Sunteți pe pagina 1din 16

Limba

romana

Clasa I

Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător:

1. Alege obiectul care nu este folosit de elevi la şcoală:


A) B) C) D) E)

2. Cuvântul începe cu sunetul:


A) m B) a C) n D) u E) i

3. Adaugă cuvântul potrivit şi vei avea o propoziţie: „Am....an.”


A) una B) nu C) nai D) un E) an

4. Cuvântul “tren“ are:


A) două silabe B) o silabă C) 4 silabe D) 5 silabe E) 3 silabe

5. Primul cuvânt din propoziţia: “Ana, ai un an?” este:


A) Ana B) nu C) un D) ai E) an

6. Alege propoziţia scrisă corect:


A) Amunnai. B) Amun nai. C) Am un nai.
D) Am unai. E) am un nai.

7. La sfârşitul cuvântului se aude:


A) a B) m C) u D) n E) i

8. Cu toate aceste litere: n, u, i, m, a, Ana a scris cuvântul:


A) mima B) minim C) numai
 D) mama E) Ana
Limba
romana

Clasa I

9. Ce obiect va pune Nina în ghiozdan?


A) B) C) D) E)

10. Alege personajul din povestea “Motanul încălţat”:


A) B) C) D) E)

11. Ce cuvânt nu este nume?


A) Ina B) Nanu C) Ana D) mama E) Anne

12. Acest grup de imagini formează un cuvânt.

Descoperă secretul şi alege varianta corectă.


A) nani B) anin C) mami D) mima E) Mimi

13. Câte silabe are cuvântul “Mamaia”?


A) două silabe B) 3 silabe C) o silabă D) 4 silabe E) 6 silabe

14. Care este silaba potrivită pentru amândouă cuvintele: „A -” şi „Na - ”?


A) - un B) - na C) - an D) Ai -E) - ia

15. Cuvântul „Anina” se desparte corect în silabe astfel:


A) A - ni - na B) An – in - a C) An – i - na D) Ani - na E) A – nin - a

Limba
romana

Clasa a II-a

1. Câte litere se află între „L” şi „S”?


A) 3 litere B) 4 litere C) 5 litere D) 6 litere E) 7 litere

2. Câte silabe are cuvântul “promoroacă”?


A) 2 silabe B) 3 silabe C) 4 silabe D) 5 silabe E) 6 silabe

3. Cu literele: a, e, r, i, o, v, se poate scrie cuvântul:


A) avion B) vioara C) avere D) viorea E) Viorica

4. Cuvântul „ordonat” se desparte corect în silabe:


A) ord-o-nat B) or-don-at C) ordo-nat D) or-do-nat E) ordon-at

5. Propoziţia “Ce frumoasă este floarea de colţ!“ exprimă:


A) o întrebare B) o poruncă C) o mirare
D) un sfat E) o afirmaţie

6. Alege cuvântul care începe cu prima literă a alfabetului:


A) bursuc B) cămilă C) elefant D) zimbru E) albină

7. Completează titlul poveştii: “Fata….şi fata moşneagului”


de Ion Creangă:
A) mamei B) babei C) harnică D) leneşă E) rea

8. Textul în versuri se numeşte:


A) strofă B) poveste C) poezie D) scrisoare E) povestire


Limba
romana

Clasa a II-a

9. Propoziţia: “Bine ai venit, toamnă!” exprimă:


A) un salut B) o poruncă C) enumerare
D) o întrebare E) o constatare

10. În care enunţ există un cuvânt care nu conţine grupurile de litere:


ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
A) Gheorghiţă citeşte ghicitori vechi. B) Cecilia cere cireşe Ginei.
C) Dulciurile atrăgeau copiii. D) Feciorii chiuiau fericiţi.
E) Marcela strânge ghimpii mărăcinelui.

11. În propoziţia: “Maria desenează case, flori, pisici şi căţei.” ,


ce cuvânt arată nume de persoană:
A) Maria B) case C) flori D) pisici E) căţei

12. Găseşte explicaţia corectă pentru cuvântul “vii” din propoziţia


“Păsările erau vii, deşi venise gerul”.
A) colorate B) în viaţă C) frumoase D) plecate E) în viţa de vie

13. Ce cuvânt se potriveşte pentru expresia “vorbesc tare”:


A) tu B) noi C) voi D) ei E) ea

14. Care cuvânt nu are înţeles asemănător cu celelalte:


“agitaţie, hărmălaie, gălăgie, osteneală, larmă”?
A) agitaţie B) hărmălaie C) gălăgie D) osteneală E) larmă

15. Găseşte forma corectă:


A) Ana a primit darul bunicăi. B) El a răsfoit paginile cartei.
C) A căutat ascunzătoarea comorii. D) Băiatul a înţeles tîlcul proverbelui.
E) Cântecul le face să munceasc cu spor.


Limba
romana

Clasa a III-a

1. Ana şi Dana vorbesc între ele. La acest dialog participă cele două....
A) obiecte B) animale C) persoane D) insecte E) păsări
2. Punctul, virgula, două puncte, linia de dialog, sunt semne de:
A) poluare B) respect C) prietenie D) circulaţie E) punctuaţie
3. Alege propoziţia în care cuvintele sunt aşezate într-o ordine logică:
A) Grădina de ploaie au înviorat picăturile. B) Picăturile de ploaie au înviorat grădina.
C) Au înviorat de picăturile de ploaie grădina.
D) Picăturile de grădină au ploaie înviorat. E) Ploaie de înviorat au grădina picăturile.
4. Alege varianta în care toate cuvintele sunt despărţite corect în silabe:
A) cam-pi-on, cal-eaşc-ă, cal-ul B) an-o-timp, cri-zan-te-mă
C) săr-bă-tori, ex-pert, ceaş-că D) caşc-a-val, eval-uare, e-ve-ni-ment
E) ta-bă-ră, tuf-ă-nel-e, pis-i-că
5. În ce propoziţie au fost folosite corect semnele de punctuaţie:
A) - Ionele, stai cuminte! B) Andrei cumpără, caiete, cărţi şi creioane.
C) Ce toamnă bogată: D) Când vine vacanţa! E) - Marcel, scrie frumos?

6. Cuvântul care se poate scrie cu toate literele a, ă, t, m, o, n, este:


A) mentan B) toamnă C) tampon D) manton E) timona
7. Grupurile de litere care lipsesc din cuvintele:
Cră...un, ac...nt, re...na, re...n, o...lari sunt:
A) ce, ci, ci, chi, che B) gi, ge, ci, ci, ce C) ci, ce, gi, ci, ce
D) ci, ce, gi, chi, che E) ci, ce, ghi, chi, che
8. Textul în versuri se numeşte:
A) basm B) poveste C) povestire D) poezie E) naraţiune
9. Cuvântul care nu are acelaşi înţeles cu cuvântul “GRIJĂ” este:
A) atenţie B) teama C) ocrotire D) precauţie E) gripă
10. Dacă este “EXCELENT”, atunci nu este:
A) agreabil B) minunat C) excepţional D) superb E) extraordinar

11. Expresia: “Nu-şi mai încape în piele” înseamnă:


 A) e gras B) îl strânge haina C) e bucuros D) are mâncărimi E) extraordinar
Limba
romana

Clasa a III-a

12. Alege varianta care denumeşte doar fiinţe:


A) prieteni, rămâne, interesant, eu, trei B) om, pisică, băiatul, tata, koala
C) bogat, gustos, violet, parfumat D) zece, nouă, vouă, ei, elevi
E) alege, fuge, stă, uşă, copac

13. Elimină perechea de cuvinte care nu respectă aceeaşi regulă cu celelalte:


A) copil-copilaş B) cal-căluţ C) casă-căsoi D) floare-floricică E) vulpe-vulpiţă
14. Câte cuvinte sunt în propoziţia: Nasulomuluidezăpadăestedinmorcov.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
15. Ce expresie nu poate fi înlocuită cu “a plecat”:
A) şi-a luat picioarele la spinare B) şi-a luat tălpăşiţa C) a luat-o la sănătoasa
D) s-a făcut nevăzut E) a călcat în străchini

16. Cuvântul „ornament” are:


A) 8 litere, 4 silabe, 2 vocale, 6 consoane B) 9 litere, 3 silabe, 3 vocale, 5 consoane
C) 8 litere, 3 silabe, 3 vocale, 5 consoane D) 8 litere, 4 silabe, 5 vocale, 5 consoane
E) 9 litere, 3 silabe, 2 consoane, 6 vocale
17. I. Creangă a scris „Pupăza din....”:
A) copac B) pom C) tei D) nuc E) tufiş
18. Care grup de poveşti sunt toate scrise de I. Creangă?
A) Capra cu trei iezi, Fluieraşul fermecat, Ursul păcălit de vulpe
B) Soacra cu 3 nurori, Povestea leneşului, Albă ca zăpada
C) Povestea unui om leneş, Povestea lui Harap-Alb, Punguţa cu doi bani
D) Motanul încălţat, Punguţa cu doi bani
E) Cenuşăreasa, Ivan Turbincă
19. Care şir de cuvinte reprezintă doar „cuvinte vrăjite”:
A) vă rog, mulţumesc, la revedere B) dă-mi pace, pleacă, adio
C) pleacă, vino, nu vreau D) permiteţi-mi, dă-mi, na
E) bună ziua, pleacă, sărut-mâna
20. Ce este scris pe prima copertă a unei cărţi?
A) titlul B) titlul şi autorul C) titlul, autorul şi editura
D) este doar un desen E) nu scrie nimic 
Limba
romana

Clasa a IV-a

1. “Luceafărul poeziei româneşti” este numit poetul:


A) Ion Creangă B) Mihai Eminescu C) Ion Luca Caragiale
D) Mihail Sadovenanu E) Tudor Arghezi
2. Continuă titlul: ”Ce-ţi doresc eu ţie, dulce….!” (Mihai Eminescu)
A) patrie B) ţară C) viaţă D) Românie E) drapel
3. Completează proverbul: ”Prietenul la nevoie.…”
A) se ascunde B) fuge C) se cunoaşte D) te sapă E) nu te mai cunoaşte

4. Expresia: “A văzut lumina tiparului” poate fi înlocuită cu:


A) a aprins lumina B) a fost tipărit C) s-a făcut dimineaţă
D) a deschis ochii E) a tras perdeaua
5. În textul: „Domnul Trandafir” de Mihail Sadoveanu este prezentată figura....:
A) muncitorului B) domnitorului C) învăţătorului D) doctorului E) compozitorului

6. Semnele : “ ? . : ; , - ! ” se numesc….
A) semne de circulaţie B) semne de politeţe C) semnalizare
D) semne de punctuaţie E) semnalmente

7. Indicaţi cuvântul care nu are acelaşi înţeles cu “cizmar”:


A) pantofar B) ciobotar C) papucar D) papugiu E) păpuşar

8. Textul, scris de mână, sosit la editură pentru tipărire se numeşte:


A) tipăritură B) manufactură C) maculatură D) manuscris E) manual

9. În propoziţia: “Omul harnic, muncitor de pâine nu duce dor”.


Cuvintele care exprimă însuşiri sunt:
A) omul harnic B) omul muncitor C) harnic, muncitor D) de pâine E) nu duce dor

10. Eroul principal ales de Ion Luca Caragiale în “D-l Goe” şi în “Vizita” este”:
A) copilul civilizat B) elevul premiant C) dascălul sever
D) copilul needucat E) omul lacom
11. Semnul exclamării ( ! ) nu se foloseşte când enunţul exprimă:
A) un îndemn B) o întrebare C) un salut D) un ordin E) o mirare

12. Observă regula şi elimină perechea necorespunzătoare:


A) izbândă - înfrângere B) iute - încet C) împreună - separat
10 D) judecată - raţionament E) prezent - absent
Limba
romana

Clasa a IV-a

13. Poetul George Topârceanu, în versurile sale:


“ A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor,
Şi-a furat de prin ponoare
Puful păpădiilor. “
din poezia “Rapsodii de Toamnă”, a folosit verbele: “a trece” şi “a fura”:
A) la timpul prezent B) la timpul viitor C) la timpul trecut
D) la persoana I, număr singular E) la persoana a II- a, număr plural

14. Alege varianta în care toate verbele sunt la timpul viitor:


A) va veni, mâncase, pleacă B) cânta-vor, o să zică, vor aduce
C) am câştigat, participă, vom începe D) veţi primi, veţi sublinia, au decis
E) cunosc, voi concura, aţi aflat

15. Care este propoziţia scrisă corect?


A) - Marina, ai citit “Cartea cu jucării” de Tudor Arghezi?
B) Ce frumoasă, e povestea „Mica” Sirenă de Hans Ch. Andersen?
C) De ce sunt invizibile hainele împăratului!
D) - Mihai Eminescu, a scris poezia “Somnoroase păsărele”.
E) Unde a rămas ursului coada?
16. Alege varianta în care sunt doar verbe:
A) prieten, rămâne, interesant, eu, trei B) om, pisică, rea, băiatul, Koala
C) alege, scrie, fuge, stă, e D) zece, nouă, vouă, ei, iau
E) bogat, gustos, violet, deosebit

17. Expresia: ”Stă ca pe ace” înseamnă:


A) e vesel B) e croitor C) e neliniştit D) doarme E) e la patru ace
18. Varianta corectă este....:
A) alex s-a dus la vecinii săi. B) Alex s-a dus l-a vecinii săi. C) Alex s-a dus la vecini săi.
D) Alex s-a dus la vecinii săi. E) Alex s-a dus la vecinii să-i.
19. Petre Ispirescu a scris.... :
A) “Ursul păcălit de vulpe” B) “Scrisoarea III” C) “Cartea de jucării”
D) “Legendele olimpului” E) “Prâslea cel voinic şi merele de aur”

20. Expresia care are înţelesul de “chibzuit” este:


A) cu capul în nori B) nu-şi vede capul de treabă C) vai de capul lui
D) cu capul pe umeri E) se bat cap în cap
11
Limba
romana

Clasa a V-a

1. Modul de expunere constând în vorbirea cu sine a unui personaj se numeşte:


A) descriere B) monolog C) naraţiune D) dialog E) imaginaţie

2. Indicaţi seria de cuvinte ordonate alfabetic:


A) jucărie, jucat, jucărioară, joc, jucăuş B) joc, jucat, jucărie, jucărioară, jucăuş
C) jucărie, joc, jucărioară, jucat, jucăuş D) jucăuş, joc, jucărioară, jucat, jucărie
E) jucat, joc, jucărie, jucărioară, jucăuş

3. Alegeţi seria de cuvinte aparţinând câmpului lexical al cărţii:


A) caiet, stilou, catedră, penar, creion B) elev, profesor, inspector, director, secretară
C) filă, copertă, ilustraţie, fasciculă, volum D) calculator, dulap, raft, birou, fisă
E) roşu, albastru, mov, galben-aprins, gri

4. Alegeţi semnele de ortografie şi de punctuaţie necesare rescrierii


corecte a propoziţiei: “Lasăi fătul meu”
A) linie de dialog, cratimă, virgulă, semnul exclamării
B) linie de dialog, virgulă, două puncte, punct
C) linie de dialog, linie de pauză, trei puncte de suspensie
D) linie de dialog, virgulă, punct şi virgulă, punct
E) linie de dialog, virgulă, semnul exclamării

5. În fraza: “Când vine măicuţa de la găini şi numără ouăle lor e o sărbătoare.” avem:
A) două propoziţii B) patru propoziţii C) o propoziţie D) trei propoziţii E) cinci propoziţii

6. Identifică derivatul cu sufix şi prefix:


A) scriere B) scrisoare C) nescris D) scrisorică E) scriitură

7. Identificaţi cuvântul care face parte din familia lexicală a cuvântului de bază “cap”:
A) capsă B) capabil C) a capta D) căpitan E) căpşor

8. Arhaismele lexicale sunt:


A) cuvinte noi B) cuvinte care nu se mai întrebuinţează astăzi în vorbire
C) cuvinte cu sens asemănător D) cuvinte care au trăsături de sens comune
E) cuvinte cu sens opus

9. În versurile: “La mândra-i cale departe/Nu pot merge făr`de carte”,


cuvântul “carte” este sinonim cu:
A) volum B) pom C) manual D) scrisoare E) cal

12
Limba
romana

Clasa a V-a

10. Alegeţi antonimul cuvântului subliniat din enunţul: “Glasul său ascuţit străbătu valea.”
A) strident B) bont C) neascuţit D) tocit E) pierit

11. Potrivirea ultimelor sunete la sfârşitul versurilor este definiţia:


A) caligramei B) catrenului C) rimei D) strofei E) operei lirice

12. Relaţia de asemănare dintre doi termeni cu scopul de a evidenţia pe primul,


marcată de cuvinte sau grupuri de cuvinte, de exemplu: ca, la fel ca, asemenea,
asemănător cu, este specifică:
A) comparaţiei B) personificării C) operei literare D) figurii de stil E) descrierii

13. Alegeţi textul nonliterar:


A) poveste B) reclamă C) roman D) basm E) poezie

14. Sunetul “u” este semivocală în cuvântul:


A) urs B) bunic C) sau D) saună E) pui

15. Numărul de sunete al cuvântului “ghindă” este:


A) cinci B) trei C) patru D) şase E) două

16. Identificaţi cuvântul care conţine doar un diftong:


A) aer B) fioros C) iepuroaică D) soare E) creioane

17. Indicaţi pe ce silabă cade accentul în cuvântul “şaptesprezece” ( şap-te-spre-ze-ce):


A) a treia B) a patra C) a doua D) a cincea E) prima

18. Modul de expunere care presupune: narator sau povestitor, acţiune, personaje este:
A) descrierea B) naraţiunea C) poezia
D) textul nonliterar E) scrierea funcţională

