Sunteți pe pagina 1din 33

w w  
 w  
 
9 


  
  
  
     !w  

 "
  

| 
" Sub prevederile Tratatului de la Lisabona, principalele institu ii comunitare[1] sunt:
" ¦arlamentul European, care este ales direct de către cetă enii statelor membre ale
Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele.
" ½onsiliul European, care reprezintă guvernele statelor membre. Stabile9te politicile
principale ale UE.
" ½onsiliul Uniunii Europene (½onsiliul de Mini9trii), este alcătuit din 27 de mini9trii ai
guvernelor reprezentând fiecare stat membru. Are atribu ii legislative 9i bugetare
împreună cu ¦arlamentul European.
" ½omisia Europeană, care reprezintă în mod independent interesele Uniunii în ansamblu.
" Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă 9i securitate al Uniunii
Europene, care coordonează politica externă 9i de securitate comună.
" ½urtea de Justi ie a Uniunii Europene, care se îngrije9te de respectarea legilor europene.
" 0anca ½entrală Europeană, coordonează politica nonetară europeană.
" ½urtea Europeană de ½onturi, care verifică finan area activită ilor UE.
 

"  w  
  # 
w  
$% $
9  
w   
   
 
  
  

   

&
9"
 9
 
9
  
9
  

| 
" $    & 
   
  '  
 

 9 
( )  *
'   
 ( + ,* 9 ( )  
   
    w 
- 9
 .   !/ & 
 
" Ñ
  
9
  
 
 
   0 


 9    91 9 # ( 
)  9# 2&) w     
9 
  9 

34 56
  2 9'Ñ)
*  

  w    
 9   
'    

, 
 ,
 97 
.  + 
( 9
 8 &'     !6
$2  !6
|     
" )  
  , 
 9 
, 
 !/  )  . 
2 , 
      !5 
" ,  $) 89) # 
9
6  6 ' -:  %&
" ) ) w  

 !!  
!!
  ', 9, '    
!!62     !!; # 
<'( <)    !!6 
!!, 9# <7   
) 
w 
 < 
  <)   ) 
 w  
< 
  !!!
,   )  


    9 
   
Ñ
,  4 = !!! 
)  6 
" 7)     %
# $1 =  / #
w  
 "

 
" ) 
 ; 
-1  
 
 
 9 #  


<+  9 /
9    
) 


  >
 9  <
) 
 
  >

    9  
 "  
 
" ' !9 
 89  
    ) 
<2  , 


 9  
 
   9 

 2 
, 9
, 
 
)   
 

 
  ,, 
 


   
9 

 

   "
 )   9
" 9 < 
  
" Ñ
 2 
  #9


 # 1

 ) 
    
    

2
 9 9  
 /w  

   ) 
#8&  / 
 
) 
 

  
& 
8 9 
w 9

w  
 
  
 
" ) 1 
 w

8& 5 /$
) 98
w  
  6
  6 ' -:  
%&


  
ë
  


¦  


 
 

½omunită ile Europene (½E) ¦olitica externă 9i de securitate comună (¦ES½)
 2

 2&
>
 w 
92 
 , 
 2    * 

 
 7 9$ 
 2
 
 
 2


 Ñ 
 w  
9* 

 ,
 
 Ñ 
  9,
 '  
 
 , 9* "
 2 >
 )   2 
 9

 

 Ñ
 2  ' 

 2
 

   


 2
 
 2 
 2 
ë
 
 
  
 
½  
9 
 Y 
 $ 9$
 $ 
 $ 
 (   
 ,
 

 ,  9 9


 
¦
 
 

" 2     

6 ?@A w     
  
    

" 2  >
" ¦ 
 
    
 
" ¦  
& 
 1 

" ¦  
 &
 ,  29
 
  9 
 
 
 
"  6) ;6    

 
;;9 

  
M 
   
" w   
  9  
$% 
" Ñrapelul w      

" |mnul w   & 


 !#7
8 %B 81 
" Ñeviza w  
 
w  
 !w  
 
" Moneda  
½   
" 25 ;    Tratat de
instituire a unei ½onstitu ii pentru Europa  w  

  2 ,  3 
" ,  #  6 
Ñ
 $ 
,     + 97 
w &1
 
  
" 9 & w  8 , 

 
-) 
 
" Ñ
w  
  


     /;;!@ 
 22,   w
 
 
  
  #  
 
  

 
 92(8# 
 
  $9 

 
9   
    
 w 9 ;C 
Œ

 
" *" 
  
2(8# 2(8# 
 2(8#  222     
6  w  ) 9
8 9 ) * 
 Ñ  
  6+ * 
(  
|   
" w  

   &  
   $- 2 $-  , * %.3 
 +" 27  9 8  # 
 
  
 >6 =5 =
;;  9 
  ?5A?!A

" 2  9    "


 
   

 / "
 
 
  9 Ñ
 &    /
  9 

? A )  
  
  >2 /@  
 "9
   9 w    &
?A
" w  
   .   
 


 
w  
9 
'  

 
'  
  
  2   
  
w '   .2   
 9  
 9  

 1 .2?A (  

 
 9  &  .2?;A
" Agricultura
" 2  5  
 6@ 
      9

&  9  

" Sectorul energetic


" )  
/ C w5 C 
 
w 

" uor a de muncă


" ) D 
D 9
" * #   7 

  
 

' &6  

2 

w /%  ;6   
 
 

" )9" Uniunea Europeană C  


" Ñemografia
" 2  

 w 6 
 

" |migra ia
"  5+ *
8 9. 
 
 
 


  
 #
; ! 9
 ! 
½ 

   
" ½onsiliul Uniunii Europene 9½  
 9 
 
2 
  
w  
, w     
 w 
" , w   9
,   
  
   
wÑ
  
 , 
   
w 
 1
 
 
" , w  9 
  8& 
 
" %! ! 
$
%    29 
  , w   
4 3 )    
 
 $ !
 
 9"
 
    & w 
 ,1 ' 1 *8 
¦
 
 
" ¦arlamentul European   
, 
   !!  

6  9 
 !6#!@ 2  
 
  
2    
 6 w 
 2  >
 8& 9%& 
&  
    
 2   
 & 
9  9  
  Ñ  2   
 @  9 
 
 2  


;@ 
" 2  9# 

  
 w , 
w      
 w
" )  2  
 9 
 
 
½ 

 

" ½onsiliul European   w   w 
     

" ,  -w  
 , , w
2 ,E  9,, 9  
 
 
 ,7)2),) 
" ,  -w  
 w(   

 
  9 9   
 w    , 9
, 
 
   1

" w)'>* '2 (  9 w%Ñ
Ñ ,Ñ9 #   6# @w 89 # 8 ,"#- 
+ 2 9' 
½  
 ½omisia europeană  &w    
9  ,  , 
 
    
   , >
8 8& ,  
&  w 9 
 
 , 
 2 (>, 
  2 ((>2&
9 
2 (((>
,  9"
  
?A (  
 ,  ½omisia 29 E F8 , 8 , w 
  29  2 29 E 8= *2 
 ,  ' / GÑ
 .  ,
E 
 ,E  $ 2
( 
$ + 2 $ 2 
7 
 , 9 ,) 7  
 8 , 
 
8 
(  +  (  7 
 
 ' w Ñ 
 'H  2 $ ) # Ñ # Ñ ) 
 # 7 
w
 w  
9* 
& ) & 2  #  $

 
" ^omânia
Anul aderării la UE: 

Ô 
"
" Sistem politic: 

" ½apitala: 89


" Suprafaţa totală: ;6 =I
" ¦opulaţia: 6 
" Moneda:  
" Ascultaţi limba oficială a UE vorbită în această ţară: 

"
" 4

# D 1

" 
 # )    
9 
  
Ñ


D
%
 *-


  D 
 9 
" 2 )   9½ 
 9
 
 
" 2 D  D! C D 
 
 1
 C %

  
9  )  
D

 
 
  )  )  # 

 9&
2    19 D" 
" 2 
D 9 

  
9 99
 
9 

" 29
 Ñ  3Ñ J3#

  
  
9
 D
9 D2  
D  


 (  -,
9 . 
" 0elgia
" Anul aderării la UE: 
" Sistem politic: 1 D 

" ½apitala: 8&


" Suprafaţa totală: ; 65=I
" ¦opulaţia:  
" Moneda: 
" Ascultaţi limbile oficiale ale UE vorbite în această ţară: 
 
 
"
" 4

# D 1

" 8   >+  


 3 
 
 98&  
 9 


Ñ & 
 
     
D

" )8 >@= 
9 # D
*
- 
9 99
 # D
 ' 
" 2 D D 9 8&  

 D
 9-'$7
" (  
 5; 8 1 D 
2  ,
)  D
 9 
& 9 ,
 

 9 D'   
8 
 
 D
" 2   
D  

. )F 4F $ 
  . 94, 9 EH 8
 *=& 9 E 2Ñ&9) F* 
) 99 

" 8 
   
   
"D
 
  
 9   D
- D 
   
  8
" £ermania
" Anul aderării la UE: 
" Sistem politic: 


" ½apitala: 8


" Suprafaţa totală: ;6@56/=I
" ¦opulaţia: 5 
" Moneda: 
" Ascultaţi limba oficială a UE vorbită în această ţară: 

"
" 4

# D 1

" . D 


 D w  
$
  
*-9*8
  
* D'   
  ) Ñ
9
" .  

2 
 D 
0   

 9
   90   @!  D
@ 0  
" Ñ
#
 . 
 

D> 9 
  ) Ñ
.
K8   % 
 

 !5!.  

" . 

 Dw  ' 

. 11  
 1  9 D
 199,  
 D  D

 9 # w  /
" , D D
   
L  

 E1  81%B 81 E1 81 9)1M 
- D 9 D 9  %1.1
1- 1N 819$1 * 
" .  
  D1 
  
 %  9 
* 9) 
" uranţa
" Anul aderării la UE: * 
" Sistem politic: 

" ½apitala: 2


" Suprafaţa totală: 66 =I
" ¦opulaţia: @/; 
" Moneda: 
" Ascultaţi limba oficială a UE vorbită în această ţară: 

"
" 4

# D 1

" + DD


w    *- 
**

2 "
 K 9 
 #   
* 8  ' 9  /5 O  
9

#  1>  %9.  9)1P 

9 . 9 
 **

" 29     , * 9  
9
   D& 9
. D

 
  D  29     
 
 2  ' -D 

 9 
 
9 
  D
 
" + D  
 
9  2 
D 
 > D  
1 D  1
9

9
" w  D 9   >Ñ 92 J3((# 
) 93 J3(((# 889+ (J# 9, 
JJ# % 
 
D
 
  ) * 
, . * 98H#  D   
" .  
   0
9  
9 D
 
" |talia
" Anul aderării la UE: 
" Sistem politic: 

" ½apitala: )


" Suprafaţa totală: ; @;=I
" ¦opulaţia: @ 
" Moneda: 
" Ascultaţi limba oficială a UE vorbită în această ţară: 

"
" 4

# D 1

" ( D


  
 & D, 2  
 * D' 9 
*
* $
 9 9 9 
2 (
 
9
   >3 )9) 
* 
" 2     , 
9,
Ñ D ½  '
 
" 2  D
   1 
 1

 D19  
)  ( 
 
 
" , ( )  
9  19
9* 
w 9) 9. 
 
9 
 # 
 D  
D 
*1Ñ % 3 9.
" % 9  
  .8% *1 
$ 9,' 
 
 392 9
++ 
" ' 

  9 L   
- 9,9 
   % 
 9 # ' 
 
" ^egatul Unit
" Anul aderării la UE: !;
" Sistem politic: 1 D 

" ½apitala: % 


" Suprafaţa totală: //5 =I
" ¦opulaţia: @ 
" Moneda: 
 

" Limba oficială în cadrul UE (cu sonor): 

"
" 4

# D 1

" )w  ' O.D  *8 9( -)D
 
  #  D 9  D,  8 
- D ;//
" )w  1 D 
9D 
2 
2 ( 

,, ' @/@9   , 
 % 

 # D
9 
9  2 D  
 1D    ' -D 
O
. 
  
" 2 D 
  5 C D   C 9 # O  
 
D #    ( 3 ( 2= 8 19'
" )w    w8
   


  
 
 
 1 %   
 D  
" % 9D )w   9 D
  ( 
-B ,1 ÑB 2
  '1 D % 
 
 
 
 
 D 99  . ,1 
1= 9  
9  
  EN)B 9Ñ % 9

2- 

" Ñ   )w D 2D & Q'1
= R  D " # Qw R 9 
 
"

 D
 9  w  
D O. QR# D 
"
 
 9
  
9 
99 Q% 1RD 
 
'  
  
9

" Ñanemarca
" Anul aderării la UE: !;
" Sistem politic: 1 D 

" ½apitala: , 1


" Suprafaţa totală: /; !/=I
" ¦opulaţia: 66 
" Moneda:  

" Ascultaţi limba oficială a UE vorbită în această ţară: 

"
" 4

# D 1

" $Ñ   (  9 /  5 
, +  9K  
" Ñ  
  9D 

  
(  
 &
  19"1  
9 19  $  
  

 

"  3(((#9J(#  D = 
 
9 9  & D9SD  Ñ 
   
D
 9 D 

 
D
D 
" Ñ  1 D 
 
 D !6;2 
 !9
" 2  
DD
 

 4 ,1 '   9
N 8& 9 #' E   9#9
  
% $& 
" 
D    9 D D9

9   D

" SFARSIT