P. 1
Biologie XII

Biologie XII

1.0

|Views: 22,135|Likes:
Published by Corina Bezer

More info:

Published by: Corina Bezer on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2015

pdf

text

original

î

¥©L©i©P

manual pentru clasa

XII-

CZU 57 (075.3) V87

Manualul a fost elaborat conform Curriculum-ului naţional pentru învăţământul liceal

Lucrarea a câştigat concursul Ministerului Educaţiei pentru elaborarea manualelor din ciclul liceal şi a fost aprobată spre editare prin Ordinul nr. 613 din 31 decembrie 2003 al ministerului educaţiei al Republicii Moldova

Comisia de evaluare: Constantin Andon, doctor habilitat în biologie, profesor universitar Maria Duca, doctor habilitat în biologie, profesor universitar Tamara Pârău, profesor şcolar, grad didactic I

Recenzenţi: Constantin Subotin, inspector şcolar la DEŞTS al municipiului Chişinău Ion Golubenco, profesor şcolar, grad didactic I

Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin editurii Lumina.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Voloşciuc, Leonid Biologie: Man. pentru ci. a XII-a /Leonid Voloşciuc, Ana Postolache-Călugăru, Silvia Vulpe; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. - Ch.: Lumina, 2004 (Combinatul Poligr.) - 256 p. ISBN 9975-65-194-1 57 (075.3)

ISBN 9975-65-194-1

© Editară Lumina, 2004 © Leonid Voloşciuc, Ana Postolache-Călugăru, Silvia Vulpe, text; imagini, 2004

mmsmt i.

I. înmulţirea celulelor înmulţirea organismelor Dezvoltarea individuală a organismelor 4. Genetica - ştiinţa despre ereditatea şi variabilitatea organismelor Informaţia ereditară şi realizarea ei în celulă 6. încrucişarea monohibridă. încrucişarea polihibridă 8. Interacţiunea genelor. Moştenirea caracterelor în cazul interacţiunii genelor 9. Transmiterea genelor plasate pe acelaşi cromozom Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul II. Variabilitatea organismelor 12. Genetica omului 13> Genetica şi ameliorarea

ÎNMULŢIREA CELULELOR
1 CICLUL CELULAR Şl MITOTIC 2 MITOZA 3 MEIOZA

1. CICLUL CELULAR Şl MITOTIC Ciclul celular Unitatea structurală şi funcţională a organismelor vii este celula. Capacitatea acesteia de a se autoreproduce prin diviziune asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor dintr-o singură celulă. Pe măsura dezvoltării organismului, o parte din celule se specializează la îndeplinirea unei anumite funcţii şi încetează să se mai dividă, de exemplu neuronii. Celulele unor ţesuturi (epitelial, hematogen ş.a.) păstrează însă capacitatea de dividere. Astfel, observările au arătat că în fiecare secundă în ficat şi splină sunt distruse circa 2,5 mln de eritrocite şi tot atâtea apar în măduva roşie a oaselor (ţesut hematogen). Celulele care păstrează capacitatea de a se divide într-un organism adult sunt numite tronculare. Cele două celule-fiice formate în urma diviziunii celulei tronculare au o soartă diferită: una se diferenţiază într-o celulă specializată şi pierde capacitatea de a se divide, iar cealaltă moşteneşte caracterul celulei-mamă. Datorită acestui fapt, rezerva de celule tronculare se menţine la un nivel constant. La plante capacitatea de a se divide o păstrează celulele ţesuturilor embrionare localizate în vârful tulpinilor şi al rădăcinilor, de-a lungul tulpinii, la baza peţiolului frunzei. Ele asigură creşterea plantelor în lungime şi grosime, restabilirea anuală a organelor ce pier. Durata vieţii celulei de la naştere în urma diviziunii celulei-mamă şi până la propria diviziune sau moarte reprezintă ciclul celular sau vital. La organismele monocelulare şi la celulele ce nu se divid din momentul apariţiei lor ciclul celular coincide cu durata vieţii organismului.

Ciclul mitotîc
Etapa de pregătire a celulei către diviziune (interfaza) şi diviziunea propriu-zisă (mitoza) alcătuiesc ciclul mitotic al celulei. Ciclul mitotic al celulelor care îndată după formarea lor se supun diviziunii, coincide cu ciclul celular. Interfaza ocupă cea mai mare parte a ciclului mitotic şi cuprinde trei perioade (fig. 1.1): presintetică (GJ, sintetică (S) şi postsintetică (G 2 ). Acestea au o durată diferită şi sunt marcate de desfăşurarea anumitor procese. Perioada 4

resintetică (G,), cea mai de lungă durată erioadă a interfazei, se caracterizează prin nteza de ARN şi proteine, dublarea numărului £ ribozomi şi mitocondrii. în perioada sintecă (S) continuă sinteza de ARN şi proteine, re loc dublarea cromozomilor în baza replicării loleculelor de ADN. Urmează perioada postintetică (G 2 ), în care celula se pregăteşte emijlocit pentru diviziune: se acumulează nergie prin sinteza de ATP, se dublează lastidele, centriolii. Interfaza este urmată de iviziunea propriu-zisă a celulei - mitoza.
2. MITOZA

Fig. 1.1. Perioadele ciclului mitotic.

Amintiţi-vă după fig. 1.2 şi 1.3 alcătuirea celulei vegetale şi animale. Observaţi asemănările şi deosebirile. Mitoza se compune din două etape: diviziunea nucleului - cariochineza - şi ziunea citoplasmei - citochineza.

' Cariochineza

Morfologia cromozomilor. Rolul central în diviziunea nucleului revine cromozoov. Ei prezintă formaţiuni filamentoase localizate în nucleu, constituite la sfârşitul ;rfazei din două copii longitudinale formate în perioada sintetică - cromatide 1-1.4). Acestea sunt unite printr-un corpuscul mic sub formă de punct sau granulă, lit centromer. în funcţie de localizarea centromerului deosebim trei tipuri de lozomi cu o configuraţie spaţială diferită:
perete celular ribozomi nucleol nucleu por nuclear mito'condrie centrioli aparatul Golgi membrană membrană vacuolă reticul endoplasmatic granular cloroplast nucleu nucleol aparatul Golgi mitocondrie

r eticul doplasmatic [granular

Alcătuirea celulei animale.

Fig. 1.3. Alcătuirea celulei vegetale.

în cariotip se disting două tipuri de cromozomi: autozomi şi cromozomi sexuali. 5 . Locul amplasării centromerului reprezintă B strangulaţia primară. fiind numiţi omologi {tab. specii de plante sau animale conţin un anumit număr de cromozomi.are braţe vădit inegale. 1.cromatide.gălbenuş. în celulele sexuale se conţin de două ori mai puţini cromozomi decât în cele somatice.drozofilă. 1 O : " • Tabelul 1. Structura cromozomului. ambele braţe fiind egale: b) submetacentric . adâncă. Un astfel de cromozom capătă iu forma de bastonaş. 4 . 4 .4). Cu | 2 J» Ijj |4 întrucât centromerul este situat mai aproape de J F f | jf 3 unul din capete.centromerul ocupă o poziţie centrală. 2 . gulaţia secundară. relativ stabil. B. Numărul de cromozomi din celulele somatice reprezintă garnitura diploida (se notează 2ri).5). formă şi dimensiuni este numit cariotip.tipurile de cromozomi. iar cel redus pe jumătate din celulele sexuale -garnitura haploidă (se notează n). Celulele ce compun corpul indivizilor oricărei ' + *»* \^-*. Cariotipurile diferitelor specii prezintă deosebiri cantitative şi calitative {fig.1 GARNITURA DIPLOIDA DE CROMOZOMI A UNOR SPECII DE PLANTE Şl ANIMALE SPECIA DE PLANTE GARNITURA DIPLOIDA Ceapă Porumb Ovăz Roşii Căpşun Orz 16 20 42 24 56 14 1 I I sAALE GARNITURA DIPLOIDA Muscă-de-casă Găină lepure-de-casă Oaie Cimpanzeu Om 12 78 44 54 48 46 . 1. Setul de cii: 1 .5. Zii centromerul fiind deplasat de la poziţia centrală. De exemplu. Unii cromozomi pot avea Fig.1). Dacă A . 3 .a) metacentric . Cariotipul diferitelor spe. conţin 46 de cromozomi. 3 . cromozomii omologi sunt morfologic identici.la om.ADN. toate celulele din corpul omului (celulele somatice). una sau mai multe strangulaţii secundare. c) acrocentric . porţiunea de cromozom separată de ea 2 . De regulă. Cromozomii garniturii diploide sunt perechi. cromozomi al celulelor somatice ale unui organism concret caracterizat printr-un anumit număr.are forma de cârlig. tipic pentru specia dată. 1. C ultrastructura cromozomului: 1 cel puţin una dintre acestea este suficient de centromer (strangulaţia primară).satelit.4.sexuale. iar cele ce compun organele porumbului .somon. 1.20. 1.stranreprezintă satelitul cromozomului dat {fig. cu excepţia celor Fig.

Presiunea de turgescenţă a citoplasmei creşte datorită cărui fapt celula ide să capete o formă sferică. în nucleul profazic fiecare cromozom constă din două cromatide. Creşte şi viscozitatea ei. în celulele plantelor superioare centriolii nu au găsiţi. La ele fusul de diviziune apare la poli sub formă de „scufie polară".a. Depărtarea lor întotdeauna are loc pe o linie dreaptă. anafaza şi telofaza (fîg. Pe măsura îndepărtării centriolilor. încep să se deplaseze spre polii opuşi ai celulei. între ei în citoplasmă se conturează un mănunchi de fire care formează fusul de diviziune. în compoziţia cromozomilor au fost identificaţi acizii nucleici (ADN. Scheletul cromozomilor îl constituie ADN-ul şi proteinele.vi F/g.6. în desfăşurarea mitozei se disting 4 faze care se succed . metafaza. amintind o respingere reciprocă. cromozomii se transformă în corpusculi compacţi vizualizaţi sub microscopul optic şi care se deplasează uşor fără să se amestece între ei. proteinele. amplasaţi.6). Centriolii. B .fazele mitozei văzute la microscopul optic. . cantităţi neînsemnate de lipide şi compuşi anorganici ai calciului.reprezentarea schematică a fazelor mitozei. Fazele mitozei. de regulă.onsecutiv: profaza. La sfârşitul profazei membrana nucleară izolvă şi cromozomii se repartizează liber în citoplasmă. unii fermenţi. răsucite una în jurul celeilalte. Ca urmare a spiralizării continue a cromatidelor. Compoziţia chimică a cromozomilor. în vecinătatea nucleului. Fazele diviziunii mitotice a celulei: A . Separarea centriolilor . fierului ş. 1. Profaza se caracterizează printr-un şir de procese ce au loc în citoplasmă şi nucleu. ndiţionează polarizarea celulei.. ARN). 1.

Citochlneza După diviziunea nucleului urmează diviziunea citoplasmei. Cromatidele separate devin cromozomi-fii. invizibile la microscopul optic. Separarea cromatidelor este un proces destul de complex. unde se fixează de părţile opuse ale centromerului cromozomului. O dată cu atingerea de către cromozomi a polilor opuşi ai celulelor începe faza finală a mitozei . neelucidat pe deplin. Tipurile regulate de diviziune ale celulelor. în mitoza descrisă mai sus diviziunea celulei este echivalentă şi simetrică. în jurul lor apare membrana nucleară. formând placa metafazică. apoi în celulelefiice ele vor nimeri în cantităţi aproximativ egale. starea fiziologică a organismului. pe locul plăcii metafazice apare fmgmoplastul. Fiecare alunecă pe filamentele fusului spre polii opuşi ai celulei. Aceasta reprezintă un paşaport „11" specific al fiecărui organism. rămânând legate în regiunea centromerului. în anafază cromatidele se separă şi în regiunea centromerului. Numărul acestor fire corespunde numărului de cromozomi. devenind complet libere. De regulă. Stabiliţi mitoza cărei celule. La unele animale celulele epiteliale se divid mai intens la întuneric decât la lumină. în natură se întâlneşte 8 . este prezentată pe fig. Dacă organitele au fost repartizate mai mult sau mai puţin uniform în volumul citoplasmei celulei-mamă. în timpul somnului activitatea mîtotică a diferitelor ţesuturi este mai mare decât în perioada de veghe. De exemplu. toţi centromerii se divid concomitent. şi finalizează cu formarea a două celule-fiice identice. 1. Activitatea mitotică poate fi influenţată şi de hormoni. în O scurt timp braţele celor două cromatide ale fiecărui cromozom încep să se depărteze «" una de alta. datorită diviziunii acestuia.în metafază cromozomii se amplasează cu centromerele strict în planul i~ ecuatorial al celulei. Durata ciclului mitotic depinde de mai mulţi factori (tipul ţesutului. se formează nucleolii. care creşte de la centru în părţi până atinge pereţii celulei. factorii externi ş. deoarece dă posibilitate de a studia cariotipul lui.6. între timp.) şi variază de la 30 minpână la 3 h.a. în celulele animale citoplasmă se divide prin strangularea corpului celulei de la periferie spre centru. constituind pivotul fusului. Acest tip de mitoza este numit simetric. vegetale sau animale.telofaza. ' ^ Unele sunt continue şi se întind de la un pol la altul. fusul de 1" diviziune se definitivează şi în alcătuirea lui se conturează două grupe de fire. La cele vegetale. Cromozomii se despiralizează şi se transformă în filamente subţiri. Cel de-al doilea grup îl formează firele cromozomiale ce ajung de la pol până la ecuator. Argumentaţi răspunsul.

meosis . metafaza. mitoză asigură un număr constant de cromozomi în toate celulele organismului. celulele ficatului. amitoza. Se formează aşa-numiţii cromozomi gigantici (fig. de exemplu în glandele salivare ale drozofilei.şi tipul de mitoză asimetrică. politenia. cu excepţia reproducerii firelor cromozomiale. Astfel se obţin celule cu un set mărit de cromozomi. 1. Cromozom gigantic din Meioza (de la gr. urmată de diviziunea citoplasmei. . S l a n d a s a l i v a r ă a drozofflei. toate fazele ciclului celular decad. în caz de politenie. Mitoză stă la baza procesului de creştere şi dezvoltare a organismelor. Ea constă din două diviziuni consecutive . Politenia reprezintă mărirea numărului de fire cromozomiale (cromoneme). Acest tip de diviziune celulară este caracteristic organismelor monocelulare. precum şi al regenerării şi înmulţirii asexuate.reducţională şi ecuaţională. endospermul gramineelor. 1. ceea ce duce la mărirea diametrului cromozomului. Endomitoza constă în dublarea numărului de cromozomi fără diviziunea citoplasmei sau a nucleului. când celulele-fiice nu sunt echivalente după dimensiuni şi cantitatea de citoplasmă. Fenomenul de politenie se întâlneşte în celulele unor ţesuturi diferenţiate.8). 3.7). Fiecare diviziune meiotică cuprinde cele patru faze ale mitozei descrise mai sus: profaza. în celulele unor plante şi protozoare. Astfel.7. celulele peţiolului frunzei. celulelor tumorale. Acest tip de diviziune are loc în celulele diferitelor ţesuturi ale plantelor şi animalelor. Importanţa biologică a mitozei. însoţite de o singură replicare a ADN-ului. precum şi în celulele generaţiilor viitoare. Toate substanţele şi energia necesare pentru aceste două diviziuni se acumulează în interfaza I. în urma mitozei dintr-o celulă-mamă se formează două celule-fiice cu acelaşi număr de cromozomi ca şi celula-mamă. rezultând celule polinucleare. Cea de a doua interfază practic lipseşte. cartilajului etc. Amitoza se reduce la diviziunea directă a nucleului fără formarea fusului de diviziune. Drept exemplu poate servi diviziunea zigotului la unele animale. 1. anafaza şi telofaza (fig. sunt endomitoza.micşorare) este diviziunea celulelor sexuale. diviziunile urmează una după alta. Diviziunea celulelor endospermului şi a sporilor are loc prin mitoză cu reţinerea citochinezei: nucleul se divide multiplu şi numai după aceasta se divide şi citoplasmă celulei. MEIOZA Tipuri neregulate de diviziune ale celulelor Fig. Prin amitoza se înmulţesc celulele tuberculului de cartof în creştere.

Acest fenomen. Cel de-al treilea stadiu -pachinem (stadiulfibrelor groase) corespunde spiralizării cromozomilor conjugaţi. în desfăşurarea ei se delimitează cinci stadii.8. în unele locuri se formează figuri ce amintesc litera grecească %. soldată cu scurtarea şi îngroşarea lor. cromatidele cromozomilor omologi pot face schimb de sectoare omoloage. structura dublă a cromozomilor devine vizibilă: fiecare cromozom constă din două cromatide-surori reţinute împreună de către un centromer. constituit din 4 cromatide. Numărul hiasmelor se micşorează treptat pe măsura deplasării respingerii cromozomilor spre capete. La despărţirea braţelor cromozomilor. în locul de contact. în zigonem (stadiulfibrelor ce se contopesc) are loc conjugarea cromozomilor omologi: atragerea şi alipirea lor reciprocă. numite hiasme. în ultimul stadiu al profazei I . 1. în leptonem (stadiul fibrelor subţiri) începe spiralizarea cromozomilor datorită cărui fapt ei pot fi vizualizaţi sub microscopul optic.metafaza I anafaza I telofaza I motafma I metataza II anafaza II telofaza II Fig. după principiul corpurilor cu sarcină electrică de acelaşi semn.mai mult de două săptămâni. la drozofilă ea durează 4 zile. la om . Unirea cromozomilor începe de cele mai multe ori de la capete. De exemplu.9). numit crossingover (fig. Durata conjugării cromozomilor depinde de specie. Astfel.diachineză (stadiul separării fibrelor duble) 10 . şi continuă pe toată lungimea lor. 1. uneori de la centromer. în diplonem (stadiul fibrelor duble) îşi fac apariţia forţele de respingere reciprocă a cromozomilor. asigură noi combinaţii ale caracterelor părinteşti. Doi cromozomi omologi formează un bivalent. Sub acţiunea acestora ei încep să se depărteze pornind de la regiunea centromerului şi continuând spre capete. Diviziunea redacţională Profaza I este cea mai de lungă durată şi mai complicată fază a meiozei. Reprezentarea schematică a fazelor meiozei.

cromozomii omologi alunecă pe firele fusului spre polii opuşi. în urma diviziunii centromerilor. Ca urmare. în urma fecundării se restabileşte garnitura diploidă (2ri). care devin ulterior cromozomii-fii. Ca urmare. Drept urmare. spre fiecare pol se îndreaptă un set haploid de cromozomi care conţine câte un cromozom bicromatidic de la fiecare pereche de cromozomi omologi. urmează cea de-a doua diviziune meiotică . Importanţa meiozei. 1. Rezultatul final al meiozei sunt patru celule haploide.bivalenţii sunt maximal spiralizaţi. O 11 . Ca urmare a dizolvării membranei nucleare. din fiecare celulă se formează două celule haploide. Urmează telofaza I. Bivalenţii se aliniază cu centromerele în planul ecuatorial al celulei.9. După o scurtă interfază. ceea ce asigură o varietate mare de combinaţii ale cromozomilor materni şi paterni în setul haploid al viitorilor gârneţi. când cromozomii ajunşi la polii celulei se despiralizează uşor. în majoritatea cazurilor. în citoplasmă se află nu cromozomi bicromatidici. în anafazal. Diviziunea eciiaţională Ce-a de a doua diviziune meiotică decurge după tipul mitozei simetrice. în anafaza II spre polii celulei se îndreaptă cromatide. telofaza I nu este succedată de citochineză. întrucât ei continuă să fie legaţi prin hiasmele de la capete. dar bivalenţi tetracromatidici. prima diviziune se soldează cu formarea unei celule cu două nuclee. îndreptându-se spre centrul celulei. numărul lor corespunde garniturii haploide. în urma citochinezei. Meioza asigură şi o varietate a informaţiei ereditare ca urmare a crossing-overului şi combinării libere şi independente a cromozomilor materni şi paterni în anafaza I. Firele discontinue ale fusului de diviziune de la ambii poli ai celulei se fixează de centromerele fiecărui cromozom bicromatidic: se formează placa metafazică.ecuaţională. spre deosebire de metafaza mitozei.Fig. bivalenţii trec în cito. Urmează metafazalm care. Comportarea cromozomilor neomologi în anafaza I este absolut independentă. celulele sexuale (gârneţii) au un număr haploid de cromozomi (n). Datorită meiozei. ceea ce face posibilă menţinerea numărului constant de cromozomi în toate generaţiile fiecărei specii. plasmă. Schema crossing-overului. cu unica deosebire că nucleele care o suportă conţin un set haploid de cromozomi bicromatidici. în care dublarea cromozomilor nu mai are loc.

d) ribozomi. 5. d) ribozomi. 5) cromozomii constau din o cromatidă. c) aparatul Golgi. c) nucleu. c) selectaţi organitele cu membrană simplă: a) reticul endoplasmatic agranular. Scrieţi: A . se dublează plastidele. b) lizozomi. ARN. 2. c) dirijează procesele din celulă. cJ) participă la transportul substanţelor. 3. c) plastide. DEOSEBIRILE DINTRE CELULA VEGETALĂ Şl ANIMALĂ "• 12 . dublarea mitocondriilor. centrozomul: 4) cromozomii constau din 2 cromatide.dacă bd este corect G .dacă d este corect a) selectaţi organitele cu membrană dublă: a) nucleu. c) centrioli. Definiţi noţiunea de ciclu vita! ai celulei. 3) se acumulează energie. Enumeraţi şi caracterizaţi etapele ciclului mitotic.1. I 4. d) centrioli. B a) perioada presintetică b) perioada sintetică c) perioada postsintetică 1) are loc autodublarea ADN-ului 2) are loc biosinteza de proteine. b) selectaţi organitele care se autodublează: a) plastide.dacă ac este corect D .dacă abc este corect B . b) participă la digestia celulară. b) mitocondrii. b) ribozomi. d) selectaţi funcţiile nucleului: a) conţine informaţie ereditară. b) mitocondrii. e) selectaţi organitele amembranare: a) plastide. Copiaţi tabelul pe caiet şi completaţi-!. d) ribozomi. Asociaţi noţiunile din coloana A cu caracteristicile din coloana B.

unitate structurală a organismelor vii. deoarece la etapa reducţională spre cei 2 poli migrează cromozomi bicromatidici. c) Vacuolele sunt spaţii delimitate de membrane.dacă sunt incorecte. CAUZĂ-EFECT. e) Bivalenţii au 4 cromatide. a) Celula . Enumeraţi stadiile profazeî. d) La sfârşitul meiozei celulele nou formate au numărul de cromozomi redus la jumătate. 13 . Completaţi spaţiile libere. deoarece profaza I este cea mai scurtă fază a meiozei. ARN şi proteine. şi B . b) Diversitatea celulelor în dependenţă de funcţie. a) Cromatina face parte din nucleoplasmă. în centriolii se deplasează spre poli. deoarece în telofaza I se formează 2 celule haploide. 10. Explicaţi prin schemă originea cromozomilor omologi. 13. deoarece este alcătuită din ADN. deoarece sunt alcătuiţi din 2 cromozomi omologi cu câte 2 cromatide. deoarece nu se întâlnesc şi în celula animală. g) Telofaza I a meiozei se deosebeşte de telofaza II. deoarece conţin suc celular. dacă ambele afirmaţii legate prin conjuncţia deoarece sunt corecte. Scrieţi A. Alcătuiţi un eseu structurat la tema „Celula" după următorul algoritm. b) Mitocondriile sunt constituenţi specifici plantelor. în metafază se separă şi se deplasează spre poli. în se formează 2 celulefiice. f) Crossing-overul are loc în profaza I. 7. Analizaţi esenţa endomitozeî.6. 8. 9. Enumeraţi tipurile de cromozomi după localizarea centromerului. 11. Explicaţi şi completaţi schemele de mai jos: 2nC interfază 1 nc- interfază 2c 12. Explicaţi şi completaţi schema de mai jos: meioza II „ „ 2n2c interfază „ „ 2n2c meioza I meioza 14.

De exemplu. La fel se înmulţesc şi bacteriile. Comun pentru toate este faptul că dintr-o celulă sau grup de celule.1 asexuată prin diviziune directă prin spori vegetativă 14 sexuată • conjugarea • fără fecundaţie • cu fecundaţie . Organismele unicelulare se înmulţesc. de regulă.1 tipurile de înmulţire ale organismelor vii şi deosebirile dintre ele. înmulţirea vegetativă se distinge printr-o varietate mare de forme. Totalitatea indivizilor "gemeni" ce provin pe cale asexuată de la un strămoş comun formează un clon (de la gr. Datorită proprietăţii universale a fiinţelor vii de a se înmulţi viaţa de pe Terra nu dispare. se dezvoltă un nou organism asemănător întocmai cu cel matern. Toate tufele de căpşun crescute din stolonii tufei-mamă. celulelefiice se divid şi ele. După ce ating dimensiunile caracteristice pentru formele adulte ale speciei date. Amintiţi-vă după schema 1. VARIETATEA TIPURILOR DE ÎNMULŢIRE ALE ORGANISMELOR Durata vieţii oricărui individ în parte este limitată în timp. klon descendent). VARIETATEA TIPURILOR DE ÎNMULŢIRE Schema 1. în cele din urmă pier. corpul hidrei poate fi fragmentat în circa 200 de părţi şi din fiecare se va dezvolta o nouă hidră. de asemenea. Chiar şi arborii ce pot atinge o vârstă de 6000 de ani. toate împreună alcătuind un clon.1NÎ CL OF 1 VAR/ETO7E4 TIPURILOR DE ÎNMULŢIRE ALE ORGANISMELOR TIREA SEXUATĂ A ANIMALELOR ?EA 1OR 2 ÎNMUL- 1. asexuat prin mitoză. în urma diviziunii lor mitotice. constituie un clon.

din Presupunem că un soi de viţă de mai multe broaşte identice cu cea Johnimagine. vaccinul împotriva căruia trebuie obţinut. De curând 15 . Astfel. acestea se înmulţeau prin dividere. după ce a omorât nucleul lor. Cultura de ţesuturi este folosită şi în medicină la obţinerea de vaccinuri. Oiţa Dolly cu mamaMi rogat. prima oiţă clonată Dolly (fig. De la planta. în mormoloc nucleului baza culturii de ţesuturi poate fi B Fig. Ulterior celulele-fiice se separau şi se cultivau pe medii diviziunea \zigotului aparte până la regenerarea plantei întregi. din lăstari se izolează celule neafectate care se cresc pe medii nutritive speciale. Experimentarea noilor preparate farmaceutice. A . De exemplu. în 1968. B Schema experimentului efectuat de Gurdon. După un anumit timp se recoltează substanţa produsă de celule ca răspuns la pătrunderea virusului. 1. a noilor metode de tratament. în 1907 au fost obţinute primele culturi de celule.Posibilitatea dezvoltării unui organism dintr-o singură celulă a organismului-mamă a fost folosită de savanţi în scopul înmulţirii plantelor cu calităţi deosebite.10). Clonarea se efectuiază şi în lumea animală.1997 s-a născut Fig. diagnosticul prenatal de asemenea se fac pe culturile de ţesuturi.2. în micropipetă prezenţa condiţiilor favorabile. 1. Pentru a preveni acest fenomen. 1.11).10. ce prezenta interes pentru om. Cu acest scop cultura de ţesuturi animale este infectată cu un virus.11. obţinându-se astfel plante devirozate. vie a fost afectat de o boală virotică care poate duce la nimicirea lui.Prin donare John Gurdon a obţinut realizată însănătoşirea soiurilor. 1. se izola un grup de celule care se introcelule din mormoloc intestin duceau pe un mediu nutritiv. savantul englez John Gurdon izolând jf J^ Wnt' nuclee din celulele intestinului unui mormoloc şi implantându-le în ovulele altor broaşte. în Scoţia la 23. a obţinut mai multe clone ale unei broaşte care se asemănau întocmai (fig. Astăzi cultura de celule şi ţesuturi este folosită pe larg în cele mai diferite domeomorârea nii ale ştiinţei.

ÎNMULŢIREA SEXUATĂ A ANIMALELOR membrană coadă Fig. 1. oile bătrâne. în care se conturează trei zone: de înmulţire.14). Aplicarea clonării la om este legată de un şir de probleme cu caracter etic şi moral. în majoritatea ţărilor lumii s-au interzis cercetările privind donarea umană.gametogeneza . 1. gât şi coadă (fig. majoritatea au cap. iar cel masculin .14. Deşi forma lor diferă de la o specie la alta. Formarea spermatozoizilor {spermatogeneza) se desfăşoară în testicule . Procesul de formare a gârneţilor .13). de creştere şi de maturizare. 1. care afectează. 1.30 mcm. m Amintiţi-vă alcătuirea glandelor sexuale masculine după fig. 16 a) Spermatogeneza Spermatozoidul prezintă o celulă mobilă de dimensiuni relativ mici.12. Alcătuirea unui spermatozoid. 1.13.vezică urinară canal seminal veziculă seminală uretră penis acrozomă nucleu mitocondrii centriol > testicul Fig. La om.glande sexuale masculine. Structura schematică a testiculului. ca şi la celelalte mamifere. în fiecare din aceste zone se desfăşoară etapele . numită gamet. în prezent. de regulă. testiculele constau dintr-un număr mare de tuburi seminifere {fig. 1. Cel mai răspândit tip de înmulţire a animalelor este cea sexuată. Gametogeneza epididim testicul canal seminal lobi tub seminifer Fig. Gametul feminin este ovulul. Aparatul reproductiv masculin.spermatozoidul.12. spermatozoidul omului are o lungime de 50-70 mcm. Fiecare individ participă la formarea noului organism doar cu o celulă sexuală. iar a crocodilului . aceasta a fost adormită din cauza unei afecţiuni pulmonare incurabile. De exemplu.are loc în glandele sexuale corespunzătoare. 2. înmulţirea sexuată presupune prezenţa a doi indivizi de sex opus.

Astnucieu fel de ovule formează peştii. Ele prezintă celule diploide care încep să se formeze o dată cu maturizarea sexuală şi continuă pe toată durata vieţii individului. Astfel.ovulul .corespunzătoare ale spermatogenezei {fig. supuse în zona de maturizare diviziunii meiotice. iau naştere spermatogoniile. în alcătuirea substanţe ovarelor. 1.17). Sunt tipice pentru artropode. Trecând cea de-a doua diviziune meiotică. citoplasmă amfibiile.15). 1. 1. se nutritive pol disting 3 zone în care au loc vegetativ anumite etape ale ovogenezei telolecital centrolecital izolecital (fig.18). transformându-se în spermatociţi de ordinul I. Formarea ovulelor are loc în glandele sexuale feminine ovare (fig.este o celulă imobilă de dimensiuni relativ mari.16): 1) izolecitale . Ulterior din ele se dezvoltă spermatozoizii. 1. se disting mai multe tipuri de ovule (fig. prin dividerea mitotică a celulelor localizate aici. ca şi a testiculelor. începând cu peFig. dintr-o spermatogonie diploidă rezultă 4 spermatozoizi haploizi. reptilele şi păsările. fi) Ovogeneza Gametul feminin . 1. rioada embrionară şi până la I Biologie. ci. Pe lângă organitele celulare tipice. în urma primei diviziuni meiotice se formează două spermatociţi de ordinul II.substanţa nutritivă este repartizată uniform în toată citoplasmă cu excepţia stratului periferic.conţin puţine substanţe nutritive repartizate uniform în citoplasmă ovulului. Sunt caracteristice mamiferelor şi nevertebratelor cu un termen scurt de dezvoltare embrionară. amplasată la periferia tubului seminifer. spermatogonii spermatociţi de ordinul 11 spermatociţi de ordinul II 1 S G spermatide 7 / sperrr spermatozoizi Fig. După cantitatea şi repartizarea rezervelor de substanţe nutritive. 3) centrolecitale . a XII-a 17 . 1. 2) telolecitale dispun de o cantitate relativ mare de substanţe nutritive acumulate la un pol al ovulului (polul vegetativ). Secţiune prin tubul şeminifer. în zona de creştere spermatogoniile îşi măresc dimensiunile. Tipurile de ovule.15. ovulele conţin şi substanţe nutritive. în zona de înmulţire. fiecare dă naştere la două spermatide haploide.16.

globului polar. 1. în zona de creştere. acestea se pregătesc pentru o posibilă sarcină. Comparaţi după fig. La om şi la unele mamifere ambele celule rămân unite între ele şi în această stare părăsesc ovarul. Dacă fecundaţia nu are loc. La alte animale cea de a doua diviziune meiotică urmează îndată după prima şi nu necesită prezenţa spermatozoidului. Secţiune prin ovar. Din diviziunea ovocitului de ordinul II rezultă ovotidia. fără vreun rol în reproducere.ovociti de ordinul I fol icul ovarian vase sanguine ] ^-s 1 V^ trompă uterină ovogomu foliculi ovarieni Fig. ovogoniile se transformă în ovociţi de ordinul I. Sub influenţa hormonilor hipofizari şi ovarieni. A doua diviziune meiotică a ovocitului de ordinul II are loc numai cu condiţia contopirii lui cu un spermatozoid.zona de înmulţire . 1.17. Ca urmare a meiozei. celelalte degenerează. Din diviziunea reducţională a meiozei rezultă două celule de mărimi diferite: celula mare este ovocitul de ordinul II. ovocitul de ordinul II este captat de trompa uterină prin care se deplasează spre uter. Celelalte stadii ale primei diviziuni meiotice sunt suportate la atingerea maturizării sexuale (la 12-13 ani).uter şi vagin. 18 . Pe durata acestuia au loc transformări importante şi în alte compatimente ale aparatului reproducător feminin . Aparatul genital feminin. unde sunt supuşi profazei I. Fig. în scurt timp. După ce ating un anumit nivel de dezvoltare. dintr-un ovocit de ordinul I se formează patru celule haploide. Acest stadiu îl trec doar 40 000 de ovogonii. Ovogeneza este un proces ciclic care la om durează 28 de zile.18. 1. ovociţii de ordinul I trec In zona de maturizare. acesta piere. comanda se anulează. Găsiţi asemănările şi deosebirile. dintre care trei degenerează şi doar una devine ovul (fig. care se dezvoltă în ovul. 1. prin diviziunea mitotică a celulelor de la periferia ovarelor . Dacă fecundaţia nu are loc.iau naştere ovogoniile. iar cea mică . şi încă un globul polar. Primul globul polar de asemenea se divide. în total se formează circa 400 000 de ovogonii.19 (II). trecând în cavitatea abdominală: are loc ovulaţia. vârsta de 3 ani.19 gametogeneza la plantele cu flori şi la vertebrate. Fiecare ovogonie este inclusă într-o structură specială -folicul ovarian. acumulând substanţe nutritive necesare pentru diviziunile ulterioare.

Metafaza I O Metafaza f 8. 1. sac embrionar oosferă spermatocit de ordinul I Metafaza I spermatociţi de ordinul II Metafaza II spermatozoizi \ globul polar I ovocit de j ordinul I ovocit de ordinul II ^^al doilea globul polar ovotidie i Spermatogeneza dividerea primului globul polar / ovul Ovogeneza Fig. Formarea celulelor sexuale la plantele cu flori (I) şi la animale (II). 19 .19.

20 A). lucru de care se poate ţine cont la prevenirea sarcinii nedorite. la suprafaţa lui se formează membrana de fecundaţie care împiedică accesul altor spermatozoizi. Fermentul. B . descompune substanţa ce încleie celulele din jurul ovulului. 1.I Membrana de la suprafaţa uterului se descuamează şi se elimină împreună cu sângele —1 provenit din leziunea vaselor localizate aici. conţinut în lichidul seminal. Urmează contopirea nucleelor gârneţilor cu formarea zigotului. Modificările survenite în uter sunt reflectate de oscilaţia ^> temperaturii bazale. amfibii) gârneţii sunt eliminaţi în mediu.5-a zi a ciclului. La păsări şi reptile dezvoltarea zigotului are loc în afara organismului matern. Astfel de animale sunt numite ovipare. A . Ca urmare. după pătrunderea spermatozoidului în ovocitul de spermatozoid fuziunea membranelor celulare Socul de întâlnire a spermatozoidului cu ovocitul de ordinul II trompă uterină spermatozoizi nucleu mascul nucleu femei ovotidieovul al doilea globul polar Fig.întâlnirea spermatozoidului cu ovocitul de ordinul II (la om).Pătrunderea spermatozoidului în ovocitul de ordinul II.are loc în ~1 a 3-a . In lumea animală se disting două tipuri de fecundaţie: externă şi internă. S-a constatat că în ovul pătrunde doar un singur spermatozoid. unde şi are loc contopirea lor. 1. 20 . Fecundaţi» O wS Amintiţi-vă ce prezintă procesul de fecundaţie şi tipurile de fecundaţie. întâlnirea spermatozoidului cu ovulul are loc în partea superioară a trompei uterine (Jig. Spermatozoizii ajung la destinaţie traversând vaginul şi uterul prin contracţia muşchilor uterului şi mişcările active ale cozii. deoarece îndată ce a fost semnalată prezenţa acestuia în ovul. La om şi unele mamifere.menstruaţia . In cazul fecundaţiei externe (peşti. Prezenţa mai multor spermatozoizi în trompa uterină este necesară pentru facilitarea fecundaţiei.20. La mamifere zigotul se dezvoltă în corpul mamei. CL. inclusiv la om. de aceea mamiferele sunt numite vivipare. acesta devine permeabil pentru spermatozoid. Acest proces . La unele animale cu fecundaţie internă.

embrionul de asemenea se dezvoltă dintrun ovul nefecundat. Comparaţi fecundaţia la plante cu cea la animale. Ginogeneza.a.este caracteristică pentru speciile din genurile Potentilla.). activat obligatoriu de spermatozoid care. Ouăle nefecundate pot fi stimulate la diviziune şi artificial. nucleele haploide rezultate se contopesc restabilind garnitura diploidă.21 fecundaţia dublă la plantele cu flori. Fecundaţia dublă la plantele cu flori. Rubus ş. Amintiţi-vă după fig. Partenogeneza generativă asigură dezvoltarea embrionului dintr-un ovul haploid. Partenogeneza la plante . ginogeneza şi androgeneza. 21 .ordinul II. cât şi la animale se întâlnesc aşa-numitele tipuri neregulate de înmulţire sexuată. tratândule cu diferiţi agenţi chimici şi fizici. în caz de ginogeneza.a. rotiferelor. la albină din ovulele nefecundate se dezvoltă trântori. la care se referă partenogeneza. Androgeneza este un antipod al ginogenezei. antipode nucleul central nucleul triploid al endospermului Fig. stimulează cea de-a doua diviziune meiotică a ovocitului de ordinul II cu formarea unei ovotidii şi încă a unui globul polar.a.apomixia . Partenogeneza poate fi somatică (sau diploidă) şi generativă (sau haploidă). porumb ş. Este caracteristică crustaceelor inferioare.20B). nu participă la fecundaţie. 1. 1. Embrionul se dezvoltă numai pe contul nucleului masculin şi al citoplasmei gârneţului feminin. viespilor ş. himenopterelor (albinelor. 1. coada şi gâtul acestuia degenerează. Acest tip de înmulţire -exuată are loc la distrugerea nucleului matern încă înainte de fecundaţie. Ovotidia şi este gametul sexual feminin -ovulul(fig.21. Fenomenul a fost descoperit la viermii cilindrici. la plante. Atât la plante. din care în corpul mamei se va dezvolta un nou organism. Unirea celor două celule haploide. înmulţirea androgenetică se afestă şi la unele plante I tutun.). în primul caz ovulul nu se supune meiozei şi chiar dacă trece prin diviziunea reducţională. De exemplu. însă. Partenogeneza prezintă dezvoltarea embrionului dintr-un ovul nefecundat. a ovocitului de ordinul II şi spermatozoidului. Acest tip de partenogeneza are loc la dafnii în condiţii nefavorabile. nucleu vegetativ spermii tub polenic <ot O r ti . Urmează contopirea nucleelor cu formarea zigotului. la unii peşti. Tipurile neregulate de înmulţire sexuată. Dezvoltarea indivizilor androgeni până la starea adultă s-a constatat numai la viermelede-mătase şi viespea parazitară.

•j-m><'> fa pfanteie cu flori fi mamifere. deoarece cu vârsta multe din ele degenerează. c) Spermatocitul de ordinul I are o garnitură haploidă de cromozomi. 3. 1. .belu SPERMATOZOID dimensiunile mobilitatea garnitura de cromozomi organitele citoplasmă 4. Ascarida 11. . CAUZÂ-CFECT. cf j Fiecare spermatozoid are un set haploid de cromozomi. Fecundaţie dublă 2. Explicaţi schematic dwwtm ta animate (pe exempJuf amfibienifar).dacă sunt Incorecte. Compui i. Planaria 10. Peşti osoşi 6. Fecundaţie externă 3.1. a) Spermatogeneza are loc în tubii seminiferi. d a c i ambele afirmaţii legato prin conjuncţia deoarece «unt corect®. f) La naştere fetiţa conţine mai multe ovogonii. . ej Ovulul este mai mare în dimensiuni decât spermatozoidul. fi cu F. Plante angiosperme 5. 7. Hidra 12. Necesită apă 9. Notaţi eu «era 4. deoarece se formează în urma meiozei I. Fecundaţie internă 4. Bivalve 22 . Muşchi-de-pământ 13. 0. Crocodil 7. deoarece conţine organite celulare şi substanţe de rezervă. ontogenezâ o D_ 2. cton» fecundaţie. Păsări 8. deoarece se formează în urma diviziunii mitotice a celulelor din zona de înmulţire. b) Spermatogoniile au un set diploid de cromozomi. g) Ovociţii de ordinul I se află în profaza I. deoarece se formează în urma diviziunii mitotice. Definiţi rtoffurtfe de reproducere: cartoti©. deoarece ei fac parte din structura testiculelor. Enumeraţi tipurile de feeundaţfe. Grupaţi noţiunile de mai jos dupl anumiţi criterii. deoarece celelalte stadii ale ovogenezei au loc la maturizarea sexuală.

Alcătuiţi un eseu ia tema "Influenţa alcoolului. 2. b) de la maturizarea sexuală şi până la sfârşitul vieţii. d) diviziunea reductională a ovociţilor de ordinul I. Ovociţii de ordinul II rezultă din: a) diviziunea meiotică a ovociţilor de ordinul I. Spermatocitul de ordinul II rezultă din: a) diviziunea mitotică a spermatocitelor de ordinul I. Spermatogeneza la om are loc: a) de la naştere până la maturizarea sexuală. D. • 1. b) diviziunea meiotică a ovocitelor de ordinul I. Partenogeneză. ft) numai în perioada maturizării sexuale. Asociaţi noţiunile din cele două coloane. Formaţiunea care înglobează ovogoniile. d)în perioada dezvoltării embrionare. b) diploidă cu 44 de cromozomi somatici şi doi cromozomi sexuali XY. c) diviziunea mitotică a spermatogoniilor. 2. 10. d) diviziunea meiotică a spermatidelor. drogurilor asupra ovogenezei şi sptrmatogenetei". Embrionul se dezvoltă din nucleul masculin şi citoplasmă gârneţului feminin. c) haploidă cu 22 cromozomi somatici şi un cromozom Y. d) haploidă cu 22 cromozomi somatici şi cu un cromozom sexual X sau Y. e) diviziunea meiotică a spermatogoniilor. b) diviziunea mitotică a ovociţilor de ordinul I. 5. E. încep să se formeze în perioada embrionară până la vârsta de 3 ani. 4. Ginogeneză. • • • • • . Dezvoltarea embrionului din ovul nefecundat activat de spermatozoid. 6. B. i: Î t fj\ ' . 4. Androgeneză. 23 . 3. 1. Ovogoniu G. 3. Folicul ovarian. _j A. C. Partenogeneză la plante. Dezvoltarea embrionului din ovul nefecundat.8. Spermatocitul de ordinul II este o celulă: a) haploidă cu 22 de cromozomi somatici şi un cromozom sexual X. Apomixie.

Caracterul segmentării zigotului diferă de la o specie la alta şi depinde de tipul ovulului. Deosebim segmentare totală. zigotul animalelor suportă câteva diviziuni mitotice. DiSegmentare parţială a zigotului la păsări 24 .fern® r » DEZVOLTAREA INDIVIDUALA A ORGANISMELOR 3 DEZVOLTAREA EMBRIONARĂ LA OM 1 ETAPA EMBRIONARĂ A ONTOGENEZEI 2 DEZVOLTAREA EMBRIONULUI Şl A ENDOSPERMULUI LA PLANTE 4 INFLUENŢA RECIPROCĂ A PĂRŢILOR EMBRIONULUI 5 INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII EMBRIONULUI 6 ETAPA POSTEMBRIONARĂ A ONTOGENEZEI După formarea zigotului începe dezvoltarea individuală a noului organism ontogeneza.22. în scurt timp de la formare. gastrularea şi organogeneza. Fig. când zigotul se divide în Segmentare totală simetrică a zigotului la branhiostomă Segmentare totală asimetrică a zigotului la amfibii ferite tipuri de segmentare a zigotului. La majoritatea animalelor această etapă a ontogenezei decurge după acelaşi plan şi include trei etape de bază: segmentarea. 1. 1. ETAPA EMBRIONARĂ A ONTOGENEZEI Dezvoltarea embrionară cuprinde perioada de timp de la prima diviziune a zigotului până la ieşirea embrionului din ou sau naşterea noului organism. Ea cuprinde două etape: embrionară şi postembrionară. Segmentarea.

25 . Gastrulaţia reprezintă procesul de formare a embrionului bi. 1.sau tristratificat. mărginită de endoderm.25).23. Pe durata segmentării.embrion unistratificat care se supune gastrulării (fig. în timp ce numărul lor creşte. dimensiunile celulelor se micşorează tot mai mult. Ambele straturi mai sunt numite şi Gastrulaţia prin invaginaţie la branhiostomă foiţe embrionare. Segmentarea zigotului la branhiostomă.celulele rezultate sunt aproximativ egale. 7. care delimitează cavitatea primară a viitorului organism . Alcătuirea gastrulei. blastodermul. Ca urmare a segmentării de mai departe.24). Astfel se formează blastulă . reprezintă intestinul primar.24.endoderm. Diferite tipuri de gastrulaţie. Celulele ce formează blastodermul sunt numite blastomeri.blastocel blastoderm morulă blastulă blastulă în secţiune Fig.Fig. La embrionii majorităţii animalelor pluricelulare. El comunică cu mediul printr-un orificiu. 1. de unde şi denumirea lui de morulă. Ele se amplasează într-un strat. iar cel intern .celulele formate au dimensiuni diferite (fig. poate fi simetrică . iar la altele prin imigrarea unui grup de celule dintr-o regiune sau alta a blastulei în interiorul ei. întregime.23).blastocelul. Cavitatea Fig.1. La unele animale gastrulaţia are loc prin invaginarea unei porţiuni de blastoderm în interiorul blastulei (fig. numit gastrulă. blastopor între primele două foiţe emb. Gastrulă reprezintă un sac bistratificat(/zg. cu excepţia endoderm spongierilor şi celenteratelor. La stadiul de 32 de celule embrionul aminteşte o mură. Cea totală. şi asimetrică . 1. şi parţială. volumul sumar al celulelor rămâne neschimbat. numit blastopor -cavitatea bucală primară.1.25.22). 1. De cele mai multe ori gastrulaţia Gastrulaţia prin imigrare la meduză decurge prin îmbinarea mai multor tipuri. Cel extern este numit ectoderm. la rândul său. în cazul segmentării doar a unei părţi a acestuia. gastrulei.

amintind un suc lăptos bogat în substanţe nutritive. 1. 3.2 CARE SE DEZVOLTA 1. glandele sudoripare.mezodermul.26). 1.2). generând un număr mare de nuclee. smalţul dentar. Endospermul începe să se dividă îndată după fecundaţie. scheletul. ^^ or_ ganelor urmează definitivarea structurii şi funcţiilor lor. plămânii coarda. 2. muşchii.27). părul. După form a r £ a primordiilor Fig. La porumb. 1. acoperindu-se în prealabil cu o membrană celulozică subţire. Amintiţi-vă după fig. epidermul pielii şi anexele ei (unghiile. Durata dezvoltării embrionare . la un moment dat. organele de simţ. Prin apariţia între nuclee a membranelor ce 26 . în urma primei diviziuni se formează două nuclee care se divid multiplu. cât şi a endospermului (fig.21 originea embrionului (zigotul principal) şi a endospermului (zigotul secundar) la plantele cu flori.1. excretor şi reproductiv. Diferenţierea de mai departe a celulelor celor trei foiţe embrionare duce la formarea unora şi aceloraşi ţesuturi şi organe la majoritatea animalelor (tab. 1. ORGANOGENEZA LA VERTEBRATE Tabelul 1. cereale această fază este numită „în lapte".diferă de la o specie la alta. sebacee). pancreasul). Organogeneza l a branhiostomă. branhiile şi plămânii la nevertebrate. sacul embrionar se umple cu nuclee înconjurate de citoplasmă. Ectoderm sistemul nervos. Organogeneza începe încă la etapa de gastrulaţie o dată cu diferenţierea celulelor după structură şi compoziţia chimică (fig. Citochineza nu are loc. Mezoderm Endoderm 1 J 2 DEZVOLTAREA EMBRIONULUI Şl A ENDOSPERMULUI LA PLANTE Fecundaţia dublă la plantele cu flori este succedată la scurt timp de diviziunea şi dezvoltarea atât a embrionului.26. intestinul şi glandele anexe (ficatul. de aceea. epiteliul cavităţii bucale şi intestinului subţire.gestaţia ._1 placă neurală cil o 1 intestin primar placă neurală coardă rionare se formează şi cea de a treia . branhiile la cordate. organele aparatului circulator.

Deci. 27 . Amintiţi-vă ce prezintă sămânţa şi fructul la plantele cu flori. DEZVOLTAREA EMBRIONARA LA OM Gestaţia la om are o durată de 280 de zile şi se împarte în trei perioade: incipientă ima săptămână după fecundaţie).27.29 unde are loc fecundaţia la om.o masă de celule care încep să se diferenţieze şi morfologic. ricin albumenul este consumat parţial. Primordiile . seminţele acestor plante sunt lipsite de albumen. rezervele nutritive înmagazinându-se în cotiledoane. dând naştere cotiledoanelor. otiledoanelor apar la început atât la Monocotiledonate. în timp ce la Monocotiledonate unul rămâne nedezvoltat. 1. Dez- O embrion delimitează celule. embrionară propriu-zisă (de la a 2-a până la a 8-a săptămână de sarcină) şifetală (de la a 9-a săptămână de sarcină până la oterea copilului). ia naştere albumenul. La Dicotiledonate ele cresc simultan. cea mai mare parte rămânând în jurul embrionului. Celula dinspre micropil se divide de mai multe ori prin pereţi . dând naştere unui suspensor care afundă celula internă în sacul embrionar. muguraşului şi radiculei (părţile embrionului). printr-o succesiune de diviziuni celulare orientate diferit. Cât timp se dezvoltă endospermul embrionul se înveleşte într-o membrană celulozică şi trece într-o perioadă de repaus. Celula internă. dovadă a originii lor comune. Dezvoltarea lui începe după definitivarea albumenului prin dividerea printr-un perete transversal în două celule: una spre micropil şi alta spre interiorul ovarului. 1. La leguminoase. fagacee embrionul consumă albumenul.suspensor voltarea embrionului şi a endospermului la plantele cu flori. cât şi la Dicotiledonate. Amintiţi-vă după fig. La graminee. Fig.ransversali. dă naştere embrionului . cu aceiaşi intensitate.

La 25-35 ore de la fecundatie. A .28). iar după 90 de ore . C stadiul de 8 celule. care are loc la capătul distal al trompei uterine.29.stadiul de 2 celule. se formează două celule. ectodermul. împreună cu ţesuturile peretelui uterului participă la formarea placentei.4 celule. Perioada embrionară propriu-zisă începe cu gastrulaţia şi formarea foiţelor embrionare. 1. Peste 3-4 celule celule morulă ore de la formare. în astfel de cazuri se vorbeşte despre o sarcină extrauterină.16 celule (fig.* m Fig. 1. Ovulaţia şi implantarea blastulei. membre superioare cavitate amniotică placentă membre inferioare Embrion de 50 de zile veziculă ombilicală Embrion de 30 de zile Fig.28. în urma fecundatiei.30. După 3celule 4 zile de aflare aici în stare liberă. Are loc implantafecun daţie ovocit de ordinul II implantarea blastulei Fig.stadiul de 4 celule.afundarea 28 . se formează zigotul care se supune segmentării pe durata deplasării spre uter. organ care asigură rea (fig. blastulei în mucoasa uterului cu fixarea ulterioară de aceasta. timp în care blastomerii continuă să se dividă. Perioada incipientă. Cea externă. Segmentarea zigotului la om. blastula ajun\\ I stadiul de 2 ge în cavitatea uterină. Uneori implantarea are loc în trompa uterină sau chiar în cavitatea abdominală. care pune în pericol viaţa femeii. B . 1. după 40 de ore . după 60 de ore .8 celule. 1.29) . 1. Astfel se stadiul de 8 stadiul de 4 formează blastula. blastula stabileşte legătura cu organismul mamei. în urma primei diviziuni mitotice. Două stadii de dezvoltare ale embrionului uman.

Această perioadă poate dura de la 2 până la 100 min. Făt uman de trei luni şi siderate critice în evoluţia sarcinii. celulele-fiice primesc porţiuni neidentice de citoplasmă. B . Faptul că primii blastomeri sunt identici după setul de cromozomi şi neidentici după compoziţia citoplasmei şi determină etapele iniţiale ale diferenţierii celulare. dar necesită încă condiţii intrauterine de dezvoltare. 1. Peste 15-20 min după naşterea copilului.strangularea embrionului de broască la stadiul de doi blastomeri cu un fir de păr. formării placentei şi organogenezei embrionul este foarte sensibil la veziculă acţiunile nefavorabile: la preparatele medicaombilicală mentoase luate de mamă.ştiinţa care se ocupă cu studierea etapei embrionare a ontogenezei. săptămâni de sarcină începe procesul de organogeneză.32. bolile infecţioase suportate de ea. Ea are forma de disc fixat de mucoasa uterului. 1. Formarea placentă placentei începe în a 14-a zi de la fecundaţie şi se încheie la sfârşitul celei de a doua luni de viaţă t intrauterină. A . 1. Către sfârşitul celei de a treia Q. INFLUENŢA RECIPROCA A PĂRŢILOR EMBRIONULUI Probabil nu odată v-aţi întrebat cum dintr-o singură celulă-zigot se dezvoltă un organism pluricelular cu diferite ţesuturi şi organe specializate la îndeplinirea anumitor funcţii? Răspunsul la această întrebare ni-1 dă embriologia .31.30). 4. Perioada fetală începe cu a 9-a săptămână de sarcină şi se caracterizează prin definitivarea structurii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe. jumătate. poluarea mediului etc. Urmează contractarea uterului în vederea expulzării fătului. La segmentarea acestuia. De aceea aceste perioade sunt conFig. 1.31). cordon ombilical în perioada implantării.dezvoltarea a doi embrioni din cei doi blastomeri izolaţi. Mai întâi timp de 2-20 de ore are loc deschiderea colului uterin. emoţii negative. iar către săptămâna a 8-a embrionul t' măsoară 30 mm şi are aspect de om (fig. se dezlipeşte placenta. Către momentul naşterii.legătura dintre embrion şi mamă. 29 . La vârsta de 8 luni fătul este viabil. fătul atinge o greutate de cel puţin 2500 g şi o lungime de 47 cm (fig. stres. Embriologii au stabilit că primele etape ale diferenţierii celulare sunt determinate de citoplasmă zigotului. B Fig. Dezvoltarea embrionară se încheie cu naşterea.

La amestecarea şi cultivarea lor împreună s-au dezvoltat structuri asemănătoare cu coarda. Experimental s-a constatat că la distrugerea unuia din primii doi blastomeri de broască şi neizolarea \ unuia de celălalt. cu părere de rău. nu toate cazurile pot fi soluţionate. pereţii intestinului etc.gemeni monozigoţi.33). în ambele cazuri s-a format un strat de celule asemănător cu epiteliul. aflat la acelaşi stadiu de dezvoltare. inclusiv la om. de regulă. din care trebuia să se dezvolte tubul neural. 1. dintr-un ovul fecundat se dezvoltă doi embrioni . Este vorba despre gemenii siamezi.32). la fel şi influenţa lor reciprocă. în caz de izolare deplină a primilor doi blastomeri prin strangularea lor cu un fir de păr 1/ (fig. 1. O dovadă elocventă a influenţei reciproce a părţilor embrionului a fost obţinută experimental de savantul neamţ H. Dezvoltarea gemenilor mono. la transplantarea de blastomeri din viitorul ectoderm în diferite regiuni ale altui embrion de aceeaşi vârstă. din acesteia s-au dezvoltat diferite structuri în funcţie de locul unde au fost transplantaţi: tub neural. din fiecare se dezvoltă Fig. Spemann. au acelaşi sex. La fel s-au comportat şi blastomerii viitorului endoderm şi mezoderm. aceeaşi grupă de sânge şi seamănă atât de mult între ei. La cel de-al doilea embrion s-au format două tuburi neurale: unul la locul obişnuit. însă. de la un embrion de triton în ectodermul abdominal al unui alt embrion de triton.33. De exemplu. prezentând un grad diferit de concreştere. El a transplantat sectorul de ectoderm. Aceştia. muşchii etc. în astfel de cazuri. separarea primilor doi blastomeri uneori are loc fără vreo influenţă din afară. în prezent medicina practică pe larg separarea gemenilor monozigoţi concrescuţi. din cel rămas se dezvoltă doar jumătate de blastulă.într-o măsură mai mare diferenţierea celulară a embrionului este generată de influenţa reciprocă a celulelor sale. Cum poate fi explicată naşterea de gemeni de sex diferit? Dovezi ale influenţei reciproce ale părţilor embrionului au fost obţinute şi la transplantarea celulelor de embrion în dezvoltare. la izolarea din blastulă a viitoarelor celule ale ectodermului sau endodermului şi cultivarea lor pe medii nutritive separate. Experimentele au arătat că pe măsura dezvoltării embrionului legătura dintre celule creşte.şi dizigoţi la om. Astfel. încât practic este imposibil de a-i deosebi (fig. 1. La animalele superioare. Uneori gemenii monozigoţi nu se separă complet. 30 . un mormoloc normal.

Astfel. dezvoltarea embrionilor de păsări are loc la o anumită temperatură a mediului (~25-27°C). conţinutul de oxigen. ci produsele metabolice formate în ele. în apropierea transplantului (fig. Fenomenul coardă a fost numit inducţie embrioposttransplantare f '] nară.34. G 5. în cazul organismelor ovipare (peşti. apare întrebarea cum acţionează inductorul Fig. dar într-o măsură nai mică. umiditate. Bineînţeles. La o temperatură mai mică sau mai mare dezvoltarea embrionului practic este imposibilă.placa neurală iar celălalt . Răspunsul l-au dat experimentele efectuate de mai mulţi savanţi din diferite ţări ale lumii. Prezenţa oxigenului a apei de asemenea influenţează mult dezvoltarea embrionului. iar părţile embrionului care dirijează diferenţierea ceplaca neurală lulelor vecine . Aceeaşi acţiune o exercită şi extractul din ceste celule. După naşterea 31 . Astfel. De exemplu. amfibii.34). Embrionul riviparelor de asemenea este influenţat de condiţiile de mediu. de unde deducem că dezvoltarea embrionului la cele mai timpurii etape ale ontogenezei este reglată de mecanisme chimice.centre de inposttransplantare ducţie. La omorârea prin încălzire a celulelor inductorului şi transplantarea lor în regiunea abdominală a embrionului efectul transplantării a fost acelaşi: dezvoltarea în regiunea abdominală a setului suplimentar de organe axiale. celulele transplantului au modificat direcţia de dezvoltare a celulelor vecine. Prin urmacoarda proprie re. păsări) această influenţă este cu mult mai mare decât în cazul fclor vivipare (mamiferele). De exemplu. 1.pe partea abdoproprie minală. 1. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII EMBRIONULUI Dezvoltarea embrionilor diferitelor specii depinde într-o măsură sau alta de factorii de mediu (temperatură. reptile. Gradul de influenţă a mediului asupra dezvoltării embrionului depinde de tipul dezvoltării acestuia. Rezultatele obţinute au sugerat ideea că acţiune de inducţie exercită nu celulele ca atare. Perturbarea acestora poate induce diferite anomalii de dezvoltare. experimental a fost demonstrată reglarea chimică a diferenţierii celulelor: produsele metabolice ale unor ţesuturi dirijează şi reglează dezvoltarea altora. iradierea cu o doză unică a femelelor gestante de şobolani b diferite termene de sarcină s-a dovedit a fi inofensivă pentru ele.). Secţiune transversală prin embrionul de asupra ţesuturilor adiacente? triton care a suportat o transplantare de ectoderm. Experimental au fost >tabilite mai multe astfel de centre. gradul de poluare a mediului etc.

1. Dezvoltarea indirectă poate fi prin metamorfoză incompletă şi completă. Ea duce un mod Fig. din ou iese larva. Amintiţi-vă perioadele critice în dezvoltarea embrionului la om (a se vedea p. de maturizare şi senilă. unele preparate medicamentoase. Acest tip de dezvoltare este caracteristic pentru arahnide. s-au dovedit a fi diferite substanţe chimice cu care omul contactează în viaţa cotidiană: tutunul. 29).).35. ETAPA POSTEMBRIONARĂ A ONTOGENEZEI O dată cu ieşirea embrionului din învelişurile oului sau naşterea lui începe dezvoltarea postembrionară. în desfăşurarea ei se disting trei perioade: de creştere şi dezvoltare. Două tipuri de dezvoltare postembrionară. câmpul electromagnetic etc. factori care provoacă malformaţii şi vicii de dezvoltare. ultrasunetul.35). în prezent viciile şi malformaţiile de dezvoltare ale organismului uman. 1. stabilizatori. După specificul perioadei de creştere şi dezvoltare. în cazul metamorfozei incomplete. toate animalele se împart în două grupe: cu dezvoltare directă şi indirectă (fig.au apărut dereglări în structura scheletului._1 2 cu puilor s-a observat însă că iradierea la termenul de sarcină de 7-12 zile este dăunătoare puilor . Dezvoltarea postembrionară directă presupune asemănarea nou-născutului cu individul adult. Factori teratogeni. crustacee şi majoritatea vertebratelor. diferiţi compuşi sintetici (coloranţi. Cunoaşterea cauzelor malformaţiilor şi viciilor de dezvoltare are o imensă importanţă practică deoarece sporeşte eficienţa măsurilor profilactice de combatere a celor mai grave perturbări de dezvoltare individuală a omului. cauzele apariţiei lor sunt studiate de un nou compartiment al ştiinţelor medico-biologice teratologici. vibraţiile. emulgatori etc. 6. alcoolul. A fost demonstrată şi acţiunea teratogenă a unor factori fizici (diferite tipuri de radiaţie. Acest termen de sarcină este considerat critic pentru formarea scheletului. . drogurile.).

a XII-a _. Perioada senilă încheie ontogeneza oricărui organism.36). 1. 1.spre deosebire de broasca adultă. Acest tip de dezvoltare este caracteristic pentru fluturi. asigurând astfel perpetuarea speciei. care după un şir de năpârliri se transformă înpupă. larva se transformă în imago (forma adultă). în acelaşi timp ea nu are unele organe caracteristice adulţilor. majoritatea mamiferelor cresc până la atingerea maturităţii sexuale. După caracterul creşterii. respirând prin branhii. Instalarea şi durata ei sunt criterii strict de specie. are coadă. coropişniţa. De exemplu. Dezvoltarea postembrionară prin metamorfoză incompletă la broască. Dezvoltarea postembrionară prin metamorfoză completă la fluture. lipsă la indivizii adulţi. ci. ploşniţele. Omul creşte până la vârsta de 18-20 de ani. se dezvoltă imago. Pe durata acesteia animalele şi plantele se reproduc. deosebim organisme cu creştere limitată şi nelimitată. majoritatea gândacilor ş.bătrân şi logos .ştiinţă)._ . care suportă un şir de transformări radicale. de viaţă activ şi este înzestrată cu organe provizorii.a. nisetrul. Pe durata perioadei de creştere şi dezvoltare are loc sporirea masei corpului şi mărirea dimensiunilor lui. este imobilă. iar majoritatea arborilor . Aceste organisme au o creştere nelimitată. plămâni. La plantele şi animalele ce îmbătrânesc 3 Biologie.G 0- _ Fig. de obicei. De exemplu. îmbătrânirea corespunde cu încetinirea metabolismului şi scăderea excitabilităţii. cosaşii. inima are două camere. larva amfibiilor . Dezvoltarea postembrionară prin metamorfoză completă cuprinde patru stadii (fig. taorunul cresc timp de mai multe decenii. albine. La părăsirea cuibului. unele amfibii ş. viespi. După un şir de năpârliri.mormolocul . Din ou iese larva vermiformă (la fluturi ea este numită omidă). Prin metamorfoză incompletă se înmulţesc lăcustele.a. 1.37. Din primul grup fac parte animalele care cresc pe o durată limitată a vieţii.gerontologia (de la gr. Fig. Perioada de maturizare începe o dată cu atingerea maturităţii sexuale. şi nu trei ca la adulţi (fig. Ştiuca. 1.toată viaţa. gândacul-de-bucătărie. puii majorităţii păsărilor ating dimensiunile părinţilor. Aceasta nu se hrăneşte şi.36. muşte. până când ating dimensiunile caracteristice indivizilor adulţi ai speciei date. dar nu are membre. greierii. Legităţile îmbătrânirii omului sunt studiate de un compartiment aparte al biologiei . geron . Din pupă.37).

Schimbări profunde suportă sistemul nervos: neuronii pier. în tinereţe organele cresc şi se dezvoltă. inclusiv cele inter-k vertebrale. cauzele ei. 1. acumularea în celule a diferitelor toxine. Tabelul 1. Pentru fiecare specie este caracteristică o anumită durată a vieţii {tab. La plante îmbătrânirea se manifestă prin pierderea de către celule a capacităţii de dividere. Moartea finalizează existenţa oricărui organism.5 ori. Vasele sanguine îşi pierd elasticitatea din cauza sărurilor depuse pe pereţii lor. modificarea pereţilor vaselor sanguine etc. înregistrându-se micşorarea dimensiunilor şi modificarea structurii lor. ceea ce stopează reînnoirea organelor vegetative. în ultimul timp este promovată pe larg ipoteza mutaţiilor somatice: pe parcursul vieţii în celulele somatice se acumulează diferite mutaţii care periclitează buna funcţionare a organelor şi sistemelor de organe. el fiind înlocuit cu ţesut conjunctiv. Observările multianuale au arătat că modificările senile au loc în toate organele şi sistemele de organe. dereglarea metabolismului calciului şi proteinelor. la un bărbat de 80-90 de ani masa muşchilor scheletici se micşorează de 2. Până în prezent au fost înaintate zeci de ipoteze conform cărora îmbătrânirea este generată de cele mai diverse cauze: reducerea conţinutului de apă în celule. Mai bine de 100 de ani sunt studiate mecanismele îmbătrânirii.involuează. Oasele devin mai fragile ca urmare a reducerii conţinutului de substanţe cu organice şi sporirii celui de săruri anorganice.3).3 DENUMIREA SPECIEI Hidră Ştiucă Broască Broască-ţestoasă Şoarece Pisică Câine. numărul lor reducându-se considerabil. iar la bătrâneţe . De exemplu. în ficat se reduce volumul de ţesut secretor. se calcifică din care cauză coloana vertebrală îşi pierde elasticitatea de altă dată. Cartilajele. lup Cal Vrabie Porumbel Gaşca BEI JLSLJ1I 1 Măr. însă toate aceste ipoteze se referă mai mult la simptomele îmbătrânirii şi nu la cauzele acestui proces ireversibil.o asimilaţia decurge mai încet şi nu satisface pe deplin necesităţile energetice ale organismului. păr Fag Plop Tei Stejar Măslin Cedru Secvoie Baobab Ienupăr Tisa 100 5-15 100-165 3 9-10 13-15 30^0 15-20 40-50 70 DURATA VIEŢII DIFERITELOR ORGANISME DURATA VIEŢI! (ani) - 200-300 250-900 300-600 până la 1000 peste 1000 600-700 până la 3000 până la 1000 până la 5000 2000 1000-3000 j 34 .

şi diplofazei la eucariote: M . La plantele cu flori haplofaza de asemenea este de scurtă durată.38.meioza. microorganisme eucariote muşchi ferigi plante superioare animale superioare Fig.pluricelulară.fecundaţia. 35 . Reducerea numărului de cromozomi (haplofaza) este asigurată de meioză.mai mulţi anterozoizi ciliaţi (spermatozoizi). unde în urma meiozei iau naştere sporii haploizi.de fecundaţie. iar în anteridii . Pe sporofit se formează sporangii. ALTERNAREA HAPLOFAZEI Şl DIPLOFAZEI ÎN CICLUL VITAL Generalizând cele expuse până acum despre dezvoltarea organismelor.anteridiile. sporii dau naştere la o nouă generaţie haploidă. protozoare. După morfologie ji structură. Dacă luăm în considerare garnitura de cromozomi a celulelor organismului în fiecare din aceste etape vom constata următorul lucru: n—>2n—m. Ea este reprezentată de zigot care îndată după formare este supus meiozei cu formarea de spori haploizi. meioza (formarea gârneţilor haploizi). putem spune că ciclul vital al eucariotelor cuprinde următoarele etape: fecundaţia. microorganismele eucariote situaţia este inversă.arhegoanele. 1. iar haplofaza se reduce la formarea gârneţilor. haplo-şi diplofaza la animale diferă considerabil: prima este unicelulară. linia îngroşată . Planta verde pe care o cunoaştem cu toţii este gametofitul haploid dezvoltat din sporul haploid. 1. Nimerind în condiţii favorabile.lll . la muşchi generaţia sexuată şi asexuată convieţuiesc pe aceeaşi plantă.faza diploidă. linia subţire . Deci.39). faza diploidă fiind redusă la maxim. înmulţirea mitotică a celulelor. Din ovulul fecundat se dezvoltă sporofitul diploid. Alternarea haplo. precum şi raportul duratei lor în ciclul vital al diferitelor organisme sunt reprezentate pe fig. F . Haplofaza acestor organisme poate exista atât sub formă de indivizi monocelulari. şi masculine . şi cel feminin . în arhegon se dezvoltă o oosferă haploidă. Alternarea haplo-şi diplofazei. iar restabilirea (diplofaza) . O p l.sacul embrionar. La majoritatea animalelor pluricelulare diplofaza este cea mai de lungă durată m a ciclului vital. fiind reprezentată de gametofitul masculin -grăunciorul de polen. De aici deducem că ciclul vital ca atare prezintă o alternare a haplo-şi diplofazei. Pe el se formează organele sexuale femele . Fecundarea presupune prezenţa apei care permite anterozoidului să ajungă la oosferă. Cea mai mare parte a vieţii aceste organisme o parcurg în stare haploidă. La alge. Predominarea haplofazei (gametofitului) asupra diplofazei (sporofitului) este caracteristică şi pentru muşchi (fig.faza haploidă.38.7. cât şi pluricelulari. • cea de a doua . 1.

1. în condiţii favorabile. Pe acelaşi sau pe diferite protaluri se formează anteridiile şi arhegoanele în care se maturizează gârneţii. Cunoaşterea fazelor ciclurilor vitale prezintă importanţă pentru studierea moştenirii caracterelor. din contra. Ciclul vital la ferigă. speciei date. protalul.40). sporofitul predomină ca durată asupra gametofitului şi se deosebeşte de acesta morfologic (fig. Din contopirea lor rezultă sporofitul pe frunzele căruia se formează sporangii în care se dezvoltă sporii haploizi. care restabileşte la zigot garnitura diploidă. protal arhegon anteridie spermatozoizi 36 . Ciclul vital la muşchiul-de-turbă. nediferenţiată în organe care se spermatozoizi hrăneşte de sine stătător. se dezvoltă protalul.40. 1. Din spori. 1. care reduce pe jumătate garnitura gârneţilor. La aceasta contribuie meioza. şi fecundatia. Gametofitul. caracteristic Fig.39. Prin alternarea haplo-şi germinarea diplofazei se menţine într-un şir sporului de generaţii un număr constant nzoizi protonemă de cromozomi. spori Fig.o o La ferigi. prezintă o placă verde (3-30 mm).

4. 2. ou -»larvă -Miimfă -nmago 2. 37 . __1 O a) segmentare. teratologie.. DE GAWIETOFIT STADIU! Of SPOROFIT 1)clamidomonada 2) muşchiul-de-pământ 3) feriga-de-pădure 4) vişinul i i . c) gastrulă. Definiţi noţiunile de creştere. Dezvoltarea la cărăbuşul-de-mai. Asociaţi noţiunile din cele două coloane: ri a) dezvoltarea postembrionară directă. b... 8. ': . Organele şi sistemele de organe se dezvoltă din 3 foiţe embrionare. Alcătuiţi un grafic. 3. ' . ' • • ' . copiîndu-l pe caiet. Viermi. Embrion cu trei foiţe embrionare. 8. 3. Enumeraţi cauzele principale ale diferenţierii celulelor în dezvoltarea embrionară.. 5. Explicaţi schematic formarea gemenilor bivîtelini şi univitelini. Dezvoltarea la broască 5. 7. 5. Diviziunea multiplă a zigotului. 1. 6. Influenţa factorilor mediului asupra dezvoltării embrionare a: a. Alcătuiţi un eseu ia tema. Organismelor ovipare. Embrion cu 2 foiţe embrionare. . nou-născutul se aseamănă cu adultul 3. Vivipare. b) dezvoltarea prin metamorfoză incompletă. d) animale diblasterice. b) biastulă. Cordate. 7. Asociaţi noţiunile din coloana A cu caracteristicile din coloana B. Explicaţi mecanismul fenomenului de inducţie embrionară. 6. f) animale triblasterice. Completaţi tabelul. gerontologie. 4. 9. '• •••-• ' . 2. . Analizaţi exemple de influenţă reciprocă a celulelor la embrionul de broască. Stadiul embrionului cu 2 foiţe embrionare. ' ' •' . dezvoltare._.1. o diagramă care ar ilustra perioadele dezvoltării postembrionare la om (luând la bază masa corpului şi procesele fiziologice). :. c) dezvoltarea prin metamorfoză completă 1. Celenterate. ou ->larvă -nmago 4. CICLUL VITAL LA PLANTE PLANTA STADIUL. • : - v î !!i!£l: .vj : 10.

Data oficială a naşterii geneticii este considerat anul 1900.o y—. Fig. K. Ambele microorganisme pot fi cultivate pe medii nutritive ce conţin apă. generaţiilor următoare. Informaţia necesară pentru realizarea caracterelor unui individ alcătuieşte informaţia ereditară (genetică) a individului dat. agitânduse periodic. biochimice şi motrice). Correns şi E. de Vries. Baîeson în 1906. fiziologice. Peste 24 de ore conţinutul ambelor baloane a devenit tulbure. şi a speciei de care aparţine acesta. Ereditatea (de la gr. genesis .moştenire) este proprietatea fundamentală a fiecărui individ de a transmite caracterele sale (însuşirile morfologice.ŞTIINŢA DESPRE EREDITATEA Şl VAR1ABILITATEA ORGANISMELOR 1 OBIECTUL DE STUDIU AL GENETICII 2 SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII GE-NETICII 3 OBIECTIVELE Şl METODELE DE CERCETARE ALE GENETICII 4 IMPORTANŢA GENETICII PENTRU ALTE ŞTIINŢE Şl PENTRU PRACTICĂ 1. OBIECTUL DE STUDIU AL GENETICII Genetica (de la gr. Tschermak . Analiza microsco- 38 . Pe unul s-au însămânţat colibacili. 1. Drojdia-de-bere este o ciupercă unicelulară care se înmulţeşte prin înmugurire. Analizaţi experimentele descrise în continuare şi trageţi concluzii.41. XIX-XX. iar în celălalt . Genetica studiază două proprietăţi fundamentale ale organismelor: ereditatea şi variabilitatea.origine) este o ştiinţă relativ tânără. S-au luat două baloane cu medii nutritive identice (fig.H. în particular.drojdia-de-bere. ] 51 GENETICA . apărută la intersecţia sec. Ambele baloane au fost puse în termostat la temperatura de 30°C. Colibacilii sunt bacterii care trăiesc în intestinul animalelor şi se înmulţesc prin mitoză. în ansamblu. Creşterea microorganismelor pe medii nutritive. Moştenirea caracterelor ia microorganism* colibacil drojdie-de-bere. S-a montat următorul experiment simplu. hereditas .41). când trei cercetători .pe diferite obiecte şi independent unul de altul au descoperit legile moştenirii caracterelor. 1. săruri minerale şi glucoza. Termenul de genetică a fost propus de W.

Ca urmare la el pot apărea caractere noi. în funcţie de obiectul cercetat deosebim genetica plantelor. genetica animalelor.45. neîntâlnite la strămoşi. variabilitatea asigură heterogenitatea speciei.Fig. variabilis. genetica microorganismelor. vor avea o înfăţişare diferită. Fig. alta . 1. pică a arătat prezenţa în primul balon a unei populaţii numeroase de colibacili (jig.42. Dezvoltarea noului organism are loc în condiţii concrete de mediu care pot fi distincte de cele ale strămoşilor. 39 . Transmiterea informaţiei ereditare de la celula-ou la cele două celulefiice. doi stoloni de căpşun recoltaţi de la aceeaşi tufă.43). De exemplu.44).de drojdii-de-bere (fîg.43. genetica omului etc.44. Cu cât condiţiile de viaţă sunt mai diferite cu atât şi deosebirile dintre indivizii aceleiaşi specii vor fi mai evidente. unul pe sol fertil şi altul pe sol lutos. Studiaţi cu atenţie cele două plante de aceeaşi specie din fig. Cultură de drojdie-de-bere (x800). iar în cea de a doua . 1. 1. 1. 1. 1. Spre deosebire de ereditate. Aceştia au fost separaţi microchirurgical şi reimplantati la două mamesurogat ce se deosebeau fenotipic. Moştenirea caracterelor ia organismele pluricelulare într-un alt experiment s-a prelevat un zigot de şoarece la stadiul de 2 blastomeri (fig. Proprietatea indivizilor unei specii de a se deosebi între ei reprezintă cea de a doua proprietate fundamentală a organismelor variabilitatea (de la lat.45 crescute în condiţii diferite (una la munte. Embrion la stadiul de 2 blastomeri Fig. 1. Cultură de colibacili (x800). fiind plantaţi în condiţii diferite.pe şes) şi trageţi concluzii.42). Şoriceii nou-născuţi s-au dovedit a fi absolut identici şi nu semănau deloc cu mamele-surogat.variabil). 1. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre plantele din fig.

. * ' • • / • • ! 2. Astfel a luat naştere ideea că formarea unui nou organism este posibilă doar cu condiţia prezenţei în ambele celule sexuale a nucleului. care se încorporează în ele la momentul conceperii.. * •• •• : ' • j p i • ' • .la şes. Mendel. Darwin a dezvoltat învăţătura filozofilor greci.. / ' - ^ . Dar lucrarea lui Mendel nu a atras atenţia contemporanilor şi a fost dată uitării. în 1883 cercetătorul neamţ Th. larve nu s-au format. dar ele n-au rezistat timpului. dezvoltarea caracterelor organismului se datorează anumitor factori care se transmit prin intermediul celulelor sexuale. a obţinut larve care erau de patru ori mai mici decât cele normale.^ . în a doua jumătate a sec. la fecundarea ovulelor anucleate de aricide-mare cu spermatozoizi normali. . 40 . Boveri. El a presupus că celulele modificate produc material ereditar modificat. Dezvoltarea ştiinţelor a dat posibilitate de a studia ereditatea nu numai teoretic. ^' *j»T"~ . După Mendel. iar la fecundarea ovulelor anucleate cu spermatozoizi anucleaţi. în 1866 el a publicat lucrarea "Experimente cu hibrizi vegetali" în care a formulat pe exemplul mazării legităţile moştenirii caracterelor la plantele superioare. slujitorii ştiinţelor din Egiptul Antic afirmau că toate proprietăţile şi caracterele fiinţelor depind de proprietăţile sufletului.45. Astfel. Două plante de aceeaşi specie crescute în condiţii diferite de mediu: A-la munte. El i-a numit factori ereditari.. Au existat şi alte "teorii" despre ereditate. Filozofii greci Democrit. Hipocrate şi Aristotel erau de părere că proprietăţile oricărui organism viu sunt moştenite de la părinţi prin mijlocirea produselor sexuale. . . asigurând astfel moştenirea modificărilor apărute în dezvoltarea individuală. B . Primul a studiat experimental moştenirea caracterelor naturalistul ceh G. ci practic prin organizarea de observaţii şi montarea de experimente. al XlX-lea Ch. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII GENETICII Pe parcursul dezvoltării civilizaţiei umane au fost înaintate mai multe ipoteze cu privire la moştenirea caracterelor.

Ulterior T.Studiaţi experimentele ilustrate pe fig.H. Wilson în S.46.46 şi trageţi concluzii.A.animale.). observând paralelismul în comportarea factorilor ereditari şi a cromozomilor au presupus localizarea acestora în cromozomi. La scurt timp aceste legităţi au fost confirmate de rezultatele experimentelor lui W. * celule enucleate contopirea a două nuclee şi prima diviziune a zigotului peirea celulei decupare i fragment regenerează cu nucleu o nouă ciupercă embrion la i stadiul de 2 celule decupare I transplantarea în uterul unei femele şoricelul nou-născut enucleare transplanare emrea de nucleu m r j e j interspecific s £ e c / e / A crenulata Fig. B . în 1903 mai mulţi savanţi {Th.la ciuperci. de Vries. -^** . redescoperind legile ereditarii formulate de G. întrucât purtătorii materiali ai factorilor ereditari nu erau încă cunoscuţi.U. au fost puse bazele studierii fenomenelor moştenirii caracterelor la nivel de celulă. Astfel. Bateson de studiere a moştenirii caracterelor la un număr mare de specii de plante şi de animale. Din acest moment ştiinţa despre ereditate a trecut nemijlocit la studierea structurilor materiale ale celulei răspunzătoare de transmiterea caracterelor. 1. Cemm şi E. 41 . Correns şi E. Boveri în Germania. formulând teoria cromozomială a eredităţii conform căreia purtători materiali ai factorilor ereditari sunt cromozomii.pe trei obiecte diferite au stabilit legităţile transmiterii caracterelor. Morgan şi a colaboratori săi în experimentele cu drozofila au confirmat această presupunere. moştenirea caracterelor se studia la nivelul întregului organism. nucleu O enucleare Acetabularia mediterranea Acetabularia crenulata (2 _. Experimente de enucleare şi grefă nucleară la: A. Tschermak . In 1900 trei cercetători . K. 1. Mendel.

Astfel a fost demonstrat pentru prima dată că suportul \ material al eredităţii este ADN-ul. ciberneticii ş. Astăzi ea este de neînlocuit mai ales la compararea rezultatelor obţinute cu cele teoretic aşteptate. agriculturii. relaţiile dintre ereditate. W. Mendel a metodei matematice la analiza rezultatelor încrucişărilor. Ea constă în încrucişarea indivizilor care se deosebesc după o pereche de caractere alternative (sau mai multe) şi evidenţa manifestării acestora în generaţiile următoare. Beadl şi E. dovadă m a faptului că caracterul virulent al primei culturi prin intermediul ADN-ului a fost 3 transmis celeilalte culturi. elaborarea unor măsuri de protecţie a naturii vii contra acţiunii factorilor mutageni.Natura chimică a factorului ereditar a fost determinată experimental în anul ^ 1944 de către savanţii T. Metoda citologică asigură studierea bazei materiale a eredităţii la nivel celular şi subcelular. medicinei. Mendel. Ca obiect de studiu sunt folosite microorganismele. asupra formării caracterelor morfologice şi fiziologice ale organismelor. experimentând cu ciuperca Neurospora crassa. Tatum. Apariţia geneticii ca ştiinţă exactă a fost posibilă datorită utilizării de către G. în cele din urmă. fizicii. Astfel. Metoda citogenetică prezintă o îmbinare a metodei hibridologice cu cea 42 . OBIECTIVELE Şl METODELE DE CERCETARE ALE GENETICII Obiectivele de bază ale geneticii sunt studierea următoarelor probleme: particularităţile organizării şi modalitatea păstrării informaţiei genetice. Metoda de bază în cercetările genetice este cea hibridologică. în anii 40 ai sec. L. ceea ce a sporit considerabil importanţa cognitivă a geneticii şi rolul ei în dezvoltarea biologiei. In prezent la studierea problemelor de genetică se aplică pe larg metodele altor ştiinţe: matematicii. chimiei. M. variabilitate şi ameliorare. obţinerea unor producători noi de substanţe biologic active ş. Genetica modernă este chemată să rezolve şi un şir de probleme practice aşa ca: alegerea celor mai eficiente tipuri de încrucişări. elaborarea unor noi metode de dirijare a dezvoltării caracterelor ereditare valoroase şi de anihilare a celor nedorite. elaborată încă de G. 3. au stabilit procesele biochimice cu ajutorul cărora factorii ereditari influenţează asupra metabolismului celulelor şi. Avery. McLeod şi McCarty. Metodele de cercetare. mecanismele transmiterii informaţiei genetice de la o celulă la alta şi de la un organism la altul. C.a. realizarea informaţiei genetice la diferite etape ale ontogenezei.a. cauzele şi mecanismele modificării informaţiei genetice. al XX-lea G. ei au constatat transformarea bacteriilor nepatogene în patogene. Adăugând ADN-ul j extras dintr-o cultură de pneumococ virulent la o altă cultură de pneumococ /! nevirulent. Această descoperire a permis studierea eredităţii ' la nivel molecular. care se înmulţesc repede şi permit includerea în experimentele genetice a sute şi mii de generaţii cu miliarde de indivizi fiecare. obţinerea artificială de noi soiuri şi rase.

4. fizice. se reduc suprafeţele împădurite. Astfel. imunologice. prevenindu-se chiar şi sfârşitul letal. chimice. fapt ce permite a calcula numărul de organisme heterozigote şi a prognoza numărul de indivizi cu mutaţii. Metoda genealogică constă în întocmirea genealogiei (la animale. Diagnosticul precoce al unora dintre ele face posibilă intervenţia promptă în evoluţia lor. soiuri de plante de cultură şi tulpini de microorganisme. trebuie supusă în mod obligatoriu studierii activităţii genetice. Genetica şi medicina. De cele mai multe ori activitatea gospodărească a omului este legată de intervenţia lui în procesele din natură. Genetica şi ecologia. deosebim genetica biochimică.citologică.a. Cu ajutorul geneticii au fost create noi rase de animale domestice. microbiologie şi alte ştiinţe. botanică. agriculturii. 43 . asupra informaţiei ereditare a diferitelor specii de plante şi animale. utilizaţi de către om. Cu ajutorul acestei metode se studiază cariotipurile. la om). Ea dă posibilitate de a stabili tipul de moştenire a caracterelor. Prin metoda populaţional-statistică se determină frecvenţa diferitelor gene în populaţii. Genetica şi alte ştiinţe biologice. Cunoştinţele acumulate de genetica animalelor. destinată medicinei. De aceea orice substanţă nouă. schimbările în structura şi numărul cromozomilor. genetica moleculară ş. plantelor şi microorganismelor sunt aplicate în zoologie. animalelor şi microorganismelor. Prognozarea şi prevenirea unor astfel de consecinţe negative ale activităţii omului este imposibilă fără cunoaşterea ecologiei şi a geneticii. Ca urmare. nou-născuţii bolnavi de galactozemie (nu asimilează lactoza) sau de fenilcetonurie (sensibili la aminoacizii aromatici). se poluează apele. virusuri şi de alţi agenţi există circa 2500 de boli ereditare. industriei alimentare. Genetica utilizează pe larg şi metodele specifice altor ştiinţe şi anume cele biochimice. Practica a demonstrat că diagnosticul maladiilor ereditare până la procreare permite excluderea naşterii de copii bolnavi. pot fi salvaţi prin excluderea din raţia alimentară a produselor ce conţin compuşi la care aceştia sunt sensibili. boli ereditare metabolice. Un rol important joacă în acest sens consultaţiile medicogenetice. Dezvoltarea geneticii omului a făcut să se înţeleagă că pe lângă bolile provocate de bacterii. Genetica constituie baza teoretică a ameliorării plantelor. în funcţie de metodele de cercetare. Un aspect foarte important al geneticii ecologice este studierea influenţei diferiţilor agenţi fizici şi chimici. se dereglează echilibrul hidric. IMPORTANŢA GENETICII PENTRU ALTE ŞTIINŢE Şl PENTRU PRACTICĂ Genetica şi ameliorarea.

în genetică se aplică următoarele metode de cercetare: 1) hibridologică. 2) Gregor Mendel. Variabilitatea. K. 4) influenţa mediului asupra dezvoltării caracterelor C. Alcătuiţi o schemă care ar ilustra legătura geneticii cu alte ştiinţe. variabilitate. biochimice şi motrice ale organismelor. Genetica studiază: 1) totalitatea caracterelor organismelor. Bazele geneticii au fost puse de: 1) H. 4) Democrit. B a) totalitatea caracterelor transmise urmaşilor. Aristotel. 2} biochimică. Ereditatea. Asociaţi noţiunile din cele două coioane: A 1. Tschermak. 7.1. 2. e) însuşirile morfologice. Correns. 4. Informaţie ereditară. 44 . E. Descrieţi etapeie dezvoltării geneticii ca ştiinţă. Genetică. 3) discriptivă. Selectaţi răspunsul corect A. ereditate. d) proprietatea indivizilor unei specii de a se deosebi între ei. de Vries. b) studiază ereditatea şi vanabilitatea organismelor. 4. 3) Tomas Morgan. D. 3. 2. 3) moştenirea caracterelor de către urmaşi. 2) a efectuat experimente pe Drozofilla melanogaster: 3) considera că gârneţii poartă unul din factorii ereditari. 5. 4) prelucrarea matematică a datelor. B. 2) ereditatea şi variabilitatea organismelor. 6. 5. 3. Hipocrate. 4) a întocmit hărţile cromozomiale. c) proprietatea organismelor de a transmite caracterele generaţiilor următoare. Enumeraţi metodele de cercetare în genetică. Definiţi următoarele noţiuni: genetică. Caracter. Scrieţi un eseu la tema: "Rolul geneticii în viaţa omului". Analizaţi importanţa dezvoltării geneticii pentru alte ştiinţe. | 8. Gregor Mendel: 1) a studiat ştiinţele naturii la Viena.

componenţilor intracelulari Leagă şi transportă molecule specifice şi ionii dintr-un organ în altul Alimentează embrionul la stadiile timpurii şi depozitează substanţe biologic active Apără organismul de pătrunderea altor organisme şi de vătămare Participă la reglarea activităţii celulei şi organismului EXEMPLE DE PROTEINE Proteine-fermenti Amilaza scindează amidonul până la glucoza. fibrinogenul şi trombina previn pierderile masive de sânge Insulina reglează metabolismul glucozei. oferitina care depozitează fierul în splină Anticorpii produşi de limfocite blochează antigenii străini. albumina de coagulare . elastina ţesutului conjunctiv.4 funcţiile proteinelor în organism.acizii graşi Cazeina laptelui. BAZA MATERIALĂ A INDIVIDUALITĂŢII ORGANISMELOR KH Amintiţi-vă după tabelul 1. al unor organite şi al structurilor de sprijin Asigură deplasarea celulelor.femei' INFORMAŢIA EREDITARA REALIZAREA El ÎN CELULA O 1 BAZA MATERIALĂ A INDIVIDUALITĂŢII ORGANISMELOR 2 REPLICAREA ADN-ULUI 3 BIOSINTEZA PROTEINELOR 1. lipaza scindează grăsimile Colagenul din componenţa cartilajelor şi a tendoanelor. Se cunosc circa 2000 de fermenţi Component al membranelor celulare.4 mxmmmmm Catalizează anumite reacţii chimice din organism. hormonul de creştere reglează creşterea organismelor Proteine structurale Proteine contractile Proteine de transport Proteine alimentare Proteine protectoare Proteine reglatoare (hormonii) 45 . FUNCŢIILE DE BAZA ALE PROTEINELOR CLASA DE PROTEINE Tabelul 1. cheratina părului şi a unghiilor Actina şi miozina din fibrele musculare Hemoglobina transportă oxigenul.

un anumit set de proteine. doi oameni. globulară Cercetările au arătat că pentru fiecare organism este specific Fig. Astfel. • . Fiecare aminoacid poate moleculă 0 de0acid fosforic • de fi codificat de mai mulţi co•)ADN I B| bază azotată doni. De aceea accentul în căutarea bazelor materiale ale structura spaţială] individualităţii organismelor a fibnlară fost pus pe studierea compoziţiei proteice a organismelor. întrucât ARN m este o copie adenină guanină tinină titozină complementaritatea bazelor fidelă a unui anumit sector al moleculei de ADN. După cum ştiţi. numita 4p dezoxiriboza codon. un codon însă poate copatru baze azotate difica numai un aminoacid. sinteza proteinelor are loc în ribozomi cu participarea ARNm din aminoacizii aflaţi în citoplasmă. 1. 1. putem afirma că informaţia despre ordinea legării aminoacizilor în moleculele proteice se păstFig. Presupunerea că anume proteinele sunt baza materială a individualităţii organismelor s-a dovedit a fi justă. 1. practic toate însuşirile celulelor şi ale organismului în anpeptidică samblu sunt determinate de H. fiecare aminoacid este codificat de o îmbinare din trei nucleotide ale un dezoxiribonucleotid moleculei de ARN m . . Schema structurii unei molecule proteice.H structura liniară a proteinei proteine.48. cu excepţia gemenilor univitelini. Practic nu au fost găsite două organisme de aceeaşi specie. Schema simplificată a moleculei de ADN. A TI-KT . Observările au arătat că ordinea legării aminoacizilor într-o nouă moleculă depinde de succesiunea nucleotidelor în molecula de ARNm. grupa amină H—-(MO» 9rupa P V carboxilă carhnxn • 0 Amintiţi-vă după fig. la care toate proteinele să fie identice. aminoacidul alanina fiziologici şi biochimici.47.48 alcătuirea unei molecule de proteină şi a ADN-ului.2 o Unitatea structurală şi funcţională a lumii vii nu exclude catena laterală individualitatea fiecărei fiinţe după parametrii morfologici. După acid acid Uzină glutamic glutamic valină alanină cum aţi văzut din tab.4. 1. r e a z ă în molecula de ADN în 46 un fragment al unei catene • moleculei de ADN un fragment al .47-1. Codul genetic.

1. La eucariote informaţia ereditară este codificată de circa 300 000 de gene. • universalitatea — aceleaşi codoane codifică aceiaşi aminoacizi la toate organismele vii. Numărul nucleotidelor din componenţa fiecăreia CODUL GENETIC (DUPĂ F.fiecare codon cifrează numai un aminoacid.49). • nesuprapunerea codonilor .sfârşitul sintezei (stop-codon sau codon nonsens). Sectorul de ADN ce conţine informaţia despre alcătuirea unei molecule de proteină reprezintă unitatea structurală a informaţiei ereditare.între codoane nu există spaţii. 1.determină începutul sintezei şi este numit codon de start. Sensul celorlalţi 63 de codoni a fost descifrat în următorii cinci ani. Un codon . Acest mod de cifrare a informaţiei ereditare a fost numit cod genetic (tab. dintre care 61 codifică anumiţi aminoacizi. Principalele caracteristici ale codului genetic sunt următoarele: • caracterul tripletic. Descifrarea codului genetic este una din cele mai grandioase realizări ale ştiinţei moderne.ordinea succesiunii tripletelor de nucleotide. pentru care în 1909 W.5). Nirenberg. Codul genetic cuprinde 64 de codoane. 1966) A DOUA BAZA Tabelul 1. UAG şi UGA) . CRICK. • lipsa virgulelor .unul şi acelaşi nucleotid nu poate face parte din codoanele vecine.5 G A TREIA BAZĂ Fenilalanină Fenilalanină Leucină Leucină Leucină Leucină Leucină Leucină A Izoleucină Izoleucină Izoleucină Metionină Valină Valină Valină Valină Serină Serină Serină Serină Pralină Pralină Pralină Pralină Treonină Treonină Treonină Treonină Alanină Alanină Alanină Alanină Tirozină Tirozină Non-sens Non-sens Histidină Histidină Glutamină Glutamină Asparagină Asparagină Lizină Lizină Acid aspartic Acid aspartic Acid glutamic Acid glutamic Cisteină Cisteină Non-sens Triptofan Arginină Arginină Arginină Arginină Serină Serină Arginină Arginină Glicină Glicină Glicină Glicină c U A G U C A G U C A G U C A G G 47 .AUG . Primul "cuvânt" al codului genetic a fost descoperit în 1961 de cercetătorul american M. • caracterul univoc . IohannXsen a propus noţiunea de genă (fig. iar 3 (UAA.

1. după principiul complementarităţii (nucleotidul A este complementar nucleotidului T. Acest tip de replicare a moleculelor de ADN este numit semiticularitatea distinctivă a replicării ADN-ului este precizia ei înaltă. Acest proces. 1. Sectorul afectat al catenei este "tăiat" cu ajutorul unei enzime speciale. Deoarece sediul ADN-ului în celulă sunt cromozomii. Apoi o altă enzimă copiază informaţia 48 conservativ (fîg. adică de autodublarea moleculelor de ADN. Mecanismul replicării ADN-ului. . 1. fiecare catena serveşte ca matrice pentru o nouă catena complementară. informaţia ereditară conţinută în celula-mamă se transmite celulelor-fiice. întrucât cele două molecule de ADN nou formate sunt o copie fidelă a moleculei-mamă.nucleotidului G). Replicarea ADN-ului începe prin ruperea sub acţiunea unei enzime a legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate ale celor două catene. una din catene provine de la molecula-mamă.50. 2.genă *k este variabil şi oscilează în limite mari: de la 500 până la 1500. fiecare genă îşi are locul său într-un anume cromozom. Localizarea genei m celulă. în dreptul fiecărei catene din nucleotidele aflate liber în carioplasmă.50). La studierea mitozei aţi putut constata că diviziunea celulei este anticipată de replicarea. REPLICAREA ADN-ului Fig. Realizarea informaţiei ereditare în cadrul celulei este posibilă datorită proceselor de replicare a ADN-ului şi de biosinteză a proteinelor. iar nucleotidul C . Par- Fig. se sintetizează o nouă catena. Astfel. decurge astfel. în fiecare din cele două molecule de ADN nou formate. în majoritatea cazurilor leziunea se înlătură de sine stătător. Dacă totuşi în timpul replicării din anumite motive s-a încălcat consecutivitatea nucleotidelor.49. în continuare. Să analizăm în continuare aceste două procese de importanţă vitală. numit reparaţie. iar cealaltă este sintetizată din nou.

Transcripţia nu are loc concomitent pe toată molecula de ADN. a XII-a 49 .ribozomii . Acest rol îl exercită ARNm care se sintetizează pe una din catenele de ADN după acelaşi principiu al complementarităţii. Uneori însă .ADN-ul .sunt amplasaţi în citoplasmă.în nucleu. Transportarea aminoacizilor spre ribozomi. r 3. Transcripţia. Acest proces a fost numit transcripţie (fig.51. Pentru sinteza proteinelor sunt lecesari aminoacizi. cu participarea fermenţilor are loc şi sinteza celorlalte tipuri de ARN . ci doar pe sectorul acesteia care corespunde unei anumite gene.de transport şi ribozomal.fragmentul de ADN ce codifică sinteza unei anumite proteine .de pe catena intactă. reparaţia nu este calitativă şi apar mutaţii. Transportarea lor spre ribozomi este moleculă de ARNm înjormare moleculă de ADN nucleotide moleculă de ARNm formată Fig. pentru transmiterea informaţiei ereditare de la ADN la ribozomi este nevoie de un mediator. Reproducerea lor în generaţiile următoare > de celule duce la diferite patologii. 1. Pe una din catene şi începe sinteza ARNm din nucleotidele aflate liber în carioplasmă. ci. ARNm se îndreaptă spre ribozomi. iar planul de structură al acestora .a fost copiată. înlocuind în catena afectată nucleotidele necesare. nogie. 1. "Fabricile" de sinteză a proteinelor . Deci. BIOSINTEZA PROTEINELOR 3= Amintiţi-vă tipurile de ARN şi funcţiile lor în celulă. Trecând prin porii membranei nucleare. Aceştia se află în stare liberă în citoplasmă şi rezultă din degradarea proteinelor conţinute în hrană. unde şi are loc sinteza proteinelor. Altă enzima f ™ * " "coase" noul fragment la locul respectiv: molecula este reparată. Cu participarea acestei enzime are loc despiralizarea moleculei de ADN şi ruperea legăturilor de hidrogen dintre cele două catene. De pe anumite sectoare ale moleculei de ADN. Enzima ARN-polimeraza se fixează la molecula de ADN la nivelul codonului-promotor de la care trebuie să se înceapă sinteza ARNm.51). Aceasta va continua până când enzima nu va întâlni codonul-terminator al moleculei de ADN care semnalează încheierea sintezei: gena . Concomitent se pot transcrie mai multe gene de pe aceeaşi moleculă de ADN sau mai multe gene de pe diferite molecule de ADN. Transcripţia moleculei de ARNra pe un fragment al moleculei de ADN.

molecula de ARNm se deplasează prin ribozom cu un codon şi se reţine la acest nivel până când este găsit al doilea ammoacid.52. Translaţia este anticipată de fixarea moleculei de ARNm de unul sau mai mulţi ribozomi. câte tipuri de codoane codifică amiARN. ARNt dat părăseşte ribozomul.1 asigurată de ARNt.53. După formă el aminteşte o „frunză de trifoi" în vârful căreia se află trei nucleotide complementare nucleotidelor unui anumit codon a ARN m . în ~anticodon citoplasmă sunt cam atâtea tipuri de molecule Fig. 1. codificată în ordinea nucleotidelor în molecula de ARNm. Alcătuirea moleculei de de ARNt.57). Aceste nucleotide formează anticodonul de care depinde care aminoacid se va fixa de „peţiolul frunzei". 50 .. 1.53—1. 1. ribozom C reticul endoplasmatic granular Fig.52). Realizarea acestei funcţii se datorează structurii specifice a acestui tip de acid locul de fixare a aminoacidului nucleic {fig. se transmite în succesiunea aminoacizilor în molecula de proteină. noacizii. Dacă anticodonul său corespunde codonului ARNm. Translaţia este procesul prin intermediul căruia informaţia ereditară. ARNt cedează aminoacidul şi porneşte după un altul. se apropie ARNt. adică până nu este sintetizată proteina dată (fig. De codonul ARNm.55). aflat în momentul dat în ribozom.AUG (fig. După ce primul ammoacid a fost găsit. "Citirea" informaţiei de pe ARNm începe de la codonul . cedând locul altui transportator. aminoacidul adus de acesta va ocupa prima poziţie în viitoarea moleculă de proteină. 1. Procesul se repetă până când nu este citită toată informaţia de pe ARNm. în caz dacă anticodonul nu corespunde codonului ARNm. întrucât această legătură este mai puternică decât legătura dintre ARNt şi aminoacid. între primul şi al doilea aminoacid se formează legătura peptidică. 1. Reprezentarea schematică a "participanţilor" la procesul de biosinteză a proteinelor.

56. 1. Formarea legăturii peptidice între doi aminoacizi. "Citirea" ARNm de către mai mulţi ribozomi. proteina formată Fig. 1. Ruperea legăturii dintre ARNt şi aminoacidul transportat. 1. i i aminoacizi • începutul "citirii" i II II i II staţia "terminus" Fig.54.57. începerea "citirii" informaţiei de pe ARNm. A U G U C C N G U U U U U I i i Fig. 51 .direcţia deplasării ribozomilor o U C C G U U U U U ARNm Fig.55. 1.

în primul rând. Ttatct. iar al doilea .• *"1 G GJ ammoacizi Fig. 1. în sinteza în baza ARNm a proteinelor din aminoacizi.în citoplasmă. Sinteza unei molecule proteice durează circa 2>-^ s. în traducerea informaţiei genetice codificată sub formă de succesiune a nucleotidelor ADN-ului în structura moleculei de ARNm. în al doilea rând. Pe durata vieţii conţinutul de proteine se reînoieşte de 200 de ori.58. Primul proces are loc în nucleu. Realizarea informaţiei ereditare în celulă. rolul acizilor nucleici în biosinteza proteinelor constă. unde are loc maturizarea lor. Jumătate din proteinele corpului omenesc (în total se conţin 17 kg) se înoiesc timp de 80 de zile.58): 2 CU ADN -T C G ARN triplet catena peptidică codon enzime proteine de structură proteine de transport A--] G- & IJOJUI T -T CO T C -T -c -G l\ i\ c c G0-. în 1950 a fost formulată dogma centrală a geneticii: în celulă informaţia circulă de la ADN la ARN şi apoi la proteină şi nicidecum în sens invers. Sinteza moleculelor proteice are loc continuu cu o viteză destul de mare: timp de un minut se sintetizează de la 50 până la 60 mii de legături peptidice. Proteinele sintetizate trec în canalele reticulului endoplasmatic. Toate etapele biosintezei proteinelor sunt catalizate de fermenţi şi aprovizionate cu energie pe contul scindării ATP. •PM 52 . Prin urmare. Cercetările de ultimă oră au demonstrat că există virusuri care posedă capacitatea de a transmite informaţia genetică de la ARN la ADN. U- transcripţie u! J translaţie I f G "i _ proteine de semnalizare alimente C T C C G. 1.în formă generalizată cele expuse în cadrul acestei teme se pot reprezenta schematic astfel (fig.

serină. cariotip. Descrieţi mecanismul decodificării informaţiei prin codul genetic. Baze azotate purinice sunt: 2. c) nucleotidul conţine glucidul riboza.alanină . Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B. 7. b) adenina şi timidina. Are loc în nucleu. translaţie ///. De ce proteinele sunt baza materială a individualităţii organismelor? 4. cod genetic IV. 6. transcripţie //. citozina şi uracilul. Definiţi noţiunea de genă. 12. a)plastide. Enumeraţi substanţele organice din componenţa organismelor vii. Explicaţi esenţa şi mecanismul transcripţiei. 2. 11. ADN-ul inelar este prezent în: a) adenina şi citozina. 14. Citirea informaţiei de pe ARNm. d) conţine bazele azotate adenina. Sinteza unei molecule de ARN pe un sector al moleculei de ADN. Alcătuiţi un eseu la tema: "Factorii nocivi şi biosinteza proteinelor*'. 3.vaiînă . Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta translaţia. 10. /. Analizaţi funcţiile de bază ale proteinelor în organismele vii. Are loc în citoplasmă. 3. 2. c) nucleu. guanina. d) guanina şi adenina d) celulele procariote. Explicaţi prin schemă procesul de replicare a ADN-ului. Analizaţi schema: ADN -* ARH -»proteină -» caracter. Determină începutul sintezei proteinei. b) prezintă un polinucleotid. Determinaţi structura segmentului de ADN care codifică acest poiîpeptid.glicină Uzină . 5. ADN-ul a) este prezent în toate celulele eucariotelor. Polipeptidui este alcătuit din următorii aminoacizi:vaiină . Selectaţi răspunsurile corecte: 1. fa>) mitocondrii. 13. Analizaţi proprietăţile codului genetic. 6. 5. genotip. 4. Analizaţi mecanismul reparaţiei ADN-ului. 3. codon de start V: ARN ribozomal 1. 8. 15. 53 . 9. Descifrarea informaţiei din molecula de ADN despre sinteza proteinelor.1. 7.triptofan . c) adenina şi uracilul. intra în compoziţia ribozomilor.

59. o 3 6 FORMITATEA HIBRIZILOR DE PRIMA GENERAŢIE ÎNCRUCIŞAREA MONOHIBRIDĂ METODA HIBRIDOLOGICĂ DE ANALIZĂ A MOŞTENIRII CARACTERELOR 2 UNI3 SEGREGAREA CARACTE5 ÎNCRUCIŞAREA RELOR LA HIBRIZII DIN GENERAŢIA A DOUA. METODA HIBRIDOLOGICĂ DE ANALIZĂ A MOŞTENIRII CARACTERELOR Meritul în descoperirea legităţilor moştenirii caracterelor aparţine naturalistului ceh G. 1. Printre acestea pot fi menţionate cercetarea experimentală de către predecesorii săi a moştenirii caracterelor la încrucişarea diferitelor forme de animale şi plante şi stabilirea unei anumite renul experimental pe care au fost descoperite legităţile ereditarii. 1.tema.60). Mendel (fig. Fig. MENDEL 4 BAZELE CITOLOGICE ALE ÎNCRUCIŞĂRII MONOHIBRIDE DE ANALIZĂ 6 DOMINANŢA INCOMPLETĂ 7 CONDIŢIILE NECESARE PENTRU MANIFESTAREA LEGII SEGREGĂRII 8 PARTICULARITĂŢILE MOŞTENIRII CARACTERELOR ÎN TIPURILE NEREGULATE DE ÎNMULŢIRE SEXUATĂ 1. LEGEA A DOUA A LUI G. Descoperirile sale au fost facilitate de succesele înregistrate la moment de ştiinţa biologică. Te- 54 .

Deşi referatul a fost publicat şi a ajuns în 120 de biblioteci ştiinţifice din Europa şi America. el a obţinut rezultate care reflectau legităţile moştenirii caracterelor. în primul rând. Utilizând metoda hibridologică şi ducând evidenţa cantitativă a fiecărui caracter în parte. alegerii reuşite a obiectului de cercetare . Mendel au fost apreciate abia peste 35 de ani. întrucât ei urmăreau moştenirea concomitentă a mai multor caractere.61. c forme şi soiuri care se deosebesc după un şir de caractere distincte. Mendel a făcut cunoscute rezultatele cercetărilor sale la şedinţa naturaliştilor din Brno. lipsa problemelor tehnologice serioase de cultivare. La 8 februarie 1865 G. în 1843 se înscrie ca posluşnic la mănăstirea din Brno. Mendel a depăşit neajunsurile cercetărilor predecesorilor săi. obţinând pentru experimente un teren de 35 x 7 m (fig. Rezultatele cercetărilor Iul G. în al doilea rând. când au fost redescoperite de alţi savanţi. apoi cursurile de doi ani de filozofie. Şi lucrul straniu. Alcătuirea florii şi a fructului de mazăre. dar din cauza situaţiei materiale precare a familiei a fost nevoit să abandoneze studiile. Mendel a respectat strict re- diversitatea impunătoare de asemănări dintre părinţi şi descendenţi. doar în trei din ele a fost citit.59) pe care a şi descoperit legile fundamentale ale ereditarii. naturalist ceh. Mai întâi timp de 2 ani a verificat cu miticulozitate puritatea liniilor alese pentru încrucişare şi numai după aceasta a început să le încrucişeze. 55 . Mendel. rezultatele obţinute nu puteau fi sistematizate. G. n-a reuşit la ^ examenul de biologie: deşi cunoştea la perfecţie botanica. în 1854 a semănat primele boabe de mazăre şi timp de 8 ani a urmărit cum se moştenesc cele 7 caractere alese de el. A absolvit gimnaziul. Mendel se datorează. cele comunicate de el au fost întâlnite cu o tăcere absolută. posibilitatea încrucişării artificiale cu obţinerea de descendenţi fecunzi. 1. ignorând evidenţa cantitativă a fiecăruia. Gregor lohann Mendel. Spre mirarea lui. zoologia era pentru el un tărâm necunoscut.mazărea (fig. S-a întors la mănăstire. G. obţinând hibrizi. G. în 1851 ~~ este trimis la universitatea de la Viena.1. printre care pot fi enumerate autopolenizarea ce asigură transmiterea exactă a caracterelor din generaţie în generaţie. 1.Fig. petală Fig.61). Mazărea prezintă un şir de avantaje. unde nota manifestarea caracterelor selectate. Succesul cercetărilor lui G. unde a -" continuat să se ocupe de pomicultură. Cu acest scop pentru fiecare plantă a întocmit o fişă aparte (în total 10 000 de fişe). 1.60. întrucât dorinţa de a-şi continua studiile nu-l părăsea. s-a născut la 22 iulie 1822 într-o familie de ţărani.

2.încrucişarea formelor parientale care se deosebesc după o singură pereche de caractere alternative (tab. • efectuarea experimentelor preliminare pentru stabilirea constanţei caracterelor studiate în limitele formelor parientale. MENDEL 1 Culoarea florii şi a tegumentului bobului roşie verde albă alb 2. • cercetarea moştenirii caracterelor pe parcursul mai multor generaţii. Astăzi ele sunt considerate esenţiale în cercetările genetice şi se formulează astfel: • planificarea minuţioasă a experimentelor. • obţinerea unui număr de date care ar permite analiza statistică a rezultatelor. Să urmărim moştenirea unuia din aceste Tabelul 1. • evidenţa strictă a urmaşilor fiecărui individ. • respectarea strictă a tuturor cerinţelor de efectuare a experimentelor. UNIFORMITATEA HIBRIZILOR DE PRIMA GENERAŢIE G. • încrucişarea formelor parientale care se deosebesc după unul sau mai multe caractere alternative. înălţimea 3. 1. Culoarea bobului rugos verde neted O galben 56 .6 PERECHILE DE CARACTERE ALE MAZĂRII STUDIATE DE G.6). Mendel a început studierea moştenirii caracterelor cu încrucişarea monohibridă .1 —1 O gulile impuse de metoda hibridologică. Aşezarea fiorilor pitică 4 Forma păstăii malta terminala 5_Culoarea păstăii nemature axială rugoasă 5 Forma bobului netedă verde galbenă 7.

roşie

albă

O
<

FT""

Fig. 1.62, Tehnica efectuării polenizării încrucişate.

G

Fig. 1.63. Uniformitatea primei generaţii de hibrizi.

caractere - culoarea florilor. Unul din soiurile alese avea flori roşii, iar celălalt albe. Pentru a încrucişa aceste soiuri, G. Mendel a înlăturat anterele florilor plantei materne (cu flori roşii) înainte de maturizare (fig. 1.62) şi totodată a izolat floarea într-o pungă pentru a preveni polenizarea cu polenul altor flori decât cele albe. Când pistilul a ajuns la maturitate, a fost adus pe stigmatul lui polen recoltat de pe I anterele florilor albe. Astfel el a obţinut seminţe hibride. în anul următor din ele au crescut hibrizi de prima generaţie care aveau toţi flori roşii (fig. 1.63). Caracterul, I care s-a manifestat la hibrizii de prima generaţie (culoarea roşie a florilor), a fost numit dominant, iar caracterul celuilalt părinte, care este anihilat - recesiv. în baza rezultatelor obţinute G. Mendel a fommlatprincipiul sau regula dominanţei \sau uniformităţii hibrizilor din prima generaţie care se formulează astfel: la încrucişarea I indivizilor care se deosebesc după o pereche de caractere alternative toţi hibrizii de \prima generaţie moştenesc caracterul dominant. Urmărind manifestarea celorlalte perechi de caractere alternative la hibrizii de na generaţie, G. Mendel a determinat caracterele dominante ale mazării: vloarea roşie a florilor, suprafaţa netedă şi culoarea galbenă a boabelor, forma naltă a tulpinilor, culoarea verde a păstăilor.

Ţinând cont de aportul deosebit al lui G. Mendel în dezvoltarea geneticii, principiul uniformităţii hibrizilor deprima generaţie a fost ridicat la rangul de lege. întrucât uniformitatea hibrizilor deprima generaţie nu este absolută, inregistrându-se şi unele abateri, această opinie nu este unanim acceptată.

57

ID

1

3. SEGREGAREA CARACTERELOR LA HIBRIZII DIN GENERAŢIA A DOUA. LEGEA A DOUA A LUI G. MENDEL

O
V

Efectuând autopolenizarea plantelor crescute din seminţele hibrizilor de prima generaţie, G. Mendel a obţinut boabele generaţiei a doua de hibrizi. In anul următor din aceste seminţe au crescut, pe lângă plante cu flori roşii, şi plante cu flori albe (fig. 1.64). Analiza statistică a rezultatelor obţinute a arătat că 3/4 din plante aveau flori roşii şi 1/4 - flori albe. Prin urmare, Fig. 1.64. Segregarea caracterelor Ia hibrizii din gene- raportul numeric dintre indivizii raţia a doua. cu caractere dominante şi recesive s-a dovedit a fi de 3:1. Aceleaşi rezultate s-au obţinut şi la studierea moştenirii în generaţia a doua şi a altor caractere. De exemplu, la studierea moştenirii în generaţia a doua a formei boabelor (netede sau rugoase), de la 253 de plante hibride de prima generaţie în a doua s-au obţinut 7 324 de boabe, din care 5 474 netede şi 1 850 rugoase. Boabele de formă diferită se întâlneau pe aceiaşi plantă şi chiar în aceiaşi păstaie. Generalizând rezultatele obţinute, G. Mendel a formulat legea segregării: la încrucişarea hibrizilor din prima generaţie între ei în generaţia a doua are loc segregarea descendenţei după caracterul studiat în raport de 3:1. Astăzi ea este cunoscută ca legea a doua a lui G. Mendel. Rezultate analoage au fost obţinute şi în cazul animalelor. în 1902 W. Bateson a publicat o informaţie unde enumera circa 100 de caractere la plante şi tot atâtea la animale, moştenirea cărora se supune legii segregării. Pentru cercetarea moştenirii caracterelor hibrizilor din generaţia a doua în următoarele G. Mendel a efectuat autopolenizarea lor. Plantele crescute din seminţele plantelor cu flori albe aveau flori albe. 1/3 din plantele crescute din seminţele plantelor cu flori roşii aveau flori albe, iar 2/3 - roşii. Ulterior indivizii care în generaţiile următoare nu dau segregare au fost numiţi homozigoţi (de la gr. homo - la fel, zygota - ovul fecundat), iar cei printre urmaşii cărora se atestă segregarea - heterozigoţi (de la gr. hetero - diferit).
4. BAZELE CITOLOGICE ALE ÎNCRUCIŞĂRII MONOHIBRIDE

Pentru explicarea rezultatelor experimentelor sale, G. Mendel a presupus că dezvoltarea fiecărui caracter se datorează unui factor ereditar. Acesta, după părerea sa, este prezent în celulă sub formă de pereche, unul fiind moştenit de la mamă, 58

ir celălalt - de la tată. Natura reală a factorului ereditar, a caracterului său pereche i purtătorul material al acestuia au rămas pentru el necunoscute. Succesele lterioare ale ştiinţei genetice au confirmat presupunerile lui G Mendel şi au făcut osibilă explicarea rezultatelor experimentelor sale de pe poziţii ştiinţifice. Astfel, pornind de la ideea verificării rezultatelor obţinute de G. Mendel în azul monohibridării, savantul american T. Morgan a încrucişat drozofîle cu corp O ri cu cele ce aveau corp negru. Toate musculiţele hibride din prima generaţie \ eau corp gri. La încrucişarea hibrizilor între ei, în a doua generaţie s-a obţinut egregarea descendenţei după culoarea corpului în raport de 3:1. Trei părţi din rmaşi aveau corp de culoare gri şi o treime - corp negru. Rezultatele obţinute au onfirmat justeţea celor stabilite de G. Mendel. Pentru a explica rezultatele nregistrate, T. Morgan a presupus că factorii ereditari (genele) sunt localizaţi în romozomi unde ocupă un anumit loc. întrucât cromozomii sunt pereche, fiecare actor ereditar îşi are perechea sa în celălalt cromozom omolog al perechii date înde ocupă un loc identic. Ţinând cont de comportarea cromozomilor în meioză i fecundaţie, rezultatele monohibridării devin clare. T) Amintiţi-vă comportarea cromozomilor în meioză şi la fecundaţie. în 1910 T. Morgan şi discipolii săi, în baza rezultatelor experimentelor efectuate, formulat teoria cromozomială a eredităţii: transmiterea informaţiei ereditare te legată de cromozomi unde liniar, într-o anumită consecutivitate, sunt amplasaţi :torii ereditari (genele). Pentru o înţelegere mai profundă a mecanismelor transmiterii caracterelor în îl hibridizării se foloseşte reprezentarea schematică a încrucişărilor în baza ibolicii genetice. Simbolica genetică P -părinţi (prima literă a cuvântului latin parenta -părinţi); 2 - individ de sex feminin (oglinda Venerei); z - individ de sex masculin (scutul şi săgeţile lui Marte); X - semnul încrucişării; G - gârneţi; A -factorul ereditar (gena) responsabil de caracterul dominant; a -factorul ereditar (gena) responsabil de caracterul recesiv; Fj, Fp F3,... Fn - respectiv prima, a doua, a treia şi a n generaţie filială. Schematic încrucişarea monohibridă efectuată de T. Morgan este prezentată pe f. 1.64. Unul din părinţi, în cazul dat femela, poartă gena dominantă^ (culoarea . iar celălalt (masculul) - gena recesivă (culoarea neagră) aa. La maturizarea neţilor, femela va forma un singur tip de ovule ce vor purta gena dominantă^, r masculul un singur tip de spermatozoizi cu gena recesivă a. La fecundaţie are c restabilirea garniturii diploide: un cromozom provine de la mamă, iar celălalt 59

Simbolurile

_1

o
A ~ genotipul Separarea cromozomilor în meioză

corp negru

alela alela dominantărecesivă genele culorii corpului MA ma

gârneţii

100% fecundare

100%

F

1

100% de musculiţe gri fenotipul genotipul

fenotipul genotipul Separarea cromozomilor în meioză

gârneţi

50% V H ^ 50%
50% (A 50% { Wa 25% 25%

50%

50%

25%

25%

Grilajul Punnet

Fig. 1.65. Schema întrucişării monohibride efectuate de T. Morgan.

60

G 51

© © ©

7.66. Bazele citologice ale încrucişării monohibride efectuate de G. Mendel.

la tată. Deci, hibrizii de prima generaţie sunt purtători atât ai genei dominante, : şi ai celei recesive. Evident că se va manifesta gena dominantă. Hibrizii din Fl >r forma două tipuri de gârneţi în proporţie egală: 50% de gârneţi vor purta gena )minantă şi 50% - gena recesivă. La încrucişarea hibrizilor din F! între ei ambele puri de gârneţi se unesc cu aceeaşi probabilitate, ceea ce explică reapariţia printre scendenţii generaţiei a doua a indivizilor cu caracter recesiv - corp negru, care :ătuiesc 1/4 din numărul total de urmaşi. Grilajul Punnet. Pentru a facilita determinarea îmbinărilor posibile de gameţi, sneticianul englez R. Punnet a propus în 1905 ca notările să se facă sub formă de ilaj, care astăzi îi poartă numele. Pe orizontala grilajului se notează gârneţii iterni, iar pe verticală - cei materni. în pătrăţelele formate la intersecţia liniilor izontale cu cele verticale se înscriu variantele îmbinărilor corespunzătoare ţi.65). Explicaţi după fig. 1.66 cauzele uniformităţii hibrizilor din F1 şi ale segregării în F2 la încrucişarea monohibridă efectuată de G. Mendel. Regula purităţii gârneţilor. Apariţia printre descendenţii din F2 a indivizilor caracter recesiv este o dovadă a faptului că hibrizii din Fi formează gameţi i: fiecare gamet poartă doar una din cele două gene (sau pe cea dominantă, sau 61

moştenirea caracterelor determinate de gene 62 .pe cea recesivă). Organismele fenotipic identice pot avea genotipuri diferite. Perechea de gene care controlează dezvoltarea aceluiaşi caracter şi sunt situate în loci identici ai cromozomilor omologi au fost numite de W. sau diferite. Hibrizii din F. purtător al caracterului dominant era planta maternă. De exemplu. allelos . Totalitatea genelor unui organism formează genotipul lui. numite loci. Acesta ocupă acelaşi sector în cromozomul omolog şi este responsabil de dezvoltarea aceluiaşi caracter. iar totalitatea caracterelor lui.flori albe. 3/4 din hibrizii din F2 fenotipic sunt identici . Bateson. rezultaţi din autopolenizare sau din încrucişarea cu indivizi identici. de aceea printre descendenţii lor are loc segregarea.corp negru). nu are loc segregarea.heterozigoţi Aa. genele sunt localizate în cromozomi unde ocupă anumite sectoare.cea paternă. Rezultatele încrucişărilor analizate până acum arată că cromozomii omologi pot purta alele identice. Este firesc să vă puneţi întrebarea dacă se va schimba caracterul segregării în caz de inversare a situaţiei: caracterul dominant să fie adus de tată. fiecare genă are dublorul său în cromozomul omolog. iar al celui recesiv . iar după genotip de 1:2:1. Adică segregarea după fenotip în F2 este de 3:1. aa). în hibridizările examinate formele parientale sunt homozigote: cea maternă după gena dominantă^ (flori roşii. După cum ştiţi deja din teoria cromozomială a eredităţii. Genotipic însă sunt diferiţi: 1 /3 sunt homozigoţi AA.au flori roşii.reciproc şi morphe . iar 2/3 . în gârneţii hibrizilor este numită regula Zi purităţii gârneţilor şi a fost formulată pentru prima dată de W.după gena recesivă a (flori albe. De aceea printre descendenţii acestora. iar cel recesiv . 1. Experimentele au arătat că în majoritatea cazurilor se obţin aceleaşi rezultate: dominanţa în F! şi segregarea în F 2 .de mamă. La baza ^ acestui fenomen stă mecanismul separării cromozomilor omologi în mitoză şi meioză. Heterozigoţii formează două tipuri de gameţi. corp negru). ca în cazul homozigoţilor (AA. corp gri . întrucât în celulele somatice ale organismelor diploide cromozomii sunt perechi. din ambele încrucişări monohibride analizate sunt heterozigoţi. deoarece formează două tipuri de gameţi. în exemplul cu mazărea. ca la heterozigoţi (Aa). Johansen gene alelimorfe (de la gr. iar cea paternă . corp gri). Stabiliţi după fig. Genele alele.65 segregarea după genotip şi fenotip încrucişările reciproce. care determină caractere alternative (flori r^ roşii .formă) sau mai simplu alele. Fenotipul este rezultatul interacţiunii genotipului cu condiţiile de mediu. Neamestecarea genelor. Fenotipul şi genotipul. Pornind de la regula purităţii gârneţilor. Prin urmare. homozigoţii pot fi definiţi ca indivizi ce formează un singur tip de gârneţi. începând cu cele exterioare şi terminând cu particularităţile structurale şi funcţionale -fenotipul.

Perechea de încrucişări în care organismele cu caracter dominant şi recesiv sunt folosite şi ca plante materne. atunci individul cercetat este homozigot lupă gena dominantă (AA). în exemphil ilustrat (fig. 4:0 2:2 Stabiliţi după fig. Explicaţi rezultatele identice ale încrucişărilor reciproce reieşind din mecanismul cromozomic de moştenire a caracterelor. Schema încrucişării de analiză. şi ca plante paterne prezintă încrucişări reciproce. numită încrucişare de analiză. Importanţă deosebită în cercetările genetice prezintă încrucişarea hibridului din Fj cu forma părintească homozigotă după alela recesivă. De exemplu. iar cealaltă indirectă: OâAA. Dacă în Fi toţi indivizii au flori roşii. culoarea roşie poate fi determinată de două genotipuri: AA şiAa. Retroîncrucişarea. 5. PenI tru precizarea genotipului unui | anumit fenotip se efectuează P ^încrucişarea de analiză. 1. Una din ele este considerată directă: 9AA x âaa.67 în care caz planta cu flori roşii poate fi considerată homozigotă şi în care heterozigotă. Ea prevede încrucişarea indivizilor j la care fenotipic se manifestă caracterul dominant cu indivizi I bomozigoţi recesivi. 1.localizate în autozomi nu depinde de faptul care dintre părinţi este purtătorul caracterului dominant.67) plantele cu mori roşii cu genotipul necunoscut (AA sau Ad) au fost încrufcişate cu plante cu flori albe •omozigote recisive aa. ÎNCRUCIŞAREA DE ANALIZĂ O V-aţi convins că manifestarea fenotipică a caracterelor nu întotdeauna reflectă acelaşi genotip. în practică este folosită pe larg şi încrucişarea hibridului de prima generaţie cu una din formele parientale homozigotă după una din alele. Segregarea descendenţilor din F[ după culoarea florilor 63 . Fig.67. Acest tip de încrucişare este definit ca retroîncrucişare sau back-cross şi se notează F b . 1.

în exemplul cu drozofila. Prin urmare. 1.68 segregarea după genotip şi fenotip în caz de dominanţă incompletă. avem de a face cu o dominanţă completă a acestei alele asupra alelei culorii albe. Cele spuse sunt confirmate de rezultatele obţinute la autopolenizarea hibrizilor din F t . 25% . în practică s-au înregistrat însă şi cazuri când la urmaşi se manifestă un caracter intermediar. 1.flori roze.flori albe şi 50% . înseamnă că gena culorii roşii nu este nici dominantă. în cazul dominanţei incomplete segregarea după fenotip coincide cu cea după genotip.68). DOMINANŢA INCOMPLETĂ Indivizii heterozigoţi după o genă oarecare (în exemplul cercetat mai sus după gena culorii petalelor florii) poartă diferite alele ale acestei gene . întrucât la heterozigot se manifestă caracterul controlat de alela culorii roşii. Să analizăm moştenirea culorii florilor la barba-împăratului {fig. La încrucişarea plantelor cu flori roşii şi flori albe. 64 . Stabiliţi după grilajul Punnet din fig. dezvăluind raportul tipurilor de gârneţi formaţi de heterozigot sau stabileşte homozigoţia formei dominante. în acest caz la heterozigot interacţiunea alelei culorii roşii a petalelor cu alela culorii albe nu a fost victorioasă nici pentru una dintre ele. Deoarece 25% din descendenţii din F2 aveau flori roşii. Apariţia la descendenţi a unui caracter situat intermediar faţă de cele două caractere parientale atestă faptul că nici una din genele care determină caracterul dat nu are o dominanţă completă. Este logic să presupunem că fenotipul heterozigorului este rezultatul "luptei" dintre aceste două alele. Acest tip de moştenire a caracterelor a fost numit dominanţă incompletă. 1.o cu O în raport de 1:1 dovedeşte că individul cercetat este heterozigot (Aa). deoarece heterozigoţii (Aa) se deosebesc fenotipic de homozigotii după alela dominantă (AA). Dominanţa incompletă lui domină complet asupra alelei culorii negre. toţi hibrizii din Fj aveau flori roze deoarece. putem afirma că gârneţii recesivului homozigot analizează genotipul formei cu caracter dominant. la barba-împăratului. nici recesivă faţă de gena care determină culoarea albă a florilor. alela culorii gri a corpuFig. 6.alela culorii roşii (A) şi alela culorii albe (a).68.

ci. dacă hibridul din 0. 1.15 aa nu formează ambele tipuri de imeţi în proporţie egală. La o varietate de porumb.15 sau aproximativ 6 : 1 . Fenomenul de dominanţă incompletă este răspândit în natură. Segregarea după lotip s-a dovedit a fi de 0. Şanse egale de întâlnire lafecundaţie a tuturor tipurilor de gameţi. caracterul segregării în F2 se modifică. dar totuşi cazurile de dominanţă completă prevalează.de alela recesivă.35 AA : 0.în celula supusă degenerării. 1& urmare.35 0. Modificarea segregării în caz de combinare în proporţie inegală a gârneţilor la fecundare. obţinem segregarea după enotip în F2 de 0. Introducând aceste date în grilajul Punnet. în timpul macrosporogenezei. Se cunosc şi alte tipuri de interacţiune a genelor pe care le veţi studia în cadrul temei 8. o pereche de alele este j răspunzătoare de prezenţa pigmentului antocian în seminţe. a XII-a 65 . unul din cromozomii omologi în 3% de cazuri nimereşte în macrospor. la formarea grăuncioarelor de polen se Dartizează normal.15 aa. Vitalitatea egală a zigoţilor cu diferite genotipuri. 2. Manifestarea deplină a caracterului indiferent de condiţiile mediului. Formarea în proporţie egală de către hibrid a tuturor tipurilor posibile de lameţi. 2. 3.necolorate. iar al doilea .3 a 0. Să analizăm pe exemple concrete caracterul segregării în caz de nerespectare a fiecăreia din aceste condiţii. 7. Observările au arătat că coada scurtă la şoareci este leterminată de gena dominantă^. Modificarea segregării în cazul când hibridul formează diferite tipuri de gameţi în proporţii inegale. Cromozomii iologi. La o analiză mai detaliată constatăm că ele prezintă doar o abatere de la aceste legi. încrucişarea femelelor heterozigote cu coadă scurtă Aa cu masculi cu coadă •wlogie. 70% din oosfere vor purta gena dominantă şi 30% . Alela dominantă sigură formarea de seminţe colorate.gena recesivă sau riceversa.Tîata La prima vedere rezultatele încrucişărilor în cazul dominanţei incomplete par să contravină legilor mendeliene. CONDIŢIILE NECESARE PENTRU MANIFESTAREA LEGII SEGREGĂRII Experimentele efectuate pe diferite obiecte biologice au arătat că legea segregării respectă în următoarele condiţii: 1. iar cea recesivă . in urmare. iar cea de lungime normală . pe care sunt aşezate aceste alele.15 Aa 0. condiţionată de interacţiunea genelor alele. 4. heterozigotul Aa formând două tipuri de grăuncioare de polen i proporţie egală.50 : 0.

răspunzătoare de culoarea platinată a blănii. I). La încrucişarea a doi indivizi cu astfel de blană în F. La încrucişarea a doi indivizi heterozigoti ar trebui să se obţină segregarea după genotip de \AA : lAa : \aa.vulpi platinate şi argintii . în realitate s-a obţinut segregarea tipică pentru încrucişarea de analiză de 1:1 (fig. Cercetările ulterioare au arătat că alela dominantă (^4).cea platinată. cea mai mare parte din urmaşi aveau coadă normală (aa). 3.în raport de 2:1 (fig.după gena recesivă (aa). Moştenirea culorii platinate la vulpea în caz de viabilitate inegală polară. La sfârşitul anilor ele. 50% din descendenţi aveau coadă scurtă şi 50% . 30 ai secolului trecut a fost descoperită o nouă culoare a blănii la vulpe . II .69. Analiza citologică a arătat că în spermatogeneză la masculii heterozigoti Aa nu sunt dereglări: gârneţii . La încru1 cişarea reciprocă âAa x ? aa. şi doar un număr mic .4 şi a se formează în proporţie egală. Explicaţia putea fi doar una: indivizii cu acest genotip pier la stadiul de embrion. 1. iar cele argintii .încrucişarea vulpilor cu blană platinată între a zigoţilor. Care. Cauza abaterii de la segregarea mendeliană s-a dovedit a fi fecundaţia selectivă: ovulul purtător al alelei a mai frecvent se uneşte cu spermatozoidul ce poartă alela a decât cu cel ce poartă alela A. 1. II). Disecţia femelelor gestante a confirmat această presupunere.normală aa. I . Formele homozigote AA nu se depistau. dar au rezultat doar două clase genotipice în raport de 2Aa : \aa.coadă scurtă (Aa).încrucişarea de analiză. s-au obţinut două clase fenotipice . în acest caz hibrizii din Fj ar trebui să fie heterozigoti şi să aibă blana platinată.69. controlează şi un defect ereditar recesiv care în 66 . 1. este genotipul vulpilor platinate? Din segregarea obţinută reiese că vulpile platinate sunt heterozigote. Modificarea segregării Fig.coadă normală.69. după părerea voastră. Iniţial s-a presupus că acestea sunt homozigote după gena dominantă (AA). Pentru descifrarea abaterii de la segregarea mendeliană s-a purces la stabilirea genotipului vulpilor platinate.

Comentaţi după schema 1.70 rezultatele încrucişării a doi şoarec Genele care provoacă moartea purtătorilor lor au fost numite letale. Aa Aa pierdeau 25% din pui. Moştenirea culorii Ia şoareci în prezenţa genei letale.recesiv. provocând în stare homozigotă moartea purtătorilor. Ele pot fi atât dominante.2 b cu brahidactilie decedează cu brahidactilie cu brahidactilie cu brahidactilie 67 . cât şi recesive. i cazul dat heterozigoţii se deosebesc fenotipic de ambii părinţi (schema 1. G Explicaţi după fig. întrucât genele letale recesive în stare heterozigotă nu se manifestă ele se pot transmite la descendenţi. Crescătorii de animale de blană. 1. la grâu culoarea verde este considerată caracter dominant. ci La plante se întâlnesc forme i J albinotice.2 în care caz probabilita letale recesive în stare homozigotă este mai mare. verzi. Aceeaşi abatere de la segregarea mendeliană a fost observată şi la încrucişarea a doi şoareci galbeni. lipsite de clorofilă.70. necunoscând caracterul moştenirii acestei culori a blănii. La homozigoţii după (această genă (bb) se dezvoltă şi alte anomalii ale scheletului care duc la moarte timpurie. vulpile cu blană platinată între ele. deoarece homozigotul recesiv nu supravieţuieşte. MOŞTENIREA GENEI BRAHIDACTILIEI LA OM Bb p BB X Schema 1. iar lipsa clorofilei . Omul este heterozigot în medie după 300 de gene letale recesive. încrucişând r . 1. De exemplu.2). 25% 50% La încrucişarea heterozigoţilor verzi întrei ei se obţin doar plante Fig. Drept exemplu de genă letală recesivă la om poate servi gena brahidactiliei (b) care în stare heterozigotă provoacă scurtarea falangelor degetului mijlociu.stare homozigotă este incompatibil cu viaţa.

exemplele analizate până acum reflectă legităţile moştenirii caracterelor în cazul când ambii părinţi participă în măsură egală la transmiterea caracterelor descendenţilor. Astfel. Modificarea segregării în funcţie de particularităţile manifestării . împerecherea reproducătorului suspect cu purtători ai genelor recesive. Observările au arătat că în cazul când manifestarea caracterului depinde într-o măsură mai mare de condiţiile mediului caracterul segregării nu corespunde celui mendelian. înseamnă că masculul nu este purtător de gene letale. O situaţie diametral opusă se constată la înmulţirea andwgenetică. împerecherea reproducătorului suspect cu mai multe femele neînrudite. cât şi pentru drozofilă este caracteristic tipul regulat de înmulţire sexuată. întrucât zigotul în acest caz se dezvoltă pe contul citoplasmei ovulului şi al nucleului spermatozoidului. împerecherea reproducătorului suspect cu femele înrudite. Dacă printre urmaşii unor astfel de încrucişări nu se obţine nici un descendent anormal. De exemplu. a unui raport de segregare de 3 normali: 1 anormal este o dovadă a faptului că reproducătorul este purtătorul unei gene letale. deoarece numărul descendenţilor produşi de aceştia este mult mai mare decât al celor produşi de femele. vor fi verzi. Se testează masculii. chiar şi cei homozigoţi recesivi./i^ăeaţu ^tactice 1 V^ • -. informaţia ereditară se transmite pe linie maternă şi descendenţii partenogenetici (de exemplu. trântorii la albine) se aseamănă cu mama. Prin urmare. care de fapt este o încrucişare de analiză. printre descendenţii hibridului Aa se va înregistra segregarea de 3 : 1 . Testarea reproducătorilor pentru depistarea genelor letale. genitorii masculi. Culoarea galbenă se manifestă însă la o temperatură joasă. ca şi în partenogeneză. în caz de primăvară caldă toţi urmaşii.a culorii galbene. Dar cum se vor moşteni caracterele în cazul tipurilor neregulate de înmulţire sexuată? în cazul înmulţirii partenogenetice. w . caracterului. T \ Analiza genetică a genitorului mascul se face după mai multe procedee. Descriem câteva dintre ele. la porumb o pereche de alele determină culoarea plantulelor: alela dominantă A asigură formarea culorii verzi. trebuie testaţi dacă nu sunt purtători ai genelor letale. Moştenirea caracterelor în ginogeneză. Un astfel de raport indică că masculul este purtător al unei gene letale. iar cea recesivă . segregarea printre descendenţi de la o atare încrucişare va fi de 2 : 1 şi nu de 3 : 1 . PARTICULARITĂŢILE MOŞTENIRII CARACTERELOR ÎN TIPURILE NEREGULATE DE ÎNMULŢIRE SEXUATĂ Atât pentru mazăre. dacă primăvara este răcoroasă. are loc pe linie maternă. Pentru evitarea diseminării genelor letale în populaţiile de animale domestice. 8. In cazul unei gene letale. genotipul urmaşului va fi determinat de genotipul tatălui. 68 4. înainte de a fi utilizaţi la reproducere. Apariţia în cazul acestei încrucişări.

4. Analizaţi biografia lui G. A.rugoase. 5. b) 50% din boabe vor fi netede şi 50% . a căruia mama avea ochi albaştri.• mediar. 6. Alegeţi răspunsurile corecte. b) 2 : 1 . d) 25% din boabe vor fi homozigote cu bob neted. O femelă la câteva fătări a dat naştere la 20 de şoareci negri şi 18 bruni. Indivizii obţinuţi în urma fecundaţiei încrucişate.15. Posedă aceleaşi alele ale unei gene. 2. dacă se ştie că gena culorii căprui a ochilor este dominantă. Un bărbat cu ochi căprui. Ce urmaşi pot fi aşteptaţi din această căsătorie. Gârneţii conţin una din genele alele. La încrucişarea a 2 plante de mazăre heterozigote după forma bobului în Fi: a) toate boabele vor fi netede. 1. I 2. 1. a) gene alele b) hibrizi c) puritatea gârneţilor d) dominanţă incompletă e) homozigot f) heterozigot g) gene nealele I I 6. La vitele comute mari gena culorii negre domină gena culorii roşii.rugoase.1. Enumeraţi caracterele după care mazărea a fost selectată ca obiect de cercetare în experimentele fui Mendel. s-a căsătorit cu o femeie cu ochi albaştri. Determinaţi genotipurile părinţilor şi urmaşilor. 7. Ce fel de viţei se pot naşte de la încrucişarea unui taur roşu cu vaci hibride după culoare? B.la 35 de şoareci negri. Mendel. Explicaţi prin exemple esenţa şi utilizarea încrucişării de analiză.35: 0. 3. Heterozigoţii din F1 posedă un caracter inter. 3. Enumeraţi condiţiile respectării legii segregării. 4. c) 75% din boabe vor fi netede şi 25% . iar cealaltă . Ocupă acelaşi locus în cromozomii omologi. Explicaţi prin scheme cauza segregării după fenotip în Fi în raport de: a) 0. Două femele de şoareci de culoare neagră au fost încrucişate cu un mascul de culoare brună. 5. Probleme. Posedă alele diferite ale unei gene. C. Explicaţi prin schemă: a) bazele citologice ale uniformităţii hibrizilor din Fr b) bazele citologice ale segregării caracterelor în F2. 7. 9. Asociaţi noţiunile din coloana A cu caracteristicile din coloana B. 8. 69 . Sunt localizate în cromozomi diferiţi.

LEGEA MOŞTENIRII INDEPENDENTE A CARACTERELOR 2 BAZELE CITOLOGICE ALE ÎNCRUCIŞĂRII DIHIBRIDE 3 DOMINANŢA INCOMPLETĂ ÎN CAZUL DIHIBRIDĂRII 4 ÎNCRUCIŞAREA POLIHIBRIDĂ. » 1/16 (832 boabe) .71). corespunzător.galbene rugoase. Mendel că plantele luate pentru încrucişare sunt h zigote: una după alelele dominante. Mendel a observat că fiecare pereche de caractere segregă fenotipic în raport de 3:1. Aceeaşi legitate a fost observată şi la analiza moştenirii altor două perechi de caractere alternative. Comparând rezultatele dihibridării în F2 cu cele obţinute în F2 la monohibridare. Mendel a încrucişat două soiuri de mazăre care se deosebeau după culoarea boabelor şi suprafaţa lor. segregarea după fenotip în F2 în dihibridare este de 9:3:3:1. UNIVERSALITATEA LEGILOR MENDELIENE 5 IMPORTANŢA CERCETĂRILOR LUI G.71).fema O 51 V 1 ÎNCRUCIŞAREA DIHIBRIDĂ. Pentru a afla cum se moştenesc astfel de caractere. G. LEGEA MOŞTENIRII INDEPENDENTE A CARACTERELOR ^f ÎNCRUCIŞAREA PGUHIBRIDA încrucişarea dihibridă reprezintă încrucişarea formelor parientale care se deosebesc după două perechi de caractere alternative. Mendel a formulat legea moştenirii independente a caracterelor. Prin urmare.verzi netede. • 3/16 (108 boabe) . şi anume: • 9/16 din boabe (315 boabe) erau galbene netede. 1. Toţi hibrizii din Ft aveau boabe galbene netede (fig. cealaltă după alelele recesive Prin autopolenizarea hibrizilor din F„ în F2 s-au obţinut 556 de seminţe grupate în 4 clase fenotipice (fig. 1. şi anume: boabe galbene netede (caractere dominante -AABB) şi boabe verzi rugoase (caractere recesive aabb). 12 cu boabe netede şi 4 rugoase. numită şi legea combinării independente a genelor. Cum a stabilit G.verzi rugoase. se 70 . Generalizând rezultatele experimentelor. G. MENDEL 1 ÎNCRUCIŞAREA DIHIBRIDĂ. G. care se formulează astfel: genele diferitelor perechi alele şi. şi anume: 12 combinaţii cu boabe galbene şi 4 cu boabe verzi (12:4). • 3/16 (101 boabe) . caracterele determinate de ele.

AA i Aa Aa Bb bb bb Bb după genotip în cazul monohibgalbene galbene verzi verzi ridării. bb Astfel. în cazul dihibridării în raport de 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 oglindeşte segregarea de 1 : 2 : 1 după fiecare din cele două perechi de gene alele. netede netede netede netede aB este de IAA: 2Aa:laa şi \BB: Aa Aa aa aa 2Bb: lbb. iabb = 1/2 Aa x 1/4 bb = 1/8.1/2. genotipul AABB poate apărea cu frecvenţa de 1/4 AA x 1/4 BB = 1/16 AABB.71. aabb = 1/4 aa x 1/4 bb = 1/16. G îl Verificaţi după fig. Astfel. Prin urmare. iar a jenotipului aa . Analizând rezultatele obţinute şi comparându-le cu cele înregistrate la încrucişarea monohibridă. 71 .Fig. AaBb= 1/2 Aa x \/2Bb = 1/4. vom obţine toate clasele genotipice în F2 la dihibridare. Ab Cunoaşteţi că segregarea AA ?h. a genotipului Aa . după o pereche de alele. 1/2 Bb şi 1/4 bb. com' aabb AABB binându-se în toate variantele verzi galbene posibile. forma seminţelor se moşteneşte AB Ab aB ab independent de culoarea lor. ţiei genotipului ^ este de 1/4. AaBB-l/2 Aa x 1/4 BB = 1/8. 1. Schema încrucişării dihibride. galbene galbene galbene galbene Drept dovadă serveşte apariţia netede netede netede netede AB în F2 a indivizilor care poartă AA Aa caractere nespecifice părinţilor: BB Bb BB boabe galbene rugoase şi verzi galbene galbene galbene galbene netede njgoase netede rugoase netede.1/4. putem afirma următoarele: segregarea după genotip în F. după altă pereche. Aceeaşi probabilitate este valabilă şi pentru cealaltă pereche de alele: 1/4 BB.71 numărul de clase genotipice şi raportul cantitativ. înmulţind cele două probabilităţi. BB Bb Bb BB Pornind de la aceste raporturi. Mendel. 1. genotipul AABb-l/4 AA x 1/2 Bb = 1/8. galbene galbene verzi verzi netede putem calcula probabilitatea fugoase netede rugoase ab apariţiei diferitelor clase geno\Aa Aa aa aa Bb bb Bb tipice în dihibridare.transmit descendenţilor independent una de alta. aaBB = 1/4 aa I 1/4 BB = 1/16. aaBb = 1/4 aa x 1/2 Bb = 1/8. în genetică această lerugoase netede ge este cunoscută ca legea a IlI-a AaBb galbene netede a lui G. AAbb = 1/4 AA x 1/4 bb = 1/16. probabilitatea apari. Obţinem 9 clase fenotipice în raport numeric de: 1/16 : 1/8 : 1/8 : 1/4 : 1/16 : 1/8 : 1/16 : 1/8 : 1/16 iau simplificat: 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 .

