Sunteți pe pagina 1din 6

1.3.1.

Abilitatea generală de învăţare

Tabelul 1.2
Testele componente al Abilităţii Generale de Învăţare şi descrierea acestora
Test Descriere
1. Raţionament analitic Evaluează capacitatea subiectului de a obţine informaţii
noi din combinarea celor deja existente
2. Transfer analogic Evaluează acele procese care ne oferă posibilitatea
rezolvării de noi probleme pe baza similitudinii cu
probleme deja rezolvate
3. Flexibilitatea categorizării Evaluează capacitatea de a schimba rapid criteriul de
categorizare şi de a grupa obiectele pe baza noului
criteriu
4. Inhibiţie cognitivă şi Evaluează capacitatea de a ignora fluxurile
memorie de scurtă durată informaţionale nerelevante în raport cu sarcina de
rezolvat precum şi retenţia, pentru un scurt timp, a
informaţiilor în memorie
5. Memoria de lucru Evaluează capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe o
durată scurtă de timp informaţii relevante din punct de
vedere al sarcinii şi de a opera în paralel cu aceste
informaţii
6. Interferenţa cognitivă Evaluează capacitatea de a rezista la intruziunile altor
fluxuri informaţionale decât cel relevant pentru sarcină
7. Atenţia concentrată Evaluează capacitatea de concentrare a atenţiei prin
sarcini de amorsaj negativ
1.3.2. Aptitudinea verbală

Tabelul 1.3.
Testele componente ale Aptitudinii Verbale şi descrierea acestora
Test Descriere
Vocabular Evaluează capacitatea de a opera cu sensul
cuvintelor, pentru a stabili gradul de
apropiere semantică
Sintaxă Evaluează capacitatea de a construi
propoziţii şi fraze
Înţelegerea textelor Evaluează capacitatea de a deriva sensul
adecvat al unui text citi şi de face inferenţe
pe baza textului
1.3.3. Aptitudinea numerică

Tabelul 1.4.
Testele componente ale Aptitudinii Numerice şi descrierea acestora
Teste Descriere
Calcul numeric Evaluează capacitatea de a realiza rapid şi corect
calcule matematice simple utilizând cele patru
operaţii aritmetice: adunare, scădere, înmulţire,
împărţire
Raţionament matematic Evaluează capacitatea de a face raţionamente pe
baza unor şiruri numerice
1.3.4. Aptitudinea spaţială

Tabelul 1.5.
Testele componente ale Aptitudinii Spaţiale şi descrierea acestora
Teste Descriere
Imagini mintale - Evaluează capacitatea unei persoane de a
transformări transforma reprezentările imagistice, în particular
prin rotire
Orientare spaţială Evaluează capacitatea unei persoane de a analiza
un câmp de stimuli dintr-o perspectivă dată şi de a
oferi informaţii despre acel câmp, pornind de la o
nouă perspectivă cerută
Generare de imagini Evaluează capacitatea unei persoane de a reţine
mintal o serie de imagini şi apoi de a le combina
1.3.5. Aptitudinea de percepţie a formei

Tabelul 1.6.
Testele componente ale Aptitudinii de Percepţie a Formei şi descrierea acestora
Test Descriere
Constanţa formei Evaluează abilitatea de percepere a constanţei
formei obiectelor
Perceperea detalilor Evaluează abilitatea de percepere a detaliilor din
materialele grafice şi obiecte
Analiza perceptuală Evaluează abilitatea de discriminare figură - fond
complexă
1.3.6. Abilităţi funcţionăreşti

Tabelul 1.7.
Ttestul component al Abilităţii Funcţionăreşti şi descrierea acestuia
Test Descriere
Abilităţi Testul evaluează trei aspecte:
funcţionăreşti a) perceperea detaliilor
b) identificarea diferenţelor dintre original şi
copie
c) identificarea şi corectarea cuvintelor şi
cifrelor într-un text