retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

centralizarea.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23.4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS .sistemul informaþional managerial . MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25.( fig. Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst . autoritate si responsabilitate.Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã . stabilittaea personalului.Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie. ierarhizarea.conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori. stimulativa.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26. creativ. salrizarea personalului. initiativaunitatea personalului 19. ordinea. contabila si administrative.Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil. 29.Cum trb sa fie retributia? Echitabila. cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii.Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate. de comanda. Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . comerciala. subordonarea interesului particular fata de cel general. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28. impersonal. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24. financiara. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime. securitate. 14) . unitatea de conducere.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31. disciplina. propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes. 18. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul.Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22.ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie. echitatea. Echitate 27. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice.l7.1.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial .Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii.l pag.

Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff.talentul de a convinge colectivitatea. scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic. 3.norme si metode cu privire la proiectarea.organiz.Definiti stiinta conducerii productiei.functionarea si controlul sistemelor industriale.Integrarea manag. 2.Ackoff.1.putin previzibil.iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural.Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5.definind legi. dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme . .La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional. specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz.principii.implementarea. Are un caracter th-ec.rutina experienta acumul. 4.2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã.5.2. atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã. 1.clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1. 2.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare.cu o struct. Este in esenta o entitate sociala .Drucker.Definiti unitatea productiva..Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica.Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil .Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice.2.Solutia contingenta de management l.Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale .o grupare . S.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia.PROCESUL DE MANAGEMANT 1. in stiintele th-economice 1. S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4.1.principala bogatie a organizatiei . printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute..

7. 1. de muncitori .Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice.Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ. 1.De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale .deoarece ea releva abilitatea.vanzare.Definiti first-line managers.managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc.3.rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime.ale sistemului productiv .energie .Definiti eficacitatea.pt a realiz.1. viitorul organiz. 3 .Definiti conducerea.forta de munca. Prima linie manageriala o formeaza responsab. 8. sa se desf.control 2 .Functiile manageriale 1.organizatiei. activit.dintre grupuri sau pers. sistemului. in practica a politicilor si strateg.. Controlul este fct manag . obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag.organiz. cu rez cat mai bune.1.controlori de calitate.Definiti managemantul.productiva .o serie de sefi de ateliere .precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare.Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru.gruparea acestora in departam.stab. Definiti organizarea.directi cu activ.motivarea si stimul.3.care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .control.efectuate. Definiti controlul. Roluri si aptitudini manageriale 1.prin care se reliz.si situatiile initiale .. cu tanspun. actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei. monotorizarea rezulultatului din activit. functionale si alocarea res pe depart. prestab. de top mang.precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora.FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1.etc. sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse. Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere . Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei.maistrii.Definiti middle managers. Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei. functia manageriala .sefii de echipa.fiind respons.planificarea . ale sistemului:prosuctie .Nivele manageriale 6.conducerea si controlul resurs.fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional.3. si a caror decizii afecteaza toata struct. 9.Ei mai au in subordine minim 2 nivele .istab.Eficacitatea si eficienta 6.4. de bunuri. 7.intretinere. Repartizarea sarcinilor . Definirea obiectivelor. 5 . Definiti planificarea. pt intreaga activ.clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului . Sunt conducatorii care isi desf.. prin: .toti avand in subordine grup.Definiti top managers. Reprez gradul in care organizatia isi indepl.cercetare.Ei vegheaza ca product. si previzionarea perform.respons.coordonatori ai unor depart.. 1.priceperea cu carea au fost analizate condit. un vol.3.2.stab.laboratoare. modului de colab.compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor.econorruce 1. 4.Ei stab. 8. la nivel mediu al organiz. Reprez. 10.

influenta educarea si consilierea. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei.. la membrii organizatiei. 6. 4. telefonul.La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte.Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei. la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate. analizand rapoartele periodice.conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor. S.transmite informatii catre exterior cu privire la politici. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei.Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: . 3. c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta.Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse .tehnice -manageriale 2. . intalnirile. comunicarea.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . planuri.transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati.Ia actiuni corective in perioada disputel. tehnologiilor. rapoarte c) Purtator de cuvant .Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor.Centrul informational intern si extern.emite memorii.decide cum se distribuie resursele . actiuni. rezultate . b) Diseminator . observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor.stabileste strategii. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator .pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 .La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile. 7.or si a crizelor .Rezolva conflictele dintre subordonati . la motivarea eforturilor. cunoasterea specializata a diferitelor operatii. 8.In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati.La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie.Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9. IO. ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei. initiaza proiecte de imbunatatire . receptand informatiile despre organizatie.

impartiale.Cibernetica si gandirea sistemica l.1 Probleme manageriale 2.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun.Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente. etice? . a bugetelor . Din ce deriva resp.determinate sau reproductibile .responsabilitati economice 13.Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? .1.responsabilitati etice . respectand drepturile individuale si ale comunitatii. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? . 16.responsabilitati discretionare .reprezinta interesele departamentului 12.reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca.actiunile filantropice . vanzarilor.Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme .ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament.roti dintate .deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal.ci investigand modul de comportare a acestora . 4. comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza.tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale.In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? .stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator .IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2.protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor.ecologie si calitatea mediului inconjurator .analizand toate comportarile ei posibile . 2.relatiile cu salariatii .Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17.atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare ..datele initiate precum si rezultatele finale. a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP.Ce presupun resp. 5.presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea. legale? .ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general.1. 3.necesitatile comunitatii . lS.in masura in care ele sunt regulate .Cum defineste S.Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14.referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime.tranzistori.responsabilitati legale .Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare . a echipamentelor.

Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie .1.2. 7.semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile.in vederea atingerii obiectivului propus.Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate. 4.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii. 2.Ce sunt materiile prime.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile.ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate. .De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati. 3.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri. a.dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine. 2. b.Care este sarcina logisticii industriale .acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem.care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate .luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor.In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana.Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe.construite in principal din resurse .are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire . 2..indeplinirea masurilor ce au fost hotarate.ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie . 9.Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia. 5.Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia . 4.Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv. 10.diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat. a. b.3 . Sistemul productive si mediul O.care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat.Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa. 5.au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate .din punct de vedere financiar fiind considerate venituri.acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2.deterrninand succesul economic al firmei.sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa . sistemului cibenetico-induistrial 1.Scurta caracterizare a elem.semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite .Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .personalul muncitor si informatiile. 6. 8.au o serie de conexiuni exteme.la timpul optim si in locul potrivit .Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii .elementele principale care il compun fiind materialele. 3.Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca.echipamentul si utilajele.1. 11.cu efecte notabile in minimizarea costurilor.

4. normele de comportament. 3.despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete.fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat . varsta medie.ea fiind asimilata cu "situatia neagra".parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob .4 Probleme manageriale 1.e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2.nivelul dobanzilor .transp intenn este costisitor si necorespunzator . obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea.sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice . 2.dar datorita evenim in timp .Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei.Analiza sistemica si procesul decisional 1.S. 10. Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata . 6. abateri de la desf previzionata a evenimentelor .cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut.Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei.Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme.sunt depasite consumurile specifice de mat prime . nivelul educational.val monedei nationale. de multe ori. obiectivele initiale.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat .Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte.cea mai rea.managerii treb sa fie rationali .cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are .metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate . organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba. .Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate.rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu.retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem .evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2.fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat.strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .inteligenti si sistematici .Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.1.Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti.dar inform despre elementele componente . functionarea si structura intreprinderii. 5. 7.cu ajutorul unor metode atatistice. 8. managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte .Definiti mediul economic Mediul economic.6.1.prodesele firmei nu mai au desfacere. legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9.sistemul de trate.rata somajului.Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril.Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica.colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori.in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite . este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare .rez SW1t nu le . 2.

de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor .a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei. Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3.Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme.Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare .arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem . Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.. CAP. 13. Matricea BCG 1. solutiile sunt greu identificabile 5.de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii.1.se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi. Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG .principiu de baza al analizei functionale . 2. Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.3.dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4. Little (ADL) 6.Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6.forta competitiva ADL .III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3.formulare problema -evaluare .pozitia pe piata Mc Kinsley .. -selectare .alt principiu al analizei sistemice .limite .Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice.pozitia concurentiala 7 .Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.. Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite. prin restrictia de legatura .Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D. Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei .sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5.

Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22. Pe axa absciselor.Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii. Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25.atractia pietei pe termen mediu ADL ..Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24.Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30.Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12.Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17. cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0. care permit finantarea nevoilor proprii 28..rata de crestere Mc Kinsley .BCG . cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS . structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? . Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi.maturitatea meseriei 8. Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0.Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 . De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14.Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .20 de cazuri 9.9 cazuri ADL .Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare. Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20. pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13.Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 .1 la 10 15.1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16. In calcularea pozitiei pe piata.Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23. De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31.4 cazuri Mc Kinsley . 10.

8. 3. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate.in programarea productiei.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie. Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie. uneori.2. Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile. punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37.Strategiile de specializare---------------------CAP. 2.in special de natura tehnico-organizatorica. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3. Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34. calitatea. 36.dar tinand cont de anumiti factori specifici. Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate. din pacate. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic. 4.Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii . In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. Ce reprezinta capacitatea telmica ? .Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare.2. Stra tegii mana geri al e 3.denumit indicator de utilizare extensiv .consumul de timp pe unitate a de produs .2. inovatia d) conditiile macro economice fac ca. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 .de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6.Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1.intrun interval de timp dat in conditii ideale . este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul. 5. fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic. Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda.dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7.1..IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4. Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje.

Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati. Care sunt aceste clase de norme? .Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun.1.deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului .Conform acestor definitii.si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie. 12. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale. 5.l.deci prin controlul costurilor fixe sistematice. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare . 11. a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor.calitatea.Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta. b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect. Cu alte cuvinte.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor. se interactionaeza intre ele.Pragul de rentabilitate Capitolul V .cu costurile .Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup. In trei parti. 2. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5.1.Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus. 3.2. caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5.etc. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale . 3. deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent. 7. 6. 9. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4.Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale.Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta. 2. 4.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l. Manag grupurilor de munca 1. 10.

Ce este de fapt comunicarea? .Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5. 2. 5. 3. 9. etc. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere.Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5.ceea ce conduce la echipe stabile.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun . care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia.In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor. norme privind tinuta la locul de munca.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente..2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1.Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului. durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei. 8.1. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii. dar eterogen pentru activitati rutiniere. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1. Este rangul..Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5. norme privind recompensarea angajatilor. pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 . l l. I2.1.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte. Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta.Aceste clase sunt: norme de loialitate.1. 10.

Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 . fapte.Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis.. 8. • publica • de masa." 3.Definiti motivatia pozitiva. Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4.2. in Y. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa. 2. enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala.Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente.constiente say inconstiente . Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a.De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate. ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc.Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala. respectiv reta in forma de lant.1. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale. In plus intervine schimbul de idei. implicite si intentionate. imediata si nealterata a ideilor.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului. concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4. sentimente si emotii.Motivatia imbraca mai multe forme. cat si celui care l-a receptionat.. 5.Structuri si forme ale motivatiei l. .Motivatia resurselor umane 5. 7.In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare.In afara de comunicarea de grup. comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " .Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch. in X sau in forma de cerc.. DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane . chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru.care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop. 9. propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6..2. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie. 5. 3.defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor .Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala. • interpersonala.

2. 8. 7.care nu izvoresc din continutul muncii.Problema echitati la locul de munca l. Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9.angaj nu are in vedere un etalon .angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale ..creativitate .Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere . 5.gandire .v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative .decat situatia inversa care este intolerabila.care le stimuleaza posib si constituie noi provocari.perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala.inhibitory .Definiti motivatia intrinseca.d.v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5.p. 6.p.Definiti motivatia extrinseca.avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite.ci din efectele muncii.Care este contributia angajatilor d.d. pag 103 5.2..Care este contributia organizatiei d.este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior.relatiilor interumane sau asupra persoanei.autodepasire.relatiilor interumane sau asupra activitatii.(indirecta) Este generate de elem din afara individului.Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .Definiti motivatia negativa.e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice . educatia • experienta efortul 3.Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei .ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers . 2.Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal . 9 . ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului .

2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l. 6.cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii.cand angajatul stie ce are de facut. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om. 3 .Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii. 4.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5.de sporire a productivitatii.dar nu are conditii favorabile 2. 3. imbracaminte.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? . 5.Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? .Teama poate fi un factor: .Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7.cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului .Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta . in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente.cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii .6.Cum este vazuta competitia de catre angajati? .de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.Recompensele vor incuraja un anumit comportament.5.Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ .2. 4.constituie un stimulent important al ego-ului .munca.Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare .un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3.Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2. etc.2.2.ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8.Dmotivarea l.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni..Analiza prob motivationale .CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii. . locuinta.iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei . dar efectul pozitiv nu este de lunga durata. Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.

tact.loialitate.Definiti stilul de conducere dupa Panaite C.Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane .incredere.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc. STILURI MANAGERIALE 1. S.abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale. identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success.31.initiative. " 7.dar si de trasaturi temperamentale.organizarea antrenarea si coordonarea activitatii.dupa studiile lui lAdair.Definitii 6.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale.autoincredere. 9.umanitate." IO.curaj. Panaite C. acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae. LEADERSIllP.R..simtul datoriei.organizatorice. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale . 11.Atributele personalitatii managerului .Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut. R.Stotgill evidentiaza preocupari pt."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza. 3.energie. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt. care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante.de atitudini.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta.pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii.Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu.Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea .daca ne referim la comportamentul managerului.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale .Stiluri de conducere.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului. 2.Enumerati cele 2 stiluri. 4. 12. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale.Concluzii asupra stilului managerial. notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi.disponibilitate pt.spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor.tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite. realizarea cu succes a activitatii de conducere. " 8.precum si de trasaturi de personalitate.3.de tehnici specifice si de maniere .Nica.morale.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului. 13.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor.

Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? . 15.binevoitor • participativ • democratic 23.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A. Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere. Permisivitatea sau stilul numit si laisser. Definiti stilul autoritar. Definiti initierea de structura. respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor.Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa.calitatile liderului .natura grupului . Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 . Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . Definiti consideratia. Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor. Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase.. sincera pentru realizarea obiectivelor.Definiti stilul democratic.un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A.cultura organizationala 17.natura sarcinilor de munca . detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa.J. • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19. 21. este ineficien deoarece genereaza haosul. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup.. se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor. caracterizate de incredere mutual a. angajatii sunt simpli executanti. favorabil obtinerii unor performante inalte. actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor. Cum este descries un conducator? . 20. Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate. Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor. 26. prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. 24 . 18.Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale.Definiti stilul permisiv. 22.faire. iar increderea lipseste intre cele doua parti. apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational. apatic si excesiv de tolerant. 16. Managerul da ordine.

2.Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5. Orice sistem de salarizare se stab.5.desfasurate. Managemantul salarizarii personalului 1.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee. munca) 3. 4. • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.functia indeplinita.este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 . Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt. Enumerati cele 4 stiluri de leadership. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf.in raport cu forma de organiz.reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.5.Care e perioade de tranzactie la ee .primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei ..Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare.Notiuni privind salarizarea personalului 5. -pt an gaj ati .asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca.. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 .1.cantitatea si cal.intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29. Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema.concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ. .• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27.4.Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite. Recrutarea si selectia personalului 5.

2. de infaptuire ale acestora.puterea sindicatelor.ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez. ce va fi stab.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului.dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez.profilul de activ. 8.Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social .Ce mentioneaza C.docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999.dotarea teh.nivelul productivitatii.intre performantele si salariile acordate . sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2. . cadrului de desf..unde se arata Partile Contractante se angaj eaza. -evaluari le performantelor.piata fortei de munca.Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor . esential al practicilor de resurse umane.in acest scop.standardele utilizate . R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile .Enumerati salarizarea . De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.Al. Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane. relatie.2000) I2. de salarizare . un nivel de viata decent . a negocierilor salariale.metodele si instrum.obiectivele .Ghimpu . 14. Ticlea.legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea .reglementand totodata si mij.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa.evolutia preturilor.obiectivul major de maximizarea a perf.domeniul de activ. organizationale .(S. • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam.in lucrarea "Avutia Natiunilor.Sistemul de salarizare in Romania 11. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate. 10. de indeplinire a obtinerilor.tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala ..ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene.ec.componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13.metodele de stabilire a normelor si stab.despre proiectarea sist. al performantei • .elementele si formele salarizarii muncii.cu mij.5.nivelul calificativ al vietii.tipul poroductiei.iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7.Def sistemul de salarizare.Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist. Hamner.prestigiul.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem. Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila . de salarizare. si resurselor utiliz. 5.Care e remarca lui Adam Smith.6.

are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig.. muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5. acestora .3.calit.confesionale.adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste. unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit . sume platite unui salariat peste salariul de baza.cu consultarea sindicatelor .Care sunt regulile fundamentale .cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I. 22.importanta.1n cadrul legislativ . luctat.in functie de posib. Enumerati elementele sist.cu caracter principal? • .intre pers . unei intreprinderi • . din Romania. de varsta . si competenta profesionala salariul de baza . • prin lege pt personalul organelor puterii legislative . si salariatii acestora sau reprez. • pt munca prestata in cond.4. 15. la un nivel majorat pt orele de munca suplom.fie sub forma premiilor pr realizari deosebite.Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau. financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern . 23. o munca in conditii eate o fac nedorita. care desf. .complex. 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5.nominalizate de Guvern.sex sau stare materiala.executive si judecatoresti 18. excep. contractului individual de munca .Ce reprezinta adaosurile? Reprez.Adaosuri si sporuri la salariu 20.dupa caz individuale .Formele de salarizare 19.5.itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat . pt fiecare salariat in raport cu . 16.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17. intrep.Care sunt formele de salarizare dpa P.ca preg.adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab. La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.juridice sau pers. de atractie si de retinere a pers.5. fizice care aangajeaza .etnice.fie in legatura cu munca depusa .sa recunoasca drept.Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr. prev. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza. si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice . facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale.pt pers.fiecarea pers. de salarizare caracteristice.Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ.Burloiu.

27 .si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem.Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii.Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare .dupa Wayne F .Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez... 29. . Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ.24. Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5. in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut..Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem.echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor.angajatiilor companiei. Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale.5. in comun aprob leme lor 30.Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati. in statele cu economie dez. Perspective in salarizarea personalului 25.5. 28. 26. de salarizare utiliz.atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic. 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful