P. 1
Www.educativ.ro Lucian Blaga Eu Nu Strivesc Corola de Minuni a Lumii (Arta Poetica)

Www.educativ.ro Lucian Blaga Eu Nu Strivesc Corola de Minuni a Lumii (Arta Poetica)

|Views: 1,220|Likes:
Published by Sophia Cretu

More info:

Published by: Sophia Cretu on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga ARTA POETICĂ Arta poetică este o operă literară în care autorul

îşi exprimă propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia. Autorul îşi exprimă în mod direct concepţia despre poezie (principiile de creaţie: elemente de laborator poetic, surse de inspiraţie, teme, modalităţi de creaţie şi de expresie; rolul social al poeziei) şi despre rolul poetului (relaţie poetcreaţie/inspiraţie; raportul poetului cu lumea sau cu divinitatea; rolul său social). La nivel ideatic, artele poetice se axează asupra doi termini: poezia şi poetul. În funcţie de termenul care deţine rolul determinant, ne aflăm în faţa unei arte poetice clasice (cum este poezia?) sau moderne (care este relaţia poetului cu lumea şi cu opera sa?). Prima artă poetică din literature universală este “Poetica” a lui Aristotel din secolul al IV-lea î.H. În această lucrare se definesc doi termini: mimesis şi catharsis. Aristotel spune că arta este MIMESIS, adică imitaţia imitaţiei realităţii, un joc prin care realitatea este transfigurată în funcţie de viziunea subiectivă a creatorului. Pentru prima dată el vorbeşte despre efectul purificator al artei (adică despre puterea creaţiei de a anula suferinţe, preocupările individului şi de a-l face să trăiască în lumea ficţiunii) –CATHARSIS. Mai târziu, Horaţiu consideră că orice creaţie exprimă partea cea mai bună a personalităţii artistului. În istoria literaturii universale, fiecare secol a adăugat idei interesante; o metamorfoză spectaculoasă a înregistrat atitudinea lirică. “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga face parte din seria artelor poetice ale literaturii române din perioada interbelică. Poezia este aşezată în fruntea primului său volum, “Poemele luminii”(1919), şi are rol de program (manifest literar), realizat însă cu mijloace poetice. Tema poeziei o reprezintă atitudinea poetică în faţa marilor taine ale Universului: cunoaşterea lumii în planul creaţiei poetice este posibilă numai prin iubire. Fiind o poezie de tip confesiune, lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct şi, la nivelul expresiei, prin mărcile subiectivităţii (mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţează eul liric): pronumele personal la persoana I singular, adjectivul posesiv la persoana I, verbele de present, persoana I singular, alternând spre diferenţiere cu persoana a III-a; topica afectivă/cezura. . Lucian Blaga a avut o preocupare intensă pentru filozofie mai ales în legătură cu problema cunoaşterii (cea paradisiacă şi cea luciferică). Alternanţă între persoana I singular şi persoana a III-a plural denotă caracterul filosofic al acestei poezii, care reprezintă metaforic opoziţia dintre cunoaşterea luciferică (“eu”) şi cunoaşterea paradisiacă (“alţii”).Cunoaşterea paradisiacă este pentru Blaga logică, raţională, în schimb ce cunoaşterea luciferică nu are ca scop desluşirea misterului ci amplificarea/adâncirea acestuia. Titlul acestei poezii este o metaforă revelatorie care exprimă idea cunoaşterii luciferice. Pronumele personal “eu” este aşezat orgolios în fruntea primei poezii din primul volum, adică în fruntea operei. Plasarea sa iniţială poate corespunde influenţelor expresioniste (exacerbarea eului- trăsătură expresionistă) şi exprimă

1

Compoziţional. şi un termen spiritual de transparentă înţelegere”. Dezmărginirea este o trăsătură expresionistă. “morminte” – tema morţii/eternitatea. izvorâtă din iubire. iar rolul poetului este adâncirea tainei care ţine de o voinţă de mister specific blagiană. A doua secvenţă. ontologică. emblematice pentru opera poetică a lui Lucian Blaga. “iubeşte” . Conjuncţia adversativă “dar”. nu îmbogăţeşte. imagine a perfecţiunii. cu ajtorul verbelor la formă negativă: “nu strivesc”. Întreaga operă este motivată prin iubire. eul liric delimitându-se astfel de poeţii de tip raţionalist. iar “lumina mea” “sporeşte”(a lumii taină). Sensul incipitului este imbogăţit prin lanţul metaforic şi completat prin versurile finale: “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/…. “buze” – iubirea/rostirea poetică. Cunoaşterea poetică este un act de contemplaţie (“tot…se schimbă…sub ochii mei”) şi de iubire (“căci eu iubesc”). Verbul capătă o semnificaţie metafizică. Finalul poeziei constituie o a treia secvenţă. “sporesc a lumii taină”. înseamnă a cunoaşte. afirmă opţiunea poetică pentru un mod de cunoaştere – “cu lumina mea” – şi atitudinea faţă de misterele lumii. nu sugrumă. Sintagmele poetice se asociază cu serii verbale simetric antitetice: “lumina altora” “sugrumă”(vraja). “lumina mea” – “lumina altora”. se construieşte pe baza unor relaţii de opoziţie: eu – alţii. nu ucide. Începutul este reluat din titlu şi porneşte ex-abrupto. prin ideea de cerc. Lirismul generează o emoţie de tip intelectual. de întreg. Conjuncţia advrsativă “dar” subliniază diferenţa dintre cele două tipuri de cunoaştere. “nu ucid (cu mintea)” atitudinea poetică faţă de tainele lumii – refuzul cunoaşterii logice. Poezia este un act de creaţie. Prima secvenţă exprimă concentrat. de puternic imagism. 2 . a absolutului. nu iubeşte). iar iubirea o cale de cunoaştere a misterelor lumii prin trăirea nemijlocită a formelor concrete.atitudinea poetului filozof de a proteja misterele lumii. nu striveşte. în acest context verbul “a iubi” capătă o altă semnificaţie decât la romantici. verbul la persoana I singular. imaginate ca petalele unei corole imense care adăposteşte misterul lumii: “flori” – viaţa/efermitate/frumosul. forma afirmativă. Această opoziţie este marcată şi grafic. mai amplă. pentru că versul liber poate reda fluxul ideatic şi afectiv. inclusă în titlul volumului de debut. sugerează cunoaşterea sau instrumentul cunoaşterii. adică “striveşte”. de obicei. “îmbogăţeşte”. cu rol conclusiv. cu un termen concret. Sfârşitul discursului liric exprimă participarea la misterul universal. de tip intuitiv). În poziţie mediană sunt plasate cel mai scurt (“dar eu”) şi cel mai lung vers al poeziei („eu cu lumina mea sporesc a lumii taină“). Verbul la forma negativă “nu strivesc” exprimă refuzul cunoaşterii de tip raţional şi opţiunea pentru cunoaşterea luciferică. “ochi” – cunoaşterea/contemplaţia poetică a lumii. raţionale. Metafora revelatorie “corola de minuni a lumii”. semnifică misterele universale. poezia are trei secvenţe marcate. Metaforele enumerate surprind temele majore ale creaţiei poetice. Verbele se asociază metaforei “calea mea” (destinul poetic absumat). prin scrierea cu iniţială majusculă a versurilor. Pompiliu Constantinescu reduce tehnica poetică la “o amplă comparaţie. Metaforele revelatorii ale luminii. reluarea pronumelui personal “eu”. deşi exprimată prin raportul de cauzalitate (“căci”). “măreşte”. Dedublarea luminii este redată prin opoziţia dintre metafora “lumina altora” (cunoaşterea de tip raţional) şi “lumina mea” (cunoaşterea poetică./căci eu iubesc/ şi flori şi ochi şi buze şi morminte”. Poezia înseamnă intuirea în particular a universalului. “ucide” (nu sporeşte.

