P. 1
Romanul Modern Obiectiv

Romanul Modern Obiectiv

|Views: 130|Likes:
Published by Andreea Teodor

More info:

Published by: Andreea Teodor on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2010

pdf

text

original

ROMANUL MODERN OBIECTIV "ION

"
| |

ROMANUL MODERN OBIECTIV

"ION" -roman realist-social obiectiv -

de Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu (1885-1944) este creatorul romanului românesc modern, deoarece scrie primul roman realist obiectiv din literatura română, "Ion" şi primul roman obiectiv de analiză psihologică din proza românească, "Pădurea spânzuraţilor". "Ion" de Liviu Rebreanu, primul roman obiectiv din literatura română, a apărut în anul 1920, după o lungă perioadă de elaborare, aşa cum însuşi autorul menţionează în finalul operei, între martie 1913-iulie 1920. Apariţia romanului a stârnit un adevărat entuziasm în epocă, mai ales că nimic din creaţia nuvelistică de până atunci nu anunţa această evoluţie spectaculoasă: "Nimic din ce a publicat înainte nu ne putea face să prevedem admirabila dezvoltare a unui scriitor, care a început şi a continuat vreo zece ani, nu numai fără strălucire dar şi fără indicaţii de viitor", nota Eugen Lovinescu. Criticul primeşte romanul "Ion" ca pe o izbândă a literaturii române, iar satisfacţia sa este consemnată în studiul "Creaţia obiectivă. Liviu Rebreanu: Ion". Pentru iniţiatorul modernismului românesc, a/ cărui principiu de bază era "sincronismul" literaturii române cu cea europeană, romanul "Ion" este cel care "rezolvă o problemă şi curmă o controversă". Această afirmaţie a Iui Lovinescu se referă Ia faptul că apariţia primului roman obiectiv direcţionează literatura română ccătre valoare europeană şi stinge polemica pe care criticul o avea cu sămănătoriştii epocii.

care cântă cu solemnitate condiţiile generale ale vieţii: naşterea. care a observat în jurul Iui mentalităţile şi obiceiurile ţăranilor.. • destine umane individuale: Ion. viaţa lor dificilă şi complexă din cauza ocupaţiei Imperiului Austro-Ungar. familia Glanetaşuluî. Un eveniment care l-a marcat în mod deosebit a fost convorbirea pe care Liviu Rebreanu a avut-o cu un tânăr ţăran vrednic. George Bulbuc. dar fără vreun scop deosebit. un rol important l-a avut. Ana. muncitor.. Aflat Ia vânătoare. ci numai ca o simplă ciudăţenie". Roman social şi realist: • obiceiuri şi tradiţii populare. iar pe de altă parte.Călinescu). a fost bătută cumplit de tatăl ei pentru că trebuia să se înrudească acum cu un sărăntoc. "care nu iubea pământul şi nici nu ştia să-1 muncească. deodată "şi-a sărutat pământul. Titu Herdelea etc. Livia. acumularea de material documentar. .Geneza romanului: Liviu Rebreanu mărturiseşte că în lunga sa trudă de creaţie. moartea): "«Ion» este opera unui poet epic. moartea" (G. care purta titlul "Ruşinea". pe nume Ion Boldijar ai Glanetaşului. care s-a aplecat. ca instituţie socială: familia învăţătorului Herdelea. biserica. Rebreanu a observat ". pe de o parte "impresia afectivă” . în care conturează portretul lui Ion şi schiţează întâlnirea dintre flăcău şi Ileana (Ana din roman). judecătoria. Structura şi compoziţia romanului: I. care nu avea pământ şi pronunţa acest cuvânt cu "atâta sete. O altă întâmplare relatată de sora sa. naşterea. cu atâta lăcomie şi pasiune. familia Bulbuc... emoţia. familia Vasile Baciu etc. rămasă însărcinată cu un tânăr sărac. i-a reţinut atenţia: o fată înstărită. O scenă văzutăde scriitor pe colinele dimprejurul satului I-a impresionat în mod deosebit şi a constituit punctul de plecare al romanului "Ion". Scena m-a uimit şi mi s-a întipărit în minte. • instituţiile de stat: şcoala. notariatul.un ţăran îmbrăcat în haine de sărbătoare". Prima variantă a romanului "Ion" a fost o schiţă scrisă de Rebreanu în 1908." O altă sursă o constituie amintirile sale de copil ardelean. subiect reluat într-o nuvelă. evenimente importante din viaţa omului(hora. în cei 7 ani în care a lucrat la roman. • familia. "Zestrea". nunta. parcar fi fost vorba despre o fiinţă vie şi adorată. sfinţirea hramului bisericii. L-a sărutat ca pe-o ibovnică. nunta.

Lovinescu). (E. "poate mai mare ca natura" (E. prin absenţa mărcilor formale ale naratorului. de unde reiese obiectivitatea acestuia faţă de evenimente şi personaje. social. fiind un roman realist. iar pe de altă parte viaţa satului ardelenesc. constituind o dată istorică în procesul de obiectivare a literaturii noastre epice". întrucât amestecul eului în operă ar diminua veridicitatea subiectului. "M-am sfiit totdeauna să scriu pentru tipar la persoana /".II. evenimentele la persoana a III-a. Roman modern şi obiectiv . Rebreanu este "un mare creator tocmai prin intuiţia ritmului etern al existenţei satului" (N.Călinescu).Rebreanu construieşte două planuri de acţiune care se întrepătrund: pe de o parte destinul lui Ion. "Naşterea" etc). care consacră pe Rebreanu ca poet epic al omului teluric" (G. "Nunta". Romanul "Ion" răspunde cerinţei modernismului lovinescian.romanul este structurat riguros. capitolele au titluri-sinteză ("începutul". în două părţi cu titluri sugestive ("Glasul pământului" şi "Glasul iubirii").Lovinescu). . aşadar. Modalitatea narativă se remarcă.tehnica romanului este circulară. care povesteşte întâmplările. «Ion» reprezintă o revoluţie şi faţă de lirismul sămănătorist sau de atitudinea poporanistă şi faţă de eticismul ardelean. mai degrabă decât romanul. • tehnicile compoziţionale sunt moderne: . utilizând sondajul psihologic în construirea personajelor. "«Ion» este epopeea. Perspectiva temporală este cronologică. . în primele decenii ale secolului al XX-lea. 1924). deoarece începe cu descrierea drumului spre satul Pripas şi cu imaginea satului venit la horă şi se termină cu imaginea satului adunat la sărbătoarea hramului noii biserici şi descrierea drumului dinspre satul Pripas.interferenţa formelor literare tradiţionale cu cele moderne: • formula realistă prin ilustrarea vieţii ţărăneşti din Ardeal. "Hora". de sincronizare a literaturii române cu literatura europ sincronismului) prin faptul că are caracter obiectiv. • obiectivarea romanului românesc: "pornind de la acelaşi material ţărănesc. bazată pe relatarea evenimentelor în ordinea .Manolescu). mărturisea Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu este prin excelenţă un narator omniscient.opera este monumentală. o adevărată "creaţie de oameni şi de viaţă" (articolul "Cred". . obiectiv şi modern.

Imaginea este reluată simbolic nu numai în finalul romanului. întovărăşind Someşul" până la Cluj. când toţi locuitorii se află adunaţi ia hora tradiţională. într-o zi de duminică. iar Laura. fapt ce justifică acţiunile personajelor. în "Ion" există mai multe planuri de acţiunecare se întrepătrund şi se determină reciprocşi la care participă numeroase personaje. ilustrând conflictul generat de lupta aprigă pentru avere. Florica se va mărita cu George pentru că are pământ.. în scena licitaţiei la care se vindeau mobilele învăţătorului. este reprezentativ pentru colectivitatea umană din care face parte prin mentalitatea clasei ţărăneşti şi a vremurilor căreia îi aparţine. acela al satului Pripas şi unul imaginar închis. La intrarea în sat.derulării lor.. George Bulbuc. Tema: Romanul "Ion" este o monografie a realităţilor satului ardelean de la începutul secolului al XX-lea. puternic individualizateşi solid construite Acţiunea romanului: Incepe cu fixarea timpului şi a spaţiuluiîn care vor avea loc evenimentele. în satul Pripas. Ion al Glanetaşului. la care se ajunge prin "şoseaua ce vine de la Cârlibaba.]. Construcţia subiectului: Incipitul: Il constituie descriereadrumului spre satul Pripas. ci pentru că nu cere zestre. Zaharia Herdelea. precum şi viaţa tensionată şi necazurile celorlalte personaje: Titu. ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline". Soluţia lui Rebreanu este aceea că Ion se va căsători cu o fată bogată. deşi nu o iubeşte. într-o lume în care statutul social al omului este stabilit în funcţie de pământul pe care-I posedă. Personajul central al cărţii. "te întâmpină [..] o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu faţa spălată de ploi şi cu o cununiţă de flori veştede agăţată de picioare". Ca în orice roman. din care se desprinde "un drum alb mai sus de Armadia [. Vasile Baciu. ci şi în desfăşurarea acţiunii. în curtea . iar cea spaţială reflectă un spaţiu real.. sugerând destinul tragic al lui Ion şi al Anei. Ana. al trăirilor interioare din sufletul şi conştiinţa personajelor. fiica învăţătorului Herdelea îl va lua pe Pintea nu din dragoste. loan Belciug. apoi coteşte brusc pe sub Râpile Dracului.

dar Ana are pământ. Ion. Ana. are o personalitate puternică. că potcoavele flăcăilor scapără scântei. este cel mai respectat şi temut om din sat. demnitate umană şi satisfacerea propriului orgoliu. ea încetează de a mai însemna ceva pentru feminitate. Herdelea îşi zidise casa pe lotul ce aparţinea bisericii. spre disperarea lui Vasile Baciu. spunându-i "sărăntoc". Nu lipsesc nici fruntaşii satului.Todosiei. din cauza firii Iui pătimaşe. se spânzură. Ion se poartă violent cu Ana. Sfârşitul lui Ion este năprasnic. vigoarea flăcăilor şi candoarea fetelor. învăţătorul Herdelea cu familia lui. este indiferent cu fiul său. având o autoritate totală asupra întregii colectivităţi. luminate de oboseală şi de mulţumire". Lui Ion îi place Florica. rămas văduv încă din primul an. se aşază în straturi groase pe feţele brăzdate de sudoare. nu" (G. Alexandru Glanetaşu. familia învăţătorului Herdelea are necazurile sale. Căsătorit cu Ana şi aşezat la casa Iui. de aceea Herdelea se teme că ar putea pierde toată agoniseala şi i-ar rămâne familia pe drumuri. Vasile Baciu. de faptul că familiile nu se întemeiază pe sentimente.Călinescu). se căsătoreşte cu George şi se bucură de norocul pe care îl are. o necinsteşte pe Ana şi îl obligă astfel pe Vasile Baciu să i-o dea de nevastă împreună cu o parte din pământuri. aşadar . dar deosebită cu mult de a oricărei femei. Hora este o pagină etnografică memorabilăprin jocul tradiţional. dezorientată şi respinsă de toţi. Ion. ceea ce face să se dea în permanenţă o luptă aprigă pentru existenţă. Soarta Anei e mai rea. cu învoirea preotului Belciug. părăsită de Ion. între chibzuinţă rosturilor şi nechibzuinţa patimilor. Odată însurat. Odată criza erotică trecută. In sat. rămasă fără sprijin moral. o zestre şi o producătoare de copii. dispută patronată de preotul Belciug. preotul Ioan Belciug şi "bocotanii" care cinstesc cu prezenţa lor sărbătoarea. dar fiind harnic sporise averea şi se gândea să-i asigure fetei o zestre atunci când se va mărita. ci pe interese economice: "în societatea ţărănească. Zecile de perechi bat someşana cu atâta pasiune. Preotul Belciug. Destinele personajelor sunt determinate de această mentalitate. femeia reprezintă două braţe de lucru. tatăl Anei. prin lăuta ţiganilor care compun imaginea unui ritm impetuos: "De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. In celălalt plan narativ. iar colbul de pe jos se învâltoreşte. Bătută de tată şi de soţ. Obţinând avere. care-I prinde iubindu-se cu nevasta lui. Ion dobândeşte situaţie socială. Florica. care avusese avere când se măritase cu el şi acum nu mai aveau decât un petec de ţarină. flăcău harnic şi mândru. care înseamnă pentru el numai garanţia posesiei de pământ. fiind omorât de George Bulbuc. om vrednic al satului. poalele fetelor se bolbocesc. se însurase tot pentru avere cu mama Anei. tatăl lui Ion.văduva lui Maxim Oprea. domină mentalitatea că oamenii sunt respectaţi dacă au oarecare agoniseală. Relaţiile învăţătorului cu preotul se degradează cu timpul. risipise zestrea Zenobiei. deşi îl iubea tot pe Ion. fapt ce face ca relaţiile sociale să fie tensionate între "sărăntoci" şi "bocotani". dar sărac. care se ceartă cu Ion şi-1 face de râsul satului. aşa că el îi face curte acesteia. nu se poate mulţumi cu averea pe care o dobândise şi râvneşte la Florica.

. lipsit de imagini artistice. Avocatul Victor Grofşoru militează pentru emanciparea socială şi naţională pe căi legale. cel puţin în opere de creaţie.] Apoi şoseaua coteşte." George Călinescu. descrie drumul care iese din satul Pripas... acoperit.. Cei mai afectaţi sunt intelectualii.. de peste Someş. strălucitor.. să izbucnească în tensiuni dramatice.. cu aere de poet. pe când Titu Herdelea. pe podul de lemn. să-şi dezvăluie firea. profesorul Spătaru este un extremist.. să-şi manifeste modul de a gândi şi de a se exprima.] Satul a rămas înapoi acelaşi. şi pe urmă se pierde în şoseaua cea mare şi fără început. viaţa urmându-şi cursul firesc: "Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case.". precum şi prin precizia termenilor.]. apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenuşie în amurgul răcoros. [. alţii le-au luat locul. apoi se îndoaie. Limbajul artistic: Al Iui Liviu Rebreanu se individualizează prin respectul pentru adevăr. întrucât crezul prozatorului era că "strălucirile artistice. Stilul este anticalofil(împotriva scrisului frumos). parcă nimic nu s-ar fi schimbat. acurateţea şi concizia exprimării. [. de unde rezultă sobrietatea stilului. Realităţile social-concrete ale raporturilor dintre instituţii şi oameni sunt prezentate obiectiv de Rebreanu. prin fapte. prin situaţiile în care eroii romanului se găsesc în conflict cu autorităţile. Intr-o altă perspectivă. Caracterizarea personajului: . este un entuziast.Rebreanu propune pentru sfârşitul pătimaşului Ion o crimă pasională. Liviu Rebreanu îşi Iasă personajele să acţioneze liber.. deoarece slujbaşii şi autorităţile înăbuşă cu orice prilej conştiinţa asupririi naţionale care se manifestă cu predilecţie la această clasă socială. Finalul romanului surprinde satul adunat la sărbătoarea sfinţirii noii biserici. se înălţa ca un cap biruitor... decât a exprima exact. de unde reiese obiectivarea şi realismul romanului. e mult mai uşor a scrie frumos. [. satul este ilustrat în relaţiile cu regimul administrativ şi politic austro-ungar. [..] Drumul trece prin Jidovifa. Câţiva oameni s-au stins. Doar turnul bisericii noi. se fac mai totdeauna în detrimentul preciziei şi al mişcării de viaţă [.] o capodoperă de măreţie liniştită". afirma că "Ion" este "un poem epic.

." După ce planul îi reuşeşte datorită "inteligenţei ascuţite. fata văduvei lui Maxim Oprea. Pământul înseamnă pentru Ion demnitate. caracteristică oricărei fiinţe reduse. încă de la începutul romanului. glasul pământului şi glasul iubirii. în slujba căruia pune o inteligenţă ascuţită. dar sărac. sărăntoc. din faptele. o voinţă imensă". ci din viclenia instinctuală. "Iute şi harnic ca mă-sa". hoţ şi tâlhar". la hora satului se evidenţiază între jucători feciorul Iui Alexandru Pop Glanetaşu. urmărindo pe Ana cu o privire stranie. vicleniei procedurale şi mai ales voinţei imense"(Lovinescu). Când acesta îi zice "fleandură. într-un gest de adorare. concentrând tragica istorie a ţăranului ardelean din primele decenii ale secolului al XX-lea. chipeş. setea pentru pământ este trăsătura dominantă a personalităţii sale. apoi o vede pe Florica "mai frumoasă ca oricând [. refuză să discute cu ea şi-i spune că va vorbi numai cu taicăsău. De la început. . precum şi din relaţiile cu celelalte personaje. o viclenie procedurală şi. nu suportă ocara şi reacţionează violent. spre deosebire de George Călinescu ce consideră că "lăcomia lui de zestre e centrul lumii şi el cere cu inocenţă sfaturi dovedind o ingratitudine calmă.]. Ion este sfâşiat de două forţe. Estt a doua ipostazăa lui Ion. Patima pentru pământ îl macină pentru că "pământul îi era drag ca ochii din cap". se simte biciuit. Ion. obiect al muncii asupra căruia îşi exercită energia. atitudinea lui Ion e rece.. Ion e conştient că "Ana avea locuri şi case şi vite multe. După ce o lasă însărcinată pe Ana." Deşi îi era dragă Florica." Trăsăturile morale ale personajului reies indirect. copleşindu-1. iar faţa "îi zâmbea cu o plăcere nesfârşită"." Altă dată. Nu din inteligenţă a ieşit ideea seducerii. stăpânit de o voinţă impetuoasă. distantă.. Aşadar. căzând victimă acestor două patimi. Ion îşi urzeşte cu meticulozitate şi pricepere planul seducerii Anei. hărnicia şi priceperea. voinic. cinică. "parcă nedumerire şi un vicleşug neprefăcut". Ion. Ion exclamă împătimit: "cât pământ. "Ion este expresia instinctului de stăpânire a pământului. vigoarea. După aprecierea lui Eugen Lovinescu." Conflictul interior: Ccare va marca destinul flăcăului este vizibil încă de la începutul romanului. Ion. gândurile şi atitudinile Iui. Doamne!. o cazuistică strânsă. săruta pământul. Ion este "semeţ şi cu nasul în vânt".Personajul realist Ion este unul de referinţă în literatura română. când se vede "mare şi puternic ca un uriaş din basme care a biruit în lupte grele o ceată de balauri îngrozitori". dar şi viclean. cu deosebire. Ion simte dureros prăpastia dintre el şi "bocotanii" satului ca Vasile Baciu. Fiind dominat de dorinţa de a fi respectat în sat. Când tratează problema zestrei cu Vasile Baciu. un temperament controlat de instincte primare.. făcând din el un personaj memorabil prin aceea că întreaga sa energie este canalizată spre atingerea scopului de a avea pământ: "glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului ca o chemare. hotărât şi perseverent în atingerea scopului.

Călinescu afirma că "în planul creaţiei Ion este o brută. să gândească în sine cu dispreţ "şi să rămân tot calic. A batjocorit o fată. la care este adunat tot satul. După dramele consumate. Vinovată este însă şi societatea care determină o opoziţie între săraci şi bogaţi prin natura relaţiilor dintre oameni. pentru o muiere. Capitolul "Nunta" îl surprinde pe Ion între cele două glasuri. însuşindu-şi pământul pe căi necinstite. Ion este omorât de George. întrucât el se face vinovat de dezintegrare morală. finalul romanului ilustrând sărbătoarea sfinţirii noii biserici.. iar Florica rămâne singură şi de ruşineu satului. Când a luat-o pe Ana. Ion s-a însurat. de fapt.sfidător. fiind apoi arestat. personajul este drastic pedepsit de autor. la prefăcătorie şi încântare. mai întâi "ce-ar fi oare dacă aş lua pe Florica şi am fugi amândoi în lume să scap de urâţenia asta". ca apoi. a împinso Ia spânzurătoare şi a rămas în cele din urmă cu pământ". Astfel. iai drumul dinspre Pripas sugerează faptul că totul reintră în obişnuit. iubirea pătimaşă pentru Florica. viaţa satului îşi reia cursul normal. ceea ce sugerează faptul că Ion este vinovat de propriul lui destin. . care îi prinde pe cei doi în flagrant. tulburând liniştea unui cămin. Odată satisfăcută patima pentru pământ.". în clipa imediat următoare.. violenţă. nevasta devenind o povară jalnică şi incomodă. devenite voci interioare. sfârşitul Iui fiind perfect motivat moral şi estetic. duce fără dubiu la destinul tragic al eroului. Trăirile lui Ion în lupta dusă pentru a intra în stăpânirea pământurilor lui Vasile Baciu sunt cele mai diverse: de la brutalitate. conştient că deţine controlul absolut asupra situaţiei şi că-l poate sili să-i dea pământul la care atâta râvnise. Ion nu putea să supravieţuiască. răspunzător de viaţa Anei şi a copilului lor. celălalt glas ce mistuit sufletul lui Ion. i-a luat averea. liniştea unei întregi colectivităţi. cu pământurile ei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->