P. 1
Cazane Si Turbine

Cazane Si Turbine

|Views: 2,097|Likes:
Published by olioha

More info:

Published by: olioha on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

CAP. 2.

CENTRALE ELECTRICE CU TURBINE CU ABUR Centralele electrice cu turbine cu abur deţin la ora actuală cea mai mare pondere, la nivel mondial, în producţia de energie electrică şi termică. O centrală termoelectrică reprezintă un complex de instalaţii care transformă o formă de energie primară în energie electrică şi termică. Elementele componente sunt variate şi cuprind părţi mecanice, electrice, hidraulice etc. ponderea lor diferind de la un tip de centrală la altul. Centralele termoelectrice acoperă actual cam 65 – 70 % din balanţa de energie mondială. Dintre acestea, cel mai mare procent îl reprezintă centralele termoelectrice folosind cicluri apă-abur. O astfel de centrală foloseşte apa, respectiv aburul, atât ca fluid de lucru în circuitul primar al centralei, cât şi ca fluid de răcire pentru diversele agregate din centrală: se foloseşte astfel agentul termic cel mai ieftin şi cel mai răspândit în natură. Marea majoritate a centralelor termoelectrice funcţionează pe baza ciclului RANKINE, care este format dintr-o succesiune de transformări ale agentului termic apă-abur (destindere, condensare, preîncălzire, supraîncălzire, vaporizare etc.). 2.1. Circuitele unei centrale Funcţionarea unei centrale termoelectrice este asigurată prin vehicularea unor fluide de lucru prin elementele de circuit, formându-se astfel circuitele unei centrale (fig. 2.1). Pentru o centrală termică, schema de principiu cuprinde următoarele circuitele principale: I - circuitul combustibilului; II - circuitul aer-gaze arse; III - circuitul apă-abur; IV- circuitul de răcire; V - circuitul electric.

V 1 6 I 2 3 II 5 16 11 9 6 10 4 III 8 IV

13

14

7

12

17

15 16

Fig. 2.1. Principalele circuite ale unei centrale termice

I – Circuitul combustibilului: Acesta este format din următoarele elemente: 1. depozitul de combustibil - depozitul propriu-zis şi instalaţiile de măcinare şi preparare a combustibilului în scopul arderii; 2. depozitul de zgură şi cenuşă; 3. focarul instalaţiei de ardere - în care are loc procesul de ardere prin transformarea energiei chimice a combustibilului în energie termică, ce se livrează celui de-al II-lea circuit. II - Circuitul aer – gaze arse: Gazele de ardere sunt trecute prin generatorul de abur (4) şi evacuate cu ventilatorul de gaze arse (5). Aerul atmosferic necesar arderii combustibilului este preluat cu ventilatorul de aer (6), trimis în focarul (3), unde, prin arderea combustibilului în prezenţa aerului, rezultă gazele de ardere. Energia termică a combustibilului se transmite circuitului apă-abur prin procesul de preîncălzire – vaporizare - supraîncălzire a apei-aburului în generatorul de abur. III – Circuitul apă-abur Elementul principal al acestuia este generatorul de abur (4) ce este un schimbător de căldură de suprafaţă prin care circulă pe de o parte gazele de ardere care cedează căldura şi pe de altă parte apa, respectiv aburul, care preiau căldura.

Acest circuit conţine turbina cu aburi (7), în care se destinde aburul produs de generatorul (4); urmează condensatorul (8) în care aburul destins este răcit în continuare şi adus în faza lichidă, apoi pompa de condens-bază (9), degazorul (10), pompa de alimentare (11) şi circuitul se închide la generatorul de abur (4). În acest circuit, la nivelul turbinei, are loc transformarea energiei termice conţinută în abur în energie mecanică de rotaţie. IV - Circuitul de răcire Este folosit pentru răcirea condensatorului (8), răcire necesară pentru a prelua căldura de la aburul evacuat din turbină şi a asigura astfel condensarea aburului. Apa de răcire a condensatorului poate circula în circuit deschis sau închis. Apa este preluată din rezervorul (15) cu ajutorul pompelor de apă de răcire (16), este trimisă apoi în condensator, unde preia căldura de condensare din abur, şi apoi ajunge la turnul de răcire (17) unde cedează căldura mediului înconjurător. V – Circuitul electric: Acesta este format din generatorul (12), antrenat de turbina cu abur (7), apoi transformatorul ridicător (13) şi linia electrică (14). Pornind de la circuitele prezentate, se poate trasa diagrama Sankey a puterilor vehiculate prin centrală (vezi fig. 2.2).
PU = 35 –40 % P = 100 % PSI = 7 –12 % PE = 2 % PM = 1 % PK = 40 % PF = 2 % PC = 8 % Fig. 2.2. Diagrama puterilor la o centrală termoelectrică

Pornind de la valoarea, considerată de 100%, a puterii furnizate de combustibil, se scad din aceasta pierderile care apar în circuitele centralei şi anume: • PF = pierderile focarului; • PC = pierderi prin gazele arse (care nu sunt răcite până la = 0 oC);

• PK = pierderi la condensator; • PM = pierderi mecanice (în lagărele turbinei); • PE = pierderi electrice (în generator); • PSI = consumul de putere la antrenarea agregatelor serviciilor proprii ale centralei (ventilatoare, pompe, mori de combustibil, acţionări electrice vane, etc.); Ţinând cont de pierderile de putere de mai sus, rezultă puterea utilă a centralei PU, care conduce la un randament termic global ηG = 35 – 40%. 2.2. Scheme de principiu Schemele termice diferă între ele prin modul în care este extras aburul din turbină şi prin utilizările care se dau unei părţi din aburul extras din turbină. Din acest punct de vedere avem: • Centrale cu condensaţie pură; • Centrale cu condensaţie şi prize; • Centrale cu contrapresiune; • Centrale cu eşapare liberă. 2.2.1. Centrala cu condensaţie pură: Acest tip de centrală are schema de principiu din fig. 2.3: Tot debitul introdus în turbină este vehiculat integral prin aceasta, regăsindu-se în totalitate la condensator. Un astfel de ciclu termic funcţionează pe baza ciclului termic RANKINE. Corespunzător punctelor marcate în fig. 2.3, în fig. 2.4 se prezintă diagrama i-s a ciclului Rankine, care cuprinde următoarele transformări

S 6 Qc P C 4 5

1 T

G Qu

2 K 3 Pcb D Qp

Pa

Fig. 2.3. Schema de principiu a unei centrale cu condensaţie pură

i

1

p1

6

4

5
p2 2 3

s Fig. 2.4. Reprezentarea în diagrama i-s a proceselor din circuitul termic

1-2 = destinderea aburului: Este procesul ce are loc în turbină între presiunile P1 şi P2, proces în urma căruia căldura conţinută în abur se transformă în energie mecanică de rotaţie la axul turbinei. 2-3 = condensare: Are loc în condensatorul K şi constă în răcirea şi condensarea aburului până la aducerea sa, în totalitate, în faza lichidă corespunzătoare punctului 3. Ambele procese au loc la temperatură şi presiune constantă.

5-6 = vaporizarea apei: Trecerea apei în totalitate din faza de apă la saturaţie.3-4 = creşterea presiunii: Se face prin intermediul pompelor de condens bază PC şi de alimentare PA. corespunzătoare punctului 5 în faza de abur saturat. corespunzătoare punctului 6.2. Aria determinată de perimetrul 1. o parte din aceasta se transformă util în energie electrică (Qu) şi o alta se pierde la condensator prin eliminare cu apa de răcire (Qp).4 reprezintă energia utilă din ciclul termic. 6-1 = supraîncălzirea aburului: Constă în ridicarea temperaturii aburului peste valoarea de saturaţie corespunzătoare punctului 6.2) Relaţia reprezintă forma generală a randamentului centralei termice. Dacă se neglijează celelalte pierderi pe circuit.5. 4-5 = preîncălzirea apei: Procesul are loc în preîncălzitorul P ca şi în economizorul cazanului C şi el constă din încălzirea apei de alimentare până în apropierea punctului de saturaţie corespunzător presiunii punctului 5.3. adică cea care se poate transforma în energie electrică.1 din fig. 2. procesul având loc în supraîncălzitorul S.1) (2.6. .4. Qc Qc Qc (2. η= Qp Qu Qc − Qp = = 1− . procesul având loc în vaporizatorul cazanului. Cantitatea de căldură întrată în ciclul termic se notează cu (QC). se poate scrie relaţia: Qc = Qu + Qp din care se poate defini randamentul ca fiind raportul dintre Qu şi Qc.

2. furnizată consumatorului CT prin bara de termoficare. 2. Ciclul termic se mai numeşte ciclul termic în cogenerare.2. bară ce este alimentată cu abur de la priza Pr a turbinei.5): S C G T Pr.5. Schema de principiu a unei centrale cu condensaţie şi priză Pcb Spre deosebire de schema din fig. racordat la o bară de termoficare BT. De regulă. produsă la bornele generatorului G. .4. 2. cât şi energie termică.2. debitul de abur trimis la consumatorul CT nu este recuperat integral şi atunci se introduce un debit de apă de adaos Dad pentru completarea debitului din circuit. Schemele de acest tip sunt utilizate pentru termoficare urbană sau industrială. în acest caz apare suplimentar consumatorul termic CT. Centrală cu condensaţie şi priză (fig. 2. deoarece el furnizează util atât energie electrică. P CT BT K Dad Pa D Fig.

6) În acest caz.2. înseamnă că funcţionarea întregului ansamblu al centralei depinde de regimul de lucru al consumatorului. Astfel de scheme se folosesc doar atunci când consumatorul CT are o sarcină termică constantă şi un număr mare de ore de funcţionare anuală. întregul debit de abur de la ieşirea turbinei T este livrat unui consumator industrial CT. ea fiind dependentă direct proporţional de diferenţa de presiune pe turbină şi. 2. mai mare ca valoarea de 0. Consumatorul CT joacă rolul condensatorului din schemele anterioare şi orice întrerupere în funcţionarea consumatorului duce la întreruperea funcţionării întregului ciclu termic. Centrala termică cu contrapresiune (fig. Schema de principiu pentru centrala termică cu contrapresiune La aceste centrale destinderea aburului în turbină se face parţial până la o presiune la ieşire de 6-10 bar. corespunzătoare cazurilor precedente.04-0.2. G S C T P CT Pa Dad Pcb D Fig.1bar. Aceasta înseamnă pe de o parte diminuarea puterii electrice furnizate.3. 2.6. . pe de altă parte.

Instalaţia de cazane Principalele elemente ale unei instalaţii de cazane sunt: 2. în principal. Există focare plan – paralele şi focare turbionare.9) au forma unui poligon regulat. în focar se reunesc circuitul de combustibil şi circuitul de aer – gaze arse.7) Acestea sunt mai puţin întâlnite şi folosesc ca sursă de căldură gazele fierbinţi de zăcământ. supraîncălzite în supraîncălzitorul (S). Forma focarului depinde. Focarul Reprezintă partea instalaţiei de cazane în care are loc arderea combustibilului.3.8) sunt de secţiune dreptunghiulară iar arzătoarele (A) pot fi dispuse pe o singură latură sau pe două laturi opuse ale focarului.7. 2. b. 2. a. Schema de principiu pentru centrala termică cu eşapare liberă Turbinele folosite la aceste centrale sunt de construcţie specială. cu arzătoarele dispuse pe colţuri. încălzite în cazanul (C).3. Centrala cu eşapare liberă (fig. de tipul de combustibil folosit.1.3. 2.1. S T C G Fig. Elementele circuitului apă-abur Elementele principale circuitului apă-abur sunt cel prezentate în fig. Acestea sunt astfel orientate încât jetul de . 2. Focarele plan – paralele (fig. Focarele turbionar (fig.2.1. 2.4. fiind capabile să lucreze cu abur mai umed şi de calitate relativ redusă. 2. 2.2. destinse în turbina (T) şi eşapate liber în atmosferă.3.

Deoarece presiunea este mai mare decât presiunea atmosferică. 2. astfel încât să se realizeze o ardere completă.1. astfel încât să rezulte o ardere cât mai completă. 2.8. rezultă deci o mişcare de rotaţie (turbionară) care contribuie la realizarea unui amestec cât mai uniform cu aerul de ardere. Construcţia arzătoarelor diferă în funcţie de tipul de combustibil.cu presiune mărită (presiunea este peste 1000 mm coloană apă). Arzătoare pentru combustibil solid (cărbune) Cărbunele se foloseşte sub formă de praf.2. utilizate pentru orice fel de combustibil. Arzătoarele Acestea reprezintă componenta instalaţiei de cazane prin care se introduce în focar combustibil şi aerul necesar arderii. A A Fig. O cerinţă principală este necesitatea de a asigura amestecul aer – combustibil.. . acest tip de focar trebuie etanşat pentru a evita scăpările de gaze în exterior.9.combustibil să fie tangent la un cerc imaginar. focarele sunt: . Focar turbionar Acest tip de focare se foloseşte în mod deosebit pentru combustibilii solizi inferiori. 2.cu depresiune (presiunea este mai mică de 1 . 3 mm coloană apă). Sunt utilizate pentru arderea combustibililor superiori. fiind introdus în arzător în amestec cu o cantitate de aer ce constituie aerul principal şi care serveşte . . Focar plan paralel Fig.cu suprapresiune (presiunea este între 4 şi 600 mm coloană apă).3. În funcţie de presiunea de lucru..

10) Amestecul aer principal-combustibil este introdus prin canalul central (1). Arzător turbionar Debitul de aer secundar se reglează cu clapetele (4). care măresc sau micşorează secţiunea de intrare a aerului în canal. care desfăşoară amestecul într-un jet inelar. realizându-se astfel omogenitatea dorită. La ieşirea ei sunt plasate nişte palete ce 4 dau aerului o mişcare 1 circulară. se mai introduce separat o cantitate de aer suplimentar (aer secundar). Există patru tipuri de arzătoare pentru combustibil solid: • Arzătoare turbionare (fig. în sens contrar 2 2 amestecului. La ieşirea spre focar există palete directoare ce imprimă jetului de combustibil o mişcare spiralată. Fig. în funcţie de natura combustibilului. arderea se face în exces de aer (între 10% şi peste 100% ). De regulă. Spre focar . 2. 2. pe axul canalului. Viteza de insuflare a amestecului aer – praf de cărbune este de 10-12 m/s. în procesul de ardere se introduce o cantitate de aer mai mare decât cea necesară teoretic. în scopul unei arderi complete a combustibilului. Pentru a se completa necesarul de aer. Aerul secundar se 3 introduce printr-o conductă inelară (2) care înconjoară conducta centrală. omogenizarea realizându-se în focar. datorită vitezelor diferite.10. se găseşte un cilindru plin. În partea dinspre focar.11) Amestecul aer – cărbune praf şi aerul secundar se introduc prin canale diferite. 2.pentru transportul prafului de cărbune. cu cap conic (3). • Arzătoare cu fantă (fig.

La ieşirea din canalele de combustibil sunt plasate nişte table de formă concavă (1) ce aer secundar superior au rolul de a dispersa jetul de combustibil în scopul omogenizării amestecului cu aerul 12-18 m/s de ardere.aer inferior – acesta se aer introduce printr-un 1 canal orizontal. Amestecul 30 m/s aer . 2. Aerul secundar este divizat în două părţi: 6-10 m/s . şi care amestec aerdirijat în jos. 30 m/s combustibil .aer superior – insuflat printr-un canal aflat deasupra canalelor prin care intră amestecul aer aer superior – cărbune praf.11. 2.12) Se folosesc 6-10 m/s pentru combustibili inferiori. Arzător cu fantă cărbune praf .aer şi are rolul de a răci aceste canale. • Arzătoare tip registru (fig. 15-20 amestec aer.12.cărbune praf se aer secundar inferior insuflă printr-un Fig. Arzător tip registru număr mare de canale paralele cu o viteză de 6 – 10 m/s.Aerul secundar se împarte în trei fluxuri: .aer de manta – canalul combustibil este paralel cu canalele prin care circulă amestecul aer 20 m/s spre focar Amestec aer-cărbune praf Fig. 2.

Funcţie de sistemul de pulverizare. Arzătoare pentru combustibil lichid (păcură) Înainte de a fi introdusă în arzător. păcura este preîncălzită pentru a i se reduce vâscozitatea. În cazul arzătorului cu pulverizare sub presiune. ce se introduce cu viteza de 12 – 18 m/s şi aer inferior ce se introduce cu viteza de 30 m/s. c. care se roteşte cu viteză foarte mare. arzătoare cu pulverizare cu abur. Diversele tipuri de arzătoare se deosebesc prin modul de realizare a pulverizării combustibilului. se înlocuieşte cupa rotativă cu o piesă cu orificii. arzătoare cu pulverizare sub presiune.aer superior. Reglajul debitului de aer se face cu 3 clapeta (4). accelerat de ventilatorul (3).13. în focar se realizează un amestec foarte bun. 2. Datorită forţei centrifuge. Arzător pentru combustibil lichid • Arzătoare cu pulverizare sub presiune.13) Combustibilul este 2 introdus prin orificiul central (1) şi cade pe cupa (2). b. Ele trebuie să realizeze o pulverizare foarte fină. 2. Combustibilul este admis cu o presiune foarte ridicată şi trecând prin piesa . Datorită vitezelor diferite. amestecându-se cu curentul de aer. pentru ca combustibilul să se amestece cu aerul de ardere şi să rezulte o ardere cât mai completă. combustibilul este azvârlit sub formă de picături foarte fine. Spre focar 1 Combustibil 4 Aer ardere Fig. • Arzătoare cu cupă rotativă (fig. ce favorizează realizarea unei arderi complete. montată la capătul conductei de combustibil. arzătoarele pentru combustibilii lichizi se clasifică în: a. arzătoare cu pulverizare cu cupă rotativă.

∆p = H·ρ·g. Ca urmare a folosirii aburului. se obţine şi o vaporizare parţială a combustibilului. Funcţionarea corectă a ventilatoarelor determină buna funcţionare a cazanelor. Arzătoare pentru combustibil gazos (gaz metan.1. Dg = debitul masic de fluid. pentru puteri de câteva sute de kW. pentru puteri mai mari. ηv = randamentul ventilatorului. Arzătoarele cu pulverizare cu abur sunt asemănătoare celor sub presiune. Aerul necesar arderii se introduce printr-un canal inelar ce este concentric cu canalul de combustibil. 2. ce desface jetul de combustibil în jeturi fine. ce se amestecă cu aerul de ardere la ieşirea dinspre focar a arzătorului. Cele două debite pot fi reglate prin clapete amplasate pe cele două canale (aer şi gaze). Ventilatoare de aer şi gaze arse Acestea au rolul de a asigura necesarul de aer pentru ardere şi de a evacua gazele de ardere din focar. în kg/s. la care gazul este introdus printr-un canal central. . motiv pentru care se prevăd câte două unităţi de acelaşi fel în paralel. ceea ce are efecte pozitive asupra omogenităţii amestecului acestuia cu aerul.3. • Arzătoare cu pulverizare cu abur.4 kV.3. care are şi o temperatură ridicată. în m3/s. Calculul ventilatoarelor constă în determinarea puterii absorbite de un ventilator: P= Vg ⋅ ∆p 1000 ⋅ η v = Vg ⋅ H ⋅ ρ 102 ⋅ η v = Dg ⋅ H 102 ⋅ η v (2. H = înălţimea de refulare în m coloană de gaz. deferind doar amestecul ce se introduce (abur şi combustibil sub presiune).cu orificii se desface în mai multe jeturi fine. prevăzut la capăt cu o piesă cu orificii. gaze de sondă) Acestea sunt arzătoare cu construcţie simplă. ∆p = înălţimea totală de refulare.3) unde: Vg = debitul de fluid. Antrenarea lor se face cu motoare asincrone la tensiunea de 0. sau la 6 kV. în N/m2.

4. de refulare. Trioxidul de sulf format prin ardere dă naştere. de rezistenţele hidraulice introduse de canalele de aspiraţie. Prin preîncălzirea aerului se măreşte randamentul instalaţiei de cazane cu câteva procente şi de asemenea se poate creşte şi temperatura apei de alimentare a cazanului. având un puternic efect coroziv. numite şi exhaustoare. ca şi de presiunea cerută efectiv în focar. Valorile curente sunt cuprinse între 200 şi 500 mm.ρ = masa specifică a fluidului. H2O. preîncălzitoarele de aer pot fi de tipul: • preîncălzitoare recuperative. creşterea de presiune depinde de diferenţele de înălţime dintre gura de aspiraţie şi punctul cel mai înalt al canalului de aer.1. Din punct de vedere a modului de realizare. Preîncălzitoarele recuperative. A. Este necesar ca temperatura gazelor de ardere să nu scadă sub temperatura punctului de rouă. ce condensează pe suprafeţele metalice reci. creşterea de presiune depinde de diferenţa de nivel dintre gura de aspiraţie şi gura de refulare la coş şi de rezistenţele hidraulice introduse de canalele de aspiraţie. de refulare şi de preîncălzitorul de aer. • preîncălzitoare regenerative. kg/m3. H2O şi 1000 mm col. la acid sulfuric. H2O. iar în cazul focarelor cu suprapresiune. g = acceleraţia gravitaţională. În cazul ventilatoarelor de aer. . Acestea sunt aparate statice. în contact cu vaporii de apă din gaze. Pentru aceasta se foloseşte căldura reziduală a gazelor de ardere înainte de evacuarea lor la coş. În cazul ventilatoarelor de gaze arse. col. Valorile curente sunt cuprinse între 300 mm col. ventilatoarele de gaze arse pot să lipsească. Preîncălzitoare de aer Preîncălzitoarele de aer sunt schimbătoare de căldură ce au rolul de a încălzi aerul înainte de a fi introdus în focar. în m/s2.3. 2. ceea ce are ca efect creşterea randamentului ciclului termic apăabur. de preîncălzitorul de aer şi de filtrele de cenuşă. la care aerul şi gazele de ardere circulă prin canale separate de pereţi de tablă (fig.

Gaze de ardere Aer Manta Canal aer Fig. fluidul încălzitor (gazele de ardere) şi fluidul încălzit (aerul) trec alternativ peste o masă acumulatoare de căldură. Preîncălzitor de aer Ljungström intrare aer 7 8 . 2.15. realizat din table metalice ondulate sau din materiale ceramice.14). Preîncălzitoarele regenerative În preîncălzitoarele regeneratoare.15) este prevăzut cu acumulatorul de căldură (2). Deoarece gazele de ardere au un coeficient redus de transmitere a căldurii. 6 9 ieşire gaze Fig.2. Aerul este introdus prin racordul intrare gaze 4 ieşire aer fix (6) şi evacuat încălzit 3 prin racordul (5). Preîncălzitor recuperativ B. iar aerul prin interiorul canalelor. Gazele de ardere intră prin 5 2 racordul (3) şi sunt evacuate prin racordul 1 (9). este necesară mărirea suprafeţelor de schimb de căldură prin prevederea pereţilor despărţitori cu un număr mare de nervuri din tablă. Aceste aparate pot fi cu acumulator rotitor (de tip Ljungström) sau fix (de tip Rothemühle) Preîncălzitorul Ljungström (fig. 2. 2.14. cedând şi respectiv preluând căldura unul de la celălalt. Gazele de ardere circulă prin spaţiul dintre canalele de aer şi manta. Aceste preîncălzitoare se realizează sub forma unor baterii din mai multe elemente parcurse serie sau paralel. ce este antrenat prin intermediul mecanismului de antrenare (8) într-o mişcare de rotaţie în interiorul carcasei metalice (1).

Axul de rotaţie poate fi orizontal sau vertical iar turaţia este de 3-5 rot/min.16).2.16) are masa acumulatoare (1) fixă şi racordurile de aer (2) şi (3) rotative. Preîncălzitor de aer Rothemühle Acest tip de preîncălzitor are un consum energetic mai redus . 2. din fig. debitul de aer la coş poate creşte cu până la 10%. respectiv ieşirea aerului se face prin racordurile (4) şi (5). Preîncălzitorul Rothemühle (fig. Deplasarea racordurilor de aer. încălzindu-se şi răcindu-se alternativ la trecerea prin dreptul canalelor de aer şi gaze. ce au forma unor pâlnii înclinate. în timp ce secţiunea B parcurge toată suprafaţa C a acumulatorului (vezi poziţia B’.16. prevăzută cu racordurile (6) şi (7) pentru gazele de ardere. Intrarea. Din cauza neetanşeităţii dintre canalele de aer şi canalele de gaze. montat pe axul (4). ieşire aer intrare gaze 5 7 3 8 1 C 6 2 4 intrare aer 9 B’ A B ieşire gaze Fig. Acestea se deplasează simultan pe suprafaţa rotorului acumulator (1). în interiorul carcasei (8). se roteşte cu viteză mică. 2.Acumulatorul (2). se face prin rotirea secţiunii superioare A pe ea însăşi.

ca şi al colectorilor inferiori. Schimbătorul este mai eficient şi din punct de vedere termic. va avea un mare conţinut de căldură. când acumulatorul era acel antrenat.1.5. Rolul instalaţiei de expandoare este de a prelucra apa rezultată în urma purjării cazanului în scopul recuperării unei părţi din căldura conţinută precum şi a unei 8 5 4 2 4 3 8 7 Fig.3.1. Purjarea reprezintă operaţiunea de extragere a unei părţi din debitul de apă din cazan. purja va fi deci 1 la saturaţie şi. Instalaţia de expandoare Cazanele de abur cu tambur (cu circulaţie naturală şi cu circulaţie forţată) au ca element component tamburul (vezi paragraful 2.3. corespunzător presiunii din tambur. 2. Expandor părţi din condensat. se practică operaţiunea de purjare.deoarece masa antrenată în mişcare (pâlniile metalice) este mult mai mică decât în cazul precedent. Pentru a îmbunătăţi calitatea apei din cazan. . de la suprafaţa de separaţie 6 dintre apă şi abur. Debitul de purjare este 2 – 4% din debitul nominal al cazanului. din acele zone unde concentraţia în săruri este mai ridicată.1 – generatorul de abur). la nivelul tamburului. deoarece 75% din suprafaţa acumulatorului este în permanenţă „spălată” de debitul de gaze fierbinţi.17. 2. Purjarea se face de regulă la tamburul cazanelor cu circulaţie. faţă de 50% în cazul preîncălzitorului de tip Ljungström.

În fig. prevăzut cu drenul (5) şi racordul de evacuare a apei de drenare (8): aburul este apoi evacuat pe la partea superioară (racordul 6) la un preîncălzitor din circuitul principal RL 1 apă-abur. Pentru cele două trepte de expandare se pot scrie relaţiile (2.purjare intermitentă – care se practică la colectorii inferiori. Presiunea din expandor fiind mai mică decât cea corespunzătoare temperaturii de saturaţie a apei admise. iaa1 ic3 PAA Daa. Apa fierbinte preluată din cazan. 2.4) pentru bilanţul termic şi masic: n ⎧∑ Q = 0. ipj C concentraţie mare de săruri este evacuat pe la partea inferioară (7). prima treaptă (EX1) fiind alimentată cu apă de purjare. 2. este introdusă prin racordul (2).17 se prezintă un expandor de tip Atlas. apj2 RL 2 Dcpj1.Funcţie de locul din care are loc prelevarea apei din cazan purjarea poate fi: . 2 ecuatii ⎩1 Dcpj2.purjare continuă – care se practică la tambur.18. De regulă. 2. aceasta va începe să fiarbă. iar a doua (EX2) cu condensul de la prima treaptă (fig. icpj1 Ex2 PIP2 Dapj1. Condensul cu Ex1 Dapj2. aburul rezultat urcă prin cilindrul metalic interior (3) şi trece printr-un filtru de abur (4). iapj1 PIP1 Dpj. . 2 ecuatii ⎪1 i ⎨n ⎪∑ D i = 0.18). icpj2 Daa. căreia i s-a redus presiunea prin intermediul robinetului de laminare (RL1).4) . tangenţial la vasul cilindric al expandorului (1). se folosesc instalaţii de expandare în două trepte. Expandor în două trepte (2. iaa2 La degazor Fig.

.3. rezultă următoarele relaţii: ⎧D = D a + D c pj1 pj1 ⎪ pj ⎨ a a c c ⎪D pj ⋅ i pj ⋅ ηex1 = D pj1 ⋅ i pj1 + D pj1 ⋅ i pj1 ⎩ ⎧D c = D a + D c pj2 pj2 ⎪ pj1 ⎨ a a c c ⎪D c ⋅ i c ⋅ η ex 2 = D pj2 ⋅ i pj2 + D pj2 ⋅ i pj2 ⎩ pj1 pj1 (2. sistemul fierbător.Pornind de la aceste relaţii şi ţinând cont de notaţiile din fig.1. 2. corespunzătoare presiunilor pj pj din cele două trepte de expandoare.18. D c 2 – debitele de condensat ale treptelor. aburul astfel recuperat fiind reintrodus în circuitul principal al centralei la preîncălzitoarele de înaltă presiune. Generatorul de abur Generatorul de abur reprezintă partea principală a instalaţiei de cazane şi are ca scop producerea aburului în centrale la parametrii ceruţi de turbină. pj pj i pj – entalpia apei de purjare la intrarea în expandor. supraîncălzitor şi supraîncălzitor intermediar. corespunzătoare presiunilor din pj pj cele două trepte de expandoare. i c 1 . i a 2 – entalpiile aburului saturat. corespunzătoare presiunii din cazan. cazanul este format din: economizor. D a 1 . pj pj D c 1 . i c 2 – entalpiile condensului saturat.5) (2. D a 2 – debitele de abur rezultate din cele două trepte. Din punct de vedere al proceselor de transformare pe care le suferă agentul termic. 2. vaporizator. Prin folosirea expandorului se poate recupera 30 – 50 % din căldura conţinută în purjă. ηex 2 – randamentul cele două trepte de expandoare.6. i a 1 . ηex1 .6) unde: D pj – debitul total de purjare a cazanului.

Supraîncălzitorul intermediar se foloseşte la blocurile de putere mare (de peste 50 MW). Când cazanele au parametri ridicaţi. Supraîncălzitorul se realizează sub formă de baterii de ţevi. pentru ca la ieşire aburul să aibă temperatura dorită. respectiv de joasă presiune al turbinei. în al doilea şi al treilea drum de gaze. dispuse serie sau paralel. după care se destinde în corpul de medie. înainte de evacuarea acestora în atmosferă. la ieşirea acestuia obţinându-se de regulă emulsie apă-abur sau chiar abur saturat uscat. Funcţie de modul de încălzire. Acesta are rolul de a supraîncălzi aburul între două trepte de destindere la turbină. medie şi joasă presiune): după destinderea în corpul de înaltă presiune. aburul revine la cazan. care căptuşesc focarul şi sunt încălzite prin radiaţie.Economizorul. Din economizor apa intră în fierbător. deoarece căldura latentă de vaporizare a apei scade cu creşterea presiunii. Supraîncălzitorul. Supraîncălzitorul intermediar. Prezenţa economizorului are ca efect mărirea randamentului (ηc) al cazanului cu 610% şi o economie de combustibil. este supraîncălzit. Fierbătorul. Supraîncălzitorul convectiv este plasat şi în acest caz în al doilea sau în al doilea şi al treilea drum de gaze. recuperându-se astfel o parte din căldura conţinută de gazele de ardere. Supraîncălzitorul intermediar este de tip convectiv şi este plasat în al doilea sau al treilea . Acesta este plasat pe tavanul focarului şi în canalul de trecere din primul în al doilea drum de gaze. există numai supraîncălzitor convectiv. Acesta este plasat în continuarea sistemului fierbător şi în el aburul este supraîncălzit (la o temperatură superioară celei de saturaţie). există supraîncălzitoare de radiaţie şi de convecţie. În cazul cazanelor cu parametri mai mici de 160 ata. unde se încălzeşte până la temperatura de fierbere şi fierbe. În unele puncte ale supraîncălzirii se fac şi injecţii de apă. Turbina este divizată în două sau trei corpuri (înaltă şi joasă presiune. În economizor apa se încălzeşte până aproape de temperatura de fierbere. respectiv înaltă. De regulă sistemul fierbător se realizează sub formă de ecrane de ţevi paralele. sistemul fierbător nu mai poate prelua în întregime căldura dezvoltată prin radiaţie şi atunci devine necesară şi existenţa unui supraîncălzitor de radiaţie. ce este plasat în calea gazelor de ardere.

. la care Va / Si. cazanul se realizează din mai multe corpuri.cazane cu circulaţie forţată. Clasificarea cazanelor de abur se poate face după mai multe criterii. fiind şi primul drum de gaze. ultimele două fiind cele mai răspândite (fig.cazane cu volum mic de apă.026 m. Pentru a nu se mări dimensiunile pe verticală ale cazanului în cazul blocurilor de medie (mare) putere.cazane de medie presiune (6 – 50 bar). . I II I II III Fig. la care Va / Si. 2. iar Si suprafaţa de încălzire exprimată în m2. . unde Va reprezintă volumul de apă exprimat în m3. dispuse în paralel şi parcurse de gaze în serie.cazane cu circulaţie naturală.cazane cu volum mare de apă.drum de gaze. în cazul cazanelor cu debite foarte mari (peste 1000 tone abur).19). Clasificare se face în acest caz după valoarea raportului Va / Si.7 – 6 bar). > 0. . Există cazane cu unul.cazane cu străbatere. .026 m. • după volumul de apă conţinut. • după presiunea de lucru. . două (cazane în π) sau trei drumuri de gaze. .cazane de joasă presiune (0. Numărul maxim de drumuri de gaze este de patru.19 Amplasarea drumurilor de gaze la cazane Cazanul de abur reprezintă sursa de căldură a centralelor termice. cum ar fi: • după modul de circulaţie a agentului termic: . < 0. 2. Focarul constituie un prim corp.

• presiunea maximă – este presiunea de lucru admisă în elementele cazanului. Generatoare de abur cu circulaţie naturală.1. În centralele electrice. 2. şi viteza de . . tambur. Tipuri de generatoare de abur A. La cazanele de abur cu tambur se consideră presiunea din tambur. • temperatura nominală – este temperatura maximă continuă a aburului la ieşirea din robinetul principal. etc.29 bar). în condiţiile presiunii şi debitului nominal. circulaţia apei în sistemul vaporizator are loc datorită diferenţei de greutate specifică între emulsia apă-abur din ţevile ascendente fierbătoare şi apa de alimentare din ţevile descendente. datorată acestei diferenţe. în condiţiile debitului şi temperaturii nominale. Pentru a aprecia şi a compara cazanele de abur. de la combustibilii clasici la resurse energetice secundare de diverse tipuri.cazane de înaltă presiune (64 – 221.cazane cu presiune supracritică ( >221. (fig. fără ca acesta să se deterioreze. pot fi consideraţi următorii parametri de baza: • presiunea nominală – este presiunea maximă continuă a aburului la ieşirea din vana principală de abur. 2. iar la cele fără tambur – presiunea de intrare în cazan. este relativ mică. • temperatura apei de alimentare – este temperatura apei la intrarea în cazan (şi funcţie de tipul cazanului acest loc poate fi la economizor.3.. Caracteristic acestor cazane este diversitatea de combustibili ce trebuie să poată fi arşi în ele. presiunile iniţiale ridicate şi debitele mari necesare au impus utilizarea cazanelor cu volum mic de apă.29 bar). deci la care circulaţia apei se face prin interiorul ţevilor (aşa numitele cazane acvatubulare).7.20) La acestea. • debitul nominal – este debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-l asigure la temperatura şi presiunea nominală. • debitul minim reglat – este debitul pe care cazanul trebuie să-l asigure la presiunea pn.). Cum diferenţa de presiune motoare.

etc). funcţionarea unui astfel de cazan este următoarea. sub influenţa radiaţiei. apa ajunge la fierbere şi emulsia apă-abur rezultată este condusă înapoi la tambur. . deci consumuri mari de metal. Tamburul constituie şi o rezervă de apă pentru alimentarea continuă a cazanului Condensul nevaporizat. acestea suferind în timpul funcţionării variaţii mari de sarcină. îşi reiau circulaţia prin ţevile descendente către sistemul fierbător. Apa de alimentare este introdusă în economizorul (1) unde se preîncălzeşte. . aer. Circulaţia are loc pe baza diferenţei de greutate specifică dintre apa „rece” din ţevile descendente şi apa „mai caldă” din sistemul fierbător. De aici apa coboară prin ţevile descendente (3). ceea ce conduce la: . astfel. unde are loc separarea aburului de condens. ceea ce face posibilă o reglare mai uşoară a cazanului.creşterea consumului de căldură în perioadele de pornire şi durate de pornire mari. cazanele cu circulaţie naturală au o inerţie termică ridicată. Această caracteristică este avantajoasă în special în cazul centralelor de termoficare. etc. În cazanul de abur se întâlnesc circuitele mai multor fluide (apă – abur. situate în exteriorul focarului. se obţin diametre mari ale ţevilor fierbătoare. de unde urcă apoi în ţevile sistemului fierbător (5). iar aburul saturat separat la partea superioară a tamburului trece mai departe în supraîncălzitorul (6) şi apoi la colectorul final (7).procese tranzitorii mai lente. aceste cazane permit variaţii mari de sarcină fără ca presiunea să scadă prea mult. În sistemul fierbător. împreună cu apa de alimentare. preţ de cost ridicat. Ca urmare. .circulaţie a apei are valori reduse şi.având în vedere cantităţile mari de căldură acumulate. gaze de ardere. de unde se alimentează turbina cu abur. către colectorii inferiori (4). după care este adusă la intrarea tamburului (2).

gazele de ardere fiind evacuate în final la coşul de fum (15) cu ajutorul ventilatorului de gaze arse (14). la tamburul cazanului se poate practica operaţiunea de purjare. traseul acestora este marcat cu linie punctată. din acest motiv şi condiţiile impuse apei de alimentare a cazanului sunt mai puţin restrictive. Gazele de ardere rezultate în urma procesului de ardere a combustibilului în focar parcurg apoi întregul cazan. Cazan cu circulaţie naturală 1 15 Circuitul aer – gaze de ardere are următoarea alcătuire şi funcţionare: aerul de ardere este preluat cu ventilatoarele de aer (8). Aprinderea şi controlul arderii se face cu instalaţii automate. deci întregul proces de tratare a apei este mai puţin costisitor. după care este condus la arzătoarele (10). după ce preîncălzesc aerul de ardere în preîncălzitorul de aer (9). este preîncălzit în preîncălzitorul rotativ (9). 2. Aaceste tipuri de cazane sunt de .7 6 13 2 8 3 5 10 12 14 11 CH4 9 4 Fig.20. Combustibilul (în acest caz gazul metan) este adus în magistrala (11). Datorită existenţei zonei de circulaţie. de unde este preluat prin ventilul (12) şi trimis de asemenea la arzătoarele (10).

Ţinând cont de caracteristicile prezentate. înainte de colectorii inferiori. care sunt avantajoase termoficării. Datorită disponibilului de presiune mai mare. B. amplasate pe ţevile descendente. Apă de alimentare Economizor Tambur Supraîncălzitor Abur supraîncălzit Vaporizator Pompă de circulaţie Fig. 2.urilor în vederea asigurării continuităţii în alimentare a consumatorilor de căldură (în special a consumatorilor industriali). se poate spune că acest tip de cazan este cel mai utilizat pentru echiparea CET .preferat la centralele de termoficare cu pondere mare a consumului industrial. viteza de circulaţie a apei în ţevile fierbătoare este mai mare. şi de datele din exploatare disponibile. deci şi la consumuri specifice de material mai mici şi deci la instalaţii mai ieftine. ceea ce conduce la reducerea secţiunii acestora. Cazan cu circulaţie forţată .21. la care şi cota de apă de adaos are valori ridicate. Generatoare de abur cu circulaţie forţată (La Mont) La acest tip de cazane circulaţia apei în sistemul vaporizator se face cu ajutorul pompelor de circulaţie speciale. Cazanele cu circulaţie naturală lucrează până la presiuni de 140 bar şi cu debite până la 1400 t/h.

o particulă de apă parcurge cazanul o singură dată. care asigură un debit de circulaţie de aproximativ de 5 ori mai mare decât debitul apei de alimentare.22) Aceste cazane. Apă de alimentare Economizor Supraîncălzitor convectiv Fierbător convectiv Abur supraîncălzit Supraîncălzitor de radiaţie Fierbător de radiaţie Fig. (respectiv Ramzin în spaţiul fost sovietic) se folosesc în cazul când este necesar abur cu parametri foarte ridicaţi. numite Benson. 2. fiind complet integrate în sistemul de ţevi de circulaţie. 2. vaporizată şi apoi supraîncălzită. Într-un cazan cu străbatere.Pompele de circulaţie lucrează la temperatura de saturaţie din tambur. Cazanele cu circulaţie forţată se realizează până la presiuni de 180 bar şi cu debite ce pot ajunge până la 1700 t/h.22. Aceste cazane nu au tambur şi nici colectori inferiori. Ele se folosesc de regulă pentru presiuni supracritice.2. De regulă.21. Schema cazanului cu circulaţie forţată şi elementele componente ale circuitului termic sunt prezentate în fig. ea fiind pe rând preîncălzită. Cazan cu străbatere (cu circulaţie unică) . Generatoare de abur cu străbatere (fig. sunt folosite 4 până la 8 pompe. C.

Cazane de abur cu ardere în pat fluidizat Tehnica arderii cărbunelui în pat fluidizat este destul de veche: teoria acestui tip de ardere a fost elaborată în 1922 de către Winkler (Germania) şi Cidell (SUA). trece în fierbătorul de radiaţie FR. Aceste cazane au dimensiuni foarte mari. Urmează apoi fierbătorul rezidual de tip convectiv. dar primele aplicaţiile industriale au apărut prin anii ´70. particulele mişcându-se unele în raport cu celelalte ca într-un fluid care fierbe. după care aburul este trimis la turbină.Modul de funcţionare este următorul: apa de alimentare intră în economizor. •posibilitatea de recirculare a produselor de ardere şi realizarea unui timp mai îndelungat de rămânere a combustibilului în focar Aceasta conduce la arderea completă a combustibililor şi la posibilitatea coborârii temperaturii de ardere de la ~1300 0C. la ieşirea căruia se obţine abur saturat umed. întregul amestec aflându-se într-o continuă mişcare. D. de unde şi denumirea de strat fluidizat. printr-un strat de particule solide de cărbune Acest mediu bifazic se comportă ca un fluid. Urmează apoi supraîncălzitorul convectiv SC şi apoi cel de radiaţie SR. cum ar fi diverşi derivaţi din petrol (cocs de petrol. etc. Aplicat industrial. cu ajutorul unei grile de distribuţie sau a unor duze de insuflare. unde se preîncălzeşte. procedeul conferă câteva avantaje printre care sunt: •posibilitatea arderii combustibililor mai ”dificili”. Un sistem (pat) fluidizat este un sistem în care particule de combustibil de mici dimensiuni plutesc într-un curent gazos.). la ieşirea căruia se obţine abur saturat uscat. FC. Cazanele Benson necesită o presiune mare a apei la intrare şi sunt pretenţioase relativ la calitatea apei de alimentare. care trebuie să aibă un conţinut redus de săruri dizolvate în ea. fracţii grele rezultate în procesele de cracare. ele având 3-4 drumuri de gaze. în care sunt amplasate toate elementele de circuit descrise mai sus. cât este în mod curent la un cazan cu . Stratul în suspensie se realizează prin introducerea aerului sau în general a unui gaz sub presiune.

având granulaţia cuprinsă între 100µm şi câţiva mm.900 0C. Pe la partea inferioară a focarului se introduce aerul principal de ardere (14). sau de tip sub presiune. care poate fi recuperat pentru folosire în industria materialelor de construcţii. Tehnica arderii în plat fluidizat a combustibililor poate fi de două feluri: • ardere cu strat fluidizat staţionar. Eliminarea bioxidului de sulf se realizează prin introducerea unei cantităţi de calcar în focar. împreună cu calcarul din buncărul (3) sunt trimise în focarul (1).23: Funcţionarea cazanului este următoarea: combustibilul din buncărul (2). care realizează patul fluidizat împreună cu particulele de combustibil. Arderea şi desulfurarea combustibilului se fac în patul fluidizat. .cărbune pulverizat la o temperatură de 800 . La rândul său. şi oxidul de calciu rezultat reacţionează cu bioxidul de sulf: CaCO3 →CaO + CO2 SO2 + CaO +0.5O2 →CaSO4 Produsul final obţinut este ghipsul (CaSO4).. •arderea amestecurilor de combustibili. Schema de principiu a unui cazan cu arderea cărbunelui în pat fluidizat atmosferic este prezentată în fig. Aerul principal necesar arderii şi realizării patului fluidizat este preîncălzit în preîncălzitorul (6) şi trimis la partea inferioară a focarului printr-un sistem de duze. •reducerea puternică a emisiilor poluante prin înlăturarea practic a emisiilor de compuşi de sulf (SO2) şi diminuarea compuşilor de tip NOx. odată cu combustibilul. 2. calcarul se descompune. • ardere cu strat fluidizat circulant. stratul fluidizat circulant poate fi de tip atmosferic.. aerul secundar este încălzit tot în preîncălzitorul (6) şi se introduce pentru a îmbunătăţi amestecul aer – combustibil şi pentru a regla densitatea patului fluidizat. la temperatura de 800 900 0C.

