Sunteți pe pagina 1din 2

Domnul Isus a venit sã aducã darul vieţii veşnice care limba; cãci grozav sînt chinuit în vãpaia aceasta.

ceasta.‘ Un pahar de
se capãtã prin credinţã în El şi cel mai mult a vorbit despre viaţã. apă ar putea da de pomană fiecare, indiferent cã este sãrac sau
Totuşi a vorbit mult şi despre moarte şi ce se întâmplã cu omul bogat, dacã ar fi sã ajungã la cei morţi. Dar, aceasta este Morţii doresc ca rudele lor sã studieze
când moare. El a spus şi aceastã întâmplare: “Era un om imposibil. O picãturã de apã nu poate fi transmisã acolo. Fiule‘, Sfintele Scripturi (Biblia), ca sã nu vinã
bogat, care se îmbrãca în porfirã şi in subţire; şi în fiecare i-a rãspuns Avraam, ,adu-ţi aminte cã, în viaţa ta, tu ţi-ai luat
zi ducea o viaţã plinã de veselie şi strãlucire. La uşa lui, lucrurile bune, şi Lazãr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este
în locul de chin
zãcea un sãrac, numit Lazãr, plin de bube, şi dorea mult mîngîiat, iar tu eşti chinuit. Pe lîngã toate acestea, între noi şi Când bogatul insista la Avraam sã trimitã pe Lazãr în casa
sã se sature cu fãrãmiturile, care cãdeau de la masa între voi este o prãpastie mare, aşa ca cei ce ar avea sã treacã de tatãlui sãu sã le adevereascã fraţilor aceste lucruri... “Avraam a
bogatului; pînã şi cîinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu aici la voi, sau de acolo la noi, sã nu poatã.‘ Deci, nimeni nu rãspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; sã asculte de ei. “,Nu,
vremea sãracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sînul lui poate trece aceastã prãpastie mare. pãrinte Avraame”, a zis el; ,ci dacã se va duce la ei cineva din
Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe cînd era el Îmi amintesc cum în copilãrie, dupã ce lucram o zi pe deal morţi, se vor pocãi.`şi Avraam i-a rãspuns: ,Dacã nu ascultã pe
în locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a în zãduf şi se termina apa, cât de mare era chinul pânã ajungeam Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacã ar învia cineva
vãzut de departe pe Avraam, şi pe Lazãr în sînul lui, şi a la fântânã. Şi de mi-aş fi uns buzele cu apã, mai rãu mi-ar fi fost. din morţi.`` Mai spun şi azi oamenii acelaşi argument. De multe
strigat: ,Pãrinte Avraame, fie-ţi milã de mine, şi trimite pe Deci, cât de mari sunt chinurile celor ce se aflã în Locuinţa ori când le vorbesc despre viaţã veşnicã, despre rai şi iad, unii
Lazãr sã-şi moaie vîrful degetului în apã, şi sã-mi morţilor, dacã şi o picãturã de apã pentru ei aduce uşurare. Şi nu refuzã sã creadã şi spun cã nu a venit nimeni încã de acolo ca sã ne
rãcoreascã limba; cãci grozav sînt chinuit în vãpaia este corect sã credem cã toţi cei ce au murit merg în raiul lui adevereascã şi sã credem. Şi spun aceasta necredincioşii dupã ce
aceasta.` ,Fiule`, i-a rãspuns Avraam, ,adu-ţi aminte cã, în Dumnezeu. Sfintele Scripturi spun: “Intraţi pe poarta cea de dimineaţa pânã seara se salutã unii pe alţii cu “Hristos a
viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazãr şi-a luat pe strâmtã. Cãci largã este poarta, latã este calea care duce la Înviat!”. Acesta nu este un simplu salut. Aceasta este cea mai
cele rele; acum aici, el este mîngîiat, iar tu eşti chinuit. Pe pierzare, şi mulţi sunt cei ce intrã pe ea. Dar strâmtã este mare realitate pe care primii creştini au început sã o proclame în
lîngã toate acestea, între noi şi între voi este o prãpastie poarta, îngustã este calea care duce la viaţã, şi puţini sunt formã de salut în perioada de la Paşte pânã la sãrbãtoarea Înãlţãrii
mare, aşa ca cei ce ar avea sã treacã de aici la voi, sau de cei ce o aflã.” (Evanghelia după Matei 7:13-14) Deci, este tocmai Domnului. Deci, dacã pentru oameni nu conteazã această
acolo la noi, sã nu poatã.` Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, invers, majoritatea merg la pierzare în Locuinţa morţilor dupã dovadã a învierii Fiului lui Dumnezeu din morţi, atunci cât preţ
pãrinte Avraame, sã trimiţi pe Lazãr în casa tatãlui meu; care va urma judecata şi apoi iazul de foc şi de pucioasã. vor pune pe învierea unuia din rudele lor. Vor cãuta sã inventeze
cãci am cinci fraţi, şi sã le adevereascã aceste lucruri, ca sã explicaţii. Dar Biblia deţine toate dovezile ca sã credem şi sã
nu vinã şi ei în acest loc de chin.` Avraam a rãspuns: ,Au cunoaştem despre viaţa de dupã mormânt şi morţii doresc, pânã
pe Moise şi pe prooroci; sã asculte de ei.` ,Nu, pãrinte Morţii doresc ca rudele lor sã creadã la lacrimi, ca noi sã studiem şi sã credem ce este scris în Biblie,
Avraame`, a zis el; ,ci dacã se va duce la ei cineva din Cuvântul lui Dumnezeu şi sã nu vinã pentru cã....
morţi, se vor pocãi.`şi Avraam i-a rãspuns: ,Dacã nu
ascultã pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar în locul de chin
dacã ar învia cineva din morţi.`` (Evanghelia dupa Luca 16:19- Morţii doresc ca rudele lor sã se
31). Din citirea atentă a acestei întâmplãri, devin clare Bogatul din întâmplarea de mai sus se aflã în locul de chin şi pocãiascã şi sã nu vinã în locul de chin
urmãtoarele adevãruri despre dorinţa celor morţi cu privire la a înţeles cã nu este cu putinţã nicicum sã vinã Lazãr, la el pentru
rudele lor care se aflã în viaţã: a-i uşura chinurile şi nu poate sã-i aducã nici mãcar o picãturã de
apã. Atunci bogatul a zis: ,Rogu-te dar, pãrinte Avraame, sã Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, pãrinte Avraame, sã trimiţi pe
Morţii, care se aflã în Locuinţa morţilor, trimiţi pe Lazãr în casa tatãlui meu; cãci am cinci fraţi, şi sã le Lazãr în casa tatãlui meu; cãci am cinci fraţi, şi sã le adevereascã
adevereascã aceste lucruri, ca sã nu vinã şi ei în acest loc de chin. aceste lucruri, ca sã nu vinã şi ei în acest loc de chin.‘ Avraam a
doresc apã ca sã le fie uşurate chinurile Avraam a rãspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; sã asculte de ei.‘ rãspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; sã asculte de ei.‘ ,Nu,
Bogatul credea cã dacã ar învia Lazãr şi ar apãrea în faţa fraţilor pãrinte Avraame‘, a zis el; ,ci dacã se va duce la ei cineva din
lui, care duceau acelaşi mod de viaţã pe care l-a avut el, poate cã morţi, se vor pocãi.‘şi Avraam i-a rãspuns: ,Dacã nu ascultã pe
Chiar dacã vã pare straniu ce spun, aceasta spun Sfintele vor crede în existenţa vieţii dupã moarte. Avraam însã spune cã Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacã ar învia cineva
Scripturi. Bogatul nu a cerut nici haine, nici mâncare, nici bani dacã nu cred pe Moise şi Prooroci cu nici un chip nu vor crede, din morţi.‘‘ Sfintele Scripturi (Biblia) spun cã “... toţi au
ci apã. Pe când era el în locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat chiar dacã va învia cineva din morţi. Moise şi Proorocii era un pãcãtuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Epistola cãtre
ochii în sus, a vãzut de departe pe Avraam, şi pe Lazãr în sînul termen prin care evreii numeau Sfintele Scripturi ale Vechiului Romani 3:23) şi cã “...plata pãcatului este moartea...” (Romani
lui, şi a strigat: ,Pãrinte Avraame, fie-ţi milã de mine, şi trimite Testament. Aceasta ne face absolut clar cã... 6:23) Când zice moarte nu se referã doar la moartea fizicã.
pe Lazãr sã-şi moaie vîrful degetului în apã, şi sã-mi rãcoreascã Moartea înseamnã despãrţire şi atunci când omul trece prin
moartea fizicã se desparte sufletul lui de trup, ca trupul sã Din Scripturile prezentate mai sus devine absolut clar cã
meargã în mormânt şi sufletul sã meargã la Dumnezeu care l-a
dat. Dar mai este o altã moarte, moartea spiritualã, când sufletul
morţii doresc de la rudele lor apã ca sã le fie uşurate chinurile,
dacã nu s-au pocãit în timpul vieţii pe pãmânt. Apoi, cu mult CE AŞTEAPTĂ MORŢII
mai mult decât rudele lor, morţii doresc ca cei apropiaţi ai lor ce
omului ajunge sã fie despãrţit pentru veşnicie de Dumnezeu şi
sã petreacã veşnicia în locul de chin. Bogatul din întâmplarea sunt încã în viaţã:
· sã studieze Scripturile, ca în rezultat
DE LA RUDELE LOR?
citatã mai sus a trecut prin moartea fizicã şi acum se aflã în locul
de chin. Pentru ca omul sã scape de locul de chin, trebuie sã se · sã se pocãiascã, pentru ca
pocãiascã. Pocãinţa nu trebuie confundatã cu spovedania. · sã primeascã darul vieţii veşnice şi
Acestea sunt lucruri absolut diferite. Dicţionarul de cuvinte · sã nu vinã în locul de chin dupã moarte
greceşti ale Noului Testament ne dã urmãtoarea definiţie Dumnezeu sã ne ajute sã împlinim aceastã dorinţã a morţilor şi
pentru pocãinţã: Metanoia ( pocãinţã în greacã) – schimbarea a lui Dumnezeu! Amin!
gândirii şi a scopului unei persoane. Deci, ca sã eviţi locul de
chin este nevoie de o schimbare a gândirii şi a scopului vieţii în Vã invitãm:
urma unei studieri profunde a Bibliei, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Schimbarea gândirii va duce la o viaţã trãitã în 1. Sã studiaţi Biblia la Cursurile prin
ascultare de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt pe care Corespondenţã organizate de Institutul Biblic
Dumnezeu Îl dã celor ce cred în Fiul Sãu. „Învãţãturã din Cuvânt” C.P. 773, or. Chişinãu
Isus a spus odatã unui ucenic: ,,Vino dupã Mine!“ 2019, tel. 282012, e-mail: isbic@pochtamt.ru
,,Doamne“, I-a rãspuns el, ,,lasã-mã sã mã duc întîi sã 2. Sã studiem Biblia şi sã practicãm împreunã
îngrop pe tatãl meu.“ Dar Isus i-a zis: ,,Lasã morţii sã-şi Taekwon-Do în cadrul clubului „Stolas
îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împãrãţia lui Leukas”, tel: 494103.
Dumnezeu.“ (Evanghelia după Luca 9:59-60) Prin aceastã vorbã 3. Sã studiem limba englezã în baza textului
Isus nu a vrut sã spunã cã este greşit sau pãcat sã ne îngropãm Bibliei, tel: 480841
morţii, ci a vrut sã spunã cã nu era prea mare deosebire între 4. Dacă eşti interesat să cunoşti mai mult din Paştele celor adormiţi este ziua când aproape toţi cei
mortul care era sã fie îngropat şi cei ce-l înmormântau şi care Cuvântul lui Dumnezeu sau te confrunţi cu din poporul nostru, care au pe cineva din cei dragi plecaţi din
erau morţi în greşelile şi pãcatele lor. Aceasta este explicat mai anumite greutăţi şi vrei să le soluţionezi potrivit viaţã, se duc la mormântul lor, ca sã-i onoreze sau sã-i
clar apostolul Pavel când le aduce aminte creştinilor din oraşul cu Biblia, scrie-mi la adresa de e-mail: venereze în dependenţã de ce crede fiecare despre cei morţi.
Efes cum au fost înainte de pocãinţa lor şi ce a fãcut Dumnezeu sfatu_pastorului@mail.ru. Mai ales femeile, în perioada pânã la aceastã sãrbãtoare, sunt
pentru ei atunci când s-au pocãit. El zice: “Voi eraţi morţi în foarte preocupate de cumpãrarea lucrurilor care vor fi date de
greşelile şi în pãcatele voastre, în care trãiaţi odinioarã, pomanã. Ele cumpãrã lucruri bune şi scumpe în nãdejdea cã,
dupã mersul lumii acesteea, dupã domnul puterii atunci când vor fi date de pomanã la mormântul decedatului,
vãzduhului, a duhului care lucreazã acum în fiii vor trece într-un chip miraculos la el şi în lumea lui. Alte femei
neascultãrii. Între ei eram şi noi toţi odinioarã, cînd trãiam o fac doar pentru ca sã nu rãmânã în urmã, ci sã fie în rând cu
în poftele firii noastre pãmînteşti, cînd fãceam voile firii lumea şi altele o fac chiar din falã şi ca sã facã de ruşine pe cei
pãmînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ce nu au nimic. Oricare nu ar fi motivul lor, toţi care se aflã la
ai mîniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în cimitir în ziua aceea îşi amintesc mai mult sau mai puţin despre
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cei morţi şi doresc sã ştie ce aşteaptã morţii de la ei. Noi

Designe: Ţoncu Nicolae


mãcar cã eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţã suntem de o parte şi morţii de altã parte. Ei ştiu cum gândim şi
împreunã cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi). El ne-a ce credem noi pentru cã ei au fost aici, dar noi nu ştim cum
înviat împreunã, şi ne-a pus sã şedem împreunã în locurile gândesc şi care sunt dorinţele lor cu privire la noi pentru cã nu
cereşti, în Hristos Isus, ca sã arate în veacurile viitoare am fost încã la ei. Dar toţi noi mergem acolo şi aceasta este
nemãrginita bogãţie a harului Sãu, în bunãtatea Lui faţã calea pe care merge fiecare om. Dumnezeu, care ştie tot
adevãrul, nu vrea sã fim în neştiinţã şi pe paginile Sfintelor
de noi în Hristos Isus. Cãci prin har aţi fost mîntuiţi, prin
Scripturi ne descoperã cum este lumea de dupã mormânt, ce se
credinţã. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
întâmplã dupã moarte şi care sunt dorinţele celor morţi cu
Dumnezeu. (Epistola lui Pavel către Efeseni 2:1-8)
privire la noi.
©2003 Vasile Filat

S-ar putea să vă placă și