Sunteți pe pagina 1din 12

RISE DEDO GRILA NOUA ANUL 3 SEM.

II

1.Protectia drepturilor omului in timp de conflict armat nu intra in obiectul DEDO.


Fals

2.Normele juridice supranationale ale DEDO se aplica in dreptul intern în mod direct, imediat si prioritar.
Adevărat

3.Tratatele comunitare originare au instituit o ordine juridica proprie.


Adevărat

4.Distinctia dintre drepturile civile si cele sociale nu are importanta economica.


Fals

5.In DEDO nu se pot aplica principiile subsidiaritatii, proportionalitatii si efectivitatii.


Fals

6.Persoanele fizice si juridice nu pot fi subiecte ale DEDO decat prin intermediul statelor.
Fals

7.Nu numai organizatiile europene, ci si institutiile acestora pot fi subiecte ale DEDO.
Adevărat

8.OSCE a fost prima organizatie europeana de protectie a drepturilor omului.


Fals

9.Biroul pentru institutii democratice si drepturile omului este o institutie a OSCE.


Adevărat

10.Romania face parte din Consiliul Europei din anul 2007.


Fals

11.Cele 12 stele aurii de pe Drapelul Europei ii indica pe cei 12 apostoli biblici.


Fals

12.Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt engleza si franceza.


Adevărat

13.Comisarul Drepturilor Omului al CE are puteri jurisdictionale de protectie a cetatenilor europeni.


Fals

14.Judecatorii CEDO se aleg de APCE in numele statelor de pe o lista de trei candidati.


Adevărat

15.Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate fi sesizata si de o organizatie neguvernamentala.


Adevărat

16.Cheltuielile de functionare ale CEDO sunt in sarcina UE.


Fals

17.Ziua UE se sarbatoreste anual la 9 mai cand s-a elaborat Declaratia Schuman.


Adevărat

18.Sediul Curtii de Justitie a UE este la Luxemburg.


Adevărat

19.Tratatul de la Amsterdam este primul care reglementeaza drepturile fundamentale ale omului in UE.
Fals
20.Carta Drepturilor Fundamentale se aplica numai institutiilor europene, nu si statelor.
Fals

21.Nu se poate aplica o pedeapsa mai severa decat aceea aplicabila in momentul savarsirii infractiunii.
Adevărat

22.Traditiile constitutionale europene precizeaza că legile retroactive mai blande sunt aplicabile.
Adevărat

23.Dreptul la sanatate este un drept economic si social.


Adevărat

24.Avocatul Poporului poate ridica exceptia de neconstitutionalitate in procesele referitoare la drepturile


omului.
Adevărat

25.Constitutia Romaniei prevede in mod expres ca partile unui proces au dreptul la un proces echitabil.
Adevărat

26.Legea nu trebuie sa fie retroactiva.


Adevărat

27.Ombudsmanul European detine competenta de a investiga autoritatile statelor membre UE.


Fals

28.Executarea pedepsei cu inchisoarea poate supune persoana la suferinte suplimentare celor inerente
detentiei.
Fals

29.Dreptul la protectia proprietatii exclude proprietatea exproprierii si nationalizarii.


Fals

30.Procedura revendicarii drepturilor in fata Curtii Europene de Justitie a UE se desfasoara numai in


scris.
Fals

31.In anumite circumstante,hotararea definitive a CEDO nu se da publicitatii,cu acordul partilor.


Fals

32.Strategia Europeana de Securitate din 2003 mai este denumita si Strategia “Schuman”.
Fals

33.Strainii si apatrizii nu au niciun drept pe teritoriul statal locuit de cetateni.


Fals

1.In ansamblul stiintelor juridice, stiinta DEDO se afla la intersectia dintre:


-politica, drept si sociologie
-istorie, management si cultura civilizationala
-stiinta dreptului constitutional al statelor europene, stiinta dreptului comunitar si stiinta dreptului
international european

2.Pot fi subiecte ale DEDO:


-organizatiile europene si institutiile lor, statele europene si
organele lor, persoanele fizice si juridice
-numai statele europene si cetatenii lor
-numai cetatenii europeni.

