Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul/a _____________________________student/ă în anul de studiu ____ la Facultatea de


Geografie şi Geologie, Specializarea ____________________________________, ciclul de licenţă/
master, cursuri de Zi, BUGET, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei adeverinţe de student în
vederea obţinerii abonamentului R.A.T.P. de tip studenţesc, pentru transport în comun.

Anexez la prezenta cerere copie după CI/BI (actul de identitate) valabil al subsemnatului / ei.Copia
se capsează la cerere.

Data: Semnătura:
_________________ ______________________

Domnule Decan,

Subsemnatul/a _____________________________student/ă în anul de studiu ____ la Facultatea de


Geografie şi Geologie, Specializarea ____________________________________, ciclul de licenţă/
master, cursuri de Zi, BUGET, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei adeverinţe de student în
vederea obţinerii abonamentului R.A.T.P. de tip studenţesc, pentru transport în comun.

Anexez la prezenta cerere copie după CI/BI (actul de identitate) valabil al subsemnatului / ei.Copia
se capsează la cerere.

Data: Semnătura:
_________________ ______________________

S-ar putea să vă placă și