Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele

Clasa

TEST

Realizează un eseu despre romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”,
de Camil Petrescu, prin abordarea următoarelor cerinţe:
1. Care a fost rolul lui Camil Petrescu la dezvoltarea literaturii române din perioada
interbelică?(teorii, opere literare, etc)
2. Opera „U.N.D.Î.N.R” a apărut în anul 1930. Încadreaz-o într-o specie literară,
epocă şi curent.
3. Menţionează caracteristicile, precum şi tipologia romanului.
4. Ce poţi spune despre structura romanului? Care este importanţa acestui fapt?
5. Precizează temele romanului şi semnificaţia titlului.
6. Menţionează coordonatele temporale şi spaţiale, identificabile în primul capitol al
romanului, „La Piatra Craiului, în munte”. Ce rol are precizarea acestor
coordonate?
7. Al doilea Capitol, „Diagonalele unu testament” debutează cu fraza „Eram însurat
de doi ani şi jumătate cu o colegă de la Universitate şi bănuiam că mă înşală”.
Comentează această frază, evidenţiind importanţa ei pentru identificare
conflictului.
8. Ce observaţii poţi face cu privire la cronologia evenimentelor din primul şi al
doilea capitol?
9. Identifică perspectiva narativă şi comentează importanţa acesteia în prezentarea
întâmplărilor din roman.
10.Relatează, pe scurt, subiectul romanului.
11.În ce constă problematica intelectualului, în speţă a personajului Ştefan
Gheorghidiu? Prezintă evoluţia acestui personaj, aşa cum rezultă ea din roman.
12. Care este viziunea lui Ştefan Gheorghidiu despre război.? Descrie una dintre
imaginile reprezentative care ilustrează atrocităţile războiului.
13.Care dintre cele două experienţe(a războiului sau a iubirii) primează în cele din
urmă şi cum explici acest lucru? Menţionează părerea ta.
14. Evidenţiază elementele de noutate pe care Camil Petrescu le aduce romanului şi
argumentează-le corespunzător.
15.Prezintă propria opinie cu privire la romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război”

Profesor Alina M. Scarlat