3.Parlamentele nationale ale statelor europene:


-nu au nici o atributie in apararea drepturilor omului fara interventia Parlamentului European
-pot interveni in mecanismele de control jurisdictional ale protectiei drepturilor fundamentale
-niciuna din variante nu este adevarata.
4.Ca institutie specializata in apararea drepturilor omului, Avocatul Poporului face parte din:
-sistemul autoritatilor jurisdictionale
-sistemul autoritatilor publice autonome
-sistemul administratiei publice centrale

5.Contenciosul constitutional are ca obiect in materia drepturilor omului:


-verificarea concordantei dintre Constitutie si legile adoptate de Parlament inainte de promulgare
-rezolvarea exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in cadrul proceselor
-ambele variante sunt adevarate

6.Prima organizatie europeana cu atributii in domeniul protectiei drepturilor omului a fost:


-Uniunea Europei Occidentale
-Consiliul Europei
-Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

7.Inaltul Comisar pentru Minoritatile Nationale este o institutie a:


-Consiliului Europei
-UE
-OSCE

8.Consiliul Europei s-a infiintat la:


-3 aprilie 1949
-5 mai 1949
-9 mai 1950

9.Organele statutare politice principale ale CE sunt:


- Comitetul Ministrilor si Adunarea Parlamentara
-Comisarul pentru Drepturile Omului si Curtea Europeana a Drepturilor Omului
-Congresul Autoritatilor Locale si Regionale si Comitetul pentru Prevenirea Torturii

10.Sediul Consiliului Europei este la:


-Bruxelles
-Strasbourg
-Luxemburg

11.In Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, statele sunt reprezentate de:


-primul-ministru
-ministrul integrării europene
-ministrul afacerilor externe

12.Numarul de judecători ai CEDO este egal cu cel al statelor parti la:


-Statutul Consiliului Europei
-Conventia europeana de aparare a drepturilor omului si libertatilor fundamentale
-Carta UE

13.Examinarea cauzelor cu care este sesizata Curtea Europeana a Drepturilor Omului se face in:
-Comitete de 3 judecatori, Camere de 7 judecatori si Marea Camera de 17 judecatori
-mai intai in Grefa Curtii, dupa care actiunea e preluata de procurori
-ambele variante de mai sus sunt adevarate

14.Competenta CEDO include:


-rezolvarea cererilor interstatale si individuale
-emiterea de avize consultative la cererea Comitetului Ministrilor
-ambele variante de mai sus sunt adevarate

15.In Declaratia Schuman din 9 mai 1950 s-a propus:


-incetarea competitiei economice si militare franco-germane
-punerea productiei franco-germane a carbunelui si otelului sub o autoritate comuna
-crearea Statelor Unite ale Europei (SUE)
16.Tratatul de instituire a Comunitatii Europene Economice a fost adoptat in anul:
-1951 la Paris
-1958 la Roma
-1985 la Bruxelles

17.Carta Alba a guvernarii europene din 2001 este o strategie a perfectionarii:


-guvernarii locale si regionale
-guvernarii nationale
-guvernarii supranationale europene

18.Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost introdusa in dreptul pozitiv de:
-Tratatul de la Nisa din 2003
-Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa din 2004
-Tratatul de la Lisabona din 2007 dupa ratificarea de statele membre.

19.Carta Drepturilor Fundamentale a UE se aplica:


-institutiilor UE in exercitarea competentelor lor
-statelor membre atunci cand pun in practica dreptul comunitar
-ambele variante anterioare sunt adevarate.

20.Uniunea Europeana va adera la Conventia Europeana a Drepturilor Omului in sistemul CE:


-cand toate statele membre vor ratifica Conventia Europeana
-cand Agentia Europeana a Drepturilor Omului va adopta o decizie in acest sens
-cand va intra in vigoare Tratatul de la Lisabona.

21.Institutia din care s-ar putea dezvolta in viitor un Parchet European este:
-Curtea de Justitie, prin Tribunalul de Prima Instanta
-Eurojust
-Europol

22.Drepturile naturale au fost incluse mai intai in:


-declaratiile constitutionale de drepturi ale unor state
-Pactele internationale universale ale drepturilor omului
-Conventii elaborate de institutii supranationale.

23.Accesul liber la justitie inseamna in Constitutia Romaniei:


-ca orice persoana se poate adresa instantelor pentru apararea drepturilor sale
-ca nici o lege nu poate ingradi exercitarea dreptului partilor la un proces echitabil
-ambele variante de mai sus sunt adevarate.

24.Orice acuzat are dreptul sa fie asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu:
-daca este strain si nu intelege limba in care se desfasoara procesul
-daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, atunci cand interesele justitiei o cer
-daca pedeapsa pe care ar primi-o in caz de vinovatie depaseste 15 ani de inchisoare.

25.Prezumtia de nevinovatie functioneaza pana in momentul:


-cand acuzatul este retinut de politie
-cand acuzatul este arestat de un procuror independent
-cand acuzatului i se stabileste in mod legal vinovatia.

26.Dreptul de despagubiri in caz de eroare judiciara nu se acorda cand:


-se dovedeste ca nedescoperirea unor fapte care au determinat pedepsirea ii este imputabila
condamnatului
-se dovedeste ca magistratii au actionat cu rea-credinta sau grava neglijenta
-s-a acordat gratierea sau amnistia.

27.Dreptul la viata poate fi limitat:


-doar in temeiul unei legi, pe timpul razboiului
-doar in timp de razboi intr-o societate democratica
-niciuna din variante nu e adevarata, deoarece e un drept absolut nederogabil
28.Nu se considera munca fortata sau obligatorie:
-munca persoanelor supuse detentiei sau aflate in libertate conditionata
-serviciul cu caracter militar sau cel legitim efectuat in locul acestuia
-serviciile impuse in situatii de urgenta
-toate variantele anterioare sunt valabile.

29.O persoana poate fi arestata pentru a fi adusa in fata magistratului competent:


-cand exista motive verosimile de a banui ca a comis o infractiune
-cand exista motive temeinice de a se crede in necesitatea de a-l
-impiedica sa savarseasca o infractiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia
-ambele variante anterioare sunt adevarate.

30.Cei care se gasesc in mod legal pe teritoriul unui stat membru al Consiliului Europei au
dreptul:
-de a circula in mod liber pe teritoriul respectiv
-de a-si alege in mod liber resedinta pe acel teritoriu
-ambele variante anterioare sunt adevarate.

31.Primele drepturi economice, sociale si culturale au fost consacrate in:


-Constitutiile nationale ale unor state europene
-CEADOLF si Protocoalele sale
-Carta Sociala Europeana

32.Protocolul 1 al CEADOLF reglementeaza urmatoarele drepturi economice, sociale si culturale:


-protectia proprietatii si dreptul la instruire
-drepturile electorale si dreptul la proprietate
-ambele variante anterioare sunt adevarate.

33.Carta Sociala Europeana revizuita in 1996 a inlocuit:


-CEADOLF din 1950
-CSE din 1961
-ambele variante anterioare sunt false.

34.In Carta Drepturilor Fundamentale a UE exista reglementari speciale privind drepturile sociale
ale urmatoarelor categorii defavorizate:
-femei si copii
-varstnici si persoane cu handicap
-ambele variante anterioare sunt adevarate.

35.Curtea Constitutionala a Romaniei se poate pronunta asupra constitutionalitatii legilor:


-numai dupa ce au fost promulgate de Presedinte
-din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei
-doar daca e vorba de violari grave ale drepturilor omului.

36.Tribunalele administrativ-fiscale pot proteja drepturile omului prin apartenenta lor la:
-sistemul autoritatilor administrative
-sistemul autoritatilor autonome
-sistemul autoritatii judecatoresti.

37.La Curtea Europeana a Drepturilor Omului se pot introduce:


-doar actiuni ale statelor impotriva altor state europene
-doar actiuni ale indivizilor impotriva statului
-atat actiuni ale statelor, cat si ale indivizilor impotriva unor state europene

38.Reexaminarea unei cauze la CEDO se poate face doar in fata:


-Marii Camere
-Camerei care a solutionat-o prima data
-Adunarii Plenare a Curtii.
39.Reparatia echitabila se acorda de catre CEDO:
-cand Curtea constata ca a avut loc o incalcare a Conventiei Europene a Drepturilor Omului
-daca dreptul intern al statului parat nu permite decat o inlaturare completa a consecintelor acestei
incalcari
-ambele variante anterioare sunt exacte

40.Controlul parlamentar si administrativ asupra respectarii drepturilor omului se exercita:


-numai in cadrul guvernarii nationale europene
-numai in cadrul guvernarii supranationale europene
-atat in cadrul guvernarii europene nationale, cat si supranationale.

41.Eurojust, Parchetul European si Reteaua Judiciara Europeana fac parte din:


-sistemul de control judiciar al UE
-sistemul de monitorizare necontencioasa al UE
-sistemul de supraveghere a respectarii drepturilor omului în CE.

42.Inaltul Comisar pentru Minoritati Nationale functioneaza in cadrul:


-tuturor statelor membre ale UE
-sistemului OSCE
-sistemului CE

43.Comisarul pentru Drepturile Omului functioneaza in cadrul:


-sistemului autoritatilor publice nationale, sub denumirea de Avocatul Poporului
-sistemului CE, cu atributii necontencioase
-sistemului UE cu mandat judiciar si sistemului OSCE cu mandate politic.

44.Comisia Europeana a CE impotriva rasismului si intolerantei include in programul sau de


activitati:
-abordari tara –cu- tara
-actiuni pe teme generale, cu recomandari pentru toate statele membre
-relatia cu societatea civila
-toate variantele anterioare sunt adevarate.

45.Misiunea OSCE de verificare a respectarii drepturilor omului in Kosovo s-a desfasurat:


-in 3 etape succesive, intre 1992-1993, in 1998 si intre 1999-2009
-in doua etape succesive, intre 1992-1993 si 1999-2001
-intr-o singura faza, intre 1998-2009.

46.Principiul respectarii drepturilor omului si coordonatele PESC s-au cristalizat in UE:


-inca de la Declaratia Schuman din 1950
-odata cu respectarea Tratatului de la Maastricht din 1993
-abia la elaborarea Tratatului instituind o Constitutie pentru Europa

47.Identitatea europeana de aparare se refera la:


-actiunea de legitima aparare colectiva desfasurata in cadrul NATO
-operatiunile de prevenire a conflictelor si de mentinere a pacii si misiunile umanitare ale UE
-activitatile desfasurate in comun de Consiliul Europei si OSCE.

48.Solicitarea de investigare a acuzatiilor referitoare la detentia si transferul ilegal de prizonieri de


catre CIA in unele state europene apartine:
-Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei
-Curtii de Justitie a UE si Curtii Europene a Drepturilor Omului
-Comitetului Superior al OSCE.

49.Dreptul la instruire include posibilitatea de a urma in mod gratuit:


-invatamantul profesional
-invatamantul obligatoriu
-invatamantul universitar cu bursa

50.Uniunea Europeana este la ora actuala compusa din:


-23 de state
-26 de state
-27 de state
51.Romania este reprezentata in litigiile deduse judecatii CEDO de:
-Ministrul Justitiei
-Agentul Guvernamental
-Consiliul Superior al Magistraturii

52.Marea Camera din cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului este formata dintr-un numar de:
-15 judecatori
-17 judecatori
-3 judecatori

53.Sunt parte integranta a sistemului european al drepturilor omului urmatoarele subsisteme:


A.subsistemul creat de NATO
B.subsistemul creat de OSCE
C.subsistemul creat de UE
D.subsistemul creat de CE.
A+B+C
B+C+D
toate variantele

54.Consiliul Europei:
A. a fost creat la data de 5 mai 1949;
B. a fost creat la data de 5 martie 1949;
C. Statutul sau a fost semnat la Londra;
D. Statutul sau a fost semnat la Paris.

A+D
B+D
B+C
A+C

55.Din punct de vedere structural, Consiliul Europei cuprinde:


A. o Comisie consultativa
B. o Adunare Parlamentara;
C. un Secretariat
D. un Comitet
E. un Congres.
toate variantele
niciuna din variante
B+C+D

56.Comitetul Ministrilor din cadrul Consiliului Europei:


A. are ca atribut principal salvgardarea valorilor fundamentale ale
Consiliului
B. este format din ministrii afacerilor externe ai statelor membre
C. formuleaza recomandari
D. poate infiinta comitete si comisii cu caracter tehnic.
toate variantele
nicio variantă
B+C+D
A+B+C.
A+B+C+D

57.Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei:


A. este un organ executiv
B. este un organ deliberativ
C. are o contributie insemnata la gestionarea crizelor din Europa
D. asigura audieri parlamentare publice in probleme de interes major.
A+B+C+D
B+C+D
58.Secretariatul Consiliului Europei:
A. este condus de un Secretar general si de doi secretari adjuncti
B. este condus de un Secretar general si de un secretar adjunct
C. Secretarul sau general este depozitar de conventii si acorduri
D. Secretarul său general primeste notificările privind denuntarea
Conventiei Europene de un stat membru.
toate variantele
A+C+D
B+C+D

59.Comisarul pentru Drepturile Omului:


A. este o institutie independenta
B. este o institutie subsidiara a Consiliului Europei
C. are atributii jurisdictionale
D. are atributii de consiliere si analiza
niciuna din variante
A+B+C
A+B+D

60.Curtea Europeana a Drepturilor Omului:


