Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAPITOLUL 1

SISTEMUL DE PLATI DIN ROMANIA

1.1 Rolul BNR în sistemul bancar românesc


1.2 Sistemul de plăţi din România – SEP

CAPITOLUL 2
INSTUMENTE DE PLATA CLASICE SI MODERNE
2.1 Instrumentele de plată clasice
2.1.1Cecul şi caracteristicile lui
2.1.2Ordinul de plată
2.1.3Cambia şi biletul la ordin

2.2 Instrumentele de plată moderne


2.2.1. Transferul electronic al fondurilor la locul vânzării – EFT-
POS
2.2.2. Distribuitorul automat de numerar – ATM
2.2.3. Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data
Interchange)

CAPITLUL 3
TEHNICI DE PLATA
3.1 Tehnici de plata in numerar
3.1.1 Casa principala
3.1.2 Centrele regionale de gestiune numerar
3.1.3 Tezaur – Casierie
3.1.4 Ghisee- Casierie
3.2 Tehnici de plata fara numerar

CAPITOLUL 4
INSTRUMENTE SI TEHNCI DE PLATA INTERNATIONALE
4.1 Instrumente de plata utilizate in afacerile economice internationale
4.1.1 Valutele, monedele internationale, cambia(tatra), biletul la ordin,
cecul.
4.2 Tehnici de plata utilizate in afacerile economice intenationale
4.2.1 Acreditiv documentar, incasso-ul, scrisoarea de credit
comerciala
CAPITOLUL 5
Studiu de caz – Instrumentele de plata folosite de Sc Over Stil Srl

Concluzii
Bibliografie