.Se ştie că geto-dacii ca şi sciţii sau hunii erau buni călăreţi şi arcaşi.Exact ca în creştinismul ortodox. doar două din meseriile de bază ale geto-dacilor sau ale populaţiei carpato-danubiene. adică „Zalmoxe indivizibil. astfel niciodată un înger. nimic. un om sau un sfânt nu vor putea fi egalii lui Dumnezeu. credibil politeismul getodacilor. e departe şi forţată asemănarea cu un Zeu. Nu este aşadar nici o dovadă care să susţină ştiinţific. nimeni nu poate dovedi contrariul. ci. este cea politică ştiinţă. se ştie.Religia geto-dacilor. într-o ţară întreagă. chiar dacă e vădit. etc. atunci acel istoric ar afirma ce îi dictează acele puteri. şi PAN-BAN=Domn. Dacă peste milenii. o minciună). măcar că sunt purtători de Dumnezeu.Cât priveşte vestitul Călăreţ Trac.Traducerea ar fi „CIOBAN ŞI DOMN AL PĂMÂNTULUI”) nu reprezintă nici un zeu. sau religioase. presupuse a fi Bendis. Iar dacă geto-dacii erau politeişti.În afară de Toma Alimoş(„A-Toma Zalmoxe”. pe aceşti Moşi. (Găsirea unei singure statuete feminine. alte balade ca Iovan Iorgovan(IOVAN=Cioban şi IORGOVAN=IORGOBAN=IORGO-PAN sau GHIORGHIOBAN unde GHIORGHIO=Ţăran. acel istoric.Dar nimeni din acea perioadă nu se gândea să-i facă egalii Zeului Unic. unde sunt templele. un sfânt. Creştinismul ortodox(care este o sinteză între zalmoxianism şi mozaism) spune că omul poate fi doar dumnezeu după Har(adică în dar de la Dumnezeu) şi nu dumnezeu după Fire(adică din veşnicie Dumnezeu. Ar fi corect să tragă concluzia. statuile şi numele zeilor acestora?Sau măcar folclorul să le păstreze numele şi atribuţiile. doar pentru că într-o perioadă anume cultul monoteist creştin nu mai era practicat?Dacă ar fi un om de ştiinţă adevărat şi un istoric onest. că creştinismul n-a fost niciodată în Europa. iar acest lucru dovedeşte monoteismul religiei lor. pe parcursul a câteva milenii de istorie e mult prea puţin pentru a demonstra politeismul. să le arate copiilor cât de buni arcaşi şi călăreţi trebuie să ajungă când vor fi mari). sau avea pur şi simplu un rol educativ. prietenii Săi. în rest.adică zei sau dumnezei după Har. era aniconică-adică nu aveau reprezentări vizuale ale lui Zalmoxe-poate unii sfinţi sau sfinte-precum Bendis. Stăpân. astfel că acea reprezentare era doar un personaj important-un rege.Dar dacă ar fi aservit unor interese politice(Istoria. putând afirma orice. nu ar putea afirma aşa ceva. cineva ar descoperi Europa prin săpături arheologice. Cel Unu”) care prezintă numele şi atribuţiile unui Zeu(şi acela e Zalmoxe şi e UNUL SINGUR-monoteism!). 332 . ar fi surprins să constate că creştinismul a dispărut complet în perioada următoare Evului Mediu. necreat de nimeni şi etern).

faptul că la un anume moment a fost părăsit. În încheiere dorim să dăm un ultim sfat.Prin urmare. fără dovezi infailibile. ca în Crezul Apostolic. doar cu scopul de a ne rupe de Hristos Mântuitor. de Sfânta Treime.Să nu ajungă pe mâinile nepăsătorilor.Poate că în restul plăcuţelor dispărute. este şi sigla Ocultei Masonice. omul păcătos. făcându-i pe geto-daco-români în fel şi chip. „ZIUREL DE ZIUĂ=Zeuleţ din Zeu”-aluzie la Hristos care. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat şi de Biserica Sa Ortodoxă. cultul monoteist zalmoxian reieşea foarte clar(poate şi de aceea au dispărut plăcuţele respective. ba suntem satanizaţi(v. ba leneşi. ba desfrânaţi. Şi toate acestea fără nici o bază istorică. de Maica Domnului. să nu mai poată nimeni demonstra monoteismul getodacic). Oculta Masonică. care luptă împotriva monoteismului şi a lui Hristos. Să avem mare grijă pe mâinile cui ajung aceste informaţii.Lipsind atât de multe plăcuţe nu putem afirma politeismul geto-dacic şi nici absenţa sau inexistenţa vreodată a cultului monoteist zalmoxian la geto-daci. copil fiind. fiecare crede ce îi convine cel mai bine şi care face cel mai mult bine sieşi sau neamului său.M.La fel şi cu zalmoxianismul.Vlad Ţepeş-„Dracula”?!).Dar O. ba politeişti. era Dumnezeu din Dumnezeu. Coincidenţe…la fel ca sintagmele „BUNĂ ZIUA=Bun e Zeul”. „fiul întunericului” şi introducerea politeismului. rău. un eveniment important şi anume scoaterea din inimile geto-dacilor a cultului monoteist zalmoxian de către Oculta Masonică-O. adică OM.Nimeni nu poate dovedi ştiinţific o viziune a Istoriei sau 333 . trădătorilor sau. par sintagme poetice dar în realitate sunt adevăruri de credinţă zalmoxiană primul şi creştin-ortodoxă al 2-lea. poligami. este ucis de Manea-OM unde MAN=om. de îngerii Săi. chiar de la crearea lumii. etc. ba hoţi. de sfinţi-Moşi. doreşte să păgânizeze Daco-România pentru a scoate creştinismul ortodox şi pe Hristos din inimile daco-românilor.Ştim că Toma Alimoş-Zalmoxe Unul.M. pe mâinile Ocultei Masonice. Să revenim puţin la balada „Toma Alimoş” care conţine un mesaj important. mai grav. cui le spunem. Să fim cu mare băgare de seamă şi să ştim că dacă noi nu putem dovedi deplin unele aspecte ale istoriei sau religiei geto-daco-românilor. nu înseamnă că geto-dacii au fost tot timpul politeişti. iar pentru asta nu precupeţeşte nici un efort. nici inamicii noştri nu au dovezi infailibile cu care să răstoarne ştiinţific ideile noastre.Hristos le zicea ucenicilor să fie înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii şi le mai zicea să nu arunce mărgăritare la porci ca nu cumva aceştia să se întoarcă împotriva noastră şi să ne rupă. Revenind la plăcuţele de plumb cu scrierea geto-dacică ştim că mai sunt doar 80 de plăcuţe(din peste 500 câte erau la început) din care 40 doar în fotografii întrucât au dispărut. de vreme ce nimeni nu a fost martor direct în trecut la evenimente şi religii. din cele 500 câte erau de toate.

astfel că orice asemenea viziune istorică poate fi acceptată doar prin credinţă şi nici una nu este mai ştiinţifică decât alta. 334 .alta.

aşa că nu poţi să reduci viaţa persoanei la o ştiinţă precisă. Viaţa şi opera părintelui Stăniloae constituie un model. fiecare sunt taine… Ce însemnează acest „este”. deşi mă deosebesc de alţii şi fiecare se deosebeşte de alţii. era înainte de toate un adevărat trăitor. din care reiese şi o latură a personalităţii sale care până acum. Psihologia este cea mai slabă dintre ştiinţe pentru că vrea să reducă la câteva legi viaţa spirituală a omului. aceea de luptător. o călăuză spre mântuire pentru generaţiile de azi.foarte mult. dealtfel şi lucrurile. deşi e lăudat . la el totul e nimic. În cele ce urmează. aşa cum pretinde ştiinţa. totul e de dispreţuit. de nedefinit. fiecare este mereu nou. vă invităm să vă împărtăşiţi din acest adevărat testament al Părintelui. Persoana e o mare taină. fiecare este o taină de necuprins. până la sfârşitul veacurilor. nu cred că omul a ieşit din maimuţă: cu cât mă duc mai în trecut cu atât văd un om mai superior. Părintele Dumitru Stăniloae primea un grup de tineri de la Liga Tineretului Ortodox din Braşov. Fiecare este o taină. viaţa sa se caracteriza prin smerenie şi simplitate. Eu sunt o mare taină faţă de celălalt. nici măcar nu-şi pune problema lui „este”: ce-i aceasta „este”?… Problema nu o poate rezolva nici antropologia sau paleontologia. descrie numai. cu aceeaşi generozitate cu care o făcea cu toţi aceia care-l cercetau bătând la uşa „chiliei” sale din strada Cernica. pe care-l reprezintă această convorbire. dar nu vrea să ştie că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi. Să vorbim despre ştiinţă şi credinţă: ştiinţa ne lasă închişi în descrierea legilor diferitelor existenţe. mai 335 . descrie mai mult legile lucrurilor materiale. În secolul XIX se credea că poate să cunoască şi cele spirituale. Părintele Stăniloae. fiecare este altfel decât altul. a fost accentuată poate mai puţin.văd . „a fi”… cine poate să spună?… Cioran nu-şi pune nici o problemă. cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul. omul este o mare taină. ca şi de mâine. dar nu le poate cunoaşte. în pofida faptului că stăpânea un discurs teologic academic care pe mulţi iar fi putut arunca în braţele demonului mândriei. Ea nu explică nimic. teologul cel mai de seamă pe care l-a dat lumii neamul românesc.ANEXA PĂRINTELE STĂNILOAE În primăvara anului 1993.

ce sens mai văd ei: nici unul.superior decât omul de astăzi. cei mai dinainte de noi aveau altă înţelegere. de simţul spiritualului. Dacă oamenii mor rând pe rând definitiv. Lumea aceasta e foarte complexă. şi ce superficialitate trăieşti când mergi prin oraşele acestea cu blocurile lor. Numai dacă am o persoană care-i atentă faţă de mine. Nu te satisface. a dispărut omul. şi a păstrat sentimentul acesta al tainei. fiecare lucru chiar lucrul material este o taină. cu atâta dai de oameni mai înţelepţi. Nici nu-şi pun întrebarea despre sensul lucrurilor. mult mai veche dar nu ieşită din maimuţă: nu ştiu cine spunea de nişte gene care au apărut deodată într-un ins având 47 de gene în loc de 46. Pe când tainele te unesc. superior acestuia. Şi ce prost te simţi. sunt nişte blocuri cu totul lipsite de simţul esteticului. şi noi suntem o unitate pentru că avem tainele şi pentru că le cunoaştem: poporul cunoaşte tainele toate… intelectualii nu mai recunosc nici o taină. Avea o înţelegere a tainei. dar cum a apărut?… Sigur că nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu 336 . cu legile ei. tehnica aceasta. unde a ajuns: a ajuns la o practică a aşa-zisei tehnici a civilizaţiei: au dezvoltat cele materiale dar cele spirituale. cu dependenţele ei. cine-o pătrunde?… Şi chiar dacă o pătrunzi nu te satisface dacă nu recunoşti ceva mai presus de ea.. Nu-i nici un sens în alt plan. o taină care mă înalţă. atunci Hristos nu este în taină şi ca urmare au venit sectele şi au spus: „ce ne mai trebuie taine” şi au rămas cu discursuri. şi acela a fost omul. şi ce sentiment avea în suflet ţăranul când făcea o fântână… căci el ştia că dincolo de astea toate sunt o taină mare… Pe când ăştia cred că nu mai e nimic decât atâta. Cei ce au scris Biblia sunt cu mult mai înţelepţi decât cei de astăzi. sunt aceleaşi. mai vechi decât catolicismul. Am fost astăzi la Cernica şi am trecut pe la marginea oraşului.. dacă n-ar fi o persoană atentă faţă de mine aş fi cel mai nenorocit om. dacă nu-i decât lumea aceasta. Trebuie să recunoşti taina. De fapt unde a ajuns lumea?… nu mai are nici o înţelegere a tainei.. a lucrurilor tainice omul de dinainte. Persoana e o mare taină. Cea ajuns ştiinţa asta a Occidentului. ce strâmtorat te simţi în mijlocul lor. îmi dă o bucurie… de-aş avea toată lumea. cine-o poate defini?… ştiinţa nu cred că mai poate pretinde astăzi că poate defini persoana. sunt în stare oamenii de astăzi să scrie aşa ceva?… Cine poate întrece pe cei care au scris cărţile Bibliei?… Cu cât te duci mai în urmă. parcă ştiu tot: nu ştiu nimic. sunt nişte mormane aşa în care nu mai este omul. Cred că e veche omenirea. Deci ce mare lucru este persoana. nu mă mântuieşte lumea aceasta. totul e fără sens. cu atât mai mult o persoană este o taină… De aceea Ortodoxia a păstrat creştinismul de la început. Şi cum te simţi când te duci în natură. cu tehnica lor. ce gândire se dezvoltă în tine… Ce gândire are Occidentul faţă de gândirea pe care o avea poporul nostru de la sate?… ce gândire are?… catolicismul susţine că în taină nu e energia necreată ci că e o graţie creată.. apar alte generaţii şi mor definitiv. numai atunci mă simt fericit. fiecare cu discursul lui.

în Acela sunt cauzele tuturor. Tatăl are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Fiul. Toate au o cauză: de la Acela sunt. nu se pot mărgini. nu poţi… Totdeauna vrei să ai o persoană care să te iubească şi tu o iubeşti pe ea. Trebuie să fie cineva perfect şi fără început. sau una de care să nu vrei să fii iubit. vede că nu poate să fie lumea aceasta de la ea. trebuie să fie cineva din veci perfect şi absolut. prin care este conştient de toate. Şi nu poţi să gândeşti persoana fără persoană. adevărata ştiinţă. trebuie să fie Absolutul. eu ştiu de Dumnezeu…” Nu e vorba de o credinţă în Dumnezeu ci de ştiinţă. Aceasta este cea mai sigură ştiinţă. care a fost fără început. şi fiecare din ei are o bucurie mult mai mare când are şi pe altul care se bucură de celălalt. de nesupus legilor. deci iată Treimea… Trebuie să fie o persoană care iubeşte. să ştii că există o taină a tuturor lucrurilor. Dar e o taină apariţia omului: omul nu a putut apărea aşa. sunt câini. e cea mai întemeiată ştiinţă… Ştiinţa nu spune nimic despre originea lumii: ştiinţa este foarte mărginită. dar e o raţiune obiect. Au şi animalele o raţiune. dar o simţire inconştientă. nu din sine. Are şi câinele o afecţiune faţă de stăpânul său. „N-a fost cândva când n-a fost”. ori Acest care a fost totdeauna. Şi cred că Occidentul acesta va ajunge la un mare fiasco dacă nu se opreşte. Credinţa este adevărata ştiinţă. Aşa că învăţătură despre Treime apare inevitabil. că dacă ar fi din sine ar fi toate perfecte. în plante e ceva care parcă e un fel de simţire. Şi taina supremă este 337 . nu pot fi nici dintr-o materie preexistentă pentru că în acest caz n-ar fi perfect El. Eu cred că apariţia omului este o taină şi în taina aceasta e o taină supremă . fără Dumnezeu. El trebuie să aibă caracter de persoană. desăvârşit. Nu se poate să ai altă persoană pe care să nu o iubeşti. dar nu e totuşi raţiunea care gândeşte la viitor. ori nu pot fi din El. absolut nimic. Credinţa vede realitatea. Mi-a spus un doctor: „Eu nu cred în Dumnezeu. şi dacă sunt numai doi care se iubesc în veci. din maimuţă. din animal. care vede pe toate în armonia lor. Este cu totul altceva: e raţiunea asta prin care judecă toate.spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic. iubirea lor e perfectă când împreună iubesc pe al treilea. trebuie să fie desăvârşit. n-are cauză.” Nu se poate… Unii oameni de ştiinţă spun că n-a fost nimic şi a apărut din nimic. Fiul are pe Duhul care se bucură împreună cu El de Tatăl. Poate să ducă la sfârşitul lumii cu această civilizaţie tehnică. Nu-mi dă nimic. deci trebuie să fie perfect. Este adevărat că sunt şi animale care parcă au afecţiune. care nu-şi pune problema tainei. Acesta este Dumnezeu. e altceva. nu-mi explică nimic această ştiinţă atee. şi ce iubire mai înaltă şi mai curată este decât cea între Tată şi Fiu. Dar nu vrea să recunoască că totul este o taină… este o taină… Aceasta e ştiinţa adevărată. nu se poate să nu aibă caracter de persoană. trebuie să fie deasupra legilor. omul e o raţiune subiect. iar datorită complexităţii Lui. pisici. trebuie să fie conştient. chiar în flori.cum face pe om: cum adună pământ şi îi face trupul şi îi suflă suflare de viaţă şi aşa mai departe. care are puterea să facă din nimic. nu se poate să fi fost cândva când n-a fost nimic.

pentru filosofie era o esenţă acolo… dacă e esenţă totul trebuie să fie impersonal şi supus unor legi uniforme. şi vor rămâne puţini cei ce vor trăi cu adevărat credinţa. Este o moarte tehnica aceasta. Creştinismul a venit într-o lume care depăşise toate aceste faze. Ştiinţa ne scrie legile…ei şi ce-i cu asta. ne scrie nişte legi practice de care te foloseşti în aplicarea lor: cum să faci case. să faci diferite lucruri. atâta profunzime. că se vor înmulţi Gog şi Magog – aceste mulţimi străine de Dumnezeu. de la generaţiile trecute. spun că Dumnezeu e distant. dar ce-şi poate explica. şi ce poate crea?… tot lucruri moarte. ce-s toate filosofiile pe lângă Epistolele Sfântului Apostol Pavel?… Cioran spune că a fost epileptic…. de vreo gândire?… Poate fi depăşită Evanghelia lui Ioan?… Aş vrea să lucrez dacă îmi ajută Dumnezeu la o carte despre Hristos în Epistolele Sfinţilor Apostoli.că a nesocotit marile filosofii ale antichităţii. Este extraordinar. şi asta corespunde aspiraţiei omului. că lucrurile cele mai minunate le-am moştenit din trecut. 338 . Atâta ştiu ei din creştinism. taina pe care o constaţi în mod sigur. şi ce înalt este creştinismul… Poate fi depăşit de vreo doctrină. şi ştiinţa adevărată este ştiinţa tainei. atâta bogăţie. creştinismul a intrat într-o lume barbară. că nu există taină.poate un epileptic să creeze aşa ceva?…. Poate că se potriveşte cu ceea ce se spune la Apocalipsă. Şi aici e credinţa: credinţa este sesizarea tainei lucrurilor. care nu satisfăceau. Pe când în Occident a ajuns la nişte barbari: spunea un protestant: „Noi n-am întâlnit nimic creştin decât „să nu furi şi să nu ucizi. De aceea Ortodoxia este mult mai înaltă decât Occidentul acesta care nu ştie de taină şi care a redus creştinismul la ceva foarte apropiat de ştiinţa aceasta mărginită. Un Dumnezeu care n-are rol în viaţa noastră nu este… filozofie atee… şi câţi oameni se hrănesc cu filosofiile acestea şi pretind că cugetă… Pe când Evanghelia hrăneşte de generaţii şi va hrăni până la sfârşitul lumii. cei care vor fi cu adevărat credincioşi. trebuie să înaintezi la infinit în această cunoştinţă. dar o taină de care eşti sigur. a neputinţei ştiinţei de a explica ceva. şi taina supremă este persoana. Ce-mi explică marile filosofii ale antichităţii?… ce-mi explică Platon?… şi ce-mi dau filosofiile occidentale? filosofii atee care însuşindu-şi acest spirit. Ori nu-i aşa: de unde sunt persoanele care sunt atât de variate?… fiecare este alta şi e taina libertăţii în persoane. Acesta este creştinismul adevărat. Intrând în Occident. şi cred că dacă omenirea s-ar mai putea maturiza. Evanghelia a venit cu Taina Persoanei. Însă la cei vechi găsim mai multă înţelepciune. care răspunde pe de altă parte aspiraţiei omului de a cunoaşte la infinit: niciodată nu poţi să cunoşti ceea ce este în taină complet.Dumnezeu.” Înainte furau şi ucideau. spiritualitatea. În Răsărit a intrat într-o lume care depăşise toate posibilităţile filosofiei. Adică nu poţi despărţi ştiinţa de credinţa adevărată: ştiinţa care n-are credinţă nu-i ştiinţă. este inepuizabil. lucrurile spirituale. Credinţa este ştiinţa adevărată. Şi iată respectul pentru cei ce au fost. şi e persoana care iubeşte… Credinţa care-i adevărata ştiinţă. ar trebui să revină la această înţelegere a tainei lucrurilor.

totdeauna creştinismul adevărat este şi moral. el a fost legat de Nae Ionescu. Şi a venit pe la Sibiu invitat să ţină nişte conferinţe. de neam. Şi am fost apropiat de el. pe blândeţe. nu poate fi decât o idee morală. parcă erau o piatră. a stat în Bucureşti pe la un frate al meu. Noica. nu mi s-a părut a fi aşa. alegea o cale şi gata. Era un dar al lor. 339 . e mai teolog propriu-zis. eu nu ştiu să fi pus într-un mod foarte complicat problemele. o fi fost la început. Eu n-am avut această exactitate de a defini lucrurile. Am citit eu ceva în tinereţe de el. Cred că e o oarecare asemănare între ei. foarte credincios… Aceştia patru sunt credincioşi. Am scris asta în „Etica naţionalismului” în „Gândirea”. avea o gândire originală şi era în acelaşi timp ortodox. şi el s-a dus întradevăr ca să apere Occidentul de comunism. Şi naţionalismul adevărat. Crainic unea naţionalul cu moralul şi eu la fel. Mircea Vulcănescu era un foarte bun credincios. despre antinomiile lui Kant aplicate creştinismului. nu în fiecare număr. aşa fără ezitări. era un om care spunea cu hotărâre. Corneliu Codreanu era şi el o figură foarte interesantă. nu spunea cu ezitări. acelaşi spirit hotărât şi sigur. foarte interesant. Şi mi-a spus: „Ceea ce scrii în „Telegraful” să dezvolţi şi să-mi scrii în fiecare număr din „Gândirea” – atunci eu am scris. pe bunătate. dar acum la sfârşit. şi nu ştiu cum e mai bine… Am fost solicitat după ’90 de nişte tineri să scriu ceva despre Ion Moţa: eu cred că Moţa care era băiatul protopopului din Orăştie era foarte creştin. am fost şi eu la masă cu el. scrisul meu a atras -e adevărat. cum spun alţi oameni. eu redactam „Telegraful Român” şi ajungea la el. Cred că era mai cald în credinţă Nichifor Crainic. Iar el redacta „Calendarul”. nu m-am apropiat de el şi nici el n-a căutat să se apropie de mine. ideea de naţiune. până în 1920 când a dat de această Zamfira. Venea la mine şi stătea luni de zile uneori. Avea ceva propriu. a cerut să nu fie răzbunat. Eu am pus foarte mult preţ pe iubire. mergea pe ea. m-am legănat aşa. Dar nu ştiu de ce n-a mai venit la mine. şi atrăgea ca şi Arsenie Boca: avea ceva atractiv. comunicativ. Nae Ionescu era mai închis. A fost pe la mitropolitul Varlaam. Impresionau amândoi prin forma lor hotărâtă de a fi. De-atunci n-a mai intrat în casă la mine. Şi mai era Vasile Băncilă iarăşi. El avea un fel propriu al lui care impunea. nici Pleşu. o stâncă. hotărât în credinţă. el le spunea într-un mod hotărât. El parcă le spunea în aşa fel că dădea o siguranţă omului care-l asculta. şi cum şi eu îmi dau seama că nu pot defini lucrurile. plutesc aşa… Şi Liiceanu cred că-i tare străin de credinţă. Pe Marin nu l-am cunoscut. Cu Nichifor Crainic am avut legături foarte strânse. pe valorile Treimii. ceva puternic aşa. După aceea s-a făcut călugăr.Arsenie Boca mi-a fost foarte apropiat ca student la Sibiu. Şi de-atunci nu vă mai pot spune nimic despre el. în cunoaşterea adevărului. „Gândirea” şi altele. Şi am auzit că murind în închisoare. Era o taină în el. Era un om foarte deschis. dar ca persoană n-am exercitat această atracţie pe care o exercitau Codreanu sau Arsenie Boca. Nici el.

A venit Liiceanu odată la mine, mi s-a părut că vine să intre într-o legătură spirituală şi să-mi ceară nişte studii. Da’ când în convorbire am ajuns la întrebarea ce program are, ce vrea să publice, zice: „Eu vreau să public câte o lucrare despre fiecare filosof…” „-Şi de ce asta?” „-Păi ca să-i cunoaştem…” „-Păi mi se pare că îi prea cunoaştem, că nu ne cunoaştem pe noi, şi cred că ar trebui să ne cunoaştem pe noi mai mult.” Şi a plecat fără să intre în discuţie cu mine despre colaborare. Intelectualitatea română de astăzi s-a îndepărtat de ortodoxie, asta am remarcat de multe ori; mi se pare că e cea mai îndepărtată intelectualitate de credinţa poporului. Ispita Occidentului, ştiţi… Poate că stând multă vreme în legătură cu fanarioţii, la mijlocul secolului XIX debarasându-se de ei s-au aruncat în braţele unei Franţe care era atee (deşi francezii au unii gânditori şi poeţi creştini. Dar la noi nu s-au dezvoltat prea mult nici Nae Ionescu, nici Crainic). Eu cred că trebuie să rămânem în creştinismul de la început, poporul român s-a precizat ca popor român prin creştinism. Vedeţi Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfântului Apostol Pavel fiind în Troia are un vis în care i se arată un macedonean zicându-i: „Treci în Macedonia şi ne ajută; treci Bosforul şi te du, că se deschide o poartă nouă.” Şi a ajuns în Filippi care era colonie romană - vers.12. Deci noi avem creştinismul înainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia după aceea, când este dus, legat şi închis. Căci are Epistola către Romani scrisă mai târziu şi îl duc legat la Roma. Şi la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latină, ci limba greacă. El spune că aici era colonie romană. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem protolatinitatea. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră; este foarte apropiată de limba latină scrisă, aproape toate cuvintele… Şi avem cuvintele latine cele mai substanţiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atotţiitorul, traducerea exactă după „Pantocrator”, în Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atotţiitorul parcă te îmbrăţişează. Noi zicem Tată, ei zic Pater; Tată parcă-i altfel… Noi zicem Fecioară, ei zic Virgo, mai fizic aşa. Ei zic „regnum” – stăpânire, parcă mai lumeşte; noi zicem împărăţie, parcă mai plină de taină, de basm aşa… împărăţie… Noi zicem biserică de la „basiliki”, adică clădirea împărătească; Hristos e Împăratul… ei zic „ecclesia”; iar toţi termenii aceştia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. Şi ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am

