Sunteți pe pagina 1din 2

Efectele curentului electric asupra organismului uman.

Curentul electric poate produce accidente uşoare sau foarte grave, atunci
când utilizarea instalaţiilor electrice se face necorespunzător sau dacă acestea sunt
defecte.

Efectul
Valoarea intensităţii
curentului Cauza
curentului
electric
Arsuri, orbire În cazul formării
arcului electric (scurt-
circuit)
Înţepături 1-4 mA În cazul atingerii
uşoare pieselor aflate sub
tensiune
Contracţii ale 7-15mA În cazul atingerii
muşchilor pieselor aflate sub
tensiune
Contracţii ale 25 mA În cazul atingerii
muşchilor pieselor aflate sub
toracici tensiune
Modificarea 40 mA În cazul atingerii
ritmului pieselor aflate sub
cardiac tensiune
Stop cardiac peste 40 mA În cazul atingerii
pieselor aflate sub
tensiune

Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare


şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de 24 V.
Curentul maxim admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în
pericol este de 10 mA în curent alternativ (c.a) şi 50 mA în curent continuu (c.a).
Pericolul de electrocutare este mai mare pentru persoanele obosite, bolnave
sau care au consumat băuturi alcoolice (rezistenţa lor electrică este mai mică) sau
pentru persoanele aflate în medii umede.
Pentru a vă proteja împotriva electrocutării trebuie să respectaţi o serie de
norme de protecţie:

1
• Menţineţi instalaţiile electrice în perfectă stare de funcţionare.
Carcasele de protecţie să nu fie deteriorate; izolaţiile conductoarelor
să nu fie distruse.
• Lucrările de verificare a instalaţiilor şi de remediere a defectelor se
realizează numai după ce s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică
a acestora. La lucrările de remediere se vor folosi unelte adecvate şi
nu improvizaţii.
• Pentru aparatele electrocasnice cu carcasă metalică (frigider, maşină
de spălat, etc) se utilizează numai prize cu contact de protecţie.
• Prizele cu contact de protecţie asigură racordarea maşinilor şi
instalaţiilor la priza de legare la pământ. În cazul unei defecţiuni,
curentul va trece prin circuitul de împământare, evitându-se
producerea unei electrocutări.
În medii umede sau cu pericol de explozie se utilizează numai aparate de
construcţie specială pentru astfel de medii, iar alimentarea lor se va face la
tensiuni nepericuloase.
• Se întrerupe imediat circuitul sau instalaţia electrică în care s-a
produs accidentul.
• Se scoate victima într-un spaţiu aerisit.
• Faceţi respiraţie gură la gură.
• Anunţaţi imediat medicul.