P. 1
evaluare echip costuri

evaluare echip costuri

|Views: 277|Likes:
Published by irrinna033

More info:

Published by: irrinna033 on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

I.

Evaluarea echipamentelor prin metodele bazate pe costuri

Orice proces de evaluare bazat pe costuri implică parcurgerea a două etape: 1. Determinarea costului necesitat de achiziţia unui activ similar (identic) activului evaluat dar, în stare nouă; 2. Identificarea şi scăderea gradului de uzură. 1. Categorii de costuri utilizate în evaluare: Abordarea evaluării prin costuri este o abordare comparativă. Procesul de evaluare bazat pe costuri implică o comparaţie între activul evaluat şi un activ similar (identic) dar, în stare nouă, care ar putea să-l înlocuiască. Este vorba de aşa numitul activ substitut. Activul substitut nu trebuie, neaparat, să fie un activ identic ci, să înlocuiască serviciul oferit de activul evaluat. Principiul substituţiei: La baza evaluării prin costuri stă principiul substituţiei. În cadrul abordării prin costuri, acest principiu presupune că un cumpărător prudent nu va plăti pentru un activ un preţ superior costului costului implicat de dobândirea unui activ substitut, cu o utilitate echivalentă. Categorii de costuri: În procesul de evaluare prin metodele bazate pe costuri, baza evaluării o poate reprezenta două categorii de costuri: - Costul de înlocuire, - Costul de reproducţie. Costul de reproducţie implică crearea unui activ identic activului evaluat. Costul de reproducţie reprezintă costul curent de fabricaţie (estimat pe baza preţurilor existente la data evaluării) al unui activ nou, identic activului evaluat, bineînţeles cu aceeaşi utilitate, dar şi cu acelaşi aspect, aceeaşi dimensiune, confecţionat cu aceleaşi sau, aproape, aceleaşi materiale, standarde de producţie, design şi calitate a forţei de muncă, ca şi în cazul activului evaluat.

1

În consecinţă. Activele. Cost de reproducţie sau cost de înlocuire? Se consideră că costul de înlocuire este baza cea mai potrivită în vederea formării opinii asupra valorii. în concordanţă cu standardele curente. cel mai convenabil. de tip modern.Costul de înlocuire reprezintă costul curent de fabricaţie (cu preţurile existente la data evaluării) al unui activ nou. asemănător activului evaluat. în general. Activul substitut. costul de înlocuire) şi nu o reproducere identică. luat în considerare în evaluare. apelându-se la un design modern şi o forţă de muncă de înaltă calificare. de-a lungul timpului. (1965) sublinia: Ipoteza că valoarea activului evaluat este determinată de costul curent implicat de construirea sau cumpărarea unui activ identic este nerealistă. acelaşi aspect şi aceeaşi componenţă materială. caracterizate prin aceeaşi dimensiune. din punct de vedere economic (cu preţul cel mai scăzut). Ele sunt înlocuite de active substanţial diferite. nu sunt înlocuite de active identice. Progresul tehnic determină. determină supraevaluarea activului respectiv. În acest caz. 2 . o substituţie(ex. care ar putea înlocui serviciul oferit de activul evaluat. Înlocuirea va presupune. Dacă costul de reproducţie este superior costului de înlocuire. activul înlocuitor ar putea avea o utilitate mai mare în raport cu cea a activului evaluat. ar trebui să fie tipul de activ. El reprezintă costul necesar reconstituirii funcţionalităţii sau utilităţii activului respectiv dar. el nu are nici o relevanţă în evaluare. proiectate modern pentru a satisface nevoile actuale ale proprietarilor. în general.. care are utilitatea(echivalentă) cea mai apropiată de cea a activului evaluat. într-o formă sau înfăţişare care poate fi diferită de cea a activului evaluat. apelarea la costul de reproducţie ca bază de evaluare. Profesorul Bonbright J. Activul substitut ar fi creat cu metode moderne. reducerea costurilor de producţie ale echipamentelor.

în vederea achiziţiei sau construcţiei activului respectiv. valoarea. Gradul de uzură: Costul de înlocuire este suma maximă pe care un cumpărător ar plăti-o pentru un echipament. . el este necesar. în trecut. Activul evaluat. Cu cât gradul de uzură va fi mai mare. prin intermediul unui factor de actualizare. Activul care oferă costul de înlocuire este un activ în stare nouă.identificarea cheltuielilor efectuate. De asemenea. cu atât valoarea activului evaluat va fi mai mică în raport cu valoarea activului nou înlocuitor care oferă costul de înlocuire. 2. are o anumită stare şi anumite însuşiri care se pot diferenţia de cele ale activului înlocuitor. de cele mai multe ori.are un randament mai mare (avantajul creşterii productivităţii şi profitabilităţii). Uzura (deprecierea) în evaluare poate fi privită ca o pierdere de valoare înregistrată de activul care trebuie evaluat. Valoarea activului existent = costul de înlocuire-uzura cuantificată 3 . . calculat prin luarea în considerare a unui indice corespunzător al inflaţiei. Diferenţa între costul de reproducţie şi costul de înlocuire reprezintă costul de capital excedentar. Această uzură trebuie identificată şi cuantificată.are un preţ de achiziţie mai scăzut (avantajul costului de capital). fiind inferior unui activ în stare nouă. costul de reproducţie poate fi calculat în anumite scopuri. prin urmare. în vederea cuantificării unei anumite forme de depreciere funcţională. Gradul de uzură ce caracterizează activul evaluat îi afectează utilitatea şi. . în raport cu activul în stare nouă luat ca bază de comparaţie. deoarece oferă o serie de avantaje: . implică un anumit grad de uzură. Metoda indexării – metodă de calcul a costului de reproducţie Costul de reproducţie poate fi calculat şi ca un cost istoric actualizat care implică: .implică un cost de exploatare mai redus(avantajul costului de exploatare).actualizarea lor la data evaluării. el poate fi un activ mai performant. din punctul de vedere al parametrilor de exploatare. El se caracterizează printr-o anumită durată de exploatare consumată. cea datorată costurilor de capital excedentare. Deşi costul de înlocuire reprezintă un element fundamental în evaluarea prin costuri.Un activ modern este mai atractiv. De exemplu.

poate beneficia de mai multe avantaje în raport cu activul existent: .Cu cât costul de înlocuire este mai mare. în termeni monetari. cu atât valoarea va fi mai mică. . luat ca bază de comparaţie. Definirea şi cauzele uzurii fizice Uzura fizică reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate(faţă de utilitatea iniţială) înregistrată de un activ pe măsura utilizării. în raport cu activul nou. . cu atât valoarea va fi mai mare.uzura(deprecierea) fizică. Activul substituent. ca urmare a consumării treptate a duratei sale de viaţă utile(trecerea timpului) sau. în mai multe categorii. Cu cât gradul de uzură este mai mare. determinând mai multe tipuri de uzură: . expunerii la diverşi factori de mediu.un cost de achiziţie mai redus. ca rezultat al deteriorării. şi deducerea. În procesul de calcul a deprecierii trebuie să se asigure o cuantificare.deprecierea economică. în funcţie de natura lor. supunerii unor presiuni fizice etc. se impune identificarea şi cuantificarea în termeni monetari a fiecărui tip de uzură.o durată de viaţă mai mare.cheltuieli de exploatare şi întreţinere mai mici. Aceste dezavantaje pot fi grupate. pe rând.o productivitate mai mare etc. . Prima care trebuie luată în considerare este uzură (deprecierea) fizică.deprecierea funcţională. Uzura totală se determină prin însumarea celor trei tipuri de depreciere meţionate: Uzura totală=Uzura fizică+ Deprecierea funcţională+Deprecierea economică În procesul de evaluare. . a acestora din costul de înlocuire. Pierderea de valoare este determinată de diferenţa între starea şi însuşirile activului evaluat şi cele ale activului în stare nouă. A. a tuturor dezavantajelor atribuite activului evaluat. . în stare nouă. expunerii la factorii naturali de mediu sau la modificări ale mediului 4 . Uzura (deprecierea) fizică După determinarea costului de înlocuire(de reproducţie) trebuie făcute deduceri pentru toate formele de depreciere. În general ea este un rezultat al micşorării duratei sale de viaţă utile în timp(trecerea timpului).

metoda implică discuţii cu personalul de exploatare.Observaţia Metoda presupune o comparaţie între însuşirile activului evaluat şi însuşirile activului înlocuitor în stare nouă. Uzura fizică este.înconjurător. . defectelor interne rezultate din vibraţii şi frecări în exploatare. 5 . Adesea. medii cu temperaturi ridicate). .cuantificarea uzurii fizice pe baza unor formule. trebuie să se bazeze pe comportamentul din trecut al unor echipamente similare Metodele utilizate în vederea cuantificării uzurii fizice a unui activ sunt următoarele: .un activ uzat în totalitate şi care nu mai are nici o valoare de casare. precum şi altor factori asemănători. la faţa locului.respectarea programului de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii .pregătirea profesională a operatorilor. Cuantificarea uzurii fizice În cazul în care se urmăreşte cuantificarea doar a uzurii fizice. Izolarea şi cuantificarea strictă a uzurii fizice este. . evaluatorul. Se consideră că mărimea uzurii fizice ar trebui să fie rezultatul unei analize aprofundate efectuate. de întreţinere al activului. estimată procentual: . Dintre factorii consideraţi răspunzători de uzura fizică a unui echipament pot fi amintiţi următorii: . De asemenea. I.observaţia. Procedura implică analiza echipamentelor în vederea evidenţierii aspectelor relevante pentru uzura fizică.calitatea pieselor de schimb etc.regimul(gradul) de utilizare(numărul de schimburi). şi transformarea acestei opinii într-un procent.cuantificarea uzurii fizice în mod direct în unităţi monetare.condiţiile de mediu în care sunt exploatate activele(medii cu umiditate excesivă.). adesea. .un activ în stare nouă are uzura fizică de 0%. dificilă. de către evaluatorul de specialitate (evaluatorul tehnic de specialitate) asupra fiecărui activ în parte şi factorilor determinanţi ai uzurii. are o uzură fizică de 100%. . în vederea formării unei opinii în privinţa condiţiei fizice a unui echipament. etc. uneori.pregătirea personalului de întreţinere etc. . În condiţiile unei uzuri fizice avansate cheltuielile de întreţinere-reparaţii sunt foarte mari. . formarea unei opinii în privinţa acesteia.. pentru aprecierea acelor aspecte care nu sunt vizibile(coroziunea internă. evaluatorul trebuie să evite includerea în calcul a deprecierii economice sau funcţionale. .

000 ore se apreciază că înregistrează un grad de uzură fizică de 80%: Gradul de uzură fizică estimat = 100. Maşinile utilizate timp de 24 de ore pe zi.000 de ore.Regimul de utilizare a maşinilor reprezintă. 2.000 de ore. şi aşa mai departe. dacă echipamentul a înregistrat 100.000 ore +25. La 60. se vor deteriora. De exemplu. Durată de funcţionare efectivă este de 40. Acest lucru implică faptul că atunci când echipamentul atinge cele 100. II.1 Gradul de uzură fizică poate fi calculat pe baza formulelor care exprimă gradul de utilizare al activului şi anume: utilizare efectivă în ore funcţionare /utilizare normată în ore funcţionare utilizare efectivă în ore funcţionare / utilizare totală estimată în ore funcţionare utilizare totală estimată = utilizare efectivă (ore) + utilizare rămasă estimată (ore) Exemplu: Durata normată de funcţionare a unui echipament este de 100. un indicator bun în vederea aprecierii uzurii fizice. În asemenea condiţii. Deprecierea calculată în acest mod este o depreciere liniară sau constantă. Gradul de uzură fizică este de 40%. se poate estima numărul de ore în care echipamentul mai poate funcţiona. adesea. se vor deteriora mai repede decât cele identice dar. mai rapid decât maşinile identice. corozive.000 ore)=80% 6 . Maşinile care au fost supuse unui program corespunzător de reparaţii capitale se găsesc într-o stare fizică mai bună decât cele care necesită reparaţii capitale. cu praf sau murdărie.000 ore/(100. Cuantificarea uzurii fizice pe baza unor formule Utilizărea unor formule în vederea determinării gradului de uzură fizică a fost impusă de necesitatea accelerării procesului de evaluare. din punct de vedere fizic. a imprimării acestui proces. a unui anumit grad pragmatism.000 ore de funcţionare se ajunge la un grad de uzură de 60%. Opinia evaluatorului în privinţa uzurii fizice va fi exprimată sub forma unui procent care va fi dedus din costul de înlocuire ( sau din costul de reproducţie).000 ore de funcţionare se atinge un grad de uzură de 100%. adică o uzură totală. Maşinile utilizate în medii abrazive.000 ore şi încă mai funcţionează.000 ore de funcţionare şi se estimează că mai poate funcţiona încă 25. utilizate doar 8 ore pe zi. Contradicţia apare atunci când echipamentul atinge cele 100. utilizate în medii curate.

