Sunteți pe pagina 1din 2

Doamnă Director,

Subsemnata / -ul …………………………………………………………………………………….


vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la (titlul conform Ofertei C.C.D. Bucureşti, cu

majuscule): .……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………...

coordonat de (conform Ofertei C.C.D.): .…………………...………………………………………...

DATE PERSONALE

Numele şi prenumele: (conform CI, cu majuscule) .…………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………....
CNP: ………………………………………………… Tel.: .………………………………………...
e-mail (cu majuscule): ……………………………………………………………………………….
 Personal didactic, specialitatea (cea înscrisă pe diploma de licenţă): ………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
 Debutant  educatoare
 Definitiv  învăţător
 Grad II  institutor
 Grad I  profesor
 Master  maistru instructor
 Doctor  profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar
 personal didactic cu funcţie de conducere, de îndrumare şi de control

 Personal didactic auxiliar, anume: …………………………………………….…………………

 Personal nedidactic, anume: .……………………………………………………………………..

DATE UNITATE
Unitatea şcolară (cu majuscule): .……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………..………………………… Sector / judeţ: ……………………….
Tip unitate: Unitatea şcolară aparţine:
 Grădiniţă  Învăţământ de stat
 Şcoală  Învăţământ particular autorizat
 Liceu  Învăţământ particular acreditat
 Învăţământ special

Data
Semnătura

Doamnei Director a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti