P. 1
Managementul prin Obiective

Managementul prin Obiective

|Views: 2,143|Likes:
Published by Viorel Preda

More info:

Published by: Viorel Preda on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

MBO
Managementul prin Obiective

Conf. univ. dr. CARMEN RADULESCU Student: Viorel Preda Anul: II Grupa: 1317

BUCUREŞTI 2009

.............................................................9 Puncte forte............. succes şi eficientă................................................................................................................3 Scop.....................................Contents 1...........2 Ce reprezintă managementul prin obiective (MBO)?......................................................................................................................................................................................................................................3 Ce presupune managementul prin obiective?................................................................................................................................................11 Bibliografie..5 Cum se aleg si se formuleaza obiectivele?...................................................9 Studiu de Caz.....................................................................................10 Cum ne stabilim obiectivele?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 Cum se formulează Obiectivele?.........................................................................................................................................................................................................5 Puncte slabe..................................................................................... Contents......................................................................9 Ce rămâne de făcut?....................................................3 Cui foloseŞte managementul prin obiective?..4 Cum decidem dacă aplicăm managementul prin obiective?..........................................13 2 ....................................................................................................................

Astfel. denumit mai apoi managementul scopurilor sau management pe bază de rezultate. managementul prin obiective vizează îmbunătăţirea performantelor. precum şi evaluarea performantelor. Ca orice sistem de planificare. după ce toate acestea au fost realizate. Din acest motiv. Desigur. Dacă o organizaţie nu ia măsurile necesare (nu deţine planuri) se va afla în situaţia în care va fi nevoită să facă faţă tuturor evenimentelor care apar de-a lungul timpului.Ce reprezintă managementul prin obiective (MBO)1? În 1954 Peter Drucker introduce termenul de management prin obiective. tehnologic şi competiţional din jurul său. 1 The Practice of Management. are plusuri şi minusuri care trebuie bine cântărite. Eficienţa procesului MBO este dată de obiectivele indentificate pe trei nivele organizaţionale: la nivel înalt. În plus. o analiză a raportului dintre costurile şi eforturile implicate şi beneficiile potenţiale este necesară înainte de a se aplica sistemul managerial dorit. atenţia managerului se poate îndrepta către căutarea şi utilizarea consultanţilor externi care vor susţine procesul de implementare. Această ultimă etapă reprezintă esenţa programelor MBO şi constă în stabilirea obiectivelor pe baza colaborării dintre departamente. susţinută şi de exista unui feedback. de reconectare a lor la activităţile specifice şi eficiente ale funcţionarii companiilor pe care aceştia le manageriaza". salariaţii au posibilitatea de a-şi exprima părerile cu privire la fezabilitatea obiectivelor.Peter Drucker. Tocmai gradul ridicat de implicare (atât al conducerii cât şi al subordonaţilor) reprezintă "cheia succesului" acestui tip de management. oricare dintre tipurile de management pe care le va utiliza în business-ul sau. managementul prin obiective reprezintă unul dintre cele mai utilizate sisteme de planificare şi control. angajaţii primesc din partea conducerii o imagine clară a ceea ce au de făcut într-o perioadă bine determinată de timp. În esenţă. utilizarea sistemului de autocontrol şi revizuire periodica.1954 3 . fiind influenţat de-a lungul timpului de schimbările determinate de mediul economic. Însă orice manager trebuie să acorde atenţie şi timp de analiza înainte de a lua o decizie strategică şi aceasta pentru că. El defineşte MBO ca fiind "o modalitate ideală de ieşire din rutina a managerilor. Din acest motiv. managementul prin obiective se bazează pe derularea unei serii de etape bine delimitate: stabilirea obiectivelor (inclusiv definirea lor). politic. planificarea necesară atingerii acestora. prin comunicarea şi solicitarea acestora. scopul principal al MBO este acela de a implica angajaţii în structura acestui management. la nivel operaţional şi nivel individual. Ce presupune managementul prin obiective? O organizaţie este un sistem care se comportă ca atare. Scop. succes şi eficientă Bazat pe implicarea activă a angajaţilor în stabilirea obiectivelor.

