Sunteți pe pagina 1din 26

Õ Õ

sistem optic centrat

m mm 
Ê 
  


 
 

m mm 
× 

  


  
× 

  


  
× 

  

× 

  


  
× 

  


 
   
 
  
 
m mm 
¦


 
 
 
  
 

 
"  si 
,,
ţesuturi subţiri ,
rezistente, în care se
găsesc următoarele
¶¶piese optice´:
Cornee
Umoare apoasă
Cristalinul
Irisul
Umoare sticloasă (vitroasă)
Retina
Nervul optic.

m mm 
m mm
Õ   
Õ 

ÿ ñ ñ 


   
ÿ ñ ñ 

  ñ  
m mm   !
è    
Imaginea unui obiect
situat la infinit se
formează pe retină la
15 mm de cristalin,
distanţă egală cu
distanţa focală a
acestuia
C=1/0,015=66,66 į
(convergenţa minimă a
cristalinului)
Ú 

m mm
Ú  
   
‰utere de acomodare(notată cu A sau cu ǻC):
× A= ǻC ő 1/fmin ± 1/fmax ; ǻC = Cmax
Cmax--Cmin

Acomodarea ochiului este deci posibilă între:


× Un punct situat la o distanţă maximă
maximă--¬  


care, pentru ochiul normal, este la infinit (practic,
peste 15m ochiul priveşte fără acomodare).
× Un punct situat la o distanţă minimă
minimă--¬  ¬ 


 este de 10-
10-15 cm la tineri şi aproximativ 25 cm la
adulţi ( ochiul priveşte cu acomodare maximă).
× Un ochi normal distinge cele mai multe detalii ale unui
obiect dacă acesta se află la o distanţă de aproximativ
25 cm,
cm, 
 " ¬
 .

 " ¬
 .

m mm 
è 
Õ   

 
 
  
  


 
 

 


 
 


 


   

 

 

 
 


 


 

 


 

 


   

Õ 

 
 
 

 

  

 
 

  
 
 

m mm "
 
Ê 
Õ 
 


 
 
 
 

  m mm m
 


×    
#
 
  
  
×
  
 
   

 
×    
 $
× %  

× %    
 &  

 
×    ' 
 
 

×   


   
 
× %   
   

ÿ     
 
 ! "
 
 #
m mm 
   

m mm 
ÿ 

m mm 
m mm 
m mm 
ÿ 

m mm !
m mm 
× 

   


  

m mm 
?
 
× ‰ărţi componente
× Õ  - ( (  (  
× Õ  - ( ( & (  ( ((  
( 
× ?ersul razelor de lumină
× ? )  (    (   
 )(  ( ((&       & )   
 &    )(  ( ((      
*  ( ( (     & +
)     , & ) 
   
(       )  (

m mm "
Ú

  
× #  ¬ 
 " ¬ 
× ‰    
× * (  (   )(    
 
 &  ) &  (     ( ((  
 
× *-
   ( - g    
 
     

× ‰  
× ‰   (  -  & 
     g  (  g  ( 
  & - >¬  ¬  - 
 )(    +(     
× # U""
 
 " ¬ 
× U          U    ‰  ‰ &
×     m& 
× U  ( (( &  ‰  
-&     
× .   -  (   &    &
+ -   m &  ‰ mm  
 U ! /

m mm m
× * &      
 &   ) +&  - 
   & )+ 
&   -
× ‰  &   g ((  -
 
× ?    - g (  
 (     
       &  
 )( g 
   
× -      
  ( )-     
     & 
( (  ( (  #  ( 
-(  & + ( ( ( (( 
  
× ‰  -   &
  ()  (  condensor 
 )(  (   
m mm 
m mm 
?
 
  !

?
 "#è

m mm 
m mm 
 
 
  
 $  
 
 
 ! 

m mm 
?
 

A schematic diagram of a scanning electron microscope


displaying the image of a gunshot residue particle.
Simultaneously, an X-ray analyzer detects and displays X-
ray emissions from the elements lead (‰b), antimony (Sb),
m mm !
and barium (Ba) present in the particle.