Sunteți pe pagina 1din 1

SYLLABUS: Ştiinţe Economice.

de seminar şi să realizeze proiectul Suport de curs, FCRP, 2007


Management şi Marketing final. (disponibil la biblioteca FCRP).
Ries, Al; Trout, J., Poziţionarea. Lupta
pentru un loc în mintea ta,
Structura seminariilor Brandbuilders, Bucureşti,
2004.
1. Despre firmă. Organizare şi funcţii. Analiza Thomas, M.J. (coord.), Manual de marketing,
SWOT Codecs, Bucureşti, 1998.
2. Funcţiile managementului. Management Zbuchea, A., Pinzaru, F., Galalae C.,
şi leadership Ghide esenţial de promovare,
3. Comportamentul consumatorilor. Tritonic, Bucureşti, 2009 – în
Nevoia de marketing Bibliografie selectivă: curs de publicare, (capitolele 1 şi
4. Segmentare şi poziţionare. 4).
5. Mixul de marketing Aaker D., Strategia portofoliului de brand,
6. Ciclul de viaţă al produselor Brandbuilders, Bucureşti, 2006. Lucrările scrise cu bold sunt bibliografie
7. Brand-ul şi managementul portofoliului Brătianu, C. Management şi marketing. obligatorie, la fel ca şi articolele postate
de branduri Concepte fundamentale, pe grup.
8. Marketing intercultural Comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
Datculescu, P, Cercetarea de marketing –
cum pătrunzi în mintea
Criterii de evaluare consumatorului, cum măsori şi
Surse electronice
cum analizezi informaţia,
50% din nota finală – examen final de Brandbuilders Grup, Bucureşti,
www.brandweek.com
evaluare; 2006.
www.businessweek.com
50% - nota de seminar compusă din Kapferer, Jean-Noël, The New Strategic Brand www.businessweekromania.ro
următoarele elemente: Management. 3ed Edition, Cambridge
www.capital.ro
University Press, London and
www.clickz.com
1. Realizarea unui proiect de echipă Philadelphia, 2004.
www.crizafinanciara.com
susţinut în faţa grupei de seminar conform Kotler, Ph. (coord.), Principiile marketingului,
www.exhibitornet.com
unei planificări prealabile – 30% din notă; Teora, Bucureşti, 1998.
www.iqads.ro
Kotler, Ph., Managementul marketingului,
www.markmedia.ro
2. Realizarea a două teme de seminar, Teora, Bucureşti, 1997.
www.marketingprofs.com
fiecare valorând 10% din nota finală de Nicolescu, O., Verboncu, I.,
www.sfin.ro
seminar. Temele vor fi distribuite la Management, Editura
www.strategic.ro
seminariile 2 şi 4; Economică, Bucureşti, 1999
www.zf.ro
(capitolele 1-3).
3. Prezenţa la seminarii. Pentru Zyman, Sfârşitul martketingului, Editura
promovarea disciplinei este obligatorie Nemira, Bucureşti, 2001.
prezenta la 80% din seminarii; Ogilvy, D., Ogilvy on advertising, Vintage
Grup-ul yahoo al disciplinei:
books, New York, 1985.
SEMM_2009-2010_GROUP
4. Calitatea intervenţiilor pe parcursul Olins, Wally, Despre brand, Comunicare.ro, Bucureşti, E-mail grup:
semestrului - se primeşte 1 punct în plus 2006.
SEMM_2010_2011@yahoogroups.com
dacă aceasta este peste medie; Pinzaru, F., Manual de marketing, C.H.
Beck, Bucureşti, 2009 (în
Pentru a putea susţine examenul final, curs de publicare).
fiecare student trebuie să obţină cel Pinzaru. F., Noţiuni fundamentale de
puţin nota 6 la seminar. economie. Introducere în
Pentru a promova seminarul, fiecare management şi marketing.,
student trebuie să predea ambele teme