Dacă se presupune că un echipament are o durată de funcţionare efectivă de 75. Vârsta efectivă(reală) a unui activ . în raport cu vârsta sa cronologică. Durata de viaţă utilă normală(DVUN) este numărul de ani în care se aşteaptă ca un activ în stare nouă să fie exploatat în întreprindere până la momentul scoaterii lui din funcţiune. de asemenea. 7 .2 Gradul de uzură fizică calculat pe baza ratelor: vârstă/durată de viaţă Raportul între vârsta şi durata de viaţă a unui activ poate să fie utilizat. Vârsta efectivă este. Durata de viaţă utilă poate fi de două categorii: a) durata de viaţă utilă normală.000 de ore şi în urma unei reparaţii capitale i s-a estimat o durată de utilizare rămasă de 50.000 ore. Dacă un activ a fost întreţinut în mod corespunzător şi a parcurs programul de reparaţii capitale stabilit. Ea se deosebeşte de durata de viaţă economică (durata de timp în care un activ poate fi utilizat în mod rentabil) determinată pe baza unui calcul teoretic.000 ore + 50. În vederea estimării vârstei efective a unui activ se ia în considerare efectul reparaţiilor capitale şi întreţinerii asupra stării efective a acestuia.000 ore /(75. în mod normal. Durata de viaţă economică. vârsta sa efectivă va fi. deseori. b) durata de viaţă utilă rămasă. mai mică.reprezintă numărul de ani care au trecut din momentul construirii sau punerii iniţiale în funcţiune a activului. în vederea cuantificării uzurii fizice. mai mică.reprezintă vârsta determinată de starea efectivă a activului la momentul evaluării. Stabilirea duratei de viaţă utile normale se face prin analiza datelor statistice privind perioadele de-a lungul cărora au fost exploatate active similare. chiar. Numărătorul poate să fie reprezentat de: Vârsta cronologică a unui activ . Durata de viaţă fizică. semnificativ. mai adecvată ca numărător în raportul vârstă/durată de viaţă decât vârsta cronologică La numitor pot fi utilizate mai multe categorii de durate de viaţă: Durata de viaţă utilă. În funcţie de scopul evaluării pot fi utilizate diferite definiţii specifice evaluării pentru numărătorul şi numitorul din raportul vârstă/durată de viaţă. 1. Gradul de uzură fizică estimat: 75. în condiţii de exploatare similare.000 ore)=60% 2.

de asemenea. nefiind corectă în orice situaţie. durata de viaţă utilă rămasă are la bază datele statistice referitoare la duratele de exploatare a activelor similare. în condiţii de exploatare similare. teoretică. Durata de viaţă fizică totală reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ.Durata de viaţă utilă normală a unui activ poate fi mai mare decât durata lui de viaţă economică. Şi aceasta ca urmare a faptului că în stabilirea duratei de viaţă utilă a unui activ este mai corect să se ia în considerare starea efectivă a activului şi posibilitatea sa de utilizare în continuare în activitatea respectivă. în stare nouă. va putea fi exploatat. din cauza deprecierii funcţionale sau economice. Durata de viaţă fizică rămasă reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ cu o anumită vârstă efectivă. până la momentul retragerii lui din funcţiune. Durata de viaţă fizică poate fi. cu o anumită vârstă efectivă. acesta rezistând din punct de vedere fizic. va mai fi exploatat. Durata de viaţă utilă rămasă poate fi aproximată prin deducerea vârstei efective (Vef. Durata de viaţă economică a) durata de viaţă economică totală. b) durata de viaţă economică rămasă 8 . Totuşi. acesta rezistând din punct de vedere fizic. strict. va mai putea fi exploatat. până la momentul deteriorării şi scoaterii lui din funcţiune. de două categorii: a) Durata de viaţă fizică totală.) a activului din durata sa de viaţă utilă normală: DVUR= DVUN-Vef. din cauze fizice. Se consideră că este mai corect ca durata de viaţă utilă rămasă să fie rezultatul unor estimări. la data expirării duratei sale de viaţă economică. b) Durata de viaţă fizică rămasă. 2. strict. din cauza deprecierii funcţionale sau economice. se consideră că această modalitate de calcul a duratei de viaţă utile rămase reprezintă o simplificare. 3. În acest caz. din cauze fizice. fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcţiune mai devreme. fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcţiune mai devreme. deoarece proprietarul poate opta să nu retragă activul din funcţiune. până la momentul deteriorării şi scoaterii lui din funcţiune. Durata de viaţă utilă rămasă (DVUR) reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ.

De obicei: DVE<DVUN DVE< DVF Durata de viaţă economică rămasă (DVER) reprezintă reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ cu o aumită vârstă efectivă va putea fi utilizat. gradul de uzură fizică va fi de 40%. în activitatea în care a fost alocat iniţial. în activitatea în care a fost alocat iniţial. gradul de uzură fizică devine: Grad de uzură fizică=vârsta efectivă (Vef) /[vârsta efectivă(Vef) fizică rămasă(DVFR)] + durata de viaţă În vederea evaluării se utilizează. mai eficient însă. înlocuirea lui. prin deducerea vârstei efective a activului din durata sa de viaţă economică: DVER= DVE-Vef Totuşi se consideră că acest mod de calcul implică o importantă simplificare. dacă se dezvoltă formula de mai sus. cu un activ similar în stare nouă. durata de viaţă utilă normală în locul duratei de viaţă fizică. în mod frecvent. În aceste condiţii gradul de uzură fizică poate fi calculat cu ajutorul formulei: 9 .Durata de viaţă economică totală (DVE) reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cătora se apreciază că un activ în stare nouă va putea fi utilizat în mod rentabil. şi vârsta efectivă în locul vârstei cronologice. gradul de uzură fizică poate fi calculat cu ajutorul următoarelor formule: Grad de uzură fizică=vârstă cronologică (Vcron)/durată de viaţă fizică(DVF) Grad de uzură fizică =vârstă efectivă (Vef)/durată de viaţă fizică(DVF) De exemplu. uneori. dacă un activ are o vârstă efectivă de 8 ani şi o durată de viaţă fizică de 20 de ani. Din punct de vedere strict conceptual. din motive de eficienţă. Factorii deprecierii economice sau funcţionale pot limita durata de viaţă economică a unui activ. Durata de viaţă economică totală reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora un activ în stare nouă poate fi utilizat până la momentul în care s-ar impune. care poate oferi un serviciu echivalent. în mod rentabil. Durata de viaţă economică este influenţată de deprecierea funcţională şi economică a activului evaluat. Ea poate fi aproximată. fiind mult mai corect ca durata de viaţă eonomică rămasă să fie stabilită pe baza unor estimări. Sau.

dar evaluatorul trebuie să fie conştient de acest lucru. recuperabilă: . din punct de vedere economic. Exemple de uzură fizică. din punct de vedere economic.înlocuirea unui motor. remedierea sa este fezabilă. există două categorii de uzură fizică: . Uzura sau deprecierea fizică este nerecuperabilă în situaţia în care. atunci se poate apela la metoda cuantificării uzurii fizice pe baza sumelor necesare a fi investite în vederea înlăturării deficienţei sau înlocuirii componentelor. este superioară costului implicat de aceasta. De aici şi denumirea de uzură fizică recuperabilă. Metoda cuantificării directe în unităţi monetare se utilizează numai în vederea evaluării uzurii fizice recuperabile.repararea unei maşini unelte. din punct de vedere economic. repararea sau înlocuirea lor este fezabilă (ele pot fi recuperate. 10 . dacă sunt substituite în ecuaţia vârstă/durată de viaţă vor cuantifica mai mult decât uzura fizică. Din acest punct de vedere. Metoda cuantificării uzurii fizice direct în unităţi monetare este aplicabilă în cazul în care anumite componente ale activului s-au deteriorat dar. obţinută în urma remedierii.uzură fizică nerecuperabilă. Tehnica vârstă/durată de viaţă este mai utilă în vederea evaluării uzurii în cazul activelor cu o durată de viaţă consumată redusă ( aproape noi) sau a celor situate la mijlocul duratei lor de viaţă. fiind inferioară costului implicat de aceasta. Cuantificarea unei mărimi mai mari decât uzura fizică este adesea de dorit. sau dacă se constată că o anumită componentă a activului evaluat are o durată de viaţă fizică rămasă scurtă fiind posibilă înlocuirea lui. în general. Metoda cuantificării directe în unităţi monetare Metoda se referă la măsurarea uzurii fizice în unităţi monetare. . În situaţia în care sunt necesare cheltuieli mai mari în vederea soluţionării unei deficienţe fizice. . remedierea deficienţei nu este fezabilă. adică creşterea de valoare (şi utilitate) rezultată în urma remedierii. III.uzură fizică recuperabilă.Grad de uzură fizică= vârstă efectivă (Vef)/durată de viaţă utilă normală(DVUN) sau: Grad de uzură fizică= vârstă efectivă (Vef)/ [vârstă efectivă(Vef)+ durată de viaţă utilă rămasă(DVUR) Este esenţial ca evaluatorul să înţeleagă că unele din definiţiile prezentate mai sus (în special pentru numitor). din punct de vedere economic). Uzura sau deprecierea este recuperabilă atunci când. creşterea de valoare şi utilitate.

Uzura fizică totală=uzura fizică recuperabilă + uzura fizică nerecuperabilă Uzura fizică recuperabilă se exprimă direct în unităţi monetare. în stare nouă. Uzura fizică nerecuperabilă se cuantifică prin metodele cunoscute: . dintre care menţionăm: . . . Deprecierea funcţională După cuantificarea deprecierii fizice un alt tip de depreciere care trebuie evaluată de către evaluator este deprecierea funcţională.deprecierea funcţională determinată de costurile de exploatare excedentare. B.deprecierea funcţională: pierderea de valoare determinată de diferenţa dintre productivitatea activului nou şi cea a activului evaluat . .raportul vârstă/durată de viaţă. unde: . În aceste condiţii. 11 . Există mai multe forme de depreciere fucţională.metoda observaţiei. Un echipament este considerat depreciat funcţional în cazul în care funcţiile acestuia pot fi îndeplinite mai eficient de alte active asemănătoare. Deprecierea funcţională reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate determinată de diferenţa între însuşirile activului evaluat şi cele ale activului substituent.În cazul în care se doreşte calculul gradului de uzură fizică a unui activ. Cuantificarea deprecierii funcţionale reprezintă următoarea etapă care trebuie parcursă în evaluarea bazată pe costuri. să separe şi să cuantifice atât uzura recuperabilă cât şi pe cea nerecuperabilă. . Ea rezultă în urma comparării activului evaluat cu un activ mai eficient sau cu unul mai ieftin realizat pe baza noilor tehnologii. construit cu o tehnologie modernă. activul evaluat este analizat din două puncte de vedere: al uzurii fizice recuperabile şi nerecuperabile. Uneori evaluatorii fac distincţia între deprecierea funcţională şi deprecierea tehnologică. evaluatorul trebuie să identifice.raportul utilizare efectivă/utilizare totală estimată.deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar.deprecierea tehnologică: pierderea de valoare determinată de diferenţa dintre designul şi materialele de construcţie pe baza căruia sunt realizate activul nou şi cele aferente activului evaluat.

. 3. Această formă de depreciere apare în cazul în care activul evaluat generează costuri de exploatare superioare activului înlocuitor. Procurarea informaţiei cost de exploatare pe unitate de produs în cazul activului modern înlocuitor. dimensiune etc.. creşterea eficienţei lor. Aplicarea noilor tehnologii determină nu numai ieftinirea activelor(un cost de achiziţie mai mic) ci.cheltuielile generate de consumurile de materii prime. Elementele de costuri care ar trebui analizate în vederea evidenţierii deprecierii din exploatare sunt: . în stare nouă. Din acest motiv ea mai poartă numele de depreciere din exploatare. . în stare nouă. şi micşorarea costurilor implicate de exploatarea acestora(costuri de exploatare mai mici) şi. Estimarea deprecierii din exploatare presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. îmbunătăţirilor şi modificărilor care se produc în design.Deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar: Această formă de depreciere apare în cazul în care costul de înlocuire al unui echipament este inferior costului de reproducţie. energie şi utilităţi pentru activitatea de exploatare. Acest lucru înseamnă că în vederea achiziţionării unui activ înlocuitor. Un cost de înlocuire inferior costului de reproducţie se datorează progresului tehnic din ramura producătoare a echipamentului respectiv. implicit. metodelor de producţie.cheltuielile cu forţa de muncă antrenată în exploatarea activului. Deprecierea funcţională determinată de costurile de exploatare excedentare: Al doilea tip de depreciere funcţională este cauzat de costurile de exploatare excedentare. cu utilitatea cea mai apropiată utilităţii activului evaluat. Determinarea diferenţei între cele două costuri de exploatare unitare. Substituţia implică un cost mai scăzut în raport cu reproducerea identică. 12 . Cuantificarea deprecierii din exploatare implică o comparaţie între costurile de exploatare ale activului evaluat şi cele ale activului care reprezintă baza de comparaţie(care oferă costul de înlocuire). Determinarea costului de exploatare pe unitate de produs. Diferenţa între costul de reproducţie şi costul de înlocuire reprezintă costul de capital excedentar. se plăteşte mai puţin. 2.cheltuielile implicate de materialele şi forţa de muncă implicată în activitatea de întreţinere etc. materialele de construcţie. în cazul activului evaluat.

creşterea concurenţei. unitate 5. Diminuarea costului de exploatare excedentar anual cu economiile fiscale generate de activul evaluat în raport cu activul nou înlocuitor. nivelul deprecierii de exploatare. Rata de actualizare se situează. 6.reducerea cererii pentru produsele finite. Deprecierea economică Ultima etapă în implementarea abordării evaluării prin costuri o reprezintă estimarea deprecierii economice. . cauzată de factori externi : . Avantajul economiilor fiscale diminuează costurile de exploatare excedentare anuale estimate şi. . 13 . . Deprecierea economică(denumită uneori şi depreciere externă) reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate. Actualizarea costurilor de exploatare excedentare anuale. pe baza următoarei relaţii: Cost de exploatare excedentar anual = cost de exploatare excedentar pe de produs * producţia anuală proiectată a fi obţinută cu activul evaluat Costul de exploatare excedentar anual are un caracter estimat. prin intermediul unei rate de actualizare care să reflecte riscul costurilor respective. de obicei. Estimarea duratei de viaţă utilă rămasă a activului evaluat(durata de timp de-a lungul căreia se vor înregistra costurile de exploatare excedentare). ca urmare a surplusului de costuri de exploatare (costuri de exploatare mai mari înseamnă impozite mai mici). Deprecierea din exploatare este definită ca fiind valoarea actualizată a costurilor de exploatare excedentare anuale estimate. Transformarea diferenţei dintre costurile de exploatare unitare. Activul evaluat va continua să genereze costuri de exploatare excedentare până la momentul la care el va fi înlocuit cu altul nou (atinge uzura totală sau înainte de acest moment). 7. implicit. în cost de exploatare excedentar anual.majorarea costurilor cu forţa de muncă(fără a fi compensate prin creşterea preţului produselor). poate înregistra chiar un nivel mai redus datorită faptului că riscul neînregistrării excedentului de costuri este mai mic decât riscul nerealizării cash-flow-ului net al întreprinderii. .majorarea costurilor cu materii prime(fără a fi compensate prin creşterea preţului produselor). estimat că va fi generat de activul evaluat în urma exploatării lui viitoare în activitate.politici de mediu sau alte măsuri legislative.4. la nivelul costului mediu ponderat al capitalului întreprinderii sau. C. diminuate cu economiile fiscale calculate.