Morgan şi colaboratorii săi în experimentele pe drozofilă.25 72 . 1. Moştenirea caracterelor în cazul dihibridării la drozofilă. 3/16 Jg a corp negru & '•§ aripi ~ g normale 1/16 >rp negru aripi reduse '6. BAZELE CITOLOGICE ALE ÎNCRUCIŞĂRII DIHIBRIDE o cu Mecanismul moştenirii independente a genelor din diferite perechi alele a fost demonstrat pentru prima dată de T.25 /25% 6. 1.25 Fig. T.2.25 6.72).25 6. Morgan a încrucişat musculite ce se deosebeau după două perechi de caractere alternative: culoarea corpului (gri-neagră) şi forma aripilor (normale-reduse) (fîg.25 '6. Pentru verificarea celei de a doua legi mendeliene.25 '6. corp negru fenotipul aripi reduse h genotipul Simbolurile gena gena dominantărecesivă ll-o gena culorii corpului gena lungimii aripii 100% de musculite cu corp gri aripi normale DA •a Ob gârneţi ne fenotipul fenotipul Gârneţi /25% 6.72.

3/16 .încrucişările monohibride au arătat că caracterele corp gri şi aripi normale sunt dominante.aripi reduse (aabb). La maturizarea îmelelor din Fj se vor forma patru tipuri de ovule cu o îmbinare diferită a romozomilor ce poartă genele celor două perechi alele (AB. ab). Astfel se explică formarea a patru tipuri de gameţi la diheterozigoţii din I Din îmbinarea liberă a acestora în timpul fecundaţiei şi rezultă cele 16 tipuri de igoţi. şi anume: 12 corp gri: 4 corp negru şi respectiv 12 aripi normale: 4 aripi eduse. - 73 .Gameţi F formitatea musculiţelor din Fj II 10 10 •o poate fi explicată doar prin •• •• •o faptul că ambii părinţi produc II 10 10 oo Iun singur tip de gârneţi: femela o* OO o* formează doar ovule ce poartă 01 01 00 00 [cromozomi cu genele dominan• • • 01o • • • o [te -AB. în timpul fecundaţiei. 1/16 . 1. Jumai în acest caz la formarea gârneţilor aceste gene se vor repartiza independent na de alta. îozomi se restabileşte (AaBb). iar corp negru şi aripi reduse recesive. Ab.73 mecanismul transmiterii independe caracterelor în experimentul efectuat de G. Din permatogeneză rezultă patru tipuri de spermatozoizi cu aceleaşi îmbinări de gene. ţie garnitura diploidă de cro. Schema comportării cromozomilor omologi . 3/16 . Prezenţa alelei dominante de la ambele perechi de lele face ca la hibrizii din Fj să se manifeste fenotipul mamei. au rezultat 4 clase fenotipice: 9/16 din descendenţi aveau corp gri-aripi ormale. 1. Segregarea după flecare pereche de caractere s-a dovedit a fi e 3:1. Uni. La încrucişarea femer lelor cu corp gri şi aripi normale ci (AABB) cu masculi corp negru \J .şi neomologi la dihibridare. toţi hibrizii din Fj aveau corp gri şi aripi normale (AaBb) (fig. I şi ovulele.72). 2 O II II Explicaţi după fig.corp egru-aripi reduse.s-au obţinut 4 clase fenotipice in raport de 9 : 3 : 3 : 1. datorită combinării libere a celor patru tipuri de ameţi. La fecun. Mendel pe mazăre. 1.corp negru-aripi normale. ab.corp gri-aripi reduse. în F. La încrucişarea hibrizilor între ei. iar masculul spermato01 00 00 0» zoizi ce poartă cromozomi cu oo o* oo ticnele recesive -ab.Fig. Aceste rezultate se pot obţine doar cu condiţia amplasării genelor ce etermină cele două perechi de caractere alternative în cromozomi neomologi.73.

boabe galbene-netede. Pentru a sublinia localizarea genelor în cromozomii omologi. Moştenirea culorii fructului şi formei caforma normală a caliciului. Culoarea roşie a fructelor este determinată de roz cu caliciu alb cu caliciu roz cu caliciu alb cu caliciu starea homozigotă a alelei^. Pentru a ne convinge că Ab acest principiu se respectă. Cealaltă pereche de alele în stare homozigotă dominantă BB asigură Fig. deoarece avem 9 clase genotiroz cu caliciu alb cu caliciu roz cu caliciu alb cu caliciu normal normal intermediar intermediar pice. 64) v-aţi fruct roz cu caliciu intermediar convins că în caz de dominanţă incompletă. 1.o Regulile de scriere a diferitelor genotipuri şi fenotipuri.bb. în F2 ar trebui să obţinem 9 clase fenotipice. iar intermediar foliform intermediar foliform cea albă de homozigoţia după alela recesivă a.74).74. Aplicând principiul dominanţei incomplete în dihibridare. Ştiţi deja că acelaşi fenotip este desemnat de diferite genotipuri. iar liciului la căpşun în caz de dominanţă incompletă. radicalul fenotipic va fi A -B -. AaBB. De exemplu. AaBb. să analizăm moştenirea a două perechi de caractere la căpşun: roşu cu caliciu roz cu caliciu roşu cu caliciu roz cu caliciu intermediar intermediar foliform foliform culoarea fructului (roşu-alb) şi aB forma caliciului (normal-foliform) (fig. deci şi una din alele. 3 DOMINANTA INCOMPLETĂ ÎN CAZUL DIHIBRIDĂRII Pe exemplul barbei-împăratului (a se vedea p. segregarea după fenotip în F2 coincide cu cea după genotip. Prin înlocuirea liniuţelor cu diferite alele obţinem diferite genotipuri.: \aabb. Pentru cele patru genotipuri enumerate mai sus. Deoarece gârneţii poartă doar unul din cromozomii omologi. laaB . Cu scopul simplificării notării fenotipurilor identice se foloseşte radicalul fenotipic: partea genotipului care determină fenotipul dat. Segregarea după fenotip în F2 în cazul dihibridării poate fi notată cu radicali fenotipici astfel: 9A . formula gârneţilor se poate nota astfel:jV. AABb determină acelaşi fenotip .B sau a b.73). genotipurile AABB. • 74 . 1.B -: IA . 1. la scrierea formulelor genetice ale zigoţilor cromozomii omologi se notează sub formă de două liniuţe paralele (sau una) cu indicarea ambelor alele: = sau = (fig.

Forma roşie a florilor este deroză roză albă normală terminată de gena dominantă A normală ab cu dominanţă incompletă asupra alelei recesive. în cazul de la urmă. iar după ambele .respectiv 4 şi 9. răspunzătoare de culoarea albă a florilor. 1.75. Prin autopolenizarea AB Ab B ab acestor hibrizi. 4 ÎNCRUCIŞAREA POLIHIBRIDĂ. dacă în dominanţa completă se obţin 4 clase fenotipice.9.în homozigotă recesivă bb x caliciul foliform (în formă de frunză). în natură sunt mai răspânroşie roză dite cazurile când la încrucişaroşie pilorică normală normală rea dihibridă are loc dominanAb ţa incompletă doar după una din cele două perechi de alele. Hibrizii din F l 5 heteroalbă pilorică roşie normală AABB aabb zigoţi după ambele perechi de alele (AaBb). segregarea după fenotip coincide cu cea după fenotip. Prin urmare. Fig. 1. şi nu patru ca AB în cazul dominanţei complete. apoi în dominanţa incompletă după una din perechile alele vor fi 6. Trebuie subliniat faptul că dominanţa incompletă nicidecum nu contravine legilor mendeliene. 1. aveau fructe roze AaBb şi o formă intermediară a roză normală caliciului. UNIVERSALITATEA LEGILOR MENDELIENE Analizând rezultatele segregării după fenotip şi genotip în mono. O Pll1rll ol y Determinaţi după fig.forma pilorică. ci le confirmă. numărul de clase fenotipice în funcţie 75 . în F2 s-au obţinut 9 clase genotipice şi respectiv 9 roză roşie roză roşie normală normală normală normală clase fenotipice. Moştenirea culorii şi formei corolei la guraGena dominantă a celeilalte leului în cazul dominanţei incomplete după una din peperechi de alele asigură forma rechile de caractere. roză roză albă albă Drept exemplu poate servi normală normală normală normală moştenirea culorii şi formei floaB rilor la gura-leului (fig.75 numărul de clase genotipice şi fenotipice în cazul dominanţei incomplete după una din cele două perechi de ah în caz de dominanţă incompletă după una sau ambele perechi de alele la încrucişarea dihibridă se modifică segregarea după fenotip în F 2 .şi dihibridare.75). iar în dihibridare . observăm că în monohibridare se obţin 2 clase fenotipice şi 3 clase genotipice. Astfel. iar cea recesivă . normală a corolei florii.

•formarea în proporţie egală a diferitelor tipuri de gameţi ca urmare a separării întâmplătoare a cromozomilor neomologi în meioză. 1. Formulele acestor calcule le puteţi afla studiind tab. Această apropiere va fi mai mare în cazul unui număr mai mare de urmaşi.—* __1 Tabelul 1. iar genotipice . Aceste formule. Din această cauză raportul cantitativ al diferitelor clase fenotipice obţinute nu coincide. deduse teoretic. Nerespectarea acestor condiţii poate schimba manifestarea legităţilor privind moştenirea caracterelor pe care le-aţi studiat până acum. Amintiţi-vă condiţiile necesare pentru manifestarea legii segregării.7 LEGITĂŢILE CANTITATIVE DE FORMARE A GAMEŢILOR Şl DE SEGREGARE A HIBRIZILOR ÎN DIFERITE TIPURI DE ÎNCRUCIŞĂRI INDICELE DETERMINAT 2 TIPUL ÎNCRUCIŞĂRII Monohibridă 2 4 2 3 3+ 1 1+2 + 1 Dihibri 22 42 2 2 Polihibridă 2" 4" 2n 3" 2 2 Numărul tipurilor de gârneţi formaţi de hibridul F. unde n este tipul încrucişării. Segregarea independentă a caracterelor în cazul polihibridării are loc doar la respectarea condiţiilor enumerate în cazul monohibridării cu adăugarea încă a două: • genele studiate trebuie să fie localizate pe cromozomi neomologi şi numărul lor nu trebuie să depăşească numărul haploid de cromozomi la specia dată. putem afla numărul tipurilor de gameţi formaţi de hibridul F l 5 numărul de combinaţii al acestora la fecundare. au fost confirmate şi experimental.7. Cunoscând numărul de caractere alternative (tipul încrucişării). numărul de clase fenotipice şi genotipice pe care le putem obţine în F2 în dominanţa completă. 76 . Ttata La analiza raportului numeric al claselor fenotipice trebuie să se ţină cont de faptul că întâlnirea gârneţilor ce poartă un set diferit de gene este absolut întâmplătoare. ci doar se apropie mai mult sau mai puţin de cel calculat teoretic.3 . Numărul combinaţiilor de gameţi la formarea hibrizilor din F2 Numărul de fenotipurî în F2 Numărul de genotipuri în F2 Segregarea după fenotip în F2 Segregarea după genotip în F2 32 (3 + 1) ( 1 + 2 + 1) n (3 + 1)" ( 1 + 2 + 1)" n de tipul încrucişării poate fi calculat după formula 2 .

După numărul de clase fenotipice şi raportul lor putem stabili dacă perechile de gene care determină două sau mai multe caractere j .Determinarea caracterului alelic sau nealelic al genelor. • factorii ereditari sunt perechi: unul este de origine maternă. vor avea blană cafenie şi ochi căprui. Obţinerea printre descendenţii rezultaţi din încrucişarea între ei a hibrizilor din Fi doar a două clase fenotipice. iar indivizii cu astfel de caractere trebuie să fie homozigoţi recesivi. Dacă indivizii celor patru clase fenotipice vor prezenta un raport numeric de 9:3:3:1. iar celălalt \ paternă. în cazul când <T^ dorim să aflăm dacă genele care asigură culoarea blănii şi a ochilor la nurcă sunt amplasate pe < cromozomi omologi sau neomologi. • ambele sexe participă în măsură egală la transmiterea caracterelor sale urmaşilor. Caracterele blană crem şi ochi roşii vor fi determinate în acest caz de alelele recesive ale acestor gene. Mendel a prezis existenţa meiozei. Dacă se obţin patru clase fenotipice. putem deduce că aceste caractere sunt dominante. • în celulele sexuale numărul de factori ereditari este înjumătăţit. şi prin urmare sunt alele. Pentru aceasta se organizează încrucişări între indivizii cu caractere contrastante. Se efectuează apoi încrucişarea hibrizilor din Fi între ei. localizat în :elulele sexuale. IMPORTANŢA CERCETĂRILOR LUI G. •factorii ereditari se păstrează în stare neschimbată într-un şir de generaţii. adică se obţin patru clase fenotipice. atunci putem fi siguri că cele două perechi de gene sunt localizate în cromozomi neomologi. Testul cu ajutorul căruia putem stabili cu certitudine dacă două perechi de caractere alternative sunt determinate de gene amplasate pe cromozomi neomologi constă în analiza descendenţei obţinute la încrucişarea de analiză. Prin această afirmaţie G. procedăm astfel: încrucişăm nurci cu blană cafenie şi ochi căprui cu indivizi cu blană crem şi ochi roşii. 5. atunci putem afirma fără greş că cele două perechi de caractere sunt determinate de câte o pereche de gene aşezate în cromozomi neomologi. iar părinţii cu astfel de caractere sunt homozigoţi după ambii loci. înseamnă că aceste două perechi de caractere sunt determinate de două perechi de gene. Astăzi factorii ereditari sunt numiţi gene. _ alternative sunt amplasate pe aceiaşi cromozomi sau pe cromozomi diferiţi. denotă faptul că cele două perechi de gene sunt aşezate pe aceeaşi pereche de cromozomi. combinate. MENDEL La baza geneticii ca ştiinţă despre ereditatea şi variabilitatea organismelor stau următoarele fenomene descoperite de G Mendel: • fiecare caracter este determinat de un factor ereditar aparte. după prezenţa sau lipsa celor două caractere. 11 . cu o frecvenţă a indivizilor din fiecare clasă de 1:1:1:1. Dacă toţi hibrizii din F. Dacă printre descendenţi se constată nurci asemănătoare cu bunicii şi cu caractere noi. în loc de patru. De exemplu.

Mendel nu numai că a izbutit să descopere legităţile moştenirii ^ caracterelor. Ereditarea prezintă modul de transmitere a informaţiei ereditare într-un şir de generaţii. Legile descoperite de G. în funcţie deforma de înmulţire. fiecare genă se află în stare alelă. Munca depusă de G. fiind de neînlocuit în cercetările de ameliorare a soiurilor şi raselor. Mendel a fost apreciată la justa sa valoare de renumitul genetician american T. Legile 3 descoperite de el au o importanţă deosebită. dar şi a prevăzut intuitiv existenţa şi rolul factorilor ereditari în 1 moştenirea lor. Acesta poate fi diferit. în 3 aceasta şi a constat genialitatea lui Mendel. deşi la moment ştiinţa nu dispunea de date referitor la natura lor. Mendel a făcut cea mai mare descoperire dintre toate câte au fost făcute în biologie în ultimii cinci sute de ani".Aşadar. Din legile ereditarii descind principiile eredităţii: caracterele sunt determinate ereditar de gene. Ereditatea este proprietatea structurilor celulei şi a organismului în ansamblu de a transmite însuşirile sale generaţiilor următoare. liotă Ereditatea şi ereditarea sunt două procese diferite care nu întotdeauna sunt delimitate. 78 . glorie numele lui Mendel. G. deoarece dau posibilitatea de a prevedea \ modul în care se vor moşteni caracterele de-a lungul generaţiilor. Morgan care a menţionat că: "în cei zece ani cât a lucrat cu plantele sale în grădina mănăstirii G. Aceste descoperiri au acoperit de —. genele sunt unităţi ereditare relativ stabile. Ele reflectă modul de moştenire a informaţiei ereditare de către descendenţi la înmulţirea sexuată. dar faptul s-a produs abea după moartea sa. Mendel sunt legi ale ereditarii.

7. La om gena părului ondulat este dominantă de gena părului neted. Plasmodiul malariei nu 8© poate hrăni cu hemoglobina din hematite ciforme. Ce formă a părului şi ce culoare a ochilor vor avea copiii. 2. Fructei© de tomate pot fi roşii sau galbene âupă culoare şi sau rugoase după formă. Probleme. dacă materialul iniţial a fost heterozigot după ambele caractere? 3. iar gena ochilor căprui . iar gena cteSor netede . cjPpHhDd. Homozigoţii dominanţi mor până la maturizarea xuaiâ. 7.dominantă faţă de gena hiior albaştri. Definiţi legea transmiterii Independente a caracterelor. formele parientale raportul după genotip raportul după fenotip localizarea genelor 79 F . Ce urmaşi pot fi aşteptaţi de la încrucişarea plantelor de roşii heterozigote cu cte roşii şi netede cu cele cu fructe galbene şi rugoase? 2. 4. a) universalitatea legilor mendeliene. 1. 5. 72 t alcătuiau fructele roşii I netede şi 241 cele roşii rugoase. â)Aabb. Ce cantitate de tomate rugoase galbene va recolta arendaşul. a) în F1 b) în F2. de aceea oamenii cu aşa hematii nu se îmbolnăvesc de malarie. b) semnificaţia ştiinţifică a legilor lui Mendel. dacă tatăl are păr ondulat şi ochi albaştri. şl Fr 6. 8. Alcătuiţi © problemă despre moştenirea enter» ochilor» deprinderii d© a era cu mâina dreaptă sau stângă în limitele familiei voastre. Anemia faiciformă se transmite ca un caracter autozomal cu dominanţă incompletă.1. Scrieţi tipurile de gârneţi pe car® le formează genotipurite: a)AaBb. Propuneţi exemple de utilizare a încrucişării de analiză în practică. copîindu-i preventiv pe caiet. mama păr neted şi ochi căprui. b}AaBbCc. c) utilizarea practică a legilor mendeliene. iar tatăl ei ochi albaştri? 4. Din roadă de tomate recoltate de un arendaş. Descrieţi esenţa încrucişării dlhibride. Completaţi tabelul. Gena culorii galbene este recesivi. 3. Analizaţi coraporturiie dintre fenotîp şi genotip în căzu! încrucişării hibride în F.dominantă. Alcătuiţi un eseu la tema "Legile iui Mendel" după următorul algoritm. Care este probabilitatea naşterii unor copii nerezistenţi la malarie în familia în care ambii părinţi sunt rezistenţi la acest parazit? 9. Explicaţi baz«f# cîtoioglce ale încrucişării dihibriefe.

trebuie să împerechem masculul negru cu femela standard. Trebuie însă accentuat faptul că în toate cazurile de segregare atipică. Numărul de clase fenotipice obţin în Yl şi F2 şi raportul dintre ele reflectă numărul de gene care determină caracterul dat. Pentru o confirmare suplimentară a rezultatelor obţinute. se poate efectua împerecherea descendenţilor negri din Fi între ei. Mendel. Ca urmare. genotipul pare o sumă de gene care acţionează independent. ftfiăcaţu ^tactice Determinarea numărului de gene ce stau la baza dezvoltării unui caracter. Admitem că printre nutriile cu blana standard (cafenie) a apărut un mascul (sau femelă) cu blană neagră. gene nealele şi genotip. De aceea manifestarea fenotipică a caracterului depinde de interacţiunea genelor ce-1 determină. de două sau mai multe aşezate în loci diferiţi pe aceeaşi pereche de cromozomi sau pe cromozomi diferiţi. Dacă în F. segregarea după genotip decurgând în deplină conformitate cu legile stabilite de G.în raport de 1:1. printre descendenţii unui heterozigot se poate observa o segregare ce se abate de la cea mendeliană. La prima vedere. Un caracter poate fi determinat de o pereche de gene. gene alele. MOŞTENIREA CARACTERELOR ÎN CAZUL INTERACŢIUNII GENELOR 1 PROPRIETĂŢILE GENELOR 2 TIPURILE DE INTERACŢIUNE ALE GENELOR ALELE 3 TIPURILE DE INTERACŢIUNE ALE GENELOR NEALELE 1. se recurge la împerecherea animalelor ce se deosebesc după acest caracter şi analiza descendenţei obţinute. în realitate fiecare caracter al organismului este determinat de cel puţin două gene. în mod firesc ne întrebăm câte gene controlează culoarea neagră? Pentru a afla răspuns.r ema> o 3 2 \ " INTERACŢIUNEA GENELOR. PROPRIETĂŢILE GENELOR Amintiţi-vă noţiunile de genă. iar genotipul individului cu blană neagră este heterozigot. abaterile se referă doar la clasele fenotipice. putem conchide că blana de culoare neagră este determinată de o pereche de gene. avem dovada incontestabilă că blana 80 . vom obţine 2 clase fenotipice negru şi standard . Pentru a afla câte perechi de gene determină un caracter oarecare. Genotipul organismelor superior organizate se compune din circa 50-200 mii de gene. Dacă urmaşii acestei încrucişări aparţin la două clase fenotipice (negru-standard) într-un raport numeric de 3:1.

. a XII-a f ^-t . ci. • o genă poate interacţiona cu alte gene. r \j fc C Pentru comoditatea studierii interacţiunii genelor s-a adoptat notarea lor i prima sau prima şi a doua literă a denumirii engleze sau latine a caracterului ontrolat de fiecare dintre ele. • manifestarea genei depinde de factorii de mediu. De exemplu. de exemplu. Proprietăţile genelor. codominanţă şi pleiotropie.Y. putem presupune că culoarea neagră a blănii este determinată de două perechi de gene nealele. în cazul când se vor obţine 8 clase fenotipice în proporţie de 1:1:1:1:1:1:1:1. Uneori ambele alele se notează cu minusde. hibrizii de prima generaţie depăşesc iţii după dimensiunile corpului.astfel de hibrizi între ei vigoarea hibridă dispare. cea dominantă evidenţiindu-se prin semnul "+ ". 2. Datorită supradominanţei.neagră este determinată de o singură pereche de gene alele. ce sigură culoarea roşie a ochilor . în faţa savanţilor stă problema feerii acesteia în generaţiile următoare. condiţionând apariţia de caractere noi. • o genă poate influenţa dezvoltarea mai multor caractere. Rezultatul interacţiunii genelor depinde. de localizarea acestora. ominanţă incompletă. productivitate. caracterul este controlat de trei perechi de gene nealele. în primul rând. masa corpului etc. TIPURILE DE INTERACŢIUNE ALE GENELOR ALELE Se cunosc mai multe tipuri de interacţiune ale genelor alele: dominanţă completă. Interacţiunea genelor este determinată de proprietăţile r. supradominanţă. £z!. Fenomenul numit heterozis sau vigoare hibridă şi este folosit pe larg la sporirea iuctivităţii soiurilor de plante şi raselor de animale. fcoiogie. întrucât la încrucişarea . • acţiunea genei poate fi modificată prin schimbarea poziţiei ei în cromozom. funcţie de care deosebim interacţiunea genelor alele şi a genelor nealele. patru clase fenotipice (patru feluri de culori ale blănii) în proporţie de 1:1:1:1. •fiecare genă determină dezvoltarea unui anumit caracter. y+. iar cea dominantă. Cu primele xiă tipuri de interacţiune a genelor alele aţi luat deja cunoştinţă. pe care le enumerăm în continuare: • gena reprezintă o regiune cromozomială discretă. Dacă din împerecherea masculului negru cu nurca standard rezultă în F. alela recesivă a culorii galbene a chilor la drozofilă se notează cu litera y (yellow-galben). Supradominanţă prezintă un tip de interacţiune a genelor alele care asigură o srire a însuşirilor biologice ale heterozigoţilor în comparaţie cu homozigoţii < Aa > aa).

iar aglutinina P .doar grapei AB. B 0. Grapele de sânge se moştenesc după anumite legităţi cunoaşterea cărora prezintă importanţă practică. 1. ambele alele ale genei asigură dezvoltarea în fenotipul heterozigotului a caracterelor controlate de ele. care duce la şoc hemoragie. B. eritrocitele au numai antigenul ăl A (grupa de sânge A sau II).AB A. în heterozigoţia I i° sau I i° grupa de sânge este determinată A B respectiv de antigenul A (grupa a Ii-a) sau B (grupa a IlI-a). A. AB A. La heterozigoţii I I eritrocitele poartă ambii antigeni. în cazul codominanţei. B. stabilirea posibilei paternităţi (tab. A B Deci.AB B. Pentru a preveni sedimentarea eritrocitelor. AB A. A.1 GRUPELE DE SÂNGE ALE URMAŞILOR DE LA CĂSĂTORIILE OAMENILOR CU DIFERITE GRUPE DE SÂNGE VARIANTELE GRUPELE DE SÂNGE ALE PĂRINŢILOR UPELE DE SÂNGE )SIBILE LA URMAŞI 1 2 3 4 5 6 0x0 7 BSBH» 8 9 10 OxA AxA OxB BxB AxB OxAB AxAB BxAB ABxAB 0 0.A 0.AB A.numai antigenul B (grupa de sânge B sau III). iar de grapa AB . 0.grapa B şi 0. Este ştiut însă că aglutinina a leagă şi sedimentează eritrocitele ce conţin antigenul^. B. Studiile au arătat că în cazul grupei 0 în plasmă sunt prezente aglutininele a şi P.recesivă. AB A. B.AB - 0. de grapa B . iar în homozigoţia I B I B . a grupei A ~ aglutinina P. şi anume: sângele de grupa 0 poate fi transfuzat la toţi oamenii.eritrocitele cu antigenul B. a grapei B . alelele I şi I în heterozigoţie activează independent una de alta. trebuie să se cunoască şi să se respecte strict regulile de transfuzie a sângelui. B. Tabelul 1. Drept exemplu poate servi gena responsabilă de formarea antigenilor sângelui la om. B.8).AB 0 0 0 82 .A 0.B 0. de exemplu. o f J$ &ff S*fP^S 0 &#0& Eşecurile primelor transfuzii de sânge au impus necesitatea studierii particularităţilor diferitelor grupe de sânge. iar 0 . în homozigoţia I I . A. AB B. sângele de grapa A doar grapelor A şi 0. AB A. dintre care A şi B sunt A A codominante. ceea ce determină grupa de sânge AB sau IV. în homozigoţia i°i° eritrocitele sunt lipsite de antigenii A şi B A B (grupa de sânge 0 sau I). indiferent de grapa sanguină.aglutinina a. localizată în —1 cromozomul 9. Această genă are trei alele A.Codominanţa.

irandafir-simplă" şi „mazărenplă". Pleiotropia reflectă participarea unei gene la manifestarea a două sau mai multe caractere. Acelaşi s-a obţinut şi la încrucişarea linilor cu creastă „mazăre" cu1 . I semnează dezvoltarea unui nou I caracter la interacţiunea a două I gene dominante nealele aflate în I stare homo. TIPURILE DE INTERACŢIUNE ALE GENELOR NEALELE /k Amintiţi-vă modalitatea de determinare a caracterului alelic sau nealelic •/ al genelor. I 9:3:3:1.76. în perechile de caractere . aveau o altă formă a crestei . Deseori genele cu acţiune multiplă determină şi dezvoltarea caracterelor incompatibile cu viaţa I (a se vedea p. hibrizii in F. în F2 au G Complementaritatea de- "trandafir" AAbb "mazăre" aaBB Segregarea în raport de Gameti FH "nucă" AaBb Fig. Fenomenul de pleiotropie a fost evidenţiat încă de G.Acţiunea multiplă a genelor {pleiotropia).nucă" (fig. Să analizăm moştenirea ormei crestei la găini. epistazia şipolimeria. Pentru fieare rasă de găini este caracte•Btică o anumită formă a crestei. 83 . La încrucişarea Minilor cu creastă „trandafir" cu fcele cu creastă „mazăre". Mendel care a observat că la mazăre culoarea florilor şi a tegumentului seminţelor sunt determinate de acelaşi factor ereditar. 1. în F2 avea loc segregarea în raport de 3 idafir" : 1 „simplă". 1. I Ca urmare a interacţiunii genelor I nealele se constată abateri de la I segregarea mendeliană. modificarea segregării în caz de viabilitate inegală a zigoţilor). La încrucişarea găinilor cu creastă „trandafir" cu cele cu creastă p mplă". creasta „simplă" este un aracter recesiv. 66..le cu creastă „simplă". toţi hibrizii din Fj aveau easta „trandafir".76). 3. Cele mai răspândite tipuri de interacţiune ale genelor nealele sunt complemenI raritatea. Interacţiunea complementară a genelor care determină forma crestei la găini. Prin tiare.sau heterozigotă.

apărut găini cu patru tipuri de creste în raport de 9 „nucă": 3 „trandafir": 3 „mazăre": . prin combinarea genelor ce le determină. 1. creasta „nucă" a acestuia este rezultatul interacţiunii alelelor dominante ale acestor două perechi de gene. A-bb A-B6/16 9/16 Fig. La încrucişarea a două soiuri de sângelevoinicului cu flori albe cu genotipurile AAbb şi aaBB. Segregarea în raport de 9:7. iar a celei "mazăre" . Pornind de la constatarea că __1 creasta "simplă" este recesivă şi ţinând cont de rezultatele încrucişărilor găinilor cu această creastă cu cele cu creastă "trandafir" şi "mazăre".77. discoidală şi alungită a fructelor. întrucât fiecare din genele recesive în stare homozigotă prezintă un fenotip diferit. în F2 segregarea după fenotip corespunde celei mendeliene în dihibridare 9:3:3:1.78.cu flori albe (fig. Cunoscând legităţile moştenirii formei crestei.77). forma crestei este determinată de două perechi de gene nealele.aaBB. La autopolenizarea hibrizilor din F ] 5 în F2 s-au obţinut două clase fenotipice: 9/16 plante cu flori roşii şi 7/16 . 1. La încrucişarea a două plante de bostan cu fructe AAbb flori albe aaBB flori albe AAbb AaBb flori roşii F. : AaBb aaBB .1 1 „simplă". Interacţiunea complementară a genelor care determină forma fructului de bostan. hibrizii din Fj aveau flori roşii (AaBb). 1. în prezenţa alelelor dominante ale ambelor perechi de gene florile au culoare roşie. 9/76 7/76 Fig. Segregarea în raport de 9:6:1. se pot obţine tipurile dorite de creste.şi . La plantele homozigote după una din alele recesive pigmentul nu se formează şi florile sunt albe. adică. genotipul crestei "trandafir" poate fi doar AAbb. 84 . 2 cu O Cum am putea demonstra justeţea acestor afir Hibridul din Fj va fi heterozigot după ambele perechi alele AaBb. Rezultatul obţinut este determinat de acţiunea complementară a genelor dominante A şi B. A-Bflori roşii F2 aa . Moştenirea culorii florilor la sângelevoinicului în cazul interacţiunii complementare a două perechi de gene nealele.bb flori albe . fiecare în parte neputând determina culoarea roşie a petalelor. întrucât segregarea este tipică pentru încrucişarea dihibridă. Se cunosc soiuri de bostan cu forma sferică.

/. Toţi porcii albi au minimum o genă dominantă I. Printre descendenţii rezultaţi din încrucişarea hibrizilor din Fj s-a constatat segregarea după culoare în raport de 12/16 albi. Stabiliţi după grilajul Punnet tipurile de genotipuri care determină cele trei clase fenotipice la încrucişarea porcilor albi din Ff. Segregarea în raport de 13:3. Din interacţiunea lor rezultă C. Un alt exemplu de epistazie dominantă este moştenirea culorii la porci.sferică. adică coloraţia penelor. fiecare genă complementară în F. întrucât genele antrenate în concurenţă pot fi atât dominante. genele A şi B sunt complementare. în F2 s-au constatat 3 clase fenotipice Ccii penaj alb în raport de 9/16 discoidale.cel. Chiar şi în prezenţa unei singure alele /. Drept exemplu de epistazie dominantă serveşte moştenirea culorii penajului la găini (fig. acţiunea genei culorii este anihilată. La autopolenizarea acestora. lipsa celeilalte determină aceeaşi formă a fructului . 85 . în timp ce alelele recesive pena/alb penaj colorat condiţionează fructe alungite.80). Deci. La încrucişarea hibrizilor din F! între ei. sau B > A). Abaterea de la segregarea mendeliană de 9:3:3:1 este generată de epistazia/> C.răspunzătoare de formarea pigmentului negru. toţi hibrizii din F[ aveau fructe discoidale (fig. iar alela recesivă c lipsa pigmentului. 1. care nu se opune formării culorii.găini colorate. Segregarea în raport de 12:3:1. 1. Alela dominantă / este supresorul alelei C. Alela dominantă C determină prezenţa pigmentului.ccii ecu sferice. toţi hibrizii din F. aveau penaj alb. 3/16 negri şi 1/16 roşii (Jig. Penajul alb la diferite rase este determinat de două gene nealele C şi /. 6/16 sferice şi 1/16 alungite.78). în epistazia domiMoştenirea culorii penanantă alela dominantă a unei gene inhibă mani. La încrucişarea rasei leggorn albă CCII cu plimutroc albă ccii. cât şi recesive. dar cu o origine diferită (diferite genopenaj alb penaj alb tipuri).79). 1. care se opune formării pigmentului. Penajul găinilor poate fi alb sau colorat. }i heterozigoţi după gena E .ccii C-ii fructe discoidale. adică penajul alb. Prin urmare. La încrucişarea porcilor albi şi negri. deosebim epistazie domi3/16 nantă şi epistazie recesivă. în F2 s-a obţinut segregarea in raport de 13/16 găini albe şi 3/16 . Epistazia se manifestă prin suprimarea fenotipică a unei gene de către alta.jului la găini în cazul interacţiunii festarea alelei dominante a altei gene (A < B epistatice a două perechi de gene. Porcii roşii sunt homozigoţi recesivi după ambele gene. Porcii negri sunt homozigoţi după alela recesivă ii. hibrizii din F[ Brâu albi.

genele polimerice se notează cu aceeaşi literă latină cu specificarea indicelui pentru diferiţi membri. în cazul epistaziei recesive.două şi 4/16-0 singură genă dominantă. Presupunem că culoarea întunecată a pielii la om este determinată de două perechi de gene dominante nealele. în unele cazuri. fatctcttce £/ După tipul genelor polimerice se moşteneşte şi pigmentaţia pielii la om. genotipurile din F2 de la încrucişarea ilustrată de fig. 4/16 din seminţe aveau trei gene dominante. Polimeria (poligenia). toţi şoarecii din F.81). A2a2).a. încrucişând două soiuri de grâu cu boabe colorate şi albe (necolorate). 1. Segregarea în raport de 15:1. la încrucişarea şoarecilor negri {AAbb) cu cei albi (aaBB). Probabilitatea naşterii unui negru (A1a1 A2a2) sau a unui alb {a. 1. Toate aceste genotipuri determinau diferite nuanţe intermediare dintre roşu-intens şi alb. 86 . în 1908. 3/16 negri şi 4/16 . Celelalte genotipuri prezintă clase fenotipice intermediare. a obţinut în F2 segregarea în raport de 15/16 boabe colorate şi 1/16 .81. Nillson-Ehle. 12/16 albi 3/16 negri 1/16 roşii 9/16 aguti 3/16 negri 4/16 albi Fig. Apiiatţu. Culoarea boabelor din prima grupă varia de la roşie-întunecată până la roză-pală (fig.a. De exemplu. alela recesivă a unei gene în stare homozigotă anihilează manifestarea alelei dominante sau recesive a altei gene: aa > B sau aa > bb. Alelele recesive ale acestor gene condiţionează culoarea albă a pielii.albe.albi. Copiii născuţi dintr-un bărbat negru şi o femeie albă vor fi mulatri (A. aveau culoarea aguti (AaBb) (fig.81. întrucât asigură dezvoltarea unuia şi aceluiaşi caracter. Moştenirea culorii la şoareci în cazul interacţiunii epistatice a două perechi de gene nealele. folosind grilajul Punnet.80. 6/16 . 1.a2a2) într-o familie de doi mulatri este de 1/16.82). fenotipul individului depinde de numărul genelor dominante care determină caracterul dat. 1. Segregarea în raport de 9:3:4.1 EEII alb AAbb aaBB aguti Fig. Prin încrucişarea hibrizilor din F[ între ei. Moştenirea culorii la porci (epistazie dominantă). Astfel de gene au fost numite polimerice. Studierea caracterelor polimerice a fost iniţiată la începutul secolului trecut. Determinaţi. 1. în F2 s-au obţinut 3 clase fenotipice: 9/16 aguti. Analiza genetică a arătat că prezenţa a patru gene dominante la 1/16 din urmaşi determină cea mai intensă coloraţie a seminţelor.

ovale. sau cel puţin a aeia dintre ele (A. După tipul polimeriei cumulative se moştenesc multe caractere cantitative de importanţă gospodărească atât la plante cât şi animale (proIducţia de lapte. în practică sunt răspândite fi cazurile de polimerie necuiidativă. de ouă. calitatea hranei.Exemplele prezentate ilustrează polimeria cumulativă: la mărirea numărului de gene polimerice dominante acţiunea lor se sumează. de ouă. rezenţa ambelor alele dominante ale acestor perechi (A. Moştenirea culorii la boabele de grâu în cazul interacţiunii polimerice a genelor nealele. de amidon etc. De exemplu. producţia de Bapte. de carne. 87 . La autopolenizarea acestora.82.triunghiulare şi 1/16 . determină forma triunghiulară a fructelor. Manifesharea caracterelor polimere este A. O îre segregare se explică prin existenţa a două perechi de gene cu acţiune similară. După tipul polimeriei necumulative se moştenesc şi alte caractere. )ţi hibrizii din Fţ au fructe triunghiulare (A1a1A2a2). numărul de Iboabe în spic. 1. la încrucişarea plantelor de traista cioanului cu fructe triunghiulare Fig. F2 se obţine segregarea în raport de 15/16 . )mozigote după două perechi 2 o ["uamuini : gene dominante cu acţiune similară (A1AlA2A^ cu plante cu fructe ovale (a]a1a2a2). Segregarea în raport de 15:1. Astfel. printre care i penajul de pe gambă la găini. conţinutul de zafcăr. -A2-). a. Fructul oval se formează în lipsa acestora Determinaţi cu ajutorul grilajului Punnet genotipurile în F2 la moştenirea polimerică necumulativă a formei fructului la traista ciobanului. Idepinde în mare parte de condiţii• de întreţinere.). [lungimea spicului.a2 a2. a.a •determinată în mare parte de Icondiţiile în care se dezvoltă or•ganismul.a. . lungimea lânii ş.A2-).

Enumeraţi proprietăţile genelor ce determină interacţiunea lor. Explicaţi rolul supradominanţei în agricultură. 2. Gena dominantă a unei perechi determină penajul colorat. Determinaţi cărui cuplu aparţine fiecare copil.verzi. La încrucişarea găinilor albe au fost obţinuţi 1680 de puişori. Supradominanţa ca fenomen de interacţiune între genele nealele determină: a) vitalitate sporită. 3. Explicaţi prin schemă culoarea pielii copiilor ce se vor naşte din căsătoria unui mulatru cu o femeie albă. 1. Alegeţi răspunsurile corecte. dintre care 315 erau porumbaci (coloraţi). Cercetările au demonstrat că copilaşii au respectiv grupele sanguine I şi IV. d) unul din părinţi aparţine grupei A homozigot. c) fenomenul de heterozis în F. Penajul alb al găinilor este determinat de 2 perechi de gene nealele. părinţii celuilalt. Raportul dintre genele ce determina grupele sanguine A şi B este: a) dominanţă.II şi IV.i ~jl O —•> 1.. b) semidominanţă. Un băieţel are grupa sanguină I. iar sora lui . 17 . 53 . iar celălalt A(ll) şi este homozigot ori heterozigot. De la încrucişarea bostanului galben cu cel alb toţi bostanii erau albi.. D. . gena dominantă asigură coloraţia. Părinţii unuia au grupele sanguine I şi II. c) unul din părinţi aparţine grupei 0. 6. Determinaţi grupele sanguine ale părinţilor. cea recesivă . C. La maternitate s-au confundat 2 băieţei.galbeni. iar cea recesivă nu domină coloraţia. d) scăderea însuşirilor biologice. b) rezistenţă slabă la boli şi vătămători. d) supradominanţa. Ce grupe au părinţi? a) unul are grupa Ap). iar celălalt grupei AB. A. B. 8. în altă pereche. Determinaţi genotipurile formelor parientale şi ale hibrizilor. într-o familie se nasc numai copii ce nu aparţin grupelor sanguine ale părinţilor. s-au obţinut 204 de bostani albi. iar celălalt grupa Bm. Ce grupe vor avea copiii lor? 7. 4. b) ambii părinţi au grupa AB. 5. Copiaţi tabelul pe caiet şi completaţi-l cu exemple. Părinţii au grupele sanguine II şi III. c) codominanţă. Determinaţi genotipurile părinţilor şi ale puilor porumbaci. încrucişându-i pe aceştia între ei.grupa IV. 3. Probleme.lipsa coloraţiei. restul albi. Analizaţi interacţiunea genelor alele pe exemple din viaţă. 2.

unul din fondatorii geneticii. întrucât T. Succesele obţinute în embriologle nu i-au stăvilit dorinţa de a se ocupa de o ştiinţă la modă. îndeosebi a embriologiei. Morgan 89 . rezultatele se lăsau aşteptate. care a stabilit experimental. Alegerea drozofilei în calitate de obiect experimental a fost.genetica. însă la orice organism numărul genelor depăşeşte cu mult numărul de cromozomi omologi. Legile transmiterii genelor localizate pe acelaşi cromozom. 1. RECOMBINAREA GENELOR ÎN BAZA CROSSING-OVERULUI 3 HĂRŢILE CROMOZOMIALE 4 EREDITATEA EXTRACROMOZOMIALĂ 1. Aici el s-a pătruns de Importanţa lucrului experimental la studierea biologiei. Descoperirea întâmplătoare a mutaţiei de ochi albi la drozofilâ i-a sugerat ideea utilizării acestei musculiţe în experimentele de laborator. Prin urmare. T. De exemplu. biolog şi genetician american. Morgan monta experimentele pe iepuri.9 TRANSMITEREA GENELOR PLASATE PE ACELAŞI CROMOZOM 1 MOŞTENIREA ÎNLĂNŢUITĂ A GENELOR PLASATE PE ACELAŞI CROMOZOM 2 ÎNLĂNŢUIREA INCOMPLETĂ A GENELOR. După terminarea Universităţii Jons Hopkins. Thomas Morgan.83. probabil. omul dispune de 23 perechi de cromozomi şi de câteva sute de mii de gene. Iniţial Morgan intenţiona să controleze experimental presupunerile lui G. 1. cea mai mare reuşită a savantului. Fig. dar încă nefundamentată ştiinţific . preocuparea sa la acel moment. fiecare cromozom poartă mai multe gene. MOŞTENIREA ÎNLĂNŢUITĂ A GENELOR PLASATE PE ACELAŞI CROMOZOM Legile mendeliene explică moştenirea caracterelor determinate de gene plasate pe cromozomi neomologi.83). Morgan pleacă în Europa unde lucrează în laboratoarele Naples Marine. iar bani pentru întreţinerea unui vlvariu mare nu avea. laureat al premiului Nobel în domeniul Fiziologiei şl Medicinei în 1933. Mendel referitoare la existenţa în celule o factorilor ereditari şi transmiterea lor în combinaţii întâmplătoare generaţiilor următoare. De aici şi întrebarea firească: cum se vor moşteni genele plasate pe acelaşi cromozom? Răspunsul la această întrebare a fost dat de Thomas '• forgan (fig.

iar în a doua femele virgine din Fj cu masculi homozigoţi după ambele gene recesive.o Musculiţa de oţet {Drosophilla melanogaster) {fig.84) prezintă un obiect comod de cercetare datorită următoarelor particularităţi: XX XV .normale (b+ b+vg+ vg+) cu masculi ce aveau corp tare. diferiţi după formă şi mărime. 1. aripi rudimentare . Rezultatele acestor încrucişări au fost diferite. încrucişarea femelelor cu corp gri . negru şi aripi rudimentare (bb vg vg). Ulterior au fost efectuate două încrucişări de analiză. Studiind moştenirea a două caractere . 1. condiţii dirijabile (pe au se pot obţine 30 de generaţii).numărul mare de mutaţii (-50) ale diferitelor gene. Rezultatul obţinut corespunde regulii uniformităţii hibrizilor de prima generaţie. Aspectul exterior şi caperioada scurtă de dezvoltare embrionară în riotipul femelei şi masculului la drozofilă.85).85.87.T.său au încrucişat femelele cu corp gri şi aripi culi corp negru .prolificitatea femelelor care pot depune negru 200-300 de ouă.aripi normale cu mas. 1.numărul relativ mare de caractere detervg+vg+ b b vg vg formale minate de gene dispuse doar în 4 perechi de b vg b+vg* cromozomi. Prima încrucişare de analiză.dimensiunile relativ mici ale corpului şi Fig. corp .86. Fig. F. 1. Prin urmare.culoarea neagră a corpului b {black) şi aripi rudimenb*b vg*vg tare vg iyestigeal) . Interpretarea cromozomială a înlănţuirii genelor plasate pe acelaşi cromozom. 1. Toţi hibrizii din Fl aveau corp gri şi aripi normale (fig. 1.aripi rudimen. 90 . în prima au fost încrucişaţi masculi din F! cu femele virgine homozigote după ambele gene recesive (bb vg vg). fenotipul b vg b b vg vg genotipul b*b vg*vg fenotipul 50% 50% Fig. caracterele corp negru şi aripi rudimentare sunt determinate de gene recesive. Morgan şi colaboratorii Fig. 1 I .84.

aripi normale şi corp negru .89.87). în 83% de b*vg* bvg b vg bvg b b* vg* vg vg vg*vg vg* *1. reiese că. gârneţi parientali crossinggârneţi over recombinaţi 91 . Reprezentarea schematică a fenomenului I crossing-over. 1. Totalitatea genelor ispuse pe un cromozom formează un grup de linkage (de înlănţuire). Deşi s-au obţinut patru lase fenotipice. De aici putem deduce că genele ce letermină corp gri .5% corp gri . raportul lor nu era de 1:1:1:1 conform legii segregării independente apă fiecare pereche de caractere. Prin urmare.aripi normale şi 8. 1. şi nu patru ca în cazul combinării independente a caracterelor în conforlitate cu legea a doua a lui Mendel {fig.aripi normale. 2. Determinaţi clasele genotipice obţinute în această încrucişare de analiză.5% f.în prima încrucişare de analiză {fig. 1. RECOMBINAREA GENELOR IN BAZA CROSSING-OVERULUI în cea de a doua încrucişare de analiză .femelă virgină din Ft cu masculi îmozigoţi după ambele gene recesive . 41.aripi rudimentare.le înregistrate în prima încrucişare de analiză (fig.88.5% corp tgru .aripi reduse. Numărul ipelor de linkage este egal cu numărul haploid de cromozomi. masculii din Fj formează doar două tipuri de eameţi.5% 8. A doua încrucişare de analiză.aripi reduse. Raportul real s-a dovedit a fi de: 41.5% corp negru . întrucât segregarea în cazul încrucişării de analiză reflectă raportul gârneţilor jformaţi de hibrizii din F.5% 8.5% 41.5% de iusculiţe cu corp gri . la om .aripi normale şi corp negru ..88.s-au obţinut rezultate total diferite de . indiferent de sex: corp cenuşiu . 8. la îzofilă distingem 4 grupe de linkage. De exemplu. înlănţuit.23. 1.86) s-au obţinut două clase fenotipice de îusculiţe. ÎNLĂNŢUIREA INCOMPLETA A GENELOR.aripi rudimentare sunt plasate ! acelaşi cromozom şi de aceea se transmit împreună. 1.

5% 8. 92 . în prima s-au încrucişat masculi din Ft cu femele homozigote după ambele gene recesive (corp negru .89). iar în 17% au apărut îmbinări noi ale acestora.5% 16.5% 8.aripi rudimentare. Interpretarea cromozomială a rezultatelor celei de a doua încrucişări de analiză. 1. Rezultatele obţinute nu se conformează nici cu înlănţuirea genelor plasate pe acelaşi cromozom.cazuri s-a repetat îmbinarea părintească a caracterelor. femelele din Fi s-au încrucişat cu masculi homozigoţi după ambele gene recesive.90 cum este numit fenomenul de schimb reciproc de fragmente omoloage dintre cromozomii omologi. S-au efectuat două încrucişări de analiză diferite.aripi normale şi corp gri . în a doua.5% 16. Apariţia de indivizi cu caractere recombinate poate fi explicată doar prin faptul că în cazul femelelor înlănţuirea genelor situate pe acelaşi cromozom nu este completă.aripi rudimentare). în cea de a doua doar 83%. 1.5% de gameţi b* vg* 8. Experimentul a fost repetat pe musculiţe cu o altă îmbinare a caracterelor analizate mai sus.90. şi anume: corp negru .5% | byg byg* 17% de gârneţi recombinaţi \41. Cauza rezidă în schimbul reciproc de fragmente omoloage dintre cromozomii omologi în timpul meiozei (fig. 1. celulele homozigotului recesiv 66% de meioze fără crossing-over 4 34% de meioze cu prima diviziun 100% de meioze fără crossing-over 16. S-au obţinut aceleaşi rezultate ca şi în cazul studiat anterior: în prima încrucişare de analiză toţi indivizii moşteniră îmbinarea părintească de caractere.5% de gameti b vg | 25% 25% 25% 25% 83% gârneţi parientali J 700% de gârneţi identici bvg Fig. la 17% înregistrânduse caractere recombinate.5% 16.aripi normale.5% 41. Amintiţi-vă după fig.5% 8. Hibrizii din Fi moşteneau caracterele dominante: corp cenuşiu .

luat ept zero. gradul de înlănţuire fiind determinat de distanţa dintre ele. egal cu numărul haploid de cromozomi. 3. se pot recombina. • Genele alele îşi pot schimba locurile.care pereche de cromozomi omologi cu indicarea denumirii complete sau ^scurtate a genei. Dar apare întrebarea de ce recombinarea genelor nu are tz loc în prima încrucişare de analiză? Studiile efectuate au arătat că la masculii de ^ drozofilă crossing-overul nu are loc. în baza celor spuse despre moştenirea înlănţuită a genelor plasate pe acelaşi cromozom tezele de bază ale teoriei cromozomiale se formulează astfel: • Genele sunt localizate în cromozomi unde ocupă un anumit locus. cu atât probabilitatea că ele se vor moşteni împreună (~j este mai mare şi invers. precum şi a distanţei dintre gene. Această legitate a fost numită regula lui Morgan. Diferiţi •omozomi conţin un număr diferit de gene. frecvenţa crossing-overului este de 17%. întocmirea hărţilor cromozomiale presupune determinarea apartenenţei genei un anumit grup de linkage şi corespunderii grupei de linkage studiate unui lumit cromozom. distanţei în procente de la un capăt al cromozomului. • Genele sunt amplasate în cromozom într-o anumită consecutivitate lineară. 1. Apartenenţa genei la un îumit grup de linkage şi distanţa dintre gene se determină prin studierea iltatelor încrucişărilor. Morgan pentru determinarea distanţei dintre gene în cazul Dzofilei. sunt situate mai aproape. Astfel a fost întocmită prima hartă cromozomială: reprezentarea grafică amplasării genelor pe cromozomi (fig. Motivul nu este însă cunoscut. Pentru stabilirea localizării grupului de linkage se >losesc cromozomii cu structură modificată. de aceea unele tcaractere se moştenesc împreună. Cu acest scop. putem afirma că genele localizate pe acelaşi ^ cromozom se moştenesc înlănţuit. prin metode speciale. Hărţile cromozomiale mai sunt lite şi hărţi genetice ale cromozomilor. T. Hărţile genetice se întocmesc pentru . Observările au arătat că procentul de organisme cu ractere recombinate este mai mare la o distanţă mai mare dintre gene. HĂRŢILE CROMOZOMIALE în baza rezultatelor încrucişărilor de analiză. Frecvenţa recombinării I ţte direct proporţională cu distanţa dintre gene. • Genele dintr-un cromozom formează un grup de linkage. Ideea a t folosită de T. • Pentru fiecare specie este caracteristic un anumit număr de grupe de linkage. 93 . • Genele alele ocupă acelaşi locus în cromozomii omologi.91). pentru diferite gene este diferit şi depinde de distanţa dintre ele: cu cât acestea ^Z. Procentul recombinărilor zi. f? Generalizând cele expuse. Morgan şi discipolii săi au îs la concluzia că frecvenţa de apariţie a organismelor cu caractere recombinate îflectă distanţa dintre gene.întrucât indivizii cu caractere recombinate alcătuiesc în cazul analizat 17% din descendenţi.

1. m. se-ochi cafenii (roşii).ochi purpurii (roşii).perişori între faţete (lipsa lor). v.aripi arcuite (drepte). 94 .pată pe aripă (lipsa petei). 8 . bb perişori scurţi (normali).corp negru (cenuşiu). s.91. ey lipsa ochilor (prezenţa ochilor).ochi rubinii (roşii). dp -aripi scurte (normale).aripi încovoiate (drepte). II: al. ca -ochi rubinii (roşii). car .perişori scurţi (normali). vg — aripi rudimentare (normale). b . Hărţile genetice ale cromozomilor drozofîlei. ss . c. p . e c .corp de culori închise (gri). ro. f— perişori bifurcaţi (normali). Cifrele indică distanţa dintre gene şi unul din capetele cromozomului. d . a .ariste scurte (normale).număr redus de perişori (normal). Literele sunt abrevieri ale genei mutante.aripi mici (normale).ochi plaţi (rotunzi). pr— ochi purpurii (roşii).absenţa unei nervuri de pe aripă (prezenţa ei). Fig. Mg . IV : bt . III: ni—faţete groase (normale). D . W— ochi albi (roşii).perişori scurţi (normali).picioare scurte (normale).aripi sucite (normale). ev . sp . e-corp negru (cenuşiu).faţete groase (normale).ochi roz (roşii).I normă mutaţie normă mutaţie III normă IV mutaţie 1 : cu V \ : Y— corp galben (cenuşiu).

Deoarece plastidele ajung la zigotprin intermediul citoplasmei ovulului. la diviziune formează trei tipuri de celule: cu plastide verzi. Fenomenul a fost numit sterilitate citoplasmatică masculină şi este determinat de particularităţile I citoplasmei. în unele cazuri. pentru a stabili care grup de gene au trecut de la un grup de linkage la altul. drojdii. La polenizarea plantelor cu sterilitate masculină cu polen normal în [majoritatea cazurilor se obţin plante cu polen steril. virusuri. ce conţin un amestec de plastide verzi şi albe. iar altul se lungeşte. precum şi despre ARNm şi ARNt care participă la sinteza lor. deşi este evidenţă moştenirea extracromozomială a caracterului. grâu. roşii. mu poate fi determinată structura responsabilă de dezvoltarea caracterului dat. sau formează polen steril. Ca urmare. bacterii. Moştenirea caracterului „frunze pestriţe" ţine de transmiterea la diviziunea celulară a două tipuri de plastide: verzi şi albe. orez. găină. orz. Aceste modificări structurale ale cromozomilor sunt vizibile la microscop. pe frunză vor apărea sectoare erzi. în funcţie de care deosebim respectiv moştenirea plastidică şi mitocondrială a caracterelor. Moleculele de ADN ale acestor organite conţin informaţia despre propriile proteine. în celulele eucariote astfel de organite sunt cloroplastele şi mitocondriile. pestriţe şi albe. muscă. La aceste plante. şoarece. transmiţându[se pe linie maternă. albe şi cu amestec de plastide verzi şi albe. Moştenirea mitocondrială.se asigură trecerea unei porţiuni de cromozom la un alt cromozom. iar în selecţie uşurează alegerea perechilor pentru încrucişare. porumb. purtători ai informaţiei ereditare pot fi şi unele organite celulare care posedă propriul ADN. sterilitatea masculină nu dispare. ceapă. alge. sfeclă se întâlnesc forme ce nu formează polen. întrucât organitele celulare sunt moştenite prin intermediul citoplasmei. ţânţar. om. La porumb. Mitocondriile de asemenea conţin ADN inelar şi dispun de propriul aparat de sinteză a proteinelor. Ulterior se face analiza genetică a descendenţilor cu astfel de cromozomi. pe lângă frunzele verzi obişnuite. caracterul dat se moşteneşte pe linie maternă. 4 EREDITATEA EXTRACROMOZOMIALĂ Pe lângă cromozomi. 95 . La repetarea acestei încrucişări [pe parcursul mai multor generaţii. există şi frunze pestriţe. Hărţile cromozomiale permit de a prevedea caracterul moştenirii caracterelor. Plastidele se divid autonom în celulă şi se repartizează la întâmplare între celulele-fiice. Moştenirea plastidică a fost descoperită la unele plante: frumoasa-nopţii. Ca urmare un cromozom se scurtează.a. Până în prezent au fost întocmite hărţile cromozomiale pentru drozofilă. ereditatea extracromozomială mai este numită şi citoplasmatică. Ereditatea citoplasmatică masculină. Celulele. Genele mitocondriale controlează | două grupe de caractere ce ţin de activitatea sistemelor respiratorii şi rezistenţa la antibiotice şi alte toxine. guraleului ş.

d) perechea IV. Cei mai mici cromozomi la Drosophila melanogaster formează: a) perechea I. 3. b) perechea II. 3. fa) 16 gene. 2» Enumeraţi particularităţile structurale aie musculiţei Drosophila melanogaster care au făcut din ea un obiect al cercefărilor genetice. Rh-pozitiv moştenindu-l de la un părinte. b) are loc numai în meioză. d) generaţiile se succed la intervale mici de timp. iar eliptocitoza de la celălalt. Fenomenul de linkage: a) este contrar legii a ll-a a lui Mendel. c) 8000 gene. b) prezintă un mare număr de gene mutante. d) nu vine în contradicţie nici cu una din legile lui Mendel. 96 . c) contravine legii I a lui Mendel. 4. La om locusul factorului RH rezus e înlănţuit cu locusul ce determină forma eritrocitelor şi se află la o distanţă de 3 morganite de el (C. Crossing-overul: a) are loc numai în mitoză. 2.Explicaţi prin schemă rezuitateie experimentelor făcute de Morgan pe museuiiţa de oţet. Determinaţi coraporturile procentuale ale genotipurilor şi fenotipurilor probabile ale copiilor din această familie. d) 5000 gene. Analizaţi biografia fui T. 5. 6. d) prezintă schimbul reciproc de gene plasate pe cromozomi pereche. c) poate avea loc şi în interiorul genei. Unul dintre soţi este heterozigot după ambele caractere. Rh-pozitiv şi eliptocitoza (eritrocite eliptoidale) sunt determinate de gene autozomale dominante. Morgan. 1965). 1. Numărul de gene la Drosophila melanogaster este de aproximativ: a) 4 gene. b) se manifestă numai în cazul genelor situate pe acelaşi cromozom. C) perechea III.z=^ —1 i x^ ~ <f O 1. Elucidaţi esenţa şi rolul hărţilor cromozomiale. Probleme. 4. c) toate celulele conţin cromozomi gigantici. Al doilea soţ are Rh-negativ şi eritrocite normale. Alegeţi răspunsurile corecte. Drosophila melanogaster constituie un excelent material de cercetare. Stern. deoarece: a) are un număr redus de cromozomi. 5.

iar din cele mici . Apare întrebarea. Caracterele sexuale I rimare includ un şir de particularităţi morfologice şi fiziologice care asigură )rmarea gârneţilor şi contopirea lor la fecundaţie. Enumeraţi caracterele sexuale primare şi secundare la om. Phylloxera vastartix şi Dinophilus sexul zigotului se determină încă timpul ovogenezei. din larvele ce plutesc liber în apă se dezvoltă femele. Acest tip de determinare a sexului ste numitprogamic. mărimea glandelor mamare la mamifere. păsări. La insecte.masculi. segregarea după sex ste apropiată de 1:1. arahnide. mamifere. Caracterele sexuale secundare bontribuie indirect la întâlnirea şi împerecherea indivizilor de sex opus. Astfel. Acest raport numeric coincide cu segregarea obţinută la ologie. Acesta este cel mai răspândit tip de îterminare a sexului şi este numit singamic. de ce depinde sexul viitorilor indivizi în cazul tipului singamic determinare a sexelor? Observările geneticienilor au arătat că în limitele unei masculii şi femelele se nasc în proporţii egale. Printre acestea pot fi enumerate: deosebirile în culoarea. se diferenţiază în primare şi secundare. ci. numite sexuale. Pentru unele animale.masculi. i Rotatoria. crustacee. Caracterele care determină deosebirile dintre indivizii de sex opus (dimorfismul •exual). forma şi dimensiunile penelor la răsări. înotătoarelor la peşti etc. reptile pcul se determină în timpul fecundaţiei.MOŞTENIREA CARACTERELOR CUPLATE CU SEXUL! 1 DETERMINISMUL CROMOZOMIAL AL SEXELOR 2 DIFERENŢIEREA SEXULUI 3 EREDITAREA ALELELOR SEX-LINKAGE 4 MOŞTENIREA CARACTERELOR LIMITATE Şl CONTROLATE DE SEX • 1. peşti. Repartizarea neuniformă a citoplasmei în ovogeneză duce i formarea a două tipuri de ovule: mari şi mici. Din cele mari după fecundaţie se szvoltă femele. Determinarea sexului poate avea loc la diferite etape ale ciclului reproductiv. este caracteristică determinarea sexului după pcundaţie. DETERMINISMUL CROMOZOMIAL AL SEXELOR Sexul reprezintă o totalitate de caractere şi însuşiri ale organismului care asigură [reproducerea şi transmiterea informaţiei genetice prin intermediul gârneţilor. de exemplu iermele marin Bonellia viridis. adică. a XII-a „_ . iar din ele ce se fixează de trompa femelei sau se află în apropierea acesteia .

păianjeni. femelele poartă doi cromozomi sexuali identici . mamifere. La ploşniţa-de-iarbă Protenor.hetemgametic. amfibieni. iar masculii . numărul de cromozomi sexuali este egal la ambele sexe.cu încrucişarea de analiză când unul din părinţi este heterozigot (Aa). iar a masculului . 1. ulterior fiind confirmată experimental de E. La o altă specie de ploşniţă-de-iarbă . Ele formează două tipuri de ovule: Z sau W. iar masculii doar unul. iar celălalt . Dacă spermatozoidul poartă cromozomul Y (sau este lipsit de cromozom sexual). iar celălalt homozigot după gena recesivă (aa). reptile şi plante sexul heterogametic sunt femelele.93).2A + XO (2A reprezintă garnitura diploidă de autozomi). La fel se determină sexul şi la om (fig. Genotipul femelei poate fi notat ca 2A + XX. polichete. este numit homogametic. nematode. deoarece la baza formării lor stă meioza. Această presupunere a fost expusă încă de G. Tipul XO a fost numit fluture şi este caracteristic pentru ortoptere. 1. la un număr egal de autozomi. numiţi mai târziu sexuali. iar masculul doi cromozomi sexuali diferiţi . Cercetările au arătat că la toate păsările. sexul zigotului este determinat de mascul (fig.heterozigot. Mendel. numai că femelele conţin doi cromozomi sexuali identici XX. Masculii sunt homogametici şi formează un singur tip de 98 . Ambele tipuri de gârneţi masculini se formează în proporţie egală de 1:1. Sexul heterogametic poate fi de două tipuri: XO sau XY. plantele dioice şi la om. gândaci. sau X şi Y). multe specii de căpuşe. în cazul când acceptăm ideea că sexul se moşteneşte după acelaşi principiu. la unele specii de nevertebrate. La fecundaţia ovulului de către un spermatozoid ce poartă cromozomul X va rezulta un individ de sex feminin. Wilson şi MacClang pe exemplul insectelor. care formează un singur tip de gârneţi după cromozomii sexuali.Ligaeus.două (X şi O.doi cromozomi X. Tipul XY poartă denumirea de Drosophilla şi se întâlneşte la diptere. peşti.92). Sexul. Schematic moştenirea sexului în cazul isectelor descrise se prezintă astfel: Protenor P 9 Din schemă se vede că în ambele cazuri femela formează un tip de gârneţi. Ei au observat că cariotipul femelelor şi masculilor se deosebesc după o pereche de cromozomi. Deosebirile dintre cromozomii sexuali s-au dovedit a fi cantitative şi calitative. iar cel ce formează două tipuri de gârneţi .XY. întrucât la drozofilă femela este homogametică. individul va fi de sex masculin. unul din sexe trebuie să fie homozigot.

Tipul haploid de deteriism cromozomial al sexului. 1. în primele luni de sarcină sunt eliminaţi mai mulţi embrioni de sex masculin. 1. viespile şi furnicile. El este caracteristic pentru o serie de insecte cum ar fi albina meliferă.95. Determinismul cromozomial al sexelor la om. în realitate se nasc mai mulţi indivizi de sex masculin.ci Fig. Unii cercetători explică fenomenul prin viabilitatea mai înaltă a spermatozoizilor purtători ai cromozomului Y faţă de cei ce poartă cromozomul X.95). 1. Tipul Abraxas de determinare a sexului. în momentul conceperii. De exemplu.masculi (trântori). cu garnitura diploidă de cromozomi (2n). }fig. oo . iar altă parte nefecundate. Teoretic toate tipurile enumerate de determinism cromozomial al sexului asigură un raport constant al sexelor de 1:1. Fig. 1.94). dintre care o parte fecundate.92. în natură se întâlneşte şi un tip specific de determinism cromozomial al sexelor . La om. Tipul ZW de determinare a sexului a fost numit Abraxas (fig. Din cele fecundate se dezvoltă albine lucrătoare şi regine.Z.haploid. la 100 de embrioni fetiţe revin circa 150 de embrioni băieţei. cu o garnitură haploidă (n). 1. Determinismul cromozomial al sexelor la Drozofilla. la albina meliferă regina depune două tipuri de ouă. 1. La aceste animale cromozomii sexuali lipsesc.94. astfel încât la momentul naşterii la 106 băieţei revin 100 de fetiţe. iar din cele nefecundate .93. g. spermatozoizi . sexul fiind determinat de ploiditatea cromozomilor (fig.

ca în experimentul descris mai sus. Amintiţi-vă care sunt glandele producătoare de hormoni sexuali la om. iar la femele . dar într-un raport cantitativ diferit. şi feminini . peşti p â XrYR roşii X 9 X X albi (Oryzias latipes).3 t o n {pieurodeles waltlii). păsări şi alte animale. gemenii unisexuali sunt normali. iar r r XY xx xx homogametic .estrogenii şi progesteronul. sau ca urmare a unor dereglări hormonale. savanţii au observat că la înlăturarea testiculelor cocoşul capătă caractere de găină. unele PREDETERMINAREA HORMONALĂ A SEXULUI broaşte (Xenovus laevus) Desti LA PEŞTII ORYZIAS LATIPES oroaşte (Aenopus laevus). Studiind rolul glandelor sexuale în diferenţierea sexelor. Astfel de rezultate au fost obţinute în experimentele pe triSchema 1. Aceste schimbări sunt cauzate de faptul că testiculele încep să funcţioneze înaintea ovarelor. La aceşti peştişori heterogametic r R r r este sexul masculin (XY). viţelul este normal.cel feminin (XX). dar într-un raport diferit.genitaliile externe sunt de tip feminin. influenţând prin secreţia de hormoni sexuali masculini dezvoltarea embrionului feminin. prin urmare şi diferenţierea lui. iar viţeluşa. în caz de bisexualitate.2. în caz de schimbare a raportului hormonal specific sexului dat. Aceste gene controlează secreţia de hormoni sexuali care şi asigură diferenţierea sexului.a celui feminin. caracterele de mascul se restabilesc. de regulă.estrogenii şi progesteronul. este intersexuală şi sterilă . adică dispun de gene ce determină dezvoltarea ambelor sexe. iar cele interne masculin. se creează condiţii pentru dezvoltarea caracterelor sexuale specifice celuilalt sex. La vitele mari cornute. la mascul vor predomina androgenii. Să urmărim una din aceste schimbări de sex pe exemplul peştişorilor decorativi. Dacă acestei „găini" i se transplantează testicule de la un cocoş normal. spre deosebire de cei bisexuali. Rezultatele acestui experiment şi a multor altora au sugerat ideea că organismele genetic sunt bisexuate. iar la femelă . de exemplu prin castrarea masculilor. întrucât nivelul acestor hormoni în sânge este controlat de genele ce determină sexul. La masculi predomină genele ce asigură dezvoltarea sexului masculin. 100 . Prin acţiunea preparatelor hormonale s-a reuşit schimbarea sexului la unele animale chiar până la formarea de gameţi de sex opus. DIFERENŢIEREA SEXULUI 2 __i cu Determinarea sexului este urmată de dezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare. Se cunosc hormoni sexuali masculini androgenii. Ambele tipuri de hormoni sunt prezente atât la masculi. Bisexualitatea ereditară a organismelor este confirmată de cazurile de schimbare a sexului în ontogeneză în condiţii naturale şi experimentale. cât şi la femele.

Fiicele moştenise caracterul tatălui.albe.în Fj s-au obţinut două clase fenotipice în raport de 1:1. 1. iar ochi albi cealaltă jumătate din masculi.Pentru experiment s-au luat peştişori roşii şi albi. Ei se încrucişau liber cu masculi roşii normali. iar fenotipic erau femele cu ovare normale şi caractere sexuale secundare feminine. white . iar femelele . toţi hibrizii din F.alb) (încrucişarea directă). Până la diferenţierea glandelor sexuale.femelă cu ochi albi şi mascul cu ochi roşii (fig. toţi masculii din grupa a doua genotipic continuau să rămână masculi. Gena dominantă a culorii roşii se află pe cromozomul Y.caracterul mamei. Rezultatele încrucişării directe corespund legilor mendeliene. La încrucişarea femelelor cu ochi roşii cu masculi cu ochi albi w (din eng. Prin urmare. în F2 s-au obţinut două clase fenotipice: 75% de musculiţe aveau ochi roşii şi 25% .recesivă. La încrucişarea hibrizilor din Fj intre ei. Pentru a afla dacă această regulă este valabilă şi pentru genele localizate în cromozomii sexuali.pe cromozomul X. aveau ochi roşii {fîg. iar cea albă . Analiza sexuală a descendenţilor a arătat că ochi roşii :\eau toate femelele şi jumătate din masculi. ceea ce demonstrează că culoarea roşie a ochilor este dominantă. ceea ce nu se poate spune despre încrucişarea indirectă. iar în mâncarea celor din grupa a doua s-a adăugat hormon sexual feminin. toţi masculii au fost împărţiţi în două grupe. în consecinţă. La încrucişarea hibrizilor din F! intre ei s-a obţinut acelaşi raport al hibrizilor de 1:1. iar fiii .96).97) . iar masculii roşii X Y {schema 1.ochi albi. iar alela recesivă . EREDITAREA ALELELOR SEX-LINKAGE Moştenirea genelor localizate în autozomi nu depinde de faptul care dintre părinţi este purtătorul lor: atât la încrucişarea directă (AA x aa). să analizăm rezultatele experimentelor lui T. Deosebirile rezultatelor celor două încrucişări arată că moştenirea culorii albe a ochilor depinde de faptul care părinte este 101 G . Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul în caz de sex feminin homogametic. 1. Morgan de studiere a moştenirii culorii ochilor la drozofilă. 3.3). Masculii rezultaţi din această încrucişare erau roşii. r r r R femelele albe au genotipul X X . cât şi la cea indirectă (aa x AA) se obţin aceleaşi rezultate. Determinaţi segregarea după sex în cazul încrucişării ? XrY* xt?X' Rezultatele acestui experiment confirmă că bisexualitatea este determinată genetic şi că diferenţierea sexului poate fi schimbată în ontogeneză. Cei din prima erau hrăniţi normal. Ambele grupe fenotipice erau reprezentate în număr egal de masculi şi de femele. Demonstraţi că în cazul încrucişării directe şi a celei indirecte se obţin aceleaşi rezultate. în cazul încrucişării indirecte .

1. 102 . 50% musculite cu ochi roşii 50% musculife cu ochi roşii 50% musculite cu ochi roşii toţi d 25% 9 25% â 25% 9 25% â (51 ochi roşii Ş ochi roşii X (51 och/ a/6/ Xw Y P fenotip genotip Ş ochi albi Xw Xw X gârneţi F1 Fi* 1 Fi Ş ochi roşii din F( X (J ochi albi din Fj ochi roşii din Fj X Ş ochi roşii din F1 XA/ + XW fenotip genotip Xw+ Y X w + Xw Xw Y Xw + J CYJ 50% J I — 50% (xwy Txwj 50% 50% gârneţi ? \ v n y 50% 25% Xw + fa*) 50% ^ — S 50% 25% Xw^ Y ţ j och/ roş// 25% (vV- 25% 25% + Xw + [X . încrucişarea directă. Fig. 50% Xw Xw Xw+ Y $ ochi roşii 25% Ş ochi roşii 25% Xw + Ş ochi roşii 25% fxwj 50% Xw Xw Y » Xw S 50% Xw Xw Xw Y Ş och/ raş/7 (J och/ a/W Ş ochi albi (J ochi albi Fig. i musculite cu ochi roşii ? ochi albi 50% musculite \ cu ochi roşii ) ochi roşii F. încrucişarea indirectă. 1.97.? ochi roşii â ochi albi 50% 9 50% d 50% 9 25% â F.96.

De exemplu. Pisoi cu o atare coloraţie nu se întâlnesc. Femelele la drozofilă sunt homogametice (XX). în baza analizei rezultatelor experimentelor descrise mai sus putem afirma cu certitudine că moştenirea caracterelor determinate de gene localizate pe cromozomii sexuali depinde de repartizarea lor în meioză şi de recombinarea la fecundaţie. în acest caz fenotipurile enumerate sunt determinate de următoarele genotipuri: X B X B . XBY pisoi negru. Acest tip de moştenire a caracterului de la mamă la fiu şi de la tată la fiice este numit în cruce sau criss-cross. i cazul încrucişării directe .ochi albi (fig.heterogametici (XY). minin. un cromozom X al cărora este de origine paternă. Singurul cromozom X al fiilor din F1 parvine de la mamă şi de aceea fiii moştenesc caracterul mamei . deoarece atât fiicele.pisică roşcată. X"Xb . Să urmărim cum se va moşteni penajul pestriţ la găini (fig.97).cocoşeii 103 . iar cea roşcată . La om sunt studiate circa 150 de gene sex-linkage. Dacă purtătoarea caracterului dominant este mama. fenotipic vor moşteni caracterul tatălui . iar unicul cromozom sexual X al masculilor cu ochi roşii gena dominantă. caracterul lui va fi moştenit de fiice. rezultatele încrucişărilor reciproce diferă.purtătorul acestei gene. în acest caz deosebirile dintre cele două încrucişări sunt explicabile. Studiile au arătat că culoarea neagră se datorează alelei B. întrucât unicul lor cromozom X Iste moştenit de la mamă.ochi roşii.pisoi roşcat. XBXb . primind un cromozom X de la mamă şi unul de la tată. cât şi fiii primesc un cromozom X de la mamă. XbY . toţi hibrizii j din Fj vor moşteni caracterul mamei.pisică neagră. Amintiţi-vă ce tip de interacţiune a genelor alele avem în cazul pisicilor cu pete negre şi roşcate.98). — ^jf— O1 -* 'U Moştenirea caracterelor determinate de gene amplasate pe cromozomul X a fost studiată şi pe exemplul altor animale. Cu unele din ele vă veţi face inoscut la studierea temei "Genetica omului". cei doi cromozomi sexuali X ai femelelor cu ochi albi din încrucişarea indirectă vor purta alela recesivă. deoarece cromozomul Y genetic este inert. 1. Fiii însă vor moşteni caracterul mamei. la pisică se întâlneşte o coloraţie specifică a blănii constând din alternarea petelor negre şi roşcate.pisică cu pete negre şi roşcate. Prin urmare.alelei b. Acest aracter este determinat de gena dominantă B. Ambele alele sunt localizate pe cromozomul X. lucru inexplicabil până când nu s-a stabilit că moştenirea acestui caracter este cuplată cu sexul. iar masculii . întrucât sexele se deosebesc după cromozomii sexuali. în cazul când purtătorul caracterului dominant este tatăl. întrucât fiicele din Fj sunt heterozigote după caracterul dat. Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul în caz de heterogameţie a sexului . localizată pe cromozomul sexual X. Putem presupune că gena dată este localizată pe cromozomul sexual X. 1.femele pestriţe cu mascul cu penaj negru .

Dominanţa unor gene depinde de sexul individului. 104 . din care. iar femelele cu acelaşi genotip (Hh i . în sericicultură. Astfel s-a reuşit "colorarea" gogoaşelor produse de masculi. Moştenirea penajului la găini (caracter zomilor sexuali în meioză şi cuplat cu sexul). La bărbaţi gena chiliei domină. producţia de ouă etc. în avicultura este foarte important de a stabili sexul puilor de o zi după fenotip în vederea hrănirii lor separate. Importanţa practică a moştenirii caracterelor cuplate cu sexul. La încrucişarea femelelor cu penaj negru cu masculi pestriţi. combinării lor la fecundaţie.nu. prin restructurarea cromozomială. Gena dominantă se va manifesta la femele numai în stare homozigotă.de gena recesivă h. După acelaşi principiu se moşteneşte şi chilia la femei şi bărbaţi. la fel şi cea recesivă la mascul. 1. de aceea caracterele determinate de aceste gene sunt numite controlate de sex. dar care se manifestă doar la indivizii unui sex. alelele ce determină culoarea ouălor au fost "plasate" pe cromozomii sexuali. iar la femei . deoarece moşteneau gena dominantă de la mamă. de aceea bărbaţii heterozigoţi după această genă vor fi pleşuvi. 4 MOŞTENIREA CARACTERELOR LIMITATE Şl CONTROLATE DE SEX Se cunosc caractere determinate de gene localizate pe cromozomii sexuali sau autozomii ambelor sexe. Masculii sunt purtători ai genelor ce determină aceste caractere pe care le transmit fiicelor. terelor sex-linkage corespunde pe deplin repartizării cromoFig. asigurându-se o alimentare mai calorică celor colorate.dinFj aveau penaj pestriţ. De exemplu. Rezultatele acestor încrucişări ne demonstrează încă odată că moştenirea caracF-. la ei însă aceste caractere nu se manifestă. Drept exemplu pot servi producţia de lapte şi conţinutul de grăsime în lapte. cocoşii fiind crescuţi pentru carne. lipsa lor . Cunoaşterea caracterelor cuplate cu sexul dă posibilitatea de a separa descendenţa după sex îndată după naştere.nu.98. care funcţionează pe bază de fotoelemente. Masculii heterozigoţi Hh vor avea coarne. dezvoltarea coarnelor la oi este determinată de gena dominantă H. Puicuţele din Fj aveau penaj negru. se obţin cu 20-30% mai multă mătase. deoarece unicul lor cromozom X era de origine paternă. ouăle se separă după culoare. iar femeile . de regulă. Astfel de caractere sunt numite limitate de sex. toţi puişorii din Ft erau pestriţi. Cu ajutorul unei maşini de sortare.nu.

tatăl căreia suferea însă de hemofilie. b) conţine acelaşi număr de gene ca şi cromozomul omolog X. tatăl căreia avea ochii albaştri şi suferea de daltonism. d) se întâlneşte şi la lăcuste. 6. c) femela în acest caz este homogametică. 105 . iar gena cecităţii cromatice (daltonismului) este recesivă şi este înlănţuită cu cromozomul X. A. Descrieţi mecanismul următoarelor tipuri de determinism cromozomial al sexului: a) progamîc. 2. d) determină sexul masculin la om. s-a căsătorit cu un bărbat cu ochi albaştri şi vedere normală. Alegeţi răspunsurile corecte: 1. c) unele gene de pe cromozomul Y pot suferi mutaţii. Explicaţi schema moştenirii alelelor sex-linkage pe exemplul încrucişărilor efectuate de Morgan. 2.7O 1. 5. Un bărbat sănătos se căsătoreşte cu o femeie ce nu suferă de hemofilie. Cromozomul Y uman: a) este un cromozom de talie mare comparativ cu cel de tip X din aceeaşi pereche. Probleme. Determinaţi genotipurile descendenţilor acestui cuplu. Asociaţi noţiunile din cele două coloane: a) tip Protenor b) tip Abraxas c) tip Drosophila d) tip haploid e) tip fluture 1)XY 2) XX 3) XO 4) O 5) ZZ 6)rt 3. Hemofilia clasică se transmite drept caracter recesiv înlănţuit cu cromozomul X. Analizaţi schema moştenirii criss-cross a caracterelor. Ce genotipuri pot avea descendenţii acestui cuplu. Tipul Drosophila de determinism cromozomial al sexelor: a) este specific omului. B. b) singamic. dacă se ştie că gena ochilor căprui se transmite drept caracter dominant autozomal. O femeie cu ochi căprui şi vedere normală. 4. b) este caracteristic tuturor insectelor.

forma nasului. de carne ş. pigmentaţia. Diversitatea uimitoare de organisme ce populează Terra sunt consecinţa variabilităţii . forma lor.§ VARIABILITATEA ORGANISMELOR 1 FORMELE VARIABILITĂŢII 2 VARIABILITATEA NEEREDITARĂ 3 VARIABILITATEA EREDITARĂ 4 ALEUSMUL MULTIPLU 5 LEGEA ŞIRURILOR OMOLOAGE ALE VARIABILITĂŢII EREDITARE 6 SECURITATEA GENETICĂ 1. Acest tip de caractere este determinat de mai multe gene şi de aceea moştenirea lor se abate de la legile mendeliene.cea de a doua proprietate fundamentală a organismelor datorită căreia indivizii aceleiaşi specii se deosebesc după unul sau mai multe caractere: dimensiunile corpului sau organelor. deosebim două forme ale variabilităţii {schema 1. culoarea ochilor ş. particularităţile structurale şi funcţionale etc. 106 . culoarea blănii. 39). Cercetările au arătat că variabilitatea este generată de două grupe de factori: 1) deosebirile în genele moştenite de la părinţi şi 2) influenţa condiţiilor de mediu în care are loc dezvoltarea individuală. Caracterele determinate prin măsurări reprezintă caractere cantitative. modificativă) ereditară (genotipică) combinativă mutaţională Variabilitatea vizează atât caracterele calitative.4 : neereditară (fenotipică. producţia de lapte. de exemplu.a. în funcţie de factorul declanşator. seminţelor. Caracterele calitative reprezintă o descriere tipologică a organismelor: culoarea şi forma fiorii şi ale fructului. Moştenirea caracterelor calitate are loc în conformitate cu legile mendeliene.a. cât şi cantitative ale organismelor. greutatea fructelor. FORMELE VARIABILITĂŢII Amintiţi-vă noţiunea de variabilitate (a se vedea p. de ouă.4): Schema 1.

labele botişorul devin negre. în a. 107 .99. . recum şi schimbarea culorii blănii la iepurele . de exemplu la floarearoştească. în ondiţii obişnuite (t = 20°C) va creşte tot păr fcru.C . pentru fiecare ditară la: A . Himalaya.notipul lor a revenit la cel iniţial.săgeata-apei. 98). B îiune a corpului există o temperatură limită.dezvoltarea lor embrionară decurge la Fig. La îndepărtarea părului de pe urechi. iepuraşii de această rasă unt albi. Variabilitatea neereiperatură înaltă. 0°C) .păr alb. eşi genotipul lor este acelaşi. Aceste experienţe explică de la naştere iepurii de Himalaya sunt complet îi .2 VARIABILITATEA NEEREDITARA Observaţi şi comentaţi deosebirile în forma frunzelor plantelor din fig. ei rămân albi. urechile.99. înfloreau abundent. B. Q.99 în funcţia de raportul lor faţă de apă. . Dacă dezvoltarea lor de mai departe loc la temperatura de 30°C. iar la aplicarea unei comprese calde -. plutitoare (ovaî) şi aeriene (în formă de săgeată) (fig. A).frunzele prezintă trei vaiante de forme în funcţie de raportul lor faţă de pă: submerse (în formă de panglică). ixemplele prezentate sunt o dovadă elocventă a Dlulul mediului în manifestarea fenotipică a genopului. frunzele de la suprafaţa apei sunt mai ectate decât cele scufundate în apă (fig. Năgeli a făcut publice rezultatele observărilor sale supra manifestării aceloraşi genotipuri în diferite condiţii de viaţă. el a constatat ă fenotipul acestora s-a schimbat radical: plantele erau viguroase. itorcând aceste forme pe solurile sărace de munte. 1. Drept exemple ale variabilităţii modificative i lumea animalelor pot servi determinarea sexuii la viermele marin Bonellia (a se vedea p. Prin urmare. 1865 botanistul german K. La o altă plantă cvatică . coada. 1. i temperaturi mai joase.săgeata-apei . în scurt timp ea se va acoperi cu păr kgru.99.floarea-broştească. La naştere. Cultivând forme tontane de vulturică pe soluri fertile al Grădinii botanice din Miinchen. Dacă unui iepure de limalaya i se rade părul de pe spate şi regiunea »tă se răceşte (prin aplicarea unei pungi cu ă). La unele plante acvatice. 1. 1.

1.102. 1.100. Ţinând cont de faptul că păpădia şi gulia se pot înmulţi vegetativ prin butaşi de rădăcină. B). 108 . 1.neagră {fig. Acest tip de variabiliFig. Nemoştenirea modificărilor a fost demonstrată de botanistul francez G. Bonnier a semănat seminţele recoltate de la plantele crescute la munte în condiţii de şes. C . schimbarea condiţiilor de viaţă a dus doar la modificarea fenotipului.gulia din B mărită. Deşi plantele aveau acelaşi genotip. Spre mirarea lui. 1.. Din butaşii de rădăcină plantaţi pe şes s-au Fig. Bonnier. 1. iar cei plantaţi pe terenuri muntoase aveau tulpină scurtă sau aceasta lipsea complet. 1.gulie crescută pe şes B . Prin urmare. A).102. Bonnier cu păpădia. Harta temperaturilor limită de dezvoltare a pigmentaţiei tate nu afectează integritatea genotipului. Experienţa efectuată de G. Pentru a afla dacă modificările dobândite se transmit urmaşilor. Nemoştenirea modificărilor a fost demonstrată şi pe exemplul o 0 Fig. iar sub această limită . botanistul a împărţit rădăcinile mai multor gulii şi păpădii (fig. Bonnier: A .modificări. planta prezentând o rozetă de frunze lipite de pământ (fig.101) înjumătăţi egale. mani25-27 festarea genei responsabile de culoarea blănii __1 depinde de temperatură. din acestea au crescut plante cu tulpina înaltă. iar cealaltă pe şes.102.gulie crescută la înălţimea de 2 400 m. Ilustrarea experienţei dezvoltat plante cu tulpina înaltă (fig. Varietatea fenotipurilor care apar la organisal mele cu acelaşi genotip sub influenţa condiţiilor -14" de mediu prezintă variabilitatea modificativă sau mai simplu . O parte le-a plantat în regiune montană.mai sus de care creşte blană albă. lui G. fenotipul lor s-a dovedit a fi diferit ca urmare a condiţiilor diferite de creştere.101. Aceleaşi rezultate le-a obţinut şi în cazul păpădiei. 1. doar o adaptare a acestuia la condiţiile concrete de viaţă. fiind blănii la iepurele de Himalaya. genotipul rămânând neschimbat. Prin urmare.100).

A.primulei.a. conţinutul de gluten în boabele de grâu. :uloarea ş. florile ei sunt roşii. Pentru fiecare caracter -te specifică o anumită normă de reacţie. Dacă în timpul formării bobocilor de floare planta este mutată într-o seră cu aer umed şi zri temperatura de 30-35°C. ci poar capacitatea de a forma un anumit caracter în condiţii concrete de viaţă. De exemplu. variabilităţii vor fi supuse mai ales caracterele lor cantitative (de exemplu. variază în limite mai mari in funcţie de condiţiile de creştere. producţia de lapte poate varia în limitele 800|500 1 care reprezintă norma de reacţie a caracterului dat.a. deoarece dezvoltarea lor este mai puternic influenţată de condiţiile de reştere. masa corporală. La îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere acest indice poate fi ridicat până la 25001. din bobocii de floare formaţi în seră se vor forma . în cazul caracterelor cantitative ea este mai mare. în urma cercetărilor s-a constatat că cel mai mult se supun variabilităţii •a caractere ca înălţimea. în cazul omului variabilitatea modificativă a fost studiată pe exemplul gemenilor •nivitelini. sunt mai puternic influenţate de condiţiile de creştere? Variabilităţii modifîcative sunt supuse atât caracterele calitative. mai puţin cele calitative (de exemplu. calitatea lânii). Cum credeţi. adică ) anumită normă de reacţie a caracterului dat. Genotipic aceştia sunt absolut identici. flori albe. Pe parcursul a 22 de generaţii el a tăiat cozile la şobolani şi i-a încrucişat între ei.flori roşii. Pentru a demonstra că urmaşii nu moştenesc modificările părinţilor. De aici deducem că organismele nu moştenesc caracterul ca atare. aspectul exterior ş. Variabilitatea oricărui caracter nu este nelimitată. dar nici unul nu avea coadă scurtă. în condiţii normale de creştere (în cameră). imunitatea. care caractere. Dovadă servesc exemplele prezentate mai sus. florile ce se desfac din aceşti boboci de floare vor fi albe. de exemplu. la schimbarea condiţiilor de creştere s-a modificat fenotipul florilor. Norma de reacţie. iar din cei dezvoltaţi în cameră . dacă mieilor univitelini li se creează condiţii diferite de creştere. decât caracterele calitative ale acestora: forma. Cele spuse sunt valabile şi pentru caracterele cantitative şi calitative ale animalelor. •să. De ^xemplu. Caracterele cantitative. cât şi cele Imtitative. Anume capacitatea organismului de | reacţiona la condiţiile mediului de viaţă prin modificarea în limitele normei de îacţie şi reprezintă variabilitatea neereditară. Toate caracterele şi însuşirile fiecărui soi de plante de cultură şi rasă de animale 109 . Prin urmare. Prin urmare. nu şi genotipul lor. în urma acestor încrucişări a obţinut 1592 de urmaşi. masa corporală). Observarea gemenilor univitelini care au trăit în condiţii diferite de viaţă a permis vabilirea influenţei condiţiilor de viaţă asupra diferitelor caractere şi însuşiri ale Dmului. La reîntoarcerea plantei în cameră. Plantele crescute din seminţele ':z formate de florile albe în condiţii de cameră dau flori roşii. fenotipic însă vor fi identici numai dacă vor creşte în condiţii absolut identice sau cel puţin asemănătoare. Weismann ~J a montat următorul experiment. cantitative sau calitative. de la o vacă în condiţii naturale se pot obţine pe durata lactaţiei 8001200 1 de lapte.

155.8 şi 13. cu atât seria variaţională este mai scurtă şi mai puţin pronunţată variabilitatea modificativă şi invers. Fig. 12. 13. La măsurarea lungimii spicelor (în cm) dintj^ tr-un lan de grâu s-au obţinut următoarele date: 6.5. 7.2.9 etc. Şirul variabilităţii modificative.6. cu noi norme de reacţie a caracterului dorit.103. 10.8. Aceste limite reflectă diapazonul normei de reacţie.2.6.5. baza.8. Amplitudinea variaţiei depinde de genotip. animale cu un genotip îmbunătăţit. receptiv la condiţiile bune de creştere şi întreţinere. 9. ridicării nivelului agrotehnic. 13. numit şi şirul variaţional: 6.mai 190 mult de cm 190 cm ria variabilităţii înălţimii la adolescenţi. Reprezentând grafic variabilitatea acestui caracter.9.8.2. 9. îmbunătăţirii condiţiilor de întreţinere nu sunt ""> întemeiate.8. Limitele variabilităţii după lungimea spicului sunt cuprinse între 6. Lungimea seriei variaţionale este determinată de condiţiile de mediu: cu cât acestea sunt mai uniforme.2.160160 165 cm cm 165170 cm 170175 cm 175180 cm 180185 cm 185. 1. 10. Determinaţi după curba variaţională din fig. 10.2. de a spori productivitatea animalelor domestice numai în _. obţinem curba variaţională.103 valoarea medie a caracterului.8. După datele curbei variaţionale se stabileşte valoarea medie a caracterului. 1. 13. 7. 10. variabilitatea căruia este reprezentată. 13. Aranjând aceste date în ordine crescătoare. 7. 7. vom obţine şirul variabilităţii lungimii spicului. De aceea încercările : de a obţine roade înalte. Acestea reflectă variabilitatea modificativă a caracterului dat ca urmare a condiţiilor diferite de dezvoltare.2.9 cm.8. în primul rând este necesar de a crea noi soiuri de plante şi rase de —.domestice se pot modifica doar în limitele normei de reacţie. Se- 110 . 12.

neîntâlnite la ei. 3.schimbare) prezintă modificarea permanentă şi ransmisibilă a structurii şi funcţiei unei gene. |ZJ Variabîlîtatea combinativă în cazul înmulţirii sexuate. Recombinarea intracromozomială. genotipul descendenţilor prezintă o combinare a genelor :ZZ moştenite de la ambii părinţi. Astfel apar organisme I n genotip şi fenotip nou. Aceste trei surse ale variabilităţii combinative acţionează independent şi .3 VARIABILITATEA EREDITARA Variabilitatea ereditară poate fi combinativă şi mutaţională. Datorită mutaţiilor. Acest lucru îl putem ' spune şi despre descendenţii oricărui animal sau plantă. în pzul cărora creşte probabilitatea întâlnirii gârneţilor identici. genele rămânând neschimbate. cu excepţia gemenilor univitelini. neîntâlnite anterior la indivizii speciei date. determină dezvoltarea de caractere netipice pentru părinţi. Amintiţi-vă şi alte exemple studiate de caractere recombinate la urmaşi. mutatio . organismele kapătă noi caractere şi proprietăţi. consecinţele lor pentru purtători şi transmiterea ^cendenţilor sunt abordate de către teoria mutaţiilor elaborată de savantul olandez Vries (1901-1903). De exemplu. care asigură apariţia de indivizi cu caractere părinteşti | combinate. Varietatea de genotipuri rezultată din contopirea gârneţilor de sex opus în timpul fecundaţiei reprezintă variabilitatea combinativă. generată de schimbul reciproc de gene dintre cromatidele cromozomilor omologi (crossing over). roblemele apariţiei mutaţiilor. Tezele de bază ale acestei teorii se formulează astfel: 111 . Ca urmare se formează cromozomi crosoveri recombinaţi cu grupe de linkage noi. trupele de sânge II şi III la copiii ce descind din părinţi cu grupele I şi IV ş. De aceea pentru a fixa unele caractere valoroase ale hibrizilor (de exemplu. Aceşti cromozomi. Mutaţia (din lat. Combinarea întâmplătoare a gârneţilor lafecundaţie. Variabilitatea mutaţională Variabilitatea mutaţională constă în apariţia de noi alele ca urmare a mutaţiei. şi pentru tată. însă noile combinaţii de gene se desfac uşor la transmiterea lor generaţiilor irmătoare. ajungând în zigot. boabe galbene rugoase şi verzi netede în F2 la încrucişarea dilihibridă la mazăre. asigurând o permutare permanentă a genelor. selecţionării folosesc încrucişările consangvine. Micomitent.a. 2. producţia de lapte). Surse ale acestui tip de variabilitate sunt trei procese: 1. forma de mucă a crestei la încrucişarea raselor de găini cu creasta „trandafir" şi „mazăre". Pe lângă combinări noi Ide caractere părinteşti pot apărea şi altele. printre descendenţii unui cuplu nu pot fi găsiţi doi indivizi absolut identici. de exemplu. Recombinarea intercromozomială în baza repartizării independente a romozomilor în meioză. Deşi la orice copil pot fi identificate caractere tipice şi • j pentru mamă.

1. spre deosebire de formele sălbatice. în continuare vom examina mutaţiile ce ţin de modificările în genom şi de posibilitatea moştenirii lor. în organele de depozitare (rădăcini.Ui' DAT După caracterul modificărilor în genom (genotip) 2 3 4 5 După modul de manifestare la heterozigot După cauzele care le-au provocat După localizarea în celulă După posibilitatea moştenirii lor genomice cromozomiale genice dominante recesive directe induse nucleare citoplasmatice generative somatice Principalele tipuri de mutaţii Mutaţiile genomice duc la schimbarea numărului de cromozomi. eter ş.9 'TAŢI! IN BAZA . • mutaţiile apar pe neaşteptate ca o modificare discretă a caracterului. • probabilitatea descoperirii mutaţiilor depinde de numărul de indivizi examinaţi. • spre deosebire de caracterele neereditare. octaploide (8n) etc. DE ORDINE PRINCIPIUL AL M MUTAŢIILOR Tabelul 1. Aceste proprietăţi le asigură răspândirea în regiunile 112 . radiaţie) şi chimici (colchicină. mai uşor suportă arşiţa.). cloroform.9). » mutaţiile asemănătoare pot apărea de nenumărate ori.a» C. Ele prezintă schimbări calitative. au flori mai mari.) se acumulează o cantitate mai mare de substanţe nutritive. în funcţie de numărul de seturi haploide de cromozomi deosebim organisme triploide (3n).a. hexaploide (6n). Clasificarea mutaţiilor se face în baza mai multor principii (tab. fructe. mutaţiile nu formează şiruri continue. Organismele care prezintă poliploidie se numesc poliploizi.multiplicarea garniturii de cromozomi.28 şi 42 de cromozomi. genul Triticum reprezintă un şir a cărui membri au 14. seminţe etc. De exemplu. • mutaţiile se manifestă diferit şi pot fi atât folositoare. cât şi dăunătoare. CLASIFICAREA NR. Apariţia lor este consecinţa dereglării îndepărtării cromozomilor spre polii celulei în meioză sau mitoză. Cel mai răspândit tip de mutaţie genomică este poliploidia . frigul etc. Poliploizii mai uşor se adaptează la condiţiile nefavorabile ale mediului. tetraploide (4n). Pentru unele plante sunt caracteristice aşa-numitele şiruri poliploide. Poliploizii. Fenomenul poate fi provocat de factori fizici (temperaturi înalte sau joase. vinblastină. • noile forme sunt stabile.

a.104. Răspândirea largă a poliploizilor printre plante se explică prin faptul că ele se pot înmulţi vegetativ. ci. şoareci. 1.1) după un anumit cromozom. itun.pierderea capetlor cromozomiale. La animalele ce se înmulţesc prin partenogeneză poliploidia este un fenomen frecvent. Aneuploidul ore un număr neregulat de cromozomi: unul sau mai mulţi cromozomi în plus sau în minus faţă de setul haploid normal.rotirea unui igment de cromozom cu 180°. Se nai întâlnesc nulizomici (2n . Non-disjuncţia cromatidelor unor cromozomi omologi în mitoză sau a unor cromozomi omologi în meioză generează apariţia aneuploizilor. Gametul ce duce lipsă de un cromozom.nordice şi de munte. Formele aneuploide de plante it folosite în ameliorare. 1.dublarea unui îgment de cromozom. 1. Această mutaţie apare în urma non-disjuncţiei fcromatidelor unor cromozomi în mitoză sau a unor cromozomi omologi în meioză. prin partenogeneză şi autopolenizare. 113 . duplicaţie . a XII-a G Fig. pisici. Poliploizii sunt răspândiţi şi printre plantele de cultură. porumb. la contopirea cu un gamet lormal dă naştere unui zigot monozomic (2n . Pe această cale s-au obţinut ie de grâu rezistente la anumite boli. inimalele aneuploide au o italitate şi fecunditate scăzută iţă de diploizi. La animalele unisexuate poliploidia se întâlneşte foarte rar. bumbac. Astfel apar gârneţi cu un cromozom în plus. inversiune . 1. Studiaţi după fig. Spre deosebire de plantele aneuploide.2). iar în regiunile montane acest procent este şi mai mare (-85%). Biologie. Mutaţiile cromozomiale îzintă modificări ale strucrii cromozomilor. Se disting îătoarele tipuri de mutaţii romozomiale (fig.104). Prin încrucişarea unui nulizomic cu un monozomic se Date restabili în genom un cromozom cu gena dorită.104 consecinţele non-disjuncţiei cromatidelor unor cromozomi în mitoză sau a unor cromozomi omologi în meioză •HBHHBEBDB' •••••••••• Un alt tip de mutaţie genomică este aneuploidia sau heteroploidia. deleţie . Aneuploizii au fost descrişi la grâu. bovine ş. Circa 1/3 din toate speciile vegetale sunt poliploizi. deoarece duce la sterilitate din cauza dereglării raportului dintre autozomi şi cromozomii sexuali.105): deficienţă . Din contopirea unui astfel de gamet cu gamet normal haploid rezultă un trizomic (2n +1) după un anumit cromozom $g.pierderea unei părţi cromozom ce nu cuprinde entromerul. polizomici (2n + 2).

la schimbarea unor caractere.105. In 4 .inversiunea secto. Mutaţiile generative se descoperă la stadiul de zigot: cea dominantă la zigotul din F l 5 iar cea recesivă în F 2 .. mutageni chimici ş. Rusiei şi Moldovei. Modificarea fenotipică depinde de mărimea fragmentului respectiv şi de importanţa translocaţie .deleţie. z rechea iniţială de cromozomi. ALELISMUL MULTIPLU Genele alele a căror moştenire am studiat-o până acum (de exemplu. De aceea gena culorii roşii este numită 114 . deleţii şi duplicaţii se modifică cantitatea de material genetic al cromozomului. 3 . caracteristică pentru planta sălbatică.a. 4. Mutaţiile somatice se manifestă mozaic.1 —<ţ A B C D E F H A B C D LLJ A B C D E F H A B C A B C D E F H B C C D E F H A B C D E F H A —1 1 CU 1 F H 1 T F E o A D B c C B D E E F F H H A B C D E F H Fig. de exemplu în urma experienţelor cu arma atomică. Astfel. Chiar şi o creştere neînsemnată a acestuia (cu 1/3)..duplicaţie. Probabil vă daţi seama ce pericol prezintă pentru populaţia Ucrainei. 5 . Tipurile de mutaţii cromozomiale: 1 .pe• . precum şi pentru întreaga omenire avaria de la staţia atomică de la Cernobâl. Mutaţii generative şi somatice. 1. cu atât mai multe sectoare de ţesut vor purta mutaţia dată. rolul lor în moştenirea caracterelor este diferit. Cu cât mai timpuriu apare mutaţia somatică în ontogeneză. 2 . . H_ „. ceea ce duce la sinteza unei proteine cu proprietăţi modificate şi. în cele din urmă. poate duce la apariţia suplimentară în fiecare generaţie a 20 mln de oameni cu tulburări ereditare grave.„ .„-„.105 deosebirile dintre deleţie şi inversiune. 1. Mutaţiile genice sau punctiforme sunt condiţionate de schimbarea ordinii nucleotidelor în molecula de ADN. Ele pot fi provocate de raze ultraviolete. şi invers. unui fragment de cromozom la capătul aceluiaşi cromozom sau a altui cromozom neomolog. Deşi mecanismul apariţiei acestor mutaţii poate fi asemănător. radiaţia ionizantă. F 3 . flori roşii ..corp negru).flori albe.inversiuni şi translocaţii canm U 1 D K titatea totală de material genetic rămâne neschimbată. Mutaţiile genice pot fi considerate „erori" în replicarea moleculei de ADN. apar ca urmare a mutaţiilor. corp gri . genelor pe care le conţine. Deosebit de periculos din acest punct de vedere este fondul radiaţiei ionizante al planetei noastre. Belarusiei.inversiunea sectorului BCD. în deficienţe. gena culorii albe a florilor la mazăre a apărut în urma mutaţiei genei culorii roşii a florilor. modificându-se doar localizarea lui.transferul Determinaţi după fig. Schimbarea survenită este reprodusă în structura ARNm.

Renumitul savant rus N. răspunzătoare de pigmentaţia blănii. La analiza rezultatelor s-a constatat că gena albinismului este recesivă atât faţă de gena pigmentaţiei totale. A'Ah. De exemplu. Vavilov. alela multiplă în acest caz constă din 3 gene.106. 1. 1. Se cunosc serii de alele multiple care determină culoarea ochilor la drozofilă. Fenomenul de alelism multiplu este răspândit pe larg în natură.iepuri de Himalaya şi aa . o coloraţie specifică a blănii despre care am vorbit deja.107) pe parcursul mai multor ani a studiat variabilitatea mutaţională la plantele de cultură din familia gramineelor şi la strămoşii lor sălbatici. Aa iepuri negri. 1. 1.albinoşi. Fenomenul a fost numit alelism multiplu. Deseori mutaţia repetată a aceleiaşi gene condiţionează apariţia mai multor stări alele ale acesteia. pe care aţi studiat-o ca exemplu de codominanţă (a se vedea p.a apărut ca urmare a mutaţiei genei A. la orice iepure pot fi prezente concomitent doar două gene alele: AA. lipsa solzilor la peşti. fiziologice şi îndeosebi biochimice.iar cea albă .mutantă. X. chiar şi la reprezentanţii diferitelor clase se întâlnesc şiruri omoloage ale mutaţiilor după caractere şi proprietăţi morfologice. Schema moştenirii seriei de alele multih culorii de Himalaya A ) asigură pie. I. albinism şi lipsa penelor la păsări. Mutaţiile unuia şi aceluiaşi locus formează o serie de alele multiple.a. ilustrează şi alelismul multiplu. la diferite clase de vertebrate se întâlnesc mutaţii identice: albinism şi lipsa părului la mamifere. Moştenirea grupelor de sânge la om. Pentru studierea moştenirii culorii blănii la iepuri au fost efectuate o serie de încrucişări (fig. Vavilov (fig. întrucât genele alele ocupă loci identici în cromozomii omologi. apar şi mutaţii asemănătoare. Cele 115 . Gena culorii de Himalaya este dominantă faţă de gena albinismului şi recesivă faţă de gena pigmentaţiei totale. LEGEA ŞIRURILOR OMOLOAGE ALE VARIABILITĂŢII EREDITARE Fig. câine. forma desenului pe frunzele de trifoi ş. O serie de alele multiple poate fi formată din câteva zeci ^au sute de alele. h h h O 5. care au o origine comună. O altă mu3(1 AA + 2AA") : 1A A 3(1A A" + 2A a) : 1aa taţie a aceleiaşi gene (gena Fig. De exemplu. cât şi faţă de gena coloraţiei de Himalaya.106). păsări etc.107. Prin urmare. Aha . Mai mult ca atât. oi. degete scurte la bovine. la iepuri gena albinismului a lipsa totală a pigmentului în păr . Rezultatele observărilor i-au sugerat ideea că la genurile şi speciile înrudite. 82).

deşeurile radioactive. Răspândirea pe larg a mutagenilor în mediul ambiant prezintă un risc pentru sporirea frecvenţei mutaţiilor şi acumulării lor în genofondul omenirii. 9-12 . fapt ce o aseamănă cu legea periodicităţii descoperită de D. 8. la grâu). aceştia se numără unele medicamente. în primul rând a compuşilor chimici. forme de grâu moale (2n = 42). 1. 4.108. a fost creată o nouă ştiinţă . 2. unele preparate cosmetice. Şirurile omoloage ale mulţi poluanţi ai mediului.forme de grâu tare (2n = 28). cât şi paşnice (deşeurile radioactive. coloranţii 12 . 5-8 pesticidele.fără ariste. 3. Această lege este universală şi se referă la toate organismele. 11 . 6. Sursa de radiaţie ionizantă o constituie utilizarea energiei atomice atât în scopuri militare. 5. SECURITATEA GENETICĂ legea şirurilor omoloage ale variabilităţii în zilele noastre.inflate. I. şi conservanţii alimentari.forme de orz cu şase rânduri de induce mutaţii. detergenţii etc.108). Factorii mutageni.) (fig.a. radiaţia ultravioletă. se pot prevedea modificările similare la speciile înrudite (orz. Cunoscând un şir de forme la o specie (de exemplu. Pentru a reduce la minimum riscul acţiunilor mutagene.observate au fost generalizate de N. Activitate genetică posedă şi mulţi boabe. a micşora pericolul genetic în toate sferele de activitate ale omului. adică pot . substanţele utilizate în industrie (dietilorz (întocmită de N. 1. Cercetările au arătat că Fig. 7.). 6. De aceea activitatea gospodărească necontrolată a generaţiilor actuale va fi resimţită de multe generaţii viitoare. surse de activitate mutagenă se întâlnesc la tot pasul. Vavilov) după caracterul de aristare: 1-4 sulfatul.). secară ş. aşa ca deşeurile invariabilităţii la speciile de grâu şi dustriale. chiar şi cea mai mică. ovăz. numiţi şi factori genetici. Găurile depistate în acest strat au redus 116 . De regulă. Cercetările acţiunii radiaţiei asupra procesului mutaţional a arătat că orice doză. posedă activitate genetică.toxicologia genetică. mai ales razele de undă scurtă. sporeşte probabilitatea apariţiei mutaţiilor. avariile de la staţiile atomoelectrice ş.aristate. Din acest grup fac parte diferite feluri de radiaţie ionizantă. 9 . Valoarea practică a acestei legi constă în efectuarea dirijată a investigaţiilor în vederea obţinerii de soiuri şi rase noi. 1. Efecte nedorite pentru organismele vii prezintă şi radiaţia ultravioletă.a. etilenimina ş. lacurile în aerosol. acestea sunt reţinute de stratul de ozon şi nu ajung pe pământ. se grupează în fizici.a. Ea studiază activitatea mutagenă a factorilor de natură antropogenă. Vavilov în ereditare. Mendeleev. chimici şi biologici. Factorii fizici. elaborează metode şi mijloace de evaluare a activităţii lor genetice. folosiţi în viaţa cotidiană. unii coloranţi pentru păr. Printre scurtaristate. 10 compuşi chimici.

A fost stabilit efectul mutagen al virusului varicelei. Toţi aceşti factori trebuie supuşi unui control geneticotoxicologic permanent pentru depistarea şi prevenirea la timp a consecinţelor negative ale acţiunii lor. 117 . Sărurile acidului azotic (nitraţii). Factorii biologici. producerea industrială a medicamentelor este posibilă doar după o analiză genetico-toxică minuţioasă şi determinarea riscului utilizării lor. O atenţie deosebită se acordă efectului mutagen al unor preparate farmaceutice precum actinomicina.rolul său protector: o parte din raze ating totuşi pământul. utilizarea cărora este admisă. care fac parte din grupul supermutagenilor. din nitriţi şi aminocompuşi se formează nitrozocompuşi. Multe din acestea posedă o rezistenţă înaltă la descompunerea biologică şi chimică. • Enumeraţi câteva din produsele industriei chimice utilizate pe larg în republică şi argumentaţi efectul lor mutagen. curenţii de frecvenţă înaltă. mai ales a celei repetate. deşeurile industriale. utilizate pe larg în industria alimentară şi agricultură. hepatitei etc. gicantena ş. dezvoltarea industriei chimice au condiţionat sinteza unor substanţe neîntâlnite până acum în natură. Compuşi mutageni conţin şi produsele activităţii vitale a unor microogranisme ce infectează produsele alimentare. De exemplu. introducerea noilor tehnologii au făcut să apară noi factori fizici. a fost stabilită activitatea genetică a aflatoxinei . gazele de eşapament care conţin compuşi alchilanţi. deşi posedă o activitate mutagenă puternică. câmpurile magnetice alternative etc. Ca urmare în ultimii ani se constată o creştere a morbidităţii prin cancer de piele. de rând cu o toxicitate înaltă. atenuarea durerilor. Sarcina geneticii toxicologice constă în descoperirea lor. parotitei epidemice. Mecanismul efectului mutagen al acestor factori este puţin studiat. sporeşte riscul inducerii mutaţiilor. în mediul acid al stomacului mamiferelor. plante superioare. Chimizarea agriculturii şi altor ramuri ale activităţii umane. De aceea în multe ţări ale lumii este limitată utilizarea nitritului de sodiu în calitate de conservant al produselor din carne şi ale celor de origine vegetală. în prezent se studiază mutageneza provocată de vaccinări. Progresul tehnico-ştiinţific. compuşi organici ai plumbului etc.toxina unei ciuperci de mucegai (Aspergillus). vărsatului de vânt. în organism se transformă în nitriţi . deci nu se exclude apariţia unor noi factori mutageni. drozofila. Astfel s-a constatat că utilizarea pe larg a vaccinaţiei. în ultimele decenii.săruri ale acidului azotos care posedă activitate mutagenă. Folosirea lor este necesară pentru salvarea vieţii bolnavilor. printre care ultrasunetul. gripei. Excepţie fac cancerostaticele.a. Factorii chimici. în calitate de obiecte de studiere în masă ale activităţii genetice a unor sau altor factori se utilizează culturile de celule umane şi animale. Efect mutagen posedă şi poluanţii atmosferei şi apei. aminopterina. Progresul tehnico-ştiinţific e în desfăşurare. microorganisme.

9. 3. genomice. b) induse . deoarece toate duc la apariţia unor maladii ereditare grave. mutaţie. 5. c) combinare întâmplătoate a gârneţilor 2. Enumeraţi tezele de bază ale teoriei mutaţionaie elaborate de De Vries. 12. Definiţi noţiunile de variabilîtate. Explicaţi esenţa legii seriilor omoloage ale variabilităţii ereditare. d) Mutaţiile intracromozomiale duc la apariţia unor noi caractere la descendent. 4. Cauza-efect. 2. 5. prin F. Repartizarea independentă a crob) recombinare intercromozomială mozomilor în meioză. Alcătuiţi un eseu structurat la tema „Rolul mutaţiilor" după următorul algoritm: a) spontane -în natură. 3. Apar indivizi cu caractere părinteşti recombinate. 11. b) Toate mutaţiile spontane sunt dăunătoare. Notaţi prin A. c) genomice.dacă sunt false: a) Pentru obţinerea soiurilor poliploide se distruge fusul de diviziune. i_ _ _ _ _ _ > _ — • . Are loc în timpul fecundaţiei. Explicaţi prin scheme norma reacţiei diferitelor caractere. 8.1. 10. deoarece duc la micşorarea variabilităţii organismelor. b) cromozomiale. Enumeraţi câte 5 caractere cantitative şi calitative la plante şi animale. c) Mutaţiile cromozomiale la om sunt dăunătoare. Are loc crossing-overul. 7. 6. Asociaţi noţiunile din coloana  cu caracteristicile din coloana B. 13. Modelaţi din diverse materiale mutaţii genice. Enumeraţi factorii mutageni. Enumeraţi tipurile de variabilitate. Dezvoltarea caracterelor atipice pentru părinţi. Explicaţi prin scheme mecanismul mutaţiilor: a) genice. Comparaţi mutaţiile genomice: poiîpioidia cu aneuploidia. 4. 6. deoarece cromozomii omologi se repartizează independent în gârneţi.în agricultură.~ " — — — — — — —• — — — — — — — — — — —• — i A B a) recombinare intracromozomială 1. dacă afirmaţiile legate prin conjuncţia deoarece sunt adevărate. deoarece el asigură repartiţia egală a cromozomilor între cele 2 celule-fiice. 118 . cromozomiale. Apar grupe de linkage noi.

în cariotipul fiecărui individ. al XIX-lea a fost înaintată ideea că bolile ereditare sunt determinate de frecvenţa încrucişărilor dintre rudele apropiate. Metoda genealogică. dar şi pentru prognozarea diferitelor boli la descendenţi. a efectuat primele observări asupra moştenirii unor caractere morfologice (culoarea ochilor). Metoda citogenetică.e. Metoda este deosebit de valoroasă în cazul gemenilor univitelini (care constituie circa 30% din numărul total de gemeni).n. Metoda studiului gemenilor. • natura biosocială a omului şi presiunea restricţiilor etice asupra cercetărilor geneticii umane. 3. se aplică pentru determinarea rolului condiţiilor mediului în manifestarea anumitor caractere. Metoda este folosită nu numai în scop de diagnostic. 120). printre care: • imposibilitatea efectuării experimentelor de încrucişare şi de urmărire a transmiterii caracterelor la urmaşi. • descendenţa relativ redusă a unei familii. Succesele în domeniul geneticii umane rămân deocamdată destul de modeste. se bazează pe studiul modului de transmitere a unor caractere şi însuşiri normale şi patologice pe parcursul mai multor generaţii. Cauza rezidă în diferite deficienţe tehnice şi restricţii morale. Aceste dificultăţi au impus omenirea să elaboreze şi să aplice un şir de metode speciale. presupune cercetarea celulelor supuse diviziunii în metafaza sau anafaza timpurie. Astfel se detectează dereglările în structura şi numărul de cromozomi. 119 . 2. METODELE DE CERCETARE ÎN GENETICA OMULUI DITARE ALE OMULUI 5 PREDISPOZIŢIA EREDITARĂ LA BOLI 6 PROFILAXIA Moştenirea caracterelor 1-a interesat pe om încă din antichitate. 1 METODELE DE CERCETARE ÎN GENETICA OMULUI GENETICA G OMULUI G 2 CARIOTIPUL UMAN 4 BOULE ERE- NORMAL 3 DETERMINISMUL GENETIC AL SEXULUI LA OM BOLILOR EREDITARE 7 EUGENIA 1.). Hipocrate (460-377 i. Părintele medicinei. Metoda dată presupune utilizarea unor simboluri speciale prezentate în tabelul 1. La începutul sec. în baza acestei metode poate fi determinată norma de reacţie a caracterelor.1. ale unor boli şi malformaţii ereditare în unele familii. dintre care pot fi enumerate următoarele: 1.10 (p.

Metoda diagnosticului prenatal. I 3 11. 14. 13. acestea putându-se manifesta şi la viitorul nou-născut. se utilizează frecvent pentru determinarea sexului genetic al persoanelor cu diverse maladii ce afectează caracterele sexuale secundare. 120 . Metoda studiului familiilor consanguine şi a izolatelor. 7. 5. 4. 6. 8. . manifestându-se fenotipic.• wmmtmmm 2 i. Metoda biochimică. O # femeie sănătoasă indivizi afectaţi J heterozigoţi pentru genă autozomală persoane decedate purtător de mutaţie recesivă sex-linkage mariaj căsătorie consanguină persoane divorţate avort sau născut mort descendenţa unui cuplu gemeni dizigoţi gemeni monozigoţi heterozigoţi sex nespecificat 9 10. enzimelor. \ N C SHU D 4. 1. 5. proteinelor. permite analiza genelor recesive.Tabelul 1. în condiţiile familiilor consanguine din comunităţile umane izolate cu un număr redus de indivizi acestea se pot homozigota. bărbat sănătos 2. Metoda permite identificarea diferitelor maladii cromozomiale şi metabolice în timpul sarcinii. 6. lipidelor şi altor compuşi modificaţi în cazul unor maladii metabolice ereditare. 7. aminoacizilor.10 SEMNELE CONVENŢIONALE STANDARD UTILIZATE PENTRU ALCĂTUIREA GENEALOGIEI LA OM O C 1 SIMBOLUI a. Metoda cromatinei sexuale. 12. constă în studiul citogenetic. permite identificarea mutaţiilor la nivelul acizilor nucleici. biochimic şi molecular-genetic al lichidului amniotic prelevat prin amniocenteză. 3.

Metoda statistică. Bărbaţii vor fi hemizigoţi după genele care nu au alele în cromozomul Y.19-20. Cromozomul X conţine două sectoare neomoloage pe care sunt amplasate înjur de 150 de gene care nu au alele pe cromozomul Y. savantul american Denver a obţinut 7 grupe notate cu literele mari ale alfabetului latin de la A la G. Identificarea tuturor cromozomilor omului a devenit posibilă o dată cu elaborarea metodelor colorării diferenţiate.4-5.8. dintre care 22 de perechi de autozomi şi o pereche de heterozomi sau cromozomi sexuali (AXla femeie şiZFla bărbat).109. femeile pot fi homozigote sau heterozigote. Genele localizate pe sectoarele omoloage se moştenesc la fel ca şi cele localizate în autozomi. Actualmente. datorită realizărilor geneticii umane. grupa F. Din această cauză probabilitatea manifestării alelelor recesive la băieţi este mai mare decât la fete. 2.21-22.16-18. Sectorul neomolog al cromozomului Y poartă 5 gene care se transmit de la tată la fiu. grupa C. grupa D . 1. a devenit posibilă descoperirea unui număr mare de maladii ereditare. grupa B . Grupând cromozomii după dimensiuni şi poziţia centromerului. Idiograma cariotipului uman normal. Măsurile de tratament şi profilaxie a acestora pot fi elaborate doar după descoperirea cauzelor şi mecanismului de manifestare şi de moştenire. 1. CARIOTIPUL UMAN NORMAL Celulele somatice ale omului conţin 46 de cromozomi sau 23 de perechi.109). ei poartă atât sectoare omoloage. 1.109 după care caractere au fost grupaţi cromozomii. întrucât cromozomii sexuali Xşi Fse deosebesc după dimensiune. permite determinarea frecvenţei unor gene în diferite populaţii umane. După genele localizate în cromozomii sexuali.13-15.cuprinde perechile de cromozomi 1-3. 121 . în urma aplicării acestora a fost întocmită idiograma cariotipului uman {fig.612. cât şi neomoloage. grupa G . Observaţi după fig. grupa E . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y Fig. şi anume: grupa A .

iar dacă cromozomul X. Conform determinismului cromozomial al sexului de tip Drosophila. Datorită acestui mecanism.continuă până în a 60-a zi de dezvoltare embrionară.de sex feminin. 3. XXYY XXX. Etapa dată de determinare a sexelor . Etapa dată . sexul zigotului la om se determină în momentul fecundării şi depinde de tipul de cromozom sexual purtat de spermatozoidul ce fecundează ovulul.11 CROMATINA SEXUALĂ LA INDIVIZII NORMALI Şl LA PERSOANELE CARE PREZINTĂ VARIETĂŢI NUMERICE ALE HETEROZOMILOR Negativ 2. XXY.genetică are o durată de 35 de zile din momentul fecundării. embrionul uman se dezvoltă ca organism hermafrodit. Pentru lichidarea acesteia în procesul evoluţiei a luat naştere un mecanism special care constă în inactivarea unui cromozom X la sexul feminin. XXXXY XXXXX 122 . 4. întrucât indivizii de sex masculin conţin un singur cromozom X. Ipoteza unui singur cromozom X activ la femelele mamiferelor.gonadică . XXXYY XXXX. Layon. activitatea sumară a majorităţii genelor din cromozomii Xai ambelor sexe este foarte apropiată. Pe durata acesteia. iar cromozomul Feste cu mult mai mic şi practic nu conţine gene active. Particularităţile manifestării cromozomului X la indivizii de sex feminin. Diferenţierea sexelor se încheie cu atingerea pubertăţii ca urmare a acţiunii hormonilor produşi de ovare şi testicule. Dacă acesta aduce cu sine cromozomul Y . Urmează etapa hormonală a procesului de sexualizare în care are loc definitivarea anatomică şi funcţională a glandelor sexuale.se formează un zigot de sex masculin. Pozitiv Dublu pozitiv Triplu pozitiv Quadruplu pozitiv •••• --"v :-'hr ' : XX.3. 5. Diferenţierea sexelor începe o dată cu formarea primordiilor glandelor sexuale. XXXY. inclusiv la om. DETERMINISMUL GENETIC AL SEXELOR LA OM o Amintiţi-vă tipul de determinism cromozomial al sexelor la om. Mai târziu cel de-al doilea Tabelul 1. a fost expusă de cercetătoarea engleză M. la masculi se creează o disproporţie între doza de gene parvenite de la cromozomul X.

fiind boli ereditare în adevăratul sens al cuvântului. în conformitate cu primul principiu deosebim boli molecular-genetice (sau genice) şi cromozomiale. ele se transmit descendenţilor. inactiv. polidactilia {fig. Boli molecular-genetice întrucât mutaţiile genice afectează o porţiune relativ mică a materialului ereditar. Studiul cromatinei sexuale permite descoperirea anomaliilor numerice ale cromozomilor X. diagnosticarea sexului embrionului până la diferenţierea sexuală.11). Deci. în această stare cromozomul nu poate realiza transcripţia. Cifra dată nu include feţii morţi. femeile normale XX sunt purtătoare ale unui corpuscul Barr. determinate de o singură mutaţie genică sau de o anomalie cromozomială. a fost descoperit în celulele epiteliale în apropierea nucleului. sindactilia (degete alipite).a. tulburările provocate de ele sunt mai puţin grave. Funcţia de reproducere a purtătorilor acestor gene mutante nu este afectată şi. ulterior unul se spiralizează şi se condensează. 4. toate ovulele poartă câte un cromozom X activ. eformarea unghiilor.) anual se înregistrează altă sută de maladii ereditare noi. Cercetările recente au arătat că înjur de 5% din nou-născuţi poartă un defect genetic grav. în prezent se aplică două principii de clasificare ale bolilor ereditare: după caracterul leziunii aparatului ereditar (mutaţii genice sau cromozomiale) şi după tipul moştenirii.M.110). nu scurtează longevitatea şi de aceea nu sunt supuse selecţiei.cromozom X. care încalcă formula 2A + X. ca urmare. Numărul corpusculilor Barr este egal cu numărul cromozomilor X. La microscop cromozomul inactiv se vede bine la colorarea cu coloranţi speciali. Studierea şi profilaxia bolilor ereditare sunt prerogativele geneticii medicale. Să analizăm în continuare cele mai răspândite boli ereditare. frecvenţa cărora constituie circa 14% din sarcinile luate la evidenţă. Din acest grup fac parte: brahidactilia (subdezvoltarea falangelor distale ale degetelor). iar la masculii normali XY acest corpuscul lipseşte. BOLILE EREDITARE ALE OMULUI în prezent la om sunt înregistrate circa 2 500 de boli ereditare. rămânând genetic inert. 1. . Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (O. unele forme de distrofie musculară ş. El prezintă o formaţiune triunghiulară. iar după cel de-al doilea . 1. întrucât în ovogenă ambii cromozomi X sunt activi. Inactivarea unuia din cromozomii Xeste condiţionată de condensarea şi spiralizarea integrală şi parţială a acestuia. Dintre bolile molecular-genetice. Studierea detaliată a procesului de inactivare a unuia dintre cromozomii X a arătat că în fazele timpurii ale dezvoltării embrionare sunt activi ambii cromozomi p. indiferent de prezenţa sau lipsa cromozomului Y {tab. otoscleroza. numită corpuscul Barr sau cromatină de sex X. în comparaţie cu cele cromozomiale. după tipul dominant se moştenesc diferite anomalii care nu împiedică reproducerea.dominante.S. recesive şi cuplate cu sexul.

O n Fig. de regulă. La heterozigoţii după această genă tulburările sunt minime în condiţii de hipoxie (altitudine. surdomutismul înnăscut.boală metabolică condiţionată de o mutaţie genică care duce la înlocuirea acidului glutamic cu valina. 1. galactozemia . alcaptonuria).a. Arborele genealogic pentru polidactilie. Arborele genealogic pentru hemofilie. După tipul dominanţei incomplete se moşteneşte anemia cu hematii falciforme . Fig. fiind purtători heterozigoţi ai acestora. Drept exemplu poate servi hemofilia (fig. lipidelor (boala Wolman ş. 124 . transmiţându-le urmaşilor de sex masculin. l. Arborele genealogic pentru fenilcetonurie. atrofia nervului optic.a. glaucomul juvenil ş.lll). 1. de regulă. microcefalia. La bolnavii de hemofilie orice leziune a vaselor poate provoca pierderi masive de sânge din cauza că acesta nu se coagulează. Circa 60 din caracterele ereditare ale omului sunt legate de cromozomul sexual X. femeile.lipsa principalilor factori ai coagulării sângelui.).112) . numai la bărbaţi. După acelaşi principiu se moştenesc daltonismul. Din acest grup fac parte tulburările metabolismului unor aminoacizi (fenilcetonuria (fig.111. Aceste boli se manifestă. La homozigoţii după gena dată boala se manifestă încă la naştere prin anemie pronunţată care duce la moartea nou-născutului. narcoză) hematiile capătă o formă caracteristică de seceră. fenotipic sunt sănătoşi. sunt purtătoarele genelor patologice. Bolile provocate de anomaliile structurale ale cromozomilor se întâlnesc destul de rar şi se soldează cu moartea purtătorilor lor la o vârstă fragedă. Schiţaţi arborele genealogic pentru anemia cu hematii falciforme.a. Moştenirea cuplată cu sexul.112. Majoritatea bolilor molecular-genetice se moştenesc după tipul recesiv: copiii moştenesc gena patologică de la ambii părinţi care. albinismul. 1. glucidelor {diabetul zaharat al adolescenţilor. Acest tip de boli ereditare este cauzat de modificarea structurii şi numărului de cromozomi.incapacitatea de a metaboliza galactoza din lapte). Riscul moştenirii unor astfel de boli creşte în cazul căsătoriilor dintre rude apropiate. 1.110. întrucât majoritatea lor sunt recesive. enzimopatiile (deficitul de enzime) ş. Fig.

De obicei femeile cu acest sindrom sunt sterile. iar 50% . ochi mongoloizi. Sindromul Klinefelter (44 + XXY sau 44 + XXXY sau 44 + XXXXY) se întâlneşte la bărbaţi cu o frecvenţă de 1:500 de naşteri. Numărul total de cromozomi în acest caz este 47. nu sunt sterile. în celulele somatice este prezent corpusculul Barr. constituţie astenică.113). Du- 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vârsta mamei 125 . rădăcina nasului aplatizată. picioare lungi şi sunt sterili. c pă vârsta de 40 de ani riscul naşterii unui copil cu sindromul Down creşte. 1. Incidenţa bolii este de 1 caz la 500-600 de naşteri. Enumerăm câteva dintre ele. Fig. Dacă în genotip sunt prezenţi mai mult de doi cromozomi X. Bolnavii cu acest sindrom prezintă debilitate.Mai bine de 40% din avorturile spontane şi circa 6% din feţii născuţi morţi sunt consecinţa unor anomalii structurale ale cromozomilor. Aceştia au o statură înaltă. subdezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare. Prin urmare. rmâini scurte şi late.sănătoşi. Modificările numărului de cromozomi stau la baza a circa 300 de sindroame cromozomiale. dar s-au înregistrat 11 cazuri când acestea au avut copii. deşi au ovare subdezvoltate. cromozomul suplimentar 21 se transmite cu o probabilitate de 50%. unele studiate destul de detaliat. fapt ce uşurează diagnosticul sindromului. sau trizomia după autozomul 21. Sindromul Down.113. 1. pentru care este caracteristică modificarea patologică a constituţiei (statură mică. Sindromul Turner (44 + XO) se manifestă la femei. Explicaţi de ce 50% din descendenţii unei femei cu sindromul Down pot fi bolnavi. în celulele somatice cromatina sexuală lipseşte. Femeile cu această afecţiune. Există o legătură directă dintre vârsta mamei şi riscul naşterii unui copil cu sindromul Down (fig. gât scurt). Trizomia după cromozomul X (XXX). malformaţii cardiace. Din 11 copii 5 au moştenit acest sindrom. numărul acestora va fi egal cu numărul cromozomilor X minus 1.

Cercetările ^_ efectuate pe gemenii univitelini au scos în evidenţă rolul genotipului în declanşarea "~ acestor boli. se va sista fabricarea şi utilizarea lor. unul şi acelaşi factor de U) mediu poate induce diferite boli. în condiţii nefavorabile de viaţă. în prezent sunt cunoscute circa 200 de stări heterozigote patologice. la altele maladii nervoase şi psihice sau diabet zaharat.~~" 5. De exemplu. provoacă hiperopie sau strabism. diabetului zaharat stau factorii de mediu. menaj. Ştiţi deja că în perioadele critice ale dezvoltării intrauterine embrionul este deosebit de sensibil la diferiţi factori mutageni. supraîncordarea psihică şi emoţiile negative la unele persoane generează boala hipertonică. este necesar de a cunoaşte activitatea mutagenă a substanţelor chimice utilizate în industrie. Supraîncordarea ochilor. agricultură. etc. pichetarea unor staţii atomoelectrice. Acţionând prin intermediul organismului mamei. Alergozele la substanţele medicamentoase de asemenea se explică prin predispoziţie ereditară. Pentru a reduce riscul apariţiei unor mutaţii. 6. De exemplu. De aceea profilaxia acestora este o problemă prioritară a geneticii medicale. în funcţie de genotip. De cele mai multe ori baza predispoziţiei ereditare o constituie starea de purtător heterozigot. PREDISPOZIŢIA EREDITARĂ LA BOLI La baza bolii hipertonice. în funcţie de predispoziţia ereditară a organismului. în caz dacă acestea prezintă un anumit risc în ce priveşte dezvoltarea mutaţiilor. acestea pot provoca la embrion cele mai variate mutaţii. Armele chimică şi bacteriologică de asemenea sunt o ameninţare serioasă la sănătatea genetică a generaţiilor actuale şi viitoare. în acest scop se cer luate următoarele măsuri: * Lupta cu factorii mutageni. O atenţie deosebită trebuie acordată combaterii poluării radioactive a atmosferei. medicină. PROFILAXIA BOLILOR EREDITARE în prezent circa 12% din populaţia globului este afectată de boli ereditare. "^ schizofreniei. bolii ischemice a inimii. Heterozigoţii după această genă rămân sănătoşi. tehnologic învechite. boala se poate declanşa şi la heterozigoţi. dar la o suprasolicitare a insulelor pancreatice această genă se poate manifesta şi la heterozigoţi sub formă de diabet la persoanele de vârsta înaintată. desemnate ca boli cu predispoziţie ereditară sau multifactoriale. • Luarea pe durata sarcinii doar a medicamentelor prescrise de medic. bolii ulceroase a duodenului. 126 . epilepsiei. printre care şi medicamentele. Aici pot fi amintite protestele maselor largi împotriva experimentelor cu arma atomică. transportării dintr-o ţară în alta a deşeurilor radioactive. diabetul zaharat al adolescenţilor este condiţionat de gena recesivă în starea homozigotă.

• Depistarea purtătorilor, adică a indivizilor care, deşi nu sunt bolnavi, sunt purtători ai genelor recesive. întrucât majoritatea bolilor ereditare se moştenesc după tipul recesiv, naşterea de copii bolnavi este mai probabilă în cazul cuplurilor heterozigote după una şi aceeaşi genă recesivă. Pentru prevenirea acestor conceperi a fost creat serviciul de consultaţii medico-genetice. Aici se pot adresa în primul rând cuplurile care au rude cu probleme genetice, sunt trecute de 30-40 de ani, G lucrează în condiţii nocive sau sunt rude de sânge. Medicii şi geneticienii dispun de mijloace cu ajutorul cărora pot determina probabilitatea naşterii unui copil bolnav genetic. • Diagnosticul prenatal. Progresul tehnico-ştiinţific a pus la dispoziţia medicilor mai multe metode de diagnostic prenatal. Ele permit diagnosticarea mutaţiilor încă din primele săptămâni de sarcină. în caz de diagnostic nefavorabil, prin întreruperea sarcinii se poate evita naşterea de copii bolnavi. Determinaţi după fig. 1.114 tipurile de investigaţii prenatale şi importanţa lor. * Informarea maselor largi ale populaţiei despre creşterea riscului naşterii de copii bolnavi în cazul căsătoriilor dintre rude apropiate. • Lupta cu prejudecăţile ce duc la izolarea rasială şi religoasă.

FETOSCOPIE

între 17-40 săpt. vizualizare prelevarea tratament risc 2% de la debut până la 17 săpt. prelevare risc 0,2% de la debut până la 40 săpt. vizualizare controlul prelevării risc 0%

intre 9-10 săpt. vizualizare risc 5-10%

BIOPSIE DIN PLACENTĂ

între 9-13 săpt. prelevare risc 5%

Fig. 1.114. Metodele de diagnostic prenatal.

127

"—

7, EUGENIA

fS Povara genetică a omenirii este impunătoare - 7,5%, ceea ce înseamnă că înjur 1 - de 400 de milioane de oameni suferă de boli ereditare. Cum poate fi uşurată această 0 povară? în a. 1883 naturalistul englez F. Galton a propus crearea unei ştiinţe noi •ir- eugenia. în viziunea sa aceasta trebuia să prezinte un complex de măsuri în vederea ^-f reducerii numărului de mutaţii dezavantajoase şi/sau sporirea incidenţei unor 1 ^ caractere cu valoare deosebită. Susţinătorii ei urmăreau două scopuri: să împiedice reproducerea genotipurilor „inferioare" şi să favorizeze înmulţirea celor „superioare". Cu acest scop în S.U.A., Danemarca şi Germania a fost legiferată sterilizarea voluntară a indivizilor cu tulburări psihice (schizofrenie, înapoiere mintală) şi maladii ereditare grave. în Germania, între 1933-1945, erau sprijinite căsătoriile dintre indivizii "rasei nordice pure". Dezvoltarea geneticii a arătat că aceste măsuri nu aveau nici o bază ştiinţifică. în primul rând, bolile psihice sunt cauzate de mai multe gene şi nu se transmit mendelian. în al doilea rând, frecvenţa mutaţiilor genice, indiferent de metoda utilizată, scade foarte încet. De exemplu, pentru a reduce pe jumătate incidenţa unei mutaţii întâlnite cu o frecvenţă de 10% se cer circa 300 ani, cu condiţia că nici unul dintre purtătorii acesteia nu se reproduce. Situaţia este şi mai complicată în cazul bolilor recesive cuplate cu sexul. Astfel, dacă toţi băieţii concepuţi de o mamă purtătoare de hemofilie ar fi eliminaţi de la începutul vieţii intrauterine, mamele ar naşte mai multe fete purtătoare ale hemofiliei. Ca urmare frecvenţa mutaţiei ar creşte. Nici sterilizarea indivizilor purtători de mutaţii dominante nu ar exclude boala, deoarece în fiecare generaţie apar mutaţii noi. Nu este întemeiată nici ideea multiplicării inteligenţei, care de asemenea este condiţionată de mai multe gene. Bineînţeles că copiii născuţi din căsătoria a doi indivizi cu un coeficient înalt de inteligenţă au şanse mai mari de a fi la fel de inteligenţi ca şi părinţii. Rolul hotărâtor în dezvoltarea caracterelor ce desemnează inteligenţa revine însă mediului ambiant. în scopul multiplicării „geniilor" a fost propusă metoda conservării prin congelare a celulelor sexuale ale marilor personalităţi şi folosirea lor după dispariţia donatorilor. Această metodă nu este însă justificată genetic, întrucât aceste celule pot purta şi mutaţii recesive cu efecte negative. Bineînţeles, că aceste metode de "îmbunătăţire" a speciei umane sunt inacceptabile. Eugenia are dreptul la existenţă în cazul când va căuta să soluţioneze problemele ce ţin de însănătoşirea societăţii umane pe calea: • protejării omului de acţiunea mutagenilor ce provoacă boli ereditare; • elaborării metodelor de prevenire a manifestării bolilor ereditare şi de tratament a acestora; • evidenţierii familiilor împovărate de boli ereditare, luării lor la evidenţă şi dispensărizării în cadrul serviciilor de consultaţii medico-genetice; • consultării medico-genetice a persoanelor ce intenţionează să se căsătorească; » ridicării nivelului de cultură generală a întregii societăţi. 128

în societatea umană este imposibilă alegerea forţată a partenerului. De aceea numai în urma unei activităţi conştiente omul va ajunge singur la necesitatea studierii arborelui genealogic. Practica a demonstrat că cunoaşterea legilor geneticii, genealogiei familiei şi a caracterului de moştenire a unor gene {tab. 1.12) permite prognozarea moştenirii unor patologii până la procreare, evitându-se astfel naşterea de copii cu malformaţii. Heterogenitatea după caracterele morfologice, fiziologice şi aptitudini este baza materială a prosperării continuie a omenirii. Pentru realizarea acesteia este necesară înţelegerea corectă a legilor geneticii referitor la om şi crearea de posibilităţii echivalente pentru dezvoltarea fiecărei personalităţi.
Tabelul 1.12
CARACTERUL
GENA DOMINANTĂ

MOŞTENIRII UNOR GENE LA OM
GENA RECESIVĂ

Buze groase Lobul urechii liber Faţă pistruiată Pielea normală Prezenţa maxilarului habsburgic Prezenţa polidactiliei Prezenţa brahidactiliei Degete concrescute Degete subţiri păianjeniforme) Talie mică (condiţionată de polimerie) Prezenţa factorului Rh (rezus) Coagularea normală a sângelui Imunitatea la tuberculoză Diabet nezahat Prezenţa retinoblastomului Glaucom j Astigmatism Cataractă 1 Auz normal 1 Prezenţa migrenei 1 Maladia Parkinson
jlogie, ci. a XII-a

Buze subţiri Lobul urechii concrescut Faţă fără pistrui Absenţa glandelor sudoripare Absenţa maxilarului habsburgic Absenţa polidactiliei Absenţa brahidactiliei Absenţa sindactiliei Degete normale Talie înaltă Absenţa factorului Rh (rezus) Hemofilie Predispunerea la tuberculoză Norma Absenţa retinoblastomului în normă în normă în normă Surditate congenitală Absenţa migrenei Absenţa maladiei Parkinson I 1
1

129

1, Analizaţi deficienţele studierii geneticii omului. 2, Descrieţi metodele de studiere a geneticii omuiuî, 3, Explicaţi principiile sistemului Denvîer de caracterizare a carioîipuluî uman. 4, Alcătuiţi o schemă ce ar ilustra principiile clasificării boiiior ereditare la om. 5, Enumeraţi patoiogiîle ereditare: a) de tip dominant ce nu scurtează longevitatea; b) de tip dominant ce se manifestă grav; c) de tip dominanţă incompletă; d) de tip recesiv. 8, Explicaţi schematic de ce nu se permit căsătoriile înrudite. 7. Enumeraţi exemple ale Influenţe* negative a factorilor nocivi asupra eredităţii omului, 8. Expurteţi-vă părerile asypra concepţiilor promovate de eugenie. 9. Analizaţi patoiogiiie determinate de genele localizate în cromozomii sexuali. 18. Alcătuiţi arborele genealogie propriu. 11. Scrieţi un eseu la tema „Utilizarea cunoştinţelor teoretice la genetică în viaţă". 12. Explicaţi schematic mecanismul apariţiei: a) sindromului Down; b) sindromului Klinefelter; c) sindromului Turner. 13. Enumeraţi tipurile de sexualitate ia animale. 14. Descrieţi schema determinismului genetic ai sexefor fa om. 15. Explicaţi mecanismul moştenirii caracterelor cuplate cu sexul. 16. Grupaţi noţiunile de mai jos după criterii asemănătoare: a) hemofilia; b) sindromul Down; c) sindromul Klinefelter; d) anemie falciformă; m) maladii cromozomiale; e) daltonism; j) ereditate intermediară; e) maladii genice autozomale; h) maladii genice cuplate cu sexul.

17. Expuneţî-vă părerea despre serviciul de consultaţii medico-genetice. 18. Alegeţi răspunsurile corecte: 1. Aberaţiile cromozomiale umane: a) pot afecta atât autozomii, cât şi heterozomii; b) cele de tip poliploid sunt letale; c) cele de tip aneuploid sînt viabile în general în cadrul grupului Aşi B de cromozomi; d) sindromul Down este cea mai frecventă aneuploidie heterozomala umană.

130

fern®

GENETICA : AMELIORAREA
1 ETAPELE AMELIORĂRII 2 METODE TRADIŢIONALE DE AMELIORARE 3 METODELE MODERNE DE AMELIORARE

ETAPELE AMELIORĂRII Din cele mai vechi timpuri omul s-a ocupat de îmblânzirea animalelor sălbatice >i a plantelor spontane. Bazele ştiinţifice ale acestei activităţi au fost puse abia în t doua jumătate a sec. al XlX-lea, după stabilirea legităţilor variabilităţii, eredităţii selecţiei naturale. Ştiinţa care elaborează bazele teoretice şi metodele de creare a noi soiuri de lante, rase de animale şi tulpini de microorganisme, precum şi de îmbunătăţire a Belor existente este numită ameliorare. Bazele ameliorării au fost puse de către eminentul genetician şi ameliorator JS, academicianul N. Vavilov. Fundamentul ştiinţific al ameliorării îl reprezintă pnetica. Sarcina de bază a ameliorării rezidă în crearea de noi soiuri de plante de iltură, rase de animale domestice şi tulpini de microorganisme. Acestea prezintă jpulaţii de indivizi creaţi artificial de om şi înzestraţi cu anumite proprietăţi reditare necesare lui. Toţi reprezentanţii unei rase, soi sau tulpini au particularităţi ientice, fixate ereditar, dar o reacţie tipică la factorii de mediu. De exemplu, râul de toamnă şi cel de primăvară la exterior se aseamănă foarte mult, dar reacţia »r la temperatură şi durata zilei-lumină este diferită. Grâul de toamnă, fiind semănat imăvara, nu va rodi, la fel se va întâmpla şi cu cel de primăvară semănat toamna. Direcţiile principale ale ameliorării sunt următoarele: roadă înaltă la hectar a soiurilor de plante, prolificitatea şi productivitatea selor de animale; calitatea producţiei (gustul, aspectul exterior, compoziţia chimică etc.);

Uneori ameliorarea se echivalează incorect cu selecţia. Spre deosebire ? selecţie, care se rezumă la acţiuni pasive de alegere a formelor mai vantajoase, ameliorarea reprezintă o ştiinţă complexă, orientată spre sporirea productivităţii tuturor ramurilor agriculturii. 131

Investigaţiile au arătat că centrele de origine şi raioanele de domesticire ale animalelor coincid.).a. De exemplu.exemplarele ale căror spice nu-şi scuturau seminţele etc. dintre graminee .==J etc. care numără în prezent circa 300 mii de probe. amelioratori .13). Domesticirea formelor sălbatice Primele încercări de domesticire au fost făcute acum 20-30 mii de ani. Din cele 250 mii de specii de plante superioare au fost „domesticite" 3 mii. Americii.pot fi consideraţi adevăraţi „vânători" de plante. la boli. XIX. Centrele de origine şi de domesticire ale animalelor. iar în cultură au fost introduse doar 150 de specii. De exemplu.). sfecla-de-zahăr şi floarea soarelui . geneticieni. • proprietăţile fiziologice (rezistenţa la secetă. dăunători * calea intensivă de dezvoltare (la plante .în sec. Centrele de origine ale plantelor de cultură. dintre animale erau lăsate doar cele ce se reproduceau în captivitate. Ameliorarea cuprinde două etape: domesticirea şi selecţia. *"» Scopurile ameliorării ca ştiinţă sunt determinate de nivelul agrotehnicii. cea mai mare din lume. Din acestea el va alege varietatea ce corespunde cel mai bine intenţiilor sale. Cea mai importantă problemă a ameliorării este alegerea materialului iniţial. Ea se completează şi se reînnoieşte permanent şi serveşte ca material iniţial pentru ameliorare.5 mii specii de animale au fost domesticite doar 20. N. utilizarea irigaţiei ş. la animale — „ recuperarea " nutreţurilor etc. în timpul călătoriei N. f** irigaţie. în centrul indonezian-indochirk 132 . menta . XX.în sec. necesităţile pieţei. Vavilov şi colaboratorii săi au adunat o colecţie unică de plante. nivelul i-U de industrializare a ramurilor agriculturii. Europei. Vavilov şi colaboratorii săi au efectuat circa 60 de expediţii pe toate continentele. el va studia din colecţia I mondială varietăţile colectate din regiunile nordice ale Asiei. Dintre 1. sub controlul omului. Iniţial domesticirea decurgea inconştient. Unele au început să fie cultivate de curând: de exemplu. cu excepţia Australiei. amelioratorul îşi alege din colecţia dată mostrele cu caracterele ce-1 interesează. De exemplu.botanişti.receptivitatea la îngrăşăminte. Rodul muncii lor a fost stabilirea celor opt centre cu cea mai mare varietate a formelor genetice de plante care. înainte de a începe lucrul asupra unui nou soi. dacă scopul amelioratorului este crearea unui soi de grâu rezistent la ger. Plantele şi animalele sălbatice se alegeau după capacitatea lor de a se înmulţi în condiţii artificiale. De exemplu. la îngheţ. pentru regiunile ce duc lipsă de apă ^ ' potabilă problema cultivării cerealelor a fost parţial soluţionată prin crearea unui soi de orz ce dă roade satisfăcătoare la irigarea cu apă de mare. Pentru satisfacerea pieţei cu blănuri au fost create rase de animale pentru blană de cele mai diferite culori. Membrii acestei expediţii . Acestea sunt teritoriile vechilor civilizaţii. după părerea lui Vavilov. şi sunt centrele de origine ale plantelor de cultură corespunzătoare (a se vedea tabelul 1. deficitul de apă 7's potabilă. Au fost create rase de găini ce asigură o producţie înaltă de ouă în condiţii de suprapopulare a fabricilor avicole.

a. porcul. înseamnă că scopul selecţiei în masă a fost atins. ustunistan. Selecţia în masă se face după fenotip atât în populaţiile de plante. orzul. fără controlul genotipului. arboAbisinian Podişurile abisinice ale Africii rele-de-cafea Porumbul. gâştele. meiul. Dacă cele planificate au fost obţinute. în anul următor seminţele de la aceste plante se vor semăna pe un alt câmp. arborele-dechinină India tropicala. în Asia Anterioară . raţele. vinetele (-50% din plante de cultură) Soia. inul. Se evidenţiază trei tipuri de bază ale selecţiei artificiale: în masă. Iran.caprele. dau circa 150-200 de ouă pe an şi au o greutate de 1.13 CENTRELE DE ORIGINE ALE PLANTELOR DE CULTURĂ (DUPĂ N. hrişcă. Selecţia în masă asigură ameliorarea înceată a 133 . arbori fructiferi Est-asiatic . ierburile furajere (-11% din plantele de cultură) Grâul tare. individuală şi combinativă. La fel se procedează şi în cazul animalelor. găinile. secara. bananierul.Grâul. ridicarea calităţii producţiei obţinute. China de Sud. sporirii rezistenţei la factorii extremi ai mediului şi la boli.prunul. morcovul. viguroasă. trestia-de-zahăr. părul. iar în Asia Mică . ananasul. sfecla-de-zahăr. castravetele. (~20% din plantele de cultură) Sud-vest asiatic Asia Mijlocie şi Mică. boboasele. Pentru reproducere.Tabelul 1. caisul (-12% din plante de cultură) Mediteranean Ţările de pe malul Mării Adriatice Varza.oile. Dintre acestea se aleg vreo 50 de exemplare care au tulpina de o înălţime medie. tutunul. VAVILOV) UMIREA AMPLASAREA PLANTELE DE CULTURĂ Sud-asiatic Orezul. din populaţia de găini de rasa Lehgorn sunt lăsate femelele ce nu manifestă instinctul de clocire. au penajul alb. bostanul. rezistentă la polignire şi cu cât mai multe | boabe în spic. Japonia. citruşii. vişinul ş. cânepa. Selecţia artificială Următoarea etapă a ameliorării este aplicarea formelor conştiente ale selecţiei cu scopul îmbunătăţirii indicilor productivi şi reproductivi. pe un câmp experimental cu secară cresc circa 1 000 de plante. Indochina. India de Sud-Vest roiul. strugurii. insulele Asiei de SudVest China Centrală şi de Est. De exemplu. măslinul. Neajunsul acestui tip de selecţie constă în faptul că după fenotip nu întotdeauna j poate fi ales cel mai bun genotip. Plantele de pe acest câmp trebuie să fie mai productive şi mai rezistente la polignire decât cele de pe primul câmp. bumCentral-american Mexicul de Sud bacul Sud-american Ţărmul de vest al Americii de Sud Cartoful.6 kg. cât şi în cele I de animale. Coreea. Taiwan O au fost domesticite pentru prima dată câinele. Afga.

în cazul plantelor cu polenizare încrucişată se recurge la încrucişarea dintre rude: frate-soră. Inbreedingul prezintă încrucişarea formelor ce au un strămoş comun. Analizând descendenţa de la fiecare plantă în parte. soiuri. genuri. Astfel. Aplicarea practică a heterozisului. Autbreedingul permite reunirea diferitelor proprietăţi ereditare într-un hibrid. Selecţia individuală este deosebit de eficientă în alegerea indivizilor după caractere cantitative. condiţionat de trecerea unor gene mutante recesive în stare homozigotă. este cu atât mai mică. Mai întâi se face autopolenizarea mai multor 134 . mamă-fecior etc. în majoritatea cazurilor. tată-fiică. Să urmărim procesul de creare a unor astfe! de hibrizi pe exemplul porumbului.8-a. Eficienţa selecţiei sporeşte la îmbinarea ei cu anumite tipuri de încrucişări."•j r*^ "~Z ^~ 7^ ^-' populaţiilor. Durata de timp. formele de plante sau animale ce se deosebesc după anumite caractere se încrucişează. selecţia individuală este continuată şi în generaţiile următoare.crearea de hibrizi înalt productivi de plante şi animale. Scopul final al ameliorării. în cazul plantelor cu autopolenizare selecţia se face până în generaţia a 7-a . METODE TRADIŢIONALE DE AMELIORARE Tipurile de încrucişări în ameliorare. Autbreedingul (sau hibridizarea îndepărtată) constă în încrucişarea organismelor ce aparţin diferitelor rase. putem determina cu precizie genotipul cel mai valoros. La baza acestui tip de selecţie stă aprecierea plantelor şi animalelor selectate după descendenţi. Selecţia individuală. dar fără aplicarea ei rasele şi soiurile riscă să-şi piardă repede calităţile. ceea ce reduce vitalitatea organismelor sau au un efect letal. cu cât gradul de rudenie dintre formele încrucişate este mai mare. Vigoarea hibrizilor faţă de formele parientale a fost observată încă în sec. este obţinerea de forme homozigote. Acest tip de încrucişare trebuie urmat de selecţia formelor necesare. deoarece în baza variabilităţii combinative apar hibrizi şi cu îmbinări nedorite ale caracterelor. Dacă planta sau animalul selectat transmit urmaşilor indicii după care a fost selectat. al XX-lea a dat o nouă orientare ameliorării . Inbreedingul are şi un efect negativ. deoarece anume în această generaţie toţi indivizii (100%) sunt homozigoţi. Aceasta permite o evaluare mai exactă a genotipului. ci semănate aparte. şi anume: inbreedingul şi autbreedingul. specii. iar aplicarea ei practică datată cu anii 30 ai sec. Selecţia combinativă prezintă o îmbinare a selecţiei individuale cu hibridizarea. utilizat pentru obţinerea de linii homozogote. necesară pentru obţinerea de linii homozigote după genele ce controlează caracterul studiat. Selecţia individuală presupune ca seminţele de la cele 50 de plante de secar ă selectate de pe un câmp cu 1 000 de plante să nu fie amestecate. 2. Apoi se face selecţia individuală printre hibrizii obţinuţi a formelor homozigote recombinate. al XIII-lea. fiind numită şi consangvinizare. Acest tip de încrucişare. este mai uşor realizabil la plantele cu autopolenizare şi la animalele hermafrodite.

înmulţindu-le în masă pentru obţinerea de seminţe hibride. 1. Obţinerea de seminţe hibride în scopuri de producţie presupune semănarea liniilor din încrucişarea cărora rezultă cei mai viguroşi hibrizi.soiuri.11S). deoarece cei din celelalte generaţii segregă în formele iniţiale şi efectul heterozisului dispare. adică homozigote după majoritatea genelor. La cea de a doua etapă se evaluează liniile obţinute prin autopolenizare după capacitatea lor combinativă. în rânduri. pentru obţinerea de linii inbreeding. De aceea în cazul utilizării heterozisului la plante sunt organizate gospodării speciale. cheltuielile pentru producerea de seminţe hibride ke recuperează. care şi sunt comercializaţi. Hibrizii interliniari de prima generaţie se apreciază după efectul heterozisului şi se selectează liniile ce formează cele mai bune combinaţii.a. 135 . Amintiţi-vă în ce constă fenomenul de sterilitate citoplasmatică masculină. Pentru a găsi perechile de linii din încrucişarea cărora rezultă cel mai înalt efect al heterozisului este necesar de a controla câteva mii de combinaţii hibride. Heterozisul este utilizat cu r- r K încrucişarea liniilor încrucişarea hibrizilor simpli CXD Hibrid dublu (AXB)X (C-D) Fig. tomate ş. Pentru cea de a doua a fost propusă utilizarea fenomenului de sterilitate citoplasmatică masculină (fig. Cu acest scop se seamănă câte un rând de porumb cu polen steril şi unul cu polen fertil. Pentru asigurarea polenizării încrucişate între liniile alese este necesar de a înlătura manual de pe plantele materne elementele masculine ale florii (staminele) sau de a asigura sterilitatea florilor masculine. adică după capacitatea liniei de a forma la încrucişarea cu altă linie hibrizi mai viguroşi. alternând formele materne şi paterne. întrucât productivitatea hibrizilor heterozigotici este cu 20-30% mai mare decât |B soiurilor. sfecla-de-zahăr. Heterozisul este utilizat pe larg şi la sorg.115. orez. Astfel se asigură polenizarea încrucişată. Pentru crearea unor astfel de linii se cer 5-7 ani. în practică se folosesc doar hibrizii de prima generaţie. unl de se obţin numai hibrizi de prima generaţie. Schema obţinerii hibrizilor dubli la porumb cu utilizarea sterilităţii citoplasmatice masculine (SCM). 1. care corespund cerinţelor climaterice ale regiunii date. Prima cale este deosebit de anevoioasă şi costisitoare.

Astfel. Ca urmare. ovulelor sau embrionilor de animale cu colchicină sub acţiunea căreia se distrug firele fusului de diviziune şi cromozomii nu se separă în timpul meiozei. Acesta şi alte experimente au demonstrat că este posibilă combaterea sterilităţii hibrizilor îndepărtaţi prin dublarea seturilor de cromozomi ale ambilor părinţi. hibridul obţinut era steril.116) ş. cartoful. Poliploidia. hibrizii îndepărtaţi sunt sterili. deşi avea tot 18 cromozomi. Karpecenko a reuşit să dubleze numărul de cromozomi proveniţi de la fiecare specie. creşterea porcilor. căpşunul. viţa de vie (fig. de exemplu. sericicultură. Efectul autopoliploidării se aplică pe larg la crearea a noi soiuri de plante de cultură. spre deosebire de cele diploide. Condiţii normale pentru meioză au fost create: fiecare cromozom îşi avea omologul său. Drept exemplu de heterozis la animale poate servi catârul. Artificial autopoliploidia se obţine prin tratarea seminţelor sau plantelor. 1. De regulă. depăşesc părinţii după unele calităţi.a. Plantele poliploide. Posibilitatea combaterii infertilităţii hibrizilor îndepărtaţi a fost demonstrată pentru prima dată de savantul rus G. obţinut din încrucişarea unei iepe cu un măgar. De exemplu. Rezultate mai bune se obţin în cazul speciilor cu un număr mai mic de cromozomi în setul diploid. Mutageneza experimentală şi utilizarea ei în ameliorare. în prezent multe plante de cultură sunt tetraploide. Karpecenko pe exemplul hibridului dintre varză şi ridiche. Sterilitatea acestuia se explică prin faptul că în meioză cromozomii „de varză" nu se conjugă cu cei „de ridiche". hibridul dispunea de 18 cromozomi „de varză" şi 18 cromozomi de „ridiche". cu polenizare încrucişată şi utilizate pentru obţinerea de masă vegetală.succes şi în avicultura. sau chiar a speciilor ce ţin de diferite genuri. se caracterizează prin dimensiunile mai mari atât ale celulelor. Gârneţii formaţi purtau câte o garnitură haploidă de cromozomi de varză şi de ridiche (9 + 9=18). cât şi ale tetraploidă (A) şi diploidă (B). rezistenţă la îngheţ şi boli. grâul. unele soiuri de sfeclă-de-zahăr. Hibridizarea îndepărtată. plantei în ansamblu. Posibilitatea obţinerii de mutaţii experimentale a fost demonstrată pentru prima dată la ciuperci de către 136 . vitelor pentru carne. din cauza imposibilităţii conjugării cromozomilor în meioză din lipsa omologilor. dar aparţin la diferite genuri. Zigotul de asemenea conţinea o garnitură dublă de cromozomi. hibridul îndepărtat dintre grâu şi secară . Descoperirea fenomenului de heterozis şi aplicarea lui în practică a fost unul din cele mai importante evenimente în genetică şi ameliorare. hrişcă. Hibridul dintre grâu şi pir este rezistent la polignire şi posedă o productivitate înaltă.triticale .se distinge prin productivitate înaltă. Aceste două specii au acelaşi număr de cromozomi (2n = 18). Experimentele au arătat că hibrizii obţinuţi din încrucişarea speciilor ce aparţin aceluiaşi gen.

în fitotehnia mondială sunt utilizate peste 1 000 de soiuri care provin de la mutanţi obţinuţi cu ajutorul mutagenilor fizici şi chimici. mutagenezei. haploidia. ei au observat creşterea frecvenţei şi spectrului variabilităţii ereditare. în trecut varietatea genetică a materialului iniţial pentru ameliorare se obţinea cu ajutorul hibridizării. Astăzi în acest scop sunt utilizate manipulările la nivel de celulă. Astfel a fost obţinut mutantul indus al orzului ţ ? cu tulpina joasă şi productivitatea înaltă. orezului etc. Succese deosebite s-au obţinut la utilizarea mutagenilor în ameliorarea microorganismelor. au obţinut mutaţii induse la __r drozofilă prin acţiunea asupra lor cu raze Roentgen. Acţionând cu raze de radiu asupra unor ciuperci inferioare.). Stadler independent unul de altul. Aceste metode sunt utilizate pe larg în ameliorarea plantelor.G. utilizate la obţinerea de hibrizi heterozigoţi ai sfeclei-de-zahăr. Mai târziu —. Aceasta a permis utilizarea în ameliorare I a metodelor ingineriei celulare aşa ca hibridizarea somatică. ipritul ş. Dar planta obţinută nu şi-a găsit utilizare practică din cauza sterilităţii. orz. 3. METODELE MODERNE DE AMELIORARE Succesele obţinute de genetică în studierea organizării aparatului ereditar au permis elaborarea de metode principial noi de ameliorare a plantelor şi animalelor. Cu ajutorul mutagenilor se obţin şi mutaţii ale sterilităţii masculine. de 1 000 de ori mai eficienţi decât formele iniţiale. ferment important cu proprietăţi antivirale. lucru imposibil pentru animale. Hibridizarea somatica constă în contopirea a două celule diferite în cultura de ţesuturi. Cu ajutorul acestor metode poate fi obţinută variabilitatea necesară a materialului iniţial pentru ameliorare. 137 .ingineria celulară. Astfel au apărut noi metode de cercetare în genetica modernă . G. grâu.a. Prin mutageneză chimică s-a reuşit obţinerea unei noi tulpini de bacterii. 1. în 1978 pe această cale a fost obţinut hibridul dintre I cartof şi roşie. poliploidiei. Meller şi L. în anii 40 ai secolului XX O de rând cu mutagenii fizici erau folosiţi şi cei chimici (etiliminul. cromozomială şi genică. Cultura în vitro de celule şi ţesuturi în baza totipotenţei I celulelor a făcut posibilă regenerarea plantelor întregi. L— Descoperirea efectului mutagen al radiaţiei şi substanţelor chimice a deschis '^p perspective largi pentru ameliorare. un superproducent de endonuclează. depăşirea nehibridizării etc. La tratarea ciupercilor de mucegai cu mutageni fizici şi chimici au fost obţinuţi noi producenţi de antibiotice. cromozom sau genă. tulpina joasă şi viguroasă a permis ameliorarea ulterioară a mutantului în vederea măririi dimensiunilor spicului şi masei boabelor. Nadson şi G. selecţia celulară. roşii etc. Condiţiile de regenerare au fost elaborate pentru mai multe plante de cultură: cartof. porumb. Ingineria celulară. Mai mult ca atât.117). fără riscul că sporirea productivităţii va duce la polignire. Se pot contopi diferite tipuri de celule ale unui organism sau celule ale I diferitelor specii {fig. Filipov.

în prezent acestea pot fi obţinute doar în doi ani.117. utilizând selecţia diviziunea celulelor combinativă. Ingineria cromozomială. iar prin dublarea numărului de cromozomi . protoplaşti Cu acest scop mai întâi se încruregenerarea cişează formele parientele în veperetului celular mediu nutritiv derea obţinerii de hibrizi. Aceasta dă posibilitate amelioratorilor să înlocuiască un caracter mai slab al soiului dat cu acelaşi caracter. Obţinerea în baza ingineriei celulare a nul hibrizilor se recoltează şi se hibridului dintre cartofi şi roşie. Cu acest scop. mii de celule vegetale s-au însămânţat pe medii nutritive cu un conţinut sporit de săruri. O direcţie importantă în ingineria celulară modernă ţine de etapele timpurii ale embriogenezei. Acest tip de manipulări permite înlocuirea unuia sau ambilor cromozomi omologi ai unui soi cu aceeaşi pereche a altui soi. plante homozigote diploide se obţineau timp de fuzionarea protoplaştilor zece de ani. Pe această cale de la indivizi cu calităţi deosebite se obţin de 10 ori mai mulţi urmaşi decât ar fi posibil pe cale obişnuită. se pot adăuga alţii noi. 1. Prin înmulţirea de mai departe a celulelor ce au supravieţuit s-au obţinut plante rezistente la un conţinut sporit de săruri în mediul de viaţă. Această procedură durează 2-3 ani. reducându-se pe această cale timpul necesar pentru obţinerea colonie de celule de plante homozigote diploide dizolvarea cu caractere dorite. Prin administrarea de hormoni se asigură obţinerea mai multor ovule de la o vacă cu calităţi deosebite.plante homozigote diploide.plantă hibrid cartof roşie Selecţia celulară a permis obţinerea de plante de cultură ce pot creşte pe un anumit mediu de viaţă. de la alt soi. de noi soiuri. dar mai puternic. sau fragmente de cromozomi. regenerarea plantei Ingineria celulară a permis izolarea epidermei obţinerea de plante haploide. membranei celulare Dacă în trecut. Din grăuncioarele de polen cresc plante haploide. de exemplu pe săraturi. Majoritatea celulelor au pierit. fecundarea lor cu spermatozoizi de la un taur de rasă şi implantarea la diferite vaci. are o produc 138 I I . De exemplu. însămânţează pe medii nutritive. la boli. PoleFig. un soi de grâu este rezistent la polignire. Cu ajutorul acestei metode se pot substitui unii cromozomi.

în urma acestor transferuri se obţin plante sau animale transgenice. \ Plasmida este o moleculă bacteriană inelară de ADN. de exemplu dintre grâu şi secară. Unul din ei este transgenic: în genomul său a fost integrată gena răspunzătoare de sinteza hormonului de creştere la om. Metoda dată permite obţinerea unor linii completate. care nu părăseşte celula. dar boabele au un conţinut scăzut de gluten. Genele clonate se introduc prin micro injecţie în ovulul mamiferelor sau în protoplastul plantelor (celule izolate lipsite de perete celular). 1. putem obţine un nou soi ce întruneşte toate calităţile dorite. oi al căror genom conţine gene străine de origine diferită (gene ale bacteriilor. porci. care produce proteina. Ingineria genică. Nimerind în stomacul insectelor. conţine şi câteva plasmide. . în schimb boabele sunt bogate în gluten. Pentru realizarea transferului de gene de la o specie la alta sunt necesare câteva operaţii pregătitoare: . Substituind perechea de cromozomi omologi unde este situată gena responsabilă de conţinutul de gluten cu aceeaşi pereche omoloagă de la celălalt soi. Pe aceeaşi cale se poate realiza schimbul de cromozomi dintre specii înrudite.copierea acestei gene de către noul stăpân. „montarea" genelor extrase din organisme vii sau sintetizate în celulele plantelor şi animalelor în vederea modificării orientate a genotipului lor.tivitate înaltă. Este cunoscută şi aplicată în practică metoda de introducere în genotipul unei specii sau soi a unei perechi suplimentare de cromozomi de la altă specie. în ultimii ani au fost obţinute plante transgenice rezistente la erbicide. ingineria genică se ocupă cu descifrarea structurii genelor.introducerea ADN-ului plasmidic hibrid în celula gazdei. Din ele se dezvoltă animale sau plante genomul cărora conţine noi gene. Ingineria genică asigură transferul artificial de gene necesare de la o specie la alta. drojdiilor. dar concomitent cu ADN-ul de bază. Fiecare bacterie. deseori foarte îndepărtate ca origine. numită S-endotoxină. cu care face schimb cu alte bacterii. 139 . . Alt soi este mai puţin rezistent la polignire. mamiferelor şi chiar ale omului). are spic mic. în unele cazuri această operaţie este substituită de sinteza artificială a genelor. cu sinteza şi donarea lor. la boli. Să analizăm calea parcursă de savanţi pentru obţinerea unor plante transgenice rezistente la insecte. Apărută la confluenţa chimiei acizilor nucleici şi geneticii microorganismelor. Astfel se obţin linii substituite.unirea fragmentelor separate într-o moleculă unică în componenţa plasmidei. Şoarecii din imagine (fig. Plasmidele se replică autonom.separarea genelor (a unor fragmente de ADN). insecte etc.118) sunt fraţi şi au aceeaşi vârstă. în natură există o bacterie Bacillus thuringiensis. în prezent au fost obţinuţi şoareci transgenici iepuri. . pe lângă ADN-ul de bază.

cel mai mare. roşii. Din 1980 problema este rezolvată datorită ingeneriei genice. a fost izolată din ADN-ul uman şi integrată în programul genetic al bacteriei Escherichia coli {fig.hormonul pancreasului care reglează nivelul de zahăr în sânge. a apărut problema producerii acestuia în condiţii industriale. insecticide.^J/K/^^zs—ssss proteina produce liza pereţilor acestuia. provo^^ când moartea insectei. Toxina dată este dăunătoare pentru insecte şi inofensivă pentru om şi animalele domestice. Diabetul zaharat este o boală metabolică gravă şi poate fi tratat doar prin administrare de insulina . 1. coli.la plasmida bacteriei de sol Aerobacterium 8emctumefaciens. Conform datelor de ultimă oră. Pe aceeaşi cale a fost rezolvată cu succes fabricarea industrială a insulinei. asigurând astfel încorporarea genei în ADN-ul plantei. 140 . Hormonul era prelevat din hipofiză celor decedaţi. în scurt timp. apelând la ingineria genică. vaccinurilor.118. Cu ajutorul ingineriei genice a fost organizată producerea industrială a hormonilor. hrănindu-se cu frunzele acestor plante. de pe gena dată se sintetizează şi o altă proteină care induce dezvoltarea tumorilor la om. în viitorul apropiat va fi soluţionată. Din 1982 insulina se produce la scară industrială din E. întrucât necesităţile în acest hormon depăşeau cu mult posibilităţile de obţinere. în trecut deficitul lui era compensat prin administrarea din exterior.119). 1. pier. enzimelor. Gena. 1. produs în condiţii fiziologice de hipofiză. Ţesuturile vegetale au fost trecute pe alte medii nutritive care au asigurat creşterea şi dezvoltarea unor plante întregi. unde el este prezent în cantităţi foarte mici. utilizată la tratarea diabetului zaharat. „Reprogramarea" genetică a bacteriilor a stat la baza fabricării industriale a hormonului de creştere. Insuficienţa acestui hormon duce la nanism. este trans. Apoi gena a fost anexată ^' care unul. Doi şoareci fraţi. Prin metoda descrisă au fost obţinute forme de cartof. j^k Studiaţi după fig. responsabilă de sinteza hormonului de creştere. rezistente la diferiţi dăunători agricoli. Cu această bacterie au fost infectate fragmente de ţesut vegetal crescut pe medii nutritive. „reprogramată" prin încorporarea în ADN-ul ei a genei umane responsabile de sinteza insulinei. dintre s i n t e z a proteinei date. Pentru aceasta ei au izolat mai întâi w J din ADN-ul bacterian gena responsabilă de f^ Fig. plasmidele purtătoare ale genei proteinei-toxină s-au implantat în celulele vegetale.119 realizarea practică a reprogramării bacteriei în vederea sintezei industriale a hormonului de creştere. vitaminelor. Savanţii s-au gândit să «| H T ^ folosească această proprietate a proteinei la crear e a re yj^\ fm ^ e forme de plante rezistente la insectele wr^ H P ^ ^ dăunătoare. în trecut insulina se extrăgea cu greu din pancreasul porcilor şi vitelor sacrificate şi era şi scumpă. Sinteza chimică s-a dovedit a fi prea complicată şi costisitoare. problema modificării orientate a eredităţii plantelor superioare. tutun. Omizile.

fragment de ADN uman bacterie (Escherichia coli) izolarea plasmidei O O încorporarea genei hormonului de creştere în plasmidă introducerea plasmidei hibride într-o bacterie multiplicarea bacteriei Succese îmbucurătoare au fost obţinute şi în zootehnie.Fig. Explicaţia este simplă. Până în prezent omenirea a antrenat în circuitul agricol doar 10% din uscat.preocupare majoră este crearea unei simbioze dintre graminee şi bacteriile azotofixatoare. surogat.sporirea fertilităţii solului. fapt ce ar rezolva problema îngrăşămintelor cu azot. 1. coli în vederea obţinerii hormonului de creştere. cealaltă suprafaţă neputând fi folosită. A reuşit produsului tratarea copiilor şi încercarea amelioratorilor de a diviza cu insuficientă ambalarea a hormonului de produsului embrionul de vacă la stadiul de 16-32 creştere celule în câteva părţi.119. productivităţii culturilor agricole şi animalelor domestice. în ultimii 100 de ani în ameliorarea plantelor şi animalelor au fost obţinute succese remarcabile. Au fost create rase de vite cornute mari ce dau 10 mii kg de lapte pe an. insecticide. 141 cultură industrială de bacterii producătoare de hormon al creşterii . care se deosebesc atât după productivitate. Reprogramarea genetică a E. Se elaborează şi metoda transferului la anumite specii de plante a unor sisteme fermentative mai eficiente care ar asigura creşterea vitezei de fixare a CO2 şi a productivităţii plantelor de cultură. Avem doar o singură soluţie . Asigurarea alimentară a populaţiei oricărei ţări depinde în mare măsură de succesele ameliorării. erbicide. prin implimentarea ei unei mame. Decalajul dintre roadă medie şi cea record demonstrează existenţa unor posibilităţi încă nevalorificate. în Anglia a fost obţinupurificată rasa de porci precoci prin încrucişarea rea raselor Duroc-Iersei şi Berechir. Succesele selecţiei. Din fiecare parte. se pot obţine viţei normali. Transferul hormonului de creştere la porci asigură o creştere mai extracţia şi rapidă a acestora. Permanent se obţin soiuri noi. cât şi după rezistenţa la boli. Producţia la hectar de cereale în ţările economic dezvoltate constituie astăzi înjur de 100 q/ha.

selecţie în mase. Androgeneza: a) directă. 6. Enumeraţi metodele moderne de ameliorare. se realizează prin organogeneză. 9. 2. b) duce obligatoriu la organisme hapioide. Explicaţi care este importanţa colecţiei de seminţe adunate de VaviJov. Alcătuiţi un tabel ce ar ilustra comparaţia dintre ameliorarea plantelor şi animalelor. 7. Protoplaştii: sînt celule vegetale cu peretele celular rigid pectocelulozic. transfer de gene. consanguinizarea. Analizaţi scopuî expediţiilor făcute de Vavilov şi colaboratori! săi în diverse regiuni ale globului. b) pentru obţinerea lor sînt folosite enzime capabile să digere membrana celulară. 3. Test. d) constă în faptul că la plantele cu flori are loc o reprogramare a informaţiei genetice a microsporului în condiţii naturale. 17. Analizaţi roiul utilizării factorilor mutager» în ameliorarea microorganismelor. Utilizând harta de contur. b) cromozomiale. d) hibridarea somatică prin protoplaşti este o formă de aloploidie. Descrieţi etapele ameliorării. heterozis.73 1. se realizează numai prin embriogeneză. 13. c) indirectă. selecţie individuală. 15. soi. Alegeţi răspunsurile corecte: 1. Enumeraţi metodele tradiţionale de ameliorare. 8. Alcătuiţi o schemă ce ar explica utilizarea heterozisuluî. 5. hibridare îndepărtata. evidenţiaţi centrele de origine ale plantelor de cultură şi de domesticire a animalelor. 16. 4. Karpecenko. cjgenice. Grupaţi după anumite criterii noţiunile. inginerie genîcă. Explicaţi prin scheme mecanismul utilizării ingineriei: a) celulare. Alcătuiţi un eseu la tema „Ameliorarea soiurilor de plante fi a raselor de animale în Moldova". Analizaţi mecanismul hibridării îndepărtate efectuate de G. Definiţi noţiunile de ameliorare. plante hapîoîde. selecţie combinative. c) pot fuziona în mod spontan şi fără influenţe stimulatoare. Analizaţi tipurile de selecţie. 11. Descrieţi eficienţa soiurilor polîploide. 2. plante transgenice» sinteza somatotropinei. 14. rasă. 142 . 12. transfer de cromozomi. 10.

Istoria dezvoltării concepţiilor evoluţioniste Mecanismul evoluţiei Dezvoltarea vieţii pe Pământ Originea şi evoluţia omului m . > ..e (e%tci.

Creaţionismul. * formarea de noi unităţi sistematice.ISTORIA DEZVOLTĂRII CONCEPŢIILOR EVOLUŢIONISTE 1 PERIOADA PREDARWINISTĂ ÎN DEZVOLTAREA CONCEPŢIILOR EVOLUŢIONISTE 2 TEORIA EVOLUŢIEI LUMII VII A LUI CH. de aceea învăţătura despre evoluţia lumii vii bazată pe aceste teze a fost numită creaţionism (de la lat. Bonnet în 1762 într-o lucrare de embriologie. PERIOADA PREDARWINISTĂ ÎN DEZVOLTAREA CONCEPŢIILOR EVOLUŢIONISTE Termenul de evoluţie (de la lat. în legătură cu faptul că fondatorul teoriei evoluţioniste este renumitul naturalist englez Ch. existenţei şi evoluţiei acesteia. * sporirea adaptabilităţii organismelor la condiţiile de viaţă. evoluţio . Teoria darwinistă despre evoluţia lumii vii nu trebuie confundată cu evoluţionismul. Darwin. Perioada predarwinistă este reprezentată de două curente: creaţionismul şi transformismul. Prima reprezintă doar o concepţie referitor la evoluţia lumii vii. DARWIN 3 PERIOADA POSTDARWINISTĂ ÎN DEZVOLTAREA CONCEPŢIILOR EVOLUŢIONISTE 4 DOVEZILE EVOLUŢIEI LUMII VII 1. în istoria dezvoltării concepţiilor evoluţioniste se disting două perioade: predarwinistă şi postdarwinistă. Acceptarea acestor teze presupunea recunoaşterea existenţei creatorului. Acestea aveau la bază două teze: natura este absolut invariabilă şi oricare organism din momentul creării sale este util. 144 .desfăşurare) a fost folosit pentru prima dată de naturalistul elveţian Ch. în perioada predarwinistă (până în 1859) dominau viziunile metafizice despre natură. Astăzi în biologie prin termenul de evoluţie se subînţelege dezvoltarea istorică ireversibilă şi într-o măsură oarecare orientată a naturii vii. în timp ce evoluţionismul este o ştiinţă care elucidează mecanismele apariţiei. Importanţa evoluţiei reiese din cele trei rezultate ale sale: * complicarea şi sporirea treptată a nivelului de organizare a fiinţelor vii.

. . B. 2. alcătuirea şi productivitatea plantelor de cultură şi a animalelor domestice se pot schimba considerabil o dată cu schimbarea condiţiilor \ de creştere şi întreţinere. Transformismul. asigurând mişcarea acesteia. a XII-a . L. şi anume: • chiar şi speciile absolut diferite la exterior prezintă unele asemănări ale structurii interne. Lamarck (1744-1829) (fig. Ideile creaţionismului erau împărtăşite de majoritatea biologilor perioadei predarwiniste. La sfârşitul secolului al XVIII-lea în biologie se acumulase I un bogat material descriptiv care demonstra variabilitatea lumii vii. al variabilităţii peciilor ca urmare a condiţiilor de viaţă diferite prezintă doar unele din meritele i Lamarck în elaborarea concepţiei evoluţioniste. îndoielile apărute în ce priveşte invariabilitatea speciilor au dat naştere transormismului-sistemul de concepţii despre variabilitatea şi transformarea plantelor şi animalelor sub influenţa cauzelor naturale. Concluziile la care a ajuns renumitul biolog se bazau pe studiile sale în domeniul Sistematicii plantelor şi animalelor. Geoffroy Saint-Hilaire E. ele rămânând invariabile în timp. Lamarck afirma că "creatorul" a creat doar materia şi legile ce acţionează în natură. • speciile contemporane se deosebesc de cele ce au trăit cândva.2). Pe lângă faptul că era considerat unul din cei pnai buni botanişti ai timpului. creatorul primei teorii evoluţioniste. întrucât nu reflecta rudenia istorică dintre grupele de organisme. Linne a întocmit primul sistem de clasificare a lumii vii care cuprindea 24 clase de plante şi 6 de animale.creare .. El considera că speciile există în realitate şiprezintă o totalitate de organisme asemănătoare după structură şi care dau urmaşi fecunzi. 2. • aspectul exterior. ş. după părerea lui. Meritul în dezvoltarea ideilor transformismului aparţine ilustrului biolog francez J. încercând să sistematizeze varietatea enormă de plante şi animale care au invadat Europa după colonizarea pământurilor de peste ocean. dintr-o dată. Necunoaşterea principiului istrorismului în dezvoltarea lumii vii.1). Specii. Linne era ferm convins că unele specii pot apărea din altele în urma încrucişării şi sub acţiunea schimbărilor din mediu. Un exponent de frunte al acestei învăţături a fost savantul suedez C. ocupând postul de şef de catedră a insectelor şi Biologie. Concepţiile sale referitor la dezvoltarea istorică a lumii organice au fost expuse în lucrarea "Filozofia zoologiei" (1809). ci. Mai întâi au apărut organismele simple care pe durata iei perioade îndelungate de timp s-au dezvoltat în organisme mai complexe. Darwin E. acesta s-a dovedit a fi un sistem artificial.. Spre sfârşitul vieţii. Toate corpurile şi fenomenele naturii au apărut însă pe cale naturală din materia (anorganică.a crea). Reprezentanţi ai transformismului au fost Buffon G. nu au putut apărea pe ^aşteptate. _ . Linne (fig.a. după părerea sa. sunt atâtea câte au fost create iniţial de creator. Organismele complexe.

Dacă condiţiile noi de viaţă acţionează timp îndelungat. Prezenţa acestora i-au sugerat ideea variabilităţii speciilor. după părerea sa. Lamarck însă i-a dat o orientare evoluţionistă. în sistemul lumii vii propus de Lamarckplantele şi animalele formează şiruri separate. Această afirmaţie a lui Lamarck a fost numită ipoteza moştenirii caracterelor dobândite. Să analizăm în continuare ideile evoluţioniste ale lui Lamarck. Studiind plantele răspândite pe teritoriul Franţei. Recunoscând în calitate de factori ai evoluţiei condiţiile schimbătoare ale mediului şi tendinţa internă a organismelor spre perfecţiune. 146 . Pe cea inferioară a situat infuzoriile şi polipii. căpătând trăsături specifice plantelor sudice. Lamarck a observat că speciile caracteristice regiunilor nordice. Rolul mediului în variabilitatea speciilor.viermilor. membranele înotătoare la păsările înotătoare). aripilor la struţ şi pinguin etc. Astfel el a descoperit forme de trecere ce leagă între ele speciile apropiate. Lamarck a participat nemijlocit la elaborarea sistematicii nevertebratelor. Ideea gradaţiei lumii vii era pe atunci răspândită pe larg. Astfel. combătută ulterior de Darwin şi adepţii săi. dând naştere unei noi specii.selecţia naturală. iar cele neantrenate se reduc (subdezvoltarea ochilor la cârtiţă. iar pe cea superioară . organismele se pot schimba radical. cauza principală a speciaţiei (formarea de noi specii). prezentând-o ca pe un produs al dezvoltării lumii organice. el 1-a omis pe cel principal .). Gradaţia lumii vii Lucrul asupra sistematicii lumii vii 1-a adus pe Lamarck la ideea gradaţiei lumii vii. Importanţa teoriei evoluţioniste a lui Lamarck constă în recunoaşterea apariţiei fiinţelor vii din materia nevie şi a dezvoltării lumii organice de la simplu la compus. adică a repartizării organismelor pe trepte ce reflectă complicarea structurii lor. Astfel a luat naştere legea antrenării şi neantrenării organelor. Cele antrenate se dezvoltă (gâtul lung al girafei. în acelaşi timp Lamarck a conchis greşit că speciile nu există. pe măsura deplasării lor spre sud se schimbă treptat. cunoaşterea profundă a lumii vii i-au dat posibilitatea să trateze în cunoştinţă de cauză (|^ ^ ^ problema evoluţiei acesteia. i însă învăţătura lui Lamarck avea şi unele neajunsuri. Modificările organelor. în condiţii noi de viaţă apar deprinderi noi care duc la antrenarea sporită a unor organe şi neantrenarea altora. Observând deosebirile dintre reprezentanţii aceleiaşi specii crescuţi în diferite regiuni ale ţării. se moştenesc. Variabilitatea speciilor. în natură fiind prezente doar un şir de forme de trecere care pentru comoditatea clasificării sunt considerate specii. formularea ideii de istorism.păsările şi mamiferele. pe durata câtorva generaţii. Lumea animalelor el a împărţit-o în şase trepte. Modificarea organismelor sub influenţa condiţiilor de viaţă este. recunoaşterea rolului activ al mediului în variabilitatea speciilor. dacă ele sunt comune pentru ambele sexe. Importanţa şi neajunsurile teoriei evoluţioniste a lui Lamarck. Lamarck presupune că cauza variabilităţii acestora sunt condiţiile de mediu.

o. în 1859 vede lumina tiparului opera fundamentală a vieţii sale "Originea speciilor". în prima jumătate a sec. Darwin. amfibieni şi reptile. După 5 ani de călătorii la bordul acestui vas. pe atunci nu se ştia de anestezice. Darwin s-a stins din viaţă la 19 aprilie 1882 şi a fost înhumat la panteonul englez din abaţia Westminster alături de I. cea mai grandioasă generalizare ştiinţifico-naturală a sec.3.suferinţele unui copil operat. au produs asupra lui o impresie atât de puternică. Dar visul tatălui nu avea să se realizeze. plante exotice. Darwin . piei şi schelete de mamifere. TEORIA EVOLUŢIEI LUMII VII A LUI CH. unde se studiau în special limbile antice (greaca şi latina). Darwin se retrage la moşia sa cu intenţia de a pune în ordine notiţele făcute în timpul călătoriei. în 1842 el scrie o scurtă schiţă referitoare la teoria selecţiei naturale pe care o argumentează prin dovezi convingătoare. DARWIN învăţătura despre dezvoltarea lumii organice. în scurt timp de la sosire. îndrăgostit de natură. a apărut în Anglia. şi nu întâmplător. Pentru valorificarea bogăţiilor naturale de pe noile pământuri se organizau expediţii militare. Fig. încât a jurat să nu mai calce pragul sălii de operaţii.Presupunerea sa că evoluţia se datorează tendinţei existente în natură spre perfecţiune nu corespundea realităţii. (fig. roci ş. Studiile primare şi Ie-a făcut într-un pension particular. a început să studieze medicina la Universitatea din Edinburgh. care cuprindea iniţial câteva zeci de pagini scrise de mână. I Ch. număra deja 2300 de pagini. Numeroasele experienţe efectuate cu scopul determinării moştenirii sau nemoştenirii caracterelor dobândite nu au confirmat presupunerea lui Lamarck. Newton. 2. comerciale şi de cercetare. Darwin s-a întors în patrie aducând cu sine numeroase colecţii de fluturi. Tatăl s-a văzut nevolt saşi transfere fiul la facultatea de teologie a Universităţii Cambridge. întruna din zile. întrucât tatăl finea foarte mult sâ-şi vadă fiul medic. care se pregătea pentru o călătorie în jurul lumii. Charles Darwin s-a născut la 12 februarie 1809 în Anglia în familia unui medic. XIX. 147 i . păsări împăiate. Era un copil vioi. nefiind în stare să vadă sânge şi să suporte suferinţele bolnavilor operaţi. sensibil şi cam naiv. La una din aceste expediţii a participat şi Ch.3). gândaci. Astfel Anglia devine ţara cu cele mai multe colonii. în timpul studiilor la această universitate. în 1858 această schiţă. Darwin a avut marele noroc să fie recomandat de nişte prieteni căpitanului vasului Beagle. Tânărul Darwin simţea o totală repulsie faţă de medicină. 2. 2. Necesităţile în noi surse de materie primă şi pieţe de desfacere impuneau acapararea de noi pământuri. Ulterior s-a demonstrat că se moştenesc doar caracterele care vizează materialul ereditar din celulele sexuale şi nicidecum modificările apărute în urma antrenării şi neantrenării organelor. XIX Anglia era cea mai dezvoltată ţară din lume.

• întrucât fiecare organism produce mai mulţi urmaşi decât pot supravieţui pe teritoriul dat. atunci ultimii descendenţi se pot deosebi într-atât de strămoşii lor. deoarece pe măsura modificării mediului apar noi adaptări. La- ^S monosov). teoria celulară (M Shledein. organismele încet şi treptat se transformă şi se perfecţionează în corespundere cu condiţiile mediului de viaţă. Lyele. în timpul vieţii autorului. Lo- Bogatul material factologic acumulat în timpul expediţiei. Darwin este primul savant care a dezvăluit forţa motrice a evoluţiei {selecţia naturală în baza luptei pentru existenţă) şi baza materială a acesteia . 148 . încât ar putea fi evidenţiaţi într-o nouă specie. Rezultatul evoluţiei sunt perfecţionarea adaptării organismelor la mediul de viaţă şi apariţia de noi unităţi taxonomice. consecutivitatea evenimentelor soldate cu alegerea celor mai adaptaţi indivizi se prezintă astfel: Reproducerea! nelimitată Lupta pentru existenţă Moartea 1 * selectivă I Selecţia I naturală 3 Adaptarea! la mediu I • Indivizii care au supravieţuit în lupta pentru existenţă dau naştere următoarei generaţii şi astfel schimbările "reuşite " se transmit urmaşilor. i-au permis cercetătorului să formuleze teoria evoluţiei lumii vii în Q__ baza selecţiei naturale. teoria formării lente a scoarţei terestre {Ch. V. Teoria evoluţiei a fost expusă de Ch.~-\ voisie. -™ T. Esenţa acesteia se rezumă la următoarele postulate: <T • Toate fiinţele vii ce populează Terra niciodată nu au fost create de cineva.a. Schematic. Teoria lui Darwii despre evoluţia lumii vii în baza selecţiei naturale a fundamentat biologia dir punct de vedere ştiinţific şi a combătut concepţiile despre lipsa legăturilor dint specii. Lomonosov). V. despre caracterul întâmplător şi invariabil al diversităţii lumii organice Ch. "Originea speciilor'''. ci îi elimină pe cei mai puţin adaptaţi. Kant). Primul tiraj (1250 de exemplare) a fost vîndut într-o singură zi. Swann) ş. « Odată apărute pe cale naturală. precum şi unele —" descoperiri ştiinţifice ale timpului: legea conservării şi transformării energiei {A. M. Selecţia naturală însă nu-i alege pe cei mai adaptaţi.variabi litatea. * Transformarea speciilor în natură este posibilă datorită variabilităţii ereditare. Concepţia supravieţuirii celor mai adaptaţi constituie nucleul teoriei despre selecţia naturală. M. între indivizii aceleiaşi sau diferitelor specii ce populează acelaşi spaţiu are loc lupta pentru existenţă. Importanţa teoriei darwiniste despre evoluţia lumii vii. cu atât şi probabilitatea adaptării lor la condiţiile noi de viaţă este mai mare. lucrarea a fost reeditată de 6 ori şi a fost tradusă în toate limbile europene. Drept urmare fiecare generaţie nou apărută se dovedeşte a fi mai adaptată la mediul de viaţă. Dacă selecţia naturală acţionează pe o durată mai îndelungată de timp. apărută la 24 noiembrie 1859. Cu cât deosebirile dintre indivizii aceleiaşi specii sunt mai mari. • Rezultatul luptei pentru existenţă este selecţia naturală: supravieţuirea celor mai adaptaţi. Darwin în lucrarea. teoria originii sistemului solar {E.

3 PERIOADA POSTDARWINISTĂ ÎN DEZVOLTAREA CONCEPŢIILOR EVOLUŢIONISTE ^ Perioada postdarwinistă în dezvoltarea teoriei evoluţioniste poate fi împărţită 7^ în câteva etape: -^1 1. Wallace şi /. Levontin. Kordium. în prezent au fost înaintate un şir de noi ipoteze ale evoluţiei lumii vii. S. 2. cât şi pe orizontală. ^ în Rusia de către C. formulată R. fiind neutre faţă de condiţiile concrete ale mediului înconjurător. în calitate de forţe motrice ale evoluţiei sunt promovate unele stări ale genotipului speciei. dificultăţile în calcularea şi demonstrarea tempourilor evoluţiei sunt punctele vulnerabile ale teoriei sintetice a evoluţiei. S. iar în România de către Emil Racoviţă. Termenul de sintetică ţine de lucrarea renumitului evoluţionist englez Huxley I. de regulă. Lipsa unor dovezi materiale. 3. promovată de A. Weismann şi E. Mecinikov şi /. dintre care menţionăm următoarele: . M. Haekel. numite vectori. . Etapa negării darwinismului (antidarwinismul). în calitate de factor creator al evoluţiei este promovat hazardul sau caracterul întâmplător al coincidenţei dintre mutaţiile formate şi condiţiile adecvate ale mediului înconjurător. . Drept forţă motrice a evoluţiei era propagată mutaţia. Promotori activi ai ideilor antidarwiniste erau unii din autorii teoriei mutaţiilor {W.Teoria neutrală a evoluţiei. Etapa sintetică. Savantul consideră că majoritatea mutaţiilor nu au o valoare selectivă. Johannsen şi Hugo de Vries). Secenov. elaborată deM Kimura. ~ propagarea şi acceptarea lor pe larg în diferite ţări. Adepţii acestei teorii :onsideră că la baza evoluţiei multor organisme stă circulaţia pe orizontală a fnformaţiei genetice prin intermediul diferitelor organisme. 149 . Timireazev. cele genice. "Evoluţia: sinteza contemporană" (1942).Teoria informaţională a evoluţiei. Huxley. în Anglia darwinismul era <"^ promovat de A. care în condiţiile concrete ale mediului transformă [rapid specia iniţială. care nu recunoaşte selecţia naturală ca forţă motrice a evoluţiei. 1. care favorizează fixarea şi dezvoltarea lor ulterioară. Principalele postulate ale acestei teorii pot fi formulate astfel: • Materialul evoluţiei îl prezintă mutaţiile. Are la bază [transmiterea informaţiei între reprezentanţii diferitelor unităţi taxonomice atât pe >erticală (de la părinţi la urmaşi). caracterizată prin interesul sporit faţă de ideile darwiniste. în Germania de către A. • Forţa motrice a evoluţiei este selecţia naturală în baza luptei pentru existenţă. a apărut la începutul anilor 40 ai secolului XX şi continuă până astăzi. când au apărut un şir de curente care negau rolul conducător al selecţiei naturale în evoluţia lumii vii. • Cea mai mică unitate a evoluţiei este specia. printre care un loc aparte revine virusurilor.1. A.Teoria echilibrului punctat. Etapa creativă. Adepţii acestei teorii nu recunosc evoluţia lentă şi îndelungată a speciilor şi consideră că formarea de noi specii are loc brusc.

paleontologie ş. în schimb aici trăiesc lemurii.j tinent. — embriologie. lipide. Pe insula Madagascar. Toate organismele vii. au o structură celulară. insulele Britanice. anatomia comparată. nu se întâlnesc mamifere de talie mare care au apărut pe continent după separarea insulei. semimaimuţe neîntâlnite nicăieri în lume. Atât corpul plantelor.) şi anorganice. Noua Zeelandă şi Tasmania s-au separat de continent încă în era mezozoică. Australia. Deşi există unele deosebiri în structura celulei vegetale şi animale. KT7 Amintiţi-vă principalele zone biogeografice ale Terrei. Dovezile foiogeografîei Biogeografia. Flora şi fauna insulelor separate de continent prezintă o copie fidelă a diversităţii lumii vii a continentului la momentul separării.> noi specii de plante de cultură şi animale domestice sunt dovezi directe ale evoluţiei lumii. DOVEZILE EVOLUŢIEI LUMII VII Ştiinţa contemporană dispune de date şi dovezi incontestabile ale procesului —" evoluţionist. latimeria. biologiei moleculare şi citologiei fi Amintiţi-vă elementele şi compuşii chimici specifici naturii vii. Dovezile biochimici. Analiza chimică a arătat că în compoziţia tuturor organismelor vii intră aceleaşi elemente chimice. toate procesele biochimice ce au loc în organismele vii se desfăşoară în mod similar. / existenţa relictelor. Asemănările enumerate în alcătuirea chimică. celulară şi desfăşurarea proceselor biochimice prezintă o dovadă a originii comune a naturii vii. Printre acestea deosebim dovezi indirecte care prezintă date 1 v^. în plan general ea este asemănătoare. Datele experimentale şi observările puse la ^ dispoziţie de genetică şi evolutionism.factologice acumulate de diferite ştiinţe: biogeografîe.4. în continuare expunem cele mai importante dovezi indirecte ale evoluţiei lumii vii. separate de curând de con. De exemplu. glucide. Drept exemplu de relicte pot servi Gingo biloba I Metasequoja . de organisme care nimeresc aici din întâmplare. cu excepţia virusurilor. Deosebim insule de origine vulcanică şi insule apărute în urma separării lor de continent.a. precum şi succesele obţinute în crearea de . în calitate de ştiinţă despre răspândirea organismelor pe Terra. Cele vulcanice sunt populate. Mai mult ca atât. cât şi al animalelor se compune din substanţe organice (proteine. ne pune la dispoziţie un şir de date convingătoare ale evoluţiei lumii vii.a. de regulă. Enumerăm principalele dintre ele: / specificul florei şi faunei insulare. Drept urmare doar aici mai pot fi întâlnite monotremele şi marsupialele. acizi nucleici ş. au o faună identică cu cea europeană actuală. hateria şipeştii dipnoi\ 150 .dintre plante şi şobolanul maxat. care a pierdut demult legătura cu continentul african.

Resturi fosile. Dipnoii sunt unicii peşti contemporani la care vezica înotătoare s-a transformat în plămâni. Astfel. odată cu schimbarea [condiţiilor de viaţă a avut loc I transformarea treptată a unor animale mici pentadactile omnivore în animale mari impariIcopitate erbivore. precum şi descoperirea resturilor unui număr mare de specii de plante şi animale dispărute care tăceau legătura dintre diferite Fig. dipnoii au ajuns neschimbaţi până în zilele noastre. asigurând respiraţia pe timp de secetă. Din materialul expus este evident că repartizarea speciilor de plante şi animale pe suprafaţa pământului reflectă dezvoltarea istorică a Pământului şi evoluţia organismelor vii. Schimbări au suferit şi celelalte părţi ale I corpului: s-au mărit dimensiunile corporale.4. a membrelor. Supravieţuirea în noile condiţii a fost posibilă doar în urma transformării. Analiza resturilor fosile. 2. întrucât condiţiile de viaţă în arealul restrâns al speciei au rămas relativ constante. v ' specificitatea florei şi faunei fiecărei zone biogeografice. s-au modificat şi condiţiile de viaţă ale strămoşului calului.dintre animale. forma craniului. Ca urmare numărul falangelor s-a redus până la una. O dată cu schimbarea climei. r rupe sistematice a permis 151 CV . Africa Ecuatorială şi Australia. Caii contemporani au provenit de la strămoşi de talie mică. s-a complicat structura dinţilor. dar în număr limitat. Arealul restrâns al acestor peşti este consecinţa scindării fostului continent Gondwana.a. precum şi reconstituirea (fig. Dovezile paleontologici Paleontologia este ştiinţa despre plantele şi animalele fosile. în primul rând. care a generat micşorarea suprafeţelor împădurite şi extinderea stepelor.4) evoluţiei unor specii de animale şi plante.. 2. deoarece căutarea hranei şi apărarea de duşmani pe spaţii deschise cerea dezvoltarea unei viteze mari.5). aparatul digestiv a căpătat trăsături specifice erbivorelor ş. în calitate de exemplu să analizăm evoluţia calului (fig. Analiza rămăşiţelor de plante şi animale care au populat cândva planeta Pământ permit compararea formelor contemporane de viaţă cu cele dispărute. Peştii dipnoi se mai întâlnesc doar în America de Sud. 2. omnivori care au trăit acum 60-70 mln de ani în păduri şi aveau membre pentadactile.

în natură sunt frecvente cazurile de asemănare a organelor după aspectul exterior şi funcţii. deşi îndeplinesc funcţii diferite. Organele care au o structură asemănătoare şi o origine comună. dar îndeplinesc funcţii diferite sunt numite omoloage (fig. picior descrierea evoluţiei şi în limitele altor taxoane. Restabilirea evoluţiei calului după resturile fosile.6). 2.Fig. teriodontul . 2. arheopterixul . aripile la insecte 152 .de la reptile la mamifere.6 alcătuirea membrelor anterioare la diferite grupe de organisme şi găsiţi asemănările şi deosebirile. Astfel. 2. originea lor fiind însă diferită. membrele la unele vertebrate.de la reptile la păsări.5. altele concresc. De exemplu. De exemplu. stegocefalul este o formă de trecere de la peşti la amfibieni. Oasele unor regiuni pot lipsi. Dovezile anatomiei comparate Studiaţi după fig. au acelaşi plan de structură şi o origine comună. Analiza comparată a structurii interne şi externe a diferitelor organisme a demonstrat existenţa unor asemănări evidente. dovadă a originii lor comune. însă toate se dezvoltă din aceleaşi primordii.

toate animalele pluricelulare îşi încep dezvoltarea e la o celulă. gastrulă. O dovadă a evoluţiei sunt şi organele rudimentare. dar ulterior ele încetează să se mai dezvolte şi la indivizii maturi rămân în stare nedezvoltată. la embrionii tuturor vertebratelor sunt prezente rimordiile arcurilor branhiale. 2. rudimente sunt centurile membrelor posterioare la balenă. rudimentele sunt organe care şi-au pierdut imporFig. Deosebit e evidentă este asemănarea stadiilor embrionare în limitele unei clase sau icrengături. 2. Această legitate în dezvoltarea embrionilor indică înrudirea 153 . dinţii la furnicar. Cu alte cuvinte. cea de-a doua pereche de aripi la diptere. Organe omoloage. corzii.7. tanţa în timpul evoluţiei. păsări. manifestându-se tot mai clar trăsăturile laşelor de care aparţin. ghimpii la salcâm (stipele metamorfozate) şi ghimpii la păducel (lăstari metamorfozaţi). De exemplu. urmând stadiile de blastulă. Pe măsura dezvoltării semănarea dintre embrioni slăbeşte. Apariţia atavismelor denotă legătura istorică dintre speciile dispărute şi cele actuale. 2. La plante organe analoage sunt ghimpii la barbaris (frunze metamorfozate). 2. La unele organisme apar atavismele . membrelor etc. Dovezile embrîologiei Studiaţi după fig.8 dezvoltarea embrionară la diferite grupe de animale şi trageţi concluzii. embrion tristratificat. Organe analoage la cârtiţă şi coropişniţă.caractere specifice strămoşilor speciei date care pe parcursul evoluţiei au fost pierdute. Astfel de organe sunt numite analoage. De exemplu. la o mie de animale unicopitate poate apărea un individ tricopitat.7). membrele săpătoare la cârtiţă şi coropişniţă (fig. De exemplu. Investigaţiile embriologice au arătat asemănarea stadiilor iniţiale ale dezvoltării mbrionare la animale.Fig. Astfel. Primordiile acestor organe se formează în perioada embrionară.6.

V . Un rol important în dezvoltarea embriologiei evoluţioniste a avut elaborarea de către A.de bovine. VI . VII . legea biogenetică confirmă o dată în plus evoluţia lumii organice.V VI VII VIII rionii diferitelor vertebra- Fig. Conform acesteia fiecare individ în ontogeneză repetă dezvoltarea istorică (filogeneza) a speciei sale. IV .8). prin urmare ontogeneză este o repetare succintă a filogenezei. adaptările ulterioare la alte condiţii ale mediului şi la un alt mod de viaţă modifică mersul dezvoltării lor. mormolocii au coadă.de broască-ţestoasă. II . au elaborat în a doua jumătate a secolului XIX legea biogenetică. Mai mult ca atât. Bineînţeles că în ontogeneză nu se repetă toate etapele evoluţiei care a avut loc pe durata a mii şi milioane de ani. 2. lor. moştenite de la strămoşi. 2. De exemplu.de triton. savanţii germani F. şi se respectă doar în ontogeneză speciei date.de peşte. Prin urmare. După părerea lui Severţov. 154 .de iepure.de porc. deşi organismele păstrează mecanismele de dezvoltare. VIII — de om. Miiller şi Haeckel E. Filogeneza prezintă un şir de ontogeneze. legea biogenetică fiind un caz particular al raporturilor dintre ontogeneză şi filogeneza.8. evoluţia organismelor are loc în baza modificărilor ereditare ale oricăror stadii ale ontogenezei.de pasăre. Emb- te: I . Severţov a concepţiei filembriogenezei. ci cu embrionii acestora. embrionii se aseamănă nu cu formele adulte ale strămoşilor. originea comună (fig. ca şi strămoşii lor. III . Pornind de la asemănarea în dezvoltarea embrionară a vertebratelor. Prin urmare.

d) branhiile la peşti şi la rac. • • . • • . Descrieţi forţele motrice ale evoluţiei după Darwin.1. • • • • • . 13. . 6. Dezvoltarea embrionară 11. c) teriodonţii. 4. Enumeraţi premisele apariţiei teoriei evoluţiei lumii vii a lui Darwin. Descrieţi ce prezintă formele de trecere. Explicaţi esenţa legii biogenetice. 7. 11. Analizaţi dovezile embriologfei. b) meritele. Expuneţi-vă părerea referitor la evoluţia lumii vii. Forme de trecere 7. Specificul florei şi faunei. Analizaţi concepţiile predarwinîste ale lui K. Linne şi ale adepţilor transformismului după algoritmul: a) premizele. c) neutrală. 1. Selectaţi în 2 coloane organele omoloage şi anoloage. 14. Definiţi noţiunile: anîropogeneză. Grupaţi noţiunile de mai jos câte 3. Anatomie comparată 4. c) neajunsurile. organe anaîoage. Biogeografie 5. e) cârceii la mazăre şi spinii la cactus. paleontologie. filogeneză. 10. Organe omoloage 8. f) cârceii la viţa de vie şi cârceii la mazăre. h) Cârceii la viţa de vie şi spinii la prun. g) membrele la balenă şi la cal. 15. b) arheopteritul. organe omoloage. i s • • • ' . Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta etapele dezvoltării istorice a evoiuţionismului. Embriologie 3. 9. 12. c) aripile la păsări şi la fluture. 2. Enumeraţi dovezile directe şt indirecte ale evoluţiei lumii vii. Resturi fosile 10. b) a negării. Analizaţi datele anatomiei comparate. Atavisme 9. 155 . Analizaţi principiile de bază afe învăţăturii Sui Darwin. Paleontologie 2. Legea biogenetică 6. d) informaţională. a) spini de prun şi de salcâm. a) stegocefalii. Specii izolate 12. 5. 8. b) branhiile la peşti şi plămânii la reptile. Explicaţi etapele perioadei postdarwiniste în istoria evoiuţîonismului: a) creativă. 3. .

în prezent specia este definită ca o totalitate de indivizi care au o origine comună. Enumerăm în continuare principalele dintre ele: 1. Noţiunea de specie în calitate de categorie biologică a fost formulată pentru prima dată în 1686 deJonh Ray (1628-1705). în primul rând al reproducerii. întrunirea indivizilor într-o specie se face în baza mai multor criterii.MECANISMUL EVOLUŢIEI 1 MICROEVOLUŢIA.de gen. Criteriul fiziologic ~ asemănarea indivizilor după procesele de activitate vitală. 3. familie. Criteriul biochimic . fiziologice şi biochimice. Pentru înţelegerea procesului de microevoluţie este necesar de a cunoaşte. lipidelor şi altor substanţe organice codificate de genotipul fiecărui organism.indivizii unei specii pot fi deosebiţi de indivizii altei specii după parametrii biochimici: compoziţia şi structura proteinelor. în primul rând. Filipcenko a propus de a delimita evoluţia în două procese . se aseamănă după caracterele morfologice. indivizii diferitelor specii nu se încrucişează. ordin. Criteriile speciei .şi macro evoluţie. în 1927 savantul rus Iu. încrengătură. clasă. noţiunile de specie şi populaţie şi criteriile în baza cărora acestea se delimitează. numit areal. SPECIA Şl POPULAŢIA 2 FACTORII MICROEVOLUŢIEI 3 REZULTATELE MICROEVOLUŢIEI 4 MACROEVOLUŢIA 5 TIPURILE EVOLUŢIEI 6 DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE EVOLUŢIEI 1. şi chiar dacă se încrucişează descedenţii sunt sterili. acizilor nucleici. Criteriul morfologic . 156 Specia. MICROEVOLUŢIA.micro. De regulă. Definirea ei ca o totalitate de indivizi ce se aseamănă după caracterele morfologice aparţine ilustrului botanist suedez K.asemănarea indivizilor unei specii după structura externă şi internă. 2. SPECIA Şl POPULAŢIA Amintiţi-vă principalele unităţi taxonomice ale lumii vii. se încrucişează liber şi dau urmaşi fecunzi. sunt adaptaţi la anumite condiţii de mediu şi ocupă un anumit teritoriu. Linne (1707-1778). Microevoluţia întruneşte transformările evolutive la nivel de specie. iar macroevoluţia .

în pădurile mixte. în luncile râurilor. Criteriul geografic . 2. 2. Repartizarea populaţiilor de sa'•îur în limitele irealului spe- 157 . de pe câmpuri. reproductivă şi evolutivă a speciei Repartizarea indivizilor unei specii pe arealul acesteia este neuniformă din cauza neomogenităţii condiţiilor de viaţă. Criteriul ecologic . Populaţia . repartizarea neuniformă a speciei în spaţiu se prezintă sub formă de „centre ale densităţii" ce alternează cu spaţii unde specia practic nu se întâlneşte.9 numărul de populaţii pe care le formează samurul în limitele arealului speciei şi explicaţi originea lor.fiecare specie ocupă un anumit areal. de aceea în limitele arealului formează desişuri în jurul iazurilor. 5. Populaţiile se formează istoriceşte în anumite condiţii ecologice.pentru fiecare specie sunt caracteristice anumite relaţii cu reprezentanţii altor specii cu care convieţuiesc. Fig. înzadar veţi căuta urzica într-o pădure de conifere şi cârtiţa pe terenuri înmlăştinite. relativ izolat de alte astfel de grupe.9. păşuni. Coloniile de cârtiţe pot fi uşor depistate după movilitele de pământ de la marginea pădurilor. Apartenenţa de specie a oricărui individ se face ţinând cont de toate aceste criterii în ansamblu. Sectorul din arealul speciei ocupat de o populaţie reprezintă habitatul acesteia.unitatea existenţială. umbrite. De exemplu. urzica dioică preferă locurile umede.specificitatea cariotipului indivizilor unei specii. Populaţia reprezintă un grup de indivizi ai unei specii ce se încrucişează liber între ei şi există timp îndelungat pe un anumit teritoriu.determină originea speciei. 7. distinct de al altor specii. Determinaţi după fig. Criteriul evolutiv . Criteriul genetic . Aceste „centre ale densităţii" speciei sunt numite populaţii. strămoşul de la care a provenit. Prin urmare.4. 6.

• asigurarea de şanse egale indivizilor de a se încrucişa între ei. şi anume 0.25 de la heterozigot. Frecvenţa gârneţilor cu gena recesivă a de asemenea va fi egală cu 0. dintre care 0. Panmixia asigură schimbul liber de informaţie genetică în limitele populaţiei şi păstrarea genofondului ei (totalitatea de gene şi genotipuri ale unei populaţii).. frecvenţa alelelor în populaţii nu se schimbă din generaţie în generaţie.5 A 0.recesivă. matematicianul englez V. îr F2 frecvenţa alelelor a rămas aceeaşi ca şi în F^ Această legitate se păstrează şi îr generaţiile ulterioare. Ulterior această legitate a fost ridicată la rang de lege care astăzi le poartă numele.5 a 0.25 de la heterozigot şi 0. • nesupunerea populaţiei procesului mutaţional sau acţiunii selecţiei. în 1908 doi autori. studiind independent unul de altul repartizarea genotipurilor şi fenotipurilor în populaţii. • efectivul speciei destul de numeros.25 de la homozigotul recesiv. 5 a = l n enera a a gj H H R M m M M I ' S ţi doua va avea loc segregarea.5A + 0 .25 Aa arătat în grilajul Punnet.încrucişarea liberă a indivizilor unei populaţii. Hardy şi medicul german W. Legea Hardy-Weinberg se referă doar la aşa-numitele populaţii ideale. obţinem următoarele raporturi dintre genotipurile descendenţilor: 1 AA : 2 Aa : 1 aa = p 2 A: 2pqAa : q 2 a Această expresie reprezintă formula binomului (pA + qa) 2 după care poate fi I 2 2 2 calculată frecvenţa genotipurilor în populaţii (pA + qa) = p A + 2pqAa + qa = \)\ 158 . ~S "I\_ "^Z *w Factorul principal care determină unitatea populaţiei este panmixia .25 Aa 0. unde are loc încrucişarea liberă a indivizilor.5 Aa + 0.25 de la homozigotul dominant şi 0.25 aa analiza gametică a descendenţilor din F 2 obţinem segregarea: 0. Pentru a demonstra această lege. se întâlnesc forme homozigote dominante şi recesive după o pereche de alele: AA . trebuie să admitem că într-o populaţie. după cum este 0.25 AA + 0. Legea Hardy-Weinberg. care corespund următorilor indici: • probabilitatea egală de combinare reciprocă a diferitelor tipuri de gârneţi. în conformitate cu prevederile legilor mendeliene hibrizii din prima generaţie vor fi heterozigoţi.5. Deci. Notând frecvenţa alelei A cu litera/».25 aa = 1 Din această formulă se vede clar că frecvenţa gârneţilor cu alela dominantă A va fi egală cu 0. Fiecare individ heterozigot va forma două tipuri de gârneţi în număr egal: 0. Weinberg. Probabilitatea încrucişării libere a indivizilor în limitele populaţiei este mai mare decât între indivizii populaţiilor vecine. • vitalitatea şi fecunditatea egală a indivizilor cu diferite genotipuri. Caracteristica principală a genofondului unei populaţiei este frecvenţa alelelor şi genotipurilor care se calculează după legea lui Hardy-Weinberg.25 AA 0.dominantă şi aa . La 0.5. au observat următoarea legitate: în anumite condiţii. iar a alelei a cu q.

Weinberg. După această formulă poate fi determinată frecvenţa genelor şi genotipurilor într-un şir de generaţii succesive din cadrul populaţiei. frecvenţa genotipurilor AA va constitui: 2 AA = 0.42 = 42% Răspuns: Genotipul AA se va întâlni cu o frecvenţă de 49%.1 principalii factori ai microevoluţiei. Aa = 42%. Rezolvare. într-o populaţie frecvenţa genei A este de 70%. Frecvenţa de 30% a genei a asigură o frecvenţă a 2 genotipului aa de 0.7 x 0.09 = 9%. La o frecvenţă a genei A = 70%. Studiaţi după schema 2. Studiu de caz.1 Izolarea Lupta pentru existenţă I Fluxul de gene Procesul mutaţional Undele populaţionale 1 Variabilitatea combinativă 159 t Deriva genetică . utilizând valorile frecvenţei genelor indicate în problemă. După aceste date calculăm frecvenţa genotipului heterozigot: 2Aa = 2(0. Să se calculeze frecvenţa genotipurilor pe parcursul generaţiilor următoare. SPECIATIA Schema 2.Ea şi reprezintă formula Hardy. iar aa = 9%. SCHEMA MICROEVOLUŢIEI APARIŢIA Şl PERFECŢIO.49 = 49%. FACTORII MICROEVOLUŢIEI întrucât evoluţia presupune modificarea genofondului populaţiei.7 = 0.1).3 = 0. iar a genei a de 30%. 2.3) = 0. Mai întâi se calculează frecvenţa genotipurilor posibile după for2 2 2 mula (p + q) = p + 2pq + q = 1). factorii care condiţionează dereglarea echilibrului Hardy-Weinberg şi sunt consideraţi factori ai evoluţiei (schema 2.

numărul de 160 . Calculele au arătat că completarea genofondului unei populaţii din 100 de indivizi pe contul genelor străine este de 100 de ori mai mare decât în baza mutaţiilor. Schema 2.3 genomice Sursa principală de noi alele în populaţie sunt mutaţiile genice. Prin urmare. Fluxul de gene întrucât populaţiile sunt sisteme deschise. VARIETATEA TIPURILOR DE MUTAŢII MUTAŢII Schema 2.2 DIVERSITATEA TIPURILOR DE VARIABILITATE VARIABILITATEA neereditară mutaţională | ereditară combinativă Crossing-overul. separarea independentă a cromozomilor în mitoză şi meioză. J cromozomiale genice Undele populaţionale Efectivul populaţiilor este supus unor oscilaţii permanente. Acestea sunt condiţionate de influenţa factorilor de mediu (rezervele de hrană.2 principalele tipuri de variabilitate. Procesul mutaţional Amintiţi-vă după schema 2. are loc un flux de gene care menţine asemănarea genofondurilor populaţiilor vecine. Mutaţiile dăunătoare sunt eliminate (indivizii ce poartă astfel de gene pier sau nu lasă urmaşi). Soarta acestora depinde de caracterul lor.3 principalele tipuri de mutaţii. Observările au arătat că la unele specii 10-25% din indivizii unei generaţii poartă mutaţii. încrucişarea întâmplătoare a indivizilor generează o varietate enormă de combinaţii noi ale genelor alele şi nealele care dereglează echilibrul genetic.Variabilitatea combinativă Amintiţi-vă după schema 2. nu se exclude posibilitatea de încrucişare a reprezentanţilor diferitelor populaţii. Ca urmare a fluxului de gene genotipurile urmaşilor se deosebesc de genotipurile părinţilor. Cele folositoare dau posibilitate indivizilor populaţiei de a-şi perfecţiona adaptările deja existente sau de a-şi forma altele noi la schimbarea condiţiilor de viaţă. Ca urmare în populaţii sunt aduse permanent gene din populaţiile vecine. adică procesul mutaţional poate fi considerat furnizorul materialului evolutiv elementar.

condiţiile climatice ş. ci.a.). melci ş. Dacă o mutaţie apare în medie la 100 000 de indivizi. în timp ce concentraţia altora va creşte considerabil. Aceste oscilaţii periodice ale efectivului populaţiilor au fost numite unde populaţionale.) şi poartă un caracter periodic: creşterea numărului de indivizi este urmată de reducerea lui. Deriva genetică este imprevizibilă şi poate duce o populaţie la pieire sau. La o creştere ulterioară a efectivului. a XII-a 1 61 . genofondul populaţiei va fi altul. necoincidenţa perioadelor de maturare sexuală etc. După reducerea efectivului. Astfel de cauze pot fi: particularităţile alcătuirii şi funcţionării organelor reproductive. a ajuns la concluzia că în lumea vie are loc o permanentă jluptă pentru existenţă.i tiuiai în populaţiile puţin numeroase există pericolul pierderii unor gene ca urmare a faptului că unii indivizi din anumite motive nu lasă urmaşi.onstă în faptul că ea aprofundează deosebirile genetice dintre populaţii. pădufi.a. Observările au arătat că undele populaţionale exercită influenţă asupra structurii genetice a populaţiilor. ape. pnterspecifică şi lupta cu condiţiile nefavorabile ale mediului de viaţă. ceea ce | favorizează evoluţia lor de sine stătătoare în noi specii. deoarece va creşte numărul de indivizi ce vor purta mutaţii. Biologie. Acest tip de izolare exercită o influenţă puternică asupra speciilor puţin mobile (plante. din contra. O dată cu creşterea numerică a populaţiei sporeşte probabilitatea apariţiei de mutaţii şi de combinări noi ale acestora.răpitori. Izolarea biologica este generată de deosebirile dintre indivizii diferitelor populaţii din care cauză acestea nu se pot încrucişa. Izolarea spaţială poate apărea şi în cazurile când specia ocupă un areal destul de vast. Lupte pentru #«§tentă încă Ch. Izolarea spaţiala este cauzată de munţi. tartarea în funcţie de cauze se deosebesc două tipuri de izolare: spaţială şi biologică. Importanţa evolutivă a izolării populaţiilor . Fenomenul schimbării întâmplătoare a frecvenţei genelor din genofondul populaţiei este numit derivă genetică. indivizii rămaşi se vor deosebi genetic de populaţia cândva mare: unele gene vor dispărea împreună cu purtătorii lor. r« . generalizând rezultatele observărilor sale efectuate în timpul călătoriei în jurul lumii. Se disting trei forme ale luptei pentru existenţă: intraspecifică. Din cauza distanţelor considerabile întâlnirea indivizilor diferitelor populaţii este practic imposibilă. Darwin. deserturi şi alte bariere geografice. de concurenţi. apoi la mărirea efectivului de 10 ori numărul de mutaţii de asemenea va creşte de 10 ori. o poate adapta şi mai bine la condiţiile de mediu. Frecvenţa genelor în astfel de populaţii se schimbă timp de câteva generaţii. care reflectă relaţiile indivizilor unei populaţii între ei şi cu factorii de mediu.

lumină etc. 2. Eliminarea celor mai puţin adaptaţi se realizează prin pieirea lor fizică sau prin excluderea lor din procesul de reproducere (lasă puţini urmaşi.. 2. Lupta interspecifică are loc între populaţiile diferitelor specii.Explicaţi după fig. ci gene ce le determină. în iernile geroase multe păsări îngheaţă. mediului. tată.0-2. „gazdă-parazit" etc. Selecţia naturală presupune alegerea fenotipurilor care corespund cel mai bine condiţiilor concrete de viaţă. nu-i lasă în genere sau aceştia sunt sterili). Lupta interspecifică se poate încheia cu eliminarea uneia din speciile concurente sau cu adaptarea speciilor la condiţii diferite de viaţă în limitele aceluiaşi areal sau cu separarea lor teritorială. în funcţie de fenotipul favorizat se disting trei forme ale selecţiei naturale: motrice (direcţională). Peştii pier ca urmare a insuficienţei de oxigen în apă. stabi162 . Drept exemplu de luptă interspecifică servesc relaţiile „răpitor-jertfă".10. 2. La baza ei stă capacitatea nelimitată de reproducere a organismelor vii şi caracterul limitat al resurselor puiet puietul adulţii icre efectivul naturale (/îg. Această formă de concurenţă este mai aprigă în cazul speciilor care ocupă condiţii ecologice identice şi folosesc aceleaşi surse de hrană. Creşterea efecCurba de suindivizii mai adaptaţi la tivului populaţiei de parapravieţuire a urmaşilor condiţiile schimbătoare ale meci la o înmulţire nelimilostriţei. în ajuns în întorşi depuse în râu mare această luptă supravieţuiesc Fig. un număr enorm de plante pier anual din cauza gerurilor. selecţia ca atare alege genotipurile care asigură dezvoltarea unor fenotipuri mai adaptate la condiţii concrete de viaţă.) sau pedologice care influenţează activitatea vitală a organismelor. vânturilor puternice. secetei. întrucât inE divizii aceleiaşi specii conO sumă aceeaşi hrană. De exemplu.11 consecinţele reproducerii nelimitate şi imposibilitatea unei astfel de reproduceri în condiţii nati Lupta intraspecifică este cea mai acută formă a luptei pentru existenţă.10 şi 2. umiditate. Selecţia naturală KH Amintiţi-vă după fig. Lupta cu condiţiile nefavorabile ale mediului apare în funcţie de condiţiile climatice (temperatură. întrucât urmaşilor li se transmit nu caractere gata. 2. popuI lează acelaşi teritoriu.ii).12 noţiunea de normă de reacţie. au nevoie de aceleaşi adăposturi etc.

nu. iar 64 .CM lizatoare şi disruptivă. tea aveau sau aripi prea lungi. 1 '.13. După 1848. 2. Mutanţii cu nuanţe mai întunecate ale aripilor rămâneau însă nevăzuţi. ornitologul a găsit 136 de vrăbii îngheţate pe care le-a adus într0 încăpere încălzită. Selecţia motrice acţionează în • % caz de schimbare a mediului de înălţimea plantei viaţă prin favorizarea unuia din norma de reacţie fenotipurile extreme {fig. mesteacănului. Acest tip de selecţie acţionează în condiţii relativ constante ale mediului şi asigură asemănarea indivizilor unei populaţii între ei. în condiţii noi de viaţă au asigurat supravieţuirea purtătorilor. Deci.asigurarea supravieţuirii şi lăsării de urmaşi de către cei mai adaptaţi indivizi. 72 dintre ele şi-au revenit. 2. în 1898 circa 98% din indivizii acestei populaţii aveau aripi întunecate. Analizând minuţios vrăbiile motrice stabilizatoare disruptivă pierite. apărut în urma unor mutaţii întâmplătoare ale genei răspunzătoare de culoarea aripilor. După câteva zile de vânturi puternice şi viforniţă. raion industrial al Londrei. Până în 1848. Manifestarea fenotipică a caracterului (înălindustrial. dezvoltarea caracterului minimă maximă Un exemplu clasic de selecţie motrice îl constituie melanismul Fig. Selecţia stabilizatoare. în condiţiile mediului poluat prezenta avantaje faţă de fenotipul obişnuit. dezgolind trunchiurile care s-au acoperit cu funingine. 2. unde dormea pe licheni. 163 . Excluderea din populaţii a fenotipurilor extreme este realizată de selecţia stabilizatoare. 2. Pe astfel de trunchiuri întunecate fluturii de culori deschise au devenit o pradă uşoară pentru păsări. ceea ce îi permitea să rămână nevăzut în timpul zilei pe trunchiurile mestecinilor. Mecanismele de realizare a scopului \ sunt însă diferite. în populaţia acestei specii din Manchester.12). cotarul ţimii) în limitele normei de reacţie în funcţie de condiţiile mediului. un fluture crepuscular. Drept exemplu de acţiune a selecţiei stabilizatoare poate servi cazul descris de ornitologul american G. Varietatea formelor selecţiei naturale. el a constatat că acesFig. lichenii au pierit. avea aripi de culori deschise. adică stabilizarea ei (fig.12. genele defavorizate până la poluarea mediului. Astfel. fenotipul extrem.13). In urma poluării aerului cu SO2. Bampas. au fost descoperite câteva exemplare cu aripi întunecate (fenotip extrem). Toate cele trei forme de selecţie au acelaşi i:-: scop .

Existenţa şi astăzi a unor astfel de forme arhaice ca latimeria. în caz de condiţii diferite în cadrul aceluiaşi areal acţionează mai întâi selecţia disruptivă. De exemplu. Adaptarea organismelor la mediu este realizată prin forme şi culori protectoare. în astfel de condiţii au supravieţuit indivizii care creşteau repede: atingând în scurt timp dimensiuni mari. 3. Fără un minim de adaptare la mediu organismul nu ar putea supravieţui. hateria. o populaţie se află în echilibru cu mediul său de viaţă ceea ce-i permite să supravieţuiască şi să perpetueze în mediul dat. o diversifică. organe speciale de apărare.1). REZULTATELE MICROEVOLUŢIEI Modificările apărute în populaţii la nivel de genom duc la formarea unor fenotipuri mai adaptate şi apariţia în baza lor a speciilor noi (vezi schema 2. Selecţia disruptivă (fig. Evoluţia accentuează adaptarea. gimnospermul Gingo ş. urmată de cea stabilizatoare. ea devenind mai adecvată pentru un anumit tip de mediu. Prin urmare. în natură cele trei forme ale selecţiei naturale interacţionează în cadrul aceleiaşi populaţii. Adaptarea este starea în care un organism.sau prea scurte.13): acţionează asupra populaţiilor ce ocupă medii de viaţă cu un mozaic sezonier sau spaţial şi favorizează două sau mai multe valori ale caracterului. dar nu pe cea medie. Apariţia acestor speciilor în cauză a fost condiţionată de cositul de la mijlocul verii. Studiaţi după schema 2.4 varietatea formelor şi culorilor protectoare la animale. Adaptările. Ch. se datorează acţiunii selecţiei stabilizatoare. Comparaţi selecţia naturală cu cea artificială şi enumeraţi asemănările şi deosebirile. Acest tip de selecţie poate fi studiat pe exemplul apariţiei a două specii de clocotiş cu înflorire timpurie şi târzie. La o înmulţire în masă a ştiucii. Darwin a adunat în timpul călătoriei pe vasul Beagle numeroase exemple care ilustrează sporirea adaptării organismelor ca urmare a acţiunii selecţiei naturale. Un alt exemplu de acţiune a selecţiei disruptive este apariţia a două specii de ştiucă.a. puietul nu avea hrană îndeajuns. Au fost favorizaţi şi indivizii cu o reţinere maximă a creşterii: dimensiunile mici ale corpului le permiteau să se hrănească timp îndelungat cu plancton. 164 . Caracterul relativ al adaptărilor Rezultatul principal al evoluţiei este perfecţionarea adaptării organismelor la mediul de viaţă. 2. ei se hrăneau cu confraţii lor. în aceste condiţii reuşeau să lase urmaşi plantele ce formau seminţe până la cosit şi cele ce înfloreau după cosit. oposomul. au supravieţuit indivizii cu o lungime medie a aripilor.

14. după forma corpului şi culoare omizile unor fluturi amintesc ramurile. „„ Fig. după structură şi culoare suprafaţa aripilor unor fluturi aminteşte suprafaţa tulpinii arborelui uscat. Păsările ce au „gustat" o buburuză sau o viespe memorează pentru toată viaţa această culoare şi nu ! se mai apropie de indivizii ce o poartă. 6). . 2. 9-10).- ••••. gândacul Prosoplecta semperi se aseamănă după culoare şi forma corpului cu buburuza (fig. Varietatea formelor de adaptare a organisitenoara a corpului şi îşi umila melor la mediu . pentru a „pune pe îgă păsările".•>> > -•.Schema 2.14. . 2.14. De exemplu. 2. 3). 2. 2. 2.4 DIVERSITATEA FORMELOR DE ADAPTARE ALE ORGANISMELOR LA MEDIU . Mimezia constă în asemănarea animalelor neapărate cu obiectele din mediul ambiant.•. 1-2). 4-5).14. 2. fluturele Aegeria apiformis (fig. „ . ciupercilor otrăvitoare... Culoarea şi forma ameninţătoare deseori este însoţită de fcoze şi sunete ameninţătoare.14.•<•->• • . şerpii neveninoşi din regiunile tropicale se aseamănă la exterior cu cei veninoşi (fig.- . „ . - v . Insectele ce-şi duc traiul pe scoarţa arborilor pot fi confundate cu lichenii ce cresc aici. De exemplu. 2. |De exemplu. 8) se aseamănă cu viespea (fig.14. V.14. 7) şi musca Temnostoma vespiforme (fig. •. viespilor. fluturele Dismorphia astynome se aseamănă cu fluturele veninos Heliconius eucrate (fig. şerpilor. unor gândaci (fig.- Mimicria Mimetismul Mimezia Demonstraţia • Culoarea de avertizare • Culoarea şi forma ameninţătoare • Culoarea ademenitoare Mascarea • Culoarea criptică • Culoarea disruptivă • Culoarea de camuflare MI mieria Mimetismul este adaptarea prin care unele specii mai puţin adaptate adoptă culori şi chiar forme ale speciilor mai adaptate. Culoarea de avertizare este specifică buburuzelor.14. omida unei specii sfingide. •. ridică partea .

). Plantele dispun şi de un şir de adaptări ce le permit polenizarea încrucişată. a. De exemplu.a. 2. 4). 2. Acelaşi lucru îl face şi şopârla Phrynocephalus mystaceus (fig. de obicei. Astfel de organe de apărare au şi unele plante (urzica.15. numeroase adaptări nu numai că nu sunt folositoare. garantându-le succesul fecundaţiei şi prevenind încrucişarea dintre specii (fig. asigurând supravieţuirea speciei în anumite condiţii. fond (caracatiţa. pentru unele mamifere (căprioară. încă Ch. dar adesea devin şi dăunătoare.15. cactuşii. glande odorifere. 5). asemănându-se cu un şarpe (fig. Multe specii de animale îşi schimbă culoarea în funcţie de vârstă (puii de focă şi adulţii). Culoarea disruptivă este caracterizată de prezenţa fâşiilor şi petelor contrastante datorită cărora conturul animalelor nu poate fi perceput vizual. au. iepuri etc. La plantele acvatice este bine liotă Multe animale au organe speciale de apărare: ace. Acest tip de coloraţie este caracteristic pentru peşti şi alte animale ce trăiesc în grosimea apei. Este specifică zebrelor. Animalele ce trăiesc în iarbă. Darwin remarca că orice adaptare a organismelor la mediu este relativă. ea fiind favorabilă doar în anumite condiţii ale mediului. Toate aceste adaptări au putut apărea numai datorită selecţiei naturale. salcâmul.15. . 2.15. cameleonul. omizile etc. Culoarea criptică asigură animalelor asemănarea cu mediul ambiant. Culoarea de camuflare se bazează pe efectul de contraumbră: părţile mai iluminate ale corpului sunt colorate în nuanţe mai întunecate decât cele neiluminate. unor gândaci.1-2). anotimp (iepurii. ghimpi. greierul. şopârlelor. dinţi ascuţiţi etc. în caz de schimbare a acestora. brotăcelul). trandafirul ş. Ca urmare conturul animalului se contopeşte cu mediul. Caracterul relativ al adaptărilor. animalele cu blană albă în iernile cu puţină zăpadă sunt o pradă uşoară. glande veninoase. „Ochii" de pe aripile unor fluturi sunt un mijloc sigur de apărare (jig. 2. fluturi).). veveriţa). Culoarea ademenitoare este caracteristică pentru speciile destul de mobile (păsări. carapace.Fig. răspândirea seminţelor ş.galbenă. 2. toracele.15.). 3). bursucilor. vulpile. Varietatea formelor de adaptare a organismelor Ia mediu. culoarea verde a corpului (şopârlele. locuitorii deserturilor .

Aşadar. La secarea bazinului de apă aceste plante pier printre primele.. 48.formarea a două se disting doua etape: apariţia de adaptări la condiţiile noi de viaţă şi formarea propriu-zisă a speciei noi în baza izolării ei de specia-mamă. Unele specii de cartof se deosebesc după seturile de cromozomii: 12. de aceea specia reprezintă I sistemul evoluţionist elementar. 24. Toate I aceste specii s-au format de la specia iniţială prin multiplicarea setului de cromozomi. Drept exemplu de speciaţie simpatrică poate servi I formarea a două specii de clocotiş ca urmare a acţiunii selecţiei disruptive. dar izolate reproductiv. O dată cu formarea unor noi specii evoluţia nu se opreşte ci continuă într-un şir I lung de generaţii la nivel de macroevoluţie. populaţia izolată devine o nouă specie ifig.. lăcrimioarele au apărut în miocen şi s-au răspândit în pădurile de foioase de pe un vast teritoriu. 2 . De exemplu. Pe această cale au apărut diferite specii de plante şi animale. 2. adaptările utile în mediul acvatic s-au dovedit ineficiente î n afara accestuia. Poliploizii. Speciaţia allopatrică sau geografică este legată de izolarea spaţială a unor populaţii ale speciei iniţiale. determinate de particularităţile mediului de viaţă. Schema speciaţiei: 1 finală a microevolutiei. în desfăşurarea speciaţiei s P f i a iniţială.doua specii noi. sunt mai viabili şi mai productivi şi prin concurenţă pot substitui părinţii. Glaciaţiile din cuaternar au fragmentat acest teritoriu în mai multe zone izolate în care specia a evoluat diferit. 72. Dacă aceste deosebiri fac imposibilă încrucişarea cu indivizii altor populaţii ale speciei materne. Amintiţi-vă şi enumeraţi câteva din cauzele izolării biologice..16). subspecii. asemănătoare după mai multe I caractere esenţiale. Treptat indivizii acestor populaţii se deosebesc tot mai mult de specia la care aparţin. Populaţiile care ocupă diferite sectoare ale arealului speciei sunt supuse diferitelor direcţii ale selecţiei naturale. . „ ' . dând naştere la mai multe specii-fiice. iar populaţia . 4 MACROEVOLUŢIA .unitatea elementară a evoluţiei.dezvoltat ţesutul aerifer care asigură o suprafaţă mai mare de contact al plantei cu mediul în vederea ameliorării schimbului de gaze. 2.••• • B w M > fV Formarea de noi specii (speciaţia) este etapa Fig. Speciile. Drept exemplu de speciaţie simpatrică serveşte apariţia noilor specii în baza poliploidiei şi hibridizării îndepărtate. ••. r „ . de regulă.16. în funcţie de amplasarea teritorială a noii specii se deosebesc două căi ale speciaţiei: allopatrică şi simpatrică. Speciaţia simpatrică (sau ecologica) se realizează în limitele arealului speciei şi este asigurată de izolarea biologică. Prin intermediul speciaţiei se realizează evoluţia. se unesc în genuri. 3 . Genurile apropiate 167 .

deşi peştii şi delfinii fa parte din diferite clase de vertebrate. evoluţia paralelă se explică prin unitatea structurii genetice a grupelor înrudite şi variabilitatea lor asemănătoare. ordinele în clase. Unirea speciilor în taxoni de nivel superior indică asupra strămoşului lor comun într-o anumită eră geologică.) a două sau mai multe taxoane-fiice. De exemplu. Amintiţi-vă noţiunea de organe analoage şi exemple de astfel de organe. familiile în ordine. vorbim de evoluţia după metoda paralelismului. se formează adaptări diferite. Pe această cale a avut loc. forma corpului şi a înotătoarelor prezintă mult 168 .a. gen. Dacă două sau mai multe grupe de organisme. care poate dura câteva generaţii. Evoluţia divergentă se realizează la toate nivelurile de organizare ale lumii vii şi se rezumă la apariţia de la un taxon-mamă (specie. Convergenţa. La baza acestui tip de evoluţie stă selecţia disruptivă şi izolarea. la reprezentanţii aceluiaşi taxon. care nimeresc în condiţii diferite de viaţă. poate duce la apariţia de noi genuri. înmulţirea de mai departe a acestora în baza selecţiei naturale. 5. familie. macroevolutie poate fi i_ numită dezvoltarea vieţii pe Pământ în ansamblu. deosebirile acumulate vor fi atât de însemnate. într-un anumit moment al evoluţiei. Tipul taxonului nou format depinde de era geologică ^ în care a avut loc separarea formelor înrudite. Sub acţiunea factorilor evolutivi. aeriene (liliecii) şi terestre. TIPURILE EVOLUŢIEI Se disting trei tipuri de evoluţie a lumii vii: divergenţa. familii. apărute ca urmare a divergenţei. în sens larg.evoluţia . iar clasele în încrengături.şi macroevolutie nu există deosebiri principiale. a unor grupe de peşti dipnoi la care s-au dezvoltat caractere de amfibii. dar care populează acelaşi medii a avut loc în direcţia asemănării lor exterioare. ele prezentând două faţete <^ ale aceluiaşi proces . încât taxonul iniţial se va separa în două sau mai multe taxoane-fiice. Evoluţia divergentă culminează prin apariţia organelor omoloage. Amintiţi-vă noţiunea de organe omoloage şi enumeraţi câteva exemple de astfel de organe. balene).se unesc în familii. Evoluţia organismelor neînrudite. corespunzătoare epocilor. ordine şi alţi taxoni. în desfăşurarea proceselor de ' micro. Paralelismul.şi au loc sub acţiunea aceloraşi factori evolutivi. paralelismul şi convergenţa. ordin ş. probabil evoluţia a trei linii de pinipede (morsele. focile urecheate şi cele adevărate). pe durata unor perioade considerabile de timp. Din punct de vedere genetic. ulterior evoluează în aceeaşi direcţie. a câtorva grupe de insecte zburătoare la care aripile anterioare s-au transformat în elitre. Drept exemplu de evoluţie divergentă poate servi apariţia ordinelor de mamifere acvatice (delfini.

arealului ocupat şi numărului de taxoni-fiice. aparatului circulator.18. ceea ce nu se poate spune despre structura tegumentelor. Severţovprogres biologic. asemănarea dintre organismele neînrudite este doar exterioară. El se caracterizează prin micşorarea efectivului speciei.17. rechinul şi delfinul se aseamănă după forma corpului. 6 DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE EVOLUŢIEI Evoluţia este direcţionată spre adaptarea maximă a organismelor vii la condiţiile mediului de viaţă. Criteriile progresului biologic sunt creşterea numerică a taxonului. Evoluţia convergentă a animalelor săritoare de pe diferite continente. deoarece modificărilor evolutive sunt supuse caracterele externe ca urmare a adaptării la condiţii identice de viaţă. asemănări.a.suprafaţa mare la o greutate relativ mică (fig. . Are loc diferenţierea speciei.adâncirea divergenţei şi mărirea numărului de taxoni-fiice. Fig. 2. Regresul biologic se poate solda cu dispariţia speciei. 2. în cazul evoluţiei convergente. craniului. De rând cu progresul. indivizii taxonului trebuie să se adapteze la noile condiţii de viaţă. De exemplu.17). musculaturii. Seminţe şi fructe răspândite cu ajutorul vântului. răspândirea largă a reprezentanţilor acestuia şi mărirea numărului de grupe sistematice ce formează taxonul dat. respirator ş.18). ceea ce acutizează lupta pentru existenţă şi duce la lărgirea arealului speciei. în natură se înregistrează şi regresul biologic. N. Acelaşi lucru se poate spune şi despre mamiferele săritoare ce populează diferite continente (fig. Ca urmare a lărgirii arealului. Seminţele şi fructele reprezentanţilor diferitelor specii răspândite cu ajutorul vântului au o trăsătură comună . O atare sporire a adaptării organismelor la factorii de mediu a fost numită de către A. 2. Cauza 169 I .CV Dipus saggita Allactaga major \ Antechinomys laniger Pedetes cafer Fig. datorită cărui fapt descendenţii sunt mai adaptaţi la factorii de mediu decât părinţii. 2. în cazul convergenţei apar organe analoage. Urmările progresului biologic pot fi explicate astfel: creşterea efectivului taxonului dat contribuie la sporirea densităţii.

diferenţierea şi specializarea organelor digestive prezintă exemple de aromorfoze ce au făcut posibilă evoluţia mamiferelor.cu furnici) de asemenea este un exemplu de idioadaptare. în caz de alogeneza unele organe se dezvoltă şi se diferenţiază progresiv. colibri se hrănesc doar cu polenul plantelor tropicale. ghepardul. Apariţia aripilor. dezvoltarea membrelor locomotoare şi a aripilor au permis insectelor să cucerească uscatul şi. furnicarul . C jp Căile de atingere a progresului biologic Arogeneza. Deci. adaptările seminţelor la răspândirea de către vânt. Idioadaptările sunt adaptări particulare ale reprezentanţilor unui grup sistematic la condiţii strict specifice de viaţă. dinozaurii. alogeneza şi catageneza sunt cele trei căi principale de realizare a progresului biologic. Arogeneza sau progresul morfofuncţional este calea de evoluţie a unui grup de organisme în baza adaptărilor principial noi (aromorfozelor). Trecerea unor grupe de animale la un anumit tip de hrană (de exemplu. care au asigurat cucerirea mediului aerian. Alogeneza prezintă calea de asigurare a progresului biologic în baza idioadaptărilor (sau alomorfozelor). Studiaţi cu atenţie fig.a.•^ generală a regresului constă în schimbarea rapidă a mediului de viaţă. insectelor. Un exemplu clasic de arogeneza îl constituie apariţia clasei păsărilor.19 şi numiţi idioadaptarea care a dus la apariţia a cinci specii de cintiţe. 170 . dezvoltarea compartimentelor creierului care coordonează mişcările în aer reprezintă modificări morfologice. ursul alb ş. aromorfozele contribuie la ridicarea nivelului de organizare. fără a ridica nivelul lor de organizare. Diferenţierea musculaturii striate. Numeroasele adaptări ale florilor la polenizarea încrucişată cu ajutorul vântului. aromorfoze. parţial. anterior inaccesibile. fapt ce face posibilă ocuparea de noi medii de viaţă. a inimii cu patru camere. Delimitarea a două circuite sanguine. supus tigrul usurian. adaptările frunzelor la micşorarea transpiraţiei prezintă exemple de idioadaptări ale plantelor. în prezent regresului biologic este ~. prezenţa membrelor mobile dă posibilitate animalelor să se deplaseze în cele mai diferite medii. 2. apărute în legătură cu cucerirea unui nou mediu de viaţă. astfel încât —1 organismele nu reuşesc să se adapteze la el. De exemplu. Amintiţi-vă câteva din aromorfozele plantelor care le-au asigurat </ cucerirea uscatului. duceau un mod de viaţă terestru. Caracterele arogenice sunt utile în cele mai diverse condiţii de viaţă. Spre deosebire de aromorfoze. Strămoşii păsărilor contemporane. fără a le ridica nivelul de organizare morfofuncţională. idioadaptările asigură dezvoltarea progresivă a organismelor. în timp ce altele pierd importanţa funcţională şi se reduc. aerul. culoarea protectoare asigură adaptarea organismelor la anumite condiţii de existenţă. De exemplu.

reducerea ochilor. Tritonii.19. clase etc. 171 . Adaptarea cintitelor la hrănirea cu conuri ce trăiesc în peşteri se constată situate la diferite niveluri. care asigură. în baza aceleiaşi aromorfoze pot apărea diferite idioadaptări. Fiecare grup natural de organisme îşi începe existenţa cu aromorfoze. defunţional. ordine. suprafaţa foliară (cuscuta). atrofierea muşchilor. de la stegocefali. iar idioadaptările . în special. ceea ce a atenuat concurenţa şi a făcut posibil progresul biologic al clasei în an.aromorfoze samblu. Broaştele au membre bine dezvoltate şi plămâni ce le permite Ea trăiască pe uscat. la speciile Fig. 2. Cel de-al treilea grup de amfibii îl constituie formele apode (lipsite de membre). îmbinarea căilor progresului biologic Evoluţia presupune înlocuirea legică a unei căi de evoluţie cu altele. Aşadar. alogeneza ş.Catageneza sau degenerarea generală este o cale specifică de asigurare a progresului biologic prin simplificarea nivelului de organizare. In condiţii concrete de viaţă la reprezentanţii aceluiaşi grup se dezvoltă diferite îdioadaptan. Alogeneza poate fi schimbată de catageneza şi atunci progresul biologic are loc datorită regresului morfo. Simplificarea organizăm nu înseamnă dispariţia grupei date. idioadaptările au asigurat dezvoltarea a trei grupe de amfibii care au cucerit uscatul şi mediul acvatic. sistemului nervos. Prin urmare. Explicaţia este simplă: primele dau naştere taxonilor mari (familii.20). generare. cucerirea unui nou mediu de viaţă.Fig. amfibii cu coadă.taxonilor de nivel inferior (specii. La plantele parazitare se reduce intensitatea fotosmtezei. depigmentarea. De exemplu. 2. genuri). dispar rădăcinile (vâscul). La viermii paraziţi se simplifică organizarea aparatului digestiv. de aceea branhiile şi coada se păstrează toată viaţa. membrele în schimb sunt reduse. Din contra. Degenerarea are la bază trecerea organismelor la un mod de viaţă sedentar sau parazitar. duc un mod de viaţă acvatic. prin mijlocirea aromorfozelor au luat naştere reptilele. 2. De exemplu. Aceste forme ecologice s-au separat.20. majoritatea speciilor parazitare se afla în stare de progres biologic.). Din schemă se vede clar că aromorfozele apar cu mult mai rar decât idioadaptările.trei grupe de amfibii contemporane. Schimbarea căilor de atingere a progresului biologic este caracteristică pentru toate grupele de organisme şi este numită legea lui Severţov (fig. Relaţiile dintre arogeneză. iar a idioadaptărilor .

Explicaţi sehemat noţiunile: a) divergenţă. Explicaţi caracterul relativ a! adapîârlior prin exemple concrete. 3. b) variabilitate combinativă. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta speclaţla: a) alopatrică. 172 . Selecţia stabilizatoare acţionează în condiţii constante ale mediului. Culoare de camuflare.Z? ~:. b) paralelism. Culoare criptică b % _ Animalele neapărate iau forma şi culoarea celor apărate. specie. Selecţia motrice duce la deplasarea valorii medii a caracterului. selecţie naturală. Asociaţi noţiunile din coloana  eu caracteristicele din coloana B. 8. Explicaţi caracteristicile populaţiei pentru care este valabili legea Hardy» Wtsnberg. 2. a. Coloraţie de avertizare d. Selecţia disruptivă duce la păstrarea valorii extreme a caracterului. • g_ S u n t p r e z e p t e ^ d u n g j 6. Culoare şi formă ameninţătoare e. 7. Animale ce elimină substanţe toxice. 1."T__ D_ -^ ^ 1. 5. Notaţi prin A . macroevoluţîe. 10.^ ameninţătoare este î n s o t j t a de s u n e t e 4. populaţie. 4. Explicaţi noţiunile de: a) proces mutaţional. deoarece condiţiile mediului s-au schimbat într-atât. Culoare de camuflare j. adaptare. 12. Definiţi noţiunile de: microevoluţie.daca afirmaţiile unite prin conjuncţia deoarece sunt Juste. b) simpatrică. Enumeraţi factorii evoluţiei lumii vii. Animalele neapărate iau forma obiectelor djn 3 Cu|oarea si f o r m a 2 . 6. Analizaţi criteriile speciei. c) convergenţă. Analizaţi căile de realizare a macroevoluţlel. c) flux de gene. încât indivizii cu valori medii au fost înlăturaţi. Demonstraţi printr-un exemplu legea Hardy-Weinberg. -Mimetism c. 3. 9. 2. Părţile iluminate ale corpului sunt colorate mai întunecat decât cele neiluminate. deoarece duce la păstrarea formelor extreme. deoarece acţionează în caz de schimbare a condiţiilor mediului. 11. d) unde populaţionale. şl prin fî~daeă nu sunt juste.

b) în evoluţia animalelor. 2. 15. Degenerare generală 4. Torţelul 13. roşcate heterozigote şi al celor albe. Apariţia claselor 8. în regiunea specializată în creşterea acestei rase au fost înregistrate 4 169 de vite roşcate. Albinismul la secară se transmite prin ereditate drept caracter autozomal recesiv. Determinaţi frecvenţa genei albinismului la secară. dintre care 9 991 erau roşcate şi albe. Hibrizii de la încrucişarea vitelor roşcate cu cele albe au culoarea sură. Pe o insulă au fost numărate 10 000 de vulpi. îmbolnăvirea se întâlneşte cu o frecvenţă de 1:20 000. Vâscul 15. Albinismul la porumb se transmite prin ereditate drept caracter autozomal recesiv. 3 780 sure şi 756 albe. Albinismul general se transmite prin ereditate drept caracter autozomal recesiv. 5. Fecundaţia dublă la plantele cu flori 11. Colibri polenizează anumite plante 10. Apariţia plantelor cu flori 9. Determinaţi frecvenţa genei albinismului la aceste soiuri de porumb. Cârtita în sol 16. PROGRESUL BIOLOGIC REGRESUL BIOLOGIC 14. 173 . Idioadaptări 3. La unele soiuri de porumb plantele albinoşi se întâlnesc cu o frecvenţă de 25:10 000. Enumeraţi aromorfozele car© au avut loc: a) în evoluţia plantelor. 1.13. 4. Animale digitigrade 14. Determinaţi procentul vulpilor roşcate homozigote. Probleme la tema „Legea Hardy-Weinberg". Scrieţi un eseu la tema: „Factorii nocivi care duc la degradarea genotipului speciei umane". copiindu-l pe caiet. Tenia boului 6. Grupaţi noţiunile de mai jos după un criteriu comun. Calculaţi numărul de heterozigoţi în populaţie. Salvia este polenizată de bondari 12. 17. 3. Aromorfoze 2. La vitele mari cornute culoarea roşcată domină incomplet culoarea albă. Fotosinteză 5. 1. Completat) tabelul cu exemple. Culoarea roşcată o domină pe cea albă. Din 84 000 de plante cercetate 210 erau albinoşi. Apariţia speciilor 7. Determinaţi frecvenţa genelor culorii roşcate şi a celei albe a vitelor din această regiune.

2. moluşte cefalopode.1 şi fig.în secole. Reducerea arealului gimnospermelor 174 . proterozoică.Lumea animală contemporarană nă. Principalele evenimente care au avut loc în fiecare din aceste ere sunt expuse în tabelul 2. reducerea suprafeţelor ocupate de gimnosperme Apariţia semimaimuţelor şi parapitecilor. în istoria Pământului delimităm următoarele ere geologice: arhaică. Apariţia şi dezvoltarea vieţii este indisolubil legată de istoria planetei Pământ pe care savanţii o împart în intervale mari de timp . Apariţia şi evoluţia omului Extinderea arealului de răspândire a angiospermelor.în epoci. Răspândirea pe larg a insectelor şi păsărilor Dispariţie unor grupe de reptile. mezozoică şi cainozoică. la rândul lor. Dezvoltarea insectelor Neogen Paleogen Dezvoltarea angiospermelor erboase. Astfel. Tabelul 2. Acestea.1 CRONOLOGIA EVENIMENTELOR PRINCIPALE ÎN EVOLUŢIA VIEŢII PE PĂMÂNT EVENIMENTEL Cainozoică. paleozoică. îndeosebi a formelor erboase. sunt divizate mperioade. 67 mln ani C u a t e r n a r Lumea vegetală contempo. Continuă dispariţia reptilelor mari. iar epocile . perioadele .DEZVOLTAREA VIEŢII PE PĂMÂNT 1 ETAPELE DEZVOLTĂRII VIEŢII PE PĂMÂNT 1 ETAPELE DEZVOLTĂRII VIEŢII PE PAMANT Amintiţi-vă principalele teorii despre apariţia vieţii şi era geologică în care au avut loc aceste evenimente.ere.21.

Continuare Mezozoică, 165 mln. ani Cretacic Apariţia şi răspândirea angiospermelor Apariţia mamiferelor superioare şi a păsărilor. Predominarea peştilor osoşi. Dispariţia unor reptile mari Predominarea reptilelor. Apariţia arheopterixului. Răspândirea moluştelor cefalopode. Dispariţia peştilor cartilaginoşi arhaici Predominarea amfibienilor, moluştelor cefalopode şi a reptilelor răpitoare. Apariţia peştilor osoşi şi a mamiferelor marsupiale Predominarea nevertebratelor marine. Dezvoltarea rapidă a reptilelor şi insectelor. Dispariţia stegocefalilor şi trilobiţilor Predominarea amfibienilor, moluştelor. Apariţia primelor reptile şi a formelor zburătoare de insecte. Reducerea numărului de stegocefali şi trilobiţi Apariţia peştilor crosopterigieni şi dipnoi. Apariţia şi dezvoltarea amfibiilor. Predominarea moluştelor, trilobiţiilorşi coralilor Dezvoltarea furtunoasă a coralilor, trilobiţilor, moluştelor şi a crustaceelor. Ieşirea primelor nevertebrate pe uscat (scorpioni, insecte aptere) înflorirea nevertebratelor marine Răspândirea largă a spongierilor, celenteratelor, helminţilor, echinodermelor şi trilobiţilor Apariţia tuturor încrengăturilor de animale nevertebrate şi a unor cordate primare

C\]

Jurasic

Dispariţia gimnospermelor arhaice. Dominarea gimnospermelor actuale Predomină gimnospermele arhaice şi apar gimnospermele actuale. Reducerea bruscă a numărului de pteridofite Dispariţia pădurilor carbonifere. Dezvoltarea gimnospermelor şi a ferigilor cu seminţe înflorirea pteridofitelor. Apariţia ferigilor cu seminţe şi a primelor gimnosperme. Dispariţia psilofitelor

Triasic

Paleozoică, 340 mln, ani

Permian

Carbonifer

Devonian

Răspândirea pe uscat a psilofitelor, apariţia ferigilor, ciupercilor, muşchilor

Silurian

Predominarea algelor. Ieşirea plantelor pe uscat - apariţia psilofitelor

Ordovic Cambrian

Dezvoltarea furtunoasă a algelor Răspândirea şi dezvoltarea rapidă a tuturor filumurilor de alge Dezvoltarea algelor verzi, apariţia algelor roşii

Proterozoică 2 600 mln. ani

Arhaică 4 600 mln. ani

Apariţia vieţii pe Pământ sub formă de organisme procariote (bacterii şi alge cianoficee) şi eucariote (organisme pluricelulare primare) Formarea Pământului

175

r\i

Jurasic Triasic Permian Carbonifer Devonian Silurian Ordovic Cambrian

Precambrian

Fig. 2.21. Evoluţia lumii vii.

Evoluţia vieţii a decurs în conformitate cu procesele geologice şi climatice locale şi globale. Schimbarea climei, ridicarea şi coborârea uscatului, modificarea compoziţiei chimice a atmosferei şi mediului acvatic au fost principalii factori care au forţat organismele vii să se adapteze, să evolueze sau să piară. Să analizăm în continuare cele mai importante procese geologice şi climatice datorită cărora se schimba lumea vie. Apariţia vieţii ţine de era arhaică, când în mediul acvatic au apărut primele organisme - bacteriile şi algele cianoficee. La sfârşitul acestei ere se atestă primul val al procesului de formare a munţilor, care în proterozoic s-a accentuat. în paleozoic exista un singur continent - Pangeea - care în mezozoic a început să se scindeze. Mai întâi s-au separat Godwana şi Laurazia, apoi America de Sud Africa. La sfârşitul cretacicului, Madagascarul s-a separat de Africa, iar India 176

continua să se deplaseze spre Nord. Antarctida se îndepărta de continentul cen- ^ trai, rămânând legată de Australia. în cainozoic aceste procese au continuat: s-a =;* separat Groenlanda, iar cele două supercontinente - Laurazia şi Godwana s-au ^ fărâmiţat. Inpaleogen suprafaţa uscatului a început să capete contururile actuale: ^ America de Nord şi Europa s-au separat, iar America de Sud s-a transformat într-o '— insulă; India s-a alipit de Asia; Antarctida s-a acoperit cu gheaţă. Au apărut munţii Cu Tibet, Himalaya, Pamir, Marea Tefis s-a înnămolit şi pe locul ei s-au format mările 7 k Caspică şi Mediterană. ^ în paralel aveau loc procese de formare a munţilor şi de coborâre a uscatului. Formarea munţilor era însoţită de uscarea şi răcirea climei, iar coborârea uscatului - de umezirea şi încălzirea ei. Drept urmare formarea munţilor a favorizat evoluţia speciilor terestre, iar coborârea uscatului - a celor acvatice. Astfel, arahnidele şi insectele apterigogene, animale terestre, au apărut în paleozoicul timpuriu, caracterizat prin procese intense de formare a munţilor. Stegocefalii, strămoşii amfibiilor, şi-au făcut apariţia în a doua jumătate a paleozoicului, când uscatul a fost supus coborârii. Hotarul dintre precambrian şi paleozoic, precum şi dintre paleozoic şi mezozoic prezintă intervalele de timp cu cele mai profunde conflagraţii care au forţat tot ce este viu să evolueze, să se adapteze la condiţii cu totul noi pentru ele. Anume în aceste intervale de timp au dispărut multe specii şi au apărut altele. Mezozoicul, pe drept cuvânt, este numit era reptilelor. în triasic s-au redus suprafeţele bazinelor acvatice intracontinentale şi s-au lărgit cele ocupate de deşert. Ca urmare au dispărut speciile terestre viaţa cărora era legată de mediul acvatic: majoritatea amfibiilor, ferigile arborescente. Pentru reptile şi gimnosperme noile condiţii de viaţă s-au dovedit a fi foarte favorabile. în cretacic apar şi se răspândesc pe larg angiospermele. Acestea au început să formeze noi comunităţi, completate de grupele de plante apărute în urma transformărilor evolutive ale speciilor ce au supravieţuit în noile condiţii. Comunităţile rezultate şi-au păstrat trăsăturile principale până în zilele noastre. în prima jumătate aperioadei terţiare a erei cainozoice erau răspândite pe larg pădurile tropicale şi subtropicale. Spre sfârşitul acestei perioade, ca urmare a schimbărilor de climă, se măresc suprafeţele ocupate de stepe. De aceea printre angiosperme predominau formele ierboase monocotiledonate care treptat au nceput să substituie formele arborescente. Perioada cuaternară a cainozoicului continuă deja de 1,0-1,5 mln. de ani. Ea la fost caracterizată de acoperirea cu gheaţă a celei mai mari părţi a Euraziei şi Americii de Nord. în aceste condiţii vitrege au dispărut mamuţii, leneşii gigantici \i alte specii. Bogatul material factologic acumulat până în prezent permite de a evidenţia I particularităţile evoluţiei lumii vegetale şi animale.
i: Biologie, ci. a XII-a . __

Particularităţile evoluţiei tU • Ieşirea pe uscat, diferenţierea corpului în organe, iar a acestora în ţesuturi. • Trecerea treptată la dominarea în ciclul de dezvoltare a sporofitului asupra gametofitului. • Trecerea de la fecundatia externă la cea internă, apariţia florii şi a fecundării duble. • Apariţia polenizării încrucişate în paralel cu evoluţia insectelor. • Apariţia seminţelor bogate în substanţe nutritive şi protejate de acţiunea factorilor nefavorabili de către tegument. • Diversificarea modurilor de răspândire a fructelor şi seminţelor.

Particularităţile evoluţiei lumii as
• Dezvoltarea progresivă a formelor de viaţă pluricelulare şi, ca urmare, specializarea ţesuturilor şi organelor. • Apariţia şi dezvoltarea aparatului locomotor, ceea ce le-a asigurat animalelor o independenţă relativă de variaţiile factorilor de mediu. • Apariţia scheletului intern. • Dezvoltarea progresivă a sistemului nervos. Evoluţia lumii animale şi vegetale s-a soldat cu formele de viaţă existente astăzi (fig. 2.22).

'2. Evoluţia vieţii pe Pământ până în zilele noastre.

178

jkem&*e£>
1. Enumeraţi principalele teorii ale apariţiei vieţii pe pământ. 2. Faceţi o paralelă între concepţiile teoriei materialiste şi creaţîonîste, 3. Analizaţi criteriile ce stau la baza delimitării istoriei pământului în ere, perioade, epoci, 4. Alcătuiţi un tabel c© ar îiustra erele şi aromorfozele principale suportate de plante şi animale în fiecare eră, 5. Faceţi o paralelă între evoiuţîa regnului animal şi al vegetai, 6. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta evoiuţîa principalelor regnuri ale organismelor vii actuale. 7. Asociaţi noţiunile din coioana A cu cele din coloana B. B 1. Apariţia mamiferelor. 2. Apariţia peştilor crosopterigieni. 3. Apariţia ferigilor. 4. Apariţia reptilelor. 5. Apariţia primelor gimnosperme. 6. Ieşirea plantelor pe uscat. 7. Apariţia şi răspândirea angiospermelor.

A. B. C. D. E.

Era Era Era Era Era

arhaică proterozoică paleozoică mezozoică cainozoică

8. Sistematizaţi grupele de animale conform arborelui fiiogenetic: 1) mamiferele; 2) peşti crosopterigieni; 3) artropode; 4) moluşte; 5) ceienterate; 6) protozoare; 7) spongieri; 8) echinoderme; 9) amfibieni; 10) păsări; 11) acraniate; 12) viermi inelaţi; 13) viermi plaţi; 14) viermi cilindrici. 9. Sistematizaţi plantele conform arborelui fiiogenetic: 1) feriga de pădure; 2) vişinul; 3) molidul; 4) muşchiul-de-pământ; 5) spirogira; 6) nucul; 7) grâul. 10. Completaţi tabelul, copiindu-l mai întâi pe caiet. APARIŢIA PRINCIPALELOR GRUPE DE ANIMALE
D/O

NR. 1 1. 2. 3. 4. 5.

a - - -

GRUPULUI DE ANIMALE

eR

' n ^ ' v.~;

Nevertebrate Amfibii Reptile Marsupiale Mamifere superioare

179

omul a fost creat de forţa divină dintr-o bucată de lut. B. omul a apărut din diferite structuri materiale: din pământ fertil. în corespundere cu postulatele biblice. Strămoşi ai omului. nu recunoaşte evoluţia speciei umane sub acţiunea concomitentă a acestor două grupe de factori. Savantul enciclopedist Aristotel. în lanţul fiinţelor vii. Genetica omului a arătat însă identitatea genomului diferitelor rase de oameni şi imposibilitatea evidenţierii deosebirilor între potenţialul biologic şi intelectual al reprezentanţilor diferitelor rase umane. Teoria rasistă promovează ideea superiorităţii unei rase în detrimentul alteia. Teoria biosocială. omul a fost inclus alături de maimuţele antropoide într-un gen aparte . cea mai înalt dezvoltată. Adepţii acestei teorii susţin că omul reprezintă rezultatul acţiunilor separate şi independente ale factorilor biologici şi sociali. J. CA. TEORIILE DESPRE ORIGINEA OMULUI Expuneţi propria viziune asupra originii omului în baza cunoştinţelor acumulate în cadrul cursului de biologie. In sistemul elaborat de C. după părerea savantului. Darwin în lucrarea sa "Originea omului" (1871) susţinea că omul reprezintă ultima verigă. din apă sau din diferite obiecte. Expunem în continuare principalele dintre ele. Pornind de la deficienţele în explicarea exhaustivă a originii omului şi ţinând cont de pluralismul de opinii.ORIGINEA Şl EVOLUŢIA OMULUI 1 TEORIILE DESPRE ORIGINEA OMULUI 2 POZIŢIA OMULUI ÎN SISTEMATICA LUMII VII 3 PRINCIPALELE ETAPE ALE ANTROPOGENEZEI 4 FORŢELE MOTRICE ALE ANTROPOGENEZEI 5 RASELE UMANE 1. a demonstrat asemănarea dintre om şi animalele superior organizate. Galenus. Argumente convingătoare în acest sens a prezentat medicul şi anatomistul roman C. La toate popoarele pot fi întâlnite diverse legende în care se fac încercări de a explica originea omului.: -HHHBHHHHIHHHHHHiHHHRB Din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat de originea sa. originea şi evoluţia omului a fost fundamentată în diferite teorii. în baza unor cercetări îndelungate. Conform unora dintre ele.Homo cu specia Homo sapiens. Linne. . 180 . Lamarck primul a afirmat că omul îşi trage obârşia de la maimuţe care au trecut la mersul pe pământ. deşi admite evoluţia omului sub acţiunea factorilor biologici şi sociali. sunt maimuţele antropoide. plasând omul în regnul animal.

Catharina (maimuţe cu sept nazal îngust) Suprafamilia . Pornind de la constatarea că fătul omului este mult mai neputincios decât al maimuţei. pornind de la decalajul înregistrat între ritmurile evoluţiei intelectuale şi biologice ale omului.Metazoa (animale pluricelulare) încrengătura . susţine că evoluţia omului va avea loc în direcţia sporirii volumului şi masei craniului în defavoarea dezvoltării altor părţi ale corpului. POZIŢIA OMULUI ÎN SISTEMATICA LUMII VII Poziţia omului în sistematica lumii vii se prezintă astfel: Imperiul — Organisme celulare Supraregnul . Astfel se consideră că evoluţia va fi direcţionată de la Homo sapiens sapiens spre Homo sapientissimus.Antrhopomorphidae (maimuţe antropoide) Familia . fundamentează necesitatea aplicării diferitelor metode de ameliorare (inclusiv şi a celor forţate) a calităţilor ereditare ale populaţiei umane.Mammalia (mamiferele) Subclasa . Teoria fatalizării are la bază ideea că omul reprezintă doar o fază în evoluţia maimuţelor.Animaţia (animale) Subregnul .Primates (primatele) Subordinul .Anthropoidea (antropoidele) Secţia . adepţii acestei teorii consideră că omul a evoluat de la cimpanzeu în urma reducerii numărului de cromozomi de la 48 la 46. ţinând cont de persistenţa unor aberaţii în dezvoltarea omului şi tendinţa permanentă de perfecţionare a potenţialului său biologic şi intelectual.Social-darwinismul absolutizează importanţa factorilor biologici. îndeosebi a luptei pentru existenţă.Amniota (animale cu anexe embrionare) Clasa . se consideră că pe parcursul evoluţiei ulterioare omul va deveni o maimuţă adevărată.Tetrapoda (tetrapodele) Supraclasa . Teoria accidentului cromozomial nu recunoaşte ritmurile evoluţiei omului şi susţine că omul ca specie biologică a apărut ca urmare a unui accident cromozomial. în evoluţia omului.Hominidae Genul -Homo Specia .Vertebrata (vertebratele) Subîncrengătura . 2.Homo sapiens (omul înţelept) 181 . Ţinând cont de gradul înalt de asemănare a moleculelor de ADN ale omului cu cele ale cimpanzeului (deosebirile în consecutivitatea polinucleotidelor moleculelor de ADN ale acestor specii nu depăşesc 1%).Eutheria (mamifere placentare) Ordinul .Eucariota (organisme eucariote) Regnul . Eugenia. Teoria gigantismului mintal.

gradul înalt de dezvoltare a scoarţei cerebrale confirmă poziţia omului în clasa mamiferelor. delimitarea în alcătuirea creierului a cinci compartimente. specifice omului (tuberculoza. Membrele anterioare de tip apucător (primul deget este opus celorlalte). dizenteria. printre care emisferele cerebrale bine dezvoltate. de regulă. tifosul abdominal. 2. SIDA ş./' mână .23 asemănările şi deosebirile dintre om şi cimpanzeu. Dezvoltarea fătului în corpul mamei şi alimentarea lui prin mijlocirea placentei sunt o dovadă incontestabilă a faptului că specia Homo sapiens face parte din subclasa eutheria (placentarele).23. conturarea a cinci regiuni în alcătuirea coloanei vertebrale. amplasarea inimii pe partea ventrală. Părul de pe corp. inima cu patru camere.). \ pararea schel tului omului cel al cimpar zeului.a. unghiilor..Apartenenţa omului la încrengătura vertebratelor este determinată de înlocuirea. prezenţa cutiei craniene. Antropoidele de asemenea suferă de multe boli infecţioase. dezvoltarea musculaturii mimice. diafragmul. prezenţa apendicelui. a unui singur copil permit de a plasa omul la ordinul Primatelor. picior !\ R SI I bazin \ '. dispariţia regiunii caudale a coloanei vertebrale. Cor 182 . Observaţi şi enumeraţi după fig. a două perechi de membre. prezenţa a patru grupe de sânge. Un şir de caractere. glandele sudoripare. frunte (gaura occipitală locul de inserţie al muşchilor cefei proieminenţa supraorbitală bărbie CIMPANZEU centru de greutate OM centru de j greutate_ — • maxilarul superior r-rt. numărul mare de circumvoluţiuni pe scoarţa cerebrală. factorului rezus apropie omul de maimuţele Antropoide. pe măsura dezvoltării embrionului. a coardei cu coloana vertebrală. sebacee şi mamare. 2. naşterea. dezvoltarea claviculei. Fig. înlocuirea dinţilor de lapte. a aparatului mandibular.

şi vorbirea. Este vorba. 3 PRINCIPALELE ETAPE ALE ANTROPOGENEZEI —" ^Z C\_ c ^~ în prezent au fost descoperite şi studiate un număr impunător de resturi fosile ale maimuţelor antropoide şi ale oamenilor străvechi. de poziţia verticală a corpului şi consecinţele acesteia: cele patru curburi ale coloanei vertebrale. cimpanzeului. acum circa 15 mln de ani. adaptarea la frig (mărirea dimensiunilor corpului. driopitecii se apărau pasiv de duşmani. care stau la baza activităţii sale de muncă. gorilei şi orangutanului au fost driopitecii . Regiunea cerebrală a craniului predomină asupra celei faciale. Pădurile tropicale cedau locul savanelor. cutia toracică plată. Anual în perioada nefavorabilă a anului se micşora cantitatea de frunze şi fructe. Pe măsura îndepărtării spre sud clima devenea tot mai uscată. 180) Ca urmare a schimbărilor intervenite în repartizarea uscatului. suprafeţele ocupate de pădurile tropicale se reduceau.în acelaşi timp omul se deosebeşte esenţial de celelalte animale. inclusiv de maimuţele antropoide. Aceasta a dat posibilitate de a reconstrui mai deplin şi mai veridic evoluţia omului. Suprafaţa scoarţei cerebrale alcătuieşte în medie 1250 cm2. Din cauza răcirii climei. Ca urmare. seminţe de graminee). pădurile tropicale din emisfera nordică au cedat locul arborilor cu frunza căzătoare şi coniferelor. Se hrăneau cu fructe. Ducând un mod de viaţă arboricol. drumul dintre Asia. Omului îi este caracteristică conştiinţa şi gândirea. drioptecii trebuiau să aleagă între deplasarea spre sud. Aceste maimuţe populau pădurile tropicale. unde se retrăgeau pădurile tropicale. şi la deosebirile în structura lor. Neavând la dispoziţie anul împrejur hrana obişnuită. sau rămânerea pe loc şi schimbarea raţiei alimentare (trecerea de la alimentarea cu frunze şi fructe la o hrană mai grosieră . ceea ce depăşeşte parametrii corespunzători ai maimuţelor antropoide. cele posterioare servind doar pentru sprijin. deplasându-se pe copaci prin agăţarea de ramuri cu mâinile.maimuţe antropoide care au apărut acum 17-18 mln de ani şi de 8 mln. driopitecii s-au separat în două ramuri 183 . Acest mod de deplasare a dus la dezvoltarea puternică a membrelor anterioare. bolta plantară.mai pronunţată. iar delimitarea celor două anotimpuri (ploios şi secetos) . Amintiţi-vă schimbările care au avut loc în relieful uscatului şi ale climei în paleogen (a se vedea p. iar cele acaparate de savane. în primul rând.rădăcini. iar volumul creierului 1000-1800 cm3. sunt dispărute. trecerea de la viaţa crepusculară şi nocturnă la cea diurnă. Asia şi Europa. naşterea de pui vii). Strămoşul comun al omului. stepe şi deserturi creşteau. care pe atunci ocupau suprafeţe enorme în Africa. Africa şi Europa a devenit accesibil pentru animalele terestre. în Africa clima a devenit mai uscată. scoarţă. ascunzându-se printre ramuri.

Dinţii se asemănau cu ai omului contemporan.Homo erectus habilis (omul îndemânatic). 2. 2. Acum 2-3 mln de ani australopitecii au dat naştere unei ramuri mai progresive . Fig. care ulterior au dus la apariţia a două familii: pongide sau maimuţe antropoide (gorila. Structura dinţilor demonstrează că erau omnivori. cimpanzeul) şi hominide. Rămăşiţe ale pitecantropilor (oamenii-maimuţe) au fost găsite pe insula Java (Indonezia) în 1891. Fruntea era teşită. aruncau pietre etc. beţe. falangele degetelor erau aplatizate. Pentru oamenii străvechi era caracteristică confecţionarea uneltelor de muncă.pitecantropii şi sinantropii. 2. Evoluţia de mai departe a primelor oameni s-a desfăşurat în trei etape: oamenii străvechi. Anume unele din aceste populaţii au şi dat naştere strămoşilor omului . Hominidele însă au început să cucerească spaţiile deschise. Toate aceste caractere deosebesc considerabil arheantropii de oamenii contemporani. Până în prezent au fost descoperite câteva rămăşiţe ale oamenilor străvechi . Deşi morfologic Homo erectus habilis nu se deosebea considerabil de australopiteci. o sursă suplimentară de energie termică. rămânând la modul de viaţă arboricol. iar a sinantropilor într-o peşteră din apropierea Beijingului. Spre deosebire de australopiteci.Australopitecii. Oamenii străvechi (arheantropii). iar cu ajutorul celor anterioare prindeau animale. Pongidele au preferat pădurile. descoperirea şi mânuirea focului. proeminenţa supraorbitală bine dezvoltată. aveau o înălţime de 120-150 cm şi un volum al craniului de 60 cm3.australopitecilor (fig. Australopitecii prezintă un grup de hominide astăzi dispărut care trăiau în turme. de la care provine omul. întrucât se deplasau pe membrele posterioare. oase. urangutanul. el reprezintă hotarul ce delimitează maimuţele antropoide de oamenii străvechi. oamenii fosili şi oamenii contemporani.24. primul deget al tălpii era orientat ca şi celelalte. Mergeau pe membrele posterioare. Volumul creierului de circa 700-1200 cm3 permitea o vorbire primitivă. mandibulele masive. cât şi sinantropii sunt consideraţi reprezentanţi ai speciei Homo erectus (fig. Atingeau o înălţime de 150 cm şi aveau volumul creierului cu 100 cm3 mai mare.25). 184 . atât pitecantropii. practicau vânatul şi culesul fructelor şi foloseau în calitate de unelte de muncă pietre. Cântăreau 20-50 kg. Bărbaţii puteau atinge o înălţime de circa 160 cm şi mai mult.24). aceştia puteau confecţiona cele mai primitive unelte de muncă din pietriş.

dezvoltarea intelectului au dus unele grupe de neandertalieni la formarea unei noi specii . Oamenii contemporani. volumul creierului având circa 1400 cm . Erau răspândiţi pe larg în Europa. Confecţionau diferite unelte din piatră. începuse să . Trăiau în adăposturi construite de ei şi în peşteri.. proeminenţa supraorbitală lipsea.Oamenii străvechi. . In peşterile populate de cromagnioni au fost găsite urme ale artei murale. volumul craniului de 1600 cm3.26). se adăposteau în peşteri în grupuri a câte 50-100 de indivizi. Rămăşiţele acestuia au fost găsite pentru prima dată în lunca râului Neanderthal din Germania în 1856. Uneltele de muncă ale primilor oameni contemporani erau mai variate şi mai avansate decât ale celor fosili. 2. Particularităţile mandibulei arată că ei posedau vorbirea elementară.26. 2. Vorbirea articulată era bine dezvoltată.cromagnionii. Rămăşiţele primilor oameni contemporani au fost găsite în peştera Cro-Magnon din Franţa. Cromagnionii aveau înălţimea de până la 180 cm. proeminenţa supraorbitală exprimată. Din acest grup face parte omul de Neanderthal. Primii oameni contemporani au apărut acum 5 0 ^ 0 mii de ani. Ulterior neandertalienii au fost eliminaţi de oamenii contemporani . Un timp oarecare paleantropii şi neoantropii au convieţuit. . 185 . utilizau focul la prepararea hranei.Homo sapiens (fig. Oamenii contemporani (neoantropii). lobul 3 frontal bine dezvoltat. Pentru neandertalieni este caracteristică statura mică (155-165 cm).v'/ . Perfecţionarea de mai departe a relaţiilor colective. Oamenii fosili (paleantropii). . se îmbrăcau în piei. precum şi figurine de animale confecţionate din piatră sau os. dar şi din oase. coarne. fruntea înaltă dreaptă. Africa şi Asia. întrucât au vieţuit în epoca glacială. fiind confecţionate nu numai din piatră. Fig. fruntea joasă teşită.

modul social de viaţă. 2. îmblânzească primele animale şi să lucreze pământul. în Africa Centrală. monocentristă. precum şi utilizarea metodelor contemporane de studiere a genomului au confirmat originea africană. a omului modern {fig. în evoluţia cromagnionilor rolul central l-au jucat factorii sociali: educaţia. Studiul ADN-ului mitocondrial. undele populaţionale. vorbirea. capabili să confecţioneze unelte primitive ce le permiteau să se apere de I duşmani şi să-şi dobândească hrana. instruirea. Rolul hotărâtor 1-a avut selecţia indivizilor cel mai bine adaptaţi la condiţii concrete de I viaţă. 2.perfecţionarea modului social de viaţă. gândirea şi cultura. transmiterea experienţei. de unde s-a răspândit mai întâi în Asia. izolarea şi selecţia naturală. Conform concepţiei monocentriste. iar cea de grup . Selecţia individuală a asigurat conturarea particularităţilor morfofiziologice ale omului (mersul biped.CV j Fig. dezvoltarea mâinii. FORŢELE MOTRICE ALE ANTROPOGENEZEI Amintiţi-vă principalii factori ai evoluţiei cu aplicaţie la evoluţia omului. însă evoluţia omului a fost însoţită şi de acţiunea I factorilor sociali: munca. Răspândirea monocentristă a omului. 186 . întru explicarea căilor şi modului de răspândire a omului au fost elaborate două concepţii: monocentristă şi policentristă.27). La stadiul de australopiteci selecţia se făcea j după modul colectiv de viaţă: supravieţuiau grupele de indivizi care împreuna făceau faţă condiţiilor nefavorabile ale mediului. omul a apărut într-o singură regiune geografică. Evoluţia omului a avut loc sub acţiunea aceloraşi factori ai evoluţiei ca şi a celorlalte specii ale lumii vii.27. Concepţia policentristă susţine că omenirea a apărut în diferite regiuni geografice ale Terrei. La I etapele timpurii ale evoluţiei omului predominau factorii biologici ai evoluţiei: procesul mutaţional. creşterea dimensiunilor creierului).

chiar şi cu cel mai înalt nivel de organizare. în calitate de acţiune conştientă a omului. 187 . 2. asemenea animalelor.vorbirea . spre deosebire de animale.limbajul articulat . 2. Munca.cel de-al doilea sistem de semnalizare. în condiţiile înteţirii luptei pentru existenţă. reprezintă o deosebire dintre om şi animale care asigură perfecţionarea continuă a acestuia. Se consideră că primele cuvinte erau legate de operaţiile de muncă.Factorii biologici au pregătit terenul pentru acţiunea factorilor sociali. Anume cuvântul şi vorbirea au asigurat dezvoltarea gândirii abstracte. munca a reunit şi mai strâns membrii comunităţii. 15 Fig. principalii dintre care sunt expuşi în continuare. Datorită activităţii colective a membrilor comunităţii a apărut necesitatea transmiterii informaţiei prin gesturi şi sunete. pot doar să folosească diferite obiecte în calitate de unelte de muncă. recepţionează semnalele din lumea înconjurătoare graţie funcţionării primului sistem de semnalizare. de Homo sapiens: 4-24. Mai târziu ele au început să indice denumirile obiectelor. animalele.a fost şi rămâne pârghia care asigură comunicarea între membrii comunităţii şi schimbul de experienţă dintre reprezentanţii diferitelor generaţii şi indivizi. a avut o influenţă extrem de benefică asupra lui.organizarea socială i-a asigurat omului posibilitatea de a supravieţui în condiţiile schimbătoare ale mediului. Pe fundalul organizării sociale destul de complexe a primatelor şi a strămoşilor direcţi ai omului.munca sau capacitatea de a produce unelte de muncă.28 uneltele de muncă confecţionate de diferiţi strămoşi ai omului contemporan. datorită dezvoltării accentuate a sistemului nervos central s-a format sistemul de recepţionare a semnalelor şi prin cuvinte .28. Omul. . Aceasta a determinat şi dezvoltarea progresivă a vorbirii articulate. . . Comparaţi după fig. La om. strămoşii omului organizaţi în comunităţi sociale mai uşor se apărau de duşmani. Unelte de muncă confecţionate de strămoşii omului contemporan: de Homo habilis şi Homo erectuis: 1-3. Spre deosebire de om. dar nu sunt în stare să le confecţioneze şi să le perfecţioneze.

cum sunt. barbă şi mustaţă slab dezvoltate. în această competiţie îndelungată şi deloc uşoară omul poate miza pe superioritatea inteligenţei sale în comparaţie cu alţi reprezentanţi ai regnului animal. Dezvoltarea encefalului. Deosebirea dintre reprezentanţii diferitelor rase se manifestă prin particularităţi morfologice. sau leucodermă. cu sept nazal înalt. au stimulat trecerea de la comunitatea animală la cea umană. părului. barba este proeminentă. păr drept şi rigid. nas turtit 188 . economică şi culturală a omului. la rândul lor. Actualmente sunt delimitate trei rase mari. Gândirea reprezintă formă superioară de reflectare în sistemul nervos uman a realităţii înconjurătoare. "> • — . Buzele au grosime medie.29 deosebirile dintre reprezentanţii celor trei rase umane. gândirii şi conştiinţei au favorizat perfecţionarea muncii şi a vorbirii. bunăoară. HHHHH Cele trei rase mari prezintă următoarele trăsături distinctive (fig. în cadrul cărora se deosebesc un şir de rase mai mici. Observaţi şi enumeraţi după fig. Putem afirma cu certitudine că omul este o fiinţă biosocială.—-1 —-. Nu putem spune acelaşi lucru despre evoluţia socială. care. indiferent de limba. 2. Din această rasă fac parte populaţia băştinaşă a Europei. Rasa europeoidă. RASELE UMANE Deşi reprezentanţii speciei umane ce populează diferite regiuni geografice se deosebesc după unele caractere de importanţă secundară. este evident că planeta Pământ este populată de o singură specie de oameni. Homo sapiens sapiens este o specie politipică. care formează rasele umane. Dacă anterior <C ritmurile evoluţiei biologice erau foarte impresionante. a. Omul ca fiinţă biosocială mai rămâne dominat de procesele fiziologice. sau xantodermă. ochilor. 2. buzelor ş. forma nasului. îndeosebi de instinctele biologice şi emoţiile sexuale. culoarea pielii. Reprezentanţii acestei rase au pielea de culoare deschisă. alcătuită dintr-un şir de tipuri secundare. se caracterizează prin piele de culoare galbenă până la brun. părul drept sau ondulat de culoare deschisă sau închisă. Cuta pleoapei superioare este putem u dezvoltată.gândirea reprezintă rezultatul evoluţiei îndelungate îndreptate la reflectarea materiei în organele de simţ. comportamentul şi naţionalitatea lor. astăzi ea s-a stabilizat ca <_ urmare a faptului că evoluţia fizică a omului pare a fi încheiată. fără a lua în considerare efectele migraţiei. Asiei de Sud şi Africii de Nord. Aceste deosebiri s-au format şi păstrat în anumite condiţii ale mediului înconjurător. Deşi au fost înaintate şi promovate diferite variante ale noţiunii de rasă. conform antropologiei clasice rasa reprezintă un grup natural de oameni care manifestă un ansamblu de caractere fizice ereditare comune. Ele sunt răspândite pe teritorii geografice mai mult sau mai puţin distincte.29): 1. 5. nasul drept şi proeminent. Schimbul liber de indivizi în zonele de contact ale raselor mari a generat un şir de rase mixte cu gene amestecate de la două sau mai multe rase. 2. Rasa mongoloidă.

189 . îndeosebi la hotarele arealelor raselor. în unele regiuni. Din această rasă sunt constituite popoarele băştinaşe ale Africii şi Australiei. nas turtit şi larg.Fig. caracterul identic de amplasare a părului pe cap. Nasul lat şi buzele groase cu o suprafaţă mare a mucoaselor asigură o evaporare rapidă a apei. Unitatea biologică a raselor umane este confirmată de: * Lipsa izolării genetice şi posibilităţile nelimitate de încrucişare cu formarea de indivizi fecunzi. Nasul îngust contribuie la încălzirea aerului inspirat. Mai mult. asigurând formarea vitaminei D care previne dezvoltarea rahitismului. faţa puţin păroasă. şi astăzi persistă în multe regiuni ale globului. • Prezenţa desenului sub formă de arcuri pe degetul al doilea. acest proces devine foarte intens. * Prezenţa raselor de trecere între rasele mari care întrunesc semnele celor două rase vecine. 2. părul cârlionţat protejează pielea capului de supraîncălzire. Indoneziei şi Siberiei.29. pielea întunecată a negroizilor îi apără de razele dogoritoare ale Soarelui. Viitorul îndepărtat al raselor umane este determinat de procesele care predomină în cadrul speciei umane. 3. De exemplu. Reprezentanţii acestei rase alcătuiesc populaţia băştinaşă a Asiei Centrale şi de Vest. Reprezentaţii celor trei mari rase. sau melanodermă. izolarea geografică. de exemplu în America de Nord şi America de Sud. Rasa negroidă. Particularităţile de rasă sunt ereditare şi în trecut o bună parte din ele aveau un caracter adaptativ. se caracterizează prin piele de culoare neagră. Deşi amestecarea raselor este stăvilită de piedici cu caracter moral şi social. procesul de metizare continuă. în America ea a pătruns prin strâmtoarea Bering la sfârşitul epocii glaciare. părul creţ sau lânos. procesul de metizare continuă. • Echivalenţa raselor din punct de vedere biologic şi psihologic cu aflarea lor la acelaşi nivel de dezvoltare evoluţionistă. favorizând astfel răcirea corpului. buze groase şi ochi de culoare întunecată. Caracterul ofensiv al metizării stă la baza formării raselor mixte şi în viitorul puţin mai îndepărtat se va putea vorbi de populaţii hibride din cadrul speciei umane. şi puţin proeminent. Pielea albă a europenilor este permeabilă pentru razele ultraviolete. Una din condiţiile principale ale formării raselor.

Expuneţi şi argumentaţi concepţia proprie despre evoluţia omului. c) avea o capacitate craniană de 1000-1250 cm. Analizaţi corelaţia aspectului morfologic al raselor cu factorii climatici. Comparaţi modul de viaţă şi aspectul morfofizioiogic al austraîopitecîfor şî Homo erectus habiiîs. c) social-darwinismul. Scrieţi un eseu la tema „Rasele umane sunt egale" după algoritmul: a) originea comună a raselor umane. Enumeraţi criteriile după care omul este clasat în: a) încrengătura vertebrate. 6. Homo sapiens: a) strămoşul direct al omului de astăzi. 9. Reprezentaţi sub formă de tabel asemănările şi deosebirile dintre om şî maîmuiţeie antropoide. 10. c) există şi rase umane pure. 1. 4. Alcătuiţi arborele antropogenezei. 8. 14. b) se găsesc într-o continuă transformare genetică. c) argumente ce ar combate lupta rasială. Darwin despre originea omului. 13. Descrieţi factorii climatici care au contribuit fa apariţia raselor. 12. Rasele umane: a) sunt unităţi stabile genetic. b) fosili. 15. . d) gena culorii albastre a ochilor este prezentă la toate rasele. b) rasistă. ~ <Z O 3. Descrieţi concepţiile lui Aristotel. Lamarck. d) urmele lui au fost găsite pe insula Java. Analizaţi concepţia monocentrică şi policentrică a apariţiei omului. c) subclasa mamifere placentare. 18. c) neoandertalieni. 5. b) clasa mamiferelor. Descrieţi modul de viaţă şi aspectul morfofizioiogic al oamenilor: a) străvechi. Analizaţi poziţia omului în sistematica lumii vii. Alegeţi răspunsurile corecte. a) biosocială. 2.rr^ —1 w' 1. Descrieţi modul deviată şî aspectul morfofizioiogic ai australopitecilor. 11. b) creatorul pietrei cioplite. 2. Explicaţi esenţa principalilor teorii cu privire la originea omului. Analizaţi cauzele despărţirii driopitecilorln 2 ramuri. 7. b) factorii climatici ai apariţiei raselor.

Obiectul de studiu şi importanţa Ecologia organismelor .Ecologia.1 Ecologia populaţiilor V Ecologia ecosistemelor \ Bazele învăţăturii despre biosferă r 1 .

• ' ' : • • •. . populaţie |«-#> biocenoză |—#• biosferă Stabiliţi după schema 3.1).casă şi "logos" .1 care din nivelurile de organizare ale lumii vii sunt obiectul de studiu al ecologiei. Ca urmare ecologia generală se subîmparte în ecologia organismelor (autecologia). Pornind de la faptul că pentru natura vie sunt caracteristice diferite niveluri de organizare ale structurilor sale {fig. Haeckel în a.1 NIVELURILE DE ORGANIZARE ALE LUMII VII moleculă celulă ţesut şi organe organism §__». Atunci a devenit clar că nu doar alcătuirea şi dezvoltarea organismelor. 3. care studiază legităţile relaţiilor cu mediul specifice tuturor grupelor de organisme şi direcţiile particulare ce se referă la grupe concrete de organisme {ecologia microorganismelor.BAZA ŞTIINŢIFICĂ A 1. Ca ştiinţă ecologia s-a conturat abia pe la mijlocul sec. "oicos" .ştiinţă) este o ştiinţă relativ tânără care studiază relaţiile stabilite istoric dintre organisme şi mediul lor de viaţă.). Anume acestea au şi devenit obiectul de studiu al ecologiei. studiile ecologice generale se diferenţiază după nivelul de organizare al lumii vii pe care îl abordează.. Schema 3.-. plantelor etc. mamiferelor. insectelor.•••...•••::. .'••. al XIX-lea.-••••/••: 1 OBIECTUL DE STUDIU AL ECOLOGIEI FOLOSIRII NATURII 2 ECOLOGIA . OBIECTUL DE STUDIU Şl IMPORTANŢA •. 1869. despre particularităţile mediului de viaţă a fiecăruia dintre ele. OBIECTUL DE STUDIU AL ECOLOGIEI Ecologia (de la gr. când s-au acumulat suficiente date despre varietatea lumii vii. Astăzi ecologia prezintă un sistem ramificat de ştiinţe dintre care distingem ecologia generală. păsărilor.ECOLOGIA. Termenul de ecologie a fost propus de zoologul german E.. dar şi relaţiile lor cu mediul de viaţă sunt supuse anumitor legităţi. ecologia populaţiilor (demecologia) şi ecologia biocenozelor (sinecologia).f " ^ r l V " • ' . 192 .• •' • " . peştilor.'.

desecarea mlaştinilor se făcea pe scară largă cu scopul măririi suprafeţelor arabile. Eşecurile înregistrate au atenţionat asupra faptului că doar cunoaşterea legilor naturii şi respectarea lor poate exclude dezechilibrul în natură. intervenţia omului în natură se făcea fără a se ţine cont de urmările posibile ale acţiunilor întreprinse. precum şi adaptarea lor la factorii ecologici. de aceea utilizarea raţională a resurselor ei constituie chezăşia bunăstării sale. în trecutul nu prea îndepărtat. Cercetările ştiinţifice au arătat însă că regiunile înmlăştinite sunt sursa principală de metan în atmosferă. structura şi legităţile dinamicii lor. ci. Metanul face parte din aşa-numitele gaze "de seră" care menţin o parte din radiaţia termică a 13 Biologie. animale şi microorganisme în relaţiile dintre ele şi cu mediul anorganic. Ierarhia lumii vii. Până la definitivarea ecologiei ca ştiinţă.1. a XII-a 1 Q1 . Ecologia organismelor se ocupă de relaţiile indivizilor unei sau altei specii cu condiţiile de mediu şi cu reprezentanţii speciei sale sau ai altor specii. ECOLOGIA . înveliş superficial al pământului) -rocă moleculă t atom particulă elementară Fig.integrarea microsistemelor şi macrosistemelor reunirea de ierarhii speciale cu ierarhii specifice organism pluricelular celulă şi organism ' pluricelular populapie de celule (organisme unicelulare) cromozomi sistem molecular regn (autotrofe şi heterotrofe) (lumea vie.BAZA ŞTIINŢIFICĂ A FOLOSIRII NATURII Omul există pe contul naturii. 3. Ecologia populaţiilor studiază relaţiile cu factorii de mediu ale populaţiilor unor specii. De exemplu. 2. Ecologia biocenozelor abordează comunităţile de plante.

De aceea scopurile cercetărilor fundamentale în domeniul ecologiei sunt determinate de problemele economiei naţionale: intensificarea producţiei agricole şi sporirea eficacităţii economice a utilizării resurselor naturale fără a cauza prejudicii mediului ambiant. atitudinea grijulie faţă de tot ce este viu. Ax N/' Studiaţi cu atenţie schema 3. animalele. unele resurse minerale cosmice radiaţia solară. 194 . Reducerea bruscă a conţinutului de metan în atmosferă poate duce la răcirea globală a climei. Toau formele de activitate trebuie astfel reorganizate. în orice domeniu de activitate. dar şi periclitează existenţa omului pe Pământ. întrucât subminează stabilitatea biosferei în ansamblu. plantele. încât să vindece "rănile" provocau şi să prevină producerea altora. ci colaborarea cu ea. Ea nu numai că a dus şi duce la creşterea numărului de catastrofe ecologice. Estimarea resurselor naturale pe scară mondială a arătat cât de important este faptul ca activitatea şi necesităţile omului să fie puse în concordanţă cu posibilităţile biosferei. fluxul şi refluxul — — climatice aerul. energia vântului acvatice apele oceanului planetar mrmrnmemman-i Ecologia contemporană a scos în evidenţă una din cele mai grave erori ale omenirii. Schema 3. Mersul istoriei a arătat însă că această cale este o linie moartă în evoluţia omenirii. De aceea astăzi capătă o importanţă deosebită cunoştinţele ecologice ale fiecărui cetăţean. Mult timp se considera că omul este un rege al naturii care are menirea de a o cuceri.2 VARIETATEA RESURSELOR NATURALE epuizabile — neepuizabile i ^ ^ irecuperabile bogăţiile subpământene recuperabile solul. supunând-o intereselor sale.Pământului în spaţiul cosmic.2 şi argumentaţi necesitatea protecţiei naturii vn. să pună în prim-plan nu cucerirea ei. Legile ecologiei avertizează omenirea că este necesar să-şi schimbe radical atitudinea faţă de natură. Aceasta este unica cale de asigurare a existenţei de mai departe a omului pe Pământ şi de prosperare a civilizaţiei umane. entuziasmată de succesele obţinute de ştiinţă şi tehnică. chiar şi la instalarea unei noi perioade glaciale.