La nivel fonetic sunt prezente pauze redate de cezură şi de dispunerea versurilor cu măsură inegală. Iar cuvântul poetic nu înseamnă. cu adânceşte misterul. Apar cuvinte ale imaginarului poetic blagian: “lună” . Creaţia este o răscumpărare a neputinţei de a cunoaşte absolutul: „Omul trebuie să fie creator. elemente specifice imaginaţiei. prin mit şi simbol. mijloacele de cunoaştere a luminii. Ea nu clarifică. marchează funcţia sintactică de complement circumstanţial instrumental – semnificând căile. Rolul poetului nu este de a descifra tainele lumii. Prin mijloacele artistice. care dă oncreteţe faptului.de aceea renunţ cu bucurie la cunoaşterea absolutului” (Lucian Blaga. “zare”. fiin însă considerată mai puţin valoroasă. întunericata zare. modalităţi de creaţie şi de 3 . „Pietre pentru templul meu”). Opţiunea poetică pentru o formă de cunoaştere. gravă. “fiori”. Luna are o altă semnificaţie decât la romantici. Verbele la timpul prezent şi modul indicativ duce la conturarea prezentului etern şi prezentului gnomic – eul liric este plasat într-o relaţie definită cu lumea. Actul poetic converteşte misterul. cu esenţa lumii. Conjuncţia “şi” conferă cursivitate discursului liric şi accentuează ideile cu valoare gnomică. dar şi metafora plasticizantă. nepătrunsul ascuns. nu îl reduce. .Termenul “minune” devine cuvânt-cheie în discursul liric. Atitudinea poetului faţă de cunoaştere poate fi explicată cu ajutorul terminologiei filozofice ulterior constituite. ne-nţelesuri şi mai mari. care implică principiul contrar. Misterul şi motivul luminii. ci de a le potenţa prin trăirea interioară şi prin contemplarea formelor concrete prin care ele se înfăţişează. de raportare a eului poetic în lume. în funcţie de ritmul interior. Ideiile sunt continuate dintr-unul în mai multe versuri. cu esenţa lumii. Discursul liric se organizează în jurul acestor cuvinte. La nivel morfosintactic se remarcă repetarea de şase ori a pronumelui personal “eu” ce susţine caracterul confesiv al operei. Sensul termenilor folosiţi este cel conotativ. întunericul. La nivel lexico-semanitic apare terminologia abstract. deoarece autorul îşi exprimă crezul liric (propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia) şi viziunea asupra lumii. Optând pentru al doilea tip de cunoaştere. care stă sub semnul misterului. care caută să reveleze misterul esenţial pentru însuşi conţinutul faptului. “mister”. Prepoziţia “cu”. ce se face între termeni abstracţi şi concreţi. a lumii taină. este redată de seriile verbale antonimice. sfânt mister. este o artă poetică. „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Poezia blagiană. Elementele de recurenţăîn poezie sunt. Creaţia este un mijlocitor între eu(conştiinţa individuală) şi lume. ne-nţeles. poetul desemnează propria „cale”: adâncirea misterului şi protejarea tainei prin creaţie. Prozodia este modernă: ingambamentul dă fluiditate ideilor poetice. Opoziţia lumină-întuneric relevă simbolic relaţia:cunoaşterea poetică-cunoaşterea logică. Apare o opoziţie între adjectivul posesiv “mea” şi adjectivul nehotărât “altora”. Întreg discursul liric are o curgere solemnă. sunt redate propriile idei despre poezie (teme. utilizată în trei poziţii. Măsura variază între versul de două silabe şi el amplu. Se cultivă cu predilecţie metafora revelatorie. Sentimentul poetic este acela de contopire cu misterele universale. limbaj metaforic. Din punct de vedere stilistic se remarcă comparaţia amplă. ci sugerează. Actul poetic este acela de contopire cu misterele universale. Rolul poeziei este acela ca. El face distincţie între cunoaşterea paradisiacă şi cea luciferică. sporindu-le. creatorul să pătrundă în tainele Universului. câmpul semantic al “misterului” realizat prin termeni/structuri lexicale cu valoare de metafore revelatorii: tainele. Misterul este substanţa originară şi esenţială a poeziei: cuvântul originar. “noapte”.

