Sunteți pe pagina 1din 66

r-

!

I

Descopera

aventura,rezo/va

enigme/e §i mai apoi

,

\J

o metoda practica §i comp/eta

What would

you like?

© 1992 Usb orne Publishing Ltd

Titlu in original

LERN ENGLISH de Nicole Irving

© 1997 by EDITURA AQUILA '93 Romanian edition and Translation

ISBN 973-9319-17-3

Traducere:

Claudia Eftimie

Lector:

Claudia Eftimie

Tehnoredactare:

Editura Scripta SrI. Oradea

EDITURA AQUILA '93 ORADEA

Cuprins

Cuvant inainte Ghid de pronuntare

Glosar (termeni/notiuni

Substanti vele Adjectivele ~i primele notiuni des pre verb Timpul prezent al verbelor Geni tivul in's

englez

gramaticale)

Imperativul

Propozitiile interogative Propozitiile negative Cateva verbe de exceptie Prepozitiile ~i particulele "Cine", "ce" ~i pronumele reflexive Prezentul continuu (continuare)

Pronumele personale Verbele la trecut ~i adverbele Imperfectul (continuare)

Aspectul

Present Perfect

Participiultrecutal verbului~ipronumeleposesive Viitorul

Formarea

Gradele de comparatie comparativ ~isuperlativ Would ~i conditionalul o scrisoare

Explicatii gramaticale Raspunsurile ~i solutii1e exercitii10r Numeralele, datele, anotimpurile Dictionar englez-roman

~i MUST

simplu ~i continuu al trecutului

viitorului

cu going to

J

Cuvant inainte

Aceasta carte va permite sa invatati regulile de baza ale gramaticii limbii engleze ~i sa puneti in practica cea ce invatati pe parcurs, insu~indu-va noi cuno~tinte.

Pagini Ie 4 ~i 5 va prezinta un

ghid

glosar. Glosarul va explica termenii gramaticali care trebuie ~tiuti pentru a intelege mai bine textul. Reveniti asupra lui daca nu sunteti familiarizati cu telmenii

~i un

de pronuntare

englez

gramaticali. '

Partea principala a cartii incepe

la pagina

prezinta

gramatica, iar banda desenata va prezinta utilizarea acestora. Toate cuvintele noi sunt

prezentate alaturi de traducerea lor. Cititi explicatiile ~i banda desenata. Consultati lista de cuvinte noi dind va atlati intr-un

impas.

Intelegeti,

bulelor.

6. Fiecare

un punct

capitol

sau doua

de

Daca

va

va fi greu

sa

apelati

la tradueerea

Aceasta traducere nu este mcuta

cuvant

exprimam tot timpul la felin engleza ca ~i In romana. A~adar, ea constitue traducerea cea mai

adecvata cu putinta.

cu cuvant.

De fapt,

nu ne

Pe parcursul fiecarui capitol veti intalni eel putin 0 ghieitoare

un joc care va of era ocazia de a pune in practica eeea ce ati aeumulat pe parcurs. Raspunsurile ~i solutiile Ie gasiti la paginile 56-57.

sau

Personajele

principale

 

Pe pal'curs

ce Inaintati,

veti face cuno~tinta

cu anumite

personaje.

Cei

care

detin

un 1'01 important

va sunt

prezentati

aiei.

Primii

sunt

Susy

~i John,

deoarece

ei sosesc

pe drumul

care

duce

la re~edinta

Fruitcake.

Ei au venit

la Bridgetown, de la Londra,

unde

de a~tfel

locuiesc,

pentru

a-~i petrece

vacanta

veti insoti

pe parcursul

acestei

carti.

John

Miller

Fratele

lui Susy.

Ii place

plimba-

rea, cataratul,

 

plimbarea

cu

bicicleta

~i

mancarea.

Sarah

Fruitcake

 

Prietena

lui

John ~i Susy. Ea i-a intalnit cu un an In

urma

in timpul

 

vacantei.

 

Phil Fruitcake

Tatiillui Sarah.

Fiullui

Frederick

Fruitcake. Lucreaza pentru 0 asociatie de caritate.

Softic

Cainele

fami-

liei Fruitcake.

 

Curajos

~i ne-

obosit.Cateo-

 

data

mai

e ~i

nervos.

Impreuna

cu familia

Emma

Fruitcake

Mama

Sarah.

lui

Este

0

Fruitcake.

Ii

Susy

Miller

Sora

lui John.

E mai

in

varsta

decat

el

cu un an. Ii

plac

romanele

politiste.

scul ptori ta destul de faimoasa.

 

Christopher

Crook

Talhar

interna-

tional.

Politia

din Londra are un dosar

des pre el.

Fangs Pi sica familiei

Fruitcake. Curi-

sa

fie rasIatata. Ii place sa-l tach i- neze pe Softie.

oasa,

Ii place

De retinut

In aceasta calie, abrevierea (pi) Inseamna ca cuvantul sau expresia In chestiune se atla la plural.

* Acest asterix Inseamna ca verbul care urmeaza

este neregulat, (verbul al carui timp trecut

neregulat). Verbele neregulate din engleza va sunt explicate unde este necesar.

este

£1~

CLLt)))

'.•

Ghid

Pronuntia

de cea din limba

litere sunt u~or de pronuntat

de pro nun tare englez

In limba

engleza

romana.

difera

Unele

e la sfar~itul

pronunta

cu excePtia

dintr-o

pronunta

unui cuvant

cuvintelor

unde

"e"

nu se

deloc

silaba,

i scmi:

: bike, shine, like

formate

se

deoarece ele au tot timpul aceea~i

iar altele

se citesc ~i se pronunta ca In limba romana (adica "b", "k", "]", "p", "t"~i "z"). Totu~i, multe litere ~i

grupuri de litere se pot pronunta diferit ~i pentru a ~ti cum sa Ie pronuntati corect, cea mai indicata modalitate este de a asculta cu atentie cum vorbesc englezii.

pronuntie, se citesc la fel,

he, she, be;

tot "i",

ee : se pronunta

alungit:

dar putin

romana

see: green.

scmi):

i se pronunta

(adica

ca In limba

bridge, river, is;

-

asemeni

sunetului

"a"

din casa:

bird;

 

-

asemeni

sunetului

"ai"

din cobai:

Aici va sunt prezentate

cateva

reguli care va VOl' ajuta sa

pronunta!i corect literele al carol' sunet trebuie Invatat. Atentie In schimb: pronuntarea In engleza difera, existand mu]te exceptii.

Vocalele

bike, white, shine.

o se pronunta

not, got;

ca In romana:

dog.

-

asemeni

sunetului

"0" din oracol

dar mult

mai alungit:

old, phone,

home, no;

00 se pronunta

"u":

uliu,

u~a, dar

In majoritatea

alungit

decat

un dictional'

good, poor.

cazurilor

In limba

este mai

romana

(vezi

bun): school, look,

ea se pronunta "e" ca In elefant:

"i": tea, please, sau dead, treasure.

eo se pronun!a "i": people.

ew se pronunta

;ewel, sau un "iu"

new.

aproape

ca

un "u":

din romana:

ay & ey se prol1unta

piei: away, they; ea se pronunta

cateodata exact la fel: great.

"ei"

ca 111

ie se pronunta

lung:

"i",

care

poate

fi-iend.

piece, sau scurt:

oe & ue se pronunti'i

unghie:

"u"

shoe, blue, clue.

scurt

ti

ca

oi & oy se prol1ul1!a "oi"

baietoi:

boy, soil.

ca In

111

ou se pronul1ta "au" ca ~i 111aur:

about, found sau "0" mai alungit:

four.

ow se pronunta cateodata "au":

cow. now iar alteOl'i se pronul1ta

u

se pronunta:

"au" ca 111dlau:

show. window.

-

asemeni

sunetului

"a"

din vaza

sau casa: but. up, jumper;

 

ui se pronunta

"j" ca 111indiciu:

-

asemeni

sunetului

"u"

din lut:

builder sau "u"

ca In ureche:

;uice.

put;

 

-

asemeni

sunetului

"iu"

din fiu:

stupid.

 

ai se pronunta

asemeni

sunetului

Consoanele

4 1 Gasiti toate cuvintele

"e"

sunetuJui

din etaj: airport, pair sau

"ei"

din lei: painting.

aw se pronunta

draw, strawbeny.

sunet se scrie 00 (ca In door), or

(ca In for), sau our

pronuntat mai alungit.

"0" ca In anotimp:

Cilteodata,

acest

(ca In four), dar

citate In exemple

la vocabularul

de la paginile

59-64.

c se pronunta

"s"

In fata

lui

"e" sau "i": ;uice, cinema;

sau "k",

kilometru:

cup (ck se pronunta

exact

ca In

castle,

la fel).

ch se pronunFi"tch": church ~i "1(;' dupa "s": school.

g se pronunta gi Inaintea lui "e"

sau "i": orange; altfeJ, g se pronunta normal: bag, go, garden; un "u" 'IIpoate Intari: guess.

gh se pronunta uneori "f': enough, jar aiteori nu se pronunta deIoc:

straight, light.

ng nu se pronun!a foarte distinct; multe cuvinte se termina In "ing", aceasta termina!ie pronun!andu-se ca un "n" nazalizat: sing, bring.

h se pronun!a aproape Intotdeauna

In engleza: here, holiday, hello.

j se pronunta "g" ca In ger, jumper.

kn se pronunta "n" ("k"-ul nu se pronunta aici): knOw.

1 & II se pronun!a ca I-ul din vila:

ill. holiday; Ie de la sfar~itul unui cuvant se pronun!a "al" ca ~i In mamaliga: table.

qu se pronunta "k": quick, quiet.

r-ul din engleza se pronunta aproa- pe ca In romana: river, forest.

Er se pronunra "a"cand se afla la sfar~itu] unui cuvant: mothel; fathel; brother

cuvantului) se pronunra"z"-

zebra:

treasure.

is, clothes sau "j" ca In joc:

sh se pronun!a "~" ca In ~arpe:

shop, show.

th se pronunta ca un fel de "t" pu~

nand limba Intre dinri, Iasand aerul

sa iasa u~or pe gura: the. this.

tion se pronunra "$an": expedition.'

w se pronun!a "u" ca In uituc:

want, away.

wh se pronunta cateodata "u" iar alteori ca un h englezesc foarte aspirat: who.

x se pronunra cateodata "gz" exit; iar alteori "ks":expel, fax.

y se pronunta "i" purin alungit:

crayon, you; uneori scurt: nearly, ready, stOlY; iar alteori se pronunra "ai" ca In cobai: by.

Variante:

Atat In Marea Britanie, cat

Romania, exista mai mu]te accente regionale. lndicariile de mai sus corespund englezei standard din zilele noastre, fiind prezentata a~a cum este vorbita In sud-estul Angliei.

~i In

Glosar

Acesq~1osal'-va prezintape

principalii

aceasta cm1e.

scurt

termeni gramaticali din

substantivul: cuvant care denume$te lucruri, fiinre. ExempIu: $oarece. pronumele: cuvant care tine Iocul unui substantiv. Exemplu: ea. al meu.

subiectul:

care sufera aqiunea

verb. Exemple: $oarecele mananca. Ea mananca.

complementul:

nume care determina un verb. El

poate n direct: Ea mananca bran-

substantiv sau pronume

exprimata de

substantiv sau pro-

za. ~i indirect:

Ea Ii da surorii

sale branza.

adjectivul:

cuvant care descrie

un substantiv. ExempIu: Ea este grasa.

verbul:

cuvant care exprima 0

aqiune sau 0 stare. Verbul se con- juga, adica se pune la forme ~i timpuri diferite, conform subiectu- Iui $i momentului In care are loc aqiunea. Exemple: ea mananca; ei mancau; eu voi n. infinitivul: forma de baza a verbu-

lui. E forma pe care 0 are verbul cand nu e conjugal. ExempIu: £ manca. a fugi. adverbul: cuvant care determina un verb exprimand caracteristici (In timp, spariu,etc.). E- xemple: Ea mananca repede; Ea va manca maine.

