Sunteți pe pagina 1din 2

Furniz Cumpărăt

or or
Nr. Reg. Nr. Reg.
Com Com
CIF CIF
Sediu Sedi
FACTURA
l ul
Judeţ FISCALĂ Jude
ul ţ
Cont Cont
Banc Banc
a Nr a
Capital
social Data
Aviz de
însoţire

Cota TVA %
Nr. Denumirea produselor sau Cantitat Preţ unitar Valoare
UM Valoare TVA
crt. serviciilor e (fără TVA) - lei -
0 1 2 3 4 5 (3*4) 6

Furniz
Semnătura Date privind expediţia Total Cumpărăt
orştampila Numele si
şi or
furnizorului
Nr. Reg. prenumele Nr. Reg.
Act de se n emi Semnătura Total
Com identitate ria r s de Com de plată
de primire
CIF Mijloc de FACTURA CIF
Sediu transport nr Sedi
FISCALĂ
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
l data ul
Judeţ de ora Jude
ul Semnăturile ţ
Cont Cont
Banc Banc
a Nr a
Capital
social Data
Aviz de
însoţire

Cota TVA %
Nr. Denumirea produselor sau Cantitat Preţ unitar Valoare
UM Valoare TVA
crt. serviciilor e (fără TVA) - lei -
0 1 2 3 4 5 (3*4) 6

Semnătura Date privind expediţia Total


şi ştampila Numele si
furnizorului prenumele
Act de se n emi Semnătura Total de plată
identitate ria r s de
de primire
Mijloc de
transport nr
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data
de ora
Semnăturile