Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”, ediŃia a IV a, 9 – 11 noiembrie 2007

Clasa a III a 1. Se consideră următorul şir de numere: 132, 456, 199, 897, 1124, 9191. Să se ordoneze şirul în ordinea crescătoare a sumei cifrelor lor, precizând pentru fiecare număr suma cifrelor sale. 2. GăsiŃi numerele de forma abc ştiind că: abc + bc + c = 687 . 3. Într-o cutie sunt 40 de bile: albe, roşii şi verzi. Ştiind că 38 de bile nu sunt albe, iar 22 nu sunt verzi, aflaŃi câte bile sunt de fiecare fel.

Clasa a IV a 1. DeterminaŃi ultima cifră a numărului 320 ⋅ n + 7 ⋅ 59 − 5 , unde n este număr natural. 2. DiferenŃa a două numere este 257. Dacă le împărŃim obŃinem câtul 8 şi restul 12. AflaŃi numerele. 3. La o grădiniŃă s-au adus cuburi de trei culori: roşii, galbene şi albe. Ştiind că 75 din ele nu sunt albe, 63 nu sunt roşii şi 50 nu sunt galbene, să se afle câte cuburi de fiecare culoare s-au adus. Clasa a V a a) ComparaŃi numerele: a = 1 + 2 + 22 + 23+ … + 2100 + 2101 b = 3(1 + 4 + 42 + … + 450) b) ArătaŃi că are loc inegalitatea: 2(1 + 3 + 32 + … + 350) < 351. 2. ArătaŃi că suma tuturor numerelor naturale de trei cifre ce se pot forma cu cifrele a, b, c se divide cu 111. 207, 211, 215, … 3. Fie şirul de numere naturale: a) CompletaŃi şirul cu încă 4 numere; b) PrecizaŃi dacă 2007 este termen al şirului, iar în caz afirmativ precizaŃi al câtelea termen este. c) CalculaŃi suma primilor 207 termeni. 1.

Clasa a VI a 1. Fie numărul a = 1n + 2n + 3n + 5n + 6n + 10n. a) ArătaŃi că numărul a este compus; b) ArătaŃi că, dacă n este impar atunci a se divide cu 3. 2. Fie numărul a =

1 1 1 1 + + + ... + . 4 9 16 100 9 9 OrdonaŃi crescător numerele: a, , . 10 22

3. DeterminaŃi numărul natural n pentru care numărul: N = 7n + 7n+1 + 7n+2 + 7n+3 are exact 60 de divizori. 4. Fie [AB] un segment şi M mijlocul său. Considerăm pe segmentul [MB] un punct oarecare P şi construim pe dreapta AB punctul Q astfel ca [PQ] ≡ [PB]. DemonstraŃi că AQ = 2MP.

N. DeterminaŃi numerele naturale x şi y pentru care: 2. 1. R. ediŃia a IV a. Q. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt: a = 2n(n + 1). [AC]. arătaŃi că: a) [AE] ≡ [AF]. ArătaŃi că diagonala paralelipipedului are ca lungime un număr natural. Ştiind că a. S mijloacele segmentelor [AB]. 3. NQ. [BC]. Fie triunghiul ABC şi [AD bisectoarea unghiului BAC . Să se rezolve ecuaŃia: 4+ x + 4− x 4 = . astfel încât triunghiurile ABE şi BCF să fie echilaterale. 4. iar F în exteriorul pătratului. b) ArătaŃi că adăugând 1 la produsul a patru numere întregi consecutive se obŃine un pătrat perfect. 9 – 11 noiembrie 2007 Clasa a VII a 2x + 5y + 6x+4 = 1922. 2−c 2−a 2−b 2. P. Clasa a VIII a 1. b = 2(n + 1)(n + 2) şi c = (n + 1)2 + 2. 4+ x − 4− x x 3. b. [CD]. . 4. Fie pătratul ABCD şi punctul E în interiorul. ArătaŃi că punctele D. ArătaŃi că dreptele MP. arătaŃi că: ab bc ac + + ≤ 1. [BD]. c ∈ ℝ + \ {2} şi a + b + c = 2. [DA]. F sunt coliniare. Dacă E şi F sunt simetricele punctului D faŃă de AB şi AC. a) ArătaŃi că adăugând 1 la produsul a două numere întregi impare consecutive se obŃine un pătrat perfect. D ∈ (BC). RS sunt concurente. n ∈ ℕ .Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”. Fie tetraedrul ABCD şi M. E. respectiv. b) AD ⊥ EF.

17 sau 27. de unde b = 3 (1 p) sau b = 8 (1 p) Pentru b = 3 obŃinem a = 6 şi numărul căutat este 639 (1 p) Pentru b = 8 obŃinem a = 5 şi numărul căutat este 589 (1 p) 3. 9191. adică c = 9 (3 p) Apoi b + b + 2 are ultima cifră 8. Dacă 38 de bile nu sunt albe atunci 40 – 38 = 2 sunt albe (2 p) Dacă 22 de bile nu sunt verzi atunci 40 – 22 = 18 sunt verzi (2 p) Bile albe şi verzi sunt 2 + 18 = 20 (1 p) Sunt 40 – 20 = 20 bile roşii (2 p) Numerele Suma cifrelor 132 6 456 15 199 19 897 24 Clasa a IV a 1. 2. ediŃia a IV a. 1124. n + 7 . 59 – 5 este 8. 199. 456. Efectuând adunarea celor 3 numere unele sub altele se va obŃine că c + c + c are ultima cifră egală cu 7. 7 .5 x 6) Şirul de numere se scrie: 132. Rezultă c + c + c = 27. Rezultă b + b + 2 este 8 sau 18. Deci c + c + c poate fi 7. roşii şi galbene sunt (75 + 63 + 50) : 2 = 94 Bile albe sunt 94 – 75 = 19 Bile roşii sunt 94 – 63 = 31 Bile galbene sunt 94 – 50 = 44 (2 p) (1 p) (2 p) (2 p) (1 p) (2 p) (1 p) (1 p) (1 p) a = 8 . b + 12 (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) .Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”. Bile roşii şi galbene sunt 75 Bile albe şi galbene sunt 63 Bile albe şi roşii sunt 50 Bile albe. Fie a şi b cele două numere. 59 – 5 = 408 Ultima cifră a numărului 320 . Rezultă a – b = 257 Rezultă a – b = 7b + 12 Adică 7b + 12 = 257 şi b = 35 deci a = 292 3. 59 = 413 7 . 1124 9191 8 20 3 puncte (0. n este 0 Ultima cifră a numărului 320 . 9 – 11 noiembrie 2007 Clasa a III a 1. 897 4 puncte 2.

227.. (0. 206) = 207 . 223.5 p) b = 451 – 1 = 2102 – 1 (0.Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”.5 x 4) b) Fiecare termen este suma numărului 207 cu un multiplu de 4 (1 p) 2007 = 207 + 4 . 619 = 128133 (0. 215. 7n Rezultă (1 + 4) (1 + 2) (1 + n) = 60 (1 p) ⇒ n = 3 (1 p) 4. 9 – 11 noiembrie 2007 Clasa a V a (1 p) 1. 400 (1 p) = 24 .5 p) b) n = 2p + 1. 5 p) n Rezultă 3 divide 1 + 2 .5 p) . 207 + 4 . S = abc + acb + bac + bca + cab + cba (1 p) = 100a + 10b + c + 100a + 10c + b + 100b + 10a + c + 100b + 10c + a + 100c + 10a + b + 100c + 10b + a (2 p) = 222a + 222b + 222c (2 p) = 222(a + b + c) = 2 .5 p) ⇒ ordinea numerelor este . (0. ediŃia a IV a.1) < k2 < k(k + 1) 1 1 1 < 2 < ( ∀ ). 2) + … + (207 + 4 . a) 207. a) 2a = 2 + 22 + 23 + … + 2101 + 2102 2a – a = 2102 – 1 (0. pk numere prime distincte două câte două atunci numărul divizorilor naturali ai lui a este (1 + n1)(1 + n2) …(1 + nk) (2 p) N = 7n (1 + 7 + 72 + 73) (1 p) = 7n . p2. 211. 5 p) de unde 3 divide a. p ∈ ℕ 1 + 2n = 1 + (3 . 206) (1 p) = 207 .5 p) a = 2102 – 1 (0. 3c = 2(3 + 32 + .25 p) 4 b = 3(4 + 42 + 43 + … + 450 + 451) (1 p) 4b – b = 3(451 . 22 10 22 10 ⇒ (1 p) (1 p) (0. 207 ⋅ 206 2 = 207 (207 + 2 .5p) Clasa a VI a 1.. 5 p) = 207 . 450 (0. k ≥ 2 k( k + 1 ) k k( k − 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ⇒ − < 2 < − ( ∀ ).1) c = 351 – 1 Rezultă c < 351 (1 p) (1 p) (0. 5 p) 2. 207 + 4(1 + 2 + … + 206) (0. a.25 p) deci a = b (0. 5 p) 2007 este al 451-lea termen al şirului (1 p) c) S = 207 + (207 + 4 . k ≥ 2 (1 p) ⇒ − < a < 1− k k +1 k k −1 k 2 11 10 9 9 9 9 ⇒ <a< (0.. deci 2007 este termen al şirului (0. Dacă a = n n p1n1 ⋅ p2 2 . 111 (a + b + c) (1 p) Deci S se divide cu 111 (1 p) 3. 52 .1)2p+1 (0.1) (0.5 p) 2. a) a = 1n + 2n + 3n + 6n + 10n = (1n + 2n) + (3n + 6n) + (5n + 10n) (1 p) = (1 + 2n) + 3n(1 + 2n) + 5n(1 + 2n) 3 n + 5 n) (1 p) deci a este număr compus (1 p) (0. 219.5 p) (0. 231 (2 p) (0. ⋅ pk k .5 p) 3. Figura (1 p) (1 p) a a a − QM (1 p) = − ( PQ − MP ) (1 p) = − ( PB − MP ) (1 p) = Fie a = AB şi x = MP. 1) + (207 + 4 . p1. 10 < 22 (1 p) = (1 + 2n) + (1 + ⇒ 9 9 9 9 > sau < 10 22 22 10 ∀k≥2 (1 p) (2 p) k(k . 5 p) = 1 + M3 + (-1)2p+1 (0. …. + 350 + 351) 3c – c = 2(351 .5 p) b) Fie c = 2(1 + 3 + 32 + … + 350). Q = 2 2 2 a a a  − ( MB − PM − MP ) (1 p) = −  − 2 x  = 2x = MP (1 p) ⇒ AQ = 2MP (1 p) 2 2 2  .5 p) = 1 + M3 – 1 = M3 (0.

5p) AD ⊥ EF (0. 9 – 11 noiembrie 2007 Clasa a VII a 1. 3. obtuz) 4. y de unde 5 = 625 (2p).F coliniare (1p) . a. adică y = 4 (1p) Numerele căutate sunt x = 0 şi y = 4 2. se obŃine numai dacă au fost considerate cele 3 cazuri posibile asupra unghiului (ascuŃit. n = ( 2k − 1)( 2k + 1) + 1 (1p) = 4k 2 − 1 + 1 (1p) = ( 2k ) ⇒ n este pătrat perfect. figura (1p) a.5p) ObservaŃie: Punctajul maxim. (1p) 2 n = ( k − 1) k ( k + 1)( k + 2 ) + 1 (1p) = ( k 2 − 1)( k 2 + 2k ) + 1 = k 4 + 2k 3 − k 2 − 2k + 1 (1p) = k 2 + k − 1 (1p) ⇒ n este pătrat perfect. ( ) 2 AB înălŃime şi mediană în ∆ADE ⇒ [ AE ] ≡ [ AD ] (0.5p) rezultă [ AE ] ≡ [ AF ] (1p) b. 7p.Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”.E . BAC ∆ABE echilateral ⇒ m BAE = 600 ⇒ m EAD = 300 ⇒ m AED = 750 ( ∆ADE fiind isoscel) (2p) ( ( ) ( ) ( ) ∆ABE echilateral ⇒ m ABE = 600 ⇒ m EBC = 300 ⇒ m EBF = 900 ⇒ m BEF = 450 ( ∆BEF fiind isoscel) (2p) Atunci ( m DEA + m AEB + m BEF = 750 + 600 + 450 = 1800 ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ⇒ D. ediŃia a IV a.5p) Din (1) şi (2) rezultă AC înălŃime şi mediană în ∆ADF ⇒ [ AF ] ≡ [ AD ] (0. [ AE ] ≡ [ AF ] ⇒ ∆AEF isoscel (1) (1p) DAE ≡ DAF (din [ AD bisectoare şi cele două simetrii din enunŃ) (1p) rezultă [ AD bisectoare pentru EAF (2) (0. drept. b. Dacă x ≥ 1 atunci: 2 x + 6 x+ 4 (1p) ≥ 2 + 65 = 7778 > 1922 (1p) ⇒ 2 x + 5 y + 6 x+ 4 > 1922 (1p) ⇒ x = 0 (1p) 0 y 4 Pentru x = 0 obŃinem 2 + 5 + 6 = 1922 (1p).

ediŃia a IV a. 9 – 11 noiembrie 2007 Clasa a VIII a 1.5 p) ⇒ MP.1)2t2 + 4t2(t + 1)2 + (t2 + 2 2 2 2) (1 p) = 4t (2t + 2) + (t2 + 2)2 = 8t4 + 8t2 + t4 + 4t2 + 4 (1 p) = 9t4 + 12t2 + 4 (1 p) = (3t2 + 2)2 (1 p) (3n2 + 6n + 5)2. Fie x. d = a + b + c (1 p) a2 + b2 + c2 (1 p) = 4n2(n + 1)2(n + 2)2 + ((n+1)2+2).5 p) . 4 + x ≥ 0 . x ≠ 0. 4 ]\ { 0 } ⇔ (2 p) 4+ x + 4− x 4+ x − 4− x 4 + x 4 − x = 0 (1 p) ⇔ x = 4 sau x = -4. notăm n + 1 = t = 4(t . adică d ∈ ℕ (1 p) 2 2 2 4. 2−c 2−a 2−b a+b b+c a+c 4 4 4 4 ab bc ac rezultă + + ≤ 1 (1 p).y)2 ≥ 0 ⇒ (x + y)2 ≥ 4xy (1 p) ⇒ 4xy ≤ (x + y)2 ⇒ 2.Concursul InterjudeŃean de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”. 4+ x+4− x+2 4+ x 4− x 4 4+ 4+ x 4− x 4 = (1 p) ⇒ = (1 p) ⇔ 4+ x−4+ x x x x 3. 4 – x ≥ 0. rezultă d = 3n2 + 6n + 5. [NQ] şi [RS] au acela. = 4 x (2 p) 4 + x − 4 − x ≠ 0 ⇔ x ∈ [ −4 . NQ şi RS sunt drepte concurente (0. y > 0 xy x+ y ≤ (1 p) atunci x+ y 4 ab bc ac ab bc ac a+b b+c a+c 2( a + b + c ) + + (1 p) ⇒ + + (1 p) ≤ + + (1 p) = (1 p) = 1. Figura (1 p) MN || AC (MN linie mijlocie în triunghiul ABC) şi PQ || AC (PQ linie mijlocie în triunghiul ACD) ⇒ MN || PQ (1 p) NP || BD (NP linie mijlocie în triunghiul BCD) şi MQ || BD (MQ linie mijlocie în triunghiul ABD) ⇒ NP || MQ (1 p) Din MN || PQ şi NP || MQ ⇒ (1 p) MNPQ paralelogram ⇒ [MP şi [NQ] au acelaşi mijloc (1 p) (1) Analog RMSP paralelogram ⇒ [MP] şi [RS] au acelaşi mijloc (1 p) (2) Din (1) şi (2) ⇒ [MP]. 2−c 2−a 2−b ⇒ (x .I mijloc (0.