P. 1
Program de Marketing Privind a Imaginii Postului de Radio - National FM

Program de Marketing Privind a Imaginii Postului de Radio - National FM

|Views: 800|Likes:
Published by marcuvasilica

More info:

Published by: marcuvasilica on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.5 Particularităţile serviciilor de radiodifuziune
 • 1.2.3 Gestionarea imaginii
 • 1.3 Programarea activităţii de marketing
 • 1.3.1 Planificarea strategică de marketing
 • 1.3.2 Structura planului de marketing
 • 2.2.5 Particularităţi ale politicii de promovare în domeniul serviciilor
 • Capitolul 3 - FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE MARKETING
 • 3.1 Naţional FM – o referinţă radio pentru ascultătorii din România
 • 3.1.1. Prezentarea postului de radio Naţional FM
 • 3.1.2 Viziunea Naţional FM
 • 3.1.3 Publicul-ţintă al postului de radio Naţional FM
 • 3.2 Piaţa radio din România
 • 3.2.1 Volumul şi structura cererii pe piaţa radio din România
 • 3.2.2 Volumul şi structura ofertei pe piaţa radio din România
 • 3.3 Concurenţa pe piaţa radio din România
 • 3.4 Imaginea actuală a postului de radio Naţional FM
 • 3.5.1 Conceptul campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005”
 • 3.5.2 Obiectivele de marketing ale „Ofensivei Naţionale”
 • 3.5.3 Beneficiile oferite partenerilor „Ofensivei Naţionale”
 • 3.5.5 Bugetul alocat „Ofensivei Naţionale”
 • 4.1 Conceptul campaniei „Venim să cucerim litoralul!”
 • 4.2 Programul de marketing propriu-zis
 • 4.2.1 Stabilirea obiectivelor programului de marketing
 • 4.2.3 Stabilirea planului de acţiuni
 • 4.2.4 Întocmirea bugetului programului de marketing
 • 4.2.5 Elaborarea diagramei Gantt
 • Concluzii
 • Bibliografie

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - Facultatea de Marketing

-

LUCRARE DE DIPLOMĂ

BUCUREŞTI 2005

CUPRINS Introducere..........................................................................................4 ....................................................................................4 CAPITOLUL 1 - Aspecte teoretice şi practice privind serviciile, conceptul de imagine şi programarea activităţii de marketing........................................................6
1.1 Natura şi caracteristicile serviciilor ................................................................6
1.1.1 Contextul economico-social al dezvoltării sectorului serviciilor.............................6 1.1.2 Definirea serviciilor .................................................................................................7 1.1.3 Tipologia serviciilor.................................................................................................8 1.1.4 Caracteristicile serviciilor ........................................................................................9 1.1.5 Particularităţile serviciilor de radiodifuziune.........................................................14

1.2 Locul şi rolul imaginii în politica de marketing a organizaţiilor..................17
1.2.1 Definirea şi conţinutul conceptului de imagine .....................................................17 1.2.2 Tipologia imaginilor ..............................................................................................19 1.2.3 Gestionarea imaginii ..............................................................................................22 1.2.4 Strategia de imagine...............................................................................................23

1.3 Programarea activităţii de marketing............................................................25
1.3.1 Planificarea strategică de marketing ......................................................................25 1.3.2 Structura planului de marketing.............................................................................26 1.3.3 Programul de marketing – componentă cu caracter operaţional a planului de marketing ...............................................................................................................29

CAPITOLUL 2 - Conţinutul politicii de promovare ...................34
2.1 Comunicarea în marketing şi politica globală a organizaţiei .......................34
2.1.1 Conţinutul comunicării în marketing .....................................................................34 2.1.2 Procesul de comunicare .........................................................................................37

2.2 Politica de promovare – componentă importantă a politicii de marketing a Organizaţiei ..................................................................................................39
2.2.1 Conceptul de promovare ........................................................................................40 2.2.2 Tehnici utilizate în procesul comunicării în marketing .........................................41 2.2.3 Factori care influenţează stabilirea mixului promoţional ......................................45 2.2.4 Tipologia strategiilor promoţionale .......................................................................47 2.2.5 Particularităţi ale politicii de promovare în domeniul serviciilor ..........................49 2.2.6 Obiective şi strategii promoţionale în servicii .......................................................51 2.2.7 Stabilirea bugetului destinat activităţii de promovare ...........................................53

2

2.3 Rolul comunicării prin imagine în politica promoţională a organizaţiei......54

CAPITOLUL 3 - Fundamentarea programului de marketing...58
3.1 Naţional FM – o referinţă radio pentru ascultătorii din România ................58
3.1.1 Prezentarea postului de radio Naţional FM ...........................................................58 3.1.2 Viziunea Naţional FM............................................................................................59 3.1.3 Publicul-ţintă al postului de radio Naţional FM ....................................................60

3.2 Piaţa radio din România ...............................................................................60
3.2.1 Volumul şi structura cererii pe piaţa radio din România .......................................60 3.2.2 Volumul şi structura ofertei pe piaţa radio din România.......................................63

3.3 Concurenţa pe piaţa radio din România .......................................................67 3.4 Imaginea actuală a postului de radio Naţional FM.......................................75 3.5 Analiza actualelor eforturi privind promovarea imaginii postului de radio Naţional FM .................................................................................................77
3.5.1 Conceptul campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” ............78 3.5.2 Obiectivele de marketing ale „Ofensivei Naţionale”.............................................79 3.5.3 Beneficiile oferite partenerilor „Ofensivei Naţionale” ..........................................80 3.5.4 Mixul de media utilizat în cadrul „Ofensivei Naţionale” ......................................81 3.5.5 Bugetul alocat „Ofensivei Naţionale”....................................................................82

CAPITOLUL 4 - Programul de marketing privind desfăşurarea unei campanii de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM........................................84
4.1 Conceptul campaniei „Venim să cucerim litoralul!”....................................85 4.2 Programul de marketing propriu-zis.............................................................87
4.2.1 Stabilirea obiectivelor programului de marketing .................................................87 4.2.2 Selectarea alternativelor strategice ale activităţii promoţionale ............................89 4.2.3 Stabilirea planului de acţiuni..................................................................................90 4.2.4 Întocmirea bugetului programului de marketing ...................................................95 4.2.5 Elaborarea diagramei Gantt ...................................................................................98

Concluzii..........................................................................................103 Anexe ...............................................................................................105 Bibliografie......................................................................................108

3

4 .

de asemenea. servicii şi programe corespunzătoare cu care să se adreseze pieţelor respective. Ca urmare. privită ca noţiune economică. cu alte organizaţii din care este format lanţul valorii. ca factor cu o influenţă deosebită în activitate organizaţiilor. se află într-o continuă şi rapidă schimbare. în special. şi de ceilalţi specialişti (Gary Armstrong. este condiţionat şi de modul în care managerii organizaţiei abordează problemele legate de iniţierea şi derularea procesului de comunicare. l-a constituit tocmai dorinţa de a evidenţia. natura sa complexă. de asemenea. Tot din perspectiva marketingului. în activitatea organizaţiilor îl deţine comunicarea. cât şi societatea în ansamblu. Motivul principal pentru care am ales să tratez în această lucrare aspecte referitoare la promovare. pentru a determina căreia dintre pieţele vizate i se poate adresa în cele mai bune condiţii şi pentru a crea produse.Introducere Deoarece atât piaţa. Aceasta reprezintă viziunea susţinută în prefaţa cărţii intitulată sugestiv „Principiile marketingului” (“Principles of Marketing”) de cel care este considerat părintele marketingului modern. alegerea postului de radio Naţional FM. Cu toate acestea. un rol esenţial în viaţa cotidiană a oamenilor şi. în general. Totuşi. Scopul marketingului este acela de a determina satisfacerea clienţilor într-un mod profitabil. De asemenea. Ca urmare. el reprezintă o filozofie după care se ghidează întreaga organizaţie. succesul unei organizaţii. Oamenii de marketing nu pot îndeplini singuri acest scop. în esenţă. cât şi la programarea acţiunilor corespunzătoare acestei variabile a mixului de marketing. marketingul înseamnă mai mult decât o funcţie izolată a organizaţiei. şi a demersului de natură promoţională. ca parte integrantă a comunicării în marketing. la crearea şi oferirea unei valori şi a unei satisfacţii superioare clientului. marketingul rămâne. să-şi modifice coordonatele pentru a face faţă noilor provocări teoretice şi practice. John Saunders. pentru a oferi o valoare superioară clienţilor. în acelaşi timp. Veronica Wong) cu care a colaborat la elaborarea lucrării. prin puterea exemplului. astfel. activitatea desfăşurată de organizaţii pentru a identifica nevoile şi cerinţele clienţilor lor. pentru a servi drept exemplu în ceea ce priveşte desfăşurarea 5 . marketingul face apel la toţi cei din cadrul organizaţiei pentru a-i determina să gândească ca şi cum ar fi ei înşişi clienţi şi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a ajuta. profesorul american Philip Kotler. construind relaţii valoroase cu aceştia. atât din punct de vedere economic şi financiar. cât şi pe plan social. Ei trebuie să lucreze îndeaproape cu alţi oameni din organizaţie şi. marketingul trebuie.

al doilea subcapitol – conceptul de imaginea. tehnicile şi instrumentele specifice de transpunere în practică a conceptului de promovare. 6 . care se adresează prin „produsele” sale şi prin anumite tehnici promoţionale unui public-ţintă. Lucrarea de faţă este rodul unor continue acumulări şi asimilări de cunoştinţe. o organizaţie. Au fost avute în vedere aici definiţiile.activităţii promoţionale. un actor al pieţei serviciilor de radiodifuziune. două dintre componentele micromediului acestuia . De aceea. tipologia. În cuprinsul primului capitol au fost tratate separat. aspecte referitoare la principalele noţiuni de marketing cu care s-a operat. al unui efort susţinut şi sistematic de documentare şi al unei îndrumări corespunzătoare. Astfel. Capitolul 2 este dedicat în întregime politicii de promovare. cât şi pe termen mediu şi lung. operaţionalizarea şi evaluarea demersurilor comunicaţionale atât pe termen scurt. profesorului universitar doctor Valerică Olteanu. Capitolul 4 redă. Aceasta s-a datorat faptului că Naţional FM este. atât din punct de vedere teoretic. a reprezentat o provocare. doresc să mulţumesc. făcându-se câteva referiri şi la conceptul de comunicare în marketing şi la raportul dintre cele două noţiuni. pe această cale. De aici au rezultat particularităţile în programarea. pentru perspectiva oferită asupra marketingului şi pentru contribuţia sa la realizarea lucrării. şi concurenţii – şi piaţa radio din România.ascultătorii radio. este un canal nepersonal de comunicare. o secţiune dedicată concluziilor şi o altă secţiune alocată anexelor. rezultând următoarea structură: primul subcapitol – conceptul de servicii. pe de altă parte. în final. cu cele două categorii economice ale sale – cererea şi oferta. metodele. fiecărui concept în parte i s-a alocat un subcapitol. al treilea subcapitol – programarea activităţii de marketing. În ultimul subcapitol. cât şi practic. în linii generale. pe de o parte. după cum reiese şi din titlul acestuia. coordonatorul ştiinţific al acestei lucrării. În cel de-al treilea capitol sunt prezentate elemente referitoare la activitatea postului de radio Naţional FM. iar. prin intermediul căruia decid şi alte organizaţii să-şi promoveze activitatea. structura programului de marketing elaborat în scopul organizării şi desfăşurării unei viitoare campanii de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM. este realizată o analiză a actualelor eforturi de marketing privind promovarea imaginii postului de radio Naţional FM. În structura lucrării se regăsesc patru capitole. în calitate de consumatori. În cele ce urmează va fi prezentat pe scurt conţinutul fiecărui capitol.

V.1. În opinia specialiştilor. p. Saunders.a.Capitolul 1 – ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND SERVICIILE. În primul rând. sisteme de securitate) a atras nevoia de servicii specializate pentru a le instala şi întreţine. cum ar fi reprezentanţii juridici ai companiilor (avocaţi).. finale) sunt oferite indivizilor şi gospodăriilor. personalul medical şi cei care oferă training în vânzări. de asemenea. Ph. În al doilea rând. 1999. telecomunicaţii ş. în acest sector de activitate sunt angajaţi mai mulţi oameni decât în toate celelalte sectoare ale economiei considerate împreună.U. serviciile reprezintă aproape un sfert din valoarea exporturilor totale. –. serviciile din sectorul privat şi cele din sectorul public reprezintă 60-70% din producţia naţională. Prentice Hall Europe. În aceste ţări. dând astfel naştere unei înfloritoare industrii de convenienţă. 7 . intermediare) sunt cele oferite companiilor şi celorlalte organizaţii1. cum ar fi curăţenia. În ţările europene dezvoltate.1 Contextul economico-social al dezvoltării sectorului serviciilor Una dintre tendinţele majore în economia modernă a ultimelor două decenii a fost creşterea semnificativă a sectorului serviciilor. sporirea cererii pentru servicii de consum şi industriale a fost atribuită unui număr de factori. CONCEPTUL DE IMAGINE ŞI PROGRAMAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING 1. în S..A. Second European Edition.. cuprind şi acele profesii din industriile bazate pe produs. utilizarea într-un grad mai ridicat a tehnologiilor sofisticate în interiorul locuinţelor (de exemplu: computere personale. echipamente multimedia pentru divertisment. În cazul clienţilor organizaţionali. 645. bănci. şi Japonia. J. Locurile de muncă din sectorul serviciilor nu le includ doar pe cele din industriile de servicii – hoteluri. linii aeriene. în timp ce serviciile industriale (pentru producţie. În comerţul internaţional. Armstrong. pieţele şi tehnologiile mai complexe presupun o necesitate 1 Kotler.. Serviciile de consum (pentru populaţie. Wong. În al treilea rând. ci. sporirea nivelului de trai a determinat apariţia dorinţei consumatorilor de a lăsa altcuiva responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor casnice. G. creşterea veniturilor şi a timpului liber a creat o cerere mai mare pentru o gamă largă de servicii pentru petrecerea timpului liber şi activităţi sportive. gătitul şi alte activităţi domestice.1 Natura şi caracteristicile serviciilor 1. Principles of Marketing.

Acestea încep să externalizeze activităţile auxiliare. care 1 Olteanu. de asemenea. la sporirea interesului pentru problemele speciale ale marketingului serviciilor. învăţământul şi agenţiile de reglementare. În cele mai multe ţări. companiile de asigurări. companiile din domeniul divertismentului. Industriile din sectorul terţiar variază semnificativ. cum ar fi agenţiile de cercetare a pieţei. biserici. 2003. de exemplu. p. 1. hotelurile. Mai mult. Marketingul serviciilor – o abordare managerială. băncile. cum ar fi depozitarea şi transportul. Sectorul privat non-profit oferă servicii referitoare la muzee. Philip Kotler defineşte serviciul după cum urmează: „serviciul reprezintă orice activitate sau beneficiu pe care o parte o poate oferi alteia.2 Definirea serviciilor Majoritatea definiţiilor consideră serviciile ca activităţi care au ca rezultat utilităţi destinate satisfacerii unor nevoi ale societăţii. decât să suporte cheltuielile implicate de îndeplinirea unor sarcini specializate în interior. Toate aceste evoluţii au condus. apărare naţională. consultanţii de marketing şi cei tehnici. Bucureşti. O mare parte din sectorul pentru afaceri include prestatori de servicii orientaţi pe obţinerea de profit. presiunea în creştere asupra firmelor de a reduce costurile fixe face ca tot mai multe dintre acestea să prefere să achiziţioneze serviciile din exterior. agenţiile de publicitate şi de cercetări şi detailiştii. fundaţii şi spitale.mai mare a companiilor de a beneficia de experienţa şi cunoştinţele organizaţiilor prestatoare de servicii. iar cea mai des invocată trăsătură este intangibilitatea1. Editura Ecomar. colegii. Situându-se pe o linie similară. fără a fi necesar transferul de proprietate. cum ar fi liniile aeriene. plasamentul forţei de muncă. pompieri şi serviciile poştale. poliţie. firmele de consultanţă.1. a vinde servicii presupune câteva probleme speciale care necesită soluţii de marketing speciale. Nevoia de a rămâne flexibile a condus. pe rând. îngrijirea sănătăţii. sectorul public oferă servicii cum sunt. cele juridice. Nu în ultimul rând. 8 . un număr tot mai mare de firme tind să se concentreze asupra competenţelor lor principale. stimulând astfel creşterea organizaţiilor prestatoare de servicii specializate pentru întreprinderi. acte de caritate. 12. V. cabinetele medicale şi de avocatură. Ca un ansamblu. la tendinţa firmelor de a închiria servicii care conferă drept de utilizare..

.: consultanţă.este în general intangibil şi al cărui rezultat nu presupune dreptul de proprietate asupra unui bun material”1. o sincronizare a tuturor activităţilor (care se constituie în produs oferit şi livrat).. automate bancare). ca în cazul curăţătoriilor şi spălătoriilor auto automate. Armstrong. fie celui public (de exemplu: poliţie.. organizaţiile pot aparţine fie sectorului privat (de exemplu: firme de depozitare şi distribuţie. mai sunt numite şi finale (spre exemplu: furnizorul de poliţe de asigurare pentru gospodării. bănci). Alt criteriu este destinaţia (tipul pieţei) – de consum. bazate pe echipamente (ex. cum ar fi consilierii 1 2 Kotler. serviciile pot implica un contact nemijlocit cu clientul. cit. rezultate din desfăşurarea unor activităţi intercondiţionate. V. în esenţă. definiţiile enunţate de-a lungul timpului clarifică.3 Tipologia serviciilor Există numeroase tipuri de organizaţii prestatoare de servicii. p. imateriale şi intangibile. Un prim criteriu îl reprezintă natura prestatorilor – adică.: automate de vânzare. spitale administrate de stat). Le putem diferenţia în funcţie de nenumărate criterii. care nu sunt altceva decât utilităţi rezultate din activităţi. Olteanu. care include. Ph. p. serviciile intensive în muncă pot fi diferenţiate luând în considerare faptul că se pot baza pe personal profesionist. detailistul). se ajunge foarte uşor la concluzia că în definirea serviciilor trebuie să se procedeze în mod similar. modificările producându-se asupra bunurilor materiale. La rândul lor. Posibilul dezacord dintre activităţile corespunzătoare unei faze a ciclului cu cele aferente altor faze s-a reflectat într-un mod specific de utilizare a marketingului. J. schimbând ordinea celor doi termeni de bază ai definiţiei. pentru fiecare componentă în parte. 646. O asemenea abordare este sugerată de majoritatea lucrărilor de specialitate care acordă o mare importanţă clarificării unor aspecte referitoare la utilitate. De asemenea. 1.. sau pentru producţie. adică pentru populaţie. Serviciile pot fi intensive în muncă. Wong. op.. în mod obligatoriu. Poate exista. învăţământ). producând schimbări asupra persoanei. în esenţă.1. G. În opinia specialiştilor români2. şi un contact mai redus cu clientul. cit. cu cererea exprimată. conţinutul serviciilor. intermediare (spre exemplu: departamentele de computerizare). sau intensive în capital. Raportându-ne însă la bunuri. putem spune că serviciile sunt efecte utile. 9 . activităţile şi rezultatele acestora. Saunders.. însă. În consecinţă. ca în cazul coaforului şi îngrijirii sănătăţii. op. V. 14. Ea sugerează o relaţie complexă cu clientul care presupune. bazate pe personal (ex..

juridici şi medicii, sau pot avea la bază muncitori necalificaţi, cum ar fi portarii sau îngrijitorii. Marea varietate a ofertelor de servicii presupune ca prestatorii să se adreseze problemelor specifice propriului serviciu, încercând, în acelaşi timp, să creeze şi să păstreze un avantaj competitiv. În ciuda acestei eterogenităţi, există un număr de caracteristici unice proprii tuturor serviciilor. 1.1.4 Caracteristicile serviciilor Serviciile au patru caracteristici importante care influenţează în mare măsură proiectarea programelor de marketing. Aşa cum au fost ele formulate de Philip Kotler şi însuşite, de altfel, de majoritatea specialiştilor în marketing, caracteristicile serviciilor sunt1: intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea şi perisabilitatea. INTANGIBILITATEA Serviciile sunt intangibile, aceasta reprezentând caracteristica esenţială a serviciilor. Spre deosebire de bunurile materiale, ele nu pot fi văzute, gustate, simţite, auzite sau mirosite înainte de a fi cumpărate, constituindu-se într-un factor important al separării tot mai accentuate a prestatorului de client cu consecinţe serioase în planul cunoaşterii reciproce şi derulării actelor de vânzare-cumpărare cu maxim de eficienţă. Practic, prestatorul are dificultăţi în convingerea clientului privind serviciul ce urmează a fi creat şi livrat, în timp ce, consumatorul are rezerve în legătură cu concordanţa dintre promisiunile (oferta) prestatorului şi onorarea acestora (serviciul creat şi livrat)2. Spre exemplu, o persoană supusă unei operaţii estetice de îndepărtare a ridurilor nu poate constata rezultatele acesteia decât după ce a suportat-o deja, iar pacientul aflat în cabinetul unui medic psihiatru nu poate prevedea urmările consultaţiei. Pentru a-şi micşora incertitudinea, cumpărătorii vor căuta semne sau dovezi ale calităţii serviciului. Ei vor încerca să aprecieze calitatea acestuia în funcţie de locul, persoanele, echipamentul, materialul informativ, simbolurile şi preţul pe care le-au văzut3. Iată de ce, sarcina prestatorului constă în a „produce dovezi”, în a „materializa materialul”. În timp ce vânzătorii de bunuri trebuie să apeleze la idei abstracte pentru a-şi

1 2

Kotler, Ph., Managementul marketingului (traducere), Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 585. Olteanu, V., op. cit., p. 14. 3 Kotler, Ph., op.cit. (traducere), p. 585.

10

comercializa produsele, prestatorii de servicii trebuie să producă dovezi palpabile şi să apeleze la imagini pentru ca oferta lor abstractă să fie vandabilă1. INSEPARABILITATEA Este caracteristic serviciilor ca producţia şi consumul lor să aibă loc simultan, spre deosebire de bunurile materiale care sunt fabricate, inventariate, distribuite de mai mulţi intermediari şi consumate mai târziu. Cum serviciul este furnizat de o persoană, prestatorul este parte componentă a serviciului respectiv. Deoarece clientul este şi el prezent în momentul prestării serviciului, relaţia dintre prestator şi consumator se constituie ca o particularitate a marketingului serviciilor. Oricum, atât prestatorul cât şi consumatorul influenţează rezultatul prestării serviciului. O astfel de trăsătură nu trebuie însă abstractizată, deoarece ea este adevărată numai pentru ciclul de activităţi legate de crearea şi livrarea serviciilor. O serie de factori, specifici dinamismului economico-social contemporan, au impus însă un ciclu de activităţi mai complex, în cadrul căruia acest grup de activităţi se constituie doar în una din fazele proceselor de muncă. Prezenţa concomitentă a prestatorului şi consumatorului, în loc să diminueze diferenţele, cum s-ar părea la prima vedere, le accentuează, clienţii fiind, de regulă, diferiţi şi prestaţia relativ uniformă2. În cazul serviciilor de agrement şi al celor profesionale, cumpărătorii se dovedesc a fi foarte interesaţi de cine anume este prestatorul lor. Spre exemplu, concertul nu va mai fi acelaşi dacă artistul renumit, bolnav fiind, este înlocuit de un altul mult mai puţin notoriu, sau dacă avocatul apărării va fi un necunoscut, în locul unuia cu o prestanţă deosebită, indisponibil în momentul respectiv. În momentul în care mai mulţi consumatori au preferinţe foarte puternice pentru un anumit prestator, preţul (tariful) tinde să raţionalizeze timpul limitat al respectivului prestator, înregistrând o creştere corespunzătoare. Există câteva strategii de realizare a acestei raţionalizări3. În prima dintre ele, prestatorul serviciului urmează să lucreze cu grupuri mai numeroase de consumatori. Specialiştii în psihoterapie au trecut de la terapia individuală la terapia de grup, acesta fiind alcătuit din peste 300 de persoane adunate în sala de dans a unui mare hotel şi „tratate” simultan. În a doua variantă strategică, prestatorul serviciului va fi nevoit să lucreze mai repede – unul dintre specialiştii amintiţi mai înainte va petrece 30 de minute cu fiecare
1 2

Kotler, Ph., op.cit. (traducere), p. 585-586. Olteanu, V., op. cit., p. 15. 3 Kotler, Ph., op.cit. (traducere), p. 586-587.

11

pacient, în loc de 50 de minute, în acest caz putând să vadă mai mulţi pacienţi. O a treia variantă strategică vizează acele organizaţii care prestează servicii. Ele pot angaja şi pregăti un personal de servire mai numeros, câştigând încrederea clientului. VARIABILITATEA Aceasta este caracteristica serviciilor de a diferi, din multe şi variate motive, de la o prestaţie la alta, ele depinzând de cine, când şi unde le prestează. Cu alte cuvinte, serviciul este unic, practic el nu mai poate fi repetat în mod absolut identic niciodată1. Spre exemplu, un transplant de inimă realizat de un doctor renumit dădea rezultate superioare faţă de un transplant efectuat de un chirurg mai puţin experimentat. Însă nici operaţiile efectuate de cunoscutul medic nu erau toate la fel, ci difereau în funcţie de starea fizică şi psihică din momentul fiecărei operaţii. Consumatorii de servicii percep această variabilitate şi încearcă să obţină cât mai multe informaţii, discutând cu alte persoane, înainte de a alege un prestator sau altul. Şi din acest motiv serviciile nu pot fi standardizate în totalitate, dar nici copiate. Variabilitatea prezintă avantajul posibilităţii adaptării serviciului la fiecare client în parte, în măsura în care prestatorul are un asemenea grad de adaptabilitate. Şi această caracteristică generează dificultăţi în derularea relaţiei prestator-client, diferenţele de la o prestaţie la alta fiind percepute negativ de acesta din urmă. Cele mai multe apar în legătură cu calitatea serviciilor şi sunt reflectate în concepte specifice, cum sunt: calitate promisă, calitate livrată, calitate percepută, calitate acceptată etc., sau într-o exprimare mai generală: produs promis, produs livrat, produs perceput, produs acceptat etc2. Firmele prestatoare de servicii pot realiza controlul calităţii prestaţiilor parcurgând un proces în trei etape3. Prima etapă constă în selectarea şi pregătirea unui personal calificat. Companiile aeriene, băncile şi hotelurile investesc sume mari de bani în pregătirea unui personal capabil să presteze servicii de calitate superioară, astfel încât cineva care ar dori să se cazeze într-un hotel sau altul să fie întâmpinat întotdeauna de acelaşi personal amabil şi atent cu clienţii. A doua etapă costă în standardizarea procesului de servire în cadrul organizaţiei. Un instrument care permite acest lucru îl constituie harta serviciului, prin intermediul căreia este descrisă fiecare activitate care compune un serviciu, cu scopul de a cunoaşte eventualele puncte slabe ale firmei de pe parcursul procesului prestării.
1 2

Olteanu, V., op. cit., p. 15. Olteanu, V., op. cit., p. 15. 3 Kotler, Ph., op.cit. (traducere), p. 587.

12

pe de o parte. Olteanu. sondajelor în rândul cumpărătorilor. distribuţia din cadrul mix-ului de marketing şi creează dificultăţi în corelarea ofertei cu cererea. Specialistul Earl Sasser a prezentat o serie de strategii de îmbunătăţire a sincronizării dintre cererea şi oferta de servicii4. Match Supply and Demand in Service Industries. p. este acela că serviciul respectiv (consultaţia) are valoare numai în momentul în care pacientul este şi el prezent. 587. V. întreprinderile de transport în comun trebuie să deţină un parc suplimentar de autovehicule. p. Dezacordul nu poate fi evitat fără o cunoaştere a modului de manifestare a cererii. 3 Kotler. op.O a treia etapă o reprezintă măsurarea gradului de satisfacere a nevoilor consumatorilor prin intermediul condicilor de propuneri şi reclamaţii. 15. cit. în aşa fel încât o prestare necorespunzătoare a unui serviciu să fie depistată şi corectată. de exemplu... deoarece. perisabilitatea reprezentând tocmai caracteristica acestora de a nu putea fi păstrate în vederea unui consum ulterior.. De pildă. parcul respectiv n-ar mai trebui suplimentat3. PERISABILITATEA Serviciile nu pot fi stocate. în ceea ce priveşte cererea:  Preţurile diferenţiate vor produce modificări ale acesteia pe timpul trecerii de la perioadele cu cerere maximă la cele cu cerere minimă. şi fără o proiectare corespunzătoare a elementelor constitutive ale ofertei 2. pentru a face faţă cererii. V. op. O astfel de caracteristică elimină. Motivul pentru care mulţi medici percep pacienţilor lor onorarii şi pentru consultaţiile pe care aceştia. pentru a face faţă cererii din orele de vârf. 133-140. Dacă această cerere ar fi uniformă pe tot timpul zilei. practicarea unor preţuri reduse pentru filmul de după-amiază la cinematograf şi tarife reduse pentru închirierea de maşini de la sfârşit de săptămână. E.. practic. noiembriedecembrie 1976. op. Acestea au la bază şi o serie de caracteristici ale cererii şi ofertei aflate în contradicţie: rigiditatea ofertei şi variabilitatea cererii. Perisabilitatea serviciilor nu reprezintă o problemă dacă cererea este fermă. nu le-au onorat. 1 2 Olteanu. 13 . (traducere). va fi mai uşor să se aloce din timp personalul de servire corespunzător.. 15. firmele prestatoare vor întâmpina dificultăţi în satisfacerea ei. Harvard Business Review..cit. Ph. p. în această situaţie. deşi le-au solicitat. cit. motiv pentru care este denumită de unii autori şi nestocabilitate1. Astfel. analizei cumpărărilor efectuate de aceştia. Dar dacă cererea fluctuează. 4 Sasser. p. W.

 Sistemele de rezervă reprezintă o modalitate de a face faţă cererii.  parc de distracţii a terenului înconjurător. hotelurile şi medicii recurg în marea majoritate a situaţiilor. prin completarea fişei medicale chiar de către pacient. Cu alte cuvinte. p. iar hotelurile oferă minivacanţe pe perioada sfârşitului de săptămână.  Stimularea participării consumatorului la prestarea serviciului se poate realiza. angajaţii îndeplinesc în această perioadă numai sarcinile cele mai importante. 15. Posibilităţile de extindere a ofertei pe viitor. iar medicii primari sunt ajutaţi de medicii specialişti când solicitările sunt foarte mari. sau casierul automat din dotarea unei bănci. sau prin încărcare.  Asocierea în procesul de prestare a serviciilor poate fi şi ea stimulată. În concluzie deci. cum ar fi achiziţionarea de către un în situaţia în care mai multe spitale achiziţionează în comun echipament medical.5 Particularităţile serviciilor de radiodifuziune 1 Olteanu. se reflectă în cadrul tuturor componentelor definitorii ale marketingului. pe această bază. în elemente de diferenţiere a conţinutului marketingului serviciilor. conţinutul şi natura serviciilor se constituie în factori formativi ai unui posibil dezacord ofertă-cerere şi. 14 . Iar în ceea ce priveşte oferta:  Zilierii pot fi angajaţi pentru a presta servicii în perioadele în care cererea este maximă. măsuri concrete specifice etc.  Creşterea randamentului activităţilor curente în perioadele de vârf. de către cumpărător. a articolelor de băcănie în sacoşa proprie. V. în servicii specialistul în marketing va trebui să ţină seama de aceste elemente ori de câte ori este pus în situaţia de a utiliza instrumentarul specific1. generând: o strategie specifică. de pildă. Stimularea cererii în perioadele de minim ale acesteia: firma McDonald’s a deschis restaurantele Egg McMuffin. unde el va putea aştepta eliberarea unei mese la restaurant. Astfel.1. în vederea dezvoltării lui ulterioare. la care companiile aeriene. cit. iar restaurantele angajează chelneriţe cu ziua. specializate în servirea micului dejun. atunci când situaţia impune acest lucru.. Se poate aminti aici barul hotelului în care clientul este cazat. op. Dezacordul fiind cvasi-permanent.. Colegiile apelează la profesori suplinitori pe perioada examenelor de admitere.  Serviciile complementare oferite în perioadele de vârf pot constitui o alternativă pentru clienţii a căror cerere n-a fost încă satisfăcută. 1. de exemplu.

este vorba de ascultători. Cei tineri. S-a creat astfel acea intimitate mult aşteptată. de fapt. Sau pentru a câştiga. însă. la birou. Radioul nu are nici telecomandă. pentru a putea evidenţia modul specific de manifestare a fiecăreia dintre acestea în raport cu ceea ce înseamnă radioul în prezent. după mulţi ani de evoluţie şi schimbări spectaculoase în mediul tehnologic. în ansamblu. prin intermediul său urmărindu-se informarea şi educarea cu privire la aspecte sociale de interes general. era prietenul ascuns al ascultătorului. în primul rând. Oamenii sunt tentaţi de multe ori să îşi justifice unele afirmaţii cu expresia „am auzit la radio”. Şi din punct de vedere al costurilor radioul se comportă ca un adevărat prieten. se pot câştiga concursuri. un client special în postura societăţii. Acum oamenii au de unde alege ce radio să asculte si au si motive dintre cele mai diverse: ştirile. Analizând tarifele de publicitate ale diferitelor medii se observă că radioul are tarifele cele 15 . Ei percep radioul ca un loc unde câteva voci interesante oferă mai mult decât un tonomat. Modul de adresare a devenit unu-la-unu. Radioul a devenit in zilele noastre mult mai apropiat de ascultător. altul decât cel public. Pentru cei trecuţi de o anumită vârstă radioul înseamnă locul de unde află. Auzul este un simţ ce nu poate fi închis la comanda. o anume emisiune sau un realizator. în autobuz sau maşină. Principala trăsătură caracteristică a radioului este faptul că se adresează mai multor categorii de clienţi. A existat o perioada în care radioul. se justifică importanţa acordată acestui „media” de către diferiţi anunţători. Dacă se ia în calcul şi faptul că difuzarea unui mesaj publicitar la radio se poate face într-un timp scurt comparativ cu alte medii. sunt avute în vedere organizaţiile care folosesc radioul ca instrument de valorificare a demersurilor promoţionale. Radioul îl urmăreşte pe om în diferite momente ale zilei. Se creează simpatii şi antipatii. Pe de o parte. Se participă. văd în radio prietenul care le oferă muzica pe care vor s-o asculte. fie reţele naţionale. fie posturi locale.Radioul este prezent peste tot: acasă. Acest lucru reprezintă un mare avantaj atunci când radioul este folosit în promovarea unor produse. a modificat radical percepţia ascultătorului. Fiind un mijloc de comunicare în masă. Radioul este mult mai aproape de realitatea din jurul nostru. Ca urmare. Explozia radiourilor comerciale. ca şi cum omul ar afla de la un prieten. se impune necesitatea tratării distincte a celor două categorii de clienţi. se intră în direct. totodată. cultural. nu poate fi înlăturată. S-a creat astfel o legătură ce nici acum. radioul are. muzica. iar pe cealaltă parte. informaţia. Asta face ca mesajul difuzat să fie auzit. în cel economic şi în viaţa societăţii în ansamblu. puntea de legătură între cele două tipuri de clienţi ai săi. Poate mai interesant ar fi să se considere că radioul este.

În concluzie radioul este un jucător de echipă care nu poate fi exclus din activitatea promoţională a organizaţiilor.mai mici. să creeze fidelitate pentru produsele organizaţiei. dacă este auzită şi la radio. Important este ca atunci când îşi stabileşte bugetul sau strategia. Se poate înregistra un câştig dacă organizaţia 16 . să prezinte un nou produs. Se răspunde astfel mult mai bine la mesajul publicitar. Sau. Dar publicitatea în ziar asociată cu radioul amplifică forţa mesajului tipărit. dar depinde de aceasta să-l convingă să cumpere. Publicitatea radio oferă posibilitatea de a transmite direct ascultătorilor un mesaj care să-i apropie de produsul sau afacerea respectivă. Analizând prin comparaţie cu televiziunea. Si celelalte mijloace de publicitate sunt ajutate de radio: publicitatea radio împreună cu panoul publicitar lasă o impresie de durată. Dacă cei cărora organizaţia doreşte să li se adreseze nu se află în faţa televizorului. trebuie. în mod evident. radioul îi poate aduce organizaţiei clientul. mai bine zis. de asemenea. reclama din Pagini Aurii capătă credibilitate. pliantul distribuit prin poştă nu va mai fi ocolit şi cu siguranţă va fi citit. Frecvenţa mare de difuzare a mesajului la radio la costuri mici este în avantajul organizaţiei. funcţionează criteriul de selecţie „am auzit la radio”. O campanie TV combinată cu una radio poate avea însă câştig neaşteptat. deşi au auzit-o mult mai mult la radio. să scape de stocurile de marfă „de sezon”. într-adevăr. Aşa că organizaţiei nu îi rămâne altceva de făcut decât să gestioneze foarte bine resursele pe care le deţine. Odată auzit spotul la radio ascultătorii îşi vor aminti imaginile spotului TV. menţionat că publicitatea prin intermediul ziarului ajută organizaţia să influenţeze consumatorul. Ziarul este citit de toată familia sau de toţi colegii de birou. aceasta să identifice foarte bine ce aşteaptă de la publicitatea radio: • • • • • să facă cunoscută organizaţia. mai accesibilă faţă de cea care ar trebui investită în televiziune sau presă scrisă. Descrierea produsului sau chiar fotografia lui este eficientă. Dar televiziunea nu e un mijloc de informare ambulant. Luând ca exemplu presa scrisă. să genereze mai mulţi clienţi pentru produsele sale. Suma pe care o investeşte o organizaţie pentru a face cunoscut ascultătorilor de radio produsul său este. trebuie precizat faptul că. În momentul în care o persoană citeşte despre ceva de care a mai auzit. aceasta poate face o imagine să uluiască telespectatorii şi să genereze comportament de consum. campania poate eşua. Trebuie precizat că radioul nu va reuşi să vândă produse pe care organizaţia nu le-a vândut într-o perioadă mare de timp. Potenţialii clienţi vor putea spune ca au văzut reclama la TV des.

identifică acele posturi de radio care să îi asigure audienţa. Daca este norocoasă, îşi poate asocia imaginea cu a unui program cu o audienţă mare şi va beneficia de o promovare eficientă. Acest lucru implica costuri mai mari decât publicitatea prin spoturi radio de 15, 20 sau 30 de secunde. Spoturile difuzate dimineaţa sunt, de asemenea, mai scumpe decât cele difuzate seara. Aceasta deoarece radioul este ascultat mai mult dimineaţa, iar mesajul organizaţiei poate ajunge astfel la mai mulţi ascultători. Structura activităţii de radiodifuziune poate varia foarte mult de la un post de radio la altul. De aceea, atât ascultătorii de radio, cât şi organizaţiile care urmăresc să-şi promoveze produsele sau serviciile, imaginea etc., trebuie să aibă în vedere anumite criterii de clasificare a radiourilor. Dintre acestea, cele mai importante vor fi prezentate în paragrafele următoare. Acoperirea teritorială. Tipul radioului pe care-l alege organizaţia pentru a-şi promova produsul este şi el important. Aşa cum există diferite genuri de ziare sau posturi de televiziune, există o diferenţiere şi la nivelul radioului. În primul rând, diferenţierea este dată de aria de acoperire: locală, regională sau naţională. În funcţie de numărul oraşelor din reţea, şi tarifele diferă. Există însă posibilitatea de a difuza publicitate radio doar într-un anumit oraş din reţeaua respectivă la tarife ce ţin cont de numărul ascultătorilor din oraş. Tipul de programe. O altă diferenţiere între radiouri este dată şi de tipul de programe adoptat (muzică, ştiri, emisiuni). Tipul de programe - numit de către specialişti format determină audienţa postului de radio. Muzica este elementul definitoriu al unui post de radio comercial. Cum atunci când o organizaţie decide să-şi facă publicitate la radio, aceasta cumpără de fapt audienţa radioului, formatul este foarte important în a-şi stabili posibilii clienţi. Are de ales între radiourile ce difuzează hituri mai vechi sau mai noi (format Adult Contemporary), sau între radiouri care difuzează în special piese ce sunt în acest moment în topuri (Contemporary Hit Radio sau Top 40). Frecvenţa şi orele de difuzare. Când o organizaţie decide să facă publicitate radio trebuie să ţină cont şi de frecvenţa şi orele de difuzare a spotului radio. Cercetările făcute arată că timpul mediu de ascultare al unui post de radio nu depăşeşte două ore. Mai mult, dimineaţa ascultătorii petrec mult mai puţin timp alături de radio chiar dacă, în total, radioul adună dimineaţa cei mai mulţi ascultători. În stabilirea frecvenţei de difuzare a mesajului publicitar va trebui sa se ţină cont de obiceiurile celor cărora li se adresează organizaţia. Spre exemplu, dacă face publicitate la unt sau dulceaţă ar fi eficient ca majoritatea spoturilor să fie poziţionate dimineaţa, atunci când se

17

serveşte micul dejun. Daca este promovat un restaurant, e mai bine să fie poziţionate spoturile în jurul prânzului şi după-amiază, când există dorinţa ascultătorului de a merge la restaurant. Numărul difuzărilor într-o zi sau săptămâna este în strânsă legătură cu aşteptările organizaţiei şi cu bugetul alocat. Dacă alege doar radioul pentru a-şi face reclamă, atunci va trebui sa aibă o frecvenţă suficientă pentru a genera răspuns la mesajul său. În nici un caz, difuzarea a 1 sau 2 spoturi pe zi nu o va face cunoscută. O frecvenţă de 4-6 spoturi pe zi îi poate garanta o mai buna „ţintire” a ascultătorilor radio din ziua respectivă. Cu cât numărul spoturilor creşte, cu atât organizaţia are siguranţa că a „atins” cât mai mulţi ascultători. Aceasta trebuie să se gândească la faptul că audienţa radio se măsoară din sfert în sfert de oră, ceea ce înseamnă că radioul câştigă sau pierde ascultători într-un timp foarte scurt. O cercetare post-campanie îi va da organizaţiei răspunsul la întrebarea dacă a avut sau nu succes. Important este, însă, cum comunică o organizaţie ceea ce are. Cum reuşeşte ca în cele 15, 30 sau 45 de secunde să facă atent ascultătorul la ceea ce vrea să-i transmită? Cât de importantă este creativitatea în spotul radio şi care sunt greşelile pe care ar trebui să le evite? Răspunsul la aceste întrebări trebuie corelat cu aspectele referitoare la caracteristicile publicului-ţintă al postului de radio şi cu posibilităţile organizaţiei de a veni în întâmpinarea dorinţelor şi exigenţelor acestuia.

1.2 Locul şi rolul imaginii în politica de marketing a organizaţiilor
1.2.1 Definirea şi conţinutul conceptului de imagine În ceea ce priveşte aspectele definitorii ale conceptului de imagine, se poate afirma că în literatura de specialitate se regăsesc puncte de vedere asemănătoare. Astfel, o definiţie acceptată de majoritatea specialiştilor poate fi considerată cea potrivit căreia imaginea desemnează o reprezentare mentală la nivelul unui individ sau al unui anumit public asupra unor lucruri, persoane, unui grup de persoane sau organizaţii, ca rezultat al perceperii şi organizării informaţiilor deţinute despre realitatea respectivă1. Psihicul uman are capacitatea de a-şi construi reprezentări mentale cu privire la un obiect, un loc, o persoană, o firmă, un partid politic, un popor etc. Omul creează şi operează cu imagini. Elementele din care se organizează o imagine aparţin subiectivităţii, conştiinţei
1

Florescu, C.; Mâlcomete, P.; Pop, N. Al. (coordonatori), Marketing – Dicţionar explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 291.

18

umane şi se regăsesc sub formă de mentalităţi, aşteptări sau ipoteze, experienţe, atitudini, credinţe sau opinii. Preferinţele, experienţele (personale şi ale altora) şi informaţiile (aparţinătoare propriului sistem de valori, oferite de mass-media, transmise prin reţeaua de comunicaţii dinspre iniţiatorul-sursă) se constituie în factori determinanţi ai imaginii. Fiind o formă subiectivă de reflectare a lumii, imaginea este altceva decât realitatea; este o nonrealitate creatoare, este un vehicul al lucrurilor reale. Numai cu ajutorul imaginii, organizaţiile, indivizii pot evolua fără să-şi piardă identitatea. Principala funcţie a imaginii este deci funcţia de proiecţie. Imaginea proiectează o anumită realitate. Ea este a cuiva, a ceva (produs, marcă, om politic, om de afaceri, destinaţie turistică, instituţie etc.), neavând o realitate proprie; există doar în lumea imaginară, nu în cea reală, dar are legătură cu realitatea pe care o înfăţişează. Atunci când se rupe de realitate, devine imagine autonomă. Imaginea este expresia tuturor cunoştinţelor, impresiilor, imaginaţiei şi emoţiilor pe care le are un individ sau un grup privitor la ceva sau cineva anume. Ea este un rezultat de acumulări şi de uitări. Fiind un rezultat, şi nu ceva dat, imaginea se formează şi se deformează în timp. Dacă pentru formarea şi consolidarea unei anumite imagini dorite de iniţiator este necesar un timp îndelungat, deformarea poate surveni rapid. Apariţia unui element compromiţător în activitatea unei organizaţii, în calitatea unui produs sau în viaţa unei personalităţi poate genera o răsturnare imagologică1. Reprezentările cu privire la percepţia realităţii se formează, conform opiniei specialiştilor, în două planuri: al vizibilităţii proximale (nemijlocite) – perceperea se face prin propriile simţuri şi posibilităţi – şi al vizibilităţii distale (mijlocite, mediate) – percepţia se face prin oricare sistem mijlocitor (media). Dacă primul plan are practic dimensiuni reduse, cel de-al doilea are dimensiuni nebănuite, justificând eforturile speciale pentru crearea imaginii şi transferul acesteia spre receptor, dinspre ofertant spre exterior. Preocuparea pentru imagine a dus la apariţia unei noi profesii, creatorul de imagine. Sarcina creatorului de imagine publică sau comercială este să scoată din lucruri, persoane, organizaţii indistincte o imagine pregnantă, cu individualitate, putere de atracţie şi de convingere. Dincolo de ingeniozitatea şi experienţa creatorului de imagine (persoană sau echipă), un rol marcant în conturarea imaginii revine calităţii elementului real.

1

Florescu, C.; Mâlcomete, P.; Pop, N. Al. (coordonatori), op. cit, p. 291.

19

detectabile în funcţie de unghiurile de abordare folosite2: . imaginea personalităţii. . Imaginea are în structura sa atribute nodale şi atribute periferice. câştig. şi. Pentru a rezulta o imagine favorabilă (ceea ce echivalează cu succes. în contextul preferinţelor. creatorul imaginii oficiale va porni demersul său de la captarea opiniilor şi a aşteptărilor celor cărora li se va oferi imaginea. 1 2 Florescu. Florescu. Mâlcomete. op. oficială1. 1. imaginea mărcii. derivate din acesta.Creatorul de imagine vizează o anumită reacţie comportamentală. imagine clar conturată. alegătorul posibil. Al. reputaţie).. imaginea unei ţări etc. Urmărind asigurarea conformităţii imaginii transmise cu predispoziţia consumatorului şi un minimum de disonanţă cu prejudecăţile preexistente. Pop.în funcţie de realitatea reflectată: imaginea produsului. Orice intervenţie asupra imaginii presupune identificarea acestui nucleu. ofertanţii proiectează şi transmit o imagine dorită. înrudite şi. el este stabil. imagine ştearsă.2 Tipologia imaginilor O incursiune de ordin tipologic în zona imaginii permite reliefarea multiplelor sale faţete.. cit. Sintetizând. p. C. (coordonatori). consumatorii potenţiali percep într-un anumit fel produsul. Nodul (nucleul) structurant determină semnificaţia şi organizarea reprezentării. ca urmare.. imaginea unei anumite realităţi este rezultatul proceselor derulate la două niveluri: pe de o parte. N. (coordonatori). Al. ofertantul va urmări să construiască şi să propage imagini care să satisfacă gustul publicului. Pop. Sistemul periferic protejează sistemul central şi permite adaptarea la realitatea concretă.. P. imagine îmbătrânită. op. rigid şi puţin sensibil la contextul imediat. . el urmăreşte să transforme consumatorul virtual.în funcţie de etapele pe care le parcurge în dinamica sa: imagine în curs de formare. marca. evolutiv şi sensibil la contextul imediat. Afectarea nucleului echivalează cu o răsturnare imagologică. C. 291. respectiv diferenţierea conţinutului. experienţei şi informaţiilor deţinute din alte surse decât dinspre ofertant. în mare parte. N.2.în funcţie de gradul de impunere a imaginii: imagine pregnantă. P. el este suplu. 291. cit. 20 . Mâlcomete. persoana respectivă. într-unul real. îi transferă o imagine capabilă să-i influenţeze comportamentul. p. pe de altă parte. comportamentul consumatorului va fi cel aşteptat de către ofertant. Atât timp cât între imaginea oficială şi propria percepţie nu există „conflicte”.. În jurul lui pot exista o serie de elemente periferice.

. După cum reiese din clasificarea prezentată anterior. media. imagini mixte. permiţând partenerilor – furnizori. puteri publice. Cât despre imaginea publică. unei ţinte omogene şi unei realităţi funcţionale a organizaţiei 1. aceasta 1 Popescu.în funcţie de tipul de percepţie a realităţii: imagine favorabilă. . imagine publică. realitatea reflectată este unul dintre criteriile de bază în funcţie de care se poate diferenţia imaginea. 21 . C. care joacă. Astfel. respectiv.în funcţie de publicul „ţintit” (personalul propriu şi. . imaginea fiecărei mărci care face parte din oferta organizaţiei influenţează imaginea comercială a acesteia. rolul de angajator de forţă de muncă în raport cu salariaţii actuali şi potenţiali. deşi poate să-l sugereze – fotografia. Imaginea organizaţiei este o noţiune extrem de complexă sub aspectul conţinutului său. problematica imaginii organizaţiei. de credibilitatea pe care o generează în mediile financiare sub aspectul rentabilităţii prezente şi viitoare. persoana. imprimat de elementele în funcţie de care s-a format. imagini alcătuite cu ajutorul sunetelor.a. . organizaţia reflectată). în conflict cu obiectul. filmul. pentru a fi înţeleasă. imaginile televizate. aceasta se formează în funcţie de competitivitatea ofertei de muncă a întreprinderii. literatura de specialitate tratează. să dobândească încredere în perspectivele sale. marele public. 51.în funcţie de sarcinile ce revin iniţiatorilor de imagine: imagine nou-creată. Majoritatea specialiştilor consideră imaginea organizaţiei ca fiind rezultatul combinării unor imagini parţiale ce corespund.imagini nedeformate (care nu intră în conflict cu realitatea reflectată). distribuitori ş. în mod intenţionat. ea nu trebuie abordată într-o manieră globală.1. 1.. imagine apărată. alături de imaginea produsului şi de imaginea mărcii. În ceea ce priveşte imaginea socială. Astfel.). imaginea comercială depinde de modul în care sunt percepute produsele de către consumatori. I. imagine nefavorabilă. fiecare. De aceea. Imaginea tehnologică este dată de performanţele pe care organizaţia le înregistrează din punct de vedere tehnologic. p. Editura Uranus. de această dată.în funcţie de elementele utilizate pentru crearea lor: imagini create cu ajutorul cuvântului vorbit sau scris. imagine neutră. Comunicare în marketing. 2003. Fiecare componentă a imaginii globale are un conţinut specific. Componentele imaginii unei organizaţii sunt prezentate în Tabelul nr. revista desenată etc. imagini deformate (care intră. lideri de opinie): imagine internă. Bucureşti. Imaginea financiară este dată de valoarea financiară a organizaţiei. adesea pe spaţii chiar mai ample. imagine ameliorată. imagini fără obiect (funcţionează în afara unui obiect. .

pentru gestionarea sa. dirijate pentru crearea sau ameliorarea imaginii. firmă. nu în ultimul rând.. influenţându-se reciproc. în performanţele produselor Opinia cu privire la integrarea organizaţiei în comunitate. 1994.depinde de preocupările organizaţiei de a se integra în comunitate. 1. protejarea acesteia. Guide opérationnel pour la communication d’entreprise. educaţionale sau ecologice cu care se confruntă comunitatea. Imaginea comercială Consumatorii Utilizatorii – agenţi economici Publicul larg Imaginea publică (instituţională) Liderii de opinie Mass-media Puterea publică Sursă: Westphalen. la contribuţia adusă rezolvării problemelor de interes general. Iată de ce. evaluarea şi. Intervenţiile planificate. puterea publică. Procesele esenţiale declanşate de eforturile pentru o imagine „oficială” sunt: crearea. Le Communicator. recepţia. Tabelul nr.1 – Componentele imaginii organizaţiei Natura imaginii Imaginea internă (socială) Imaginea financiară Publicul ţintă Angajaţii întreprinderii Comunitatea economică şi financiară Mediul profesional Fundamentul imaginii Măsura în care angajaţii aderă la obiectivele organizaţiei Aprecierea valorii organizaţiei Modul în care sunt percepute Imaginea tehnologică perspectivele organizaţiei şi tehnologia acesteia Încrederea în „semnătura” organizaţiei. transferul acesteia spre receptor 22 .3 Gestionarea imaginii Cantonând problematica la nivel de marcă. p. 1. mass-media. Dunod. Întrucât diferitele imagini care alcătuiesc imaginea organizaţiei interacţionează. sunt necesare eforturi speciale. 2. trebui subliniat că imaginea are valoare patrimonială. transmiterea. M.2. Ediţia a II-a. Paris. menţinerea echilibrului fiecăreia dintre componente este importantă pentru păstrarea încrederii pe care categoriile de public vizate o au faţă de organizaţie. uneori fiind chiar mai valoroasă decât restul patrimoniului organizaţiei în cauză. liderii de opinie sau publicul larg manifestă un interes deosebit faţă de implicarea organizaţiilor economice în rezolvarea problemelor social-culturale.

respectiv. profesioniştii din domeniu pot fi creatori şi strategi ai implantării unei noi imagini sau doar strategi ai protejării celei existente. evaluarea şi protejarea sa. au ajuns o componentă importantă a eforturilor de marketing la nivelul organizaţiilor puternice. Ulterior.”. organizaţia le sunt familiare se formulează ţi întrebări ce utilizează diferite scale de apreciere globală a imaginii acestora (de la foarte nefavorabilă la foarte favorabilă. identificarea atributelor din care derivă o utilitate pentru publiculţintă şi.”..şi. respectiv. selecţia elementelor ce urmează să dea contur imaginii şi care traduc relaţia sa cu scopurile fundamentale ale viitoarelor demersuri de marketing.. C. un plan de imagine. identificarea atributelor propriei oferte care influenţează opţiunea publicului în rândul căruia se promovează imaginea. „Ştiu foarte puţin despre. „Cunosc foarte bine.. Mâlcomete.. iar strategia de imagine a devenit parte integrantă a strategiei de marketing a acestor organizaţii1. identificarea specificităţii sale (prin surprinderea gradului de departajare a acesteia de imaginile unor mărci... op. formulându-se într-un chestionar întrebări bazate pa scala familiarităţii („N-am auzit de. un anumit atribut-cheie ajunge să fie sinonim cu imaginea mărcii. un instrument utilizat frecvent pentru acest aspect al cercetării este diferenţiala semantică. cât mai multe dintre aceste funcţii se încorporează în ecuaţia cererii finale în vederea cunoaşterii deciziilor clienţilor potenţiali. „Am auzit doar de.. În procesul de creare a imaginii – proces complex şi spinos – se asigură. Pentru persoanele cărora marca.. Pentru culegerea informaţiilor necesare se apelează la un studiu de imagine. Al. organizaţiei a cărei imagine se cercetează. (coordonatori). într-o primă fază. organizaţiei. 291. Evaluarea imaginii va continua cu cercetarea gradului de apreciere a principalelor atribute ale ofertei specifice. motivaţiilor publicului-ţintă) şi. depistarea principalilor determinanţi ai cererii pentru produsele organizaţiei în cauză şi. cit. organizaţii apropiate). Uneori. N.a.. el mai implică: determinarea modului de formare a imaginii în rândul clientelei. Pentru organizaţiile deja existente se evaluează gradul de cunoaştere a mărcii. în această etapă. Un astfel de studiu face posibilă.”.”). Pop.. în primul rând. de la clar conturată la difuză ş. 1 Florescu.). dorinţelor. 23 . pe această bază. Specialiştii în imagine concep o strategie de imagine şi comunicare şi.”. stabilirea evoluţiei acesteia în timp ş. „Ştiu destul de mult despre.. Conjugând informaţiile obţinute din fişa tehnică cu cele rezultate din studiul general al pieţei (cercetarea nevoilor. a funcţiilor preţ. De maximă importanţă pentru reuşita demersului creator sunt. p..a. respectiv. P. nu în ultimul rând. Studiul de imagine nu se rezumă la aceste aspecte. cu cele rezultate din studiul de imagine.

totodată.2. sponsorizarea. op. (coordonatori). Dintre mijloacele specifice la care se poate apela fac parte: comunicarea verbală.. Al. Ea este urmată de acţiuni concrete pentru crearea şi transmiterea imaginii oficiale. C. preţ. se îmbunătăţeşte sau se deteriorează imaginea. 24 . p.Etapa eforturilor strategice se va încheia prin integrarea strategiei de imagine şi comunicare în strategia de marketing a organizaţiei. b) strategia „corului de voci”. C. Recepţia imaginii este punctul final al circulaţiei mesajului transmis. 292. în acelaşi timp. astfel încât eforturile speciale preconizate pentru formarea imaginii şi transmiterea acesteia să fie complementare şi armonizate cu restul eforturilor de marketing derulate la nivel de produs. Pop. dar. asigurând. 1. informaţiile de presă. Feedback-ul favorabil de la receptor la sursă nu implică automat eficacitatea demersului. Florescu. O serie de studii relevă faptul că imaginile oficiale sunt bruiate de aşa-numitul „zgomot” sau interferenţa de mesaje provenite din alte informaţii şi idei scrise şi verbale. Fie că se reunesc într-o strategie globală. Pop. Studiul de imagine permite această postevaluare. cit. 292. Trebuie realizată o evaluare a imaginii rezultate. să se separe contribuţia diverselor informaţii provenite din surse formale şi informale1. Pentru creşterea eficienţei mesajului se poate apela la voci diferite. (coordonatori). într-un mod original. N. principalele componente ale unei strategii de imagine şi comunicare sunt2: a) strategia grupului-ţintă – presupune conceperea mesajelor şi dirijarea acestora către publicul-ţintă. nu poate menţine atenţia. Mâlcomete. strategia de imagine va fi întotdeauna şi una de comunicare. Formularea strategiei şi tacticii de imagine este doar o etapă de fundamentare ştiinţifică a eforturilor în plan imagistic. P. Tocmai datorită acestui fapt este important să se cunoască ansamblul factorilor ce concură la formarea imaginii şi să se acţioneze pentru evitarea conflictelor. op. p. Se vor identifica şi folosi diverse canale şi emiţători care să comunice. fie că sunt strategii distincte. astfel încât să se stabilească eficienţa efortului imagistic şi. informaţiile indispensabile unor viitoare demersuri imagistice la nivel de organizaţie. Mâlcomete..4 Strategia de imagine Deoarece prin comunicare se creează. P. Al. mesaje 1 2 Florescu. Preocuparea majoră pentru crearea imaginii nu justifică neglijarea frecventă a monitorizării transmiterii acesteia. cit. N. materialele publicitare. însă bine coordonate. Un mesaj venit în mod repetat din aceeaşi „voce” prezintă avantajul că nu derutează publicul. distribuţie. asociate.. se menţine.. respectiv.

Aplicarea în practică a strategiei de imagine presupune existenţa unui plan detaliat şi concret de acţiuni. Ca urmare. Un rol important în promovarea unei imagini de marcă îl are şi restul personalului organizaţiei. între care un loc central revine nivelului de pregătire. managerul va căuta să angajeze personal numai în urma unei riguroase selecţii. componentă distinctă a strategiei de relaţii publice. competenţei acestuia. căruia i se alătură 25 .3 Programarea activităţii de marketing 1. O echipă competentă. specialiştii în imagine stabilesc un plan de imagine ce reuneşte toate deciziile tactice. c) strategia sistematizării şi instituţionalizării comunicării prin înfiinţarea unor echipe de relaţii cu publicul şi de imagine. ce reprezintă considerarea alternativelor de decizii curente privite prin prisma consecinţelor lor probabile în timp. va acţiona coerent şi convergent pentru formarea unei imagini atât interne. capabile să-şi onoreze toate obligaţiile pe care şi le asumă. îi va responsabiliza pe cei implicaţi în crearea sau protejarea imaginii organizaţiei. e) strategia unei bune comunicări în interiorul organizaţiei. serioase. d) strategia calităţii resurselor umane proprii. poate crea în exterior imaginea unei organizaţii credibile. ce poate stabili raporturi de parteneriat bune.1 Planificarea strategică de marketing Sintagma „planificare strategică de marketing” a fost preluată din limba engleză prin traducerea conceptului “strategic planning”. Un buget propriu al compartimentului de relaţii publice şi imagine va asigura pârghia financiară necesară şi. prin aducerea unor profesionişti din afară. organizaţiei. Ca urmare. cu sarcini concrete în domeniul relaţiilor publice. Dificultatea acestei strategii de transmitere a imaginii este legată de dirijarea vocilor. Aceste echipe pot fi formate: prin desemnarea unor salariaţi existenţi în organizaţie. în baza unor criterii prestabilite. favorabile. prin combinarea acestor variante. f) strategia alocării unor bugete distincte pentru crearea şi îmbunătăţirea imaginii mărcii.cu conţinut unitar. datorită faptului că fiecare angajat se consideră coparticipant la activitatea organizaţiei. 1. în acelaşi timp. cât şi publice. Echipele de profesionişti de la nivelul tuturor structurilor organizatorice vor crea în exterior imaginea unei organizaţii puternice.3.