Terminaria our se pronunra la fel (a): flavour2.

Mai exista $i alte accente - cum ar

fi

cel al englezei americane vorbite

s se pronunta ca In ceas:

In

America (unde oI1ogranerea va-

house. forest; cateodata (mai ales la sfar$ituJ

2 In America

aceasHi terminatie

se scrie or.

riaza In compara!ie cu cea a Marii Britanii).

DO ••

••

5

·9substantive,e

Oricare ar fi genul substantivului, englezii yeti adiiuga the pentru a

in

aliicula

substantive Ie. Exemple:

the

bridge (podul);

the airport (aeroportul).

the tower (turnul);

Un ~i 0 se traduc prin a in fata unei

consoane

~ian in fata unei vocale. Exemple: a bridge (un pod); an airport (un aeropOli).

Pluralul substantivelor

Majoritatea substantivelor primesc un s la plural: bridges (poduri)l. The apare in fara substantive lor la plural - dar nu intodeauna.

Intrebuintam the dind vorbim despre lucruri concrete (the bridges of Bridgetown - podurile din Bridge- town). Cand vorbim despre lucruI'i nenumarabile nu utilizam the. (1 like sweets - imi p]ac dulciurile).

6

I

1 PluraluI substantivelor

care se formeaza

negative some

va fi lnlocuit

cu any.

diferit va este explicat

la pag.49.

2 In propozitiile

interogative

~i

I

-

---------

~~~.

,~

"Exista

Pentru

unlo" §i "iata"

exista,

se afla un/o yom

spune there is (sau there's) la singu- lar ~i there are la plural.

Exemple: there is a lake (este/se afla un

lac

);

there we

lakes

(sunt/se

afla

lacu ri

).

Cand yrem sa spunem iata yom utiliza tot there is lare. Cand ne referim la un obiect care se afla prin apropiere, vom spune here is (sau here's)4 la singular ~i here are la plural.

Cuvinte noi

bridge

sweet

market

tower

castle

cinema

post office

swimming pool

church3

station

camps ite

airport

coast

town

port

river

lake

village

mountain

map

house

cafe

farm

hotel

forest

island

pod

bomboana piata turn castel cmema oficiu po~tal piscina biserica gara loc de camping aeroport coasta (Ja mare) ora~ port diu lac ora~el, sat munte harta casa cafenea ferma hotel padure insula

La familia

Fruitcake

Pentru un motiv necunoscut, bar-

~i-al Jui

Susy prive~te ~i retine drumul care duce la familia Fruitcake.

EI

a gasit deja primele ~ase puncte de reper care indica drumul de la aeroport. Cautati-Ie pe celelate ~ase alcatuind 0 lista in engleza Ctinand cont de a, an).

battil

din spatele

lui John

look! it is, it's there is, there's there are (pI) here is, here's here are (pI)

yes

no

too

and

two

great

what's that?

priYe~te! este, exista (acolo) este, se afla (acolo) sunt, se afla (aici) este, se afla (aici) sunt, se afla

da

nu de asemenea ~l, lar doi, doua minunat ce este aceea?

Cheia replicilor

-John, look! John priYe~te! -It's the coast! E coasta!

-Ohyes!

acolo mai este ~i un ora~! -It:' aport. Este un pOlio -A river! Un rau! -A lake! Un lac! -A village! Un sat! -Oh, mountains' Oh, chiar ~imunti! -Look! ThereS Bridgetown. PriYe~- te! Acolo este ora~ul Bridgetown.

There's a town too! $i

- Yes, there are the bridges

Da, acolo

sunt podurile -and the two towers. ~i cele doua turnuri.

-Oh, here's the airport' Oh, iata (aici e) aeroportul.

-Great! Sweets. Minunat'

-What's that Susy? Ce ai acolo Susy? -It's the map. Harta.

-And here's the Fruitcake

iata ~i casa familiei Fruitcake.

Dulciuri!

house. $i

3 La plural: churches.

4 Is lnseamna

este. In limba vorbita, se lntrebuinteaza

forma contrasa

s (vezi pag.

8).

I

Adjectivele §i primele notiuni despre verb

In engleza, adjectivele se pun Inain- tea substantivului ~i sunt invariabi-

Ie. Spre exemplu,

cu green (verde)

vom avea: a green car (0 ma~ina verde) ~igreen cars (ma~ini verzi).

Verbele in limba engleza

In engleza,

verbele

se conjuga

a-

proape

la fel la timpul

prezent

(vezi

pagina

10). Anumite

verbe,

precum

se

to be (a fi) ~ito have (a avea)l

conjuga diferit. Le gasiti conjugate la timpul prezent pe urmatoarea pagina.

To be

(a fi)

Jam

eu sunt

 

you are

tu e~ti/voi

sunteti

he/she/it is

el!ea

este

we are

they are

noi suntem

ei/ele

sunt

()-~Thelje;feaholtJqy==~_O

~;

,~;;;.;:

;.»~~

'-""-

.,

~

blue sky

"Eu",

"tu",

"el",

"ea",

etc.

In engleza, 1(eu) se scrie Intotdea-

una cu majuscula.

au

drept corespondent he ~i she cand ne referim la persoane. Cand vor-

atat

Jou inseamna

EI

~i ea

tu, voi cat

~i dvs.

bim des pre

We inseamna

lucruri

noL

atat ei cat ~i ele.

vom

spune

it2

They inseamna

To have, to have got (a avea)

Prezentul

verbul ui to have este

in

have respectiv

anumite

has. Deseori,

se adauga

contexte,

got:

J have (got) you have (got) we have (got) they have (got)

eu am

tu ai/voi

.

nOl avem

ei/ele

au

ellea

are

aveti

'

l~

ffi{

~ ,t:r

~I.~}

}J~

\b::f

Ir{'t,-

-

bag.

small black

I've g~t a

~~"

,

~Hey,

~~~

,,;

(\\\)

~

J.

~ ~o--

1-.1

~

tent too

l

JOhn!A~~

~(~.(i~

.';

M

~

"'.

°F/,r

~;'

4.

green tent.

You've got a

J

Oh yes,

I've got a

~~I

XI

<11111111

'rr~ 'lA·· .,1~4'~~ ~~

~ t~

~

F

"!.~--i

\t)

)-~~.

•••• ~(.r-'

~4'

""

~.

•. "Pjf:~'fu.\~~~'.J'!-

."'IV<••••, .• t ~"~Ji

'

h~ssr;dt)

Formele

I!.

I h/

contrase

meleprezent.verbelorAm, In engleza V.orbita areto b~~1 S.e IS?devlnto ~ontrag ~ave'vela for-

A

.~<::i '" /r:;f;%ro~ ;

:!il

-

i7'-~

Iill\',),.'1 .••

f

4;~

\;i~t

f ~ ~~~~\(A' \I

I

~~\{~,"

".

you've got (tn ai, voi avcji).

"

~

=X,"

,

Susy.

l~ Ah

~,

tall.

~''''''~I

-"

]'mtire~".

\

~ '1\5,r,~ . A greena bluesuUca"bag"

0 I

~'1'

~1"{1"""

«(~

l'l~Y

J.<:~

/'w,'

/'

'"

G)

<:)

~

~~}

~~.

-.;.~~

"'~

-~

,.l/ ~\

~.L"

I

~ " I vegree:got bag~an old

{,\:7 ff{t),',

Hello, Sarah? Its

>( _~

Ij'~".w:'"

~

~~~~

,~

."II~.1~

~f\

~

l~.

~=~~/1.9~·"""

;0","

VQ't 4.

~h"

"'''''~vv

t''.!·"

./

Oh, he's.:'7:"~

,'il~.'·"'Ir:71;,;}~J~v0~ i~~'J:,.!j, ~ .•

,,~-

.

~.(

c:I

Idv.\I"

~\')j

••••.

_~~.

~~'

~

~~ li.~.~.oJ

~'

~

IJ

,"'j'".

) t·E

~

l

I' t

1\

116 "

I

,.I·

SI

J

t'/'

'.

:d~",r-,-,*~,",~~.~.~r,·.~~

'C ~

~" '

~

Bridgetown We re zn

IIlfli"

~

/"lIP t}.~~•,~n.,.!'tI

r:;t

,;;::;.-~"'

VJiP ~'=-7fu\(",0

~WO'""J1b

d

~~

"tiDfU

r: ~<

:t--'

~

!

R

YW'

~gM\

I"=

'1"

~

v.

j

.J. ~'?ll'":-

,

~;

" ••••~<W

~,'t\1i

"

~"

f:r'"

~

'" if '£i~\\,\"

·A~·

.••

'h>'1

I~

~

t'~ r

1/))"0~

V

~.'

-,

,:11' ~~

\

0

il""""

~I~;r

~:\r

I

IJ

(,

0;

1\"''C:1

'[Y?~\L

~?iII

,""'<

; ~u ~ ~

~ ~fl~~~

~\\:~•~~ Z"/c!.'.J'~~~l ((~ 'I.

~

""'"--o :a

.

n

~ ~4&--~ ~:z:.

J

iW;IX

:::!I:L

un"1'\"

s:::

V

:

:

-;:::;:;:;.- •.•• .;;;

V

Oft E-"" I')'Yb, AI

~

~

"'<

r-:: ~

.~.-J

iF,)'

"{

E

~

You are kind~::::.:\

:;;#!

Thank you".

I

C

~,

_'!--T

I-I.-.J ~1'~11

~

_"'YiIio

=--

'1

~~~""

~.

"

F'\~1

.' 'fa {~:.:P'1 r.:I~j

~

v:;-.

1 In engleza,

verbele

sunt precedate

de to la infinitiv. 2 Ciind vorbiti

despre un animal

care nu va este cunoscut,

8 spune it. Daca In schimb e yorba despre animalul

vostru preferat,

yeti spune he sau she (el-ea).

yeti

"AI meul mea", "al taul fa", "al saul sa"

lata cum spuneti al meu/mea,

in engleza.

saul sa, ai/ale

sau persoana despre care vorbiti.

al Hiu/ta

Cuviintul utilizat pentru al

lor depinde de lucrul

my

your al mu/ta, ai miltale,al vostru/voastra, ai vo~tri/voastre

al meu/mea.

ai mei/ale me Ie

his

al sau/a

sa, ai sai/ale sale (m)

her

al sau/a

sa, ai sai/ale

sale (f)

its

al sau/sa, ai sai/sale

(obieetc)

our

al

nostru/a

noastra,

ai/ale no~tri( e)

their

alia lor, ai/ale lor

~

No, it :s· all right. We've got your map.

Cine ce bagaje are?

~~~,

desenata ~i sa desco-

periti cine ce bagaje are? Spuneti In ehgleza ce fel de bagaje are fie-

care ~i atribuiti-Ie green.

Ati putea

sa depistati

aceste

personaj~~"bapda

Primul

r~

elite 0 euloare.

raspuns

este:His bag is

Cheia replicilor

'I've got a small black bag Am 0 geanta mica ~i neagra.

'Hey, John! You've got a tent too. Hei lohn! $i tu ai un COli.

'Oh, yes! I've

got a green tent. Oh da!

Am un COlide culoare verde.

'Oh sony! Oh, scuzati. 'Oh, he stall. Oh, ce inalt este.

·Ah

I'm tired

Ah

sunt obosita.

'A green suitcase

a blue bag

0

valiza verde

o

geanta albastra

.

'I've

got an old green bag3 Am 0

veche geanta verde. • You are kind! Thank you

amabila. Va multumesc.

Sunteti

Hello, Sarah? Its Susy. Alo, Sarah? Susy la telefon.

We're in Bridgetown

Bridgetown •No, it~·all right. We've got your map. Nu, e in regula. Avem hmia voastra. 'My backpacks red. Rucsacul meu e ro~u. 'Heres your bag. Aici e geanta ta. 'No, its his bag Nu, aceasta e

geanta sa. 'My suitcases are grey. Geamanta- nele mele sunt gri. 'Heres your suitcase, Miss. lata, aici este geamantanul dvs. Domni~oara.

Suntem in

Cuvinte noi

car

holiday

sky4

sea

sand

day trip

bag

tent

suitcase

backpack

briefcase

green

blue

white

black

red

grey

yellow

pelfect

clear

warm

exciting

small, little

sorry

tall

tired

old

thanks, thank

you

kind

hello

in

all right

Miss

ma~ina

vacanta

eel'

mare

.

excursle

geanta

cort

geamantan

rucsac

geanta diplomat

verde

albastru

alb

negru

ro?u

gn

galben

perfect

limpede, clar

caldut, cald

extraordinar

mic (a)

pardon,

inalt (a)

obosit (a)

(in context)

vechi/e,

va/lti multumesc

nISlp

scuze

batriin (a)

amabil (a)

buna,salut

in

in regula

Domni~oara

3 Nu uitati ca un sau 0 se tradue prin an In fata unui cuvo'mt care Ineepe eu 0 vocala. Acest euvant poate fi atat un

substantiv

(an airport - un aeroport)

cat ~i un adjectiv

(an old bag - 0 geanta verde). 4 Pluralul

este: skies.

9

Timpul prezent al verbelor

In engleza,

persoana

zentul verbului

he/ she/it walks. IAcesta este aspectul simplu al verbului

timpul prezent, caracterizand

verbele

a treia

sunt

u~or de conjugat

primesc

un

s. lata

la prezent,

cum

arata

loc de

dar

la

singular

pre-

walk,

la

to walk (a se plimba).

0 actiune

l/you/we/they

care

are

obicei, deseori

sau

niciodata.

Totu~i,

spre

deosebire

de

limba romana.

in engleza

mai

exista

~i un alt aspect

al

timpului

prezent.

Acesta

descrie

0 actiune

care

are

loc, se

desIa~oara

ehiar

in momentul

vorbirii.

 

Prezentul

continuu

 

Prezentul continuu se formeaza ell aJlItorul verbului to be

(vezi pagina 8)+)nfinitivul

verbului-la

va este

care

se adauga

verbul

ter-

to

minatia

- ing. In continuare,

prezentat

walk conjugat

au/we/they

la prezentul

continuu:

are walking, he/she/it

I am walking, is walking. 3

Utilizarea eelor doua as peete

ale timpului

Trebuie sa retineti ca In engleza, orice actiune care este In curs de desIa~U1:arese rap0l1eaza continuu. Exemplu: eu dint (In acest moment) se traduce: [ am singing, dar, daca aceasta propozitie 0 yeti traduce:

[ sing (eu cant) se intelelge ca dese- ori sau cateodata, prin unnare va re- feriti la 0 aqiune care are loc repe- tat sau din cand In cando

prezent.

To want (a dori, a vrea)

Pentru

a spune

ceea

ce doriti,

yeti

utiliza verbul

to want (a dori,

a vrea)

care

walk la prezentul

se conjuga

la fel

ca verbul

to

simplu

(I/you/we

/they

want, he/she/it ·wants). To want

nu se j'ntrebuinteaza

la aspectul

continuu.4

 

Pentru

a spune

ceea

ce doriti

sa fa-

ceti, folositi

verbul

to want alaturi

de

un infinitiv,

spre

exemplu:

I want to

walk (eu

~

I'd

vreau

like a

lemonade.

sa merg/sa

ma

I'd like (a~ dori/a~

vrea)

10

1 Verbele care la infinitiv se termina

to go (a merge),

in ch,

5h, 55, X sau a primese

termina\ia

es in

Tara to se numqte

lac

de 5 la persoana

forma de baza

a treia singular. a verbului.

Exemplu:

vom spune he goes (el merge)

2 Intinitivul

3 Formele contrase ale verbului to be la prezentul eontinuu (vezi pag. 8) se prezinta in felul urmiitor: I'm walking, you/

Scrisoarea

Susy

a observat

misterioasa

ca un Domn

a la-

sat sa-i scape 0 foaie de hartie.

Rididind-o

de pe jos,

observa

ca

este yorba

despre

0 scrisoare

Inve-

A

desert

chita.

0

persoana

foarte

obosita

trebuie s-o fi scris, mcand ciiteva

gre~eli

(~ase In total).

corectand

Ati putea-o

gre~elile

~i

rescrie

tncercand

sa 0 traduceti romana?

In

Is/and

1893

t1y dear son Joseph,

/ am a old man.

/ are

alone on my desert

Island and my house

near

Bridgetown

Is empty.

I has a secret

treasure

Is your treasure.

t1y house

you're loof/ng for two boat.

big. I am velJl rich.

hide the first

clue.

Now my

Rrst

of a//

Farewell

Ferdinand

FruitcaKe

o

Cheia replicilor

You're walking too slowly. Mergi prea incet. ·I'm looking at the landscape, stupid! Admir peisajul, tampitule. "

·Oh yes, the sun s soarele straluce~te

pasarile canta. ·Excuse me, we are looking for

Bridgetown.

Bridgetown. -This mad leads to Bridgetown. Orumul

acesta va duce inspre Bridgetown. ./ want a table in the shade. Ooresc masa la umbra.

./ want an ice-cold lemonade. A~ dori o limonada cu gheata.

Intr-adevar,

iar

and the birds are

Fiti amabiH'i, cautam

0

·He wants a cup of tea.

cea~ca cu ceai. • We want an ice cream and an orange

El dore~te 0

juice.

Oorim 0 inghetata

~i un suc de

portocale.

·I'd

limonada. ·And I'd like a Coke, please. Iar eu a~ dori 0 Cola, va rog.

·I'd like to pay, please. A~ vrea sa platesc, va rog.

• Where s my camera? Unde e

aparatul meu de fotografiat? ·Now I'want to look at the shops in

Bridgetown. $i acum vreau sa vad

magazinele

like a lemonade.

A~ dori 0

din Bridgetown.

•But we always look at the shops.

Oar intotdeauna

magazme. The boys want to visit the castle. Baietii doresc sa viziteze castelu!.

• We ;vant to hire two bikes. Oorim sa

inchiriem

ne uitam la

doua biciclete.

Cuvinte noi

landscape sun bird road Coke table lemonade cup of tea ice cream orange juice camera shop boy bike son

man5

secret

treasure

clue

boat, ship

to walk

to look at to shine* to sing* to look for to lead* to like

to pay * to visit to go to hire to hide* slowly stupid excuse me this to in the shade ice-cold please where? now but always desert dear alone on near empty big very rich first

first of all farewell

*

pelsaj

soare

pas are

drum

Cola masa limonada cea~ca cu ceai 'Inghetata suc de portocale aparat .foto magazm baiat bicicleta

fiu

barbat

secret

comoara

indiciu

barca

a merge/a se

plimba

a

a

a

a

a

a-i placea cuiva

ceva

a

a

a

a

a

'Incet

prost, tampit

fiti amabila

acesta/aceasta

catre, la

la umbra

se uita la straluci canta cauta duce catre

plati

vizita

pleca

Inchiria

ascunde

inghetat/a

va rog

unde, 'Incotro

acum

dar

intotdeauna

pustiu/e

drag/a

singur/a

pe

langa

gol/goala

mare

foarte

bogat/a

intai

Inainte de toate

cu bine, adio

we/they're

walking,

he/she/it s walking.

4 Unele verbe, cum ar fi to want, nu se utilizeaza

practic

niciodata

la prezentul

11

continuu.

Vezi lista de la pag. 20. 5 Pluralul:

men.

Genitivul in '5

In engleza, pentru a spune cui ce Ii apartine se adauga un's posesorului. Exemple: Sarah scat (pisica lui Sarah), the dogs bowl (farfuria catelului), this

jumper is Sarah s (acest pulover

este allui

Sarah).

La plural, cand numele posesorului se termina In s, se adauga doar apostroful: the dogs' bowl (farfuria dii- nilor).! In engleza , posesorul precede lucrul posedat, acesta neavand articolln fata sa.

This, these ~i that, those

This descrie un lucru din apropiere ~i Inseamna acesta/aceasta. La plu- ral vom spune these adica ace~tia/

acestea. Exemplu: This bag is green

(Aceasta

That descrie un obiect din depart are

~i Inseamna acela/aceea, iar la plu- ral those Inseamna aceia/acelea. Exemplu: That bag is yellow

(Geanta

Acesta/aceasta este

geanta

e verde).

aceea este galbena).

Pentru acesta/aceasta este utiIizam fie it is (sau this/that is) fie he/she/it is. Utiliziim it is (sau this/that is)

pentru

pentru reluarea unei idei ete. Exemplu: Who is that? It s Robert. He s my brother. (Cine este acela? Acela e Robert [identificare]. E fratele meu [reluare]). Pentru identifieare ati putea spune ~i That s Robert.

0 identificare ~i he/she/it is

Aici este ~i acolo este

Aici este ~i acolo este se spune here is ~i there is.2 Totu~i, putqi utiJiza this is ~i that is (acesta/ aceasta este) ~i (acela/aceea este) cand va prezentati prietenii sau un lueru.

intelesurile

particulei '5

Nu confundati 's - marea poseso- rului (ca in Sarah scat - pisica lui Sarah), eu forma eontrasa a verbului to be ('S = is) to have ('s = has) sau to have got ('s got = has got) - vezi pagina 8.

12

1 Dac1\ posesorul

Exemplu:

este un substantiv

care are pluralul

neregulat

2 Vezi pagina 7.

(man, men - biirbat,

the men's shirts

(ciimii~ile barbatilor)

biirbati)

adilugam

'so

Cheia replicilor

-Hello.

We're Sarah

sfriends.

Buna,

suntem

prietenii

lui Sarah.

oHello.

I'm

her

mother.

Buna,

eu

sunt

mama

ei.

o My

name

is Emma

and

this

is

our dog,

Softie.

Ma numesc

Emma

iar acesta

este ciiinele

nostru

Softie.

oWhose

cat

is that?

AI cui

este

pi-

soiul

acela?

Whose? Inseamna aI/a cui. De~i

.

to belong

Inseamna

a apartine,

de obicei

se utilizeaza

to be

(a fi).

Exemplu: Whosejumper

(AI cui

is this?

este

acest

pulover?)

Whose schimba ordinea cuvintelor

In propozi!ie.

se pune

dupa

Whose jumper

Deseori,

substantivul

whose,

this ~ithat:

is that?

-This is a portrait

grandfather, Frederick. Acesta

este portretul

Frederick.

of Sarah

s

bunicului

lui Sarah,

goat! oOh no, nilor!

-Whose

sunt

Oh nu, e Scoff,

clothes

aceste

it s Scoff,

the neighbours

capra

veci-

Ale cui

are these?

haine?

'

oHe is Sarah S. His name

is Fangs.

- They're

my brother

S. Sunt

ale

Este allui Sarah ~i se nume~te Fangs.

fratelui

meu.

oHere are the bedrooms: my parents'

oand this jumper.

iar

acest

pulo-

room,

lata dormitoarele: camera

   

parintilor mei,

 

ver oIts the builder

S. Est~ al zidarului.

omy room

camera

mea

-Jlike

these

glasses.

lmi

plac

othe lodger s room

camera

chiri-

ace~ti

ochelari.

 

a~uIui.

oThey're

Susys.

Sunt

o This

is my favourite

room.

lata

ca-

- Whose

is this shirt?

ai lui Susy. A cui este

mera mea preferata.

 

aceasta

cama~a?

o It s my mother

marne!

·That is an old painting of Fruitcake House. Acela este un vechi tablou

al re~edintiei

s studio.

Fruitcake.

E atelierul

mele.

Cui ii apartin

?

Cauta!i aceste naine"ln imagini ~i specifica!i cui Ii apar!in. (lata pri- mul raspuns: This~tracksuit is Sarah s).

oIts Johns.

oAnd these binoculars? binoclu?

oThey're

John.

Este

a lui John.4

too.

Dar acest

tot allui

Johns

Este

'

"

"

. J

•••

~

!

:.:,

~

-

,~ ~.~.,

\I

•••••

~

Denumirea hainelor

trousers (PI)

pantaloni

shorts (PI)

skat

dress3 (blue-)jeans (PI) tracksuit ;umper shirt T-shirt sweatshirt ;acket suit sock tights (PI) shoe trainers (PI) boot hat

clothes (PI)

haine

pantaloni

fUsta rochie blugi trening pulover cama~a tricou sveter de bumbac

vesta

costum

ciorap

pantaloni

pantof

adida~i

cizma

palarie

scurti

Cuvinte noi

cat

pisica

caine

farfurie

prieten/a

parinte

mama

tata

bunic

dog

bowl

friend

parent

mother

father

grandfather

great- strabunic

grandfather

brother

frate

sora

dormitor

camera

locatar

atelier studio

pictura

portret

vecin/a

capra

zidar

ochelari

binoclu

unealta

sister

bedroom

room

lodger

studio

painting

portrait

neighbour

goat

builder

glasses

binoculars

tool

(pI)

(pI)

my name is his/her name is

to belong

(to)

who?

whose?

poor

favourite

ma numesc

el/ea se

nume~te

a apartine

cine?

aI/a cui?

sarac/a

preferata

3 Plural: dresses. 4 De~iraspunsul John's este corect, In engleza forma prescurtata In it's e mai des IntrebuintaHi.

• Imperativul11i must

In engleza,

imperativul

indica

un ordin

sau

un sfat,

avand

doar

a singura

forma.

La toate

verbele,

aceasta

forma

este

identica

cu radacina

verbala

(infinitivul

lara

to). Exemplu:

Imperativul

verbului

to be este

be (fii, fiti).

Mister §i Missus

Sa fiu, sa mergem etc.

Pentru a spune sa fim, sa mergem etc. yom adauga let's radacinii verbaIe. ExempIu: let's be (sa tim) let:~ walk (hai sa ne plimbam/mergem). ;

----

Careful.' Go

slowly!

Mister ~i Missus inseamna DomnuIe,

Doamna

Mrs., niciodata nu vom spune Mr. sau Mrs.

tara a adauga

iar prescurtat se vor scrie Mr. ~i

~i numele de familie.

Daca nu cunoa~tem numele persoanei,

putem spune Sir (domnuIe)

(doamna).

rareori folosite in engleza vorbita.

~i Madam

Totu~i, Sir ~i Madam sunt

Must exprima 0 obligatie (trebuie!), este invariabil, tiind urmat de ver-

bulla

intinitiv (tara to).

Exemplu: [must

leave (trebuie

sa

plee ).

You must visit

everything:

the old

church, the caves,

Fishport

In engleza, un alt auxiliar modal in afara lui must este can (a putea), conjugiindu-se identic. Auxiliarele modale sunt invari- abile (nu primesc s la persoana

a treia singular) ~i sunt urmate doar de radacina verbaIa. Exemplu: He can keep the rope (EI poate tine funia).

14 1 Litera "s" de la final nu se pronun(a.

cuvintele

Mrs. (doamna)

Mr. (domnule)

2 Gasiti verbele reflexive sau Miss. (domni~oara).

la pag. 24. 3 Pentru a fi politicos

in engleza,

utilizati

*

ose

*

*

uiet

*

out

ne orientam

Mrs. lock

Drumul spre biserica veche

Dupa

ce au luat-o

pe prima

strada

la dreapta,

Sarah,

Susy ~i John

sunt aici.

Ca sa ajunga

Ia vechea

biserica

ei au nevoie

de cinci

 

indicatii.

Dati-vii

drept

Sarah,

~i

oferiti-le

aceste

indicatii.

Prima:

Cross the main road.

Cuvinte noi

rope

funie

atent/a slowly

Iacat

Incet

a gasi,

aici

repede

repede

pe~tera

domnul

doamna

a

a

a

a

a

a

a

silentios/oasa

oribil, afurisit

pila de unghii

calm/a Mr. do* the

a

poarta,cumparaturigardshopping

apeInchidecurandsee

a priveli~te

pleca horrible

arunca

faceto

tacea calm you later

se grabi

fi atent/aquiet

pastra careful

trage quickly

fast

to find*

here descoperi

Deseori,

imperativul

ajuta

la indicarea

drumului.

lata ni~te cuvinte

care va VOl' ajuta street (main) road path square junction traffic lights (pI) pedestrian crossing to go* to take * to come* to follow to turn

sa dati ~i sa 'il1te1egeti unele strada ~osea drum piata intersectie semafor zebra

a

a

a

a

a

merge vem (0) ~ua la

urmari

intoarce

la

instruqiuni.

to cross to carry on

a travers a a continua

 

first

primul/a

second

aI doilea/a

doua

third

al treilea/a treia

 

straight ahead

drept inainte

(turn/go *) left

luati-o

la

stanga

,

(turn/go*) right

luati-o

la dreapta

(to

be *) on

the

se afla)

(a a

fi pe

left

stanga

(to be*) on the

(a a fi pe

se afla)

 

right

dreapta

cS>

Cheia replicilor

-Carefitl! Go slo'wly! Atentie! Mergi inceti~or! -Keep calm, Scoff. Pastreaza-ti calmuI, Scoff. -Throw the rope. Arunca funia. -Be quiet, Softie. Softie, taci din gura! - Watch out! Fii atent!

-OK, let:S pull

gem

NOW!

OK, sa tra-

ACUM!

-Shut the gate quickly, Mrs. Penny!

Doamna

Penny, Inchideti

repede

gardul!

-Please, hul'lY! Va rog, grabiti-va! -You must visit everything: the old

church, the caves, Fishport

sa vizitati tot: biserica veche, pe~te- rile, Fishport -1 must do the shopping in Fishport.

Terbuie sa fac cumparaturile Fishport.

Trebuie

in

-See you late!: Pe curand.

- You must shut the inchizi poarta.

-Turn left

-and take the first path on the right. ~i ia-o pe prima strada la dreapta. -Softie, come here! Softie, vino aiei. -This must be the Fruitcake house.

gate. Trebuie sa

Ia-o la stanga

Aceasta

Fruitcake. -! must find that clue fast. Trebuie sa gasesc repede acel indiciu. A -First, let:Sfind that nail file. Intai ia sa gasesc acea pila de unghii. -Be quiet! Taci din gura. -These locks must be very old. Aceste lacate trebuie sa fie invechite. -Be quiet, you horrible dog! Taci din gura, caine afurisit!

trebuie sa fie re~edinta

i

• Propozitiile

Interogative

Exista doua modalitati de a pune 0 intrebare in engleza. Cu to be ~i auxiliarele modale (must ~i can), formam 0 intrebare punand subi- ectul dupa to be sau auxiliar. Exemplu: Am I late? (Am Intar- ziat?); Must I walk? (Trebuie sa merg pe jos?)

La celelalte verbe, utilizam do (does la persoana a treia singular). Do (sau does) se pune inaintea subiectului.

Exemplu: Do I cross here? (Traver- sez aid?); Does she want an ice cream? (Dore~te ea 0 inghetata?)

Can

Auxiliarulmodal can inseamna a

putea, a fi capabil, a avea permisi-

unea de a

La fel ca must, can

Cuvintele interogative

lata cuvintele interogative care ar trebui invatate:

how

cum?

how many?

how much?

where?

why?

when?

what?

which?

who?

whose?

cate? 1

cat?

unde?

de ce?

cand?

ce?

care/pe care?

cine?

aI/a cui?

In engleza, cuvintele interogative sunt invariabile. Cand Ie utilizam, ordinea cuvintelor ramane aceea~i in propozitie, fie ca avem un cu- vant interogativ sau nu. Exemplu:

Why must J walk? (De ce trebuie sa merg pe jos?); Why do you want a coffee? (De ce vrei 0 cafea ?)

Some ~i any

Atat some, cat ~i any inseamna ni~te. Some se folose~te doar in propozitii afirmative, iar any in

este invariabil ~i este urmat de un verb (tara to). Can mai in-

seamna a ~ti (CLl intelesul de a se

pricepe la ceva). Exemplu: I can walk (pot sa merg); I can go out (Am voie sa ies afara); J can swim (~tiu sa Inot - sunt capabil).

propozitii interogative. Exemplu: I want some butter (Vreau ni~te unt); Do you have any butter? (Aveti ni~te unt?).

Short answers (Raspunsuri scurte)

In in loc de a raspunde doar cu yes (da) sau no (nu), se reia auxiliarul din intrebare. Exemplu: Do you like cats? Yes, I do. (W plac pisicile? Da); Can you swim? Yes, I can (~tii sa inoti? Da).

16

1 How much? se utilizeaza

cu substantivele

apples?

(Clite

mere?);

How much butter?

nenumarabile

(Cat

unt?).

iar how many? cu substantivele

numarabile.

Exemplu:

How many

Incercati sa traduceti aceste pro- pozitii in engleza:

Un de este magazinul? Aveti paine?

Cuvinte noi

Cat costa aceasta prajitura? A~ dori 0 inghetata. Ce arome aveti? Imi Duteti da s~se Dortocale, va ro

Cheia replicilor ~Hello, Mrs. Fruitcake.

doamna

Fruitcake.

Buna

ziua

oHello! Buna oDo you have

un ananas?

oDo you have

co~?

01 would like six oranges, please.

ziua.

a pineapple?

Aveti

a basket? Aveti un

A~ dori

~ase pOliocale

va rag.

oThese are mandarins. Acestea

pineapple

basket

orange

mandarin

strawberry2

box3

coffee

butter

chemist s4

baker s

crab

magician

cake

roll

supermarket

bread

flavour

ananas

co~

portocala

mandarina

caNuna

cutie

cafea

unt

farmacie

brutarie

crab

magician

prajitura

chifla

magazm

paine

aroma

letter

ioke

treasure hunt

to go* out to swim * to have* a taste to carry to cost* to explain late six closed because

ill

real

scnsoare sunt mandarine.

gluma

goana dupa

cap~unile?

oDo you like strawberries?

plac

Iti

a

a

a

comoara

ie~i

inota

gusta

oMay I have a taste? Pot sa gust?

oExcuse me, can you carry this

box? Fii amabil,

poti duce

aceasta

cutie?

o Why is the chemist's closed? De

purta

costa

a

tarziu

~ase

inchis/a

deoarece

bolnav/a

adevarat

a

a

explica

ce este inchisa

farmacia?

oBecause Mrs. Tablet is ill.

Deoarece

Doamna

Tablet

este

bolnava.

oExcuse me, where is the baker's?

Fiti amabil,

unde

e brutaria?

oOh! Is it a crab?Oh!

o Yes, iUs

Da

E un crab?