când trebuie făcut. fiecare individ. cum ar fi de exemplu domeniul asistenţei medicale sau IT. MBO se bazează pe ipoteza conform căreia obiectivele proprii dar şi cele ale organizaţiei pot fi înţelese clar de toţi membrii companiei. se pot lua măsurile de ajustare necesare. asistenţă medicală. etc. Şi acele organizaţii care au ca unitate de măsură valorificarea informaţiei (presa. care este o activitate orientată spre viitor. consultanta etc) pot fi avantajate de MBO. Alte tipuri de organizaţii sunt cele descentralizate care sunt de cele mai multe ori reprezentate de sucursale ale firmelor multinaţionale.). măsurabile. toţi cei implicaţi. Nu numai autocontrolul este promovat de programele MBO. • creează valoare prin valorificarea cunoştinţelor (de exemplu toate tipurile de cercetare. service pentru echipamente de înaltă tehnologie. Practică a demonstrat că anumite tipuri de organizaţie pot profita în mod deosebit de acest stil de management. O importanţă deosebită pentru sistemul MBO o are procesul de autocontrol şi revizuire. etc. iar în evaluarea (intermediara sau cea finală) a performantelor să se folosească obiective realiste. datorită monitorizărilor permanente. s-a constatat faptul că anumite organizaţii pot fi avantajate adoptând MBO. MBO este calea prin care managerul modern poate pune pe picioare organizaţii cu adevărat puternice şi performanţe. Planificarea. relaţii cu publicul său cu presa serviciile de brokeraj. societăţi de asigurare etc. Astfel. de la cei din departamentul de conducere şi până la ultimul salariat. domenii de cercetare. Pentru aceasta. dar mai ales a practicii. • sunt descentralizate (reprezentantele locale ale firmelor multinaţionale. etc. Aceştia planifica în mod eficient şi anticipează schimbarea. cum trebuie făcut şi cine trebuie să o facă. depărta¬mentele locale ale organelor administraţiei de stat. dar mai ales importante. reprezintă principalul instrument pe care managerii îl pot folosi pentru a face faţă schimbărilor dese cu care organizaţia pe care o conduc se confruntă.). are conştiinţa propriului rol şi a propriilor responsabilităţi în atingerea obiectivelor fixate. Ca atare. cu solide posibilităţi de dezvoltare.Existenţa unor planuri bine puse la punct le oferă managerilor posibilitatea de a se concentra mai mult asupra obiectivelor şi acţiunilor care ar trebui întreprinse pentru îndeplinirea acestora. cele imobiliare. ci şi revizuirea periodică a performantelor. în urma cercetărilor. Aici este vorba în special de acele organizaţii care au personal (într-un procent foarte mare) înalt calificat. societăţile de asigurare. 4 . dar mai ales decidce trebuie făcut. reţelele de distribuţie.).Managementul prin obiective nu este altceva decât o tentantă provocare adresată managerilor care îi determină să îşi "regăsească" funcţia lor principală: cea de creatori şi implementatori de strategii. obiectivele trebuie să fie clare şi precise. Cui foloseŞte managementul prin obiective? Nu toate tipurile de organizaţii se pot plia sau adapta unui astfel de stil managerial. membru al organizaţiei. consultanţă. E vorba de companiile care: • au preponderent personal înalt calificat (de exemplu din domeniul IT. În situaţiile în care între cele două există o discrepanţă. Astfel. îşi pot controla performanţele în raport cu obiectivele stabilite.

prezenţa unui număr cât mai mare de angajaţi incluşi în practică MBO poate să însemne diferenţa dintre viaţa şi moartea organizaţiei. Studiu de caz “Strategie” despre importanta MBO in intreprinderi Fundamentele Managementului. planurile de dezvoltare pe termen de minim cinci ani. coincide cu stabilirea obiectivelor generale. angajatul actual este capabil de automotivare şi autocontrol . 2004 5 . dovedindu-se o complicaţie inutilă.Editura ASE. De aceea. capacitatea de a rezolva rapid probleme şi de a valorifica la maxim fiecare oportunitate. creativitatea şi iniţiativa personală. Moga Toader & Radulescu Carmen . Cum decidem dacă aplicăm managementul prin obiective? Înainte de a implementa un sistem MBO. care se desfăşoară într-o succesiune logică formând următoarele etape3: Prima etapă. cum ar fi catastrofele naturale sau schimbările bruşte apărute pe piaţă. a strategiei dezvoltării unităţii sau în paralel cu acestea. în companiile în care lipsesc viziunea strategică. Această etapă se desfăşoară după elaborarea planului. În situaţii de urgenţă. pierzându-se exact efectul motivator pe care contăm. formulare şi cifre. managerul trebuie să se întrebe dacă2: • Strategia mea antreprenorială este pe termen lung şi centrată pe client? • Organizaţia mea vizează poziţia de lider de piaţă? • Organizaţia mea vizează dezvoltarea continuă prin inovaţie şi acumulare de cunoaştere? • Ne concentrăm pe detectarea şi valorificarea oportunităţilor decisive? Doar dacă toate cele patru întrebări au răspuns afirmativ este utilă trecerea la acest tip de management. prin MBO se promovează abilităţile de automotivare şi autocontrol ale salariaţilor. dintre realizarea misiunii organizaţiei şi eşecul acesteia. Din ce în ce mai mult. în companiile create doar pentru a valorifica pe termen scurt anumite nişe de piaţă. în companiile care utilizează preponderent forţă de muncă cu calificare redusă. De asemenea.În fine. este inutil să se introducă MBO sub nivelul de middle-management. mentoring şi coaching care îl susţin. procesul va fi redus la nivel de discuţii formale. care nu vizează acumulare de expertiză prin fidelizarea personalului sau care se confruntă cu mari fluctuaţii de personal. managementul prin obiective poate crea mai multe probleme decât cele pe care le rezolvă.instrumentele eficienţei. Cum se aleg si se formuleaza obiectivele? Operaţionalizarea metodei presupune efectuarea unui set de acţiuni.În toate situaţiile menţionate. Şi asta pentru că din momentul iniţierii transformării stilului de management spre MBO şi până la obţinerea de rezultate concrete sunt necesare între 6 şi 24 luni. cele de cucerire de noi pieţe sau valorificarea expertizei ce se acumulează în cadrul companiei. în funcţie de mărimea organizaţiei şi de cât de mult se investeşte în activităţile de training. 2 3 Daniel Bichis. chiar dacă implementează MBO.

coincide cu stabilirea obiectivelor derivate. destinate stabiliri obiectivelor. • Etapa a IV-a. • In etapa a III-a.subsistemul decizional şi cel informaţional.urmarirea si controlul costurilor.Tribuna Economica. pentru fundamentarea . Obiectivele generale stabilite în etapa anterioară sunt defalcate pe subdiviziuni organizatorice în funcţie de specificul activităţii fiecăreia.urmarirea si controlul bugetelor la nivel de firma si centre de gestiune. • 4 Managementul prin obiective.calculul.sedinta. celelalte component ale managementului pe baza centrelor de profit.lansarea. specifice si individuale. prin exceptii. -tabloul de bord. se realizeaza cu concursul altor metode managerial. Etapa a patra presupune adoptarea unui program de măsuri menit să asigure modificările ce se impun privind structura organizatorică a unităţii. in care sunt elaborate. -metode de extrapolare. -manag. -metoda scenariilor.p 22-23. in situatia in care firma nu dispune de o strategie au politica realista. sedinta si regulamentul de organizare si fucntionare si fisele de post. perioada de raportare. Etapa a cincea constă în urmărirea realizării obiectivelor. evaluarea rezultatelor si motivarea salariatilor.executia.metoda a VI-a.bugetele etc. se folosesc: -managementul prin bugete:pentru fundamentarea.nr 43. lista metodelor. se apeleaza la: -studii de piata(marketing).unde este posibil pe fiecare lucrător.programele de acţiuni. este marcata de folosirea unui evantai de metode managerial. In etapele I si II4. -metoda de stimulare a creativitatii. Esenţa activităţii din această etapă constă în comunicarea centrilor decizionali a abaterilor care au apărut în realizarea obiectivelor. -metoda PERT sau GANTT pentru esalonarea calendaristica a realizarii obiectivelor in decursul anului sau lunii.Ioan Verboncu. Etapa a şasea constă în evaluarea realizării obiectivelor şi recompensarea personalului.A doua etapă. urmând ca acestea să le repartizeze pe fiecare formaţie de lucru. • In sfarsit. -metoda de management prin costuri. În această etapă un rol important îl au criteriile de evaluare a rezultatelor.2006 6 . practice. • Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor(etapa a V-a) este marcata de sprijinul logistic dat de instrumente manegeriale precum: -managementul prin proiectii. in care are loc adaptarea prin schimbare a managementului la cerintele impuse de realizarea obiectivelor. Etapa a treia coincide cu elaborarea celorlalte componente ale metodei .elaborarea.din care se detaseaza diagnosticarea.

asigurata de utilizarea bugetului ca important instrument managerial. ca sursa a stabilirii obiectivelor. cat si la nivel de centru de gestiune. evidentiata de corelarea recompenselor/sanctiunilor cu gradul de realizare a obiectivelor individuale. • o cultura economica si manageriala adecvata a personalului formei. numiti centre de gestiune. Componente Regasirea in practica managerial a celor cinci caracteristici definitorii este asigurata de componentele MBO. responsabilitati si competente superioare. Caracteristici Principalele caracteristici 5 ale managementului prin obiective ce-i confera importanta. • un climat de munca. • existent unui studio de piata care sa furnizeze informatii pertinente despre mediul ambient. • Programele de actiune. in sensul ca in elaborarea obiectivelor si a celorlalte componente bugetare este necesara si se faciliteaza participarea activa si responsabila a conducatorilor centrelor de gestiune si a altor manageri si executanti din cadrul acestora.Coordonate Coordonatele promovarii si utilizarii managementului pe baza centrelor de profit in firmele romanesti: • existenta unei strategii si politici globale realiste. national si international specific firmei. in care sunt evidentiate principalele decizii si actiuni care urmeaza a fi adoptate si initiate pentru realizarea obiectivelor. • dimensiunea participativa. data de faptul ca aplicare sa vizeaza toate componentele procesuale si structurale ale organizatiei. executa si urmareste atat la nivel de firma. precum si cu gradul de implicare. • dimensiunea manageriala. 2006 7 . • dimensiunea economica. respectiv descentralizarea manageriala in interiorul firmei.in conditiile aparitiei de noi”actori” . incat sa faciliteze promovarea unui astfel de sistem de management. originalitate si valoare se refera la: • complexitate deosebita. ale centrului de gestiune si ale firmei.nr 3.Irina Dogaru. • competent managerial a celor care conduc sufficient de bine. iar in contextul sau pot fi utilizate multe alte metode si tehnici manageriale. de participare a fiecarui salariat la realizarea acestora. de gradul II.Acesta se elaboreaza.Tribuna Economica. • dimensiunea motivationala. caracterizate prin atributii.Acestea sunt: • Sistemul de obiective. • atitudinea pozitiva a managementului fata de schimbare si schimbarea manageriala. p 20-23. lanseaza. 5 Managementul prin obiective. obiective specific si individuale. o cultura de organizatie propice performantelor. ce cuprinde obiective fundamentale.obiective derivate de gradul I.

Este soluţia cu costurile cele mai mici. • evaluarea performanţelor obţinute • susţinerea evoluţiei profesionale a tuturor. generale sau partiale. De aceea. respective:diagnosticarea. la nivelul de top-management obiectivele trebuie să fie: puţin numeroase. adaptate pentru nivelul de top-management. delegarea. care vizează dezvoltarea personală şi profesională a departamentului sau angajatului. de a înţelege atitudinile şi reacţiile membrilor echipei sale. Bugetele. utilizabile in contextual sau. Metodele si tehnicile managerial. aliniate cu obiectivele nivelului ierarhic superior şi conţin o serie de elemente proactive. provocatoare şi clar definite (obiective SMART). ce precizeaza termenele intermediare si finale de realizare a obiectivelor.Utilizarea unor consultanţi specializaţi pe acest profil poate facilita foarte mult implementarea MBO.NLP (programarea neurolingvistică) şi inteligenţa emoţională sunt metodele prin care aceste abilităţi sunt dezvoltate cel mai bine.• • • • Calendarele de termene. În acest scop. decât să fie dirijat de către şeful său ierarhic".Încălcarea acestei reguli fundamentale poate conduce la eşecul politicii bazate pe MBO. fiecare membru al echipei trebuie să înţeleagă obiectivele specifice ale domeniului său de competenţă şi modul în care acestea susţin obiectivele generale stabilite de top. elaborate pentru firma si componentele sale. abordate ca centru de gestiune. managerii trebuie să fie capabili să aplice cele cinci operaţii de bază ale MBO: • stabilirea obiectivelor. criteriile de performanţă şi rezultatele urmărite". care asigură obţinerea de rezultate în timpul cel mai scurt. sunt cheia succesului MBO. obiectivele sunt: clar definite (obiective SMART).de abilitatea sa de a comunica. sedinta. sublinia că „elementul pe care trebuie să-l asigure un sistem MBO este focalizarea". ceea care face diferenţa. este esenţial să se asigure echilibrul dintre manager şi subalterni. subordonaţii depind de manager pentru a asigura armonizarea alocării resurselor.manageri. • organizarea echipei de colaboratori. în timp ce la nivelurile medii şi inferioare. concretizate in indicatii metodologice cu privire la modul de realizare a obiectivelor. adică standardele şi valorile acesteia. rapid şi complet. Instructiunile.tabloul de bord. Pentru nivelul de middle-management. Fiecare dintre aceste operaţii depinde în mare măsură de aşa-numitele "soft skills" ale managerului . • comunicarea obiectivelor şi motivarea colaboratorilor. a ordona în timp succesiunea sarcinilor şi. Programele de dezvoltare personală. La nivelurile de execuţie. datorită 8 . managementul prin bugete. middle-management şi execuţie. de a folosi stiluri de motivare şi comunicare adaptate fiecărei persoane cu care interacţionează.În felul acesta. inclusiv pe cea a managerului. La fiecare nivel al organizaţiei la care se aplică MBO. Andy Grove. pentru a-l cita din nou pe Drucker „în special pentru a defini care este partitura organizaţiei. se realizează cerinţa subliniată de Peter Drucker: „Managerul trebuie să fie condus şi controlat mai degrabă pe baza obiectivelor de performanţă. fost CEO al Intel.

În situaţia în care managerul stabileşte pedepse pentru cei care nu îşi pot atinge obiectivele (care nu sunt corect stabilite) în organizaţie se va instala un climat negativ care va afecta starea generală a angajaţilor dar mai ales performanţele acestora. Obiectivele fixate trebuie să fie SMART (specifice. Ce rămâne de făcut? Pentru a evita pe cât posibil instalarea unor momente de cumpănă de-a lungul desfăşurării MBO. 3.p 178 9 . implicit productivitatea. pentru aplicarea lor. Din păcate. Managerii trebuie să înveţe cum să conducă discuţiile de stabilirea a obiectivelor şi de evaluare (necesare feedback-ului). 2. 4. în acele companii care sunt puternic ierarhizate. astfel de relaţii (între şefi şi subalterni) pot fi imposibile sau forţate. dar mai ales atingerea obiectivelor necesita o perioadă de timp considerabilă. 2008. Puncte forte Celebritatea MBO este dată în special de avantajele pe care le presupune. 5. această tehnică manageriala prizinta o serie de dezavantaje de care orice manager trebuie să ia cunoştinţa: 1. printre care: 1. Obiectivele SMART trebuie să fie definite corect pentru fiecare nivel al organizaţiei. Editura Universitara. Dacă evaluarea performantelor nu este corect făcută ea poate duce la conflicte între manageri şi subalterni. greoaie şi care consumă mult timp şi energie. 5. Perceperea managementului prin obiective ca fiind un proces necesar practicii manageriale şi nu o etapă birocratică. dar mai ales de succesul scontat. Clarifica la nivel de top management (şi apoi în jos. 4. relevante şi temporalizate). până la ultimul angajat) viziunea companiei. Presupune un sistem birocratic care implică numeroase operaţiuni: completare de formulare. un manager eficient poate lua o serie de măsuri. Printre cele mai importante puncte forte sunt: 1. experţii prognozând un interval de minim cinci ani.faptului că toate instrumentele necesare sunt adaptate realităţii din organizaţia dvs. Implementarea. Puncte slabe6 Cu toate că MBO este susţinut de mulţi cercetători. iar personalul este instruit. tabele (toate acestea necesitând notari şi revizii permanente). măsurabile. creşte gradul de motivare a acestora. scheme. nivel cu nivel.. 3. Ovidiu Niculescu & Ioan Verboncu. MBO este un sistem care se bazează pe interrelationari pe orice nivel organizaţional. accesibile. 6 Fundamentele Managementului Organizational. Datorită implicării active a tuturor angajaţilor. 2.