”2 Succesul unei întreprinderi. Procesul planificării strategice de marketing se desfăşoară în timp în mai multe etape. viziunea cere o strategie. Acţiunea fără viziune este un coşmar.2 Structura planului de marketing Orice companie are nevoie de o viziune. 1. după alţi autori.3. Un proverb japonez spune: „Viziunea fără acţiune înseamnă a visa cu ochii deschişi. în privinţa activităţii sale de marketing. Ca urmare.. 2003. care au demonstrat necesitatea folosirii lui ca instrument esenţial în conducerea întreprinderilor de succes.. sintagma planificare strategică de marketing reprezintă un proces complex de stabilire şi menţinere a celei mai bune relaţii între obiectivele.. P. ci şi de efortul consecvent de elaborare şi îndeplinire a planului de marketing3. p. Kotler şi M. Kotler. V. şi mixul de marketing. McDonald. Ph. cit. după unii autori. Acesta 1 2 Florescu. Hoboken. Editura Uranus. Necesitatea planificării de marketing este recunoscută în literatura de specialitate. planificarea strategică de marketing se concretizează în planul strategic. În funcţie de perioada pentru care se realizează. Bucureşti. p. (coordonatori). op. care. Marketing. pregătirea angajaţilor şi resursele unei organizaţii. C. Al. Planificarea tactică de marketing se referă la o perioadă de până la un an. iar planificarea strategică de marketing se referă la perioade mai îndelungate. ea poate fi planificare strategică de marketing sau planificare tactică de marketing. în care se evidenţiază că performanţele obţinute de întreprinderile care folosesc planificarea de marketing le depăşesc pe cele înregistrate de întreprinderile ce nu apelează la acest proces. pe de altă parte1. New Jersey. financiar-contabil. John Wiley & Sons. Realizată de compartimentul de marketing al organizaţiei. Marketing Insights from A to Z – 80 Concepts Every Manager Needs To Know. sau în faze (paşi). iar planul solicită acţiune. (coordonator). Obiectivele planificării strategice de marketing sunt subordonate misiunii organizaţiei. 112. împreună cu planurile de cercetaredezvoltare. Inc. raportat la conjunctura pieţei. face parte din planul strategic al organizaţiei. 26 . p. pe de o parte. Mâlcomete. În aceste etape se realizează componentele structurale ale planului strategic de marketing.. de producţie şi de resurse umane. N. strategia necesită un plan. Ar avea mai mult sens dacă acest plan s-ar numi plan de luptă. Pop. depinde nu numai de ocazionale „sclipiri de geniu”. 521. 2000. care desemnează un ansamblu de acţiuni coordonate ce concură la creşterea vânzărilor unui produs sau serviciu.termenul de „marketing”. Un rol important în fundamentarea conceptului de planificare strategică de marketing l-au avut Ph. 3 Balaure.. 524.

în general. În practică. planul tactic de marketing. dacă nu introduci ceva mai bun. structura detaliată a planului de marketing înregistrează o serie de diferenţe de la o întreprindere la alta. (coordonator). A doua parte.. sau marcă necesită un plan de marketing amănunţit. în funcţie de particularităţile activităţii sale. cit. op. Prima parte. în orice plan de marketing sunt cele prezentate în Figura 1. Obiectivele planului de marketing 4. Programul de marketing 6. Acesta este format din două părţi. Analiza mediului 1. 532. p. V. cit.1 vor fi descrise în cele ce urmează. Planul de marketing constituie instrumentul central de direcţionare şi coordonare a efortului de marketing. Analiza SWOT 2. mai rapid. trasează principalele obiective ale activităţii de marketing şi strategia adecvată. Bugetul 7. sau mai ieftin decât ceea ce există în prezent. Fiecare organizaţie. inclusiv publicitatea. componentele de bază care trebuie să se regăsească. Acest aspect s-ar traduce în marketing prin faptul că nici nu ar trebui să intri pe piaţă. planul strategic de marketing. preţurile.ar trebui să-ţi confere încrederea că vei câştiga războiul încă înainte de a începe prima bătălie. tehnicile de vânzare. (traducere). Balaure. 27 . 9.. pune în evidenţă tacticile de marketing specifice perioadei traversate. Are rolul de a facilita înţelegerea rapidă de către 1 2 Kotler. produs. Ph. op. 136.1 – Componentele planului de marketing Rezumatul este prima componentă a planului de marketing. Ipotezele 3. Strategiile de marketing 5. canalele de distribuţie. El constă într-o prezentare succintă a conţinutului planului. Rezumatul Figura 1. După opinia specialiştilor români2. mai nou. Sistemul de control 8. p. pe baza analizei situaţiei curente a pieţei şi a ocaziilor de piaţă. serviciile etc1.

acestea devin inutile. Colectivul de elaborare a planului va stabili strategia de piaţă a întreprinderii şi strategiile corespunzătoare fiecărui element al mixului de marketing: produsul. Capitolul 28 . Se recomandă ca rezumatul să nu depăşească 2-3 pagini ca amploare. Ea prezintă şi evaluează punctele forte şi slăbiciunile întreprinderii. Obiectivele sunt formulate în mod concis. Programul de marketing permite descrierea tacticilor la care va recurge întreprinderea pentru îndeplinirea obiectivelor şi aplicarea strategiilor sale. Bugetul planului se stabileşte în funcţie de programul de marketing elaborat. la nivelul funcţiei de marketing. Analiza SWOT este sinteza programului de audit. persoanele implicate. Ipotezele stau la baza obiectivelor şi strategiilor ce vor fi propuse. distribuţia şi promovarea. preţul. Aspectele relevate de analiza SWOT se caracterizează prin specificitate. indicând situaţia întreprinderii pentru care se realizează şi raporturile acesteia cu micro şi macromediul extern. Ipotezele planului de marketing se referă la evoluţia viitoare a componentelor majore al mediului. strategiile vor preciza direcţiile de acţiune. Totodată. În esenţă. strategiilor şi tacticilor de marketing cuprinse în plan. Spre deosebire de obiective. scadenţele şi costurile aferente. sub formă cantitativă sau calitativă. care indică poziţia la care aspiră întreprinderea. În situaţia î care planul poate fi aplicat indiferent de ipotezele formulate. Strategiile de marketing constituie o componentă importantă a planului. Programul prezintă succesiunea de acţiuni pe care le va desfăşura organizaţia. Este necesar ca fiecare obiectiv să fie stabilit în deplină concordanţă cu aspectele cheie evidenţiate de analiza SWOT. Obiectivele planului de marketing reprezintă o reflectare a misiunii şi obiectivelor generale ale întreprinderii. Se recomandă ca în elaborarea planului de marketing să se considere un număr cât mai mic de ipoteze care să se refere la aspectele critice. Analiza mediului intern şi extern este realizată prin intermediul unui audit de marketing. Scopul acestei analize este de a identifica cei mai semnificativi factori exogeni şi endogeni care influenţează activitatea de marketing a întreprinderii şi impactul lor favorabil sau nefavorabil. precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. obiectivele precizează poziţia pe care întreprinderea intenţionează să o dobândească pe piaţa ţintă. specialiştii de marketing urmăresc implicaţiile pe care le au obiectivele asupra alocării resurselor întreprinderii. Capitolul „venituri” include volumul prognozat al vânărilor la preţul mediu estimat. Ele reprezintă estimări referitoare la factorii cheie de care depinde succesul întreprinderii.cadrele de conducere a obiectivelor.

Programul de marketing reprezintă o acţiune punctuală. Pentru planul de marketing. a unui obiectiv major al planificării de marketing1. Pop. În opinia specialiştilor români. prima dintre acestea reunind aspecte referitoare la macromediu. ca formă a metodei de stabilire detaliată a bugetului. O tehnică recomandată este „baza zero”. C. generate de acţiunile stabilite prin plan. programul de marketing este un document ce stabileşte succesiunea unor activităţi specifice de marketing de mobilizare a resurselor umane.„cheltuieli” prezintă costurile de producţie şi de marketing (distribuţie fizică. P.3. De exemplu. 29 . op. Sistemul de control este componenta finală a planului. numeroase întreprinderi utilizează tehnica „planificare-programare-buget”. în condiţii performante. Alocarea resurselor are loc în funcţie de obiectivele care trebuie să fie atinse şi sunt specificate în program. Nu se porneşte de la premisa că repartizarea resurselor pe activităţile din perioada anterioară de planificare este validă şi că aceeaşi structură a cheltuielilor trebuie să fie respectată şi pentru următoarea perioadă.. de natură a transpune în fapte obiectivele majore ale companiei. se efectuează o analiză a rezultatelor. 571.. De aceea nici nu s-a ajuns încă la un consens în rândul specialiştilor. materiale şi financiare ale unei organizaţii. 1. în vederea realizării. planul de marketing poate avea însă un număr diferit de elemente constitutive. Periodic. (coordonatori). micromediu.). 1 Florescu. ce se cere încadrată armonios în activitatea de planificare de marketing. conform căreia fiecare element de cheltuieli trebuie justificat şi corelat cu obiectivele generale ale întreprinderii. pentru a identifica disfuncţionalităţile şi a lua măsurile corective.. cit. alţii susţinând că există doar şase componente. N. Mâlcomete. constituind totodată un eveniment al planificării înnoirii ofertei întreprinderii. lansarea unui nou produs pe piaţă poate constitui obiect al unui program specializat de marketing. promovare etc. În funcţie de nivelul de structurare care se doreşte a fi atins. p.3 Programul de marketing – componentă cu caracter operaţional a planului de marketing Operaţionalizarea strategiilor de marketing presupune elaborarea unor programe capabile să faciliteze îndeplinirea obiectivelor planului de marketing al întreprinderii. cât şi analiza SWOT. Al. Includerea sa în plan are ca scop urmărirea aplicării programului de marketing. printre care misiunea şi mixul de marketing. unii considerând că planul de marketing conţine opt elemente.

p.. 571. prelucrarea.. când includ totalitatea variabilelor de marketing. dimpotrivă. pe termen lung. (coordonatori). Elaborarea programului de marketing se bazează pe o metodologie generală care presupune succesiunea logică a etapelor care alcătuiesc întregul proces de întocmire a respectivului program. p. ele presupun înglobarea unor variabile de marketing diferite ca număr. Punctul de plecare şi elementul de referinţă în stabilirea etapelor de elaborare a programului de marketing îl reprezintă planul de afaceri al firmei. pe termen mediu. N.. (coordonatori). pentru acţiuni ce se întind peste cinci ani. vizând acţiuni care se vor desfăşura pe o perioadă de până la un an. facilitează alocarea eficientă a resurselor de care va fi nevoie în realizarea diferitelor acţiuni şi procurarea lor din timp. Al.cercetarea complexă a condiţiilor care determină adoptarea programului. C. cu ajutorul cărora sunt proiectate structuri de marketing corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor. constituie un mijloc important de comunicare în interiorul întreprinderii şi în acelaşi timp de control al realizării obiectivelor. Se au în vedere colectarea. Florescu. cit. Mâlcomete. cantitativ.. dacă este posibil cifric. Al. Alegerea obiectivelor trebuie să pornească de la o evaluare realistă a necesităţilor şi posibilităţilor organizaţiei. care cuprind ansambluri de acţiuni ce trebuie realizate în scopul atingerii anumitor obiective. 571. când cuprind numai anumite elemente ale mixului de marketing. . Mâlcomete. Ele se pot clasifica după diferite criterii1. ci. O primă clasificare delimitează programele de marketing organizaţionale. Ele trebuie să fie judicios ierarhizate şi prezentate într-o formă concretă. După caracterul obiectivelor pe care le cuprind. ca şi a celor în care acesta urmează a fi pus în aplicare.Programarea activităţilor de marketing are multiple avantaje pentru conducerea întreprinderii. op. Această etapă reprezintă esenţa activităţii de programare. op. 1 2 Florescu. P. Condiţiile în contextul cărora se elaborează şi apoi se aplică programul de marketing nu sunt aceleaşi în toate cazurile. 30 . Pop. respectiv integrate. importanţă şi modalitate de combinare. specialiştii menţionează ca fiind mai relevante următoarele2: . deoarece asigură adecvarea organizaţiei la mediul economico-social în care activează. bugetelor. astfel aceasta: permite stabilirea cu precizie a obiectivelor în domeniul comercial. Pop. N. performanţelor etc. C. Există o mare varietate de programe de marketing.. cit..alegerea obiectivelor programului. care se referă la acţiuni acoperind o perioadă de la unu la cinci ani. parţiale. P. de programele de marketing operaţionale. programele de marketing pot fi: globale. Dintre etapele ce trebuie parcurse. favorizează inovarea. Perioada avută în vedere pentru atingerea obiectivelor delimitează trei categorii de programe de marketing: pe termen scurt.

Aptitudinile în domeniul managementului nu sunt însă unica garanţie a succesului în cazul programelor complexe. Elaborarea programelor de marketing temeinic fundamentate nu poate fi decât rodul unui studiu aprofundat al situaţiei existente. în condiţii de eficienţă ridicată.interpretarea şi analiza tuturor informaţiilor care prezintă importanţă faţă de obiectul programului. De asemenea. Pentru efectuarea unor asemenea analize. Programarea activităţilor de marketing astfel încât să fie realizate obiectivele urmărite. precum şi procedura de efectuare a corecturilor. talent managerial. cunoaşterea forţelor şi slăbiciunilor. Aceasta este etapa care încheie elaborarea propriu-zisă a programului de marketing. cum ar fi: tehnici de previziune (extrapolarea. inflaţie etc. cu certitudine. constând într-o multitudine de activităţi care implică un volum semnificativ de resurse. În acest ultim capitol sunt detaliate procedurile de urmărire a gradului de realizare a obiectivelor. se stabileşte calendarul acestor acţiuni şi se fixează modalităţile de realizare. atunci când factorii de mediu suferă schimbări semnificative (legislaţie. simulările). atunci când se impune aceasta. în principal. procedee ale creativităţii de grup (brainstorming-ul. acum se stabilesc acţiunile prin intermediul cărora se asigură atingerea obiectivelor finale ale programului. respectiv trebuie să intervină decizia care să declanşeze punerea sa în aplicare. specialiştii în domeniu dispun de numeroase instrumente. . în special cele legate de cercetările de piaţă şi de diverse acţiuni promoţionale. riscul asumat. tehnica Delphi) ş.întocmirea bugetului. necesită.stabilirea planului de acţiuni. modele econometrice. Bugetul trebuie astfel conceput încât să lase posibilitatea efectuării eventualelor modificări intervenite pe parcursul derulării acţiunilor. Apelarea la tehnici speciale de planificare şi programare permite coordonarea corectă 31 . din care rezultă compatibilitatea acţiunilor în timp. Odată elaborat.). sinergia rezultată ca urmare a combinării pertinente a acţiunilor de marketing şi gradul de coerenţă. Bugetul programului va trebui să reflecte costul şi sursele de finanţare pentru acţiunile programate. Criteriile de evaluare a programului de marketing se referă. ca şi elaborarea unor previziuni privind evoluţia resurselor organizaţiei şi a mediului său. În această etapă se conturează întregul program.a. definindu-se căile concrete prin care acesta urmează să fie transpus în practică. în aşa manieră încât durata întregului program să se înscrie în termenii prevăzuţi. . programul de marketing trebuie adoptat. care poate fi studiat cu ajutorul unui plan calendaristic.evaluarea programului de marketing. ca şi responsabilităţile. . la: aspiraţiile conducătorilor.

cit. a datelor de începere şi de finalizare a activităţilor unui anumit proiect. respectiv al activităţilor intercorelate. CPM/PERT 1 2 Balaure. caracterul neclar al relaţiilor dintre activităţi. metoda drumului critic (CPM) şi metoda PERT1. V. (coordonator).a activităţilor. 32 . cit. 550. care se bazează pe reprezentarea grafică.. mai multe operaţiuni care trebui să fie desfăşurate simultan. p. 551. Cei ce apelează la o astfel de reprezentare grafică trebuie să aibă în vedere şi neajunsurile specifice. op. Ea permite compararea performanţelor planificate cu cele efective. în cazul în care programul conţine de instrument de programare şi control. fiind şi în prezent utilizată în diverse domenii. care lucrează simultan la realizarea unui anumit proiect. Ca limite ale diagramei pot fi menţionate următoarele: • • • necesitate unor actualizări frecvente. ei preferă să utilizeze metodele PERT şi CPM.. Numeroase programe de marketing au un grad înalt de complexitate. Aceste metode sunt recomandate în cazul reţelelor. efectuate de grupuri sau departamente separate. prezentarea clară a datelor de începere şi finalizare a fiecărei activităţi. succesiunii activităţilor. DIAGRAMA GANTT Diagrama Gantt este una dintre primele modalităţi de programare a activităţilor. pentru ca diagrama să îşi îndeplinească rolul aplicarea relativ dificilă în cazul programelor având un număr mare de activităţi. op. În rândul tehnicilor frecvent utilizate se înscriu diagrama Gantt. Această diagramă este o metodă de planificare şi control. (coordonator). p. specialiştii nu recurg la diagrama Gantt. V. În astfel de cazuri. Balaure. datorită numărului mare de activităţi pe care le conţin. pe o axă orizontală. respectiv a vizualizarea rapidă a stadiului de îndeplinire a programului. Utilizarea diagramei Gantt pentru programarea activităţilor de marketing oferă o serie de avantaje2: • • • uşurinţa trasării şi înţelegerii diagramei.

Ea presupune estimarea probabilistică a timpului necesar pentru a îndeplini fiecare activitate a unui program. utilizată pentru programarea şi controlul proiectelor complexe. Balaure. El va avea durata minimă de atingere a obiectivului programului. respectiv de activităţi necritice (care pot fi întârziate. PERT este o tehnică de analiză a reţelelor. Utilizarea metodei drumului critic (CPM) la elaborarea programului de marketing presupune. optimizarea duratei totale a lui şi atingerea la termenul stabilit a obiectivelor fixate iniţial. în asemenea cazuri se foloseşte metoda PERT.. În programarea activităţii de marketing. reducerea întârzierilor şi întreruperilor în cazul îndeplinirii unui program de marketing. Întrucât metoda drumului critic are un caracter determinist. 33 . Prin utilizarea metodei drumului critic sunt posibile delimitarea clară a activităţilor şi ordonarea acestora. Cel ami lung traseu. fără a conduce la prelungirea duratei întregului program). operând numai cu durate fixe ale activităţilor. se va afla pe drumul critic. în vederea realizării la termen a obiectivelor. (coordonator). posibilitatea realizării şi controlului unor programe de complexitate ridicată. Printre cele mai semnificative se înscriu următoarele1: • • • • 1 stabilirea unor modalităţi de alocare a resurselor care să permită îndeplinirea identificarea activităţilor critice. Similitudinile constau în tipul de reţea utilizat şi faptul că se bazează pe conceptul de drum critic (care include activităţile ce nu pot fi întârziate). organizaţia se confruntă adesea cu situaţii noi care nu permit întotdeauna evaluarea exactă a fiecărei activităţi. respectiv a succesiunii obligatorii a unor activităţi cuprinse între evenimentul iniţial şi cel final. op. Aplicarea acestei metode permite limitarea conflictelor. întocmirea după reguli specifice a unui graf cu toate activităţile acelui program şi calcularea drumului critic. 554. Utilizarea metodei PERT prezintă numeroase avantaje. fiind necesară o abordare probabilistică. V. eficace a obiectivelor programului. în esenţă. care necesită o atenţie deosebită şi eforturi facilitarea înţelegerii relaţiilor dintre activităţi. astfel încât durata întregului program să fie cea estimată. deoarece reflectă interrelaţiile dintre activităţi şi evenimente. cit. speciale pentru realizarea la termen. ce permite desfăşurarea tuturor evenimentelor.PERT (Program Evaluation and Review Technique) şi metoda drumului critic (Critical Path Method) sunt două metode de programare şi control care au fost concepute aproape simultan. p. fiind asemănătoare. În esenţă. ceea ce asigură coordonarea tuturor componentelor programului.

se au în vedere respectarea duratelor activităţilor şi modul de alocare a resurselor pe fiecare activitate în parte. se urmăresc corectitudinea stabilirii obiectivelor. În scopul prevenirii efectelor negative şi corectării erorilor. În faza a doua. repartizarea corespunzătoare a sarcinilor. Acesta se poate realiza în două faze: controlul întocmirii programului şi controlul executării programului. În prima fază. trebuie cunoscute în permanenţă eventualele abateri de la standarde. determinarea corectă a duratei fiecărei acţiuni. 34 . disponibilitatea resurselor alocate.O condiţie de bază a realizării integrale şi la termen a obiectivelor stabilite o constituie controlul programului. armonizarea obiectivelor parţiale.

p. este necesar ca. contribuind. 22... ca şi natura extrem de complexă a raporturilor care se stabilesc în cadrul sistemului comunicaţiilor de marketing. sfera de acţiune. 1 2 Kotler. cit.1. Firmele trebuie să şi comunice.Capitolul 2 . au făcut ca până în prezent să nu se fi ajuns la un consens. Evidenţierea corectă a conţinutului comunicării în marketing necesită abordarea acesteia din mai multe unghiuri3. alături de alţi specialişti. p. 756. De aceea. 3 Popescu. op. de a simţi şi de a acţiona al individului – atât în calitate de consumator. cit. I. la perfecţionarea metodelor şi a tehnicilor specifice2. cât şi cu cei potenţiali1. I. op. 11. C. (traducere). Popescu. să se încerce lămurirea conceptului de comunicare în marketing şi găsirea unei accepţiuni care să corespundă cât mai bine cu nevoile de comunicare specifice activităţii de marketing a organizaţiei moderne.. pornind de la o analiză atentă a opiniilor prezentate în literatura de specialitate. Noutatea conceptului. cit. Pe fundalul unor profunde transformări economico-sociale şi în condiţiile în care s-au produs schimbări semnificative în modul de a gândi. 2.CONŢINUTUL POLITICII DE PROMOVARE Marketingul modern înseamnă mai mult decât a realiza un produs bun. membru al unei comunităţi – organizaţiile îşi intensifică eforturile pe planul comunicării în marketing.1 Comunicarea în marketing şi politica globală a organizaţiei 2.. Ph. 35 . a stabili un preţ atractiv pentru acesta şi a-l face accesibil consumatorilor vizaţi.. C.1 Conţinutul comunicării în marketing Pentru organizaţia acestui început de mileniu. cât şi ca cetăţean. comunicarea reprezintă o componentă de bază a activităţii de marketing. atât cu clienţii lor actuali. op. totodată. ca şi natura metodelor şi tehnicilor utilizate reprezintă principalele criterii care permit o asemenea abordare. specialiştii expunând puncte de vedere diferite cu privire la conţinutul său. p. Într-o perioadă relativ scurtă – de numai câteva decenii – comunicarea specifică marketingului a cunoscut o evoluţie spectaculoasă. specificul obiectivelor urmărite.

Considerând comunicarea în marketing din perspectiva celui de-al doilea criteriu – sfera sa de acţiune – se pot deosebi. Aceeaşi marcă beneficiază pe parcursul ciclului său de viaţă de numeroase campanii promoţionale. Prin întregul demers de natură comunicaţională. cât şi în direcţia publicului extern. cu scopul realizării obiectivelor sale comerciale. fiecare campanie promoţională are anumite obiective. direct sau indirect. e la fel de important să-şi îndrepte atenţia atât în direcţia publicului intern. două forme de comunicare: comunicarea internă şi comunicarea externă. p. comunicarea serveşte la consolidarea relaţiilor de piaţă şi a celor sociale. Pe plan extern. demersurile comunicaţionale fiind modalitatea prin care întreprinderea îşi pune în valoare produsele sau serviciile. C. în vederea realizării obiectivelor de marketing ale organizaţiei. a cărui concretizarea diferă în funcţie de tehnica folosită şi de mediul de transmitere. cit. categoria metodelor şi tehnicilor specifice comunicării promoţionale. astfel încât organizaţia să-şi asigure o mai bună poziţie în cadrul pieţei şi al comunităţii. primează interesele emiţătorului. I. În funcţie de situaţia de marketing cu care se confruntă la un moment dat marca. este mult mai evidentă preocuparea emiţătorului de a optimiza satisfacţia receptorului. prin procesul de comunicare organizaţia arătând că ia în considerare aşteptările publicului ţintă. îi influenţează activitatea. Celor două dimensiuni ale comunicării în marketing le corespund două forme de comunicare: comercială şi corporativă. comunicarea specifică marketingului poate avea fie o dimensiune economică.. pe de o parte. Pentru aceasta. există. astfel încât să-şi asigure legitimitatea morală şi integrarea socială. de asemenea. Astfel. 1 Popescu. metodele şi tehnicile de comunicare ce contribuie la realizarea obiectivelor de marketing ale unei organizaţii pot fi grupate în funcţie de modul în care asigură transmiterea mesajului1. În primul caz. fie una social-politică. demersurile comunicaţionale specifice marketingului urmăresc stimularea angajaţilor. 36 .. Pe plan intern. a două categorii de bază: comunicarea promoţională şi comunicarea continuă. 25. a căror utilizare presupune organizarea unor campanii ce se derulează pe o perioadă de timp relativ scurtă. în general. un mix promoţional specific şi un mesaj corespunzător. op.Privită prin prisma obiectivelor vizate. Legătura dintre organizaţie şi publicul destinatar al eforturilor comunicaţionale se poate realiza prin utilizarea unei game largi de metode şi tehnici de comunicare. în cadrul comunicării specifice marketingului. În cel deal doilea caz. ca şi a colaboratorilor. Deşi foarte numeroase şi extrem de variate. Natura metodelor şi tehnicilor utilizate permite delimitarea. o organizaţie urmăreşte să-şi consolideze relaţiile cu diferitele categorii de public care.

se bazează. C.. I. Harcourt Brace College Publishers. generate de marcă sau de organizaţie. The Dryden Press. în ciuda marilor schimbări care au loc în economia de piaţă. 3 Kotler. urmăreşte să-l valorifice în cadrul unor demersuri coerente – atât pe plan comercial. astfel încât să fie favorizată atingerea obiectivelor prevăzute în planurile de marketing ale organizaţiei2.. produsul sau organizaţia comunică prin intermediul unor elemente relativ stabile. un număr tot mai mare de organizaţii adoptă conceptul de comunicare integrată în marketing care. cit. p. T. op.. pe unul sau două instrumente de comunicare. pe care clientul actual sau potenţial le are cu produsul sau serviciul să reprezinte posibile canale de transmitere a viitoarelor mesaje. 12. există încă multe organizaţii care. care conferă constanţă conţinutului mesajului. Promotion. op. p. Existenţa unei largi game de instrumente de comunicare. acestea fiind în prezent două concepte de bază. Advertising. astfel încât să se exercite o influenţă directă asupra comportamentului publicului ţintă. Fourth Edition. Shimp4. Acestea sunt grupate în categoria metodelor şi tehnicilor specifice comunicării continue. 1997. De-a lungul întregului ciclu de viaţă. cit. În opinia specialiştilor români. În zilele noastre. 26. p. marketingul dispune şi de o serie de modalităţi prin care se asigură o comunicare neîntreruptă cu publicul ţintă. cit. comunicarea integrată presupune ca toate ocaziile de contact. T. utilizate tot mai frecvent în terminologia comunicării. C. despre comunicarea globală în marketing se poate spune că se realizează prin eforturile unei organizaţii care. Shimp arată că 1 2 Popescu.. În opinia profesorului american Philip Kotler. and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications. abordarea comunicării specifice marketingului dintr-o perspectivă atât de cuprinzătoare determină specialiştii să opereze cu noi concepte1: comunicarea globală şi comunicarea integrată. op. pentru a-şi atinge obiectivele de comunicare. se realizează prin crearea şi implementarea diferitelor programe de comunicare persuasivă cu clienţii actuali şi potenţiali. (traducere). proliferarea noilor tipuri de mijloace de informare şi continuă emancipare a consumatorilor. În plus. A. A. 4 Shimp.. 26. mai precis.Pe de altă parte. de mesaje şi de auditori obligă organizaţiile să se gândească la o mai modernă şi mai completă utilizare şi combinare a acestora3. în principal. 37 . Şi aceasta. I. De asemenea. Popescu. în condiţiile în care poziţionarea rămâne aceeaşi. dispunând de un anumit capital comunicaţional. cât şi pe plan corporativ. fiecare necesitând o abordare specifică din punctul de vedere al comunicării. potrivit uneia dintre cele mai complete descrieri aparţinând lui Terence A. Ph. Atât pe plan teoretic. p. Fort Worth. dezintegrarea pieţelor de masă într-o mulţime de mini-pieţe. cât şi în activitatea practică.. 789-790.

o altă componentă esenţială a procesului de comunicare. fiind 1 2 Kotler. op. el este destinatarul mesajului emis de sursă. p. p. Ultimul element este zgomotul prezent în sistem2.. emiţătorul este iniţiatorul demersului comunicaţional. Cea mai completă schemă a procesului de comunicare. ţinta întregului demers comunicaţional. 38 .în cazul comunicării integrate specifice marketingului sunt utilizate toate modalităţile de comunicare considerate a fi relevante pentru clienţi şi la care aceştia pot fi receptivi. distribuitorii. doreşte să se adreseze diferitelor categorii de public cu care intră în contact. Receptorul reprezintă. (4) cui comunică şi (5) cu ce efect comunică1. iar patru elemente reprezintă activităţile esenţiale în cadrul unei comunicări – codificarea.. În poziţia receptorului se pot afla persoane şi/sau organizaţii ce fac parte din diferitele categorii de public cu care organizaţia-emiţător este interesată să comunice. D. Prin urmare. decodificarea. Majoritatea specialiştilor în problemele comunicaţiilor de marketing sunt de acord cu faptul că succesul emiţătorului depinde de respectarea a trei cerinţe: o sursă trebuie să fie suficient de puternică. mass media. cit. 757.. (2) ce comunică. Consumatorii actuali sau potenţiali. Tehnici promoţionale. p. op.. 79-97.. 4 Balaure. În cele ce urmează vor fi prezentate toate aceste elemente. p. C.. atrăgătoare şi credibilă4. Editura Metropol. ideea trebuie să dobândească un aspect concret. Şerbănică. V. răspunsul şi conexiunea inversă (feedback). Dintre acestea. (traducere). aparţine profesorului american Philip Kotler şi include nouă elemente. cit. op. 1994.1. 757-758. I. Emiţătorul – numit şi sursă de comunicare. aşa cum este ea reprezentată în Figura 2.. Kotler. Popescu. Un model de comunicare trebuie să dea informaţii despre (1) cine comunică. 7. acţionarii. Ideea mesajului este o noţiune abstractă care are o semnificaţie doar pentru emiţător. două elemente reprezintă participanţii esenţiali în cadrul unui act de comunicare – emiţătorul şi receptorul. 2. este organizaţia care. Alte două elemente reprezintă instrumentele principale de comunicare – mesajul şi mijlocul de transmitere.1. (traducere). I. 3 Popescu. Bucureşti. (3) prin ce canal. Ph. C. Pentru a putea fi transmisă receptorului.2 Procesul de comunicare Specialiştii în marketing trebuie să înţeleagă cum funcţionează comunicaţiile. conform aprecierilor făcute de specialiştii români3. Ph. alături de emiţător. sau publicul larg reprezintă doar câteva grupuri ce pot fi avute în vedere ca ţintă a demersului comunicaţional. cit. în vederea realizării obiectivelor de marketing pe care şi le-a propus.

numite şi medii sau mijloace de comunicare. astfel încât receptorul să înţeleagă corect mesajul care i-a fost adresat. structura şi forma mesajului. mesajele fiind alcătuite dintr-un ansamblu de semne care sunt alese cu mare grijă. 759. Mesajul ajunge la receptor numai dacă este transmis printr-un canal de comunicare adecvat.supusă unui întreg proces de prelucrare. Figura 2. iar pe de altă parte să fie cunoscute receptorului.1 – Componentele procesului de comunicare Emiţător Codificare Mesaj Mijloc de transmitere Decodificare Receptor Zgomot Conexiune inversă (feedback) Sursa: Kotler.. De aceea. Ph. p. strâns legată de noţiunea de codificare este cea de decodificare. cit.. Mecanismul prin care ideile sunt transformate în mesaje poartă denumirea de codificare. În urma procesului de codificare ia naştere mesajul care va fi transmis receptorului. deoarece ele trebuie. ce desemnează procesul prin care receptorul înţelege mesajul. op. pe de o parte. mesajul este alcătuit dintr-un ansamblu coerent de semne al căror rol este de a prezenta receptorului ideea pe care emiţătorul a dorit să i-o comunice. Cele trei aspecte reprezintă factori cu un rol important în procesul de comunicare în marketing. Conceperea mesajului presupune luarea unor decizii cu privire la conţinutul. Prin urmare. Operaţiunile de codificare presupun utilizarea unor simboluri. emiţătorul încearcă să găsească cele mai potrivite modalităţi de a exprima exact ideea. Răspuns Prin procesul de codificare. să redea întocmai ideea. joacă un rol 39 . Canalele de comunicare.

Eficienţa procesului de comunicare specific activităţii de marketing are implicaţii majore asupra activităţii de ansamblu a organizaţiei. cit. Răspunsul reprezintă ansamblul reacţiilor receptorului după expunerea la mesaj. o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern. cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate. 1 Popescu. Este bine ca iniţiatorul demersului comunicaţional să stabilească de la bun început care este răspunsul pe care doreşte să-l obţină din partea receptorului. C.. În general. acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum.extrem de important în stabilirea unor raporturi optime între emiţător şi receptor. 2. emiţătorul trebuie să creeze mecanismele care vor asigura retroacţiunea. Acest lucru este posibil cu ajutorul cercetărilor de marketing. op. Din punctul de vedere al emiţătorului este importantă cunoaşterea eventualilor factori perturbatori ai procesului de comunicare. grupate în două mari categorii: canale personale şi canale nepersonale. Deoarece comunicaţiile de marketing presupun adesea utilizarea unor canale nepersonale. Mesajul şi-a atins scopul. ele implică. cu piaţa. Conexiunea inversă sau retroacţiunea (feedback-ul) reprezintă acea parte a răspunsului receptorului care ajunge la emiţător. Toate aceste activităţi.2 Politica de promovare – componentă a politicii de marketing a organizaţiei În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social. se consideră că procesul de comunicare s-a derulat cu succes atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii1:    Mesajul recepţionat are aproximativ aceeaşi semnificaţie ca şi mesajul emis. 40 . eforturile de marketing ale organizaţiei moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii. în planificarea întregului demers comunicaţional se va ţine seama de existenţa surselor de zgomot şi se va proceda în aşa fel încât să se reducă la minim influenţa lor. care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor. Emiţătorul şi receptorul mesajului au menţinut o relaţie favorabilă. În cazul comunicaţiilor de marketing există o mare varietate de canale de comunicare. p. 97. I. de sprijinire a procesului de vânzare. cu piaţa. totodată.. Numai în acest fel va reuşi să construiască şi să transmită un mesaj adaptat nevoilor sale de comunicare.

asemenea preocupări permit stabilirea unui contact optim între elementele care constituie obiectul promovării şi publicul vizat. relaţiile publice şi forţa de vânzare). 2. aceasta reprezintă un demers de natură comunicaţională riguros planificat. fie în vederea atragerii publicului ţintă către produs. promovarea fiind doar una dintre direcţiile specifice de acţiune. sau pentru stimularea publicului ţintă de a adopta un anumit comportament. p..2. serviciu sau organizaţie. p. Astfel. Dicţionar latin-român. I. G. V. realizat pe o perioadă determinată de timp sub forma unor campanii în cadrul cărora. 19. C. la dezvoltarea activităţii anunţătorului. cât şi a sintagmei activitate promoţională.alcătuiesc politica de promovare – componentă importantă a politicii de marketing a organizaţiei moderne1. Termenul promovare are la origine latinescul promoveo. Bucureşti. 429. fie în sensul împingerii produsului. Între promovare şi comunicarea în marketing există un raport de la parte la întreg. Definirea completă şi corecta înţelegere a acestui concept necesită punerea în discuţie atât a termenului promovare. În ceea ce priveşte activitatea promoţională.. cu ajutorul unor tehnici specifice (publicitate. există numeroase modalităţi prin care un anunţător poate comunica cu diferitele categorii de public vizate. În afara activităţilor de natură promoţională.1 Conceptul de promovare Majoritatea specialiştilor care şi-au propus să definească din punct de vedere conceptual promovarea au avut ca punct de reper etimologia cuvântului în sine. cit. toate acestea cu scopul de a contribui la maximizarea profitului organizaţiei pe termen scurt. 3 Popescu. cit. 1983. Această semnificaţie se regăseşte în cele mai multe dintre definiţiile promovării.. în cele din urmă. Guţu. conducând. 41 . a progresa2. sub forma unor impulsuri. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. specialiştii români3 consideră că prin promovare se înţelege preocuparea unei organizaţii de a emite mesaje persuasive care să acţioneze. care înseamnă a mişca înainte.21. Din punct de vedere al marketingului. op. serviciu sau a unei organizaţii. se acţionează în vederea realizării unor obiective legate de notorietatea sau imaginea unui produs. promovarea vânzărilor. a dezvolta.. mediu sau lung. p. serviciului sau organizaţiei către consumator. a face să înainteze. (coordonator). op. înţelegerea acestui raport necesită punerea în discuţie a complexităţii mijloacelor de acţiune de care dispune aceasta din urmă. există şi o serie de alte elemente care reprezintă vectori comunicaţionali extrem 1 2 Balaure.

42 . A. odată cu schimbarea unor caracteristici esenţiale ale produsului (precum ambalajul. p. preţul ş.. ca şi mediul de transmitere a mesajului fac ca acesta să îmbrace forme concrete extrem de diverse. pentru a se forma o imagine destul de clară asupra complexităţii fenomenului comunicării în marketing. Tehnici de comunicare de natură promoţională Tehnicile de comunicare de natură promoţională sunt utilizate în cadrul unui demers planificat. 116.a. ce se desfăşoară în cadrul unor campanii şi tehnici de comunicare continuă. relaţii publice. incluzând demersurile menite să asigure o comunicare neîntreruptă cu publicul vizat. dintre acestea. ambalajul sau preţul unui produs. sub forma unui mix promoţional. în funcţie de obiectivele urmărite. sau la orice combinaţie a acestora. mesajele emise de anunţător diferă de la o companie la alta. forţa de vânzare. promovarea vânzărilor.de importanţi pentru o organizaţie. În ceea ce priveşte comunicarea continuă. mesajul are acelaşi conţinut pe tot parcursul ciclului de viaţă al produsului respectiv. comportamentul personalului sau ambianţa în care se încheie tranzacţiile. Considerând cazul unui produs care comunică prin intermediul designului. marca. Este suficient să fie amintite. realizat pe o perioadă determinată de timp sub forma unor campanii. Indiferent că se recurge la publicitate. C. În plus.2. Modificarea mesajului poate avea loc numai în cazul repoziţionării. presupunând acţiuni cu caracter temporar. comunicarea prin eveniment. În cazul comunicării promoţionale. 2. fiecare campanie are obiectivele sale şi un mesaj corespunzător. tehnica promoţională utilizată.. al mărcii şi al ambalajului său.2 Tehnici utilizate în procesul comunicării în marketing Comunicarea în marketing se poate realiza în mod concret prin intermediul a două categorii de tehnici: tehnici de comunicare promoţională. marketing direct. Toate aceste elemente conferă o discontinuitate relativă acţiunilor întreprinse1. cit. se apreciază că aceasta se bazează pe elemente relativ stabile. designul. PUBLICITATEA 1 Popescu. I. op.). imprimând mesajului transmis cu caracter constant.

Specific promovării vânzărilor este faptul că demersul comunicaţional presupune utilizarea unor tehnici care permit. prin care anunţătorul urmăreşte influenţarea comportamentului consumatorului şi orientarea atitudinii acestuia faţă de marcă într-un sens favorabil. Iniţiatorul acţiunilor de comunicare publicitară este anunţătorul care. în vederea realizării obiectivelor comunicaţionale stabilite. dar cât mai bine determinat. susţinute de o serie de elemente specifice suprafeţei comerciale. astfel încât să se obţină o creştere a cererii şi realizarea obiectivelor de marketing stabilite pe termen scurt. primele şi cadourile promoţionale. relaţiile publice reprezintă un ansamblu de mijloace folosite de către instituţii şi întreprinderi pentru a crea un climat de încredere şi simpatie în rândul propriului personal. RELAŢIILE PUBLICE Din punct de vedere conceptual. pe o perioadă limitată de timp. se disting tehnicile al căror suport îl constituie marca ce face obiectul promovării – reducerile de preţuri. parte a strategiei de comunicaţie promoţională a unei mărci. pentru a cărui realizare sunt utilizate instrumente specifice comunicării în masă. în funcţie de elementele ce constituie punctul de sprijin al operaţiunii promoţionale. al preţului sau al distribuţiei şi câştigarea unui avantaj temporar faţă de concurenţă. la produsele sau serviciile oferite. doreşte să transmită unui public numeros. un mesaj nepersonal cu privire la organizaţie. mediu şi lung. Practica organizaţiilor moderne evidenţiază posibilitatea grupării tehnicilor de promovare a vânzărilor în două mari categorii. COMUNICAREA PRIN EVENIMENT 43 . îmbogăţirea ofertei prin adăugarea unei valori suplimentare la nivelul produsului. precum şi în rândul publicului. jocurile şi concursurile promoţionale. Astfel. ori în legătură cu ideile promovate. în măsură să provoace o presiune psihologică asupra publicului vizat.Publicitatea este o tehnică de comunicare nepersonală. ce presupune derularea unui demers complex de natură persuasivă. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR Promovarea vânzărilor reprezintă un demers complex. precum şi operaţiunile ce permit încercarea gratuită – şi tehnicile de punere în valoare a produselor la locul vânzării – merchandisingul şi publicitatea la locul vânzării.

astfel încât să-şi determine interlocutorii să cumpere. prin gruparea lor în jurul a patru funcţii de bază: prospectarea. personalizat şi interactiv către consumator. Paris. 44 . urmărind generarea unei reacţii cuantificabile a acestuia (concretizată în cumpărarea unui produs sau serviciu. concretizate într-un demers orientat direct. UTILIZAREA FORŢEI DE VÂNZARE Din punct de vedere practic. comunicarea prin eveniment se realizează prin intermediul a două importante categorii de tehnici: participarea la târguri. expoziţii şi saloane specializate şi sponsorizarea şi mecenatul. Marketing. P. De cele mai multe ori.Comunicarea prin eveniment se realizează printr-un ansamblu de tehnici promoţionale ce se aseamănă prin faptul că. serviciile oferite clienţilor şi culegerea de informaţii1. vânzarea. îşi pune în joc toată puterea de convingere şi alege cele mai potrivite argumente. Se consideră totuşi că este posibilă prezentarea sintetică a atribuţiilor forţei de vânzare. creează un veritabil circuit de informaţii între cumpărător şi firmă. 1992. propune clienţilor.. furnizează clienţilor toate informaţiile necesare şi realizează demonstraţiile tehnice. solicitarea unor informaţii suplimentare din parte organizaţiei. MARKETINGUL DIRECT Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte. une approche de mega-marketing. tehnici şi instrumente de marketing. Sub aspect comunicaţional. identifică. termenul de forţă de vânzare desemnează un grup de reprezentanţi ai organizaţiei (angajaţi sau colaboratori externi) investiţi cu multiple competenţe. produsele sau serviciile în măsură să răspundă cel mai bine nevoilor lor. Les Éditions d’Organisation. oricare ar fi modalitatea concretă de acţiune. cu atât mai mult cu cât structura acestor activităţi poate să difere de la o organizaţie la alta. din ansamblul ofertei organizaţiei. transmiterea de mesaje se realizează prin intermediul evenimentelor. 309. forţa de vânzare are o serie de atribuţii bine definite: personifică organizaţia în raporturile cu clienţii. analizează şi înţelege problemele acestora. p. furnizarea de informaţii despre caracteristicile şi comportamentul său de 1 Baux. Complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent de forţa de vânzare este evidentă.

în literatura de specialitate mărcile sunt grupate în patru mari categorii: marca-produs. Popescu. cit. mecanic. p. cel mai frecvent utilizate fiind următoarele: catalogul.. servind la identificarea ofertei unei organizaţii.. Bucureşti. în condiţiile în care poziţionarea rămâne neschimbată. 37. B. 3 Balaure. pentru a le asigura protecţia temporară din punct de vedere fizic.. În cele ce urmează vor fi abordate doar câteva aspecte fundamentale legate de două dintre tehnicile de comunicare de natură continuă – marca şi ambalajul. cu scopul de a o diferenţia de oferta concurenţilor3. un desen sau orice combinaţie a acestor elemente. tehnicile de comunicare continuă implică utilizarea unor elemente relativ stabile. AMBALAJUL Din punct de vedere conceptual. produsul sau organizaţia comunică prin intermediul mărcii şi. chimic. Editura Uranus. un semn. I. C.. op. Mărcile pe care o organizaţie le utilizează în cadrul pieţei sunt de o mare varietate în ceea ce priveşte forma şi natura lor.. I. presa şi televiziunea. cit. MARCA În literatura de specialitate marca este definită drept un termen. p. marca-umbrelă şi marca garanţie. telefonul. Având în vedere deopotrivă rolul pe care diferitele tipuri de mărci îl au în strategia de piaţă a organizaţiei şi rezultatele studiilor din domeniul utilizării lor. Marketingul direct se realizează cu ajutorul a numeroase mijloace de comunicare. ambalajul reprezintă un mijloc sau un ansamblu de mijloace destinate să învelească un produs sau un ansamblu de produse. care conferă constanţă conţinutului mesajului. V. biologic. 45 . interacţiunea cu punctele tradiţionale de marketing şi/sau vânzări ale organizaţiei) şi crearea unei platforme relaţionale de marketing pe termen lung1. Marketing direct. ori designul interior sau exterior al clădirilor2. p. marca-gamă. prin elemente precum designul şi ambalajul produsului. Pe parcursul întregului ciclu de viaţă.. 102. op. C. Tehnici de comunicare de natură continuă Spre deosebire de tehnicile promoţionale. 2003. C. după caz. D. poşta. cu scopul menţinerii 1 2 Vegheş. Şerbănică.cumpărare şi consum. Popescu.. 161. un simbol.

informarea utilizatorului cu privire la compoziţia produsului. oferirea de instrucţiuni utilizatorului cu privire la modalitatea optimă de folosire a produsului. dintre aceşti factori. 782. publicitatea şi relaţiile publice.. Strategia de „împingere” (push) sau de „absorbire” (pull). C. Pop.calităţii şi integrităţii acestora în decursul manipulării. organizaţiile iau în calcul mai mulţi factori. depozitării şi desfacerii. transportului. construirea personalităţii mărcii şi consolidarea legăturilor dintre marcă şi consumator. totodată. în ordinea următoare: vânzarea personală. atribuţii cum ar fi: atragerea atenţiei consumatorului.. contribuirea la fidelizarea consumatorilor (prin aspectul atrăgător.. În opinia profesorului Philip Kotler2. Din acest rol derivă atribuţiile de natură comunicaţională ale ambalajului. N. ambalajul este extrem de important prin faptul că joacă un rol semnificativ în procesul de comunicare cu consumatorul. P. Tipul pieţei produsului.2. până la consumator sau până la expirarea termenului de garanţie1. (coordonatori). Al. promovarea vânzărilor. 46 .. Importanţa ce se acordă diferitelor instrumente promoţionale este diferită pe pieţele de consum în comparaţie cu cele industriale.. O strategie de absorbire implică activităţi de marketing (în principal publicitatea şi promovarea 1 2 Florescu. p. vânzarea personală şi relaţiile publice. şi promovarea acestuia către utilizatorii finali. convingerea consumatorului cu privire la concordanţa dintre promisiunile făcute prin intermediul publicităţii şi calitatea produsului. cei mai importanţi pot fi consideraţi cei care vor fi examinaţi în cele ce urmează. la eventualele cerinţe ce trebuie respectate şi indicarea locului unde a fost fabricat produsul. cit. 34. 2. Mâlcomete. cit. O strategie de împingere presupune ca activităţile de marketing (în principal forţa de vânzare şi promovarea comercială) să fie direcţionate spre intermediari pentru a-i determina să comande şi să comercializeze produsul.3 Factori care influenţează stabilirea mixului promoţional În procesul elaborării mixului lor promoţional. Organizaţiile profilate pe producţia de bunuri de consum consideră ca fiind mai importante: publicitatea. Mixul promoţional este puternic influenţat de strategia de stimulare a vânzărilor pe care o alege organizaţia. Kotler. prin uşurinţa cu care poate fi manevrat sau prin funcţionalitate). în această ordine. Organizaţiile profilate pe producţia de bunuri destinate pieţei business-to-business ierarhizează mijloacele promoţionale după importanţă. p. realizând. op. Din punct de vedere al marketingului. Această strategie poate fi o strategie de împingere sau una de absorbire. promovarea vânzărilor. Ph. op.

Repetarea comenzii este. dacă se doreşte să se obţină încercarea produsului de către consumatori. Relaţia dintre cost şi eficienţă în privinţa instrumentelor promoţionale variază în funcţie de stadiul de pregătire a cumpărătorului. utilizarea instrumentelor poate fi diminuată. în stadiile timpurii ale procesului de decizie a cumpărătorului. iar personalul de vânzări acordă produsului o atenţie minimă. fiind influenţată întrucâtva şi de publicitatea de reamintire. un rol mai important decât cel jucat de „vizitele reci” ale agenţilor de vânzări sau de activitatea de promovare a vânzărilor. Chiar şi în cadrul aceleiaşi industrii. în vreme ce. iar dacă se doreşte o acoperire uniformă a pieţei. în stadiile mai târzii. cel mai eficient instrument este vânzarea personală. Este clar că. reclama şi publicitatea sunt reduse. de asemenea. În etapa introducerii produsului. În etapa de maturitate. Organizaţiile de vârf trag mai multe foloase de pe urma publicităţii decât de pe urma activităţii de promovare a vânzărilor. publicitatea şi vânzarea personală. deoarece cererea se autoimpulsionează prin intermediul propagandei prin viu grai. cele mai avantajoase metode din punct de vedere al raportului cost-eficienţă sunt reclama şi publicitatea. În etapa declinului. Înţelegerea clienţilor este influenţată în principal de publicitate şi de vânzarea personală. Convingerea consumatorilor este influenţată mai mult de vânzarea personală şi mai puţin de publicitate şi de promovarea vânzărilor. Reclama şi publicitatea joacă rolul cel mai important în stadiul de conştientizare a existenţei produsului. eficienţa investiţiei creşte o dată cu creşterea raportului dintre cheltuielile de publicitate şi cheltuielile făcute cu promovarea vânzărilor. vânzarea personală şi promovarea vânzărilor sunt cele mai eficiente. Poziţia organizaţiei în ierarhia pieţei. promovarea vânzărilor. promovarea vânzărilor continuă să fie puternică. redevin iarăşi importante. Stadiul de pregătire a cumpărătorului. urmate de promovarea vânzărilor. Singura excepţie o 47 . Realizarea efectivă a vânzării este influenţată în cel mai înalt grad de vânzarea personală şi de promovarea vânzărilor. În etapa de creştere. făcându-i astfel pe aceştia din urmă să comande produsul de la producător. Stadiul ciclului de viaţă a produsului.pe pieţele de consum) direcţionate către utilizatorul final şi menite să-l facă pe acesta să solicite produsul de la intermediari. Pentru primele trei mărci în ierarhia pieţei. organizaţiile pot diferi din punctul de vedere al accentului pus pe „împingere” sau pe „absorbire”. reclama şi publicitatea sunt cele mai eficiente în raport cu costurile implicate. Eficienţa cheltuielilor făcute cu utilizarea diferitelor instrumente promoţionale variază şi în funcţie de etapa în care se află produsul pe curba ciclului său de viaţă. luate în această ordine. influenţată în cel mai înalt grad de vânzarea personală şi de promovarea vânzărilor.

dificil de realizat. Astfel. pentru formularea unor strategii derivate. ca şi a specificului şi efectelor pe care le poate avea utilizarea diferitelor instrumente promoţionale. Variantele menţionate pot servi. distribuţie -. În literatura română de specialitate. scontând ca şi acestea să întrunească aceeaşi adeziune în rândul consumatorilor şi să se bucure de prestigiul cucerit de marca existentă. în cazul cărora profitabilitatea scade pe măsură ce cresc cheltuielile cu publicitatea.. poate oferi şi alte produse sau servicii. p. (coordonator). în contextul sau sub denumirea unei mărci recunoscute şi consolidate pe piaţă.. În cazul în care se urmăreşte promovarea imaginii. În acest caz. de diferenţiere a ofertei. respectiv: de informare în cadrul pieţei. op. organizaţia. dar pe deplin posibil. de anumite situaţii conjuncturale etc. gradul de competitivitate şi interesele imediate sau de perspectivă pun organizaţia în faţa definirii rolului pe care îl atribuie activităţii promoţionale. în continuare. al pieţei. a celui concurenţial. El implică o cunoaştere în detaliu a mediului economic-social.constituie mărcile situate în ierarhie de la poziţia a patra în jos. activitatea promoţională este diferenţiată pornind de a câteva nivele şi criterii.2. dictate de factori de sezonalitate. în funcţie de care sunt formulate variantele strategice specifice1. fie desfăşurarea cu intermitenţă a unor activităţi promoţionale. în situaţiile în care se intenţionează pătrunderea şi 1 Balaure. la nivelul obiectivelor urmărite prin desfăşurarea activităţii promoţionale. Astfel. organizaţia poate opta pentru orientarea eforturilor în direcţia promovării imaginii sale globale în cadrul mediului extern. se pot avea în vedere fie desfăşurarea unei activităţi promoţionale permanente – care presupune eforturi financiare importante .4 Tipologia strategiilor promoţionale Ca şi în cazul celorlalte variabile ale mixului de marketing – produs. preţ. de stabilizare a vânzărilor etc. În cadrul strategiei de extindere a imaginii. 2. 456. sau pentru promovarea exclusivă a produsului (serviciului) oferit pieţei. a modalităţilor de acţiune a organizaţiilor partenere şi concurente. 48 . a pieţei şi a mecanismelor acesteia. Natura şi condiţiile concrete ale pieţei în care acţionează. a comportamentelor de consum. elaborarea strategiei promoţionale în ansamblu şi a opţiunilor strategice derivate constituie un proces complex. se pot avea în vedere două variante distincte: strategia de promovare a imaginii şi strategia de extindere a imaginii. de stimulare a cererii. Modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale constituie un alt criteriu de diferenţiere a opţiunilor strategice ale organizaţiei. cit. V.

49 . operând restructurări în bugetul promoţional şi la nivelul mijloacelor de acţiune în cadrul pieţei. iar condiţiile de concurenţă ale pieţei sunt deosebit de aspre. (coordonator). prin care să se adreseze întregii pieţe. în cadrul organizaţiei. Comportamentul strategic în domeniul activităţii promoţionale poate fi definit şi pornind de la poziţia ocupată de organizaţie în cadrul pieţei (în general sau în diferite structuri ale acesteia). organizaţia orientându-şi efortul promoţional spre un singur segment de piaţă. V. ce presupune utilizarea masivă a tuturor mijloacelor promoţionale şi un buget considerabil. fie pentru o strategie diferenţiată. tuturor consumatorilor potenţiali în scopul atragerii lor. organizaţia poate concepe o strategie promoţională de apărare (defensivă).. în toate cazurile. căutând să-şi apere şi să-şi menţină poziţia pe piaţă. fie decizia de organizare a acestei activităţi apelând la instituţii specializate (de genul agenţiilor de publicitate sau promoţionale). Varietatea mijloacelor şi instrumentelor de acţiune specifice activităţii promoţionale marchează şi procesul elaborării strategiilor aferente.cucerirea unei pieţe ori atragerea clienţilor organizaţiilor concurente se poate adopta o strategie promoţională ofensivă.2. 2. o combinaţie de acţiuni şi mijloace subordonate obiectivelor politicii globale de marketing a organizaţiei şi menite să contribuie la realizarea lor1. pe care să-şi consolideze sau să-şi extindă activitatea. op. se poate adopta fie decizia organizării activităţii promoţionale cu forţe proprii. p. în cadrul căreia îşi va adapta acţiunile potrivit caracteristicilor fiecărui segment de piaţă în parte. În situaţiile în care evoluţia pieţei indică o stagnare sau un declin în ciclul de viaţă al produsului (ofertei). cit. În sfârşit. ori pentru o strategie nediferenţiată. o asemenea strategie este specifică organizaţiilor cu un important potenţial material şi financiar şi se justifică numai în măsura în care există siguranţa obţinerii unei cote de piaţă ridicate. ea îşi va limita eforturile. strategia promoţională va reprezenta. Din acest punct de vedere.5 Particularităţi ale politicii de promovare în domeniul serviciilor 1 Balaure. În consecinţă. 458. în acest sens. În consecinţă. un alt criteriu de diferenţiere a variantelor strategiei promoţionale este cel al sediului organizării acestei activităţi. se poate opta: fie pentru o strategie promoţională concentrată.

promisiunea a ceea ce poate fi oferit. şi de particularităţile comportamentului de cumpărare. totodată. din acest punct de vedere. pe de-o parte. cit. Olteanu. între altele. variabilitatea şi inseparabilitatea. p. încrederea mai mare acordată surselor personale de informare plasează tehnica transmiterii acestora „prin viu grai” („din gură în gură”) pe o poziţie fruntaşă în rândul mijloacelor promoţionale. probleme ce pot fi depăşite prin respectarea riguroasă a unor linii directoare2: identificarea şi utilizarea elementelor tangibile care alcătuiesc produsul.). de caracteristicile serviciilor.. Înţelegerea corectă a modului de acţiune şi utilizare a acestora face necesară gruparea lor corespunzătoare. personalul de contact. simboluri etc. orientarea acţiunilor comunicaţionale către proprii angajaţi. elementele interioare (ambianţa. are la bază o componentă a sistemului de comunicaţie şi anume suportul 1 2 Olteanu. Practic. 247. V. promovarea continuă (permanentă). Complexitatea şi diversitatea activităţii promoţionale în servicii este determinată. mai buna înţelegere a serviciilor ce urmează a fi oferite (apelând la atribute specifice. Caracterul complex şi divers al activităţii promoţionale ridică o serie de probleme în elaborarea programelor de marketing.). p.. deosebit de valoros. decorul. V. ale sistemului de creare şi livrare. Ele au la bază valorificarea în activitatea promoţională a unor componente ale sistemului de creare şi de livrare a serviciilor. în acest mod.În marketingul serviciilor. Un prim criteriu. îşi definesc o a doua vocaţie. op. utilizarea unor tehnici promoţionale noi. relaţiile interpersonale (dintre personalul de contact şi clienţi). în primul rând.). Într-o astfel de postură apar: elementele exterioare ale cadrului fizic de desfăşurare a activităţii de prestaţie (poziţia geografică. Astfel. op. arhitectura clădirilor.. marca şi simbolurile. Asupra activităţii promoţionale îşi pun amprenta. iar pe de altă parte. pe de-o parte. Locul şi rolul aparte deţinut de politica promoţională în cadrul mixului de marketing este reliefat şi de percepţia pe care o are consumatorul atât asupra serviciilor cât şi asupra sistemului de comunicaţie. adaptarea şi. care. colectarea („capitalizarea”) efectelor obţinute prin promovarea „prin viu grai”. cit. îmbogăţirea celor clasice. caracteristicile serviciilor.. cu precădere intangibilitatea. specificul promovării în servicii rezidă din dificultatea prezentării unui produs intangibil. 50 . conţinutul politicii de promovare este puternic marcat. pe de altă parte1. O astfel de situaţie a impus. 245. necreat în momentul promovării şi putând varia mult faţă de acest moment. şi de diversitatea mijloacelor de comunicaţie. peisajul etc. clienţii etc.

. 2.1 – Mijloacele de comunicaţie ale organizaţiei prestatoare de servicii Mijlocul de comunicaţie Receptorul mesajului • Comunicaţie internă • • • • • Comunicaţie externă • • • p. şi comunicaţia externă (componentă a marketingului extern) prin care sunt vizaţi deopotrivă clienţii actuali (dar neangajaţi în momentul transmiterii mesajului în prestaţie) şi celor potenţiali. Tabelul nr.v. op. V. 249 51 . cit. componentele activităţii promoţionale pot fi grupate aşa cum reiese din Tabelul nr. Luând în considerare ambele criterii (tipul de media şi categoria de receptori). Totodată. alcătuind comunicaţii interpersonale. Aceste suporturi pot fi regrupate în două mari canale de comunicaţie: unul constituit din medii materiale cunoscut şi sub numele de comunicaţii media şi un altul constituit din medii umane.l.. şi unii şi alţii fiind participanţi la realizarea prestaţiei.1. indicatoare de informare ghid de utilizare ambianţă marca panouri de semnalizare publicitate publicitate prin poştă plachete • • • • • personal în contact personal comercial clienţi forţa de vânzare relaţiile publice • promovarea „prin viu grai” Comunicaţie media Comunicaţie interpersonală • arhitectura exterioară Sursa: Olteanu. 2. Din această enumerare deducem apariţia a două suporturi specifice şi anume: personalul în contact şi elementele fizice ale sistemului de prestaţie. mijloacele de comunicaţie pot fi grupate şi prin luarea în considerare a categoriilor de receptori şi anume: comunicaţie internă care se adresează clienţilor efectivi (caz în care reprezintă o componentă a marketingului interactiv) şi propriilor angajaţi (în acest caz fiind inclusă în cadrul marketingului intern). elementele fizice ale sistemului de prestaţie şi mediile tradiţionale.mesajului promoţional potrivit căruia distingem: personalul în contact. p.

În formularea lor se porneşte întotdeauna de la client. 257.. prin mijloace promoţionale) şi cel efectiv livrat şi receptat. Olteanu. V.. V. pe de o parte. 52 . obiective vizând intermediarii şi obiective vizând concurenţii. op. iar obiective parţiale: conducerea serviciilor promise. convingerea acestora să achiziţioneze serviciul. şi uneori de la concurenţi. uşurarea) achiziţionării serviciilor. 256. cit. 2. p. instruirea (educarea) corespunzătoare a clienţilor şi îmbunătăţirea cooperării dintre compartimentele care concură la prestarea şi vânzarea serviciilor.. V. După 1 2 Olteanu. şi de cauzele care generează aceste diferenţe. repoziţionarea serviciului faţă de concurenţi şi promovarea imaginii de marcă. ambianţa. cit. îl reprezintă prestarea serviciului la un nivel mai ridicat ori egal cu cel promis. 257. cit. pe de o parte. op. o astfel de clasificare omite o serie de componente ale activităţii promoţionale deosebit de valoroase: promovare vânzărilor.Deşi utilă. Majoritatea autorilor recomandă însă utilizarea şi a unor obiective specifice.. comune cu cele întâlnite în cazul bunurilor. p. reamintirea. Într-o astfel de accepţiune o serie de obiective sunt generale. şi de la poziţia deţinută de organizaţie în cadrul pieţei şi serviciilor oferite. cum ar fi: informarea clienţilor. pe de altă parte. 3 Olteanu.. urmărindu-se fie atragerea şi menţinerea acestora. Mult mai complete sunt obiectivele formulate prin luarea în considerare a categoriilor de receptori de mesaje şi anume3: obiective vizând consumatorii finali. Obiectivele promovării care vizează clientul în ansamblu sunt următoarele2: atragerea clienţilor.. Cea mai riguroasă şi valoroasă formulare a obiectivelor se realizează pornind de la diferenţele care apar între nivelul promis (de regulă. recâştigarea încrederii clienţilor. Alternativele strategice promoţionale sunt fundamentate şi alese în baza anumitor criterii de clasificare. fidelizarea acestora. fie modificarea percepţiei despre serviciile consumate. modificarea cererii (redirecţionarea) şi înlesnirea (facilitarea. rolul preţului etc. op. pe de altă parte1.6 Obiective şi strategii promoţionale în servicii Obiectivele strategice ale activităţii promoţionale pornesc de la rolul promovării în cadrul politicii de marketing. Într-o astfel de accepţiune obiectivul general (central).2. astfel încât să permită atingerea obiectivelor strategice stabilite. p.

Variaţia temporală a cererii este un criteriu foarte important în structurarea strategiilor promoţionale. diferenţiată şi nediferenţiată.. dintre aceste criterii. variaţia temporară a cererii. 4 Olteanu. caz în care sunt utilizate mijloace şi mesaje specifice fiecărei componente în parte. opţiunea fiind aleasă dintre: strategia promovării produsului global (în ansamblu). Este specifică în cazul pieţei unor servicii sau firme cu aria geografică locală. Este cea mai întâlnită strategie. existând două alternative: strategia diferenţierii temporale a promovării utilizată în acele servicii în care există o pronunţată variaţie a cererii şi când unul din obiective îl reprezintă modificarea (reorientarea) cererii şi strategia nediferenţiată. V. Strategia promovării intensive presupune utilizarea tuturor canalelor..opinia majorităţii autorilor4. şi strategia promovării unor componente distincte. p. Strategia promovării exclusive presupune alegerea şi utilizarea unui singur canal promoţional. structura pieţei. în cazul serviciilor în care cererea are o evoluţie relativ uniformă. Este întâlnită şi recomandată firmelor cu o gamă de servicii diversă şi cu o piaţă puternic segmentată. în condiţiile unei oferte de servicii diverse şi a unei pieţe segmentate. Strategia nediferenţiată este mai rar întâlnită şi este utilizată în cazul unei pieţe uniforme. simbolul etc. exclusivă şi selectivă. cele mai importante sunt următoarele: oferta (produsul). conţinutul mesajelor promoţionale. mijloacelor (suporturilor) posibile. desfăşurată pe arii geografice restrânse. în funcţie de situaţia întâlnită existând trei opţiuni strategice: concentrată. 257. existând practic trei alternative strategice: intensivă. Oferta este luată în considerare la structurarea strategiilor în funcţie de modul cum este abordat produsul în cadrul programului promoţional. prin una sau câteva unităţi operative. cu precădere în activitatea firmelor mici. de regulă. Strategia selectivă presupune utilizarea numai a acelor mijloace care asigură cea mai bună comunicare. Strategia diferenţiată presupune diferenţierea mijloacelor şi a mesajelor corespunzător segmentelor identificate şi „ţintite” prin activitatea de marketing. clienţii vizaţi şi conţinutul mesajului transmis. mediile publicitare folosite pentru transmiterea mesajului. în aplicare prin intermediul unor instrumente specifice cum sunt marca. pusă. combinarea mijloacelor conducând la alcătuirea mixului promoţional. op. Strategia concentrată se utilizează în situaţia în care firma alege mijloacele de comunicaţie şi conţinutul mesajelor în concordanţă cu descrierea segmentului ales pentru orientarea activităţii de marketing. Mediile promoţionale utilizate în transmiterea mesajelor sunt selectate în strânsă corelare cu oferta de servicii. Cazul este mai rar întâlnit. 53 . cit. Structura pieţei presupune segmentarea acesteia.

7 Stabilirea bugetului destinat activităţii de promovare Una dintre cele mai dificile decizii de marketing cu care se confruntă organizaţiile este stabilirea mărimii fondurilor destinate promovării.2. În vederea stabilirii bugetului optim. Dat fiind faptul că o asemenea evaluare a vânzărilor viitoare este greu de realizat în cele mai multe cazuri. în funcţie de cota de piaţă deţinută. în schimb. notorietate. Se recomandă utilizarea ei numai în combinaţie cu alte metode. mai puţin elaborate. dar mai pragmatice. 2. cit. şi a altor variabile cu rol important în procesul de comunicare. 192. Nu este indicată. 1 Popescu. pe lângă mediul concurenţial. care permite luarea în considerare a efectelor acţiunilor de natură comunicaţională.Şi în cazul politicii promoţionale. Metoda presupune studierea investiţiilor promoţionale ale concurenţilor şi stabilirea propriului buget în mod corespunzător. la un moment dat. după caz. p. Întâlnită cu o frecvenţă destul de mare în practică. între acestea existând o legătură logică.  Alinierea la bugetele practicate de principalii concurenţi. printre care1:  Analiza marginală. Utilizarea acestei metode necesită. care să permită luarea în considerare. C. cu ajutorul unor calcule de actualizare. scor de memorare a mesajelor).  Stabilirea bugetului ca un procentaj din cifra de afaceri previzionată. op. practicienii preferă să recurgă la o serie de alte metode.. ponderând. însă. concretizat într-o variaţie a volumului vânzărilor. întrucât indică o atitudine pasivă din partea anunţătorului. sau din profitul previzionat. bugetul optim este dat de acea creştere a cheltuielilor de comunicare căreia îi corespunde. ca urmare a acţiunilor întreprinse. În optica marginalistă. această metodă este recomandată în cazul campaniilor de întreţinere realizate pe pieţe relativ stabile. 54 . un profit nul. o anticipare a răspunsului pieţei. formularea corectă şi completă a unei strategii presupune alegerea câte unei alternative strategice în funcţie de fiecare criteriu.. în cazul campaniilor promoţionale organizate cu ocazia lansării unor produse noi.  Determinarea bugetului în funcţie de obiectivele vizate constă în evaluarea costului obiectivelor cantitative (cotă de piaţă. Aplicarea acestei metode este criticată de unii specialişti. şi apoi în realizarea unui compromis între ceea ce se doreşte şi ceea ce este posibil din punct de vedere financiar. specialiştii consideră că este posibilă utilizarea a numeroase metode. I.

I. nu toate obiectivele comunicaţionale au aceeaşi importanţă: în general. o imagine pozitivă. p. Trebuie precizat însă că. I. 55 . construirea şi consolidarea unei imagini favorabile în rândul publicului ţintă. mai departe. Conform rezultatelor obţinute în urma studiilor efectuate pe această temă. numai profesioniştilor din domeniul publicităţii. Popescu. a produselor sau a vânzării. Ulterior. imaginea era considerată un „moft”. cit. În perioada în care organizaţiile se concentrau asupra producţiei. C. cele două concepte au apărut şi au evoluat oarecum în acelaşi timp. 48. agenţii economici au început să comercializeze bunuri capabile să 1 2 Popescu. op. faptul că imaginea nu poate exista fără comunicare reprezintă astăzi o realitate de necontestat. oferta banalizându-se din punct de vedere al caracteristicilor tehnicofuncţionale şi economice. Calcularea bugetului în funcţie de starea trezoreriei. din acest punct de vedere. 47-48.. atingerea obiectivelor de marketing şi. Având în vedere faptul că o campanie promoţională bine pusă la punct poate contribui decisiv la îmbunătăţirea situaţie anunţătorului. deci. p. puternică şi coerentă amplifică substanţial rezultatele eforturilor pe care le depune organizaţia pe toate celelalte planuri. în centrul preocupărilor specialiştilor se află obiectivele vizând imaginea produselor şi a organizaţiei. Accentuarea concurenţei a condus la apariţia unor produse din ce în ce mai asemănătoare.. 2. o asemenea abordare nu este recomandabilă. asigurând în cele din urmă realizarea obiectivelor politicii globale1.. fiind dealtfel îmbrăţişată de un număr din ce în ce mai mic de organizaţii. cit.3 Rolul comunicării prin imagine în politica promoţională a organizaţiei În condiţiile în care organizaţia modernă nu mai poate exista şi nu se mai poate dezvolta decât în cadrul unui sistem de comunicaţie eficient. op. conceptul fiind cunoscut. Conceptul de imagine este indisolubil legat de cel de comunicare. dealtfel. Metoda impune renunţarea la desfăşurarea unor demersuri de natură comunicaţională în perioadele în care situaţia financiară a anunţătorului este critică. C.. pentru a-şi diferenţia produsele în raport cu cele ale organizaţiilor concurente. Prin urmare. importanţa imaginii a crescut considerabil2. pe măsură ce nevoile consumatorilor au ajuns în centrul preocupărilor organizaţiilor. În plus. Obiectivul cel mai important al politicii comunicaţionale îl constituie. îndeplinirea obiectivelor politicii globale a organizaţiei depind în bună măsură de realizarea obiectivelor comunicaţionale.

Comunicarea specifică marketingului contribuie în mare măsură la formarea imaginii globale a organizaţiei. îşi pun amprenta asupra imaginii. C. specialiştii pun la punct imaginea dorită. şi nevoi de ordin superior – precum nevoia de apartenenţă sau cea de autorealizare. În mod normal. Procesul de creare a imaginii unei mărci – fie că este vorba de marca unui produs sau de marca unei organizaţii – constă în generarea unei reprezentări favorabile pornind de la anumite elemente reale şi valorificând. I. În momentul de faţă. valori care îi permit acesteia să câştige un avans în raport cu concurenţii. cel mai important rol în acest proces revine comunicării specifice marketingului. Având ca punct de plecare imaginea ce corespunde realităţii obiective a organizaţiei. Această transformare a produselor a fost posibilă prin construirea.. care corespunde modului în care organizaţia ar vrea să fie percepută de public. mărci şi organizaţii joacă un rol extrem de important în procesul de cumpărare. Prin punerea în aplicare a strategiei sunt emise o serie de mesaje de natură formală care dau naştere imaginii difuzate. crearea şi susţinerea sa făcând obiectul strategiei comunicaţionale. Imaginea difuzată este alcătuită din ansamblul semnificaţiilor mai mult sau mai puţin coerente. cit. În practică intervin adesea o serie de factori care determină o deviere a imaginii difuzate de la cea pe care şi-a propus-o iniţiatorul demersului comunicaţional. simbolic. un interviu al preşedintelui organizaţiei în presa de profil sunt numai câteva modalităţi prin care pot fi transmise fragmente ale unui asemenea discurs. 56 . a unei imagini specifice. 2 Popescu. teritoriul imaginar. Imaginea dorită corespunde obiectivelor globale ale organizaţiei. Există însă şi o serie de alţi factori care. 52-53. Pe de altă parte. op. decizia de cumpărare fiind tot mai mult influenţată de factori de natură afectivă şi simbolică. vehiculate de organizaţie în discursul său. nevoile consumatorilor cresc şi devin din ce în ce mai complexe.. De aceea se poate întâmpla uneori ca imaginea formată în rândul publicului ţintă să nu coincidă cu cea pe care organizaţia şi-a propus să o transmită. Un spot publicitar. un afiş. totodată. În asemenea condiţii. o participare la un salon specializat.satisfacă. pe lângă nevoile de bază. imaginea formată în rândul consumatorilor cu privire la produse. în condiţiile în care strategia comunicaţională este bine concepută şi aplicată. p. cu ajutorul demersurilor comunicaţionale. acţionând într-o manieră informală. al mărcii 2. Imaginea dorită este alcătuită din ansamblul valorilor declarate de organizaţie. imaginea difuzată trebuie să coincidă cu imaginea dorită.

imaginea şi produsul/marca/organizaţia ajung să fie de nedespărţit. singură..Pe lângă mesajele de natură formală. este un vector cu care se operează mai uşor şi mai economicos. organizaţia poate emite involuntar anumite mesaje care uneori intră în contradicţie cu imaginea dorită1. La baza succesului comunicării prin imagine stă o lege a comunicării. furnizorii. 55. 57 .. iar pe de altă parte să contracareze acţiunea mesajelor de natură informală care pot influenţa negativ imaginea formată. îndepărtând-o de imaginea dorită. pe de o parte. Tinzând către situaţia ideală. un defect de fabricaţie sau comportamentul necorespunzător al personalului care intră în contact cu clienţii. se ajunge la o asociere automată în conştiinţa publicului. care pot afecta serios imaginea organizaţiei.. O grevă. Aceste mesaje exprimă opinia respectivelor categorii cu privire la organizaţie. p. P. 292. în timpul scurt al atenţiei mărite2. va evoca produsul/marca/organizaţia. În acelaşi timp. o imagine reuşită comunică instantaneu mai mult decât prin orice alt vector comunicaţional. Or. C. Mâlcomete. Esenţial pentru un profesionist în imagine este să reuşească să fixeze în memoria publicului „amprenta” realităţii modelate imagistic. 1 2 Popescu.. şi anume: să se transmită repede maximum de informaţie. poate fi prezentă. Florescu. fie de mediul extern în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. iar imaginea. imaginea mai prezintă o serie de alte avantaje. op. Rezultatul îl constituie imaginea formată. respectiv produsul/marca/organizaţia va evoca automat imaginea sa. să acţioneze astfel încât imaginea difuzată să corespundă cu imaginea dorită. influenţând favorabil sau nefavorabil imaginea sa. Imaginea formată indică modul în care este percepută organizaţia de către public. prin care se înţelege ansamblul opiniilor mai mult sau mai puţin structurate cu privire la organizaţie. cit. în acelaşi timp. cum ar fi: nu se consumă..a. (coordonatori). În afara acestui atu. adesea imaginea formată diferă de imaginea dorită. constituie situaţii generatoare de mesaje. în mai multe locuri (ceea ce pentru persoane sau organizaţii ar fi imposibil). p. I. C. organizaţia îşi pune în funcţiune întregul arsenal strategic. cit. uzează sau extenuează. În timp. Ca urmare a intervenţiei unor factori pe care întreprinderea i-a pierdut din vedere sau pe care nu-i poate controla. concurenţii ş. distribuitorii. op. Asupra imaginii difuzate acţionează deci diferite mesaje de natură informală emise fie de organizaţie. N. Al. Pop. Ea va căuta. în care cele două imagini coincid. imaginea unei organizaţii depinde şi de mesajele care provin de la diferitele categorii de public cu care ea intră în contact: consumatorii.

Alexandria şi Turnu Măgurele. Lugoj. Târgu Mureş. în primul rând. Noul post pornea la drum cu ambiţii foarte mari. după cum a declarat dl. reţeaua Rado Naţional FM are acoperire la nivel naţional. Giurgiu. Blaj. Au fost găsiţi oameni de foarte bună calitate. Sibiu. cum ar fi Dan Gabor sau Adrian Tudor. Bistriţa. Drăgăneşti. în suflul şi look-ul tânăr. pe lângă postul de radio Naţional FM. Deva. oameni care se vor identifica cu acest radio. Paşcani. la momentul respectiv. postul de televiziune Naţional TV. din Oradea în Bucureşti. canalul de ştiri N24 şi canalul specializat Film TV. Începând cu 29 iulie 2004. Bechet. Prezentarea postului de radio Naţional FM Reţeaua Radio Naţional FM este parte integrantă a Centrului Naţional Media. Staţia din Bucureşti era. În prezent. Marghita. Există şi animatori care au lucrat la radiouri din Bucureşti.1. Naţional FM este cel mai tânăr post de radio care emite în Capitală. Piteşti.1 Naţional FM – o referinţă radio pentru ascultătorii din România 3. la început de drum. Braşov şi Poiana Braşov. Tulcea. Majoritatea animatorilor au fost selectaţi de la posturi de radio locale puternice din ţară.1. Comăneşti. Centrul Naţional Media include. Mihai Moş. Beiuş. Ploieşti. cotidianul Realitatea Romaneasca. Târgovişte. gândit de grupul de companii European Drinks şi Transilvania General ca un trust de divertisment şi informaţie. Concret. un proiect încă în lucru.Capitolul 3 . Director Executiv al postului. deoarece capul de reţea se muta. Baia Mare. astfel. Făget. Timişoara. din marile oraşe unde există încă aşa-numitele radiouri independente. Localităţile în care se află staţiile Naţional FM sunt: Văratec. Bucureşti. ca staţie-cap de reţea. Constanţa şi. Echipa. însumând un număr de 34 de staţii din toate regiunile geografice ale ţării. postul propune încă 58 .FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE MARKETING 3. Radio Favorit FM. Oradea. Petroşani. Reşiţa. bineînţeles. Televiziunea Transilvania. Zalău. cu un look tânăr şi cu animatori dornici de afirmare. modern şi performant. noutatea faţă de concurenţa şi resursele din Bucureşti consta. Câmpia Turzii. Slatina. a 15-a staţie care pornea în reţeaua Naţional FM. Brad. Târgu Jiu. Craiova. După cum mai afirma acesta. a fost formată din 24 de oameni. într-un interviu acordat unui ziar orădean cu ocazia lansării staţiei din Bucureşti. la nivelul mileniului trei.

despre ceea ce ne preocupă pe toţi. '90 şi cele mai puternice hituri actuale. Naţional FM şi-a propus ca. 59 . Naţional FM „cântă” ceea ce ascultătorul poate fredona în fiecare moment. Naţional FM cântă ceea ce este actual. un program care se difuzează seara şi în care este lăsată muzica să vorbească. Indiferent că este vorba despre ştiri sau cuvinte spuse în programele muzicale. Fie că e vorba de concerte cu artiştii care îi plac ascultătorului. De aceea ai nevoie de Naţional FM. au fost extinse până la 10 seara. fie că este vorba de cadourile pe care acesta le primeşte. iar ulterior. nebuniile sunt pentru acesta nepreţuite. Naţional FM ştie că ascultătorului îi plac surprizele. Naţional FM este un post de radio care contează. începeau de la 7 dimineaţa şi se terminau la ora 20. Naţional FM este un radio pe care te poţi baza. Cântecele care i-au marcat ascultătorului iubirile. despărţirile. În ceea ce priveşte vorbele. Jurnalele de ştiri durează 3 minute. Acest aspect este pus în valoare de afirmaţiile care descriu viziunea sa cu privire la piaţă. Plăcut. ascultătorul va descoperi că se foloseşte acelaşi limbaj. prin atitudinea sa faţă de ascultător. Naţional FM vorbeşte cu ascultătorul. cum ar fi „Naţional de dragoste”. să aducă un plus de noutate şi să se diferenţieze de posturile de radio existente. petrecerile. Naţional FM „spune” unui prieten. le oferă acestora informaţiile de care au nevoie. un limbaj comun. respectiv cele mai frumoase cântece de dragoste din toate timpurile. Naţional FM este o referinţă radio. fie că e vorba de provocările pe care i le face.un morning-show foarte vesel şi foarte dinamic. fără să uite de amintirile ascultătorului. începând din toamnă anului trecut. ascultător. El oferă ascultătorilor muzica pe care aceştia doresc să o asculte. Plăcute. se bucură alături de ascultători. Muzica are cea mai mare pondere şi include piese de referinţă ale anilor '80.2 Viziunea Naţional FM Pentru a putea pătrunde pe o piaţă caracterizată de un nivel al concurenţei foarte ridicat şi de existenţa unui număr relativ mare de alternative pentru satisfacerea gusturilor şi exigenţelor publicului. programe şi alte elemente care definesc activitatea unui post de radio. Surprizele reprezintă un alt element care face parte din programul de zi cu zi al postului de radio Naţional FM. Naţional FM este în ton cu moda. există un set de programe prin care se încearcă diferenţierea faţă de concurenţă. Naţional FM este un prieten. pentru ascultător. 3. În ceea ce priveşte muzica. Astfel.1. De asemenea. Pentru că ascultătorului îi place să fie la modă. Naţional FM ştie să-l surprindă pe ascultător.

Corespunzător acestora. care pătrunde în mintea ascultătorului. cercetare bianuală a pieţei radio din România. Universul SAR este format din persoanele în vârstă de 11 ani şi peste. Conform ultimului sondaj de audienţă. mărimea acestei populaţii este de 19.3 Publicul-ţintă al postului de radio Naţional FM Publicul-ţintă (target-ul) este format din persoane cu vârste aparţinând intervalului 2035 de ani. conducerea Naţional FM a stabilit un set de caracteristici esenţiale pe care trebuie să le deţină postul şi care vor fi puse în valoare prin intermediul activităţii sale. de încredere. 70% 25 – 30 ani.2 Piaţa radio din România 3. iar la nivelul Municipiului Bucureşti pe un eşantion de 1. mereu la zi. Ponderile pe care le deţin diferitele intervale de vârstă din cadrul target-ului sunt următoarele: 20% 20 – 25 ani.1 Volumul şi structura cererii pe piaţa radio din România Volumul cererii.24 aprilie 2005. 3. Eroarea se situează în intervalul +/-2. faţă în faţă (Day After Recall + Audienţa din ziua precedentă).2. Este direct. Conform ultimelor date statistice disponibile. 10% 30 – 35 ani. numărul ascultătorilor de radio a atins un record de 11. nu este agresiv (nu apelează la violenţa verbală). Este uşor de găsit. rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din toate localităţile urbane şi rurale. pentru mediul urban. Toate acestea reprezintă cuvintele cheie pentru Naţional FM. Sondajul IMAS / Mercury Research .Studiul de Audienţă Radio (SAR). Metodologia utilizată este interviul domiciliar. 60 .1.295. Naţional FM este un radio puternic.807 respondenţi.3 milioane.174 persoane.Pentru a-l diferenţia într-un mod cât mai evident de posturile de radio concurente. cu accentuare pe zona 25-30 de ani şi o orientare discretă înspre femei. Naţional FM este un radio dinamic. vesel.2. pentru Bucureşti. un prag neatins din anul 1999. – s-a desfăşurat în perioada 28 februarie .058 respondenţi. 3. care are conţinut (nu vorbeşte doar ca să se audă). Cel mai important este însă faptul că Naţional FM este un radio concentrat pe target. SAR a fost realizat la nivel naţional pe un eşantion de 10. datorită reţelei de staţii dezvoltate la nivel naţional.. şi +/1. care prin definiţie sunt mai active din punct de vedere al interacţiunii cu media.4.

Fracţionarea pieţei în astfel de segmente are la bază particularităţile în formarea şi manifestarea cererii din partea consumatorilor.. V. Deşi. prin intermediul programelor şi emisiunilor lor. S-a demonstrat deja că femeile sunt mai active decât bărbaţi din punct de vedere al interacţiunii cu mijloacele media şi. fiind alcătuită din segmente de piaţă. iar în ceea ce priveşte limita superioară.Structura cererii. în nivelul exigenţelor faţă de calitatea şi structura ofertei etc. Din punct de vedere al mediului de reşedinţă. op. în prezent. emisiuni de divertisment. acestora. nu există posturi de radio dedicate numai femeilor. deciziile specialiştilor în marketing ai postului de radio în ceea ce priveşte concentrarea eforturilor în vederea satisfacerii nevoilor şi exigenţelor unei anumite categorii de public. în mod deosebit. 20-29 ani. fie reţele radio naţionale. cele demografice. 50-59 ani şi 60+. emisiuni cu tematică ş. 61 . cit. cum ar fi cele geografice. fie că este vorba de posturi de radio locale. de asemenea. în special. atitudinile ascultătorilor radio. O segmentare având la bază acest criteriu poate evidenţia următoarele categorii de vârstă: 11-19 ani. există în prezent o tendinţă uşoară a posturilor de radio de a se adresa. toate se adresează. 90. în principal.) şi ponderea fiecăruia dintre aceste 1 Balaure. cu privire la gusturile. in special vârsta şi sexul. totuşi posturile de radio se pot adresa preponderent unora. jurnale de ştiri. este foarte important să se trateze şi să se analizeze distinct publicul din Capitală faţă de cel din mediul urban al celorlalte regiuni. aceasta nu este clar definită. În ceea ce priveşte gusturile şi preferinţele ascultătorilor. şi cele comportamentale. Ea are structura sa internă.1 În diferenţierea pieţei şi în conturarea unor segmente particulare în cadrul ei intervin o serie de criterii. dar care emit şi în alte localităţi. din mediul urban. p. locuitorilor oraşelor. fie că este vorba de cea a unui produs sau a unui serviciu. Piaţa. sau numai bărbaţilor. De aceea. 40-49 ani. în funcţie de tipul emisiunilor difuzate de posturile de radio (emisiuni muzicale. În cazul serviciilor de radiodifuziune. Sexul ascultătorilor poate influenţa. 30-39 ani. o importanţă deosebită o au variabilele geografice. în frecvenţa cererii. limita inferioară luată în considerare pentru studiile de audienţă este 11 ani. demografice. În cazul posturilor de radio care au o staţie-cap de reţea în Bucureşti. în cea mai mare măsură. Însă intervalul de vârstă în care se situează publicul ţintă al majorităţii posturilor de radio este 15-44 ani. (coordonator). psihografice şi comportamentale. preferinţele. Din punct de vedere al vârstei.a. acestea diferă. nu este omogenă. de aceea. ascultătorii radio provin. sau altora.

tipuri în programul zilnic. videoclipuri de promovare. Gusturile românilor se îndreaptă mai degrabă către muzica folclorică tradiţională. trupe „de o vară” sau trupe care reuşesc să se menţină. acum fiecare artist important şi-a găsit publicul căruia să i se adreseze. factorul care influenţează toate criteriile de segmentare a audienţei. în acelaşi timp. Muzica difuzată de posturile radio este principalul element care stă la baza manifestării preferinţelor ascultătorilor şi reprezintă. „cerere contra ofertă” fiind singurul principiu consecvent după care se ghidează. şi mai puţin în direcţia trasată de tendinţele internaţionale. Acest lucru se întâmplă şi din cauza că posturile muzicale de televiziune şi radio cultivă hitul şi atât. pe lângă scandalurile sexuale. este un domeniu care prezintă aceleaşi caracteristici ca în Occident: albume apărute la intervale regulate de timp. Este pentru prima oară. Dacă până în urmă cu ceva timp. după apariţia Legii drepturilor de autor. dacă presa scrisă ar publica. „o piaţă pe care oferta nu se întâlneşte întotdeauna cu cererea”. dacă distribuitorii ar accepta şi alte titluri. ce-i drept. în România. tendinţelor şi generaţiilor. manele şi latino. subproducţiile şi kitschul garantează audienţa şi îngraşă conturile. Producătorii evită să investească în artişti fără potenţial comercial. În aceste condiţii. Mai mult comerţ şi mai puţină artă. prea puţină atenţie fiind acordată educaţiei pe care se presupune că mass-media de specialitate ar trebui să o facă publicului său. şi câteva cuvinte despre talentul artistului respectiv. precum sărbătorile berii. în care îşi găsesc locul toate curentele muzicale. dacă posturile de televiziune ar promova mai mult artiştii veritabili. Există pe piaţă şi produse de bună calitate. sunt asociate cu muzica jazz. aflată încă la pubertate”. campanii promoţionale de lansare. „un business în care adesea primează interesul personal” – acestea sunt principalele răspunsuri la întrebarea: „Care sunt particularităţile industriei muzicale din România?”. deci vor rămâne specialităţile casei (de discuri). din 1996. Dintr-o altă perspectiva însă. care nu îşi găsesc cumpărători. „Dacă în Belgia evenimentele populare. „săracă”. afişe. În anul 2004. piaţa muzicală din România s-a sedimentat. în ciuda schimbării gusturilor. săracă. dacă radiourile ar acorda mai multa atenţie muzicii cu adevărat bune. producătorii autohtoni sunt mai interesaţi de potenţialul comercial al unui artist şi prea puţin motivaţi să formeze gusturi şi preferinţe. piaţa migra de la un curent la altul cu o frivolitate dezarmantă. când putem vorbi de o piaţă matură. Opţiunea de a asculta un post de radio sau altul poate fi influenţată şi de notorietatea şi popularitatea realizatorilor şi prezentatorilor emisiunilor. 62 . „superficială. Unii cred că lucrurile s-ar schimba dacă jucătorii de pe piaţa de nişă ar juca tare şi ar obţine succese notabile cu producţiile lor. „În curs de maturizare”.

radioul (56%) şi combina audio (26%) sunt principalele mijloace de difuzare la care apelează.2 Volumul şi structura ofertei pe piaţa radio din România Examinată global sau în structură detaliată pe segmente.Folclorul. soul/rhythm&blues. ascultă într-o pondere mai mare muzica clasică (24%. în ultimă analiză. • În ultimul an. rock alternativ şi electronică. gusturile muzicale diferă şi în funcţie de zonele geografice. Compania Mercury Research a realizat. jumătate din aceştia cheltuind între 100. rock. în timp ce 60% preferă dance/disco. ambientală. manele (32%). Astfel. house/rave/techno. la o formă cantitativă de exprimare. iar 54%. manelele (38%). • Genurile muzicale cele mai ascultate de români sunt folclorul (54%). de asemenea. cu precizarea că aceasta s-a efectuat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Bucureştenii. faţă de media de 6%). • Televizorul (68%). Principalele rezultate ale cercetării vor fi relevate în cele ce urmează. pe o largă arie teritorială sau pe zone mai restrânse ale acesteia – piaţa trebuie adusă. iar 2% ascultă jazz. în general. care să servească organizaţiei drept element de referinţă pentru 63 . de pildă. cel mai ascultat gen muzical. Diferenţierea între ascultători se face. Tot ei sunt cei care agreează într-o măsură mai mică folclorul şi manelele. ascultătorii. constituit din 1.000 şi 500. 38% din persoanele din această categorie de vârstă ascultă muzică pe calculator şi sunt într-o mai mare măsură amatori ai unor genuri precum: hip-hop. Achiziţiile s-au efectuat îndeosebi de la tarabe (66%) şi mai puţin de la magazinele specializate (54%). De asemenea. iar 40%.000 de lei.2. mai mult de aceasta limită. în exclusivitate pentru revista Capital.348 de persoane. faţă de 11%. cu precădere. latino (24%). Doar 11% preferă muzica clasică. dance/disco (40%). 3. cu vârsta peste 15 ani. • Într-o oarecare măsură. • Diferenţe semnificative apar şi în funcţie de vârstă: doar 20% din tinerii între 15 şi 29 de ani ascultă folclor. muzica populară este ascultată de 66% din cei cu studii primare. în timp ce persoanele cu studii medii preferă. un studiu Omnibus referitor la preferinţele muzicale ale românilor. faţă de bărbaţi (21%). aproximativ o treime din amatorii de muzică (30%) au cumpărat casete sau CD-uri. jazz-ul şi muzica electronică sunt genuri ascultate cu precădere de cei cu studii superioare. şi în funcţie de nivelul educaţiei. manele. • Rock-ul. • De muzica latino sunt atrase într-o proporţie mai mare femeile (28%). rap. media la nivel naţional) şi muzica ambientală (14%.

cu 16 licenţe în toată ţara. în limitele căreia urmează a se desfăşura activităţile de marketing.dimensionarea propriei activităţi.1 . pe o altă companie. CNA a ales cea mai diplomată soluţie . o reţea de radio în toată regula. Este cazul oraşului Gheorgheni. V. Şi Mitropolia Moldovei stă foarte bine. Dintre aceştia. Societatea a câştigat opt licenţe locale pe care se va auzi postul de radio Naţional FM. op. acordate unui număr de 166 de societăţi private. aparţinând grupului de firme al fraţilor Micula. se poate face pe baza mai multor indicatori. pe locul doi după Kiss FM (33) şi înaintea unor reţele consacrate. din punct de vedere al ofertei. două. generozitatea sa revărsându-se şi asupra Bisericii. Cu această sesiune de concurs. cât şi fizici. patru. în acest moment existând nu mai puţin de 532 de licenţe radio de mare şi mică putere. catolică sau protestantă. Volumul ofertei. Câştigătorul la „puncte” al ultimului concurs a fost firma ABC Plus Media. cea mai importanta dintre cele cucerite fiind la Ploieşti. în luna octombrie. La acestea se adaugă două reţele naţionale: Europa FM şi Info Pro. Clas Media. iar Radio Maria. Tabelul nr. Este necesar. să fie evaluată capacitatea pieţei. Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a acordat 78 de astfel de licenţe. (coordonator). cu alte cuvinte. La situaţia actuală înregistrată pe piaţa radio din România s-a ajuns în urma ultimei sesiuni de concurs pentru acordarea licenţelor radio locale care a avut loc în anul 2004. atât valorici. reţeaua lor de radio a ajuns la 30 de licenţe. p. cit. Piaţa de radio din România este aproape completă din punctul de vedere al acoperirii.Biserica .după ce a fost supus mai multor presiuni politice pentru acordarea licenţei din acest oraş. post care a început să emită în luna noiembrie a anului trecut. unde CNA a acordat în această sesiune licenţe pentru postul catolic Radio Maria. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a câştigat cinci licenţe pentru Radio Trinitas. fie ea ortodoxă. 3. 64 . Audio Delta.. mai mare chiar decât ProFm sau Mix Fm. s-a ajuns la situaţia ca două programe radio religioase să se afle în concurenţă. Potrivit unor surse Capital. postul Micul Samaritean (Audio Delta) a ajuns să aibă 25 de licenţe. precum Pro Fm sau Radio 21. În alte localităţi. fraţii Micula deţin 12 licenţe locale pentru Favorit FM. dar şi pentru Radio Trinitas.Topul societăţilor care deţin cel mai mare număr de licenţe radio 1 Balaure. 91. cei mai relevanţi pentru analiza ofertei de servicii de radiodifuziune sunt consideraţi a fi volumul ofertei şi cota de piaţă.1 Evaluarea capacităţii pieţei. Deşi nu a avut până acum performanţe de audienţă în massmedia (TV sau presă scrisă). În plus.

este o rată netă. totul înmulţit cu 100. Indicatorii de audienţă cei mai relevanţi utilizaţi pentru a descrie structura şi evoluţia ofertei sunt: • Audienţa netă a fiecărui post de radio (Daily Reach) – dar şi pe ansamblul tuturor posturilor – exprimată în procent şi în mii persoane din universul studiat. urmată de Kiss FM (1. Din punct de vedere al audienţei nete (Daily Reach). • Audienţa brută (Rating) a fiecărui post de radio. . doar că acesta calculează procentul celor care ascultă un anumit radio cel puţin un sfert de oră pe zi. Daily Reach (000) mii de persoane expuse cel puţin un sfert de oră unui post de radio.3 milioane ascultători. Daily Reach (%) – indicator similar celui numit Daily Reach (000). de la 590 de mii de 65 .Cum era de aşteptat. exprimată ca procent din volumul total de ascultare.97 milioane). 4 noiembrie 2004 Licenţe 33 30 25 22 18 17 17 16 16 15 Cota de piaţă. 45. exprimată în procent din universul studiat. pe plan naţional.6 milioane. Nr. Europa FM rămâne în cursa de urmărire a postului public cu 2. reprezintă numărul de persoane care au ascultat un anumit radio raportat la numarul de ascultători radio. deoarece o persoană este numărată o singură dată indiferent de durata expunerii. cu peste 300 de mii mai mulţi decât în primăvara anului trecut.3. exprimată în procent şi în mii persoane din universul studiat.Societatea Reţeaua Contact România SA Kiss FM ABC Plus Media Oradea Naţional FM Audio Delta SRL Micul Samaritean Media Pro SRL Pro FM Radio Deea Oneşti Radio Deea Radio SRL Braşov Mix FM Radio XXI SRL Radio 21 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Iaşi Radio Trinitas Uniclub Multimedia SRL Star FM Radio Transilvania LBM Oradea Radio Transilvania LBM Alte 156 de societăţi mai deţin licenţe radio Sursa: Capital. rezultatele ultimului val de măsurători (SAR) relevă o evoluţie a pieţei aşa cum este ea prezentată în cele ce urmează. cei mai mulţi ascultători îi are România Actualităţi . De remarcat creşterea lui Radio 21. • Partea de audienţă a fiecărui post de radio (Market Share). media pe sfert de oră a procentului de ascultători din total populaţie şi nu din ascultătorii de radio. • Audienţa brută pe sfert de oră (Average Quarter Rating).