în baza datelor factologice faceţi o analiză a stării ecologice a localităţii voastre la începutul sec.1. b) practice.baza ştiinţifică a folosirii naturii". XX şi începutul sec. b) în funcţie de nivelurile de organizare ale lumii vii. 195 . Deduceţi sarcinile ecologiei a) teoretice. 2. 6. 11. 8. Enumeraţi subdiviziunile ecologiei: a) în funcţie de grupe concrete de organizare. 4. copiindu-î pe caiet. XXI. Alcătuiţi un proiect ecologic cu subiectul: Utilizarea raţională a unui sector de 6 ori. Propuneţi cel puţin 10 măsuri de îmbunătăţire a ecologiei localităţii tale. Definiţi noţiunea de ecologie. molecular celular de ţesut şi organe de organism de populaţie de biocenoză de biosferă • : 9. Indicaţi câte 3 exemple de activităţi ale omului în regiunea voastră care au avut impact pozitiv şi negativ asupra (mediului înconjurător). 10. Alcătuiţi un poster ecologic ce ar servi ca un avertisemt împotriva poluării mediului. Descrieţi pe scurt Istoricul dezvoltării ecologiei ca ştiinţă. 7. 5. Completaţi tabelul. 3. Alcătuiţi un eseu „Ecologia . finând cont de normativele ecologice.

dar e nesemnificativă pentru majoritatea animalelor terestre. Factorii biotici prezintă relaţiile dintre organismele vii. FACTORII ECOLOGICI.tema O ^ ECOLOGIA ORGANISMELOR 2 PRINCIPALELE MEDII 1 FACTORII ECOLOGICI. De exemplu. Intensitatea iluminării şi compoziţia spectrală a luminii joacă un rol primordial în viaţa organismelor autotrofe. Elementele mediului de viaţă capabile să exercite o acţiune directă sau indirectă asupra organismelor vii sunt desemnate ca factori ecologici. LEGITĂŢILE ACŢIUNII LOR DE VIAŢĂ Şl ADAPTAREA ORGANISMELOR LA ELE 1. Rezultatele acţiunii factorilor ecologici variabili sunt comparabile ecologic. Vieţuitoarele contemporane populează patru medii de viaţă: acvatic. Unul şi acelaşi factor are o importanţă diferită în viaţa animalelor convieţuitoare. la suprafaţa solului temperatura oscilează în limite mari. majoritatea cărora se disting printr-o variabilitate considerabilă în timp şi spaţiu. terestru-aerian. compoziţia atmosferei ş. în funcţie de natura lor. Factori abiotici sunt proprietăţile naturii nevii: lumina. compoziţia salină a apei şi solului. etc. Legea optimului. iar factorul antropogen ţine de activitatea omului. umiditatea. /\ Amintiţi-vă şi enumeraţi caracteristicile climaterice ale mediului de viaţă ^ acvatic şi terestru-aerian. compoziţia salină a oceanului. solul şi însăşi organismele vii. De exemplu.a. presiunea atmosferică etc. biotici şi antropogeni. Unii factori rămân relativ constanţi pe o durată destul de îndelungată de timp. de exemplu forţa de atracţie a Pământului. deosebim factori abiotici. deoarece ele se răsfrâng asupra activităţii vitale a organismelor 196 . compoziţia salină a solului prezintă importanţă pentru nutriţia minerală a plantelor. în timp ce heterotrofele au nevoie de lumină doar pentru a se orienta în spaţiu. Condiţiile de viaţă sunt determinate de valorile factorilor abiotici. însă la fundul oceanului sau în peşteri este relativ constantă. LEGITĂŢILE ACŢIUNII LOR Mediul de viaţă este partea naturii care înconjoară organismul şi cu care acesta contactează nemijlocit. temperatura.

vom observa că ele nu coincid. Nici poziţia punctelor / critice nu este aceeaşi pentru diferite specii: la -Pinui ponde 2 30 unele ele sunt apropiate.cele sudice. planta slăbănog Regine B 15 / Mac se ofileşte dacă aerul nu este saturat cu vapori 10 Băr uţi de apă. Aflaţi după fig.2).4). / Saintpaulia Arbore Deci. Anumite valori ale factorului ecologic sunt deosebit de favorabile pentru activitatea vitală a organismelor. Fig. 3. Condiţiile apropiate de punctele critice sunt deosebit de dificile pentru supravieţuire şi sunt numite extreme. 10 15 20 25 30 35 40 Temperatura Sn cursul zilei Legea optimului ne arată că atât atenuarea. —" Pieirea speciei / Zona activităţii normale Pieirea speciei Zona de oprimare Zona de oprimare Forţa de acţiune a factorului Limitele de rezistenţă ale speciei (fig.v ' ma acţiunii fac" torilor ecolo.IZ> gici. cu atât mai puternic se inhibă activitatea vitală a organismelor. Temperaturile optime cât şi intensificarea acţiunii fiecărui factor pentru creşterea şi dezvoltarea unor specii de plante. unele specii pot trăi numai în condiţii / de cafea ionantha /Poru 3 20 relativ stabile.depărtate. distingem următoarele legităţi în acţiunea factorilor ecologici: 1. Distanţa dintre punctele critice reprezintă gradul de rezistenţă al organismului la schimbarea factorului. Cauza rezidă în faptul că pentru o specie valoarea unui factor oarecare poate fi optimală. 2. De exemplu. 3. 40 Ceiba cămilele nu suportă deserturile nordice. pentru diferite specii. în timp ce altele suportă variaţii Capul/ cucului mari ale acestora. iar renii pentandra 35 şi lemingii . 3. 3. Construind curbele optimului unui factor oarecare. locul de intersecţie a curbei cu axa orizontală. 3.3 temperaturile optime pentru creşterea unor specii de plante. Cu cât mai mult se abat valorile factorului de la valoarea optimă. ecologic peste limitele optime duce la pieirea nb 197 . de exemplu a temperaturii.3. De exemplu. iar negară suportă bine modificarea Viorea / umidităţii şi nu piere chiar şi în caz de secetă.2. Depăşirea acestor valori înseamnă moartea organismului. Analizând graficul reprezentat în fig. reprezentând valoarea optimă a factorului dat. la altele . Punctele critice. desemnează valori ale factorului pe care organismul nu le poate suporta. iar pentru alta să prezinte punctul critic (fig.Sene. 3.

+ 12°C. unul şi acelaşi efect ecologic poate fi obţinut pe căi diferite. Deci. Compensarea reciprocă a acţiunii factorilor de mediu are loc în anumite limite. reducând astfel transpiraţia. rezistenţa lor la arşiţă sporeşte cu mult. De exemplu."""S ţia curbei optimului pe scara temperaturilor pentru diferite specii. Dacă majoritatea factorilor ecologici au valori optime pentru indivizii unei specii concrete. Exemplele prezentate ilustrează substituţia parţială a factorilor abiotici. un factor neputând fi înlocuit cu altul. atunci spunem că specia dată dispune de condiţii favorabile de viaţă. ofilirea plantelor poate fi întreruptă mărind cantitatea de apă din sol sau micşorând temperatura aerului. Lipsa totală a apei sau a unuia din elementele de bază ale nutriţiei minerale face imposibilă viaţa plantelor. Exemplificaţi posibilitatea deplasării valoni optime a unor factori abiotici pe exemplul omului. 198 . Practica a demonstrat că optimul şi limitele rezistenţei organismelor la un factor oarecare pot fi deplasate în anumite limite prin acţiunea orientată a diferitelor valori ale acestuia. arşiţa se suportă mai uşor în aer uscat şi nu umed. Optimul şi limitele rezistenţei nu sunt absolut constante pe durata vieţii organismului. Icrele somonului se pot dezvolta în intervalul de temperaturi 0°C. în cazul fluturelui buha-semănăturilor. dacă plantele cu flori sunt "tratate" periodic cu temperaturi înalte.. iar indivizii adulţi suportă uşor oscilaţiile temperaturii de la . De obicei. De exemplu. Deficitul de căldură în deserturile polare nu poate fi compensat nici prin surplusul de umiditate. iar pentru pupe + 19°C.2°C până la +20°C. chiar şi la o îmbinare favorabilă a celorlalţi factori. Zona optimului şi limitele de rezistenţă ale organismului faţă de un factor oarecare se pot deplasa în funcţie de faptul cu ce forţă şi în ce îmbinare acţionează concomitent alţi factori. temperatura optimă pentru ouă este de + 25°C. pentru omizi + 22°C. De exemplu. La fel şi peştişorii de acvariu pot fi "deprinşi" să vieţuiască în apă mai rece sau mai caldă. Specii rezistente Specii care suportă oscilaţii la frig mari ale temperaturii Specii iubitoare de căldură 50" organismului. Ţinând cont de interacţiunea factorilor. De exemplu. Interacţiunea factorilor. fiecare etapă a ciclului vital îşi are optimul său.. unul şi acelaşi factor în asociere cu alţii exercită o acţiune ecologică diferită. Riscul de a îngheţa este mai mare pe timp geros şi vânt puternic decât pe timp liniştit.

roadă la hectar va fi de cinci ori mai mică. obţinerea de roade înalte presupune menţinerea tuturor factorilor de mediu la valori optimale. la o valoare optimă a celorlalţi factori. Aşadar. Aducerea conţinutului acestui element la valorile optime va mări roadă. Pentru a determina dacă o specie va putea exista într-o regiune geografică sau alta. secete. iar cel de potasiu . PRINCIPALELE MEDII DE VIAŢĂ Şl ADAPTAREA ORGANISMELOR LA E E L Căile principale de adaptare ale organismelor la factorii ecologici în timpul vieţii majoritatea organismelor sunt supuse periodic acţiunii factorilor ce se abat considerabil de la valorile optime. prezenţa sau lipsa în regiunea dată a unui factor limitant pentru specia dată. este necesar de a stabili.nici prin iluminarea permanentă. pot fi limitate fie de temperaturile critice. • Evidenţierea factorilor limitanţi prezintă o importanţă deosebită în practica agricolă. grâu sau altă cultură agricolă. 199 .20%. în alte perioade de timp limitanţi pot fi alţi factori. Factorul limitant va fi acum fosforul. Factorul limitant în acest caz este conţinutul de potasiu. creşterea şi dezvoltarea grâului. Supravieţuirea organismelor în condiţii extreme poate fi atinsă pe trei căi diferite. fiind nevoite să suporte arşiţă. răspândirea speciei spre nord poate fi oprită de insuficienţa de căldură. De exemplu. numit limitant. Factorii limitanţi determină arealul geografic al speciei. în practica agricolă se pot asigura condiţii optime pentru viaţa plantelor. De exemplu. fie de insuficienţa de săruri minerale. insuficienţă de hrană etc. 2. geruri cumplite. Enumeraţi condiţiile optime pentru obţinerea unor roade bogate de porumb. Calea activă presupune sporirea rezistenţei şi dezvoltarea unor mecanisme care permit activitatea vitală în condiţii de abatere a factorilor de la valorile optime. Legea factorului limitant. iar spre sud . Anume de acest factor. Factorii abiotici ce se abat cel mai mult de la valoarea optimă îngreuiază într-o măsură mai mare existenţa speciei în condiţiile date.de insuficienţa de umiditate sau de temperaturile prea ridicate. fie de surplusul sau insuficienţa de umiditate. enumerate în continuare. Surplusul de săruri de asemenea frânează creşterea şi dezvoltarea plantelor. Ţinând cont de legităţile interacţiunii factorilor ecologici. în primul rând. şi depinde într-o perioadă concretă supravieţuirea indivizilor. respectiv şi roadă de grâu. Dacă conţinutul de fosfor în sol reprezintă 50% din normă. deoarece prin anihilarea lor se poate spori roadă la hectar sau productivitatea animalelor. dar ea totuşi va fi de două ori mai mică decât cea aşteptată.

ei sapă vizuini în solul lutos unde temperatura este joasă. blana mamiferelor devine mai deasă. proprietăţile aerului.De exemplu. mediul de viaţă terestru-aerian este cel mai complex. Să analizăm în continuare câţiva dintre ei. prevenind astfel uscarea aerului de aici.). femela astupă intrarea în vizuină cu segmentele anterioare ale corpului. în caz de insuficienţă de căldură. spori este caracteristică suprimarea completă a metabolismului . să-şi menţină temperatura corpului constantă. O dată cu răcirea timpului. micşorând astfel cheltuielile energetice. multe dintre acestea îşi construiesc vizuini sau cuiburi. De regulă. Evitarea acţiunilor nefavorabile este cea de a treia cale de adaptare a organismelor la mediu şi este specifică animalelor mobile. păsările şi mamiferele năpârlesc. estivaţia şi amorţirea. Pentru nematode. Pentru a face faţă arşiţei. repausului de iarnă al plantelor. Specificul adaptărilor organismelorl la acest mediu După condiţiile ecologice. în orele cele mai toride ale zilei.anabioza. Astfel în deserturile din Asia Mijlocie trăieşte o specie de raci-de-uscat care au nevoie de aer umed. Bineînţeles că fiecare specie de homeoterme dispune şi de mecanisme specifice de adaptare la temperaturile extreme. Este important ca pierderile de apă de către celule să nu fie însoţite de dereglarea activităţii celulei în ansamblu. Starea de anabioză este posibilă numai la o deshidratare completă a organismelor. 200 . şoarecele-de-câmp etc. Un exemplu clasic de evitare a lipsei de hrană din timpul iernii sunt migraţiile unor specii de păsări. unde se ascund de intemperii. Principalii factori abiotici care determină răspândirea organismelor în acest mediu sunt lumina. Pentru a preveni supraîncălzirea corpului în timpul verii. umiditatea. care poartă învelişuri impermeabile. compoziţia solului. seminţele plantelor. forma de relief etc. insecte. bursucul. iar umiditatea ridicată. Majoritatea speciilor nu sunt capabile de acest lucru. Răcuşorii ies să se hrănească numai când aerul se umezeşte. de aceea preferă anabiozei hibernarea. mamifere. plantele şi animalele poikiloterme şi unele animale homeoterme îşi reduc intensitatea metabolismului. animalele homeoterme reuşesc. estivaţiei şi amorţirii poikilotermelor. De exemplu. Calea pasivă semnifică supunerea funcţiilor organismului modificărilor factorilor abiotici. Enumeraţi câteva exemple de vieţuitoare întâlnite în localitatea voastră pentru care sunt caracteristice calea pasivă de adaptare la factorii ecologici. Fenomenul se atestă în timpul hibernării unor mamifere (ursul. în condiţii de temperatură variabilă a mediului. temperatura. la păsări creşte numărul firelor de puf. Mediul de viaţă terestru-aerian. Ele utilizează în acest scop diferite mecanisme.

oblic. frunzele etajului inferior sunt dispuse orizontal. Supravieţuirea sciofitelor se datorează unui şir de adaptări. caracterul suprafeţei terestre. vegetaţie. * rezistente la umbră — plante ce pot creşte atât pe locuri umbrite. în acest caz. rogozuri etc. altitudine. Din razele ultraviolete la suprafaţa Pământului ajung numai cele _y de unde lungi. stomatele în număr redus. starea atmosferei. iar al celui superior aproape vertical. vizibil —" şi infraroşu. cu o cuticulăbine dezvoltată. timpul zilei. activitatea solară şi schimbările globale în atmosferă. amplasarea fotometrică a frunzelor (se amplasează perpendicular faţă de razele de la amiază). . * iubitoare de umbră (sciofite) . iar cele de unde scurte se absorb la înălţimea de 20-25 km de i~— către stratul de ozon. Plantele din aceste grupe dispun de diferite adaptări morfologice şi anatomice la regimul dat de lumină. dar puţine la număr. In poziţie orizontală frunzele folosesc mai ales razele soarelui de amiază. iar lumina vizibilă este condiţia obligatorie pentru existenţa plantelor. relief. anotimp. Adaptările plantelor la condiţiile de iluminare ale mediului de viaţă.a. pe parcursul evoluţiei lumii vii s-au conturat următoarele grupe ecologice de plante: * iubitoare de lumină (heliofite) . iar în doze mici exercită acţiune bactericidă şi asigură " formarea la animale a vitaminei D. Regimul de lumină al oricărui spaţiu este determinat de poziţia geografică a locului. Cea mai generală adaptare a plantelor la folosirea maximală a luminii este orientarea spaţială a frunzelor. număr mare de stomate.). frunze de dimensiuni mici. frunzele aşezate orizontal. deseori acoperită cu un strat de ceară sau de puf.plante ale spaţiilor deschise. celui de mijloc . După cerinţele faţă de condiţiile de iluminare. Amplasarea difuză a frunzelor în diferite planuri asigură absorbţia cea mai deplină a luminii solare. Razele ultraviolete de unde lungi în doze mari sunt " dăunătoare organismelor. numărul mare de cloroplaste ce asigură o captare mai bună a luminii ş. Dintre adaptările heliofitelor enumerăm următoarele: internoduri scurte. precum: frunze mari şi subţiri. cât şi pe spaţii deschise. poate fi împărţit în trei sectoare: ultraviolet. cloroplastele de dimensiuni relativ mari.Lumina Sursa principală de lumină este radiaţia solară al cărei spectru. La amplasarea verticală a frunzelor (graminee.plante din etajele inferioare ale pădurilor întunecoase. în funcţie de ^ lungimea de undă a razelor. din peşteri şi de la adâncimi mari. celulele epidermei mai mari decât la heliofite. dar cu pereţii exteriori şi cuticula mai subţiri. lumina solară se absoarbe mai bine în orele de dimineaţă şi seară. 201 . Razele infraroşii exercită acţiune termică. de culoare verde-întunecată.

De aceea îngheţurile de primăvară pot vătăma ramurile tinere. ceea ce sporeşte rezistenţa la îngheţ a celulelor. bobocilor de floare. reduc brusc rezistenţa plantelor la îngheţ. Temperatura Adaptările termice ale plantelor. Termoreglarea chimică se bazează pe obţinerea energiei de pe urma descompunerii substanţelor organice. hibernarea ş. La animale fotoperiodismul controlează perioada de împerechere. pentru a se de lumină Fag orienta în spaţiu. năpârlirea. La plante fotoperiodismul se manifestă în oscilaţia intensităţii proceselor fiziologice. dar mai ales cele de la sfârşitul ei. Plantele ce cresc în condiţii de temperatură variabilă a mediului se pregătesc din timp pentru suportarea gerurilor. reflectarea şi dispersarea luminii de la suprafaţa lucioasă sau pubescentâ a frunzelor. migraţiile. de aceea animalele pe timp de iarnă consumă mai multă hrană sau folosesc rezervele de grăsime acumulate în timpul vierii.a. este numită fotoperiodism.5 care plante sui heliofite şi care sciofite. Se cunosc trei căi de adaptări termice ale animalelor: 1. aminoacizi şi alte substanţe ce leagă apa. înflorirea. Temperaturile ridicate de la mijlocul iernii. Sorg Porumb Amintiti-vă care din razele solare exercită acţiune termică. Cunoaşterea particularităţilor fotoperiodismului permit de a prognoza dinamica efectivului. diurne. formarea seminţelor şi fructelor. In baza fotoperiodismului la plante şi animale s-au format ritmurile biologice: anuale. Animalele au nevoie de Ierburi iubitoare •S lumină. apariţia frunzelor. Supraîncălzirea plantelor pe timp de arşiţă este evitată prin: intensificarea transpiraţiei. sinteza hormonilor. de a dirija dezvoltarea animalelor în condiţii artificiale de întreţinere. 3.Stabiliţi după curbele intensităţii fotosintezei din fig. ceea ce condiţionează la rândul său înlocuirea fazelor ciclului vital. căderea frunzelor ş. întunecate a zilei. Adaptările termice ale animalelor. Dii 202 . fecundarea. reducerea suprafeţei încălzite prin suprapunerea frunzelor etc.5. Ierburi iubitoare de umbră Reacţia organismelor (planMuşchi rezistenţi la umbră telor şi animalelor) la ritmul 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Iluminarea diurn de iluminare.a. Ele acumulează încă din vară glucide. mugurii florali chiar şi la speciile rezistente la îngheţ. în principal. Rolul luminii în viaţa animalelor este mult mai puţin important decât în viaţa planGrâu telor. Oscilaţia curbei intensităţii fotosintezei la portul perioadei luminoase şi diferite grupe de plante. adică la raFig. 3.

animalele de la cercul polar consumă iarna chiar mai puţină hrană decât vara. în cazul acesteia. De exemplu. intensificarea transpiraţiei. respectiv. Acest tip de termoreglare nu este caracteristic nici pentru animalele de la tropice: aici ele nu au nevoie Vulpea africană de un surplus de energie. năpârlirea. dilatarea vaselor sanguine din piele. Fig.6 deosebirile în dimensiunile corpului şi ale unor organe proeminente la vulpea polară şi africană şi explicaţi originea lor.). Ecologic mai rentabilă s-a celei africane. datorită blănii dese. stratului de pene în jurul corpului animalelor se păstrează un strat de aer cu temperatura apropiată de cea a corpului. 3. 203 . de exemplu pentru poikiloterme. Evaporarea apei. schimbarea poziţiei corpului. adaptarea la frig se asigură pe contul păstrării energiei în corpul animalului. cioc etc. folosirea diferitelor adăposturi. Pentru multe animale. ale căilor respiratorii superioare. iar evitarea supraîncălzirii -prin cedarea ei. poate avea loc şi de pe mucoasele umede ale cavităţii bucale. întrucât se reduce suprafaţa de cedare a căldurii. Cele mai răspândite mecanisme de termoreglare fizică sunt: îngustarea şi. aceasta este unica metodă de adaptare la regimul termic al mediului de viaţă. urechile mari ale elefantului. Observaţi după fig. Supraîncălzirea corpului se evită prin transpiraţie: la trecerea apei în stare gazoasă se consumă energie. deci şi răcirea corpului. Termoreglarea comportamentală se realizează prin deplasarea în spaţiu. După raportul dintre suprafaţa corpului şi volumul lui putem determina regiunea geografică în care trăieşte animalul dat. vulpii mici-de-pustiu. iepurelui american sunt bine vascularizate şi servesc drept organ de termoreglare. 3. foca. Forma compactă a corpului avantajează animalele din emisfera nordică. Graţie blănii dese. prezenţa ţesutului adipos subcutanat. dovedit a fi termoreglarea fizică. Pentru animalele din emisfera sudică sunt specifice dimensiuni relativ mari ale membrelor şi ale diferitelor proeminenţe de pe corp (coadă. Este vorba de animalele ce trăiesc după cercul polar: vulpea polară. hibernarea.6.această cauză termoreglarea chimică este slab dezvoltată la animalele din zonele unde îşi găsesc cu greu hrană pe timp Vulpea polară de iarnă. 3. Astfel se evită pierderile de căldură. estivaţia la. morsa etc. ursul polar. De exemplu. anumite proporţii ale corpului. urechi. Adaptările tehnice ale vulpii polare şi ale 2.

rolul apei în viaţa organismelor vii.cea comportamentală. De exemplu.1 UNELE CARACTERISTICI FIZIOLOGICE ALE MAMIFERELOR ÎN STARE DE HIBERNARE SPECIA DE ANImALfz Jt AifltJV A f ICT MASA CORPULUI (tng) ri\tv*vc.8 - 1-13 3-4 4-5 32 150-200 12-15 Studiaţi după tabelul 3. iar la poikiloterme doar una . Pinguinii aflaţi în centrul cercului şi la marginea lui îşi schimbă periodic locurile pentru a se încălzi. formând aşa-numita "broască-ţestoasă".1 principalii indici funcţionali la mamiferele ce hibernează şi trageţi concluzii. Amintiţi-vă şi alte metode de comportament al animalelor ce ilustrează termoreglarea.veghe hibernare nare nare 40-50 6-8 3-5 Ariciul Marmota Ţistarul Pârşul Hârciogul — 100 — 14. Popularea de câa plante a unui mediu terestru cu un anumit regim hidric este posibilă cu condiţi asigurării lor cu apă în aceste condiţii.veghe hiber.46 0.Tabelul 3. indiferent de cea a mediului. Dintre metodele etologice (comportamentale) de reglare prezintă interes "comportamentul" de grup.46 0.33 0. rezervele de apă din sol ş.veghe hiber.n i M RESPIRAŢIEI pe rnin RILE CAI3DIACE pe r nin ELIMINAREA CĂLDURII (în kjkg/orâ) TEMPERATURA CORPULUI în °C vara 684 227 127 - iarna 600 veghe hiber. unele plante de deşert s 204 . Caracterul variabil al aceste factori generează medii unde deficitul de apă este un fenomen obişnuit (deserturi l< stepele ş. Umiditatea Argumentaţi. folosind datele din tabelul 3.2. pe timp de ger cumplit pinguinii se adună în cerc. în interiorul unui astfel de cerc temperatura este de +37°C. Regimul hidn al mediului terestru este neuniform şi depinde de mai mulţi factori: precipitaţi prezenţa bazinelor de apă.a.5 9.7 20.a. Adaptările plantelor la regimul hidric al mediului de viaţă. La homeoterme se întâlnesc toate cele trei căi de adaptare la regimul termic al mediului de viaţă. De exemplu.) şi medii cu o umiditate înaltă (pădurile tropicale).8 0.29 - 34 2 5-8 1868 2146 20-35 130 - 10 - 36-38 35-39 37-38 38-39 275 100-360 1-15 100-350 5-19 8 - 17.

% DENUMIREA ANIMALULUI Tabelul 3. grâu ş. muşchii.). Rădăcinile acespor plante sunt puternic reduse sau lipsesc com)let (peniţă). absorbţia apei realizându-se prin toată suprafaţa corpului. absorb apa cu toată suprafaţa corpului ş.2 CONŢINUTUL DE APĂ. 3. bufărul. secară. vălisneria. temperatura solului.7). % Tulpinile arborilor Frunzele Fructele (roşii. Sistemul radicular intensiv se V Fig. Este specific pentru plantele de deşert şi stepă (saxaul. peniţa etc. a. deosebim sisteme radiculare de tip extensiv şi intensiv (fig.3).) sunt plante acvatice scufundate total sau parţial în apă. pentru unii copaci din zona temperată (pin. Necesităţile în apă ale plantelor terestre superioare sunt asigurate de rădăcini. salinitatea acestuia ş. bălţi. în funcţie de raportul lor faţă de apă se levidenţiază mai multe grupe ecologice de plante Yschema 3. concentrată într-un volum mic de sol. spinul cămilei). 205 . Sistemul radicular extensiv ocupă un volum mare de sol la o ramificare slab dezvoltată. albăstriţă). După tipul ramificării. Hidrofilele cresc pe malurile bazinelor de apă. 3. fiind lipsiţi de rădăcini. Absorbţia apei de către rădăcini depinde de mai mulţi factori: conţinutul de apă In sol. castraveţi) Algele 55-60 79-82 94-95 96-98 Lăcustele Gărgăriţa-grâului Şoarecele Broasca 35 46-47 79-85 93 mulţumesc cu apa din ceaţă şi rouă pe care o absorb cu ajutorul perişorilor de pe frunze. Hidatofitele (elodeea. unele plante ierboase (lucerna.7. aciditatea solului. Sisteme radiculare de tip extensiv (1) şi intensiv (2). Existenţa acestor plante este xisibilă datorită unui ţesut conducător bine lezvoltat şi epidermei bogate în stomate.CONŢINUTUL DE APĂ ÎN CORPUL DIFERITELOR ORGANISME VII DENUMIREA PLANTEI Şl ORGANELOR El CONŢINUTUL DE APĂ. mesteacăn).a. broscăriţa. păiuş-de-stepă. fn ape mici.a. distinge printr-o ramificare bine dezvoltată. Se întâlneşte la graminee (negară.

Ţesuturile acestor plante conţin în normă până la 80% de apă şi mai mult. multe ierburi tropicale) ocupă etajele inferioare ale pădurilor umede din zone climatice diferite. acoperite cu ceară sau pufl Specific pentru aceste plante sunt valorile înalte ale presiunii radiculare. fiind ulterior utilizat la sinteza compuşilor organici. uneori răsucite. deseori acoperită cu un strat de ceară sau pufuşoc. Se disting xerofite suculente şi sclerofite.3 GRUPELE ECOLOGICE DE PLANTE DUPĂ RAPORTUL LOR FATĂ DE APĂ Hidatofite Hidrofite Higrofite Mezofite Xerofite Argumentaţi rolul ţesutului conducător în viaţa plantelor hidrofite. iar fixarea lui în procesul de fotosinteză . rouacerului ş. Mezofite sunt copacii veşnic verzi din etajele superioare ale pădurilor tropicale. plantele din luncile inundabile. ceea ce permite reducerea pierderilor de apă. majoritatea plantelor de cultură.). în rădăcini (asparagusulj măcrişul-iepurelui ş. Higrofitele de lumină (papirusul. în frunze (aloia. Cele de întuneric (slăbănogul. în principd a grăsimilor).a. Xerofitele cresc în deserturi. Suculentele pot depozita apa in j tulpină (cactuşi). o dată cu hrana â în urma proceselor metabolice (apa metabolică obţinută la scindarea.în ziua următoare. întrucât cantităţile de CO2 primite de suculente pe aceasB cale sunt neesenţiale. pantele bine încălzite etc. stupitul-cucului. speciile foioase din pădurile zonei temperate. datorită cărui fapt sclerofitele nu se ofilesc chiar şi I pierderea a 25% de apă.a. stepe. Sclerofitele (negară.a. au cuticulă groasă. CO2 formai în timpul respiraţiei se depozitează în sucul celular. de aceea chiar şi la o secetă de scurtă durată ele se ofilesc şi pier în scurt timp. când stomatele sunu deschise. întrucât lipsa apei duce mai repede la moarte decât lipsa hranei. urechelniţa). creşterea lor este lentă. dezvoltară puternică a sclerenchimului. drăgaica. pădurile tropicale. speciile lemnoase din pădurile subtropicale umede veşnic verzi. 206 .Schema 3.) cresc pe soluri permanent umede. copacii cu frunza căzătoare din savane. păiuşuW brăzdat) au frunze înguste şi mărunte. agavele. Adaptările animalelor la regimul hidric al mediului de viaţă terestru-aer i u -. Aprovizionarea animalelor cu apă se face pe trei căi: prin băut. arbuştii din crânguri. orezul. Acest grup de plante poate face faţă unei secete de scurtă durată şi nu prea puternice. ••HBBBBHHHH Higrofitele pot fi de lumină şi de întuneric. Stomatele sunt afundate în mezofil şi se deschid doar noaptea. keleria. Absorbţia CO2 are loc noaptea. tilişca. multe plante erboase ş. iar în cazul reducerii frunzelor şi tulpinile. Frunzele suculentelor.

fiind repartizate mai mult în lături. Pe solurile cuprinse periodic de îngheţ rădăcinile pătrund la adâncimi mari. presiunea atmosferei descreşte. Pierderile de apă prin transpiraţie pe timp de arşiţă se reduc fie prin repaos absolut. caracterul sistemului radicular depinde de structura solului. presiunea.până la 23%. Argumentaţi de ce este imposibilă viaţa permanentă în mediul aerian. Capacitatea de formare a apei metabolice. aeraţia. mişcarea). economisirea apei la formarea urinei şi fecaliilor. Temperatura solului. Limita maximă la care se pot întâlni organisme vii în munţi este de 5 800 m. reducerea intensităţii transpiraţiei şi a pierderilor de apă de pe mucoase. Unele specii de plante s-au adaptat la soluri acide. De exemplu. cămilele pot suporta o încălzire a corpului de până la + 40. cuticula insectelor. morfologice şi fiziologice. crusta racului. pierderile de apă ce depăşesc 10% din masa corpului sunt mortale. îndeosebi a plantelor.a. săparea vizuinilor ş. Acestea pot fi grupate în comportamentale. şi doar condorii se pot ridica la o înălţime de 10 000 m. solul (compoziţia minerală şi organică). oile . relieful localităţii de asemenea influenţează viaţa organismelor terestre. sporirea rezistenţei la deshidratare sunt doar unele din adaptările fiziologice ale animalelor la regimul hidric al mediului de viaţă.animale pe parcursul evoluţiei s-au format diferite adaptări pentru satisfacerea necesităţilor în apă. Factorul limitant al răspândirii organismelor în aer este presiunea atmosferică. Adaptări comportamentale sunt căutarea locurilor de adăpat. De exemplu. relieful suprafeţei terestre. O dată cu creşterea altitudinii. compoziţia şi structura lui. câinii . stratificarea. fie prin suportarea pe o durată scurtă a supraîncălzirii corpului. alegerea unor locuri de viaţă mai favorabile din punctul de vedere al aprovizionării cu apă. printre care aerul (compoziţia. fapt ce face dificilă respiraţia din cauza micşorării conţinutului de O2. Un rol important în viaţa organismelor terestre îl joacă şi alţi factori ecologici. Pentru om. Mai rezistente la deshidratare sunt cămilele care suportă fără consecinţe pierderile de apă de până la 27%. Care din caracteristicile enumerate ale solului prezintă importanţă pentru animale? 207 . Adaptările organismelor la alţi factori ecologici ai mediului terestru-aerian.până la 17%. altele la soluri bazice. Cochilia melcului. Pe solurile unde sunt îngheţuri multianuale rădăcinile plantelor pătrund la adâncimi nu prea mari. tegumentul cheratinizat al reptilelor şi alte formaţiuni care reţin apa în corpul animalelor fac parte din adaptările morfologice ale animalelor prevăzute pentru reducerea pierderilor de apă. fără a se răsfira în lături.7°C. Surplusul de căldură se elimină în timpul nopţii prin radiaţie directă datorită faptului că aerul noaptea este mai rece decât corpul.

reprezentanţi ai protozoarelor. dezvoltarea musculaturii sunt doar două din adaptările animalelor acvatice la locomoţia în apă. Fitobentosul mărilor şi oceanelor consta. s-au constituit 3 grupe ecologice de animale acvatice: planctonul. unii viermi ciliaţi şi crustacee. unele moluşte bivah e crevetele. Reprezentanţii nectonului se opun activ curenţilor de apă. Forma hidrodinamică a corpului. Animale bentonice sunt spongierii. membrele copitatelor şi struţilor. coralii. iar dintre animale. dar se hrănesc în apă. Mod de viaţă planctonic duc toate algele cu flageli. Argumentaţi dependenţa conţinutului de oxigen în apă de temperatura şi salinitatea ei. crustaceelor. mamifere acvatice. conţinutul de oxigen. aceste caracteristici ale solului nu au nici o importanţă. Ca urmare. moluşte cefalopode. iluminarea. Suia principală de oxigen în apă sunt algele verzi. incluziuni gazoase. nectonul şi bentosul. De exemplu. schelet poros şi ţesuturi gelatinoase la animale) şi mărirea suprafeţei relative a corpului. gradul de poluare. temperatura. alungirea corpului). 208 .Pentru animale.a. Bentosul prezintă totalitatea organismelor ce populează fundul bazinelor de apă. Conţinutul de oxigen în apă nu depăşeşte 10 ml într-un 1 1 de apă. ceea ce măreşte frecarea de apă (diferite excrescenţe. animale ce populează spaţii deschise. dintre care menţionăm micşorarea greutăţii specifice (substituirea amidonului de rezervă prin ulei şi prezenţa vacuolelor gazoase la alge. sunt adaptate la deplasarea pe un teren tare. celenteratelor. săgeata-apei ş. Mediul de viaţă acvatic.). actiniile. care sunt organisme heterotrofe. Planctonul este constituit de plante şi animale acvatice care populează stratul de la suprafaţă al apei. Conţinutul de oxigen în apă mai depinde de temperatura şi salinitatea apei. Răspândirea vieţii în apă este influenţată de următoarele proprietăţi ale apei: densitatea. iar al bazinelor de ape dulci din alge verzi unele plante superioare (rogozul. Nectonul este format din animale acvatice de talie mare: peşti. Specificul adaptărilor organismelor la acest mediu Pe parcursul evoluţiei organismele acvatice s-au adaptat la viaţă într-un anumit strat de apă. în principal. aflate aici în stare suspendată şi care nu se pot opune curenţilor de apă. La ele constatăm cele mai variate adaptări în vederea deplasării pe diferite tipuri de teren. fapt ce îngreuiază deplasarea activă a reprezentanţilor nectonului. salinitatea. precum şi animalele ce se înmulţesc pe uscat. la şopârlele ce populează nisipurile mişcătoare degetele sunt mărginite de solzi cornoşi care măresc suprafaţa de sprijin etc. din alge brune şi roşii. Aflarea în apă în stare suspendată a reprezentanţilor planctonului este asigurată de un şir de adaptări. papura. Densitatea apei este mai mare decât a aerului. de aceea limita de răspândire animalelor acvatice depinde de adâncimea la care acestea cresc.

ci. linul. Datorită capacităţii termice înalte a apei cedarea sau primirea de căldură nu provoacă oscilaţii bruşte ale temperaturii ei. Regimul de lumină al bazinelor de apă. Regimul termic al bazinelor de apă.Unele specii pot suporta oscilaţii considerabile ale conţinutului de oxigen în apă. în adâncurile oceanului drept sursă de lumină servesc animalele iluminiscente. mediul intern al cărora este hipotonic în comparaţie cu mediul acvatic. Cu adâncimea cantitatea ei scade ca urmare a absorbţiei de către apă.numai în ape bogate în oxigen. care preferă adâncimile de I 40-60 m. în apă este mai puţină lumină decât în aer. Adâncimea maximă la care pătrunde lumina determină limita de răspândire a plantelor acvatice. Animalele. în perioada rece a anului cad în amorţire până în primăvară. Absorbţia luminii depinde de transparenţa apei: apele tulburi absorb mai multă lumină decât cele curate. intestin. piele. animalele de apă dulce "desărează" apa dulce. I 14 Biologie. Mediul intern al vertebratelor marine are o concentraţie mai joasă a substanţelor osmotic active decât mediul ambiant. Speciile de apă dulce care preferă apele mai calde. Salinitatea apei. pe parcursul evoluţiei. iar păstrăvul. oligochetele-de-apă-dulce). Expuneţi-vă părerea referitor la mecanismele cu ajutorul cărora ver« tebratele acvatice îşi menţin constantă presiunea osmotică a lichidelor din interiorul corpului. Pentru menţinerea ei. Multe specii în lipsa oxigenului în apă cad într-o stare de amorţeală şi astfel depăşesc perioada nefavorabilă. s-au dezvoltat diferite mecanisme în vederea reglării presiunii interne. glande speciale. eliminând surplusul de sare prin celule speciale ale branhiilor. dar pot fi întâlnite şi la adâncimi mai mari: 100-200 m. de aceea nevertebratele de apă dulce nu pot trăi în apă sărată. inclusiv lipsa lui completă (de exemplu. La vertebratele de apă dulce. a XII-a 209 . cloacă. carasul pot vieţui în ape cu un conţinut scăzut de oxigen. în acest scop. Vertebratele acvatice sunt animale homeosmotice: îşi menţin presiunea osmotică a lichidelor din interiorul corpului la acelaşi nivel. absorbind ionii de Na+ şi Cr~ cu ajutorul unor celule speciale localizate în branhii. Majoritatea nevertebratelor acvatice sunt animalepoikiloosmotice: presiunea osmotică a lichidelor din interiorul corpului depinde de salinitatea apei. sunt ameninţate de deshidratare. Pentru menţinerea concentraţiei lichidelor interne la un nivel constant. Cel mai adânc pătrund algele roşii. animalele marine "desărează" apa de mare folosită. indiferent de salinitatea apei. Crapul. boişteanul . rinichi. Fenomenul este evitat de tegumentele lor impermiabile care previn pierderile de apă. lichidele din interiorul corpului sunt mai concentrate (hipertonice) decât apa în care acestea îşi duc viaţa. Menţinerea acesteia la nivelul caracteristic speciei presupune viaţa la o anumită salinitate a apei. cavitatea bucală. Mai variabilă este temperatura straturilor superioare. şi invers.

3. Aspectul exterior al acestor animale prezintă o adaptare perfectă la modul de viaţă subteran: corp compact cu gât scurt. Cel mai vechi mod de orientare. El prezintă un sistem trifazic în care particulele solide sunt înconjurate de aer şi apă. păr scurt şi des.8. Cele de dimensiuni relativ mari au solzi. Cei mai mulţi hidrobionţi se orientează după sunet. 3. 210 . orbetele). Fig. celenterate (fig. La reducerea umidităţii solului. Cavităţile şi porii din sol. întrucât animalele acvatice au cu mult mai puţină lumină decât cele terestre. Experimental s-a demonstrat că tipării reacţionează la o concentraţie a alcoolului în apă egală cu 1 g la 6 mii km3 de apă. săpând un întreg sistem de galerii şi vizuini. tegumente parţial impermeabile care permit supravieţuirea în caz de reducere temporară a umidităţii solului.9). unele specii de peşti produc energie şi o folosesc pentru orientare şi semnalizare. Perioada rece a anului locatarii solului suportă într-o stare de amorţeală. Multe mamifere. ceea ce face posibilă comunicarea între indivizii aceleiaşi specii. ochi subdezvoltaţi. prezenţa apelor freatice şi pătrunderea precipitaţiilor. peşti. constă în utilizarea chemorecepţiei. Oscilaţiile termice mai atenuate. Cei mai mari habitanţi ai solului sunt reprezentanţii mamiferelor. Solul în calitate de mediu de viaţă Solul este stratul fertil de la suprafaţa uscatului care contactează nemijlocit cu aerul. aceste animale respiră prin tegumente şi de aceea sunt foarte sensibile la uscare. Unele • petrec toată viaţa în sol (cârtiţa. protozoare precum şi viermi cilindrici. 3. specific tuturor hidrobionţilor. Reducerea ochilor la peştii din familia Scopelidae în funcţie de adâncimea la care îşi duc viaţa.8 şi stabiliţi relaţia dintre dimensiunile o adâncimea la care vieţuiesc. membre de tip săpător cu gheare puternice.Determinaţi după dimensiunile ochilor adâncimea la care îşi duc viaţa hidrobionţii din fig. ciuperci. întrucât aerul din sol este bogat în vapori de apă. orientarea cu ajutorul ochilor este puţin eficientă. conţinutul sporit de substanţe organice şi minerale fac din sol un mediu favorabil de viaţă. precum şi suprafaţa particulelor lui servesc ca mediu de viaţă pentru organismele microscopice: bacterii. moluşte emit sunete. Balenele îşi găsesc hrana şi se orientează cu ajutorul ecolocaţiei. datorită faptului că sunetul în apă se propagă mai repede decât în aer. carapace. cele de dimensiuni mici. se deplasează spre straturile mai adânci.

De exemplu. Practic nu există nici o specie de organisme pluricelulare care să nu aibă paraziţii săi. şi anume: aprovizionarea din belşug cu hrană uşor accesibilă. 3. mulţi dintre paraziţi prezentând o structură relativ simplă. reacţiile de apărare ale organismului gazdei ş. prezentând un şir de avantaje. protejarea de acţiunea directă a factorilor ecologici.Fig. Astfel. De cele mai multe ori gazde ale acestora sunt vertebratele şi plantele cu flori. piedici la schimbarea gazdei. Enumeraţi câteva exemple dintre cei mai răspândiţi ectoparaziţi. Organismele vii în calitate de medii de viaţă Utilizarea de către unele organisme a altora în calitate de mediu de viaţă este numită parazitism. Cât nu ar părea de straniu. Habitanţii solului. de aceea oxigenul este folosit pentru nimicirea lor. aprovizionarea deficitară cu oxigen. Aceste particularităţi ale mediului de viaţă a făcut inutilă diferenţierea corpului.a. 211 .9. există şi ectoparaziţi. majoritatea paraziţilor sunt anaerobi. Pe lângă endoparaziţi (populează mediul intern al gazdei). viermii ce parazitează în intestine ating dimensiuni relativ mari în comparaţie cu cei ce parazitează în căile biliare. Pe parcursul evoluţiei la paraziţi s-au format un şir de adaptări care au permis depăşirea acestor inconveniente. Cei mai mulţi paraziţi sunt printre microorganisme şi organismele pluricelulare primitive. reducerea sau lipsa unor sisteme de organe. Pentru aceştia gazda este doar o parte a mediului ambiant care îi asigură cu hrană şi adăpost. stabilitatea relativă a condiţiilor de viaţă. Pentru a face faţă insuficienţei de oxigen. paraziţii întâmpină şi un şir de dificultăţi aşa ca: limitarea spaţiului de viaţă. Condiţiile de viaţă ale paraziţilor sunt extrem de specifice. pentru ascarida omului oxigenul este o toxină.

Definiţi noţiunile de: a) mediu de viaţă. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta clasificarea mediilor de viaţă şi a factorilor ecologici. Definiţi noţiunea de factor iimîtant. Dimensiunile cloroplastelor. 4. b) factor ecologic.1. b) faţă de sol. copiindu-l pe caiet. forma. Enumeraţi adaptările termice ale animalelor. a) termoreglare chimică b) termoreglare fizică c) comportamentul 1) năpârlirea 2) scinderea grăsimilor 3) vulpea polară 4) elefantul 5) îngustarea vaselor sangvine 6J dilatarea vaselor sangvine 7) comportamentul de grup 8) scăldatul în nisip al păsărilor _„_- mmM J 10. Alcătuiţi un grafic ce ar reprezenta curbele optimului temperaturii. Mărimea. 3. CARACTER 1. Scrieţi un eseu la tema „Adaptările animalelor ia factorii mediului restru-aerian de viaţă": a) faţă de aer. 5. numărul 3. 6. Stomatele liij$iijf:' ill E HELIOFITE PLANTE bCIOFITE PLANTE SCIOF'TE P L A N T E REZISTENTE LA UMBRĂ 8. Completaţi schema: 7. culoarea frunzelor 2. umidităţii şi a! luminii pentru o plantă de cultură. Asociaţi noţiunile din coloana A cu exemplele din coloana B. Completaţi tabelul. 9. 2. . Explicaţi prin exemplu esenţa legii optimului pentru diferiţi factori ecologici.

aloia 14. Viermi cilindrici 5. negară 6. Grupaţi noţiunile în 4 grupe după un criteriu comun: 1. 'UPA SISTEMATICA RESPIRAŢIA 1. Explicaţi de ce protozoareie de apă dulce au vacuolă contractilă. b) regimul de lumină 17. Enumeraţi proprietăţile apei. Completaţi tabelul „Respiraţia organismelor subterane". Completaţi schema: 8. Mamifere 18. Protozoare 4. nufărul 12. plante hidrofite 3. plante cu frunze 10. plante mezotite 4. 15. 13. Explicaţi noţiunile: a) necton. iar cele de apă sărată nu. Analizaţi adaptările animalelor terestre la următorii factori abiotici ai mediului de viaţă. Bacterii 2. au rădăcini reduse 12. a) regimul termic. plante hidatofite 2.11. slăbănogul 9. stomatele sunt afundate în mezoderm. Argumentaţi dependenţa conţinutului de O2 în apă de temperatură şi salinitatea ei. 213 . daţi exemple. epidermul bogat în stomate 11. Celenterate 6. plante xerofite 5. 16. b) plancton. Ciuperci 3. cresc în deserturi 13. 14. Studiu de caz. Enumeraţi 5 avantaje şi 5 dezavantaje ale organismelor parazite. elodeia 7.

I/n Amintiţi-vă principalele tipuri de determinism al sexelor. De exempl 214 .sporul mediu al efectivului într-o unitate de timp. La majoritatea speciilor ce se reproduc sexuat sexul viitorului individ determină în timpul fecundaţiei în baza recombinării cromozomilor sexuali.numărul de nounăscuţi apăruţi într-o unitate de timp. Ace mecanism asigură un raport al sexelor apropiat de 1:1. Pentru fiecare din populaţiile unei specii este caracteristică şi o anumită organizare structurală. Structura sexuală a populaţiei Structura sexuală a populaţiei reflectă raportul relativ dintre indivizii de sex opus.numărul mediu de indivizi de pe o unitate de suprafaţă.diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. dintre diferite grupe de vârstă {structura de vârstă) şi de repartizarea indivizilor în spaţiu {structura spaţială). Caracteristicile principale ale populaţiei ca unitate ecologică sunt cele de grup: 1) efectivul . raportul real al sexelor se deosebeşte de cel teoretic. Sub influenţa caracterele cuplate cu sexul.ettta- ECOLOGIA POPULAŢIILOR 1 CARACTERISTICA POPULAŢIEI ÎN CALITATE DE UNITATE ECOLOGICĂ FUNDAMENTALĂ 2 DINAMICA POPULAŢIILOR 1. Fiecare din aceşti indici ai organizării structurale a populaţiilor nu sunt stabili şi depind de factorii abiotici ai mediului şi de relaţiile stabilite cu populaţiile altor specii. 6) ritmul de creştere . 2) densitatea . precum şi factorilor abiotici.numărul de indivizi decedaţi într-o unitate de timp. CARACTERISTICA POPULAŢIEI ÎN CALITATE DE UNITATE ECOLOGICĂ FUNDAMENTALA în ecologie populaţia este desemnată ca un grup de indivizi de aceeaşi specie între care se stabilesc anumite relaţii şi care ocupă un teritoriu comun. Cele expuse în continuare vă vor convinge de justeţea celor afirmate. 4) mortalitatea . 5) sporirea efectivului . 3) natalitatea . care modifică vitalitatea indivizilor de sex opus.totalitatea de indivizi de pe teritoriul dat. determinată de raportul dintre sexe {structura sexuală).

3. Reprezentanţii acestora din urmă nu numai că produc mai puţine seminţe. 215 . Astfel de populaţii sunt ameninţate cu pieirea. Structura de vârstă a populaţiilor este determinată de parti- f 1 V Stf 2 f1 I 5 i mil* 1 w 3 4 it m 9 fi . determină posibilităţile de creştere numerică ale unei populaţii.în cazul furnicilor-de-pădure din ouăle depuse la +20°C se dezvoltă numai masculi. Fenomenul se explică prin faptul că masculii pot ejacula sperma numai la temperaturi înalte. Grupele de vârstă ale unei populaţii de păiuş-de-livadă: 1 -plantulă. 5. Raportul dintre sexe. în funcţie de grupa de vârstă care predomină se disting populaţii tinere. O populaţie se consideră normală dacă este reprezentată de toate sau aproape de toate grupele de vârstă. dar şi formează mai puţini lăstari şi rădăcini noi.4-plante tinere. în limitele arealului speciei structura sexuală a populaţiilor este relativ constantă. 2. îndeosebi cota parte de femele apte de reproducere. spre deosebire de populaţiile senile. de vârstă medie şi senile.3.plante mature.6. Indivizii unei populaţii aflaţi la aceeaşi fază de dezvoltare alcătuiesc un grup de vârstă.numai femele. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre populaţiile de plante.4 3 6 7 Fig. Cele tinere şi de vârstă medie se pot automenţine pe cale vegetativă sau sexuală. iar la sparanghel de 3 ori. 8 .10 grupele de vârstă ale păiuşului-de-livadă şi observaţi particularităţile fiecăreia. în anii secetosi numărul exemplarelor feminine se reduce la salvie de 10 ori.10. Prezenţa tuturor grupelor de vârstă nu exclude posibilitatea predominării unora dintre ele. iar din cele depuse la temperaturi mai mari . Ciclul vital al oricărei plante presupune parcurgerea succesivă de către acesta a fazelor de dezvoltare. La schimbarea condiţiilor de mediu acest raport se modifică. Studiaţi după fig. Structura de vârstă i populaţiei Cerinţele indivizilor unei populaţii faţă de mediu şi rezistenţa lor la anumiţi factori de mediu depinde de vârsta acestora. 3. 9 . Structura de vârstă a populaţiilor de plante. De exemplu.plante senile. 7 .

întrucât larvele se dezvoltă în sol pe o durată de patru ani. Deci. odată la patru ani. durata de păstrate a capacităţii germinative. numărul de seminţe produse. grupele de vârstă fiind delimitate clar în timp. deoarece în prezenţa condiţiilor favorabile creşterea plantelor se prelungeşte pe o durată mai mare de timp. mai rar doi. părinţii cărora pier între timp. Acesta atinge maturitatea sexuală concomitent cu apariţia generaţiilor a treia şi a patra. Dacă baza acestei piramide (tineretul) şi partea de mijloc (generaţia reproductivă] sunt late. Amintiţi-vă tipurile de dezvoltare postembrionară la animale. unele grupe de vârstă decad. o astfel de populaţie este în creştere. In anumite condiţii de viaţă. în anii secetoşi plantele ierboase îmbătrânesc mai repede. în populaţiile acestei specii predomină indivizii maturi de diferite vârste (-80%). Astfel. femelele pier în scurt timp după depunerea ouălor. La speciile cu o reproducere unică şi cu o durată scurtă a vieţii în timpul anului se succed câteva generaţii: la molia-sfeclei în timpul vierii se perindă 4-5 generaţii. la un păşunat excesiv. Către toamnă populaţia constă din indivizi de vârste diferite apăruţi în acelaşi an. 3. atingând maturitatea sexuală la vârsta de 8-12 ani.cularităţile biologice ale speciei: periodicitatea fructificării. populaţii 216 . populaţiile de plante ierboase întineresc. Raporturile descrise ale grupelor de vârste într-o populaţie pot fi reprezentate sub formă de "piramidă a vârstelor" (fig. Structura de vârstă a populaţiilor speciilor cu o reproducere repetată este mai complicată. 3. formând mai puţine seminţe ca de obicei. condiţiile de viaţă. generaţia nou apărută va fi redusă numeric. capacitatea de regenerare ş. De exemplu. deci cuprind un număr mare de indivizi. în anii ploioşi. La începutul vierii populaţia şoarecelui-de-câmp este formată din indivizi maturi. Raportul numeric al acestora depinde de condiţiile mediului. Manifestarea acestora depinde de condiţiile mediului de viaţă. născuţi anul trecut. ca urmare. Explicaţi după piramidele vârstelor din fig. Structura de vârstă a populaţiilor de animale este determinată de particularităţile de vârstă ale indivizilor de specia dată. în cazul unei baze înguste şi vârf lărgit. dacă populaţiile date sunt în creştere sau descreştere. Anual îşi încheie ciclul vital o generaţie şi apare alta. din contra. De exemplu. populaţia cărăbuşului se compune din reprezentanţii a patru generaţii cu un interval de un an între ele.12. Femela naşte un pui.11-3. Din cauza gerurilor târzii o parte din ouă pot pieri şi. cu o capacitate germinativă scăzută.a. periodicitatea reproducerii. Cu totul altfel se prezintă structura de vârstă a populaţiilor speciilor cu o durată lungă a vieţii în stare adultă şi reproducere multiplă. la cărăbuş. iar vârful (bătrânii) îngust.11). apoi se adaugă tineretul de prima şi a doua reproducere. elefantul indian trăieşte 60-70 de ani.

nu 22 925 42 895 11 800 sunt supuse unei oscilaţii bruşte 60 a efectivului. pescuirea a 50-60% din indivizii maturi ai unei populaţii de lostriţă nu pune în pericol efectivul populaţiei. Piramidele vârstelor pot fi construite pentru populaţiile oricăror specii. mediul.descreşte numeric. este un semnal de alarmă. în cazul speciilor cu un spor anual considerabil. cele mai rezistente grupe de vârstă vor supravieţui. 3. în privinţa somonului aceste cifre trebuie reduse cu mult. 217 . trăiesc concomitent câteva generaţii. deoarece mortalitatea depăşeşte natalitatea (fig. incapabili de reproducere. Observările au arătat că în populaţiile vegetale şi animale cu o structură de vârstă complexă. dacă se cunosc particularităţile de dezvoltare ale indivizilor Fig. o bună parte a populaţiei poate fi înlăturată. trebuie luate măsuri de întinerire. în caz contrar populaţiile se pot reduce considerabil. case pentru bătrâni. Predominarea pe o păşune a indivizilor senili.12.12). restabilind apoi strucFig. unde sunt prezente toate grupele de vârstă. satelor este necesară pentru planificarea dezvoltării curente şi de perspectivă a acestor aşezări omeneşti: construcţia de şcoli. I Exploatarea raţională de către om a populaţiilor naturale ale unor specii de animale presupune cunoaşterea structurii lor de vârstă. indivizii adulţi se reproduc multiplu şi au o duNumărul total de populaţii rată a vieţii relativ lungă. spitale. precum şi planificarea locurilor de muncă. Piramidele de vârstă ale populaţiilor albinei melifere în creştere şi descreştere. Deşi condiţiile critice de viaţă pot schimba S £40 structura de vârstă a unor astfel de populaţii în urma pieirii ce20 lor mai slabi. tura populaţiei. Cele spuse sunt valabile şi pentru populaţiile de plante. Pentru fiecare populaţie este caracteristică o anumită configuraţie a piramidei de vârstă.11. Cunoaşterea structurii de vârstă a populaţiei oraşelor. Pentru a salva această păşune de dispariţie. de case de locuit. Piramidele de vârstă ale populaţiilor diferiacestei specii şi relaţiile lor cu telor specii de animale. fără a periclita efectivul acesteia. 3. De exemplu. 3.

cârduri etc. reducerea consumului de energie la căutarea hranei. 2. Funcţia de factori reglatori ai efectivului populaţiilor o exercită factorii biotici (relaţiile inter. Cauza rezidă în neomogenitatea condiţiilor de viaţă pe spaţiul ocupat şi în particularităţile biologice ale speciilor. structura de vârstă. Astfel de particularităţi la plante sunt înmulţirea vegetativă. iar la animale . pe un sector limitat al spaţiului. Cele mai răspândite metode de apărare a proprietăţii sunt agresiunea directă asupra intrusului. După efectul direct pe care aceste relaţii îl au asupra indivizilor celor 2 specii. spaţiul ocupat de populaţie este împărţit în sectoare individuale sau de grup. Amintiţi-vă principalele tipuri de migraţii. relaţiile interspecifice se grupează după cum este arătat pe schema 3. răspândirea slabă a seminţelor şi încolţirea lor lângă planta-mamă. Modificatori sunt factorii abiotici ai mediului. în condiţii nefavorabile efectivul populaţiei se reduce substanţial. salvarea mai rapidă de duşmani.4. Abaterile de la acest nivel au o valoare diferită şi sunt condiţionate de două grupe de factori: modificatori şi reglatori. DINAMICA POPULAŢIILOR Mecanismele de reglare a efectivului populaţiilor. în vederea evitării acestui fenomen. în condiţii naturale el oscilează însă în jurul unui nivel mediu. 218 .a. densitate. Avantajul animalelor migratoare constă în faptul că ele nu depind de rezerva de hrană de pe teritoriul dat.Structura spaţială a populaţiilor Utilizarea raţională a resurselor naturale ale unui anumit teritoriu depinde de numărul de indivizi ce-1 populează şi de repartizarea lor în spaţiu. De exemplu. Animalele mobile. se împart în sedentare şi migratoare. calitatea şi cantitatea hranei. sau o bună parte a ei. Modul sedentar de viaţă prezintă un şir de avantaje: orientarea mai uşoară în spaţiu. Teoretic efectivul oricărei populaţii poate creşte la nesfârşit. activitatea duşmanilor etc. colonii.viaţa în familii. Factorii modificatori nu reglează însă efectivul populaţiei. uneori până la dispariţia ei de pe teritoriul dat. suprapopulând teritoriul ocupat de ele. cauzele şi rolul lor în viaţa organismelor migratoare. care de regulă nu este neuniformă. ci fac doar ca acesta să oscileze într-o direcţie sau alta. Ca urmare apar acumulări de indivizi care se deosebesc după numărul de indivizi. Reprezentanţii diferitelor specii îşi manifestă diferit drepturile de proprietar asupra terenului ocupat. Cele sedentare îşi petrec cea mai mare parte a vieţii. în I condiţii climatice favorabile lăcustele se reproduc în masă. marcarea prin diferite mijloace a teritoriului ocupat ş.şi intraspecifice). spaţiul ocupat. Dar sedentarismul sporeşte riscul iepuizării rapide a resurselor de hrană. Varietatea relaţiilor interspecifîce. după tipul utilizării spaţiului.

şoarecele faţă de râmă.13. 3. duce la eliminarea unei specii de către cealaltă. cea de a doua specie. caudatum şi P. Fenomenul a fost demonstrat de G Gauze în experimentele cu trei specii de parameci: P. aceste două specii nu sunt concurente: prima se hrăneşte cu bacterii. 3. caudatum 200 100 150 100 50 P. P. aurelia. La cultivarea în comun a P. albina este indiferentă faţă de şoarece. 2.cu drojdii. Deci. Imposibilitatea convieţuirii îndelungate a două specii cu cerinţe ecologice asemănătoare a fost numită regula excluderii concurente sau legea lui Gauze. aurelia 200 P. Relaţiile de concurenţă dintre diferite specii de parameci. aurelia şi P.1.13. De exemplu.4 bilateral neutre bilateral negative bilateral pozitive unilateral neutre şi unilateral pozitive unilateral pozitive şi unilateral negative Relaţii bilateral neutre sunt specifice pentru două specii care nu exercită nici o influenţă una asupra celeilalte. 4). caudatum. bursaria ambele specii convieţuiau paşnic mult timp (fig. 3. 200 r P. după o perioadă de creştere. bursaria care se hrănesc cu drojdii şi bacterii. iar râma facă de nevertebratele din sol.13.VARIETATEA RELAŢIILOR INTERSPECIFICE Schema 3. bursaria b Fig. aurelia 150 100 50 8 12 16 20 24 a 0 4 8 12 16 20 a P. 3. stabilizându-se după atingerea unui anumit efectiv care poate supravieţui în condiţiile date (fig. La cultivarea în aceeaşi eprubetă P. Acest tip de relaţii. 5). bursaria ° 100 8 12 16 20 24 8 12 16 20 24 8 12 16 20 a P caudatum b P. a început să se reducă numeric şi în scurt timp a pierit (fig. iar cealaltă . caudatum şi P. mai devreme sau mai târziu. 219 . Relaţii bilateral negative (relaţiile de concurenţă) se stabilesc între două specii cu cerinţe ecologice asemănătoare.13. 3). La cultivarea separată fiecare specie creşte numeric. caudatum a P.

în scurt ^ timp ea este însă umbrită de Trifolium fragiferum. de exemplu transportarea accidentală a polenului de către unele insecte. avem de a face cu o simbioză obligatorie . în lipsa concurenţilor naturali . prezenţa partenerului nu este obligatorie.a. Acest tip de relaţii poate fi neobligatoriu şi obligatoriu. păşunilor artificiale în regiunile de stepă şi deşert) se aleg. care are peţioli mai lungi. un animal cu blană preţioasă. în stare liberii aceste flagelate nu se întâlnesc. Cunoaşterea relaţiilor de concurenţă este obligatorie şi în desfăşurarea activităţii de aclimatizare. activitatea lor fiind reciproc avantajoasă. relaţiile dintre albine şi plantele polenizate de ele. deoarece ele nu pot părăsi =^ locurile de creştere pentru a evita concurenţa. Concurenţii plantelor de cultură sunt buruienile. savanţii ruşi şi turkmeni au proiectat înfiinţarea de păşuni pe terenurile aride din Asia Mijlocie. a fost adusă în Europa din America de Nord. Astfel se reduce perioada de timp necesară pentru înfiinţarea unor astfel de terenuri. rozătoarelor. în concurenţa dintre plante supra" vieţuiesc indivizii care reuşesc să absoarbă mai multă sevă brută şi să acumuleze v^ mai multă energie solară. Cu acest scop ei au ales specii vegetale care nu concurează între ele: partea aeriană şi subterană a acestor plante ocupă niveluri diferite.animale ce se hrănesc cu vegetaţie semiacvatică . specii de plante şi animale care se completează reciproc şi nu concurează. pârşii şi alte rozătoare). Simbionţii intestinali sunt caracteristici şi altor animale (rumegătoarelor. termitele produc un ferment care scindează celuloza în zahăr pe care flagelatele nu-1 pot produce. în primul caz. De exemplu. 220 .mutualism. Determinaţi tipul de relaţii stabile dintre rădăcinile leguminoaselor şi bacteriile de nodorităţi (fig. iar ai animalelor agricole pe păşuni erbivorii sălbatici (marmotele.Deosebit de acută este concurenţa dintre plante.ondatra s-a răspândit pe larg. De exemplu. Relaţii bilateral pozitive (simbioza) se stabilesc între speciile care convieţuiesc temporar sau permanent. dintre păsări şi plantele cu ale căror fructe acestea se hrănesc. De aceea pentru o obţine roade cât mai bogate de culturi agricole şi a spori productivitatea animalelor agricole este necesar de a stârpi buruienile şi a reduce numărul rozătoarelor de pe păşuni. lăcustele. dintre ciuperci şi alge (lichenii). la cultivarea în comun a două specii de i^ trifoi. Dacă cel puţin unul din organismele convieţuitoare nu poate exista de sine stătător.). O atare modelare a comunităţilor în baza legilor ecologice a fost numită inginerie ecologică. De exemplu.14). La crearea comunităţilor artificiale (a parcurilor. dintre termite flagelatele din intestinul lor ş. De exemplu. Ondatra. în primul rând. 3. etc. prima formează frunze cu peţioli scurţi specia Trifolium repens.

în cuiburile A păsărilor. ghimpii etc. între plantele insectivore şi insecte. Relaţii unilateral pozitive şi unilateral negative sunt răpitorismul (relaţii de tipul răpitor-jertfă) şi parazitismul. Dacă răpitorii capturează şi devorează jertfa aproximativ cu aceeaşi viteză cu care aceasta se înmulţeşte. Răpitorismul prezintă astfel de relaţii în care indivizii unei specii se hrănesc cu indivizii alteia.15. Pentru arbori vecinătatea plantelor ierboase nu are. dar şi între animale şi plante. 3. opun rezistenţă. fără a le aduce daune. atunci efectivul Fig. atrase de microclima acestor de mazăre (1) şi lupin (2). 221 . în cazul când răpitorul se hrăneşte cu pradă măruntă. carapacea. Dacă răpitorul se hrăneşte cu animale relativ mari care aleargă bine. se ascund. Relaţiile de răpitorism duc la dezvoltarea progresivă a ambelor specii antrenate în această relaţie. Oscilaţia periodică a efectivelor răpitorului şi jertfei.).Relaţii unilateral neutre şi unilateral pozitive. adăposturi şi de hrana ce o găsesc aici (resturi organice în descompunere). unul dintre parteneri nu se poate dezvolta în prezenţa celuilalt. selecţia are loc după mijloacele de mascare. La acest tip de relaţii se referă comensalismul şi amensalismul. De exemplu. atunci rămân în viaţă indivizii care fac aceasta cel mai bine. cochilia. Plantele epifite (iedera) cresc pe scoarţa arborilor.14. nici un rol. Comensalismul prezintă utilizarea unilaterală de către o specie a alteia fără a-i provoca daune. de apărare pasivă (mimicria. De exemplu. însă. în caz de amensalism. Multe din aceste celenterate nu pot fi întâlnite în afara vizuinelor. vizuinile rozătoarelor trăiesc un număr Fig. 3. de raportul cantitativ al speciilor antrenate în această relaţie. incapabilă de a se apăra. Nodozităţi pe rădăcini mare de celenterate. dezvoltarea plantelor ierboase într-o pădure este oprimată de coroana arborilor. în primul rând. crusta. puţin mobilă. hienele se hrănesc cu resturile rămase de la masa leilor. de exemplu. Acest tip de relaţii este cel mai răspândit în natură şi se atestă nu numai între animale. Rezultatul relaţiilor de răpitorism depinde.

atenţia la oscilaţiile numerice jertfă pe exemplul a două specii de parameci P. Drept exemplu poate se nimicirea vrăbiilor în China. Volterra au calculat că relaţiile dintre răpitor şi jertfa pot duce la oscilaţia ciclică a efectivului ambelor specii. regulate în sistemul răpitor-jertcaudatum (1) şi Didinium nasutum (2) la cultivarea fă. cu alte cuvinte în relaţiile omului cu unele specii din natură în care el exercită rolul de prădător. vânatul sportiv ş. • —•_ ! urmaşi decât reuşeşte să con2 • • • m • • sume prădătorul. Gause pe exemplul a două specii de parameci în care jertfă era specia P.15). iar răpitorul .16. Astfel s-a demonstrat practic că relaţiile dintre răpitor şi jertfa pot duce la oscilaţii ciclice ale efectivului ambelor specii. Mersul acestor cicluri poate fi calculat cu precizie cunoscând caracteristicile cantitative ale speciilor. Elton a atras Fig. Aceste oscilaţii ale efectivelor răpitorului şi jertfei sale se repetau regulat la anumite intervale. Reprezentarea grafică a relaţiilor răpitor. râşi). 3. Pentru a pune capăt acestei nedreptăţi. încă în anii 20 ai sec. Concomitent cu Ch.17). Această ipoteză teoretică a fost studiată experimental de G. Lotka şi V. 3. doi matematicieni A. Elton. Elton a observat următoarea legitate: după ani „bogaţi" în iepuri urmau ani „bogaţi" în râşi (fig.16 oscilaţiile efectivelor răpitorului şi jertfei. are loc o • • • • • explozie numerică a primei. în astfel de situaţii populaţia jertfei este supusă pieirii din lipsa de hrană pe un teritoriu suprapopulat sau din cauza bolilor infecţioase. anuale ale unei companii canadiene ce se ocupa cu vânatul animalelor de blană (iepuri. Prelucrând datele multipe acelaşi mediu (A) şi pe medii separate (B).— • r Studiaţi şi explicaţi după graficul din fig. rezervele naturale ale multor specii utile pot fi epuizate (fig. Cei ce reuşeau i 222 .16). 3.a.ambelor specii se menţine la un nivel relativ constant. caudatum. Dacă însă 1 prada dă naştere la mai mulţi —•—. Legile interacţiunii cantitative dintre pradă şi prădător au o mare importanţă practică în pescuitul industrial.. XX eco10 12 14 16 logul englez Ch. Chinezii considerau că vrăbiile îi lipsesc de o bună parte dir roadă de orez. 3. ^• 20 : 0 100 80 * B / 60 40 20 2 •. Fiecare chinez era obligat să nimicească un anumit număr de vrăbii. 100 80 60 r A 40 . Nimicirea întâmplătoare sau intenţionată a răpitorilor de asemenea se poate solda cu o catastrofa ecologică. Dacă omul nu va ţine cont de urmările activităţilor sale în domeniile enumerate şi nu le va prognoza. care în condiţiile unei densităţi mari a animalelor se răspândesc foarte repede.Didinium nasutum (fig. vrăbiilor le-a fost declarat un adevăr război. 3. Astfel apare fenomenul „bumerangului ecologic'" când rezultatele se dovedesc a fi diametral opuse celor preconizate.

3. Rolul relaţiilor interspecifice în reglarea efectivului populaţiilor.95 15 . Datorită acţiunii factorilor biotici. doboare mai multe „trofee" erau premiaţi.18. creândule condiţii favorabile pentru reproducere. Drept exemplu poate servi utilizarea buburuzei Rodolia în lupta cu păduchele ţestos (fig. specific pentru populaţia dată.. de exemplu 223 . Să analizăm reacţia imediată pe exemplul relaţiei răpitor-jertfâ. Această reacţie poate fi imediată şi întârziată. 3. în primii ani roadă de orez într-adevăr a sporit.5 2. în 1872 întâmplător a fost adus în California (SUA). efectivul populaţiilor este readus la nivelul mediu. 1950 1955 1960 ani 1965 1970 1975 1980 1985 1988 Fig. Pentru nimicirea acestuia au fost "importate" din Australia 10 mii de buburuze Rodolia. dar mai târziu. păduchele sa înmulţit şi în scurt timp a adus pagube colosale crescătorilor de citruşi. 02 . Deja peste câteva luni numărul de afide s-a redus considerabil. ci insectele ce atacau această cultură. Reducerea numărului de peşti ca urmare a pescuitului excesiv. livezile cu citruşi tratate cu chimicale pentru combaterea altor dăunători din nou au fost invadate de păduchi. acestea au început să se înmulţească în progresie geometrică şi în 2-3 ani au distrus complet câmpurile cu orez.17. Fig. 3.. La creşterea densităţii populaţiei de şoareci. Hrana principală a vrăbiilor era nu orezul. Acest păduche puţin mobil. Acţiunea lor ţine de modificarea densităţii populaţiei şi se realizează după principiul reacţiei inverse: la creşterea densităţii populaţiei se intensifică acţiunea forţelor ce o micşorează. baza nutritivă a unor răpitori.18). întrucât Rodolia este foarte sensibilă la noxe. Păduchele ţestos şi buburuza Rodolia. care se hrăneşte cu sucul de citruşi. Cunoaşterea răpitorilor unor „duşmani" ai culturilor agricole şi-a găsit aplicare practică. vrăbiile. 05 . Pentru a le veni de hac insectelor. Neavând aici duşmani naturali. în cele din urmă războiul a fost câştigat.mln t 2. Această situaţie şi multe altele pot fi evitate dacă se va ţine cont de legile naturii. în lipsa duşmanului lor principal. chinezii au început să „importeze" vrăbii. Buburuza a fost utilizată cu succes şi în alte 50 de ţări cultivatoare de citruşi. este originar din Australia. răpitor ce se hrăneşte cu acest păduche.

19 şi trageţi concluzii despre modificarea natalităţii în funcţie de densitatea populaţiei. Rolul relaţiilor intraspecifice în reglarea efectivului populaţiei. Fiecare hermelină vânează de acum nu un şoarece. La o creştere şi mai rapidă a densităţii populaţiei jertfei paraziţii de asemenea îşi pierd rolul reglator.19. Astfel. funcţia de reglatori ai efectivului populaţiei jertfei este preluată de paraziţii specializaţi. Trei tipuri de dependenţă a creşterii numerice a populaţiei de densitate. Atacul în comun al mai multor gândaci uşurează doborârea copacului. & to I 224 ! O Densitatea populaţiei Densitatea populaţiei Densitatea populaţiei Fig. ci 3-4. După părăsirea bazinului de către cei mari şi micşorarea concentraţiei inhibitorului. devine foarte bogată. întrucât gândacii nu suportă mirosul prea puternic al speciei sale. Studiaţi cu atenţie graficele din fig. Drept exemplu de reacţie imediată a relaţiilor intraspecifice la creşterea efectivului populaţiei poate servi reglarea chimică a densităţii populaţiilor. la creşterea densităţii populaţiei o parte din gândaci părăseşte copacul. îndeosebi peştilor. în astfel de situaţii acţionează reacţia întârziată a răpitorilor: hermelinele. de exemplu. în aceste condiţii creşte probabilitatea izbucnirii unor boli infecţioase. Secreţia în mediu a substanţelor ce frânează creşterea densităţii populaţiei este caracteristică mai multor specii de plante şi animale acvatice. ca de obicei. Dar nu întotdeauna reacţia imediată a răpitorului poate frâna creşterea numerică a populaţiei jertfei. când aceasta se înmulţeşte mai repede decât este vânată de răpitor. ceea ce intensifică acţiunea lor asupra şoarecilor de 120-200 de ori. deoarece agenţii patogeni ai acestora se răspândesc mai repede la un contact mai strâns dintre indivizi.a hermelinei. 3. dispunând de hrană îndeajuns. . Dacă nici reacţia întârziată nu-şi atinge scopul. Gândaciide-scoarţă emană un miros care ademeneşte alţi indivizi ai populaţiei la un nou loc de hrană. care încetează să mai elimine răşina dăunătoare pentru gândaci. 3. Astfel hermelinele opresc imediat creşterea de mai departe a efectivului populaţiei de şoareci. Ca urmare mormolocii care au ieşit în acelaşi timp din ou se împart în două grupe după dimensiuni: mari şi mici.hrana principală a mormolocilor. sporesc şansele mormolocilor mici de a atinge stadiul adult cu condiţia prezenţei algelor . se înmulţesc în progresie geometrică (de circa 30-50 de ori). mormolocii secretă în apă o substanţă proteică care reţine creşterea altor mormoloci.

în anii cu condiţii favorabile. Drept exemplu pot servi populaţiile de mamifere mari şi păsări. 3. nu se mai reproduc. Dimensiunile stolurilor de lăcuste migratoare. mecanisme eficiente de reglare a efectivului. 3.care se deosebesc fenotipic şi comportamental. dar şi pentru cea mai mare parte din lăcuste.un pui la 7 ani. la suprapopularea teritoriului. De exemplu. precum şi unele populaţii de nevertebrate. Să analizăm 15 Biologie. fluctuant şi exploziv {fig. Pentru alte populaţii. Această relaţie dintre natalitate şi densitatea populaţiei este caracteristică pentru animalele care trăiesc în turme. 3. De exemplu. ci. Unele specii de lăcuste există sub două forme .La baza reacţiei întârziate a relaţiilor intraspecifice la creşterea densităţii populaţiei stă modificarea natalităţii în funcţie de densitatea populaţiei. la lăstuni numărul de ouă în pontă creşte în paralel cu creşterea densităţii populaţiei. structură de vârstă complexă. forma sedentară trece în cea migratoare. Concurenţa intraspecifică joacă un rol important şi în reglarea efectivului populaţiilor de plante. care fiind lacomă. De cele mai multe ori aceste stoluri poposesc pe terenuri puţin favorabile pentru reproducere şi în scurt timp pier. ritmul de creştere numerică a populaţiei este maxim la valori medii ale densităţii acesteia (fig. tinde să-şi schimbe permanent locul de trai. a XII-a . rezultatul este însă acelaşi: reducerea efectivului în generaţia actuală sau cele viitoare. Invaziile lăcustei migratoare sunt o adevărată catastrofă ecologică nu numai pentru oameni şi semănături. Din cele expuse putem deduce că fiecare populaţie reacţionează în felul său la sporirea efectivului. Se cunosc trei tipuri ale acestei dependenţe. Tipurile de dinamică a efectivului populaţiei. 3. iar după atingerea unui nivel maxim începe să scadă. atingând uneori o greutate estimativă de milioane de tone. femelele popândăului.19.19. în cazul primului tip. Iniţial reprezentanţii formei migratoare se deplasează pe pământ în grupuri mari. iar după dezvoltarea aripilor formează stoluri imense care parcurg distanţe de sute şi mii de kilometri. 1). Este specific pentru speciile caracterizate prin prolificitate redusă.19. Autoreglarea efectivului populaţiilor. Astfel. în legătură cu creşterea densităţii populaţiei. grijă de urmaşi.20).doar 8. la o densitate mare a plantelor. cârduri. la creşterea densităţii populaţiei natalitatea scade (fig. o parte din ele vor pieri inevitabil din cauza oprimării fiziologice de către vecinii mai puternici. Femela elefantului indian la o densitate joasă a populaţiei naşte un pui odată la 4 ani. Tipul stabil se caracterizează prin oscilaţii neînsemnate ale efectivului populaţiei de la valorile medii. la o densitate a populaţiei de 1 pereche la 1 ha femela depune 14 ouă. Se cunosc populaţii în care la atingerea unei densităţi maxime natalitatea scade brusc (fig. în populaţia de piţigoi albastru. 2).sedentară şi migratoare . durată mare a vieţii. 3). Astfel. Savanţii delimitează trei tipuri de bază ale dinamicii efectivului populaţiei: stabil. Astfel se evită suprapopularea teritoriului. aflate într-o stare permanentă de stres. iar la o densitate mare . stoluri. La lăcuste se întâlneşte o formă foarte interesantă de autoreglare a efectivului în baza transformărilor fiziologice şi de comportament. iar la o densitate de 18 perechi .

gândacul-de-lemn. prolificitate sporită. Revenirea efectivului populaţiei la starea normală are loc destul de repede datorită eficienţei mecanismelor reglatoare. Mortalitatea printre adulţi în primul an de viaţă este înjur de 50%.9 ani. maximă . Tipul exploziv este însoţit de explozii ale înmulţirii în masă. Tipul fluctuant se evidenţiază prin oscilaţii ale efectivului în limite mari. iar acestea în limitele arealului speciei nu sunt echivalente.un exemplu concret. 226 . Nu trebuie trecut cu vederea rolul factorului antropogen în reglarea efectivelor populaţiilor diferitelor specii. O atare oscilaţie a efectivului este caracteristică mai ales pentru speciile cu o durată scurtă a vieţii.stabil. de floarea-soarelui au asigurat înmulţirea în masă a insectelor ce se hrănesc cu aceste plante. generând un şir de probleme destul de grave. deoarece numărul răpitorilor este redus. Observările au arătat că populaţiile aceleiaşi specii în diferite condiţii prezintă o dinamică Tipurile de dinamică a distinctă a efectivului. de porumb. de aceea jumătate din ei pier. C . Fenomenul se explică prin efectivului populaţiilor: A . efectivului populaţiilor. în livezi şi pe câmpuri se înmulţeşte în masă. lanurile de grâu. Este caracteristic pentru speciile din A diferite grupe sistematice. Toate aceste mecanisme fac ca efectivul populaţiilor să oscileze în limite insensizabile. unele specii de rozătoare.exploziv. De exemplu. Dezvoltarea agriculturii a dus la răspândirea pe larg a dăunătorilor agricoli. Cuiburile sunt amplasate la o distanţă mare unul de altul.40%. Durata medie a vieţii puilor după ce-şi i-au zborul din cuib este de circa 2 ani. Tipul stabil de dinamică a efectivului acestor populaţii s-a transformat în exploziv. speciile al căror efectiv în condiţii naturale este reglementat de răpitori. Efectivul populaţiei revine la nivelul normal pentru specia dată îndată după încetarea acţiunii factorului modificator. lăcustele. iar în al doilea . Femela uliului-păsărilor depune 4-6 ouă. croitorii lemnului. Părinţii nu-i pot asigura pe toţi puii cu hrană.fluctuant. Astfel. succesiune rapidă a generaţiilor. superioritatea relaţiilor interspecifice în reglarea B . de exemplu.

O repartizare neuniformă în spaţiu reprezintă . a) mortalitate b) densitate c) efectiv d) natalitate e) ritm de creştere 1. 10. soarta populaţiei umane din republica noastră. Asociaţi noţiunile din cele două coloane. moduri de repartizare spaţială a speciilor sedentare. Enumeraţi tipurile de dinamică a efectivului populaţiei. Analizaţi. 8. Alcătuiţi un eseu la tema "Structura de vârstă a populaţiilor": a) la plante. Numărul mediu de indivizi pe o unitate de suprafaţă. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta tipurile de dinamică a efectivului populaţiei. este caracteristică animalelor de talie mică. 6. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta structura spaţială a populaţiilor. Sporul mediu al efectivului într-o unitate de timp. Explicaţi noţiunile: populaţie tânără. După tipul utilizării spaţiului animalele mobile se împart în . 3. Enumeraţi caracteristicele populaţiei ca unitate ecologică şi indicii structurali ai unei populaţii. 9. b) la animale. Totalitatea de indivizi pe o unitate de suprafaţă. 2. după caracteristicile populaţiei. Se disting . 4. 7. Explicaţi noţiunile de factori modificatori şi reglatori. 4. 3. Tipul pulsatil este caracteristic _. 5. Analizaţi 5 cazuri de reglare a efectivului populaţiilor la animale. 2. Numărul de nou-născuţi apăruţi într-o unitate de timp. Cele îşi petrec cea mai mare parte a vieţii pe un sector limitat. de vârstă medie. Definiţi noţiunea de populaţie. Enumeraţi avantajele şi dezavantajele modului sedentar de viaţă. 12. Folosirea periodică a terenului se referă la tipul 13.1. Completaţi spaţiile libere. 11. senilă. 227 .

Printre acestea se evidenţiază cele care prin activitatea lor creează condiţii favorabile pentru toată comunitatea. ocupat de o anumuită biocenoză. animale. pădure de mesteceni sau conifere.muşchiul-de-turbă.viaţă + ge . Drept exemplu de biocenoză poate servi totalitatea organismelor dintr-o dumbravă.loc). LANŢURILE TROFICE 3 PROPRIETĂŢILE ECOSISTEMELOR.ECOLOGIA ECOSISTEMELOR 1 BIOCENOZA. microclima şi condiţiile de creştere ale ierburilor. de pe o luncă. zoocenoza (totalitatea animalelor) şi microbiocenoza (totalitatea microorganismelor). numite biocenoze. topos . Ele formează comunităţi din specii ce pot convieţui. BIOCENOZA. Componentele unei biocenoze sxmtfîtocenoza (totalitatea plantelor). baltă etc. Sectorul scoarţei terestre (uscatului sau bazinului de apă) cu condiţii omogene de viaţă.negară. Biocenoza (din gr. De exemplu. este numit biotop (din gr. deoarece anume activitatea acesteia determină caracterul landşaftului. Convieţuirea cu acestea este posibilă numai în cazul stabilirii unor relaţii ce i-ar asigura condiţii normale de viaţă. De exemplu. fitocenoză este componentul structural de bază al biocenozei care determină speciile de animale şi microorganisme ce o populează. SUCCESIUNEA ECOSISTEMELOR 4 AGROCENOZELE Şl AGROECOSISTEMELE 1. deoarece contururile acesteia sunt uşor distinctibile. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A BIOCENOZEI în natură fiecare organism este înconjurat de o mulţime de alte organisme. bios . constituită istoriceşte. Cele ce domină numeric sunt desemnate ca dominante.pământ şi koinos . Mai mult ca atât. în stepă . de aceea repartizarea organismelor pe Glob nu este întâmplătoare.folosit în comun) este o totalitate stabilă. Pentru fiecare biocenoză este caracteristic şi un anumit raport cantitativ al speciilor. în mlaştini . Din 228 . pe teritoriile ocupate de coloniile de marmotă specia edificatoare este marmota. ciuperci şi microorganisme adaptate la convieţuirea pe un sector omogen. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A BIOCENOZEI 2 ECOSISTEMUL. o pădure de molid poate fi uşor deosebită de una de pin. Edificatori pot fi şi unele specii de animale. Edificatorii de bază ai biocenozelor terestre sunt unele specii de plante: în păduri stejarul. dintr-un iaz. depopulaţii de plante. CIRCUITUL SUBSTANŢELOR Şl FLUXUL DE ENERGIE ÎNTR-UN ECOSISTEM. Astfel de specii sunt numite edificatoare. Hotarele biocenozei se stabilesc după fitocenoză.

componenţa biocenozelor face parte şi un număr mare de specii puţin numerice. Ele sporesc varietatea legăturilor biocenotice şi servesc drept rezervă pentru completarea şi înlocuirea speciilor dominante. Deci, aceste specii asigură stabilitatea biocenozei şi funcţionarea ei în diferite condiţii. Structura unei biocenoze este determinată de varietatea de specii din componenţa ei şi de repartizarea lor spaţială. Structura de specie în funcţie de varietatea de specii din componenţa lor şi raportul numeric al acestora (sau de masă) se disting două tipuri de biocenoze: bogate în specii şi sărace în specii. Apartenenţa biocenozelor la un tip Fig. 3.21. Repartizarea pe verticală a plantelor dintr-o sau altul depinde de mai mulţi pădure în funcţie de afluxul de lumină. factori. Printre aceştia pot fi menţionaţi abaterea factorilor abiotici de la valorile optimale, vârsta biocenozei. Observările multianuale au arătat că peste tot unde unul sau mai mulţi factori abiotici se abat de la valorile optimale, de exemplu în deserturile polare, biocenozele sunt sărace în specii. Pădurile tropicale, savanele, pădurile amestecate, recifele de corali etc. sunt biocenoze bogate în specii, deoarece majoritatea factorilor abiotici se apropie de valorile optimale. Dependenţa componenţei de specie a biocenozei de vârsta acesteia este evidentă. Cele tinere, în stadiu de formare, cuprind un număr mai mic de specii decât cele mature. Structura spaţială a biocenozei Structura spaţială a biocenozei este determinată repartizarea pe verticală şi orizontală a componenţilor ei. La convieţuirea plantelor diferite după înălţime, fitocenoza capătă o structură etajată. Factorul principal care determină repartizarea pe verticală a plantelor după etaje este lumina (fig. 3.21). Etajul superior este ocupat de plante iubitoare de lumină, adaptate la oscilaţiile temperaturii şi umidităţii aerului din acest strat de aer, iar etajele inferioare din plante rezistente la umbră. Astfel etaj area asigură o mai bună utilizare de către plante a fluxului de lumină.
22Q

/g. 3.22. Etajarea vegetaţiei într-o pădure de foioase.

Determinaţi numărul de etaje din pădurea reprezentată în fig. în păduri sunt răspândite pe larg şi speciile de plante ce nu fac parte dintr-un etaj anume. Este vorba de muşchii şi lichenii de pe trunchiurile arborilor, liane, plantele epifite. în repartizarea rădăcinilor de asemenea se întrezăreşte o etajare care ţine de adâncimea de afundare a rădăcinilor, amplasarea părţii active a sistemului radicular. Etajarea este caracteristică şi pentru comunităţile de plante ierboase (lunci, stepe, savane), deşi aici ea nu este atât de evidentă şi cuprinde mai puţine etaje. Determinaţi numărul de etaje într~o stepă de luncă după fig. 3.1 Repartizarea pe orizontală a componenţilor unei biocenoze se reprezintă sub formă de mozaicitate - popularea neuniformă a spaţiului. Mozaicitatea este condiţionată

Fig. 3.23. Et j area vegetaţi într-o stepa i luncă.

230

Fig. 3.24. Etajarea păsărilor într-o pădure de foioase.

de neomogenitatea microreliefului solului, precum şi de activitatea unor animale (muşuroaiele de cârtiţe, bătătorirea păşunilor de către copitate ş.a.) şi ale omului. Animalele aparţin, de regulă, unui anumit etaj al vegetaţiei pe care unele nici nu-1 părăsesc. De exemplu, unele păsări îşi fac cuibul numai pe uscat, altele numai în arbuşti sau în coroana arborilor (fig. 3.24). Nişa ecologică. Poziţia speciei în componenţa biocenozei este numită nişă ecologică. Noţiunea de "nişă ecologică" trebuie delimitată de noţiunea "mediu de viaţă". Nişa ecologică reflectă modul de viaţă al populaţiei, funcţiile ei, în timp ce mediul de viaţă este adresa ei. De exemplu- în savanele africane speciile înrudite zebra, antilopa gnu, gazelele au aceeaşi adresă, însă nişe diferite. Zebrele se hrănesc cu vârfurile ierburilor, antilopele - cu părţile plantelor ce rămân după zebre, selectând anumite specii de plante, gazelele - cu cele mai pitice plante. Unele specii de păsări insectivore se hrănesc pe aceiaşi arbori, însă în nişe diferite: ţoii se hrănesc cu insectele la vedere, iar cojoaicele cu cele ascunse în crăpături. Comentaţi noţiunea de nişă ecologică după fig. 3.24. Datorită nişei ecologice se reduce la minimum concurenţa dintre diferite specii. De exemplu, algele roşii fotosintetizează la cele mai mari adâncimi, inaccesibile altor specii de alge. 231

2, ECOSISTEMUL. CIRCUITUL SUBSTANŢELOR Şl FLUXUL DE ENERGIE ÎNTR-UN ECOSISTEM. LANŢURILE TROFICE
•"•>,

Ecosistemul. Totalitatea organismelor convieţuitoare de diferite specii (biocenoza) şi condiţiile lor de existenţă (biotopul) unite într-un tot întreg prin schimbul de substanţe şi fluxul de energie alcătuiesc un ecosistem {fig. 3.25). Componentul viu al ecosistemului (biocenoza) este constituit din populaţiile diferitelor specii de microorganisme, fungi, plante şi animale care se hrănesc, se reproduc şi pier. Cu toate acestea numărul de populaţii într-un ecosistem se află într-un echilibru dinamic, ceea ce asigură existenţa în timp a ecosistemului. Dimensiunile ecosistemelor pot fi cele mai diferite. Cel mai de proporţie ecosistem este biosfera care include toate fiinţele vii de pe Terra şi mediile lor de viaţă (litosfera, hidrosfera, atmosfera şi pedosfera). Ecosistemele de dimensiuni mai mici corespund zonelor geografice ale uscatului şi Oceanului Planetar, numite biome. Pe uscat, acestea sunt ecosistemele tundrei, pădurii, stepei, deşertului, iar în cadrul Oceanului Planetar- ecosistemele zonelor arctică, temperată şi tropicală. Pentru fiecare din aceste ecosisteme sunt caracteristice anumite valori ale principalilor factori abiotici care în totalitatea lor alcătuiesc mediul de viaţă la care s-au adaptat anumite specii de plante şi animale. în limitele zonelor geografice se delimitează subzone, landşafturi cărora le corespund ecosisteme de dimensiuni şi mai mici. De exemplu, în ecosistemul mlaştinii acesta poate fi ecosistemul unei movilite, iar în Oxigen Natura rocii Bioxid de carbon ecosistemul pădurii - un copac Pliuviometric Lumina solară doborât la pământ. Acesta, de regulă, este populat deja de unele specii de insecte. Hifele ciupercilor şi bacteriile distrug lemnul, ele înseşi servind ca hrană pentru multe specii de gândaci şi alte insecte cu care se hrănesc furnicile, gândacii răpitori. Acest proces continuă mai mulţi ani, şi în tot acest timp ecosistemul există, schimbându-se permanent. Când copacul se va transforma în pleavă, acest ecosistem îşi va înceta existenţa, Natura rocii Humus între ecosisteme nu există hotare bine delimitate, multe organisme fiind componente ale mai multor ecosisteme. De Fig. 3.25. Reprezentarea schematică a componentelor unui ecosistem. exemplu, larvele unor insecte 232

terestre se dezvoltă în apă. Pe SOARE durata migraţiilor de toamnă şi primăvară păsările călătoare fac _. parte din diferite ecosisteme. Majoritatea ecosistemelor terestre se delimitează după speciile vegetale edificatoare. în tundră acestea sunt muşchii şi arbuştii, în taiga - bradul, pinul, în stepă - diferite graminee. CONSUMATORI CONSUMATORI Probabil că vă întrebaţi de TERŢIARI TERŢIARI ce anume plantele sunt "faţa" Fig. 3.26. Reprezentarea schematică a lanţurilor unui ecosistem? Răspunsul la trofice dintr-un ecosistem. această întrebare îl puteţi afla din noţiunile de lanţ trofic şi reţea trofică, expuse în continuare. Circuitul substanţelor şi fluxul de energie într-un ecosistem. Existenţa oricărei forme de viaţă impune un aflux permanent de substanţe nutritive şi energie din afară. Sursa principală de energie pe Terra este Soarele. Plantele verzi, unele protiste, bacterii şi cianobacterii fixează o parte din această energie sub formă de legături chimice ale compuşilor organici rezultaţi din fotosinteză. Energia depozitată în aceşti compuşi este pusă la dispoziţia plantelor înseşi şi a animalelor ce se hrănesc cu ele în urma procesului de respiraţie. Produsele respiraţiei - dioxidul de carbon, apa şi sărurile minerale - sunt din nou folosite de către plantele fotosintetizatoare, realizându-se astfel un circuit continuu al substanţelor. Energia conţinută în hrană nu realizează însă un circuit, deoarece cea mai mare parte a acesteia se pierde sub formă de căldură. De aceea condiţia existenţei unui ecosistem este afluxul permanent de energie din afară. Circuitul substanţelor şi fluxul de energie într-un ecosistem presupune prezenţa în cadrul lui a următoarelor componente: elemente biogene, producători, consumatori şi reducători (fig. 3.26).
• - .

Savantul rus N. V. Sukaciov a propus pentru desemnarea totalităţii de specii sau depopulaţii legate reciproc şi care populează un anumit teritoriu cu condiţii mai mult sau mai puţin omogene noţiunea de biogeocenoză. Ecosistemul şi biogeocenoză nu sunt sinonime. în ambele cazuri se au în vedere sisteme stabile de organisme vii şi mediul lor de viaţă ce interacţionează între ele şi în care se realizează circuitul substanţelor şi fluxul de energie. Deosebirea constă înfăptui că ecosistemul este o structură adimensională, iar biogeocenoză este o structură strict terestră, cu hotare bine delimitate. Orice biogeocenoză este un ecosistem, dar nu orice ecosistem poate fi considerat biogeocenoză. 233

consumatori şi reducători se conturează sub formă de lanţuri trofice care prezintă transferul energiei conţinute în hrană printr-un şir de organisme pe calea devorării unor specii de către altele. plantă C0 consumator Consumatori ai substanţelor secundar organice produse de plantele verzi sunt animalele. în funcţie de faptul care organisme ocupă primul nivel trofic se deosebesc două tipuri de lanţuri] trofice .27. Lanţ trofic de consum. i Descompunători Lanţurile trofice. Un lanţ detrital clasic al pădurilor noastre cuprinde următoarele niveluri trofice: producător 2 Litieră Râmă Mierlăneagră Uliul pasărilor 234 . Lanţurile detritale sunt mai răspândite în păduri.). Fiecare verigă a acestui lanţ este numită nivel trofic. excremente. râme. Lanţurile de consum (fig.de la resturi vegetale ş animale. asigurând astfel j consumator întoarcerea elementelor biogene ! secundar în natura nevie. 3.Producători sunt plantele verzi care sintetizează din elemente biogene substanţe organice. Ei descompun substanţele organice moarte până la substanţe minerale.2~> încep de la producători. Rolul de reducători îl exercită ciupercile.animalele erbivore. iar cele detritale (fig. Relaţiile Fig. Fig. dintre producători. 3. bacteriile şi alte organisme ce se hrănesc cu resturi de plante şi animale (gândaci necrofagi. şi consumatori secundari . Reducători sunt organismele ce se hrănesc cu substanţă orconsumator producător primar ganică moartă (cadavrele producătorilor şi consumatorilor.de consum şi detritale (de descompunere). unde o bună parte du masa vegetală nu este consumată nemijlocit de erbivori. fiind supusă descompunerii şi mineralizării. Deosebim consumatori primari . resturi vegetale etc.animalele carnivore.28) . 3. Lanţ trofic detrital. fixând astfel energia Soarelui sub formă de energie chimică.28. 3. larvele unor insecte etc.

30). lanţurile trofice pot cuprinde un număr limitat de niveluri. numerelor şi energiei. 3.001% din energia asimilată de plante. 3. al treilea nivel trofic. toate reflectând ţea trofică într-o pădure de foioase. întrucât la trecerea de la un nivel trofic la altul cea mai mare parte din energie se pierde. lanţurile trofice într-un ecosistem se încrucişează.29. primeşte doar acea parte din energia depozitată de plante care s-a acumulat în masa corporală a animalului erbivor. formând o reţea trofică. La animalele ce ocupă al patrulea nivel trofic (consumatori terţiari) ajunge doar 0. la trecerea de la primul nivel trofic (plantele verzi) la al doilea (animalele erbivore) cea mai mare parte din energie (~90%) se pierde.întrucât fiecare organism are mai multe surse de hrană şi el singur este folosit ca hrană de mai multe organisme din acelaşi sau diferite lanţuri trofice. Aşadar. 3.29. Se disting trei tipuri de piramide ecologice: biomasei. Această legitate de reducere cu fiecare nivel trofic a cantităţii de energie ce se transmite nivelului următor a fost numită regula piramidei. Plantele fixează circa 1% din energia Soarelui. de obicei 3-5. numită piramida energiei lanţului trofic dat (fig. de la care a şi pornit acest lanţ trofic. Să analizăm în continuare transferul de energie de la un nivel trofic la altul. Schiţaţi lanţurile trofice care formează reţeaua trofică a unei păduri de foioase după fig. Cea mai mare parte din această energie este consumată de erbivore pentru menţinerea activităţii vitale şi doar o mică parte se utilizează pentru creşterea şi dezvoltarea sa sau se depune sub formă de substanţe nutritive de rezervă. Energia acumulată în cadrul fiecărui nivel trofic poate fi reprezentată grafic sub forma unei piramide. din care la animalele erbivore ajung de la 20 până la 60%. Răpitorul. Re- 235 .

în lanţurile trofice în care transmiterea energiei are loc. Cunoaşterea legilor fluxului de energie în cadrul ecosistemelor prezintă o mare importanţă practică. cefalopodele. de aceea pentru a-şi menţine biomasa fiecare răpitor trebuie să consume câteva jertfe. 3. evitând subminarea capacităţilor reproductive ale sistemelor naturale şi artificiale. B . Piramida energiei. Acest tip de piramidă a biomasei este caracteristic pentru toate ecosistemele terestre. Deci. A). 3. de regulă. 3. Numărul lor total este însă mic.5 X 10" j 6 7 . ele fiind la fel de repede consumate.2X10 j descrescătoare.raporturile dintre nivelurile trofice într-un ecosistem. Răpitorii. • Reprezentaţi schematic piramida biomaselor unui bazin de apă. Piramide ecologe: A . 3.6 X 10" j sub formă de piramidă cu baza lată şi vârful îngust Fig. . şi mai încet sunt consumate de duşmani. Dacă vom compara biomasa unor niveluri 5. . 3. • . (fig.31. în principal.31. asigurând o producţie înaltă.algele verzi monocelulare . Dacă am putea cântări toate algele din ocean şi toate animalele. consumatori terţiari consumatori secundari consumatori primari A B Fig. Peştii. prin relaţiile răpitor-jertfă se respectă regula piramidei numerelor (fig. Producătorii oceanelor .se divid foarte repede. sunt mai mari decât jertfa. am constata că ultimele cântăresc cu mult mai mult.OX1O J î trofice consecutive. . : . . 236 . crustaceele mari cresc şi se înmulţesc mai încet.mai mică decât a erbivorilor. De exemplu. . B): numărul indivizilor ce alcătuiesc un nivel trofic este mai mic decât în cel precedent. în ocean piramida biomaselor este inversată. iar cea a carnivorilor .piramida numerelor.31.30.piramida biomaselor. Pe baza lor poate planifica activitatea gospodărească a omului. biomasa lor se acumulează. vor obţine un şir de numere 6. Acest şir poate fi reprezentat 2. biomasa ierburilor ce au crescut timp de un an în stepă este cu mult mai mare decât biomasa erbivorilor. . fiecare de circa 10 ori mai mic decât cel anterior.

precum iazurile mici. completându-se reciproc. asigură formarea humusului. de exemplu. plantele primului etaj folosesc 70-80% din lumină. lava stinsă. Autoreglarea ecosistemelor constă în menţinerea efectivelor componenţilor comunităţii la un anumit nivel în baza principiului reacţiei inverse. De exemplu. microclima lui. restabilirea luncilor după incendii. secetei. Baza stabilităţii unui ecosistem o constituie completarea reciprocă a componentelor ei în utilizarea resurselor mediului. Primele care populează aceste locuri sunt organismele nepretenţioase faţă de mediu: bacteriile. PROPRIETĂŢILE ECOSISTEMELOR. incendiilor etc. Succesiunea secundară se înregistrează pe locul unor ecosisteme deja formate după dereglarea echilibrului acestora ca urmare a eroziunilor. iar în anii secetoşi . în funcţie de starea şi proprietăţile mediului succesiunea poate fi primară sau secundară. a pădurilor după tăieri etc. excluderea unei specii sau reducerea activităţii ei nu prezintă pericol pentru comunitate: funcţia acesteia este preluată de alte specii. Treptat. Succesiunea ecosistemelor. într-o pădure de foioase. descompunând corpul acestor organisme după moartea lor. proces numit succesiune. în cele din urmă un ecosistem este înlocuit de altul. Uneori succesiunea are loc pe durata unei generaţii. înmlăştinirea bazinelor de apă.3. Cianobacteriile fixează azotul din aer. stepa de negară. iar bacteriile. pădurile de molid din taiga sunt doar câteva exemple de ecosisteme stabile. în anii ploioşi pe lunci predomină ierburile cu rădăcini scurte. O astfel de succesiune durează mii de ani. unele specii de licheni etc.1 0 20%. iar plantele ierboase şi muşchii se mulţumesc doar cu 1-2% din fluxul de lumină. Astfel. cele din etajul doi . De exemplu. Amintiţi-vă în ce constă principiul reacţiei inverse şi rolul lui în menţirea efectivului speciei la un nivel constant. se schimbă regimul hidric al sectorului. cianobacteriile. SUCCESIUNEA ECOSISTEMELOR Proprietăţile ecosistemelor. lichenii secretă acizi organici care distrug rocile. amplasarea în spaţiu. întrucât nişele ecologice ale multor specii de plante şi animale se întrepătrund parţial.cele cu rădăcini lungi. Ecosistemele formate pe parcursul evoluţiei lumii vii se caracterizează prin stabilitate şi autoreglare de care depinde durata existenţei lor. Stabilitatea prezintă proprietatea ecosistemului de a face faţă condiţiilor nefavorabile. activitatea sezonieră şi diurnă. dune de nisip etc. apar noi specii de animale care se hrănesc cu noua vegetaţie. 237 . în natură se întâlnesc şi ecosisteme instabile. Astfel treptat se formează solul. Perturbarea autoreglării duce la înlocuirea unui ecosistem cu altul. Succesiunea/»r/mară începe pe locurile lipsite de viaţă: stânci. luncile umede. vegetaţia acestor ecosisteme este substituită de alta. plantele folosesc mai eficient lumina Soarelui. Dumbrava. erupţiilor vulcanice. păşunile abandonate etc. Fiecare din aceste specii contribuie în felul său la valorificarea noilor terenuri. La animale completarea reciprocă se manifestă în utilizarea unor surse diferite de hrană.

Substituirea ecosistemelor poate fi iniţiată şi de om prin tăierea pădurilor. ciuperci sau microorganisme create de om în vederea obţinerii de producţie agricolă. De exemplu. Mlaştina se poate forma şi pe terenurile defrişate. în depresiuni. o fâneaţă umedă de rogoz. Primul semn al înmlăştinirii terenului este formarea unui covor dens de floarea-cucului care reţine o cantitate mare de apă. autorestabilirea ecosistemelor va fi problematică din lipsa în apropiere a unei varietăţi de specii vegetale. extragerea turbei şi a bogăţiilor subterane. ceea ce duce la schimbarea regimului hidric şi termic al solului.Fig. reducând adâncimea bazinului de apă. ca zone de odihnă etc. Vegetaţia de pe mal se e x t i n d e t o t ffiai m u l t h ^^ de condiţiile mediului şi spaţiul ocupat de bazinul de apă acesta poate fi înlocuit de o mlaştină. ecosistemul se poate autorestabili. consumatori (insecte 238 •naBMt . sunt comunităţi de plante. în agrocenoze ca şi în orice ecosistem natural se stabilesc anumite lanţuri trofice. şi menţinute permanent de către acesta. Umiditatea sporită a mediului înrăutăţeşte activitatea microorganismelor solului. constituite din producători (plantele de cultură şi buruienile). construcţia de drumuri etc. 3. Autorestabilirea ecosistemelor poate fi întreruptă şi de reducerea varietăţii de specii din mediul ambiant. Din cauza insuficienţei de oxigen în straturile profunde ale bazinelor de apă reducătorii nu pot descompune pe deplin resturile de plante. Inmlăştinirea unui bazin d e apă. înrăutăţirea aeraţiei lui. 4. animale. sau agrobiocenozele. o pădure mlăştinoasă etc. apariţia căruia prevesteşte acumularea turbei şi formarea unei mlaştini. unde apele subterane sunt aproape de suprafaţă.32. dacă incendiul a distrus suprafeţe mari. Deseori autorestabilirea este frânată de diferiţi factori externi. Acestea se acumulează. Enumeraţi câteva exemple de agrocenoze întâlnite în localitate şi lanţurile trofice ce se stabilesc în cadrul acestora. AGROCENOZELE Şl AGROECOSISTEMELE Agrocenozele. Aceste condiţii sunt favorabile pentru muşchiul-de-turbă. inclusiv a bacteriilor de putrefacţie. 3. Succesiunea secundară poate fi studiată pe exemplul înmlăştinirii unui bazin de apă (fig. în caz dacă aceste intervenţii nu sunt profunde.32). aşa ca revărsarea anuală a râurilor. secarea mlaştinilor. aratul câmpurilor etc. Drept urmare resturile organice rămân nedescompuse şi se acumulează.

în agrocenoze acţionează selecţia artificială.teritorii planificate de om care asigură obţinerea de roade stabile şi întoarcerea componentelor ei pe câmpuri. în primul rând. Astăzi se acordă o atenţie susţinută metodelor biologice de combatere a dăunătorilor. se obţine o stabilitate a recoltelor şi se reduce pericolul unor pierderi de proporţie de pe urma înmulţirii în masă a dăunătorilor. O atenţie deosebită se acordă alternării culturilor nu numai în timp. Cu acest scop sunt create agroecosistemele . o livadă 20-30 de ani.păsări. apă şi săruri minerale. agrocenozele nu se pot autoregla şi autorestabili. fâşiilor forestiere de protecţie. în agrocenoze acest circuit este dereglat. pesticide. Pentru a reface acest circuit. dirijată de V^. irigaţie. pe lângă câmpuri cu plante de cultură. însă acest avantaj poate fi menţinut doar cu condiţia unei griji permanente faţă de fertilitatea solului. Agroecosistemele. Din cauza biodiversităţii reduse.2 mlrd ha) şi dau omului circa 90% din energia alimentară.a şi fost scopul urmărit de om la crearea lor. Ecosistemele naturale dispun doar de energia Soarelui. Pentru a putea face faţă dăunătorilor şi bolilor. în timp ce agrocenozele beneficiază şi de surse suplimentare de energie sub formă de îngrăşăminte. bacterii). un lan de grâu sau o grădină de zarzavaturi . între agrocenoze şi ecosistemele naturale există un -—"! şir de deosebiri esenţiale. o păşune 3-4 ani. Enumeraţi câteva din metodele biologice de combatere a dăunătorilor culturilor agricole. în prezent agrocenozele ocupă ~10% din toată suprafaţa uscatului (1. complexe zootehnice. ele au nevoie de ajutorul omului. în ecosistemele naturale acţionează selecţia ~naturală. protejarea de boli şi dăunători. lunci. deoarece omul scoate din circuit cea mai mare parte din roadă. om în vederea obţinerii unor roade cât mai bogate.omul) şi reducători (ciuperci. în biocenoze producţia primară a plantelor (roadă) este consumată în numeroasele lanţuri trofice şi se întoarce din nou în circuitul biologic sub formă de CO2. de aceea stabilitatea lor este — foarte redusă. Cea mai modernă direcţie în lupta cu dăunătorii constă în menţinerea unei varietăţi de specii vegetale şi animale pe câmpuri. cuprind păşuni. Avantajul lor incontestabil faţă de ecosistemele naturale . înlăturând formele mai puţin adaptate la mediu. Roade înalte se obţin şi pe calea planificării speciale a landşafturilor: alternarea câmpurilor. selecţia naturală asigură ^ stabilitatea ecosistemului. pădurilor.-există doar un an. Cea de a doua deosebire — constă în utilizarea energiei. în sol se introduc îngrăşăminte minerale şi organice. Fără ajutorul omului. Elementele biogene extrase din sol de către plantele de cultură sunt întoarse împreună cu îngrăşămintele organice şi minerale. mamifere rozătoare şi carnivore şi consumatorul principal . bazinelor de apă etc. dar şi în spaţiu: 239 . Chiar dacă o parte din roadă se pierde. Cea mai esenţială deosebire dintre biocenoză şi agrocenoză constă în bilanţul elementelor nutritive.posibilităţile nelimitate de sporire a productivităţii . aprovizionarea cu apă şi elemente minerale.

notaţi-ie cu litera A. Ascarida şi omul. specie edificatoare. 3. Bacteriile de nodozităţi şi rădăcinile plantelor leguminoase. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta o biocenoză cu componentele ei. 4. J 7. 2. 5. &m mmm «MM* «Bees arase ffiassas n a n « n a i mtmt M U mmtm M M * wmmm MIIUI M M wmm c a » MMM M I M tmmm mmtm mmm nrtm ••sas SBESSSS M M » M » M mm a) Parazitism b) Pradă-răpitor c) Simbioză d) Comensalism 1.1. a) Adus în Australia din Europa.—. deoarece rezistă acei răpitori care sunt mai dibaci şi prind indivizii mai slabi. 3. cât şi a prăzii. specie dominantă. Cauză-efect. 7. 5. Definiţi noţiunile de biocenoză. I . c) în relaţia dintre răpitor-pradă are loc selecţia naturală atât a răpitorului. dacă nu .—. 8. Torţelul şi roşiile. b) structura spaţială. 4. Explicaţi prin exemplu noţiunea de explozie numerică a jertfei. mediu de viaţă. 2. Dacă afirmaţiile sunt corecte. 6.biotop. Crocodilul şi păsărea colibri. c) nişele ecologice ale animalelor. Lupul şi căprioara. Ştiuca şi crapul. nişă. a) Completaţi casetele libere din schemă. iepurele în scurt timp a invadat păşunile. bolnavi. Asociaţi noţiunile din coloana A cu exemplele din coloana B.cu litera F. Analizaţi o biocenoză din apropiere şi descrieţi-o după următorul algoritm: a) structura de specie. deoarece în Australia lipseau duşmanii lor naturali -vulpile. deoarece aceste specii se hrănesc cu acelaşi tip de hrană. b) Alcătuiţi o schemă ce ar elucida i 240 . 6. Alcătuiţi o schemă ce ar reprezenta noţiunea de biogeocenoză şi de ecosistem. b) Relaţiile de concurenţă se stabilesc între specii cu cerinţe ecologice asemănătoare. Lichenii.

ci. Alge 8. Reducători 3. Alcătuiţi schema ce ar elucida regula piramidei ecologice. Alcătuiţi un eseu structurat la tema "Proprietăţile ecosistemelor" după următorul algoritm: a) autoreglarea. 16 Biologie. d) durează o perioadă scurtă de timp. d) o relaţie ce asigură eliminarea genotipurilor nevaloroase. Vulpea 5. Autoreglarea 5. c) se datorează activităţii organismelor nepretenţioase. b) stabilitatea. c) succesiunea primară. Consumatori 4. Vişinul 10. Producători 2. 12. Râma 11. b) are loc pe locul altui ecosistem. Diversitatea speciilor 6. 13. Bacterii chimiosintetizatoare 7. Căprioara 9. Gândacul necrofag 12. Succesiunea primară a ecosistemelor: a) începe în locurile lipsite de viaţă. b) o formă de relaţii rar întâlnită. Grupaţi noţiunile de mai jos In 3 grupe după un criteriu comun. 11. Explicaţi noţiunile: a) piramida biomaseî. Bacterii saprofite 6. 2. copiindu-I pe caiet. Compieîaţi tabelul. ECOSISTEME NATURALE 1. 1. 1. c) o reducere numerică a prădătorului urmată de creşterea numerică a prăzii. Selecţia artificială 3. Muşchiul de pământ 10. Buretele de gunoi 13.9. b) piramida numerelor. d) succesiunea secundară. Relaţia pradă-prădător este: a) o relaţie intraspecifică. a XII-a 241 . Implicarea omului 7. Utilizarea energiei H 14. Selecţia naturală 2. Stabilitatea 4. Alegeţi răspunsurile corecte. c) piramida energiei.

Adâncimi mai mari (22. Majoritatea aerobionţilor sunt] concentraţi în stratul de aer de până la 1-1. BAZELE ÎNVĂŢĂTURII DESPRE BIOSFERĂ 1 BIOSFERA. 3. LIMITELE RĂSPÂNDIRII VIEŢII ÎN BIOSFERĂ 2 CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE 3 NOŢIUNE DE NOOSFERĂ 4 ACTIVITATEA OMULUI Şl BIOSFERA 5 UTILIZAREA RAŢIONALĂ A RESURSELOR NATURALE 6 PĂSTRAREA BIODIVERSITĂŢII 1 BISOFERA. Reprezentarea schematică a relaţiilor dintre ( ^ 2 0-22 km). concentrânduse.tema. în munţi hotarul componentele biosferei. în stratul de la suprafaţă cu grosimea de câteva zeci de centimetri.33. în prezent viaţa este răspândită în partea superioară a scoarţei terestre (litosferă). Răspândirea vieţii în atmosferă este determinată de înălţimea amplasării stratului de ozon (~ 16-20 km). Vernadski.5 km. în litosferă organismele vii pătrund la o adâncime neînsemnată. Studiaţi după fig. Doar rădăcinile unor plante şi Habitat râmele se afundă până la câţiva metri.5 km) sunt accesibile doar bacteriilor. mortale pentru tot ce-i viu. în principal. LIMITELE RĂSPÂNDIRII VIEŢII IN BIOSFERA Părţile învelişurilor geologice ale Terrei populate de organismele vii formează biosfera. care reţine razele ultraviolete.33 relaţiile dintre componenţii biosferei. învăţătura despre biosferă a fost elaborată de chimistul rus VI. Doar sporii Evaporare bacteriilor şi ciupercilor se pot Elemente abiotice ridica la înălţimi mai mari Fig. 242 . în straturile inferioare ale învelişului de aer (atmosferă) şi în învelişul de apă (hidrosferă). 3.

principalele fiind cele alimentare (trofice). De exemplu.generată de creşterea şi reproducerea organismelor. dintre care menţionăm următoarele: • Substanţa vie posedă o cantitate enormă de energie. dintre care biomasa uscatului constituie 99.0.13%. viaţa este răspândită în toată grosimea ei. • Formele dispersate ale substanţei vii sunt reunite în biocenoze. caracteristică îndeosebi animalelor.87%. • în biosferă substanţa vie este reprezentată sub formă de corpuri disperse organisme individuale.realizată de deplasarea organismelor în spaţiu. Datorită mişcării substanţa vie poate ocupa toate spaţiile libere. 1 gde granit arheozoic şi astăzi 243 . Amintiţi-vă principalii producători de substanţă vie de pe uscat şi din Oceanul Planetar.) sunt stabile numai în organismele vii. • Substanţa vie. este antrenată într-un proces permanent de activitate biogeochimică. • Capacitatea de reproducere a substanţei vii asigură alternarea continuă a generaţiilor şi existenţa în timp a vieţii pe Terra. Această proprietate asigură adaptarea organismelor la condiţiile schimbătoare ale mediului. Substanţa vie a planetei posedă un şir de proprietăţi specifice. caracteristic substanţei vii. Acumularea biomasei se datorează activităţii plantelor verzi. însă la reţinerea şi transformarea resurselor energetice create de plantele verzi participă toată substanţa vie a planetei. caracteristică tuturor organismelor vii. Funcţiile biosferei sunt determinate de substanţa vie a acesteia .de răspândire a vieţii se află la 6 km altitudine. lipidele. iar cea a Oceanului Planetar . Vernadski distingea două forme de mişcare: pasivă . dimensiunile cărora oscilează de la 20 nm (unele virusuri) până la 100 m (unii arbori). în partea continentală a biosferei cele mai productive sunt pădurile tropicale. spre deosebire de cea nevie. se exclude copierea absolută a generaţiilor anterioare. Cu toate că masa materiei vii este incomparabil mai mică decât masa scoarţei terestre. activă . • în substanţa vie reacţiile chimice cu participarea fermenţilor decurg de milioane de ori mai repede decât cele mai rapide reacţii chimice industriale. Masa substanţei vii (biomasa) a biosferei este estimată 12 la 2. multe din schimbările acesteia sunt cauzate de activitatea ei vitală. Anual plantele verzi produc circa 15-200 mlrd tone de substanţă organică uscată. subtropicale şi cele ale zonei temperate.totalitatea organismelor vii de pe Terra. în hidrosferă.4 • IO 1. • Componentele substanţei vii (proteinele. • Datorită procesului evoluţionist. spre deosebire de litosferă şi atmosferă. • Substanţa vie este mobilă. acizii nucleici etc. între componenţii cărora se stabilesc cele mai diferite forme de relaţii.

petrolul. depăşeşte cu sinteză SECUNDARA şi grăsM mult propria lor masă. solul ş. La baza acestei funcţii stă activitatea fotosintetică a plantelor verzi. care constituie rezultatul Proces. Acestei funcţii se datorează formarea zăcămintelor.descompunerea substanţei organice după moarte. 2. substanţe create de viaţă. Această funcţie asigură circuitul biogeochimic al substanţelor.a. Din proprietăţile substanţei Fig. 3. Ca urmare a fotosintezei are loc eliminarea şi absorbţia oxigenului. şi alte zăcăminte naturale. Funcţia gazoasă. efecîn celuloză autotfofs. MATERIE ORGANICĂ L şi substanţe transformate de i MOARTĂ . pe care le enumerăm în continuare: 1.a existat prin mijlocirea Bogată Organisme MATERIE ORGANICĂi alternării de generaţii. Ver<: ''teză Moarte nadski evidenţia substanţe biogene. Drept exemplu pot servi acumularea sărurilor minerale în ţesuturile plantelor. a compuşilor calciului în cochilia moluştelor etc. care reprezintă o anexă a funcţiei energetice. Transferul de materie şi fluxul de energie vii descind cele cinci funcţii ale între componenţii biosferei. Funcţia oxidoreducătoare .transformarea chimică a substanţelor ce conţin atomi cu valenţă variabilă. Masa substanţei vii. 5. gazul natural SUPERSOR ORGANIZATĂ şi grăsimi umană.fixarea energiei solare de către substanţa vie.•! • :• descompunere activităţii în comun a substanţelor vii şi naturii nevii (apa ECHILIBRU FINAL biosferei. Funcţia energetică ..a. Reacţiile de oxidoreducere stau la baza oricărui tip de metabolism. prelucrate de Bogată | MATERIE ORGANICĂ Brbivore în proteine organismele vii. ~ . 3. Consum prin ingestie reconversie „_ Pe Terra nu există o altă forBogată Carnivore.rămâne tot un 1 g de aceeaşi ÎSOAREi substanţă. Cu parreconversie ticiparea ei se formează cărBogată | MATERIE ORGANICĂ „ în proteine Specia bunele.). Funcţia de concentrare . acesteia. dioxidului de carbon. viaţă.extragerea şi acumularea selectivă de către fiinţele vii a elementelor chimice ale mediului ambiant. metanului ş.. PRiMARÂ şi glucide Fotosinteză tuând în tot acest răstimp un f Consum prin ingestie lucru geologic. • • . rămânând timp de miliarde de ani 1 g.34. 4. 244 . Corespunzător reconversie şi masa substanţei. Funcţia distructivă . Descompunători.' : ţă mai activă şi mai puternică în proteine sinteză TERŢIARĂ şi grăsimi din punct de vedere geologic Consum prin ingestie decât substanţa vie.

în componenţa substanţelor organice sintetizate de plante.09% de azot molecular sau. Urmăriţi după fig. Căile de migraţie ale elementelor chimice realizate prin intermediul organismelor vii cu participarea energiei solare reprezintă circuite biogeochimice.36 circuitul azotului în natură. Studiaţi circuitul carbonului după schema din fig. carbonul se include în lanţurile trofice. 245 . 3. 2. 3. La baza includerii azotului în procesele vitale ale organismelor vii se află azotofixarea: totalitatea proceselor de fixare a azotului molecular atmosferic şi de plasare a lui în CARBON ! componenţa compuşilor orgaMINERAL | nici. fermentaţie. CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE Elementele chimice din componenţa substanţei vii circulă în biosferă în următoarea ordine: din mediul extern în organism şi din organism din nou în mediul ambiant. altfel spus. 3. Circuitul carbonului în natură. Să analizăm în continuare circuitul principalelor elemente biogene.34 transferul de materie şi fluxul de componenţii biosferei. Circuitul azotului Atmosfera conţine 78. Ca element de legătură dintre natura vie şi nevie.9% din compoziţia globală de atomi ai biosferei. întroarcerea lui în atmosferă se face tot sub formă de CO2.35. care formează următoarele grupe: . El este inclus în circuitul biogeochimic de către plantele verzi în cadrul fotosintezei.3S.Analizaţi după fig. Se Fig. Rolul central în acest proFosilices aparţine bacteriilor azotzarea fixatoare. rezultat din respiraţie. ardere. Sursa de carbon pentru fotosinteză este oxidul de carbon (IV) conţinut în atmosferă sau dizolvat în apă. deasupra fiecărui kilometru pătrat de pământ sau apă se află un stâlp de azot cu masa de 8 mln t. carbonul deţine 24. inaccesibil organismelor superioare.bacteriile din genul Rhizobium. care în relaţii simbiotice cu ţesuturile rădăciAGENŢI DE DESCOMPUNERE nilor plantelor din familia Fabacee formează nodozităţi.simbiotice . 3. Circuitul carbonului Carbonului îi revin 49% din masa substanţei uscate.

iar consumatori ai acestuia toate fiinţele vii. Circuitul azotului în natură. acizilor nucleici şi a altor compuşi organici. Unele dintre ele oxidează amoniacul până la nitriţi. anaerobi. de nitrificare.azotfixatori liberi. Nitriţii şi nitraţii sunt absorbiţi din sol de către rădăcinile plantelor şi utilizaţi în procesele de sinteză. Nitrosomonas Pseudomonas suprafaţa rădăcinii sau în apNitrobacter Bacilus ropierea ei. altele până la nitraţi. realizate de mai multe specii de bacterii. 246 .37. Circuitul oxigenului în natură. activând pe NH. Agenţi ai amonificării sunt diverse specii de bacterii.a. Asimilarea AMINOACIZI cunosc bacterii simbiotice pentru mai bine de 1 300 de specii de plante. sunt cele din genul Azotobacter. 3. ciuperci care asigură degradarea compuşilor organici ce conţin azot până la amoniac. Azotfixatorii aso- Circuitul oxigenului Oxigenul este elementul obligatoriu pentru respiraţia tuturor organismelor şi pentru procesele de putrefacţie. Sursa principală de oxigen liber sunt plantele verzi.Denitrificarea Pseudomonas Azotfixarea Rhizobium Azotobacter Clostridium N0 2 NO. Cele mai productive Clostridium bacterii azotfixatoare asociative Fig. Anual aceste bacterii fixează biologic circa 350 mln t de azot. Azotfixatorii anaerobi fixează azotul în lipsa oxigenului. Cir- Fig. După moartea organismelor aceştia sunt supuşi amonificării. Azotul fixat de către bacterii este inclus ulterior în componenţa aminoacizilor. 3. Reîntoarcerea azotului în atmosferă are loc ca urmare a proceselor de denitrificare: reducerea nitriţilor până la oxizi de azot şi azot molecular. Denitrificarea este cauzată de nerespectarea procedeelor tehnologice de prelucrare a solului (aciditatea şi umiditatea excesivă a solului ş. Reprezentanţi tipici ai acestui grup sunt unele specii din genul Clostridium.36. Acesta este supus unor procese de oxidare. . Mfriffcarea Amonificarea NO. care în funcţie de necesităţile în oxigen se împart în azotfixatori aerobi sau asociativi şi azotfixatori ciativi asigură fixarea azotului fără interacţiunea directă cu A/2O plantele superioare.) şi activitatea unor specii de bacterii.

Vernadski a arătat importanţa trecerii de la concepţia dominanţei asupra naturii la cea de interacţiune cu ea. omul a schimbat simţitor structura scoarţei pământului şi circuitul biosferic al atomilor. NOŢIUNE DE NOOSFERĂ Omenirea.38 circuitul apei în natură. cuitul oxigenului este destul de complicat {fig. 3. din care cea mai mare parte (-97%) este concentrată în mări şi oceane.37). Apele continentale (fluvii. care reprezintă biosfera transformată de 247 . apa inclusă în biomasa organismelor vii. I. 3. Totodată dezvoltarea intensă a encefalului şi a reflexelor asigurate de acesta a sporit considerabil capacităţile omului de a influenţa direct sau indirect procesele din biosferă. lacuri. întemeietorul ştiinţei despre biosferă V. Circuitul apei Apa reprezintă substratul fundamental al activităţilor biologice. ape freatice) constituie 8.3 mln km3. Astăzi omul este un factor important al evoluţiei vieţii pe planeta noastră. iazuri. continuă să depindă direct de condiţiile mediului înconjurător. 3. utilizat de plantele verzi în procesul de fotosinteză. din momentul diferenţierii de la regnul animal. Restul apei din biosferă îl reprezintă vaporii din atmosferă. După utilizarea lui în procesele de respiraţie el se întoarce în atmosferă sub formă de CO2.Fig. Amploarea influenţei lui asupra proceselor biosferice a crescut şi mai mult o dată cu perfecţionarea forţelor de producţie şi centralizarea activităţii economice. Circuitul apei în natură.38. Devenind stăpân pe diferite forme de energie. Biosfera conţine circa 1 350 mln km3 de apă. Examinând îndeaproape consecinţele activităţii omului contemporan. sau numai 0.6% din cantitatea totală de apă. Descrieţi după fig. Astfel a apărut noţiunea de noosferă (sfera raţiunii). catalizatorul şi stabilizatorul reacţiilor biochimice. el fiind parte componentă a multor compuşi organici şi minerali. 3.

Particulele mecanice 6000 reflectă razele solare. în ultimii 100 de ani cantitatea de dioxid de carbon în atmosferă s-a mărit cu 10-15%. Trecerea biosferei în faza de noosferă cu în îmbinare capacităţile materiale şi intelectuale ale omului fac posibilă revenirea la echilibrul dinamic natural. în 4000prezent se studiază bilanţul termic al pământului în perspectiva dirijării lui.. deşeuri gazoase. Concentraţiile înalte ale acestui gaz. Astfel. 248 . 2" petrolului. funingine.ceaţă toxică care înrăutăţeşte brusc Fig. praf.a. Poluarea atmosferei Principalul furnizor de poluanţi ai atmosferei sunt întreprinderile industriale. la topirea fierului. modificarea climei ş. ACTIVITATEA OMULUI Şl BIOSFERA Activitatea gospodărească a omului şi-a lăsat amprente asupra principalelor învelişuri ale Terrei. 5000Predominarea acestor procese poate duce la răcirea bruscă şi la instalarea unei noi perioadeglaciale. Savanţii au calculat că temperatura Pământului în viitorul apropiat se poate mări cu 0. Ele elimină în atmosferă particule nearse de combustibil. 3. fapt ce ar asigura recuperarea a tot ce a fost sustras din natură. cuprului. coborând temperatura lui. generează formarea 1950 1960 1970 1980 1990 2000 ani smogului . Trecerea la noosferă presupune folosirea raţională şi ştiinţifică a bogăţiilor naturale.04%. 4. De exemplu. Creşterea temperaturii medii anuale în straturile inferioare ale atmosferei poate cauza topirea gheţarilor din Antarctida şi Groenlanda. Aceasta va duce la creşterea nivelului Oceanului Planetar.raţiunea umană.39. timp de 24 de ore în centrele industriale se depun ~11 de particule de praf pe 1 km2. Acest fenomen a fost numit efect de seră. Fostul bloc estic 3000Un poluant chimic periculos al atmosferei este 2000SO. însă reţine căldura emanată de la suprafaţa pământului. constituind o etapă superioară de interacţiune a societăţii umane cu natura. CO2 lasă să treacă liber razele de undă scurtă. Astăzi termenul de noosferă este unanim acceptat pe plan mondial.5-1 °C ca urmare a efectului de seră. Creşterea cantităţii de condiţiile de viaţă ale oamenilor. El se elimină la arderea cărbunelui. Sporirea conţinutului de praf şi fum în atmosfemln. Pe de o parte creşterea conţinutului de CO2 în atmosferă se răsfrânge pozitiv asupra productivităţii plantelor. în asociere cu praful şi fumul. Cel mai mult praf elimină în atmosferă uzinele de ciment. tone ră provoacă un efect opus. cenuşă. iar pe de altă parte generează fenomene globale destul de complexe. sporind astfel capacitatea de reflectare a pământului. constituind la finele secolului XX 0. la fabŢările Industrializate 1000ricarea H2SO4 şi este cauza principală & ploilor acide.

dintre care apa uscatului constituie doar 90 mln km3. Se ştie însă că apele sărate ale mărilor şi oceanelor sunt folosite într-un volum foarte limitat de către om. unor raioane ale Eurasiei. mercurul . Aceasta va duce la creşterea morbidităţii prin cancer de piele. Deficitul de apă potabilă înregistrat în prezent la scară mondială este generat atât de creşterea consumului. cât şi de poluarea ei. Detergenţii încetinesc cu mult şi procesele de autoepurare a bazinelor acvatice. Ele acoperă suprafaţa apei cu o peliculă subţire de circa IO 4 cm. Reducerea grosimii stratului de ozon. hidrosfera conţine 1. Propuneţi câteva măsuri de reducere a acestor deşeuri.4 mlrd km3 de apă. Americii de Nord. Ca urmare stratul de ozon se poate micşora. Sărurile metalelor grele . Astfel. Cei mai răspândiţi poluanţi al apelor sunt petrolul şi produsele petroliere care ajung în apă în timpul accidentelor la transportare. utilizaţi pe larg în menaj şi industrie. la dezactivarea deşeurilor radioactive etc. în procesul descompunerii freonilor sub acţiunea razelor ultraviolete se elimină clorul şi fluorul care interacţionează cu ozonul. 3. de 5 mg/l . Concentraţia de detergenţi în apă de 1 mg/l provoacă moartea microorganismelor planctonice. de 3 mg/l . dar şi a celor viitoare. fiind una din cauzele principale ale mutaţiilor.de asemenea sunt un poluant foarte periculos. aceşti ioni ajung şi în corpul omului. Substanţele radioactive nimeresc în atmosferă şi la fabricarea armei atomice. Drept urmare animalele acvatice se sufocă din lipsa de oxigen.a peştilor. Destul de periculoasă pentru om şi celelalte fiinţe vii este poluarea aerului cu freoni. la producerea semiconductorilor. împiedicând astfel schimbul normal de gaze dintre apă şi aer. fierul. Apa este cea mai răspândită substanţă de pe Terra.a dafniilor şi ciclopilor. provocând diferite boli grave. Cea mai periculoasă pentru om este poluarea radioactivă a atmosferei. Un alt poluant al apelor sunt detergenţii sintetici. Sursa acestor poluanţi sunt întreprinderile industriale situate pe malurile bazinelor acvatice.39 creşterea cantităţii de deşeuri gazoase aruncate în atmosferă. Australiei. Poluarea apelor . în sprayuri. Observările au arătat că în zonele cu o poluare radioactivă moderată creşte morbiditatea prin leucemie.plumbul. apariţia „găurilor de ozon" a fost constatată deasupra Antarctidei. cuprul. în prezent nu mai trezeşte îndoială faptul că şi cea mai mică doză de radiaţie ionizantă este periculoasă pentru tot ce e viu. Acumulându-se în corpul animalelor acvatice. iar obţinerea apei potabile pe contul precipitaţiilor atmosferice şi a topirii gheţarilor este extrem de limitată. la funcţionarea reactoarelor atomice. întrucât mările şi oceanele ocupă 70% din suprafaţa globului. Aceştia sunt folosiţi în instalaţiile frigorifere.Studiaţi după fig. se creează impresia că resursele acvatice sunt inepuizabile. Ea prezintă pericol nu numai pentru sănătatea şi viaţa generaţiilor actuale. cauzat de acţiunea razelor ultraviolete care nu vor mai fi reţinute de stratul de ozon. Surse de poluare radioactivă sunt experienţele cu bombele atomice şi de hidrogen.

Gradul înalt de valorificare.40. 1000 800 Pentru republica noastră este caracteristică eroziunea provocată de apele rezultate de pe urma ploilor şi a topirii zăpezilor. Studiaţi după fig. algele încep să se descompună. Conducătorii majorităţii statelor industrial dezvoltate au conştientizat amploarea şi gravitatea consecinţelor acţiunii factorului antropogen. Primul pas în frânarea acestor fenomene şi ameliorarea sănătăţii planetei noastre 1-a constituit recunoaşterea proporţiilor dereglărilor în echilibrul biosferic. mânturilor. predominarea în componenţa aso2500 lamentelor a culturilor prăsitoare şi lipsa măsurilor antierozionale corespunzătoare cauzează 2000 eroziunea solurilor. întrucât animalele acvatice nu reuşesc să le oprească înmulţirea. O altă cauză a degradării solurilor este administrarea nereglementată a îngrăşămintelor minerale şi organice.un fenomen deosebit de dăunător pentru organismele acvatice. întrucât ele prezintă un pericol real pentru existenţa de mai departe a vieţii pe Terra. reFig. în ultimii 100 de ani apro1600 ximativ 2 mlrd ha de pământuri arabile au fost 1500 scoase din circuitul agricol ca urmare a eroziunii 1200 acestora.Poluarea apei cu diferite deşeuri industriale şi agricole provoacă „înflorirea apei" ^ . 3. Creşterea extracţiei de ducând astfel substanţial productivitatea păbogăţii subterane. UTILIZAREA RAŢIONALĂ A RESURSELOR NATURALE Fenomenele negative ale activităţii omului enumerate mai sus nu pot fi tratate cu indiferenţă. în „Declaraţia de la Rio" şi „Agenda 21" au fost elaborate principiile directoare referitoare la modul 250 . poluarea lor cu deşeuri industriale. Starea solurilor Pe parcursul ultimelor secole se constată 3000 degradarea continuă a solurilor. Drept dovadă serveşte participarea conducătorilor a 118 state ale lumii la Summitul din 1992. Astfel se manifestă procesele de eutroficare a "s bazinelor acvatice. El este cauzat de acumularea în apă a unor cantităţi enorme de substanţe biogene. Surplusul acestora asigură înmulţirea în masă a algelor (cianofitelor). eliminând produse -^ toxice pentru celelalte vieţuitoare.40 creşterea extracţiei de bogăţii subterane şi stabiliţi legătura cu procesele de degradare a solurilor. Aici au fost semnate acorduri în vederea reducerii emisiilor de gaze de seră şi au fost luate un şir de măsuri în vederea protecţiei mediului ambiant. 3. 5. Anual aceste 1940 1900 1920 1960 1980 ape spală cantităţi considerabile de humus.

în care ţările ar putea realiza Râu dezvoltarea durabilă. • folosirea mai raţională a resurselor naturale şi reciclarea deşeurilor obţinute la prelucrarea lor. pentru a ieşi din impasul provocat de efectul negativ al aplicării abuzive a pesticidelor. 3. De aici şi necesitatea protecţiei oricărei specii şi a ecosistemelor naturale în ansamblu.care prevede planificarea dezvoltării de perspectivă a ţărilor ţinând cont de caracterul limitat al resurselor naturale. PĂSTRAREA BIODIVERSITAŢII Fiecare specie reprezintă un produs al evoluţiei şi posedă un genofond irepetabil. • ecologo-genetic. • social-politic. se cere elaborată şi aplicată în practică ideea agriculturii durabile.41) pe larg a resurselor energetice nepoluante (energia soarelui. fără eliminarea apelor reziduale şi fără emisie de substanţe nocive în atmosferă. îngrăşămintelor. Direcţia principală de dezvoltare a industriei o constituie aplicarea tehnologiilor fără deşeuri. în prezent au fost elaborate diverse tehnologii industriale în care sunt prevăzute economisirea resurselor naturale. 3. în agricultură. energia cinetică a oceanului. legat de Fig. Dispariţia unor specii şi apariţia altora este un fenomen inevitabil şi 251 . necesitatea menţinerii echilibrului biologic dintre om şi biosferă în condiţiile poluării globale a mediului. vântului. dictat de necesitatea participării civilizaţiei la soluţionarea acestor probleme. Tehnologia fără deşeuri de utilizare a apei. Dintre acestea pot fi enumerate: • dobândirea mai completă a resurselor naturale. Ele prevăd utilizarea complexă a materiei prime într-un ciclu închis. se evidenţiază trei aspecte ale soluţionării problemelor globale: « tehnico-economic . Aceasta trebuie să se bazeze pe păstrarea coraportului dintre ramurile economiei naţionale în funcţie de potenţialul schimbului de materie şi energie din ecosistemele locale. în conformitate cu strategia DezvolAprovizionarea cu apă tării Durabile a Omenirii. • elaborarea şi implementarea (fîg. cea a izvoarelor termale). • reglementarea şi limitarea strictă a eliminărilor poluanţilor.41. 6. Păstrarea biosferei şi perpetuarea omenirii este posibilă doar cu condiţia aplicării în practică a noilor realizări tehnologice.

600 mii de ani. Din -100 1600. Din păcate. au dispărut 94 specii de păsări şi 63 specii de mamifere. Ritmul dispariţiei speciilor. landşafturilor. 3. în 1976 a apărut prima ediţie a Cărţii Roşii a Republicii Moldova. când dispariţia speciilor a început să fie confirmată oficial. Până la apariţia omului.43.1750.42. încât s-ar exclude periFig. El are loc la schimbarea condiţiilor climatice.1850.1700. de mamifer .1900.1800. cea de a doua ediţie cuprinde un număr mai mare de specii ameninţate cu dispariţia.1650. parcuri şi alte arii protejate la nivel de stat.cea de a doua.1950 1649 1699 1749 1799 1849 1899 1949 2000 Fig.legic. colul dispariţiei. Omul -125 însă a grăbit acest proces (fig.43). acestea se includ în Cartea Roşie. Pentru a atrage atenţia maselor largi asupra stării dezastruoase a speciilor pe cale de dispariţie. relaţiilor de concurenţă şi decurge foarte lent. . Creşterea pe parcursul anilor a numărului de specii dispărute. 35 •ffi y 30 to •6 g S 25 0 20 imărul de sp( A 0 252 J * y A 1/ 1 • 1600. Cu acest scop se organizează rezervaţii naturale. durata medie a vieţii unei specii de păsări era de circa -150 2 mln de ani. 3.42-3. iar în 2002 . 3. -25 Sarcina principală a protecţiei speciilor rare şi pe cale de dispariţie constă în crearea de condiţii favorabile de viaţă în care specia s-ar înmulţi în aşa măsură. Pieirea majorităţii acestor specii este legată de activitatea omului.

d) Animalele şi microorganismele constituie 1% din biomasă uscatului. proiecte. Analizaţi ce reprezintă a) efectul de seră. d) este la înălţimea de (30-35 km). c)2. 4. 2. Selectaţi răspunsurile corecte: C_ a) Rădăcinile plantelor se afundă în sol până la: a) 5 m. actualitatea temei studiate. 7. e) explicaţii prin calcule. 5. argumentări. -L. b) cercetări. b) 10 km. o schemă ce ar reprezenta corelaţia dintre: a) biomasă şi suprafaţa oceanului planetar. experimente. b) reţine razele ultaviolete. Alcătuiţi un proiect ecologic cu o tematică stringentă. a) circuitul H2O c) circuitul N2 b) circuitul O2 d) circuitul C. Analizaţi tehnologiile industriale care urmăresc economisirea resurselor naturale şi legile ce prevăd protecţia mediului. _ b) Stratul de ozon: a) reţine razele infraroşii. Alcătuiţi un grafic. circuit biogeochimic. c) este la înălţimea de (16-20 km).ternul 3 1. b) ploile acide. 11. postere. c) Selectaţi intrusul: Funcţiile biosferei sunt: a) gazoasă c) oxidoreducătoare b) de dispersie d) de concentrare d) Biomasă Oceanului planetar constituie: a) 72. d) materiale.13% d)15% e) Selectaţi intrusul: a) în biosferă organismele vii sunt răspândite neuniform. mmmmmm 253 . c) măsuri concrete de îmbunătăţire a situaţiei. 21? r~\ .i. 3. Explicaţi noţiunea de noosferă. 8.5 km. b) în hidrosferă viaţa este răspândită în toată grosimea ei. Enumeraţi poluanţii apeîor şi descrieţi originea lor. Proiectul trebuie să conţină: a) analiză ştiinţifico-ecologică. b) biomasă şi suprafaţa uscatului. Enumeraţi componentele biosferei. c) Plantele verzi constituie 5% din biomasă uscatului. analize. 10. P 6. c) poluarea radioactivă. Definiţi noţiunile de: biosferă. 9. Explicaţi noţiunea de dezvoltare durabilă.2% c) 2% b)0. d) poluarea aerului cu freoni. d) 15 km. Alcătuiţi un eseu structurat la tema: „Circuitul substanţelor în natură".

Bbicwafl i±iKona. 1990. Chişinău. Kolesova O. H. Ei/ionorMH. 6. Lumina. V. 1972. 1981. Ecologie. KupuieHdnam 9\. Xamm O.qaTej"ibCTBO HayKa. Culegere de probleme la genetica generală şi medicală. 19. MMHCK. Bagele geneticii. Dicţionar enciclopedic de genetică. 9. Tihomirova M. 1996. 8. P. Jlo6aujee M. 1989. M.. 1992. flpbirwna. 4. Ed. 1982. Jucova S. 1990. 28.qeMW<a PAMH. Editura ştiinţifică şi enciclopedică.. 24. Bucureşti. Lumina. TeneproHbi . 14. H.. TaMHbie Tponbi HocuTenew CMepTM. 1989. Române. M. MMHCK. 2. 22. MocKBa. F. 1986.9\6noKoe A.nn. Caruzina I. E. Editura Cereş. 1972. Andon C. 3BonKDUMOHHoe yneHne. Paris. 11. fi FeHeTMKa c ocHOBaMM ceneKU. BbicLuafl wKona. B. Ceapoiu N. M. Mutaţii genice. Chişinău. flofl peflaioţi/ieM ai<a. 1990. FeHeTMKa. 7. Chişinău.. 17. Citogenetica aplicată în ameliorarea grâului. SliusarevA. Vintilă loan. MocKBa. A. MocKBa. Editura Dacia. Covic M. /?. Mhiae-BemrioMoe C. OcHOBbi reHeTMHecKOM w-i>KeHepnM. 20. E. 1981. Lumina. Cartea Moldovenească. V.. 1998. Hoy3jH>K. Ciocoi V. Acad. BHenqepHaa HacneflCTBeHHocTb. Genetica şi bazele selecţiei. K)cynoeA. Ed. BâlovaA. Biologie/geologie. Bucureşti.1. KnoHupoBaHne reHOB. 21. 1988. 13. Cemova N. IHemyHoe C..XMMunecKue cpeflCTBa B3auMOflePicTBMfl >KHBOTHbix... MocKBa. Bucureşti. Chişinău. Chişinău. PopovE. H. M. Lumina. TeHeTHKa >KHBOTHbix. Dăbală I. V. 5. Cartea Moldovenească. didactică şi pedagogică. Bucureşti. EunJ]>K. npodpeccopa B. 1969. 1969. 1986. JJaHusn M. MocKBa. Convorbiri despre genetică. 1973. 1981. 10. H. 1974. Popa N. 16. 1981. MocKBa. Lobanov A. Chişinău. Beceflbi no 6nonornu nona. 15. Gujov Iu. Lumina. 1984. flporpecc. MocKBa. VatiC. L. M3. Lumina. Medeedee H. Biologie şi genetică medicală. 25. Ştiinţe ale naturii cu bazele ecologici. 1975.5nonornHecKMM 3Hi4MKnoneflnqecKMM cnoBapb.. MocKBa. Editions Casteilla. F. 23. CoBeTCKaa 3v\uy\vs\onepy\ft 1989. Genetica şi selecţia în practica agricolă. HOBOCM6MPCK. 18. 1994. Chişinău. LobaşevM. Gavrilă L.. Genetica diviziunii celulare. 3. l/ISflaTenbCTBoneHMHrpaACKoroyHMBepcuTeTa. Biologie. 12. Helevin N.. PbiOmiH B. 254 . Cluj-Napoca.

înmulţirea organismelor i 3. Genetica . înmulţirea celulelor \2. Informaţia ereditară şi realizarea ei în celulă r 6. Evoluţia organismelor pe Terra. Mecanismul evoluţiei 3. Genetica omului 13. Bazele învăţăturii despre biosferă Viografie selectivă 192 196 214 228 242 254 255 .ştiinţa despre ereditatea şi variabilitatea organismelor i 5.Capitolul I. Evoluţia omului . Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul //. ()riginea şi evoluţia omului Capitolul IU. Ecologia şi protecţia naturii 1. I storia dezvoltării concepţiilor evoluţioniste 144 156 174 180 2. Moştenirea caracterelor în cazul interacţiunii genelor 9. Ecologia organismelor 3. Dezvoltarea vieţii pe Pământ 4. Ecologia. Transmiterea genelor plasate pe acelaşi cromozom 10. Variabilitatea organismelor 12. Interacţiunea genelor. Ecologia ecosistemelor 5. Obiectul de studiu şi importanţa 2. Dezvoltarea individuală a organismelor i 4. încrucişarea monohibridă ( 7. încrucişarea polihibridă 1 4 14 24 38 45 54 70 80 89 97 106 119 131 8. Ecologia populaţiilor 4. Bazele geneticii şi reproducerea organismelor r 1. Genetica şi ameliorarea Capitolul II.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->