A. este compusa dintr-un numar de judecatori egal cu numărul statelor
membre ale Consiliului Europei si care au ratificat Conventia Europeana a
Drepturilor Omului
B. judecatorii sai sunt alesi pe un mandat de 10 ani fara posibilitatea
realegerii
C. poate fi sesizata printr-o cerere de orice organizatie neguvernamentala
D. are atributii jurisdictionale si consultative.
nici o varianta
B+C+D
A+C+D
toate variantele

61.Din punct de vedere structural, Curtea Europeana a Drepturilor Omului este compusa din
urmatoarele formatiuni jurisdictionale:
A. Comisii compuse din 4 judecatori
B.Comitete formate din 3 judecatori
C.Camere formate din 7 judecatori
D.Marea Cameră formată din 17 judecatori.
A+B
B+C+D
toate variantele

62.Uniunea Europeana are ca institutii principale:


A. Consiliul Europei
B. Consiliul European
C. Parlamentul Europei
D. Parlamentul European
E. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
F. Curtea de Justitie de la Luxemburg
A+B+C+D
B+D+E
B+D+F

63.Constituie principii ale bunei guvernari statuate prin Carta Alba a Guvernarii Europene:
A. responsabilitatea proprie
B. transparenta institutionala
C. principiul neretroactivitatii
D. coerenta interinstitutionala.
A+B+C
A+B+D
64.Parlamentul European:
A. este alaturi de Consiliul Europei, o structura a Curtii Europene a Drepturilor Omului
B. este o structura a Uniunii Europene
C. este o institutie complementara Consiliului Europei
D. este alaturi de Consiliul European, o structura a Uniunii Europene.
A+B+C
B+D
A+C

65.Ombudsmanul European:
A. are un rol eficient in eradicarea abuzurilor comise asupra exercitiului drepturilor omului
B. poate fi sesizat atat de cetatenii europeni, cat si de rezidentii statelor membre UE
C. poate formula recomandari
D. are competenta de investigare a plangerilor avand ca obiect incalcarea drepturilor omului si de emitere
a unor hotarari de condamnare a statelor culpabile.
Niciuna din variante
B+C+D
A+B+C

66.Drepturile oricarei fiinte umane sunt calificate ca fiind:


A.naturale
B.inerente
C.esentiale
D.fundamentale
E.individuale
A+B
A+B+C
toate variantele

67.In conceptia Conventiei Europene a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil


presupune:
A. dreptul oricarei persoane la un proces public
B. dreptul la proprietate si la munca
C. dreptul la judecarea cauzei intr-un termen rezonabil
D. dreptul de a se adresa unei instante legale, independente si impartiale
E. dreptul instantelor de a hotari in materie civila si penala.
toate variantele
A+C+D+E
Nicio varianta

68.Nimeni nu poate fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeasi fapta de catre:
A. jurisdictiile aceluiasi stat
B. jurisdictiile apartinand statelor vecine
C. instantele penale si internationale apartinand unor organizatii diferite
D. instantele nationale si supranationale
E. instantele penale ale aceluiasi stat.
B+C+D
A+E

69.Moartea nu e considerata ca fiind cauzata prin incalcarea dreptului la viata in cazurile cand
rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta:
A. pentru a efectua o arestare legala
B. pentru a impiedica evadarea unei persoane detinuta legal
C. pentru a reprima conform legii, tulburari violente sau o insurectie
A+B
B+C
Toate variantele
70.Tortura e definită pe criteriul intensitatii suferintelor, ca fiind:
A. tratamentele inumane, deosebit de grave care provoaca suferinte extrem de mari
B. tratamentele degradante si crude care provoaca in mod voit suferinte mintale si fizice de o intensitate
deosebita
C. tratamentele degradante care umilesc individul in mod grosolan in fata semenilor sai si il determina sa
actioneze impotriva vointei si constiintei sale sau îl injosesc in proprii ochi
D. pedepsele inumane sau crude pentru a sanctiona un nevinovat.
A
A+B+C
A+B+C+D

71.Exceptiile legale la dreptul oricarei persoane la libertate sunt:


A. daca e vorba de o detinere legala pe baza unei condamnari a unui tribunal competent
B. daca e vorba de o arestare legala pentru nesupunere la o hotarare pronuntata de un tribunal
C. daca arestarea s-a facut in vederea aducerii in fata autoritatii judiciare competente
D. daca minorul e detinut legal pentru a fi supravegheat si educat
E. daca e vorba de o detinere legala a unui bolnav contagios, alienat, alcoolic sau toxicoman.
A+B+C
toate variantele
Nici o varianta

