intrebari licenta 1-1

retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

sistemul informaþional managerial . cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii.Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil. initiativaunitatea personalului 19. unitatea de conducere.( fig.Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22.1. capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã . 14) . stabilittaea personalului. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice.l7. disciplina.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23. iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes.l pag.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31. contabila si administrative. 29. de comanda. Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor. securitate. ordinea. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst .conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii.Cum trb sa fie retributia? Echitabila. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial .Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. Echitate 27.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26.Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime. creativ. subordonarea interesului particular fata de cel general. autoritate si responsabilitate. Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente. echitatea. financiara. impersonal. 18. ierarhizarea.4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS .Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie. salrizarea personalului. comerciala. centralizarea. stimulativa. MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25.Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l.ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28.

iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural.functionarea si controlul sistemelor industriale.5.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4.Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor. in stiintele th-economice 1.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice.principii. Are un caracter th-ec. 4.La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional.Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica.Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale . 2. S. 2.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5.Ackoff. printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare.putin previzibil.1.norme si metode cu privire la proiectarea.Integrarea manag.o grupare .talentul de a convinge colectivitatea. scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic.principala bogatie a organizatiei .. .2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã.Definiti stiinta conducerii productiei. atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã.2.Definiti unitatea productiva.Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff.Drucker.cu o struct.2.definind legi.implementarea.Solutia contingenta de management l.PROCESUL DE MANAGEMANT 1. Este in esenta o entitate sociala .clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb. specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz. dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme .Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil . 3. S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului.rutina experienta acumul.Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice.organiz.. 1.1.

maistrii.Ei stab..conducerea si controlul resurs.precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora. Definiti planificarea. Repartizarea sarcinilor .organiz. prestab.Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice. obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag.Definiti conducerea. Definirea obiectivelor.productiva ..control 2 .3. si a caror decizii afecteaza toata struct. prin: . Sunt conducatorii care isi desf.. sistemului.3.intretinere.dintre grupuri sau pers.4.fiind respons.3.organizatiei.planificarea .Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ.Definiti top managers. functia manageriala .managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc.controlori de calitate.directi cu activ.laboratoare.Definiti managemantul.Definiti middle managers. viitorul organiz. pt intreaga activ. 7. 4. sa se desf. Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei.coordonatori ai unor depart.motivarea si stimul. 9.deoarece ea releva abilitatea.efectuate.Definiti first-line managers.forta de munca.Ei vegheaza ca product.De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale . Definiti controlul. Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei. activit.clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului . Reprez.care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .respons. cu tanspun.Nivele manageriale 6.Eficacitatea si eficienta 6.stab. in practica a politicilor si strateg.si situatiile initiale .cercetare. 10.fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional.vanzare.rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime.prin care se reliz. 8.toti avand in subordine grup. de top mang.etc. 1. ale sistemului:prosuctie . actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei.Functiile manageriale 1. 8. de muncitori . cu rez cat mai bune. la nivel mediu al organiz. Definiti organizarea.sefii de echipa.Definiti eficacitatea.priceperea cu carea au fost analizate condit. si previzionarea perform. Prima linie manageriala o formeaza responsab. Controlul este fct manag .compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor.o serie de sefi de ateliere . 1. functionale si alocarea res pe depart. Reprez gradul in care organizatia isi indepl.stab. 7.istab. monotorizarea rezulultatului din activit.Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru. 5 . Roluri si aptitudini manageriale 1. 3 . Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere .econorruce 1.gruparea acestora in departam.pt a realiz.Ei mai au in subordine minim 2 nivele .FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1. un vol.1. de bunuri.precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare.. modului de colab.ale sistemului productiv .energie . 1.2.1.control.3. sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse.

Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor. influenta educarea si consilierea.pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 . cunoasterea specializata a diferitelor operatii.stabileste strategii. rapoarte c) Purtator de cuvant .tehnice -manageriale 2. ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei. 8.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor. 4. receptand informatiile despre organizatie.Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei.Centrul informational intern si extern. 6. tehnologiilor.Rezolva conflictele dintre subordonati .conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator .La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte. observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor.Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: . b) Diseminator .In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati. la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate. IO. . actiuni. la membrii organizatiei. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei.La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile.or si a crizelor .. c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta.Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9. analizand rapoartele periodice.transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati. comunicarea.decide cum se distribuie resursele . telefonul.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . intalnirile. 3.La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie. la motivarea eforturilor. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei.Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse . S.Ia actiuni corective in perioada disputel. initiaza proiecte de imbunatatire . rezultate .emite memorii. planuri.transmite informatii catre exterior cu privire la politici. 7.

relatiile cu salariatii .protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor.Ce presupun resp.ecologie si calitatea mediului inconjurator .responsabilitati etice .deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal.1 Probleme manageriale 2. impartiale.presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea.Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente. 3. vanzarilor.Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? . etice? .analizand toate comportarile ei posibile .roti dintate .tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale. a echipamentelor.datele initiate precum si rezultatele finale.atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare . a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP. Din ce deriva resp. comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza.stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator .ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general. 4.actiunile filantropice . 5.responsabilitati legale .In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? .Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14. lS.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun.in masura in care ele sunt regulate .ci investigand modul de comportare a acestora .Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme .ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament.reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca.tranzistori.responsabilitati discretionare .Cibernetica si gandirea sistemica l.reprezinta interesele departamentului 12.Cum defineste S.Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17.responsabilitati economice 13.Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare .determinate sau reproductibile .referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime. a bugetelor .1. 2. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? .necesitatile comunitatii .. legale? .1.IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2. respectand drepturile individuale si ale comunitatii. 16.

6. 3.Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa. sistemului cibenetico-induistrial 1. 3.luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor.Ce sunt materiile prime. 2.Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia.Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii . 5.acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem.1.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire .ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate.Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie .elementele principale care il compun fiind materialele. 4.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana. b.care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat.Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca.3 .Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe.au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate . 10.deterrninand succesul economic al firmei.echipamentul si utilajele.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii. a.ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie .din punct de vedere financiar fiind considerate venituri.personalul muncitor si informatiile.care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate .semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite . 8. 7..In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati.are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate. 4. 11. b. 2. 9.la timpul optim si in locul potrivit .dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine.in vederea atingerii obiectivului propus.Care este sarcina logisticii industriale .construite in principal din resurse .indeplinirea masurilor ce au fost hotarate. 5.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile.cu efecte notabile in minimizarea costurilor.Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv. a.Scurta caracterizare a elem. Sistemul productive si mediul O.2.Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia . .sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa .au o serie de conexiuni exteme.diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat.1.acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2.semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile. 2.De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati.Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri.

rez SW1t nu le .Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei.Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril.dar datorita evenim in timp .Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme.inteligenti si sistematici .cea mai rea.prodesele firmei nu mai au desfacere. 7.cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are .Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte. obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea.Definiti mediul economic Mediul economic.strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut. Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata . functionarea si structura intreprinderii.dar inform despre elementele componente .1.4 Probleme manageriale 1.despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete. managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte .6.1.nivelul dobanzilor .fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat .transp intenn este costisitor si necorespunzator .val monedei nationale.evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2.S.fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat. .Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob . legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9. 6. 2.Analiza sistemica si procesul decisional 1. normele de comportament. de multe ori. nivelul educational.cu ajutorul unor metode atatistice. abateri de la desf previzionata a evenimentelor .Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti. varsta medie. 10.ea fiind asimilata cu "situatia neagra".retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem . 2. 8.rata somajului. 3.metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate .Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu. obiectivele initiale.Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate. organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba. este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare .in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite .Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica.sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice .parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .managerii treb sa fie rationali .sistemul de trate.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat .Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei.sunt depasite consumurile specifice de mat prime . 4.e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2. 5.colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori.

Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5. Matricea BCG 1.Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice.facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei . Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme. -selectare .de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor . CAP.Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D.se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi.formulare problema -evaluare .a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei..arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem . Little (ADL) 6.pozitia pe piata Mc Kinsley . 13.forta competitiva ADL .Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.. prin restrictia de legatura .III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3.Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6.dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4. 2.pozitia concurentiala 7 .alt principiu al analizei sistemice .de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii. Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite. solutiile sunt greu identificabile 5. Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.limite .1.3. Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG .. Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3.Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare .principiu de baza al analizei functionale .

Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17. De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14.4 cazuri Mc Kinsley . cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS .Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll.rata de crestere Mc Kinsley .maturitatea meseriei 8.Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12.Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24. care permit finantarea nevoilor proprii 28.1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16.BCG .Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30.Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii.9 cazuri ADL .Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .. Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi. In calcularea pozitiei pe piata. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23.Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare..Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 . De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31.20 de cazuri 9. Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25. 10. structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18. cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? . pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13. Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20.Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 . Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22.atractia pietei pe termen mediu ADL . Pe axa absciselor. Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27.1 la 10 15.

dar tinand cont de anumiti factori specifici.denumit indicator de utilizare extensiv .Strategiile de specializare---------------------CAP. 5.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie. Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje.Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare.2. In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. Stra tegii mana geri al e 3. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 .dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3.de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate. Ce reprezinta capacitatea telmica ? . 3.1.intrun interval de timp dat in conditii ideale . fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic. 4. inovatia d) conditiile macro economice fac ca. uneori.2.. Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate.in programarea productiei. Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie.IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4. Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda. din pacate. Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34. 36. 8. 2.Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32.2.in special de natura tehnico-organizatorica. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic. calitatea. este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul. Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii . punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1.consumul de timp pe unitate a de produs .Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35.

cu costurile .Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea.1. caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala. a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor.calitatea. In trei parti. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi.deci prin controlul costurilor fixe sistematice. 10. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus.l. 12. 11. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l. b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect. Care sunt aceste clase de norme? . ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun. 7.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu.2.deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului . Manag grupurilor de munca 1. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5.Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale.etc.1. 3.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale. 2.Conform acestor definitii.Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta. Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati.Pragul de rentabilitate Capitolul V .Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri.Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup. 6. 5. 9. se interactionaeza intre ele. 2.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale .Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze. 4. 3. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare . Cu alte cuvinte.si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie.

1. Este rangul. norme privind recompensarea angajatilor. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere.2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4. I2.Aceste clase sunt: norme de loialitate.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale. 9. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente.Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5.1.ceea ce conduce la echipe stabile. 10. dar eterogen pentru activitati rutiniere. care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia. 8.1. pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 . norme privind tinuta la locul de munca.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5. l l. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii. etc. 3. Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte. 5.Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5.Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor. 2. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun ..In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor.Ce este de fapt comunicarea? . durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei.Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului..

cat si celui care l-a receptionat.Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului. chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru.. ... propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6.care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop. 8. in Y.In afara de comunicarea de grup. Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a.Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 . DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane .De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate. implicite si intentionate.Motivatia resurselor umane 5. sentimente si emotii. 3.Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch. in X sau in forma de cerc. In plus intervine schimbul de idei. • publica • de masa. 9.2. Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa.Definiti motivatia pozitiva. concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4.Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis.Motivatia imbraca mai multe forme. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale. comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " ." 3. 2. • interpersonala.defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor . 5.In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare.. imediata si nealterata a ideilor. fapte.Structuri si forme ale motivatiei l. enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala. ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc. respectiv reta in forma de lant. 5.Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala.2.Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente. 7.1. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie.constiente say inconstiente .

9 .Definiti motivatia negativa. 6..autodepasire.Definiti motivatia extrinseca.Care este contributia angajatilor d.Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere . 2.relatiilor interumane sau asupra activitatii.ci din efectele muncii.d.Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei .gandire .(indirecta) Este generate de elem din afara individului. 5. educatia • experienta efortul 3.Care este contributia organizatiei d. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative .v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4.relatiilor interumane sau asupra persoanei.p.perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala.e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice .decat situatia inversa care este intolerabila.angaj nu are in vedere un etalon .p.v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5.care nu izvoresc din continutul muncii.2.Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .inhibitory .angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale .d.largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal . ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului . pag 103 5.creativitate . Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9..Problema echitati la locul de munca l.Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers .este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior.2.avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite. 7.Definiti motivatia intrinseca. 8.care le stimuleaza posib si constituie noi provocari.Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .

5.Recompensele vor incuraja un anumit comportament.CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii.2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l.de sporire a productivitatii. dar efectul pozitiv nu este de lunga durata.cand angajatul stie ce are de facut.Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2.Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta .cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii .Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? .2.Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ . 3 .2. . 5.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8..ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat. etc.constituie un stimulent important al ego-ului .6.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni.Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare . Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.dar nu are conditii favorabile 2.Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7. 6. locuinta.Dmotivarea l.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana.Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om.iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei . 4.Teama poate fi un factor: . in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente.munca.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5.Analiza prob motivationale .de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.2. 3.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? .cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului . 4.Cum este vazuta competitia de catre angajati? .un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3. imbracaminte.cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii.3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.

Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt. R. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S. " 7. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult.Enumerati cele 2 stiluri.autoincredere.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5.tact. identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success.umanitate. 2.loialitate. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta.initiative.daca ne referim la comportamentul managerului.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor. S.31.de tehnici specifice si de maniere .abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale. 12.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc. 9.de atitudini.3. realizarea cu succes a activitatii de conducere.organizarea antrenarea si coordonarea activitatii..Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut. " 8.Definitii 6. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale.spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor.precum si de trasaturi de personalitate. Panaite C.Concluzii asupra stilului managerial.Definiti stilul de conducere dupa Panaite C."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza. acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului. notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale .Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea ." IO.incredere.tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite.energie.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale .simtul datoriei. 11.morale.Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane .R. 13.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp. STILURI MANAGERIALE 1. care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante.disponibilitate pt. 3.pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii.dupa studiile lui lAdair.Nica.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda.curaj. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale. 4.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului.Stotgill evidentiaza preocupari pt.dar si de trasaturi temperamentale.Stiluri de conducere.Atributele personalitatii managerului .organizatorice. LEADERSIllP.

20.binevoitor • participativ • democratic 23. Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor.Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup. prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor.Definiti stilul democratic. Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor. 15. favorabil obtinerii unor performante inalte. Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase. 24 .natura grupului . 16. Definiti initierea de structura. apatic si excesiv de tolerant.. 21.Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? . 18. este ineficien deoarece genereaza haosul.J. apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational. angajatii sunt simpli executanti. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa.Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale. • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni. Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 .. Permisivitatea sau stilul numit si laisser.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A. Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate. sincera pentru realizarea obiectivelor. caracterizate de incredere mutual a.un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A.Definiti stilul permisiv. Managerul da ordine.faire. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa.calitatile liderului . Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor. 22. Cum este descries un conducator? . Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere. se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor. actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup.cultura organizationala 17. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19. iar increderea lipseste intre cele doua parti. detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ.natura sarcinilor de munca . Definiti stilul autoritar. Definiti consideratia. 26.

asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca.Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare.reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee.4. • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.Notiuni privind salarizarea personalului 5.Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5. Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati. munca) 3.Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite.5. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ. Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt.intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29.Care e perioade de tranzactie la ee .. Orice sistem de salarizare se stab.primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei . 4. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5. 2. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 .desfasurate. Managemantul salarizarii personalului 1. .5. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf. Enumerati cele 4 stiluri de leadership.in raport cu forma de organiz.cantitatea si cal. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 ..este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare.• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema. -pt an gaj ati . Recrutarea si selectia personalului 5.concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social.functia indeplinita.1.

R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9.nivelul productivitatii. Ticlea. de salarizare .intre performantele si salariile acordate . .dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez.dotarea teh.Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor .metodele de stabilire a normelor si stab.Sistemul de salarizare in Romania 11. -evaluari le performantelor.Al.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului.nivelul calificativ al vietii.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa. Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila . 10. al performantei • . De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.piata fortei de munca.despre proiectarea sist. si resurselor utiliz.Ce mentioneaza C. ce va fi stab.domeniul de activ.Def sistemul de salarizare.Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social .ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene.Enumerati salarizarea . sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2.6.Ghimpu .in acest scop. de salarizare.Care e remarca lui Adam Smith. esential al practicilor de resurse umane.tipul poroductiei.obiectivele .profilul de activ.ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez..tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala . Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane. cadrului de desf. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile .docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999.metodele si instrum. 5. 14.obiectivul major de maximizarea a perf.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem. de infaptuire ale acestora. • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam.evolutia preturilor..reglementand totodata si mij.legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea .componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13. 8. organizationale . de indeplinire a obtinerilor.2. Hamner. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate.prestigiul. a negocierilor salariale.puterea sindicatelor.cu mij.(S. un nivel de viata decent .in lucrarea "Avutia Natiunilor.5.Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist. relatie.unde se arata Partile Contractante se angaj eaza.2000) I2.elementele si formele salarizarii muncii.ec.iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7.standardele utilizate .

confesionale. Enumerati elementele sist.Formele de salarizare 19.Burloiu. • pt munca prestata in cond. financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern . si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice .juridice sau pers.fie sub forma premiilor pr realizari deosebite.ca preg.3.cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I.are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig. si competenta profesionala salariul de baza . 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5. unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit . prev.Care sunt regulile fundamentale .Adaosuri si sporuri la salariu 20..1n cadrul legislativ . facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale.Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr. intrep.dupa caz individuale .fie in legatura cu munca depusa .pt pers.calit.sa recunoasca drept. de atractie si de retinere a pers. la un nivel majorat pt orele de munca suplom. fizice care aangajeaza .Care sunt formele de salarizare dpa P.cu caracter principal? • .intre pers .adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab. 22. 16. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza.Ce reprezinta adaosurile? Reprez.sex sau stare materiala. o munca in conditii eate o fac nedorita.5.executive si judecatoresti 18.cu consultarea sindicatelor . sume platite unui salariat peste salariul de baza.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17. unei intreprinderi • . pt fiecare salariat in raport cu .adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste. de varsta . luctat.5.Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau.in functie de posib. care desf. excep. acestora . din Romania. 15. . contractului individual de munca .Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ. La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.etnice.complex.nominalizate de Guvern.importanta.fiecarea pers. muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5.4. si salariatii acestora sau reprez. • prin lege pt personalul organelor puterii legislative . de salarizare caracteristice.itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat . 23.

Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale. 27 .Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati. Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5.atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic. Perspective in salarizarea personalului 25.Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem. 31. Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ. de salarizare utiliz.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati.echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor..5. 29. in statele cu economie dez.24. .Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez.5..Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii.. 26.angajatiilor companiei. in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut. 28.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare .si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem.dupa Wayne F . in comun aprob leme lor 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful