retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

disciplina. 14) .4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS .Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22. centralizarea. unitatea de conducere. autoritate si responsabilitate. contabila si administrative.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie. financiara. securitate. stabilittaea personalului.sistemul informaþional managerial .l7. stimulativa. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul. cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii. comerciala.1.l pag.conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii.Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . 18.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23. Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . salrizarea personalului. Echitate 27.Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii. ordinea. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24. iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28. Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1. propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã .Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil. subordonarea interesului particular fata de cel general. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice. creativ. MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente. initiativaunitatea personalului 19. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst .ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor. impersonal. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate.Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie. de comanda. 29. echitatea.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20.Cum trb sa fie retributia? Echitabila.( fig.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25. ierarhizarea. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial .Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l.

Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica. 2. 2. Este in esenta o entitate sociala .clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1. Are un caracter th-ec.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice.iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural.Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale .putin previzibil.Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil . 1.talentul de a convinge colectivitatea.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb.Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice. atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã.Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff.Definiti unitatea productiva. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4. dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme . S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului.Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor.Solutia contingenta de management l.Ackoff.o grupare .Drucker.rutina experienta acumul..2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã.norme si metode cu privire la proiectarea.cu o struct.1.2. in stiintele th-economice 1.definind legi. S. printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute. 3.2.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5.5.Definiti stiinta conducerii productiei. specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz. scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic.La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional. .implementarea.organiz.principala bogatie a organizatiei .functionarea si controlul sistemelor industriale.. 4.Integrarea manag.principii.1.PROCESUL DE MANAGEMANT 1.

etc.gruparea acestora in departam.productiva .compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor.pt a realiz.stab.cercetare. prestab.Definiti first-line managers.istab.Ei vegheaza ca product..fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional. Definirea obiectivelor. 7.prin care se reliz..Definiti middle managers. 1.forta de munca. monotorizarea rezulultatului din activit. 9. Definiti organizarea.controlori de calitate. Reprez gradul in care organizatia isi indepl.Definiti conducerea. Prima linie manageriala o formeaza responsab.Ei mai au in subordine minim 2 nivele .directi cu activ.coordonatori ai unor depart. sa se desf. la nivel mediu al organiz. 5 . 4.sefii de echipa. pt intreaga activ. actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei.control.efectuate.Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru. Controlul este fct manag . 10. functionale si alocarea res pe depart..toti avand in subordine grup. si previzionarea perform. Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere .2.precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare. 3 . modului de colab. 1. activit. Reprez. functia manageriala .econorruce 1. sistemului.3.managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc.Definiti eficacitatea. 8.Eficacitatea si eficienta 6.care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice.laboratoare.motivarea si stimul. 7.rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime. viitorul organiz.fiind respons.3.conducerea si controlul resurs. 1.si situatiile initiale .De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale .ale sistemului productiv .Ei stab.vanzare.Functiile manageriale 1.. Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei. un vol.Definiti top managers. Sunt conducatorii care isi desf. Roluri si aptitudini manageriale 1. ale sistemului:prosuctie .FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1.Definiti managemantul.maistrii. cu tanspun. de bunuri. obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag.respons.4. in practica a politicilor si strateg.precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora. Definiti controlul.clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului .priceperea cu carea au fost analizate condit.dintre grupuri sau pers. sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse.o serie de sefi de ateliere .Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ.organizatiei. de top mang.1. Definiti planificarea. Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei.3.deoarece ea releva abilitatea. Repartizarea sarcinilor . de muncitori .stab. cu rez cat mai bune.planificarea . si a caror decizii afecteaza toata struct.3.energie .organiz.Nivele manageriale 6. prin: . 8.control 2 .intretinere.1.

b) Diseminator .pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 . telefonul. rapoarte c) Purtator de cuvant . ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei.La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie. IO. c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta.emite memorii.Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: . la membrii organizatiei.La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte. intalnirile.decide cum se distribuie resursele .. 7.Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9. influenta educarea si consilierea. tehnologiilor. receptand informatiile despre organizatie.Centrul informational intern si extern. comunicarea. 6. S.transmite informatii catre exterior cu privire la politici. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei.or si a crizelor .Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse . rezultate .Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei. analizand rapoartele periodice.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator . 8. .Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor.transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati. observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor.Rezolva conflictele dintre subordonati .Ia actiuni corective in perioada disputel. 4.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . initiaza proiecte de imbunatatire .conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea.stabileste strategii. actiuni. la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate. 3.In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati. la motivarea eforturilor. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei.La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile.tehnice -manageriale 2. planuri. cunoasterea specializata a diferitelor operatii.

roti dintate . Din ce deriva resp.tranzistori. etice? .protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor.Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme .responsabilitati etice .In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? . legale? .IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2.referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime. comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza. respectand drepturile individuale si ale comunitatii.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun. a bugetelor . 2..ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament.responsabilitati discretionare .deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal.ecologie si calitatea mediului inconjurator .relatiile cu salariatii .datele initiate precum si rezultatele finale.1.tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale.Cum defineste S. 5. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? .Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare .reprezinta interesele departamentului 12.Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? .analizand toate comportarile ei posibile . 3.determinate sau reproductibile . impartiale.ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general.Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente.stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator .reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca. lS.Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17. a echipamentelor.1 Probleme manageriale 2.Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14. vanzarilor.in masura in care ele sunt regulate . a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP. 16.Cibernetica si gandirea sistemica l.ci investigand modul de comportare a acestora .necesitatile comunitatii .responsabilitati legale .atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare .responsabilitati economice 13.1.presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea.Ce presupun resp.actiunile filantropice . 4.

6.la timpul optim si in locul potrivit . sistemului cibenetico-induistrial 1.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana.deterrninand succesul economic al firmei.din punct de vedere financiar fiind considerate venituri. 4.au o serie de conexiuni exteme.1.personalul muncitor si informatiile.care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat.acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2. 2. 8.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire .Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri.Care este sarcina logisticii industriale .3 .diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat.ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate. 5.care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate .ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie . 10. a. 9. 3.indeplinirea masurilor ce au fost hotarate.sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa .Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate.echipamentul si utilajele. 2.Scurta caracterizare a elem.1. 3. 5.acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem.Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa.Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie . Sistemul productive si mediul O.Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii.Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii .Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca.semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite .Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia.2.elementele principale care il compun fiind materialele.Ce sunt materiile prime. 2.Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia . .construite in principal din resurse .De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati. 11. b..Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe. 4.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile.In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati. 7.in vederea atingerii obiectivului propus.au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate .semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile.dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine.luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor.cu efecte notabile in minimizarea costurilor. a. b.

in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite .prodesele firmei nu mai au desfacere. obiectivele initiale.e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2.rata somajului.Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate.ea fiind asimilata cu "situatia neagra".sunt depasite consumurile specifice de mat prime .Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei. Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata . 6. organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba.Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei.Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril.4 Probleme manageriale 1.val monedei nationale.metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate .cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut. abateri de la desf previzionata a evenimentelor .Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte. 7.strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat. normele de comportament.evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2.inteligenti si sistematici . functionarea si structura intreprinderii. obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea. 8. nivelul educational. 4.cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are . 2. 2. 5.retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem .6.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat .cu ajutorul unor metode atatistice.despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete.Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob . legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9. 3.colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori.Definiti mediul economic Mediul economic. managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte .rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu.transp intenn este costisitor si necorespunzator .rez SW1t nu le .nivelul dobanzilor . varsta medie.sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice .dar inform despre elementele componente .Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme.1. este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare .cea mai rea. .Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti.1.S.parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .sistemul de trate. 10.dar datorita evenim in timp .managerii treb sa fie rationali . de multe ori.Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica.Analiza sistemica si procesul decisional 1.fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat .

Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite. Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.limite .pozitia pe piata Mc Kinsley . prin restrictia de legatura . 2.Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice. -selectare .Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare . Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG .se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi.. Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3. Matricea BCG 1.. solutiile sunt greu identificabile 5.a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei.arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem . Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.formulare problema -evaluare .facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei .Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6.principiu de baza al analizei functionale .III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3. Little (ADL) 6.Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme.pozitia concurentiala 7 .de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor .Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D.sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5.alt principiu al analizei sistemice .dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4.3..forta competitiva ADL . 13. CAP.de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii.1. Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .

Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16. cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29.Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12.9 cazuri ADL . care permit finantarea nevoilor proprii 28.Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll.atractia pietei pe termen mediu ADL .Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 .rata de crestere Mc Kinsley . Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20. structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18.maturitatea meseriei 8.Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 .Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17. cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0. pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13. Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25.. De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31. Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22.BCG .4 cazuri Mc Kinsley . De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14.20 de cazuri 9. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS .1 la 10 15. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27. In calcularea pozitiei pe piata. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23. 10. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? . Pe axa absciselor.Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24.Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare. Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi.. Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0.Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21.Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii.

2. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate. uneori. Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda.IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4.2.denumit indicator de utilizare extensiv ..2.de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6.dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7. In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul.in programarea productiei. Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34. Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile. 3. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 . fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic.Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35.consumul de timp pe unitate a de produs .Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32. 4.intrun interval de timp dat in conditii ideale . din pacate. Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate. Ce reprezinta capacitatea telmica ? . punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3.Strategiile de specializare---------------------CAP.dar tinand cont de anumiti factori specifici. 36. Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje. Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie. 5.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii .in special de natura tehnico-organizatorica.Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare. Stra tegii mana geri al e 3.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie. calitatea. inovatia d) conditiile macro economice fac ca. 8.2.1.

cu costurile .2. 3.Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri. 2. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup.deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului .Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze. 4.Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta. se interactionaeza intre ele.Pragul de rentabilitate Capitolul V . In trei parti. caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea.Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . 9. b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect. Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l.calitatea. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale . a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus.Conform acestor definitii.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale.Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor. 5. Cu alte cuvinte. 3. deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare . 11. 6.etc.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor.si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie.Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale.1. 7.1. Care sunt aceste clase de norme? . 2. 10. 12. Manag grupurilor de munca 1. ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun.l. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4.deci prin controlul costurilor fixe sistematice.

Aceste clase sunt: norme de loialitate.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte. etc.1.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1..Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4. l l. 2. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun . 8. norme privind recompensarea angajatilor. durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei.ceea ce conduce la echipe stabile. dar eterogen pentru activitati rutiniere. Este rangul.Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului.2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1.Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere. 5.. I2.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente.Ce este de fapt comunicarea? . 3. Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta. 9. 10. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale. pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 .Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor. norme privind tinuta la locul de munca. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.1. care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia.In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor.1.

Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala.Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 . Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4.1.Definiti motivatia pozitiva. cat si celui care l-a receptionat. chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru. 9.Motivatia resurselor umane 5.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului. • interpersonala. • publica • de masa. Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a.Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala. in Y. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa. ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc.2.Structuri si forme ale motivatiei l.2. 5. 3. concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4. implicite si intentionate. fapte.." 3. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale.In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare. imediata si nealterata a ideilor. 7.defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor .Motivatia imbraca mai multe forme.. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie. 2. In plus intervine schimbul de idei.care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop.Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch.. respectiv reta in forma de lant.In afara de comunicarea de grup. propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6. 8.constiente say inconstiente . in X sau in forma de cerc.De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate. .Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis. sentimente si emotii. DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane . enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala. comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " ..Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente. 5.

2.decat situatia inversa care este intolerabila.creativitate .Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .p. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative .gandire . Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9.Definiti motivatia intrinseca.Problema echitati la locul de munca l.Definiti motivatia extrinseca.care nu izvoresc din continutul muncii.este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior.care le stimuleaza posib si constituie noi provocari.inhibitory .Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers .perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala.relatiilor interumane sau asupra activitatii.(indirecta) Este generate de elem din afara individului..Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere . 9 .v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4.d.Care este contributia organizatiei d. 8. 2.Care este contributia angajatilor d. 7. 6.avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite.Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .Definiti motivatia negativa. pag 103 5..e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice . educatia • experienta efortul 3.v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5.p.angaj nu are in vedere un etalon .relatiilor interumane sau asupra persoanei.angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale .d.largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal . ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului . 5.2.Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei .autodepasire.ci din efectele muncii.

Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare . 3.Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7.6.dar nu are conditii favorabile 2. 3 .2. etc.Teama poate fi un factor: . dar efectul pozitiv nu este de lunga durata.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana. in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente. 4. locuinta.constituie un stimulent important al ego-ului .de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei . Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? .cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului .Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta .Dmotivarea l.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni.2. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om. 5.5.Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ .Recompensele vor incuraja un anumit comportament. .Analiza prob motivationale . imbracaminte. 6..de sporire a productivitatii.cand angajatul stie ce are de facut.Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5.2.cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii .3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.Cum este vazuta competitia de catre angajati? .2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l.munca.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8.Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii.CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii.un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3.Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? .ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat. 4.

3. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S.precum si de trasaturi de personalitate.morale.curaj."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza. 4.disponibilitate pt..organizarea antrenarea si coordonarea activitatii.Enumerati cele 2 stiluri. 13.Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane .pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii. " 8. LEADERSIllP.daca ne referim la comportamentul managerului.tact.Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut.de atitudini.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda.31.simtul datoriei. R. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului. " 7.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp. STILURI MANAGERIALE 1.incredere. Panaite C. 11.Definiti stilul de conducere dupa Panaite C.umanitate.Definitii 6.Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale . acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae.Concluzii asupra stilului managerial.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor.Stiluri de conducere. 9.autoincredere.energie.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate. care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante.R.abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale. identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului.dar si de trasaturi temperamentale." IO.Stotgill evidentiaza preocupari pt. notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi. realizarea cu succes a activitatii de conducere.3.Nica.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta. S.Atributele personalitatii managerului .Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea .dupa studiile lui lAdair.organizatorice.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc. 12. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale .de tehnici specifice si de maniere .tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite.spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor. 2. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale.initiative.loialitate.

cultura organizationala 17. 20.faire. 26. Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor.binevoitor • participativ • democratic 23. 21. se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor. Definiti stilul autoritar. Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase. respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor. caracterizate de incredere mutual a. Managerul da ordine. 18. Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A.natura grupului . 16.. Definiti initierea de structura. Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 . este ineficien deoarece genereaza haosul. Permisivitatea sau stilul numit si laisser.Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? . 22.calitatile liderului . • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni. Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19.Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup.natura sarcinilor de munca . apatic si excesiv de tolerant. 15. Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor.Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale. Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate. apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational. 24 . Cum este descries un conducator? . prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ. iar increderea lipseste intre cele doua parti.J..un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A.Definiti stilul democratic. Definiti consideratia. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup. sincera pentru realizarea obiectivelor.Definiti stilul permisiv. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa. angajatii sunt simpli executanti. favorabil obtinerii unor performante inalte.

.functia indeplinita.concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social.asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca. 2. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5.desfasurate.1. Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ.reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee.intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 .Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite. Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf. Orice sistem de salarizare se stab.5.primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei .Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5. Managemantul salarizarii personalului 1.Notiuni privind salarizarea personalului 5..Care e perioade de tranzactie la ee . Recrutarea si selectia personalului 5. • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27.4. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 .in raport cu forma de organiz.5.cantitatea si cal..Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare. -pt an gaj ati .este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare. 4. munca) 3. Enumerati cele 4 stiluri de leadership.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema.

nivelul productivitatii.puterea sindicatelor.2000) I2.in lucrarea "Avutia Natiunilor.unde se arata Partile Contractante se angaj eaza. -evaluari le performantelor.. .reglementand totodata si mij.dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez.tipul poroductiei. sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2. a negocierilor salariale. Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane.tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala .prestigiul.standardele utilizate . un nivel de viata decent . de salarizare.5.Def sistemul de salarizare.Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor . 14.Ce mentioneaza C.Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist.Sistemul de salarizare in Romania 11. R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9.Enumerati salarizarea .metodele de stabilire a normelor si stab. Ticlea.ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului. 5. si resurselor utiliz.cu mij. De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa.componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13.profilul de activ. organizationale .obiectivele .iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7. Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila .ec.evolutia preturilor. de indeplinire a obtinerilor.Care e remarca lui Adam Smith.docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem.nivelul calificativ al vietii.intre performantele si salariile acordate .Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social . cadrului de desf.Al. Hamner. esential al practicilor de resurse umane. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate.ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene.dotarea teh. 10.legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea . de salarizare . • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam.elementele si formele salarizarii muncii.domeniul de activ. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile .metodele si instrum..piata fortei de munca.2. ce va fi stab. al performantei • . 8.obiectivul major de maximizarea a perf.in acest scop. relatie.Ghimpu .(S.6. de infaptuire ale acestora.despre proiectarea sist.

confesionale.Burloiu. pt fiecare salariat in raport cu . luctat.Adaosuri si sporuri la salariu 20.sex sau stare materiala.Care sunt regulile fundamentale . • pt munca prestata in cond. de atractie si de retinere a pers. prev. unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit .executive si judecatoresti 18. contractului individual de munca .etnice. Enumerati elementele sist.5.juridice sau pers. intrep. la un nivel majorat pt orele de munca suplom.itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat . care desf. financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern . si salariatii acestora sau reprez. La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza.cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I. acestora .Ce reprezinta adaosurile? Reprez.fiecarea pers.Care sunt formele de salarizare dpa P. si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice .fie in legatura cu munca depusa .5.dupa caz individuale .adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab.Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ. unei intreprinderi • . 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5.Formele de salarizare 19.adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste.4. o munca in conditii eate o fac nedorita.intre pers .fie sub forma premiilor pr realizari deosebite.1n cadrul legislativ . de varsta . si competenta profesionala salariul de baza .complex. 22.nominalizate de Guvern. • prin lege pt personalul organelor puterii legislative .sa recunoasca drept. de salarizare caracteristice. facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale. muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17. 16..in functie de posib.importanta.ca preg.are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig. .Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau. excep.3.calit.cu consultarea sindicatelor . 15.cu caracter principal? • .pt pers. din Romania. 23. sume platite unui salariat peste salariul de baza. fizice care aangajeaza .

Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale. Perspective in salarizarea personalului 25.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati. de salarizare utiliz. 26.5.si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem.. 27 .atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic. in comun aprob leme lor 30.5.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare . in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut. 28.. 31.echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor.Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem.Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.. .Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii. in statele cu economie dez.angajatiilor companiei.Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez.dupa Wayne F . 29.Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati.24. Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5. Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful