P. 1
MLR - Licitatie Noiembrie 2010

MLR - Licitatie Noiembrie 2010

|Views: 417|Likes:
Published by dea_lore21

More info:

Published by: dea_lore21 on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.

Member of Marfin Group of Companies

*Preturile de pornire nu includ TVA. Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ. Pentru lista detaliata cu bunurile
scoase la licitatie si pentru inspectii / examinare va rugam sa consultati caietul de sarcini atasat.
Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 1/44

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

CAIET DE SARCINI Nr. 26265 din 25.10.2010 Pentru licitatia publica deschisa cu strigare din data de 10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010

ATENTIE !!! Caietul de sarcini pentru licitatia din 10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010 poate fi vizualizat pe site-ul Marfin Bank si Marfin Leasing numai in perioada 25 Octombrie – 09 Noiembrie 2010.

I.

OBIECTUL LICITATIEI

Valorificarea prin vanzare a bunurilor reposedate (recuperate) de la clientii Marfin Leasing, conform anexelor 1, 2 si 3 ale caietului de sarcini.

II.

CANTITATEA OFERITA

Bunurile sunt depozitate la sediile AXM EUROGRUP SRL din Str. Calea Giulesti nr. 2-8, Sector 6, Bucuresti, Cathellas Trucks & Trailler Trader SRL din Str. Odaii Nr. 327, Sector 1, Bucuresti si CTE TRAILERS SRL din Str. Sos. Bucuresti nr. 57, Ciorogarla, Ilfov, conform specificatiilor din anexe.

III.

PRETUL DE INCEPERE AL LICITATIEI

Preturile de incepere a licitatiei precum si valoarea salturilor de supralicitare sunt cele prevazute in anexele 1-3.

IV.

INCHEIEREA CONTRACTULUI MODALITATI DE PLATA

DE

VANZARE

-

CUMPARARE

SI

Castigatorul licitatiei publice directe (persoana juridica/fizica) incheie contract de vanzarecumparare cu MARFIN LEASING IFN (Romania) S.A. conform contractului cadru prezentat in caietul de sarcini la Anexa 5. Contractul de vanzare cumparare se semneaza si se stampileaza de cumparatorii persoane juridice si se semneaza de catre cumparatorii persoane fizice, in ziua licitatiei (10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010). Plata bunurilor adjudecate de catre persoanele juridice/fizice se va face conform contractului de vanzare-cumparare dupa cum urmeaza:
Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 2/44

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Persoanele juridice - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun), doar in limita plafonului de casa (5.000 lei), stabilit prin prevederile legale in vigoare, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO20.EGNA.1010.0000.0004.9204 deschis la Marfin Bank Romania S.A. In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 5.000 lei se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele juridice nerezidente - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun) 1,200.00 EUR pentru fiecare bun adjudecat, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO91 EGNA 1010 0000 0004 7538 SWIFT: EGNAROBX deschis la Marfin Bank Romania S.A. In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 1.200 EUR, pentru fiecare bun, se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele fizice - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat direct reprezentantului Marfin Leasing prezent la licitatie sau ulterior la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Persoanele fizice nerezidente - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Obligatiile de plata se considera indeplinite in momentul creditarii contului Marfin Leasing cu suma corespunzatoare conform contractului de vanzare-cumparare pana in data de 26.11.2010. In toate situatiile de adjudecare a bunurilor, se factureaza si se incaseaza taxa pe valoare adaugata aferenta (24%) potrivit legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Din momentul achitarii contravalorii contractului de vanzare-cumparare bunurile trec in proprietatea cumparatorului si pot fi preluate de catre cumparator pe baza de Proces Verbal – Anexa 6. La preluarea bunurilor adjudecate cumparatorul va prezenta contractul de vanzarecumparare, factura / facturile fiscale, precum si dovada platii. Toate documentele vor fi prezentate in original si copie xerox.
Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 3/44

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

V.

POSIBILITATEA DE FINANTARE PRIN LEASING

Marfin Leasing ofera posibilitatea de a finanta bunurile aferente Anexelor 1, 2 si 3 prin leasing financiar. Orice astfel de solicitari vor fi supuse aprobarii conform normelor si proceselor de aprobare. Marfin Leasing (Romania) IFN S.A. isi rezerva dreptul de a aproba sau de a respinge cererile clientilor. VI. EXAMINAREA LA FATA LOCULUI A BUNURILOR SOLICITATE PENTRU CUMPARARE

Marfin Leasing este obligata sa permita ofertantului/licitatorului inspectarea/examinarea bunurilor intre 26 Octombrie - 09 Noiembrie 2010 in intervalul orar 09:00 - 17:00 iar aceasta inspectie/examinare se poate face la sediile AXM EUROGRUP SRL din Str. Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, Bucuresti, Cathellas Trucks & Trailler Trader SRL din Str. Odaii Nr. 327, Sector 1, Bucuresti si CTE TRAILERS SRL din Str. Sos. Bucuresti nr. 57, Ciorogarla, Ilfov, conform specificatiilor din anexe. In urma inspectiei se va semna un proces verbal de inspectie/examinare - Anexa 9A si 9B. VII. CONDITIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SI TERMENUL LIMITA DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE CATRE LICITATORI

Pentru a fi calificati la licitatie, licitatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa nu faca parte, ca membrii, in comisiile de evaluare si de licitatie si sa nu fie nici sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. In acest scop participantii la licitatie vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere (model Anexa 7); b) pentru persoanele juridice, licitatorul va trebui sa aiba asupra sa o imputernicire (Anexa 8) prin care sa i se dea acceptul de a licita si semna contractul de vanzare-cumparare pentru si in numele firmei respective. Deasemenea trebuie sa aiba si stampila societatii respective; c) pentru persoanele fizice este obligatoriu sa detina asupra lor un document care sa ateste identitatea (BI, CI sau pasaport); d) documentele de participare la licitatie pot fi depuse la sediul Marfin Leasing sau prin fax (021.404.34.54) pana la data de 09.11.2010 ora 15:00 sau aduse in ziua licitatiei. La licitatie documentele in original, vor fi prezentate, la cerere pentru conformitate; e) participantii la licitatie au obligatia sa examineze instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care au nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le pot solicita in scris la Marfin Leasing, in termen util, respectiv cu 2 zile lucratoare inainte de licitatie; f) in situatia in care se descopera vicii de forma si erori aritmetice ale unor documente ale licitatiei, care ar putea prejudicia patrimoniul Marfin Leasing, modificarile vor fi aduse la cunostinta tuturor licitatorilor la incepera sedintei de licitatie, pe baza unui document oficial si a procesului verbal intocmit de Marfin Leasing si semnat de toti licitatorii acceptati; g) neprezentarea la termen, corect si in totalitate a documentelor specificate in prezentul caiet de sarcini (Anexa 19 – totalul documentelor necesare participarii la licitatie) ori a imputernicirii legalizate (notariale) pentru persoanele fizice care reprezinta alte persoane fizice, atrage descalificarea licitatorului/ofertantului respectiv.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 4/44

2010). Bucuresti. incepand cu ora 10:30in incinta CTE TRAILERS SRL din Str. presedintele comisiei de licitatie anunta pretul initial de vanzare pentru fiecare bun de la care se porneste strigarea si precizeaza valoarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. 90-92.2007. Sector 6.A. Etaj 1. Sector 1. care se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si minim 2 participanti. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.12. Calea Giulesti nr. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. X. Marfin Leasing IFN (Romania) S. face prezenta participantilor (Anexa 11) si constata daca sunt indeplinite conditiile din caietul de sarcini.2010) de la data limita (26.ro. Ilfov. Rezultatul privind solutionarea acestora va fi comunicat in scris la adresa mentionata de participant in anexa 15a/b. incepand cu ora 10:30 in incinta AXM EUROGRUP SRL din Str.08.08. Contestatiile se depun in scris la sediul Marfin Leasing. Nr.000 RON.12. Bucuresti nr. IX. J40/17042/12.: Str. web: www.: 004 021 405 05 00/01/02/03. DATA SI LOCUL DESFASURARII LICITATIEI Licitatia publica deschisa cu strigare se va desfasura in data de 10 Noiembrie 2010. In ziua si la ora stabilita pentru inceperea licitatiei. Daca la a treia strigare a ultimei oferte de pret nu se striga o suma mai mare. presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei.2008.ro 5/44 . in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Nr. Member of Marfin Group of Companies VIII. In situatia in care la licitatie pentru un bun se prezinta doar un singur participant. specificata in prezentul caiet de sarcini privind efectuarea platii contravalorii de achitat a contractului de vanzare-cumparare. presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea in favoarea participantului care a oferit ultima suma. Participantii la licitatie pot formula contestatii motivate in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Licitatia se declara inchisa dupa anuntarea verbala a castigatorilor de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa intocmirea procesului verbal al licitatiei (Anexa 12).A. 57.11. 11983 Tel. In cazul in care se intrunesc conditiile. Presedintele comisiei de licitatie anunta tare si clar suma oferita de fiecare licitator. CUI RO15991165. Capital social: 779. Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari.2003.marfinleasing. Operator de date cu caracter personal nr. Pe timpul desfasurarii procedurii de valorificare (licitatie) se respecta specificatiile conform Anexa nr 10. Bucuresti. MODUL DE DESFASURARE AL LICITATIEI Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie. Sos. Nr. 6-8. PREVEDERILE FINALE Preluarea bunurilor adjudecate si achitate integral se face de cumparator in termen de maximum 10 zile lucratoare (10. iar in data de 11 Noiembrie 2010. in termen de 24 ore de la incheierea licitatiei si vor fi solutionate in termen de 24 ore de la depunere. comisia de licitatie negociaza pretul de vanzare. Ciorogarla. Emanoil Porumbaru. respectand valoarea salturilor prezentate la deschiderea licitatiei.Marfin Leasing IFN (Romania) S. iar bunul se adjudeca numai daca se ofera preturi mai mari decat cele de pornire a licitatiei.

335 – Dl. Mihai M.08.2003. Bunurile care nu au fost inspectate/examinate (Anexa 9B) deoarece cumparatorii nu au solicitat inspectarea/examinarea acestora si au fost adjudecate. Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic de la sediul Marfin Leasing la numerele de telefon 021.500/1/2 sau mobil 0722.2008.08. incarca sau se transporta in starea in care se afla la data preluarii. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.12. in starea in care se aflau in momentul inspectarii/examinarii.2010 bunurile adjudecate in urma licitatiei nu au fost preluate. se preiau. Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. aflate in posesia sa. Nr.A. Capital social: 779.383. Operator de date cu caracter personal nr.642 – Dl. / 0720.A. Bunurile care au fost inspectate/examinate (Anexa 9A) si adjudecate. 11983 Tel. Member of Marfin Group of Companies In cazul in care dupa data de 10. Bucuresti. prin grija si pe cheltuiala cumparatorului. incarca sau se transporta. cumparatorul va achita o taxa de parcare de 25 de lei/zi + TVA catre Marfin Leasing.ro. prin grija si cheltuiala cumparatorului. Etaj 1.000 RON. Marfin Leasing IFN (Romania) S. J40/17042/12. se preiau.: Str. aceasta fiind exonerata de orice raspundere cu privire la eventualitatea producerii unui eveniment care ar putea prejudicia/cauza pierderi de orice fel cumparatorului.532. Anexele 1 – 19A/B fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. CUI RO15991165.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Marfin Leasing preda toate randurile de chei ale bunurilor. 90-92.marfinleasing. Liviu I. Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. web: www. Emanoil Porumbaru.: 004 021 405 05 00/01/02/03.2007.12.40.ro 6/44 . Sector 1.50.

400 6. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.000 12.900 200 300 300 500 500 300 300 300 100 300 200 13 BMW X5 3. J40/17042/12.6 FSI BMW 325xi BMW 330 Xi BMW 335i COUPE BMW 525d BMW 535d BMW X5 Numar Inmatriculare B-5033909/07 B-5512010/01 B 86 LBV B-12-GTK B 89 FTU B 63 MTF B 60 DZP B 44 VTC B-66-TJI B 59 GSA B 06 WJR B 92 ZGU Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Locatie 1 ZAR93700003294142 2005 - AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZAR93700003318804 WAUZZZ8PX8A198298 WAUZZZ8K68A026614 WAUZZZ4L07D038625 WA1BY74L07D054068 WBAVD11070AV06611 WBAWC51050PS99390 WBAWB71050PG13301 WBADL91060GW68062 WBANC91000B766280 5UXFA535X3LV95274 2005 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2002 2006 2003 45391 44243 114450 119707 69046 113163 33347 55523 194032 152369 - 12.400 200 Marfin Leasing IFN (Romania) S.000 24.600 17.6 CHRYSLER 300C CITROEN BERLINGO 1.A. 90-92.200 300 100 17 18 19 KL1NF35615K227130 1C3H8E3D37Y578388 VF7GC9HWC94366488 2005 2007 2007 137689 21959 60163 4.000 500 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 15 16 B 05 EOC B142655/1011 B-7811209/08 B 67 GDI B-82-VTC 1GYFK63857R405991 KL1SF697J7B035495 2007 2007 61190 34113 29. Crt.08.: Str.000 5. CUI RO15991165.08.200 14.400 3.500 18.400 8.700 5. Nr.2007. Sector 1. Bucuresti.800 Pretul de pornire (EUR fara TVA) 7.200 20.000 4.600 12.200 14.600 24.200 13.Marfin Leasing IFN (Romania) S.000 18.2 V6 CM DISTINCTIVE ALFA ROMEO GT 3200 AUDI A3 SPORTBACK AUDI A4 LIMOUSINE AUDI Q7 AUDI Q7 3.900 15.400 6.700 10. Nr.600 300 14 BMW X6 X DRIVE CADILLAC ESCALADE CHEVROLET AVEO 1.2008. 11983 Tel.000 12.: 004 021 405 05 00/01/02/03.000 17. Member of Marfin Group of Companies ANEXA 1 Autoturisme recuperate Pretul initial (EUR fara TVA) 9.ro 7/44 . Etaj 1.6 HDI 75CP B 93 KBN 5UXFG43508LJ35816 2008 33714 37.200 100 300 200 20 B-83-VTC VF7GC9HWC94366491 2007 62426 6.300 19. web: www.12. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Emanoil Porumbaru. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.900 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 200 Nr.100 8.200 4.900 3. Bunul ALFA ROMEO GT 3. Nr.0 d B112599/1006 WBAFB71000LX62803 2005 81574 18.marfinleasing.2003.A.000 RON. Operator de date cu caracter personal nr.6 HDI 75CP CITROEN BERLINGO 1.100 16.500 21.4i 16V 94 CP CHEVROLET LACETTI WAGON 1.500 20.ro. Capital social: 779.900 30.900 20.500 31.

600 1.400 100 36 B 61 MWP UU1KSDOKJ37336719 2007 113389 5. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Nr.100 3.5 R2 DACIA LOGAN VAN 1.: Str. 11983 Tel.700 1.000 2. CUI RO15991165.000 3.08.5 dCi DACIA PICK-UP 1.600 1.800 100 32 B-60-ZMJ UU1LSDJKH37332315 2007 99520 4. Bunul CITROEN BERLINGO 1.100 3.900 100 31 B-68-DMH UU1LSDAEH37670875 2007 203849 2. J40/17042/12.000 100 29 B 22 CTB UU1LSDJKH37268038 2007 54412 4.2003. Nr.4 DACIA LOGAN AMBIANCE L 90 1.A.200 2.100 3. Etaj 1.500 1. 90-92.600 100 100 100 100 100 100 45 46 1B3HBG8B27D520314 ZFFFD60B000152812 2006 2007 65938 28155 7.4 MPI DACIA LOGAN LAUREATE 1. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 5. Crt.2007.400 2. web: www.9D DACIA DROP SIDE 1.500 700 900 1.5 R2 DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.9D 4X4 DACIA LOGAN AMBIANCE 1.000 2.400 Locatie 21 22 23 24 25 26 27 B-81-VTC B 58 MZI B 58 NBL B 09 TFC B-50-ZBW B 06 AGK B 54 YXX VF7GC9HWC94366792 VF7PNCFAC89097257 VF7PNCFAC89100149 VF7FCHFXC28923180 UU1D4F7676A494924 UU1D471677A499021 UU1D4F7677A498287 2007 2006 2006 2007 2006 2006 2006 82299 27011 51987 23186 142098 83190 77967 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 28 B 54 XOG UU1D4F7677A498288 2006 92191 2. Emanoil Porumbaru.800 1. Bucuresti.400 170.marfinleasing.300 100 33 B-44-XWU UU1LSDAAH34209292 2005 273671 2.700 4. Nr.4 DACIA LOGAN AMBITION 1.9D 4X4 DACIA DUBLA CABINA 1.400 1.1L DACIA DOUBLE CABINE 1. Sector 1.9D DACIA SUPRASTRUCT URA DAEWOO MATIZ E LPG EURO 4 DAEWOO MATIZ E SUN ROOF DAEWOO NUBIRA II 1.2008.800 2.800 100 34 B-60-HCY UU1LSDAEH37318451 2007 93257 3.12.4 MPI DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.000 3.5 DCI DACIA LOGAN AMBIANCE L 90 1.6 CDX DODGE CALIBER 2.800 3.100 1.500 1.0 L 5P CITROEN C3 X 1.300 136.5 R2 DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.200 3.5 DCI DACIA LOGAN LAUREATE 1.: 004 021 405 05 00/01/02/03.ro.400 100 38 B 61 MWU UU1KSDOKJ37336765 2007 104273 5.0 l FERRARI 599 GTB FIORANO F1 Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 6.4 MPI DACIA LOGAN LAUREATE PLUS 1.000 200 500 Marfin Leasing IFN (Romania) S.200 1. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.A.6 HDI 75CP CITROEN C1 X 1.Marfin Leasing IFN (Romania) S.9D DACIA DUBLA CABINA 1.ro 8/44 . UU6MF48417D110723 UU6MF484G8D122415 UU6JF69615D007586 2007 2006 2006 2007 2008 2005 130075 74367 41100 22735 66962 3.0 L 5P CITROEN C1 X 1.500 2.08.400 2. Capital social: 779.400 100 37 B 61 MWS UU1KSDOKJ37336764 2007 95520 5.400 3.200 2.000 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 100 100 100 100 100 100 100 Nr.500 100 30 B-68-DMU UU1LSDAEH37670842 2007 203328 2.400 100 39 40 41 42 43 44 B 40 TEL B 64 ZFU B 09 AHD B 74 LJV B 02 MBV B-47-PHM B133923/1008 B-78-ZRM UU1FSD1K537506899 UU1D161177A501957 UU1D161176A495075.100 1.000 6.000 RON.500 2.300 100 35 B 69 BUF UU1LSDAAH35442711 2006 65713 3.400 1. Operator de date cu caracter personal nr. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.600 2.600 2.

200 2.12.3 GT GEELY CH 1.100 200 67 B-118667 KMHCG41FP5U673027 2006 117338 3.500 4. J40/17042/12.900 1.ro 9/44 .3 70CP FORD FIESTA COMFORT 1.700 100 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 49 B 135916/1010 B 04 VRT B 66 VTC ZFA22300005438930 2006 103142 4.400 6. 90-92.0 CRDI VGT JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.500 100 53 B 65 XTC WF04XXWPD46G29986 2007 55860 7.300 3.900 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 100 Nr.Marfin Leasing IFN (Romania) S.200 1.: Str.6i 100 CP FORD MONDEO DIESEL FORD MUSTANG COUPE FORD TRANSIT 135 FT 350 FORD TRANSIT DBL CAB 350EF 2.700 100 68 B 99 VTC KMHDC51DP8U039674 2008 62459 6.200 3.: 004 021 405 05 00/01/02/03.300 12.3 M-JET 85 CP FAMILY 7 PANORAMA FIAT DOBLO R 1.3 M-JET 75 CP BUSINESS SM FIAT DOBLO 1.A.3 GT GEELY CK-1.300 6.3 COMFORT FORD FIESTA COMFORT 1.000 RON.900 4.000 200 Marfin Leasing IFN (Romania) S.100 4.600 3. Emanoil Porumbaru. Crt.A. Capital social: 779.6 CRDI GLS M/T STYLE HYUNDAI TUCSON 2.000 9. Sector 1.000 200 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI AXM EUROGRUP CTE AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 54 55 56 57 B 07 DYG B 87 UZO B 68 VTC B 70 YHX WFOWXXGBBW2Y82870 1ZVFT80N475262609 WF0AXXTTFA5C05752 WF0NXXTTFN7S34846 2002 2007 2005 2007 200327 30766 281668 87007 3.500 5.900 AXM EUROGRUP 48 B-52-LHG ZFA22300005407528 2006 106728 7. Operator de date cu caracter personal nr.300 3.08.100 200 70 B 144908 1J8HCE8M07Y521383 2006 102558 18. Nr.600 100 50 51 WF0HXXWPJH6A04673 WF0HXXWPJH6A04495 2006 2006 60320 121560 4.500 100 100 52 B 29 VTC WF0HXXWPJH6A08764 2006 91885 4.3 FLAGHIP HONDA CIVIC 1.3 70CP FORD FOCUS TREND CHAMPIONS LEAGUE 1. web: www.700 2.3 F/L 4 DR STD HYUNDAI I30 1.300 2.600 2.400 6.400 1. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.400 13.ro.300 6.400 2. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 3.700 5.08.2007. Bucuresti.300 1.4 TDCi 100 hp FORD TRANSIT VAN GAZELLE 330202-094 GAZELLE 33023-084 GEELY CH 1.2003.100 8.600 7. Nr.900 13. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 47 FIAT DOBLO 1. Etaj 1.2008. 11983 Tel.200 2.400 3.marfinleasing.600 7.700 100 200 100 100 100 100 100 100 66 B 55 HND SHHFK27607U031994 2007 42576 10.0 CRD B-52-LHF ZFA22300005411384 2006 80549 5.8i SPORT(SH 2007) HYUNDAI ACCENT LC 1. Nr.700 6.400 200 69 B 84 ZCT KMHJN81VP7U682712 2007 173211 6.3 FLAGHIP GEELY CK-1.4 FIRE 77CP DYNAMIC FORD FIESTA 1. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.700 3.000 5. CUI RO15991165. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.600 100 300 200 200 58 59 60 61 62 63 64 65 B 62 LXR B 77 SCR B-50-AVK B-80-BJF B 87 VYN B-155497/ 1005 B 155859/1005 B-155563/ 1005 WF0XXXTTFX6A30710 Z3B3302737R003367 Z3B3302306R002004 L6T7524S07N050662 L6T7524S97N050580 L6T7524S37N001570 L6T7524S77N001569 L6T7524S97N001542 2006 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 79536 2063 52486 60914 16450 30293 30449 8.3 FLAGHIP GEELY CK-1.

300 20.600 500 75 LEXUS SC 430 B 82 UPG JTHFN45YX09016301 2007 13700 33.000 16.800 9.500 28.900 17.8 M/T INVITE MITSUBISHI LANCER 2.300 3.300 200 AXM EUROGRUP 93 B102505/1003 JMB0NK9406J004068 2006 65131 12.600 200 88 B-77-YDF MMBJNKB407D143016 2008 41214 16.800 3.ro 10/44 .600 6.2007. Capital social: 779.200 9.08.5 TD DC INTENSE.900 8.900 5.5 TD INTENSE B 91 EOK WDB9340621K954248 2004 645740 21.000 RON. Sector 1.5 CMC MITSUBISHI L200 2.A.200 300 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI AXM EUROGRUP CTE AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 72 73 B-8744710/02 B 07 ZMN XTA21214051796662 JTHB0L46F30052257 2005 2007 79712 89679 3. 11983 Tel.800 100 100 100 100 100 100 200 200 85 B-94-SJA 4JGBB22E97A201323 2007 116971 21. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Nr. J40/17042/12. Emanoil Porumbaru.5 TD (SH 2003) MITSUBISHI PAJERO SPORT 2. Operator de date cu caracter personal nr.900 200 AXM EUROGRUP 92 B 61 HEK JMB0NK9403J007274 2003 266113 6. 4X4 M/T MITSUBISHI LANCER 1.08.0 16V INTENSE.500 21.000 9.000 200 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 89 B 92 AAJ JMBSNCY3A8U010568 2008 36238 14.600 6. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Nr. CUI RO15991165.Marfin Leasing IFN (Romania) S.800 200 AXM EUROGRUP Marfin Leasing IFN (Romania) S.100 16. 90-92.000 300 76 MERCEDES BENZ 1841 MERCEDES BENZ 208 MERCEDES BENZ 208 MERCEDES BENZ 208 MERCEDES BENZ 208 MERCEDES BENZ C200 CDI MERCEDES BENZ C200 CDI MERCEDES BENZ C280 4M MERCEDES BENZ CLASSE E280 MERCEDES BENZ ML 320 CDI MERCEDES S 550 L 4Matic MITSUBISHI L200 2.2008.900 9.900 7. Nr.: Str.000 4.000 7.800 33.900 45.700 200 90 B108171/1005 JMBSNCS9A6U001518 2006 30968 6.800 100 500 74 LEXUS LS 600H B 40 FYM JTHCU46F905004389 2008 96343 56.100 43.500 500 86 B 74 SAC WDDNG86X78A223152 2008 41410 51. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Nr. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Bucuresti.ro. web: www.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Etaj 1.600 200 91 B139313/1010 JMBXNCU2W6U008900 2007 95014 7.600 7. 4X4 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.600 6.600 3.500 500 87 B 86 NWM MMBJRKB407D112949 2007 82033 11.600 5.0 SDN INTENSE MITSUBISHI OUTLANDER 2.2003.300 6. Bunul JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON C 21284701 LADA-VAZ NIVA 4X4 LEXUS LS 460 EXECUTIVE Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 71 B 60 WRG 1J4GAE9918L591602 2008 84893 19. Crt.marfinleasing.900 300 77 78 79 80 81 82 83 84 B 89 FTS B 89 FTR B 89 FTV B 89 FTT B 36 ZRH B 36 LUY B-123632 B-46-AZZ WDF63809413535934 WDF63809413535960 WDF63809413542248 WDF63809413541042 WDB2030071A640241 WDB2030071A638429 WDB2030921F842808 WDB2110231A724074 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2006 2004 184556 158156 114385 84000 92300 84921 171222 6.800 2.300 2.300 4.A.12.900 10.

ro 11/44 .400 100 AXM EUROGRUP 103 B 61 YOD VF3PNCFAC88136206 2007 55924 3. Etaj 1. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Sector 1.900 3.5DCI RENAULT CLIO SYMBOL EXPRESSION RENAULT ESPACE RENAULT MASTER L1H1 2.500 100 98 99 B 90 MXJ B 59 UOC VF32BKFWA72787490 VF3WC8HZC33667908 2008 2006 19663 106962 5.800 2. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 3.0 DTI 16V PEUGEOT 206 SEDAN 1.5 DCI ROVER 75 Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 5.PACK VISIA 03 OPEL ASTRA KOMBI ALB 2.600 100 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 97 B 87 SEC VF32BKFWA72787001 2007 14697 4.600 4.6L BVM ACENTA .500 3.400 100 107 108 109 B 83 VPW B 83 VPY B-69-CLL VF1BB2U0537282276 VF1BB2U0537093524 VF1LBTE0F33108801 2006 2006 2005 39732 15725 98636 3.6L BVM NISSAN PRIMERA 4DR 1.ro.6 HDI PEUGEOT107 TWO 1.900 5. Nr.0 RENAULT SYMBOL FIDJI 1.000 RON.700 4.100 3.700 3. J40/17042/12. Bunul NISSAN PRIMERA 4DR 1.300 5.0 E PORSCHE CAYENNE TURBO RENAULT CLIO CAMPUS 1.100 5.600 5. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.400 100 200 112 B-54-TDF VF1FDCUL635870056 2006 125987 8.6 HDI 110 ELEGANCE PEUGEOT EXPERT CF TOLE 2.800 100 100 100 110 111 B 23 EAM B 66 CZY VF1JK0HD636364101 VF1FDC2D637600860 2006 2007 N/A 112835 9.2008.900 5.12.: 004 021 405 05 00/01/02/03.4 HDI PEUGEOT 407 SW 1.600 100 AXM EUROGRUP 104 B 98 TUH WP1ZZZ9PZ8LA95829 2008 48953 65.700 3. web: www. 90-92. Operator de date cu caracter personal nr.2 RENAULT CLIO CAMPUS 1. Emanoil Porumbaru.5 DCI RENAULT MASTER L3H2 2.500 1.900 3.900 100 Marfin Leasing IFN (Romania) S.500 52.5 DCI RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE ESTATE CONFORT PRIVILEGE 2. Nr.700 100 101 B-52-JHF VF3BZRHXB86261676 2006 103660 7. CUI RO15991165.08.08.500 3. 11983 Tel.A.2003.500 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 100 Nr. Nr.2007.: Str. Crt.0 HDI 95 CP PEUGEOT PARTNER 190 C 1.400 500 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 105 B 83 VPU VF1BB2U0537093534 2006 34460 3.000 5.900 5.4 E 75 CP PEUGEOT 206 SEDAN 1. Bucuresti.600 100 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 116 B 33 PAM SARRJSLHP4D296651 2003 130940 5.200 1.marfinleasing.900 200 AXM EUROGRUP 102 B 61 KVC VF3GC9HWC96247461 2007 22253 4.800 4.800 100 AXM EUROGRUP 96 B 70 KJV WOLOTGF7038102850 2004 225342 3.600 2.000 100 AXM EUROGRUP 115 B 19 YCR VF1LB290538444262 2007 83388 4.200 3.300 3.300 Locatie 94 B-48-RWE SJNBAAP12U2274314 2005 101913 AXM EUROGRUP 95 B 58 TVX SJNBAAP12U2306566 2006 80961 5.4 E 75 CP PEUGEOT 207 TRENDY 1.A.Marfin Leasing IFN (Romania) S.900 2.2 RENAULT CLIO CAMPUS 1.700 100 100 100 B 65 XSS VF36E9HZC21230492 2005 191441 5.2 RENAULT CLIO CAMPUS 1. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.000 100 106 B 83 VRB VF1BB2U0537241812 2007 21614 5.800 200 113 B 40 AHS VF1KMRF0532468466 2004 - 600 400 100 114 B-97-DDA VF1KM0U0632169859 2004 147453 4. Capital social: 779.

100 100 120 B 38 COL TMBPF16Y374025560 2007 156060 4. Emanoil Porumbaru. Sector 1.000 5.800 200 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 140 B105248/1002 WVWZZZ3CZ6E191288 2006 137839 11.3 VVT-i SOL 5 USI TUCSON 2. Nr.9 CDI 105CP VOLKSWAGEN LUPO 1. 11983 Tel.600 500 4.4 ITDI PD SKODA FABIA AVANTAJ 1.500 3. CUI RO15991165.300 300 131 132 B 72 UOD B 62 XBW JTMBB31VX06081035 VNKKL96310A126004 2007 2006 76468 73042 15.8 VVT-i 5D EXECUTIVE AT TOYOTA AVENSIS 2.100 6. 90-92.400 6. Crt.Marfin Leasing IFN (Romania) S.6 L VVT-I SOL 5 USI TOYOTA AVENSIS 1.300 4.600 200 AXM EUROGRUP 138 B 07 GGB WVWZZZ3CZ7P095550 2007 - 8.7 SDI OXFORD VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE 2.000 200 122 B128593/1009 B 151598/0912 B-44-MTJ B 74 LJX B-23-TND B 76 KDH KPTG0B1FS6P226881 2006 97336 14. J40/17042/12.9 CDI 105CP VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.ro 12/44 .300 2.300 7.3 TOYOTA AURIS 1.500 6.100 100 121 B 77 GYU KPTG0B1FS7P238304 2006 35940 11.400 300 100 100 100 200 128 B-42-XAJ SB1BR56LX0E100840 2004 97307 6.500 200 134 B 27 GGB WV2ZZZ2KZ7X059662 2007 81827 7.0 TDI 140 CP VOLKSWAGEN PASSAT TRENDLINE 1.0 5 D SUZUKI IGNIS 1.100 200 AXM EUROGRUP 139 B 15 GGB WVWZZZ3CZ7P095015 2007 - 8.ro.800 Locatie 117 118 SAAB 9-3 SKODA FABIA AVANTAJ 1.2007. web: www. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.300 200 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 123 124 125 126 127 4S4WXELU57S004220 TSMMHX51S00175339 TSMMHX51S00283539 TSMMXH51S00248974 NMTKV56EX0R013277 2007 2004 2007 2006 2007 85273 N/A 147134 112230 17.000 RON.9 SDI SSANG YONG REXTON RX 270 (XVT) AT AWD POWER SSANGYONG REXTON RX270 (CDI) AT BUSINESS DST SUBARU TRIBECA 3.100 100 129 B-45-RBG SB1BD56L50E060388 2007 97858 10.0 TDI 140 CP VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE 2. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 6.2003. Operator de date cu caracter personal nr.800 7.2008.000 13.08.100 8.12. Nr. Bucuresti.800 14.000 200 136 B 146485/0812 WVWZZZ6XZ3B040257 2003 122552 4.800 5.500 3.300 4.700 300 100 133 B 68 ZJL KMHJN81VP7U628808 2007 88962 8.0 D4D LUNA LCA TOYOTA RAV 4 D4D VIP MT TOYOTA RAV 4 EXECUTIVE TOYOTA YARIS 1. Nr. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.700 3.3 SUZUKI IGNIS 1.000 8.marfinleasing.0 CRDi VGT M/T 4WD FULL VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.000 200 130 B 35 TYT JTMBA31V705049992 2007 36400 16.200 9.9 SDI SKODA FABIA AVANTAJ 1.300 4.600 13.600 100 137 B 22 GGB WVWZZZ3CZ7P095435 2007 95371 9. Etaj 1.: 004 021 405 05 00/01/02/03.200 9.3 SUZUKI IGNIS 1.300 3. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.300 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 100 100 Nr.: Str.000 8.600 200 135 B 31 GGB WV2ZZZ2KZ7X059854 2006 77601 7.500 7.000 900 5.0 B 19 CPH B 56 GFU YS3FB45D341009243 TMBPJ16Y764573669 2004 2006 100831 80522 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 119 B 94 GMC TMBPF16Y374025557 2007 129542 4.A.800 200 Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.9 TDI105 CP VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT HL 2.700 3. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 4. Capital social: 779.

5 174 TDI VOLVO XC 90 D5 KINETIC Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 141 B 01 GGB WVWZZZ3CZ7E109848 2007 169772 7.200 100 151 152 153 VW PASSAT VW PASSAT 19 TDI VW POLO HAPPY 1.08.300 100 300 100 Marfin Leasing IFN (Romania) S.12.600 5.2007.900 7. Crt. Sector 1.9 77 KW VW GOLF 1.9 TDI AUTOMATIK VW PASSAT B 96 AKZ B 33 WPG YV1BZ714681000525 WV1ZZZ2KZ8X015373 2008 2008 88399 75611 21.600 23. Nr.08.2008.000 17.100 6. 90-92.marfinleasing.700 21. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.A.500 4.400 5. Bucuresti.000 17.ro.Marfin Leasing IFN (Romania) S.600 4.600 300 200 147 B-66-YDF WV2ZZZ2KZ5X100040 2005 176723 5. CUI RO15991165. Operator de date cu caracter personal nr.500 100 100 150 VW PASSAT B 92 NFK WVWZZZ3BZ5E064422 2005 - 6.: 004 021 405 05 00/01/02/03.000 3. Nr.500 12. Bunul VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT TRENDLINE 1.500 100 148 149 B-58-TCI B 86 GLG WVWZZZ1JZ3W210149 WVWZZZ38Z5E040219 2003 2005 143964 192624 4.000 500 145 146 VOLVO XC70 D5 VW CADDY FURGON 2.400 300 300 144 B 09 TSX YV1CZ714691507287 2009 86701 24.100 200 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 142 143 B 78 JYA B 61 EIF WVGZZZ7LZ7D012100 WVGZZZ7LZ7D062052 2007 2007 76664 54924 21.300 4.2/70 CP B 86 GLE B 92 NFB B 32 WPG WVWZZZ3BZ4E184916 WVWZZZ3CZ9P001860 WVWZZZ9NZ8Y058976 2004 2009 2008 171701 18253 56697 5. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.000 RON. 11983 Tel.300 13. Etaj 1.0/70CP SDI VW CADDY LIFE KOMBI 1.500 5.300 3.300 18. J40/17042/12. Capital social: 779.400 4. Nr. web: www.: Str.2003. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Emanoil Porumbaru.ro 13/44 .9 TDI 105CP VOLKSWAGEN TOUAREG VOLKSWAGEN TOUAREG GP 2.A.

: 004 021 405 05 00/01/02/03.410 DAF FT CF 85. Capital social: 779. Sector 1.ro.000 40.400 35.000 30. web: www.200 16.45 HEAVY DUTY ASTRA HD8 84.2007.45 HEAVY DUTY ASTRA HD8 84. SUPRASTRUCTUR A CARNEHI DAF FAD CF85. EURO 4.400 34. Operator de date cu caracter personal nr.700 500 500 500 500 500 500 19 DAF FT CF 85.000 37.400 40.200 500 300 12 XLRAD85MC0E800478 2008 41584 62. Nr.200 29.2008. Emanoil Porumbaru. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Etaj 1.000 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 500 500 500 500 500 Locatie 1 2 3 4 5 ASTRA HD8 84.000 500 CTE 7 8 BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN CAP TRACTOR RENAULT MAGNUM 440.000 Pretul de pornire (EUR fara TVA) 37. J40/17042/12.400 26.100 23.19T DAF CF 85 480 8X4 KIPPER DAF FAD DAF FAD CF-85.200 35.600 24.500 300 CTE 20 DAF FT CF 85. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 44.700 32. Bucuresti.000 500 CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE CTE CTE 13 14 15 16 17 18 B 72 MWF B 72 LCT B 72 LCW B 74 NOL B 74 NOM B-66-TJK B 131661/090 9 B 142863/111 1 B 59 LWP B 61 SOA XLRAD85XC0E775678 XLRAD85XC0E776142 XLRAD85XC0E776527 XLRTE85MC0E793120 XLRTE85MC0E793315 XLRTE85XC0E771547 2007 2007 2007 2007 2007 2007 57993 58811 53200 N/A N/A 207168 58.100 11.900 50.410 DAF FT CF 85.200 29.900 26.400 29.100 300 CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE 10 11 B 64 JCN B 135999/111 0 B 81 KYE XLRAD85XCOE633097 XLRTE47XS0E731297 2003 2006 219645 N/A 62.400 34. CUI RO15991165. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.430 S DAF FT CF 85.000 RON.08.200 22. semiremorci si autocare recuperate Nr. Nr. 90-92.430 TIP-UP TRUCKS DAF FAD CF85.08.430 B-49-EOE NMC220CKBLB200007 2006 258677 42.45 HEAVY DUTY ASTRA HD8 84.A.430 S XLRTE85XC0E743676 2006 267951 30.300 39.300 25.ro 14/44 .500 500 CTE 21 22 XLRTE85XC0E755626 XLRTE85XC0E761278 2007 2007 227453 709029 32.300 58.430 S DAF FT CF 85. Member of Marfin Group of Companies ANEXA 2 Capete tractor.000 13.12.45 HEAVY DUTY ASTRA HD8 84.600 24.2003. 11983 Tel.A.200 27.400 500 300 CATHELLAS ODAI CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S.000 19.marfinleasing.300 11.: Str.300 58.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Nr.430 TIP-UP TRUCKS DAF FT CF 85.800 13.000 500 CTE 9 B 52 FRZ VF617GSA000003189 2006 358800 22.900 50.430 S XLRTE47XS0E726955 2006 148983 30. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.400 34.430 TIP-UP TRUCKS DAF FAD CF85.000 500 CTE B-49-EOG NMC220CKBLB200005 2006 202707 42.45 HEAVY DUTY B 22 EOE B 14 EOE B 16 EOE B 18 EOE B 19 EOE ZCNH884457P514551 ZCNH884457P514577 ZCNH884457P514578 ZCNH884457P514579 ZCNH884457P514580 2007 2007 2007 2007 2007 53925 71639 60454 73332 53452 CTE CTE CTE CTE CTE 6 BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN B-49-EOF NMC220CKBLB200006 2006 63260 42. Crt.

400 10.500 16.300 21.100 32.08.300 26. Crt.000 25.: 004 021 405 05 00/01/02/03.100 38.400 7.430 S DAF FT CF 85. 11983 Tel.700 23. web: www.410 DAF FT XF 105.300 10.900 8.300 27. Bucuresti.12. 90-92.ro. Operator de date cu caracter personal nr.500 10.400 52.700 14.800 9.300 41.800 12. J40/17042/12.200 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 500 500 500 500 500 Nr. Sector 1.430 SH 2004 DAF TRUCK DAF TRUCK TE95XF FLIEGL SDS 300 SEMIREMORCA TRANSPORT CONTAINER FLIEGL.300 41.600 500 CTE 49 B 66 EIU NP930JV1D14002701 2007 N/A 11.500 26.2008.Marfin Leasing IFN (Romania) S.400 47.2003.ro 15/44 .700 13.600 500 39 40 41 42 43 44 45 46 47 B-42-RTB B 07 EOE B 08 EOE B 55 GZY B 59 ZXU B 84 PKS B 72 VLJ B 86 UHJ B 86 UHI NNAMOZALE02001151 ZCFC50A2005686534 ZCFC50A2005686535 WJMJ4CSS20C174037 WJMJ3JRS20C192089 WJMM1VSK004339478 WJMJ4CUS00C132969 WJMJ4CUS00C133057 2008 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2004 2004 126105 215344 231228 146969 73311 N/A 90447 243233 100988 46.100 27.900 12.: Str.2007.000 14.300 4. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 33.000 200 CATHELLAS ODAI 29 30 31 DAF FT XF 95.400 Locatie 23 24 25 26 27 DAF FT CF 85.800 27.000 41.500 500 300 300 200 500 500 500 500 500 48 B 61 HBS WJME2NST20C177142 2007 114948 58. Nr.600 200 33 34 35 36 B 05 GTS B 70 NUY B 70 XXM B-44-RTB WFDFLT33572001055 WHD39132470397668 WHD39132470397758 NNAM0ZALE02001279 2007 2007 2007 2008 N/A N/A N/A 106679 13.900 300 500 300 CTE CTE CTE CATHELLAS ODAI 32 B-60-XNO WFDFLT34072000193 2007 N/A 9.300 32.300 53.700 100 CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S.000 RON. Nr.08.000 10.300 38.marfinleasing.200 300 200 200 500 CTE CTE CTE AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP CTE CTE AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE CTE CTE 37 B-45-RTB NNAM0ZALEO2001280 2008 132731 46.430 B 63 ZCO XLRTE47XS0E614767 2003 668424 15.300 34.500 28.000 34. Emanoil Porumbaru.500 9. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.500 35.A.410 B 40 LLS B 61 MWY B 74 NOJ B 30 FWM B 75 RUH XLRTE85XC0E772086 XLRTE85XCOE759499 XLRTE47MS0E794514 XLRTE47MSOE795472 XLRTE47MSOE796251 2007 2007 2007 2007 2007 204861 197084 N/A N/A 167804 CTE CTE CTE CTE CTE 28 DAF FT XF 95. Etaj 1. DHKA350 SEMIREMORCA HUMBAUR SEMIREMORCA HUMBAUR SEMIREMORCA ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 IVECO DAILY 50C 15 VAN IVECO DAILY 50C 15 VAN IVECO DAILY 50C14D IVECO EUROTRACKER IVECO MIXER DE BETON BARYVAL IVECO STRALIS AT440S43T/P RR IVECO TRAKKER 410E48 (2004) IVECO TRAKKER 410E48 (2004) IVECO TRAKKER AD260T44 6X4 (EURO 3)+PLATFORMA+M ACARA JUMBO XXL SEMIREMORCA BASCULANTA KASSBOHRERZASZLAW 24mc SEMIREMORCA BASCULABILA B 06 TTX B 61 CHU B 65 UYS XLRTE47XS0E737404 XLRTE47MS0E755494 XLRTE47XSOE637835 2006 2007 2004 N/A 232752 763323 16.900 16. Nr.430 S DAF FT XF 105. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.300 300 CTE 50 B 63 GLH SUZVWJ00R7Z000371 2007 N/A 9. CUI RO15991165. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 26.000 39.300 12.400 500 38 B-58-RTB NNAM0ZALEO2001282 2008 226283 44.500 12.700 34.A. Capital social: 779.700 30.410 DAF FT XF 105.600 42.

413 FLS (2004) MAN LION'S COACH MAN TGA 18.000 69.300 53.800 500 CATHELLAS ODAI 59 60 61 MAN TGA 35.2003.000 45. 11983 Tel.900 5.: Str.500 47.900 500 500 500 300 500 200 500 70 YF1S3HFK15F024664 2005 N/A 9.65 B 85 PPL B 85 PPJ B 64 SZD WMAH37ZZ28M515805 WMAH37ZZ58M515796 WMAH37ZZ07M480972 2008 2008 2007 21717 31554 40774 73. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.800 38. J40/17042/12.360 BB 8X4 B 85 PPN WMAH37ZZ08M515544 2008 18896 73.800 11. 90-92.700 500 63 64 65 66 67 68 69 B 65 LXU B 64 SZC B-57-BHZ B 02 BOE B 59 WHT B 58 NLC B 135618/101 1 B 82 WAZ WMAH37ZZ27M480892 WMAH37ZZ47M480733 WMAN16ZZ77Y180826 W09SHL3354MM08305 WDB9301421L155882 WDB9066351S129589 NMB61335813242559 2007 2007 2006 2004 2006 2006 2007 39661 37610 211428 N/A 87844 N/A N/A 54.ro 16/44 .200 15.100 54.800 62. Bucuresti.900 111. Crt.430 4*2 BLS CAMION MAN TGA 35.600 51.800 11. Nr.800 14.900 33.2008. Nr.100 Locatie 51 52 53 54 55 KOGEL SNCO 24 SEMIREMORCA MAN 18.350 8*4 BBBETONIERA B 60 RTU B 61 SNX B 82 NSK B 54 TEJ B 20 VPF WK0SNC02420707036 WMAH05ZZ84M387030 NMAR07ZZ56T009259 WMAH06ZZ76M456900 WMAH37ZZ07M481149 2003 2004 2006 2006 2007 N/A 535500 205044 158668.08.100 44.700 13.000 10.300 127.360 BB 8X4 MAN TGA 35.360 BB 8X4 MAN TGA 35.08.390 8X4 KARRENA MAN TGA 35.400 500 500 CTE CTE 58 MAN TGA 35.900 62.32 8X4 CU BENA HARDOX 18 M3 RENAULT MASCOTT 150. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.32 8X4 CU BENA HARDOX 18 M3 RENAULT KERAX 440.A.700 47. Capital social: 779.900 46.800 46.500 63.390 8X4 KARRENA MAN TGM 15. Etaj 1.Marfin Leasing IFN (Romania) S.400 7.400 500 CATHELLAS ODAI 72 B 75 PTW VF634FPA000002014 2007 N/A 48.800 24.9 80959 CTE CATHELLAS ODAI CTE CTE CTE 56 57 B 05 VPF B 14 VPF WMAH37ZZ67M481253 WMAH37ZZ17M482956 2007 2007 83553 83087 49. Sector 1.800 42.700 27.390 8X4 KARRENA MAN TGA 35.390 8X4 KARRENA MAN TGA 35.: 004 021 405 05 00/01/02/03.600 200 CTE 71 B 75 PTU VF634FPA000001985 2007 43414 48.12.500 31. Operator de date cu caracter personal nr.800 5.marfinleasing.400 500 CATHELLAS ODAI AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP 73 74 75 B 89 JSJ B 89 JSI B 89 JSK VF656ANA000000891 VF656ANA000000892 VF656ANA000009528 2008 2008 2008 N/A N/A N/A 11. web: www.350 8*4 BB BETONIERA MAN TGA 35.65 RENAULT MASCOTT 150.000 46.A.ro. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Emanoil Porumbaru.240 4X2 BL MEILLER SEMIREMORCA BASCULABILA MERCEDES BENZ ACTROS 1844 LS MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI MERCEDES-BENZ TOURISMO RHD NARKO HIGH CUBE SHASSIS SEMIREMORCA RENAULT KERAX 440.100 59. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 3.350 8*4 BB BETONIERA MAN TGA 35.65 RENAULT MASCOTT 150. Nr.900 9.000 RON.900 500 500 500 CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE CTE CTE CTE 62 B 65 LXZ WMAH37ZZ07M482589 2007 37643 54.900 200 200 200 Marfin Leasing IFN (Romania) S.500 25.500 7.300 43. CUI RO15991165.900 5.400 72.500 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 100 300 500 500 500 Nr.800 24.2007. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 2.

62 MB SCHMITZ SCF 24G-40' HAMBURG MP III B 89 JSM B 89 JSO B 61 NWV B 135339/101 0 B 64 MIW B 57 XHK VF656ANA000009529 VF656ANA000009530 WRA3SS4343CML1214 XLER4X20065154075 2008 2008 2003 2006 N/A N/A N/A 300000 AXM EUROGRUP AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE CTE 80 81 XLER4X20005101926 WSM00000003044496 2004 2006 634753 N/A 17.: Str.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.800 300 CTE 88 B 84 WBV WSK00000001242566 2008 N/A 15.08.900 11.300 300 CTE 89 B 57 MPE WSK00000001219756 2006 N/A 13. web: www.400 13. Sector 1.000 12.65 RENDERSSEMIRE MORCA SCANIA AUTOTRACTOR SCANIA R 124 LA SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L .ro 17/44 . Operator de date cu caracter personal nr.600 300 86 B 59 WBF WSK00000001220775 2007 N/A 18.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.800 11.700 300 CTE CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI 84 B-78-ZFU WSK00000001233034 2008 N/A 16.300 4.800 12.8. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.2 SCHMITZ CARGOBULL SPR 24/L-13.62 E B SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S .2007.800 5.200 10. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) 5.100 300 CTE 96 SCHMITZ SEMIREMORCA B 62 UAA WSK00000001224044 2007 N/A 14.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.62 BS SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBULL -SPR 24/L-13.000 RON.600 300 85 B 04 FBT WSK00000001219764 2006 N/A 14.600 300 CTE 92 B 60 RUA WSM00000003000107 2004 N/A 7.12.800 9.Marfin Leasing IFN (Romania) S.300 12.2 SEMIREMORCA BASCULABILA SCHMITZ CARGOBULL SKI 24/L-8.700 9. CUI RO15991165.000 300 CTE 94 SCHMITZ SCS 24 MC B 64 BSL WSM00000003064288 2007 N/A 13.8.65 RENAULT MASCOTT 150.200 100 CATHELLAS ODAI 83 B 61 NWX WSK00000001222404 2007 N/A 15. Capital social: 779.700 5.62 E B SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.900 5.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S .800 Salt de supralicitare (EUR fara TVA) 200 200 100 300 Nr.13.900 11. 90-92. 11983 Tel.08.700 100 CTE 93 B 78 ZDW WSM00000003077991 2008 N/A 16.: 004 021 405 05 00/01/02/03.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8. Crt.600 300 CTE 90 B 62 YDZ WSK00000001222410 2007 N/A 10. Emanoil Porumbaru.200 10.2003.800 200 CTE 91 B 26 TOB WSM00000003058431 2007 N/A 13.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.800 200 CTE 95 SCHMITZ SEMIREMORCA B 74 KLW WSK00000001223431 2007 N/A 15. Nr.200 14. Bucuresti.2008.A.900 5. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.300 3.000 33. J40/17042/12.400 300 200 82 B 70 HCP WSM00000003062586 2007 N/A 8.500 Locatie 76 77 78 79 RENAULT MASCOTT 150. Etaj 1.000 11.marfinleasing.900 4.700 300 CTE 87 B 76 YZT WSK00000001229158 2008 N/A 16. Nr. Nr.A.600 200 CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) 11.ro.500 8.500 16.000 12.

08. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.800 200 CATHELLAS ODAI 98 SCHMITZ SEMIREMORCA B-60-RTW WSK00000001222363 2007 N/A 13. 90-92. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. 11983 Tel. Capital social: 779. Crt.900 10.500 10.900 200 CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI CTE 103 104 B 55 HLF B 82 PWB WSM00000003037279 WSM00000003061786 2006 2007 N/A N/A 11. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.Marfin Leasing IFN (Romania) S.2008. Etaj 1.marfinleasing.400 7.000 300 CATHELLAS ODAI 106 B 68 GLO YV2A4CEA84B373749 2004 N/A 9. CUI RO15991165.900 2.000 RON.700 300 CTE 108 WIELTON NW 33 SB SEMIREMORCA ZORZI REMORCA B-99-PAL SUDNW4SBF71012332 2007 N/A 11.900 13. Nr.900 11.600 300 CTE 101 SCHMITZ SEMIREMORCA B 84 MLI WSM00000003056770 2007 N/A 9. Nr. Operator de date cu caracter personal nr.ro. Sector 1.800 5.2003.100 200 CTE 102 SCHMITZ SEMIREMORCA CU PRELATA SCHMITZ SEMIREMORCA CU PRELATA SCHMITZ SO1 SEMIREMORCA SEMA SEMIREMORCA SILO 31 MC CU COMPRESOR PE MOTOR DIESEL TR VOLVO FM/FH-4X2 (SH 2004) B 55 HLG WSM00000003037280 2006 N/A 11. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Nr.500 8.ro 18/44 .12.700 200 100 105 B 77 TTU ZA9S34A67AAJ34030 2007 N/A 20.2007. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 97 SCHMITZ SEMIREMORCA B 64 KYJ W091403347PC09286 2007 N/A 13.200 300 CTE 100 SCHMITZ SEMIREMORCA B 74 KLV WSK00000001223411 2007 N/A 15.400 5.800 9.500 8.800 5. Nr.: Str.200 300 CTE 109 B 61 NWW ZAX18R065EP013583 2007 N/A 10. Bucuresti.200 300 CTE 99 SCHMITZ SEMIREMORCA B-66-WAV WSK00000001222432 2007 N/A 11.300 10.A.600 200 CTE 107 WIELTON NW 33 SB SEMIREMORCA B-60-RTN SUDNW4SBF71012331 2007 N/A 12.800 200 CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S.: 004 021 405 05 00/01/02/03.A. Emanoil Porumbaru. J40/17042/12. web: www.08.000 13.

2007.300 5.marfinleasing. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Etaj 1.A.200 4.: Str.ro.400 13.800 5. J40/17042/12.700 100 CATHELLAS ODAI 15 GENIE GS 5390 SCHELA AUTOPORTANTA HAMM HD10VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT N/A GS9014-43133 2007 766.400 200 200 CTE CTE 5 N/A CE125064 2007 N/A 11.400 300 CTE 6 - HFJ042264 2007 N/A 18.300 6. Crt. Sector 1. Nr.08.500 200 CATHELLAS ODAI CTE N/A 12914 2008 N/A 12.7 12. Capital social: 779.200 16.A. 90-92. Nr. Nr.900 100 CATHELLAS ODAI 10 ECHIPAMENTE DE BUCATARIE PENTRU RESTAURANT SI PATISERIE ECHIPAMENTE DE EVIDENTA SI GESTIUNE N/A N/A 2007 N/A 273.800 200 AXM EUROGRUP 8 DOOSAN D30S-5 MOTOSTIVUITOR N/A N/A 2007 NO 7. 11983 Tel.700 8. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.500 10.200 177. Operator de date cu caracter personal nr.000 500 CTE 14 N/A GS4607-87148 2007 275.5 5. CUI RO15991165.ro 19/44 .300 7.700 2.700 5.500 8.400 300 CATHELLAS ODAI 16 N/A H1711079 2008 N/A 13.600 500 CATHELLAS ODAI 11 N/A N/A 2007 N/A 8. web: www. Member of Marfin Group of Companies ANEXA 3 Echipamente recuperate Nr.900 200 CTE 9 ECHIPAMENT FRIGORIFIC N/A N/A N/A N/A 5. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.000 200 CTE 7 N/A N/A 2007 320 h 6. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Locatie 1 2 3 4 ABG 181 V RULOU COMPACTOR CU VIBRATII ACMAR MASINA DE RASPANDIT CRIBLURA ACMAR MASINA DE RASPANDIT CRIBLURA BD25 DIESEL MOTOSTIVUITOR C12 SERIA CE126064 NACELA CASE JX95 A/C TRACTOR D 35 MOTOSTIVUITOR N/A 1811534 N/A N/A 9.800 200 CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S.2003.000 8.12.000 RON.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Emanoil Porumbaru.2008.9 18.700 8. Bucuresti.700 200 MLR HQ 12 ECHIPAMENTE PENTRU CRESTEREA PASARILOR EXCAVATOR HITACHI-XL170E GENIE GS 3246 SCHELA AUTOPORTANTA N/A N/A 2006 N/A 27.: 004 021 405 05 00/01/02/03.000 24.300 200 N/A N/A 12915 N/A 2008 2007 N/A 1725.700 300 CATHELLAS ODAI 13 N/A 384F1064 2004 N/A 30.08.500 10.

Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 17 18 19 HAMM HD10VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HAMM HD8VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HAMM HD8VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HANOMAG W350D EXCAVATOR CU ANEXE HITACHI LX170E INCARCATOR FRONTAL HITACHI ZX190W EXCAVATOR PE PNEURI JCB 3CX BULDOEXCAVATOR KIT PRODUCERE BIODIESEL CAPACITATE 10. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Operator de date cu caracter personal nr. web: www.500 500 CATHELLAS ODAI 30 KOMATSU SK 1020 MINILOADER N/A KMTSK009T77F00371 2005 1599 13.2008.600 6.100 4. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.900 500 CTE 23 B 03714 979438 2007 3559 36.200 44.A. Nr. Etaj 1. Bucuresti.12. Sector 1.800 10.600 5.400 100 CATHELLAS ODAI Marfin Leasing IFN (Romania) S.100 100 AXM EUROGRUP 33 MF 30H BULDOEXCAVATOR N/A 5109Y0012 2003 N/A 5. 90-92.000 7.800 200 CTE N/A H1701446 2008 1527 h 11.000 L/24 H KOMATSU PC 210 EXCAVATOR N/A H1710002 2008 1386 h 16.: 004 021 405 05 00/01/02/03.08.ro.900 9.: Str. J40/17042/12.100 300 CTE 20 N/A 386520106 N/A N/A 17.400 59.300 200 CATHELLAS ODAI 32 MAST 3M (CPD15) MOTOSTIVUITOR ELECTRIC 1. Crt. Emanoil Porumbaru. Nr.Marfin Leasing IFN (Romania) S.5T CU N/A N/A 2006 N/A 1.000 200 CATHELLAS ODAI 21 N/A HFL4GF00E00000219 2007 4353 h 60.200 500 CATHELLAS ODAI 28 KOMATSU PC 290 LC-8 EXCAVATOR KOMATSU PC230 EXCAVATOR N/A KMTPC153TO2010106 2007 15269 65.marfinleasing.400 21.800 500 CTE 22 N/A JK6CHD04800002118 2008 2817 h 70.ro 20/44 .900 31.600 30.500 200 CATHELLAS ODAI 25 N/A KMTPC130J55K52163 2006 2584 53. CUI RO15991165.400 500 CTE 24 N/A N/A N/A 10h 15.000 500 CATHELLAS ODAI 26 KOMATSU PC 230 EXCAVATOR N/A N/A 2007 2430 67.200 300 CTE N/A H1701398 2008 N/A 12. 11983 Tel.700 14.000 7.600 52.A. Nr.000 RON. Capital social: 779.200 1.900 40.900 51.500 500 CTE 29 N/A KMTPC180T55K50179 2008 2794 78. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.2003. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Nr.08.000 500 CATHELLAS ODAI 27 KOMATSU PC 230 EXCAVATOR N/A KMTPC031T33K40208 2004 4784 42.2007.800 200 CATHELLAS ODAI 31 KOMATSU SK1020 MINILOADER N/A 37CTF00019 2003 2327 10.

Nr.500 22.08.000 24.23F BULDOEXCAVATOR CU KIT CIOCAN HIDRAULIC CUPA 4IN1 VENIERI VF 10.A.000 26.600 500 CTE 40 N/A N/A 2007 N/A 60.2007.marfinleasing.000 8.000 500 CATHELLAS ODAI 43 B 07967 RG38002U322671N 2007 2669H 28.12.000 3.A. Operator de date cu caracter personal nr.900 18.500 22. Bunul Numar Inmatriculare Serie Sasiu Anul Fabricatiei Km / Ore de functionare Pretul initial (EUR fara TVA) Locatie 34 MOTOSTIVUITOR DOOSAN D30S-5 OM PIMESPO CL 12 TX 4390 TRANSPALETA ELECTRICA SCHAEFFER 670T 75CP INCARCATOR FRONTAL TELESCOPIC CU CABINA CU INCALZIRE SICOM AVIOR 200 VIBROCOMPACTOR STATIE DE SORTARE SI INSTALATIE SPALARE TEREX. Sector 1.100 48.33 BULDOEXCAVATOR VIBROMAX W551 CILINDRU COMPACTOR VINIERI INCARCATOR N/A N/A 2007 1396H 10.08. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.000 RON.: Str.200 100 CATHELLAS ODAI 36 N/A 01240107 2007 N/A 33.ro. web: www.000 300 39 B 08080 17679 2008 1912 h 26. Bucuresti. Capital social: 779. Member of Marfin Group of Companies Pretul de pornire (EUR fara TVA) Salt de supralicitare (EUR fara TVA) Nr. Emanoil Porumbaru.900 500 CTE Marfin Leasing IFN (Romania) S.500 13.2008.ro 21/44 .300 300 CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI 38 N/A N/A N/A N/A 35.300 36.300 3.Marfin Leasing IFN (Romania) S. CUI RO15991165. 90-92. Nr.100 500 CATHELLAS ODAI 41 B 07966 RG38206U403975P 2007 2953 h 32.700 100 CATHELLAS ODAI 45 N/A N/A 2007 1268 h 43. MODEL MARINER 35 MIXER MALAXOR TEREX-COMEDIL MODEL CBR 32H PLUS MACARA VENIERI 10.400 500 CTE 37 N/A S524335000 2006 1694 26. J40/17042/12. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.800 500 CTE 44 N/A 840017601 N/A N/A 7. Crt. Nr.300 500 CTE 42 N/A 24217 2007 3133 24.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Etaj 1.000 200 CTE 35 N/A F24521W00962 2008 273H 4.100 27.23 BULDOEXCAVATOR VENIERI 8.2003. 11983 Tel.

.........0004............. Emanoil Porumbaru.. Nr.... Sector 1.9204 deschis la Marfin Bank Romania S............................. Operator de date cu caracter personal nr............... web: www... la data de .... Romania. 90-92.... organizata de S....A... in calitate de vânzator.......9204 ......... CUI RO15991165.. Emanoil Porumbaru....... identificat/a cu . in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31..2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.............. ……………………………............Marfin Bank (Romania) S. doar in limita plafonului de casa (5.. e-mail: office@marfinleasing.......CUMPARARE PENTRU BUNURILE VANDUTE LA LICITATIE Nr......….....0000.............. Str . ……………... Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S. .... CIF RO 15991165......................... Bucuresti.......0000....... s-a incheiat prezentul contract dupa cum urrneaza: CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI ART.. contul de virament ............. Sector 1.. .... Marfin Leasing IFN (Romania) S. 90-92.............. Cod Postal: 011428...12....A. seria .2007.................... bl..08. eliberat de .. CIF .................................. Member of Marfin Group of Companies Anexa 5 – Contract de Vanzare Cumparare CONTRACT DE VANZARE . sector/judet…………………………… tel…………….........11............. _________________ Din _______________ Intre S..... in Registrul General RG-PJR-41-080209/31..…………….............................. ............. cu sediul in ……………………………...... diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18..........ro............ro.EGNA....................... Nr...............1 Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor privind vanzarea bunurilor (conform caietului de sarcini) care au fost adjudecate la licitatie publica deschisa cu strigare din data de ..... Telefon: (4021) 405 05 00 Fax:(4021) 404 34 54........ S.............: 004 021 405 05 00/01/02/03.....000 RON.A.......................2010 catre Marfin Leasing in contul RO20.............11............ stabilit prin prevederile legale in vigoare. cuprins in Anexa 1 la contract.. numar de ordine in registrul comertului J40/17042/12.....................……............C.C.. domiciliat/a in ..... 11983 Tel. J40/17042/12..................12..marfinleasing... ART................. fax ………………………..000 lei)..A......... Str... Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S. in incinta ....0004.. Dl...08.....functia ……………….….1010..................... nr .....2008..... Capital social: 779..Marfin Leasing IFN (Romania) S.......... reprezentata de ………………….....A....1... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Nr Reg..ro 22/44 .. Comertului .... Nr...trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun)... Cod IBAN: RO20../Dna. deschis la banca……………………………......EGNA...... prin reprezentantii sai legali si 1............C...... …………………………….................... nr.... in calitate de cumparator sau 2..... Etaj 1....2003.......A.2 Vanzatorul se obliga sa vanda iar cumparatorul se obliga sa plateasca in ziua licitatiei dupa cum urmeaza: Persoanele juridice ........... Nr...........: Str...1010.2003 cu sediul in Bucuresti...1.

conform chitantei .08......... web: www.11.. Member of Marfin Group of Companies In cazul in care pana in data de 18...........200 EUR..11..2.....11... Emanoil Porumbaru Nr... va fi achitata cel mai taziu in data de ......... Bucuresti. 90-92..A. Emanoil Porumbaru. 11983 Tel.... in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.. Persoanele juridice nerezidente .......ro. reprezentand diferenta de achitat pana la contravaloarea integrala a bunului.00 EUR pentru fiecare bun adjudecat.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Capital social: 779. In cazul in care pana in data de 18.1 Pretul de adjudecare al bunului/rilor si TVA. Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S.. la sediul S.11... a fost depusa cu titlu de cautiune la data adjudecarii bunului...... Etaj 1..suma de ..A.11... In cazul in care pana in data de 26..........2008. Toate platile se vor efectua in lei la cursul de vanzare al Marfin Bank din ziua platii..... 90-92...11... Nr.. avansul de 10% va fi pierdut.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata...……….. este/sunt mentionat/e in Anexa 1 la contract..........pot achita orice suma in ziua licitatiei..... J40/17042/12.. pentru fiecare bun. ART.....11. Operator de date cu caracter personal nr.... Platile-avans se vor efectua la reprezentantul Marfin Leasing de la locul licitatiei.. Nr....200 EUR) din valoarea bunului adjudecat la sediul Marfin Leasing din Str. avansul de 10% va fi pierdut..000 lei) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut.pot achita orice suma in ziua licitatiei..2010 diferenta de 90% nu va fi achitata.000 RON..: Str..2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26... diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.: 004 021 405 05 00/01/02/03.. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.2007.000 lei) din valoarea bunului adjudecat direct reprezentantului Marfin Leasing prezent la licitatie sau ulterior la sediul Marfin Leasing din Str.. dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 5. cat si de persoanele fizice cel tarziu pana la data de 26..... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing..11... platibil astfel: .C.200. .08.marfinleasing....2003.. avansul de 10% (dar nu mai putin de 5... astfel cum a fost adjudecat va fi achitata pana cel mai tarziu in data de . Nr. avansul de 10% (dar nu mai putin de 1.. In cazul in care pana in data de 26. ... Sector 1........... Marfin Leasing IFN (Romania) S. Bucuresti............... Bucuresti.A..ul....2010 diferenta de 90% nu va fi achitata.2010 inclusiv.2010 nu se achita diferenta pana la 10%.........2010 nu se achita diferenta pana la 10%.... dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 1.. se va pierde...2010 catre Marfin Leasing in contul RO91 EGNA 1010 0000 0004 7538 SWIFT: EGNAROBX deschis la Marfin Bank Romania S.2...ro 23/44 ...2 Valoarea totala de achitat a contractului de vanzare-cumparare este de …. Persoanele fizice nerezidente .. 90-92.. Emanoil Porumbaru Nr.. In cazul in care pana in data de 26.. respectiv. In cazul in care pana in data de 26...200 EUR) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut... suma de 5........2010 diferenta de 90% nu va fi achitata....suma de .... Sector 1..11.... inclusiv TVA.... iar diferenta de pret trebuie achitata atat de persoanele juridice.trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun) 1.. suma de 1.suma de ... CAPITOLUL II: PRETUL SI VALOAREA CONTRACTULUI ART.12... cu titlu de completare a avansului pana la limita de 10%.... CUI RO15991165.000 lei se va pierde..A pana la orele 16:00. Persoanele fizice .. Sector 1.

3.08. 90-92.5. In caz contrar se va achita o taxa de stationare de 25 lei + TVA/zi pentru fiecare bun adjudecat.: 004 021 405 05 00/01/02/03. ART. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.11. ART. cumparatorul va fi obligat sa Marfin Leasing IFN (Romania) S.2008. numai dupa achitarea integrala a contravalorii acestora de catre cumparator. Unitatea gestionara elibereaza. ART.2 din prezentul contract. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. specificata in prezentul caiet de sarcini privind efectuarea platii contravalorii de achitat a contractului de vanzare-cumparare.ro 24/44 .3 Vanzatorul nu inspecteaza tehnic bunurile oferite spre vanzare si acesta nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care se dovedeste ca bunul este avariat sau prezinta defectiuni tehnice. raspunderea pentru paza juridica revine in exclusivitate cumparatorului. la care se adauga TVA-ul pana la data de 26.5 Cumparatorul are obligatia de a prelua bunurile adjudecate si achitate integral se face de cumparator in termen de maximum 10 zile lucratoare (10. Procesul-verbal de predare primire se emite de societatea detinatoare. partea interesata va putea actiona in judecata la instantele judecatoresti competente. Bucuresti.11.1 Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile contractate. J40/17042/12.3. dar numai cu confirmarea scrisa a vanzatorului. CAPITOLUL V: RASPUNDEREA CONTRACTUALA ART.marfinleasing.12. la pretul de adjudecare. ART.3. CAPITOLUL IV: MODALITATI SI CONDITI DE PLATA ART. 2. Cumparatorului i s-a oferit ocazia de a inspecta tehnic bunul achizitionat conform anexelor 9A sau 9B depuse la dosarul de participare la licitatie. Nr.6 Cumparatorul se obliga sa preia bunurile cumparate in termenul convenit potrivit acordului sau dat prin declaratia pe proprie raspundere ( Anexa 9a/b la caietul de sarcini) indiferent daca si-a exercitat dreptul a examina starea tehnica si fisele tehnice ale bunurilor pentru care a licitat ori a depus oferta de pret sau a renuntat la acest drept. 3. Etaj 1.2 Locul de livrare este la sediul ____________________ din __________________. bunurile pe baza contractului de vanzare .: Str. Capital social: 779. 11983 Tel.5.2 Pentru bunurile nepreluate in termenul prevazut in art.2003.3.cumparare si a facturii / facturilor fiscale.2007.2010) de la data limita (26.3.1 Eventualele litigii intervenite intre parti pe timpul derularii prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. cumparatorului. Member of Marfin Group of Companies CAPITOLUL III: TERMENE SI LOCURI DE LIVRARE-PRELUARE ART. precum si a documentului de plata a sumei prevazute la art.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Nr. ART. Operator de date cu caracter personal nr.2010.08. CUI RO15991165.3.A. web: www. 1.1 In situatia in care din vina cumparatorului bunurile adjudecate si achitate nu sunt preluate de acesta in termenul convenit prin prezentul contract. Daca litigiile nu se vor solutiona astfel. prezentate in original si in copie xerox.5. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. Sector 1.3. Emanoil Porumbaru. ART.000 RON.1 Cumparatorul are obligatia de a achita integral valoarea bunurilor prevazute in anexa nr .4 Perioada de valabilitate a politei CASCO a autoturismului ce face obiectul prezentului contract inceteaza odata cu data facturii fiscale a bunului emisa de Vanzator catre Cumparator. Nr.3.4.ro.2010). ART.12.A.

imprevizibil si insurmontabil. in situatia desfiintarii contractului din vina cumparatorului. ART.3. aparut dupa incheierea contractului. CUI RO15991165. Member of Marfin Group of Companies plateasca penalitati in cuantum de 25lei + tva pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste. contractul se desfiinteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia vreunei instante judecatoresti. dar nu mai mult de 30 zile calendaristice. Nr.2007. mutarea bunurilor.6. ART. precum si orice alte daune pricinuite prin neexecutarea obligatiei de preluare care au intervenit in perioada scursa intre data incheierii contractului si data desfiintarii acestuia.2 Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti evenimentul de forta majora. ART. partile se vor consulta de indata si vor hotari prin act aditional la contract asupra actiunilor ce trebuie intreprinse pentru a limita efectele negative.: Str.2008. Nr.5. Cuantumul daunelor compensatorii care se suporta de catre comparator in cazul desfiintarii contractului fara interventia instantelor judecatoresti ca urmare a nepreluarii bunurilor achitate dupa notificarea transmisa de vanzator este specificata in prezentul articol. documentele de constatare legale emise de catre autoritatile competente. ART. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la inceperea acestuia. Operator de date cu caracter personal nr.5. calculate la valoarea totala a contractului si TVA-ul corespunzator acestei valori. in cuantum de 20% din valoarea totala de adjudecare a bunurilor si vor acoperii cheltuielile efectuate cu paza.4 Partile sunt de acord ca vanzatorul poate opta intre dreptul sau de a desfiinta contractul in conditiile stabilite anterior si dreptul sau de a se adresa instantelor judecatoresti in vederea obligarii cumparatorului la preluare bunurilor adjudecate si achitate.3 La primirea notificarii de forta majora.cumparare se desfiinteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia unei instante judecatoresti. Capital social: 779. ART. la momentul incheierii contractului. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.3. dupa care contractul de vanzare . pentru continuarea sau rezilierea contractului. intretinerea. Nr.6. 90-92. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Sector 1. Preluarea bunurilor se face numai dupa efectuarea platii penalitatilor calculate de societea gestionara a bunurilor. 11983 Tel. CAPITOLUL VI: FORTA MAJORA ART. Emanoil Porumbaru. prezentand in cel mai scurt timp posibil (maxim 30 de zile calendaristice).000 RON.2003.ro 25/44 .A. daunele provocate de bunuri. ART.A.Marfin Leasing IFN (Romania) S. pe cale conventionala. de natura a afecta sau de a pune una din parti in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile.marfinleasing. precum si cheltuielile efectuate cu reincluderea bunului pentru vanzare la o noua licitatie.3. J40/17042/12. Etaj 1. Marfin Leasing IFN (Romania) S. vanzatorul nu va avea obligatia de a face dovada acestor cheltuieli. Avand in vedere faptul ca partile au evaluat cuantumul acestor daune.5.5.08.2 In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatia de preluare a bunurilor adjudecate si achitate dupa expirarea termenului de 30 zile.12. iar cumparatorului i se vor retine din contravaloarea bunurilor achitate daune compensatorii.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Bucuresti. in valoare de 20% din valoarea totala de adjudecare a bunurilor.1 Forta majora definita ca orice eveniment extern.ro.3 Partile sunt de acord ca daunele compensatorii care au fost stabilite pe cale conventionala. ART. vor fi insotite pe timpul transportului de procesul verbal de predare-primire.08. web: www.6.5 Bunurile.5.4 Cumparatorul raspunde de incarcarea si transportul bunurilor de la locul unde sunt amplasate.

7 Prezentul contract s-a incheiat.. de predare a bunului si obligatia corelativa a acesteia de ridicare a bunului. Nr... fara a mai fi nevoie de interventia unei instante judecatoresti. J40/17042/12....1 Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu buna credinta si cu diligenta profesionala.5 Partea care invoca una din cauzele mentionate la art.. Nr.... Operator de date cu caracter personal nr..3 Partile semnatare se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra continutului contractului si al anexelor acestuia. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.2 Litigiile care se ivesc pe timpul derularii contractului se solutioneaza in prealabil pe cale amiabila. Bucuresti..2008. CUI RO15991165..... Daca.4 Prezentul contract inceteaza de drept. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31..ro 26/44 ...4...ro.A.7. ART. Etaj 1. avand valoare juridica egala. Art.12. web: www.3 de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.1 Nu isi executa una din obligatiile esentiale prevazute in contract.7.3 Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.2 Este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract. cate unul pentru vanzator si comparator .4.7.2003...: Str.marfinleasing..08.7.7..... Sector 1..Marfin Leasing IFN (Romania) S.7.4.. astazi . ART.A..7..4.. 90-92.. Art.. in urma concilierii acestea nu se solutioneaza se apeleaza la instanta judecatoreasca competenta. ART... Nr.. ART.7..7.. Member of Marfin Group of Companies CAPITOLUL VII: PREVEDERI FINALE ART.. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.7..08.2 si 7...2007..7. VANZATOR CUMPARATOR Marfin Leasing IFN (Romania) S. ART.4. ART. in 2 (doua) exemplare originale.. in cazul in care una din parti: Art.: 004 021 405 05 00/01/02/03. 11983 Tel. Emanoil Porumbaru..000 RON. respectiv obligatiile de plata a pretului. Capital social: 779..6 Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract.

in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.000 RON.ro 27/44 . Vanzator _____________________ Prezentul PVPP se va completa in doua exemplare. 9092.2003.40. cumparatorului.A. Sector 1.ro. Confirmam primirea de la Vanzator a ___________ randuri de chei. 11983 Tel. Sector 1.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Capital social: 779. Bucuresti CIF: RO15991165 Telefon: 021. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92.500/1/2 Fax: 021. Nr. Etaj 1. Operator de date cu caracter personal nr. Member of Marfin Group of Companies Anexa 6 – Proces Verbal Predare Primire Proces Verbal de Predare Primire CUMPARATOR: Denumire: Sediu Social: CUI/CNP: Telefon: Fax: E-mail: VANZATOR: Denumire:MARFIN LEASING (ROMANIA) IFN S. CUI RO15991165.A.404. Emanoil Porumbaru.08.ro BUNUL: Denumire: Serie Sasiu: Numar inmatriculare: Certificam prin prezenta ca incepand de azi bunul descris mai sus a fost predat de catre vanzator.08. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Data: ____________ Ora: _____________ Semnaturi: Cumparator _____________________ Vanzator/ Reprez.54 E-mail: office@marfinleasing.34.12. J40/17042/12. unul pentru vanzator si unul pentru cumparator.marfinleasing. Sediu Social: Str.2008. Bucuresti.: Str. Nr.50. Nr. COMPLETAREA TUTUROR CAMPURILOR ESTE OBLIGATORIE! Marfin Leasing IFN (Romania) S. fiind acceptat de cumparator.2007.A. web: www.

Operator de date cu caracter personal nr.08. Nr. ___ din _________ ) cu sediul in ___________________. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. web: www. Nr.12. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. declar pe propia raspundere. in calitatea mea de participant la licitatia publica deschisa cu strigare din ____________________________ ora 10:30 organizata in incinta _________________________________________________________________________.A. Bucuresti. ca nu sunt membru in comisiile de evaluare si de licitatie si nici sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al IV–lea. CUI RO15991165.2003. in calitate de persoana fizica / imputernicit(a) al SC ____________________ (imputernicire nr.Marfin Leasing IFN (Romania) S. judetul (sectorul) _____________.A. Data _________________ Nume Prenume Semnatura Marfin Leasing IFN (Romania) S. DECLARATIE Subsemnatul _______________________________ posesor al CI/BI seria _____ nr. Capital social: 779.2007.marfinleasing.ro 28/44 .ro. J40/17042/12.: 004 021 405 05 00/01/02/03. CIF ____________. Nr. Etaj 1.08. Member of Marfin Group of Companies Anexa 7 – Declaratie Legaturi Membrii Licitatie.000 RON. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.2008. Sector 1. ____________ emis(a) de ______________ la data _________ domiciliat in ____________________ str _________________________________________________________ nr ______________. 11983 Tel.: Str. inregistrata la Registrul Comertului cu nr ____/___/_________. Emanoil Porumbaru. 90-92.

........../S.. J40/17042/12. C....................I.... 11983 Tel............... identificat(a) cu BI/CI/PA.... avand domiciliul in ....A. la licitatia organizata de Marfin Leasing IFN (Romania) S...... Operator de date cu caracter personal nr.......................................... ______________________________________ S......ro 29/44 ....08.... Sector 1.......A.....C............. Member of Marfin Group of Companies Anexa 8 – Model Imputernicire PJ S....12..........2007.. web: www.....A.......2010 Nume Prenume Functia Semnatura/Stampila Marfin Leasing IFN (Romania) S.marfinleasing...... seria ...... Bucuresti....................................ro...............2003...F. in data de .... Capital social: 779... in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. ______________________Nr.... nr ............... Nr.....R...08.............. (functia din cadrul societatii) sa reprezinte societatea . 90-92..... Pentru aceasta D-nul/D-na este imputernicit(a) sa liciteze in numele si pentru societatea noastra pentru oricare dintre bunurile prezentate in caietul de sarcini Nr.2008.... Emanoil Porumbaru............................ Nr..........: 004 021 405 05 00/01/02/03............. Registrul Comertului ______________________ Adresa:______________________________________________________________ IMPUTERNICESTE Pe D-nul/D-na . in calitate de .A...................................... Etaj 1...000 RON.... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.Marfin Leasing IFN (Romania) S.... in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.......L....: Str...........10. Nr... CUI RO15991165........... 26265 din 25. ......................

.2003............. ________ emis(a) de ____________ la data _________ domicliat in _____________ str _________________ nr ______ judetul (sectorul)..... in situatia in care le voi adjudeca......08.. Capital social: 779.._____ din __________ ) cu sediul in _____________ inregistrata la Registrul Comertuiui cu nr __________.....A.2008.... Member of Marfin Group of Companies Anexa 9A ... Sector 1. Nr.... _________________________________ (imputernicire nr........ro 30/44 . Bucuresti... in termenul convenit de parti prin contract........ participant Ia licitatia publica deschisa cu strigare din ....... J40/17042/12........ 11983 Tel.. Declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu continutul proiectului de contract de vanzare-cumparare.12... Operator de date cu caracter personal nr. Emanoil Porumbaru...ro....... web: www...C........Marfin Leasing IFN (Romania) S....... in calitate de persoana fizica / imputernicit (a) al S.... Nr...marfinleasing....000 RON.......: 004 021 405 05 00/01/02/03..A. 90-92....... CUI RO15991165............Inspectia/Examinarea Bunurilor DECLARATIE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A INSPECTA/ EXAMINA FISELE TEHNICE SI BUNURILE (PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BUNURI SCOASE LA LICITATIE) SI ACORD CONTRACT VANZARE CUMPARARE Subsemnatul ____________ posesor al CI / BI seria_____ nr... Etaj 1... declar pe propria-mi raspundere ca mi-am exercitat dreptul de a inspecta / examina fiseIe tehnice si bunurile pentru care Iicitez si sunt de acord ca.. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing..................: Str...primirii acestora... CIF ________..... Nr.. sa achit contravaloarea contractelor de vanzare .08..2007.. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31...... ora 10:30 organizatã de Marfin Leasing in incinta ... in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. Data ________________ Semnatura Marfin Leasing IFN (Romania) S..cumparare aferente bunurilor adjudecate si sa le preiau in starea in care se afla la data predarii ....

. 11983 Tel...: Str.. in situatia in care le voi adjudeca............. declar pe propria-mi raspundere ca nu mi-am exercitat dreptul de a inspecta / examina fiseIe tehnice si bunurile pentru care Iicitez dar ma oblig ca...... sa achit contravaloarea contractelor de vanzare ...... Etaj 1....... Declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu continutul proiectului de contract de vanzare-cumparare.............: 004 021 405 05 00/01/02/03.. Bucuresti........12.. CIF ________... in calitate de persoana fizica / imputernicit (a) al S. Capital social: 779...... web: www. ora 10:30 organizatã de Marfin Leasing in incinta ....A.....Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.. Data ________________ Semnatura Marfin Leasing IFN (Romania) S..... ________ emis(a) de ____________ la data _________ domicliat in _____________ str _________________ nr ______ judetul (sectorul).. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31..000 RON...._____ din __________ ) cu sediul in _____________ inregistrata la Registrul Comertuiui cu nr __________...ro........ Member of Marfin Group of Companies Anexa 9B – Renuntarea la Inspectia/Examinarea Bunurilor DECLARATIE PRIVIND RENUNTAREA LA DREPTUL DE A INSPECTA/ EXAMINA FISELE TEHNICE SI BUNURILE (PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BUNURI SCOASE LA LICITATIE) SI ACORD CONTRACT VANZARE CUMPARARE Subsemnatul_____________________________________________ posesor al CI / BI seria_____ nr... Emanoil Porumbaru... 90-92...cumparare aferente bunurilor adjudecate si sa le preiau in starea in care se afla la data predarii ..2003. _________________________________ (imputernicire nr....... J40/17042/12.... Operator de date cu caracter personal nr. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing..2007... in termenul convenit de parti prin contract..... Nr......08. Nr. participant Ia licitatia publica deschisa cu strigare din ....marfinleasing. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.ro 31/44 ... CUI RO15991165... Sector 1...08........ Nr......C.....2008....primirii acestora.

Nr. care se dovedesc a fi neintemeiate. Capital social: 779. Bucuresti.000 RON. ofere lucruri de valoare sau sume de bani. in scopul eludarii principiului liberei concurente privind pretul de adjudecare al bunurilor supuse valorificarii.A. contacteze comisia de licitatie/selectie de oferte de pret/negociere directa in probleme legate de ofertele de pret depuse. Sunt exclusi pe timpul desfasurari procedurilor de valorificare: a. din diverse motive. 2. d. d.12. ca parte. Etaj 1.2003. persoanele fizice sau imputernicitii persoanelor juridice care prin intelegere sau nu cu alta persoana fizica sau imputernicit al unei persoane juridice. b. sunt suspectate de angajarea in practici frauduloase legate de procedurile de valorificare organizate. in ultimele doua contracte de valorificare incheiate. e. stabileasca intelegeri inainte de desfasurarea procedurilor de valorificare/depunerii ofertelor de pret. 3. 11983 Tel.ro 32/44 .A. CUI RO15991165. din momentul depunerii acestora si pana in momentul anuntari/desemnarii persoanei in favoarea careia se adjudeca bunurile. dupa care renunta simultan la a oferi un pret superior fata de ultimul anuntat de presedintele comisiei de licitatie. c. Nu se admite participarea la procedurile de valorificare a persoanele juridice si fizice care se afla in una din situatiile: a. nu au preluat bunurile adjudecate in favoarea lor. J40/17042/12. influenteze sau sa incerce sa influenteze comisia de licitatie/selectie de oferte de pret/negociere directa in procesul de analizare a documentelor de inscriere si calificare pentru participarea la procedurile de valorificare. sa preia. f. conducand astfel la declararea ca neadjudecat a bunului respectiv. prezinta oferte care conduc la cresterea nejustificata a pretului de pornire. Sector 1.ro. anexata la dosarul cu documentele de inscriere se angajeaza sa nu cumpere in starea in care se afla.: Str. b. contractate si achitate integral in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat in contractul de vanzare-cumparare. Emanoil Porumbaru. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. pe timpul desfasurarii acestora sau al stabilirii ofertei de pret castigatoare. furnizeaza informatii false in documentele prezentate. in scopul influentarii activitatii persoanelor implicate in procesul de organizare si desfasurare a procedurilor de valorificare a bunurilor. g.marfinleasing. luata de una dintre institutiile stabilite ale statului.Marfin Leasing IFN (Romania) S.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Se interzice participantilor ca la procedurile de valorificare sa: a.08. 90-92. bunurile adjudecate/contractate/achitate. Marfin Leasing IFN (Romania) S.08. Operator de date cu caracter personal nr. refuza. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Nr.2008. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.2007. Nr. participantii care se consulta sau incearca sa negocieze pretul de adjudecare cu ceilalti participanti in scopul stabiliri participantului castigator. daca acestea au fost examinate inainte de desfasurarea procedurii sau daca in declaratia data pe propria raspundere. Member of Marfin Group of Companies Anexa 10 – Reguli de Desfasurare si Prevenirea Actelor de Coruptie REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL PERSONALULUI MARFIN LEASING SI AL LICITATORILOR IN VEDEREA PREVENIRII ACTELOR DE CORUPTIE 1. sunt in stare de faliment ori in lichidare sau sunt sub incidenta unei decizie de suspendare a activitatilor comerciale. web: www. nu au depus documentele cerute conform caietului de sarcini al licitatiei. nu si-au indeplinit obligatiile asumate. b. in totalitate sau partial. c.

In scopul mentinerii legaturilor telefonice necesare se foloseste o alta incapere pusa la dispozitie de organizatori.08.marfinleasing.A. Emanoil Porumbaru. Sector 1. PRECUM SI A DOCUMENTELOR INCHEIATE ULTERIOR DESFASURARII PROCEDURILOR DE VALORIFICARE.2003. PRECUM SI IMPUTERNICITII ACESTORA NU MAI SUNT ACCEPTATI CA PARTICIPANTI LA URMATOARELE DOUA (2) LICITATII PRECUM SI LA OFERTELE DE PRET/NEGOCIERILE DIRECTE AFERENTE ACESTORA DAR IN NICI UN CAZ INAINTE DE ELIMINAREA CONDITIILOR CARE AU GENERAT SITUATIILE DE FAPT. IN CAZUL IN CARE NEREGULILE DE MAI SUS SE CONSTATA DE COMPANIE SI STRUCTRA SPECIALIZATA PE BAZA DE DOCUMENTE SCRISE.ro 33/44 . c. in timpul desfasurarii procedurilor de valorificare. PERSOANELE FIZICE/JURIDICE IN CAUZA. RESPECTIV DOCUMENTELE DE DESFASURARE A PROCEDURILOR DE VALORIFICARE.2007. contestatile privind modul de desfasurare a procedurilor de valorificare se depun/transmit la sediul organizatorului solicitand persoanei care primeste respectivul document numarul de inregistrare sub care acesta este luat in evidenta. participantii semneaza tabelele cu bunurile pe care le-au adjudecat in favoarea lor si predau secretarului comisiei cartonasul cu numarul de concurs. Bucuresti.12. Nr. NERESPECTAREA PREZENTELOR REGULI PRECUM SI A PREVEDERILOR CAIETULUI DE SARCINI AL LICITATIEI/EXTRASULUI DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU SEDINTELE DE SELECTIE DE OFERTE DE PRET/NEGOCIERE DIRECTA SE SANCTIONEAZA CU EXCLUDEREA DE LA PROCEDURA IN CAUZA A CELOR CARE LE-AU INCALCAT FARA CA ACEASTA SA CREEZE ORGANIZATORULUI VREO OBLIGATIE FATA DE ACESTIA. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.000 RON.: Str. Capital social: 779. Nr.Marfin Leasing IFN (Romania) S. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. participantilor le este interzis sa utilizeze telefoanele mobile. in sala. Daca la a treia strigare nu se ofera un pret mai mare decat ultimul anuntat.2008. de la secretarul comisiei si care este mentionat in tabelul cu participantii admisi la procedura de valorificare respectiva. 90-92. Marfin Leasing IFN (Romania) S. preturile de valorificare se anunta de catre presedintele comisiei în conformitate cu salturile de supralicitare inscrise în tabele. dupa trei (3) strigari. CUI RO15991165. bunurile scoase la valorificare si preturile care se ofera pentru acestea.08. J40/17042/12. Se respecta cu strictete. b. d.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Operator de date cu caracter personal nr. iar confirmarea ofertei de pret se face de catre participanti prin ridicarea cartonasului pe care este inscris numarul de concurs. Member of Marfin Group of Companies 4. Etaj 1.A. Nr. pe baza de semnatura. participantii ocupa locurile din sala unde se desfasoara procedura de valorificare conform numarului de concurs stabilit de organizator. la terminarea licitatiilor sau in momentul in care decid sa se retraga din licitatie.ro. pe timpul desfasurarii procedurilor de valorificare organizate urmatoarele reguli: a. presedintele comisiei anunta adjudecarea bunului in favoarea participantului care a oferit ultima suma. pe care il primesc. adjudecarea in favoarea castigatorului se face invariabil. f. e. web: www. 11983 Tel. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.

.. 90-92.. 15... dosar Denumirea persoanei juridice / persoanei fizice Numele si prenumele imputernicitului Seria si nr.08. 25...... 18.. Bucuresti.A.. 26........ 21. CI/BI Semnatura de participare A 1..2007.A.. Emanoil Porumbaru..Marfin Leasing IFN (Romania) S.A....... 6... Member of Marfin Group of Companies TABEL Cu persoanele juridice / fizice inscrise la licitatia publica deschisa cu strigare din ...... 24... 20.. 8... in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.. 17. Sector 1. Etaj 1...08. 19.ro. web: www.ro 34/44 ...... 10. 7. 5...... ora 11:00... CUI RO15991165..marfinleasing... 2.... 9........ 12. 16..... Capital social: 779...12... Nr....000 RON.. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. 13. Nr ... 11983 Tel... in incinta . 23.2008.: Str... B C D E Comisia de licitatie Presedinte: Membri: Secretar: Marfin Leasing IFN (Romania) S. Nr.2003. organizata de Marfin Leasing (Romania) IFN S.... 22. Nr.....: 004 021 405 05 00/01/02/03. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31. 14..... Operator de date cu caracter personal nr.. J40/17042/12.. 11..... 3. 4.

.. a fost declarata deschisa sedinta de licitatie publica cu strigare. PreturiIe initiale de vanzare sunt cele mentionate in Anexele 1-3... Presedintele comisei de licitatie a prezentat modul de desfaurare a licitatiei si negocierilor.. 26265 din 25.ro.12........ Constatandu-se ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei. Nr.. ora 11........ in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31...A. Bucuresti..... numita prin dispozitia nr 26297 din 25.2007.. Emanoil Porumbaru.... J40/17042/12. Prezentul proces verbal a fost incheiat in data de ........ Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.A....... Capital social: 779.. 9... CUI RO15991165.... 6..D-nul Adrian Olaru . Bunurile scoase la valorificare in sedinta de licitatie publica deschisa cu strigare sunt cele mentionate in Anexele nr 1-3 din caietul de sarcini nr Nr.... La licitatie din partea Marfin Leasing. au participat persoanele mentionate mai sus (la pct... Nr.D-nul Mihai Mironiuc . 10. regulile ce trebuie respectate pe timpul desfasurarii sedintei....2008.: Str. Bunurile licitate au fost adjudecate de persoanele juridice/fizice la preturile mentionate in Anexa 13 aferenta fiecarui bun.08..000 RON... Operator de date cu caracter personal nr.. Etaj 1.ro 35/44 .....: 004 021 405 05 00/01/02/03..2010. Preturile oferite pe parcursul desfasurarii licitatiei si persoanele care le-au oferit sunt mentionate in Anexa 13 aferenta fiecarui bun... web: www.....2003.. 8........... 2.... Nr.D-na Alexandra Diaconu Secretar 4.... 11983 Tel..Marfin Leasing IFN (Romania) S. ora __________ intrun singur exemplar original...D-nul Christor Kolias . 3..... Member of Marfin Group of Companies Anexa 12 – Proces Verbal Inchidere Licitatie PROCES-VERBAL AL SEDINTEI DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE din ........... 3).....00 1.... Comisia de licitatie. Presedintele comisiei de licitatie a anuntat obiectul sedintei de licitatie / negociere directa si a facut prezenta participantilor.....10.. Datele privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise cu strigare au fost anuntate in cotidianul .2010 a Directorului General al Marfin Leasing (Romania) IFN S.. reguli specificate in Anexa 10 a caietului de sarcini..marfinleasing.. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. este constituita din: Presedinte Membrii ..........D-nul Valentin Zgreaban . 5.......... 7.08.....D-na Alina Zanfir . 90-92..D-nul Cristi Tolea ... Sector 1.....10. COMISIA DE LICITATIE: PARTICIPANTI: Marfin Leasing IFN (Romania) S.A..

0 0 2 0 .5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 1 4 .5 0 0 .5 0 0 ..2007.marfinleasing.ro 36/44 2 2 .0 0 1 3 .5 0 0 .0 0 1 2 .0 0 5 0 0 .0 0 1 3 .0 0 1 0 . Pret Oferit (Pret de pornire + Salt de supralicitare) s u p r a l ic i ta r e p o r n ir e 5 0 0 . Capital social: 779.0 0 1 9 .0 0 0 . in Registrul General RG-PJR-41-080209/31. 0 0 0 .0 0 1 4 .ro.0 0 1 5 .0 0 P re t d e 1 0 .0 0 1 8 . Operator de date cu caracter personal nr. 5 0 0 .0 0 5 0 0 .2003.0 0 0 .0 0 1 2 ..0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 . Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 S a lt d e 1 1 .Pret cu salturi de supralicitare Bun scos la ……………….0 0 5 0 0 ..12. Etaj 1. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.0 0 1 5 .A. Emanoil Porumbaru. Bucuresti.. Member of Marfin Group of Companies Anexa 13 (Model).0 0 0 .2008.0 0 1 7 .……………………… ……………………………………… ……….0 0 2 0 .0 0 1 7 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 . 11983 Tel.0 0 5 0 0 .0 0 Nr.0 0 5 0 0 .000 RON.0 0 . 0 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 . licitatie ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………….5 0 0 .5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 1 6 .. Nr.0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 5 0 0 .5 0 0 . CUI RO15991165.5 0 0 .08.08.5 0 0 . 90-92..0 0 0 . web: www.0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 0 .…………………… ……Nr……………………………… ……Ordine………………………… ……………………………………… …………….0 0 1 0 .Marfin Leasing IFN (Romania) S. 0 0 2 1 .A.: 004 021 405 05 00/01/02/03.0 0 0 .0 0 5 0 0 . 0 0 1 6 .: Str.0 0 5 0 0 . 0 0 1 9 .0 0 5 0 0 .5 0 0 .0 0 5 0 0 . licitator Comisia de licitare: Presedinte: Membrii: Castigatorul licitatiei: Secretar: Marfin Leasing IFN (Romania) S. Sector 1.0 0 1 1 . J40/17042/12. 5 0 0 .0 0 1 8 .0 0 5 0 0 . Nr. Nr. 0 0 0 .

ro 37/44 .383. Bucharest. ordine: I. autorizata (kg) Numar de locuri Cilindree (cmc) Putere maxima (CP) Combustibil Numar axe Tractiune Culoare PRET: Contact: Liviu I.335 Str. Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street.532. DATE DE IDENTIFICARE Marca/ Model An fabricatie Serie sasiu Kilometrii Masa totala max. 1st.A.: 004 021 405 05 00/01/02/03. Nr. Mihai M.Marfin Leasing IFN (Romania) S.ro. Romania Tel. District 011428. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Member of Marfin Group of Companies Anexa 14 – Fisa Tehnica Fisa tehnica Nr. 1st. 90-92. 0720. web: www. Floor. Etaj 1.642 0722. Emanoil Porumbaru.marfinleasing.

...... Marfin Leasing (IFN) Romania S..........nr ....... deschis la ......................ro 38/44 ............... MARFIN LEASING(IFN) ROMANIA S....... inscrisa la Registrul Comertului sub nr... cu sediul social in .......A................Cerere Inscriere PJ CERERE DE INSCRIERE La licitatia publica deschisa cu strigare din ..................................... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing... in incinta ................. la ora 10:30.. in data de ................. S........................................... eliberat(a) de ............................. web: www............................................. adresa ............................ va adresam rugamintea de a permite inscrierea la licitatia publica deschisa cu strigare organizata de S.......................Marfin Leasing IFN (Romania) S........................... la data de ............................. CIF........ seria ................................ reprezentata de .......... Nr..........................................................C............. ... Bucharest.....A. Member of Marfin Group of Companies Anexa 15A ................I................ 1st................................................................. 90-92...... Etaj 1................ Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street.................ro... care se legitimeaza cu B...............................C.. District 011428......marfinleasing......: 004 021 405 05 00/01/02/03...................................... Emanoil Porumbaru.................... Romania Tel........... 1st.........I............... Floor................... cont IBAN......A................ ora 10:30 organizata de S........................................... ........................................in calitate de .... Nume Prenume Functia Semnatura/Stampila Telefon/Persoana de contact Data Str.C......../C.................

........Marfin Leasing IFN (Romania) S................... Romania Tel........... adresa ...... web: www....................... District 011428....ro 39/44 ... Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street............... Subsemnatul ............ Nume Prenume Semnatura Telefon/Persoana de contact Data Str................................... numarul... Member of Marfin Group of Companies Anexa 15B ..................... 1st..: 004 021 405 05 00/01/02/03.. ora 10:30 organizata de S..... posesor al BI/CI seria.... Marfin Leasing (IFN) Romania S......C.. Emanoil Porumbaru........................ eliberat(a) de......................................va adresez rugamintea de a permite inscrierea la licitatia publica deschisa cu strigare organizata de S................... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.......................................................... 90-92.............A...................... in data de ............A...... Etaj 1................Cerere Inscriere Persoane Fizice CERERE DE INSCRIERE La licitatia publica deschisa cu strigare din .......................... la data de .. 1st........................ in incinta .........A... MARFIN LEASING(IFN) ROMANIA S................................... Floor....................... Nr..................................C............................................. la ora 10:30...marfinleasing........ Bucharest..........ro.. domiciliat in ....

marfinleasing. N. o tranzactie sau o operatiune. direct sau indirect.A.ro 40/44 .. Member of Marfin Group of Companies Anexa 16 – Beneficiarul real DECLARATIE Privind identitatea beneficiarului real* STATEMENT regarding the identity of the real beneficiary* Subsemnatul _______________[reprezentant al___________________________]. Bucharest.A.Marfin Leasing IFN (Romania) S.: 004 021 405 05 00/01/02/03.A. ? ca beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt that the real beneficary/ real beneficaries is/are: Numele si prenumele Name and surname Adresa domiciliului/sediului social si tara/ Address of the domicile/premises and country ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Subsemnatul client se obliga sa comunice orice modificare referitoare la cele declarate. Nr. client al MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S. Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street.A.B. 1st. customer of MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. that the undersigned am the real beneficiary of the services offered by Marfin Leasing IFN ( Romania) S. Romania Tel. The undersigned customer obliges himself to notify the Marfin Leasing IFN (Romania) S. 90-92. Emanoil Porumbaru. hereby state under my own responsibility. sub sanctiunea legii: The undersigned ____________[representative of________________________].A. declar pe proprie raspundere. 1st. The Company reserves its right to refuse to perform the transactions with customer/to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer. Floor. the real beneficiary is any private individual that ultimately own or control the customer and/or the private individual on whose behalf a transaction or activity is being conducted.A. District 011428. having in view the provisions of the criminal law: ? ca subsemnatul este beneficiarul real al serviciilor oferite de Marfin Leasing IFN (Romania) S. for every modification regarding those stated. Str. As per the Law 656/2002 with the further modifications. directly or indirectly.ro. beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia /careia se realizeaza.: Compania isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor cu clientul/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. web: www. Locul si data Place and date Semnatura / Semnatura si stampila clientului Signature / Signature and stamp of the client *In conformitate cu Legea 656/2002 cu modificarile ulterioare. Etaj 1.

ro 41/44 .marfinleasing. by ticking the correct field): ? Impreuna cu una din persoanele definite la punctul 1 ? Detineti sau aveti o influenta semnificativa asupra unei detineti ori aveti o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati ori constructii juridice infiintate in persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori beneficiul uneia din persoanele definite la punctul 1 (You have aveti o relatie de afaceri stansa cu aceste persoane (You the sole beneficial ownership of a legal entity (company) or have joint beneficial ownership of legal entities or legal legal arrangement (trust) which is known to have been set up arrangements or any other close business relations with for the benefit de facto of one of the persons defined under one of the persons defined under point 1) point 1) Declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor art. 3.A. the following: In conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.A. Bucharest. Romania Tel. precum si pentru instituirea unor masuri de prevedere si combatare a finantarii actelor de terorism: As per the legal provisions in force on the prevention and sanctioning of money laundering / terrorist financing: 1. declar pe propria raspundere. Va rugam precizati daca sunteti (Please specify if you are): ? Sotul/sotia (Husband/wife) ? Copilul sau sotul/sotia acestuia (Child or its husband/wife) ? Parintii (Parents) uneia dintre persoanele definite la punctul 1. prin marcarea in casuta corespunzatoare (Please specify if you find yourself in one of the below situations. Floor.: 004 021 405 05 00/01/02/03. by ticking on the correct field). 1st. Subsemnatul ma oblig sa comunic companiei orice modificare la cele declarate (The undersigned will mandatory communicate to the company any modification to the ones stated above). government) ? Membru al guvernului (Member of government) ? Membru al parlamentului (Member of Parliament) ? Consilier prezidential (Presidential counsellor) ? Consilier de stat (State counsellor) ? Secretar de stat (Secretary of state) ? Membru al curtii de conturi sau asimilate acesteia (Member of account courts) ? Membru in consililul de administratie al bancii centrale (Member in the board of directors of central banks) ? Ambasador / insarcinat cu afaceri (Ambassador / economic attache) ? Ofiter de rang inalt din cadrul fortelor armate (High army officer) ? Conducator al unei institutii sau autoritati publice (Leader of a public institution and authority) ? Membru in consiliul de administratie al unei entitati de stat (Member in the board of directors of a state entity) ? Membru in consiliul de supraveghere al unei regii autonome sau al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat (Member of supervision council of a state owned business) ? Persoana care detine o functie de conducere in cadrul unei entitati de stat (Person that has a management position within a state entity) ? Membru al curtii constitutionale (Member of the constitutional courts) ? Membru al curtii supreme sau al unei inalte instante judecatoresti ale carei hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac (Supreme court or other high court member whose decisions may be subject only to extraordinary means of appeal) 2. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. Semnatura / Signature Str. domiciliat in / domiciled in ________________________________________________________________ posesor al / owner of BI/CI/ Passport _____. N. 292 din Codul penal (The inappropriate statement of the data mentioned above is sanctioned as per the provisions of art. reserves its right to refuse the financing request of the customer / to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer). sub sanctiunea legii. valabilitate / valid until ________ CNP/ Personal Numerical Code _________________________________________. prin marcarea in casuta corespunzatoare (of the persons defined under point 1. __________. Nr. Member of Marfin Group of Companies Anexa 17 – Declaratie privind statutul de persoana expusa politic Declaratie privind statutul de persoana expusa politic Statement on the politically exposed person status Subsemnatul(a)/ The undersigned ____________________________________________________.A. 1st. Va rugam precizati daca faceti parte din una din categoriile de mai jos./ no. isi rezerva dreptul de a refuza cererea de finantare inaintata de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.ro. Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street. by ticking the correct field): ? Comisar European (European attorney) ? Sef de stat. web: www. 90-92. urmatoarele / hereby state under my own responsibility. Etaj 1. (Marfin Leasing IFN (Romania) S. Va rugam sa precizati daca va aflati intr-una din situatiile de mai jos. seria/ series _________ nr. prin marcarea in casuta corespunzatoare (Please specify if you find yourself in the following situations.Marfin Leasing IFN (Romania) S.B. District 011428. having in view the provisions of the criminal law. Sef de guvern (Leader of state. eliberat de / issued by________________la data de / on _________. Emanoil Porumbaru. 292 of the Criminal Code).: Marfin Leasing IFN (Romania) S.

: 004 021 405 05 00/01/02/03.: Compania isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.A. adresa. Bucharest.. Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. hereby state under my own responsibility. web: www. Romania Tel.marfinleasing. Str. CNP) ………………………………. Customer (Name. that the funds deposited have the following source: ? o mostenire sau o hotarare judecatoreasca legacy or a Court’s Decision ? vanzari de bunuri mobile sau imobile sales of movable or immovable assets ? economii savings ? salarii salaries ? imprumuturi loans ? activitate curenta (in cazul persoanelor fizice autorizate) current activity (in case of authorized private individuals) ? altele (precizati) other (please specify) Locul si data Place and date Semnatura clientului Customer’s signature N. Floor. having in view the provisions of the criminal law. Emanoil Porumbaru.ro. Nr. 1st. 90-92.A. declar pe proprie raspundere. 1st. Member of Marfin Group of Companies Anexa 18 – Sursa fondurilor Client (nume.Marfin Leasing IFN (Romania) S. ca fondurile depuse au urmatoarea sursa: The undersigned Customer____________________________________________________ of MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S. sub sanctiunea legii. DECLARATIE privind sursa fondurilor STATEMENT regarding the source of funds Subsemnatul Client __________________________________________________________al MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S. Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street. District 011428. address and PNC) ……………………………….ro 42/44 . The Company reserves its right to refuse to perform the transactions ordered by the customer/to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer.. Etaj 1.A.B.

Anexa 7 . Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street.ro.marfinleasing..Cerere inscriere PJ 12. Nr... Etaj 1. examinarea bunurilor 10.reguli de desfasurare si prevenirea actelor de coruptie – semnata si stampilata cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 11. Anexa 10 .... Anexa 16 – Beneficiarul real 13.inspectia....... Floor. Cod Unic de Inregistrare (CUI) – copie Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) – copie Act constitutiv – copie Specimen de semnatura . 4. web: www. Bucharest. Member of Marfin Group of Companies Anexa 19 A .: 004 021 405 05 00/01/02/03... Anexa 15A . Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing. District 011428. 2..copie BI/CI/Pasaport imputernicit – copie Anexa 5 . 5...contract cadru vanzare cumparare – semnata si stampilata cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 7.Documente Necesare Persoane Juridice Documente necesare obligatorii pentru participarea la licitatie 1.model imputernicire PJ 9. Va rugam sa aveti asupra dumneavoastra stampila firmei. 3. 1st.. Anexa 9A/B in functie de caz.... Romania Tel.....) documentele in original vor putea fi solicitate pentru conformitate.... Str..... 6.A. Anexa 9A/B .. 1st.. 90-92. Anexa 18 – Sursa fondurilor La data licitatiei (. Emanoil Porumbaru. Anexa 8 ..declaratie pe proprie raspundere – rude 8.ro 43/44 . Anexa 17 – Declaratie privind statutul de persoana expusa politic 14.Marfin Leasing IFN (Romania) S.

Etaj 1.. 3. Anexa 5 – contract cadru de vanzare –cumparare. 90-92.. Member of Marfin Group of Companies Anexa 19 B . web: www...Documente Necesare Persoane Fizice Documente necesare obligatorii pentru participarea la licitatie 1.... Emanoil Porumbaru.....marfinleasing. 4....: 004 021 405 05 00/01/02/03..... Anexa 15B – Cerere inscriere PF 6.. District 011428...A. Bucharest...) documentele in original pot fi cerute pentru conformitate Anexa 9A/B in functie de caz Str.. BI /CI / Pasaport – al persoanei imputernicite (daca este cazul) La data licitatiei (....ro. Romania Tel.Marfin Leasing IFN (Romania) S.... 1st. Imputernicire notariala pentru reprezentarea unei alte persoane fizice (daca este cazul) 7.. Floor. 1st... semnat cu mentiunea “Am luat la cunostinta” Anexa 7 – Declaratie rude Anexa 9A/B inspectia/examinare bunuri Anexa 10 – reguli de desfasurare si prevenirea actelor de coruptie – semnat cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 5. Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street..ro 44/44 .. 2. Nr... Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->