Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea

STR.JEAN CALVIN, NR.3, TEL.0259/431170, FAX: 0359/410550


www.licpedor.rdsor.ro E: pedagogic_vulcan@yahoo.com ;

GRILĂ DE OBSERVAŢII
-practică pedagogică-

ELEV PRACTICANT:
CLASA:
PROFESOR COORDONATOR PRACTICĂ:

DATA:
ŞCOALA:
CLASA:
CADRE DIDACTICE:
AGENDA ZILEI: (scrieţi care este structura unei zile, respectând şi intervalele orare)

Detaliaţi ce aţi observat în cele trei momente ale zilei respectând următoarea structură:

I. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Descrieţi pe rând fiecare moment din „Întâlnirea de dimineaţă”, urmând structura:

Calendarul zilei (ce se discută? se notează ziua? unde?)


Mesajul zilei (scrieţi tot conţinutul mesajului pe o pagină separat sau ataşaţi o poză a
acestuia – format A4; notaţi observaţii şi păreri personale despre importanţa şi rolul pe
care credeţi că îl are „Mesajul zilei” – minim 10 rânduri )
Noutăţi (descrieţi ce se întâmplă la momentul „noutăţilor” şi care este părerea voastră cu
privire la importanţa acestui moment)

II. ACTIVITATEA LA CENTRE:


Descrieţi pe rând activitatea la fiecare centru, urmând structura:

Centrul: (MATEMATICĂ, CITIRE, SCRIERE, ŞTIINŢE, ARTE SAU CONSTRUCŢII)


Subiectul lecţiei:
Obiective operaţionale (minim 2, maxim 4):
Materiale didactice:
Sarcina de lucru a copiilor:

III. EVALUAREA ZILEI:


Descrieţi pe rând cele două tipuri de evaluare: la centru şi frontal (cu toată clasa)

IV. ACTIVITĂŢI ÎN COMPLETARE:


Descrieţi care sunt activităţile în completare şi care este rolul acestora?
Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Cum îşi aleg copiii centrele de activitate?


2. Cum sunt aranjate centrele de activitate şi ce materiale specifice se găsesc la
fiecare? (Notaţi la fiecare centru cel puţin 5 tipuri de materiale pe care le-aţi
observat)
3. Ce tipuri de activităţi se pot face după-masa?
4. Cum se face evaluarea copiilor la sfârşitul anului?
5. De ce sunt două cadre didactice în clasa Step by step?
6. Există un număr optim de copii în clasa Step by step? Care?
7. Există sistem Step by step şi la alte cicluri de învăţământ?
8. De când există sistemul alternativ în Oradea?
9. Ce pregătire au cadrele didactice care lucrează în acest sistem?
10. Cum se adaptează copiii la învăţământul gimnazial?
11. Ce activităţi deosebite se desfăşoară pe parcursul unui an în clasele Step by step?
Enumeraţi-le iar apoi descrieţi pe scurt una din ele.
12. Formulaţi şi alte întrebări pe care să le adresaţi cadrelor didactice ☺

Amănunte importante:
- ajungeţi din timp, întrebaţi dacă aveţi scaune sau dacă trebuie să vă aduceţi de
undeva, oferiţi-le cadrelor didactice ajutorul vostru, respectaţi programul copiilor,
notaţi ceea ce observaţi, implicaţi-vă în activitatea la centre (câte unul din voi la
fiecare centru), adresaţi întrebări de lămurire, veniţi cu iniţiative şi împărtăşiţi-le
cadrelor didactice).
Reţineţi!!!
Punctualitatea, atitudinea respectuoasă, ţinuta şi modul de implicare, alcătuiesc
„cartea voastră de vizită” oriunde mergeţi.
Faceţi-vă o carte de vizită care să vă ajute... şi nu să vă încurce doar pentru că
cândva, undeva nu aţi ştiut-o „redacta”.

Este cineva care nu a înţeles ce am vrut să spun?


Succes!