I.

Evaluarea echipamentelor prin metodele bazate pe costuri

Orice proces de evaluare bazat pe costuri implică parcurgerea a două etape: 1. Determinarea costului necesitat de achiziţia unui activ similar (identic) activului evaluat dar, în stare nouă; 2. Identificarea şi scăderea gradului de uzură. 1. Categorii de costuri utilizate în evaluare: Abordarea evaluării prin costuri este o abordare comparativă. Procesul de evaluare bazat pe costuri implică o comparaţie între activul evaluat şi un activ similar (identic) dar, în stare nouă, care ar putea să-l înlocuiască. Este vorba de aşa numitul activ substitut. Activul substitut nu trebuie, neaparat, să fie un activ identic ci, să înlocuiască serviciul oferit de activul evaluat. Principiul substituţiei: La baza evaluării prin costuri stă principiul substituţiei. În cadrul abordării prin costuri, acest principiu presupune că un cumpărător prudent nu va plăti pentru un activ un preţ superior costului costului implicat de dobândirea unui activ substitut, cu o utilitate echivalentă. Categorii de costuri: În procesul de evaluare prin metodele bazate pe costuri, baza evaluării o poate reprezenta două categorii de costuri: - Costul de înlocuire, - Costul de reproducţie. Costul de reproducţie implică crearea unui activ identic activului evaluat. Costul de reproducţie reprezintă costul curent de fabricaţie (estimat pe baza preţurilor existente la data evaluării) al unui activ nou, identic activului evaluat, bineînţeles cu aceeaşi utilitate, dar şi cu acelaşi aspect, aceeaşi dimensiune, confecţionat cu aceleaşi sau, aproape, aceleaşi materiale, standarde de producţie, design şi calitate a forţei de muncă, ca şi în cazul activului evaluat.

1

nu sunt înlocuite de active identice. Progresul tehnic determină. o substituţie(ex. în general. determină supraevaluarea activului respectiv. proiectate modern pentru a satisface nevoile actuale ale proprietarilor. apelarea la costul de reproducţie ca bază de evaluare. într-o formă sau înfăţişare care poate fi diferită de cea a activului evaluat. acelaşi aspect şi aceeaşi componenţă materială. asemănător activului evaluat. El reprezintă costul necesar reconstituirii funcţionalităţii sau utilităţii activului respectiv dar. apelându-se la un design modern şi o forţă de muncă de înaltă calificare. activul înlocuitor ar putea avea o utilitate mai mare în raport cu cea a activului evaluat. care are utilitatea(echivalentă) cea mai apropiată de cea a activului evaluat. Activul substitut ar fi creat cu metode moderne. În acest caz. caracterizate prin aceeaşi dimensiune. Cost de reproducţie sau cost de înlocuire? Se consideră că costul de înlocuire este baza cea mai potrivită în vederea formării opinii asupra valorii. Activele. În consecinţă. în concordanţă cu standardele curente. cel mai convenabil. care ar putea înlocui serviciul oferit de activul evaluat. costul de înlocuire) şi nu o reproducere identică. din punct de vedere economic (cu preţul cel mai scăzut). Ele sunt înlocuite de active substanţial diferite. el nu are nici o relevanţă în evaluare. luat în considerare în evaluare. 2 . (1965) sublinia: Ipoteza că valoarea activului evaluat este determinată de costul curent implicat de construirea sau cumpărarea unui activ identic este nerealistă. Profesorul Bonbright J. reducerea costurilor de producţie ale echipamentelor. de-a lungul timpului. în general. Înlocuirea va presupune.Costul de înlocuire reprezintă costul curent de fabricaţie (cu preţurile existente la data evaluării) al unui activ nou.. de tip modern. Dacă costul de reproducţie este superior costului de înlocuire. ar trebui să fie tipul de activ. Activul substitut.

El se caracterizează printr-o anumită durată de exploatare consumată. .actualizarea lor la data evaluării. cea datorată costurilor de capital excedentare. prin intermediul unui factor de actualizare. Activul evaluat. 2. fiind inferior unui activ în stare nouă. din punctul de vedere al parametrilor de exploatare. Deşi costul de înlocuire reprezintă un element fundamental în evaluarea prin costuri.identificarea cheltuielilor efectuate. Activul care oferă costul de înlocuire este un activ în stare nouă. în raport cu activul în stare nouă luat ca bază de comparaţie.implică un cost de exploatare mai redus(avantajul costului de exploatare). Gradul de uzură ce caracterizează activul evaluat îi afectează utilitatea şi. . cu atât valoarea activului evaluat va fi mai mică în raport cu valoarea activului nou înlocuitor care oferă costul de înlocuire. Cu cât gradul de uzură va fi mai mare. de cele mai multe ori. De asemenea. prin urmare.are un randament mai mare (avantajul creşterii productivităţii şi profitabilităţii). . implică un anumit grad de uzură. Uzura (deprecierea) în evaluare poate fi privită ca o pierdere de valoare înregistrată de activul care trebuie evaluat. Valoarea activului existent = costul de înlocuire-uzura cuantificată 3 . Gradul de uzură: Costul de înlocuire este suma maximă pe care un cumpărător ar plăti-o pentru un echipament. deoarece oferă o serie de avantaje: . De exemplu. în vederea cuantificării unei anumite forme de depreciere funcţională. Diferenţa între costul de reproducţie şi costul de înlocuire reprezintă costul de capital excedentar. valoarea. costul de reproducţie poate fi calculat în anumite scopuri. în trecut.are un preţ de achiziţie mai scăzut (avantajul costului de capital).Un activ modern este mai atractiv. calculat prin luarea în considerare a unui indice corespunzător al inflaţiei. Metoda indexării – metodă de calcul a costului de reproducţie Costul de reproducţie poate fi calculat şi ca un cost istoric actualizat care implică: . Această uzură trebuie identificată şi cuantificată. el este necesar. el poate fi un activ mai performant. în vederea achiziţiei sau construcţiei activului respectiv. are o anumită stare şi anumite însuşiri care se pot diferenţia de cele ale activului înlocuitor.

poate beneficia de mai multe avantaje în raport cu activul existent: . . Activul substituent. în termeni monetari. ca urmare a consumării treptate a duratei sale de viaţă utile(trecerea timpului) sau. În general ea este un rezultat al micşorării duratei sale de viaţă utile în timp(trecerea timpului). Cu cât gradul de uzură este mai mare. determinând mai multe tipuri de uzură: . A. Uzura (deprecierea) fizică După determinarea costului de înlocuire(de reproducţie) trebuie făcute deduceri pentru toate formele de depreciere.deprecierea economică.cheltuieli de exploatare şi întreţinere mai mici. a acestora din costul de înlocuire. Definirea şi cauzele uzurii fizice Uzura fizică reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate(faţă de utilitatea iniţială) înregistrată de un activ pe măsura utilizării. Uzura totală se determină prin însumarea celor trei tipuri de depreciere meţionate: Uzura totală=Uzura fizică+ Deprecierea funcţională+Deprecierea economică În procesul de evaluare.o durată de viaţă mai mare.un cost de achiziţie mai redus. în funcţie de natura lor. Aceste dezavantaje pot fi grupate. a tuturor dezavantajelor atribuite activului evaluat. . în stare nouă. expunerii la diverşi factori de mediu. în mai multe categorii. expunerii la factorii naturali de mediu sau la modificări ale mediului 4 . cu atât valoarea va fi mai mică. în raport cu activul nou.Cu cât costul de înlocuire este mai mare. . ca rezultat al deteriorării. şi deducerea. luat ca bază de comparaţie. cu atât valoarea va fi mai mare. În procesul de calcul a deprecierii trebuie să se asigure o cuantificare. Pierderea de valoare este determinată de diferenţa între starea şi însuşirile activului evaluat şi cele ale activului în stare nouă.uzura(deprecierea) fizică. se impune identificarea şi cuantificarea în termeni monetari a fiecărui tip de uzură. supunerii unor presiuni fizice etc.deprecierea funcţională. .o productivitate mai mare etc. pe rând. . Prima care trebuie luată în considerare este uzură (deprecierea) fizică.

