Sunteți pe pagina 1din 2

Munteanu Lorena Cls.

a IX-a D

Lucrare de laborator
nr. 1
TEMA: Determinarea constantei elastice a unui resort

1. MATERIALE NECESARE
• dinamometru
• suport folosit la fixarea dinamometrului
• mase marcate
• stativ
• rigla

2. PRINCIPIUL DE LUCRU
• forţa elastică este forţa care apare la
deformarea unui corp şi este orientată în
sens opus deformării Fel=kΔl
• daca suspendăm un corp de un resort,
asupra acestuia acţionează forţa
deformatoare Fdef=G=mg, cu g = 9,81 N/kg
F G mg
• deoarece Fel= Fdef avem: kΔl = mg ⇒ k = = = , unde Δl=l-l0
l l l

3. MOD DE LUCRU
• de suportul respectiv fixăm dinamometrul
• se acţionează asupra dinamometrului cu forţe diferite variind numărul de
discuri de pe tijă
• citim valoarea forţei şi măsurăm alungirea
• apoi se completează tabelul cu date

4. TABEL DE DATE

l
Nr. l0 Δl G k kmediu
(cm
crt. (cm) (cm) (N) (N/m) (N/m)
)
1 4 4,4 0,4 0,1 25
2 4 4,6 0,6 0,15 25
3 4 4,7 0,7 0,2 28
4 4 5 1,0 0,4 40
5 4 5,5 1,1 0,42 28
28.4
6 4 5,9 1,9 0,52 27
7 4 6 2,0 0,6 30
8 4 6,2 2,2 0,65 29
9 4 6,65 2,65 0,7 26
10 4 6,8 2,8 0,75 26

5. CONCLUZII

5.A. CAUZE ALE ERORILOR

1|Page
Munteanu Lorena Cls. a IX-a D

• nedeformarea resortului, care depinde de proprietăţile materialului din care


este alcătuit resortul
• erorile de citire (privirea trebuie să fie perpendiculară pe instrumentul de
măsură)
• imprecizia instrumentelor
• lipsa de îndemânare şi dexteritate în utilizarea instrumentului
• neatenţie în timpul calculului sau din folosirea greşită a formulelor de calcul

5.2. Kmediu= (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10):10 (media aritmetica)


Kmediu= 28,4 N/m

5.3. Valoarea minimă a lui k este pentru măsurătorile 1 şi 2: k= 25N/m iar


valoarea maximă este pentru măsurătoarea 4: k= 40N/m

5.4 GRAFICUL

GRAFIC

2|Page