retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

l pag. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice.Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23.sistemul informaþional managerial . comerciala. contabila si administrative.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26.4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS . propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. de comanda.Cum trb sa fie retributia? Echitabila. salrizarea personalului.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul. subordonarea interesului particular fata de cel general.Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie. autoritate si responsabilitate.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie. Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial . disciplina.Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22. creativ. 29. cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente.( fig. securitate. financiara. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst .Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l. echitatea.ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor.conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii. MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat.Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil.Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. impersonal. centralizarea.1. ordinea. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31. 18. stabilittaea personalului.l7. iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes. capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã . Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . ierarhizarea. stimulativa. Echitate 27. initiativaunitatea personalului 19.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate. 14) . unitatea de conducere.

Ackoff.Integrarea manag.functionarea si controlul sistemelor industriale.1. 3. 1.Drucker.clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1.Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice. S. Are un caracter th-ec. 4.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare.putin previzibil. 2.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5.2.talentul de a convinge colectivitatea.implementarea.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia.Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale .Definiti unitatea productiva.Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff.2.cu o struct.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice.PROCESUL DE MANAGEMANT 1.5. Este in esenta o entitate sociala . in stiintele th-economice 1.Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil .. . printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute.iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb.1.principala bogatie a organizatiei .principii.Solutia contingenta de management l. scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic. dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme . atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã.rutina experienta acumul. S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului.Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica.La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional.norme si metode cu privire la proiectarea.definind legi.Definiti stiinta conducerii productiei..2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã.Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor.o grupare . specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz. 2. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4.organiz.

3. de top mang.forta de munca. si a caror decizii afecteaza toata struct. si previzionarea perform.Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ.istab.4. cu tanspun. sa se desf.maistrii...respons.1.compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor. 5 .Definiti eficacitatea. 1. Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere .productiva . in practica a politicilor si strateg. 8.priceperea cu carea au fost analizate condit. prestab.Definiti managemantul.prin care se reliz.sefii de echipa.Eficacitatea si eficienta 6. 4.efectuate.energie .econorruce 1.control.conducerea si controlul resurs.1.precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare. un vol. 7.3. modului de colab.Definiti first-line managers.vanzare.si situatiile initiale .3. la nivel mediu al organiz.fiind respons. Reprez. activit. Reprez gradul in care organizatia isi indepl.Ei vegheaza ca product.etc.Ei mai au in subordine minim 2 nivele . Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei.managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc. Definiti controlul. Prima linie manageriala o formeaza responsab.fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional.gruparea acestora in departam. functionale si alocarea res pe depart.cercetare.Definiti conducerea. 1. Controlul este fct manag .laboratoare. 10.organizatiei. Roluri si aptitudini manageriale 1.pt a realiz..toti avand in subordine grup.organiz.deoarece ea releva abilitatea.FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1. 7. actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei.dintre grupuri sau pers.Ei stab. cu rez cat mai bune.stab. 8.precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora.Nivele manageriale 6.clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului . Definiti planificarea.motivarea si stimul.2. prin: .Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice.stab.3.Definiti top managers.intretinere.De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale . Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei. monotorizarea rezulultatului din activit. viitorul organiz. ale sistemului:prosuctie . 9. Definiti organizarea. 1.controlori de calitate. Repartizarea sarcinilor . Definirea obiectivelor.control 2 . pt intreaga activ. sistemului. functia manageriala .Functiile manageriale 1.planificarea . obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag.directi cu activ. de muncitori .. Sunt conducatorii care isi desf. de bunuri.o serie de sefi de ateliere .care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .Definiti middle managers.coordonatori ai unor depart.Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru.ale sistemului productiv .rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime. 3 . sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse.

Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: . analizand rapoartele periodice. receptand informatiile despre organizatie. rezultate .Centrul informational intern si extern.emite memorii. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei.Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor. telefonul. observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor.Rezolva conflictele dintre subordonati . 7.La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator .. la motivarea eforturilor. . 8.tehnice -manageriale 2. initiaza proiecte de imbunatatire .La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie.Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei. comunicarea.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . cunoasterea specializata a diferitelor operatii. intalnirile. S.decide cum se distribuie resursele . rapoarte c) Purtator de cuvant .conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea.Ia actiuni corective in perioada disputel.transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati. ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei. influenta educarea si consilierea. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei. la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate. planuri. 4.pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 .transmite informatii catre exterior cu privire la politici.La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte. la membrii organizatiei.or si a crizelor . c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta.Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9. 6.Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse . tehnologiilor. b) Diseminator . actiuni.stabileste strategii. 3. IO.In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati.

atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare .Cum defineste S.1. 2.relatiile cu salariatii . impartiale. lS. a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP.Ce presupun resp.protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor. legale? . a echipamentelor.in masura in care ele sunt regulate .actiunile filantropice .roti dintate .ecologie si calitatea mediului inconjurator . comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza. Din ce deriva resp.IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2.responsabilitati etice . 4.ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general. a bugetelor .reprezinta interesele departamentului 12.deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal.analizand toate comportarile ei posibile .necesitatile comunitatii . 16.responsabilitati economice 13.Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14.stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator .1 Probleme manageriale 2.1.determinate sau reproductibile .Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme . vanzarilor.responsabilitati legale .responsabilitati discretionare .presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea.In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? .tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale.Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare .ci investigand modul de comportare a acestora .Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente. 5.tranzistori.datele initiate precum si rezultatele finale.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun.reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca.Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17.ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament. respectand drepturile individuale si ale comunitatii..Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? . 3.referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime. etice? .Cibernetica si gandirea sistemica l. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? .

8.Care este sarcina logisticii industriale .Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv.are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate. b. 2.. 9.3 .De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati. 2.din punct de vedere financiar fiind considerate venituri.acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem.au o serie de conexiuni exteme. 4. 5. sistemului cibenetico-induistrial 1. 10. 2. .Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie .Scurta caracterizare a elem.in vederea atingerii obiectivului propus.au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate .semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite .personalul muncitor si informatiile.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile. 5. 4. 3.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii. 6.care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate .1.indeplinirea masurilor ce au fost hotarate.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire .Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii .Ce sunt materiile prime.Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca.construite in principal din resurse .semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile. Sistemul productive si mediul O.sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa .1.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri.luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor.2.dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine.elementele principale care il compun fiind materialele.In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati.Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia. 3.ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie .Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate.Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe.Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia .deterrninand succesul economic al firmei.ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate.care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat.Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .cu efecte notabile in minimizarea costurilor.Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa. a.echipamentul si utilajele.la timpul optim si in locul potrivit .diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat. a. 11. 7.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana.acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2. b.

sunt depasite consumurile specifice de mat prime .val monedei nationale. Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata . 7. .dar inform despre elementele componente .Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti.transp intenn este costisitor si necorespunzator . 3.retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem .Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate.despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete. 6.ea fiind asimilata cu "situatia neagra". abateri de la desf previzionata a evenimentelor .Definiti mediul economic Mediul economic.fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat .cu ajutorul unor metode atatistice.6.cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are .Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica.4 Probleme manageriale 1.rata somajului.dar datorita evenim in timp .rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu. obiectivele initiale. 2.managerii treb sa fie rationali . nivelul educational.parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2. este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare .1.S.rez SW1t nu le . de multe ori.cea mai rea.Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori.Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte.Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei.cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut.inteligenti si sistematici . obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea.Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril.in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite .sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice .Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei.Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob .metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate . managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte .nivelul dobanzilor . 10. legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9. functionarea si structura intreprinderii.1.fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat . 5.evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2. 4. 8.sistemul de trate.prodesele firmei nu mai au desfacere.Analiza sistemica si procesul decisional 1. organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba.Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme. normele de comportament. 2. varsta medie.

Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare . Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.pozitia pe piata Mc Kinsley .Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme. Matricea BCG 1.de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor .forta competitiva ADL . 13. CAP.limite .principiu de baza al analizei functionale .. -selectare .Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6.facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei .dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4.sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5.Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice. Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3. Little (ADL) 6.. 2. solutiile sunt greu identificabile 5.pozitia concurentiala 7 .formulare problema -evaluare . Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG .a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei.alt principiu al analizei sistemice . prin restrictia de legatura . Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite.Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D.III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3.3.. Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.1.de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii.se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi.arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem . Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .

cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS .4 cazuri Mc Kinsley .Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23.maturitatea meseriei 8. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27. De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31. Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22.Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24. Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25.atractia pietei pe termen mediu ADL . care permit finantarea nevoilor proprii 28. In calcularea pozitiei pe piata.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 .Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17. Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi.BCG .1 la 10 15.20 de cazuri 9. Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0. Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20. Pe axa absciselor. cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0. structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? . 10..rata de crestere Mc Kinsley .1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16.Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll.Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12.Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii. pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13..9 cazuri ADL . De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14.Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30.Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 .Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21.

Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie.2.Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32.Strategiile de specializare---------------------CAP. este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul. 4. fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic. Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1. 8. In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. 36.denumit indicator de utilizare extensiv .dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7.in programarea productiei. 3. Ce reprezinta capacitatea telmica ? . Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate.de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6.in special de natura tehnico-organizatorica.Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare. inovatia d) conditiile macro economice fac ca.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie.Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35. punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37. din pacate. calitatea. uneori. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii . Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje. 2.consumul de timp pe unitate a de produs .2.dar tinand cont de anumiti factori specifici. Stra tegii mana geri al e 3. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 .. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic.intrun interval de timp dat in conditii ideale . Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda.2. Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate. 5.IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4.1. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3.

Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale. ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta. 2. Care sunt aceste clase de norme? .2.Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea.deci prin controlul costurilor fixe sistematice.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus.cu costurile . In trei parti.1. Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati.Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale . 11.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii.l. 4. 3. a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor.Pragul de rentabilitate Capitolul V . deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent. caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare .deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului . 10. Manag grupurilor de munca 1. 9. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4. 5.1.si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie. 3. Cu alte cuvinte.Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . se interactionaeza intre ele. b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect.Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta. 7.calitatea.etc. 6.Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze. 12. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5.Conform acestor definitii. 2.

Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5. care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente.1.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. etc.Ce este de fapt comunicarea? .Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului. 9. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale.. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere.1. 10. 2.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4.ceea ce conduce la echipe stabile. 3. l l. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun . Este rangul. durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei.Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor.2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1. 5. pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 . Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta. I2.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5. norme privind tinuta la locul de munca.In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor. norme privind recompensarea angajatilor.Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5.Aceste clase sunt: norme de loialitate.1. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii. dar eterogen pentru activitati rutiniere. 8..

care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop. in X sau in forma de cerc. 2.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului. Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4.Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch. chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru.Motivatia imbraca mai multe forme. 7. imediata si nealterata a ideilor. • interpersonala.In afara de comunicarea de grup. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie..Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente..In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare. respectiv reta in forma de lant.2. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale. cat si celui care l-a receptionat.Definiti motivatia pozitiva." 3. • publica • de masa. sentimente si emotii. fapte. 3. 8. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa.Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis.defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor .1. DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane .Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala. enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala. 5. implicite si intentionate.Structuri si forme ale motivatiei l. in Y. 9. . concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4.De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate. In plus intervine schimbul de idei. 5.. Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a. propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6..Motivatia resurselor umane 5.Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala.constiente say inconstiente .2. comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " . ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc.Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 .

Care este contributia angajatilor d.Problema echitati la locul de munca l.creativitate . 5.autodepasire.p.angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale .d.d.este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior.inhibitory .decat situatia inversa care este intolerabila.relatiilor interumane sau asupra activitatii.care le stimuleaza posib si constituie noi provocari. ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului .ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers .(indirecta) Este generate de elem din afara individului.Care este contributia organizatiei d.care nu izvoresc din continutul muncii. educatia • experienta efortul 3.avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite.gandire .ci din efectele muncii.Definiti motivatia extrinseca. 7. pag 103 5.largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal . 6.Definiti motivatia intrinseca.Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala.Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere .. Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9.v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5.e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice . 9 . 8.angaj nu are in vedere un etalon .Definiti motivatia negativa.Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei .2.v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4.p.relatiilor interumane sau asupra persoanei.. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative .Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .2. 2.

Analiza prob motivationale .Dmotivarea l.Recompensele vor incuraja un anumit comportament.Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7. locuinta. 6. 4.iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei .Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii.5.constituie un stimulent important al ego-ului .un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? .cand angajatul stie ce are de facut. 4.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5. in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om.cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii. Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii.Teama poate fi un factor: . imbracaminte.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8.de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? ..ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni.2.cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului .Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta .Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ .6.munca.cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii .Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare .2.dar nu are conditii favorabile 2. etc.2.Cum este vazuta competitia de catre angajati? . . dar efectul pozitiv nu este de lunga durata.de sporire a productivitatii. 5.Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2.2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l. 3. 3 .

pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii.simtul datoriei.Atributele personalitatii managerului . 13. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S. acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza.Enumerati cele 2 stiluri.Definiti stilul de conducere dupa Panaite C.Concluzii asupra stilului managerial.Definitii 6.precum si de trasaturi de personalitate.tact. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate. 2.organizarea antrenarea si coordonarea activitatii. Panaite C. identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda. LEADERSIllP.Stiluri de conducere.spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp.disponibilitate pt.curaj.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului.31.Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane .de tehnici specifice si de maniere . " 8.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale . notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi. R.incredere.R..Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu.energie.Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut.daca ne referim la comportamentul managerului.organizatorice.Stotgill evidentiaza preocupari pt.dupa studiile lui lAdair.de atitudini.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc.Nica.tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite.loialitate.Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea . care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante. 3. 11. STILURI MANAGERIALE 1.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale . realizarea cu succes a activitatii de conducere.3. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului.umanitate.abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale. 12. 4.morale. S. 9. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult.autoincredere.dar si de trasaturi temperamentale.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt. " 7.initiative." IO.

Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale.cultura organizationala 17.. 21. 26. respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor. detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ.faire. Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate.Definiti stilul permisiv. prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. 15. Definiti consideratia. sincera pentru realizarea obiectivelor.Definiti stilul democratic. favorabil obtinerii unor performante inalte. Definiti stilul autoritar..Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup. apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational. 20. Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere. iar increderea lipseste intre cele doua parti. 24 . Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor. este ineficien deoarece genereaza haosul. • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni.natura sarcinilor de munca . angajatii sunt simpli executanti.un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A. Permisivitatea sau stilul numit si laisser. Managerul da ordine.natura grupului . Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A. 16. Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 . actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa.binevoitor • participativ • democratic 23.Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? . apatic si excesiv de tolerant. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19. Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor. caracterizate de incredere mutual a. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup. 18.J. se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor. 22. Definiti initierea de structura.calitatile liderului . Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . Cum este descries un conducator? .

• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27.este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare.reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.Notiuni privind salarizarea personalului 5. .Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5.Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite. 4.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee.Care e perioade de tranzactie la ee . Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati.asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca.desfasurate.5.. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 .. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5. Managemantul salarizarii personalului 1.primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei . munca) 3.4. Recrutarea si selectia personalului 5.concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social.in raport cu forma de organiz.5. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 .1. Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ. -pt an gaj ati . • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare.intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf. Orice sistem de salarizare se stab. 2.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema. Enumerati cele 4 stiluri de leadership.functia indeplinita.cantitatea si cal.

Ghimpu . 14.intre performantele si salariile acordate .Ce mentioneaza C.elementele si formele salarizarii muncii. .2.tipul poroductiei. ce va fi stab. Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila . relatie.Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social . de infaptuire ale acestora. sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2.unde se arata Partile Contractante se angaj eaza.Enumerati salarizarea .in acest scop. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile .metodele si instrum.metodele de stabilire a normelor si stab. al performantei • . de salarizare.ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez.nivelul productivitatii.piata fortei de munca.obiectivele .nivelul calificativ al vietii. De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.6. a negocierilor salariale.legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea . de indeplinire a obtinerilor. si resurselor utiliz.domeniul de activ. -evaluari le performantelor.dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez. 8.profilul de activ.Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor .Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist.despre proiectarea sist.obiectivul major de maximizarea a perf.standardele utilizate .tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala . organizationale . Ticlea.Sistemul de salarizare in Romania 11. 10.. Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate.Care e remarca lui Adam Smith.(S. de salarizare .Al.cu mij.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa.. Hamner. esential al practicilor de resurse umane. 5.prestigiul.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem.puterea sindicatelor.Def sistemul de salarizare. • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului.reglementand totodata si mij.componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13.ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene.in lucrarea "Avutia Natiunilor.evolutia preturilor.5.docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999.2000) I2. R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9.dotarea teh.ec.iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7. cadrului de desf. un nivel de viata decent .

complex.dupa caz individuale .adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste.Adaosuri si sporuri la salariu 20. de salarizare caracteristice. pt fiecare salariat in raport cu .executive si judecatoresti 18.Formele de salarizare 19. sume platite unui salariat peste salariul de baza.juridice sau pers.sex sau stare materiala. si salariatii acestora sau reprez.. prev. muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5. care desf. facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale.fiecarea pers.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17.5.etnice. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza.cu caracter principal? • . intrep. Enumerati elementele sist.cu consultarea sindicatelor . unei intreprinderi • . 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5.nominalizate de Guvern. .cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I.4. unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit .pt pers.intre pers . din Romania. 16. La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.fie sub forma premiilor pr realizari deosebite.5.calit. financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern . si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice . si competenta profesionala salariul de baza . de atractie si de retinere a pers.importanta.1n cadrul legislativ .adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab. acestora . luctat.Burloiu.Care sunt regulile fundamentale .Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr.sa recunoasca drept. o munca in conditii eate o fac nedorita. 23.3. 22.confesionale.are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig.fie in legatura cu munca depusa .itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat .Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ.Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau. contractului individual de munca . excep.Care sunt formele de salarizare dpa P. la un nivel majorat pt orele de munca suplom. • prin lege pt personalul organelor puterii legislative . 15. fizice care aangajeaza . de varsta .Ce reprezinta adaosurile? Reprez.in functie de posib.ca preg. • pt munca prestata in cond.

echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor.dupa Wayne F ...Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati. in statele cu economie dez. Perspective in salarizarea personalului 25. 29. 27 .5. . Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5.. in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut. Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale. 26. in comun aprob leme lor 30.Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem.5.atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic. de salarizare utiliz. 28. 31.Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare .24.Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati.si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem.angajatiilor companiei. Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ.Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful