P. 1
Plan Managerial Com Met

Plan Managerial Com Met

|Views: 4,847|Likes:
Published by gabriela bejenaru

More info:

Published by: gabriela bejenaru on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Scoala cu cls. I-VIII Radeni Com. Dragomiresti, Jud.

Vaslui

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE « MATEMATICA SI STIINTE »
AN
Competente generale 0 1.CRESTEREA REALA A PREGATIRII ELEVILOR

SCOLAR 2010-2011
DIRECTII DE ACTIUNE MASURI 2

Competent e specifice 1 1.1. Cresterea nivelului de cunostinte, deprinderi si competente in domeniul disciplinelor matematica, fizica, chimie, biologie.

RESPONSA TATI 3

1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu - membrii comi cerintele Programei si specificul clasei. 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera activa - membrii si interactiva, menita sa dezvolte competentele comisiei elevilor. 1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a cunostintelor.

1.2. Crestera atractivitatii 1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu acestor acest obiectiv, abordand metodologia adecvata. discipline, incat 1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, elevii sa le propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru invete cu optionale. placere. Pentru 1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara pentru atingerea elevii ce participa la olimpiadele scolare. acestui scop 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in vederea orice mijloc e participarii la concursuri scolare. posibil. 1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in pregatirea lectiilor. 1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru realizarea unui concurs local de matematica si stiinte. 1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a-i determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati.

- toti membrii

- director - membrii comi - membrii comi

-toti membrii

Toate cadrele isi vor procura programele.Atragerea elevilor spre matematica si stiinte . .2. Aspecte practice ale evaluarii.3. incepatori si necalificati 1. 1.3. 1.3.1. va .3.profesorii cu experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le experienta modele de planificari.3. didactica moderna.» . Lectii demonstrative -toti profesorii - . pentru lectii 1. Profesorii necalificati si incepatori vor efectua .toti membrii. planuri de lectie. proiecte zilnica didactice.toti membrii Pregatirea realiza proiectele unitatilor de invatare.profesorii a profesorilor zilnic planuri de lectie.Se va avea in vedere permanent modalitatile de evaluare ale elevilor : Referat : « Evaluarea la Toate cadrele clasa a VIII-a. membru al comisiei. Discutarea in comisie a unor probleme de .3. Fiecare cadru didactic.4.1.Discutarea Programei pentru testarea nationala la disciplinele de concurs. profesorii cu . Pentru a-i ajuta pe cei tineri. schite de plan.

1. comisiei 3. proiecte. toti profesorii Cresterea olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo unde obiectivitatii sunt discrepante.2. membrii comisi . Se vor folosi si modalitati alternative de evaluare (grila. Discutii cu colegii tineri. Fiecare profesor va avea propriul set de teste. portofolii. se vor intruni membrii Cresterea comisiei pentru a discuta problemele ivite in eficientei activitatea didactica. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor care se aplica la fiecare clasa.1.1. Profesorii cu experienta vor efectua asistente la orele colegilor necalificati sau incepatori cu scopul de a-i sprijini in organizarea demersului didactic.2. activitatii de 3. 3.4. 2. cu o ritmicitate lunara toti profesorii (eventual bilunara).2. Se va simula examenul de evaluare nationala prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei Nationale toti colegii de Evaluare.1.2. 2. etc. 2.1. evaluarii. obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale. 2. Mentinerea unui contact permanent cu invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial. Profesorii vor compara propriile note cu cele 2.2. Se vor aplica bareme clar si precis stabilite de notare.3. Lunar.2. 2.1. in ultima vineri.3.1. a rolului educativ al notei. Membrii comisiei metodice vor efectua perfectionare interasistente la profesorii cu experienta de cate ori la nivelul orarul le permite.1. profesorii califica incepatori profesorii califica invatator clasa a I a. calificati si necalificati membrii comisiei a criteriilor de notare.2. CRESTEREA CALITATII EVALUARII 2. CONTINUA PERFECTIONARE A PROFESORILOR 3.1.1.Inteleger ea rolului educational al notei. Nu se va folosi nota pentru a pedepsi elevul indisciplinat.1.) profesorii 3. 3.2.

etc. 3.1. Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate la nivel judetean si national : .2.1. Prof.comisii metodice examene de definitivat. biologie 5.1. gradul I si perfectionari.2. In cadrul lectiilor lor profesorii din comisia 4. de evaluare (de Toti membrii examenul national de evaluare). Programe de pregatire pentru performanta 5.1.1. REALIZAREA UNEI EDUCATII COMPLETE PRIN OBIECTELE NOASTRE Toti profesorii Responsabil comisie metodica. 4. 3.1. Dezbateri pe teme de pregatire profesionala continua.Dan-Tiberiu Novac PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I . gradul II. chimie.3.2. resurselor educative ale lectiilor de matematica.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de proiectarea unitatilor de invatare. fizica. noastra metodica vor insista asupra valentelor Exploatarea educative ale lectiilor.2. Atragerea 5. CULTIVAREA elevilor spre PLACERII/INTERES studiul ULUI PENTRU individual STUDIUL pentru MATEMATICII SI obtinerea STIINTELOR performantei 4.consfatuiri Toti profesorii .

Hriscu Ioana prof. proiectarea activitatilor de invatare. prof. Modalitati de ameliorare a rezultatelor scolare ». prof. Intocmirea planificarilor anuale. crt.2010-2011 Nr. semestriale. DanTiberiu Novac RESPONSABIL Toti membrii Toti membrii 2. • Referat : Tema « Metode de evaluare specifice matematicii si stintelor». ACTIVITATEA PROPUSA Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul precedent. 6. Dezbatere pe tema « Dificultati in predarea disciplinelor exacte. prof. prof. Dan-Tiberiu No Toti membrii 4. planuri de lectie. Naiman Maria Toti membrii Toti membrii PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II . 1. schite de plan. 7. Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I Responsabil comisie metodica. Lectie demonstrativa la Educatie tehnologica Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate. 3. Dobromir Mon 5. • Lectie demonstrativa la Educatie fizica si sport • Participarea membrilor comisiei la activitate de perfectionare prin Cercuri pedagogice.

2. ACTIVITATEA PROPUSA Intocmirea planificarilor anuale. . Cara Laura 4. MIHAI DID Toti membrii prof. Referat « Metode alternative de evaluare» •1 Lectie demonstrativa la matematica • Lectie demonstrativa la fizica • Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice • Lectie demonstrativa la biologie Lectie demonstrativa la matematica Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar 2010-2011 RESPONSABIL Toti membrii 2. 3. proiectarea activitatilor de invatare. Dan-Tiberiu Novac OPISUL DOSARULUI 1. prof. prof. proiecte de lectie. Dobromir Mo Dir/Prof. 1. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I . 3. Hriscu Ioana Toti membrii Respons abil comisie metodica.crt. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE. Tiberiu Nova prof. semestriale. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA METODICA si/sau JUDET. schite de plan. prof.2010-2011 Nr. 5.

12. etc. 5.) OBSERVATIE : Toate documentele sunt grupate pe componentele : organizatorica. 10. operationala. SUBIECTE DATE LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE. . 14. interpretare. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE. TABEL NOMINAL CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PREGATIREA LOR SUPLIMENTARA. GRAFICUL INTERASISTENTELOR. COLECTII DE TESTE UTILIZATE CA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA. TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR. PLANIFICAREA TEZELOR. PROIECTE DE LECTIE MODEL. MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE. DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA ACTIUNILOR PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE – VERBALE IN CARE SE CONSEMNEAZA ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI. extrascolara. masuri. rezultate. de formare si perfectionare. etc. TESTE DE EVALUARE INITIALA. 9. SUBIECTE . GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR. CCD. 8. PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR DEMONSTRATIVE. MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE. 11. PROIECTE ALE UNITATII DE INVATARE.4. manageriala. 7. 6. LUCRARI METODICE. 13. MATERIALE INFORMATIVE ISJ. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASEI a-VIII-a . PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2009/2010.

prof.Responsabil comisie metodica. Dan-Tiberiu Novac TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2010/2011 .

Dan-Tiberiu Novac RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI Nr.VI. . . VIII B . VI A.Director sc. Scoala Radeni : V.Matematica. prof.Fizica : VII A. VI B. Scoala Radeni : V. Cu cls. 5. VIII B .VI. Scoala Radeni : V A. .Educatie muzicala. VI. NAIMAN MARIA 4. .Responsabil comisie metodica. 1. Scoala Radeni : V A.Educatie fizica si sport.Matematica. Crt. DOBROMIR MONICA HRISCU IOANA . MIHAI DIDINA 3.OPT. VIII B.Responsabil cu activitatile cultural artistice .VII B.Responsabil Comisie metodica . Vladia : V B.bibliotecar . I-VIII Radeni .Secretar al consiliului profesoral . .VII B. Nume si prenume NOVAC DAN-TIBERIU Responsabilitati 2. . VII A. Scoala Radeni : V.Diriginte clasa a VI-a A.VIII . VIII A.VII. VIII B .VII.Chimie : VII A.Responsabil cu comisia metodica a dirigintilor . Scoala Radeni. VI .Diriginte clasa a V-a B Scoala Radeni .Educatie tehnologica.

Mai 2011 : Lectie « Metode de evaluare specifice demonstrativa matematicii si stintelor ». Se JUDETENE . .Desen.Decembrie 2010 MONICA Dezbatere pe tema « Dificultati Lectie demonstrativa in predarea disciplinelor exacte.VI. Radeni : V. Responsabil comisie metodica.VII.VII. I 1. .Diriginte clasa a VI-a B.Biologie.Noiembrie 2010 : Sustinerea referatului metodic . . CARA LAURA .II ACTIV. Dan-Tiberiu Novac TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA ACTIVITATILE DIN 2010/2011 ACTIVITATI IN SCOALA Sem.VI.VIII .Februarie 2011 : DOBROMIR . HRISCU IOANA Sem. Sc. Modalitati de ameliorare a rezultatelor scolare ».6.VIII . Radeni : V. prof.Scoala Radeni. 2. Sc.

Aprilie 2011 Lectie demonstrativa -Martie 2011 : Lectie demonstrativa CARA LAURA 6. NAIMAN MARIA ..3. NOVAC DAN. MIHAI DIDINA . 5.Decembrie 2010 Lectie demonstrativa .Februarie 2011 Referat « Metode alternative de evaluare» .Monitorizarea activitatii comisiei metodice 4.Monitorizarea activitatii conisiei metodoice .Noiembrie 2010 : Lectie TIBERIU demonstrativa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->