Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente muzicale

• Orga este un instrument muzical cu claviatură în care sunetul este produs de aerul
care vibrează la trecerea prin tuburi de diferite dimensiuni. Orga este, de regulă, un
instrument imobil de mari dimensiuni, cu sute de tuburi, construit special pentru încăperea în
care se află. Există însă și orgi portabile, de dimensiuni mai mici. Orga are un statut aparte
între instrumentele muzicale: este cunoscută mai ales ca instrument de cult, fiind întâlnită în
general în bisericile creștine catolice sau protestante. Orgi exista insa si în săli de concerte
sau în case particulare.
O orgă cuprinde următoarele elemente constructive principale:
claviatura,mecanica,tuburile(care produc suntul orgii prin vibratia unei coloane de aer din
interiorul lor),registrele,pedalierul,mecanismul de aprovizionare cu aer.

• Pianul (prescurtarea comună a cuvântului de origine italiană pianoforte) este un


instrument muzical foarte răspândit, în care sunetul este produs de corzi metalice fixate pe o
placă de rezonanță din lemn, lovite de ciocănele acoperite cu pâslă, prin intermediul unei
claviaturi. Pianele moderne au corzile montate într-un cadru metalic, de obicei turnat din
fontă și finisat cu lac și pulbere de bronz (motiv pentru care este numit, impropriu, și „placă
de bronz”). Acesta are rolul de a rezista tensiunii mari exercitate de corzi, care altfel ar
deforma structura din lemn a pianului.
Tipuri de pian :Pianul cu coadă, în care corzile sunt dispuse pe orizontală într-o carcasă
din lemn sprijinită, de obicei, pe trei picioare. Pianele cu coadă se împart, în funcție de
lungime, în următoarele categorii:
- Pian cu coadă scurtă (lungime ~140-180 cm);
- Pian cu coadă medie (lungime ~180-230 cm);
- Pian cu coadă lungă (lungime ~230-300 cm) - cele mai lungi de ~240 cm sunt piane de
concert.
Piane electrice: Un pian electric este un pian care produce sunete mecanice care sunt
transformate în semnale electronice cu ajutorul unor doze electromagnetice. Spre deosebire
de sintetizator, pinaul electric nu este un instrument electronic ci unul electro-mecanic.
Primele piane electrice au fost inventate la sfârșitul anilor 1920.
• Acordeonul este un instrument muzical manual, constând dintr-un burduf atașat la două
rame de formă dreptunghiulară, pe care sunt montate butoane, sau la unele tipuri, clape
asemănătoare celor de la pian. O persoană poate cânta la acordeon trăgând (expandând) și
împingând (comprimând) burduful, făcând ca aerul să treacă prin conducte metalice,
denumite tubușoare. Acest flux de aer face tubușoarele să vibreze, fapt care produce sunete.
Cel care cântă la acordeon produce diferitele note apăsând butoanele și clapele. Tubușoarele
și butoanele care controlează notele joase se află, din perspectiva celui care cântă la
acordeon, pe partea stângă a burdufului, iar cele care controlează notele înalte se află pe
partea dreaptă. Principalele două tipuri de acordeon sunt cele cu acțiune simplă și cele cu
acțiune dublă. La acordeoanele cu acțiune simplă, fiecare buton produce două note, una când
se trage burduful și una când se împinge. În cazul acordeoanelor cu acțiune dublă, fiecare
clapă sau buton produce aceeași notă și la împingere și la tragere. Cel mai cunoscut tip de
acordeon, acordeonul-pian este un acordeon cu acțiune dublă. Acordeonul-pian are un șir de
clape asemănătoare celor întâlnite la pian, în locul butoanelor de pe partea dreaptă.

• Clavicordul este un instrument cu taste și coarde popular între secolele al XV-lea si al


XVIII-lea. Ca și clavecinul, a cunoscut o renaștere în secolul XX. Clavicordul are o forma
rectangulară, cu placa de rezonanță la dreapta. Coardele, grupate în perechi, traversează de la
stânga la dreapta. Apăsarea unei taste aduce o lamă de metal în contact cu două coarde, lama
rămânând în contact cu coardele atât timp cât tasta este apăsată. [1] Deoarece secțiunea din
stânga este amortizată, inălțimea sunetului produs depinde numai de porțiunea coardei care
oscilează liber intre lamă si punctul de atașare in dreapta.În funcție de tasta care este apăsată
și punctul de contact, aceeasi coardă poate produce în acest fel sunete de inălțime diferită.
Un dezavantaj al acestui sistem este faptul că două taste cu lame aliniate cu aceeași coardă
nu pot fi folosite simultan. Din aceasta motiv, doar taste care corespund unor note cu o
disonanță puternică impart aceeași coardă.

• Clavecinul este un instrument in care sunetele se obțin prin ciupirea coardelor de către
un dispozitiv acționat de taste. Spre deosebire de pian, in care coardele sunt lovite de
ciocanele când o tastă este apasată, intr-un clavecin sunetele sunt produse prin ciupirea
coardelor.Un dezavantaj al acestui sistem constă in imposibilitatea controlului asupra
„dinamismului”: daca pentru un pian loviturile pot fi mai tari (forte) sau mai slabe (piano),
pentru un clavecin aceasta nu este posibil.