un activ în stare nouă are uzura fizică de 0%. medii cu temperaturi ridicate). precum şi altor factori asemănători. . la faţa locului. .un activ uzat în totalitate şi care nu mai are nici o valoare de casare. . Cuantificarea uzurii fizice În cazul în care se urmăreşte cuantificarea doar a uzurii fizice. .pregătirea personalului de întreţinere etc.. şi transformarea acestei opinii într-un procent. de întreţinere al activului. are o uzură fizică de 100%. I.respectarea programului de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii . .cuantificarea uzurii fizice în mod direct în unităţi monetare. Procedura implică analiza echipamentelor în vederea evidenţierii aspectelor relevante pentru uzura fizică. Adesea. Se consideră că mărimea uzurii fizice ar trebui să fie rezultatul unei analize aprofundate efectuate. pentru aprecierea acelor aspecte care nu sunt vizibile(coroziunea internă. de către evaluatorul de specialitate (evaluatorul tehnic de specialitate) asupra fiecărui activ în parte şi factorilor determinanţi ai uzurii.înconjurător.). formarea unei opinii în privinţa acesteia.calitatea pieselor de schimb etc. În condiţiile unei uzuri fizice avansate cheltuielile de întreţinere-reparaţii sunt foarte mari. evaluatorul trebuie să evite includerea în calcul a deprecierii economice sau funcţionale.cuantificarea uzurii fizice pe baza unor formule.condiţiile de mediu în care sunt exploatate activele(medii cu umiditate excesivă. metoda implică discuţii cu personalul de exploatare.pregătirea profesională a operatorilor. 5 . adesea. Izolarea şi cuantificarea strictă a uzurii fizice este. în vederea formării unei opinii în privinţa condiţiei fizice a unui echipament. .regimul(gradul) de utilizare(numărul de schimburi).observaţia. estimată procentual: . etc.Observaţia Metoda presupune o comparaţie între însuşirile activului evaluat şi însuşirile activului înlocuitor în stare nouă. defectelor interne rezultate din vibraţii şi frecări în exploatare. uneori. Dintre factorii consideraţi răspunzători de uzura fizică a unui echipament pot fi amintiţi următorii: . dificilă. Uzura fizică este. De asemenea. . . evaluatorul. trebuie să se bazeze pe comportamentul din trecut al unor echipamente similare Metodele utilizate în vederea cuantificării uzurii fizice a unui activ sunt următoarele: .

mai rapid decât maşinile identice. Acest lucru implică faptul că atunci când echipamentul atinge cele 100.Regimul de utilizare a maşinilor reprezintă.000 ore se apreciază că înregistrează un grad de uzură fizică de 80%: Gradul de uzură fizică estimat = 100. Contradicţia apare atunci când echipamentul atinge cele 100. şi aşa mai departe.000 ore +25. se poate estima numărul de ore în care echipamentul mai poate funcţiona. Durată de funcţionare efectivă este de 40. a imprimării acestui proces. Gradul de uzură fizică este de 40%. 2. dacă echipamentul a înregistrat 100. În asemenea condiţii. se vor deteriora. utilizate în medii curate. adesea. se vor deteriora mai repede decât cele identice dar.000 ore/(100. a unui anumit grad pragmatism. Maşinile utilizate timp de 24 de ore pe zi. adică o uzură totală. un indicator bun în vederea aprecierii uzurii fizice. Deprecierea calculată în acest mod este o depreciere liniară sau constantă. cu praf sau murdărie.1 Gradul de uzură fizică poate fi calculat pe baza formulelor care exprimă gradul de utilizare al activului şi anume: utilizare efectivă în ore funcţionare /utilizare normată în ore funcţionare utilizare efectivă în ore funcţionare / utilizare totală estimată în ore funcţionare utilizare totală estimată = utilizare efectivă (ore) + utilizare rămasă estimată (ore) Exemplu: Durata normată de funcţionare a unui echipament este de 100.000 ore de funcţionare şi se estimează că mai poate funcţiona încă 25.000 ore şi încă mai funcţionează. Cuantificarea uzurii fizice pe baza unor formule Utilizărea unor formule în vederea determinării gradului de uzură fizică a fost impusă de necesitatea accelerării procesului de evaluare. La 60.000 ore de funcţionare se ajunge la un grad de uzură de 60%. II.000 de ore. utilizate doar 8 ore pe zi.000 de ore.000 ore de funcţionare se atinge un grad de uzură de 100%. Maşinile utilizate în medii abrazive. Opinia evaluatorului în privinţa uzurii fizice va fi exprimată sub forma unui procent care va fi dedus din costul de înlocuire ( sau din costul de reproducţie).000 ore)=80% 6 . din punct de vedere fizic. De exemplu. corozive. Maşinile care au fost supuse unui program corespunzător de reparaţii capitale se găsesc într-o stare fizică mai bună decât cele care necesită reparaţii capitale.

000 ore)=60% 2. b) durata de viaţă utilă rămasă.000 de ore şi în urma unei reparaţii capitale i s-a estimat o durată de utilizare rămasă de 50.000 ore + 50. deseori. în raport cu vârsta sa cronologică.000 ore /(75. mai mică. în vederea cuantificării uzurii fizice. vârsta sa efectivă va fi. în condiţii de exploatare similare. 1. În vederea estimării vârstei efective a unui activ se ia în considerare efectul reparaţiilor capitale şi întreţinerii asupra stării efective a acestuia. mai adecvată ca numărător în raportul vârstă/durată de viaţă decât vârsta cronologică La numitor pot fi utilizate mai multe categorii de durate de viaţă: Durata de viaţă utilă. 7 . în mod normal. chiar. semnificativ. Ea se deosebeşte de durata de viaţă economică (durata de timp în care un activ poate fi utilizat în mod rentabil) determinată pe baza unui calcul teoretic.000 ore. Durata de viaţă utilă normală(DVUN) este numărul de ani în care se aşteaptă ca un activ în stare nouă să fie exploatat în întreprindere până la momentul scoaterii lui din funcţiune. Vârsta efectivă este. Durata de viaţă utilă poate fi de două categorii: a) durata de viaţă utilă normală.Dacă se presupune că un echipament are o durată de funcţionare efectivă de 75. Durata de viaţă economică. Vârsta efectivă(reală) a unui activ .reprezintă vârsta determinată de starea efectivă a activului la momentul evaluării. Gradul de uzură fizică estimat: 75. Numărătorul poate să fie reprezentat de: Vârsta cronologică a unui activ .reprezintă numărul de ani care au trecut din momentul construirii sau punerii iniţiale în funcţiune a activului. de asemenea. mai mică. În funcţie de scopul evaluării pot fi utilizate diferite definiţii specifice evaluării pentru numărătorul şi numitorul din raportul vârstă/durată de viaţă. Stabilirea duratei de viaţă utile normale se face prin analiza datelor statistice privind perioadele de-a lungul cărora au fost exploatate active similare. Durata de viaţă fizică.2 Gradul de uzură fizică calculat pe baza ratelor: vârstă/durată de viaţă Raportul între vârsta şi durata de viaţă a unui activ poate să fie utilizat. Dacă un activ a fost întreţinut în mod corespunzător şi a parcurs programul de reparaţii capitale stabilit.

