Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea “Babeş – Bolyai” - Facultatea de Ştiinţe Economice

Plan de afaceri
-Spălătorie auto-

Anul 2 FB seria 2 grupa 5

Cluj-Napoca
2007
Cuprins

Produsul………………….………………………………………….3
Tarifele……………………..………………………………………..4
Piaţa ţintă…………………..……………………………………….5
Afacerea…………………….………………………………………6
Personalul…………………………………………………………..8
Promovarea…………………………………………………………8
Planul financiar……………………………………………………..8

Produsul
Evoluţia pieţei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere,
înregistrându-se sporiri de la an la an în ceea ce priveşte numărul
autovehiculelor vândute în ţara noastră. Această evoluţie pozitivă se
datorează creşterii accentuate a numărului de autovehicule importate, mai
ales ca urmare a variantei de achiziţionare a acestora în sistem leasing.
În consecinţă apare drept oportună infiinţarea unei noi spălătorii auto în
municipiul Cluj-Napoca, având cel mai mare grad de motorizare din ţară.
Totodată se impune necesitatea dimensionării cât mai realiste a cererii
prezente şi viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize
neplăcute determinate de supraaprecierea acesteia.
Obiectivul acestei noi societăţi este de a deservi populaţia municipiului
Cluj-Napoca prin furnizarea de serivicii de tipul spălare şi igienizare de
autovehicule, atât în exterior cât şi în interior, precum şi servicii auxiliare cum
ar fi: curăţat geamuri (cu soluţie), silicon, curăţat portbagaj (şters praf,
aspirat), tratament ceară, spălat motor, curăţat jante, curăţat tapiserie.
Se preconizează în viitor extinderea gamei de servicii, cu o investiţie
adiţională minimă.

Pachetul de servicii cuprinde pentru început:

• SPĂLAT EXTERIOR
- curăţarea smoalei, bitumului de pe caroserie.
- curăţarea jantelor cu soluţie.

• CURĂŢAT INTERIOR
- aspirat, şters şi parfumat.
- se foloseşte curăţător de geamuri

• POLISHARE AUTO
- polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminând zgârieturile
fine, îmbunătăţind înfăţişarea maşinii şi pregătind-o pentru o eventuală ceruire

• CURĂŢARE TAPISERIE
- se face cu soluţie profesională pentru tapiserie curătind diverse pete ca cele de
grasime, suc etc., lăsând un aspect de nou şi un miros plăcut interiorului
automobilului.

Principala problemă în derularea unei astfel de afaceri o constituie atât


cerinţele tot mai ridicate ale agenţiilor de protecţie a mediului si a primăriilor
pentru conformarea cu standardele europene, cât şi costul apei, materia
primă de bază

Tarifele
Preţul serviciilor va fi acceptabil, variind în funcţie de partea curăţată şi
categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), după cum
urmează:

TARIFE

TIP MASINA MANOPERE RON


Autoturisme Exterior 6
Interior 5
Monovolum Exterior 8
Interior 7
Jeep Exterior 9
Interior 7
Autoutilitare Exterior 10
Interior Fata 4
Interior Spate 6

ALTE MANOPERE

DENUMIREA SERVICIULUI RON


Curatat Geamuri (cu solutie) 2.5
Curatat Portbagaj (aspirat, sters praf) 3
Curatat Jante 2

DENUMIREA SERVICIULUI RON


Tapiserie Scaun 10
Tapiserie Banchetă 25
Plafon 20
Panou Uşă 5
Mochetă Podea 20
Tapiserie Complet 80
Polish 80

