Sunteți pe pagina 1din 1

c 

c
  

 cAmintiri din copilărie


  c‘ h nul lui Mânjo lă, O no pte furtuno ă
 Jcorigenţ 
 Ji ţ c o pr dă
0 J !"Êcriori către eronic Micle, Poeii
# $ M r 
% "&cuvinte potrivite
c

' J(  
 cPoveşti, povetiri
2   c O făclie de P şti, În vreme de război, Kir I nule , O crio re pierdută, conu
‘eonid f ţă cu re cţiune
  ")"Dig ni d 
* )""+ ,!"i ţ l ţ ră
0 c("&&cum m învăţ t ă criu româneşte
6 J !"Êărm nul Dioni
7 $Mo r cu noroc, Pădure nc
8 JM trei
· " "mo te pânzele u
- å Ili d 
 JAv rul
 ü.! /!*ocurile lui G rg ntu 
 A 0!›omeo şi *uliet , H mlet
* *)De veghe în l nul de ec ră
0 1å"Mizer bilii
# J"c$1!$Don Quihote,
% 2)" !11cei trei muchet ri

c13
1 c!"Itori liter turii române de l origini până în prezent
i ţ şi oper lui Mih i Eminecu
Ion cre ngă (vi ţ şi oper 
cl icim ›om ntim B roc
 $c "‘iter tur română între cele două războ ie mondi le
 " $!"Itori liter turii române contempor ne
 " critice
Itori liter turii române contempor ne
Êcriitorii români de zi $$
0 (J!""(

41!"15
4'1"11!1!1 1"!