Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Economic “P.S.

Aurelian” Slatina Aviz sef-catedra:


Disciplina: ECONOMIE
Profesor : DORINA DORCIOMAN
Total ore: 33h 2 ore / săptămână Aviz director:
Clasa : a XII- a / SAM
Anul şcolar: 2010-2011
Conform Programei scolare aprobata prin O. M. Nr.3252\13.02.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICA
1.NR. 2.UNITATEA 3.COMP 5.N 7.OBSERVATII
CRT. DE ÎNVĂŢARE ETENŢE 4.CONŢINUTURI R 6.SĂPT. Activitati de
SPECIFI OR invatare
CE E evaluare,mijloace
didactice
Consumatorul şi Prezentarea disciplinei.Test de
1. comportamentul său evaluare initiala. 1 S1:13.09-17.09 Explicatia
raţional 1.1. Consumatorul şi comportamentul său Conversatia
2.1. raţional.Nevoi şi bunuri. 1 Studiu de caz
4.1. Resurse si rationalitate 2 S2:20.09-24.09 Observarea dirijată,
observarea
Agentii economici 1 S3:27.09-01.10 independentă;
Stiinta economica 1
Experimentul, studiul de
Utilitatea economica 2 S4:04.10-08.10 caz, miniproiectul şi
proiectul; eseul.
Alegerea consumatorului 2 S5:11.10-15.10 Exerciţii practice;
Autoevaluarea,
Cererea 1 Brainstormingul
Joc de rol
Recapitulare 1 S6:18.10-22.10 Rezolvarea de probleme
Studii de caz;
Exerciţii practice
problematizare
EVALUARE DE PROGRES 2 S7:25.10-29.10 Autoevaluarea
Evaluarea grupului de
lucru

Firma de exerciţiu
2. Producătorul- 1.2. Proprietatea şi formele sale 2 S8:01.11-05.11 Abstractizare,
întreprinzătorul şi 2.2. problematizare
comportamentul său 2.3. Libera iniţiativă 1 S9:08.11-12.11 Utilizarea standardelor
raţional 4.2. Producatorul si factorii de productie 3 S10:15.11-19.11 de activitate
Combinarea factorilor de productie Eseuri
Oferta 2 S11:22.11-26.11 Studii de caz;
Utilizarea factorilor de productie- 2 S12:29.11-03.12 Exerciţii practice
productivitatea 2 S13:06..12-10.12 Joc de rol
Costul productiei Rezolvarea de probleme
Profitul 2 S14:13.12-17.12 Studii de caz;
2 S15:20.12-07.01 Exerciţii practice
Recapitulare
1 S16:10.01-14.01 Autoevaluarea
EVALUARE DE PROGRES Evaluarea grupului de