P. 1
REFERAT-Taina Botezului

REFERAT-Taina Botezului

|Views: 2,259|Likes:

More info:

Published by: Costel Schengen Sentes on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

DREPT CANONIC

REFERAT

TAINA BOTEZULUI

2010

al creştinilor. Românii ca popor creştin ortodox. In lipsa preotului poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul. Botezul semnifică o renaştere duhovnicească. îşi începe viaţa prin respectarea anumitor tradiţii şi obiceiuri ce ţin. Abia în viaţa creştină botezul are un caracter special. Un botez mai apropiat de creştinism este botezul Sfântului Ioan Botezătorul de la râul Iordanului. bărbat sau femeie şi chiar tatăl pruncului. de Taină. acum şi pururea şi în vecii vecilor. mergând în toata lumea.TAINA BOTEZULUI Botezul. pe care l-a primit de la Ioan în Iordan. mărturisindu-şi păcatele. se coboară în mod nevăzut harul Duhului Sfânt asupra celui care se botează. trecând prin Marea Roşie. Cuvântul „botez” vine din greceşte şi înseamnă scufundare în apă. Al doilea botez. şi al Sfântului Duh. un botez numai cu apă. Oamenii în acea vreme. iar la vreme de mare nevoie. Şi acest botez a fost curăţitor de păcate. iar în Sfânta Scriptură. indiferent de apartenenţa lui culturală. Din clipa în care a venit pe lume un copil. Primul botez. simbolic. îl poate boteza orice creştin. cu Duh Sfânt şi cu foc. şi să nu fie amestecată cu nimic. să înveţe pe oameni şi să-i boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.în râul Iordan. fiind una din cele şapte Taine ale Bisericii creştine. a fost potopul. Erau poporul lui Dumnezeu. apoi Mirungerea. Dar este o poruncă specială data de Mântuitorul Hristos dupa învierea Sa. îşi boteaza copiii. dacă pruncul e pe moarte. prin care cel botezat devine membru al Bisericii creştine. Marea majoritate a românilor au credinţa ortodoxa şi îşi boteaza copiii după datina românească. Acesta nu era izbăvitor de păcate. a putut să spele toate păcatele lumii. Botezul nostru. deoarece lor le-a încredintat Mântuitorul Iisus Hristos puterea de a săvârsi Sfintele Taine. şi al Fiului. îşi are temeiul tot în aceasta mare zi a Botezului Domnului. Se spune că după cum intrăm în curte prin poartă şi în casă prin usă. A rămas numai Noe cu copiii săi şi cu cei pe care i-a luat împreună în corabie şi animalele de toate felurile. Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul. Botezul Sfântul Ioan este un botez al pocăinţei. curată. Odată cu scufundarea în apă de trei ori (partea văzută a botezului). mai restrâns. Apa care se foloseste la Taina Sfântului Botez trebuie să fie naturală. care a fost un botez de pocăinţă: „Şi se botezau de către el . este considerat a fi cea mai veche Taină. au fost curăţaţi de păcatele lor. amin. în cea mai mare măsura. tot aşa omul intră în Impărăţia lui Dumnezeu prin sfântul botez. Spovedania. însă aveau şi ei păcate şi. În numele Tatălui. Sfânta Impărtăşanie. părinţii bisericeşti din vechime. botezul creştinesc se numeşte înca 2 . In sfârşit este şi botezul Mântuitorului. sau Ungerea cu Sfântul Mir. Preoţia si Sfântul Maslu. amin. ci era un botez pentru sfinţirea naturii şi mai ales pentru sfinţirea apelor. au numit taina botezului „usa mântuirii". în scrierile lor. chiar dacă există şi familii mixte în care se practică şi religii de un alt rit. amin. ca. Iisus nu avea păcate. aşa cum El Insuşi spune „Cine Mă poate vădi pe Mine de păcat? Intre botezul Sfântului Ioan Botezatorul şi botezul Mântuitorului Hristos este o mare deosebire. Cele şapte taine ale bisericii sunt în primul rând Botezul. De aceea. Botezul Mântuitorului este cu totul superior acestui botez al pocăinţei. şi rostirea cuvintelor : «Botează-se robul lui Dumnezeu. acest act fiind prima introducere în viaţa spirituală şi o binecuvântare pentru om. căci a curăţit pe fiii lui Israil cât au stat în Egipt. amin”. erau încărcaţi de păcate si numai o inundaţie universală. în numele Sfintei Treimi. un potop. Celui botezat i se iartă păcatul strămosesc şi toate păcatele personale dacă a fost botezat mai târziu de naştere. ca şi în zilele noastre. a fost botezul poporului evreiesc când a trecut prin Marea Roşie. de religie. Botezul Mântuitorului este botez cu apă. Căsătoria.de către Sfântul Ioan Botezătorul . o porunca lăsată către Sfinţii Apostoli. Acest botez era curătător de păcate.

îl împărtăşeşte cu Trupul si Sângele lui Hristos. omul vine prin naştere firească din părinţi trupeşti. ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi şi s-a îmbrăcat în cel nou. personal sau prin naş. Taina botezului ortodox poate fi primită de toţi copii născuţi din părinţi creştini ortodocşi sau năcuţi din căsătorii mixte. iar Duhul Sfânt este baia sufletului. Apoi cel ce se botează este întors cu faţa la răsărit şi iarăşi declară. baia duhovnicească. Botezul se săvârşeşte numai de preot şi episcop la cel puţin opt zile dupa naştere şi până la 40 de zile dacă pruncul este sănătos. în pridvor. personal sau prin naş. că se leapădă de satană. Dacă se naşte bolnav. Amin’’. Amin. în numele Tatălui. de toată slujirea şi de toată trufia lui. acasă sau la spital. zicînd „Se botează robul lui Dumnezeu (numele). primeşte nume de sfânt şi devine membru al Bisericii şi fiu al lui Dumnezeu după har. vine de la cuvântul Hristos şi se chiamă vas de încreştinare. Vasul pentru Botez. care este a doua Taină a Bisericii. nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu'' (Ioan 3. Slujba botezului se face numai în biserică. zicând aceste cuvinte „Pecetea harului Duhului Sfânt’’. Iar prin unirea cu Prea Curatele Taine. şi numai în cazuri speciale. nefiind încă spălat de păcatul strămoşesc. dacă este prunc. cel botezat primeşte iertare de păcătul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până la Botez. tot de trei ori. adica se face pregătirea celui ce are să fie botezat. numită popular crâşmă. Apa închipuieşte pe Duhul Sfânt revărsat peste lume. Cristelniţa închipuieşte trei lucruri: trupul Bisericii. Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele. Mai pot fi botezaţi tinerii care din unele motive nu au fost botezaţi la timp ca şi cei de altă religie care se întorc la ortodoxie de bună voie şi mărturisesc dreapta credinţă. În primele secole se construiau în curtea bisericii aşa-numitele baptisterii. se naşte din nou duhovniceşte în Hristos. că se uneşte cu Hristos. în care ne curăţim de păcatul strămoşesc şi mormântul în care îngropăm pe omul cel vechi din noi.TAINA BOTEZULUI „naşterea cea de a doua" sau „baia nasterii celei de a doua". Prin lepădarea de satana şi unirea cu Hristos. nu e mădular al Bisericii şi nici cetăţean al cerului ale cărui uşi ni le deschide numai Botezul. precum zile Mântuitorul „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. Iar a treia şi cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în cristelniţă. se arată că noul botezat se leapădă de bună voie de vrăjmaşul lumii şi se uneste cu Hristos. ducându-l în fata Sfântului Altar. rostind de trei ori Crezul. Aceasta rânduială se face în faţa uşilor bisericii. Nu pot primi botezul ortodox copiii avortaţi sau care se nasc morţi. se face imediat. care se cheamă cristelniţă. Aceasta deoarece în lumea văzută si simţită. adică clădiri speciale cu un mic bazin de piatră pentru Botez. ca arvună şi semn că de acum este cu totul fiu al lui Dumnezeu şi membru al Bisericii Sale pe pământ. Amin. Numele pruncului se pune de către parinţi cu binecuvântarea preotului şi nu mai poate fi schimbat până la moarte decât prin tunderea în monahism. ca să înviem la o viată nouă în Hristos. preotul unge trupul noului botezat cu Sfântul si Marele Mir. Inainte de slujba Botezului pentru cel ce urmeaza a fi botezat se îndeplineşte mai întâi „Randuiala la facerea catehumenului”. când cel ce vine să se boteze stă cu fata la apus şi declară de trei ori. Apoi îi tunde perii capului în chipul Crucii. A doua parte a Botezului o formează sfinţirea apei. care vine de la Hristos. si al Fiului. de toţi slujitorii lui. în care ne naştem din nou. noul botezat primeşte harul Duhului Sfânt şi toate darurile necesare vieţii şi mântuirii lui care izvorăsc din har. iar pentru Impărăţia lui Dumnezeu omul se naşte prin sfântul botez. îl îmbracă şi. Mântuitorul lumii. si al Sfântului Duh. 5). Iar prin baia Sfântului Botez. Prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. deoarece cel nebotezat. noul botezat primeşte pe Însusi Hristos pentru prima oară. Căci apa este baia trupului. După alte câteva rugăciuni. Apa Botezului 3 . în numele Prea Sfintei Treimi. Apoi noul botezat se înfăsoară în pânză albă curată. de toate lucrurile lui. adică facerea aghiasmei pentru botez şi turnarea întreită în cristelnită de untdelemn sfintite.

wikipedia. Marian. vol. Orice naş de botez. să fie om de biserică. tunderea părului noului botezat în chipul crucii simbolizează lepădarea omului vechi şi creşterea lui duhovnicească în Iisus Hristos. să-l înveţe rugăciunile şi să-i dea mereu sfaturi şi îndrumări bune. cei ce înjură de cele sfinte. suflarea de trei ori a preotului peste apa Botezului este simbolul Duhului Sfânt care vine peste noi la Botez. Pânza albă. cei ce nu cred cu tărie în Dumnezeu. nu merg la biserică şi nu sunt ortodocşi. cu viaţă duhovnicească exemplară şi să fie cununat. ce se dă pruncului botezat simbolizează lumina lui Hristos „care luminează tuturor'' şi ne călăuzeşte pe calea dreptei credinţe. I) Pr. cei ce sunt catolici sau sectanti.TAINA BOTEZULUI închipuieşte apa Iordanului şi mormântul Domnului. naşii sunt datori. Mirungerea si Sfânta Împărtăşanie. dupa obiceiul locului. Nu pot fi naşi cei care trăiesc necununaţi. Untdelemnul sfinţit cu care se unge pruncul închipuieşte milostivirea lui Dumnezeu pentru om. având o mare datorie faţa de acesta. ca şi de nuntă. numită crâşmă. Bibliografie:  Naşterea la Români . închipuieşte curăţirea lui duhovnicească după unirea cu Hristos. de S. obiceiul străvechi şi răspândit la toate neamurile pământului este ca orice întâmplare de bucurie în viaţa unei familii să fie sărbătorită printr-un ospăţ sau prăznuire. ca să fie martori şi chezaşi destoinici şi mai târziu să dea pildă şi îndrumări frumoase finului sau finei lor. Ioanichie Bălan (Călăuză Ortodoxă în Biserică. în numele Prea Sfintei Treimi. Cel ce se boteaza trebuie să aiba unul sau mai mulţi nasi. adică în concubinaj.Studiu Etnografic. închipuieşte şederea lui Hristos trei zile şi trei nopti în mormânt.Fl. Dupa savârşirea botezului. aducându-se rudele şi prietenii în jurul unei mese şi ospătând cu inima veselă şi în voie bună. Iar lumânarea aprinsă. în care este înfăşurat pruncul după botez. Paroh Dan Afloarei „Botezul copiilor in religia crestin-ortodoxa’’ http://ro. sfântă. Astfel noul botezat primeşte deodată trei Sfinte Taine: Botezul. Dupa ce finul sau fina lor va creşte. ca şi cei ce sunt din familii mixte sau dezmembrate şi au nume rău între creştini nu pot fi naşi de botez şi de cununie. Iar afundarea pruncului de trei ori în apă. Parinţii copilului trebuie să aleaga naşi vrednici. membru al Academiei Romane Pr. sunt beţivi şi trăiesc în desfrânări. Naşul este considerat parinte sufletesc al celui nou botezat şi prin botez devine ruda duhovniceasca şi poveţuitor spre Hristos al finului său. la o viaţă nouă. împreuna cu parinţii copilului să-l deprinda să-şi facă cruce. trebuie să fie un bun creştin ortodox.org/wiki/Botez    4 . giulgiul cu care a fost înfăşurat Domnul în mormânt şi veşmântul luminat cu care se îmbracă omul în clipa-Botezului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->