luat de la Roma; noi avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci: învăţatul vienez Tomaschek în lucrarea sa „Über die Bessen” tipărită la 1880, spune că besii erau tracii şi dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, după ce grecii înving, pleacă (evident că nu singur, ci cu
340

corăbii şi cu mulţime) şi întemeiază Roma. Eu cred că asta a fost protolatinitatea; a noastră, aici. După aceea a ajuns acolo intrând în legătură cu nemţii, cu barbarii, cu toţi; deci latinitatea primă şi cea mai curată a fost aici. Sfântul Apostol Pavel a tradus în limba asta care se vorbea aici. De ce noi am rămas latini după ce am avut stăpânirea armatei romane vre-o sută şi ceva de ani?… aşa de repede îşi pierde un popor limba?… de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mică, sau cei din Egipt?… de ce numai noi?... Tracii aceştia se întindeau foarte departe, se întindeau dincolo în Bitinia, până în Frigia şi s-au întins în toţi Balcanii, pe urmă până-n nordul Carpaţilor. Poate împrejurările, sau poate nu ştiu ce fel al nostru de a fi prea îngăduitori, ne-a împuţinat aşa teritoriul. Grecii aproape că i-au desfiinţat pe macedoneni, sârbii la fel, bulgarii la fel… Bălcescu spune că atunci când a ajuns pe un vârf de munte în Bulgaria, de jur împrejurul lui erau numai români.
Pe de o parte avem luciditatea aceasta latină, cum nu o au slavii, dar avem pe de altă parte un sentiment al tainei, cum nu-l au nici francezii nici spaniolii sau italienii. Şi la germani şi la englezi limba latină se folosea, dar nu a înfiinţat limba vorbită. La noi limba liturgică a înfiinţat limba vorbită. Şi de aceea şi cuvintele noastre au alt înţeles: noi nu spunem „convenţia”, noi spunem cuviinţă, şi ce deosebire mare este… Multe sar putea spune despre cum e de influenţată limba poporului: când au tradus în secolele XVI-XVII textele, cred că prea puţin au schimbat; cred că poporul şi-a menţinut limba lui vorbită; cred că Tatăl Nostru, Crezul, le-avea poporul dintotdeauna… şi sunt cuvinte latine, foarte puţine cuvinte slave sunt; n-am fost influenţaţi de slavi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul – Făcătorul, nu Creatorul, e altceva… – Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor” –unde-i cuvânt slav?… aproape că nu e cuvânt slav, decât Duhul. Aici era normal să fie un popor unic, un popor de legătură între Orient şi Occident; noi unim luciditatea latină şi sentimentul de taină al Răsăritului. Cred că spiritualitatea poporului român este imprimată de ortodoxie, nu s-ar putea înţelege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete românească creştinismului;

protolatinitatea noastră a pus o amprentă pe creştinism şi creştinismul a pus o amprentă pe românismul nostru. Avem luciditatea latină în ortodoxie, pe care nu o au slavii şi nu o au grecii.

341

Grecii sunt mai raţionalişti, mai reci, slavii sunt mai haotici aşa. Cineva spunea că atunci când citeşti un text slav, trebuie să vezi ce e dedesubtul rândurilor nu ce e în rânduri. Slavii au un sentiment de ceva neluminat, întunecat. Noi suntem un popor deosebit.

La noi este o luminozitate în poporul nostru, e o cuviinţă, e o delicateţe, o blândeţe, o bunătate, o generozitate, o căldură, o curăţie, sunt nişte virtuţi… Noi vorbim foarte mult de lumină, noi zicem şi lumii lumină; lume de la lumină… noi avem nişte adâncimi foarte clare, nişte adâncimi luminoase, lumina e adâncimea noastră… basmele, iarăşi; e-atâta bunătate, atâta lumină în ele… avem colindele, doinele sau dorul – cuvinte fără echivalenţă la alte popoare. Eu am scris în „Reflexii despre spiritualitatea poporului român”. Ce frumos, ce graţie şi seriozitate: ce minunat era portul fetelor de la sate, şi în acelaşi timp cât de serios. Sunt încheiate la gât; şi ce cuvioase sunt jocurile de perechi… câtă graţie; ce sprinteni sunt românii… Trebuie să recultivăm portul românesc, doina românească; Blaga n-a văzut
prea adânc: spaţiul mioritic deal şi vale; deal şi vale mai sunt şi la alte popoare, dar e o reflexiune a poporului nostru în doină, e o reflexie cum nu e în nici o cântare din Occident; când văd la televizor bâţâielile lor; nu-i o gândire, nu-i o reflexie, nu-i o contemplaţie… Şi ne-a dus aşa intelectualitatea asta cu spiritul ei occidental superficial, cu individualismul acesta… Fiecare face naveta la oraş, devine muncitor, pe urmă îşi dă copiii la facultăţi unde aceştia intră în legătură cu cultura asta atee a intelectualităţii, şi ne pierdem aşa…

Intelectualitatea noastră a întors spatele credinţei poporului, e poate cea mai indiferentă intelectualitate faţă de părinţii noştri. Trebuie să sfârşim cu aceasta, trebuie să avem o altă intelectualitate. Trebuie să ne apropiem de spiritualitatea neamului nostru. Din păcate au distrus satele, în multe sate nu mai sunt decât nişte bătrâni, dar peste vreo zece ani nu-i vom mai găsi nici pe ei. Se golesc satele… Asta au voit, să distrugă spiritualitatea românească, creştinismul românesc. Cred că ar trebui să încreştinăm şi oraşele astea. Fiecare în jurul lui să facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului; să se pornească cu scrisul, şi în vorbire, în altare. Mai sunt sate în anumite părţi unde se mai poate vedea acea delicateţe, blândeţe, bunătate, comunicabilitate, căldură, curăţenie.
Păcat că nici intelectualitatea noastră din trecut nu a reuşit să analizeze şi să trăiască cu adevărat în spiritualitatea poporului român. Nici Nae Ionescu şi nici Nichifor
342

Crainic nu au făcut decât să rămână la cărţi, o teologie a cărţilor, atât. Nae Ionescu făcea o speculaţie mai largă, mai personală… Deşi eu n-am avut parohie, am slujit Sfânta Liturghie în fiecare duminică, am predicat, eu zic că parcă simţi altă responsabilitate când eşti preot, dar nu este exclus să fii teolog bun şi în altă parte, fără a fi preot. Trebuie să fie şi o notă de sfinţenie în ceea ce spui. Când vorbeşti de Dumnezeu nu poţi să nu reflectezi în ceea ce spui şi sfinţenia lui Dumnezeu, să se vadă că vorbeşti de o realitate care e alta decât cea a lumii acesteia, dar n-am prea văzut această notă a sfinţeniei. Nici în scrisul la Nae Ionescu, nici la Crainic, în scrisul lor... Dintre ucenicii lui Nae Ionescu numai Mircea Vulcănescu a fost creştin. Nici unul dintre ceilalţi n-a fost creştin. N-a creat o şcoală creştină. Mircea Eliade, Noica, puţin aşa, dar n-au devenit creştini cu adevărat, nu ştiu… Cioran, tot aşa; a fost la şcoala lui, dar nu văd o şcoală creştină, de altfel ei îşi ziceau trăirişti… Da’ nu ştiu de ce n-a intrat creştinismul lui Nae Ionescu în ei, în afară de Mircea Vulcănescu care a avut o personalitate a lui şi care ar trebui studiat; un teolog laic, nu preot. Dar nu s-au ridicat nici dintre preoţi teologi la noi, nu s-au prea ridicat, nu ştiu, poate au fost prea ocupaţi cu viaţa liturgică. Nu le poţi face peamândouă, ca să fii preot asta te reclamă în fiecare moment: trebuie să fii printre credincioşi, să îi înveţi, să îi sfătuieşti, să îi mângâi. Părinţii Bisericii erau episcopi, dar n-aveau atâta administraţie ca cei de astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur citea în fiecare săptămână Noul Testament, nu cred că făceau administraţie; Sfinţii Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, toţi marii teologi erau nunumai preoţi; erau episcopi. Din cauza faptului că ateismul făţiş s-a compromis prin comunism, acum iau diferite măşti creştine; şi mulţi se lasă amăgiţi. Spune Sfântul Apostol Pavel: „În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” II Tesaloniceni 2:1-10. Deci se înmulţesc ăştia care nu par să fie atei, şi iau măşti de creştini, fel de fel de măşti, sub diferite forme, ba de yoga, ba de altele. Noi însă trebuie să păstrăm credinţa cea
343