Piaţa ţintă
Din punctul de vedere al posibilităţilor financiare, clienţii care apelează
la aceste servicii se încadrează în categoria celor cu venituri medii sau
superioare, în primul rând pentru faptul că deţin autoturisme, iar în al doilea
rând pentru că sunt dispuşi să plătească pentru o treabă pe care ar putea să
o facă ei înşişi. Ei sunt atât persoane fizice, cât şi firme.
În ceea ce priveşte preferinţele clienţilor, trebuie precizat că cererea
are o importantă componentă geografică, de aici şi importanţa poziţionării
corecte a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea. În viziunea
noastră, cel mai indicat ar fi un amplasament aflat pe o şosea importantă a
municipiului, cu un trafic intens de maşini de toate dimensiunile.
Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Dacă acceptăm
limitarea concurenţei în plan geografic, rezultă că orice firmă trebuie să se
compare în primul rând cu societăţile de acelaşi profil, localizate în imediata
apropiere. Analiza comparativă urmează să vizeze dotările şi capacităţile
existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. În funcţie de aceste elemente
se pot lua măsurile care se impun pentru obţinerea unei cote de piaţă cât mai
bune pe plan local.
O concurenţă puternică este exercitată şi de majoritatea benzinăriilor,
care oferă serviciul de spălătorie auto, fie integral (exterior, interior, motor)
prin intermediul unor unităţi specializate, fie se limitează la spălatul şi
curăţatul parbrizelor.
O componentă aparte a concurenţei, dar care nu poate fi trecută cu
vederea, o constituie acele persoane care spală maşini în schimbul unor
sume foarte mici de bani şi chiar spălătorii de parbrize care pot fi întălniţi în
multe dintre intersecţii.

Dintre viitoarea concurenţă amintim:

• Belcar Prestserv – Str Ioan Pop de Cluj


• Bepa Impex – Str Fabricii de Zahăr
• Cartoon Servcom – Str Ceahlău
• Delba – Str Frunzişului
• Hollyday Fun – Piaţa Abator
• J Line Impex – Str Liviu Rebreanu
• OMV – Calea Floreşti şi Calea Turzii
• Petrom – Calea Baciului şi Calea Turzii
• Prozib Impex – Str Teodor Mihali
• Spalatoria Nova Star – Calea Dorobantilor
• Tip Top – Bd 21 Decembrie 1989
• Vanol Auto – Str Moţilor
Analizând principalii competitori de pe piaţă putem trage următoarele
concluzii:
• Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens (Calea Turzii,
Calea Floreşti etc)
• Prezenţa unor companii puternice şi de renume în domeniul petrolier
care şi-au exins activitatea şi la spălarea autoturismelor (OMV, Petrom)
cu infrastructură şi echipamente moderne
• Media angajaţilor care prestează serviciile efective se situează în jurul
valorii 8, imparţiţi in 2 schimburi
• Se practică tarife diferenţiate atât în funcţie de tipul maşinii
(autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) cât şi în funcţie de partea
curăţată (interior, exterior)
• Există o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curăţat geamuri
(cu soluţie), silicon, curăţat portbagaj (şters praf, aspirat), tratament
ceara, spălat motor, curăţat jante, curăţat tapiserie
• Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, în funcţie de
stare)

Afacerea

Afacerea urmează să fie amplasată de-a lungul Splaiului


Independenţei – arteră majoră ce leagă cartierul Mănăştur de cartierul
Grigorescu şi centrul municipiului, şosea ce suportă un trafic susţinut. În
imediata apropiere nu există nici o firmă cu acelaşi obiect de activitate.
Spălatul autovehiculelor ca obiect de activitate se regaseşte sub forma COD
CAEN 5020 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Această clasă include:
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor:
▪ reparaţii mecanice;
▪ reparaţii electrice;
▪ repararea sistemelor electronice de injecţie;
▪ întreţinerea uzuală;
▪ reparaţii ale caroseriei;
▪ reparaţii ale unor piese ale motorului;
▪ spălare, lustruire etc.;
▪ pulverizare şi vopsire;
▪ repararea parbrizelor şi a ferestrelor;
▪ repararea locurilor din autovehicule;
- repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor şi a ţevii de eşapament;
- tratamentul anti-rugină;
- remorcarea;
- instalarea de piese şi accesorii care nu fac parte din procesul de fabricaţie;
- asistenţa pe şosele.
Această clasă exclude:
- reşaparea şi recondiţionarea pneurilor

