Sunteți pe pagina 1din 2

NIHSS

1a Nivelul cunoştinţei
Examinatorul trebuie să aleagă un răspuns, dacă 0= Conştienţa clară, pacient alert, contact verbal
evaluarea completă nu e posibilă din cauza productiv
intubării endotraheale, barieră de limbaj, etc. 1= Obnubilare (confuzie, dezorientare, somnolenţă)
Trei puncte se instalează cînd pacientul nu mişcă 2= Stupor, sopor. Necesită stimulări repetate, sau
(înafara reflexelor posturale) la stimulare pacientul răspunde la excitare dureroasă prin mişcări
nociceptivă 3= Coma. Răspuns numai prin reflexe motorii, efecte
autonome, sau total areactiv
1b Răspunsul la întrebări
Pacientul este întrebat luna şi vărsta. Pacienţii afazici 0= Două răspunsuri corecte
şi stuporoşi care nu înţeleg întrebările vor fi notaţi cu 1= Un răspuns corect
2 puncte. Pacienţii care nu pot vorbi din cauza 2= Ambele răspunsuri incorecte
intubării endotraheale, barierii lingvale sau alte
probleme nelegate cu afazia primesc 1 punct. Este
important a aprecia răspunsul iniţial şi nu trebuie
ajutat verbal sau non verbal
1c Îndeplinirea ordinelor
Pacientul este rugat să deschidă şi să închidă ochii, 0= Două ordine corecte
apoi să încordeze şi relaxeze mîna nepareticădacă 1= Un ordin corect
pacientul nu răspunde la comenzi, se demonstrează 2= Nu îndeplineşte
prin pantomimă şi rezultatele sunt notate. Pacienţii cu
traumă sau amputaţie vor primi alte comenzi de o
singură etapă. Numai primele răspunsuri sunt notate.
2 Privirea
Va fi testată doar privirea orizontală. Mişcarea 0= Mişcare conjugată a globilor oculari
voluntară sau reflexă (oculocefalic) va fi 1= Pareză parţială a privirii, fără deviaţie forţată a
apreciată, dar testul caloric nu se efectuiază.dacă globilor oculari
pacientul are o pareză periferică a n. III, IV, VI 2= Deviaţie forţată a globilor oculari / pareză totală a
scorul va fi 1. privirea este testabilă la toţi privirii
pacienţii cu afazie.
3 Câmpul de vedere
Cîmpil vizual este testat folosind număratul degetelor 0=Fără dereglări vizuale
sau ameninţarea cu degetul din apropiere. Dacă 1= Hemianopsie parţială
pacientul are ambliopie la un ochi, se apreciază celălalt 2= Hemianopsie totală
ochi. Se notează un punct în cazul hemianopsiei de 3= Hemianopsie bilaterală
cadran. Dacă pacientul este ambliop, oricare ar fi cauza,
se notează 3 puncte.
4 Paralizie facială
Se roagă pacientul sau se foloseşte pantomima 0=Lipseşte
pentru a încuraja pacientul se demonstreze 1=Minimă – atenuarea plicii nazo-labiale, asimetrie
dinţii, sau să închidă ochii şi să ridice 2=Parţială – paralizia totală sau parţială a porţiunii
sprincenele. Se atrage atenţie la simetria feţei la inferioare a feţei.
stimularea nociceptivă la pacienţii care nu 3=Totală – lipsa mişcărilor faciale în porţiunea
cooperează. superioară şi inferioară, unilateral sau bilateral.
5a Forţa musculară în mâna stângă
5b Forţa musculară în mâna dreaptă
Membrele superioare sunt ridicate la 45 grade, 0= Intactă / păstrată, menţine mîinele ridicate (450)
cînd pacientul se află în în poziţie orizontală (90 timp de 10 sec.
grade cînd pacentul este aşezat), cu palmele în 1= Mâna în cădere după o scurtă fixare (pînă la 10 sec,
jos. Pareza este confirmată dacă membrul cade dar nu atinge patul sau alt suport)
mai devreme de 10 sec. Dacă pacientul este 2= Mâna cade imediat după încercarea de a o fixa,
afazic se încurajează prin pantomimică, dar nu există un efort antigravitaţional
prin stimulare dureroasă. În cazul membrului 3= Lipsa efortului antigravitaţional, mâna cade
amputat sau artrozei anchilozante se apreciază 4=Fără mişcări
cu 9 puncte. 9= Amputarea membrului, sau artroză anchilozantă
6a Forţa musculară în piciorul stâng
6b Forţa musculară în piciorul drept
Se ridică piciorul la 30 grade (se testează numai 0= Intactă / păstrată, menţine membrele inferioare
din poziţia culcat pe spate). Pareza se confirmă ridicate (300) timp de 5 sec.
dacă piciorul cade înainte de 5 sec. Se testează 1= piciorul în cădere după o scurtă fixare (pînă la 5
membrele inferioare pe rînd, începînd cu sec, dar nu atinge patul sau alt suport)
piciorel neparetic. Dacă pacientul este afazic se 2= Piciorul cade imediat după încercarea de al fixa,
încurajează prin pantomimică, dar nu prin există un efort antigravitaţional
stimulare dureroasă. În cazul membrului 3= Lipsa efortului antigravitaţional, piciorul cade
amputat sau artrozei anchilozante se apreciază imediat
cu 9 puncte. 4=Fără mişcări
9= Amputarea membrului, sau artroză anchilozantă
7 Ataxia extremităţilor
Este îndreptată pentru determinarea leziunilor 0= Lipseşte
unilaterale ale cerebelului. Se testează cu ochii 1= Prezentă în mână sau picior
deschişi. Se efectuiază proba indice – nas, călcîi 2= Prezentă şi în mână şi în picior
– genunchi din ambele părţi. Se notează ataxia 9= Amputaţia membrului sau anchiloza articulaţiilor
numai în cazul cînd este prezentă fără pareză.
Ataxia lipseşte la pacienţii paralizaţi, sau cu
dereglări de cunoştinţă (care nu înţeleg)
8 Sensibilitatea
Numai dereglările de sensibilitate care pot fi atribuite 0= Intactă
stroke-ului sunt notate ca anormale şi clinicianul va 1= Deficit uşor până la moderat;
examina atîtea arii de cîte este necesar pentru a determina 2= Deficit sever sau pierdere totală a
dereglările de sensibilitate emisferice. Scorul de 2 puncte sensibilităţii
se notează cînd pierderea sensibilităţii a fost clar
demonstrată. De aceia pacienţii afazici sau stuporoşi vor
primi probabil 1 sau 0. În cazul infarctului în trunchiul
cerebral cu dereglări de sensibilitate bilaterală se
apreciază cu 2. dacă pacientul nu poate răspunde şi este
tetraplegic se notează cu 2. Pacienţii comatoşi vor primi 2
puncte la această etapă.
9 Limbajul
Pacientul este rugat să descrie un tablou, 0= Afazia lipseşte
să numească obiecte, să citească cîteva 1= Afazie uşoară sau moderată; pierderea fluenţii ori
propoziţii. Pacienţii comatoşi vor primi capacităţii de înţelegere, fără limitarea semnificativă în
3 puncte expresia ideilor, sau forma exprimării
2= Afazie severă; comunicarea este limitată la exprimare
fragmentară, cu mare greutate înţelege vorbirea adresată.
3= Afazie totală; nu vorbeşte şi nu înţelege
10 Dizartria
Pacientul repetă sau citeşte cuvinte. Dacă pacientul 0= Articulare normală
suferă de afazie, claritatea articulaţiei poate fi 1= Dizartrie uşoară sau moderată, vorbire încetinită
stabilită. Numai dacă pacientul este intubat sau este 2= Vorbire neinteligibilă
altă barieră fizică în articularea vorbirii se 9= Pacient intubat, sau altă barieră fizică
instalează 9 puncte şi se explică clar în scris. (de explicat)
11 Neglijarea
Prezenţa neglijării vizuale sau anozognozia ne 0= Recunoaştere completă
vorbesc despre anormalitate, care şi este notată. 1= Neglijare parţială, visuală, tactilă sau auditivă
2= Neglijare totală. Nu-şi recunoaşte membrul, se
orientează numai într-o parte a spaţiului.