Sunteți pe pagina 1din 1

Data: 5 noiembrie 2010

Chestionar pentru elevii din clasa a VII-a

1. Ţi-au fost prezentate drepturile şi responsabilitaţile pe care le ai?


a) Da b) Nu c) O parte (care anume?)

2. La ce activitaţi extracurriculare ai participat în anul şcolar 2009 – 2010?


-
-
-

3. În timpul orelor de istorie/dirigenţie aţi fost supuşi unor:


a) agresiuni verbale b) agresiuni fizice c) nu am fost

4. Ce conflicte exista între tine şi domnul diriginte:


a) verbale b) violeţa c) nu există

5. Scrie trei aspecte care te nemulţumesc din clasa ta:


-
-
-

6. În general consideri că eşti tratat de domnul diriginte:


a) corect b) persecutat c) marginalizat d) nu ştiu

7. În general relaţiile cu domnul diriginte sunt:


a) armonioase b)conflictuale c) de bună înţelegere d) indiferenţă
e) altfel (cum?)_______________________________________________

8. Îţi place ora de dirigenţie?


a) da b) nu c) de multe ori d) câteodată

9. Îţi este ascultat punctul de vedere de către domnul diriginte?


a) niciodată b) uneori c) destul de des d) ori de câte ori este cazul

10. Se asigură disciplina la clasă prin:


a) constrângeri b) violenţă fizică c) violenţă verbală d) alte
metode (care?)________________________________________________