În primul rând sunt necesare avizele obligatorii pentru înfiinţarea oricărei


societăţi comerciale (avizul certificând respectarea regulilor de prevenire şi
stingere a incendiilor, avizul protecţiei sanitare, autorizaţia sanitar-veterinară,
autorizaţia de mediu, autorizaţia din punctul de vedere al protecţiei muncii). În
mod special în această activitate mai trebuie respectate prevederile Hotărârii
nr.188 / 28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial,
partea I nr.187 din 20.03.200
Din punct de vedere al autorizării activităţii, exceptând domeniul
protecţiei mediului, autorizarea se va efectua în baza declaraţiei pe propria
răspundere ce se anexează cererii de înregistrare în Registrul Comerţului.
Conform "Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activităţilor cu impact
semnificativ asupra mediului", publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din
11/01/2005, emisă de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - Anexa 1 –
LISTA activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, unităţile cu staţii de
vopsire sau spălare/epurare ape uzate au impact semnificativ asupra mediului
şi este necesară obţinerea Autorizaţiei de mediu, care se emite de către
autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a cărei rază se află
amplasamentul, în conformitate cu prevederile cap. II secţiunea 1 din Legea
protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conform art. 9 din procedură.
Un spaţiu închiriat de 60-80 mp va fi suficient pentru activitate. Chiria
lunară nu va depaşi 500 EUR. Costul aprobărilor a fost evaluat la 700-800
RON. Costurile ulterioare se focalizează pe două mari componente: spaţiul de
lucru (hala) şi echipamentele. Hala este pusă la dispoziţie de către proprietar.
Următorul pas este racordarea la utilităţi şi izolarea pereţilor, care costă
aproximativ 4.000-5.000 EUR, jumătate din sumă fiind suportată de către
proprietar conform unei înţelegeri scrise preliminare. Dintre echipamentele
necesare putem menţiona: instalaţie pentru spălat sub presiune cu sistem de
încălzire a apei (între 1500 şi 5000 euro), sau fără sistem de încălzire (900 –
1500 euro), instalaţii de curăţat prin stropire şi extracţie – 1500 euro,
echipament de curăţat cu perii (între 4000 şi 15.000 euro) , aspirator pentru
medii umede şi uscate (300 – 1300 euro), maşină de polishat (300 euro).
Pentru a se asigura competitivitatea în raport cu concurenţa trebuie asigurate
mai multe programe de curăţire (cu jet de apă caldă, cu spumă activă, cu
perii), iar fiecare solicită diverse echipamente specifice.
Mai trebuie avute în vedere şi consumabilele necesare în prima fază în
procesul tehnologic (apa, spume, soluţii de curăţat, spray-uri, bureţi etc), care
nu sunt deloc ieftine.
Personalul

Personalul angajat într-o spălătorie auto nu are nevoie de o calificare


anume, ci doar de o minimă experienţă în relaţiile cu clienţii şi de cunoaşterea
sau însuşirea modului de utilizare a echipamentelor şi instalaţiilor. Totuşi, vom
urmări cu prioritate recrutarea a cel puţin unui angajat cu experienţă
anterioară în domeniu, având grijă să punem accentul pe constituţia fizică şi
rezistenţa la efort. Un efort deosebit va fi îndreptat spre armonizarea relaţiilor
dintre angajati şi promovarea colegialităţii.
Recrutarea personalului se va face prin anunţuri în presa scrisă (ex
Piaţa de la A la Z).
Salariul va fi în regie. Vom avea 4 angajaţi (cu un salariu individual brut
de 700 RON) împărţiţi în 2 schimburi a câte 6 ore, un contabil (cu un salariu
brut de 750 RON) şi desigur administratorul afacerii (cu un salariu brut de
1000 RON). Se preconizează indexarea anuala a salariilor în funcţie de
evoluţia inflaţiei.

Promovarea

O metodă eficientă de promovare pentru toate unităţile care prin


produsele sau serviciile lor se adresează conducătorilor auto – implicit şi în
cazul spălătoriilor auto – constă în avertizarea prin intermediul indicatoarelor
plasate pe drumurile publice, care atrag atenţia potenţialilor clienţi. Panouri
vor fi instalate în apropierea afacerii, uşor lizibile şi purtând indicaţii clare.
Vom opta pentru promovarea în paginile defilante ale posturilor locale
TV (UPC, Alpha TV), cu un impact deosebit în rândul potenţialilor clienţi. O
altă variantă o reprezintă promovarea prin Internet, înscrierea în baza de date
a unor site-uri precum www.cluj4all.ro precum şi în Pagini Aurii.
Vor exista de asemenea promoţii: o spălare din zece gratis,
participarea ocazională la tombole cu premii în bani şi/sau şedinţe de spălare
gratis etc.

Plan financiar

Supoziţii initiale

Pentru realizarea planului financiar se presupune că unele date vor


înregistra valori pe parcursul celor 3 ani previzionaţi astfel:
• impozitul pe profit va fi de 16%
• amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani
• am considerat un program de la 8:00 - 20:00 = 12 ore /zi
• 2 posturi de lucru cu 2 angajati repartizaţi în 2 schimburi
• am observat ca un spalat interior / exterior durează cam aproximativ
30 min
• cele două posturi de lucru vor înregistra împreună zilnic o medie de 30
maşini (scenariul mediu)
• valoarea medie a unui serviciu de spălare este de 15 RON (scenariul
mediu)
• la fiecare spălat se consumă în medie 40 l apă
• spaţiul este închiriat pe o durată de 1 an, cu o chirie lunară de 1750
RON
• metrul cub de apă inclusiv epurarea este evaluat la 2,5 RON

Personal

Se va lucra în 2 ture a câte 2 oameni.


Salariu brut Total cheltuieli
mediu lunar salariale lunare
Personal
productiv
– 4 lucrători 700 2 800
Personal
administrativ
-administrator 1000 1 000
-contabil 750 750
Cheltuieli - 4 550
salariale lunare

Active imobilizate

Nume Valoare intrare Amortizare Amortizare lunară


anuală
Instalaţie spălat 14 000 4 667 388
sub presiune cu
încălzire a apei
(pentru postul 1)
Instalaţie spălat 14 000 4 667 388
sub presiune cu
încalzire a apei
(pentru postul 2)
Aspirator pentru 3 500 1 167 97
medii umede şi
uscate
Maşină polishat 1 500 500 42
TOTAL 33 000 11 000 917

Active circulante

La fiecare spălat se consumă în medie 40 l apă. Cunoscând preţul apei


inclusiv costul epurării de 2,5 RON/mc (deci 0,0025 RON/l; 1 mc=1000 l)
putem estima costul lunar cu apa pentru cele 30 de masini spălate zilnic:

40 l x 0,0025 RON/mc x 30 maşini x 30 zile = 90 RON

Estimăm consumul lunar de energie electrică la 300 RON

Şampon auto cu miros 1:50 (10 l) 38 RON


Glass cleaner (5 l) – solutie de curatat geamurile 13 RON
Carpet cleaner (5 l) – solutie de curatat tapiseria 28 RON
Wheel cleaner (5 l) – solutie de curatat jantele 25 RON

Se va consuma zilnic câte o unitate din fiecare pentru cele 30 de maşini


previzionate. Costurile lunare se vor ridica la:

Şampon: 38 RON x 30 zile = 1 140 RON


Glass cleaner: 13 RON x 30 zile = 390 RON
Carpet cleaner: 28 RON x 30 zile = 840 RON
Wheel cleaner: 25 RON x 30 zile = 750 RON

Cumulând cu costul apei, avem un total lunar al activelor circulante de = 3


210 RON

Necesar şi surse de finanţare

Necesităţile financiare totale ale firmei sunt de aproximativ 60 000


RON, din care:
- 8 750 RON - racordarea la utilităţi şi izolarea pereşilor, pregătirea spaţiului
pentru activitate
- 33 000 RON - pentru procurarea imobilizărilor
- 10 500 RON - pentru plata anticipată a chiriei aferente spaţiului utilizat pe
6 luni conform contractului
- 7 500 RON - cheltuieli de întreţinere si producţie pentru primele luni de
activitate
- 150 RON– cheltuieli cu reclama si publicitatea

Am ales Creditul Flexi de la banca Raiffeisen pentru finantarea activităţii.


Acest tip de credit are următoarele caracteristici:

Clienţi ţintă: IMM Micro înfiinţate in Romania


Scopul creditului: finanţarea nevoilor nenominalizate
Valoare: pâna la 120 000 RON
Moneda: RON
Rambursare:

• în rate lunare egale


• perioada de rambursare – 5 ani

Comisionul: plătit din credit


Evaluarea garanţiilor: gratuită

Nu este necesar rulaj prealabil cu banca.

Indicatorii Valoare

Mărimea creditului (RON) 60 000


Termen de creditare 5 ani
Rata anuală a dobânzii 15%
Numărul de rambursări /an 12

Rambursarea creditului se va face conform tabelului de mai jos:

Tranşa de plată
Credit Dobânda 15 Rata (rata +
An Luna (valoare ramasă) % scadentă dobânda)
1 1 60000 750 1000 1750
1 2 59000 737,5 1000 1737,5
1 3 58000 725 1000 1725
1 4 57000 712,5 1000 1712,5
1 5 56000 700 1000 1700
1 6 55000 687,5 1000 1687,5
1 7 54000 675 1000 1675
1 8 53000 662,5 1000 1662,5
1 9 52000 650 1000 1650
1 10 51000 637,5 1000 1637,5
1 11 50000 625 1000 1625
1 12 49000 612,5 1000 1612,5
2 1 48000 600 1000 1600
2 2 47000 587,5 1000 1587,5
2 3 46000 575 1000 1575
2 4 45000 562,5 1000 1562,5
2 5 44000 550 1000 1550
2 6 43000 537,5 1000 1537,5
2 7 42000 525 1000 1525
2 8 41000 512,5 1000 1512,5
2 9 40000 500 1000 1500
2 10 39000 487,5 1000 1487,5
2 11 38000 475 1000 1475
2 12 37000 462,5 1000 1462,5
3 1 36000 450 1000 1450
3 2 35000 437,5 1000 1437,5
3 3 34000 425 1000 1425
3 4 33000 412,5 1000 1412,5
3 5 32000 400 1000 1400
3 6 31000 387,5 1000 1387,5
3 7 30000 375 1000 1375
3 8 29000 362,5 1000 1362,5
3 9 28000 350 1000 1350
3 10 27000 337,5 1000 1337,5
3 11 26000 325 1000 1325
3 12 25000 312,5 1000 1312,5
4 1 24000 300 1000 1300
4 2 23000 287,5 1000 1287,5
4 3 22000 275 1000 1275
4 4 21000 262,5 1000 1262,5
4 5 20000 250 1000 1250
4 6 19000 237,5 1000 1237,5
4 7 18000 225 1000 1225
4 8 17000 212,5 1000 1212,5
4 9 16000 200 1000 1200
4 10 15000 187,5 1000 1187,5
4 11 14000 175 1000 1175
4 12 13000 162,5 1000 1162,5
5 1 12000 150 1000 1150
5 2 11000 137,5 1000 1137,5
5 3 10000 125 1000 1125
5 4 9000 112,5 1000 1112,5
5 5 8000 100 1000 1100
5 6 7000 87,5 1000 1087,5
5 7 6000 75 1000 1075
5 8 5000 62,5 1000 1062,5
5 9 4000 50 1000 1050
5 10 3000 37,5 1000 1037,5
5 11 2000 25 1000 1025
5 12 1000 12,5 1000 1012,5
0 0 0 0
Total 82875

Rezultatele financiare previzionate pe 3 ani


nr crt indicator 2006 2007 2008
1venituri din exploatare 162 000 190 000 210 000
2alte venituri 0 0 0
3TOTAL VENITURI 162 000 190 000 210 000
4cheltuieli pentru exploatare din care
Cheltuieli privind energia şi apa** 4 680 6 000 8 000
Cheltuieli cu materii prime şi materiale 37 440 38 000 40 000
costuri cu personalulul şi asimilatele 54 600 60 000 62 000
taxe şi cheltuieli constituire 800 0 0
amortizări 11 000 11 000 11 000
Cheltuieli cu chiria 21 000 22 000 23 000
alte cheltuieli* 8 900 2 000 1 000
5cheltuieli financiare (credit bancar) 20 175 18 375 16 575
6TOTAL CHELTUIELI 158 595 157 375 161 575
7PROFIT BRUT 3 405 32 625 48 425
8IMPOZIT PE PROFIT 544,8 5 220 7 748
9PROFIT NET 2 860,2 27 405 40 667
10RATA RENTABILITĂŢII COMERCIALE 1,76% 14,42% 19,37%
11RATA RENTABILITĂŢII COSTURILOR 1,80 % 17,41% 25,16%

* Include cheltuieli cu amenajarea spaţiului şi publicitatea


** Apa şi energia se previzionează a se scumpi odată cu integrarea în UE

Termenul de recuperare al investiţiei (investiţie totală/medie profit anual):

60 000 RON : 23 644 RON = 2,53 ani