Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea Câmpul de Acţiune

hormonului
Somatotrop STH Determină creşterea aproape a tuturor Endocrinocitele acidofile
tesuturilor (hormonul de creştere) somatotrope ale adenohipofizei
Prolactina LTH Stimulează creşterea sînilor şi secreţia Endocrinocitele acidofile
laptelui mamotrope ale adenohipofizei
Tirotrop TTH Stimuleaza glanda tiroidă să secrete Endocrinocitele bazofile tirotrope
tiroxină (T4) şi triiodtironină ale adenohipofizei
Adrenocorticotrop Stimuleaza secreţia de hormoni Endocrinocitele corticotrope ale
ACTH adrenocorticali de către cortexul adenohipofizei
suprarenalei
Luteinizant LH •Asigură ovulaţia Endocrinocitele bazofile
•Determină secreţia hormonilor gonadotrope ale adenohipofizei
feminini in ovare si a
testosteronului în testicule
Hormonul Antidiuretic •Determină retenţia de apă la nivelul Nucleii supraotici ai
tubilor renali; hipotalamusului anterior
• Produce vasoconstricţia şi Se acumuleaza in lobul posterior al
creşterea T.A. hipofizei

Hormonul Oxitocina • Stimulează contracţiile uterine în Nucleii paraventriculari ai


timpul naşterii; hipotalamusuluianterior
• Stimulează contracţia celulelor Se acumuleaza in lobul posterior al
mioepiteliale din glanda mamară hipofizei
şi produce ejecţia laptelui în alaptare.
• Asigura evacuarea spermei la
ejaculare.

H.MelanocitoStimulant stimuleaza dispersia melanosomilor Secretat de hipotalamus


in keratinocite Se acumuleaza in lobul post al
hipofizei
Lipotropina PRH Metabolismul lipidelor Secretat de hipotalamus
Se acumuleaza in lobul post al
hipofizei
Parathormonul PTH Creşte reabsorbţia calciului la nivel Glandele paratiroide
renal
Stimulează absorbţia intestinală a
calciului
Metabolismul Ca
Calcitonina Metabolismul Ca, asigura nivelul Cell parafoliculare ale tiroidei
constant de Ca in organism
Somatostatina Regleaza sistemul endocrin Cell parafoliculare ale tiroidei
Inhibitor al hormonilor