cuantificată la nivelul întregii afaceri. Aceasta implică o comparaţie între veniturile care ar fi fost generate în situaţia în care nu ar fi acţionat factorii generatori de uzură economică. falimentul unor furnizori. majorarea taxelor vamale etc. mai scăzut în raport cu capacitatea proiectată (capacitatea de producţie efectiv utilizată este inferioară capacităţii de producţie proiectate) şi. 14 . 2. aferentă nivelului actual de exploatare al echipamentului (capacităţii efectiv utilizate). apelând la aceeaşi metodologie ca în cazul cuantificării deprecierii din exploatare. Una dintre acestea implică efectuarea diferenţei între investiţia de capital aferentă capacităţii de exploatare proiectate şi. investiţia de capital. Deprecierea economică este determinată de cauze externe care afectează întreaga afacere(toate activele corporale şi necorporale) mai degrabă decât unele active individuale sau. Dificultatea în cuantificarea întregului efect al deprecierii economice reprezintă unul din punctele slabe ale abordării prin cost. adeseori. De exemplu: creşterea costurilor cu materii prime determinate de anumite restricţii sau crize de materii prime. Din acest motiv. mai mică.- inflaţia sau rate majorate ale dobânzii. determină o pierdere de valoare pentru activul analizat. grupuri izolate de active. în comparaţie cu situaţia absenţei lor. prin abordarea bazată pe fluxuri. în menţinerea acestei stări o perioadă de timp semnificativă. Costurile de exploatare excedentare cauzate de factori externi pot fi cuantificate şi transformate într-o penalitate pentru depreciere economică. Inutilitatea activului se reflectă în gradul redus de utilizare al acestuia. O altă formă de manifestare a deprecierii economice o reprezintă creşterea costurilor de exploatare ca urmare a acţiunii unor factori externi. 1. pe de o parte. deprecierea economică este. Factorii care generează inutilitatea. Pierderea de valoare determinată de inutilitate poate fi cuantificată prin câteva metode. care poate fi privită ca o penalitate pentru inutilitatea acestuia. Inutilitatea formă de manifestare a deprecierii economice : Valoarea activului va fi penalizată în cazul în care acesta este deficitar din punctul de vedere al utilităţii în exploatare. Există totuşi aumite forme de depreciere economică care pot fi cuantificate în cadrul abordării pri costuri. şi veniturile estimate în condiţiile acţiunii acestor factori. alţi factori similari. Deprecierea economică determinată de costurile de exploatare excedentare se determină ca o valoare actualizată a surplusului de costuri generat în condiţiile acţiunii factorilor externi nefavorabili. semnificativ. Factorii externi nefavorabili pot determina creşterea costurilor generate de exploatarea unui echipament. pe de altă parte.

Etapizarea deducerii deprecierii: Succesiunea tradiţională a deducerii deprecierii în cazul evaluării prin costuri este următoarea: Etapa nr.Deprecierea economică = Valoarea echipamentului (Cost de înlocuire diminuat cu toate formele de uzură) Etapa nr. Calulul costului de înlocuire.1 Cost de reproducţie Cost de capital excedentar (Deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar) = Cost de înlocuire . Cuantificarea şi deducerea deprecierii. 3 Etapa nr. 2 Etapa nr. 3 15 . 2.Deprecierea funcţională determinată de cheltuielile de exploatare excedentare) = Cost de înlocuire diminuat cu uzura fizică şi funcţională .Uzura fizică = Cost de înlocuire diminuat cu uzura fizică .Etapele evaluării activelor prin abordarea bazată pe costuri Abordarea bazată pe costuri implică parcurgerea a două etape: 1.

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->