Efectele curentului electric asupra organismului uman.

Curentul electric poate produce accidente uşoare sau foarte grave, atunci când utilizarea instalaţiilor electrice se face necorespunzător sau dacă acestea sunt defecte. Efectul curentului electric Arsuri, orbire Înţepături uşoare Contracţii ale muşchilor Contracţii ale muşchilor toracici Modificarea ritmului cardiac Stop cardiac

Valoarea intensităţii curentului

Cauza În cazul formării arcului electric (scurtcircuit) În cazul atingerii pieselor aflate sub tensiune În cazul atingerii pieselor aflate sub tensiune În cazul atingerii pieselor aflate sub tensiune În cazul atingerii pieselor aflate sub tensiune În cazul atingerii pieselor aflate sub tensiune

1-4 mA 7-15mA 25 mA 40 mA peste 40 mA

Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de 24 V. Curentul maxim admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în pericol este de 10 mA în curent alternativ (c.a) şi 50 mA în curent continuu (c.a). Pericolul de electrocutare este mai mare pentru persoanele obosite, bolnave sau care au consumat băuturi alcoolice (rezistenţa lor electrică este mai mică) sau pentru persoanele aflate în medii umede. Pentru a vă proteja împotriva electrocutării trebuie să respectaţi o serie de norme de protecţie:
1

• Se întrerupe imediat circuitul sau instalaţia electrică în care s-a produs accidentul. curentul va trece prin circuitul de împământare. • Prizele cu contact de protecţie asigură racordarea maşinilor şi instalaţiilor la priza de legare la pământ. evitându-se producerea unei electrocutări. La lucrările de remediere se vor folosi unelte adecvate şi nu improvizaţii. • Lucrările de verificare a instalaţiilor şi de remediere a defectelor se realizează numai după ce s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică a acestora.• Menţineţi instalaţiile electrice în perfectă stare de funcţionare. iar alimentarea lor se va face la tensiuni nepericuloase. În cazul unei defecţiuni. etc) se utilizează numai prize cu contact de protecţie. • Se scoate victima într-un spaţiu aerisit. • Pentru aparatele electrocasnice cu carcasă metalică (frigider. • Faceţi respiraţie gură la gură. maşină de spălat. • Anunţaţi imediat medicul. 2 . Carcasele de protecţie să nu fie deteriorate. izolaţiile conductoarelor să nu fie distruse. În medii umede sau cu pericol de explozie se utilizează numai aparate de construcţie specială pentru astfel de medii.