P. 1
REFERAT-Taina Botezului

REFERAT-Taina Botezului

|Views: 2,259|Likes:

More info:

Published by: Costel Schengen Sentes on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

DREPT CANONIC

REFERAT

TAINA BOTEZULUI

2010

un potop. amin”. aşa cum El Insuşi spune „Cine Mă poate vădi pe Mine de păcat? Intre botezul Sfântului Ioan Botezatorul şi botezul Mântuitorului Hristos este o mare deosebire.de către Sfântul Ioan Botezătorul . fiind una din cele şapte Taine ale Bisericii creştine. simbolic. Românii ca popor creştin ortodox. Din clipa în care a venit pe lume un copil. Cele şapte taine ale bisericii sunt în primul rând Botezul. Iisus nu avea păcate. Oamenii în acea vreme. acest act fiind prima introducere în viaţa spirituală şi o binecuvântare pentru om. au numit taina botezului „usa mântuirii". In sfârşit este şi botezul Mântuitorului. Acesta nu era izbăvitor de păcate. Botezul Sfântul Ioan este un botez al pocăinţei. iar la vreme de mare nevoie. erau încărcaţi de păcate si numai o inundaţie universală. părinţii bisericeşti din vechime. căci a curăţit pe fiii lui Israil cât au stat în Egipt. îl poate boteza orice creştin. pe care l-a primit de la Ioan în Iordan. a fost potopul. un botez numai cu apă. curată. Botezul Mântuitorului este botez cu apă. mergând în toata lumea. Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul. în scrierile lor. şi al Fiului. ca. amin. Sfânta Impărtăşanie. În numele Tatălui. prin care cel botezat devine membru al Bisericii creştine. Şi acest botez a fost curăţitor de păcate. amin. îşi boteaza copiii. şi să nu fie amestecată cu nimic. se coboară în mod nevăzut harul Duhului Sfânt asupra celui care se botează. deoarece lor le-a încredintat Mântuitorul Iisus Hristos puterea de a săvârsi Sfintele Taine. sau Ungerea cu Sfântul Mir. tot aşa omul intră în Impărăţia lui Dumnezeu prin sfântul botez. Apa care se foloseste la Taina Sfântului Botez trebuie să fie naturală. De aceea. este considerat a fi cea mai veche Taină. de religie. al creştinilor. Botezul nostru. bărbat sau femeie şi chiar tatăl pruncului. îşi începe viaţa prin respectarea anumitor tradiţii şi obiceiuri ce ţin. Se spune că după cum intrăm în curte prin poartă şi în casă prin usă. iar în Sfânta Scriptură. Cuvântul „botez” vine din greceşte şi înseamnă scufundare în apă.TAINA BOTEZULUI Botezul. Spovedania. In lipsa preotului poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul. de Taină. cu Duh Sfânt şi cu foc. Al doilea botez. ci era un botez pentru sfinţirea naturii şi mai ales pentru sfinţirea apelor. Un botez mai apropiat de creştinism este botezul Sfântului Ioan Botezătorul de la râul Iordanului. Acest botez era curătător de păcate. A rămas numai Noe cu copiii săi şi cu cei pe care i-a luat împreună în corabie şi animalele de toate felurile. o porunca lăsată către Sfinţii Apostoli. au fost curăţaţi de păcatele lor. Odată cu scufundarea în apă de trei ori (partea văzută a botezului).în râul Iordan. să înveţe pe oameni şi să-i boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Căsătoria. care a fost un botez de pocăinţă: „Şi se botezau de către el . apoi Mirungerea. în cea mai mare măsura. şi rostirea cuvintelor : «Botează-se robul lui Dumnezeu. Celui botezat i se iartă păcatul strămosesc şi toate păcatele personale dacă a fost botezat mai târziu de naştere. trecând prin Marea Roşie. Marea majoritate a românilor au credinţa ortodoxa şi îşi boteaza copiii după datina românească. amin. mai restrâns. în numele Sfintei Treimi. Erau poporul lui Dumnezeu. botezul creştinesc se numeşte înca 2 . îşi are temeiul tot în aceasta mare zi a Botezului Domnului. Primul botez. însă aveau şi ei păcate şi. Botezul Mântuitorului este cu totul superior acestui botez al pocăinţei. acum şi pururea şi în vecii vecilor. a putut să spele toate păcatele lumii. Botezul semnifică o renaştere duhovnicească. Abia în viaţa creştină botezul are un caracter special. dacă pruncul e pe moarte. şi al Sfântului Duh. mărturisindu-şi păcatele. Dar este o poruncă specială data de Mântuitorul Hristos dupa învierea Sa. a fost botezul poporului evreiesc când a trecut prin Marea Roşie. Preoţia si Sfântul Maslu. chiar dacă există şi familii mixte în care se practică şi religii de un alt rit. indiferent de apartenenţa lui culturală. ca şi în zilele noastre.