durata de viaţă utilă rămasă are la bază datele statistice referitoare la duratele de exploatare a activelor similare. va mai putea fi exploatat. în stare nouă. Durata de viaţă utilă rămasă (DVUR) reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ. fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcţiune mai devreme. Şi aceasta ca urmare a faptului că în stabilirea duratei de viaţă utilă a unui activ este mai corect să se ia în considerare starea efectivă a activului şi posibilitatea sa de utilizare în continuare în activitatea respectivă. până la momentul retragerii lui din funcţiune. până la momentul deteriorării şi scoaterii lui din funcţiune. Durata de viaţă fizică rămasă reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ cu o anumită vârstă efectivă. Durata de viaţă economică a) durata de viaţă economică totală. cu o anumită vârstă efectivă. în condiţii de exploatare similare. de asemenea. nefiind corectă în orice situaţie. teoretică. 2. din cauza deprecierii funcţionale sau economice. Durata de viaţă utilă rămasă poate fi aproximată prin deducerea vârstei efective (Vef. Durata de viaţă fizică poate fi. acesta rezistând din punct de vedere fizic. va putea fi exploatat. acesta rezistând din punct de vedere fizic. până la momentul deteriorării şi scoaterii lui din funcţiune. Se consideră că este mai corect ca durata de viaţă utilă rămasă să fie rezultatul unor estimări. deoarece proprietarul poate opta să nu retragă activul din funcţiune. de două categorii: a) Durata de viaţă fizică totală. din cauze fizice. se consideră că această modalitate de calcul a duratei de viaţă utile rămase reprezintă o simplificare.Durata de viaţă utilă normală a unui activ poate fi mai mare decât durata lui de viaţă economică. strict. b) Durata de viaţă fizică rămasă. Durata de viaţă fizică totală reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ. va mai fi exploatat. Totuşi. strict. În acest caz. din cauza deprecierii funcţionale sau economice. fără a fi luată în considerare posibilitatea retragerii din funcţiune mai devreme. 3.) a activului din durata sa de viaţă utilă normală: DVUR= DVUN-Vef. din cauze fizice. la data expirării duratei sale de viaţă economică. b) durata de viaţă economică rămasă 8 .

din motive de eficienţă. în mod frecvent. Durata de viaţă economică totală reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora un activ în stare nouă poate fi utilizat până la momentul în care s-ar impune. Durata de viaţă economică este influenţată de deprecierea funcţională şi economică a activului evaluat. dacă un activ are o vârstă efectivă de 8 ani şi o durată de viaţă fizică de 20 de ani. uneori. Ea poate fi aproximată. Sau. În aceste condiţii gradul de uzură fizică poate fi calculat cu ajutorul formulei: 9 . Factorii deprecierii economice sau funcţionale pot limita durata de viaţă economică a unui activ. mai eficient însă. care poate oferi un serviciu echivalent. durata de viaţă utilă normală în locul duratei de viaţă fizică.Durata de viaţă economică totală (DVE) reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cătora se apreciază că un activ în stare nouă va putea fi utilizat în mod rentabil. înlocuirea lui. în activitatea în care a fost alocat iniţial. în activitatea în care a fost alocat iniţial. în mod rentabil. De obicei: DVE<DVUN DVE< DVF Durata de viaţă economică rămasă (DVER) reprezintă reprezintă numărul de ani estimat de-a lungul cărora se apreciază că un activ cu o aumită vârstă efectivă va putea fi utilizat. dacă se dezvoltă formula de mai sus. şi vârsta efectivă în locul vârstei cronologice. gradul de uzură fizică va fi de 40%. Din punct de vedere strict conceptual. prin deducerea vârstei efective a activului din durata sa de viaţă economică: DVER= DVE-Vef Totuşi se consideră că acest mod de calcul implică o importantă simplificare. fiind mult mai corect ca durata de viaţă eonomică rămasă să fie stabilită pe baza unor estimări. cu un activ similar în stare nouă. gradul de uzură fizică poate fi calculat cu ajutorul următoarelor formule: Grad de uzură fizică=vârstă cronologică (Vcron)/durată de viaţă fizică(DVF) Grad de uzură fizică =vârstă efectivă (Vef)/durată de viaţă fizică(DVF) De exemplu. gradul de uzură fizică devine: Grad de uzură fizică=vârsta efectivă (Vef) /[vârsta efectivă(Vef) fizică rămasă(DVFR)] + durata de viaţă În vederea evaluării se utilizează.

Uzura sau deprecierea fizică este nerecuperabilă în situaţia în care. Metoda cuantificării directe în unităţi monetare Metoda se referă la măsurarea uzurii fizice în unităţi monetare.repararea unei maşini unelte. obţinută în urma remedierii. . 10 . Metoda cuantificării directe în unităţi monetare se utilizează numai în vederea evaluării uzurii fizice recuperabile. repararea sau înlocuirea lor este fezabilă (ele pot fi recuperate. De aici şi denumirea de uzură fizică recuperabilă. Tehnica vârstă/durată de viaţă este mai utilă în vederea evaluării uzurii în cazul activelor cu o durată de viaţă consumată redusă ( aproape noi) sau a celor situate la mijlocul duratei lor de viaţă. Din acest punct de vedere. Metoda cuantificării uzurii fizice direct în unităţi monetare este aplicabilă în cazul în care anumite componente ale activului s-au deteriorat dar. atunci se poate apela la metoda cuantificării uzurii fizice pe baza sumelor necesare a fi investite în vederea înlăturării deficienţei sau înlocuirii componentelor.uzură fizică nerecuperabilă. din punct de vedere economic. sau dacă se constată că o anumită componentă a activului evaluat are o durată de viaţă fizică rămasă scurtă fiind posibilă înlocuirea lui. adică creşterea de valoare (şi utilitate) rezultată în urma remedierii. din punct de vedere economic. creşterea de valoare şi utilitate. dar evaluatorul trebuie să fie conştient de acest lucru. fiind inferioară costului implicat de aceasta.Grad de uzură fizică= vârstă efectivă (Vef)/durată de viaţă utilă normală(DVUN) sau: Grad de uzură fizică= vârstă efectivă (Vef)/ [vârstă efectivă(Vef)+ durată de viaţă utilă rămasă(DVUR) Este esenţial ca evaluatorul să înţeleagă că unele din definiţiile prezentate mai sus (în special pentru numitor). III. dacă sunt substituite în ecuaţia vârstă/durată de viaţă vor cuantifica mai mult decât uzura fizică. în general. remedierea deficienţei nu este fezabilă. Exemple de uzură fizică. este superioară costului implicat de aceasta. .înlocuirea unui motor. Cuantificarea unei mărimi mai mari decât uzura fizică este adesea de dorit. din punct de vedere economic. din punct de vedere economic). există două categorii de uzură fizică: . remedierea sa este fezabilă. Uzura sau deprecierea este recuperabilă atunci când. recuperabilă: . În situaţia în care sunt necesare cheltuieli mai mari în vederea soluţionării unei deficienţe fizice.uzură fizică recuperabilă.

dintre care menţionăm: . construit cu o tehnologie modernă. . .deprecierea tehnologică: pierderea de valoare determinată de diferenţa dintre designul şi materialele de construcţie pe baza căruia sunt realizate activul nou şi cele aferente activului evaluat. unde: .raportul vârstă/durată de viaţă.metoda observaţiei. . . Uzura fizică totală=uzura fizică recuperabilă + uzura fizică nerecuperabilă Uzura fizică recuperabilă se exprimă direct în unităţi monetare. Cuantificarea deprecierii funcţionale reprezintă următoarea etapă care trebuie parcursă în evaluarea bazată pe costuri.deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar. să separe şi să cuantifice atât uzura recuperabilă cât şi pe cea nerecuperabilă. 11 . Deprecierea funcţională După cuantificarea deprecierii fizice un alt tip de depreciere care trebuie evaluată de către evaluator este deprecierea funcţională. Ea rezultă în urma comparării activului evaluat cu un activ mai eficient sau cu unul mai ieftin realizat pe baza noilor tehnologii.În cazul în care se doreşte calculul gradului de uzură fizică a unui activ. evaluatorul trebuie să identifice. Uzura fizică nerecuperabilă se cuantifică prin metodele cunoscute: .deprecierea funcţională determinată de costurile de exploatare excedentare. Deprecierea funcţională reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate determinată de diferenţa între însuşirile activului evaluat şi cele ale activului substituent.raportul utilizare efectivă/utilizare totală estimată. activul evaluat este analizat din două puncte de vedere: al uzurii fizice recuperabile şi nerecuperabile. Există mai multe forme de depreciere fucţională. în stare nouă. B.deprecierea funcţională: pierderea de valoare determinată de diferenţa dintre productivitatea activului nou şi cea a activului evaluat . Un echipament este considerat depreciat funcţional în cazul în care funcţiile acestuia pot fi îndeplinite mai eficient de alte active asemănătoare. În aceste condiţii. Uneori evaluatorii fac distincţia între deprecierea funcţională şi deprecierea tehnologică.

