Sunteți pe pagina 1din 3

GHID

destinat persoanelor fizice care intampina probleme in rambursarea creditelor

Impreuna putem gasi solutii!

Acest Ghid vine in sprijinul clientilor persoane fizice, care, in aceasta perioada, se
confrunta cu dificultati in rambursarea creditelor contractate de la banci, ca urmare a diminuarii
veniturilor, de natura sa afecteze sau sa duca la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor
contractuale privind rambursarea creditelor acordate de Banca.
Ghidul prezinta pasii pe care trebuie sa ii urmeze clientii pentru a reveni in parametrii
normali de rambursare precum si pentru a evita demararea de catre Banca a procedurilor
juridice de recuperare a creantelor.
La solicitarea clientilor sau, dupa caz, din initiativa Bancii, Banca poate identifica o
solutie de restructurare a creditelor acordate unui client, dupa o atenta analiza si evaluare a
fiecarui caz in parte.
Banca poate propune una sau mai multe metode de restructurare, in functie de analiza
efectuata pe baza situatiei prezentate de client sau poate avea in vedere orice alta metoda
propusa de client, in functie de fiecare caz in parte.
Cele mai intalnite forme de restructurare a creditelor sunt:
a) reesalonarea (modificarea cuantumului ratelor),
b) rescadentarea (modificarea scadentelor de plata a ratelor cu diminuarea
cuantumului ratelor),
c) refinantarea (acordarea altui tip de credit conform ofertei, care sa duca la plata unei
rate mai mici pe o perioada mai mica sau mai mare de timp),
d) gratie la plata ratelor de capital imprumutat sau chiar gratie totala (atat pt. plata
ratelor de capital imprumutat cat si pentru plata dobanzilor) pentru o perioada
determinata de timp etc.

PASII DE URMAT

1. Identificati greutatile financiare in rambursarea creditelor si sesizati de indata Banca,


in scris, cu privire la dificultatile financiare intampinate.

Se vor avea in vedere si dificultatile financiare ale codebitorilor clientului.

Trebuie sa aveti in vedere ca daca ati intarziat sa rambursati ratele (creditul si/sau
dobanda), Banca este obligata sa constituie provizioane (cu afectarea rezultatelor financiare ale
Bancii) si de cele mai multe ori, cand au trecut mai mult de 90 de zile, Banca poate sa inceapa
imediat demararea procedurilor juridice de recuperare a creantei (executare silita).

2. Mergeti sa discutati cat mai urgent (mai inainte sa incepeti sa inregistrati restante in
rambursarea ratelor scadente, adica mai inainte ca serviciul datoriei - zilele de
intarziere - sa ajunga la 90 de zile), cu reprezentantii Bancii despre greutatile
intampinate in derularea creditelor si/sau cauzele intarzierilor la plata, precum si orice
propuneri de derulare ulterioara a creditelor.

► Trebuie sa va asteptati sa vi se solicite da catre Banca:

- situatia financiara;
- documentele justificative care sa ateste diminuarea veniturilor;
- cauzele care au condus la intarzieri la plata, daca sunt de natura temporara sau de lunga
durata;
- ce posibilitati ulterioare de plata exista;

1
- care este situatia garantiilor constituite, posibilitatea constituirii de garantii suplimentare,
dupa caz;
- daca exista si alte obligatii de plata, de alta natura decat de natura creditelor;
- daca exista si alte obligatii de plata de natura creditelor la banca sau la alte institutii
financiare;
- alte documente pe care Banca le considera relevante, pentru identificarea unei solutii;

► Reprezentantul Bancii va prezenta clientului situatia integrala a sumelor datorate in


baza contractului de credit:

- suma ramasa de plata din creditul acordat, durata de creditare ramasa pana la achitarea
integrala;
- valoarea sumelor restante, numarul de zile de intarziere;
- dobanzile penalizatoare, daca este cazul;
- urmarile nerespectarii conditiilor contractuale, etc.

3. Banca vă va prezenta o eventuala oferta de restructurare adaptata situatiei dvs.


financiare.
In baza datelor prezentate declarativ de client si urmare unei analize a acestora, Banca va
putea face o oferta de restructurare si va prezenta clientului conditiile in care aceasta se poate
efectua.
Se vor furniza complet toate datele referitoare la propunerea de restructurare:
- sold credit restructurat;
- dobanzi datorate;
- durata de creditare ramasa dupa restructurare;
- sumele datorate lunar dupa restructurare etc.;
- se va analiza posibilitatea constituirii de garantii suplimentare, daca este cazul.
Oferta de restructurare va avea la baza un grafic de rambursare, conform metodei de
restructurare agreata cu clientul si prevazuta in normele interne ale Bancii.
Clientului i se vor comunica documentele necesare a fi prezentate in sustinerea
restructurarii creditului (documente de venituri, declaratii, etc.). In cazul in care din documentele
prezentate de client nu rezulta reducerea veniturilor clientului/codebitorilor acestuia, Banca
poate avea in vedere acest lucru si in functie doar de declaratia clientului si/sau codebitorilor
coroborat cu prevederile ultimelor reglementari legale in vigoare.

4. Analizati oferta de restructurare propusa de Banca.


Clientul analizeaza oferta de restructurare propusa, daca ii ofera posibilitatea derularii in
continuare a creditului in conditii de cost suportabile, etc.
Clientul va comunica Bancii decizia de acceptare/neacceptare a propunerii Bancii, eventual
va propune o alta varianta de restructurare care va fi analizata si, de comun acord, va fi stabilita
modalitatea de derulare in continuare a creditului.

5. Alegeti de comun acord varianta de restructurare cea mai fezabila.

6. Prezentati, in termenul convenit cu Banca, documentele solicitate.

7. Banca va analiza si, dupa caz, va aproba restructurarea conform competentelor


decizionale statutare.
Se analizeaza documentele prezentate, se supune aprobarii, conform competentelor
decizionale, propunerea de restructurare a creditului in conditiile agreate cu clientul.
Se efectueaza restructurarea conform aprobarii.

2
Se incheie documentele de creditare (adica, act aditional la contractul de credit, contracte
de garantie, etc.) prin care se mentioaneaza conditiile de derulare in continuare a creditului
restructurat.
Se emite graficul de rambursare aferent.

8. Creditul
se va derula, in continuare, in noile conditii stabilite de comun acord, prin
documentele de creditare semnate.

IMPORTANT DE RETINUT!

1. Restructurarea reprezinta un sprijin acordat clientului de catre banca


creditoare si nu un drept al clientului.
2. Restructurarea este un acord de vointa al partilor si este stabilit printr-un act
aditional la contractul de credit.
3. De regula, chiar si in cazurile in care Banca nu solicita costuri suplimentare
aferente analizei cererii de restructurare, prin restructurare costurile totale ale
creditului pot creste chiar si in situatia in care nivelurile dobanzilor si ale
marjelor raman nemodificate.
4. Banca nu are interes sa stabileasca sau sa accepte grafice de rambursare
care nu pot fi onorate de catre client.
5. Acest Ghid nu poate fi invocat in eventuale dispute ce ar putea aparea intre
banci si clienti.