Sunteți pe pagina 1din 2

Reîncarnare, karma şi

viaţa după moarte


Ai tu de ales în ce priveşte ceea ce se întâmplă cu tine după ce mori? Există reîncarnare?
Există viaţă după moarte? Ce putem spune despre karma?

De Douglas Groothuis, Ph.D.

Dintotdeauna oamenii s-au întrebat ce este dincolo de mormânt - în cazul în care este
ceva. Este moartea sfârşitul existenţei sau intrarea în eternitate sau o pauză între mai
multe vieţi pe pământ? Unii spun că sufletul se reîncarnează de mai multe ori în trupuri
diferite şi aproximativ 25% dintre americani cred acest lucru. De ce sunt aşa de mulţi
oameni atraşi de reîncarnare?
Reîncarnarea şi karma

Reîncarnarea oferă speranţă multor oameni. Dacă nu facem ce trebuie în această viaţă,
mai avem o şansă într-o viaţă ulterioară. Totuşi, chiar şi cei care cred în reîncarnare admit
faptul că marea majoritate a oamenilor nu îşi aminteşte de viaţa anterioară. Atunci cum
putem învăţa din greşelile trecute dacă nu ni le putem aminti? Se pare că facem aceleaşi
greşeli din nou şi din nou. Ţinând seama de rata greşelilor morale din istoria omenirii,
avem oare vreun motiv să sperăm că, într-o viaţă viitoare, vom face lucrurile aşa cum
trebuie?

De asemenea, reîncarnarea pretinde că asigură dreptatea. Conform legii karma (o lege


impersonală şi inflexibilă a universului), în fiecare viaţă primim ceea ce merităm. Faptele
nostre bune atrag după ele rezultate bune, iar faptele noastre rele atrag după ele rezultate
rele de la o viaţă la alta. Conform legii karma, nicio suferinţă nu este nedreaptă, pentru că
niciun om nu este nevinovat. Orice suferinţă este bine meritată pe baza unei karme rele.
Copilaşul născut fără picioare merită acest lucru, la fel şi femeia care a fost violată.
Fiecare ne purtăm karma de la o viaţă la alta. Nu există har, iertare sau milă. Nu numai că
acest lucru nu este o veste bună pentru cei împovăraţi cu o conştiinţă încărcată, dar karma
intră în conflict şi cu simţul nostru moral, care ne spune că anumite suferinţe nu sunt
meritate, că trebuie să ne fie milă de cei suferinzi şi că trebuie să facem ceva pentru a
alina durerea.
Limitările reîncarnării

Poate reîncarnarea să ofere în mod realist speranţă şi un simţ al dreptăţii unei lumi în
necaz? Ce mângâiere oferă ea pentru problema sâcâitoare a morţii? Legea karmei este
necruţătoare. Cu toate acestea, mesajul lui Iisus Cristos este diferit. Iisus nu a negat faptul
că există suferinţe nedrepte. El oferă iertare celor care produc această suferinţă şi alinare
celor care o experimentează.

Iisus a spus că nimeni nu poate respecta legea morală. Inima omului este lipsită de
puritate, înclinată spre atitudini şi fapte greşite, care reprezintă ofense la adresa unui
Dumnezeu iubitor şi întru totul bun. Ca Salvator al nostru, Iisus a spus că ne oferă iertare,
plătind El Însuşi pentru păcatele noastre împotriva lui Dumnezeu. Iisus a spus că oamenii
vor primi răspaltă veşnică sau pedeapsă veşnică în funcţie de acceptarea iertării Sale în
timpul SINGUREI vieţi pe care o au pe pământ (Matei 25:31-46; vezi şi Evrei 9:27).
Iisus a afirmat că El a venit în lume „să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca
19:10). El a spus că Fiul omului „nu a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să Îşi
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10:45).

Iisus Şi-a arătat dragostea iertătoare chiar şi atunci când era executat pe cruce. Un tâlhar
crucificat lângă Iisus şi-a mărturisit păcatul şi i-a cerut lui Iisus să-şi amintească de el.
Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca
23:43). Nu a fost nevoie decât de credinţa în Iisus pentru a ajunge în cer; nu a fost nevoie
ca, de-a lungul mai multor vieţi, acest om să se străduiască să scape de karma rea şi să
dobândească karma bună. Aşa cum a spus Iisus: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). Aceasta este într-adevăr o veste bună - atât pentru această
viaţă, cât şi pentru cea viitoare.

Pentru a afla mai multe despre viaţa şi învăţăturile lui Iisus, citeşte cartea „Matei” din
Noul Testament sau articolul Dincolo de credinţa oarbă. Pentru mai multe informaţii
despre reîncarnare, vezi Întrebări dificile.

Douglas Groothuis, Ph.D., predă filozofia la Seminarul Denver şi este autorul cărţii Jesus
in an Age of Controvers