72.Un strain cu resedinta legala pe teritoriul unui stat membru al CE nu poate fi expulzat:
A. decat in temeiul unei hotarari legale
B. decat daca isi poate prezenta motivele care pledeaza impotriva expulzarii sale
C. decat daca i se acorda posibilitatea de a cere examinarea cazului sau
D. doar daca poate cere sa fie reprezentat in faaa autoritatilor competente sa examineze motivele
expulzarii
E. daca i s-au oferit daune morale si materiale.
A+B+C+D
B+C+D+E

73.Un individ poate fi lipsit de proprietatea sa potrivit CEADOLF:


A. doar pentru cauza de utilitate publica
B. daca timp de 10 ani nu si-a plătit impozitul pe proprietate
C. in conditiile prevazute de legea nationala
D. in conditiile prevazute de principiile generale ale dreptului international
E. daca isi foloseste proprietatea contrar intereselor publice.
A+C+D
B+D+E

74.Criteriile de interzicere a discriminarii prevazute in art. 14 din CEADOLF sunt:


A. sex, rasa si culoare
B. limba, religie, opinii politice si orice alte opinii
C. origine nationala sau sociala si apartenenta la o minoritate nationala
D. avere sau orice alta situatie.
A+B+C
B+C+D
toate variantele

75.Executarea hotararilor definitive ale CEDO este supravegheata de:


A. Comitetul Ministrilor
B. Adunarea Parlamentara
C. Comisarul Drepturilor Omului
A
B
C
77.Orice parte in cauza poate in cazuri exceptionale, sa ceara reexaminarea cauzei la CEDO:
A. intr-un termen de trei luni de la data hotararii unei camere
B. prin retrimiterea cauzei respective in analiza Marii Camere
C. doar daca se obtine avizul Presedintelui in exercitiu al OSCE
D. dacă cealalta parte nu se opune
A+B
B+C
C+D

78.Comitetul European pentru Prevenirea Torturii examineaza:


A. cazurile in care s-au incalcat drepturile civile si politice in timpul alegerilor
B. violarile drepturilor economice, sociale si culturale in scoli
C. aplicarea pedepsei cu moartea prin violente degradante
D. tratamentul persoanelor private de libertate in vederea protejarii impotriva torturii
E. tratamentul detinutilor in vederea protejarii contra pedepselor inumane si degradante.
A+B+C
D+E

79.Monitorizarea drepturilor prevazute de Carta Sociala Europeana revine:


A. Comitetului European al Drepturilor Sociale
B. Comitetului Guvernamental
C. Curtii Europene de Justitie
D. Grupului de State împotriva Coruptiei (GRECO)
A+B
C+D

80.Ca instrument operational al dimensiunii umane, OSCE desfasoara


A. actiuni de prindere a infractorilor si condamnare penala a acestora
B. misiuni pe termen scurt de investigare a crizelor de securitate si umanitare
C. misiuni pe termen lung de gestionare a crizelor si reabilitare post-conflict
D. cercetarea si urmarirea penala a criminalilor de razboi
A+B
B+C
C+D

81.Misiunile UE de gestionare civila a crizelor includ:


A. operatiile de dezarmare si control al armamentului
B. operatiunile de politie si tip stat de drept
C. activitatile de instruire a fortelor armate si reforma a sectorului de securitate
D. operatiile de administratie civila si protectie civila
A+B
B+D
B+C

82.Conventiile de la Geneva din 1949 pentru protectia victimelor conflictelor armate impun in
sarcina statelor obligatia:
A. de a respecta dreptul international umanitar in orice imprejurari
B. de a-i preda pe criminalii de razboi Curtii Internationale de Justitie a ONU
C. de a face sa fie respectat dreptul international umanitar in toate circumstantele
A+B
A+C

83.In Carta Sociala Europeana sunt reglementate urmatoarele drepturi:


A.dreptul la un proces echitabil
B. dreptul la munca
C. dreptul la salarizare echitabila
D. dreptul la negociere colectiva
A+B+C
B+C+D
84.Publicitatea procesului poate fi restrânsă în interesul:
A. inculpatului, când nu e dovedită vinovătia acestuia
B. moralitătii, ordinii publice si securitătii nationale
C minorilor sau când protectia vietii private a părtilor o impun
D. justitiei, în împrejurări speciale si în măsura considerată necesară de instantă
A+B+C
A+C+D
B+C+D