Sunteți pe pagina 1din 1

COMPONENTA PORTOFOLIULUI PROFESORULUI

STANDARDE VIZATE
A.Evolutia scolara, nivelul de pregatire al elevilor
B. Proiectarea/Predictia actului didactic
C. Evaluarea didactica
D. Mijloace de invatamant elaborate
E. Autoperfectionare si abilitare curriculara
F. Curricullum Vitae
Si pentru fiecare dintre aceste 6 standarde exista corespunzator urmatoarele componente ale portofoliului:

A. 1. Fise de observatii ale elevilor


2. Catalogul claselor la care preda;
B. 3. Planificari anuale;
4. Planificari semestriale;
5. Proiecte de lectii pe unitati didactice (10 pe an scolar);
6. Fise proiective pe module de instruire;
7. Programe pentru disciplinele din CDS elaborate;
C. 8. Fise de evaluare formativa, sumativa, formatoare, teste de evaluare elaborate de cadrul didactic;
9. Fise de prelucrare a rezultatelor evaluarilor predictive;
D. 10. Evidenta mijloacelor de invatamant confectionate;
11. Fise de "invatare eficienta" elaborate;
12. Fise de exercitii - consolidare, imbogatire:
13. Fise de activitati de formare intelectuala a elevilor;
14. Materiale care sa ateste utilizarea metodelor alternative (portofolii, proiecte, malettes pedagogiques,
brain-storming, autoscopie, studii de caz, problematizare).
E. 15. Caietul de formare continua si studiu individual;
16. Dovezi de autoperfectionare (fise de lectura, articole, studii, recenzii, lucrãri metodico-stiintifice,
adeverinte/atestate de participare la stagii de perfectionare si formare continuã);
F. Eseu despre munca didactica si profesia sa.