P. 1
Comert International

Comert International

|Views: 681|Likes:
Published by pisoipisoi

More info:

Published by: pisoipisoi on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

CUPRINS Introducere…………………………………………………............…………….

…1 Capitolul I – Comerţ internaţional factor primordial – contractul de vânazare/ cumpărare – pilon central al schimburilor internationale...........................................2
1.1 Definiţie, Scurt istoric, Caracteristici....................................................2 1.2 Factori determinanţi recenţi ai evoluţiei comerţului internaţional............4 1.3 Fenomene economice specifice noului context mondial……...…............5 1.4 Conţinutul contractului de vânzare/cumpărare internaţională...................7

Capitolul II – S.C. SENORG ROMÂNIA - Efectuarea componente pentru calculatoare din SUA, de la TEHNOLOGY COMPANY”..............................................30

unui import de „KINGSTON

firma

2.1 Prezentarea firmei S.C. SENORG ROMÂNIA S.R.L.............................30 2.2 Prezentarea firmei KINGSTON TEHNOLOGY COMPANY................37 2.3 Conjunctura actuală pe piaţa internaţională a echipamentelor pentru calculatoare…………………………………………………….…..........................41 2.4 Studiu de caz: Derularea contractului de import între KINGSTON TECHNOLOGY din SUA şi S.C SENORG ROMÂNIA S.R.L………….............46 2.5 Particularităţi ale operaţiunilor de import/export……………….............53 Capitolul III – Strategia de dezvoltare a firmei S.C SENORG ROMÂNIA S.R.L…………………………………………………………………….............…56 3.1 Organizarea şi resursele umane ale firmei S.C. SENORG ROMÂNIA S.R.L………………………………………………………….................................58 3.2 Analiza mediului extern al firmei S.C. SENORG ROMÂNIA S.R.L……………………………………………………………………….............59 3.3 Caracterizarea contextului concurenţial…………………………...........61

1

3.4 Analiza punctelor forte şi a vulnerabilităţilor firmei SENORG ROMÂNIA…………………………………………………………………...........62 3.5 3.6. Evoluţia performanţelor personale firmei asupra S.C. SENORG de ROMÂNIA dezvoltare S.R.L……………………………………………………….......………………......65 Consideraţii liniilor recomandate…………………………………………………………….............…67 3.7Comerţul internaţional în anul 2006 şi aprecieri pentru 2007-2008.........71 BIBLIOGRAFIE

2

INTRODUCERE În decursul celor din cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial am dobândit cunoştinţele necesare pentru a urma o carieră profesională în domeniul managementului . Ca urmare, în această lucrare am încercat să dezvolt o temă specifică schimburilor economice internaţionale, şi anume,derularea contractului de import. Prima parte a lucrării prezintă o privire de ansamblu asupra noului context internaţional al comerţului mondial şi dinamica acestuia din anul 2007, precum şi previziuni ale specialiştilor pentru următorii doi ani. În a doua parte se face o prezentare a contractului de vânzare internaţională, fără de care nu se pot desfăşura tranzacţiile internaţionale, întrucât acesta este instrumentul juridic de bază al derulării operaţiunilor, de comerţ exterior. Partea centrală a lucrării este destinată aspectelor practice pe care le-am abordat în această lucrare, respectiv, prezentarea unui studiu de caz, începând cu prezentarea conjuncturii internaţionale de pe piaţa unui produs, poziţionarea ţării noastre şi continuând cu analiza derulării contractului de import efectuat de firma S.C. SENORG ROMÂNIA S.R.L., de la furnizorul extern KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY, din SUA. Ultima parte a lucrării cuprinde consideraţiile autoarei privind perspectivele de dezvoltare ale firmei române, pe plan naţional, dar mai ales internaţional. Documentarea lucrării s-a efectuat din cărţi de referinţă din literatura de specialitate română şi străină, din informaţii de pe Internet, ca sursă modernă de informare, de pe site-urile organizaţiilor internaţionale specializate din sfera comerţului internaţional, precum şi din informaţiile de specialitate puse la dispoziţie de firma SENORG ROMÂNIA.
3

CAPITOLUL I COMERŢ INTERNAŢIONAL FACTOR PRIMORDIAL – CONTRACTUL DE VÂNZARE / CUMPĂRARE – PILON CENTRAL AL SCHIMBURILOR INTERNAŢIONALE 1.1 Definiţie; Scurt istoric; Caracteristici Comerţul internaţional este reprezentat de totalitatea legăturilor comerciale de cumpărare-vânzare de bunuri şi servicii ce se desfăşoară între diferite state ale lumii pe baza diviziunii internaţionale a muncii. Cu alte cuvinte, comerţul internaţional este o formă de legătură între pieţele naţionale, între producătorii de mărfuri din diferite state, legătură ce apare pe baza diviziunii internaţionale a muncii şi care exprimă interdependenţele economice dintre state. Comerţul internaţional reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei mondiale. Thomas Munn (1571 – 1640), reprezentant al mercantilismului, aprecia comerţul ca fiind „mijlocul normal pentru a ne spori bogăţia şi cantitatea de metal preţios”, traducându-se în zilele noastre drept unica modalitate pentru o ţară de a progresa, sporindu-şi avuţia naţională. Debutul operaţiunilor de comerţ exterior are loc în antichitate, odată cu apariţia producţiei de schimb ce marca cea de-a doua mare diviziune a muncii, parcurgând diverse etape pentru a atinge nivelul actual de complexitate al schimburilor economice internaţionale, desfăşurate ‚în prezent în cadrul noii societăţi informaţionale. Comerţul internaţional este parte integrantă a circuitului economic mondial. Circuitul economic mondial este format din totalitatea schimburilor de valori materiale şi imateriale care au loc între state, pe baza diviziunii internaţionale a muncii.

4

orice acte sau fapte de comerţ. fiecare ţară este nevoită să desfăşoare o activitate de comerţ exterior. Când se are în vedere comerţul internaţional al unei ţări. care reprezintă totalitate operaţiunilor cu caracter comercial prin care o parte din bunurile produse sau prelucrate într-o ţară se vând în alte ţări. În obiectul comerţului schimbul de bunuri materiale şi schimbul de servicii. fiind incluse în această categorie o paletă largă de activităţi cum ar fi: prestările de servicii. licenţelor. proiectarea şi executarea de lucrări.În epoca modernă. b) prin import se înţelege cumpărarea pentru economia naţională de bunuri şi servicii din alte ţări. în general. activităţii de comerţ exterior i se atribuie un conţinut foarte larg: alături de formele tradiţionale de comerţ exterior este inclusă şi cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică. creditului. În prezenta lucrare ne vom referi la formele tradiţionale ale comerţului exterior. incluzând şi aşa-numitul import invizibil. După cum observăm. nicio ţară. turismului. asigurărilor. desfăşurate de un anumit stat. atunci se vorbeşte de comerţ exterior. Acesta este parte integrantă a comerţului internaţional şi include totalitatea activităţilor de import. reexport şi tranzit. indiferent de mărimea sau de bogăţiile sale. Astfel: a) prin export se înţelege vânzarea de bunuri şi servicii ce aparţin economiei unei ţări către altă ţară. asistenţa sau colaborarea tehnică vânzarea sau cumpărarea de licenţe precum şi a brevetelor de invenţii sau a procedeelor tehnologice. nuşi poate asigura toate produsele de care are nevoie exclusiv prin producţie proprie. numit şi export invizibil. Ca urmare. asigurările şi turismul şi. adică serviciile procurate de o anumită ţară din alte ţări în domeniile transporturilor. transporturile şi expediţiile internaţionale. într-un sens mai larg. consignaţia sau depozitul. 5 . care reprezintă totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se achiziţionează mărfuri din alte ţări şi se aduc în ţară pentru consumul productiv şi neproductiv. şi exportul de servicii. etc.

2 Factori determinanţi recenţi ai evoluţiei comerţului internaţional Schimbările care au intervenit în structura economiei mondiale în ultimele două decenii permit evidenţierea unor factori determinanţi pentru evoluţia comerţului internaţional. pe lângă faptul că reprezintă 6 . fiind considerat un comerţ invizibil. În prim plan se situează revoluţia tehnico-ştiinţifică şi ritmul accelerat al progreselor înregistrate în domeniile tehnologic. pe de altă parte. procesul de integrare economică în diverse regiuni ale lumii şi cel de integrare regională la nivel european care cunoaşte. un ritm accelerat. pentru transportarea mărfurilor străine pe teritoriul naţional. care obligă statele lumii la o continua adaptare şi restructurare a structurilor economice proprii.c) reexportul constă în activitatea desfăşurată de persoane autorizate. mai ales în ultimii cinci ani. liberalizare şi ocrotire a tranzacţiilor comerciale externe. de a cumpăra mărfuri din alte ţări şi de a le revinde în altele. Un impact major au avut modificările intervenite pe harta politică a lumii. dar şi activitatea de depozitare temporară a acestor mărfuri în condiţii de securitate. Pentru dezvoltarea comerţului exterior este necesară crearea şi dezvoltarea de bunuri şi servicii competitive pe plan internaţional. mărfurile putând fi supuse unor transformări în ţara pe care o tranzitează. Uniunea Europeană devenind astăzi. precum şi o politică activă a statului de încurajare. 1. urmată de cea a blocului ţărilor CAER a generat un amplu şi dinamic proces de ridicare a nivelului economic al acestora pentru a se apropia de nivelul de dezvoltare al ţărilor occidentale dezvoltate. comercial şi informaţional. pe de-o parte căderea comunismului în Rusia. d) tranzitul reprezintă activitatea desfăşurată de persoane autorizate.

nu se poate izola de contextul economic mondial. Aceste fenomene sunt determinate de adâncirea fără precedent a interdependenţelor economice dintre state şi a deschiderii de noi pieţe în ultimele decenii. ambele având importante implicaţii în sfera comerţului internaţional. culminat cu atacurile din 11 septembrie 2001. şocul dobânzilor înalte. chiar şi cele mai dezvoltate. nu poate promova o politică exclusiv autarhică fără consecinţe profund dăunătoare asupra propriei dezvoltări. tot istoria dezvoltării economiei mondiale ne-a demonstrat că nicio ţară din lume. fără putinţă de tăgadă. La acestea ar trebui adăugate încă două fenomene particulare.3 Fenomene economice specifice noului context mondial Acţiunea acestor factori stă la baza manifestării unor fenomene economice specifice. Nu trebuie omis rolul jucat de măsurile de politică comercială promovate de diverse state cât şi de organismele internaţionale specializate. apărute atât la nivel global. progresul general al omenirii este 7 . precum şi ameninţarea pe care o reprezintă mutaţiile virusului gripei aviare. Ca urmare. 1. Participarea la diviziunea internaţională a muncii şi implicit la circuitul economic mondial este de natură să potenteze eforturile fiecărui popor şi să accelereze progresul economic. materiale şi financiare). în domeniul schimburilor internaţionale. criza economică cu care s-a confruntat economia mondială în cel de-al optulea deceniu.cea mai complexa formă de integrare. de eforturile fiecărui popor. al aprecierii urmate de deprecierea dolarului. determinată de cele două şocuri petroliere (1973 – 1974 şi 1989 – 1990). principala forţă competitoare opozabilă supremaţiei SUA pe plan mondial. ale căror efecte se resimt şi în prezent cu o mare amploare: escaladarea fără precedent a terorismului fundamentalist religios. că progresul economic al unei ţări depinde de gradul de mobilizare şi folosire tot mai intensă a resurselor proprii (umane. Istoria dezvoltării economiei mondiale a demonstrat. cât şi regional. Dar.

000 de societăţi transnaţionale mamă şi cele peste 690. reprezintă o formă de tranziţie spre globalizare. fără fragmentarea acestuia din urmă. Bunurile care fac obiectul contractului se pot împărţii în mai multe categorii: 8 . De remarcat că peste 90% dintre CTN îşi au sediul principal în ţările Triadei: SUA. prin obiectul contractului se desemnează marfa. 1. în urma schimbului de valori materiale şi spirituale dintre acestea. Negocierea obiectului contractului constă în identificarea mărfii prin determinarea cantităţii. 58% din vânzările în străinătate şi 49% din locurile de muncă în străinătate. ambalajului şi mărcii. Volumul activităţilor acestora este uriaş: ele controlează 50% din producţia mondială. precum şi în precizarea obligaţiilor partenerilor în legătură cu marfa. În sens practic. Uniunea Europeană. Japonia.rezultatul progresului economic al fiecărei ţări. Trans-naţionalizarea economiei mondiale a luat şi va continua sa ia amploare prin activitatea pe care o desfăşoară cele peste 70. prin eliminarea barierelor în calea comerţului şi a obstacolelor arbitrare din calea cooperării interstatale. Regionalizarea. implantate în marea majoritate a ţărilor lumii. noţiune complementară globalizării. Globalizarea reprezintă procesul economic de întrepătrundere tot mai accentuată între economiile naţionale prin internaţionalizare – ca motor de dezvoltare economică. Specialiştii consideră că regionalismul contribuie. la globalizarea economiei mondiale. care se manifestă prin crearea şi multiplicarea de grupări economice regionale capabile de a se adapta şi integra mai rapid şi eficient în sistemul economiei mondiale.000 de filiale ale acestora.4 Conţinutul contractului de vânzare-cumpărare internaţională În sens juridic. obiectul contractului îl constituie ansamblul obligaţiilor pe care părţile şi le asumă prin acordul de voinţă. în ultimă instanţă. calităţii.

În cazul bunurilor fungibile. de la produse semifinite la bunuri de echipament de înaltă tehnologie. 9 . datorită calităţii omogene care face imposibilă înlocuirea unui lot de marfă cu altul. marca de fabrică. o Produse de bază – se caracterizează prin fungibilitate şi se comercializează la bursele de mărfuri unde se stabilesc şi preţurile lor. este suficientă trecerea denumirii complete şi a tipului de marfă conform uzanţelor comerciale internaţionale. în funcţie de uzanţele cu privire la măsuri şi greutăţi de pe piaţa clientului. referirea la catalog. tehnologia de fabricaţie sau execuţie. Acestea fac obiectul tranzacţiilor între firme producătoare sau între producători şi comercianţi. În cazul în care vânzătorul a livrat o cantitate în plus sau în minus peste toleranţa admisă. norma tehnică. o Servicii – reprezintă prestaţii destinate industriei sau consumatorului final. a documentului care atestă cantitatea livrată. cumpărătorul va face o reclamaţie de cantitate. fiind bunuri generice. Pentru bunurile nefungibile şi servicii este necesară enumerarea elementelor care contribuie la individualizarea produsului sau prestaţiei: descrierea exactă. toleranţele admisibile la cantităţile totale/parţiale exprimate în unităţi de măsură/procente. Cantitatea mărfii se determină folosind unităţile de măsură. mostră.o Fungibile – bunuri care se pot înlocui unele cu altele. unităţi de măsură. a locului şi modului de determinare. o Produse de consum curent – sunt produse destinate consumatorului final. tip. Cantitatea se determină prin precizarea în contract a cantităţii totale sau parţiale pe sortimente. determinate de caracterele comune ale unei categorii de bunuri şi nefungibile – bunuri certe care nu se pot înlocui cu altele. caracteristicile tehnice reprezentative. prospect. Denumirea mărfii care face obiectul contractului trebuie astfel stabilită încât să înlăture cu desăvârşire orice posibilitate de înţelegere greşită. eşantion. o Produse industriale – sunt bunurile rezultate în urma prelucrării.

etc. metri cub-i.  Modul de determinare a cantităţii: numărare. recipisa poştală. până la reluarea ei.914 m). perechi. În contract se vor preciza următoarele date:  Locul şi momentul determinării cantităţii. toate făcute parţial sau total. durata de funcţionare. metri pătraţi. în cazul depozitării mărfii pe contul importatorului. diverse produse şi servicii la comandă şi altele. utilaje şi echipamente se face. la semifabricate. hectolitri. în mod obişnuit. rutiere. În anumite contracte se folosesc unităţile complexe specifice uzanţelor locale. în cazul transporturilor combinate. cântărire. 10 . Calitatea mărfii se determină prin mai multe metode:  Determinarea calităţii mărfii pe bază de descriere – constituie metoda cea mai frecvent utilizată în comerţul internaţional şi este aplicabilă atât la materii prime. cât şi la maşini şi instalaţii complexe. scrisoarea de transport în cazul transporturilor fluviale.  Documentele care atestă cantitatea: conosamentul în cazul transportului maritim. elaborate de Camera de Comerţ Internaţional de la Paris. pe cale ferată şi aeriene. o descriere amănunţită în anexele contractului. Unităţile de măsură folosite sunt specifice naturii mărfii: tone. certificatul de depozit. circa se stabileşte prin Regulile şi Uzanţele uniforme privind creditele documentare.Folosirea în contract a clauzei privind cantitatea about. yardul (0. metri liniari. documentul combinat. pentru expediţiile poştale. Pentru maşini. Descrierea se face în mod detaliat a mai multor caracteristici tehnice ale mărfii sau ale rezultatului prestaţiei de servicii. etc. consumurile specifice. tona scurtă (907 kg). măsurare. fiind menţionaţi parametrii tehnico-calitativi: capacitatea de producţie. randamentul. potrivit cărora se permite o abatere de 10% în plus sau în minus. environ. ca de exemplu: tona lungă (1016 kg). bucăţi.

a celei de comerţ sau serviciu – marca de fabrică sau de comerţ permite individualizarea. mărcile de fabrică depăşesc graniţele. mărfurile pot fi comercializate cu denumirea calitativă ISO. care pot fi: camere de comerţ. poate fi determinată prin expertiză. iar producătorul în cauză. de obicei fără întrebuinţări uzuale. Marfa livrată trebuie să fie aidoma mostrei.  Determinarea calităţii mărfii pe bază de tipuri şi denumiri uzuale – în comerţul cu produse agricole şi minereuri. legătură cu calităţile şi utilitatea unui produs de marcă conduce la omogenizarea cererii. agenţi de bursă. asociaţii ale comercianţilor. au devenit internaţionale. în caz de contestaţie. Mostra poate fi o parte reprezentativă a mărfii. în anumite cazuri. Determinarea calităţii prin mostre – este o metodă corespunzător căreia vânzătorul pune la dispoziţia cumpărătorului o mostră pe baza căreia acesta îşi dă consimţământul. de dimensiuni mici. concordanţă care. identificarea calitativă a unui produs dintr-o gamă de produse similare care pot satisface aceeaşi trebuinţă. este o organizaţie care face recomandări organizaţiilor naţionale de standardizare în acest domeniu de activitate. Odată adoptate aceste standarde. Prin omogenizarea cererii. iar marca de serviciu atestă calităţile şi competenţa firmelor specializate în acest scop. Convingerea unui număr tot mai mare de consumatori în. ci o noţiune abstractă. Un exemplar din mostrele acceptate se depune spre păstrare la terţe persoane.  Determinarea calităţii prin indicarea mărcii de fabrică. comisii de arbitraj. International Standardisation Organisation. sau poate fi un exemplar complet al mărfii care formează obiectul contractului. Tipurile de marfă pot fi definite şi prin standarde care. de cele mai multe ori reuşeşte competiţia internaţională. 11 . mostrele pot fi înlocuite cu tipuri care nu reprezintă o marfă reală de care depinde vânzătorul. de care trebuie să se apropie cât mai mult calitatea mărfii ce urmează să fie livrată. ISO.

 Determinarea calităţii pe baza vizionării mărfii – cumpărătorul vizionează marfa şi îşi dă consimţământul asupra încheierii contractului. ceea ce presupune că încheierea contractului este condiţionată de acceptarea calităţii de către cumpărător. automobile. care trebuie să se pronunţe într-un timp limitat (ore sau zile) potrivit naturii mărfii şi a uzanţelor şi prevederilor contractuale. fără degradări calitative. fără vizionarea acesteia sau după ce a văzut-o. ţinând cont de locul de origine al mărfii nu pot interveni modificări mari în calitate. sosite în portul de destinaţie. vânzătorul angajându-se să înlocuiască piesele defecte şi să aducă îmbunătăţirile necesare pe cheltuiala sa.vânzarea-cumpărarea cu clauză după încercare. Metoda este practicată. în comerţul mondial cu produse agricole. minereuri. fără să fie nevoie de o descriere tehnică. nave. de obicei. dar în acest caz. 12 . în special. încercarea fiind prevăzută. Această variantă este mai frecvent utilizată în comerţul cu maşini. contractul se consideră reziliat. declarându-se de acord cu calitatea ei. . Clauza marfă sănătoasă la descărcare indică faptul că importatorul nu va accepta marfa decât dacă aceasta soseşte la destinaţie intactă. aparate. ceea ce înseamnă că importatorul a văzut marfa înaintea încheierii contractului.  Determinarea calităţii prin utilizarea unor formule (clauze) consacrate – formula tel quel (tale quale) constă în faptul că importatorul acceptă marfa aşa cum este. în perioada de garanţie convenită. mărfuri la care. Dacă cumpărătorul nu acceptă calitatea mărfii.vânzarea-cumpărarea cu clauză văzut şi plăcut. Această metodă se poate aplica şi în cazul unor partizi de mărfuri avariate. Metoda se practică în două variante: . Clauza comerţului cu secară RT (rye terms) obligă importatorul să accepte marfa chiar dacă soseşte la destinaţie cu unele deprecieri calitative. exportatorul trebuie să ofere o bonificaţie la preţ.

când a remis o marfă care nu posedă calităţile şi utilizare comercială. sau ar fi trebuit să efectueze examinarea. reducerea preţului sau plata unor penalităţi. sau prin reprezentantul său. cu modelul trimis cumpărătorului.În ceea ce priveşte răspunderea exportatorului cu privire la respectarea calităţii şi a cantităţii mărfii. conform normelor uzitate la livrare. rezilierea acestuia. Importatorul pierde dreptul de a beneficia de despăgubiri dacă nu îl înştiinţează pe exportator de cele constatate într-un termen scurt de la data la care a efectuat. vânzătorul este obligat. În situaţia în care cumpărătorul constată că marfa nu este conformă cu ceea ce este prevăzut în contract. peste toleranţa admisă în contract. să predea marfa cumpărătorului într-un ambalaj uzual de export. Ambalajul – în contract trebuie menţionat în mod expres felul acestuia.  produs de altă specie. cu excepţia cazului în care acestea au fost reprezentate cu titlu indicativ. un produs neconform cu mostra.  particularităţile prevăzute în mod expres în contract. Cumpărătorul care a reclamat la timp deficienţele constatate poate să pretindă: executarea în continuare a contractului. Dacă vânzătorul şi cumpărătorul nu se înţeleg anticipat asupra acestuia. el trebuie să precizeze natura defectului şi să-l invite pe vânzător să constate la faţa locului starea mărfii în mod direct. 13 .  În cazul în care marfa nu posedă calităţile necesare pentru În general. se consideră că el nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra marfa în următoarele situaţii:  Când a remis o cantitate în plus sau în minus faţă de cea Dacă a livrat o altă marfă decât cea prevăzută în contract sau un stipulată.

în contract se stipulează. neto plus ambalajul – vânzătorul calculând separat preţul ambalajului. costul acestuia fiind cuprins mărfii. uneori chiar etichete. materii explozive. Contractul conţine o descriere amănunţită a marcajelor (conţinut. paletizare. Părţile pot conveni asupra efectuării unui marcaj: special pentru mărfurile la care se cere o manipulare atentă (aparate de mare precizie. inscripţia „Made in…”. neto. de regulă. seria utilajelor. cel al coletului. bruto per neto – care arată că şi ambalajul va fi calculat la preţul unitar al mărfii. Această operaţie îndeplineşte cel puţin două funcţii de bază: operativitatea în manipularea mărfii în timpul transportului şi publicitatea comercială în cazul re-vânzării de către importator. În ceea ce priveşte preţul ambalajului. containerizare. una din următoarele clauze: neto – corespunzător căreia vânzătorul nu pretinde nimic pentru ambalaj. dacă este cazul. pe fiecare colet se marchează: numărul contractului. fie marca originară proprie acestuia. Ambalarea se prevede în contract prin descrierea completă a modului de ambalare: ambalaje individuale. purtând. colective. originar când marfa rămâne în lăzile sau sacii în care a fost ambalată de către producător. greutatea bruto. neutru când ambalajul nu poartă nici un semn distinctiv care să ateste ţara de origine a mărfii. Preţul 14 . vignete şi/sau ambalaje individuale special imprimate. vrac. fie cea a primului manipulant. cel mai adesea. locul şi modul de aplicare) şi prevede.În contractul de vânzare-cumpărare sunt necesare precizări în legătură cu faptul dacă ambalajul trece în proprietatea cumpărătorului sau rămâne în cea a vânzătorului şi se împrumută doar importatorului. obiecte fragile diverse). numele exportatorului. De regulă. limba utilizată. numele şi adresa destinatarului. obligaţia cumpărătorului de a furniza şabloane de marcare. Marca ambalajului – reprezintă o altă cerinţă întâlnită. în contractul extern.

determinată sau determinabilă. A. nivelul. de regulă. de nivelul de dezvoltare al economiei din diverse ţări. în principal din ţările care au un rol însemnat în comerţul internaţional. Astfel. În acest sens. pe anumite pieţe şi pe perioade de timp limitate. Formarea şi clasificarea preţurilor internaţionale Preţurile internaţionale se formează sub influenţa pieţelor caracteristice. la unele grupe de produse. Convenţia de la Viena. Preţul reprezintă. acţionând asupra tuturor produselor. iar importatorii să achiziţioneze mărfurile la preţuri cât mai joase. din 1980. prevede că preţul trebuie fixat sau contractul trebuie să conţină indicaţii care să permită determinarea preţului. de regulă. unii având caracter general. Astfel. economic. Preţul se înscrie în contract fie pe unitatea de produs. obiectul principal al negocierilor în vederea contractării. părţile îşi confruntă ofertele de preţ folosind o serie de instrumente şi tehnici de negociere. structura şi evoluţia preţurilor internaţionale depind de caracteristicile şi evoluţia economiei mondiale sub aspect tehnic. a unor numeroşi factori. Preţul are un rol hotărâtor în determinarea eficienţei comerţului exterior. financiar. care acţionează în mod diferenţiat. pe toate pieţele. totodată. dar la rândul său. În condiţiile economiei de piaţă. exportatorii tind. preţurile depind în mare măsură de raportul între cerere şi ofertă. alţii specifici.Ca element esenţial al contractului. În special în contractele de valoare ridicată şi cu executare într-un anumit interval de timp. să obţină preţuri cât mai mari. preţul reprezintă obiectul obligaţiei importatorului şi el este concretizat într-o sumă de bani. se utilizează o serie de metode şi clauze de protecţie faţă de riscul de preţ. acest raport este influenţat într-un fel sau altul de numeroşi factori: 15 . politic. fie ca o sumă globală pentru întreaga cantitate de marfă care face obiectul contractului.

de oligopol produse şi preţuri pentru servicii. etc. Preţurile internaţionale pot fi clasificate după mai multe criterii.  Politica de preţuri a uniunilor monopolistei a STN-urilor. Fundamentarea preţurilor Determinarea condiţiilor contractului extern necesită fundamentarea corectă preţurile de licitaţie. evoluţia 16 . Monetari – cu deosebire fluctuaţia cursurilor de schimb. şi anume:  După obiectul schimburilor comerciale internaţionale: preţuri pentru În funcţie de poziţia celor care le stabilesc: preţuri de monopol.  şi cartel. După etapele afacerii de comerţ exterior: de ofertă.  Acordurile internaţionale pe produse şi alte aranjamente de reglementare a unor pieţe.  În funcţie de tehnicile de comercializare: cotaţiile sau cursurile de bursă.  preţuri nominale sau reale. condiţii de plată. ultimele fiind preţuri contractuale. de acord comercial şi de cooperare economică internaţională.  Inflaţia.  Politicile comerciale ale ţărilor au un rol important în comerţ. Asemenea elemente trebuie să fie luate în considerare în contractările din domeniul afacerilor economice internaţionale..  tranzacţie. Printre elementele necesare fundamentării preţurilor se numără: costurile. comparare şi analiză. ale producătorilor şi ale consumatorilor. de negociere şi de După modificările intervenite în cursul monedei în care sunt exprimate: B. preţuri de catalog. preţurile internaţionale. a preţurilor bazată pe un efort susţinut de informare. raportul dintre cerere şi ofertă.

Varianta de preţ mobil se utilizează în situaţiile în care marfa se poate livra în tranşe. institute specializate din ţară sau de peste hotare. C. de la licitaţiile adjudecate. Preţul determinat în variantă fixă se foloseşte. În fundamentarea preţurilor un rol important îl deţine principiul comparaţiei. publicaţiile unor organisme specializate naţionale şi internaţionale. cele ale contractelor încheiate anterior. Informaţiile necesare fundamentării preţurilor pot proveni din surse variate:cotaţiile de bursă. rapoartele delegaţilor şi reprezentanţelor pe diferite pieţe. Determinarea şi înscrierea preţului în contract Preţul se înscrie în contract pe unitate de produs sau ca o sumă globală pentru întreaga cantitate de marfă care face obiectul contractului. fabricării şi comercializării mărfurilor precum şi de raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa respectivă. situarea produsului în contextul ofertei mondiale.conjuncturii economice internaţionale. etc. la rândul său. 17 . Preţul determinat este stabilit de către parteneri în momentul încheierii contractului şi poate fi. de regulă. preţul poate fi determinat sau determinabil. în operaţiunile cu livrări pe termen scurt. Pentru fundamentarea cât mai corectă a preţului trebuie să se ţină seama de costurile proiectării. corespunzător căruia exportatorul stabileşte asemănări şi deosebiri existente între parametri tehnici şi cei economici ai produsului propriu şi ai unui produs sau mai multe produse reprezentative concurente. parametri tehnico-calitativi ai produselor diferă de la un lot la altul. cataloage şi liste de preţuri. stipulat în diferite variante: fix sau mobil. sursele principale provenind de la unităţile producătoare. Din punct de vedere al tehnicii de deconectare. studii elaborate de firme. Aceste informaţii sunt completate cu datele din documentaţia tehnico-economică referitoare la produsele proprii. preţurile de ofertă ale concurenţei.

. etc. În acest caz. este necesar ca în contractul de export-import să se stipuleze anumite clauze consolidare a preţurilor şi de protejare a intereselor exportatorului. suma încasată nu va mai asigura acoperirea contravalorii materialelor. cum ar fi: cantitatea pentru care se calculează. creându-se un raport nefavorabil între suma ce urmează a fi încasată şi mărimea preţurilor. Preţul determinabil se foloseşte la încheierea contractelor pe termen lung. mai ales la unele produse prelucrate. valuta în care se face plata şi reducerile de preţ pe care le acordă vânzătorul. cumpărătorului. al cărui obiect îl constituie. Prin negociere sau pe baza uzanţelor trebuie precizate unele aspecte legate de preţul mărfii. preţurile internaţionale. de regulă. etc. în contract se prevede clauza potrivit căreia preţul de livrare se va stabili la nivelul preţurilor mondiale. în cazul unor contracte pe termen lung sau cu livrări succesive pot apărea situaţii în care preţul stabilit în contract este mai mare sau mai mic decât preţul pieţei din momentul plăţii. a căror frecvenţă este tot mai mare pe plan mondial. În astfel de situaţii. Problema riscului de preţ apare atunci când plata se face ulterior încheierii contractului. înregistrează o tendinţă de creştere care poate să aibă influenţe negative asupra exportatorilor ce au vândut marfă pe credit sau cu plată în produse. Clauze asiguratorii În condiţiile deprecierii monetare şi ale inflaţiei din diferite ţări. Ca urmare a acestei creşteri. instalaţiile complexe. În practica comercială se obişnuieşte ca preţul plătit să fie acela pe care marfa îl are în momentul şi la locul în care trebuie executat contractul. materiilor prime. la intervale mari de timp de la livrare.Instabilitatea crescândă pe piaţa mondială a dus la creşterea rolului şi ponderii preţului mobil în tranzacţiile internaţionale. iar uneori se prevăd limitele maxime şi cele minime între care se va determina acest preţ. necesare reluării procesului de producţie în ţara exportatoare. 18 . Astfel. lucrări de construcţii montaj.

acest tip de clauză duce. În practică. moneda de plată stabilită în contract. preţul contractual se modifică în acelaşi cuantum. Uzanţele formează un izvor de drept.  Clauza de alegere a monedei de plată – preţul se exprimă în mai multe valute. în practică se folosesc următoarele tipuri de clauze:  Coşul valutar – prin acest tip de clauză. iar unul dintre parteneri are dreptul de a alege moneda de plată. la renegocieri dificile care prelungesc durata contractului sau chiar blochează executarea acestuia.  Clauza de indexare – se prevede în contract o anumită rată de depreciere a monedei de plată. apar variaţii ale cursului de schimb al monedelor.  Clauza preţului escaladat – părţile prevăd în contract atât preţul la data încheierii contractului cât şi modul de formare al acestuia. între momentul încheierii contractului şi executarea sa. care ar putea avea loc până la scadenţă. Condiţii de livrare Condiţiile de livrare se reglementează conform prevederilor contractului şi conform legilor şi uzanţelor comerciale. în acest mod. eventualele variaţii ale valutelor ce alcătuiesc coşul valutar se compensează. în situaţia în care diferenţa dintre preţul contractual şi valoarea etalonului depăşeşte cuantumul stabilit de părţi. Problema riscului valutar se pune în situaţia în care.  Clauza de revizuire a preţului – părţile prevăd ca. uneori. 19 .Pentru a se menţine echilibrul contactului. au dreptul de a cere modificarea preţului. în practica internaţională a afacerilor se folosesc următoarele tipuri de clauze:  Clauza de indexare a preţului – preţul contractului este legat de un etalon (o marfă de referinţă sau diverşi indicatori). la apariţia anumitor circumstanţe. Pentru acoperirea acestui risc. nu este legată de o singură valută ci de un coş de valute.

existând riscul unor dispute legale dacă părţile folosesc rezumate sau scurte versiuni întrucât prin acestea. dintre care ultima în 2000. Aceste reguli au fost pentru prima dată elaborate în 1936. În plus. datorate în principal redactării defectuoase a contractelor de vânzare-cumpărare internaţionale. uşurând tratativele şi accelerând încheierea contractelor. în paralel cu creşterea riscurilor neînţelegerilor şi a litigiilor costisitoare. de când au fost pentru prima dată publicate. „policy manager for international commercial practice” al ICC (Camera Internaţională de Comerţ) sublinia faptul că: „Doar definiţiile întregi publicate de ICC sunt autentice. Necesitatea existenţei lor precum şi a îmbunătăţirii lor este evidentă în condiţiile în care mărfuri din ce în ce mai variate sunt vândute într-un număr crescut de ţări şi în cantităţi din ce în ce mai mari. ele au fost modificate în decursul timpului de 6 ori. cunoscute sub numele de REGULI INCOTERMS (International Commercial Terms). aceşti termeni nu favorizează nicio ţară. Încorporarea lor în contractele de vânzare internaţională reduce riscul neînţelegerilor la care s-ar putea ajunge sau la complicaţiile de ordin juridic. INCOTERMS definesc cu precizie responsabilităţile cumpărătorului şi ale vânzătorului şi sunt recunoscute ca standarde internaţionale de către autorităţile vamale şi alte autorităţi în toate ţările cu o vastă tradiţie în comerţul internaţional. fiind imparţiali. ele întregesc contractul dintre părţi. Emmanuel Jolivet. Dintre uzanţele cele mai importante pentru comerţul exterior sunt cele elaborate de Camera de Comerţ de la Paris. Cele 13 reguli definesc cele mai importante responsabilităţi ale vânzătorului şi cumpărătorului în contractele de vânzare internaţională. anumite aspecte importante ale regulilor pot fi scăpate uşor din vedere”.întrucât nu contravin legilor. după cum reiese şi din tabelul următor: 20 . variantă care a cunoscut numeroase modificări.

Transport maritim şi pe căi navigabile Transport maritim şi pe căi navigabile. asigurare. dar fără să îşi asume riscul pierderii sau avarierii mărfurilor şi să suporte costuri suplimentare datorate evenimentelor survenite după încărcare şi expediere Vânzătorul trebuie să-şi asume riscurile şi să suporte costurile aferente transportului mărfurilor până în ţara de destinaţie MODALITATE DE TRANSPORT Orice modalitate de transport. inclusiv multimodală. 21 . Încă de la intrarea lor în vigoare. etc. DDU Frankfurt Schmidt GmbH Warehouse 4 Incoterms 1990. de exemplu: FOB Liverpool Incoterms 2000.franco nevămuit DDP – franco vămuit DEQ – franco chei Vânzătorul are obligaţia să asigure transportul. Regulile Incoterms 2000 REGULILE INCOTERMS DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GRUPA E Obligaţii minime pentru EXW – franco fabrică vânzător. să se specifice din ce an este. Fiecare termen este codificat pe trei litere. teoreticienii atrăgeau atenţia asupra neînţelegerilor ce puteau apărea datorită coexistenţei atât a INCOTERMS 1990 cât şi a INCOTERMS 2000. Orice modalitate de transport. inclusiv multimodală Transport maritim şi pe căi navigabile. sfătuindu-i pe comercianţi că ori de câte ori se are în vedere un termen INCOTERMS. livrând mărfurile vasului unui cărăuş numit FOB – franco la bord cumpărător GRUPA C CFR – cost şi navlu CIF – cost. prima desemnează categoria din care fac parte. Pe măsură ce se trece de la termeni „E” spre termeni „D”. Orice modalitate de transport inclusiv multimodală. acesta punând mărfurile la dispoziţia cumpărătorului în spaţiile proprii GRUPA F Vânzătorul nu-şi asumă nici FCA – franco transportator riscurile nici cheltuielile de FAS – franco de-a lungul transport. navlu CPT – transport plătit CIP – transport şi asigurare plătite până la… GRUPA D DAF – franco la frontieră DDU.Tabelul 2. inclusiv multimodală Orice modalitate de transport. punctul în care riscurile şi cheltuielile trec de la vânzător la cumpărător se deplasează de la uzina producătorului către sediul destinatarului.

o Posibilităţile uneia dintre părţi de a aranja condiţii mai bune de asigurare. Predarea mărfurilor poate fi făcută de vânzător fie direct cumpărătorului. taxe vamale. în funcţie de condiţia de livrare convenită în contract. a tuturor drepturilor şi obligaţiilor contractuale care revin din aplicarea unei anumite condiţii de livrare. care să evidenţieze superioritatea uneia dintre părţi în rezolvarea eventualelor probleme ce pot apărea. cât şi de posibilităţile vânzătorului. Convenirea termenului de livrare trebuie să ţină seama atât de necesitatea cumpărătorului. Printre factorii care determină stabilirea condiţiilor de livrare se regăsesc: o Capacitatea uneia dintre părţi de a obţine condiţii mai bune de transport.Cunoaşterea cât mai precisă. produsele contractate urmează a fi executate sau procurate după încheierea contractului. o Obligaţiile vânzătorului privind calitatea bunurilor în ţara de destinaţie. fie prin intermediul cărăuşului. Fixarea termenului de livrare este un atribut al vânzătorului. o Solicitarea sau nesolicitarea din partea cumpărătorului a unei date de livrare ferme. în general. deoarece. este fundamentală. o Existenţa unor formalităţi sau riscuri în ţara de origine sau la destinaţie. având în vedere că ele definesc cine suportă cheltuielile de transport. care trebuie să aibă în vedere toate etapele intermediare pentru realizarea şi predarea produsului în 22 . o Experienţa fiecărei părţi în transportul internaţional de marfă. Termenul de livrare Termenul de livrare stipulat în contract precizează data la care vânzătorul trebuie să predea şi cumpărătorul să preia marfa care face obiectul contractului. în calitate de importator. asigurare. momentul în care riscurile de pierdere şi deteriorare şi responsabilitatea cheltuielilor se transferă de la vânzător la cumpărător.

daune. ca şi de condiţiile de livrare. şi anume:  Termene de livrare certe – la o dată calendaristică fixă_  Termene de livrare orientative – pe luni. cu excepţia cazurilor în care vânzătorul s-a angajat să ducă marfa la destinaţie. La produsele care se livrează eşalonat. respectiv de la câteva zile până la 2-3 săptămâni de la încheierea contractului.termenul convenit. după primirea avizului că marfa este pregătită pentru expediere. părţile pot preciza termenul de livrare în mai multe feluri. procese. etc.). pentru a se evita consecinţele ce decurg din nerespectarea acestei clauze contractuale (penalizări.  Termene de livrare determinabile – în funcţie de îndeplinirea anumitor condiţii din contract. Cumpărătorul are obligaţia de a comunica vânzătorului într-un anume termen. dacă s-a convenit ca aceasta să se efectueze la locul de livrare. instrucţiunile de expediere a mărfii. Ele se stabilesc în funcţie de ruta de transport şi de mijlocul de transport. trimestre. precizarea sau completarea marcajului. Acesta va preciza data trimiterii la locul de expediere a împuterniciţilor săi pentru recepţia mărfii. Dispoziţii privind expedierea şi transportul mărfurilor În contract trebuie să se prevadă în mod expres instrucţiuni privind expedierea mărfurilor şi avizarea livrărilor. pierderea încrederii clienţilor. trimiterea mijlocului de transport în locul de unde poate fi încărcată marfa. trebuie stabilite termene de livrare pentru fiecare tranşă. partenerii pot conveni ca livrarea să se facă prompt. interese. într-un timp rezonabil. 23 . În funcţie de natura şi complexitatea produselor. adresa de destinaţie unde urmează să sosească marfa. indicarea rutei de transport. sezoane. Pentru mărfurile existente în stoc.

• Mijloacele de transport. Sarcina verificării mărfurilor revine în primul rând vânzătorului. Controlul şi recepţia mărfurilor Precizarea în contract a condiţiilor privind controlul şi recepţia mărfurilor are scopul de a permite cumpărătorului să constate felul în care vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la cantitate. • Casele de expediţie (tranzitării) ce vor fi angajate. fie de către firme internaţionale specializate. de necesitate şi de cost. • Necesitatea corelării ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport. În numeroase cazuri transportul va fi combinat. după expirarea termenului de livrare stabilit de comun acord cu cumpărătorul. are dreptul să predea marfa spre păstrare în contul şi pe riscul cumpărătorului. maritim. sortimente. Controlul şi recepţia se vor face în conformitate cu clauzele convenite în contract de către parteneri şi pot fi efectuate fie de către vânzător.Vânzătorul. În contractele de import este indicat să se prevadă că vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului toate cheltuielile provocate de nerespectarea de către cumpărător a instrucţiunilor de expediere. în cazul în care nu va primi la timp aceste instrucţiuni. • Partea ce se obligă să asigure mijloacele de transport. fluvial sau aerian. fie de către cumpărător. în funcţie de poziţia geografică a vânzătorului faţă de cumpărător. Transportul mărfurilor se poate efectua terestru. calitate. În contract se vor stipula: • Căile de transport. în funcţie de alegere. ambalaj şi termene de livrare. care trebuie să întocmească şi documentele doveditoare cu privire la respectarea condiţiilor 24 .

În contract trebuie să se mai înscrie următoarele: • Locul şi termenul în care urmează să se efectueze controlul şi recepţia calitativă. • Nominalizarea organelor de contro neutre care să efectueze controlul. Dacă nu s-a convenit asupra condiţiilor de efectuare a controlului şi recepţiei mărfurilor. • Specificarea documentelor care trebuie să însoţească fiecare lot de marfă livrat. • Modul de întocmire a documentelor privind controlul şi recepţia. pentru fiecare lot. în unitatea furnizorului. • Necesitatea efectuării controlului calitativ de către beneficiar pe principalele faze de fabricaţie şi final. Condiţii de plată 25 . În contractele externe pentru importul unor mărfuri se va trata includerea clauzei potrivit căreia controlul şi recepţia calitativă şi cantitativă să se efectueze la destinaţie. atunci vânzătorul este obligat să se conformeze normelor existente în ţara sa.stabilite. pentru a fi opozabile în caz de litigii. • Specificarea documentaţiei tehnice care trebuie să stea la baza controlului şi recepţiei mărfurilor. • Modul de atestare a calităţii mărfurilor. • Necesitatea şi condiţiile participării delegaţilor cumpărătorului sau vânzătorului.

Documente necesare pentru încasarea contravalorii mărfii. a solicitării şi includerii de dobânzi în cazul vânzării pe credite. B. în anumite situaţii. Modul în care urmează să se facă plata. Cu toate acestea. tehnica deconectării prin bancă va fi diferită. Termenul de plată. B. atât din punct de vedere al certitudinii încasării contravalorii mărfurilor exportate ori a serviciilor prestate. Moneda de deconectare. modul în care se va face plata este direct influenţat de cadrul juridic existent în ţara noastră şi în respectivul stat. plata poate fi convenită:  Prompt. C. Alegerea monedei de deconectare trebuie făcută de exportatorul român pe criteriul posibilităţii de utilizare a unei valute cu putere de circulaţie nu numai în ţara de emisiune (de origine). Moneda de deconectare este cea în care se exprimă preţul. În cadrul condiţiilor de plată în contract trebuie să se înscrie clauze cu privire la: A. E. Atât la contractele de export cât şi la cele de import. D. Modul în care urmează să se facă plata. cât şi din punct de vedere al eficienţei. Se poate efectua plata 26 . C.Tratarea şi fixarea condiţiilor de plată are o importanţă tot atât de mare ca şi determinarea preţului şi are o influenţă directă asupra acestuia din urmă. A. cât şi în funcţie de stabilitatea acesteia. cu acordul ambelor părţi se poate face plata şi într-o altă monedă. Termenul de plată În funcţie de termenele de livrare. În funcţie de prevederile acestuia. Modalitatea de plată. în sensul alegerii unei valute corespunzătoare. respectiv cumpărătorul nu obţine dreptul de dispoziţie asupra mărfurilor până ce nu achită contravaloarea acestora. în funcţie de cadrul juridic încheiat cu ţara respectivă.

prin înmânarea unui cec sau printr-un ordin de plată. 27 . care se realizează prin una din modalităţile de plată practicate în cadrul schimburilor internaţionale (de regulă acreditivul documentar.sub forma acordării unui credit garantat (de regulă) sau negarantat.sub formă de plăţi eşalonate. Documentele de bază cărora urmează să se efectueze plata se menţionează. Modalitate de plată În cazul exportatorilor modalitatea cea mai sigură de plată o reprezintă plata prin acreditiv irevocabil. Dacă se acceptă plata prin acreditiv este indicat ca acesta să fie domiciliat la Bucureşti. deoarece unele dintre acestea au rol probatoriu pentru stabilirea răspunderilor. convenindu-se în contract alături de termene şi graficul de livrare. În cazul importatorilor. de regulă. D. se va insista ca plata să se efectueze prin incasso. mediu sau pe termen lung. Creditul poate fi pe termen scurt.  Plata după efectuarea livrărilor sau prestarea serviciilor. . Plăţile anticipate pot fi făcute în numerar. altele constituie garanţii suplimentare convenite între exportator şi importator. în cadrul modalităţilor de plată convenite în contract. incasso sau ordin de plată). E.  Plata la termen poate fi convenită: . pentru a avea certitudinea încasării sumelor.anticipată sau plăţi eşalonate în perioada de execuţie a unui utilaj. Enumerarea precisă a acestora reprezintă una dintre condiţiile esenţiale ale modalităţilor de plată respective. Documentele necesare pentru încasarea contravalorii mărfurilor livrate. în funcţie de natura bunului şi a duratei de executare a acestuia.

depăşind voinţa părţilor contractante: greve. Despăgubirile pentru pagube materiale se aplică frecvent. numai în cazuri de excepţie. nu trebuie să prejudicieze cealaltă parte. Penalizările se aplică foarte frecvent pentru întârzierea plăţii şi pentru devierile în limite tolerabile de la anumiţi parametri tehnici şi de calitate. De aceea. care este provocat de fenomene ale naturii. stări beligerante. iar cele pentru daune interese (daune indirecte) îşi au o aplicaţiune foarte rară. daune interese. blocaje. forţa majoră mai trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: . Părţile sunt exonerate de obligaţii datorate apariţiei evenimentelor de forţă majoră sau a celor fortuite. În practică se cunosc trei feluri de stipulaţii contractuale cu privire la recuperarea prejudiciilor rezultate din abateri de la dispoziţiile contractului: penalităţi. 28 . Pentru a exonera de răspundere o parte contractuală. adică să facă imposibilă executarea obligaţiilor contractuale pe toată durata de timp cuprinsă între intervenirea împrejurării fenomenului şi finele perioadei în care contractul poate fi executat . Ea este exoneratoare de răspundere.să determine în exclusivitate producerea prejudiciului . revoluţii. fapte cauzatoare de prejudicii.să fie totală. etc. în exclusivitate.să fie definitivă. cu caracter imprevizibil şi de neînlăturat. Prin cazuri fortuite se înţeleg evenimente imprevizibile provocate de intervenţia omului. în sensul că ea trebuie să facă imposibil de executat în totalitate prestaţiile datorate în această perioadă de una din părţile contractante. în contract se vor preciza modalităţile de despăgubire a părţii prejudiciate. daune materiale. incendii. dacă a determinat. Penalităţi şi daune Orice abatere contractuală a unei părţi. dacă sunt prevăzute în contract. din motive voite sau nevoite.Forţa majoră şi cazurile fortuite Forţa majoră este un fenomen natural.

05% din valoarea lotului de marfă neconform sau livrat cu întârziere. dar nu mai mult de 9% când se reziliază contractul”. determinând astfel plata obligaţiei la termenul stabilit. care are efect numai pe viitor. Multe contracte prevăd o clauză de genul „în caz de întârziere se vor plăti penalităţile prevăzute de lege”. a existat la un moment dat Legea 76/1992. Rezilierea nu are efect retroactiv. O asemenea clauză nu are nicio valoare juridică. obligaţiile contractuale deja executate rămân valabile. în mod culpabil. în cazul rezoluţiilor desfacerea contractului are efect retroactiv.Legislaţia română nu prevede un cuantum legal al penalităţilor de întârziere. ca atare. de exemplu „0. Prin urmare. în cazul în care una dintre părţi nu-şi execută. pentru fiecare zi de întârziere. În consecinţă. Penalităţile de întârziere sunt cele negociate de părţi şi trecute expres în contract. ea producând efecte numai din momentul pronunţării. La stabilirea cuantumului penalităţilor trebuie să se ţină seama de rata dobânzii bancare şi de inflaţie. rezilierea se va aplica în cazul contractelor cu executare succesivă şi numai în intervalul în care una din părţi îşi execută obligaţiile. care prevedea un cuantum minim. 29 . obligaţiile sale. dar a fost abrogată ulterior prin OUG 10/1997 cu privire la diminuarea blocajelor financiare şi a pierderilor din economie. prin neexecutarea culpabilă de către debitor a obligaţiilor sale. rezoluţiunea desemnează desfacerea retroactivă a unui contract sinalagmatic. Rezilierea şi rezoluţiunea contractului Rezilierea contractului este desfacerea pentru viitor a unui contract sinalagmatic care se execută prin prestaţii succesive. Spre deosebire de reziliere. în timp ce cealaltă parte a intrat în culpă.

Litigiile ce se nasc din contracte de vânzare-cumpărare pot fi soluţionate pe două căi: pe cale judecătorească a instanţelor de drept comun şi pe calea arbitrajului comercial. etc. cum se obişnuieşte în multe cazuri. referitoare la comunicarea schimbării domiciliului şi a adresei telegrafice ale părţilor. momentul semnării marchează intrarea în vigoare a contractului. În acest caz. Sentinţele arbitrar pronunţate sunt definitive. dacă este de acord. dacă partea împotriva căreia s-a pronunţat sentinţa nu doreşte să execute de bună voie. respectiv asumarea. 30 . sub ce jurisdicţie vor cădea eventualele litigii rezultate din contract. vânzătorul prezintă contractul redactat pe baza celor discutate cu partenerul. De aceea. de comun acord. în mod egal. fără consimţământul celeilalte. îl semnează în aceeaşi zi sau la interval de timp convenit cu vânzătorul. costuri mai mici. cu semnătura sa. în încheiere. de către ambii parteneri a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din contract. Datorită avantajelor sale (rapiditate în soluţionarea litigiilor. dispoziţii referitoare la interzicerea transmiterii către terţe persoane a drepturilor şi obligaţiilor contractuale de către o parte. este necesar să se apeleze la instanţele judecătoreşti. cumpărătorul examinează conţinutul contractului şi. dar nu au caracter executoriu şi obligatoriu. Dispoziţii finale Orice contract conţine.Clauza de jurisdicţie Clauza de jurisdicţie este clauza prin care părţile stabilesc. Dacă nu există o prevedere expresă. arbitrajul este folosit aproape în exclusivitate la rezolvarea litigiilor comerciale. sentinţe definitive). Semnarea contractului se poate face simultan de către cele două părţi sau. data intrării în vigoare a contractului este considerată data la care a semnat cumpărătorul.

să menţioneze expres data şi locul unde acesta a fost semnat. de asemeni. După semnarea contractului. în minim două exemplare – câte unul pentru fiecare din părţi. orice înţelegere care nu se cuprinde în textul contractului sau în anexe. purtând menţiunea că face parte integrantă din contract. îşi pierde valabilitatea. Contractul trebuie.Contractul se redactează şi se semnează în mod obligatoriu. 31 .

Societatea este persoană juridică română. din momentul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului şi funcţionează în conformitate cu prevederile statului şi prevederile contractului de societate şi a actelor normative aplicabile societăţilor comerciale. 138832 din 16 octombrie 1998.L. durata şi obiectul de activitate Denumirea societăţii este Societatea Comercială „SENORG ROMÂNIA S. sediul. denumirea societăţii va fi urmată de datele referitoare la capitalul social.R. Forma juridică a societăţii este „societate comercială cu răspundere limitată”.L. publicaţiile emanând de la societate.R. numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului Bucureşti şi sediul societăţii. forma juridică. În toate acte.” Denumirea.” şi a fost rezervată prin dovada privind anterioritatea firmei cu nr.1 Prezentarea firmei „SENORG România S. 32 .CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ: EFECUAREA DE CĂTRE FIRMA „SENORG ROMÂNIA SRL”A UNUI IMPORT DE COMPONENTE PENTRU CALCULATOARE DIN SUA DE LA FIRMA „KINGSTON TEHNOLOGZ COMPANY 2. facturile.

diverse materii prime. scannere. imprimate. . produse de papetărie. Activitatea principală a societăţii este comerţul cu ridicata al componentelor pentru calculatoare şi al calculatoarelor. Sediul societăţii poate fi schimbat conform legislaţiei române în vigoare. imprimante. accesorii pentru calculatoare (monitoare. având Codul Unic de Înregistrare CUI 11201832. târguri şi expoziţii atât ambulant cât şi în unităţile proprii cu componente pentru calculatoare şi calculatoare. 33 . casete audio. cabluri . metrii prime şi materiale şi produse admise de lege. produse industriale şi neindustriale. Compact discuri. cabluri. produse de papetărie. electrice.Societatea este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. dischete.comerţ intern: en-gross şi en-detail în pieţe. electronice şi electrocasnice. 58. soft.toată gama . birotică. Bucureşti. Domeniul principal de activitate al societăţii este comerţul intern. Societatea îşi poate deschide filialele şi sucursale potrivit aceleiaşi legi.). Sediul societăţii este în România. pe baza deciziei asociatului unic. conform cod CAEN 5164. Sfânta Maria nr. casete audio. J40/ 11220/1998. suporţi magnetici.comerţ exterior (export/import): componente pentru calculatoare şi calculatoare. dischete. Domeniile secundare de activitate se referă la : . soft. toată gama de electrice. str.). scannere. birotică.. compact discuri. soft. comerţ intern cu orice alte produse admise în circuitul civil. produse de telecomunicaţii. construcţii de maşini. electronice şi electrocasnice. produse de telecomunicaţii. produse de calcul şi de birou. Durata societăţii este nelimitată. accesorii pentru calculatoare (monitoare. birotică. suporţi magnetici.etc. etc. sector1.

000 lei fiecare.000. soft. precum şi intermedieri imobiliare pe bază de tarife şi contracte. simpozioane şi expoziţii. consignaţie. Aportul a fost vărsat în numerar de către cei doi asociaţi. intermedieri diverse. echivalentul sumei de 93. turism.000 USD. publicitate. în principal componentele pentru calculatoare şi calculatoare. la data vărsării. tipografie.servicii: service pentru calculatoare şi componente ale acestora.000 USD. accesoriile acestora. a câte 1. materiale de redare sonoră.producţie de bunuri şi produse admise de lege: care acoperă aceeaşi arie de cuprindere ca şi precedentele obiective secundare de activitate.000 lei. echivalentul sumei de 2. cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul informaticii. etc. reprezentând suma de 121.022% din capitalul societăţii. Având în vedere că la înfiinţarea societăţii capitalul s-a constituit în dolari SUA. curierat.000.000 lei ROL. .978% din capitalul societăţii. difuzare de carte şi presă.000 USD. agenţii imobiliare. electronice şi electrocasnice. birotică. transport intern şi internaţional de mărfuri şi persoane. agrement.000 lei.984 părţi sociale. repartizarea beneficiilor şi a pierderilor între asociaţi se face în următoarele cote: 34 . respectiv suma de 10. respectiv suma de 111. Împărţită în 2.077. împărţită în părţi sociale a câte 1. redactări şi copiere acte.000. • Senorg Hungary RT: 96. Capitalul social şi părţile sociale Capitalul social al societăţii este în sumă de 3.000 lei. service întreţinere pentru toată gama de electrice. închirieri diverse.000 fiecare.000. organizări de mese rotunde. care aparţine asociaţilor astfel: • Bessenyei Gyorgy: 3. echipamente electronice şi de calcul. comision diverse (inclusiv cel vamal).000..984. service pentru accesorii de calculatoare. împărţită în 93 părţi sociale a 1.

Părţile sociale se transmit prin succesiune şi sunt indivizibile faţă de societate. o cotă de 3% • Senorg Hu. Părţile sociale pot fi transmise. care decide asupra activităţii acesteia şi are calitatea de Director General şi Administrator. arătându-se motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. Administratorul societăţii va elibera. 35 . cu menţiunea că nu poate servi ca titlu pentru drepturile constatate. prin emiterea de certificate reprezentând noi aporturi în numerar sau în natură. administrarea şi reprezentarea societăţii Societatea este condusă de asociatul unic Bessenyei Gyorgy. Transferul se va înscrie la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti şi acest lucru are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii sale în Registru. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social. o cotă de 97%.. Conducerea. care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială. sub sancţiunea nulităţii transmiterii. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale asociaţilor. el are următoare atribuţiuni: o Aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi. Capitalul social poate fi majorat cu respectarea dispoziţiilor legale. la cerere. Iar răspunderea asociaţilor faţă de societate fiind limitată la valoarea părţilor sociale subscrise. Ca asociat unic. un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor sociale. Reducerea capitalului social se va hotărî pe baza deciziei asociatului unic şi se va pune în aplicare numai după trecerea a două luni din ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial. RT. prin includerea de rezerve sau beneficii sau prin atragerea unor noi asociaţi. Capitalul social astfel redus nu va putea fi mai mic decât cel prevăzut de lege.• Bessenyei Gyorgy.

o Decide cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social. eliberat de Poliţia oraşului Sovata la data de 16 iunie 1992. în calitatea sa de preşedinte şi director general. o Decide cu privire la adoptarea statutului. în oraşul Sovata. la modificarea numărului părţilor sociale. str. o Decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare sau acordarea de garanţii. domiciliat în oraşul Sovata. o Elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii. Acesta este împuternicit de asociatul unic să reprezinte societatea în relaţiile cu terţi şi să aibă specimen de semnătură în bancă. nr. la realizarea de noi investiţii. precum şi la cesiunea acestora. 100830. reparaţii capitale. o Aprobă încheierea de contracte de închiriere. o Angajează şi concediază personalul. 36 . stabileşte tactica de marketing. Dreptul de a reprezenta şi administra societatea revine asociatului unic.1. Cerbului. o Examinează şi aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi. judeţul Mureş. aprobă operaţiunile de vânzări şi cumpărări de bunuri şi servicii din ţară şi din străinătate. o Numeşte expertul de gestiune şi stabileşte salarizarea. o Rezolvă problemele de conducere şi orice sarcini curente ale societăţii. Funcţia de administrator al societăţii va fi îndeplinită de domnul Kelemen Janos.o Aprobă şi modifică programul de activitate şi bugetul societăţii. la dizolvarea şi lichidarea societăţii. cetăţean român. identificat ci CI seria BK nr. o Decide în legătură cu trimiterea în judecată a expertului în gestiune pentru pagubele aduse. născut la 10 iunie 1968.

Asociatul

unic

va

putea

retragă

dreptul

de

reprezentare

al

administratorului desemnat să o reprezinte şi de a avea drept de semnătură în bancă pe baza unui act adiţional, notificat administratorului în condiţiile legii. Asociatul unic poate numi şi alţi administratori neasociaţi. Administratorii nu pot primi mandatul de administrare la alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, fără autorizarea asociatului unic, nici să facă acelaşi fel de comerţ sau altul concurent pe cont propriu sau altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune aduse societăţii. Administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru existenţa reală a dividendelor plătite, existenţa registrelor cerute de lege şi corecta ţinere a acestora, pentru exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi statul le impun. Adunarea generală a Asociaţilor şi controlul societăţii Societatea este condusă de Adunarea Generală a Asociaţilor. AGA se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. AGA decide prin vot, reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi părţilor sociale. Convocarea asociaţilor pentru Adunarea Generală a Asociaţilor se va face de câtre administrator, cel puţin cu 10 zile înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. Hotărârile AGA contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate cu o cerere de anulare, depusă la judecătoria în a cărei rază îşi are sediul societatea, de către asociaţii care au luat parte la Adunare, sau care au votat contra. Oricare dintre asociaţi, care nu este administrator, va putea verifica situaţia financiară a societăţii. Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierderi vor fi verificate de organele abilitate de legea română. Alcătuirea societăţii

37

SENORG ROMÂNIA deţinea iniţial două compartimente principale de vânzări: departamentul pentru componente de calculatoare, calculatoare, accesorii pentru calculatoare şi soft-uri şi unul pentru sfera biroticii, papetăriei, produse diverse, precum şi un compartiment de service şi întreţinere şi unul de distribuţie. SENORG ROMÂNIA îşi desfăşoară activitatea, începând cu anul 2004, în propria clădire (spaţiu de depozitare şi birouri). Firma posedă un parc auto format din 8 autovehicule. Numărul salariaţilor firmei este de 21, iar al colaboratorilor 20, acesta putând să varieze în funcţie de volumul specific de activităţi de derulat. Principalii parteneri de afaceri străini ai SENORG ROMÂNIA – furnizorii
 AUTOMATIC BUSINESS – firmă cu tradiţie în producerea plăcilor de

bază şi plăcilor video;  KINGSTON TECHNOLOGY – cel mai mare producător de memorii pentru calculatoare de pe piaţa externă, care oferă „life time warranty” pentru produsele sale;
 ABIT COMPUTER – oferă o gamă largă de componente pentru PC;

 SUPERMICRO – producător de componente pentru servere (HDD-uri pe SCSI, controlere raid, etc.);  SURNRICH TEHNOLOGY – producător specializat în producerea şi comercializarea plăcilor video şi a perifericelor pentru PC. Principalii parteneri de afaceri români ai SENORG ROMÂNIA – CLIENŢII  PROCA România;

38

 ACER LINE;  FIT Distribution;  AGER;  NOOA Computer;  FLAMINGO Computer;  K TECH (Ultra Pro Computer);  ROMSOFT România.

2.2 Prezentarea firmei KINGSTON TECHNOLOGY –USAKINGSTON TECHNOLOGY COMPANY este liderul mondial în materie de memorii independente pentru PC. Firma a fost fondată în anul 1987, având un singur produs în oferta sa, pentru ca în prezent să pună la dispoziţia clienţilor săi peste 2000 de module de stocare, suportate de aproape orice categorie de device-uri care folosesc memoriile, de la PC până la MP3, camere digitale şi telefoane celulare. Cifra de afaceri a companiei a depăşit 3,7 miliarde USD în 2006, iar numărul angajaţilor la nivel global este de peste 3000. Sediul global al firmei este situat în Fountain Valley, California. Considerată de revista „Fortune” ca una dintre cele mai bune companii pentru care să lucrezi, în SUA, doctrina KINGSTON bazată pe respect, loialitate, flexibilitate şi integritate a devenit o adevărată cultură corporatistă. KINGSTON consideră că a investi în oameni este esenţial, iar fiecare angajat este o parte importantă pentru reţeta succesului firmei.

39

KINGSTON s-a dezvoltat într-un timp extrem de scurt, la 4 ani de la înfiinţare câştigându-şi deja reputaţia de firma cu cea mai rapidă ascensiune pe piaţa americană, apărând în topul prestigioasei reviste „Forbes” pe poziţia 367 dintre „Cele mai de succes 500 de companii private americane”, cu o cifră de afaceri de 489 milioane USD, pentru ca în prezent să realizeze peste 3 miliarde, prag ce a fost atins în 2005. KINGSTON este lider incontestabil în domeniul memoriilor externe, pentru al treilea an consecutiv, atât în producţie, cât şi ca distribuţie şi re-vânzare. Să faci afaceri cu această reputată firmă poate constitui un privilegiu, şi de ce nu, un prim pas în a intra în reţeaua mondială a distribuitorilor KINGSTON.

Istoricul firmei „KINGSTON TECHNOLOGY” Compania KINGSTON TECHNOLOGY a apărut în anii ’80 pe piaţa hightech în conjunctura unei crize grave manifestate pe piaţa chip-urilor şi a plăcilor de memorii. John Tu şi David Sun erau determinaţi să găsească o soluţie. Au pus în aplicare toată experienţa şi cunoştinţele specifice proprii din domeniul ingineriei şi au proiectat un nou modul mono liniar de memorie (SIMM) care să înlocuiască tehnologiile învechite aplicate în acel moment tuturor ansamblelor de echipamente de stocare de date. La 17 octombrie 1987 a luat astfel naştere un nou standard industrial, odată cu tehnologia produsului Kingston. KINGSTON deserveşte în prezent o vastă reţea internaţională de distribuitori, re-vânzători, comercianţi şi particulari de pe şase continente. Compania asigură, de asemenea, o consultanţă de specialitate în domeniul producţiei şi oferă o gamă largă de servicii de consultanţă managerială şi de marketing pentru producătorii de semiconductori.
40

în Germania.5 miliarde USD.Vom prezenta succint câteva repere din istoria de 20 de ani a companiei KINGSTON:  1988 – Kingston patentează modulul SIMM pentru extensii de memorie ale calculatoarelor.în octombrie se alătură „Clubului Miliardarilor”.  1994 – introduce produsele Data Traveler şi Data Pak mobile . Orange County Register şi Los Angeles Times. încheie un acord de parteneriat cu Toshiba Co.în noiembrie. contra 1. Kingston se diferenţiază 100% de concurenţii săi.în septembrie obţine certificatul ISO 9000. furnizorilor şi distribuitorilor proprii. vânzările companiei depăşesc 1.  1989 – în urma unor teste efectuate.  1996 – la 15 august. adresată angajaţilor. încă de la prima tentativă. Acesta are imprimate pe o placă de circuite mai multe chipuri de memorie.  1992 – este desemnată de către „Inc. în publicaţii ca Wall Street Journal. Kingston.3 miliarde USD. 41 . în ceea ce priveşte asigurarea calităţii şi a poziţionării pe piaţă.  1995 – deschide o filială la Munchen. Magazine” lider în clasamentul companiilor private cu cea mai rapidă creştere.  1993 – Kingston îşi extinde reţeaua prin noi linii de producţie şi spaţii de depozitare. Lansează cu această ocazie campania „Un miliard de mulţumiri”. Softbank Corporation of Japan achiziţionează 80% din . . care să asigure suport tehnic pentru distribuitorii şi clienţii din Europa.  1990 – firma îşi extinde activitatea în domeniul producţiei cu o linie de procesoare up-gradate.

divizia de depozitare se transformă în compania Storage Case de servicii de validare de memorie Technology Inc  2001. Este pentru prima dată când un producător de PC şi unul de memorii se asociază.în februarie primeşte certificarea ISO 9001 ANSI/ASQC pentru standardele de calitate implementate de companie.la 14 decembrie. imbatabilă pe piaţă . în urma succesului.Market pentru up-gradare PC-urilor Toshiba. o memorie de o înaltă calitate şi preţ mic. la Penang  2000 – lansează Advanced Validation Labs. în Marea Britanie . şi anume creşterea numărului de unităţi şi module vândute cu 49%.în septembrie deschide o fabrică în Malaezia.are un birou pentru vânzări în Japonia  1998 – ocupă locul 2 în Forbes Magazine în topul celor mai bune 100 companii americane pentru care să lucrezi.deschide un sediu central pentru Europa. companie soră pentru asigurarea . .Irlanda . e-commerce 42 . fondatorii John Tu şi David Sun alocă 100 milioane USD bonusuri angajaţilor. faţă de anul precedent. .îşi măreşte capacitatea de producţie achiziţionând fabrici în Fountain Valley.inaugurează noi capacităţi de producţie în Taiwan şi la Dublin . pentru 450 milioane USD . .  1999 – îşi re-cumpără cele 80% acţiuni de la Softbank. special pentru relaţiile cu consumatorii şi comerţul electronic.  1997 .martie – anunţă înfiinţarea unei noi divizii de marketing. California.introduce Value Ram.

pentru al doilea an consecutiv .7 miliarde venituri în 2006 . la categoria furnizori .lansează un nou tester în industria memoriilor – Hyper X. fondatorii companiei primesc distincţia Goldhirsh Award. pentru al treilea an consecutiv. premiul pentru performanţa globală.  2003 – distincţia Dell. pentru merite deosebite. venituri record de 2.3 Conjunctura actuală pe piaţa internaţională a echipamentelor pentru calculatoare De aproape 10 ani am păşit oficial într-o nouă eră: era societăţii informaţionale.septembrie – inaugurează la Shanghai cea mai mare fabrică de producţie de module din lume  2006 – raportează vânzări de peste 3 miliarde USD pe 2005 . în care factori noi apăruţi.este onorată să se afle în fruntea TOP 5 – Companii producătoare Globale.este nominalizat cel mai bun producător de module de memorie.  2002 – pentru al cincilea an conduce lista celor 100 de companii americane pentru care să munceşti. atât în producţie. Kingston este lider incontestabil în domeniul memoriilor externe. care reuşeşte să spargă bariera celor 16 GB.aprilie – lansează Fully Buffered DIMMS. 2. cât şi ca distribuţie şi re-vânzare. ..în februarie. inovaţia şi 43 . pentru contribuţia la lansarea AMD ATHLON 64 şi OPTERON  2005 – raportează pentru 2004. acordată de Inc Magazine.4 miliarde USD .octombrie – începe parteneriatul cu AMD. în domeniu  2007 – raportează peste 3. cum sunt informaţia.

Hong 1.085 3.920 Valoare USD*000 2004 2. Coreea 299. fiind în uşoară creştere cu începere din 2000.148. Această categorie de produse este parte constitutivă a grupului produselor manufacturate. penetrând aproape toate pieţele internaţionale.190 1. Aceşti factori se manifestă cu intensitate în aproape toate domeniile.464 4.541 44 . în cadrul grupei 7.031 747. Olanda 988.919 257.902 1.671 Britanie 6.784 522.4% din aceasta.811 Kong 7.507 Valoare USD*000 2003 2.137 Valoare USD*000 2005 4.693.619 319.594 8.526. Marea 946.754 653.390 508.445 Valoare USD*000 2002 2.816 622.293. Germania 933. Franţa 360.324 908.111.413 376.286 515.973 674.631 10.299 760. Piaţa internaţională a calculatoarelor şi a componentelor pentru calculatoare Calculatoarele şi componentele pentru calculatoare îşi găsesc încadrarea.166.982 624.687.783 754.816 501.734. conform SITC (Standard International Trade Clasiffication 3).912 764. Japonia 2.717 734. componente pentru calculatoare şi calculatoare.275 miliarde USD. China 1.51.055.997 549.559.179 1. Principalii exportatori de calculatoare la nivel mondial Tabelul 5 Primele 10 state exportatoare de calculatoare şi componente Valoare USD*000 Stat 2001 1. denumită „office machines” (maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor). SUA 1.305.314 716.173 545.619 1.215 504.tehnologia.326 2.474 5.698 1.082 9.661.6%.136 1. Volumul comerţului mondial cu echipamente de birotică.304 894.639.337 757.503 1.316.360.043 988.085 1.042 876. la nivelul anului 2005 atingea 1. deţinând o pondere de 17. iar cota parte în volumul comerţului mondial se ridica la 12.693.595 1. a treia revizuire elaborată de Organizaţia Mondială a Comerţului. au un rol esenţial.116 594. Taiwan 200.675.086 374.

în perioada 2001-2005. dar şi evoluţia slabă a Hong Kong şi SUA în aceeaşi perioadă. O explicaţie plauzibilă ar putea-o constitui aceea a specializării consumatorilor autohtoni. care devin din ce în ce mai informaţi şi în acelaşi timp mai dispuşi să se perfecţioneze pe piaţa naţională. în acest clasament al ţărilor exportatoare de calculatoare şi componente pentru calculatoare. Principalii importatori de calculatoare la nivel mondial Tabelul 7 45 .org Se remarcă din aceste date China. detaşându-se de restul grupului cu un avans imposibil de recuperat de către celelalte state.Sursa: www. România se află pe locul 57.intracen. este surprinzător declinul înregistrat de Japonia. deşi ambele menţin un trend descendent.insse. Este foarte probabil să asistăm la o inversare a celor două ţări care se află pe locurile doi şi trei. ţinând cont de volumele acestora şi de tendinţa comună de diminuare a valorii. În ceea ce priveşte poziţionarea ţării noastre. după cum reiese din tabelul următor: Tabelul 6 Locul României în rândul statelor exportatoare de calculatoare şi componente pentru calculatoare în perioada 2003-2007 Stat Valoare Valoare Valoare USD*000 2005 577 Valoare USD*000 2006 537 Valoare USD*000 2007 531 USD*000 USD*000 2003 2004 România 111 317 Date prelucrate de pe www. care este lider mondial la exporturi. care în decursul a patru ani a pierdut atât de categoric supremaţia. la nivelul anului 2006.ro O primă interpretare a acestor date evidenţiază tendinţa descendentă a exportului românesc de astfel de produse în ultimii trei ani. precum şi preţurile imbatabile de export practicate de aceasta. În egală măsură.

Canada 447.Primele 10 state importatoare de calculatoare şi componente IT Statul Valoare USD*000 2003 2.085. ameninţând poziţiile Japoniei şi Spaniei pentru următorii ani.665 462.368 504.881 841.415. excepţie făcând prezenţa Canadei şi a Hong Kongului.Marea Britanie 6. care s-a dublat în aceşti ultimi ani.192.115 670.724 649. deşi cu patru ani în urmă nu era în top trei.286 1.049 690.454 757. Olanda 4.068 Valoare USD*000 2004 2.884 406.594 413.022 464.804 Kong 7. Imediat sub acest clasament s-a poziţionat China. Două state evidenţiază cel mai bine competiţia acerbă pe această piaţă: Olanda.439 8.715 396.022 1.164 459. aflat în coborâre cu trei locuri. la fel se întâmplă şi la importuri. în top urmează grupul compact al ţărilor Uniunii Europene. Franţa 5. calculatoare şi componente pentru calculatoare.535.578 456.440 761.103. Germania 3.023 981.364 Sursa: www.620 636.947 Valoare USD*000 2006 4.849 1.880 1. şi.103.241. România ocupa în 2005 poziţia 37 în acest clasament al importurilor mondiali. SUA 2.702 909. Italia 447.338 682. SUA este lider incontestabil la importurile de echipament de birotică.Hong 1. De remarcat viteza de creştere a valorii importurilor de acest fel de produse. Spania 387. care înregistrează primul an de creştere a acestui indicator. cu o valoare ce depăşeşte valorile însumate ale următorilor trei calificaţi.153 834.992 1. deosebirea constând în deţinătorul acesteia.751 419.357 755.849 565.225 987. care completează tabloul.084 9.956.255 482.787 356. Hong Kong.390 803.inracen.391 1. Deşi la mare distanţă.340 Valoare USD*000 2005 3. 46 .930 944.284 Valoare USD*000 2007 4.309.293.387 818.888 622.906 311.512.792 848.org Dacă la exporturi poziţia întâiului clasat este de nezdruncinat. situată pe locul al treilea.

Deoarece studiul de caz pe care îl voi prezenta în următorul capitol se referă la derularea unui import din SUA. componentelor pentru calculatoare şi echipamentelor electronice din SUA.154 Valoare USD*000 2006 58. potrivit datelor 47 . tehnologia informaţională sunt ramuri care se extind cu rapiditate şi în România.org Valoare Statul România USD*000 2003 31.Tabelul 8 Locul României în rândul statelor importatoare de calculatoare şi componente pentru calculatoare în 2003-2007 Sursa: www.228 Trendul ascendent pe care îl înregistrează nivelul importurilor pe această piaţă se află.592 Valoare USD*000 2007 67.inracen. Valoarea exporturilor SUA de echipamente de birotică şi diverse componente electronice cu Europa. ambele fiind în creştere în ultima decadă.710 Valoare USD*000 2004 38.631 Valoare USD*000 2005 40. confirmând necesitatea utilizării informaţiilor digitale dacă se doreşte desfăşurarea unor activităţi eficiente şi profitabile pe plan extern. se ridică în anul 2005. de altfel. este obiectiv să aruncăm o privire asupra pieţei calculatoarelor. în sintonie cu trendul înregistrat la nivelul întregului comerţ exterior: valoarea importurilor româneşti depăşind-o pe cea a exporturilor. Comerţul electronic. echipamentele electronice.

chiar la sediul furnizorului. ceea ce corespunde unei cote-părţi de 17. ponderea pe care o deţine comerţul echipamentelor electronice este de 12. La acestea s-au prezentat.48 milioane USD.R. colaborarea dintre cele două firme desfăşurându-se în parametri optimi încă de la început. iar derularea s-a făcut în termenii şi condiţiile stabilite. www.Organizaţiei Mondiale a Comerţului. în aceste condiţii. Bessenyei 48 .C SENORG ROMÂNIA S. Au fost negociate doar condiţiile contractuale. În acest caz particular de negociere a unui contract nu este nevoie de emiterea unei oferte de către furnizor. La nivelul comerţului mondial. la 37. în 2000. listă aflată şi pe un site al furnizorului. 2. negocierile au decurs operativ.6%. în 4 februarie 2006.L.4 Studiu de caz: Derularea contractului de import între KINGSTON TECHNOLOGY din SUA şi S.4% din totalul volumului comerţului produselor manufacturate. Dl. din partea firmei române.com. Negocierile au avut loc în Statele Unite. Negocierea contractului privind achiziţionarea de module memorii pentru calculator Firma KINGSTON din State Unite ale Americii este un furnizor permanent al SENORG România.kingston. deoarece firma română are deja acces la lista de preţuri a furnizorului.

efectuarea plăţii. Conform agendei de negociere. făcând totul pentru a obţine cele mai bune condiţii de derulare a contractului. Analiza contractului 49 . în rapidă dezvoltare. motiv pentru care a solicitat plata diferită. dar condiţionând aceasta de asigurarea unui nivel minim de livrări lunare. Deşi au fost dificile. Firma română a susţinut pledoaria sa pentru derularea contractului cu o anumită ritmicitatea şi frecvenţă variabile. negocierile s-au încheiat în acea zi. La finalul acestora. acestea se refereau la plata produselor. A fost nevoie ca fiecare echipă de negociatori să parcurgă fiecare capitol. cum este cea a ţării noastre. ţinând cont de buna desfăşurare a relaţiilor contractuale dintre cele două firme. A fost elaborată o listă cu problemele ce trebuie lămurite. au avut loc apoi negocierile privind textul contractului şi redactarea sa. iniţial. au fost discutate chestiunile despre: preţul pe care SENORG îl va plăti pentru fiecare modul de memorie. în baza analizei detaliate a documentaţiei tehnice. şi alte detalii contractuale. Sosirea delegaţiei a fost confirmată în prealabil prin mail şi fax. Kingston. În principal. Rând pe rând.Gyorgy – director general şi Dl. contractul a fost redactat în două exemplare care au fost semnate de reprezentanţii celor două părţi. lunar. pentru a accepta apoi. la o dată care va convenii ambelor părţi. Apostoiu Virgil – director comercial. a militat pentru plata în avans. când s-a transmis şi propunerea părţii române referitoare la programul discuţiilor. în final să convingă partea americană de oportunităţile extinderii prezenţei firmei Kingston Technology pe o piaţă emergentă. lista documentelor ce vor fi întocmite de KINGSTON. Negociatorul român a dat dovadă de abilităţi deosebite pentru ca.

fără de care acesta nu ar avea valabilitate: fixează preţul/bucată. Contractul stabileşte apoi.R. precum şi faptul că acesta este cel stipulat pe factura emisă de vânzător. precum şi obligaţia vânzătorului de a emite Certificatul de Conformitate. SENORG ROMÂNIA S. după cum sunt ele specificate – module de memorii PC.L. în funcţie de documentaţia tehnică prevăzută anterior în contract.Această procedură este necesară pentru stabilirea responsabilităţilor şi cerinţelor de sistem privitoare la verificarea şi aprobarea condiţiilor contractuale.” – în calitate de cumpărător. conform INCOTERMS 2000. termenul de livrare de 21 de zile din momentul lansării comenzii. În contract sunt menţionate. corespunzătoare mijlocului de transportare a acestora. pentru mărfurile ce urmează a fi achiziţionate de către cumpărător. ca urmare a comenzii emise de cumpărător şi precizează condiţia de livrare EX WORKS – franco fabrică. respectiv „KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY” – în calitate de vânzător şi natura tranzacţiei.C. şi anume: dispoziţii privind expedierea şi transportul mărfurilor. 50 . „life time warranty”. În primele articole sunt stabile cu exactitate cele două părţi: „S. cantitatea şi calitatea acestor mărfuri. Contractul desemnează. cât şi în legătură cu perioada de garanţie pe care o asigură vânzătorul – în cazul de faţă. cu exactitate. respectiv obligaţiile vânzătorului de a vinde şi de a livra cumpărătorului . controlul şi recepţia mărfurilor. stabilind obligativitatea vânzătorului de a se asigura înainte de livrare că mărfurile sunt conforme din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi să emită Certificatul de Calitate care să ateste conformitatea cu prevederile contractuale. apoi celelalte clauze care asigură baza juridică a derulării tranzacţiei. În continuare se fac precizări privind ambalajul şi marca mărfurilor. alte două condiţii esenţiale. apoi. care cumpără şi este de acord să preia mărfurile.

câte unul pentru fiecare parte. 4 februarie 2006. în caz contrar acestea vor fi supuse arbitrajului. atât la apariţia cât şi la încetarea acestui eveniment. precum şi procedura care trebuie urmată de către părţi la invocarea clauzei de forţă majoră. Partea finală a contractului conţine articole referitoare la comunicarea dintre părţi. precum şi dispoziţiile finale cu privire la anexe. cu toate condiţiile ce trebuie respectate. pe piaţa internă. pentru valoarea totală a mărfurilor cumpărate. şi poate dura după executarea contractului. plata se va face la livrare.Sunt stabilite condiţiile de plată aplicabile tuturor tranzacţiilor ce vor decurge din acest contract. Prezentul contract a fost încheiat astăzi. conform negocierilor purtate. întărind obligativitatea părţilor de a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. Contractul se încheie cu semnăturile reprezentanţilor celor două părţi. pentru a nu se ajunge la rezilierea contractului. conform regulilor şi la Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie din State Unite ale Americii. pentru orice comunicare aferentă prezentului contract. modalităţile de reziliere şi cele de soluţionare a litigiilor. Derularea operaţiunii de import de module de memorii pentru calculatoare din Statele Unite ale Americii În vederea acoperirii necesarului de cereri de module memorii PC. desemnând limba engleză. în raport de natura şi specificul informaţiei. în două exemplare. Articolul următor din contract tratează problematica stabilirii forţei majore. în limba engleză. care începe din momentul comunicării informaţiilor secrete. pe fiecare filă a acestuia. iar la alte clauze este stipulată şi o clauză de confidenţialitate. în scris. firma SENORG ROMÂNIA a pus în executare contractul de import 51 . aspectele referitoare la reclamaţiile privind cantitatea şi calitatea. Contractul reglementează. de asemenea.

Astfel. Firma exportatoare trimite factura pro-forma. pe site-ul furnizorului existând un stoc. se poate spune că importurile lunare provenind de la kingston Technology se ridică. Firma SENORG ROMÂNIA lucrează mult cu firma de transporturi DHL INTERNATIONAL deoarece fiind vorba de memorii PC. jumătate la comanda mărfii şi restul când ajunge marfa în ţară.2006 în valoare de 2521.2. acestea sunt foarte uşoare. după care se face factura finală. clienţii DHL sunt întotdeauna informaţi cu privire la timpul rămas până la sosirea mărfii.dhl. În plus. se dă la plată. uşor de manevrat. în medie la 20. pe site-ul www. cu ajutorul numărului de transport al coletului respectiv al AWB-ului.000 USD. respectarea cantităţii şi calităţii. volumul şi greutatea mărfurilor. se poate urmării în orice moment unde este coletul nostru. după primele trei luni. modalitatea de transport. exportatorul trebuie să asigure livrarea fizică a mărfii. am luat o factură din 02.3) de la KINGSTON. nr. date despre importator şi altele. în funcţie de acordul stabilit în contract. facturile se pot plăti parţial.05.com sau www. data şi mijlocul de transport. colete. prin INTERNET. În termen de două zile de la trimiterea comenzii prin e-mail. care. Comenzile se efectuează on line. În funcţie de furnizor. precum şi 52 . datorită foarte bunei organizări interne a firmei de transport.ro.dhl.50 USD (vezi anexa 1. În cadrul obligaţiei de livrare prevăzute în contractul extern. coletul ajunge la sediul SENORG.încheiat în data de 4 februarie 2006. în funcţie de care se comandă memoriile de calculator sau memorii USB sau alte device-uri de stocare digitală de date. Ca exemplu. ţara de origine a produselor. nu cântăresc mult iar preţul transportului nu este foarte ridicat. codul mărfurilor. care conţine numărul comenzii. Următorul pas este confirmarea pro-formei.

cât şi declaraţia exportatorului că mărfurile îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului care permite obţinerea de reduceri la plata taxelor vamale de către firmă. marfa vine din SUA. este un singur colet cu o greutate fizică de 3. Asigurarea Documentele de asigurare care sunt cerute. Dovada cantităţii se face prin documentul de transport. Spun asta. Termenul la care se livrează marfa este acelaşi cu momentul începerii transportului internaţional. nr. de colete.numărul de colete (dacă este cazul). în mod obişnuit. 53 . În cazul de faţă. Certificatul de origine este un document utilizat în schimburile preferenţiale şi conţine numele firmei exportatoare şi ţara de origine a produselor. giranţi sau agenţii acestora. destinatarul şi ţara acestuia. la import se plăteşte numai TVA. .numărul de bucăţi. conform legislaţiei vamale din România. pentru că în cazul importatorului de memorii. (vezi anexa 4). iar packing list-ul se referă strict la codul produselor şi numărul de bucăţi pe care le avem tot din factura externă.14 kg.cantitatea. însoţite de certificatul EUR 1.. un exemplar circulând întotdeauna cu marfa. . aşadar nu beneficiem de acele reduceri de taxe care se aplică doar importurilor din Uniunea Europeană. Atunci.termenul de livrare stipulate în contract. în care este specificată originea mărfii. .codul produsului. Lista de colisaj (packing list) cuprinde: . conţin poliţe de asigurare sau certificate emise sau semnate de către companiile de asigurări. marca şi denumirea mărfurilor. realizat de firmă SENORG ROMÂNIA.

greutatea. conţine în detaliu mărfurile comercializate şi condiţiile de comercializare ale acestora. numele declarantului vamal. de colete. coletele. numărul de formulare (3 de regulă). în funcţie de scopul urmărit. Factura fiscală atestă efectuarea plăţii pentru marfa respectivă. comercianţii având toată libertatea de a-şi alege în relaţiile de schimb internaţional oricare din cele 13 condiţii de livrare. 54 . dar în cazul nostru.Este foarte important ca documentele de asigurare să nu fie date mai târziu decât data îmbarcării. Aceasta arată că: marfa a fost vândută. ţara de destinaţie. loc de încărcaredescărcare. localizarea mărfurilor. valoare totală factură. ţara de expediţie. nr. Condiţii de livrare INCOTERMS 2000 În schimburile intra-comunitare. Aceste condiţii se trec obligatoriu în factura externă. mijloceşte transferul de proprietate de la vânzător la cumpărător şi serveşte la efectuarea formalităţilor vamale. responsabilul financiar. se utilizează regulile INCOTERMS 2000. condiţiile de livrare. Declaraţia vamală Declaraţia vamală (DVI-ul) conţine numele expeditorului şi destinatarului. plata facturii nu se face integral înaintea livrării. împreună cu alte facturi de plată pentru produse pe care firma SENORG le-a achiziţionat de la partenerul străin KINGSTON (vezi anexa 5). informaţii financiare şi bancare. ci după livrare. Facturarea Factura comercială. cursul de schimb. Valoarea asigurată nu trebuie să fie mai mică decât valoarea FIC a bunurilor. numită şi factura externă. cât şi în cele extra-comunitare. plus 10%. mijlocul de transport. semnătura declarantului vamal şi a reprezentantului firmei (vezi anexele 6 şi 7).

la un moment dat recurge la acest tip de tranzacţie. format din preţul extern în valută. costul asigurării şi alte cheltuieli. titularul poate să intre în posesia mărfurilor.reducerea dependenţei de o sursă de aprovizionare internă prin realizarea unei relaţii de afaceri cu un ofertant extern. O firmă care are ca obiect de activitate desfăşurarea de operaţiuni de import sau care. 55 .achiziţionarea de materii prime sau produse care nu sunt disponibile în ţara de origine. la care se adaugă cheltuielile de transport pe parcurs extern pentru mărfurile importate şi cheltuielile de încărcare/descărcare şi manipulare conexe transportului achitate.În cazul operaţiunilor de import.îşi bazează deciziile pe o serie de motivaţii care o determină să acţioneze pe piaţă: . deoarece marfa este declarată liberă de vamă.plata unui preţ mai mic decât cel de pe piaţa internă. conform cerinţelor importatorului. la DVI se adaugă declaraţia privind valoarea în vamă – care se calculează având la bază preţul de import.5 Particularităţi ale operaţiunilor de import/export Operaţiunea de import reprezintă o formă a tranzacţiilor internaţionale care permite firmelor participante să stabilească legături de afaceri şi să-şi internaţionalizeze propriile activităţi comerciale. 2. Se face stabilirea regimului vamal la care este supusă marfa şi se stabileşte dacă produsele au un regim vamal special sau sunt scutite de vamă. . Se achită taxele şi comisioanele vamale împreună cu TVA-ul calculate pe toate cheltuielile. . . pe parcurs extern. După aplicarea pe declaraţia vamală a semnăturii şi ştampilei de către serviciul vamal.stabilirea de relaţii cu furnizori străini care asigură produse făcute la comandă.

legăturile de bază cu firmele de transport. . acţionarea pe piaţa internă reprezintă pasul decisiv. de asigurări.transformarea unei activităţi de afaceri interne într-una internaţională. Din acest punct de vedere se impun: . Pentru o finalizare optimă a unei activităţi de import. ci şi la intern.beneficierea de avantaje provenite din programele de stimulente şi subvenţii oferite de alte ţări investitorilor care produc pentru export. . O cerinţă importantă o reprezintă cunoaşterea detaliată a întregului proces de import. Din acest punct de vedere. Reţeta succesului în activitatea de import depinde de specificul firmei importatoare al produselor comercializate şi al pieţelor pe care se acţionează.capacitatea importatorului de a stabili şi menţine relaţii bune de afaceri cu furnizorul şi de a identifica o piaţă pentru produsele importate.expansiunea propriei afaceri prin oferirea de produse şi servicii din import. . Dacă relaţiile cu partenerii şi valoarea capitalului sunt primele condiţii esenţiale de care trebuie să ţină cont importatorul. precum şi o experienţă minimă în afaceri. care trebuie să fie proporţional cu mărimea şi tipul acestora. 56 . cu băncile şi autorităţile vamale sunt prioritare pentru o bună desfăşurare a întregii operaţiuni.cunoaşterea pieţei cu ridicata şi amănuntul.identificarea tuturor cheltuielilor legate de obţinerea şi aducerea pe piaţă a produselor şi obţinerea celor mai bune preţuri de la furnizor. Un factor la fel de important îl reprezintă capitalul disponibil pentru desfăşurarea operaţiunilor de import. cunoaşterea în profunzime a fiecărei etape este esenţială.. Astfel. Pentru o desfăşurare adecvată a unei operaţiuni de import nu este necesară numai stabilirea unor relaţii solide. din momentul alegerii furnizorului şi până în momentul trecerii prin vamă a produselor importate trebuie urmărite următoarele puncte: .

efectuarea plăţilor. Orice operaţiune de contractare de bunuri de pe piaţa internaţională care se materializează printr-un contract internaţional. urmărirea comenzii. abilitatea importatorului de a vinde la cel mai ridicat preţ produsele importate prin prisma experienţei sau a pregătirii sale.cunoaşterea structurii preţului bunului importat astfel încât să se realizeze o plată şi o încasare eficiente şi. Operaţiuni post-contractuale: organizarea expediţiei şi transportului. nu în ultimul rând. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare internaţională. vămuirea. presupune parcurgerea anumitor etape.. 2. si anume: 1. oferta. 3. cererea de ofertă şi negocierea. 57 . Operaţiunile precontractuale: cercetarea pieţei.

în sensul oferirii de pachete complete de servicii în domeniul asistenţei pentru echipamente IT.L.R. instituţii şi consumatorilor privaţi. SENORG ROMÂNIA S. A fost ales un segment ţintă: companiile mari străine şi autohtone care au implementate sisteme IT cărora să le fie prezentată oferta firmei.. SENORG ROMÂNIA S. să ofere soluţii pentru acoperirea cererii de echipamente IT diferitelor societăţi.C. Firma şi-a propus.L. după ce acest obiectiv a fost atins. înfiinţată în anul 1998. În această perioadă s-a urmărit formarea unei clientele şi aducerea la cunoştinţa publicului larg a ofertei societăţii. politica societăţii s-a modificat. se încadrează în categoria întreprinderilor mici.C. confruntându-se astfel cu problemele acestei categorii de întreprinderi. încă de la înfiinţare. fiind o societate cu răspundere limitată şi asociat unic.CAPITOLUL III STRATEGIA DE DEZVOLTARE A FIRMEI S. având 21 de angajaţi. în vederea încheierii unor relaţii de afaceri de durată. 58 . Acesta constituie unul dintre obiectivele principale ale strategiei pe termen scurt al firmei.R. în conformitate cu Legea 31/1990. Firma S. profitabile pentru ambii parteneri. Ulterior.

pe tot parcursul anilor . distribuţia produselor pe care firma „S. obiectivul firmei noastre a fost atins. În această direcţie a fost încheiat un contract de colaborare în 2000. şi anume. datorită politici de formare şi dezvoltare profesională continue în rândul angajaţilor săi.L.R.O altă categorie de potenţiali clienţi care a fost luată în considerare a fost cea a companiilor române producătoare de echipamente electronice şi calculatoare. La nivel naţional. SENORG ROMÂNIA a promovat. SENORG ROMÂNIA se numără astăzi pe lista principalilor furnizori de module de memorie ai acestei firme.” le desface. constatăm că mari companii care operează în ţară se regăsesc aici. de firmă comunitară. Dacă se ia în calcul lista principalilor parteneri de afaceri români. dacă luăm în considerare indicatorii ultimilor doi ani. fapt care conduce la concluzia. Dacă ne gândim la statutul pe care SENORG l-a primit automat din momentul intrării României în Uniunea Europeană. cu mari perspective de mărire a acestei cote. 59 . Strategia de dezvoltare a firmei pentru următorii ani va trebui să pună accent pe consolidarea clientelei existente şi pe implementarea unei politici de fidelitate a acesteia. extinderea distribuţiei pe pieţele externe şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare care iau naştere odată cu accesarea acestora. SENORG ROMÂNIA S. SENORG îşi propune să treacă la o etapă superioară. că. şi anume. firma situându-se printre primii zece furnizori în România. produse de top şi a oferit soluţii tehnice de ultimă oră. Lider de piaţă este FLAMINGO COMPUTERS. activităţile specifice derulate de firmă se referă la distribuţia produselor din portofoliul propriu. numai în ultimul an.C. care arată o creştere de 4%. Odată ce s-a stins obiectivul de pe piaţa internă. Întrucât obiectul principal de activitate al firmei este reprezentat de comerţul intern şi internaţional en-gross. se ridică la 14% din totalul de pe piaţa internă. din acest punct de vedere.

să se diversifice structura compartimentului de marketing. are un număr de 21 de angajaţi cu contract de muncă pe termen nedeterminat.1 Organizarea şi resursele umane ale firmei SENORG ROMÂNIA Societatea comercială SENORG ROMÂNIA S. Organigrama este de tip mari domenii de acţiune. efectuarea de studii de cercetare de pieţe. conform Codului Muncii. în vederea identificării pieţelor ţintă şi a oportunităţilor de dezvoltare pe aceste pieţe. Este necesar.L. precum şi stabilirea unui buget previzional pentru investiţiile necesare realizării acestui obiectiv. dintre care 17 bărbaţi şi 4 femei. ci unul absolut necesar.R. Firma nu urmăreşte. Organigrama societăţii cuprinde două departamente principale. însă.atunci vom vedea că acesta nu este nicidecum un pas hazardat. acesta din urmă fiind împărţit în două sectoare – operativ (instalarea propriu-zisă a echipamentelor şi consultanţă) şi asigurarea service-ului. în scopul eficientizării vânzărilor. Fiecărui şef de departament i se acordă o anumită libertate în luarea deciziilor. apoi comunicată factorilor de decizie. Pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare este necesară analizarea performanţelor firmei. Vârsta medie a personalului este de aproximativ 25 de ani. departamentele fiind structurate în funcţie de scopul urmărit de firmă. 3. deoarece aceasta s-a dovedit a fi performantă. să modifice structura organigramei. dar adaptată pentru o firmă de dimensiuni mici.chiar şi în ceea ce priveşte angajarea şi respectiv concedierea 60 . Strategia este elaborată de către departamentul de marketing din cadrul firmei în urma punerii în practică a unei proceduri specifice domeniului. care definesc cu acurateţe obiectul de activitate: departamentul comercial şi cel tehnic. în viitorul apropiat. în vederea aprobării şi implementării ei.

curba descendentă a ultimilor trei ani. 3. sectorul a devenit din ce în ce mai competitiv. O dată cu creşterea importurilor. În acest context.L. pentru firmele române prezente pe piaţă. piaţa internă a echipamentelor IT.R. ridicând 61 . influenţa produselor second hand. prin limitarea importurilor şi a comercializării acestora. SENORG ROMÂNIA S. trebuie să se constituie într-un front unit de contracarare (în sens lobbystic) a proliferării produselor substituite second-hand. anul 2006 marchează anul cu cel mai mare volum valoric de produse importate. ca factor suplimentar de presiune în sectorul studiat. Este evident că în aceste condiţii. exporturile menţinându-şi totuşi. Sunt consultaţi şi muncitorii şi tehnicienii atunci când este vorba de acţiuni care îi afectează direct sau pot influenţa în vreun fel productivitatea muncii sau satisfacţia acestora. mai mult de dublul valorii înregistrate în anul 2000. prin campanii de informare privind standardele de securitate în exploatare şi alte elemente ce ţin de fabricare şi calitate. calculatoarelor şi componentelor pentru acestea. Conducerea firmei crede în managementul participativ.2 Analiza mediului extern al firmei S. pe de altă parte. lăsând spaţiu de manevră subordonaţilor şi luând foarte serios în seamă ideile şi sugestiile acestora în ceea ce priveşte creşterea eficienţei. puternicele firme străine mărindu-şi mai mult influenţa asupra pieţei. considerat un an bun. firma SENORG. ca şi măsurile disciplinare sau de premiere care se iau în anumite cazuri. concurenţa s-a manifestat sub două aspecte: pe de o parte prin produsele noi din import.personalului din subordine. iar. Implicarea fiecărui membru al „echipei SENORG” în acest proces stimulează personalul şi creşte eficienţa organizaţiei. împreună cu concurenţii săi. Faţă de anul 2005. pe ansamblu. diverse măsuri sociale şi alte probleme ale firmei.C.

Nivelul exporturilor de echipamente IT către Europa celor 15 state este mult sub nivelul importurilor. în special Bulgaria. Una din motivaţiile acestei alegeri o constituie avantajul de proximitate geografică. Dacă la nivelul pieţei interne situaţia este astfel prezentată. cu ritmuri de extindere superioare celorlalte domenii clasice din grupa produselor manufacturate. în ceea ce priveşte numărul de calculatoare la 100 de locuitori şi numărul persoanelor care au acces la Internet. Astfel. În schimb. piaţa regională a ţărilor non-UE este mai slab reprezentată decât cea naţională. După cum prezentam capitolul precedent. la nivel naţional. piaţa internaţională de echipamente IT. timpi de expediţie mici. La nivel naţional. aspectele pieţelor externe trebuie analizate dintr-o altă optică. cu implicaţiile sale: operativitate ridicată. În cele ce urmează ne vom limita a face consideraţii doar asupra pieţei europene. dintre toate statele UE. pieţe relativ omogene. În plus. datorită gradului mare de segmentare existent. cunoaşte o dezvoltare apreciabilă. România importa bunuri din această categorie (cod 75 CSI – maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor) din Uniunea Europeană în valoare de 595 milioane EUR şi exportă în valoare de 46 milioane EUR. Pe ansamblu. Moldova şi Serbia – Muntenegru. concurenţei acerbe. în care se încadrează acestea. România înregistrează performanţele cele mai modeste – surclasăm doar Bulgaria. considerăm oportun să se încerce dezvoltarea unei strategii de extindere pe aceste pieţe. precum şi prezenţei unor reţele de distribuţie superioare. posibilităţile de penetrare pe aceste pieţe sunt reduse. 62 .practic anumite bariere la intrarea în sector. altele decât cele promovate de politica comercială.

3. Moldova şi doi în Bulgaria.. pe aceste pieţe ţintă. se estimează că piaţa echipamentelor IT va fi în continuă creştere. cât şi prin concentrarea pe gamele cu potenţial mare de piaţă. Acest fenomen 63 . În acest moment. S. în perioada 2007-2010.R. după cum a reieşit şi din datele prezentate la începutul capitolului.R. situaţia. de ultimă generaţie. în sensul că. firma SENORG se confruntă cu o presiune crescătoare din partea competitorilor străini şi a produselor din import. pe o politică agresivă de promovare. prin intermediul publicităţii. În ceea ce priveşte gradul de acoperire a nevoilor pieţei din gama proprie de produse comercializate.L. SENORG ROMÂNIA S. echipamente IT şi componente pentru calculatoare. pe fondul relansării economice a României.De altfel. duce o politică de satisfacere extensivă a nevoilor clientelei atât prin game extrem de diversificate. În privinţa evoluţiei previzionate a pieţei româneşti de profil. SENORG ROMÂNIA are deja în portofoliul său un partener în Serbia.C.C. De aceea. este îmbunătăţirea comunicării dintre furnizor/vânzător şi client. ca şi concurenţii săi. Acesta trebuie să prezinte punctul de pornire al internaţionalizării afacerilor firmei.L. S. produsele care sunt cel mai mult cerute sunt memoriile USB portabile. se prezintă favorabil. ceea ce va asigura succesul lansării şi susţinerii vânzărilor produselor din noua gamă de elită din portofoliul său. trebuie să se axeze în următoarea perioadă.3 Caracterizarea contextului concurenţial Deşi se bucură de o poziţie fruntaşă pe piaţa românească a furnizorilor de calculatoare. Una din modalităţile de contracarare a efectelor negative discutate. SENORG ROMÂNIA S.

cu 25 de state şi în special pe imensa piaţa a Comunităţii Statelor Independente. Până în prezent. distribuţia produselor comercializate din portofoliul firmei. pornind de la „zona Europei celor 15”. cum sunt Moldova. • creşterea gradului de înzestrare la nivel casnic a locuinţelor româneşti. 3. Statele mai mici. cu succes. În aceste condiţii. • creşterea numărului de consumatori comerciali (copiatoare. încă. reţele de distribuţie bine puse la punct. precum şi a punctelor slabe şi a vulnerabilităţilor este analiza SWOT. apoi cea a Uniunii Europene în forma actuală. marile companii internaţionale şi-au concentrat activitatea în Europa. SENORG ROMÂNIA. scanere). 64 . datorită experienţei acumulate în decursul anilor şi a relaţiilor de afaceri pe care le are cu firme reputate în domeniu.4 Analiza punctelor forte şi a vulnerabilităţilor firmei SENORG ROMÂNIA Una dintre metodele de analiză specifice marketingului care permit evidenţierea avantajelor şi oportunităţilor. Aplicarea analizei SWOT permite poziţionarea firmei în raport cu piaţa/pieţele pe care vrea să acţioneze firme SENORG ROMÂNIA. poate încerca să acopere. fax. de altfel. Această tendinţă se datorează în principal unor factori precum: • scurtarea duratei de înlocuire a aparatelor deja existente în uz. caracterizate de un climat de incertitudine şi instabilitate. evoluţia pieţelor regionale asupra cărora vor trebui concentrate eforturile firmei SENORG ROMÂNIA de extindere. Serbia şi Muntenegru nu au prezentat importanţă strategică.caracterizează. aici neexistând. • creşterea investiţiilor în aparate de acest tip.

Tabel 9 Matricea SWOT pentru S. Selgros. am încercat să prezint aspectele importante care au relevanţă pentru evaluarea perspectivelor de dezvoltare ale SENORG ROMÂNIA pe pieţele externe. SENORG S.În tabelul următor. lipsa campaniilor de promovare • Lipsa campaniilor de atragere a clienţilor şi distribuitorilor • Reţeaua de distribuţie încă insuficient pusă la punct Lista oportunităţilor de mediu (O) • Modificarea tendinţei pieţei de vânzare cu amănuntul – orientarea spre cele mai nou apărute produse şi performante. ceea ce facilitează distribuţia şi atrage categorii vaste de consumatori • Iinexistenţa unor reţele de distribuţie eficiente din partea concurenţilor 65 . Carrefour.C.) • Calitate ridicată a produselor • Perioada de garanţie extinsă • Preţ bine poziţionat şi clasat cub cel al concurenţilor • Certificarea produselor în conformitate cu normele europene şi cele ISO • Motivarea personalului ridicată. prin implicarea lui în procesul decizional Factori externi Lista ameninţărilor din mediu (A) • Concurenţă puternică în sectorul retailerilor • Existenţa unor mărci de renume puternice.F. spre lanţuri mari de magazine: Metrou.L.S.) • Promovarea suficientă a produselor şi mai ales a imaginii mărcii. în 2006 Factori interni Lista punctelor forte (P.R. caracterizate de strategii agresive de preţ şi distribuţie • Existenţa şi impactul pieţei de second-hand Lista punctelor slabe (P.

Cora. care constituia. etc. cominucarea deficitară cu consumatorii asupra performanţelor produsului. .distribuitori specializaţi de IT ( ALTEX. Introducerea unui sistem de garanţie extinsă a determinat creşterea numărului de produse aflate în perioada de garanţie. existau şi dezavantaje care trebuiau luate în considerare: lipsa interesului de a promova produsele unei firme în mod deosebit.Reţeaua de distribuţie a constituit un punct slab al firmei S. slaba pregătire a personalului. În al doilea rând. totuşi. conceptul de distribuţie a cunoscut o îmbunătăţire evidentă. Un paradox interesant este faptul că. printr-o orientare către piaţă. tocmai pentru a deschide pe de-o parte posibilităţile de cunoaştere şi adaptare la cerinţele pieţei şi pe de altă parte de a se limita acumularea de stocuri la distribuitori şi recuperarea greoaie a fondurilor imobilizate. alături de preţ. distribuţia internă se realiza în principal printr-o reţea de distribuitori agreaţi. un punct forte al firmei. deşi îmbunătăţirea calităţii produselor oferite de SENORG (care este. Din 2002.marile suprafeţe de distribuţie (Metrou. extinsă şi în ţară. şi unde produsele erau expuse şi comercializate alături de produse concurente. este nevoie de implementarea unui proces de planificare a aprovizionărilor în funcţie de estimarea vânzărilor şi comenzilor de executat. FLANCO). fără 66 . Un alt aspect care merită discutat este perioada de garanţie a produselor. De asemenea. ceea ce duce la un control mai strâns al stocurilor şi adaptarea acestuia la necesităţi. odată cu structurarea distribuţiei pe două categorii distincte de distribuitori: . unul din principalele atu-uri de piaţă ale firmei în raport cu concurenţa) reprezintă. Carrefour) În faţa acestor probleme. Selgros. mai flexibile. care trebuie să evolueze deschizându-se către mediul său extern.C. considerăm utilă modificarea opticii firmei. Până în anul 2002. este necesar să se treacă la organizarea unei monitorizări.R.L. SENORG S. În raport cu avantajele evidente aduse de acest sistem. aşa cum arătam anterior.

care în principiu. Studierea datelor puse la dispoziţie de serviciul de contabilitate al firmei evidenţiază îmbunătăţirea principalilor indicatori de evaluare a activităţii firmei. aşa cum se arăta şi în prognoza sectorului pe următorii trei ani. considerăm că firma ar trebui să se adapteze acestui trend care este evidenţiat deja pe alte pieţe. 67 . întrucât obiectivul firmei este extinderea reţelei de distribuţie. Deoarece. creşterea veniturilor din reparaţii post-garanţie.îndoială. prin. În ceea ce priveşte activitatea de service. de reprezentare pe aceste pieţe.  Stimularea acestora în domeniul vânzării. pe fondul unei tendinţe de înnoire a parcului de aparate IT aflate în uz. în opinia noastră. Cum activitatea de service-are reprezintă una din sursele de avantaj al firmei pe piaţa internă (în special o dată cu creşterea perioadei de garanţie a produselor). nu consider că este oportun să fie luată în considerare extinderea activităţilor de service în afara pieţei naţionale. Service-ul va putea fi introdus în lista serviciilor pe care SENORG ROMÂNIA le poate pune la dispoziţie clienţilor de pe pieţele externe. un aspect benefic din punct de vedere al consumatorului. el a generat în acelaşi timp o scădere importantă a activităţii de service post – garanţie. prin campanii promoţionale care să susţină apetitul pentru consum al acestora.L. în momentul în care va trece la un alt nivel. SENORG ROMÂNIA S. tendinţa pieţei este de accelerare a consumului de produse noi şi decelerare a reparaţiilor post-garanţie.5 Evoluţia performanţelor firmei S. aceasta trebuie susţinută şi încurajată de a se transformată dintrun centru de cost într-unul de profit. pe plan intern. acoperite de restul activităţilor. constituie un punct forte al firmei analizate. 3. trebuie menţionat că. deşi a cunoscut ameliorări.R. superior. produce totuşi pierderi.C. Personal.

Tabel 10 Profitul. de exemplu. pe plan intern.C. Pe plan extern. Adoptarea unor politici şi strategii de dezvoltare care să ţină cont de aspectele mai slab performanţele ale firmei (puncte slabe) este obiectiv principal pentru firma S.R.L.Astfel. firma a fost gestionată cu succes. Aspectele de luat în considerare vor fi următoarele: poziţionarea firmei şi a produselor. lei) 22780 18510 37940 Rata rentabilităţii (%) 4 4. deşi veniturile au fost mult mai mari comparativ cu anul precedent datorită creşterii mari a nivelului acestor cheltuieli.10.. pe ansamblu. echipament IT. veniturile firmei au crescut considerabil şi profitul de asemenea.3 9 Întrucât rezultatele activităţii sunt pozitive. să mărească numărul tranzacţiilor derulate şi să încheie parteneriate cu operatori de pe pieţele respective.C. înregistrează un nivel de rentabilitate mai mic. lei) 920 1040 1507 Cheltuieli (mil. de îmbunătăţit anumiţi parametri. înnoirea gamei de produse şi mai ales a serviciilor oferite. Anul 2004. clienţilor săi. portofoliul de produse. Rămân însă. în ultimii trei ani. cheltuielile şi rata rentabilităţii cheltuielilor la S. Rata rentabilităţii a evoluat de la o perioadă la alta. An 2005 2006 2007 Profit (mil. după cum reiese din tabelul nr. consolidarea poziţiei deţinute pe piaţa calculatoarele. 68 . depinzând de nivelul cheltuielilor. SENORG ROMÂNIA S. componentelor pentru calculatoare şi echipamentelor. firma îşi propune să creeze o reţea de distribuţie pe pieţele în care furnizează deja. SENORG S. în funcţie de care performanţele pot fi şi mai mari. în următoarea perioadă. Firma îşi propune.L.R.

O altă linie de dezvoltare. insuficient luată în considerare de către firmă.  Redactarea unui set de condiţii contractuale diferenţiat şi transparent. în ultimii ani.6. Consideraţii personale asupra liniilor de dezvoltare recomandate Pentru început. mai multe firme producătoare de echipamente IT şi-au internaţionalizat afacerile. ne vom referi la tratarea punctelor slabe ale SENORG ROMÂNIA. şi anume:  Existenţa unui grup de parteneri capabili să formeze un sistem de distribuţie eficient şi uşor controlabil. consider că este probleme creşterii cotei de vânzare a produselor de provenienţă română. din totalul vânzărilor firmei SENORG ROMÂNIA. În privinţa rezultatelor financiare înregistrate de SENORG ROMÂNIA. forţa de vânzare şi promovarea produselor. În ceea ce priveşte distribuţia. care să incite comercianţii să dorească colaborarea cu firma noastră.  Menţinerea şi îmbunătăţirea unei organizări interne adecvate. spre 69 . cum ar fi reţeaua de distribuţie. profesionalizarea personalului şi motivarea acestuia. previziunile pentru perioada următoare fiind încurajatoare.3.  Constituirea unei reţele care să fie capabilă să asigure o penetrare mai bună la nivel internaţional. sunt câţiva factori esenţiali care trebuie luaţi în calcul pentru îmbunătăţirea acestei verigi de activitate. ele sunt evident în creştere faţă de anul anterior.

R. consumabile).  Identificarea unor spaţii pentru deschiderea unor puncte de desfacere. Promovarea la export a acestora.R.exemplu.  Continuarea strategiei de diversificare.L. susţinere şi ulterior consolidare.C.R. SENORG ROMÂNIA S.”. care să eficientizeze contactul dintre clienţii locali şi sediul din România al firmei „S.  Identificarea şi încheierea unor parteneriate cu distribuitori de pe pieţele respective.” În privinţa imaginii firmei în percepţia consumatorului de pe piaţă. vor trebui să vizeze următoarele aspecte:  În primul rând continuarea activităţii din domeniul principal de activitate al firmei – comerţ en-gross. prin ameliorarea ofertei firmei.L. prin extinderea gradului de acoperire.R.C. se poate constitui într-un avantaj concurenţial redutabil. la preţuri imbatabile.” să negocieze cu aceste firme. 70 . SENORG ROMÂNIA S. FLAMINGO COMPUTERS (producător de PC) şi AUSTRAL (producător de articole de birotică.. contracte de distribuţie preferenţiale şi să studieze posibilitatea reprezentării lor pe aceste pieţe.C. care să comercializeze produsele aflate în oferta SENORG ROMÂNIA.  Realizarea în condiţii superioare a activităţii de distribuţie. la nivel naţional şi internaţional.C. papetărie. ca motor de impulsionare a volumului de produse oferite pe piaţă de către S. În acest sens.după modelul contractelor de distribuţie încheiate cu alţi parteneri (anexa 10).L. SENORG trebuie să depună în continuare eforturi publicitare de promovare. este oportun ca „S. însă diferenţiat pe categorii de consumatori/clienţi. care au produse de cea mai bună calitate. SENORG ROMÂNIA S. în Bulgaria şi Moldova. SENORG ROMÂNIA S. la nivel internaţional. Considerăm că principalele direcţii de acţiune pentru implementarea cu succes a strategiei de extindere a activităţilor „S.L.

R. în care aşteptările consumatorilor se diferenţiază. Dinamica comerţului cu mărfuri 2006-2007 Anul 2006 2007 SUA: Un consum şi o cerere de investiţii mai reduse.C. în SUA. fapt pe care a mizat firma de altfel şi până acum.7Comerţul internaţional în anul 2006 şi aprecieri pentru 2007-2008 Anul 2006 a reprezentat confirmarea tendinţei ascendente înregistrate în economia mondială în ultimii ani. combinate cu scăderea efectelor deprecierilor trecute. Activitatea industrială mai puternică în 2006 s-a reflectat în indicatorii comerţului internaţional. Japonia şi SUA. alături de creşterea cererii interne în rândul economiilor emergente în dezvoltare. Creşterea comerţului cu mărfuri s-a majorat cu 11% în primele opt luni ale anului. profitând de oportunităţile de pe piaţă şi de avantajele concureţial. SENORG ROMÂNIA S.Axioma conform căreia imaginea se susţine prin însăşi produsele oferite. creşteri ce au avut loc cu precădere în primul trimestru al anului. au făcut să crească volumul exporturilor Dinamica (%) +6% +11% 71 . În mare parte acest lucru se datorează creşterilor semnificative înregistrate în China . faţă de 6% în 2005. Perspectiva strategică a acestui actor din sectorul românesc specific este bună. în condiţiile în care firma S. va avea capacitatea şi resursele interne de a pune în aplicare o politică adecvată de dezvoltare.L. 3. iar opţiunile sunt multiple. Tabel 1. îşi restrânge valabilitatea în cazul unei pieţe segmentate şi puternic concurenţiale.

superioare lui 9%.SUA cu o rată anuală de 13% în prima jumătate a anului. Pe ansamblu. PIB anual s-a majorat cu 3. scăderea nivelului cererii pe piaţa SUA este parţial compensată de o creştere sporită pe piaţa importului UE. Specialiştii apreciază că recenta creştere a volumului exportului SUA va fi una de durată. estimându-se un nivel de 10% în 2008. respectiv 30%. Sporirea producţiei industriale în SUA a condus la o creştere a PIB-ului naţional în 2006 cu 5.6%. Evaluarea pe aceeaşi bază şi perioadă în Japonia şi China relevă creşterea volumului exporturilor cu 10%. iar rata inflaţiei şi a şomajului menţinându-se la un nivel scăzut. ca răspuns la nivelul mărit al ratei dobânzilor pe termen scurt au scăzut cheltuielile rezidenţilor precum şi cererea internă.nivel superior creşterii PIB. investiţiile străine şi consumul fiind stabile. comparativ cu 7% cât se înregistrase în aceeaşi perioadă a anului 2005. În consecinţă. Deşi în al doilea trimestru fluxurile comerciale au înregistrat un nivel mai mic. 72 . în condiţiile în care efectele cumulate ale deprecierilor din trecut şi ale celor prognozate vor spori competitivitatea internaţională a produselor americane. pe măsură ce cota lui de piaţă va continua să se rotunjească. Pe termen mediu creşterea volumului comerţului cu mărfuri era estimat să se ridice la 9%. deşi nu s-a mai ridicat la nivelul începutului de an.2% în 2006. Ulterior. creşterea exporturilor ţărilor în dezvoltare atinge 12. pe parcursul aniloe 2007 şi 2008. fenomene ce au avut ca rezultat încetinirea creşterii economice în cel de-al treilea trimestru.2%. în cel de-al treilea trimestru s-au înregistrat creşteri remarcabile.6% la începutul anului. fiind estimate valori pozitive. înregistrându-se o rată anuală de creştere de 1. Profiturile s-au ridicat totuşi la un nivel apreciabil. Ţări în dezvoltare: Pentru ţările în dezvoltare.

(cu peste 477%. cota de piaţă a economiilor emergente în comerţul mondial este estimat că va atinge 45% în anul 2030. Pe termen lung.3 puncte. 79% din importuri provenind din ţări în dezvoltare. 63% din importurile Chinei fiind de natura bunurilor intermediare. Pe ansamblu. În timp ce prin introducerea reformelor de piaţă în China.Comerţul ţărilor în dezvoltare a atins un punct hotărâtor în 2006. Măsura în care fiecare dintre acete state va reuşi să beneficieze de puternica creştere economică a Chinei şi Indiei depinde de capacitatea şi abilităţile proprii de a-şi spori exporturile. 31% sub forma ansamblurilor. Ca rezultat al creşterii ridicare a importurilor Chinei. în următorii 25 de ani de creştere solidă. valoarea exporturilor Chinei o va depăşi pe cea a SUA. Acest lucru presupune eliminarea influenţelor anti-export în politica cadru a stimulentelor. China reprezintă o destinaţie în creştere pentru exporturile altor ţări în dezvoltare. din ce în ce mai mult destinaţii privilegiate de IED-atât ca ăplatformă de export pentru companiile multinaţionale. a avut ca efect majorarea cotei de piaţă a Chinei la export. a crescut şi valoarea altor state emergente exportatoare (altele decât cele petroliere) cu 153%. care a avut succes extraordinar sporind competitivitatea atât pentru economiile în dezvoltare cât şi pentru cele dezvoltate. reducerea costurilor serviciilor produse şi îmbunătăţirea procedurilor 73 . în particular Brazilia şi India. în paralel. în decursul ultimei decade). în condiţiile menţinerii unui trend ascendent. au contribuit la creşterea ponderii acestora în comerţul mondial. China devenind astfel al doilea mare exportator al lumii. în termeni valorici. Alături de aceste efecte directe. şi importurile Chinei au crescut foarte rapid. iar cota globală de piaţă a acestora s-a majorat cu 2. dezvoltarea comerţului acestei grupe de state înseamnă că ele devin. exporturile în creştere ale celorlalte ţări în dezvoltare. De asemenea. cât şi deoarece reprezintă segmentul de piaţă cu cea mai rapidă dezvoltare. părţilor şi componentelor.

38% din majorarea producţiei mondiale îşi are originea în economiile emergente.vamale care subminează competitivitatea. pe care acestea o deţin în PIB-ul mondial. se estimează că în condiţiile unei rapide dezvoltări. participarea ţărilor în dezvoltare la PIB-ul mondial a crescut în medie cu 5-5. per ansamblu.3% în 2005. Astfel. care au crescut cu 7% (de două ori mai rapid decât creşterea din rândul ţărilor cu venituri ridicate +3.5%.5% la mărirea globală a PIB. astfel încât firmele să poată reacţiona cu agilitate la noile oportunităţi. ceea ce depăşeşte cu mult cota de 22%.1%).9%. pentru a-si spori gama de produse pe care le realizează şi oferă spre vânzare. reducerea rigidităţii în producţie. Cel mai ridicat nivel de creştere al producţiei industriale mondiale s-a înregistrat în prima jumătate a anului +6. această creştere este datorată într-o măsură semnificativă creşterii foarte rapide înregistrate în rândul economiilor în dezvoltare. faţă de 3. creşterea PIB-ului mondial s-a situatla un nivel de 3.7% faţă de 4.4% pe care a înregistrat-o China. Pe ansamblu.5% în 2005. în 2030. ţară care a contribuit cu 0. Chiar şi fără aportul Chinei şi Indiei. care a atins 75 $/baril în cursul anului 2006. aportul acestora la Pib-ul mondial va creşte până la cota de 31%. muncă şi pe pieţele financiare. această scădere a fost compensată de o creştere superioară în rândul ţărilor dezvoltate. În ciuda creşterii preţului petrolului. deşi în trimestrele următoare ritmurile de creştere ale ţărilor în dezvoltare s-au diminuat sensibil. un rol semnificativ l-a jucat creşterea cu 10. De asemenea sunt necesare investiţii în sistemele de transport (pentru reducerea duratei de tranzit) şi în celelalte forme ale infrastructurii (pentru mărirea capacităţii de transport). Europa puternic industrializată: 74 . Şi în acest caz.

întrucât cheltuielile cu investiţiile au fost negative iar exporturile au scăzut.5% în 2008. PIB-ul Sua va creşte cu 2% în 2007 şi cu 3% în 2008. plus extindertea practicării unui nivel scăzut al ratelor dobânzii întăresc activitatea economiilor dezvoltate. În cel de-al treilea trimestru. creşterea s-a accelerat pe parcursul anului 2006. ceea ce înseamnă un nivel de creştere al PIB de 2. Încetinirea ritmului acestora împreună cu rate ale dobânzilor mai mari care să acţioneze asupra investiţiilor şi consumului intern (iniţiate deja în 2005 în SUA) vor continua să fie practicate ţi în 2007. ca surse principale de dezvoltare.9% în 2006. cererea de consum ţi nivelul afacerilor derulate au rămas solide. pe fondul creşterii superioare a consumului şi investiţiilor faţă de exporturi.4% în zona euro). va permite să se 75 . care fisese estimat că va creşte cu 7% în 2006. În Japonia.3% în prima jumătate a anului 2006. ca urmare a stagnării din economia Franţei. 25.În statele europene piternic dezvoltate. Menţinerea unei politici macro-economice îngăduitoare şi a cererii de investiţii ridicare. după mai mulţi ani de performanţe modeste. PIB-ul naţional fiind în creştere cu 2.5% (2. Nivelul ridicat al preţului petrolului va continua să aibă o mare influenţă asupra ţărilor puternic industrializate. Acesta este cel de-al patrulea an consecutiv în care se înregistrează rate de creştere mai mari de 5%. Cu toate acestea. atât Franţa cât şi în restul ţărilor Europei. nivelurile mai ridicate din Europa şi Japonia. Creşterea de 7% înregistrată în 2006 de ţările în dezvoltare. PIB-ul european a înregistrat o creştere de 3. atingând în august 11% în plus faţă de august 2005. Reducerea cererii interne ca duce la scăderea importului şi se va reflecta în declinul comercial şi al deficitului de cont curent.6% din totalul exporturilor având ca destinaţie China. după mai mulţi ani de performanţe modeste. sporirea producţiei demarate în 2005 a continuat. care va înregistra o creştere ulterioară în PIB de 5. ritmul a scăzut la 2%. Per total. Nivelul exporturilor Japoniei a crescut mai puţin în prima jumătate a anului.

cererea va rămâne. creşterea ratelor dobânzilor şi consolidarea mediului de afaceri constituie factori ce vor conduce la o creştere moderată în 2007 şi 2008. Pentru Jponia. pentru aceeaşi perioadă luată în calcul de specialişti. Niveluri mai mari ale ratei dobânzii reale şi anumite constrângeri fiscale viitoare vor încetini expansiunea în India la 7. recenta răsturnare a situaţiei inflaţiei se va menţine. la sfârşitul anului 2008. Pentru majoritatea economiilor emergente.menţină constant ritmul de creştere în majoritatea ţărilor europene.5% în 2007 – 2008. disipând astfel tensiunile inflaţioniste care au început să se manifeste în aceastăţară.1% (1. O mărire de 3% a TVA în Germania va micşora cererea pe piaţa locală. permiţând ratei dobânzilor la termen scurt să urce gradual până la 2%. creşterea viguroasă a ţărilor în dezvoltare din Asia de Est a reînoit încrederea în rândul consumatorilor şi mediului de afaceri şi a diminuat tensiunile. având efect în cascadă asupra întregului continent. în mare parte. preţurile ridicate ale combustibililor.2%. În acelaşi timp.9% în zona Euro) în 2007 şi 2008.7% în 2008. 76 . fără exacerbarea unor tensiuni intense. Pe ansamblu. +8. Restricţiile administrative în domeniul investiţiilor şi o rată a exportului mai scăzută vor diminua rata de creştere a Chinei la un nivel mult mai suportabil pentru capacitatea deţinută. iar această tendinţă va continua să constituie driver-ul principal al creşterii economiei mondiale. Performanţele grupului statelor cu venituri mici şi mijlocii ar trebui să depăşească grupul ţărilor cu venituri ridicate. după cum apreciază specialiştii Băncii Mondiale şi cei ai OMV. PIB-ul european este previzionat să scadă până la 2. ponderea în PIB pe care o deţin acumulările suplimentare în contul curent se va reduce cu 3% în 2008. constituind factori pozitivi pentru menţinerea creşterii la un nivel de 2.

Pentru exportatorii de combustibili. Multe dintre economiile acestor state. vor atinge o creştere mai mare cu 4.4% în 2005 la 5.8% în 2006 (6. Europa şi Asia Centrală Specialiştii apreciază că activitatea economică în zona Europei şi a Asiei Centrale a crescut cu 6. Aceste state vor decelera.4% în 2006. Creşterea mai rapidă din Europa şi un nivel scăzut al ratelor dobânzii au sprijinit menţinerea majorării la niveluri ridicate pretutindeni în regiune. dar stabil). beneficiind în continuare de un climat extern favorabil.9% în 2008.6% în anul precedent. 77 .Previziunile privind ceilalţi importatori de combustibili sunt variate. Din categoria marilor economii.45% în 2006. în mod particular cele din estul şi centrul Europei. în timp ce nivelul în creştere al salariilor şi scăderea şomajului în Polonia au sporit ritmul de dezvoltare de la 3. Îmbunătăţirea sectorului minier şi venituri superioare au ridicat dinamica Ucrainei la 6% în 2006. Ca urmare. specialiştii apreciază că dinamica va scade de la +6. reyultând o creştere mai rapidă atât în sectoarele responsabile cu importul de mărfuri cât şi în cele de servicii din aceste state. se remarcă dinamica Comunităţii Statelor Independente care a crescut cu 6.6% în 2005) susţinută de preţurile ridicate ale combustibililor. sunt supraîncălzite şi au intrat intr-o fază de politici restrictive. faţă de 6.0% în 2005. excluzănd China şi India. inclusiv Brazilia şi Mexic. Pe ansamblu.0% în acest an la +4. importantele fluxuri de venituri suplimentare ar trebui să întărească cererea de consum privat în ciuda unor preţuri mai mici şi a unei evoluţii mai lente în cererea de mărfuri. ţările importatoare în dezvoltare. faţă de 2. Celelalte ţări.8% în 2007 – 2008. se preconizează că-şi vor accelera ritmul de creştere sau îl vor menţine pe cel actual (mare.

8% în 2005. Cehia. Bulgaria. vulnerabile fiind în primul rând acele state cu mari deficite cronice de cont curent: Ungaria şi Letonia. Această tendinţă de coborâre în Europa puternic 78 . motivate de oprtunităţile de investiţii pe care le crează integrarea europeană. ale căror economii au înregistrat creşteri de 6. Turcia şi Ucraina. Amplificarea cererii a contribuit de asemenea la creşterea presiunii inflaţioniste şi la o înăsprire a politicii monetare. Supraîncălzirea economiei cinstituie un risc atât în aceste state cât şi în Azerbajan. predominant sub forma IED precum şi extrem de rapida expansiune a creditelor de consum domestic se află la baza cererii exagerate în numeroase state: ţările Baltice. Rusia. Estonia. Slovacia.3%. Bulgaria. totuşi. statele Baltice. Serbia şi Turcia. au susţinut exporturile în rândul importatorilor de mai mică anvergură. nivelul dinamicii cererii în multe ţări din regiune depăşeşte oferta. având ca rezultat deficite de cont curent mai mari de 5% din valoarea PIB în 13 ţări.În general. România. Ungaria. Preţutile înalte şi tendinşele favorabile din domeniul proiectelor în acest domeniu au ridicat nivelul dinamicii exporturilor regionali la 7.+4% în 2006. Belarus. Întrucât aceste fluxuri este foarte probabil să rămână la un nivel ridicat în continuare. Specialiştii sunt de părere că în următorii doi ani rata de creştere în regiune va scădea până la 5. Importante afluxuri de capital. În Macedonia se înregistrează performanţe modeste. Bulgaria. România. fapt ce ar afecta numeroase state. iar în 12 state se înregistrează rate ale inflaţiei mari. în special Rusia.5% în 2008. Kazahstan.1%. refacerea cererii în Europa industrializată alături de amplificarea rapidă a cererii către exportatorii de combustibili regionali. cererea internă fiind în uşoară creştere după o perioadă de consolidare fiscală ce a urmat conflictului din 2001. Lituania. Ca o trăsătură comună. este probabil să asistăm la o scimbare de atitudine în rândul investitorilor. faţă de 5.

Ca o concluzie. 79 . În China. sectoarele competitive au împiedicat o creştere a volumului de mărfuri importante care să depăşească exporturile.2% în 2008. Deşi s-a realizat o producţie mare provenind din importuri. În Vietnam se înregistrează un nivel al PIB în creştere cu 8%.6% în 2006. decidenţii politici de la nivel regional se află în faţa unor mari provocări pentru soluţionarea acestor probleme. Cntribuţia globală a sectorului exterior în creşterea PIB a fost apreciabilă. în condiţiile actuale de inflaţie ridicată şi ale unor deficite de cont curent considerabile.industrializată va atrage după sine diminuarea nivelului de export regional. Cheltuielile cu investiţii au fost impulsionate de expansiunea creditării.7% în primele trei trimestre. atât pentru importatorii de combustibili cât şi pentru exportatori. sporirii rezervelor monetare şi a profiturilor. chiar şi în condiţiile unei rate de creştere a importurilor sporită. susţinut de o consolidare a exportului. împreună cu un neaşteptat val de sporire a exporturilor.3% în 2006 la 6. dacî se ia în calcul şi o reducere a cererii de export din partea Germaniei şi a SUA în 2007. menţinerea unui ritm rapid în investiţii. atunci se apreciază că PIB-ul expirtatorilor de combustibili va ajunge la un nivel de +5. înregistrând creşteri regionale ale pib estimate la 9. putem aprecia că. Asia de Est şi regiunea Pacificului Economiile din zona Pacificului şi Asiei de est continuă să se dezvolte cu rate de creştere considerabile pe parcursul anului 2006. faţă de 9% în 2005. Îngrijorările în ceea ce priveşte posibilitatea supra-încălzirii sectoarelor specifice din cauza nivelului mare al investiţiilor au determinat autorităţile să întărească măsurile administrative care să limiteze creşterea excesivă a acestora. pe măsură ce noile capacităţi sunt puse în funcţiune.2% în 2008.a consumului intern şi a investiţiilor. au condus la o creştere anuală de 10. Practicarea unor preţuri mai mici va contribui la o scădere a dinamicii PIB a Exportatorilor de la 7.

în timp ce în Tailanda nivelul a fost mai scăzut. 4.5%. Subvenţionarea preţurilor consumatorilor pentru energie a diminuat presiunile inflaţiei dar a menţinut deficitele guvernamentale la nivele elevate.5%. 80 . 5. dinamica PIB în regiune a fost ridicată în prima jumătate a anului. în 2008. În India PIB s-a majorat cu 9. PIB-ul regional s-a majorat cu 5. cu 6. sau cu 6. ceea ce va conduce la o majorare a PIB. PIB-ul regional era estimat de specialişti să se ridice cu 8. făcea să se întrevadă o promiţătoare producţie agricolă. Maldivele înregistrează o revigorare în turism. cu venituri pe măsură.5%.2% anual.5%. iar eforturile de reconstrucţie post-tsunami încep să se materializeze. contribuind în acelaşi timp la majorarea cererii interne. nivelul PIB a crescut cu 8. iar în Pakistan volumul producţiei industriale a fost mai mare cu 12%. per total. se reflectă îmbunătăţirea vânzărilor de textile şi confecţii după reintroducerea restricţiilor la export pentru China. contribuind la o majorare de 19% a PIBului naţional.4% dacă nu se luau în calcul India şi Pakistan. Malaezia şi Filipine au înregistrat acelaşi nivel. în condiţiile unui consum intern şi unor investiţii modeste datorate preţului petrolului ridicat şi unui climat politic incert. Exceptând Nepalul. Asia de Sud În pofida înăspririi politicilor fiscale şi monetare în regiune. ce a determinat o majorare cu peste 30% a exporturilor în prima jumătate a anului 2006.Indonezia şi-a redus ritmul de dezvoltare în primele şase luni.3% în primul trimestru. Un început de sezon musonic favorabil. Parţial. Pe ansamblu. ca urmare a reducerii substanţiale a subvenţiilor combustibililor şi restricţiilor monetare din ultima jumătate a anului 2005. în timp ce în Bhutan producţia este în creştere cu 10%.2% în 2006. analiza indicatorilor celei de-a doua jumătăţi a anului arată relansarea activităţii. tendinţă care va continua pe parcursul următorilor ani.

Acest lucru a fost posibil datorită unor condiţii financiare internaţionale favoravile. două dintre cele mai mari economii din zonă. Celelalte ţări din regiune evoluează cu relativă rapiditate.5%. în 2008. care va coborî la 4. în termeni PIB. unor preţuri ferme pentru produsele de bază ţi materii prime. America Latină şi regiunea Caraibelor: Activitatea economică în această zonă s-a îmbunătăţit pe parcursul anului 2006.7%.5% în Venezuela. va încetinii ritmul de creştere al PIB. În contrast. menţinându-se totuşi foarte puternică în fiecare dintre aceste ţări.7% pe fondul unei cereri interne sporite şi a amlificării activităţii în domeniul construcţiilor.0%. dinamica PIB fiind în scădere moderată până la 7% în 2008. atingând o rată anuală de 4. stabilindu-se la un nivel anual de creştere de 3. în 2006 aceasta a încetinit. importurile vor continua să crească. care s-au dezvoltat în 2006 cu 7. Pe termen lung. În Chile. de asemeni. Prima jumătate a anului a înregistrat creşteri de 5. pentru a se diminua ulterior.Tendinţele din regiune arată că se vor menţine presiunile inflaţioniste. precum şi unei relaxări în politica monetară a Braziliei şi mexicului. incapacitatea ofertei interne de a ţine pasul cu cererea.5%. Mexicul a cunoscut o accelerare a PIB în prima jumătate a anului de 5. Şi Brazilia a beneficiat de pe urma relaxării politicii monetare. având ca rezultat o posibilă contribuţie negativă a sectorului extern asupra evoluţiei economice. dinamica PIB evidenţiând o cerştere de 5. cât şi a creşterii vânzărilor de maşini şi petrol către SUA. după ce anterior cererea în Argentina şi Venezuela atinsese un nivel imposibil de susţinut. deşi rata dobânzii reale a râmas la un nivel ridicat de 11%. un fals boom al investiţiilor şi creşterea importurilor au provocat încetinirea 81 . respectiv 8.2% a PIB.5% mai mult.0% în Aregentina ţi 5.

cea de-a doua mare economie a zonei. ceea ce a sporit veniturile în termeni reali şi prosperitatea. Guatemala. El Salvador. Honduras. Nicaragua). Africa de Sud. 82 . s-a extins cu o rată de creştere peste nivelul aşteptărilor.8%. (Costa Rica. cererea particulară şi producţia ridicată în domeniile manufacturier şi al serviciilor a înregistrat niveluri deosebit de mari. specialiştii aşteptau o accelerare a dinamicii comerţului în majoritatea ţărilor. atacurile asupra infrastructurii petroliere au încetinit ritmul creşterii economice. Ca rezultat.9%. iar în rândul ţărilor importatoare de petrol (fără Africa de Sud) creşterea a fost de 4. în care se reflectă investiţiile externe în turism şi sectorul minier (Jamaica) şi revigorarea creşterii după criza valutară din 2003 (Republica Domonicană).0%. Consumul privat a fost extrem de ridicat. Republica Domincană. înregistrând o rămânere în urmă la sfârşitul anului de 6. în care PIB s-a majorat cu 5. respectiv 4. În general. aşadar şi producţia a coborât cu 25% în primele cinci luni ale anului. cât şi pentru importatori: 3. beneficiind de rate ale dobânzii nominale scăzute. pentru ca în perioada următoare să recupereze din handicap. În Nigeria. în al treilea an consecutiv. Regiunea Africii sub-sahariene: Această zonă a cunoscut încă un an bun. previziunile pentru următorii doi ani se referă la o descreştere a PIB-ului atât pentru exportatorii de materii prime din regiune.5%.7%. Se remarcă grupul exportatorilor de petrol.creşterii în 2006. în America Centrală. În zona caraibiană sunt de remarcat Jamaica şi Republica Dominicană.3% faţă de anul precedent. impulsionate de exporturi şi investiţii. alături de acordurile libere de comerţ. Cea mai mare economie a zonei. cu creşteri de 6.

Coasta de Fildeş. 83 . creşteri importante s-au înregistrat în Angola (16. R. Liberia şi Siera Leone.D. Stabilitatea globală şi forţa dezvoltării în rândul ţărilor din zonă reflectă modele diferite. o treime din state extinzându-şi economiile cu peste 5%. riscurile asociate turbulenţelor politice rămân ridicate şi ameninţă evoluţia în Ciad. Lesotho. Deşi atât numărul cât şi intensitatea conflictelor din zonă a scăzut. preţuri ferme ale metalelor şi minereurilor generează venituri şi atrag investiţii suplimentare care contribuie la dezvoltarea economică.D. Sudan (11. Somalia şi Zimbabwe.Dezvoltarea regională are o bază foarte largă. Eritrea. Pretutindeni în zonă.9%) care şi-a început producţia în februarie 2006. Una anumit număr de state de abia ieşite dintr-un conflict experimentează rate de creştere foarte solide: Burundi.9%). Congo. R. Dintre exportatorii de petrol. Congo.8%) şi Mauritania (17.

care oferă o păstrare în siguranţa cea mai deplină a acestor economii. economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important. dar şi multiplicarea unul de investire. În aceste condiţii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat. Multimplicarea economiilor trebuie nu numai să asigure acestora o producţie la inflaţie. în condiţiile unui risc acceptabil. 84 . fizice sau juridice. ci şi să ducă un câştig real. instalarea pe care o trversează anumite pieţe. Desigur. pe termene mai lungi sau mai scurte şi moduri foarte variate la nivelul fiecărei persoane. alegerea căilor celor mai potrivite de economisire şi investiţie se poate dovedi a fi un proces dificil. Decizia reprezintă un proces dinamic de interacţiune a tuturor participanţilor confruntaţi cu o politică de alegere. însă procesele de economisire sunt prezente într-o măsură mai mare sau mai mică. Desigur. Aceste procese de economisire au însă un rol important şi la nivelul întregii economii naţionale. un proces de selecţie a unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunderi potenţiale. vând în vedere o serie de factori precum multitudinea instrumentelor disponibile.Concluzii În orice societate. pentru a fi utilizate în viitor). recesiunea economică etc. există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avntaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinarea de economisirea sau investirea acestor fonduri. atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic.

care are menirea să orienteze gândirea. dominantă de risc şi incertitudine şi care impune agenţiloe economici să-şi urmărească şi să realizeze obiectivele propuse prin luarea celei mai bune decizii.Specificitatea deciziei constă în procesul din care ea rezultă şi care este reprezentat de înfruntarea dintre dimensiunile prezente şi viitoare. Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic în scopul obţinerii unui profit cât mai mare trebuie să se bazeze pe o teorie economică solidă. Piaţa este caracterizată deci de transparenţ perfectă. reprezintă o cheltuială certă un viitor cre conţine elemente de incertitudine (diminuarea cererii pentru produsele finite. Se consideră că. dezvoltarea sau modernizarea celor existente. creşterea costurilor pentru materia 85 . în concordanţă cu scopul urmărit de agentul economic. proces care simplifică evaluarea câştigurilor/pierderior posibile. de perspectivă ale societăţii. Una din problemele cele mai importante o reprezintă luarea deciziilor care să asigure un rezultt cât mai bun. corectă. în acord cu opţiunile strategice. prin crearea de noi structuri mi performante. ca şi eforturi materiale. Aşadar. Investiţiile pentru dezvoltare. considerate ca totalittea cheltuielilor făcute pentru costruirea de noi obiective. reprezentând o încercare de a investi cu atributul realităţii obiecte porefigurte susceptibile de a satisface trebuinţele. investiţiile constituite instrumental principal de realizare a modernizării economice. toţi producătorii şi toţi consumatorii dispun de o cunoaştere perfectă a cererii şi a ofertei. financiare şi umane ale întreprinzătorului. Tipul de piaţă care caracterizează realitatea economică este însă piţa cu concurenţă imperfectă. ceea ce însemnă că deciziile se iau în condiţiile de deplină certitudine şi fără risc. în condiţiile unei pieţe cu concordanţă perfectă. ţinând cont de lipsa unor informaţii complete şi sigure. astfel încât pot obţine cel mai bun preţ.

apariţia unor produse mai performante etc). rentabilitatea unui depozit bancar va fi determinat de nivelul dobânzii acordate de banc deponentului. cu cât riscurile sunt mai mari. cu atât posibilitatea de a câştiga este mai mare). asociem fircărui tip de investiţie (sau plasament) souă noţiuni: rentabilitatea şi risc. Riscul reprezintă probabilitatea de obţinere a unei anumite nenumeraţi factori ce pot afecta performanţele unei anumite investiţii. care să corepundă cel mai bine scopurilor şi aşteptărilor celui ce investeşte. Aceast înseamnă plasarea sumelor disponibile în mai 86 . raport ajustat în funcţie de aşteptările. Prin rentabilitatea înţelegem nivelul câştigului asigurat de către o investiţie. Spre exemplu. Riscul este un indicator foarte important d eluat în considerare la momentul luării deciziei pe piaţa de capital. cu atât creşte şi rentabilitatea ce poate fi asigurată de o investiţie. cu atât rentabilitatea investiţiei este mai redusă. Există o legătură direct proporţională între riscul şi rentabilitatea unei investiţii. pentru că toate celelalte activităţi depind de investiţii şi în primul rând de politica de decizie asupra investiţiilor adoptate. Se pune problema alegerii modalităţii optime de investire. Cel mai răspândit mod de exprimare a rentabilităţii este exprimarea procentuală. Problema este că de obicei. Pentru acestea. Astfel. Orice investitor consideră că veniturile mari sun un lucru pozitiv şi riscul este un lucru rău. riscul şi veniturile merg în tandem. Concluzia care se desprinde este că trebuie acel tip de investiţie care asigură un raport optim între rentabilitate şi risc.primă. De acea strtegiile investiţionale au un rol deosebit de important. posibilităţile şi nu în ultimul rând aversiunea faţă de risc a fiecărui investitor. putem spune că sunt chiar direct proporţionale (cu cât riscul este mai mare. Un concept ce trebuie anlizat în elaborarea unei strategii de investiţii este divesrificarea investiţiilor. cu cât riscul este mai mic. întrcât aceasta ne oferă o imagine comparabilă a rentabilităţi diferitelor instrumente de investiţie.

atât de ordin economic. Se impune identificarea resurselor necesare pentru procurarea bunurilor de care este nevoie pentru creşterea potenţialului firmei. Principala cale de a diminua riscul este divizarea investiţiilor. într-un termen sintetic. proiecte mixte şi terminând cu cumpărări de acţiuni al firmelr româneşti. la afluxul de investiţii în întreprinderi de tot felul. Perspectiva tranzaţiei o reprezintă edificarea unei economii moderne de piaţă. Procesul de restructurare rapidă a economiei actuale necesită elaborarea unor programe de dezvoltare la toate nivelurile organizatorice şi alegerere lor pe baza unei analize atente secondate de sisteme de asistare a deciziei. Este stiut că investiţiile pe piaţa de capital sunt investiţii riscante. de la diferite cooperări privind cercetări. Factorii de ordin economic se referă. şi/sau în diferite variante ale aceluiaşi tip de instrument (în mai multe acţiuni diferite cotate la bursă sau în titluri la mai multe fonduri mutuale). de stabilitatea socio-poilitică internă a ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată. în mare măsură. O bună valorificare a resurselor interne de capitl (aflat în diferite forme de proprietate) şi de muncă nu este greu de realizat datorită înaltului grd de adaptabilitate a poporului român. Acest lucru depinde. Pe lângă factorii interni trebuie luaţi în considerare şi cei externi.multe instrumente diferite de economisire şi investire. Se pune problema utilizării eficiente a cpacităţii de producţie din toate sectoarele de activitate. cât şi politic. de impulsul economic intern. În absenţa unei pieţe financiare perfecte. 87 . ele reprezintă o imensă resursă economică cre se impune a fi valorificată simultan cu potenţialul de forţă de muncă ridicat existent în toate domeniile de activitate. decizia de investiţie nu poate fi privită separat de cea de finanţare. Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un lung proces de transformare fundamentală pe baza principiilor economici de piaţă. dar alcătuind un portofoliu echilibrat se poate limita riscul.

88 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->