prin problematică şi mijloace artistice. Sugestii de redactare Pentru realizarea eseului se valorifică textul poeziei Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu. „Luceafăr întors".expresie) şi despre rolul poetului (raportul acestuia cu lumea şi creaţia. relevarea rolului expresiv al nivelurilor textului poetic ales. După melci).Riga Crypto şi lapona Enigel Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie scrisă de Ion Barbu aparţine modernismului. anunţă dezvoltarea ulterioară a poeziei lui Barbu. ca un amplu poem de cunoaştere şi poem alegoric. Riga Crypto şi lapona Enigel. RGUMENTE Poemul pare un cântec bătrânesc de nuntă. vei avea în vedere: • • • • explicarea conceptului modernism. Este o artă poetică modernă. 4 . IPOTEZA Riga Crypto şi lapona Enigel este subintitulată „Baladă". poemul prezintă drama cunoaşterii şi incompatibilitatea dintre două lumi/ regnuri. însă răstoarnă conceptul tradiţional. pentru că interesul autorului este deplasat de la tehnica poetică la relaţia poet-lume şi poet-creaţie. realizându-se în viziune modernă. Publicată iniţial în 1924. Scenariul epic este dublat de caracterul dramatic şi de lirismul de măşti. în realizarea eseului. integrată apoi în ciclul Uvedenrode din volumul Joc secund (1930). problematica cunoaşterii). evidenţierea specificului limbajului şi a expresivităţii textului poetic. personajele având semnificaţie simbolică. Structura narativă implică interferenţa genurilor. Modernismul. o baladă fantastică. prezentarea structurii textului poetic ales. în care întâlnirea are loc în plan oniric (ca în Luceafărul). dar este o poveste de iubire din lumea vegetală (asemenea altui poem al etapei. Eseu: Ion Barbu . DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR Titlul baladei trimite cu gândul la marile poveşti de dragoste din literatura universală.

dar cu modificarea tonalităţii. „laponă mică. personaje romantice cu calităţi excepţionale.poet este fixat prin trei epitete: „trist. ceea ce explică aspiraţia ei spre soare şi lumină. 22). este umezeala perpetuă: „în pat de râu şi humă unsă". modificată în final prin căsătoria lui Crypto cu măsălariţa. dialogul şi naraţiunea. spaţiu rece. Numele Enigel are sonoritate nordică şi susţine originea ei. sugerează apartenenţa la familia ciupercilor (cripto-game) şi postura de rege (rigă) al făpturilor inferioare. pentru că e „sterp". tot mai la sud. caracteristic spaţiului romantic apusean) e îmbiat să cânte despre nunta ratată dintre doi parteneri inegali. stăpână a regnului animal. Modurile de expunere sunt. Prologul conturează în puţine imagini atmosfera de la „spartul nunţii trăite. deosebirea dintre ei fiind elementul care va genera intriga. apa şi pământul. Primele patru strofe constituie rama viitoarei poveşti şi reprezintă dialogul menestrelului cu „nuntaşul fruntaş". însă la Ion Barbu. locurile natale şi oprirea din drum a laponei Enigel (strofele 8. în raport cu norma comună (Crypto e „sterp? şi „nărăvaş/ Că nu voia să înflorească". în ordine: descrierea. Riga Crypto.Romeo şi Julieta. iar Enigel e „prea-cuminte"). în timp ce lapona vine „din ţări de gheaţă urgisită". Repetarea sugerează un ritual al zicerii unei poveşti exemplare. „mult îndărătnic". „nărăvaş" şi „nu voia să înflorească". Numele Crypto. El este bârfit şi ocărăt de supuşi. sunt realizate prin antiteză portretele membrilor cuplului. nunta povestită. din regnul vegetal. 9). împlinită. La nivel formal. Singura lor asemănare este statutul superior în interiorul propriei lumi. ea reprezintă ipostaza umană. Nuntaşul îl roagă să zică „încetineV „un cântec larg". cel tăinuit. să-şi ducă renii/ Prin aer ud. intrarea în starea de graţie necesară zicerii acelui „cântec larg". încheierea întâlnirii (strofele 21. reprezentanţi a două regnuri distincte. Tristan şi Isolda. / Ea poposi pe muşchiul crud/ La Crypto. îi este fatală. căruia dragostea pentru Enigel. dar negative. „mai aburit ca vinul vechi. povestită. în debutul părţii a doua (expoziţiunea). de la pol şi trimite probabil la semnificaţia din limba suedeză „înger" (din latinescul „angelus"). răspunsul laponei şi refuzul categoric cu relevarea relaţiei dintre simbolul solar şi propria condiţie (strofele 16-20). pe care 1-a zis „cu foc" acum o vară. portretul. cadru al celeilalte nunţi. „Enigel şi riga Crypto". membrii cuplului sunt antagonici (fac parte din regnuri diferite). dar şi mişcarea de transhumantă care ocazionează popasul în ţinutul rigăi: „în noul an. Portretul menestrelului . întâlnirea dintre cei doi (strofa 10). „inimă ascunsă". pedepsirea rigăi în finalul baladei (strofele 23-27). Menestrelul (un trubadur medieval. iar invocaţia este repetată de trei ori. pentru Crypto. „inimă ascunsă". Spaţiul definitoriu al existenţei. în timp ce ea îşi recunoaşte 5 . Formula compoziţională este aceea a povestirii în ramă. iniţiatică. Partea a doua. mirele poienii. ceea ce determină ruperea lui de lumea cotidiană. un bard. lapona îşi conduce turmele de reni spre sud. este realizată din mai multe tablouri poetice: portretul şi împărăţia rigăi Crypto (strofele 5-7). cele trei chemări ale rigăi şi primele două refuzuri ale laponei (strofele 11-15). a poveştii în poveste (nuntă în nuntă). fiecare dintre ele prezentând câte o nuntă: una consumată. este craiul bureţilor. liniştită". poezia este alcătuită din două părţi. spaţiu impur al amestecului elementelor primordiale. cea mai evoluată a regnului (omul -„fiară bătrână").

„plăpând. Darul lui este refuzat categoric de Enigel: „Eu mă duc să culeg/ Fragii fragezi mai la vale". Al doilea refuz este susţinut de enumerarea atributelor lui Crypto: „blând. Opoziţia „copt-„necopt. elemente ale existenţei sale vegetative. 6 . în prima chemare-descântec. ies lumine. cu rezonanţe de incantaţie magică./ Ca o lamă de blestem/ Vorba-n inimă-ai înfipt-o!/ Eu de umbră mult mă tem". cu rezonanţe de incantaţie magică./ Se oglindi în pielea-i chială". incompatibilitatea peste care nici unul dintre ei nu poate trece fără să se piardă pe sine. pe care riga o refuză în favoarea existenţei instinctuale. ca în Luceafărul./ Să-l toace./ Dacă pleci să culegi. Atributele luminii despre care vorbeşte Enigel au efect distrugător asupra lui Crypto. Refuzul laponei îl pune într-o situaţie dilematică. ies lumine. obligat să nuntească cu ipostaze degradate ale propriului regn: „Cu Laurul-Balaurul/ Să toamen lume aurul. Enigel/ Scade noaptea./ Cu măsălariţa ori. dar rolurile sunt inversate. Făptura firavă e distrusă de propriul vis. în prima chemare-descântec./ începi. fără sfială. ca în Luceafărul./ Din umbYa deasă desfăcută. opunându-i argumentele modelului ei existenţial. reluată în al treilea refuz prin antiteza soare-umbră. cu mine". în a doua chemare: „Enigel. Riga este cel care rosteşte descântecul de trei ori. Povestea propriu-zisă se dovedeşte a fi fantastică. comunicarea se realizează în plan oniric. adică spre sud. lapona refuză descântecul rigăi. Depăşirea situaţiei dilematice rămâne apanajul laponei. sterile. dar opţiunea lui e fermă şi merge până la sacrificiul de sine./ începi. rigă Crypto. ce se întoarce în mod brutal asupra celui care 1-a rostit şi-1 distruge. de a încerca să intre într-o lume care îi este inaccesibilă. Crypto îşi îmbie aleasa cu „dulceaţă şi cu „frag?.statutul de fiinţă solară: „Că dacă-n iarnă sunt făcută/ Şi ursul alb mi-e vărul drept. Imaginii de fragilitate a lui Crypto. rogu-te. Darul lui este refuzat categoric de Enigel: „Eu mă duc să culeg/ Fragii fragezi mai la vale". dar care aici capătă conotaţii erotice. Pentru a-şi continua drumul către soare şi cunoaştere./ Mă-nchin la soarele-nţelepf. dar opţiunea lui e fermă şi merge până la sacrificiul de sine. Povestea propriu-zisă se dovedeşte a fi fantastică. Primul refuz sugerează tentaţia solară. ea desfăşurându-se în visul fetei. dar care aici capătă conotaţii erotice. prin indicele spaţial „mai la vale". cu toate că tentaţia iubirii este copleşitoare: „Rigă Crypto. Finalul este trist. ce refuză nuntirea dorită de Crypto „în somn fraged şi răcoare". gol la drum să iasă. dar rolurile sunt inversate. pune în evidenţă relaţia individuală a fiecăruia cu universul. necopt. ea desfăşurându-se în visul fetei. Depăşirea situaţiei dilematice rămâne apanajul laponei. Oglindirea ritualică produce degradarea: „De zece ori. cade victimă neputinţei şi îndrăznelii de a-şi depăşi limitele. Crypto îşi îmbie aleasa cu „dulceaţă şi cu „frag?. ce refuză nuntirea dorită de Crypto „în somn fraged şi răcoare". opunându-i argumentele modelului ei existenţial. elemente ale existenţei sale vegetative. Membrii cuplului nu-şi pot neutraliza diferenţele în planul real. în a doua chemare: „Enigel. Enigel/ Scade noaptea. lapona îi opune aspiraţia ei spre absolut („Mă-nchin la soarele-nţelept). Soarele este simbolul existenţei spirituale. Riga Crypto se transformă într-o ciupearcă otrăvitoare. rogu-te. Refuzul laponei îl pune într-o situaţie dilematică./ Dacă pleci să culegi. cu mine". vegetative.

obligat să nuntească cu ipostaze degradate ale propriului regn: „Cu Laurul-Balaurul/ Să toamen lume aurul. cu cât această «roată se măreşte». adică spre sud./ Se oglindi în pielea-i chială". ce se întoarce în mod brutal asupra celui care 1-a rostit şi-1 distruge. incompatibilitatea peste care nici unul dintre ei nu poate trece fără să se piardă pe sine. lapona refuză descântecul rigăi. de a încerca să intre într-o lume care îi este inaccesibilă. în Ritmuri pentru nunţile necesare. trecută prin respingerea nunţii pe o treaptă inferioară. configurat prin cele două simboluri . „plăpând. «La umbră nu cresc afectele». mai pur. lapona îi opune aspiraţia ei spre absolut („Mă-nchin la soarele-nţelept)./ Ca o lamă de blestem/ Vorba-n inimă-ai înfipt-o!/ Eu de umbră mult mă tem".Primul refuz sugerează tentaţia solară. Trei mituri fundamentale de origine greacă sunt valorificate în opera poetului: al soarelui (absolutul). Finalul este trist. rigă Crypto. Frigul ţinutului polar. gol la drum să iasă. Făptura firavă e distrusă de propriul vis. necolindată de fiorii emoţiei umane"3. Soarele (cunoaşterea absolută). prin indicele spaţial „mai la vale". al cercetării. ci doar «carnea». Pentru a-şi continua drumul către soare şi cunoaştere. Soarele este simbolul existenţei spirituale./ Să-l toace. perfecţiunea geometrică a apei cristalizate configurează treapta raţiunii pure. Atributele luminii despre care vorbeşte Enigel au efect distrugător asupra lui Crypto. Impactul dintre raţiune (Enigel) şi instinct (Crypto). Primul conotează sensurile raţiunii ale cărui atribute sunt „soarele-nţelepf şi „sufletul fântână". Oglindirea ritualică produce degradarea: „De zece ori.„fiară bătrână" şi „făptură mai firavă". vegetative. până la desăvârşirea spirituală. reluată în al treilea refuz prin antiteza soare-umbră. Dincolo de înflăcărările impure ale dragostei şi de atmosfera mai curată a inteligenţei. este înfăţişată înaintarea sufletului prin trei etape cosmice. cade victimă neputinţei şi îndrăznelii de a-şi depăşi limitele. Imaginii de fragilitate a lui Crypto. cu toate că tentaţia iubirii este copleşitoare: „Rigă Crypto. apoi sufletul trebuie să mai urce o treaptă. iniţierea completă are loc prin adevărata „nuntă" a trupului şi spiritului cu însuşi focarul vieţii. se soldează cu victoria raţiunii asupra instinctului. „Roata reprezintă refracţia soarelui în fântâna sufletului./ Cu măsălariţa-mireasă. Opoziţia „copt-„necopt. nuntirea în „cămara Soarelui/ Mareluf. necopt. al intelectului. al nunţii şi al oglinzii. fără sfială. încercarea fiinţei inferioare de a-şi depăşi limitele este pedepsită cu nebunia./ Să-i ţie de împărăteasă". pe care riga o refuză în favoarea existenţei instinctuale. Drumul spre sud al laponei are semnificaţia unui drum iniţiatic. sunt ale cercului Venerii. Trăirea sufletească va fi cu atât mai completă. iar popasul în ţinutul rigăi este o probă. Al doilea refuz este susţinut de enumerarea atributelor lui Crypto: „blând. trepte ale iniţierii. riga Crypto. în timp ce impuritatea din cercul Venerii e sugerată de spaţiul în care se amestecă elementele primordiale: „humă unsă". „aer ud". Itinerarul trece prin cercul Venerii (iubirea ca „energie degradată" reduce omul la ipostaza de fiinţă instinctivă). cercul lui Mercur. lapona Enigel întruchipează gândul eliberat prin aspiraţia spre lumină şi cunoaştere de ispitele instinctuale simbolizate de somn şi umbră. iar chemările personajului alegoric. pune în evidenţă relaţia individuală a fiecăruia cu universul. crescând pe măsură ce căldura dată este mai mare. 7 . simbolizând aici materia vegetativă. Riga Crypto se transformă într-o ciupearcă otrăvitoare. sterile. Aspiraţia solară a laponei sugerează faptul că aceasta se află pe treapta lui Mercur.

in care sunt concentrate invataturile proorocilor si apostolilor adresate omenirii.cuvantul-titlu desemneaza un act juridic intocmit de o persoana prin care aceasta isi exprima dorintele ce urmeaza a-i fi indeplinite dupa moarte.conceput ca o adresare directa a eului liric catre un fiu spiritual.intre strabuni si urmasi. etc.In poezie eul liric apare in diferite ipostaze:eu/noi.. adj.In sens propriu(denotativ). Poezia "Testament" este prima dintre artele poetice publicate in diferite volume:"Flori de mucigai".inegal de versuri. alternand spre diferentiere cu pers.In sens figurat(conotativ).conceptia despre creatie sau despre menirea creatorului. Textul poetic este conceput ca un monolog adresat de tata unui fiu spiritual caruia ii este lasata drept unica mostenire "cartea".alaturi de "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii" de Lucian Blaga si "Joc secund" de Ion Barbu. si are rol de program (manifest) literar. Arta poetica este o creatie in versuri prin care autorul isi exprima prin mijloace artistice specifice operei literare.specifica liricii moderne:transfigurarea socialului in estetic. Discursul liric avand un caracter adresat. I si a II-a sg."TESTAMENT" de Tudor Arghezi -arta poetica modernaPoezia "Testament" de Tudor Arghezi face parte din seria artelor poetice moderne ale literaturii romane din perioada interbelica."."cartea mea".estetica uratului.posesive la pers."Frunze pierdute".Discursul liric este organizat sub forma unui monolog adresat/dialog imaginar intre tata si fiu. Poezia "Testament" de Tudor Arghezi este o arta poetica..la pers. "Cuvinte potrivite"(1927). Conditia poetului este concentrata in versul:"decat un nume adunat pe-o carte".eul liric. I sg.intre rob si Domn. I sg. Este o arta poetica moderna.transmisa in mod direct si la nivelul expresiei prin marcile subiectivitatii(marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza eul liric):pronume personal la pers. lirismul subiectiv se realizeaza prin atitudinea poetica.in legatura cu transmiterea averii sale.metonimie care desemneaza opera literara. "sa urci". TITLUL poeziei are o dubla acceptie: una denotativa si alta conotativa.T.deoarece autorul isi exprima propriile convingeri despre arta literara.tot atatea ipostaze pt.iar poezia apare ca bun spiritual si peren:"Nu-ti voi lasa drept bunuri dupa moarte. TEMA poeziei o reprezinta creatia literara in ipostaza de mestesug. a IIIa.T."strabunii mei". 8 .deoarece in cadrul ei apare o tripla problematica.contine ideea mostenirii spirituale. vb..despre menirea literaturii si despre rolul artistului in societate.creatie lasata mostenire unui fiu spiritual."Epigraf".topica afectiva(inversiuni si dislocari sintactice).raportul dintre inspiratie si tehnica poetica. INCIPITUL. Poezia este asezata in fruntea primului volum arghezian.Astfel creatia argheziana devine o mostenire spirituala adresata urmasilor-cititori sau viitorilor truditori ai condeiului.care devine simbol al identitatii obtinute prin cuvant.realizat insa cu mijloace poetice.cu metrica si ritmul variabile.eu/tatal-fiul etc. si N."eu".cuvantul face trimitere la cele doua mari parti ale Bibliei:V."am ivit"."un nume adunat pe-o carte". Textul poetic este structurat in 6 strofe cu nr.

In strofa a doua.prin faptul ca durerea.popor decat clasica lira: "Durerea noastra surda si amara/Ogramadii pe-o singura vioara.cartea de capatai a urmasilor.poetul aplicand asupra cuvintelor aceeasi truda transformatoare prin care plugarii supuneau pamantul. In strofa a cincea apare ideea transfigurarii socialului in estetic.vocativul "fiule" .mucegaiuri si noroi/Iscat-am frumuseti si preturi noi".simbolizata prin "vioara". artistul este un “rob”." Arghezi introduce in literatura romana estetica uratului. In concluzie putem afirma ca poezia “Testament” de Tudor Arghezi este o arta poetica. Ideea centrala din cea de-a treia strofa este transformarea poeziei intr-o lume obiectuala.are un loc central in aceasta arta poetica. Formula de adresare."cartea".dar si sa stigmatizeze raul din jur ("sa-njure"). Conditia poetului este redata in versul “Robul a scris-o. “Domnul”.”pierde" in favoarea mestesugului poetic: “Intinsa lenesa pe canapea.un truditor al condeiului si se afla in slujba cititorului.unealta folosita pt.poetul identificandu-se.datorita afirmatiilor prezentate mai sus.Arghezi si un mijloc de razbunare a suferintei inaintasilor:"Biciul rabdat se-ntoarce in cuvinte/Si izbaveste-ncet pedepsitor/Odrasla vie-a crimei tuturor".cat si al mestesugului.Astfel "sapa"./Domnita sufera in cartea mea”.arta contemplativa.dar si pt.devine"condei".iar poezia presupune mestesugul. "Domnita".care se leaga de generatiile viitoare.ca un mentor al generatiilor viitoare. Enumeratia "rapi si gropi adanci".cand sa-njure".iar "brazda" devine "calimara".Poetul poate face ca versurile sale sa exprime imagini sensibile.ca poetul devine un nascocitor.unealta de scris.arta avand functie cathartica.prin "carte".asemeni Bibliei.truda creatorului.generatiile viitoare valoarea unui document fundamental. Ultima strofa evidentiaza faptul ca muza.al trudei poetice “slova faurita”: “Slova de foc si slova faurita/Imperecheate-n carte se marita”.desemneaza un potential cititor.un nascocitor care transforma "graiul lor cu-ndemnuri pt.a lucra pamantul.in "cuvinte potrivite".dar si moralizatoare.concept pe care il preia de la scriitorul francez Charles Baudelaire:"Din bube. Strofa a patra debuteaza cu o confesiune lirica:"Am luat ocara si torcand usure/Am pus-o cand sa-mbie.instrument mul mai reprezentativ pt.Poetul este.Domnul o citeste” .creatie elaborata cu truda de poet.cu un tata. 9 .ca si versul urmator "Suite de batranii mei pe branci".fiind un element de recurenta.vite".metafora ce desemneaza poezia ca mestesug.este numita "hrisovul vostru cel dintai".ca truda.si nu ca inspiratie divina. Poezia reprezinta pt.revolta sociala sunt concentrate in poezie.si al acumularilor strabatut de inaintasi.in mod simbolic. Metafora "carte" ."Cartea"-"hrisov" are pt.Metafora "seara razvratita" face trimitere la trecutul zbuciumat al stramosilor.al harului divin “slova de foc”.prin urmare. Poezia este atat rezultatul inspiratiei.sugereaza drumul dificil al conoasterii.

) // Fii clar. cel mai important manifest poetic din secolul al XIX-lea. paradoxismul etc. o zi anume și-un singur fapt deplin / Vor ține pân' la urmă tot teatrul arhiplin. epigonismul contemporanilor săi. Incertitudine.. Tatăl-poet lasă moștenire fiului nu orice fel de carte.. H. harfe zdrobite.Iubiți deci rațiunea și pentru-a voastre lire / Din ea luați frumosul. Prima Poetică a fost semnată de Aristotel. Tudor Arghezi și-a pus cea mai interesantă dintre artele sale poetice. Cuvânt. cartea – ca bun testamentar transmis fiului – se relevă simbolic în treaptă întru cunoaștere veridică. Conachi («Meșteșugul stihurilor românești»). / mici de zile. Poetului necunoscut. dar rece. puse bine pe-un caracter inimic». Eminescu ne încredințează: „Ideea fundamentală e comparațiunea dintre lucrarea încrezută și naivă a predecesorilor noștri și lucrarea noastră trezită. dadaismul. ci cartea-tezaur întru cunoaștere a neamului său din temelia piramidei 10 . fără credință în ceva. mari de patimi. ori. În „fruntea“ volumului de debut. // (. simbolismul. romantismul.. poetul elogiază «zilele de-aur a(le) scripturelor române». Cuvinte potrivite. specific esteticii ce desemnează un ansamblu de norme sau reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei. O veritabilă ars poetica a romantismului. către Iacob Negruzzi (de la revista «Convorbiri literare»). stilistică –. «simțiri reci. celebră este Arta poetică de Nicolas Boileau. „transferate“ în ființa poetului. Rugă de seară. a. Quintilian ș. în prim-hrisov «al robilor cu saricile pline de oseminte» „vărsate“.. parnasianismul. compoziție. în funcție de doctrinele și dogmele curentelor înregistrate în plan diacronic: clasicismul. tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare.Arta poetică (din latină ars poetica. figuri de stil. prin antiteză.” Literatura română a fost înzestrată cu arte poetice de C. Ion Heliade Rădulescu («Regulile sau Gramatica poeziei»). din epocile anterioare. ” Tudor Arghezi este autorul a numeroase arte poetice: Testament.» [1]. / măști râzânde. concis și sprinten în orice povestire. a. în partea a doua. suprarealismul. cum Shakespeare credea în fantasmele sale. Predecesorii noștri credeau în ceea ce scriu. poate. pentru care Patria este «o frază» etc. / Vrem arta să îndrepte și-un mers al acțiunii. Flori de mucigai. pentru care Dumnezeu este o «umbră». realismul. Comparațiunea din poezia mea cade în defavorul generației noi și – cred – cu drept.. se află în Epigonii de Mihai Eminescu. un poem esențial pentru întregul său program estetico-literar realist. axându-se pe conceptul de mimesis («arta – imitare a naturii»). în general. urâte.. din anul 1674: „.. În prima parte a amplului poem-manifest. Alte celebre arte poetice – pentru literaturile antice – au ca autori pe Horațiu (Epistola către Pisoni). expresionismul. Eminescu ș. În scrisoarea însoțitoare a poemuluimanifest. spre a releva. în orizontul anului 330 î. Epigraf. dinspre prozodie. franceză l’art poétique) ori poetica este un concept cu normativ caracter.. Testament. // Dar noi ce ne supunem la legea rațiunii. Pentru ilustrarea principiilor estetice ale clasicismului. / Un loc. În „deschiderea“ Testamentului arghezian.. și-a artei strălucire. Horă de poeți etc. Epigonii. inimi bătrâne. cu «poeți ce-au scris o limbă ca un fagure de miere». din anul 1927.

a elementelor ce aparțin apoeticului. rafinarea. răsar «cuvinte potrivite și leagăne. „garoafă“ a rostirii. este vorba despre poezia Rugăciune. spațiu al metamorfozelor ens-ului uman. ochiul – bază a receptării întru reflectare. Catharsis-ul blagian este rezultatul trăirii în tot mai «largi fiori de sfânt mister». se deschide cu o remarcabilă ars poetica a expresionismului. infernalului / monstruosului etc. condiție sine qua non a poeziei expresioniste. grație structurii mele sufletești. ori „paradisiace“. sămănătorist etc. Poemele luminii (1919).” Volumul de debut în poezie al lui Lucian Blaga. ci să-l adâncim așa de mult încât să-l prefacem într-un mister și mai mare». a exprimării sinelui etc. Am văzut în scriitor un semănător de credințe și un semănător de biruințe. nu robi ca până acum.. Am văzut în scriitor un element dinamic. întâia oară. cu fragranța vieții. al „transcenderii“ etc. Rostul cărții este clar expus: „Ca să schimbăm. Arta poetică argheziană constă în valorificarea. din Pietre pentru templul meu (din același an): „Câteodată.. am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător. / Sudoarea muncii sutelor de ani. printre plăvani.. carte oglindind «seara răzvrătită» a strămoșilor ce au urcat «pe brânci». sau „vară“. îndeosebi. loc al ocultării. „primăvară“. întru cunoaștere de orizonturi. Rostul / misia poeziei expresioniste. Lamura mesianismului se relevă nu numai în Rugăciune. un mare pedagog al neamului din care face parte.sociale. un deschizător de drumuri. acum.: „Făcui din zdrențe muguri și coroane. căci realul vizat prin sinecdocă are patru cardinale repere: floarea – ca punct inițial. «din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite». Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. un răscolitor de mase. buzele – „treaptă“ a senzorialului / carnalului. ” În astfel de carte argheziană. datoria noastră în fața unui adevărat mister nu e să-l lămurim. «urmașilor stăpâni». și torcând ușure / Am pus-o când să-mbie. 11 . destinată celor din baza piramidei sociale. prin iubire de «flori și ochi și buze și morminte»” Enumerarea nu este întâmplătoare. ori „toamnă“. De aceea. grotescului. prin „râpile“ / „gropile adânci“ ale istoriei.». în care se oglindește și faimoasa potențare a misterului. „epifanic“. al trecerii din «Țara-cu-Dor» în «Țara-fără-Dor». / Veninul strâns l-am preschimbat în miere. sublimarea tuturor elementelor ce intră în sfera realității pure. desigur. publicat în anul 1905. Bătrânii-au adunat.. din anul 1932: „Eu. rod al luminii cunoașterii „luciferice“. ci și în Mărturisiri literare. mormântul – punct terminus al vieții. un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui și le transformă într-o trâmbiță de alarmă.” La Octavian Goga întâlnim o artă poetică mesianic-poporanistă chiar în „deschiderea“ volumului de Poezii. exprimată totodată și în registrul aforismului. un revoltat. / Lăsând întreagă dulcea lui putere. când să-njure.. neînfrumusețate romantic. / Sapa-n condei și brazda-n călimară. / Am luat ocara. este schimbarea a tot ce-i neînțeles în «ne-nțelesuri și mai mari».. urâtului.

mai întâi «apărută cu titlul Apropiat. («Din ceas. Timbru. la moarte. devenirea Ființei. Este infinitul cunoașterii în plan diacronic. al cosmosului nostru.. («Timbru»): „Cimpoiul veșted luncii. mai pur. dedus. sau fluierul în drum. / Tăind pe înecarea cirezilor agreste. în vectorizare paradoxist-geometriclirico-semantică. în limbaj dificil. dedus adâncul acestei calme creste. ca imaginea cirezii resfrântă în apă. «compusă în toamna lui 1929. 1. prin incinerare. cele două catrene din „deschiderea“ Jocului secund fiind «o cugetare clară.. constituit de adâncul. arta poetică a liricului: Poezia (adâncul acestei calme creste) este o ieșire (dedus) din contingent (din ceas) în pură gratuitate (mântuit azur). / În grupurile apei. are menirea ca. restul evaporându-se.” . se deduce ușor că ființele umane sunt sublime „grupuri ale apei“). e un nadir latent. mai tare. / Durerea divizată o sună-încet. un corp uman de o sută de kilograme. precum / Foșnirea mătăsoasă a mărilor cu sare. și poezia secundă a acestui volum. astfel. „ca o piramidă cu vârful în jos“. când se îneacă / dispare „animalitatea planetară“ / „spiritul de turmă din junglă“ («cirezile agreste») prin „umanizare“. în Sburătorul. o sublimare a vieții prin retorsiune» [2].. și polul minus („minus-infinit“). se transformă în două kilograme de cenușă.. dar și opusu-i. „fiind apă“ / „compuși ai apei“. sumă de trăiri și „harfe“ (metonimie / sinecdocă: Poet / Poezie) ce pot fi pierdute în „sborul invers“. dinspre 12 . spre a proiecta-o în sfera înaltă a spiritului sacru. rețea de cristale ale Logosului... se constituie într-o barbiană artă poetică hermeticparnasiană.Poezia Din ceas. „în două părți“: 1. / Dar piatra-în rugăciune. însemnând evoluție între două „repere“ de care suntem conștienți ca grupuri ale apei (se știa și în perioada interbelică faptul că. utilizând un material poetic din 1920». cu care se deschide volumul Joc secund. dedus. Poezia pură. un joc secund. să-i deducă întreaga istorie / viață. George Călinescu evidențiază că «hermetismul lui Ion Barbu e adesea numai filologic». între polul plus („plus-infinit“). din noiembrie 1926». publicat de Ion Barbu în 1930. această primă parte a artei poetice barbiene grăiește despre faptul indiscutabil că Poetul și Poezia aparțin sferei ceasului. a humei despuiare / Și unda logodită sub cer. Din ceas. «nadirul latent».. sugerat de calma creastă. «în mântuit azur». / Meduzele când plimbă sub clopotele verzi. o oglindire a zenitului în apă. al realului / istoriei. «calma creastă». // Nadir latent ! Poetul ridică însumarea / De harfe resfirate ce-în sbor invers le pierzi / Și cântec istovește: ascuns cum numai marea. dedus.. chiar „tăind“ nodul gordian existențial ca Alexandru Macedon. / Intrată prin oglindă în mântuit azur. sau „creasta inversă“. / Ori lauda grădinii de îngeri. simetric.. adică prezentului.. vor spune – cum ? // Ar trebui un cântec încăpător. să oglindească măreția lumii. zenitul. când răsare / Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum. „zborul“ dinspre tinerețe spre bătrânețe.. în «grupurile apei». Desigur. jocul secund. din prezent / «din ceas».” Cu privire la „prima parte“ de ars poetica. Numai astfel «Poetul ridică însumarea de harfe resfirate».»): „Din ceas. la mijlocul axei spațio-temporalității. zenitul. joc secund.. «nadirul latent».. istoria ens-ului uman.

„sarea tuturor marilor idei“.». de la sămânță la plantă. nici paradă. / de lângă călcâiele / unde zvâcnește artezian / sângele inimii / modeste. ori cântare a Genezei. în numele unei dialectici a viului.) Poezia este explozia sentimentului extrem al poetului. descrierea Iubitei / Poeziei. / Nu vreau să fac nici ars poetic. durerea lumii întregi din fiecare ens / ins al ei. și cea abstractă. «unda logodită sub cer». e vorba despre proaspăt-născuta Poezie. trăind / cunoscând profund marea vieții. „naște“ semnificatul. / potrivit vârstei mele. Nichita Stănescu a publicat și poezia Evocare. a ideii. din 15 septembrie 1966. "Prima" ars poetica a paradoxismului. e vorba de un „ospăț al spiritului“. una „râzândă“ și cealaltă „plângândă“ cu lacrimi mari. de la atom la sistemul solar. dintr-o „limbă moartă“. misia Poetului / Poeziei este de a cânta «durerea divizată». fertilizându-le. ori – după cum ne încredințează în alt context chiar poetul – chipul decurgerii materiei din Cuvânt. mai degrabă. corporală. dar încă o dată: habent sua fata.!» [3]. ci.. de la substanțele întunericului la germenii luminii. ca și la nou-născut. În Timbru. de la căutarea inertă la descoperirea sacadată.. asemenea transparentelor meduze ivindu-se dintr-o foșnire mătăsoasă a clorurii de sodiu. Două dimensiuni liricosemantice se evidențiază: cea concretă. mai mult decât „ianusbifrontice“. ori ca imnul edenic al îngerilor din clipa în care Dumnezeu a făurit pe Eva din coasta bărbătească a lui Adam.viață spre moarte. În catrenul al doilea suntem atenționați asupra dimensiunilor imponderabile: „ea nu avea greutate“.. ființarea poeziei se certifică prin strigăt. dinspre lumină spre întuneric. / de lângă periferia / sentimentelor. a întregului cosmos. de la gâlgâitul izvorului de munte la imensele scurgeri oceanice.. se naște veritabila poezie. pura poezie. numai în acest chip istovitor. a fost publicată în revista craioveană.. să dau drumul cântecelor / încântecelor mele – păsări sincere de aur – să zboare-n largurile câmpurilor.. În 13 .) Poezia este imensul miraj al sevelor efervescente ce traversează sufletul de la imperceptibil la grandiosul obiectiv. se continuă ars poetica parnasiano-hermetică barbiană. de un reprezentant al disipativgrupului: «La țărmii freneziei și în solstițiile sale. (. dar are gust ca sarea atât de „slăvită la ospețe de barbari“. Poezia pură în accepțiunea barbiană se vrea holo-cântec. trăirile s-au condensat. ca «foșnirea mătăsoasă a mărilor cu sare». adică toată creația dumnezeiască. modul în care semnificantul „atrage“. Se mai prezintă cu două fețe.. (. identificându-se în iubirea absolută a protagonistului liric: «Ea era frumoasă ca umbra unei idei – / a piele de copil mirosea spinarea ei. Peristylium. revolta sublimă a semnificantului împotriva semnificatului. Desigur. / să tai munților / pintenii țanțoși. să mă fac auzit de toată lumea. angajând holopoemul („poemul perceperii întregului cosmic din care suntem parte“). echilibrând îndrăzneala cu fortăreața chiar în momentul când Praxiteles și-a terminat proiectul sub chenarele privirilor Frineii. În Operele imperfecte (1979). vreau sămi proptesc mâna pe umărul Parângului.. nobile. / să trăsnesc / coifurile-mbâcsite / de egoism. / permiteți-mi să scot baltagul / de crom și fulgere. să strig. ci și «piatra în rugăciune» („statuile“). dar nu numai omul este demn de cântare. (. surprinzând un aspect fundamental al esteticii stănesciene.. când pipăi săgețile graiului. «a humei despuiare» („arta ceramică“). palpabilă.. cimpoiul și fluierul (metonimie / sinecdocă: Poet / Poezie) sunt instrumentele specifice rapsozilor pelasgo-daco-thraci / valahi (dacoromâni-arhaici). la care se consumă Poezia. «Ramuri». natura întreagă. / Nu-mi stă-n fire asemenea lucru.) Că totuși. În Evocare. Poezia trebuie să fie «cântec încăpător».. a umbrei ideii. atoatecuprinzător. fiind ca aerul respirat. întregului neam al orfeicilor..

2000. 14 . Nichita Stănescu și paradoxismul. Ed. Nichita Stănescu reia aserțiunea-vers din „deschidere“. 107 / 155 sqq. Aethicus. în care substituie ideea cu gândul – «ea era frumoasă ca umbra unui gând» –. idee / gând proiectat(ă) ca într-o cosmogeneză.» (v. p. ca într-o naștere a pământului „între apele primordiale“: «Între ape.distihul „conclusiv“.). Ion Pachia Tatomirescu. numai ea era pământ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->