23. Apa de alimentare se introduce prin economizorul (9). Gazele arse.abur la turbină 10 13 12 1 11 2 15 14 6 3 evacuare cenuşă 7 4 5 9 8 Fig. 12 – supraîncălzitor tr. 14 aer secundar. cenuşa este evacuată iar gazele de ardere trec în canalele de gaze (5) unde cedează căldură economizorului (9) şi unor trepte de supraîncălzitor (12). particulele nearse separate la partea inferioară sunt retrimise la focarul (1). pe baza diferenţei de greutate specifică între apa de alimentare şi emulsia apă-abur ce se formează în vaporizator. unde are loc separarea aburului. 6 – preîncălzitor aer. unde are loc separarea acestora. 9 – economizor. 5 – canale de gaze. 8 – coş de fum. Schema de principiu a cazanului cu pat fluidizat atmosferic 1 – focar. Urmează apoi filtrele finale (7) şi apoi coşul de fum (8). 2. 10 – tambur separator. 4 – ciclon. 2 – combustibil. Emulsia apă-abur este apoi condusă la tamburul (10). Circulaţia se face natural. este condusă apoi la tamburul (10) după care urcă în sistemul fierbător (11). 15 – aer principal. aburul . II. 7 – filtre. împreună cu o parte din particulele de combustibil nearse trec apoi în ciclonul (4). 13 .supraîncălzitor tr. I. 11 – vaporizator. 3 – calcar.

etc. cât şi o mare diversitate de alte materiale combustibile cum ar fi: cocsul de petrol. deci se obţine o mare eficienţă a procesului de ardere. c .saturat rezultat fiind condus apoi la supraîncălzitorul treapta I (12). biomasă. Cazanele se realizează cel mai adesea din ţevi de oţel. Staţionarea prelungită a cărbunelui în focar conduce la o ardere completă a acestuia. b.880 0C.24. ulei.element final. aburul supraîncălzit este în final trimis către turbina de abur. 2.. Procesul de ardere are loc la o temperatură de 840. 2. care se asamblează prin sudare în cadre (secţiuni) ce apoi se leagă la colectoarele principale de tur şi retur.element frontal. apoi la supraîncălzitorul treapta II (13).24). Cazane de apă caldă şi cazane de apă fierbinte Cazane de apă caldă (fig.element de mijloc. Un astfel de cazan poate arde atât cărbune. acesta din urmă fiind amplasat pe tavanul focarului. Cazane de apă fierbinte (CAF-uri) . Aceste cazane echipează centralele termice de mică capacitate.. E. Obţinerea diverselor capacităţi termice necesare se face prin asamblarea unui număr corespunzător de elemente secţionale diferite (vezi fig. lemn. nămoluri industriale.24) -a- -b- -c- Fig. asfalturi. Elemente tip ale cazanelor secţionale tip Metalica (şi ICMA) a . Un astfel de cazan necesită apă de alimentare cu temperatura de 230 0 C la presiunea de 116 bar şi livrează abur la temperatura de 540 0C şi presiunea de 100 bar. cauciuc. împiedicându-se astfel formarea oxizilor de azot. 2.. cel mai întâlnit tip constructiv fiind tipul secţional.

racord de intrare apă alimentare. sau de la 102 la 1500C.25. Cazanele de apă fierbinte sunt cazane de radiaţie cu circulaţie forţată şi cu tiraj natural. folosind ca sursă de căldură combustibili superiori (gaze naturale. şi închizând vana V3 (traseul parcurs de apa ce se încălzeşte este figurat prin săgeţile punctate). Încălzirea apei se face de la 70 la 1500C. motorine.…E4 . 1 E2 V2 E1 V5 E4 V4 2 V3 E3 V1 Fig. Schimbarea regimului de funcţionare se face prin modificarea modului în care sunt legate între ele cele patru ecrane ale focarului (vezi fig.25). E2 sunt legate în serie şi apoi puse în paralel cu ecranele E3. V1…V5 . De regulă ele se folosesc ca instalaţii de vârf. 2. şi chiar cărbune cu putere calorică mai ridicată). În varianta de bază. respectiv V1V5. 2. Acest mod de funcţionare se realizează deschizând vanele V2 . în regimul de vârf.Cazanele din această categorie sunt folosite pe scară largă în centralele termice pentru producerea agentului termic necesar instalaţiilor de încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere. 1 . În regim de vârf. 2 . ecranele E1. cele patru ecrane sunt înseriate prin deschiderea .V4.ventile de separaţie. păcură.ecrane ale focarului. în regimul de bază. Schema de principiu a unui cazan CAF E1.racord ieşire apă fierbinte. E4 (care la rândul lor sunt înseriate între ele).

rolul lor fiind preluat de pompele de reţea. • nu au pompe speciale de alimentare.2 0.26). • au posibilitatea de a funcţiona într-o plajă largă de valori ale sarcinii termice (de la 15 la 100%). 14 mH2O pentru cel de vârf. Randament unui CAF şi al unui utilizarea lor este de preferat cazan de abur funcţie de încărcarea relativă D/Dn cazanelor de abur echivalente (vezi fig. evacuarea acestora făcându-se prin tiraj natural. În exploatare. debitul de CAF 100 căldură putând fi modificat prin reducerea 80 numărului de arzătoare 60 aflate în funcţiune. depinzând de regimul de funcţionare: 29 mmH2O în regimul de bază şi cca. V5 şi închiderea vanelorV1 şi V4 . reglajul făcându-se prin modificarea numărului de arzătoare în funcţiune. Cazanele de tip CAF sunt folosite pentru acoperirea sarcinilor de vârf. 2. 40 abur • funcţionarea poate avea loc în regim de bază dacă temperatura apei de . • rezistenţa hidraulică pe partea de apă este redusă.6 0.Traseul parcurs de apă va fi cel indicat prin săgeţile trasate cu linie continuă. aceste cazane este recomandabil să lucreze cu un debit constant de apă de η[%] alimentare. V3. adică la sarcini parţiale. 2. Fig. Cum aceste cazane funcţionează în majoritatea timpului în regim de vârf.4 0. Cazan de • curba randamentului la aceste cazane are o alură 20 favorabilă ea având valori ridicate şi la sarcini 0 0.vanelor V2.26. ele dispunând de un număr de caracteristici avantajoase în acest scop: • nu au preîncălzitoare de aer şi nici ventilatoare de gaze arse.8 1 D/Dn parţiale.

• debitele cerute de turbinele de termoficare şi regimurile lor caracteristice de funcţionare. • natura combustibilului disponibil. Ţinând cont de posibilitatea existenţei unui cazan în reparaţii planificate. rezultă că numărul de cazane instalate minim admis într-o centrală este n = 3. Alegerea şi dimensionarea CAF . de la caz la caz.lor folosite în centralele termice se face ţinând seame de următoarele aspecte: • natura şi parametrii agentului termic cerut de consumatorii de căldură. • siguranţa în alimentarea cu căldură. simultan cu unul în avarie.urilor. • mărimea debitelor de căldură livrate şi regimurile caracteristice de consum.2. se pune problema instalării unor capacităţi de rezervă. impusă de consumatori. În regimurile în care apa din reţeaua de retur are temperaturi mai reduse.3. . ar exista riscul ca debitul de funcţionare să scadă sub minimul tehnic. în anumite regimuri de funcţionare. Alegerea se face pe baza calculelor tehnico-economice ce stabilesc varianta optimă. de la 1Gcal/h până la 100Gcal/h. pe baza analizei de avarie a cazanelor funcţie de structura sarcinii termice şi de instalarea sau nu a CAF. utilizând practic orice tip de combustibil. iar încărcarea lor se face urmărindu-se criteriul consumului minim de combustibil. este necesară recircularea unei părţi din debitul de apă al cazanului. Mărimea acestora se stabileşte. turbina cu abur are rolul de a transforma energia termică conţinută în abur în energie mecanică la arborele turbinei. 2.alimentare la intrarea în cazan nu scade sub 700C pentru gaze naturale drept combustibil. Cum de cele mai multe ori este vorba de consumatori industriali. CAF . Cazanele nu pot funcţiona bloc cu turbina şi cazanul de abur deoarece. astfel încât temperatura apei la intrare să fie adusă la valoarea cerută.urile se construiesc pentru o gamă foarte largă de debite nominale. Turbina cu aburi Ca principiu de funcţionare.

după scopul şi destinaţia lor.27.sunt turbine la care destinderea aburului are loc numai în ajutaje (adică în paletele statorice).27.turbine radiale.turbine cu acţiune (fig.2. Paletele sunt fixate pe rotorul (5) care se etanşează faţă de carcasa turbinei prin labirinţii (8). 2. . .1.turbine axiale.turbine cu reacţiune (fig. Aburul provenit de la cazan intră prin racordul (1).b).energie care este cedată apoi generatorului electric. Turbinele cu aburi folosite în centralele electrice sunt de o mare diversitate ca tipuri şi puteri. Clasificarea turbinelor Turbinele cu abur se pot împărţi după diverse criterii în mai multe categorii: • după principiul de funcţionare avem: .cu un singur corp.a). de unde ajunge la roata Curtis (2) care are rol de uniformizare a debitului pe circumferinţa turbinei. Turbinele cu abur sunt de regulă cuplate direct cu generatorul sincron. etc. • după numărul de corpuri: . Poziţia rotorului faţă de stator se stabileşte cu ajutorul lagărelor axiale (7). . respectiv de antrenare a generatoarelor electrice (producerea de energie electrică). Aburul este evacuat prin racordul (6).turbine combinate. funcţionând la turaţii de 3000 rpm sau 1500 rpm. 2. Urmează apoi atacarea cu viteză mare a paletelor rotorice. • după modul de curgere a aburului: .). În continuare aburul este condus în ajutajele statorice (3). sau de antrenare de consumatori de putere (pompe. compresoare de mare putere. . pe la partea de sus a acestora. Clasificarea turbinelor după principiul de funcţionare Turbinele cu acţiune . 2.cu mai multe corpuri. unde are loc destinderea.3. . fixate pe diafragmele (4).

astfel încât să se compenseze eforturile axiale în lagăre (fig. 2. lungimea totală fiind aproximativ aceeaşi. 2.b). b – turbină cu două corpuri (de înaltă presiune şi de joasă presiune). Schema de principiu a turbinei cu acţiune (a) şi cu reacţiune (b) Curgerea aburului în turbină este în general paralelă cu axa de rotaţie. Aceasta face ca numărul treptelor de destindere să fie practic dublu la turbina cu reacţiune faţă de cea cu acţiune. Turbine combinate – sunt turbine care au partea de înaltă presiune cu trepte cu acţiune şi partea de joasă presiune cu trepte cu reacţiune.28. de unde şi denumirea de turbine axiale. Clasificarea turbinelor după numărul de corpuri: a – turbina cu un singur corp (fig. cât şi în paletele rotorice. 2. c – turbină divizată pe partea de joasă presiune în două fluxuri JP1 şi JP2 (fig.Turbinele cu reacţiune – sunt turbine la care destinderea aburului are loc atât în ajutajele statorice.28. amplasate pe aceeaşi axă şi parcurse de abur în sensuri contrare. 2.a). 1 3 4 5 2 7 7 8 8 6 Fig. la puteri mai mari de 10 – 15 MW trecându-se la turbine cu mai multe corpuri. .28. (există şi turbine radiale. Turbina cu un singur corp se foloseşte la puteri mici (1 – 2 MW).27. dar folosite pentru puteri mai mici). cu curgere perpendiculară pe axa de rotaţie.c).

sunt scheme de turbine amplasate pe o singură axă de putere. de 1500 rpm. se prezintă o turbină pe 2 axe de turaţie.G IP MP JP1 JP2 d G T IP JP G IP JP1 JP2 G a b c Fig. Amplasarea turbinelor pe o axă de putere d – turbină divizată în 3 corpuri (ÎP. de puteri diferite. În fig. MP şi JP). 2.d). 2. c.28.28. d. 2. Fig. Prima axă de putere. medie şi joasă presiune). . 2. cu trei corpuri (înaltă. a.29. ce pot fi la aceeaşi turaţie sau la turaţii diferite. corpul de joasă presiune fiind divizat în 8 fluxuri. Pentru grupuri de mare putere se folosesc două axe de putere. iar a doua axă de putere. formată din corpurile de înaltă putere şi medie putere. cu supraîncălzire intermediară între corpurile de înaltă şi medie presiune şi cu divizarea corpului de joasă presiune în două fluxuri. ce are corpurile de joasă presiune.28. are turaţia de 3000 rpm. are turaţie mai redusă. Schema are două supraîncălziri intermediare şi este specifică turbinelor cu puteri de 800 – 1200MW. JP1 şi JP2 (fig. b.

2.30. 2.29.30. împreună cu patru din fluxurile de joasă presiune sunt amplasate pe prima axă de putere.SI1 G1 3000 rpm IP MP SI2 G2 1500 rpm JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 Fig. Turbină pe două axe de putere Fig. Corpul de înaltă presiune al turbinei. cu media presiune divizată în două fluxuri şi joasa presiune în opt fluxuri. 2. axă ce antrenează generatorul G1. IP G1 JP1 JP2 JP3 JP4 SI1 SI2 MP1 MP2 G2 JP5 JP6 JP7 JP8 Fig. reprezintă un grup de mare putere. Turbină pe două axe de putere .

2. Consumul specific de abur . Ambele axe de putere au turaţie ridicată .i 2 ) = = d ⋅ (i1 . Principalele mărimi specifice turbinelor cu abur sunt: a. Pn – puterea nominală produsă. Consumul specific de căldură El reprezintă debitul de căldură necesar producerii unităţii de putere.3000 rpm.2. d= D ⎡ kg ⎤ P ⎢ kWh ⎥ ⎣ ⎦ (2. c. respectiv SI1 şi SI2. b.8) unde: Dn – debitul nominal produs. împreună cu celelalte fluxuri de joasă presiune sunt amplasate pe a doua axă de putere pe care este montat şi generatorul G2.d Consumul specific de abur reprezintă debitul de abur necesar producerii unităţii de putere (1MW).i 2 ) = d ⋅ h r P P ⎡ kcal ⎤ ⎢ kWh ⎥ ⎣ ⎦ (2. Mărimi specifice turbinelor cu abur Pentru a putea compara între ele diferitele turbine.Corpurile de medie presiune. se introduc diverse mărimi ce dau dependenţa între parametrii cei mai importanţi. 2.3. Schema este prevăzută cu două trepte de supraîncălzire intermediară. . P – puterea totală produsă.7) unde: D – debitul total de abur al turbinei.dn Acesta se defineşte ca fiind debitul de abur necesar producerii unităţii de putere atunci când turbina furnizează puterea nominală.9) unde: i1 entalpia aburului la intrarea în turbină. dn = Dn Pn ⎡ kg ⎤ ⎢ kWh ⎥ ⎣ ⎦ (2. Consumul specific nominal de abur . q= Q D ⋅ (i1 .

Dx . D e Pc Dn Du D a P0 Dx b P d Pn P Fig. vezi fig. hr – căderea reală de entalpie în turbină.10) unde: D . D = f(P).putere . P – puterea turbinei.31. Caracteristica debit . Caracteristica consumului specific de abur funcţie de încărcare Pentru stabilirea ecuaţiei acestei caracteristici şi pentru trasarea ei se consideră cazul unei turbine cu condensaţie pură (fără prize).11) Din relaţia 2. hr .reprezintă debitul de mers în gol al turbinei de abur. 2.i2 . Debitul de abur al acestei turbine se poate exprima funcţie de putere cu relaţia: 860 ⋅ P h r D= +D x (2. 2.10 se observă că debitul este dependent liniar de putere.debitul turbinei de abur. unde x ≈10% (2.entalpia aburului la ieşirea turbinei.31.căderea de entalpie în turbină. debit necesar pentru acoperirea pierderilor mecanice: acest debit este aproximativ constant şi se poate exprima ca o fracţiune x din debitul nominal. adică: Dx = x⋅Dn. d. deci ecuaţia respectivă se va reprezenta ca o dreaptă în sistemul de coordonate.

7) şi (2.11) rezultă D − x ⋅ D n D n ⋅ (1 − x ) = P Pn Ţinând cont de relaţiile (2. atunci relaţia (2.În reprezentarea grafică s-a notat cu: Du = D – Dx (2.14) devine: P şi dacă se Pn (2. rezultă: d-x⋅ D n Pn ⋅ = d n ⋅ (1 − x ) Pn P (2.14) (2.16) Dacă se notează cu f încărcarea relativă a turbinei.12) unde: Du este debitul util la puterea P.15) (2. Pentru a stabili expresia caracteristicii consumului specific se scrie asemănarea triunghiurilor ∆ abc ∼ ∆ ade.17) . f = consideră constante mărimile: α = (1+x) dn şi β = x⋅dn .8).13) D − Dx Dn − Dx = P Pn şi ţinând cont de relaţia (2. Rezultă de aici egalitatea rapoartelor bc ed = ab ad sau sau Du Dn − Dx = P Pn (2.

variaţia consumului specific de abur pentru o anumită variaţie a sarcinii ( ∆f1 ) este mult mai mare decât variaţia consumului specific în cazul când variaţiile de încărcare au loc în apropierea sarcinii nominale (f = 1).19) ∆d1 ∆d2 ∆f1 ∆f2 Fig. 2. la încărcări mici (f mic). reprezentată în fig. Caracteristica debit specific – încărcare specifică 1 P = Pn f 2.turbina DSL 50): c D a - f - d SL b 50 unde: a – tipul turbinei C = condensaţie . Notarea turbinelor Aceasta se face prin notaţii tip. conform cu tabelul de mai jos (exemplu: .32.2. adică: pentru ∆f1= ∆f2 d ⇒ ∆d1 >> ∆d2 (2.18) ceea ce reprezintă ecuaţia unei hiperbole echilatere.3. 2.32.3.d=α+⋅ β f (2. Din analiza acestui grafic rezultă că.

Turbină cu condensaţie D1⋅(i1 . parametri abur intrare: A – 34 bar.565 0C C – 88 bar.20) relaţie în care 860 este un coeficient ce exprimă echivalentul kilowattului în kilocalorii. 2.K = contrapresiune b. Numărul de supraîncălziri 1 sau 2 2. parametri abur termoficare: L – 1.i2) ⋅η = 860⋅P (2. 2. i1 G având la intrare entalpia i1.33).2 – 2. D. 535 .3.5 bar P – 3 – 5 bar: R – 6 – 8 bar S – 11– 13 bar: T – 15 – 17 bar U – 18 – 21 bar f. 485 0C D – 127 bar .4.33. atunci ecuaţia de bilanţ va fi: Fig. Fie o turbină cu condensaţie cu un singur corp şi fără prize (vezi fig. . Din această ecuaţie va rezulta puterea P la arborele turbinei. cu un randament de i2 transformare a energiei termice în energie K mecanică η. 535 0C F – 182 bar . puterea = MW c. Dacă se notează cu D1 debitul de abur al turbinei.2. 535 0C E – 162 bar. la ieşire T entalpia aburului i2. şi producând la borne puterea P. Expresia puterii mecanice Puterea unei turbine se poate determina din expresia bilanţului termic general pe turbină. 535 0C d. 435 0C B – 63 bar .

determinarea debitului de abur al unei turbine cu condensaţie şi prize. 2. se ∆D consideră o priză amplasată pe G D1 .P= D ⋅ (i − i ) ⋅ η 1 1 2 860 (2.22) unde D1 este debitul de abur de la intrarea turbinei considerată iniţial cu condensaţie pură. Turbină cu condensaţie şi priză Pentru compensarea acestei pierderi se introduce la intrarea în turbină un debit suplimentar de abur ∆D care destinzându-se integral în . În cazul real al unei turbine cu condensaţie şi priză (fig. 860 ⋅ P D1 = (i − i ) ⋅ η 1 2 (2. Expresia debitului total de abur Expresia debitului total de abur al unei turbine cu condensaţie şi priză se determină din relaţia de bilanţ termic (2. pierdere care va conduce şi la scăderea puterii P a turbinei. i1 corpul turbinei prin care se T extrage debitul Dp de entalpie ip. turbina are mai multe corpuri (de regulă înaltă.21) În situaţii reale.20). 2. turbina va Dp. ip i2 K pierde cantitatea de căldură Dp⋅(ip .2. mai întâi. P fiind considerată pentru turbina fără priză. 2. Se impune deci.5.3.34. Prin extragerea Dp. medie şi joasă presiune). şi este dotată cu prize pe la care se extrag debite de abur pentru serviciile interne ale centralei şi pentru alimentarea diverşilor consumatori.34).i2). Fig.

dacă puterea este exprimată la bornele generatorului. compensează pierderea de căldură determinată de prezenţa prizei. În plus.25) unde: D1 reprezintă debitul de condensaţie al turbinei: 860 ⋅ P D1 = . hr ⋅ η (2.i2) = ∆D⋅(i1 .23) Mărimea yp se numeşte coeficient de priză (sau coeficient de neutilizare a energiei termice) şi are relaţia de calcul: yp = ip − i2 i1 − i 2 (2. (2.i2) ⇒ ∆D = D p ip − i2 i1 − i 2 = yp ⋅ Dp (2. Debitul total de abur al turbinei va fi: .24) Debitul total de abur al turbinei cu priză care ar produce aceeaşi putere P ca şi turbina fără priză va fi atunci: D = D1 + ∆D. atunci randamentul η va avea cele două componente (ηm randamentul mecanic al turbinei şi ηg – randamentul electric al generatorului cuplat cu turbina).26) Dacă turbina are mai multe prize (n). se determină coeficienţii de priză ypi pentru toate prizele turbinei apoi se scrie relaţia debitului D în care debitele Dpi se vor înlocui cu produse de forma [ai]⋅D unde [ai] reprezintă debitele specifice de abur la prizele turbinei. Dp⋅(ip .turbină (între i1 şi i2).