Naţional FM.La nivel urban se remarcă „o rocadă” între Europa FM şi Kiss FM. de asemenea. cu 5. primul dintre posturile private. A fost interesant de urmărit cum au evoluat cei doi jucători noi: Radio Guerrilla şi Info Pro. dacă în primăvara anului trecut Radio 21 era aproape la egalitate cu Pro FM. Info Pro are în medie 12 mii de ascultători în Capitală. . Kiss FM se remarcă pe locul secund. prima poziţie este ocupată de postul public România Actualităţi. cu 0.9% şi. deşi acestea se afla în scădere faţă de anul trecut. Dintre posturile private. Kiss FM se află. 5. respectiv cinci mii de ascultători. În timp ce Guerrilla a atins 41 de mii de ascultători (faţă de 22 de mii cât avea anul trecut când se numea Fun Radio).ascultători în primăvara anului trecut la 920 de mii în 2005. este Europa FM cu 16.Cea mai dură piaţă rămâne cea din Bucureşti. Pro FM şi Star FM. Naţional FM se situează în partea finală a clasamentului cu aproape 52 de mii de ascultători. SAR a evidenţiat următoarele aspecte: . Este de urmărit pentru valul următor (în toamnă) dacă staţiile mici vor reuşi să atragă ascultătorii staţiilor mari. dar numărul de ascultători atras de Kiss FM a fost mai mare. La fel. respectiv. iar Romantic.48 milioane Europa FM. cu 303 mii de ascultători. Audienţa medie zilnică a lui Kiss FM este de 1. stagnează la 75 de mii. postul grupului Intact.4 milioane în 2004) şi Star FM (105 mii faţă de 203 mii anul trecut). În timp ce Radio 21 a crescut simţitor. Pro FM a pierdut într-un an 366 de mii de ascultători. ce-i drept mai modest decât în ţară şi în urban. situându-se după staţii ca Radio Total (35 de mii) şi Star FM (32 de mii).0% cotă de piaţă. Ambele posturi au înregistrat creşteri faţă de primăvara 2004. Europa FM se menţine la acelaşi nivel în Bucureşti (aproximativ 130 de mii). în Capitală. City FM şi Naţional FM. Radio 21 a câştigat ascultători şi în Bucureşti. iar urmăritorul său. tendinţa de la nivel naţional se regăseşte şi în mediul urban în ceea ce priveşte Radio 21. cu patru mii. dar şi scăderile accentuate ale staţiilor Pro FM (971 de mii faţă de 1. În ceea ce priveşte partea de piaţă (Market Share) alocată principalilor concurenţi de pe piaţa radio.4% 66 .4% cotă de piaţă. Naţional FM înregistrează un număr de 59 de mii de ascultători . pe unul dintre primele locuri cu 12. Totuşi.Pe plan naţional. îşi fac cu greu loc pe piaţa bucureşteană.4% cotă de piaţă. acum s-a detaşat cu aproape 100 de mii de ascultători (261 de mii faţă de 176 Pro FM). iar Star FM a pierdut jumătate din public (84 de mii faţă de 165 de mii în primăvara 2004). fiind urmat de Pro FM şi Radio 21.56 milioane ascultători faţă de 1. Alţi noi actori. fiecare cu 227 de mii de ascultători pe zi. Lider în Bucureşti rămâne România Actualităţi (312 mii de ascultători).

sau în Bucureşti.La nivel urban. . acestea încearcă. pe de o parte. principalii concurenţi de pe piaţă sunt posturile de radio private. fiecare cu o cotă de piaţă de 7. cu mici diferenţe. pe de altă parte. . Kiss FM deţin poziţia de lider cu 17. urmat de Europa FM cu 16.3 Concurenţa pe piaţa radio din România În momentul de faţă.6%.În Bucureşti. Următorii în clasament sunt Radio 21 şi Pro FM.3% cotă de piaţă. Pe următoarele locuri se situează Radio 21 cu 14. prezentate în cele ce urmează. pe piaţa posturilor de radio din România.10. care ocupă poziţia de lider la nivel naţional. KISS FM În data de 5 noiembrie 2003. împreună reprezentând cea mai puternică reţea din România. nivelul concurenţial este unul foarte ridicat. în prezent. sau posturi care se află în prin proces de expansiune a reţelei. să atragă un număr cât mai mare de ascultători dintre cei inactivi şi.5% şi se află cu un loc în urma postului de radio Star FM. Star FM. Atât la nivel naţional. 3. o cotă de piaţă de 0. Naţional FM abia începe să se facă cunoscut în rândul ascultătorilor bucureşteni şi deţine. acesta deţinând 0.1%. primele poziţii în topul preferinţelor ascultătorilor sunt ocupate. posturi care deţin reţele naţionale cu o foarte mare acoperire. care deţine o cotă de piaţă de 0. odată cu lansarea Kiss FM s-a lansat şi cel mai nou Radio Group.5% cotă de piaţă şi Europa FM – 8.8% cotă de piaţă. Astfel.cotă de piaţă. de aceleaşi posturi de radio. 67 . datorită acoperirii. să atragă audienţa celorlalţi concurenţi.4% cotă de piaţă. Naţional FM are o cotă de piaţă de 0. se află în urma concurentului său direct.3%. Sub umbrela Radio Group se regăsesc două radiouri: Kiss FM şi Radio Star. cât şi la nivel urban. cu excepţia postului public România Actualităţi. Pro FM .8% din piaţă. Fie că este vorba de posturi cu o istorie mai îndelungată. comerciale. Kiss FM ocupă în continuare prima poziţia cu 17.0% cotă de piaţă.5% cotă de piaţă. sau posturi care au început să emită doar de câteva luni.

Andu Campu. Caransebeş.5% cotă de piaţă). 303. Acoperire. Reţeaua Kiss FM cuprinde 25 de staţii locale (Arad. Bacău. soft Ac internaţional. Publicul căruia i se adresează cu precădere postul de radio Kiss FM este format din femei şi bărbaţi cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani. este „nou”. Alina Vancia. rap / hip hop internaţional. Iaşi. Ovidiu Stănescu. Bistriţa. Botoşani. Alexandria. în urma ultimului sondaj oficial IMAS / Mercury Research – Studiul de Audienţă Radio (SAR). Brăila. faţă de toamna 2004. Râmnicu Vâlcea.De ce Kiss FM? După cum reiese din declaraţiile reprezentanţilor postului. Timişoara. Mureş. Ploieşti. Kiss FM a mai câştigat 26. Chişinău. Kiss FM . Kiss FM este pe prima poziţie în topul preferinţelor ascultătorilor. Reşiţa. Sorin Mocanu. pe 10 octombrie 2004. la 30 mai 2005. Slatina. Giurgiu. Piteşti. Vali Bărbulescu. după un an de viaţă Kiss FM confirmă şi rămâne în fruntea clasamentului. este „ca afara”. Tg. Câmpulung Muscel. Braşov. dance internaţional. Genurile muzicale promovate de Kiss FM sunt cele care se potrivesc cel mai bine cu conceptul “hit music station” şi care corespund preferinţelor target-ului său. Oradea. astfel. Bătălia a fost câştigată de Kiss FM la toate capitolele. În urma măsurătorilor desfăşurate anul acesta. Alcătuirea play list-ului este un proces continuu de testare săptămânală (call out). Gabi Jugaru.postul de radio preferat al românilor din mediul urban. În target-ul său (15-29 ani) Kiss FM şi-a depăşit incontestabil concurenţa. după numai jumătate de an de la lansare. Testările se fac pe eşantioane constituite din target-ul Kiss FM. Publicul-ţintă (target).8% cotă de piaţă. Suceava. 17. Dana Nicula). Focşani. Craiova. 68 . Piatra Neamţ). Muzica. succesul său având la bază o echipă profesionistă din care fac parte câteva personalităţi cunoscute şi îndrăgite de publicul român (Şerban Huidu. Pe intervalul de vârstă 15-44 ani Kiss FM obţine un daily reach de 229. Sibiu.100 ascultători şi 25. este o nouă atitudine. Mediaş. 141. Constanţa. Mihai Găinuşă. Kiss FM şi-a adjudecat poziţia de lider incontestabil al posturilor de radio private. Turda. Bucureşti.000 de ascultători. Andreea Berghea. urban R&B. Cristi Niţu. În 24 mai 2004. Curtea de Argeş. este mai mult decât un post de radio. În Bucureşti. este “cool”. Bârlad.000 de persoane cu vârste peste 11 ani ascultă zilnic Kiss FM care obţine. Botoşani. Galaţi. Baia Mare. Târgovişte. Printre acestea se numără: pop ritmic internaţional. este “trendy”. Cristian Andrei. această situaţie consemnând o premieră pe piaţa radio românească. este „show-biz” autentic.200 de ascultători cu vârsta cuprinsă în acest interval preferă Kiss FM (28. răspunsul la această întrebare cuprinde următoarele aspecte: este alternativa de calitate la ceea ce există pe piaţă. Dr. este “fresh”.5% cotă de piaţă. Cluj. Zalău) şi 14 staţii afiliate (Deva. Călăraşi.

e alături de tine 69 .300 femei (16. 22. Europa FM (828.000 de ascultători zilnic şi 18.2% cotă de piaţă) preferând acest post de radio. De ce Europa FM? Echipa postului de radio Europa FM şi-a imaginat răspunsul la această întrebare în felul următor: pentru că „te trezeşte în fiecare dimineaţă. 1. la nivel naţional. Concluzia este una singură: după un an şi jumătate Kiss FM este pe acelaşi loc pe care îl ocupă încă de la lansare – primul.Matinalul Kiss FM. Pe intervalul de vârstă 15-44 ani Kiss FM este lider. „Cronica cu Huidu şi Găinuşă”. care obţine.564. adică 112. tot cei doi strâng cei mai mulţi ascultători din FM-ul privat: 496. aproape un sfert din populaţia cu vârste între 15 şi 44 de ani preferă matinalul Kiss FM. La nivel naţional.8% cotă de piaţă).000 ascultători zilnic şi 30.9% cotă de piaţă. în mediul urban 124. a obţinut în Bucureşti o cotă de piaţă de 21.000 de ascultători cu vârste cuprinse între 15 şi 44 de ani au fost câştigaţi de Kiss FM (faţă de sondajele din toamna 2004) schimbând ierarhia radiourilor private. Într-o săptămână 2.7% din totalul ascultătorilor.5% cotă de piaţă faţă de 479. nu reuşeşte nici măcar să se apropie pe tot parcursul intervalului 07:00 – 10:00. La nivel urban. EUROPA FM Postul de radio Europa FM a început să emită în data de 18 mai 2000. ca parte a reţelei Lagardere Active Radio International. Populaţia feminină de peste 11 ani a fost cucerită de farmecul Kiss FM. Încă o dată publicul ascultător de Kiss FM a fost mai bun şi mai numeros decât al altor posturi de radio.700 între 9:30 – 9:45.100 de ascultători cu vârsta peste 11 ani ascultă zilnic Kiss FM.900 ascultători în Bucureşti între 9:15 – 9:30. cifră de care concurentul său de la Radio21. 807. În bătălia matinalelor sondajele demonstrează încă un punct forte al Kiss FM: „regele” farselor FM este Gabi Jugaru.700 de persoane ascultă zilnic Kiss FM.000 de persoane ascultă Kiss FM. În mediul urban. 1.300 ascultători. „Cronica cu Huidu şi Găinuşă”. acesta strângând doar în Bucureşti 110. Cuplul Huidu-Găinuşă deţin si un alt record: vârful de audienţă FM. astfel. În target-ul sau (15-29 ani) Kiss FM are un număr aproape dublu de ascultători faţă de următorul post de radio.169.224. Daniel Buzdugan.

Reşiţa. Petroşani.3 milioane de ascultători zilnic. Tecuci. şi mai nouă. Turda. Europa FM avea 1. cât şi internaţională. Drobeta Turnu Severin. La nivelul anului 2005. Muzica. Gheorgheni. Sf. Călăraşi. datorită faptului că Europa FM a fost primul post privat cu acoperire naţională în FM. Comăneşti. Câmpulung Moldovenesc. Bacău. Piatra Neamţ. „Europa FM – un radio de milioane de români”. Focşani. Tulcea. Braşov. Ştei. Bârlad. pentru anumiţi cântăreţi. unul după altul. şi mai veche. acoperă 60% din teritoriul ţării şi 80% din populaţie. Satu Mare. RADIO 21 Radio 21 a fost lansat în anul 1996 şi este. Gheorghe. Aceştia erau ascultătorii Europa FM din fiecare zi la nivelul anului 2003. când Europa FM numără 2. Brăila. Mureş. Deva. Galaţi. Arad.841. Cluj. te însoţeşte pe drumul către serviciu. Aşezaţi în linie dreaptă. sau anumite formaţii. este un radio generalist. atât românească. alături de Europa FM. Suceava. Frecvenţele pe care emite Europa FM acoperă 60% din teritoriul ţării şi 80% din populaţie. pe atât de cuprinzător la această întrebare poate fi acela că Radio 21 este inima şi sufletul celor mai reuşite evenimente. ascultătorii Europa FM ar fi format atunci un şir cu o lungime de aproximativ 455 km! Aceasta ar fi însemnat un şir uman de la Bucureşti la Satu Mare sau de la Timişoara până la Buzău. Sibiu. Constanţa. Acoperire. deoarece nici ascultătorii care formează publicul său ţintă nu sunt admiratori ai unui singur gen muzical. Ploieşti. Craiova. acesta este un post de radio care poate fi ascultat în marea majoritate a centrelor urbane de dimensiuni medii şi mari (Bucureşti.50 de ani reprezintă intervalul de vârstă pentru ascultătorii cărora Europa FM le dedică programele sale din fiecare zi. De ce Radio 21? Un răspuns pe cât de simplu. Timişoara. Om lângă om pe o distanţă de 455 km. Postul nu are predilecţie pentru o anumită muzică. îţi spune ce s-a întâmplat peste zi şi se mai întâmplă să fie alături de tine şi seara. Botoşani. Îţi face drumul mai uşor către casă. 70 . Zalău). programele sale bazându-se pe ştiri şi muzică. Târgu Jiu. Europa FM este cunoscut ascultătorilor ca un post de radio care promovează muzica bună. înainte de culcare. Baia Mare. Vişeu. Oradea. Roman. Publicul-ţintă (target).000 de ascultători în fiecare zi. distanţa pe care s-ar întinde şirul uman ar fi de 572 km! Această performanţă a devenit posibilă. Hunedoara. parte a puternicului trust media francez Lagardere Active Radio International. Râmnicu Vâlcea.la micul dejun. Topliţa. ascultătorii Europa FM sunt amatori de muzică de calitate. Conform măsurătorilor IMAS din octombrie 2003. Iaşi. îţi ţine companie şi acolo unde munceşti. Tg. Bistriţa. Negreşti Oaş. Ca urmare. 25 .

petreceri şi concerte din Bucureşti. Brăila. Braşov. Playlist-ul este alcătuit pe baza preferinţelor publicului. Publicul-ţintă (target). Ascultătorii Radio 21 sunt mari amatori de petreceri şi distracţie. şi de locuitorii oraşelor Botoşani. Sistemul de playlist folosit şi selecţia pieselor au calificat Radio 21 ca fiind postul cu „cea mai bună muzică”. r&b. Astfel. Galaţi. Răzvan Popescu. Turda. Tecuci. din nou. simţul umorului şi sociabilitate. Noul concept Radio 21 are ca valori muzica. brit-pop. Timişoara. frecvenţa pe care rămâi dacă vrei să asculţi cea mai bună muzică a momentului. umor de calitate. La aproape 3 ani de când este constant unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din Bucureşti. Radio 21 a decis să îşi asume această poziţie şi să o comunice prin însuşi sloganul postului. Tulcea. un slogan nou (Number 1 Hit Radio). Deva. entuziasm. Sighişoara. Reţeaua acestui post de radio este formată din Radio 21 Bucureşti şi 18 radiouri locale care preiau emisia din Bucureşti între anumite intervale orare. nu mai vechi de 2000. Sibiu. Mihai Morar. DJ Optick. Next Level. dintre care maxim 20% muzică românească (nu se difuzează manele şi hip hop). printre alţi. house. 71 . o grilă nouă de emisiuni. Oneşti. înseamnă. o luare de poziţie foarte puternică: a fost adoptată o culoare extrem de vizibilă. Arad. Acoperire. Piteşti. Muzica. Petroşani. Genurile de muzică preponderent promovate sunt muzica dance.15-30 de ani. Radio 21 poate fi ascultat. Radio 21 se identifică prin nume ca Daniel Buzdugan. Radio 21 este din punct de vedere muzical un “hit only”. Muzica este alcătuită din hituri ale momentului. aparţinând segmentului cuprins în intervalul de vârstă cel mai dinamic . În luna martie 2004. . pe baza unui sistem de music research săptămânal. promotorul celei mai bune muzici actuale şi prima opţiune în ceea ce priveşte aflarea a tot ceea este nou în industria cinematografică. Bistriţa. Radio 21 a apărut cu o nouă imagine: o siglă cu o culoare nouă (portocaliu fluorescent). “Nr. o culoare puternică. prin evenimente ca Liberty Parade sau concerte „2 in 1 cu Radio 21”. de vesela şi optimistă. Andrei Gheorghe. “Goldurile” Radio 21 sunt fabricate cel mai devreme în 1995. Ciprian Dinu. Activitatea postului Radio 21 este dedicată în întregime unei audienţe caracterizate prin tinereţe. “Number 1 Hit Radio” înseamnă ca Radio 21 este cel mai bun post de radio pentru hituri. Trecerea de la culoarea verde la culoarea portocalie. Cluj. în identitatea siglei. Alba Iulia. din punctul de vedere al publicului ţintă. pop. evenimente de amploare sau originale ca şi concepţie. comunicarea cu ascultătorii. atitudine. 1 Hit Radio”.

face lucruri ieşite din comun. cel mai creativ. Medgidia). deoarece: a organizat nu doar concerte ci adevărate evenimente.000 de locuitori. a auzit: Andi Moisescu.PRO FM 15 aprilie 1993 este ziua în care a emis pentru prima dată Pro FM Bucureşti. Florin Călinescu. Oneşti/Comăneşti/Moineşti. de hit-uri. Target-ul aspiraţional al Pro FM are între 20 şi 35 de ani. Pentru a obţine şi menţine aceste superlative. are un venit şi o educaţie peste medie. după cum menţionam mai sus. De ce Pro FM? Deoarece Pro FM este de 12 ani cel mai curajos. dintre care 8 cu populaţie de peste 100. În 2005 se lansează alte 6 staţii locale Pro FM (Sibiu. Chişinău. primul. Braşov. Râmnicu Vâlcea/Horezu/Drăgăşani/Bălceşti). Pro FM emite în Bucureşti şi în alte 14 oraşe din România. Tg. Ovidiu Ioaniţoaia. Alba Iulia. Pro FM este unul dintre posturile care stabileşte tendinţele în ceea ce priveşte muzica pe care o ascultăm. Buzău. cât şi internaţionale. Mureş. Slatina. Timişoara. a organizat Miss Voce. Ascultătorii Pro FM sunt amatori de muzică nouă. atât autohtone. Bacău. hip hop. curajul. Satu Mare. Constanţa. şi acoperă 35. şi nu numai. R&B. cel mai comunicativ radio din România. a îndrăznit să difuzeze emisiuni precum Pătrăţelul Roşu. genurile promovate fiind: pop. dance/disco. nume de care sigur majoritatea ascultătorilor radio. 13-14 cu Andrei. Pro FM a optat pentru o politică muzicală curajoasă. Pro FM este un post de radio creativ. Predeal. house/techno. cel mai original. Ingredientele din reţeta de succes a postului care determină această „dependenţă” sunt.94 % din segmentul urban (Arad. Costineşti. se află în pas cu moda. vede filme la cinema şi DVD mai degrabă decât la televizor şi călătoreşte în week-end. sau Rondul de Dimineaţă. a inventat „mineriade”. a promovat. Ploieşti. Piatra Neamţ. Vlad Craioveanu. creativitatea. îi plac sporturile. originalitatea şi comunicativitatea. Andrei Gheorghe. Publicul-ţintă (target). programe originale şi vocile-vedete. Mangalia. Acoperire. a decontat amenzile ascultătorilor grăbiţi. Deva). Cluj. a dat premii siluete şi silicoane. Hunedoara. a descoperit trupe şi hit-uri. după cum susţin conducerea şi echipa postului. este preocupat de propria imagine. a organizat „Congrese” şi „Propagande”. cheltuie bani în locuri cu preţuri ridicate. Pro FM 72 . rock alternativ. maşinile scumpe. Miercurea Ciuc. „Consumul excesiv de Pro FM creează dependenţă”. Pro FM se mai aude şi prin intermediul a 5 staţii afiliate (Suceava. Muzica. Pro FM este un post de radio curajos pentru că: a difuzat primul muzică românească. Câmpina.

denotă dinamism (9 %) si creativitate (7 %).este un post de radio original din următoarele motive: a oferit în fiecare an tradiţionalul „Porc Pro FM”. 73 . pe această cale. George Vintilă. Piaţa Revoluţiei. activitatea postului s-a bazat pe efortul şi talentul unor nume de referinţă din lumea radioului românesc. a oferit flori de pe biciclete. Cele trei vedete Pro FM. motociclete şi din decapotabile pentru cele mai frumoase fete. Liana Stanciu fiind unul dintre exemplele cele mai elocvente în acest sens. a căutat o vedetă şi a găsit mai multe. s-a transformat într-un „radio de pici” de fiecare 1 iunie. Conform unui sondaj de opinie realizat de Curs SA la nivelul oraşelor în luna decembrie 2004 Pro FM este: asociat cu veselia (22 %). În ceea ce priveşte atributele. Nu în ultimul rând. Nu în ultimul rând. în comparaţie cu competitorii. încă de la început. este modern (12 %). a constituit cel de-al doilea moment marcant în activitatea sa. Pro FM este mai modern şi mai creativ. Pro FM rămâne în continuare radioul care lansează trend-uri. La capitolul vedete. să comunice şi să fie la curent cu cele mai noi tendinţe. cât şi o atitudine urbană. World Trade Plaza) şi au atras un target format din ascultători dornici să experimenteze. Lansarea postului de radio Kiss FM cu 10 luni mai târziu şi crearea. îşi schimba numele în Star FM şi începea să emită într-un nou format. le-a creat evenimente pe măsura aşteptărilor lor. le-a dat muzica pe care au cerut-o. i-a pus faţă în faţă cu vedetele lor preferate. a unui nou Radio Group. Evenimentele şi petrecerile organizate de Pro FM au fost întotdeauna găzduite în locaţiile cele mai mari şi mai căutate (Baza Keoke. format din reţelele Kiss FM şi Radio Star (denumit anterior Star FM). RADIO STAR Primul moment marcant în evoluţia acestui postului de radio s-a înregistrat pe 10 ianuarie 2003. Pro FM are 3 nume în primele 10 locuri ale topului celor mai cunoscuţi realizatori radio. Din punct de vedere al notorietăţii mărcii (brand awarness). Pro FM este un post de radio comunicativ pentru că: a ţinut cont întotdeauna de părerile ascultătorilor şi le-a oferit acestora ceea ce au vrut. De ce Radio Star? Deoarece Radio Star este primul post de radio independent din România. Pro FM este în fruntea clasamentului (86%) în Bucureşti şi pe locul al doilea la nivel naţional (56%). atunci când Uniplus Radio. Un al doilea motiv l-ar putea constitui faptul că. primul post de radio privat din România. Pro FM are atât o acoperire urbană. Vlad Craioveanu şi Wilmark reuşesc să strângă un capital de imagine cumulat de 64%.

difuzând astfel hit-uri mai vechi sau mai noi. cu precădere femei. aflat în permanenţă în căutarea a ceva mai bun. Iaşi. Trecerea de la Uniplus Radio la Star FM şi.şi. Muzica. Acoperire. Radio Star este concurentul direct principal al postului de radio Naţional FM. definirea unui nou target. acesta fiind. mai atractiv. aflată încă la început. Această evoluţie a determinat apariţia unui nou concept. cel mai important aspect avut în vedere în caracterizarea activităţii sale. Radio Star a ales formatul Adult Contemporary. “open-minded”. în momentul de faţă. Suceava. abordarea unui nou format – modelul Adult Contemporary presupunând difuzarea pieselor/artiştilor cu care au crescut adulţii de astăzi . Deoarece există o diferenţa semnificativă în ceea ce priveşte numărul de ascultători ai posturilor care ocupă poziţiile de lider şi şalangeri şi cel corespunzător posturilor cu o evoluţie modestă. pop ritmic internaţional pop rock internaţional. Cluj. La baza deciziei de a se adresa acestui segment s-au aflat rezultatele unei cercetări care au arătat că acest target nu este satisfăcut de oferta actuală de pe piaţă. Curtea de Argeş. menirea noului post astfel creat a fost aceea de a deveni „radioul care îţi dă senzaţii”. „Radioul de senzaţie”. Adjud) şi de 8 staţii afiliate (Braşov. adresându-se unui număr total de aproximativ 4 milioane de români. Persoanele cu vârsta cuprinse între 25 şi 39 de ani. Slatina. Mureş. Miercurea Ciuc. soft românesc şi dance internaţional. propunându-şi să aducă în mod permanent publicului feminin informaţii. Focşani. Ca urmare. având în vedere ierarhia posturilor de radio în funcţie de audienţă şi target-ul vizat de fiecare dintre acestea. Sibiu. mai pe gustul său. ulterior la Radio Star nu a însemnat doar o simplă schimbare a numelui.Radio Star oferă „cea mai bună varietate de muzică”. îndeplinind aşteptările unui public pretenţios. Dacă am analiza însă concurenţa în 74 . în mare parte femeilor (60%). Botoşani. încă de la început. bârfe. De aceea. au fost analizate doar principalele reţele radio din România. fiind vizată femeia modernă. Piteşti). a creat emisiunile şi a abordat subiectele de interes. noul post de radio s-a adresat. Stilul de muzică care poate fi ascultat pe acest post este definit de curentele soft internaţional. formează audienţa pentru care Radio Star a ales muzica pe care o difuzează. Câmpia Turzii. se poate afirma că. Astfel. conştientă de felul în care arată şi de ceea ce poate face. Radio Star este un post care se adresează „femeii care vrea multe de la viaţă”. Reţeaua Radio Star dispune de 14 staţii locale (Bucureşti. Constanţa. Publicul-ţintă (target). Câmpulung. sfaturi şi muzică bună. raportul de forţe dintre diferiţii concurenţi se manifestă cu o intensitate variabilă. poate. Având în vedere faptul că Naţional FM este un post de radio cu acoperire naţională. poate cel mai important. Tg. Reşiţa.

Oraşele au fost alese în funcţie de criteriul numărului de locuitori. din mediul urban.000 locuitori (Oradea. Tg. Braşov. Două focus-grupuri au avut ca participanţi persoane cu vârsta peste 11 ani. presă scrisă etc. Reşiţa. Radio Total. În fiecare din cele patru oraşe (Bucureşti. Constanţa). „unde se ascultă?”. Beiuş. Lugoj. din mediul urban. postul de radio Naţional FM a apelat la serviciile agenţiei de cercetări de marketing Mercury Research pentru organizarea unei cercetări calitative în vederea studierii imagini sale în rândul ascultătorilor din întreaga ţară. Radio Guerrilla. neluând în considerare Bucureştiul. Paşcani). Ploieşti. şi anume: între 150.000-350. Sibiu. Blaj. Bechet. având în vedere faptul că reţeaua Naţional FM acoperă trei categorii de localităţi. Deva. „când se ascultă?”.. Tulcea. Giurgiu. Tg. Câmpia Turzii. Petroşani. de asemenea.).ceea ce priveşte atragerea unui număr cât mai mare de ascultători din Bucureşti. care obişnuiesc să asculte radio. în decursul unei luni au fost organizate în total 12 discuţii focalizate de grup în Bucureşti. determinarea 75 . evidenţierea motivelor pentru care se ascultă radio. Târgovişte. Ar putea fi amintite aici posturile de radio Romantic FM. Slatina.000-150. Braşov. s-a recurs la tehnica discuţiei focalizate de grup (focus-grup). unele dintre acestea deţinând chiar părţi de audienţă mai mari comparativ cu postul de radio Naţional FM. Pentru desfăşurarea studiului. Tulcea. determinarea notorietăţii spontane şi asistate a postului de radio Naţional FM şi a altor posturi concurente. determinarea locului pe care îl ocupă radioul faţă de celelalte mijloace de comunicare (TV. adică bărbaţi şi femei cu vârste cuprinse în intervalul 20-35 de ani. Zalău. Câmpia Turzii) alese pentru desfăşurarea cercetării s-au organizat câte trei focus-grupuri. în acest caz ar trebui menţionate şi alte posturi de radio.000 locuitori (Baia Mare. Braşov. Cel de-al treilea focus-grup a fost organizat cu persoane care fac parte din target-ul postului de radio Naţional FM.000 locuitori (Brad. între 50. Piteşti. Astfel. Comăneşti. Tulcea şi Câmpia Turzii. „cât se ascultă?” etc. Turnu Măgurele/Alexandria) şi sub 50. Bistriţa. prin aflarea unor răspunsuri la întrebările „ce se ascultă?”. Timişoara. 3. City FM şi Delta RFI. Info Pro. şi. care obişnuiesc să asculte radio. Jiu. Craiova. Mureş. diferenţa între cele două eşantioane fiind determinată de frecvenţa ascultării. Drăgăneşti.4 Imaginea actuală a postului de radio Naţional FM În luna februarie a acestui an. Studiul a urmărit realizarea următoarelor obiective: determinarea locului pe care îl ocupă radioul în viaţa indivizilor. Marghita.

Rezultatele discuţiilor focalizate de grup organizate la nivel naţional au condus la concluzia că imaginea Naţional FM este formată doar în proporţie de 35% la nivelul persoanelor care fac parte din publicul-ţintă al postului. acoperirea la nivel naţional. intensitatea şi specificitatea imaginii sale şi. din punct de vedere al notorietăţii totale. cu privire la profilul ascultătorului acestui post. 14% au şi ascultat cel puţin o dată acest post de radio. postul de radio Naţional FM este cunoscut de 2.7% din totalul populaţiei (526 mii respondenţi). În Bucureşti. La nivel naţional.280 mii respondenţi. imaginea pe care şi-au format-o cei în mintea cărora Naţional FM a pătruns este una favorabilă. evidenţierea unui profil al ascultătorului postului de radio Naţional FM. Astfel. reprezentând 17% din totalul populaţiei. dintre respondenţi care au afirmat că au auzit despre Naţional FM.preferinţelor şi percepţiilor în ceea ce priveşte posturile de radio. deoarece doar aproximativ 30% din totalul populaţiei care îl alcătuiesc au o imagine formată despre Naţional FM. 76 . Ca element component al intensităţii imaginii. claritatea formării acesteia înregistrează un nivel relativ scăzut pentru postul de radio Naţional FM. Pe plan naţional.3% din totalul populaţiei (40 mii respondenţi) şi-au amintit de acesta. cât şi în Bucureşti. a caracteristicilor atribuite acestui post şi a modului în care se diferenţiază de ceilalţi concurenţi. atât la nivel naţional. În ceea ce priveşte notorietatea spontană. În Bucureşti. au auzit de Naţional FM. rezultatele studiilor au relevat următoarele aspecte: la nivel naţional. formula câteva afirmaţii cu privire la notorietatea postului de radio Naţional FM. iar în Bucureşti doar 2. Rezultatele acestei cercetări au fost completate de cele ale sondajului IMAS .9% din totalul populaţiei (602 mii respondenţi). de asemenea. postul a fost încadrat de către persoanele care au participat la focus-grupuri în diferite categorii cu o slabă corespondenţă între ele. tipul de muzică difuzată.Studiul de Audienţă Radio (SAR) -. Cu toate acestea. Situaţia nu este. ceea ce înseamnă că mai puţin de jumătate din cei care au auzit de acest post au şi avut ocazia să-l asculte.2% din totalul populaţiei (3 mii respondenţi) din Bucureşti. ponderea din totalul populaţiei a celor care au ascultat cel puţin o dată postul de radio Naţional FM se situează în jurul valorii de 15%. putându-se. notorietatea totală a postului Naţional FM măsoară 33. astfel. printre criteriile luate în considerare la gruparea posturilor de radio numărându-se vechimea pe piaţă. avantajoasă nici în ceea ce priveşte publicul-ţintă care locuieşte în Bucureşti. 3.4% din totalul populaţiei (81 mii respondenţi) la nivel naţional şi pentru 0. nu în ultimul rând. Naţional FM a fost prima menţiune pentru 0.

3. gradul de departajare fiind relativ scăzut. rezultatele cercetărilor au evidenţiat aceleaşi aspecte nefavorabile.a. fiecare reprezentând o activitate distinctă de 77 .5 Analiza actualelor eforturi de marketing privind promovarea imaginii postului de radio Naţional FM Ca parte integrantă a Centrului Naţional Media. cu vârsta cuprinsă în intervalul 30-39 ani (32. formatul abordat în ceea ce priveşte muzica care poate fi ascultată pe acest post. cu un nivel de instruire mediu (51%).1%). atât pe plan naţional.6%). postul de radio Naţional FM este implicat.a. Un alt element constitutiv al intensităţii imaginii este reprezentat de gradul de preferinţă manifestat faţă de postul de radio Naţional FM. ca prin intermediul „Ofensivei Naţionale”. tipul emisiunilor difuzate. această campanie a fost concepută pe trei părţi. Naţional FM ocupând una dintre ultimele poziţii în topul preferinţelor ascultătorilor. campanie denumită sugestiv „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005”. care au contribuit la formarea imaginii sale. sloganul Naţional FM („Aici asculţi hiturile!”). Printre atributele postului de radio. s-a ajuns la concluzia că imaginea postului de radio Naţional FM nu se caracterizează prin specificitate. ar putea fi următorul: bărbat (64. În ceea ce priveşte promovarea imaginii postului de radio Naţional FM. la începutul anului. în activităţile de promovare a imaginii globale a acestui trust şi a imaginii fiecăreia dintre diviziuni. ceea ce înseamnă că nu s-a putut realiza o diferenţiere clară între aceasta şi imaginile anumitor posturi de radio concurente. cât şi în Bucureşti.notorietatea persoanelor care alcătuiesc echipa de emisie ş. definit pe baza caracteristicilor demografice. Ca urmare. să iniţieze o campanie de imagine mult mai puternică. s-au pus la punct toate detaliile pentru desfăşurarea unei campanii la nivel naţional. În acest scop. în urma discuţiilor focalizate de grup. aşa cum reiese din studiile efectuate. Luând în considerare aceste aspecte. ca obiect al investigaţiei. alături de cele două posturi de televiziune – Naţional TV şi N24 –. pot fi menţionate următoarele: gradul de acoperire la nivel naţional al reţelei Naţional FM.7%). în ultima lună dinaintea studiului. lei (20. al cărui venit personal net lunar s-a situat. Un profil al ascultătorului postului de radio Naţional FM. sub pragul de 1. demersurile de marketing au avut în vedere. măsura în care echipa de emisie a postului este formată din persoane cu renume în lumea radioului ş. Din acest punct de vedere.5 mil. de mai mare amploare.

în final. la locul de desfăşurare a concertului. Înainte de a fi un turneu muzical. pe un traseu prestabilit. Timişoara: 25-26 martie 4. Astfel. „Primul atac” are loc asupra unui număr de 15 oraşe. Perioada de desfăşurare a campaniei a început pe 18 martie 2005 şi se încheie pe 10 iunie 2005. a fost organizat un convoi compus dintr-un camion cu o staţie de amplificare ce difuzează muzică şi promo-uri atrăgând atenţia asupra evenimentului. Oradea: 18-19 martie 2. 10 . Astfel. organizată special pentru un anumit moment al anului şi întrun anumit context. Piteşti: 8-9 aprilie 9. Din convoi face parte şi un camion ce transportă o maşină Hyundai – Marele Premiu al campaniei. Ulterior. au luat naştere conceptele pentru trei campanii de imagine parţial independente.5. Cele mai importante aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea campaniei vor fi prezentate în cele ce urmează. Pentru desfăşurarea campaniei. Arad: 23 martie 3. în fiecare oraş. campania de vară şi campania de toamnă. 11 . de maşini de poliţie şi motociclişti şi se opreşte. după cum urmează: campania de primăvară. Craiova: 1-2 aprilie 5. incluzând o campanie de iarnă şi acţiunile specifice sărbătorilor de sezon. Convoiul este însoţit. 13 Ploieşti: 26-27 aprilie Constanţa: 1 mai Galaţi: 7 mai Bacău: 13-14 mai Iaşi: 20-21 mai 78 . primele eforturi de marketing cu privire la promovarea imaginii Naţional FM s-au materializat prin campania „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005”. după cum urmează: 1.promovare a imaginii postului. este o campanie puternică de imagine şi atitudine. 12 .1 Conceptul campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” „Venim să te cucerim” este o campanie de concerte live de mare impact în oraşele importante din ţară. maşini pentru organizare. eforturile de promovare a imaginii postului vor fi continuate prin organizarea unor activităţi promoţionale pentru sfârşitul anului. un car modern N24 care transmite de la faţa locului „Ofensiva Naţională” şi „cucerirea” fiecărui oraş mare al României. 3. reprezentată chiar de „Ofensiva Naţională”.

de asemenea. 14 . până la sfârşitul acestui an. iar programul respectat este următorul: . Slatina. 79 .6. Printre obiectivele specifice de marketing ale postului de radio Naţional FM avute în vedere la elaborarea campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” se numără: înregistrarea unui procent de 3. Bucureşti: 16 aprilie 8. 16 . Deva. ceea ce înseamnă o sporire a numărului acestora de aproximativ 2. nu se organizează concertele Favorit. Zalău. 1 este prezentat programul concertelor organizate în cadrul campaniei. Alba Iulia. Câmpia Turzii.sâmbătă . acesta fiind concurentul principal pentru Naţional FM. Reşiţa. În oraşele în care evenimentul are loc într-o singură zi. Braşov: 22-23 aprilie . .54 ori. Mureş. Această evoluţie se traduce şi printr-o creştere corespunzătoare a părţii de audienţă de la 0. prin intermediul eforturilor de promovare a imaginii sale s-a urmărit atingerea pragului de 150 mii ascultători la nivel naţional. La stabilirea obiectivului general de marketing a fost luată în considerare activitatea la nivel naţional a postului de radio Naţional FM. „asaltate” şi alte oraşe printre care se numără: Târgovişte. Lugoj. Tg. Blaj. 15 . În Anexa nr.vineri – un concert de muzică populară transmis pe Favorit TV / Favorit FM (se vor modifica sponsorii şi decorul). În fiecare săptămână se ajunge în câte un mare oraş. în total sunt 16 concerte.concert live pop-rock transmis de Naţional TV. la nivel naţional.2 Obiectivele de marketing ale „Ofensivei Naţionale” În ceea ce priveşte obiectivul general de marketing al postului de radio Naţional FM.4 % la peste 1% pe plan naţional. Concertele folclorice sunt realizate cu artişti şi ansambluri locale.5% în ceea ce priveşte notorietatea spontană a postului Naţional FM şi 20% pentru notorietatea totală. Sibiu: 12-13 aprilie 7. Baia Mare: 27-28 mai Cluj-Napoca: 31 mai – 1 iunie Bucureşti: 10 iunie În trecere sunt. depăşirea atât ca Daily Reach cât şi ca parte de audienţă (Market Share) a postului de radio Star FM. în total sunt 14 concerte. 3.5. dublarea audienţei la nivelul capitalei Bucureşti.

Favorit FM). Voltaj. Motorland. Pioneer.Partenerul campaniei „Venim să te cucerim . trebuie să se apeleze şi la surse externe reprezentate de organizaţii care doresc să-şi asocieze imaginea unui asemenea eveniment şi să-l sponsorizeze şi cărora trebuie să li se ofere condiţii avantajoase în vederea realizării unei colaborări de succes. Compact. crearea unei imagini favorabile în rândul persoanelor care alcătuiesc publicul-ţintă al postului. 3. Stigma. nu toate dintre acestea fiind obţinute ca urmare a efortului propriu al organizatorului. 3. . . Bere Gratis. Proconsul. De aceea. cât şi în toate oraşele de tranzit. Parlament. Sistem. HI-Q. bannere. Televiziunea Transilvania. Direcţia 5.5. Naţional FM.Ofensiva Naţională 2005” beneficiază de o promovare profesionistă pe toate canalele media ale Centrului Naţional Media (Naţional TV. Cei mai importanţi parteneri ai „Ofensivei Naţionale” sunt: Hyundai. formaţii şi vedete pop-rock: Vama Veche. Giulia.Partenerul beneficiază de expunere maximă atât în oraşele în care se organizează concerte. apar pe materialele de promovare (afişe. machetele din presa naţională şi locală). Şapte Seri.Partenerul se bucură de asocierea cu un eveniment naţional cu o desfăşurare de forţe impresionantă şi cu participarea celor mai importante ansambluri româneşti de muzică populară. N 24.consolidarea imaginii postului. taloane de concurs. materiale şi financiare.5.3 Beneficiile oferite partenerilor „Ofensivei Naţionale” A organiza şi desfăşura o campanie de promovare a imaginii de amploarea celei iniţiate de Centru Naţional Media presupune folosirea unui volum impresionant de resurse umane. Printre beneficiile de care se bucură partenerii campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” se pot număra cele prezentate în continuare. ca şi machetele produselor. .4 Mixul de media utilizat în cadrul „Ofensivei Naţionale” 80 . .Sigla. Favorit TV.

10 promo / zi de luni până duminică • Presa scrisă .10 spoturi / zi de luni până duminică . 81 . după cum urmează: .7 promo / zi de luni până duminică  N 24 .10 spoturi / zi de luni până duminică . promovarea campaniei „Venim să te cucerim .10 spoturi / zi de luni până duminică .machetă în presa centrală – spaţiile Naţional TV şi Naţional FM .000 cupoane / oraş ce asigură participarea la tombolă – jumătate se va completa şi depune în urnele amenajate în fiecare oraş pe toată perioada campaniei.Ofensiva Naţională 2005” s-a realizat după următoarea structură: • TV  Naţional TV .30.Follow up: 11 iunie – 18 iunie Din punct de vedere al mijloacelor media folosite pentru transmiterea mesajului publicitar şi al componentelor activităţii de comunicaţie publicitară. iar cealaltă jumătate trebuie păstrată pentru revendicarea premiilor.machete în presa locală – spaţiile Naţional TV şi Naţional FM • BTL .Campanie: 18 martie – 10 iunie .7 spoturi / zi de luni până duminică .Perioada în care s-au derulat acţiunile de comunicaţie de natură publicitară a fost împărţită în trei grupe în funcţie de scopul urmărit prin difuzarea mesajelor publicitare.10 promo / zi de luni până duminică  Favorit FM (reţea) .10 promo / zi de luni până duminică • Radio  Naţional FM (reţea) .Teasing: 14 februarie – 17 martie .10 spoturi / zi de luni până duminică .10 promo / zi de luni până duminică  Favorit TV .

radio. premii.1.000 euro. la varianta barterului. cheltuielile cu activităţile promoţionale ATL (publicitatea la TV.. N24. Dat fiind faptul că iniţiativa organizării evenimentului a aparţinut Centrului Naţional Media. . În ceea ce priveşte cheltuielile organizatorice şi cele destinate derulării acţiunilor promoţionale BTL. De asemenea. Toate evenimentele sunt transmise în direct la televiziune şi radio. 2. pentru o parte dintre acestea. 2. O clasificare a cheltuielilor în funcţie de destinaţia acestora a facilitat evaluarea cât mai realistă a necesarului de resurse financiare. în presă) şi cheltuielile cu activităţile promoţionale BTL (materiale promoţionale. în schimbul acestuia fiindu-i furnizate elementele necesare desfăşurării în condiţii optime a campaniei. 3.bannere de prezentare a concertului. pixuri etc.5.). de la servicii publice.). organizatorul le oferă sponsorilor săi spaţiu publicitar pentru prezentarea produselor/serviciilor acestora sau a unor acţiuni promoţionale proprii (jocuri. nu au existat propriu-zis costuri cu închirierea spaţiului publicitar. difuzarea campaniei publicitare s-a realizat prin intermediul mijloacelor media aparţinând acestuia. contribuţia surselor proprii ale Centrului Naţional Media la organizarea corespunzătoare a evenimentului a fost însemnată. În acest caz. concursuri ş. şi în cazul activităţilor organizatorice şi a celor promoţionale de tip BTL. scenă. s-a obţinut o structură a costurilor detaliată aşa cum este ea prezentată în Anexa nr. Astfel. Naţional FM şi Favorit FM. şi anume: Naţional TV.000 de afişe de prezentare a concertului. Favorit TV. cea mai mare parte a resurselor necesare campaniei a fost obţinută prin eforturile proprii ale trustului organizator (element notat cu T în tabel) şi prin furnizarea acesteia de către partenerii 82 . până la şepci. decor etc. personalul implicat etc.a.5 Bugetul alocat „Ofensivei Naţionale” Bugetul total calculat şi previzionat a fi necesare organizării „Ofensivei Naţionale” se situează în jurul valorii de 85. După cum reiese din tabelul prezentat în Anexa nr. servicii de alimentaţie publică şi cazare. pe baza schimbului reciproc avantajos convenit cu partenerii săi. Centrul Naţional Media a apelat. În urma acestei clasificări. toată activitatea promoţională fiind desfăşurată prin eforturile proprii ale anunţătorului. .). În conţinutul bugetului total ar fi trebuit să se evidenţieze trei categorii importante de cheltuieli: cheltuielile organizatorice (transport.menţionarea sponsorului pe perioada parcursă de convoi în oraş.

83 .săi în sistem de barter (element notat cu B în tabel). Se observă că valorile între care se pot situa costurile campaniei sunt influenţate doar de un număr foarte mic de componente ale structurii bugetului.

tehnicile 84 . activităţile propriu-zise şi bugetul programului. În cazul activităţilor programului de marketing se urmăreşte modelul elaborat pentru campania „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005”. precizând. Din acest punct de vedere. materiale şi umane.a. însă. Deşi demersurile de marketing ale postului Naţional FM privind promovarea imaginii sale se caracterizează prin continuitate. încă de la început. Ca urmare. trebuie totuşi făcută o delimitare foarte clară între acestea. totodată. particularităţile acţiunilor şi mesajelor promoţionale ş. se impune. care va avea loc în vara acestui an. în acelaşi timp. momentul din timpul zilei. obiectivele de marketing ale organizaţiei care desfăşoară activităţile cuprinse în program. programul de marketing a fost elaborat pentru a stabili succesiunea activităţilor ce urmează a fi întreprinse în vederea organizării şi desfăşurării unei campanii de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM. financiare. În ceea ce priveşte orizontul de timp. resursele necesare de timp. specificul şi complexitatea activităţilor care compun fiecare campanie de promovare în parte şi corelarea acestora cu obiectivele de marketing. Pentru a susţine această abordare pot fi avute în vedere următoarele motive: specificul perioadei de timp alese (sezonul estival). obiectul programului de marketing îl constituie campania „Venim să cucerim litoralul!”. alternativele strategice corespunzătoare componentei mixului de marketing care face obiectul programului. cele mai importante dintre acestea fiind considerate următoarele: orizontul de timp căruia i se adresează. dată fiind şi recenta sa participare în cadrul campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” iniţiată de Centrul Naţional Media.Capitolul 4 – PROGRAM DE MARKETING PRIVIND DESFĂŞURAREA UNEI CAMPANII DE PROMOVARE A IMAGINII POSTULUI DE RADIO NAŢIONAL FM Elaborarea unui program de marketing presupune luarea în considerare a mai multor variabile. este cât se poate de evidentă specificitatea acţiunilor ocazionate de desfăşurarea propriu-zisă a campaniei „Venim să cucerim litoralul!” în ceea ce priveşte locaţia. necesitatea motivării şi justificării alegerii anumitor variante în ceea ce priveşte variabilele enumerate mai sus.

Activităţile propriu-zise vor fi prezentate şi exemplificate în capitolele următoare. pentru a asigura o adaptare optimă la condiţiile oferite de mediu. tratarea distinctă a fiecărui demers îndreptat în această direcţie se impune nu numai ca o necesitate ci şi ca o obligaţie pe care trebuie să o îndeplinească specialiştii din cadrul departamentului de marketing al organizaţiei. necesitatea analizei şi evaluării separate a campaniilor şi activităţilor desfăşurate pentru promovarea imaginii Naţional FM este incontestabilă. sunt utile şi anumite diferenţieri între acestea. a postului de radio Naţional FM). care are ca scop promovarea imaginii unei organizaţii (în cazul acesta.promoţionale etc. Cu toate acestea. Lista personalului conţine. 3 scutere şi 14 persoane. deoarece aceasta stabileşte cadrul general şi liniile directoare pentru fiecare din activităţile componente. Din punct de vedere al bugetului. 3 ATV-uri. după cum urmează: 85 . 2 motociclete. Resursele angrenate în organizarea diferitelor evenimente variază atât în ceea ce priveşte cantitatea.1 Conceptul campaniei „Venim să cucerim litoralul!” Campania „Venim să cucerim litoralul!” este iniţiată de postul de radio Naţional FM în colaborare cu revista Şapte Seri. echipamentele şi celelalte elemente necesare derulării campaniei vor fi organizate sub forma unei caravane care poartă numele „Caravana de Vară”. Obiectivele şi strategiile stabilite de Naţional FM pentru campania „Venim să cucerim litoralul!” sunt. pentru a sublinia caracterul continuu al eforturilor de promovare a imaginii sale. conţinutul. Perioada de desfăşurare a campaniei va începe pe 18 iulie şi se va încheia pe 30 august anul acesta. De aceea. nu trebui subestimată importanţa programării pe termen lung a eforturilor de marketing întreprinse în scopul promovării imaginii organizaţiei. în linii generale. sau o campanie. 4. Caravana va avea cartierul general în staţiunea Mamaia. similare celor avute în vedere pentru campania precedentă şi pentru activitatea globală de promovare. cât şi valoarea lor. timp de 4 zile. va porni în staţiunile de pe litoralul românesc. Personalul Naţional FM şi Şapte Seri. Cu toate acestea. de la un anumit moment la altul. personal fix şi 3 fete pe post de animatoare. Aspectele prezentate anterior nu oferă decât o perspectivă de ansamblu asupra complexităţii şi dificultăţii de a organiza şi desfăşura un eveniment. de unde săptămânal. Caravana va fi formată din 2 autoturisme. prezentatori de la Naţional FM.

Mixul de media elaborat în vederea promovării campaniei va avea următoarea structură: • • Radio  Naţional FM (reţea): 10 difuzări / zi de luni până duminică TV  Naţional TV: 5 difuzări / zi de luni până duminică  N 24: 5 difuzări / zi de luni până duminică • Presa scrisă  Şapte Seri .săptămâna II. Neptun.săptămâna III. Mamaia. aceasta să pornească în căutarea celor care se bronzează cu autocolantele Naţional FM şi Şapte Seri. la concursuri de dans şi până la Miss Club. Caravana va fi anunţată în paralel prin postul de radio Naţional FM şi postul de televiziune Naţional TV şi.50. Eforie Nord Durata petrecută de caravană în fiecare din staţiunile menţionate este de 4 ore. Neptun. 1-7 august: Neptun.bannere de prezentare a campaniei. Cei „descoperiţi” vor fi premiaţi cu materiale promoţionale 86 .5. Mamaia.000 afişe de prezentare a campaniei. Eforie Nord . 2 Mai. .000 de fluturaşi (flyere) de prezentare a campaniei. de asemenea. Neptun . Emisiunile de la radio vor avea ca scop promovarea acestei caravane. animatori Naţional FM vor înveseli atmosfera prin concursuri amuzante: de la tricouri ude.. timp în care prezentatorii (MC) caravanei vor anima prin jocuri şi concursuri turiştii sosiţi la plajă. în care.10. Olimp. de asemenea. . 8-14 august: Vama Veche. În fiecare zi în perioada campaniei. În acelaşi timp. Mamaia . Vama Veche. Costineşti . Locaţiile sunt cluburile din staţiunile alese. 18-24 iulie: Mamaia. 25-31 iulie: Vama Veche. 22-31 august: Mamaia. ulterior.săptămâna VI (10zile).săptămâna I.varianta centrală: machete (inclusiv copertă) 1 pagină săptămânal  Şapte Seri . pentru ca. Olimp.săptămâna V. Venus .000 de autocolante cu emblema campaniei. . în fiecare marţi. echipa Naţional FM – Şapte Seri va împărţi tatuaje temporare cu emblema caravanei pe litoralul Marii Negre. 15-21 august: Costineşti. joi şi sâmbătă.săptămâna IV. Jupiter. Costineşti. caravana va funcţiona şi pe timp de noapte. Jupiter. prin intermediul revistei Şapte Seri.9 variante regionale: machete 1 pagină săptămânal  Partenerii media ai revistei Şapte Seri: inserţii reportaje despre campanie • BTL . Mamaia.

indiferent de componenta mixului de marketing avută în vedere. sfârşitul fiind reprezentat de aflarea rezultatelor evaluării referitoare la eficienţa demersurilor efectuate (perioada mai-septembrie a acestui an) În Tabelul nr. programele “On-Air” ale Naţional FM sunt adaptate specificului estival şi locaţiei de transmisie.1 sunt prezentate obiectivele specifice de marketing ale campaniei „Venim să cucerim litoralul!”. Termenul scurt presupune luarea în considerare a perioadei premergătoare declanşării campaniei. la nivelul fiecărui element al mixului de marketing trebuie definite o serie de obiective specifice care să îndrume acţiunile organizaţiei în funcţie de orizontul de timp luat în considerare.1 Stabilirea obiectivelor programului de marketing Pentru a se asigura continuitate şi unitate în desfăşurarea activităţilor specifice marketingului. plimbări cu banana pe mare). ceea ce înseamnă o sporire a numărului acestora cu aproximativ 153% (de la 59. Obiectivele specifice de marketing pot fi cantitative sau calitative şi trebuie stabilite atât pe termen scurt. Noaptea. La stabilirea obiectivului general de marketing a fost luată în considerare activitatea la nivel naţional a postului de radio Naţional FM.2. în cluburile de pe plajă. În acelaşi timp. trebui făcute anumite precizări. echipa va porni în căutarea celor mai ude tricouri. când va fi organizat un nou val de măsurători ale audienţei (SAR). 87 .4 % la peste 1% pe plan naţional. Obiectivul general de marketing îl constituie atingerea pragului de 150 mii de ascultători la nivel naţional. În ceea ce priveşte orizontul de timp avut în vedere pentru realizarea obiectivelor. acestea sunt orientate. prin termen lung se înţelege perioada cuprinsă între momentul activităţii curente a postului şi începutul anului următor. obiectivelor globale stabilite prin intermediul planului de afaceri al organizaţiei. subordonat. etc. celor mai lungi picioare şi celor mai buni dansatori.3 mii ascultători). 4. în direcţia îndeplinirii unui obiectiv general de marketing. şepci.2 Programul de marketing propriu-zis 4. cât şi pe termen lung.(tricouri. a perioadei de desfăşurare propriu-zisă a acesteia.) şi participarea la activităţi nautice de agrement (curse cu Ski Jet-ul. Astfel. 4. până la sfârşitul acestui an. În paralel. la rândul său. Această evoluţie se traduce şi printr-o creştere corespunzătoare a părţii de audienţă de la 0.

Obiective calitative • diferenţierea imaginii postului de imaginile posturilor concurente. atât pe plan naţional. • promovarea deschiderii unor noi staţii (Constanţa.9% la 40% în Bucureşti. 4. Tg. • creşterea notorietăţii totale de la Obiective cantitative 17% la 25% la nivel naţional.2 Selectarea alternativelor strategice ale activităţii promoţionale 88 .Tabelul nr. • creşterea notorietăţii spontane de la 2. în vederea utilizării postului ca „media” pentru promovarea produselor/serviciilor acestora.3% la 5% în Bucureşti. (Daily Reach) şi ca parte de audienţă (Market Share) a postului Star FM (Radio Star). cât şi la nivel naţional.1 – Obiectivele specifice de marketing Orizontul de timp Natura obiectivelor • depăşirea ca audienţă netă • creşterea notorietăţii spontane de la 2. • creşterea notorietăţii totale de la 33. atât în Bucureşti. cât şi în Bucureşti. Jiu) în reţeaua naţională şi a evenimentelor ocazionate de acest demers.2. • situarea pe o poziţie superioară celei actuale în topul preferinţelor ascultătorilor. • continuarea eforturilor de creare a unei imagini favorabile a postului în rândul persoanelor care alcătuiesc publicul său ţintă. • atragerea unor noi clienţi organizaţionali. 4. • promovarea emisiunilor şi a echipei postului.7% la 5% la nivel naţional. • promovarea atributelor esenţiale care definesc activitatea şi imaginea postului. Termen lung Termen scurt • consolidarea imaginii postului. dată fiind şi rezolvarea problemelor de recepţie pentru staţia din Bucureşti. • triplarea audienţei la nivelul Capitalei.

luând în considerare oferta. Având în vedere criteriul sediului organizării activităţii promoţionale. având la bază diferitele criterii de clasificare enunţate de specialiştii în domeniu şi prezentate în subcapitolul 2. Din punct de vedere al structurii pieţei. mai exact. Naţional FM a ales strategia promovării produsului global (în ansamblu). N24). postul de radio Naţional FM urmăreşte atragerea clienţilor posturilor concurente şi. implicând utilizarea masivă a majorităţii mijloacelor promoţionale şi un buget considerabil. 89 . strategiile promoţionale care vor fi prezentate în cele ce urmează. Variaţia temporală a cererii este un alt criteriu important avut în vedere la alegerea uneia dintre variantele strategiei promoţionale. alegerea acestei variante fiind facilitată de domeniul său de activitate şi de apartenenţa sa la Centrul Naţional Media. Naţional FM are în vedere strategia desfăşurării unei activităţi promoţionale permanente. cererea pe piaţa radio având o evoluţie relativ uniformă. postul de radio Naţional FM a ales. dată fiind şi natura obiectului său de activitate şi caracteristicile cererii de pe piaţa radio. la nivelul obiectivelor urmărite prin desfăşurarea activităţii promoţionale.Tipologia strategiilor promoţionale al acestei lucrări. după cum numesc unii specialişti acest criteriu. Naţional FM a optat pentru strategia organizării activităţii promoţionale cu forţe proprii. ca urmare. al poziţiei ocupate de Naţional FM în cadrul pieţei. Naţional TV. Astfel.Pentru organizarea şi susţinerea demersurilor sale comunicaţionale. acesta a ales varianta strategiei promoţionale nediferenţiate. Naţional FM a adoptat strategia promovării nediferenţiate temporal. În funcţie de modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale. a adoptat o strategie promoţională ofensivă. prestarea de servicii de radiodifuziune.4 . Astfel. prin intermediul căruia se asigură promovarea prin mai multe mijloace media (Naţional FM. se impun atenţiei câteva clarificări în ceea ce priveşte alternativele strategice specifice serviciilor pentru care a optat postul de radio în activitatea sa promoţională. Naţional FM a optat pentru strategia promovării imaginii sale globalei. În funcţie de acest criteriu. adică modul cum este abordat produsul în cadrul programului promoţional. Deoarece obiectul de activitate în cazul organizaţiei Naţional FM îl constituie prestarea de servicii şi. În privinţa rolului pe care îl atribuie activităţii promoţionale. sau.2.

