Sunteți pe pagina 1din 2

VECTORI

=======
Declarare
int[] a;
Alocare spatiu
a=new int[10];

Numarul de elemente
a.Length

Parcurgerea elementelor din vector:


for (i=0;i<a.Lenght;i++)
a[i]=..........
int elem;
foreach (elem in a)
Console.WriteLine(elem);

MATRICI
=======
Declarare
int[,] a;
Alocare spatiu
a=new int[10,20];
!!! Toate liniile au aceeasi lungime (20 de elemente)

a.GetLenght(i) - returneaza numarul de elemente din dimensiunea i


a.Rank - numarul de dimensiuni

Afisarea matricei
for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < a.GetLength(1); j++)
Console.Write("{0,5}", a[i, j]);
Console.WriteLine();
}
a.Rank => 2 e matrice

MATRICI CU LINII DE DIMENSIUNI DIFERITE


=======================================
Declarare
int[][] b; // b este vector de vectori, deci are 1 dimensiune (E V
ECTOR)
Alocare spatiu
b = new int[3][];
b[0] = new int[5];
b[1] = new int[7];
b[2] = new int[10];
SAU
int[][] mat = new int[3][] {
new int[3] ,
new int[2] ,
new int[4]
};

b.Rank => 1 !!!! o singura dimensiune, vector de vectori

b.Length => 3 numarul de linii


b[i].Lenght => numarul de elemente din fiecare linie