Deprecierea funcţională determinată de costurile de exploatare excedentare: Al doilea tip de depreciere funcţională este cauzat de costurile de exploatare excedentare.cheltuielile generate de consumurile de materii prime. Substituţia implică un cost mai scăzut în raport cu reproducerea identică. Estimarea deprecierii din exploatare presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. implicit. materialele de construcţie. în cazul activului evaluat.. cu utilitatea cea mai apropiată utilităţii activului evaluat. Procurarea informaţiei cost de exploatare pe unitate de produs în cazul activului modern înlocuitor. în stare nouă. 3. şi micşorarea costurilor implicate de exploatarea acestora(costuri de exploatare mai mici) şi. . 12 . Determinarea costului de exploatare pe unitate de produs.cheltuielile cu forţa de muncă antrenată în exploatarea activului. Diferenţa între costul de reproducţie şi costul de înlocuire reprezintă costul de capital excedentar. energie şi utilităţi pentru activitatea de exploatare. dimensiune etc. Aplicarea noilor tehnologii determină nu numai ieftinirea activelor(un cost de achiziţie mai mic) ci. îmbunătăţirilor şi modificărilor care se produc în design. . Un cost de înlocuire inferior costului de reproducţie se datorează progresului tehnic din ramura producătoare a echipamentului respectiv. Acest lucru înseamnă că în vederea achiziţionării unui activ înlocuitor. se plăteşte mai puţin. 2. metodelor de producţie. Această formă de depreciere apare în cazul în care activul evaluat generează costuri de exploatare superioare activului înlocuitor. creşterea eficienţei lor. Determinarea diferenţei între cele două costuri de exploatare unitare. în stare nouă. Elementele de costuri care ar trebui analizate în vederea evidenţierii deprecierii din exploatare sunt: . Din acest motiv ea mai poartă numele de depreciere din exploatare.cheltuielile implicate de materialele şi forţa de muncă implicată în activitatea de întreţinere etc.Deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar: Această formă de depreciere apare în cazul în care costul de înlocuire al unui echipament este inferior costului de reproducţie. Cuantificarea deprecierii din exploatare implică o comparaţie între costurile de exploatare ale activului evaluat şi cele ale activului care reprezintă baza de comparaţie(care oferă costul de înlocuire).

Deprecierea din exploatare este definită ca fiind valoarea actualizată a costurilor de exploatare excedentare anuale estimate.4. Activul evaluat va continua să genereze costuri de exploatare excedentare până la momentul la care el va fi înlocuit cu altul nou (atinge uzura totală sau înainte de acest moment).majorarea costurilor cu forţa de muncă(fără a fi compensate prin creşterea preţului produselor). prin intermediul unei rate de actualizare care să reflecte riscul costurilor respective. diminuate cu economiile fiscale calculate. Diminuarea costului de exploatare excedentar anual cu economiile fiscale generate de activul evaluat în raport cu activul nou înlocuitor. de obicei. în cost de exploatare excedentar anual. .creşterea concurenţei. nivelul deprecierii de exploatare.reducerea cererii pentru produsele finite. 6. cauzată de factori externi : . 13 . . implicit. la nivelul costului mediu ponderat al capitalului întreprinderii sau.majorarea costurilor cu materii prime(fără a fi compensate prin creşterea preţului produselor). Deprecierea economică Ultima etapă în implementarea abordării evaluării prin costuri o reprezintă estimarea deprecierii economice. pe baza următoarei relaţii: Cost de exploatare excedentar anual = cost de exploatare excedentar pe de produs * producţia anuală proiectată a fi obţinută cu activul evaluat Costul de exploatare excedentar anual are un caracter estimat. poate înregistra chiar un nivel mai redus datorită faptului că riscul neînregistrării excedentului de costuri este mai mic decât riscul nerealizării cash-flow-ului net al întreprinderii. unitate 5. . . Rata de actualizare se situează. Estimarea duratei de viaţă utilă rămasă a activului evaluat(durata de timp de-a lungul căreia se vor înregistra costurile de exploatare excedentare). Transformarea diferenţei dintre costurile de exploatare unitare. C. estimat că va fi generat de activul evaluat în urma exploatării lui viitoare în activitate. Avantajul economiilor fiscale diminuează costurile de exploatare excedentare anuale estimate şi. ca urmare a surplusului de costuri de exploatare (costuri de exploatare mai mari înseamnă impozite mai mici). Deprecierea economică(denumită uneori şi depreciere externă) reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate. 7.politici de mediu sau alte măsuri legislative. Actualizarea costurilor de exploatare excedentare anuale.