Contactarea potenţialilor parteneri ai campaniei şi informarea acestora cu privire la conţinutul campaniei. operaţionalizate şi corelate măsurile concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite şi aplicării alternativelor strategice pentru care a optat organizaţia. materiale. prin evaluarea compatibilităţii dintre imaginea fiecăruia în parte şi imaginea pe care doreşte s-o promoveze Naţional FM. Această etapă a planului de acţiuni presupune alegerea temei şi a ideii campaniei. Odată ce au fost adunate cât mai multe informaţii despre eventualii parteneri ai campaniei. se impune o analiză corespunzătoare prin compararea ofertelor şi performanţelor acestora. 4. În cele ce urmează. personal etc. Crearea conceptului campaniei. într-o fază imediat următoare este necesară şi colectarea unor informaţii cât mai complete despre aceste surse. vor fi alese variantele care corespund cel mai bine scopului şi temei campaniei. utilizând numai acele mijloace care îi asigură acestuia cea mai bună comunicare. evaluarea şi selectarea partenerilor campaniei. în linii mari. deoarece.. Astfel. maşini. sunt definite.) necesare desfăşurării activităţilor campaniei etc. C. stabilirea coordonatelor generale ale acesteia. Analiza. Naţional FM va trebui să-şi facă cunoscute intenţiile în ceea ce priveşte implicarea acestora în campanie. a mesajului ce se doreşte a fi transmis. În măsura în care au fost identificaţi cei mai potriviţi colaboratori în vederea realizării campaniei. Tot în cadrul acestei etape este determinat şi necesarul de resurse umane.3 Stabilirea planului de acţiuni Etapa stabilirii planului de acţiuni este considerată a avea o importanţă deosebită.Din punct de vedere al mediilor promoţionale utilizate în transmiterea mesajelor. în cadrul său. D. În prima etapă au fost stabilite. posibil-viitorii 90 . şi. descoperirea potenţialelor surse de procurare a acestora. în acelaşi timp.2. vor fi prezentate activităţile necesare organizării şi desfăşurării campaniei de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM „Venim să cucerim litoralul!” şi va fi elaborată o listă a acestora. financiare etc. de asemenea. B. postul de radio Naţional FM a optat pentru o strategie selectivă. A. În concluzie. ceea ce presupune. În final. determinarea estimativă a elementelor (echipamente. cu ajutorul căruia vor fi desfăşurate acţiunile propriu-zise. Culegerea informaţiilor despre posibilii parteneri ai campaniei. elementele prin intermediul cărora va fi materializată campania.

În momentul în care problemele organizatorice au fost parţial soluţionate. se va trece la o nouă etapă a procesului de pregătire a campaniei. Conceperea spoturilor publicitare radio şi TV şi alegerea mijloacelor media prin intermediul cărora va fi promovată campania. Din acest punct de vedere. în strânsă legătură cu aceasta. la rândul lor. de a fi parte integrantă a unui trust media (Centrul Naţional Media). ţinându-se cont de faptul că partenerul principal al postului în campania „Venim să cucerim litoralul!” este revista Şapte Seri. cluburi. în această etapă specialiştii în marketing ai postului vor elabora machetele pentru anunţurile publicitare care vor face obiectul activităţii promoţionale desfăşurate prin intermediul presei scrise. ca anunţător. mai mult. E. Astfel. Naţional FM. beneficiază de avantajul de a fi el însuşi un mijloc media şi. Deoarece revista Şapte Seri s-a numărat printre partenerii campaniei „Venim 91 . vor fi concepute mesajele publicitare prin care se va asigura informarea publicului şi. pază şi protecţie. selectarea tipurilor de „media” prin care vor fi difuzate aceste mesaje. să evalueze oportunitatea implicării în campanie şi să propună şi alte variante referitoare la obiectele contractului. în condiţiile în care cele prezentate de postul de radio nu le satisfac acestora interesele. organizaţii prestatoare de servicii de transport. şi publicaţiile care vor difuza aceste anunţuri. F. Jolidon. campania „Venim să cucerim litoralul!” va fi promovată atât prin intermediul radioului. Aceasta va asigura apariţia în paginile sale a evenimentului prilejuit de „cucerirea litoralului” de către Caravana Naţional FM – Şapte Seri. O consecinţă firească a acestui aspect o constituie negocierea termenilor contractului şi încheierea acestuia în momentul ajungerii la un acord reciproc avantajos. G. discoteci etc. Pentru campania „Venim să cucerim litoralul!”. cât şi al televiziunii (Naţional TV. postul de radio Naţional FM va avea în vedere colaborarea cu companiile care deţin următoarele mărci de produse: Lamonza.parteneri vor fi anunţaţi şi informaţi despre iniţiativa postului de radio şi li se va face o prezentare a conceptului campaniei. Panthenol. Organizaţiile selectate de Naţional FM în vederea unei viitoare colaborări trebuie. de asemenea. Burger. N24). Naţional FM va putea elabora o listă a partenerilor campaniei şi a obiectele contractelor semnate cu aceştia. După cum reiese şi din denumirea acţiunii. La sfârşitul acestei etape. terase. precum şi cu organizaţii care activează în industria hotelieră şi a alimentaţiei publice. În primul rând. reprezentată de efortul de a comunica publicului detaliile referitoare la iniţiativa postului de radio Naţional FM şi a partenerilor acestuia. Negocierea condiţiilor de participare a partenerilor în cadrul campaniei şi încheierea contractelor cu aceştia. Vor fi selectate. Crearea machetelor anunţurilor publicitare care vor fi difuzate în presă. Mayo.

în continuare vor fi exemplificate câteva dintre acţiunile concrete prin care se va materializa conceptul campaniei „Venim să cucerim litoralul!”. experienţa acumulate în cadrul acesteia va fi folosită pentru a obţine o mai mare eficienţă a activităţii promoţionale a noii campanii. J. În scopul de a pregăti publicul pentru ceea ce va urma şi pentru a-i stimula acestuia o reacţie favorabilă faţă de iniţiativa postului Naţional FM. Crearea machetelor necesare inscripţionării materialelor promoţionale. Unele dintre acestea vor fi produse prin eforturile proprii ale postului. Fie că este vorba de tricouri. bandane. autocolante etc. Astfel. . trebuie iniţiate şi chiar finalizate demersurile privind crearea materialelor promoţionale (tricouri. printre activităţile BTL desfăşurate în timpul zilei se numără: .să te cucerim . K.) necesare „cuceririi litoralului”.m. cupa artiştilor la tenis cu piciorul. cupa presei la tenis cu piciorul. însă cea mai însemnată contribuţie în acest sens o vor avea partenerii campaniei cu care Naţional FM a semnat contracte.. dat fiind obiectul lor specific de activitate. În paralel cu acţiunile promoţionale declanşate pentru a facilita acomodarea publicului cu elementele campaniei şi pentru a-i stârni acestuia interesul. Difuzarea campaniei publicitare specifice perioadei de teasing. toate vor avea inscripţionate emblema campaniei şi siglele celor doi organizatori: Naţional FM şi Şapte Seri. boxeri de plajă. I. flyere. fie steaguri. vor fi organizate jocuri şi concursuri. Astfel. H. Desfăşurarea propriu-zisă a campaniei. Rezultatele activităţii depuse în cadrul acestei etape se vor materializa sub forma şabloanelor care vor fi folosite pentru a inscripţiona materialele promoţionale ale campaniei. În cadrul acestei etape vor avea loc toate evenimentele avute în vedere atunci când a fost creat conceptul campaniei.BRAŢE DE FIER (competiţie organizată cu sprijinul Burger): concurs skandenberg ce se organizează ad-hoc prin staţiuni. pantaloni scurţi. Producerea materialelor promoţionale folosite în timpul campaniei. având ca premiu un bax cu 6 doze de Burger (six– 92 .Ofensiva Naţională 2005” iniţiată de Centru Naţional Media. vor fi acordate premii ş.a. politicieni. Pentru a avea o imagine mai clară asupra întregului fenomen. este nu numai necesară ci chiar obligatorie derularea unei activităţi promoţionale de natură publicitară înainte de începerea propriu-zisă a campaniei. autobronzante ş.a. va fi parcurs traseul caravanei cu respectarea strictă a locaţiilor şi a timpului alocat fiecăreia dintre acestea. cu premii constând în tricouri şi materiale promoţionale Naţional FM.JOCURILE PE PLAJĂ: zilnic campionatele de tenis cu piciorul şi volei pe plajă.d. săptămânal partide între vedete. tatuaje. jurnalişti.

pack). . Prin intermediul instrumentelor de promovare folosite în această etapă se urmăreşte prelungirea efectului asupra publicului al mesajelor publicitare difuzate în perioada campaniei şi stimularea unei răspuns favorabil pe termen lung din partea acestuia. tema fiind „Apa trece… premiile rămân”. M. iar perechea care va reuşi să se adapteze de 7 ori va fi premiată. Utilizarea tehnicilor promoţionale specifice perioadei de follow up.7 DANSURI: acest concurs se va realiza pe baza unui mixaj de 7 piese care vor face parte dintr-un repertoriu foarte variat. această activitate presupune determinarea gradului în care această campanie a suscitat interesul presei. interes materializat prin redactarea unor articole în diverse publicaţii. se va desfăşura concursul de tricouri ude în cluburile de pe plajă.TRICOURI UDE: în fiecare noapte. cei care se vor afla în apropierea caravanei Naţional FM – Şapte Seri se vor putea bucura de: . În această etapă. N. . Caravana Naţional FM şi Şapte Seri se deplasează prin staţiuni şi caută terasele cele mai populate. Difuzarea mesajelor publicitare specifice perioadei de desfăşurare a campaniei. Pe lângă valoarea promoţională deosebită. Trei concurenţi îşi testează calităţile vocale la microfonul instalat în apropierea cabinei de emisie în timp ce un ascultător decide prin telefon cine este „vocea de aur” a dimineţii. În ceea ce priveşte activităţile BTL desfăşurate în timpul nopţii. Această latură a activităţii promoţionale capătă o importanţă deosebită din momentul încheierii campaniei. Măsurarea volumului şi frecvenţei apariţiilor în presa centrală ale postului de radio Naţional FM. Cei mai „voinici” consumatori sunt provocaţi la partida de skandenberg pentru a lua premiul pus în joc. Ca ultimă etapă a planului de acţiuni elaborat în cadrul programului de marketing. cât şi spoturi care redau specificul acţiunilor întreprinse (jocuri. .CELE MAI LUNGI PICIOARE TE FAC VEDETĂ: acest concurs este o premieră prin faptul că fetele care dovedesc a avea cele mai lungi picioare pot deveni vedete la Naţional FM.) de caravana Naţional FM – Şapte Seri pe litoral. ocazionate de desfăşurarea campaniei. concursuri etc. volumul şi frecvenţa mesajelor publicitare transmise prin intermediul mijloacelor media sunt mai mari. Această activitate presupune continuarea demersului comunicaţional iniţiat în perioada premergătoare desfăşurării campaniei. aceste 93 . fiind difuzate atât spoturile create cu scopul de a prezenta informaţii generale despre campanie. la care participă turiştii aflaţi în zonă. L. în funcţie de locaţiile alese.KARAOKE-N SLIP: matinalul estival va conţine o rubrică karaoke live. Momentul este susţinut de animatori.

4. 4.2 este redată lista activităţilor concrete ale programului de marketing menite să conducă la buna organizare şi desfăşurare a campaniei de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM. Tabelul nr. evaluarea şi selectarea partenerilor campaniei Contactarea potenţialilor parteneri ai campaniei şi informarea acestora cu privire la conţinutul campaniei Negocierea condiţiilor de participare a partenerilor E în cadrul campaniei şi încheierea contractelor cu aceştia Conceperea spoturilor publicitare radio şi TV şi F alegerea variantelor „media” prin intermediul cărora va fi promovată campania Crearea machetelor anunţurilor publicitare care vor G fi difuzate în presă şi alegerea variantelor „media” prin intermediul cărora va fi promovată campania Crearea machetelor necesare inscripţionării materialelor promoţionale Producerea materialelor promoţionale folosite în timpul campaniei Difuzarea campaniei publicitare specifice perioadei de teasing 94 E 2 E 5 D 2 imediat precedente A B Durata estimată (zile) 7 2 3 Simbolul activităţii A B C D C 2 H I J E H H 3 23 10 . Fiecăreia dintre activităţile propriu-zise i-a fost atribuită şi o durată estimativă exprimată în numărul de zile necesare îndeplinirii sale.2 – Lista activităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM „Venim să cucerim litoralul!” Activităţi Descrierea activităţii Crearea conceptului campaniei Culegerea informaţiilor despre posibilii parteneri ai campaniei Analiza.articole pot oferi şi o imagine de ansamblu asupra eficienţei campaniei de promovare a imaginii Naţional FM şi asupra măsurii în care reacţia publicului va fi cea scontată pe termen lung. În Tabelul nr.

bugetul estimat a fi necesar realizări acestor activităţi se va situa în jurul valorii de aproximativ 300 euro. contribuţia fiecărui element al costurilor în bugetul total al campaniei. el va fi asigurat de grupul de companii European Drinks şi Transilvania General căruia îi aparţin trustul media. permise etc. obţinerea de autorizaţii pentru desfăşurarea campaniei (spre exemplu. cât şi pe total. materiale. Astfel. ocazionate de desfăşurarea campaniei I. Deoarece primele acţiuni concrete ale planului sunt legate strict de punerea la punct a tuturor detaliilor necesare desfăşurării în bune condiţii a campaniei. 95 . astfel. făcând comparaţie cu campaniile şi evenimentele anterioare destinate promovării imaginii postului. Este vorba de activităţi care presupun cheltuieli minime referitoare la: transpunerea în format electronic a conceptului campaniei şi. În ceea ce priveşte protocolul ocazionat de întâlnirile cu viitorii parteneri în vederea încheierii contractelor cu aceştia.2. Apele Române) ş. iar resursele financiare consumate vor fi incluse în cadrul cheltuielilor curente ale postului. Nu rămân de luat în calcul decât cheltuielile pentru obţinerea de autorizaţii. J I.a. crearea dosarului de prezentare. investigarea surselor secundare pentru a determina necesarul de resurse umane. sau potenţialilor parteneri. J K. Ca urmare.4 Întocmirea bugetului programului de marketing Această etapă a programului de marketing presupune determinarea şi evaluarea costurilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea campaniei de promovare a imaginii Naţional FM „Venim să cucerim litoralul!”. căile prin care poate creşte eficienţa utilizării resurselor financiare şi posibilele surse de procurare a acestora. destinată conducerii postului. în vederea unei susţineri cât mai atractive a acestuia. L 44 44 7 N M 4 4. Analiza cheltuielilor se va efectua atât pe fiecare componentă a planului de acţiuni. Se vor evidenţia.K L M Desfăşurarea propriu-zisă a campaniei Difuzarea mesajelor publicitare specifice perioadei de desfăşurare a campaniei Utilizarea tehnicilor promoţionale specifice perioadei de follow up Măsurarea volumului şi frecvenţei apariţiilor în presa centrală ale postului de radio Naţional FM. primele cinci acţiuni se vor desfăşura în cadrul departamentelor postului de radio şi ale trustului media. trustului din care face parte Naţional FM. financiare. totodată. acestea nu necesită eforturi financiare însemnate.

oferindule acestora. Responsabilitatea producerii şi inscripţionării materialelor promoţionale va fi împărţită între Naţional FM. se impun câteva clarificări privind costul realizării activităţii avute în vedere.. vor fi concepute spoturile publicitare care urmează a fi difuzate la radio sau televiziune. prin intermediul barterului. Aşadar. este evident faptul că ea se va realiza prin intermediul mijloacelor media ale Centrului Naţional Media (Naţional FM. începând cu serviciile de 96 . obiectele şi articolele aparţinând trustului. nici aceste activităţi nu pot fi incluse în bugetul destinat organizării campaniei. N24) în colaborare cu revista Şapte Seri. în cazul celor trei măsuri concrete luate de postul de radio în vederea definitivării demersurilor de creare a campaniei publicitare şi a elementelor specifice activităţii promoţionale de tip BTL. iar în structura bugetului necesar desfăşurării campaniei nu va exista categoria cheltuielilor cu publicitatea. Ca urmare. nu este necesar să se apeleze la serviciile unui prestator din exterior (spre exemplu. N 24) şi al revistei Şapte Seri. bugetul alocat acestei etape a planului de acţiuni este nul. Practic.De asemenea. anunţurile publicitare pentru presa scrisă şi machetele folosite la inscripţionarea materialelor promoţionale.pentru acele activităţi care nu pot fi susţinute prin efortul propriu al postului şi al trustului din care acesta face parte. şi partenerii săi. Naţional TV. Nici în acest caz nu se va pune problema unei implicări financiare din parte postului. deoarece nu va fi necesară achitarea propriu-zisă a unei anumite sume pentru realizarea lor de către Naţional FM. Desfăşurarea propriu-zisă a campaniei şi respectarea programului de activităţi promoţionale întreprinse de Caravana Naţional FM – Şapte Seri se va realiza în condiţiile precizate în contractele de barter . prin intermediul diferitelor mijloace media aparţinând trustului (Naţional FM. pentru echipamentele. cu organizatorul. În ceea ce priveşte difuzarea campaniei publicitare care va anunţa „cucerirea litoralului”. toate detaliile fiind puse la punct cu ajutorul numeroasei echipe de specialişti ai Centrului Naţional Media. Astfel. perioada de desfăşurarea propriu-zisă a evenimentului. spaţiu publicitar pentru promovarea propriilor produse/servicii. Având în vedere că natura înţelegerilor încheiate între Naţional FM şi partenerii săi este specifică contractelor de barter. tot prin forţe proprii. Specialiştii departamentului de marketing vor desfăşura procesul de creaţie şi vor coordona eforturile de materializare a rezultatului acestui proces. Astfel. postul va obţine de la colaboratorii săi unele dintre materialele utilizate în cadrul activităţii promoţionale. fie că este vorba de perioada de teasing. Naţional TV. a unor jocuri sau concursuri etc. de fiecare în parte. în schimb. agenţie de publicitate). sau perioada de follow up. pentru elementele care formează obiectul contractului semnat.

de asemenea.m. C ş. situaţiile neprevăzute pentru care organizatorul trebuie să stabilească un fond al cheltuielilor extraordinare. 4. H I. şi al menţionării partenerilor în cadrul spoturilor şi anunţurilor publicitare de promovare a campaniei. tricouri (Mayo). Acestui demers i se va aloca un buget de 150 euro. care va acoperi toate cheltuielile ocazionate de colectarea informaţiilor şi analiza datelor obţinute. 4. Spre exemplu. pus la dispoziţie de Centrul Naţional Media şi revista Şapte Seri. Trebuie avute în vedere.d. E F. totodată. tot ce a fost realizat în cadrul trustului intrând în categoria cheltuielilor curente. D. cazare şi alimentaţie publică. organizatorii (Naţional FM şi Şapte Seri) vor obţine cazare şi pensiune completă în unităţile de cazare alese. Trebuie precizat faptul că au fost luate în considerare ca factori formativi ai costurilor doar acele activităţi pentru a căror desfăşurare Naţional FM a apelat la surse din exterior. Burger). sunt menţionate condiţiile în care vor fi desfăşurate aceste activităţi atunci când nu există implicare financiară din partea organizatorului.3 – Bugetul estimat a fi necesar organizării şi desfăşurării campaniei „Venim să cucerim litoralul!” Activităţi A. Panthenol. deci nu a celor ocazionate de organizarea propriu-zisă a evenimentului. concursurile şi celelalte activităţi promoţionale organizate pe plajă sau în cluburile şi discotecile de pe litoralul Mării Negre. L..a. conform Tabelului nr. costume de baie (Jolidon) ş.a. în schimbul spaţiului publicitar. C. toate vor constitui obiecte ale contractelor de schimb (barter) dintre organizator şi partenerii săi. şi terminând cu jocurile. Naţional FM va avea în vedere efectuarea unor cheltuieli minime pentru a obţine şi analiza informaţiile referitoare la gradul în care evenimentul a fost mediatizat în presă.transport.3 este prezentată structura pe activităţi (notate cu A. Pentru ultima dintre etapele procesului de organizare şi desfăşurarea a campaniei „Venim să cucerim litoralul!”. G. B. Tabelul nr. locaţii pentru desfăşurarea evenimentelor. pază şi protecţie. B. Această situaţie va fi gestionată prin constituirea unui fond săptămânal în valoarea de aproximativ 60 euro (2 milioane lei).2) a bugetului estimat a fi necesar organizări campaniei „Venim să cucerim litoralul!” şi. În Tabelul nr. premii pentru jocuri şi concursuri desfăşurate (Lamonza. 4. M J Buget alocat (euro) 300 0 (trust) 0 (trust) 0 (trust + barter) 97 .

1 este reprezentată diagrama Gantt care are rolul de a reproduce grafic repartizarea în timp a activităţilor necesare organizării şi desfăşurării campaniei „Venim să cucerim litoralul!”. de bugetele reale alocate de alte organizaţii pentru derularea unor demersuri comunicaţionale îndreptate în direcţia promovării imaginii lor. financiar şi uman. estimat a fi necesar campaniei „Venim să cucerim litoralul!” nici nu se apropie. nefiind necesară o implicare financiară din parte sa.2. şi apartenenţei acestuia la un trust media care poate susţine. bugetul neînsemnat. din punct de vedere material. Acest fapt se datorează naturii obiectului de activitate al organizatorului. aproape nul. o mare parte din activităţile necesare organizării şi desfăşurării campaniei. care permite oferirea unor condiţii avantajoase de schimb partenerilor săi. 4. din punct de vedere al valorii. 98 .5 Elaborarea diagramei Gantt În Figura 4.K N TOTAL (fără taxe) 420 150 870 După cum bine se poate observa.

19.06.2005 .2005) M M J V S D L Săptămâna 3 (06.05.2005) M M J V S D L Săptămâna 4 (13.2005) M M J V S D 99 .05.2005 .29.06.2005 .Figura 4.05.06.12.2005) M M J V S D L Săptămâna 2 (30.05.06.06.1 – Diagrama Gantt Săptămâna 1 Activitatea L A B C D E F G H I J K L M N (23.2005 .

07.06.06.2005) M M J V S D L Săptămâna 7 (04.Figura 4.03.07.2005) L A B C D E F G H I J K L M N M M J V S D L Săptămâna 6 (27.2005 .17.2005 .07.10.07.2005) M M J V S D Activitate a 100 .1 – Diagrama Gantt (continuare) Săptămâna 5 (20.2005 .2005) M M J V S D L Săptămâna 8 (11.2005 .06.07.26.

07.2005 .2005) M M J V S D L Săptămâna 12 (08.2005) M M J V S D N 101 .2005 .08.08.2005 .08.2005 .08.14.1 – Diagrama Gantt (continuare) Săptămâna 9 Activitatea L A B C D E F G H I J K L M (18.07.2005) M M J V S D L Săptămâna 11 (01.07.2005) M M J V S D L Săptămâna 10 (25.Figura 4.24.31.07.07.

2005 .04.28.2005) M M J V S D L Săptămâna 16 (05.09.1 – Diagrama Gantt (continuare) Săptămâna 13 Activitatea L A B C D E F G H I J K L M N (15.21.08.08.2005) M M J V S D 102 .Figura 4.11.2005) M M J V S D L Săptămâna 15 (29.08.2005 .09.2005 .2005) M M J V S D L Săptămâna 14 (22.09.2005 .08.08.

distribuţie şi promovare. începând cu definirea obiectivelor de marketing şi continuând cu alegerea strategiilor şi elaborarea unei liste cu activităţile propriu-zise ce urmează a fi desfăşurate. Pentru ca o organizaţie să-şi poată transforma ideile referitoare la produs. publicul-ţintă căruia i se adresează şi. fie că este avut în vedere un produs sau un serviciu al acesteia. mediu şi lung. Având în vedere poziţia ocupată pe piaţa radio din România. mediu şi lung este necesară o programare riguroasă a activităţilor de marketing desfăşurate în acest sens. Aceasta presupune parcurgerea mai multor etape. Naţional FM a ales o strategie ofensivă de promovare. în primul rând. preţ. postul de radio Naţional FM trebuie să aibă. indiferent de obiectul său de activitate. demersurile comunicaţionale au o însemnătate deosebită. pentru ca în final să se poată determina bugetul necesar fiecărei activităţi în parte şi pe total şi să se poată evalua gradul în care acţiunile concrete au condus la realizarea obiectivelor stabilite. însă. Pentru a conferi consistenţă. desfăşurate bianual de către IMAS. obiectivele propuse spre a fi îndeplinite pe termen scurt. Măsura în care această campanie va contribui la realizarea obiectivelor de marketing ale postului de radio Naţional FM va fi determinată prin intermediul studiilor de audienţă radio (SAR). în vedere conceperea viitoarelor evenimente pe care le va organiza în acest scop şi programarea 103 . în al doilea rând. gradul de notorietate deţinut. organizând o campanie de imagine la nivel naţional („Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005) menită să îl facă cunoscut în rândul ascultătorilor şi să determine o reacţie favorabilă din partea acestora. toate acţiunile specifice acestei variabile a mixului de marketing sunt orientate în direcţia stabilirii unei relaţii pe termen lung cu clienţii. în principal. evaluarea eficienţei eforturilor depuse în acest sens. relaţie fondată pe baza succesul obţinut de organizaţie în ceea ce priveşte satisfacerea în condiţii optime a nevoilor şi cerinţelor acestora. în fapte reale şi strategiile în măsuri concrete pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen scurt. evidenţierea modalităţii practice alese pentru a-şi promova imaginea şi. În cazul postului de radio Naţional FM s-a urmărit. Fie că este vorba de promovarea imaginii de ansamblu a organizaţie. şi a cercetărilor calitative şi cantitative organizate la iniţiativa acestuia.Concluzii În activitatea oricărei organizaţii. continuitate şi unitate demersurilor întreprinse în vederea consolidării şi îmbunătăţirii imaginii sale. Instrumentul folosit pentru un astfel de demers este programul de marketing.

în general. având la bază experienţa acumulată în urma organizării şi desfăşurării actualei campanii de promovare a imaginii sale. 104 . în special. prezentat în Capitolul 4 al lucrării de faţă. totuşi conţinutul programului de marketing. Deşi oferă doar o perspectivă de ansamblu asupra complexităţii şi a gradului de dificultate specifice programării unei activităţi de marketing care are ca scop promovarea imaginii unei organizaţii. tehnicilor şi instrumentelor promoţionale considerate a fi cele mai oportune şi eficiente. Naţional FM va trebui să pună la punct detaliile pentru următoarele sale demersuri comunicaţionale. Astfel. şi cel al campaniei de imagine avute în vedere.atentă a tuturor activităţilor de marketing ocazionate de desfăşurarea evenimentelor respective. redau într-o manieră realistă eforturile organizatorului de a crea un concept şi de a-l operaţionaliza prin intermediul metodelor. Tocmai din acest motiv a fost elaborat programul de marketing al campaniei „Venim să cucerim litoralul!”.

Anexa 1 – PROGRAMUL CONCERTELOR CAMPANIE „VENIM SĂ TE CUERIM – OFENSIVA NAŢIONALĂ 2005” 105 .

5l/sută x 0. Iaşi 4 hostess / eveniment 4 maşini .6 EUR 10. Pompieri cazări ţară mâncare ţară hostess tara branding maşini convoi scurte hostess scurte şoferi tricouri hostess tricouri şoferi tricouri public şepci public decor şepci pixuri ţară Marele Premiu Cantitate 2 x 2.800 900 600 T B T B B B B T 240 180 T T T B T B B B Dep trans trans trans trans radio radio org org org org mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk .6 EUR 400.000 km x 10l/sută x 0. Jandarmerie.2 circuite trifazice cca 100 kW 15 concerte excluzând Cluj.01 E = 4000 EUR 2 buc panou electric . Bacău.370 km x 30l/sută x 0.6 EUR 2 x 10. Bacău.000 buc x 0.Anexa 2 – BUGETUL CAMPANIEI „VENIM SĂ TE CUCERIM – OFENSIVA NAŢIONALĂ 2005” Buget (euro) 1 BTL Producţie Tip combustibil 2 camioane (7 tone) combustibil 2 microbuze combustibil 2 maşini însoţire Bucureşti combustibil DSNG taloane ţară cutii (urne) pt.6 EUR 2 x 10. colectare cupoane caravană curent electric RENEL Poliţie.000 km x 7. Galaţi. Galaţi.09 EUR = 41 EUR autoturism 4x4 106 Pret 853 1.000 km x 15l/sută x 0. 2 autocamioane 8 buc x 30 EUR = 240 EUR 6 buc x 30 EUR = 180 EUR 64 buc x 10 EUR = 640 EUR 8 buc x 10 EUR = 80 EUR 100 buc/oraş 100 buc/oraş banner fundal+banner public+banner sub scenă 40 buc x 4 EUR = 160 EUR 30 pix x 15 evenimente x 0. Iaşi excluzând Cluj.

Constanţa Scen 2 a TOTAL (fără 3 taxe) Lumini.50 0 0 4.000 buc/oraş = 15 000 buc 15.000 buc/oraş = 15 000 buc 1. scenă.000. Constanţa electronice ALTEX 20 buc x 2 mp 15 000 buc 3 buc 1.000 buc/oraş = 15 000 buc 1. şapcă talon concerte pop-rock Bucureşti.00 0 81.750 20.50 0 4. scurta.000 buc/oraş = 225 000 buc Artişti B T T T T T T T T T T 52.00 0 107 .Creaţie alte premii steaguri autocolante bannere „Venim să te cucerim” steguleţe baloane afişe fluturaşi cort şi prelată maşini tricou.000 Coco Sounds 52. instalaţie electrică 20.750 20.573 concerte muzică populară Transport concerte pop-rock Bucureşti.000 km x 9000lei/km = 180.82 3 mk mk mk mk mk mk mk mk 4.

Ph. 2000 Balaure. Armstrong. and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications. V. Nr. 6.Le Communicator. Fort Worth. . 12. 1997 Kotler. Balaure. New Jersey.ro 108 .Marketing – Dicţionar explicativ. Les Éditions d’Organisation. 28 (8 Iulie 2004). (coordonator) . 1983 Kotler.Marketingul serviciilor – o abordare managerială. John Wiley & Sons. Bucureşti. Harvard Business Review. Second European Edition. Bucureşti. 9. 10.Marketing direct.Match Supply and Demand in Service Industries. Bucureşti. Wong. 2003 Kotler. M. 2003 Westphalen. 5. Nr. The Dryden Press.. Pop. 1997 13. V. 13 (31 Martie 2005). Bucureşti. P.ro http://www. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prentice Hall Europe. . . N. Paris. D. Promotion.Principles of Marketing. 4 (27 Ianuarie 2005). Dunod. 17. Nr.Managementul marketingului (traducere). (coordonatori) . 3. V.Marketing. 42 (14 Octombrie 2004). Popescu. . J. Paris. G. Nr. http://www. Editura Uranus. .. Bucureşti. 11. 2.. Saunders. T. W. 2003 Sasser. . Harcourt Brace College Publishers. 1992 Florescu.Bibliografie 1.Marketing. P. 45 (4 Noiembrie 2004). Nr. Mâlcomete. . Editura Uranus. 19 (12 Mai 2005).Advertising.. C. 1999 Olteanu.Dicţionar latin-român.. Al. Bucureşti. . Editura Teora.Marketing Insights from A to Z – 80 Concepts Every Manager Needs To Know. 2003 Popescu. 4. C. noiembrie-decembrie 1976 Shimp. Ediţia a II-a.adprint.Comunicare în marketing. V. 8. 47 (18 Noiembrie 2004). Şerbănică. C. I. Guide opérationnel pour la communication d’entreprise. Hoboken. Ph. . .admaker. 23 (9 Iunie 2005) 16. Bucureşti. 7. 2003 Guţu. Vegheş. I. 15. Inc.. A. C.Tehnici promoţionale. Bucureşti.. E. Editura Economică. G. 14. . Editura Metropol.. Editura Uranus. Nr. . Ph. Editura Ecomar. Fourth Edition. 1994 Baux. Nr. une approche de mega-marketing. 1994 Revista Capital: Nr.

ro http://www.cna. 25.investromania.com http://www.ro http://www.profm.ro 109 . 22. 23. 31. 32.bizcity.ro http://www.ro http://www. 29. 28. 30.kissfm.ro http://www.markmedia.ro http://www.radio21.ro http://www.com http://www.ro sau http://www.ro http://www. 20.europafm.radiostarfm. 33.crisana.imas-inc.nationaltv. 26.ro http://www.ro http://www. 21. 27.ro http://www. 19.ro http://www.mercury.zf.businessromania.ro http://www. http://www. 24.imas.18.internetics.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->