Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ŞCOLARĂ VIZĂ VALIDARE

c
_____________________________
c
Nr.____/______________________
c
c
LISTA DE PARTICIPANŢI
c
c
ccccc ccCUPA ÄSPORT-JUNIOR´
ccccc
  ÄSPORTUL PT. TOŢI = SĂNĂTATE PT. TOŢI´
ccccc   cTÂRGOVIŞTE ± Sala Sporturilorc
ccccc c20.noiembrie.2010
c
c
Nr. C.I. (C.N.)
Nume şi prenume Clasa CNP Semnătura
crt. seria şi nr.
1 c c c c c
2 c c c c c
3 c c c c c
4 c c c c c
5 c c c c c
6 c c c c c
7 c c c c c
8 c c c c c
9 c c c c c
10 c c c c c
11 c c c c c
12 c c c c c

Profesor coordonator,

cc
c c
  c c
 
c c
c

DIRECTOR,
(nume,prenume,semnatura,ştampilă)

_______________________________
c