i2 . nu se destind integral în turbină. pornind de la relaţia 2.căderea reală de entalpie în turbină (este suma căderilor reale de entalpie pe corpurile turbinei).puterea totală a grupului. . .debitul la priza "i".randamentul mecanic al turbinei. Aceste debite.14 astfel: n ⎡ ∑ (i − i ) ⋅ D ⎤ pj n ⎢ j=1 1 pj ⎥ ⎡ ⎤ P = ηm ⎢(i1 − i 2 )D k + ∑ (i1 − i pj )D pj ⎥ = ηm (i1 − i 2 )D k ⎢1 + j=1 (i1 − i 2 ) ⋅ D k ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (2.12).ηm. ipj –entalpia aburului la priza “j”. deci din punct de vedere strict al producţiei de energie electrică. Puterea totală a grupului se va exprima.28) . ηg . de la care se extrag anumite debite de abur ce sunt folosite fie în centrală. în MW.D= n + ∑ y pi ⋅ D pi h r ⋅ ηm ⋅ ηg i=1 860 ⋅ P (2. .hr . Toate turbinele sunt construite cu un anumit număr de prize (max. respectiv al generatorului. Dpj – debitul de abur extras de la presa “j”. extrase de la priză.coeficientul prizei "i". fie pentru alimentarea consumatorilor externi. Dk .27) În această relaţie se notează cu: .entalpia aburului la intrarea în turbină.debitul de abur ce se destinde integral în turbină şi se regăseşte la ieşirea acesteia. prezenţa prizelor are efecte negative.ypi .entalpia aburului la ieşirea din turbină. h r = ∑ h ri i =1 n (2.Dpi .29) unde: i1 . (i1 . Pentru ca o turbină să producă aceeaşi putere .i2) – căderea reală de entalpie în turbină.P .

. Se – secţiunea de ieşire a turbinei (m2). cu valori subsonice de 240-280 m/s.1 ata << presiunea atmosferică).31) Mărimea Dc se numeşte debit de condensaţie şi reprezintă debitul unei turbine fără prize.0. Puterea depinde de căderea reală de entalpie şi de debitul de abur.electrică ca şi în cazul unei turbine fără prize este necesar să se admită un debit de abur mai mare la intrare. Dacă notăm cu β expresia: β= ∑ (i1 − i pj ) ⋅ D pj j=1 n (i1 − i 2 ) ⋅ D k (2.32) (2.30) şi de asemenea dacă notăm cu DC expresia: DC = (1 + β) Dk atunci rezultă pentru puterea dată de o turbină (P). având aceeaşi parametri ai aburului la intrare şi la ieşire. Pe de altă parte însă. în principal. funcţie de presiunea aburului la ieşirea din turbină (≅0. v – volumul. adică de secţiunea turbinei la ultima treaptă de palete: Dk = w e ⋅ Se v (2. Pentru că această cădere de entalpie nu poate fi mărită oricât. relaţia: P = ηm(i1-i2)(1+ β)Dk. Se depinde de lungimea paletelor treptei finale. specific al aburului (m3/kg). care ar produce aceeaşi putere. debitul de abur al turbinei este limitat de secţiunea de ieşire.33) unde: we – viteza aburului la ieşirea din turbină (m/s). (2. creşterea puterii se realizează pe seama creşterii debitului de apă. La rândul ei.04 . ca şi turbina reală cu prize.

2. conform relaţiei (2.2.35). lungimea maximă a paletelor este de 1400-1600 mm şi Se = 18 .35). deoarece paletele sunt supuse la eforturi mari pe direcţie perpendiculară pe axul de rotaţie datorită forţelor centrifuge.3. dreaptă ce corespunde regimului de condensaţie pură (vezi fig.35: D= 860 ⋅ P + Dx + y p ⋅ D p hr (2. şi Dk = 0. În cazul puterilor foarte mari.lungimea paletelor depinde de rezistenţa materialului din care sunt făcute. .6. Diagrama regimurilor de funcţionare pentru o turbină cu condensaţie şi priză Trasarea diagramei se face pornind de la expresia generală a debitului de abur. (2. Pentru o turaţie de 3000 rot/min.8.35) Ecuaţia acestei drepte are forma generală: D = k1 P + k2 Paralelele la (ab) vor avea ecuaţia de forma D = k1 P + k2 + yp Dp.34) Mai întâi se trasează dreapta (ab).36) Se trasează apoi dreapta (cd) care corespunde regimului de contrapresiune pură când Dp = D. lungimea maximă a paletelor este de 1050-1100 mm cu Se = 8 .5 m2. apare necesitatea divizării ultimelor trepte ale turbinei în mai multe fluxuri parcurse în paralel. D= 860 ⋅ P + Dx hr (2. 2. Pentru o turaţie de 1500 rot/min. scrisă sub forma 2.20 m2.

38) rezultă: k1’ > k1 (2.39) şi deci: panta (cd) > panta (ab) În final se trasează dreptele care închid diagrama.35. Diagrama debit .40) unde: . Analizând mărimea celor două căderi de entalpie pe turbină h’r şi hr. 2.38).putere Dk D= 860 ⋅ P hr ' + Dx ' (2.37) care este de forma D = k’1 P + k2.D Dn d e D Pip Pjp D A Dp b D Pcond Ppr Dk c a O Ppr Pip Pcon Pjp P P P Dp Fig. respectiv (de) – dreapta corespunzătoare debitului nominal şi (eb) – dreapta corespunzătoare puterii nominale. Conform acestei reprezentări se pot preciza două moduri de scriere a puterii produse de turbină: P = Pip + Pjp = = Ppr + Pcond (2. h’r = i1 – ip < hr = i1 – i2 (2.date de relaţia (2.

. respectiv reprezentarea grafică din fig. Reprezentarea „în trepte de presiune” a turbinei P= [D(i 1 − i p1 ) + (D . Reprezentarea turbinei corespunzător relaţiei (2.Dpn Fig. • pentru împărţirea în joasă şi înaltă presiune corespunde relaţia (2. + (D . η m ηg 860 P = [ D (i − i ) + D (i − i ) + .puterea în condensaţie.D p1 )(i p1 − i p 2 ) + . 2. 2..41).42) D i1 Dp1 i2 Dp2 Dpn Dk = D – Dp1 –Dp2 .Pip – puterea pe partea de înaltă presiune..D p1 .37.29) .36.i pn ) + D (i − i ) p1 1 p1 p2 1 p2 1 2 k 1 ] (2. 2... .... Pcond.D pn )(i pn − i 2 ) (2. + D pn (i ..41) ] • pentru împărţirea în parte de condensaţie şi parte de priză corespunde relaţia (2.Dpn Fig. D i1 Dp1 D p2 Dp3 η m ⋅ ηg 860 i2 Dpn Dk = D – Dp1 –Dp2 ..37. Pjp – puterea pe partea de joasă presiune...42). Ppr – puterea pe priză... respectiv reprezentarea grafică din fig. 2.36..

G IRR C .3. construite ca aparate de schimb de Fig. În cele ce urmează se prezintă numai condensatoarele de suprafaţă răcite cu apă.condensatorul propriu-zis SI (K). Condensatorul (K) are rolul de a aduce aburul în faza lichidă. Constructiv acestea sunt realizate din ţevi drepte. care condensează aburul cu ajutorul unui circuit închis de apă de răcire iar aceasta se răceşte într-un schimbător de căldură de aer.38) este formată din trei elemente principale: .pompele de condens bază T (Pcb). Instalaţia de condensare căldură de amestec . Cerinţele tot mai mari de apă de răcire şi lipsa tot mai accentuată a acesteia ridică problema răcirii cu aer.1. sau ca schimbătoare de căldură de suprafaţă . Condensatorul este plasat. iar pompa de condensat(Pcb) preia condensul de la condensator şi îl trimite mai departe la degazor prin preîncălzitoarele de joasă presiune. Instalaţia de condensare Instalaţia de condensare (fig. Ej K Condensarea aburului destins în turbină are loc în ik Pcb condensatoare . prin condensare. 2. Heller. Există în acest sens un sistem indirect.2.răcite cu aer.răcite cu apă.38. paralele şi orizontale fixate prin mandrinare între două plăci tubulare.3. 2. Ejectorul (Ej) este instalaţia care asigură vidul înaintat la condensator.3. la ieşirea turbinei şi . ia . în schema termică.instalaţia de ejectoare (Ej).3. 2. Condensatorul Soluţia cea mai frecvent aplicată în practică şi folosită în exclusivitate în centralele electrice din ţara noastră este cea cu condensator de suprafaţă răcit cu apă.

se admite o subrăcire uşoară. Prin subrăcire se înţelege răcirea sub temperatura de saturaţie corespunzătoare presiunii din condensator. pentru ca apa să nu fiarbă la intrarea în pompa de condens bază.are în principal rolul de a condensa aburul rezultat de la ieşirea acesteia. Cantitatea de căldură cedată în condensator de aburul care se răceşte este: Qc = Dk(ia – ik) = Dk(ia – tk) (2. circulă pe trasee separate şi nu se amestecă.04 şi 0. condensatorul este un schimbător de căldură de suprafaţă. condensatorul trebuie să îndeplinească condiţiile: • să menţină un vid înaintat. În cazul în care nu are loc subrăcirea condensatului. Tot la condensator se mai aduc o serie de condensuri secundare din diverse puncte ale circuitului apă-abur. Principial. căldura rezultată prin condensarea aburului fiind preluată de apa de răcire. presiunea la condensator fiind de regulă cuprinsă între 0. respectiv acelaşi conţinut de gaze ca şi aburul primit la intrare. aburul pe de o parte şi apa de răcire pe de cealaltă parte.44) definit ca fiind cantitatea de apă necesară pentru a condensa 1kg abur. tk ≅ tsat. . • condensul rezultat la ieşirea condensatorului să aibă aceleaşi calităţi. ia – este entalpia aburului la ieşirea din turbină. • subrăcirea condensatului la ieşire să fie în limitele admisibile. Condensatorul este caracterizat prin multiplul de răcire: m= Dk Dc (2.43) unde: tk ≅ ik este temperatura. Dk – debitul de abur ce ajunge la condensator. De regulă. În funcţionare. corespunzător presiunii din condensator. Cele două fluide.1 bar. iar în timpul proceselor de pornire sau oprire a turbinei se aduce aburul de ocolire al turbinei. respectiv entalpia condensului rezultat din abur.

condensatorul este astfel dimensionat încât să poată prelua şi o parte. Ţevile de răcire sunt fixate la capăt prin mandrinare sau prin sudare la plăcile tubulare (7). Aburul vine de la turbină prin racordul (2). Apa de răcire intră prin racordul (1) în camera de intrare (5). Acesta este motivul pentru care se impune realizarea subrăcirii la condensator. . acest abur s-ar pierde în aer prin supapele de siguranţă. Racordul (4) este folosit pentru cuplarea condensatorului cu instalaţia de ejectoare ce are drept scop realizarea şi menţinerea vidului dorit la condensator.39. apoi este colectată în camera de ieşire (6) şi evacuată prin racordul (1’) la turnurile de răcire. acesta ar putea să înceapă să fiarbă la intrarea în pompă. trece prin spaţiul dintre ţevi şi manta unde condensează şi este subrăcit. după care prin racordul (2’) este evacuat. 2. m = 40-60 la răcire în circuit închis. de unde este distribuită ţevilor (3). Pe lângă condensarea aburului din circuitul principal. Subrăcirea are efecte negative asupra randamentului termic deoarece implică creşterea consumului de combustibil pentru încălzirea condensatului. În ştuţul de aspiraţie al pompei se creează o depresiune şi. sau chiar tot aburul din conducta de abur. Bulele de vapori care s-ar forma ar duce la apariţia fenomenului de cavitaţie cu efecte nedorite asupra pompei. Condensatorul are de asemeni rolul de a răci aburul şi în perioadele de pornire – oprire a turbinei. deoarece aici presiunea este ceva mai mică şi corespunzător şi temperatura de saturaţie este mai mică. În aceste ţevi apa se încălzeşte pe seama căldurii dezvoltate prin condensarea aburului. Schema unui condensator este prezentată în fig. dacă condensul la ieşirea din condensator se află la temperatura de saturaţie (corespunzătoare presiunii din el). condensul fiind preluat de pompa de condens bază Pcb.Valorile uzuale pentru multiplul de răcire sunt: m = 70-85 la răcire în circuit deschis. la declanşarea turbinei: altfel.

cu condensatoarele laterale în raport cu turbina. se poate construi câte un condensator pentru fiecare flux de abur sau un singur condensator comun pentru mai multe fluxuri. La turbinele cu mai multe fluxuri. unii constructori au folosit construcţia integrată. . În cazul condensatoarelor longitudinale. condensatoarele sunt de obicei divizate în două părţi. ţevile condensatorului trebuie să aibă un coeficient de schimb de căldură cât mai bun. ele sunt construite din alamă. iar pentru a micşora înălţimea grupului. Între turbină şi condensator şi în condensator. în care circulaţia apei se poate opri în mod independent. 2. cele cu două drumuri de apă fiind soluţia cea mai uzuală la unităţile cu puteri până la 200 MW. numărul lor poate fi egal cu două. au diametre interioare cuprinse obişnuit între 18 şi 24 mm şi grosimea peretelui de 1-1. La maşinile foarte mari se folosesc condensatoare cu un singur drum de apă. Pe partea de apă. aburul trebuie să aibă o cădere minimă de presiune. pentru ca să nu se ajungă la diametre exagerat de mari. Schema unui condensator Pentru a se reduce temperatura de condensare tc. Condensatoarele pot fi cu unul sau cu două drumuri de apă. pentru curăţare. Din această cauză condensatoarele sunt instalate în imediata apropiere a corpului de joasă presiune a turbinei.etanşeitatea volumului de abur faţă de apa de răcire.39. În exploatare se pun două condiţii principale pentru condensator: .2 4 1’ 3 6 5 1 7 2’ Fig.5 mm. cu axul paralel cu axul turbinei sau perpendicular pe acesta.

cu ejectoare cu apă. cu debit mare. Schema unei instalaţii de ejectoare cu abur cu o treaptă Funcţionarea unui ejector cu abur este următoarea: prin ajutajul (1) se introduce apă sau abur cu presiune ridicată. capătul ajutajului este îngustat ceea ce face ca viteza jetului la ieşire să crească şi corespunzător să se micşoreze presiunea statică. odată cu aburul.cu pompe rotative de vid în serie cu un ejector cu abur. De obicei se foloseşte un ejector cu abur cu o singură treaptă. dar care realizează numai un vid parţial (fig.menţinerea suprafeţei interioare a ţevilor în stare curată pentru a avea o valoare ridicată a coeficientului de schimb de căldură.3.2.confuzor (2). în condensator pătrund şi gaze necondensabile. Acestea sunt formate din aer provenit din neetanşeităţile circuitului apă-abur şi azot. Instalaţia de ejectoare (sistemul de vid) În condensator există în mod teoretic vidul corespunzător presiunii de saturaţie a aburului la temperatura de condensare. 2. . Extragerea gazelor se face în următoarele moduri: .3.cu pompe rotative de vid. datorită secţiunii mărite. deci în jurul jetului se formează o depresiune ce are ca efect aspiraţia gazelor din condensator prin conducta (3). Aceasta trece apoi prin tubul difuzor .cu ejectoare cu abur în două sau trei trepte. viteza sa se micşorează şi corespunzător presiunea creşte.40). la ieşirea căruia. 2. Pentru menţinerea vidului în condensator se foloseşte o instalaţie de extragere a gazelor. Ieşirea difuzorului se face în condensatorul ejectorului Kej. respectiv vapori de amoniac proveniţi ca efect al tratării chimice a apei din cazan. prezenţa lor fiind nedorită. unde se realizează condensarea aburului. . devenind la un moment dat aproximativ egală cu presiunea atmosferică. . Gazele se acumulează în zonele laterale ale condensatorului şi determină creşterea presiunii. atât a celui primit de ejector cât şi a celui antrenat din condensul principal. .

1 ata.04 – 0. iar treapta a II-a cu condensatorul primei trepte a .41.08) se folosesc instalaţii de ejectoare în 2-3 trepte (vezi schema din fig. Instalaţie de ejector cu două trepte Funcţionarea schemei este următoarea: prima treaptă comunică direct cu condensatorul (K). 2. 2. 2. iar gazele sunt evacuate prin racordul (4) în atmosferă. Condensul secundar este returnat prin conducta (5) la condensator. Schema unei instalaţii de ejectoare în două trepte 1’ Ej2 3’ Ej1 1 T 3 K 4 7 2’ 2 Pcb 8 Kej2 5’ Kej1 5 6 Fig. Instalaţie de ejector cu o treaptă Răcirea condensatorului ejectorului se realizează cu condensul principal rezultat la ieşirea condensatorului principal K.40.41). De regulă.1 3 T Ej 2 K 4 Pcb 5 Kej Fig. un simplu ejector poate realiza o depresiune maximă de 0. Pentru a realiza o depresiune mai mică (valorile obişnuite sunt 0.

• degazare chimică . Ca urmare. Pentru a se putea realiza răcirea condensatorului ejectorului se recurge la o schemă în circuit închis. • la presiune atmosferică. devine suficient de mare. În momentul când debitul de abur. Degazorul Degazoarele sunt aparate destinate eliminării din apa de alimentare sau de adaos a gazelor agresive. deschizându-se ventilul (7) şi închizându-se (8). Aburul de antrenare trebuie să aibă o presiune de 6 . Condensul rezultat la ieşirea (K) se numeşte condens principal.04 bar. 2. când debitul de abur ce intră în condensatorul (K) este mic. în acest scop deschizându-se ventilul (8) şi închizându-se (7). care pot produce coroziunea părţilor metalice componente ale instalaţiei.0. sub vid. condensul principal.4. În cazul ejectorului cu mai multe trepte. (2. aerul din primul condensator este aspirat de treapta următoare a ejectorului.12 bar. • sub presiune (de regulă de ordinul 4 . Condensurile secundare sunt returnate prin conductele (5) –(5’) la condensatorul principal (K).8 bar). celelalte numindu-se condensuri secundare. rezultă şi debitul de condens principal mic. la condensatorul principal. Degazarea poate fi: • degazare termică: • la rece. condensul continuându-şi drumul spre cazan.10 bar.3. Raportul de compresie mai redus permite ca în ejectorul cu două trepte să se atingă presiunea absolută de 0.45) Presiunea minimă realizabilă cu un ejector cu abur cu o singură treaptă este de 0. revine prin conducta (6) la condensatorul principal K. ca oxigenul şi bioxidul de carbon. după ce răceşte condensatoarele ejectoarelor. se trece la schema în circuit deschis.ejectorului. Raportul de comprimare al ejectorului este n = p”/pc. La pornirea turbinei.035 .

regulator de presiune.Degazarea termică are loc prin încălzire. Solubilitatea gazelor în apă este funcţie de presiune şi temperatură. 5 ventil abur. 3 8 PA Fig.42. 2. • degazoare cu cameră de pulverizare. Ea scade odată cu creşterea temperaturii. care în acest caz se amestecă cu apa.rezervor. 6 .ventil apă adaos. Pentru a se realiza un amestec cât mai bun şi o încălzire uniformă este necesară divizarea curentului de apă în şuviţe foarte fine sau pulverizarea fină a acestuia. Aparatul este format dintr-o coloană cilindrică verticală (dom). Din acest punct de vedere. datorită reducerii solubilităţii gazelor odată cu ridicarea temperaturii lichidului. 7 – taler distribuitor.P. 3 . încălzirea se face cu abur. . Degazoare cu site şi şuviţe Există mai multe degazoare de acest fel care se deosebesc prin amplasarea sitelor. Abur încălzire de la priza turbinei 5 4 1 La preîncălz P. 8 – conductă barbotare abur cu duze. degazoarele pot fi: • degazoare cu site şi şuviţe. Schema degazorului cu site şi şuviţe 1 .dom de abur. 2 . şi atinge valoarea zero la punctul de fierbere.J. 4 . Evacuare gaze degazate Taler (7) Apă de adaos 6 2 Condensat de la P.regulator de nivel. numărul lor şi modul de introducere a aburului.I. pentru o presiune constantă.P.

din care apoi apa se scurge sub forma unor şuviţe din taler în taler. Degazarea se poate face la presiune constantă sau alunecătoare. Apa degazată este colectată la partea inferioară a coloanei de degazare.46) Reacţia este puternic influenţată de temperatură. într-un schimbător de căldură de suprafaţă. numit răcitor de eşapări. odată cu aceste gaze părăseşte coloana de degazare şi o mică cantitate de abur. 2.situată deasupra rezervorului de apă de alimentare (fig. reacţia sa cu oxigenul eliberând azot şi apă: N2H4 + O2 → 2 H2O + N2 (2. Degazorul este realizat din oţel inox. într-un rezervor (1). cum ar fi sulfitul de sodiu. . gazele ce o părăsesc fiind evacuate pe la partea superioară a coloanei de degazare. pentru a evita acţiunea agresivă a oxigenului şi bioxidului de carbon.42). În contracurent cu apa circulă aburul. Apa este introdusă printr-o conductă în domul de degazare (2). Degazarea chimică. apa ajunge la temperatura de saturaţie. iar azotul rezultat este inert pentru părţile metalice. fiind distribuită în talerele găurite (7). Ea constă în reducerea controlată a oxigenului din apă cu ajutorul unor substanţe puternic reducătoare. deci nu vor putea fi utilizate în termoficare. apa din rezervor se menţine la temperatura de saturaţie prin injectarea de abur (conducta 8 cu duze). Hidrazina nu introduce în apă substanţe minerale solubile. aburul şi condensatul rezultate vor fi uşor toxice. Se foloseşte ca o treaptă suplimentară de degazare. Cu căldura primită de la abur. care este introdus pe la baza domului de degazare. Pentru a se evita redizolvarea gazelor. de regulă la presiuni mai mari de 100 ata. N2H4. Na2SO3 sau hidrazina. O parte din căldura conţinută în amestecul abur-gaze poate fi cedată apei de alimentare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->