adevărată, credinţa dreaptă ortodoxă; Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu Cel care S-a făcut prunc şi care S-a răstignit pentru noi şi a înviat... Trebuie mai multă carte creştină. Da’ uite, eu nu prea pot edita şi stau la Patriarhie câteva cărţi de-ale mele de vreo 4-5 ani, şi-n alte păţi. Nu sunt bani… Însă Sfinţii Părinţi; Sfântul Atanasie, Chiril, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians, Grigorie Palama, aceştia sunt marii noştri îndrumători, şi trebuie să-i actualizăm pe ei, ei au credinţa curată şi viaţa curată, şi adâncime, şi să arăţi toată mizeria filosofiilor ăstora şi al altor doctrine: toate sunt nişte mizerii. Nu „fundamentalism”; legea strămoşească, legea românească, creştinismul primordial, creştinismul autentic, creştinismul neschimbat, creştinismul de la început… De ce…că Iisus Hristos e depăşit…cum depăşit? Păi orice noutate în Occident însemnează o cădere de la o treaptă, la o treaptă mai de jos. Iisus Hristos e Alfa şi Omega, există vre-un chip de om care să fie atât de nou model şi să nu-l poţi niciodată depăşi… Hristos, El e Alfa şi Omega, fără început şi fără sfârşit; oricât înaintăm în imitarea Lui totuşi suntem aşa de departe… ce departe e omenirea de a fi ca Hristos… El e mereu nou, nouă-i bunătatea, mereu eşti mai nou în bunătate, dar acum mereu nu-i nici o noutate, e numai decădere: răul nu are nimic nou; şi Occidentul e ahtiat după acest nou, nou, nou, călcând toate regulile în picioare, toate rânduielile. Noi trebuie să arătăm însă şi adâncimea şi înălţimea lui Hristos. Au făcut ceva ruşii în Occident dar nu aşa cum ar fi trebuit. Trebuie mai mult, mai mult să Îl descoperim pe Hristos. Cioran şi-a permis chiar să spună că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de inteligenţă… ca să fie nou, ca să spună ceva nou. Adică toate nebuniile sunt noutate; şi seriozitatea, bunătatea… Şi-l lăudau şi toţi intelectualii ăştia: cel mai mare stil… dar ce; stilul te mântuieşte?… Spunea un scriitor şi poet francez: „Rugăciunea nu e mare stil; dar e superioară oricărei forme de poezie.” Când strig către Dumnezeu: Doamne ajută-mi, sau Doamne ai milă de mine… e altceva decât toată vorba ta poetică. Aşa că creştinismul este noutate continuă, pentru că niciodată nu ajungem la înălţimea la care este Hristos; totdeauna urcăm din treaptă-n treaptă şi tindem spre o asemănare, nu putem ajunge la perfecta lui desăvârşire dumnezeiască… El ne cheamă spre asta, căci spune: „Fiţi desăvârşit precum Tatăl vostru Cel din ceruri este”, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască”, se referă desigur la o îndumnezeire după dar, nu după fire. Iată la ce este chemată omenirea… Hristos e nou totdeauna… Şi s-a păstrat aşa în credinţa noastră, nu la secte, care s-au şi împărţit mereu. Din păcate au apărut acum şi secte din ortodoxie, la noi până acum nu a existat aşa ceva. Monahismul e o tradiţie dintotdeauna a noastră, şi tendinţa spre sfinţenie. În Occident e luptă, şi catolicismul a avut întotdeauna tendinţa să se lupte să cucerească; şi cred că şi în Iugoslavia ei sunt de vină. Ortodoxia nu s-a impus niciodată prin forţă;
344

s-a impus cu jertfă. Nu scot sabia împotriva altuia, ci primesc mucenicia. În caz de agresiune mă apăr, dar nu atac şi nu cuceresc cu sabia. Mă apăr: Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân şi atâţia alţii şi-au apărat Ţările, e absolut firesc şi e o datorie chiar. Sfinţenie, mucenicie, model de viaţă curată, generoasă, jertfelnică. Aceasta e ortodoxia noastră românească. Văd că occidentalii îi acuză pe sârbi; nu, sunt mai vinovaţi ceilalţi. Eu citesc un ziar bisericesc grecesc care mereu scrie de răul pe care îl face Vaticanul. Eu nu prea sunt pentru ecumenism; a avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit pan-erezia timpului nostru. Eu îl socotesc produsul masoneriei; iar relativizează credinţa adevărată: de ce să mai stau cu ei care au făcut femeile preoţi, care nu se mai căsătoresc, iar în America, Anglia şi alte ţări au legiferat homosexualitatea. Familia e sfântă. Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul. Pe de o parte se recunoaşte că Dumnezeu a creat omul bărbat şi femeie; omul întreg este bărbat şi femeie. Şi de fapt , în căsătorie se depăşeşte plăcerea trupească; vin atâtea griji, o mână de copii, ceea ce e trupesc este depăşit, dar totuşi este şi preţuirea asta; legătura completă. Eu cel puţin aşa am trăit-o… Nu mai e viaţa mea întreagă, nu mai e soţia mea; câtă sensibilitate, câtă iubire a unuia pentru altul… Se poate scrie o carte despre sfinţenia în căsătorie… În Occident se destramă, nu mai există căsătorie; ăsta-i Occidentul… li se pare importantă homosexualitatea. Nu mai înaintează omenirea. În Suedia numai 3% se căsătoresc, trăiesc aşa… În Olanda îi vezi în doi, bărbat şi femeie împerechindu-se în vitrină. În America au legiferat homosexualitatea, drogurile. De fapt unde-au ajuns ei?… N-au nici o înţelegere a tainei… Eu am scris în „Dogmatica” mi se pare; Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul întreg e bărbat şi femeie.” Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg. Cât de împuţinat eşti după ce nu mai ai femeie… cât de neîntreg eşti… Cine te iubeşte; te iubeşte soţia cel mai mult; te iubeşte bărbatul cel mai mult; nu există altul care să te iubească aşa de mult… Nu mai socoteşti că ăsta e al meu, ăsta e al tău… atunci toate sunt comune. Acelaşi nume, toate lucrurile sunt comune, el are grijă numai de ea, ea are grijă numai de el… e imitaţia Sfintei Treimi într-un fel… e o fiinţă în două persoane. Toţi ceilalţi sunt destul de străini, chiar copiii; merg cu copiii lor acolo; dar soţia rămâne lângă bărbat, bărbatul lângă soţie, este o unitate deplină între unul şi altul. Oficializarea homosexualităţii poate fi acea urâciune apărută în faţa lumii din Apocalipsă; Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 din Epistola către Romani vorbeşte despre asta: „Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând răsplata cuvenită rătăcirii lor. Asemenea şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii.” Noi trebuie să fim creştini şi să menţinem această

345

rânduială, această unitate; nu mai eşti întreg… Treaba lor ce fac ceilalţi; noi trebuie să susţinem ceea ce este creştin şi să punem în aplicare: creştinismul ortodox. Am scris în tinereţe un articol în „Gândirea”, pe care l-am inclus şi în cartea „Ortodoxie şi Românism”, se chema „Cele două împărăţii”: era un rus Vâşeslavţev care spunea că în stat se uneşte ceea ce dumnezeiesc cu ceea ce e diavolesc; adică pe de o parte statul e menit să menţină o unitate în popor, iar pe de alta se foloseşte de sabie, de forme aspre. Şi eu spun că nu; statul este „supuneţi-vă stăpânirii” şi cred că trebuie militat pentru un stat creştin. Ca să se ajungă să se folosească cât mai puţin de metodele acestea aspre. Cred că merge prea departe când spune că într-un stat se uneşte divinul cu diabolicul; dar nu e ca Împărăţia Bisericii în care nu e nici un fel de folosire a forţei. Ei, statul trebuie să înainteze spre această stare dar nu poate ajunge acolo, căci noi înşine nu suntem la măsura aceasta. De aceea Pavel spune: „supuneţivă stăpânirilor”, fără asta nu putem căci suntem într-o fază imperfectă, şi atunci ne trebuie şi statul, un stat care să folosească şi forţa, dar numai cât e strict necesar; ca nuiaua unui părinte. Dar trebuie să căutăm să avem statul cât mai creştin; şi statul românesc a fost înainte destul de creştin; nu intrase masoneria; acum… sunt interese individuale, masonerie, ateism…câte şi mai câte… Trebuie să milităm pentru un stat creştin; cât mai creştin. Citiţi vă rog articolul ăsta „Cele două împărăţii” şi „Despre etica naţionalismului”. Ei, v-am spus câte ceva aşa… MIORIŢA

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânţi.” Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca (Basarabia) „Mioriţa o zicem oricând, la moarte, la nuntă. Deşi e vorba de moarte, ea ne aduce linişte, pacea sfântă.” Savu Constantin 69 ani în 1944 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Mioriţa o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe pământ.” Roşca Matache 72 ani în 1935 –Cornova-Ungheni (Basarabia)

346

„Mioriţa mă însoţeşte peste tot. De dor.” Ciută Petre 60 ani în 1943 –Stăneşti-Gorj 347 . munţii. Ce e Mioriţa? E un cântec mare: oaia i-a povestit ciobanului ursita lui şi el a înţeles că trebuie să stea gata de moarte.” Răileanu Dochia 18 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „M-am alinat cu cântecul. ştia că se duce cu nuntă şi cu toate ale lui.” Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele-Braşov „Când cântă omul. ca şi cum ar fi trăit. şi să-l jelească.” Gagiu Florea 60 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Ciobanul a fost liniştit. seninătatea ciobanului ne este un exemplu. se cântă Mioriţa din bucium. ciobanul a înviat. după ce spun rugăciunea. Dorul este izvorul de viaţă. Ascultăm izvoarele şi ele ne învaţă că şi noi trebuie să cântăm.” Bâncă Elisabeta 45 ani în 1939 –Topolog-Tulcea „Privim în zare dimineaţa şi ne rugăm.” Golea Petre 79 ani în 1939 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mioriţa e un mijloc de linişte şi de înălţare. se bucură toată firea.” Tătăranu Sultana 85 ani în 1978 –Gemenea-Dâmboviţa „Dacă mortul n-are pe nimeni. vezi imagini frumoase şi te linişteşti. Seara. ca să audă izvoarele. spun şi Mioriţa.

„Mioriţa e ca o istorie primită cu gură de moarte.” Tola Victoria 38 ani în 1940 –Gopeşi -Macedonia *Mioara plăviţă -în dialectul aromân. Ea răspunde la cea mai mare întrebare: Ce este viaţa şi moartea. Ea vine de departe şi a mers împreună cu noi în toate veacurile.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana-Vaslui „Cu sfinţenie cântăm colindul Mioriţa. dar numai la sărbătorile de iarnă. Dar dacă au trecut mulţi ani. Trebuie transmisă exact.” Neacşu Gheorghe 89 ani în 1957 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Faptele s-au petrecut cândva. care ne-au despărţit.” Tipuriţă Valer 85 ani în 1980 –Vale-Sibiu 348 . Mioriţa ne-a călăuzit prin puterea sufletească a păstorilor. ca un testament.” Stângă Petre 75 ani în 1959 –Dobroteşti-Teleorman „Noi cu toţii am fost cândva împreună şi de acolo vine cântecul. o vatră veche a neamului nostru.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa -Epir „Mioriţa e tot o vatră. de vină nu e Njala arudă*.” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Mioriţa e cântecul neamului.„Mioriţa este muma poporului român.

când le cânt. Am învăţat Mioriţa de la Ştefan Vodă. dar înving. vin grămadă sar pe mine. la zile mari. Tot el buciuma la Sfântul Gheorghe în patru zări.” „Am umblat prin sat. am colindat păşunile căutând oile şi cântând Ciobanul care şi-a pierdut oile până m-am liniştit. Cunosc şi Mioriţa auzită de la ciobani.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) 349 . Cântecul îmi e nelipsit. altfel nu au înţeles.” Costache Radu 71 ani în 1954 –Periş-Ilfov „Mă războiesc cu Dunărea. ele stau ca o oştire şi mă ascultă . O cânt şi la nuntă. Cânta de răsuna satul.” Cociog Ion 55 ani în 1939 –Ostrov -Tulcea „Ciobăneasca se cântă la orice sărbătoare. Era baci la stâna de obşte. la porneală. la şezători.” Răzneanu Toma 74 ani în 1938 –Dişcova-Orhei (Basarabia) „Am păscut oile de mic. cioban venit în sat din Moldova.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Le cânt oilor la culcare. ele se leagă.” Rusu Gheorghe 54 ani în 1938 –Cubolta –Basarabia „Nu pot trăi fără oi. care de multe ori îmi inundă grădina de zarzavat.„Cânt Mioriţa şi Ciobăneasca una după alta. Se cântă la orice sărbătoare. e formată din două cântece legate între ele. la sculare.

ca să ne primenim sufletul înainte de a începe munca. ceata lor. jocurile lor. Purtau cârlig. Cânt Ciobăneasca din gură şi din fluierul meu. cu breasla lor. pe jos prin munţi. pentru sănătatea oilor. tărchilă. chimir de aramă şi cuşmă ţuguiată. sâmbăta dau pomană frupt. Unul din păstorii străbunicului a fost pustnic pe Rarău.” Pană Ion 73 ani în 1948 –Nehoiu-Buzău 350 .” Brădean Atanasie 59 ani în 1938 –Cisnădia-Arad „Am păstrat liniştea sufletului ca o sfinţenie. cojoc.” Cârşmari Ion 75 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Mulţi din sihaştrii noştri au fost păstori.” „Am căutat să fiu cinstit şi curat ca o lumânare. cu vecinii. Înainte aveau hora lor. Postesc miercurea şi vinerea.” Untu Petrea 70 ani în 1935 –Bârnova-Iaşi „Noi păstorii ne facem la răscrucile drumurilor fântâni de pomană. Ciobanii. Eu nu ştiu carte. Nu poate un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire. la mânăstire. Înainte de Înălţare mergeam cu fraţii. dar am învăţat să citesc semnele pământului şi ale cerului. ca să bea toţi trecătorii.„Fă-mi o Mioriţă…” „Eram atât de pătrunşi de puterea datinei încât păstorul se supunea necondiţionat legii strămoşeşti şi primea pedeapsa – uneori chiar moartea – cu seninătate pentru ca păcatul să nu se perpetueze şi onoarea obştii să rămână neştirbită.” Bahrin Teofan 62 ani în 1929 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Strămoşii noştri au fost ciobani şi au venit din Ardeal.” Costicea Petre 81 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Sunt baci la stâni.

” Vidraşcu Petre 58 ani în 1943 –Doroţcaia (Basarabia) „Viaţa e o luptă. de care nu poţi fugi când îţi vine ceasul. Dacă poţi. privind-o te faci om bun. am scăpat. mă ocroteşte. viaţa e o luptă. moartea e o lege. mor. mirosul ei. învinge cel puternic cu sufletul. să faci numai bine. Avem zile bune şi rele. răspândeşte de sub piatră.” Brumă Nicolae 82 ani în 1939 –Chilia Veche –Tulcea 351 .” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Umblu îmbrăcat în costum naţional.” Panait Varvara 52 ani în 1942 –Brădeşti-Dolj „Săracii oameni.” Gagiu Nicolae 72 ani în 1948 –Bezdead-Dâmboviţa „Cerul e cu mine. Când am trecut Dunărea pe gheaţă. în alb şi negru. Eu şi cu un băiat care mergea în frunte. Lupta binelui cu răul e viaţa pământească. călcată în picioare.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Am plecat de mic din Munţii Făgăraşului cu oile.” Diamandi Stere 79 ani în 1978 –Aminciu -Epir „Oaia te hrăneşte.„Mama mă învăţa să fiu bun ca vioreaua – care. Am fost tare. totul e nimica faţă de veşnicia vieţii. jumătate din ele s-au înecat. culorile vieţii. Mulţumim lui Dumnezeu şi de bine şi de rău. de-o fi să mor. Merg cu oile tot înainte.

care fuge. dar vorbele noastre se vor întâlni.” Gorea Niculai 72 ani în 1943 –Balta –Bucovina de Nord „Vii la nunta mea?”(înmormântare).” Cozma Ion 79 ani în 1970 –Stâna de Vale –Bihor „Mioara e ca şi păstorul: vrea să fie îngropată la stână. ci tot viaţă.” Poiană Neculai 90 ani în 1978 –Bogdana –Vaslui „Umblu cu oile prin Hunedoara. Ciobanu Leanca 90 ani în 1950 –Periş -Ilfov „Nouă păstorilor ne place viaţa. Moartea e o prefacere şi n-are ce-mi face. dar în alt fel.„Noi suntem trecători ca iarba câmpului. noi nu ne vom mai întâlni.” Axinte Ion 79 ani în 1951 –Brazii –Ialomiţa „Când voi ieşi din vremea curgătoare. la Pui. Lângă stână şi casă avem mormântul străbunilor. Numai limba şi datinile rămân să vorbească despre trecerea noastră pe pământ. Nu este moarte. Haţeg. ca să intru în cea încremenită dincolo. Cârligei (Dolj). pe la cătune cu stâni. un nou început. Moartea e o prefacere. Ea n-are sfârşit. cu gospodării răsfirate pe Muncel. numai munţii stau pe loc. iar pentru morţi e încremenit.” Cutină Dumitru 77 ani în 1975 –Pleasa (Albania) „Timpul pentru cei vii e curgător.” Popa Teodor 79 ani în 1935 –Măgurele-Ungheni (Basarabia) 352 .

” Roznovan Voica 76 ani în 1958 –Răstoaca -Vrancea „Noi suntem oameni însemnaţi de Dumnezeu ca să fim păstori. din Văleni în Buriaş. În 1926 am cerut să ne aducem morţii în sat. sub un tufan rămuros. Am luat parte la mutarea vetrei satului de către autorităţi.” „Tatăl meu n-a putut muri până nu s-a iertat cu turma. Crucea şi-o făceau unii din coarne de capră încrucişate. La locul numit Şapte Fraţi unde erau şapte tufani îngemănaţi. S-au adus osemintele în zece care.o oaie bolnavă. aşa cum e dat femeii. împodobite cu brad.” Nae Ion 88 ani –1965 Periş -Ilfov „N-avem coşciuge. pentru că arsese . fixate cu cuie de lemn.odată . ardea o candelă în scorbură. din cauza inundaţiilor provocate de Ialomiţa.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Ştiu istoria satului.” Şapteboi Spiridon 69 ani în 1936 –Cornova-Ungheni (Basarabia) 353 .„Păstorii lăsau pomana pentru ciobanii morţi pe drum. Morţii îi duceam tot la Văleni. Am bătut parul şi am spus: acuma suntem în satul nostru!” Bălan Ion 100 ani în 1959 –Buriaş-Periş (Ilfov) „Aşa a fost din bătrâni…” Veţian Maria 62 ani în 1988 –Şerbeni -Mureş „Merg pe drum torcând.

ar fi numai oase de-ale noastre. Nu e un adevărat păstor cel ce n-a mers şi n-a suferit pe drumurile păstoreşti. aceleaşi unelte.„Am păscut oi toată viaţa. de aceea ne-am putut păstra obiceiurile. veniţi din Moldova.” Vaşoti Virgil 51 ani în 1940 –Băiasa –Epir 354 . Stâna a fost nelipsită pe imaşul satului. cu cât vrei să-l scoţi. care ne-a unit pe toţi: aceeaşi construcţie. devenind fraţi. În trecut. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul.” Trăznea Gheorghe 79 ani în 1958 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de păstori venit din Munţii Apuseni.” Ţilea Alexandru 48 ani în 1940 –Ghizdita –Soroca (Basarabia) „Baza păstoritului nostru era ceata de păstori. cu atât se ţine mai bine. omul care se mişcă spre deal şi munte.” Curmei Teodor 87 ani în 1969 –Hârtop-Orhei (Basarabia) „Românul e născut să fie stăpân liber. dar legaţi de rădăcină. şapte rădăcini îl ţin. Nu mă simt bine în straie domneşti. ciobanii înfrăţiţi se legau prin jurământ în faţa bătrânilor.” Geavela Sotir 75 ani în 1978 –Pleasa (Albania) „Păstorii sunt mişcători.” Dima Tudorache 75 ani în 1958 Pleasa (Albania) „Stâna e un lăcaş naţional.” Cârşmari Constantin 60 ani în 1980 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „Păstor înseamnă omul înălţimilor. Nu pot trăi fără oi. Ne-am înfrăţit cu alţi păstori. De-am face pământul străveziu. Românu-i ca părul. Port costum naţional.

” Zisu Nicolae 56 ani în 1942 –Coceani –Macedonia „Privind noaptea la stele. cum înfigi un piron într-un pom verde. Cetatea Albă. Aici erau mai mulţi de-ai noştri. căci altfel ne ajungea blestemul strămoşesc. inima mea e ca a lui Iancu Jianu. Am dus viaţă de sihastru. În faţa durerilor celor mulţi.’ Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal. Am târlit de mic.” Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 –Casimcea-Tulcea (originar din Topârcea –Sibiu) „Am trăit alături de bulgari. dar ne-am păstrat limba şi obiceiurile.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Noi păstorii ştim toate tainele istoriei scrise pe pământul ţării. Eu am trăit pentru suflet. Am rămas în Dobrogea. Am mers cu oile în sudul Basarabiei.Deşteaptă-te române’ şi .” Ghindaru Nicolae 83 ani în 1961-Ciolpani-Ilfov (originar din Muscel) „Iubesc poporul.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia 355 .” Niţu Nicolae 84 ani în 1955 –Bălteni-Periş (Ilfov) „Umblu cu plete. nu pentru bani. Curgea negura printre pini şi îmi creştea inima ştiind că eu văd ceea ce alţii nu văd. La stâni cântam . ne-am înfrăţit cu ei.Cântecul lui Avram Iancu. de sârbi. dând ocol pământului. zburam cu gândul. la Reni. cu straie ca din vechie. Chilia. unul de colo. ne legam sufleteşte ca fraţii.„Păstorul este peste tot acelaşi. Unul de colo.

” Găluşcă Alexandru 60 ani în 1928 –Izvoare-Floreşti (Basarabia) „Mergi pe câte o cărare şi numai ce auzi cum vâjie iarba. sus e cerul.” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria -Macedonia „Semne îmi dă şi apa. Stau sub geana cerului şi simt cum se înalţă de la pământ viaţa.” Paşcă Maria 65 ani în 1946 –Crişcior –Hunedoara „…acolo unde erau câmpuri largi şi iarba mai bună.” Niţu Ilie 73 ani în 1953 –Periş –Ilfov „Când merg cătră câmpie. de gândeşti că zice din frunză.„Omul e înfrumuseţat în muncă de copaci.” Tudor Gheorghe a Irinei –plugar şi păstor. vite. flori. 76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova „Mi-a plăcut mai mult în codru. nu pot trăi fără iarbă şi fără cântecul privighetorii. niciodată nu sunt singură. după mălai. şi vântul. Clinchetul talăngilor şi dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu şi să-I mulţumesc că văd frumuseţea.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava 356 . care bate cu grai de om.” Vasencu Nichifor 77 ani în 1986 –Mânzeşti-Drăgoieşti -Suceava „Nunumai păsările au graiul lor. care curge într-un anumit fel. şi izvorul gurliţează (prevesteşte) după cum şi pomii puşpurează (freamătă). aşa şuieră de subţire când stă să plouă.

„Te avem ca pe un munte. galbeni ca soarele de pe cer… îmi place să ţes în toate culorile fagului.” Cârşmari Dominica 78 ani în 1983 –Mânzeşti-Drăgoieşti –Suceava „În fiecare an împletesc din spicele cele mai frumoase barba lui Dumnezeu. cântând din fluier şi din gură sau povestind întâmplări de demult.” Tudose Ion 89 ani în 1946 –Bărăganu –Brăila „Asta are să rămână ca o poveste pentru urmaşi. Astăzi zboară sufletul în alte părţi. Nu mă culc decât când se culcă soarele. Am învăţat de la ciobani să vorbesc în proverbe şi pilde. rotunzi.” Panait Ion 78 ani în 1986 –Poenari-Ulmi (Ilfov) „Sunt neam de mocani. să stea strânşi lângă focuri sub cerul liber. mari. pe care o aduc la deschiderea stânii. iar pe vechile imaşuri se fac semănături. rumeni. Oameni care să iasă în lume. viaţa e alta.” Ichim Ion 55 ani în 1940 –Somova -Tulcea 357 .” Tache Vrană 43 ani în 1940 –Veria –Macedonia „Ştiu să împletesc colaci cu viţa în şase ori în opt. nu mai există. pământurile s-au încheiat. dar Mioriţa nu se mai naşte.

O armonie în sufletul tău. în care trăieşte poporul român. frânată de meditaţie. 358 . Ci în dor e prezentă într-un fel propriu şi în grad foarte intens o duioşie. nu e numai simţirea unei necesităţi de a fi cu ea. nu e nici numai transfigurarea chipului ei.” Corneliu Zelea Codreanu Părintele DUMITRU STĂNILOAE (1903-1993) Există trei elemente reprezentative pentru spiritualitatea românească. nu din pornirea spontană de a da glas dorului real. El nu e numai gândirea cu plăcere la fiinţa iubită. Nici cel ce merge să facă o nedreptate. Dorul este un sentiment greu de definit. acela nu poate cânta. Nici cel al cărui suflet e ros de patimi şi de vrăşmăşie. fără echivalenţă în cultura altor popoare: colinda. doina şi dorul.DESPRE DOR ŞI CÂNTEC „Pentru a putea să cânţi. dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. duioase şi lucide. Cel ce merge să fure pe cineva. datorită distanţei şi trebuinţei de ea. dar depărtată. îţi trebuie o anumită stare sufletească. Cântarea lui în cor e pentru spectacol. în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite. un sentiment indescriptibil. Dorul e apropiat de tandreţe. Şi nici acela al cărui suflet e sterp de credinţă. „Cântecul de dor şi jale” e cântat de român când e singur. Dorul e duioşia distanţei. Dorul e mărturia comuniunii adânci.

Ascetica şi mistica creştină teologia vieţii spirituale. fără să se piardă într-o armonie impersonală. sau solo. în cor. pentru acelaşi efect armonic estetic. Dorul românesc stă în legătură cu personalismul comunitar al poporului nostru. părtaşe la aceeaşi spiritualitate traco şi slavo-bizantină. dar nu solo. Românii cântă pe rând. dar într-un mod că se aude vocea fiecăruia fără să se piardă armonia. Românul e personal în cântecul dorului şi în cântecul executat în comun. În cor.Neamţul nu cântă când e singur. dar cântecele acestea n-au în ele nostalgia dureroasă a dorului. şi poate cu al popoarelor din Estul şi Sud-estul Europei. Ioan Scărarul ş. Căci solo-ul lui e depersonalizat prin încadrarea precisă în ordinea armoniei. când cântă împreună. dar persoana este legată de celelalte persoane. Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt. Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Când cântă în cor. El cântă solo. Teologia Dogmatică ortodoxă. ci sunt prea declamatorice ca să exprime acea nostalgie. cu toţi. un cor.a. românul nu cântă solo. Scara Sf. sau pe rând. cu toţi. cântă şi în cor. Din scrierile sale: Din istoria isihasmului în ortodoxia română. o chestiune ritmic-estetică şi de distracţie. cântarea e un lucru organizat. Grecul şi reprezentanţii popoarelor mediteraneene cântă când sunt singuri. adică acompaniat de cor. Cântă împreună pentru bucuria de a fi împreună. Iisus Hristos sau restaurarea omului. urmăreşte efectul armoniei şi al puterii care depăşeşte persoana. Viaţa şi învăţătura Sf. Pentru el. Sau cântă pe rând pentru a se remarca fiecare. ci cântă cu toţii. Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. Grigorie Palama. A tradus Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii (în 12 volume). sau solo. Rusul cântă şi singur. Umanul e mai mult decât armonia impersonală. modulând fiecare într-un chip propriu o cântare comună. 359 . Din lucrarea „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român” *Părintele DUMITRU STĂNILOAE este cel mai mare teolog ortodox român şi unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume.

celţii(Kelts în l. Astăzi. poţi fi sigur că este înrudit şi ocrotit de aceasta şi că în realitate este exact invers.Deja controlează DacoRomânia(după 1000 de ani de lupte şi intrigi au reuşit să cucerească România fără să tragă un singur glonţ.Asta pentru că sunt parazitate şi conduse de indivizi de alte etnii şi de alte origini decât cea indo-europeană(ceea ce se întâmplă şi la noi unde de la 1714 suntem conduşi doar de străini de Neam. finlandezii. e chiar numele lor. Altă dovadă este indirectă. dar o vedeţi în mai toate filmele de la Holywood promovată. Limbă. iar acum cu sprijinul Ocultei Masonice şi-au văzut visul împlinit). dar nu mai puţin adevărată. Se pare că celţii sunt din aceeaşi familie fino-ugrică cu hunii. în realitate este rău(şi invers).Aproape toate popoarele eurpene vestice îşi revendică o origine celtică şi nu indo-europeană. ci egipteni. în CD-uri New Age cu muzică relaxantă.Iar dacă sunt şi români la conducere. aceia sunt vânduţi cu trup şi suflet intereselor Ocultei. dacă despre cineva Oculta zice că este bun. „gipsy”=ţigan este o prescurtare de la „egiptian”=egiptean).Această familie fino-ugrică nu face parte din familia indo-europenilor. Est. Credinţă şi Ţară. trădând interesele poporului simplu român. -turcii. din Asia.În l. Dovada că celţii sunt fino-ugrici şi nu indo-europeni.Sau. ţiganii au luptat pentru România şi că sunt legaţi de pământul românesc în timp ce românii sunt migratori(?!). -finlandezii sunt puternic susţinuţi politic şi economic de către Ocultă.Vai de aceştia la Judecata din Urmă!). -vedem că ungurii sunt susţinuţi puternic de Ocultă.”KELETI” în l.Concret. oricât de bine vândute sunt.Doar cu telefoanele Nokia nu s-ar putea descurca. popor venit din Răsărit. ci mai degrabă este înrudită cu grupul de familii hamito-semitice(din care fac parte şi ţiganii. celţilor de exemplu li se face reclamă că au fost civilizatorii vechii Europe şi că în afara lor nu era alt popor care să construiască o civilizaţie şi cultură demnă de luat în seamă. engleză. căci nici ei nu sunt indo-europeni. oricine obţine 360 .Prin urmare. celtică. tătarii. pentru meditaţie. în cărţi de istorie şi literatură.La început au încercat cu sprijin catolic şi n-au reuşit. turcii. -ţiganii. şi anume: -în ziua de azi când cineva este lăudat de către Oculta Masonică. engleză) sau keleti înseamnă răsăriteni. peste tot au uşile deschise şi susţinere politică şi economică încât au ajuns până acolo că au început să afirme că ei. cât au fost susţinuţi politic şi economic de Anglia şi SUA şi chiar de Germania(deşi împotriva voii ei).Această idee este falsă. maghiară înseamnă Răsărit.Şi trebuie de amintit o ipoteză de ultimă oră ce trebuie verificată.

catolic. nu în vremuri de pace ca acum.SUA nu poate să-i prindă pe terorişti?NU VREA. infectându-i cu HIV. Gândiţi-vă ce ar fi păţit poporul daco-român dacă ar fi aruncat câţiva români Turnurile World Trade Center. suntem blânzi smeriţi. atunci înţelegem de ce celţii. fizic. vin cu zâmbete. în mucenicie. nu-i critică pentru toate ororile pe care le fac şi nu-i opreşte nimeni. oricum erau de origine non-indoeuropeană) şi evreii normali. PENTRU CĂ OCULTA MASONICĂ NU-I DĂ VOIE SĂ-I PRINDĂ PE HAMITO-SEMIŢII PE CARE EA ÎI PROTEJEAZĂ. dar nu poţi face dreptate cuiva nedreptăţind pe alţii. etc. adică OCULTA MASONICĂ contra zalmoxienilor în antichitate şi contra creştinismului (ortodox. sau protestant) în zilele noastre.Căci atunci va fi Biserica Creştină una. -arabii. cel mai mult. cu promisiuni. finlandezii. ne distrug neamul otrăvindu-i apa. aerul. făcându-l să şi-o uite sau s-o urască.Nu sunt împotriva nici unei etnii. (n.Dacă e adevărat şi nu doar o altă mistificare a Ocultei Masonice. de fapt huni trecuţi la mozaism(huni. sărăcindu-l şi distrugându-l moral. (sunt hamito-semitici) dar toată mass-media le face publicitate şi nu le zice nimic. la corb nu-şi scoate ochiul” zice o vorbă străveche dacoromână.Hamito-semticii contra indoeuropenilor. nu al religiilor(ele sunt folosite doar pentru a manipula masele. suntem Părinţii Indo-europenilor şi ne invidiază pentru aceasta. sau i-ar fi găsit cu sateliţii într-o zi. hunii(ungurii). arabii sunt aşa bine văzuţi şi protejaţi şi pot face orice în lume nimeni nepedepsindu-i (decât formal.Ne-ar fi bombardat SUA până ce îi predam noi pe autorii morali. care am văzut deja.b. iar prin spate. hepatită de tip B sau C. cu bani. dându-i alimente şi îmbrăcăminte ieftină dar nenaturală. chiar de s-ar fiascuns în peşteri!!!Aşa este? Aşadar. care folosesc astfel o religie …)ci al raselor. ci. Van Helsing face distincţie între evreii kazari(adică cei ce stăpânesc Oculta Masonică) care sunt. lumea este condusă de hamito-semitici. deşi pe faţă nu recunosc. spiritual şi sufletesc declanşând epidemii de boli cu viruşi rezistenţi la antibiotice. fie că e român sau altceva. adică adevăraţii Fii ai lui Avraam. deşi ar putea!!). deh.Vai de aceia însă. aici a fost Raiul. 361 .adeverinţă că este rrom(ţigan). turcii.Iar aceştia îi urăsc de moarte pe indo-europeni(iar pe daco-români. nu într-adevăr). „Corb. Trăim un război. inteligenţi. are admitere fără examen în facultăţile de stat (!!). mistificându-i Istoria.) De ce pe noi ne urăsc cel mai mult?Pentru că noi suntem leagănul Omenirii.Şi pentru că nu pot fi ca noi. preferă să ne distrugă! -într-una din cărţile sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful