Sunteți pe pagina 1din 10

Reglarea activităţii cardiace

Mecanisme intrinsece Mecanisme extrinsece

 Heterometric  Reglarea nervoasă


 Homeometric simpatică
 Sinteza proteinelor parasimpatică
 Reflexe periferice  Reglarea umorală
intracardiace
Mecanismele intrinsece
 1. Heterometric - legea inimii Franc-
Starling (puterea de contracţie a miocardului în sistolă este
proporţională lungimii de extindere a miocardului în diastolă)

 2. Homeometric – fenomenul scării Boudici


(puterea de contracţie a cardiomiocitului este proporţională
frecvenţei stimulelor şi respectiv a concentraţiei de Ca+2 în
cardiomiocit)

Efectul Anrep:
- Creşterea rezistenţei în aortă -> creşterea volumului telediastolic ->
extinderea miocardului ventricular -> creşterea forţei de contracţie
(Heterometric)
- Stabilirea volumului telediastolic -> creşterea frecvenţei stimulării
ventricolului -> creşterea concentraţiei de Ca+2 în cardiomiocit -> creşterea
forţei de contracţie (Homeometric)
Mecanismele intrinsece
 3. Sinteza proteinelor –
hipertrofia miocardului în efort
fizic (creşterea numărului de proteine
contractile: actina, miozina)
 4.Reflex periferic intracardiac –
reflexul intracardiac (creşterea
refluxului venos în atriul drept determină
creşterea puterii de contracţie a
ventriculului stâng)
Reglarea Nervoasa Cardiaca
Reglarea nervoasă simpatică
Nervii simpatici – Noradrenalina, receptorii
β1-adrenergici
Efectele stimulării fibrelor simpatice:
 Cronotrop pozitiv – creşterea frecvenţei
contracţiilor cardiace
 Batmotrop pozitiv – creşterea excitabilităţii
 Inotrop pozitiv – creşterea amplitudinei
contracţiilor
 Dromotrop pozitiv – creşterea conductibilităţii
 Tonotrop pozitiv - creşterea tonusului cardiac
Reglarea nervoasă parasimpatică
Nervul Vagus – acetilcolina,
M-colinoreceptori
Efectele stimulării fibrelor parasimpatice:
 Cronotrop negativ – scăderea frecvenţei
contracţiilor cardiace
 Batmotrop negativ – scăderea excitabilităţii
 Inotrop negativ – scăderea amplitudinei
contracţiilor
 Dromotrop negativ – scăderea conductibilităţii
 Tonotrop negativ - scăderea tonusului cardiac
Efectele simpatice si parasimpatice
asupra activitatii cardiace
Reglarea reflexa extracardiaca
Reglarea umorală cardiacă
 Catecolaminele – inotrop“+”, cronotrop “+”
 Glucagonul - inotrop“+”,
 Gluco- şi mineralocorticoizii - inotrop“+”
 Serotonina - inotrop“+”,
 Tiroxina - cronotrop “+”
 Hipoxemia, hipercapnia, acidoza - inotrop“-”,
cronotrop “-”
 Ca+2 - inotrop“+”, batmotrop“+” ,dromotrop“+”
 K+ - inotrop“-”, batmotrop“-” ,dromotrop“-”

S-ar putea să vă placă și