că se uneşte cu Hristos. deoarece cel nebotezat. care vine de la Hristos. iar pentru Impărăţia lui Dumnezeu omul se naşte prin sfântul botez. cel botezat primeşte iertare de păcătul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până la Botez. ca arvună şi semn că de acum este cu totul fiu al lui Dumnezeu şi membru al Bisericii Sale pe pământ. de toţi slujitorii lui.TAINA BOTEZULUI „naşterea cea de a doua" sau „baia nasterii celei de a doua". omul vine prin naştere firească din părinţi trupeşti. adica se face pregătirea celui ce are să fie botezat. adică facerea aghiasmei pentru botez şi turnarea întreită în cristelnită de untdelemn sfintite. Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele. rostind de trei ori Crezul. Amin. zicînd „Se botează robul lui Dumnezeu (numele). ducându-l în fata Sfântului Altar. îl îmbracă şi. în care ne naştem din nou. Inainte de slujba Botezului pentru cel ce urmeaza a fi botezat se îndeplineşte mai întâi „Randuiala la facerea catehumenului”. Căci apa este baia trupului. primeşte nume de sfânt şi devine membru al Bisericii şi fiu al lui Dumnezeu după har. în care ne curăţim de păcatul strămoşesc şi mormântul în care îngropăm pe omul cel vechi din noi. şi numai în cazuri speciale. si al Sfântului Duh. de toată slujirea şi de toată trufia lui. Slujba botezului se face numai în biserică. se arată că noul botezat se leapădă de bună voie de vrăjmaşul lumii şi se uneste cu Hristos. acasă sau la spital. vine de la cuvântul Hristos şi se chiamă vas de încreştinare. personal sau prin naş. care se cheamă cristelniţă. precum zile Mântuitorul „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. Apoi cel ce se botează este întors cu faţa la răsărit şi iarăşi declară. Aceasta deoarece în lumea văzută si simţită. care este a doua Taină a Bisericii. Vasul pentru Botez. dacă este prunc. se naşte din nou duhovniceşte în Hristos. Botezul se săvârşeşte numai de preot şi episcop la cel puţin opt zile dupa naştere şi până la 40 de zile dacă pruncul este sănătos. Numele pruncului se pune de către parinţi cu binecuvântarea preotului şi nu mai poate fi schimbat până la moarte decât prin tunderea în monahism. nefiind încă spălat de păcatul strămoşesc. Iar prin unirea cu Prea Curatele Taine. Mai pot fi botezaţi tinerii care din unele motive nu au fost botezaţi la timp ca şi cei de altă religie care se întorc la ortodoxie de bună voie şi mărturisesc dreapta credinţă. Nu pot primi botezul ortodox copiii avortaţi sau care se nasc morţi. Apoi noul botezat se înfăsoară în pânză albă curată. numită popular crâşmă. A doua parte a Botezului o formează sfinţirea apei. Taina botezului ortodox poate fi primită de toţi copii născuţi din părinţi creştini ortodocşi sau năcuţi din căsătorii mixte. ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi şi s-a îmbrăcat în cel nou. când cel ce vine să se boteze stă cu fata la apus şi declară de trei ori. zicând aceste cuvinte „Pecetea harului Duhului Sfânt’’. personal sau prin naş. Amin’’. Prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. Mântuitorul lumii. Iar prin baia Sfântului Botez. Iar a treia şi cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în cristelniţă. nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu'' (Ioan 3. Amin. 5). Dacă se naşte bolnav. În primele secole se construiau în curtea bisericii aşa-numitele baptisterii. adică clădiri speciale cu un mic bazin de piatră pentru Botez. noul botezat primeşte pe Însusi Hristos pentru prima oară. Aceasta rânduială se face în faţa uşilor bisericii. baia duhovnicească. îl împărtăşeşte cu Trupul si Sângele lui Hristos. preotul unge trupul noului botezat cu Sfântul si Marele Mir. de toate lucrurile lui. Apoi îi tunde perii capului în chipul Crucii. Apa închipuieşte pe Duhul Sfânt revărsat peste lume. în numele Prea Sfintei Treimi. tot de trei ori. iar Duhul Sfânt este baia sufletului. Apa Botezului 3 . Cristelniţa închipuieşte trei lucruri: trupul Bisericii. După alte câteva rugăciuni. si al Fiului. se face imediat. nu e mădular al Bisericii şi nici cetăţean al cerului ale cărui uşi ni le deschide numai Botezul. Prin lepădarea de satana şi unirea cu Hristos. în pridvor. că se leapădă de satană. noul botezat primeşte harul Duhului Sfânt şi toate darurile necesare vieţii şi mântuirii lui care izvorăsc din har. în numele Tatălui. ca să înviem la o viată nouă în Hristos.