5. every minute spent în planning saves ten minutes în execution. Careful advance planning gives you a return of ten times. bazată pe motivarea oamenilor. sau cum este numit mai nou de specialişti – managementul pe bază de rezultate. ASER continua cu entuziasm tradiţia de peste 11 ani. Recompensarea angajaţilor se face prin mijloace financiare şi non-financiare solide şi transparente. Managerii sunt încurajaţi să stabilească planuri de acţiune şi să fixeze date ţinta de rezolvare a problemelor. Timp de 11 ani am derulat peste 130 de proiecte. Acesta nu reprezintă altceva decât o alternativă viabilă la supra aglomerarea managerilor moderni care sunt copleşiţi de activităţi de control şi de motivare a subordonaţilor. În prezent. o organizaţie bazată pe voluntariat. Este îmbunătăţită comunicarea între salariaţi. Toate aceste avantaje pe care le implica MBO îi pot determina pe manageri să opteze pentru acest stil managerial. on your investment of mental. Cu fiecare minut care îl dedicam planificării câştigăm 10 minute în execuţie. emoţional and physical energy. scopul nostru fiind să ajutăm studenţii nu doar în dezvoltarea lor profesională. Datorită faptului că indivizii îşi înţeleg şi îşi asuma obiectivele. or 1. 7. 4. lupta pentru realizarea lor. pe includerea lor în toate activităţile. “Strategic planning saves wasted time.2. se asigura în acest fel dezvoltarea personalului prin raportarea rezultatelor obţinute la cele aşteptate. Studiu de Caz Asociaţia Studenţilor Economişti din România a luat naştere la 24 martie 1998. ariile de interes ale ASER s-au diversificat. Prin aceste proiecte ne-am concentrat eforturile asupra nevoilor studentului economist. la realizarea activităţilor pe care ni le propunem. MBO oferă criterii de evaluare obiective şi asigură echitatea procesului de evaluare prin folosirea unui set de indicatori de performanţă specifici fiecărei poziţii. Planificarea strategică pe care o facem ne ajuta să câştigăm timp la punerea planului în practică. se maximizează rezultatele care pot fi obţinute în situaţia respectivă. pentru a fi într-adevăr de ajutor. 10 . cea mai bună metodă de management este Managementul prin obiective. îmbinând moştenirea lăsată de fondatorii asociaţiei cu ideile inovatoare ale membrilor noi. 6. de la planificarea la execuţia unei idei. ASER este o organizaţie non-guvernamentala care a luat naştere cu misiunea de a susţine studentul în demersul său legitim de a deveni subiect şi nu obiect al societăţii.000%. se identifica mult mai uşor problemele.” (The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. pentru a duce la îndeplinire propunerile lor. 3. un număr care spune totul despre experienţa şi know-how-ul acumulat. ci şi personală. 8. ca încununare a eforturilor unui grup de tineri de la Facultatea de Relaţii Internaţionale care au dorit să dea posibilitatea studenţilor să îşi exprime punctul de vedere.)” Pentru ASER.

că s-ar continua să se lucreze pe obiectiv. realizabil. pentru că nu avem o strategie pe termen lung. indiferent cine va fi în organizaţie. Exemplu: Nu ne putem seta ca obiectiv “Să fim lideri de piaţă pe segmentul proiectelor de IT în 5 ani”. Cum ne stabilim obiectivele? Obiectivele trebuie să fie SMART (specific. care la rândul lor au de la una la mai multe activităţi (sub-obiective). atunci le raportăm la piaţa/la un reper/la o situaţie precedenta. măsurabil. pentru a fi îmbunătăţite şi folosite în anii ce vor urma. nu putem fi siguri că peste 3 ani mai este de actualitate obiectivul nostru. Activităţile/sub-obiectivele pentru fiecare obiectiv mare sunt specifice pe o anumită situaţie şi împreună duc la îndeplinirea obiectivului mare propus. de atins. categorii generale. le gândim pentru viitorul ASER-ului. Cum se formulează Obiectivele? Obiectivele mari care sunt în strategie nu ţin doar de o anumită parte a unui domeniu. Obiectivele sunt formulate atât pentru mediul intern cât şi pentru mediul extern – şi activităţile pot fi apoi împărţite între aceste 2 medii. Exemplu: Realizarea de training-uri. 11 . pentru un sistem unitar şi efiecient de management. Ele sunt activităţi care duc la îndeplinirea unui obiectiv general pentru departament. însă ar fi recomandat să fie cât mai SMART cu putinţă – dacă unele obiective nu se pot măsura. Pentru o unitate a stregiilor. şi nu avem acea siguranţă că s-ar continua munca începută în organizaţie. De aceea ne stabilim obiective cu termen scurt de implementare. şi le gândim pe termen lung pentru organizaţie. pentru o bună evaluare. învăţarea membrilor un proces anume pentru departament (cum ar fi photoshop) – NU pot fi numite Obiective. Ele sunt punctele finale ale activităţilor pe care o persoană doreşte să le îndeplinească.Un obiectiv este îndeplinit când sunt realizate cu succes toate activităţile/sub-obiectivele pe care le are. Obiectivele care sunt setate înglobează mai multe activităţi. simulări.Noi nu ne putem fixa obiective pe termen lung. înglobează tot (sau o parte) din specificul unui departamentului. este recomandat ca fiecare strategie să aibe maxim 5-6 obiective. încadrat în timp) şi independente unul de celălalt! Fiecare strategie este formată din: A) Obiective B) Activităţi/sub-obiective ale obiectivelor mari (de la punctul A). cum ar fi “Creşterea know-how-ului pentru 70% din membrii departamentului”. nu putem să gândim un sistem de obiective pentru mai mulţi ani. pentru că nu putem fi siguri că se continua această muncă pe care putem să o începem. participarea la evenimente.

şi în urma evaluării constante pe care trebuie să şi-o propună fiecare manager pentru membrii lui. este încadrat în timp. poţi să îţi setezi în strategie o evaluare pe niveluri a oamenilor din departament şi astfel realizezi nivelul la care a ajuns fiecare om din dep/club. este ceva real pe care îl poţi face. este măsurabil pentru că ai un număr fix de oameni bine pregătiţi pe care vrei să îi obţii (70% dintr-un total de 20 de membri rezulta 14 membri care ştiu bine ce să facă pe domeniul respectiv). Astfel este specific. MRK. de exemplu: 2 Traininguri pe Negociere împărţite pe cele 2 semestre. poţi într-un an să îţi instruieşti oamenii în departament. februarie-martie.. 3 sesiuni de simulări în 3 perioade diferite ale anului noiembrie-decembrie. Specializare etc. cum ar fi: Training-uri & Simulări.Am dat un exemplu. realizezi obiectivul în anul tău de mandat. PR. participarea fiecărui membru al departamentului la cel puţin 1 eveniment extern. care este SMART. dacă este folosit într-un context al strategiei. aprilie-mai. este de atins. 2 sesiuni de cold calling. este realizabil. Acest obiectiv poate să conţină mai multe sub-obiective. pentru că te referi la know-how-ul exact pe organizaţie. pe fiecare domeniu: HR. poate fi atins. 12 . iei în calcul resursele implicate (umane şi materiale) şi stabileşti dacă este fezabil.SALES etc. nu ceva la care speri. nu e ceva la care visezi. La rândul lui sub-obiectivul Training-uri & Simulări este compus din mai multe activităţi.

Editura ASE . Tribuna Economica v17. Moga Toader & Radulescu Carmen . Strategie .wikipedia.zf.business-adviser. http://en. nr 3.Managementul prin obiecive. Fundamentele Managementului.ro/editorial_management_obiective. 2008 7. Daniel Bichis 3. 2006 8. pag 22-23. Tribuna Economica v17. http://www.2006 13 .ro/companii/managementul-prin-obiective-sau-cum-mai-obtin-profit-siunele-companii-de-stat-3022783/ 5. Studiu de Caz . 2004 2.Managementul prin obiective. http://www.Bibliografie 1.html 4. nr 43. Editura Universitara. pag 20-23. Ovidiu Niculescu & Ioan Verboncu.Fundamentele Managementului Organizational.org/wiki/Management_by_objectives 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->