Sunteți pe pagina 1din 2

Stabilizatoare liniare

Se studiaza functionarea unui stabilizator liniar, cu amplificator de eroare, element de reglaj serie si
referinta proprie.

Schema generala este:

Obiectivele stabilizatorului sunt:


a. - mentinerea tensiunii de iesire la valoarea de referinta, independent de sarcina R L ;
dU ies
Se caracterizeara prin rezistenta de iesire Ries = la U i = constrant (se deduce din caracteristica de iesire);
dI ies
b. mentinerea tensiunii de iesire la valoarea referintei, independent de tensiunea de intrare, U i . Se
caracterizeaza prin factorul de stabilizare:
dU i
S = la I ies = constant
dU ies
c. Mai sunt importante:
• Domeniul tensiunilor de intrare admisibile;
• Domeniul curentilor de iesire admisibili;
• Puterea disipata pe elemental de reglaj serie;
• Randamentul stabilizatorului;

Schema montajului experimental este: (circuitul integrat LM723)

Modul de lucru:
Pentru masurarea U ref , U ies , se folosesc voltmetre de c.c.
1. Se alimenteaza circuitul de la o sursa reglabila si se ridica caracteristica referintei U ref (U i )

Ui(V) 2 4 6 7 8 9 10 12 15 20
Uref(V
)

Se reprezinta grafic.

2. Se realizeaza un stabilizator pentru U ies <U ref dupa urmatoarea schema:

- Se ridica caracteristica U ies (U i ) pentru R L =100 Ohmi;

Ui(V) 2 4 6 7 8 9 10 12 15 20
Uies(V)

- se ridica caracteristica U ies ( I ies ) pentru Ui=15V;

Iies(mA) 0 25 50 100 150 200 250 300


Uies(V)

Se pune in evidenta limitarea curentului de iesire prin scaderea tensiunii. Se determina curentul de
U BE
limitare si se compara cu valoarea teoretica I SC = . Pentru determinarea caracteristicii se foloseste o
RSC
rezistenta variabila intre 0 si 105 Ohmi.

3. Se decupleaza condensatorul de iesire, se regleaza R L =50 Ohmi si se pun in evidenta oscilatiile de frecventa
foarte mare. Se recupleaza condensatorul.
- Pentru Ui=10V si Iies=200mA se calculeaza randamentul. Se calculeaza puterea disipata pe tranzistorul BD137
pentru scurtcircuit la iesire.