Sunteți pe pagina 1din 36

Elaborarea unui produs de relaţii

publice cu ajutorul calculatorului


Comunicare şi relaţii publice, anul II

1 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Relaţiile publice (I.a.)
1. Parametrii unei definiţii a relaţiilor publice (PR);
2. Funcţia şi rolul practicii relaţiilor publice – Cele
10 principii de bază prezentate de Doug Newsom
şi Codul de la Atena;
3. Trăsături esenţiale ale relaţiilor publice;
4. Relaţiile publice şi activităţile înrudite;
5. Cuvinte-cheie, dintr-o perspectivă transversală,
în definirea relaţiilor publice

2 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


1. Parametrii unei definiţii a relaţiilor publice (PR) şi a
specialistului/practicianului în relaţii publice

„(...) relaţiile publice constau în dezvoltarea


relaţiilor, iar societatea este o reţea de relaţii.
Ca indivizi, întâmpinăm mai puţine conflicte în
viaţă dacă dezvoltăm relaţii bune cu
soţul/soţia, copiii, vecinii, colegii, şefii,
profesorii, prietenii şi chiar cu duşmanii noştri.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru
organizaţiile care interacţionează unele cu
altele şi cu publicurile din societate”
Prof. James E. Grunig apud Cmeciu, Camelia (2009):
Introducere în relaţii publice, Bacău:Edusoft, p.7.

3 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


„Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor tendinţe, a
anticipării consecinţelor lor, a sfătuirii liderilor unei organizaţii şi a implementării
unor programe de acţiune care vor servi atât intereselor organizaţiei, cât şi intereselor
publicului” (Asociaţia Internaţională a Relaţiilor Publice, Convenţia Anuală 1978)

„Funcţia de conducere care evaluează atitudinile publicului, apropie politicile şi


procedurile unui individ sau ale unei organizaţii de interesele publicului, planifică şi
execută un program de acţiune pentru a câştiga încrederea şi acceptarea pubcliului”
(Public Relations News apud Coman, Cristina (2004): Relaţiile publice şi mass-media,
Iaşi:Polirom

„Relaţiile publice se concentrează pe reputaţie – rezultatul a ceea ce faci, a ceea ce spui


şi a ceea ce alţii spun despre tine. Practica relaţiilor publice este disciplina care pune
accent pe reputaţie, cu scopul câştigării înţelegerii şi a sprijinului şi al influenţării
opiniei şi comportamentului” (British Institute of Public Relations apud
Newsom,Doug et alii (2010): Totul despre relaţiile publice, Iaşi:Polirom, pp.18-19)

4 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Parametrii definirii PR*
1. Funcţie managerială – ajută la menţinerea unor direcţii comune de comunicare,
înţelegere, acceptare şi cooperare între organizaţie şi publicurile sale
2. Funcţie de gestiune a problemelor ,
3. Funcţie de informare a conducerii despre opinia publică,
4. Funcţie de responsabilitate socială a conducerii faţă de interesul public,
5. Funcţie de prevenire prin modelarea unui sistem eficient de comunicare care să facă
faţă schimbărilor pozitive sau negative,
6. Funcţie de cercetare prin folosirea metodelor din ştiinţele sociale drept instrumente
esenţiale de lucru,
7. Funcţie de generare a discursului corporativ – interpretarea PR ca proces de creare a
sensului presupune abordarea acestei discipline prin cele trei funcţii metadiscursive
(M.A.K. Halliday):
1. Funcţie textuală – caracter identitar
2. Funcţie interpersonală – caracter relaţional
3. Funcţie ideaţională – caracter de reprezentare

* Cmeciu, Camelia (2009): Introducere în relaţii publice, Bacău:Edusoft, pp.10-11


5 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2
Cele 10 principii de bază prezentate de Doug Newsom
1. Relaţiile publice au la bază realitatea, nu paravanele false. Programele planificate în
mod conştient, care pun în prim-plan interesul public, snt baza politicilor corecte de
relaţii publice.
• Altfel spus – relaţiile publice sunt legate de fapte, nu de ficţiune
2. Relaţiile publice sunt o profesie centrată pe servicii, în care accentul ar trebui pus pe
interesul public, nu pe avantajele personale.
• Relaţiile publice sunt un serviciu public, nu personal
3. Pentru că practicianul de relaţii publice trebuie să aibă sprijinul publicului pentru
diferitele programe şi politici, interesul public este criteriul central în funcţie de care ar
trebui să selecteze aceste programe şi politici.
• Practicienii de PR trebuie să aibă curajul să spună NU unui client sau să
refuze un program care induce în eroare
4. Pentru că practicianul de PR se adresează mai multor publicuri prin mass-media, care
reprezintă canalele publice de comunicare, integritatea acestor canale trebuie menţinută
• Practicianul de relaţii publice nu trebuie să mintă niciodată presa, direct sau
prin implicaţii

6 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Cele 10 principii de bază prezentate de Doug Newsom
5. Pentru că practicienii de relaţii publice sunt la mijloc între organizaţie şi publicurile ei,
aceştia trebuie să fie comunicatori eficienţi, conducând informaţia de la un partener la
altul, până când aceştia se înţeleg unul pe altul
• Probabil că practicianul de relaţii publice a fost primul mediator
6. Pentru a accelera comunicarea în ambele sensuri şi pentru a fi comunicatori
responsabili, practicienii de relaţii publice trebuie să folosească intensiv cercetarea
ştiinţifică a opiniei publice.
• Nu ne putem permite ca relaţiile publice să fie un joc de noroc
7. Pentru a înţelege ce spun publicurile lor şi pentru a reacţiona eficient, practicienii de
relaţii publice trebuie să folosească ştiinţele sociale: sociologia, studii ale opiniei
publice, studii de comunicare, studii de semantică
• Intuiţia nu este suficientă

7 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Cele 10 principii de bază prezentate de Doug Newsom
8. Pentru că multe persoane fac cercetare de relaţii publice, un practician de relaţii publice
trebuie să adapteze rezultatele altor discipline înrudite, inclusiv ale teoriei învăţării şi
ale altor teorii din psihologie, sociologie, ştiinţe politice, economice şi istorie.
• Domeniul relaţiilor publice cere aptitudini multidisciplinare
9. Practicienii de relaţii publice sunt obligaţi să explice publicului problemele înainte ca
acestea să devină crize
• Practicienii de relaţii publice trebuie să alerteze şi să sfătuiască, pentru
ca oamenii să nu fie luaţi prin surprindere

10. Munca unui practician de relaţii publice trebuie să aibă un


singur standard: performanţa etică

8 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Codul de la Atena - http://www.arrp.ro/codul-de-la-atena.html
La înscrierea lor, toţi membrii Asociaţiei Internaţionale de Relaţii Publice se angajează să respecte
un cod internaţional de etică ce se bazează parţial pe Carta Naţiunilor Unite:

1. Să contribuie la realizarea climatului moral şi cultural care să permită fiinţelor umane să se


realizeze pe deplin şi să se bucure de drepturile imprescriptibile la care sunt îndreptăţiţi conform
"Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului".

2. Să stabilească modele de comunicare şi canale care, prin dezvoltarea liberei circulaţii a


informaţiilor esenţiale, vor face ca fiecare membru al grupului să simtă că este informat şi să-i dea
totodata sentimentul implicării şi responsabilităţii sale personale, precum si pe cel al solidarităţii cu
ceilalţi membri;

3. Să se poarte întotdeauna şi în toate împrejurările în aşa fel încât să merite şi să asigure


confidenţialitatea celor cu care vine în contact;

4. Să ţină minte că, datorită relaţiei dintre profesia sa şi public, comportamentul său - chiar şi în
particular va avea un impact asupra modului în care profesiunea sa în ansamblu este apreciată.

9 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Trăsături esenţiale ale relaţiilor publice

Încredere

10 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Control exercitat de ambele părţi

11 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Devotament

12 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Satisfacţie

13 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2 14
• Publicitatea,
• Marketingul, PR
• Comunicarea integrată de marketing (CIM),
• Merchandising
• Afacerile publice, PR
• Cercetarea,
• Grafică,
• Activităţile agentului de presă,
• Activităţile de promovare,
PR
• Informarea publică,
Relaţiile publice şi activităţile înrudite
Cuvinte-cheie

Deliberare

Dimensiune
managerială
Planificare

Interesul Performanţă
public

Comunicare
bilaterală

15 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Relaţiile publice (I.b.)
1. Relaţiile publice – modele de comunicare
1. Modelul agentului de presă,
2. Modelul informării publicului,
3. Modelul comunicării bilaterale asimetrice,
4. Modelul comunicării bilaterale simetrice.
2. Valorile relaţiilor publice

16 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Modelul agentului de presă

Simpla
transmitere a
P.T. BARNUM informaţiei
într-un singur sens

Nu se investeşte în Se ignoră
cercetare principiile etice

Scopul unic:
manipularea
comportamentului
prin publicitate

17 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2 18
Promotorul acestui
Moduri de model a fost IVY LEE.
comunicare În procesul
unidirecţional de Secolul XX
• Comunicate de transmitere a
informaţiei nu se • ADEVĂR
presă realizează o cercetare • ACURATEŢE
• Broşuri, sau formală pe care să se
site-uri web bazeze informaţiile
difuzate.
Modelul informării publicului
Modelul comunicării bilaterale asimetrice

Orientare Autoritatea
Tradiţia
Internă centrală

Iniţiator:
Conservatoris
Sistem închis Edward L.
m
Bernays

Feedback-ul
Eficienţă Elitism
publicurilor

19 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Modelul comunicării bilaterale simetrice

Echilibru
Interdependenţă Sistem deschis Egalitate
dinamic

Autonomie şi
Rezolvarea
descentralizarea Inovaţia Responsabilitate
Conflictului
managementului

20 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Practicianul de relaţii publice (I.c.)
1. Parametrii definirii practicianului de PR;
2. Abilităţi, competenţe, aptitudini specifice;
3. Roluri de bază;
4. Carieră, loc de muncă sau profesie?
5. În afara tipologiilor

21 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Parametrii definirii practicianului de PR
Intermediar între organizaţia pe care o Practicianul de PR are responsabilităţi
reprezintă şi toate publicurile acelei faţă de instituţie şi faţă de diferitele ei
organizaţii publicuri

22 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Abilităţi, competenţe, aptitudini specifice

 Utilizarea unei game largi de tehnologii de comunicare


 Sensibilitatea ridicată către dimensiunea multiculturalismului
 Analiză şi sinteză a informaţiilor şi a informărilor
 Scriitura de orice fel – coerenţă şi claritate în exprimarea scrisă
 Abilitatea de a vorbi şi de a te exprima clar, concis, precis, specific, punctual
 Persuasiunea
 Înţelegerea şi evaluarea canalelor de comunicare
 Cunoştinţe despre grafică şi fotografie
 Respectarea termenelor limită – Graficul Gantt
 Planificare financiară şi respectarea unui buget
 Cultivarea unei abilităţi de a trata şi rezolva în acelaşi timp multiple probleme
de relaţi publice - multitasking

23 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Roluri de bază

24 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


ANGAJAT ÎN
DEPARTAMENUL UNEI
ORGANIZAŢII

ANGAJAT AL UNEI AGENŢII PRACTICIAN DE RELAŢII


DE RELAŢII PUBLICE PUBLICE INDEPENDENT

25 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Relaţiile publice (I.d.)
1. Relaţiile publice – planificarea financiară
1. Bugetare calitativă
2. Bugetare cantitativă
2. Relaţiile publice – planificarea temporală
1. Graficul Gantt
2. Termenele-limită

26 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Instrumente ale Relaţiilor Publice (II.a)
Strategie

Lucrul media/ Media Work sau Work the media

Audiovisual Media

Evenimente

Graphic Design şi Print production

27 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Strategia

Consultare comunicaţională
Conceperea strategiei de PR, analiza grupurilor ţintă şi planul de
acţiune (aici ne gândim şi la BUGET!)

28 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Lucrul cu media (Media work)
Comunicate de presă, articole, rapoarte
Stabilirea şi controlul contactelor cu presa
Conferinţe de presă, ateliere pentru jurnalişti, călătorii ale editorialiştilor

29 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Media audio-vizuală

Web site
On-line editorial staff
Radio and TV contributions

30 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Evenimente

Târguri
Aniversări ale companiei
Prezentări
Susţineri de discursuri motiaţionale
Ateliere
Şcoli de vară

31 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Graphic design şi Print production

Corporate Design
Broşuri, Pliante, Rapoarte privind
organizaţia
Buletine de informare pentru clienţi
Buletine de informare pentru angajaţi
Direct-Mailing

32 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Conceptul de produs (II.b.)

33 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Conceptul de produs în relaţii publice (II.c.)

E
PRODUS PLASAR

PREŢ PROMOVA
RE

34 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Conceptul de produs în relaţii publice (II.c.)

35 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2


Tema 1
1. Titlu temă: Folosind unul dintre cele patru modele de comunicare,
analizaţi două dintre cele patru trăsături esenţiale ale relaţiilor publice, cu
proiecţie în abordarea produsului specifică PR.
2. Structură temă:
1. 2 cuvinte-cheie
2. 2 paragrafe
3. 2 surse bibliografice
3. Termene de predare:
1. GRUPA A, GRUPA C:18 octombrie 2010, ora 12.00
2. GRUPA B: 19 octombrie 2010, ora 12.00

36 Seminar, 12 octocmbrie 2010, CRP, anul 2