19. În fraza: “Ar merge să culeagă brânduşe, dar teama de a nu întâlni vreo sălbăticiune
o ţine lângă restul grupului.” verbele sunt la modurile:
A) indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, indicativ
B) condiţional-optativ, conjunctiv, infinitiv, indicativ
C) infinitiv, indicativ, conjunctiv, imperativ
D) condiţional-optativ, indicativ, participiu, indicativ
E) indicativ, imperativ, conjunctiv, infinitiv
20. Forma de indicativ, perfect simplu, pers. a II-a, singular a verbului “a cânta” este:
A) cântaşi B) cântai C) cântaseşi D) ai cântat E) cântarăţi
13
Limba
romana

Clasa a VI-a

1. Indicaţi cuvântul care face parte din vocabularul fundamental:


A) curechi B) fiu C) dializă D) lingvistică E) pârcălab
2. Găsiţi cuvântul format cu sufix augmentativ:
A) binişor B) tătic C) flăcăiandru D) mieluşel E) cămeşuţă
3. Cuvântul “scurtcircuit” s-a format prin:
A) derivare cu prefix B) compunere prin alăturare (parataxă)
C) compunere prin subordonare D) compunere prin abreviere
E) compunere prin sudare (lipire, aglutinare)
4. Partea introductivă a unei cărţi, cuprinzând explicaţii şi aprecieri asupra conţinutului
acesteia se numeşte:
A) pagină de titlu B) prefaţă C) postfaţă D) cuprins E) bibliografie

5. Între expresiile: “a-şi da duhul” şi “a trece de pe lumea aceasta”, există o relaţie de:
A) sinonimie B) omonimie C) paronimie D) antonimie
E) nu există niciun fel de relaţie

6. Găsiţi între cuvintele date pe cel care nu poate intra în relaţie de omonimie
(omofonie sau omografie):
A) leu B) repede C) liliac D) somn E) pix

7. Greşeala din enunţul: “Andrei a uitat să înceapă ideea cu aliniat.” are la bază:
A) omonimia B) paronimia C) sinonimia D) antonimia E) pleonasmul

8. Cuvintele: havuz, aprod, surghiun, vistavoi, sunt:


A) arhaisme fonetice B) regionalisme lexicale C) arhaisme lexicale
D) regionalisme morfologice E) regionalisme fonetice

9. Regionalismul din enunţul: “Nis eu nu am auzit.” este:


A) lexical B) fonetic C) morfologic
D) sintactic E) nu există regionalisme în exemplul dat

10. În versurile: “De ce taci, când fermecată


Inima–mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei dulce corn
Pentru mine vre odată?” rima este:
A) împerecheată B) încrucişată C) îmbrăţişată
14 D) monorimă E) versul este alb, fără rimă
Limba
romana

Clasa a VI-a

11. Găsiţi cuvântul care conţine două din fenomenele fonetice cunoscute
(diftong, triftong, hiat ):
A) ieri B) toamnă C) aurii D) lăcrămioară E) boare
12. Alegeţi varianta corectă de despărţire în silabe a cuvintelor:
astfel, despre, fiindcă, transatlantic:
A) ast-fel, de-spre, fi-ind-că, trans-a-tlan-tic B) a-stfel; des-pre, fiind-că, tran-sa-tlan-tic
C) as-tfel, de-spre, fi- in-dcă, trans-a-tlan-tic D) ast-fel, des-pre, fi-i-ndcă, trans-at-lan-tic
E) a-stfel, de-spre, fi-in-dcă, tran-sa-tlan-tic
13. Alegeţi categoria gramaticală care nu se aplică verbului:
A) numărul B) genul C) modul D) timpul E) persoana
14. Alegeţi modul nepredicativ:
A) condiţional-optativ B) indicativ C) infinitiv D) imperativ E) conjunctiv
15. Identificaţi afirmaţia falsă:
A) modul conjunctiv are două timpuri: prezent şi perfect
B) modul imperativ are numai persoana a II-a, singular şi plural
C) modul participiu ajută la formarea indicativului, perfect compus, viitor anterior,
conjunctivului perfect, conditional-optativului, perfect, supinului
D) supinul este alcătuit din prepoziţiile de, după, la, pentru infinitivul verbului de conjugat
E) gerunziul are forma afirmativă şi forma negativă
16. Identificaţi timpul formelor verbale în ordinea dată: auzii, cântam, am ştiut, voi fi mers
A) imperfect, perfect compus, perfect simplu, viitor
B) perfect simplu, imperfect, perfect compus, viitor anterior
C) perfect simplu, mai mult ca perfect, perfect compus, viitor anterior
D) imperfect, perfect simplu, perfect compus, viitor
E) perfect simplu, imperfect, mai mult ca perfect, viitor anterior
17. Identificaţi conjugarea verbelor: ajutau, aş cere, să doreşti, urăşte
A) I, a II-a, a IV-a, a III-a B) I, a II-a, a IV-a, a III-a C) a II-a, a III-a, a IV-a, a IV-a
D) I, a III-a, a II-a, a IV-a E) I, a III-a, a IV-a, a IV-a
18. Identificaţi forma verbală realizată cu auxiliarul “a vrea”:
A) voi câştiga B) am aflat C) aş lua D) să fi povestit E) doreşte
19. Găsiţi substantivele defective de singular:
A) sclavagism, feudalism, creştinism B) înţelepciune, curaj, cinste
C) tăiţei, icre, Bucegi D) mazăre, sânge, mei E) foame, sete.
20. Identificaţi numărul substantivelor din fraza: “Oful lui Mihai era că nimicul pe care îl
crezuse faptul de a şopti, se transformase în treiul de la geografie pentru care trebuia
acum să muncească toată toamna până la vacanţă.”
A) şase B) opt C) nouă D) şapte E) patru
15
Limba
romana

Clasa a VII-a

1. În versurile: “Uită-te, încă e rouă/ Şi toamna începe să-şi ţeasă/ Foile galbene-n suflete,/
Pale nelinişti în pomi de mătasă”, un cuvânt folosit cu sens propriu de bază este:
A) rouă B) să-şi ţeasă C) foile D) suflete E) mătasă
2. Specia literară în care se prezintă diferite aspecte ale realităţii folosindu-se mijloace
şi procedee artistice specifice literaturii, însă fără a se ajunge la ficţiune, se numeşte:
A) legendă B) schiţă C) reportaj jurnalistic
D) reportaj literar E) parabolă
3. Identificaţi cuvântul folosit cu sens figurat:
“Vânătorul soarbe-n cale-i răcoreala dimineţii.”
A) vânătorul B) soarbe C) cale D) răcoreala E) dimineţii
4. Alegeţi seria de derivate parasintetice:
A) mormantal, papuris, cioplitor B) oboseală, rufărie, tăios
C) încredinţat, nepriceput, înmugurire D) osos, folosinţă, fumărie E) neom, a împinge, nefast.
5. În enunţul: “Simţi un rău în tot corpul şi, cu umerii lăsaţi şi vocea tremurândă
răspunse slab, abia auzit.” cuvintele subliniate sunt:
A) substantiv, verb la participiu, verb la gerunziu, adverb
B) substantiv, adjectiv, adjectiv, adverb C) adverb, adjectiv, verb, adjectiv
D) substantiv, adjectiv, verb, adjectiv E) substantiv, adjectiv, verb, adverb
6. Identificaţi numărul neologismelor din versul:
”Tu ai putea îndupleca o nouă eră glaciară cu şarmul tău.”
A) trei B) două C) unul D) patru E) niciunul
7. Găseşte perechea de sinonime incorect stabilită:
A) a restitui-a rambursa B) a jigni-a ultragia C) mutual-tăcut
D) avar- parcimonios E) desuet-învechit

8. Identificaţi numărul de pleonasme din enunţul: În prezentarea etnogenezei poporului


român, articolul “Formarea poporului român” face o retrospectivă a trecutului,
devenind un mic breviar de istorie naţională.
A) două B) trei C) unul D) patru E) niciunul
9. Indicaţi numărul de sunete al cuvintelor: gene, geografie, ghemuit, chior:
A) trei, opt, şase, trei B) patru, şapte, şase, patru C) patru, nouă, şase, trei
D) patru, opt, şase, trei E) patru, opt, şapte, trei

10. Într-un cuvânt accentul poate fi pus pe:


A) o vocală B) o semivocală C) o consoană
D) un grup de consoane E) o vocală şi o semivocală
16
Limba
romana

Clasa a VIl-a

11. Precizaţi în alcătuirea cărui mod şi timp compus intră auxiliarul “a vrea”:
A) indicativ, perfect compus B) condiţional-optativ, prezent C) conjunctiv, perfect
D) diateza pasivă E) indicativ, viitor

12. Identificaţi propoziţia în care verbul are valoare tranzitivă:


A) Cu bicicleta, ajunge repede la şcoală. B) L-a ajuns în faţa magazinului.
C) E toamnă iarăşi. D) Stă la umbra teiului. E) Moare de plictiseală.
13. În enunţul: “Se zvonea că lucrarea fusese scrisă, sub pseudonim, de un biet cerşetor care
îşi pierduse averea demult.” verbele sunt, pe rând, la diatezele:
A) activă, pasivă, activă B) reflexivă, pasivă, reflexivă
C) reflexivă, pasivă, activ-pronominală D) reflexivă, activă, activă E) pasivă, activă, reflexivă
14. În fraza: “Dacă deunăzi cerul fusese acoperit de nori, marţi cerul era înseninat, lucru care
era apreciat de cei dornici de drumeţii.” predicatele sunt, pe rând:
A) verbal, nominal, verbal B) nominal, nominal, nominal C) nominal, nominal, verbal
D) verbal, verbal, nominal E) verbal, nominal, nominal
15. Care din următoarele verbe ar trebui omis pentru ca întreaga serie
sa aibă aceeaşi conjugare?
A) tace B) vreau C) merg D) pare E) văd

16. În propoziţia: “Îi părea rău de incident”, predicatul este exprimat prin:
A) verb predicativ B) verb impersonal C) construcţie verbală impersonală
D) locuţiune verbală E) verb copulativ + nume predicativ

17. Substantivele din seria: unui trecător, cărţii, nişte caiete, copil, sunt articulate astfel:
A) articulat hotărât, nearticulat, articulat nehotărât, articulat hotărât
B) articulat nehotărât, articulat hotărât, articulat nehotărât, nearticulat
C) articulat hotărât, articulat nehotărât, articulat hotărât, nearticulat
D) nearticulat, articulat hotărât, articulat nehotărât, articulat hotărât
E) articulat nehotărât, articulat nehotărât, articulat nehotărât, nearticulat
18. Identificaţi locuţiunea substantivală obţinută din locuţiune verbală:
A) cetate de scaun B) lovitură de colţ C) dare de mână D) trecere cu vederea E) punct de vedere

19. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate din fraza: “Băiatul stătu
locului cu ochii aţintiţi în direcţia drumului pe care venea motocicleta condusă de Ileana”.
A) acuzativ, complement direct; dativ, complement circumstanţial de loc; genitiv, atr. subst.
genitival; acuzativ, compl. de agent B) nominativ, sub.; dativ, compl. circ de loc; genitiv, atr.
subst. genitival.; acuzativ, copl. de agent C) nominativ, sub.; genitiv, atribut; dativ, compl.
indirect; acuzativ, atribut D) nominativ, sub.; acuzativ, compl. direct; dativ, compl. ind.; genitiv,
atribut E) nominativ, sub.; acuzativ, compl. circ de loc; genitiv, atr; acuzativ, compl. de agent
20. Prin subiectul unei opere literare epice se înţelege:
A) ideea principală B) intriga C) personajul principal
D) tema operei E) totalitatea întâmplarilor narate 17
Limba
romana

Clasa a VIII-a

1. În versurile: “ Lucian Blaga e mut ca o lebădă/ În patria sa/


Zăpada făpturii ţine loc de cuvânt.” măsura este:
A) 5 -10 silabe B) 12 silabe C) 5 -12 silabe D) 5 silabe E) 4 -12 silabe

2. Opera literară în care autorul îşi exprimă concepţia despre funcţiile literaturii
şi menirea poetului este:
A) povestirea B) pastelul C) arta poetică D) balada E) fabula

3. Cuvintele: braşovean, argeşean, bistriţean sunt formate prin derivare cu sufix:


A) moţional B) pentru denumirea originii C) pentru abstracte
D) pentru nume de agent E) augmentativ

4. Versurile care nu au rimă, dar respectă regulile de măsură, ritm şi accent, se numesc:
A) versuri metrice B) versuri silabice C) versuri ritmice
D) versuri albe E) versuri libere

5. Substantivele din versurile: “ Un misionar al spaţiilor verzi, democratice/ Un obiectiv


survolabil…/ Un individ/ adică nimic. O zecimală în cifra ta de afaceri” sunt:
A) cuvinte din vocabularul fundamental B) regionalisme C) termeni de jargon
D) neologisme E) termeni argotici

6. Sensul cuvântului “cărunte” din versurile: “ suntem împăcaţi până la frunte/ cu aparenta
linişte pustie/ sub care dorm comorile cărunte” este:
A) albe B) grizonate C) vechi D) părăsite E) obosite

7. În textul: ”Am legat păsările la ochi/ Cu o basma de nori” versul al doilea reprezintă o :
A) hiperbolă B) metaforă C) epitet D) inversiune E) personificare

8. În enunţul: “Fu mişcat de gestul bătrânului care s-a mişcat cu greu spre a-l întâmpina”.
între cuvintele subliniate identificăm o relaţie de:
A) polisemie B) omonimie C) antonimie D) paronimie E) sinonimie

9. Identificaţi enunţul în care găsiţi omonimul cuvântului “fin”, înţeles cu sensul - mic şi delicat,
plăcut la aspect, gingaş:
A) Se întrebă ce înseamnă surâsul fin care îi străbătu pentru o clipă privirea.
B) Pentru seara aceea cumpărase un parfum fin. C) Era un om fin, mereu tăcut , politicos şi elegant.
D) Auzul fin îl ajută şi de data asta. E) Voise să-i fie fin pentru că îl cunoştea de mic şi-l simpatiza.

10. Alegeţi sensul potrivit în context al cuvântului polisemantic (se)”risipeşte”:


“Prin singurătatea lui de brumar/ Se risipeşte parcul, cât cuprinzi”:
A) se întinde B) se iroseşte C) se pierde D) se împrăştie E) se propagă

11. Găsiţi grupul de paronime căruia îi corespund definiţiile: 1-prost, stupid, tâmpit; 2-nepotrivit
pentru o anumită sarcină, slujbă
18 A) dependenţă-dependinţă B) inept-inapt C) focal-focar D) tavernă-cavernă E) perceptor-preceptor
Limba
romana

Clasa a VIII-a

12. Propoziţia marcată în fraza: “Contrariat, Paul întrebă portarul dacă nu văzuse pe locatarul de
la trei şi află cu stupoare că fratele său nu se întorsese acasă de trei zile.” este:
A) principală, simplă, afirmativă, enunţiativă B) secundară, simplă, negativă, enunţiativă
C) secundară, dezvoltată, negativă, enunţiativă D) secundară, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă
E) secundară, dezvoltată, negativă, interogativă

13. În textul citat: “ Ş-asta e trist nu numai pentru noi ca parinţi, care orişicum e o durere, ca să-ţi
expui un copil în cea mai fragedă vârstă…” apare:
A) tautologia B) pleonasmul C) construcţia incidentă D) anacolutul E) elipsa

14. Specificaţi prin ce sunt exprimate predicatele în fraza: “Iată că va veni, negreşit că
datorită insistenţelor mamei, care e convingătoare mereu.”
A) adverb predicativ, verb predicativ, interjecţie predicativă, verb predicativ
B) interjecţie predicativă, verb predicativ, adverb predicativ, verb copulativ şi nume predicativ
C) verb predicativ, locuţiune verbală, adverb predicativ, interjecţie predicativă
D) verb predicativ, adverb predicativ, interjecţie predicativă, verb copulativ şi nume predicativ
l ll
15. Specificaţi poziţia în care verbul “a fi” este copulativ: Sunt trei ani de când a fost furtuna în
lll lV
care nucul a fost smuls din rădăcini şi de-atunci este adormit în spatele grădinii, ca o
V
avertizare pentru ce ar putea fi.
A) verbul l B) verbul ll C) verbul lll D) verbul lV E) verbul V
16. Identificaţi fraza care conţine o predicativă:
A) Sanda a fost încântată să citească romanul. B) Pesemne că nu ştie drumul.
C) Dascălii ajunseseră să nu mai aibă să-I dea ce să înveţe.
D) Nu-i rău să înveţi mai mult. E) Se temea să nu îl vadă cineva.

17. Indicaţi răspunsul corect. În enunţul: ”Lumea-i cum este/ Şi ca dânsa suntem noi”
A) există o propoziţie predicativă B) există o propoziţie subiectivă
C) există două propoziţii predicative D) nu există nici o propoziţie predicativă
E) nu există nici o propoziţie subordonată

18. Antonimul cuvântului “dificil” este:


A) greu B) interesant C) uşor D) colorat E) înstelat

19. Monologul interior este:


A) o figură de stil B) o analiză literară C) o specie epică
D) o specie lirică E) un mod de expunere

20. Figura de stil prin care se trece de la o semnificaţie a unui cuvânt la alta, pe baza unei
comparaţii subînţelese, se numeşte:
A) comparaţie B) hiperbolă C) oximoron D) metaforă E) epitet
19