în numele Prea Sfintei Treimi. cu viaţă duhovnicească exemplară şi să fie cununat. de S.Fl. Marian. ca să fie martori şi chezaşi destoinici şi mai târziu să dea pildă şi îndrumări frumoase finului sau finei lor. împreuna cu parinţii copilului să-l deprinda să-şi facă cruce. numită crâşmă. Orice naş de botez. suflarea de trei ori a preotului peste apa Botezului este simbolul Duhului Sfânt care vine peste noi la Botez. naşii sunt datori.Studiu Etnografic. Nu pot fi naşi cei care trăiesc necununaţi. Cel ce se boteaza trebuie să aiba unul sau mai mulţi nasi. membru al Academiei Romane Pr. aducându-se rudele şi prietenii în jurul unei mese şi ospătând cu inima veselă şi în voie bună. giulgiul cu care a fost înfăşurat Domnul în mormânt şi veşmântul luminat cu care se îmbracă omul în clipa-Botezului.TAINA BOTEZULUI închipuieşte apa Iordanului şi mormântul Domnului. dupa obiceiul locului. să-l înveţe rugăciunile şi să-i dea mereu sfaturi şi îndrumări bune. Untdelemnul sfinţit cu care se unge pruncul închipuieşte milostivirea lui Dumnezeu pentru om. cei ce înjură de cele sfinte.org/wiki/Botez    4 . Ioanichie Bălan (Călăuză Ortodoxă în Biserică. Dupa savârşirea botezului. Naşul este considerat parinte sufletesc al celui nou botezat şi prin botez devine ruda duhovniceasca şi poveţuitor spre Hristos al finului său. nu merg la biserică şi nu sunt ortodocşi. Bibliografie:  Naşterea la Români . vol. ca şi de nuntă. Astfel noul botezat primeşte deodată trei Sfinte Taine: Botezul. sfântă. Iar lumânarea aprinsă. Paroh Dan Afloarei „Botezul copiilor in religia crestin-ortodoxa’’ http://ro. ca şi cei ce sunt din familii mixte sau dezmembrate şi au nume rău între creştini nu pot fi naşi de botez şi de cununie. sunt beţivi şi trăiesc în desfrânări.wikipedia. având o mare datorie faţa de acesta. Iar afundarea pruncului de trei ori în apă. la o viaţă nouă. Parinţii copilului trebuie să aleaga naşi vrednici. ce se dă pruncului botezat simbolizează lumina lui Hristos „care luminează tuturor'' şi ne călăuzeşte pe calea dreptei credinţe. Dupa ce finul sau fina lor va creşte. I) Pr. cei ce sunt catolici sau sectanti. trebuie să fie un bun creştin ortodox. Mirungerea si Sfânta Împărtăşanie. cei ce nu cred cu tărie în Dumnezeu. în care este înfăşurat pruncul după botez. să fie om de biserică. adică în concubinaj. Pânza albă. tunderea părului noului botezat în chipul crucii simbolizează lepădarea omului vechi şi creşterea lui duhovnicească în Iisus Hristos. închipuieşte şederea lui Hristos trei zile şi trei nopti în mormânt. închipuieşte curăţirea lui duhovnicească după unirea cu Hristos. obiceiul străvechi şi răspândit la toate neamurile pământului este ca orice întâmplare de bucurie în viaţa unei familii să fie sărbătorită printr-un ospăţ sau prăznuire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->