aferentă nivelului actual de exploatare al echipamentului (capacităţii efectiv utilizate). De exemplu: creşterea costurilor cu materii prime determinate de anumite restricţii sau crize de materii prime. investiţia de capital. Una dintre acestea implică efectuarea diferenţei între investiţia de capital aferentă capacităţii de exploatare proiectate şi. 1. adeseori. în menţinerea acestei stări o perioadă de timp semnificativă. pe de o parte. semnificativ. prin abordarea bazată pe fluxuri. Aceasta implică o comparaţie între veniturile care ar fi fost generate în situaţia în care nu ar fi acţionat factorii generatori de uzură economică. Din acest motiv. şi veniturile estimate în condiţiile acţiunii acestor factori. Costurile de exploatare excedentare cauzate de factori externi pot fi cuantificate şi transformate într-o penalitate pentru depreciere economică. Inutilitatea activului se reflectă în gradul redus de utilizare al acestuia. majorarea taxelor vamale etc. alţi factori similari. cuantificată la nivelul întregii afaceri. O altă formă de manifestare a deprecierii economice o reprezintă creşterea costurilor de exploatare ca urmare a acţiunii unor factori externi. în comparaţie cu situaţia absenţei lor. deprecierea economică este. Factorii care generează inutilitatea. care poate fi privită ca o penalitate pentru inutilitatea acestuia. 2. grupuri izolate de active. pe de altă parte. apelând la aceeaşi metodologie ca în cazul cuantificării deprecierii din exploatare. 14 . Inutilitatea formă de manifestare a deprecierii economice : Valoarea activului va fi penalizată în cazul în care acesta este deficitar din punctul de vedere al utilităţii în exploatare. falimentul unor furnizori. Deprecierea economică este determinată de cauze externe care afectează întreaga afacere(toate activele corporale şi necorporale) mai degrabă decât unele active individuale sau. determină o pierdere de valoare pentru activul analizat. Dificultatea în cuantificarea întregului efect al deprecierii economice reprezintă unul din punctele slabe ale abordării prin cost. Pierderea de valoare determinată de inutilitate poate fi cuantificată prin câteva metode. mai mică. Factorii externi nefavorabili pot determina creşterea costurilor generate de exploatarea unui echipament.- inflaţia sau rate majorate ale dobânzii. mai scăzut în raport cu capacitatea proiectată (capacitatea de producţie efectiv utilizată este inferioară capacităţii de producţie proiectate) şi. Există totuşi aumite forme de depreciere economică care pot fi cuantificate în cadrul abordării pri costuri. Deprecierea economică determinată de costurile de exploatare excedentare se determină ca o valoare actualizată a surplusului de costuri generat în condiţiile acţiunii factorilor externi nefavorabili.

2 Etapa nr. Etapizarea deducerii deprecierii: Succesiunea tradiţională a deducerii deprecierii în cazul evaluării prin costuri este următoarea: Etapa nr. 3 Etapa nr.Etapele evaluării activelor prin abordarea bazată pe costuri Abordarea bazată pe costuri implică parcurgerea a două etape: 1. 3 15 .1 Cost de reproducţie Cost de capital excedentar (Deprecierea funcţională determinată de costul de capital excedentar) = Cost de înlocuire . 2.Deprecierea funcţională determinată de cheltuielile de exploatare excedentare) = Cost de înlocuire diminuat cu uzura fizică şi funcţională . Calulul costului de înlocuire. Cuantificarea şi deducerea deprecierii.Uzura fizică = Cost de înlocuire diminuat cu uzura fizică .Deprecierea economică = Valoarea echipamentului (Cost de înlocuire diminuat cu toate formele de uzură) Etapa nr.

16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful