retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

l pag. unitatea de conducere. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice. propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente. initiativaunitatea personalului 19. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul.4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS .Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil. creativ.1. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori. de comanda. centralizarea.Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. 14) . Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1.Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l. impersonal.Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial .Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie. ordinea.sistemul informaþional managerial .ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor. iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes. financiara.l7.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23. stabilittaea personalului. ierarhizarea.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26. Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . echitatea. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. salrizarea personalului. subordonarea interesului particular fata de cel general.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28. autoritate si responsabilitate. comerciala. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst . Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . 29. securitate. stimulativa. 18. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate. capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã .Cum trb sa fie retributia? Echitabila.( fig. disciplina. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor. cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20. MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat.conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii. Echitate 27.Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22. contabila si administrative.

Definiti stiinta conducerii productiei.. S.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia. 2.cu o struct.o grupare .Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor. 4.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5. specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz. in stiintele th-economice 1.2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã. 2.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice.iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural.1.Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff.Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale .Integrarea manag.organiz.principala bogatie a organizatiei . 3.Ackoff.putin previzibil. printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb.Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice.5. .implementarea. 1.norme si metode cu privire la proiectarea.PROCESUL DE MANAGEMANT 1.Solutia contingenta de management l.clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1.2. Are un caracter th-ec.2.functionarea si controlul sistemelor industriale. atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã. Este in esenta o entitate sociala .rutina experienta acumul.Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica. scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic.talentul de a convinge colectivitatea. S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului.Definiti unitatea productiva.Drucker. dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme .Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil .1.definind legi..La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional.principii.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4.

Definiti top managers. 7.3.Definiti managemantul. Roluri si aptitudini manageriale 1.Ei stab.managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc.cercetare.3..sefii de echipa. Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei. 9. 5 .fiind respons.laboratoare.toti avand in subordine grup. la nivel mediu al organiz.Definiti first-line managers.productiva .priceperea cu carea au fost analizate condit. obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag.clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului .intretinere. 10.etc. Controlul este fct manag . si a caror decizii afecteaza toata struct. de top mang.prin care se reliz.planificarea .gruparea acestora in departam. cu tanspun.stab. Sunt conducatorii care isi desf. de muncitori .1.coordonatori ai unor depart. Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei.o serie de sefi de ateliere . Prima linie manageriala o formeaza responsab. Repartizarea sarcinilor .Definiti eficacitatea. 1. activit. 3 . de bunuri.Eficacitatea si eficienta 6.Functiile manageriale 1.control. functionale si alocarea res pe depart.organiz.Definiti conducerea. Definiti controlul. prestab.rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime. viitorul organiz.care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor.De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale .precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora. prin: .Nivele manageriale 6.Definiti middle managers. Definiti organizarea.Ei vegheaza ca product.organizatiei. ale sistemului:prosuctie .Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru.maistrii. in practica a politicilor si strateg. si previzionarea perform. Reprez gradul in care organizatia isi indepl.control 2 . Definiti planificarea. monotorizarea rezulultatului din activit.2. modului de colab.deoarece ea releva abilitatea..1. functia manageriala . Reprez. 4.. 8.3.motivarea si stimul. pt intreaga activ.Ei mai au in subordine minim 2 nivele .fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional.conducerea si controlul resurs.ale sistemului productiv .stab.forta de munca.si situatiile initiale .respons.efectuate. 1.controlori de calitate.istab.3.energie . cu rez cat mai bune. sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse. sa se desf. Definirea obiectivelor.Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ. sistemului. 8.4.precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare.econorruce 1.vanzare.directi cu activ. actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei.pt a realiz. un vol.Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice. 7.dintre grupuri sau pers. 1.. Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere .FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1.

observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor.stabileste strategii.La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei. rapoarte c) Purtator de cuvant . la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate. 6. initiaza proiecte de imbunatatire .tehnice -manageriale 2.La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte.La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile.transmite informatii catre exterior cu privire la politici.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor. c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . 8.Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse . comunicarea.Centrul informational intern si extern. la membrii organizatiei. planuri.Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9. telefonul. S. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei. la motivarea eforturilor. . cunoasterea specializata a diferitelor operatii.In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati.pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 . analizand rapoartele periodice.or si a crizelor . rezultate . 4.Rezolva conflictele dintre subordonati . influenta educarea si consilierea. b) Diseminator . ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei.Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei. actiuni. receptand informatiile despre organizatie.. tehnologiilor. 3.transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati.decide cum se distribuie resursele .Ia actiuni corective in perioada disputel.Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor. 7.emite memorii.conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea.Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: . IO. intalnirile. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator .

vanzarilor.1.ci investigand modul de comportare a acestora .protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor.ecologie si calitatea mediului inconjurator .stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator . 4.1 Probleme manageriale 2.ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general.reprezinta interesele departamentului 12.datele initiate precum si rezultatele finale.Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme .Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare . etice? .reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca.Cibernetica si gandirea sistemica l.Cum defineste S.roti dintate . 5.responsabilitati legale . respectand drepturile individuale si ale comunitatii.IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2. comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza.referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime. lS.responsabilitati etice .deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal. impartiale.tranzistori.Ce presupun resp.analizand toate comportarile ei posibile .Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? . 16.atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare . 2.Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente. a echipamentelor.responsabilitati economice 13.determinate sau reproductibile .In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? .Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17.necesitatile comunitatii .ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament.1.relatiile cu salariatii .in masura in care ele sunt regulate .tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale.responsabilitati discretionare .presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea. legale? .actiunile filantropice . Din ce deriva resp. 3. a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? .. a bugetelor .Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14.

deterrninand succesul economic al firmei. b.Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca. 3.semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite .indeplinirea masurilor ce au fost hotarate.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana. a..1.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire . Sistemul productive si mediul O.Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe.care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat. 8.in vederea atingerii obiectivului propus. 9.Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie .ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate. 4. a. 5.Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate . 4.echipamentul si utilajele.3 .personalul muncitor si informatiile.De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati. 10. 2.sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa .care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate .Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate. 7.In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati.Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia .Care este sarcina logisticii industriale .Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii .ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie . 11. 2.Ce sunt materiile prime.diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile. 5.acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem.Scurta caracterizare a elem. 3.are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate.dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine.Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa.construite in principal din resurse . 6.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri. b.semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile.1.la timpul optim si in locul potrivit .Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv.cu efecte notabile in minimizarea costurilor.elementele principale care il compun fiind materialele.acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii.din punct de vedere financiar fiind considerate venituri. 2. .luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor. sistemului cibenetico-induistrial 1.au o serie de conexiuni exteme.2.Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia.

rata somajului. nivelul educational.managerii treb sa fie rationali . 2.nivelul dobanzilor . functionarea si structura intreprinderii.val monedei nationale.cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut. .1.rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu.fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat .e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2.Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte.4 Probleme manageriale 1.ea fiind asimilata cu "situatia neagra". abateri de la desf previzionata a evenimentelor .Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei. normele de comportament.Definiti mediul economic Mediul economic. 2.sunt depasite consumurile specifice de mat prime . 3.Analiza sistemica si procesul decisional 1. 4.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat .Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti.prodesele firmei nu mai au desfacere.Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob .strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are .1.retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem .Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril. 6. obiectivele initiale.inteligenti si sistematici . 5.despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete.parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate.Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat.rez SW1t nu le .6.dar inform despre elementele componente . 8.transp intenn este costisitor si necorespunzator . 7. obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea.sistemul de trate.Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme. legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9.cu ajutorul unor metode atatistice.Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica.S.in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite .cea mai rea.Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei.colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori. organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba.sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice . managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte . Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata .dar datorita evenim in timp . este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare . 10. varsta medie.metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate . de multe ori.evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2.

de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii.Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme.3. Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.principiu de baza al analizei functionale . Little (ADL) 6.Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6..pozitia concurentiala 7 . 13.formulare problema -evaluare . solutiile sunt greu identificabile 5. Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG . Matricea BCG 1.Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D.alt principiu al analizei sistemice . Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei .arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem .de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor . -selectare ..III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3. 2. prin restrictia de legatura .pozitia pe piata Mc Kinsley .limite .se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi.. Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei.dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4.forta competitiva ADL . Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3.1.Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice.Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare .sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5. Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite. CAP.Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.

Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0.1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16.maturitatea meseriei 8. Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS .Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii.Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 .9 cazuri ADL .. De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14. Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? .Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare. care permit finantarea nevoilor proprii 28. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23.Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24. Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25.Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30. cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0.rata de crestere Mc Kinsley .Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll.Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 .. pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13.20 de cazuri 9.4 cazuri Mc Kinsley .BCG . 10. Pe axa absciselor. Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20.1 la 10 15. De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31. cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29.atractia pietei pe termen mediu ADL . In calcularea pozitiei pe piata. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27.Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12. structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18.Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17.

Ce reprezinta capacitatea telmica ? .de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii .2. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic. uneori.Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35. 3.Strategiile de specializare---------------------CAP. Stra tegii mana geri al e 3.consumul de timp pe unitate a de produs .in special de natura tehnico-organizatorica.IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4. 8. inovatia d) conditiile macro economice fac ca.2.2. Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie. Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34. calitatea. este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul.1. din pacate.intrun interval de timp dat in conditii ideale . punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37.dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7.in programarea productiei. 36. fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic.denumit indicator de utilizare extensiv . Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile.dar tinand cont de anumiti factori specifici. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate. In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda.. Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie. 2. 4.Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare.Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32. Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 . 5.

1. In trei parti.Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor.cu costurile . b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect. 6.deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului . deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent.si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie. caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala.Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5.calitatea. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale . 4.l. Manag grupurilor de munca 1.Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze.Pragul de rentabilitate Capitolul V .2. 2.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5.etc.Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea. 10.Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale. se interactionaeza intre ele.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu. 11. 9.deci prin controlul costurilor fixe sistematice. 3. 3. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare . Cu alte cuvinte. 5.1. 12.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l. Care sunt aceste clase de norme? . ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4. 2.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta.Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii. 7.Conform acestor definitii. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi. Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati.

8..Aceste clase sunt: norme de loialitate.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente.Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor.ceea ce conduce la echipe stabile. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere.Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. I2.Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5. norme privind tinuta la locul de munca..1. 9.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1.In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor. 5.Ce este de fapt comunicarea? . l l. etc. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1. 2. pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 . care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii. dar eterogen pentru activitati rutiniere.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4. norme privind recompensarea angajatilor. 3.Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5.1. Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta. Este rangul. durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei. 10.1. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun .

9. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa." 3. In plus intervine schimbul de idei.Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis. ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc. 2. 3.Definiti motivatia pozitiva. fapte.Motivatia imbraca mai multe forme. comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " ..In afara de comunicarea de grup.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului.2. respectiv reta in forma de lant. chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru.Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala. in X sau in forma de cerc. Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4.1.2..In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare. in Y. enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala.care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop.De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate..Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch. DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane . 8.constiente say inconstiente . 5. propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6.Motivatia resurselor umane 5. 7. concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4. cat si celui care l-a receptionat. imediata si nealterata a ideilor. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale.defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor . 5. implicite si intentionate.Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente. • publica • de masa. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie. Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a. sentimente si emotii.. • interpersonala.Structuri si forme ale motivatiei l.Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 .Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala. .

Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei . 6.creativitate .d.Definiti motivatia extrinseca.perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala.ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers .2..p.angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale .relatiilor interumane sau asupra activitatii.p.gandire .Definiti motivatia negativa.care le stimuleaza posib si constituie noi provocari.decat situatia inversa care este intolerabila. educatia • experienta efortul 3.Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite.v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4.Definiti motivatia intrinseca.Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere .Problema echitati la locul de munca l.d.este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior. 8.Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .angaj nu are in vedere un etalon . ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului . 7. pag 103 5.care nu izvoresc din continutul muncii.2.Care este contributia angajatilor d. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative . 5.Care este contributia organizatiei d.e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice .ci din efectele muncii.v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5. 2.(indirecta) Este generate de elem din afara individului.largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal . Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9. 9 .inhibitory .Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .relatiilor interumane sau asupra persoanei..autodepasire.

3. 3 . imbracaminte. Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8.Teama poate fi un factor: .Analiza prob motivationale .3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? .constituie un stimulent important al ego-ului .6.cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii. 6. etc.Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2.Dmotivarea l..Recompensele vor incuraja un anumit comportament.2.de sporire a productivitatii.Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5.2.cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii . 4. dar efectul pozitiv nu este de lunga durata. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om.cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului .Cum este vazuta competitia de catre angajati? . in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente.un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3.Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ .2.Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta .Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii. locuinta.Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? .5.de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.cand angajatul stie ce are de facut.munca.Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare .iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei . .dar nu are conditii favorabile 2.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni.CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii. 5. 4.

tact." IO. LEADERSIllP. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale.dar si de trasaturi temperamentale. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale. 4.spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor.curaj.Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului.31.3.Nica.Definitii 6.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5.energie.de atitudini.umanitate. S. Panaite C. 3. 2.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp.organizatorice. identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza.organizarea antrenarea si coordonarea activitatii.tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale .Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea . notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi. acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae.incredere.abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale. " 8. 9.Stotgill evidentiaza preocupari pt.de tehnici specifice si de maniere .dupa studiile lui lAdair.disponibilitate pt.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale .Concluzii asupra stilului managerial.daca ne referim la comportamentul managerului.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S.precum si de trasaturi de personalitate. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult..Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane . " 7.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor.Atributele personalitatii managerului . 12.morale.pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii. care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante. R.Stiluri de conducere.initiative.loialitate.Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate. 13.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta.R.Enumerati cele 2 stiluri.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului.autoincredere.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt. 11.Definiti stilul de conducere dupa Panaite C. realizarea cu succes a activitatii de conducere. STILURI MANAGERIALE 1.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda.simtul datoriei.

..binevoitor • participativ • democratic 23. este ineficien deoarece genereaza haosul. 16.Definiti stilul democratic. 20. Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor. prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. 15. Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere. Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor.Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? .un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A. 18. 21. angajatii sunt simpli executanti.Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup. favorabil obtinerii unor performante inalte. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup. sincera pentru realizarea obiectivelor.natura grupului .J. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa. Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase. caracterizate de incredere mutual a. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa. 22. Cum este descries un conducator? .natura sarcinilor de munca . Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate. Managerul da ordine. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19. Definiti stilul autoritar.faire.Definiti stilul permisiv. 24 . actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor.calitatile liderului . apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational. Definiti initierea de structura. detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ.Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale. respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A. Definiti consideratia. Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . iar increderea lipseste intre cele doua parti. 26. apatic si excesiv de tolerant. • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni. Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 . se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor. Permisivitatea sau stilul numit si laisser.cultura organizationala 17.

• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27..4. Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt.desfasurate. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf. -pt an gaj ati .5. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 . Orice sistem de salarizare se stab. .asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca.5.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee.este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare. Managemantul salarizarii personalului 1..concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social.Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite. Recrutarea si selectia personalului 5.Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare.Notiuni privind salarizarea personalului 5. 4.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema.1.intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29. 2. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 . Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ.in raport cu forma de organiz. Enumerati cele 4 stiluri de leadership.Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5.primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei .functia indeplinita.cantitatea si cal. munca) 3. • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.Care e perioade de tranzactie la ee .reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.

organizationale .ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene.Enumerati salarizarea . al performantei • . Hamner. Ticlea.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa.puterea sindicatelor.6.Sistemul de salarizare in Romania 11.dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez.ec.Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social . sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2. 14.obiectivele .Care e remarca lui Adam Smith.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului.componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13. 10. • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam.Ghimpu . a negocierilor salariale. Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila .Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor .Ce mentioneaza C. de salarizare .5. si resurselor utiliz. De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.2.in lucrarea "Avutia Natiunilor. esential al practicilor de resurse umane.profilul de activ. un nivel de viata decent .piata fortei de munca.cu mij.Def sistemul de salarizare.unde se arata Partile Contractante se angaj eaza.nivelul calificativ al vietii.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile .2000) I2.obiectivul major de maximizarea a perf. -evaluari le performantelor.dotarea teh. 8.evolutia preturilor. Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane. de salarizare.iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7.tipul poroductiei. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate..legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea .domeniul de activ..ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez.Al.in acest scop.Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist. cadrului de desf.(S. ce va fi stab.reglementand totodata si mij. de indeplinire a obtinerilor.tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala .standardele utilizate .docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999. .prestigiul.intre performantele si salariile acordate .elementele si formele salarizarii muncii. 5.nivelul productivitatii.despre proiectarea sist. relatie. R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9.metodele si instrum. de infaptuire ale acestora.metodele de stabilire a normelor si stab.

unei intreprinderi • .Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ. pt fiecare salariat in raport cu . fizice care aangajeaza . sume platite unui salariat peste salariul de baza.cu consultarea sindicatelor .itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat .Formele de salarizare 19.Adaosuri si sporuri la salariu 20. de salarizare caracteristice. luctat.Burloiu.importanta. la un nivel majorat pt orele de munca suplom. facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale. 22.Care sunt formele de salarizare dpa P.juridice sau pers. acestora . intrep. 16.are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig.Care sunt regulile fundamentale .fie sub forma premiilor pr realizari deosebite. 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5.fiecarea pers. o munca in conditii eate o fac nedorita.5.sa recunoasca drept. • pt munca prestata in cond.Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr.5.intre pers . unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit .pt pers.4. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza. si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice . financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern .Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau.in functie de posib.nominalizate de Guvern. si salariatii acestora sau reprez. care desf. 23.dupa caz individuale . de varsta . . prev.sex sau stare materiala.cu caracter principal? • .adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab.ca preg. muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5.etnice.Ce reprezinta adaosurile? Reprez. • prin lege pt personalul organelor puterii legislative .complex. excep.calit. de atractie si de retinere a pers..confesionale. din Romania.3. contractului individual de munca . si competenta profesionala salariul de baza .cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I. Enumerati elementele sist. 15.adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste.1n cadrul legislativ .executive si judecatoresti 18.fie in legatura cu munca depusa . La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17.

in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut. in comun aprob leme lor 30. Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5.5. 26. de salarizare utiliz.Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez.angajatiilor companiei..echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor. Perspective in salarizarea personalului 25.Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.5. 27 . in statele cu economie dez. .si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem.Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati..Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem.Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii. 31.dupa Wayne F . 29. Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale. Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare ..24. 28.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati.atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic.